Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D."

Transkript

1 Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/ Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity: elearning (pro finanční gramotnost) Autor výstupu aktivity: Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. Oponent výstupu aktivity: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Výstup klíčové aktivity: V rámci této aktivity byla vytvořena metodika pro komplexní elearningový kurz pro oblast finanční gramotnosti. Celý kurz obsahuje tři části, a to rozřazovací test, který posoudí znalosti účastníka kurzu, a na základě jeho výsledku mu nabídne jednu ze tří úrovní elearningového kurzu. Kurz je uzavřen jednotným závěrečným (soutěžním) testem nabitých znalostí. Na základě konzultace s projektovým manažerem MŠMT jsme spojili oponenturu a výstup této části klíčové aktivity. Důvodem je oponování jako proces v průběhu tvorby metodik. Výsledkem je tedy průběžně oponovaný materiál metodiky a odborný oponent podepisuje jeho finální verzi, čímž dává na vědomost jeho odbornou správnost.

2 Přílohy: 1. Rozřazovací test (autor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.) 2. Závěrečný test, soutěž (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.) 3. Návod na zpracování elearningu (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.) 4. elearning (úroveň 1) (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.) 5. elearning (úroveň 2) (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.) 6. elearning (úroveň 3) (autor: Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.) 7. Předávací protokol

3 Příloha č.1. ROZŘAZOVACÍ TEST - elearning autor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. oponent: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Test obsahuje 10 otázek, na jeho řešení máte 15 minut. U každé otázky je pouze jedna odpověď správná. Pokud nemáte aspoň tušení, která odpověď je správná, neoznačujte žádnou. Otázky na sebe nenavazují, lze je tedy řešit v libovolném pořadí. Při řešení testu nepoužívejte kalkulačku, ani další pomůcky. Otázka č.1 Slečna Jitka si chce uložit Kč a srovnává dvě nabídky od téže banky: varianta A je dvouměsíční termínovaný vklad s roční úrokovou sazbou 1 %, varianta B je běžný účet s roční úrokovou sazbou ve stejné výši. Obě varianty jsou zcela bez poplatků. Které z následujících tvrzení je správné? a) Varianta A je výhodnější než varianta B. b) Varianta B je výhodnější než varianta A. c) Nabídky varianty jsou stejně výhodné. d) Varianty nelze porovnat. Otázka č.2 Životní pojištění, u něhož je stanovena pojistná částka pro případ našeho úmrtí, zatímco částka v případě našeho dožití se určitého věku závisí na poplatcích pojišťovny a na výnosech finančních produktů, které pro nás nakoupí pojišťovna z prostředků námi zaplacených na pojistném, se nazývá: a) rizikové b) produktové (nebo také výnosové) c) kapitálové d) investiční Otázka č.3 Skutečná celková hodnota výnosu z vkladu v bance je obvykle nižší než bankou uváděná roční úroková míra, a to v důsledku: a) deflace b) inflace c) deflace a poplatků spojených s vedením účtu d) inflace a poplatků spojených s vedením účtu

4 Otázka č.4 Pan Ondřej si chce koupit domácí kino za cenu Kč; tuto částku však v současnosti nemá. Zvažuje dvě varianty: varianta A je úvěr na 2 roky s roční úrokovou sazbou 12 % stanovenou pevně pro celé období splácení, varianta B je platba kreditní kartou bez bezúročného období a s měsíční úrokovou sazbou 1 % stanovenou pevně pro celé období splácení. Poplatky jsou u obou variant shodné. Které z následujících tvrzení je správné? a) Varianta A je výhodnější než varianta B. b) Varianta B je výhodnější než varianta A. c) Nabídky varianty jsou stejně výhodné. d) Varianty nelze porovnat. Otázka č.5 Aby bylo možné porovnat různé spotřebitelské úvěry z hlediska jejich nákladnosti pro dlužníka, stačí u každého úvěru zjistit: a) výši splátky b) počet splátek c) výši poplatků d) výši RPSN Otázka č.6 Slečna Šárka chce na rok výhodně investovat Kč. Banka A jí nabízí roční termínovaný vklad bez poplatků, bez možnosti předčasného výběru a s pevnou roční úrokovou sazbou 5 %. Firma B nabízí, že Šárka od ní odkoupí bez poplatků balík akcií v hodnotě Kč, přičemž Šárka akcie prodá po roce firmě zpátky za jejich aktuální tržní cenu; podle smlouvy by Šárka musela akcie prodat přesně po roce zpátky firmě B, tj. nikomu jinému než firmě B a ani dříve, ani později než právě po roce; podle různých analýz by se měla hodnota těchto akcií zvýšit během následujícího roku o 5 %. Které z následujících tvrzení je správné? a) Nabídka banky A je výhodnější než nabídka firmy B. b) Nabídka firmy B je výhodnější než nabídka banky A. c) Obě nabídky jsou stejně výhodné. d) Nabídky nelze porovnat. Otázka č.7 Zkrácená fixace úrokové sazby u úvěru má jednu významnou nevýhodu. Jakou? a) Banky v takovém případě obvykle žádají, aby se za řádné splácení úvěru zaručila kromě dlužníka ještě další osoba, tzv. ručitel.

5 b) Dlužník nemá jistotu, jak vysoké budou splátky úvěru v pozdějších obdobích splácení úvěru. c) Úroky z těchto úvěrů si dlužník nemůže odečíst ze základu daně z příjmu. d) Úvěry tohoto typu obvykle nedovolují refinancování, tj. splacení jiným úvěrem. Otázka č.8 Kreditní karta na rozdíl od debetní karty: a) umožňuje vzít si hypotéku b) umožňuje platit penězi, které má držitel na účtu ve své bance c) přináší svému držiteli kladné úroky d) umožňuje platit, aniž by držitel měl v bance uložené potřebné peníze Otázka č.9 Pan Martin si chce uložit Kč na 1 rok. Banka A mu nabízí za tuto dobu pevný úrok Kč, banka B pevnou roční úrokovou sazbu 11 %; jinak jsou nabídky obou bank zcela totožné. Které z následujících tvrzení je správné? a) Nabídka banky A je výhodnější než nabídka banky B. b) Nabídka banky B je výhodnější než nabídka banky A. c) Nabídky obou bank jsou stejně výhodné. d) Nabídky nelze porovnat. Otázka č.10 Náplní činnosti negativního úvěrového registru je: a) registrovat poskytovatele úvěrů, kteří při poslední kontrole České obchodní inspekce dostali negativní hodnocení b) registrovat úvěry, u nichž je rozdíl proti tzv. lichvářské úrokové sazbě (stanovené Nejvyšším správním soudem) negativní c) registrovat dlužníky, kteří jsou ve zpoždění se splácením úvěru d) registrovat poskytovatele úvěrů, kteří při poslední kontrole České národní banky dostali negativní hodnocení Vyhodnocení rozřazovacího testu na jednotlivé úrovně elearningu: 0-4 správných odpovědí... úroveň správných odpovědí... úroveň správných odpovědí... úroveň 3

6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ: BALABÁN, Z., a kol. (2009): Slabikář finanční gramotnosti. COFET, Praha. DVOŘÁKOVÁ, Z., a kol. (2011): Finanční vzdělávání pro střední školy. C. H. Beck, Praha. KLÍNSKÝ, P., CHROMÁ, D. (2008): Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. NUOV, Praha. KLÍNSKÝ, P., CHROMÁ, D. (2009): Finanční gramotnost - úlohy a metodika. NUOV, Praha. SYROVÝ, P., TYL, T. (2011): Osobní finance. Grada, Praha. VRBKOVÁ, L. (2008): Už nikdy dlužníkem. COFET, Praha. Webové stránky: finexpert.e15.cz portal.gov.cz

7 Příloha č.2. ZÁVĚREČNÝ TEST, soutěž FG Autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Oponent: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. Test obsahuje celkem 15 otázek. Doba na vyřešení tohoto testu je maximálně 30 minut čistého času. Každá z otázek má pouze jedinou správnou odpověď. Otázky jsou koncipovány jako nezávislé, tj. znalost odpovědi na jednu otázku nepodmiňuje odpověď na další otázku. V případě chybné odpovědi nejsou odečítány body. Každá z otázek je hodnocena za 1 bod. Celkem tedy lze získat maximálně 15 bodů. Při řešení testu není povoleno využívat jakékoliv pomůcky, tj. nelze používat internet, mobilní telefon, notebook, tablet atd. 1) Pojem vlastnické právo v sobě nezahrnuje: a) Právo věc držet. b) Právo věc opustit. c) Právo věc používat bez ohledu na vlastnické právo druhých. 2) Ve společnosti s ručením omezeným: a) Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů. b) Společníci za závazky společnosti neručí. c) Společně za závazky společnosti celým svým majetkem. 3) Jak by uvažoval racionálně uvažující výrobce zboží a služeb, jestliže by cena zboží nebo služby na trhu rostla? a) Nabízel by (byl by ochoten vyrábět) menší množství zboží a služeb. b) Jeho rozhodnutí by bylo ovlivněno výší DPH. c) Nabízel by (byl by ochoten vyrábět) větší množství zboží a služeb. 4) Rozhodujeme se o určité investici. Které z tvrzení je možné považovat za pravdivé? a) Investice do akcií je vždy nejvýhodnější. b) Investice, která je vysoce výnosná bývá také většinou vysoce riziková. c) Při hodnocení investice v podobě vkladu na bankovní účet není nutné zohlednit míru inflace.

8 5) V reklamním materiálu je uvedena míra výnosu investice 13 % p. a. Co si o tomto tvrzení můžeme myslet? a) Jedná se o velice výhodnou investiční akci s vysokým výnosem. Protože je tato hodnota uvedena v reklamním materiálu firmy, můžeme této hodnotě důvěřovat a investiční akci bez obav zrealizovat. b) Při hodnocení této investice je třeba získat další informace, zvláště pak z hlediska její rizikovosti, kterou je vzhledem k výši výnosu možné očekávat. c) Míra výnosu investice je běžně v intervalu %, a tedy není nutné zvýšené riziko očekávat. 6) Investice do akcií v dlouhém období může být: a) Vysoce výnosná, avšak vysoce riziková. b) Vysoce výnosná a zároveň málo riziková. c) Málo výnosná, avšak málo riziková. 7) Uvažujme nákup výrobků A, B, C. V prvním roce zaplatíme za výrobky částku 50 Kč. Jak se projeví míra inflace 2,5 %? a) Za stejné množství výrobků zaplatíme v druhém roce méně než 50 Kč. b) Pro zhodnocení situace by bylo nutné znát také hodnotu RPSN. c) Za stejné množství výrobků zaplatíme ve druhém roce více než 50 Kč. 8) V jakém intervalu byla hodnota průměrné meziroční míry inflace v roce 2011? a) 0 5 % b) 5 10 % c) % 9) Uvažujme míru inflace 8 %, úroková míra z vkladů v bance je 3 %. V takovéto situaci je možné říci: a) Je vhodné investovat do vkladů v bance, protože reálný výnos je kladný. b) Není vhodné investovat do vkladů v bance, protože reálný výnos je záporný. c) Míra inflace neovlivňuje reálnou výnosnost vkladu, ale ovlivňuje jeho rizikovost.

9 10) Hodnota průměrné roční obecné míry nezaměstnanosti v roce 2011 leží v intervalu: a) 0,00 5,99 % b) 6,00 11,99 % c) 12,00 17,99 % 11) Zkratka RPSN znamená: a) Roční procentní sazbu nákladů. b) Roční poštovní sazbu nákladů. c) Reálnou procentní sazbu nákladů. 12) Hodnota RPSN obsahuje: a) Pouze poplatky za poskytnutí úvěru. b) Poplatky za poskytnutí úvěru, poplatky za vedení úvěrového účtu a také další poplatky. c) Pouze poštovní poplatky za zasílání výpisů z účtu. 13) Co znamená hodnota 1,3 % p. a. uvedená v reklamním materiálu banky v souvislosti s úročením peněz při vkladu na bankovní účet? a) Peníze budou úročeny úrokovou mírou 1,3 % za čtvrtletí. b) Peníze budou úročeny úrokovou mírou 1,3 % za měsíc. c) Peníze budou úročeny úrokovou mírou 1,3 % za rok. 14) V pojistných smlouvách bývá uveden pojem pojistník. O koho se vždy jedná a jaká je jeho povinnost? a) Osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu s pojišťovnou a má povinnost platit pojistné. b) Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek či jiné hodnoty se vztahuje pojištění. Tato osoba musí v případě pojistné události vyvinout patřičnou součinnost ke zjištění skutečného rozsahu škody. c) Je to pojišťovna, která v případě pojistné události musí vyplatit pojistné plnění. 15) V roce 2011 bylo saldo státního rozpočtu, tj. výsledek rozdílu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu: a) Kladné, tj. rozpočet byl přebytkový. b) Záporné, tj. rozpočet byl deficitní.

10 c) Nulové, tj. rozpočet byl vyrovnaný. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ TESTU: 0 7 bodů: NIŽŠÍ ZNALOST FG Řešitel testu prokázal nižší znalost v oblasti finanční gramotnosti. Řešitel nesplnil potřebný počet bodů pro úspěšné hodnocení testu, tj. test je hodnocen jako nezískal potřebný počet bodů. Pro doplnění informací je doporučeno znovu využít elearning, kde se řešitel testu ujistí v jednotlivých tématech finanční gramotnosti a získá základní přehled o tématech z oblasti finanční gramotnosti bodů: STŘEDNÍ ZNALOST FG Řešitel testu prokázal středně vysokou znalost v oblasti finanční gramotnosti. Je zřejmé, že se řešitel v dané problematice orientuje. Řešitel testu úspěšně vyplnil test a jeho hodnocení může být ohodnoceno stupněm prospěl. Pokud chce řešitel získat úplný a komplexní přehled, může si znovu zopakovat své znalosti a dovednosti pomocí elearningu bodů: VYSOKÁ ZNALOST Řešitel testu prokázal velmi vysokou znalost v oblasti finanční gramotnosti. Výsledek znamená, že řešitel odpověděl minimálně na 80 % otázek správně, což vyjadřuje výbornou znalost dané problematiky. Test může být hodnocen stupněm prospěl s vysokou znalostí. Úspěšný účastník kurzu je ten, který má dle výsledků testu střední a vysokou znalost problematiky finanční gramotnosti.

11 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ: DVOŘÁKOVÁ, Z., SMRČKA, L., aj.: Finanční vzdělávání pro střední školy. Praha: C. H. Beck, s., 210 str. CD. ISBN (Další autoři: CUPALOVÁ, M., HAŠEK, R., HRADIL, D., KOCMÁNEK, I., KOTÝNKOVÁ, M., KUCHAŘ, P., LANGHAMROVÁ, J., NĚMEC, O., NIGEROVÁ, L., PALÍŠKOVÁ, M., PAVELKA, T., PETRÁŠKOVÁ, V., PROROK, V., SAMKOVÁ, L., ŠIKÝŘ, M., URBANEC, J., ZAMRAZILOVÁ, E.). NAVRÁTILOVÁ, P.: Finanční gramotnost učebnice žáka. Computer Media SKOŘEPA M., SKOŘEPOVÁ E.: Finanční a ekonomická gramotnost. 1. Scientia webová stránka ČNB: : a) Kvantitativní výzkum Finanční gramotnost obyvatel ČR b) Tisková konference MF a ČNB c) Finanční krize a finanční gramotnost webová stránka ČSÚ: webová stránka MFČR: a) Národní strategie finančního vzdělávání b) Kvantitativní výzkum pro MF webová stránka MŠMT: a) Rámcové vzdělávací programy

12 Příloha č.3. NÁVOD na zpracování elearningu autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Návod na zpracování e-learningu (podle úrovně 2) 1. Úvodní slide dané kapitoly se posluchači zobrazí takto: Obrázek 1: Vlastnické právo Co znamená pojem vlastnické právo? Další práva spojená s vlastnickým právem. Povinnosti/omezení spojené s výkonem vlastnického práva. Druhy vlastnického práva. 2. Posluchač si vybere, o čem by se rád dozvěděl tak, že klikne na daný řádek. Například po kliknutí na další práva spojená s. Se mu zobrazí tento slide: Obrázek 2:

13 = S vlastnictvím mohou být spojena i další práva: právo věc opustit, právo věc neužívat, právo věc darovat, prodat, odkázat. Slidy jsou řazeny v souboru následovně: Jako první je slide s názvem kapitoly (pozná se tak, že v záhlaví je velké tučné písmo) viz obrázek 1. Odkazy na jednotlivé řádky z prvního slidu kapitoly (příklad viz obrázek 1) jsou zařazeny neprodleně za slidem označující novou kapitolu. Příklady: Tj. jako první za slidem z kapitoly vlastnického práva je odkaz na první řádek, tj. na Co znamená pojem vlastnické právo. Další slide obsahuje odkaz na druhý řádek, tj. Další práva spojená s. atd. POZOR: V některých případech se k jednomu řádku vztahuje více slidů, a to následovně: V kapitole podnikání jsou odkazy na jednotlivé typy obchodních společností až pod jejím názvem (intuitivně snadno rozpoznatelné podle názvů slidů). V kapitole trh a utváření ceny k řádku nabídka jsou 2 slidy (za sebou jeden obsahuje popis slovně a druhý graf), k řádku poptávka jsou 2 slidy (za sebou) a ke slidu tvorba ceny jsou také 2 slidy. V kapitole Investice k řádku vklady na bankovním účtu jsou 2 slidy (za sebou).

14 Příloha č.4. elearning (úroveň 1) autor: oponent: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.

15 Finanční gramotnost E-LEARNING NA TÉMA: FINANČNÍ GRAMOTNOST (1. úroveň) Co je to finanční gramotnost? Autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.; 2012 Vlastnické právo = Soubor znalostí, dovedností a postojů člověka, které jsou nezbytné, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu a byl schopen vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan je schopen orientace v problematice peněz a cen, je schopen sestavovat resp. spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků. Co znamená pojem vlastnické právo? Další práva spojená s vlastnickým právem. Povinnosti/omezení spojené s výkonem vlastnického práva. Druhy vlastnického práva. = Právo určité osoby k určité věci, které v sobě zahrnuje: právo věc držet, právo věc užívat a používat její plody a užitky, právo s věcí nakládat. = S vlastnictvím mohou být spojena i další práva: právo věc opustit, právo věc neužívat, právo věc darovat, prodat, odkázat. 1

16 Povinnost užívat vlastní věc nebo s ní nakládat takovým způsobem, který nenarušuje nebo neohrožuje oprávněné zájmy (např. vlastnická práva) jiných osob nebo veřejný zájem. Povinnost věc hlídat a zabezpečit ji (například odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem, povinnost zabezpečit vozidlo atd.). Hmotné (věci, zvířata, statky), Duševní (výsledek nějaké určité duševní činnosti). Peníze Co to jsou peníze? Jaké jsou funkce peněz? = Všeobecně přijímaný prostředek směny (tzv. platidlo), pro které platí, že většina nepřímých směn se uskutečňuje s jeho pomocí. Jaké jsou formy peněz? Druhy platebních karet. - prostředek směny (usnadňují směnu) - zúčtovací jednotka (vyjadřují hodnotu) - uchovatel hodnoty - oběživo (mince a bankovky) - bezhotovostní peníze (deposita) - krátkodobé cenné papíry 2

17 Podnikání - Kreditní karta (je karta, která je spojená s úvěrem; její držitel může úvěr postupně splácet a zároveň dále čerpat; je u ní stanovena tzv. bezúročná doba, po jejímž uplynutí obvykle následuje velmi vysoký úrok) - Debetní karta (je karta, která je přímo spojená s určitým bankovním účtem majitele; umožňuje vybírat peníze v hotovosti, umožňuje provádět bezhotovostní platby nebo platby přes internet), pokud je však na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz); Definice pojmu podnikání Formy podnikání Charakteristiky obchodních společností Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost = Soustavná samostatná činnost za účelem dosažení zisku (prováděná samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost). Fyzická osoba (živnostenský list nebo koncesní listina) Právnická osoba (obchodní společnosti: a.s, s.r.o., v.o.s., k.s.) akciová společnost (a.s.) = právnická osoba, jejíž kapitál je rozdělen na akcie. - založit ji může jeden nebo více zakladatelů - základní kapitál je minimálně Kč - akcionář (majitel akcie) ručí do výše svého podílu - orgány společnosti: - valná hromada (vrcholný orgán, který tvoří akcionáři) - představenstvo (statutární orgán, řídí chod společnosti) - dozorčí rada (dohlíží na činnost představenstva) společnost s ručením omezeným (s. r. o., spol. s r. o) - založit ji může 1 50 společníků - základní kapitál je minimálně Kč, minimální výše vkladu společníka Kč. - společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem - společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení společníků zaniká. - orgány společnosti: - valná hromada (nejvyšší orgán) - statutární orgán (jednatelé z řad společníků) - dozorčí rada (dohlíží na činnost jednatelů, nepovinné) 3

18 veřejná obchodní společnost (v. o. s., veř. obch. spol., a spol.) - založit ji mohou minimálně 2 společníci, kteří ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem - Společník: může jím být fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství, nebo právnická osoba; její práva a povinnosti vyplývající z členství ve společnosti musí vykonávat její statutární orgán nebo právní zástupce. - statutární orgán: jeden společník, několik společníků nebo všichni společníci. Každý společník má právo za společnost jednat a podepisovat různé smlouvy, v důležitých otázkách má každý společník právo veta komanditní společnost (kom. spol, k. s.) - musí být založena minimálně 2 společníky, z nichž musí být jeden komanditista a druhý komplementář. Zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby. komanditisté = mají za úkol do společnosti splatit svůj vklad (minimálně 5000 Kč) a do jeho nesplacené výše ručí za závazky společnosti. Nesmí zasahovat do vedení společnosti, mohou pouze kontrolovat její hospodaření. Smrtí komanditisty se společnost neruší. komplementáři = ručí svým majetkem, jsou zároveň statutárním orgánem společnosti; jejich úkolem je obchodní vedení společnosti. Smrtí komplementáře se společnost ruší. Trh a utváření tržní ceny Co je to trh? Co je to nabídka? Co je to poptávka? = Místo, kde dochází ke směně statků a peněz resp. místo, kde se střetává nabídka a poptávka. Jak se tvoří cena? = Množství statků (zboží a služeb), které je ochoten obchodník prodat za zvolenou cenu. Popisuje ji tzv. nabídková křivka (nejčastěji rostoucí funkce), která vyjadřuje, že s růstem ceny je obchodník resp. výrobce ochoten prodávat resp. vyrábět větší množství a naopak. = Objem statků (zboží nebo služeb), které je ochoten kupující na trhu koupit za určitou cenu. Popisuje ji tzv. poptávková křivka (nejčastěji klesající funkce), která vyjadřuje, že s rostoucí cenou je kupující ochoten koupit menší množství statků a naopak. 4

19 Investice mechanismus tvorby ceny = Cena se na trhu zboží a služeb utváří na základě střetu nabídky a poptávky. Dlouhodobě rovnovážná cena (na neregulovaném trhu) je dána průsečíkem nabídkové a poptávkové křivky. Co to znamená pojem investice? Jaké má běžný člověk možnosti investovat? Co je třeba při zhodnocení každé investice vzít v úvahu? Vklady na bankovním učtu jako forma investice. = Akce, jejímž hlavním cílem je zejména dosažení zisku, resp. zachování původní hodnoty. => Může být realizována do různých oblastí, např. do nákupu cenných papírů (např. akcie, obligace), vklad na bankovní účet, nákup nemovitostí, zlata atd. Při hodnocení investičních akcí je třeba vždy současně zohlednit různá kritéria, mezi která patří například: výnosnost investice rizikovost investice likvidita investice (schopnost přeměnit investici na peněžní prostředky) Je možné konstatovat, že není investice, která by současně mohla být označena za vysoce výnosnou, bezrizikovou a vysoce likvidní Častá forma investice běžných občanů bývá většinou méně výnosná (nominální úroková míra bývá obvykle v jednotkách %) u velkých stabilních společností bývá méně riziková Při hodnocení vkladů na účet je třeba vzít v úvahu tzv. reálnou úrokovou míru sazba, která vyjadřuje, jak se změní tzv. kupní síla představují rozdíl mezi nominální úrokovou mírou a mírou inflace. Pokud je nominální úroková míra nižší než míra inflace, reálná úroková míra může být záporná! 5

20 Při vkladech na bankovní účet je uváděna tzv. nominální úroková míra (%, které vyjadřuje nárůst částky za určité časové období). Je stanovena (tj. úročení se provádí) jako p. a. (per annum) roční úročení p. s. (per semestre) pololetní úročení p. q. (per quartale) čtvrtletní úročení p. m. (per mensem) měsíční úročení p. d. (per diem) denní úročení RPSN Co to znamená pojem RPSN? Co vyjadřuje a co v sobě RPSN zahrnuje? = Roční procentní sazba nákladů Číslo vyjádřené v procentech, které slouží k tomu, aby bylo možné vyhodnotit výhodnost/nevýhodnost resp. nákladnost poskytovaného úvěru. Obsahuje: administrativní poplatky poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, apod. Inflace a její měření Co to znamená inflace? Jak se měří inflace? Co to znamená spotřební koš? Jak se projevuje inflace v běžném životě? = Nárůst všeobecné cenové hladiny v čase, neboli pokles tzv. kupní síly peněz. Změnu cenové hladiny za určité období udává tzv. míra inflace. Jakých hodnot dosahuje míra inflace v posledních letech v ČR? 6

21 Míra inflace je měřena pomocí tzv. cenových indexů. Mezi nejznámější patří: Deflátor HDP Index spotřebitelských cen (CPI Consumer price index) Index cen výrobců (PPI Producer price index) V ČR míru inflace zjišťuje ČSÚ. = Soubor, který obsahuje reprezentativní skupiny statků. Jsou v něm obsaženy výdaje na potraviny, bydlení, alkoholické i nealkoholické nápoje, dopravu, kulturu atd. Struktura spotřebního koše se po určité době mění. Průměrná meziroční míra inflace (v %) v ČR (zdroj ČSÚ) Projevuje se snížením kupní síly peněz, tj. v případě, že inflace je vyšší než 0, pak za stejné množství statků (zboží a služeb) zaplatí kupující v dalším období více peněz. V případě vkladů na bankovním účtu je třeba zohlednit inflaci a stanovit tzv. reálnou úrokovou míru. Inflace je výhodná pro dlužníky, neboť splácené úvěry jsou spláceny penězi s nižší hodnotou. Rok Míra inflace , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Nezaměstnanost Co to znamená nezaměstnanost a jak se počítá? Jaká je úroveň míry nezaměstnanosti v ČR v posledních letech? => Nezaměstnaný je ten, kdo je schopný a ochotný pracovat, však nemůže najít placené zaměstnání a zároveň splňuje určité požadavky (např. starší 15 let, atd.) => Míra nezaměstnanosti je určena jako podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat (tedy zaměstnaným i nezaměstnaným) 7

22 => Obecná míra nezaměstnanosti (v %) v ČR v letech (zdroj ČSÚ) Rok Míra nezam , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Pojištění a jeho základní pojmy Co to znamená pojištění? Kdo je to pojistitel? Kdo je to pojistník? Kdo je to pojištěný? Kdo je to oprávněná osoba? Co to znamená pojistná doba? Co je topojistné? Co je topojistná smlouva? = Organizovaná forma přenosu určitého individuálního rizika z jednotlivce na instituci za úplatu. = Organizátor pojištění (pojišťovna) = Fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu; má za povinnost platit pojistné. = Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje. 8

23 = Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění = Doba, na kterou je pojištění sjednáno. = Úplata za pojištění. = Smlouva (o finančních službách), ve které se pojistitel zavazuje, že v případě, že vznikne nahodilá událost, poskytne pojistné plnění ve sjednaném rozsahu a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Daně a státní rozpočet Co je to daň? Jaké jsou základní druhy daní? Co je to státní rozpočet? Jaké jsou příjmy státního rozpočtu? Jaké jsou výdaje státního rozpočtu? = Zákonem stanovená povinná platba (do tzv. veřejného rozpočtu), pro kterou je charakteristická její neúčelovost a neekvivalentnost. Jedná se tedy o jednostrannou povinnost, kdy plátce daně (ten kdo daň platí) nemá nárok na plnění ze strany státu. Platí se pravidelně nebo při určitých předem stanovených okolnostech. Jaké jsou typy rozpočtu? 9

24 - Přímé daně - daně z příjmů (fyzických osob a právnických osob) - majetkové daně (daň z nemovitosti, dědická, darovací, z převodu nemovitosti, silniční daň) - Nepřímé daně - univerzální daně (DPH) - selektivní daně (spotřební daň) = Plán finančního hospodaření státu, který se sestavuje obvykle na období jednoho roku. Je stanoven ve formě zákona, který navrhuje vláda a schvaluje ho parlament. Státní rozpočet obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do určitých skupin. Příjmy SR -výnosy daní (pokud zvláštní zákon, tzv. zákon o rozpočtovém určení daní nestanoví jinak) - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - cla, soudní poplatky převážná část správních poplatků atd. - výnosy z prodeje zpoplatněných statků a služeb Výdaje SR - státní výdaje na nákup veřejných statků (obrana státu, školství, zdravotnictví, kultura, státní správa, komunikace a infrastruktura apod.) - transferové platby v podobě subvencí firmám (finanční pomoc zemědělcům) - transferové platby domácnostem (podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky apod.) - intervence (náklady na vládní zásahy spojené s řízením a regulací jiných subjektů) -platby na úhradu jistiny i úroků z přijatých úvěrů nebo emitovaných státních dluhopisů Seznam užitečných odkazů - Schodkový (deficitní) = výdaje jsou vyšší než příjmy; důsledky: ztráta efektivnosti ze zdanění, nahrazování kapitálu veřejným dluhem, - vyrovnaný rozpočet = výdaje se rovnají příjmům - přebytkový rozpočet =příjmy jsou vyšší než výdaje. Český statistický úřad Ministerstvo financí ČR Finanční vzdělávání - ČNB EUROSTAT 10

25 Příloha č.5. elearning (úroveň 2) autor: oponent: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.

26 Finanční gramotnost Finanční gramotnost E-learning (2. úroveň) Co je to finanční gramotnost? Autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. - Etické fórum ČR, o. s.; 2012 Vlastnické právo = Soubor znalostí, dovedností a postojů člověka, které jsou nezbytné, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu a byl schopen vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan je schopen orientace v problematice peněz a cen, je schopen sestavovat resp. spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků. Co znamená pojem vlastnické právo? Další práva spojená s vlastnickým právem. Povinnosti/omezení spojené s výkonem vlastnického práva. Druhy vlastnického práva. = Právo určité osoby k určité věci, které v sobě zahrnuje: právo věc držet, právo věc užívat a používat její plody a užitky, právo s věcí nakládat. = S vlastnictvím mohou být spojena i další práva: právo věc opustit, právo věc neužívat, právo věc darovat, prodat, odkázat. 1

27 Povinnost užívat vlastní věc nebo s ní nakládat takovým způsobem, který nenarušuje nebo neohrožuje oprávněné zájmy (např. vlastnická práva) jiných osob nebo veřejný zájem. Povinnost věc hlídat a zabezpečit ji (například odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem, povinnost zabezpečit vozidlo atd.). Hmotné (věci, zvířata, statky), Duševní (výsledek nějaké určité duševní činnosti). Peníze Co to jsou peníze? Jaké jsou funkce peněz? Jaké jsou formy peněz? = Všeobecně přijímaný prostředek směny (tzv. platidlo), pro které platí, že většina nepřímých směn se uskutečňuje s jeho pomocí. Druhy platebních karet. - prostředek směny (usnadňují směnu) - zúčtovací jednotka (vyjadřují hodnotu) - uchovatel hodnoty - oběživo (mince a bankovky) - bezhotovostní peníze (deposita) - krátkodobé cenné papíry 2

28 Podnikání - Kreditní karta (je karta, která je spojená s úvěrem; její držitel může úvěr postupně splácet a zároveň dále čerpat; je u ní stanovena tzv. bezúročná doba, po jejímž uplynutí obvykle následuje velmi vysoký úrok) - Debetní karta (je karta, která je přímo spojená s určitým bankovním účtem majitele; umožňuje vybírat peníze v hotovosti, umožňuje provádět bezhotovostní platby nebo platby přes internet), pokud je však na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz); Definice pojmu podnikání Formy podnikání Charakteristiky obchodních společností Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost = Soustavná samostatná činnost za účelem dosažení zisku (prováděná samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost). Fyzická osoba (živnostenský list nebo koncesní listina) Právnická osoba (obchodní společnosti: a.s, s.r.o., v.o.s., k.s.) akciová společnost (a.s.) = právnická osoba, jejíž kapitál je rozdělen na akcie. - založit ji může jeden nebo více zakladatelů - základní kapitál je minimálně Kč - akcionář (majitel akcie) ručí do výše svého podílu - orgány společnosti: - valná hromada (vrcholný orgán, který tvoří akcionáři) - představenstvo (statutární orgán, řídí chod společnosti) - dozorčí rada (dohlíží na činnost představenstva) společnost s ručením omezeným (s. r. o., spol. s r. o) - založit ji může 1 50 společníků - základní kapitál je minimálně Kč, minimální výše vkladu společníka Kč. - společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem - společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení společníků zaniká. - orgány společnosti: - valná hromada (nejvyšší orgán) - statutární orgán (jednatelé z řad společníků) - dozorčí rada (dohlíží na činnost jednatelů, nepovinné) 3

29 veřejná obchodní společnost (v. o. s., veř. obch. spol., a spol.) - založit ji mohou minimálně 2 společníci, kteří ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem - Společník: může jím být fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství, nebo právnická osoba; její práva a povinnosti vyplývající z členství ve společnosti musí vykonávat její statutární orgán nebo právní zástupce. - statutární orgán: jeden společník, několik společníků nebo všichni společníci. Každý společník má právo za společnost jednat a podepisovat různé smlouvy, v důležitých otázkách má každý společník právo veta komanditní společnost (kom. spol, k. s.) - musí být založena minimálně 2 společníky, z nichž musí být jeden komanditista a druhý komplementář. Zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby. komanditisté = mají za úkol do společnosti splatit svůj vklad (minimálně 5000 Kč) a do jeho nesplacené výše ručí za závazky společnosti. Nesmí zasahovat do vedení společnosti, mohou pouze kontrolovat její hospodaření. Smrtí komanditisty se společnost neruší. komplementáři = ručí svým majetkem, jsou zároveň statutárním orgánem společnosti; jejich úkolem je obchodní vedení společnosti. Smrtí komplementáře se společnost ruší. Trh a utváření tržní ceny Co je to trh? Co je to nabídka? Co je to poptávka? = Místo, kde dochází ke směně statků a peněz resp. místo, kde se střetává nabídka a poptávka. Jak se tvoří cena? graf: nabídková křivka = Množství statků (zboží a služeb), které je ochoten obchodník prodat za zvolenou cenu. Popisuje ji tzv. nabídková křivka (nejčastěji rostoucí funkce), která vyjadřuje, že s růstem ceny je obchodník resp. výrobce ochoten prodávat resp. vyrábět větší množství a naopak. 4

30 graf: poptávková křivka = Objem statků (zboží nebo služeb), které je ochoten kupující na trhu koupit za určitou cenu. Popisuje ji tzv. poptávková křivka (nejčastěji klesající funkce), která vyjadřuje, že s rostoucí cenou je kupující ochoten koupit menší množství statků a naopak. graf: tvorba tržní ceny a tržní rovnováha mechanismus tvorby ceny a tržní rovnováha = Cena se na trhu zboží a služeb utváří na základě střetu nabídky a poptávky. Dlouhodobě rovnovážná cena (na neregulovaném trhu) je dána průsečíkem nabídkové a poptávkové křivky. Pokud by cena byla například vyšší než rovnovážná cena, výrobci by byli ochotni vyrábět větší množství statků a na trhu by vznikal přebytek výrobků (docházelo by k výrobě na sklady). Výrobci by na to museli v dlouhém období zareagovat tak, že by snižovali cenu, dokud by nedošlo ke snížení na takovou úroveň, která by odpovídala průsečíku nabídky a poptávky a tedy by opět bylo dosaženo tzv. tržní rovnováhy. příklad na tržní rovnováhu Uvažujme lineární poptávkovou funkci, která popisuje vztah mezi poptávaným množstvím po automobilech (Q D ) v kusech a cenou automobilu v tisících Kč (P D ). Její rovnici je možné vyjádřit: Q D = P D Uvažujme lineární nabídkovou funkci, která popisuje vztah mezi nabízeným množstvím automobilů (Q S ) a cenou automobilu v tisících Kč (P S ). Její rovnici je možné vyjádřit: Q S = P S rozbor situace v příkladu: POPTÁVKOVÁ KŘIVKA Uvažujme lineární poptávkovou funkci, která popisuje vztah mezi poptávaným množstvím po automobilech (Q D ) v kusech a cenou automobilu v tisících Kč (P D ). Její rovnici je možné vyjádřit: Q D = P D Pokud si budeme dosazovat různé hodnoty cen (P D ) v tisících Kč získáme tomu odpovídající poptávaná množství automobilů (Q D ), hodnoty si uspořádáme do tabulky: P D Q D Z tabulky je zřejmě, že např. při ceně Kč (hodnoty jednotlivých cen v tabulce jsou uvedeny v tisících Kč), viz zadání, bude poptávané množství kusů automobilů. 5

31 rozbor situace v příkladu: NABÍDKOVÁ KŘIVKA Uvažujme lineární nabídkovou funkci, která popisuje vztah mezi nabízeným množstvím automobilů (Q S ) a cenou automobilu v tisících Kč (P S ). Její rovnici je možné vyjádřit: Q S = P S Pokud si budeme dosazovat různé hodnoty cen (P S ) v tisících Kč získáme tomu odpovídající nabízená množství automobilů (Q S ), hodnoty si uspořádáme do tabulky: P S Q S Z tabulky je zřejmě, že např. při ceně Kč (hodnoty jednotlivých cen v tabulce jsou uvedeny v tisících Kč), viz zadání, bude nabízené množství kusů automobilů. rozbor situace v příkladu: TRŽNÍ ROVNOVÁHA Pokud současně uvažujeme rovnici nabídky a poptávky, tj. uvažujeme současně obě dvě tabulky je zřejmé, že při ceně Kč vzniká na trhu nerovnováha, neboť množství automobilů, které jsou ochotni při dané ceně výrobci nabízet (Q S ) je větší, než množství automobilů, které jsou ochotni při dané ceně kupující poptávat (Q D ), P D Q D P S Q S Je zřejmé, že cena Kč není rovnovážnou cenou. rozbor situace v příkladu: ROVNOVÁŽNÁ CENA Rovnovážná cena bude taková cena, která bude odpovídat průsečíku nabízeného a poptávaného množství, tedy v bodě, kdy (Q S ) bude stejné jako (Q D ). Tuto cenu stanovíme vyřešením rovnice a tedy čímž získáme výsledek: Q S = Q D P = P, P = 340 Nyní je zřejmé, že při ceně automobilu Kč bude dosaženo tržní rovnováhy, protože jak nabízené tak poptávané množství je stejně (1 120 kusů). Cena Kč je cena rovnovážná. Investice Co to znamená pojem investice? Jaké má běžný člověk možnosti investovat? Co je třeba při zhodnocení každé investice vzít v úvahu? Vklady na bankovním učtu jako forma investice. Příklad na úročení. Graf vývoje částky na bankovním účtu. = Akce, jejímž hlavním cílem je zejména dosažení zisku, resp. zachování původní hodnoty. => Může být realizována do různých oblastí, např. do nákupu cenných papírů (např. akcie, obligace), vklad na bankovní účet, nákup nemovitostí, zlata atd. 6

32 Při hodnocení investičních akcí je třeba vždy současně zohlednit různá kritéria, mezi která patří například: výnosnost investice rizikovost investice likvidita investice (schopnost rychle a bez sankcí přeměnit investici na peněžní prostředky) Je možné konstatovat, že není investice, která by současně mohla být označena za vysoce výnosnou, bezrizikovou a vysoce likvidní Častá forma investice běžných občanů bývá většinou méně výnosná (nominální úroková míra bývá obvykle v jednotkách %) u velkých stabilních společností bývá méně riziková Při hodnocení vkladů na účet je třeba vzít v úvahu tzv. reálnou úrokovou míru sazba, která vyjadřuje, jak se změní tzv. kupní síla představují rozdíl mezi nominální úrokovou mírou a mírou inflace. Pokud je nominální úroková míra nižší než míra inflace, reálná úroková míra může být záporná! Při vkladech na bankovní účet je uváděna tzv. nominální úroková míra (%, které vyjadřuje nárůst částky za určité časové období). Je stanovena (tj. úročení se provádí) jako p. a. (per annum) roční úročení p. s. (per semestre) pololetní úročení p. q. (per quartale) čtvrtletní úročení p. m. (per mensem) měsíční úročení p. d. (per diem) denní úročení Příklad č. 1 na úročení: Vložíme do banky 100 Kč na začátku prvního roku, roční úroková sazba je 3 % p. a. Nebereme v úvahu daň z úroku a úroky si na konci každého roku vyzvedneme. Jakou budeme mít k dispozici částku na konci 10. roku? postup řešení: částka na konci roku = částka na počátku roku * (1 + úrok p.a) výpočet úroků je stejný v jednotlivých letech, protože částka, kterou úročíme, je vždy stejná, tj.: úrok = 100 * (1 + 0,03) = 103 Kč na konci roku vybereme úrok 3 Kč a na začátku dalšího období jeopět úročena částka 100 Kč Konec období Úrok (v Kč) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Částka k dispozici (v Kč) 103,00 106,00 109,00 112,00 115,00 118,00 121,00 124,00 127,00 130,00 Graf vývoje disponibilní částky při původním vkladu 100 Kč a 3 % p. a., úroky si každý rok vybíráme, po dobu 50 let: => Disponibilní částka roste lineárně. Příklad č. 2 na úročení: Vložíme do banky 100 Kč na začátku prvního roku, roční úroková sazba je 3 % p. a. Nebereme v úvahu daň z úroku a ani výběry z bankovního účtu. Jaká bude částka na účtu na konci 10. roku? postup řešení: částka na konci roku = částka na počátku roku * (1 + úrok p.a) výpočet v jednotlivých letech: částka na konci roku 1 = 100 * (1 + 0,03) = 103 Kč částka na konci roku 2 = 103 * (1 + 0,03) = 106,09 Kč částka na konci roku 3 = 106,09 * (1 + 0,03) = 109,27 Kč atd. Konec období Částka (v Kč) 103,00 106,09 109,27 112,55 115,93 119,41 122,99 126,68 130,48 134,39 7

33 Graf vývoje částky na účtu při vkladu 100 Kč a 3 % p. a. během 50 let: => Částka na účtu neroste lineárně. Příklad č. 3 na srovnatelnost investičních akcí Uvažujme dvě různé situace. Nebereme v úvahu daň. a) Vložení Kč do banky; po 5 letech obdržíme částku Kč. b) Nákup obrazů známého malíře za Kč; za 2 roky je prodáme za Kč. Úkol: Srovnání uvedených investičních situací. Rozbor investičních akcí a) Po 5 letech obdržíme částku Kč, tj. při původním vkladu Kč se jedná o úrokovou míru 10 % (za 5 let), tj. roční úroková míra je cca 2 %. b) Počáteční částka, kterou je nutné investovat, je mnohonásobně vyšší. Po 2 letech obrazy prodáme za Kč, což znamená, že při počáteční investované částce Kč je úroková míra 10 % (za 2 roky), tj. roční úroková míra je 5 %. Příklad č. 4 na srovnání různých investičních akcí: Uvažujme různé situace. V žádné neuvažujeme daň. a) Vložení Kč do banky; ze smlouvy vyplývá, že po 3 letechobdržíme částku Kč. b) Vložení Kč do banky na dobu 3 let, ve smlouvě je uvedena úroková sazba je 3 % p. a. Úroky ročně nevybíráme. c) Nakup akcií za Kč; z letáku vyplývá, že během několika posledních letbyla průměrná roční výnosnost 3 %. Úkol: Srovnání uvedených investičních situací. Rozbor různých investičních akcí: a) Stanovenou pevnou částku, kterou obdržíme, je nutné přepočítat na tzv. jednici. Tou je v těchto případech 1 rok. Pro jednoduchost budeme odvození předpokládat pouze přibližné. Z částky Kč bude k dispozici po 3 letech částka Kč, tj. úroková míra bude 3 % (za 3 roky), tedy roční úroková míra bude 1 %. Pokud je částka pevně stanovena ve smlouvě, jedná se o jistý výnos. b) V porovnání se situací a) je tato investiční akce výnosnější, protože roční úroková míra je 3 %. Pokud je tato roční úroková míra stanovena ve smlouvě jako garantovaná, je tato investiční akce výhodnější, než situace a). c) Průměrná roční výnosnost 3 % byla stanovena na základě zkušenosti z minulých let, což je uvedeno v letáku. To však nezaručuje jistotu tohoto výnosu i v dalších letech. Výnosnost může být v dalších letech i vyšší, ale také může být mnohem nižší, dokonce může znamenat i ztrátu. Investice do akcií je ve srovnání se situací a) a b) rizikovější. => Při srovnávání různých investičních akcí je třeba vždy porovnávat také, mj. riziko této investiční akce. 8

34 Příklad č. 5 na srovnání různých úvěrů: Uvažujme různé situace. a) Ze smlouvy k získanému úvěru na částku Kč vyplývá, že roční úroková míra je 8 %. Úvěr je na dobu 5 let. Úrok je splatný vždy na konci každého roku. b) Ze smlouvy k získanému úvěru na částku Kč vyplývá, že výše jedné měsíční splátky, která je po celou dobu konstantní, je 290 Kč. Úvěr je na dobu 5 let. Úkol: Přibližné srovnání uvedených úvěrů. Rozbor různých úvěrů: a) Ze smlouvy k získanému úvěru na částku Kč vyplývá, že roční úroková míra je 8 % p. a. Úvěr je na dobu 5 let. Celková částka, kterou po 5 letechzaplatíme na úrocích je Kč. b) Ze smlouvy k získanému úvěru na částku Kč vyplývá, že výše jedné měsíční splátky, která je po celou dobu konstantní, je 290 Kč. Úvěr je na dobu 5 let. Celková částka, kterou zaplatíme na úrocích (vzhledem k tomu, že za dobu 5 let je celkem 60 měsíců) je Kč. Úroková míra je tedy 45 % (za 5 let), což je cca 9 % ročně. RPSN Co to znamená pojem RPSN? Co vyjadřuje a co v sobě RPSN zahrnuje? = Roční procentní sazba nákladů RPSN korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody v roce 2011 a RPSN graf vývoje v roce 2011 a Číslo vyjádřené v procentech, které slouží k tomu, aby bylo možné vyhodnotit výhodnost/nevýhodnost resp. nákladnost poskytovaného úvěru. Obsahuje: administrativní poplatky poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, apod. Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody *) (v %) zdroj ČNB: Na koupi Na Období bytových spotřebu nemovitostí ,282 4, ,297 4, ,145 4, ,144 4, ,207 4, ,995 4, ,251 4, ,459 4, ,774 4, ,136 4, ,194 4, ,020 4, ,946 4, ,938 4,539 Poznámka: * Nový obchod = jakákoliv nová dohoda mezi bankou a klientem v určitém období. 9

35 Grafy: Vývoj RPSN korunové úvěry dom. - nové obchody (v %); zdroj ČNB: Inflace a její měření Co to znamená inflace? Jak se měří inflace? Co to znamená spotřební koš? Složení spotřebního koše v ČR? Jak se projevuje inflace v běžném životě? Jakých hodnot dosahuje míra inflace v posledních letech v ČR? Graf vývoje průměrné meziroční míra inflace ČR. = Nárůst všeobecné cenové hladiny v čase, neboli pokles tzv. kupní síly peněz. Změnu cenové hladiny za určité období udává tzv. míra inflace. Míra inflace je měřena pomocí tzv. cenových indexů. Mezi nejznámější patří: Deflátor HDP Index spotřebitelských cen (CPI Consumer price index) Index cen výrobců (PPI Producer price index) V ČR míru inflace zjišťuje ČSÚ. => Spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen od ledna 2012 ukázka složení: (zdroj dat ČSÚ) = Soubor, který obsahuje reprezentativní skupiny statků. Jsou v něm obsaženy výdaje na potraviny, bydlení, alkoholické i nealkoholické nápoje, dopravu, kulturu atd. Struktura spotřebního koše se po určité době mění. COICOP NAZEV MĚRNÁ JEDNOTKA VÁHA 0 ÚHRN 1000, POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 149, Potraviny 134, Pekárenské výrobky; obiloviny 23, CHLÉB 5, CHLÉB KONZUMNÍ KMÍNOVÝ 1 kg 3, PEČIVO PŠENIČNO ŽITNÉ 1 kg 1, CHLÉB TOUSTOVÝ SVĚTLÝ 1 kg 0, PEČIVO BĚŽNÉ 5, PEČIVO PŠENIČNÉ BÍLÉ 1 kg 4, BAGETA SVĚTLÁ FRANCOUZSKÁ 1 kg 0, PEČIVO JEMNÉ 3, MÁSLOVÝ KOLÁČ Z KYNUTÉHO TĚSTA 1 kg 0, KOBLIHA CUKRÁŘSKÁ 10 ks 0, PIŠKOTOVÁ ROLÁDA 1 kg 0, PIZZA S NÁPLNÍ BALENÁ MRAZENÁ 1 kg 0, PEČIVO TRVANLIVÉ 4, SUŠENKY NEPLNĚNÉ 1 kg 0, SUŠENKY SLEPOVANÉ NEMÁČENÉ 1 kg 0, SLADKÉ OPLATKY PLNĚNÉ NEMÁČENÉ 1 kg 0, DROBNÝ SLANÝ KRAKER 1 kg 0, PIŠKOTY DĚTSKÉ SVĚTLÉ 100 g 0,

36 Průměrná meziroční míra inflace (v %) v ČR (zdroj ČSÚ) Projevuje se snížením kupní síly peněz, tj. v případě, že inflace je vyšší než 0, pak za stejné množství statků (zboží a služeb) zaplatí kupující v dalším období více peněz. V případě vkladů na bankovním účtu je třeba zohlednit inflaci a stanovit tzv. reálnou úrokovou míru. Inflace je výhodná pro dlužníky, neboť splácené úvěry jsou spláceny penězi s nižší hodnotou. Rok Míra inflace , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Graf: vývoj průměrné meziroční míra inflace (v %) v ČR v letech : (zdroj dat: ČSÚ) Nezaměstnanost Co to znamená nezaměstnanost a jak se počítá? Jaká je úroveň míry nezaměstnanosti v ČR v posledních letech? Graf vývoje míry nezaměstnanosti v ČR. Rozdíl v míře nezaměstnanosti mužů a žen v ČR. Graf vývoje míry nezaměstnanosti mužů a žen v ČR. => Nezaměstnaný je ten, kdo je schopný a ochotný pracovat, však nemůže najít placené zaměstnání a zároveň splňuje určité požadavky (např. starší 15 let, atd.) => Míra nezaměstnanosti je určena jako podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat (tedy zaměstnaným i nezaměstnaným) => Obecná míra nezaměstnanosti (v %) v ČR v letech (zdroj ČSÚ) Rok Míra nezam , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 11

37 Graf: vývoj obecné míry nezaměstnanosti (v %) v ČR v letech : (zdroj dat: ČSÚ) => Obecná míra nezaměstnanosti MUŽŮ a ŽEN (v %) v ČR v letech (zdroj ČSÚ) Rok Míra nezam. Muži Míra nezam. Ženy Rozdíl Ženy a Muži ,4 5,4 2, ,6 5,2 1, ,4 4,8 1, ,3 4,7 1, ,9 5,9 2, ,0 8,2 3, ,3 10,5 3, ,3 10,6 3, ,7 9,9 3, ,9 9,0 3, ,1 9,9 3, ,0 9,9 2, ,5 9,8 3, ,8 8,8 3, ,2 6,7 2, ,5 5,6 2, ,8 7,7 1, ,4 8,5 2,1 Graf: vývoj obecné míry nezaměstnanosti mužů a žen (v %) v ČR v letech : (zdroj dat: ČSÚ) Pojištění a jeho základní pojmy Co to znamená pojištění? Kdo je to pojistitel? Kdo je to pojistník? Kdo je to pojištěný? Kdo je to oprávněná osoba? Co to znamená pojistná doba? Co je topojistné? Co je topojistná smlouva? = Organizovaná forma přenosu určitého individuálního rizika z jednotlivce na instituci za úplatu. = Organizátor pojištění (pojišťovna) 12

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost)

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. Metodika vzdělávacího kurzu - workshopu (pro finanční gramotnost) Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik - workshop

Více

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55

Gymnázium K. V. Raise, Hlinsko, Adámkova 55 OPAKOVÁNÍ A 1. Napiš 3 funkce peněz: 2. Doplň druh peněz: mince z drahých kovů, jejich nominální hodnota byla kryta drahým kovem, z něhož byly vyrobeny mince z obecných kovů (mosaz, hliník, ), od 18. století

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %.

Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Akontace je část ceny nákupu, kterou při čerpání úvěru platí kupující přímo obchodníkovi. Zpravidla se pohybuje kolem 10 %. Bankomat (ATM) je peněžní výdajový automat sloužící pro výplatu hotovosti prostřednictvím

Více

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie

Makroekonomie I. Co je podstatné z Mikroekonomie - co již známe obecně. Nabídka a poptávka mikroekonomické kategorie Model AS - AD Makroekonomie I Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Osnova: Agregátní poptávka a agregátní nabídka : Agregátní poptávka a její změny Agregátní nabídka krátkodobá a dlouhodobá Rovnováha

Více

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2

SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 SLOVNÍČEK EKONOMICKÝCH POJMŮ č. 2 fiskální politika daň konvertibilita měny inflace index spotřebitelských cen druhy inflace deflace stagflace HDP HNP druhy nezaměstnanosti DPH spotřební koš statků a služeb

Více

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků

Výchovné a vzdělávací strategie pro rozvoj klíčových kompetencí žáků Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

I. Sekaniny1804 Finanční výchova

I. Sekaniny1804 Finanční výchova Finanční výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení Finanční gramotnost je jedna z klíčových kompetencí člověka, tj. znalosti, dovednosti a hodnotové postoje,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 2 Číslo

Více

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012

BANKY A PENÍZE. Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 BANKY A PENÍZE Alexandra Paurová Středa, 11.dubna 2012 Peníze počátky vzniku Historie vzniku Barterová směna: výměna zboží za zboží Značně komplikovaná Vysoké transakční náklady Komoditní peníze Vznikají

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com

Základy ekonomie. Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Základy ekonomie Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Petr Musil: petrmusil1977@gmail.com Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Téma: Jednoduché úročení

Téma: Jednoduché úročení Téma: Jednoduché úročení 1. Půjčili jste 10 000 Kč. Za 5 měsíců Vám vrátili 11 000 Kč. Jaká byla výnosnost této půjčky (při jaké úrokové sazbě jste ji poskytli)? [24 % p. a.] 2. Za kolik dnů vzroste vklad

Více

Osobní finance. a společenskovědní seminář

Osobní finance. a společenskovědní seminář Osobní finance Občanská nauka Občanská nauka a společenskovědní seminář Zhodnocování finančních prostředků (od r. 2011 pojištění bankovních vkladů ů do výše 100 000 EUR) Běžný účet základní nástroj hotovostního

Více

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka

Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Téma č. 2: Trh, nabídka, poptávka Obsah 1. Dělba práce 2. Směna, peníze 3. Trh 4. Cena a směnná hodnota 5. Nabídka 6. Poptávka 7. Tržní rovnováha 8. Konkurence Dělba práce Dělba práce Jednotliví lidé se

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od P do Z www.zlinskedumy.cz plat - mzda, kterou dostávají státní zaměstnanci promile jedna tisícina ze základu pohledávka právo věřitele na plnění určitého dluhu dlužníkem

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce,

1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, 1. Základní ekonomické pojmy Rozdíl mezi mikroekonomií a makroekonomií Základní ekonomické systémy Potřeba, statek, služba, jejich členění Práce, druhy práce, pojem pracovní síla Výroba, výrobní faktory,

Více

PŮJČKY - pokračování

PŮJČKY - pokračování PŮJČKY - pokračování Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím Power pointové prezentace a sešitu. Žáci se seznámí s různými možnostmi půjček, s jejich výhodami a nevýhodami, pracují s tabulkou,

Více

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I

6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6 Peníze a peněžní sektor v ekonomice I 6.1 Charakterizujte pojmy definice peněz příčiny vzniku peněz komoditní peníze zlatý standard monetizace a demonetizace zlata formy soudobých peněz funkce peněz

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení

Finanční gramotnost pro SŠ -6. modul Úvěry a předlužení Modul č. 6 Ing. Miroslav Škvára O úvěrech Co říká o úvěru Wikipedie? Úvěrje formou dočasného postoupení zboží nebo peněžních prostředků (půjčka) věřitelem, na principu návratnosti, dlužníkovi, který je

Více

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění

Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění Finanční účetnictví Přednáška 28.3. Zúčtování se zaměstnanci a institucemi sociálního a zdravotního pojištění 33. skupina účtů. i zúčtovací vztahy k institucím sociálního a zdravotního pojištění zúčtovací

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost

Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost Výchova k občanství - 8. ročník - finanční gramotnost výstupy okruh učivo mezipředmětové vztahy indikátory žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat Prostor pro

Více

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE

VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE VZOROVÝ STIPENDIJNÍ TEST Z EKONOMIE Jméno a příjmení: Datum narození: Datum testu: 1. Akcie jsou ve své podstatě: a) cenné papíry nesoucí fixní výnos b) cenné papíry jejichž hodnota v čase vždy roste c)

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI

www.thunova.cz Kapitola 8 INFLACE p w CPI CPI Kapitola 8 INFLACE Inflace = růst všeobecné cenové hladiny všeobecná cenová hladina průměrná cenová hladina v ekonomice vyjadřujeme jako míru inflace (procentní růst) při inflaci kupní síla peněz a když

Více

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A

Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH 1999 E.4A Soukromá střední průmyslová škola elektrotechnická spol. s r.o. TRH Žatec 1999 E.4A Bílek Viktor Trh Počátky rozvoje trhu spadají až k samým počátkům vývoje lidského společenství. Již s první dělbou práce

Více

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST

Metodický list. Makroekonomie I METODICKÝ LIST Metodický list pro 3. soustředění kombinovaného Bc. studia předmětu Makroekonomie I METODICKÝ LIST Předmět Makroekonomie I Typ studia KS Semestr 2. Způsob zakončení Zápočet, ústní zkouška Přednášející

Více

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky

Světová ekonomika. Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Světová ekonomika Analýza třísektorové ekonomiky veřejné rozpočty a daně jako nástroje fiskální politiky Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

Více

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic

Investičníčinnost. Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie. Podnikové pojetí investic Investičníčinnost Existují různá pojetí investiční činnosti: Z pohledu ekonomické teorie Podnikové pojetí investic Klasifikace investic v podniku 1) Hmotné (věcné, fyzické, kapitálové) investice 2) Nehmotné

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Finanční matematika v osobních a rodinných financích

Finanční matematika v osobních a rodinných financích Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Finanční matematika v osobních a rodinných financích Martin Širůček, garant předmětu strana 2 Doktorské

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4

BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 BANKOVNÍ SOUSTAVA VY_62_INOVACE_FGZSV_PN_4 Sada: Ekonomie Téma: Banky Autor: Mgr. Pavel Peňáz Předmět: Základy společenských věd Ročník: 3. ročník Využití: Prezentace určená pro výklad a opakování Anotace:

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010

Peníze a centrální banka. Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 Peníze a centrální banka Vzdělávací prezentace, Jan Filáček, červen 2010 1 Historie peněz Směna zboží a služeb za jiné zboží a služby (tzv. barter) Peníze v podobě mušlí, dobytka, soli, tabáku, či plátna

Více

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI

VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VÝUKOVÝ MODUL VI/2 VYTVÁŘENÍ PODMÍNEK PRO ROZVOJ ZNALOSTÍ, SCHOPNOSTÍ A DOVEDNOSTÍ V OBLASTI FINANČNÍ GRAMOTNOSTI Téma VI.2.2 Peníze, mzdy, daně a pojistné 12. Daňový systém České republiky Mgr. Zuzana

Více

Výchova k občanství - 8. ročník

Výchova k občanství - 8. ročník výstupy okruh učivo žák rozvíjí kritické názory, zaujímá postoje, dokáže věčně a logicky argumentovat 3V1 - žák rozlišuje a porovnává různé formy vlastnictví, včetně duševního vlastnictví a způsoby jejich

Více

Peníze a monetární politika

Peníze a monetární politika Peníze a monetární politika Komponenty nabídky peněz. Poptávka po penězích a motivy jejich držby. Bankovní sektor a nabídka peněz. Centrální banka, cíle a nástroje její monetární politika (operace na volném

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19

CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Státní rozpočet, daňová soustava ČR VY_32_INOVACE_10_19 Průvodka Číslo projektu Název projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Příjemce

Více

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR

Inflace. Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Inflace Jak lze měřit míru inflace Příčiny inflace Nepříznivé dopady inflace Míra inflace a míra nezaměstnanosti Vývoj inflace v ČR Co je to inflace? Inflace není v původním význam růst cen. Inflace je

Více

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18)

RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) RPSN (Roční Procentní Sazba Nákladů) (2015-01-18) Zkratkou RPSN se označuje takzvaná roční procentní sazba nákladů. Udává, kolik procent z původní dlužné částky musí spotřebitel za jeden rok zaplatit v

Více

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku

Úkol: ve výši 11.000 Kč. zachovat? 1. zjistěte, jestli by paní Sirotková byla schopna splácet hypotéku Mgr. Zuzana Válková Zadání: Paní Sirotková má měsíční příjem 27.890 Kč. Bydlí v městském bytě, kde platí měsíční nájem 8.500 Kč. Celkové měsíční výdaje (včetně nájmu) činí 21.600 Kč. Vlastní majetek v

Více

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ PODNIKÁNÍ VE STAVEBNICTVÍ, ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 126EKMN - Ekonomika a management letní semestr 2013/2014 Ing. Eduard Hromada, Ph.D. eduard.hromada@fsv.cvut.cz Evropský sociální fond Praha a EU Investujeme

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné

VEŘEJNÉ PŘÍJMY. A. Dle návratnosti. Příjmy nenávratné: Příjmy návratné VEŘEJNÉ PŘÍJMY» jsou zdrojem krytí veřejných výdajů» dlouhodobě jsou rozpočtovým omezením» zabezpečují alokační, redistribuční a stabilizační funkci veřejných financí.» plánovatelné a neplánovatelné A.

Více

Plán přednášek makroekonomie

Plán přednášek makroekonomie Plán přednášek makroekonomie Úvod do makroekonomie, makroekonomické agregáty Agregátní poptávka a agregátní nabídka Ekonomické modely rovnováhy Hospodářský růst a cyklus, výpočet HDP Hlavní ekonomické

Více

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534

Úvěrový proces. Ing. Dagmar Novotná. Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 VY_32_INOVACE_BAN_113 Úvěrový proces Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz. Financováno z ESF a státního rozpočtu ČR. Období vytvoření: 12/2012

Více

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ

21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 PENÍZE A TRH PENĚZ 5. přednáška 21.03.2007 I. Peníze II. Trh peněz 5. přednáška KLÍČOV OVÁ SLOVA peníze, barterová směna, komoditní peníze, papírové peníze, státovky, depozitní

Více

Základy teorie finančních investic

Základy teorie finančních investic Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Základy teorie finančních investic strana 2 Úvod do teorie investic Pojem investice Rozdělení investic a)

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory

Rodinný rozpočet. - na základě pojištění - nemocenská. - důchod. - státní politiky zaměstnanosti. - dávky státní sociální podpory Rodinný rozpočet Doporučený postup: 1. Sepsat všechny čisté příjmy domácnosti (rodiny) 2. Sepsat seznam všech měsíčních výdajů 3. Porovnat rozdíl mezi příjmy a výdaji Příjmy: - plat,mzda (na základě pracovního

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY

PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY PENÍZE, BANKY, FINANČNÍ TRHY Úročení 2 1. Jednoduché úročení Kapitál, Jistina označení pro peněžní částku Úrok odměna věřitele, u dlužníka je to cena za úvěr = CENA PENĚZ Doba splatnosti doba, po kterou

Více

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25

8 Variabilní režie 16 Variabilní náklady 45 CENA 70 MARŽE 25 KAPITOLA 3 SYSTÉM PLÁNŮ A ROZPOČTŮ Případová studie Abstinent Společnost Abstinent, a. s. vyrábí jediný, na trhu však úspěšný a zavedený výrobek nealkoholický nápoj A1. Výroba probíhá v relativně plynulém

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 64-41-l/51 Podnikání - dálková forma

Více

Makroekonomický produkt a důchod

Makroekonomický produkt a důchod Makroekonomie zabývá se souhrnnými ekonomickými jevy a jejich vztahy: produkt agregátní poptávka a agregátní nabídka peníze, trh peněz, měnová politika nezaměstnanost; míra nezaměstnanosti ČR 1Q. 2013

Více

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP

SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP SPECIÁLNÍ NABÍDKA ZVÝHODNĚNÝCH BANKOVNÍCH PRODUKTŮ PRO ZAMĚSTNANCE SKUPINY SAP Jsme tuzemská banka, která patří do skupiny UniCredit. Naše celosvětová síť pokrývá přibližně 50 trhů s více než 9 500 poboček

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v 1. 3. čtvrtletí 2014 (mil. Kč) Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2014 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,0 mld. Kč, tj. o 0,3 mld. Kč. Při snížení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání ŠVP:

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO155

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b.

0 z 25 b. Ekonomia: 0 z 25 b. Ekonomia: 1. Roste-li mzdová sazba,: nabízené množství práce se nemění nabízené množství práce může růst i klesat nabízené množství práce roste nabízené množství práce klesá Zvýšení peněžní zásoby vede

Více

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení

Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Rozpracovaná verze testu z makroekonomie s částí řešení Schéma čtyřsektorového modelu ekonomiky Obrázek 1: Do přiloženého schématu čtyřsektorového modelu ekonomiky doplňte chybějící toky: YD (disponibilní

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010

FINANČNÍ MATEMATIKA. Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Rozvrh. Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo ZS 2009/2010 Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo FINANČNÍ MATEMATIKA ZS 2009/2010 Ing. Oldřich Šoba, Ph.D. Kontakt: e-mail: oldrich.soba@mendelu.cz ICQ: 293-727-477 GSM: +420 732 286 982 http://svse.sweb.cz web

Více

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky.

Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové stránky veřejných financí za účelem stabilizace ekonomiky. Ekonomie 1 RNDr. Ondřej Pavlačka, Ph.D. pracovna 5.052 tel. 585 63 4027 e-mail: ondrej.pavlacka@upol.cz 10. Fiskální a důchodová politika Fiskální politika = vědomé a cílené využívání příjmové a výdajové

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ

FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ DOMÁCNOSTÍ Kořená Kateřina ABSTRAKT Článek je zaměřen na oblast finančního poradenství, a to na finanční plánování domácností. Cílem článku je obecně charakterizovat základní principy

Více

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz 1. Finanční systém Struktura bohatství českých domácností FINANČNÍ SYSTÉM trhy instituce instrumenty zákony transakce FINANČNÍ SYSTÉM VÝČET

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1 Obchodní zákoník je norma speciální

Více

Desková Finanční svoboda

Desková Finanční svoboda Desková Finanční svoboda Metodická příručka pro učitele UKÁZKA KFP Kořený Fichtner Pavlásek, s.r.o. vzdělávací instituce akreditovaná MŠMT ČR Jak vyučovat finanční gramotnost poutavě a zábavně akreditovaný

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE VNĚJŠÍ EKONOMICKÁ ROVNOVÁHA, PLATEBNÍ BILANCE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl

Více

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění

Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Zdravotní pojišťovny Tab. Měsíční odhad ukazatelů hospodaření systému veř. zdravotního pojištění Pokrytí: Zdravotní pojišťovny působící v oblasti veřejného zdravotního pojištění, které jsou zařazeny do

Více

Glosář finančních termínů Č Á S T 4

Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Glosář finančních termínů Č Á S T 4 Agent (Broker) Jednotlivec nebo společnost oprávněná nakupovat nebo prodávat za jinou stranu, aniž by kdy vlastnila zboží. Audit Přezkoumání a ověření finančních účtů,

Více

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010

Hlavní poslání centrální banky. Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 Hlavní poslání centrální banky Vzdělávací prezentace, Jiří Böhm, červen 2010 1 Postavení centrální banky (CB) CB je vrcholnou bankou v zemi, která: určuje měnovou politiku vydává bankovky a mince řídí

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát

TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ. stát TRŽNÍ HOSPODÁŘSTVÍ Trh = místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Tržní mechanismus = zajišťuje spojení výrobce a spotřebitele, má dvě strany: 1. nabídka, 2. poptávka. Znaky tržního mechanismu: - výrobky

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku

OSOBNÍ DOPRAVA. E. Obchodní a finanční správa podniku OSOBNÍ DOPRAVA E. Obchodní a finanční správa podniku 1. Finančním řízením podniku se rozumí: a) placení faktur a účtů b) zabezpečení krátkodobé finanční rovnováhy c) zabezpečení krátkodobé a dlouhodobé

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení

i R = i N π Makroekonomie I i R. reálná úroková míra i N. nominální úroková míra π. míra inflace Téma cvičení Téma cvičení Makroekonomie I Nominální a reálná úroková míra Otevřená ekonomika Ing. Jaroslav ŠETEK, Ph.D. Katedra ekonomiky Nominální a reálná úroková míra Zahrnutí míry inflace v rámci peněžního trhu

Více

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou

Projekt peníze SŠ. Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou Projekt peníze SŠ Střední škola obchodní a právní, s.r.o., Jablonec nad Nisou CZ.1.07/1.5.00/34.0040 Šablona III/2 č.e7_obchodní společnosti Ekonomika P4 Anotace: Materiál lze využít jako prezentaci a

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více