Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně"

Transkript

1 Daně 9/12 září 2012 a účetnictví AKTUALITY, PŘÍKLADY, ŘEŠENÉ TESTY S VÝKLADEM vtipně a netradičně Vážení a milí čtenáři, zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, jsou motivováni daňovými úlevami, dotacemi nebo příspěvky na zaměstnávání. Pro zaměstnavatele zaměstnávající více než 25 osob zákon stanoví povinnost plnit podíl ve výši 4 %. Více v článku Jaroslavy Pfeilerové. Dokážete správně zaúčtovat převod výrobků do vlastní prodejny? Umíte správně ocenit zboží při jeho prodeji v maloobchodě? Účtujte a oceňujte v článku věnovanému zboží od Ing. Zdenky Cardové. Podáváte-li souhrnné hlášení k DPH, pouhé papírování nestačí. Ani zasláním u s přiloženým PDF svou povinnost nesplníte. Zda je nutné mít datovou schránku nebo kde získat zaručený elektronický podpis Vám poradí Ing. Štěpánka Hesová. Dohody o provedení práce uzavírané se studenty po dobu letních prázdnin využívají mnozí zaměstnavatelé. Vyzkoušejte si v kvízu Ing. Ivana Macháčka, zda v této problematice obstojíte. S pozdravem Lucie Čížkovská odborná redaktorka obsah TÉMA V PŘÍKLADECH 1 Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením JAK SPRÁVNĚ ZAÚČTOVAT? 4 Zboží příklady na zařazení majetku, ocenění vlastní přepravy, ocenění při prodeji v maloobchodě, převod výrobků do vlastní prodejny ZAOSTŘENO NA TÉMA 5 Souhrnné hlášení k DPH UKAŽ, CO UMÍŠ 7 Dohoda o provedení práce uzavřená na dva měsíce TÉMA V PŘÍKLADECH Zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením Osoby se zdravotním postižením se ve většině případů na trhu práce uplatňují hůře než ostatní osoby. Z toho důvodu jsou zaměstnavatelé, kteří zdravotně postižené osoby zaměstnávají, různými způsoby zvýhodňováni. V tomto příspěvku si některé z těchto výhod připomeneme. V první řadě je potřebné shrnout, kdo je definován jako osoba se zdravotním postižením. Jde o fyzické osoby, které jsou: Orgánem sociálního zabezpečení uznány plně invalidními ve třetím stupni. Skutečnost, že je osobou se zdravotním postižením, je potřebné v tomto případě doložit: Potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Orgánem sociálního zabezpečení uznány částečně invalidními v prvním nebo druhém stupni. Rozhodnutím úřadu práce uznány zdravotně znevýhodněnými. Potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení. Rozhodnutím úřadu práce. I. PRACOVNĚPRÁVNÍ PŘEDPISY Pracovněprávní předpisy vytvářejí osobám se zdravotním postižením výhodnější podmínky pro jejich zapojování do zaměstnání. Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v rámci úpravy problematiky zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením odkazuje v 237 na zvláštní právní předpis, kterým je v tomto případě zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti. Tento zákon poskytuje fyzickým osobám se zdravotním postižením zvýšenou ochranu na trhu práce. V následujícím textu si některé z těchto opatření připomeneme. I.I. Příspěvek na zaměstnávání Zákon o zaměstnanosti stanoví, že se zaměstnavateli zaměstnávajícímu na chráněných pracovních místech více než 50 % osob se zdravotním postižením z celkového počtu jeho zaměstnanců poskytuje příspěvek na podporu zaměstnávání těchto osob. Tímto příspěvkem jsou nahrazovány prostředky skutečně vynaložené na mzdy (platy) a zákonné pojistné ve výši 75 % skutečně vynaložených nákladů, nejvýše však Kč měsíčně. I.II. Dotace od úřadu práce Zaměstnavatel může v souvislosti se zaměstnáváním zdravotně postižených osob požádat příslušný úřad práce o poskytnutí dotace např. na vytvoření chráněného pracovního místa, chráněné pracovní dílny, na zapracování, na hmotnou podporu nových pra-

2 covních míst apod. Pokud tuto dotaci obdrží zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, bude přijaté plnění od úřadu práce posuzovat jako příjem osvobozený od daně z příjmů podle ust. 4 odst. 1 písm. h) zákona o daních z příjmů (ZDP). V tomto případě je však potřebné připomenout, že související výdaje nebude možné daňově uplatnit [ 25 odst. 1 písm. i) ZDP]. Zaměstnavatel, který je právnickou osobou, bude muset přijaté plnění zahrnout do zdanitelných výnosů, ale současně si může uplatnit související náklady. To znamená, že u obou typů zaměstnavatelů bude plnění přijaté od úřadů práce daňově neutrální. I.III. Povinný podíl Ustanovení 81 a násl. zákona o zaměstnanosti stanoví další nástroj motivující k zaměstnávání osob se zdravotním postižením, podle kterého je zaměstnavatel zaměstnávající více než 25 zaměstnanců povinen plnit povinný podíl ve výši 4 %. Plnění může nastat třemi alternativními způsoby: 1. Skutečným zaměstnáváním zdravotně postižených osob, kdy je zaměstnavatel povinen na 25 zdravých zaměstnanců zaměstnávat jednu osobu se zdravotním postižením. Zaměstnanec s těžším zdravotním postižením se započítává třikrát. Příklad 1 Společnost Alfa, s. r. o. zaměstnává 72 zaměstnanců bez zdravotního postižení a jednoho zaměstnance s těžším zdravotním postižením. Vzhledem Druh slevy k tomu, že zaměstnanec s tímto zdravotním postižením se započítává 3, společnost svůj povinný podíl splnila. 2. Odběrem výrobků či služeb od zaměstnavatelů zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením nebo odběrem výrobků či služeb od zdravotně postižených osob samostatně výdělečně činných. 3. Třetím způsobem plnění povinného podílu je odvod do státního rozpočtu. Podrobnosti při výpočtu jsou stanoveny v ust vyhlášky č. 518/2004 Sb. Odvod do státního rozpočtu zaměstnavatel poukazuje do 15. února následujícího roku, a to prostřednictvím příslušného úřadu práce. Do stejného termínu je zaměstnavatel povinen písemně oznámit způsob plnění svého povinného podílu. Z pohledu daně z příjmů je částka povinného podílu odvedená do státního rozpočtu u zaměstnavatele posouzena jako daňově účinný náklad. II. VÝHODY NA DANI Z PŘÍJMŮ VE VZTAHU K OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM ZDP stanoví celou řadu výhod, a to jak pro zdravotně postižené osoby, tak pro jejich zaměstnavatele. II.I. Slevy na dani (ust. 35ba ZDP) Jde o slevu na dani, kterou mohou uplatnit přímo osoby se zdravotním postižením. 35ba odst. 1 písm. c) ZDP Pobírá-li poplatník důchod pro invaliditu prvního nebo druhého stupně, vznikne mu nárok na slevu na dani, a to i v případě, že tomuto poplatníkovi nárok na důchod zanikl v důsledku souběhu nároku na výplatu důchodu pro invaliditu prvního nebo druhého stupně a starobního důchodu. 35ba odst. 1 písm. d) ZDP Pobírá-li poplatník důchod pro invaliditu třetího stupně, má nárok na vyšší slevu na dani, přičemž nárok na slevu má i poplatník: kterému nárok na tento důchod zanikl v důsledku souběhu nároku na důchod pro invaliditu třetího stupně a starobní důchod, kterému byla zamítnuta žádost o důchod pro invaliditu třetího stupně ne však proto, že není plně invalidní. 35ba odst. 1 písm. e) ZDP Nárok na nejvyšší slevu na dani mají invalidní poplatníci, kteří jsou držitelé průkazu ZTP/P. Nárok na tuto slevu má i poplatník, který nepobírá důchod pro invaliditu prvního, druhého nebo třetího stupně. Slevy uvedené v tabulce snižují přímo daň nebo zálohu na daň vypočtenou ze základu daně sazbou ve výši 15 %. Podmínkou pro možnost uplatnění slev u zaměstnavatele je podepsání tiskopisu prohlášení k dani. Poměrnou část slev lze uplatnit u plátce daně již v průběhu zdaňovacího období při výpočtu měsíčních záloh na daň. Měsíční sleva (Kč) Roční sleva (Kč) Příklad 2 Pan Holík po celý rok pobíral důchod pro invaliditu třetího stupně Nárok na slevu mzdové účetní prokázal rozhodnutím o přiznání důchodu a dokladem o výplatě důchodu. Vzhledem k tomu, že pan Holík je také držitelem průkazky ZTP/P, má současně nárok na slevu z titulu důchodce s invaliditou 3. stupně a držitele průkazu ZTP/P ( ). II.II. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě (ust. 35c a 35d ZDP) Osoby, které ve společné domácnosti vyživují zdravotně postižené dítě, mají nárok na vyšší částku daňového zvýhodnění. Daňové zvýhodnění na vyživované dítě žijící s poplatníkem v domácnosti v roce 2012 Daňové zvýhodnění na jedno dítě Daňové zvýhodnění má v závislosti s výší příjmů poplatníka tři možné podoby: - slevy na dani - slevy na dani a daňového bonusu - daňového bonusu Je- li dítě zdravotně postižené, lze uplatnit dvojnásobnou částku Roční částka (Kč) Měsíční částka (Kč) Příklad 3 Výpočet slevy na dani a daňového bonusu u osoby, která uplatňuje daňové zvýhodnění na dvě vyživované děti se zdravotním postižením. Text Kč v kalendářním měsíci Hrubá mzda Povinné pojistné placené zaměstnavatelem (34 %) Povinné pojistné placené zaměstnancem (11 %) Základ daně ( ) Daň 15 % Sleva na poplatníka Daň po slevě Daňové zvýhodnění ( ) z toho sleva z toho daňový bonus II.III. Výpočet částky slevy na dani při zaměstnávání osob se zdravotním postižením (ust. 35 ZDP) Zaměstnavatel (fyzická i právnická osoba), který zaměstnává osoby se zdravotním postižením, má v souladu s ust. 35 ZDP nárok na uplatnění slevy na dani ve výši: Kč za každého zaměstnance se zdravotním postižením, s výjimkou zaměstnance s těžším zdravotním postižením, a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo, Kč za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením a poměrnou část z této částky, je-li výsledkem průměrného ročního přepočteného 2 Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012

3 počtu těchto zaměstnanců desetinné číslo. Pro výpočet slev je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který se zaokrouhluje na dvě desetinná místa. Testové otázky Příklad 4 Společnost Alfa, s. r. o. zaměstnává: Dva zaměstnance se zdravotním postižením: po celý kalendářní rok 2012 pana Nováka, od do pana Surého. Výpočet slev: Zaměstnanci se zdravotním postižením Týdenní pracovní doba Dva zaměstnance s těžším zdravotním postižením: po celý kalendářní rok 2012 pana Válka, po celý kalendářní rok 2012 pana Novosada. Doba trvání pracovního poměru v roce 2012 Počet hodin předpokládaných podle sjednané pracovní doby a délky pracovního poměru Pan Novák 40 od do Pan Surý 40 od do V průběhu roku 2012 byl pan Novák uvolněn pro výkon funkce celkem po dobu 140 hodin a pan Surý z důvodu neomluvené absence neodpracoval 20 hodin. Zaměstnanci s těžším zdravotním postižením Týdenní pracovní doba Výpočet slevy na dani: ( ) 160 = hodin : = 1,4166 průměrný přepočtený stav po zaokrouhleni 1,42 1, = Kč Doba trvání pracovního poměru v roce 2012 Počet hodin předpokládaných podle sjednané pracovní doby a délky pracovního poměru Pan Válek 25 od do Pan Novosad 20 od do Pan Novosad v roce 2012 neodpracoval celkem 80 hodin z důvodů pracovní neschopnosti, za niž nejsou poskytovány nemocenské dávky. Bezplatně pro Vás: ( ) 80 = hodin : = 1,0853 zaokrouhleno průměrný přepočtený stav 1, = Kč Aktuální znění právních předpisů zákon o účetnictví od a od zákon o daních z příjmů od zákoník práce od daňový řád od Pro předplatitele odpovědní servis zdarma! Kalkulačky Navštivte Výpočet peněžité pomoci v mateřství a uvidíte! Výpočet výše nemocenské 1. Zaměstnavatel, který zaměstnává více než 25 zaměstnanců, je povinen plnit povinný podíl. Jaká je výše tohoto podílu? a) 4 %. b) 2 %. c) Žádný povinný podíl není stanoven. 2. Zaměstnavatel, který je fyzickou osobou, obdržel od úřadu práce dotaci na vytvoření chráněné pracovní dílny. Jak bude toto plnění posuzováno z daňového hlediska? a) Pro zaměstnavatele půjde o zdanitelný příjem, související výdaje nelze daňově uplatni. b) Zaměstnavatel bude přijaté plnění od úřadu práce posuzovat jako osvobozené a současně si daňově uplatní související výdaje. c) Zaměstnavatel bude přijaté plnění od úřadu práce posuzovat jako osvobozené od daně z příjmů, ale nemůže daňově uplatnit související výdaje. 3. Fyzická osoba, která pobírá důchod pro invaliditu třetího stupně, má nárok na roční slevu na dani z příjmů ve výši: a) Kč. b) Kč. c) Kč. 4. Jakou roční částku daňového zvýhodnění mohou uplatnit osoby, které ve společné domácnosti vyživují zdravotně postižené dítě? a) Kč. b) Kč. c) Kč. 5. Zaměstnavatel, který zaměstnává osoby se zdravotním postižením, má v souladu s ust. 35 ZDP nárok na uplatnění slevy. Pro výpočet slev je rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců, který se zaokrouhluje: a) Na dvě desetinná místa. b) Na celé koruny nahoru. c) Průměrný roční přepočtený stav se nezaokrouhluje. Řešení naleznete na poslední straně. Jaroslava Pfeilerová Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012 3

4 JAK SPRÁVNĚ ZAÚČTOVAT? Zboží příklady na zařazení majetku, ocenění vlastní přepravy, ocenění při prodeji v maloobchodě, převod výrobků do vlastní prodejny Zboží zahrnuje: movité věci včetně zvířat nabyté za účelem prodeje, pokud účetní jednotka s těmito věcmi obchoduje; výrobky vlastní výroby, které byly aktivovány a předány do vlastních prodejen, a zvířata vlastního chovu, která dospěla, byla aktivována a jsou určena k prodeji s výjimkou jatečných zvířat; nemovitosti, které účetní jednotka, jejímž předmětem činnosti je nákup a prodej nemovitostí, nakupuje za účelem prodeje a sama je nepoužívá, nepronajímá a neprovádí na nich technické zhodnocení. 1. JAK ZAÚČTOVAT NÁKUP PŘEDMĚTŮ Z DRA HÝCH KOVŮ? Firma pořizuje předměty z drahých kovů; účel jejich pořízení je různý (uveden je v tabulce): Č. Text MD DAL 1. Pořízení předmětů z drahých kovů za účelem jejich prodeje 2. Pořízení předmětů z drahých kovů za účelem jejich vystavení ve firmě (nejsou určeny k prodeji) 3. Pořízení předmětů z drahých kovů za účelem jejich dlouhodobého držení (uloženy jsou v trezoru, předpokládá se jejich zhodnocení s časem) Řešení: Pro správné zařazení majetku při jeho pořízení je důležité: o jaký majetek jde, jaký je účel pořízení tohoto majetku, v určitých případech i jaká je délka jeho používání a někdy také, jaká je jeho cena. Podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., v platném znění, je možné předměty z drahých kovů zařadit jako: zboží (v případě jejich nákupu za účelem prodeje) nebo dlouhodobý hmotný majetek (předměty z drahých kovů se zahrnují do položky samostatné movité věci a soubory movitých věcí bez ohledu na výši ocenění) nebo dlouhodobý finanční majetek (drahé kovy a kameny, případně předměty z drahých kovů a kamenů, se zahrnují do položky jiný dlouhodobý finanční majetek, pokud nejsou vykazovány v dlouhodobém hmotném majetku nebo v zásobách). 1. MD 131 (nebo 132, nebo 504 podle způsobu účtování) / D MD 042 (nebo přímo 022) / D MD 043 (nebo přímo 069 / D JAK OCENIT A ÚČTOVAT PŘEPRAVNÉ VLASTNÍM NÁKLADNÍM AUTOMOBILEM PŘI NÁKUPU ZBOŽÍ? Společnost při nákupu zboží používá i vlastní nákladní automobil. Ocenění přepravného na základě vnitřního předpisu společnosti: Kalkulovaná výše přímých nákladů na 1 kilometr = 40 Kč Výpočet: (roční odpis + průměrná roční mzda řidiče s pojištěním + předpokládaná výše ročních oprav dopravního prostředku) / předpokládaný počet ujetých km. Předpokládejme dále, že: cena nafty je 35 Kč/litr, průměrná spotřeba je 12 litrů/100 km a v souvislosti s přepravou při pořízení zboží dle evidence jízd bylo za příslušný měsíc ujeto km. Varianty: A) Společnost účtuje o zboží průběžně způsobem A, používá účet pořízení zboží. B) Společnost účtuje o zboží periodicky způsobem B. Text Kč MD D Aktivace dopravy ve vlastní režii při pořízení zboží Řešení: Nakoupené zboží se oceňuje pořizovací cenou, kterou se rozumí nákupní cena (cena pořízení) a náklady s pořízením související, zejména přepravné vyúčtované dodavatelem nebo provedené účetní jednotkou, provize, clo a pojistné. Výpočet: (0, ) + ( ) = Kč Varianta A): MD 131 / D 622 Varianta B): MD 504 / D 622 Poznámka: uvedený postup výpočtu při ocenění přepravného k aktivaci je jednou z možných variant. Vnitřním předpisem je třeba stanovit postup podle konkrétních podmínek firmy. 3. JAK OCENIT ZBOŽÍ PŘI JEHO PRODEJI V MALOOBCHODĚ? Firma při maloobchodním prodeji oceňuje zboží v pevných cenách se samostatným vykázáním odchylek (marže). Postup stanovený vnitřním firemním přepisem: Zboží se účtuje průběžným způsobem A. Zboží se oceňuje na jednom analytickém účtu v prodejních cenách (132.10, náklady ) a na dalším analytickém účtu se zaznamenává marže (132.20, náklady ) jako korekce prodejní ceny na cenu pořizovací. Tím je zajištěna kontrola korunou i podmínka oceňování v pořizovacích cenách, kterou lze zjistit rozdílem prodejní ceny a marže. Uveďme na příkladu jednoho druhu zboží; polovina z celkového množství se prodává: Č. Text Kč MD D Stav zboží na počátku období v prodejních cenách Stav marže (30 %) (Pořizovací cena je = = Kč) 1. Tržba v hotovosti za prodané zboží 2. Úbytek zboží v prodejní ceně 3. Úbytek marže Řešení: Kč: MD 211 / D Kč: MD / D Kč: MD / D V případě plátce DPH je zřejmé, že při uvedeném postupu musí být zásoby oceněny v prodejních cenách včetně DPH. V tomto případě je třeba zavést 4 Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012

5 další analytický účet pro DPH. Uvedená technika je vhodná nejen u zmíněného maloobchodního prodeje, ale i u firem, které mají rozsáhlé skladové hospodářství. Ceny zásob se po delší dobu nemění, což vytváří podmínky pro hodnocení útvarů, lépe se uplatňuje odpovědnost zaměstnanců za jejich výsledky. 4. JAK POSTUPOVAT V ÚČETNICTVÍ PŘI PŘEVODU VÝROBKŮ DO VLASTNÍ PRODEJNY? Firma vyrábí různé zahradnické nářadí jak na zakázku pro konkrétního odběratele, tak i pro vlastní firemní prodejnu. Konkrétní výrobky ve vlastních nákladech v celkové výši Kč převedla firma do vlastní prodejny. Č. Text Kč MD D 1. Úbytek hotových výrobků při jejich předání do prodejny 2. Aktivace zboží při předání vlastních výrobků do prodejny Varianty: A) Společnost účtuje o zásobách průběžně způsobem A. B) Společnost účtuje o zásobách periodicky způsobem B. Řešení: Varianta A): 1. MD 613 / D MD 132 / Dal 621 Varianta B): 1. Neúčtuje se, úbytek je zaznamenán v evidenci o výrobcích 2. MD 504 / D 621 Používané syntetické účty vycházejí ze směrné účtové osnovy (podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.), analytické účty je třeba doplnit podle vnitřních předpisů firmy. Ing. Zdenka Cardová ZAOSTŘENO NA TÉMA Souhrnné hlášení k DPH Novelami zákona o DPH (zákonem č. 489/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2010 do 31. března 2011, zákonem č. 47/2011 Sb., s účinností od 1. dubna 2011) vešly v platnost nové povinnosti podle 102 Souhrnné hlášení (dále jen SH ). Tyto povinnosti se týkají změny v rozšíření plnění uváděných do SH o poskytnutí služeb s místem plnění podle 9 odst. 1 ZDPH, změny lhůt pro podání SH a jejich podávání pouze v elektronické podobě. Výše uvedenými novelami zákona o DPH jsou do zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ), transponovány směrnice Rady 2008/8/ES a směrnice Rady 2008/117/ES. Informace, které se týkají podání SH a znění těchto směrnic, je možno vyhledat na níže uvedené webové stránce České daňové správy. legislativa_metodika_9959.html?year= SH je sestava, která zahrnuje plnění mimo dodaní zboží do jiného členského státu a přemístění obchodního majetku, také nově od 1. ledna 2010 poskytnutí služby s místem plnění podle 9 odst. 1 ZDPH. Prakticky to znamená, že se toto SH týká výhradně dodávek zboží a poskytnutí služeb do jiného členského státu (dále jen JČS ), nikoliv do třetích zemí, a to mezi plátcem a osobou registrovanou k dani v jiném členském státě. Nově tak především byla zavedena povinnost vykazovat služby spadající do systému tzv. reverse charge v rámci SH. Smyslem SH je informovat správce daně v JČS o zdanitelných plněních, která uskutečnil plátce pro osobu registrovanou k dani v jiném členském státě, tj. o plněních, u kterých příjemci plnění z JČS musí sami přiznat a zaplatit DPH. Obsahem SH je DIČ odběratelů z JČS, kódy (0, 1, 2 a nově od 1. ledna 2010 také kód 3), počty plnění a jejich celková výše v Kč. Konkrétní kódy plnění v SH znamenají: 0 dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě, 1 přemístění obchodního majetku plátcem do jiného členského státu, 2 dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu; tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba, 3 poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle 9 odst. 1 ZDPH, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby. Povinností výše uvedeného plátce je podávat všechna SH pouze elektronicky. Od 1. ledna 2010 do 31. března 2011 vyžadoval ZDPH dva způsoby podání SH, a to formou datové zprávy, která je a) opatřena uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy (Aplikace EPO) nebo b) odeslána prostřednictvím datové schránky, a to vždy ve formátu, struktuře a s údaji stanovenými Ministerstvem financí (pokyn D-331 ze dne 27. listopadu 2009, který byl nahrazen od 1. ledna 2011 pokynem D-349). Od 1. dubna 2011 připouští ZDPH další možnost podání SH, a to c) bez elektronického podpisu prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy (Aplikace EPO) a doručit tzv. E-tiskopis (tiskopis vygenerovaný Aplikací EPO) ve fyzické podobě s podpisem osoby oprávněné jednat za danou osobu příslušnému správci daně. Obdobím, za které se podává SH, je povinně kalendářní měsíc. Jedinou výjimku mají pouze ti čtvrtletní plátci, kteří neuskutečňují žádné dodání zboží vykazované v SH, tj. čtvrtletní plátce poskytuje pouze služby vykazované v SH, a může tak podávat SH čtvrtletně stejně jako přiznání k DPH (měsíční plátci i v případě, že do SH uvádějí pouze poskytnuté služby s místem plnění podle 9 odst. 1 ZDPH, podávají SH měsíčně). Následné SH je určeno k opravě chyb, které plátce uvedl v minulých SH. Jde tedy o obdobu dodatečného daňového přiznání. Lhůta pro podání následného SH je pouze 15 dnů ode dne zjištění chybných údajů, tj. oproti dodatečnému daňovému přiznání je kratší. Dále uvádím příklady formou dotazů a odpovědí ke konkrétním případům z oblasti SH. Příklad 1 Jakým způsobem má plátce povinnost podat souhrnné hlášení? Plátce má možné tři způsoby elektronického podání SH, a to formou datové zprávy, ve formátu a struktuře XML (viz pokyn D-349): 1. opatřenou uznávaným elektronickým podpisem prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012 5

6 (Aplikace EPO) > Elektronická podání pro daňovou správu nebo 2. odeslanou prostřednictvím datové schránky nebo 3. odeslanou prostřednictvím Daňového portálu české daňové správy (Aplikace EPO) > Elektronická podání pro daňovou správu a doručit tzv. E-tiskopis (tiskopis vygenerovaný Aplikací EPO) ve fyzické podobě s podpisem osoby oprávněné jednat za danou osobu příslušnému správci daně. Příklad 2 Kde lze získat uznávaný elektronický podpis, abychom mohli podávat souhrnné hlášení s tímto podpisem? Přehled kvalifikovaných poskytovatelů certifikačních služeb a jejich kvalifikovaných služeb je uveden na internetových stránkách Ministerstva vnitra ČR, a to na následující adrese: Příklad 3 Lze podat souhrnné hlášení ve formátu PDF a prostřednictvím u? Novela účinná k 1. dubnu 2011 (zákon č. 47/2011 Sb.) vypustila v 102 odst. 2 ZDPH ustanovení o tom, že se SH musí podávat ve formátu a struktuře stanovenými správcem daně. Tato povinnost vyplývá z 72 odst. 3 daňového řádu, podle kterého lze doručit datovou zprávu pouze ve formátu a struktuře zveřejněnými správcem daně, a to opět XML (viz pokyn D-349). V současné době tedy není možné podat SH em či ve formátu PDF. Příklad 4 Jak mám postupovat při povinnosti podání souhrnného hlášení, pokud nevlastním elektronický podpis ani datovou schránku? Od 1. dubna 2011 máte možnost podat SH přes Aplikaci EPO, a to na daňovém portálu české daňové správy bez zaručeného elektronického podpisu. Podmínkou tohoto podání je povinnost doručit tzv. E-tiskopis (tiskopis vygenerovaný Aplikací EPO) ve fyzické podobě s podpisem osoby oprávněné jednat za danou osobu příslušnému správci daně. Lhůta podání je shodná s podáním SH jako takového a následné potvrzení tohoto podání do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy došlo správci daně, podle 71 odst. 3 daňového řádu. Příklad 5 Kde lze vyhledat službu Elektronická podání pro daňovou správu, tj. Aplikaci EPO při povinnosti podat souhrnné hlášení? Službu Elektronická podání pro daňovou správu (Aplikaci EPO) lze vyhledat na adrese: https://adisdpr.mfcr.cz/adistc/ adis/idpr_epo/epo2/uvod/ vstup_expert.faces;jsessionid=a2519a6531abc5342d1ed4b3f FEB2614.ajp13sqli2l. Příklad 6 Jsme českým plátcem DPH a poskytujeme projekční služby pro našeho obchodního partnera, který je osobou registrovanou k dani v Rakousku. Této osobě poskytujeme poradenské služby a projektové práce na nemovitosti, která se nachází v Rakousku. Jaké služby máme povinnost uvést do souhrnného hlášení? Místem plnění u poradenských služeb je Rakousko, a to podle obecného pravidla 9 odst. 1 ZDPH. Tyto služby jste povinni uvést v SH. Místem plnění u projekčních služeb je také Rakousko, a to podle zvláštního pravidla 10 ZDPH. Tyto služby neuvádíte v SH. Příklad 7 Jsme českým čtvrtletním plátcem DPH a poskytujeme projekční služby podle 9 odst. 1 ZDPH pro osobu registrovanou k dani v Rakousku od roku V srpnu 2012 jsme dodali jednorázově stejné osobě také zboží. V následujícím období budeme poskytovat pouze projekční služby. V jaké lhůtě máme povinnost podat souhrnné hlášení? Samostatné měsíční SH máte povinnost podat za červenec a srpen ve lhůtě do Dále budete podávat měsíční SH až do konce kalendářního roku 2012, tj. od roku 2013 budete opět podávat čtvrtletní SH. Testové otázky 1. Která zdanitelná plnění je plátce povinen uvádět do souhrnného hlášení? a) Dodání zboží do JČS osobě neregistrované k dani v JČS, dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle 17 ZDPH, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci nebo poskytuje služby s místem plnění v JČS podle 9 odst. 1 ZDPH osobě registrované k dani v JČS, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby. b) Dodání zboží do JČS osobě registrované k dani v JČS, přemístění obchodního majetku do JČS, dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle 17 ZDPH, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci nebo poskytuje služby s místem plnění v JČS podle 9 odst. 1 ZDPH osobě registrované k dani v JČS, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby. c) Dodání zboží do JČS osobě registrované k dani v JČS a osobě registrované k dani ve třetí zemi, přemístění obchodního majetku do JČS, dodání zboží kupujícímu při zjednodušeném postupu v třístranném obchodu podle 17 ZDPH, pokud je plátce prostřední osobou v této transakci nebo poskytuje služby s místem plnění v JČS podle 9 odst. 1 ZDPH osobě registrované k dani v JČS, u nichž je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby. 2. Jaký kód plnění (0, 1, 2 a 3) je povinen uvést plátce při podání souhrnného hlášení v elektronické podobě? a) Při poskytnutí služby s místem plnění v jiném členském státě podle 9 odst. 1 ZDPH, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby, se v SH vykazuje kód plnění 3. b) Při dodání zboží do jiného členského státu osobě registrované k dani v jiném členském státě se v SH vykazuje kód plnění 2. c) Při dodání zboží uvnitř území Evropského společenství formou třístranného obchodu, tento kód vyplňuje pouze prostřední osoba a v SH se vykazuje kód plnění V jaké lhůtě vzniká čtvrtletnímu plátci DPH povinnost podat souhrnné hlášení, pokud poskytuje služby podle 9 odst. 1 ZDPH v 1. Q a od března 2012 do března 2013 dodá také zboží osobě registrované k dani v jiném členském státě? a) Plátci vzniká povinnost podat samostatné měsíční SH za leden, únor a březen ve lhůtě do a nadále v každém kalendářním měsíci, tj. měsíční SH ve lhůtě do b) Plátci vzniká povinnost podat měsíční SH ve lhůtě do a nadále v každém kalendářním měsíci. c) Plátci vzniká povinnost podat měsíční SH ve lhůtě do a nadále v každém kalendářním měsíci do konce roku Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012

7 4. V jaké lhůtě vzniká čtvrtletnímu plátci DPH povinnost podat souhrnné hlášení, pokud poskytuje služby podle 9 odst. 1 ZDPH v 1. Q a od února 2012 do března 2013 dodá také zboží osobě registrované k dani v jiném členském státě? a) Plátci vzniká povinnost podat samostatné měsíční SH za leden a únor ve lhůtě do a nadále v každém kalendářním měsíci až do b) Plátci vzniká povinnost podat samostatné měsíční SH za leden a únor ve lhůtě do a nadále v každém kalendářním měsíci až do c) Plátci vzniká povinnost podat samostatné měsíční SH za leden a únor ve lhůtě do a nadále v každém kalendářním měsíci až do Řešení naleznete na poslední straně. Ing. Štěpánka Hesová UKAŽ, CO UMÍŠ Společnost s r. o. uzavřela v letním období se studentem dohodu o provedení práce od do se sjednanou souhrnnou odměnou Kč. Tato odměna byla zúčtována následovně: za červenec v částce Kč a za měsíc srpen v částce Kč. Student u zaměstnavatele podepsal prohlášení k dani. Jaká je správná odpověď? Dohoda o provedení práce uzavřená na dva měsíce a) Zaměstnavatel srazí z vyplacené odměny v měsíci červenci a srpnu pouze zálohu na daň z příjmů. b) Vyplacená odměna z dohody podléhá v obou měsících odvodům pojistného na sociální a zdravotní pojištění, o povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem bude navýšen základ daně a z takto stanovené superhrubé mzdy bude sražena záloha na daň z příjmů. c) V měsíci červenci podléhá vyplacená odměna z dohody odvodu pojistného na sociální a zdravotní pojištění, o povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem bude navýšen základ daně a z takto stanovené superhrubé mzdy bude sražena záloha na daň z příjmů. V měsíci srpnu zaměstnavatel srazí z vyplacené odměny pouze zálohu na daň z příjmů. Správnou odpověď naleznete na str. 8. Bezplatný odpovědní servis pro zákazníky na Zákaznickém portálu 24 Dotaz 1 DPH z odměny za zprostředkování půjčky Firma podniká v zprostředkování finančních půjček, je čtvrtletní plátce DPH. S klienty uzavírá smlouvu o zprostředkování půjčky, která byla uzavřena Ve smlouvě je uvedena odměna za zprostředkování. Ve smlouvě je dáno, že klient má min. 2 dny na rozmyšlenou a nejdřív po 2 dnech musí být písemně potvrzena výše sjednané odměny, jinak smlouva zaniká. Toto potvrzení je podepsáno v 7/2012. Kdy je povinnost odvést DPH: za 2. Q/2012, nebo za 3. Q/2012? Odpověď: Poskytování úvěrů a peněžních půjček je podle ustanovení 54 odst. 1 písm. c) ZDPH finanční činností osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně a zprostředkování těchto činností je podle ustanovení 54 odst. 1 písm. y) ZDPH rovněž finanční činností osvobozenou od daně bez nároku na odpočet daně. Podle ustanovení 51 odst. 2 ZDPH vzniká povinnost přiznat uskutečnění těchto plnění ke dni uskutečnění nebo ke dni přijetí úplaty, a to k tomu dni, který nastane dříve. Ve vazbě na ustanovení 21 odst. 11 ZDPH bude při poskytnutí těchto služeb plnění považováno za uskutečněné podle 21 odst. 5 písm. a) ZDPH dnem poskytnutí služby nebo dnem vystavení daňového dokladu, a to tím dnem, který nastane dříve. Za den poskytnutí služby zprostředkování se obecně považuje den, kdy je poskytnut poslední úkon zprostředkovatele v dané věci. Skutečnost, k jakým úkonům se zprostředkovatel zavázal a který úkon je posledním úkonem v dané věci, by měla vyplývat z předmětné smlouvy o zprostředkování. Ing. Dana Langerová Dotaz 2 Fakturace el. prací v režimu přenesení daňové povinnosti Elektrikář provádí v rámci svých el. prací také revize a projekční práce. Jestliže nefakturuje tyto práce jako samostatné plnění (revize, proj. práce), ale jako součást el. prací, které jsou hlavním plněním, je v režimu přenesení daňové povinnosti celé toto plnění včetně revize a projektu? Odpověď: Obecně uvádíme, že podle Informace GFŘ a MF k režimu přenesení daňové povinnosti na DPH ve stavebnictví podle ust. 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZDPH ), podléhá poskytnutí stavebních a montážních prací, které podle sdělení ČSÚ odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43 platnému od Pro úplnost uvádíme, že pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti je nutno splnit i další podmínky dané ustanoveními 92a a návazně i 92e ZDPH. V situaci, kterou ve Vašem dotazu popisujete, je nutno s ohledem na smluvní ujednání a zároveň s přihlédnutím k zavedené judikatuře Soudního dvora Evropské unie (SDEU) určit, které plnění je hlavní a které vedlejší. V tomto směru SDEU uvádí, že pokud je dvě nebo více dílčích plnění nebo úkonů poskytnutých osobou povinnou k dani tak těsně spojeno, že objektivně tvoří jediné nerozdělitelné hospodářské plnění, bylo by jeho rozdělení umělé. Z uvedeného vyplývá, že režim uplatnění daně z přidané hodnoty u vedlejšího plnění se pak řídí režimem daně z přidané hodnoty plnění hlavního. A pokud z uzavřeného smluvního ujednání vyplývá, že na poskytnutí stavebních a montážních prací je přímo vázáno i poskytnutí plnění, které není stavební a montážní prací ve smyslu 92e ZDPH, ale je na základě smlouvou sjednaného v rozsahu a obsahu díla jeho součástí, bude pak režim přenesení daňové povinnosti použit na celý smlouvou sjednaný rozsah a obsah díla. Pokud jsou ve Vámi uvedeném případě revize a projektové práce vedlejšími plněními přímo se vázajícími k plnění hlavnímu, kterým jsou el. práce podléhající režimu přenesení daňové povinnosti, bude tento aplikován na celý smlouvou sjednaný rozsah a obsah. Ing. Zdeňka Hušáková, Ing. Martina Matějková Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012 7

8 Dotaz 3 Výdaje na vícedenní pracovní cestě V roce 2012 může OSVČ uplatnit jako daňový výdaj náhrady pro zahraniční pracovní cesty až při cestách trvajících nejméně 18 hod. v jednom dni. Chtěla bych se zeptat, jak mám posuzovat náhradu za třídenní zahraniční pracovní cestu, kde první den stráví v cizině 5 hodin, druhý den 24 hod. a třetí den 10 hodin. Mám počítat jen ten druhý den, nebo se posuzuje celá pracovní cesta? Odpověď: V případě uplatnění náhrady stravného se posuzuje každý den pracovní cesty samostatně. Výše stravného se stanoví podle 170 odst. 3 zákoníku práce. To znamená, že: 1. den doba strávená mimo území České republiky činí 5 hodin, proto přísluší stravné ve výši 1/3 základní sazby stravného; 2. den doba pobytu mimo území České republiky 24 hodin přísluší stravné ve výši základní sazby; 3. den doba pobytu mimo území České republiky 10 hodin přísluší stravné rovněž ve výši 1/3 základní sazby zahraničního stravného. Ing. Jiří Nigrin ODPOVĚDĚLI JSTE SPRÁVNĚ? a) a) Toto řešení je chybné. b) Ani tato volba není ta pravá. c) Toto řešení je správné. Počínaje jsou účastni nemocenského pojištění podle 5 písm. a) bod 5. zákona o nemocenském pojištění rovněž zaměstnanci činní na základě dohody o provedení práce a to tehdy, jestliže splňují podmínku uvedenou v 6 odst. 1 písm. a) tohoto zákona a byl jim zúčtován započitatelný příjem (odměna z dohody) v částce vyšší než Kč. Pojištění jsou účastni jen v těch kalendářních měsících po dobu trvání této dohody, do nichž jim byl zúčtován započitatelný příjem z dohody o provedení práce v částce vyšší než Kč. Podle znění 3 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti jsou poplatníky pojistného rovněž zaměstnanci UKAŽ, CO UMÍŠ ŘEŠENÍ činní na základě dohody o provedení práce. Přitom platí podle 3 odst. 3 tohoto zákona, že poplatníky pojistného na důchodové pojištění jsou zaměstnanci, kteří jsou účastni důchodového pojištění a zároveň jsou účastni nemocenského pojištění. Ze znění 5 písm. a) bod 3. zákona o veřejném zdravotním pojištění vyplývá, že pojištěnec je plátcem pojistného na zdravotní pojištění, pokud je zaměstnancem, kterým se pro účely zdravotního pojištění považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků podle zákona o daních z příjmů, s výjimkou osoby činné na základě dohody o provedení práce, která v kalendářním měsíci nedosáhla příjmu ve výši částky, jež je podmínkou pro účast takové osoby na nemocenském pojištění (částka vyšší než Kč) podle zákona upravujícího nemocenské pojištění. Ing. Ivan Macháček VAŠE SKÓRE HODNOCENÍ: JAKÉ JE VAŠE DNEŠNÍ SKÓRE? Jednoduše si spočítejte, jak jste tentokrát dopadli. Za každou správnou odpověď si přičtěte příslušný počet bodů. Zde je klíč k řešení. 1. TÉMA V PŘÍKLADECH (Test k zaměstnávání fyzických osob se zdravotním postižením) Za každou správnou odpověď získáváte 1 bod: 1. a), 2. c), 3. a), 4. b), 5. a) Až 5 bodů Váš počet bodů: 2. JAK SPRÁVNĚ ZAÚČTOVAT (Účtování o zboží) Pokud jste provedli zaúčtování v souladu s řešením, za každý příklad si přičtěte 2 body. Až 8 bodů 3. ZAOSTŘENO NA TÉMA (Test k souhrnnému hlášení k DPH) Za každou správnou odpověď získáváte 1 bod: 1. b), 2. a), 3. a), 4. c) Až 4 body 4. UKAŽ, CO UMÍŠ (Dohoda o provedení práce uzavřená na dva měsíce) Správná odpověď je pod písmenem c). 2 body bodů 7 12 bodů 6 a méně bodů Daně a účetnictví vtipně a netradičně aktuality, příklady, řešené testy s výkladem Copyright by Dashöfer Holding, Ltd. & Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. / Vydává Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o., Evropská 423/178, P. O. Box 124, Praha 6 / IČ: /tel.: , fax: / / Vedoucí redaktor: Ing. Marek Běhal, odborná redaktorka: Ing. Lucie Čížkovská / Sazba: Ing. Jan Zelinka, Praha / Tisk: Poly+, Praha / Vychází 1 měsíčně. / Cena: Pololetní předplatné 1 680, Kč + DPH, balné a poštovné. / Předplatné na další období není třeba objednávat, je automaticky prodlouženo na dalších 12 měsíců. Předplatné je možné zrušit písemně, nejpozději 6 týdnů před uplynutím ročního předplatného, jinak se prodlužuje o další rok. / Všechna práva, zejména právo na titul (název), licenční právo a průmyslová ochranná práva jsou ve výhradním vlastnictví Dashöfer Holding, Ltd. a jsou chráněna autorským zákonem. / Všechna práva jsou vyhrazena, zejména právo na rozmnožování, šíření a překlad. Žádná část díla nesmí být jakoukoliv formou (tiskem, jako fotokopie, elektronicky nebo jiným způsobem) bez předchozího písemného souhlasu nakladatelství reprodukována anebo s použitím elektronických off-line nebo on-line systémů ukládána do paměti, zpracovávána a šířena. / Informace obsažené v tomto díle byly zpracovány na základě nejlepších poznatků v okamžiku zveřejnění. Kvůli neuceleným výsledkům ve výzkumu a jurisdikci však není možno zaručit absolutní bezchybnost. / Za obsah příspěvků ručí jejich autoři. / Redakce zajistí zodpovězení případných dotazů předplatitelů zaslaných přes formulář na Zákaznickém portálu 24 nebo na / Vydávání tohoto periodika povoleno rozhodnutím MK ČR E Redakční uzávěrka čísla 9/2012 byla dne 11. září ISSN: X. 8 Daně a účetnictví vtipně a netradičně 9/2012

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití

Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití PaM_10_10_priloha 21.9.2011 16:09 Stránka 94 Kapitola 3 Služební vozidlo poskytnuté i pro soukromé použití V tomto článku není analyzována teoretická situace, kdy je služební vozidlo používáno výhradně

Více

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015

Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Příklady a postupy pro mzdové účetní 2015 Ing. Růžena Klímová Ing. Karel Janoušek (kap. 3.4) Jaroslava Pfeilerová (kap. 6) Redakční uzávěrka: 9. 1. 2015 Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. Evropská

Více

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky

Daňová soustava. Osnova: 2. Struktura daňové soustavy. 1. Zařazení. 3. Cíle: Daňová soustava ostatní položky Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_09_ EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou Sleva na dani: poplatníkům se vypočtená daň za zdaňovací období

Více

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků

prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu) PSČ Prohlášení

Více

Daň z příjmu fyzických osob

Daň z příjmu fyzických osob Daň z příjmu fyzických osob Legislativa Daň z příjmů fyzických osob upravuje zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v aktuálním znění Poplatníci daně - fyzické osoby Každý, kdo má na území ČR trvalé

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně...24 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně...24 1.1.1 Dílčí základy...24 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů...28 1.1.3 Procentní

Více

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.)

Dlouhodobý majetek. Tento dokument byl vyroben na kopírovacím zařízení firmy ROBINCO CS (prodej a servis digitálních systémů.) Dlouhodobý majetek V účetní jednotce, plátce DPH, se uskutečnily v průběhu účetního období následující účetní případy, které se týkají dlouhodobé majetku. Zálohové faktury účetní jednotka neúčtuje, pouze

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

Seznam souvisejících právních předpisů...18

Seznam souvisejících právních předpisů...18 Obsah Seznam souvisejících právních předpisů...18 1 Daně... 23 1.1 Daň z příjmů fyzických osob obecně... 23 1.1.1 Dílčí základy... 23 1.1.2 Výdaje (náklady) u jednotlivých dílčích základů... 27 1.1.3 Procentní

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139

1. Členění třídy 1. Účtová skupina 11. - Materiál 111,112, 119. Účtová skupina 12. - Zásoby vlastní výroby 121, 122, 123, 124. - Zboží 131, 132, 139 Třída 1 - Osnova: 1. Členění třídy 1 2. Oceňování zásob při výdeji 3. Oceňování zásob při inventarizaci 4. Materiál vlastní výroby 5. Nákup materiálu v zahraničí 6. Analytická evidence materiálu 7. Zálohy

Více

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI

DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI DAŇ Z PŘÍJMŮ ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI Příjmy ze závislé činnosti Jsou to veškeré příjmy, které poskytuje zaměstnavatel zaměstnanci (i prémie, příplatky, odměny, podíly na zisku, 13. a 14. plat, atd.). Předmětem

Více

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015

10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 10 NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH DAŇOVÝCH ZMĚN PRO ÚSPĚŠNÉ ZAHÁJENÍ ROKU 2015 LEDEN 2015 1/5 1. POVINNOST PODÁVAT VEŠKERÁ DAŇOVÁ PŘIZNÁNÍ/HLÁŠENÍ ELEKTRONICKY Má-li daňový subjekt nebo jeho zástupce zpřístupněnu datovou

Více

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení

Daňová soustava. Osnova: 1. Zařazení Daňová soustava Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova: 1) zařazení 2) struktura daňové soustavy 3) cíle učiva 4) metodické zpracování učiva 5) daň z příjmů FO 6) daň z příjmů PO 7) DPH 1.

Více

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy.

Hrubá mzda zahrnuje základní mzdu + příplatky, prémie, odměny, náhradu mzdy. Mzdy Mzda je peněžité plnění a plnění peněžité hodnoty (naturální mzda) poskytované zaměstnavatelem zaměstnanci za práci 1. Plat je peněžité plnění poskytované za práci zaměstnanci zaměstnavatelem, kterým

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

6 Zdravotní pojištění

6 Zdravotní pojištění 6 Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění 6.1 Účast zaměstnanců na pojištění Pro účely zdravotního pojištění jsou za zaměstnance označovány osoby, kterým plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací

STANOVISKO. Legislativní rady ČMKOS. Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací STANOVISKO Legislativní rady ČMKOS Některé změny v nemocenském pojištění od 1. ledna 2012 a jejich dopady do činnosti odborových organizací A. Změna okruhu pojištěných osob Dne 1. ledna 2012 nabyl účinnosti

Více

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda

Superhrubá mzda Ekonomická charakteristika str. 1. Superhrubá mzda SUP Ekonomická charakteristika str. 1 Ekonomická charakteristika Zákon o daních z příjmů byl novelizován zákonem o stabilizaci veřejných rozpočtů č. 261/2007 Sb. Tento právní předpis novelizuje také celou

Více

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty

www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty www.zlinskedumy.cz Mzdové výpočty Klíčové pojmy Mzda Postup výpočtu mzdy Hrubá mzda Čistá mzda Částka k výplatě Výpočet daně z příjmů ze závislé činnosti Mzda peněžité plnění (příp. naturální) poskytované

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO175

Více

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů

důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů Změny v daních z příjmů od roku 2013 RNDr. Ivan BRYCHTA důchodová reforma, stabilizační balíček (solidární daň a jiné), aneb opět změna pravidel v daních z příjmů 1 Obsah přehled novel ZDP + drobné změny

Více

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

OBSAH PUBLIKACE. 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU strana 1 Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ

MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ MEZINÁRODNÍ ZAMĚSTNÁVÁNÍ, VYSÍLÁNÍ A PRONÁJEM PRACOVNÍKŮ 1. vydání (březen 2012) 2. aktualizace k 1. 1. 2015 Publikace Mezinárodní zaměstnávání, vysílání a pronájem pracovníků je i v roce 2015 praktickou

Více

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU

1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU Obsah Aktuální výklady a komentáře k dani z přidané hodnoty s CD-ROMem A Základní informace v oblasti uplatňování DPH A 1 Oblast úpravy DPH 1.1 Přehled změn v oblasti DPH od vstupu ČR do EU A 2 Základní

Více

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP)

9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) 9 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ DANĚ Z PŘÍJMŮ ( 6 ZDP) V deváté kapitole budeme pokračovat v oblasti zdanění příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků fyzických osob. Cílem zde je uvést další pojmy a zásady vedoucí

Více

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí

2. přednáška - 7.3. 2006. Téma: Účtování zásob. 1) Pořízení materiálu nákupem ze zahraničí 2. přednáška - 7.3. 2006 Téma: Účtování zásob Osnova: 1) Účtování DPH při pořízení materiálu ze zahraničí 2) Pořízení materiálu s poskytnutou zálohou 3) Reklamace materiálu 4) Prodej materiálu 5) Škody

Více

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení

Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Předsedům VZO Změny nemocenského pojištění od 1. 1. 2012 interní sdělení Vážené kolegyně, vážení kolegové, posíláme stanovisko Legislativní rady Českomoravské konfederace odborových svazů k některým změnám

Více

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014

Seminář Mzdy 2014. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2014 Seminář Mzdy 2014 Ing. Jan Jón 16. ledna 2014 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2013 a v roce 2014 2013 2014 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Odměňování pracovníku a výpočet mzdy Ekonomika lesního hospodářství 5. cvičení Odměňování

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015

Seminář Mzdy 2015. Ing. Jan Jón. 16. ledna 2015 Seminář Mzdy 2015 Ing. Jan Jón 16. ledna 2015 Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové zvýhodnění v roce 2014 a v roce 2015 2014 2015 sazba daně (roční) ( 16) 15% 15% solidární daň se sazbou 7% 7% (z

Více

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010

JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 JEDNODUCHÉ ÚČETNICTVÍ K 1. 1. 2010 2. rozšířené vydání 1. aktualizace k 1. 8. 2014 str. 7 Poznámka k úvodu: S ohledem na skutečnost, že jednoduché účetnictví je vedeno ve znění zákona k 31. 12. 2003, nedochází

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením ne_10zadprisppodzam.pdf - Adobe Acrobat Professional Registrační číslo ÚP: Úřad práce 1) : PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením

Více

6.2 DPH a její účtování

6.2 DPH a její účtování .2 DPH a její účtování Dosud jsme neuvažovali, že podnikatel je plátcem daně z přidané hodnoty, tzn. že při nákupech neměl nárok na odpočet daně na vstupu (DPH vstupovala do pořizovací ceny majetku, v

Více

ACCONTES s.r.o. Vám přináší:

ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Vám přináší: ACCONTES s.r.o. Chcete umět vyplnit formulář "Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků"? Formulář Vám vydá účetní Vaší firmy

Více

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě

Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě Registrační číslo ÚP: PŘÍSPĚVEK - zaměstnávání OZP Úřad práce ČR krajská pobočka v 1) : OSÚ S 10 Žádost o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném pracovním místě 78

Více

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz

LEGISLATIVNÍ VÝKLAD. Poskytování stravného zaměstnavatelem. www.ca-staff.cz Poskytování stravného zaměstnavatelem Žádný právní předpis neukládá zaměstnavateli povinnost poskytovat zaměstnancům stravování nebo jim na stravování přispívat (zaměstnavatel má pouze povinnost stravování

Více

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012

4.3 B strana 1. 4.3 Vyúčtování zálohových plateb ve vazbě na zvýšení snížené sazby daně v roce 2012 strana 10 Vznik povinnosti přiznat DPH Charakteristika plátce Plátce, který vede účetnictví. Plátce, který nevede účetnictví a před DUZP přijímá úplatu na zdanitelné plnění. Den přijetí úplaty, pokud je

Více

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany

Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením. JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Vývoj legislativy v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením JUDr. Pavel Ptáčník Vládní výbor pro zdravotně postižené občany Situace v oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením Na úřadech

Více

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a)

PROHLÁŠENÍ. poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk. Příjmení Jméno(-a) df_12dpfoz5457_22.pdf PROHLÁŠENÍ poplatníka dan z p íjm fyzických osob ze závislé innosti a z funk ních požitk Příjmení Jméno(-a) Titul Rodné číslo 1 ) Číslo pasu 1 ) Adresa bydliště (místa trvalého pobytu)

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1. Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech v oblasti mezd, sociálního a zdravotního pojištění s účinností zejména k 1.1.2014 METIS Praha, spol. s r.o. 30.12.2013 CESTOVNÍ NÁHRADY TUZEMSKÉ

Více

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ

1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ 2012 1/2013 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ ZÁLOH A DAŇOVÉHO ZVÝHODNĚNÍ Roční zúčtování nelze provést Poplatníkovi, který je povinen podat daňové přiznání, tj. poplatníkovi, který: Měl mimo příjmů ze závislé činnosti

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územnímu pracovišti v, ve, pro 0 Daňové identifi kační číslo C Z 0 Rodné číslo / 03

Více

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY

Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY Třída 3 - ZÚČTOVACÍ VZTAHY CHARAKTERISTIKA: zobrazují styk účetní jednotky s okolím sledují veškeré pohledávky a krátkodobé závazky KLASIFIKACE: Skupina 31 Pohledávky: DD a KD pohledávky z obchodních vztahů,

Více

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody

10. Personalistika mzdy, zákonné odvody 10. Personalistika mzdy, zákonné odvody Klíčová slova: Personální práce, mzda, veřejné zdravotní pojištění, nemocenské pojištění, důchodové pojištění, státní politika zaměstnanosti. Anotace textu: Cílem

Více

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11

Obsah. 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 Obsah 1. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daně z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 Dlouhodobý hmotný majetek (DHM) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2 Schéma

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 5 a 6 Mzdy a srážky z mezd, odměňování,

Více

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ

5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ Zúčtování daní a dotací ZÚČTOVACÍ VZTAHY 5 5. 7 ZÚČTOVÁNÍ DANÍ A DOTACÍ V účtové skupině 34 se zachycují především zúčtovací vztahy k finančnímu orgánu z daňových povinností účetní jednotky jako poplatníka

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008

PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 PŘEHLED POJISTNÉHO ZA ROK 2008 přehled o příjmech a výdajích a úhrnu záloh na pojistné osob samostatně výdělečně činných ( 24 odst. 2 a 3 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Ing. Miriam Jandlová Tematický celek: Daňová soustava ČR Cílová skupina: žáci střední školy s výukou ekonomických předmětů Anotace: Materiál má podobu pracovního listu s úlohami, pomocí nichž se

Více

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459

Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 07_2011 září 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 07_2011 září 2011

Více

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské

VŠFS_Zima 2006_ODOP - Zaměstnanci Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské Příklad 1 Základní mzda paní Kropáčkové činila v říjnu 18 620 Kč. Dále obdržela vyplaceno nemocenské ve výši 1 260 Kč a náhradu mzdy za jednodenní dovolenou ve výši 650 Kč. Zaměstnavatel vyslal paní Kropáčkovou

Více

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet

záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Zálohy z účetního a daňového pohledu RNDr. Ivan BRYCHTA záloha je někdy v obchodních vztazích nezbytností, ale záloha může přinést i určité daňové a účetní odlišnosti, na které je třeba myslet Záloha podle

Více

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty

s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty Změny daňových zákonů od roku 2009 s nadšením připravili TAX PARTNERS pro své klienty 1 Zákon č. 302/2008 Sb. - účinný od 1.1.2009 celkem 313 bodů novely (většina technických) Z důvodové zprávy sladění

Více

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013

Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Sociální pojištění OSVČ v roce 2013 Ing. Pavlína Novotná Placení pojistného na sociální zabezpečení upravuje zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,

Více

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011

INFORMACE. Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 INFORMACE Oprava základu daně a výše daně a oprava výše daně v jiných případech 42-43 - od 1. 4. 2011 1. Hlavní změny při opravě základu daně a výše daně a při opravě výše daně v jiných případech Od 1.4.2011

Více

Daň z příjmu právnických osob (DPPO)

Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Daň z příjmu právnických osob (DPPO) Veškeré společnosti se sídlem v České republice podléhají dani z příjmů právnických osob, která se vztahuje na všechny celosvětové zdanitelné příjmy a kapitálové zisky.

Více

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy

Personálníčinnost podniku. Osnova učiva. Didaktické zpracování učiva pro střední školy Personálníčinnost podniku Didaktické zpracování učiva pro střední školy Osnova učiva 1. Zařazení učiva 2. Cíle učiva 3. Struktura učiva 4. Metodické zpracování učiva týkající se plánování počtu zaměstnanců

Více

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18.

Daňový kalendář. 3. březen (pondělí) 10. březen (pondělí) 11. březen (úterý) 14. březen (pátek ) 17. březen (pondělí) 18. Daňový kalendář 3. březen (pondělí) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2007 10. březen (pondělí) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek

Více

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015

Aktuálně k dani z příjmů FO 2014/2015 Aktuálně k dani z příjmů FO Irena Tinková 2014/2015 Zaměřeno na drobné podnikatele a všechny, kdo si sami sestavují daňové přiznání Harmonogram 9:30 10:30 aktuálně daň z příjmů fyzických osob, daňový řád,

Více

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění

Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Nemocenské pojištění a dávky poskytované v rámci nemocenského pojištění Jméno a příjmení: Xname: Fakulta: Obor: Financí a účetnictví Zdanění a daňová politika 1 Úvod Pro zpracování této seminární práce

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele

Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ. Začínáte? Příručka pražského podnikatele Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz DPP, DPČ Začínáte? Příručka pražského podnikatele 1. Dohoda o provedení práce (DPP) Dohoda o provedení práce

Více

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIV Zkratky a užité právní předpisy... XV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva.................................................. XIV Zkratky a užité právní předpisy................................. XV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém ČR. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Zdravotní pojištění. 1. Osobní rozsah zdravotního pojištění a zdravotní pojišťovny. 2. Vymezení okruhu plátců 3. Povinnosti plátců 4. Vyměřovací základ. 5. Odvod, splatnost

Více

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010

Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 Informace o změnách v daňových a souvisejících předpisech s účinností zejména k 1.1.2010 METIS Praha, spol. s r.o. 31.1.2010 Předkládáme Vám přehled změn v právních předpisech z oblasti daní, sociálního

Více

Pojistné sociálního pojišt ní

Pojistné sociálního pojišt ní Pojistné sociálního pojišt ní Daňový mixčr (2008) MAJ 2% SD 10% DzPFO 13% DPH 20% DzPPO 12% POJ 43% ásti systému sociálního pojišt ní v eské republice sociální pojištění veřejné zdravotní pojištění sociální

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2

1. Úvod... 2. 2. Zaměstnavatelé - sazby na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění... 2 Změny některých zákonů přijaté zákonem č. 362/2009 Sb., v souvislosti s přijetím zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2010 (tzv. Janotův balíček ), podle právního stavu k 1. 1. 2010 1. Úvod...

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010

Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 2011 a Dodatečného vyúčtování za rok 2010 Příklad: Vyplnění Vyúčtování za rok 211 a Dodatečného vyúčtování za rok 21 Zadání: Společnost Pokusná s.r.o. zaměstnává pouze 1 zaměstnance. Vyúčtování daně za rok 21 podala 25.2.211. Za rok 21 provedla

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009

Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Informace o protikrizovém balíčku zákonů a některých dalších změnách v zákonech podle právního stavu k 5. 10. 2009 Obsah 1. Úvod... 1 2. Mimořádné odpisy 30a... 1 3. Zkrácení finančního leasingu... 2 4.

Více

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková

DANĚ Z PŘÍJMU V ČR. Mgr. Ing. Šárka Dytková DANĚ Z PŘÍJMU V ČR Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI

ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI ÚČETNICTVÍ A DANĚ PRO PRAXI UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014, I. Verze 1 OBSAH 1. Úvod do účetnictví... 3 1.1. Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti... 3 1.2.

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Tachově Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Vytisteno ˇ ˇ aplikací EPO Daňové identifi kační číslo C Z 7 8 4 2 5 5 9 7 6 2 Rodné číslo 7 8 4 2 5 / 5

Více

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce

DPH u nemovitostí. Ing. Jana Rybáková daňový poradce DPH u nemovitostí Ing. Jana Rybáková daňový poradce Právní úprava DPH v ČR vyplývá z následující úpravy EU: Směrnice Rady 2006/112/ES, o společném systému daně z přidané hodnoty - český zákon o DPH z ní

Více

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín

dne 21. 11. 2014, od 9,30 hod. Místo konání: Konferenční místnost č. 104 společnosti KVIC, Štefánikova 7, Nový Jičín Aplikační workshop realizovaný v rámci projektu Sociální pilíř konceptu společenské odpovědnosti firem (CSR), ve vztahu k zaměstnanosti OZP na volném trhu práce, OP LZZ číslo projektu: CZ.1.04/5.1.01/77.00003

Více

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění:

~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: ~ 1 ~ Roční zúčtování 2013/ 2014 ROČNÍ ZÚČTOVÁNÍ, NEZDANITELNÉ ČÁSTKY ZE ZÁKLADU DANĚ, TERMÍNY: Roční zúčtování daňových záloh a daňového zvýhodnění: Poplatník může požádat o roční vyúčtování daňových

Více

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob

Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. P Ř IZNÁNÍ. k dani z příjmů fyzických osob Finančnímu úřadu v, ve, pro Středočeský kraj Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Daňové identifi kační číslo C Z 7 6 7 6 Rodné číslo 7 6 7 / 6 3 DAP ) řádné opravné 4 Kód rozlišení

Více

Systém sociálního pojištění

Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění Systém sociálního pojištění se skládá ze čtyř subsystémů, které slouží k různým účelům: veřejné zdravotní pojištění, důchodové pojištění, nemocenské

Více