Jak se vyhnout osobní finanční krizi? 1. Zásady řešení dluhů 2. Zásady prevence zadlužování 3. Jak se řešily dluhy v historii 4.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak se vyhnout osobní finanční krizi? 1. Zásady řešení dluhů 2. Zásady prevence zadlužování 3. Jak se řešily dluhy v historii 4."

Transkript

1 Jak se vyhnout osobní finanční krizi? 1. Zásady řešení dluhů 2. Zásady prevence zadlužování 3. Jak se řešily dluhy v historii 4. Závěr

2 1. Zásady řešení dluhů

3 Hlavní příčiny zadluženosti Vývoj relativní zadluženosti ČR a zemí eurozóny

4 Zadluženost krajů v (mld. Kč) Rok: ,0 0,0 1,3 1,5 2,9 7,7 10,4 14,6 20,9 Kraje včetně vykázaly ke konci roku 2009 zadluženost ve výši 20,9 mld. Kč. Jedná se o meziroční růst o téměř 6,3 mld. Kč tj. 42,9 %. Největší nárůst je u položky úvěrů (o 5,5 mld. Kč), které se na zadluženosti krajů podílejí 83,4 %. Nejvíce zadluženým krajem je kraj Středočeský. Kraje se v době krize snaží udržet nezbytné rozvojové investice i v době zvýšeného nedostatku příjmových zdrojů.

5 Zadluženost obcí ČR v letech v (mld. Kč) Rok: ,3 55,8 70,4 74,8 79,0 80,9 79,2 80,1 80,6 Ve struktuře dluhu obcí mají dlouhodobě největší podíl úvěry (69,3 %). V roce 1994 vykazovalo zadluženost 1994 obcí z celkového počtu 6221 obcí, což bylo 31,7 % všech obcí. V roce 2009 vykázalo zadluženost již 3250 obcí z celkového počtu 6244 obcí, což je 52,0 % všech obcí. Z pohledu velikostních kategorií obcí je patrné, že podíl obcí vykazujících dluh se zvyšuje s rostoucím počtem obyvatel obce. Zadluženost Prahy činí 32,6 % celkové zadluženosti obcí. U obcí výše zadluženosti převýšila výši finančních zůstatků na bankovních účtech o 11,0 mld. Kč.

6 Hlavní příčiny zadluženosti České domácnosti se nechali zlákat příkladem státu, krajů i obcí a masovou reklamou, která neustále vybízí k nákupu, čímž byla společnost řízeně manipulována a orientována na spotřebu. S tím souvisela i výstavba řady supermarketů v každém větším městě, které se stali novodobými chrámy spotřeby, kam řada lidí chodí namísto přírody a sportu trávit volný čas. Tempo zadluženosti bylo urychleno i agresivní nabídkou spotřebitelských úvěrů z nebankovního i bankovního sektoru, která trvá dosud.

7 Hlavní příčiny zadluženosti Růst zadluženosti českých domácností Odhaduje se, že 25 % českých domácností hrozí vážné problémy s dluhy.

8 Zadluženost očima poradců Věková struktura Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. snímek: 8

9 Zadluženost očima poradců Průměrná výše celkového dluhu [tis. Kč] Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. snímek: 9

10 Zadluženost očima poradců Klient dle výše příjmu Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. snímek: 10

11 Zadluženost očima poradců Klient dle vzdělání Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. snímek: 11

12 Zadluženost očima poradců Jak dlouho klient pociťuje předlužení Data PORADNY PŘI FINANČNÍ TÍSNI, o.p.s. snímek: 12

13 Důvody platební neschopnosti

14 Zadluženost domácností Míra hrubých úspor českých domácností v trendu klesá a ČR se tak zařadila do skupiny zemí EU, kde je sklon spořit výrazně potlačen sklonem ke spotřebě. Ve vyspělých zemích Evropy podíl úspor k disponibilním příjmům, ve srovnání s ČR, je dvojnásobně vyšší. Riziko pro budoucí vývoj může znamenat pád realitního trhu či výrazný růst úrokových sazeb (zvýšené měsíční splátky hypotečních úvěrů), inflace a snížení reálných příjmů.

15 Hlavní příčiny zadluženosti Zadlužení českých domácností u bank a finančních institucí na konci prosince 2010 dosáhlo celkem miliard Kč, za rok 2010 se dluhy domácností zvedly o 73 miliard Kč. Vyplývá to z údajů České národní banky (ČNB). Zadluženost domácností stále roste, i když nemá takovou dynamiku jako v předkrizových letech.

16 Hlavní příčiny zadluženosti Vklady domácností naopak meziročně klesly o 102 miliard Kč na 356 miliard Kč, tzn. existuje zde dlouhodobý trend rostoucí zadluženosti domácností a klesajících úspor.

17 Hlavní příčiny zadluženosti Na úvěrech za bydlení domácnosti dluží téměř 700 miliard korun. Podle statistik centrální banky jsou úvěry za téměř 21 miliard korun hodnoceny jako rizikové (tzn. 3 %). Česká spořitelna za prvních šest měsíců roku 2010 uskutečnila 130 nedobrovolných dražeb bytů a rodinných domů (o 30 více než v roce 2009 ve stejném období). Vrchol počtu nedobrovolných dražeb domů a bytů se očekává v letech 2011 a Při nedobrovolných dražbách se často stává, že se nemovitost prodá i za 50 % tržní ceny, tzn. prodej nemusí pokrýt dluh.

18 Hlavní příčiny zadluženosti V prvním pololetí 2010 vzrostl počet exekucí o 45 % proti roku Konkrétně se jednalo o případů. Za stejné období roku 2009 přitom exekutoři provedli , za celý rok 2009 pak exekucí. Nárůst počtu exekucí dokazuje, že zadlužování občanů a jejich následná neschopnost splácet nepřestává dále růst. Určité skupiny občanů jsou přímo zneužívány k lichvě v rámci mimobankovní sféry, kdy je možné finanční půjčku získat v podstatě okamžitě, avšak za velmi nevýhodných podmínek.

19 Hlavní příčiny zadluženosti Nejvíce ohrožené skupiny Sociálním vyloučením v důsledku velké zadluženosti jsou nejvíce ohroženy: osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách rodiče samoživitelé, početné rodiny, rodiny s jedním příjmem nezaměstnaní, především dlouhodobě nezaměstnaní mladí lidé, starší osoby, osoby se zdravotním postižením vězni, resp. osoby po návratu z výkonu trestu mladí po ukončení ústavní nebo ochranné výchovy a náhradní rodinné péče cizinci

20 Osobní bankrot Oddlužení fyzických osob - nepodnikatelů je možné dle Insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. Výše uvedený zákon umožňuje splacení Vašich dluhů po dobu 5-ti let formou pravidelných měsíčních splátek. Vaší povinností je uhradit minimálně 30 % z celkové výše všech aktuálních dluhů.

21 Hlavní příčiny zadluženosti V České republice bylo za celý rok 2010 podáno přesně insolvenčních návrhů. To znamená, že zájem o oddlužení stoupl oproti roku 2009 o 149 %. Vývoj počtu návrhů na oddlužení podaných v ČR Rok Počet podaných návrhů

22 Řešení dědictví Můžete současně zdědit jak majetek tak dluhy, v tom případě byste se měli včas zajímat, jestli je majetek větší než dluhy. V případě, že zdědíte pouze dluhy a pohledávky nebo tyto dluhy jsou větší než získaný majetek po zesnulých předcích, tak máte právo dědictví odmítnout. V době krize jako je ta současná mnoho lidí přichází o práci. Problémy s dluhy mohou vést až ke ztrátě domova a pádu do bludného kruhu chudoby.

23 Zásady řešení dluhů Nepodléhejte nákupním tlakům. Ve finanční tísni zajišťujte pouze základní životní potřeby bydlení, jídlo a pouze skutečně nezbytné výdaje. Včas odbourejte všechny výdaje, bez kterých se můžete obejít (televize, alkohol, cigarety apod.). Účinně komunikujte s věřiteli (bankami, poskytovateli energií a vody, vlastníky nemovitostí, úřady) a dohodněte se s nimi v případě neschopnosti splácet včas na zvláštním splátkovém režimu.

24 Zásady řešení dluhů Nezapomínejte, že když si nevíte rady, tak existují speciální Poradenská centra. Neostýchejte se hovořit o svých potížích, nebojte se přijmout nabízenou pomoc. Základním předpokladem je však vaše vlastní aktivita a snaha změnit Vaši situaci k lepšímu. Důležité je řešit dluhy včas a nevytloukat jeden dluh dalším dluhem (půjčky od známých, bank nebo z nedůvěryhodných zdrojů).

25 Zásady řešení dluhů Udělejte si ve svých dluzích pořádek - zjistěte si, komu a kolik dlužíte, kolik splátek musíte ještě uhradit a jaké jsou sankce za opožděné či neuhrazené splátky. Rozdělte si dluhy podle důležitosti přednost mají dluhy s vysokými pokutami za nesplácení a dluhy související s bydlením nájem a energie (mohli byste přijít o střechu nad hlavou).

26 2. Zásady prevence zadlužování

27 Zásady prevence zadlužování Primárně vycházejte ze skutečnosti, že zadlužovat se přináší rizika. O půjčkách by měli rozhodovat oba manželé a měli by si půjčku řádně promyslet. Zadlužení je přípustné pouze v případě, že máte stabilní zaměstnání a chcete např. bydlet a nemáte k dispozici dostatek finančních zdrojů. Je lepší se zadlužit na byt ve vlastnictví než na nájemní byt. V případě půjčky si porovnat více nabídek a podmínek pro půjčku (zjistit si, kolik za půjčku zaplatíte navíc).

28

29 Zásady prevence zadlužování Volit raději delší dobu splácení s nižší splátkou (menší riziko nesplácení) a v případě dostatečných zdrojů s možností půjčku splatit předčasně. Upřednostňovat půjčky od bank a nevyužívat podezřelé nabídky. Na všechno ostatní je lepší si nejdříve naspořit a pak si to pořídit. Vyjde Vás to levněji.

30

31 Zásady prevence zadlužování Hospodařte se svými finančními prostředky tak, aby výdaje odpovídaly reálným příjmům, tzn. neutrácejte více než vyděláte! Udělejte si analýzu všech příjmů a hlavních výdajů a hledejte hlavní příčinu problému malé příjmy nebo velké výdaje. Po nalezení příčiny se ji snažte co nejdříve řešit, v případě malých příjmů změna zaměstnání nebo další vedlejší zaměstnání, v případě velkých výdajů omezit výdaje (změna bydlení, doprava apod.).

32 Zásady prevence zadlužování Vyvarujte se rychlých půjček na vysoký úrok, když nemáte zajištěnu možnost jejich splácení. V případě jejich použití se můžete připravit i o zbývající majetek. V případě ztráty zaměstnání se obraťte na Úřad práce nebo si vyhledejte na Internetu servery, které nabízejí práci. V případě dlouhodobé nemoci nebo úrazu, po kterém se změní významně váš zdravotní stav se obraťte na svého obvodního lékaře.

33 3. Jak se řešily dluhy v historii

34 Jak se řešily dluhy v historii Solón řecký básník a politik ( př. n. l.) zrušil všechny dluhy bez náhrady a vykoupení občanů, kteří upadli pro dluhy do otroctví. Současně zrušil zákon, podle něhož se za dluhy ručilo tělem. Zrušil i poplatky z pozemků a další nevolnickou vazbu, dle které se rolník stal otrokem, pokud nemohl odevzdávat část ročního výnosu obilí. Rakousko Uhersko v roce 1870 bylo zavedeno v zajímavé řešení vymáhání dluhů od neplatičů daní. Do domu se nastěhoval voják, kterého neplatič musel ubytovat a živit tak dlouho, dokud nezaplatil.

35 Státní bankrot Španělsko vyhlásilo státní bankrot za vlády krále Filipa II. celkem třikrát ( ). Po Napoleonských válkách bylo insolventní například Rakousko (1811) a Dánsko (1813). Roku 1918 odmítl Sovětský svaz splácet dluhy carského Ruska. Německo postihl státní bankrot roku 1923 a 1948, což se řešilo reformou měny. V nedávné době bylo insolventní například Rusko 1998, Argentina 2002 nebo Island V letošním roce je to například Portugalsko, které si půjčuje od Evropské Unie.

36 Jak se řešily dluhy v historii Není dlužník jako dlužník Rapallská smlouva byla podepsána 16. dubna 1922 v Rapallu (Itálie). Šlo o smlouvu mezi Německem a Sovětským Ruskem (Ruskou sovětskou federativní socialistickou republikou). Byly tím obnoveny diplomatické styky mezi oběma zeměmi, které se zřekly navzájem náhrady válečných škod a přiznaly si doložku nejvyšších výhod. Oba státy měly dluhy a ostatní země s nimi nechtěly obchodovat dokud tyto dluhy nebudou uhrazeny. Rusko mělo dluhy předválečné, válečné a byla po něm požadována náhrada za zahraniční majetek, který byl zkonfiskován během říjnové revoluce. Na Versailleské konferenci v roce 1919 bylo Německo označeno za hlavního viníka vzniku války a byly po něm požadovány tvrdé reparace.

37 Jak se řešily dluhy v historii Není dlužník jako dlužník Francouzsko-britská společnost Eurotunnel, provozující tunel pod kanálem La Manche mezi Francií a Velkou Británií vyhlásila bankrot. Její dluhy dosáhly výše 6,2 miliardy liber, tedy asi 262 miliard Kč. Eurotunnel proto požádal o ochranu před věřiteli a soud v Paříži firmě vyhověl. Klíčoví věřitelé schválili záchranný plán společnosti bylo rozprodáno 87 % akcií společnosti. V současné době je největším finančním věřitelem vedoucí tržní ekonomiky západního bloku (USA) komunistická Čína a hovoří se i o tom, že se může stát i věřitelem EU.

38 Bible, dlužníci a dluhy Od té doby, co byly zavedeny peníze existují dluhy a dlužníci, ale ještě před penězi existovalo komoditní platidlo. Ve starověkém Babylóně to bylo obilí, v Číně mušličky, staří Slované používali plátno a také v současné době se lze v některých věznicích setkat s používáním cigaret jako platidla. Ovšem v průběhu historie se jako nejvhodnější komodita pro tento účel ukázalo zlato a stříbro. Kovové mince byly zavedeny před lety. První části Bible byly napsány před lety.

39 Bible, dlužníci a dluhy Bible docela podrobně popisuje ve Starém zákoně problematiku dluhů, kde dlužníky se stali lidé, kteří stejně jako dnes onemocněli nějakou vážnou nemocí podobně jako dnes nebo je postihla velká neúroda (dnes nás tyto okolnosti postihují nepřímo ve zvýšení cen komodit). Tito lidé se mohli stát otroky nebo nádeníky těch, kterým dlužili.

40 Bible, dlužníci a dluhy 3 Moj 25,39 Když tvůj bratr vedle tebe zchudne a prodá ti sebe sama, nezotročíš ho otrockou službou. 25,40 Bude u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec; bude u tebe sloužit až do milostivého léta. 25,41 Pak od tebe odejde a s ním i jeho děti a vrátí se ke své čeledi; vrátí se k vlastnictví svých otců.

41 Bible, dlužníci a dluhy 3 Moj 25,47 Když u tebe nějaký host nebo přistěhovalec dosáhne blahobytu a tvůj bratr u něho zchudne, takže sebe sama prodá hostu (cizinci), který se k tobě přistěhoval, nebo některému příslušníku hostovy čeledi, 25,48 ač se prodal, bude mít právo se vykoupit. Někdo z jeho bratrů dá za něj výkupné.

42 Bible, dlužníci a dluhy 5 Moj 15,12 Bude-li ti prodán tvůj bratr, Hebrej nebo Hebrejka, bude tvým otrokem po šest let, ale sedmého roku jej propustíš na svobodu (milostivé léto). Pokud nádeníkovi jeho vztah vyhovoval mohl dále zůstat dobrovolně nádeníkem. Dnešní Insolvenční zákon umožňuje se fyzickým osobám oddlužit během 5 let. Na první pohled to vypadá, že dnešní poměry jsou pro dlužníky příznivější než v dobách SZ, ale opak je pravdou. Zatímco, po 6 letech služby byli zadlužení Židé propuštěni a jejich dluh byl považován za splacený, tak insolvenční zákon umazává pouze 2/3 dluhu vybraným jedincům a podmínky jsou tak přísné, že je splňuje pouze málokdo.

43 Bible, dlužníci a dluhy 5 Moj 15,1 Každého sedmého roku budeš slavit léto promíjení dluhu. 15,13 Když propustíš svého nádeníka na svobodu, nepropustíš ho s prázdnou. 15,14 Štědře jej obdaruješ ze svého stáda i humna a lisu. V čem ti Hospodin, tvůj Bůh, požehnal, z toho mu dáš. Tzn. věřitel byl veden k tomu, aby se rozdělil o své přebytky s těmi, kdo pro něho pracovali. Dneska mají propuštění lidé ze zákona nárok na 3 měsíční odstupné.

44 Bible, dlužníci a dluhy Ombudsman ČR v současné době řeší dopady nového zákoníku Práce. Tento zákon je nyní postaven tak, že může nastat následující situace: zaměstnanec rozváže pracovní poměr, protože nedostává mzdu, a v takovém případě má nárok i na odstupné. Úřad práce mu však poté posune výplatu podpory v nezaměstnanosti o tři měsíce, protože mu "přísluší tříměsíční odstupné. Nikdo nepřezkoumává, zda zaměstnanec odstupné dostal či nikoliv a v tomto případě je velmi pravděpodobné, že se zaměstnanec může ocitnout bez jakýchkoliv prostředků. Zákonodárce na tuto možnost nemyslel a v zákoně je tak tzv. díra, která se musí dodatečně další novelou napravovat.

45 Bible, dlužníci a dluhy 5. Moj 15,2 Toto je způsob promíjení dluhu: Každý věřitel svému bližnímu promine, co mu půjčil. Nebude na svého bližního, svého bratra, naléhat, protože je vyhlášeno Hospodinovo promíjení dluhu. 15,3 Na cizince naléhat smíš, ale co máš u svého bratra, to mu tvá ruka promine.

46 Bible, dlužníci a dluhy Další zásadou SZ byl zákaz braní úroků od příslušníka vlastního národa. Tento zákaz se nevztahoval na cizince. Po neúspěšném protiřímském povstání Bar Kochby v letech n. l. a následujícím vyhnání Židů se židovská populace na území dnešního Izraele zmenšila, avšak úplně nikdy nezanikla. Vyhnaní Židé byli nuceni se shromažďovat s ghetech v oblastech, kam přesídlili a protože nemohli vlastnit půdu, tak byli de facto nuceni se orientovat na jiný zdroj obživy a mezi jiným se Židé orientovali na bankovní služby, v kterých dodnes vynikají (zvláště v USA).

47 Bible, dlužníci a dluhy Do českých zemí Židé doputovali v 10. století. I když to byla svým počtem vždy minorita, tak se dokázala některými svými představiteli v oblasti vědy, kultury (např. spisovatelé Karel Poláček, Franz Kafka, básník Jiří Orten, novinář Egon Erwin Kisch, sochař Otto Gutfreund, herec Hugo Haas) a finančnictví prosadit. Židé byli zakladateli nebo spoluzakladateli významných českých firem Avia, ČKD, Slezan, Solo Sušice a Moser. Právě schopnosti a majetek se stal pro tuto komunitu záminkou na jejich likvidaci ze strany hitlerovského Německa.

48 Bible, dlužníci a dluhy Při vzniku Protektorát Čechy a Morava žilo na tomto území přes 120 tisíc Židů. Asi 30 tisícům Židům se podařilo emigrovat, avšak drtivá většina ostatních byla deportována. Počet českých židovských obětí holocaustu není přesně znám, zavražděno však bylo minimálně 80 tisíc Židů. V současné době žije v ČR cca 5 tis. osob židovského vyznání.

49 Bible, dlužníci a dluhy 3 Moj 25,35 Když tvůj bratr zchudne a nebude moci vedle tebe obstát, ujmeš se ho jako hosta a přistěhovalce a bude žít s tebou. 25,36 Nebudeš od něho brát lichvářský úrok, ale budeš se bát svého Boha.

50 Bible, dlužníci a dluhy SZ rovněž řeší ručení za dlužníka, kde k ručení má poměrně vyhraněný postoj: Př 17,18 Člověk bez rozumu dává ruku a svému příteli se zaručuje. NZ doporučuje uplatňovat ve vztahu k druhým lidem bez rozdílu milosrdenství. L 7,41 "Jeden věřitel měl dva dlužníky. První byl dlužen pět set denárů, druhý padesát. L 7,42 Když neměli čím splatit dluh, odpustil oběma. Který z nich ho bude mít raději?" L 7,43 Šimon mu odpověděl: "Mám za to, že ten, kterému odpustil víc.

51 Bible, dlužníci a dluhy Lásky a peněz není nikdy dost. Bible doporučuje nedlužit nikomu peníze, ale uvědomovat si neustálý deficit lásky. Ř 13,8 Nikomu nebuďte nic dlužni, než abyste se navzájem milovali, neboť ten, kdo miluje druhého, naplnil zákon.

52 4. Závěr Jak zvládat své finance? Vytvářejte si finanční rezervy a problémy řešte v co nejkratší době. Doba je nejistá, než si vezmete půjčku, tak si to raději 3 krát rozmyslete, jestli by to nešlo bez ní. Jak zatočit se svými dluhy? Pokud i přesto padnete do dluhové pasti (zdravotní důvody, ztráta zaměstnání apod.), tak opět řešte dluhy co nejdříve a komunikujte s věřiteli a dohodněte se s nimi na splátkách, než se Vám podaří finanční situaci stabilizovat.

53 Užitečné odkazy Dluhová kalkulačka pro zadlužené a pro prevenci zadluženosti: o.s. Společnou cestou nabízí na informační brožuru o spotřebitelských úvěrech, základních principech finančního plánování a "dluhového poradenství" a informační letáky. Poradna při finanční tísni Praha bezplatně vyřizují osobní bankrot

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Finanční gramotnost 1

Finanční gramotnost 1 [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1. ASPEKTY FINANČNÍ GRAMOTNOSTI... 4 1.1. Psychologické aspekty finanční gramotnosti... 4 1.2. Sociální aspekty finanční gramotnosti... 4 1.3 vzdělávací programy v oblasti finanční

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2012 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Navigátor bezpečného úvěru

Navigátor bezpečného úvěru Navigátor bezpečného úvěru Finální verze 30. listopadu 2011 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 4 1. ÚVOD... 5 2. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR... 6 2.1. ANALÝZA TRHU SPOTŘEBITELSKÝCH

Více

Navigátor bezpečného úvěru 2014

Navigátor bezpečného úvěru 2014 Navigátor bezpečného úvěru 2014 Finální verze 25.listopadu 2014 Obsah SEZNAM OBRÁZKŮ... 3 SEZNAM TABULEK... 5 1. ÚVOD... 6 2. TRH SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRŮ V ČR A EU... 7 2.1. ZADLUŽOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ V ČR

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH JIŘÍ HALÍK

FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH JIŘÍ HALÍK FINANČNÍ GRAMOTNOST DĚTÍ A MLÁDEŽE V DĚTSKÝCH DOMOVECH JIŘÍ HALÍK O projektu Cílem projektu je.. Abstrakt Cílová skupina Obsah Úvodní slovo... 6 Motto:... 8 1 Proč být finančně gramotní... 9 1.1 Průvodci

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY

JAK NA DLUHY RUBIK (NEJEN) PRO SENIORY Na vytvoření této publikace se na základě zakázky Středočeského kraje podílel tým expertů a lektorů z neziskové organizace RUBIKON Centrum, kteří se problematice zadluženosti a finanční gramotnosti dlouhodobě

Více

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti,

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, Úvod Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, právě držíte v ruce brožuru, která Vás připraví na to, jak si bez zdravotní úhony pořídit hypotéku nebo jak se starat o hypotéku, kterou už máte, a nepřijít

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu

Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace. INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Kvalifikační a personální agentura, o. p. s. obecně prospěšná společnost nestátní nezisková organizace INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA k programu Finanční akademie 1. Úvod do problematiky Potřeba preventivního působení

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Půjčujte si s rozumem!

Půjčujte si s rozumem! Co byste měli a neměli dělat Co byste měli: Buďte realističtí přiznejte si, v jaké jste opravdu situaci a rozhodněte se jí řešit s využitím pomoci, která je k dispozici. Okamžitě kontaktujte své věřitele

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Předluženost a proces oddlužení Autor BP: Jana Fillová Vedoucí BP: Dr. Jindřich Nový, Ph.D. 2013 Praha 1 2 3 Čestné prohlášení Prohlašuji,

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů)

Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup: Systém vzdělávání finanční gramotnosti pro znevýhodněné občany (návrh přípravy školitelů) Metodický postup byl vytvořen v rámci projektu Vzděláváním odborníků v oblasti finanční gramotnosti

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více