MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014. Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno:"

Transkript

1 MĚSTO TELČ ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Zveřejněno: Sejmuto: Schváleno: 1

2 OBSAH : ÚVOD 1. ROZPOČET ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY... 3 Daňové příjmy (tř.1)... 4 Nedaňové příjmy (tř. 2)... 9 Kapitálové příjmy (tř. 3) Dotace (tř. 4) rozpis dotací dle jejich určení ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Přehled o poskytnutých dotacích na 3319 kultura Přehled o poskytnutých dotacích na 3419 tělovýchova, 3322 památky Přehled kapitálových výdaje v roce FINANCOVÁNÍ DLUHOVÁ SLUŽBA STAVY A OBRATY BANKOVNÍCH ÚČTŮ TVORBA A POUŽITÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ HOSPODAŘENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA HOSPODAŘENÍ ZŘÍZENÉHO S.R.O PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ ZA ROK XX 11.PŘÍLOHY

3 ÚVOD V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, dle 17, překládá finanční odbor radě města a zastupitelstvu města k projednání ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK Závěrečný účet obsahuje údaje o plnění rozpočtu města a to jak příjmové, tak i výdajové části v plném členění podle rozpočtové skladby. V závěrečném účtu jsou obsaženy další finanční operace, včetně tvorby a použití fondů, aby bylo možné zhodnotit finanční hospodaření města a jím zřízených nebo založených právnických osob. Součástí závěrečného účtu je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně (PŘÍLOHA č. 4). Územní samosprávný celek je povinen dát si přezkoumat hospodaření za uplynulý kalendářní rok. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření je součástí závěrečného účtu při jeho projednávání v orgánech územního samosprávného celku. 1. ROZPOČET Rozpočet města Telče na rok 2014 byl schválen na 21. zasedání ZM dne 16. prosince 2013 usnesením zastupitelstva města UZ /21/2013. Příjmy rozpočtu byly schváleny ve výši Kč, výdaje ve výši Kč. Po doplnění o financování v příjmové části rozpočtu zapojení části zůstatku roku 2013 ve výši Kč, ve výdajové části rozpočtu splátky dlouhodobých úvěrů ve výši Kč, byla konečná částka rozpočtu v příjmové i výdajové části Kč. V průběhu roku 2014 přijalo zastupitelstvo města patnáct usnesení týkající se rozpočtového opaření čerpání rezervy města v celkové výši ,71 Kč. Na základě těchto usnesení byl rozpočet města upraven ve výdajové části rozpočtu o výše uvedenou částku. Příjem prostředků do rezervy ve výši ,20 Kč byl schválen usnesením ZM UZ 175-7/24/2014. Rada města schválila v průběhu roku 2014 dvacet rozpočtových opatření na 6409, pol (rezerva) v celkové výši Kč. V souladu s usnesením zastupitelstva města UZ /21/2013 rada města přijala deset usnesení, která se týkala rozpočtových opatření v návaznosti na přijaté dotace ze státního rozpočtu a ostatní dotace. Změny rozpočtu tak reagovaly na skutečný vývoj příjmů a výdajů v roce Přehled rozpočtových opatření viz PŘÍLOHA Č ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY V ROCE 2014 PŘÍJMY ROZPOČET 2013 UPRAVENÝ ROZPOČET 2013 SKUTEČNOST 2013 % PLNĚNÍ UR Tř. 1 Daňové příjmy , , ,05 108,52 Tř. 2 Nedaňové příjmy , , ,18 114,99 Tř. 3 Kapitálové příjmy , , ,00 100,00 Tř. 4 Přijaté dotace , , ,24 173,43 CELKEM , , ,47 140,54 ROK , ,52 127,19 Skutečné inkaso rozpočtových příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 140,54 %. 3

4 STRUKTURA PŘÍJMŮ V ROCE % 33% 6% 1% DAŇOVÉ PŘÍJMY NEDAŇOVÉ PŘÍJMY KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY DOTACE. Městu se tak v roce 2014 podařilo zinkasovat příjmy v souladu s upraveným rozpočtem. Daňové příjmy (tř. 1) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST ROZPOČET , , , ,20 % PLNĚNÍ 108,52 114,79 Daňové příjmy byly o 8,52 % vyšší než upravený rozpočet. Podíl daňových příjmů na celkových příjmech je 33 %. Oproti schválenému rozpočtu je vyšší plnění u daně z příjmů fyzických osob ze SVČ (45 % tis Kč), daně fyzických osob z kapitálových výnosů (15% tis Kč), daně z příjmů právnických osob (15% tis Kč) a daň z přidané hodnoty (10% tis Kč). Výpadek příjmů je na dani z příjmu FO ze závislé činnosti (93,87 %), což v objemu plánovaných příjmů činí nezanedbatelnou částku Kč a na dani z nemovitých věcí (97,80 % - v penězích rozdíl Kč). Plánovaný rozpočet sdílených daní byl překročen o tis Kč a nárůst sdílených daní proti roku 2013 je tis Kč. Na výsledku inkasa daňových příjmů se dále podílely příjmy z místních poplatků, zejména pak poplatek za likvidaci komunálního odpadu ve výši tis Kč. Vyšší plnění příjmové části rozpočtu vykazuje místní poplatek za rekreační pobyt, poplatek za užívání veřejného prostranství a odvod loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů. Odvod z výherních hracích přístrojů byl tis Kč, což je o tis Kč více, než plánovaný rozpočet. Nárůst je také u správních poplatků, které byly vybrány ve výši 122,13 % rozpočtu. Desetiletý vývoj výše správních poplatků ukazuje následující tabulka. ROK SPRÁVNÍ POPLATKY V KČ

5 VÝVOJ SPRÁVNÍCH POPLATKŮ Řady1 SPRÁVNÍ POPLATKY DLE ČINNOSTI 2% 1% 4% DOPRAVA 4% 10% 15% 64% PASY, OBČ. PRŮKAZY ŽIVNOSTENSKÝ ÚŘAD STAVEBNÍ ÚŘAD OVĚŘOVÁNÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ OSTATNÍ Vývoj daňových příjmů v roce 2014 odpovídal plánovanému rozpočtu. Podrobné položkové členění daňových příjmů v tis Kč: POL. DAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UP. ROZPOČET SKUTEČNOST % R % UR Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a f , , ,54 93,87 93, Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ , , ,14 145,04 145, Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů Daň z příjmů právnických osob , , ,35 115,23 115, , , ,12 115,39 115,39 5

6 Daň z příjmů právnických osob za obce , ,00 ****** Daň z přidané hodnoty , , ,00 110,34 110, Poplatky za znečišťování ovzduší ,00 ****** ******* Odvody za odnětí půdy ze zemědělského p.f ,00 ****** ******* Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom , , ,94 94,02 94, Poplatek ze psů , , ,00 97,11 97, Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt , , ,00 104,70 104, Poplatek za užívání veřejného prostranství , , ,00 168,71 123, Zrušené místní poplatky ,00 ****** ****** Odvod loterií a podobných her kromě výh. hr , , ,71 137,61 137, Odvod z výherních hracích přístrojů , , ,32 212,26 159,20l Správní poplatky , , ,00 122,13 122, Daň z nemovitostí , , ,93 97,80 97,80 CELKEM DAŇOVÉ PŘÍJMY , , ,05 110,68 108,52 POROVNÁNÍ DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 ROK 2011 ROK 2010 ROK 2009 DAŇOVÁ VÝTĚŽNOST NA 1 OBYVATELE

7 PŘEHLED DAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Pol. NÁZEV DRUHU PŘÍJMU Skutečnost Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Skutečnost Rozpočet Rozpočet Skutečnost 1111 Daň z příjmu FO ze záv. činnosti 9063, , , , , , , , , , , , Daň z příjmu FO ze SVČ 2315, , , , ,00 621,00 350, , , ,00 620,00 899, Daň z příjmu FO z kap. Výnosů 747,00 727,00 707,00 734, ,00 795,00 730,00 854, , , , , DANĚ Z PŘÍJMŮ FO 12125, , , , , , , , , , , , Daň z příjmů práv. osob 12988, , , , , , , , , , , , Daň z příjmů práv. osob - obec 2224,00 637,00 395,00 395,00 814,00 814, , ,00 364,00 364,00 672,00 672, DANĚ Z PŘÍJMU PRÁV. OSOB 15212, , , , , , , , , , , ,00 11 DANĚ Z PŘÍJMŮ ZISKU A KAP. VÝNOSŮ 27337, , , , , , , , , , , , Daň z přidané hodnoty 18214, , , , , , , , , , , ,00 12 DANĚ ZE ZBOŽÍ A SLUŽEB V TUZEMSKU 18214, , , , , , , , , , , ,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBR. ČINNOSTI 9155, , , , , , , , , , , , Daň z nemovitosti 2281, , , , , , , , , , , ,00 15 MAJETKOVÉ DANĚ 2281, , , , , , , , , , , ,00 1 DAŃOVÉ PŘÍJMY CELKEM 56987, , , , , , , , , , , ,00 7

8 POROVNÁNÍ SDÍLENÝCH DANÍ DPFO Z.Č DPFO SVČ 1112 DPFO Z.S DPPO 1121 DPH 1211 Celkem Celkem Rozdíl pol Leden 1 548, ,00 371,00 148,00 100,00 103, , , , , , ,00-66,00 Únor 992, ,00 18,00 14,00 216,00 205,00 79,00 95, , , , ,00 12,00 Březen 878,00 927,00 31,00 25,00 67,00 76, , ,00 549, , , ,00 126,00 Duben 686,00 846,00 0,00 0,00 74,00 49,00 528, , , , , , ,00 Květen 892,00 705,00 0,00 0,00 90,00 44,00 0,00 3, , , , ,00-147,00 Červen 438,00 680,00 0,00 59,00 90,00 47, , , , , , ,00 165,00 Červenec 786, ,00 157,00 50,00 98,00 135, , , , , , ,00 820,00 Srpen 928, ,00 4,00 22,00 68,00 69,00 0,00 0, , , , ,00 464,00 Září 926,00 914,00 121,00 197,00 108,00 125,00 529, , , , , , ,00 Říjen 569, ,00 68,00 40,00 41,00 119, ,00 450, , , , ,00-716,00 Listopad 1 100,00 916,00 23,00 0,00 100,00 80,00 24,00 102, , , , ,00 180,00 Prosinec 1 099, ,00 352,00 344,00 81,00 100, , , , , , ,00 731,00 CELKEM , , ,00 899, , , , , , , , , ,00 ROZPOČET ,00 620, , , , ,00 Upravený rozpočet Skutečnost ,00 899, , , , ,00 % 0,94 1,45 1,15 1,15 1, ,00 8

9 Výše sdílených daní na jednoho obyvatele byla v roce Kč. Částka je sice vyšší jak v předchozích letech, je to ale nepochybně mimo jiné způsobeno i stálým úbytkem obyvatel. Vývoj výše sdílených daní na jednoho obyvatele města od roku 2008 ukazuje následující přehled: Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Kč/1 obyvatel (počet obyvatel k ) Nedaňové příjmy (tř. 2) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST % PLNĚNÍ UR ROZPOČET , ,18 114, , ,69 111,34 Nedaňové příjmy se na celkových příjmech podílejí 13,88 %. Podstatnou část nedaňových příjmů tvoří příjmy související se správou bytového a nebytového hospodářství a příjmy z pronájmu pozemků. Podrobné položkové členění nedaňových příjmů OdPa Pol NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R Splátky půjčených prostředků obyvatelstva , ,00 ****** Příjmy z poskytování služeb a výrobků ,00 ****** ******* Příjmy z pronájmu pozemků , , ,75 173,53 173, Ostatní příjmy z pronájmu majetku , , ,00 102,17 102, **** Podnikání a restrukturalizace v zeměd.a pot , , ,75 141,18 101, Příjmy z pronájmu pozemků , , ,00 113,56 113, **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství , , ,00 113,56 113, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 122,02 122, Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.pr , , ,00 151,99 151, **** Vnitřní obchod , , ,00 146,00 146, Sankční platby přijaté o jiných subjektů , ,00 ****** 100, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, **** Silnice , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 101,50 101, **** Ostatní záležitosti pozemních komunikací , , ,00 101,50 101, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0, , ,00 ****** 309, **** Ostatní záležitosti v silniční dopravě 0, , ,00 ****** 309, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 100,94 100, **** Činnosti knihovnické , , ,00 100,94 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 472,90 472, **** Výstavní činnosti v kultuře , , ,00 472,90 472, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 254,90 109,24 9 %UR

10 Přijaté neinvestiční dary , ,00 ****** **** Ostatní záležitosti kultury 30000, , ,00 321,57 107, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 104,04 104, **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 104,04 104, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 ****** 100, Příjmy z pronájmu pozemků 6891, ,60 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , , ,90 61,11 102, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,00 ****** 100, **** Bytové hospodářství , , ,50 101,56 101, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0, , ,00 ****** 100, Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , , ,00 120,57 163, Přijaté pojistné náhrady , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,02 ****** 100, **** Nebytové hospodářství , , , Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich čá , ,00 ****** 100, **** Veřejné osvětlení , ,00 ****** 100, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70000, , ,00 201,06 136, **** Pohřebnictví 70000, , ,00 201,06 136, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 50000, , ,00 602,34 127, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0, , ,00 ****** 100, **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 95,06 95, **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,00 95,06 95, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 20000, , ,80 90,19 90, **** Využívání a zneškodňování nebezpečných odpa 20000, , ,80 90,19 90, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 217,68 113, **** Využívání a zneškodňování komun.odpadů , , ,00 217,68 113, Příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 0, ,00 ****** ******* Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 100,00 100, **** Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. služeb 40000, ,00 ****** 139, Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , ,00 65,50 100, Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí , ,35 ****** 100, Sankční platby přijaté od jiných subjektů , , ,00 130,32 113, Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob , ,00 ****** 100, Přijaté neinvestiční dary 0, , ,00 ****** 100, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , ,46 ****** 100, Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené , ,00 ****** 100, **** Činnost místní správy , , ,81 ****** 103, Příjmy z úroků (část) 50000, , ,92 82,17 82, Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 0,00 0,00 129,38 ****** ******* 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 50000, , ,30 82,43 82, Přijaté pojistné náhrady 0, , ,00 ****** 100, **** Pojištění funkčně nespecifikované 0, , ,00 ****** 100, Ostatní přijaté vratky transferů 0, , ,00 ****** **** Finanční vypořádání minulých let 0, , ,00 ****** 100 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,18 152,50 114,99 10

11 Vyhodnocení ní nedaňových příjmů za rok 2014 dle skupinového členění : NEDAŇOVÉ PŘÍJMY DLE SKUPINOVÉHO ČLENĚNÍ 0% 0% 18% 0% 13% 6% SKUPINA 1 SKUPINA 2 SKUPINA 3 SKUPINA 4 63% SKUPINA 5 SKUPINA 6 SKUPINA7 SKUPINA 1 ZEMĚDĚLSTVÍ A LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 2 PRŮMYSLOVÁ A OSTATNÍ ODVĚTVÍ HOSPODÁŘSTVÍ SKUPINA 3 SLUŽBY PRO OBYVATELSTVO SKUPINA 4 SOCIÁLNÍ VĚCI A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI SKUPINA 5 BEZPEČNOST STÁTU A PRÁVNÍ OCHRANA SKUPINA 6 VŠEOBECNÁ VEŘEJNÁ SPRÁVA A SLUŽBY SKUPINA 7 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY POROVNÁNÍ NEDAŇOVÝCH PŘÍJMŮ Řady1 ROK 2014 ROK 2013 ROK ROK ROK 2010 ROK

12 Kapitálové příjmy (tř. 3) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ SKUTEČNOST % PLNĚNÍ ROZPOČET , ,00 100, , ,00 92,59 Podrobné položkové členění kapitálových příjmů OdPa Pol. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R %UR Příjmy z prodeje pozemků 0, , ,00 ****** Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 61, Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 0, , ,00 ****** Příjmy z prodeje ost. nemovitostí 0, , ,00 ****** 100 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM , , ,00 ******** 92,59 POROVNÁNÍ KAPITÁLOVÝCH PŘÍJMŮ Řady1 ROK 2014 ROK 2013 ROK 2012 ROK 2011 ROK 2010 ROK Kapitálové příjmy v roce 2014 jsou tvořeny příjmy z prodeje pozemků a příjmy z prodeje nebytových prostor (bufet u Roštejna, Panský dvůr). Přijaté transfery (tř. 4) ROK ROZPOČET UPRAVENÝ ROZPOČET SKUTEČNOST % PLNĚNÍ , ,24 173, , ,63 144,66 12

13 Navýšení % přijatých dotací oproti upravenému rozpočtu je v důsledku převodů z rozpočtových účtů (pol. 413x). Podrobné položkové členění dotací Pol. DOTACE ROZPOČET UPRAVENÝ R SKUTEČNOST %R %UR 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.sp , ,86 ****** Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot , , , Neinvestiční přijaté transfery za státních 41346, , Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozp , ,75 ****** Neinvestiční přijaté transfery od obcí , ,00 ****** Neinvestiční přijaté transfery od krajů , ,30 ****** Neinvestiční přijaté transfery od regionáln , ,00 ****** Převody z ostatních vlastních fondů ,00 ****** ******* 4134 Převody z rozpočtových účtů ,06 ****** ******* 4139 Ostatní převody z vlastních fondů ,00 ****** ******* 4152 Neinvestiční přijaté transf.od mezinár. ins , ,90 ****** Investiční přijaté transfery ze státních fo , ,07 ****** Ostatní invest.přijaté transf.ze státního r , ,13 ****** Investiční přijaté transfery od krajů , ,00 ****** Investièní přijaté transfery od regionálníc , ,87 ****** Ostatní inv.přij.transf.od rozpočtů územní , , ,13 99,42 99, Investiční přij.transf.od mezinárodních ins , ,07 ****** 100 DOTACE CELKEM , , ,24 ***** 173,43 Rozpis dotací dle určení Pol DOTACE SKUTEČNOST Kč TEXTOVÁ ČÁST 4111 Neinvestiční přijaté dotace z všeob. pokl. správy , ,92 volby EP ,94 volby do zastupitelstva 4112 Neinvestiční přijaté dotace ze SR , ,00 výkon státní správy 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze st.fondů 41346, ,00 SFŽP zakládání a revitalizace zeleně 20021,10 SFŽP zeleň Bří Čapků 4116 Ostatní neinvestiční přijaté dotace ze státního rozpočtu * Ministerstvo kultury ** Ministerstvo práce a soc. věcí , ,00 MK záchrana arch. dědictví* ,00 dotace na lesního hospodáře ,00 regenerace MPR a MPZ MK * ,00 dotace z Úřadu práce MK dotace na kulturní památku čp. 66* ,00 MPSV pěstounská péče ** ,00 MZ dotace na zpevnění dřevin ,76 MPSV standardizace orgánů SPOD ,00 MPSV dotace pro Domov pro seniory ,59 MMR depo ,00 MPSV sociálně právní ochrana dětí ** ,00 MŽP zakládání a revitalizace zeleně ,40 MŽP zeleň Bří Čapků 4121 Neinvestiční přijaté dotace od obcí , ,00 Kč veřejnoprávní smlouvy s obcemi 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů , ,30, MŠMT dotace ZŠ Hradecká školní zahrada ,00 Vysočina dotace památky UNESCO ,00 akceschopnost JPO ,00 dotace ZUŠ a DDM vzdělávání 13

14 300000,00 Vysočina dotace na domov pro seniory ,00 speciální vzdělávání ZŠ 45100,00 dotace na IC v kraji Vysočina 25142,00 dotace na Artsfilm 10000,00 desetiboj seniorů v DpS 10185,00 sekundární úložiště 5000,00 řešení životních situací 30445,00 obnova kulturní památky 4123 Neinvestiční přijaté trans. od reg. rad 32555, ,00 dotace podzemí 4132 Převody z ostatních vlastních fondů ,00 Převod z depozitního účtu na ZBÚ * 4134 Převody z rozpočtových účtů ,06 Převody ze zvláštních účtů (konsolidační položka) * 4139 Ostatní převody z vlastních fondů ,00 Převody z vlastních fondů (konsolidační položka) 4152 Neinv. přijaté transf. od mez. institucí ,54 DY-THA rail - depo , ,36 Města v rozletu 4213 Investiční transfery ze st. fondů , ,36 SFŽP zateplení Sádky ,65 SFŽP zateplení ZŠ Hradecká ,06 SFŽP zateplení ZŠ Masarykova SFDI úpravy chodníku Hradecká, na Hrázi, Dačická 4216 Ostatní investiční přijaté dotace ze státního rozpočtu , ,37 zateplení Sádky MŽP ,05 zateplení ZŠ Hradecká MŽP ,66 zateplení ZŠ Masarykova - MŽP ,00 vodovod Hradecká MZ ,00 kanalizace Hradecká MZ ,05 DY-THA rail (depo) - MMR 4222 Investiční přijaté dotace od krajů , ,00 FV sekundární úložiště ,00 FV soc. zařízení MŠ III ,00 FV- okna Nerudova 96000,00 Vysočina osvětlení podél cesty Štěpnického rybníka 39590,00 MŠMT školní zahrada ZŠ III 4223 Investiční přijaté transfery od reg. rad , ,85 reg. rada soudržnosti dopravní terminál ,02 reg. rada soudržnosti - podzemí 4229 Ostatní inv. přijaté dotace od ,13 Dotace SVAK Jihlava rozpočtů územních celků 4232 Investiční přij. transf. od mez. institucí ,07 Dytha rail - depo DOTACE CELKEM ,24 ROK Neinvestiční , Investiční ,27 Rok 2013 Neinvestiční Investiční , ,86 Celkový objem přijatých transferů (dotací) v roce 2014 včetně konsolidačních položek byl ,24 Kč (bez konsolidačních položek (*) ,18 Kč). Na této výši se podílely částkou ,27 Kč dotace investiční. 14

15 Grafický přehled přijatých transferů za rok 2014 celkem PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM DOTACE ZE SR 35% DOTACE OD KRAJE 51% DOTACE OD OBCÍ DOTACE ZE SF DOTACE OSTATNÍ 10% 0%4% Grafický přehled přijatých transferů za rok 2014 dle účelu PŘIJATÉ TRANSFERY DLE ÚČELU 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% INVESTIČNÍ NEINVESTIČNÍ DOTACE ZE DOTACE DOTACE DOTACE ZE DOTACE SR OD KRAJE OD OBCÍ SF OSTATNÍ 15

16 2. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2014 Celkové výdaje dosáhly výše ,42 Kč. Z této částky připadá na běžné výdaje ,34 Kč, na kapitálové výdaje ,08 Kč. Výdaje po konsolidaci celkem byly ,36 Kč. Podrobné položkové členění výdajů OdPa Pol VÝDAJE ROZPOČET UR SKUTEČNOST %R %UR Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-fyz ******* ****** Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv , ,00 ******* **** Ostatní záležitosti lesního hospodářství , ,00 ******* Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 105, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 106,44 98, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50000, , ,00 107,29 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , , ,40 259, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 ******* **** Vnitřní obchod , , ,40 131,9 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nájemné , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,17 101, Opravy a udržování , , ,53 133,18 87, Cestovné (tuzemské i zahraniční) ******* ****** Budovy, haly a stavby , ,00 ******* **** Silnice , , ,70 ******* 99, Nájemné 10000, , ,00 90,78 90, Výdaje na dopravní územní obslužnost , , ,61 103,57 100, **** Provoz veřejné silniční dopravy , , ,61 103, Studená voda 40000, , ,00 88,8 88, Nákup ostatních služeb 10000, , ,00 42,32 42, Budovy, haly a stavby , , ,44 291,18 99, **** Pitná voda , , ,44 287,03 98, Nákup ostatních služeb 15000, , Budovy, haly a stavby , , ,52 279,69 96, **** Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s k , , ,52 278,93 96, Nákup ostatních služeb 20000, , ,16 89,54 89, **** Úpravy vodohosp.významných a vod. toků 20000, , ,16 89,54 89, Nákup ostatních služeb 15000, , **** Úpravy drobných vodních toků 15000, ,

17 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , , Budovy, haly a stavby , , ,00 257,12 99, **** Předškolní zařízení , , ,00 115,2 99, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,82 ******* Opravy a udržování , ,80 ******* Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 104, Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga , ,30 ******* Budovy, haly a stavby , , ,60 ******* Stroje, přístroje a zařízení , ,68 ******* Výpočetní technika , ,50 ******* Jiné invest.transf. zřízen. příspěv. organi , ,00 ******* **** Základní školy , , ,70 470, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 167, **** Základní umělecké školy , , ,00 167, Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , ,00 96,67 96, Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , , ,00 97,77 97, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40000, , ,00 100, Knihy, učební pomůcky a tisk , , ,97 98,72 98, Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35000, , ,61 131, Nákup materiálu j.n. 7000, , ,42 74,61 74, Studená voda 5000, , , Plyn , , , , Elektrická energie 70000, , ,00 30,21 50, Poštovní služby 6000, , ,00 108, Služby telekomunikací a radiokomunikací 2000, , Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , ,00 ******* Nákup ostatních služeb 50000, , ,30 134, Opravy a udržování , ,00 ******* Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1000, , Pohoštění 2000, , ,00 94,25 94, Ostatní nákupy j.n , ,00 ******* Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jed ******* ****** Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 1000, , , Náhrady mezd v době nemoci , ,00 ******* Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , ,00 ******* **** Činnosti knihovnické , , ,30 93,42 93, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Studená voda 1000, , , Plyn 45000, , ,27 61,15 66, Elektrická energie 30000, , ,00 83,34 83, Služby peněžních ústavů 10000, , ,00 270,12 67, Nákup ostatních služeb 7000, , ,00 112, **** Výstavní činnosti v kultuře 93000, , ,27 97,78 73, Ostatní osobní výdaje 60000, , ,00 201,

18 Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* 98, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Služby peněžních ústavů , ,00 ******* Nájemné , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 179,06 99, Opravy a udržování 34000, , ,00 65, Věcné dary , ,00 ******* Neinvestiční transf.obecně prospěšným spole , , , Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 75, **** Ostatní záležitosti kultury , , ,00 183,3 99, Nákup ostatních služeb , ,00 ******* Opravy a udržování , , ,85 550,66 96, Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým o ,00 ******* ****** Účelové neinvestiční transfery fyzickým oso , ,00 ******* 99, Budovy, haly a stavby , ,90 ******* 70, Stroje, přístroje a zařízení , ,72 ******* **** Zachování a obnova kulturních památek , , ,47 ******* 81, Odměny za užití duševního vlastnictví , ,00 ******* Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) , ,11 ******* Nákup materiálu j.n , ,89 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 18,53 96, **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků , , ,00 99,39 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , ,00 106, Ostatní inv.transf.nezisk.a podobným organi , ,00 ******* **** Ostatní tělovýchovná činnost , , ,00 153, Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 144, **** Využití volného času dětí a mládeže , , ,00 144, Opravy a udržování , ,00 ******* 99, **** Ostatní zájmová činnost a rekreace , ,00 ******* 99, Studená voda , , ,54 93, Teplo 80000, , ,00 88, Plyn , , ,99 59, Elektrická energie , , ,41 41,44 74, Poštovní služby 4000, , ,20 107, Nákup ostatních služeb , , ,00 30,29 30, Opravy a udržování , , ,42 106, Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady , ,00 ******* Ostatní neinvestiční výdaje j.n , ,00 ******* Budovy, haly a stavby , ,55 ******* **** Bytové hospodářství , , ,11 113,23 93, Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Studená voda , , ,00 95,

19 Teplo 30000, , ,52 82, Plyn , , ,93 26, Elektrická energie , , ,38 73, Nájemné , , ,10 93, Nákup ostatních služeb , , ,00 299,15 99, Opravy a udržování , , ,16 133, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* **** Nebytové hospodářství , , ,09 150, Elektrická energie , , ,00 108, Nákup ostatních služeb , , ,00 83, Opravy a udržování , ,39 ******* Budovy, haly a stavby , ,81 ******* 99, **** Veřejné osvětlení , , ,20 242,25 99, Studená voda 3000, , ,00 144, Elektrická energie , , ,00 127, Nákup ostatních služeb , , ,00 98, **** Pohřebnictví , , ,00 104, Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,80 133,79 85, Opravy a udržování ******* ****** Budovy, haly a stavby , , ,15 309,42 85, **** Územní plánování , , ,95 271,71 85, Nájemné , ,80 ******* 9, Nákup ostatních služeb 20000, , ,21 255,42 75, Opravy a udržování , ,00 ******* 98, Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úro , ,00 ******* Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu , ,00 ******* 96, Pozemky , ,00 ******* Inv.transfery nefinančním podnik.subj.-práv , , , Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní , ,00 ******* **** Komunální služby a územní rozvoj j.n , , ,01 204,55 88, Nákup ostatních služeb , , ,00 101, **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů , , ,00 101, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,39 92,82 97, Budovy, haly a stavby , ,00 ******* **** Sběr a svoz komunálních odpadů , , ,39 94,96 97, Nákup ostatních služeb , , , **** Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a , , , Úhrady sankcí jiným rozpočtům , ,00 ******* **** Ostatní nakládání s odpady , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,00 77,62 77, Neinvestiční transfery spolkům 20000, , , **** Ochrana druhů a stanovišť , , ,00 81,35 81,35 19

20 Nákup ostatních služeb 10000, , **** Chráněné části přírody 10000, , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , , ,50 118,6 98, **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň , , ,50 120,82 98, Ostatní osobní výdaje , ,00 ******* Nákup materiálu j.n ******* 64, Nákup ostatních služeb 5000, , Pohoštění , ******* 91, **** Ostatní činnosti k ochraně přírody a krajin 5000, , ,00 74,7 74, Nákup materiálu j.n , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 98, Pohoštění , ,30 ******* Věcné dary ******* ****** Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkový , , ,00 197, Neinvest. dotace zřízeným příspěvkovým orga , ,00 ******* **** Domovy pro seniory , , ,30 428,45 99, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , , **** Osobní asist., peč.služba a podpora samost , , , Knihy, učební pomůcky a tisk ******* Drobný hmotný dlouhodobý majetek ******* Nákup materiálu j.n. 2000, , ,00 74,55 74, Studená voda 5000, , Teplo 70000, , ,00 97,71 97, Služby telekomunikací a radiokomunikací 3000, , ,00 96,27 96, Nákup ostatních služeb 20000, , ,06 158,87 70, Pohoštění 2000, , , Neinvestiční transfery spolkům 5000, , , **** Ostatní služby a činnosti v oblasti sociáln , , ,06 105,04 85, Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga , , , **** Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež , , , Platy zaměstnanců v pracovním poměru , ,00 ******* Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za , ,00 ******* 99, Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění , ,00 ******* Studená voda , ,00 ******* Plyn , ,00 ******* Elektrická energie , ,00 ******* Služby školení a vzdělávání , ,00 ******* Nákup ostatních služeb , ,00 ******* 3, **** Ostatní záležitosti soc.věcí a politiky zam , ,00 ******* 35, Ostatní platy ******* Ostatní osobní výdaje 6000, ****** Ostatní povinné pojistné placené zaměstnava ******* Prádlo, oděv a obuv , ,00 *******

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 4 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E

O b c e K o b e ř i c e. z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E Z p r á v a h o s p o d a ř e n í O b c e K o b e ř i c e z a r o k 2 0 1 3 KO BEŘ IC E 1 P ř í j m y Třída 1 Daňové příjmy Položka 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 ZÁVĚREČNÝ ÚČET, ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA BECHYNĚ ZA ROK 2012 Zastupitelstvo města Bechyně dne 15.05.2013 1 Město Bechyně, nám. T.G. Masaryka 2, 391 65 Bechyně IČO: 00252069 Závěrečný účet města Bechyně za

Více

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ

Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Příloha č. 1 k materiálu č.: 1 Počet stran přílohy: 368 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Závěrečný účet Moravskoslezského kraje za rok 2005 Obsah závěrečného účtu: 1 Základní údaje o rozpočtovém hospodaření kraje

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

Rozpočet Města Blansko

Rozpočet Města Blansko Rozpočet Města Blansko na 1 Zastupitelstvo města schválilo na 15. zasedání dne 17. prosince 2013 rozpočet Města Blansko na v celkové výši příjmů i výdajů (včetně financování) 372 688, 0 tis. Kč. Příjmová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í. 1. se závěrečným účtem za rok 2013 dle přílohy č. 1 tohoto usnesení č.j.: 477/2014 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 433 ze dne 09.06.2014 Závěrečný účet městské části Praha 3 za rok 2013 Rada městské části I. s o u h l a s í 1. se závěrečným účtem

Více

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013

Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Návrh - Závěrečný účet Jihočeského kraje za rok 2013 Č e r v e n 2 0 1 4 O B S A H : Textová část strana I. Základní charakteristiky finančního hospodaření kraje... 3 II. Příjmy, výdaje a financování kraje...

Více

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014

Fin 2-12 M. Kontrola vnitrovýkazových vazeb. sestaveno k 12/2014 Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r.

Více

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba

Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů. čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba 1. Nová rozpočtová skladba z hlediska územních rozpočtů čj.: 124/53 364/1996 - ref. ing. R. Kotrba Opatření Ministerstva financí o rozpočtové skladbě bylo rozesláno všem okresním a magistrátním úřadům

Více

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013

v tis. Kč Rozpočet schválený Skutečnost k 31. 12. 2014 56 928 851,3 2 k 31. 12. 2013 2. Příjmy Příjmy vlastního hlavního města Prahy byly k 31. 12. 2014 splněny ve výši 56 928 851,32 tis. Kč, tj. na 113,13 % rozpočtu upraveného (dále také jen RU nebo UR). Celkový přehled o dosažených příjmech

Více

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012

ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16. Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 ZK-07-2011-17, př. 1 Počet stran: 16 Rozpočet Kraje Vysočina na rok 2012 Rozpočet kraje 2012 OBSAH: A SOUHRNNÉ ÚDAJE.. 3 B ZDROJE ROZPOČTU... 4 C VÝDAJE ROZPOČTU. 6 D ZÁVAZNÉ UKAZATELE ROZPISU ROZPOČTU

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 27.03.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

Závěrečný účet za rok 2014

Závěrečný účet za rok 2014 Obec Střelná Údaje o organizaci Závěrečný účet za rok 2014 Sestavený ke dni 9.4.2015 Název Adresa IČ Právní forma Obec Střelná Střelná 75612 Střelná 00304310 Zatím neurčeno Kontaktní údaje Telefon 571

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400

Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 č.j.: 7108/2013/MěÚ/2400 Rozpočet města Napajedla na rok 2014 je zpracován v souladu se Směrnicí o pravidlech rozpočtového hospodaření a dle Rámcových parametrů pro

Více

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014

Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Komentář k návrhu rozpočtu Města Chodova na rok 2014 Předkládaná varianta návrhu rozpočtu Města Chodova pro rok 2014 je zpracována v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby

Příloha Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Metodika zatříďování příslušných příjmů, výdajů a financování na jednotlivé položky rozpočtové skladby Položka Název Realizace VLASTNÍ PŘÍJMY - BĚŽNÉ 1 Daňové příjmy 11 Daně z příjmů, zisku a kapitálových

Více

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015

Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 Komentář ke schválenému rozpočtu na rok 2015 OBSAH PŘÍJMY... 2 Třída 1 daňové příjmy... 2 Třída 2 nedaňové příjmy... 6 Třída 3 kapitálové dotace... 9 Třída 4 přijaté dotace... 9 Ostatní příjmy... 10 Financování...

Více

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015

Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Schválený rozpočet Města Krásno na rok 2015 Příjmová část paragraf název položky, paragrafu druh příjmů Schválený rozpočet 2015 DAŇOVÉ PŘÍJMY: Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků sdílená

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD. II. PŘÍJMY A FINACOVÁNÍ příloha č. 2, list PŔÍJMY Strana 1 (celkem 9) KOMENTÁŘ K ROZPOČTU NA ROK 2015 I. ÚVOD Návrh rozpočtu Statutárního města Opavy pro rok 2015 je sestaven dle pokynu pro sestavování návrhu rozpočtu SMO, vydaným odborem finančním a

Více

Komentář k rozpočtu 2009

Komentář k rozpočtu 2009 1. Kancelář tajemníka - běžný rozpočet Osobní náklady úřadu Komentář k rozpočtu 2009 org. 1 - mzdové výdaje úřadu Mzdové výdaje zahrnují kromě platů zaměstnanců také odvody zaměstnavatele na sociální (25%)

Více

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Ministerstvo financí F I N 2-12 M. sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná místa) Ministerstvo financí F I N 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 31.12.2012 (v Kč, s přesností na dvě desetinná

Více

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč)

Město Opočno IČO: 00275191. NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Město Opočno IČO: 00275191 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 (v Kč) Šárka Škrabalová starostka místostarosta Datum zveřejnění na úřední desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup:

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Licence: W184 XCRGBA1A / A1A (16012014 / 28012013) Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad FIN 2-12 M sestavený

Více

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000

8115 zapojení volných prostředků 2009 2 000 000 Rozpočet 2010 pracovní podklad položkově Příjmy OdPa Rozpočet pol 1111 Daň z příjmu fyz. osob ze záv čin. 4 300 000 1112 Daň z příjmu fyz. osob ze SVČ 500 000 1113 Daň z příjmu fyz. osob z kapit výnosů

Více

Komentář k rozpočtu na rok 2015

Komentář k rozpočtu na rok 2015 Komentář k rozpočtu na rok 2015 Rozpočet obce je finanční plán, který slouží k finančnímu a hospodářskému řízení obce. Rozpočet obce je sestaven na jeden kalendářní rok a je zpracován v návaznosti na schválený

Více

I. Příjmy a výdaje města Blansko

I. Příjmy a výdaje města Blansko ROZPOČTOVÝ VÝHLED MĚSTA BLANSKO NA OBDOBÍ 2015 2017 0 I. Příjmy a výdaje města Blansko Rozpočtový výhled je dle 3 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, pomocným

Více

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč)

Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) Rozpočtové příjmy / výdaje Rekapitulace rozpočtových příjmů a výdajů (v tis. Kč) 2010 k 30.6.2010 čerpání * běžné 208 902,00 211 145,00 139 950,39 66,28 24 310,00 235 455,00 * investiční (kapitálové) příjmy

Více

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014

Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Č. j.: ZUSBC/13/2015 Zpráva o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace v roce 2014 Zpracovala: Alena Kuchařová Předkládá: Mgr. Ondřej Langr ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE

Více