Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka Plzeň M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obchodní akademie, Plzeň nám. T. G. Masaryka 13 301 00 Plzeň. 63 41 M/02 Obchodní akademie 78 42 M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY"

Transkript

1 nám. T. G. Masaryka Plzeň M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum MATURITNÍ OKRUHY pro jarní a podzimní termín 2014/2015

2 MATURITNÍ OKRUHY M/02 Obchodní akademie M/02 Ekonomické lyceum Obsah SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z anglického jazyka 1., 2. a 4. část pracovních listů... 2 Ústní zkouška z anglického jazyka 3. část pracovních listů... 3 Ústní zkouška z francouzského jazyka 1., část pracovních listů... 5 Ústní zkouška z francouzského jazyka 3. část pracovních listů... 6 Ústní zkouška z německého jazyka 1., část pracovních listů... 6 Ústní zkouška z německého jazyka 3. část pracovních listů... 8 Ústní zkouška z ruského jazyka 1., část pracovních listů... 8 Ústní zkouška z ruského jazyka 3. část pracovních listů Ústní zkouška z ekonomiky (OA, EL) Povolené pomůcky Praktická maturitní zkouška úkoly ekonomické (OA, EL) Povolené pomůcky Praktická maturitní zkouška úkoly z písemné a elektronické komunikace (OA, EL) Povolené pomůcky: Ústní zkouška z účetnictví povinná (OA) Povolené pomůcky Ústní zkouška z účetnictví nepovinná a povinně volitelná (EL) Povolené pomůcky Ústní zkouška z anglického jazyka povinně volitelná (EL) Ústní zkouška z anglického jazyka nepovinná (EL, OA) Ústní zkouška z francouzského jazyka povinně volitelná (EL) Ústní zkouška z francouzského jazyka nepovinná (OA, EL) Ústní zkouška z německého jazyka povinně volitelná (EL) Ústní zkouška z německého jazyka nepovinná (OA, EL) Ústní zkouška z ruského jazyka nepovinná (OA) Ústní zkouška z matematiky povinně volitelná (EL) Povolené pomůcky Ústní zkouška z matematiky nepovinná (OA) Povolené pomůcky Ústní zkouška z matematiky nepovinná (EL) Povolené pomůcky Ústní zkouška z dějepisu povinně volitelná (EL) Povolené pomůcky Ústní zkouška z informačních a komunikačních technologií nepovinná (OA, EL)

3 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z anglického jazyka 1., 2. a 4. část pracovních listů 1. Osobní charakteristika 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Vzdělávání 5. Volný čas a zábava 6. Mezilidské vztahy 7. Cestování a doprava 8. Zdraví a hygiena 9. Stravování 10. Nakupování 11. Práce a povolání 12. Služby 13. Společnost 14. Zeměpis a příroda 15. Každodenní život 1. Personal characterization 2. Family 3. Home and living 4. Education 5. Free time and entertainment 6. Human relations 7. Travelling and transport 8. Health and hygiene 9. Food 10. Shopping 11. Work and jobs 12. Services 13. Society 14. Geography and nature 15. Everyday life Projednáno v předmětové komisi AJ dne 2. dubna

4 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z anglického jazyka 3. část pracovních listů 1. Velká Británie zeměpis, obyvatelstvo a hospodářství 2. Velká Británie historie, politický systém a státní symboly 3. Velká Británie velká města, přírodní krásy a další turistické atrakce 4. Londýn 5. USA zeměpis, obyvatelstvo a hospodářství 6. USA historie, politický systém a státní symboly 7. USA velká města, přírodní krásy a další turistické atrakce 8. New York 9. Washington D. C. 10. Austrálie 11. Kanada 12. Literatura a významní autoři anglicky mluvících zemí 13. Česká republika zeměpis, obyvatelstvo a hospodářství 14. Česká republika historie, politický systém a státní symboly 15. Česká republika velká města, přírodní krásy a další turistické atrakce 1. Great Britain geography, people and economy 2. Great Britain history, political system and national symbols 3. Great Britain cities, natural beauties and other tourist attractions 4. London 5. USA geography, people and economy 6. USA history, political system and national symbols 7. USA cities, natural beauties and other tourist attractions 8. New York 9. Washington D. C. 10. Australia 11. Canada 12. Literature and great writers of the English-speaking countries 13. Czech Republic geography, people and economy 14. Czech Republic history, political system and national symbols 15. Czech Republic cities, natural beauties and other tourist attractions 3

5 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 16. Praha 17. Plzeň 18. Západní Čechy 19. Svátky v ČR 20. Svátky v anglicky mluvících zemích 21. Mezinárodní spolupráce 22. Práce sekretářky, vybavení kanceláře a využití moderních technologií 23. Srovnání formálního a neformálního dopisu 24. Reklama a inzeráty 16. Bankovnictví a pojišťovnictví 16. Prague 17. Pilsen 18. West Bohemia 19. Czech national holidays 20. Holidays and festivals in Englishspeaking countries 21. International cooperation 22. Work of a secretary, office equipment and use of modern technologies 23. Comparison of formal and personal letters 24. Advertisements 25. Banking and insurance Projednáno v předmětové komisi AJ dne 2. dubna

6 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z francouzského jazyka 1., část pracovních listů 1. Osobní charakteristika 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Vzdělávání 5. Volný čas a zábava 6. Mezilidské vztahy 7. Cestování a doprava 8. Zdraví a hygiena 9. Stravování 10. Nakupování 11. Práce a povolání 12. Služby 13. Společnost 14. Zeměpis a příroda 15. Každodenní život 1. La caractéristique personnelle 2. La famille 3. Le domicile et le logement 4. L enseignement 5. Les loisirs 6. Les relations humaines 7. Les voyages et le transport 8. La santé et l hygiène 9. L alimentation 10. Les achats 11. Le travail et les professions 12. Les services 13. La société 14. La géographie et la nature 15. La vie quotidienne Projednáno v předmětové komisi FJ dne 9. června

7 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z francouzského jazyka 3. část pracovních listů 1. Zeměpis Francie 2. Regiony Francie 3. Paříž 4. Francouzská kuchyně 5. Francouzské produkty 6. Francie a já 7. Česká republika 8. Západní Čechy 9. Praha 10. Plzeň 11. Doprava 12. Cestování 13. Móda a styl 14. Peníze 15. Práce a profese 16. Budoucí povolání 17. Média 18. Internet 19. Svátky v ČR a ve Francii 20. Práce sekretářky 21. Soukromý a obchodní dopis 22. Bydlení 23. Školský systém ve Francii 24. Sport 25. Rodina a vztahy 1. La géographie de la France 2. Les régions en France 3. Paris 4. Les specialités gastronomiques françaises 5. Les produits français 6. La France et moi 7. La République tchèque 8. La Bohême de l Ouest 9. Prague 10. Pilsen 11. Les moyens de transport 12. Les voyages 13. La mode 14. L argent 15. Les professions, la carrière 16. Mon futur métier 17. Les médias (la presse, la radio, la télévision...) 18. L internet 19. Les fêtes en Tchéquie et en France 20. Le travail de la sécretaire 21. La lettre privée et la lettre d affaires 22. Le logement 23. Le système scolaire en France 24. Le sport 25. La famille et les relations humaines Projednáno v předmětové komisi FJ dne 9. června

8 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z německého jazyka 1., část pracovních listů 1. Osobní údaje 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Vzdělávání 5. Volný čas, zábava 6. Mezilidské vztahy 7. Cestování, doprava 8. Zdraví a hygiena 9. Stravování 10. Nakupování 11. Práce a povolání 12. Služby 13. Společnost 14. Zeměpis, příroda 15. Každodenní život 1. Persönliche Angaben 2. Familie 3. Haus, Haushalt, Wohnen 4. Bildung 5. Freizeit, Unterhaltung 6. Zwischenmenschliche Beziehungen 7. Reisen, Verkehr 8. Gesundheit 9. Essen und Trinken 10. Einkäufe 11. Beruf, Beschäftigung 12. Dienstleistungen 13. Gesellschaft 14. Geografie, Natur 15. Alltagsleben Projednáno v předmětové komisi NJ dne 8. dubna

9 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z německého jazyka 3. část pracovních listů 1. Soukromé a obchodní dopisy 2. Poptávka/nabídka 3. Naše škola, naše třída 4. Objednávka/reklamace 5. Můj vztah k médiím 6. Reklama 7. Žádost o místo 8. Naše partnerská škola v Bavorsku 9. SRN a Berlín 10. Rakousko a Vídeň 11. Švýcarsko 12. Lichtenštejnsko, Lucembursko 13. Významná města německy mluvících zemí 14. Významné osobnosti německy mluvících zemí 15. Německé dějiny 20. století 16. Německá literatura do roku 1910 a moje četba 17. Německá literatura 20. století 18. Česká republika a Praha 19. Plzeň, metropole západních Čech 20. Česká a německá kuchyně 21. Svátky a lidové obyčeje 22. Školství u nás a v SRN 23. Evropská unie 24. Počasí 25. Životní prostředí a problémy v okolí mého bydliště 1. Privat- und Geschäftsbriefe 2. Anfrage/Angebot 3. Unsere Schule, unsere Klasse 4. Bestellung und Reklamation 5. Meine Beziehung zu den Medien 6. Werbung 7. Bewerbung 8. Unsere Partnerschule in Bayern 9. BRD und Berlin 10. Österreich und Wien 11. Schweiz 12. Liechtenstein, Luxemburg 13. Bedeutende Städte der deutschsprachigen Länder 14. Bedeutende Persönlichkeiten der deutschsprachigen Länder 15. Deutsche Geschichte im 20. Jahrhundert 16. Deutsche Literatur bis 1900 und meine Lektüre 17. Deutsche Literatur des 20. Jahrhunderts 18. Tschechien und Prag 19. Pilsen die Metropole von Westböhmen 20. Deutsche und böhmische Küche 21. Feste und Bräuche 22. Schulsystem bei uns und in der BRD 23. Europäische Union 24. Wetter 25. Umweltprobleme in meinem Wohnort Projednáno v předmětové komisi dne NJ 8. dubna

10 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z ruského jazyka 1., část pracovních listů 1. Osobní charakteristika 2. Rodina 3. Domov a bydlení 4. Vzdělávání 5. Volný čas a zábava 6. Mezilidské vztahy 7. Cestování a doprava 8. Zdraví a hygiena 9. Stravování 10. Nakupování 11. Práce a povolání 12. Služby 13. Společnost 14. Zeměpis a příroda 15. Každodenní život 1. Личная характеристика 2. Семья 3. Дом и жилье 4. Образование 5. Свободное время и развлечение 6. Межчеловеческие отношения 7. Путешествие и транспорт 8. Здоровье и гигиена 9. Питание 10. Покупки 11. Работа и профессии 12. Услуги 13. Общество 14. География и природа 15. Повседневная жизнь Projednáno v předmětové komisi RJ dne 3. června

11 SPOLEČNÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY Ústní zkouška z ruského jazyka 3. část pracovních listů 1. Ruská federace I 2. Ruská federace II 3. Sibiř 4. Moskva I 5. Moskva II 6. Petr I 7. Ruská literatura L.N. Tolstoj 8. Praha 9. Ruské malířství 10. ČR 11. Cestování a doprava 12. Volný čas 13. Jídlo. Česká kuchyně. 14. Vzdělávání. Naše škola. 15. Kosmonautika. Věda. 16. Jídlo. Ruská kuchyně. 17. Nakupování. Obchody a zboží. 18. Způsoby plateb 19. Systém vzdělání v ČR 20. Způsob života 21. Zdraví 22. Místo, kde žiji 23. Rodinné svátky a události 24. Mezinárodní svátky v ČR a v RF 25. Dům a bydlení 1. Российсская Федерация I 2. Российсская Федерация II 3. Сибирь 4. Москва I 5. Москва II 6. Петр I 7. Русская литература Лев Николаевич Толстой 8. Прага 9. Русская живопись 10. ЧР 11. Путешествие и транспорт 12. Свободное время 13. Питание. Чешская кухня 14. Образование. Наша школа 15. Космонавтика. Наука 16. Питание. Русская кухня 17. Магазины и товары 18. Способы платежей 19. Система образования в ЧР 20. Повседневная жизнь 21. Здоровье 22. Место жительства 23. Семейные праздники и события 24. Международные праздники в Чехии и в России 25. Дом и жилье Projednáno v předmětové komisi RJ dne 3. června

12 Ústní zkouška z ekonomiky (OA, EL) 1. Zásobovací činnost podniku 2. Investiční činnost podniku 3. Personální činnost podniku 4. Pracovní poměr 5. Činnosti v národním hospodářství 6. Financování podniku 7. Marketing, průzkum trhu 8. Nástroje marketingu 9. Daňová soustava, majetkové daně 10. Daňová soustava, daně z příjmů, DPH 11. Živnostenské podnikání 12. Obchodní korporace 13. Cenné papíry a burzy 14. Centrální banka 15. Činnost obchodních bank 16. Pojišťovnictví 17. Management 18. Mezinárodní obchod a cestovní ruch 19. Evropská unie 20. Tržní ekonomika, teorie trhu 21. Státní hospodářská politika, státní rozpočet 22. Rozpočet domácnosti 23. Občanské právo 24. Závazkové právo 25. Ústavní právo Povolené pomůcky Daňové zákony úplná znění platná v roce 2015 Materiály jako přílohy k jednotlivým otázkám Kalkulačka Projednáno v předmětové komisi Ek dne 2. června

13 Praktická maturitní zkouška úkoly ekonomické (OA, EL) Obor: M/02 Obchodní akademie 1. Účetnictví akciové společnosti 2. Účetnictví společnosti s ručením omezeným 3. Daňová evidence Obor: M/02 Ekonomické lyceum 1. Účetnictví akciové společnosti 2. Účetnictví společnosti s ručením omezeným 3. Individuální podnikatel Povolené pomůcky Kalkulačka (nepovolen mobilní telefon) Účtový rozvrh Daňové zákony v aktuálním znění Edice ÚZ - účetnictví podnikatelů, zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české účetní standardy pro podnikatele Manuály programu STEREO Pozn.: Jde o vlastní pomůcky žáků. Projednáno v předmětové komisi Uc dne 5. června

14 Praktická maturitní zkouška úkoly z písemné a elektronické komunikace (OA, EL) 1. Písemnosti při uzavírání kupních smluv, předsmluvní a smluvní jednání, plnění kupních smluv a) Poptávka b) Nabídka nevyžádaná a vyžádaná, úprava nabídky c) Objednávka dopisem, formulářová, em d) Kupní smlouva e) Přijetí objednávky potvrzení, odmítnutí dopisem, faxem, em f) Odvolávka a přepravní dispozice g) Dodací list h) Přepravní doklady i) Návěští zásilky j) Faktura 2. Písemnosti při vadách plnění kupních smluv a) Urgence b) Reklamace c) Upomínka d) Uznání závazku 3. Písemnosti managementu, interní písemnosti a) Pozvánka na pracovní poradu b) Prezenční listina c) Zápis z porady d) Cestovní příkaz e) Zpráva z pracovní cesty f) Příkaz vedoucího pracovníka g) Směrnice, vnitropodnikový předpis h) Oběžník i) Osobní dopisy vrcholného managementu osobní dopis blahopřejný, zvací, omluvný, doporučující, kondolenční apod. 4. Personální písemnosti a) Žádost o místo b) Životopis evropský ECV c) Pozvání ke konkurzu d) Pracovní smlouva e) Přílohy k pracovní smlouvě dohoda o odpovědnosti, popis pracovní činnosti, platový výměr apod. 13

15 f) Dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr (provedení práce, pracovní činnost) g) Kvalifikační dohody h) Písemná komunikace mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem i) Skončení pracovního poměru dohodou, výpovědí, zrušením ve zkušební době, uplynutím sjednané doby, okamžité zrušení j) Pracovní posudek 5. Jednoduché právní písemnosti a) Plná moc b) Prokura c) Dlužní úpis d) Potvrzenka e) Žaloba k soudu 6. Občanské písemnosti a) Žádost, občanské podání vůči úřadům, dodavatelských firmám apod. b) Elektronická komunikace Povolené pomůcky: Školní počítač Připojení k internetu jen podle charakteru zadání Šablony písemností žáka Zákoník práce v platném znění Výtah z ČSN Úprava písemností psaných textovými editory Projednáno v předmětové komisi PK dne 2. dubna

16 Ústní zkouška z účetnictví povinná (OA) 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Dlouhodobý majetek 5. Dlouhodobý majetek odpisování a vyřazení 6. Zásoby materiálu a zboží 7. Zvláštní případy účtování zásob materiálu, zásoby vlastní výroby 8. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 9. Cenné papíry a směnky 10. Pohledávky 11. Závazky 12. Zúčtování se zaměstnanci, pohledávky a závazky ke společníkům 13. Zúčtování s finančním úřadem přímé daně 14. Zúčtování s finančním úřadem nepřímé daně 15. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 16. Náklady a výnosy 17. Hospodářský výsledek 18. Účetní závěrka 19. Rozpočty a kalkulace 20. Vnitropodnikové účetnictví 21. Daňová evidence 22. Individuální podnikatel 23. Vybrané problémy účtování v akciové společnosti 24. Vybrané problémy účtování ve společnosti s ručením omezeným 25. Časové rozlišení nákladů a výnosů Povolené pomůcky Kalkulačka Účtový rozvrh Daňové zákony v aktuálním znění Edice ÚZ účetnictví podnikatelů, zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české účetní standardy pro podnikatele Formuláře (hlavní kniha, deník, inventární karta, leasingová smlouva, skladní karta, směnka, zúčtovací a výplatní listina, daňové přiznání FO, daňové přiznání PO, přiznání k silniční dani, výkaz Rozvaha, výkaz Výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, kalkulační list, výkaz provedených výkonů, výsledná kalkulace, peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, evidence DPH) Pozn.: Pomůcky připraví vyučující. Projednáno v předmětové komisi Uc dne 5. června

17 Ústní zkouška z účetnictví nepovinná a povinně volitelná (EL) 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Dlouhodobý majetek 5. Dlouhodobý majetek odpisování a vyřazení 6. Zásoby materiálu 7. Zásoby zboží 8. Zvláštní případy účtování zásob materiálu, zásoby vlastní výroby 9. Krátkodobý finanční majetek a krátkodobé bankovní úvěry 10. Cenné papíry a směnky 11. Pohledávky 12. Závazky 13. Zúčtování s finančním úřadem přímé daně 14. Zúčtování s finančním úřadem nepřímé daně 15. Kapitálové účty a dlouhodobé závazky 16. Náklady a výnosy 17. Hospodářský výsledek 18. Účetní uzávěrka 19. Účetní závěrka 20. Rozpočty a kalkulace 21. Daňová evidence 22. Individuální podnikatel 23. Vybrané problémy účtování v akciové společnosti 24. Vybrané problémy účtování ve společnosti s ručením omezeným 25. Časové rozlišení nákladů a výnosů Povolené pomůcky Kalkulačka Účtový rozvrh Daňové zákony v aktuálním znění Edice ÚZ účetnictví podnikatelů, zákon o účetnictví, prováděcí vyhláška, české účetní standardy pro podnikatele Formuláře (hlavní kniha, deník, inventární karta, leasingová smlouva, skladní karta, směnka, zúčtovací a výplatní listina, daňové přiznání FO, daňové přiznání PO, přiznání k silniční dani, výkaz Rozvaha, výkaz Výkaz zisku a ztráty, výkaz cash flow, kalkulační list, výkaz provedených výkonů, výsledná kalkulace, peněžní deník, kniha pohledávek a závazků, evidence DPH) Pozn.: pomůcky připraví vyučující. Projednáno v předmětové komisi Uc dne 5. června

18 1. USA 2. Spojené království Velké Británie a Severního Irska 3. Kanada 4. Austrálie 5. New York a Washington D. C. 6. Londýn 7. Budoucí kariéra. Povolání. 8. Zdraví a nemoci 9. Sport 10. Cestování 11. Nakupování 12. Rodina a bydlení 13. Nejoblíbenější mezinárodní svátky 14. Jídla a stravování 15. Kulturní život a volný čas 16. Obchodní a soukromé dopisy 17. Bankovnictví a pojištění 18. Reklama a inzeráty 19. EU a mezinárodní spolupráce 20. Vybavení kanceláře a práce sekretářky 21. Životní prostředí 22. Česká republika 23. Praha 24. Plzeň a západní Čechy 25. Vzdělání a výchova Ústní zkouška z anglického jazyka povinně volitelná (EL) 1. USA 2. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3. Canada 4. Australia 5. New York and Washington D. C. 6. London 7. Future career and jobs 8. Health and diseases 9. Sports and games 10. Travelling 11. Shopping 12. Family and living 13. Most favourite international holidays 14. Meals and food 15. Cultural activities and free time 16. Business and private letters 17. Banking and Insurance 18. Advertising 19. EU and international co-operation 20. Office equipment and work of a secretary 21. Environment 22. Czech Republic 23. Prague 24. Pilsen and West Bohemia 25. Education Projednáno v předmětové komisi AJ dne 2. dubna

19 Ústní zkouška z anglického jazyka nepovinná (EL, OA) 1. USA 2. Spojené království Velké Británie a Severního Irska 3. Kanada 4. Austrálie 5. New York a Washington D. C. 6. Londýn 7. Budoucí kariéra. Povolání. 8. Zdraví a nemoci 9. Sport 10. Cestování 11. Nakupování 12. Rodina a bydlení 13. Nejoblíbenější mezinárodní svátky 14. Jídla a stravování 15. Kulturní život a volný čas 16. Obchodní a soukromé dopisy 17. Bankovnictví a pojištění 18. Reklama a inzeráty 19. EU a mezinárodní spolupráce 20. Vybavení kanceláře a práce sekretářky 21. Životní prostředí 22. Česká republika 23. Praha 24. Plzeň a západní Čechy 25. Vzdělání a výchova 1. USA 2. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 3. Canada 4. Australia 5. New York and Washington D. C. 6. London 7. Future career and jobs 8. Health and diseases 9. Sports and games 10. Travelling 11. Shopping 12. Family and living 13. Most favourite international holidays 14. Meals and food 15. Cultural activities and free time 16. Business and private letters 17. Banking and Insurance 18. Advertising 19. EU and international co-operation 20. Office equipment and work of a secretary 21. Environment 22. Czech Republic 23. Prague 24. Pilsen and West Bohemia 25. Education Projednáno v předmětové komisi AJ dne 2. dubna

20 Ústní zkouška z francouzského jazyka povinně volitelná (EL) 1. Francie: obecný zeměpis a historie 2. Ekonomika Francie, špičkový francouzský průmysl 3. Turistický ruch ve Francii, turistické oblasti, v hotelu 4. Francouzská gastronomie, v restauraci 5. Móda a francouzská «haute couture» 6. Paříž, její čtvrti a památky 7. Francouzská kultura : výtvarné umění, literatura, hudba, divadlo, film 8. Školství u nás a ve Francii 9. Čtyři roční období 10. Francouzská média a kinematografie 11. Frankofonní země v Evropě: Švýcarsko, Belgie, Lucembursko 12. Frankofonní země mimo Evropu: Kanada a bývalé francouzské kolonie 13. Práce sekretářky 14. Obchod a obchodní reklama 15. Zaměstnání, hledání pracovního místa 1. La France : l histoire et la géographie générale 2. L économie de la France, les industries de pointe françaises 3. Le tourisme en France, les régions touristiques, à l hôtel 4. La gastronomie française, au restaurant 5. La mode vestimentaire et la haute couture française 6. Paris, ses quartiers et ses monuments 7. La culture française : l art plastique, la littérature, la musique, le théâtre, le film 8. L enseignement en France et chez nous 9. Les quatre saisons de l année 10. Les médias et le cinéma français 11. Les pays francophones en Europe: Suisse, Belgique, Luxembourg 12. Les pays francophones hors de l Europe : le Canada et les anciennes colonies françaises 13. Le travail de la secrétaire 14. Le commerce et la publicité commerciale 15. La vie professionnelle, à la recherche d un emploi 19

21 16. Dopravní prostředky a telekomunikace 17. Struktura podniku, v bance 18. Obchodní a soukromý dopis 19. Objednávka a vyřízení objednávky 20. Příroda a ochrana životního prostředí 21. Česká republika a Praha 22. Zdraví, tělesná kondice, zdravotní pojištění 23. Západní Čechy a Plzeň 24. Bydlení, jak bydlí Francouzi, domácí práce 25. Volný čas: kulturní, umělecké a sportovní vyžití Francouzů a Čechů 16. Les transports et la communication 17. La structure de l entreprise, à la banque 18. La lettre d affaires, la lettre privée 19. La commande et l exécution de la commande 20. La nature et la protection de l environnement 21. La République tchèque et Prague 22. La santé et la forme physique, la protection sociale 23. La Bohême occidentale et Plzeň 24. Le logement, comment les Français habitent, les tâches ménagères 25. Les loisirs : les activités culturelles, artistiques et sportives des Français et des Tchèques Projednáno v předmětové komisi FJ dne 9. června

22 Ústní zkouška z francouzského jazyka nepovinná (OA, EL) 1. Francie: obecný zeměpis a historie 2. Ekonomika Francie, špičkový francouzský průmysl 3. Turistický ruch ve Francii, turistické oblasti, v hotelu 4. Francouzská gastronomie, v restauraci 5. Móda a francouzská «haute couture» 6. Paříž, její čtvrti a památky 7. Francouzská kultura : výtvarné umění, literatura, hudba, divadlo, film 8. Školství u nás a ve Francii 9. Čtyři roční období 10. Francouzská média a kinematografie 11. Frankofonní země v Evropě : Švýcarsko, Belgie, Lucembursko 12. Frankofonní země mimo Evropu: Kanada a bývalé francouzské kolonie 13. Práce sekretářky 14. Obchod a obchodní reklama 15. Zaměstnání, hledání pracovního místa 1. La France : l histoire et la géographie générale 2. L économie de la France, les industries de pointe françaises 3. Le tourisme en France, les régions touristiques, à l hôtel 4. La gastronomie française, au restaurant 5. La mode vestimentaire et la haute couture française 6. Paris, ses quartiers et ses monuments 7. La culture française : l art plastique, la littérature, la musique, le théâtre, le film 8. L enseignement en France et chez nous 9. Les quatre saisons de l année 10. Les médias et le cinéma français 11. Les pays francophones en Europe: Suisse, Belgique, Luxembourg 12. Les pays francophones hors de l Europe : le Canada et les anciennes colonies françaises 13. Le travail de la secrétaire 14. Le commerce et la publicité commerciale 15. La vie professionnelle, à la recherche d un emploi 21

23 16. Dopravní prostředky a telekomunikace 17. Struktura podniku, v bance 18. Obchodní a soukromý dopis 19. Objednávka a vyřízení objednávky 20. Příroda a ochrana životního prostředí 21. Česká republika a Praha 22. Zdraví, tělesná kondice, zdravotní pojištění 23. Západní Čechy a Plzeň 24. Bydlení, jak bydlí Francouzi, domácí práce 25. Volný čas: kulturní, umělecké a sportovní vyžití Francouzů a Čechů 16. Les transports et la communication 17. La structure de l entreprise, à la banque 18. La lettre d affaires, la lettre privée 19. La commande et l exécution de la commande 20. La nature et la protection de l environnement 21. La République tchèque et Prague 22. La santé et la forme physique, la protection sociale 23. La Bohême occidentale et Plzeň 24. Le logement, comment les Français habitent, les tâches ménagères 25. Les loisirs : les activités culturelles, artistiques et sportives des Français et des Tchèques Projednáno v předmětové komisi FJ dne 9. června

24 Ústní zkouška z německého jazyka povinně volitelná (EL) 1. Představuji sebe a svou budoucnost 2. Plzeň a Plzeňský kraj 3. SRN povrch, obyvatelstvo, státní zřízení, spolkové země 4. Školství u nás a v SRN, můj vztah ke škole 5. Sport patří k životu 6. Já a cizí jazyky 7. Lidové svátky a obyčeje u nás a u našich sousedů 8. Česká republika cíl mnoha turistů 9. Zdravý způsob života, moje zdraví 10. Ochrana životního prostředí 11. Cestujeme cestování vzdělává 12. Česká a německá kuchyně 13. Významná města v německy mluvících zemích 14. SRN hospodářství, významné osobnosti, umění, historie Německa po 1. a 2. světové válce 15. Praha hlavní město ČR 1. Ich stelle mich und meine Zukunft vor 2. Pilsen und die Pilsner Region 3. Die BRD Oberfläche, Bevölkerung, Staatsaufbau, Bundesländer 4. Schulsystem bei uns und in der BRD, mein Verhältnis zur Schule 5. Sport gehört zum Leben 6. Ich und Frendsprachen 7. Volksfeste und Bräuche bei uns und bei unseren Nachbarn 8. Die ČR Reiseziel von vielen Touristen 9. Gesunde Lebensweise, meine Gesundheit 10. Umweltschutz 11. Wir reisen Reisen bildet 12. Böhmische und deutsche Küche 13. Bedeutende Städte in den deutschsprachigen Ländern 14. Die BRD Volkswirtschaft, bedeutende Persönlichkeiten, Kunst, Geschichte Deutschlands nad dem 1. und 2. Weltkrieg Prag die Hauptstadt der CR 23

25 16. Malé německy mluvící země v Evropě 17. Německá literatura, můj oblíbený spisovatel 18. Naše partnerská škola, naše partnerské město 19. Práce sekretářky 20. Náš dům, náš byt, na venkově nebo ve městě 21. Rakousko povrch, obyvatelstvo, státní zřízení, hospodářství 22. Móda a oblečení 23. Můj všední den a můj volný čas 24. Můj kulturní život, četba 25. Berlín a Vídeň hlavní města sousedních států 16. Kleine deutschsprachige Länder in Europa 17. Deutsche Literatur, mein Lieblingsschriftsteller 18. Unsere Partnerschule, unsere Partnerstadt 19. Deutsch im Büro 20. Unser Haus, unsere Wohnung, auf dem Lande oder in der Stadt 21. Österreich Oberfläche, Bevölkerung, Staatsaufbau, Volkswirtschaft 22. Mode und Kleidung 23. Mein Wochentag und meine Freizeit 24. Mein Kulturleben, meine Lektüre 25. Berlin und Wien Hauptstädte der Nachbarländer Pozn.: Každý okruh je doplněn neznámým cizojazyčným textem, při jehož komplexním rozboru se prověřují všestranné maturantovy znalosti cizího jazyka. Projednáno v předmětové komisi NJ dne 8. dubna

26 Ústní zkouška z německého jazyka nepovinná (OA, EL) 1. Představuji sebe a svou budoucnost 2. Plzeň a Plzeňský kraj 3. SRN povrch, obyvatelstvo, státní zřízení, spolkové země 4. Školství u nás a v SRN, můj vztah ke škole 5. Sport patří k životu 6. Já a cizí jazyky 7. Lidové svátky a obyčeje u nás a u našich sousedů 8. Česká republika cíl mnoha turistů 9. Zdravý způsob života, moje zdraví 10. Ochrana životního prostředí 11. Cestujeme cestování vzdělává 12. Česká a německá kuchyně 13. Významná města v německy mluvících zemích 14. SRN hospodářství, významné osobnosti, umění, historie Německa po 1. a 2. světové válce 15. Praha hlavní město ČR 1. Ich stelle mich und meine Zukunft vor 2. Pilsen und die Pilsner Region 3. Die BRD Oberfläche, Bevölkerung, Staatsaufbau, Bundesländer 4. Schulsystem bei uns und in der BRD, mein Verhältnis zur Schule 5. Sport gehört zum Leben 6. Ich und Frendsprachen 7. Volksfeste und Bräuche bei uns und bei unseren Nachbarn 8. Die ČR Reiseziel von vielen Touristen 9. Gesunde Lebensweise, meine Gesundheit 10. Umweltschutz 11. Wir reisen Reisen bildet 12. Böhmische und deutsche Küche 13. Bedeutende Städte in den deutschsprachigen Ländern 14. Die BRD Volkswirtschaft, bedeutende Persönlichkeiten, Kunst, Geschichte Deutschlands nach dem 1. und 2. Weltkrieg 15. Prag die Hauptstadt der ČR 25

27 16. Malé německy mluvící země v Evropě 17. Německá literatura, můj oblíbený spisovatel 18. Naše partnerská škola, naše partnerské město 19. Práce sekretářky 20. Náš dům, náš byt, na venkově nebo ve městě 21. Rakousko povrch, obyvatelstvo, státní zřízení, hospodářství 22. Móda a oblečení 23. Můj všední den a můj volný čas 24. Můj kulturní život, četba 25. Berlín a Vídeň hlavní města sousedních států 16. Kleine deutschsprachige Länder in Europa 17. Deutsche Literatur, mein Lieblingsschriftsteller 18. Unsere Parnerschule, unsere Partnersstadt 19. Deutsch im Büro 20. Unser Haus, unsere Wohnung, auf dem Lande oder in der Stadt 21. Österreich Oberfläche, Bevölkerung, Staatsaufbau, Volkswirtschaft 22. Mode und Kleidung 23. Mein Wochentag und meine Freizeit 24. Mein Kulturleben, meine Lektüre 25. Berlin und Wien Hauptstädte der Nachbarländer Pozn.: Každý okruh je doplněn neznámým cizojazyčným textem, při jehož komplexním rozboru se prověřují všestranné maturantovy znalosti cizího jazyka. Projednáno v předmětové komisi NJ dne 8. dubna

28 Ústní zkouška z ruského jazyka nepovinná (OA) 1. Ruská federace 2. Ruskojazyčná oblast 3. Sibiř 4. Moskva 5. Petrohrad 6. Ruská literatura Puškin, Turgeněv, Čechov 7. Ruská literatura Tolstoj, Pasternak 8. Praha 9. Plzeň 10. ČR památky 11. Cestování v Rusku 12. Projekt Edison 13. Česká republika 14. Vzdělávání v RF 15. Kosmonautika 16. Ruská kuchyně 17. Nakupování v RF dříve a nyní 18. Prestižní povolání v RF 19. Naše škola 20. Ruský způsob života 21. Ruský sport 22. Práce sekretářky, vybavení kanceláře a využití moderní techniky 23. Ruské svátky a tradice 24. Ruské malířství, hudba a balet 25. Peníze, banky a pojištění 1. Российская Федерация 2. Русскоязычная область 3. Сибирь 4. Москва 5. Санкт-Петербург 6. Русская литература Пушкин, Тургенев, Чехов 7. Русская литература Толстой, Пастернак 8. Прага 9. Пльзень 10. Чешская Республика достопримечательности 11. Путешествие и транспорт в России 12. Проект «Эдисон» 13. Чешская Республика 14. Образование в России 15. Космонавтика. Наука 16. Питание. Русская кухня 17. Магазины, товары и покупки в России 18. Престижные профессии в России 19. Наша школа. Система образования в ЧР 20. Русский образ жизни 21. Спорт в России 22. Работа секретарши, оборудование канцелярии и использование современной техники 23. Русские праздники и традиции 24. Русская живопись, музыка и балет 25. Деньги, банки и страхование Projednáno v předmětové komisi RJ dne 3. června

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA MATURITNÍ TÉMATA Z ANGLICKÉHO JAZYKA 1. The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 2. The United States of America 3. The English-Speaking Countries (Canada, Australia ) 4. Our Mother Country

Více

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014

Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Maturitní otázky profilových předmětů pro rok 2014 Žák si na Gymnáziu Christiana Dopplera zapisuje 3 povinné zkoušky, které vybírá z následujících předmětů: matematika český jazyk anglický jazyk německý

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015

MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 MATURITNÍ ZKOUŠKA ve školním roce 2014/2015 Maturitní zkouška se skládá ze společné části a profilové části. 1. Společná část maturitní zkoušky Dvě povinné zkoušky a) český jazyk a literatura b) cizí jazyk

Více

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011

TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Vyšší odborná škola územně-správní a jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, s.r.o. Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno TÉMATA K ABSOLUTORIU Červen 2011 Obsah: Zkouška z cizího jazyka - ANGLICKÝ

Více

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015

Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 Rozhodnutí ve věci profilové části maturitní zkoušky na Gymnáziu Jaroslava Heyrovského, Mezi Školami 2475, Praha 5 v roce 2015 V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění a vyhláškou

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 24/2011 Tematický plán a upřesnění

Více

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání

Tematický plán a upřesnění podmínek hodnocení výsledků vzdělávání Příspěvková organizace, IČO: 61 38 67 74, číslo účtu: 2001880002/6000, PSČ: 120 00, tel.: 224 255 121 Směrnice ředitele Obchodní akademie, Praha 2, Vinohradská 38 číslo 21/2012 Tematický plán a upřesnění

Více

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem

PROFIL ABSOLVENTA. Obchodní akademie, Plzeň. vysvědčení o maturitní zkoušce od 1. 9. 2013 počínaje prvním ročníkem PROFIL ABSOLVENTA Název ŠVP Kód a název vzdělávacího programu Dosažený stupeň vzdělání Délka a forma vzdělání Způsob ukončení Certifikace Platnost Obchodní akademie, Plzeň 63 41 M/02 střední vzdělání s

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace. Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49. 554 611 557 Fax : 554 625 946 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz MATURITNÍ

Více

Kompletní ŠVP. Gymnázium, Dobruška, Pulická 779

Kompletní ŠVP. Gymnázium, Dobruška, Pulická 779 školní vzdělávací program VyGy2 - ŠVP pro čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia S maturitou v kapse je to snadné Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Motivační název VyGy2 - ŠVP

Více

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803

Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55. Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 Gymnázium Matyáše Lercha, Brno, Žižkova 55 Šestiletý školní vzdělávací program (zpracován na základě RVP DG) č. org. 2803 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - Forma vzdělávání: denní dvojjazyčné vzdělávání - Dohoda mezi

Více

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014

Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 Maturitní témata pro školní rok 2013/2014 pro vzdělávací obory 79-41-K/801 Gymnázium všeobecné 79-41-K/41 Gymnázium 79-42-K/41 Gymnázium se sportovní přípravou PaedDr. Václav Hartman ředitel školy 1 Obsah

Více

Příloha ŠVP volitelné předměty

Příloha ŠVP volitelné předměty Příloha ŠVP volitelné předměty OSMILETÉ VŠEOBECNÉ STUDIUM 2 OBSAH 1. Systém volitelných předmětů na osmiletém studiu... 5 2. Učební osnovy... 7 2.1. Dvouleté předměty... 7 2.1.1. Seminář z anglického jazyka...

Více

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Chomutov, Školní 50, příspěvková organizace IZO: 600 020 363 IČ: 477 96 006 Akreditace vzdělávacího programu Kód a název oboru vzdělávání : Název vzdělávacího

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK,

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A OBCHODNÍ AKADEMIE, RUMBURK, příspěvková organizace Františka Nohy 959/6 408 30 Rumburk ŠVP 78-42-M/02 Ekonomické lyceum 1. září 2009 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM SVĚTLOU STOPOU

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program školní vzdělávací program Informační technologie Školní vzdělávací program Střední průmyslová škola, Česká Lípa, Havlíčkova 426, příspěvková organizace PLACE HERE Informační technologie Identifikační údaje

Více

Informatika v ekonomice

Informatika v ekonomice Obchodní akademie, Orlová, příspěvková organizace Polní 964, Orlová-Lutyně, 735 14 Školní vzdělávací program Informatika v ekonomice 18 20 M/01 Informační technologie denní studium Obsah 1 Úvodní identifikační

Více

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku

MATURITNÍ OKRUHY. Ekonomika podniku MATURITNÍ OKRUHY Ekonomika podniku školní rok 2010/2011 1. EKONOMIE JAKO VĚDA, ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY předmět ekonomie, pojmy - ekonomie, ekonomika, makroekonomie, mikroekonomie, základní ekonomické

Více

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014

Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Zpráva o škole, Zpráva o hospodaření, Zpráva o činnosti obecně prospěšné společnosti 2013-2014 Vyšší odborná škola, Obchodní akademie, Střední odborná škola a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Neratovice, Školní 664 Kompletní ŠVP Hotelnictví od 1. 9. 2012 HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 Identifikační údaje 2 2 Profil absolventa 3 3 Charakteristika školy 11 4 Charakteristika ŠVP 12

Více

Identifikační údaje Vyšší odborné školy

Identifikační údaje Vyšší odborné školy Identifikační údaje Vyšší odborné školy Název školy: Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Plzeň Adresa: Koterovská 85, 326 00 Plzeň Právní forma: Příspěvková organizace Zřizovatel

Více