Mzdy, personalistika a pracovní právo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mzdy, personalistika a pracovní právo"

Transkript

1 V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í Mzdy, personalistika a pracovní právo KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1,

2 OBSAH MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO 3 33 SOFT SKILLS Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku vzdělávacích kurzů a seminářů na první čtyři měsíce roku Rozhodli jsme se, že vás o produktové nabídce budeme informovat častěji tj. 3x v roce tzv. čtyřměsíčníkem. Tuto formu jsme zvolili z důvodu větší pružnosti naší i vaší a možnosti zachytit co možná nejvíce poznatků, ale i zákonů, vyhlášek, různých podmínek a změn. V první části brožury najdete odborné kurzy a semináře se mzdovou a personální problematikou, stejně jako právní kurzy pro tuto oblast vzdělávání. Ve druhé části si vám dovolujeme nabídnout spektrum kurzů a seminářů z oblasti soft skills, o kterých si myslíme, že se vám budou hodit. Dovolte nám, abychom vám v novém roce 2014 popřáli hodně štěstí v pracovním i soukromém životě. Váš VOX 1. VOX a.s. Vzdělávací a poradenská společnost Senovážné náměstí 23, Praha 1 Tel.: M:

3 LEDEN 2014 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ZMĚNY VE MZDOVÉ ÚČTÁRNĚ A PERSONÁLNÍ OBLASTI OD N OVELA Pro mzdové účetní, personalisty a ostatní zaměstnance, kteří chtějí získat ucelený přehled o změnách ve mzdové účtárně v roce Získáte aktuální přehled změn ve mzdové oblasti. Ing. Růžena Klímová (odborná lektorka a konzultantka mzdového účetnictví, specialistka personální agendy) ZMĚNY V PRACOVNĚPRÁVNÍ OBLASTI: Doba určitá 39 ZP přestávky na oddech souvislosti pracovněprávní oblasti s novým občanským zákoníkem další změny v zákoníku práce minimální mzda a nejnižší úrovně zaručené mzdy v roce 2014 vliv minimální mzdy na daňový bonus, minimální vyměřovací základ zdravotního pojištění. ZMĚNY V DANI Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB: Uplatnění srážkové daně u DPP do Kč bez prohlášení maximální hranice pro odpočet darů, další příjmy od daně osvobozené daňoví nerezidenti a daňové přiznání. ZMĚNY V NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ: Nové redukční hranice pro rok 2014 další změny v nemocenském pojištění nemocenské od 15. kalendářního dne předávání dat elektronicky WREP, datové schránky, elektronický podpis. ZMĚNY VE ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ: Odvod pojistného u OSVČ, OBZP, pojištěnci státu. ZMĚNY V SOCIÁLNÍM ZABEZPEČENÍ: Maximální vyměřovací základ odvod pojistného u zaměstnavatelů, OSVČ, dobrovolné důchodové pojištění parametrické změny minimální vyměřovací základ, minimální pojistné. ZMĚNY V PŘÍPRAVĚ NA BUDOUCÍ POVOLÁ- NÍ: Přerušené studium z důvodu těhotenství a mateřství studium jazykových kurzů již není přípravou na budoucí povolání. DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ: Odvod pojistného další povinnosti zaměstnavatelů opravy chyb. Doplňkové penzijní spoření pojem předdůchod. ZMĚNY V PROVÁDĚNÍ SRÁŽEK ZE MZDY OD : Nezabavitelná částka pro rok 2014 pojem čistá mzda postup při provádění exekučních srážek, srážky na základě dohody dle 2045 zákona č. 89/2012 Sb., postup při insolvenční exekuci, důležité změny v insolvenčním zákoně do posuzování vyživovaných dětí v souvislosti s exekucí. SKarty karta sociálních systémů s dopadem do mzdové oblasti zrušení skaret k ZMĚNY V ZÁKONĚ O ZAMĚSTNANOSTI: Zaměstnávání osob se zdravotním postižením a plnění 4% podílu ZPS. VSTUPNÍ LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY: Jejich úhrada, upozornění na nejdůležitější změny v pracovnělékařské péči vyhláška 79/2013 Sb. vstupní lékařské prohlídky u DPP a DPČ. DALŠÍ ZMĚNY OD ROKU 2014 např. zvýšení stravného. Dotazy a diskuze. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 3

4 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO LEDEN 2014 ELEKTRONICKÁ KOMUNIKACE V ÚČETNÍ A DAŇOVÉ PRAXI PRAKTICKÉ ZPŮSOBY KOMUNIKACE S FINANČNÍMI ÚŘADY, SPRÁVOU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI N OVINKA :00 14:00 Pro skupinu uživatelů elektronické komunikace, kteří nemají stálou podporu profesionálem informačních technologií, jejich spisová služba není příliš rozsáhlá a ani není řešena elektronickým systémem, přesto se potřebují vypořádat s problematikou tohoto způsobu komunikace s orgány veřejné moci. Cílem semináře je vysvětlit základní pojmy z oblasti elektronické komunikace s orgány veřejné moci. Objasnit principy a postupy při využívání elektronických podpisů. Připomenout základní pravidla platná pro datové schránky. Ing. Pavel Komrska (IT specialista, certifi kovaný účetní) ÚVOD: Strukturovaná a nestrukturovaná data formát XML formát CSV. ELEKTRONICKÝ PODPIS: Písemná, listinná a elektronická podoba dokumentu integrita, identifi kace a nepopiratelnost důvěrnost, autorizace a autenticita praxe. DATOVÉ SCHRÁNKY: Základní pravidla zpřístupnění, přístup, způsoby přihlašování, zrušení autorizovaná konverze systém základních registrů. OSTATNÍ ZPŮSOBY ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE S ORGÁNY VEŘEJNÉ MOCI: S fi nančními a celními úřady s ČSSZ se zdravotními pojišťovnami. NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK PRO NEPRÁVNICKÉ PROFESE REKODIFIKACE SOUKROMÉHO PRÁVA PŘEHLEDNĚ A SROZUMITELNĚ R EKODIFIKACE Srozumitelnou formou seznámit s podstatnými změnami, které přináší nový občanský zákoník a to jak terminologickými, tak zejména věcnými. Prostor bude věnován také změnám v obchodním právu v souvislosti se zákonem o obchodních korporacích. Ing. Mgr. Tereza Krupová (Právnická fakulta UK, advokátní koncipientka) NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK OBECNĚ: Východiska nové úpravy, vznik a dopady na jiné předpisy. Obecná část rodinné právo dědické právo vlastnictví a jiná věcná práva závazkové právo náhrada škody. Účastníci semináře obdrží ÚZ 900 Nový občanský zákoník. Předpokladem aktivní účasti je praktická znalost základů práce na počítači a notebook s instalovaným operačním systémem Windows, který si, prosím, přineste s sebou. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 4

5 LEDEN 2014 CESTOVNÍ NÁHRADY V ROCE 2014 VÝKLAD S PŘÍKLADY Z KAŽDODENNÍ PRAXE :00 13:00 Pro účetní, mzdové účetní, personalisty, auditory, právníky, vedoucí pracovníky, podnikatele, společníky, jednatele a všechny ostatní, kteří se s danou problematikou v praxi setkávají. Upozornit na praktické problémy a pravidla platná pro rok JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) Zásady a principy pro poskytování náhrad cestovních výdajů odlišnosti v poskytování cestovních náhrad zaměstnancům zaměstnavatele v podnikatelské sféře a ve státní správě významné pracovněprávní souvislosti při poskytování cestovních náhrad taxativně stanovené právní úkony, při kterých se cestovní náhrady poskytují výklad problematiky sjednávání místa výkonu práce a pravidelného pracoviště do pracovních smluv zaměstnanců jednotlivé druhy cestovních náhrad problematika poskytování a krácení tuzemského i zahraničního stravného nejčastější problémy spojené s vyúčtováním tuzemských i zahraničních pracovních cest (zaokrouhlování, kurzové přepočty, atd.) paušalizace cestovních náhrad poskytování náhrad cestovních výdajů u dalších skupin osob, tj. podnikatelů (osob samostatně výdělečně činných), společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, členů statutárních orgánů a dalších orgánů právnických osob a osob v mimo pracovněprávních vztazích zdůraznění odchylek ve srovnání se zaměstnanci právní úprava závodního stravování diskuze otázky a odpovědi. Není-li uvedeno jinak, školit Vás budeme v sídle společnosti 1. VOX a.s. K CENTRUM Senovážné nám. 23 Praha 1 Tel: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 5

6 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO LEDEN 2014 PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PRAXE V ROCE 2014 NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI K B RNO R EKODIFIKACE MÍSTO BUDOVA ŠUMAVSKÁ, Šumavská 31, BRNO, zasedací místnost v 6. patře Všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům a řídícím pracovníkům. Seminář bude zaměřen na novinky v oblasti pracovního práva v roce 2014 ve vazbě na novelizaci zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Pozornost bude rovněž věnována dvěma zcela novým zákonům, které nabývají účinnosti dnem Jsou jimi nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) ÚVOD DO PROBLEMATIKY. AKTUÁLNÍ SROV- NÁNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ K NO- VÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PLATNÉMU OD NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE K : Základní zásady pracovněprávních vztahů nová právní terminologie vztah zákoníku práce a nového občanského zákoníku výkladová pravidla zákoníku práce a postavení zaměstnance platnost právních jednání kolektivní smlouvy v roce 2014 odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy právní postavení zaměstnance do 16 let věku problematika postoupení pohledávek a zápočtu v pracovním právu vnitřní předpis zaměstnavatele počítání dob zástavní právo v pracovněprávních vztazích. NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI K STATUTÁRNÍ ORGÁN VE FIRMĚ PO : Nová úprava souběhu funkce člena statutárního orgánu s pracovněprávním vztahem zákon o obchodních korporacích. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 6

7 LEDEN 2014 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO JAK NA MZDY A PLATY V ROCE 2014 VOLNÝ CYKLUS a 2. den, 3. den 09:00 14:00 N OVELA c y k l u s 3 seminářů MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Seznámit účastníky s aktuálním stavem předpisů a postupy pro jejich aplikaci v praxi. Řešení praktických příkladů. Irena Jindrová (daňová metodička) JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP vedoucí oddělení podpory služeb klientům) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) SE SKLÁDÁ ZE TŘÍ SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 1. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE 2014 JUDr. František Vlasák 2. seminář DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 JUDr. Helena Pelikánová JUDr. Roman Lang, Ph.D. 3. seminář ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOS- TI V ROCE 2014 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK 2013 Irena Jindrová Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH 7

8 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO LEDEN 2014 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ A POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V ROCE SEMINÁŘ N OVELA 1 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Mzdovým účetním, personalistům, pracovníkům ekonomických útvarů, kteří řeší tuto problematiku, malým zaměstnavatelům, osobám samostatně výdělečně činným. Seznámit účastníky s aktuálním stavem předpisů a postupy pro jejich aplikaci v praxi. Řešení praktických příkladů. JUDr. František Vlasák (MPSV ČR oddělení nemocenského pojištění a pojistného) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) 09:00 12:30 NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 JUDr. František Vlasák ÚČAST NA NEMOCENSKÉM POJIŠTĚNÍ: Okruh osob účastných nemocenského pojištění podmínky účasti na pojištění účast na nemocenském pojištění osob činných na základě dohody o provedení práce. DÁVKY NEMOCENSKÉHO POJIŠTĚNÍ: Nemocenské peněžitá pomoc v mateřství ošetřovné vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství. POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE: Přihlašování a odhlašování zaměstnanců vedení evidence povinnosti související s dávkami NP. VÝPLATA DÁVEK: Uplatňování nároku výpočet dávek výplata dávky předávání informací mezi zaměstnavatelem a OSSZ. POVINNOSTI PRÁCE NESCHOPNÉHO: Režim práce neschopného pojištěnce povolování vycházek kontrola zaměstnavatelem a OSSZ. 13:00 16:00 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ V RO- CE 2014 Ing. Marta Ženíšková Poplatníci pojistného změny od zvláštní lhůty pro odvod pojistného výjimky v započitatelnosti příjmů účast na důchodovém spoření příjem pouze v nepeněžní formě odpočet poloviny náhrady mzdy a malí zaměstnavatelé přeplatky na pojistném maximální vyměřovací základ nulové přehledy promíjení penále pokuty uchovávání dokladů EU výklady a soudní rozhodnutí. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 8

9 LEDEN 2014 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO DŮCHODOVÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE SEMINÁŘ N OVELA 2 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Již zkušeným mzdovým účetním, personalistům a všem ostatním, kteří chtějí mít v této oblasti přehled. Znalost aktuálních předpisů a předpoklad pro jejich aplikaci v praxi. JUDr. Roman Lang, Ph.D. (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) Jitka Luciani (VZP vedoucí oddělení podpory služeb klientům) JUDr. Helena Pelikánová (odborná lektorka specialistka pro oblast důchodového pojištění) 09:00 13:00 DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 JUDr. Helena Pelikánová JUDr. Roman Lang, Ph.D. Dávky důchodového pojištění a jejich výše od vzorový příklad výpočtu důchodu roku 2014 vliv účasti na důchodovém spoření (II. pilíř) a doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) na dávky poskytované ze systému důchodového pojištění (I. pilíř) předdůchod. Povinnosti zaměstnavatelů v důchodovém pojištění podle právního stavu účinného v roce 2014 vedení podkladové evidence a vedení ELDP (vzorové příklady) součinnost zaměstnavatelů při uplatnění nároku na důchod možnost volby zápočtu vyloučených dob před příjmem v rámci uplatněné žádosti o důchod (tiskopis využívaný pro tyto účely) ohlašovací povinnost při zaměstnávání poživatelů předčasného starobního důchodu. 14:00 16:00 ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ROCE 2014 Jitka Luciani Základní témata veřejného zdravotního pojištění: Osobní rozsah plátci pojistného vyměřovací základ cizinci ve vztahu k systému veřejného zdravotního pojištění EU legislativa pro oblast zdravotního pojištění. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 9

10 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO LEDEN 2014 ZDAŇOVÁNÍ PŘÍJMŮ FO ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI V ROCE 2014 A ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZA ROK SEMINÁŘ :00 14:00 N OVELA 3 MÍSTO ČS VTS, Novotného lávka 5, PRAHA 1 Pro účetní a mzdové účetní. Znalost aktuálních předpisů a předpoklad pro jejich aplikaci v praxi. Irena Jindrová (daňová metodička) VYPOŘÁDÁNÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI U PO- PLATNÍKA S PŘÍJMY ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI: Způsob vypořádání celoroční daňové povinnosti u zaměstnance výhody ročního zúčtování daňových záloh kdo a v jakých případech je povinen podávat daňové přiznání zaměstnanec s příjmy od více zaměstnavatelů souběžně poplatník, daňový nerezident s příjmy ze závislé činnosti a roční zúčtování povinnosti zaměstnavatele po skončení zdaňovacího období daňový režim při dodatečném podepsání Prohlášení. ZDAŇOVÁNÍ MEZD A PLATŮ: Zavedení jednotné sazby daně zvýšení slev na dani majících vazbu na osobu poplatníka a daňového zvýhodnění na dítě úprava základu daně ve vazbě na pojistné placené poplatníkem a pojistné, které je povinen platit zaměstnavatel za zaměstnance superhrubá mzda povinnost podávání daňového přiznání. NEPENĚŽNÍ PŘÍJMY ZAMĚSTNANCŮ: Motorové vozidlo poskytnuté zaměstnanci ke služebním i soukromým účelům příjmy zaměstnanců spočívající v cenovém rozdílu zaměstnanecké benefi ty. VÝPOČET DAŇOVÉ ZÁLOHY Z MĚSÍČNÍ MZDY: Slevy na dani podle 35ba zákona daňové zvýhodnění na dítě a výpočet daňové zálohy podmínky a způsob prokazování nároku na vyživované děti ve společné domácnosti soustavná příprava na budoucí povolání. NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ PODLE 15 ZÁKONA (ROČNÍ): Dary úroky z úvěrů ze stavebního spoření a hypotečních úvěrů penzijní připojištění soukromé životní pojištění členské příspěvky úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání. TISKOPISY PŘEDKLÁDANÉ FÚ. ZMĚNY ZÁKONA PRO ZDAŇOVACÍ OBDOBÍ ODPOVĚDI NA DOTAZY, DISKUZE. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 10

11 LEDEN ÚNOR 2014 BOZP ZMĚNY V LEGISLATIVĚ, NOVÉ POVINNOSTI ZAMĚST- NAVATELE V ROCE 2014 PRVNÍ ZKUŠENOSTI S LÉKAŘSKÝMI PROHLÍDKAMI ZAMĚSTNANCŮ N OVELA MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY Z POHLEDU PRAXE A NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU WORKSHOP R EKODIFIKACE :00 14:00 Pracovníkům, kteří se podílí na udržování a zlepšování úrovně BOZP ve fi rmách a organizacích, tj. zejména pro manažery, úředníky, personalisty, bezpečnostní techniky a další pracovníky, kteří mají vazbu na oblast BOZP. Seznámit s hlavními právními požadavky pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předání některých praktických příkladů a vzorů jak implementovat požadavky v praxi. Přehledný výklad ke změnám v legislativě k a odborný výklad k odborně způsobilým osobám v plnění úkolů v prevenci rizik. Poskytovatelé pracovnělékařských služeb první praktické zkušenosti s lékařskými prohlídkami a službami poskytovanými podle nových právních předpisů. Bc. Zdeněk Šenk (auditor, certifi kovaný specialista BOZP) Úvod do problematiky BOZP novinky v právních požadavcích srovnání nových právních požadavků pro BOZP s dříve platnou úpravou první zkušenosti s novým způsobem zajišťování lékařských prohlídek zaměstnanců metodika hodnocení a řízení rizik řešení pracovních úrazů. Zodpovězení otázek: Kdo může školit zaměstnance a VZ v oblasti BOZP kdo řeší přidělování OOPP kdo zpracovává a schvaluje bezpečnostní předpisy. Hlavní zásady pro provoz služebních vozidel doporučení jak prakticky realizovat ustanovení právních předpisů v podnicích a organizacích diskuze a zodpovězení doplňujících otázek. KÓD: Všem zájemcům o problematiku pracovního práva, tj. zejména personalistům, podnikovým právníkům, advokátům a řídícím manažerům. Osou workshopu bude úzké propojení konkrétních ustanovení zákoníku práce a nového občanského zákoníku s praktickými příklady z praxe. Důraz je kladen na aktivní zapojení všech účastníků setkání s možností vzájemného předání si zkušeností z oblasti pracovněprávních vztahů. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) ÚVOD DO PROBLEMATIKY. NOVELA ZÁKONÍKU PRÁCE K : Základní zásady pracovněprávních vztahů nová právní terminologie vztah zákoníku práce a nového občanského zákoníku výkladová pravidla zákoníku práce a postavení zaměstnance platnost právních jednání kolektivní smlouvy v roce 2014 odstoupení zaměstnavatele od pracovní smlouvy právní postavení zaměstnance do 16 let věku problematika postoupení pohledávek a zápočtu v pracovním právu vnitřní předpis zaměstnavatele počítání dob zástavní právo v pracovněprávních vztazích. NOVELA ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI K AKTUÁLNÍ SROVNÁNÍ PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAHŮ K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍ- KU PLATNÉMU OD STATUTÁRNÍ ORGÁN VE FIRMĚ PO : Nová úprava souběhu funkce člena statutárního orgánu s pracovněprávním vztahem zákon o obchodních korporacích. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 11

12 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ÚNOR 2014 PORUŠOVÁNÍ ZÁKONÍKU PRÁCE A ZÁKONA O ZAMĚSTNANOSTI Z POHLEDU ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE ANEB JAK PŘEDEJÍT PŘÍPADNÉMU POSTIHU ZE STRANY ORGÁNŮ INSPEKCE PRÁCE R EKODIFIKACE :00 14:00 Všem zaměstnavatelům, kteří se v praxi setkávají s aplikací zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti. Personalistům, mzdovým účetním, podnikovým právníkům, personálním manažerům, advokátům. Po absolvování semináře budou účastníci vědět, kde dochází k nejčastějším pochybením a jak se jich v oblasti porušování pracovněprávních předpisů vyvarovat, případně tuto možnost výrazně zmenšit a tím se vyhnout následnému sankcionování. Získají přehled o základních novinkách z oblasti občanského zákoníku, které souvisí s uvedenou problematikou a budou seznámeni s aktuální situací ohledně novel předpisů o zaměstnanosti a zákona o inspekci práce. Speciální pozornost bude věnována problematice nelegální práce a jejího zjišťování. Mgr. Petr Kieler (vedoucí právního odboru OIP pro hl. m. Prahu) JUDr. Jaroslav Stádník (vedoucí inspektor OIP pro hlavní město Prahu) Správní delikty vznikající při vzniku, změnách a zániku pracovního poměru, dohody o provedení práce a dohody o pracovní činnosti umožnění výkonu nelegální práce sankční směrnice porušování povinností na úseku rovného zacházení z pohledu zákoníku práce a zákazu diskriminace neuzavření písemné formy a její důsledky rovné zacházení z pohledu zákoníku práce a zákazu diskriminace z pohledu zákona o zaměstnanosti správní delikty na úseku odměňování porušení povinností na úseku pracovní doby správní delikty v oblasti agenturního zaměstnávání z pohledu zákoníku práce a zákona o zaměstnanosti nelegální zaměstnávání oznamovací povinnosti dle zákona o zaměstnanosti a jejich porušení zánik odpovědnosti za správní delikt dle zákona o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti příkaz a rozhodnutí ve věci spáchání správního deliktu práva a povinnosti v rámci správního řízení ve věci podezření ze spáchání správního deliktu výše pokuty, její přiměřenost a majetkové poměry v návaznosti na judikaturu Nejvyššího správního soudu. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 12

13 ÚNOR 2014 ZMĚNY V NOVÉM OBČANSKÉM ZÁKONÍKU: RODINNÉ PRÁVO VE VZTAHU K PODNIKATELI, ZÁVAZKY Z DELIKTŮ, NEKALÁ SOUTĚŽ A TRESTNĚPRÁVNÍ DOSAH MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO VÝKON FUNKCE STATUTÁRA V ROCE 2014 R EKODIFIKACE Seminář bude veden pro nejširší okruh zájemců bez nutnosti znalosti konkrétní právní regulace a je určen především zájemcům z řad široké podnikatelské veřejnosti, majitelům fi rem živnostníkům, střednímu a vrcholovému managementu. Seznámit účastníky s nejdůležitějšími změnami, které nový občanský zákoník (NOZ) přináší nejen ve vztahu k podnikání. Upozornit na rozdíly mezi podobou občanského zákoníku do konce roku 2013 a úpravou účinnou od Seminář upozorní na rozdíly ve stávající úpravě odpovědnosti za škodu a za bezdůvodné obohacení ve vztahu k úpravě závazků z deliktů podle NOZ včetně trestněprávního dosahu a na změny v úpravě rodinného práva ve vztahu k rodinnému podniku. Účastníci budou seznámeni rovněž s úpravou zneužití a omezení soutěže a to včetně problematiky nekalé soutěže. Mgr. Tomáš Matějík (advokát AK ROTT s.r.o. s dlouholetou praxí asistenta soudce Nejvyššího soudu ČR) JUDr. Ing. Ivan Rott (advokát AK ROTT s.r.o., insolvenční správce, člen Asociace insolvenčních správců) Závazky z deliktů rozsah majetkové a nemajetkové újmy povinnost nahradit škodu způsob a rozsah náhrady zneužití a omezení soutěže nekalá soutěž závazky z jiných právních důvodů bezdůvodné obohacení nepřikázané jednatelství upotřebení cizí věci k prospěchu jiného rodinné právo manželství práva a povinnosti manželů následky zániku manželství aj :00 14:00 Seminář je určen pracovníkům HR oddělení, manažerům na střední a vyšší úrovni řízení, členům statutárních orgánů právnických osob, tj. zejména členům představenstva akciových společností, jednatelům společností s ručením omezeným, a dále členům dozorčích rad. Účastníci semináře se seznámí s aktuálními problémy vyplývajícími z právní úpravy a současné judikatury NS ČR, které mohou postihnout manažery při výkonu jejich funkce. Seminář se zaměří také na změny, které přináší účinnost nové právní úpravy soukromého práva. JUDr. Jaroslav Škubal (advokát, partner advokátní kanceláře PRK Partners) ZÁKLADNÍ ROZDÍLY MEZI FUNKCÍ STATU- TÁRNÍHO ORGÁNU A MANAŽERA / VEDOU- CÍHO ZAMĚSTNANCE: Vznik, obsah a ukončení funkcí odpovědnost statutárních orgánů a manažerů konkurenční jednání obou funkcí odměňování obou funkcí. SOUBĚH FUNKCÍ: Paralelní výkon funkce statutárního orgánu a manažerské funkce (typicky generálního ředitele) vysvětlení rizik souběhu možnosti překlopení stávajících souběhů do jediné smlouvy o výkonu funkce, a to při maximálním zachování ochrany pro manažery. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 13

14 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ÚNOR 2014 ZAMĚSTNANECKÉ BENEFITY Z POHLEDU DANÍ V ROCE 2014 KDY JE POSKYTNUTÍ BENEFITŮ PRO ZAMĚSTNAVATELE I ZAMĚSTNANCE VÝHODNĚJŠÍ NEŽ BĚŽNÁ MZDA :00 13:30 Seznámení posluchačů s problematikou zaměstnaneckých výhod (benefi tů) z pohledu daní. Budou nastíněny možnosti tak, aby poskytnutí benefi tu bylo z pohledu zaměstnance i zaměstnavatele ve vztahu k daňovým odvodům a platbám pojistného výhodnější než běžná mzda. RNDr. Ivan Brychta (daňový poradce) Nastínění možností při poskytování výhod zaměstnancům z hlediska daně z příjmů a dopadu na peněžní prostředky zaměstnavatele a zaměstnance benefi ty z pohledu zákona o daních z příjmů (plnění, která nejsou předmětem daně nebo jsou od daně osvobozená), pohled zaměstnance i zaměstnavatele vymezení vyměřovacího základu pro zdravotní a sociální pojištění a jeho vliv při poskytování benefi tů zaměstnancům rozbor nejčastějších zaměstnaneckých výhod s vysvětlením daňového a fi nančního dopadu, srovnání aktuálních možností oproti úpravě v předchozích obdobích promítnutí poskytování zaměstnaneckých benefi tů v účetnictví zaměstnavatele, vazba na jiné daně (DPH, silniční daň). Při výkladu budou zdůrazněny aktuální novinky v legislativě roku 2014 oproti předchozímu stavu. Podkladové materiály a občerstvení na všech kurzech společnosti 1. VOX a.s. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 14

15 ÚNOR 2014 MZDOVÁ PROBLEMATIKA KROK ZA KROKEM VOLNÝ CYKLUS MOŽNOST ZÍSKAT MEZINÁRODNÍ CERTIFIKÁT IES MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO c y k l u s 5 seminářů 1. seminář ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁ- VU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE Mgr. Vladimír Černý, Ing. Marie Hajšmanová Pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří při své praxi potřebují znát mzdové a pracovněprávní předpisy a mají již o této oblasti základní povědomí. Získat ucelený přehled v oblasti mzdové a pracovněprávní problematiky, který by měl mít každý, kdo prakticky zpracovává mzdy. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) SE SKLÁDÁ Z PĚTI SEMINÁŘŮ, KTERÉ LZE ABSOLVOVAT I SAMOSTATNĚ 2. seminář NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDA- JŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI Ing. Marie Hajšmanová 3. seminář NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ Vlasta Nováčková 4. seminář POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠ- TĚNÍ Vlasta Nováčková 5. seminář DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Ing. Marie Hajšmanová Na konci výuky TEST IES (včetně praktického výpočtu mzdy, cestovních náhrad, srážek ze mzdy apod.) Na konci cyklu účastníci obdrží Osvědčení o jeho absolvování. Zájemci mohou na základě úspěšného zvládnutí testu získat mezinárodní certifikát IES. KÓD: CENA: Kč bez DPH (vč. slevy ve výši Kč při účasti na celém cyklu) Kč vč. 21% DPH KÓD: CENA: Kč bez DPH (cena za mezinárodní certifi kát IES) 15

16 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ÚNOR 2014 ZÁKLADNÍ ORIENTACE V PRACOVNÍM PRÁVU, POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE 1. SEMINÁŘ NÁHRADA MZDY A PLATU, NÁHRADA VÝDAJŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRAXI 2. SEMINÁŘ Umět se orientovat v pracovním právu a povinnostech zaměstnavatele týkajících se pracovněprávních vztahů zaměstnance a zaměstnavatele. Mgr. Vladimír Černý (lektor a poradce v oblasti pracovněprávních vztahů a kolektivního vyjednávání) Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) 09:00 12:00 Mgr. Vladimír Černý PRACOVNĚPRÁVNÍ VZTAHY (PPV): Povinnosti zaměstnavatele v okamžiku nástupu prvního zaměstnance druhy PPV, jejich navázání, změny a ukončení zákaz výpovědi povinnosti při ukončení PPV. NÁROKY PŘI UKONČENÍ PRACOVNÍHO PO- MĚRU: Odstupné nároky z neplatného rozvázání pracovního poměru potvrzení o zaměstnání. PRACOVNÍ DOBA: Základní pravidla a rozvrh pracovní doby problematika přestávek v práci evidence konto pracovní doby a další nerovnoměrné rozvržení. 13:00 16:00 Ing. Marie Hajšmanová ODMĚNA ZA PRÁCI: Základní formy odměňování za práci kategorizace mezd vnitřní mzdový předpis minimální mzda zaručená mzda stanovení mzdy mzdové složky náhradní volno za práci přesčas a ve svátek odměna za pracovní pohotovost příplatky. SRÁŽKY ZE MZDY: Dohody o srážkách ze mzdy pořadí srážek životní minimum nezabavitelné minimum exekuce. VÝPLATA MZDY: Splatnost mzdy stanovení výplatního termínu splatnost mzdy ve zvláštních případech uspokojení nároků prodlení a jeho důsledky úroky z prodlení. KÓD: Prakticky znát problematiku náhrad mezd a náhrad výdajů poskytovaných zasměstnanci. Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) NÁHRADY VÝDAJŮ POSKYTOVANÝCH ZA- MĚSTNANCI V SOUVISLOSTI S VÝKONEM PRÁCE: Cestovní náhrady při tuzemských a zahraničních cestách náhrady za opotřebení vlastního nářadí, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce. PRŮMĚRNÝ VÝDĚLEK A JEHO POUŽITÍ: Rozhodné období formy průměrného výdělku pravděpodobný výdělek použití průměrného výdělku. NÁHRADA MZDY PŘI DOČASNÉ PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI: Podmínky pro nárok na náhradu mzdy redukovaný průměrný výdělek pro náhradu náhrada mzdy vliv pracovní doby na náhradu mzdy souběh dočasné pracovní neschopnosti s dalšími překážkami v práci. DOVOLENÁ: Dovolená za kalendářní rok dovolená za odpracované dny výměra a krácení dovolené čerpání dovolené náhrada za dovolenou. PŘEKÁŽKY V PRÁCI: Překážky v práci na straně zaměstnance překážky v práci na straně zaměstnavatele. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 16

17 ÚNOR 2014 NOVÁ ÚPRAVA POSTAVENÍ ČLENŮ ORGÁNŮ OBCHODNÍ KORPORACE MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ VE SVĚTLE NOVÉHO ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 3. SEMINÁŘ R EKODIFIKACE :00 13:00 Seminář je určen zejména členům statutárních orgánů společností a manažerům. Seznámení účastníků s nejdůležitějšími změnami v oblasti corporate governance představenými novým zákonem o obchodních korporacích (NOZ) a upozornění na praktické dopady těchto změn. Seminář se bude věnovat především změnám v právní úpravě postavení, výkonu funkce, odpovědnosti a (dis-) kvalifi kačních předpokladů členů (statutárních) orgánů obchodních korporací. JUDr. Vladimír Čížek (advokát, spolupracující s AK Schönherr s.r.o) Koncepce struktury orgánu obchodní korporace vnitřní rozdělení působnosti, pověření, udělování plných mocí apod. základní principy korporačního práva z NOZ (refl exní škoda, korporátní loajalita apod.) kvalifi kační předpoklady/diskvalifi kace statutárního orgánu obchodní korporace péče řádného hospodáře a pravidlo podnikatelského úsudku smlouva o výkonu funkce upozornění na nutnost revize/změny a nové požadavky Pro mzdové účetní, personalisty a všechny ostatní, kteří zpracovávají mzdy zaměstnanců a mají již o této oblasti základní povědomí. Prakticky znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti nemocenského pojištění. Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ: Aktuální legislastiva účast na NP okruh pojištěných osob vznik a zánik účasti na NP u zaměstnanců přerušení účasti na NP podmínky nároku na dávky NP druhy dávek, jejich výpočet a výplata uplatnění nároku na dávky společná ustanovení zákona o NP pro dávkovou oblast NP (např. ochranná lhůta, rozhodné období, vyměřovací základ, procentní výše dávek) povinnosti zaměstnavatelů v NP příklady. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 17

18 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ÚNOR 2014 POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ, ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ, DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ 4. SEMINÁŘ DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 5. SEMINÁŘ Prakticky znát povinnosti zaměstnavatele v oblasti SZ, ZP a DP. Vlasta Nováčková (účetní poradkyně se zaměřením na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění) POJISTNÉ NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ: Právní úprava SP poplatníci pojistného na SP vyměřovací základ a výpočet výše pojistného splatnost a odvod pojistného povinnosti zaměstnavatele v pojistném na SP příklady. ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ: Základní informace a povinnosti zaměstnavatelů ve ZP vyměřovací základ rozhodné období a sazby pojistného splatnost a odvod pojistného cizinci ve zdravotním pojištění příklady. DŮCHODOVÉ POJIŠTĚNÍ: Rozsah působnosti účast na DP včetně okruhu pojištěných osob doba pojištění a náhradní doba pojištění výpočtový základ rozhodné období výpočet důchodu druhy důchodů ELDP povinnosti zaměstnavatelů v DP příklady. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. Prakticky se orientovat v oblasti daně z příjmů FO ze závislé činnosti, vybírání záloh a ročním zúčtování záloh na daň. Ing. Marie Hajšmanová (auditorská kancelář Valenta-Nocar s.r.o., znalkyně v oboru mezd a účetnictví) DAŇ Z PŘÍJMŮ: Základní zásady daně z příjmů fyzických osob dílčí základy daně stanovení základu daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vztah daně z příjmů k zákonům o pojistném na sociálním a zdravotním pojištění zaměstnanecké benefi ty zálohy na daň a zvláštní sazba daně slevy na dani, daňové zvýhodnění. VYBÍRÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI: Vybírání záloh na daň a zvláštní sazby daně prohlášení k dani vybírání záloh na daň v příkladech. ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH NA DAŇ: Uplatnění nezdanitelných částek ze základu daně a způsob jejich prokazování roční zúčtování záloh na daň v příkladech odpovědnost a povinnosti plátců daně. V průběhu semináře budou počítány příklady. Doporučujeme s sebou přinést kalkulačky. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 18

19 ÚNOR 2014 ZAMĚSTNAVATELÉ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PO (WORKSHOP) ROZBOR A ŘEŠENÍ SLOŽITÝCH SITUACÍ PŘI PLACENÍ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PO N OVINKA MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ZÁKON O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ 6. seminář z 1. modulu VOLNÉHO CYKLU DAŇOVÝ PROFESIONÁL :00 13:00 Pro mzdové účetní, ekonomy, daňové poradce, pracovníky SW fi rem zpracovávajících mzdy. Zajištění správného placení pojistného a plnění zákonných povinností ve zdravotním pojištění a bezproblémového kontaktu zaměstnavatele se zdravotními pojišťovnami :00 12:00 JUDr. Marie Salačová (odbornice na problematiku cestovních náhrad) ZÁKON O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH VE VAZBĚ NA ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ Ing. Antonín Daněk (odborník na zdravotní pojištění, lektorská a publikační činnost) Změny ve zdravotním pojištění v průběhu roku 2013 změny k správný postup při placení pojistného formou příkladů (minimální vyměřovací základ, souběžné příjmy, zaměstnání po část měsíce aj.) rozbor a řešení složitých situací z praxe (např. nemoc, neplacené volno a neomluvená absence, neplatné rozvázání pracovního poměru, příjmy zúčtované po skončení zaměstnání, členové statutárních orgánů, zaměstnávání uchazečů o zaměstnání aj.) jak s dohodami ve zdravotním pojištění po zvláštnosti státních kategorií (přihlašování a odhlašování, osoby pečující o děti) specifi cká plnění (ne)zahrnovaná do vyměřovacího základu návaznost na související právní úpravu (z. č. 586/1992 Sb., z. č. 187/2006 Sb., z. č. 262/2006 Sb., z. č. 117/1995 Sb.) zaměstnavatelé a Evropská unie co přinese ve zdravotním pojištění Jednotné inkasní místo od zodpovězení dotazů. KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 19

20 MZDY, PERSONALISTIKA A PRACOVNÍ PRÁVO ÚNOR 2014 ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ 7. seminář z 1. modulu VOLNÉHO CYKLU DAŇOVÝ PROFESIONÁL ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZÁVISLÁ ČINNOST 8. seminář z 1. modulu VOLNÉHO CYKLU DAŇOVÝ PROFESIONÁL :00 16:30 JUDr. Ludmila Trnková (MZ ČR legislativní odbor) Ing. Marta Ženíšková (MPSV ČR odbor sociálního pojištění) :00 13:00 Irena Jindrová (daňová metodička) ZÁKON O DANÍCH Z PŘÍJMŮ ZÁVISLÁ ČIN- NOST 09:00 14:00 ZÁKON O POJISTNÉM NA SOCIÁLNÍ ZABEZ- PEČENÍ Ing. Marta Ženíšková 14:30 16:30 ZÁKON O ZDRAVOTNÍM POJIŠTĚNÍ JUDr. Ludmila Trnková KÓD: KÓD: CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH CENA: Kč bez DPH Kč vč. 21% DPH 20

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv

Mzdové účetnictví. k 1. 1. 2013. praktický průvodce. zásadní změny v předpisech. Václav Vybíhal a kolektiv Václav Vybíhal a kolektiv Mzdové účetnictví 2013 praktický průvodce zásadní změny v předpisech k 1. 1. 2013 reforma a její dopady na příjemce dávek státní sociální podpory a podpory v nezaměstnanosti pracovní

Více

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015

NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Olga Tučková - ODBORCONSULT-D tel: 233 550 031, fax: 233 550 807 Štětínská 360/6, 181 00 Praha 8 IČO 45783144, DIČ CZ5852071104 ŽL č.j. F 12361/92 NABÍDKA SEMINÁŘŮ - OSTRAVA BŘEZEN 2015 Přihlášky též:

Více

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE

PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE 2011 PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH VZTAZÍCH PRÁVNÍ MINIMUM PRO ZAMĚSTNANCE ANEB OCHRANA PRÁV A OPRÁVNĚNÝCH ZÁJMŮ ZAMĚSTNANCŮ V PRACOVNĚPRÁVNÍCH

Více

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU:

~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: ~ 1 ~ DAŇ Z PŘÍJMU FYZICKÝCH OSOB ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI A FUNKČNÍHO POŽITKU: První díl video semináře se bude zabývat problematikou příjmů, které jsou předmětem zdanění, především pak rozdělením těchto příjmů

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

Postavení a činnost úřadů práce

Postavení a činnost úřadů práce Masarykova univerzita Právnická fakulta Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Bakalářská práce Postavení a činnost úřadů práce Petra Rolfová 2007 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci

Více

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST

METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky METODIKA POVINNOSTI POJIŠTĚNCŮ A PLÁTCŮ POJISTNÉHO NA ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘÍJMOVÁ ČÁST (verze 4.0.) Ústředí VZP ČR Praha 2015 OBSAH 1. VŠEOBECNÉ INFORMACE

Více

Podniková kolektivní smlouva

Podniková kolektivní smlouva České dráhy, akciová společnost Odborové sdružení železničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie železničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace železničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz

Více

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso.

ASO. Z obsahu: Číslo: 9/2014. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky. www.ospzv-aso. Odborový svaz pracovníků zemědělství a výživy - Asociace svobodných odborů České republiky www.ospzv-aso.cz ÚSTŘEDNÍ VÝBOR 120 00 Praha 2, Tyršova 6 Číslo: 9/2014 Z obsahu: Připravovaná opatření v činnosti

Více

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová

Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby. Zuzana Doležalová Optimalizace daňové povinnosti fyzické osoby Zuzana Doležalová Bakalářská práce 2015 ABSTRAKT Bakalářská práce je rozdělena na dvě časti, teoretickou a praktickou. Jejím cílem je optimalizovat daňovou

Více

Českomoravská konfederace odborových svazů

Českomoravská konfederace odborových svazů Českomoravská konfederace odborových svazů nám. W. Churchilla 2, 113 59 - Praha 3 Název: Pro jednání Rady ČMKOS Dne: 23. 8. 2010 K bodu programu č.: 3b Informace k návrhům novely zákoníku práce a zákonů

Více

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce

Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce Státní úřad inspekce práce Horní náměstí 103/2, 746 01 Opava telefon: 553 696 154, fax: 553 626 672 IČ 750 46 962 opava@suip.cz, www.suip.cz Z P R Á V A o činnosti Státního úřadu inspekce práce za rok

Více

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům

Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Pracovní návrh věcného záměru zákona o finanční pomoci studentům Podkladový materiál týmu FPS projektu IPn Reforma terciárního vzdělávání k věcnému záměru zákona o finanční pomoci studentům. Předkládá

Více

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011

Podniková kolektivní smlouva ČD Cargo,a.s., na rok 2011 ČD Cargo, a.s. Odborové sdruţení ţelezničářů Federace strojvůdců ČR Federace vlakových čet Unie ţelezničních zaměstnanců Federace vozmistrů Federace ţelezničářů ČR Cech strojvůdců ČR Svaz odborářů sluţeb

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU UČEBNÍ TEXT Č. 1 VZNIK, ZMĚNA A SKONČENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU 1 ODBORNÝ GARANT: JUDr. Zdenka Kindlová AUTORKA TEXTU: JUDr. Zdenka Kindlová Učební text č. 1 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu

Více

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY

STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení Bakalářská práce STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORA JAKO NÁSTROJ STÁTNÍ RODINNÉ A POPULULAČNÍ POLITIKY Jana Tomanová 2009

Více

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář

AKTUALIZACE. Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI. Komentář AKTUALIZACE Aktualizace k 1. lednu 2011 Ladislava Steinichová a kol. ZÁKON O ZAMĚSTNANOSTI Komentář Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, byl změněn s účinností od 1. ledna

Více

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch

Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte. Edice Úãetnictví a danû. Ing. Petr Valouch Edice Úãetnictví a danû Ing. Petr Valouch Optimální zdanûní fyzick ch osob neplaète víc, neï musíte Vydala GRADA Publishing, a.s. U PrÛhonu 22, Praha 7, jako svou 2 829. publikaci Realizace obálky Pavel

Více

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI

PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI ČMKOS PREVENCE NÁSILÍ A ZVLÁDÁNÍ KRIZOVÉ SITUACE NA PRACOVIŠTI www.cmkos.cz 9 788087 306086 KOLEKTIV AUTORŮ ISBN 978-80-87306-08-6 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz evropský sociální fond v ČR PREVENCE

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Pomoc v hmotné nouzi Studijní program: B6804 Právní specializace Studijní obor:

Více

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti

ZÁKON. ze dne 13. května 2004. o zaměstnanosti Stav k 1. lednu. 2015 435/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. května 2004 o zaměstnanosti Změna: 202/2005 Sb. Změna: 168/2005 Sb. Změna: 253/2005 Sb. Změna: 428/2005 Sb. Změna: 350/2005 Sb. Změna: 495/2005 Sb. Změna:

Více