MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:"

Transkript

1 MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1

2 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy (tř. 3) Dotace (tř. 4) rozpis dotací dle jejich určení ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Přehled o poskytnutých dotacích na 3319 kultura Přehled o poskytnutých dotacích na 3419 tělovýchova, 3322 památky Přehled kapitálových výdaje v roce FINANCOVÁNÍ DLUHOVÁ SLUŽBA STAVY A OBRATY BANKOVNÍCH ÚČTŮ TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÉHO S.R.O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK XX 11.PŘÍLOHY

3 ÚVOD V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, překládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu města k projednání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu města a to jak příjmové, tak i výdajové části v plném členění podle rozpočtové skladby. V závěrečném účtu jsou obsaženy další finanční operace, včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (PŘÍLOHA č. 4). Územní samosprávný celek je povinen dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku. 1. ROZPOČET Rozpočet města Telče na rok 2014 byl schválen na 21. zasedání ZM dne 16. prosince 2013 usnesením zastupitelstva města UZ /21/2013. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši Kč, výdaje ve výši Kč. Po doplnění o financování v příjmové části rozpočtu zapojení části zůstatku roku 2013 ve výši Kč, ve výdajové části rozpočtu splátky dlouhodobých úvěrů ve výši Kč, byla konečná částka rozpočtu v příjmové i výdajové části Kč. V průběhu roku 2014 přijalo zastupitelstvo města patnáct usnesení týkající se rozpočtového opaření čerpání rezervy města v celkové výši ,71 Kč. Na základě těchto usnesení byl rozpočet města upraven ve výdajové části rozpočtu o výše uvedenou částku. Příjem prostředků do rezervy ve výši ,20 Kč byl schválen usnesením ZM UZ 175-7/24/2014. Rada města schválila v průběhu roku 2014 dvacet rozpočtových opatření na 6409, pol (rezerva) v celkové výši Kč. V souladu s usnesením zastupitelstva města UZ /21/2013 rada města přijala deset usnesení, která se týkala rozpočtových opatření v návaznosti na přijaté dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace. Změny rozpočtu tak reagovaly na skutečný vývoj příjmů a výdajů v roce Přehled rozpočtových opatření viz PŘÍLOHA Č ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V ROCE 2014 PŘÍJMY ROZPOČET 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET 2013 SKUTEČNOST 2013 % PLNĚNÍ UR Tř. 1 Daňové příjmy , , ,05 108,52 Tř. 2 Nedaňové příjmy , , ,18 114,99 Tř. 3 Kapitálové příjmy , , ,00 100,00 Tř. 4 Přijaté dotace , , ,24 173,43 CELKEM , , ,47 140,54 ROK , ,52 127,19 Skutečné inkaso rozpočtových příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 140,54 %. 3

4 STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE % 33% 6% 1% DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE. Městu se tak v roce 2014 podařilo zinkasovat příjmy v souladu s upraveným rozpočtem. Daňové příjmy (tř. 1) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST ROZPOČET , , , ,20 % PLNĚNÍ 108,52 114,79 Daňové příjmy byly o 8,52 % vyšší než upravený rozpočet. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech je 33 %. Oproti schválenému rozpočtu je vyšší plnění u daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (45 % tis Kč), daně fyzických osob z kapitálových výnosů (15% tis Kč), daně z příjmů právnických osob (15% tis Kč) a daň z přidané hodnoty (10% tis Kč). Výpadek příjmů je na dani z příjmu FO ze závislé činnosti (93,87 %), což v objemu plánovaných příjmů činí nezanedbatelnou částku Kč a na dani z nemovitých věcí (97,80 % - v penězích rozdíl Kč). Plánovaný rozpočet sdílených daní byl překročen o tis Kč a nárůst sdílených daní proti roku 2013 je tis Kč. Na výsledku inkasa daňových příjmů se dále podílely příjmy z místních poplatků, zejména pak poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši tis Kč. Vyšší plnění příjmové části rozpočtu vykazuje místní poplatek za rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství a odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů. Odvod z výherních hracích přístrojů byl tis Kč, což je o tis Kč více, než plánovaný rozpočet. Nárůst je také u správních poplatků, které byly vybrány ve výši 122,13 % rozpočtu. Desetiletý vývoj výše správních poplatků ukazuje následující tabulka. ROK SPRÁVNÍ POPLATKY V KČ

5 VÝVOJ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Řady1 SPRÁVNÍ POPLATKY DLE ČINNOSTI 2% 1% 4% DOPRAVA 4% 10% 15% 64% PASY, OBČ. PRŮKAZY ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD STAVEBNÍ ÚŘAD OVĚŘOVÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OSTATNÍ Vývoj daňových příjmů v roce 2014 odpovídal plánovanému rozpočtu. Podrobné položkové členění daňových příjmů v tis Kč: POL. DAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UP. ROZPOČET SKUTEČNOST % R % UR Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f , , ,54 93,87 93, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,14 145,04 145, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob , , ,35 115,23 115, , , ,12 115,39 115,39 5

6 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ****** Daň z přidané hodnoty , , ,00 110,34 110, Poplatky za znečišťování ovzduší ,00 ****** ******* Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p.f ,00 ****** ******* Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,94 94,02 94, Poplatek ze psů , , ,00 97,11 97, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 104,70 104, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 168,71 123, Zrušené místní poplatky ,00 ****** ****** Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr , , ,71 137,61 137, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,32 212,26 159,20l Správní poplatky , , ,00 122,13 122, Daň z nemovitostí , , ,93 97,80 97,80 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,05 110,68 108,52 POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 ROK 2011 ROK 2010 ROK 2009 DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST NA 1 OBYVATELE

7 PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Pol. NÁZEV DRUHU PŘÍJMU Skutečnost Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Rozpočet Skutečnost 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 9063, , , , , , , , , , , , Daň z příjmu FO ze SVČ 2315, , , , ,00 621,00 350, , , ,00 620,00 899, Daň z příjmu FO z kap. Výnosů 747,00 727,00 707,00 734, ,00 795,00 730,00 854, , , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ FO 12125, , , , , , , , , , , , Daň z příjmů práv. osob 12988, , , , , , , , , , , , Daň z příjmů práv. osob - obec 2224,00 637,00 395,00 395,00 814,00 814, , ,00 364,00 364,00 672,00 672, DANĚ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB 15212, , , , , , , , , , , ,00 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ ZISKU A KAP. VÝNOSŮ 27337, , , , , , , , , , , , Daň z přidané hodnoty 18214, , , , , , , , , , , ,00 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 18214, , , , , , , , , , , ,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBR. ČINNOSTI 9155, , , , , , , , , , , , Daň z nemovitosti 2281, , , , , , , , , , , ,00 15 MAJETKOVÉ DANĚ 2281, , , , , , , , , , , ,00 1 DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM 56987, , , , , , , , , , , ,00 7

8 POROVNÁNÍ SDÍLENÝCH DANÍ DPFO Z.Č DPFO SVČ 1112 DPFO Z.S DPPO 1121 DPH 1211 Celkem Celkem Rozdíl pol Leden 1 548, ,00 371,00 148,00 100,00 103, , , , , , ,00-66,00 Únor 992, ,00 18,00 14,00 216,00 205,00 79,00 95, , , , ,00 12,00 Březen 878,00 927,00 31,00 25,00 67,00 76, , ,00 549, , , ,00 126,00 Duben 686,00 846,00 0,00 0,00 74,00 49,00 528, , , , , , ,00 Květen 892,00 705,00 0,00 0,00 90,00 44,00 0,00 3, , , , ,00-147,00 Červen 438,00 680,00 0,00 59,00 90,00 47, , , , , , ,00 165,00 Červenec 786, ,00 157,00 50,00 98,00 135, , , , , , ,00 820,00 Srpen 928, ,00 4,00 22,00 68,00 69,00 0,00 0, , , , ,00 464,00 Září 926,00 914,00 121,00 197,00 108,00 125,00 529, , , , , , ,00 Říjen 569, ,00 68,00 40,00 41,00 119, ,00 450, , , , ,00-716,00 Listopad 1 100,00 916,00 23,00 0,00 100,00 80,00 24,00 102, , , , ,00 180,00 Prosinec 1 099, ,00 352,00 344,00 81,00 100, , , , , , ,00 731,00 CELKEM , , ,00 899, , , , , , , , , ,00 ROZPOČET ,00 620, , , , ,00 Upravený rozpočet Skutečnost ,00 899, , , , ,00 % 0,94 1,45 1,15 1,15 1, ,00 8

9 Výše sdílených daní na jednoho obyvatele byla v roce Kč. Částka je sice vyšší jak v předchozích letech, je to ale nepochybně mimo jiné způsobeno i stálým úbytkem obyvatel. Vývoj výše sdílených daní na jednoho obyvatele města od roku 2008 ukazuje následující přehled: Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Nedaňové příjmy (tř. 2) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST % PLNĚNÍ UR ROZPOČET , ,18 114, , ,69 111,34 Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 13,88 %. Podstatnou část nedaňových příjmů tvoří příjmy související se správou bytového a nebytového hospodářství a příjmy z pronájmu pozemků. Podrobné položkové členění nedaňových příjmů OdPa Pol NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R Splátky půjčených prostředků obyvatelstva , ,00 ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** ******* Příjmy z pronájmu pozemků , , ,75 173,53 173, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 102,17 102, **** Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot , , ,75 141,18 101, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 113,56 113, **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 113,56 113, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 122,02 122, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr , , ,00 151,99 151, **** Vnitřní obchod , , ,00 146,00 146, Sankční platby přijaté o jiných subjektů , ,00 ****** 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, **** Silnice , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,50 101, **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 101,50 101, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , ,00 ****** 309, **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,00 ****** 309, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,94 100, **** Činnosti knihovnické , , ,00 100,94 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 472,90 472, **** Výstavní činnosti v kultuře , , ,00 472,90 472, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 254,90 109,24 9 %UR

10 Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** **** Ostatní záležitosti kultury 30000, , ,00 321,57 107, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 104,04 104, **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 104,04 104, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 ****** 100, Příjmy z pronájmu pozemků 6891, ,60 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , , ,90 61,11 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 100, **** Bytové hospodářství , , ,50 101,56 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , , ,00 120,57 163, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,02 ****** 100, **** Nebytové hospodářství , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , ,00 ****** 100, **** Veřejné osvětlení , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70000, , ,00 201,06 136, **** Pohřebnictví 70000, , ,00 201,06 136, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50000, , ,00 602,34 127, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,00 ****** 100, **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 95,06 95, **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 95,06 95, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20000, , ,80 90,19 90, **** Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa 20000, , ,80 90,19 90, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 217,68 113, **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 217,68 113, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 ****** ******* Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100,00 100, **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. služeb 40000, ,00 ****** 139, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 65,50 100, Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , ,35 ****** 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 130,32 113, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob , ,00 ****** 100, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,46 ****** 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 ****** 100, **** Činnost místní správy , , ,81 ****** 103, Příjmy z úroků (část) 50000, , ,92 82,17 82, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 129,38 ****** ******* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50000, , ,30 82,43 82, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 ****** 100, **** Pojištění funkčně nespecifikované 0, , ,00 ****** 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,00 ****** **** Finanční vypořádání minulých let 0, , ,00 ****** 100 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,18 152,50 114,99 10

11 Vyhodnocení ní nedaňových příjmů za rok 2014 dle skupinového členění : NEDAŇOVÉ PŘÍJMY DLE SKUPINOVÉHO ČLENĚNÍ 0% 0% 18% 0% 13% 6% SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA 4 63% SKUPINA 5 SKUPINA 6 SKUPINA7 SKUPINA 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO SKUPINA 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SKUPINA 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA SKUPINA 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY SKUPINA 7 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY POROVNÁNÍ NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Řady1 ROK 2014 ROK 2013 ROK ROK ROK 2010 ROK

12 Kapitálové příjmy (tř. 3) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST % PLNĚNÍ ROZPOČET , ,00 100, , ,00 92,59 Podrobné položkové členění kapitálových příjmů OdPa Pol. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R %UR Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 ****** Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 61, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 0, , ,00 ****** Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 0, , ,00 ****** 100 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,00 ******** 92,59 POROVNÁNÍ KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ Řady1 ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 ROK 2011 ROK 2010 ROK Kapitálové příjmy v roce 2014 jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje nebytových prostor (bufet u Roštejna, Panský dvůr). Přijaté transfery (tř. 4) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % PLNĚNÍ , ,24 173, , ,63 144,66 12

13 Navýšení % přijatých dotací oproti upravenému rozpočtu je v důsledku převodů z rozpočtových účtů (pol. 413x). Podrobné položkové členění dotací Pol. DOTACE ROZPOČET UPRAVENÝ R SKUTEČNOST %R %UR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp , ,86 ****** Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních 41346, , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp , ,75 ****** Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 ****** Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,30 ****** Neinvestiční přijaté transfery od regionáln , ,00 ****** Převody z ostatních vlastních fondů ,00 ****** ******* 4134 Převody z rozpočtových účtů ,06 ****** ******* 4139 Ostatní převody z vlastních fondů ,00 ****** ******* 4152 Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. ins , ,90 ****** Investiční přijaté transfery ze státních fo , ,07 ****** Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r , ,13 ****** Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** Investièní přijaté transfery od regionálníc , ,87 ****** Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní , , ,13 99,42 99, Investiční přij.transf.od mezinárodních ins , ,07 ****** 100 DOTACE CELKEM , , ,24 ***** 173,43 Rozpis dotací dle určení Pol DOTACE SKUTEČNOST Kč TEXTOVÁ ČÁST 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy , ,92 volby EP ,94 volby do zastupitelstva 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR , ,00 výkon státní správy 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze st.fondů 41346, ,00 SFŽP zakládání a revitalizace zeleně 20021,10 SFŽP zeleň Bří Čapků 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu * Ministerstvo kultury ** Ministerstvo práce a soc. věcí , ,00 MK záchrana arch. dědictví* ,00 dotace na lesního hospodáře ,00 regenerace MPR a MPZ MK * ,00 dotace z Úřadu práce MK dotace na kulturní památku čp. 66* ,00 MPSV pěstounská péče ** ,00 MZ dotace na zpevnění dřevin ,76 MPSV standardizace orgánů SPOD ,00 MPSV dotace pro Domov pro seniory ,59 MMR depo ,00 MPSV sociálně právní ochrana dětí ** ,00 MŽP zakládání a revitalizace zeleně ,40 MŽP zeleň Bří Čapků 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí , ,00 Kč veřejnoprávní smlouvy s obcemi 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů , ,30, MŠMT dotace ZŠ Hradecká školní zahrada ,00 Vysočina dotace památky UNESCO ,00 akceschopnost JPO ,00 dotace ZUŠ a DDM vzdělávání 13

14 300000,00 Vysočina dotace na domov pro seniory ,00 speciální vzdělávání ZŠ 45100,00 dotace na IC v kraji Vysočina 25142,00 dotace na Artsfilm 10000,00 desetiboj seniorů v DpS 10185,00 sekundární úložiště 5000,00 řešení životních situací 30445,00 obnova kulturní památky 4123 Neinvestiční přijaté trans. od reg. rad 32555, ,00 dotace podzemí 4132 Převody z ostatních vlastních fondů ,00 Převod z depozitního účtu na ZBÚ * 4134 Převody z rozpočtových účtů ,06 Převody ze zvláštních účtů (konsolidační položka) * 4139 Ostatní převody z vlastních fondů ,00 Převody z vlastních fondů (konsolidační položka) 4152 Neinv. přijaté transf. od mez. institucí ,54 DY-THA rail - depo , ,36 Města v rozletu 4213 Investiční transfery ze st. fondů , ,36 SFŽP zateplení Sádky ,65 SFŽP zateplení ZŠ Hradecká ,06 SFŽP zateplení ZŠ Masarykova SFDI úpravy chodníku Hradecká, na Hrázi, Dačická 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu , ,37 zateplení Sádky MŽP ,05 zateplení ZŠ Hradecká MŽP ,66 zateplení ZŠ Masarykova - MŽP ,00 vodovod Hradecká MZ ,00 kanalizace Hradecká MZ ,05 DY-THA rail (depo) - MMR 4222 Investiční přijaté dotace od krajů , ,00 FV sekundární úložiště ,00 FV soc. zařízení MŠ III ,00 FV- okna Nerudova 96000,00 Vysočina osvětlení podél cesty Štěpnického rybníka 39590,00 MŠMT školní zahrada ZŠ III 4223 Investiční přijaté transfery od reg. rad , ,85 reg. rada soudržnosti dopravní terminál ,02 reg. rada soudržnosti - podzemí 4229 Ostatní inv. přijaté dotace od ,13 Dotace SVAK Jihlava rozpočtů územních celků 4232 Investiční přij. transf. od mez. institucí ,07 Dytha rail - depo DOTACE CELKEM ,24 ROK Neinvestiční , Investiční ,27 Rok 2013 Neinvestiční Investiční , ,86 Celkový objem přijatých transferů (dotací) v roce 2014 včetně konsolidačních položek byl ,24 Kč (bez konsolidačních položek (*) ,18 Kč). Na této výši se podílely částkou ,27 Kč dotace investiční. 14

15 Grafický přehled přijatých transferů za rok 2014 celkem PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM DOTACE ZE SR 35% DOTACE OD KRAJE 51% DOTACE OD OBCÍ DOTACE ZE SF DOTACE OSTATNÍ 10% 0%4% Grafický přehled přijatých transferů za rok 2014 dle účelu PŘIJATÉ TRANSFERY DLE ÚČELU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE DOTACE DOTACE DOTACE ZE DOTACE SR OD KRAJE OD OBCÍ SF OSTATNÍ 15

16 2. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2014 Celkové výdaje dosáhly výše ,42 Kč. Z této částky připadá na běžné výdaje ,34 Kč, na kapitálové výdaje ,08 Kč. Výdaje po konsolidaci celkem byly ,36 Kč. Podrobné položkové členění výdajů OdPa Pol VÝDAJE ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R %UR Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz ******* ****** Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv , ,00 ******* **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství , ,00 ******* Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 105, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 106,44 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50000, , ,00 107,29 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,40 259, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 ******* **** Vnitřní obchod , , ,40 131,9 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nájemné , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,17 101, Opravy a udržování , , ,53 133,18 87, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ******* ****** Budovy, haly a stavby , ,00 ******* **** Silnice , , ,70 ******* 99, Nájemné 10000, , ,00 90,78 90, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,61 103,57 100, **** Provoz veřejné silniční dopravy , , ,61 103, Studená voda 40000, , ,00 88,8 88, Nákup ostatních služeb 10000, , ,00 42,32 42, Budovy, haly a stavby , , ,44 291,18 99, **** Pitná voda , , ,44 287,03 98, Nákup ostatních služeb 15000, , Budovy, haly a stavby , , ,52 279,69 96, **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k , , ,52 278,93 96, Nákup ostatních služeb 20000, , ,16 89,54 89, **** Úpravy vodohosp.významných a vod. toků 20000, , ,16 89,54 89, Nákup ostatních služeb 15000, , **** Úpravy drobných vodních toků 15000, ,

17 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , , Budovy, haly a stavby , , ,00 257,12 99, **** Předškolní zařízení , , ,00 115,2 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,82 ******* Opravy a udržování , ,80 ******* Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 104, Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga , ,30 ******* Budovy, haly a stavby , , ,60 ******* Stroje, přístroje a zařízení , ,68 ******* Výpočetní technika , ,50 ******* Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi , ,00 ******* **** Základní školy , , ,70 470, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 167, **** Základní umělecké školy , , ,00 167, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 96,67 96, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 97,77 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40000, , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,97 98,72 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35000, , ,61 131, Nákup materiálu j.n. 7000, , ,42 74,61 74, Studená voda 5000, , , Plyn , , , , Elektrická energie 70000, , ,00 30,21 50, Poštovní služby 6000, , ,00 108, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2000, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , ,00 ******* Nákup ostatních služeb 50000, , ,30 134, Opravy a udržování , ,00 ******* Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000, , Pohoštění 2000, , ,00 94,25 94, Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed ******* ****** Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 1000, , , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 ******* **** Činnosti knihovnické , , ,30 93,42 93, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Studená voda 1000, , , Plyn 45000, , ,27 61,15 66, Elektrická energie 30000, , ,00 83,34 83, Služby peněžních ústavů 10000, , ,00 270,12 67, Nákup ostatních služeb 7000, , ,00 112, **** Výstavní činnosti v kultuře 93000, , ,27 97,78 73, Ostatní osobní výdaje 60000, , ,00 201,

18 Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Služby peněžních ústavů , ,00 ******* Nájemné , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 179,06 99, Opravy a udržování 34000, , ,00 65, Věcné dary , ,00 ******* Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 75, **** Ostatní záležitosti kultury , , ,00 183,3 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* Opravy a udržování , , ,85 550,66 96, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o ,00 ******* ****** Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , ,90 ******* 70, Stroje, přístroje a zařízení , ,72 ******* **** Zachování a obnova kulturních památek , , ,47 ******* 81, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ******* Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,11 ******* Nákup materiálu j.n , ,89 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 18,53 96, **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 99,39 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 106, Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi , ,00 ******* **** Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 153, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 144, **** Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 144, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, **** Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 ******* 99, Studená voda , , ,54 93, Teplo 80000, , ,00 88, Plyn , , ,99 59, Elektrická energie , , ,41 41,44 74, Poštovní služby 4000, , ,20 107, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,29 30, Opravy a udržování , , ,42 106, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , ,00 ******* Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* Budovy, haly a stavby , ,55 ******* **** Bytové hospodářství , , ,11 113,23 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Studená voda , , ,00 95,

19 Teplo 30000, , ,52 82, Plyn , , ,93 26, Elektrická energie , , ,38 73, Nájemné , , ,10 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 299,15 99, Opravy a udržování , , ,16 133, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* **** Nebytové hospodářství , , ,09 150, Elektrická energie , , ,00 108, Nákup ostatních služeb , , ,00 83, Opravy a udržování , ,39 ******* Budovy, haly a stavby , ,81 ******* 99, **** Veřejné osvětlení , , ,20 242,25 99, Studená voda 3000, , ,00 144, Elektrická energie , , ,00 127, Nákup ostatních služeb , , ,00 98, **** Pohřebnictví , , ,00 104, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,80 133,79 85, Opravy a udržování ******* ****** Budovy, haly a stavby , , ,15 309,42 85, **** Územní plánování , , ,95 271,71 85, Nájemné , ,80 ******* 9, Nákup ostatních služeb 20000, , ,21 255,42 75, Opravy a udržování , ,00 ******* 98, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro , ,00 ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 ******* 96, Pozemky , ,00 ******* Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv , , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní , ,00 ******* **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,01 204,55 88, Nákup ostatních služeb , , ,00 101, **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 101, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,39 92,82 97, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,39 94,96 97, Nákup ostatních služeb , , , **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 ******* **** Ostatní nakládání s odpady , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 77,62 77, Neinvestiční transfery spolkům 20000, , , **** Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 81,35 81,35 19

20 Nákup ostatních služeb 10000, , **** Chráněné části přírody 10000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,50 118,6 98, **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,50 120,82 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* Nákup materiálu j.n ******* 64, Nákup ostatních služeb 5000, , Pohoštění , ******* 91, **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 5000, , ,00 74,7 74, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 98, Pohoštění , ,30 ******* Věcné dary ******* ****** Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 197, Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga , ,00 ******* **** Domovy pro seniory , , ,30 428,45 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , , **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost , , , Knihy, učební pomůcky a tisk ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek ******* Nákup materiálu j.n. 2000, , ,00 74,55 74, Studená voda 5000, , Teplo 70000, , ,00 97,71 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3000, , ,00 96,27 96, Nákup ostatních služeb 20000, , ,06 158,87 70, Pohoštění 2000, , , Neinvestiční transfery spolkům 5000, , , **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln , , ,06 105,04 85, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , , **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , ,00 ******* 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ******* Studená voda , ,00 ******* Plyn , ,00 ******* Elektrická energie , ,00 ******* Služby školení a vzdělávání , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 3, **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam , ,00 ******* 35, Ostatní platy ******* Ostatní osobní výdaje 6000, ****** Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava ******* Prádlo, oděv a obuv , ,00 *******

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD. a b c 1 2 3 Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 6/2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Hamry nad Sázavou IČO 543870 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Hamry nad Sázavou

Více

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011

Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 Rozpočtové opatření č.5 obce Horní Maršov pro rok 2011 OdPa Pol. Popis Rozpočet opatření Rozpočet upr. R o z p o č t o v é p ř í j m y 43 805 910-1 884 740 41 921 170 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2017 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 11 970 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet na rok 2015 Usnesením č.8/2014 dne 28.ledna 2015 OdPa Pol Popis Rozpočet 2015 0 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závčin a 2 500 000,00 Kč 0 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Kostěnice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 02.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273821 název Obec Kostěnice ulice, č.p. obec Kostěnice PSČ, pošta 530 02 Kontaktní

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 01 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc

Více

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA

Plnění rozpočtu. I. Rozpočtové příjmy. Městys Nové Veselí. Výsledek od počátku roku. Rozpčet po změnách. rozpočet. Bez ODPA Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 01 Období: Do 1. měsíce : 1..133;135..53;536..9999 I. Rozpočtové příjmy 1111 111 1113 111 11 111 133 1337 131 133 13 135 1351 1361 11 111 11 113 116 11 1 11

Více

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa

OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet v Kč na dvě deset. místa OBEC TEHOV, okr. Praha-východ Schválený rozpočet 2017 - v Kč na dvě deset. místa ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text Upraveno 2016 Skutečnost Rozpočet 2017 31.10.2016 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Pilníkov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 20.04.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00278190 název Město Pilníkov ulice, č.p. Náměstí 36 obec Pilníkov PSČ, pošta 542 42

Více

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu

Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava. Rozpočtové příjmy. Par. Pol. Text návrh rozpočtu Návrh rozpočtu na rok 2014 Obec Malá Morava Rozpočtové příjmy Par. Pol. Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé činnosti a funk.pož. 1.500.000 0000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 23.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu

Rozpočet obce Bohuslavice na rok Rozpis rozpočtu Rozpočet obce Bohuslavice na rok 2017 Rozpis rozpočtu IČ 00302384 Příjmy Paragraf Položka ORJ Druh příjmu tis Kč Daňové příjmy: 5 141 000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 980 000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2011 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2011

Více

Návrh rozpočtu na rok 2015

Návrh rozpočtu na rok 2015 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY OdPa Pol Text 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 0000 1121

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Libenice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 235539 název Obec Libenice ulice, č.p. Libenice 115 obec Libenice PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Tršice IČO 299588 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. Tršice čp. 50 obec Tršice PSČ, pošta 78357 telefon 585957230 fax

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Zdislava ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 04.04.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00481491 název Obec Zdislava ulice, č.p. Zdislava 3 obec Křižany PSČ, pošta 46353 Kontaktní

Více

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč)

ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) ROZPOČET MĚSTA KUNOVICE NA ROK 2014 - PŘÍJMY (v tis. Kč) Paragraf Položka Název položky Návrh rozpočtu 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 10 800,00 1112 Daň z příjmů

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Lipec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 24.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00473715 název Obec Lipec ulice, č.p. čp. 83 obec Lipec PSČ, pošta 281 26 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 2014 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů 2. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 3 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 13 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3

2111 Nebytové hospodářství 231 3613 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 120. 231 3632 2111 Pohřebnictví 3 Rozpočet na rok : 2010 2015 Dolní Přím Příjmy SU PAR POL Text V tis. Kč 231 1111 Daň z př. fyz.os.ze závislé činnosti a funkč.pož. 1250 231 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze samostat. výděleč.činnosti 150

Více

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož.

I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Para Polož Text návrh rozpočtu 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 1 000 000 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 100 000 0000 1113 Daň z příjmů fyzických

Více

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost

MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost MČ PRAHA KUNRATICE: PŘÍJMY 2007 - Hlavní činnost Položka Paragraf Rozpočtové příjmy příjmy 1341 Poplatek ze psů 100,00 100,00 131 187,00 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 220,00 220,00 120

Více

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014

ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 ROZPOČET OBCE KOCHÁNKY NA ROK 2014 Zveřejněn na elektronické úřední desce a úřední desce obce: Vyvěšen: 14. 1. 2014 Sejmut: 4. 2. 2014 Projednáno v zastupitelstvu dne 7. 1. 2014 Schváleno v zastupitelstvu

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ]

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 10.04.2006 [ v K č ] Rok Měsíc IČO 2005 12

Více

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012

Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 Rozpočet obce Močovice pro rok 2012 2012 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Text a b 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 480 000,00 Kč 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 30. 09. 2015 v Kč na dvě

Více

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3

Srovnání návrhu rozpočtu 2013 se schváleným rozpočtem 2012. Příloha č. 3 Srovnání návrhu rozpočtu se schváleným rozpočtem Příloha č. 3 Samospráva - ORJ 91 9153 - grantová a dotační politika 3399 Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků (v tis. Kč) 522 Neinvestiční

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Rozpočet příjmů na rok 2012

Rozpočet příjmů na rok 2012 Rozpočet příjmů na rok 2012, pol. Text Rozpočet 2012 v tis. Kč 1111 Daň z příjmů FO (závislá činnost) 4200 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 100 1113 Daň z příjmů FO z kapitálových výnosů 350 1121 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Schválený rozpočet obce Prysk 2015

Schválený rozpočet obce Prysk 2015 Schválený rozpočet obce Prysk 2015 1. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet 2015 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze závislé čin. 1 070 00 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 10 00 1113 Daň z příjmu fyz. osob

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl.

Více

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M

Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M Zpracoval: Ing.Uhlík Datum zpracování: 12.02.2008 Čas zpracování: 8h50m21s Strana: 1 Ministerstvo financí schváleno č.j. 111/138 224/2002 F i n 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH

Více

Schválený rozpočet 2015

Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 215 OBEC ZELENEČ REKAPITULACE Příjmy rozpočtu 42 855 Výdaje rozpočtu 23 95 Financování -18 95 Rozdíl I. Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Rozpočet schválený a b 1 - - 1111 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Prosečné IČO 278203 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Prosečné čp. 37 Prosečné 54373

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2014 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2012 2013 Návrh 2014 1341 Poplatek ze psů 44 44 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012

Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 Licence: D1EZ XCRGBA1A / A1A (13062012 / 01012012) Rozpočet obce Mladeč na rok 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012 00299219 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Mladeč Mladeč 78 783 21

Více

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012

Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 Přehled rozpočtů obce ZÁKOLANY - 2010, 2011, 2012 PŘÍJMY Paragraf Položka Text Skutečnost Skutečnost r. 2010 r. 2011 r. 2012 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 759786 805603 1112 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Dolní Radechová IČO 272621 Adresa ulice, č.p. Náchodská 240 obec Dolní Radechová PSČ, pošta 54911 Dolní Radechová Kontaktní

Více

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 391 26 Tučapy u Soběslavi č.p.19 Tel.: 381 594 716, 381 594 736 e-mail: outucapy@volny.cz www.tucapy.cz NÁVRH ROZPOČET OBCE TUČAPY NA ROK 2017 Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně

Více

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce

Plán rozpočtu. Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce Použité nastavení omezujících podmínek: Rok: 2014 Období: Do 1. měsíce I. Rozpočtové příjmy 0000 - Bez ODPA 231 0100 0 1111 0 0 0 0 0 0 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 330 000,00 330

Více

Návrh rozpočtu roku 2015

Návrh rozpočtu roku 2015 roku 2015 strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 4 133 200,00 0000 0000 1112 000000000

Více

Příjmy. celkem 11542,9

Příjmy. celkem 11542,9 Příjmy ODPA POL text částka/tis.kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze záv.čin.a fun.pož. 1400 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 90 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. Výnosů 130 1121 Daň z

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Návrh rozpočtu města pro období 2007

Návrh rozpočtu města pro období 2007 Rozpočet města Smiřice na rok 2007 0 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 450 000 0 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 1 050 000 0 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů 250 000 0 1121 Daň z příjmu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Chrtníky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 11.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580465 název Obec Chrtníky ulice, č.p. obec Chrtníky PSČ, pošta 53501 Kontaktní údaje

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014

ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 Příjmy ROZPOČET OBCE HORY PRO ROK 2014 schválený na zasedání zastupitelstva obce dne 31.3.2014 231 10 0000 1111 Daň z příjmů FO ze záv. čin. a funk. požitků 43 231 10 0000 1112 Daň z příjmů FO ze SVČ 21

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1

Rozpočet obce Velichov pro rok podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Rozpočet obce Velichov pro rok 2015 - podrobné členění Příloha zápisu č. 1 Obec Velichov, Velichov 13, IČ 00255122 Text SU AU Položka Paragraf Uz Org Návrh 2015 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti

Více

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část

Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Schválený rozpočet městského obvodu Hošťálkovice na rok 2015 Příjmová část Příjmy Položka Název položky 2013 2014 Návrh 2015 1341 Poplatek ze psů 44 43 43 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Žernov ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 27.02.2014 NÁVRH Údaje o organizaci identifikační číslo 00580848 název Obec Žernov ulice, č.p. č.p. 7 obec Žernov PSČ, pošta 512 63 Kontaktní

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Brloh ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 18.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00273384 název Obec Brloh ulice, č.p. Brloh 69 obec Přelouč PSČ, pošta 535 01 Kontaktní údaje

Více

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE

ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE ROZPOČET 2016 OBCE DĚPOLTOVICE I.Rozpočtové příjmy Paragraf Položka Text Schválený Rozpočet po rozpočet změnách a b 1 2 1 Daňové příjmy 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv. činnosti 93 0000 1112

Více

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.

0000 3746 4116 033113234 Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát.rozpočtu 4 900,00. Pol: Ostatní neinvestič.přijaté transfery ze stát. strana: 1 / 13 P Ř Í J M Y - dle paragrafů, organizací a položek 0000 0000 0000 1111 000000000 Daň z příjmů fyz.osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 1 750 000,00 0000 0000 1112 000000000 Daň z příjmů

Více

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015

ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 M ě s t o Š l u k n o v Zastupitelstvo města Šluknov schvaluje ROZPOČET MĚSTA ŠLUKNOV NA ROK 2015 Obsah: 1. Úhrnná bilance příjmů a výdajů rozpočtu 2. Příjmy rozpočtu 3. Výdaje rozpočtu 4. Rozpočet sociálního

Více

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014

PŘÍJMY CELKEM v Kč NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 NÁVRH ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ NA ROK 2014 PLÁNOVANÉ PŘÍJMY ROZPOČTU OBCE DRŽKOVÁ V ROCE 2014 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 650000 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 30000 Daň z příjmu fyzických

Více

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014

Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení z jednání Zastupitelstva obce Úhlejov dne 11. 2. 2014 Usnesení č. 1: Zastupitelstvo obce Úhlejov schvaluje ověřovatele zápisu Petra Špůra a Mgr. Zdeňka Stránského. Usnesení č. 1 bylo přijato.

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 OBEC TŘESOV TŘESOV 6 675 02 KONĚŠÍN IČO: 00599166 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE TŘESOV ZA ROK 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Údaje o

Více

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU OBCE BĚLOTÍN NA ROK 2015 Část A - PŘÍJMY v tis. Kč PAR POL TEXT tisíc Kč 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 3 809 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ 160 1113 Daň z

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 05.02.2015 Čas zpracování: 6h31m33s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK NÁVRH. ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST schválený upravený v Kč PŘÍJMY ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE KUNŽAK 2005 - NÁVRH PŘÍJMY ROZPOČET v Kč SKUTEČNOST Daň z příjmu FO závislá činnost 2 131 000,00 2 180 400,00 2 180 281,00 Daň z příjmu FO ze samost. výděl. činn. 276 000,00 800 700,00

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** FIN 2-12

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 2 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis.

Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY. I. rozpočtové opatření. II. rozpočtové. opatření v tis. Rozpočetové opatření 2/2014 PŘÍJMY DLE ROZPOČTOVÝCH KAPITOL DAŇOVÉ PŘÍJMY PARAGRAF POLOŽKA POPIS v tis. Kč I. opatření II. opatření 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice

Licence: DXBZ XCRGBA1A / B1A ( / ) Obec Čečovice Čečovice Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET NA ROK 2014

ROZPOČET NA ROK 2014 Obec Šelešovice ROZPOČET NA ROK 2014 A/ ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Paragraf Položka Druh příjmu Objem příjmů TŘÍDA 1 - Daňové příjmy 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti 520 000,00 1112 Daň z příjmů

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/138 224/2002 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 27. 09. 2016 v Kč na dvě

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 Obec Řeka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2015 (v Kč) sestavený ke dni 22.02.2016 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576891 název Obec Řeka ulice, č.p. č.p. 73 obec Řeka PSČ, pošta 739 55 Kontaktní údaje telefon

Více

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY

ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY ROZPOČET NA ROK 2013 PŘÍJMY Par Pol Popis Rozpočet Kč 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze záv.činnosti a funkčních požitků 270 000 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze sam výděl. činnosti 48 000 0000 1113

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 20.03.2015 Čas zpracování: 7h22m 6s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ

Více

Ministerstvo financí FIN 2-12 M

Ministerstvo financí FIN 2-12 M Zpracoval: učetní Datum zpracování: 26.05.2015 Čas zpracování: 15h 9m15s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ

Více

Návrh rozpočtu výdaje

Návrh rozpočtu výdaje ORJ ODPA POL Částka v Kč POPIS 0000000001 Sekretariát starosty 0000000001 002143 5331 988 000,00 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 0000000001 002143 988 000,00 Cestovní ruch 0000000001

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více