Masopustní rej okouzlil malé i velké

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Masopustní rej okouzlil malé i velké"

Transkript

1 Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice Další zasedání ZM v 1. pololetí roku 2011 proběhnou 16. května a 20. června Rozpočet na rok 2011 byl schválen Celkem 16 z 21 možných hlasů schválili zastupitelé na svém druhém letošním zasedání rozpočet města Semily na rok Práce na sestavování rozpočtu probíhaly od poloviny měsíce listopadu 2010 dle odsouhlaseného zadání: snížit ovlivnitelné výdaje oproti roku 2010 o 2 %, naproti tomu objem mzdových prostředků ponechat na úrovni předchozího roku, protože již v loňském roce bylo uplatněno snížení mezd o 4 %. Návrh rozpočtu byl dne odsouhlasen radou města a dále byl projednán finančním výborem a doplněn na pracovním jednání ze strany zastupitelů dne 28. února. Občané města se mohli s návrhem seznámit od 8. února, kdy byl návrh rozpočtu uveřejněn na úřední desce. Do doby jeho schválení město a městské organizace hradily potřebné výdaje dle schváleného rozpočtového provizoria. Pokračování na 2. straně Masopustní rej okouzlil malé i velké Masopust byl na vesnicích vždy svátkem hodování, během kterého se lidé připravovali na následný půst před Velikonocemi. Zabijačkovým dobrotám v neděli neodolal ani rozverný semilský Masopust. Foto: R. Fries. (red) Historicky první oslavu masopustu v Semilech uspořádalo Muzeum a Pojizerská galerie společně s o.s. Cervus Semilensis v neděli 6. března před semilským muzeem. Na příchozí čekalo typické masopustní občerstvení a rozmanité zabijačkové pochoutky, o atmosféru se postaral folklórní soubor Šafrán z Jablonce nad Nisou a divadelní soubor Podio ze Semil s vlastním flašinetářem v podání Standy Chaloupky. Ke správnému masopustu patří také maškary a těch bylo k vidění opravdu hodně. Nechyběl Masopust, selka, čarodějnice, ale i medvěd s medvědářem. Vlídné počasí a dobrá nálada účinkujících udělaly své a otázka na závěr se přímo nabídla: Stane se masopust v Semilech novou tradicí? PŘÍŠTÍ ČÍSLO VYJDE V PÁTEK 29. DUBNA 2011 Uzávěrka novin 15. den v měsíci do 12 hodin Vážení čtenáři, již v minulém vydání Semilských novin jsme Vám připomněli povinnost aktivně se zúčastnit sčítání lidu, domů a bytů a upozornili na některé zásadní údaje za každou osobu musí být vyplněn sčítací list osoby, za každou domácnost jeden bytový list a za každý dům určený k bydlení jeden domovní list. Nyní Vám přinášíme informaci o možnosti vyplnění sčítacích formulářů v elektronické podobě na veřejném internetu, a to i v sobotu a v neděli až do 14. dubna. Pro vyplnění a odeslání sčítacích archů Vám bude k dispozici veřejné internetové připojení: v Městské knihovně Semily v budově kina Jitřenka v pondělí až pátek od 9.00 do hodin a v sobotu od 9.00 do hodin. v budově Městského úřadu Semily na Riegrově nám. (nová budova) v pondělí od 8.00 do hodin, v úterý, čtvrtek a pátek od 8.00 do hodin, ve středu od 8.00 do hodin a v sobotu a v neděli od 8.00 do hodin. V případě zájmu o využití této služby se obraťte na pracovnice městské knihovny a na městském úřadě na pracovnice podatelny MěÚ Semily. (os)

2 Strana 2 Semilské noviny BŘEZEN 2011 Víte, že... Záznam ze zasedání zastupitelstva města můžete sledovat také na internetu? Tradiční městský trh se uskuteční v úterý 19. dubna 2011 v ul. U Stadionu Informace z radnice Rozpočet města na rok 2011 byl schválen Pokračování z 1. strany Rozpočet počítá s celkovými příjmy ve výši 157,58 mil. Kč a dalšími příjmy ve financování (dočerpání investičního úvěru na akci Čistá Jizera) ve výši 15,19 mil. Kč. Výdaje jsou rozpočtovány ve výši 153,16 mil. Kč, ke kterým ještě musíme připočíst další výdaje ve financování (splátky úvěrů) ve výši 25,62 mil. Kč. Vzniklý rozdíl 6,02 mil. Kč bude kryt zapojením zůstatku finančních prostředků na účtu. V příjmové části rozpočtu je počítáno s částkou 8,5 mil. Kč za prodej městských bytů. Nebude se jednat o rozsáhlý výprodej majetku města. Předpokládáme prodat 52 bytů a cca 600 bytů městu ve vlastnictví nadále zůstane. K prodeji bude přistoupeno po provedení odhadů uvažovaných bytových domů. Největší část příjmů rozpočtu ve výši 83 mil. Kč představují daňové příjmy, které jsou rozpočtovány na úrovni skutečnosti roku Investiční transfery jsou rozpočtovány ve výši 14,28 mil. Kč. Zde se jedná především o dotace na investiční akci Revitalizace centra města (12,06 mil. Kč) a zateplení MŠ Speciální (1,8 mil. Kč). V položce určené na výkon státní správy jsme se museli vyrovnat se skutečností, že můžeme počítat s částkou 18,68 mil. Kč. To představuje o 2,57 mil. Kč méně než v loňském roce, celostátně se jedná cca o 12% snížení. Je to na činnost, kterou úřad pro stát vykonává a stát zákonně vyžaduje. V další řadě se snížily dotace do sociální oblasti přímo poukazované našim příspěvkovým organizacím. Do budoucna musíme počítat s tím, že tento negativní trend bude i nadále pokračovat. V oblasti běžných výdajů byla zapracována úsporná opatření. Z důvodu vyčlenění financí na úpravu povrchů komunikací v rámci Čisté Jizery byla ponížena částka na opravy a údržbu komunikací na 4,5 mil. Kč. K podstatným výdajovým částkám patří dále i veřejné osvětlení ve výši 3,5 mil. Kč a nakládání s odpady, na které bude třeba více než 7,7 mil. Kč. Na podporu projektů v rámci Grantového programu, který je určen spolkům a organizacím zaměřeným na mládež a její volnočasové aktivity, byla pro letošní rok schválena částka 1,07 mil. Kč. Na investiční výdaje je v rozpočtu počítáno s částkou 40 mil. Kč, které představují 26,46 % z celkových výdajů. Bude dokončena akce Čistá Jizera, která je jednou z největších investičních akcí v posledních letech. V letošním roce je do kanalizací, komunikací a s tím spojeného veřejného osvětlení připravena částka celkem 23,39 mil. Kč. Dále bude dokončena Revitalizace centra města (kina Jitřenka a II. etapa Riegrova náměstí), kde zbývá uhradit vlastní podíl ve výši 7,05 mil. Kč (k tomu představuje celková dotace částku 63,3 mil. Kč). Z nových investičních akcí připravujeme výstavbu Cyklotrasy Jizera včetně lávky na Ostrov a vybudování komunitní kompostárny v místě bývalé kafilérky za městem směrem na Železný Brod. Ze zbývajících investičních výdajů zbývá ještě připomenout částku 1,43 mil. Kč na projektovou dokumentaci, doplatek zateplení MŠ speciální, kde dotace činí 6,71 mil. Kč a investiční příspěvek semilské nemocnici na přístrojové vybavení ve výši 2,1 mil. Kč. Zadlužení města se letos bude pohybovat kolem 81 mil. Kč. K přechodnému zvýšení úvěrové angažovanosti bylo přistoupeno z důvodu nutnosti dokončení velkých prioritních investičních akcí spojených s poskytnutými dotacemi, jako je především Čistá Jizera a Revitalizace centra města. Bez získaných dotací bychom uvedené investice vůbec nemohli realizovat. Do konce letošního roku bude splacen revolvingový úvěr, který je čerpán aktuálně ve výši 12 mil. Kč. Úvěr byl poskytnut na financování dotované akce Revitalizace centra města. Od roku 2012 by se měla úvěrová zadluženost postupně snižovat a do doby oživení ekonomiky se s dalším přijímáním dlouhodobých úvěrů nepočítá. Na závěr musím podotknout, že vůči poskytnutým úvěrům není do zajištění zastavena ani koruna z majetku města. Připravila Ing. Marcela Volšičková, 1. místostarostka města Webové stránky města získaly v soutěži Zlatý erb 2010 hned dvě ocenění Ve čtvrtek dne 24. března 2011 se v budově Krajského úřadu Libereckého kraje uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků krajského kola 13. ročníku soutěže o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí České republiky Zlatý erb Semily získaly ve třech vyhlášených kategoriích hned dvě ceny. První místo za nejlepší webové stránky a místo druhé za elektronickou službu, kterou se stalo zveřejnění přítomnosti pracovníků MěÚ Semily na jednotlivých odborech na webových stránkách města. Ceny předávali hejtman LK Stanislav Eichler, náměstek hejtmana Vít Příkaský a radní Jaroslav Podzimek. Cenu za Semily převzala společně s webmasterem Michaelem Prokešem místostarostka města Semily Lena Mlejnková. Soutěž Zlatý erb vrcholí vyhlášením výsledků celostátního kola na konferenci ISSS v Hradci Králové 4. dubna (red)

3 BŘEZEN 2011 Semilské noviny Strana 3 Představujeme nové zastupitele Vážení čtenáři, již třetím dílem dnes představujeme nově zvolené městské zastupitele. V minulém vydání Semilských novin byli představeni Ing. Karel Krejsa (ČSSD), Ing. Marcela Volšičková (Volba pro Semily) a Ing. Tomáš Sábl (Volba pro Semily). Tentokrát na položené otázky odpovídali Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D. (Volba pro Semily), Ing. Jaroslav Kocián (Semiláci), Ing. František Mojžíš (SOS - OF pro SEMILY), Mgr. Stanislav Ulvr (Volba pro Semily). 3. Které místo v Semilech a v blízkém okolí máte nejraději a proč? Mám rád daleké výhledy, proto za všechna oblíbená místa vzpomenu vrchol Kozákova, Krkavčí skálu a Čikvásky směrem k Bystré. vat konkrétní místa přímo v okolí města, pak jsou to určitě místa, kde je možné vidět město shora Strážník, Varta, Bítouchov Morava, Nouzov a nesmím zapomenout dále na Riegrovu stezku. Mgr. Dušan Pleštil, Ph.D. zastupitel, Volba pro Semily 1. Jakým směrem by se podle Vás mělo město Semily nadále ubírat, v čem vidíte jeho skrytý potenciál? Když mluvím o Semilech, přejdu město několika větami a popisuji krásy jeho okolí. Protože mi ale už několik zahraničních přátel potvrdilo, že se jim naše město opravdu líbí, zkusil jsem dívat se jejich očima. Město leží na soutoku dvou řek a jednoho potoka, středem města protéká náhon a vytváří Ostrov, dále náhon v Řekách, který už docela prokouknul. To je urbanisticky nevyužitý potenciál, protože břehy i koryta takřka všech toků jsou zanedbané. Voda přináší život. Cennou přírodu v okolí stačí vtáhnout do města přírodě blízkou výsadbou, založením krásných a na údržbu nenáročných květnatých luk tam, kde to jde. Dále je zde bohatý kulturní život aktivní umělecká škola, pěvecké sbory, orchestry, zajímavé akce, moderní kino a knihovna, pestrá nabídka škol atd. Naše město má potenciál být místem s vysokou kvalitou života. 2. Pojmenujte z Vašeho pohledu nejpalčivější problém, který Semily trápí? Asi to netrápí obyvatele, ale město tím trpí velmi. Stali jsme se městem supermarketů, kam jezdí nakupovat lidé z širokého okolí. Ti si mohou dovolit nemít ve svých obcích žádný, protože všechny jsou už v Semilech. Město to zatěžuje dopravně, esteticky a přináší mu to snad jen parkovací plochy. Nemohu to dokázat, ale bez nich by tu bylo o pár obchodů víc. Nejvíc mne mrzí, že v nich nakupuji i já. Ing. Jaroslav Kocián zastupitel, Semiláci 1. Jakým směrem by se podle Vás mělo město Semily nadále ubírat, v čem vidíte jeho skrytý potenciál? Rozvoj města po praktickém zlikvidování většího průmyslu ve městě vidím jedině ve spojitosti s vytvořením pracovních míst. Ať již ve snaze přitáhnout do města nějaké nové investory, či podpořit stávající podnikatele. Je také nutné zaměřit pozornost na rozvoj turistického ruchu. To má spojitost s možností kvalitního ubytování, všestranným sportovním vyžitím, kulturním vyžitím, vzhledem města. 2. Pojmenujte z Vašeho pohledu nejpalčivější problém, který Semily trápí? Málo pracovních příležitostí obecně a zvláště pro mladé lidi. Již nyní schází mladým ve městě perspektiva. Město začne stárnout a chudnout, budou mu ubývat obyvatelé. 3. Které místo v Semilech a v blízkém okolí máte nejraději a proč? Semily mají krásnou polohu. Nacházejí se na okraji Českého ráje, mají malebnou řeku Jizeru a její údolí, je blízko do Krkonoš a Jizerských hor. Pokud bych měl jmeno- Ing. František Mojžíš zastupitel SOS - OF pro SEMILY 1. Jakým směrem by se podle Vás mělo město Semily nadále ubírat, v čem vidíte jeho skrytý potenciál? Město by se mělo snažit být místem, kde se slušně a bezpečně žije, s dostatkem pracovních příležitostí, popř. s dostatkem laciného spojení s místy, kde jsou pracovní příležitosti větší. Potenciál města Semily je velký a to v rozvoji turistického, cestovního ruchu. Krásnou přírodu a fantastické okolí nám všude závidí. Je potřeba dobudovat příslušnou infrastrukturu. 2. Pojmenujte z Vašeho pohledu nejpalčivější problém, který Semily trápí? Problém města je v jeho špatné dopravní propojenosti s ostatními centry libereckého kraje i s nejbližšími obcemi. To negativně ovlivňuje zejména eventuální podnikatelské záměry možných investorů. 3. Které místo v Semilech a v blízkém okolí máte nejraději a proč? Není prakticky místo ve městě nebo v jeho okolí, které bych neměl rád. Zvláště ale miluji Spálov, jeho okolí, kapli a zejména fantastické výhledy do krajiny. Mgr. Stanislav Ulvr zastupitel Volba pro Semily 1. Jakým směrem by se podle Vás mělo město Semily nadále ubírat, v čem vidíte jeho skrytý potenciál? Otázka je velmi široká. Za skrytý potenciál považuji oblast Ostrova a Palackého sadů. Tato místa byla doposud poněkud opomíjená a zanedbávaná, ale málokteré město se může pochlubit klidovou zónou přímo v centru, místem pro aktivní i pasivní trávení volného času, které by regenerací těchto lokalit vzniklo. 2. Pojmenujte z Vašeho pohledu nejpalčivější problém, který Semily trápí? Je těžké zmínit pouze jeden problém. Z globálního hlediska je to určitě nedostatek pracovních příležitostí, lidé buď musí za prací dojíždět, nebo se odstěhovat jinam. Mnoho mladých lidí odchází ze Semil studovat do velkých měst, ale po ukončení studií se zpět již nevrací, protože by v Semilech nesehnali práci a nenašli uplatnění. Z lokálního hlediska je problémem absence koupaliště či bazénu. 3. Které místo v Semilech a v blízkém okolí máte nejraději a proč? Ve svém volném čase se rád projíždím na kole, v blízkém i vzdálenějším okolí Semil se nachází mnoho lákavých destinací. Oblíbeným cílem a zároveň výzvou je pro mě vrchol Kozákova, po jehož zdolání jsem odměněn nádherným výhledem jak na Krkonoše, tak do Českého ráje. Za odpovědi zastupitelům děkuje Renata Coufalová

4 Strana 4 Semilské noviny BŘEZEN 2011 Odpadové hospodářství (osm) Vážení občané, již tradičně se snažíme Vám v březnovém vydání Semilských novin poskytnout souhrn informací a čísel související s likvidací odpadů na území Semil za uplynulý kalendářní rok. Systém nakládání s odpady na území města se již ustálil, samozřejmostí se pro většinu z Vás stalo třídění. Objem vytříděných odpadů opět vzrostl, a to se příznivě odrazilo ve výši odměny od kolektivního systému EKOKOM a. s. Na druhé straně je však třeba uvést, že také vzrostl objem směsného komunálního odpadu, což je bohužel negativní jev odrážející životní styl obecně. A co plánujeme v letošním roce? Podařilo se nám získat dotaci ze Státního fondu ŽP na výstavbu kompostárny, investiční výdaje předpokládáme ve výši 10 mil. Kč, přičemž dotace by měla tvořit 9 mil., rádi bychom zkultivovali další hnízda na tříděný odpad a i v roce 2011 se rozroste počet občanů, kterým město bezplatně poskytne kompostéry na bioodpad. Odpady za rok 2010 podíl jednotlivých odpadů v % Odpady za rok 2010 přepočet na jednoho poplatníka v kg kovy 29,65 % textil 1,1 % papír a lepenka 6,04 % nebezpečný odpad 0,26 % sklo 3,49 % nápojový karton 0,2 % bioodpad 2,78 % ostatní směsný odpad 54,09 % plasty 2,39 % směsný odpad nebezpečný odpad papír sklo plasty nápojové kartony kovy textil EKO-KOM poskytl městu jeden milion na třídění odpadů Společnost EKO-KOM, a.s. byla založena v roce 1997 s cílem vytvořit systém Zeleného bodu v České republice. Je to autorizovaná obalová společnost, která zajišťuje sdružené plnění povinností zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Na jedné straně společnost EKO-KOM, a.s. uzavírá Smlouvy o sdruženém plnění s osobami, které uvádějí obaly na trh či do oběhu a vybírá od nich finanční prostředky. Na straně druhé EKO-KOM uzavírá Smlouvy o zajištění zpětného odběru a recyklaci odpadu z obalů s obcemi a osobami oprávněnými nakládat s odpadem. Na základě evidence o množství zpětně odebraného a využitého odpadu z obalů EKO-KOM přispívá finančními prostředky na systémy sběru, třídění a využití obalového odpadu. V roce 2010 tento příspěvek Semilům přesáhl hranici 1 milionu Kč. Město Semily spolupracuje se společností EKO-KOM od roku Co je Zelený bod? Zelený bod (ochranná známka) znamená, že je za obal zaplaceno do systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si tedy koupíte obal, na kterém je značka ZELENÝ BOD, znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci Za tu dobu jsme obdrželi příspěvek na třídění odpadů přesahující 4 mil. Kč, společnost nám také poskytla formou bezplatné výpůjčky přes 40 ks nádob na tříděný odpad a poskytuje nám zároveň informační materiály. Kromě zajištění zpětného odběru a využití obalů a obalových odpadů systém EKO-KOM provozuje řadu doprovodných činností: informační, poradenskou, výzkumnou a vzdělávací. Mnozí žáci našich škol se již seznámili např. se vzdělávacím projektem Tonda Obal, který je zaměřený na výchovu žáků základních škol v oblasti třídění odpadů. Bc. Lenka Soukupová, odbor správy majetku Odpady za uplynulé dva roky srovnání Jednotka kg občan občan Směsný komun. odpad (vč. velkoobjemového) , ,19 Produkce nebezpečného odp , ,80 Vytříděné složky papír , ,66 Vytříděné složky sklo , ,78 Vytřídění složky plasty , ,38 Vytříděné složky náp. karton , ,65 Vytříděné složky kovy , ,65 Bioodpad x x Odpadní textil , ,4 Výdaje na likvidaci odpadů rostou Rok PŘÍJMY místní poplatek EKOKOM, a.s ASEKOL s.r.o Elektrowin, a.s Ekolamp, s.r.o Ekobat VÝDAJE ROZDÍL příjmy výdaje Počet poplatníků Výdaje poplatník Dopl. obce na poplatníka

5 BŘEZEN 2011 Semilské noviny Strana 5 Odpadové hospodářství Změny v místním poplatku za odpady (osm) Výše místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů zůstává ve shodné výši jako v roce minulém, tj. 500, Kč / rok / poplatník. Změna nastává pro ty, kteří dosud žádali o prominutí nebo částečné prominutí poplatku. Dle nového daňového řádu již nemůže správce poplatku (MěÚ Semily, odbor finanční a plánovací) poplatek ani částečně prominout, takže Ti, kteří dlouhodobě nepobývají v Semilech, mohou využít osvobození nebo úlev dle obecně závazné vyhlášky č. 11/2010. Vznik nároku na osvobození od / úlevu na poplatku je poplatník povinen oznámit správci poplatku písemně ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy nastala skutečnost zakládající nárok na osvobození / úlevu. Ve stejné lhůtě a stejným způsobem je poplatník povinen správci poplatku oznámit i zánik nároku na osvobození od / úlevu na poplatku. Zpětně osvobození či úlevu nebude možné uznat. Pro více informací kontaktujte pí Evu Maškovou, tel.: , Sběrný dvůr pro občany ZDARMA Sběrný dvůr Semily v areálu Technických služeb Semily v ul. Jatecká je kromě jiného místem zpětného odběru elektrozařízení a zpětného odběru baterií. Občané Semil zde mohou bezplatně odevzdat nebezpečné odpady, velkoobjemové odpady (nevejdou se do popelnic), dosloužilá elektrozařízení, baterie a gelové akumulátory s obsahem olova, pneumatiky (bez disků a jen od osobních aut), textil. Za úplatu je možné ve sběrném dvoře odevzdat čistý eternit a stavební suť. Běžná provozní doba sběrného dvora pondělí středa sobota 8.30 hod hod hod hod hod hod. Kalendář svozu tříděného odpadu směsné plasty, nápojový karton, kovové obaly papír PET barevné sklo bílé sklo každá středa (pytle přistavujte již v úterý!) každé pondělí každý čtvrtek nebo pátek zpravidla 15. den v měsíci zpravidla 20. den v měsíci Kalendář svozu tříděného odpadu pro rok 2011

6 Strana 6 Semilské noviny BŘEZEN 2011 Týden pro Zemi v Semilech 2011 Svátek naší planety zvaný Den Země připadá každoročně na 22. duben. V tento den bychom si více než jindy měli uvědomit, že planeta, která je naším domovem, potřebuje pomoc. Zamyslet se nad tím, co my sami můžeme udělat pro ochranu přírody a životního prostředí vůbec. Den Země má již čtyřicetiletou historii když v roce 1969 americký senátor Gaylord Nelson zavítal do Santa Barbary, uviděl zde velkou ropnou skvrnu. Po návratu do Washingtonu navrhl zavést národní svátek oslavující Zemi. Se dnem Země je spojován i John McConnell, který představil stejnou myšlenku na jednání UNESCO o životním prostředí. První oslava Dne Země v USA se konala v roce 1970 a získala širokou odezvu: zúčastnilo se jí asi 20 miliónů lidí, zejména studentů. V následujících letech se iniciativa Dne Země postupně šířila také do zahraničí. OSN slaví svátek od roku 1971, v roce 1990 se připojily i další státy a 22. duben se stal mezinárodním Dnem Země. V letošním roce se k mezinárodní kampani ke Dni Země připojilo již více než skupin ze 181 zemí světa. Oslavy svátku životního prostředí se obyčejně neomezují pouze na jediný den, ale trvají téměř celý měsíc. V našem městě bude oslava Dne Země letos již popáté prostoupena celým týdnem od 18. do 24. dubna Týdnem pro Zemi 2011 a my bychom Vás tímto rádi pozvali na akce, které budou v tomto týdnu probíhat. Program pro veřejnost Výstava: TONDA OBAL NA CESTÁCH pondělí 18. dubna, divadelní sál semilské radnice pojízdná výstava o zpracování a recyklaci obalů Přednáška: VÝPOČET UHLÍKOVÉ A EKOLOGICKÉ STOPY MĚSTA A OBČANA úterý 19. dubna v sále kina Jitřenka pro školy i občany města Semil Elektrokola na cyklostezce v Podmoklicích ZDARMA úterý 19. dubna od 16 do 18 hodin, cyklostezka podél Jizery BURZA STARÝCH KNIH od 18. do 22. dubna v Městské knihovně Semily MALÝ JARMARK středa 20. dubna před novou budovou MěÚ možnost nákupu sazenic, květin, produktů ekologických zemědělců, velikonočního zboží atd. Překonáme rekord ve sběru použitých baterií? ve středu 20. dubna od 10 do 15 hod. se společně pokusíme překonat národní rekord ve sběru použitých baterií organizováno ve spolupráci s firmou Ecobat Pětihodinovému sběru baterií bude přihlížet komisař Agentury Dobrý den, která české rekordy shromažďuje. Díky jeho účasti by mohlo být město Semily zapsáno do české obdoby Guinnessovy knihy rekordů. Myslete na sběr už nyní! OZVĚNY EKOFILMU 2010 snahou pořadatelů letošního ročníku je navázat na promítání filmů z 36. Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví EKOFILMU VÝSTAVA S TÉMATEM EKOLOGIE ve vestibulu Městského úřadu bude probíhat výstava prací žáků základních škol s tématem ekologie Město bezplatně zapůjčí občanům přes 60 kompostérů V rámci rozpočtu města na rok 2011 schválili zastupitelé i částku 50 tis. Kč na nákup kompostérů pro kompostování bioodpadu. Ty budou občanům opět bezplatně zapůjčeny, tak jako tomu bylo i v uplynulých letech. Za poslední dva roky město poskytlo občanům žijícím v rodinných domech již 239 kompostérů o objemu 450 litrů, letos by k nim díky rozhodnutí zastupitelstva mělo přibýt až 62 dalších. Co a jak kompostovat? Tohle ano... zbytky ovoce, zeleniny kávová sedlina, pytlíky od čaje travní hmota, sláma stonky suchých rostlin, listí jemné nebo drcené větve hobliny, piliny něco málo zmačkaného papíru Tohle rozhodně ne... směsný komunální odpad živočišné zbytky exkrementy zvířat velké množství papíru plast sklo kovy nebezpečné odpady Suroviny ke kompostování by měly být vlhké s dostatkem prostoru (zajistí drobné či rozdrcené větvičky). Anaerobní bakterie zajišťující rozklad surovin na kompost totiž potřebují vzduch i vodu. Příliš vlhký kompost začne zapáchat a proces ustrne, proto je dobré množství kuchyňského odpadu vyrovnat s odpadem suchým (zmačkaný papír, suché listí, sláma apod.). Umístěním kontejneru na slunné stanoviště rozkládací proces urychlíte. Plastové kompostéry si zájemci mohou zamluvit a následně vyzvednout na odboru správy majetku u paní Hany Bártové kancelář č. 4, budova radnice, Husova 82, tel.: Provozní doba sběrného dvora v areálu Technických služeb je v rámci Týdne pro Zemi rozšířena! DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ na čistírně odpadních vod v Bítouchově DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v líhni lososovitých ryb v Cihlářské ulici K jaru patří také úklid po zimním období, proto si i letos mohou spolky, školy a samozřejmě i občané vyzvednout zdarma pytle na odpadky a rukavice v budově staré radnice v kancelář č. 3. pondělí úterý středa čtvrtek pátek sobota 8.30 hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod hod. Informace o jednotlivých akcích, termínu a místu konání budou zveřejněny od začátku dubna na plakátovacích plochách, webových stránkách města a v Semilské kabelové televizi. Ing. Helena Militká, odbor životního prostředí Pro občany a vlastníky objektů určených k rekreaci v Semilech ZDARMA!

7 BŘEZEN 2011 Semilské noviny Strana 7 Město nabízí k prodeji a pronájmu tyto nemovitosti Město Semily nabízí k prodeji pozemky v ul. Brodská Semily část Podmoklice, lokalita Letná Slap Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů o výměře 6865 m 2 Lokalita: Semily, Nad Školami (nad ředitelstvím Policie ČR předpoklad 5 RD) Minimální cena: 330/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji pozemek par. č pro výstavbu rodinného domu o výměře 733 m 2 Lokalita: Semily, ul. Mikoláše Alše Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Pozemky pro podnikání Minimální cena: 430 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 3194/48, 3194/57, 3194/6 pro výstavbu bytového domu o výměře cca m 2 Lokalita: Semily část Podmoklice, ul. Brodská Minimální cena: 460 Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu rodinných domů Město Semily nabízí k prodeji část pozemků par. č. 108, 109 a 110/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře 330 m 2 Lokalita: Semily, Riegrovo náměstí Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji část pozemku par. č. 895/2 v k.ú. Semily cca 490 m 2, trvalý travní porost Lokalita: Semily, ul. Brodská, minimální cena: 320 Kč/m 2 KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji Dům č.p. 234 o 2 bytových jednotkách (1 b.j. je volná) v ul. Pekárenská Minimální cena: 1, Kč KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu obálkovou metodou byt o velikosti 1 + 3, s nesníženou kvalitou (I. kat.), 83,22 m 2 č.p. 150, ul. Bavlnářská, Semily Podmoklice Minimální nájemné: 49,66 Kč / m 2 / měsíc + od r valorizace o míru inflace Bližší informace: tel nebo , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k pronájmu prodejní stánky/buňky na autobusovém nádraží v Semilech {1 prodejní stánek o výměře 12 m 2 a dále 6 prodejních stánků o výměře 7 m 2 (stánky jsou spojeny, ale je možno je užívat samostatně} Lokalita: Semily, Vinice (celkem 10 pozemků) Minimální cena: 440/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji pozemky pro výstavbu bytových domů o výměře cca m 2 Lokalita: Řeky, Semily část Podmoklice Minimální cena: 5, Kč + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) Město Semily nabízí k prodeji část poz. par. č. 1149/1 pro výstavbu polyfunkčního domu o výměře m 2 Lokalita: Semily, Podmoklice, ul. Nádražní Minimální cena: Kč/m 2 + doplňující podmínky KONTAKT: Tel.: , Info: (úřední deska odbor správy majetku) stánek o rozměru 7 m2 minimálně Kč 707 / měsíc + záloha na elektřinu (100 Kč /měsíc), nájemné bude od r každoročně valorizováno o míru inflace dle ČSÚ Bližší informace: tel , Info: (úřední deska odbor správy majetku)

8 Strana 8 Semilské noviny BŘEZEN 2011 Investiční akce ČISTÁ JIZERA Husova ul., Čapkova ul., Nad Špejcharem Po schválení rozpočtu a značných škrtech v investičních akcích dochází k mnohým změnám úprav komunikací po Čisté Jizeře. Výsledné řešení je s ohledem na finanční situaci nejvýhodnější pro budoucí údržbu a opravy komunikací. Husova ul. práce již byly zahájeny rekonstrukcí vodovodu ve spodní části před muzeem. Vodovod bude vyměněn v celé délce ulice. Dále zde bude provedena rekonstrukce kanalizace vč. přípojek. Nebudou se realizovat dispoziční úpravy ulice zahrnující parkovací stání a rozšíření chodníků. Prakticky to znamená, že celá ulice bude mít nový asfalt v šíři komunikace a chodníky budou nově předlážděny jen v místě přípojek. Čapkova ul. v celé délce bude realizována kanalizace a vodovod. Celá šíře bude nově zadlážděna žulovými kostkami (z náměstí). Nebude se nově dláždit parkoviště za radnicí a nebude se realizovat nové veřejné osvětlení. Nad Špejcharem v celé délce se bude realizovat kanalizace vč. přípojek ukončených na hranici soukromého pozemku. Povrchy spodní části jsou dosud v jednání, od ulice Wolkerova po ulici Sedmá budou nově provedeny podkladní vrstvy včetně nového asfaltu v celé šíři komunikace. Dvě křižovatky budou zvýšeny zámkovou dlažbou. Nebudou se dělat chodníky a obruby. DEMOLICE GARÁŽÍ A OBJEKTU ČP. 35 V polovině března byla zahájena demolice papíráku. Firma H-IN- TES s.r.o. zahájila práce vyklizením objektu od komunálního odpadu (vzniklého obýváním objektu bezdomovci). Značná část bouracích prací je prováděna ručně. Bourání garáží začne na počátku dubna. Ladislav Vacátko, investiční technik Plánované uzavírky navazují na investiční akce Ilustrační foto Husova ulice v termínu od 1. dubna do 31. srpna 2011 bude ulice uzavřena v celé délce, zajištěn bude příjezd pro zásobování a přístup pro pěší. Všechny obchody a restaurace zůstanou v provozu. Objíždka zůstane jako dnes ulicí Sokolskou a Jíloveckou řízena semafory. Čapkova ulice od 16. března do 30. června 2011 bude uzavřena celá ulice pro pěší. Chuchelská ulice od 16. března do 17. dubna 2011 bude úplně uzavřena ulice od Bus Line (ČSAD) k označení obce Chuchelna. Objížďka povede přes Klinkovice. Nad Špejcharem od 1. března do 30. srpna dojde vždy k uzavření úseku mezi křižovatkami tak, aby byla zajištěna objízdná trasa sousedními ulicemi. Most v Jatecké ulici úplná uzavírka po dobu 5 dnů z důvody opravy nátěru. Termín předpokládáme na přelomu měsíců dubna a května. Bítouchov průběžně od 1. dubna do 30. května dojde k realizaci povrchů a úpravě podkladních vrstev na místních komunikacích od Pomníku padlých až do Syrovátky občané budou průběžně informováni. Otázka pro... V poslední době se množí dotazy občanů týkající se dokončení rekonstrukce Riegrova náměstí. Téma nedokončeného náměstí zaznělo i na posledním zasedání zastupitelstva. Jak je to tedy? Kdy konečně bude náměstí dokončeno, jak rozsáhlá bude uzavírka a jak dlouho práce potrvají? Na tyto otázky odpovídá Ing. Vladimír Bělonohý, vedoucí odboru investic: Oprava vad a nedodělků na náměstí, které jsme zaznamenali v průběhu realizace prací a současné zimní odstávky, proběhne v měsíci dubnu. Na tomto termínu jsme se s firmou dohodli záměrně, protože až do konce března je země stále zmrzlá a nemusí se projevit všechny případné závady. V průběhu prací bude uzavřena vždy pouze ta část, kde budou probíhat jednotlivé opravy. Například plocha u lékárny a ul. Josefa Hory vykazují pouze drobné závady, které nevyžadují zásadní dopravní omezení. To však už nelze říci při provádění zahradnických úprav a obměně stromů. Místo habrů budou nově vysazeny višně křovité, které nedorůstají takových rozměrů jako současný habr a nebudou tedy zakrývat okna a fasády objektů. V připravených plochách bude osázeno velké množství keřů, vyměněna bude i zemina. Na jižní části náměstí (u obchodního domu Albert) je vad a nedodělků podstatně více, proto bude muset dojít k uzavírce minimálně po dobu 2 týdnů. Nově budou předlážděny povrchy ze žulových kostek u vjezdu na parkoviště, několik parkovacích míst, bude provedena výměna podloží v propadlých místech včetně nové zádlaby. Opětovně budou provedeny zkoušky hutnění na podloží. Veškeré prvky uložené do betonu budou nově položeny včetně nového podkladního betonu. Stejně tak bude opraven i mobiliář (sloupky, lavičky, pítka). Zábradlí před obchodním domem Albert bude vyrobeno nově a nově bude provedena omítka na rampě. Spáry dlažby na rampě budou ve velké části vyškrábány a provedeny nově. Dokončena bude zídka oddělující fontánu a kruhovou křižovatku. Termín zahájení prací je předjednán na 4. dubna na straně u lékárny, cca od 15. dubna by mělo dojít k uzavírce druhé poloviny náměstí. Regenerace sídliště Řeky bude pokračovat napřesrok (oi) Na sklonku loňského roku byla dokončena aktualizace Projektu regenerace panelového sídliště Řeky v Semilech. Nově bylo provedeno zařazení úprav pro rozšíření parkovacích možností obyvatel, vyřazení některých úprav z důvodu nových vstupů a upřesnění jednotlivých etap etapizace s rozdělením plánovaných akci do časových období s ohledem na aktuální potřebnost a reálné možnosti rozpočtu města. Na základě pozitivní odezvy obyvatel na již zrealizované akce rozhodlo vedení města o pokračování realizací akcí Regenerace panelového sídliště Řeky. Vzhledem k napnutému rozpočtu města v roce 2010 a v roce 2011 bylo rozhodnuto o přesunu plánovaných úprav na rok Jedná se zejména o úpravu vstupního prostoru do sídliště mezi domy čp. 522, 521 a čp. 565, 566 a domovem důchodců, ubytovnou Hybler a objektem 34bj. Zároveň bylo rozhodnuto o zapracování nových úprav stávajících komunikací a parkovišť do Projektu regenerace, které budou ve svém důsledku zvyšovat počty parkovacích stání na sídlišti. Jejich zařazení do časového harmonogramu etapizace závisí zejména od stupně aktuálnosti a stavebním stavu komunikace a parkování. Novým podnětem k úpravě návrhu řešení sídliště Řeky je také snaha o realizaci geotermálních vrtů (v návaznosti na starou kotelnu) v prostoru za hřištěm ZŠ. Z tohoto důvodu je z Programu regenerace vypuštěna akce výstavba parkovacího domu. Novou plochou pro parkování, kterou vymezuje nový ÚP (schválen usnesením zastupitelstva města Semily č /ZM/37 z ), je naopak prostor za plynovou kotelnou, kde je vypuštěna realizace objektu občanského vybavení. Na základě doporučení Výboru pro regeneraci je pro další etapu připravena rekonstrukce prostoru mezi výše uvedenými domy čp. 522, 521 a čp. 565, 566 a domovem důchodců, ubytovnou Hybler a objektem 34bj. Jedná se o souběžnou realizaci diagonály a parkové úpravy před objektem 34bj., rekonstrukce a výstavba zpevněných ploch před objektem H (čp. 565, 566), výstavba parkoviště před ubytovnou Hybler a rekonstrukce a výstavba parkoviště před domovem důchodců A.

9 BŘEZEN 2011 Semilské noviny Strana 9 Informace z radnice Omezení provozu MŠ o letních prázdninách 2011 Upozorňujeme rodiče dětí umístěných v mateřských školách v Semilech na omezený provoz v MŠ o letních prázdninách. V době od do (2 týdny!) budou všechny MŠ v Semilech uzavřeny. V ostatních prázdninových týdnech bude provoz omezen. Rodiče, kteří potřebují umístit do MŠ dítě v době, kdy bude jejich MŠ uzavřena, si podmínky umístění do jiné MŠ projednají s ředitelkou ve své školce MŠ Luční o o x x x x x o MŠ Pod Vartou x x x x x o o o MŠ waldorfská x x x x x x x o MŠ speciální Na Olešce x x o x x x o o Materiál z autolékárniček poputuje do Keni Koncem měsíce února byla ukončena akce vybírání neplatných autolékárniček, které musely být podle nové vyhlášky od 1. ledna 2011 v automobilech vyměněny. Celkem bylo odevzdáno 150 kusů autolékárniček, které reklamní agentura Speed Media z Jihlavy v rámci podpory sběru autolékárniček vyzvedne na regionálních centrech a následně předá centrálnímu skladu humanitární organizace ADRA, odkud materiál v létě pojede do Keni. Sběr autolékarniček je příkladem naší sounáležitosti a touze pomoci potřebným. Děkujeme Všem, kteří se do této akce zapojili. Romana Hradecká, kancelář tajemníka Co se povedlo... Památce Jiřího Hylmara Semilsko má nový Komunitní plán sociálních služeb Zastupitelé města Semily na svém jednání dne schválili Komunitní plán sociálních služeb na Semilsku. Komunitní plánování sociálních služeb patří v současné době mezi významné oblasti v sociální politice. Podporuje systém vedoucí k rozvoji a udržitelnosti sítě potřebných sociálních služeb. Hlavním smyslem je vytvoření ohleduplného a spravedlivého sociálního systému, který je založený na mezigenerační solidaritě a podpoře potřebných skupin obyvatel. V rámci celého procesu v regionu pracovaly čtyři pracovní skupiny, které se zaměřily na čtyři cílové skupiny: seniory, osoby se zdravotním postižením, osoby ohrožené sociálním vyloučením a na prevenci patologických jevů mezi dětmi a mládeží. Všechny pracovní skupiny byly zastoupeny zadavatelem, poskytovatelem a uživatelem sociálních služeb, ale i občany z řad veřejnosti, kterým sociální oblast není lhostejná. Při procesu samotném bylo důležité zjistit a stanovit si priority, zhodnotit současný stav a možnosti a nastavit celý proces tak, aby vše zúčastněným stranám vyhovovalo a reagovalo co nejvíce na místní situaci a na nejaktuálnější potřeby a problémy, které vycházejí ze zjištěných potřeb široké veřejnosti. První Komunitní pán sociálních služeb (dále jen KPSS) byl schválen v březnu 2007 pro území ORP Semily. V rámci projektu Prohloubení komunitního plánování sociálních služeb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku probíhaly práce na aktualizaci tohoto komunitního plánu. Jedním z důležitých výstupů tohoto projektu bylo vydání 3. aktualizované verze Katalogu poskytovatelů sociálních služeb na Turnovsku, Semilsku a Jilemnicku, které byly k dispozici odborné i laické veřejnosti a jsou stále k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách města Semily a Fokusu Turnov. Alena Housová, odbor sociálních věcí Jizeran společně s Jizerkou. Foto: I. Navrátil. Rádi bychom touto cestou poděkovali Pěveckému spolku Jizeran (sb. Jiří Kurfiřt), Jizerce (sb. Nadia Ladkany, Alena Brádlová), flétnovému souboru Jany Kracík-Vávrové a klavíristce Markétě Maškové (obě ZUŠ J. B. Foerstera Jičín) za koncerty věnované památce Jiřího Hylmara, které se uskutečnily v podvečer 20. března 2011 ve Státním okresním archivu Semily a v Divadelním sále OÚ Benešov u Semil. Jejich obdivuhodné, upřímné a citlivé podání všech skladeb nám dovoluje doufat, že učitel Jiří Hylmar zanechal trvalou hudební stopu ve všech výše jmenovaných souborech. Rodina Hylmarova Zápis do mateřských škol (oškvv) V úterý 12. dubna 2011 proběhne v době od 8.00 do hodin v mateřských školách v Semilech oficiální zápis dětí pro školní rok 2011/2012. Zápis probíhá současně v těchto mateřských školách v Semilech: MŠ Luční, Semily, Pekárenská 468 MŠ Pod Vartou, Semily, Pod Vartou 609 MŠ waldorfská, Semily, Pod Vartou 609 MŠ speciální, Semily, Na Olešce 433 Rozhodnutí o přijetí / nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání zákonní zástupci obdrží do 30 dnů. Tento termín zápisu se vztahuje i na případy umístění dítěte v průběhu školního roku (např. od ledna, února ) Z kapacitních důvodů mateřských škol nebude na pozdější žádosti o přijetí dítěte možné brát zřetel. Přijímání dětí probíhá podle kritérií, které stanovuje ředitelka mateřské školy, např. přednostní přijetí dítěte s trvalým pobytem v Semilech. Pokud nebude žádost o přijetí podána ve výše uvedeném termínu, nelze přijetí dítěte do konkrétní mateřské školy zaručit. Upozorňujeme rodiče, kteří podali přihlášku k nástupu dítěte do MŠ od 1. září 2011 předem, že se musí dostavit v den zápisu do vybrané MŠ ještě jednou.

10 Strana 10 Semilské noviny BŘEZEN 2011 Ohlasy čtenářů Vážení čtenáři, v dnešních Ohlasech se mimo jiné ohlédneme za veřejnou debatou pod názvem Aby město nebylo maloměsto, která proběhla v pátek 11. března v kině Jitřenka. Na zajímavá témata zde s občany diskutovali Václav Cílek, Jana Kostelecká, Tomáš Sedláček a Adam Gebrian. Ohlasů na toto téma přišlo víc, než bylo možné v tomto vydání uveřejnit, ty, které se do tohoto vydání nevešly, najdete na semilských webových stránkách v odkazu Co se do novin nevešlo. Semily nemají charakter To i mnohé další měli Semiláci možnost vyslechnout z úst odborníků v kině Jitřenka ve veřejné debatě Aby malé město nebylo maloměsto v pátek 11. března Program diskuze, kterou před nabitým sálem zahájil starosta Mgr. Jan Farský, sliboval otevřít témata dlouhodobě v městě rezonující. Přizváni byli také odborníci z oblasti ekonomie, architektury a geografie, aby se podělili o svůj dojem z města Semily a pomohli najít cestu k zlepšení. Na pódiu se tak sešla čtveřice poutavých osobností: Tomáš Sedláček, Jana Kostelecká, Adam Gebrian a Václav Cílek. Setkání bylo rozděleno do tří částí: prvním úkolem hostů bylo identifikovat problematické a slabé stránky města, následně navrhnout vlastní řešení a poslední část byla prostorem pro otevřenou diskuzi s publikem. Hodnocení profesionálů, kteří měli možnost strávit v Semilech celý den a seznámit se s charakterem města a jeho životem, bylo zcela neúprosné. Město Semily vidí jako málo zalidněné (pan Gebrian demonstroval demografický údaj 6 osob / hektar na příkladu fotbalového hřiště, kde proti sobě hrají pouze dvě trojice hráčů), a přesto tu funguje nepochopitelných 5 supermarketů. Postavení administrativního města označili za výhodu a spatřují v tom jistý potenciál (pracovní příležitosti, příliv občanů, kteří si přijedou vyřídit své úřední záležitosti a mohou při té příležitosti využít i jiných služeb); velkou nevýhodou je však chaotické rozmístění administrativních budov po celém městě, počínaje budovou soudu pod nádražím, konče policejním ústředím kdesi v lesích. Celkový dojem z města vyjádřili slovem roztříštěnost. Toto město nemá žádný charakter, konstatoval pan Gebrian. Ale i absence charakteru je svým způsobem charakter, dodal. Jako další významné minus vnímá pan Gebrian dopravní situaci ve městě, kde se provoz především přes náměstí svou hustotou rovná provozu v tranzitním městě s důležitými výpadovkami. Pokud nemusíte, nejezděte zbytečně po městě autem, navrhuje Adam Gebrian. Zároveň kritizuje absenci MHD, která by výrazně pomohla tuto situaci upravit. Velký potenciál tuší odborníci v nevyužitých městských pozemcích. Zde doporučili, aby město pozemky například pronajalo. Prodej sice hovoří pro městský rozpočet, ale pouze krátkodobě. Pronájem je tedy z dlouhodobé perspektivy výhodnější. Co s chátrajícími stavbami, například s objekty bývalých továren apod.? Zajímavým doporučením bylo nabídnout tyto budovy (např. prostřednictvím webu) k pronájmu za nízké ceny. Je zde možnost, že pro budovy, nad nimiž krčíme rameny, najde využití někdo jiný, nezbytně nemusí být přece ze Semil. Nízký nájem je přitom lákavý a nájemníci budou objekty zajisté udržovat už z vlastní potřeby. Na dotaz z publika, co míní architekti o našem novém náměstí, odpověděl pan Gebrian, že je strašné. Prostor se španělskými schody nazval amfiteátrem, za nešťastnou volbu označil i prosklené zábradlí. V neposlední řadě zpochybnil ideu umístění takového zátiší v bezprostředním sousedství kruhového objezdu při frekventované komunikaci. Město na odborníky působilo slušně řečeno statickým, ospalým dojmem. Pan Cílek poněkud rozšafně prohlásil, že je tu tak mrtvo, že nemáme dokonce ani Vietnamce (to jste se, pane, špatně na svém špacíru po Semilech díval!), žádné billboardy si tu firmy neplatí (zase vedle!), a dokonce ani graffiti tu ta naše líná mládež po zdech nečmárá. Co se týče místní komunity, trefili se profesionálové pouze v jediné věci: stejně jako město je roztříštěna i komunita, jinými slovy nefunguje pospolu. Spolupráce inteligence s kulturou, vydávání periodik, a tak dále. Tak nějak si to představují. Ostatní však bylo pouhé tápání ve tmě: není tu kavárna (a co v budově nové Jitřenky?), není tu pořádná restaurace (stihli navštívit všechny? Klobouk dolů!), kdybychom tu aspoň měli malý festival (OstrovArt se letos koná počtvrté!) nebo se drželi Podkrkonošské tradice jako třeba Nová Paka se svým spiritistickým muzeem (tradiční řemesla v Semilech reprezentuje mimo jiné Galerie XY, i oficiální městská událost Semilský Pecen) a tak by se dalo pokračovat. Nápadů bylo skutečně mnoho, ale svědčily pouze o tom, že životem města jako takového se hosté příliš nezaobírali. Je pochopitelné, že za jediný den se nedá pokrýt všechno, ale pak není radno se pouštět na tenký led. V letmém pohledu zpět na loňský rok mohu namátkou jmenovat množství akcí, ať už městských stálic pouť, Pecen, Paroháč, Jazz pod Kozákovem nebo doplňujících alternativ místních spolků muzeum pilníků, letní program M.E.D. pro maminky a děti v zelené roubence, program komunity pro postižené Zrnko naděje, o. s., hudební pátky na Ostrově, řemeslné pátky v XY, nemluvě o všech těch výstavách v archivu, muzeu, XY, nesčíslných divadelních představeních v KC Golf, apod. A možnosti se postupně množí, letos přibude hned několik nových akcí, počínaje třeba masopustem. Pes bude zakopaný někde jinde Jev nízké návštěvnosti akcí budící dojem mrtvolnosti městečka má mnohé styčné body společné s problémem odlivu mladých vzdělaných lidí z města. Otázka lze zabránit odlivu mladých vzdělaných lidí z města? byla zběžně vysvětlena jako běžná migrace, mladí se prostě stěhují, máme tu globalizaci Dovolím si otázku: A nebude to hlavně tím, že v Semilech nenacházejí uplatnění, a tedy primárně zdroj obživy a sekundárně též prostředky umožňující společenský a kulturní život? Dychtivě očekávaná témata jako je kolonka a co s ní nebo co udělat proto, aby se ve městě lépe žilo, zůstala k velké škodě pouze příslibem na plakátě. Na diskuzi zbylo skutečně velmi málo času, v programu od 20 hodin totiž následovala inscenace Listování Ekonomií dobra a zla (T. Sedláček). Ze strany publika se tedy stihly pouhé čtyři příspěvky, které víceméně pouze komentovaly vyřečené (i rozhořčeně) nebo kladly dotazy doplňujícího charakteru. Je na každém, aby posoudil, do jaké míry splnila debata jeho očekávání a zda byla přínosem. Lze však s jistotou konstatovat dva pozitivní závěry: naše město vedou lidé, kteří mají zájem na jeho kultivaci a čilém životě a nebojí se vyslechnout kritiku a doporučení jiných, přičemž nabídnou prostor pro vyjádření i svým občanům. Za druhé, máme tu dobrou stovku lidí, kteří zaplnili sál kina, protože chtějí jednat namísto pouhého pasivního a nic neřešícího lamentování. Petra Luňáková Václav Cílek (*1955) český geolog, klimatolog, spisovatel, filosof, překladatel taoistických a zenových textů a popularizátor vědy. Spolupracoval zhruba na třiceti titulech, své texty publikuje v časopisech Vesmír a Respekt. Spolupracuje též s Českým rozhlasem a Českou televizí. Je držitelem několika významných ocenění: Cena Toma Stopparda (za literární eseje) 2004; Cena ministra životního prostředí za výrazný přínos k popularizaci české vědy, zejména geologie a klimatologie 2007 nebo Cenu Nadace VIZE v roce Jana Kostelecká (*1975) vystudovala dějiny umění a češtinu na filosofické fakultě Masarykovy Univerzity v Brně. Spolupracuje s Adamem Gebrianem v projektu AG-ENT. Podílí se na pořádání PechaKucha Nights v Praze. Záměrem tohoto projektu, který vznikl v Tokiu roku 2003, je vytvořit prostor pro vzájemné setkávání lidí, kteří se jakýmkoli způsobem věnují architektuře. První akce tohoto druhu se v České republice uskutečnila roku Tomáš Sedláček (*1977) vystudoval teoretickou ekonomii, z níž získal titul PhDr. Přednáší filosofii, ekonomii a dějiny ekonomických teorií na filosofické fakultě Univerzity Karlovy. V letech pracoval jako ekonomický poradce Václava Havla. Od roku 2009 je členem Národní ekonomické rady vlády (NERV). Je autorem knihy Ekonomie dobra a zla, která se těší velké čtenářské oblibě. Adam Gebrian (*1979) architekt, který své zkušenosti sbíral po celém světě (Paříž, Rotterdam, Londýn, Praha). V současnosti vede ateliér architektury na Technické univerzitě v Liberci, již vystudoval s vyznamenáním roku 2006, vytváří také seriál o současné architektuře Lidových novin, svůj pořad o architektuře moderoval na Radiu Wave a je výkonným ředitelem projektu Ag-ent. Zpracoval urbanistický klastr pro Ostravu v rámci projektu Evropské hlavní město kultury v roce 2015.

11 BŘEZEN 2011 Semilské noviny Strana 11 Ohlasy čtenářů Semily na pranýři Veřejná debata v pátek v kině Jitřenka na zajímavé téma Aby malé město nebylo maloměsto slibovala mnohé. Vždyť aktéry byli známí a renomovaní odborníci, zadány byly aktuální problémy, a to vše za asistence České televize. Koho z občanů by nezajímaly prosté otázky, na které byly hledány fundované odpovědi (co dělá město místem pro život, lze zastavit odliv mladých vzdělaných lidí, je ČR megalopolis atp.). Průběh panelové debaty architektů (Jana Kostelecká, Adam Gebrian), ekonoma (Tomáš Sedláček), filozofujícího geologa (Václav Cílek) a moderátora pořadu geografa (Luděk Sýkora) však byl pro mě velkým zklamáním. Ukázalo se, že (ani při nejlepší snaze všech jmenovaných) poznat město Semily za několik hodin, a ještě k tomu při první návštěvě, je zkrátka nemožné a nutně povrchní. T. Sedláček sdělil obecně známou pravdu, že Semily nejsou dopravní křižovatkou, která by zajistila příliv turistů, architekti mluvili o roztříštěnosti města, ohledně důležitých úřadů, což prý je příčinou neuvěřitelně velkého automobilového provozu, a tak lidé jezdí zbytečně sem a tam. Také máme v Semilech hodně supermarketů, což víme i bez upozornění. A. Gebrian vycházel především z mapy (plánu města), kterou demonstrativně před sebe rozložil a oznámil, že je neuvěřitelné, jak rozlehlý je intravilán devítitisícového města. Vypočítal, že na 1 ha připadá šest obyvatel. Tato skutečnost vyvolala úsměvný závěr Václav Cílek při debatě v semilské Jitřence. Foto: M. Plachta. V. Cílka, který debatu okořenil dvěma perlami, rádoby úsměvnými: ať na nevyužitých městských plochách pořádáme technopárty a opuštěnou Hyblerovu textilku v Řekách, kterou ještě před časem nazval semilské Versailles, nechť využijí vězňové z Guantanáma. Jsou to jistě nadsázky, ale k čemu dobré? Vážně pak A. Gebrian doza- Děkujeme, pane primáři Na webových stránkách města jsem se nedávno dozvěděl, že lékař, primář semilské chirurgie pan Karadzos, byl oceněn Cenou města Semily. Velmi dobré rozhodnutí! Při čtení článku jsem si zároveň uvědomil, jak nám všechno rychle ubíhá... a najednou máme z pana primáře primáře emeritního. Tak jako mnozí další Semilané, i naše rodina si práce pana doktora Karadzose velmi váží, protože pro nás všechny hodně udělal. Již před mnoha roky při mně stál u počátku mých vážných zdravotních problémů a moji situaci od té doby mnohokrát velmi obětavě řešil. Několikrát i mimo rámec své služby, ve chvílích, kdy jsem odmítal převoz do nemocnice. Přes veškerou péči jsem nakonec před pár lety skončil na specializované urologii jablonecké nemocnice a dva roky po sobě zde absolvoval několik velkých operací. Protože však právě MUDr. Karadzos provedl vždy ten první krok k mojí léčbě, vděčím jemu, ale i své rodině, za to, že mám velkou šanci dožít se v příštím roce již 70. narozenin. A to přesto, že se můj otec se stejnou diagnózou dožil pouhých 48 let. Je proto mou morální povinností popřát touto veřejnou formou, dnes už emeritnímu primáři semilské chirurgie MUDr. Karadzosovi, za celou naši rodinu ještě mnoho osobních i pracovních úspěchů a především pevné zdraví. Jako rodilý Semilák jsem pyšný na to, že takový lékař u nás v Semilech tolik dlouhých roků působil a i nadále působí, a že i jeho zásluhou má semilská nemocnice tak dobré renomé. Miroslav Hloušek, Semily jista myslel na imigraci důchodců z velkých měst (hlavně Pražanů) do levného prostředí. Takže alespoň něco se trochu vysvětlilo: v nedaleké budoucnosti by mohla být z České republiky megalopolis: Praha-středobod, obkroužená stotisícovými aglomeracemi (Liberec, HK, Pardubice ), a na venkově budou lišky dávat dobrou noc, zvláště v Podkrkonoší. Vždyť také prý nebude vadit, budou-li Semily mít deset nebo čtyři tisíce obyvatel. Ano, intravilán Semil je plošně velký, škoda, že si jej účastníci debaty neprošli: od nemocnice až do Podspálova k elektrárně, pak Kamenického stezkou přes Medenec, Janeček, Spálov, Nouzov k Benešovu. Viděli by tu krásu vůkol. Krátký čas, jenž byl vyhrazen debatě, rychle uplynul, takže diskuze s účastníky, kteří zvědavě zaplnili celé kino do posledního místečka, byla omezena na minimum a rovněž v podstatě nic nepřinesla. Akorát pan Trojan mohl mít radost, že se panu Gebrianovi nezalíbila rekonstrukce semilského náměstí, které je navíc, jako celé město, stále velkým staveništěm s bagry a buldozery. Ke škodě návštěvy odborníků přispěl i nepěkný mlhavý den. Také jaro bylo daleko, zůstaly zbytky špinavého sněhu, všude hodně prachu, vždyť dlouho nepršelo. I nejkrásnější rakouská zimní střediska jsou po zimě ošklivá. A v Semilech na náměstí ani magnólie ještě nerozkvetly, natož aby se zazelenaly, nebo dokonce zavoněly lípy. Miloš Plachta Když pravá neví, co dělá levá Nerada komentuji všechno a za každou cenu, ale jedna věc mi opravdu nedá. V pondělí 7. března jsem se zúčastnila zasedání městského zastupitelstva. Na programu jednání měl být, kromě schválení rozpočtu, i prodej městských bytů. Tento, jistě velmi citlivý, bod byl stažen z jednání. Přesto se schvaloval rozpočet města na rok 2011, ve kterém se s položkou z prodeje bytů v příjmech města již počítá. Proč to komentuji? Zatím není nikomu (ani zastupitelům) známo za jakou cenu se budou byty prodávat, protože nejsou k dispozici odhadní ceny bytů. Dále není jasné, zda si nájemníci vůbec mohou odkup dovolit. Nikdo s nimi do této doby nejednal. Podotýkám, že tento fakt mám ověřen přímo u uživatelů bytů. Kdo jiný by měl být se záměrem prodeje střechy nad hlavou seznámen jako první? Proč nebyli alespoň zástupci domů pozváni na zastupitelstvo? Bod se tedy odsunul na nějaké další zasedání. A teď se dostávám k jádru problému. Jak je možné, že jsem již dnes ráno (9. března 2011) slyšela ve zprávách na liberecké rozhlasové stanici Contakt 101,4 FM následující informaci, že Semily prodávají městské byty, kdy předkupní právo mají uživatelé, pak jejich příbuzní a poté třetí osoby. Jak je možné, že taková zpráva vůbec může být zveřejněna? Kdo podal médiím informace? A pokud byli zástupci médií na zasedání zastupitelstva, mohou psát a vysílat co chtějí? Sleduje nějaký odpovědný zástupce města to, co se v médiích prezentuje? Přinejmenším by mělo dojít alespoň k dementování této informace. Překvapuje mne, že pan starosta nemá přehled o tom co se o městě píše a vysílá, považovala jsem ho za miláčka médii s velmi dobrým přehledem. Jana Dohnalová POZNÁMKA REDAKCE: Příspěvek byl nabídnut Mgr. Janu Farskému k reakci, ten možnosti reagovat v tomto vydání novin nevyužil.

12 Strana 12 Semilské noviny BŘEZEN 2011 Ze zápisníku MP Hasičská kronika CYKLISTÉ, MÁTE SVÉ JÍZDNÍ KOLO V POŘÁDKU? Jsme v období, kdy se v ranních hodinách cyklisté na komunikacích již vyskytují. Společně s Policií ČR jsme se rozhodli, že se na výbavu jízdních kol cyklistů podíváme více zblízka. V rámci společných preventivních aktivit jsme v první polovině března provedli ranní kontrolu cyklistů. S kontrolami jsme začali v 5 hodin ráno a na třech vybraných stanovištích jsme hlídkovali až do rozednění. Celkem jsme zaznamenali 16 cyklistů. Většina z těch, kteří projeli monitorovaným úsekem, měla svá kola v pořádku. Čtyři cyklisté neměli svá kola vybavena předepsaným osvětlením. Přestupky byly řešeny na místě blokovou pokutou a v jednom případě byla věc přestupku oznámena správnímu orgánu. Cyklistů si všímáme i mimo naplánované kontroly. Odhalené přestupky jsou zpravidla řešeny na místě. Pro zajímavost lze uvést, že v měsíci březnu jsme dva přestupky cyklistů oznamovali správním orgánům. V obou případech se jednalo o přestupky, které jejich pachatelé odmítli řešit na místě v blokovém řízení. V měsíci únoru 2011 zasahovaly jednotky Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje územního odboru Semily (HZS LK ÚO Semily) a jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí u 31 událostí, ke kterým došlo na území okresu Semily. Z uvedeného počtu 31 událostí, které jsou evidovány HZS LK ÚO Semily, likvidovaly jednotky požární ochrany (dále jen JPO) 8 požárů (25,81 %), 13 dopravních nehod (41,94 %) a 7 případů technické pomoci (22,58 %). V jednom případě vyjížděly JPO v souvislosti s únikem plynu a v jednom případě byl na vině planý poplach. K požáru s největší škodou došlo dne 14. února 2011 v Lomnici nad Popelkou. Ve hodin přijalo operační středisko hasičů Libereckého kraje ohlášení požáru nákladního vozidla zn. Tatra 815. Na místo byli vysláni profesionální hasiči ze Semil spolu s dobrovolnými hasiči obce Lomnice nad Popelkou se dvěma cisternovými vozy. V době příjezdu první jednotky na místo události byl požárem zasažen motorový prostor vozidla. Ještě před příjezdem hasičů k místu události Dopravní nehody začali požár likvidovat příslušníci Policie ČR pomocí ručních hasicích přístrojů. K dohašení požáru byl použit jeden vodní C proud. Požár vozidla se podařilo dostat pod kontrolu v hodin. Jako nejpravděpodobnější příčina vzniku požáru se jeví technická závada na palivovém systému vozidla. Při požáru nebyl nikdo zraněn. Prvotní odhad škody činí 350 tis. korun. mjr. Bc. Petr Kousal, vrchní komisař, vedoucí odd. prevence Jedno z vozidel, které jeho majitel na několik měsíců zaparkoval na veřejném prostranství. ODSTAVENÁ VOZIDLA CO S NIMI? Jistě si i někteří občané všimli, že po uplynulé zimě přibyla na semilských komunikacích vozidla, s kterými nikdo nejezdí. Přibyla i vozidla bez registračních značek. V zimním období jsme tato vozidla monitorovali, nyní jsme v období, kdy se jednotlivými případy aktuálně zabýváme. Několik vozidel z komunikací, převážně parkovišť, zmizelo bez potřeby úkonů MP, některá vozidla však zabírají místo i nadále. Co s nimi? Majitele vozidel, která nejsou způsobilá provozu na pozemních komunikacích, oslovujeme a vyzýváme je k jejich odstranění. V tomto směru se již v letošním roce mnohé podařilo, ale mnoho případů čeká na svoje řešení. Případy, které se nepodaří řešit ze strany Městské policie, postupujemee příslušným správním orgánům. Václav Baudys, Městská policie Semily Únorové nehody na Semilsku Na teritoriu územního odboru Policie ČR Semily bylo v únoru vyšetřováno celkem 38 dopravních nehod, což je o 11 nehod méně než vloni. Tři účastníci byli zraněni těžce (+ 1) a 19 lehce (+ 7). Hmotné škody byly odhadnuty na 1,272 miliónů korun ( 213 tisíc korun). U čtyř viníků dopravních nehod bylo zjištěno požití alkoholických nápojů před jízdou (+ 1). 29 nehod se stalo v obcích a 9 nehod mimo obce. Foto: DI Semily. Pozvánka na... Čarodějnice 2011 s SDH SEMILY I I v letošním roce bude SDH Semily I. na své zahradě za zbrojnicí pořádat tradiční čarodějnický rej, který se bude konat v sobotu 30. dubna 2011 od 17 hodin. K poslechu a případnému tanečnímu reji bude opět hrát naše stálá country skupina Hobrbule. A vstupné? No přece žádné. Děvčatům i ženštinám různého věku je povoleno vzíti si s sebou nějaké to košťátko k půlnočnímu letu nad semilskou kotlinou. Těší se na Vás sestry a bratři z SDH Semily I. Ladislav Bruckner, místostarosta sboru K nejzávažnější nehodě došlo v poslední únorový den (pondělí) v hodin v katastru obce Bozkov na silnici II. třídy. Pětatřicetiletý řidič jel s nákladním automobilem Praga V3S ve směru na Železný Brod. Povrch vozovky byl namrzlý a velmi kluzký. Když projížděl pravotočivou zatáčkou, spatřil v protisměru jedoucí osobní automobil AUDI A6 Avant s přívěsem, na kterém byl naložen osobní automobil. Začal brzdit, vlivem kluzké vozovky se ale s vozidlem dostal do smyku, přejel ke středu vozovky a s protijedoucí soupravou se bočně střetl. Audi po bočním střetu ještě narazilo na pravé straně do svodidel a skončilo na levé straně vozovky ve sněhovém mantinelu. Při nehodě se oba řidiči lehce zranili a hmotná škoda byla odhadnuta na 220 tisíc korun. Vliv alkoholu byl u obou řidičů na místě nehody vyloučen dechovou zkouškou. Jestliže je vozovka namrzlá, je nutno postupovat velmi opatrně a snažit se střetnutí zabránit pouze změnou směru jízdy a ani ta nesmí být náhlá. Jestliže si řidič intenzivněji přibrzdí, kola se přestanou odvalovat pokud není vozidlo vybaveno systémem ABS, a to i v zatáčce pokračuje v přímém směru jízdy. komisař Bc. Milan Čermák, vedoucí DI Semily

13 BŘEZEN 2011 Semilské noviny Strana 13 Poslanecké dny v okrese Semily Každé druhé pondělí v měsíci se pro obyvatele okresu Semily pořádají poslanecké dny spojené s právní poradnou zdarma a to v čase od hodin. Vaše dotazy Vám zodpoví poslankyně za Liberecký kraj JUDr. Marie Nedvědová. Místo konání sídlo OV KSČM Semily, Cihlářská 159. Sociální služby Přivítání jara v Sociálních službách Semily Zima pomalu odeznívá a přichází čas probouzení přírody a sluníčka. Tento přelom dvou ročních období je tradičně časem konání masopustního veselí a na tento zvyk jsme nezapomněli ani u nás. V sobotu 12. března se v Sociálních službách konalo masopustní odpoledne a zaměstnanci spolu s obyvateli prožili odpoledne plné pohody a příjemných písniček Dua Elektrolux, Petra Luxe a Jardy Křapky. K tomu samozřejmě nechybělo ani drobné společně připravené občerstvení, a proto se není co divit, že kulturní místnost domova pro seniory byla zaplněná k prasknutí. Ilustrační foto. Tato velmi podařená akce ale byla jen závdavkem na další aktivity, které jsou připravovány na letošní jaro. Jen co počasí umožní delší pobyt venku na sluníčku, máme naplánovány další zajímavé aktivity nejen ke klasickému posezení, ale určitě dojde i k aktivnímu zapojení seniorů. Slunce, pohyb a radost z podařené práce je jedním z nejlepších způsobů, jak se radovat z každého hezky prožitého dne a zapomenout na různé neduhy a starosti. Ing. Zdeněk Šimon, ředitel Sociálních služeb Aby nebylo pozdě II. Vážení čtenáři, na tomto místě se v několika pokračováních budeme aktuálně vracet k problematice bezpečnosti při provozu technických zařízení, která nás při nesprávném používání a při nesprávné instalaci mohou ohrozit na životech. Nejčastějším druhem paliva v domácnosti je zemní plyn. Nejvíce rozšířené spotřebiče na toto palivo jsou spotřebiče otevřené, označované jako spotřebiče kategorie B). Konstrukčně jsou jednodušší než spotřebiče uzavřené a tudíž i levnější. Cenová dostupnost sehrála rozhodující roli, a proto je dnes jejich zastoupení v domácnostech nejčastější. Obecně spotřebiče dělíme podle způsobu spalování topného média na otevřené, uzavíratelné a uzavřené. Uzavíratelným spotřebičem jsou např. klasická kamna otevřete dvířka a máte možnost přímého kontaktu s ohněm. Potřebné množství vzduchu k hoření regulujeme spodními dvířky. Proto spotřebič uzavíratelný. Otevřený je takový, kdy je možnost kontaktu s plamenem teoreticky stálá. Oheň odebírá vzduch přímo z místnosti a není ničím regulován. Spotřebič uzavřený je takový, kdy hoření probíhá v uzavřené komoře a i přívod spalovacího vzduchu je řešen nezávisle. Konstrukční otevřenost spotřebičů kategorie B) klade vysoké nároky na dodržování bezpečnostních předpisů již při jejich instalaci a pak samozřejmě při samotném užívání. Praxe dokazuje, že nerespektování technických pokynů výrobce a požadavků technických norem je velmi časté. Následky bývají bohužel tragické. A v čem tkví hlavní nebezpečí? Aby zplodiny hoření byly spolehlivě odvedeny komínem nad střechu domu a tam se rozptýlily do ovzduší, musí být od spotřebiče nasáty dostatečným tahem komínu. Aby tomu skutečně tak bylo, musí být splněna řada podmínek. Velmi důležitou podmínkou je ta část potrubí (kouřovodu), která je svislá a nachází se přímo nad spotřebičem (nad tzv. přerušovačem tahu). Její délka je daná normativně a musí být nejméně 400 mm! Není žádnou výjimkou, že tato délka je i pouhých 80 mm. Nachází-li se v prostoru, kde je tento otevřený spotřebič instalován, další zařízení, které odvádí podtlakem vzduch z místnosti, nastává další problém. Nejčastěji se jedná o digestoře. Síla ventilátoru, ale i samotný tah odvětrávacího potrubí, přemůže tah komína a zplodiny ze spotřebiče se dostávají do místnosti. Je důležité si uvědomit, že zplodiny při spalování plynu nebývají zpravidla cítit, přičemž již vdechovaná malá koncentrace oxidu uhlíku je zdraví škodlivá. Průvodním jevem jsou náznak rýmy a stejné pocity jako při nachlazení. Oheň potřebuje vzduch. Pakliže je ho v místnosti málo, protože jsme například vyměnili stará netěsná okna za nová plastová a v rámci úspor jsme zazdili i větrací průduchy, má oheň tendenci získat vzduch tam, kde je to možné. Může nastat opačný efekt. Komín netáhne, nýbrž studený vzduch klesá komínovým průduchem do místnosti. Krom toho vlivem nedostatku vzduchu dochází k nedokonalému spalování. ( U krbových vložek, krbových kamen a krbů je průvodním jevem nedostatku vzduchu pach spalin v místnosti). Největší nebezpečí představuje spojení všech výše uvedených nedostatků v jeden celek. Prvků ovlivňujících provoz spotřebičů a spalinové cesty je mnohem více. Jejich popis se až příliš dotýká odbornosti a laický výklad by pro běžného uživatelé spotřebičů neměl v této fázi obecné informovanosti význam. Spolu s nevyčištěným komínovým průduchem představují výše uvedené nedostatky takové tlakové ztráty, že spalinová cesta není schopna zaručit bezpečný odvod spalin do volného ovzduší za běžných provozních podmínek. Což k nelibosti provozovatelů spotřebičů bývá častý závěr zprávy revizního technika, byť je mu obratem sdělováno, že tak to přeci funguje řadu let. I zde však platí ono rčení: tak dlouho se chodí se džbánem pro vodu... A na závěr je třeba rozbít mýtus o tzv. spalinových pojistkách, kterými jsou tyto spotřebiče zpravidla vybaveny. Za prvé je nelze považovat za stoprocentní ochranu (třeba jen proto, že uživatel nerespektuje požadavek výrobce na údržbu zařízení). Za druhé reagují se zpožděním, přičemž i vdechování koncentrace malého množství oxidu uhlíku poškozuje zdraví, jak jme již zmínili výše. Není však třeba se otevřených spotřebičů obávat. Ony samy nejsou zdrojem nebezpečí. Nebezpeční jsou nezodpovědní řemeslníci a samotní uživatelé spotřebičů, kteří nerespektují pokyny výrobců a požadavky technických norem. Pokračování příště

14 Strana 14 Semilské noviny BŘEZEN 2011 Setkávání v knihovně V Městské knihovně poprvé volili Čtenáře roku Ankera Čtenář roku 2010 již má svého vítěze, lépe řečeno vítězku. Stala se jí paní Kateřina Václavíková. Vítězem v půjčování knih a zároveň periodik je pan Dalibor Pokorný a nejpilnější čtenářkou dětského oddělení se stala Linda Chrissová. Jak vybírat čtenáře roku tedy toho nejaktivnějšího? Podle počtů výpůjček? Podle kvality přečtených knih? Nebo vybrat někoho sympatického...? Nechali jsme skutečně nejdříve promluvit tvrdá statistická čísla a k naší radosti tento způsob vydal čtenáře sympatické, příjemné, se skutečným vztahem ke knihám a čtenářství, takové, pro které je knihovna místem, kam přicházejí často a rádi. Jednou z odměn pro výherce byl poukaz na roční registraci zdarma a dárková taška, kterou pro naše výherce připravila paní místostarostka Lena Mlejnková. Ta se také předávání cen osobně zúčastnila. Ostatně i ona sama je častou návštěvnicí naší knihovny. Kateřina Václavíková navštěvuje knihovnu opravdu často a velmi ráda si s námi o přečtených knihách povídá. Toho jsme využili a při předávání ceny jsme ji krátce vyzpovídali: Jste ze čtenářské rodiny, vedli vás rodiče ke čtení? Pokud si vzpomínám, tak ano. Už když jsem byla hodně malá, mívali jsme doma vždycky časopisy Sluníčko, Ohníček, ABC a dětské knížky, a četla mi hodně babička. V naší domácí knihovně jsem měla zakázaný úsek, který byl jen pro dospělé, odtud jsem jako menší knihy brát nemohla. Začínala jsem nejdříve dětskými a pak se nenápadně posouvala až k tomu zapovězenému úseku. Četla jste ve škole ráda povinnou četbu? Ano... ale kromě Babičky. Tu jsem nikdy, dokud jsem chodila do školy, nedokázala dočíst. Boženu Němcovou mám ráda a přečetla jsem od ní hodně, ale jedinou, kterou jsme měli ve škole jako povinnou Babičku, jsem nepřečetla. Nakonec na ní došlo až mnohem později, když jsem ležela měsíc v nemocnici. Já jsem z té povinné četby měla přečteno hodně ještě před tím, než bylo potřeba ji ve škole číst, hodně jsme si toho doporučovali mezi mými čtenářskými kamarády. Vzpomenete si od kdy chodíte do knihovny? Myslím, že asi od roku Určitě ne hned od první třídy, protože naučit se číst mi trvalo déle, než ostatním. Jsem totiž dyslektik. Kateřina Václavíková, vítězka ankety Čtenář roku 2010 v Městské knihovně Semily. Čtete všechno, nebo máte nějaký oblíbený žánr? Čtu vlastně všechno, co se mi dostane pod ruku. Neříkám, že přečtu úplně všechno. Pokud mě kniha nechytne po první, druhé kapitole, tak ji odložím a netrápím se. Čtu knihy především pro radost, ne proto, abych jich přečetla co nejvíce. Stává se, že se k odložené knize po letech vrátím. Ať už proto, že mám víc životních zkušeností, nebo se o tématu mezitím více dozvím a kniha je pro mě potom přístupnější. Máte nějaké oblíbené místo ke čtení? Postel (smích) v leže na břiše. Nejraději před spaním a někdy si čtu i do noci. A kolikrát se mi stane, že knihu nedokážu odložit a musím číst až do rána. A poslední otázka kterou knihu byste si přibalila na pustý ostrov? Egypťana Sinuheta! (odpoví Kateřina bez zaváhání). Pro Egypťana jsem hlasovala i v anketě Kniha mého srdce. Děkuji za rozhovor a buďte naší knihovně i nadále věrnou čtenářkou! Ptala se A. Matěchová Akce Čtenář roku vznikla z iniciativy Svazu knihovních a informačních pracovníků v Praze a je pořádána v rámci Března měsíce čtenářů. Akce je podporována firmou SKANSKA. Vítezové místních kol (z jednotlivých knihoven) se zúčastní kol krajských, kde jim firma věnuje 2.000,- Kč na knížky. Kateřina Václavíková se zúčastní krajského kola v Krajské vědecké knihovně v Liberci Linda Chrissová se zúčastní vyhodnocení celoročního programu pro dětská oddělení Kde končí svět, které proběhne v červnu na Valdštejně. Střípky ze Základní umělecké školy Žáci ZUŠ Semily v Národní soutěži základních uměleckých škol V krajském kole Národní soutěže ve hře na klavír, které se konalo 3. března 2011 v České Lípě, se Kateřina Fleknová (2. kat.) a Eva Chlupáčová 3. kat.) umístily na 3. místě. Z 15 účastníků Soutěže ZUŠ Semily ve hře na smyčcové nástroje postoupilo do okresního kola Národní soutěže, které se konalo 8. března 2011 v Lomnici nad Popelkou, 11 mladých hudebníků. V soutěži ve hře na violoncello zde získali Adéla Zajptová (1. kat.) 2. místo a Josef Bartoň (3. kat.) 1. místo. V soutěži ve hře na housle získali 3. místo Jan Bartoň (2. kat.) a Šárka Sokolářová (4. kat.), na 2.místě se umístili Jan Koťátko, Žaneta Hubačíková (1. kat.), Sára Bažantová (2. kat.), Eliška Bezpalcová (5. kat.) a Kateřina Krausová (8. kat.) a 1. místo s postupem do krajského kola soutěže získali Anna Tvrzníková (1. kat.) a Dominik Carda (2. kat.). Akordeonistka Simona Mejsnarová (5. kat.) získala v krajském kole Národní soutěže ( , Jablonec nad Nisou) 1. místo s postupem do ústředního kola. V okresním kole Národní soutěže ve hře na kytaru ( , ZUŠ Turnov) reprezentovalo naši ZUŠ 9 kytaristů, a to velmi dobře. Jak se umístili: 2. místa ve svých kategoriích získali Matěj Karpíšek (0.a kat.), Tomáš Zeman (1. kat.) a Ivana Mejsnarová (7. kat.). 1. místo s postupem do krajského kola vybojovali Barbora Bísová (0.c kat ), Matěj Myslivec (2. kat.), Andrea Mocková (5. kat.), Jakub Hudský (6. kat.) a Josef Navrátil (8. kat.). Kytarové duo Ivana Mejsnarová Jakub Hudský získalo v komorní hře také 1. místo s postupem do krajského kola. Koncerty žáků Koncert žáků ZUŠ se koná v úterý 5. dubna od 18 hodin v aule Gymnázia I. Olbrachta v Semilech. 7. ročník festivalu sborového zpěvu SEMILSKÝ DŽBÁNEK se uskuteční v pátek 8. dubna 2011 v sále KC Golf od 18 hodin. Zpívat bude přípravný sbor Kühnova dětského sboru z Prahy, sbor Vrabčáci z Jablonce nad Nisou a semilské sbory Sedmikráska, Čekanky a Jizerka. Velikonoční koncert žáků všech oborů ZUŠ proběhne v úterý 19. dubna 2011 v sále KC Golf od 18 hodin. Krajské kolo soutěže ZUŠ v Semilech Poprvé v historii byla ZUŠ Semily poctěna možností pořádat krajské kolo Národní soutěže ZUŠ hudebního oboru. Krajské kolo soutěže ve hře na kytaru pořádáme v úterý 12. dubna 2011 v sále ZUŠ V podkroví. Soutěž začíná v 9.00 hodin. Přijďte si poslechnout nejlepší mladé kytaristy Libereckého kraje. Jiří Kurfiřt, ředitel ZUŠ Semily

15 BŘEZEN 2011 Semilské noviny Strana 15 Školství ZÁKLADNÍ ŠKOLA SPECIÁLNÍ V SEMILECH Nádražní 213, Semily (dříve budova Telecomu) Vás srdečně zve na Den otevřených dveří dne 12. dubna 2011 od 8 do 17 hodin Při návštěvě si prohlédnete vybavení školy a výrobky našich žáků. Můžete pohovořit s pedagogy o výuce, možnostech uplatnění žáků i ochutnat malé občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu. Na Olbrachtovce máme mistra republiky Rozloučení se zimou To nás ta zima zase letos vypekla! Nejdříve sněhu, že jsme se v něm ztráceli, a potom jenom kruté mrazy beze sněhu. A proto jsme vyjeli do Vysokého nad Jizerou rozloučit se se zimou a ještě si naposledy pořádně užít zimní radovánky. Foto ze závodu. Vynikajícího výsledku dosáhl žák naší školy Patrik Tomáš, který se stal v sobotu 12. března na atletických závodech v Jablonci nad Nisou (halové MČR žactva 2011 v atletice pozn. red.) mistrem České republiky v kategorii staršího žactva v běhu na 60 m časem 7:31 s. Druhé místo obsadil Branikovič z Karviné a bronz vybojoval Hodboď z Nymburka. Jménem celé školy Patrikovi gratulujeme a přejeme mu další úspěchy. Mgr. Jiří Jiránek, ředitel ZŠ Ivana Olbrachta Masopustní karneval V neděli ve 14 hodin se celá aula gymnázia roztančila v rytmu makarény, ptáčka, mašinky a ostatních dětských písniček. Začal totiž KARNEVAL. Dětskou muziku, která byla pokračováním dopoledního masopustu v muzeu, pořádala ZŠ I. Olbrachta ve spolupráci s Radou rodičů. Ilustrační foto. Ilustrační foto. Děkujeme moc manželům Ježkovým, kteří nám zajistili sněžné skútry a obětavě se věnovali dětem, které si vyzkoušely jízdu na nich. To byla jízda! Naši malí lyžaři odvážně sjížděli sjezdovky na Větrově, projížděli tunelem a nebojácně vyjížděli vlekem nahoru. Ostatní děti si bohatě užily jízdy s ježdíky na sněhovém kopci u Šachet. Odměnou p. učitelkám za náročný den byl výhled na zasněžené Krkonoše, hřejivé sluníčko a samozřejmě spokojené vysportované děti. Tak za rok opět v zimě u Ježkových nashledanou. Věra Smetanová, MŠ Luční SDH BENEŠOV U SEMIL A DIVADELNÍ SPOLEK JIZERAN Vás srdečně zvou na Tradiční pálení čarodějnic v sobotu 30. dubna 2011 od 19 hodin v areálu SDH Benešov Podolí Čeká Vás bohatý kulturní program zakončený ohňostrojem. Ochutnat můžete samozřejmě výborné Benešovské sejkory. Srdečně zvou hasiči a divadelníci. Přišla spousta krásných masek. Nikdo ani neví, kolik jich přesně bylo. Sešlo se nám tam celé peklo, přiletělo hejno čarodějnic a všechny pobavili krásně barevní klauni. Překvapující bylo, že veselit se přišly i dvě jeptišky. Po celou dobu se o hudbu v sále starali zcela nezištně manželé Farští. Písničky vybírali opravdu dobře, ani jednou se nestalo, že by se na nějakou skladbičku masky nudily. Soutěže a vůbec celou zábavu měla na starost paní učitelka Mirka Komínková (moje mamka) a já. Nechybělo ani občerstvení. Moc nás těší, že se na děti přišly podívat místostarostky paní Lena Mlejnková a paní Ing. Marcela Volšičková, ta dokonce z pódia popřála všem pěknou zábavu a byla členkou poroty soutěže Miss maska. Jménem školy bych ještě chtěla poděkovat skvělým rodičům. Nejenže přivedli na karneval své děti, ale na konci celé vydařené akce byli tak moc hodní a pomohli s úklidem. Martina Komínková

16 Strana 16 Semilské noviny BŘEZEN 2011 Kultura PATŘÍME K SOBĚ 14. ročník Podkrkonošská společnost přátel dětí zdravotně postižených připravila na měsíc duben již čtrnáctý ročník festivalu s názvem PATŘÍME K SOBĚ. Jeho hlavními aktéry jsou děti, mládež i dospělí se zdravotním postižením z celé republiky. Za dobu své čtrnáctilété existence se festival výrazně změnil. Když jsme v roce 1998 začínali, přijelo 6 souborů (70 účinkujících) a festival byl pouze jednodenní. Dnes trvá čtyři dny, souborů i účinkujících je pětkrát více a pro malé Semily je to velký problém třeba s ubytováním. Příjemné starosti máme s doprovodným programem pro účinkující každý rok se snažíme vymyslet něco nového. A protože se nám počet účinkujících několikanásobně rozrostl (letos jich bude 340), musíme je rozdělit na dvě večerní a šest dopoledních skupin. A jak si vybíráme města, kde budeme vystupovat? První večerní galakoncert musí samozřejmě patřit městu Semily proběhne v úterý 12. dubna od 18 hodin v KC Golf Semily a provede nás jím patronka festivalu herečka Miriam Kantorková. Jedním z měst, kam pravidelně jezdíme vystupovat pro školy, je i Jilemnice. Účinkujícím se tu líbí, při koncertech je skvělá atmosféra. Proto jsme se rozhodli uspořádat druhý večerní koncert zde, a to ve čtvrtek 14. dubna 2011 od 18 hodin ve společenském domě Jilm. S dopoledními programy pro děti ze základních škol zavítáme tam, kde nikomu nevadí, že vystupují zdravotně postižení a kde se fandí, tleská a je skvělá atmosféra. Při prvních ročnících jsme prosili učitele, ať děti připraví na to, že účinkující jsou zdravotně postižení, dnes to není třeba. A věřte, že během těch 14 let jsme zavítali do mnoha měst a obcí. Nejhorší to bylo v Liberci. Ale teď nemůžu napsat, kde je to nejlepší, protože na dopolední vystoupení už jezdíme jen tam, kde je to super. Ve středu a v pátek jedeme s koncerty pro děti ze základních škol do Jablonce nad Jizerou, Semil, Rovenska pod Troskami, Libštátu, Vysokého nad Jizerou a poprvé do Tanvaldu. Před dvěma lety jsme přišli s nápadem vystoupit pro seniory v Domově důchodců v Semilech a dnes už se účinkující předhánějí, kdo u nich vystoupí. Postižení tančí, zpívají, hrají divadlo či muzicírují, i oni potřebují obdarovávat druhé, i oni si zaslouží potlesk a třeba i plný sál. Co nám připadá jednoduché, je pro ně nesmírná dřina. Mají problémy s vyjadřováním, s koordinací pohybů, se soustředěním a svá vystoupení trénují mnoho měsíců dopředu. Věřte, že jejich vystoupení jsou jako od profesionálů, kostýmy i dekorace si vyrábějí sami. Každý rok přijíždějí s novým programem a já nikomu nesmím prozradit, jaký program napsali do přihlášky, pro všechny to má být překvapení. A my se pokaždé divíme, kdeže ty nápady na vystoupení berou. J. Boudná a J. Kuželová s Dagmar Havlovou při loňské návštěvě Nadace VIZE 97, která finančně podpořila festival Patříme k sobě. K festivalu neodmyslitelně patří i prodejní výstava výtvarných a ručních prací, jejímiž autory jsou lidé se zdravotním postižením. Probíhá v Muzeu a Pojizerské galerii Semily od 1. do 14. dubna. Výstavou nám zdravotně postižení ukazují, co všechno dovedou vytvořit vlastními silami nádhernou keramiku, suché vazby, svíčky, obrázky, tkané koberečky, proutěné vázy a košíčky, batiku, tašky všech druhů. Některé z výrobků si můžete též zakoupit i v úterý před koncertem v předsálí KC Golf. Vystavená dílka zmohou mnoho při vzniku přinášejí radost svým autorům, nám, kteří si je můžeme zakoupit, přinášejí potěchu, dobrý pocit v srdci, někdy i údiv nad zručností tvůrců. Získané peníze nám pomohou částečně uhradit náklady na festival. Letošní novinkou festivalu je výstava kreseb BAREVNÉ SNĚNÍ, které namalovali klienti Fokusu Semily. Krásné obrázky si můžete prohlédnout v předsálí nové budovy Městského úřadu Semily od do Na závěr bych chtěla poděkovat vám všem, kteří tu žijete. Když jsme začínali a po městě se objevovaly skupinky lidí s mentálním postižením, tak mnoho z nás nevědělo, jak se k nim chovat. Oni jsou bezprostřední, zdraví všechny kolem, chtějí si s vámi povídat, chytají vás za ruce, pro ně jste kamarádi a známí a vůbec si neuvědomují, že se v podstatě neznáte. Stačilo několik ročníků festivalu a dnes už nikdo z místních nepřejde na druhý chodník, aby je nemusel potkat, klidně se s nimi bavíte, pomáháte jim, nevadí vám, že vás zdraví ahoj. Žádné problémy nejsou ani při ubytovávání, při stravování, při dopravě autobusy, protože všichni, kteří pro nás vaří a jinak se o nás starají, moc dobře vědí, kdo přijel na festival. Já sama dobře vím, že to chce bezmeznou trpělivost, shovívavost a porozumění a vám všem, kteří nám takto pomáháte, patří náš veliký dík. Postižení nás potřebují, ale také něco umějí, i oni potřebují obdarovávat druhé. Tak přijďte na koncert, budou moc rádi! Za Podkrkonošskou společnost Jarmila Kuželová Namaluj mi beránka V divadle F. X. Šaldy se dne konal benefiční večer pod záštitou herce Ladislava Duška v rámci doprovodného programu festivalu JEDEN SVĚT V LIBERCI. Nedělní odpoledne začalo od Aries bubenickým přivítáním, na které navázalo divadelní představení Namaluj mi beránka. Mimořádně emocionální zážitek publikum odměnilo potleskem vstoje a vyžádalo si opakování děkovačky. Příjemnou atmosféru zakončil koncert indie-folk rockové kapely Jarret z Liberce. Divadelní projekt Létající divadlo na kolečkách Občanského sdružení S hody, které již několik let působí v Liberci, zahrnuje nejen handicapované lidi, ale také jejich rodiče a dobrovolníky. Herci tohoto divadelního souboru jsou i ze Sdružení TULIPAN z Liberce a Zrnka naděje o.s. ze Semil. Výtěžek z benefice bude zdvojnásoben Nadací divoké husy a poté věnován divadelnímu spolku na soustředění v Mezinárodním centru duchovní obnovy v Hejnicích a organizaci Hospicové péče sv. Zdislavy na technické vybavení pro terénní hospicovou péči. Lenka Vanclová

17 BŘEZEN 2011 Semilské noviny Strana 17 Kultura Do kina za hudebním zážitkem? Proč ne! Živý koncert před plátnem Živá opera na plátně Když jsem začínal studovat film, často jsem se ptal svých profesorů, jak jen to ti kinaři dřív dělali s němými filmy. To bylo v kině vážně naprosté ticho? Žádný popcorn, žádné decibely výbuchů ani dunící motory sportovních vozů? Ne, kolego, říkali mi mí profesoři, nýbrž pianista do večerního smokingu oděn seděl za svým hudebním nástrojem a inspirován scénickými výjevy plátna nutil klávesy k libým tónům, které nenechaly jedno oko suché. A jak je vidět, ptali se i jiní. Objevitelé z řad distributorů přišli na to, že Národní filmový archiv má dosud ve svých sbírkách filmy z doby, kdy ještě nemluvil ani Vlasta Burian, natož pak Chuck Noris. Jedním z nich je i snímek režiséra Gustava Machatého, který ve svých osmnácti letech pobouřil učitele filmem Tedy by kouřil a o deset let všechny šokoval v dubnu v Jitřence uváděným Erotikonem. Příběh zmoklého cestujícího, který se nechá uschovat na stanici dobrosrdečným železničním hlídačem poté, co mu ujel vlak a vzápětí svede jeho jedinou dceru. Film, ve kterém nechybí přepadený dostavník ani několik přestřelek dobová společnost sice odsoudila, ale sklízel úspěchy v zahraničí nejen díky mezinárodnímu obsazení. O osmdesát let později se skupina mladých hudebníků z Ostravy, která si říká Forma, rozhodla, že oživí dávnou tradici a Erotikon doprovodí v kině hudbou 21. století. Nabídne ale především klasické nástroje jako například violoncello, kytaru nebo bicí nástroje. Jak tato velká událost dopadne se můžete dozvědět již 15. dubna. O čtrnáct dní později se do Jitřenky vrátí Metropolitní opera. Co, vrátí, ona přijde vlastně poprvé, i když velkolepé kulisy a oslnivé hlasy krásných pěvkyň si naši diváci mohli vychutnávat již od prosince. Živý přímý přenos je něčím, čeho jsme se dosud tak trochu obávali, protože dovolit si ho mohou opravdu jen ta nejlepší kina. V každém kraji je zpravidla jen jedno nebo dvě zařízení, které přímé přenosy nabízí. Po dlouhém vyjednávání s českým zprostředkovatelem se ale i Semily dočkaly, což znamená, že vydrží-li přízeň diváků, stane se opera v Semilech pravidelnou realitou. Přímé přenosy se uvádějí s šestihodinovým časovým posunem mezi New-Yorkem a Prahou a již v průběhu týdne je třeba provádět zkoušky přenosu. Jednoduché to nemá ani obsluha titulků, která se již nemůže v záznamu vrátit, když jí nějaký ten popisek uteče. Nicméně doufám, že diváci ocení fakt, že se budou dívat na operu ve stejný čas jako návštěvníci Metropolitní opery, cestující zaoceánských parníků nebo gurmáni v Paříži. A hlavně: představení, které uvidí, nabídneme v naprosté premiéře. Nikdo ho ještě nemohl vidět! A co že to nabízíme? Těšit se můžete na operu Giuseppe Verdiho Trubadůr. (IL TROVATORE) Uvedeme ji v hod. Posledním předprázdninovým operním kusem bude opera Richarda Wagnera Valkýra (DIE WAL- KÜRE). Budeme se snažit o to, abychom získali možnost uvádět přímé přenosy také v podzimní sezóně. Máte se rozhodně na co těšit. Ondřej Šír, Kino Jitřenka Společná výstava malířů Solovjevových v Muzeu a Pojizerské galerii Turnovští malíři Jaroslava a Jan Solovjevovi, dvě žijící legendy a svědci výtvarného dění v našem kraji od začátku 50. let, se veřejnosti znova připomenou na výstavě v Pojizerské galerii semilského muzea. Již devětaosmdesátiletý Solovjev se narodil v Turnově a rodnému Českému ráji je jako malíř, sochař a grafik, a v posledních asi dvaceti letech také básník a spisovatel, věrný dodnes. S budoucí manželkou Jaroslavou, rodačkou z Prahy-Karlína, se seznámil na přelomu 40. a 50. let v malířském ateliéru profesora Emila Filly na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze. Jejich společným domovem se potom stal Turnov. V semilském muzeu se postupně zúčastnili mnoha společných výstav malířů Pojizeří a Podkrkonoší, několikrát vystavovali také samostatně. Jejich další, tentokrát společná výstava obrazů a soch, v něm bude slavnostně zahájena ve čtvrtek 21. dubna v 17 hodin. Paní Solovjevová na ní bude zastoupena vybranými a pro ni typickými obrazy, které namalovala od konce 50. let, pan Solovjev sochami ze 60. a 70. let. Na vernisáži připomene životní a umělecký příběh manželů Solovjevových Antonín Langhamer, herec a malíř Jan Kanyza přečte ukázky z nové 216 stránkové knihy vzpomínek Jana Solovjeva, kterou pod názvem Měl jsem štěstí na lidi vydalo pražské nakladatelství BVD. Na začátku března měla premiéru v Turnově, kde si ji mohli koupit první zájemci. Další zájemci o ni budou mít tuto možnost v Semilech. Pro úplnost zaznamenejme, že na vernisáži vystoupí také Pavel Kobrle, zpěv a Tatiana Dribas, klavír, kteří jsou členy Operního souboru divadla F. X. Šaldy v Liberci. Výstava Jaroslavy a Jana Solovjevových bude přístupná denně kromě pondělí až do 12. června. Antonín Langhamer Zájezd do Divadla F. X. Šaldy v Liberci Druhý zájezd na operu do Divadla F. X. Šaldy v Liberci pořádá Kulturní centrum Golf Semily pro držitele abonentních legitimací v úterý 26. dubna. Tentokrát to bude opera Antona Grigorijeviče Rubinsteina Démon. Odjezd ze Semil tradičně v hod. ze zastávky ČSAD na náměstí před drogerií. Poéma Démon, dílo jednoho z největších ruských romantických básníků, M. J. Lermontova, se stala v Rusku 19. století téměř povinnou undergroundovou četbou. Dílo bylo oficiálně zakázáno a vyšlo až dvacet let po autorově smrti. Rubinstein, který byl ve své době znám především jako klavírní virtuos a do jisté míry soupeř Ference Liszta, dokončil operu v roce 1871, ale ani on se kvůli jejímu námětu nevyhnul problémům s cenzurou. Mystická opera, jejíž fantaskní a emocionálně vypjatá atmosféra plně odpovídá Lermontově předloze, je po Edgarovi a Náměsíčné dalším titulem, kterým liberecká opera představuje neprávem zapomenutá operní díla. Iva Chaloupková, KC GOLF Velikonoční jarmark v Chuchelně Milí Semiláci i všichni z okolí, dovolujeme si Vás pozvat na náš 5. dobročinný velikonoční jarmark, který se letos bude konat v neděli 10. dubna od 13 do 17 hodin v místní sokolovně. Po roční pauze nás opět navštíví folklórní soubor Čtyřlístek z Nového Strašecí, který patří ve své kategorii k absolutní špičce, a který se v minulých letech postaral o jedinečnou atmosféru. Kdo přijde, jistě nebude litovat Čtyřlístek je pravidelným hostem ve Strážnici, vystupuje na krojovém plese v Praze na Vinohradech a u nás v Chuchelně! Pro letošek se nám také podařilo připravit pro naše návštěvníky novinky v prodejním sortimentu, zejména milovníci zvířat si jistě přijdou na své. Víc prozrazovat nebudeme, přijďte se přesvědčit sami. A aby těch novinek nebylo moc, tak něco zůstane při starém bohatá tombola pro děti i dospělé, vynikající občerstvení, příjemná atmosféra a kutění pro naše malé návštěvníky. Přijďte pobejt, těšíme se na Vás. Vaši Chucheláci

18 Strana 18 Semilské noviny BŘEZEN 2011 Frýdlantští dramatici zahrají v Semilech Dovolujeme si pozvat semilskou veřejnost na další akci, kterou pořádá Jednota bratrská Semily ve spolupráci s projektem THE BOUDA a o.s. Nová naděje Turnov. Po zdařilých počinech Servis projekt se studenty ze základen NATO v Evropě a lampionovém průvodu zakončeném na Ostrově, to bude tentokrát nějaká ta kultura. V pátek 15. dubna 2011 v 19 hodin vystoupí v restauraci KC Golf nadšenci, kteří, ač amatéři, s profesionálním nadhledem dávají neotřelým a vtipným způsobem nahlédnout do tajů všedního života každého z nás. Soubor Frýdlantští dramatici hraje nepřetržitě od roku 1999 a svým přístupem k tématu, který je opravdu nad věcí plní sály, sálky a kluby po celé republice. Uvidíte nefalšovanou operní pěvkyni Vlaďku Dančevskou, nejhubenějšího českého grafika Lukáše Holase, bluesmana Petra Glomba s gumovým obličejem, skeptického rybáře Toma Brože a radostné maminky Alenu Dědkovou a Petru Morovou. Srdečně zve Jan Kriegel KPH: Velikonoční koncert s Musicou Bohemicou Velikonoční koncert tentokrát provede v Kostele sv. Petra a Pavla v Semilech soubor Musica Bohemica. V Semilech jej známe nejvíce z nádherných vánočních koncertů. Vedoucí souboru pan Jaroslav Krček má však velmi široký muzikantský záběr a pro koncert o Velikonocích vybral Hořické pašije a Mši č. 3 z vlastní tvorby a Duchovní písně pěti století a lidové písně z Českého roku, které mají vztah k Velikonocům. V souboru Musica Bohemica zpívá i semilský rodák, výborný zpěvák, Karel Jakubů. Musica Bohemica je komorní soubor s třicetiletou tradicí. Jeho základní složení je třináctičlenné, může se však rozšířit a provádět i projekty s více jak sedmdesáti členy včetně sboru. Díky tomu může interpretovat hudbu širokého záběru od vrcholného baroka přes velké oratorní formy klasicismu až k hudbě současné. Zvláštní a ojedinělá je interpretace a zpracování anonymní a lidové hudby. Musica Bohemica je častým hostem v zemích celé Evropy a je někdy problém ji pro Semily získat. Uměleckým vedoucím, dirigentem a zakladatelem souboru je Jaroslav Krček. Je všestranným hudebníkem, kromě dirigování komponuje, hraje na mnoho hudebních nástrojů, zpívá a dokonce vyrábí pro potřeby souboru nové nástroje. Od studijních let se zajímá o folklór a spolu s ním o anonymní hudební projevy české kultury. To je hudební odvětví, jemuž dokonale rozumí a k němuž má i vřelý citový vztah. Jeho úpravy a adaptace lidových předloh mají zcela osobitý styl a výrazně se odlišují od prostých úprav vysokým stupněm stylizace. Všechna tato činnost Jaroslava Krčka směřuje k tomu, aby probudil ve svých posluchačích náklonnost k lidové a historické anonymní hudbě. Proto se ji snaží podávat živě, bez akademické strnulosti, ale se spontánností, která k tomuto umění patří, a současně předkládá svému publiku umělecky vytříbený projev, který snese nejvyšší kritická měřítka. Jaroslav Krček se ale věnuje i vlastní skladatelské tvorbě v oblasti symfonické, komorní a vokální hudby. Pašije (z latinského passio utrpení ) je v původním významu vyprávění o utrpení a smrti Ježíše Krista. Označují se tak přímo evangelní vyprávění o této události, ale i hry a hudební díla, která toto téma zpracovávají. Pašijové hry mají tradici často ve středověku a v některých místech Evropy se provádějí dodnes. Jejich provádění přerušila jen nacistická nebo komunistická nadvláda. Pašijová hra se hrála i v nedaleké Vlastiboři, pamatuji se na krásné provedení v roce 1969 ve zdejším přírodním divadle. Pašijivou hru z Vlastiboře tehdy nastudovalo Realistické divadlo. V Hořicích na Šumavě byla tradice Hry o utrpení Ježíše Krista obnovena po roce V těchto pašijích hrají a zpívají výhradně občané Hořic a nejbližšího okolí. Hudbu k těmto pašijím vytvořil právě pan Jaroslav Krček. Velikonoční koncert souboru Musica Bohemica se koná o Velikonoční neděli 24. dubna 2011 od 17 hodin v Kostele sv. Petra a Pavla v Semilech. Jiří Kurfiřt Louis a Louisa Posledním představením jarní divadelní sezóny 2011 je hra Davida Gieselmanna a Klause Schumachera LOUIS A LOUISA v režii Juraje Nvoty, která měla svou premiéru v dubnu Po velmi úspěšné inscenaci hry Davida Gieselmanna PAN KOLPERT zařadilo Divadlo Na zábradlí do svého repertoáru další titul tohoto současného německého dramatika. Doufáme, že představení LOUIS a LOUISA pro své aktuální téma a vynikající herecké obsazení (Bohumil Klepl, Magdaléna Sidonová, Pavel Liška, Gabriela Pyšná a Ladislav Hampl) přiláká do KC Golf Semily mnoho diváků. Vstupenky budou v předprodeji od 1. dubna v kanceláři KC Golf Semily a IC Semily. Pavel Liška v roli Louise. A na co se můžete těšit? Na příběh o tom, jak taková módní adopce na dálku zamíchá kartami v jedné klasické české rodince. Když bylo Louise osm let, dostala od rodičů vysněný dárek adoptovala na dálku za dvacet euro měsíčně chlapečka z Jižní Ameriky. Teď je plnoletá a Louis stojí u dveří jejich domu, zářící úsměv, jihoamerický temperament. Čeká na vás komedie o problematice xenofobie, globalizace a srážky dvou odlišných světů, kdy si nemůže ani typická maloměstská rodina být jista správností svých zvyků. Na shledanou v Kulturním centru Golf Semily v pátek 22. dubna. Budeme se těšit. Iva Chaloupková, KC Golf Pozvánka do světa dinosaurů (ich) Kulturní centrum Golf Semily se snaží pro děti předškolního a školního věku vybírat rozmanitá divadelní představení. Vedle klasických pohádkových příběhů, jako bylo například březnové představení s písničkami na motivy pohádky Elišky Krásnohorské O zmatené víle Štěstí, chce dětem přinášet trochu jiné příběhy. V dubnu se mohou děti těšit na báječný výlet do světa dinosaurů, dinosauřic, ptakoještěrů a ptakoještěrek. Trochu poučné, ale hlavně pořádně veselé vyprávění o tom, jak pračlovíček postavil první domeček, jak musel objevit, k čemu je dobrý oheň, jak vyzrál nad tyranosaurem a jak zjistil, že ve dvou jde všechno líp. Pohádka O pračlověkovi v podání Divadla Tramtárie Olomouc měla premiéru 21. března Sklidila obrovský úspěch v Lucembursku. V roce 2010 také vyhrála celostátní festival divadla pro děti Popelka Rakovník Na pohádku se můžete přijít podívat v pátek 15. dubna od 8.40 a hod.

19 BŘEZEN 2011 Semilské noviny Strana 19 DĚTSKÝ A MLÁDEŽNICKÝ SBOR JIZERKA srdečně zve všechny příznivce sborového zpívání na 7. ročník přehlídky dětských a mládežnických pěveckých sborů Semilský džbánek v pátek 8. dubna 2011 v 18 hodin v Kulturním centru GOLF Smily Na přehlídce vystoupí: Kühnův dětský sbor Praha přípravné oddělení Vrabčáci pěvecký sbor z Jablonce nad Nisou, Sedmikráska a Čekanky, Jizerka a smíšený sbor Jizerky. Koncert Kateřiny Vávrové Panochovo kvarteto opět zavítalo do Semil Světově proslulé Panochovo kvarteto už popáté zavítalo do Semil. Má to svoji logiku, vždyť mezi zakládající členy v r patřil též violista Jaroslav Hlůže, učitel semilské ZUŠ. V pondělí na koncertě v KC Golf s nimi prožíval jejich jedinečný výkon (Haydnův kv. op. 76, Mozartův kv. KV 421 d-moll) a především Dvořákův kvartet op. 96 F-dur Americký, jenž s Panochovci před 40 lety hrál, a kterým pondělní koncert vyvrcholil. Přídavkem na rozloučenou pak ještě zazněl Mozartův Menuet. (pl) Kateřina Vávrová studentka 3. ročníku AMU v Praze, studující hru na příčnou flétnu, je velkou nadějí české hudební scény. Žákyně p. učitele Aleše Beránka (semilská ZUŠ) a absolventka pardubické konzervatoře připravila v komorním prostředí sálu ZUŠ Semily V Podkroví v nedělním podvečeru (6. 3.) divákům nevšední zážitek. Půvab dívky dokonale korespondoval s jejím umem, který předvedla za klavírního doprovodu Halky Klánské ve třech obtížných sonátách (J. S. Bach, S. S. Prokofjev a C. Franck). Kateřina byla za svůj výkon oceněna dlouhotrvajícím aplausem nadšených diváků a květinami svého učitele-motivátora, objevitele mimořádného talentu. (pl) Tip na dobrou knihu Měsíc březen se nachýlil a jaro už definitivně přebírá nadvládu nad zimou a uznejte, že není nic krásnějšího, než si sednout do závětří na sluníčko a číst a číst. Pro orientaci mám pro Vás a Vaše děti několik knižních tipů. Na archivním snímku Panochovo kvarteto před 40 lety. Zleva: Jiří Panocha (1. housle), Pavel Zejfart (2. housle), Jaroslav Kulhan (violoncello) a Jaroslav Hlůže (viola). Jaroslav Hlůže (vlevo) s Jiřím Panochou (uprostřed) a Pavlem Zejfartem na koncertě v KC Golf. V Sarajevu padlo sedm kulí, ale cíl střely nezasáhly. Atentát tak nakonec dokonal jed. Arcivévoda Ferdinand a jeho žena Žofie jsou mrtvi a spolu s nimi i křehký mír v Evropě. Jejich jediný syn Alexander je však na útěku, ale po krku mu jde celá německá říše... Tak vidí začátek první světové války Scott Westerfield, zdatný autor sci-fi a fantasy románů. Leviatan je prvním titulem z knižní série a je zasazen do alternativní minulosti. I odpůrci sci-fi se při čtení nemohou ubránit obdivu k autorově fantazii a začnou přemýšlet, jestli se to opravdu v nějakém paralelním světě nemohlo odehrát. Více o Westerfieldovi se dočtete na jeho webových stránkách. Dalším titulem je půvabná knížka Jiřího Žáčka Život je boj s podtitulem Bajky, skorobajky a vzdorobajky. Příběhy o zvířatech s lidskými vlastnostmi jsou staré jako lidstvo samo. V Žáčkově podání tyto vlastnosti získávají i neživé předměty vařečka, kniha, karabáč. Doporučuji všem dospělým i dětem, kteří mají rádi Žáčkovu poezii i těm, kteří se s jeho hříčkami nikdy nesetkali. Děj dobrodružné knihy pro starší děti i dospělé Orel deváté legie začíná v roce 117 n.l., kdy se Devátá legie pod vedením Flavia Aquila vypravila za hranice tehdy známého světa. Legii ani jejího drahoceného orla už nikdy nikdo nespatřil. O dvacet let později se syn velitele pohřešované legie Marcus vydává odhalit tajemství jejího zmizení a vrátit čest otcovu jménu. Autorka této knihy Rosemary Sutcliffová je světoznámou autorkou dobrodružné literatury pro mládež a držitelkou řádu britského impéria za zásluhy o literaturu. Román Orel deváté legie je považován za jednu z nejlepších knih pro mládež vydaných ve 20. století. Posledním titulem je Babička Boženy Němcové, ovšem převyprávěná Petrem Prouzou tak, aby jí mohli číst i malí čtenáři. Doporučuji všem, kteří mají s náročností původního textu nějaký problém. Krásný duben s knihami přeje Jitka Vavřinová, Knihkupectví Hobit

20 Strana 20 Semilské noviny BŘEZEN 2011 Sport MG SPORT UFO KTM ENDURO CROSS COUNTRY první závod sezóny se blíží (red) Opět pod záštitou medailisty z mistrovství světa v motokrosu pana Jiřího Churavého se uskuteční již třetí ročník motocyklových závodů MG SPORT UFO KTM ENDURO CROSS COUNTRY. Seriál závodů terénních motocyklů navštíví celkem pět lokalit v našem regionu. Mezi již tradiční účastníky z Bozkova, Jilemnice, Košťálova a Sklenařic poprvé přibyli pořadatelé z Chuchelny. První závod se uskuteční již v areálu lyžařského vleku na Kozákově. Motorsport Chuchelna si v minulém roce odbyl svou organizační premiéru na poli pořádání motocyklové akce typu cross country a s pozvánkou do prestižního seriálu MG SPORT UFO KTM ENDURO CROSS COUNTRY se před organizátory rozprostírá příležitost závod posunout zase o kousek výš. V historii motocyklového sportu bylo v našem regionu uspořádáno několik akcí světového významu a divácká návštěvnost loňského ročníku seriálu dokazuje, že i dnes se vyplatí v určité tradici pokračovat a pokoušet se skromně navázat na úspěchy z minulosti. Pokud tedy i Vy patříte mezi příznivce motoristických sportů, přijďte se na naše počínání podívat, všichni jste srdečně zváni. Termíny závodů dubna 2011 Chuchelna pořadatel: Motorsport Chuchelna 14. a 15. května 2011 Košťálov pořadatel: Enduro klub Semily 27. a 28. srpna 2011 Jilemnice pořadatel: Autoklub Krakonoš Jilemnice 15. a 16. října 2011 Bozkov pořadatel: Motosport Bozkov 29. října 2011 Sklenařice pořadatel: Motoklub Vysoké nad Jizerou Novinky ve Sportovním centru Turistický balíček 3 dny plné zážitků Město Semily ve spolupráci se Sportovním centrem Semily připravilo pro návštěvníky Semil Turistický balíček služeb 3 dny plné zážitků. Jedná se o zpracovanou nabídku možností aktivit a zajištěného ubytování hotelového typu za pevně stanovenou cenu. Víkend na Semilsku můžete v rámci balíčku strávit v období od dubna do října. Balíček je určen jak pro rodiny s dětmi, tak pro dvě dospělé osoby. Součástí jsou volné vstupy do Muzea a Pojizerské galerie, na věž kostela, volné vstupenky do kina, do Bozkovských dolomitových jeskyní a poukázka na volný výběr služeb Sportovního centra. Cena pro dvě dospělé osoby je Kč, pro čtyřčlennou rodinu (2 dospělí + 2 děti do 15 let) Kč. Více na Přijďte si vyzkoušet jízdu na elektrokole! Další novinkou pro letošní turistickou sezonu v Semilech je otevření půjčovny elektrokol ve Sportovním centru. V půjčovně budou k dispozici čtyři moderní elektrokola zn. APACHE fy BP-LUMEN (o technických datech kol a jejich vlastnostech se můžete dočíst na cz), která budou moci zájemci využívat pro výlety po okolí. Speciální nabídkou je možnost zapůjčení elektrokol v dubnu a v říjnu v rámci tzv. Turistického balíčku zdarma. Ale Sportovní centrum nabízí i něco navíc. Kdo se bude chtít s elektrokolem seznámit i po praktické stránce, má možnost dne v Semilech Podmoklicích na akci Elektrokola na cyklostezce. Od 16 do 18 hodin si všichni zájemci budou moci zdarma vyzkoušet jízdu na elektrokole na cyklostezce podél Jizery. Ing. Vladimír Kužel, Sportovní centrum Semily Florbalisté ukončili vítěznou sérii, přesto slaví v předstihu titul Unikátní sérii, kterou se mohou chlubit jen kluby jako třeba FC Barcelona, ukončili v sobotu florbalisté Semil. Po 16 vítězných zápasech jim nesedlo utkání proti Osečné a prohráli vůbec poprvé v sezoně 3:8. Po následné vysoké výhře ale mohli slavit zisk titulu. Jistotu vítězství v Liberecké lize a možnost postupu do třetí ligy dala Semilákům prohra druhého Liberce na souběžně hraném turnaji jinde. Před druhou Rokytnicí mají nyní náskok 8 bodů a už nemohou být do konce soutěže předstiženi. SCC Semily SK Osečná 3:8 (2:2, 0:4, 1:2) Osečná domácí hráče od začátku přehrávala velkou rychlostí. Na útočné polovině neměli Semilští ani chvíli čas a těžko hledali místo pro střelu. V okamžiku, kdy si chtěl člověk zpracovat míček a přihrát, už u něho byl jeden hráč a střed hřiště byl zavřený, řekl po zápase Tomáš Sábl. Druhá třetina utkání rozhodla, Semiláci dostali čtyři góly a žádný nedali. Hosté totiž vyráželi do smrtelných brejků, které dobře zvládali a vždy zakončovali střelou do růžku branky. Ani se nedá říct, že by nás vychytal gólman, protože jsme snad žádnou neproměněnou tutovku neměli. V poslední chvíli se nám balónek zamotal pod nohy a nebo odskočil od hokejky, prostě zápas blbec, komentoval prohru Sábl. Branky Semil: A. Hypšman 2, Kudrnáč. Rozhodčí: Szabo, Kalenda. Vyloučení: 3:3. SCC Semily - Smědavští Vlci SFbK Raspenava 14:1 (5:0, 5:1, 4:0) Domácí od začátku dominovali a soupeře k ničemu nepouštěli. V poklidu si šli od první minuty za vítězstvím. Hráči už věděli, že Floorball club Liberec ve svém zápase na jiném sobotním turnaji prohrál a že jim tedy k oslavě titulu stačí neprohrát. Po první třetině vedli 5:0 a pak se už zápas v podstatě dohrával. Semilský brankář Diviš přišel ve 30. minutě zbytečnou brankou o vychytanou nulu. Branky Semil: J. Šimon 4, Sábl 4, Vohnout 2, Pernecký 2, Cerman 2. Rozhodčí: Szabo, Pokorný. Vyloučení: 1:0. Sestava Semil na turnaji: T. Šimon (1. zápas), Diviš (2. zápas)- Cerman, Hovad, Kudrnáč, J. Šimon, Vohnout, Mach, Sábl, Hypšman, Kobrle, Pernecký, Jech. Zdroj: ww.nasepojizeri.cz Liberecká liga mužů - divize A tabulka k Družstvo Z V R P B BV BO 1. SCC Semily TJ Spartak Rokytnice n/j SK Osečná Floorball club Liberec FBC PANTHERS LIBEREC B SC Podještědí Český Dub TJ Turnov B SK Paintball Varnsdorf SK REBELS Liberec Smědavští Vlci SFbK Raspenava Death Stars SFbK Raspenava FBC Jílovští Hamršťata TJ Sokol Františkov

Kód Název akce Odhadované Priorita

Kód Název akce Odhadované Priorita PROGRAM INVESTIC V ROCE 2003 B1 Regulační plán Semily - Jílovecká - platba v roce 2004 -- B3 Studie Nouzov - zásobování vodou 60 000 Kč -- B7 Studie využití objektu Vista 63 000 Kč -- C2 Komunikace pod

Více

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007

USNESENÍ. z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Rok 2007 USNESENÍ z IV. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 24. 5. 2007 Zastupitelstvo města Semily po projednání : bere na vědomí 4.49./07/ZM zápis z jednání kontrolního výboru konaného

Více

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných

Městys Okříšky. 1 Vyhláška Ministerstva životního prostředí č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam nebezpečných Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem, o komunitním kompostování

Více

USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne

USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne Rok 2016 USNESENÍ z VI. zasedání Zastupitelstva města Semily konaného dne 07.11.2016 Zastupitelstvo města Semily po projednání 161107/ZM/118 kontrolu plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Semily

Více

Město Semily Husova 82, Semily

Město Semily Husova 82, Semily Město Semily Husova 82, 513 13 Semily Kancelář tajemníka MěÚ Semily VÁŠ DOPIS zn.: ZE DNE: NAŠE čj.: VYŘIZUJE: R.Šimůnek TEL.: +420 481 629 218 +420 721 346 114 FAX: +420 481 629 209 E-MAIL: simunek@mu.semily.cz

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007. Část první OBECNÁ USTANOVENÍ MĚSTO CHABAŘOVICE O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů včetně systému nakládání

Více

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010,

Obecně závazná vyhláška. č. 3/2010, Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na správním území města Český Brod a systém

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 15. 12. 2014, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Martin Habáň, Martina Burjanová,

Více

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno

DOTAZNÍK pro občany obce Pržno DOTAZNÍK pro občany obce Pržno Milí občané Pržna, do rukou se Vám dostává dotazník, který si klade za cíl zjistit, jak si Vy občané obce Pržno představujete svoji obec, kde vidíte její problémy a kam si

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1. 2011 podle ustanovení 10 písm. d) zákona

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě

Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od hod na obecním úřadě Zápis z jednání Zastupitelstva obce Paseky nad Jizerou, které se uskutečnilo ve čtvrtek 18. srpna 2011 od 19.30 hod na obecním úřadě Přítomni: Omluvena: H. Růžičková, J. Soukup, Ing. A. Koucký, M. Řípa,

Více

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015,

OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, OBEC MEZOUŇ Obecně závazná vyhláška obce Mezouň č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013,

OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, OBEC HABARTICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Odbor regionální politiky 23. září 2015, Ostrožská Nová Ves Regionální politika Cestovní ruch Bytová politika Národní dotační programy Podpora

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč)

HOSPODAŘENÍ MĚSTA ŠTĚTÍ K 30. 10. 2011 - VÝDAJE (v tis. Kč) provoz opravy investice CELKEM provoz opravy investice CELKEM ZÁKLADNÍ PROVOZ MĚSTA 55 352 7 403 3 070 65 825 40 589 5 220 833 46 642 70,86 Místní správa - chod úřadu 32 115 135 200 32 450 22 888 129 46

Více

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu

ČI. 2 Třídění komunálního odpadu Město Kravaře Náměstí 43 747 21 Kravaře Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu, včetně systému nakládání

Více

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 26. schůze Rady města Semily konané dne 31.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161031/RM/641 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161031/RM/642 informaci ředitelky příspěvkové

Více

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu

MĚSTO BROUMOV. Čl. 2 Třídění komunálního odpadu MĚSTO BROUMOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru

1. Umístění kontejnerů. Stanoviště kontejnerů v Obříství: ve dvoře u staré tělocvičny č.p Termíny přistavení velkoobjemového kontejneru PROVOZNÍ ŘÁD VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ, NEBEZPEČNÉHO, KOMUNÁLNÍHO, STAVEBNÍHO A BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÉHO ODPADU Platný na území obce Obříství pro rok 2017 1. Umístění kontejnerů Stanoviště kontejnerů

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva.

Fond na financování sociálních potřeb ve výši 4 % odvodu z objemu hrubých mezd zaměstnanců a uvolněných členů zastupitelstva. R O Z P O Č E T M Ě S T A H O S T I N N É N A R O K 2016 (v Kč) RO 3 2015 Rozpočet 2016 Třída třída 1 Daňové příjmy 43 776 809,0 55 316 200,0 52 765 000,0 třída 2 Nedaňové příjmy 1 463 336,0 1 734 340,0

Více

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015

Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 1 Město Nýřany OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA NÝŘANY č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun č. 2/2010, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému

Více

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ.

Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Zápis z veřejné schůze ZO Zdětín, konané dne 13. 12. 2006 od 19.00 hod v zasedací místnosti OÚ. Přítomni : Němeček, Davídková, Macháčková, Hoření, Matuna, Pařízek, ing. Vesecký, Procházka Omluveni : Švarcová

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Vedrovice konaného dne 29. března 2011 v přednáškové místnost Muzea a informačního centra ve Vedrovicích Zapisovatel: Jmenovaní ověřovatelé: Přítomni: osm zastupitelů

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 Usnes. Z 298/12-12 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 R E K A P I T U L A C E schválený rozpočet 2013 PŘÍJMY provozní (rozpis v příloze č. 1) VÝDAJE provozní (rozpis v příloze č. 2) PROVOZNÍ SALDO (příjmy

Více

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků

OBECNÍ ZPRAVODAJ. Doubravčice, 3. 3. 2008 JARNÍ ÚKLID. obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků OBECNÍ ZPRAVODAJ Doubravčice, 3. 3. 2008 číslo 8 JARNÍ ÚKLID obec Doubravčice zve všechny dobrovolníky ke společnému jarnímu úklidu odpadků v sobotu 29. března 2008 ve 14 hod. V sobotu 29. března 2008

Více

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014

Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Projekt je realizován v rámci OP Slovenská republika Česká republika, který je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj Ing. Jana Hellemannová 11. září 2014 Obsah prezentace Co je komunální

Více

Národní dotační programy

Národní dotační programy Národní dotační programy MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Miroslava Tichá odbor regionální politiky Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského majetku po živelných

Více

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY

POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY POZEMKY PRO INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOSTI MĚSTO SEMILY Kontaktní údaje : Město Semily Husova 82, 513 13 Semily tel. 481 629 211 e-mail : podatelna@mu.semily.cz IČ : 00276111 ID datové schránky : d36bywp Městský

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

MĚSTO MEZIMĚSTÍ. účely vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) 1 MĚSTO MEZIMĚSTÍ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města

Více

-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška městyse Krucemburk č.1/2007 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního u a systém nakládání se stavebním em. -------------------------------------------------------------------------------------

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 O stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem Obec Nedakonice S účinností od:

Více

Metodika pro obce odpadové hospodářství

Metodika pro obce odpadové hospodářství Metodika pro obce odpadové hospodářství zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů v platném znění Poplatek za komunální odpad Platná právní úprava zakotvuje tři možné způsoby

Více

M Ě S T O P R O S E Č

M Ě S T O P R O S E Č M Ě S T O P R O S E Č Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Proseč

Více

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod.

Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Zápis z 42. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 17. října 2013 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Vladimír Korek, Hynek Čada, Josef Šnábl, Josef Adámek, Vladimír Vališ, Josef

Více

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit

1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen 5-nemohu posoudit 1-zcela spokojen 2-spokojen 3-spíše spokojen 4-nespokojen -nemohu posoudit 1. Jaký je Váš názor na čistotu a celkový vzhled obce? 4 3 2 1 2. Jste spokojen s komunikací Obecního úřadu s občany? 3 3 2 2

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne

Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne Výpis usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 14. 12. 2015 117/2015 Schválení ověřovatelů zápisu Zastupitelstvo města schválilo ověřovatele zápisu. 118/2015 Schválení programu zastupitelstva Zastupitelstvo

Více

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 3. schůze Rady města Semily konané dne 25.01.2016 Rada města Semily po projednání: 160125/RM/24 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 160125/RM/25 Příkaz k obchodování burzovního

Více

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne

USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne USNESENÍ Rady Města Český Dub z jednání konaného dne 9. 12. 2015 2015/RM/26/312 Žádost na MO ČR změna účelu fondu podání žádosti na Ministerstvo obrany ve věci vydání souhlasu se změnou Fondu na obnovu

Více

Čl. I. Základní ustanovení

Čl. I. Základní ustanovení Město Třeboň Obecně závazná vyhláška č. 5/2006., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 5/2001, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajícím

Více

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015,

OBEC PĚČNOV. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, OBEC PĚČNOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Pěčnov

Více

O B E C R Y B N I Š T Ě

O B E C R Y B N I Š T Ě O B E C R Y B N I Š T Ě Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rybniště se

Více

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015

Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Rozpočet města Kostelec nad Orlicí na rok 2015 schválený dne 16.2.2015 Celkové příjmy Celkové výdaje Financování rozpočtu - splátky úvěrů, převod finančních prostředků, revolvingový úvěr Vyrovnanost rozpočtu

Více

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání,

vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA ŽELEZNÁ RUDA č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území města Železná Ruda. Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O CH L U M E C

M Ě S T O CH L U M E C M Ě S T O CH L U M E C Obecně závazná vyhláška č. 2/2013 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne

Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne Usnesení 9. Zastupitelstva Města Turnov ze zasedání dne 20. 10. 2016 Pozn. Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/200

Více

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC DOBRÁ. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC DOBRÁ Obecně závazná vyhláška obce Dobrá č. 1/2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území

Více

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 10/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 29. září 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006

Schváleno ZM: 27. 2. 2006 usnesením č. 16/2/2006 Účinnost: 24. 3. 2006 Město Napajedla Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Napajedla,

Více

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016

OBEC MIROŠOVICE. Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 OBEC MIROŠOVICE Obecně závazná vyhláška obce Mirošovice č. 1/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o stanovení systému nakládání s komunálním a stavebním odpadem Zastupitelstvo města Havířova se na svém zasedání dne 22.9.2014 usnesením č. 1283/27ZM/2014

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko

Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka Jevíčko Obec Bělá u Jevíčka, Bělá u Jevíčka 7 569 43 Jevíčko Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva obce Bělá u Jevíčka, konaného dne 9.11.2016 od 16:30 hodin v zasedací místnosti OÚ. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014

Návrh rozpočtu městyse Prosiměřice na rok 2014 HLAVNÍ ČINNOST Daň z příjmu FO ze závislé činnosti a funkčních požitků 1111 1 990 000 Daň z příjmu FO ze SVČ 1112 40 000 Daň z příjmu fyzických osob vybíraná srážkou 1113 210 000 Daň z příjmu právnických

Více

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ

ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ ZPRAVODAJ ZDRAVÉHO MĚSTA TŘEBOŇ II/ 2013 Vážení čtenáři, Zdravá města, obce a regiony se promyšleně snaží utvářet svou lokalitu jako kvalitní a příjemné místo pro život. Také Třeboň je součástí Národní

Více

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013,

OBEC Narysov. Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, OBEC Narysov Obecně závazná vyhláška obce Narysov č. 01 / 2013, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

Více

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015

MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 MĚSTO KOUŘIM Zastupitelstvo města Kouřim Obecně závazná vyhláška města Kouřim č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX

U S N E S E N Í MĚSTO ZÁKUPY XXX MĚSTO ZÁKUPY U S N E S E N Í z 30. zasedání Zastupitelstva města Zákupy, které se konalo dne 16. prosince 2013 v zasedací místnosti MěÚ Zákupy (č. usnesení 257/2013 273/2013) usnesení č. 257/2013 Plnění

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM MĚSTO OTROKOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA OTROKOVICE č. 1/2015, O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo města Otrokovice rozhodlo dne 16. dubna 2015 usnesením č. ZMO/45/04/15

Více

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015

VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 VYHODNOCENÍ ANKETY ÚZEMNÍ ROZVOJ OBCE MALENOVICE 21. 5. 2015 ÚVOD Anketa měla pomoci zmapovat názory a požadavky malenovických občanů ve vztahu k budoucímu územnímu rozvoji obce. Každý občan zapsaný na

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

Čl. 1. Základní ustanovení

Čl. 1. Základní ustanovení MĚSTO TŘEBOŇ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Třeboň, včetně

Více

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod.

Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října hod. Zápis z 25. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 26. října 2016 18.00 hod. Přítomni: Vladimír Korek, Pavel Havelka, Josef David, Jan Šnábl (příchod v 18.20.hod.), Marie Mašová, Miroslav

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE

OBEC CHOTUSICE, Chotusice CHOTUSICE OBEC CHOTUSICE, Chotusice 61 285 76 CHOTUSICE IČO 00 23 61 28, DIČ CZ 00 23 61 28 tel.: 327 399 223, 739 435 041, www.chotusice.cz, e-mail:urad@chotusice.cz ID: smmaqfz Obecně závazná vyhláška Obce Chotusice

Více

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2016 USNESENÍ z 24. schůze Rady města Semily konané dne 03.10.2016 Rada města Semily po projednání: 161003/RM/583 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 161003/RM/584 podání žádosti o uzavření

Více

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA

Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Statutární město Pardubice - Městský obvod Pardubice III Úřad městského obvodu Pardubice III Program regenerace panelových sídlišť PARDUBICE sídliště DUBINA Dodatek č. 2 Datum zpracování: leden 2011 Dodatek

Více

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací

Čl. I. Úvodní ustanovení. Čl. II. Podmínky poskytování dotací Závazná metodika pro hodnocení žádostí a poskytování dotací z rozpočtu Libereckého kraje odboru rozvoje venkova, zemědělství a životního prostředí na realizaci drobných vodohospodářských ekologických akcí

Více

USNESENÍ z 14. schůze Rady města Semily konané dne

USNESENÍ z 14. schůze Rady města Semily konané dne Rok 2017 USNESENÍ z 14. schůze Rady města Semily konané dne 26.06.2017 Rada města Semily po projednání: 170626/RM/386 kontrolu plnění usnesení Rady města Semily 170626/RM/387 A) v návaznosti na nařízení

Více

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007

Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Stránka č. 1 z 10 Zavřít Právní předpis hl. m. Prahy č.5/2007 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví systénm shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2 / 2015 O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ A NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM NA ÚZEMÍ OBCE ÚZEMÍ OBCE NEVŘEŇ

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

29. VÝPIS Z USNESENÍ

29. VÝPIS Z USNESENÍ RADA MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 29. VÝPIS Z USNESENÍ Rady města Dvůr Králové nad Labem konané dne 09.10.2007 876/2007 29. RM V ruší Vnitřní předpis MěÚ č. 20/2004 Směrnice pro čerpání finančních prostředků

Více

V Ř E S K O V Á K leden 2010

V Ř E S K O V Á K leden 2010 V Ř E S K O V Á K leden 2010 Úvodní slovo Vážení spoluobčané, dočkali jsme se přívalu sněhu a tak okusili zase po dlouhé době pravou zimu. Největší radost mají samozřejmě děti, ale dospělým sníh přidělává

Více

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y

F Ó R U M Z D R A V É H O M Ě S T A 2 0 1 2 V Ý S L E D K Y D Ů V O D O V Á Z P R Á V A - P O D K L A D P R O V E D E N Í M Ě S T A OVĚŘENÉ PROBLÉMY MĚSTA JILEMNICE V ROCE 2012 (výstup z fóra Zdravého města Jilemnice ověřený veřejnou anketou) Návrh problémů: Na

Více

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ

OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, Nučice, IČ OBEC NUČICE sídlem úřadu Kubrova 31, 252 16 Nučice, IČ 00233668 Obecně závazná vyhláška obce Nučice č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

Setkání s občany KD KOKONÍN

Setkání s občany KD KOKONÍN Setkání s občany KD KOKONÍN 29. 4. 2013 Hospodaření města Od r. 2011 nastavený trend úspor Snížení stavu úředníků na magistrátu o 20% Sestěhování úřadu ze tří budov do dvou Splácení městského dluhu při

Více

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy

OBEC VELKÉ BŘEZNO. Článek 1 Základní ustanovení. Článek 2 Základní pojmy OBEC VELKÉ BŘEZNO OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2003, O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVĚ, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VZNIKAJÍCÍCH NA ÚZEMÍ OBCE VELKÉ BŘEZNO A O SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne ,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne , OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA JIHOČESKÉHO KRAJE č. 7/2004 ze dne 14. 9. 2004, kterou se vyhlašuje závazná část Plánu odpadového hospodářství Jihočeského kraje Zastupitelstvo Jihočeského kraje se usneslo dne

Více

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE LUBENEC NA ROK 2014 P Ř Í J M Y 1) DAŇOVÉ v tis. Kč Daň z příjmu FO - závislá činnost 1111 3000 Daň z příjmu FO - podnikatelé 1112 350 Daň z příjmu FO - z kapitálových výnosů 1113 300 Daň

Více

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU

VÝSLEDKY ANKETY VYUŽITÍ ZÁMKU VÝSLEDKY ANKETY Rádi bychom poděkovali vám všem, kteří jste se zapojili do ankety týkající se záměrů městyse a využití zámku. Výsledky ankety nás v mnohém překvapily a byly velmi důležité pro sestavování

Více

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace

Projekt regenerace sídliště Dlouhá v Novém Jičíně Koncept projektu regenerace 4/ NÁVRHOVÁ ČÁST - TEXTOVÁ 4.1 CHARAKTERISTIKA ÚPRAV ZÁKLADNÍ PROBLÉMOVÉ OBLASTI Sídliště Dlouhá vzniklo jako důsledek extenzivního rozvoje města zejména v druhé polovině 20. století. Tehdejší urbanistické

Více

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky

ZÁPIS Z AKCE. Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky Obec Křižánky Moravské Křižánky 116, 592 02 Svratka 561 202 238, obec.krizanky@wordonline.cz www.obeckrizanky.cz ZÁPIS Z AKCE Veřejné fórum k celkovému rozvoji obce Křižánky 10.září 2014 Základní údaje

Více

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil

Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil z 10. schůze Rady města Nový Bydžov konané dne 21.5.2003 od 14:30 hodin v kanceláři starosty Městského úřadu ---------- Přítomni: Ing. Louda, Mgr. Orel, Hruška, Bc. Omastová, Mgr. Kunt, Navrátil Rada po

Více

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011

KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 KONFERENCE SENIOR LIVING 2006-2011 Odborná konference SENIOR LIVING se jako jediná v České republice věnovala problematice bydlení seniorů. Stěžejními tématy konference je bydlení a kvalita života seniorů

Více

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015

OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 OKENSKÝ ZPRAVODAJ BŘEZEN 2015 INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU: VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA NAŠÍ OBCE SE KONALO 18.3.2015. Zastupitelstvo obce schválilo prodej lesního pozemku p.č. 487/1 o výměře 14 485

Více

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Výroční zpráva za rok 2014 o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím V souladu s ustanovením 18 odst.1 shora uvedeného zákona zveřejňuje město Hlinsko jako

Více

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014

Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Místo konání : Začátek : Zasedání řídil : Přítomni : Zápis z 3. zasedání zastupitelstva obce Strážkovice konaného dne 10. 12. 2014 Omluveni : - Neomluveni : - Hosté: - Zapisovatel : Ověřovatelé zápisu

Více

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016,

Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky. Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, Obec Kelníky Zastupitelstvo obce Kelníky Obecně závazná vyhláška Obce Kelníky č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání

Více

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015)

Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Obec Ondřejov Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 o nakládání s komunálním a stavebním odpadem (úplné znění po novelách 3/2014 a 1/2015) Zastupitelstvo obce Ondřejov schválilo na svém zasedání dne 26. 1.

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více