POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "POJIŠTĚNÍ. komerční příloha 25. dubna 2006. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje."

Transkript

1 Přílohu připravila Ke každé individuální smlouvě povinného ručení Kooperativa nabízí živelní pojištění automobilu zdarma. Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK lze přizpůsobit momentální životní situaci. S životním pojištěním Studentinvest máte jistotu, že vaše děti budou finančně zajištěny. V široké nabídce pojistných produktů si každý může vybrat pojištění, které mu vyhovuje. Životní balíček, Důchodový balíček a Dětský balíček obsahují jen pojištění, jež opravdu potřebujete. Akční slevu 25 % nyní získáte na unikátní soukromé havarijní pojištění. Investiční pojištění pro děti Clever Invest JUNIOR umožňuje nadstandardní zhodnocení prostředků. strana 1 a 6 strana 2 strana 3 strana 4 strana 6 Podíl životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném není v České republice zatím příliš vysoký. Situace se sice zlepšuje, ale relativně jen pozvolna. Stále totiž nutnost sjednat si životní pojištění hodně podceňujeme. Kvůli nízkému podílu pojištěných obyvatel je v tuzemsku značný potenciál růstu trhu životního pojištění. Životní pojištění se v Česku podílí na celkovém předepsaném pojistném zhruba pouze 40 %, naproti tomu v původních patnácti zemích Evropské unie je to v průměru přes 60 %. Poměr životního a neživotního pojištění je tedy v Česku a vyspělých zemích EU přesně opačný. Lidé u nás si tak zatím více cení svého majetku než zdraví a života. Růst pojištění se zpomalil Pojišťovny loni vybraly na pojistném 115,8 miliardy korun. Proti roku 2004 to sice představuje nárůst o 3,7 %, jde ale o nižší růst než v předchozích letech. Předloni celý pojistný trh vzrostl o 6,6 %. Největší podíl z nárůstu připadá na neživotní pojištění konkrétně 5,2 %. Samotný trh životního pojištění meziročně vzrostl jen o 1,6 %, a to je velmi málo. Způsobil to především pokles předepsaného pojistného u pojištění jednorázově placených o 10,6 %. Naopak běžně placené pojistné vzrostlo o 7,1 %. Dvojciferné meziroční přírůstky u životního i neživotního pojištění z let 2002 a 2003 se zřejmě jenom tak opakovat nebudou. Životní pojištění čeká v Česku velký růst Čím dříve pojištění uzavřete, tím ho budete mít levnější Čeká se na penzijní reformu Pro trh životního pojištění v Česku je typický nejen nižší podíl na celkově předepsaném pojistném, ale také malý podíl na hrubém domácím produktu. Zatímco v evropské patnáctce podíl životního pojištění na HDP překračuje 5 %, u nás se jedná asi jen o 1,6 %. Lidé zatím nemají větší zájem si sjednávat životní pojištění, a pokud ano, pojistné částky jsou nízké. Radikální změnu nepřineslo ani zavedení daňových odpočtů. Situace by se ale mohla změnit, bude-li prosazen takový model české penzijní reformy, jehož součástí bude životní pojištění. Pak by lidé byli podstatně více motivováni k uzavírání kapitálových smluv o životním pojištění než nyní. Kapitálové pojištění v sobě zahrnuje jak rizikovou, tak i spořicí složku, která je připisována klientovi. Je tedy životně pojištěn a současně si spoří. V řadě případů si pojištěný může určovat, jak budou jeho nakumulované prostředky ze spořicí složky investovány. Pokud v průběhu trvání pojistného vztahu nedojde ke smrti klienta či k úrazu s trvalými následky, je na konci smlouvy vyplacena celá naspořená částka včetně podílu plynoucího ze zhodnocení spořicí složky. Proč životní pojištění Bez ohledu na typ smlouvy je vždy hlavním důvodem k uzavření životního pojištění riziko ztráty života. To je třeba mít stále na paměti. Ostatní možnosti navíc je zapotřebí chápat jako užitečné doplňky. Jestliže o žádné další doplňky klient nemá zájem, uzavře si čisté rizikové životní pojištění. V takovém případě se pojistné použije na krytí rizika, klient tedy nespoří. Toto pojištění se často využívá v souvislosti s hypotečními úvěry, velký význam má také u živitelů rodin. Když se s takovým člověkem něco stane a rodina v důsledku toho zůstane bez prostředků, jedná se o velmi složitou situaci. Pro co možná největší zjemnění Předepsané pojistné celkem v ČR (v mld. Kč)* ** * údaje za členy České asociace pojišťoven ** předběžný výsledek zdroj: ČAP Předepsané pojistné v životním pojištění v ČR (v mld. Kč)* ** * údaje za členy České asociace pojišťoven ** předběžný výsledek zdroj: ČAP dopadu tíživého osudu se nabízí právě životní pojištění. To pojišťuje události jako smrt, úraz a vznik trvalých následků. V případě smrti náleží pojistné plnění manželce (manželovi), případně dalším oprávněným osobám. Před uzavřením smlouvy je vhodné obejít několik pojišťovacích ústavů a nechat si vykalkulovat výši měsíčního pojistného. Kupříkladu u rizikového životního pojištění s pojistnou částkou jeden milion korun na patnáct let se klient ve věku 35 let může setkat s měsíčním pojistným ve výši 300 až 600 korun. Záleží pokračování na straně Podíl životního a neživotního pojištění na celkovém předepsaném pojistném v ČR a v Evropě (v %) neživotní pojištění ČR* Životní pojištění jistota pro každého strana 2 Přírodní živly zvyšují ceny zajištění Význam životního pojištění se zvyšuje strana životní pojištění Evropa** životní pojištění ČR* * údaje za členy České asociace pojišťoven ** údaje za členy CEA (Comité Européen des Assurances) Evropské federace národních asociací pojišťoven 33 zemí zdroj: ČAP, CEA Vladimír Mráz viceprezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva Kooperativy Ladislav Bartoníček prezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva České pojišťovny Petr Hájek člen sekce pojištění osob České asociace pojišťoven, ředitel odboru pojištění osob pojišťovny Generali Jediné povinné ručení, kteréchráníivašeauto Dnes už záleží na tom, u které pojišťovny máte povinné ručení. Pouze k povinnému ručení od Kooperativy dostanete zdarma na celou dobu platnosti smlouvy i živelní pojištění svého vozidla. Auto tak ochráníte před poškozením záplavou, povodní, úderem blesku, vichřicí, krupobitím, sesuvem půdy, lavinou, pádem stromu či požárem. Žádné jiné povinné ručení to nedokáže. Tak neváhejte a zastavte se v Kooperativě. Nabídka platí pro individuálně sjednané pojistné smlouvy pro automobily do 3,5 t.

2 strana 2 DYNAMIK Životní pojištění? Jedině DYNAMIK! Nejprodávanější životní pojištění DYNAMIK s vámi jde celý život. Můžete si ho nastavit víc na spoření nebo víc na úraz. Vždy ho přizpůsobíte své momentální životní situaci. Česká pojišťovna, již od roku 1827 chráníme vaše sny. Životní pojištění čeká v Česku velký růst pokračování ze strany 1 totiž na tom, zda se pojistná částka v průběhu trvání smlouvy nemění. S klesající pojistnou ochranou se mohou setkat lidé například u životních pojištění v rámci úvěrů. S tím, jak je úvěr postupně splácen, klesá i pojistná částka. Velmi užitečným možným doplňkem životního pojištění je spoření. V takovém případě klient uzavírá kapitálové životní pojištění. Podle charakteru smlouvy klient buď může, anebo nemůže ovlivňovat, jakým způsobem budou jeho prostředky ze spořicí složky investovány. V prvém případě získá klient garanci minimálního ročního výnosu, ve druhém záleží zisk pouze na něm. Daňové úlevy Bez ohledu na to, jestli klient zvolí běžné, či investiční kapitálové životní pojištění, může po splnění několika podmínek využívat daňové zvýhodnění může si snížit základ pro vyměření daně z příjmů. Základním předpokladem je, že výplata pojistného plnění musí být sjednána až po šedesáti měsících od uzavření smlouvy, a ne dříve než v roce, kdy poplatník oslaví šedesáté narozeniny. Klient rovněž musí splnit požadavek minimální pojistné částky. V případě smluv s pevnou pojistnou částkou pro případ dožití s pojistnou dobou od pěti do patnácti let musí být pojistná částka alespoň 40 tisíc korun. U smluv s dobou nad patnáct let je limit stanoven na 70 tisíc korun. Splňuje-li smlouva tyto podmínky, může si poplatník snížit daňový základ o pojistné, které rok předtím zaplatil, maximálně však o 12 tisíc korun. Daňové úlevy se vztahují jen na životní pojištění pro případ dožití, pro případ smrti anebo dožití a na důchodová pojištění. Podle výše příjmů poplatníka může životní pojistka ušetřit na daních od 1800 do 3840 korun ročně. Čím dříve, tím levněji Cena životního pojištění (pojistné) roste s rizikovostí klienta. Dražší pojištění ovšem nezískají pouze lidé, kteří se věnují rizikovým sportům. Pojistné roste i s věkem pojištěného, přičemž každá životní pojišťovna má vlastní sazby pojistného a pojistných plnění. Jedno je ale jisté, s rostoucím věkem se člověk stává rizikovější z hlediska životního pojištění, a proto se odklad založení smlouvy u každé pojišťovny jenom prodražuje. Termín životní pojištění není nikomu z nás jistě neznámý. Již méně konkrétní představy ale má většina z nás o možnostech, které tento finanční produkt nabízí, a o jistotách, jež jak pojištěným, tak jejich blízkým poskytuje. Občas si například můžeme přečíst debaty o výhodnosti či o nevýhodnosti životního pojištění a jeho srovnávání s ostatními produkty finančního trhu. Nelze ho ničím nahradit Při těchto úvahách často zapomínáme na jeho hlavní poslání krýt rizika, která jsou s životem každého z nás spojená. V tomto smyslu je role životního pojištění nezastupitelná, protože má proti jiným finančním produktům řadu výhod. Mezi ně patří především zabezpečení pojištěného a jeho rodiny pro případ neočekávaných událostí, což znamená finanční jistotu pro život rodiny. Pojištění má navíc tu přednost, že pojistná ochrana v plné sjednané výši existuje samozřejmě hned od počátku smluvního vztahu. Nadto u většiny typů životních pojištění lze sjednat i pojištění pro případ invalidity, jež zahrnuje zproštění od placení pojistného v případě plného invalidního důchodu a u důchodových produktů životního pojištění případně i výplatu důchodu. Občas také můžeme zaslechnout názor, že životní pojištění je jen pro ty, kteří na to mají. Skutečnost je ale právě opačná sociálně slabší rodině pomůže v situaci ztráty živitele rodiny nejvíce hlavně životní pojištění. Avšak, a to zdůrazněme, výrazně pomoci ve svízelné situaci může pouze životní pojištění s dostatečně vysokou pojistnou částkou. Její výše je individuální a každý klient si ji stanovuje podle svých konkrétních potřeb a požadavků. Nicméně by mělo platit, že prostředky vyplacené pojišťovnou musí stačit, aby nejen pomohly vyřešit AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Aviva životní pojišťovna, a. s. Česká kancelář pojistitelů Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Česká pojišťovna a. s. Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s. ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a. s. Euler Hermes Čescob, úvěrová pojišťovna, a. s. Evropská Cestovní Pojišťovna a. s. Exportní garanční a pojišťovací společnost, a. s. (EGAP) Generali Pojišťovna a. s. GERLING-Konzern Všeobecná pojišťovací akciová společnost, organizační složka Foto: archiv Životní pojištění jistota pro každého Životní pojištění má proti jiným finančním produktům řadu výhod. Vladimír Mráz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven momentální finanční situaci, ale aby si rodina (v případě důchodového pojištění pak důchodce) dokázala udržet přiměřenou životní úroveň. Slovem přiměřená rozumějme stávající způsob života abychom si ani v případě nějaké nahodilé, nešťastné události (v případě zajištění na stáří je touto událostí odchod do důchodu) my či naši blízcí nemuseli začít zvykat na život z finančního hlediska značně omezený. To může zajistit právě jen životní pojištění, které přináší dostatečnou ochranu. Minimálním standardem by měla být pojistná částka ve výši alespoň jednoho čistého ročního platu. Soudě podle současné situace na pojistném trhu musíme ovšem konstatovat, že zatím, bohužel, nevnímáme potřebu pojistné ochrany ani důchodového zabezpečení vlastními silami dost výrazně. Je zjevné, že při průměrném měsíčním pojistném ve výši několika set korun nemohou být pojistné částky v ČR dostatečně vysoké. Velký nevyužitý potenciál V současné době však existuje více limitujících faktorů výraznějšího růstu zájmu o životní pojištění je to zejména významná konkurence jiných finančních produktů (stavební spoření, penzijní připojištění, hypotéky, investiční fondy) a také silná orientace obyvatel na spotřebu, která se odráží ve značném růstu spotřebních úvěrů. Na druhou stranu je zapotřebí říci, že v životním pojištění má pojistný trh ještě velký nevyužitý potenciál. Uveďme několik čísel, která to dokumentují. Známkou významu a pozice trhu životního pojištění v ekonomice jsou především tři ukazatele: podíl předepsaného pojistného na HDP, podíl životního pojištění na celkovém pojištění a na výdajích obyvatel. Srovnání těchto poměrných Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s. Komerční pojišťovna, a. s. Kooperativa, pojišťovna, a. s. Nationale-Nederlanden životní pojišťovna, pobočka Pojišťovna CARDIF PRO VITA, a. s. Pojišťovna České spořitelny, a. s. Pojišťovna Slavia a. s. PRVNÍ AMERICKO-ČESKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. (AMCICO AIG Life) UNIQA pojišťovna, a. s. VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. Winterthur pojišťovna a. s. Wüstenrot, životní pojišťovna, a. s. Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku veličin s průměrem EU a se světem ukazuje, že u nás životní pojištění sice nedosahuje západoevropských parametrů, ale trend vývoje je dlouhodobě pozitivní. Vezmeme-li za bázi rok 2004, tak je náš podíl životního pojištění na HDP 1,6 %, avšak podíl ve světě 4,6 %, přičemž v EU dokonce 5,2 %. Obdobně je podíl životního pojištění na celkovém pojištění v ČR nižší, než je ve vyspělých zemích obvyklé (39,3 oproti 57,5 ve světě a 61 % v EU). Zaostáváme i z hlediska třetího uvedeného ukazatele: v ČR se tento podíl (kolik ze svého příjmu jsou obyvatelé ochotni vydat na životní pojištění) pohybuje pod úrovní 4 %, tedy o něco více než v Maďarsku, Polsku, na Slovensku, ale méně než v Německu či Itálii a výrazně méně než například ve Francii, Belgii (kde dosahuje 10 %), a to už vůbec nemluvíme o pojišťovacích velmocích, jako je Švýcarsko (13 %) či Velká Británie (téměř 20 %). Zájmy klientů na prvním místě Někteří zprostředkovatelé životního pojištění by se měli více zabývat zásadními otázkami nabídky pro konkrétního klienta: Je to pro něj skutečně přínosem? Je to pro něj opravdu výhodné? Prodávat pojištění za každou cenu, což znamená v některých případech třeba přesvědčovat klienty (ať už z jakéhokoli důvodu), aby po několika letech své životní pojištění přepracovali, je přinejmenším diskutabilní. Pro pojišťovnu je sice dobré, že z technické úrokové míry (tedy výše zaručeného zhodnocení) čtyři, pět či více procent bude na nové smlouvě jen 2,4 % (a pro zprostředkovatele to znamená další provizi), ale pro zákazníky to zpravidla výhodné není. Každý, kdo se v pojištění vyzná, ví, že vypovědět předčasně životní pojištění je pro klienta prakticky vždy ztrátové. Vladimír Mráz, viceprezident České asociace pojišťoven, předseda představenstva a generální ředitel Kooperativy

3 strana 3 Investiční pojištění cesta k zajímavým výnosům Ve světě tvoří investiční pojištění více než 80 % všech nově uzavřených životních pojištění Každého člověka může v životě potkat celá řada komplikací, svízelných situací a tragédií. Tou největší je ztráta nejbližších. Podceňovat riziko, že se rodina ocitne bez finančních prostředků vlivem nenadálého úmrtí jejího živitele, se nevyplácí. Řešení je přitom jednoduché pojištění. Stále mnoho Čechů ale tuto možnost opomíjí. Základem odpovědného přístupu je pojistit si to nejcennější, co člověk má. A to je život a zdraví. Životní pojištění by proto mělo být samozřejmostí v každé rodině. Smlouvu by si měla zřídit osoba, která je výdělečně činná a má poslání živitele. Když se s tímto člověkem něco stane a rodina v důsledku toho zůstane bez prostředků, jedná se o velmi nepříjemnou a komplikovanou situaci. Dvojnásob to platí, pokud jsou na osobě závislé i děti. V rámci životního pojištění má klient na výběr vždy několik variant. Základem je čistě riziková smlouva, další možností pak kapitálové pojištění, tedy riziková smlouva ve spojení se spořením. Na vrcholu pomyslné pyramidy je investiční životní pojištění jeden z typů kapitálové smlouvy, kde klient může ovlivňovat, jak budou peníze ze spořicí složky pojištění investovány. po uplynutí určité doby od vstupu do konkrétního fondu. Pokud by klient chtěl své prostředky kvůli situaci na finančním trhu převést do jiného fondu dříve, musí v řadě případů počítat s transakčním poplatkem. Vybírat z pojištění se dá průběžně Životní pojištění se obvykle uzavírá na poměrně dlouhou dobu, což ovšem neznamená, že není žádná možnost nakládat s penězi před ukončením smlouvy. Prakticky všechny pojišťovny dnes již umožňují svým klientům průběžné výběry prostředků ze spořicí složky, aniž by bylo nutné rušit smlouvu. Záleží jen na konstrukci pojištění. Obecně platí, že více volnosti v nakládání s vklady získá ten, kdo si zvolil flexibilnější pojistný produkt. Nabídka je víc než pestrá Uzavřít si smlouvu o životním pojištění by neměl být žádný problém. Na trhu se pohybuje řada pojišťovacích zprostředkovatelů, kteří více než ochotně smlouvu s klientem připraví. Co se ale pro mnoho lidí může stát nemalou komplikací, je výběr pojišťovny. Těch se u životního pojištění nabízí téměř dvacet. Nadto každá z nich má ve své nabídce hned několik variant smluv o životním pojištění. Vybrat si nemusí být snadné. Proto je zapotřebí věnovat tomuto výběru patřičnou pozornost. Základem každé smlouvy je pojistná částka a doba trvání sjednaného pojištění. U kapitálového životního pojištění by lidé měli mít také jasno, zda mají zájem spíše o spoření, či o krytí rizika ztráty života. Podle toho je pak potřeba si určit vhodný poměr mezi rizikovou a spořicí složkou. Smlouva o životním pojištění U každého životního pojištění si klient volí pojistnou částku a dobu trvání smluvního vztahu. Podle těchto parametrů a podle jeho věku mu pojišťovna vypočítá částku, kterou jí musí platit. U čistě rizikové smlouvy toto pojistné pokrývá jen rizikové faktory, u kapitálového životního pojištění je tomu jinak. U něj zahrnuje placené pojistné jak rizikovou část, tak i spořicí, jež je připisována klientovi na jeho účet. Pokud v průběhu trvání pojistného vztahu nedojde ke smrti klienta, je na konci smlouvy vyplacena celá naspořená částka včetně zhodnocení. Velikost tohoto zhodnocení, které je za každý rok připsáno na účet klienta, závisí v případě klasického kapitálového pojištění na schopnosti pojišťovny vložené prostředky klientů zhodnocovat. Klient ale má garanci minimálního výnosu výše garance záleží na konkrétní smlouvě, resp. době, kdy bylo pojištění uzavřeno. Vyšší potenciální výnos i riziko V poslední době je stále oblíbenějším druhem životního pojištění investiční životní pojištění. Zde má sám pojištěný možnost ovlivňovat, do jakých instrumentů kapitálového trhu budou jeho prostředky umisťovány. Ve světě je tento typ smluv běžný a tvoří více než 80 % všech nově uzavřených životních pojištění. V České republice sice převládá standardní kapitálové životní pojištění, kde o způsobu investování peněz ze spořicí složky klienta rozhoduje pojišťovna, avšak u nově uzavíraných smluv výrazně stoupá podíl investičního životního pojištění. Nicméně důvod přetrvávající obliby standardního kapitálového životního pojištění je prostý běžné kapitálové pojištění poskytuje garanci ročního zisku. Výnos je sice nízký, ale jistý. U investičního životního pojištění taková garance není, záleží jen na klientovi, pro jaké výnosové programy se rozhodne. Lidé mají u každé pojišťovny na výběr z řady investičních variant nejrůznějších fondů, které se liší svou potenciální výnosností, ale i rizikem. Například klienti, kterým až tolik nevadí podstupovat vyšší riziko, mohou vsadit na fondy, jejichž portfolio ve značné míře obsahuje akcie či jiné rizikovější cenné papíry. U investičního pojištění si člověk sám rozhoduje, jak vysokého výnosu může dosáhnout a jaké investiční riziko při tom podstupuje. Může dosáhnout vyššího zhodnocení, než jaké by mu za daný rok přiznala pojišťovna. Na druhou stranu však může být situace přesně opačná. Je zřejmé, že takový typ pojištění rozhodně není pro každého. Této variantě by mohli dát přednost především lidé, kteří jsou schopni se aktivně starat o svoje peníze a kteří sledují dění na finančních trzích. Navíc je potřeba počítat s tím, že přesuny peněz mezi jednotlivými podílovými fondy, které klientům pojišťovny nabízejí k investování, jsou sice možné, ale do určité míry omezené. Obvyklá je možnost přelévání peněz až

4 strana 4 V pojištění doháníme Evropu Český pojistný trh se stal součástí jednotného evropského trhu. Životní pojištění v ČR prošlo zásadní proměnou, přesto však stále není na srovnatelné úrovni s Evropou. Nicméně do budoucna lze očekávat jeho dynamický růst. I lidé v České republice si stále častěji začínají uvědomovat, že životní pojištění není pouze zajištění pozůstalých v případě smrti, ale že je to také způsob zabezpečení jich samotných například v době důchodového věku. Pojišťovny na tento vývoj reagují rozšířením své nabídky, přičemž kvalita produktů životního pojištění na českém trhu se neustále zlepšuje a sleduje evropské trendy. V čem ovšem životní pojištění v ČR za světem pokulhává, je stále nízký počet pojištěných osob, nedostatečná výše příspěvků na životní pojištění a s tím související nedostatečná výše pojistného krytí. Zatímco v Evropě je životní pojištění běžnou součástí balíčku finančních služeb domácností, v České republice to tak samozřejmé ani zdaleka není. Výdaje na pojištění jsou stále nízké Vývoj na českém trhu životního pojištění v loňském roce byl charakteristický zvolněním tempa růstu, meziročně vzrostl o 1,6 %. Občané naší republiky za životní pojištění utratili 44,9 miliardy korun oproti 44,2 miliardy v roce Jeho podíl na celém trhu dosáhl téměř 40 %, avšak v evropských zemích je podíl životního a majetkového pojištění obrácený. Například ve Finsku se životní pojištění na celkovém předepsaném pojistném podílí 80 %, ve Švédsku stejně jako ve Francii více než 60 %. Z těchto čísel je patrné, že i v tomto ohledu zaostáváme za evropskými státy, každopádně pozitivní trend je zřejmý podíl životního pojištění v ČR za posledních pět let vzrostl z méně než 30 % a další růst je všeobecně předpokládán. Rozvoj životního pojištění rovněž velmi úzce souvisí s výdaji na pojištění, které jsou v ČR ve srovnání s Evropou velmi nízké. Zejména v porovnání se zeměmi západní Evropy je u nás životní pojištění v tomto směru málo rozvinuto, neboť průměrný západoevropský občan platí na životní pojištění ročně nejméně 10krát více než český. Kromě tradiční funkce krytí rizika úmrtí se v poslední době prakticky po celém světě zdůrazňuje zejména spořicí funkce životního pojištění. Tomu napomáhá diskuse o nutnosti důchodové reformy a vzrůstajícím významu životního pojištění či penzijního připojištění jako prostředků pro kumulaci finančních zdrojů právě k zabezpečení v důchodovém věku. K postavení životního pojištění v nabídce finančních produktů tak ve velké míře napomáhá daňové zvýhodnění pojištění či jeho role v důchodovém systému dané země. Flexibilní pojištění se stává standardem V poslední době se jak v Evropě, tak v České republice stává velkou módou flexibilní životní pojištění. Jde o pojištění, jehož jednotlivé parametry se dají v průběhu trvání pojistné smlouvy změnit, přičemž si občané mohou pojištění během života přizpůsobovat podle své aktuální životní nebo finanční situace. Flexibilní životní pojištění se již stalo součástí nabídky každé větší životní pojišťovny a začíná být jakýmsi standardem mezi produkty životního pojištění u nás. V mnoha směrech je zřejmé, že český trh životního pojištění zdaleka nedosahuje evropských rozměrů. Vývoj v posledních letech ovšem jasně naznačuje, že mezera, která nás v tomto ohledu dělí od vyspělých zemí, se relativně rychle zaplňuje. Vše směřuje k tomu, že v blízké budoucnosti bude mít životní pojištění svoje místo v balíčku finančních služeb každé rodiny. Povinné ručení může řidičům ušetřit miliony Bez povinného ručení by žádný řidič neměl a vlastně ani nesmí ujet ani kilometr. A přesto je mezi námi dost vysoké procento těch, kteří si s uzavřením tohoto povinného pojištění, jak už jeho název napovídá, vůbec nelámou hlavu. Značná část nepojištěných motoristů jezdí totiž bez pojištění celkem vědomě, buď ze sportu a pocitu adrenalinu, nebo ve slepé víře, že ušetřené stokoruny přijdou vhod. Často se škody, které pak způsobí, vyšplhají ke statisícům, ba milionům korun. Povinné ručení průměrného automobilu přitom přijde denně jen na jednu nebo dvě desetikoruny. Řidiče poté spolehlivě ochrání od povinnosti zaplatit třeba i desítky milionů korun. Limity nemusejí stačit Obyčejný motorista si ani nedokáže představit, jaké škody by mohl svým počínáním na silnici způsobit a co vše se z jeho povinného ručení poškozeným vlastně platí. Z titulu povinného ručení jsou u škod na zdraví především hrazeny platby zdravotní pojišťovně za veškerou léčbu každého zraněného při nehodě, s výjimkou jeho samého. Dalšími nároky jsou úhrada za ztížení společenského uplatnění, bolestné či náhrada ušlého výdělku. A jsou tu ještě další náklady, o nichž řidiči mnohdy ani netuší, jako je příspěvek na zdravotní pomůcky, na pečovatelku nebo jinou výpomoc v domácnosti. Náklady se pak mohou vyšplhat do mnoha i desítek milionů korun, neboť některé se poškozeným hradí doživotně. Stačí uvést jeden imaginární případ. Autobus plně obsazený prvoligovými fotbalovými hráči, z nichž několik je v reprezentačním kádru, veze tyto nadstandardně placené sportovce na ligový zápas a stane se účastníkem nehody. Pro řidiče vozu, který srážku zavinil, by v případě byť jen několika závažnějších zranění těchto reprezentantů byl zákonný limit vyloženě směšný. Podobně by to bylo například při srážce s mikrobusem plným cizinců nebo vozem přepravujícím manažery významných firem Když je viník známý Jak by měl poškozený motorista postupovat při likvidaci škody náhradou z povinného ručení viníka? Poškozený řidič se může obrátit se žádostí o náhradu škody přímo na pojišťovnu, se kterou má viník nehody uzavřené povinné ručení. Je-li vina jednoznačně prokázána, třeba podle policejního protokolu nebo při jednoznačné dohodě řidičů havarovaných vozidel, nemusí už poškozený čekat, až se viník své pojišťovně sám přihlásí. Pojišťovny na to výplatu náhrady škody nevážou. V případě, že je viník známý, ale nepojištěný, nedoplatí naštěstí na jeho nezodpovědnost ostatní účastníci nehody tak říkajíc na druhou. Škoda je klientovi vyplacena z garančního fondu České kanceláře pojistitelů a po viníkovi vymáhána v regresním řízení, a to v plném rozsahu včetně nákladů souvisejících s vymáháním. Neznámý viník nepřijde o bonus V poslední době pojišťovny zaznamenávají čím dál více případů, kdy si lidé stěžují, že takzvané bonusy povinného ručení, kterými se pojišťovny snaží motivovat řidiče k beznehodové jízdě, mají též svá úskalí. Řidič v případě, že mu někdo například na parkovišti poškodí vůz, stále méně častěji najde kontakt na viníka, aby mu mohla být škoda zaplacena z jeho povinného ručení. Viník se jednoduše obává, že přijde o bonus, a proto vinu nepřizná. Podobné je to i v případech, kdy od auta jiného řidiče odletí kámen a poškodí čelní sklo jiného vozu. Takové škody jsou však z povinného ručení nelikvidní, protože za všech okolností musí každá pojišťovna svého klienta znát. Proto kupříkladu nelze z povinného ručení zaplatit škodu na majetku, kterou způsobí neznámý pachatel. Motoristé, kteří chtějí mít jistotu, že ačkoli nebudou vědět, kdo jim vůz poškodil, vždy dostanou náhradu škody zaplacenou, si mohou sjednat havarijní pojištění. Kryje nejen drobné ťuknutí na parkovišti, ale i ukradení, zničení živly a samozřejmě i havárie z vlastní viny. Motoristům, kteří chtějí mít klidný život a nedohadovat se s ostatními řidiči o tom, kdo komu rozbil přední sklo, nabízí většina pojišťoven jednoduché řešení připojištění čelního skla. Je to jistota za pár korun.

5 Přírodní živly zvyšují ceny zajištění Zatímco vloni se v souvislosti s přírodními katastrofami hovořilo především o dalekých amerických hurikánech, letošní škody způsobené extrémním počasím evidují ve velkém už také domácí pojišťovny. O dopadech živelních pohrom na pojistný trh jsme hovořili s prezidentem České asociace pojišťoven a předsedou představenstva České pojišťovny Ladislavem Bartoníčkem. Mohou mít hurikány, které působí škodu na druhé straně zeměkoule, dopad také na náš pojistný trh? Ve svém přímém i nepřímém důsledku na něj mohou mít značný vliv. Pokud zajišťovny zaplatí pojišťovnám velký podíl z těchto škod, budou uvažovat o navýšení zajistných sazeb i v příštím období, aby tak své ztráty kompenzovaly. Jak se měnil přístup zajistitelů k českému trhu v posledních letech? Zhruba desetileté ziskové podnikání zajišťoven v České republice prostřednictvím místních pojišťoven skončilo po záplavách před necelými čtyřmi roky obrovskou ztrátou. A další ztráty si už zajišťovny dovolit nemohly. Hlavní změna pak spočívala v tom, že zajistitelé už nebyli ochotni krýt katastrofická rizika takovým způsobem jako v minulosti. Mám na mysli hlavně povodeň a záplavu, ale i krupobití nebo vichřici ve smlouvách, ve kterých se o podíl na škodách a výnosech z pojištění dělila pojišťovna i zajišťovna podle předem stanoveného podílu. Tato rizika jsou už dnes proto kryta převážně smlouvami, podle kterých se zajišťovny podílejí na katastrofických škodách až od určité předem stanovené výše, nicméně pojišťovny jim za tuto ochranu platí jednorázové pojistné. Jak se podle vás snížila kapacita zajištění pro český pojistný trh? Zajištění pro požární rizika nebo třeba krádeže kleslo, ale například limity, na něž je sjednáno zajištění na povodně nebo hurikány, pro pojišťovny v České republice naopak vzrostly. Jedná se přibližně o rozsah, který odpovídá západoevropským zemím naší velikosti, které jsou vystavené podobným rizikům. Za toto krytí se ale musí platit. Po povodních v letech 1997 a 2002 se cena takzvaného katastrofického zajištění zvedla několikanásobně. To se pak samozřejmě odrazilo i v přímém pojištění. Vraťme se ještě k americkým hurikánům. Jak úspěšné jsou pojišťovny v jejich případě při analyzování a modelování rizika? Tyto předpovědi se, bohužel, ukázaly jako značně nespolehlivé. Publikované odhady škod před tím, než se loňský hurikán přehnal nad New Orleansem, a skutečné škody po katastrofě se totiž od sebe značně lišily. Většina modelů například vůbec nepředpokládala, že dojde nejen ke škodám způsobeným samotným hurikánem, ale že se také zároveň protrhne přehrada. Objevují se proto názory, podle kterých doposud žádný ze stávajících modelů nedokáže určit, jak velký bude počet lidských obětí, jak velkou škodu napáchá stojící voda, jaké škody budou generovány z přerušení provozu, jaké budou náklady na odstranění sutin nebo jaký bude ekonomický dopad ekologických škod. Po povodních v letech 1997 a 2002 se cena zajištění zvedla několikanásobně. Ladislav Bartoníček Proč jsou současné modely nedokonalé? Jejich problém je v tom, že jsou relativně statické, založené jen na historických údajích. Zkoumají také pouze omezený počet vlivů a veličin a vycházejí z výsledků měření, jejichž kvalita je často velmi nesourodá. Rovněž se vztahují k poměrně krátkému časovému období. Potřeba co nejpřesnějšího mapování rizika prostřednictvím modelů proto bude do budoucna vyžadovat další vysoké náklady na jejich vývoj a následné využití v praxi. A je zřejmé, že i tyto investice mohou vést ve svém důsledku k zvýšení sazeb zajištění, respektive pojištění. Umělecké předměty se vyplatí pojistit Jste-li vlastníkem cenných starožitností ať už je máte doma, nebo na chalupě, nezapomeňte, že jsou, bohužel, často cílem zlodějů. V případě starožitností kradou zloději mnohdy na objednávku, takže zboží zmizí za hranicemi dříve, než vůbec majitel vloupání zjistí. Máte-li doma starožitnosti, nezapomeňte na prevenci. Dobře si je uschovejte a raději je nenechávejte vystavené. Doklady k identifikaci vašich cenných věcí si pečlivě uložte, a to nejlépe na jiném místě, než se nacházejí starožitnosti. K vašim cennostem si pořiďte fotodokumentaci a udělejte si jejich seznam s podrobným popisem výrazných charakteristik. Proč? Protože v případě škody, respektive pojistné události, musíte prokázat její výši. Bez toho by vám pojišťovna jejich zničení, odcizení nebo poškození nemusela nahradit. Zároveň tím výrazně ulehčíte práci policii při vyšetřování a zvýšíte šanci na nalezení a vrácení odcizených cenností. Pořiďte si a uschovejte dokumentaci Dojde-li k pojistné události, je třeba předložit pojišťovně doklady z doby před pojistnou událostí, které danou věc dostatečně charakterizují, jako aktuální znalecké posudky, které lze považovat za optimální, dále fotodokumentaci, doklady o dědictví, zakoupení apod. Za jeden z největších problémů považují policisté skutečnost, že většina lidí nemá ke svým cennostem žádnou fotodokumentaci. Pokud majitel není schopen prokázat, že jsou věci jeho, zůstávají starožitnosti pachateli, i když je důvodné podezření, že jsou kradené. Dalším velkým problémem je, že zloději odcizené předměty nechávají upravit či je restaurují. Může se pak stát, že ukradená věc je nabízena ke koupi v nějakém katalogu nebo na internetu, a původní majitelé si nejsou jisti, zda je zrovna tato památka právě ta jejich. Vodítkem je celostátní počítačová databáze odcizených uměleckých předmětů. Ta je umístěna na stránkách ministerstva vnitra a obsahuje rovněž obrazy, sošky nebo šperky, jejichž ztrátu poškozený nahlásí. Jaké pojištění sjednat? Pokud budete vykradeni, existuje jen malá pravděpodobnost, že vaše starožitnosti ještě někdy uvidíte. Můžete si ale své cennosti pojistit, a získat tak alespoň finanční odškodnění. Věci kulturní a historické hodnoty, starožitnosti včetně starožitného nábytku, umělecké předměty, věci sběratelského zájmu, šperky a jiné cennosti jsou automaticky pojištěny v pojištění domácnosti. Obvykle jen do limitu 10 tisíc korun, pokud nejsou uschovány v uzamčeném trezoru. Máte-li je uloženy v trezoru, je limit plnění několikanásobný. Podle potřeby klienta je však možné tento limit v rámci pojistné částky navýšit. Cenu svých starožitností zná jejich majitel nejlépe sám. Zejména v případě uměleckých předmětů je ovšem účelné využít možnosti stanovení ceny soudním znalcem v příslušném oboru. Starožitnosti lze pojistit i samostatně, nezávisle na pojištění domácnosti. Běžně se pojišťují skupiny uměleckých předmětů a v rámci nestandardního pojištění pak i jednotlivý, třeba vzácný, umělecký předmět. Nestandardním pojištěním může být nejen pojištění uměleckých předmětů, zejména obrazů nebo dalších výtvarných děl při jejich převozu na výstavu nebo zapůjčení galerii, ale také pojištění hudebních nástrojů, golfových holí, zbraní, sportovních potřeb, invalidních vozíků a jiných pomůcek pro zdravotně postižené občany. I v rekreačním objektu si můžete připojistit věci zvláštní kulturní a historické hodnoty, jakými jsou starožitnosti včetně starožitného nábytku, umělecké předměty a předměty z drahých kovů, nebo elektroniku či optiku. Co udělat při likvidaci škody Krádež starožitností je třeba bez zbytečného odkladu ohlásit Policii ČR a do policejního protokolu uvést vše, co bylo odcizeno nebo poškozeno, případně zničeno, a doložit veškerou dokumentaci k identifikaci poškozených předmětů. Pokud zjistíte něco dodatečně, co nejdříve to do policejního protokolu doplňte. Současně bezodkladně oznamte událost pojišťovně se sdělením čísla pojistné smlouvy, z níž budete uplatňovat nárok na pojistné plnění. Událost můžete oznámit písemnou formou, přes internet nebo telefonicky. Po nahlášení škody vám bude přidělen likvidátor, který vás bude kontaktovat a celou událost, včetně výše pojistného plnění, s vámi projedná. Jak již bylo několikrát uvedeno, likvidace se výrazně urychlí, budete-li mít k dispozici všechny potřebné dokumenty a fotografie, které umožní zjistit rozsah a výši škody. barevné balíãky od wüstenrotu DÛchodov balíãek Îivotní balíãek Dûtsk balíãek Ïádné zbyteãné kudrlinky jen poji tûní, která opravdu potfiebujete sami si vyberete, co si necháte zabalit JEĎTE ZA SLEVOU 25 %. UNIKÁTNÍ HAVARIJNÍ volejte zdarma linku NOVINKA NYNÍ AKČNÍ SLEVA 25 % PRO SOUKROMÁ. NAVÍC PRO KAŽDÉHO 25. KLIENTA MOBIL ZDARMA! Volejte UNIQA

6 strana 6 Kooperativa pojišťovna pro život, jaký je Kooperativa poskytuje kompletní pojištění pro jednotlivce, rodiny, podnikatele, živnostníky a střední i velké firmy. Naše produkty stále upravujeme tak, aby přesně odpovídaly vašim potřebám. Jsme stabilní a máme výsledky Volba pojišťovny je obdobně jako výběr životního partnera významným krokem. I zde vkládáte svůj život a svou budoucnost do rukou někoho, kdo o vás bude pečovat i celá desetiletí. Musí to tedy být někdo stabilní, silný. Někdo, kdo vás nezklame. Jsme druhou největší pojišťovnou na českém trhu. Kooperativa zvýšila v loňském roce tržní podíl nejvíce ze všech pojišťoven na českém trhu z 21,7 % na 22,9 %. Máme bezpečné mezinárodní zázemí v jednom z nejvýznamnějších evropských pojišťovacích koncernů Vienna Insurance Group (rating A+ s pozitivním výhledem). Kooperativa byla v letech 2000, 2001, 2003 a 2004 zvolena pojišťovacími makléři Pojišťovnou roku. V prestižní anketě Českých sto nejlepších jsme vloni obsadili 3. místo. Kooperativa má základní kapitál 2,8 miliardy korun. ŽIVOTNÍ Kapitálové životní pojištění HORIZONT Důchodové pojištění RENTA Garant Pojištění RENTA Profit Investiční životní pojištění Svatební pojištění BUDOUCNOST Pojištění dětí RADOST Úvěrové životní pojištění Dočasné životní pojištění Komerční zdravotní pojištění Podle Petra Hájka, člena sekce pojištění osob České asociace pojišťoven a ředitele odboru pojištění osob pojišťovny Generali, bude životní pojištění hrát stále významnější roli. Požádali jsme ho proto o odpověď na následující otázky Co přinesl vstup České republiky do Evropské unie v oblasti pojištění a jaké trendy lze nyní pozorovat u životního pojištění? Tak jako v jiných oblastech došlo i v pojišťovnictví k takzvané harmonizaci podmínek s Evropskou unií. Od začátku roku 2005 byl do praxe uveden novelizovaný zákon o pojišťovnictví, zcela nový zákon o pojistné smlouvě a zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech. Osobně se nedomnívám, že se samotným aktem přijetí ČR do EU zásadně změnil vývoj pojistného trhu. PROGRAM ZAMĚSTNA- NECKÝCH VÝHOD Kapitálové životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele Důchodová pojištění s příspěvkem zaměstnavatele Manažerské motivační pojištění za jednorázové i běžně hrazené pojistné Skupinové pojištění zaměstnanců pro případ úrazu nebo úmrtí Podrobnější informace o našich produktech naleznete na nebo nám můžete kdykoli poslat dotaz na nebo zdarma zavolat na Neustále navyšujeme své technické rezervy, v roce 2005 dosáhly hrubé výše 32,59 miliardy korun. Předepsané pojistné Kooperativy dosáhlo v loňském roce 26,53 miliardy korun. Máme širokou síť více než 300 kanceláří a přes 3500 zaměstnanců. Svou důvěru nám daly už více než dva miliony klientů. Strategickým partnerem Kooperativy je Finanční skupina České spořitelny. Investiční životní pojištění PERSPEKTIVA Tento produkt ideálním způsobem spojuje pojištění a výhodné investování volných finančních prostředků. Pojištění PERSPEKTIVA je vysoce variabilní produkt, u kterého se sami rozhodnete o aktuální výši pojistné ochrany a spořicí složky pojištění. Samozřejmostí je rozšíření pojistné ochrany o úrazové pojištění, pojištění pro MAJETKU OBČANŮ Pojištění domácnosti Pojištění rodinného domu Pojištění rodinného domu a domácnosti OPTIMUM Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojištění bytového domu Pojištění rekreační budovy a rekreační domácnosti případ vážných onemocnění, pracovní neschopnosti nebo pobytu v nemocnici. Za rok 2005 naši klienti dosáhli u tohoto pojištění dle zvoleného programu zhodnocení od 6,01 % až do 22,54 %. Výhody pojištění PERSPEKTIVA Sami se rozhodujete, do kterého fondu chcete investovat, přičemž můžete přemístit své peníze z jednoho fondu do druhého. Určujete si tak míru rizika a možné zhodnocení svých úspor. Volíte si a můžete měnit výši pojistného, pojistnou částku, doplňková pojištění. Rozhodujete tím o poměru své pojistné ochrany a spoření podle vašich aktuálních potřeb. Běžné pojistné je placeno pravidelně po celou dobu pojištění měsíčně, čtvrtletně, pololetně nebo ročně. Spořicí složku pojištění můžete kdykoli navýšit zaplacením mimořádného pojistného. V průběhu trvání životního pojištění máte možnost prodat část podílových jednotek, a vybrat tak část naspořených peněz. Při dodržení zákonem stanovených podmínek můžete využít daňových výhod tohoto pojištění. Sami si zvolíte, zda vám má být pojistné plnění vyplaceno jednorázově nebo formou pravidelného důchodu. MÁME PRODUKTY PRO KAŽDOU ŽIVOTNÍ SITUACI MOTORO- VÝCH VOZIDEL Povinné ručení STANDARD a BENEFIT Havarijní pojištění EURODOMINO a PARTNER Komplexní pojištění motorových vozidel TANDEM Řada doplňkových pojištění Široké asistenční služby CESTOVNÍ Pojištění léčebných výloh v zahraničí Pojištění úrazu, zavazadel a odpovědnosti za škodu Dodatkové pojištění pro případ zrušení účasti na zájezdu Roční cestovní pojištění KOLUMBUS Abonent Vstupní věk klienta je let. Minimální doba trvání pojištění je 10 let. Kapitálové životní pojištění RENTA Profit Tento druh pojištění za jednorázové pojistné s předem sjednanou pevnou výší renty dosahuje vysokého zhodnocení vložených prostředků. Hlavní znaky produktu Kapitálové pojištění pro případ dožití RENTA Profit se sjednává na dobu určitou, tedy 5 8 let (minimální věk pro jeho uzavření je 15, maximální 70 let). Pojištění je charakteristické tím, že na začátku jednorázově vložíte pojistné, které je během trvání pojištění zhodnocováno. Pojistné plnění může být vyplaceno jednorázově, nebo v podobě měsíční renty po dobu 5 či 10 let, a to podle vašeho přání. Jaké má pojištění výhody? Finanční jistota pro vás i vaše blízké. Nadstandardní zhodnocení garantované technickou úrokovou mírou 3,5 % a podíly na zisku. Zdravotní stav pojištěné osoby se nezkoumá. ÚRAZOVÉ Úrazové pojištění dospělých Úrazové pojištění dětí Skupinové úrazové pojištění DÁLE NABÍZÍME Pojištění odpovědnosti zaměstnance za škody způsobené zaměstnavateli Pojištění právní ochrany Pojištění průmyslu a podnikatelů Význam životního pojištění se zvyšuje Roste zájem o životní pojištění variabilního a investičního typu. Petr Hájek Případná očekávání razantního vstupu evropských pojišťoven na náš trh se ukázala jako lichá. Pokud jde o trendy na českém pojistném trhu v obecné rovině, lze současnou situaci charakterizovat jako oslabení zájmu o jednorázově hrazené pojistné smlouvy. Naopak zaznamenáváme stále rostoucí zájem o životní pojištění variabilního a investičního typu, a to zejména v porovnání s klasickými produkty kapitálového životního pojištění. Své jistě sehrály i klesající úrokové sazby v posledních letech. Pojišťovny byly nuceny sáhnout k rekalkulacím svých tarifů, musely snížit garantovaný podíl, což vedlo ke zdražení pojistného. Díky snižujícím se výnosům rezerv kapitálového životního pojištění v porovnání s minulostí se řada klientů přiklání k novým formám pojištění ve snaze dosáhnout zajímavého zhodnocení svých finančních prostředků. Mám tím na mysli formy pojištění, jako jsou investiční životní pojištění, variabilní životní pojištění, v nichž klient definuje svou aktuální potřebu být v první řadě kvalitně pojištěn, anebo upřednostnit spořicí efekt a minimalizovat pojistnou ochranu. Poměr obou složek má pak možnost během pojištění libovolně měnit. Investiční životní pojištění patří k nejperspektivnějším pojišťovacím produktům, ale u nás se prosazuje mnohem pomaleji než ve vyspělých zemích. Jaké jsou přednosti tohoto životního pojištění a jakou má v České republice perspektivu? Investiční životní pojištění je především zajímavé tím, že si strategii investování může volit každý klient sám. Tento typ pojištění navíc díky své transparentnosti transakcí dává výborný přehled o operacích, které jsou prováděny v souvislosti s dotyčnou pojistnou smlouvou. Klient tak má pro své finanční transakce k dispozici údaje o vložených prostředcích do pojištění a současně informace o nákladech, které pojišťovna klientům účtuje. Investiční životní pojištění nabízí klientům vedle již zmiňovaného zhodnocení ve fondech, které nejsou garantovány, též možnost vysoké flexibility. Pojištění tedy lze v průběhu doby, zpravidla však teprve po uplynutí dvou let, jakkoli měnit a přizpůsobovat své aktuální potřebě. Například je možné měnit poměr mezi spořením a pojištěním, tedy buď více přispívat na spoření, nebo být takzvaně více pojištěn. Pro umocnění efektu spoření poskytuje řada pojišťoven též možnost mimořádných vkladů. Nad rámec pojistné smlouvy lze navýšit spořicí část o další úložky, které jsou pak dále dle vývoje fondů pojišťoven zhodnocovány. Při sjednávání tohoto typu pojištění je nutné si uvědomit, že rozhodování o tom, jakou investiční strategii vybrat, závisí na míře rizika, jež si je klient ochoten připustit, a zároveň na výnosu, který je klient schopen Počet pojistných smluv Kooperativy (k daného roku, v ks) mil. ks Povinné ručení Kooperativa nabízí jako jediná pojišťovna zdarma živelní pojištění auta k povinnému ručení. Až dosud se povinné ručení sjednávalo pro někoho jiného. Kooperativa nabízí první povinné ručení, které chrání i vaše auto. Předmětem tohoto pojistného produktu jsou osobní a užitková vozidla do největší povolené hmotnosti 3500 kg, k nimž je uzavřena individuální pojistná smlouva pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy která mají povinné ručení u Kooperativy. Živelní pojištění poskytuje pojistnou ochranu pro následující rizika: povodeň, záplava, úder blesku, vichřice, krupobití, sesuv půdy, lavina, pád stromu či stožáru a požár. Spoluúčast je 1 %, minimálně 1000 Kč, a pojištění platí po celé ČR. Živelní pojištění klienti získají zcela jednoduše s povinným ručením od Kooperativy tento produkt obdrží zdarma. Kooperativa svým klientům nabízí ještě další speciální výhody bezplatné mimořádně široké asistenční služby a slevu 7 % na povinné ručení pro vozy s obsahem motoru 1350 až 1400 ccm. akceptovat. Důležité je seznámit se s vývojem fondů v minulosti, nesoustředit se ale pouze na uplynulé období několika málo měsíců. Obecně platí, že v peněžních fondech jsou výnosy v řádu procent, popřípadě aktuálně spíše desetin procent, investice do akciového fondu naopak mohou přinést zhodnocení až několikanásobně vyšší, ale také naopak. Investiční životní pojištění rovněž umožňuje čerpat část naspořených finančních prostředků během pojištění. Nespornou výhodou investičního životního pojištění je též fakt, že svou konstrukcí patří mezi produkty soukromého životního pojištění. Pokud tak sjednaná smlouva splňuje zákonné podmínky daňové optimalizace, vztahuje se i na takto sjednané pojištění možnost daňových odpočtů. Nezapomínejme ovšem, že investiční pojištění není pouze nástroj ke spoření, ale že se jedná o produkt pojistný, tedy nabízející vedle spoření i efekt ochrany pojištěných před neočekávanými riziky. Produkty investičního životního pojištění u většiny pojišťoven nabízí pojištění pro případ smrti, úrazové připojištění, nemocenské připojištění, resp. připojištění pro případ plného invalidního důchodu, případně závažných onemocnění. V posledních letech naše zkušenosti ukazují, že roste zájem o uzavírání smluv na investiční životní pojištění, a to hlavně v porovnání s klasickými produkty kapitálového životního pojištění. Proto lze v dalších letech očekávat ještě větší posílení jeho významu. Co bude hýbat trhem životního pojištění v následujících letech? Celou EU čeká sociální reforma. Její státy stojí před úkolem reformovat systém sociálního zabezpečení, aby byla zaručena jeho udržitelnost vzhledem k demografickému vývoji v celé Evropě. Pro zaručení funkčnosti důchodového a sociálního systému, ale i zdravotní péče je cílem do budoucna stávající systémy upravit tak, aby se zvýšila motivace jednotlivců převzít odpovědnost za vlastní životní úroveň v době důchodového věku nebo jiných složitějších životních situacích. Řešením je kombinace státem garantovaného systému s komerčním pojištěním.

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY EXKLUZIVNÍ NABÍDKA PRO TANEČNÍ KONZERVATOŘ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Kdo jsme 100% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 184 miliard kapitálové vklady 2,56 mld zisk v roce 2009

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2007 - vybrané parametry Řádek Ukazatel 1-3/2006 1-12/2006 1-3/2007 Inde 1. Q. 2007/ 1. Q. 2006 Podíl 1. Q. 2007 k 1-12/2006 1 Předepsané pojistné celkem 32 709 655 120

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ

NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ NEZÁVISLÝ ODBOROVÝ SVAZ POLICIE ČR VÁM EXKLUZIVNĚ NABÍZÍ PARTNEŘI A PODPORA Od září 2009 jsme partnerem Nadace policistů a hasičů - vzájemná pomoc v tísni Od listopadu 2010 jsme partnerem Odborového svazu

Více

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné

Předběžné údaje ČAP za období 1-3/ předepsané pojistné Předběžné údaje ČAP za období 1-3/2008 - předepsané pojistné Řádek Ukazatel 1-3/2007 1-12/2007 1-3/2008 Inde 1. Q. 2008/ 1. Q. 2007 Podíl v % 1. Q. 2008 k 1-12/2007 1 Předepsané pojistné celkem 33 391

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 21. 7. 2013 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Maximum Evolution PLATNÝ OD 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové

Osobní údaje Klient Martina Plánovací. Váš financní trenér. Financní bilance. Deti. Príjmy - celkové Dobrý den, v rukou držíte financní plán, který Vám má ukázat cestu ke splnení Vašich životních cílu. Vycházeli jsme z dukladné analýzy Vašich príjmu, výdaju a plánu, které chcete v budoucnu uskutecnit.

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem

Statistika vybraných parametrů 1-12/2006 Předběžné údaje členů ČAP celkem Předběžné údaje členů ČAP celkem Řádek Ukazatel jedn. 1-12/2005 1-12/2006 Inde 2006/ 2005 1 celkem tis. Kč 115 527 197 119 857 434 103,75 2 Životní pojištění tis. Kč 44 917 212 47 072 201 104,80 3 v tom:

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Pojištění není spoření!

Pojištění není spoření! Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny občany České republiky. Přečtení a pochopení tohoto ebooku vám v budoucnu může ušetřit nemalé peníze a připraví

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje

Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Nezávislý Odborový Svaz Policie České Republiky Vám exkluzivně poskytuje Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 10. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Za podpory NOS PČR policisté získali nadstandardní podmínky Co je Vám nabízeno Exkluzivně

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006)

Jakou formou je penzijní připojištění podporováno státem? (dle současné právní úpravy k 1. 1. 2006) Doktorand: Jiří Vopátek VŠE Praha, Fakulta managementu v J. Hradci Anotace: Příspěvek je zaměřen na problematiku II. pilíře v rámci důchodového zabezpečení ve stáří. Příspěvek přibližuje uvedený pilíř

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2009 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-12/2010 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3

Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 Přehled poplatků a parametrů pojištění Výběrové životní pojištění MAXIMUM 3 platný od 1. 1. 2014 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní *) a nákupní cenou**)

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2011 - GRAFY Vývoj předepsaného pojistného Vývoj předepsaného pojistného Meziroční změny předepsaného pojistného Podíl jednotlivých pojišťoven na celkovém předepsaném pojistném Podíl

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLUS PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-9/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - předepsané smluvní pojistné

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014

Pojištění a jeho optimalizace webinář. Jan Mareš 25. 6. 2014 Pojištění a jeho optimalizace webinář Jan Mareš 25. 6. 2014 O čem to dnes bude? I. K čemu je pojištění? II. Něco z historie III. Jaké jsou druhy životního pojištění IV. Jak si můžeme pojištění koupit K

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 7 BN platný ke dni 1. 12. 2016 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky a rizikové pojistné jsou odečítány z hodnoty účtu pojistníka. Odečtení

Více

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou

nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Život & Þ nanční nezávislost Rizikové životní pojištění s dividendou Pan Pohoda živitel rodiny Pracuje jako účetní v jednom menším městě a jeho čistý měsíční příjem činí 22 000 Kč. Manželka je na mateřské.

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

POJIŠŤOVNICTVÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková POJIŠŤOVNICTVÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012

STATISTICKÉ ÚDAJE 1-3/2012 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 Souhrnné údaje Smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Životní pojištění - smluvní pojistné podle objemu Seznam zkratek Ukazatel 1-3/2011

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011

STATISTICKÉ ÚDAJE 2011 STATISTICKÉ ÚDAJE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Souhrnné údaje Předepsané smluvní pojistné podle pojišťoven Předepsané smluvní pojistné podle objemu Neživotní pojištění - předepsané smluvní pojistné podle objemu

Více

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS

Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS Výběrové životní pojištění MAXIMUM EVOLUTION PLUS PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ VÝBĚROVÉ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ MAXIMUM EVOLUTION PLATNÝ OD 1. 12. 2016 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE

Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE Přehled poplatků a parametrů pojištění Investiční životní pojištění EVOLUCE platný od 1. 7. 2011 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou (prodejní

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 3433 Pro běžné pojistné Pro mimořádné pojistné Sazebník poplatků strhávaných pojistitelem Výběrové životní pojištění MAXIMUM

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010

PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010. Úsek marketingu a vývoje produktů. Duben 2010 PŘÍRUČKA POVINNÉHO RUČENÍ 2010 Úsek marketingu a vývoje produktů Duben 2010 verze: 04/2010 1 PRODUKTY 2 BASIC 2 BASIC PLUS 2 STANDARD 2 BENEFIT 3 PŘEHLED POSKYTOVANÝCH BONUSŮ A SLEV V RÁMCI POVINNÉHO RUČENÍ

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce.

www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. www.modrapyramida.cz Bezplatná infolinka Modré pyramidy 800 101 554 Veškeré detaily o produktech s vámi rád projedná náš finanční poradce. POTŘEBUJI BYDLET Nabízíme vám produkty stabilních a silných partnerů:

Více

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let?

Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Jak se budou vyvíjet výplaty dávek z penzijního připojištění v časovém horizontu za 30 a 40 let? Vědecký seminář doktorandů VŠFS, 30. ledna 2013, VŠFS, Estonská 500, Praha 10 Jana Kotěšovcová Vysoká škola

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

DOSIA Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

DOSIA Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. DOSIA Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Za podpory DOSIA členové získali nadstandardní podmínky Co je Vám nabízeno Exkluzivně vyjednáno pro členy DOSIA,

Více

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze

Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Česká spořitelna radí klientům, jak rozložit peníze Martin Techman, ředitel úseku rozvoj obchodu České spořitelny Tomáš Reytt, ředitel odboru klientské segmenty České spořitelny Obsah Co říkají výzkumy

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU

SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK INVESTIČNÍHO ŽIVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ FAIRLIFE POJIŠŤOVNY METLIFE EUROPE LIMITED, POBOČKA PRO ČESKOU REPUBLIKU SAZEBNÍK FL 1.1 účinnost od 1. dubna 2015 Tento Sazebník investičního životního pojištění

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více