ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2012"

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 212 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne Předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města Zpracoval: Finanční odbor Magistrátu města Ústí nad Labem

2 jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: věc : Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 212 důvod předložení: Zákon č. 25/2 Sb. o rozpočtových providlech územních rozpočtů, 17 Zákon č. 128/2 Sb. o obcích, 84 zpracoval: Ing. Rudolf Jakubec,vedoucí FO MmÚ p. Jaroslava Pechová,vedoucí odd.rozpočtu FO MmÚ p. Jindřiška Kažimírová,vedoucí odd. účetnictví FO MmÚ předkládá: Ing. Vít Mandík, primátor města projednáno: v Radě města ÚL dne ve Finančním výboru ZM ÚL dne s Mgr. Jiřím Javorčákem, tajemníkem MmÚ přizváni k jednání:

3 Návrh na usnesení: Zastupitelstvo města po projednání A) z j išťu j e, že 1. hospodaření celého města Ústí nad Labem za rok 212 skončilo s přebytkem: a) celkové příjmy města ve výši ,85 tis. Kč b) celkové výdaje města ve výši ,77 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši ,8 tis. Kč vyrovnává svými zdroji oblast financování 2. v hospodaření Magistrátu města Ústí nad Labem (MmÚ) za rok 212 skončilo s přebytkem: a) celkové příjmy MmÚ ve výši ,89 tis. Kč b) celkové výdaje MmÚ ve výši ,8 tis. Kč c) vzniklé saldo příjmů a výdajů ve výši ,81 tis. Kč vyrovnává svými zdroji oblast financování 3. celkový nerozdělený výsledek hospodaření vytvořený v hlavní činnosti v roce 212 činil ,32 Kč, z toho k činí volné zdroje do rozpočtu roku ,57 Kč viz Příloha usnesení č výsledek hospodaření z vedlejší hospodářské činnosti dle účetnictví MmÚ za rok 212 činí ,17 tis. Kč B) b ere n a vědomí 1. zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Ústí n. L. za rok informaci o hospodaření města za rok 212 dle důvodové zprávy C) s ouhlasí 1. po projednání závěrečného účtu s celoročním hospodařením města Ústí n. L. za rok 212 bez výhrad D) s c h v a l u j e a) finanční vypořádání za rok 212 dle přílohy č. 1-3 usnesení takto: - Příloha usnesení č. 1 Finanční vypořádání města Ústí n.l. za rok Příloha usnesení č. 2 Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Finančního odboru MmÚ za rok Příloha usnesení č. 3 Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Kanceláře primátora za rok 212 b) ponechání finančních prostředků MO Střekov účelově určených, ale v roce 212 nečerpaných, do rozpočtu roku 213 ve výši 2 5 tis. Kč určených na investiční akce MO c) účetní závěrku Statutárního města Ústí nad Labem za rok 212 dle Přílohy č. 1 až č. 5 důvodové zprávy

4 Důvodová zpráva: Členům Zastupitelstva města ÚL je v listinné podobě předkládán materiál Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 212 (dále jen ZÚ 212) ve zkrácené verzi, která obsahuje: Návrh na usnesení ZÚ 212 Příloha usnesení č. 1 č. 3 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 212 Tabulky vystihující plnění příjmů a výdajů, z toho: Tabulka č. 1 Rekapitulace příjmů a výdajů za město Ústí nad Labem Tabulka č. 2 Kapitolní členění výdajové části rozpočtu města Ústí nad Labem Tabulka č. 5 Příjmová část rozpočtu roku 212 Magistrát Tabulka č. 6 Neinvestiční část výdajového rozpočtu roku 212 Magistrát Tabulka č. 7 Investiční část výdajového rozpočtu roku Magistrát Dále je důvodová zpráva jakož i celý kompletní materiál Závěrečný účet hospodaření města a účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 212 (dále jen ZÚ 212) předkládán členům Zastupitelstva města Ústí n. L. na přiloženém CD, který obsahuje 5 souborů s následujícím obsahem: 1) Návrh na usnesení ZÚ 212 (text) soubor Word 2) Zpráva nezávislého auditora o přezkoumání hospodaření 3) Přílohy usnesení č. 1 3 ZÚ 212 (tabulky) soubor Excel 4) Důvodová zpráva ZÚ 212 soubor Word s tímto obsahem: Úvod Přehled o hospodaření města Ústí n. L. Přehled o hospodaření Magistrátu města ÚL Rozbor příjmové části rozpočtu Rozbor výdajové části rozpočtu - Neinvestiční část výdajového rozpočtu - Investiční část výdajového rozpočtu Fondy Úvěry města Finanční půjčky

5 Hospodářská činnost Finanční vypořádání za rok 212 Hospodaření městských obvodů Hospodaření s majetkem MmÚ Účetní závěrka města Ústí nad Labem za rok 212 5) Tabulková příloha ZÚ 212 soubor Excel Účetní závěrka města za rok 212 soubory z programu NAVISION

6

7 Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 Finanční vypořádání města Ústí n.l. za rok 212 Zdrojová část finančního vypořádání Kč P.č. Název finanční operace částka 1/ Aktivní FV od příspěvkových organizací: zřizovatel ukládá odvod do rozpořtu města v úrovni Magistrátu v souladu s 28, odst.6 písm. a) zákona 25/2 Sb. v platném znění 98 Muzeum města p.o. 98 2/ Převod nevyčerpaných mzdových prostř. za XII/212 z depozit.účtu na příjmový účet MmÚ , 3/ Aktivní FV ze StR ,83 společné volby do Parlamentu ČR a zastupitelstev kraje (ÚZ 98193) ,83 4/ Jiné zdroje: vratky ÚP od měst. obvodů ,62 nevyčerpané ÚP na volbu prezidenta ČR od MO celkem (ÚZ 988) ,45 z toho: MO město 15 2 MO Severní Terasa , MO Střekov 6 68,45 nevyčerpané ÚP na volby do zastup. krajů od MO celkem (ÚZ 98193) ,17 z toho: MO Severní Terasa ,19 MO Neštěmice 6 889,98 MO Střekov nevyčerpaná účelová dotace z prostředků MmÚ celkem (MO Severní Terasa) 18, 5/ Celkem úhrn zdrojů FV ,45 Výdajová část finančního vypořádání Kč 6/ Pasivní FV příspěvkovým organizacím 7/ Vratky účelových prostř. do StR ,2 pomocný analytický přehled PAP (ÚZ 987) 65 sociálně-právní ochrana dětí (ÚZ 98216) ,19 volba prezidenta ČR (ÚZ 988) ,45 MPSV-DHN a příspěvek na péči (ÚZ 138) 8 prevence kriminality (ÚZ 145) ,56 výkon činnosti jednotného kontaktního místa-zák. č. 222/29 Sb. (ÚZ 225) 165 8/ FV s Krajským úřadem Ústeckého kraje 9/ FV s městskými obvody , FP na volbu prezidenta - MO Neštěmice (ÚZ 988) 4 489, FP na společné volby do Parlamentu ČR a zastup. krajů - MO město (ÚZ 98193) , 1/ Celkem úhrn potřeb ,2 11/ Stav po finančním vypořádání (p.č.5 - p.č.1) ,25 12/ volné zdroje k ,32 13/ zapojeno do rozpočtu r. 213 v rámci SR / C e l k e m (p.č.12 a p. č. 13) ,32 15/ na doplnění zdrojů do rozpočtu roku 214 (dle schváleného RV-usn. RM č. 76/13 z ) -1 16/ zapojeno do rozpočtu r. 213 v rámci UR (rozpočtová opatření schválená v RM v I. Q roku 213) z toho: do neinvestiční části výdajového rozpočtu do investiční části výdajového rozpočtu / pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK) -9 18/ pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 (rozp.opatření na zimní údržbu) -8 19/ pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK, II.etapa) -6 2/ pro ZOO p.o. zapojeno do UR 213 (rozpo.opatření-zvýšení příspěvku p.o.) / pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 (rozp.opatření na údržbu a opravy MK-RM ) -5 Volné zdroje do rozpočtu roku 213 (p.č.11+p.č.14 až p.č.2) ,57

8 Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 2 Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Finančního odboru MmÚ za rok 212 v Kč Hospodářský výsledek k Fond Fond Odvod na účet zřizovatele dle Neuhrazená CELKEM = Název organizace CELKEM=sl.2+sl.3 Hlavní činnost Doplňková činnost odměn rezervní 28,odst.6 písm. a) zák.č.25/2 Sb.v platném znění ztráta sl.4+sl.5+sl.6+sl.7 ZŠ Hluboká ZŠ Palachová , ,1 ZŠ E. Krásnohorské , ,6 ZŠ Školní náměstí 445, , ,4 445,54 445,54 ZŠ a ZUŠ Husova , , , , ,71 ZŠ Karla IV , ,5 ZŠ a MŠ SNP , , , ,34 ZŠ Vojnovičova , , Fakultní ZŠ České mládeže 21, , ,72 21,9 21,9 ZŠ Mírová , , , , ,99 ZŠ Stříbrnická , ,38 ZŠ a MŠ Nová , ,4 ZŠ Vinařská 4 37, , , 4 37, ,99 ZŠ Anežky České , , , ,86 ZŠ Neštěmická , , , ,8 ZŠ Pod vodojemem , , ZŠ Hlavní , , , , ,91 ZŠ Rabasova , , , , ,38 Internátní MŠ 2 476, , , ,4 MŠ U plavecké haly MŠ Střekov MŠ Centrum MŠ Skřivánek 2 367,95 7, , ,95 MŠ Větrná MŠ Stříbrníky MŠ Kameňáček 8 246, , , ,8 MŠ Vojanova MŠ Zvoneček , ,5 MŠ Pomněnka 3 739, 3 739, , 3 739, MŠ Neštěmice MŠ Vyhlídka MŠ Skalnička MŠ Dobětice 418,87 418,87 418,87 418,87 ZŠ a MŠ Jitřní , , , , ,95 MŠ Marxova MŠ Škroupova 1 637, , , ,15 MŠ Pohádka MŠ Kytička 1 378, , , ,46 MŠ Sluníčko , ,4 8, , ,4 Dům dětí a mládeže Ústí nad Labem , , , , ,89 MŠ Motýlek 2 855, , , 2 855, ,41 MŠ Písnička 1 361, , , , ,59 MŠ Pastelka 4 321, , , ,17 MŠ Emy Destinové MŠ Karla IV , , , ,46 MŠ Vinařská 9 679, , , ,68 MŠ 5. Května 3 579, , , ,4 DS Velké Březno , , , , ,46 DS Chlumec , , , , , DS Severní Terasa 14 26, , , , ,73 DS Dobětice , ,64 DS Krásné Březno , ,1 51, , ,4 DS a Azyl.dům pro matky s dětmi Severní Terasa Pečovatelská služba , , , ,44 DS Bukov , , , , ,58 Jesle města , , , , , ,53 Muzeum města , , , ,1 Kulturní středisko , , , , , ,38 C E L K E M , , , , , , ,56 Poznámka: Muzeum města ÚL p.o. - organizaci byl uložen odvod finančních prostředků do rozpočtu zřizovatele dle 28, odst. 6 zákona č. 25/2 Sb. ve výši 98,- Kč. ZŠ Mírová p. o. - ztráta ve výši ,99 Kč - řešení této ztráty za rok 212 v rámci komplexního zabezpečení vyrovnaného hospodaření za rok 213 této p.o. je v kompetenci RM ÚL.

9 Statutární město Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 3 Finanční vypořádání příspěvkových organizací v gesci Kanceláře primátora za rok 212 v Kč Hospodářský výsledek k Fond Fond Odvod na účet Pokrytí CELKEM = Název organizace CELKEM=sl.2+sl.3Hlavní činnost Doplňková činnost odměn rezervní zřizovatele ztráty sl.4+sl.5+sl.6+sl.7 Zoologická zahrada , , , , ,99 Městské služby , , , , ,28 C E L K E M , , , , ,27 Stránka 3

10

11

12

13

14 Důvodová zpráva k závěrečnému účtu města Ústí n.l. za rok 212: I. Úvod Zastupitelstvu města Ústí nad Labem je předkládán závěrečný účet, vč. důvodové zprávy k hospodaření města za rok 212 v souladu se zák. č. 128/ Sb., 84, odst. 2b, o obcích. Návrh závěrečného účtu byl dle zákona č. 25/ Sb., 17, odst. 6, o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejněn dne na úřední desce Magistrátu města Ústí n. L. v užším rozsahu a na e-úřední desce města ÚL je zveřejněn v úplném znění vč. celé zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření. V důvodové zprávě rozboru hospodaření je předkládán souhrn informací o hospodaření města v porovnání s rozpočtem. II. Přehled o hospodaření města Ústí n.l. Rozpočet města Ústí n.l. byl sestaven dle Metodiky tvorby a projednávání rozpočtu s ohledem na priority a zajištění funkce města. Při tvorbě rozpočtu se vycházelo z návrhů rozpočtu jednotlivých odborů, městem zřízených příspěvkových organizací, z návrhu dotací městským obvodům a ze StR pro rok 212. Rozpočet byl vypracován v souladu se zákonem č. 25/ Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 243/ Sb., o rozpočtovém určení daní, ve znění pozdějších předpisů. Návrh rozpočtu byl předložen dle zák. č. 128/ Sb., o obcích Zastupitelstvu města Ústí n.l., které ho na svém zasedání dne svým usnesením č.121/12 schválilo. Rozpočet na rok 212 byl tedy schválen v příjmové a výdajové části, včetně tř. 8 - financování. Součástí rozpočtu MmÚ byly schváleny dotace městským obvodům na výkon státní správy, dotace do provozní části jejich rozpočtů vč. dotace na zeleň a v rámci upraveného rozpočtu i dotace z příjmů z odvodu z loterií a VHP. Rozpočet byl v průběhu roku měněn rozpočtovými opatřeními schválenými v ZM nebo RM. Rozpočty jednotlivých městských obvodů byly v souladu se Statutem města Ústí n.l. schváleny jejich zastupitelstvy. Město Ústí nad Labem v r. 212 hospodařilo dle rozpočtů Magistrátu města ÚL a městských obvodů v objemu: SR 212 UR 212 Příjmů ,82 tis. Kč ,12 tis. Kč Výdajů ,8 tis. Kč ,9 tis. Kč Saldo příjmů a výdajů ,26 tis. Kč ,3 tis. Kč Saldo vyrovnává oblast financování - třída 8 (údaje jsou převzaty ze stát. výkazu Fin 2-12 M). 1

15 Za hodnocené období bylo dosaženo skutečnosti takto (Tabulka č. 1): Celkových příjmů, z toho: ,85 tis. Kč - daňových ,98 tis. Kč - nedaňových ,2 tis. Kč - kapitálových 136,55 tis. Kč - přijatých dotací v celkové výši 47 1,3 tis. Kč Oblasti financování tř ,8 tis. Kč - změna stavu na bank. účtech r ,4 tis. Kč - uhrazené splátky z úvěrů ,87 tis. Kč - dlouhodobé přijaté půjčené prostředky ,83 tis. Kč (úvěr u KB a.s.) Ze zdrojů byly městem financovány pravidelné provozní výdaje k zajištění běžných funkcí města v oblastech veřejně prospěšných služeb, státní správy a v oblastech, které městu vyplývají z obecně závazných předpisů, a to v celkové výši ,98 tis. Kč (neinvestiční část výdajového rozpočtu) a dále nad běžný rámec hospodaření byly financovány investiční akce v celkové výši ,79 tis. Kč (investiční část výdajového rozpočtu). Z celkových výdajů ve výši ,77 tis. Kč byly financovány následující oblasti ve městě Ústí n.l. (Tabulka č. 2): rozvoj města ,76 tis. Kč sociální pomoci ,5 tis. Kč kultura a sport 11 26,52 tis. Kč školství ,38 tis. Kč životní prostředí ,26 tis. Kč doprava a služby 37 47,13 tis. Kč místní správa ,22 tis. Kč Splátky úvěrů a půjček MmÚ v r. 212 činily ,87 tis. Kč. K zůstává nesplaceno ,2 tis. Kč úvěrů. Úvěr od EIB bude splácen 56 mil. Kč každoročně od roku 213 až do roku 23. Čerpáním úvěru u KB a.s. je dle úvěrové smlouvy do , splátka jistiny úvěru každoročně do bude ve výši 5 mil. Kč (str. 123). Ověřené a podepsané státní výkazy (Fin 2-12 M, rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy účetní závěrky, přehled o peněžních tocích, přehled o změnách vlastního kapitálu) jsou založeny na oddělení účetnictví Finančního odboru MmÚ. 2

16 III. Přehled o hospodaření Magistrátu města ÚL Rozpočet pro Magistrát města Ústí n.l. (MmÚ) byl pro rok 212 schválen v objemu: SR 212 UR 212 příjmů ,82 tis. Kč ,14 tis. Kč z toho: dotace pro MO - tis. Kč 3 944,2 tis. Kč příjmy zůstávající MmÚ ,82 tis. Kč ,94 tis. Kč výdajů ,8 tis. Kč ,75 tis. Kč z toho: neinvestiční výdaje MmÚ ,56 tis. Kč ,24 tis. Kč investiční výdaje MmÚ 51 97,52 tis. Kč ,51 tis. Kč dotace poskytnuté MO 86 2 tis. Kč tis. Kč financování ,26 tis. Kč - 184,19 tis. Kč V průběhu roku 212 byl rozpočet snížen o 249 5,33 tis. Kč na základě rozpočtových změn schválených Radou města ÚL a Zastupitelstvem města ÚL. Rozpočet ovlivnily tyto údaje: zvýšení příjmů ve tř.1 o celkovou částku ,94 tis. Kč zapojení příjmů ve tř. 2 vytvořených nad SR v celkové výši 9 694,31 tis. Kč zapojení převodů z vlastních fondů VHČ v celkové výši 4 7,47 tis. Kč zapojení příjmů ve tř. 4 dotací v celkové výši 93,6 tis. Kč, z toho: snížení rozpočtu v položce přijaté investiční transfery o tis. Kč zapojení neinvestičních transferů (dotací) ze StR v celkové výši ,86 tis. Kč zapojení neinvestičních účelových prostředků z Ústeckého kraje v celkové výši ,3 tis. Kč zapojení investičních účelových prostředků z Ústeckého kraje v celkové výši ,21 tis. Kč zapojení neinvestičních transferů (dotací) na měkké projekty v celkové výši ,5 tis. Kč převod účelových prostředků na MO v celkové výši 3 944,2 tis. Kč snížení tř.8 financování o celkovou částku ,45 tis. Kč, z toho: splátky úvěrů tis. Kč snížení potřeby dlouhodobého úvěru tis. Kč změna stavu na bankovních účtech MmÚ ,45 tis. Kč Rozpočtová opatření se promítají v upraveném rozpočtu MmÚ v celkové výši 249 5,33 tis. Kč a byla provedena na základě schválení ZM a RM (Tab. 9/str. 1-1, 9a). Radou města byla v průběhu r. 212 schválena nezbytná rozpočtová opatření v návaznosti na usn. ZM č. 121/12, bod B/ ze dne , kterými je RM zmocněna schvalovat rozpočtová opatření do výše 1 mil. Kč a v případě zapojení poskytnutých účelových prostředků do rozpočtu MmÚ bez omezení limitu. Poskytnuté účelové prostředky byly zapojeny do rozpočtu dle jejich účelovosti. 3

17 Hospodaření Magistrátu města Ústí n.l. skončilo za r. 212 saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši ,81 tis. Kč: (v tis. Kč) Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 212 Druhové třídění SR 212 UR 212 SK k % plnění Celkové příjmy , , ,89 95,44 Třída 1 - daňové příjmy , , ,32 14,5 Třída 2 - nedaňové příjmy 2 759, 3 453, ,31 122,7 Třída 3 - kapitálové příjmy 136,55 Třída 4 - přijaté dotace , , ,92 68,22 - poskytnuté dotace MO , ,21 1 Třída 8 financování ,26-184, ,81 118,7 Celkové výdaje , , ,8 92,42 Třída 5 - neinvestiční výdaje , , ,63 94,27 Třída 6 - kapitálové výdaje 51 97, , ,45 73,32 Saldo příjmů a výdajů ,26 184, ,81 Saldo příjmů a výdajů ve výši ,81 tis. Kč vyrovnává oblast financování, která k zahrnuje (v tis. Kč): splátka úvěru u ČS a.s ,44 splátka revolving. úvěru u KB a.s ,43 čerpání dlouhodobého úvěru ,83 změna stavů na bank. účtech ,77 C e l k e m ,81 Magistrát města má uzavřenou smlouvu na kontokorentní úvěr, který k nebyl čerpán. Stav na účtech MmÚ k byl ve výši ,85 tis. Kč a je odrazem těchto finančních operací v r. 212 (v tis. Kč): - počáteční stav k ,7 - příjmy celkem ,89 - výdaje celkem ,8 - splátky úvěrů a půjček ,87 - dlouhodobě přijaté půjčené prostředky ,83 - aktivní dlouhodobé operace řízené likvidity -23 (termínovaný vklad u Raiffeisenbank a.s.) 4

18 V částce ,85 tis. Kč jsou vázány následující prostředky v celkové výši 15 81,54 tis. Kč, které zahrnují níže uvedené bankovní účty: v tis. Kč - účet Projekty IPRM Mojžíř 5,69 - účet Procesní řízení a vzdělávání v DPmÚL. 12,92 - účet Vzdělávání v egon Centru. 88,91 - účet Partnerství pro české Brownfieldy. 253,99 - účet COBRA-MAN ,55 - účet SUGAR.. 56,9 - FRB vč. úroků 4 99,11 - sociální fond.. 491,52 - MmÚ Most soudní spor ,51 - účet Město ÚL - PREVENT 1, - účet Collegium Bohemicum... 7,66 - účet CIVITAS 7 187,39 - účet Městské sady.. 5,5 - účet Sektorové centrum - sportoviště. 3,92 - účet Manangement IPRM Mobilita.,7 - účety IPRM Mobilita ,55 - účet Management IPRM Centrum.. 1,51 - účet Dům kultury-část A,8 - účet Plavecká hala Klíše. 2,36 - účty zrušené p.o. SDOB. 73,5 volné prostředky k ,31 zapojeno do rozpočtu r. 213 v rámci SR , Celkem ,31 na doplnění zdrojů do rozpočtu r zapojení volných zdrojů v r. 213 (RO) ,94 (zapojení volných prostředků na bankovních účtech MmÚ vytvořených v roce 212 nižším čerpáním rozpočtových výdajů v celkové výši ,93 tis. Kč, zapojení účelově určených a zasmluvněných, ale v roce 212 nečerpaných FP v celkové výši ,1 tis. Kč)) RO pro odbor dopravy a majetku zapojeno do UR 213 celkem - 28 (na údržbu a opravy MK a na zimní údržbu) RO pro ZOO p.o. zapojeno do UR , FV za r ,33 Volné zdroje do rozpočtu roku ,7 Volné prostředky z hlavní činnosti (HlČ) k možnému zapojení do rozpočtu roku 213 činí ,7 tis. Kč. 5

19 Příjmová část rozpočtu nebyla celkově naplněna o částku ,5 tis. Kč, p.č. 65, z toho: - třída 1 - daňové příjmy byly celkově přeplněny o částku 5 964,38 tis. Kč z toho: daňové příjmy ze StR ,41 tis. Kč přeplnění daně z nemovitostí ,75 tis. Kč poplatky za ukládání odpadů na skládky - 41,22 tis. Kč poplatky za KO - 838,95 tis. Kč odvod z loterií a VHP + 423,61 tis. Kč ostatní daňové příjmy ,78 tis. Kč - třída 2-nedaňové příjmy byly celkově naplněny o částku 6 722, tis. Kč z toho: přijaté sankční poplatky +2 18,61 tis. Kč příjmy z vlastní činnosti + 574,9 tis. Kč splátky půjčených prostředků ,4 tis. Kč ostatní nedaňové příjmy ,7 tis. Kč - třída 3 - kapitálové příjmy byly celkově přeplněny o částku 136,55 tis. Kč - třída 4 - přijaté dotace vykazují nesplnění v celkové výši ,98 tis. Kč Komentář k čerpání rozpočtu jednotlivých příjmů je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod IV. Rozbor příjmové části rozpočtu. Ve výdajové části neinvestičního rozpočtu (Tab. č. 6) činí úspora 72 76,61 tis. Kč. Ve výdajové části investičního rozpočtu (Tab. č. 7) činí úspora ,6 tis. Kč. Komentář k čerpání rozpočtu jednotlivými odbory je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod V. Rozbor výdajové části rozpočtu. Magistrát města Ústí nad Labem má kromě příjmů z poslání i příjmy z vedlejší hospodářské činnosti (VHČ), které plynou městu z pronájmu, z prodeje majetku města a z ostatních činností, které mají charakter podnikání. Hospodářský výsledek za rok 212 byl dle výkazu zisku a ztrát ve výši ,17 tis. Kč. Na účet VHČ plynou dále výnosy z prodeje majetku města - městské obvody ve výši 8% podílu pro MmÚ, které za r. 212 činily 15 7,38 tis. Kč (1 772,38 tis. Kč vytvořeno MO nad schválený rozpočet). V průběhu roku 212 byla z VHČ do hlavní činnosti převedena částka 18 49,47 tis. Kč (Tabulka č. 5, ř. 56) vč. 7 tis. Kč z lepšího hospodaření roku 211 (vytvořené odborem dopravy). Komentář činnosti VHČ je uveden v samostatné části tohoto materiálu bod IX. Hospodářská činnost. 6

20 IV. Rozbor příjmové části rozpočtu Magistrátu města Ústí nad Labem Celkové příjmy MmÚ v roce 212: - schválený rozpočet - upravený rozpočet - skutečnost k ,82 tis. Kč ,94 tis. Kč ,89 tis. Kč Celkové příjmy byly splněny na 95,44%, tj. v absolutním vyjádření to představuje nenaplnění upraveného rozpočtu o částku ,5 tis. Kč (Tab. č. 5, ř. 65). Tabulka č. 5 dává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílu skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 212. Záporná hodnota čísel vyjadřuje nesplnění rozpočtu příjmů (sl. č. 1, Rozdíl). Komentář k jednotlivým druhům příjmů je v pořadí dle Tabulky č. 5 (v tis. Kč): 1/ Daňové příjmy (Tab. č. 5, ř. 1-22) SR , UR ,94 SK k ,32 % k UR 12 14,5 Rozdíl 5 964,38 Daňové příjmy byly celkem naplněny o celkovou částku 5 964,38 tis. Kč. Neplnění je evidováno především u těchto daní: daň z přidané hodnoty (p.č.5) odvody z loterií (p.č.8a) poplatky za KO (p.č.19) ,77 tis. Kč - 467,5 tis. Kč - 838,95 tis. Kč Naopak vyšší plnění je evidováno především u těchto daní: daň z příjmů FO ze záv.činnosti (p.č.1 a,b) daň z příjmů FO z podnikání (p.č. 2,3,4) daň z příjmů právnických osob (p.č.6) odvody z VHP (p.č.8b) správní poplatky celkem (p.č.9) daň z nemovitostí (p.č.2) 16 77,59 tis. Kč 1 6,33 tis. Kč ,26 tis. Kč 891,11 tis. Kč 838,31 tis. Kč 8 965,75 tis. Kč Daňové příjmy poskytované Finančním úřadem ÚL (ř. 1-6, 8, 2) za rok 212 činily 7

21 celkem ,79 Kč. Proti upravenému rozpočtu r. 212 byly vyšší o částku ,79 Kč. Rozbor plnění jednotlivých daňových příjmů - tř. 1 je následující: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (ř. 1a) položka 1111 SR (UR) SK k ,42 % k UR 12 18,32 Rozdíl ,42 Rozpočtovaný výnos této daně byl k naplněn o ,42 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti = 1,5% výnos (ř. 1b) položka 1111 SR (UR) SK k ,17 % k UR 12 17,77 Rozdíl 1 321,17 Jedná se o motivační příjem, který je poskytován obcím od r. 22 podle počtu zaměstnanců v obci. Rozpočtovaný příjem byl naplněn o částku 1 321,17 tis. Kč. Daň z příjmů fyzických osob z podnikání (ř. 2 a ř. 3) položka 1112 Vzhledem k tomu, že tyto daňové příjmy jsou účtovány v souladu s platnou rozpočtovou skladbou na jednu položku č. 1112, je i jejich plnění rozpočtu takto hodnoceno. SR (UR) SK k ,57 % k UR ,8 Rozdíl 4 929,57 Naplnění rozpočtu u těchto daní představuje částku 4 929,57 tis. Kč (3% výnos daně z příjmů fyz. osob, které měly na území města trvalé bydliště - částka 4 632,7 tis. Kč a sdílená daň z příjmů FO se st. rozpočtem částka 296,87 tis. Kč). Daň z příjmů fyzických osob položka 1113 vybíraná srážkou dle zvl. sazby (ř. 4) SR (UR) SK k ,76 % k UR 12 13,18 Rozdíl 5 13,76 Příjem této daně byl naplněn o částku 5 13,76 tis. Kč. 8

22 Daň z přidané hodnoty (ř. 5) položka 1211 SR (UR) SK k ,23 % k UR 12 96,24 Rozdíl ,77 Nenaplnění rozpočtu u této daně představuje částku 17 9,77 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob (ř. 6) položka 1121 SR (UR) SK k ,26 % k UR ,8 Rozdíl ,26 Naplnění rozpočtu u této daně představuje částku ,26 tis. Kč. Daň z příjmů právnických osob, kdy je poplatníkem obec (ř. 7) položka 1122 SR UR ,94 SK k ,94 % k UR 12 1 Rozdíl - Hospodaření města Ústí n.l. za rok 211 bylo ověřeno auditorskou firmou a daňové přiznání bylo podáno na FÚ v termínu s daň. povinností ve výši ,53 tis. Kč a dodatečné daňové přiznání za rok 21 ve výši 17 56,41 tis. Kč. Dle platné daňové legislativy se poprvé od zdaňovacího období 21 počítá daň jak z vedlejší hospodářské činnosti tak i z hlavní činnosti. Z tohoto důvodu bylo podáno i dodatečné daňové přiznání za rok 21. Tuto daň musí obec dle platných předpisů vykázat jako svůj příjem a současně jako svůj výdaj bez skutečného převodu finančních prostředků, proto v konečném důsledku jsou tyto operace rozpočtově neutrální. Odvod z loterií apod.her kromě VHP (ř. 8a) položka 1351 UR SK k ,5 % k UR 12 86,64 Rozdíl - 467,5 Do rozpočtu obcí jsou s účinností od dle zákona č. 22/199 Sb. převáděny výnosy odvodu z loterií dle 41i odst. 3 zákona o loteriích (3% celostátního hrubého výnosu). Převody těchto prostředků prováděl Specializovaný finančí úřad. 9

23 Odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) (ř. 8b) položka 1355 UR , SK k ,11 % k UR 12 12,18 Rozdíl 891,11 Do rozpočtu obcí jsou s účinností od dle zákona č. 22/199 Sb. převáděny výnosy odvodu z loterií dle 41i odst. 1 zákona o loteriích (8% celostátního hrubého výnosu). Převody finančních prostředků prováděly finanční úřady (dle čísla matriky FÚ). Správní poplatky (ř. 9 15) položka 1361 SR UR , SK K ,31 % k UR 12 14,92 Rozdíl 838,31 Plnění rozpočtu uvedených poplatků dle jednotlivých odborů je následující (v tis. Kč): Název odboru UR 212 SK k Stavební 3 272,39 Živnostenský ,85 Životní prostředí ,88 Doprava , 12 25,71 Správní ,43 Ostatní 4,5 CELKEM 17 25, ,31 Poplatky jsou vyměřovány za vydaná správní rozhodnutí, jejichž plnění se nedá ovlivnit. Poplatky za znečišťování životního prostředí a za přírodních zdrojů (ř ) SR (UR) , SK k ,55 % k UR 12 1,12 Rozdíl 27,55 Skupinu těchto příjmů tvoří: a/ Poplatky vyměřené za znečišťování ovzduší provozovateli tzv. malých zdrojů znečištění (ř. 16) položka 1332 SR (UR) SK k ,62 % k UR 12 99,24 Rozdíl -,38 Výše poplatků je stanovena na základě zák. č. 86/22 Sb. o ochraně ovzduší v platném znění. Zpoplatňují se pouze malé zdroje s tepelným výkonem od 5 kw do 2 1

24 kw. Poplatky jsou jednotlivým subjektům vyměřovány na základě Rozhodnutí o vyměření poplatku za znečišťování ovzduší pro daný rok. Od jsou tyto poplatky kontrolovány a případně pohledávky vymáhány Kanceláří tajemníka odd.právně ekonomické, který má na tuto agendu zřízen zvláštní bankovní účet. b/ Poplatky za ukládání odpadů (ř. 17) položka 1333 SR (UR) , SK k ,78 % k UR 12 99,82 Rozdíl - 41,22 Dle zákona č. 185/21 Sb., odvádí provozovatel skládky měsíční poplatky za ukládání odpadu přímo obci, na jejímž území se skládka nachází. Na skutečných příjmech se podílejí tito provozovatelé: Teplárna Trmice a.s. 34,8 SITA a.s ,98 CELKEM ,78 Teplárna Trmice a.s. příjmy za ukládání kalů SITA a.s. ukládání odpadů na skládku ve Všebořicích c/ Odvody za odnětí zemědělského a lesního půdního fondu (ř.18) položka 1334 SR (UR) SK k ,15 % k UR ,88 Rozdíl 69,15 Odvody za zábor zemědělské půdy ukládá OŽP MmÚ svým Rozhodnutím na základě zák. č. 334/92 Sb., v platném znění a v návaznosti na vydaná pravomocná stavební povolení, takže plánované příjmy lze předem pouze odhadnout. Významnými plátci odvodů za zábor zemědělské půdy byly v roce 212 pro výstavbu obchodního centra společnosti KIKA, Palivový kombinát Ústí n. L. a ŘSD. Poplatek za sběr a svoz komunálních odpadů (ř. 19) položka 134 SR (UR) SK k ,5 % k UR 12 97,92 Rozdíl - 838,95 Od byl znovu zaveden místní poplatek dle schválené OZV (5,- Kč na 1 občana s trvalým pobytem na území města a kalendářní rok). Dále se jedná o příjmy, které vychází ze správních řízení ve věci vyměřování a vymáhání poplatků za komunální odpad. Celkem za rok 212 bylo vybráno ,5 tis. Kč. 11

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem

Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Návrh - Příjmová část rozpočtu pro rok 2012 Statutární město Ústí n. L. - Magistrát města Ústí nad Labem Příloha usnesení č. 1 (v tis. Kč) p.č. Popis CELKEM 1a Daň z příjmů FO ze záv.činn. 185 000,00 1b

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET HOSPODAŘENÍ MĚSTA A ÚČETNÍ ZÁVĚRKA MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM ZA ROK 214 pro jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne 24.6.215 Předkládá: Bc. Martin Mata, MBA, náměstek primátora Zpracoval:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Závěrečný účet města Šluknov za rok 2014 je zpracován v souladu s 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Obsah

Více

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice

za rok 2013 Závěrečný účet Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice Obec Chraštice Chraštice 2, 26272 Březnice IČO: 00242331 Závěrečný účet za rok 2013 podle 17 zákona 250/2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů Zpracovala: Baumruková

Více

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014

Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 Zpráva o hospodaření města Kostelec nad Orlicí k 30.9.2014 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů k 30.9.2014 SR RO UR Plnění k 30.09.2014 % plnění k upravenému rozpočtu Třída 1 - Daňové příjmy 74 170 000,00

Více

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013

Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Závěrečný účet Obce Stranný pro r. 2013 Obec se v roce 2013 řídila novelou zákona o účetnictví provedeno zákonem č. 410/2011 Sb. a dle základních vyhlášek vydaných ministerstvem financí, které upravují

Více

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem

jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem dne: bod programu: 18.2.2015 věc : Návrh rozpočtu města Ústí nad Labem pro rok 2015 důvod předložení: Zákon č. 128/00 Sb., o obcích Zákon č. 250/00 Sb., o rozpočtových

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA STATUTÁRNÍ MĚSTO OSTRAVA MĚSTSKÝ OBVOD LHOTKA Zpráva o výsledku hospodaření městského obvodu Lhotka za rok 2013 Závěrečný účet Červen 2014 Schváleno na 17. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Lhotka,

Více

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013

Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 OBEC OSÍČKO ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Závěrečný účet Obce Osíčko za rok 2013 Obec Osíčko, IČO 00287563, podle 17, odst. 6, zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákona č.

Více

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010.

Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010. Rozpočet města Milevska na rok 2010. Stránka 1. Schválený rozpočet 2010. Příloha č.1 ke schválenému rozpočtu města Milevska na rok 2010 Rozpočet města Milevska na rok 2010 parag. polož. Schválený rozpočet 2010 Poznámka TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 92 360.00 1111 DP fyzických osob

Více

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 Předkládá: Ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Statutární město Ústí nad Labem Magistrát města Ústí nad Labem P o ř a d j e d n á n í 15. zasedání Rady města Ústí nad Labem, které se bude konat dne 10. 6. 2015 od 9,00 hodin v zasedací místnosti Rady

Více

jednání Rady města Ústí nad Labem

jednání Rady města Ústí nad Labem jednání Rady města Ústí nad Labem dne: 10. 6. 2015 bod programu: 4 věc:.2012 Schválení účetních závěrek a finančního vypořádání p. o. za rok 2014 dopad na rozpočet: Ne zpracoval: Jitka Sottnerová, DiS.,

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2012 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2012 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet za rok 2012 ) Rozpočet a

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE -------------------------------------------------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2005 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2005. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA NEJDEK NA ROK 2009 1) Návrh rozpočtu 2) Přílohy 1 až 8 k návrhu rozpočtu 3) Komentář k návrhu rozpočtu města Nejdek na rok 2009 4) Pracovní materiál k návrhu rozpočtu Projednáno a

Více

Závěrečný účet Města Sušice

Závěrečný účet Města Sušice Závěrečný účet Města Sušice rok 2006 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2006 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov,

Město Pacov závěrečný účet za rok 2010 MĚSTO PACOV. Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, MĚSTO PACOV Náměstí Svobody 320, 395 18 Pacov, ZM-03-2011 Počet stran: 6 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA PACOVA ZA ROK 2010 (komentář k Výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu města) (shrnuto v tabulce Závěrečný účet

Více

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006

Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou za rok 2006 V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, 17 zák. č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a po projednání

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU obce Ratměřice za rok 2014 V Ratměřicích dne 14. 4. 2015 -------------------------------------------------------------------------- Zveřejněno dne: 14. 4. 2015 Sejmuto dne: 4.5.2015

Více

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012

Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2012 Bilance příjmů a výdajů za rok 2012 Z porovnání celkových skutečných příjmů a výdajů vyplývá, že hospodaření Ústeckého kraje za rok 2012 bylo schodkové se saldem

Více

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008

Závěrečný účet MČ Brno-Židenice. za rok 2008 Závěrečný účet MČ Brno-Židenice za rok 2008 Obsah: Komentář k výsledku hospodaření MČ Brno Židenice za rok 2008 Příloha č. 1 - Příjmy Příloha č. 2 - Výdaje Příloha č. 3 - Kapitálové výdaje Příloha č. 4

Více

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12.

Třída 5 běžné výdaje 8.744,43 10.944,55 10.944.56 Třída 6 kapitálové výdaje 975,50 1.317,93 1.317,93 Výdaje celkem 9.719,93 12.262,48 12. Zveřejněno na úřední desce: v písemné podobě dne: 18.02.2014 v elektronické podobě dne: 18. 02.2014 Sejmuto z úřední desky: v písemné podobě dne:. v elektronické podobě dne:. Závěrečný účet Obce Bezděkov

Více

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz

Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz Městys Vrchotovy Janovice IČ 00233005 257 53 Vrchotovy Janovice 2 tel.: 317 835 136, obec.vrchjanovice@tiscali.cz ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTYSE VRCHOTOVY JANOVICE ZA ROK 2012 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. ve

Více

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

Obec Kamberk IČ: 00233081. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Obec Kamberk IČ: 00233081 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.016, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 12.5.2014 18:23:55 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s.

Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Obec Proruby IČ: 00579173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.017, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 10.5.2014 16:09:12 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.30.018, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 16.5.2014 9:27:18 DOLOŽKA KE ZVEŘEJNĚNÍ DOKUMENTU Zveřejnění dle 17, odst. 6

Více

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Obec Staňkovice IČ: 00236446. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Obec Staňkovice IČ: 00236446 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 - stavy po uzavření roku v prosinci 2013 Fenix 7.20.008, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 26.3.2013

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání zastupitelstva obce dne 28. prosince 2012) SOUHRN Rozpočet obce po RO Příjmy Výdaje Výsledek (+) přebytek, (-) schodek Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2012/4 (schválené v rámci 16. zasedání obce dne 28. prosince 2012) Rozpočet obce po RO 2012/03 3 681 163,00 4 860

Více

Obec Roudné IČ: 00245372

Obec Roudné IČ: 00245372 Obec Roudné IČ: 00245372 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.20.010, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 6.5.2013 9:49:12 1. Plnění rozpočtu za období 2010-2012

Více

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru

Závěrečný účet Města Sušice. rok 2011. Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru Závěrečný účet Města Sušice rok 2011 Zpracovala: ing. B. Šlajsová vedoucí finančního odboru 1 I. Plnění rozpočtu roku 2011 A/ Plnění rozpočtu města B/ Plnění rozpočtu příspěvkových organizací MŠ Tylova

Více

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71

třída skutečnost rozpočet rozpočet % SR % UR schválený upravený 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 095 954,94 1 098 800,00 1 221 710,00 99,74 89,71 Obec Ponědraž IČ: 00666505 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2011 Fenix 7.00.602, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 10.5.2012 9:48:37 1. Plnění rozpočtu za období

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč)

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2011 Fenix 6.95.007, 2004-2012 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 16.2.2012 8:57:01 1.1. Běžný rozpočet 2011 třída

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Staňkovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (návrh) Údaje o organizaci identifikační číslo 44224869 název ulice, č.p. obec Obec Staňkovice Staňkovice čp.44 Staňkovice PSČ, pošta 41201 Kontaktní údaje telefon

Více

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů )

Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Návrh Závěrečného účtu města Rabí za rok 2014 ( 17 zákona č.250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů ) Město Rabí, Rabí 57, 342 01 Sušice Tel.: 376596252, 731264220,

Více

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011

Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 Obec Nový Ples IČO: 00272892 Nový Ples 28, 551 01 Jaroměř e-mail:novy.ples@cbox.cz Návrh závěrečného účtu obce Nový Ples za rok 2011 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Skřinářov IČ: 00599824 N á v r h ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Návrh ZÚ 2012 byl projednán a schválen ZO Skřinářov dne 15.3.2013 Návrh ZÚ vyvěšen na ÚD od 16.3.2013 do 16.4.2013 Vypracoval: Ing. Vítězslav

Více

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309

Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Město Žamberk Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk, tel. 465 670 320, fax. 465 670 309 Závěrečný účet Města Žamberka ke I. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka ke 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů

Více

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet

Závěrečný účet obce. Schválený rozpočet Obec Josefov Na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje Obec Josefov návrh na závěrečný účet obce za rok 2010: 1.

Více

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Svazek obcí Měčínsko IČO: 68818173 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.5.2015 8:54:50 1. Plnění rozpočtu za období

Více

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46.

25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 48.980,62 45.943,56 41.845,62 4.327,79 35.015,91 18.281,32 46. Město Jevíčko dosáhlo: v tis. Kč Rok 2009 Rok 2010 daňové příjmy: nedaňové příjmy kapitálové příjmy: přijaté dotace: 25.509,29 6.455,61 2.735,84 11.242,82 26.570,67 7.325,71 1.425,86 13.658,37 celkové

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2015 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) ODPA POL TEXT UZ CZK 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 500 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 sestavený k 31.12.2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Jesenec IČO 288322 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Jesenec čp. 117 Jesenec 79853

Více

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59

Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 Obec Drunče IČ: 00666912 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2013 Fenix 7.40.002, 2004-2014 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 13.9.2014 13:45:59 1. Plnění rozpočtu za období 2011-2013

Více

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011

Závěrečný účet obce za rok 2010. Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Obec Bantice IČ:00600113 Závěrečný účet obce za rok 2010 Schváleno Zastupitelstvem obce dne: 30.6.2011 Vypracovala: Marie Františová Starosta obce: René Remeš Vyvěšeno: 14.6.2011 Zveřejněno na úřední desce

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015

Obec Grygov Schválený rozpočet obce pro rok 2015 Rozpočet obce pro rok 2015 schválen zastupitelstvem obce na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 25.3.2015. Příjmová část (třída 1+2+3+4) 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních

Více

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s.

Obec Hvozdnice IČ: 45978662. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. Obec Hvozdnice IČ: 45978662 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2009 Fenix 6.81.001, 2004-2010 Asseco Czech Republic, a.s. 1. Plnění rozpočtu za období 2007-2009 2007 2008 2009 PŘÍJMY

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 ---------------------

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE PŘÍSNOTICE ------------------------------------------------------------- ZA ROK 2003 --------------------- I. Úvod Bilance příjmů a výdajů za rok 2003. II. Plnění rozpočtu příjmů II.

Více

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Lešetice IČ: 00473855. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Lešetice IČ: 00473855 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.40.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 6.4.2015 17:14:04 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 7 / 2015 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2015

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Louka ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 06.06.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 49463985 název Obec Louka ulice, č.p. Louka 33 obec Louka PSČ, pošta 679 74 Kontaktní údaje

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA-LYSOLAJE ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI Z V E Ř E J N Ě N Í návrhu závěrečného účtu městské části Praha-Lysolaje za rok 2012 Městská část Praha - Lysolaje na základě 17 odst. 6 zákona č. 250/2000

Více

ad.1.) Hospodaření obce

ad.1.) Hospodaření obce ad.1.) Hospodaření obce Závěrečný účet obce Dobročkovice k 31.12.2010 Příjmy: Celkové příjmy včetně stavu účtu k 31.12.2010 činí 3,631.153,34 Kč Rozpočtované příjmy na rok 2010 činí 2,700.000,- Kč Celkové

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE Žďár nad Metují za rok 2014 str. 1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE ŽĎÁR NAD METUJÍ ZA ROK 2014 Obsah: * údaje dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Cheznovice IČ: 00258750. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Cheznovice IČ: 00258750 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.010, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 5.2.2015 10:35:09 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Ruda nad Moravou ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 28.04.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00303313 název Obec Ruda nad Moravou ulice, č.p. 9. května 40 obec Ruda nad Moravou

Více

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Smrček IČO: 15054209. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Smrček IČO: 15054209 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 21.4.2015 19:14:12 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Město Počátky ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 05.06.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00248843 název Město Počátky ulice, č.p. Palackého náměstí 1 obec Počátky PSČ, pošta 394

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JAVOR ZA ROK 2008 (dle 17 zákona čís.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) V závěrečném účtu obce jsou obsaženy údaje plnění rozpočtu

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 sestavený k 31.12.2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Obec Peřimov IČO 275999 Adresa Kontaktní údaje ulice, č.p. obec PSČ, pošta telefon fax email Peřimov čp. 107 Peřimov 51204

Více

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př.

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov. Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Poč. str.: 10 Poč. př. Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov Zastupitelstvo MO Střekov Název: Schválení Závěrečného účtu MO Střekov v roce 2014 Označení: Poč. str.: 10 Poč. př.: 7 Předkládá: Podpis : Zpracoval: Podpis: Ing.

Více

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010

Text SR 2010 UR 2010 skutečnost 2010 Závěrečný účet obce Jindřichovice pod Smrkem za rok 2010 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1) Plnění rozpočtu dle výkazu Fin 2-12M Text

Více

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013

Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Závěrečný účet obce Zdíkov za rok 2013 Na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů zveřejňuje obec Zdíkov návrh na závěrečný účet obce za r. 2013. I. Údaje o plnění příjmů

Více

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč

1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 1. Rekapitulace hospodaření Plnění rozpočtu za období 2012 2014 v Kč 2012 2013 2014 PŘÍJMY 49 508 277,62 54 209 932,43 65 385 941,65 VÝDAJE 46 278 235,69 45 996 886,25 60 598 412,54 SALDO 3 230 041,93

Více

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček

I. Údaje o plnění rozpočtu, přehled rozpočtových změn v roce 2012, výsledek. IV. Stav nesplacených přijatých úvěrů a půjček Závěrečný účet za rok 2013 dle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Název organizace Obec Dolní Dobrouč IČO 00278742 Právní forma Obec Sestaveno

Více

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč)

Město Vysoké Veselí IČ: 00272418. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Město Vysoké Veselí IČ: 00272418 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2012 Fenix 7.10.011, 2004-2013 Asseco Czech Republic, a.s. Vygenerováno: 4.3.2013 11:45:59 1. Plnění rozpočtu za

Více

Město Týnec nad Sázavou strana 1

Město Týnec nad Sázavou strana 1 Město Týnec nad Sázavou strana 1 Rozpočet 2014 třída paragraf položka Celkem 1 Daňové příjmy 58 993 000 1 1111 daň z př. fyz. osob ze záv. činnosti 9 000 000 1112 daň z př. fyz. osob z podnikání 400 000

Více

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80

Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE METYLOVICE ZA ROK 2013 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Konečný zůstatek na BÚ k 1. 1. 2013 6 393 622,80 Schválený Upravený Skutečnost rozpočet rozpočet Daňové příjmy 12

Více

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U

N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U N Á V R H Z Á V Ě R E Č N É H O Ú Č T U obce BUKOVINA za rok 2011 Údaje o obci: Adresa: Obec Bukovina, Bukovina čp. 31, 679 05 Křtiny Telefonické spojení: 516 439 253 Fax : 516 439 253 E-mailová adresa:

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 Obec Časy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2013 (v Kč) sestavený ke dni 22.01.2014 Údaje o organizaci identifikační číslo 00580503 název Obec Časy ulice, č.p. obec Časy PSČ, pošta 534 01 Kontaktní údaje telefon 466

Více

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par.

Celkové příjmy: SR 16.549tis.Kč UR 19.365,8tisKč Skutečnost 19.108.892,94 Kč. Financování. Položka Název Uprav. rozpočet. Odd. par. Odd. par. Závěrečný účet hospodaření Městské části Brno Chrlice za rok 2012 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.Hlavní činnost ------------------

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2013 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2013

Více

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš

Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Zpracoval: finanční odbor - Věra Vráblíková, Monika Maisová, Vlasta Chýlová Předkládá: ing. Miroslav Miloš Závěrečný účet města Hrušovany nad Jevišovkou V souladu s ust. 84 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2012

Hospodaření města Slatiňany za rok 2012 Hospodaření města Slatiňany za rok 2012 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 11.června 2013 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA KOŠŤANY ZA ROK 2007 Zastupitelstvo města Košťany schválilo na rok 2007 rozpočet v celkovém objemu příjmů 25 662 000 Kč, v celkovém objemu výdajů 26 476 000 Kč a v celkovém objemu financování

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 1. zasedání zastupitelstva města dne: 18. 12. 2014 Bod pořadu jednání: Návrh rozpočtového opatření č. 9B) statutárního města Liberec na rok 2014 Zpracoval: odbor,

Více

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14

Tř.8 - financování -252.900,00-946.414,17-945.214,14 NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU OBCE CHOTUSICE dle 17 zákona č. 250/2000 Sb., ze dne 7.července 2000, ve znění pozdějších novel o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok

Více

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007

Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Závěrečný účet obce Olešník za rok 2007 Podkladem pro vypracování závěrečného účtu jsou roční účetní a finanční výkazy obce Třída 1 4 Upravený rozpočet Skutečnost % plnění Celkové příjmy po konsolidaci

Více

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013

Obec Bělotín. Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Obec Bělotín Návrh závěrečného účtu obce Bělotín za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Údaje o obci: Obec Bělotín Adresa: Bělotín 151, 753

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet

ZÁVĚREČNÝ ÚČET. Města Staré Město. za rok 2012. Upravený rozpočet ZÁVĚREČNÝ ÚČET Města Staré Město za rok 2012 1. Souhrnné výsledky finančního hospodaření Ukazatel rozpočtu Příjmy celkem 132 711 91 062 92 179 101 % Výdaje celkem 130 786 88 225 86 944 99 % Financování

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 5 / 2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ. v Kč na dvě desetinná místa Ministerstvo financí ČR schváleno č.j. 111/18 224/2002 Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, REGIONÁLNÍCH RAD A DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ sestavený k 1. 12. 2014 v

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011

Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Hospodaření města Slatiňany za rok 2011 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 12.června 2012 Sejmuto: Závěrečný účet k nahlédnutí na Hospodářsko-správním odboru Městského úřadu Slatiňany a na elektronické

Více

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009

Rozpočet statutárního města Karviné na rok 2009 Rozpočet statutárního města Karviné na rok Schválen usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 577 ze dne 9.12.2008. Uvedeno v tis. Kč Příjmy Třída 1 - Daňové příjmy celkem 678 980 Daně z příjmů, zisku

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Obec Nebovidy ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) sestavený ke dni 03.02.2015 Údaje o organizaci identifikační číslo 00235571 název Obec Nebovidy ulice, č.p. Nebovidy 75 obec Nebovidy PSČ, pošta 280 02 Kontaktní

Více

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč)

Obec Byzhradec IČO: 00274771. ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Obec Byzhradec IČO: 00274771 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004-2015 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 4.5.2015 19:56:21 1. Plnění rozpočtu za období 2012-2014

Více

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU

VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad sestavený k 12 / 2012 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc IČO 2012

Více

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~

org Paragraf Položka Popis Rozpočet na rok 2012 ~.,.;<.,f.'~ ~ ~... - ~- ---- - - '" --. ~~.- - I - - Město Kouřim, IČ 00235482, DIČ CZ00235482 Rozpočet je vytvořen jako přebytkový rozpočet. Vyšší příjmy budou použity na úhradu splátek úvěrů z minulých let. org

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZA r. 2007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE RUDNÁ POD PRADĚDEM ZA r. 2007 I. Obecné informace II. Výsledek rozpočtového hospodaření Plnění rozpočtu příjmů Daňové příjmy Nedaňové a kapitálové příjmy Přijaté dotace Konsolidace

Více

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012

ÚZEMNÍ ROZPOČTY. Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 ÚZEMNÍ ROZPOČTY Ing. M. Červenka, VŠFS Praha, listopad 2012 Finanční systém na úrovni územní samosprávy Součást veřejné rozpočtové soustavy Obdobné principy jako u SR Dobrovolnost u řady oblastí (mimorozpočtové

Více

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část

Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Závěrečný účet obce Dolní Bečva IČO 00303747 za rok 2013 Výroční zpráva- textová část Obsah 1 Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2013... 2 1.1 Plnění rozpočtu za rok 2013... 2 1.2 Příjmy... 2 1.2.1

Více

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011

ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 tis. Kč ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROK 2009-2011 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu a rozpočtového výhledu města v letech 2003-2011 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 schválený rozpočet

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 Licence: D0D5 XCRGBZUC / ZUC (01012009 / 01012009) Obecní úřad Miřkov 49 26827-321 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2009 (v Kč) sestavený ke dni 31.12.2009 Údaje o organizaci identifikační číslo 00572659 název Obecní

Více

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY

INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY INFORMACE K MÍSTNÍMU REFERENDU K OTÁZCE OSAMOSTATNĚNÍ LUBINY Přípravný výbor pro osamostatnění obce Lubiny si od Městského úřadu Kopřivnice vyžádal vyhodnocení ekonomických dopadů osamostatnění dle následujících

Více

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581

Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet Města Mikulášovice za rok 2011 IČO 00261581,DIČ CZ00261581 Závěrečný účet města je vypracovaný v souladu s ustanoveními 17,zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,

Více

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz

e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Obec Říčky v Orlických horách IČ: 00579149 podle 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů e-mail: ou.ricky@obecricky.cz Návrh - ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Říčky v Orlických

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 Obec Šilheřovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2010 (v Kč) sestavený ke dni 10.05.2011 Údaje o organizaci identifikační číslo 00300730 název Obec Šilheřovice ulice, č.p. Střední 305 obec Šilheřovice PSČ, pošta

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Obec Malenovice ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 08.04.2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 00576964 název Obec Malenovice ulice, č.p. č.p. 85 obec Malenovice PSČ, pošta 739 11

Více