Zpráva o činnosti DOMOV PRO SENIORY KAPLICE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o činnosti DOMOV PRO SENIORY KAPLICE"

Transkript

1 Zpráva o činnosti DOMOV PRO SENIORY KAPLICE 200

2 ÚVODNÍ SLOVO Domov pro seniory Kaplice je příspěvkovou organizací, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Vytváří příjemné, bezpečné a kvalitní prostředí s ohledem na individuální potřeby seniorů. Podporuje co nejvíce jejich samostatný a důstojný způsob života s udržením a rozvíjením sociálních kontaktů. Seniory motivuje k zachování aktivního přístupu k životu i přes jejich vysoký věk či částečné zdravotní omezení. Poskytuje dvě pobytové služby pro 54 dospělých občanů se zdravotním postižením a seniorům s dolní věkovou hranicí 55 let. Domov pro seniory, pracoviště Kaplice s kapacitou 27 lůžek 2. Domov pro seniory, pracoviště Český Krumlov s kapacitou 27 lůžek. ledna 20 došlo ke změně statutárního zástupce organizace. V Kaplici dne Bc. Vladimíra Holczerová ředitelka Domova pro seniory Kaplice Zpráva o činnosti a plnění úkolů za rok 200 v souladu s článkem 5 odstavce 23 Směrnice č. SM/47/RK k řízení příspěvkových organizací zřizovaných Jihočeským krajem. Organizace zřizovaná Jihočeským krajem

3 Domov pro seniory Kaplice OBSAH.0. Základní údaje Charakteristika činnosti Poskytování podpory a péče dve dvou registrovaných službách Domov pro seniory Popis činností Sociální práce Zdravotní péče Ekonomika Provoz Podporovali nás Výroční zpráva dle 8 zákona 06/999 Sb. o svobodném přístupu k informacím Zpráva o činnosti 3

4 .0 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Příspěvková organizace: Domov pro seniory Kaplice Sídlo: Míru 366, Kaplice IČ: č.ú: /000 Dne 24. června 2003 zapsáno v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 48 Další pracoviště: Detašované pracoviště Domov pro seniory Český Krumlov, Horní Brána, 38 0 Český Krumlov Zřizovatel: Jihočeský kraj se sídlem v Českých Budějovicích, U Zimního stadionu 952/2, České Budějovice IČ: Ředitel: Telefon/fax: , www stránky: Ekonomika: ekonom mzdová účetní vedoucí stravování Sociální pracovnice: Zdravotní péče: Kontakt na detašované pracoviště Domova pro seniory Český Krumlov tel.: Zpráva o činnosti

5 2.0 CHARAKTERISTIKA ČINNOSTI Organizace je zřízena za účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 08/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů. Při své činnosti zachovává přirozené vztahové sítě, respektuje práva a lidskou důstojnost každého uživatele. Organizace je podle 49 zákona č. 08/2006 Sb., zřízena pro poskytování pobytových služeb třetím osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku a u nichž zdravotní stav vyžaduje pravidelnou pomoc, podporu popřípadě plné zajištění jejich základních potřeb, které nejsou nebo nemohou být zajištěny jejich rodinnými příslušníky nebo ambulantními sociálními službami. Domov pro seniory je zřízen pro poskytování pobytových služeb pro osoby, které dosáhly věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu, nebo pro dospělé osoby, které jsou posouzeny jako plně invalidní. Organizace je povinna zajistit zdravotní péči definovanou v 36 zákona č. 08/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů, pokud je potřebná. Organizace poskytuje služby sociální péče dle 38 zákona č. 08/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a základní činnosti dle ustanovení 35 v závislosti na druhu poskytované sociální služby, tj.: Domov pro seniory organizace je zřízena pro poskytování pobytových služeb osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního stavu a věku, a které již potřebují určitou pomoc, podporu, případně plné zajištění svých základních potřeb, které nemohou být zajištěny jejich rodinou či terénními nebo ambulantními pracovníky. Organizace poskytuje pobytové sociální služby na základě písemné smlouvy s uživatelem. Služby poskytované dle zákona č. 08/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění a vyhlášky č. 505/2006 Sb., v platném znění, které jsou předmětem hlavní činnosti krajem zřizované organizace, jsou službami obecného hospodářského významu. Poskytováním těchto služeb nedochází k narušování pravidel hospodářské soutěže, jejich financování ze státních prostředků tudíž není posuzováno v rámci veřejné podpory. Celkové personální obsazení Název funkce/pracoviště Kaplice ČK Ředitel 0 Všeobecná setra 6 5 Pracovník v soc. službách přímá obslužná péče 6 5 Sociální pracovnice 0,5 0,5 Administrativa 3 0 Kuchařka 3 0 Název funkce/pracoviště Kaplice ČK Uklízečka, pradlena 2 Údržbář, řidič 0,5 0,5 Celkový počet zaměstnanců 22 2 Přepočtený počet zaměstnanců 2,8 0,7 Průměrný měsíční plat za organizaci Kč Článek 3: Hlavní účel a předmět činnosti viz ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZŘIZOVACÍ LISTINY ve znění ke dni.. 20 Zpráva o činnosti 5

6 3.0 POSKYTOVÁNÍ PODPORY Poskytování podpory a péče ve dvou registrovaných službách Posláním našeho domova je podpora uživatelů v jejich osobnostním rozvoji dle jejich možností a schopností, zájmů a potřeb, včetně naplňování jejich osobních cílů. Snažíme se o podporu soběstačnosti, udržování schopnosti při sebeobsluze, udržení zájmových činností a dovedností, udržování kontaktu se společenským prostředím, spolupracujeme s rodinnými příslušníky. 4.0 DOMOV PRO SENIORY Základní činnosti při poskytování sociálních služeb v domově pro seniory jsou zajišťovány následující: poskytování ubytování a s tím související činnosti poskytování stravy při dodržení zásad správné životosprávy a potřebám dietního stravování pomoc při zvládání běžných úkonů péče, hygieny klientů zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí Ve znění zákona o sociálních službách poskytuje Domov pro seniory Kaplice dvě sociální služby: Domov pro seniory Kaplice a detašované pracoviště Domov pro seniory Český Krumlov. Domov pro seniory Kaplice a Domov pro seniory Český Krumlov disponuje celkovou kapacitou 54 lůžek. Ubytování je nabízeno v jednolůžkových, dvoulůžkových a tří lůžkových pokojích. Pokoje klientů jsou vybaveny standartním nábytkem a zařízením. Stravování je poskytována celodenně tzn. zajištění snídaně, přesnídávky, oběda, svačiny a večeře. Pro uživatele s diabetickou dietou je doplněna druhá večeře. V Českém Krumlově je stravování zajištěno dodavatelsky. 6 Zpráva o činnosti

7 Domov pro seniory Kaplice 4. POPIS ČINNOSTÍ Popis činností podle jednotlivých úseků Organizační schéma Domova pro seniory Kaplice: ředitelka ekonom sociální pracovnice vedoucí stravování účetní údržbář vedoucí sestra Kaplice uklízečky kuchařky zdravotní personál 3 Organizační schéma Domova pro seniory Kaplice a detašované pracoviště Český Krumlov: ředitelka ekonom sociální pracovnice údržbář vedoucí sestra Český Krumlov uklízečka zdravotní personál 0 Zpráva o činnosti 7

8 5.0 SOCIÁLNÍ PRÁCE Sociální pracovnice: Bc. Blanka Sedláčková, tel.: Tabulka č. : Kapacita a počet uživatelů za rok 200 Obecné informace/ místo poskytované služby Celková kapacita zařízení Počet klientů k celkem: - z toho mužů - z toho žen Průměrný věk klientů Domov pro seniory Kaplice ,7 Domov pro seniory pracoviště Český Krumlov ,2 Tabulka č. 2: Počty nástupů a ukončení pobytu uživatelů za rok 200 Obecné informace/ místo poskytované služby Celkově přijatí klienti Pobyt ukončen Celkem Domov pro seniory Kaplice Domov pro seniory pracoviště Český Krumlov 8 9 Tabulka č. 3: Zamítnuté žádosti klientů o službu za rok 200 Obecné informace/ místo poskytované služby Počet zamítnutých žádostí Domov pro seniory Kaplice 0 Domov pro seniory pracoviště Český Krumlov Tabulka č. 4: Příspěvek na péči za rok 200 Obecné informace/ místo poskytované služby I. stupeň II. stupeň III. stupeň IV. stupeň Domov pro seniory Kaplice Domov pro seniory pracoviště Český Krumlov Tabulka č. 5: Věková skladba klientů za rok 200 Obecné informace/ místo poskytované služby Klienti ve věku let Klienti ve věku let Klienti ve věku let Klienti ve věku let Klienti ve věku nad 95 Domov pro seniory Kaplice Domov pro seniory pracoviště Český Krumlov Zpráva o činnosti

9 5.0 SOCIÁLNÍ PRÁCE Tabulka č. 6: Úhrada pobytu denní sazba Pokoj/ poskytovaná služba Jednolůžkový pokoj Dvoulůžkový pokoj Tří a více lůžkové pokoje Domov pro seniory Kaplice Ubytování Strava 60 Běžná strava/dia 35/ Domov pro seniory pracoviště Český Krumlov Ubytování Strava 60 Běžná strava/dia 35/ Poslání a cíl Domova pro seniory Kaplice Posláním organizace je poskytování celoročních pobytových sociálních služeb občanům, kteří dosáhli věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu a kteří pro trvalé změny zdravotního stavu potřebují komplexní péči, jenž jim nemůže být zajištěna v jejich vlastním prostředí za pomoci rodin a ani terénní pečovatelskou službou, pečovatelskou službou nebo jinými službami sociální péče, a dále pro občany, kteří pobírají invalidní důchod a toto umístění nezbytně potřebují z jiných důvodů. Cílem naší sociální služby je umožnit lidem v nepříznivé sociální situaci využívat v rámci možností místní instituce, které poskytují služby veřejnosti i přirozené vztahové sítě, zůstat součástí přirozeného místního společenství, žít co nejvíce běžným způsobem. Aby poskytovaná sociální služba zachovávala a rozvíjela důstojný život všech, kteří ji využívají, byla bezpečná a odborná. Veškeré úsilí je vyvíjeno pro spokojenost klientů, možnost jejich seberealizace, co nejvyšší možná míra jejich samostatnosti a podpora běžného způsobu života. Naše zařízení usiluje o vytváření příjemného domácího prostředí a podporuje poskytováním služeb aktivní, důstojný a co nejvíce samostatný život svých obyvatel. Podporujeme svobodné uplatnění klientů i náboženské přesvědčení a aktivity s ním spojené. Cílem poskytované sociální služby je následující: zajištění důstojného prožití a dožití stáří klientů za podpory poskytované služby zajištění spokojenosti v oblasti ubytování, stravování, individuální přístup ke klientům, pomoc při zabezpečení a udržení soukromí podporovat u klientů co největší soběstačnost, motivovat je k účasti na společenských akcí, zprostředkovávat klientům co nejvíce kontakt s vnějším okolím a již vlastní činností či prostřednictvím dobrovolníků V rámci poskytované sociální služby je dbáno na dodržování několika zásad: respektovat práva, svobodná rozhodnutí klientů při dodržení zásady respektování zachování jejich důstojnosti zachování mlčenlivosti ve vztahu k osobním a citlivým informacím klientů zajistit individuální přístup personálu ke klientům Zpráva o činnosti 9

10 5. ZDRAVOTNÍ PÉČE Zdravotně ošetřovatelskou péči Domově pro seniory Kaplice zajišťují v souladu s 36 zákona č.08/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů registrované všeobecné sestry bez odborného dohledu a pracovníci přímé obslužné péče. Všeobecné sestry provádějí denně naordinované úkony lékařem, které následně vykazují zdravotním pojišťovnám v odbornosti 93 všeobecná sestra v sociálních službách dle vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 34/ 998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami. Mezi úkony zdravotní péče, které poskytují, patří např. podávání léků per os, kontrola základních fyziologických funkcí (TK, P, TT), ošetřování rány především za pomoci vlhkého hojení ran, aplikace injekcí intramuskulárně, subkutánně, intravenózně, aplikace inzulínu, kontrola glykémie (hladina krevního cukru v krvi u diabetiků), kontrolní odběry krve, péče o permanentní katétry, péče o nasogastrické sondy, podávání infuzní analgetické, vasodilatační nebo hydratační léčby. Organizace má pro obě svá pracoviště uzavřenou s příslušnými zdravotními pojišťovnami zvláštní smlouvu, na základě které je z veřejného zdravotního pojištění hrazena indikovaná ošetřovatelská péče lékařem. V roce 200 mělo naše zařízení uzavřenou smlouvu se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou ČR (), Vojenskou zdravotní pojišťovnou ČR (20), Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (207), Zdravotní pojišťovnou Ministerstva vnitra ČR (2). Vykazovaná a fakturovaná zdravotní péče výrazně pomáhá posílit finanční zdroje našich zařízení. Odborná rehabilitační péče je zajišťována odborníky převážně na Poliklinice v Kaplici, základní rehabilitační péči zajišťují přímo v zařízeních všeobecné sestry. Pravidelně x týdně dochází na obě pracoviště smluvní lékař. Lékařskou péči v Kaplici zabezpečuje smluvní lékařka MUDr. Dana Doležalová, v Českém Krumlově MUDr. Miloslava Hrdinová. Pro uživatele je zabezpečena i péče odborných lékařů diabetologa, chirurga, psychiatra. Přímá obslužná péče je spojena s dopomocí při úkonech základní sebeobsluhy a je dána mírou soběstačnosti konkrétního uživatele. Jedná se o úkony spojené se základní hygienou, podáváním stravy, péčí o prádlo a čistotu prostředí. Při péči je dbáno na dodržování práv uživatelů, dbá se na dodržování ochrany intimity, postupuje se podle stanovených předpisů a v souladu s přáními a potřebami uživatele. 0 Zpráva o činnosti

11 5.2 EKONOMIKA Ekonom, rozpočtář, mzdová účetní, personalistka, stravovací provoz Ekonom odpovídá za správné čerpání z finančního plánu a jeho dodržování. Mimo jiné zabezpečuje zpracování konečné rozvahy, výkazu zisku a ztráty. Připravuje podklady pro uzavírání hospodářských nebo servisních smluv a jejich následné plnění. Zabezpečuje správu majetku, jeho organizaci a inventarizaci. Dbá na správné dodržování BOZP a PO. Sestavuje podklady pro tvorbu vnitřní řádů, podílí se na sestavování směrnic a metodických pokynů. Jako rozpočtář musí být schopen analytického myšlení, správného sestavování kalkulací a schopnosti realizace vytčených plánů. Ekonom využívá ke své činnosti několik programových vybavení jedním z nich je GORDIC, který je využíván především ekonomem, rozpočtářem, pokladna. Mzdový program Cornus mzdy České Budějovice, Tarzi České Budějovice využíván u majetku, skladové hospodářství. Tabulka č. 7: Hospodaření organizace Schválené dotace od MPSV Kaplice/ Český Krumlov Neinvestiční příspěvek od KU na dofinancování provozních nákladů a částečné krytí odpisů v roce 200 pro Kaplici i Èeský Krumlov Dotace ze SR čerpaná prostřednictvím úřadu práce Celkem využité dotace ,- Kč / ,- Kč ,- Kč ,- Kč z toho vyčerpáno ,- Kč / ,- Kč ,- Kč ,- Kč Tabulka č. 8: Výkaz zisku a ztráty Celkem výnosy Celkem náklady Výsledek hospodaření ,42 Kč ,66 Kč ,24 Kč Tabulka č. 9: Ekonomické ukazatele Ostatní ekonomické ukazatele Příjmy od klientů z úhrad za pobyt Příjmy zdravotních pojišťoven Ostatní příjmy Přijaté dary Neinvestiční výdaje Investiční výdaje Souhrnně pro obě registrované služby ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Zpráva o činnosti

12 5.2 EKONOMIKA V roce 200 dne 4. října proběhla Kontrola hospodaření s veřejnou finanční podporou z Města Kaplice. V roce 20 považujeme za prioritní zlepšení hospodářského výsledku, který za rok 200 byl zcela neuspokojivý. Plánujeme zlepšit prostředí pro ubytování klientů a prostor pro trávení jejich volného času. Pro špatný technický stav a s ohledem na stáří budovy bude nutné postupně zajistit její opravu do doby celkové rekonstrukce. Rozšíříme nabídku fakultativních služeb. Zvažujeme alternativy ve způsobu zajištění stravování na pracovišti v Českém Krumlově. Naším cílem je zlepšení ekonomické situace Domova, zpříjemnění a větší komfort ve zkvalitnění života klientů. 2 Zpráva o činnosti

13 5.3 PROVOZ Provozní, tři kuchařky, dvě uklízečky pradleny Zaměstnanci provozu organizace zajišťují dodržování zásad systému HACCP a kritických bodů, zajištění zásobování, jednání s dodavateli a výběr toho nejvhodnějšího, jak z hlediska stravování, tak i z hlediska dezinfekčních a čisticích prostředků. Sestavují jídelní lístky tak, aby odpovídali potřebám klientů, se zdůrazněním na vyvážený přísun vitamínů, bílkovin, sacharidů a tuků, dodržování diet. Rok 200 byl rokem, který přinesl mnoho změn, obzvláště v oblasti nakupování surovin. Došlo ke změně DPH, které více či méně zapůsobilo na ceny potravin a nejen na ně. Což samozřejmě následně ovlivnilo náklady spjaté s nákupem surovin a následnou výrobou stravy. Tyto zvýšené náklady se nepříznivě promítly do výroby, což nás přivedlo k tomu, že od nového roku hodláme přehodnotit cenovou kalkulaci stravného a případnou cenu stravného. Velkou výhodou je u stravy to, že si ji vyrábíme svépomocí, s pomocí kvalitního a proškoleného personálu. Tato vlastní výroba nám mimo jiné snižuje některé náklady, které jsou spojeny s polotovary, případně dovozem stravy od externího dodavatele. Z hlediska úklidu a prádelny je dbáno na to, aby byly splňovány hygienické požadavky, to znamená, že u úklidu byly používány takové dezinfekční prostředky, které zabraňují vzniku rezistentních virů. Mimo jiné musíme dbát na dodržování postupů při praní, sušení, žehlení a uložení prádla klientů a služebního prádla zaměstnanců. Zpráva o činnosti 3

14 6.0 PODPOROVALI NÁS Tabulka č. 0: Poskytnuté dary Dárce Město Kaplice Jana Tomanová,Č.Krumlov Jana Tomanová,Č.Krumlov Trafika U Cinertů Kaplice Klenotnictví Mocková Kaplice Železářství Píchová Kaplice Eni Kaplice Josef Zela Kaplice Jaroslav Hron-ML Kaplice KapsCom Český Krumlov Bauernöpl František Kaplice Alena FaltinováKaplice Engel spol. s r.o. Kaplice Alter, pobočka Č.Budějovice Naso Kaplice Jednota d.s. Kaplice Isotherm Kaplice Předmět/účel daru Účelový příspěvek na vybavení kuchyně Vymalování prostor DpS Kaplice Čtečka k programu Cygnus Peněžní dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Věcný dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Věcný dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Věcný dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Věcný dar k 5. výročí založení DpS Kaplice Peněžní dar na vybavení nebo zkvalitnění služeb 4 Zpráva o činnosti

15 7.0 VÝROČNÍ ZPRÁVA Výroční zpráva dle 8 zákona 06/999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. a) počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 0 b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0 c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů právního zastoupení: 0 d) výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0 e) počet stížností podaných podle 6a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 0 f) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona: Veřejnost je o životě v DpS Kaplice pravidelně informována prostřednictvím webových stránek na adrese prostřednictvím sdělovacích prostředků. Žádost o informace Žádost můžete podat: písemně na adresu DpS Kaplice, Míru 366, Kaplice osobně v době od 7:00 5:00 na stejné adrese Seznam tabulek Tabulka č. : Kapacita a počet uživatelů za rok 200 Tabulka č. 2: Počty nástupů a ukončení pobytu uživatelů za rok 200 Tabulka č. 3: Zamítnuté žádosti klientů o službu za rok 200 Tabulka č. 4: Příspěvek na péči za rok 200 Tabulka č. 5: Věková skladba klientů za rok 200 Tabulka č. 6: Úhrada pobytu denní sazba Tabulka č. 7: Hospodaření organizace Tabulka č. 8: Výkaz zisku a ztráty Tabulka č. 9: Ekonomické ukazatele Tabulka č. 0: Poskytnuté dary Zprávu vypracovaly: Bc. Vladimíra Holczerová ředitelka Ing. Renata Křížková vedoucí ekonomicko-provozního úseku p. Jaroslava Zárubová vedoucí zdravotně-ošetřovatelského úseku Bc. Blanka Sedláčková sociální pracovnice Zpráva o činnosti 5

16 Zpráva o činnosti DOMOV PRO SENIORY KAPLICE 200

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2010 Organizace zřizovaná Jihočeským krajem. ÚVODNÍ SLLOVO ŘEDITELLKY ORGANIZACE Vážení čtenáři, dovoluji si Vám předložit Výroční zprávu Domova pro seniory Kaplice za rok 2010. V

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011

VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2011 Název organizace: Domov Kolešovice, poskytovatel sociálních služeb Sídlo organizace: 270 02 Kolešovice 180 Zřizovatel: Středočeský

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2013 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, příspěvková organizace. Kyselka, část Radošov č.p.137, Ostrov ORGANIZAČNÍ ŘÁD ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Název organizace: Domov pro osoby se zdravotním postižením v Radošově, Sídlo organizace: Kyselka, část Radošov č.p.137, 363 01 Ostrov

Více

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Sociální standard Veřejný závazek Místo realizace: Účel standardu: Cíl standardu: SOCIÁLNÍ STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK Domov se zvláštním režimem Vejprty Krakonoš Jasně definovaná pravidla fungování

Více

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč

Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Základní prohlášení Domova pro seniory Krč Obsah 1. Smysl dokumentu... 2 2. Seznámení zaměstnanců a klientů se Základním prohlášením... 2 3. Základní prohlášení Domova pro seniory Krč... 3 3.1. Poslání...

Více

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012

DPS Žlutice, p. o. Pod Strání 467, 364 52 Žlutice. Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 DPS Žlutice, p. o. Tel.: 353 393 269 Pod Strání 467, 364 52 Žlutice e-mail: dpszlutice@seznam.cz IČ 70891079 Výroční zpráva DPS Žlutice, p.o. za rok 2012 1 Obsah 1. Kontakty...3 2. Historie...3 3. Kapacita

Více

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon:

čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: O D B O R K A N C E L Á Ř H E J T M A N A čj.: KUJCK 12481/2012 KHEJ/3 datum: 28. 5. 2012 vyřizuje: Bc. Kamila Křížová telefon: 386 720 225 *KUJCP00SGOCC* KUJCP00SGOCC Odpověď na žádost o poskytnutí informace

Více

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace

Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov pro seniory Jevišovice, příspěvková organizace Domov je držitelem certifikátu Vážka udělovaným Českou alzheimerovskou společností V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Rok 2014 Název organizace: Domov pro seniory

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně.

- fakultativní služby, tedy služby, které si uživatelé hradí sami za úhradu, - služby poskytované bezplatně. V Domově Na zámku poskytujeme dvě pobytové sociální služby: Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem. Poskytujeme základní služby: - poskytnutí ubytování za úhradu, - poskytnutí stravy za úhradu,

Více

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce

Pečovatelská služba pro město Chomutov a přilehlé obce Seznamte se s výhodami státem registrované terénní sociální služby Společnosti Společně proti času o.p.s. Váš partner pro spokojené stáří ve Vašem domácím prostředí Společně s naší péči a pomocí při každodenních

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2008 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK v Sokolově, příspěvková organizace Část I. Základní ustanovení Článek 1. 1. Organizační řád Domova pro osoby se zdravotním postižením SOKOLÍK

Více

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory

ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory ANNA ČESKÝ BROD sociální služby pro seniory VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2008 Český Brod 13.3.2009 Ing. Lucie Hovorková ředitelka 1 Obsah 1. Obsah 2. Základní údaje 3. Historie 4. Domov pro seniory 4.1 Popis

Více

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY

STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY STÁRNUTÍ A SOCIÁLNÍ SLUŽBY NA JINDŘICHOHRADECKU SOUČASNOST A PERSPEKTIVY Jindřichohradecko Bývalý okres Jindřichův Hradec Nyní správní území obcí Jindřichův Hradec, Třeboň a Dačice Oblast s málo rozvinutým

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2011 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2009 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2017 Zřizovatel:

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2013

Zpráva o hospodaření v roce 2013 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2013 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel

Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO Žďár nad Sázavou Tel Subregion Velké Dářko dobrovolný svazek obcí Škrdlovice 48 IČO 70289166 591 01 Žďár nad Sázavou Tel. 566 659 178 DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU ŠKRDLOVICE 243 Tel. 566 654 641 566 654 611 e-mail:dps.skrdlovice@seznam.cz

Více

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ

SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ Sociální služby Česká, Česká 1175/II., 377 01 Jindřichův Hradec tel.: 384 397 709, e-mail: info@sscjh.cz SAZEBNÍK POSKYTOVANÝCH SLUŽEB - SOCIÁLNÍ SLUŽBY ČESKÁ platnost od 1. 1. 2012 V souladu se zákonem

Více

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov

Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, Vracov. Název: Pečovatelská služba Vracov Výroční zpráva rok 2015 Zřizovatel: Město Vracov, náměstí Míru 202, 696 42 Vracov Název: Pečovatelská služba Vracov Informace, kontakt: Pečovatelská služba Vracov je organizační složkou města Vracov. Je

Více

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory

AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory AMICA CENTRUM s.r.o., domov pro seniory, Na Vyhlídce 20, 350 02 Cheb, 354 415 111 Informace o chodu a charakteru domova pro seniory Určeno zájemcům o pobytovou sociální službu AMICA CENTRUM s.r.o, domov

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domov pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Vydal: statutární orgán ředitelka Domova pro seniory SKALKA v Chebu, příspěvková organizace Účinnost normy: 1.1.2014 Zřizovatel:

Více

Popis realizace poskytování sociálních služeb

Popis realizace poskytování sociálních služeb Popis realizace poskytování sociálních služeb Domovy pro seniory Šluknov Krásná Lípa,p.o. Křečanská 630 Služba Domovy pro osoby se zdravotním postižením Středisko Krásná Lípa Nemocniční 1056/19 Krásná

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Přílohy: Metodický pokyn č.1 Etický kodex zaměstnanců Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009.

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D V souladu s účinností zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a v návaznosti na Rozhodnutí o registraci poskytovatele sociálních služeb, zkvalitnění organizace řízení a za účelem

Více

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05

Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Domov důchodců Libina, p.o., Libina 540, 788 05 Tel./fax 583 233 203-4 e-mail: ddlibina@ddlibina.cz Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2011 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2011 Název organizace : Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace Sídlo organizace: Olbramovická 703/9, 142 00 Praha 4 IČ: 70882169 Statutární zástupce: PaedDr.

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2013 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2013 63 - z toho muži 16 - z toho ženy 47 Průměrný věk klientů 78 Rozdělení

Více

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov

Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov Domov důchodců Proseč u Pošné, příspěvková organizace Proseč u Pošné 1, 395 01 Pacov Tel.: 565 383 096 IČ: 00511897 Bankovní spojení: KB Pelhřimov Fax: 565 442 295 DIČ: CZ511897 Č. účtu: 15639261/0100

Více

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov

DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, Přerov DOMOV PRO SENIORY, Kabelíkova 3217/14a, 750 02 Přerov Realizace poskytování sociální služby DOMOV PRO SENIORY Domov pro seniory - poskytuje sociální službu seniorům od 60 let se sníženou soběstačností,

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ DOMOV U ANEŽKY poskytovatel sociálních služeb Nová 303, 294 42 Luštěnice za rok 2014 Předkládá: Ing. Ludmila Bulířová, ředitelka Domova U Anežky V Luštěnicích, 13. 2. 2015 0/8 Obsah

Více

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2013 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k

o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2013 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Magistrátu hlavního města Prahy za rok 2013 v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Výroční

Více

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku:

za rok 2010 Sídlo Poštovní 239 IČ: DIČ: CZ Datum vzniku: Název a sídlo účetní jednotky: Sídlo Poštovní 239 IČ: 26839857 DIČ: CZ26839857 Datum vzniku: 1.1.2005 Registrace: v rejstříku obecně prospěšných společností,vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl 0,

Více

Hospic sv. Alžběty o.p.s.

Hospic sv. Alžběty o.p.s. Hospic sv. Alžběty o.p.s. Obecně prospěšná společnost Hospic sv. Alžběty o.p.s. se sídlem Kamenná 207/36, 639 00 Brno, IČ: 26604582, je zapsána do rejstříku obecně prospěšných společností, jenž je veden

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2015

Zpráva o hospodaření v roce 2015 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2015 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek, Eva Dostálová, DiS. 1 Základní informace: Příspěvková organizace

Více

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory

Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory Seniorcentrum OASA s.r.o Provozní jednotka Domov pro seniory OBDOBÍ: 1.1.2012 31.12.2012 Název a sídlo účetní jednotky: Seniorcentrum OASA s.r.o. Sídlo: Petřvaldík 68, 742 60 Petřvald 2 IČ: 27857018 Datum

Více

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A

VÝ R O Č N Í Z P R Á V A VÝ R O Č N Í Z P R Á V A 2009 Domov pro seniory Klimkovice, příspěvková organizace Jarmily Glazarové 245, 742 83 Klimkovece Tel: 556 420 741 Obsah: Historie 3 Poslání organizace 3 Cílová skupina 3 Cíle

Více

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva

ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM. Výroční zpráva ORGANIZACE ZŘIZOVANÁ JIHOČESKÝM KRAJEM Výroční zpráva 2011 Obsah 1 Úvodní slovo ředitelky organizace 3 2 3 Základní údaje Charakteristika činnosti 4 5 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. Hlavní účel a předmět

Více

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle

Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová Brno. Standard č. 1. Poslání a cíle Český červený kříž oblastní spolek Brno-město Křenová 66 602 00 Brno Standard č. 1 Poslání a cíle Provoz odlehčovací služby byl zahájen v květnu 2009. Zřizovatelem služby je Český červený kříž oblastní

Více

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese:

Domovní řád. Poskytovatel: Služba je poskytována na adrese: Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb Vejprty S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese:

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 POPIS REALIZACE POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY DOMOV PRO SENIORY 1. ÚVOD 1.1 Domov důchodců byl uveden do provozu v

Více

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách

Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Podrobný informační materiál o poskytované službě: Pečovatelská služba NADĚJE Druh služby: pečovatelská služba dle 40 zákona o sociálních službách Forma služby: Místo: terénní Arménská 4, 625 00 Brno Kontaktní

Více

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou

Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou Provozní řád Středisko Benátky nad Jizerou I. Základní identifikační údaje Název zařízení: Domov U Anežky, poskytovatel sociálních služeb Adresa zařízení: nám. 17. listopadu 703, 294 71 Benátky nad Jizerou

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Domov důchodců Šumperk, příspěvková organizace U Sanatoria 25, 787 01 Šumperk, tel.583 215 518 tel./fax: 583 213 935, e-mail: info@ddspk.cz O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D (účinnost od 1. 2. 2011) Tento dokument

Více

Sazebník poskytovaných služeb

Sazebník poskytovaných služeb Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Domov Pístina Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Sazebník poskytovaných služeb platný od 1. 7. 2014 I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence

Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, Brno. Realizace Terénní osobní asistence Církevní střední zdravotnická škola s. r. o. Grohova 112/16, 602 00 Brno Realizace Terénní osobní asistence 1 TERÉNNÍ OSOBNÍ ASISTENCE Identifikační číslo: 276 818 66 Identifikátor: 66 144 16 Název zařízení:

Více

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Výroční zpráva za rok sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Výroční zpráva za rok 2015 sociální služba poskytovaná ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Obsah Úvodní slovo. 3 Veřejný závazek 4 Základní činnosti dle zákona č. 108/2006 7 Finanční zpráva. 8 Personální

Více

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem IČO

Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Za Vozovnou 783/1, Ústí nad Labem IČO Domov pro seniory Bukov, příspěvková organizace Za Vozovnou 783/1, 400 01 Ústí nad Labem IČO 445 55 661 Dodatek č. 3 Ke SMĚRNICI č. 3/2014 DOMÁCÍ ŘÁD Obsah: ÚVODNÍ USTANOVENÍ ČL. 1 - ZMĚNA ČL. 12 BOD 2)

Více

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek

Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Domov se zvláštním režimem MATYÁŠ v Nejdku, příspěvková organizace Mládežnická 1123 362 21 Nejdek Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Standard kvality č. 1 Posláním Domova je poskytování komplexních

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov důchodců Police nad Metují. Sídlo organizace: Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Domov důchodců Police nad Metují. Sídlo organizace: Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domova důchodců Police nad Metují Název organizace: Domov důchodců Police nad Metují Sídlo organizace: Police nad Metují, Na Sibiři 149, PSČ 549 54 Právní forma: příspěvková organizace

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO

SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně. Ceník služeb SSMO SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA ORLOVÁ příspěvková organizace Adamusova 1269, 735 14 Orlová-Lutyně Směrnice ředitele č. 1/2014 Ceník služeb SSMO Účinnost od: 1.1.2014 Platnost do: doba neurčitá Schválil: Bc. Jitka

Více

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: ,

pečovatelská služba, 40 zákona 108/2006Sb. o sociálních službách Broučkova 5352, Zlín, tel.: , Veřejný závazek soubor zveřejněných informací o službě, které se poskytovatel zavazuje plnit více viz. Popis realizace poskytované služby a vnitřní metodiky sociální služby Charitní pečovatelská služba

Více

Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ. Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace

Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ. Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace Směrnice č. 9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace Vydal : statutární orgán ředitel Domova se zvláštním režimem,,matyáš v Nejdku, příspěvkové organizace

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-011-16 ze dne 3.10.2016 Sazebníky úhrad služeb poskytovaných příspěvkovou organizací Sociální služby městské části Praha 12, příspěvková organizace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ

ZÁKLADNÍ INFORMACE O SOCIÁLNÍ SLUŽBĚ POSKYTOVANÉ V CHRÁNĚNÉM BYDLENÍ Harmonie, příspěvková organizace Krnov, Pod Cvilínem, Chářovská 785/85 PSČ 794 01 Pracoviště: Chráněné bydlení, P. Bezruče 141/4, 793 95 Město Albrechtice Pracoviště: Chráněné bydlení, Pod Hůrkou 754/26,

Více

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6

FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 FINANČNÍ ZABEZPEČENÍ VEŘEJNÝCH SLUŽEB PETRONILA GLEICHOVÁ, ÚMČ PRAHA 6 VEŘEJNÝ SEKTOR Veřejný sektor je specifickou součástí ekonomiky, jeho smyslem je poskytování veřejných služeb, ve veřejném zájmu.

Více

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart

Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart Dětská lázeňská léčebna Lázně Kynžvart VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011 ÚVODNÍ SLOVO ŘEDITELKY DLL 4 OBSAH: IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ORGANIZACE 5 VEDENÍ ORGANIZACE 6 PROVOZY A ODDĚLENÍ 6 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA 7 PROVOZNÍ

Více

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře

I. DENNÍ STACIONÁŘ. 1. Vize. Nebýt ve službě vidět. II. Cílová skupina. III. Cíl denního stacionáře I. DENNÍ STACIONÁŘ 1. Vize Nebýt ve službě vidět Posláním denního stacionáře při Domově Dědina je formou celoročních ambulantních služeb poskytovat pomoc a podporu dospělým osobám s mentálním a kombinovaným

Více

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností

SAZEBNÍK ÚHRAD. Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností SAZEBNÍK ÚHRAD Úkonů poskytovaných v rámci základních a fakultativních činností (platný od 1. 6. 2008; v platném znění aktualizace k 1.3. 2014) Úhradu nákladů za poskytování základních činností za poskytovanou

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2011

Zpráva o hospodaření v roce 2011 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2011 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby města

Více

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace

Domov důchodců Humburky Humburky 100, Nový Bydžov VEŘEJNÝ ZÁVAZEK. Základní informace Domov důchodců Humburky Humburky 100, 504 01 Nový Bydžov STANDARD č. 1 VEŘEJNÝ ZÁVAZEK I. Základní informace Název: Domov důchodců Humburky Druh poskytované sociální služby: Domov pro seniory Adresa: Humburky

Více

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06

Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 A 13 a/3 Služby sociální péče TEREZA, příspěvková organizace Benešov u Semil 180, 512 06 ÚHRADA ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY V TÝDENNÍM STACIONÁŘI ( 47) Úhrada za poskytované služby se hradí dle zákona č. 108/2006

Více

Oblastní charita Strakonice

Oblastní charita Strakonice www.charita-strakonice.cz Oblastní charita Strakonice Oblastní charita Strakonice (dále OCH) je samostatnou organizační jednotkou církve s vlastní právní subjektivitou. OCH je profesionálním registrovaným

Více

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová

Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poskytovatel: Statutární město Ostrava, Městský obvod Ostrava-Jih Popis realizace poskytované služby: Odlehčovací služba pobytová Poslání služby Našim posláním při zajištění odlehčovací pobytové služby

Více

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a kultur. Ladislav Klíma Domov pro seniory ve Vrchlabí má registrované 3 služby: domov

Více

Popis realizace služby

Popis realizace služby Dům klidného stáří Pravětín /domov pro seniory dle 49 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách/ Popis realizace služby Posláním Domu klidného stáří Pravětín je poskytovat ubytování a sociální služby

Více

30 Základní prohlášení organizace

30 Základní prohlášení organizace Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p.o. 580 01 Havlíčkův Brod, Husova 2119 tel.569 333 150-161, e-mail: h.hlavackova@ddhb.cz Domov pro seniory Havlíčkův Brod, p. o. 30 Základní prohlášení organizace Domov

Více

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník )

CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Domov důchodců Meziboří,příspěvková organizace Okružní 104, 435 13 Meziboří IČ:49872516,DIČ:CZ49872516 CENÍK ÚHRAD SOCIÁLNÍCH SLUŽEB (dále jen ceník ) Aktualizováno 15.2.2011 Ceny sociálních služeb jsou

Více

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod.

Pečovatelská služba je poskytována v pracovní dny od 6.00 hod. do hod. NÁZEV ŽADATELE: Diecézní charita Brno IČO :44 99 02 60 DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: 40 pečovatelská služba NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY: 40 JI 512 Charitní pečovatelská služba Telč, Špitální

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2014 DS Jenštejn únor 2015 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského kraje č.

Více

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov )

Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) 3s Směrnice Sazebník poskytovaných služeb v domově pro osoby se zdravotním postižením (dále jen Domov ) I. Obecná ustanovení 1. V souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a vyhláškou č.

Více

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF. Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 PEČOVATELSKÁ SLUŽBA VARNSDORF Sídlo: Lesní 2970, 407 47 Varnsdorf, Telefon: 412 371 466 Zřizovatelem pečovatelské služby je Město Varnsdorf. Pečovatelská služba je poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009. Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 DIANA TŘEBÍČ, obecně prospěšná společnost Sídlo: Krajíčkova 361/13, 674 01 Třebíč IČ: 27668240 Číslo účtu: 201039438/0300 www.domacipomoc-diana.cz Informační kancelář: Poliklinika Vltavínská,

Více

Výroční zpráva za rok 2012

Výroční zpráva za rok 2012 Výroční zpráva za rok 2012 I. Kontaktní a identifikační data Domov Na Zátiší Rakovník, poskytovatel sociálních služeb S. K. Neumanna 251, 269 01 Rakovník statutární zástupce: JUDr. Pavel Jenšovský tel.:

Více

Zpráva o hospodaření v roce 2012

Zpráva o hospodaření v roce 2012 Sociální služby města Moravská Třebová Svitavská 8, 571 01 Moravská Třebová Zpráva o hospodaření v roce 2012 Zpracoval: Mgr. Milan Janoušek 1 Základní informace: Příspěvková organizace Sociální služby

Více

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM DOMÁCÍ ŘÁD DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM Závazné pro: Zpracovala: Datum: 1. 1. 2015 Schválil: Termín aktualizace: leden 2016 všechny zaměstnance Centra Rožmitál pod Třemšínem, poskytovatele sociálních služeb

Více

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo

INFORMACE PRO ZÁJEMCE. Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo INFORMACE PRO ZÁJEMCE Centrum sociálních služeb Znojmo, p. o., U Lesíka 3547/11, 669 02 Znojmo CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB, Mikulášské náměstí 482/12, 669 02 Znojmo Centrum denních služeb je zařízení s denním

Více

Popis realizace sociální služby

Popis realizace sociální služby Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec Pístina 59, 378 02 Stráž nad Nežárkou Popis realizace sociální služby Aktualizováno k 1. 7. 2013 organizace zřizovaná Jihočeským krajem Základní údaje Centrum

Více

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 Domov důchodců Libina, p. o., Libina 540, 788 05 Výroční zpráva o činnosti hospodaření za rok 2012 I. Sociální péče a služby 1. Klienti a zaměstnanci 1.1 Počet klientů k 31.12.2011 66 - z toho muži 18

Více

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.

Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali. Centrum sociálních služeb Naděje Broumov Jiráskova 193, 550 01 Broumov IČO 48623865 Tel. 491 523 595-6, 774 450 631 e-mail: domovd.broumov@tiscali.cz Kontakty: Ředitelka: Ing. Milada Kubalíková tel. 491

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB v Centru pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch č. uzavřená v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, podle 70 a 71 citovaného zákona

Více

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně

Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně Smlouva o poskytování sociální služby Odlehčovací služby poskytované v Domově pro seniory Mariánské Lázně uzavřená mezi 1) pan (paní)., nar... r.č..., trvalé., Mariánské Lázně 35301 v textu této smlouvy

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012

ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 DOMOV SENIORŮ JENŠTEJN, poskytovatel sociálních služeb ZPRÁVA O ČINNOSTI A HOSPODAŘENÍ ZA ROK 2012 Zahrada DS Jenštejn 10.12.2012 Tato zpráva je vytvořena na základě článku č. 33, Směrnice Středočeského

Více

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad

Domov blahoslavené Bronislavy, Školní 681, 396 01 Humpolec. Aktuální výše úhrad Příloha č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí služby sociální péče v domově pro seniory Aktuální výše úhrad 1) Pobyt nájem + služby (denně) a) jednolůžkový pokoj - 175,- Kč b) dvoulůžkový pokoj - 160,- Kč c) třílůžkový

Více

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012

Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 Domov na hradě Rychmburk domov se zvláštním režimem 539 74 Předhradí 17 Zpráva o činnosti a hospodaření PO Pk za rok 2012 IDENTIFIKACE ORGANIZACE: Název: Právní forma: Sídlo: Domov na hradě Rychmburk příspěvková

Více

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla

Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Domovní řád Domova se zvláštním režimem Vejprty Dukla Poskytovatel: Městská správa sociálních služeb S. K. Neumanna 842/2 se sídlem: Přísečnická 456/6 431 91 Vejprty Služba je poskytována na adrese: S.

Více

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy.

Podporovat v udržení v soběstačnosti klienta v základních úkonech sebeobsluhy. Poslání: "Podporujeme seniory zachovávat důstojný život a soběstačnost." Domov pro seniory Posláním Domova pro seniory je odborně poskytovat pomoc, podporu a péči lidem se sníženou soběstačností zejména

Více

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb

Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Smlouva o poskytnutí odlehčovací služby v Domově seniorů Benešov, poskytovateli sociálních služeb Pan (paní), nar., bydliště, rodné číslo, v textu této smlouvy dále jen Osoba a Domov seniorů Benešov, poskytovatel

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014

ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK 2014 DOMOV RASPENAVA, příspěvková organizace FUČÍKOVA 432, 464 01 Raspenava, IČO 71220089 STATUTÁRNÍ ZÁSTUPCE: Pavel Chroust, Ředitel ZPRÁVA O ČINNOSTI ORGANIZACE ZA ROK A/ ZHODNOCENÍ ČINNOSTI ORGANIZACE V

Více

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád

Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice. Organizační řád Mateřská škola Vlkava, okres Mladá Boleslav Za Školou 87, 294 43 Čachovice Organizační řád Organizační řád Mateřské školy Vlkava Č.j.: 112/2013 Platnost od: 2.9.2013 Účinnost od: 2.9.2013 Zpracovaný v

Více

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti

Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace Základní informace o poskytovateli služeb a jeho činnosti Identifikační údaje organizace Název organizace : Domov Sněženka Jeseník, příspěvková organizace

Více

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel

V N I T Ř N Í P R A V I D L A. Pečovatelská služba Velvary. se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ , tel Pečovatelská služba Velvary se sídlem: Velvary, Slánská čp. 198, PSČ 273 24, tel. 315761199 Zřizovatel: Město Velvary Sídlo: Velvary, náměstí Krále Vladislava čp. 1, PSČ 273 24 IČO: 00235105 Zastoupené:

Více

Informační leták terénní pečovatelské služby

Informační leták terénní pečovatelské služby Vaše Harmonie o. p. s. Sídliště 1019, Šluknov 407 77 IČ: 22794581 DIČ: CZ22794581 Telefon / soc. pracovnice: 777 66 55 71 e-mail: vase.harmonie@seznam.cz web: www.vaseharmonie.cz Informační leták terénní

Více

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice

O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A. Domov pokojného stáří Libošovice O B L A S T N Í CH A R I T A S O B O T K A Domov pokojného stáří Libošovice Libošovice 39, 507 44 Tel./ fax: 493 571 156, e-mail: dps@sobotkacharita.cz, www.sobotkacharita.cz DPS US7 SMLOUVA O POSKYTNUTÍ

Více