Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně"

Transkript

1 Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni daňovými úlevami, dotacemi nebo příspěvky na zaměstnávání. Pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 25 osob zákon stanoví povinnost plnit podíl ve výši 4 %. Více v článku Jaroslavy Pfeilerové. Dokážete správně zaúčtovat převod výrobků do vlastní prodejny? Umíte správně ocenit zboží při jeho prodeji v maloobchodě? Účtujte a oceňujte v článku věnovanému zboží od Ing. Zdenky Cardové. Podáváte-li souhrnné hlášení k DPH, pouhé papírování nestačí. Ani zasláním u s přiloženým PDF svou povinnost nesplníte. Zda je nutné mít datovou schránku nebo kde získat zaručený elektronický podpis Vám poradí Ing. Štěpánka Hesová. Dohody o provedení práce uzavírané se studenty po dobu letních prázdnin využívají mnozí zaměstnavatelé. Vyzkoušejte si v kvízu Ing. Ivana Macháčka, zda v této problematice obstojíte. S pozdravem Lucie Čížkovská odborná redaktorka obsah TÉMA V PŘÍKLADECH 1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením JAK SPRÁVNĚ ZAÚČTOVAT? 4 Zboží příklady na zařazení majetku, ocenění vlastní přepravy, ocenění při prodeji v maloobchodě, převod výrobků do vlastní prodejny ZAOSTŘENO NA TÉMA 5 Souhrnné hlášení k DPH UKAŽ, CO UMÍŠ 7 Dohoda o provedení práce uzavřená na dva měsíce TÉMA V PŘÍKLADECH Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením Osoby se zdravotním postižením se ve většině případů na trhu práce uplatňují hůře než ostatní osoby. Z toho důvodu jsou zaměstnavatelé, kteří zdravotně postižené osoby zaměstnávají, různými způsoby zvýhodňováni. V tomto příspěvku si některé z těchto výhod připomeneme. V první řadě je potřebné shrnout, kdo je definován jako osoba se zdravotním postižením. Jde o fyzické osoby, které jsou: Orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními ve třetím stupni. Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, je potřebné v tomto případě doložit: Potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými. Potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Rozhodnutím úřadu práce. I. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY Pracovněprávní předpisy vytvářejí osobám se zdravotním postižením výhodnější podmínky pro jejich zapojování do zaměstnání. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v rámci úpravy problematiky zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením odkazuje v 237 na zvláštní právní předpis, kterým je v tomto případě zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tento zákon poskytuje fyzickým osobám se zdravotním postižením zvýšenou ochranu na trhu práce. V následujícím textu si některé z těchto opatření připomeneme. I.I. Příspěvek na zaměstnávání Zákon o zaměstnanosti stanoví, že se zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu jeho zaměstnanců poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Tímto příspěvkem jsou nahrazovány prostředky skutečně vynaložené na mzdy (platy) a zákonné pojistné ve výši 75 % skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však Kč měsíčně. I.II. Dotace od úřadu práce Zaměstnavatel může v souvislosti se zaměstnáváním zdravotně postižených osob požádat příslušný úřad práce o poskytnutí dotace např. na vytvoření chráněného pracovního místa, chráněné pracovní dílny, na zapracování, na hmotnou podporu nových pra-

2 covních míst apod. Pokud tuto dotaci obdrží zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, bude přijaté plnění od úřadu práce posuzovat jako příjem osvobozený od daně z příjmů podle ust. 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů (ZDP). V tomto případě je však potřebné připomenout, že související výdaje nebude možné daňově uplatnit [ 25 odst. 1 písm. i) ZDP]. Zaměstnavatel, který je právnickou osobou, bude muset přijaté plnění zahrnout do zdanitelných výnosů, ale současně si může uplatnit související náklady. To znamená, že u obou typů zaměstnavatelů bude plnění přijaté od úřadů práce daňově neutrální. I.III. Povinný podíl Ustanovení 81 a násl. zákona o zaměstnanosti stanoví další nástroj motivující k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podle kterého je zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinen plnit povinný podíl ve výši 4 %. Plnění může nastat třemi alternativními způsoby: 1. Skutečným zaměstnáváním zdravotně postižených osob, kdy je zaměstnavatel povinen na 25 zdravých zaměstnanců zaměstnávat jednu osobu se zdravotním postižením. Zaměstnanec s těžším zdravotním postižením se započítává třikrát. Příklad 1 Společnost Alfa, s. r. o. zaměstnává 72 zaměstnanců bez zdravotního postižení a jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Vzhledem Druh slevy k tomu, že zaměstnanec s tímto zdravotním postižením se započítává 3, společnost svůj povinný podíl splnila. 2. Odběrem výrobků či služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením nebo odběrem výrobků či služeb od zdravotně postižených osob samostatně výdělečně činných. 3. Třetím způsobem plnění povinného podílu je odvod do státního rozpočtu. Podrobnosti při výpočtu jsou stanoveny v ust vyhlášky č. 518/2004 Sb. Odvod do státního rozpočtu zaměstnavatel poukazuje do 15. února následujícího roku, a to prostřednictvím příslušného úřadu práce. Do stejného termínu je zaměstnavatel povinen písemně oznámit způsob plnění svého povinného podílu. Z pohledu daně z příjmů je částka povinného podílu odvedená do státního rozpočtu u zaměstnavatele posouzena jako daňově účinný náklad. II. VÝHODY NA DANI Z PŘÍJMŮ VE VZTAHU K OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZDP stanoví celou řadu výhod, a to jak pro zdravotně postižené osoby, tak pro jejich zaměstnavatele. II.I. Slevy na dani (ust. 35ba ZDP) Jde o slevu na dani, kterou mohou uplatnit přímo osoby se zdravotním postižením. 35ba odst. 1 písm. c) ZDP Pobírá-li poplatník důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, vznikne mu nárok na slevu na dani, a to i v případě, že tomuto poplatníkovi nárok na důchod zanikl v důsledku souběhu nároku na výplatu důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně a starobního důchodu. 35ba odst. 1 písm. d) ZDP Pobírá-li poplatník důchod pro invaliditu třetího stupně, má nárok na vyšší slevu na dani, přičemž nárok na slevu má i poplatník: kterému nárok na tento důchod zanikl v důsledku souběhu nároku na důchod pro invaliditu třetího stupně a starobní důchod, kterému byla zamítnuta žádost o důchod pro invaliditu třetího stupně ne však proto, že není plně invalidní. 35ba odst. 1 písm. e) ZDP Nárok na nejvyšší slevu na dani mají invalidní poplatníci, kteří jsou držitelé průkazu ZTP/P. Nárok na tuto slevu má i poplatník, který nepobírá důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Slevy uvedené v tabulce snižují přímo daň nebo zálohu na daň vypočtenou ze základu daně sazbou ve výši 15 %. Podmínkou pro možnost uplatnění slev u zaměstnavatele je podepsání tiskopisu prohlášení k dani. Poměrnou část slev lze uplatnit u plátce daně již v průběhu zdaňovacího období při výpočtu měsíčních záloh na daň. Měsíční sleva (Kč) Roční sleva (Kč) Příklad 2 Pan Holík po celý rok pobíral důchod pro invaliditu třetího stupně Nárok na slevu mzdové účetní prokázal rozhodnutím o přiznání důchodu a dokladem o výplatě důchodu. Vzhledem k tomu, že pan Holík je také držitelem průkazky ZTP/P, má současně nárok na slevu z titulu důchodce s invaliditou 3. stupně a držitele průkazu ZTP/P ( ). II.II. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (ust. 35c a 35d ZDP) Osoby, které ve společné domácnosti vyživují zdravotně postižené dítě, mají nárok na vyšší částku daňového zvýhodnění. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti v roce 2012 Daňové zvýhodnění na jedno dítě Daňové zvýhodnění má v závislosti s výší příjmů poplatníka tři možné podoby: - slevy na dani - slevy na dani a daňového bonusu - daňového bonusu Je- li dítě zdravotně postižené, lze uplatnit dvojnásobnou částku Roční částka (Kč) Měsíční částka (Kč) Příklad 3 Výpočet slevy na dani a daňového bonusu u osoby, která uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti se zdravotním postižením. Text Kč v kalendářním měsíci Hrubá mzda Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (34 %) Povinné pojistné placené zaměstnancem (11 %) Základ daně ( ) Daň 15 % Sleva na poplatníka Daň po slevě Daňové zvýhodnění ( ) z toho sleva z toho daňový bonus II.III. Výpočet částky slevy na dani při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (ust. 35 ZDP) Zaměstnavatel (fyzická i právnická osoba), který zaměstnává osoby se zdravotním postižením, má v souladu s ust. 35 ZDP nárok na uplatnění slevy na dani ve výši: Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením, a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo, Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného 2 Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012

3 počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo. Pro výpočet slev je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Testové otázky Příklad 4 Společnost Alfa, s. r. o. zaměstnává: Dva zaměstnance se zdravotním postižením: po celý kalendářní rok 2012 pana Nováka, od do pana Surého. Výpočet slev: Zaměstnanci se zdravotním postižením Týdenní pracovní doba Dva zaměstnance s těžším zdravotním postižením: po celý kalendářní rok 2012 pana Válka, po celý kalendářní rok 2012 pana Novosada. Doba trvání pracovního poměru v roce 2012 Počet hodin předpokládaných podle sjednané pracovní doby a délky pracovního poměru Pan Novák 40 od do Pan Surý 40 od do V průběhu roku 2012 byl pan Novák uvolněn pro výkon funkce celkem po dobu 140 hodin a pan Surý z důvodu neomluvené absence neodpracoval 20 hodin. Zaměstnanci s těžším zdravotním postižením Týdenní pracovní doba Výpočet slevy na dani: ( ) 160 = hodin : = 1,4166 průměrný přepočtený stav po zaokrouhleni 1,42 1, = Kč Doba trvání pracovního poměru v roce 2012 Počet hodin předpokládaných podle sjednané pracovní doby a délky pracovního poměru Pan Válek 25 od do Pan Novosad 20 od do Pan Novosad v roce 2012 neodpracoval celkem 80 hodin z důvodů pracovní neschopnosti, za niž nejsou poskytovány nemocenské dávky. Bezplatně pro Vás: ( ) 80 = hodin : = 1,0853 zaokrouhleno průměrný přepočtený stav 1, = Kč Aktuální znění právních předpisů zákon o účetnictví od a od zákon o daních z příjmů od zákoník práce od daňový řád od Pro předplatitele odpovědní servis zdarma! Kalkulačky Navštivte Výpočet peněžité pomoci v mateřství a uvidíte! Výpočet výše nemocenské 1. Zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, je povinen plnit povinný podíl. Jaká je výše tohoto podílu? a) 4 %. b) 2 %. c) Žádný povinný podíl není stanoven. 2. Zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, obdržel od úřadu práce dotaci na vytvoření chráněné pracovní dílny. Jak bude toto plnění posuzováno z daňového hlediska? a) Pro zaměstnavatele půjde o zdanitelný příjem, související výdaje nelze daňově uplatni. b) Zaměstnavatel bude přijaté plnění od úřadu práce posuzovat jako osvobozené a současně si daňově uplatní související výdaje. c) Zaměstnavatel bude přijaté plnění od úřadu práce posuzovat jako osvobozené od daně z příjmů, ale nemůže daňově uplatnit související výdaje. 3. Fyzická osoba, která pobírá důchod pro invaliditu třetího stupně, má nárok na roční slevu na dani z příjmů ve výši: a) Kč. b) Kč. c) Kč. 4. Jakou roční částku daňového zvýhodnění mohou uplatnit osoby, které ve společné domácnosti vyživují zdravotně postižené dítě? a) Kč. b) Kč. c) Kč. 5. Zaměstnavatel, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením, má v souladu s ust. 35 ZDP nárok na uplatnění slevy. Pro výpočet slev je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který se zaokrouhluje: a) Na dvě desetinná místa. b) Na celé koruny nahoru. c) Průměrný roční přepočtený stav se nezaokrouhluje. Řešení naleznete na poslední straně. Jaroslava Pfeilerová Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012 3

4 JAK SPRÁVNĚ ZAÚČTOVAT? Zboží příklady na zařazení majetku, ocenění vlastní přepravy, ocenění při prodeji v maloobchodě, převod výrobků do vlastní prodejny Zboží zahrnuje: movité věci včetně zvířat nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje; výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat; nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. 1. JAK ZAÚČTOVAT NÁKUP PŘEDMĚTŮ Z DRA HÝCH KOVŮ? Firma pořizuje předměty z drahých kovů; účel jejich pořízení je různý (uveden je v tabulce): Č. Text MD DAL 1. Pořízení předmětů z drahých kovů za účelem jejich prodeje 2. Pořízení předmětů z drahých kovů za účelem jejich vystavení ve firmě (nejsou určeny k prodeji) 3. Pořízení předmětů z drahých kovů za účelem jejich dlouhodobého držení (uloženy jsou v trezoru, předpokládá se jejich zhodnocení s časem) Řešení: Pro správné zařazení majetku při jeho pořízení je důležité: o jaký majetek jde, jaký je účel pořízení tohoto majetku, v určitých případech i jaká je délka jeho používání a někdy také, jaká je jeho cena. Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, je možné předměty z drahých kovů zařadit jako: zboží (v případě jejich nákupu za účelem prodeje) nebo dlouhodobý hmotný majetek (předměty z drahých kovů se zahrnují do položky samostatné movité věci a soubory movitých věcí bez ohledu na výši ocenění) nebo dlouhodobý finanční majetek (drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů, se zahrnují do položky jiný dlouhodobý finanční majetek, pokud nejsou vykazovány v dlouhodobém hmotném majetku nebo v zásobách). 1. MD 131 (nebo 132, nebo 504 podle způsobu účtování) / D MD 042 (nebo přímo 022) / D MD 043 (nebo přímo 069 / D JAK OCENIT A ÚČTOVAT PŘEPRAVNÉ VLASTNÍM NÁKLADNÍM AUTOMOBILEM PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ? Společnost při nákupu zboží používá i vlastní nákladní automobil. Ocenění přepravného na základě vnitřního předpisu společnosti: Kalkulovaná výše přímých nákladů na 1 kilometr = 40 Kč Výpočet: (roční odpis + průměrná roční mzda řidiče s pojištěním + předpokládaná výše ročních oprav dopravního prostředku) / předpokládaný počet ujetých km. Předpokládejme dále, že: cena nafty je 35 Kč/litr, průměrná spotřeba je 12 litrů/100 km a v souvislosti s přepravou při pořízení zboží dle evidence jízd bylo za příslušný měsíc ujeto km. Varianty: A) Společnost účtuje o zboží průběžně způsobem A, používá účet pořízení zboží. B) Společnost účtuje o zboží periodicky způsobem B. Text Kč MD D Aktivace dopravy ve vlastní režii při pořízení zboží Řešení: Nakoupené zboží se oceňuje pořizovací cenou, kterou se rozumí nákupní cena (cena pořízení) a náklady s pořízením související, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Výpočet: (0, ) + ( ) = Kč Varianta A): MD 131 / D 622 Varianta B): MD 504 / D 622 Poznámka: uvedený postup výpočtu při ocenění přepravného k aktivaci je jednou z možných variant. Vnitřním předpisem je třeba stanovit postup podle konkrétních podmínek firmy. 3. JAK OCENIT ZBOŽÍ PŘI JEHO PRODEJI V MALOOBCHODĚ? Firma při maloobchodním prodeji oceňuje zboží v pevných cenách se samostatným vykázáním odchylek (marže). Postup stanovený vnitřním firemním přepisem: Zboží se účtuje průběžným způsobem A. Zboží se oceňuje na jednom analytickém účtu v prodejních cenách (132.10, náklady ) a na dalším analytickém účtu se zaznamenává marže (132.20, náklady ) jako korekce prodejní ceny na cenu pořizovací. Tím je zajištěna kontrola korunou i podmínka oceňování v pořizovacích cenách, kterou lze zjistit rozdílem prodejní ceny a marže. Uveďme na příkladu jednoho druhu zboží; polovina z celkového množství se prodává: Č. Text Kč MD D Stav zboží na počátku období v prodejních cenách Stav marže (30 %) (Pořizovací cena je = = Kč) 1. Tržba v hotovosti za prodané zboží 2. Úbytek zboží v prodejní ceně 3. Úbytek marže Řešení: Kč: MD 211 / D Kč: MD / D Kč: MD / D V případě plátce DPH je zřejmé, že při uvedeném postupu musí být zásoby oceněny v prodejních cenách včetně DPH. V tomto případě je třeba zavést 4 Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012

5 další analytický účet pro DPH. Uvedená technika je vhodná nejen u zmíněného maloobchodního prodeje, ale i u firem, které mají rozsáhlé skladové hospodářství. Ceny zásob se po delší dobu nemění, což vytváří podmínky pro hodnocení útvarů, lépe se uplatňuje odpovědnost zaměstnanců za jejich výsledky. 4. JAK POSTUPOVAT V ÚČETNICTVÍ PŘI PŘEVODU VÝROBKŮ DO VLASTNÍ PRODEJNY? Firma vyrábí různé zahradnické nářadí jak na zakázku pro konkrétního odběratele, tak i pro vlastní firemní prodejnu. Konkrétní výrobky ve vlastních nákladech v celkové výši Kč převedla firma do vlastní prodejny. Č. Text Kč MD D 1. Úbytek hotových výrobků při jejich předání do prodejny 2. Aktivace zboží při předání vlastních výrobků do prodejny Varianty: A) Společnost účtuje o zásobách průběžně způsobem A. B) Společnost účtuje o zásobách periodicky způsobem B. Řešení: Varianta A): 1. MD 613 / D MD 132 / Dal 621 Varianta B): 1. Neúčtuje se, úbytek je zaznamenán v evidenci o výrobcích 2. MD 504 / D 621 Používané syntetické účty vycházejí ze směrné účtové osnovy (podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.), analytické účty je třeba doplnit podle vnitřních předpisů firmy. Ing. Zdenka Cardová ZAOSTŘENO NA TÉMA Souhrnné hlášení k DPH Novelami zákona o DPH (zákonem č. 489/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2010 do 31. března 2011, zákonem č. 47/2011 Sb., s účinností od 1. dubna 2011) vešly v platnost nové povinnosti podle 102 Souhrnné hlášení (dále jen SH ). Tyto povinnosti se týkají změny v rozšíření plnění uváděných do SH o poskytnutí služeb s místem plnění podle 9 odst. 1 ZDPH, změny lhůt pro podání SH a jejich podávání pouze v elektronické podobě. Výše uvedenými novelami zákona o DPH jsou do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ), transponovány směrnice Rady 2008/8/ES a směrnice Rady 2008/117/ES. Informace, které se týkají podání SH a znění těchto směrnic, je možno vyhledat na níže uvedené webové stránce České daňové správy. legislativa_metodika_9959.html?year= SH je sestava, která zahrnuje plnění mimo dodaní zboží do jiného členského státu a přemístění obchodního majetku, také nově od 1. ledna 2010 poskytnutí služby s místem plnění podle 9 odst. 1 ZDPH. Prakticky to znamená, že se toto SH týká výhradně dodávek zboží a poskytnutí služeb do jiného členského státu (dále jen JČS ), nikoliv do třetích zemí, a to mezi plátcem a osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. Nově tak především byla zavedena povinnost vykazovat služby spadající do systému tzv. reverse charge v rámci SH. Smyslem SH je informovat správce daně v JČS o zdanitelných plněních, která uskutečnil plátce pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, tj. o plněních, u kterých příjemci plnění z JČS musí sami přiznat a zaplatit DPH. Obsahem SH je DIČ odběratelů z JČS, kódy (0, 1, 2 a nově od 1. ledna 2010 také kód 3), počty plnění a jejich celková výše v Kč. Konkrétní kódy plnění v SH znamenají: 0 dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, 1 přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu, 2 dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu; tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba, 3 poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle 9 odst. 1 ZDPH, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby. Povinností výše uvedeného plátce je podávat všechna SH pouze elektronicky. Od 1. ledna 2010 do 31. března 2011 vyžadoval ZDPH dva způsoby podání SH, a to formou datové zprávy, která je a) opatřena uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy (Aplikace EPO) nebo b) odeslána prostřednictvím datové schránky, a to vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými Ministerstvem financí (pokyn D-331 ze dne 27. listopadu 2009, který byl nahrazen od 1. ledna 2011 pokynem D-349). Od 1. dubna 2011 připouští ZDPH další možnost podání SH, a to c) bez elektronického podpisu prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy (Aplikace EPO) a doručit tzv. E-tiskopis (tiskopis vygenerovaný Aplikací EPO) ve fyzické podobě s podpisem osoby oprávněné jednat za danou osobu příslušnému správci daně. Obdobím, za které se podává SH, je povinně kalendářní měsíc. Jedinou výjimku mají pouze ti čtvrtletní plátci, kteří neuskutečňují žádné dodání zboží vykazované v SH, tj. čtvrtletní plátce poskytuje pouze služby vykazované v SH, a může tak podávat SH čtvrtletně stejně jako přiznání k DPH (měsíční plátci i v případě, že do SH uvádějí pouze poskytnuté služby s místem plnění podle 9 odst. 1 ZDPH, podávají SH měsíčně). Následné SH je určeno k opravě chyb, které plátce uvedl v minulých SH. Jde tedy o obdobu dodatečného daňového přiznání. Lhůta pro podání následného SH je pouze 15 dnů ode dne zjištění chybných údajů, tj. oproti dodatečnému daňovému přiznání je kratší. Dále uvádím příklady formou dotazů a odpovědí ke konkrétním případům z oblasti SH. Příklad 1 Jakým způsobem má plátce povinnost podat souhrnné hlášení? Plátce má možné tři způsoby elektronického podání SH, a to formou datové zprávy, ve formátu a struktuře XML (viz pokyn D-349): 1. opatřenou uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012 5

6 (Aplikace EPO) > Elektronická podání pro daňovou správu nebo 2. odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo 3. odeslanou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy (Aplikace EPO) > Elektronická podání pro daňovou správu a doručit tzv. E-tiskopis (tiskopis vygenerovaný Aplikací EPO) ve fyzické podobě s podpisem osoby oprávněné jednat za danou osobu příslušnému správci daně. Příklad 2 Kde lze získat uznávaný elektronický podpis, abychom mohli podávat souhrnné hlášení s tímto podpisem? Přehled kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb je uveden na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, a to na následující adrese: Příklad 3 Lze podat souhrnné hlášení ve formátu PDF a prostřednictvím u? Novela účinná k 1. dubnu 2011 (zákon č. 47/2011 Sb.) vypustila v 102 odst. 2 ZDPH ustanovení o tom, že se SH musí podávat ve formátu a struktuře stanovenými správcem daně. Tato povinnost vyplývá z 72 odst. 3 daňového řádu, podle kterého lze doručit datovou zprávu pouze ve formátu a struktuře zveřejněnými správcem daně, a to opět XML (viz pokyn D-349). V současné době tedy není možné podat SH em či ve formátu PDF. Příklad 4 Jak mám postupovat při povinnosti podání souhrnného hlášení, pokud nevlastním elektronický podpis ani datovou schránku? Od 1. dubna 2011 máte možnost podat SH přes Aplikaci EPO, a to na daňovém portálu české daňové správy bez zaručeného elektronického podpisu. Podmínkou tohoto podání je povinnost doručit tzv. E-tiskopis (tiskopis vygenerovaný Aplikací EPO) ve fyzické podobě s podpisem osoby oprávněné jednat za danou osobu příslušnému správci daně. Lhůta podání je shodná s podáním SH jako takového a následné potvrzení tohoto podání do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo správci daně, podle 71 odst. 3 daňového řádu. Příklad 5 Kde lze vyhledat službu Elektronická podání pro daňovou správu, tj. Aplikaci EPO při povinnosti podat souhrnné hlášení? Službu Elektronická podání pro daňovou správu (Aplikaci EPO) lze vyhledat na adrese: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/ adis/idpr_epo/epo2/uvod/ vstup_expert.faces;jsessionid=a2519a6531abc5342d1ed4b3f FEB2614.ajp13sqli2l. Příklad 6 Jsme českým plátcem DPH a poskytujeme projekční služby pro našeho obchodního partnera, který je osobou registrovanou k dani v Rakousku. Této osobě poskytujeme poradenské služby a projektové práce na nemovitosti, která se nachází v Rakousku. Jaké služby máme povinnost uvést do souhrnného hlášení? Místem plnění u poradenských služeb je Rakousko, a to podle obecného pravidla 9 odst. 1 ZDPH. Tyto služby jste povinni uvést v SH. Místem plnění u projekčních služeb je také Rakousko, a to podle zvláštního pravidla 10 ZDPH. Tyto služby neuvádíte v SH. Příklad 7 Jsme českým čtvrtletním plátcem DPH a poskytujeme projekční služby podle 9 odst. 1 ZDPH pro osobu registrovanou k dani v Rakousku od roku V srpnu 2012 jsme dodali jednorázově stejné osobě také zboží. V následujícím období budeme poskytovat pouze projekční služby. V jaké lhůtě máme povinnost podat souhrnné hlášení? Samostatné měsíční SH máte povinnost podat za červenec a srpen ve lhůtě do Dále budete podávat měsíční SH až do konce kalendářního roku 2012, tj. od roku 2013 budete opět podávat čtvrtletní SH. Testové otázky 1. Která zdanitelná plnění je plátce povinen uvádět do souhrnného hlášení? a) Dodání zboží do JČS osobě neregistrované k dani v JČS, dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle 17 ZDPH, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci nebo poskytuje služby s místem plnění v JČS podle 9 odst. 1 ZDPH osobě registrované k dani v JČS, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby. b) Dodání zboží do JČS osobě registrované k dani v JČS, přemístění obchodního majetku do JČS, dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle 17 ZDPH, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci nebo poskytuje služby s místem plnění v JČS podle 9 odst. 1 ZDPH osobě registrované k dani v JČS, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby. c) Dodání zboží do JČS osobě registrované k dani v JČS a osobě registrované k dani ve třetí zemi, přemístění obchodního majetku do JČS, dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle 17 ZDPH, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci nebo poskytuje služby s místem plnění v JČS podle 9 odst. 1 ZDPH osobě registrované k dani v JČS, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby. 2. Jaký kód plnění (0, 1, 2 a 3) je povinen uvést plátce při podání souhrnného hlášení v elektronické podobě? a) Při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle 9 odst. 1 ZDPH, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby, se v SH vykazuje kód plnění 3. b) Při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě se v SH vykazuje kód plnění 2. c) Při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba a v SH se vykazuje kód plnění V jaké lhůtě vzniká čtvrtletnímu plátci DPH povinnost podat souhrnné hlášení, pokud poskytuje služby podle 9 odst. 1 ZDPH v 1. Q a od března 2012 do března 2013 dodá také zboží osobě registrované k dani v jiném členském státě? a) Plátci vzniká povinnost podat samostatné měsíční SH za leden, únor a březen ve lhůtě do a nadále v každém kalendářním měsíci, tj. měsíční SH ve lhůtě do b) Plátci vzniká povinnost podat měsíční SH ve lhůtě do a nadále v každém kalendářním měsíci. c) Plátci vzniká povinnost podat měsíční SH ve lhůtě do a nadále v každém kalendářním měsíci do konce roku Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012

7 4. V jaké lhůtě vzniká čtvrtletnímu plátci DPH povinnost podat souhrnné hlášení, pokud poskytuje služby podle 9 odst. 1 ZDPH v 1. Q a od února 2012 do března 2013 dodá také zboží osobě registrované k dani v jiném členském státě? a) Plátci vzniká povinnost podat samostatné měsíční SH za leden a únor ve lhůtě do a nadále v každém kalendářním měsíci až do b) Plátci vzniká povinnost podat samostatné měsíční SH za leden a únor ve lhůtě do a nadále v každém kalendářním měsíci až do c) Plátci vzniká povinnost podat samostatné měsíční SH za leden a únor ve lhůtě do a nadále v každém kalendářním měsíci až do Řešení naleznete na poslední straně. Ing. Štěpánka Hesová UKAŽ, CO UMÍŠ Společnost s r. o. uzavřela v letním období se studentem dohodu o provedení práce od do se sjednanou souhrnnou odměnou Kč. Tato odměna byla zúčtována následovně: za červenec v částce Kč a za měsíc srpen v částce Kč. Student u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani. Jaká je správná odpověď? Dohoda o provedení práce uzavřená na dva měsíce a) Zaměstnavatel srazí z vyplacené odměny v měsíci červenci a srpnu pouze zálohu na daň z příjmů. b) Vyplacená odměna z dohody podléhá v obou měsících odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění, o povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem bude navýšen základ daně a z takto stanovené superhrubé mzdy bude sražena záloha na daň z příjmů. c) V měsíci červenci podléhá vyplacená odměna z dohody odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, o povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem bude navýšen základ daně a z takto stanovené superhrubé mzdy bude sražena záloha na daň z příjmů. V měsíci srpnu zaměstnavatel srazí z vyplacené odměny pouze zálohu na daň z příjmů. Správnou odpověď naleznete na str. 8. Bezplatný odpovědní servis pro zákazníky na Zákaznickém portálu 24 Dotaz 1 DPH z odměny za zprostředkování půjčky Firma podniká v zprostředkování finančních půjček, je čtvrtletní plátce DPH. S klienty uzavírá smlouvu o zprostředkování půjčky, která byla uzavřena Ve smlouvě je uvedena odměna za zprostředkování. Ve smlouvě je dáno, že klient má min. 2 dny na rozmyšlenou a nejdřív po 2 dnech musí být písemně potvrzena výše sjednané odměny, jinak smlouva zaniká. Toto potvrzení je podepsáno v 7/2012. Kdy je povinnost odvést DPH: za 2. Q/2012, nebo za 3. Q/2012? Odpověď: Poskytování úvěrů a peněžních půjček je podle ustanovení 54 odst. 1 písm. c) ZDPH finanční činností osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně a zprostředkování těchto činností je podle ustanovení 54 odst. 1 písm. y) ZDPH rovněž finanční činností osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně. Podle ustanovení 51 odst. 2 ZDPH vzniká povinnost přiznat uskutečnění těchto plnění ke dni uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Ve vazbě na ustanovení 21 odst. 11 ZDPH bude při poskytnutí těchto služeb plnění považováno za uskutečněné podle 21 odst. 5 písm. a) ZDPH dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. Za den poskytnutí služby zprostředkování se obecně považuje den, kdy je poskytnut poslední úkon zprostředkovatele v dané věci. Skutečnost, k jakým úkonům se zprostředkovatel zavázal a který úkon je posledním úkonem v dané věci, by měla vyplývat z předmětné smlouvy o zprostředkování. Ing. Dana Langerová Dotaz 2 Fakturace el. prací v režimu přenesení daňové povinnosti Elektrikář provádí v rámci svých el. prací také revize a projekční práce. Jestliže nefakturuje tyto práce jako samostatné plnění (revize, proj. práce), ale jako součást el. prací, které jsou hlavním plněním, je v režimu přenesení daňové povinnosti celé toto plnění včetně revize a projektu? Odpověď: Obecně uvádíme, že podle Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví podle ust. 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ), podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací, které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od Pro úplnost uvádíme, že pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti je nutno splnit i další podmínky dané ustanoveními 92a a návazně i 92e ZDPH. V situaci, kterou ve Vašem dotazu popisujete, je nutno s ohledem na smluvní ujednání a zároveň s přihlédnutím k zavedené judikatuře Soudního dvora Evropské unie (SDEU) určit, které plnění je hlavní a které vedlejší. V tomto směru SDEU uvádí, že pokud je dvě nebo více dílčích plnění nebo úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani tak těsně spojeno, že objektivně tvoří jediné nerozdělitelné hospodářské plnění, bylo by jeho rozdělení umělé. Z uvedeného vyplývá, že režim uplatnění daně z přidané hodnoty u vedlejšího plnění se pak řídí režimem daně z přidané hodnoty plnění hlavního. A pokud z uzavřeného smluvního ujednání vyplývá, že na poskytnutí stavebních a montážních prací je přímo vázáno i poskytnutí plnění, které není stavební a montážní prací ve smyslu 92e ZDPH, ale je na základě smlouvou sjednaného v rozsahu a obsahu díla jeho součástí, bude pak režim přenesení daňové povinnosti použit na celý smlouvou sjednaný rozsah a obsah díla. Pokud jsou ve Vámi uvedeném případě revize a projektové práce vedlejšími plněními přímo se vázajícími k plnění hlavnímu, kterým jsou el. práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, bude tento aplikován na celý smlouvou sjednaný rozsah a obsah. Ing. Zdeňka Hušáková, Ing. Martina Matějková Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012 7

8 Dotaz 3 Výdaje na vícedenní pracovní cestě V roce 2012 může OSVČ uplatnit jako daňový výdaj náhrady pro zahraniční pracovní cesty až při cestách trvajících nejméně 18 hod. v jednom dni. Chtěla bych se zeptat, jak mám posuzovat náhradu za třídenní zahraniční pracovní cestu, kde první den stráví v cizině 5 hodin, druhý den 24 hod. a třetí den 10 hodin. Mám počítat jen ten druhý den, nebo se posuzuje celá pracovní cesta? Odpověď: V případě uplatnění náhrady stravného se posuzuje každý den pracovní cesty samostatně. Výše stravného se stanoví podle 170 odst. 3 zákoníku práce. To znamená, že: 1. den doba strávená mimo území České republiky činí 5 hodin, proto přísluší stravné ve výši 1/3 základní sazby stravného; 2. den doba pobytu mimo území České republiky 24 hodin přísluší stravné ve výši základní sazby; 3. den doba pobytu mimo území České republiky 10 hodin přísluší stravné rovněž ve výši 1/3 základní sazby zahraničního stravného. Ing. Jiří Nigrin ODPOVĚDĚLI JSTE SPRÁVNĚ? a) a) Toto řešení je chybné. b) Ani tato volba není ta pravá. c) Toto řešení je správné. Počínaje jsou účastni nemocenského pojištění podle 5 písm. a) bod 5. zákona o nemocenském pojištění rovněž zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce a to tehdy, jestliže splňují podmínku uvedenou v 6 odst. 1 písm. a) tohoto zákona a byl jim zúčtován započitatelný příjem (odměna z dohody) v částce vyšší než Kč. Pojištění jsou účastni jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce v částce vyšší než Kč. Podle znění 3 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jsou poplatníky pojistného rovněž zaměstnanci UKAŽ, CO UMÍŠ ŘEŠENÍ činní na základě dohody o provedení práce. Přitom platí podle 3 odst. 3 tohoto zákona, že poplatníky pojistného na důchodové pojištění jsou zaměstnanci, kteří jsou účastni důchodového pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění. Ze znění 5 písm. a) bod 3. zákona o veřejném zdravotním pojištění vyplývá, že pojištěnec je plátcem pojistného na zdravotní pojištění, pokud je zaměstnancem, kterým se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou osoby činné na základě dohody o provedení práce, která v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění (částka vyšší než Kč) podle zákona upravujícího nemocenské pojištění. Ing. Ivan Macháček VAŠE SKÓRE HODNOCENÍ: JAKÉ JE VAŠE DNEŠNÍ SKÓRE? Jednoduše si spočítejte, jak jste tentokrát dopadli. Za každou správnou odpověď si přičtěte příslušný počet bodů. Zde je klíč k řešení. 1. TÉMA V PŘÍKLADECH (Test k zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením) Za každou správnou odpověď získáváte 1 bod: 1. a), 2. c), 3. a), 4. b), 5. a) Až 5 bodů Váš počet bodů: 2. JAK SPRÁVNĚ ZAÚČTOVAT (Účtování o zboží) Pokud jste provedli zaúčtování v souladu s řešením, za každý příklad si přičtěte 2 body. Až 8 bodů 3. ZAOSTŘENO NA TÉMA (Test k souhrnnému hlášení k DPH) Za každou správnou odpověď získáváte 1 bod: 1. b), 2. a), 3. a), 4. c) Až 4 body 4. UKAŽ, CO UMÍŠ (Dohoda o provedení práce uzavřená na dva měsíce) Správná odpověď je pod písmenem c). 2 body bodů 7 12 bodů 6 a méně bodů Daně a účetnictví vtipně a netradičně aktuality, příklady, řešené testy s výkladem Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. / Vydává Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., Evropská 423/178, P. O. Box 124, Praha 6 / IČ: /tel.: , fax: / / Vedoucí redaktor: Ing. Marek Běhal, odborná redaktorka: Ing. Lucie Čížkovská / Sazba: Ing. Jan Zelinka, Praha / Tisk: Poly+, Praha / Vychází 1 měsíčně. / Cena: Pololetní předplatné 1 680, Kč + DPH, balné a poštovné. / Předplatné na další období není třeba objednávat, je automaticky prodlouženo na dalších 12 měsíců. Předplatné je možné zrušit písemně, nejpozději 6 týdnů před uplynutím ročního předplatného, jinak se prodlužuje o další rok. / Všechna práva, zejména právo na titul (název), licenční právo a průmyslová ochranná práva jsou ve výhradním vlastnictví Dashöfer Holding, Ltd. a jsou chráněna autorským zákonem. / Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnožování, šíření a překlad. Žádná část díla nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky nebo jiným způsobem) bez předchozího písemného souhlasu nakladatelství reprodukována anebo s použitím elektronických off-line nebo on-line systémů ukládána do paměti, zpracovávána a šířena. / Informace obsažené v tomto díle byly zpracovány na základě nejlepších poznatků v okamžiku zveřejnění. Kvůli neuceleným výsledkům ve výzkumu a jurisdikci však není možno zaručit absolutní bezchybnost. / Za obsah příspěvků ručí jejich autoři. / Redakce zajistí zodpovězení případných dotazů předplatitelů zaslaných přes formulář na Zákaznickém portálu 24 nebo na / Vydávání tohoto periodika povoleno rozhodnutím MK ČR E Redakční uzávěrka čísla 9/2012 byla dne 11. září ISSN: X. 8 Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012

aktualizováno

aktualizováno 1 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ VZOR: Kód plnění 0 - dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě ( 13 odst. 1 a 2 zákona) 1 - přemístění obchodního majetku plátcem do jiného

Více

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP)

2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) 2.5 Příjmy ze závislé činnosti ( 6 ZDP) Příjmy ze závislé činnosti jsou zejména: - příjmy z pracovněprávního nebo obdobného poměru, v nichž poplatník při výkonu práce je povinen dbát příkazu plátce ( 6

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Základní pojmy a výpočty mezd

Základní pojmy a výpočty mezd Základní pojmy a výpočty mezd Hrubá a čistá mzda, částka k výplatě Základní mzda, pobídkové složky a náhrady mzdy tvoří hrubou mzdu. Hrubá mzda se snižuje o určité částky. Především to je zdravotní pojištění

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti

Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Téma 5 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků (od 1. 1. 2011 daňový řád) 5.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech

Více

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence...

Předmluva Úvod Daňová evidence, její obsah a forma Složky majetku a závazků, jejich ocenění a evidence... Obsah Obsah Předmluva... 9 1. Úvod...11 1.1 Charakteristika daňové evidence...11 1.2 Fyzické osoby, na které se vztahuje povinnost vedení daňové evidence (poplatníci, kteří nejsou účetní jednotkou)...11

Více

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER) Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č. j. 43631/17/7100-20116-050701 Informace k daňovému posouzení povinností poskytovatelů přepravních služeb (UBER)

Více

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO

Přiznání k DPH - poskytnutí služby osobě povinné k dani do 3. země s místem plnění ve 3. zemi - (řádek 26) /1 ZDPH ZÁKLADNÍ PRAVIDLO 1 Doplňující informace: KONTROLNÍ HLÁŠENÍ ( 101c 101k ZDPH) X A.2 SOUHRNNÉ HLÁŠENÍ ( 102 ZDPH) X Jen v rámci EU - dodání, přemístění zboží - poskytnutí služby 9 odst. 1 ZDPH INTRASTAT (Příručka INTRASTAT

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků

činnosti příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků Téma 4 Zdanění příjmů ze závislé činnosti Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, Zákon č. 337/1992 sb., o správě daní a poplatků 4.1 Příjmy ze závislé činnosti = úhrn všech příjmů vyplacených zaměstnanci

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele

Daně v roce Metodologický seminář pro středoškolské učitele Daně v roce 2010 Metodologický seminář pro středoškolské učitele prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB Cesta od předmětu k základu daně veškeré příjmy poplatníka - příjmy vyňaté

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017

Směrnice k DPH. Obec Lipina, Lipina 81, IČO: Směrnice č. 4/2017 Obec Lipina, Lipina 81, 785 01 IČO: 00635278 Směrnice č. 4/2017 Směrnice k DPH 1. Předmět úpravy 1.1. Ustanovení této směrnice se vztahuje k DPH. 1.2. Směrnice je stanovena v souladu s ustanoveními zákona

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU a také směrnicemi EU, zejména 2006/112/ES, Je vybírána plátci DPH od poplatníků

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11

1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů Hmotný majetek 11 obsah 3 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ

5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ 5. 5 ZÚČTOVÁNÍ SE ZAMĚSTNANCI A S INSTITUCEMI SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ A ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ b Pro evidenci zúčtovacích vztahů k zaměstnancům a k institucím sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění

Více

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem

Pořízení zásob. 5. Pořízení zásob nákupem Pořízení zásob 5. Pořízení zásob nákupem Tabulka 9 Účtování materiálových zásob dodavatelsky způsob A 1. Faktury dodavatelů za pořízení materiálu 111 321 2. Úhrady faktur za nakoupený materiál 321 241

Více

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu

3.2. Nárok na odpočet daně v krácené výši ( 76) vyjádření hodnoty koeficientu jako procentního podílu a) Při pořízení automobilu plátce stanoví poměrný koeficient odhadem ve výši 80 %. V přiznání k DPH za květen 2011 uvede na ř. 40 údaje: ve sloupci Základ daně částku 320 000, ve sloupci V plné výši částku

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta

Z tohoto důvodu je nutno určit, kde je zdanitelné plnění uskutečněno. Místo plnění upravuje 7 12 ZDPH. Potom fakticky platí, že DPH v ČR podléhají ta Místo plnění u DPH Z hlediska dodání zboží, převodu nemovitosti a poskytnutí služby je stěžejní, že předmětem daně jsou tato plnění uskutečňovaná osobami povinnými k dani, pokud je místo plnění v tuzemsku!

Více

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet:

1. Celkový počet zaměstnanců se zdravotním postižením (OZP), na které je požadován příspěvek 8) - uveďte fyzický počet: ne_12zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional F. Právní forma zaměstnavatele 5) : G. Doložení podmínky zaměstnávání více než 50 % osob se zdravotním postižením na chráněných pracovních místech z

Více

Subjekt daně - poplatník

Subjekt daně - poplatník Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci.

PRACOVNÍ POMĚR. Pracovní smlouva musí být uzavřena písemně ve dvou vyhotovení, jedno vyhotovení je zaměstnavatel povinen předat zaměstnanci. PRACOVNÍ POMĚR Pracovní poměr mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem vzniká na základě pracovní smlouvy (výjimkou je volba a jmenování zaměstnance Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 33 odst. 2 a 3.) Podle

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan

Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti. Michal Radvan Daň z příjmů fyzických osob zdanění závislé činnosti Michal Radvan Subjekt daně - poplatník Poplatníky daně z příjmů fyzických osob jsou fyzické osoby. - Rezidenti: poplatníci, kteří mají na území České

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR,

DPH. Je hlavní nepřímou daní v ČR, Je hlavní nepřímou daní v ČR, DPH Upravena zákonem č. 235/2004 Sb., o DPH (dále ZDPH), přijatým v souvislosti se vstupem ČR do EU, Je vybírána plátci DPH od poplatníků (koncových spotřebitelů v ceně zboží

Více

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn

Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn Platné znění částí zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, s vyznačením navrhovaných změn 3 Vymezení některých pojmů V tomto zákoně se rozumí a) pojištěncem fyzická osoba, která je účastna pojištění;

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2016 METIS Praha, spol. s r.o. 29. 1. 2016 K 1.1.2016 došlo ke zvýšení

Více

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT)

Základy účetnictví 8. přednáška. Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) 1 Základy účetnictví 8. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Personalistika a odměňování pracovníků

Personalistika a odměňování pracovníků Podpora odborných praxí a stáží studentů ESF MU u budoucích zaměstnavatelů Personalistika a odměňování pracovníků 3.10.2011 Ing. Veronika Řežuchová veronika.rezuchova@nap.cz Tento studijní materiál vznikl

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (.500,-) (.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové zvýhodnění

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r. 2015 zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 201 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI

Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Přednáška č. 10 MZDY A ZAMĚSTNANCI Pojem mzda, struktura hrubé mzdy Pojistné na SZ a ZP Daň z příjmů ze závislé činnosti Účtování mezd Zálohy, pohledávky a závazky Mzdová evidence 1 Základní mzda Úkolová

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016

DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 DANĚ V KOSTCE 2016 Novinky ve zdanění příjmů a majetku 2016 prof. Alena Vančurová KVF FFÚ VŠE 3. února 2016 prof. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. DAŇ Z PŘÍJMŮ FYZICKÝCH OSOB + SOCIÁLNÍ POJISTNÉ Používané parametry

Více

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani

Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani Zákon o dani z příjmu sazby daně, nezdanitelné a odpočitatelné položky, sleva na dani ANOTACE 1. Zákon o dani z příjmu sazba, nezdanitelné a odpočitatelné položky, slevy na dani 2. Autor Mgr. Vladimír

Více

MATERIÁLOVÉ ZÁSOBY Charakteristika a členění materiálových zásob Oceňování materiálových zásob Způsoby účtování zásob Analytická evidence k zásobám materiálu Inventarizace materiálových zásob CHARAKTERISTIKA

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI.

Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. Tento materiál obsahuje doplněk k odpovědím na dotazy, který Finanční správa zveřejnila 4.2.2016. Soubor otázek a odpovědí byl doplněn o část XVI. věnovanou splátkovému a platebnímu kalendáři. Dotaz 1

Více

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost

Příklad 2: Vyúčtování roční mzdy zaměstnance v r zaměstnanec, závislá činnost Příklad 1: Výpočet měsíční mzdy zaměstnance v r. 2016 hrubá měsíční mzda: 2.000,- pojistné SP 1.62,- ( 2.000 * 0,06 ) pojistné ZP 1.12,- ( 2.000 * 0,0 ) superhrubá mzda.00,- ( 2.000 * 1,0 ) záloha na daň

Více

Základ pro výpočet DPH a

Základ pro výpočet DPH a Základ pro výpočet DPH a výpočet Obecně vymezuje základ DPH 36 ZDPH, Pro konkrétní specifické situace potom najdeme řešení v 38 41 ZDPH, Opravy základu daně a výše DPH upravují 42 46a ZDPH, Výpočet DPH

Více

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY

NEWS 4/2011. News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY News č. 4/2011 REFORMNÍ ZÁKONY PŘIPRAVOVANÉ VLÁDOU ČESKÉ REPUBLIKY Současná vláda České republiky již od svého ustavení slibovala veřejnos reformu veřejných financí, jejímž cílem by mělo být zejména zastavení

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno

PROHLÁŠENÍ. poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků. Příjmení Jméno PROHLÁŠENÍ poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení podepisuji

Více

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením

Vracení DPH osobám se zdravotním postižením Vracení DPH osobám se zdravotním postižením 2.8.2008 Na základě častých dotazů zpracovalo Ministerstva financí sdělení k vracení DPH osobám se zdravotním postižením podle 85 zákona č. 235/2004 Sb., o dani

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003

Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Ing. Hana Čermáková Účetní závěrka v JÚ a vyplnění DP za rok 2003 Účetní závěrka v jednoduchém účetnictví a zpracování DP k dani z příjmů fyzických osob za rok 2003 Účetní závěrka v JÚ se týká fyzických

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2017 METIS Praha, spol. s r.o. 1. 1. 2017 K 1.1.2017 dochází ke zvýšení

Více

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón

Seminář Mzdy Ing. Jan Jón Seminář Mzdy 2016 Ing. Jan Jón 15. ledna 2016 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2015 a v roce 2016 2015 2016 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-)

superhrubá mzda daň (5.025,-) (22.250,-) = 11,0% (2.750,-) = 34,0% (8.500,-) MZDY 2017 Schéma výpočtu daně z příjmů ze mzdy závislá činnost superhrubá (33.500,-) (33.500,-) (25.000,-) superhrubá 0,15 (22.250,-) daň (5.025,-) (5.025,-) (2.070,-) (1.117,-) slevy na dani a daňové

Více

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele:

Výpočet zálohy na daň z příjmů ze závislé činnosti, sociálního a zdravotního pojištění u prvního zaměstnavatele: Zadání: Poplatník měl v roce 2009 následující příjmy: - v měsících leden až prosinec příjmy ze závislé činnosti u prvního zaměstnavatele, hrubá mzda ve výši 75.000 Kč měsíčně, u zaměstnavatele podepsal

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Zásoby Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 707 Zásoby 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu.

Následně vydala účetní jednotka do spotřeby 180 t tohoto materiálu. Účtování o zásobách Příklad 1/1 Účetní jednotka používá pro oceňování nakoupených materiálových zásob stejné druhy ceny zjištěné váženým aritmetickým průměrem ze skutečných pořizovacích cen. Počáteční

Více