Mzdy, personalistika a pracovní právo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mzdy, personalistika a pracovní právo"

Transkript

1 V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO 3 33 SOFT SKILLS Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku vzdělávacích kurzů a seminářů na první čtyři měsíce roku Rozhodli jsme se, že vás o produktové nabídce budeme informovat častěji tj. 3x v roce tzv. čtyřměsíčníkem. Tuto formu jsme zvolili z důvodu větší pružnosti naší i vaší a možnosti zachytit co možná nejvíce poznatků, ale i zákonů, vyhlášek, různých podmínek a změn. V první části brožury najdete odborné kurzy a semináře se mzdovou a personální problematikou, stejně jako právní kurzy pro tuto oblast vzdělávání. Ve druhé části si vám dovolujeme nabídnout spektrum kurzů a seminářů z oblasti soft skills, o kterých si myslíme, že se vám budou hodit. Dovolte nám, abychom vám v novém roce 2014 popřáli hodně štěstí v pracovním i soukromém životě. Váš VOX 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 Tel.: M:

3 LEDEN 2014 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD N OVELA Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce Získáte aktuální přehled změn ve mzdové oblasti. Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI: Doba určitá 39 ZP přestávky na oddech souvislosti pracovněprávní oblasti s novým občanským zákoníkem další změny v zákoníku práce minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2014 vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění. ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB: Uplatnění srážkové daně u DPP do Kč bez prohlášení maximální hranice pro odpočet darů, další příjmy od daně osvobozené daňoví nerezidenti a daňové přiznání. ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ: Nové redukční hranice pro rok 2014 další změny v nemocenském pojištění nemocenské od 15. kalendářního dne předávání dat elektronicky WREP, datové schránky, elektronický podpis. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ: Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu. ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ: Maximální vyměřovací základ odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění parametrické změny minimální vyměřovací základ, minimální pojistné. ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ NA BUDOUCÍ POVOLÁ- NÍ: Přerušené studium z důvodu těhotenství a mateřství studium jazykových kurzů již není přípravou na budoucí povolání. DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ: Odvod pojistného další povinnosti zaměstnavatelů opravy chyb. Doplňkové penzijní spoření pojem předdůchod. ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY OD : Nezabavitelná částka pro rok 2014 pojem čistá mzda postup při provádění exekučních srážek, srážky na základě dohody dle 2045 zákona č. 89/2012 Sb., postup při insolvenční exekuci, důležité změny v insolvenčním zákoně do posuzování vyživovaných dětí v souvislosti s exekucí. SKarty karta sociálních systémů s dopadem do mzdové oblasti zrušení skaret k ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS. VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY: Jejich úhrada, upozornění na nejdůležitější změny v pracovnělékařské péči vyhláška 79/2013 Sb. vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ. DALŠÍ ZMĚNY OD ROKU 2014 např. zvýšení stravného. Dotazy a diskuze. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 3

4 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO LEDEN 2014 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI PRAKTICKÉ ZPŮSOBY KOMUNIKACE S FINANČNÍMI ÚŘADY, SPRÁVOU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI N OVINKA :00 14:00 Pro skupinu uživatelů elektronické komunikace, kteří nemají stálou podporu profesionálem informačních technologií, jejich spisová služba není příliš rozsáhlá a ani není řešena elektronickým systémem, přesto se potřebují vypořádat s problematikou tohoto způsobu komunikace s orgány veřejné moci. Cílem semináře je vysvětlit základní pojmy z oblasti elektronické komunikace s orgány veřejné moci. Objasnit principy a postupy při využívání elektronických podpisů. Připomenout základní pravidla platná pro datové schránky. Ing. Pavel Komrska (IT specialista, certifi kovaný účetní) ÚVOD: Strukturovaná a nestrukturovaná data formát XML formát CSV. ELEKTRONICKÝ PODPIS: Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu integrita, identifi kace a nepopiratelnost důvěrnost, autorizace a autenticita praxe. DATOVÉ SCHRÁNKY: Základní pravidla zpřístupnění, přístup, způsoby přihlašování, zrušení autorizovaná konverze systém základních registrů. OSTATNÍ ZPŮSOBY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE S ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI: S fi nančními a celními úřady s ČSSZ se zdravotními pojišťovnami. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNICKÉ PROFESE REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ R EKODIFIKACE Srozumitelnou formou seznámit s podstatnými změnami, které přináší nový občanský zákoník a to jak terminologickými, tak zejména věcnými. Prostor bude věnován také změnám v obchodním právu v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNĚ: Východiska nové úpravy, vznik a dopady na jiné předpisy. Obecná část rodinné právo dědické právo vlastnictví a jiná věcná práva závazkové právo náhrada škody. Účastníci semináře obdrží ÚZ 900 Nový občanský zákoník. Předpokladem aktivní účasti je praktická znalost základů práce na počítači a notebook s instalovaným operačním systémem Windows, který si, prosím, přineste s sebou. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 4

5 LEDEN 2014 CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2014 VÝKLAD S PŘÍKLADY Z KAŽDODENNÍ PRAXE :00 13:00 Pro účetní, mzdové účetní, personalisty, auditory, právníky, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky, jednatele a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou v praxi setkávají. Upozornit na praktické problémy a pravidla platná pro rok JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců jednotlivé druhy cestovních náhrad problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.) paušalizace cestovních náhrad poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci právní úprava závodního stravování diskuze otázky a odpovědi. Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO LEDEN 2014 PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PRAXE V ROCE 2014 NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI K B RNO R EKODIFIKACE MÍSTO BUDOVA ŠUMAVSKÁ, Šumavská 31, BRNO, zasedací místnost v 6. patře Všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům a řídícím pracovníkům. Seminář bude zaměřen na novinky v oblasti pracovního práva v roce 2014 ve vazbě na novelizaci zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Pozornost bude rovněž věnována dvěma zcela novým zákonům, které nabývají účinnosti dnem Jsou jimi nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) ÚVOD DO PROBLEMATIKY. AKTUÁLNÍ SROV- NÁNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ K NO- VÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PLATNÉMU OD NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE K : Základní zásady pracovněprávních vztahů nová právní terminologie vztah zákoníku práce a nového občanského zákoníku výkladová pravidla zákoníku práce a postavení zaměstnance platnost právních jednání kolektivní smlouvy v roce 2014 odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy právní postavení zaměstnance do 16 let věku problematika postoupení pohledávek a zápočtu v pracovním právu vnitřní předpis zaměstnavatele počítání dob zástavní právo v pracovněprávních vztazích. NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI K STATUTÁRNÍ ORGÁN VE FIRMĚ PO : Nová úprava souběhu funkce člena statutárního orgánu s pracovněprávním vztahem zákon o obchodních korporacích. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 6

7 LEDEN 2014 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO JAK NA MZDY A PLATY V ROCE 2014 VOLNÝ CYKLUS a 2. den, 3. den 09:00 14:00 N OVELA c y k l u s 3 seminářů MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Seznámit účastníky s aktuálním stavem předpisů a postupy pro jejich aplikaci v praxi. Řešení praktických příkladů. Irena Jindrová (daňová metodička) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP vedoucí oddělení podpory služeb klientům) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2014 JUDr. František Vlasák 2. seminář DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 JUDr. Helena Pelikánová JUDr. Roman Lang, Ph.D. 3. seminář ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOS- TI V ROCE 2014 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2013 Irena Jindrová Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH 7

8 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO LEDEN 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE SEMINÁŘ N OVELA 1 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Mzdovým účetním, personalistům, pracovníkům ekonomických útvarů, kteří řeší tuto problematiku, malým zaměstnavatelům, osobám samostatně výdělečně činným. Seznámit účastníky s aktuálním stavem předpisů a postupy pro jejich aplikaci v praxi. Řešení praktických příkladů. JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) 09:00 12:30 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 JUDr. František Vlasák ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ: Okruh osob účastných nemocenského pojištění podmínky účasti na pojištění účast na nemocenském pojištění osob činných na základě dohody o provedení práce. DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ: Nemocenské peněžitá pomoc v mateřství ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE: Přihlašování a odhlašování zaměstnanců vedení evidence povinnosti související s dávkami NP. VÝPLATA DÁVEK: Uplatňování nároku výpočet dávek výplata dávky předávání informací mezi zaměstnavatelem a OSSZ. POVINNOSTI PRÁCE NESCHOPNÉHO: Režim práce neschopného pojištěnce povolování vycházek kontrola zaměstnavatelem a OSSZ. 13:00 16:00 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V RO- CE 2014 Ing. Marta Ženíšková Poplatníci pojistného změny od zvláštní lhůty pro odvod pojistného výjimky v započitatelnosti příjmů účast na důchodovém spoření příjem pouze v nepeněžní formě odpočet poloviny náhrady mzdy a malí zaměstnavatelé přeplatky na pojistném maximální vyměřovací základ nulové přehledy promíjení penále pokuty uchovávání dokladů EU výklady a soudní rozhodnutí. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 LEDEN 2014 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE SEMINÁŘ N OVELA 2 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Již zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Znalost aktuálních předpisů a předpoklad pro jejich aplikaci v praxi. JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP vedoucí oddělení podpory služeb klientům) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) 09:00 13:00 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 JUDr. Helena Pelikánová JUDr. Roman Lang, Ph.D. Dávky důchodového pojištění a jejich výše od vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2014 vliv účasti na důchodovém spoření (II. pilíř) a doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) na dávky poskytované ze systému důchodového pojištění (I. pilíř) předdůchod. Povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2014 vedení podkladové evidence a vedení ELDP (vzorové příklady) součinnost zaměstnavatelů při uplatnění nároku na důchod možnost volby zápočtu vyloučených dob před příjmem v rámci uplatněné žádosti o důchod (tiskopis využívaný pro tyto účely) ohlašovací povinnost při zaměstnávání poživatelů předčasného starobního důchodu. 14:00 16:00 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 Jitka Luciani Základní témata veřejného zdravotního pojištění: Osobní rozsah plátci pojistného vyměřovací základ cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění EU legislativa pro oblast zdravotního pojištění. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO LEDEN 2014 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2014 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK SEMINÁŘ :00 14:00 N OVELA 3 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Pro účetní a mzdové účetní. Znalost aktuálních předpisů a předpoklad pro jejich aplikaci v praxi. Irena Jindrová (daňová metodička) VYPOŘÁDÁNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI U PO- PLATNÍKA S PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI: Způsob vypořádání celoroční daňové povinnosti u zaměstnance výhody ročního zúčtování daňových záloh kdo a v jakých případech je povinen podávat daňové přiznání zaměstnanec s příjmy od více zaměstnavatelů souběžně poplatník, daňový nerezident s příjmy ze závislé činnosti a roční zúčtování povinnosti zaměstnavatele po skončení zdaňovacího období daňový režim při dodatečném podepsání Prohlášení. ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ: Zavedení jednotné sazby daně zvýšení slev na dani majících vazbu na osobu poplatníka a daňového zvýhodnění na dítě úprava základu daně ve vazbě na pojistné placené poplatníkem a pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel za zaměstnance superhrubá mzda povinnost podávání daňového přiznání. NEPENĚŽNÍ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ: Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům příjmy zaměstnanců spočívající v cenovém rozdílu zaměstnanecké benefi ty. VÝPOČET DAŇOVÉ ZÁLOHY Z MĚSÍČNÍ MZDY: Slevy na dani podle 35ba zákona daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy podmínky a způsob prokazování nároku na vyživované děti ve společné domácnosti soustavná příprava na budoucí povolání. NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ PODLE 15 ZÁKONA (ROČNÍ): Dary úroky z úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů penzijní připojištění soukromé životní pojištění členské příspěvky úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. TISKOPISY PŘEDKLÁDANÉ FÚ. ZMĚNY ZÁKONA PRO ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 LEDEN ÚNOR 2014 BOZP ZMĚNY V LEGISLATIVĚ, NOVÉ POVINNOSTI ZAMĚST- NAVATELE V ROCE 2014 PRVNÍ ZKUŠENOSTI S LÉKAŘSKÝMI PROHLÍDKAMI ZAMĚSTNANCŮ N OVELA MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PRAXE A NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU WORKSHOP R EKODIFIKACE :00 14:00 Pracovníkům, kteří se podílí na udržování a zlepšování úrovně BOZP ve fi rmách a organizacích, tj. zejména pro manažery, úředníky, personalisty, bezpečnostní techniky a další pracovníky, kteří mají vazbu na oblast BOZP. Seznámit s hlavními právními požadavky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předání některých praktických příkladů a vzorů jak implementovat požadavky v praxi. Přehledný výklad ke změnám v legislativě k a odborný výklad k odborně způsobilým osobám v plnění úkolů v prevenci rizik. Poskytovatelé pracovnělékařských služeb první praktické zkušenosti s lékařskými prohlídkami a službami poskytovanými podle nových právních předpisů. Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifi kovaný specialista BOZP) Úvod do problematiky BOZP novinky v právních požadavcích srovnání nových právních požadavků pro BOZP s dříve platnou úpravou první zkušenosti s novým způsobem zajišťování lékařských prohlídek zaměstnanců metodika hodnocení a řízení rizik řešení pracovních úrazů. Zodpovězení otázek: Kdo může školit zaměstnance a VZ v oblasti BOZP kdo řeší přidělování OOPP kdo zpracovává a schvaluje bezpečnostní předpisy. Hlavní zásady pro provoz služebních vozidel doporučení jak prakticky realizovat ustanovení právních předpisů v podnicích a organizacích diskuze a zodpovězení doplňujících otázek. KÓD: Všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům a řídícím manažerům. Osou workshopu bude úzké propojení konkrétních ustanovení zákoníku práce a nového občanského zákoníku s praktickými příklady z praxe. Důraz je kladen na aktivní zapojení všech účastníků setkání s možností vzájemného předání si zkušeností z oblasti pracovněprávních vztahů. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) ÚVOD DO PROBLEMATIKY. NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE K : Základní zásady pracovněprávních vztahů nová právní terminologie vztah zákoníku práce a nového občanského zákoníku výkladová pravidla zákoníku práce a postavení zaměstnance platnost právních jednání kolektivní smlouvy v roce 2014 odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy právní postavení zaměstnance do 16 let věku problematika postoupení pohledávek a zápočtu v pracovním právu vnitřní předpis zaměstnavatele počítání dob zástavní právo v pracovněprávních vztazích. NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI K AKTUÁLNÍ SROVNÁNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍ- KU PLATNÉMU OD STATUTÁRNÍ ORGÁN VE FIRMĚ PO : Nová úprava souběhu funkce člena statutárního orgánu s pracovněprávním vztahem zákon o obchodních korporacích. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ÚNOR 2014 PORUŠOVÁNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE ANEB JAK PŘEDEJÍT PŘÍPADNÉMU POSTIHU ZE STRANY ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE R EKODIFIKACE :00 14:00 Všem zaměstnavatelům, kteří se v praxi setkávají s aplikací zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům, advokátům. Po absolvování semináře budou účastníci vědět, kde dochází k nejčastějším pochybením a jak se jich v oblasti porušování pracovněprávních předpisů vyvarovat, případně tuto možnost výrazně zmenšit a tím se vyhnout následnému sankcionování. Získají přehled o základních novinkách z oblasti občanského zákoníku, které souvisí s uvedenou problematikou a budou seznámeni s aktuální situací ohledně novel předpisů o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce. Speciální pozornost bude věnována problematice nelegální práce a jejího zjišťování. Mgr. Petr Kieler (vedoucí právního odboru OIP pro hl. m. Prahu) JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) Správní delikty vznikající při vzniku, změnách a zániku pracovního poměru, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti umožnění výkonu nelegální práce sankční směrnice porušování povinností na úseku rovného zacházení z pohledu zákoníku práce a zákazu diskriminace neuzavření písemné formy a její důsledky rovné zacházení z pohledu zákoníku práce a zákazu diskriminace z pohledu zákona o zaměstnanosti správní delikty na úseku odměňování porušení povinností na úseku pracovní doby správní delikty v oblasti agenturního zaměstnávání z pohledu zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti nelegální zaměstnávání oznamovací povinnosti dle zákona o zaměstnanosti a jejich porušení zánik odpovědnosti za správní delikt dle zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti příkaz a rozhodnutí ve věci spáchání správního deliktu práva a povinnosti v rámci správního řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu výše pokuty, její přiměřenost a majetkové poměry v návaznosti na judikaturu Nejvyššího správního soudu. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13 ÚNOR 2014 ZMĚNY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU: RODINNÉ PRÁVO VE VZTAHU K PODNIKATELI, ZÁVAZKY Z DELIKTŮ, NEKALÁ SOUTĚŽ A TRESTNĚPRÁVNÍ DOSAH MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO VÝKON FUNKCE STATUTÁRA V ROCE 2014 R EKODIFIKACE Seminář bude veden pro nejširší okruh zájemců bez nutnosti znalosti konkrétní právní regulace a je určen především zájemcům z řad široké podnikatelské veřejnosti, majitelům fi rem živnostníkům, střednímu a vrcholovému managementu. Seznámit účastníky s nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník (NOZ) přináší nejen ve vztahu k podnikání. Upozornit na rozdíly mezi podobou občanského zákoníku do konce roku 2013 a úpravou účinnou od Seminář upozorní na rozdíly ve stávající úpravě odpovědnosti za škodu a za bezdůvodné obohacení ve vztahu k úpravě závazků z deliktů podle NOZ včetně trestněprávního dosahu a na změny v úpravě rodinného práva ve vztahu k rodinnému podniku. Účastníci budou seznámeni rovněž s úpravou zneužití a omezení soutěže a to včetně problematiky nekalé soutěže. Mgr. Tomáš Matějík (advokát AK ROTT s.r.o. s dlouholetou praxí asistenta soudce Nejvyššího soudu ČR) JUDr. Ing. Ivan Rott (advokát AK ROTT s.r.o., insolvenční správce, člen Asociace insolvenčních správců) Závazky z deliktů rozsah majetkové a nemajetkové újmy povinnost nahradit škodu způsob a rozsah náhrady zneužití a omezení soutěže nekalá soutěž závazky z jiných právních důvodů bezdůvodné obohacení nepřikázané jednatelství upotřebení cizí věci k prospěchu jiného rodinné právo manželství práva a povinnosti manželů následky zániku manželství aj :00 14:00 Seminář je určen pracovníkům HR oddělení, manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, členům statutárních orgánů právnických osob, tj. zejména členům představenstva akciových společností, jednatelům společností s ručením omezeným, a dále členům dozorčích rad. Účastníci semináře se seznámí s aktuálními problémy vyplývajícími z právní úpravy a současné judikatury NS ČR, které mohou postihnout manažery při výkonu jejich funkce. Seminář se zaměří také na změny, které přináší účinnost nové právní úpravy soukromého práva. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, partner advokátní kanceláře PRK Partners) ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI FUNKCÍ STATU- TÁRNÍHO ORGÁNU A MANAŽERA / VEDOU- CÍHO ZAMĚSTNANCE: Vznik, obsah a ukončení funkcí odpovědnost statutárních orgánů a manažerů konkurenční jednání obou funkcí odměňování obou funkcí. SOUBĚH FUNKCÍ: Paralelní výkon funkce statutárního orgánu a manažerské funkce (typicky generálního ředitele) vysvětlení rizik souběhu možnosti překlopení stávajících souběhů do jediné smlouvy o výkonu funkce, a to při maximálním zachování ochrany pro manažery. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ÚNOR 2014 ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU DANÍ V ROCE 2014 KDY JE POSKYTNUTÍ BENEFITŮ PRO ZAMĚSTNAVATELE I ZAMĚSTNANCE VÝHODNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÁ MZDA :00 13:30 Seznámení posluchačů s problematikou zaměstnaneckých výhod (benefi tů) z pohledu daní. Budou nastíněny možnosti tak, aby poskytnutí benefi tu bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná mzda. RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce) Nastínění možností při poskytování výhod zaměstnancům z hlediska daně z příjmů a dopadu na peněžní prostředky zaměstnavatele a zaměstnance benefi ty z pohledu zákona o daních z příjmů (plnění, která nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozená), pohled zaměstnance i zaměstnavatele vymezení vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění a jeho vliv při poskytování benefi tů zaměstnancům rozbor nejčastějších zaměstnaneckých výhod s vysvětlením daňového a fi nančního dopadu, srovnání aktuálních možností oproti úpravě v předchozích obdobích promítnutí poskytování zaměstnaneckých benefi tů v účetnictví zaměstnavatele, vazba na jiné daně (DPH, silniční daň). Při výkladu budou zdůrazněny aktuální novinky v legislativě roku 2014 oproti předchozímu stavu. Podkladové materiály a občerstvení na všech kurzech společnosti 1. VOX a.s. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 ÚNOR 2014 MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM VOLNÝ CYKLUS MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO c y k l u s 5 seminářů 1. seminář ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁ- VU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Mgr. Vladimír Černý, Ing. Marie Hajšmanová Pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí. Získat ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) SE SKLÁDÁ Z PĚTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 2. seminář NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDA- JŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI Ing. Marie Hajšmanová 3. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vlasta Nováčková 4. seminář POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠ- TĚNÍ Vlasta Nováčková 5. seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Ing. Marie Hajšmanová Na konci výuky TEST IES (včetně praktického výpočtu mzdy, cestovních náhrad, srážek ze mzdy apod.) Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifi kát IES) 15

16 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ÚNOR 2014 ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 1. SEMINÁŘ NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI 2. SEMINÁŘ Umět se orientovat v pracovním právu a povinnostech zaměstnavatele týkajících se pracovněprávních vztahů zaměstnance a zaměstnavatele. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) 09:00 12:00 Mgr. Vladimír Černý PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (PPV): Povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu prvního zaměstnance druhy PPV, jejich navázání, změny a ukončení zákaz výpovědi povinnosti při ukončení PPV. NÁROKY PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO PO- MĚRU: Odstupné nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru potvrzení o zaměstnání. PRACOVNÍ DOBA: Základní pravidla a rozvrh pracovní doby problematika přestávek v práci evidence konto pracovní doby a další nerovnoměrné rozvržení. 13:00 16:00 Ing. Marie Hajšmanová ODMĚNA ZA PRÁCI: Základní formy odměňování za práci kategorizace mezd vnitřní mzdový předpis minimální mzda zaručená mzda stanovení mzdy mzdové složky náhradní volno za práci přesčas a ve svátek odměna za pracovní pohotovost příplatky. SRÁŽKY ZE MZDY: Dohody o srážkách ze mzdy pořadí srážek životní minimum nezabavitelné minimum exekuce. VÝPLATA MZDY: Splatnost mzdy stanovení výplatního termínu splatnost mzdy ve zvláštních případech uspokojení nároků prodlení a jeho důsledky úroky z prodlení. KÓD: Prakticky znát problematiku náhrad mezd a náhrad výdajů poskytovaných zasměstnanci. Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) NÁHRADY VÝDAJŮ POSKYTOVANÝCH ZA- MĚSTNANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A JEHO POUŽITÍ: Rozhodné období formy průměrného výdělku pravděpodobný výdělek použití průměrného výdělku. NÁHRADA MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI: Podmínky pro nárok na náhradu mzdy redukovaný průměrný výdělek pro náhradu náhrada mzdy vliv pracovní doby na náhradu mzdy souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci. DOVOLENÁ: Dovolená za kalendářní rok dovolená za odpracované dny výměra a krácení dovolené čerpání dovolené náhrada za dovolenou. PŘEKÁŽKY V PRÁCI: Překážky v práci na straně zaměstnance překážky v práci na straně zaměstnavatele. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 ÚNOR 2014 NOVÁ ÚPRAVA POSTAVENÍ ČLENŮ ORGÁNŮ OBCHODNÍ KORPORACE MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VE SVĚTLE NOVÉHO ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 3. SEMINÁŘ R EKODIFIKACE :00 13:00 Seminář je určen zejména členům statutárních orgánů společností a manažerům. Seznámení účastníků s nejdůležitějšími změnami v oblasti corporate governance představenými novým zákonem o obchodních korporacích (NOZ) a upozornění na praktické dopady těchto změn. Seminář se bude věnovat především změnám v právní úpravě postavení, výkonu funkce, odpovědnosti a (dis-) kvalifi kačních předpokladů členů (statutárních) orgánů obchodních korporací. JUDr. Vladimír Čížek (advokát, spolupracující s AK Schönherr s.r.o) Koncepce struktury orgánu obchodní korporace vnitřní rozdělení působnosti, pověření, udělování plných mocí apod. základní principy korporačního práva z NOZ (refl exní škoda, korporátní loajalita apod.) kvalifi kační předpoklady/diskvalifi kace statutárního orgánu obchodní korporace péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku smlouva o výkonu funkce upozornění na nutnost revize/změny a nové požadavky Pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců a mají již o této oblasti základní povědomí. Prakticky znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti nemocenského pojištění. Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ: Aktuální legislastiva účast na NP okruh pojištěných osob vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců přerušení účasti na NP podmínky nároku na dávky NP druhy dávek, jejich výpočet a výplata uplatnění nároku na dávky společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek) povinnosti zaměstnavatelů v NP příklady. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ÚNOR 2014 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 4. SEMINÁŘ DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 5. SEMINÁŘ Prakticky znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti SZ, ZP a DP. Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Právní úprava SP poplatníci pojistného na SP vyměřovací základ a výpočet výše pojistného splatnost a odvod pojistného povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP příklady. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP vyměřovací základ rozhodné období a sazby pojistného splatnost a odvod pojistného cizinci ve zdravotním pojištění příklady. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ: Rozsah působnosti účast na DP včetně okruhu pojištěných osob doba pojištění a náhradní doba pojištění výpočtový základ rozhodné období výpočet důchodu druhy důchodů ELDP povinnosti zaměstnavatelů v DP příklady. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. Prakticky se orientovat v oblasti daně z příjmů FO ze závislé činnosti, vybírání záloh a ročním zúčtování záloh na daň. Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) DAŇ Z PŘÍJMŮ: Základní zásady daně z příjmů fyzických osob dílčí základy daně stanovení základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vztah daně z příjmů k zákonům o pojistném na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanecké benefi ty zálohy na daň a zvláštní sazba daně slevy na dani, daňové zvýhodnění. VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI: Vybírání záloh na daň a zvláštní sazby daně prohlášení k dani vybírání záloh na daň v příkladech. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ: Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a způsob jejich prokazování roční zúčtování záloh na daň v příkladech odpovědnost a povinnosti plátců daně. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 ÚNOR 2014 ZAMĚSTNAVATELÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PO (WORKSHOP) ROZBOR A ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH SITUACÍ PŘI PLACENÍ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PO N OVINKA MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ZÁKON O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6. seminář z 1. modulu VOLNÉHO CYKLU DAŇOVÝ PROFESIONÁL :00 13:00 Pro mzdové účetní, ekonomy, daňové poradce, pracovníky SW fi rem zpracovávajících mzdy. Zajištění správného placení pojistného a plnění zákonných povinností ve zdravotním pojištění a bezproblémového kontaktu zaměstnavatele se zdravotními pojišťovnami :00 12:00 JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) ZÁKON O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Ing. Antonín Daněk (odborník na zdravotní pojištění, lektorská a publikační činnost) Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2013 změny k správný postup při placení pojistného formou příkladů (minimální vyměřovací základ, souběžné příjmy, zaměstnání po část měsíce aj.) rozbor a řešení složitých situací z praxe (např. nemoc, neplacené volno a neomluvená absence, neplatné rozvázání pracovního poměru, příjmy zúčtované po skončení zaměstnání, členové statutárních orgánů, zaměstnávání uchazečů o zaměstnání aj.) jak s dohodami ve zdravotním pojištění po zvláštnosti státních kategorií (přihlašování a odhlašování, osoby pečující o děti) specifi cká plnění (ne)zahrnovaná do vyměřovacího základu návaznost na související právní úpravu (z. č. 586/1992 Sb., z. č. 187/2006 Sb., z. č. 262/2006 Sb., z. č. 117/1995 Sb.) zaměstnavatelé a Evropská unie co přinese ve zdravotním pojištění Jednotné inkasní místo od zodpovězení dotazů. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ÚNOR 2014 ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 7. seminář z 1. modulu VOLNÉHO CYKLU DAŇOVÝ PROFESIONÁL ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZÁVISLÁ ČINNOST 8. seminář z 1. modulu VOLNÉHO CYKLU DAŇOVÝ PROFESIONÁL :00 16:30 JUDr. Ludmila Trnková (MZ ČR legislativní odbor) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) :00 13:00 Irena Jindrová (daňová metodička) ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZÁVISLÁ ČIN- NOST 09:00 14:00 ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZ- PEČENÍ Ing. Marta Ženíšková 14:30 16:30 ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ JUDr. Ludmila Trnková KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Strana 1 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému) 1.4

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Obsah... III Předmluva... XVII Seznam zkratek...xviii. Díl 1 Pracovnělékařská služba

Obsah. Obsah... III Předmluva... XVII Seznam zkratek...xviii. Díl 1 Pracovnělékařská služba Obsah Obsah............................................................................... III Předmluva........................................................................ XVII Seznam zkratek...................................................................xviii

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. pořádá. dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty. MZDY v roce 2011. který se uskuteční SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO pořádá dvoudenní seminář pro mzdové účetní a personalisty MZDY v roce 2011 který se uskuteční ve dnech 17. a 18. února 2011 v budově SVŠE Znojmo, Loucká 21 Součástí

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Obsah. Předmluva... XVII Seznam zkratek... XVIII. Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah Předmluva....................................................................... XVII Seznam zkratek.................................................................. XVIII DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I.

FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. FINANČNÍ ŘÍZENÍ Z HLEDISKA ÚČETNÍ EVIDENCE MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ I. MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví představuje účetnickou agendu související se zaměstnáváním pracovníků účetní jednotky. Zahrnuje personální

Více

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2.

2.2.6.8 Obsah potvrzení o zaměstnání a některých dalších potvrzení 57 2.2.6.9 Nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru 59 2.2. OBSAH 1. OSOBNÍ A MZDOVÁ AGENDA 13 1.1 OBECNĚ K OSOBNÍ EVIDENCI 15 1.2 JAKÁ OSOBNÍ DATA LZE A NELZE VYŽADOVAT 16 1.3 ÚDAJE POTŘEBNÉ PRO PŘIJETÍ DO ZAMĚSTNÁNÍ. 17 1.4 OSOBNÍ SPIS 18 1.5 OCHRANA OSOBNÍCH

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15

Úvod 10. Seznam použitých zkratek 11. Související předpisy 13. 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 OBSAH Úvod 10 Seznam použitých zkratek 11 Související předpisy 13 1 Odborná literatura pojednávající o agenturním zaměstnávání 15 2 Exkurz do historie agenturního zaměstnávání 16 3 Právní prameny agenturního

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam

JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam JUDr. Milena Nováková Mgr. Jaroslav Adam Přednáška pro podnikatele nový Zákoník práce Nový zákoník práce - základní principy nového pracovněprávního kodexu, hlavní změny, srovnání se současnou právní úpravou.

Více

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9

Obsah. Úvod... 8. Používané zkratky... 9 Obsah Úvod... 8 Používané zkratky... 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2010... 10 1.1 Právní předpisy... 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2010... 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a

Více

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9

Obsah. Úvod 8. Používané zkratky 9 Obsah Úvod 8 Používané zkratky 9 1. Právní předpisy a hlavní změny pro rok 2011 10 1.1 Právní předpisy 10 1.2 Popis hlavních změn pro rok 2011 10 1.2.1 Nejvýznamnější změny z let 2007 a 2008 10 1.2.2 Limit

Více

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY

PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE PRAKTICKÉ POZNATKY Z KONTROLNÍ A METODICKÉ ČINNOSTI V OBLASTI PERSONALISTIKY Marie Kučerová TÉMATA: Platy od 1. 11. 2014 Příplatek za vedení Odměny dle 224 ZP Minimální

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Kapitola 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 Kapitola 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18

OBSAH. Úvod... 17 Seznam zkratek... 18 Úvod..................................................... 17 Seznam zkratek........................................... 18 I. Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy... 19 1. Obecné...........................................

Více

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem.

Personalisté, personální manažeři, mzdové účetní, vedoucí a ředitelé jednotlivých úseků firem. Vzdělávací agentura JVN www.jvn.cz Ing. Renata Horníčková Mobil: 604 914621 686 01 Uh.Hradiště jvn@ jvn.cz si Vás dovoluje pozvat na čtyřdenní vzdělávací cyklus Personální a mzdové procesy jako strategie

Více

8. Výkon činnosti dítěte................................

8. Výkon činnosti dítěte................................ Obsah Úvod.................................................... 17 Seznam zkratek.......................................... 18 I II Přehled právních předpisů pro vedení personální agendy..............................................

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 9. 11. 8. 12. 2017 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Obsah Strana 1. Obsah

Obsah Strana 1. Obsah Obsah Strana 1 Obsah 1 Pracovněprávní vztahy a jejich právní úprava 1.1 Vymezení pracovněprávních vztahů 1.2 Právní úprava pracovněprávních vztahů 1.3 Závislá práce a postih nelegální práce (tzv. švarcsystému)

Více

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

- 2,3 % na nemocenské pojištění - 21,5 % na důchodové pojištění - 1,2 příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15

Obsah. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 10 Úvod... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ... 15 Obsah Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.................... 10 Úvod........................................................... 13 1 VÝZNAM ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITŮ....................

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j /2015-1/641 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ vzdělávací program je akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 14. 11. 10. 12. 2016 sw MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Vzdělávací program akreditován MŠMT č.j. - 28872/2015-1/641 v rozsahu: 81 hodin

Více

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru

Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru Obsah DÍL 1 Povinnosti zaměstnavatele při uzavírání pracovního poměru KAPITOLA 1 Povinnosti zaměstnavatele k úřadu práce a vyhledání nového zaměstnance... 100 KAPITOLA 2 Povinnosti zaměstnavatele před

Více

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce

MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ. 2. ročník. vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ 2. ročník vzdělávací program je akreditován a certifikován Účetním Portálem a.s. s možností získání dotace Úřadu Práce 9. 11. 8. 12. 2017 Pořádá: Účetní Portál a.s. se sídlem v Bohuňovicích,

Více

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1

ZÁKONÍK PRÁCE 1 29 ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ... 1 OBSAH Autoři komentáře............................................................ XIII Seznam použitých zkratek................................................... XIV Seznam právních předpisů citovaných

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ

NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ NOVINKY V PRACOVNĚPRÁVNÍ LEGISLATIVĚ PRAHA/ 2. 2. 2017 JITKA HLAVÁČKOVÁ Projekt Propojování národního, odvětvového a regionálního sociálního dialogu v ČR je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví

Ukázka knihy z internetového knihkupectví Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 2 1 4 4 1 6 Edice Účetnictví a daně

Více

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15

Seznam autorů... 3. Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci... 11. Úvod... 14. Část I Daňové slevy... 15 Obsah Seznam autorů................................................ 3 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci.............. 11 Úvod........................................................

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k )

Zákon č. 262/2006 Sb., ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k ) Zákon č. 6/006 Sb., ze dne. dubna 006, Zákoník práce (PLATNÉ ZNĚNÍ stav k 09.0) ČÁST PRVNÍ VŠEOBECNÁ - 9 I PŘEDMĚT ÚPRAVY A VYMEZENÍ VZTAHŮ SMLUVNÍ STRANY ZÁKLADNÍCH VZTAHŮ - 5 6 - Zaměstnanec 6 a b 5

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek

3 Mzdy/Číselníky mezd/hodnoty mzdových složek WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2013 Strana 1 1 Mzdy/Číselníky mezd/zákl. nemoc. dávek Číselník byl rozšířen o nové hranice redukující vyměřovací základ při výpočtu dočasné pracovní

Více

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15

OBSAH. Seznam zkratek O autorech Úvod... 15 OBSAH Seznam zkratek................................................ 12 O autorech.................................................... 13 Úvod........................................................ 15

Více

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11

OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Obsah 3 OBSAH 1. ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ...11 Slovníček ke kapitolám 1 až 3...12 Použité zkratky...18 1.1 POTŘEBUJEME, CHCEME NEBO NECHCEME PERSONÁLNÍ STRATEGIE?...19 1.1.1 Strategie rozvoje lidských zdrojů

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře září prosinec 2014 1. VOX a.s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz VZDĚLÁVÁNÍ OTEVÍRÁ X MOŽNOSTÍ

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ

Metodický list. pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ Název tématického celku : Důchodové daně Cíl : Cílem tohoto tématického celku je seznámit studenty s teoretickou

Více

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění

Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění Téma 3: Náhrady výdajů a zdravotní pojištění 3.1 Náhrady výdajů poskytovaných zaměstnancům Zákoník práce 151 až 190 2 typy náhrad: - cestovní náhrady, - náhrady za opotřebení 3.1.1 Cestovní náhrady V praxi

Více

Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdy Vzdělávání Otevírá X možností Personalistika a mzdy září prosinec 2017 www.vox.cz Konference DAŇOVÝ ŘÁD 2017 XVII. ročník procesního daňového práva 13. 14. 11. 2017 Záštitu převzalo Odvolací finanční ředitelství

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: -

Nemocnice Pelhřimov, p.o., Slovanského bratrství 710, 393 38 Pelhřimov DODATEK Č. 1 K OS 01 002 ORGANIZAČNÍ ŘÁD. ÚŘ Nahrazuje/ruší: - Odpovědný úsek: úsek ředitele Jméno Útvar Podpis Zpracoval: Mgr. Michal Kozár právník Schválil: Vydala: Ing. Jan Mlčák, MBA Rada Kraje Vysočina Vydáno dne: Účinnost od: ÚŘ Nahrazuje/ruší: - zřizovatel

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdy V zdělávání o tevír á x možností Personalistika a mzdy kurzy a semináře září prosinec 2016 Tradice od 1993 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1 www.vox.cz DAŇOVÝ ŘÁD 2016 XVI. ročník konference

Více

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO

Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Nástup nového zaměstnance v programu AVENSIO Odpovědi na nejčastější dotazy, důležitá doporučení Přednášející: Iveta Lišková I. Osobní a rodné číslo Parametr systému 37 generování os. čísla Duplicita rodného

Více

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU

OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU Metodický list pro první soustředění kombinované formy Mgr. studia předmětu OPTIMALIZACE DANÍ A ODVODŮ PODNIKU ODOP (4 soustředění) Název tématického celku : Optimalizace daně z příjmů v oblasti vztahu

Více

Manažerská ekonomika Daně

Manažerská ekonomika Daně DANĚ (zkouška č. 5) Cíl předmětu Učivo se zaměřuje na komplexní zobrazení daňového systému České republiky a na základní konstrukční prvky a přístupy k přímým a nepřímým daním. Dále jde o objasnění systému

Více

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR

Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Metodický list pro první soustředění kombinované formy Bc. studia předmětu ZDANĚNÍ PŘÍJMŮ V ČR Akademický rok 2011/2012 ZS (4 soustředění) Název tématického celku : Daňový systém ČR a jeho geneze, daně,

Více

Mzdy, personalistika a pracovní právo

Mzdy, personalistika a pracovní právo V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Mzdy, personalistika a pracovní právo kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82

Obsah. 2.8 Více pracovních cest v jednom dni... 76 3. Náhrada jízdních výdajů... 81 3.1 Veřejná hromadná doprava... 82 Obsah Úvodní slovo autora... 12 Použité zkratky... 13 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují... 14 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují... 19 1.2 Úhrada cestovních výdajů jiným

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE

1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE Obsah Úvod........................................................ 17 1 HLAVNÍ PRINCIPY ZDAŇOVÁNÍ FYZICKÝCH OSOB V ČESKÉ REPUBLICE....................................... 21 1.1 Vývoj od roku 1993 do současnosti

Více

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti

A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti STRANA 1 Obsah publikace A Akciová společnost představenstvo, dozorčí rada A 1 Akciová společnost obecný úvod 1.1 Monistický a dualistický model akciové společnosti A 2 Práva, povinnosti a odpovědnost

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV

Obsah. O autorech...v. Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Obsah O autorech...v Předmluva... VII Seznam zkratek... XV Kapitola I. Pracovněprávní vztahy...1 1. Závislá práce...1 2. Základní pracovněprávní vztahy...1 3. Státní politika zaměstnanosti...4 4. Účastníci

Více

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Číslo projektu : CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablony III/2 č. 6 _Mzdové účetnictví Seminář z práva, P3 ANOTACE V rámci procvičování

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Příručka pro podnikání v roce 2010

Příručka pro podnikání v roce 2010 Příručka pro podnikání v roce 2010 Vydavatel: Hospodářská komora České republiky Aktuální elektronická forma publikace je k dispozici na http://www.komora.cz Copyright Hospodářská komora České republiky,

Více

Tabulky a informace. a podnikání

Tabulky a informace. a podnikání Tabulky a informace pro daně a podnikání 2015 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Na publikaci se autorsky podíleli: RNDr. Ivan Brychta Ing. Marie Hajšmanová Ing. Bc. Petr Kameník

Více

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Personalistka. Dvanáctero správného vedení personální agendy. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz ALENA CHLÁDKOVÁ PETR BUKOVJAN Personalistka Dvanáctero správného vedení personální agendy

Více

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné

5.2 Tuzemské stravné při zahraniční pracovní cestě Krácení stravného Nekrácení stravného Zahraniční stravné Obsah Úvodní slovo autora 13 Použité zkratky 14 Účty použité v příkladech 15 1. Komu a kdy se cestovní náhrady poskytují 16 1.1 Zaměstnanci a osoby, které se za zaměstnance považují 21 1.2 Úhrada cestovních

Více

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR

Systém pojistného sociálního pojištění v ČR Systém pojistného sociálního v ČR SUBSYSTÉMY a jejich SPRÁVCI sociální (VZP) sociální zabezpečení (SZ) Veřejné zdravotní Nemocenské (NEP) Důchodové (DUP) Příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (PSPZ)

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Právo sociálního zabezpečení Metodické listy pro kombinované studium předmětu Právo sociálního zabezpečení Základním cílem kurzu je získání celkového přehledu o právní úpravě soustavy sociálního zabezpečení v České republice a jednotlivých

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

připravili TAX PARTNERS pro své klienty

připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Změny zákonů: 1. Daň zpříjmů 2. Sociální, zdravotní a nemocenské pojištění 3. Zákon o rezervách 4. Daň z nemovitostí 5. Daň

Více

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců...

OBSAH. Úvod... 13 Seznam použitých zkratek... 15 Přehled souvisejících právních předpisů... 17 Přehled právní úpravy zaměstnávání cizinců... Úvod.......................................................................... 13 Seznam použitých zkratek.................................................... 15 Přehled souvisejících právních předpisů......................................

Více

Abecední seznam hesel

Abecední seznam hesel Abecední seznam hesel A Analogie 12 B Bezdůvodné obohacení 13 Bezpečnost a ochrana zdraví při výkonu služby 13 Bezpečnostní sbor 17 Bezúhonnost 18 Bývalý příslušník 19 Č Čerpání dovolené 20 Člen rodiny

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

Fúze a akvizice, restrukturalizace

Fúze a akvizice, restrukturalizace Obchodní právo Fúze a akvizice, restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Snídaňové diskusní setkání Manažerské smlouvy a švarcsystém

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8. Úvod 11. 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 8 Úvod 11 1 Právní předpoklady podnikání zahraničních osob v ČR... 15 1 Zahraniční osoba z Arménie podnikající v ČR - zápis v obchodním rejstříku 17

Více

Personalistika a mzdy

Personalistika a mzdy V zdělávání o tevír á x možností Personalistika a mzdy leden srpen 2017 www.vox.cz Daňový profesionál Daňová soustava pro běžnou praxi 20. 2. 5. 4. 2017 Vysoce odborný cyklus zaměřený na procvičování a

Více

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky

Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky WAK INTRA Změny a novinky v modulu zaměstnanci pro rok 2008 Strana 1 Mzdy/číselníky mezd/mzdové složky Byly přidány následující nové mzdové složky MZS 2624 - Zdr. poj. - úhrn VZ mimo PP - Mzs slouží k

Více

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m

Pracovní právo. Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013. w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Pracovní právo Místo na název prezentace v roce 2013 19.2.2013 P R A H A B R A T I S L A V A B U D A P E Š Ť O S T R A V A w w w. p r k p a r t n e r s. c o m Změny v pracovním právu 2013 Jednotná minimální

Více

DPH - novela 2017, závěr roku 2016 a další aktuální problematika

DPH - novela 2017, závěr roku 2016 a další aktuální problematika DPH - novela 2017, závěr roku 2016 a další aktuální problematika Číslo školení: 1702 Datum: 13.01.2017, 9.00 14.00h (prezence od 8.30h) Lektor: Ing. Miroslava Nováková, metodička DPH s dlouholetou praxí

Více

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17

Obsah. Úvod 12. Změny a doplnění k 1. lednu Obecně o pohledávkách 17 Obsah Úvod 12 Změny a doplnění k 1. lednu 2011 13 1 Obecně o pohledávkách 17 1.1 Právní pohled 17 1.1.1 Pojem pohledávka z právního hlediska 17 1.1.2 Důvody vzniku pohledávky 17 1.1.3 Společné pohledávky

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace

Pracovněprávní minimum Vznik pracovního poměru. Ověření kvalifikace Pracovněprávní minimum 18. 5. 2017 1. Vznik pracovního poměru Ověření kvalifikace Před nástupem do práce (při přijímání) a při nástupu zkontrolovat, že zaměstnanec má požadovanou kvalifikaci a praxi vyžádat

Více

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ

E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ E) MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ Zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců, ve znění zák. č. 16/1959 Sb., zák. č. 58/1964 Sb., zákoníku práce č. 65/1965 Sb., zák. č. 67/1965 Sb., zák. č. 87/1968

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více