Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení."

Transkript

1 Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí, změně výchozích nstvení neo oprvování prolémů všeho zřízení nleznete v Příručce uživtele. Chcete-li si Stručný návod k osluze zorzit v jiných jzykových verzích, jděte n dresu DŮLEŽITÉ Ztím NEPŘIPOJUJTE kel rozhrní. 1 Vylte zřízení VAROVÁNÍ Pro zlení zřízení se používjí plstové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosh dětí, zráníte tím neezpečí udušení. Poznámk Kel USB Uezpečte se, že používáte kel USB 2.0 (typ A/B) v délce nepřeshující 2 metry. Symoly použité v této příručce VAROVÁNÍ vás informují o tom, co máte dělt, yste předešli možnému VAROVÁNÍ zrnění. UPOZORNĚNÍ stnovují postupy, které musíte dodržet neo kterým se musíte UPOZORNĚNÍ vyhnout, yste předešli možným lehkým zrněním. DŮLEŽITÉ popisuje postupy, které musíte dodržet neo kterým se musíte DŮLEŽITÉ vyhnout, yste předešli možnému poškození zřízení neo dlších předmětů. Tyto ikony upozorňují n možný úrz elektrickým proudem. Poznámk Příručk uživtele Příručk uživtele progrmů Ikony zorzující horký povrch upozorňují, yste se nedotýkli částí zřízení, které jsou horké. Poznámky vás informují o tom jk yste měli regovt n různé situce neo dávjí tipy o tom, jk ktuální operce spoluprcuje s jinými funkcemi. Ukzuje reference k Příručce uživtele neo Příručce uživtele progrmů. CZE Verze 0 1

2 2 Instlce fotoválce sestvy tonerové kzety d Optrně kzetou několikrát ztřeste ze strny n strnu, čímž toner uvnitř sestvy rovnoměrně rozprostřete. DŮLEŽITÉ Ztím NEPŘIPOJUJTE kel rozhrní. Odstrňte ochrnou pásku fólii pokrývjící sklo skeneru. Stiskněte tlčítko pro uvolnění předního krytu otevřete přední kryt. e Sestvu fotoválce vložte do zřízení tk, y do zřízení zpdl. 1 f Zvřete přední kryt zřízení. c Vylte fotoválec sestvu tonerové kzety. 2

3 3 Vložení ppíru do zásoníku ppíru Zásoník ppíru zcel vytáhněte ze zřízeni. d Ppír vložte do zásoníku uezpečte se, že ppír je pod znčkou mximálního množství ppíru. Tisková strn ppíru musí ýt směrem dolů. 1 Se stisknutou modrou páčkou pro uvolnění vodítk posuňte vodítk ppíru tk, y rozměr odpovídl formátu ppíru, který do zásoníku vkládáte. Uezpečte se, že vodítk v drážkách sedí pevně. e f DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že se vodítk ppíru dotýkjí hrn ppíru, y se zvedl správně. Zásoník ppíru zsuňte zpět do zřízení. Zásoník musí ýt v zřízení úplně celý. Otevřete vysouvcí podpěru, čímž zráníte sesouvání ppíru ze zásoníku pro výstup lícem dolů. 1 c Stoh ppíru projeďte rukou, čímž zráníte uvíznutí ppíru šptnému zvádění. 1 3

4 4 Připevněte kryt ovládcího pnelu Otevřete kryt dokumentu. Zvolte jzyk připevněte kryt ovládcího pnelu k zřízení. 5 Připojení npájecího kelu DŮLEŽITÉ Ztím NEPŘIPOJUJTE kel rozhrní. Ujistěte se, že je spínč zřízení vypnutý. Připojte npájecí kel k zřízení. Poznámk Pokud není kryt ovládcího pnelu správně připevněn, neudou tlčítk fungovt. Připojte npájecí kel k elektrické zásuvce. Zpněte spínč zřízení. 4

5 6 Zvolte jzyk Po zpnutí vypínče se n LCD ojeví: Select Lnguge Press OK Key Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte váš jzyk c stiskněte OK. Select or OK Cesky N LCD se ojeví výzv k potvrzení výěru. Cesky? 1.Ano 2.Ne Pokud se n LCD zorzí správný jzyk, stiskněte 1. NEBO Stiskněte tlčítko 2, čímž přejdete zpět n krok, kde provedete opětovný výěr jzyk. Poznámk Pokud vyerete nesprávný jzyk, můžete změnit vyrný jzyk v nídce n ovládcím pnelu zřízení. (Menu, 1, 0) 7 Nstvení kontrstu LCD (pokud je zpotřeí) Stiskněte tlčítko 1. c Stiskněte tlčítko 5. Stiskněte tlčítko Menu. d Stisknutím tlčítk zvýšíte kontrst. e 8 Nstvení NEBO Stisknutím tlčítk Stiskněte tlčítko OK. snížíte kontrst. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Konec). dt čsu Stiskněte tlčítko 5. c Stiskněte tlčítko 1. d e f g h Stiskněte tlčítko Menu. N číselné klávesnici zdejte poslední dvě číslice roku, poté stiskněte tlčítko OK. (npř. pro 2009 zdejte 0, 9.) N číselné klávesnici zdejte dvě číslice pro měsíc, poté stiskněte tlčítko OK. (npř. pro řezen zdejte 0, 3.) N číselné klávesnici zdejte dvě číslice pro den, poté stiskněte tlčítko OK. (npř. zdejte 2, 5.) Prostřednictvím číselné klávesnice zdejte čs ve 24 hodinovém formátu potom stiskněte tlčítko OK. (npř. pro čs 15:25 zdejte 1 5, 2 5.) Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Konec). 5

6 9 Automtický letní čs Stiskněte tlčítko 5. c Stiskněte tlčítko 2. Stiskněte tlčítko Menu. d Stisknutím tlčítk neo zvolte Zp. e (neo Vyp.). Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Konec). 6

7 10 Voly typu připojení Pro uživtele rozhrní USB Windows, přejděte n strnu str. 8 Mcintosh, přejděte n strnu str. 10 Windows USBMcintosh 7

8 USB Windows Pro uživtele rozhrní USB (Operční systém Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/Windows Vist ) 11 Před instlcí Uezpečte se, že váš počítč je zpnutý že n počítči máte správcovská práv. V přípdě, že jste již připojili kel rozhrní, zřízení vypněte odpojte z elektrické sítě od počítče. h i Pokud nechcete monitorovt stv zřízení chyová hlášení ze svého počítče, zrušte volu Povolit Sledování stvu poté klikněte n Dlší. Jkmile se zorzí toto dilogové okno, přejděte k dlšímu kroku. 12 Instlce MFL-Pro Suite c d e f g Vložte dodný disk CD-ROM do mechniky CD-ROM. Pokud se zorzí okno pro název modelu, zvolte své zřízení. Pokud se zorzí okno pro jzyk, zvolte svůj jzyk. Poznámk Pokud se orzovk Brother neojeví utomticky, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvojitě klikněte n ikonu CD-ROM poté dvojitě klikněte n položku Strt.exe. Zorzí se horní nídk disku CD-ROM. Klikněte n Počáteční instlce. Klikněte n Instlujte MFL-Pro Suite. Jkmile se zorzí dilogové okno ScnSoft PperPort 11SE Licenční smlouv, klikněte n položku Ano, pokud s Licenční smlouvou souhlsíte. Instlce ScnSoft PperPort 11SE zčne utomticky po ní ude následovt instlce MFL-Pro Suite. Jkmile se zorzí dilogové okno Licenční smlouv pro progrm Brother MFL-Pro Suite, klikněte n položku Ano, pokud s Licenční smlouvou souhlsíte. Zvolte Stndrdní poté klikněte n Dlší. Instlce pokrčuje. 13 Připojení USB kelu Odstrňte nálepku, která kryje konektor rozhrní USB. USB kel připojte k USB konektoru n zřízení, který je oznčen symolem kel připojte k počítči.. Poté 8

9 USB Windows 14 Připojení npájecího kelu Připojte npájecí kel k elektrické zásuvce. Zpněte spínč zřízení. Instlce ovldčů Brother ude utomticky zhájen. Dilogová okn se udou zorzovt jedno po druhém. DŮLEŽITÉ NEZKOUŠEJTE ěhem instlce žádnou z těchto orzovek zrušit. Některá dilogová okn se mohou zorzit ž po několik sekundách. Po zorzení okn On-Line registrce proveďte výěr postupujte podle zorzených pokynů. Po dokončení registrčního procesu zvřete weový prohlížeč vrťte se n toto okno. Poté klikněte n Dlší. Windows USBMcintosh 15 Dokončení restrt Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněními správce. N orzovce Kontrol ktulizcí firmwru zvolte ktulizci firmwre, kterou chcete klepněte n OK. Pokud v kroku h vypnete Sledování stvu, okno se nezorzí. Poznámk Pro provedení ktulizce firmwre je nutný přístup k internetu. Dokončit Instlce je dokončen. Poznámk Ovldč tiskárny XML Pper Specifiction Ovldč tiskárny XML Pper Specifiction je nejvhodnější ovldč při tisku z plikcí, které používjí dokumenty se specifikcí ppíru XML. Nejnovější ovldč si můžete stáhnout z Brother Solutions Center n drese 9

10 USB Mcintosh Pro uživtele rozhrní USB (Mc OS X neo novější) 11 Před instlcí 13 Instlce MFL-Pro Suite 12 Uezpečte se, že zřízení je připojeno k npájení váš počítč Mcintosh je zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správce. Připojení USB kelu DŮLEŽITÉ NEPŘIPOJUJTE zřízení k portu USB n klávesnici ni k nenpájenému rozočovči USB. Zřízení připojte přímo k počítči Mcintosh. Odstrňte nálepku, která kryje konektor rozhrní USB. c d e Vložte dodný disk CD-ROM do mechniky CD-ROM. Instlci provedete dvojitým kliknutím n položku Strt Here OSX (Zčněte zde OSX). Progrmové vyvení Brother vyhledá zřízení Brother. Během této doy se zorzí následující okno. Zvolte zřízení ze seznmu poté klikněte n OK. Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. Instlce MFL-Pro Suite je dokončen. Přejděte ke kroku 14 n str. 10. USB kel připojte k USB konektoru n zřízení, který je oznčen symolem. Poté kel připojte k počítči. 14 Instlce Presto! PgeMnger Jkmile provedete instlci Presto! PgeMnger, do Brother ControlCenter2 se přidá funkce OCR. Pomocí nástroje Presto! PgeMnger můžete jednoduše skenovt, sdílet orgnizovt fotogrfie dokumenty. Dvojitě klikněte n položku Presto! PgeMnger postupujte podle zorzených pokynů. Dokončit Instlce je dokončen. 10

11 Druhá informce Bezpečné používání zřízení Tyto pokyny uchovejte pro pozdější použití před jkoukoli údržou si je důkldně prostudujte. VAROVÁNÍ Zřízení oshuje elektrody s vysokým npětím. Před čištěním vnitřního prostoru zřízení se uezpečte, že jste odpojili npájecí kel z elektrické zásuvky. Tím zráníte úrzu elektrickým proudem. NEZACHÁZEJTE se zástrčkou mokrým rukm. Můžete si přivodit úrz elektrickým proudem. Vždy se přesvědčte, že zástrčk je zcel zsunutá. Tento výroek je nutné instlovt do lízkosti elektrické zásuvky, která je jednoduše dostupná. V přípdě neezpeční musíte npájecí kel odpojit od elektrické zásuvky tk zcel odpojit npájení zřízení. NEPOUŽÍVEJTE žádné hořlvé látky, žádné druhy sprejů neo orgnických rozpouštědel/kplin oshujících lkohol neo monik k čištění vnitřního prostoru neo krytu zřízení. Používáním těchto látek může dojít k požáru neo úrzu elektrickým proudem. Pokyny k čištění zřízení nleznete v části Běžná údrž v Příručce uživtele. NEPOUŽÍVEJTE vysvč k odstrňování rozsypného toneru. Může dojít ke vznícení tonerového prchu uvnitř vysvče tím může vzniknout požár. Tonerový prch pečlivě vyčistěte pomocí suché, netřepící se látky zlikvidujte dle místních nřízení. 11

12 Druhá informce CAUTION UPOZORNĚNÍ Poté, co jste zřízení používli, mohou ýt některé vnitřní části zřízení velmi horké. Když otevřete přední neo zdní kryt zřízení, NEDOTÝKEJTE se šedých částí oznčených v nákresech. Ruce nepokládejte n hrnu zřízení pod kryt dokumentu neo kryt skeneru dle vyorzení; zráníte tím pornění, jk je uvedeno n orázku. Prsty nevkládejte do olsti vyorzené n ilustrci; zráníte tím zrnění. Při přesouvání zřízení, uchopte oční drždl umístěná n spodní strně zřízení. NEPŘENÁŠEJTE zřízení uchycením z jednotku skeneru. DŮLEŽITÉ Vypékcí jednotk je oznčen výstržním štítkem. Štítek NIKDY neodstrňujte nepoškozujte. Poznámk Okolo zřízení zchovejte minimální vzdálenost jko n orázku. 300 mm 200 mm 500 mm 130 mm 12

13 Druhá informce Předpisy Prohlášení o shodě EC Specifikce IEC A2:2001 Tento přístroj je lserový výroek třídy 1 dle definic specifikcí IEC A2:2001. Etiket vyznčená níže je použit v zemích, kde je vyždován. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Tento přístroj má lserovou diodu třídy 3B, jež vydává neviditelné lserové záření v jednotce skeneru. Jednotk skeneru y se neměl z žádných okolností otevírt. Lserové záření Vlnová délk: nm Výkon: 5 mw mx. Tříd lseru: tříd 3B VAROVÁNÍ Používání ovldčů, úprvy neo provádění kroků kromě výslovně uvedených v této příručce může způsoit vystvení se neezpečnému záření. Prohlášení o shodě EC Výroce Brother Industries Ltd., 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jponsko Závod Brother Technology (Shenzhen) Ltd., NO6 Gold Grden Ind. Nnling Buji, Longgng, Šenzen, Čín Odpojte zřízení Tento výroek musí ýt instlován v lízkosti elektrické zásuvky, která je sndno přístupná. V přípdě nléhvé události musíte odpojit npájecí kel ze zásuvky, yste zcel vypnuli přívod energie. Interference rádiových vln Tento výroek splňuje nřízení EN55022 (CISPR vydání 22)/Tříd B. Směrnice EU 2002/96/EC EN50419 Tímto prohlšujeme, že: Popis produktu Název produktu : Lserová tiskárn : DCP-8070D je v souldu s optřeními pltných Směrnic: Směrnice o nízkém npětí 2006/95/EC Směrnice o elektromgnetické komptiilitě 2004/108/EC. Aplikovné normy: Hrmonizováno: Bezpečnost EN :2006 EMC EN55022:2006 tříd B EN55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 Rok, kdy ylo poprvé použito oznčení CE: 2008 Pouze pro Evropskou unii Toto zřízení je oznčeno výše uvedeným recyklčním symolem. To znmená, že n konci doy život zřízení musíte zjistit, y ylo uloženo odděleně n sěrném místě, zřízeném pro tento účel, ne n místech určených pro ukládání ěžného netříděného komunálního odpdu. Přispěje to ke zlepšení stvu životního prostředí nás všech. (Pouze pro Evropskou unii.) Vydáno : Brother Industries, Ltd. Dtum : 30. září 2008 Místo : Ngoy, Jponsko 13

14 Druhá informce Směrnice EU 2006/66/EC - Odstrnění neo výměn terie Tento výroek oshuje terii, jejíž životnost odpovídá délce životnosti výroku. Tuto terii nevyměňuje uživtel. Bterie se odstrňuje v rámci recyklčního procesu n konci životnosti společnosti provádějící recyklci musí podniknout příslušná optření. Mezinárodní prohlášení o shodě ENERGY STAR Smyslem mezinárodního progrmu ENERGY STAR je propgce rozvoje populrizce kncelářských vyvení, která účelně využívjí elektrickou energii. Společnost Brother Industries, Ltd. jko prtner ENERGY STAR prohlšuje, že tento výroek splňuje poždvky ENERGY STAR pro účelné využití energie. 14

15 Příslušenství spotření mteriál Příslušenství Pměť SO-DIMM Pměť můžete rozšířit instlcí pměťového modulu (144-pin SO-DIMM). Informce o komptiilní pměti SO-DIMM nleznete v Příručce uživtele neo n drese Vyměnitelný spotření mteriál Jkmile je nutné vyměnit spotření položky, n LCD displeji se zorzí chyové hlášení. Dlší informce o spotřením mteriálu pro vše zřízení nleznete n dres neo se můžete orátit n místního prodejce Brother. Tonerová kzet TN-3230/TN-3280 Fotoválec DR

16 Ochrnné známky Logo Brother je registrovná ochrnná známk společnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovná ochrnná známk společnosti Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link je registrovná ochrnná známk společnosti Brother Interntionl Corportion. Windows Vist je uď registrovná ochrnná známk neo ochrnná známk společnosti Microsoft Corportion v USA dlších zemích. Microsoft, Windows, Windows Server Internet Explorer jsou registrovné ochrnné známky společnosti Microsoft Corportion ve Spojených státech /neo dlších zemích. Apple, Mcintosh, Sfri TrueType jsou ochrnné známky společnosti Apple Inc. registrovné v USA dlších zemích. Nunce, logo Nunce, PperPort ScnSoft jsou ochrnné známky neo registrovné ochrnné známky společnosti Nunce Communictions, Inc. neo jejích přičleněných orgnizcí v USA /neo dlších zemích. Kždá ze společností jejíž název progrmového vyvení je v této příručce uveden, má licenční smlouvu n progrmové vyvení specifickou pro její vlstní progrmy. Veškeré osttní ochrnné známky jsou vlstnictvím jejich příslušných vlstníků. Sestvení pulikce Tto příručk yl sestven pulikován pod dohledem společnosti Brother Industries Ltd. zhrnuje nejnovější popisy specifikce zřízení. Osh této příručky technické údje tohoto výroku se mohou měnit ez předchozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo měnit technické údje mteriály uvedené v této příručce ez předchozího upozornění vylučuje jkoukoli odpovědnost z veškeré škody (včetně následných) způsoené důvěrou v uvedené mteriály, to nejen kvůli typogrfickým dlším chyám souvisejícím s touto pulikcí. Autorské právo licence 2009 Brother Industries, Ltd.

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz

HOBBY PREZENTACE inels. www.elkoep.cz HOBBY PREZENTACE inels www.elkoep.cz Chytré ŘÍZENÍ DOMU Chytrý dům s jeden DŮM jeden SYSTÉM jeden OVLADAČ n VŠE Technologie v domě si rozumí Technologie prcují z Vás Přináší mximální užitek Čsové finnční

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Příslušné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely: MFC-J4510DW Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikonu: POZNÁMKA

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J5910DW VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ Stručný návo k osluz Zčínám MFC-J5910DW Př nstvním zřízní si přčtt Příručku zpčnosti výroku. Potom si přčtět pokyny k správné koniguri instli uvné v tomto Stručném návou k osluz. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1

NÁVOD K OBSLUZE PŘÍSTROJ NA ČIŠTĚNÍ ODPADŮ AUTOPÉRO1 ZÁRUČNÍ LIST 1. N výroky UNI-MAX je poskytován záruk v déle 24 měsíů od dt prodeje dle očnského zákoníku neo v déle 12 měsíů dle ohodního zákoníku vzthuje se n prokázné vdy mteriálu či vdy výroy. Jiné

Více

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot

SINEAX C 402 Hlásič mezních hodnot pro stejnosměrné proudy neo stejnosměrná npětí Použití SINEAX C 402 (or. 1) se používá především k sledování mezních hodnot při měřeních s proudovými neo npěťovými signály. Signlizce se přitom provádí

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

1. krok. Sestavení tiskárny. 2. krok. Instalace tiskového ovladače. Nastavení je dokončeno!

1. krok. Sestavení tiskárny. 2. krok. Instalace tiskového ovladače. Nastavení je dokončeno! Laserová tiskárna HL-5240 HL-5240L HL-5250DN Stručný návod k obsluze Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve "Stručném návodu k obsluze" naleznete pokyny

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers

STRUČNÁ PŘÍRUČKA. Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers STRUČNÁ PŘÍRUČKA Instalace ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Nutné podmínky...1 3. Instalace Ovladačů Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Před začátkem instalace...2 3.2

Více

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač

NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU. Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač NASTEVNÍ FOTOPASTÍ LTL. ACORN 5210, 5310, 6210 S GSM BRÁNOU Pro nastavení fotopastí s GSM bránou je potřeba SIM karta a počítač SIM karta ověření: SIM kartu je třeba předem ověřit, zda je opravdu funkční

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td

Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Budoucnost zvzuje Monitorování zbytkové vlhkosti do -90 C td Nový senzor, odolný proti kondenzci s technologií sol-gel Nejvyšší poždvky n tlkový vzduch Monitorování zbytkové vlhkosti předchází poškození

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500We a ADS-2600We. Definice poznámek V této příručce uživatele používáme následující

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty

Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Doporučené nastavení prohlížeče MS Internet Explorer 7 a vyšší pro Max Homebanking PS s využitím čipové karty Obsah 1. Instalace SecureStore... 2 2. Nastavení Internet Exploreru... 3 3. První přihlášení...

Více

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty...

Obsah: Bezpečnost... 2. Vybavení... 2. Vlastnosti... 3. Popis a funkce... 4. Pracovní postupy. 5.1. Nastavení... 6. 5.2. Záznam teploty... Obsah: Bezpečnost... 2 Vybavení... 2 Vlastnosti... 3 Popis a funkce... 4 Pracovní postupy 5.1. Nastavení... 6 5.2. Záznam teploty... 8 5.3. Vymazat paměť... 9 5.4. Stáhnout paměť... 9 5.5. Výměna baterií...

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze

XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze XB-523 Odšťavovač citrusových plodů Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny - Pro zamezení poruch si tento

Více

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE

PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE PODROBNÁ PŘÍRUČKA UŽIVATELE DCP-7055 DCP-7055W DCP-7057 DCP-7057W DCP-7060D DCP-7065DN DCP-7070DW Ne všechny modely jsou dostupné ve všech zemích. Verze A CZE Příručky uživatele a kde je najdu? Jaká příručka?

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs

Software Capture Pro. Začínáme. A-61640_cs Software Capture Pro Začínáme A-61640_cs Začínáme se softwarem Kodak Capture Pro Software a Capture Pro Limited Edition Instalace softwaru: Kodak Capture Pro Software a Network Edition... 1 Instalace softwaru:

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinci POKYN PRO TVORBU A OBSAH ZPRÁVY O REALIZACI OPERAČNÍHO PROGRAMU PRO MONITOROVACÍ VÝBOR ŘÍJEN 2014 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Odbor řízení

Více

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe

Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Rychlé nastavení mobilní aplikace Novell Vibe Březen 2015 Začínáme Mobilní přístup na portál Novell Vibe může správce portálu Vibe deaktivovat. Pokud nemůžete přistupovat k mobilnímu rozhraní Vibe podle

Více

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití

Automatický šlehač na mléko. Návod k použití Automatický šlehač na mléko Návod k použití Obsah Váš šlehač na mléko DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ 2 Správné používání...3 Ovládací prvky 4 1 Umístění a zapojení 6 2 Provoz 6 Mléčná pěna...6 Horké mléko...6

Více

HM-843 Mixér Návod k obsluze

HM-843 Mixér Návod k obsluze HM-843 Mixér Návod k obsluze Přečtěte jsi tento návod důkladně před použitím a uložte si jej pro použití v budoucnosti. 1 Důležité bezpečnostní pokyny Pro zamezení poruch si tento Návod k použití pečlivě

Více

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING

PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING PŘEDSTAVENÍ APLIKACE SMARTSELLING CO JE TO SMARTSELLING SmartSelling je první kompletní nástroj n[ českém [ slovenském trhu, který pod jednou střechou spojuje všechny nezbytné nástroje moderního online

Více

Tablet. Rychlý průvodce instalací

Tablet. Rychlý průvodce instalací Tablet CZ Rychlý průvodce instalací Windows Vista, Vista x64, XP, XP x64, 2000 Macintosh OS X v10.3.9. nebo vyšší Důležité: pro plné využití všech funkcí pera a tabletu je NUTNÁ instalace ovládacího programu

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Instalační manuál pixel-fox

Instalační manuál pixel-fox Instalační manuál pixel-fox Verze 01/2011 V5 (CZ) - Subject to change without notice! Systémové požadavky: Aktuální minimální systémové požadavky pro používání software pixel-fox na vašem PC jsou: - IBM

Více

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA

Messenger. Novell 1.0 UMÍSTĚNÍ DOKUMENTACE K PROGRAMU NOVELL MESSENGER. www.novell.com STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA Novell Messenger 1.0 STRUČ NÁ ÚVODNÍ PŘ ÍRUČ KA www.novell.com Novell Messenger je produkt, který nezávisle na platformě slouží k rychlému zasílání zpráv v podnicích pomocí adresáře Novell e-directory

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD

VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD VYTVOŘENÍ ÚČTU LG SMART WORLD Přihlášení a Registrace Copyright 2012 LG Electronics. All Rights Reserved. 01. Stlačením tlačítka Home na dálkovém ovladači spustíte úvodní obrazovku LG Smart TV. 01A. V

Více

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru

Instalace hardwaru. Instalace hardwaru Instalace hardwaru Poznámka Model produktu zobrazený v této příručce je TL-PS110U a slouží jako pří Dříve než začnete, připravte si tato zařízení Počítač s operačním systémem Windows 2000/XP/2003/Vista/7

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 30.4.2013 C(2013) 2420 finl NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. /.. ze dne 30.4.2013, kterým se mění nřízení (ES) č. 809/2004, pokud jde o poždvky n zveřejňování

Více

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka

SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU. Instalační příručka SOFTWARE PRO KONTROLU DIABETU Instalační příručka 2010, Medtronic MiniMed, Inc. Všechna práva vyhrazena. Paradigm, Paradigm Link a CareLink jsou registrované ochranné známky společnosti Medtronic, Inc.

Více

Aktualizace map přístrojů ZENEC

Aktualizace map přístrojů ZENEC Aktualizace map přístrojů ZENEC v.5.1 Obsah 1.1... Příprava na aktualizaci 1.2... SyncTool software 1.3... Příprava USB flash disku pro Toolbox software 1.4... Naviextras Toolbox 1.4.1... Požadavky 1.4.2...

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx

DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx DINOX IP kamery řady: DDC-xxxx DDR-xxxx DDX-xxxx DDB-xxxx Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 1. Systémové požadavky... 3 2. Připojení do sítě... 4 3. Přístup pomocí webového

Více

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10

YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 YOGA TABLET 8 / YOGA TABLET 10 Stručná úvodní příručka v1.0 Než začnete používat zařízení YOGA TABLET, pečlivě si přečtěte tuto příručku. Veškeré informace v této příručce označené * se vztahují pouze

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012

Ulice Agentura sociální práce, o. s. Účetní závěrka za rok 2012 Ulice Agentur sociální práce, o. s. Účetní závěrk z rok 2012 Osh: I. OBECNÉ INFORMACE... 2 1. POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY... 2 2. ZAMĚSTNANCI A OSOBNÍ NÁKLADY... 2 3. POSKYTNUTÉ PŮJČKY, ZÁRUKY ČI JINÁ PLNĚNÍ...

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS

MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER. STRUčný návod k OBSLUze. micro SD M2. Duo SDXC / MMC CF MS MULTI-CARD 25-IN-1 USB 3.0 READER STRUčný návod k OBSLUze xd SDXC / MMC micro SD M2 CF MS Duo USB 3.0 čtečka Lexar Multi-Card 25-in-1 je pohodlné řešení pro přenos souborů typu vše v jednom. Čtečka má

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem

Easy Start. Easy Start. ADSL USB Modem ADSL USB Modem Easy Start (manuál) Verze 1.4 Obsah Úvod a obsah...1 Bezpečnostní instrukce..........2 O tomto manuálu..........2 Obsah balení......3 Systémové požadavky.........3 Čelní indikátory..............4

Více

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz

Příručka k portálu. Katalog sociálních služeb v Ústeckém kraji. socialnisluzby.kr-ustecky.cz Příručk k portálu Ktlog sociálních služeb v Ústeckém krji socilnisluzby.kr-ustecky.cz Uživtelská příručk k portálu socilnisluzby.kr-ustecky.cz 0 BrusTech s.r.o. Všechn práv vyhrzen. Žádná část této publikce

Více

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte.

Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Postup se dle prohlížeče a operačního systému liší, vyberte prosím jaký prohlížeč a na jakém operačním systému používáte. Windows: Internet Explorer Str. 2 Mozilla Firefox Str. 3 Google Chrome Str. 4 Opera

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM

IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM IC-930 MULTIMEDIÁLNÍ SYSTÉM UPOZORNĚNÍ K PROVOZU ZAŘÍZENÍ PŘEČTĚTE SI POZORNĚ VŠECHNA UPOZORNĚNÍ A INSTRUKCE, KTERÉ JSOU UVEDENY V TÉTO PŘÍRUČCE. PŘÍRUČKU SI TAKÉ USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POTŘEBU. Z DŮVODU

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

1 Informace o kameře Česky

1 Informace o kameře Česky WC NX Ultra Cz.fm Page 72 Friday, September 5, 2003 8:42 AM 1 Informace o kameře Česky Pohled zepředu Pohled zboku 1 2 3 4 1. Spoušt Stisknutím tohoto tlačítka spustíte aplikaci PC-CAM Center nebo pořídíte

Více