MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:"

Transkript

1 MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1

2 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy (tř. 3) Dotace (tř. 4) rozpis dotací dle jejich určení ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Přehled o poskytnutých dotacích na 3319 kultura Přehled o poskytnutých dotacích na 3419 tělovýchova, 3322 památky Přehled kapitálových výdaje v roce FINANCOVÁNÍ DLUHOVÁ SLUŽBA STAVY A OBRATY BANKOVNÍCH ÚČTŮ TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÉHO S.R.O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK XX 11.PŘÍLOHY

3 ÚVOD V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, překládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu města k projednání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu města a to jak příjmové, tak i výdajové části v plném členění podle rozpočtové skladby. V závěrečném účtu jsou obsaženy další finanční operace, včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (PŘÍLOHA č. 4). Územní samosprávný celek je povinen dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku. 1. ROZPOČET Rozpočet města Telče na rok 2014 byl schválen na 21. zasedání ZM dne 16. prosince 2013 usnesením zastupitelstva města UZ /21/2013. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši Kč, výdaje ve výši Kč. Po doplnění o financování v příjmové části rozpočtu zapojení části zůstatku roku 2013 ve výši Kč, ve výdajové části rozpočtu splátky dlouhodobých úvěrů ve výši Kč, byla konečná částka rozpočtu v příjmové i výdajové části Kč. V průběhu roku 2014 přijalo zastupitelstvo města patnáct usnesení týkající se rozpočtového opaření čerpání rezervy města v celkové výši ,71 Kč. Na základě těchto usnesení byl rozpočet města upraven ve výdajové části rozpočtu o výše uvedenou částku. Příjem prostředků do rezervy ve výši ,20 Kč byl schválen usnesením ZM UZ 175-7/24/2014. Rada města schválila v průběhu roku 2014 dvacet rozpočtových opatření na 6409, pol (rezerva) v celkové výši Kč. V souladu s usnesením zastupitelstva města UZ /21/2013 rada města přijala deset usnesení, která se týkala rozpočtových opatření v návaznosti na přijaté dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace. Změny rozpočtu tak reagovaly na skutečný vývoj příjmů a výdajů v roce Přehled rozpočtových opatření viz PŘÍLOHA Č ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V ROCE 2014 PŘÍJMY ROZPOČET 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET 2013 SKUTEČNOST 2013 % PLNĚNÍ UR Tř. 1 Daňové příjmy , , ,05 108,52 Tř. 2 Nedaňové příjmy , , ,18 114,99 Tř. 3 Kapitálové příjmy , , ,00 100,00 Tř. 4 Přijaté dotace , , ,24 173,43 CELKEM , , ,47 140,54 ROK , ,52 127,19 Skutečné inkaso rozpočtových příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 140,54 %. 3

4 STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE % 33% 6% 1% DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE. Městu se tak v roce 2014 podařilo zinkasovat příjmy v souladu s upraveným rozpočtem. Daňové příjmy (tř. 1) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST ROZPOČET , , , ,20 % PLNĚNÍ 108,52 114,79 Daňové příjmy byly o 8,52 % vyšší než upravený rozpočet. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech je 33 %. Oproti schválenému rozpočtu je vyšší plnění u daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (45 % tis Kč), daně fyzických osob z kapitálových výnosů (15% tis Kč), daně z příjmů právnických osob (15% tis Kč) a daň z přidané hodnoty (10% tis Kč). Výpadek příjmů je na dani z příjmu FO ze závislé činnosti (93,87 %), což v objemu plánovaných příjmů činí nezanedbatelnou částku Kč a na dani z nemovitých věcí (97,80 % - v penězích rozdíl Kč). Plánovaný rozpočet sdílených daní byl překročen o tis Kč a nárůst sdílených daní proti roku 2013 je tis Kč. Na výsledku inkasa daňových příjmů se dále podílely příjmy z místních poplatků, zejména pak poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši tis Kč. Vyšší plnění příjmové části rozpočtu vykazuje místní poplatek za rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství a odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů. Odvod z výherních hracích přístrojů byl tis Kč, což je o tis Kč více, než plánovaný rozpočet. Nárůst je také u správních poplatků, které byly vybrány ve výši 122,13 % rozpočtu. Desetiletý vývoj výše správních poplatků ukazuje následující tabulka. ROK SPRÁVNÍ POPLATKY V KČ

5 VÝVOJ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Řady1 SPRÁVNÍ POPLATKY DLE ČINNOSTI 2% 1% 4% DOPRAVA 4% 10% 15% 64% PASY, OBČ. PRŮKAZY ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD STAVEBNÍ ÚŘAD OVĚŘOVÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OSTATNÍ Vývoj daňových příjmů v roce 2014 odpovídal plánovanému rozpočtu. Podrobné položkové členění daňových příjmů v tis Kč: POL. DAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UP. ROZPOČET SKUTEČNOST % R % UR Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f , , ,54 93,87 93, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,14 145,04 145, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob , , ,35 115,23 115, , , ,12 115,39 115,39 5

6 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ****** Daň z přidané hodnoty , , ,00 110,34 110, Poplatky za znečišťování ovzduší ,00 ****** ******* Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p.f ,00 ****** ******* Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,94 94,02 94, Poplatek ze psů , , ,00 97,11 97, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 104,70 104, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 168,71 123, Zrušené místní poplatky ,00 ****** ****** Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr , , ,71 137,61 137, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,32 212,26 159,20l Správní poplatky , , ,00 122,13 122, Daň z nemovitostí , , ,93 97,80 97,80 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,05 110,68 108,52 POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 ROK 2011 ROK 2010 ROK 2009 DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST NA 1 OBYVATELE

7 PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Pol. NÁZEV DRUHU PŘÍJMU Skutečnost Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Rozpočet Skutečnost 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 9063, , , , , , , , , , , , Daň z příjmu FO ze SVČ 2315, , , , ,00 621,00 350, , , ,00 620,00 899, Daň z příjmu FO z kap. Výnosů 747,00 727,00 707,00 734, ,00 795,00 730,00 854, , , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ FO 12125, , , , , , , , , , , , Daň z příjmů práv. osob 12988, , , , , , , , , , , , Daň z příjmů práv. osob - obec 2224,00 637,00 395,00 395,00 814,00 814, , ,00 364,00 364,00 672,00 672, DANĚ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB 15212, , , , , , , , , , , ,00 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ ZISKU A KAP. VÝNOSŮ 27337, , , , , , , , , , , , Daň z přidané hodnoty 18214, , , , , , , , , , , ,00 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 18214, , , , , , , , , , , ,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBR. ČINNOSTI 9155, , , , , , , , , , , , Daň z nemovitosti 2281, , , , , , , , , , , ,00 15 MAJETKOVÉ DANĚ 2281, , , , , , , , , , , ,00 1 DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM 56987, , , , , , , , , , , ,00 7

8 POROVNÁNÍ SDÍLENÝCH DANÍ DPFO Z.Č DPFO SVČ 1112 DPFO Z.S DPPO 1121 DPH 1211 Celkem Celkem Rozdíl pol Leden 1 548, ,00 371,00 148,00 100,00 103, , , , , , ,00-66,00 Únor 992, ,00 18,00 14,00 216,00 205,00 79,00 95, , , , ,00 12,00 Březen 878,00 927,00 31,00 25,00 67,00 76, , ,00 549, , , ,00 126,00 Duben 686,00 846,00 0,00 0,00 74,00 49,00 528, , , , , , ,00 Květen 892,00 705,00 0,00 0,00 90,00 44,00 0,00 3, , , , ,00-147,00 Červen 438,00 680,00 0,00 59,00 90,00 47, , , , , , ,00 165,00 Červenec 786, ,00 157,00 50,00 98,00 135, , , , , , ,00 820,00 Srpen 928, ,00 4,00 22,00 68,00 69,00 0,00 0, , , , ,00 464,00 Září 926,00 914,00 121,00 197,00 108,00 125,00 529, , , , , , ,00 Říjen 569, ,00 68,00 40,00 41,00 119, ,00 450, , , , ,00-716,00 Listopad 1 100,00 916,00 23,00 0,00 100,00 80,00 24,00 102, , , , ,00 180,00 Prosinec 1 099, ,00 352,00 344,00 81,00 100, , , , , , ,00 731,00 CELKEM , , ,00 899, , , , , , , , , ,00 ROZPOČET ,00 620, , , , ,00 Upravený rozpočet Skutečnost ,00 899, , , , ,00 % 0,94 1,45 1,15 1,15 1, ,00 8

9 Výše sdílených daní na jednoho obyvatele byla v roce Kč. Částka je sice vyšší jak v předchozích letech, je to ale nepochybně mimo jiné způsobeno i stálým úbytkem obyvatel. Vývoj výše sdílených daní na jednoho obyvatele města od roku 2008 ukazuje následující přehled: Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Nedaňové příjmy (tř. 2) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST % PLNĚNÍ UR ROZPOČET , ,18 114, , ,69 111,34 Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 13,88 %. Podstatnou část nedaňových příjmů tvoří příjmy související se správou bytového a nebytového hospodářství a příjmy z pronájmu pozemků. Podrobné položkové členění nedaňových příjmů OdPa Pol NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R Splátky půjčených prostředků obyvatelstva , ,00 ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** ******* Příjmy z pronájmu pozemků , , ,75 173,53 173, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 102,17 102, **** Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot , , ,75 141,18 101, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 113,56 113, **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 113,56 113, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 122,02 122, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr , , ,00 151,99 151, **** Vnitřní obchod , , ,00 146,00 146, Sankční platby přijaté o jiných subjektů , ,00 ****** 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, **** Silnice , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,50 101, **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 101,50 101, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , ,00 ****** 309, **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,00 ****** 309, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,94 100, **** Činnosti knihovnické , , ,00 100,94 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 472,90 472, **** Výstavní činnosti v kultuře , , ,00 472,90 472, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 254,90 109,24 9 %UR

10 Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** **** Ostatní záležitosti kultury 30000, , ,00 321,57 107, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 104,04 104, **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 104,04 104, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 ****** 100, Příjmy z pronájmu pozemků 6891, ,60 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , , ,90 61,11 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 100, **** Bytové hospodářství , , ,50 101,56 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , , ,00 120,57 163, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,02 ****** 100, **** Nebytové hospodářství , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , ,00 ****** 100, **** Veřejné osvětlení , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70000, , ,00 201,06 136, **** Pohřebnictví 70000, , ,00 201,06 136, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50000, , ,00 602,34 127, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,00 ****** 100, **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 95,06 95, **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 95,06 95, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20000, , ,80 90,19 90, **** Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa 20000, , ,80 90,19 90, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 217,68 113, **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 217,68 113, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 ****** ******* Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100,00 100, **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. služeb 40000, ,00 ****** 139, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 65,50 100, Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , ,35 ****** 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 130,32 113, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob , ,00 ****** 100, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,46 ****** 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 ****** 100, **** Činnost místní správy , , ,81 ****** 103, Příjmy z úroků (část) 50000, , ,92 82,17 82, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 129,38 ****** ******* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50000, , ,30 82,43 82, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 ****** 100, **** Pojištění funkčně nespecifikované 0, , ,00 ****** 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,00 ****** **** Finanční vypořádání minulých let 0, , ,00 ****** 100 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,18 152,50 114,99 10

11 Vyhodnocení ní nedaňových příjmů za rok 2014 dle skupinového členění : NEDAŇOVÉ PŘÍJMY DLE SKUPINOVÉHO ČLENĚNÍ 0% 0% 18% 0% 13% 6% SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA 4 63% SKUPINA 5 SKUPINA 6 SKUPINA7 SKUPINA 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO SKUPINA 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SKUPINA 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA SKUPINA 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY SKUPINA 7 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY POROVNÁNÍ NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Řady1 ROK 2014 ROK 2013 ROK ROK ROK 2010 ROK

12 Kapitálové příjmy (tř. 3) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST % PLNĚNÍ ROZPOČET , ,00 100, , ,00 92,59 Podrobné položkové členění kapitálových příjmů OdPa Pol. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R %UR Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 ****** Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 61, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 0, , ,00 ****** Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 0, , ,00 ****** 100 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,00 ******** 92,59 POROVNÁNÍ KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ Řady1 ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 ROK 2011 ROK 2010 ROK Kapitálové příjmy v roce 2014 jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje nebytových prostor (bufet u Roštejna, Panský dvůr). Přijaté transfery (tř. 4) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % PLNĚNÍ , ,24 173, , ,63 144,66 12

13 Navýšení % přijatých dotací oproti upravenému rozpočtu je v důsledku převodů z rozpočtových účtů (pol. 413x). Podrobné položkové členění dotací Pol. DOTACE ROZPOČET UPRAVENÝ R SKUTEČNOST %R %UR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp , ,86 ****** Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních 41346, , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp , ,75 ****** Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 ****** Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,30 ****** Neinvestiční přijaté transfery od regionáln , ,00 ****** Převody z ostatních vlastních fondů ,00 ****** ******* 4134 Převody z rozpočtových účtů ,06 ****** ******* 4139 Ostatní převody z vlastních fondů ,00 ****** ******* 4152 Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. ins , ,90 ****** Investiční přijaté transfery ze státních fo , ,07 ****** Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r , ,13 ****** Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** Investièní přijaté transfery od regionálníc , ,87 ****** Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní , , ,13 99,42 99, Investiční přij.transf.od mezinárodních ins , ,07 ****** 100 DOTACE CELKEM , , ,24 ***** 173,43 Rozpis dotací dle určení Pol DOTACE SKUTEČNOST Kč TEXTOVÁ ČÁST 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy , ,92 volby EP ,94 volby do zastupitelstva 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR , ,00 výkon státní správy 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze st.fondů 41346, ,00 SFŽP zakládání a revitalizace zeleně 20021,10 SFŽP zeleň Bří Čapků 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu * Ministerstvo kultury ** Ministerstvo práce a soc. věcí , ,00 MK záchrana arch. dědictví* ,00 dotace na lesního hospodáře ,00 regenerace MPR a MPZ MK * ,00 dotace z Úřadu práce MK dotace na kulturní památku čp. 66* ,00 MPSV pěstounská péče ** ,00 MZ dotace na zpevnění dřevin ,76 MPSV standardizace orgánů SPOD ,00 MPSV dotace pro Domov pro seniory ,59 MMR depo ,00 MPSV sociálně právní ochrana dětí ** ,00 MŽP zakládání a revitalizace zeleně ,40 MŽP zeleň Bří Čapků 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí , ,00 Kč veřejnoprávní smlouvy s obcemi 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů , ,30, MŠMT dotace ZŠ Hradecká školní zahrada ,00 Vysočina dotace památky UNESCO ,00 akceschopnost JPO ,00 dotace ZUŠ a DDM vzdělávání 13

14 300000,00 Vysočina dotace na domov pro seniory ,00 speciální vzdělávání ZŠ 45100,00 dotace na IC v kraji Vysočina 25142,00 dotace na Artsfilm 10000,00 desetiboj seniorů v DpS 10185,00 sekundární úložiště 5000,00 řešení životních situací 30445,00 obnova kulturní památky 4123 Neinvestiční přijaté trans. od reg. rad 32555, ,00 dotace podzemí 4132 Převody z ostatních vlastních fondů ,00 Převod z depozitního účtu na ZBÚ * 4134 Převody z rozpočtových účtů ,06 Převody ze zvláštních účtů (konsolidační položka) * 4139 Ostatní převody z vlastních fondů ,00 Převody z vlastních fondů (konsolidační položka) 4152 Neinv. přijaté transf. od mez. institucí ,54 DY-THA rail - depo , ,36 Města v rozletu 4213 Investiční transfery ze st. fondů , ,36 SFŽP zateplení Sádky ,65 SFŽP zateplení ZŠ Hradecká ,06 SFŽP zateplení ZŠ Masarykova SFDI úpravy chodníku Hradecká, na Hrázi, Dačická 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu , ,37 zateplení Sádky MŽP ,05 zateplení ZŠ Hradecká MŽP ,66 zateplení ZŠ Masarykova - MŽP ,00 vodovod Hradecká MZ ,00 kanalizace Hradecká MZ ,05 DY-THA rail (depo) - MMR 4222 Investiční přijaté dotace od krajů , ,00 FV sekundární úložiště ,00 FV soc. zařízení MŠ III ,00 FV- okna Nerudova 96000,00 Vysočina osvětlení podél cesty Štěpnického rybníka 39590,00 MŠMT školní zahrada ZŠ III 4223 Investiční přijaté transfery od reg. rad , ,85 reg. rada soudržnosti dopravní terminál ,02 reg. rada soudržnosti - podzemí 4229 Ostatní inv. přijaté dotace od ,13 Dotace SVAK Jihlava rozpočtů územních celků 4232 Investiční přij. transf. od mez. institucí ,07 Dytha rail - depo DOTACE CELKEM ,24 ROK Neinvestiční , Investiční ,27 Rok 2013 Neinvestiční Investiční , ,86 Celkový objem přijatých transferů (dotací) v roce 2014 včetně konsolidačních položek byl ,24 Kč (bez konsolidačních položek (*) ,18 Kč). Na této výši se podílely částkou ,27 Kč dotace investiční. 14

15 Grafický přehled přijatých transferů za rok 2014 celkem PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM DOTACE ZE SR 35% DOTACE OD KRAJE 51% DOTACE OD OBCÍ DOTACE ZE SF DOTACE OSTATNÍ 10% 0%4% Grafický přehled přijatých transferů za rok 2014 dle účelu PŘIJATÉ TRANSFERY DLE ÚČELU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE DOTACE DOTACE DOTACE ZE DOTACE SR OD KRAJE OD OBCÍ SF OSTATNÍ 15

16 2. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2014 Celkové výdaje dosáhly výše ,42 Kč. Z této částky připadá na běžné výdaje ,34 Kč, na kapitálové výdaje ,08 Kč. Výdaje po konsolidaci celkem byly ,36 Kč. Podrobné položkové členění výdajů OdPa Pol VÝDAJE ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R %UR Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz ******* ****** Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv , ,00 ******* **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství , ,00 ******* Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 105, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 106,44 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50000, , ,00 107,29 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,40 259, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 ******* **** Vnitřní obchod , , ,40 131,9 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nájemné , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,17 101, Opravy a udržování , , ,53 133,18 87, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ******* ****** Budovy, haly a stavby , ,00 ******* **** Silnice , , ,70 ******* 99, Nájemné 10000, , ,00 90,78 90, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,61 103,57 100, **** Provoz veřejné silniční dopravy , , ,61 103, Studená voda 40000, , ,00 88,8 88, Nákup ostatních služeb 10000, , ,00 42,32 42, Budovy, haly a stavby , , ,44 291,18 99, **** Pitná voda , , ,44 287,03 98, Nákup ostatních služeb 15000, , Budovy, haly a stavby , , ,52 279,69 96, **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k , , ,52 278,93 96, Nákup ostatních služeb 20000, , ,16 89,54 89, **** Úpravy vodohosp.významných a vod. toků 20000, , ,16 89,54 89, Nákup ostatních služeb 15000, , **** Úpravy drobných vodních toků 15000, ,

17 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , , Budovy, haly a stavby , , ,00 257,12 99, **** Předškolní zařízení , , ,00 115,2 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,82 ******* Opravy a udržování , ,80 ******* Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 104, Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga , ,30 ******* Budovy, haly a stavby , , ,60 ******* Stroje, přístroje a zařízení , ,68 ******* Výpočetní technika , ,50 ******* Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi , ,00 ******* **** Základní školy , , ,70 470, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 167, **** Základní umělecké školy , , ,00 167, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 96,67 96, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 97,77 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40000, , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,97 98,72 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35000, , ,61 131, Nákup materiálu j.n. 7000, , ,42 74,61 74, Studená voda 5000, , , Plyn , , , , Elektrická energie 70000, , ,00 30,21 50, Poštovní služby 6000, , ,00 108, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2000, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , ,00 ******* Nákup ostatních služeb 50000, , ,30 134, Opravy a udržování , ,00 ******* Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000, , Pohoštění 2000, , ,00 94,25 94, Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed ******* ****** Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 1000, , , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 ******* **** Činnosti knihovnické , , ,30 93,42 93, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Studená voda 1000, , , Plyn 45000, , ,27 61,15 66, Elektrická energie 30000, , ,00 83,34 83, Služby peněžních ústavů 10000, , ,00 270,12 67, Nákup ostatních služeb 7000, , ,00 112, **** Výstavní činnosti v kultuře 93000, , ,27 97,78 73, Ostatní osobní výdaje 60000, , ,00 201,

18 Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Služby peněžních ústavů , ,00 ******* Nájemné , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 179,06 99, Opravy a udržování 34000, , ,00 65, Věcné dary , ,00 ******* Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 75, **** Ostatní záležitosti kultury , , ,00 183,3 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* Opravy a udržování , , ,85 550,66 96, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o ,00 ******* ****** Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , ,90 ******* 70, Stroje, přístroje a zařízení , ,72 ******* **** Zachování a obnova kulturních památek , , ,47 ******* 81, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ******* Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,11 ******* Nákup materiálu j.n , ,89 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 18,53 96, **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 99,39 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 106, Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi , ,00 ******* **** Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 153, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 144, **** Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 144, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, **** Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 ******* 99, Studená voda , , ,54 93, Teplo 80000, , ,00 88, Plyn , , ,99 59, Elektrická energie , , ,41 41,44 74, Poštovní služby 4000, , ,20 107, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,29 30, Opravy a udržování , , ,42 106, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , ,00 ******* Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* Budovy, haly a stavby , ,55 ******* **** Bytové hospodářství , , ,11 113,23 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Studená voda , , ,00 95,

19 Teplo 30000, , ,52 82, Plyn , , ,93 26, Elektrická energie , , ,38 73, Nájemné , , ,10 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 299,15 99, Opravy a udržování , , ,16 133, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* **** Nebytové hospodářství , , ,09 150, Elektrická energie , , ,00 108, Nákup ostatních služeb , , ,00 83, Opravy a udržování , ,39 ******* Budovy, haly a stavby , ,81 ******* 99, **** Veřejné osvětlení , , ,20 242,25 99, Studená voda 3000, , ,00 144, Elektrická energie , , ,00 127, Nákup ostatních služeb , , ,00 98, **** Pohřebnictví , , ,00 104, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,80 133,79 85, Opravy a udržování ******* ****** Budovy, haly a stavby , , ,15 309,42 85, **** Územní plánování , , ,95 271,71 85, Nájemné , ,80 ******* 9, Nákup ostatních služeb 20000, , ,21 255,42 75, Opravy a udržování , ,00 ******* 98, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro , ,00 ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 ******* 96, Pozemky , ,00 ******* Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv , , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní , ,00 ******* **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,01 204,55 88, Nákup ostatních služeb , , ,00 101, **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 101, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,39 92,82 97, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,39 94,96 97, Nákup ostatních služeb , , , **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 ******* **** Ostatní nakládání s odpady , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 77,62 77, Neinvestiční transfery spolkům 20000, , , **** Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 81,35 81,35 19

20 Nákup ostatních služeb 10000, , **** Chráněné části přírody 10000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,50 118,6 98, **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,50 120,82 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* Nákup materiálu j.n ******* 64, Nákup ostatních služeb 5000, , Pohoštění , ******* 91, **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 5000, , ,00 74,7 74, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 98, Pohoštění , ,30 ******* Věcné dary ******* ****** Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 197, Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga , ,00 ******* **** Domovy pro seniory , , ,30 428,45 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , , **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost , , , Knihy, učební pomůcky a tisk ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek ******* Nákup materiálu j.n. 2000, , ,00 74,55 74, Studená voda 5000, , Teplo 70000, , ,00 97,71 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3000, , ,00 96,27 96, Nákup ostatních služeb 20000, , ,06 158,87 70, Pohoštění 2000, , , Neinvestiční transfery spolkům 5000, , , **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln , , ,06 105,04 85, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , , **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , ,00 ******* 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ******* Studená voda , ,00 ******* Plyn , ,00 ******* Elektrická energie , ,00 ******* Služby školení a vzdělávání , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 3, **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam , ,00 ******* 35, Ostatní platy ******* Ostatní osobní výdaje 6000, ****** Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava ******* Prádlo, oděv a obuv , ,00 *******

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R.Nývltová Datum zpracování: 28.04.2015 Čas zpracování: 11h 4m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Hozová Datum zpracování: 04.02.2015 Čas zpracování: 15h 4m40s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 16h 4m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Vargová Magda Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 12h 6m47s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Havelková Seifertová Datum zpracování: 19.01.2012 Čas zpracování: 22h18m 4s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 07 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: R. Pilařová Datum zpracování: 17.03.2015 Čas zpracování: 15h30m23s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR Dvorska 9 Datum zpracování: 05.05.2015 Čas zpracování: 8h53m 7s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 15.05.2015 Čas zpracování: 14h33m22s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 06.05.2015 Čas zpracování: 10h41m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Večeřová Datum zpracování: 19.02.2015 Čas zpracování: 14h55m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Jana Vontrobová Datum zpracování: 22.05.2015 Čas zpracování: 12h15m14s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: UR supervizor 9 Datum zpracování: 26.03.2015 Čas zpracování: 11h46m42s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy

I Fin 2-12 MI. I. Rozpočtové příjmy Ministerstvo financí I Fin 2-12 MI VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKO, DOBROVOLNÝCH SVAZKO OBcí REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2010 Rok Měsíc IČO 2010 12 00291773 Název nadřízeného

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 13.05.2015 Čas zpracování: 9h 1m41s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 Zpracoval: UR Skorvankova 9 Datum zpracování: 18.04.2008 Čas zpracování: 10h19m41s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH

Více

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce

Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Obec Oskava - Oficiální internetové stránky obce Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu za rok 2006 Licence: D0NV XCRGBA1A / A1A (01012006 / 01012006) Ministerstvo financí schv áleno č.j. 111/138 224/2002

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Lenka Rejlková Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 9h29m27s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: Zdeňka Trvajová Datum zpracování: 14.05.2015 Čas zpracování: 13h 0m 9s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice

Krajský úřad Olomouckého kraje Obec Prosenice Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1.1.2009 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2008 12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Bernkrautová Datum zpracování: 15.05.2007 Čas zpracování: 12h21m53s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Chrastavice 34 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572641 název Obec Chrastavice 34 ulice, č.p. cp. 28 obec Chrastavice PSČ, pošta

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014

Návrh rozpočtu na rok 2014 Kapitola Položka Kod položka Kod kapitola Upr.rozp 2013 Skut 10/ 2013 Návrh 2014 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu 1111 0 2 000 000 1 997 728 2 500 000 Příjmy Daňové příjmy Daň z příjmu FO 1112 0 500 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Mutenin 53 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kc) sestavený ke dni 31.12.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 572560 název Obec Mutenin 53 ulice, č.p. obec PSČ, pošta Kontaktní údaje telefon fax

Více

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00

1032 2111 Činnost v lesním hospodářství 1 100 000,00 1 100 000,00 15 000,00 15 000,00 Návrh ROZPOČTOVĚ PŘÍJMY - rok 2015 paragraf položka OdPa položka popis 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. čin. 800 000,00 0 1112 Daň z příjmu OSVČ 10 000,00 0 1113 Daň z příjmu FO za kap. Výnosy

Více

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00231291 Název: Městská část Praha - Čakovice UCS: 00231291 Úřad městské

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. 3 200 000 3 200 000 1112 Daň z

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 05.02.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 6 500 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob

Více

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh

ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015-návrh OBEC DOLNÍ PĚNA, DOLNÍ PĚNA 27, 377 01 DOLNÍ PĚNA, IČ 00512940 ROZPOČET OBCE DOLNÍ PĚNA 2015návrh PŘÍJMY NÁVRH ROZPOČTU 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY 0 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv. činn. 700 000,00 0 1112

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015

Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 Paragraf Název paragrafu Položka Název položky UZ ORG SR 2013 SR 2014 2015 1341 Poplatek ze psů 67 70 75 1343 Poplatky za užívání veřej. prostranství 3 3 3 1361 Správní poplatky 60 110 120 1511 Daň z nemovitých

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015

Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 PŘÍ J M Y - v tis. Kč Návrh rozpočtu obce Pustějov - 2015 Par Pol Návrh rozp. IIII Daň z příjmů fvz.osob ze záv.č. 1900 1112 Daň z příjmů fvz.osob ze sam.v 100 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapit. 230 1121

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015

Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Rozpočtové příjmy Návrh rozpočtu Obce Březůvky na rok 2015 Paragraf Položka Název Plán RO1 Po úpravě 0000 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na běžném účtu 0,00 0,00 0,00 0000 8124 Splátky úvěru

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŇOV PŘEDHRADÍ ROK 2014 Obec Pňov-Předhradí Husova 37 289 41 Pňov-Předhradí Ičo: 00239631 1 Závěrečný účet obce 2014 Rozpočet obce Pňov-Předhradí na rok 2014 byl projednán finanční

Více

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy

Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 2009 - Rozpočtové příjmy Rozpočet MČ Praha - Zbraslav pro rok 29 - Rozpočtové příjmy OdPa Pol Popis Rozpočet 8 Rozpočet 8 po Plnění 28 Návrh 29 schválený změnách 1341 Poplatek ze psů 22 22 267 514 27 1342 Poplatek za lázeňský

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00

Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 0001 200 000,00. Org: 0000 200 000,00. Org: 0000 250 000,00. Org: 0000 1 000,00 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 230 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE EVAŇ NA ROK 2015 podle zákona č.128/2000 Sb., 44 a zákona č.250/2000 Sb., 11 Stránka 1 z 8 částka celkem PŘÍJMOVÁ ČÁST (v tis.kč) (v tis.kč) 1111 - Daň z příjmu FO ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012

Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 Obec Lužany KEO-W 1.6.179 / Uc19s Schválený rozpočet roku 2013 zpracováno: 20.12.2012 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek Par Org Pol N+Z+Uz Popis Schválený rozpočet 0000 0000 0000 1111 00000000

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 12 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1 5 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 5 0000

Více

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf

Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf paragraf položka Příjmy v tis. Návrh rozpočtu obce Študlov na rok 2015 závazným ukazatelem je paragraf 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činn. 914 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze samost. výděl. činn.

Více

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH

Obec Poteč. Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH Rozpočet na rok 2015 /tis.kč/ NÁVRH OdPa Položka Příjmy Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Čerpání Rozpočet 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1111 Daň z příjmů FO ze ZČ 1084 970 1120 1155 1260 1453

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název

Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015. Paragraf Položka Název Návrh rozpočtu příjmová část Návrh 2015 Paragraf Položka Název Daňové příjmy, transféry, poplatky Daň z příjmů fyzických osob ze závislé 1111 činnosti a funkčních požitků 620000 Daň z příjmů fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Janské Lázně ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 17.05.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00277967 název Město Janské Lázně ulice, č.p. náměstí Svobody 273 obec Janské Lázně

Více

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 OBEC VILANTICE IČO: 00580767 NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 1111 Daň z příjmu FO ze záv.čin. 360000 1112 Daň z příjmu FO ze SVČ 22000 1113 Daň z příjmu FO z kap.výn. 42000 1121 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Provodov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00284378 název Obec Provodov ulice, č.p. 233 obec Provodov PSČ, pošta 763 45 Kontaktní

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2015 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 61 819 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 10 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí v roce 2012. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2012 12 278599 sestavený k 31.12.2012 (v tis.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD rok měsíc IČO 2014 12 279307 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na

Více

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku

Od Pa Pol Popis Schválený rozp. Změny rozp. - Změny rozp. + Výsledek od poč.roku Rozpočet 2014 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY -návrh XXXX XXXXXX 0 1111 Daň z příjmů FO ze záv. Čin. 2 700 000 2 700 000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 920 000 920 000 1113 Daň z příjmů FO z kapit. výnos 270 000 270

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2012 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) OdPa Pol Org 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 7 600 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob

Více

Položka rozpočtové skladby

Položka rozpočtové skladby Výnosové a nákladové účty s návazností na rozpočtovou skladbu pro ÚSC a svazky obcí. SÚ - NÁKLADY Položka rozpočtové skladby 501 Spotřeba materiálu 5131 Potraviny 5132 Ochranné pomůcky 5133 Léky a zdravotnický

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Kozomín Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 14.4.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Kozomín Kralupská 28 27745 Úžice IČ Právní forma 00662283 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

Licence: MC48 XCRGB020 / 020 (14012013 09:25 / 201301141600) 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí (v Kč) Období: 13 / 2012 IČO: 00241661 Název:

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Zálezly Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 18.5.2015 Údaje o organizaci Název Adresa Obec Zálezly Zálezly 38481 Zálezly IČ Právní forma 00250856 Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Více

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis

N Á V R H R O Z P O Č T U roku: 2012. P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek. Schválený. Par Org Pol N+Z+Uz Popis P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek strana : 1 0000 0000 0000 1111 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.č 1000000.00 0000 0000 1112 00000000 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.v 200000.00 0000

Více