Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka Plzeň M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY"

Transkript

1 nám. T. G. Masaryka Plzeň M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY pro jarní a podzimní termín 2014/2015

2 MATURITNÍ OKRUHY M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum Obsah SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z anglického jazyka 1., 2. a 4. část pracovních listů... 2 Ústní zkouška z anglického jazyka 3. část pracovních listů... 3 Ústní zkouška z francouzského jazyka 1., část pracovních listů... 5 Ústní zkouška z francouzského jazyka 3. část pracovních listů... 6 Ústní zkouška z německého jazyka 1., část pracovních listů... 6 Ústní zkouška z německého jazyka 3. část pracovních listů... 8 Ústní zkouška z ruského jazyka 1., část pracovních listů... 8 Ústní zkouška z ruského jazyka 3. část pracovních listů Ústní zkouška z ekonomiky (OA, EL) Povolené pomůcky Praktická maturitní zkouška úkoly ekonomické (OA, EL) Povolené pomůcky Praktická maturitní zkouška úkoly z písemné a elektronické komunikace (OA, EL) Povolené pomůcky: Ústní zkouška z účetnictví povinná (OA) Povolené pomůcky Ústní zkouška z účetnictví nepovinná a povinně volitelná (EL) Povolené pomůcky Ústní zkouška z anglického jazyka povinně volitelná (EL) Ústní zkouška z anglického jazyka nepovinná (EL, OA) Ústní zkouška z francouzského jazyka povinně volitelná (EL) Ústní zkouška z francouzského jazyka nepovinná (OA, EL) Ústní zkouška z německého jazyka povinně volitelná (EL) Ústní zkouška z německého jazyka nepovinná (OA, EL) Ústní zkouška z ruského jazyka nepovinná (OA) Ústní zkouška z matematiky povinně volitelná (EL) Povolené pomůcky Ústní zkouška z matematiky nepovinná (OA) Povolené pomůcky Ústní zkouška z matematiky nepovinná (EL) Povolené pomůcky Ústní zkouška z dějepisu povinně volitelná (EL) Povolené pomůcky Ústní zkouška z informačních a komunikačních technologií nepovinná (OA, EL)

3 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z anglického jazyka 1., 2. a 4. část pracovních listů 1. Osobní charakteristika 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Vzdělávání 5. Volný čas a zábava 6. Mezilidské vztahy 7. Cestování a doprava 8. Zdraví a hygiena 9. Stravování 10. Nakupování 11. Práce a povolání 12. Služby 13. Společnost 14. Zeměpis a příroda 15. Každodenní život 1. Personal characterization 2. Family 3. Home and living 4. Education 5. Free time and entertainment 6. Human relations 7. Travelling and transport 8. Health and hygiene 9. Food 10. Shopping 11. Work and jobs 12. Services 13. Society 14. Geography and nature 15. Everyday life Projednáno v předmětové komisi AJ dne 2. dubna

4 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z anglického jazyka 3. část pracovních listů 1. Velká Británie zeměpis, obyvatelstvo a hospodářství 2. Velká Británie historie, politický systém a státní symboly 3. Velká Británie velká města, přírodní krásy a další turistické atrakce 4. Londýn 5. USA zeměpis, obyvatelstvo a hospodářství 6. USA historie, politický systém a státní symboly 7. USA velká města, přírodní krásy a další turistické atrakce 8. New York 9. Washington D. C. 10. Austrálie 11. Kanada 12. Literatura a významní autoři anglicky mluvících zemí 13. Česká republika zeměpis, obyvatelstvo a hospodářství 14. Česká republika historie, politický systém a státní symboly 15. Česká republika velká města, přírodní krásy a další turistické atrakce 1. Great Britain geography, people and economy 2. Great Britain history, political system and national symbols 3. Great Britain cities, natural beauties and other tourist attractions 4. London 5. USA geography, people and economy 6. USA history, political system and national symbols 7. USA cities, natural beauties and other tourist attractions 8. New York 9. Washington D. C. 10. Australia 11. Canada 12. Literature and great writers of the English-speaking countries 13. Czech Republic geography, people and economy 14. Czech Republic history, political system and national symbols 15. Czech Republic cities, natural beauties and other tourist attractions 3

5 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 16. Praha 17. Plzeň 18. Západní Čechy 19. Svátky v ČR 20. Svátky v anglicky mluvících zemích 21. Mezinárodní spolupráce 22. Práce sekretářky, vybavení kanceláře a využití moderních technologií 23. Srovnání formálního a neformálního dopisu 24. Reklama a inzeráty 16. Bankovnictví a pojišťovnictví 16. Prague 17. Pilsen 18. West Bohemia 19. Czech national holidays 20. Holidays and festivals in Englishspeaking countries 21. International cooperation 22. Work of a secretary, office equipment and use of modern technologies 23. Comparison of formal and personal letters 24. Advertisements 25. Banking and insurance Projednáno v předmětové komisi AJ dne 2. dubna

6 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z francouzského jazyka 1., část pracovních listů 1. Osobní charakteristika 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Vzdělávání 5. Volný čas a zábava 6. Mezilidské vztahy 7. Cestování a doprava 8. Zdraví a hygiena 9. Stravování 10. Nakupování 11. Práce a povolání 12. Služby 13. Společnost 14. Zeměpis a příroda 15. Každodenní život 1. La caractéristique personnelle 2. La famille 3. Le domicile et le logement 4. L enseignement 5. Les loisirs 6. Les relations humaines 7. Les voyages et le transport 8. La santé et l hygiène 9. L alimentation 10. Les achats 11. Le travail et les professions 12. Les services 13. La société 14. La géographie et la nature 15. La vie quotidienne Projednáno v předmětové komisi FJ dne 9. června

7 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z francouzského jazyka 3. část pracovních listů 1. Zeměpis Francie 2. Regiony Francie 3. Paříž 4. Francouzská kuchyně 5. Francouzské produkty 6. Francie a já 7. Česká republika 8. Západní Čechy 9. Praha 10. Plzeň 11. Doprava 12. Cestování 13. Móda a styl 14. Peníze 15. Práce a profese 16. Budoucí povolání 17. Média 18. Internet 19. Svátky v ČR a ve Francii 20. Práce sekretářky 21. Soukromý a obchodní dopis 22. Bydlení 23. Školský systém ve Francii 24. Sport 25. Rodina a vztahy 1. La géographie de la France 2. Les régions en France 3. Paris 4. Les specialités gastronomiques françaises 5. Les produits français 6. La France et moi 7. La République tchèque 8. La Bohême de l Ouest 9. Prague 10. Pilsen 11. Les moyens de transport 12. Les voyages 13. La mode 14. L argent 15. Les professions, la carrière 16. Mon futur métier 17. Les médias (la presse, la radio, la télévision...) 18. L internet 19. Les fêtes en Tchéquie et en France 20. Le travail de la sécretaire 21. La lettre privée et la lettre d affaires 22. Le logement 23. Le système scolaire en France 24. Le sport 25. La famille et les relations humaines Projednáno v předmětové komisi FJ dne 9. června

8 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z německého jazyka 1., část pracovních listů 1. Osobní údaje 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Vzdělávání 5. Volný čas, zábava 6. Mezilidské vztahy 7. Cestování, doprava 8. Zdraví a hygiena 9. Stravování 10. Nakupování 11. Práce a povolání 12. Služby 13. Společnost 14. Zeměpis, příroda 15. Každodenní život 1. Persönliche Angaben 2. Familie 3. Haus, Haushalt, Wohnen 4. Bildung 5. Freizeit, Unterhaltung 6. Zwischenmenschliche Beziehungen 7. Reisen, Verkehr 8. Gesundheit 9. Essen und Trinken 10. Einkäufe 11. Beruf, Beschäftigung 12. Dienstleistungen 13. Gesellschaft 14. Geografie, Natur 15. Alltagsleben Projednáno v předmětové komisi NJ dne 8. dubna

9 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z německého jazyka 3. část pracovních listů 1. Soukromé a obchodní dopisy 2. Poptávka/nabídka 3. Naše škola, naše třída 4. Objednávka/reklamace 5. Můj vztah k médiím 6. Reklama 7. Žádost o místo 8. Naše partnerská škola v Bavorsku 9. SRN a Berlín 10. Rakousko a Vídeň 11. Švýcarsko 12. Lichtenštejnsko, Lucembursko 13. Významná města německy mluvících zemí 14. Významné osobnosti německy mluvících zemí 15. Německé dějiny 20. století 16. Německá literatura do roku 1910 a moje četba 17. Německá literatura 20. století 18. Česká republika a Praha 19. Plzeň, metropole západních Čech 20. Česká a německá kuchyně 21. Svátky a lidové obyčeje 22. Školství u nás a v SRN 23. Evropská unie 24. Počasí 25. Životní prostředí a problémy v okolí mého bydliště 1. Privat- und Geschäftsbriefe 2. Anfrage/Angebot 3. Unsere Schule, unsere Klasse 4. Bestellung und Reklamation 5. Meine Beziehung zu den Medien 6. Werbung 7. Bewerbung 8. Unsere Partnerschule in Bayern 9. BRD und Berlin 10. Österreich und Wien 11. Schweiz 12. Liechtenstein, Luxemburg 13. Bedeutende Städte der deutschsprachigen Länder 14. Bedeutende Persönlichkeiten der deutschsprachigen Länder 15. Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert 16. Deutsche Literatur bis 1900 und meine Lektüre 17. Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts 18. Tschechien und Prag 19. Pilsen die Metropole von Westböhmen 20. Deutsche und böhmische Küche 21. Feste und Bräuche 22. Schulsystem bei uns und in der BRD 23. Europäische Union 24. Wetter 25. Umweltprobleme in meinem Wohnort Projednáno v předmětové komisi dne NJ 8. dubna

10 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z ruského jazyka 1., část pracovních listů 1. Osobní charakteristika 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Vzdělávání 5. Volný čas a zábava 6. Mezilidské vztahy 7. Cestování a doprava 8. Zdraví a hygiena 9. Stravování 10. Nakupování 11. Práce a povolání 12. Služby 13. Společnost 14. Zeměpis a příroda 15. Každodenní život 1. Личная характеристика 2. Семья 3. Дом и жилье 4. Образование 5. Свободное время и развлечение 6. Межчеловеческие отношения 7. Путешествие и транспорт 8. Здоровье и гигиена 9. Питание 10. Покупки 11. Работа и профессии 12. Услуги 13. Общество 14. География и природа 15. Повседневная жизнь Projednáno v předmětové komisi RJ dne 3. června

11 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z ruského jazyka 3. část pracovních listů 1. Ruská federace I 2. Ruská federace II 3. Sibiř 4. Moskva I 5. Moskva II 6. Petr I 7. Ruská literatura L.N. Tolstoj 8. Praha 9. Ruské malířství 10. ČR 11. Cestování a doprava 12. Volný čas 13. Jídlo. Česká kuchyně. 14. Vzdělávání. Naše škola. 15. Kosmonautika. Věda. 16. Jídlo. Ruská kuchyně. 17. Nakupování. Obchody a zboží. 18. Způsoby plateb 19. Systém vzdělání v ČR 20. Způsob života 21. Zdraví 22. Místo, kde žiji 23. Rodinné svátky a události 24. Mezinárodní svátky v ČR a v RF 25. Dům a bydlení 1. Российсская Федерация I 2. Российсская Федерация II 3. Сибирь 4. Москва I 5. Москва II 6. Петр I 7. Русская литература Лев Николаевич Толстой 8. Прага 9. Русская живопись 10. ЧР 11. Путешествие и транспорт 12. Свободное время 13. Питание. Чешская кухня 14. Образование. Наша школа 15. Космонавтика. Наука 16. Питание. Русская кухня 17. Магазины и товары 18. Способы платежей 19. Система образования в ЧР 20. Повседневная жизнь 21. Здоровье 22. Место жительства 23. Семейные праздники и события 24. Международные праздники в Чехии и в России 25. Дом и жилье Projednáno v předmětové komisi RJ dne 3. června

12 Ústní zkouška z ekonomiky (OA, EL) 1. Zásobovací činnost podniku 2. Investiční činnost podniku 3. Personální činnost podniku 4. Pracovní poměr 5. Činnosti v národním hospodářství 6. Financování podniku 7. Marketing, průzkum trhu 8. Nástroje marketingu 9. Daňová soustava, majetkové daně 10. Daňová soustava, daně z příjmů, DPH 11. Živnostenské podnikání 12. Obchodní korporace 13. Cenné papíry a burzy 14. Centrální banka 15. Činnost obchodních bank 16. Pojišťovnictví 17. Management 18. Mezinárodní obchod a cestovní ruch 19. Evropská unie 20. Tržní ekonomika, teorie trhu 21. Státní hospodářská politika, státní rozpočet 22. Rozpočet domácnosti 23. Občanské právo 24. Závazkové právo 25. Ústavní právo Povolené pomůcky Daňové zákony úplná znění platná v roce 2015 Materiály jako přílohy k jednotlivým otázkám Kalkulačka Projednáno v předmětové komisi Ek dne 2. června

13 Praktická maturitní zkouška úkoly ekonomické (OA, EL) Obor: M/02 Obchodní akademie 1. Účetnictví akciové společnosti 2. Účetnictví společnosti s ručením omezeným 3. Daňová evidence Obor: M/02 Ekonomické lyceum 1. Účetnictví akciové společnosti 2. Účetnictví společnosti s ručením omezeným 3. Individuální podnikatel Povolené pomůcky Kalkulačka (nepovolen mobilní telefon) Účtový rozvrh Daňové zákony v aktuálním znění Edice ÚZ - účetnictví podnikatelů, zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české účetní standardy pro podnikatele Manuály programu STEREO Pozn.: Jde o vlastní pomůcky žáků. Projednáno v předmětové komisi Uc dne 5. června

14 Praktická maturitní zkouška úkoly z písemné a elektronické komunikace (OA, EL) 1. Písemnosti při uzavírání kupních smluv, předsmluvní a smluvní jednání, plnění kupních smluv a) Poptávka b) Nabídka nevyžádaná a vyžádaná, úprava nabídky c) Objednávka dopisem, formulářová, em d) Kupní smlouva e) Přijetí objednávky potvrzení, odmítnutí dopisem, faxem, em f) Odvolávka a přepravní dispozice g) Dodací list h) Přepravní doklady i) Návěští zásilky j) Faktura 2. Písemnosti při vadách plnění kupních smluv a) Urgence b) Reklamace c) Upomínka d) Uznání závazku 3. Písemnosti managementu, interní písemnosti a) Pozvánka na pracovní poradu b) Prezenční listina c) Zápis z porady d) Cestovní příkaz e) Zpráva z pracovní cesty f) Příkaz vedoucího pracovníka g) Směrnice, vnitropodnikový předpis h) Oběžník i) Osobní dopisy vrcholného managementu osobní dopis blahopřejný, zvací, omluvný, doporučující, kondolenční apod. 4. Personální písemnosti a) Žádost o místo b) Životopis evropský ECV c) Pozvání ke konkurzu d) Pracovní smlouva e) Přílohy k pracovní smlouvě dohoda o odpovědnosti, popis pracovní činnosti, platový výměr apod. 13

15 f) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (provedení práce, pracovní činnost) g) Kvalifikační dohody h) Písemná komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem i) Skončení pracovního poměru dohodou, výpovědí, zrušením ve zkušební době, uplynutím sjednané doby, okamžité zrušení j) Pracovní posudek 5. Jednoduché právní písemnosti a) Plná moc b) Prokura c) Dlužní úpis d) Potvrzenka e) Žaloba k soudu 6. Občanské písemnosti a) Žádost, občanské podání vůči úřadům, dodavatelských firmám apod. b) Elektronická komunikace Povolené pomůcky: Školní počítač Připojení k internetu jen podle charakteru zadání Šablony písemností žáka Zákoník práce v platném znění Výtah z ČSN Úprava písemností psaných textovými editory Projednáno v předmětové komisi PK dne 2. dubna

16 Ústní zkouška z účetnictví povinná (OA) 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Dlouhodobý majetek 5. Dlouhodobý majetek odpisování a vyřazení 6. Zásoby materiálu a zboží 7. Zvláštní případy účtování zásob materiálu, zásoby vlastní výroby 8. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 9. Cenné papíry a směnky 10. Pohledávky 11. Závazky 12. Zúčtování se zaměstnanci, pohledávky a závazky ke společníkům 13. Zúčtování s finančním úřadem přímé daně 14. Zúčtování s finančním úřadem nepřímé daně 15. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 16. Náklady a výnosy 17. Hospodářský výsledek 18. Účetní závěrka 19. Rozpočty a kalkulace 20. Vnitropodnikové účetnictví 21. Daňová evidence 22. Individuální podnikatel 23. Vybrané problémy účtování v akciové společnosti 24. Vybrané problémy účtování ve společnosti s ručením omezeným 25. Časové rozlišení nákladů a výnosů Povolené pomůcky Kalkulačka Účtový rozvrh Daňové zákony v aktuálním znění Edice ÚZ účetnictví podnikatelů, zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české účetní standardy pro podnikatele Formuláře (hlavní kniha, deník, inventární karta, leasingová smlouva, skladní karta, směnka, zúčtovací a výplatní listina, daňové přiznání FO, daňové přiznání PO, přiznání k silniční dani, výkaz Rozvaha, výkaz Výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, kalkulační list, výkaz provedených výkonů, výsledná kalkulace, peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, evidence DPH) Pozn.: Pomůcky připraví vyučující. Projednáno v předmětové komisi Uc dne 5. června

17 Ústní zkouška z účetnictví nepovinná a povinně volitelná (EL) 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Dlouhodobý majetek 5. Dlouhodobý majetek odpisování a vyřazení 6. Zásoby materiálu 7. Zásoby zboží 8. Zvláštní případy účtování zásob materiálu, zásoby vlastní výroby 9. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 10. Cenné papíry a směnky 11. Pohledávky 12. Závazky 13. Zúčtování s finančním úřadem přímé daně 14. Zúčtování s finančním úřadem nepřímé daně 15. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 16. Náklady a výnosy 17. Hospodářský výsledek 18. Účetní uzávěrka 19. Účetní závěrka 20. Rozpočty a kalkulace 21. Daňová evidence 22. Individuální podnikatel 23. Vybrané problémy účtování v akciové společnosti 24. Vybrané problémy účtování ve společnosti s ručením omezeným 25. Časové rozlišení nákladů a výnosů Povolené pomůcky Kalkulačka Účtový rozvrh Daňové zákony v aktuálním znění Edice ÚZ účetnictví podnikatelů, zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české účetní standardy pro podnikatele Formuláře (hlavní kniha, deník, inventární karta, leasingová smlouva, skladní karta, směnka, zúčtovací a výplatní listina, daňové přiznání FO, daňové přiznání PO, přiznání k silniční dani, výkaz Rozvaha, výkaz Výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, kalkulační list, výkaz provedených výkonů, výsledná kalkulace, peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, evidence DPH) Pozn.: pomůcky připraví vyučující. Projednáno v předmětové komisi Uc dne 5. června

18 1. USA 2. Spojené království Velké Británie a Severního Irska 3. Kanada 4. Austrálie 5. New York a Washington D. C. 6. Londýn 7. Budoucí kariéra. Povolání. 8. Zdraví a nemoci 9. Sport 10. Cestování 11. Nakupování 12. Rodina a bydlení 13. Nejoblíbenější mezinárodní svátky 14. Jídla a stravování 15. Kulturní život a volný čas 16. Obchodní a soukromé dopisy 17. Bankovnictví a pojištění 18. Reklama a inzeráty 19. EU a mezinárodní spolupráce 20. Vybavení kanceláře a práce sekretářky 21. Životní prostředí 22. Česká republika 23. Praha 24. Plzeň a západní Čechy 25. Vzdělání a výchova Ústní zkouška z anglického jazyka povinně volitelná (EL) 1. USA 2. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3. Canada 4. Australia 5. New York and Washington D. C. 6. London 7. Future career and jobs 8. Health and diseases 9. Sports and games 10. Travelling 11. Shopping 12. Family and living 13. Most favourite international holidays 14. Meals and food 15. Cultural activities and free time 16. Business and private letters 17. Banking and Insurance 18. Advertising 19. EU and international co-operation 20. Office equipment and work of a secretary 21. Environment 22. Czech Republic 23. Prague 24. Pilsen and West Bohemia 25. Education Projednáno v předmětové komisi AJ dne 2. dubna

19 Ústní zkouška z anglického jazyka nepovinná (EL, OA) 1. USA 2. Spojené království Velké Británie a Severního Irska 3. Kanada 4. Austrálie 5. New York a Washington D. C. 6. Londýn 7. Budoucí kariéra. Povolání. 8. Zdraví a nemoci 9. Sport 10. Cestování 11. Nakupování 12. Rodina a bydlení 13. Nejoblíbenější mezinárodní svátky 14. Jídla a stravování 15. Kulturní život a volný čas 16. Obchodní a soukromé dopisy 17. Bankovnictví a pojištění 18. Reklama a inzeráty 19. EU a mezinárodní spolupráce 20. Vybavení kanceláře a práce sekretářky 21. Životní prostředí 22. Česká republika 23. Praha 24. Plzeň a západní Čechy 25. Vzdělání a výchova 1. USA 2. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3. Canada 4. Australia 5. New York and Washington D. C. 6. London 7. Future career and jobs 8. Health and diseases 9. Sports and games 10. Travelling 11. Shopping 12. Family and living 13. Most favourite international holidays 14. Meals and food 15. Cultural activities and free time 16. Business and private letters 17. Banking and Insurance 18. Advertising 19. EU and international co-operation 20. Office equipment and work of a secretary 21. Environment 22. Czech Republic 23. Prague 24. Pilsen and West Bohemia 25. Education Projednáno v předmětové komisi AJ dne 2. dubna

20 Ústní zkouška z francouzského jazyka povinně volitelná (EL) 1. Francie: obecný zeměpis a historie 2. Ekonomika Francie, špičkový francouzský průmysl 3. Turistický ruch ve Francii, turistické oblasti, v hotelu 4. Francouzská gastronomie, v restauraci 5. Móda a francouzská «haute couture» 6. Paříž, její čtvrti a památky 7. Francouzská kultura : výtvarné umění, literatura, hudba, divadlo, film 8. Školství u nás a ve Francii 9. Čtyři roční období 10. Francouzská média a kinematografie 11. Frankofonní země v Evropě: Švýcarsko, Belgie, Lucembursko 12. Frankofonní země mimo Evropu: Kanada a bývalé francouzské kolonie 13. Práce sekretářky 14. Obchod a obchodní reklama 15. Zaměstnání, hledání pracovního místa 1. La France : l histoire et la géographie générale 2. L économie de la France, les industries de pointe françaises 3. Le tourisme en France, les régions touristiques, à l hôtel 4. La gastronomie française, au restaurant 5. La mode vestimentaire et la haute couture française 6. Paris, ses quartiers et ses monuments 7. La culture française : l art plastique, la littérature, la musique, le théâtre, le film 8. L enseignement en France et chez nous 9. Les quatre saisons de l année 10. Les médias et le cinéma français 11. Les pays francophones en Europe: Suisse, Belgique, Luxembourg 12. Les pays francophones hors de l Europe : le Canada et les anciennes colonies françaises 13. Le travail de la secrétaire 14. Le commerce et la publicité commerciale 15. La vie professionnelle, à la recherche d un emploi 19

21 16. Dopravní prostředky a telekomunikace 17. Struktura podniku, v bance 18. Obchodní a soukromý dopis 19. Objednávka a vyřízení objednávky 20. Příroda a ochrana životního prostředí 21. Česká republika a Praha 22. Zdraví, tělesná kondice, zdravotní pojištění 23. Západní Čechy a Plzeň 24. Bydlení, jak bydlí Francouzi, domácí práce 25. Volný čas: kulturní, umělecké a sportovní vyžití Francouzů a Čechů 16. Les transports et la communication 17. La structure de l entreprise, à la banque 18. La lettre d affaires, la lettre privée 19. La commande et l exécution de la commande 20. La nature et la protection de l environnement 21. La République tchèque et Prague 22. La santé et la forme physique, la protection sociale 23. La Bohême occidentale et Plzeň 24. Le logement, comment les Français habitent, les tâches ménagères 25. Les loisirs : les activités culturelles, artistiques et sportives des Français et des Tchèques Projednáno v předmětové komisi FJ dne 9. června

22 Ústní zkouška z francouzského jazyka nepovinná (OA, EL) 1. Francie: obecný zeměpis a historie 2. Ekonomika Francie, špičkový francouzský průmysl 3. Turistický ruch ve Francii, turistické oblasti, v hotelu 4. Francouzská gastronomie, v restauraci 5. Móda a francouzská «haute couture» 6. Paříž, její čtvrti a památky 7. Francouzská kultura : výtvarné umění, literatura, hudba, divadlo, film 8. Školství u nás a ve Francii 9. Čtyři roční období 10. Francouzská média a kinematografie 11. Frankofonní země v Evropě : Švýcarsko, Belgie, Lucembursko 12. Frankofonní země mimo Evropu: Kanada a bývalé francouzské kolonie 13. Práce sekretářky 14. Obchod a obchodní reklama 15. Zaměstnání, hledání pracovního místa 1. La France : l histoire et la géographie générale 2. L économie de la France, les industries de pointe françaises 3. Le tourisme en France, les régions touristiques, à l hôtel 4. La gastronomie française, au restaurant 5. La mode vestimentaire et la haute couture française 6. Paris, ses quartiers et ses monuments 7. La culture française : l art plastique, la littérature, la musique, le théâtre, le film 8. L enseignement en France et chez nous 9. Les quatre saisons de l année 10. Les médias et le cinéma français 11. Les pays francophones en Europe: Suisse, Belgique, Luxembourg 12. Les pays francophones hors de l Europe : le Canada et les anciennes colonies françaises 13. Le travail de la secrétaire 14. Le commerce et la publicité commerciale 15. La vie professionnelle, à la recherche d un emploi 21

23 16. Dopravní prostředky a telekomunikace 17. Struktura podniku, v bance 18. Obchodní a soukromý dopis 19. Objednávka a vyřízení objednávky 20. Příroda a ochrana životního prostředí 21. Česká republika a Praha 22. Zdraví, tělesná kondice, zdravotní pojištění 23. Západní Čechy a Plzeň 24. Bydlení, jak bydlí Francouzi, domácí práce 25. Volný čas: kulturní, umělecké a sportovní vyžití Francouzů a Čechů 16. Les transports et la communication 17. La structure de l entreprise, à la banque 18. La lettre d affaires, la lettre privée 19. La commande et l exécution de la commande 20. La nature et la protection de l environnement 21. La République tchèque et Prague 22. La santé et la forme physique, la protection sociale 23. La Bohême occidentale et Plzeň 24. Le logement, comment les Français habitent, les tâches ménagères 25. Les loisirs : les activités culturelles, artistiques et sportives des Français et des Tchèques Projednáno v předmětové komisi FJ dne 9. června

24 Ústní zkouška z německého jazyka povinně volitelná (EL) 1. Představuji sebe a svou budoucnost 2. Plzeň a Plzeňský kraj 3. SRN povrch, obyvatelstvo, státní zřízení, spolkové země 4. Školství u nás a v SRN, můj vztah ke škole 5. Sport patří k životu 6. Já a cizí jazyky 7. Lidové svátky a obyčeje u nás a u našich sousedů 8. Česká republika cíl mnoha turistů 9. Zdravý způsob života, moje zdraví 10. Ochrana životního prostředí 11. Cestujeme cestování vzdělává 12. Česká a německá kuchyně 13. Významná města v německy mluvících zemích 14. SRN hospodářství, významné osobnosti, umění, historie Německa po 1. a 2. světové válce 15. Praha hlavní město ČR 1. Ich stelle mich und meine Zukunft vor 2. Pilsen und die Pilsner Region 3. Die BRD Oberfläche, Bevölkerung, Staatsaufbau, Bundesländer 4. Schulsystem bei uns und in der BRD, mein Verhältnis zur Schule 5. Sport gehört zum Leben 6. Ich und Frendsprachen 7. Volksfeste und Bräuche bei uns und bei unseren Nachbarn 8. Die ČR Reiseziel von vielen Touristen 9. Gesunde Lebensweise, meine Gesundheit 10. Umweltschutz 11. Wir reisen Reisen bildet 12. Böhmische und deutsche Küche 13. Bedeutende Städte in den deutschsprachigen Ländern 14. Die BRD Volkswirtschaft, bedeutende Persönlichkeiten, Kunst, Geschichte Deutschlands nad dem 1. und 2. Weltkrieg Prag die Hauptstadt der CR 23

25 16. Malé německy mluvící země v Evropě 17. Německá literatura, můj oblíbený spisovatel 18. Naše partnerská škola, naše partnerské město 19. Práce sekretářky 20. Náš dům, náš byt, na venkově nebo ve městě 21. Rakousko povrch, obyvatelstvo, státní zřízení, hospodářství 22. Móda a oblečení 23. Můj všední den a můj volný čas 24. Můj kulturní život, četba 25. Berlín a Vídeň hlavní města sousedních států 16. Kleine deutschsprachige Länder in Europa 17. Deutsche Literatur, mein Lieblingsschriftsteller 18. Unsere Partnerschule, unsere Partnerstadt 19. Deutsch im Büro 20. Unser Haus, unsere Wohnung, auf dem Lande oder in der Stadt 21. Österreich Oberfläche, Bevölkerung, Staatsaufbau, Volkswirtschaft 22. Mode und Kleidung 23. Mein Wochentag und meine Freizeit 24. Mein Kulturleben, meine Lektüre 25. Berlin und Wien Hauptstädte der Nachbarländer Pozn.: Každý okruh je doplněn neznámým cizojazyčným textem, při jehož komplexním rozboru se prověřují všestranné maturantovy znalosti cizího jazyka. Projednáno v předmětové komisi NJ dne 8. dubna

26 Ústní zkouška z německého jazyka nepovinná (OA, EL) 1. Představuji sebe a svou budoucnost 2. Plzeň a Plzeňský kraj 3. SRN povrch, obyvatelstvo, státní zřízení, spolkové země 4. Školství u nás a v SRN, můj vztah ke škole 5. Sport patří k životu 6. Já a cizí jazyky 7. Lidové svátky a obyčeje u nás a u našich sousedů 8. Česká republika cíl mnoha turistů 9. Zdravý způsob života, moje zdraví 10. Ochrana životního prostředí 11. Cestujeme cestování vzdělává 12. Česká a německá kuchyně 13. Významná města v německy mluvících zemích 14. SRN hospodářství, významné osobnosti, umění, historie Německa po 1. a 2. světové válce 15. Praha hlavní město ČR 1. Ich stelle mich und meine Zukunft vor 2. Pilsen und die Pilsner Region 3. Die BRD Oberfläche, Bevölkerung, Staatsaufbau, Bundesländer 4. Schulsystem bei uns und in der BRD, mein Verhältnis zur Schule 5. Sport gehört zum Leben 6. Ich und Frendsprachen 7. Volksfeste und Bräuche bei uns und bei unseren Nachbarn 8. Die ČR Reiseziel von vielen Touristen 9. Gesunde Lebensweise, meine Gesundheit 10. Umweltschutz 11. Wir reisen Reisen bildet 12. Böhmische und deutsche Küche 13. Bedeutende Städte in den deutschsprachigen Ländern 14. Die BRD Volkswirtschaft, bedeutende Persönlichkeiten, Kunst, Geschichte Deutschlands nach dem 1. und 2. Weltkrieg 15. Prag die Hauptstadt der ČR 25

27 16. Malé německy mluvící země v Evropě 17. Německá literatura, můj oblíbený spisovatel 18. Naše partnerská škola, naše partnerské město 19. Práce sekretářky 20. Náš dům, náš byt, na venkově nebo ve městě 21. Rakousko povrch, obyvatelstvo, státní zřízení, hospodářství 22. Móda a oblečení 23. Můj všední den a můj volný čas 24. Můj kulturní život, četba 25. Berlín a Vídeň hlavní města sousedních států 16. Kleine deutschsprachige Länder in Europa 17. Deutsche Literatur, mein Lieblingsschriftsteller 18. Unsere Parnerschule, unsere Partnersstadt 19. Deutsch im Büro 20. Unser Haus, unsere Wohnung, auf dem Lande oder in der Stadt 21. Österreich Oberfläche, Bevölkerung, Staatsaufbau, Volkswirtschaft 22. Mode und Kleidung 23. Mein Wochentag und meine Freizeit 24. Mein Kulturleben, meine Lektüre 25. Berlin und Wien Hauptstädte der Nachbarländer Pozn.: Každý okruh je doplněn neznámým cizojazyčným textem, při jehož komplexním rozboru se prověřují všestranné maturantovy znalosti cizího jazyka. Projednáno v předmětové komisi NJ dne 8. dubna

28 Ústní zkouška z ruského jazyka nepovinná (OA) 1. Ruská federace 2. Ruskojazyčná oblast 3. Sibiř 4. Moskva 5. Petrohrad 6. Ruská literatura Puškin, Turgeněv, Čechov 7. Ruská literatura Tolstoj, Pasternak 8. Praha 9. Plzeň 10. ČR památky 11. Cestování v Rusku 12. Projekt Edison 13. Česká republika 14. Vzdělávání v RF 15. Kosmonautika 16. Ruská kuchyně 17. Nakupování v RF dříve a nyní 18. Prestižní povolání v RF 19. Naše škola 20. Ruský způsob života 21. Ruský sport 22. Práce sekretářky, vybavení kanceláře a využití moderní techniky 23. Ruské svátky a tradice 24. Ruské malířství, hudba a balet 25. Peníze, banky a pojištění 1. Российская Федерация 2. Русскоязычная область 3. Сибирь 4. Москва 5. Санкт-Петербург 6. Русская литература Пушкин, Тургенев, Чехов 7. Русская литература Толстой, Пастернак 8. Прага 9. Пльзень 10. Чешская Республика достопримечательности 11. Путешествие и транспорт в России 12. Проект «Эдисон» 13. Чешская Республика 14. Образование в России 15. Космонавтика. Наука 16. Питание. Русская кухня 17. Магазины, товары и покупки в России 18. Престижные профессии в России 19. Наша школа. Система образования в ЧР 20. Русский образ жизни 21. Спорт в России 22. Работа секретарши, оборудование канцелярии и использование современной техники 23. Русские праздники и традиции 24. Русская живопись, музыка и балет 25. Деньги, банки и страхование Projednáno v předmětové komisi RJ dne 3. června

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11

Střední škola F. D. Roosevelta pro tělesně postižené, Brno, Křižíkova 11 příspěvková organizace sídlo: 612 00 Brno, Křižíkova 11 Témata k ústní maturitní zkoušce z předmětu Účetnictví profilové části maturitní zkoušky Školní rok 2012/2013 třída: 4.T 1. Legislativní úprava účetnictví 2. Účetní dokumentace 3. Manažerské účetnictví

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk Studijní obory: 41-41-M/01 Agropodnikání 16-01-M/01 Ekologie a životní prostředí 63-41-M/01

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: I. Obor Ekonomické lyceum 78-42-M/002 1. Práce s obhajobou z ekonomiky nebo společenských věd: Témata pro práci s obhajobou budou žáci zpracovávat

Více

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech:

Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Informace k jednotlivým zkouškám na jednotlivých oborech: Obor Obchodní akademie 63-41-M/004 1. Praktická maturitní zkouška Praktická maturitní zkouška z odborných předmětů ekonomických se skládá z obsahu

Více

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika

Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015. Ekonomika Okruhy profilových předmětů maturitní zkoušky třída 4. A, školní rok 2014/2015 Ekonomika 1. Management 2. Oběžný majetek 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní ekonomiky

Více

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011

Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 Obchodní akademie, vyšší odborná škola cestovního ruchu a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Karlovy Vary Témata profilové části maturitní zkoušky pro školní rok 2010/2011 EKONOMIKA Třídy

Více

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice

Vyšší odborná škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kopřivnice, příspěvková organizace. se sídlem Husova 1302, 742 21 Kopřivnice ANGLICKÝ JAZYK Studijní obor: 23-41-M/001 Strojírenství 1) Applying For a Job 2) Our School 3) Our Town and Its Surroundings 4) The United Kingdom, London 5) The Czech Republic, Prague 6) The USA, Washington,

Více

Maturitní témata z ekonomiky Školní rok 2013/2014 Třídy 4. A, 4. B

Maturitní témata z ekonomiky Školní rok 2013/2014 Třídy 4. A, 4. B Maturitní témata z ekonomiky Školní rok 2013/2014 Třídy 4. A, 4. B 1. Živnostenské podnikání 2. Obchodně závazkové vztahy 3. Finanční trh 4. Bankovní soustava ČR 5. Marketing 6. Podnikání základ tržní

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu

Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu Témata pro školní zkušební úlohy 3. části pracovního listu 1. Die BRD geografische Informationen 2. Berlin 3. Arbeitsmarkt Bewerbung, Lebenslauf (tabellarischer Lebenslauf), mein Traumjob 4. Das Familienleben

Více

2) A) EKONOMIKA (EKO)

2) A) EKONOMIKA (EKO) 2) A) EKONOMIKA (EKO) 1. Základní ekonomické pojmy 2. Ekonomické vstupy a výstupy 3. Fungování trhu 4. Hospodářská soutěž 5. Živnostenské podnikání 6. Obchodní společnosti v.o.s., s.r.o. 7. Obchodní společnosti

Více

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV)

2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 2) SILNIČNÍ VOZIDLA (SIV) 1. Motorová paliva a maziva 2. Skutečný oběh čtyřdobého zážehového spalovacího motoru 3. Pevné části PSM 4. Klikové ústrojí PSM 5. Rozvodové ústrojí PSM 6. Palivová soustava zážehového

Více

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014

MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 MATURITNÍ TÉMATA 2. N MZ JARO 2014 Ekonomické předměty 1. Základní ekonomické pojmy (mikroekonomie, makroekonomie, základní ekonomické otázky, ekonomické systémy, potřeby, statky, služby, výrobky, zboží,

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2013/2014 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Součást IT a veřejnosprávní

Součást IT a veřejnosprávní Mendelova střední škola, Nový Jičín, příspěvková organizace tel./fax: 556 414 760-1, email divadelni@mendelova-stredni.cz Součást IT a veřejnosprávní Oznámení ředitelky školy Ředitelka školy PhDr. Renata

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2012/2013 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. pořadí početních operací, dělitelnost, společný dělitel a násobek, základní početní operace Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Matematika Výrazy Obory nástavbového

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2011/2012 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2014/15

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2014/15 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2014/15 1. WELCOME TO OUR COUNTRY. PRAGUE 2. OLOMOUC 3. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4. LONDON THE CAPITAL CITY OF GREAT

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO

STŘEDNÍ ŠKOLA TECHNICKÁ ZNOJMO právní nauka, management a marketing 1. Základní právní pojmy 2. Ústavní právo 3. Občanské právo, absolutní majetková práva 4. Občanské právo, relativní majetková práva 5. Podnikání a obchodní právo dle

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY

MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY MATURITNÍ TÉMATA Z MATEMATIKY 1. Základní poznatky z logiky a teorie množin Pojem konstanty a proměnné. Obor proměnné. Pojem výroku a jeho pravdivostní hodnota. Operace s výroky, složené výroky, logické

Více

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016

Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín. Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Masarykova obchodní akademie, 17. listopadu 220, 506 11 Jičín Předměty profilové části maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 Profilová část maturitní zkoušky se skládá ze 3 povinných a nejvýše 2

Více

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí.

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí. Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Více

CZ 1.07/1.1.32/02.0006

CZ 1.07/1.1.32/02.0006 PO ŠKOLE DO ŠKOLY CZ 1.07/1.1.32/02.0006 Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.32/02.0006 Název projektu: Po škole do školy Příjemce grantu: Gymnázium, Kladno Název výstupu: Prohlubující semináře Matematika (MI

Více

Charakteristiky maturitních předmětů

Charakteristiky maturitních předmětů Charakteristiky maturitních předmětů Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 2012 Obsah Anglický jazyk... 2 Biologie... 3 Český jazyk a literatura... 4 Dějepis... 5 Deskriptivní geometrie... 6 Francouzský

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem)

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA. pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro studijní obory SOŠ a SOU (8 10 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dne 14. 6. 2000,

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1. Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám.1 Obor: Podnikání Společná část maturitní zkoušky Nabídka povinných a nepovinných zkoušek - MZ 2015 Povinné zkoušky: 2 zkoušky

Více

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů

Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014. I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů InterDACT s. r. o. Témata nepovinných maturitních zkoušek pro školní rok 2013/2014 I. Studijní obor 18-20-M/01 Informační technologie, ŠV: Správce informačních systémů Matematika: 1. Množiny operace, intervaly

Více

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13

Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13 Maturitní témata z anglického jazyka pro školní rok 2012/13 1. WELCOME TO OUR COUNTRY. PRAGUE 2. OLOMOUC 3. THE UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND 4. LONDON THE CAPITAL CITY OF GREAT

Více

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA

MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA MATEMATIKA STUDIJNÍ POŽADAVKY PRO JEDNOTLIVÉ ROČNÍKY STUDIA Osmileté studium 1. ročník 1. Opakování a prohloubení učiva 1. 5. ročníku Číslo, číslice, množiny, přirozená čísla, desetinná čísla, číselné

Více

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět

Cvičení z matematiky jednoletý volitelný předmět Název předmětu: Zařazení v učebním plánu: Cvičení z matematiky O8A, C4A, jednoletý volitelný předmět Cíle předmětu Obsah předmětu je zaměřen na přípravu studentů gymnázia na společnou část maturitní zkoušky

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY. Učební osnova předmětu MATEMATIKA MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Učební osnova předmětu MATEMATIKA pro střední odborné školy s humanitním zaměřením (6 8 hodin týdně celkem) Schválilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ základní úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo

Více

Maturitní a závěrečné zkoušky

Maturitní a závěrečné zkoušky SOŠT a SOU Louny, p.o. Maturitní a závěrečné zkoušky Účinnost předpisu: 1.3.2010 číslo jednací : 3/2010 Správce předpisu: ředitelka školy Název předpisu: k profilové části maturitní zkoušky ve školním

Více

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků

Požadavky na konkrétní dovednosti a znalosti z jednotlivých tematických celků Maturitní zkouška z matematiky 2012 požadované znalosti Zkouška z matematiky ověřuje matematické základy formou didaktického testu. Test obsahuje uzavřené i otevřené úlohy. V uzavřených úlohách je vždy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Maturitní témata od 2013

Maturitní témata od 2013 1 Maturitní témata od 2013 1. Úvod do matematické logiky 2. Množiny a operace s nimi, číselné obory 3. Algebraické výrazy, výrazy s mocninami a odmocninami 4. Lineární rovnice a nerovnice a jejich soustavy

Více

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT)

MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) MATEMATIKA Maturitní témata společná část MZ vyšší úroveň (vychází z Katalogu požadavků MŠMT) 1. Číselné obory 1.1 Přirozená čísla provádět aritmetické operace s přirozenými čísly rozlišit prvočíslo a

Více

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 V4 Informační technologie

Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 V4 Informační technologie Informace k maturitním zkouškám v roce 2016 V4 Informační technologie 1. Pro profilovou část maturitní zkoušky stanovuje ředitel školy tyto podmínky: Povinná část každý žák skládá tyto zkoušky: 1. Informační

Více

4.9.77. Konverzace ve francouzštině II

4.9.77. Konverzace ve francouzštině II 4.9.77. Konverzace ve francouzštině II Seminář je koncipován jako dvouletý a je určen pro žáky 3. ročníků a septim, kteří se připravují na maturitu. Náplní semináře je prohloubení znalostí reálií frankofonních

Více

MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY

MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI JARO 2015 TEMATICKÉ ORKUHY Horšovský Týn, 10. 9. 2014 Ing. Václav Švarc ředitel školy MATURITNÍ ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI JARO 2015 TŘÍDA

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2014-2015 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

Maturitní zkoušky v roce 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 778 534 316 Maturitní zkoušky v roce 2016 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 13/2015 (Zkoušky společné části maturitní

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných ekonomických předmětů (ekonomika, management, provoz obchodu) 1. Ochrana spotřebitele, zákazník 2. Zahraniční obchod 3. Celnictví

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2013 v oboru: 82-41-M/17 MULTIMEDIÁLNÍ TVORBA ŠVP FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA Ředitel školy vyhlašuje v souladu s 79 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí.

Profilová část MZ. Podmínkou vykonání praktické zkoušky z odborných předmětů je úspěšné složení všech jednotlivých dílčí částí. Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení maturitní zkoušky se však nezapočítávají.

Více

Anglický jazyk. Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky

Anglický jazyk. Maturitní témata pro profilovou část maturitní zkoušky Anglický jazyk 1. Weather, Seasons 2. Daily Routine 3. Nature, Environment 4. Cultural Life 5. Going to Places 6. Fashion 7. School, Education 8. Transport 9. Learning Languages 10. Modern World 11. Today

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Ekonomika podniku 1. Základní pojmy - potřeba, spotřeba, trh, tržní mechanismus 2. Národní hospodářství, hodnocení úrovně NH 3. Ekonomické systémy, úloha státu

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu

Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Pokyn ředitele č. 9/2011 č. j. 495/2011/SSUP Určení předmětů, jejich formy a témata pro profilovou část maturitní zkoušky v roce 2011/12 v jarním i podzimním termínu Ředitel Střední školy uměleckoprůmyslové

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu EKONOMIKA 1. Ekonomické systémy, potřeby jako základ tržní ekonomiky 2. Trh a tržní mechanismus 3. Makroekonomické veličiny a magický čtyřúhelník 4. Obchodní korporace 5. Živnosti a neziskové organizace

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku

Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 1. Základní ekonomické pojmy potřeby, teorie motivace statky a služby kvalita života peníze, oběh peněz Maturitní otázky z předmětu: Ekonomika podniku 2. Výroba 3. Podnik výrobní faktory hospodaření, cíle,

Více

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik

MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik MATEMATIKA Tematické okruhy ke státní maturitní zkoušce Obor: mechanik elektronik R4 1. ČÍSELNÉ VÝRAZY 1.1. Přirozená čísla počítání s přirozenými čísly, rozlišit prvočíslo a číslo složené, rozložit složené

Více

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích

Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Pravidla pro hodnocení a klasifikaci v jednotlivých předmětech a seminářích Povinností žáka je napsat seminární práci nejpozději ve 3.ročníku (septima) v semináři (dle zájmu žáka). Práce bude ohodnocena

Více

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části

Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části Obchodní akademie Vinohradská, 120 00 Praha 2, Vinohradská 38, tel.: 224 255 121 Maturitní zkoušky v roce 2015 Nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části 19/2014 (Zkoušky společné části maturitní

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Základní cvičení z matematiky,

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie,

Více

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu

Gymnázium, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Hodonín. Témata pro profilovou část maturitní zkoušky z předmětu MATEMATIKA 1. Početní výkony s mocninami 2. Početní výkony s odmocninami 3. Lomené výrazy 4. Lineární rovnice a nerovnice 5. Soustavy rovnic 6. Funkce, jejich vlastnosti a grafy 7. Kvadratická rovnice

Více

Obsah metodiky. Obsah metodiky... 2 Úvod... Cíle využití metody e-learningu ... ... ... 6 Kurz Matematika Svobodová...

Obsah metodiky. Obsah metodiky... 2 Úvod... Cíle využití metody e-learningu ... ... ... 6 Kurz Matematika Svobodová... Metodika aktivity 04 E-learning Matematika v rámci projektu Škola pro praktický život Zpracovala: Mgr. Zdeňka Hudcová Mgr. Martina Svobodová 2010 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FONDEM

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 78-42-M/01 Technické lyceum STROJNICTVÍ 1. Mechanické vlastnosti materiálů 2. Technologické vlastnosti materiálů 3. Zjišťování

Více

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu:

Předmět: Matematika. Charakteristika vyučovacího předmětu: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Matematika a její aplikace Matematika a její aplikace Oblast a obor jsou realizovány v povinném předmětu Matematika a ve volitelných předmětech Deskriptivní geometrie

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015

Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 Scénáře k maturitním otázkám - účetnictví 2014/2015 1. Rozvaha funkce a obsah rozvahy koloběh složek OM hospodářské operace a účetní případy typické změny rozvahových stavů účet podstata, funkce a forma

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: ÚČETNICTVÍ Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika

Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka. Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent. 1. Osobní charakteristika Témata k maturitní zkoušce z anglického jazyka Školní rok: 2014/2015 Obor vzdělání: zdravotnický asistent 1. Osobní charakteristika - moje koníčky, záliby - denní program, volný čas - životopis - popis

Více

6.06. Matematika - MAT

6.06. Matematika - MAT 6.06. Matematika - MAT Obor: 36-47-M/01 Stavebnictví Forma vzdělávání: denní Počet hodin týdně za dobu vzdělávání: 12 Platnost učební osnovy: od 1.9.2008 1) Pojetí vyučovacího předmětu a) Cíle vyučovacího

Více

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03

65-42-M/01 HOTELNICTVÍ A TURISMUS PLATNÉ OD 1.9.2012. Čj SVPHT09/03 Školní vzdělávací program: Hotelnictví a turismus Kód a název oboru vzdělávání: 65-42-M/01 Hotelnictví Délka a forma studia: čtyřleté denní studium Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014

Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 Požadavky k opravným zkouškám z matematiky školní rok 2013-2014 1. ročník (první pololetí, druhé pololetí) 1) Množiny. Číselné obory N, Z, Q, I, R. 2) Absolutní hodnota reálného čísla, intervaly. 3) Procenta,

Více

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část)

MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) MATURITNÍ TÉMATA PROFILOVÉ ČÁSTI A ŠKOLNÍCH ZKUŠEBNÍCH ÚLOH SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY (3. část) Anglický jazyk 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání 79-41-K/41 Gymnázium Třídy: 4. A, 4. B, 4. E, 4. G,

Více

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ)

2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 2) A) ZEMĚDĚLSKÉ PŘEDMĚTY (ZPŘ) 1. Obilniny 2. Obilniny 3. Pšenice 4. Žito 5. Ječmen 6. Oves 7. Kukuřice 8. Luskoviny 9. Hrách 10. Řepka olejka 11. Organická hnojiva 12. Cukrovka 13. Brambory 14. Chmel

Více

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období.

2. Stanovená témata jsou platná pro jarní i podzimní zkušební období. Gymnázium Joachima Barranda, Talichova 824, 2,26601 tel., +420 (311) 623435, +420 (311) 621232, fax: +420 (311) 623435 lidinsky@gymberoun.cz, IČ: 47558407, č.ú. 775 711 0297 / 0100 u KB Pokyn ředitele

Více

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY

PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY školní rok 2010/2011 Hotelnictví Metodický návod k využití sjednocených tematických okruhů pro profilovou část maturitní zkoušky Součástí řešení projektu Kurikulum S je

Více

PŘEDMĚT: MATEMATIKA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy

PŘEDMĚT: MATEMATIKA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy PŘEDMĚT: MATEMATIKA ROČNÍK: PRVNÍ/KVINTA Školní výstupy Učivo Průřezová témata Poznámky, přesahy Žák určuje číselný obor daného čísla (N, Z, Q, R) a rozlišuje základní vlastnosti číselných oborů pracuje

Více

ZKRÁCENÝ KATALOG DUM

ZKRÁCENÝ KATALOG DUM ZKRÁCENÝ KATALOG DUM Registrační číslo projektu Název projektu Název příjemce projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0837 Tvorba inovativních ICT výukových materiálů Střední průmyslová škola, Obchodní akademie a Jazyková

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURUTNÍ ZKOUŠCE Z ANGLICKÉHO JAZYKA Název předmětu u maturitní zkoušky: Anglický jazyk nepovinně volitelný Studijní obor: Název oboru a jeho zaměření, kód

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318. Profilová část ústní maturitní zkoušky Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec náměstí Svobody 318 Obor: 64 41 L / 51 Podnikání Třída: PO2A Období: jarní 2014 Profilová část ústní maturitní zkoušky 1. Povinná zkouška Předmět:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Veřejná správa 1. Vymezení veřejné správy 2. Realizace činnosti veřejné správy 3. Státní služba 4. Jednání s klientem 5. Komunikace 6. Vnitřní správa - zabezpečení

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ

MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ MATURITNÍ OKRUHY Z ÚČETNICTVÍ 1) ÚČETNICTVÍ 2) MAJETEK 3) ZÁSOBY 4) ROZVAHA 5) ÚČETNÍ KNIHY 6) ZÚČTOVACÍ VZTAHY 7) KAPITÁLOVÉ ÚČTY 8) ÚČTOVÁNÍ VE SPOLEČNOSTECH 9) INVENTARIZACE 10) ZAMĚSTNANCI 11) PLATEBNÍ

Více

SEZNAM VYTVOŘENÝCH VÝUKOVÝCH POMŮCEK HEINZOVÁ: Chemické reakce, rovnice a výpočty - prezentace PowerPoint

SEZNAM VYTVOŘENÝCH VÝUKOVÝCH POMŮCEK HEINZOVÁ: Chemické reakce, rovnice a výpočty - prezentace PowerPoint SEZNAM VYTVOŘENÝCH VÝUKOVÝCH POMŮCEK HEINZOVÁ: Chemické reakce, rovnice a výpočty - prezentace PowerPoint Chemické směsi a roztoky - prezentace PowerPoint Periodická soustava prvků - prezentace PowerPoint

Více

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2

Ekonomické lyceum akademie ekonomický směr společenskovědní směr 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 ÚČETNICTVÍ 2. 3 2 2 3. 4 4 2 4. 3 2 2 akademie 2. ročník výuka v celé třídě a) základní pojmy b) účetní doklady náležitosti, zpracování c) rozvaha charakteristika, struktura d) evidence peněžních prostředků

Více

Matematika Ekonomické lyceum. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem

Matematika Ekonomické lyceum. Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) od 1.9.2009 počínaje 1.ročníkem 7.15 Pojetí vyučovacího předmětu matematika Název vyučovacího předmětu: Matematika Obor vzdělání: Ekonomické lyceum Forma vzdělání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 396(12) Platnost: od

Více

Maturitní témata z fyziky

Maturitní témata z fyziky Maturitní témata z fyziky 4.A, 4.B, o8a RNDr. Bašátková, Mgr. Chuchro 1. Kinematika hmotného bodu 2. Dynamika hmotného bodu 3. Mechanická práce, výkon, energie 4. Gravitační pole 5. Mechanika tuhého tělesa

Více

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová

Mgr. Votrubcová 1 Mgr. Semenská. Mgr. Panušková. Mgr. Janatová. Mgr. Semenská 1 Mgr. Votrubcová TÉMATA PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY OBOR: CESTOVNÍ RUCH PŘEDMĚT: MATURITNÍ PRÁCE A JEJÍ OBHAJOBA Témata ve školním roce 2014/2015 Zahraniční exkurze Téma Počet dní Vedoucí úkolu Krásy jižní Anglie a Walesu

Více

UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU

UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU Hošnová, Styblík Český jazyk 6 Soukal Čítanka 6 Hutchinson Project English 2 (3. vydání) (část) Německý jazyk (Klett) Motta Wir neu 1 (část) UČEBNICE PRO 6. TŘÍDU Nováková, Kolmanová a kol. Le francais

Více

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/

Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Přípravné kurzy k nové maturitě německý jazyk /základní úroveň/ Obsahem každé lekce bude nácvik: porozumění psanému textu, porozumění slyšenému textu, řešení testových úloh /slovní zásoba, gramatika/,

Více

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část

Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Maturitní zkoušky 2013/2014 - Profilová část Profilová část MZ Skládá se ze 3 povinných zkoušek a max. ze 2 nepovinných. Výsledky nepovinných zkoušek se uvádějí na Maturitní vysvědčení, do celkového hodnocení

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1.Grafika 2.MS Office Předmět UCE a PRA:

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012

Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 Maturitní témata Obchodní akademie Dr. Edvarda Beneše ve Slaném pro školní rok 2011/2012 1. Maturitní témata z předmětu Ekonomika 2. Maturitní témata z předmětu Účetnictví (4. B, 4. C) 3. Maturitní témata

Více

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA

TÉMA VÝSTUP UČIVO PRŮŘEZOVÁ TÉMATA Matematika ročník TÉMA G5 VÝSTUP 5.1 Teorie množin, provádí správně operace s množinami, výroková logika množiny vyžívá při řešení úloh; pracuje správně s výroky, užívá správně logické spojky a kvantifikátory;

Více

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků

Obsah Předmluva 11 Základy účetnictví 1.1 Účetní principy 1.2 Rozvaha a její prvky 1.3 Základy účtování na účtech stavů a toků Předmluva 11 Základy účetnictví 13 1.1 Účetní principy 13 1.1.1 Předmět a uživatelé účetnictví 13 1.1.1.1 Předmět účetnictví 13 1.1.1.2 Druhy účetnictví 14 1.1.1.3 Účetní soustavy 14 1.1.1.4 Uživatelé

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh:

Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti. obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: Anglický jazyk základní úroveň obtížnosti obsahem lekcí bude nácvik jednotlivých dovedností a typů úloh: poslech (s výběrem odpovědí, dichotomické pravda vs nepravda, se stručnou odpovědí, přiřazovací)

Více