100 let měšťanské školy v Brtnici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "100 let měšťanské školy v Brtnici"

Transkript

1 Říjen 2008 *164* Z obsahu: 100 let měšťanské školy v Brtnici Uplynulo již 100 roků, co se podařilo otevřít první třídu měšťanské školy v našem městě. Stalo se tak 16. září Tehdejší ředitel školy, pan J. Jarušek, napsal: Hospodářský a sociální vývoj lidské společnosti neustále žene do popředí otázku vzdělanosti, takže dnes každý rozumný, nepředpojatý člověk jasně vidí a zřetelně poznává, že vzdělání jest v životě tak potřebné, jako vzduch a voda. Toto přirovnání platí dodnes. Nebylo tomu však vždy. Podmínky pro vzdělání se zlepšily novými školními zákony v r a Nebyly však českým lidem na Moravě náležitě oceněny, mnohdy bylo proti nim i brojeno. Je zajímavé, že tyto zákony lépe pochopili v naší zemi žijící Němci. Školy měšťanské byly do roku 1907 nepovinné. Mnohdy jsem slyšel, že v Brtnici byla měšťanská škola zřízena jako jedna z prvních na Moravě. Ve skutečnosti v Třešti však tomu bylo o několik desítek let dříve. Škola v Třešti je považována za nejstarší českou měšťanskou školu na Moravě. Zřízení školy v Brtnici nebylo jednoduché, o její založení začal být u nás zájem až ke konci 19. století. Sama Brtnice měla tehdy přes obyvatel a šestitřídní obecnou školu. V dějinách brtnického školství zůstane na čestném místě jméno lékárníka Ph. Mr. Václava Houkala, ten s několika dalšími občany bojoval s odpůrci s přesilou nepřátel měšťanské školy. Přesto se mu podařilo v roce 1898 zaslat žádost o povolení měšťanky k Zemské školní radě. K otevření 1. třídy však vedla ještě trnitá cesta. Ani celé zastupitelstvo nebylo pro založení školy, při hlasování bylo 12 zastupitelů pro a dokonce 9 proti - zřejmě se báli vzdělaných lidí. Problémem bylo rovněž zajistit vhodnou budovu. Nabízena jich byla řada, dokonce i radnice a jiné, které nebyly vybrány jako vyhovující. Nakonec byla jako provizorium vybrána budova bývalého Špitálu, která byla rozšířena a nadstavena. Toto provizorium sloužilo až do 1. září 1984, tedy 76 let, kdy byla otevřena nová moderní škola. Dnes mají žáci vynikající podmínky pro výuku i výchovu. Dnešní škola má kromě dostatečného počtu učeben, odborných učeben, kabinetů, dvou tělocvičen, kluboven školní družiny také dílny a v budově rovněž kuchyň s jídelnou. To by určitě žáci, kteří chodili do provizoria, koukali! V r se obecná a měšťanská škola sloučily v jednu, dnes tzv. základní školu. Za sto let absolvovaly měšťanskou školu tisícovky žáků a učilo zde několik stovek učitelů. Mnozí žáci se dobře připravili na střední i vysoké školy. Jiní se stali odborníky v mnoha oborech, zručnými a pracovitými řemeslníky. Základy pro vše však byly vytvářeny u nás. A někteří to dotáhli hodně daleko absolvovali i více vysokých škol, stali se lékaři, inženýry, učteli atd. Jeden z prvních žáků nové měšťanky byl dokonce prezidentem Československé akademie věd; na naší škole dostával základ i nedávný ministr naší vlády. Na škole bylo i mnoho obětavých učitelů, kteří své povolání brali jako poslání. Po vyučování se věnovali slabším i talentovaným žákům v různých předmětech a činnostech. Mnozí z nich za svou obětavou odbojovou činnost byli umístění v koncentračních táborech a někteří se už nevrátili čest jejich památce! Jsem rád, že jsem z té stovky let mohl sám na škole 46 roků učit a z toho 28 roků stát v jejím čele. Při této příležitosti přeji všem bývalým i současným žákům i učitelům a rodičům vše nejlepší a pevné zdaví. Ať nadále naše škola vzkvétá a dělá Brtnici radost. Hodně úspěchů do další stovky! Mgr. Vlastimil Klofáč, bývalý ředitel školy Usnesení zastupitelstva Logopedie v Brtnici Diskuze u kulatého stolu v Hoffmannově stodole Co nového ve škole? Žáci a sběr druhotných surovin 10 let kaple Panny Marie Královny v Jestřebí článek Medvěd brtník a Brtnice Veterinární okénko Týden lékáren Sokolské okénko Narozeniny Už delší dobu ve sdělovacích prostředcích čteme a slyšíme o našich magických osmičkách. Dvě z nich patří i k 28. říjnu Ano letos slaví své 90. narozeniny naše republika. Takové výročí přece nemůžeme nechat bez výraznějšího povšimnutí. Město Brtnice, Masarykova dělnická akademie, místní chrámový sbor, brtnická Základní škola a Vysočanka ti pro naše občany, bez rozdílu věku, připravili k oslavám tohoto státního svátku program. Přijďme oslavit skutečnost, že náš národ nezanikl a že se může svobodně rozvíjet. Přijďme si společně zazpívat naši hymnu. Vždyť nejen vyhraný mezinárodní sportovní zápas je příležitostí k uvědomění si našeho vlastenectví! Nashledanou v úterý 28. října 2008 v hod. v sále brtnického kina! Ludmila Rychnovská

2 Zprávy z města Devatenáct dětí zahájilo ve střížovské MŠ školní rok v upravených třídách. Během prázdnin bylo nově vymalováno, vyměněny radiátory a obložení stěn. Stavba dobudování kanalizačního sběrače a intensifikace ČOV dospěla do závěrečné etapy a bylo tzažádáno o kolaudaci. Občané budou stavbu moci zhodnotit na dni otevřených dveří (přesný termín bude ještě zveřejněn). Do konce letošního roku budou předány k užívání dva zrekonstruované byty Na Kapli. Druhé kolo prodeje stavebních pozemků na Nivě proběhne 12. listopadu V prvním kole bylo prodáno sedm pozemků z nabízených dvaceti. Bližší informace naleznete na a na Úřední desce MěÚ Brtnice. Volby do krajského zastupitelstva proběhnou v pátek od do hod. a v sobotu od 8.00 do hod. Volební místa budou v tradičních prostorech. Pouze v Brtnici, místo poničeného kulturního domu, bude volební místo v Domě Valdštejnů ve spodní výstavní místnosti. Upozorňujeme na změnu otevírací doby Informačního centra na měsíce říjen prosinec: po, út, čt, pá, so a Od 1. srpna 2008 došlo ke změně cen kopírování na radnici, v infocentru a v knihovně následovně: černobílé kopírování A4 jednostranně 2,- Kč, oboustranně 3,- Kč, černobílé kopírování A3 jednostranně 3,- Kč a oboustranně 5,- Kč. Ceny barevných kopií zůstávají beze změny. Za podpory Fondu Vysočina byla vydána publikace Panská Lhota v raném novověku, zpracovaná Mgr. Ondřejem Mlejnkem. Kniha sleduje historii Panské Lhoty od 16. do 19. století a zabývá se běžným životem obyvatel vesnice. Zájemci si tuto publikaci (která může být pěkným vánočním dárkem) mohou zakoupit na infocentru v Brtnici, v Muzeu Rodný dům Josefa Hoffmanna nebo v Jednotě Panská Lhota za 213,- Kč. USNESENÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA BRTNICE číslo 11 ze dne Zastupitelstvo města Brtnice schvaluje: rozpočtová opatření č. 2/2008 a č. 3/2008, která jsou přílohou č. 1 zápisu rozpočtové opatření č.4/2008, které je přílohou č. 2 zápisu rozpočtové opatření č. 5/2008, které je přílohou č. 3 zápisu finanční příspěvek ve výši ,-Kč Občanskému sdružení Brtnické kovadliny na akci Pořízení plastiky medvěda brtníka a jeho instalaci v rámci úpravy plochy nám. Svobody, Brtnice na základě 6, odst.5, písm. b) a dle 47, odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů Zadání územního plánu Brtnice prověření žádosti pana Jonáše, Brtnice zpracovatelem územního plánu při zpracování Návrhu územního plánu Brtnice rozhodnutí RMB č.38 ze dne a č. 41 ze dne ve věci stížnosti pana Binara převody nemovitostí: PRODEJ: k.ú. Brtnice: - pozemků v lokalitě NIVA k.ú. Brtnice p.č.: 1744/63 o výměře 1008 m 2, Jiřímu Pojmanovi, Brtnice 1744/64 o výměře 945 m 2, Jiřímu Navrátilovi, Brtnice 1744/66 o výměře 1695 m 2, Petru Pojerovi, Brtnice 1744/69 o výměře 1050 m 2, Radku Pojerovi, Zašovice 1744/74 o výměře 1075 m 2, Janu Janečkovi, Brtnice 1744/80 o výměře 1219 m 2, Radku Zachovi, Jihlava 1744/81 o výměře 821 m 2, Václavě Navrátilové, Brtnice k.ú. Brtnice: - části pozemku parc.č. 2060/33 o výměře 73 m 2 zahrada, panu Miloslavu Vrzalovi, Brtnice - části pozemku p.č. 2063/8 o výměře 75 m 2 panu Františku Divišovi a paní Miluši Divišové - pozemku p.č. 23/1 o výměře 57 m 2 - zahrada, paní Marii Kousalové, Brno - části pozemku p.č. 2102/3 o výměře 40,5 m 2 - zahrada, paní Janě Kuchařové, Praha k.ú. Dolní Smrčné: - pozemku p.č. 520/2 o výměře 921 m 2 panu Miroslavu Pyskovi, Dolní Smrčné - části pozemku p.č. 529/3 o výměře 33 m 2 panu Oldřichu Kudrnovi k.ú. Přímělkov: - pozemků p.č. 123/2 o výměře 480 m 2 lesní porost, 124/2 v k.ú. Přímělkov, o výměře 585 m 2 lesní porost, manželům Sobotkovým BEZÚPLATNÉ NABYTÍ: od Úřadu pro zastupování státu na Město Brtnice: k.ú. Panská Lhota - p.č. 2880/1 o výměře m 2 - p.č. 2880/2 o výměře 298 m 2 - p.č. 2880/3 o výměře m 2 - p.č. 2880/4 o výměře 202 m 2 - p.č. 2880/6 o výměře 69 m 2 k.ú. Dolní Smrčné - p.č. 607/1 o výměře 6305 m 2 - p.č. 607/2 o výměře 454 m 2 od Pozemkového fondu ČR na Město Brtnice: k.ú. Panská Lhota - pozemku p.č. 71 o výměře 306 m 2 BEZÚPLATNÝ PŘEVOD od Města Brtnice na Krajský úřad kraje Vysočina k.ú. Příseka - pozemku p.č.654/37 výměře 43 m 2 Zastupitelstvo města Brtnice zamítá: uzavření průchodu uličky u pana Binara, pč.229/2 a p.č.2060/33 k.ú. Brtnice převody nemovitostí: PRODEJ: k.ú. Brtnice - části pozemku p.č. 2063/48 o výměře 34 m 2 zahrada, paní Aleně Staché a panu Ing. Janu Stachému, Brno - prodej pozemku p.č. 75/1 paní Jaroslavě Setničkové a panu Marcelu Setničkovi, Panská Lhota Zastupitelstvo města Brtnice ukládá: starostce města pokračovat v realizaci územního plánu v souladu s platnými právními předpisy Zastupitelstvo města Brtnice bere na vědomí: zprávu o činnosti Rady města Brtnice za období Stanislav Jirků místostarosta města RNDr. Marie Kružíková starostka města

3 Třídíme odpad 5. díl Systém EKO-KOM Milí čtenáři, stále více pronikáme do problematiky nakládání s odpady, zejména tříděnými, a to včetně nákladů a financování. Z minulých dílů vyplývá, že nakládání s netříděným odpadem je relativně drahé, co je však důležitější, neustále se bude zdražovat. Protože velká část komunálního odpadu obsahuje použité obaly, platí u nás stejně jako v celé Evropě zákon o obalech, který přenáší odpovědnost za recyklaci obalů na firmy, které je uvádějí na trh. V praxi to znamená, že výrobci, dovozci nebo plniči obalů platí za každý obal, který uvedou na trh, do společného systému, ze kterého se následně hradí náklady spojené s tříděním a recyklací obalů. V Česku tento systém provozuje společnost EKO-KOM, a.s. Jejími hlavními partnery jsou obce. Pokud obec odpady třídí a má se společností EKO-KOM, a.s., uzavřenou smlouvu, dostává za každý kilogram vytříděného odpadu předaného k využití finanční odměnu. Systém odměn je nastaven motivačně, takže obce, které třídí více, dostávají odměnu vyšší. Tímto způsobem obce snižují své náklady spojené s tříděním odpadů, které tak jako tak podle zákona o odpadech musejí provádět. V případě, že má obec nastavený systém třídění efektivně a využívá všech možností pro třídění odpadů, může odměna pokrýt veškeré náklady na třídění odpadů. Obec pak může tuto skutečnost promítnout i do ceny za odpady pro občany. Předpokládá to však zároveň jejich aktivní účast na třídění odpadů. Do budoucna je to jedna z mála cest, jak předejít neustálému zdražování služeb v odpadovém hospodářství obce. Již v současné době jsou v kraji obce, které důsledným tříděním snížily svoje náklady na odpady natolik, že navzdory zvyšujícím se cenám za odpadové služby nemusely občanům zvyšovat jejich poplatky. Nezapomeňte, důsledným tříděním odpadů lze přispět ke snižování nákladů na odpadové hospodářství a předejít tak zvyšování poplatků za odpady. příště Recyklace odpadů. Logopedie v Brtnici Když se řekne logopedie, vybaví se mnohým z nás kupříkladu šišlavý Toník od sousedů, nebo Maluška, která neumí říci R a své jméno legračně komolí. To jsou určitě vhodní adepti k pravidelným návštěvám logopeda. Logopedie je však obor mnohem širší a rozmanitější a kromě špatně vyslovených hlásek ji zajímá komunikace obecně. Klientela logopedů je velmi pestrá co do počtu různých logopedických diagnóz i věkového složení klientů. Brtnickým je poskytována logopedická péče v prostorách městské radnice již od roku Zpočátku byla poradna zřízena jako soukromé zařízení a od září 2007 se stala součástí školského poradenského zařízení Speciálně pedagogického centra v Jihlavě (více na Zajišťuje logopedickou, speciálně pedagogickou a poradenskou péči klientům s vadami řeči. Logoped si zve klienty v pravidelných časových intervalech, které se různí podle závažnosti problému, který potřebují řešit od 1/týden až po konzultace s četností několikrát do roka. Počet klientů, kteří prošli péčí logopedky, sahá již téměř k osmdesátce, momentálně má v péči 28 pravidelně docházejících klientů. Poradna je otevřena každý pátek (vyjma prázdnin), od 7.00 do Návštěva je možná po předchozím objednání, ať již po telefonu nebo osobně v poradně. Již od počátku se podařilo navázat velmi dobré vztahy s místní dětskou lékařkou, která vhodné klienty do poradny směřuje. Logopedka s ní v případě potřeby konzultuje stanovení diagnózy a vedení terapie. Velmi bych chtěla vyzdvihnout nemalou podporu ze strany města, které k tomuto účelu prozatím bezplatně poskytuje své prostory. Bez tohoto velkorysého přístupu by museli brtničtí za logopedickou péči dojíždět do Jihlavy nebo do Třebíče. Dále oceňuji přístup Speciálně pedagogického centra, které propůjčuje svého zaměstnance na celý jeden pracovní den našemu malému městečku. Mgr. Naďa Grznárová, speciální pedagog - logoped Kontakt: Společenská kronika N a r o z e n í : Brtnice: Josef Randáček, Na Podmoklí 354 Šimon Pavelka, Haberská 761 Kristýna Dvořáková, Dolní 727 Přímělkov: Radek Kalenda, č. p. 31 Střížov: Lukáš Rambousek, č. p. 108 P ř i s t ě h o v a n í : Brtnice: Iveta Eliášová se synem Filipem, Školní 582 Kristián Zoor, Dolní 727 Eva Krúpčiková, Horní Město 33 Jana Bačová, Zašpitál 143 Božena Pojerová, Nad Prachovnou 656 Pavel Suchý, Legionářská 231 Malé: Gabriela Vejmelková s dcerou Dominikou, Malé 25 Dolní Smrčné: Eva Mařanová, č. p. 5 O d s t ě h o v a n í : Brtnice: Gabriela Vejmelková s dcerou Dominikou, Haberská 753 Jaromír Volný, Horní Město 16 Helena Hlávková se syny Prokopem a Josefem, Na Podmoklí 354 Štěpánka Melounová, Hřbitovní 398 Střížov Jitka Bednářská, č. p. 68 Příseka: Ludmila Medová, č. p. 30 Pavel Suchý, Legionářská 231 S ň a t k y : Brtnice: Olga Cahová z Brtnice a Jiří Landt z Brtnice Kateřina Vlčková z Brtnice a Pavel Suchý z Příseky Petra Doležalová z Jihlavy a Bořivoj Tišl ze Střížova Ú m r t í : Střížov: Marie Chlupáčková, č. p. 31 Příseka: Božena Neubauerová, č. p. 83 Františka Urbánková, č. p. 6 Marie Hrušková, Dis. Setkání důchodců v roce 2008 Uhřínovice Panská Lhota Střížov Brtnice Komárovice ve hod ve hod ve hod ve hod. (v KD Panská Lhota) ve hod. V ostatních obcích budou termíny teprve stanoveny. Změna datumu vyhrazena

4 Týden lékáren V letošním roce se poprvé kromě červnového Dne lékáren koná také podzimní Týden lékáren, který bude probíhat v termínu října Jeho tématy budou odborné lékové poradenství, konzultace k samoléčbě nachlazení a informace o možnostech prevence chřipky. Brtnická lékárna Astra se k uvedené akci připojuje. Mimo jiné je připravena výtvarná soutěž pro děti s názvem Namaluj lékárnu, obrázky budou hodnoceny ve 2 kategoriích: 0-8 a 8-15 let. Účastníci mohou svá dílka malovat přímo v lékárně nebo odevzdávat tamtéž kdykoliv do 25. října. Vítěze odměníme na slavnostním vyhlášení v listopadu 2008 v prostorech informačního centra v Domě Valdštejnů. Akce probíhá za podpory Města Brtnice a některých farmaceutických firem. PharmDr. Miloslav Vrzal Podzim s Rokštejnem V neděli tohoto roku jsme se sešli v rámci Dnů evropského dědictví na hradě Rokštejně u Přímělkova. Na hradě bylo už od rána rušno. Přestože poprchávalo, turisté nadšení do historie tohoto místa byli od hod. na místě. V pravé poledne vyrazila pod vedením proferora Masarykovy univerzity pana Zdeňka Měřínského skupina zájemců na komentovanou prohlídku přímo do areálu zříceniny. Pro velký zájem byla přednáška zopakovaná ještě jednou ve dvě hodiny. Profesor Z. Měřínský, který se výzkumem Rokštejna zabývá více než čtvrt století, zasvěceně vyprávěl o průběhu archeologických prací. Dozvěděli jsme se např., že v základech hlavní brány byla nalezena stavební oběť tělo novorozence, dále byly nalezeny hrací kostky, hroty šípů a unikátem byla plomba s pečetí. Na Rokštejně byl umístěn stánek, kde bylo možné zakoupit různé publikace a turistické předměty, spojené s hradem a okolím. Během celého dne se zde vystřídala téměř stovka turistů. Kromě mírného deště se neděle pěkně vydařila a poté, co jsme si opekli na ohýnku buřty, jsme odjeli všichni spokojeně domů. Kamila Růžičková Prof. Zdeněk Měřínský během své přednášky na Rokštejně Město Brtnice zve na ojedinělou akci do Hoffmannova domu Při příležitosti výstavy JOSEF HOFFMANN DONALD JUDD. HYPOTÉZA, kterou lze ještě do 26. října 2008 navštívit v muzeu Josefa Hoffmanna v Brtnici, organizuje MAK (Rakouské muzeum užitého /současného umění ve Vídni) a Moravská galerie v Brně přednášku a diskusi u kulatého stolu s Flavinem Juddem, viceprezidentem a kurátorem Juddovy nadace v Marfě v Texasu, USA, Petrem Noeverem, ředitelem muzea MAK ve Vídni a Markem Pokorným, ředitelem Moravské galerie v Brně. Přednáška a diskuse u kulatého stolu se konají v angličtině se simultánním tlumočením do sluchátek v Hoffmannově domě v Brtnici v neděli 19. října ve l4 hodin a jsou volně přístupné veřejnosti. Flavin Judd se narodil V současné době vede spolu se svou sestrou Rainer Juddovou nadaci JUDD FOUNDATION. Tato Juddova nadace je soukromá nezisková organizace, která byla založena v souladu s ustanovením závěti Donalda Judda ( ).. V Marfě v Texasu a v New Yorku uchovává v stálých expozicích díla z majetku umělce, osobní knihovnu a archiv. Nadace se věnuje zprostředkování lepšího pochopení a uznání uměleckého odkazu Donalda Judda. Tohoto cíle dosahuje zpřístupněním staveb, interiérů i krajinné tvorby veřejnosti pomocí školních a vzdělávacích programů pro návštěvníky. Vedle své činnosti v roli správce odkazu svého otce je Flavin Judd autorem knih pro děti, scénářů a filmovým režisérem. Flavin Judd bude mluvit o díle svého otce a svém osobním vztahu k jeho pracím. Navazující diskuse bude věnována aspektům aktuálnosti teorií i díla Donalda Judda dnes, stejně jako jeho uměleckým vazbám na klasickou modernu v architektuře a designu.jedním z partnerů v diskusi u kulatého stolu bude Peter Noever, designér, ředitel muzea MAK ve Vídni. Narodil se 1941 v Innsbrucku. V letech byl pověřen přednáškami analýzy designu na Akademii výtvarných umění ve Vídni a v letech 1988/98 působil jako hostující profesor muzeologie na vysoké škole užitého umění. Je nositelem Rakouského vyznamenání za zásluhy ve vědě a umění. Od roku 1986 je ředitelem muzea MAK. Byl iniciátorem a uměleckým vedoucím generální přestavby muzea ( ) a zasloužil se o zřízení pobočky MAKu v Kalifornii - od roku 1994 je v Los Angeles MAK Center for Art and Architecture. Peter Noever nastartoval po roce 1989 obrat v osudech Hoffmannova domu. MAK uspořádal v létě 1992 v Brtnici výstavu Barokní Hoffmann s exkluzivními exponáty ze sbírek muzea. Brtničtí se tak poprvé seznámili s dílem svého slavného rodáka. Město Brtnice a Společnost Josefa Hoffmanna získaly v MAKu odborné zázemí pro snahy o oživení Hoffmannova domu. Návrat Josefa Hoffmanna do Brtnice úspěšně pokračuje. Od roku 2006 jeho rodný dům provozují muzeum MAK ve Vídni a Moravská galerie v Brně jako své společné pracoviště. Marek Pokorný, ředitel Moravské galerie v Brně bude dalším partnerem v diskusi u kulatého stolu. Narodil se 1963 v Humenném na Slovensku. Pracoval jako umělecký kritik, kurátor současného výtvarného umění, vedoucí kulturní redakce deníku Prostor, Lidová Demokracie a časopisu Týden. V roce 1995 založil Detail časopis pro výtvarné umění, který byl prvním časopisem věnovaným současné polistopadové výtvarné scéně. Zároveň organizoval řadu výstav současného výtvarného umění v různých českých galeriích. V letech žil v Římě a pobýval na rodičovské dovolené, jeho žena pracovala jako diplomatka.od roku 2004 je ředitelem Moravské galerie v Brně. V roce 2005 uskutečnil jednání s městem Brtnice, která vedla k zahájení spolupráce v péči o Rodný dům Josefa Hoffmanna, jehož osudy sledoval a informoval o nich svými texty od roku Na počátku roku 2006 Moravská galerie v Brně převzala záštitu nad výstavní činností v domě ve spolupráci s MAK, Vídeň. V roce 2007 Moravská galerie v Brně zvýšila svůj zájem o umění počátku 20. století zakoupením vily Dušana Jurkoviče v Brně. -s použitím textů MAK Vídeň a MG Brno Eliška Nosálová

5

6 Den pro starou Brtnici sázka na babí léto country kapela Znamení na Dni pro starou Brtnici Nebylo tomu letos poprvé (a já upřímně doufám, že ani naposled), co se sešla Komise kultury města Brtnice a několik dobrovolných nadšenců, aby společně uspořádali Den pro starou Brtnici. Řemeslný jarmark, provázený bohatým kulturním programem, se stal již milou tradicí. Vždyť Brtnice byla svého času trhy proslulá široko daleko a ne nadarmo byla dlouho známa jako Trhová. Jak jsme vás již informovali v minulém čísle, jedním z důvodů, proč se letos Den konal o měsíc dřív, byla vyhlídka teplejšího počasí. Navzdory tomuto romantickému podzimnímu víkendu, našimi velkými konkurenty byly akce a poutě, konané na svátek sv. Václava. Tím se bohužel stalo, že nepřijelo tolik řemeslníků, kolik jsme očekávali. Troufám si ovšem říct, že tuto skutečnost bohatě vynahradil fakt, že návštěvníci si díky teplému počasí mohli v klidu posedět v Hoffmannově dvoře, kde se kromě živé hudby podávalo občerstvení. Také projížďka koňským povozem po Brtnici byla jistě příjemnější bez deště. Dětští diváci ráno shlédli divadelní představení DS Jana Lišky z Třeště, ti starší se zase pobavili při večerním pásmu v knihovně a představení domácích Bezchibáků v kině. Velký úspěch sklidily rukodělné dílny v Hoffmannově domě, stejně jako promítání filmů o Brtnici v Domě Valdštejnů. V programu tohoto Dne byste našli ještě mnoho událostí a akcí, které jste měli možnost navštívit. A jestli ne, tak doufáme, že přijdete příští rok. Vaše hojná účast nás opravdu těší a dává znát, že o akce tohoto typu je stále zájem. Děkuji touto cestou všem svým kolegům, přátelům a dalším pomocníkům při organizaci Dne pro starou Brtnici v roce 2008! Kamila Růžičková A co vy? Jste téhož názoru? Nebo byste raději příští rok navštivili Den pro starou Brtnici opět v říjnu? Vaše názory pište na nebo volejte na tel. č.: Za vaše náměty a připomínky děkujeme. Akce na Chaloupkách Ekologická olympiáda říjen ročník krajského kola přírodovědné soutěže pro tříčlenná družstva středoškoláků, která prověřuje teoretické znalosti, praktické dovednosti i schopnosti nacházet souvislosti. Soutěž probíhající převážně v terénu bude opět doplněna doprovodným programem sledujícím zábavu, vzájemné poznání i poučení. Téma bude upřesněno. Kontaktní osoba: Iveta Vorlíčková Podzimní uložení péče o chráněná území pátek 31. října. neděle 2. listopadu 2008 Víkendový pobyt na pomoc přírodě pro studenty, mladé a další dobrovolníky. Poslední práce na chráněných územích. Kontaktní osoba: Iveta Vorlíčková Listopad 9. malá regionální konference k ekologické výchově - MRKEV úterý 4. listopadu 2008 Určeno ředitelům škol a koordinátorům ekologické výchovy. Téma letošního semináře bude upřesněno později. Část akce proběhne formou výměny zkušeností. Kontaktní osoba: Martin Kříž Víkend rukodělných činností sobota 8. neděle 9. listopadu 2008 Tradiční víkend radosti z vlastního tvoření a setkání, výroba dárků od srdce, seznámení se s novými i tradičními technikami, práce převážně s přírodními materiály využívající barev a plodů podzimu. Kontaktní osoba: Marie Sára Rajnošková Prosinec Předvánoční rozjímání pátek 5. neděle 7. prosince 2008 V pátek, jako každý rok, přivítají rodiče a děti Mikuláše, další dny vzpomenou vánoční zvyky a obyčeje, nebude chybět vánoční hudba se zpěvem a pestré rukodělné činnosti s vycházkami do přírody. Pohoda a klid v přírodě a mezi lidmi, daleko od předvánočního shonu. Kontaktní osoba: Květoslava Burešová Přihlášky a bližší informace získáte na adrese: Středisko Chaloupky Kněžice 109, Okříšky tel , Co nového ve škole - 1. září usedlo do školních lavic ZŠ Brtnice 235 žáků stále nás ubývá loni to byli 242 žáci! - předškolního vzdělání se účastní 100 žáků v MŠ Brtnice, 18 v MŠ Střížov oddělení praskají ve švech a toho křiku!!! - do 1. tříd nastoupilo 36 prvňáčků A má p. uč. Jindra Navrátilová a B p. uč. Dana Svobodová zvykli si rychle a už teď umí 5 prvních písmenek! - dobře se jim pracuje, protože zasedli do úplně nových výškově nastavitelných lavic p. učitelky sladily s barvou lavic koberec a výzdobu! - děti z MŠ Brtnice si zase mohou zadovádět na zbrusu nových prolézačkách, šplhadlech a skluzavce když se spojí síly školy, rodičů, Města, Sdružení rodičů a sponzorů hned se daří! - v minulém školním roce nám z pedagogického sboru odešly na mateřskou dovolenou hned tři paní učitelky Dáša Baráková, Taťána Antonová a Lucie Doležalová (MŠ) ať jim miminka dělají jen radosti a rychle rostou! - na ZUŠ Třešť přestoupil p. uč. Antonín Vidlák už teď nám ve škole chybí! - posilou na I. stupni se stala p. uč. Lenka Kousalová a v MŠ p. uč. Šárka Semrádová přejeme jim, aby se jim v Brtnici dobře pracovalo! - v pátek se vydaly děti z ročníku na výlet plný her do Obory p. uč. jim připravily bohatý program a naši stateční prvňáčci si po báječných buřtech, strašidelné cestě tmou (přírodou i školou) zkusili přespat ve svých krásných třídách! - ve čtvrtek jsme přivítali v programu Spirit of Afrika černošskou taneční skupinu ze Zimbabwe, zatančili si s nimi i naši současní a vyšlí žáci členové Fresh klubu při ZŠ pod vedením p. Skovajsové a p. Medřické rytmus a pohybové nadání nás okouzlily! - v následné besedě se žáky 8. a 9. ročníku se nejvíce nadřel p. uč. Lukáš Válka tlumočením otázek i odpovědí byl to zajímavě a poučně strávený den! žáci ZŠ Brtnice

7

8 Rekonstrukce silnice mezi Brtnicí a Zašovicemi Z vrozené zvědavosti často objíždím stavbu rekonstrukce silnice mezi Brtnicí a Zašovicemi a nedá mi, abych se o svá pozorování a zjištění s vámi nepodělil. Po slavnostním zahájení stavby zahájila realizující firma stavební práce. Z původní silnice je odfrézována asfaltová vrstva. Materiál z ní získaný slouží ke zpevnění obslužných komunikací. Zemní stroje a dopravní prostředky odklízí ornici z prostoru stavby. Při jedné mé obhlídce staveniště jsem se setkal se dvěma sympatickými lidmi, kteří zajišťují organizaci stavby. Předpokládal jsem, že budu ze staveniště okamžitě vykázán. Příjemným překvapením pro mne byla ochota odpovídat na mé otázky. Zajímalo mne, proč je v úseku Velkého kopce odkryta ornice v tak velké šíři. Dozvěděl jsem se, že ta souvisí s šířkou vozovky, která činí 9, 5 m. Koruna vozovky v místě mostu v údolí pod kopcem bude 11 metrů nad stávajícím terénem. Potřebný svah k zajištění stability nové silnice má sklon 1 : 2. Kolik ornice bude zapotřebí ke zpevnění svahu si lze přiblížit pojmem mnoho. Protože horní část silnice v oblasti kopce bude snížena, stane se název Velký kopec z pohledu silnice bezpředmětným. V oblasti budoucího mostu obdobného, jaký je mezi Přísekou a Jihlavou, je ukládána geotextilie a geomříž. Ty mají sloužit k zamezení prosakování podzemních vod do konstrukce budoucího násypu. Další rozsáhlé zemní práce probíhají mezi Novou Brtnicí a Zašovicemi. Nově budovaná silnice opouští původní trasu stávající vozovky a od Nové Brtnice si razí novou přímější trasu do Zašovic, která nebrání využití stávající silnice a silnic napojujících se od Kněžic a Heraltic, čímž odpadají problémy s řešením objízdných tras. Zatím mi ale není jasné řešení průjezdu Novou Brtnicí. Stavbu navštěvuji přibližně dvakrát v týdnu. Při každé této návštěvě panuje na stavbě čilý ruch. Za zmínku stojí, že práce probíhaly např. i v sobotu 20. září v hodin za neustálé přítomnosti již zmíněných organizátorů stavby. Podle dosavadního tempa provádění rekonstrukce lze předpokládat, že se nesetkáme s nepříjemným prodlužováním výstavby, jak jsme toho byli svědky při rekonstrukci silnice z Příseky do Jihlavy. Jaroslav Šťáva 10 let kaple Panny Marie Královny v Jestřebí V neděli 24. srpna tohoto roku slavili naši spoluobčané v Jestřebí jubilejní desáté výročí posvěcení kaple Panny Marie Královny a již jedenáctou samostatnou jestřebskou pouť. Slavnou mši svatou celebroval otec Jan Piler, farář kněžické farnosti, do níž obec Jestřebí náleží. Svátek Panny Marie Královny najdeme v církevním kalendáři u data 22. srpna. Právě v tento den roku 1998 byla kaple brněnským biskupem Vojtěchem Cikrlem vysvěcena. Vzpomeňte s námi na historii této zdařilé duchovní stavby. Poslouží nám k tomu záznamy, které pořídil Josef Píša. Záměr vystavět v Jestřebí kapli začal nabývat konkrétní rysy v roce Podle směrnic brněnského biskupství musel projekt kaple projít výběrovým řízením, v něm byl vybrán návrh Ing. arch. Ladislava Kuby. 10. července 1996 obdržel farní úřad Kněžice od brněnského biskupství schválení projektu a záměru výstavby. Hned následující den byla stavba zaměřena a 21. listopadu 1996 vydal místně příslušný úřad v Brtnici stavební povolení. Významným datem z hlediska kaple je i neděle 27.dubna1997, kdy svatý otec Jan Pavel II. posvětil v Praze na Letné spolu s dalšími její základní kámen. V té době stála již hrubá stavba kaple s výklenkem po pravé straně vstupu, do něhož byl později základní kámen zabudován. Kaple byla vysvěcena, jak jsme již uvedli, v sobotu 22. srpna Slavnost započala příjezdem otce biskupa v 9.15 hod., následovalo řazení průvodu u kulturního domu. Za křížem se na cestu ke kapli vydalo 10 ministrantů, 6 družiček, 12 kněží, otec biskup Vojtěch Cikrle, představitelé obce v čele s Ing. Josefem Přibylem, starostou, a místní obyvatelé a hosté. V úvodu obřadu přivítal pana biskupa starosta obce. Následovalo svěcení kaple a slavná mše svatá, při níž kázání přednesl pan biskup před kaplí. Po skončení obřadů vyhrávala kapela a v místním kulturáku i na volném prostranství se podávalo občerstvení. Pan biskup se s námi, vzhledem k svým dalším povinnostem, v poledním čase rozloučil. Hned následující den v neděli 23. srpna 1998 slavili jestřebští svou první samostatnou pouť. Kapli ještě doplnil zvon Svatý Josef, který ulila dílna Marie Tomáškové Dytrychové v Brodku u Přerova. Byl posvěcen a na vstupní stranu do štítu zavěšen 3. října Za 10 let existence kaple bylo v Jestřebí slouženo 298 mší svatých. V rámci misí konaných v kněžické farnosti byl den určen pro obec Jestřebí. V kapli se konají májové a říjnové pobožnosti a křížové cesty v postní době. Obec se zde schází k motlitbám, když se loučí se svými zemřelými. Jestřebská kaple získala věhlas i z pohledu své architektury, je zmiňována v řadě publikací, včetně učebních textů pro studenty architektury. K jejímu zviditelnění přispěl i pořad České televize Šumná města Jihlava, vysílaný poprvé Z pořadu citujeme text autora Radovana Lipuse, který v pořadu doprovázel obrazy architekta Davida Vávry. Tak jako se velikost člověka jeho výškou neměří, nelze ani velikostí stavby měřit význam architektury. Vesnička Jestřebí, kaple Panny Marie Královny, prostá stavba s prohnutou šindelovou střechou a ostrou přídí, stavěna dva roky rukama místních lidí. Svépomocí, z vlastních prostředků, jednoduše je působivou lodí pro hledající lidské duše. Projekt Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře z roku 1996 ukazuje jednu z nesnadných a vzácných cest, jak lze vnést do naší doby to, co v ní není pokoru a ukotvení. Pojí se tu současnost i tradice. Nově užitý, dávno rozbitý sloup ze zámku Brtnice. Patník patka toho sloupu. Dřík nese stůl Páně, pod Madonou - sloupu hlavice. Dřevěné lavice a nad nimi krov jako ruce sepjaté vesnický Santini? Na všechno si člověk nevzpomene, ani kdybyste stokrát chtěli. Na zpovědnici architekti Kuba a Pilař zapomněli, a tak si ji místní vynalézaví farníci sami udělali. Jak se jistě ptáte, no přece skládací, aby nezabírala místo při mši svaté. Zvon Josef klekání vyzvání. S využitím textu ČT Josef Píša a Josef Novák

9

10 Žáci a sběr druhotných surovin I v letošním roce pokračujeme v rámci ekologické výchovy v různých činnostech spojených s tříděním odpadových surovin. Na každém podlaží školy jsou barevně označené koše, do kterých žáci třídí papírový a plastový odpad. Pravidelně 2x ročně pořádáme sběr starého papíru. Nechybí ani sběr léčivých bylin a pomerančové kůry. V letošním roce jsme naši činnost rozšířili o další dvě akce, se kterými bych vás ráda seznámila. Zároveň bych vás tímto chtěla požádat o pomoc a podporu. První akcí je celostátní RECYKLOHRANÍ. V této hře získává škola možnost vyměnit staré baterie a drobná elektrozařízení za fotoaparát, kameru, DVD apod. Sbíráme BATERIE všechny typy baterií používaných v domácnosti baterie se musí svými rozměry vejít do otvoru ve sběrném boxu 9x5 cm. NE : rezavé, rozbité nebo tekoucí/lepkavé baterie, autobaterie a jiné baterie s tekutým elektrolytem průmyslové baterie nebo akumulátory z průmyslových podniků plně nabité baterie, baterie těžší než 1 kg. Sbíráme ELEKTROZAŘÍZENÍ drobná elektrozařízení např.: rádia, mp3 přehrávače, diskmany, walkmany, kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, elektrické hračky a hudební nástroje a další NE : elektrozařízení, která se svým rozměrem nevejdou do sběrné nádoby televizory a počítačové monitory zářivky a úsporné žárovky baterie a akumulátory SBĚRNÁ MÍSTA: ZŠ BRTNICE a PRODEJNA PRŮMYSLOVÉHO ZBOŽÍ J. SVĚRÁK Druhou akcí je sběr víček od PET lahví. Sbíráme pouze víčka, NE celé láhve. Výtěžek z této akce půjde na podporu našeho indického chlapce Rafíka, kterého podporujeme už 4 roky, případně na nákup potřeb pro žáky. SBĚRNÁ MÍSTA: ZŠ BRTNICE, MŠ BRTNICE, PRODEJNA PRŮMYSLOVÉHO ZBOŽÍ J. SVĚRÁK a PRODEJNA FLOP V NOVÉ ČTVRTI (ČTVERÁČKOVI) Doufáme, že nás v tomto úsilí podpoříte. Svou pomocí přispějete dětem i životnímu prostředí. Mgr. Jana Svěráková a dětský parlament ZŠ Brtnice. Medvěd brtník a Brtnice V tomto článku se chci věnovat plánované stavbě plastiky medvěda brtníka v Brtnici, protože považuji stavbu plastiky medvěda brtníka za poněkud problematickou. Největší obavy mám z podobnosti slov brtník a Brtnice. Myslím si totiž, že pokud se v Brtnici postaví plastika medvěda brtníka, tak si může případný obdivovatel plastiky myslet, že Brtnice má svůj název od medvěda brtníka. Jenže medvěd brtník vůbec nesouvisí se vznikem názvu Brtnice. Sám název Brtnice představuje substantivizující příponu ice k adjektivu brtná, tj. ves, v níž stávaly brtě (dutiny stromů, v nichž žily včely a shromažďovaly tam med). Nelze však ani vyloučit, že místní jméno mohlo být i hydronymem Brtnice jako potok tekoucí brťovým lesem a osada na říčce převzala její jméno" 1 Další problém spatřuji v samotném výskytu medvěda u Brtnice. Narazil jsem totiž pouze na jediný výskyt medvědů u Brtnice a to roku Ten jediný zaznamenaný výskyt medvěda v okolí Brtnice, na který jsem narazil, je odlov ze září 1717, kdy byli v revíru Předín na panství Brtnice uloveni dva medvědi. Je uváděno, že šlo nejspíš o zatoulané kusy. Přitom výskyt medvědů na panství Brtnice můžeme sledovat v období let Rovněž jsem se nikde nesetkal s pověstí nebo zprávou, např. jak někde medvěd u Brtnice někoho zabil, zranil, roztrhal ovce apod. Problematická se mi zdá i stavba plastiky. Na letáčku, informujícím o stavbě plastiky medvěda brtníka v Brtnici, jsem se dočetl, že plastika má být provedena v životní velikosti a na letáčku je uvedeno i to, že medvěd brtník váží až 320 kg. Ale medvědi, kteří žili v českých zemích, byli mnohem menší. Zde uvedu několik příkladů. V lednu 1779 byla v lesích královské svobodné rychty stodůlecké u Prášil střelena stará medvědice vážící 185 kg. Roku 1804 byl u Kvildy uloven medvěd, který po stažení a vyvržení vážil 300 liber, tedy 154,2 kg. Poslední medvěd ulovený v Čechách byla 118,22 kg vážící medvědice, stalo se tak 14. listopadu 1856 na Šumavě. 3 Chadt podotýká, že to byl silný brtník, ovšem ve srovnání s medvědy slovenskými je to medvěd nápadně malé postavy, zřejmě takový, jací v průměru na Šumavě původně žili. 4 Je zajímavé, že medvěd vážící 118,22 kg byl označen jako silný brtník, průměrný kus tedy musel vážit ještě méně. Medvědi se pochopitelně lovili i na Moravě. Např. 12. dubna 1860 byl uloven medvěd v revíru Salajka, lesní úřad Ostravice (Beskydy). Hmotnost nevyvrženého medvěda byla 90 kg. Dne 29. května 1885 byl uloven vyhladovělý medvěd vážící 95 kg u Valašské Bystřice. Roku 1886 byl na Ostravici odloven mladý medvěd, vážil 30 kg. 5 Hmotnost medvědů žijících v českých zemích se tedy pohybovala okolo 100 kg, někdy i okolo 150 kg. Já bych se také při výběru motivu pro stavbu plastiky neomezoval pouze na medvěda, protože na panství Brtnice existovala i jiná dravá zvěř, např. vlk. Vlk zde byl rozšířený, početný a lovil se zde relativně dlouho. Výskyt vlka na panství Brtnice můžeme sledovat mezi léty Za tuto dobu se na panství Brtnice prokazatelně ulovilo 107 vlků. 6 Pro srovnání uvádím, že v letech se podle dochovaných materiálů ulovilo v celých Čechách 65 vlků (ovšem skutečné číslo ulovených vlků bylo asi větší). 7 Ale počet odlovených vlků na panství Brtnice není nejspíš konečný, pro některé roky se totiž nedochovaly materiály a celkový počet odlovených vlků na panství Brtnice tak mezi roky kolísá asi mezi kusy. 8 Podle dochovaných materiálů se na jednom panství Brtnice ulovilo více vlků než v celých Čechách! Myslím si, že plastika vlka by byla pro Brtnici lepší a charakterističtější. Ovšem problém je v tom, že projekt stavby plastiky medvěda brtníka nestojí na samém počátku, kdy by bylo možné provádět změny. S projektem již bylo započato a tento projekt si jistě musel projít schvalovacím procesem atd. Kdybych měl o námětu plastiky rozhodovat já, tak bych místo medvěda brtníka upřednostnil vlka, ale to už je asi věc názoru. Ovšem to neznamená, že bych plastiku medvěda brtníka úplně zavrhoval. Ale aby měl projekt plastiky medvěda brtníka pevnější vazbu k Brtnici, tak bych doporučoval určité změny. Já bych plastikou medvěda brtníka připomněl odlov dvou medvědů ze září Ti dva medvědi byli sice odloveni v revíru Předín, ale bylo to na panství Brtnice, jednalo se o jediný doložený odlov medvěda na panství Brtnice a nejspíš šlo o poslední odlov tohoto druhu v moravské části Českomoravské vysočiny. 9 Z výše uvedených důvodů bych nestavěl plastiku medvěda vážícího okolo 300 kg, já bych zvolil plastiku malého stokilového medvěda. Myslím si, že takto provedená plastika medvěda brtníka by Brtnici neuškodila a měla by k ní vazbu. Jakub Nobicht 1 Jan JANÁK a kol., Dějiny Brtnice a připojených obcí, Brno 1988, s. 18 a Emil HOŠEK, Medvědi na Moravě a ve Slezsku, Časopis slezského muzea 16, 1967, s Jiří ANDRESKA Erika ANDRESKOVÁ, Tisíc let myslivosti, Vimperk 1993, s Jiří ANDRESKA Erika ANDRESKOVÁ, Tisíc let myslivosti, Vimperk 1993, s Emil HOŠEK, Medvědi na Moravě a ve Slezsku, Časopis slezského muzea 16, 1967, s Emil HOŠEK Gustav NOVOTNÝ, Vyhynutí dravé zvěře na západní Moravě, Myslivost 5, 1968, s ; Emil HOŠEK Gustav NOVOTNÝ, Vyhynutí dravé zvěře na západní Moravě, Myslivost 6, 1968, s Emil HOŠEK, K výskytu a vymizení vlka na Moravě a ve Slezsku, Vlastivědný věstník moravský 1, 1967, s Emil HOŠEK, Ještě o vlku na Moravě a ve Slezsku, Časopis slezského muzea 25, 1976, s Emil HOŠEK, Medvědi na Moravě a ve Slezsku, Časopis slezského muzea 16, 1967, s

11 Veterinární okénko Dnes na téma: Je nutné očkovat králíky proti moru i v zimě? Mor králíků je prudce probíhající onemocnění končící u % nakažených králíků úhynem! Mor byl poprvé identifikován v Číně v roce 1984, v ČR se vyskytuje od roku Původcem onemocnění je virus postihující důležité orgány ( játra, ledviny, slezinu). K infekci dojde přímým stykem s nemocnými králíky, bodavým hmyzem, krmivem, pitnou vodou, zařízením králíkárny apod. Králík se virem může nakazit v kterémkoliv ročním období, tedy i v zimě! Jak mor správně rozpoznat? Inkubace trvá 1-2 dny! Onemocnění má velmi rychlý průběh, projeví se nechutenstvím, malátností a krvavým výtokem z nosu, dostaví se křeče a teplota. Nejvíce úmrtí je pozorováno v prvním dnu infekce. Léčba není možná. Důvodem je příliš rychlý průběh onemocnění. Jedinou možnou obranou je očkování. Kolostrální imunita mláďat přetrvává dnů po porodu. Mláďata je tedy nejvhodnější očkovat ve stáří 6 týdnů. Vakcína začne chránit od 6. dne po aplikaci, rozvojem plné imunity nastupuje za 2-3 týdny a trvá až jeden rok. Myxomatóza je známá jako nejnebezpečnější onemocnění králíků od roku Pochází z Jižní Ameriky, v ČR je od roku Původcem onemocnění je značně odolný virus, který v prostředí zůstává schopný infekce po několik měsíců, např. virus v usušené králičí kožce si udržuje virulenci 10 měsíců. Některé kmeny viru způsobují až 100% úhyn. K infekci dochází přímým přenosem mezi nemocnými králíky, nepřímo pak krmivemzkrmováním zelené píce, vodou, hmyzem, prostě vším, co přišlo do styku se sekrety myxomatózního králíka. Jak poznat myxomatózu? Silný otok víček, výtok z očí, slepení víček. Na boltcích, v podkoží hlavy a na zevních pohlavních orgánech se tvoří myxomatózní uzlíky. Hlavní nebezpečí však spočívá v tzv. plicní myxomatóze, kdy dochází k postižení plic. Většinou probíhá bez charakteristických podkožních změn! Léčba není známá a vzhledem k riziku udržování skrytých vironosičů není ani žádoucí. Kolostrální imunita mláďat trvá asi 30 dní. Vakcinaci lze provést zároveň s vakcinací proti moru králíků, tedy ve věku 6. týdnů. Imunita nastupuje od 4. dne po aplikaci vakcíny, od 9. dne je plně vyvinuta a trvá asi půl roku. Určitě se Vám vyplatí králíky pravidelně naočkovat, předejdete tím zbytečným ztrátám v chovu. MVDr. Pavel Bártík, Váš veterinář ====================================================== BZ vydává Město Brtnice. Adresa redakce: Městský úřad Brtnice, Dům Valdštejnů, nám. Svobody 74, Brtnice, tel. č ; č. ú /0800, v. s Číslo 164 připravila Kamila Růžičková. Řídí redakční rada ve složení: Stanislav Jirků, Anna Králová, Ing. Josef Novák, Mgr. Helena Vrzalová. Redakční uzávěrka dalšího čísla je BZ byl zaevidován u OkÚ Jihlava, č.j Pojištění Půjčky,Úvěry,Hypotéky Stavební spoření Penzijní připojištění HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ - PŘÍKLADY. OBSAH CENA OBSAH CENA do ccm. Kč/rok do ccm. Kč/rok ROK POJ. SPOLU- POJ.č. CENA , ,- VOZIDLO - TYP VÝR. ČÁSTKA ÚČAST SKLA Kč/rok , ,- ŠKODA FELICIA COM ,- 2%2000,- NE 1980, ,- nad ,- ŠKODA FABIA ,- 2%2000,- ANO 5937,- traktor - 470, - tahač ,- ŠKODA FABIA ,- 2%2000,- NE 3968,- nákl. auto do 3,5 t ,- do12 t ,- ŠKODA OCTAVIA ,- 5%5000,- ANO 9236,- FORD FOCUS ,- 5%5000,- NE 6742,- FORD FUSION ,- 2%2000,- ANO 10013,- OBSAH CENA OBSAH CENA VW LT ,- 10%10000,- ANO 7669,- do ccm. Kč/rok do ccm. Kč/rok VW CARAVELLE ,- 10%10000,- NE 9574, , ,- RENAULT MEGANE ,- 5%4212,- NE 8349, , ,- TOYOTA RAV ,- 10%14288,- NE 12937, , ,- MAZDA ,- 5%3743,- NE 8702, ,- nad ,- HYUNDAI TERRACAN ,- 5%7810,- NE 9526,- KIA CEED ,- 5%5000,- ANO 10355,- VOLVO S ,- 5%7790,- NE 17668,- Pojišťovací makléř - KAREL KŘÍŽEK Křížova 65 Telč tel fax Úřední doba : pondělí, středa : od 8 hod. do 18 hod. úterý, čtvrtek : od 8 hod. do 16 hod. pátek - výhradně po tel. dohodě! Sobota,neděle svátky - NE!!! POVINNÉ RUČENÍ Kompletní info : (včetně plánku příjezdové cesty) PŘI VYUŽITÍ VŠECH SLEV. nad 12 t ,- atd NEBO NABÍDKA PRO KAŽDÉHO traktor - 680, - tahač ,- nákl.auto do 3,5 t ,- do12 t ,- nad kg ,-

12 INZERCE Prodám byt 3+1 OV s garáží v Opatově na Moravě. Tel.: *** Němčina soukromá výuka začátečníci až pokročilí příprava na zkoušky, pomoc při snaze o zlepšení známky ve škole v dopoledních nebo večerních hodinách, příp. dle domluvy (i o víkendu) Výuka je zcela individuální, přizpůsobuje se potřebám i časovým možnostem klienta. Můžete se učit sami nebo utvořit skupinku přátel. Můžete studovat intenzivně nebo zvolna. V případě zájmu a máte-li jakékoli dotazy - mě prosím kontaktujte. Romana Křížová, Střížov 115, tel.: , e- mail: ***************************************** VEDENÍ ÚČETNICTVÍ I DAŇOVÉ EVIDENCE ZPRACOVÁNÍ DAŇOVÝCH PŘIZNÁNÍ Vedení mzdové a personální agendy, účetní poradenství. Ing. Václav Jansta, , ***************************************** Ing. Martin Slíva provádí kartografické a geometrické práce (zhotovování geodetických plánů, vytyčovací práce, polohopisné a výškopisné zaměření). Příseka 47, tel.: SOKOLSKÉ OKÉNKO Rozvrh cvičení ženy od října 2008 Pondělí tělocvična ZŠ od hod ( cvičitelka Daniela Hosová ) Čtvrtek- tělocvična ZŠ od hod ( cvičitelka J.Saidlová, H.Klementová ) Pondělí herna stolního tenisu zdr.cvičení od hod ubytovna (cvičitelka M.Vlasáková) Tradiční turnaj ve volejbale smíšených družstev o pohár starosty TJ Sokol Brtnice Dne uspořádala TJ Sokol Brtnice tradiční podzimní volejbalový turnaj, kterého se zúčastnilo 112 hráčů z okolních i vzdálenějších obcí a měst. Počasí se po propršeném týdnu umoudřilo a turnaj probíhal za slunečného dne v příjemné sportovní atmosféře. Velmi nás těší zvyšující se zájem obyvatel regionu o tuto formu zdravého sportovního vyžití. Umístění družstev 1. Rychlá Rota - Jihlava, 2. Luka nad Jihlavou A, 3. Hej Rup - Mohelno, 4.Valeč, 5. Angeles - Mohelno, 6. Broďáci - Havl.Brod, 7. Lybiho Lamy - (Zoo Jihlava), 8. Pivní dieta - Třebíč 9. Brtnice, 10. Vržanov. Za výbor TJ Sokol Vlasta Kolmanová *** MVDr. Pavel Bártík Veterinární ambulance- Chovatelský areál Brtnice Ord. doba: STŘEDA Veterinární ordinace- Na Samotě 1, Jihlava, tel Ord. doba: PONDĚLÍ- ÚTERÝ- ČTVRTEK- PÁTEK

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 21. ročník září 2015 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 3. srpna 2015 Usnesením č. 38/2015 zastupitelé vzali na vědomí informaci o stavu smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci projektu pro zpracování

Více

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 17. prosince 2014

U S N E S E N Í. z 2. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 17. prosince 2014 U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 17. prosince 2014 Usnesení č. 20/14 ZM p o t v r z u j e složení slibu zastupitele PharmDr. Miloslava Vrzala a vznik mandátu Zastupitele

Více

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne

U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne U S N E S E N Í z 2. zasedání Zastupitelstva města Brtnice konaného dne 15. 12. 2010 Usnesení č. 17/10 ZM složení návrhové komise a ověřovatelů zápisu dle návrhu. Usnesení č. 18/10 ZM v o l í dle 120 odst.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu

MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu MĚSTO ČESKÁ LÍPA ZASTUPITELSTVO MĚSTA ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o stanovení kratší doby nočního klidu Zastupitelstvo města Česká Lípa se na svém zasedání dne 15.února 2017 usnesením

Více

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2010, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: -PO-PÁ - každé ráno od 8 hod rozcvička, po rozcvičce zpěv na oddělení -PO-ČT - pracovnice soc. péče - práce s

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm

Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm tisková zpráva ze dne 8. března 2016 Březnové programy ve Valašském muzeu v přírodě v Rožnově pod Radhoštěm VALAŠSKÝ ROK 2016 20. 3. 2016, od 10.00 - KVĚTNÁ NEDĚLE v kostele sv. Anny v Dřevěném městečku

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 1 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 1 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 1 konané dne 24.11. 2010 Usnesení č. 1/10 RM b e r e n a v ě d o m í ustanovení zapisovatele finančního a kontrolního výboru pro následující volební období:

Více

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok

Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok Plán environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) ZŠ Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, přís. org. školní rok 2016-2017 Základní škola Ústí nad Labem, E. Krásnohorské 3084/8, příspěvková

Více

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova

Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 2006/2007 Mateøská škola Janákova Výroèní zpráva o èinnosti školní rok 26/27 Mateøská škola Janákova Základní škola a Mateøská škola námìstí Interbrigády, Praha 6, Antonína Èermáka 6 Základní škola a Mateřská škola náměstí Interbrigády,

Více

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 19 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 23.11.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Škorpík Milan

Více

Hans Christian Andersen

Hans Christian Andersen ZÁKLADNÍ ŠKOLA, JIČÍN, ŽELEZNICKÁ 460 ROČNÍ REALIZAČNÍ PLÁN EVVO NA ŠKOLNÍ ROK 2015-2016 Motto: Všechny knihy zežloutnou, ale kniha přírody má každý rok nové, nádherné vydání. Hans Christian Andersen Roční

Více

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8

prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 prosinec 2010 občasník obce Vepřová ročník 8 První adventní neděli jsme slavnostně rozsvítili vánoční strom, zde měly pásmo vánočních koled, básniček a písniček děti z naší základní a mateřské školy a

Více

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ

OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ OLDŘICHOVICKÝ ZPRAVODAJ 4. čtvrtletí 2010 Zastupitelstvo obce Oldřichovice přeje všem spoluobčanům v roce 2011 mnoho pracovních i osobních úspěchů Volby do obecního zastupitelstva Ve dnech 15.-16. října

Více

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 18 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 13.10.2016 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Vrbka Roman, Vejmělková Jana, Ing. Macek Jan, Gric Jiří, Koukal Ladislav,

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 36 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 36 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 36 konané dne 26. 3. 2012 Usnesení č. 77/12 RM u k l á d á starostovi Stanislavu Jirků zažádat o grant na SFŽP v rámci projektu Vybudování záložních vodních

Více

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013.

Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Zápis ze 17. zasedání Zastupitelstva obce Švábov ze dne 23. 8. 2013. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově. Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin a skončeno ve 21:00 hodin. Na

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2015 V sobotu 12. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne

Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne Zápis z valné hromady TJ Sokol Mohelno dne 17.3.2013 SOKOL / 2013 / Valná hromada OBSAH 1 ZÁPIS Z VALNÉ HROMADY TJ SOKOL MOHELNO... 2 1.1 Zahájení, přivítání hostů... 2 1.2 Volba předsednictva, návrhové,

Více

Program na leden 2014

Program na leden 2014 Program na leden 2014 Čt 2.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 16.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Čt 30.1. Mše svatá ( od 9.30 hod. ) Pá 17.1. Pedikúra ( od 13.00 hod.) Čt 23.1. Kadeřnice ( od 10.00 hod.) Program

Více

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie

9:30 Mše svatá v Medlově. 11:00 Mše svatá v Renotech. 14:00 Mše svatá ke cti Panny Marie v Nové Dědině Za farníky z Nové Dědiny Jména Panny Marie Římskokatolická farnost POŘAD BOHOSLUŽEB V TÝDNU od 11. 9. do 18. 9. 2016 www.farnostunicov.cz Den Liturgická oslava Hodina Úmysl Za farníky 11 9:30 Mše svatá v ě 24. neděle v mezidobí Mše svatá v Renotech

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Jihlavské listy. Třebíčský deník

Jihlavské listy. Třebíčský deník Jihlavské listy 18.08.2015 - (jv) - Kultura - str. 09 Vernisáž a dvě nové knihy o historii Brtnice BRTNICE - Dvě knihy o historii Brtnice budou představeny v nadcházejících dnech. Výstava obrazů Aloise

Více

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy

Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen Základní školy Přehled plánovaných akcí pro rodiče dětí, žáků a ostatní veřejnost období: duben červen 2016 Základní školy Základní škola J. A. Komenského a Mateřská škola, Přerov - Předmostí, Hranická 14 Školní olympiáda

Více

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu

KURANĎÁČEK č. 38. květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669. Pracujeme v programu KURANĎÁČEK č. 38 květen 2015 MATEŘSKÁ ŠKOLA PRAHA 5 BARRANDOV KURANDOVÉ 669 Pracujeme v programu www.mskurandove.cz info@mskurandove.cz Tel: 251 819 468, 724 341 771 Fax: 251 814 39 Vážení rodiče, ve dnech

Více

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov

Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Přehled akcí za rok 2011, pořádaných pro uživatele DS Lukov Každý týden pravidelně probíhá: Pondělí: -kroužek ručních prací -instruktorky sociální péče - aktivity s uživateli na 1. a 4. odd. Úterý -čtení

Více

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA

Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA Náš Domov 9/2016 ZÁŘÍ 2016 INFORMACE Z HLÁŠENÍ ŘEDITELKY DOMOVA HLÁŠENÍ PROBÍHÁ VŽDY NA KONCI MĚSÍCE PROSTŘEDNICTVÍM VNITŘNÍHO TELEVIZNÍHO KANÁLU Č. 29, PŘESNÝ TERMÍN JE VYHLAŠOVÁN ROZHLASEM Zhodnocení

Více

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec

Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec č. 13/2014 Občasník obcí Libějovice, Nestanice, Černěves a Lomec Číslo 13/2014 Obecní úřad Libějovice Prosinec 2014 Libějovice 26 387 72 Libějovice

Více

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin

ZÁPIS. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne , od 18:00 hodin ZÁPIS z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Ráby konaného dne 8. 12. 2016, od 18:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Ráby bylo zahájeno v 18:00 hod. starostou

Více

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz

www.slusovice.eu a www.slusovice.cz INFOKANÁL KABELOVÉ TELEVIZE SLUŠOVICE Všechny informace najdete také na webových stránkách www.slusovice.eu a ÚŘEDNÍ HODINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLUŠOVICE INFORMACE PONDĚLÍ STŘEDA 08:00 08:00 17:00 17:00 Telefon:

Více

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky:

European Heritage Days (Dny evropského dědictví) V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: European Heritage Days (Dny evropského dědictví) 2016 V sobotu 10. září budou v Pelhřimově ZDARMA otevřeny veřejnosti tyto památky: Městská šatlava dům čp. 11 Budovu dalo město přistavět k zámku směrem

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3

OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 OBCHODNÍ AKADEMIE V UHERSKÉM HRADIŠTI ÚTŘIVÉČKO Č. 3 2014 Milé spolužačky a milí spolužáci, v měsíci lednu 2014 jste všichni ve svých ročnících zahájili letní semestr. O průběhu zimního semestru jste mohli

Více

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace

Výroční zpráva 2012. UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Výroční zpráva 2012 UCHO, o.s. Univerzální chodská organizace Obsah Základní informace o UCHO, o.s...3 Sídlo...3 Organizační struktura...3 Základní cíle sdružení...4 Formy činnosti sdružení...4 Zpráva

Více

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry.

od Jana Theimera, český překlad zněl Městské světelné hry. KINO v Moravském Berouně - historie U městského kina v našem městě je známo přesné datum vzniku, a to 28. 7. 1918. Toto datum a název je zaznamenán v knize Heimatbuch für den Bezirk Bärn od Jana Theimera,

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 17 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 17 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 17 konané dne 10. 8. 2015 Usnesení č. 202/15 RM ukončení nájemní smlouvy dohodou s Františkou Obořilovou na pronájem bytu č. 24, v DPS ul. Na Podmoklí č. 726,

Více

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30

Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Zpráva o činnosti v oblasti EVVO ve školním roce 2009/2010 na SOŠ SOU Šumperk, Gen. Krátkého 30 Ve školním roce 2009/2010 se konaly tyto akce související s problematikou EVVO. Září: - Příprava plánu EVVO

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 9. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 10. 2015 Bod pořadu jednání: Návrh na udělení čestného občanství města v letech 2015 a 2016 a medaile města v roce

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 31 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 31 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 31 konané dne 16. 1. 2012 Usnesení č. 1/12 RM uzavření Smlouvy o dílo s družstvem GEOMIN Jihlava na provedení hydrogeologického průzkumu v k.ú. Brtnice. Usnesení

Více

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce

KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce KALENDÁŘ AKCÍ OBCE LUTÍN 2015 kulturní, společenské a sportovní akce v obou částech obce Datum Název akce Stručný popis akce Pořadatel Místo konání akce 1.1. Novoroční výstup na Velký Kosíř 27. ročník

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) šk. rok 2014-2015 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se životního

Více

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11

ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 ROČNÍK 6 LISTOPAD 2015 ČÍSLO 11 TAKTICKÉ HASIČSKÉ CVIČENÍ V MALÉ BYSTŘICI Podobně jako v loňském roce se i letos naše jednotka dobrovolných hasičů zúčastnila taktického hasičského cvičení. A co víc, dokonce

Více

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA

ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA ZPRAVODAJ PRACHATICKÉHO MUZEA 3/2010 Program podzim 2010 Stálé expozice: Zlatá stezka Renesance - zlatý věk města Karel Klostermann a pošumavské zámky Městská kultura 19. století, sbírka ostrostřeleckých

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009

TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 14. týden St 1.4. Čt 2.4. TyfloCentrum Brno, o. p. s. kalendář akcí a služeb: duben - květen 2009 9:00 13:00 Kurz vaření pro přihlášené 7:45 17:00 VESELÝ APRÍLOVÝ VÝLET pro přihlášené 13:00 18:00 Psychologická

Více

Ekologické aktivity, exkurze, praxe

Ekologické aktivity, exkurze, praxe Ekologické aktivity, exkurze, praxe 10. 9. Kvinta, sexta, 3. ročník návštěva výstavy Ligy proti rakovině Každý svého zdraví strůjcem Mgr. M. Šverma 10. 10. Porada k projektu ENERSOL 2014 - RNDr. H. Pokorná,

Více

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání

dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání Vážení přátelé - dobrovolní hasiči, dovolujeme si obrátit se na Vás znovu po roce se žádostí o pomoc - předání informací o letošním ročníku veřejné sbírky a preventivní akce Ligy proti rakovině Praha,

Více

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008

TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008 TyfloCentrum Brno, o.p.s. kalendář akcí a služeb: listopad - prosinec 2008 45. týden Po 3.11. Út 4.11. St 5.11. Čt 6.11. 46. týden Po 10.11. Út 11.11. St 12.11. 16:00 17:00 Beseda o zdravém životním stylu

Více

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin

USNESENÍ č. 6/2014. Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin USNESENÍ č. 6/2014 Ze 6. zasedání ZASTUPITELSTVA MĚSTA PROSEČ, konaného 16. prosince 2014 v zasedací místnosti MěÚ Proseč v 17 hodin Přítomni: dle prezenční listiny Kontrola usnesení z minulého zasedání

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne

Z Á P I S. z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne Z Á P I S z 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 5.6.2013 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Tomáš Rulec, zastupitel Dále přítomno: 5 občanů, dle prezenční listiny

Více

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci,

Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, Milí přátelé, turisté a milovníci přírody, Tomíci, dostává se Vám do rukou první oficiální zpravodaj 10. Mezinárodní olympiády TOM, který jsme v návaznosti na legendu o vzniku našeho města nazvali Paví

Více

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů.

Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Ve středu 4. září 2013 zavítali do našeho Domova obyvatelé Chráněného bydlení Skryje v doprovodu vedoucí zařízení Bc. Věry Dvořákové a instruktorů. Pro naše klienty si připravili divadelní představení

Více

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014.

Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Zápis z 24. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 5. 9. 2014. Jednání se konalo v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:00 hodin.

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 18. ročník srpen 2012 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 2. srpna 2012 Usnesením č. 35/2012 zastupitelé schválili rozpočtové opatření č. 3/2012. Tímto rozpočtovým opatřením byl plánovaný rozpočet

Více

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea,

ZPRAVODAJ Č. 11/2014. Vážení přátelé slánského muzea, ZPRAVODAJ Č. 11/2014 Vážení přátelé slánského muzea, letní radovánky jsou již dávno minulostí, podzim nastoupil v plné síle. To je ideální čas zavítat do muzea! V měsíci listopadu je pro Vás připraven

Více

Výroční zpráva za rok 2010

Výroční zpráva za rok 2010 Výroční zpráva za rok 2010 Občanské sdružení Deštník Pražská 236 417 61 Bystřany Výroční zpráva za rok 2010 Obsah Cíle občanského sdružení Vývoj občanského sdružení Finanční podpora Členové Hospodaření

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA

STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA STŘEDNÍ ŠKOLA A ZÁKLADNÍ ŠKOLA, NOVÉ MĚSTO NAD METUJÍ SOUTOK INFORMAČNÍ BROŽURA PROSINEC 2016 NÁVŠTĚVA HOKEJOVÉHO UTKÁNÍ Žáci internátu z Opočna navštívili na místním zimním stadionu hokejové utkání mužů

Více

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání.

Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. Zveme Vás do Police nad Metují. V předvánočním čase vám nabídneme mnoho kulturních akcí, tvořivé dílny, trhy, milá setkání. {jathumbnail off} Začneme první adventní nedělí od 10 hodin trhem na polickém

Více

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška

Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko Přihláška Cena cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy-Valašsko 2013 Přihláška Identifikační údaje soutěžícího (realizátora produktu): Název společnosti, organizace: Muzeum Beskyd Frýdek Místek, příspěvková

Více

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy

PROJEKT ROMA Česká republika Karviná. Sdružení Romů Severní Moravy PROJEKT ROMA Česká republika Karviná Sdružení Romů Severní Moravy 1 AKTIVITY V RÁMCI PROJEKTU Průběžné aktivity pro děti: Volnočasové aktivity pro děti a mláděž (zvláště z cílové skupiny) kroužky: počítačový,

Více

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí

Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí Praktické a bezpečnostní instrukce pro sběr laserových toneru a inkoustových cartridgí 1) Které tonery a cartridge jsou sbírány? ANO: Všechny typy laserových toneru a inkoustových cartridgí používaných

Více

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J

Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ŠKOLSKÁ KULTURNÍ KOMISE VYDÁVÁ Ž E N K L A V S K Ý Z P R A V O D A J ČERVEN - SRPEN 2013 Sportovní den Rozloučení s předškoláky INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 1. ZO Ženklava oznamuje, že 16. zasedání zastupitelstva

Více

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne

Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne Zápis č. 12 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Přibyslavice konaného dne 14.12.2015 Přítomni: Uhrová Ivana, Netolička Zdeněk, Škorpík Milan, Gric Jiří, Vejmělková Jana, Ing. Mastný Martin, Ing, Macek

Více

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014

ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název a adresa školy, pro kterou platí tento MPP ZŠ Vodňany Alešova, 50 389 01 Vodňany Jméno a příjmení

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva obce Malá Bystřice, konaného dne 11. 02. 2015 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Malá Bystřice (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce:

V příštích týdnech se můžete těšit na následující akce: Blzecký občasník 08 / 2015 ZPRÁVY ZE ZASTUPITELSTVA V pátek 6.11.2015 na svém zasedání zastupitelstvo obce schválilo vyhlášku o nakládání s odpady, vyhlášku o poplatku za likvidaci odpadu a o poplatku

Více

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 15 konané dne

USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 15 konané dne USNESENÍ Rady města Brtnice ze schůze číslo 15 konané dne 30. 5. 2011 Usnesení č. 259/11 RM výsledek výběrového řízení ze dne 30.5.2011 na pronájem veřejného prostranství po dobu konání Brtnické pouti

Více

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016)

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2015/2016 (1. 9. 2015 až 31. 8. 2016) 1. Školní vyučování První pololetí: úterý 1. září 2015 až čtvrtek 28. ledna 2016 Druhé pololetí: pondělí 1. února 2016 až čtvrtek 30. června

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro obor vzdělávání základní škola speciální zpracovaný podle RVP pro obor vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo

Více

Eva Kordová Kultura a vzdělávání

Eva Kordová Kultura a vzdělávání Projekt je realizován za finanční podpory města Turnova a ve spolupráci se ZSST Turnov. Probíhá v rámci aktivit Zdravé město Turnov a Místní agenda 21. PŘEHLED AKCÍ ROKU 2016 LEDEN SETKÁNÍ S PŘÍBĚHEM A

Více

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva

Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010. Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva Lhotecký Občasník Číslo 13 Ročník XVI 4. října 2010 Poslední veřejné zasedání současného obecního zastupitelstva se konalo 22. září v zasedací místnosti obecního úřadu. Dá se říci, že bylo plno. Projednávaly

Více

V Ř E S K O V Á K listopad 2012

V Ř E S K O V Á K listopad 2012 V Ř E S K O V Á K listopad 2012 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, výstavba kanalizace pokračuje a já vás žádám, aby jste případné škody na majetku, které jsou způsobeny firmou provádějící tyto práce co

Více

Činnost sdružení v roce 2002

Činnost sdružení v roce 2002 Kdo jsme Občanské sdružení I MY (Společnost přátel Rolničky pro podporu lidí s postižením) vzniklo v Soběslavi v březnu 2000. Cílem sdružení je pomáhat prosazovat zájmy dětí i dospělých s postižením a

Více

Plavecký oddíl Laguna Třebíč z.s.

Plavecký oddíl Laguna Třebíč z.s. Plavecký oddíl Laguna Třebíč z.s. Zpráva o činnosti za rok 2015 Účel spolku: Účelem spolku je realizace aktivit zaměřených na organizaci plaveckých a jiných volnočasových aktivit dětí, mládeže a dospělých,

Více

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009

MOZAIKOVNÍK. školní rok 2008 / 2009 MOZAIKOVNÍK školní rok 2008 / 2009 Organizace školního roku 2008/2009 Zahájení školního roku 1. září 2008 Ukončení 1.pololetí 29. ledna 2009 Ukončení 2. pololetí 29. června 2009 PRÁZDNINY Podzimní prázdniny

Více

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s.

Výroční zpráva 2014. Via Roseta o.p.s. Výroční zpráva 2014 Via Roseta o.p.s. Via Roseta o.p.s. Obecně prospěšná společnost Via Roseta o.p.s. byla založena 12.7.2011 v Praze. Posláním této společnosti je poskytování obecně prospěšných služeb.

Více

620 let městyse Spálov

620 let městyse Spálov 620 let městyse Spálov V červenci 2014 slavil městys Spálov 620 let od svého založení. Při této příležitosti měli občané městyse a další návštěvníci možnost zhlédnout v sokolovně výstavu mapující dějiny

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

PROGRAM LISTOPAD 2009

PROGRAM LISTOPAD 2009 Unie neslyšících Brno, o.s., člen Českomoravské jednoty neslyšících Poskytovatel služeb pro sluchově postižené ve městě Brně a okolí Palackého tř. 120, 612 00 Brno, tel./fax: 541245321, 725 605 216, psací

Více

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21

Slovácké centrum kultury a tradic. Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Slovácké centrum kultury a tradic Název projektu: Revitalizace objektu Jezuitské koleje č.p. 21 Zdůvodnění stavby Prezentace kulturních hodnot Centrum kultury a tradic na místo komunálu Navázání na odkaz

Více

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax)

OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, Info Slušovice (fax) OBECNÍ ÚŘAD VŠEMINA Všemina 162, 763 15 Info Slušovice 577 986 214 (fax) 577 986 151 601 377 424 www.obecvsemina.cz podatelna@obecvsemina.cz Úřední hodiny: PO a ST od 8:00-17:00 hodin Infokanál Všemina:

Více

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE

KRÁSNÉ VÁNOCE PLNÉ KLIDU, RODINNÉ POHODY A PO VŠECH STRÁNKÁCH ÚSPĚŠNÝ ROK VŠEM NAŠIM OBČANŮM A JEJICH BLÍZKÝM PŘEJE ZPRAVODAJ Obce Rudná pod Pradědem P r o s i n e c 2 0 1 4 ----------------------------------------------------------------------------- Ustavující zasedání První ustavující zasedání nově zvoleného zastupitelstva

Více

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017

Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Akční plán environmentální výchovy, vzdělání a osvěty (EVVO) na školní rok 2016/2017 Š a MŠ Nerudova, České Budějovice Environmentální výchova je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících

Více

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli.

VEČERNÍ PRODEJ. Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. 25 26 27 Hračkárna HRAČIČKA Husovo náměstí 17 (u kostela) V prosinci otevřeno v sobotu i v neděli. VEČERNÍ PRODEJ čtvrtek 15. 12. a úterý 20. 12. od 19:00 do 22:00 hodin UZAVŘETE SI DO KONCE ROKU STAVEBNÍ

Více

V Ř E S K O V Á K červen 2004

V Ř E S K O V Á K červen 2004 V Ř E S K O V Á K červen 2004 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dnešní číslo Vřeskováka se k vám dostává po volbách do Evropského parlamentu. Za dobu, co vykonávám funkci starosty, jsem již zažil celou

Více

Program Klubíčka Kroměříž, z. s. listopad HERNA pro rodiče s dětmi Otevírací doba. Akce měsíce listopadu 2016

Program Klubíčka Kroměříž, z. s. listopad HERNA pro rodiče s dětmi Otevírací doba. Akce měsíce listopadu 2016 Program Klubíčka Kroměříž, z. s. listopad 2016 Aktivity projektu Mateřství není handicap 2016 jsou podpořeny z dotačního programu Rodina a ochrana práv dětí MPSV. Provozní doba Klubu rodičů (rodičovských

Více

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012

Z á p i s č. 17/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12. 4. 2012 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 21:00 Milan Jirsák, Jaroslav Kohout, Ladislav Marek, Milan Ptáčník, Jan Rangl, Jan Z 11 členů zastupitelstva

Více

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ.

INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY. ORANŽOVÝ ROK 2014 - Generální sponzor akcí je SKUPINA ČEZ. INFORMAČNÍ LIST č. 11 - OBEC HORNÍ KNĚŽEKLADY Vážení spoluobčané, přestože se na základě rozhodnutí Vlády ČR dostavba Jaderné elektrárny Temelín de-facto zastavila, Skupina ČEZ v podpoře regionu pokračuje

Více

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO

Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160. Roční plán EVVO Základní škola při Dětské psychiatrické léčebně, Opařany 160 Roční plán školní rok 2009/2010 Tento rok s názvem: Jaro, léto, podzim, zima celý rok je prima A. Krátkodobé cíle KALENDÁŘNÍ TÉMATICKÝ NAVRHOVANÉ

Více

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009

Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 Archiv novinek WWW stránek za školní rok 2008-2009 SŠP a VOŠ, s. r. o. pracoviště Kroměříž 03.07.09 - Krásné prázdniny! Přejeme všem krásné prázdniny! Úřední hodiny v době prázdnin: - v pracovní dny 8.00

Více

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz

Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Základní škola T. G. Masaryka Moravský Žižkov Školní rok 2015/2016 www.zs-mzizkov.cz Profilace školy Naše škola se chce profilovat svým individuálním přístupem k žákům, zákonným zástupcům, vytvářet prostor

Více

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016

PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 PROGRAM MEKUC LISTOPAD 2016 Středy 2. a 16. listopadu 9.30 11.30 hudební sál MKD TERAPIE BARVAMI Otevřený relaxační kurz s A. Rohde Kabele. Vstupné 50 Kč Středa 2. listopadu v 19.30 hodin hudební sál MKD

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne Zápis z 36. zasedání zastupitelstva Obce Studená ze dne 14. 12. 2009 Starosta zahájil zasedání v 17:00 hodin a přivítal přítomné. Dle prezenční listiny přítomno 9 členů zastupitelstva. Omluveno: 3 Zapisovatel:

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Rybářské slavnosti 2006

Rybářské slavnosti 2006 Rybářské slavnosti 2006 Druhý ročník Rybářských slavností Třeboň se uskutečnil ve dnech 25.-27.8.2006. Pořadatelem těchto slavností byla MAS Třeboňsko o.p.s., partnerem Rybářství Třeboň a.s. a spoluorganizátorem

Více

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015

RADA OBCE BORŠICE 687 09 Boršice, telefon: 572 501 121, e-mail: ou@borsice.cz. Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Zápis ze 17. zasedání rady obce ze dne 27. 10. 2015 Přítomni: Mgr. Petra Dostálová, Petr Dula, Ing. Roman Jílek, Helena Veselá, Ing. Stanislav Volčík Omluveni: - Jednání řídil: starosta Kontrola zápisu

Více

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod.

Městská část Praha - Zbraslav Zastupitelstvo městské části Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. Městská část Praha - Zbraslav Souhrn 24. řádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 24. 9. 2014 v 17:00 hod. 7. Prodej 3/8 pozemků parc.č. 2048, 2050, 2051, 2049, 2052/3, 2052/2, 2052/4, 2052/5

Více

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 20. ročník květen 2014 Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE konaného dne 5. května 2014 Usnesením č. 19/2014 zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č. 2/2014. Usnesením č. 20/2014 zastupitelé schválili

Více

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum:

Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: Zasedání zastupitelstva obce Číslo: 31 Datum: 23.04.2014 Zápis: Zasedání zastupitelstva obce zahájila a řídila starostka obce Bohumila Pípová od 17.00 hodin dne 23.04.2014 a toto zasedání ukončila dne

Více