Jak na testování?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak na testování? 18.4.2013"

Transkript

1 Jak na testování?

2 Proč? Vnímáme konstatní zájem zákazníků o problematiku testování Máme dlouholeté zkušenosti s testováním na mnoha zajímavých projektech

3 Naše zkušenosti Datamasking Procesní konzultace Synchronizace test. dat Automatizace testů QA Migrace Strategie testování Plně automatizované Vykonání testů Manuální

4 Program 9:00 9:10 Úvod 9:10 9:50 Otakar Ertl: Metodika testování internetového bankovnictví 9:50 10:30 Lukáš Mejdrech: Zátěžové testování Liferay portálu 10:30 11:00 Přestávka/občerstvení 11:00 11:40 Radek Václavík: Přístup k automatickému testování 11:40 11:50 Závěr

5 Testování IB České spořitelny Nový přístup k testování MCI Otakar Ertl

6 Agenda Představení IB České spořitelny Původní stav vývoje a testování Organizační změny Miniteamy Nová metodika Enterprise architect Propojení HPQC Dry Run testy Mockování Výsledky Diskuze

7 Servis24 & Business24

8 Servis24 & Business24 rychlá fakta 1,35 miliónu? uživatelů Cca 80% všech jednorázových příkazů realizovaných Českou spořitelnou Cca 5,3 mil. finančních transakcí za měsíc Více než 1000? obrazovek 4 velké release ročně Architektura připravena na paralelní vývoj minimálně na dvou nezávislých projektech

9 IB České spořitelny 4 vrstvy Rozsáhlá integrace 10 frontendů 18 backendů

10 Původní stav -vývoj Dokumentace v textové formě Pouze inkrementální postihování změn V rámci vývoje není prostor pro otestování nové funkcionality Oddělené teamy Veškerá komunikace s test teamem pouze přes HPQC defekty

11 Původní stav - testy Test dokumentace v excelu HPQC pouze na evidenci defektů Obrovské testy až 1500 řádek V exekuční fázi probíhalo až 7 překrývajících se kol Vysoká relativní chybovost evidováno cca 1200 chyb na release Testeři odděleni od vývojového teamu Na začátku testů cca 1. týden stovky showstoperů +

12 Současný stav Profinit jako systémový integrátor zastřešuje: Analýzu Vývoj Testování Systém testy (Funkční testy) Regresní testy Core testy

13 Organizační změny Miniteamy Jsou složeny z analytiků, vývojářů, testerů Pro každou novou funkcionalitu jeden mini team Vývojáři a testeři validují práci analytiků Testeři neformálně s vývojáři testují (DryRun test) Povinné buildování vývojářů Povinnost vývojářů po sobě vyzkoušet, že základní funkčnost funguje Výsledek odstranění showstoperů v prvním týdnu testů

14 Dry Run testy DESIGN IFAT SIT Dry Run Testy probíhající před SIT testy Neformální přístup Nutná koordinace termínů dodání vývoje a testingu Cíl: Odstranění show stoperů, základní otestování funkcionality, kontrola správnosti testovací dokumentace Prostředí: AT (vývojové) lokální build u vývojáře Mockování Organizace: miniteamy (analytik, vývojář, tester)

15 Mockování Simulace MW zpráv Vybrané zprávy nejsou odeslány na backendy ale jsou přesměrovány na mockovací simulátor Použití: Testy nové funkcionality, která ještě není na backendech vyvinuta. AT i ST2 prostředí

16 Nová metodika Enterprise architect Veškeré informace o fungování aplikace uloženy v EA EA obsahuje jedinou a jednoznačnou pravdu o aplikaci (odstranění inkrementů) HP Quality center Namapování HPQC na EA Plné využití HPQC jako jediného nástroje pro testování +

17 Informace uložené v EA Activity diagram

18 Informace uložené v EA Activity diagram Obrazovka

19 Informace uložené v EA Activity diagram Obrazovka Toky obrazovek

20 Mapování EA do QC

21 Přenos informací z EA do QC Export z databáze EA: Activity diagram Dílčí activity Obrazovky Toky obrazovek Pro všechny předchozí prvky umístění ve struktuře. Exportovány jsou pouze prvky pro daný release Vyexportovaný file ve formátu csv Import do QC: Standardní importovací tool QC

22 Namapování EA - QC

23 Namapování EA - QC

24 Namapování EA - QC

25 Namapování EA - QC

26 Namapování EA - QC

27 Struktura Totožné uložení objektů ve struktuře Objekty svázány přes unikátní ID převzaté z EA

28 Pokrytí REQ testy

29 Pokrytí REQ testy

30 Přínosy propojení EA a QC

31 Testy knihovny Volání vnořených testů z knihoven Využití - zejména navigace Výhody při změně stačí updatovat na jednom místě v knihovně

32 Testy - atributy

33 Testy životní cyklus

34 Testy - měříme

35 Coverage analysis

36 Dashboard

37 Výsledky přínosy - organizační změny Zvýšení kvality kódu vstupujícího do testů Pouze 2 testovací kola + 3 regresní Významné snížení chybovosti Snížení počtu showstoperů v prvním kole => rychlejší a efektivnější otestování

38 Defekty Defekty Porovnání vývoje defektů v21 a v V21 vs v23 První týden v21 vs v v21 v23 All v21 All v21 All v23 All v23 A Defects v23 A Defects v23 A Defects v A Defects v Dny

39 Výsledky přínosy - metodické změny Snadnější identifikace testů k modifikaci pro další verzi na základě propojení EA a HPQC Jednoduché vyhledávání Regresních testů k nové funkčnosti Jednoduché vyhledávání Core testů Benefity HPQC (reporting, navázání chyb na testy) Možnost přesného a rychlého plánování Snadné dohledávání jak se má aplikace chovat (jediná pravda v EA) Transformace na novou metodiku proběhla bez zvýšení nákladů => prostor pro budoucí úspory

40 Diskuze

41 Děkuji za pozornost

42 Zátěžové testování Liferay portálu Lukáš Mejdrech

43 Zátěžové testy

44 Zátěžové testy co znamenají? Znamenají Testování systému pod zátěží Více než jednotky uživatelů najednou Více než jednotky dotazů za sekundu Zpravidla automatizované testy Neznamenají Testy funkčnosti

45 Zátěžové testy co umožňují? Load testing

46 Zátěžové testy co umožňují? Load testing Endurance testing

47 Zátěžové testy co umožňují? Load testing Endurance testing Volume testing

48 Zátěžové testy co umožňují? Load testing Endurance testing Volume testing Stress testing

49 Zátěžové testy co umožňují? Load testing Endurance testing Volume testing Stress testing Capacity testing

50 Zátěžové testy co umožňují? Load testing Endurance testing Volume testing Stress testing Capacity testing Spike testing

51 Zátěžové testy co potřebují? Funkční systém Definovat oblast testování Definovat zátěž Definovat přípustná kritéria Definovat testovací scénáře Vytvořit transakční mix testovacích scénářů Připravit data Umožnit automatizovaný průchod Nastavit měření Zajistit exkluzivní přístup

52 Zátěžové testy jak probíhají? Příprava Vyhodnocení Provedení

53 Kontext

54 Architektura Testované webové portály Liferay Obdobné portály na aplikačním serveru Propojovací middleware Autentizační a autorizační systém Databáze Datový sklad Liferay Dokumentový server Externí rozhraní ESB IDM ODS Document Server Server SMS gateway

55 Příprava

56 Příprava Analytické schůzky Definice rozsahu, zátěže, kritérií Workshopy Definice procesů jako testovacích scénářů Příprava 14 testovacích scénářů Samostatné procesy, komponenty Sestavení transakčního mixu Opakovatelné testovací scénáře dohromady Úpravy aplikace Povolení jakýchkoli potvrzovacích kódů doručovaných v SMS Zobrazení odkazů doručovaných v ech Více než dvě stovky testovacích uživatelů Zatěžovací server s velmi rychlým připojením

57 Provedení

58 Provedení Nastavení Přístup z vnější sítě Exkluzivní přístup Provedení Postup Inicializace dat Nasazení upravené verze aplikace Spuštění monitorování serverů Spuštění testovacího scénáře převedení registrace Postupné spouštění samostatných testovacích scénářů se stejnou zátěží Transakční mix spouštěný postupně se vzrůstající zátěží Opakování po nápravě nalezených problémů

59 Apache JMeter Nástroj umožňující testovat: Webové aplikace přes protokoly HTTP a HTTPS Webové služby přes protokol SOAP Databáze pomocí JDBC LDAP JMS FTP y přes protokoly SMTP(S), POP3(S) a IMAP(S) Příkazy a skripty Open source

60 Testovací scénáře v JMeter Vytvářeny Na základě důležitých procesů S důrazem na pokrytí komponent Obsahovaly Konfiguraci pro jazykové mutace rozhraní Konfiguraci testovacích uživatelů Simulaci prohlížeče Hlavičky Cache Cookies Prodlevu mezi dotazy Čítače pro tvorbu unikátních ů a telefonních čísel Vyhledávání parametrů pro další dotazy Automatické kontroly odpovědí dotazy

61 Vyhodnocení

62 Vyhodnocení JMeter harmonogram JMeter dotazy Vytížení procesoru Využití paměti Swapování Využití síťových rozhraní Volání metod Vyhodnocení

63 Vyhodnocení samostatných scénářů Které dotazy trvají nejdéle? Kdy se přenáší nejvíce dat? Kolik dotazů nevyhovuje definovaným kritériím? Měnily se časy dotazů v průběhu testu? Která volání jsou nejpomalejší nebo dokonce kolabují?

64 Statistika dotazů - registrace Průměrná odezva serveru (ms) Průměrný čas odpovědi (ms) Průměrná velikost (KB)

65 Odezvy dotazů v průběhu testu Login 02 - Login.Prihlasit 03 - Registrace.Poslat_sms 04 - Registrace.Dalsi_krok 05 - Registrace.Dokoncit 10 - Registrace Registrace4.Dalsi_krok Čas

66 Odezvy dotazů v průběhu testu Problém při paralelním zpracování Login 02 - Login.Prihlasit 03 - Registrace.Poslat_sms 04 - Registrace.Dalsi_krok 05 - Registrace.Dokoncit 10 - Registrace Registrace4.Dalsi_krok Čas

67 Dotazy nevyhovující kritériím - vyhledávání Podle čísla smlouvy Podle u 100,00% 100,00% 90,00% 90,00% 80,00% 80,00% 70,00% 70,00% 60,00% 50,00% 40,00% 60,00% 50,00% 40,00% 01 - LoginCC 02 - LoginCC.Prihlasit 10 - Vyhledani.Vyhledat 11 - Odznaceni_klienta 20 - Vyhledani.Odhlasit 30,00% 30,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 0,00% Odezva >2s Odezva >4s Odpověď >2s Odpověď >4s 0,00% Odezva >2s Odezva >4s Odpověď >2s Odpověď >4s

68 Metody volané portálem Počet volání Průměrný čas odpovědi (ms) authenticationbypassword getclient getclient - NO_DATA getidentity

69 Metody volané portálem Databázový problém u čísla smlouvy Počet volání Průměrný čas odpovědi (ms) authenticationbypassword getclient getclient - NO_DATA getidentity

70 Vyhodnocení transakčního mixu Jak se vyvíjí podíl chybových dotazů s rostoucí zátěží? Které části systému jsou vytíženy nejvíce? Jak se vyvíjí podíl dotazů nevyhovujících definovaným kritériím? Kolik dotazů zvládne systém rozumně obsloužit? Co se stane po opadnutí velké zátěže?

71 Podíly jednotlivých typů chyb 4% 3% 2% Nekompletní stránka HTTP Timeout HTTP Connection reset HTTP Connection refused SSL peer not authenticated 404 Not Found 502 Bad Gateway 1% 0% Počet souběžných uživatelů

72 Podíly jednotlivých typů chyb 4% 3% Systém dle požadavků obsluhuje 80 souběžných uživatelů 2% Nekompletní stránka HTTP Timeout HTTP Connection reset HTTP Connection refused SSL peer not authenticated 404 Not Found 502 Bad Gateway 1% 0% Počet souběžných uživatelů

73 Propustnost 25,0 20,0 19,9 16,4 15,0 14,3 10,0 9,7 Úspěšných požadavků/s 5,0 0, Počet souběžných uživatelů

74 Propustnost 25,0 Systém dle požadavků obsluhuje 16 dotazů za sekundu 20,0 19,9 16,4 15,0 14,3 10,0 9,7 Úspěšných požadavků/s 5,0 0, Počet souběžných uživatelů

75 Vytížení procesoru 100 Liferay Čas ESB IDM Čas 0 Čas

76 Vytížení procesoru 100 Liferay 75 Nejvytíženější je jednoznačně aplikační server Liferay Čas ESB IDM Čas 0 Čas

77 Závěr Byla zjištěna nejvyšší zátěž vyhovující požadavkům 80 souběžných uživatelů, 16 dotazů za sekundu Bylo odhaleno několik problémů Dlouhé dokončení převodu registrace při paralelním přístupu Dlouhé přihlášení se k nové registraci kvůli číslu smlouvy Dlouhé dokončení nové registrace Dlouhé vyhledávání podle čísel smluv Byla odhalena slabá místa Dlouhé stahování všech souborů při zobrazení prvních stránek Vytížení procesoru aplikačního serveru Liferay Velké prodlevy komunikace mezi Liferay a IDM

78 Diskuze

79 Děkuji za pozornost

80 Diskuze u občerstvení

81 Přístup k automatickému testování Radek Václavík

82 Agenda Základní body o automatickém testování (dále jen AT) Náklady a výnosy zavedení AT Metodika AT Technologie a nástroje pro AT Business cases příklady Jak začít s AT

83 Základní body

84 Definice Automatizace testů je použití software na řízení vykonávání testů, porovnávaní aktuálních výstupů testů s předpokládanými výstupy, nastavení testovacích podmínek a reportování výsledků.

85 Proč ANO? Opakovatelnost a konzistence testů stejné vstupy a podmínky nezávislé na počtu opakování, odpadá problém s motivací lidí k opakování stejných testů Praktická znovupoužitelnost testů lze opakovat stejný test v různých prostředích, v různých konfiguracích, s mírně modifikovanými vstupními daty, a znovuspuštění testu je levné Praktické baseline testy automatizace umožňuje spustit velmi hutnou sadu testů, umožňují efektivně provádět regresní testování Eliminace lidských chyb testy jsou vykonávány vždy naprosto stejně

86 Proč NE? Vyšší počáteční náklady analýza, implementace, SW licence, HW Nutná pravidelná údržba adaptace na novou funkcionalitu SW. Nutná podmínka použitelnosti! Nevhodnost pro dynamicky se měnící funkcionality lépe se hodí pro regresní testy

87 3 základní tvrzení ROI automatizovaných testů není založeno na automatizaci existujících testů versus nákladů jejich manuálního vykonání Za normálních okolností se bude testování skládat jak z automatizované tak z manuální části + Typicky má smysl uvažovat o regresních, výkonnostních a smoke AT 3

88 Náklady a výnosy

89 3 základní výnosy (hard $$) Úspora nákladů za manuální testování [% opak. testů * počet opakování * cena testů] Úspora nákladů na kvalitu [snížení počtu chyb * cena opravy chyby] Redukce time-to-market [časová úspora ve dnech * ztráta revenue na den]

90 3 základní náklady (hard $$) HW a SW infrastruktura [cena licencí nástroje AT + cena HW] Analýza a implementace AT [cena feasibility study + cena tvorby scénářů AT + cena implementace AT + cena úprav testované app] Údržba a rozvoj AT [cena podpory licencí AT + roční inkrement AT + roční údržba AT]

91 4 další výnosy (soft $$) Posun v kvalitě testů a jejich scenářů Možnost kdykoliv a prakticky zdarma přetestovat funkcionalitu aplikace Detailní logovací a auditní záznamy (lehká reprodukovatelnost chyby) Profesionalita: Automatizované testování je intelektuálně přitažlivější než manuální -> motivační faktor pro profesionalitu

92 Náklady na testy 4 4 Náklady

93 Naše metodika

94 Postup automatizace testů Úvodní analýza (dny až týdny) Studie proveditelnosti, analýza a implementace vzorku testů (týdny až měsíce) Analýza a implementace testů, dělená na části (měsíce) Údržba testů

95 Úvodní analýza Stanovuje technologické a funkční varianty, vymezuje rozsah pokrytí testy a náplň dalších etap Výstupy Definice požadavků na systém automatického testování Vymezení hranic testovaného systému Varianty pro technologický návrh systému automatického testování Specifikace okrajových podmínek automatizovaných testů Návrh přístupu k tvorbě a rutinnímu spouštění automatizovaných testů za specifikovaných okrajových podmínek Přibližné vymezení rozsahu požadovaných testovacích případů Business case, je-li požadován

96 Studie proveditelnosti Prověřuje a hodnotí stanovené alternativy, navrhuje řešení Výstupy Detailní technologický návrh systému aut. testování Popis způsobu hlášení chyb ze systému automatických testů Specifikace úprav existující testovací infrastruktury Vzorek aut. testů na ukázku, v rámci možností neupravené infrastruktury Popis tvorby/programování a rutinního spuštění automatizovaných testů za specifikovaných okrajových podmínek, Upřesnění rozsahu požadovaných testovacích případů, Plán projektu pro vlastní vývoj/implementaci testů.

97 Analýza a implementace Rozdělení projektu na fáze (výsledky jsou vidět průběžně) Data driven testing (test = scénář + data) Lze vytvářet sady testů dle potřeby Validace analýzy např. pojistní matematici, testovací oddělení Validace vlastních testů testovací oddělení

98 Údržba Testy JE POTŘEBA UDRŽOVAT Pravidelné spouštění Kontrola výsledků Aktualizace testů dle změn systému Další rozvoj testů dle potřeb zákazníka

99 Technologie

100 Dva přístupy k AT Code-driven testování Testování kódu na nižší úrovni GUI testování Princip simulace klienta Princip automatizace klienta

101 Simulace klienta Server Client/Browser Automat

102 Simulace klienta Užívaný zejména na webové aplikace, které podporují princip request response Výhodami jsou robustnost řešení, podobnost s vývojem aplikací a jednoduchost a přehlednost testovacích aplikací Nevýhodami jsou nemožnost capture replay a obtížné provádění operací jen na straně klienta (javaskript)

103 Automatizace klienta Server Client/Browser Automat

104 Capture - Replay Metoda, při níž se monitorují uživatelské aktivity (capture), které se následně opakují (replay) K obsluze zpravidla nejsou nutné žádné technické znalosti Pořízení testu znamená provedení testu, což znamená nejnižší možné náklady na pořízení Nízká robustnost provádění testů Získané skripty jsou často prakticky neudržovatelné, což vede k problémům při parametrizaci a navýšení nákladů při změnách

105 Automatizace klienta Většina řešení na bázi Automatizace vychází z metody capture replay a odstraňuje její nedostatky K ovládání klientské aplikace se používají zpravidla prostředky operačního systému Výhodou je obecnost nasazení nezáleží na typu testované aplikace Nevýhodou je opět potenciální složitost nasnímaných skriptů Rovněž je třeba zvážit programovací jazyk

106 Gartner Magic Quadrant for Integrated Software Quality Suites Zdroj: Gartner (Leden 2011)

107 Business case příklady

108 Seznam příkladů Česká pojišťovna core systém pro správu smluv životního pojištění ČSOB S-Cube Česká spořitelna Partner24 unit testy ČSOB Pojišťovna testování core systému

109 Příklad č. 1 Automatizace testů, Česká Pojišťovna GUI testy

110 Situace Core systém pro správu smluv životního pojištění Porovnání nákladů na manuální a automatické vykonávání Cca. 60 komplexních testů Manuální Cca. 100 MD/release 5 release/rok Automatické Implementace testů Pravidelné spouštění a kontrola výsledků Aktualizace testů dle změn systému

111 Propojení s jinými systémy SAP R3 SPS Printnet DACP SAP FSCD DWH KCČ IMO KDP JOK/CCD OCE JOK PWB CZP JOK PK JOK JOK/CCM SUP-ISP...

112 Projekt automatizace testů KDP Úvodní analýza (10 dní) Studie proveditelnosti, analýza a implementace vzorku testů (3 měsíce) Analýza a implementace testů, dělená na části (9 měsíců) Údržba Testů (roky)

113 Rozsah studie proveditelnosti Volba rozsahu automatizace Návrh architektury Změny aplikace KDP a ATest Plán projektu POC

114 Volba rozsahu automatizace Kritičnost = f (business důležitost, chybovost, náklady na testování, náklady na odstraňování chyb,potenciální náklady na AT) Funkce Systémy

115 Pokrytí systému automatizací Pokrytí 80% funkcí systému Integrační testy 6 funkcí Kritičnost 2 31 funkcí Kritičnost 5 66 funkcí Kritičnost 4 Funkce systému 18 funkcí Kritičnost 3 Pokrytí systému testy

116 Postup automatizace testů Úvodní analýza (dny až týdny) Studie proveditelnosti, analýza a implementace vzorku testů (týdny až měsíce) Analýza a implementace testů, dělená na části (měsíce) Údržba Testů

117 Plán projektu Fázování zajistí vyšší přidanou hodnotu pro zákazníka Fáze 1 11 testů nejvyšší kritičnosti Analýza Tvorba scénářů a kroků Ostatní podpůrné činnosti Milník 2 Milník 3 Milník 4 Fáze 2 dalších testů Analýza Tvorba scénářů a kroků Milník 5 Milník 1 Fáze 3 integrační testy a testy práv Analýza Tvorba scénářů a kroků

118 Testy a jejich validace Data driven testing (test = scénář + data) Lze vytvářet sady testů dle potřeby Validace analýzy pojistní matematici, testovací oddělení Validace vlastních testů testovací oddělení

119 Čísla 60 plně automatizovaných regresních testů Z toho 10 testů práv a integračních Infrastruktura pro automatizované testy Dokumentace pro vývoj a údržbu systému Cca. 700 čd. Doba běhu celé sady cca. 24 h.

120 Nalezené chyby Nevygenerování záznamu pro požadavek na finální odkup. Duplicitní storna předpisů při přerušení placení. Chyba v účetnictví. Chyba v právech (přístup na správu front úkolů). Další chyby menšího dopadu.

121 Postup automatizace testů Úvodní analýza (dny až týdny) Studie proveditelnosti, analýza a implementace vzorku testů (týdny až měsíce) Analýza a implementace testů, dělená na části (měsíce) Údržba Testů

122 Nároky na údržbu Zkušenosti z přechodu na R3 a dále na R4 Velké změny úrazového pojištění cca. 1 čd/test (R2 -> R3) Technické změny cca. 0,2 čd/test (R3 -> R4) Dáno dobře navrženou architekturou (knihovna pro GUI, atp.).

123 Nároky na interní zdroje Vlastní know-how pojišťovnictví nižší náklady na interní zdroje odběratele. Pojistný analytik kompletní analýzy testů Zapojení strany odběratele zejména na připomínkování a akceptaci.

124 Údržba 1 rok 1 člověk na plný úvazek. Kontrola výsledků, reporty chyb. Aktualizace testů dle změn systému KDP. Další rozvoj testů mírný a řízený aktuálními potřebami zákazníka.

125 Další projekty

126 Automatizace testování S-Cube PoC S-Cube Obsah dodávky: Ověření technologické kompatibility testovacího nástroje HP Quick Test Professional verze 11 s aplikací S-Cube Návrh přístupu strojové identifikace objektů (Descriptive Programming vs. Object Repository) Zavedení unikátních ID objektů ze strany vývoje do aplikace pro bezproblémovou identifikace napříč verzemi (nulové náklady) Ověření přenositelnosti testů mezi verzemi aplikace a verzemi vývojové technologie Návrh architektury aut. Testů Granularita testů Knihovny Metodika psaní testů Testovací data a jejich úklid Návrh kritérií pro výběr manuálních testů vhodných pro automatizaci

127 Partner24 Aplikace pro back office externího prodeje externí partnery Kritická modulární platforma, nad kterou vznikají další aplikace Charakteristiky Partner24 Rozsah systému: cca 350 obrazovek, cca 200 tabulek Počty uživatelů: Integrace s core systémy České spořitelny Funkční testování kompletně v režii zákazníka! Implementace a údržba testů: cca 5% Pokrytí testů: cca 30 40% funkčnosti

128 Balíčky Agenda povinného ručení, pojištění vozidel, nemovitostí a domácností. Automatizace celého životního cyklu smluv v systému kalkulačky pojistného, vznik, změny, storna, upomínky, výročí, tisky atd. Charakteristiky Rozsah systému: 1,8 milionu SLOC 400 obrazovek 2 4 releases ročně Počet uživatelů: tisíce Počet smluv: miliony Implementace a údržba testů: cca 5 % Pokrytí testů: cca 30 % funkčnosti

129 Jak začít s AT

130 Postup automatizace testů Úvodní analýza (dny až týdny) Studie proveditelnosti, analýza a implementace vzorku testů (týdny až měsíce) Analýza a implementace testů, dělená na části (měsíce) Údržba Testů

131 Úvodní analýza Stanovuje technologické a funkční varianty, vymezuje rozsah pokrytí testy a náplň dalších etap Výstupy Definice požadavků na systém automatického testování Vymezení hranic testovaného systému Varianty pro technologický návrh systému automatického testování Specifikace okrajových podmínek automatizovaných testů Návrh přístupu k tvorbě a rutinnímu spouštění automatizovaných testů za specifikovaných okrajových podmínek Přibližné vymezení rozsahu požadovaných testovacích případů Business case, je-li požadován

132 Postup automatizace testů Úvodní analýza (dny až týdny) Studie proveditelnosti, analýza a implementace vzorku testů (týdny až měsíce) Analýza a implementace testů, dělená na části (měsíce) Údržba Testů

133 Studie proveditelnosti Prověřuje a hodnotí stanovené alternativy, navrhuje řešení Výstupy Detailní technologický návrh systému aut. testování Popis způsobu hlášení chyb ze systému automatických testů Specifikace úprav existující testovací infrastruktury Vzorek aut. testů na ukázku, v rámci možností neupravené infrastruktury Popis tvorby/programování a rutinního spuštění automatizovaných testů za specifikovaných okrajových podmínek, Upřesnění rozsahu požadovaných testovacích případů, Plán projektu pro vlastní vývoj/implementaci testů.

134 Diskuze

135 Děkuji za pozornost

136 Děkujeme za pozornost

Zátěžové testy aplikací

Zátěžové testy aplikací Zátěžové testy aplikací Obsah Zátěžové testy v životním cyklu vývoje software Kdy a proč provádět zátěžové testy Projekt zátěžového testu Fáze zátěžového testu Software pro zátěžové testy Zátěžové testy

Více

Business Intelligence nástroje a plánování

Business Intelligence nástroje a plánování Business Intelligence nástroje a plánování pro snadné reportování a vizualizaci Petr Mlejnský Business Intelligence pro reporting, analýzy a vizualizaci Business Intelligence eporting Dashboardy a vizualizace

Více

Testování softwaru. 10. dubna Bořek Zelinka

Testování softwaru. 10. dubna Bořek Zelinka Testování softwaru 10. dubna 2013 Bořek Zelinka Agenda Definice testování Testování v rámci vývoje softwaru Základní rozdělení testů Představení testovacích technik Testovací strategie Copyright Unicorn

Více

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty

ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Případová studie ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Jak jsme společnosti ČMSS dodali moderní řešení pro řízení vztahů s klienty ČMSS: CRM systém pro efektivní práci s klienty Kvalitní poskytování

Více

Obsah. Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11

Obsah. Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11 Úvod 9 Poděkování 10 Co je obsahem této knihy 10 Pro koho je tato kniha určena 11 Zpětná vazba od čtenářů 11 Errata 11 KAPITOLA 1 Co je třeba znát aneb důležité pojmy 13 Krátce o požadavcích 13 Stakeholdeři

Více

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU zadávací dokumentace TECHNICKÉ POŽADAVKY NA NÁVRH, IMPLEMENTACI, PROVOZ, ÚDRŽBU A ROZVOJ INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Stránka 1 z 6 Obsah 1. Specifikace požadavků webové stránky... 4 2. Specifikace technických

Více

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci

PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci PŘÍLOHA C Požadavky na Dokumentaci Příloha C Požadavky na Dokumentaci Stránka 1 z 5 1. Obecné požadavky Dodavatel dokumentaci zpracuje a bude dokumentaci v celém rozsahu průběžně aktualizovat při každé

Více

Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011

Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011 Centralizace aplikací ve VZP 9.11.2011 Jiří Holubec, Solution Architect jiri.holubec@gemsystem.cz GEM System a. s. All rights reserved HEWLETT-PACKARD celosvětová technologická společnost IT leader na

Více

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU

RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU RDF DSPS ROZVOJ PORTÁLU ČEZ Distribuce, a.s. HSI, spol. s r.o. Zbyněk Businský Miroslav Kaňka ZÁKAZNÍK A DODAVATEL ČEZ DISTRIBUCE, A.S. ČEZ distribuční síť Od r. 2012 implementován GEOPORTÁL (1. ETAPA),

Více

Reportingová platforma v České spořitelně

Reportingová platforma v České spořitelně Reportingová platforma v České spořitelně Agenda Implementované prostředí Cognos 8 v ČS Marek Varga, Česká spořitelna, a.s. Využití platformy Cognos z pohledu businessu Petr Kozák, Česká spořitelna, a.s.

Více

Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví

Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví Projekt ereg Rezortní registry (ereg) a Jednotná technologická platforma rezortu zdravotnictví technologická a organizační pravidla provozu a rozvoje aplikací elektronického zdravotnictví Ing. Fares Shima

Více

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz

INFORMAČNÍ SYSTÉMY. 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz INFORMAČNÍ SYSTÉMY 03. 01. 2006, Ing. Jiří Mráz PŘEDNÁŠEJÍCÍ Jiří Mráz Production Coordinator UNICORN jiri.mraz@unicorn.cz AGENDA Informační a komunikační technologie (ICT) podniku Informační systémy Zakázkový

Více

Testování Java EE aplikací Petr Adámek

Testování Java EE aplikací Petr Adámek Testování Java EE aplikací Petr Adámek Testování aplikací Testování aplikací Ověřuje soulad implementace se specifikací a s očekáváním zákazníka. Je důležitou součástí procesu řízení kvality vývoje software

Více

Zajištění kvality programového vybavení - testování

Zajištění kvality programového vybavení - testování Zajištění kvality programového vybavení - testování Základy testování Proč se to dělá? Kvalita software 100% testování není možné Různé pohledy: Vývojářské testování (testy komponent, integrační, systémové

Více

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY

KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY KATALOG SLUŽEB NÁSLEDNÉ PODPORY Společnost WEBCOM a. s. Vám nabízí kompletní pokrytí Vašich požadavků na zajištění služeb technické podpory Microsoft Dynamics přesně podle Vašich potřeb a v požadovaném

Více

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím

GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER. váš partner na cestě od dat k informacím GTL GENERATOR NÁSTROJ PRO GENEROVÁNÍ OBJEKTŮ OBJEKTY PRO INFORMATICA POWERCENTER váš partner na cestě od dat k informacím globtech spol. s r.o. karlovo náměstí 17 c, praha 2 tel.: +420 221 986 390 info@globtech.cz

Více

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu

Podrobná analýza k aktivitě č. 3 - implementace procesního řízení do praxe úřadu Příjemce dotace: Město Moravská Třebová Název projektu: Zvýšení kvality řízení a poskytovaných služeb MÚ Moravská Třebová Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00116 Podrobná analýza k aktivitě

Více

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D.

Jednotný NIS Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina. Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Prezentace k zahájení projektu pro Radu kraje Vysočina Projektový manažer - Ing. Ivan Sokolov, Ph.D. Obsah Úvod Cíle projektu Rozsah projektu Projektové řízení základní východiska Základní organizační

Více

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing.

P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. P@wouk nástroj pro jednoduchou správu a vedení agendy studentských počítačových sítí na kolejích SU OPF Karviná Ing. Tomáš Petránek tomas@petranek.eu Karviná, 21. 10. 2011 Obsah prezentace 1. Okolnosti

Více

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka

End-to-end testování. 26. dubna Bořek Zelinka End-to-end testování 26. dubna 2013 Bořek Zelinka Bořek Zelinka Unicorn Systems, Test architekt Unicorn, 2004 Testování Quality Assurance ČVUT, Fakulta stavební, 2004 2 Agenda Princip end-to-end testů

Více

Specifikace předmětu plnění Datová tržiště

Specifikace předmětu plnění Datová tržiště Příloha 1 Specifikace předmětu plnění Datová tržiště Etapa 1 Analýza statistické domény produkčních statistik 1 Obsah ETAPA 1 ANALÝZA STATISTICKÉ DOMÉNY PRODUKČNÍCH STATISTIK... 3 1.1. Koncepční shrnutí...

Více

Analýza a Návrh. Analýza

Analýza a Návrh. Analýza Analysis & Design Návrh nebo Design? Design = návrh Není vytváření použitelného uživatelského prostředí (pouze malinká podmnožina celého návrhu) Často takto omezeně chápáno studenty nedokáží si představit,

Více

Formy komunikace s knihovnami

Formy komunikace s knihovnami Formy komunikace s knihovnami Současné moderní prostředky Jiří Šilha a Jiří Tobiáš, Tritius Solutions a.s., Brno Osnova Základní požadavky na komunikaci s knihovnami Historie komunikace s knihovnami Confluence

Více

MBI - technologická realizace modelu

MBI - technologická realizace modelu MBI - technologická realizace modelu 22.1.2015 MBI, Management byznys informatiky Snímek 1 Agenda Technická realizace portálu MBI. Cíle a principy technického řešení. 1.Obsah portálu - objekty v hierarchiích,

Více

Sjednocení dohledových systémů a CMDB

Sjednocení dohledových systémů a CMDB Řízení dodávky IT služeb v enterprise společnosti Sjednocení dohledových systémů a CMDB Václav Souček, ČEZ ICT Services, a.s. Jaroslav Jičínský, AutoCont CZ, a.s. 26. Ledna 2012 Agenda Úvod Výchozí stav

Více

Jak testovat software v praxi. aneb šetříme svůj vlastní čas

Jak testovat software v praxi. aneb šetříme svůj vlastní čas Jak testovat software v praxi aneb šetříme svůj vlastní čas Proč testy nepíšeme Nemáme na to čas Platí v cca 5% případů Nový projekt Prototyp je třeba mít během pár dní Počítá se s tím, že další verze

Více

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant

QAD CRM. Vladimír Bartoš. konzultant QAD CRM Vladimír Bartoš konzultant Integrace QAD CRM QAD EA Artikly Adresy Nabídky Prodejní objednávky Instalovaná báze Servisní volání Servisní kontrakty Servisní nabídky Nabídky volání Měny Uživatelé

Více

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s.

Novell Identity Management. Jaromír Látal Datron, a.s. Novell Identity Management Jaromír Látal Datron, a.s. 19.4.2012 1 Identity management základní vlastnosti Jednoduché a rychlé poskytování uživatelských účtů Samoobslužné funkce pro uživatele Snadný návrh

Více

Implementace a využití automatizovaného testování. Staňková Gabriela Home Credit International a.s. 4.listopadu, 2009

Implementace a využití automatizovaného testování. Staňková Gabriela Home Credit International a.s. 4.listopadu, 2009 Implementace a využití automatizovaného testování Staňková Gabriela Home Credit International a.s. 4.listopadu, 2009 0 Struktura prezentace Představení společnosti Projekt Automatizace testovaní Fáze realizace

Více

CASE. Jaroslav Žáček

CASE. Jaroslav Žáček CASE Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? Definice dle SEI A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities

Více

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek

SRSW4IT Inventarizační SW. Prezentace aplikace. Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Prezentace aplikace Vedoucí DP: ing. Lukáš Macura Autor: Bc. Petr Mrůzek Osnova Úvod Programovací jazyk - PHP Etapy vývoje Funkce aplikace Co SW umí Na čem se pracuje Vize do budoucna Úvod Úvod Inspirováno

Více

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje

Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje VIÚ Středočeského kraje, Mgr. Jan Drnovský, Mgr. Václav Pávek 09/11/15 Vnitřní integrace úřadu Středočeského kraje Vnitřní integrace úřadu KUSK Krajský úřad Středočeského kraje 2 Obecné předpoklady řešení

Více

Infor Performance management. Jakub Urbášek

Infor Performance management. Jakub Urbášek Infor Performance management Jakub Urbášek Agenda prezentace Stručně o produktu Infor PM 10 Komponenty Infor PM - PM OLAP a PM Office Plus Reporting Analýza Plánování / operativní plánování Infor Performance

Více

Sledování výkonu aplikací?

Sledování výkonu aplikací? Sledování výkonu aplikací? FlowMon APM Pavel Minařík minarik@invea.com Problémy s výkonností aplikací Je příčina problému v síti nebo v aplikaci? Jedná se o pomalou odezvu aplikačního nebo databázového

Více

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1

DATABÁZOVÉ SYSTÉMY. Metodický list č. 1 Metodický list č. 1 Cíl: Cílem předmětu je získat přehled o možnostech a principech databázového zpracování, získat v tomto směru znalosti potřebné pro informačního manažera. Databázové systémy, databázové

Více

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 3 k č.j. MV-159754-3/VZ-2013 Počet listů: 7 TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Nové funkcionality Czech POINT 2012 Popis rozhraní egon Service Bus Centrální Místo Služeb 2.0 (dále jen CMS

Více

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM

ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Případová studie ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Jak jsme společnosti ČSOB zefektivnili práci s firemními klienty ČSOB: Upgrade systému Microsoft Dynamics CRM Celý projekt začal v srpnu, přičemž

Více

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9

Obsah. Kapitola 1. Kapitola 2. Kapitola 3. Úvod 9 Obsah Úvod 9 Kapitola 1 Business Intelligence, datové sklady 11 Přechod od transakčních databází k analytickým..................... 13 Kvalita údajů pro analýzy................................................

Více

A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend. leden 2015

A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend.  leden 2015 A U T O M A T I Z O V A N Ý PRUŽINOVÝ SKLADOVÝ SYSTÉM HelixVend www.macte.cz leden 2015 instalace ve 46 zemích světa významní zákazníci teritoriální zákazníci potenciální zákazníci www.macte.cz 2 reference

Více

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1

MIS. Manažerský informační systém. pro. Ekonomický informační systém EIS JASU CS. Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 MIS Manažerský informační systém pro Ekonomický informační systém EIS JASU CS Dodavatel: MÚZO Praha s.r.o. Politických vězňů 15 110 00 Praha 1 Poslední aktualizace dne 5.8.2014 MÚZO Praha s.r.o. je certifikováno

Více

Informace ke stavu celoměstsk xxx

Informace ke stavu celoměstsk xxx Informace ke stavu celoměstsk stského xxx projektu SO-001 V Praze dne 28.05.2003 Josef Sedláček Program Stav projektu SO-001 10 (cíle, stav, výstupy, legislativa) Nasazení produktů na ÚMČ Prahy 5 (podmínky,

Více

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení

Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM. SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení Připravte se na konjunkturu se systémem řízení údržby SGM SGM moderní nástroj pro řízení údržby nejen výrobních zařízení 30.3.2010 konference EAM, Brno Boris Soukeník ředitel Synergit s.r.o. Agenda prezentace

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK

Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK Aktuální otázky provozu datových skladů PAVEL HNÍK K čemu slouží datové sklady IT podporuje business podniků S velikostí podniku se zvyšuje náročnost zpracování dat DWH = unifikovaná datová základna pro

Více

Katalog služeb a procesů města Sokolov A. Popis současné praxe práce s procesy B. Vytvoření a implementace Katalogu služeb a procesů města Sokolov

Katalog služeb a procesů města Sokolov A. Popis současné praxe práce s procesy B. Vytvoření a implementace Katalogu služeb a procesů města Sokolov Katalog služeb a procesů města Sokolov Cílem je vytvořit a zavést do běžné praxe úřadu komplexní Katalog služeb a procesů města Sokolov. Součástí předmětu plnění je: A. Popis současné praxe práce s procesy

Více

Versiondog 2.1.1 Co je nového

Versiondog 2.1.1 Co je nového Versiondog 2.1.1 Co je nového Lukáš Rejfek, Pantek (CS) s.r.o. 11/2012 Strana 2 Úvod Nová verze produktu Versiondog 2.1.1 přináší oproti verzím 1.52.x mnoho nových funkčností i nové typy komponent, které

Více

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX.

VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové Sdílet projek ts y práv, I né PEX inf a.s orm. ace se správnými lidmi ve správný čas WWW.IPEX. VOIPEX Pavel Píštěk, strategie a nové projekty, Sdílet správné IPEX a.s. informace se správnými lidmi ve správný čas Byznys začíná komunikací Agenda 1. Cesta do Cloud služeb. 2. Přínos pro nás a naše zákazníky.

Více

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PAVEZA &EVEZA PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA & PRODUKTOVÉ PORTFOLIO ELEKTRONICKÝCH NÁSTROJŮ PRO SPRÁVU VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK PAVEZA / PAVEZA LIGHT Intranetová aplikace PAVEZA (a její odlehčenější verze PAVEZA LIGHT) jako velmi efektivní elektronický

Více

WebWalker www.webwalker.cz

WebWalker www.webwalker.cz WebWalker www.webwalker.cz Efektivní nástroj pro automatické testy webových aplikací Tester k vašim službám: WebWalker WebWalker je nástroj určený pro automatizované testování webových aplikací, který

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema Současný stav bez SINEMA Serveru Simatic NET V13 SNMP OPC server - Dlouhodobý monitoring sítě průmyslového Ethernetu / Profinetu

Více

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW

1.1. Správa a provozní podpora APV ROS, HW ROS a základního SW Příloha č. 4 - Specifikace a informace o předmětu veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je řízení projektu, správa a údržba programového vybavení pro informační systém Základní Registr osob (dále rovněž

Více

Zavedení e-learningu

Zavedení e-learningu Zavedení e-learningu Česká pojišťovna snižuje díky e-learningu náklady na školení svých pracovníků Přehled Země: Česká republika Odvětví: Bankovnictví a finance Profil zákazníka Česká pojišťovna a.s. je

Více

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní

Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní Moderní metody automatizace a hodnocení marketingových kampaní SAS CI Roadshow 2014 24/09/2014 Vít Stinka Agenda Představení společnosti Unicorn Systems Aliance Unicorn Systems a SAS Celkový koncept Customer

Více

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY

PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY PROVÁZÁNÍ ECM/DMS DO INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ STÁTNÍ A VEŘEJNÉ SPRÁVY SYSCOM SOFTWARE Firma vznikla vroce 1994. Zaměřuje se na dodávky komplexních služeb voblasti informačních technologií. Orientuje se zejména

Více

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb

Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Možnosti využití dat RÚIAN poskytovaných VDP pomocí webových služeb Ing. Radek Augustýn Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v.v.i. Zdiby Abstrakt V návaznosti na zpřístupnění dat Registru

Více

Specifikace. Odevzdání do 04. 12. 2010

Specifikace. Odevzdání do 04. 12. 2010 Automatické testování GUI Specifikace Pozor na rozsah dokument by měl mít cca 10 stran nemusíte rozebírat všechny funkční požadavky vybrat si a popsat detailněji jen ty nejdůležitější/nejzajímavě jší/nejzajímavější

Více

Testování software. Jaroslav Žáček

Testování software. Jaroslav Žáček Testování software Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Testování Obsáhlá disciplína, existuje spoustu pohledů Problém při nastavení míry kvality Kvalita: Schopnost objektu být

Více

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz

Ročníkový projekt. Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Ročníkový projekt Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz Cíle předmětů Vytvoření fungující aplikace, která splňuje definované požadavky Vyzkoušet si celý životní cyklus projektu - specifikace zadání, formování

Více

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis

icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis icc Next Generation atlantis Copyright 2011, atlantis Zaměření icc zdravotnická zařízení výrobní podniky instituce a samospráva jednotky až stovky agentů malé, střední a velké organizace kontextově zaměřený

Více

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema

SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě Siemens, s.r.o. 2015. Všechna práva vyhrazena. siemens.cz/sinema TIA na dosah SINEMA Server V13 Pro plně transparentní sítě siemens.cz/sinema SINEMA Server Vladimír Ševčík Promotér a konzultant Industrial Switches & Routers SCALANCE & RUGGEDCOM Siemens, s.r.o. Organizační

Více

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě.

POZVÁNKA NA KURZY. Literatura Ke všem kurzům jsou poskytovány metodické příručky pro školství v elektronické podobě. POZVÁNKA NA KURZY Dovolujeme si zaměstnance Vaší školy pozvat na bezplatná školení sponzorovaná firmou Microsoft, která se konají na naší škole. Tato nabídka se týká všech zaměstnanců školství pedagogů

Více

Metodika analýzy. Příloha č. 1

Metodika analýzy. Příloha č. 1 Metodika analýzy Příloha č. 1 Příloha č. 1 1 Účel dokumentu Dokument popisuje závaznou metodiku systémové analýzy, je upraven na míru pro prostředí Podniku. Dokument je provázán s Podnikovou analýzou,

Více

Portál úředníka. Lubomír Forejtek

Portál úředníka. Lubomír Forejtek Portál úředníka Lubomír Forejtek Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat 2 Portál úředníka aneb proč bych se měl o PÚ zajímat Sdílení informací a možnosti spolupráce v jediném prostředí 2 Portál

Více

Software pro analýzu energetických dat W1000

Software pro analýzu energetických dat W1000 Software pro analýzu energetických dat W1000 Data pro snadný život vašich zákazníků Manage energy better Mít správné informace ve správný čas je základem úspěchu každého snažení, tedy i řízení spotřeby

Více

Manažerský informační systém pro efektivní řízení zdravotnictví ve Středočeském kraji

Manažerský informační systém pro efektivní řízení zdravotnictví ve Středočeském kraji Manažerský informační systém pro efektivní řízení zdravotnictví ve Středočeském kraji Josef Vencovský ARBES Technologies, s. r. o. Michal Houštecký ARBES Technologies, s. r. o. Praha, 24. 5. 2013 www.arbes.com

Více

1. Integrační koncept

1. Integrační koncept Příloha č. 2: Technický popis integrace 1. Integrační koncept Z hlediska koncepčního budování Smart Administration na Magistrátu města Mostu je možno hovořit o potřebě integrace tří úrovní systémové architektury

Více

Administrační systém ústředen MD-110

Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 SAS MD-110 Administrační systém ústředen MD-110 Efektivní systém administrace poboček a parametrů ústředen Ericsson MD110 s přímou vazbou na telefonní seznam

Více

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica

Optimalizaci aplikací. Ing. Martin Pavlica Optimalizaci aplikací Ing. Martin Pavlica Vize: Aplikace v dnešním světě IT Ze všech částí IT jsou aplikace nejblíže businessu V elektronizovaném světě významným způsobem podporují business, ten se na

Více

CASE nástroje. Jaroslav Žáček

CASE nástroje. Jaroslav Žáček CASE nástroje Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Co znamená CASE? A CASE tool is a computer-based product aimed at supporting one or more software engineering activities within

Více

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků

vlastnosti Výsledkem sledování je: a) Využití aplikací b) Používání internetu c) Vytížení počítačů d) Operační systém e) Sledování tisků Program Aktivity propojuje prvky softwarového a personálního auditu, které jsou zaměřeny na optimalizaci firemních nákladů. Slouží ke zjištění efektivity využívání softwarového a hardwarového vybavení

Více

Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM

Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM Jaromír Jiroudek Lukáš Mikeska J + Consult Ernst & Young Zvýšení kvality IA s využitím nových technologií: Představení řešení IDEA - SymSure pro CCM Náplň setkání 1. Rychlý úvod do CCM/CPM 2. Představení

Více

T-Cars Fleet Management

T-Cars Fleet Management Elektronická správa vozového parku Provozovatel: Obsah 1. INFORMACE O SPOLEČNOSTI... 2 1.1 Základní údaje...2 1.2 Charakteristika...3 2. SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB... 3 2.1 Specifikace systému správy

Více

ARBES LEASING. www.arbes.com

ARBES LEASING. www.arbes.com ARBES LEASING Moderní modulární systém pro leasingové a úvěrové společnosti s vysokou mírou automatizace rutinních činností a maximální uživatelskou přívětivostí. www.arbes.com ARBES LEASING SOFTWAROVÉ

Více

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012

Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios. Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Vývoj SW pro mobilní zařízení s ios Petr Hruška, Skymia s.r.o. Teorie a praxe IP telefonie, 6.12.2012 Perspektiva 3 roky zkušeností s vývojem aplikací pro ios 1 rok vývoj pro Android desítky aplikací Obsah

Více

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014

PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 PROJEKT DIGITÁLNÍ MAPA VEŘEJNÉ SPRÁVY - ČÁST ÚZEMNĚ ANALYTICKÉ PODKLADY 24.7.2014 OBSAH PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ, OBSAH SOUČASNÝ STAV PŘEDSTAVENÍ FUNKCIONALIT DMG 4.2 PROJEKT DMVS, PRŮBĚH ZPRACOVÁNÍ,

Více

ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM. určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com

ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM. určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com ARBES ECM MODERNÍ SYSTÉM určený k digitalizaci, tvorbě, správě, sdílení a archivaci dokumentů a obsahu. www.arbes.com ARBES ECM ENTERPRISE CONTENT MANAGEMENT Poskytujeme služby v oblasti zavádění a rozvoje

Více

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz

Expresní analýza PLM. jako efektivní start implementace PLM. www.technodat.cz. jindrich.vitu@technodat.cz jako efektivní start implementace PLM www.technodat.cz jindrich.vitu@technodat.cz 1 úvod: definice, cíl a výstup analýzy 2 etapy expresní analýzy PLM 3 sběr dat a podkladů a jejich analýza 4 dokument Expresní

Více

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013

Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů. Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Řešení potřeb veřejné správy pomocí velkých i malých BI systémů Tomáš Jindřich Pavel Bobkov 19.9.2013 Agenda 1) Požadavky organizací veřejného sektoru 2) Porovnání standardních a specializovaných BI 3)

Více

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz

ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky. www.ids-scheer.cz ARIS Platform softwarová podpora řízení procesů Procesní ARIS laboratoř základ moderní výuky www.ids-scheer.cz Agenda Představení IDS Scheer ARIS Platform Scénáře možné spolupráce Vybudování komplexní

Více

Otevřená data ČSSZ: Přehledné informace dostupné všem, snadno a zdarma. Ing. Jiří Šunka Ing. Michaela Hendrychová. ISSS Hradec Králové, 5. 4.

Otevřená data ČSSZ: Přehledné informace dostupné všem, snadno a zdarma. Ing. Jiří Šunka Ing. Michaela Hendrychová. ISSS Hradec Králové, 5. 4. Otevřená data ČSSZ: Přehledné informace dostupné všem, snadno a zdarma ISSS Hradec Králové, 5. 4. 2016 Ing. Jiří Šunka Ing. Michaela Hendrychová Obsah 1. Představení ČSSZ 2. Proces publikace otevřených

Více

Řešení ochrany databázových dat

Řešení ochrany databázových dat Řešení ochrany databázových dat Projekt Raiffeisenbank CZ Aleš Tumpach CISA April 25, 2016 Pokud dojde k bezpečnostnímu incidentu, informace v databázi jsou nejčastějším cílem útoku WHY? % of Records Breached

Více

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka.

MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) Požadavky zákazníka. MYBIZ - Řešení pro zpřístupnění dat ze stávajících aplikací na mobilních zařízeních (Mobilize your business!) IT SYSTEMS a.s. Mnoho společností má implementovány aplikace, které byly vyvíjeny (případně

Více

Správa projektového portfolia v systému ADVANTA

Správa projektového portfolia v systému ADVANTA Správa projektového portfolia v systému ADVANTA Prezentace pro top management společnosti http://www.advanta-group.cz Prezentace v bodech Představení společnosti KOMIX Představení systému ADVANTA Přínosy

Více

Profitabilita klienta v kontextu Performance management

Profitabilita klienta v kontextu Performance management IBM Technical specialist team Pre Sale 26/10/2010 Profitabilita klienta v kontextu Performance management Co všechno řadíme do PM? Automatická data Běžný reporting Pokročilé statistické modely Včera What

Více

2013 IBM Corporation

2013 IBM Corporation 2013 IBM Corporation Connections v praxi Jak vypadá nasazení Social software v praxi MICHAL HOLOUBEK Social Business konzultant, oxy Online, s.r.o. 2013 IBM Corporation Agenda Úvod Zadání a specifikace

Více

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách

Prezentace CRMplus. Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Prezentace CRMplus Téma: CRMplus jako nástroj pro kontrolu a vyhodnocení rozpracovanosti dílů na zakázkách Obsah prezentace Představení společnosti Technodat Develop, s.r.o. CRMplus základní charakteristika

Více

FlowMon novinky. Představení FlowMon verze 5.0. Petr Špringl springl@invea.cz

FlowMon novinky. Představení FlowMon verze 5.0. Petr Špringl springl@invea.cz FlowMon novinky Představení FlowMon verze 5.0 Petr Špringl springl@invea.cz Agenda Historická exkurze kdy a jak řešení FlowMon začínalo kam se řešení FlowMon posunulo FlowMon 4.x novinky z posledních měsíců

Více

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek

Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek Elektronická podatelna a výpravna České správy sociálního zabezpečení v návaznosti na systém datových schránek 8.4.2013 Internet ve státní správě a samosprávě Hradec Králové Petr Oplátek, Simona Rákosová

Více

Implementace IPv6. Plán migrace. Příloha č. 1 Migrační plán. NÁZEV ZKRÁCENĚ IPv6. ředitel CEO. IT úsek IT CEO DATE 22.4.2015 VERSION V1.

Implementace IPv6. Plán migrace. Příloha č. 1 Migrační plán. NÁZEV ZKRÁCENĚ IPv6. ředitel CEO. IT úsek IT CEO DATE 22.4.2015 VERSION V1. Příloha č. 1 Migrační plán Implementace IPv6 Plán migrace HLAVIČKA NÁZEV ZKRÁCENĚ IPv6 CEO IT CEO ředitel IT úsek DATE 22.4.2015 VERSION V1.0 HISTORIE ZMĚN datum verze autor popis 01.01.2015 V1.0 ITM Vytvoření

Více

SW podpora projektového řízení

SW podpora projektového řízení Browser MS-Project SW podpora projektového řízení Společnost appcore s.r.o. nabízí služby v oblastech systémové integrace, softwarové integrace a řízení organizace. Veškeré služby naší společnosti jsou

Více

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016

Elektronická evidence tržeb. P r a h a 2. srpna 2016 Elektronická evidence tržeb P r a h a 2. srpna 2016 Agenda 1. Úvod 2. Zákon o evidenci tržeb a prováděcí předpisy 3. Technická dokumentace 4. Testovací prostředí (Playground) 5. Diskuse Zákon o evidenci

Více

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury

Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Alternativy k SAP HANA appliance? Představení možnosti TDI a cloudové infrastruktury Jiří Vrbický Senior Architekt 10. září 2015 Infrastruktura pro SAP HANA Možnosti zajištění infrastruktury pro SAP HANA:

Více

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech:

PRODEJ Prodej je pochopitelně základní funkcí pokladního systému. Systému MERCATOR umožňuje prodej realizovat ve 3 režimech: MERCATOR Moderní pokladní systém od společnosti SICONET a.s. Co je MERCATOR MERCATOR je PC pokladní systém určený především maloobchodním a velkoobchodním prodejnám společností, jejichž podnikovým systémem

Více

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček

Architektury Informačních systémů. Jaroslav Žáček Architektury Informačních systémů Jaroslav Žáček jaroslav.zacek@osu.cz http://www1.osu.cz/~zacek/ Nutné pojmy Co je to informační systém? Jaké oblasti zahrnuje? Jaká je vazba IS na podnikovou strategii?

Více

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR

Microsoft SharePoint Portal Server 2003. Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Microsoft SharePoint Portal Server 2003 Zvýšená týmová produktivita a úspora času při správě dokumentů ve společnosti Makro Cash & Carry ČR Přehled Země: Česká republika Odvětví: Velkoobchod Profil zákazníka

Více

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015

Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Microsoft Day Dačice - Rok informatiky 10.-12.2015 Jaromír Látal 1 Portálové řešení v bezpečí Sentinelu Portál úředníka Portál občana Portál pro radu a zastupitelstvo Portál zřizovaných organizací Portál

Více

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS

Vývoj informačních systémů. Obecně o IS Vývoj informačních systémů Obecně o IS Informační systém Informační systém je propojení informačních technologií a lidských aktivit směřující k zajištění podpory procesů v organizaci. V širším slova smyslu

Více

DATOVÁ ARCHIVACE. Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA. Štěpán Bouda Business Consultant

DATOVÁ ARCHIVACE. Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA. Štěpán Bouda Business Consultant DATOVÁ ARCHIVACE Principy datové archivace a její výhody při migraci na SAP HANA Štěpán Bouda Business Consultant stepan.bouda@sabris.com KVÍZ Kdo uvažuje o migraci ERP na Suite on SAP HANA? Kdo uvažuje

Více

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o.

Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Workshop SAP GRC AC - 18.6.2009 Představení SAP GRC Access Control Josef Piňos, CONSIT s.r.o. Představení SAP GRC Access Control Aplikace SAP GRC AC se obsluhuje v prostředí SAP Portál. Technicky se jedná

Více

Business Intelligence

Business Intelligence Business Intelligence Josef Mlnařík ISSS Hradec Králové 7.4.2008 Obsah Co je Oracle Business Intelligence? Definice, Od dat k informacím, Nástroj pro operativní řízení, Integrace informací, Jednotná platforma

Více