Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany. elearning (pro finanční gramotnost) Ing. Tomáš Löster, Ph.D."

Transkript

1 Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/ Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity: elearning (pro finanční gramotnost) Autor výstupu aktivity: Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D. Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. Oponent výstupu aktivity: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Výstup klíčové aktivity: V rámci této aktivity byla vytvořena metodika pro komplexní elearningový kurz pro oblast finanční gramotnosti. Celý kurz obsahuje tři části, a to rozřazovací test, který posoudí znalosti účastníka kurzu, a na základě jeho výsledku mu nabídne jednu ze tří úrovní elearningového kurzu. Kurz je uzavřen jednotným závěrečným (soutěžním) testem nabitých znalostí. Na základě konzultace s projektovým manažerem MŠMT jsme spojili oponenturu a výstup této části klíčové aktivity. Důvodem je oponování jako proces v průběhu tvorby metodik. Výsledkem je tedy průběžně oponovaný materiál metodiky a odborný oponent podepisuje jeho finální verzi, čímž dává na vědomost jeho odbornou správnost.

2 Přílohy: 1. Rozřazovací test (autor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.) 2. Závěrečný test, soutěž (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.) 3. Návod na zpracování elearningu (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.) 4. elearning (úroveň 1) (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.) 5. elearning (úroveň 2) (autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.) 6. elearning (úroveň 3) (autor: Ing. Tomáš Pavelka, Ph.D.) 7. Předávací protokol

3 Příloha č.1. ROZŘAZOVACÍ TEST - elearning autor: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. oponent: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Test obsahuje 10 otázek, na jeho řešení máte 15 minut. U každé otázky je pouze jedna odpověď správná. Pokud nemáte aspoň tušení, která odpověď je správná, neoznačujte žádnou. Otázky na sebe nenavazují, lze je tedy řešit v libovolném pořadí. Při řešení testu nepoužívejte kalkulačku, ani další pomůcky. Otázka č.1 Slečna Jitka si chce uložit Kč a srovnává dvě nabídky od téže banky: varianta A je dvouměsíční termínovaný vklad s roční úrokovou sazbou 1 %, varianta B je běžný účet s roční úrokovou sazbou ve stejné výši. Obě varianty jsou zcela bez poplatků. Které z následujících tvrzení je správné? a) Varianta A je výhodnější než varianta B. b) Varianta B je výhodnější než varianta A. c) Nabídky varianty jsou stejně výhodné. d) Varianty nelze porovnat. Otázka č.2 Životní pojištění, u něhož je stanovena pojistná částka pro případ našeho úmrtí, zatímco částka v případě našeho dožití se určitého věku závisí na poplatcích pojišťovny a na výnosech finančních produktů, které pro nás nakoupí pojišťovna z prostředků námi zaplacených na pojistném, se nazývá: a) rizikové b) produktové (nebo také výnosové) c) kapitálové d) investiční Otázka č.3 Skutečná celková hodnota výnosu z vkladu v bance je obvykle nižší než bankou uváděná roční úroková míra, a to v důsledku: a) deflace b) inflace c) deflace a poplatků spojených s vedením účtu d) inflace a poplatků spojených s vedením účtu

4 Otázka č.4 Pan Ondřej si chce koupit domácí kino za cenu Kč; tuto částku však v současnosti nemá. Zvažuje dvě varianty: varianta A je úvěr na 2 roky s roční úrokovou sazbou 12 % stanovenou pevně pro celé období splácení, varianta B je platba kreditní kartou bez bezúročného období a s měsíční úrokovou sazbou 1 % stanovenou pevně pro celé období splácení. Poplatky jsou u obou variant shodné. Které z následujících tvrzení je správné? a) Varianta A je výhodnější než varianta B. b) Varianta B je výhodnější než varianta A. c) Nabídky varianty jsou stejně výhodné. d) Varianty nelze porovnat. Otázka č.5 Aby bylo možné porovnat různé spotřebitelské úvěry z hlediska jejich nákladnosti pro dlužníka, stačí u každého úvěru zjistit: a) výši splátky b) počet splátek c) výši poplatků d) výši RPSN Otázka č.6 Slečna Šárka chce na rok výhodně investovat Kč. Banka A jí nabízí roční termínovaný vklad bez poplatků, bez možnosti předčasného výběru a s pevnou roční úrokovou sazbou 5 %. Firma B nabízí, že Šárka od ní odkoupí bez poplatků balík akcií v hodnotě Kč, přičemž Šárka akcie prodá po roce firmě zpátky za jejich aktuální tržní cenu; podle smlouvy by Šárka musela akcie prodat přesně po roce zpátky firmě B, tj. nikomu jinému než firmě B a ani dříve, ani později než právě po roce; podle různých analýz by se měla hodnota těchto akcií zvýšit během následujícího roku o 5 %. Které z následujících tvrzení je správné? a) Nabídka banky A je výhodnější než nabídka firmy B. b) Nabídka firmy B je výhodnější než nabídka banky A. c) Obě nabídky jsou stejně výhodné. d) Nabídky nelze porovnat. Otázka č.7 Zkrácená fixace úrokové sazby u úvěru má jednu významnou nevýhodu. Jakou? a) Banky v takovém případě obvykle žádají, aby se za řádné splácení úvěru zaručila kromě dlužníka ještě další osoba, tzv. ručitel.

5 b) Dlužník nemá jistotu, jak vysoké budou splátky úvěru v pozdějších obdobích splácení úvěru. c) Úroky z těchto úvěrů si dlužník nemůže odečíst ze základu daně z příjmu. d) Úvěry tohoto typu obvykle nedovolují refinancování, tj. splacení jiným úvěrem. Otázka č.8 Kreditní karta na rozdíl od debetní karty: a) umožňuje vzít si hypotéku b) umožňuje platit penězi, které má držitel na účtu ve své bance c) přináší svému držiteli kladné úroky d) umožňuje platit, aniž by držitel měl v bance uložené potřebné peníze Otázka č.9 Pan Martin si chce uložit Kč na 1 rok. Banka A mu nabízí za tuto dobu pevný úrok Kč, banka B pevnou roční úrokovou sazbu 11 %; jinak jsou nabídky obou bank zcela totožné. Které z následujících tvrzení je správné? a) Nabídka banky A je výhodnější než nabídka banky B. b) Nabídka banky B je výhodnější než nabídka banky A. c) Nabídky obou bank jsou stejně výhodné. d) Nabídky nelze porovnat. Otázka č.10 Náplní činnosti negativního úvěrového registru je: a) registrovat poskytovatele úvěrů, kteří při poslední kontrole České obchodní inspekce dostali negativní hodnocení b) registrovat úvěry, u nichž je rozdíl proti tzv. lichvářské úrokové sazbě (stanovené Nejvyšším správním soudem) negativní c) registrovat dlužníky, kteří jsou ve zpoždění se splácením úvěru d) registrovat poskytovatele úvěrů, kteří při poslední kontrole České národní banky dostali negativní hodnocení Vyhodnocení rozřazovacího testu na jednotlivé úrovně elearningu: 0-4 správných odpovědí... úroveň správných odpovědí... úroveň správných odpovědí... úroveň 3

6 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ: BALABÁN, Z., a kol. (2009): Slabikář finanční gramotnosti. COFET, Praha. DVOŘÁKOVÁ, Z., a kol. (2011): Finanční vzdělávání pro střední školy. C. H. Beck, Praha. KLÍNSKÝ, P., CHROMÁ, D. (2008): Finanční gramotnost - obsah a příklady z praxe škol. NUOV, Praha. KLÍNSKÝ, P., CHROMÁ, D. (2009): Finanční gramotnost - úlohy a metodika. NUOV, Praha. SYROVÝ, P., TYL, T. (2011): Osobní finance. Grada, Praha. VRBKOVÁ, L. (2008): Už nikdy dlužníkem. COFET, Praha. Webové stránky: finexpert.e15.cz portal.gov.cz

7 Příloha č.2. ZÁVĚREČNÝ TEST, soutěž FG Autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Oponent: Mgr. Michal Skořepa, Ph.D. Test obsahuje celkem 15 otázek. Doba na vyřešení tohoto testu je maximálně 30 minut čistého času. Každá z otázek má pouze jedinou správnou odpověď. Otázky jsou koncipovány jako nezávislé, tj. znalost odpovědi na jednu otázku nepodmiňuje odpověď na další otázku. V případě chybné odpovědi nejsou odečítány body. Každá z otázek je hodnocena za 1 bod. Celkem tedy lze získat maximálně 15 bodů. Při řešení testu není povoleno využívat jakékoliv pomůcky, tj. nelze používat internet, mobilní telefon, notebook, tablet atd. 1) Pojem vlastnické právo v sobě nezahrnuje: a) Právo věc držet. b) Právo věc opustit. c) Právo věc používat bez ohledu na vlastnické právo druhých. 2) Ve společnosti s ručením omezeným: a) Společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů. b) Společníci za závazky společnosti neručí. c) Společně za závazky společnosti celým svým majetkem. 3) Jak by uvažoval racionálně uvažující výrobce zboží a služeb, jestliže by cena zboží nebo služby na trhu rostla? a) Nabízel by (byl by ochoten vyrábět) menší množství zboží a služeb. b) Jeho rozhodnutí by bylo ovlivněno výší DPH. c) Nabízel by (byl by ochoten vyrábět) větší množství zboží a služeb. 4) Rozhodujeme se o určité investici. Které z tvrzení je možné považovat za pravdivé? a) Investice do akcií je vždy nejvýhodnější. b) Investice, která je vysoce výnosná bývá také většinou vysoce riziková. c) Při hodnocení investice v podobě vkladu na bankovní účet není nutné zohlednit míru inflace.

8 5) V reklamním materiálu je uvedena míra výnosu investice 13 % p. a. Co si o tomto tvrzení můžeme myslet? a) Jedná se o velice výhodnou investiční akci s vysokým výnosem. Protože je tato hodnota uvedena v reklamním materiálu firmy, můžeme této hodnotě důvěřovat a investiční akci bez obav zrealizovat. b) Při hodnocení této investice je třeba získat další informace, zvláště pak z hlediska její rizikovosti, kterou je vzhledem k výši výnosu možné očekávat. c) Míra výnosu investice je běžně v intervalu %, a tedy není nutné zvýšené riziko očekávat. 6) Investice do akcií v dlouhém období může být: a) Vysoce výnosná, avšak vysoce riziková. b) Vysoce výnosná a zároveň málo riziková. c) Málo výnosná, avšak málo riziková. 7) Uvažujme nákup výrobků A, B, C. V prvním roce zaplatíme za výrobky částku 50 Kč. Jak se projeví míra inflace 2,5 %? a) Za stejné množství výrobků zaplatíme v druhém roce méně než 50 Kč. b) Pro zhodnocení situace by bylo nutné znát také hodnotu RPSN. c) Za stejné množství výrobků zaplatíme ve druhém roce více než 50 Kč. 8) V jakém intervalu byla hodnota průměrné meziroční míry inflace v roce 2011? a) 0 5 % b) 5 10 % c) % 9) Uvažujme míru inflace 8 %, úroková míra z vkladů v bance je 3 %. V takovéto situaci je možné říci: a) Je vhodné investovat do vkladů v bance, protože reálný výnos je kladný. b) Není vhodné investovat do vkladů v bance, protože reálný výnos je záporný. c) Míra inflace neovlivňuje reálnou výnosnost vkladu, ale ovlivňuje jeho rizikovost.

9 10) Hodnota průměrné roční obecné míry nezaměstnanosti v roce 2011 leží v intervalu: a) 0,00 5,99 % b) 6,00 11,99 % c) 12,00 17,99 % 11) Zkratka RPSN znamená: a) Roční procentní sazbu nákladů. b) Roční poštovní sazbu nákladů. c) Reálnou procentní sazbu nákladů. 12) Hodnota RPSN obsahuje: a) Pouze poplatky za poskytnutí úvěru. b) Poplatky za poskytnutí úvěru, poplatky za vedení úvěrového účtu a také další poplatky. c) Pouze poštovní poplatky za zasílání výpisů z účtu. 13) Co znamená hodnota 1,3 % p. a. uvedená v reklamním materiálu banky v souvislosti s úročením peněz při vkladu na bankovní účet? a) Peníze budou úročeny úrokovou mírou 1,3 % za čtvrtletí. b) Peníze budou úročeny úrokovou mírou 1,3 % za měsíc. c) Peníze budou úročeny úrokovou mírou 1,3 % za rok. 14) V pojistných smlouvách bývá uveden pojem pojistník. O koho se vždy jedná a jaká je jeho povinnost? a) Osoba, která uzavírá pojistnou smlouvu s pojišťovnou a má povinnost platit pojistné. b) Osoba, na jejíž život, zdraví, majetek či jiné hodnoty se vztahuje pojištění. Tato osoba musí v případě pojistné události vyvinout patřičnou součinnost ke zjištění skutečného rozsahu škody. c) Je to pojišťovna, která v případě pojistné události musí vyplatit pojistné plnění. 15) V roce 2011 bylo saldo státního rozpočtu, tj. výsledek rozdílu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu: a) Kladné, tj. rozpočet byl přebytkový. b) Záporné, tj. rozpočet byl deficitní.

10 c) Nulové, tj. rozpočet byl vyrovnaný. ZÁVĚREČNÉ HODNOCENÍ TESTU: 0 7 bodů: NIŽŠÍ ZNALOST FG Řešitel testu prokázal nižší znalost v oblasti finanční gramotnosti. Řešitel nesplnil potřebný počet bodů pro úspěšné hodnocení testu, tj. test je hodnocen jako nezískal potřebný počet bodů. Pro doplnění informací je doporučeno znovu využít elearning, kde se řešitel testu ujistí v jednotlivých tématech finanční gramotnosti a získá základní přehled o tématech z oblasti finanční gramotnosti bodů: STŘEDNÍ ZNALOST FG Řešitel testu prokázal středně vysokou znalost v oblasti finanční gramotnosti. Je zřejmé, že se řešitel v dané problematice orientuje. Řešitel testu úspěšně vyplnil test a jeho hodnocení může být ohodnoceno stupněm prospěl. Pokud chce řešitel získat úplný a komplexní přehled, může si znovu zopakovat své znalosti a dovednosti pomocí elearningu bodů: VYSOKÁ ZNALOST Řešitel testu prokázal velmi vysokou znalost v oblasti finanční gramotnosti. Výsledek znamená, že řešitel odpověděl minimálně na 80 % otázek správně, což vyjadřuje výbornou znalost dané problematiky. Test může být hodnocen stupněm prospěl s vysokou znalostí. Úspěšný účastník kurzu je ten, který má dle výsledků testu střední a vysokou znalost problematiky finanční gramotnosti.

11 SEZNAM POUŽITÉ LITERATURY A ZDROJŮ: DVOŘÁKOVÁ, Z., SMRČKA, L., aj.: Finanční vzdělávání pro střední školy. Praha: C. H. Beck, s., 210 str. CD. ISBN (Další autoři: CUPALOVÁ, M., HAŠEK, R., HRADIL, D., KOCMÁNEK, I., KOTÝNKOVÁ, M., KUCHAŘ, P., LANGHAMROVÁ, J., NĚMEC, O., NIGEROVÁ, L., PALÍŠKOVÁ, M., PAVELKA, T., PETRÁŠKOVÁ, V., PROROK, V., SAMKOVÁ, L., ŠIKÝŘ, M., URBANEC, J., ZAMRAZILOVÁ, E.). NAVRÁTILOVÁ, P.: Finanční gramotnost učebnice žáka. Computer Media SKOŘEPA M., SKOŘEPOVÁ E.: Finanční a ekonomická gramotnost. 1. Scientia webová stránka ČNB: : a) Kvantitativní výzkum Finanční gramotnost obyvatel ČR b) Tisková konference MF a ČNB c) Finanční krize a finanční gramotnost webová stránka ČSÚ: webová stránka MFČR: a) Národní strategie finančního vzdělávání b) Kvantitativní výzkum pro MF webová stránka MŠMT: a) Rámcové vzdělávací programy

12 Příloha č.3. NÁVOD na zpracování elearningu autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Návod na zpracování e-learningu (podle úrovně 2) 1. Úvodní slide dané kapitoly se posluchači zobrazí takto: Obrázek 1: Vlastnické právo Co znamená pojem vlastnické právo? Další práva spojená s vlastnickým právem. Povinnosti/omezení spojené s výkonem vlastnického práva. Druhy vlastnického práva. 2. Posluchač si vybere, o čem by se rád dozvěděl tak, že klikne na daný řádek. Například po kliknutí na další práva spojená s. Se mu zobrazí tento slide: Obrázek 2:

13 = S vlastnictvím mohou být spojena i další práva: právo věc opustit, právo věc neužívat, právo věc darovat, prodat, odkázat. Slidy jsou řazeny v souboru následovně: Jako první je slide s názvem kapitoly (pozná se tak, že v záhlaví je velké tučné písmo) viz obrázek 1. Odkazy na jednotlivé řádky z prvního slidu kapitoly (příklad viz obrázek 1) jsou zařazeny neprodleně za slidem označující novou kapitolu. Příklady: Tj. jako první za slidem z kapitoly vlastnického práva je odkaz na první řádek, tj. na Co znamená pojem vlastnické právo. Další slide obsahuje odkaz na druhý řádek, tj. Další práva spojená s. atd. POZOR: V některých případech se k jednomu řádku vztahuje více slidů, a to následovně: V kapitole podnikání jsou odkazy na jednotlivé typy obchodních společností až pod jejím názvem (intuitivně snadno rozpoznatelné podle názvů slidů). V kapitole trh a utváření ceny k řádku nabídka jsou 2 slidy (za sebou jeden obsahuje popis slovně a druhý graf), k řádku poptávka jsou 2 slidy (za sebou) a ke slidu tvorba ceny jsou také 2 slidy. V kapitole Investice k řádku vklady na bankovním účtu jsou 2 slidy (za sebou).

14 Příloha č.4. elearning (úroveň 1) autor: oponent: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.

15 Finanční gramotnost E-LEARNING NA TÉMA: FINANČNÍ GRAMOTNOST (1. úroveň) Co je to finanční gramotnost? Autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D.; 2012 Vlastnické právo = Soubor znalostí, dovedností a postojů člověka, které jsou nezbytné, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu a byl schopen vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan je schopen orientace v problematice peněz a cen, je schopen sestavovat resp. spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků. Co znamená pojem vlastnické právo? Další práva spojená s vlastnickým právem. Povinnosti/omezení spojené s výkonem vlastnického práva. Druhy vlastnického práva. = Právo určité osoby k určité věci, které v sobě zahrnuje: právo věc držet, právo věc užívat a používat její plody a užitky, právo s věcí nakládat. = S vlastnictvím mohou být spojena i další práva: právo věc opustit, právo věc neužívat, právo věc darovat, prodat, odkázat. 1

16 Povinnost užívat vlastní věc nebo s ní nakládat takovým způsobem, který nenarušuje nebo neohrožuje oprávněné zájmy (např. vlastnická práva) jiných osob nebo veřejný zájem. Povinnost věc hlídat a zabezpečit ji (například odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem, povinnost zabezpečit vozidlo atd.). Hmotné (věci, zvířata, statky), Duševní (výsledek nějaké určité duševní činnosti). Peníze Co to jsou peníze? Jaké jsou funkce peněz? = Všeobecně přijímaný prostředek směny (tzv. platidlo), pro které platí, že většina nepřímých směn se uskutečňuje s jeho pomocí. Jaké jsou formy peněz? Druhy platebních karet. - prostředek směny (usnadňují směnu) - zúčtovací jednotka (vyjadřují hodnotu) - uchovatel hodnoty - oběživo (mince a bankovky) - bezhotovostní peníze (deposita) - krátkodobé cenné papíry 2

17 Podnikání - Kreditní karta (je karta, která je spojená s úvěrem; její držitel může úvěr postupně splácet a zároveň dále čerpat; je u ní stanovena tzv. bezúročná doba, po jejímž uplynutí obvykle následuje velmi vysoký úrok) - Debetní karta (je karta, která je přímo spojená s určitým bankovním účtem majitele; umožňuje vybírat peníze v hotovosti, umožňuje provádět bezhotovostní platby nebo platby přes internet), pokud je však na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz); Definice pojmu podnikání Formy podnikání Charakteristiky obchodních společností Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost = Soustavná samostatná činnost za účelem dosažení zisku (prováděná samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost). Fyzická osoba (živnostenský list nebo koncesní listina) Právnická osoba (obchodní společnosti: a.s, s.r.o., v.o.s., k.s.) akciová společnost (a.s.) = právnická osoba, jejíž kapitál je rozdělen na akcie. - založit ji může jeden nebo více zakladatelů - základní kapitál je minimálně Kč - akcionář (majitel akcie) ručí do výše svého podílu - orgány společnosti: - valná hromada (vrcholný orgán, který tvoří akcionáři) - představenstvo (statutární orgán, řídí chod společnosti) - dozorčí rada (dohlíží na činnost představenstva) společnost s ručením omezeným (s. r. o., spol. s r. o) - založit ji může 1 50 společníků - základní kapitál je minimálně Kč, minimální výše vkladu společníka Kč. - společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem - společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení společníků zaniká. - orgány společnosti: - valná hromada (nejvyšší orgán) - statutární orgán (jednatelé z řad společníků) - dozorčí rada (dohlíží na činnost jednatelů, nepovinné) 3

18 veřejná obchodní společnost (v. o. s., veř. obch. spol., a spol.) - založit ji mohou minimálně 2 společníci, kteří ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem - Společník: může jím být fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství, nebo právnická osoba; její práva a povinnosti vyplývající z členství ve společnosti musí vykonávat její statutární orgán nebo právní zástupce. - statutární orgán: jeden společník, několik společníků nebo všichni společníci. Každý společník má právo za společnost jednat a podepisovat různé smlouvy, v důležitých otázkách má každý společník právo veta komanditní společnost (kom. spol, k. s.) - musí být založena minimálně 2 společníky, z nichž musí být jeden komanditista a druhý komplementář. Zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby. komanditisté = mají za úkol do společnosti splatit svůj vklad (minimálně 5000 Kč) a do jeho nesplacené výše ručí za závazky společnosti. Nesmí zasahovat do vedení společnosti, mohou pouze kontrolovat její hospodaření. Smrtí komanditisty se společnost neruší. komplementáři = ručí svým majetkem, jsou zároveň statutárním orgánem společnosti; jejich úkolem je obchodní vedení společnosti. Smrtí komplementáře se společnost ruší. Trh a utváření tržní ceny Co je to trh? Co je to nabídka? Co je to poptávka? = Místo, kde dochází ke směně statků a peněz resp. místo, kde se střetává nabídka a poptávka. Jak se tvoří cena? = Množství statků (zboží a služeb), které je ochoten obchodník prodat za zvolenou cenu. Popisuje ji tzv. nabídková křivka (nejčastěji rostoucí funkce), která vyjadřuje, že s růstem ceny je obchodník resp. výrobce ochoten prodávat resp. vyrábět větší množství a naopak. = Objem statků (zboží nebo služeb), které je ochoten kupující na trhu koupit za určitou cenu. Popisuje ji tzv. poptávková křivka (nejčastěji klesající funkce), která vyjadřuje, že s rostoucí cenou je kupující ochoten koupit menší množství statků a naopak. 4

19 Investice mechanismus tvorby ceny = Cena se na trhu zboží a služeb utváří na základě střetu nabídky a poptávky. Dlouhodobě rovnovážná cena (na neregulovaném trhu) je dána průsečíkem nabídkové a poptávkové křivky. Co to znamená pojem investice? Jaké má běžný člověk možnosti investovat? Co je třeba při zhodnocení každé investice vzít v úvahu? Vklady na bankovním učtu jako forma investice. = Akce, jejímž hlavním cílem je zejména dosažení zisku, resp. zachování původní hodnoty. => Může být realizována do různých oblastí, např. do nákupu cenných papírů (např. akcie, obligace), vklad na bankovní účet, nákup nemovitostí, zlata atd. Při hodnocení investičních akcí je třeba vždy současně zohlednit různá kritéria, mezi která patří například: výnosnost investice rizikovost investice likvidita investice (schopnost přeměnit investici na peněžní prostředky) Je možné konstatovat, že není investice, která by současně mohla být označena za vysoce výnosnou, bezrizikovou a vysoce likvidní Častá forma investice běžných občanů bývá většinou méně výnosná (nominální úroková míra bývá obvykle v jednotkách %) u velkých stabilních společností bývá méně riziková Při hodnocení vkladů na účet je třeba vzít v úvahu tzv. reálnou úrokovou míru sazba, která vyjadřuje, jak se změní tzv. kupní síla představují rozdíl mezi nominální úrokovou mírou a mírou inflace. Pokud je nominální úroková míra nižší než míra inflace, reálná úroková míra může být záporná! 5

20 Při vkladech na bankovní účet je uváděna tzv. nominální úroková míra (%, které vyjadřuje nárůst částky za určité časové období). Je stanovena (tj. úročení se provádí) jako p. a. (per annum) roční úročení p. s. (per semestre) pololetní úročení p. q. (per quartale) čtvrtletní úročení p. m. (per mensem) měsíční úročení p. d. (per diem) denní úročení RPSN Co to znamená pojem RPSN? Co vyjadřuje a co v sobě RPSN zahrnuje? = Roční procentní sazba nákladů Číslo vyjádřené v procentech, které slouží k tomu, aby bylo možné vyhodnotit výhodnost/nevýhodnost resp. nákladnost poskytovaného úvěru. Obsahuje: administrativní poplatky poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, apod. Inflace a její měření Co to znamená inflace? Jak se měří inflace? Co to znamená spotřební koš? Jak se projevuje inflace v běžném životě? = Nárůst všeobecné cenové hladiny v čase, neboli pokles tzv. kupní síly peněz. Změnu cenové hladiny za určité období udává tzv. míra inflace. Jakých hodnot dosahuje míra inflace v posledních letech v ČR? 6

21 Míra inflace je měřena pomocí tzv. cenových indexů. Mezi nejznámější patří: Deflátor HDP Index spotřebitelských cen (CPI Consumer price index) Index cen výrobců (PPI Producer price index) V ČR míru inflace zjišťuje ČSÚ. = Soubor, který obsahuje reprezentativní skupiny statků. Jsou v něm obsaženy výdaje na potraviny, bydlení, alkoholické i nealkoholické nápoje, dopravu, kulturu atd. Struktura spotřebního koše se po určité době mění. Průměrná meziroční míra inflace (v %) v ČR (zdroj ČSÚ) Projevuje se snížením kupní síly peněz, tj. v případě, že inflace je vyšší než 0, pak za stejné množství statků (zboží a služeb) zaplatí kupující v dalším období více peněz. V případě vkladů na bankovním účtu je třeba zohlednit inflaci a stanovit tzv. reálnou úrokovou míru. Inflace je výhodná pro dlužníky, neboť splácené úvěry jsou spláceny penězi s nižší hodnotou. Rok Míra inflace , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Nezaměstnanost Co to znamená nezaměstnanost a jak se počítá? Jaká je úroveň míry nezaměstnanosti v ČR v posledních letech? => Nezaměstnaný je ten, kdo je schopný a ochotný pracovat, však nemůže najít placené zaměstnání a zároveň splňuje určité požadavky (např. starší 15 let, atd.) => Míra nezaměstnanosti je určena jako podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat (tedy zaměstnaným i nezaměstnaným) 7

22 => Obecná míra nezaměstnanosti (v %) v ČR v letech (zdroj ČSÚ) Rok Míra nezam , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 Pojištění a jeho základní pojmy Co to znamená pojištění? Kdo je to pojistitel? Kdo je to pojistník? Kdo je to pojištěný? Kdo je to oprávněná osoba? Co to znamená pojistná doba? Co je topojistné? Co je topojistná smlouva? = Organizovaná forma přenosu určitého individuálního rizika z jednotlivce na instituci za úplatu. = Organizátor pojištění (pojišťovna) = Fyzická nebo právnická osoba, která uzavírá s pojistitelem pojistnou smlouvu; má za povinnost platit pojistné. = Fyzická nebo právnická osoba, na jejíž život, zdraví, majetek, odpovědnost nebo jiné hodnoty se pojištění vztahuje. 8

23 = Osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění = Doba, na kterou je pojištění sjednáno. = Úplata za pojištění. = Smlouva (o finančních službách), ve které se pojistitel zavazuje, že v případě, že vznikne nahodilá událost, poskytne pojistné plnění ve sjednaném rozsahu a pojistník se zavazuje platit pojistiteli pojistné. Daně a státní rozpočet Co je to daň? Jaké jsou základní druhy daní? Co je to státní rozpočet? Jaké jsou příjmy státního rozpočtu? Jaké jsou výdaje státního rozpočtu? = Zákonem stanovená povinná platba (do tzv. veřejného rozpočtu), pro kterou je charakteristická její neúčelovost a neekvivalentnost. Jedná se tedy o jednostrannou povinnost, kdy plátce daně (ten kdo daň platí) nemá nárok na plnění ze strany státu. Platí se pravidelně nebo při určitých předem stanovených okolnostech. Jaké jsou typy rozpočtu? 9

24 - Přímé daně - daně z příjmů (fyzických osob a právnických osob) - majetkové daně (daň z nemovitosti, dědická, darovací, z převodu nemovitosti, silniční daň) - Nepřímé daně - univerzální daně (DPH) - selektivní daně (spotřební daň) = Plán finančního hospodaření státu, který se sestavuje obvykle na období jednoho roku. Je stanoven ve formě zákona, který navrhuje vláda a schvaluje ho parlament. Státní rozpočet obsahuje odhad příjmů z různých zdrojů a rozdělení výdajů do určitých skupin. Příjmy SR -výnosy daní (pokud zvláštní zákon, tzv. zákon o rozpočtovém určení daní nestanoví jinak) - pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti - cla, soudní poplatky převážná část správních poplatků atd. - výnosy z prodeje zpoplatněných statků a služeb Výdaje SR - státní výdaje na nákup veřejných statků (obrana státu, školství, zdravotnictví, kultura, státní správa, komunikace a infrastruktura apod.) - transferové platby v podobě subvencí firmám (finanční pomoc zemědělcům) - transferové platby domácnostem (podpora v nezaměstnanosti, sociální dávky apod.) - intervence (náklady na vládní zásahy spojené s řízením a regulací jiných subjektů) -platby na úhradu jistiny i úroků z přijatých úvěrů nebo emitovaných státních dluhopisů Seznam užitečných odkazů - Schodkový (deficitní) = výdaje jsou vyšší než příjmy; důsledky: ztráta efektivnosti ze zdanění, nahrazování kapitálu veřejným dluhem, - vyrovnaný rozpočet = výdaje se rovnají příjmům - přebytkový rozpočet =příjmy jsou vyšší než výdaje. Český statistický úřad Ministerstvo financí ČR Finanční vzdělávání - ČNB EUROSTAT 10

25 Příloha č.5. elearning (úroveň 2) autor: oponent: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. Mgr. Michal Skořepa, Ph.D.

26 Finanční gramotnost Finanční gramotnost E-learning (2. úroveň) Co je to finanční gramotnost? Autor: Ing. Tomáš Löster, Ph.D. - Etické fórum ČR, o. s.; 2012 Vlastnické právo = Soubor znalostí, dovedností a postojů člověka, které jsou nezbytné, aby finančně zabezpečil sebe a svoji rodinu a byl schopen vystupovat na trhu finančních produktů a služeb. Finančně gramotný občan je schopen orientace v problematice peněz a cen, je schopen sestavovat resp. spravovat osobní/rodinný rozpočet, včetně správy finančních aktiv a finančních závazků. Co znamená pojem vlastnické právo? Další práva spojená s vlastnickým právem. Povinnosti/omezení spojené s výkonem vlastnického práva. Druhy vlastnického práva. = Právo určité osoby k určité věci, které v sobě zahrnuje: právo věc držet, právo věc užívat a používat její plody a užitky, právo s věcí nakládat. = S vlastnictvím mohou být spojena i další práva: právo věc opustit, právo věc neužívat, právo věc darovat, prodat, odkázat. 1

27 Povinnost užívat vlastní věc nebo s ní nakládat takovým způsobem, který nenarušuje nebo neohrožuje oprávněné zájmy (např. vlastnická práva) jiných osob nebo veřejný zájem. Povinnost věc hlídat a zabezpečit ji (například odpovědnost za škodu způsobenou zvířetem, povinnost zabezpečit vozidlo atd.). Hmotné (věci, zvířata, statky), Duševní (výsledek nějaké určité duševní činnosti). Peníze Co to jsou peníze? Jaké jsou funkce peněz? Jaké jsou formy peněz? = Všeobecně přijímaný prostředek směny (tzv. platidlo), pro které platí, že většina nepřímých směn se uskutečňuje s jeho pomocí. Druhy platebních karet. - prostředek směny (usnadňují směnu) - zúčtovací jednotka (vyjadřují hodnotu) - uchovatel hodnoty - oběživo (mince a bankovky) - bezhotovostní peníze (deposita) - krátkodobé cenné papíry 2

28 Podnikání - Kreditní karta (je karta, která je spojená s úvěrem; její držitel může úvěr postupně splácet a zároveň dále čerpat; je u ní stanovena tzv. bezúročná doba, po jejímž uplynutí obvykle následuje velmi vysoký úrok) - Debetní karta (je karta, která je přímo spojená s určitým bankovním účtem majitele; umožňuje vybírat peníze v hotovosti, umožňuje provádět bezhotovostní platby nebo platby přes internet), pokud je však na účtu, ke kterému byla karta vydána, dostatek peněz); Definice pojmu podnikání Formy podnikání Charakteristiky obchodních společností Akciová společnost Společnost s ručením omezeným Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost = Soustavná samostatná činnost za účelem dosažení zisku (prováděná samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost). Fyzická osoba (živnostenský list nebo koncesní listina) Právnická osoba (obchodní společnosti: a.s, s.r.o., v.o.s., k.s.) akciová společnost (a.s.) = právnická osoba, jejíž kapitál je rozdělen na akcie. - založit ji může jeden nebo více zakladatelů - základní kapitál je minimálně Kč - akcionář (majitel akcie) ručí do výše svého podílu - orgány společnosti: - valná hromada (vrcholný orgán, který tvoří akcionáři) - představenstvo (statutární orgán, řídí chod společnosti) - dozorčí rada (dohlíží na činnost představenstva) společnost s ručením omezeným (s. r. o., spol. s r. o) - založit ji může 1 50 společníků - základní kapitál je minimálně Kč, minimální výše vkladu společníka Kč. - společnost odpovídá za závazky celým svým majetkem - společníci ručí společně a nerozdílně za závazky společnosti do výše souhrnu nesplacených částí vkladů všech společníků podle stavu zápisu v obchodním rejstříku. Zápisem splacení všech vkladů do obchodního rejstříku ručení společníků zaniká. - orgány společnosti: - valná hromada (nejvyšší orgán) - statutární orgán (jednatelé z řad společníků) - dozorčí rada (dohlíží na činnost jednatelů, nepovinné) 3

29 veřejná obchodní společnost (v. o. s., veř. obch. spol., a spol.) - založit ji mohou minimálně 2 společníci, kteří ručí za závazky společnosti společně a nerozdílně celým svým majetkem - Společník: může jím být fyzická osoba, která splňuje podmínky pro členství, nebo právnická osoba; její práva a povinnosti vyplývající z členství ve společnosti musí vykonávat její statutární orgán nebo právní zástupce. - statutární orgán: jeden společník, několik společníků nebo všichni společníci. Každý společník má právo za společnost jednat a podepisovat různé smlouvy, v důležitých otázkách má každý společník právo veta komanditní společnost (kom. spol, k. s.) - musí být založena minimálně 2 společníky, z nichž musí být jeden komanditista a druhý komplementář. Zakladatelem mohou být fyzické i právnické osoby. komanditisté = mají za úkol do společnosti splatit svůj vklad (minimálně 5000 Kč) a do jeho nesplacené výše ručí za závazky společnosti. Nesmí zasahovat do vedení společnosti, mohou pouze kontrolovat její hospodaření. Smrtí komanditisty se společnost neruší. komplementáři = ručí svým majetkem, jsou zároveň statutárním orgánem společnosti; jejich úkolem je obchodní vedení společnosti. Smrtí komplementáře se společnost ruší. Trh a utváření tržní ceny Co je to trh? Co je to nabídka? Co je to poptávka? = Místo, kde dochází ke směně statků a peněz resp. místo, kde se střetává nabídka a poptávka. Jak se tvoří cena? graf: nabídková křivka = Množství statků (zboží a služeb), které je ochoten obchodník prodat za zvolenou cenu. Popisuje ji tzv. nabídková křivka (nejčastěji rostoucí funkce), která vyjadřuje, že s růstem ceny je obchodník resp. výrobce ochoten prodávat resp. vyrábět větší množství a naopak. 4

30 graf: poptávková křivka = Objem statků (zboží nebo služeb), které je ochoten kupující na trhu koupit za určitou cenu. Popisuje ji tzv. poptávková křivka (nejčastěji klesající funkce), která vyjadřuje, že s rostoucí cenou je kupující ochoten koupit menší množství statků a naopak. graf: tvorba tržní ceny a tržní rovnováha mechanismus tvorby ceny a tržní rovnováha = Cena se na trhu zboží a služeb utváří na základě střetu nabídky a poptávky. Dlouhodobě rovnovážná cena (na neregulovaném trhu) je dána průsečíkem nabídkové a poptávkové křivky. Pokud by cena byla například vyšší než rovnovážná cena, výrobci by byli ochotni vyrábět větší množství statků a na trhu by vznikal přebytek výrobků (docházelo by k výrobě na sklady). Výrobci by na to museli v dlouhém období zareagovat tak, že by snižovali cenu, dokud by nedošlo ke snížení na takovou úroveň, která by odpovídala průsečíku nabídky a poptávky a tedy by opět bylo dosaženo tzv. tržní rovnováhy. příklad na tržní rovnováhu Uvažujme lineární poptávkovou funkci, která popisuje vztah mezi poptávaným množstvím po automobilech (Q D ) v kusech a cenou automobilu v tisících Kč (P D ). Její rovnici je možné vyjádřit: Q D = P D Uvažujme lineární nabídkovou funkci, která popisuje vztah mezi nabízeným množstvím automobilů (Q S ) a cenou automobilu v tisících Kč (P S ). Její rovnici je možné vyjádřit: Q S = P S rozbor situace v příkladu: POPTÁVKOVÁ KŘIVKA Uvažujme lineární poptávkovou funkci, která popisuje vztah mezi poptávaným množstvím po automobilech (Q D ) v kusech a cenou automobilu v tisících Kč (P D ). Její rovnici je možné vyjádřit: Q D = P D Pokud si budeme dosazovat různé hodnoty cen (P D ) v tisících Kč získáme tomu odpovídající poptávaná množství automobilů (Q D ), hodnoty si uspořádáme do tabulky: P D Q D Z tabulky je zřejmě, že např. při ceně Kč (hodnoty jednotlivých cen v tabulce jsou uvedeny v tisících Kč), viz zadání, bude poptávané množství kusů automobilů. 5

31 rozbor situace v příkladu: NABÍDKOVÁ KŘIVKA Uvažujme lineární nabídkovou funkci, která popisuje vztah mezi nabízeným množstvím automobilů (Q S ) a cenou automobilu v tisících Kč (P S ). Její rovnici je možné vyjádřit: Q S = P S Pokud si budeme dosazovat různé hodnoty cen (P S ) v tisících Kč získáme tomu odpovídající nabízená množství automobilů (Q S ), hodnoty si uspořádáme do tabulky: P S Q S Z tabulky je zřejmě, že např. při ceně Kč (hodnoty jednotlivých cen v tabulce jsou uvedeny v tisících Kč), viz zadání, bude nabízené množství kusů automobilů. rozbor situace v příkladu: TRŽNÍ ROVNOVÁHA Pokud současně uvažujeme rovnici nabídky a poptávky, tj. uvažujeme současně obě dvě tabulky je zřejmé, že při ceně Kč vzniká na trhu nerovnováha, neboť množství automobilů, které jsou ochotni při dané ceně výrobci nabízet (Q S ) je větší, než množství automobilů, které jsou ochotni při dané ceně kupující poptávat (Q D ), P D Q D P S Q S Je zřejmé, že cena Kč není rovnovážnou cenou. rozbor situace v příkladu: ROVNOVÁŽNÁ CENA Rovnovážná cena bude taková cena, která bude odpovídat průsečíku nabízeného a poptávaného množství, tedy v bodě, kdy (Q S ) bude stejné jako (Q D ). Tuto cenu stanovíme vyřešením rovnice a tedy čímž získáme výsledek: Q S = Q D P = P, P = 340 Nyní je zřejmé, že při ceně automobilu Kč bude dosaženo tržní rovnováhy, protože jak nabízené tak poptávané množství je stejně (1 120 kusů). Cena Kč je cena rovnovážná. Investice Co to znamená pojem investice? Jaké má běžný člověk možnosti investovat? Co je třeba při zhodnocení každé investice vzít v úvahu? Vklady na bankovním učtu jako forma investice. Příklad na úročení. Graf vývoje částky na bankovním účtu. = Akce, jejímž hlavním cílem je zejména dosažení zisku, resp. zachování původní hodnoty. => Může být realizována do různých oblastí, např. do nákupu cenných papírů (např. akcie, obligace), vklad na bankovní účet, nákup nemovitostí, zlata atd. 6

32 Při hodnocení investičních akcí je třeba vždy současně zohlednit různá kritéria, mezi která patří například: výnosnost investice rizikovost investice likvidita investice (schopnost rychle a bez sankcí přeměnit investici na peněžní prostředky) Je možné konstatovat, že není investice, která by současně mohla být označena za vysoce výnosnou, bezrizikovou a vysoce likvidní Častá forma investice běžných občanů bývá většinou méně výnosná (nominální úroková míra bývá obvykle v jednotkách %) u velkých stabilních společností bývá méně riziková Při hodnocení vkladů na účet je třeba vzít v úvahu tzv. reálnou úrokovou míru sazba, která vyjadřuje, jak se změní tzv. kupní síla představují rozdíl mezi nominální úrokovou mírou a mírou inflace. Pokud je nominální úroková míra nižší než míra inflace, reálná úroková míra může být záporná! Při vkladech na bankovní účet je uváděna tzv. nominální úroková míra (%, které vyjadřuje nárůst částky za určité časové období). Je stanovena (tj. úročení se provádí) jako p. a. (per annum) roční úročení p. s. (per semestre) pololetní úročení p. q. (per quartale) čtvrtletní úročení p. m. (per mensem) měsíční úročení p. d. (per diem) denní úročení Příklad č. 1 na úročení: Vložíme do banky 100 Kč na začátku prvního roku, roční úroková sazba je 3 % p. a. Nebereme v úvahu daň z úroku a úroky si na konci každého roku vyzvedneme. Jakou budeme mít k dispozici částku na konci 10. roku? postup řešení: částka na konci roku = částka na počátku roku * (1 + úrok p.a) výpočet úroků je stejný v jednotlivých letech, protože částka, kterou úročíme, je vždy stejná, tj.: úrok = 100 * (1 + 0,03) = 103 Kč na konci roku vybereme úrok 3 Kč a na začátku dalšího období jeopět úročena částka 100 Kč Konec období Úrok (v Kč) 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 Částka k dispozici (v Kč) 103,00 106,00 109,00 112,00 115,00 118,00 121,00 124,00 127,00 130,00 Graf vývoje disponibilní částky při původním vkladu 100 Kč a 3 % p. a., úroky si každý rok vybíráme, po dobu 50 let: => Disponibilní částka roste lineárně. Příklad č. 2 na úročení: Vložíme do banky 100 Kč na začátku prvního roku, roční úroková sazba je 3 % p. a. Nebereme v úvahu daň z úroku a ani výběry z bankovního účtu. Jaká bude částka na účtu na konci 10. roku? postup řešení: částka na konci roku = částka na počátku roku * (1 + úrok p.a) výpočet v jednotlivých letech: částka na konci roku 1 = 100 * (1 + 0,03) = 103 Kč částka na konci roku 2 = 103 * (1 + 0,03) = 106,09 Kč částka na konci roku 3 = 106,09 * (1 + 0,03) = 109,27 Kč atd. Konec období Částka (v Kč) 103,00 106,09 109,27 112,55 115,93 119,41 122,99 126,68 130,48 134,39 7

33 Graf vývoje částky na účtu při vkladu 100 Kč a 3 % p. a. během 50 let: => Částka na účtu neroste lineárně. Příklad č. 3 na srovnatelnost investičních akcí Uvažujme dvě různé situace. Nebereme v úvahu daň. a) Vložení Kč do banky; po 5 letech obdržíme částku Kč. b) Nákup obrazů známého malíře za Kč; za 2 roky je prodáme za Kč. Úkol: Srovnání uvedených investičních situací. Rozbor investičních akcí a) Po 5 letech obdržíme částku Kč, tj. při původním vkladu Kč se jedná o úrokovou míru 10 % (za 5 let), tj. roční úroková míra je cca 2 %. b) Počáteční částka, kterou je nutné investovat, je mnohonásobně vyšší. Po 2 letech obrazy prodáme za Kč, což znamená, že při počáteční investované částce Kč je úroková míra 10 % (za 2 roky), tj. roční úroková míra je 5 %. Příklad č. 4 na srovnání různých investičních akcí: Uvažujme různé situace. V žádné neuvažujeme daň. a) Vložení Kč do banky; ze smlouvy vyplývá, že po 3 letechobdržíme částku Kč. b) Vložení Kč do banky na dobu 3 let, ve smlouvě je uvedena úroková sazba je 3 % p. a. Úroky ročně nevybíráme. c) Nakup akcií za Kč; z letáku vyplývá, že během několika posledních letbyla průměrná roční výnosnost 3 %. Úkol: Srovnání uvedených investičních situací. Rozbor různých investičních akcí: a) Stanovenou pevnou částku, kterou obdržíme, je nutné přepočítat na tzv. jednici. Tou je v těchto případech 1 rok. Pro jednoduchost budeme odvození předpokládat pouze přibližné. Z částky Kč bude k dispozici po 3 letech částka Kč, tj. úroková míra bude 3 % (za 3 roky), tedy roční úroková míra bude 1 %. Pokud je částka pevně stanovena ve smlouvě, jedná se o jistý výnos. b) V porovnání se situací a) je tato investiční akce výnosnější, protože roční úroková míra je 3 %. Pokud je tato roční úroková míra stanovena ve smlouvě jako garantovaná, je tato investiční akce výhodnější, než situace a). c) Průměrná roční výnosnost 3 % byla stanovena na základě zkušenosti z minulých let, což je uvedeno v letáku. To však nezaručuje jistotu tohoto výnosu i v dalších letech. Výnosnost může být v dalších letech i vyšší, ale také může být mnohem nižší, dokonce může znamenat i ztrátu. Investice do akcií je ve srovnání se situací a) a b) rizikovější. => Při srovnávání různých investičních akcí je třeba vždy porovnávat také, mj. riziko této investiční akce. 8

34 Příklad č. 5 na srovnání různých úvěrů: Uvažujme různé situace. a) Ze smlouvy k získanému úvěru na částku Kč vyplývá, že roční úroková míra je 8 %. Úvěr je na dobu 5 let. Úrok je splatný vždy na konci každého roku. b) Ze smlouvy k získanému úvěru na částku Kč vyplývá, že výše jedné měsíční splátky, která je po celou dobu konstantní, je 290 Kč. Úvěr je na dobu 5 let. Úkol: Přibližné srovnání uvedených úvěrů. Rozbor různých úvěrů: a) Ze smlouvy k získanému úvěru na částku Kč vyplývá, že roční úroková míra je 8 % p. a. Úvěr je na dobu 5 let. Celková částka, kterou po 5 letechzaplatíme na úrocích je Kč. b) Ze smlouvy k získanému úvěru na částku Kč vyplývá, že výše jedné měsíční splátky, která je po celou dobu konstantní, je 290 Kč. Úvěr je na dobu 5 let. Celková částka, kterou zaplatíme na úrocích (vzhledem k tomu, že za dobu 5 let je celkem 60 měsíců) je Kč. Úroková míra je tedy 45 % (za 5 let), což je cca 9 % ročně. RPSN Co to znamená pojem RPSN? Co vyjadřuje a co v sobě RPSN zahrnuje? = Roční procentní sazba nákladů RPSN korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody v roce 2011 a RPSN graf vývoje v roce 2011 a Číslo vyjádřené v procentech, které slouží k tomu, aby bylo možné vyhodnotit výhodnost/nevýhodnost resp. nákladnost poskytovaného úvěru. Obsahuje: administrativní poplatky poplatky za správu úvěru, poplatky za vedení účtu, apod. Roční procentní sazba nákladů korunových úvěrů poskytnutých bankami domácnostem - nové obchody *) (v %) zdroj ČNB: Na koupi Na Období bytových spotřebu nemovitostí ,282 4, ,297 4, ,145 4, ,144 4, ,207 4, ,995 4, ,251 4, ,459 4, ,774 4, ,136 4, ,194 4, ,020 4, ,946 4, ,938 4,539 Poznámka: * Nový obchod = jakákoliv nová dohoda mezi bankou a klientem v určitém období. 9

35 Grafy: Vývoj RPSN korunové úvěry dom. - nové obchody (v %); zdroj ČNB: Inflace a její měření Co to znamená inflace? Jak se měří inflace? Co to znamená spotřební koš? Složení spotřebního koše v ČR? Jak se projevuje inflace v běžném životě? Jakých hodnot dosahuje míra inflace v posledních letech v ČR? Graf vývoje průměrné meziroční míra inflace ČR. = Nárůst všeobecné cenové hladiny v čase, neboli pokles tzv. kupní síly peněz. Změnu cenové hladiny za určité období udává tzv. míra inflace. Míra inflace je měřena pomocí tzv. cenových indexů. Mezi nejznámější patří: Deflátor HDP Index spotřebitelských cen (CPI Consumer price index) Index cen výrobců (PPI Producer price index) V ČR míru inflace zjišťuje ČSÚ. => Spotřební koš pro výpočet indexu spotřebitelských cen od ledna 2012 ukázka složení: (zdroj dat ČSÚ) = Soubor, který obsahuje reprezentativní skupiny statků. Jsou v něm obsaženy výdaje na potraviny, bydlení, alkoholické i nealkoholické nápoje, dopravu, kulturu atd. Struktura spotřebního koše se po určité době mění. COICOP NAZEV MĚRNÁ JEDNOTKA VÁHA 0 ÚHRN 1000, POTRAVINY A NEALKOHOLICKÉ NÁPOJE 149, Potraviny 134, Pekárenské výrobky; obiloviny 23, CHLÉB 5, CHLÉB KONZUMNÍ KMÍNOVÝ 1 kg 3, PEČIVO PŠENIČNO ŽITNÉ 1 kg 1, CHLÉB TOUSTOVÝ SVĚTLÝ 1 kg 0, PEČIVO BĚŽNÉ 5, PEČIVO PŠENIČNÉ BÍLÉ 1 kg 4, BAGETA SVĚTLÁ FRANCOUZSKÁ 1 kg 0, PEČIVO JEMNÉ 3, MÁSLOVÝ KOLÁČ Z KYNUTÉHO TĚSTA 1 kg 0, KOBLIHA CUKRÁŘSKÁ 10 ks 0, PIŠKOTOVÁ ROLÁDA 1 kg 0, PIZZA S NÁPLNÍ BALENÁ MRAZENÁ 1 kg 0, PEČIVO TRVANLIVÉ 4, SUŠENKY NEPLNĚNÉ 1 kg 0, SUŠENKY SLEPOVANÉ NEMÁČENÉ 1 kg 0, SLADKÉ OPLATKY PLNĚNÉ NEMÁČENÉ 1 kg 0, DROBNÝ SLANÝ KRAKER 1 kg 0, PIŠKOTY DĚTSKÉ SVĚTLÉ 100 g 0,

36 Průměrná meziroční míra inflace (v %) v ČR (zdroj ČSÚ) Projevuje se snížením kupní síly peněz, tj. v případě, že inflace je vyšší než 0, pak za stejné množství statků (zboží a služeb) zaplatí kupující v dalším období více peněz. V případě vkladů na bankovním účtu je třeba zohlednit inflaci a stanovit tzv. reálnou úrokovou míru. Inflace je výhodná pro dlužníky, neboť splácené úvěry jsou spláceny penězi s nižší hodnotou. Rok Míra inflace , , , , , , , , , , , , , , , ,9 Graf: vývoj průměrné meziroční míra inflace (v %) v ČR v letech : (zdroj dat: ČSÚ) Nezaměstnanost Co to znamená nezaměstnanost a jak se počítá? Jaká je úroveň míry nezaměstnanosti v ČR v posledních letech? Graf vývoje míry nezaměstnanosti v ČR. Rozdíl v míře nezaměstnanosti mužů a žen v ČR. Graf vývoje míry nezaměstnanosti mužů a žen v ČR. => Nezaměstnaný je ten, kdo je schopný a ochotný pracovat, však nemůže najít placené zaměstnání a zároveň splňuje určité požadavky (např. starší 15 let, atd.) => Míra nezaměstnanosti je určena jako podíl nezaměstnaných ke všem osobám schopných pracovat (tedy zaměstnaným i nezaměstnaným) => Obecná míra nezaměstnanosti (v %) v ČR v letech (zdroj ČSÚ) Rok Míra nezam , , , , , , , , , , , , , , , , , ,3 11

37 Graf: vývoj obecné míry nezaměstnanosti (v %) v ČR v letech : (zdroj dat: ČSÚ) => Obecná míra nezaměstnanosti MUŽŮ a ŽEN (v %) v ČR v letech (zdroj ČSÚ) Rok Míra nezam. Muži Míra nezam. Ženy Rozdíl Ženy a Muži ,4 5,4 2, ,6 5,2 1, ,4 4,8 1, ,3 4,7 1, ,9 5,9 2, ,0 8,2 3, ,3 10,5 3, ,3 10,6 3, ,7 9,9 3, ,9 9,0 3, ,1 9,9 3, ,0 9,9 2, ,5 9,8 3, ,8 8,8 3, ,2 6,7 2, ,5 5,6 2, ,8 7,7 1, ,4 8,5 2,1 Graf: vývoj obecné míry nezaměstnanosti mužů a žen (v %) v ČR v letech : (zdroj dat: ČSÚ) Pojištění a jeho základní pojmy Co to znamená pojištění? Kdo je to pojistitel? Kdo je to pojistník? Kdo je to pojištěný? Kdo je to oprávněná osoba? Co to znamená pojistná doba? Co je topojistné? Co je topojistná smlouva? = Organizovaná forma přenosu určitého individuálního rizika z jednotlivce na instituci za úplatu. = Organizátor pojištění (pojišťovna) 12

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli.

Slovo úvodem. Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Slovo úvodem Vážení čtenáři, jsem rád, že vám mohu představit publikaci Dnešní finanční svět, kterou jste si právě otevřeli. Finance, nebo chceme-li peníze, se prolínají téměř vším, co zažíváme a ať chceme

Více

CZ.1.07/1.1.10/03.0049

CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Finanční gramotnost Vypracovala: Ing. Martina Gerčáková CZ.1.07/1.1.10/03.0049 Úvodem Tato příručka vznikla jako pomůcka pro vzdělávací potřeby žáků na Střední průmyslové škole Strakonice jako doplňující

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost

VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV. Učíme se pro život. Finanční gramotnost VZDĚLÁVACÍ CENTRUM TURNOV Učíme se pro život Finanční gramotnost 1 Co je to finanční gramotnost? Definice. Finanční gramotnost je soubor znalostí, dovedností a hodnotových postojů občana nezbytných k tomu,

Více

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová

FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic. Jana Květová ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza a komparace spotřebitelských úvěrů a půjček v ČR Analysis and comparison of consumer credits and loans in Czech republic Jana

Více

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013 Obchodní akademie a Vyšší odborná škola sociální, Ostrava - Mariánské Hory, příspěvková organizace Karasova 16, 709 00 Ostrava Mariánské Hory Metodika finanční gramotnosti PRO STUDENTY aktualizace 2013

Více

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany

Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Název projektu: Mediální vzdělávací minipořady ve finanční gramotnosti a etické výchově pro občany Registrační číslo projektu: CZ. 1.07/3.1.00/37.0034 Číslo klíčové aktivity: 01 Tvorba metodik Název aktivity:

Více

Bankovnictví a finance

Bankovnictví a finance Bankovnictví a finance Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento studijní materiál

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

Finanční gramotnost. úlohy a metodika

Finanční gramotnost. úlohy a metodika Finanční gramotnost úlohy a metodika Ing. Petr Klínský Ing. Danuše Chromá Finanční gramotnost úlohy a metodika Národní ústav odborného vzdělávání Praha 2009 Tato publikace vznikla v rámci resortního projektu

Více

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC.

FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. FINANČ NÍ TRHY A VEŘ EJNÉ FINANCE II ING. PAVLA DUDYSOVÁ DOC. ING. JINDŘ ICH UJEC, CSC. OSTRAVA 2005 Název: Finanční trhy a veřejné finance II Autor: Ing. Pavla Dudysová, doc. Ing. Jindřich Ujec, CSc.

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Studentské úvěry Student loans Petra Kulmonová Plzeň 2012 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou na téma Studentské úvěry

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r

þÿ M o~ n o s t i k r y t í r i z i k n e s p l á c e n í þÿ h y p o t e n í c h ú v ro p o j i s t n ý m i p r Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org þÿ V y s o k oa k o l s k é k v a l i f i k a n í p r á c e / T h e s e s, d i s s 2012 þÿ M o~ n o s t

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1

Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi. Testové otázky. pro studijní obory. Příloha č. 1 Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Příloha č. 1 Testové otázky pro studijní obory Kolektiv autorů pod vedením Ing. Aleny Kněžické bc. Dana Fialová, ing. Radmila Hovorková, ing. Iva Hůdová,

Více

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní

Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická. Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Západočeská univerzita v Plzni Fakulta právnická Diplomová práce Srovnání českých a slovenských přímých daní Zpracovala: Lucie Benešová Plzeň 2013 Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci zpracovala samostatně,

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství.

Masarykova univerzita Právnická fakulta. Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství. Masarykova univerzita Právnická fakulta Obor: Právní vztahy k nemovitostem Katedra: Finančního práva a národního hospodářství Bakalářská práce Právní úprava hypotečních úvěrů (Legal Regulation of Mortgages)

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz

Peníze, banky, finanční trhy. Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz Peníze, banky, finanční trhy Ing. Jiří Polách polach@vsss.cz VSSS 15.5.2015 4. Finanční instituce Finanční instituce BANKY Bankovní obchody PASIVNÍ OBCHODY BANK Bankovní účet Druhy bankovních účtů: Účty

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze)

1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) 1.ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY (ekonomie, potřeba, statek, služba, výrobní faktory, hospodářský proces, peníze) Ekonomická potřeba - je označení stavu, kdy ekonomický subjekt cítí nedostatek a vynakládá úsilí

Více

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ

ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ V ČR A JEHO KOMPARACE S ALTERNATIVNÍMI ZPŮSOBY INVESTOVÁNÍ The Life Insurance in the Czech Republic

Více

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ

VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ POŘÍZENÍ SPOTŘEBNÍHO ZBOŽÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku VYHODNOCENÍ ANALÝZY A KOMPARACE EXTERNÍCH FOREM FINANCOVÁNÍ

Více