C:\Users\Plazma\Desktop\301\Romany_Perry_Rhodan_21-Ewers_H_G-Kapitan_Nelson.PD B

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "C:\Users\Plazma\Desktop\301\Romany_Perry_Rhodan_21-Ewers_H_G-Kapitan_Nelson.PD B"

Transkript

1 C:\Users\Plazma\Desktop\301\Romany_Perry_Rhodan_21-Ewers_H_G-Kapitan_Nelson.PD B PDB Name: Romany Perry Rhodan txt Creator ID: REAd PDB Type: TEXt Version: 0 Unique ID Seed: 0 Creation Date: Modification Date: Last Backup Date: Modification Number: 0 Romány Perry Rhodan 21 H. G. Ewers KAPITÁN NELSON Přeložil Hugo Bokvas Band 16/18, H. G. Ewers: Raumkapitän Nelson 1. Guy Nelson provrávoral kolem portýra ve zlaté livreji a na okamžik ho překvapilo, že ten chlap dostal posilu v podobě dvou kolegů, ale pak už vyrazil přes vlhkem se lesknoucí ulici. Když ho jen o vlásek minulo taxi se zapnutou sirénou, svižně změnil směr a vyslal za vozem nesmírně spokojený úsměv - a dalším skokem se zachránil před jiným vozem. Mozolnatýma rukama se dostal do styku s čímsi, co připomínalo tkaninu. Příliš nad tím nedumal a chytil se toho. Mocně škytl a stoupal pohledem od rukou výš. Nad přísným obličejem spatřil lesknoucí se policejní přilbu a překvapeně zamžikal. No copak? Kde jste se... škyt... tady vzal? Škyt." Policista se usmál nacvičeným, otcovsky přísným úsměvem, jaký nasazovali všichni policisté v Haffgusu při styku s opilými astronauty. Mohu vám objednat taxi, kapitáne?" Guy Nelson se lehce odrazil od policistovy hrudi, pár vteřin se kolébal z pat na špičky a nazpátek, dokud nenalezl ztracenou rovnováhu, a nevrle zavrčel: Chlape! Vy buďte rád, že jsem vás chytil! Skoro bych řekl... škyt... že jste to asi kapánek přehnal, co?" Zachichotal se. Policista si odkašlal. V té chvíli se z druhé strany ulice ozvaly útržky vět, následoval zvonivý smích a pak s bzukotem najel kluzák. Guy Nelson zpozorněl. Když smích dosáhl jeho boltců, trhl sebou, jako by dostal elektrošok. V následující chvíli už stál na druhé straně ulice, přímo vedle otevřeného kluzáku, který se měl právě k odjezdu. Naklonil se přes okraj a muže vedle řidiče popadl za klopy pláště. Nazdárek, Drillbee! Snad byste už nechtěl pryč? Nezapomněl jste mi zaplatit?" Muž oslovený jako Drillbee zbledl a marně se snažil vymanit z ocelového stisku. Z podniku vyšli dva muži a za nimi se vyřinula hudba. Gullbersi, Marku!" křikl Drillbee. Guy se choval jako buldok, který vnímá jen svého protivníka. Prudce zacloumal vyzáblým Drillbeem. Já se vás na něco ptal. Dlužíte mi ještě čtyřicet tisíc solarů za dopravu. Kde jsou?" Drillbee se zatvrdil. Já vám nedlužím vůbec nic!" vykřikl nepřirozeně vysokým hlasem. Zaplatil jsem za vás dluhy ve hře, tím jsme si kvit, můžu to dokázat!" To už ti dva byli u kluzáku. Popadli Guye stylem, který jasně svědčil o tom, že jsou to muži ražení, s jakým by si člověk neměl příliš začínat. Guy Nelson se však otočil těžkopádně jako medvěd - a Gullbers s Markem se váleli na zemi. Page 1

2 Fajn," prohodil spokojeně a otřel si rukávem nos. A teď pokračuj, Drillbee." Pomoc!" zaječel Drillbee. Řidič kluzáku tam seděl naprosto bezmocně. Dávno by už odjel, kdyby jen věděl, kam se mu poděl klíček od zapalování. Nevšiml si totiž letmého pohybu, při němž se klíček přemístil do Guyovy kapsy. Guy se pohrdavě ušklíbl. Potom hrůzou ztuhl, protože za sebou zaslechl tvrdý hlas: Ruce vzhůru, kapitáne! Chovejte se rozumně." Policista zřejmě rozumný byl, nikoli však Guy Nelson. Drillbee mu nezaplatil dvouměsíční práci, a to Nelsona štvalo i bez vydatné podpory alkoholu. Prudce udeřil za sebe, takže policistovi skutečně nezbývalo nic jiného než stisknout spoušť paralyzátoru. Nelsonovi se tělem prohnala prudká a palčivá bolest, kterou pak vystřídala šíleně vířící mlha, v níž už vůbec nic necítil. 2. První, co po procitnutí vnímal, byla ukrutná bolest hlavy. Jako zkušený piják si chtěl namlouvat, že to není jeho hlava, v níž to tluče a buší, jako by si jedna parta trpaslíků prorážela cestu na svobodu klenbou lebeční, zatímco druhá parta mu vytrhávala jeden vlas za druhým. Ale opravdu to začalo bolet až ve chvíli, kdy zaznamenal Mabelin hlas. Já vám říkám, vy jeden budižkničemu, postavte ho pod studenou sprchu a přijde k sobě natošup." Guy v duchu zaúpěl. Nejdřív chtěl ještě nějaký čas předstírat bezvědomí. Pak si uvědomil, jak na takové pokusy Mabel reaguje, a kapituloval. Předstíral, že zmateně otvírá oči. Hlasitě a bolně zasténal. Ta hlava! Mabel! Zaplaťpámbu žes mě našla! Kde to vlastně jsem?" Hned nato se zašklebil a zacpal si uši. Zalil ho hotový vodopád slov. Jediné, co z něj vnímal, byla jakási zoologická terminologie. Snášel vše trpělivě jako pacient, který je dlouholetou zkušeností obeznámen s praktikami svého lékaře. A dobře věděl, co bude následovat. Když se Mabel rozplakala, potlačil úlevný výdech, napřímil se a nemotorně k ní přistoupil. Položil jí ruku na rameno. No tak, Mabel. Slibuju ti při všem, co je mi svatý, že mi už v životě nepřejde přes rty ani kapka..." Srazila mu ruce. Byla rozpálená jako bohyně pomsty. Mlč! Co je ti krom toho chlastu svatý? I kdybys ten slib dodržel, tak stejně najdeš způsob, jak to do sebe dostat, třeba klystýrem..." Zrudla až po kořínky vlasů. Byl to podivný, a přece roztomilý kontrast k té statné kostnaté postavě. Policisté za přepážkou z toho měli očividně potěšení. Mabel to neušlo. Napřímila se a rázem vypadala jako nějaká bájná královna z prehistorie Země. Pánové!" pravila řeřavým hlasem. Jen se šklebte. Nezabráníte tomu, abych si bratra, ctihodného kapitána Guye Nelsona, odvedla z této peleše hříchu. Každopádně je to větší džentlmen než vy všichni dohromady, i když někdy pije jako o život. - A vůbec, překvapuje mě, že ho nacházím tady. Co proti němu máte?" Ukazováček jí vystřelil přes přepážku a ukázal na policejního poručíka, o kterém právem usoudila, že má v místnosti nejvyšší hodnost. Poručík zrudl. Na... napadení, madam. On... my..." Celý zmatený se odmlčel. Aha!" pravila Mabel. Napadení. Kdo ho napadl?" Poručík se vzpamatoval. Špatně jste to pochopila, madam. Napadení provedl kapitán Nelson. Zbil dva muže a ohrožoval veřejného činitele." Mabel plácla dlaní o přepážku. Dva že zbil? Bohudík! Já se už bála, že ho někdo ztloukl. To by mě ostatně velice překvapilo. Guy totiž opravdu..." Odmlčela se, když si všimla, jak se bratr spokojeně tváří. Nyní mě musíte omluvit, pánové. Vezmu si ho rovnou s sebou. To víte, obchod je obchod..." Popadla bratra za loket a pochodovala s ním ke dveřím. Policisté se na sebe zaraženě podívali. Bože, to je baba!" vydechl pak poručík. Odvede si zadrženýho a my se na to jen koukáme a nestáhneme je ani o dvě stovky pokuty." Mám ji vrátit, pane?" nabízel se seržant. Poručík zbledl. Spíš ne. To nevíte, s kým máme tu čest?" Když se nedočkal odpovědi, sedl si na stůl, zapálil si cigaretu a mezi dvěma tahy bručel: To byla Mabel Nelsonová se svým bratrem, kapitánem Guyem Nelsonem. Taky je znám pod přezdívku Rudonoska. Bohužel teprve když se objevila ona, jsem si uvědomil, koho tu tady máme, jinak bych ho dal už dávno dopravit na jeho loď. S těmi dvěma je lepší nic nemít. Rudonoska je sice nepolepšitelný piják, ale také nesmiřitelný mstitel, pokud mu někdo něco provede. Teď už taky chápu, proč se střetl s tím Drillbeem. Obchodník ho zřejmě podvedl." Vzdychl si. Kdyby Drillbee už neodletěl, dal bych ho na místě sebrat a postaral bych se, aby Rudonosku odškodnil. Teď už je na to pozdě. Ale určitě bych nechtěl být v Drillbeeho kůži..." Page 2

3 Guy Nelson vystřízlivěl, ještě než dojeli k astroportu. Cestou mu Mabel náležitě vyložila, co si o všem myslí, a Guy se scvrkával. Teprve když dorazili k vjezdu na astroport, byl Guy opět pán. Teď si už zase může dovolit hrát hrdého kapitána, který je zvyklý rozkazovat. Mabel to očekávala. V podstatě to s ním myslela dobře a Guy to věděl. Určitě ho nebude před jeho podřízenými ponižovat. Příslušník ostrahy astroportu se přesto zlomyslně usmíval, když jim kontroloval dokumenty. S přidrzlým výrazem vrátil Guyovi papíry. Můžete jet dál, kapitáne." Odkašlal si. Ale na něco jsem se chtěl zeptat... Proč jste ten vrak už nedal odtáhnout na skládku? Takhle zbytečně platíte parkovné." Guy nehnul ani brvou. Pouze oči měl náhle zlé a chladné. O čem to mluvíte, poručíku?" otázal se pomalu. Muž ukázal palcem za sebe. No o tý věci tam, BRITSKÝ VELIČENSTVO, nebo jak se to jmenuje." Guy se vztyčil a poctil poručíka opovržlivým pohledem. Aha. Takže JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO..." A hlas se mu náhle změnil v burácející orkán. Chlape! Mluvíte o JEHO BRITSKÉM VELIČENSTVU! Víte vy vůbec, co to jméno znamená, vy potomku platfusáka z bezvýznamné kolonie? Slyšel jste někdy o slavných dějinách Země? Ne! Protože kdybyste o Zemi věděl víc, než že odtamtud dostáváme materiální pomoc, pak byste se při vyslovení JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO postavil do pozoru. Kdyby Jeho britské Veličenstvo ještě existovalo, byli by lidi jako vy dobří leda tak k drhnutí paluby. Nazývat JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO vrakem! S ním jsem probrouzdal snad všechna spirální ramena Galaxie a ještě se toho nalítá, než proletí tím posledním." Mabel mu položila ruku na předloktí. Nevšímej si ho, bráško. Takoví lidé jsou pod tvou úroveň." Guy přikývl, sešlápl plyn a vřítil se na astroport. Strážný za ním ještě nějakou chvíli civěl s otevřenými ústy. U lodi stál robot. Ten na poslední chvíli uskočil před kluzákem, který se v prachu řítil přímo na něj, projel pod JEHO BRITSKÝM VELIČENSTVEM a s jekotem se zastavil dvacet metrů za lodí. Robot se trhaně, ale přece jen hbitě sklonil, nahmatal ocelovýma rukama vypadlý šroub a rychle si jej vsunul do otvoru v otřískaném těle. Potom vzpřímeně zamířil ke kluzáku. Věděl, co jeho pán a vládce kapitán Guy Nelson od něj očekává. Když hlasitě srazil paty, uvolněný šroub opět vypadl a kutálel se po ploše. Robot George hlásí, že JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO je až na známé nedostatky připraveno ke startu. Posádka na palubě v plném počtu." Guy se nedbale dotkl okraje propocené čepice. Sehnul se pro šroub, otáčel jím mezi palcem a ukazovákem a osopil se na robota: Co má být tohle? Máš uvolněný šroub, co?" George opět srazil paty. Ano, pane!" Jak to... No tak, Guyi," napomenula ho Mabel a odebrala mu šroub. Podala ho robotovi, který si jej zase zašrouboval. Však víš, že by George potřeboval údržbu. Ostatně měl bys něco udělat i s JEHO BRITSKÝM VELIČENSTVEM. Vždycky když naběhnou motory, mám strach, že se rozpadne na součástky." Guy se zamračil. To ale chce peníze, Mabel. No, na příští planetě koupím kanystr barvy, abychom opravili aspoň jméno." Mabel si založila ruce v bok. Jméno, jo? A to si myslíš, že tak bude loď o něco lepší?" Máš snad strach?" Strach!" Opovržlivě mávla rukou. Na něco takového jsem už dávno zapomněla, co lítám s JEHO BRITSKÝM VELIČENSTVEM. Radši bys neměl pít. Jinak by tě Drillbee neoblafnul a my mohli dát JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO opravit." Guy si rozpačitě odkašlal. Dobře, dobře, Mabel. Já už ty prachy z něj vymáčknu. To si piš." A dlouhými kroky rázoval k lodi. Guy Nelson vstoupil do lodi a JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO nebezpečně zavrzalo a zaklapalo. Zatímco George tiše a nenápadně pracoval, Mabel vzhlédla k lodi. JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO mělo tvar zastaralých nákladních lodí Solárního impéria. Býval to kdysi ten nejmodernější transportér. Před sto devadesáti lety. Tenkrát si ho Guyův pradědeček pořídil zbrusu nový a stal se přepravcem. Nezbohatl. Nezbohatl ani Guyův otec. Všem Nelsonům se zřejmě chronicky nedostávalo protřelosti. Vždycky je nějaký lotr ošidil. Z Guye na základě takových zkušeností vyrostl fanatik spravedlnosti. Zůstával čestný a poctivý jako otec, ale pokud byl podveden, nedal si pokoje, dokud podvodníka nedostal a nepotrestal. Postupně si tak získával pověst a řada Page 3

4 obchodníků si bedlivě dávala pozor, aby ho nepodvedla. Jenže ničemů je vždycky dost. I když pak byli dopadeni, neměli z čeho škodu uhradit. To, co Guy vydělal, utratit zase za pronásledování nějakého podvodníka. Mabel pohladila otřískanou a rezatou vzpěru. Rez se při startu opět opálí a po dalším přistání se jako zázrakem objeví. Jednoho dne se nám JEHO VELIČENSTVO rozpadne, pomyslela si. Chtěla vzpěru obejít a tu se vchod opět otevřel. V otvoru se ukázal Guy. Něco na ni křičel, ale nerozuměla co. Pokrčila rameny. Guy slezl po úzkém žebříčku. Jako vždy s klením a nadáváním a jako vždy zapomněl, že na jednom místě chybějí čtyři příčle. Na poslední chvíli se chytil, spustil se níž, sestupoval pomaleji, čímž měly příčle více času se prohýbat, takže praskla další. Když slezl, vypadal nervózně a vystrašeně. Co se stalo?" zeptala se Mabel. Franklin s Richardem jsou pryč." Oklepal si čepici a křikl na George, aby mu zase připravil kluzák. Pojedeme je hledat," řekl. George běžel vedle nich. Stařičký kluzák by ho už neunesl. Ostraha astroportu je už ani nezastavovala. Guy Nelson pracně navedl vozidlo na automatickou dráhu a pak už jen čekal, až dráha navede kluzák do města. Volný čas využil k tomu, že peskoval George. Jak se mohlo stát, že se dostali nepozorovaně z lodi?" zeptal se ho přísně. Robot bušil nohama o beton, šroub se mu opět uvolnil a s ním i část hrudního krytu, takže si jej musel přidržovat oběma rukama. Nevím, pane." Nevím," posmíval se mu Guy vztekle. To nedokážeš dát pozor ani na dvě děti? Jestli se jim něco stalo, jdeš do šrotu!" Zřejmě k tomu došlo, když jsem byl ve spalovací komoře hlavního pohonu, pane. Franklin mi přikázal, abych mu našel Murga. Prý se mu potrubím dostal do komory." Guy zaúpěl. Troubo! To mu nemůžeš říct, že ani tak malé zvíře se do potrubí nedostane? Murg by tam přece neprostrčil ani pracku." Děti mě zřejmě ošálily, pane." To je teda geniální úsudek!" posmíval se mu Guy. Jak mě vůbec mohlo napadnout sestavit tě ze šrotu dvanácti planet a pokusit se z tebe udělat myslící stroj!" Opět se podíval na cestu. Na obzoru už byla vidět Santonka, hlavní město koloniální planety Haffgusu. Řídce osídlená předměstí se jako chapadla chobotnice roztahovala do žlutozelené jednotvárnosti polí a ovocných plantáží, kterou narušovaly jen silnice. V dálce se leskly věže městského centra. Guy přemýšlel, kde tam bude ty dva hledat. Franklin a Richard byli sice jen adoptivní synové a nepocházeli ani z lidských rodičů, ale Guy a Mabel je milovali jako vlastní. Byli to sirotci. Guy a Mabel zjistili jen to, že ti dva pocházejí z hoviatských rodičů, kteří zahynuli při havárii poblíž soustavy Gullah. Záchranné torpédo s oběma dětmi a doklady zachytil galaktický obchodník Ulkas. Nález ho značně zklamal, očekával nějakou kořist, a namísto toho měl na krku dvě děti. Galaktický obchodník čili Skokan, jak se této větvi Arkonidanů říkalo, zauvažoval. Děti hned zpočátku považoval za zbytečnou a drahou přítěž, zvláště když nikdo přesně neznal polohu planety Hoviatu, a tudíž se nedala očekávat odměna ze strany příbuzných. Ulkas však nebyl nelida. O děti se, ač nerad, relativně slušně postaral, čekal však na vhodnou příležitost, jak se jich zbavit. Ta příležitost se naskytla, když uzavřel obchod s jedním opilým kapitánem jménem Guy Nelson. Prodal mu dvě stě gokhů, což byla drahá kožešinová zvířata, se kterými se všude dobře obchodovalo. Když si Guy šel druhý den vyzvednout bedny do skladu, Ulkas už odletěl. Bedny tam však byly a na všech bylo Guyovo jméno. Dokonce jich bylo o jednu víc. Guy se ze všeho nejdříve podíval, jestli je obsah v pořádku. Tušil nějaký podraz. Avšak gokhů byly přesně dvě stovky. A v té bedně navíc objevil oba malé Hoviaty i s doklady. Nejdřív na Ulkase nadával. Ale brzy si ty pětaosmdesáticentimetrové prcky tak zamiloval, že v duchu lstivému Skokanovi děkoval. A teď byli pryč. Guy se tak zamyslel, že ani nedával pozor na cestu. A tak se stalo, že když kluzák zabrzdil, naletěl na řídicí panel. To by nebylo tak zlé, kdyby se při nárazu nedotkl několika tlačítek současně. Kluzák s burácením vyletěl z vodicího pásu, prohnal se mezi dvěma jinými vozy a nakonec drncal o středový ochranný pás z nárazového pole. Guy honem hmátl do řízení, aby se vrátil na vodicí pás. Jenže i řízení potřebovalo generálku jako ostatně celý vůz. Trvalo dlouho, než se kluzák konečně dostal do dálkového řízení. Pak zabrzdil ještě prudčeji, ale tentokrát na to byli připraveni. To vypadalo ošklivě, Guyi," poznamenala Mabel. Jen se divím, že se ještě neozvala policie." Vysílačka je v troubě," odvětil lakonicky Guy. Dohled si může volat, jak chce. Řekl bych, že z našeho stroje Page 4

5 nevymámí ani identifikaci." Propána! Je na něm vůbec ještě něco v pořádku?" Jezdí, to je hlavní." Guy se náhle napjatě zahleděl na zácpu, k níž se pomalu blížili. Co se to tam děje? Asi nějaká havárka." Naštěstí nikoli, pane," ozval se George. Guy se prudce otočil. Nevěděl, čemu se má divit dřív. Tomu, že George navzdory menší nehodě je stále vedle vozu, nebo tomu, že zná důvod zácpy. Jak to, že to víš?" Poslouchal jsem policejní relaci, pane. Jedná se o..." No tohle!" rozběsnil se Guy. Policie vysílá v kódu, který nedokáže nabourat ani lodní počítač, a ty..." Dovolil bych si upozornit na to, pane, že mám mozek nakrmený pamětí většího počtu speciálních robotů. Domnívám se, že jste paměti nesbíral jen na skládkách, pane." Guy si odkašlal. Pokoušel se dohlédnout přes hlavy lidí stojících ve vozech. Marně. No ano," odpověděl. Pár pamětí jsem... no koupil jsem je načerno, od obchodníků bez licence." Proč neřeknete rovnou od pašeráků, pane? Zdá se, že černý obchod s paměťmi jen kvete. Hlášení hlídek zkrátka můžu poslouchat jedna radost." Vraťme se k jádru věci," řekl Guy. Co hlásí?" Jedná se o děti, pane. Vběhly na silnici, aby chytily toho Murga. Tím přetížily bezpečnostní spoje. Došlo ke zkratu celého vodicího pásu. Musí se..." George poslední slova vykřikl, ale pak ztichl, protože ani velice silný mikrofon by už nedostihl Guye, který se rozběhl mezi ostatní kluzáky. Mabel si vzdychla. Byli to Franklin a Richard, viď?" Ano, madam. Nic se jim nestalo. Ani Murgovi." Jsou to jen děti," potřásla hlavou, i když velice nadané. Nejdřív se jim podaří přelstít robota a pak se chovají naivně jako... jako...," marně hledala vhodný příměr. Jako děti, madam," doplnil zdvořile George. Velice duchaplné," poznamenala ironicky, ale hned zvážněla. Běž za pánem, Georgi. Kdyby se náhodou dostal do špatné společnosti, musím ho dostat z policejní stanice." George se postavil do pozoru a udělal tu chybu, že zasalutoval pravicí. K zemi dopadl s rachotem kus krytu. Robot ho sebral, druhou rukou si přidržoval šroub a odpotácel se splnit rozkaz. Mabel vztekle praštila do panelu. Tím spustila zpětný chod a kluzák kličkoval dozadu. Když se Guy, George a oba malí Hoviati vrátili na místo, kde byl prve kluzák, nenašli ho. Kam sakra ta Mabel jela?" nadával Guy. Nemohl být v horší náladě. Dobrodružství s malými utečenci ho stálo policejní důtku. Sepisoval se protokol. Škoda na vodicím pásu nebyla zanedbatelná, rozhodně na Guyovy finanční poměry. Naštěstí měl povinné ručení. Každý kosmický kapitán je musel mít, tak tomu chtěly zákony Solárního impéria. Policisté však netušili, že Guy už pojistku přes rok neplatí. Prve byl kluzák přece tady," divil se George. Zajímalo by mě, proč jsi za mnou běžel," zavrčel Guy. Slečna Nelsonová mi to přikázala, pane. Bála se, abyste se opět neopil." Guy zrudl. Takt ti je tak trochu cizí, co?" Rozpačitě koukl na děti. Zdálo se, že Georgeovu nediskrétní poznámku neslyšely. George vás ponese," rozhodl. Musíme pěšky, dokud nenajdeme mámu." Robot se chtěl pro děti shýbnout, ale hned se narovnal. Pane, nemohu je nést. Když je chytnu, uvolní se šroub a kryt." Guy se podrbal na hlavě a zamyšleně se na Hoviaty zahleděl. Jednalo se o bytosti s dvěma rukama a nohama, podobné lidem. U hlavy by se však o podobnosti s člověkem dalo pochybovat. Zelené oči měly úzké jako kočky a celý obličej pokrývala tmavomodrá kůže, ta ostatně pokrývala celé tělo, což však nebylo vidět, protože byli oblečeni. S postavičkami vysokými osmdesát pět centimetrů silně kontrastovala chodidla. Franklin a Richard měli pětadevadesátky. Franklin - od Richarda se dal rozeznat jen svítícím F na prsou a na zádech - držel Murga mezi prsty. Oběma palci pravé ruky mu hladil srst hrající duhovými barvami. Murg bylo zvíře připomínající kočku a pocházel z planety Hyppolyt. Felix má hlad, tati," řekl Franklin vyčítavě. Muuurg!" ozvalo se zvíře. Guy si vzdychl. Nu dobrá. Georgi, dej mi ten šroub a kryt. Ponesu je. Ty poneseš kluky." Než stačili vyrazit, zastavil vedle nich odtahovač. Guy zbledl. To, co odtahovač za sebou táhl na tažném paprsku, nebylo nic jiného než jeho kluzák. Ale jak vypadal! Zadek měl o dobrých deset centimetrů kratší a po stranách vyboulený. Guy se chtěl řidiče zeptat na Mabel, ale ta se už vynořila z pochroumaného vozu. Už toho mám dost!" nadávala. To není kluzák, ale pekelný stroj." Page 5

6 Nono," bručel Guy. Jak vidím, zraněná nejsi, takže tak zlé to zas nebude." Tak zlé? Jak potom chceš nazvat to, že ta věc si dělá, co chce, rozjede se dozadu a vezme to do nárazového pole?" Bude to osm soláčů, kapitáne," ozval se řidič odtahovače. Guy zbledl. Ty sis ho objednala?" zeptal se Mabel. Sestra zavrtěla hlavou. Poslala mě centrála," řekl řidič. Tak dostanu ty peníze?" Mladý muži," pravil důstojně Guy a poťukal řidiči na hruď. Příkaz jste dostal od centrály. Tam si taky řekněte o peníze." Řidič se zachechtal. Vy si děláte srandu! Váš kluzák překáží v provozu. Odtáhnout stejně potřebujete." Slyšel jste už někdy, že se s vozem dá i jezdit?" otázal se ironicky Guy a nebylo mu nejlíp. Měl u sebe jen tolik, aby mohl zaplatit parkovné na astroportu. Z toho nesměl nic utratit, jinak by mu správa astroportu zabavila loď. Nemohl tedy zaplatit ani při nejlepší vůli. Nepovídejte! Snad mi nechcete namluvit, že se ta rezatá rakev pohne sama jen o centimetr z místa?" O co se vsadíme?" O těch osm soláčů. Když to rozhejbáte, nemusíte mi platit." Dobrá." Guy Nelson si vlezl do nyní již užší kabiny, odstranil kryt řídicího panelu a strčil ruce do kabelů. Hned zařval bolestí a vyskočil. Co je?" zeptala se Mabel. Ticho," zašeptal. Jenom mě to koplo. Teď..." Vzal Georgův šroub, znovu se hrabal v kabelech, pak vytáhl z přihrádky termomet a šťáral se uvnitř jeho pažbou. Kdo říkal, že ten šroub nepasuje!" prohlásil vítězoslavně. A praštil do desky. Kluzák byl rázem deset metrů nad zemí. Guy zachoval klid. Nevšímal si toho, že antigravitační generátor se s jekotem snaží dostat stroj ještě výš, protože víc než deset metrů to stejně nešlo. Přepnul a stal se zázrak. Kluzák zvolna klesal na silnici, Guy zabočil a zastavil na druhé straně odtahového vozidla. Tak co?" Řidič si utřel pot z čela. Panebože," zaúpěl. Chcete ještě další důkaz?" Muž na to už neodpověděl, nastartoval, otočil a odjel. Guy teatrálně rozpřáhl paže. Tak co? Jaký jsem?" Úžasný, tati!" zvolali Franklin a Richard jako jedněmi ústy. Jste génius, pane," pravil robot. Stěží se najde..." Nedořekl a zahleděl se na lesknoucí se louži pod sebou. Olej, pane," konstatoval lakonicky. Šroub byl od výpusti." Guy zrudl a pak zbledl. Jaký šroub máš na mysli? Ten, co jsem si vzal do kabelu?" Ano, pane." To je blbost. Olej by ti vytekl už dávno." George si sedl na bobek a sáhl do louže, jednou rukou si zatím držel otvor. Po chvíli hledání ukázal nažloutlý žmolek. To bylo ono, pane! Olej nevytekl, protože výpust byla ucpaná. Teprve rychlým pohybem..." Mabel se na bratra vyčítavě podívala a kapitán se radši díval jinam. No dobře. Já vím, že potřebuje opravu." Rozpačitě se drbal na neholené bradě. Jedno ale stejně nechápu." Obrátil se na robota. Čím to bylo ucpaný? Jak se to tam dostalo? Co je to?" George vstal. Zamyšleně se díval na žmolek a pokoušel se ho rozemnout. Nešlo to. Pokud se nemýlím, pane," řekl zamyšleně, pak se ta věc do mě nedostala zvenčí, ale ze mě - přesněji řečeno z pozitronického mozku..." Jů!" zaskřehotal Richard. George má mozkový průjem!" Ne!" zasténal Guy. A máš to," ozvala se brunátná Mabel. Já už mám toho nepořádku akorát tak dost. Kdybys nechlastal po všech putykách Galaxie a místo toho sehnal Georgovi náhradní díly! Opravit se přece může sám." Guy obrátil pohled k obloze. Kaju se, sestřičko." Zamrkal na ni. Ale jedno ti slibuju. George dostane co nejdřív generálku." To doufám. Necítím se nejlíp s robotem, kterému se rozpadá pozitronika. Kdy se do toho dáš?" Guy si vzdychl. Ty jsi pořád hr, Mabel. Tady na Haffgusu se roboti nevyrábějí. Ale klid. Na trase máme jeden svět, co..." A tam nakoupíš náhradní díly?" vrtala nemilosrdně. Guy si strčil ruce do kapes a vytáhl je zase prázdné. A za co, srdce moje?" Rozpačitě se ušklíbl. Ale určitě tam bude hřbitov robotů a něco vhodnýho se na něm určitě najde." 3. Page 6

7 V útrobách JEHO BRITSKÉHO VELIČENSTVA to rachotilo, syčelo, klapalo, dunělo a ječelo a robot George poskakoval na antigravitační plošině kolem roztřesené lodi. Připomínal rudocha při válečném tanci. Ozval se štěkot jako z kulometu. Z trysek na obvodové výduti se vyvalila bílá pára. George popadl dlouhou železnou tyč, zajel s plošinou pod trysky a několikrát tyčí každý otvor protáhl. Pára pak vycházela už pravidelněji. Mastným hadrem si otřel čočky. Z trysek vycházela skutečně vodní pára - byla to Guyova geniální metoda, jak levně a bezpečně prověřit průchodnost trysek. George si ještě nějakou chvíli vytíral z očí olej, který se mu do nich dostal z hadru. Když skončil a znovu zvedl tyč, mihlo se kolem něj cosi vejčitého, těsně nad plošinou se to zachytilo o vyčnívající panel a kýval se to sem a tam. Georgův postoj vyjadřoval takřka lidský údiv. Jen se netvař tak blbě," ozvalo se z vejce. Interkom se právě spálil, budeme se muset bavit přes kabel vizifonu." George rychle pochopil. Jeho robotí pedantství však kapitána málem připravilo o rozum. Nejdříve vejčitý předmět zevrubně prozkoumal a potom pravil: Nevidím obrazovku, pane..." Nač potřebuješ obrazovku, ty strašáku?" Říkáte, že je to vizifon, pane. Ale vizifony se vyznačují obrazovkou, na niž lze vidět toho, s nímž hovoříme." Tak je to vizifon bez obrazovky, ty..." Promiňte, pane. Jestliže akustické spojení nemá obrazový přenos, pak to není vizifon, nýbrž starožitný telefon." Z přístroje se chvíli ozývalo jen prudké oddechování, pak to zadunělo a zaburácelo, jako by někdo miskou plnou šroubů vyklepával pochod plechové střeše. Ty hochštaplere!" rozeřval se nakonec Guy. Chceš mi snad předepisovat, jak mám ten přístroj nazývat: Prostě to je vizifon. Můžu za to, že obrazovka už není? Tady nejsi na luxusní výletní lodi, ale na veskrze užitkovém dopravním prostředku! Účelnost a úspornost jsou pro nás vším! A teď už mi konečně řekni, jestli jsou trysky profouknutý." George zauvažoval, zda má pokračovat v diskusi. Jeden již poněkud stárnoucí sektor paměti nakonec rozhodl proti. S lidmi je třeba zacházet shovívavě, pomyslel si. Trysky jsou v pořádku, pane. Až na třetí hlavní. Nedaří se mi ji tou tyčí prošťouchnout. Možná byste měl trošku zvýšit tlak, pane." Tyčí? Jakou tyčí? To je mechanický ověřovač čistoty a průchodnosti trysek! Tak jo, přidávám páru." Někde v útrobách pohonu to zadunělo a zabublalo. Hluk rychle sílil a tu se z trysky vyvalilo množství páry a George v ní celý zmizel. Nápor páry byl tak silný, že robot zavrávoral a málem sletěl z plošiny. Popadl kývající se komunikátor a přidržel si jej u otvoru umělých úst. Tryska je volná, pane!" Nikdo mu neodpověděl. George vylezl po žebříku ke vstupu a vstoupil do lodi. Když dorazil na můstek, Guy se na něj osopil: Co tady děláš? Proč jsem nedostal hlášení vizifonem?" Hlásím, pane, že tryska tři je volná." Já chci hlášení přes vizifon!" To nejde, pane..." Jak to?" Guy vyskočil z křesla. Ta pára mu neudělala dobře, pane." Guy se začal usmívat. Takže když jsou trysky v pořádku, můžeme odstartovat." Ještě moment, pane," požádal George. Musím uklidit MOČPRT." Co?" Mechanický ověřovač čistoty a průchodnosti trysek, pane." Zřejmě má na mysli tu plaňku, co sis někde opatřil, tati," ozval se od palubního mozku Franklin. Guy zrudl a se zasténáním usedl do křesla. Kluku zatracená," bručel si. Pak si všiml, že George stále čeká. Co tady stojíš? Zavři otvory. Startujeme za deset minut." A co ten MOČPRT, pane?" Nech ho tam." Plotů je všude dost," poznamenal Franklin. Guy Nelson si vyklepal dýmku nad prohlubní v řídicím panelu, která zřejmě kdysi obsahovala spínač plně automatického nouzového řízení. Celé řízení i se spínačem už mezitím využili k opravám manuálního řízení. Pozor! Volám kontrolní věž! JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO řídicí věži. Prosím o poslední potvrzení." Když nedostal odpověď, třískl pěstí do telekomu a opakoval výzvu. Věž JEHO BRITSKÉMU VELIČENSTVU," zakvákalo to z reproduktoru. Potvrzujeme souhlas se startem. Odpočítávání začíná v čase minus šedesát vteřin. Přepněte se na náš odpočítávač." Page 7

8 Přepnuto," odpověděl Guy. Vždyť jsi nic nepřepínal, tati," ozval se Richard. Guy zakryl mikrofon. Padesát osm... padesát sedm... padesát šest..." S přivřenýma očima odpočítával vteřiny do startu. Dostavila se Mabel a připoutala Richarda ke křeslu. Že musíš být na tátu vždycky tak drzý," kárala ho. Když budeš tatínka rušit, splete se." A proč leda lže?" Ticho buď. Táta nelže. Přepnul na odpočítávač. To těm na věži musí říkat, že odpočítávač je on?" Když Mabel obě děti připoutala a překontrolovala jim skafandry, usedla do svého křesla. Při startech a přistávání seděla na místě navigátora, kde udržovala spojení s lodní pozitronikou a v případě nutnosti prováděla propočty....nula... start!" vykřikl Guy. Skoro nábožně strhl páku z volnoběhu na startovací tah. Motory zaburácely a loď zakvílela. Někde odletěl nýt a hnal se můstkem jako odražená střela. Zacinkalo sklo. JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO se otřásalo a vzpínalo jako divoký kůň, který se chce zbavit nepohodlného jezdce. Všechny to zatlačilo do křesel. Antigravitační přístroje a absorbéry přetlaku nastoupily jako obyčejně se zpožděním. Guy si řekl, že se příležitostně podívá po nějakém novém spínacím krystalu. Zvedl hlavu a zahleděl se na panoramatickou obrazovku. Venku se hnaly cáry mračen. Hluk se zklidnil a pouze dunění z útrob svědčilo o tom, že stroje stále pracují. Zase jsme to jednou zmákli," vydechl si. Ozval se telekom. JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO! Ozvěte se. Tady věž..." Copak asi chtějí?" podivil se Guy a přepnul. Tady JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO, velitel Nelson. Přejete si?" Jenom bychom vám chtěli říct, že jste tady nechal jednu přistávací vzpěru, kapitáne. To vám to přístroje nehlásily?" Guy v duchu zaklel. Nějak... nějak jsem si toho nevšiml." Dostáváte důtku, kapitáne. Každý kapitán lodi odpovídá za to, aby se sledovaly všechny kontrolní přístroje. Co s ní teď máme dělat? Nechcete se pro ni vrátit?" Jsem rád, že jsem už nahoře," zabručel Guy. Dejte to do ztráta nálezů," řekl nahlas. Až se příště stavím na Haffgusu, vyzvednu si ji." Vypnul telekom, vzdychl si a opřel se. Mabel potřásla hlavou. Guyi, Guyi, jak chceš přistát se třemi vzpěrami?" Guy se zamyslel. To by nebylo to nejhorší, Mabel. Nějak už to zvládnu. S tím mám ostatně dost zkušeností. Jenom by mě zajímalo, jestli má Rundown kromě hřbitova robotů i hřbitov lodí. A pokud má, jestli tam najdeme pasující vzpěru..." Za Guyem se s mlasknutím zavřely dveře přechodové komory. Zastavil se a naslouchal. Očekával, že najde George u strojů. Ale to by tu zas nebylo takové ticho. Zachmuřil se. Že by robot odešel? Ono by už skutečně bylo načase udělat nějaký kloudný kšeft, uvažoval. Bez peněz náhradní díly nebudou. Ale nejdřív musí dostat Drillbeeho. Už chtěl pokračoval, ale vtom ztuhl jako solný sloup. Co to bylo? Neznělo to jako rytmický šepot? Guy sevřel těžký ruční termomet. Kradl se jako šelma kolem izolací reaktorů - a potom mu ruka poklesla. Vytřeštil oči na George. Robot seděl na kanystru od barvy. Pohupoval trupem sem a tam a mumlal si podivná slova. Každá hvězda je horká a každá planeta není studená a každé nic není tiché a žádná obloha není horká a žádné zpívání není studené a každé nebe je tiché..." Guy cítil, jak mu kolena měknou a začínají se třást. Třeštil oči a sanice mu poklesávala stále níž. Robot si ho zřejmě nevšiml. Rozpřáhl ruce, zabručel si pár taktů a pokračoval: Žádné nebe není studené či zpívání studené či zrnko prachu horké a každé nebe není hezké a světelný paprsek je smutný. Každá věčnost je tichá neboť ne každá ústa jsou tichá neboť vesmír je horký Page 8

9 a žádný vesmír není mrtvý a žádný zpěv není mrtvý neboť loď je tichá neboť ústa jsou studená. Hvězda je horká a každé nebe je vysoké a žádné zrnko prachu není smutné neboť každé slunce je studené neboť nebe je horké neboť ne každé slunce je studené neboť zpěv je studený a každé nebe je tiché a každé nebe je studené neboť ústa jsou tichá. Zpěv je všude..." Rána, pak skřípot kovu o kov. Guy se rychle shýbl, zvedl termomet, který mu upadl, a zasunul ho do pouzdra. George vyskočil a postavil se do pozoru. Nehybně čekal na svého pána a velitele. Guy k němu zvolna přistoupil. Moc rád by věděl, co se v tom pozitronickém mozku odehrává. Co to bylo?" zeptal se. Astronautova poéma, pane," odvětil vážně George. Ty jsi... to jako... že jsi skládal báseň?" Ano, pane." Guy přikývl, otočil se a nejistým krokem opustil místnost. Už si ani nevzpomněl, co vlastně robotovi chtěl. V kabině sáhl za mřížku ventilace, vytáhl láhev. Nic teď nepotřeboval víc než pořádný doušek... Půl hodiny nato se Guy vracel na můstek. Mabel byla tou dobou naštěstí poblíž vchodu. Guy totiž vešel na můstek, pak odvrávoral zase do zavírajících se dveří vchodu, ale Mabel ho naštěstí vytáhla, čímž ho zachránila před rozpůlením, ale přišel tak o posledním knoflík na uniformě. To je - naprosto - typické," blábolil těžkým jazykem. Ženssská v domě, ale všecky knoflíky - knoflíky - chyběj." Mabel prudce odhodila knoflík a vlepila Guyovi facku. Zděšeně se na svou ruku zahleděla. To jsem nechtěla." Oči se jí zamžily. Ale proč musíš pořád pít?" Začichala. Bbbbourbon," vysvětlil Guy odborně. Mabel se rozeštkala. Guyovi trochu zaškubalo v obličeji, když se pokoušel udržet rovnováhu, potom vzal sestru kolem ramen. Sestřičko, nevzlykej, to..." Mabel štkala ještě hlasitěji. Guy se zapotácel. Nech toho!" zařval na ni. Škyt." Pomohlo to. Mabel si hlasitě odfrkla, nejistě se podívala na děti, pak zašeptala: Když už jsi pil, neměl jsi sem aspoň chodit. Co si ty děti o tobě pomyslí?" Kaka... kapitán je tady kdo? Já! Jasně. A kaka... kapitán má tu zadrce... zapr... zatracenou povinnost..." Muuurg!" ozvalo se najednou. A už měl Guy na rameni Murga. Zvířátko se pevně drželo prackami a strkalo mu čumák do obličeje. Nee!" bránil se. Potom tak prudce kýchl, že ho Murg radši honem opustil. Nikdo si mě nevá... neváží." A ty se tomu divíš?" pravila Mabel. A ostatně by mě zajímalo, jak ses dokázal takhle ožrat za bílého dne." Za bí... za bílého... dne?" Guy se podíval na obrazovky, na nichž v sametové tmě blikotaly miliony a miliony hvězd. A já myslel, že je noc." Rázem se napřímil. Ta proměna se udála tak rychle, až si Mabel náhle nebyla tak docela jistá, jestli pil skutečně tolik, jak to vypadalo. Dlouhými kroky došel ke křeslu, padl do něj a zapálil si dýmku. Tušila, že jí chce říct něco důležitého. Sedla si do křesla vedle něj. Zamrkal na ni. Promiň," řekl stále ještě nejistým hlasem. Ale musel jsem si dopřát loka, protože co jsem viděl a slyšel..." Potřásl hlavou. Ne, ne, ne. To je neuvěřitelný." Že bys v nějaké kapse objevil peníze?" Co?" Guy se suše zasmál. Bylo by vůbec možné, že ty bys něco přehlídla?" Hned zase zvážněl. Ne, něco mnohem neuvěřitelnějšího. Představ si, že přijdu k reaktorům, a kdo to tam sedí a básní? Náš George, drakobijce Jiří...," polkl. Mabel se zatvářila vztekle. Teď už teda vím, proč jsi mu dal jméno George." To má jen symbolickej význam," špitl. Takže já jsem podle tebe dračice. Jsi hnusný!" Naštvaně se na něj podívala, ale pak se k němu naklonila. Co jsi to Page 9

10 říkal? Že George básní?" Jo. Skládal poému. Takovou tu modernu, víš? Každá hvězda je horká a ne každá... ne, každá planeta je malá... Ne! Já to zapomněl. Ale bylo to něco jako filozofickýho." Mabel se zamyslela a pak potřásla hlavou. Podle mě fantazíruješ. Robot nemůže básnit, a už vůbec ne takový, kterého jsi postavil sám." Ty nemáš ani tuchy," odpověděl. Ani zdání, z čeho jsem ho poskládal." Mabel si vzdychla. Ty mi nevěříš?" rozčiloval se. Počkej. Dokážu ti to." Zapnul palubní vizifon. Georgi! Ihned na můstek!" Za dvě minuty se robot dostavil. Georgi," řekl Guy přísně. Řekni mé sestře, že umíš skládat básně. Ne, dokaž jí to. Jak byla ta tvoje pobléma... poéma?" George teatrálně rozpřáhl ruce. Zatím jsem složil novou. Je mnohem lepší než ta první. Chcete si ji poslechnout, pane?" No tak spusť. Tady jde o čest, chlape!" George zvolna spustil paže. Několikrát si odkašlal. Bůhví kde takové chování odkoukal. Všechny květiny jsou hluboké a ne každá louka je světlá a ne každé nebe je modré a jezero není tiché a srdce netluče hlasitě a vesmír je širý. Žádná poušť není mrtvá či květina němá či hvězdy chladné a ne každá propast je hluboká a stesk je tichý..." Když George skončil, Guy se hrdě napřímil. Pak však pohlédl na Mabel. Složila tvář do dlaní a ramena se jí chvěla. Co?" divil se. Směješ se?" Zvedla hlavu. Ne, brečím, ty... ty surovče!" No tohle," řekl překvapeně. To snad ne. Robot básní a Mabel Nelsonová brečí." Pitomče!" Vysmrkala se do kusu hadru. Ty ani netušíš, jak se mi stýská... po Zemi." Guy Nelson mlčky vstal. Stál tam s povislými rameny, civěl na obrazovky, jako by mezi těmi miliony hvězd hledal jednu určitou. Stesk po domově," zašeptal hořce. Kdo by ho někdy neměl. Ale chlap má své povinnosti..." Prudce se otočil. Mabel, já ti slibuju, že jakmile uzavřu nějaký úspěšný obchod, tak se vrátíme na Zemi. Pak uvidíš modrá moře a modrou oblohu a kytky v parku u Gošunského jezera a život v Terranii..." George se tiše vzdálil. Od startu z Haffgusu uplynuly tři dny a Guye probudil z poledního šlofíčku poplach. A protože si k obědu dal opět tekutou dávku, s prudkým pohybem ho rozbolela hlava. Ale věděl si rady. Přistoupil k umyvadlu a strčil hlavu pod studenou vodu. Potom už viděl přece jen o něco víc než pruhy a pestrobarevné klikyháky. V poledne spal vždy oblečen. Takže mu stačilo se jen opásat. Když vstoupil na můstek, obrazovky na levoboku přímo žhnuly. Co se to tady děje?" Válcová loď," špitla Mabel a byla bledá jako stěna. Prudce se nadechl nosem. Víc mu říkat nemusela. Válcové lodě byly typické pro galaktické obchodníky, kteří mívali ve známé Galaxii monopol, dokud nedošlo k prudkému rozmachu Solárního impéria. Ještě dodnes se tím oháněli, ale první administrátor Solárního impéria Perry Rhodan na to nedal. Ať si Skokani hulákají, jak chtějí, lidstvu nikdo nic předpisovat nebude. Několikrát je pořádně klepli přes prsty a oni si už dali pozor, aby nějak nenarušili obchodní činnost Solárního impéria. Když se rozpadlo krátkodeché Spojené impérium, což byl svazek mezi Pozemšťany a Arkonidany, Skokani opět vystrčili růžky a domnívali se, že se Spojeným impériem končí i hvězdná říše Pozemšťanů. Navíc byl tenkrát Perry Rhodan považován za mrtvého. Ale brzy se přesvědčili o těžkém omylu. Dnes, když se Rhodan opět ujal vlády, si už žádná skokanská loď netroufla přepadnout pozemskou loď. A teď nějaký Skokan ohrožuje pokojnou, malou, stařičkou nákladní loď z matičky Země! Země chrání všechny své občany a ztrestá i tento útok. Guy nemusel ani moc střízlivět, aby dospěl k úsudku, že potrestání Skokana bude k ničemu, když budou mrtví. Důležitá byla otázka, zda Skokan chce loď zničit nebo jenom vyloupit. Guy si hned odpověděl. JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO nemělo příliš silné ochranné štíty, takže by palbě dlouho neodolávalo. Kdyby je chtěl Skokan zničit, už dávno by to udělal. Jsme naživu, takže ten chlap má spadeno na náklad, usoudil Guy. A usmál se. JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO Page 10

11 tentokrát nevezlo nic. Přistoupil k panelu a změnil nastavení obrazovky. Nyní se loď ukázala jako stěží postřehnutelná čárka. Délku odhadoval na dvě stě metrů. Navázal spojení s palebnou centrálou. JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO mělo v horní části kupole jedno impulsní dělo. Při poplachu to bylo Georgovo místo. Robot se ihned ohlásil. Mám ho na optice," pravil nevzrušeně. Smím ho zničit?" Guy se napřímil. Byl hrdý na Georgovu víru ve vítězství a bylo mu jedno, že George je jenom robot. Počkat," rozkázal. Tak daleko ještě nejsme. Ctností silného je trpělivost." Ano, pane." Bude to pária," zabručel si. Páriové byli Skokani, kteří porušili skokanské zákony a ostatní je vyloučili z velkého společenství hvězdných nomádů. Byli ve věčné klatbě, nikdo jim neposkytl pomoc, nikdo s nimi neobchodoval, takže jim nezbývalo než pašovat nebo se dát na pirátství. Zabzučel telekom. Aha," pravil Guy, jdou na to slovy." Sedl si před kameru a zapnul přístroj. Na obrazovce se ukázal vousatý bledý muž a jeho rty se usmívaly. Už to svědčilo o Skokanovi, neboť Skokani se smávali v situacích, které lidem nepřipadaly zrovna veselé. Takovou už měli mentalitu. HRALTA I cizí lodi. Nedbáte našeho příkazu, abyste zastavili. Dáváme vám ještě minutu. Jestli do té doby nezačnete zpomalovat, budete zničeni." Vážně?" Guy si začal nacpávat dýmku. Nějak si nevzpomínám, že byste nás stavěli." Vousáč zmizel z obrazovky, ale hned se objevil znovu. Krátce nato se těsně vedle JEHO BRITSKÉHO VELIČENSTVA mihl světlezelený paprsek a štít zablikal. Guy se pošťoural v uchu. Masíroval si bubínek. To bylo vše. Skokan znervózněl. Ještě vám to nestačí?" Ale ano," odvětil Guy. Čestná salva člověka vždycky potěší. Mějte se." To byl varovný výstřel před příď, tupče!" rozchechtal se Skokan. Guy přikývl. Pěkná rána. Ještě něco?" Tak tohle se mi ještě nestalo," smál se Skokan. Chacha, chlape! Máte ještě patnáct vteřin čas, pak spustíme palbu." Vážně?" Guy Nelson se ironicky uklonil. Dovolte, abych se představil. Jmenuji se Nelson. Nelson! Říká vám to něco? Jedním z mých předků byl slavný a veliký admirál Jeho britského Veličenstva. Admirál lord Horatio Nelson zničil dvě nepřátelské flotily, jestli to ještě nevíte." Přešel do otcovského tónu. Vážně byste si neměl nic začínat s potomkem tak slavného muže." Ééé?" vydal ze sebe Skokan. Já to věděl." Guy si zasunul pravici za klopu. Pokud se chcete omluvit, vězte, že nejsem mstivý." Skokan zřejmě nevěděl, co si má o tom myslet. Opět se ztratil z obrazovky. Po pěti minutách se vrátil. Mně je úplně jedno, kdo byl nebo nebyl váš předek. Nějakou pomoc nemůžete očekávat. Zastavte, jinak vás zničím." Guy si vzdychl. Takže vy na pravnuka slavného admirála nedáte. Co se dá dělat... Pak vám nemůžu pomoci." Stiskl tlačítko, které se krátce předtím červeně rozsvítilo. U skokanské lodi zažhnuly tmavorudé tečky. Skokanský kapitán sebou na obrazovce trhl a nechápavě se na Guye zadíval. Guy pokrčil rameny. Tak co, piráte?" Vy, vy..." Dovolil jsem si vám řízenými náložemi roztavit hlavně a poškodit tak trochu pohon. Byl jste lehkomyslný, když jste podceňoval moje zastaralé zbraně. Ale aspoň žijete. Velcí lidé si mohou dovolit velkorysost. Snažte se najít nějakou obydlenou planetu. Sbohem." Obrazovka vyhasla a Guy se opět spojil s palebnou centrálou. Dobrá práce, Georgi." Usmál se a dodal: Poplach se odvolává." Mabel byla stále ještě bílá jako stěna. Panebože, Guyi. To mohlo špatně skončit!" Guy se rozesmál a rozpřáhl paže. Špatně? Má drahá lady Hamiltonová! Copak vás Horatio někdy zklamal?" Mabel bezmyšlenkovitě kroutila vylaďováním kurzu. Přestaň se chlubit svými předky. A hlavně vynech kurtizány." Ale, ale!" Guy na ni zamrkal. Nezapomeň, že jsi má rodná sestra. Tudíž je Horatio i tvým předkem. Ostatně proč bych na něj nebyl hrdý, když tak nádherně zmákl bitvy u Abúkiru a Trafalgaru." Mabel se k němu přiblížila. Ucítila alkoholické výpary a opět o krok ustoupila. Kdyby nebožtík Horatio měl pořád takovou opici jako ty... Tak nevím." Page 11

12 Co nevíš? Chci slyšet, co říkáš mému vítězství." Chceš slyšet, co si vážně myslím?" Ovšem." Za prvé, ten Skokan byl trochu přitroublý, když čekal vůbec nějakou kořist. Za druhé byl neopatrný, protože vypadáme dost zchátrale. Prostě nás podcenil." To jsou podružnosti," mávl Guy rukou. Pro naše vítězství byla rozhodující lepší morálka. Skokan byl pirát, vagabund, který si brousil zuby na snadnou kořist. Ale já měl co hájit - svou loď, svou milovanou sestru, naše děti a..."...zásoby chlastu!" neodpustila si Mabel. Myslím, že jsi měl největší strach, aby ten pirát neobjevil tvé zásoby alkoholu a neulevil ti od nich." Guy si rezignovaně povzdychl a zatvářil se jako bohabojný trpitel. Potom se usmál a namířil prst na Mabel. Tím dáváš najevo svou chudobu, sestro." Jak prosím?" Jasně. Duchovní chudobu. Shazuješ Skokana tím, že tvrdíš, že si myslel, že by tady našel něco, co i ty zatím hledáš marně." Mabel se naštvala a odešla. Guy si vzdychl, posadil se do křesla a otevřel mapovník. Mapovník, který ukazoval trojrozměrně nejrůznější sektory známé Galaxie, byla Guyova svátost. Ať už loď měla jakékoli nedostatky, tohle zařízení bylo nejmodernější a v nejlepším stavu. Guy by si nikdy nedovolil odstartovat a nemít mapovník v naprostém pořádku, neboť hvězdoplavec s takovým handicapem by v tom moři hvězd, hvězdokup, mlhovin a podobně připomínal člověka hledajícího jehlu v kupce sena. Guyův zájem o mapovník zřejmě už dávno sdíleli i oba Hoviati, protože když se modře rozsvítilo osvětlení přístroje, hned odběhli od svého oblíbeného místa, lodní pozitroniky. Guy je pohladil po tmavomodrých hlavičkách. Chcete se dívat? Fajn, ale buďte hezky zticha. Táta musí připravit další skok. A protože naposled jsme se poněkud odchýlili, závisí teď všechno na přesném určení naší současné polohy." Střílel jsi jen tak do vzduchu, tati?" zeptal se Richard. Guy se zašklebil, jako by kousl do citronu. Nelson, chlapče, do vzduchu nestřílí. Všechny mé propočty souhlasily. Můžu snad za to, že generátory skokového pole už nepracují plynule? Jste drzí, hoši!" V té chvíli Richard za zády vytáhl láhev. Podle nálepky to byl pravý bourbon pozemského původu a starý přes padesát let. Guy na láhev vytřeštil oči. Kde... kdes to vzal?" Vyměnil jsem to s jedním pašerákem na Haffgusu, tati. Schovával jsem ji pro nějakou obzvlášť slavnostní příležitost. Ale když jsi teď tak krásně převezl toho Skokana, myslím, že si ji zasloužíš." Ale to přece... Myslíte si, že vás ten pašerák nějak nenapálil?" Ne," pravil přesvědčeně Franklin. My si ji vybrali totiž sami." Guy se zatvářil nedůvěřivě. No, to se hned zjistí." Interkomem se spojil s robotem. Georgi, mám práci. Pojď prosím na můstek a vypočítej další skok." Konečně," vydechl si úlevou Guy. Přece jen jsme to dokázali." To jako myslíš, že tam před námi je Cliftonova hvězda, tati?" zeptal se Richard. Vylezl si na boční opěrku Guyova křesla a díval se do panoramatické obrazovky. Asi osmnáct světelných let před nimi svítila žlutočervená hvězda. Guy se nenápadně podíval na Mabel. Sestra však byla natolik zaměstnána výpočty, že mu nevěnovala pozornost. Ušklíbl se. Vytáhl placatku a pořádně si zavdal. Ta píše!" K dalšímu doušku se už nedostal, protože prudký úder mu vrazil láhev do zubů. Loď se zazmítala. Richard se jednou rukou chytil Guye za uniformu a druhou si vytíral oči, do kterých mu stříkl bourbon. Franklin zase chvatně opustil můstek. Guy se velice brzy vzpamatoval. Jednou rukou držel placatku daleko od sebe a druhou zapnul interkom. Co je se stroji?" Jeden reaktor se pominul, pane," odpověděl George. Doporučoval bych vám loď opustit. Za deset minut se rozpadne." Guy zbledl. Cože?" Prudce si nasadil kapesního bernardýna ke rtům a rázem jej dopil. Jdu do strojovny." Vstal a chtěl opustit můstek. Mabel ho však zadržela. Neměli bychom radši poslechnout Georga? Deset minut není moc..." Právě," zavrčel a protlačil se kolem ní. Za deset minut nám nikdo záchranný člun neopraví." Mabel tupě zírala na zavírající se přepážku. Zřejmě ještě nikdy si tak jasně neuvědomovala, jak je to s lodí špatné. Bylo jí jasné, že toto první poznání bude i poslední, pokud se nestane nějaký zázrak. Za necelých deset minut loď vybuchne - a bez člunu se od ní nedostanou dostatečně daleko. Guy Nelson zatím uháněl k centrálnímu antigravitačnímu výtahu. Nevyhnutelnou katastrofu pochopil mnohem lépe Page 12

13 než Mabel. Reaktor se sice dříve či později porouchá na každé lodi, ale podle zvuku bezpečnostní automatika nezareagovala a nezavřela přísun jaderného paliva. Reaktor nyní vyráběl stále více a více energie, ale nedokázal ji předávat. Nakonec se změní v jadernou bombu o účinku jedné gigatuny. V tom rozčilení úplně zapomněl na to, jak je na tom výtah. Už půl roku mu nefungovaly projektory pole. Guy si na to vzpomněl, když skočil do šachty, ale to bylo už pozdě. Zachránilo ho jedině to, že JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO momentálně spělo volným pádem k soustavě žlutočerveného slunce. Guy si to uvědomil ve chvíli, kdy narazil na druhou stranu šachty a ta ho odrazila jako gumový míč. Ale protože skočil šikmo dolů, pohazovaly si ho stěny šachty sem a tam a pokaždé se dostal o kousíček níž. A když byl už skoro dole - dole znamenalo ve středu lodi -, naběhla znovu gravitace. Naštěstí se v té chvíli už držel výstupových madel. Cítil, jak mu ohromná síla rve nohy dolů, cítil bolest v kloubech a stiskl zuby. Potom se po kolenou vyhrabal ze šachty a dostal se do chodby vedoucí ke strojovně. Když otevřel těžké olověné dveře, vyvalilo se na něj nesnesitelné horko. Nemohl do strojovny vkročit. Jasné světlo pocházelo zřejmě od vadného reaktoru. Georgi!" Ano, pane?" ozval se plechový hlas z toho žhavého pekla. Nemůžeš zkratovat bezpečnostní automatiku?" Bohužel, pane. Už jsem to zkoušel. Šrouby však někdo natolik ožvýkal nepatřičnými nástroji, že je už žádný klíč nezachytí. Bezpodmínečně je budeme muset jednou vyměnit." Chlape zatracená! Ale to bys musel dostat nejdřív ty starý ven!" Třeba bude na Rundownu nějaká dílna, pane." Na Rundownu!" Guy se zachmuřil. Obávám se, že tam se nikdy nedostaneme." Však jsem vám radil, abyste loď opustil, pane," pravil vyčítavě robot. Nyní máme do výbuchu už jen čtyři minuty. Pospěšte si." Proč?" zabručel sklesle Guy. Záchranný člun je v pytli. Pohon jsem onehdy rozmontoval, protože jsem potřeboval součástky pro korekční pohon lodi." Na to George nic neřekl. Ale možná ho jen Guy neslyšel. Hluk byl už nepopsatelný. Znělo to, jako by vybuchovala jedna těžká nálož za druhou. Podlaha se chvěla. Musel ustoupit, žár ze strojovny mu opálil obočí. A potom nastala chvíle, kdy se zdálo, že je konec světa. Před očima se mu stěny, strop, potrubí - i ten žár - rozplývaly v sírově žluté mlze... Když opět prohlédl, robot zrovna vycházel ze strojovny. Guyovi připomínal ducha. Reaktor se sám vypnul, pane," pravil plechový hlas. To není možný!" Na víc se Guy nezmohl. Já tomu taky nerozumím, pane. Jako by se energie reaktoru zčistajasna spotřebovala. Tak náhle, že už přestávalo přicházet palivo. A tím se zastavila i štěpná reakce." Guy tam stál jako solný sloup. Vzpomněl si na tu žlutou mlhu. Nebyla sice pro tranzici typická, ale co když tento jev vyvolal příliš velký přísun energie? Za předpokladu, že to skutečně byla tranzice... Ale který šílenec by si troufl takhle zatížit generátory tranzičního skoku? Mabel? Zatímco přemýšlel, jestli má Mabel zavolat anebo osobně zajít na můstek, zaznamenal vzadu v chodbě jakýsi pohyb. Popadl blaster. Stůj!" Nestřílej, tati," ozval se žalostný hlásek. Z přítmí se vyloupla pětaosmdesáticentimetrová obtloustlá postavička. Neskutečně dlouhá groteskní chodidla pleskala o podlahu a velká kulatá tmavomodrá hlava se zelenýma očima se kolíbala sem a tam. Podle velkého F na hrudi poznal Franklina. Jinak se kluci rozlišit nedali. Na rameni měl Murga. Guy k Franklinovi skočil a osahával ho. Co se tady couráš, když odchází reaktor? Mohlo tě to ozářit!" Já si dával pozor, tati," řekl Franklin. Kdyby nebylo Murga, tak..." Větu nedokončil. Guy na adoptivního syna vytřeštil oči. Snad tím nechceš říct, že Murg zachránil loď?" No..." Franklinova tvář nyní přecházela do bleděmodré. Aspoň mi při tom pomáhal." Guy si přešlápl. Nevěděl, co na to říct. To, co Franklin povídal, byl učiněný nesmysl. Nechtěl však na něj zhurta, když právě jen o vlásek unikli smrti. Co jste udělali?" zeptal se. Franklin upadl do rozpaků. Víš, tati, asi to byla náhoda. Byli jsme zrovna v centrálním rozdělovači polí a reaktor byl stále hlasitější. Myslel jsem, že už vybuchneme. Tak jsem Murga, protože jsem příliš malý, poslal na manuální spínač obsluhy hyperskoků. Dlouho trvalo, než udělal, co jsem po něm chtěl. Ve chvíli, kdy si Murg sedl na spínač a svou vahou ho stlačil..." Podíval se na Guye jako neviňátko. Stalo se něco, tati?" zeptal se. Spousta věcí," zabručel Guy. JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO z toho zas jednou vyvázlo, ale zřejmě provedlo nekontrolovaný hyperprostorový skok." Rukou dal klukovi najevo, aby zmizel, a tiše řekl Georgovi: A ještě záhadnější je Franklinovo jednání. Napadlo by to mě nebo tebe?" Nikoli, pane," odpověděl George. Předpisy něco takového zakazují. Vodiče pole by se musely při tak vysokém energetickém impulsu zhroutit, i kdyby byly propojeny." Guy přikývl. Zamyšleně se zahleděl směrem, kterým zmizel Franklin. Page 13

14 Byla to asi náhoda," zašeptal, ale každopádně se mu tak podařilo něco netušeného..." Guy Nelson se zvedl od palubní pozitroniky. Potácel se vyčerpáním a musel se chytit, aby neupadl. Mabel se na něj s obavami podívala. Guy se přemohl a usmál se. Podařilo se. Zjistil jsem naši polohu. Jsme poblíž galaktického centra." Mabel si vydechla úlevou. Guy se dohrabal k pilotnímu křeslu a obrátil se k sestře. Neraduj se předčasně. Jsme asi dvacet osm tisíc světelných let od Rundownu a dobrých jednatřicet tisíc let od Země. Navíc jsou generátory hyperskoku tak unavené, že bych si s nimi netroufal na víc než na padesát světelných let." Ale tady zůstat nemůžeme!" Guy se protáhl, až to zapraskalo. Neměj strach. Někde poblíž bude určitě nějaký svět, kde přistaneme a dáme loď do pořádku. Nelson se nikdy nevzdává." Jinak by nedostal lady Hamiltonovou," ozval se Richard. Guy se usmál. Teprve pak mu zřejmě došlo, kdo to promluvil. Otočil se a popadl Richarda za límec. Co je ti do lady Hamiltonové?" Zamračil se. Takhle se o admirálovi a jeho lady nemluví." Ale tati," řekl vyčítavě Richard. Sám jsi přece jednou říkal, že máme číst rodinnou kroniku Starého Horatia, abychom se vzdělali." Guy jenom polkl. No ovšem... Ale kapitolu o lady Hamiltonové radši přeskočte. To pro vás ještě není." Pustil ho a chtěl si sednout, ale tu si něco uvědomil. Jak jsi to admirála nazval? Starý Horatio? Žádám tě, aby ses o předcích vyjadřoval trochu uctivěji." A se zaúpěním dosedl do křesla. Naklonil se k pultu a provedl několik nastavení. Za zády zaslechl jakýsi zvuk. Otočil se. To odešla Mabel. Rychle zajel pod kryt panelu. Blaženě vytáhl láhev a napil se. Láhev si postavil vedle křesla. Prsty se mu rozběhly po klávesnici. Vpřed, JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO!" zaburácel. Vnuk slavného admirála britské flotily se blíží, vy hvězdy jedny!" Čím se to zase zlil?" zeptal se Richard odněkud vzadu. Guy ho nevnímal. Doprovázel burácení motorů zpěvem. JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO nabralo směr. A George se opíralo pozitroniku a povídal si s ní o své poslední poémě. 4. Modré slunce mělo jen jednu planetu o velikosti Marsu. To bylo bohužel vše, co se dalo z můstku JEHO BRITSKÉHO VELIČENSTVA zjistit. Nefungoval elektronický teleskop ani zvětšování panoramatické galerie. Ani George nedokázal říct, zda ty skvrny na planetě jsou vegetace nebo slepá místa na obrazovce. Ale to Guyovi nebránilo v tom, aby objev planety oslavil mocným douškem. Richard a Franklin poskakovali po můstku. Jak se ta planeta jmenuje, tati?" zeptal se pak Richard. Guy odložil láhev a decentně si odříhl. Mentorsky zvedl ukazovák. Ta planeta ještě nemá jméno, děti. Není... škyt... vůbec není v katalogu. Já kapitán... škyt... Nelson, potomek toho nejslavnějšího admirála Galaxie, já ji objevil. A já mám právo... škyt... dát jí jméno. Tak proč jí ho nedáš?" zeptali se oba Hoviati současně. Guy si pomalu vyklepal dýmku. Vtom zablesklo zelené světlo a z reproduktoru se ozvalo pípání. Všichni sebou trhli. Guy zmateně civěl na dýmku, potom na zelené světlo. Kdo to byl, co mi před přistáním na Haffgusu tvrdil, že se ten hyperkom už nedá opravit?" Já, pane. Pečlivě jsem přístroj prověřil. Byl zralý do šrotu, pane." Do šrotu?" Dýmkou ukázal na svítící kontrolku. A co je tohle?" Funkční test hyperkomu, pane." Aha!" Guy vstal a poklepal robotovi na hrudní desku. A čím ten hyperkom tak najednou ožil? Čím, ptám se. Jen proto, že jsem si o pult vyklepal fajfku? Chlape! To svědčí o tom, že ani pořádně nevidíš. Patrně se jenom uvolnil nějaký kabel. Dva dny hledáš závadu a já jen jednou takhle zaklepu," ťukl hlavičkou dýmky George do hrudi, a hned je všecko v pořádku." Čtyřicet tři hubacccc...," řekl George. Guy zděšeně odskočil. Jak prosím?" Skopcenudle! Kvaň!" No výborně!" spráskla rukama Mabel. Teď jsi nám zničil robota!" Guy potřásal zmateně hlavou. Jenom je kapánek mimo," pokusil se argumentovat. Ta jeho neschopnost byla i na něj příliš." Zacpal si uši. Mabel, Page 14

15 vypni prosím hyperkom. To pípání mi jde na nervy." Když zelená kontrolka pohasla a zvuk testu utichl, vydechl si. George je teď blázen, tati?" zeptal se Franklin. Guy si odkašlal. No, co s tebou vlastně je, Georgi?" Dihydrocymol... jedna, dva, klučla." Guy se podrbal za uchem. Potom udeřil pěstí robota do hrudi. Zaznělo to dutě. Současně to v robotovi zacinkalo, jako by byl plný rozbitého skla. Guyi!" vykřikla Mabel. Neznič ho ještě víc!" George se uklonil. Mnohokráte děkuji, lady Hamiltonová. Jsem již naprosto v pořádku. Mohu vám podat váš nápoj lásky?" Georgi, jsi cvok!" vyjel na něj Guy. Jak se opovažuješ takhle mluvit s dámou?" George se mu uklonil. Zcela k službám, admirále. Flotilu u Abúkiru pozdravíme pannami se zelenými věnci, jestliže vyrazí z mraků. A černý kozel běžel stále za nimi... Méééé!" Bing! Guy rozbil nedopitou láhev Georgovi o hlavu. Tekutina medové barvy stékala po plechu a můstkem se šířila omamná vůně alkoholu. George chviličku nehybně stál. Potom o krok ustoupil a lehce se uklonil. Urazil jste mě, sire. Pošlu vám svého sekundanta." Dořekl a opustil můstek. Guy odhodil hrdlo láhve. Krucinál. Zřejmě jsem někde našel i paměť nějakýho psychiatra..." Guy protestoval, protože mu Mabel zabavila druhou láhev. Tentokrát mu to však nepomohlo. Sestra byla neoblomná. Když se zblázní robot, není to pro Nelsona ještě důvod, aby se opíjel," argumentovala. Opíjel?" Chraplavě se zasmál. Jsem střízlivej jako nikdy, sestřičko." Na to, že vypil minimálně půl láhve, vypadal vážně dost střízlivě. Zřejmě ho Georgovo chováním vyděsilo, a tím vystřízlivěl. Fajn." Mabel si založila ruce v bok. Když jsi tak střízlivý, tak si snad všimneš i toho, že se pořád blížíme volným pádem k planetě." A že ta planeta pořád nemá ještě jméno," dodal Richard. Jak by mohla mít jméno," zabručel Guy a snažil se prohlédnout slepé skvrny na obrazovce. Protože mu táta ještě žádné jméno nedal," prohlásil Franklin a vítězoslavně se zahleděl na bratra. Ty jsi ale blbej," řekl Richard. Táto jí ani jméno dát nemůže, protože neví, jak vypadá." Protože okna jsou špinavá, že, tati?" Franklin se tázavě zahleděl na Guye. Blbost," zavrčel Guy. Blbost jako hrom!" Franklin vyplázl na Richarda jazyk. Kosmické lodě nemají okna, héééé." Už se zdálo, že se Hoviati poperou. Mabel jim pohrozila. Buďte laskavě zticha. Marš! Na místa! Nechte tatínka jít, tedy být. Má teď práci." Guy vstal. Tys to uhodla, Mabel." Sundal si sako. Jít byl přesně ten správný výraz." Opatrně se soukal do skafandru. Kam jdeš?" Ven. Anebo si myslíš, že ty fleky na obrazovkách se odstraní samy?" Cože? To si vážně myslíš, že by se panoramatické obrazovky daly zvenčí..." Blbost. Nejsem přece nalitej. Jestliže není odtud kloudně vidět, protože jsou obrazovky poněkud zakalený, pak se musí jít ven. Jen doufejme, že není zrovna mlha." Zasmál se, jak je vtipný. Mabel na něj jenom civěla. Guy se ušklíbl. Sáhl do boční kapsy křesla a vytáhl podlouhlý černý předmět. Dalo by se říct válcovitý předmět, kdyby se na jednom konci tak trochu nálevkovitě nerozšiřoval. Guy zatáhl za jeden konec. Předmět se roztáhl jako dalekohled a byl dlouhý šedesát centimetrů. Co říkáš teď Mabel?" obrátil se hrdě na sestru. Mabel se na něj podezíravě podívala. Aspoň to nevypadá jako flaška." Flaška! Nebuď směšná." Vypnul hruď. Má drahá lady Hamiltonová, to je dalekohled nebožtíka lorda Horatia Nelsona. Přikládal si jej k svému orlímu oko, když před Abúkirem vyhlížel nepřátelskou flotilu. U Trafalgaru jím směle hleděl nepříteli do tváře a po vítězství si jej tiskl na krvácející tělo." A co s ním chceš dělat ty?" Guy si uzavřel skafandr. Podívat se na tu planetu. Když selhává vydumaná technika, pak mi krásy onoho světa odhalí starý dalekohled." Jsi blázen." Mlčky si zavřel přilbu. Potom se pustil do kontroly. Mabel ho stísněně sledovala. K jejímu překvapení však byl skafandr naprosto v pořádku. Guy došel k přechodové komoře, otevřel ji - a proskočil jí dřív, než se stačila zavřít. Když se za čtvrt hodiny vrátil, rozmrzele se vysvlékal ze skafandru. A už byli u něj kluci. Page 15

16 Už jsi jí dal jméno?" křičel na něj Richard. Jsou tam lidi?" vyzvídal Franklin. Doufejme, že si tam Murg zaloví skutečné myši," poznamenal Richard. Opravdové pozemské myši." Guy nacpal skafandr zpátky do přihrádky. Potom plivl na hlavní obrazovku. Quarry," zavrčel. Jé," vykřikl Richard. Že by tátovi přeskočilo stejně jako Georgovi?" Hned nato se chytil za bolavou tvář. Já ti ukážu!" Guy se na něj naštvaně podíval. Potomku admirála Nelsona nikdy nepřeskočí. Ten dostane nanejvýš..." Dostane nanejvýš trilirium!" vykřikl rozpustile Franklin. Říká se delirium," opravil ho Richard. Guy se zhluboka nadechl. A teď už dost! Quarry se jmenuje ta planeta a ten váš Murg dole nechytí ani veš, natož myš. Já každopádně viděl jenom šutry." Jen šutry," ušklíbl se zklamaně Richard. A já myslel, že se tam aspoň pořádně vykoupeme." Třeba se skutečně půjdeme koupat." Mabel položila Guyovi ruku na rameno a ustaraně se na něj zahleděla. Co se děje, Guyi? Normálně se přece takhle nikdy nerozčiluješ..." Ale co!" Guy zlostně mávl rukou. Já se přece vůbec nerozčiluju. Můžeme na Quarry přistát a opravit skokové generátory. Na nějaké krajinné krásy kašlu. Na té hromadě šutrů nás aspoň nikdo nebude obtěžovat." Nacpal si dýmku, potom nabral kurz a začal JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO brzdit. Ve skutečnosti se přece jen naštval proto, že místo zeleného a plodného světa objevil jen skály a suť. Pak si však řekl, že všechno má i svou dobrou stránku. Na plodném světě by byla divoká zvěř, jedovaté rostliny nebo dokonce nepřátelské inteligentní bytosti. Quarry sice mohla být neutěšená, ale neexistence jakékoli flóry a fauny zase vylučovala problémy, jež se vyskytovaly při setkání bytostí s různou mentalitou. Guy si bohužel neuvědomoval, že zděděný dalekohled je přece jen už pravěký... JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO dosedlo s chrchlajícími tryskami v poli kamení. Teprve na poslední chvíli si Guy uvědomil, že nechal jednu přistávací vzpěru na Haffgusu. Chtěl na ohrožené straně ještě jednou nahodit pohon. Bylo však už pozdě. Než stačil pohon naběhnout, odlomila se další vzpěra a loď se položila na bok. Na můstku se všichni sesypali dohromady. Když se Guy konečně postavil a ohmatal si bolavé končetiny, zaječel interkom. Udiveně dolezl ke křeslu a zapnul přístroj. Byl to George. Pane, káva je hotová!" Káva!" zasténal Guy. Co já teď s kafem? Přines mi pořádnej grog. Mabel a dětem můžeš klidně naservírovat nějakou obarvenou vodu. Nejdřív ale naběhneš s jódem a náplastmi. Jedna obrazovka bouchla a mně se zdá, že jsem se pořezal na obličeji." Ale váš obličej je v pořádku, pane." Guy si mumlal cosi nesrozumitelného. Do prdele?" Přesně tak, tam jsem se pořezal!" vybuchl Guy. Ale už sebou hoď!" Jistěže, pane!" Moment!" vykřikl Guy. Ano, prosím?" Nezapomeň na ten grog. Znáš ještě základní pravidlo pro správný námořnický grog?" Rum být musí," odříkával George, cukr může, voda ne..." Správně. Takže ses přece jen ode mě něco naučil." Kdo to byl, Guyi?" vzpamatovala se Mabel. George." No ne! Já myslela, že se zbláznil?" Hm." Guy se podrbal na nose. Na to jsem si ani nevzpomněl. Tady to vidíš. Potomek Horatiův může být jedině génius. Zřejmě jsem mu zabudoval samoopravovací paměť. Máma má díru v punčoše," ozval se Richard. Guy si odkašlal. Přistáli jsme poněkud tvrdě, děti. Přesto se mi však s naší hrdou lodí podařilo přistát i s chybějící vzpěrou." Na naši loď jsem skutečně hrdá," poznamenala Mabel ironicky. Jak..." Ano. Jsem hrdá na to, že se ještě nerozpadla navzdory tomu, že má tebe za kapitána." Guy předstíral, že to neslyšel. Na tenhle úspěch se musíme, Mabel, bezpodmínečně napít." Vytáhl láhev a nasadil si ji ke rtům. Hm," odtušil potom. Odtud zdola ta krajina nevypadá už tak neutěšeně." Mabel se podívala na hlavní obrazovku a konstatovala, že Guy má pravdu. Sice se všude táhla suťová pole, ale tu a Page 16

17 tam se přece jen dala objevit stopa života. Jako například ostrůvky zelených keřů, které vzpínaly k obloze větve obsypané stovkami zlatorudých kalichů. Vydechla si úlevou. Tento pohled jim udělá pobyt na Quarry snesitelnějším a možná bude moci vzít kluky na výlet, zatímco Guy s Georgem budou opravovat. Čerstvý vzduch a slunce udělají dětem dobře. George hlučně vstoupil na můstek. V jedné ruce měl podnos a druhou z něj ubíral. Jód, náplast, káva s mlékem a cukrem, grog." Guy zrudl a vzal si jód s náplastí. Mabel... Nemohla bys mi..." Rozpačitě ukázal na rozříznutý zadek kalhot, na němž bylo několik krvavých skvrn. Nejdřív si dám kávu," prohlásila povýšeně. A potom zvážím, zda dáma smí vůbec něco takového dělat." Guy se zakuckal grogem. Když záchvat kašle polevil, nechal se trpělivě ošetřit, zatímco kluci zvědavě přihlíželi. Potom grog dopil. A když Mabel poslala robota pryč a obrátila se na Guye, aby se ho na něco zeptala, zjistila, že spí. Už chtěla Georgovi přikázat, aby pána přenesl do postele, tu si všimla, že se na obrazovkách něco pohybuje... Vylezla na řídicí panel. Klečela na něm a vyhlížela ven. Tamhle! Zase se tam něco pohnulo! Sáhla za sebe a zesílila zvuk. Slyšela nyní šramot, skřípot a praskot, jako když je v krabičce od sirek zavřený nějaký hmyz. A znovu ten podivný pohyb. Vypadalo to, jako by kolem pláště lodi přebíhaly hnědé cáry hadru - tiše jako podivné loutky zavěšené na neviditelných nitích a vedené neviditelnýma rukama. Muuurg! Muuurg!" Po rukou jí přešly hebké tlapky. Murg přitiskl čenich k obrazovce. Oči mu zasvítily jako řeřavé uhlíky, polokulovité uši měl vztyčené a pohybovaly se jako radary. Mabel na něj tázavě hleděla. Moc ráda by věděla, co Murg svými zostřenými smysly vnímá. Byla přesvědčena, že něco slyší. Slezla kousek zpátky a sáhla po mikrofonu interkomu. Georgi?" Bezděky zašeptala, jako by ji to, co zvenčí obcházelo JEHO BRITSKÉ VELIČENSTVO, mohlo slyšet. Ano, madam?" George na ni jako vždy působil uklidňujícím dojmem. Usmála se. Georgi, přijď prosím na můstek. Venku před lodí je něco..." Ano, madam." Guy začal chrápat a Mabel sebou trhla. Kapitán ležel v napůl zaklopeném křesle, měl otevřená ústa a spokojeně spal - zatímco ve světě, který nazval Quarry, se dělo cosi strašidelného. Podívala se na malé Hoviaty. Richard a Franklin si už zase hráli s palubní pozitronikou. Události kolem JEHO BRITSKÉHO VELIČENSTVA je zřejmě nezajímaly. Mabel byla ráda. Robot s rachotem vstoupil. Mabel si všimla, že se vybavil těžkým blasterem. Odlož tu zbraň," zašeptala. Nesmíme dát podnět k žádnému nepřátelství." George poslechl a potom se zahleděl na obrazovky. Na nich se opět mihly ty hnědé pruhy nebo cáry. Robot zamířil k vnějším reproduktorům. Mabel byla vzrušená. Že by robot slyšel něco, co lidské ucho nedokáže vnímat? Neboť to věčné šramocení a praskání se jí v souvislosti s těmi hnědými objekty nezdálo. George jí to za chvíli potvrdil. Dorozumívají se ultrazvukem, madam." To myslíš jako ty hnědé cáry tam venku?" George se červeně svítícími čočkami otočil opět k panoramatickým obrazovkám. To nejsou cáry, madam. Pokud si smím dovolit příměr, jedná se o bytosti velikosti zhruba člověka a připomínající netopýry. Zřejmě je přilákaly průvodní jevy našeho přistání." Mabel se podívala na Guye. Uvědomila si, že je rovněž unavená. Zároveň však měla bratru za zlé, že musí spát zrovna teď. Vzdychla si, slezla z pultu a přešla ke svému pracovišti. Tam bylo ovládání analyzátorů. Několika hmaty vysunula sondy. Nejdřív si zjistíme, zda je zdejší atmosféra vůbec dýchatelná. Pokud ano, chci se na ty Quarrijce podívat zblízka." Quarrijce, madam?" Jestliže tento svět byl pojmenován Quarry, pak se jeho obyvatelé musí jmenovat Quarrijci, ne?" Madam," pravil George vyčítavě, pouze inteligentní bytosti bývávají pojmenovány podle své planety." No a co? Inteligence je relativní. Z našeho pohledu může být například pozemský mravenec neinteligentní, ale bytosti stojící níže než on ho třeba mohou považovat za superbytost. V tomhle se držím profesora Harta Lickericka. Podle jeho teorie musíme dominantní druh nějaké planety vždy považovat za druh nadaný alespoň potenciální inteligencí." Automat dal tichým cvaknutím najevo, že zatáhl sondy. Mabel sáhla po vyjíždějící fólii s výsledky a strčila ji do palubní pozitroniky. A už tu byla odpověď. Gravitace 1,14 g... atmosférický tlak 893,07 torrů... relativní vlhkost vzduchu 13%... směs plynů sto padesát centimetrů Page 17

18 nad povrchem: dusík N2 69,09%, kyslík O2 23,05%, hélium He 2,45%, argon Ar 1,01%, kysličník uhličitý CO2 0,043%, zbytek krypton, xenon, ozon, jód, radon, vodík, amoniak. Žádné složky nesnesitelné pro lidský metabolismus, žádné bakterie nebo viry nebezpečné člověku." Mabel přímo zářila. Skoro jako na Zemi. Co ty na to, Georgi?" Já Zemi neznám, madam. Uvědomte si, že jsem byl přivezen ze všemožných světů a smontován tady na lodi. Ale souhlasím s vámi, protože znám hodnoty zemské atmosféry. Quarry má jen nepatrně vyšší gravitaci, poněkud vyšší tlak, vlhkost zhruba jako na poušti, nižší podíl dusíku ve vzduchu, o trochu víc kyslíku, ale ještě v mezích snesitelnosti, relativně dost helia, o trošku víc kysličníku uhličitého. Ale celkem vzato bych nepovažoval za nebezpečné, kdybyste vyšli bez skafandrů." Ledaže jsou nám nebezpeční ti Quarrijci...," nadhodila Mabel. Neřekl bych, madam. Pro ně jsme cizí, a proto z jejich hlediska nepoživatelní. Navíc vás budu samozřejmě chránit, madam." Chceš tím říct, že vyjdeme ven a podíváme se na ně zblízka?" Přinejmenším bychom z otevřeného východu viděli víc než na těchto špatných obrazovkách, madam." Mabel přikývla. Ještě jednou se podívala na Guye. Kapitán spal hluboce - a hlasitě. Dobrá, Georgi, vyjdeme. Vezmi si blaster, ale ne abys střílel, pokud nebudeme v krajním ohrožení života." George mávl těžkým blasterem. Nemějte strach, madam, nejsem přece člověk." Mabel otevřela východ a vlasy jí počechral teplý vánek. Hned nato zavládlo opět bezvětří. Vidíš něco, Georgi?" zašeptala. Robot se rozhlédl doprava a doleva. Nic, madam." Úkosem se na něj podívala. Nedalo se říct, že by to byl nějaký krasavec. Tedy z ryze estetického hlediska. Přesto však z hranaté hlavy v souhře s odlesky, jež vytvářelo modré slunce na modročerném kovu, vycházelo zvláštní kouzlo. Možná je to tím, napadlo ji, že George není sériové produkce... Je to charakter vytvořený ryzím individualistou... George jí pohled opětoval a v čočkách mu zneklidněně zablikalo. Objevila jste na mně nějaký defekt, madam?" Mabel polkla. Georgova poznámka zničila kouzlo okamžiku. Pak se zasmála svému romantismu. Jako by si sestra Guye Nelsona mohla dovolit romantiku! Ne, Georgi. Vypadáš v pořádku. Ale divím se, kde jsou ti Quarrijci. Přece se jen tak nerozplynuli!" Nikoli, madam. Ale stačilo, jestli se schovali na druhé straně lodi. Pak je nemůžeme vidět. Protože zcela evidentně vidí kosmickou loď poprvé, považovali otevření dveří za pohyb této kulovité nestvůry. Pohyb znamená pro zvířata buď kořist, nebo ohrožení. Zřejmě si to vyložili jako ohrožení." Mabel rezignovaně pokrčila rameny. Takže nic. V tom případě se jich nemusíme bát. Budeme je zkrátka ignorovat a opravíme loď." To bych nedoporučoval, madam. Quarrijci - to je ostatně děsné jméno - si na nás mohou zvyknout. A když nás přestanou považovat za ohrožení, mohou nás začít považovat za kořist. Vždy neznáme jejich metabolismus ani nevíme, čím se živí." Jejich metabolismus by se od našeho neměl příliš lišit," přemýšlela nahlas. Dýchají kyslík stejně jako my, a tím je už dáno jisté složení jejich tělesných tekutin." Což znamená, že byste pro ně mohli být docela dobře poživatelní, madam. Než se pustíme do oprav, musíme se s těmi Quarrijci seznámit." Jako by podivní obyvatelé planety čekali jen na jeho slova. Bleskově se kolem nich mihl hnědý stín. Prohnal se nad sutí jako hnědá tyč, po dvou stech metrech se obrátil a vracel se s roztaženými křídly. Mabel se chytla Georgovy ruky a hleděla na bytost s vytřeštěnýma očima. Letěla k nim pomalu, takřka opatrně. Mabel měla pocit, že se je snaží nepolekat. Čím více se bytost blížila, tím byly patrnější podrobnosti. Vzdáleně se skutečně podobala netopýru velkému asi jako člověk. Měla obrovské hnědé létací blány. Ale od pozemských netopýrů se Quarrijci přece jen lišili. Tato bytost měla kromě křehce působících křídel a kraťoučké končetiny s drápy na konci trojúhelníkového ocasu ještě pár údů či spíše rukou, umístěných vedle křídel. Byl to zcela evidentně dobře vyvinutý chápavý orgán. A na rozdíl od ochlupeného zbytku těla měl Quarrijec naprosto lysou oválnou hlavu. Mabel hleděla do dobře vyvinutých očí, které působily cize jedině proto, že byly daleko od sebe. Uši, ústa a nos však silně připomínaly pozemského buldoka. Povislé líce ale byly naprosto lysé, čímž celý ten obličej" připomínal tlustého, dobráckého hospodského. Mabel a George použili výstup nad obvodovým okružím. Proto měli před sebou plošinu, která byla dost velká pro deset lidí. Na vnějším okraji této plošiny dosedl Quarrijec. Složil křídla, napřímil tělo a stál před cizími bytostmi. Mabel zatajila dech. Takhle se přece zvíře nechová! Potom Quarrijec zvedl paže, ukázal prázdné dlaně - a čekal. Mabel skoro instinktivně učinila totéž. George odložil blaster a napodobil ji. Quarrijec vydal několik pronikavých zvuků. Mabel to překvapilo a obrátila se k Georgovi. Page 18

19 Já myslela, že znají jen ultrazvuk." Prve se dorozumívali jedině ultrazvukem, madam. Ale zřejmě se dokážou dorozumívat i na naší frekvenci. Doporučoval bych vám, madam," dodal poněkud tlumeněji, nenechávat ho příliš dlouho čekat na odpověď." Mabel přikývla a opět se obrátila ke Quarrijci. Přicházíme v míru." Quarrijec naklonil hlavu, jako by naslouchal. Potom přistoupil o kus blíž a opět vydal několik pronikavých zvuků. Říkejte jména, madam," šeptal George. Označujte předměty. Třeba pak dokážu z dialogu analyzovat jejich řeč." Mabel si ukázala na hruď. Mabel." Ukázala na robota. George." Quarrijec zareagoval. Drápy dolních končetin mu vzrušením zaškrábaly o arkonitovou ocel prstence. Pravice mu vyjela dopředu a jasně se ukázalo pět prstů. Ta ruka se podobala lidské. Mébl," řekl a ukázal na ni. Pak ukázal na George. Džódž." Složil ruce před hrudí. Hášušomátů." Mabel zmateně zamrkala. Pohlédla na George, aby jí pomohl. Robot pochopil. Ukázal na Quarrijce. Hášušomátů!" Jméno pro něj nebylo problém. Jen Mabel nevěděla, jak si je zapamatuje. George zpočátku přebral hlavní zátěž hovoru. Vzhledem k tomu, že sám nejlépe věděl, co jeho analyzátor nejvíce potřebuje, ukazoval na to či ono, jmenoval předměty a ukládal si do paměti Quarrijcovy odpovědi. Docela dělám pokroky," prohodil k Mabel. Quarrijci jsou vážně inteligentní. Ale zřejmě nemají techniku v té podobě, jak ji chápeme my." Když uplynula půlhodina, George se obrátil k Mabel. Hášušomátů se ptá, zda si smí přivést pár svých lidí, madam..." Mabel přikývla. Ale už mu vysvětli, že jeho jméno je pro nás lidi příliš dlouhé. Když si uvědomím, že bychom si ještě měli zapamatovat další jména..." Jak si přejete, madam." Obrátil se k Hášušomátovi a vyměnil si s ním pár slov. Souhlasí, abychom mu říkali Hášu," oznámil potom. Mabel přikývla a napjatě čekala na přílet Hášuových lidí. Neuplynula ani minuta, loď obletělo několik hnědých stínů, opsalo nad pouští křivku jako prve Hášu a přistálo na okruží. Proti jedné ženě a jednomu robotovi sedělo šest Quarrijců. Mabel zajímalo, jak se to bude vyvíjet dál. Ale brzy měla po starostech. Z vnějšího reproduktoru zaduněl Guyův hlas: Hej, vy tam venku! Vypadněte z vnějšího otvoru, ať ho můžu zavřít. Konečně bych se chtěl jednou nadýchnout čerstvýho vzduchu. Mabel sebou trhla, domnívala se, že Guy stále ještě spí, a najednou se ukázal. Nezkomplikuje tím situaci? Ale co se dalo dělat? Věděla, že se vnitřní východ nedá otevřít, dokud je otevřený vnější. Bezpečnostní opatření tedy u JEHO BRITSKÉHO VELIČENSTVA zjevně dosud fungovala. Neochotně udělala krok vpřed a George ji následoval. Z otvoru se vyvalil mráček páchnoucí práškem proti molům a otvor se opět otevřel. V něm stál Guy Nelson. Oděl se do kapitánské uniformy, vzal si bílé rukavice a zlatem lemovanou kapitánskou čepici. Mabel podle nejistého kroku a podle pachu alkoholu, který zvolna přebíjel prášek proti molům, poznala, že Guy kontakt s Quarrijci sledoval z můstku a náležitě jej oslavil. Guy ležérně zasalutoval. Překládej," zavrčel na George. Chtěl vypnout hruď, ale jediné, co se vypnulo, bylo břicho. Vítejte, Quarrijci z Quarry!" pravil až příliš hlasitě. Já, kapitán Guy Nelson, potomek admirála Jeho britského Veličenstva lorda Horatia Nelsona, vítěz na všech galaktických oceánech, já, velitel pyšného JEHO BRITSKÉHO VELIČENSTVA, já... já si myslím, myslím si..." Zoufale se snažil navázat přetrženou nit. Nakonec si odkašlal a přešel do normální řeči. Prostě si myslím, že se na to musíme napít." Nevšímal si George, který cosi koktavě tlumočil, vytáhl ze zadní kapsy u kalhot plnou láhev bourbonu. Zuby oderval uzávěr. Přiložil láhev ke rtům, klokotavě se napil, a když ji zase odtrhl, slastně si vzdychl. Vrávoravým krokem přistoupil k nejbližšímu Quarrijci. Podal mu láhev a George přetlumočil jeho výzvu k napití. Quarrijec po láhvi hbitě sáhl. Pohyby, které jistě odkoukal od Guye, přiložil láhev k širokým ústům - a důkladně se napil. Skoro v okamžení nabyla jeho buldočí tvář modročervené barvy. Stále ještě držel láhev v rukou, zápolil s rovnováhou a křečovitě svíral rty. Možná se domníval, že ten honosně oděný cizinec mu bude mít za zlé, když uroní třebas jen jedinou kapku. Po chvíli, když opět popadl dech, poslal láhev dál, přičemž ze sebe rychle vydal pár vět. Mabel připadalo, jako by se Quarrijci zmenšili. Zajímalo by ji, co vlastně řekl. Považuje nás za bohy a kapitána za jakéhosi vládce bohů," zašeptal jí George. Vyčítavě pohlédla na Guye. Ale Guy jen blahosklonně sledoval pokorný postoj, který nyní Quarrijci zaujali. Jen se na to podívej," zašeptal jí. Oni vědí, co jsou potomku admirála dlužni." Docela se na Quarry zabydleli. Quarrijci považovali lidi, včetně robota a hoviatských sirotků, za bohy, jež k nim sestoupili z nebes. Uctívali je a nespouštěli z nich oči, aby se jim nic nestalo. Nejvíce však uctívali Guye Nelsona. Ustavičně měl kolem sebe houf Quarrijců a nepomáhalo mu, ať klel sebevíc. Kdykoli vylezl z lodi, domorodci kolem něj provozovali cosi jako rituální tanec. K tomu zpívali a nebylo od věci, když se onen zpěv odehrával většinou v ultrazvukovém pásmu. Tak sice lezli kapitánovi rovněž na nervy, ale bylo to přece jen Page 19

20 o něco snesitelnější. Zpočátku se kapitán obával, to bylo v těch několika málo minutách střízlivosti, že bude domorodcům muset dávat ustavičně pít. Ale brzy zjistil, že takový Quarrijec se sice cítí nesmírně poctěn, když se mu nabídne bourbon, ale mnohem více ho těší, když vyvázne bez napití. Práce na generátoru skoku zatím skončily. Stačilo už jen provést údržbu vnějších projektorů. Když Guy vylézal za Georgem z východu a nastoupil si na antigravitační plošinu, hned bylo kolem něj hejno poletujících a zpívajících Quarrijců. Zatleskal. Ale Quarrijci se nedali odehnat. Naopak. Rovněž zatleskali. Znělo to jako mohutný aplaus. Guye ale už takové projevy zbožňování přestávaly bavit. Budu rád," vzdychl si, až budeme konečně zase v kosmu." Ovšem, pane," souhlasil George. Prosím však, abyste si uvědomil, že tady se aspoň nemůžeme dopustit žádného chybného skoku." Chybného skoku," Guy opovržlivě mávl rukou. Seskoč někdy z plošiny, pak zažiješ chybný skok." George se podíval přes okraj plošiny do šedesátimetrové hloubky. Tak jsem to nemyslel, pane. Myslel jsem na chybné tranzice." Guy se prudce napřímil, až málem spadl z plošiny. George ho na poslední chvíli zachytil. Jaké chybné tranzice?" burácel. Já potomek ctihodného admirála..." Promiňte, pane. Ale chybnou tranzicí jsme se dostali sem." Nikoli však mou vinou, chlape. Můžu snad za to, že si moje děti hrály s generátorem skoku?" Rozmrzele se podíval na poletující Quarrijce. No jo, Franklin tak zabránil katastrofě. Třeba z něj bude jednou správný kapitán." Jak se na toho chlapce tak dívám," řekl zasněně robot, mohl by se z něj stát přinejmenším solární maršál..." Tobě asi přeskočilo, co? Solární maršál? Asi jako Tifflor? Tak to ne, na takovýho Tifflora nemá." Řekl bych, pane, že podceňujete chlapcův intelekt. Všiml jsem si, jak na palubní pozitronice simuloval pětirozměrná hyperpole a..." Nežvaň," okřikl Guy robota. Pětirozměrná hyperpole. Ty nedokážu ani já, a to mám takového předka! Buď se ti to zdálo... Roboti nemají sny, pane," upozornil ho George. Pak Franklin něco náhodně naťukal a vyšel mu z toho nějaký pětirozměrný výsledek, který byl samozřejmě bez jakéhokoli smyslu a ceny." Byly to předběžné výpočty k pětirozměrným transmiterovým datům, pane," protestoval robot. Bohužel do toho moc nevidím, ale Franklin počítal ještě nejméně půl hodiny. Ale pokud se skutečně jednalo o transmiterová data, to připouštím, pak by takový přístroj musel dokázat přenést aspoň menší planetu." Guy, který se už začínal tvářit tak trochu vyjeveně, se zklidnil. Díky bohu! Takhle aspoň vím, že fantazíruješ. Zřejmě nevíš, že takové obří transmitery neexistují." Úlevou se zasmál. A příště si takové strašidelné historky laskavě odpusť. Franklin a Richard jsou naprosto normální děti, i když měli za rodiče Hoviaty." Naprosto normální děti...," opakoval po něm robot. I tohle považujete ještě za normální, pane?" Guy se podíval, kam robot ukazoval. To ne!" zaúpěl. Taková lehkomyslnost!" Těsně vedle JEHO BRITSKÉHO VELIČENSTVA se nesli k tmavomodrému nebi dva Quarrijci a každý měl na zádech jednoho Hoviata... Guy vypnul molekulární svářečku a světlo zhaslo. Sundal si tmavé brýle, protřel si oči a přistoupil blíž k přivařené páté vzpěře. Pozorně a nedůvěřivě sledoval kruhové lesklé místo na jinak otřískaném materiálu. Byla to jediná stopa po sváření, protože molekulární svářečka nespojovala stavováním materiálu, ale řízeným proplétáním molekulární struktury. Zkoumavě přejel po onom místě palcem. Materiál se skoro ani nezahřál. Nevypadá to špatně." Ano, pane. Vzpěra je jako nová. Tedy aspoň na tomto místě. Ale nějak bychom měli brzy nahradit tu šestou." Tak skoč do kšeftu a kup ji, ty chytráku. S těmi pěti odstartujeme taky." To ano, ale jak přistaneme?" Na to Guy nic neřekl, protože k nim přilétal nějaký Quarrijec. To bude Hášu," zabručel. Už dva dny poletuje kolem mě. Ale jakmile vytáhnu flašku, hned zmizí." Zašklebil se, vytáhl kapesní láhev a odšrouboval ji. Překládej," řekl tiše Georgovi. Nazdar, Hášu! Dáš si prcka?" K jeho překvapení Quarrijec zpátečku nedal, ale usedl těsně vedle něj. Guy se pro jistotu honem napil. Pak podal láhev Hášuovi. George zatím tlumočil. Děkuje Nelsonovi, zrozenci nebes." Quarrijec si přihnul a láhev dopil. Znovu děkuje," tlumočil George. Pochválen buď Nelson, nebes..." Ať si nechá ty kecy!" zarazil ho Guy. Zeptej se ho, co chce." Page 20

Korpus fikčních narativů

Korpus fikčních narativů 1 Korpus fikčních narativů prózy z 20. let Dvojí domov (1926) Vigilie (1928) Zeměžluč oddíl (1931) Letnice (1932) prózy z 30. let Děravý plášť (1934) Hranice stínu (1935) Modrá a zlatá (1938) Tvář pod

Více

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá-

A Vike šel domů a vysadil dveře hlavního vchodu. Pak ohnul dvě pružné, pevné mladé břízky, které stá- Soutěž Následujícího dne v šest hodin ráno se Halvar a Vike posilnili několika miskami ovesné polévky, kterou matka Ylva uměla tak výborně vařit, a vydali se k hromadám kamení. Mezi oběma hromadami byl

Více

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně

duly. Mohutná loď se naklonila na stranu, jako by jí zmítala bouře. Z paluby se ozývaly hlasité povely a pobíhaly po ní temné postavy, rozčileně DUCH? Z temného moře se vynořila plachetnice se třemi stěžni. Plachty měla svěšené a trup hluboko ponořený, jako by byla naložená těžkým nákladem. Na středním a nejvyšším stěžni vlála malá černá vlajka.

Více

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů.

Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Bertil stál u okna a díval se ven. Začalo se smrákat. Venku byla mlha, zima a ošklivo. Bertil čekal na maminku a na tatínka, až se vrátí domů. Čekal tak toužebně, že by nebylo divu, kdyby se objevili ve

Více

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM

ČTVRTÁ ITERACE. Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM ČTVRTÁ ITERACE Nevyhnutelně se začnou vynořovat základní nestability. IAN MALCOLM HLAVNÍ CESTA Do střechy elektromobilu bubnoval déšť. Tim cítil, jak ho brýle pro noční vidění nepříjemně tlačí do čela.

Více

Samuel van Tongel. Nevinnosti I

Samuel van Tongel. Nevinnosti I Samuel van Tongel Nevinnosti I Studený vítr ochlazoval jinak teplý večer při svitu zapadajícího slunce, jehož barva se měnila při každém mraku, který se na překrásném oranžovo-modrém nebi ocitl. Na stromech

Více

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5

Klasické pohádky. Medvídek Pú. http://deti.e-papa.cz Page 1/5 Klasické pohádky Medvídek Pú Page 1/5 Tady jde ze schodů za Kryštůfkem Robinem Michal Medvěd hlavou napřed, bum, bum, bum. Jinak to ani neumí, ale někdy mu připadá, že to přece jen musí jít taky jinak,

Více

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let)

JAOS. povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) JAOS povídka na pokračování pro kroužek robotiky (pro děti 8 12 let) Kapitola I. Jak to začalo a jak to u nás vypadá? Proč zrovna já? Koukej, ať už jsi zpátky v regenerační komoře! řekl nějaký hlas, když

Více

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude.

to byla jsem starší. Člověk stárne každým dnem, ale to hle bylo jiné, horší, definovatelné. Bylo mi osmnáct. A tolik Edwardovi nikdy nebude. 1. OSLAVA Byla jsem na devadesát devět procent přesvědčená, že je to jenom sen. Důvodů, proč jsem si byla tak jistá, bylo víc. Zaprvé jsem stála v zářivém kuželu slunečního světla v takovém tom oslepujícím

Více

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo!

Ahoj kamarádi, tak co íkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kte í malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Ahoj kamarádi, tak co říkáte na ty dva hlupáky a vykutálence, kteří malému Jakubovi tak moc ublížili? Taky je vám z toho smutno? No aby nebylo! Vždyť je to ostuda, když se lidi k sobě chovají tak surově

Více

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3

Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Copyright Eric Kahn Gale, 2011, 2013 Translation Květa Kaláčková, 2013 Nakladatelství JOTA, s. r. o., 2013 ISBN 978-80-7462-381-3 Jak dělat potíže, aniž by ses do nich sám namočil, jak řídit školu a být

Více

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš.

Podívejte se na Měsíc, vypadá jako písmenko D, zavolal Lukáš. Měsíc Do kluků jídlo doslova padalo. Jednak měli hlad jako vlci, ale také se už nemohli dočkat, až začnou pozorovat. Sotva dojedli poslední sousto, poprosili tatínka, aby jim dalekohled vynesl na zahradu.

Více

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu.

A jakmile stanula nad bílou kaluží, jasné světlo rázem zhaslo. Dívka se souhlasně podívala na svůj stín. Dobrá práce, řekla mu. Kapitola 2. ARIA Venku bylo zataženo. Žádná modrá obloha, ani slunce, ani stín. Proto bylo tak zvláštní, když se uprostřed parkoviště před nemocnicí jeden stín objevil. Nejdřív to byla jen taková skvrna,

Více

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek.

Nechci tě už vidět Ozve se rána, když pěstí udeří do stolu. Kamil bez ohlédnutí odchází. Za ním se nese dávka nadávek. BYLINKY PRO ŠTĚSTÍ Každý krok v životě je krokem ke smrti pravil jeden francouzský dramatik. Stejná slova nyní zašeptal Richard do ticha nemocničního pokoje. Považoval je za výrok natolik kritický a reálný,

Více

VÝPRAVA DO NEZNÁMA Dnešní den je pro myší kluky Otíka a Tomíka opravdu výjimečný. Čeká je výprava do neznáma a půjdou úplně, ale úplně sami. Buďte opatrní, nabádal je táta, když se rozcházeli v předsíni

Více

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny?

Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Proč si všichni na střední musí připadat jako králové nebo královny? Nikdo si mě za celý týden ani nevšiml. Jsem jen další nová studentka na nové škole. Přestoupila jsem z té minulé z toho důvodu, že se

Více

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu.

rukavicemi na Maxe, Frankieho domácího mazlíčka. Ten spal, stočený na konci pohovky. Stejně si myslím, že psi by měli spát v pelechu. KAPITOLA 1 Můžeš si kousek poposednout? zeptala se Louisa, když přišla do obýváku. V ruce držela misku brambůrek. Frankie, který seděl na pohovce, se kousek posunul a při skl se na Charlieho. Dál už nemůžu,

Více

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy.

Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Tohle byla jedna z mnoha etap jejího života, která měla brzy skončit. Alespoň tak jsem to vnímala a bála se toho, že to skončí příliš brzy. Nedokázala jsem si představit život bez ní a to i přesto, že

Více

14 16 KH-57-03-297 -CS-C

14 16 KH-57-03-297 -CS-C 14 16 KH-57-03-297-CS-C Vy krásné vlaštovky! Evropská komise Tuto publikaci zpracovalo Generální ředitelství pro životní prostředí. Vychází ve všech úředních jazycích Evropské unie. Publikace je také k

Více

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech.

Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. 1 SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ Ach, to léto! Trpaslíci se vraceli domů po celodenní dřině v diamantových dolech. Každý nesl v jedné ruce krumpáč a v druhé kyblík. Jak tak pochodovali lesem, hřálo je do zad

Více

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím

něco přišlo. Začali tedy spolu hovořit o všem možném, co je napadlo, nikoliv ale o moři, o ostrově a o muminím Tak se mi zdá, řekla, tak se mi zdá, že nadešel čas, abychom podnikli nějaký opravdu pěkný výlet. S jídelním košem. A šla rovnou zpátky k majáku, aby se dala do balení. Když maminka sbalila všechno potřebné

Více

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda

Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda Nejdřív mysli, potom běž! říkával strýček Šmajda a věděl proč. Levou zadní tlapku měl malou a hubenou, vypadala spíš jako uschlý vrbový lístek než jako pořádná myší noha, a tak si každou cestu musel předem

Více

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky.

To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď vážně. Pokračovala. Musíte zhubnout, nebo vám začnu předepisovat prášky. Neviditelnost Tomáš Dušek Byl jsem na kontrole. Našli mi v krvi zbytkový alkohol a špatný cholesterol. Ptal jsem se své doktorky, co to znamená. To znamená, že jste tlustý ožrala. Odpověděla mi. Ale teď

Více

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells

Binky a kouzelná kniha Binky and the Book of Spells Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této tištěné či elektronické knihy nesmí být reprodukována a šířena v papírové, elektronické či jiné podobě bez předchozího

Více

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn

Zatím sestoupi1 s nebe anděl v bílém rouchu. Odvalil od hrobky kámen a posadil a něj. Vojáci se zděsili a utekli. Za chvíli potom přišly k hrobu zbožn ZMRTVÝCHVSTÁNÍ Ježíšovi nepřátelé zvítězili. Ježíš byl mrtev, jeho učedníci rozptýleni. Všemu byl konec. Zlí lidé nechtěli poslouchat Ježíšovo učení a teď, když byl mrtev, se radovali. Ježíš však řekl:

Více

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření.

Otrokyně od Nilu. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Kroutila jsem se ve snaze vymanit se z železného bojovníkova sevření. Tati! Ucítila jsem, jak mě něco udeřilo do zátylku, a svět kolem mě zčernal. D o tváře mi šplíchala studená voda. Když jsem otevřela

Více

být a se v na ten že s on z který mít do o k

být a se v na ten že s on z který mít do o k být a se 1. 2. 3. v na ten 4. 5. 6. že s on 7. 8. 9. z který mít 10. 11. 12. do o k 13. 14. 15. ale i já 16. 17. 18. moci svůj jako 19. 20. 21. za pro tak 22. 23. 24. co po rok 25. 26. 27. oni tento když

Více

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09

Žába 92 / 93. zahrada.indd 92 12.1.2016 7:26:09 Žába Nenávidím žáby. Všechna zvířata mám rád, vím, že co do vznešenosti jsou si všechny výtvory přírody rovné, jen k žábám prostě cítím nepřekonatelný odpor. Povím vám proč, a to i přesto, že mi stačí

Více

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je?

PES V NEBI. Dobrý den, povídá muž. Copak to tady prosím je? PES V NEBI Muž putoval se svým psem. Věděl, že už je mrtvý a směřuje k nebi. V tom okamžiku se před ním zjevila nádherná zlacená brána a u ní stál a usmíval se fousatý stařík v bílé kápi. Dobrý den, povídá

Více

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka

Emilovy skopičiny. 1. kapitola Emilovy narozeniny. 2. kapitola Emilova 250. skopičina. 3. kapitola Jak Emil dostal od Alfreda dřevěného vojáčka Emilovy skopičiny 1. kapitola Emilovy narozeniny Byl jednou jeden kluk, jmenoval se Emil a jeho rodina byla táta, máma, jeho malá sestra Ida a čeledín Alfred. Emilovi bylo 5 let, zítra měl mít narozeniny.

Více

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně.

1. kapitola. Najednou se odněkud přiřítil chlapec, o něco málo starší, než já. Co tu děláš? zeptal se překvapeně. 1. kapitola Muselo se něco stát! Tohle přece není normální! víří mi hlavou. Okolo mě jezdily tanky a motorky. Co se to děje? Náhle mi hlavou bleskla strašlivá myšlenka: ocitla jsem se v minulosti. Ano,

Více

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva

Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz. 10. Omluva 10. Omluva Tim 2,2 o.s. - www.web4kids.cz Podívej, kdo sem jde, upozornil Štefan přítele. Ten se napřímil a pohlédl k cestě. Po ní pomalu přicházel Viktor. No, ty lenochu, zasmál se mu Gimo naproti, když

Více

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti.

Od chvíle, kdy se na ně podívala naposledy, neuplynuly ještě ani dvě minuty. Měla pocit, jako by se ocitla v nějaké časové pasti. Kapitola 1 Už to máš? zeptala se Olivia Abbottová mámy. Olivii se konečně podařilo přimět tátu, aby si dal pauzu od svého pravidelného úterního maratonu tai-či tím, že mu zatřepala pompony přímo před obličejem,

Více

"Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně.

Marcela, představila se nejistě a téměř kajícně. "Marcela," představila se nejistě a téměř kajícně. "Ivan Toman," zareagoval stereotypně jako po každém zazvonění telefonu, a teprve poté si uvědomil, kdo volá. "To jsi ty, Marcelo?" nechtěl věřit tomu,

Více

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých

Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých Ahoj kamarádi, rok se s rokem sešel a v našem lese je bílo až oči přecházejí. Všechny stromy se oblékly do nadýchaných jiskřivých kabátů, na kterých šišky vypadají jako velké hnědé knoflíky. V lese zavládlo

Více

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem.

Už je to tady zas, že? podivil se Charlie. Kam jsme se dostali tentokrát? Do Zakázaného města! prohlásila Louisa a rozhlížela se kolem. KAPITOLA 2 Frankie pocí l na tvářích lehký závan větru. Zamrkal, a když se mu před očima vyjasnilo, uviděl, jak stojí před velkou klenutou bránou. Byla natřená několika barvami červenou, oranžovou a zelenou.

Více

Potrestat nebo nepotrestat

Potrestat nebo nepotrestat 3 Potrestat nebo nepotrestat Náš třetí seminář ještě nezačal. Lidé byli pořád seskupeni do malých hloučků a hluboce zabraní do konverzace. Zaslechla jsem útržky vět. Za to, co řekla, má měsíc domácího

Více

Legenda o třech stromech

Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech Legenda o třech stromech je v tomto setkání s malými metodickými úpravami zpracována v rámci jednoho setkání pro skupinu mládeže a dospělých včetně seniorů. Ve středu zájmu není

Více

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Bůh to zařídí? Miroslav Krejčí ilustrace Miroslav krejčí starší Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w.

Více

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu

PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty. OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu PRÁCE S TEXTEM - Císařovy nové šaty AUTOR Mgr. Jana Pikalová OČEKÁVANÝ VÝSTUP Procvičování četby a porozumění textu na základě seřazení rozstříhaných odstavců textu FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU pracovní

Více

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel

Pravidla přátelství. Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Pravidla přátelství Na motivy úspěšného seriálu od Disney Channel Original title: Código amistad Copyright 2015 Disney Enterprises, Inc. Vydalo nakladatelství EGMONT ČR, s.r.o., Žirovnická 3124, 106 00

Více

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly.

Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Jak tak bloudila lesem, objevila se před ní najednou babička. Byla celá shrbená, na zádech nesla dříví a samotnou ji nohy sotva nesly. Neměla bys něco k jídlu, holčičko? zeptala se Sněhurky unaveně. Celý

Více

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně

košili a koženou vestu s přiléhavými, obtaženými kalhotami a měkkými botami, které vypadaly jako trepky. Frankie měl červenou tuniku, kterou volně KAPITOLA 2 Najednou Frankie ucí l pod nohama pevnou zem a vlasy mu cuchal lehký vánek. Otevřel oči a to, co uviděl, mu vyrazilo dech. Frankie stál spolu s ostatními na poli pokrytém nízkou trávou. Charlie

Více

Příspěvek č. 21 Setkávání se smrtí

Příspěvek č. 21 Setkávání se smrtí Příspěvek č. 21 Setkávání se smrtí Plánuješ něco na víkend? ptal se mě Mario. Ehm něco s tebou? zeptala jsem se s úsměvem, protože mi došlo, že on něco plánuje. Přesně, usmál se, napadlo mě, že bychom

Více

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam

Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam FAJN TROCHU OČISTNÉ ANO Sam si o tom chtěl promluvit. Meredith nechtěla. Sam se chtěl zamyslet nad možnými důsledky. Ve světle její reakce považoval za nutné to probrat detailněji. Nekaz to kouzlo, požádala

Více

35 Kapitola druhá 36 Přípitek Patrové budovy, roztroušené na úpatí vysoké hory, zůstávaly dlouho po ránu v jejím stínu. V půl osmé se v trávě na záhonech ještě drželo studené vlhko od noční rosy, ale celé

Více

poznejbibli biblické příběhy pro děti

poznejbibli biblické příběhy pro děti Vyplň následující údaje Věk: Datum narození: Jméno: Adresa: Vedoucí skupiny: 1. Příběh: Slepec vidí poznejbibli biblické příběhy pro děti Přečti si: Lukáš 18,35-43 Klíčový verš: Lukáš 18,43 Požádej někoho,

Více

Sluníčko jasně svítilo. Na dvorku Mášina

Sluníčko jasně svítilo. Na dvorku Mášina Vzácný host Sluníčko jasně svítilo. Na dvorku Mášina domku si štěňátko, prasátko a kozlík hráli s míčem. Najednou se otevřely dveře a na prahu se objevila Máša. Je nádherné ráno! rozhlédla se kolem spokojeně.

Více

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé -

Pohádkové povídání. - pro děti i dospělé - Pohádkové povídání - pro děti i dospělé - Knížka Pohádkové povídání vznikla v roce 2009 v rámci výzkumné práce: Problematika znakového jazyka a možnost jeho využití v pohádkách pro sluchově postižené děti

Více

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA

Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Pavel Gaudore BAJKY PODLE EZOPA Ilustrace Hedvika Vilgusová Aventinum, Praha 1996 OBSAH Kohout a perla... 3 Myš, žába a luňák... 4 Orel, hlemýžď a vrána... 5 Lev a myš... 6 Pes a kus masa... 7 Moucha a

Více

Josífek byl už opravdový školák,

Josífek byl už opravdový školák, 1 Josífek byl už opravdový školák, prvňáček. Ale hlavně byl zvědavý malý kluk. Stále si něco vymýšlel, občas nerad poslouchal a taky často lhal. Nic nepomohlo, že začal chodit do školy. Nepomohlo, ani

Více

Ano, které otevírá dveře

Ano, které otevírá dveře ČTVRTÝ PRINCIP Ano, které otevírá dveře Kdykoli objevím lidskou činnost, která funguje v praxi, okamžitě běžím k počítači, abych zjistil, jestli bude fungovat i teoreticky. typický ekonom Já jsem si řekla

Více

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15

Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Kapitola 15 Kapitola 15 Jakmile Theo odešel ze soudní budovy, vrátil se do reality. Na chvilku se mu podařilo zapomenout na vlastní problém a ztratit se v potrhlém světě plivající lamy. Slečna Petunie byla bez sebe

Více

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová

PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová PŮJČIT SI ZÁPALKU Překlad: Adéla Nakládalová Můžete si myslet, že půjčit si zápalku na ulici je docela jednoduchá věc. Ovšem každý člověk, který to kdy zkusil, vás ujistí, že tak to rozhodně není. A každý

Více

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej..." Já:,,A jak ale mohl vzít roha?"

2. Kapitola - Útěk. Kurtis:,,Mě se neptej... Já:,,A jak ale mohl vzít roha? 2. Kapitola - Útěk,,Pink..probuď se!!" Já:,,Ehh...coo?? Nazdar Kurte.." Kurt:,,Pink, máme problém..pamatuješ na toho včerejšího návštěvníka?" Já:,,Na toho se nedá zapomenout...*zíív*" Kurt:,,Výborně..je

Více

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi.

Trik. Pak ses probudil a vzpomněl si, kde jsi. Část první Trik Trik Ty dvě děti, chlapci, seděly těsně vedle sebe, zmáčknuté k sobě velkými opěrkami starého křesla. Ty jsi byl ten vpravo. Teplo druhého chlapce bylo tak blízké, přesouval pohled od

Více

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal.

Pod Kingstonem. Mobil hlasitě zapípal. Pod Kingstonem Mobil hlasitě zapípal. Jsou lidé, které zapípání mobilu dokáže vážně vyvést z míry. Mohou pak začít splašeně pobíhat, křičet, ohrožovat všechno a všechny ve svém dosahu. Jiní zase začnou

Více

U Opery, v přístavu, tajemný zvuk didžeridu a první setkání s aboridžinskou holčičkou

U Opery, v přístavu, tajemný zvuk didžeridu a první setkání s aboridžinskou holčičkou 40 U Opery, v přístavu, tajemný zvuk didžeridu a první setkání s aboridžinskou holčičkou Budova Opery se vypínala na malém výběžku obklopeném mořem. Stavbě dominovaly bílé oválné trojúhelníky. Takže z

Více

Copyright 2009 by Suzanne Enoch Translation 2013 by Marie Čermáková Frydrychová Cover design 2013 by DOMINO

Copyright 2009 by Suzanne Enoch Translation 2013 by Marie Čermáková Frydrychová Cover design 2013 by DOMINO 2013 Copyright 2009 by Suzanne Enoch Translation 2013 by Marie Čermáková Frydrychová Cover design 2013 by DOMINO Veškerá práva vyhrazena. Žádná část tohoto díla nesmí být reprodukována ani elektronicky

Více

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko

Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz Příběhy se šťastným koncem Zapomenuté jehňátko e- kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena.

Více

Kapitola IV. Mezizemí

Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. Mezizemí Kapitola IV. * Mezizemí * Brána 95 Známý neznámý Poslední zpráva k vám prý nedorazila celá. Začnu tedy znovu od místa, kdy jsem přišel na to, jak použít klíč k bráně. Vložil jsem

Více

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ.

ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT LÁSKA NIKDY NEBYLA TAK NEBEZPEČNÁ. ŘÍŠE TEMNOT není žádné konkrétní místo. Trvale nás obklopuje. Tvorové z Říše temnot jsou krásní, smrtelně nebezpeční a pro lidi neodolatelní. Váš nejlepší

Více

Řekni mi pohádku. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Řekni mi pohádku. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Řekni mi pohádku Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Copyright Autor: Petr Scheuer, 2013 Ilustrace: Daniela Scheuerová, 2013 Vydal: Martin Koláček - E-knihy jedou 2014 ISBN: 978-80-87976-23-4

Více

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože

No dobře, je pravda, že není ani nudný. V tu chvíli přišla do třídy Margaretina učitelka, aby si promluvila s naším učitelem, což bylo dobré, protože 1. KAPITOLA Všimla jsem si, že učitelům se často pletou slova zajímavý a nudný. Ale když náš učitel řekl Třído, teď vám povím o jednom zajímavém projektu, stejně jsem ho začala poslouchat. Naše škola se

Více

www.robotikmechacek.cz

www.robotikmechacek.cz ISBN 978-80-260-3610-4 (epub) ISBN 978-80-260-3611-1 (PDF) ISBN 978-80-260-3612-8 (MobiPocket) www.robotikmechacek.cz Na webu můžete výhodně koupit také elektronickou či tištěnou verzi prvního dílu knihy

Více

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a

Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a Ahoj kamarádi, pokud mě ještě neznáte, jmenuji se Foxík. A hrozně rád bych byl vaším kamarádem. Mohli bychom si spolu povídat o tom, co jsme zažili a čemu jsme se naučili. Máma s tátou mi říkali, že se

Více

Deník mých kachních let. Září. 10. září

Deník mých kachních let. Září. 10. září Deník mých kachních let Září 10. září Kdybych začínala psát o deset dní dříve, bylo by zrovna 1. září. Den, na který jsem se těšila po několik let pravidelně, protože začínala škola. V novém a voňavém

Více

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33

Michal Malátný z Chinaski: Jsem chodící reklama na rodičovství a manželství Neděle, 17 Květen 2015 00:33 V poslední době se vám velmi daří. Vydali jste novou desku, sbíráte jedno ocenění za druhým a jste uprostřed vyprodaného turné. Co plánujete po jeho zakončení? 1 / 6 Turné se sice blíží ke svému závěru,

Více

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou.

Kabát. Tomáš Dušek. Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Kabát Tomáš Dušek Sehnal jsem kabát. Starý vojenský. Podobný, jaký nosil Dobrý voják Švejk. Prošel první světovou válkou. Tyhle kabáty jsou už k nesehnání a cena bývá vysoká. Dost jsem za něj zaplatil,

Více

Zuzana Pospíšilová Ilustrace Eva Rémišová. Hravá autoškola

Zuzana Pospíšilová Ilustrace Eva Rémišová. Hravá autoškola Zuzana Pospíšilová Ilustrace Eva Rémišová Hravá autoškola Zuzana Pospíšilová Ilustrace Eva Rémišová Hravá autoškola Upozornění pro čtenáře a uživatele této knihy Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Figuriny. "Ha-ha-ha! " začala se řehotat Katarina,když ožila. "Hi-hi-hi!" odpovědi se jí dostalo od Anabely.

Figuriny. Ha-ha-ha!  začala se řehotat Katarina,když ožila. Hi-hi-hi! odpovědi se jí dostalo od Anabely. Figuriny "Ha-ha-ha!" bylo první, co figuríny řekly, když v buticích, výkladech obchodů a v skladištích velkoobchodů začaly ožívat. Každá jedna figurína se začala smát. Jakoby chtěla popřít tu nepřirozenou

Více

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ

LAURA MARX FITZGERALDOVÁ LAURA MARX FITZGERALDOVÁ Poklekl ke mně a rukama zacákanýma od barev sevřel má ramena. Není kouzelná. Je dost těžké tuhle sklenici naplnit. Je těžké ty peníze vydělat a ještě těžší je uchovat. Přesunul

Více

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi

Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Jak Ježíšek naděloval radost také v tištěné verzi Objednat můžete na www.fragment.cz František Ber Jak Ježíšek naděloval radost e-kniha Copyright Fragment, 2014 Všechna práva vyhrazena. Žádná část této

Více

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý.

Zvedám mobil a ve sluchátku se ozve jeho hlas. Je tichý a velice pomalý. Dnes ráno se mi vstává líp. Hlava mě nebolí a dokonce se mi už ani nemotá. Jsem desátý den po otřesu mozku a stále špatně spím. V nákupním centru nás s dcerou napadl cizí vyšinutý chlap a poranil mi krční

Více

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45

ALBATROS MaS ve skole_ _cz.indd :30:45 ALBATROS Miloš Macourek Adolf Born Mach a Šebestová ve škole Mach a Šebestová ve škole MILOŠ MACOUREK ADOLF BORN Albatros Miloš Macourek heir, 1982 Illustrations Adolf Born, 1982 ISBN 978-80-00-02867-5

Více

ČOKOLÁDOVÝ DORT. Ale nápověda je možná opravdu v nebezpečí! Hrozí mu za-

ČOKOLÁDOVÝ DORT. Ale nápověda je možná opravdu v nebezpečí! Hrozí mu za- I ČOKOLÁDOVÝ DORT Jen se zvedla opona a v hledišti zhaslo, Johana vyklouzla z lóže ven na chodbu. Teplý průvan pohnul záclonou u zrcadla a dveře vedoucí na schodiště se zakývaly v pantech. Zůstala stát

Více

Petra Soukupová. K moři

Petra Soukupová. K moři Petra Soukupová K moři Brno 2011 Petra Soukupová, 2007 Host vydavatelství, s. r. o., 2007, 2011 (elektronické vydání) ISBN 978 80 7294 420 0 Rodičům PETROVY DVĚ ŽENY 1/ Petr a Magda se potkávají Magda

Více

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou

Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Chlupaté zadky, pruhované ocásky a kakao na uklidněnou Flo poskakovala po schodech k domovním dvefiím v rytmu hudby. Strãila klíã do zámku, vytrhla si z u í sluchátka ipodu velká jako knoflíky a zarazila

Více

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap

Malý Ježíš měl také malé kamarády. Nazaretské děti si s ním rády hrály. Ježíš se vždycky nejdříve zeptal maminky a teprve potom si šel ven hrát. Chlap JEŽÍŠOVO DĚTSTVÍ O Ježíšově dětství toho mnoho nevíme. Víme jen tolik, že bydlel v Nazaretě, ve vesnici, kde byla doma Panna Maria, a že by velmi poslušný. Když zemřel zlý král Herodes, Svatá Rodina se

Více

Co byste o této dívce řekli?

Co byste o této dívce řekli? Co byste o této dívce řekli? Jaké má vlastnosti? Co dělá? Jaká je to žákyně? Z jaké pochází rodiny? Upřesníte ještě něco v charakteristice této dívky? Doplníte teď něco na charakteristice dívky? Kdo by

Více

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla

na jeho límci. Mnohokrát jsem vynesla Jednoho dne na jeho límci. tento malý hmyz ven, měl učitel narozeniny. Ti lidé se zase předem domluvili: Co kdybychom vyhlásili soutěž o nejlepší oblečení jako dárek na učitelovy narozeniny? Musely ho

Více

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová

Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Fialová holčička ZŠ Kamenice Barbora Koppová Seznámení s autorem: Na okraj bych se Vám ráda představila. Mé jméno je Barbora Koppová a bydlím nedaleko Prahy. Ke psaní jsem se dostala z povinnosti. Snažila

Více

Velký bazar, Istanbul O tři týdny později

Velký bazar, Istanbul O tři týdny později X1 Chyt'te zlodeje! Velký bazar, Istanbul O tři týdny později Kyle Connor nevycházel z úžasu. KapalÝ C ars lý, jak se turecky nazývá největší bazar v Istanbulu, byl ohromný. V nekonečných uličkách, z nichž

Více

Herta Müllerová: Nížiny

Herta Müllerová: Nížiny Ukázky Próza Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Herta Müllerová: Nížiny /ukázka/ Seznamte se s prvotinou nejslavnější německy píšící spisovatelky současnosti. Nížiny jsou prvním románem nositelky Nobelovy

Více

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007

[PENÍZE - MANAŽEŘI] 28. října 2007 Úvod Zdravím vás všechny a vítám vás. Jsem moc rád, že jste dnes dorazili. Dnes začneme spolu mluvit o penězích. Vím, že je to velice kontroverzní téma. Ne jenom z pohledu lidí mimo církev. Nedávno zveřejnili

Více

Lord Rolf Bunberley, zpustlý syn hradního pána, měl neproniknutelnou tvář a pověst hazardního hráče a třetím mužem byl takřka inventář hradu,

Lord Rolf Bunberley, zpustlý syn hradního pána, měl neproniknutelnou tvář a pověst hazardního hráče a třetím mužem byl takřka inventář hradu, Úterý, 12.září Cestu, která vedla z Bethu do Crom ho by Tcheye, jsme museli ujít pěšky. Původně jsme trasu chtěli urazit drožkou, ale kočí se po Holmesem nabídnutém spropitném urazil a odjel. Cestu, dlouhou

Více

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně

připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně Dýchání Petr Mezihorák na rozjezd tma lisuje obrazy zvýrazňuje hrany půlnoční štěkot psa virtuos v oboru ticha připadám si v tu chvíli a na tom místě zcela nepatřičně jako štěkot psa struktura odpoledne

Více

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov

Honzík. dobrodružství v městečku Postýlkov Honzík a jeho dobrodružství v městečku Postýlkov Je brzy ráno. Sluníčko nakukuje do Honzíkovy ložnice. Honzík leží v posteli a spí. Áááááá Honzík se vzbudí a zívne si. Otočí se na bok. Pak se s úlekem

Více

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád

1. KAPITOLA. Pýcha předchází pád 1. KAPITOLA Pýcha předchází pád Babi, co je to? Babička vzhlédla od práce. Pro všechno na světě, holčičko, kde jsi to našla? Na půdě, odpověděla jsem. Co je to, babičko? Babička se pousmála a odpověděla:

Více

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém

Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém f r a n z k a f k a Řehořovi bylo jasné, co Markétka zamýšlí, chce odvést matku do bezpečí a jeho pak zahnat ze stěny dolů. Ale jen ať si to zkusí! Řehoř sedí na svém obraze a nevydá ho. Raději skočí Markétce

Více

Honza se rozhodl, že bude peciválem. Nejspíš se v nějaké pohádce dočetl, že je to povolání, při kterém se člověk moc nenadře, a to mu zavonělo.

Honza se rozhodl, že bude peciválem. Nejspíš se v nějaké pohádce dočetl, že je to povolání, při kterém se člověk moc nenadře, a to mu zavonělo. Honza se rozhodl, že bude peciválem. Nejspíš se v nějaké pohádce dočetl, že je to povolání, při kterém se člověk moc nenadře, a to mu zavonělo. Pec doma měli, tak si na ni hned vylezl a pohodlně se rozvalil.

Více

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015

ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 ČTVRTLETNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY STRÁŽ NAD NISOU Č. 10 ÚNOR DUBEN 2015 Obsah: Co by bylo, kdybych mohl(a) jíst, co bych chtěl(a). 2-11 Co by bylo, kdybych se ocitl(a) v minulosti 12-22 Co by bylo, kdybych se

Více

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let

HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let HROBNÍK Jan Kameníček Ilustrace autor Pro děti od dvanácti let Cítím se klidný. Já přece nemám sebemenší důvod, abych lhal. Nepociťuji smutek, ani stín strachu, je to jen vyrovnání, blažený smír. Všechny

Více

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz 1 Jana Javorská PROČ ŽENY NEKOUŘÍ DOUTNÍKY 2 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U

Více

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího

Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího S A N O K 1 8 7 5 Horký den se pomalu chýlil ke konci, slunce zapadalo za hranatou věží františkánského kláštera a jeho nazlátlé paprsky dopadaly na kopce protějšího břehu řeky. Děti přeběhly louku, prodraly

Více

Fantastický Svět Pana Kaňky

Fantastický Svět Pana Kaňky Fantastický Svět Pana Kaňky Adam Nehůdka je chlapec, jenž velmi rád četl knížky. Doma a ve škole se mu nikdy nic nedařilo, a tak byl poslán do Akademie pana Kaňky. Chodili tam chlapci, jejichž jména začínala

Více

Bože můj! Proč jsi mne opustil?

Bože můj! Proč jsi mne opustil? Nádherná Vůně Bože můj! Proč jsi mne opustil? zvolal Ježíš, když visel přibitý hřeby na dřevěném kříži a po těle mu stékala krev. Potom vydechl naposledy. To ne, ty jsi byl moje jediná naděje! Chtělo se

Více

žonglovala s míčem. Když se objevil Frankie, otočila se a vystřelila míč nízkým obloučkem na Charlieho. Ten se stále ještě rozcvičoval, ale bleskově

žonglovala s míčem. Když se objevil Frankie, otočila se a vystřelila míč nízkým obloučkem na Charlieho. Ten se stále ještě rozcvičoval, ale bleskově KAPITOLA 1 Frankie vyběhl na školní hřiště ve svém sportovním oblečení a těšil se, že si opět zahraje fotbal. Ostatní dě se již rozcvičovaly a i Charlie měl své brankářské rukavice. Charlie je to ž nosil

Více

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi

v celé Bibli spasení skrze Krista není zaslíbeno nikomu jinému, než špatným lidem spasení je jen pro špatné lidi Kdysi jsem se zeptal jednoho člověka: Myslíte si, že někteří špatní lidé budou spaseni? Ne, to si nemyslím, odpověděl. Pak nemám žádnou vyhlídku, řekl jsem. Vy máte nějakou? Jistě, nejsem špatný člověk.

Více

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval,

... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, ... ne, pane doktore, byla bych velmi nerada, kdybyste si mé povídání špatně vysvětloval, my jsme byly s maminkou vlastně šťastné, měly jsme, a teď já ovšem také mám, ty všední denní problémy, kdo je nemá,

Více