Váš finanční život z jednoho místa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Váš finanční život z jednoho místa"

Transkript

1 Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva

2

3 Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další úspěšný rozvoj banky a pro plnění ambiciózních obchodních cílů. Změna se již pozitivně projevila ve výsledcích hospodaření banky, zejména ve čtvrtém čtvrtletí roku. Česká pojišťovna nadále považuje ebanku za klíčovou dlouhodobou strategickou investici a bude ji intenzivně podporovat. [Ladislav Bartoníček, předseda představenstva a generální ředitel České pojišťovny]

4 Obsah 1. Úvodní slovo ředitele banky 2 2. Základní informace o bance 3 3. Statutární orgány 5 4. Zpráva představenstva 9 a. Historie b. Vývoj české ekonomiky c. Situace na trhu přímého bankovnictví d. Akcionář e. Hospodaření banky f. Rozvoj g. Novinky v produktech a službách h. Partnerství i. Ocenění j. Záměry 5. Zpráva dozorčí rady Výrok auditora Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku v roce I. Rozvaha 23 II. Výkaz zisků a ztrát 27 III. Přehled o změnách ve vlastnictví kapitálu za rok IV. Příloha účetní závěrky 30

5 1. Úvodní slovo ředitele banky Vážení přátelé, rok 2002 byl pro ebanku přelomovým rokem. ebanka během něho zahájila svou razantní proměnu v plně univerzální banku schopnou uspokojovat všechny finanční potřeby privátních i firemních klientů. První výsledky dokazují úspěšnost této strategie. ebanka rozšířila svoji obchodní síť napříč celou Českou republikou. Zvýšila počet klientů o 53 % na celkových více než 309 tisíc. Banka také zvýšila objem primárních vkladů o 15 % a zahájila aktivní úvěrování klientů. Objem poskytnutých úvěrů stoupl oproti předchozímu roku o 264 %. Bilanční suma ebanky vzrostla meziročně o 144 % na 19,8 mld. Kč. Finanční zdraví banky potvrzuje i nárůst obchodní marže o 15 % a dlouhodobé udržování kapitálové přiměřenosti na dvojnásobně vyšší hodnotě než je hranice stanovená ČNB (8 %). ebanka provedla od září 2002 řadu interních změn zajišťujících její úspěšný přerod v plně univerzální banku. Nový manažerský tým zpracoval 3letý obchodní plán, který nastartoval od další růst banky. Tento plán byl bez výhrad schválen majoritním akcionářem. Byla navržena a postupně implementována změna obchodního modelu založeného na relationship managementu v klientské obsluze. Každý klient ebanky získal v průběhu období prosince 2002 února 2003 svého konkrétního bankéře. Banka postupně implementuje výrazné změny v produktové nabídce s cílem poskytovat klientům individuální bankovní služby. V průběhu září až prosince minulého roku dále došlo k personálnímu posílení managementu banky. V polovině měsíce října se změnila organizační struktura. Byl vytvořen systém reportingu, který aktuálně mapuje reálnou výkonnost každého zaměstnance. ebanka začala intenzivně spolupracovat v rámci finanční skupiny České pojišťovny. Skupina České pojišťovny drží přes 99,7 % akcií ebanky. Je nejsilnější českou finanční skupinou s více než 5 miliony klientů a konsolidovaným ziskem přes 12,5 mld. korun za poslední 3 roky. Jedním z příkladů využití synergií v rámci skupiny je rozšíření obchodní sítě ebanky o 110 ebanka pokladen ve vybraných obchodních místech České pojišťovny v dubnu Počet obchodních míst ebanky tak vzrostl na celkových 142. Hospodářský výsledek banky za rok 2002 byl ovlivněn nižším růstem výnosů v první polovině roku a poklesem úrokových sazeb. Dále byl ovlivněn řadou jednorázových vlivů, mezi které patřily povodně či rozhodnutí nevyužít možnost zaúčtování odložené daně v plné výši. ebanka tak za rok 2002, i přes 50% nárůst zisku z bankovní činnosti, vykázala účetní ztrátu ve výši 191,8 mil. Kč. Změny prováděné od druhé poloviny roku 2002 se již pozitivně projevily ve výsledcích hospodaření banky ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku. Právě čtvrté čtvrtletí roku 2002 bylo obchodně nejúspěšnější v celé historii banky. Jsem přesvědčen, že nejen v roce 2003 dokáže ebanka na tento úspěch navázat. V Praze dne Ing. Radomír Lašák, MBA předseda představenstva a generální ředitel

6 2. Základní informace o bance Základní kapitál Kč Základní kapitál byl akcionáři navýšen rozhodnutím valné hromady dne Struktura akcionářů Skupina České pojišťovny 99,7 % Drobní akcionáři 00,3 % Akcionářská struktura se v průběhu roku 2002 nezměnila. Sídlo Na Příkopě 19, Praha 1 Obchodní firma ebanka, a. s. Vybrané finanční ukazatele Kapitálová přiměřenost 36,54 % 36,22 % 18, 52 % 2. Rentabilita průměrných aktiv ROAA -1,30 % 0,06 % - 5,68 % 3. Rentabilita průměrného vlastního kapitálu ROAE - 18,70 % 0,84 % - 33,77 % 4. Aktiva na 1 zaměstnance (v tis. Kč) Všeobecné provozní náklady na 1 zaměstnance (v tis. Kč) Čistý zisk na 1 zaměstnance (v tis. Kč) Vývoj počtu obchodních míst Na nárůstu počtu obchodních míst se podílelo rozšíření pokladních služeb pro klienty ebanky i na obchodní místa České pojišťovny a. s. Klienti ebanky tedy mohou využít 23 Klientských center, 9 Klientských center pro podnikovou a privátní klientelu, která jsou určena především pro firemní zákazníky, a 110 ebanka pokladen ve vybraných obchodních místech České pojišťovny k

7 Vývoj počtu klientů Ke konci dubna 2003 se počet klientů zvýšil na 320 tisíc. Téměř 83 tisíc klientů využívá Firemní a Osobní účty ebanky a z toho přes 46 tisíc klientů využívá i službu GSM Banking. 81 tisíc klientů je majiteli produktů v rámci programu ČP Finance a přes 156 tisíc klientů vlastní úvěrovou YES kartu Vývoj bilanční sumy (v mld. Kč) , , ,86 1,18 2, Vývoj vkladů přijatých od klientů (v mld. Kč) , ,23 2,72 1,42 0,

8 3. Statutární orgány Představenstvo a TOP management Ing. Radomír Lašák, MBA (*1965), předseda představenstva a generální ředitel od 2002 ebanka Komerční banka ředitel divize Investičního bankovnictví člen představenstva Komerční banky zodpovědný za obchod náměstek generálního ředitele 1996 MBA 1989 VŠE v Praze Peter Hollovič (*1967), místopředseda představenstva a výkonný ředitel oblasti IT od 1997 ebanka Agrobanka divize informačních služeb supervisor, IT specialista Bankovní institut Výzkumný ústav dozimetrie Jaderná elektrárna Jaslovské Bohunice Ing. Vlastimil Nigrin (*1964), člen představenstva a výkonný ředitel oblasti Provoz od 2002 ebanka Komerční banka analytik souhrnného odboru pobočky SBČS vedoucí odboru bankovních služeb ředitel divize bankovních služeb náměstek generálního ředitele zodpovědný za provoz 1988 VŠE v Praze, obor ekonomická statistika Mgr. Alexandr Borecký (*1967), člen představenstva a výkonný ředitel oblasti Riziko 5 od 2002 ebanka Komerční banka úvěrový pracovník vedoucí oddělení scoringu ředitel projektu redesign úvěrových procesů náměstek ředitele divize Schvalování korporátních obchodů ředitel odboru Speciálních aktivit 1991 Masarykova univerzita v Brně

9 Ing. Luboš Černý (*1970), člen představenstva a výkonný ředitel oblasti Finance od 2002 ebanka ČSOB ČKA restrukturalizace nebonitních aktiv Komerční banka ředitel odboru Trading ředitel odboru Rizika banky ředitel týmu zodpovědného za řízení operací s deriváty ČNB 1993 ČVUT, jaderná a fyzikálně inženýrská fakulta, obor matematické inženýrství Ing. Petr Pištělák (*1970), výkonný ředitel oblasti Marketing a produkty od 2003 ebanka Procter and Gamble 1994 VUT, Brno, strojní fakulta, obor ekonomika a řízení strojírenské výroby 1993 Sendwell College of Birmingham, UK Dozorčí rada Ing. Petr Dvořák, MBA předseda Ing. Jan Přibyl místopředseda Ing. Ladislav Bartoníček, MBA člen Ing. Ladislav Chvátal člen Pavla Pešková člen Ing. Zdeněk Janoško člen

10 4. Zpráva představenstva a. Historie ebanka vstoupila na bankovní trh před pěti lety, v květnu 1998, pod názvem Expandia Banka, a. s. V té době byla jedinou bankou na českém trhu s komplexní nabídkou moderních služeb přímého bankovnictví. Přelomový byl rok 1999, kdy došlo k uzavření smlouvy o prodeji 50,1 % akcií mezi skupinou Expandia a skupinou České pojišťovny. Završením změny vlastníka bylo zvýšení podílu skupiny České pojišťovny v průběhu dalších let až na 99,7 % a změna jména Expandia Banky na ebanku v roce Vstupem České pojišťovny získala ebanka silného strategického partnera a začala se transformovat v plně univerzální banku se širší pobočkovou sítí a komplexním portfoliem produktů. ebanka je až do dnešního dne jedinou bankou na českém finančním trhu nabízející komplexní služby přímého bankovnictví. Široké spektrum bankovních produktů mohou klienti obsluhovat zejména prostřednictvím internetu, telefonu, mobilního telefonu a Tyto přímé kanály doplňují standardní možnosti komunikace faxem, poštou či osobní návštěvou na Klientských centrech. b. Vývoj české ekonomiky Hrubý domácí produkt České republiky se v loňském roce zvýšil o 2 %. Na růstu hospodářství se podílela zejména rostoucí spotřeba domácností (o 4 %) a růst vládních výdajů na spotřebu, zejména výdaje na obnovu po srpnových záplavách. Negativně se na růstu HDP podílely investice a jednoznačně největším břemenem byl zahraniční obchod. Tempo růstu hrubé tvorby fixního kapitálu se snížilo téměř o 2 %, obchod se zbožím se sice reálně zlepšil o 11,3 mld. Kč, hluboký propad však zaznamenala bilance služeb. V roce 2002 pokračoval trend posilování koruny. Koruna posílila z 31,68 CZK/EUR na počátku roku až pod hranici 29 CZK/EUR v červenci, tedy o více než 8 %. V druhém pololetí byl trend posilování kurzu koruny měnově politickým úsilím ČNB (skryté devizové intervence a snižování úrokových sazeb) zastaven. Koruna tak na konci roku zakotvila na hladině 31,60 CZK/ EUR. Vůči dolaru koruna meziročně posílila o více něž 13,9 % (z 35,04 CZK/USD na 30,14 CZK/USD). c. Situace na trhu přímého bankovnictví Již na počátku roku 2002 na českém trhu prakticky neexistovala banka, která by nedisponovala alespoň jedním produktem elektronického bankovnictví. Většinou však byla nabídka komunikačních kanálů mnohem pestřejší. A především velké banky se snažily prodat elektronické bankovnictví co největšímu počtu klientů. Cílem bylo omezit návštěvu klientů na pobočkách kvůli vyřizování základních bankovních transakcí. V souvislosti se zvýšením mezibankovních poplatků za výběry z bankomatu (na konci roku 2001) došlo v prvních měsících roku 2002 k mnohdy velmi výrazným úpravám sazebníků bank. Motivace klientů k platbám kartou u obchodníků namísto výběru z bankomatu se proto zvýšila zejména u bank disponujících málo početnou bankomatovou sítí. Zpočátku se banky věnovaly spíše telefonnímu bankovnictví, následně došlo k rozvoji GSM bankovnictví a celý proces byl završen nástupem internetového bankovnictví. Rok 2002 znamenal vzestup GSM bankovnictví založeného na technologii GSM SIM Toolkit a také internetového bankovnictví. Vzestup GSM bankovnictví nastal zejména díky mobilnímu operátorovi Oskar, který tuto službu také implementoval. d. Akcionář Nejsilnější finanční skupina v České republice - Česká pojišťovna a.s., majoritní akcionář ebanky, byla koncem roku 2002 ohodnocena mezinárodní ratingovou agenturou Standard & Poor s a byl jí zvýšen mezinárodní rating na BBB minus (BBB-), Česká pojišťovna se dostala do tzv. investičního stupně. Konsolidovaný zisk finanční skupiny České pojišťovny za poslední tři roky ( ) byl vyšší než 12,5 mld. Kč a počet klientů přesahuje 5 milionů. e. Hospodaření banky Hospodářský výsledek banky za rok 2002 byl ovlivněn nižším růstem výnosů v první polovině roku a poklesem tržních úrokových sazeb. Tento pokles znamenal nižší dynamiku růstu (pouze o 15 %) Čistých úrokových výnosů. V oblasti Čistých výnosů z poplatků a provizí zaznamenala ebanka výrazný nárůst téměř o 86 %. Tento výsledek byl dosažen zejména úspě- 7

11 chem při akvizici klientů, kterých přišlo v roce 2002 téměř 115 tis. Ve srovnání s rokem 2001 se pozitivně vyvíjel rovněž Čistý zisk/ztráta z finančních operací, který byl nejvíce ovlivněn výnosy z FX operací. Růst těchto výnosů je mimo jiné výsledkem využití synergie ebanky s Českou pojišťovnou, neboť právě v loňském roce byl realizován projekt směnárny ebanky na pokladnách České pojišťovny. Souhrnně zaznamenala banka nárůst obchodní marže neboli Zisku z bankovní činnosti téměř o 50 %, a to i přes některé nepříznivé jevy, mezi něž lze zařadit snížení tržních úrokových sazeb a vedle dalších tržních vlivů i katastrofální povodně, které zasáhly významnou část území ČR. Vzhledem k výše uvedeným faktorům skončilo hospodaření ebanky za rok 2002, i přes již zmíněný téměř 50% nárůst zisku z bankovní činnosti, účetní ztrátou ve výši 191,8 mil. Kč. Z hlediska kapitálové přiměřenosti drží banka dlouhodobě hodnotu vyšší než je dvojnásobek ČNB stanovených 8 %. To ukazuje na konzervativní přístup banky k řízení rizik. Zároveň to znamená dostatečný prostor pro další rozvoj oblasti úvěrových aktivit plánovaných na tento rok. Divize Dealing pokračovala v roce 2002 v rozvoji svých obchodních aktivit na mezibankovním trhu. Dále se rozvinulo obchodování na trhu korunových státních a korporátních dluhopisů. Na sklonku roku došlo k přehodnocení obchodní strategie divize Dealing, stěžejním bodem se stala obsluha klientů ebanky. K dosažení tohoto cíle byl zahájen proces zavádění nových produktů do produktové nabídky ebanky. Dalším důležitým krokem uskutečněným na sklonku roku 2002 byla definice rozdělení Bankovní a Obchodní knihy. Toto rozdělení se v systémech ebanky naplno projeví v průběhu roku Nesporným úspěchem divize Dealing byl za rok 2002 výrazný nárůst obchodů s klienty ebanky. V prvním čtvrtletí roku 2002 pokračovala aktivita Mezinárodního bankovnictví ve vytváření sítě korespondentských bank. Převažující většina zahraničních plateb je nyní směřována přes nostro účty u zahraničních korespondentů ebanky. V průběhu roku 2002 došlo v důsledku urychlení zahraničních plateb k prudké expanzi mezinárodního platebního styku. Počet zahraničních transakcí se měsíčně zvýšil více než 3x a v závěru roku 2002 činil přibližně 8000 vyšlých i došlých plateb za měsíc. Ve srovnání s prosincem 2001 to znamená nárůst vyšší než 100 %. f. Rozvoj Při přechodu ebanky internetové na ebanku univerzální bylo nutno razantně rozšířit pobočkovou síť a zabezpečit pro klienty provádění především hotovostních operací. Při zásadním rozšíření obchodní sítě banka využila vybraná obchodní místa České pojišťovny. V nich mohou klienti ebanky od dubna 2003 vkládat a vybírat hotovost a v některých provádět i směnárenské operace. Počet obchodních míst ebanky tak vzrostl na celkových 142. V roce 2002 byla v ebance v oblasti Riziko klíčovým projektem zejména změna metodiky a systému řízení úvěrových rizik. Dále se jednalo o zdokonalení schvalovacího, scoringového procesu a inovaci procedurálních postupů.

12 Loňský rok znamenal pro divizi Trade Finance dokončení prací na vytvoření komplexní nabídky produktů. Od poloviny roku 2002 začala ebanka poskytovat svým klientům v plné míře dokumentární akreditivy, dokumentární inkasa a bankovní záruky. ebanka klientům nabízí produkty Trade Finance také prostřednictvím webového rozhraní, které umožňuje na rozdíl od jiných bank - např. zadávat příkaz k vystavení neodvolatelného dokumentárního akreditivu. Díky následnému zvýšení celkového povědomí o těchto produktech mezi klientelou banky byl zaznamenán nárůst operací Trade Finance o více než 100 %. g. Novinky v produktech a službách V březnu 2002 bylo představeno úvěrové portfolio pro malé a střední podniky. Tři typy úvěrů kontokorentní úvěr, úvěr na financování oběžných aktiv a investiční úvěr pokrývají základní potřeby firem. Jejich prostřednictvím je financován rozvoj podnikání, běžný provoz firmy i investice do expanze či nového výrobního programu. Duben byl ve znamení komplexní úpravy ceníku. Jednalo se o první velkou změnu ceníku v historii banky, která měla za úkol zpřehlednit ceník a upravit některé poplatky. V květnu zahájila banka poskytování bezúročného úvěru formou tzv. charge karty, karty s odloženým placením. ebanka v květnu také představila veřejnosti službu zamykání a odemykání platebních karet. Jedná se o praktickou službu chránící klienty v případě ztráty či zneužití platební karty. V srpnu začala ebanka nabízet svým klientům produkty Trade Finance, které rozšiřují nabídku bankovních produktů a služeb pro korporátní klientelu. Jedná se zejména o dokumentární akreditiv, dokumentární, nedokumentární a směnečné inkaso a bankovní záruku. V září ve spolupráci s Oskarem uvedla ebanka na trh GSM Banking. ebanka tak začala jako jedna z prvních poskytovat GSM Banking se všemi operátory. Září dále přineslo zahájení spolupráce s největším tuzemským internetovým portálem Seznam.cz. Výsledkem je společný účet s názvem Banka.seznam.cz. Říjen byl ve znamení zavedení nové měny účtu slovenské koruny. Účet ebanky se tak rozrostl o další měnu a nyní čítá již 6 měn. Účet ebanky je jedinečný díky své multiměnovosti, kdy klientovi stačí pouze jeden účet pro všechny měny. V prosinci banka zahájila pilotní projekt Nového obchodního modelu. Tento model znamená kvalitnější a efektivnější obsluhu klientů a tím i jejich větší spokojenost se službami banky. 9 V průběhu prosince 2002 února 2003 byl každý klient ebanky informován o tom, kdo je jeho bankéř. Na tohoto bankéře se může klient kdykoliv obrátit se svými finančními potřebami. Únor 2003 znamenal pro klienty ebanky zavedení nového komunikačního kanálu pro ovládání účtů prostřednictvím PDA/MDA zařízení PDA Banking. Tato služba si ihned získala sympatie klientů, neboť rozšířila možnosti obsluhy účtu dalším způsobem.

13 V březnu ebanka rozšířila možnosti investování do podílových listů prostřednictvím účtu o podílové fondy společnosti ČP Invest. Duben 2003 znamenal pro ebanku radikální rozšíření obchodní sítě o 110 ebanka pokladen ve vybraných obchodních místech České pojišťovny. Klienti ebanky mohou na těchto místech vkládat a vybírat finanční prostředky. Počet obchodních míst ebanky tak vzrostl na 142. h. Partnerství ebanka se i tento rok stala partnerem Asociace českého snowboardingu, a podpořila tak český snowboarding. V roce 2002 v souvislosti s ničivými záplavami navázala také spolupráci s nadací Člověk v tísni při České televizi, pro kterou uspořádala dobročinnou sbírku. Výtěžek této sbírky byl téměř 1 milion Kč. i. Ocenění Úroveň služeb a produktů poskytovaných ebankou je každoročně posuzována laickou i odbornou porotou a banka získává řadu prestižních ocenění. Tato ocenění potvrzují rozsah a kvalitu služeb ebanky a motivují banku k dalším zlepšením. V únoru 2002 obdržela banka za své internetové bankovnictví cenu Českého zavináče Nejlepší internetová služba roku Toto ocenění bylo uděleno odbornou porotou složenou z 50 všeobecně uznávaných a respektovaných osobností. Server Peníze.CZ v průběhu léta 2002 uspořádal rozsáhlý test tuzemských internetových bank. Z podrobného hodnocení všech deseti bankovních internetových aplikací vyšla vítězně ebanka. Každou aplikaci hodnotila porota renomovaných tuzemských internetových odborníků a publicistů z hlediska přihlášení, ovládání, způsobu zadávání příkazu k úhradě, výpisu z účtu, funkcí, grafiky a vzhledu celé aplikace. Koncem října se tradičně uskutečnil velký test internetového bankovnictví v příloze Peníze Mladé fronty Dnes. Porota složená z odborníků i laické veřejnosti hodnotila přehlednost systému, snadnost zadávání platebního příkazu v rámci ČR, úroveň a přehlednost nápovědy a vysvětlivek a celkový dojem. První místo stejně jako loni získala ebanka. Porotce nejvíce upoutala šíře nabízených služeb, kterou si banka stále udržuje náskok před konkurencí. Na přelomu října a listopadu se uskutečnila soutěž MasterCard Banka roku Cílem soutěže bylo ocenění služeb a produktů bank působících na českém trhu. ebanka získala celkem 3 ocenění. Dvě v kategoriích hodnocených odbornou porotou 1. místo v kategorii Přímé bankovnictví a 2. místo v kategorii Účet roku. Nejvíce ceněné umístění však bylo 3. místo v kategorii Nejdůvěryhodnější banka. Umístění v této kategorii bylo určeno laickou veřejností na základě telefonického a internetového hlasování. V průběhu roku také ebanka získala několik ocenění Zlatý dukát, udělovaných finančním serverem Měšec.cz. Ocenění bylo uděleno mimo jiné za velice profesionální a rychlé vyřizování reklamací klientů na Call Centru banky. Dalším významným oceněním, kterého se služby poskytované ebankou dočkaly, byla soutěž na veletrhu investičních příležitostí Peníze 2003 Zlatá koruna. ebanka získala ve třech kategoriích významná ocenění v kategorii Univerzální bankovní produkty získala Zlatou korunu za Osobní účet, v kategorii Platební karty získala Stříbrnou korunu za Zamykání platební karty a v kategorii Elektronické bankovnictví získala Stříbrnou korunu za Nákup podílových listů prostřednictvím internetu. j. Záměry Rok 2002 byl pro ebanku přelomovým rokem. ebanka během něj zahájila svou proměnu v plně univerzální banku schopnou uspokojovat všechny finanční potřeby privátních i firemních klientů. Fyzické osoby Produktově byla ebanka pro tento segment téměř plně vybavena (toto tvrzení bylo podpořeno vícekrát nezávislými srovnávacími testy bank) a dokazuje to i inovativní přístup ebanky. Nicméně je pravda, že svým zaměřením byla přístupná pouze pro část trhu. Skladba produktové nabídky (a služeb) oslovovala pouze menší část trhu. Celkový potenciál trhu, omezený věkem 18 až 60 let, je cca lidí. Banka do této doby aktivně oslovovala maximálně lidí, tedy kolem 18 % možného potenciálu. Do této doby byla cílová skupina ebanky charakterizována následujícími kritérii - bydliště v obci nad 50 tis. obyvatel, věk let, čistý osobní měsíční příjem nad 15 tis. Kč, vzdělání středoškolské a vyšší.

14 Toto ohraničení vycházelo především ze základní nabídky produktů a služeb pro klienty založené především na jediném komunikačním kanálu pro ovládání osobního účtu - internetu. Samozřejmě bylo možné využívat celou škálu komunikačních kanálů pro správu účtu, ale internet byl bez nadsázky nutností. Výše uvedená definice klienta se tedy nejvíce odvíjela od pokrytí internetu v ČR. Nabídka ebanky byla výhradně cílena na osoby, které mají možnost přístupu k internetu a aktivně ho používají. Malé a střední podniky ebanka se tomuto trhu začala věnovat v letech 1999 / V té době začala firmám poskytovat základní služby v oblasti vedení firemních účtů. Její služby však pokrývaly pouze transakční potřeby firem. V hlavní oblasti potřeb, kterou je financování firem, se začala ebanka profilovat teprve v roce V nabídce transakčních služeb byla ebanka velmi konkurenceschopným subjektem. Veškeré služby poskytovala v ne režimu, kte- on-lirý firmám dovoloval maximálně možný přehled o toku jejich financí. Poskytovala firmám na trhu například ojedinělou službu on-line dávkové komunika- ce, tedy realizaci hromadných plateb prostřednictvím internetu, která probíhá v reálném čase. Firemní účet je navíc multiměnový, umožňuje klientům vlastnit pouze jediný účet pro všechny dostupné měny. Z tohoto období však pramení vnímání ebanky jako banky, která firmám poskytuje velmi dobrý komfort při transakčních operacích, ale není partnerem při jejich financování. ebanka fungovala u středních firem většinou jako záložní alternativa nebo jako banka pouze pro určitou část platebního styku firmy. Na druhou stranu v meziročním srovnání, v období mezi rokem 2001 a 2002, se bance poměrně dobře daří profilovat jako partner pro plnohodnotnou správu financí pro malé a střední firmy. Během roku 2002 začala banka navíc poskytovat i základní produkty a služby z oblasti trade finance. Během tohoto období se na trhu SME znalost ebanky posunula z 28 % na 39 %. Ještě v roce 2001 trh SME uváděl za největší nedostatek u ebanky to, že neposkytuje úvěry. V roce 2002 se tento faktor nevyskytuje mezi prvními 5 faktory, které firmy považují za největší nedostatek u ebanky. Slabinou ebanky bylo také poskytování služeb v oblasti hotovostních operací, kterou část segmentu SME velmi aktivně využívá. Nedostatek ebanky v té- to oblasti byl dán zejména nižším po- čtem klientských center. ebanka v roce 2003 Fyzické osoby ebanka plánuje na rok 2003 velmi výrazné zvýšení ního podílu. Tohoto cíle mů- tržže dosáhnout p ř e d e v š í m o s l o v e n í m cílové skupiny, na kterou se do této doby neorientovala, ale která tvoří více jak 80 % trhu. Dalším cílem je dostat ebanku do povědomí jako středně velkou banku, která svými službami dokáže uspokojit širší masu trhu. Nejde však o trh celý. ebanka nebude na trhu vystupovat jako banka, která trh v ČR škatulkuje do jednotlivých segmentů a těm následně poskytuje příslušné balíčky služeb. ebanka půjde cestou dělení cílového trhu podle životních rolí jednotlivých osob a předem promyšlenou 11

15 skladbou produktů a služeb a každému potenciálnímu zákazníkovi složí nabídku přímo na míru. U fyzických osob v současné době dosahuje ebanka tržního podílu 0,8 %, resp. 1,1 % (studenti). Jedním z důvodů malé preference ebanky u většiny trhu je nedostatek informací o ebance, což samozřejmě ovlivňuje i pozitivní vnímání ebanky z pohledu atributů, které lidé zvažují při výběru své banky. Cílem ebanky není zařadit se po bok prvních tří nebo čtyř konkurentů a dělat si ambice obsluhovat celý trh napříč všemi segmenty. Cílem ebanky je oslovovat cílové skupiny, které lze jednoduše popsat jako aktivní. Cílovou skupinou budou lidé aktivně přistupující k životu a myslící pozitivně. Bydlištěm těchto osob jsou většinou města, ne obce (nad tis. obyvatel). Klienti oceňují inteligentní správu svých financí, preferují osobní přístup při komunikaci s bankou a uvědomují si, že při využívání modernějších komunikačních kanálů s bankou šetří svůj čas a zvyšují své pohodlí. Nejde však v prvé řadě o internet jako doposud, ale i o ostatní přímé kanály, jako jsou GSM SIM Toolkit, telefonní komunikace přes Call Centrum, telefonní komunikace s konkrétním osobním bankéřem. Bankéři poskytují klientům individuální přístup při řešení jejich finančních záležitostí. zaměří na kvalitativní oblasti. Jedním z prvních kroků pro naplnění tohoto předpokladu je posílení týmů firemních bankéřů. Za základní ukazatel, ze kterého vychází potřeby firem, je považována výše jejich ročního obratu. Dalším důležitým kritériem je to, zda při své činnosti obchodují s partnery v zahraničí či nikoliv, obor činnosti firmy atd. Podle definice výše uvedených cílových skupin je zřejmé, že ebanka musí oslovovat subjekty používající již dnes nějakou banku. Základním předpokladem tedy bylo zjistit, kde jednotlivé subjekty v cílových segmentech hledat. Postupnými analýzami byly v každém segmentu určeny optimální zdroje, s jejichž využitím bude možné dosáhnout plánovaných nárůstů. Každá taková kombinace zdroje a cílové skupiny byla nazvána zdrojovou cestou. Ta určuje, na jaké potenciální klienty se v jednotlivých cílových skupinách musí banka soustředit a postupně je aktivně oslovovat s odpovídající nabídkou. Základem úspěchu definovaných nárůstů je kromě správného oslovení potenciálních klientů kvalitní reporting. Průběžné sledování jednotlivých aktivit a jejich vyhodnocování je jediný způsob, jak ebanka postupně a s největší mírou efektivity dosáhne stanovených cílů. Na základě provedených analýz plánujeme zvýšení tržního podílu ebanky na konci roku 2003 v jednotlivých cílových skupinách o 130 % až 210 %. Velký důraz bude kladen, kromě výše uvedené akviziční činnosti ebanky, na vytížení stávajícího portfolia klientů ebanky. Banka bude sledovat životní cyklus klientů a na jednotlivé cílové skupiny budou zaměřeny prodejní akce. Kromě produktů ebanky půjde i o produkty napříč skupinou České pojišťovny tak, aby ebanka dokázala co nejvíce reflektovat potřeby klientů a uspokojit je v rámci skupiny. Malé a střední podniky Aktivita ebanky v roce 2003 bude obdobná jako u fyzických osob. ebanka začne firmám svoji nabídku koncipovat komplexněji a bude lépe reflektovat potřeby firem zejména z pohledu potřeb financování, obchodování se zahraničními partnery a služeb z oblasti trade finance. ebanka se v roce 2003 velmi aktivně

16 13

17 5. Zpráva dozorčí rady Dozorčí rada vykonávala své úkoly v roce 2002 v souladu s příslušnými ustanoveními Obchodního zákoníku, se stanovami banky a svým jednacím řádem. Scházela se na pravidelných schůzích, na kterých se kromě standardních záležitostí týkajících se zejména obchodní činnosti banky, výsledků jejího hospodaření a hodnocení stavu rizik zabývali její členové podrobně i projednáváním významných investic, směřujících zejména do oblasti budování distribuční sítě banky. Samostatnou kapitolou pak zůstává kontrolní činnost dozorčí rady. V průběhu roku 2002 Výbor pro audit, jako poradní orgán dozorčí rady, detailně přezkoumával záležitosti týkající se zejména kontrolní činnosti, a to v rozsahu, který přesahoval časové dispozice jednotlivých zasedání dozorčí rady. Členové výboru jednali mimo jiné se zástupci externího auditora, a získávali tak pro dozorčí radu cenné podrobné informace potřebné pro její činnost. Kromě toho výbor projednával pravidelné zprávy útvaru interního auditu obsahující výsledky podrobných šetření z jednotlivých oblastí banky. Spolupráce dozorčí rady s představenstvem byla v roce 2002 velmi dobrá, dozorčí rada měla v průběhu celého roku aktuální informace o činnosti banky a výsledcích jejího hospodaření. V průběhu své kontrolní činnosti nenašla žádné podstatné závady a prověřila, že byla naplněna všechna rozhodnutí řádné valné hromady. Podle názoru členů dozorčí rady ebanka, a. s., v roce 2002 ve spolupráci s hlavním akcionářem Českou pojišťovnou úspěšně pokračovala v realizaci strategie obchodní expanze banky a udržela své vedoucí postavení na trhu přímého bankovnictví. Dozorčí rada přezkoumala účetní závěrku k a seznámila se s výrokem auditora společnosti KPMG Česká republika Audit, spol. s r. o. Na základě předložených skutečností doporučuje valné hromadě schválit roční účetní závěrku k a návrh na úhradu ztráty tak, jak je předkládán představenstvem společnosti. V Praze dne 15. dubna 2003

18 6. Výrok auditora ZPRÁVA O AUDITU PRO AKCIONÁŘE ebanky, a. s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě ebanky, a. s., za rok Rozsah naší práce byl omezen pouze na potvrzení toho, že informace uvedené ve výroční zprávě jsou v souladu s účetní závěrkou. Dne 31. března 2003 jsme vydali následující auditorskou zprávu k roční účetní závěrce banky: Provedli jsme audit přiložené účetní závěrky ebanky, a. s., k 31. prosinci Za účetní závěrku je odpovědný statutární orgán banky. Naší odpovědností je vyjádřit na základě auditu výrok o této účetní závěrce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Komoře auditorů České republiky a auditorskými směrnicemi Komory auditorů České republiky. Tyto směrnice požadují, abychom audit naplánovali a provedli tak, abychom získali přiměřenou jistotu, že účetní závěrka neobsahuje významné nesprávnosti. Audit zahrnuje výběrové ověření podkladů prokazujících údaje a informace uvedené v účetní závěrce. Audit rovněž zahrnuje posouzení použitých účetních zásad a významných odhadů učiněných bankou a zhodnocení celkové prezentace účetní závěrky. Jsme přesvědčeni, že provedený audit poskytuje přiměřený podklad pro vyjádření našeho výroku. uvedených ve zprávě. Nezjistili jsme žádné skutečnosti, které by nás vedly k názoru, že zpráva obsahuje významné nesprávnosti. V Praze dne 7. května 2003 KPMG Česká republika Audit, spol. s r. o. Osvědčení číslo 71 Ing. Pavel Závitkovský Osvědčení číslo 69 Podle našeho názoru účetní závěrka ve všech významných oblastech věrně zobrazuje majetek, závazky a vlastní kapitál ebanky, a. s., ke 31. prosinci 2002 a výsledek hospodaření za rok 2002 v souladu se zákonem o účetnictví a příslušnými předpisy České republiky. 15 Ověřili jsme též soulad ostatních finančních informací uvedených v této výroční zprávě s auditovanou účetní závěrkou. Podle našeho názoru jsou tyto informace ve všech významných ohledech v souladu s námi ověřenou závěrkou. Za úplnost a správnost zprávy o vztazích mezi propojenými osobami odpovídá statutární orgán společnosti. Naší odpovědností je ověřit správnost údajů

19 7. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami sestavená v souladu s 66a odst. 9 Obchodního zákoníku v platném znění za účetní období roku 2002 mezi: ebankou, a. s., se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, IČO: jako ovládanou osobou, Českou pojišťovnou a. s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČO , majoritním akcionářem jako ovládající osobou. a dalšími osobami: a) Společnostmi ovládanými stejnou ovládající osobou (Českou pojišťovnou a. s.) b) Společností, která je ovládající osobou vůči České pojišťovně a. s. c) Společnostmi ovládanými stejnou ovládající osobou (PPF Group) Standardní smlouvy a jiné právní úkony ve vztahu k propojeným osobám 1) Depozita - smlouvy byly uzavřeny nebo byly ve sledovaném období účinné s následujícími společnostmi: Česká pojišťovna a. s., ČP finanční služby a. s., ČP finanční servis a. s., ČP PARTNER, a. s., ČP Leasing, a. s, ČP DIRECT, a. s., Česká pojišťovna ZDRAVÍ a. s., ČP INVEST investiční společnost, a. s., EURO- NEWS, a. s., Univerzální správa majetku a. s., Home Credit Finance a. s., Home Credit International a. s., První městská banka, a. s., OPTIMALIT, spol. s r. o., PPF a. s., PPF majetková a. s., PPF burzovní společnost a. s., PPF Capital management a. s., PPF CON- SULTING a. s., PPF investiční holding a. s., PPF investiční společnost, a. s. v likvidaci, VILJA a. s., Public Picture & Marketing a. s., Board Show, a. s., CET 21 spol. s r.o., Temposervis, a. s. - jde o následující typy smluv: Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu u ebanky - úroky a poplatky dle platného sazebníku Smlouvy o zřízení a vedení běžného účtu u jiných bank - úroky a poplatky dle platného sazebníku Smlouvy o termínovaných, příp. revolvingových vkladech - úroky dle platného sazebníku nebo na základě dohody s klientským dealingem při uzavření obchodu za podmínek stanovených vnitřními předpisy banky Obchody s mezibankovními depozity - úroky stanoveny ve standardní výši při realizaci obchodu s klientským dealingem za podmínek stanovených vnitřními předpisy banky 2) Cenné papíry Obchody s pokladničními poukázkami ČNB a MF ČR (krátké prodeje) - ceny stanoveny smluvně ve standardní výši za podmínek stanovených vnitřními předpisy banky - smlouvy byly uzavřeny s následujícími společnostmi: Česká pojišťovna a. s., Home Credit Finance a. s., Penzijní fond České pojišťovny, a. s. Prodej státních dluhopisů, nákup státních dluhopisů - ceny stanoveny smluvně ve standardní výši za podmínek stanovených vnitřními předpisy banky - smlouvy byly uzavřeny se společností PPF burzovní společnost a. s. 3) Smlouva o poskytnutí úvěru Smlouva o poskytnutí úvěru (investkredit) - úroky a poplatky stanoveny smluvně ve standardní výši za podmínek stanovených vnitřními předpisy banky - smlouva uzavřena se společností CET 21, spol. s r. o. 4) Pojistné smlouvy - smlouvy uzavřené s Českou pojišťovnou a. s., - pojistná částka a plnění ze smluv stanoveno na základě platného sazebníku České pojišťovny a. s. Pojistná smlouva o pojištění živelním, pro případ odcizení krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením, o pojištění pro případ škod způsobených přijetím padělaných bankovek, státovek a oběžných mincí, šeků, cenných papírů a dalších písemností, pro případ škod způsobených zpronevěrou, o pojištění odpovědnosti za škodu, o pojištění el. zařízení Pojistná smlouva o pojištění souboru vozidel

20 Pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel (povinné ručení) Pojistná smlouva o kolektivním pojištění pro případ smrti k zajištění hypotéčních a dalších úvěrů 5) Nájemní a podnájemní smlouvy Smlouva o nájmu nebytových prostor Smlouva o nájmu garáží Smlouva o nájmu movitých věcí - smlouvy uzavřeny se společností Česká pojišťovna a. s. - nájemné bylo stanoveno smluvně v obvyklé výši Smlouva o podnájmu nebytových prostor Dohoda o vypořádání kauce na nájemné a nákladů vynaložených na technické zhodnocení pronajatých prostor v souvislosti s nájmem a podnájmem nebytových prostor Dohoda o vypořádání záloh poskytnutých v souvislosti s nájmem a podnájmem nebytových prostor - smlouvy uzavřeny se společností Univerzální správa majetku a. s. - nájemné bylo stanoveno smluvně v obvyklé výši 6) Leasingové smlouvy Leasingová smlouva Volkswagen Passat variant - smlouva uzavřena se společní ČP Leasing, a. s. - podmínky leasingu stanoveny dle platného ceníku 7) Smlouvy o zprostředkování, smlouvy o obchodním zastoupení Smlouva o zprostředkování finančních služeb Smlouva o jednorázovém převodu finančních prostředků - jednorázový vklad pro směnárny Smlouva o zprostředkování přijímání vkladů Smlouva o zprostředkování finančních služeb - ČP spoření pojišťovacích agentů spořící účet pro pojišťovací agenty České pojišťovny a. s. Smlouva o platbách na životní pojištění a provize z platby výnos až plnění na základě smluv za standardních podmínek stanovených vnitřními předpisy banky - smlouvy uzavřeny s Českou pojišťovnou a. s. Smlouva o obchodním zastoupení - smlouva uzavřena se společností ČP PARTNER, a. s. - vyplacena obvyklá provize za získání nových klientů Smlouva o vydávání karet k běžnému účtu HCF - smlouva uzavřena se společností Home Credit Finance a. s. - za vydané platební karty proběhlo plnění dle standardních podmínek stanovených ebankou Smlouvy o zprostředkování úvěrových smluv - smlouvy uzavřeny se společností Home Credit Finance a. s. - za uzavřené smlouvy plnění dle standardních podmínek Smlouva o obchodním zastoupení Smlouva o zprostředkování uzavírání smluv o podmínkách nákupu a odkupu podílových listů - smlouva uzavřena se společností ČP INVEST investiční společnost, a. s. - provize placena ve standardní, smluvně dohodnuté výši 8) Smlouvy o poskytování služeb Smlouva o poskytování služeb - smlouva uzavřena se společností První městská banka, a. s. - za poskytnutí poradenství zaplacena standardní cena Smlouva o poskytování služeb (výběr lokalit) - smlouva uzavřena se společností PPF majetková a. s. - za poskytnutí poradenství placena standardní cena Smlouvy o poskytování služeb v oblasti poradenství (právní, finanční, personální) - uzavřeno se společností PPF a. s. - za poskytnutí poradenství zaplacena standardní cena Poradenská a konzultační činnost - smlouva uzavřena s CET 21 spol. s r. o. - za poradenství přijato plnění v obvyklé výši 9) Smlouvy a dohody o dočasném přidělení zaměstnanců - smlouvy uzavřeny se společnostmi: Home Credit Finance a. s., PPF burzovní společnost a. s., - dočasně sníženy personální náklady, účtována obvyklá cena Smlouva o spolupráci - smlouva o přidělení zaměstnanců uzavřena se společností ČP finanční servis, a. s. - v roce 2002 nebylo ze smlouvy plnění 10) Smlouvy o spolupráci Smlouva o dočasné spolupráci při projektu Průnik klientských základen ČP Group 17

Výroční zpráva 19 98

Výroční zpráva 19 98 Výroční zpráva 1998 O bsah Úvodní slovo ředitele společnosti........................... 2 Zpráva představenstva................................... 5 Zpráva dozorčí rady...................................

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s.

Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Komerční banka, a.s. Komerční banka, a.s. Pololetní zpráva 2014 Obsah O společnosti 1 Profil Skupiny Komerční banky Přehled 1. pololetí 2014 Strategie a výsledky společnosti Správa

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s.

Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. Výroční zpráva 2003 Citibank a.s. s dětmi Obsah C I T I B A N K V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 3 Úvod Zpráva představenstva Statutární orgány Citibank a.s. organizační struktura 2003 Dopis předsedy představenstva

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s.

ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. ČESKOMORAVSKÁ HYPOTEČNÍ BANKA a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 30 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 10 let a splatností kterékoli emise vydané

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012

ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 ZPRÁVA O VÝVOJI FINANČNÍHO TRHU V ROCE 2012 květen 2013 OBSAH Shrnutí vývoje v roce 2012... 3 1. Makroekonomická situace a vnější vztahy... 5 1.1. Makroekonomická situace... 5 1.2. Devizový trh... 7 2.

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Obsah. Výroční zpráva 2013 2

Obsah. Výroční zpráva 2013 2 Obsah ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI KONGRESOVÉ CENTRUM PRAHA, A.S.... 3 NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI... 3 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI... 3 SLOVO GENERÁLNÍHO ŘEDITELE... 4 ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více