Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení."

Transkript

1 Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8070D Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Více informcí o použití všech funkcí, změně výchozích nstvení neo oprvování prolémů všeho zřízení nleznete v Příručce uživtele. Chcete-li si Stručný návod k osluze zorzit v jiných jzykových verzích, jděte n dresu DŮLEŽITÉ Ztím NEPŘIPOJUJTE kel rozhrní. 1 Vylte zřízení VAROVÁNÍ Pro zlení zřízení se používjí plstové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosh dětí, zráníte tím neezpečí udušení. Poznámk Kel USB Uezpečte se, že používáte kel USB 2.0 (typ A/B) v délce nepřeshující 2 metry. Symoly použité v této příručce VAROVÁNÍ vás informují o tom, co máte dělt, yste předešli možnému VAROVÁNÍ zrnění. UPOZORNĚNÍ stnovují postupy, které musíte dodržet neo kterým se musíte UPOZORNĚNÍ vyhnout, yste předešli možným lehkým zrněním. DŮLEŽITÉ popisuje postupy, které musíte dodržet neo kterým se musíte DŮLEŽITÉ vyhnout, yste předešli možnému poškození zřízení neo dlších předmětů. Tyto ikony upozorňují n možný úrz elektrickým proudem. Poznámk Příručk uživtele Příručk uživtele progrmů Ikony zorzující horký povrch upozorňují, yste se nedotýkli částí zřízení, které jsou horké. Poznámky vás informují o tom jk yste měli regovt n různé situce neo dávjí tipy o tom, jk ktuální operce spoluprcuje s jinými funkcemi. Ukzuje reference k Příručce uživtele neo Příručce uživtele progrmů. CZE Verze 0 1

2 2 Instlce fotoválce sestvy tonerové kzety d Optrně kzetou několikrát ztřeste ze strny n strnu, čímž toner uvnitř sestvy rovnoměrně rozprostřete. DŮLEŽITÉ Ztím NEPŘIPOJUJTE kel rozhrní. Odstrňte ochrnou pásku fólii pokrývjící sklo skeneru. Stiskněte tlčítko pro uvolnění předního krytu otevřete přední kryt. e Sestvu fotoválce vložte do zřízení tk, y do zřízení zpdl. 1 f Zvřete přední kryt zřízení. c Vylte fotoválec sestvu tonerové kzety. 2

3 3 Vložení ppíru do zásoníku ppíru Zásoník ppíru zcel vytáhněte ze zřízeni. d Ppír vložte do zásoníku uezpečte se, že ppír je pod znčkou mximálního množství ppíru. Tisková strn ppíru musí ýt směrem dolů. 1 Se stisknutou modrou páčkou pro uvolnění vodítk posuňte vodítk ppíru tk, y rozměr odpovídl formátu ppíru, který do zásoníku vkládáte. Uezpečte se, že vodítk v drážkách sedí pevně. e f DŮLEŽITÉ Ujistěte se, že se vodítk ppíru dotýkjí hrn ppíru, y se zvedl správně. Zásoník ppíru zsuňte zpět do zřízení. Zásoník musí ýt v zřízení úplně celý. Otevřete vysouvcí podpěru, čímž zráníte sesouvání ppíru ze zásoníku pro výstup lícem dolů. 1 c Stoh ppíru projeďte rukou, čímž zráníte uvíznutí ppíru šptnému zvádění. 1 3

4 4 Připevněte kryt ovládcího pnelu Otevřete kryt dokumentu. Zvolte jzyk připevněte kryt ovládcího pnelu k zřízení. 5 Připojení npájecího kelu DŮLEŽITÉ Ztím NEPŘIPOJUJTE kel rozhrní. Ujistěte se, že je spínč zřízení vypnutý. Připojte npájecí kel k zřízení. Poznámk Pokud není kryt ovládcího pnelu správně připevněn, neudou tlčítk fungovt. Připojte npájecí kel k elektrické zásuvce. Zpněte spínč zřízení. 4

5 6 Zvolte jzyk Po zpnutí vypínče se n LCD ojeví: Select Lnguge Press OK Key Stiskněte tlčítko OK. Stisknutím tlčítk neo zvolte váš jzyk c stiskněte OK. Select or OK Cesky N LCD se ojeví výzv k potvrzení výěru. Cesky? 1.Ano 2.Ne Pokud se n LCD zorzí správný jzyk, stiskněte 1. NEBO Stiskněte tlčítko 2, čímž přejdete zpět n krok, kde provedete opětovný výěr jzyk. Poznámk Pokud vyerete nesprávný jzyk, můžete změnit vyrný jzyk v nídce n ovládcím pnelu zřízení. (Menu, 1, 0) 7 Nstvení kontrstu LCD (pokud je zpotřeí) Stiskněte tlčítko 1. c Stiskněte tlčítko 5. Stiskněte tlčítko Menu. d Stisknutím tlčítk zvýšíte kontrst. e 8 Nstvení NEBO Stisknutím tlčítk Stiskněte tlčítko OK. snížíte kontrst. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Konec). dt čsu Stiskněte tlčítko 5. c Stiskněte tlčítko 1. d e f g h Stiskněte tlčítko Menu. N číselné klávesnici zdejte poslední dvě číslice roku, poté stiskněte tlčítko OK. (npř. pro 2009 zdejte 0, 9.) N číselné klávesnici zdejte dvě číslice pro měsíc, poté stiskněte tlčítko OK. (npř. pro řezen zdejte 0, 3.) N číselné klávesnici zdejte dvě číslice pro den, poté stiskněte tlčítko OK. (npř. zdejte 2, 5.) Prostřednictvím číselné klávesnice zdejte čs ve 24 hodinovém formátu potom stiskněte tlčítko OK. (npř. pro čs 15:25 zdejte 1 5, 2 5.) Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Konec). 5

6 9 Automtický letní čs Stiskněte tlčítko 5. c Stiskněte tlčítko 2. Stiskněte tlčítko Menu. d Stisknutím tlčítk neo zvolte Zp. e (neo Vyp.). Stiskněte tlčítko OK. Stiskněte tlčítko Stop/Exit (Stop/Konec). 6

7 10 Voly typu připojení Pro uživtele rozhrní USB Windows, přejděte n strnu str. 8 Mcintosh, přejděte n strnu str. 10 Windows USBMcintosh 7

8 USB Windows Pro uživtele rozhrní USB (Operční systém Windows 2000 Professionl/XP/XP Professionl x64 Edition/Windows Vist ) 11 Před instlcí Uezpečte se, že váš počítč je zpnutý že n počítči máte správcovská práv. V přípdě, že jste již připojili kel rozhrní, zřízení vypněte odpojte z elektrické sítě od počítče. h i Pokud nechcete monitorovt stv zřízení chyová hlášení ze svého počítče, zrušte volu Povolit Sledování stvu poté klikněte n Dlší. Jkmile se zorzí toto dilogové okno, přejděte k dlšímu kroku. 12 Instlce MFL-Pro Suite c d e f g Vložte dodný disk CD-ROM do mechniky CD-ROM. Pokud se zorzí okno pro název modelu, zvolte své zřízení. Pokud se zorzí okno pro jzyk, zvolte svůj jzyk. Poznámk Pokud se orzovk Brother neojeví utomticky, přejděte n Tento počítč (Počítč), dvojitě klikněte n ikonu CD-ROM poté dvojitě klikněte n položku Strt.exe. Zorzí se horní nídk disku CD-ROM. Klikněte n Počáteční instlce. Klikněte n Instlujte MFL-Pro Suite. Jkmile se zorzí dilogové okno ScnSoft PperPort 11SE Licenční smlouv, klikněte n položku Ano, pokud s Licenční smlouvou souhlsíte. Instlce ScnSoft PperPort 11SE zčne utomticky po ní ude následovt instlce MFL-Pro Suite. Jkmile se zorzí dilogové okno Licenční smlouv pro progrm Brother MFL-Pro Suite, klikněte n položku Ano, pokud s Licenční smlouvou souhlsíte. Zvolte Stndrdní poté klikněte n Dlší. Instlce pokrčuje. 13 Připojení USB kelu Odstrňte nálepku, která kryje konektor rozhrní USB. USB kel připojte k USB konektoru n zřízení, který je oznčen symolem kel připojte k počítči.. Poté 8

9 USB Windows 14 Připojení npájecího kelu Připojte npájecí kel k elektrické zásuvce. Zpněte spínč zřízení. Instlce ovldčů Brother ude utomticky zhájen. Dilogová okn se udou zorzovt jedno po druhém. DŮLEŽITÉ NEZKOUŠEJTE ěhem instlce žádnou z těchto orzovek zrušit. Některá dilogová okn se mohou zorzit ž po několik sekundách. Po zorzení okn On-Line registrce proveďte výěr postupujte podle zorzených pokynů. Po dokončení registrčního procesu zvřete weový prohlížeč vrťte se n toto okno. Poté klikněte n Dlší. Windows USBMcintosh 15 Dokončení restrt Klepnutím n tlčítko Dokončit restrtujte počítč. Po restrtování počítče se musíte přihlásit s oprávněními správce. N orzovce Kontrol ktulizcí firmwru zvolte ktulizci firmwre, kterou chcete klepněte n OK. Pokud v kroku h vypnete Sledování stvu, okno se nezorzí. Poznámk Pro provedení ktulizce firmwre je nutný přístup k internetu. Dokončit Instlce je dokončen. Poznámk Ovldč tiskárny XML Pper Specifiction Ovldč tiskárny XML Pper Specifiction je nejvhodnější ovldč při tisku z plikcí, které používjí dokumenty se specifikcí ppíru XML. Nejnovější ovldč si můžete stáhnout z Brother Solutions Center n drese 9

10 USB Mcintosh Pro uživtele rozhrní USB (Mc OS X neo novější) 11 Před instlcí 13 Instlce MFL-Pro Suite 12 Uezpečte se, že zřízení je připojeno k npájení váš počítč Mcintosh je zpnutý. Musíte ýt přihlášeni s oprávněními správce. Připojení USB kelu DŮLEŽITÉ NEPŘIPOJUJTE zřízení k portu USB n klávesnici ni k nenpájenému rozočovči USB. Zřízení připojte přímo k počítči Mcintosh. Odstrňte nálepku, která kryje konektor rozhrní USB. c d e Vložte dodný disk CD-ROM do mechniky CD-ROM. Instlci provedete dvojitým kliknutím n položku Strt Here OSX (Zčněte zde OSX). Progrmové vyvení Brother vyhledá zřízení Brother. Během této doy se zorzí následující okno. Zvolte zřízení ze seznmu poté klikněte n OK. Když se zorzí toto okno, klepněte n tlčítko OK. Instlce MFL-Pro Suite je dokončen. Přejděte ke kroku 14 n str. 10. USB kel připojte k USB konektoru n zřízení, který je oznčen symolem. Poté kel připojte k počítči. 14 Instlce Presto! PgeMnger Jkmile provedete instlci Presto! PgeMnger, do Brother ControlCenter2 se přidá funkce OCR. Pomocí nástroje Presto! PgeMnger můžete jednoduše skenovt, sdílet orgnizovt fotogrfie dokumenty. Dvojitě klikněte n položku Presto! PgeMnger postupujte podle zorzených pokynů. Dokončit Instlce je dokončen. 10

11 Druhá informce Bezpečné používání zřízení Tyto pokyny uchovejte pro pozdější použití před jkoukoli údržou si je důkldně prostudujte. VAROVÁNÍ Zřízení oshuje elektrody s vysokým npětím. Před čištěním vnitřního prostoru zřízení se uezpečte, že jste odpojili npájecí kel z elektrické zásuvky. Tím zráníte úrzu elektrickým proudem. NEZACHÁZEJTE se zástrčkou mokrým rukm. Můžete si přivodit úrz elektrickým proudem. Vždy se přesvědčte, že zástrčk je zcel zsunutá. Tento výroek je nutné instlovt do lízkosti elektrické zásuvky, která je jednoduše dostupná. V přípdě neezpeční musíte npájecí kel odpojit od elektrické zásuvky tk zcel odpojit npájení zřízení. NEPOUŽÍVEJTE žádné hořlvé látky, žádné druhy sprejů neo orgnických rozpouštědel/kplin oshujících lkohol neo monik k čištění vnitřního prostoru neo krytu zřízení. Používáním těchto látek může dojít k požáru neo úrzu elektrickým proudem. Pokyny k čištění zřízení nleznete v části Běžná údrž v Příručce uživtele. NEPOUŽÍVEJTE vysvč k odstrňování rozsypného toneru. Může dojít ke vznícení tonerového prchu uvnitř vysvče tím může vzniknout požár. Tonerový prch pečlivě vyčistěte pomocí suché, netřepící se látky zlikvidujte dle místních nřízení. 11

12 Druhá informce CAUTION UPOZORNĚNÍ Poté, co jste zřízení používli, mohou ýt některé vnitřní části zřízení velmi horké. Když otevřete přední neo zdní kryt zřízení, NEDOTÝKEJTE se šedých částí oznčených v nákresech. Ruce nepokládejte n hrnu zřízení pod kryt dokumentu neo kryt skeneru dle vyorzení; zráníte tím pornění, jk je uvedeno n orázku. Prsty nevkládejte do olsti vyorzené n ilustrci; zráníte tím zrnění. Při přesouvání zřízení, uchopte oční drždl umístěná n spodní strně zřízení. NEPŘENÁŠEJTE zřízení uchycením z jednotku skeneru. DŮLEŽITÉ Vypékcí jednotk je oznčen výstržním štítkem. Štítek NIKDY neodstrňujte nepoškozujte. Poznámk Okolo zřízení zchovejte minimální vzdálenost jko n orázku. 300 mm 200 mm 500 mm 130 mm 12

13 Druhá informce Předpisy Prohlášení o shodě EC Specifikce IEC A2:2001 Tento přístroj je lserový výroek třídy 1 dle definic specifikcí IEC A2:2001. Etiket vyznčená níže je použit v zemích, kde je vyždován. CLASS 1 LASER PRODUCT APPAREIL À LASER DE CLASSE 1 LASER KLASSE 1 PRODUKT Tento přístroj má lserovou diodu třídy 3B, jež vydává neviditelné lserové záření v jednotce skeneru. Jednotk skeneru y se neměl z žádných okolností otevírt. Lserové záření Vlnová délk: nm Výkon: 5 mw mx. Tříd lseru: tříd 3B VAROVÁNÍ Používání ovldčů, úprvy neo provádění kroků kromě výslovně uvedených v této příručce může způsoit vystvení se neezpečnému záření. Prohlášení o shodě EC Výroce Brother Industries Ltd., 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy , Jponsko Závod Brother Technology (Shenzhen) Ltd., NO6 Gold Grden Ind. Nnling Buji, Longgng, Šenzen, Čín Odpojte zřízení Tento výroek musí ýt instlován v lízkosti elektrické zásuvky, která je sndno přístupná. V přípdě nléhvé události musíte odpojit npájecí kel ze zásuvky, yste zcel vypnuli přívod energie. Interference rádiových vln Tento výroek splňuje nřízení EN55022 (CISPR vydání 22)/Tříd B. Směrnice EU 2002/96/EC EN50419 Tímto prohlšujeme, že: Popis produktu Název produktu : Lserová tiskárn : DCP-8070D je v souldu s optřeními pltných Směrnic: Směrnice o nízkém npětí 2006/95/EC Směrnice o elektromgnetické komptiilitě 2004/108/EC. Aplikovné normy: Hrmonizováno: Bezpečnost EN :2006 EMC EN55022:2006 tříd B EN55024: A1: A2:2003 EN :2006 EN : A1: A2:2005 Rok, kdy ylo poprvé použito oznčení CE: 2008 Pouze pro Evropskou unii Toto zřízení je oznčeno výše uvedeným recyklčním symolem. To znmená, že n konci doy život zřízení musíte zjistit, y ylo uloženo odděleně n sěrném místě, zřízeném pro tento účel, ne n místech určených pro ukládání ěžného netříděného komunálního odpdu. Přispěje to ke zlepšení stvu životního prostředí nás všech. (Pouze pro Evropskou unii.) Vydáno : Brother Industries, Ltd. Dtum : 30. září 2008 Místo : Ngoy, Jponsko 13

14 Druhá informce Směrnice EU 2006/66/EC - Odstrnění neo výměn terie Tento výroek oshuje terii, jejíž životnost odpovídá délce životnosti výroku. Tuto terii nevyměňuje uživtel. Bterie se odstrňuje v rámci recyklčního procesu n konci životnosti společnosti provádějící recyklci musí podniknout příslušná optření. Mezinárodní prohlášení o shodě ENERGY STAR Smyslem mezinárodního progrmu ENERGY STAR je propgce rozvoje populrizce kncelářských vyvení, která účelně využívjí elektrickou energii. Společnost Brother Industries, Ltd. jko prtner ENERGY STAR prohlšuje, že tento výroek splňuje poždvky ENERGY STAR pro účelné využití energie. 14

15 Příslušenství spotření mteriál Příslušenství Pměť SO-DIMM Pměť můžete rozšířit instlcí pměťového modulu (144-pin SO-DIMM). Informce o komptiilní pměti SO-DIMM nleznete v Příručce uživtele neo n drese Vyměnitelný spotření mteriál Jkmile je nutné vyměnit spotření položky, n LCD displeji se zorzí chyové hlášení. Dlší informce o spotřením mteriálu pro vše zřízení nleznete n dres neo se můžete orátit n místního prodejce Brother. Tonerová kzet TN-3230/TN-3280 Fotoválec DR

16 Ochrnné známky Logo Brother je registrovná ochrnná známk společnosti Brother Industries, Ltd. Brother je registrovná ochrnná známk společnosti Brother Industries, Ltd. Multi-Function Link je registrovná ochrnná známk společnosti Brother Interntionl Corportion. Windows Vist je uď registrovná ochrnná známk neo ochrnná známk společnosti Microsoft Corportion v USA dlších zemích. Microsoft, Windows, Windows Server Internet Explorer jsou registrovné ochrnné známky společnosti Microsoft Corportion ve Spojených státech /neo dlších zemích. Apple, Mcintosh, Sfri TrueType jsou ochrnné známky společnosti Apple Inc. registrovné v USA dlších zemích. Nunce, logo Nunce, PperPort ScnSoft jsou ochrnné známky neo registrovné ochrnné známky společnosti Nunce Communictions, Inc. neo jejích přičleněných orgnizcí v USA /neo dlších zemích. Kždá ze společností jejíž název progrmového vyvení je v této příručce uveden, má licenční smlouvu n progrmové vyvení specifickou pro její vlstní progrmy. Veškeré osttní ochrnné známky jsou vlstnictvím jejich příslušných vlstníků. Sestvení pulikce Tto příručk yl sestven pulikován pod dohledem společnosti Brother Industries Ltd. zhrnuje nejnovější popisy specifikce zřízení. Osh této příručky technické údje tohoto výroku se mohou měnit ez předchozího upozornění. Společnost Brother si vyhrzuje právo měnit technické údje mteriály uvedené v této příručce ez předchozího upozornění vylučuje jkoukoli odpovědnost z veškeré škody (včetně následných) způsoené důvěrou v uvedené mteriály, to nejen kvůli typogrfickým dlším chyám souvisejícím s touto pulikcí. Autorské právo licence 2009 Brother Industries, Ltd.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-8085DN Dříve než zčnete zřízení používt si přečtěte tento Stručný návod k osluze, kde nleznete pokyny pro správné nstvení instlci. Chcete-li si Stručný návod k osluze

Více

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty

Napájecí kabel. Podkladový list/ podkladový list pro plastické karty Stručný návod k osluze ADS-2100e / ADS-2600We Zčněte zde ADS-2100e ADS-2600We Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jpn Děkujeme vám, že jste si vyrli produkt společnosti

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-7055 / DCP-7060D DCP-7065DN Než zčnete zřízení sestvovt, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, yste sestvení

Více

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění.

VAROVÁNÍ oznamuje potenciálně nebezpečnou situaci, které je nutno zabránit, jinak by mohla mít za následek smrt nebo vážné zranění. Stručný návod k osluze Zčínáme HL-2135W / HL-2270DW (pouze EU) Před prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návod k osluze poté můžete zčít s nstvením instlcí zřízení. Chcete-li si Stručný

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návod k osluze Zčínáme DCP-9020CDW Nejprve si prosím přečtěte dokument Příručk ezpečnosti výroku. Následně můžete njít informe o nstvení instli v tomto dokumentu (Stručný návod k osluze). Chete-li

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9055CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-9055CDN Přetím, než toto zřízení použijete poprvé, přečtěte si tento Stručný návo k osluze jk zřízení nstvit ninstlovt. Chete-li zorzit Stručný návo k osluze v jinýh jzyíh,

Více

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM

Mikrokabel USB Paměťová karta SD Stručný návod k obsluze DVD-ROM Stručný návod k osluze DSmoile 820W Zčněte zde DSmoile 820W DSmoile 920DW Děkujeme vám, že jste si vyrli společnost Brother. Vše podpor je pro nás důležitá ceníme si nšeho ochodního vzthu. Předtím než

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-395CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění informují uživtele o postupeh,

Více

Z600 Series Color Jetprinter

Z600 Series Color Jetprinter Z600 Series Color Jetprinter Uživtelská příručk pro Windows Řešení prolémů s instlcí Kontrolní seznm pro řešení ěžných prolémů při instlci. Zákldní informce o tiskárně Informce o částech tiskárny softwru

Více

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština

Instalační návod. Záložní ohřívač nízkoteplotního monobloku Daikin Altherma EKMBUHCA3V3 EKMBUHCA9W1. Instalační návod. čeština Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm EKMBUHCAV EKMBUHCA9W Záložní ohřívč nízkoteplotního monoloku Dikin Altherm češtin Osh Osh O této dokumentci. O tomto dokumentu... Informce o skříni.

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-35C DCP-50C DCP-53C DCP-57C Stručný návod k obsluze Před používáním tohoto přístroje je třeba nejdříve připravit samotné zařízení a nainstalovat programové vybavení. Tento Stručný návod k obsluze obsahuje

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-J200 VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návod k osluze Zčínáme MFC-J200 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. Příručky uživtele pro

Více

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP

NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP NÁVOD K OBSLUZE NÁSTĚNNÝ TYP ASYG0LLCA OBSAH ASYGLLCA Bezpečnostní informce... Vnitřní jednotk její části... Dálkový ovldč jeho funkce... Péče údrž... Odstrnìní závd... BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Před použitím

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-7030 DCP-7040 DCP-7045N Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v

Více

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM

Napájecí kabel. Podkladový list / podkladový list pro plastické karty. Disk DVD-ROM Stručný návod k osluze Zčínáme ADS-2100 Před nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ VAROVÁNÍ oznmuje

Více

150 mm 150 mm. 150 mm

150 mm 150 mm. 150 mm Stručný návo k osluze Zčínáme HL-3140CW / HL-3150CDN HL-3150CDW / HL-3170CDW Nejprve si prosím přečtěte Příručk ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! DCP-7030 DCP-7045N Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze DCP-7010L DCP-7025 Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat software. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace. 1. krok Nastavování

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J315W Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ oznmuje poteniálně neezpečnou

Více

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾"x72¾"x82¼" Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428

Montazni navod. Mythos 6'x8' - TwinWall Glazing 248x185x209cm / 96¾x72¾x82¼ Pomoc zákazníkûm a linka podpory Mobile: 00420-739-661-428 Montzni nvod Mythos 6'x8' - TwinWll Glzing 2488509cm / 96¾"x72¾"x82¼" Czech_71190 Pomoc zákzníkûm link podpory Moile: 00420-739-661-428 www.plrmpplictions.com CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návod k osluze Zčněte zde DCP-6690CW Dříve než udete moci přístroj používt, přečtěte si Stručný návod k osluze pro správné nstvení instlci. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, co máte dělt, yste

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze FAX-2920 Než je možno přístroj použít, musíte připravit hardware. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup instalace. Stručný návod k obsluze Nastavování přístroje Nastavování

Více

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití

EasyMP Multi PC Projection - Návod na použití EsyMP Multi PC Projection - Návod n použití Obsh 2 O plikci EsyMP Multi PC Projection Typy schůzek nbízených plikcí EsyMP Multi PC Projection... 5 Schůzky s využitím několik obrzů...5 Konání vzdálených

Více

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085

Montazni navod. 6'x8' - TwinWall Glazing. Approx. Dim. 248x185x209cm / 97¾x72¾x82¼ 13.01_Czech_74085 Montzni nvod 6'x8' - TwinWll Glzing Approx. Dim. 2488509cm / 97¾"x72¾"x82¼" 13.01_Czech_74085 CZ DŮLEŽITÉ Předtím, než zčnete sestvovt tento skleník, si pečlivě přečtěte tyto pokyny. Uchovávejte tyto pokyny

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-4570CDW HL-4570CDWT VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-4570CDW HL-4570CDWT Pře prvním použitím tohoto zřízení si přečtěte tento Stručný návo k osluze poté můžete zčít s nstvením instlí zřízení. V jinýh jzyíh si můžete

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! SP 1200SF Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-7440N MFC-7320 Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze DCP-8060 DCP-8065DN Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit přístroj a instalovat programy. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace. Krok 1 Instalace

Více

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze.

Než zařízení začnete používat, přečtete si pokyny pro správnou instalaci a nastavení ve Stručném návodu k obsluze. Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Než zřízení zčnete používt, přečtete si pokyny pro správnou instli nstvení ve Stručném návou k osluze. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ Upozornění

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW VAROVÁNÍ CAUTION UPOZORNĚNÍ Stručný návod k osluze Začínáme DCP-7055W / DCP-7057W DCP-7070DW Než začnete zařízení sestavovat, přečtěte si rožuru Bezpečnostní předpisy a pokyny. Potom si přečtěte tento Stručný návod k osluze, ayste

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! SP 1200S Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit přístroj a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace ovladačů a programů. Nastavování je skončeno! MFC-9440CN Stručný návod k obsluze Dříve než začnete zařízení používat, musíte nastavit hardware a nainstalovat ovladač. Informace o správném nastavení a pokyny k instalaci naleznete v tomto Stručném návodu

Více

PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA. Počítačem řízený vyšívací stroj Uživatelská příručka

PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA. Počítačem řízený vyšívací stroj Uživatelská příručka PŘÍPRAVA ZÁKLADY ŠITÍ PŘÍLOHA Počítčem řízený vyšívcí stroj Uživtelská příručk DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY Přečtěte si tyto ezpečnostní pokyny, než zčnete stroj používt. NEBEZPEČÍ - V zájmu snížení neezpečí

Více

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6

Art.Nr.: V14 J09. Ovládací jednotka s tlačítkovým displayem - Software HSP6 Art.Nr.: 0541708001400 V14 J09 Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem - Softwre HSP6 CZ Ovládcí jednotk s tlčítkovým displyem Softwre HSP6 1.1 Ovládcí jednotk Všechn nstvení se provádějí pomocí čtyř tlčítek

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze DCP-7010 DCP-7025 Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat software. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace. 1. krok Nastavování

Více

Referenční příručka pro instalační techniky

Referenční příručka pro instalační techniky Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm Referenční příručk pro instlční techniky Tepelné čerpdlo země/vod Dikin Altherm češtin Osh Osh 1 Všeoecná ezpečnostní optření

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-8110DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-8110DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit Stručný návo

Více

Epson iprojection - Návod na použití (Windows/Mac)

Epson iprojection - Návod na použití (Windows/Mac) Epson iprojection - Návod n použití (Windows/Mc) Obsh 2 Úvod k Epson iprojection 5 Funkce plikce Epson iprojection... 6 Připojení k různým zřízením... 6 Čtyřpnelové zobrzení... 6 Přepínání účstníků prezentcí

Více

Před použitím tiskárny si přečtěte tento Stručný návod k obsluze, abyste věděli, jak ji správně nastavit a nainstalovat.

Před použitím tiskárny si přečtěte tento Stručný návod k obsluze, abyste věděli, jak ji správně nastavit a nainstalovat. Stručný návod k obsluze Začít zde (pouze EU) HL-5380DN Před použitím tiskárny si přečtěte tento Stručný návod k obsluze, abyste věděli, jak ji správně nastavit a nainstalovat. DŮLEŽITÉ NEZAPOJUJTE kabel

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Model: ASF 9Ui-LLCC ASF 12Ui-LLCC. Klimatizační jednotka - kazetové provedení SPLIT

NÁVOD K OBSLUZE. Model: ASF 9Ui-LLCC ASF 12Ui-LLCC. Klimatizační jednotka - kazetové provedení SPLIT NÁVOD K OBSLUZE Klimtizční jednotk - kzetové provedení SPLIT Model: ASF 9Ui-LLCC ASF Ui-LLCC Uživtelský mnuál pečlivě uchovejte pro dlší použití Osh Bezpečnostní optření...cz- Popis funkce vnitřní jednotky...cz-

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno! Laserová tiskárna HL-2035 Stručný návod k obsluze Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze naleznete pokyny ke správnému sestavení

Více

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series

00GR_AV500P_EEuro.book Page 1 Thursday, December 13, 2007 6:06 PM. AV50* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 1 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM AV5* Series GR_AV5P_EEuro.ook Pge 3 Thursdy, Decemer 13, 27 6:6 PM sh NASTAVENÍ Bezpečnostní zásdy...4 Instlce důležité informce ohledně instlce...5

Více

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno!

1. krok. Nastavení přístroje. 2. krok. Instalace tiskového driveru. Nastavování je skončeno! Laserová tiskárna HL-4040CN HL-4050CDN Stručný návod k obsluze Ještě před tím, než začnete tiskárnu používat, musíte ji sestavit a nainstalovat ovladač. Ve "Stručném návodu k obsluze" naleznete pokyny

Více

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ

Začínáme. a b. Stručný návod k obsluze DCP-J132W VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ POZNÁMKA VAROVÁNÍ Stručný návo k osluze Zčínáme DCP-J132W Pře nstvením zřízení si přečtete Příručku ezpečnosti výroku. Potom si přečtěte tento Stručný návo k osluze pro správnou konfiguri instli. VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ

Více

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu

Studijní informační systém. Elektronický zápis předmětů a rozvrhu. I. Postup zápisu předmětů a rozvrhu Studijní informční systém Elektronický zápis předmětů rozvrhu V odoí elektronického zápisu předmětů proíhá tzv. předěžný zápis. Student má předměty zpsné ztím pouze předěžně může je po celé odoí elektronického

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi Připojení tiskárny prostřednictvím Wi-Fi Připojení k počítači pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení k počítači Připojení k chytrému zařízení pomocí Wi-Fi routeru Přímé připojení

Více

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze

Model 27/32/37WL56. Návod k obsluze Model 27/32/37WL56 Návod k osluze Osh NASTAVENÍ Bezpečnostní optření co dělt čeho se vyvrovt...3 Instlce důležité informce...4 Dálkový ovldč ve zkrtce...5 Připojení externích zřízení průvodce připojením

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku.

Začínáme. Stručný návod k obsluze DCP-9270CDN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Okolo zařízení udržujte minimální mezeru podle obrázku. Stručný návo k osluz Zčínám DCP-9270CDN Př instlí zřízní si prosím přčtět rožuru Bzpčnostní přpisy pokyny. Po správné nstvní instli si prosím přčtět Stručný návo k osluz. Cht-li zorzit Stručný návo k osluz

Více

Jak spustit program P-touch Editor

Jak spustit program P-touch Editor Jak spustit program P-touch Editor Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry tohoto produktu se mohou bez upozornění změnit. Společnost Brother si vyhrazuje právo

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení.

Pro zabalení zařízení se používají plastové sáčky. Tyto sáčky uchovávejte mimo dosah dětí, zabráníte tím nebezpečí udušení. Stručný návod k osluz Zčínám MFC-8370DN MFC-8380DN Dřív nž zčnt zřízní používt si přčtět tnto Stručný návod k osluz, kd nlznt pokyny pro správné nstvní instlci. Víc informcí o použití všch funkcí, změně

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Uživatelská příručka 100

Uživatelská příručka 100 Uživtelská příručk 00 Vítejte Děkujeme Vám z zkoupení přístroje Mio. Doporučujeme Vám pečlivě prostudovt tuto příručku ještě před prvním použitím přístroje Mio. Uschovejte příručku n bezpečné dostupné

Více

1 2 c 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2 1 16 17 1 2 c c 18 19 20 21 2 22 23 24 25 26 27 28 d c 29 c 1. ROZKLÁDÁNÍ KONSTRUKCE Odepněte pojistku (). Rozložte konstrukci zvednutím mdl směrem vzhůru, dokud

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze MFC-8510DN MFC-8520DN VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme MFC-8510DN MFC-8520DN Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li zorzit

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Stručný návod k obsluze

Stručný návod k obsluze MFC-7420 MFC-7820N Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat software. Přečtěte si prosím tento "Stručný návod k obsluze" pro řádný postup sestavování a instalace. 1. krok Nastavování

Více

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Verze A CZE Definice poznámek

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

Návod k instalaci a použití automatické pračky

Návod k instalaci a použití automatické pračky Návod k instlci použití utomtické prčky P 12 utomtická prčk osh UPOZORNĚNÍ 3 SPECIFIKACE 4 INSTALACE A MONTÁŽ 5 POUŽITÍ AUTOMATICKÉ PRAČKY A PRAKTICKÉ RADY 9 ÚDRŽBA A ČIŠTĚNÍ 18 BEZPEČNOST A ŘEŠENÍ OBTÍŽÍ

Více

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2

Stručný přehled. Powerline Model PL1000v2 Stručný přehled Powerline 1000 Model PL1000v2 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

Kondenzační plynové kotle stacionární Kondenzačné plynové stacionárne kotly

Kondenzační plynové kotle stacionární Kondenzačné plynové stacionárne kotly Návod n použití pro uživtele instltéry Návod n použitie pre užívte ov inštltérov CZ SK Kondenzční plynové kotle stcionární Kondenzčné plynové stcionárne kotly Firm BAXI S.p.A. jko jeden z největších evropských

Více

Obrázek: LHS 21S SYSTEM (viz str ) 7 Profesionální integrace nebo kontrolovaný samostatný provoz

Obrázek: LHS 21S SYSTEM (viz str ) 7 Profesionální integrace nebo kontrolovaný samostatný provoz Ohřívče vzduchu LHS Řd ohřívčů vzduchu LHS pokrývá široký rozsh výkonu od 550 W do 40 kw. Díky této rozmnitosti jsou ohřívče vzduchu LHS vhodné prkticky pro všechny horkovzdušné plikce. Různá provedení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživtelská příručk Symboly, Upozornění Způsob Zobrzení Položek v této Příručce Bezpečnostní symboly V tomto dokumentu n projektoru jsou použity grfické symboly, které ukzují, jk používt projektor bezpečně.

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

ČESKY. Návod k elektroinstalaci 2-žilového kabelu mezi ovládací jednotkou a motorem. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50

ČESKY. Návod k elektroinstalaci 2-žilového kabelu mezi ovládací jednotkou a motorem. m mm 2. 0-20 2 x 0,75 0-50 2 x 1,50 Návod k elektroinstlci 2-žilového kelu mezi ovládcí jednotkou motorem Veďte kel od ovládcí jednotky k oknu. Poznámk: Následujte tulku pro výěr správné velikosti kelu. Pro zpojení k motoru: Následujte návod

Více

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci.

Dříve než budete moci přístroj používat, přečtěte si Stručný návod k obsluze pro správné nastavení a instalaci. Stručný návo k osluze Zčněte ze MFC-6890CDW Dříve než uete moi přístroj používt, přečtěte si Stručný návo k osluze pro správné nstvení instli. VAROVÁNÍ Vrování vás informují o tom, o máte ělt, yste přeešli

Více

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC

VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-8700PC VN-8600PC VN-8500PC CS POKYNY Děkujeme vám, že jste si zkoupili digitální diktfon Olympus. Informce o správném bezpečném používání tohoto produktu nleznete v těchto pokynech

Více

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ

PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ PŘÍRUČKA SÍŤOVÝCH APLIKACÍ Uložení protokolu tisku na síť Verze 0 CZE Definice poznámek V celé Příručce uživatele používáme následující ikony: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat,

Více

Příručka připojení k webu

Příručka připojení k webu Příručka připojení k webu Verze 0 CZE Příslušné modely Tato Příručka uživatele se vztahuje na následující modely: ADS-2500W a ADS-2600W Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující

Více

PT Instalace programového vybavení

PT Instalace programového vybavení PT-2100 Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon

Více

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no C. Prosinec 2009

Cafitesse 60. Návod k obsluze Használati utasítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Operator manual. Article no C. Prosinec 2009 Cfitesse 60 Návod k osluze Hsználti utsítás ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ Opertor mnul Prosinec 2009 Article no. 700.403.423-C B Sériové číslo: _ Registrční číslo: Telefonní číslo servisu: Dodvtel: C Osh Úvod...............................................................................................................

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

a Sejměte balicí materiál. b Zkontrolujte, zda máte všechny součásti.

a Sejměte balicí materiál. b Zkontrolujte, zda máte všechny součásti. Stručný návod k obsluze Začněte zde DSmobile 620 DSmobile 720D Děkujeme vám, že jste si vybrali společnost Brother. Vaše podpora je pro nás důležitá a ceníme si našeho obchodního vztahu. Předtím než začnete

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Rámové bednění Framax Xlife

Rámové bednění Framax Xlife 999764015-06/2014 cs Odborníci n bednění. Rámové bednění Frmx Xlife Informce pro uživtele Návod k montáži použití 9764-449-01 Úvod Informce pro uživtele Rámové bednění Frmx Xlife Úvod by Dok Industrie

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Stručný Průvodce (Čeština)

Stručný Průvodce (Čeština) Stručný Průvodce (Čeština) Obsah balení 1. Skener 2. USB kabel 3. Síťový adaptér 4. Stručný průvodce 5. Instalační CD-ROM Popis skeneru 1. USB Port: skener se připojuje pomocí přiloženého USB kabelu k

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně

automaticky vyhledávat signál. Tento proces může trvat 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechna tlačítka budou dočasně Návod k rádiem řízenému budíku CZ Nstvení Symbol příjmu rdiového signálu zčne blikt budík zčne utomticky vyhledávt signál. Tento proces může trvt 3-5 minut. Když je přijímán signál, všechn tlčítk budou

Více

Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely:

Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: Příručka AirPrint Tato příručka uživatele se vztahuje na následující modely: HL-L340DW/L360DN/L360DW/L36DN/L365DW/ L366DW/L380DW DCP-L50DW/L540DN/L540DW/L54DW/L560DW MFC-L700DN/L700DW/L70DW/L703DW/L70DW/L740DW

Více

montáží směr otáčení při bei Y = 0 V při poloze přepínače 1 resp.0 elektronicky reverzovatelný...

montáží směr otáčení při bei Y = 0 V při poloze přepínače 1 resp.0 elektronicky reverzovatelný... echnický list SF2A-MF Klpkový pohon se zpětným pružinovým chodem, schopný komunikce pro přestvování VZ klpek ve vzduchotechnických klimtizčních zřízeních udov velikost klpky do cc m 2 krouticí moment 2

Více

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány

Walky. WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové brány WL1024, WL1024C Pohon pro křídlové rány Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výroce si vyhrzuje právo n změny dodtky v návodu ez předešlé domluvy. verze 1.0 www.technoprk.cz

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely:

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J05/J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J00/ J85DW/J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Verze A CZE Definice poznámek V celé příručce

Více

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení

Face Recognition for HP ProtectTools. Příručka jednoduchého nastavení Face Recognition for HP ProtectTools Příručka jednoduchého nastavení Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v tomto dokumentu se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200

Stručný přehled. Powerline 1200. Model PL1200 Stručný přehled Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balení V některých regionech je k produktu přiložen také disk Resource CD. 2 Začínáme Adaptéry Powerline představují alternativní způsob, jak rozšířit

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Verze 0 CZE Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl poznámek: Poznámky uvádějí,

Více

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW.

Příručka AirPrint. Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J4120DW/MFC-J4420DW/J4620DW/ J5320DW/J5620DW/J5720DW. Příručka AirPrint Tato příručka uživatele platí pro následující modely: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J530DW/J560DW/J570DW Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele používáme následující styl

Více

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka

Začínáme. Stručný návod k obsluze HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ VAROVÁNÍ. Poznámka Stručný návo k osluze Zčínáme (pouze EU) HL-5470DW(T) HL-6180DW(T) Nejprve si prosím přečtěte Příručku ezpečnosti výroku. Násleně můžete njít informe o nstvení instli v tomto Stručném návou k osluze. Chete-li

Více

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka

Obsah balení. Bezdrátový router AC1200 Model R6100 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně.

příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Poznámka 1. Model produktu zobrazený v této příručce je Archer C7 a slouží jako příklad. 2. Informace o technické podpoře jsou na poslední straně. Připojení hardwaru Vypněte váš modem (jestliže má záložní

Více

Příručka Wi-Fi Direct

Příručka Wi-Fi Direct Příručka Wi-Fi Direct Verze 0 CZE Vhodné modely Tuto Příručku uživatele lze použít s následujícími modely. HL-5470DW(T)/6180DW(T)/MFC-8710DW/8910DW/8950DW(T) Definice poznámek V celé Příručce uživatele

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více