OVB Journal. Kdybych měl dnes vše budovat znovu, raději než stavět starý typ společnosti začnu vytvářet firmu na principech síťového marketingu.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OVB Journal. Kdybych měl dnes vše budovat znovu, raději než stavět starý typ společnosti začnu vytvářet firmu na principech síťového marketingu."

Transkript

1 květen 2015 OVB Journal Kdybych měl dnes vše budovat znovu, raději než stavět starý typ společnosti začnu vytvářet firmu na principech síťového marketingu. Bill Gates

2 editorial Lead your team Vážení vedoucí pracovníci, vážení spolupracovníci, tento rok se v naší společnosti OVB Allfinanz nese v duchu Lead your team. Je to klišé nebo ne? Každý máme pouze jeden život a každý jsme jiný, nestartujeme ze stejné pozice. Máme tisíce možností, v jakém oboru pracovat, podnikat, a před sebou tisíce překážek. A zároveň hodně vzorů, které nám ukazují cestu jak v osobním, tak profesním životě. Pro mnohé je to vlastní otec, matka, dědeček, strýček apod. Pro mnohé z nás někdo mimo rodinný kruh. Osobnosti sportu, kultury, businessu apod. Protože podnikáme ve financích, podívejme se na to velmi jednoduše a pojďme přímo na komoru. Zajímají mě vzory v podnikání, vzory mezi nejúspěšnějšími investory na světě. Dva nejbohatší Američané Bill Gates a Warren Buffett chovají překvapivou shodu v názoru, že budoucnost obchodu stojí na modelu víceúrovňového přímého prodeje. Gates by dokonce svou novou firmu stavěl na principu osobního doporučování a přímého prodeje. Nejen Microsoft, ale už i General Motors, Goodyear, Coca-Cola, Marlboro, IBM mají prodejní větve, které tak fungují. Ze strašidla se stal perspektivní obchodní model také pro nejbohatší lidi světa. V referenčním přímém prodeji se zároveň rodí nejvíce leaderů. Proč se nerodí ve standardním typu společností? Neříkám, že zaměstnanec je líný, ale provádí výkon vymezený smlouvou, nad rámec ho nic nemotivuje. Pochopil jsem, že člověk nejlépe ukáže, co v něm opravdu je, v případě, kdy nemá žádnou jistotu a účetní období začíná s nulou. Pak začne jednat. Hezká paralela je například ve sportu, i tam nemá na začátku nikdo jistou hodinovou mzdu a výhled vyhraných sportovních titulů a medailí, resp. s tím spojených získaných reklamních smluv a finančních bonusů za výhry. Milí kolegové, přeji vám hodně úspěchů při budování vašich týmů. Protože lidé chodí za lidmi. A budování týmů je podstata našeho podnikání. Nejlépe to vystihuje citát Johna D. Rockefellera: Raději budu mít 1 % z práce 100 lidí než 100 % ze své vlastní. Nebo ještě jiný úhel pohledu k zamyšlení: Řada lidí umí peníze jen sčítat. Nechápe, že je mohou také násobit. K tomu je ale potřeba dodat, že naše podnikání je až sekundárně o penězích, primárně je o sebevzdělávání, sebezdokonalování, osobním rozvoji. Dokážete-li oživit člověka, který již v úspěch nevěří, ukázat mu cestu a pomoci zpátky k sebedůvěře, děláte dokonalý byznys a jste ten správný leader. V zaměstnání naopak řada vyšších manažerů zničí schopného podřízeného, když v něm cítí své ohrožení. U nás toto nedává smysl. Uspěje-li totiž žák, má prospěch i jeho učitel. Zároveň věřím, že i toto vydání OVB Journalu bude pro mnohé z vás další inspirací a motivací ve vašem podnikání budovat silné týmy spolupracovníků. Ing. Miroslav Řezník předseda představenstva a generální ředitel OVB Allfinanz CZ OVB Journal 3

3 obsah OVB TÝM 32 Cesta vzhůru: spolupracovníci povýšení od srpna 2014 do března Aplaus: poznejte naše úspěšné finanční poradce 62 Představuje se BD Aleš Dvořák 64 Otázky na téma: trh životního pojištění 76 Zaostřeno na leadership 80 Den s Vilémem Hene OVB INFO 6 Zjednodušení smluvní dokumentace 16 Vyhledávání tematických informací na portále napříč partnery 18 Srovnávač produktů penzijních společností 19 Člověk musí kariéře leccos obětovat, říká LD Juan Carlos Perez ze Španělska 20 Opce na navýšení, skutečný benefit při významných životních událostech 21 Podporujeme finanční gramotnost 22 Naši LD radili v Deníku 24 Lidé si mohou pomáhat i bez velkých nadací 26 Poradna pro ženy 28 Klientské příběhy aneb Jak OVB Allfinanz pomáhá 114 Kalendář akcí ROZHOVORY 8 O tématu lídrovství s našimi SSLD Hanou a Pavlem Slezákovými a Martinem Zoubkem 40 Pro RD Jiřího Háka je důležitější než povýšení cesta k úspěchu 56 Tenista Radek Štěpánek tvrdí, že tenis je gladiátorský sport, neboť zná jen vítěze a poraženého 72 Děláme prospěšnou práci, říká RD Jan Bartušek 84 Podle RD Tomáše Fialy je důležité vydržet dost dlouho, pak člověk může uspět PARTNEŘI 15 Představuje se UniCredit Bank, silný hráč v oblasti hypotečních úvěrů 54 Musíme být srozumitelní, říká Kateřina Štěrbová, nová ředitelka marketingu a produktového vývoje společnosti NN 61 Rok Dětí v Kooperativě 63 Úvěr od Buřinky 82 UNIQA myslí na poradce OVB a přináší jim spoustu novinek OVB V AKCI 88 Společenské a vzdělávací akce, jimiž firma žila v uplynulém půlroce OVB Journal 1/2015 Vyšlo: v Praze, vychází 2x ročně, evidenční číslo: MK ČR E Vydavatel: OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4 Michle Redakční rada: Mgr. Dušan Pavlů, Ondřej Volf, Marek Němec Foto na titulní straně: ČTK/ABACA/Olivier Douliery Výroba: Birel Advertising s.r.o., Vinohradská 174/1597, Praha 3, Publikace obsahuje údaje platné k datu vydání. Určeno pro vnitřní potřeby.

4 OVB info OVB Journal 7 Zjednodušení smluvní dokumentace Co nás k jejich aktualizaci vedlo? Zejména snaha o snížení administrativní náročnosti a zjednodušení dokumentace při kontaktu s klienty. Za druhé bylo nutné reagovat na legislativní požadavky. O jaké požadavky jde? V roce 2014 pokračovaly tendence, které jsme zaznamenali již v roce 2012 a 2013, a to stále se vyvíjející legislativní úpravy. V loňském roce pak šlo nejen o přípravu novely zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích, ale i o úřední sdělení České národní banky, kterými se trh řídí. Všechny tyto aktivity přímo i nepřímo ovlivňují i naši činnost. A vzhledem k naší velikosti a postavení na trhu je nutné přizpůsobit naše procesy a tato pravidla implementovat. To je i jeden z důvodů, proč bylo nutné přistoupit k úpravě smluvní dokumentace, která i nadále zůstává ze zákona povinnou součástí každé produktové smlouvy, kterou klientovi zprostředkujete. Zároveň jsme však mohli některé části pospojovat do logických celků, jiné přemístit do Složky klienta, a tak je výsledkem jednodušší formulář, který je přehlednější jak pro klienta, tak pro vás, naše spolupracovníky. Nová smluvní dokumentace bude v platnosti od produkčního měsíce 6/2015. Starší verze Smluvní dokumentace je možné použít do konce produkčního měsíce června, tj. do Od produkčního měsíce 7/2015 bude platná pouze nová verze SD, označená 5/2015. Složka Klienta zůstává platná. Pro struktury využívající Finreport bude nová verze do produkčního měsíce června implementována. OVB info 6 OVB Journal Od 7. produkčního měsíce přicházejí v platnost nové smluvní dokumenty. text: OVB, foto: archiv OVB 1) Formulář pro přidělení provize spolupracovníkovi DOKUMENT PRO ZÁJEMCE Vyplňuje spolupracovník bez registrace PPZ a/nebo VZ s klientem (v případě zprostředkování produktu podléhajícího registraci ČNB) Poté předává nadřízenému zprostředkovateli s registrací PPZ a/nebo VZ Formulář se přikládá ke každému ZJ. Obec ÚDAJE O ZPROSTŘEDKOVATELI B1 ÚDAJE O KLIENTOVI/ZÁKAZNÍKOVI B2 ÚDAJE O DALŠÍCH OSOBÁCH manžel/manželka/druh/družka/další související osoby ZJ /2015 B0 ÚDAJE O ZPROSTŘEDKOVATELI/SPOLUPRACOVNÍKOVI Registrován u České národní banky jako podřízený pojišťovací zprostředkovatel (PPZ) oprávněný poskytovat své služby v České republice. Zapsán do seznamu vázaných zástupců (VZ) vedeného Českou národní bankou. Zápis v registru pojišťovacích zprostředkovatelů i zápis v seznamu vázaných zástupců lze ověřit na internetových stránkách České národní banky Na požádání vám váš zprostředkovatel předloží osvědčení o svém zápisu do těchto evidencí. Osobní číslo Zapsán PPZ v registru ČNB pod číslem VZ Příjmení Jméno Titul B Předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a nancování terorismu Další osoba (B2) je politicky exponovanou osobou ve smyslu 4 odst. 5 zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a nancování terorismu ano ne Další osoba (B2) jedná v souvislosti s vkládáním nančních prostředků do nančních produktů vlastním jménem na vlastní účet ano ne Telefon B3 ÚDAJE O DĚTECH Příjmení Jméno Místo narození Rodné číslo B4 ÚDAJE O DĚTECH Příjmení Jméno Místo narození Rodné číslo Předcházení legalizace výnosů z trestné činnosti a nancování terorismu Klient/zákazník (B1) je politicky exponovanou osobou ve smyslu 4 odst. 5 zákona 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a nancování terorismu ano ne Klient/zákazník (B1) jedná v souvislosti s vkládáním nančních prostředků do nančních produktů vlastním jménem na vlastní účet ano ne Adresa trvalého pobytu/místa podnikání PSČ Ulice Č. p. Místo narození Datum vydání/ vydal/platnost Příjmení/ obchodní jméno Jméno Titul IČ Rodné číslo Státní příslušnost Žena Muž Obč. průkaz (pas) číslo Druh vykonávané činnosti/pozice Zaměstnanec OSVČ Jiné Telefon Druh vykonávané činnosti/pozice Zaměstnanec OSVČ Jiné Telefon Adresa trvalého pobytu/místa podnikání (je-li odlišná od B1) PSČ Ulice Č. p. Místo narození Datum vydání/ vydal/platnost Příjmení Jméno Titul IČ Rodné číslo Státní příslušnost Žena Muž Obč. průkaz (pas) číslo Adresa trvalého pobytu/místa podnikání (je-li odlišná od trvalého bydliště) Obec Obec Osobní číslo spolupracovníka (DZ) Číslo Dokumentu pro zájemce (DZ).. ze dne (datum sepsání DZ).. Při ručním vyplňování používejte velká písmena. Tiskopis vyplňujte čitelně modrou nebo černou propisovací tužkou podle předepsaného vzoru písma. Rukou psaný text nesmí v žádném případě přesahovat předtištěný rámeček. OVB All nanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4, IČ: , zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č ZÁZNAM O JEDNÁNÍ S KLIENTEM (ZJ) 1. schůzka následný servis OVB Finanční prostředky, které B1/B2 zvažují vložit do nančních produktů v souvislosti se službami OVB All nanz, a.s., pocházejí a) ze závislé činnosti ano ne d) z výhry ze sázek, loterie a obdobných her ano ne b) z podnikatelské nebo jiné výdělečné činnosti ano ne e) z jiných zdrojů, případně hotovost ano ne c) z dědictví ano ne V případě odpovědi e) ano, uveďte konkrétní zdroj nančních prostředků: Celková výše prostředků v Kč (EUR), které klient zvažuje vložit do nančních produktů měsíčně v Kč (EUR) jednorázově v Kč (EUR) Klient/zákazník (B1) je hlavním živitelem domácnosti ano ne Další osoba (B2) je hlavním živitelem domácnosti ano ne Já, níže podepsaný B1/B2, jsem podle svého vlastního rozhodnutí odmítl odpovědět na výše uvedené otázky nebo jejich část B1 B2 V případě celkové výše obchodu v hodnotě EUR a vyšší (ročně nebo jednorázově) je B1/B2 povinen údaje uvést. B6 PŘEHLED PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ RODINY/OSOB ŽIJÍCÍCH VE SPOLEČNÉ DOMÁCNOSTI Současný stav měsíčně v Kč (EUR) ročně v Kč (EUR) Celkové příjmy Celkové výdaje Příjmy Výdaje B7 POŽADAVKY A POTŘEBY Zajištění příjmu/jiné pojištění osob Zajištění příjmu pro případ B1 B2 B3 B4 Smrti Trvalého snížení pracovní schopnosti Dočasné pracovní neschopnosti Ztráty práce Jiné pojištění osob Zajištění na penzi Zhodnocení volných nančních prostředků Řešení bydlení Pojištění majetku a odpovědnosti domácnost odpovědnost v občanském životě nemovitost odpovědnost z držby nemovitosti automobil KASKO povinné ručení V případě nančního produktu s investiční složkou preferuji následující charakter investiční strategie: a) nízké riziko ano ne výše prostředků v Kč (EUR) pro investování - jednorázově v Kč (EUR) b) střední míra rizika ano ne - pravidelně v Kč (EUR) c) vysoká míra rizika ano ne Jiné - jiné požadavky, nové ceny pojišťovaného majetku apod. PČ/R... PČ/R... DD... DD... PČ/R... PČ/R... DD... DD... PČ/R... PČ/R... DD... DD... PČ/R... PČ/R... DD... DD... odpovědnost v občanském životě... odpovědnost z držby nemovitosti... povinné ručení... domácnost... nemovitost... auto - KASKO... důchodové spoření (II. pilíř) stavební spoření doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) ŽP jiné investiční nástroje C1 OBECNÝ NÁVRH ŘEŠENÍ C Zajištění příjmu/jiné pojištění osob Zajištění příjmu pro případ B1 B2 B3 B4 Smrti Trvalého snížení pracovní schopnosti Dočasné pracovní neschopnosti Ztráty práce Jiné pojištění osob Zajištění na penzi (doporučená suma k naspoření) Řešení bydlení Pojištění majetku a odpovědnosti (doporučené limity plnění) Jiné Zhodnocení volných nančních prostředků B5 STÁVAJÍCÍ PORTFOLIO KLIENTA/ZÁKAZNÍKA A DALŠÍCH OSOB ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne ano ne B1 B2 B3 B4 1. Stavební spoření 2. Penzijní připojištění 3. Životní, úrazové nebo nemocenské pojištění 4. Majetkové pojištění 5. Úvěry 6. Jiné Originál OVB, 1. Kopie Klient/Zákazník, 2. Kopie Zprostředkovatel Číslo návrhu/smlouvy/pokynu Osoba Název produktu Pojištění Odůvodnění rozhodnutí Na základě požadavku klienta Modelace průběhu pojištění od pojistitelů Jiné B1 si nepřeje být pojištěn dle doporučení (C1), ačkoli byl seznámen s důsledky, které toto rozhodnutí může pro něj znamenat. B1 si je vědom, že zvolené produkty uzavírá na dobu uvedenou v pojistné smlouvě a že předčasné ukončení této smlouvy může mít nanční následky. Produkty s investiční složkou B1 byl dotázán na svoji preferenci ve vztahu k investičnímu riziku viz (B7) a bylo mu poskytnuto obecné vysvětlení odlišností. B1 Pojištění Odůvodnění rozhodnutí Na základě požadavku klienta Modelace průběhu pojištění od pojistitelů Jiné B2 si nepřeje být pojištěn dle doporučení (C1), ačkoli byl seznámen s důsledky, které toto rozhodnutí může pro něj znamenat. B2 si je vědom, že zvolené produkty uzavírá na dobu uvedenou v pojistné smlouvě a že předčasné ukončení této smlouvy může mít nanční následky. Produkty s investiční složkou B2 byl dotázán na svoji preferenci ve vztahu k investičnímu riziku viz (B7) a bylo mu poskytnuto obecné vysvětlení odlišností. B2 B1 byl obecně seznámen s produktovou nabídkou partnerských společností OVB v dané skupině. Následně byly B1 prezentovány investiční nástroje, a to na základě následujících objektivních kritérií B1 vyjádřil zájem o B1 byly předloženy písemné informace o podstatných vlastnostech zvolených produktů. B1 byl zároveň upozorněn, že zprostředkovatel nečiní ve vztahu ke zvažovaným investičním nástrojům žádné individualizované doporučení, především neposkytuje B1 službu investičního poradenství, a jeho role se tak omezuje pouze na samotné zprostředkování nákupu určeného investičního nástroje. B1 se poté rozhodl investovat do v měně B2 byl obecně seznámen s produktovou nabídkou partnerských společností OVB v dané skupině. Následně byly B2 prezentovány investiční nástroje, a to na základě následujících objektivních kritérií B2 vyjádřil zájem o B2 byly předloženy písemné informace o podstatných vlastnostech zvolených produktů. B2 byl zároveň upozorněn, že zprostředkovatel nečiní ve vztahu ke zvažovaným investičním nástrojům žádné individualizované doporučení, především neposkytuje B2 službu investičního poradenství, a jeho role se tak omezuje pouze na samotné zprostředkování nákupu určeného investičního nástroje. B2 se poté rozhodl investovat do v měně Pro l klienta/zákazníka (B1)/další osoby (B2) Znalostem, zkušenostem, požadavkům a potřebám B1/B2 jsou přiměřené následující produktové oblasti/produkty (B1) (B2) D2 PŘÍLOHY Nedílnou součást Záznamu z jednání tvoří tyto přílohy: Počet Potvrzuji, že k produktovým smlouvám uvedeným v tomto formuláři jsem obdržel/a veškeré pro mé rozhodnutí relevantní informace a těmto informacím, včetně parametrů a struktury jednotlivých produktů, plně rozumím. Svým podpisem potvrzuji, že jsem byl/a seznámen/a s Informačním memorandem, přečetl/a jsem si všechny jeho části a rozumím jim. Svým podpisem potvrzuji také udělení svého souhlasu se zpracováním osobních údajů tak jak je stanoven v části A11. Na veškeré otázky jsem dostal/a dostačující odpovědi. V Dne.. podpis zprostředkovatele/spolupracovníka (B0) podpis klienta/zákazníka (B1) podpis další osoby (B2) D1 KONKRÉTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ D C2 REKAPITULACE FINANČNÍ SITUACE Finanční situace klienta/zákazníka odpovídá navrženému řešení v části C1 tohoto formuláře a klient/zákazník produkty uvedené v části D1 požaduje. Finanční situace klienta/zákazníka neodpovídá navrženému řešení v části C1 tohoto formuláře, ale klient/zákazník přesto požaduje řešení uvedené v části D1. Klient/zákazník odmítl v části B6 odpovědět a klient/zákazník požaduje produkty uvedené v části D1. Tento formulář je nedílnou součástí každého nančního poradenství, které je poskytováno zprostředkovatelem OVB All nanz, a.s. (dále jen OVB) a koresponduje se všemi povinnostmi stanovenými právními předpisy a zároveň obsahuje shrnutí veškerých právních poučení a informací, které musí klient/zákazník na základě povinností uložených právními předpisy OVB a jejím zprostředkovatelům vždy obdržet. Tento Záznam o jednání s klientem se skládá z následujících částí: A Informační memorandum B Identi kační údaje, bilance, požadavky a stávající portfolio C Obecný návrh řešení a rekapitulace D Konkrétní návrh řešení a pro l klienta Zprostředkovatelé OVB jsou nezávislými nančními poradci, kteří na základě objektivní analýzy pro lu klienta/zákazníka, jeho požadavků a potřeb, přání a životních cílů navrhnou řešení v podobě Finančního plánu pro rodinné nance, ať už se jedná o zajištění příjmů, krytí pojistných rizik, zajištění na stáří, nancování bydlení, zajištění majetku, investic či optimalizaci úvěrů, a to formou nančních produktů předních nančních institucí českého trhu. Využívají při tom nástroje Analytického centra OVB, které obsahují aktuální tržní data a přehledy všech produktů portfolia OVB. A1 OVB All nanz, a.s. Je společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 9697, se sídlem: Baarova 1026/2, , Praha 4-Michle, IČ: Internetové stránky: OVB je členem skupiny OVB, v jejímž čele stojí společnost OVB Holding AG. OVB byla registrována Českou národní bankou jako pojišťovací agent oprávněný poskytovat své služby v České republice, registrační číslo PA. OVB byla registrována Českou národní bankou dne jako investiční zprostředkovatel oprávněný poskytovat své služby v České republice. OVB byla registrována Česku národní bankou dne jako investiční zprostředkovatel pro doplňkové penzijní spoření v souladu s 74 odst. 1. zákona 427/2011 Sb., Zákona o doplňkovém penzijním spoření. OVB poskytuje své služby prostřednictvím zprostředkovatelů, kteří jsou vázanými zástupci a/nebo podřízenými pojišťovacími zprostředkovateli (identi kace konkrétního zprostředkovatele viz část B0 na přední straně tohoto formuláře) v České republice. Zápisy v registrech vedených Českou národní bankou lze ověřit na internetových stránkách České národní banky PPZ prohlašuje, že má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování pojištění jménem a na účet pojišťovacího agenta, kterým je OVB. VZ prohlašuje, že má smluvní povinnost vykonávat zprostředkování/distribuci produktů II. a III. pilíře pro investičního zprostředkovatele, kterým je OVB. OVB v rámci svého živnostenského oprávnění může zprostředkovávat nebo poskytovat spotřebitelské úvěry. A2 Poskytované služby OVB poskytuje následující služby: rodinné nanční poradenství ve formě obecného posouzení optimálního nančního portfolia našich partnerských společností a jejich nabídky produktů, které jsou uvedeny na představení nabídky nančních produktů partnerských společností OVB v případě investice do fondu kolektivního investování přijme OVB pokyn k nákupu vámi vybraného investičního nástroje a předá jej investiční společnosti nebo obchodníkovi s cennými papíry, v případě ostatních produktů zprostředkuje OVB pojistnou či jinou smlouvu o finančním produktu OVB spolupracuje a předává pokyny svých klientů/zákazníků ohledně investičních nástrojů investičním společnostem nebo obchodníkům s cennými papíry v rámci aktuálního portfolia partnerských společností uvedeného na OVB neposkytuje investiční službu investičního poradenství ve smyslu individualizovaného doporučení k nákupu nebo prodeji konkrétního investičního nástroje. OVB též zprostředkovává uzavření smluv o spotřebitelských úvěrech, a to pro několik poskytovatelů úvěrů, jejichž seznam je uveden na Dále zprostředkovává produkty dalších finančních institucí, především pojišťoven, jejichž seznam je uveden na Při zprostředkování pojistných produktů OVB zprostředkovává konkurenční produkty více pojišťoven a neprovádí (resp. není povinna provádět) analýzu dostatečného počtu pojistných produktů ve smyslu 21 odst. 7 zákona č. 38/2004 Sb., a případný konkrétní návrh řešení vašeho zprostředkovatele tak není založen na takovém typu analýzy. A3 Informace o nančních produktech Základní informace o nančních produktech jsou vždy obsaženy v dokumentaci k jednotlivým produktům partnerských společností OVB, které budou předloženy předtím, než klient/zákazník učiní de nitivní rozhodnutí. Zprostředkovatel, případně společnost OVB, jsou připraveni zodpovědět jakoukoli vaši otázku týkající se daného nančního produktu. Podpisem přední strany tohoto dokumentu souhlasíte s tím, že rozhodnete-li se investovat do některého z investičních nástrojů (tedy do podílových listů fondů kolektivního investování), budou vám informace o těchto investičních nástrojích buď předloženy vaším zprostředkovatelem v písemné podobě, popřípadě vám váš zprostředkovatel může vše ukázat na internetových stránkách, na nichž jsou relevantní údaje obsaženy, a také vám příslušný odkaz zašle em na vámi sdělenou elektronickou adresu. V případě dalších nančních produktů budou v rámci informačních povinností respektovány pokyny partnerských společností či platné právní normy. Úplné informace o nákladovosti a kompletní struktuře produktu s ohledem na všechny jeho složky a charakter si může klient/zákazník ověřit také přímo u jednotlivých partnerů (veškeré kontakty jsou uvedeny na jejich webových stránkách). Není-li výslovně ujednáno jinak, poskytuje vám OVB služby nepravidelně na ad hoc bázi nebo na vaše vyžádání. A4 Informace získávané od klienta/zákazníka V rámci poskytování našich služeb je nezbytné, aby zprostředkovatel získal relevantní množství informací, které mu umožní sestavit Finanční plán a posoudit, zda konkrétní návrh produktu je přiměřený zejména vašim odborným znalostem nebo zkušenostem, popřípadě aby mohl učinit nabídku určitého produktu. Veškeré tyto údaje slouží výhradně k vytvoření nabídky produktů. Upozorňujeme vás na skutečnost, že pokud zprostředkovateli informace, které jsou součástí Záznamu o jednání s klientem, odmítnete poskytnout nebo pokud mu neposkytnete pravdivé a úplné odpovědi na veškeré otázky, může na vaší straně dojít v souvislosti se službami, které vám poskytuje, k podstatné újmě. Vzhledem k tomu, že získané informace musejí zůstat v relevantní míře aktuální, může zprostředkovatel od vás po uplynutí každých 12 měsíců tyto předmětné informace požadovat opětovně. Dojde-li k podstatné změně jakýchkoli informací, které jsou obsahem Záznamu o jednání s klientem, a které od vás zprostředkovatel v souvislosti s poskytováním svých služeb již získal, zavazujete se informovat ho při nejbližší vhodné příležitosti o takové změně. Podpisem tohoto dokumentu berete na vědomí, že pokud uvedete nesprávné či neúplné odpovědi, může nastat situace, že v důsledku investičního rozhodnutí, které na základě vyhodnocení učiníte, si zvolíte odlišný typ produktu, než byste učinil/a při standardním vyhodnocení úplných odpovědí. Dále berete na vědomí, že pokud neprovedete aktualizaci odpovědí v posuzovaných oblastech pravidelně či při jakékoli změně, která může ovlivnit vaši situaci, vystavujete se riziku, že investiční rozhodnutí, které jste učinil/a, nebude úplně odpovídající vašemu zájmu. Tímto jste též upozorněn/a, že vyplnění Dotazníku pro produkty s investiční složkou je dobrovolné. A5 Kategorizace klientů/zákazníků Pro účely investování do investičních nástrojů (podílové listy fondu kolektivního investování) je stanovena povinnost zprostředkovatele určit, zda spadáte ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, do kategorie neprofesionálních zákazníků nebo do kategorie profesionálních zákazníků. Důvodem je především to, že právní předpisy vyžadují vyšší míru ochrany u těch klientů/zákazníků, kteří nejsou profesionály a jako takoví nemají možnost opatřit si dostatečné množství a kvalitu informací potřebných pro kvali kované investiční rozhodnutí. Naproti tomu u profesionálních klientů/zákazníků platí předpoklad, že mají potřebné odborné znalosti a zkušenosti v oblasti investic k tomu, aby činili vlastní investiční rozhodnutí a řádně vyhodnocovali rizika, která v souvislosti s investicí podstupují. OVB vás považuje za neprofesionálního klienta/zákazníka, nebude-li vám sděleno jinak. Za určitých právními předpisy uvedených okolností jste oprávněn/a požádat o změnu zařazení, nicméně takový krok může mít za následek snížení míry vaší ochrany, jakou poskytují právní předpisy. A6 Pravidla pro předcházení střetu zájmů*) Vzhledem k tomu, že OVB poskytuje své služby širokému spektru klientů/zákazníků a zároveň spolupracuje s řadou dalších osob, ať už se jedná o vázané zástupce, obchodníky s cennými papíry nebo investiční společnosti, nelze vždy bezpečně vyloučit hrozbu střetu zájmů. V tomto dokumentu OVB předkládá stručný přehled opatření, která přijala za účelem minimalizace rizik vyplývajících z potenciálního střetu zájmů. OVB je připravena kdykoli poskytnout na žádost svých klientů/zákazníků podrobnější informace týkající se této problematiky. OVB se snaží identi kovat všechny oblasti, ve kterých může dojít ke střetu zájmů. Jedná se zejména o: vztahy mezi OVB (tj. jejím managementem, akcionáři/společníky a pracovníky) na straně jedné a jejími klienty/zákazníky na straně druhé osobní vztahy managementu a pracovníků OVB vztahy mezi klienty/zákazníky OVB navzájem vztahy mezi obchody, které OVB provádí Z obecného hlediska se jedná o situace, kdy management nebo pracovník OVB má zájem na výsledku služby poskytované klientovi/zákazníkovi, který je odlišný od klientova/zákazníkova zájmu na výsledku této služby, může získat nanční prospěch nebo se vyhnout nanční ztrátě, a to na úkor klienta/zákazníka, má motivaci upřednostnit zájem klienta/zákazníka před zájmy jiného klienta/zákazníka, provozuje stejnou podnikatelskou činnost jako klient/zákazník (tj. jsou navzájem ve vztahu konkurence) apod. Opatření přijatá za účelem minimalizace rizik z potenciálního střetu zájmů tak, aby nedošlo k ohrožení zájmů klientů/zákazníků OVB, zahrnují především: organizační a administrativní postupy zajišťující, aby od sebe byly odděleny obchody, mezi kterými může dojít ke střetu zájmů, a aby potenciálně citlivé aktivity zůstaly zachovány v tajnosti interní směrnice zajišťující to, aby pracovníci OVB a osoby jim blízké nemohli mít osobní prospěch z prováděných činností na úkor klienta/zákazníka interní směrnice vyžadující, aby pracovníci vždy a za všech okolností vyřizovali záležitosti klientů/zákazníků výlučně s ohledem na prospěch klientů/zákazníků etický kodex pracovníků OVB, který mimo jiné vyžaduje čestné jednání pracovníků v zájmu klientů/zákazníků pravidla pro nakládání s citlivými informacemi pravidla pro jednání s klienty/zákazníky školení pracovníků týkající se výše uvedených požadavků A7 Propojení Zprostředkovatel ani společnost OVB nemají přímý nebo nepřímý podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu žádné z partnerských společností, jež je v produktovém portfoliu OVB. Stejně tak žádná z partnerských společností nemá ve společnosti OVB žádný podíl na hlasovacích právech nebo základním kapitálu. INFORMAČNÍ MEMORANDUM A *) Pracovníkem se pro účely této části A6 rozumí zaměstnanec OVB nebo zprostředkovatel. A8 Provize OVB i její zprostředkovatelé jsou za své služby odměňováni systémem provizí hrazených našimi partnerskými společnostmi. Provize představuje jednu ze složek rozhodných pro nákladovost daného nančního produktu. O výši provizí vás budeme informovat vždy v souvislosti s relevantním nančním produktem, a to buď na vaši žádost, nebo v rámci obecných informací o daném produktu. A9 Komunikace Se svými dotazy a žádostmi se na OVB můžete obracet především prostřednictvím svého zprostředkovatele, a to prostřednictvím jeho telefonického nebo ového kontaktu, anebo osobně na adrese místa podnikání vašeho zprostředkovatele. V případě potřeby se lze obrátit též přímo na společnost OVB, a to v pracovní dny od 9.00 do následujícími způsoby: osobně na adrese: Baarova 1026/2, Praha 4 telefonicky na tel. čísle: em na ové adrese: Komunikačním jazykem je čeština. Informace o poskytovaných službách vám budou předány v listinné podobě vaším nančním zprostředkovatelem nebo zaslány v elektronické podobě na vámi sdělenou ovou adresu. A10 Stížnosti a žaloby V případě jakýchkoli pochybností či výhrad ke způsobu, jakým vám jsou nebo byly poskytovány služby vaším zprostředkovatelem, se můžete obrátit s podnětem či stížností na společnost OVB, a to některým z výše uvedených způsobů komunikace. V případě, že nabudete přesvědčení, že ze strany vašeho zprostředkovatele nebo společnosti OVB došlo k jednání naplňujícímu znaky správního deliktu, můžete se obrátit s podnětem k zahájení správního řízení na Českou národní banku, jejímuž dohledu tyto subjekty podléhají. Dojde-li mezi vámi a vaším zprostředkovatelem nebo mezi vámi a společností OVB ke sporu v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru, můžete se obrátit s návrhem na rozhodnutí sporu na Finančního arbitra ČR podle zákona č. 229/2002 Sb. V ostatních případech dojde-li ke sporu a nepodaří-li se ho vyřešit smírným způsobem, se můžete obrátit s žalobou na obecné soudy. A11 Souhlas se zpracováním osobních údajů Klient/zákazník (B1) potvrzuje, že bere na vědomí, že společnost OVB v rámci poskytování svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje. Podrobnější informace týkající se zpracovávání osobních údajů ze strany OVB jsou obsaženy ve vnitřním předpisu Pravidla pro nakládání a ochranu osobních údajů (dále již jen jako Pravidla ). Podpisem tohoto formuláře níže uděluje klient/zákazník (B1) spolupracovníkovi OVB souhlas s předáním osobních údajů klienta/zákazníka (B1) společnosti OVB a jejím prostřednictvím také partnerským společnostem OVB za účelem naplnění zprostředkování smluv a také za účelem evidence zprostředkovaných obchodů a vyhodnocení produkce OVB v rámci evropského holdingu OVB, a dále tak uděluje klient/zákazník (B1) OVB svůj výslovný souhlas k tomu, aby OVB: shromažďovala, zpracovávala a uchovávala osobní údaje v souvislosti se svou podnikatelskou činností, především v rámci svých marketingových aktivit, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Pravidlech; shromažďovala, zpracovávala a uchovávala osobní údaje za účelem předávání aktuálních informací o nabízených službách a produktech; shromažďovala, zpracovávala, uchovávala a předávala osobní údaje osobám s přímým či nepřímým podílem na společnosti OVB a dále společnostem, na nichž drží společnost OVB přímý či nepřímý podíl, k jejich dalšímu zpracovávání. Tento souhlas uděluje klient/zákazník (B1) na dobu trvání smluvního vztahu s partnerskou společností OVB a na dobu dalších 10 let od splnění veškerých svých smluvních a nančních závazků ze smlouvy s partnerskou společností OVB, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smluvního vztahu s partnerskou společností OVB, pokud z Pravidel nevyplývá jiná doba souhlasu. Podpisem tohoto formuláře klient/zákazník (B1) potvrzuje, že se seznámil s Pravidly, jejichž platné znění je dostupné na Klient/zákazník (B1) také tímto zároveň potvrzuje jako zákonný zástupce dítěte/dětí, jehož/jejichž osobní údaje v části B uvedl, souhlas ve stejném rozsahu jako je výše uvedené. Další osoba (B2) svým podpisem na tomto formuláři také potvrzuje udělení svého souhlasu se zpracováním osobních údajů ve stejném rozsahu jako klient/ zákazník (B1). A12 Upozornění dle poznatků ČNB V souladu s ÚS a DB ČNB informuje OVB klienty/zákazníky o speci kách produktu Investičního životního pojištění (dále jen IŽP): IŽP je rezervotvorné životní pojištění a nejedná se o formu spoření ani o součást spořicích programů, protože je s ním spojeno riziko ztráty investice a její návratnost může být nulová. Pokud se klient/zákazník rozhodne takový produkt uzavřít, informuje se u konkrétního zprostředkovatele zejména o garantovaném zhodnocení a poplatkové struktuře IŽP. Nejedná se o produkt, který je vhodný ke krátkodobému zhodnocování peněžních prostředků. Finanční prostředky jsou hrazeny jako pojistné, dojde-li ke snížení placeného pojistného, počáteční náklady a poplatková struktura zůstává nezměněna. Pokud se rozhodne klient/zákazník pro IŽP, měl by klient/zákazník mít vždy k dispozici modelaci průběhu pojištění z o ciálního kalkulátoru pojistitele. Zadané parametry v této modelaci musí odpovídat tomu, co klient/zákazník uvedl v rámci požadavků a potřeb v pojistné smlouvě. ČNB Česká národní banka je ústřední bankou České republiky a orgánem vykonávajícím dohled nad nančním trhem DB dohledový benchmark České národní banky, k dispozici na www. cnb.cz (jedná se o zobecněné dohledové poznatky ČNB) HÚ hypoteční úvěr IŽP investiční životní pojištění Klient/zákazník rozumí se osoba B1/B2, která/é je/jsou uvedená/é ve Formuláři pro zprostředkování Obchodní jméno je název, pod kterým podnikatel provozuje živnostenskou činnost OSVČ osoba samostatně výdělečně činná OVB OVB All nanz, a.s., IČ Partnerská společnost rozumí se společnost, s níž OVB uzavřela smluvní vztah a jejíž produkty jsou zahrnuty v portfoliu partnerů (viz Rozumí se zejména: investiční společnosti, obchodníci s cennými papíry, pojišťovny, banky a hypotéční banky, penzijní společnosti, atd. Pojistná částka (PČ) částka nejvyššího možného plnění v případě pojistné události nebo dožití Politicky exponovanou osobou se rozumí a) Fyzická osoba, která je ve významné veřejné funkci s celostátní působností, jako je například hlava státu nebo předseda vlády, ministr, náměstek nebo asistent ministra, člen parlamentu, člen Nejvyššího soudu, Ústavního soudu nebo jiného vyššího soudního orgánu, proti jehož rozhodnutí obecně až na výjimky nelze použít opravné prostředky, člen účetního dvora, člen vrcholného orgánu centrální banky, vysoký důstojník v ozbrojených silách nebo sborech, člen správního, řídicího nebo kontrolního orgánu podniku ve vlastnictví státu, velvyslanec nebo chargé ďaffaires nebo fyzická osoba, která obdobné funkce vykonává v orgánech EU nebo jiných mezinárodních organizacích, a to po dobu výkonu této funkce a dále po dobu jednoho roku po ukončení výkonu této funkce, a která má bydliště mimo Českou republiku nebo takovou významnou veřejnou funkci vykonává mimo Českou republiku. b) Fyzická osoba, která je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu manželském, partnerském nebo v jiném obdobném vztahu nebo ve vztahu rodičovském je k osobě uvedené v písmenu a) ve vztahu syna nebo dcery nebo je k synovi nebo dceři osoby uvedené v písmenu a) osobou ve vztahu manželském (zeťové, snachy), partnerském nebo jiném obdobném vztahu je společníkem nebo skutečným majitelem stejné právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu jako osoba uvedená v písmenu a), nebo je o ní společnosti známo, že je v jakémkoli jiném blízkém podnikatelském vztahu s osobou v písmenu a) nebo je skutečným majitelem právnické osoby, popřípadě svěřenectví nebo jiného obdobného právního uspořádání podle cizího právního řádu, o kterém je známo, že bylo vytvořeno ve prospěch osoby uvedené v písmenu a). PP penzijní připojištění PPZ podřízený pojišťovací zprostředkovatel (dle zák. č. 38/2004 Sb., v jeho aktuálním znění) Renta (R) pravidelný a stálý příjem, příjem z kapitálu, cenných papírů nebo z pojištění RŽP rizikové životní pojištění Spolupracovník osoba, která s klientem/zákazník vyplnila Dokument pro zájemce a je v přípravném řízení pro vystavení osvědčení o registraci ze strany ČNB. V rámci své činnosti neposkytuje klientovi jiné než obecné informace, které jsou běžně dostupné pro okruh produktů, pro něž je nutná registrace u ČNB SS stavební spoření ÚS úřední sdělení České národní banky, k dispozici na (jedná se o výkon dohledu nad nančním trhem ze strany ČNB) VZ vázaný zástupce (dle zák. č. 256/2004 Sb., v jeho aktuálním znění) Zaměstnanec je jedním z účastníků pracovněprávního vztahu (druhým je zaměstnavatel) Zprostředkovatel rozumí se fyzická osoba podnikající na živnostenský list, která spolupracuje s OVB na základě smlouvy o obchodním zastoupení, disponuje příslušnými osvědčeními od ČNB pro výkon činnosti ŽP životní pojištění Osobními údaji jsou údaje zahrnující zejména identi kační údaje (nacionále) klienta/zákazníka, včetně rodného čísla klienta/zákazníka, kontaktní údaje klienta/zákazníka, údaje o tom, zda mezi klientem/zákazníkem a partnerskou společností došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu, údaje o smluvních a nančních závazcích klienta/zákazníka, které vznikly, vzniknou nebo mohou vzniknout vůči OVB, v souvislosti se smluvním vztahem, případné veškeré další údaje, které se týkají klienta/zákazníka a které klient/zákazník sdělil či sdělí svému zprostředkovateli nebo OVB, nebo které tyto osoby získaly či získají v souvislosti s poskytováním svých služeb klientovi/zákazníkovi. Další informace viz část A12. TERMINOLOGIE 2) Záznam o jednání s klientem (ZJ), který je nedílnou součástí produktových smluv Obsah ZJ: Identifikace zprostředkovatele, klienta a dalších osob stejná jako v FPZ Části B5, B6 a B7 stejné jako v FPZ Část C1 shodná s původním ZJ Zde zprostředkovatel uvádí svůj návrh řešení pro klienta může být odlišný od parametrů smluv uvedených poté v D1 Část C2 je zcela nová obsahuje volbu ze tří předdefinovaných možností 1. možnost pokud klient odpověděl na část B6 Přehled příjmů a výdajů, volné prostředky vyhovují navrhovanému řešení v C1 a parametrům smluv D1 2. možnost pokud klient odpověděl na část B6 Přehled příjmů a výdajů, volné prostředky nevyhovují navrhovanému řešení v C1 a odpovídají parametrům ve smlouvách v D1 rozhodnutí klienta 3. možnost pokud klient neodpověděl na část B6 Přehled příjmů a výdajů Části D1 a D2 jsou shodné s původním ZJ Informační memorandum, které obsahuje pouze malé úpravy textu DOTAZNÍK KLIENTA/ZÁKAZNÍKA (B1)/DALŠÍ OSOBY (B2) PRO PRODUKTY S INVESTIČNÍ SLOŽKOU A. Odborné znalosti 1. Klient/zákazník zná základní ekonomický a právní charakter těchto produktů, dokáže vysvětlit jejich vlastnosti a rozdíly B1 B2 a) termínované vklady a) b) spořicí účty b) c) pojištění c) d) penzijní připojištění d) e) podílové listy podílových fondů e) f) investiční životní pojištění f) g) dluhopisy g) h) akcie h) i) deriváty i) 2. Klient/zákazník je schopen vysvětlit princip následujících obchodů a) nákup a zpětný odkup podílového listu a) b) nákup a prodej akcie/dluhopisu b) c) využití služeb zprostředkovatele při obchodování s investičním nástrojem c) (služba přijetí a předání pokynu) d) služba investičního poradenství d) e) termínové obchody e) 3. Klient/zákazník a) nesleduje aktuální situaci na nančních/kapitálových trzích a) b) občas sleduje situaci na nančních/kapitálových trzích, ale nevyhodnocuje ji b) a nečiní vlastní nanční rozhodnutí c) sleduje pravidelně situaci na kapitálových trzích a činí c) investiční rozhodnutí d) sleduje pravidelně vývoj na trhu a provádí nanční analýzy d) B. Vzdělání, povolání 4. Klient/zákazník má nejvyšší dosažené vzdělání a) základní vzdělání nebo nižší a) b) středoškolské vzdělání b) c) vysokoškolské vzdělání c) 5. Klient/zákazník a) má vzdělání ekonomického směru a) b) ve své současné či minulé pracovní činnosti je/byl ve styku s investičními nástroji b) nebo jinými nančními produkty c) přímo se ve své pracovní činnosti zabývá nebo zabýval nanční analýzou investičních nástrojů c) nebo se jedná/jednalo o srovnatelnou odbornou činnost C. Zkušenosti 6. Klient/zákazník a) nemá praktické zkušenosti s jinými typy nančních produktů (investicemi), než jsou a) bankovní produkty (vkladové účty) a pojištění s výjimkou investičního životního pojištění b) investoval pouze do podílových listů fondů peněžního trhu nebo fondů dluhopisových, b) ať už přímo nebo prostřednictvím investičního životního pojištění c) využil služeb obhospodařování portfolia (portfolio management) c) d) investoval již i do smíšených či akciových podílových fondů, ať už přímo nebo prostřednictvím d) investičního životního pojištění e) investoval (s výjimkou účasti v privatizaci) prostřednictvím obchodníka s cennými papíry do akcií nebo dluhopisů e) f) investoval prostřednictvím obchodníka s cennými papíry do certi kátů, derivátů nebo obdobných nástrojů, f) obchodoval na margin či využíval jinou složitou techniku obchodování 7. Klient/zákazník investuje formou investičního životního pojištění nebo do investičních nástrojů (podílových listů) s výjimkou fondů peněžního trhu a) poprvé nebo průběžně či jednorázově po dobu kratší než 6 měsíců a) b) průběžně po dobu delší než 6 měsíců b) c) průběžně po dobu delší než 3 roky c) d) průběžně po dobu delší než 5 let d) e) obchoduje s investičními nástroji více než třikrát za rok e) 8. Celkový objem transakcí klient/zákazník s investičními instrumenty (včetně podílových listů s výjimkou podílových listů fondů peněžního trhu a včetně investičního životního pojištění zahrnujícího investiční instrumenty) v posledních třech letech představuje a) méně než Kč a) b) více než Kč b) c) více než Kč c) d) více než Kč d) Osobní číslo zprostředkovatele (ZJ) Číslo Záznamu o jednání (ZJ).. ze dne (datum sepsání ZJ).. Při ručním vyplňování používejte velká písmena. Tiskopis vyplňujte čitelně modrou nebo černou propisovací tužkou podle předepsaného vzoru písma. Rukou psaný text nesmí v žádném případě přesahovat předtištěný rámeček. DOTAZNÍK PRO PRODUKTY S INVESTIČNÍ SLOŽKOU (DPIS) OVB V dne podpis klienta/zákazníka (B1) podpis další osoby (B2) podpis spolupracovníka Já, níže podepsaný klient/zákazník (B1)/další osoba (B2), jsem podle svého vlastního rozhodnutí odmítl/a odpovědět na výše uvedené otázky nebo jejich část a beru na vědomí, že takový postup neumožní zprostředkovateli vyhodnotit, zda jednotlivé nanční produkty jsou přiměřené mým znalostem, zkušenostem, požadavkům a potřebám. B1 B2 DPIS /2015 Originál OVB, 1. Kopie Klient/Zákazník, 2. Kopie Zprostředkovatel Obec ÚDAJE O ZÁJEMCI DZ001 05/2015 ÚDAJE O ZPROSTŘEDKOVATELI ÚDAJE O SPOLUPRACOVNÍKOVI Osobní číslo Příjmení Jméno Titul Telefon Souhlas se zpracováním osobních údajů ÚDAJE O ZPROSTŘEDKOVATELI S REGISTRACÍ PPZ/VZ Adresa trvalého pobytu/místa podnikání PSČ Ulice Č. p. Místo narození Příjmení/ obchodní jméno Jméno Titul IČ Rodné číslo Státní příslušnost Žena Muž Telefon Být kontaktován ze strany příslušného zprostředkovatele ohledně nančního poradenství. Zájemce svým podpisem potvrzuje udělení svého souhlasu se zpracováním osobních údajů tak, jak je stanoveno níže. Řešení také pro další osoby (např. rodinní příslušníci) Adresa trvalého pobytu/místa podnikání (je-li odlišná od trvalého bydliště) Při ručním vyplňování používejte velká písmena. Tiskopis vyplňujte čitelně modrou nebo černou propisovací tužkou podle předepsaného vzoru písma. Rukou psaný text nesmí v žádném případě přesahovat předtištěný rámeček. OVB All nanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4, IČ: , zapsaná v OR vedeném MS v Praze, oddíl B, vložka č DOKUMENT PRO ZÁJEMCE (DZ) Obec V Dne.. podpis zájemce Jméno Osobní číslo Příjmení podpis zprostředkovatele DZ převzal ke zpracování zprostředkovatel s registrací PPZ/VZ Zájemce si přeje: Zájemce potvrzuje, že bere na vědomí, že společnost OVB v rámci poskytování svých služeb shromažďuje, zpracovává a uchovává jeho osobní údaje. Podrobnější informace týkající se zpracovávání osobních údajů ze strany OVB jsou obsaženy ve vnitřním předpisu Pravidla pro nakládání a ochranu osobních údajů (dále již jen jako Pravidla ). Podpisem tohoto formuláře níže uděluje Zájemce spolupracovníkovi OVB souhlas s předáním osobních údajů Zájemce společnosti OVB a jejím prostřednictvím také partnerským společnostem OVB za účelem naplnění zprostředkování smluv a také za účelem evidence zprostředkovaných obchodů a vyhodnocení produkce OVB v rámci evropského holdingu OVB, a dále tak uděluje Zájemce OVB svůj výslovný souhlas k tomu, aby OVB: shromažďovala, zpracovávala a uchovávala osobní údaje v souvislosti se svou podnikatelskou činností, především v rámci svých marketingových aktivit, a to způsobem, v rozsahu a za podmínek uvedených v Pravidlech; shromažďovala, zpracovávala a uchovávala osobní údaje za účelem předávání aktuálních informací o nabízených službách a produktech; shromažďovala, zpracovávala, uchovávala a předávala osobní údaje osobám s přímým či nepřímým podílem na společnosti OVB a dále společnostem, na nichž drží společnost OVB přímý či nepřímý podíl, k jejich dalšímu zpracovávání. Tento souhlas uděluje Zájemce na dobu trvání smluvního vztahu s partnerskou společností OVB a na dobu dalších 10 let od splnění veškerých svých smluvních a nančních závazků ze smlouvy s partnerskou společností OVB, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku smluvního vztahu s partnerskou společností OVB, pokud z Pravidel nevyplývá jiná doba souhlasu. Podpisem tohoto formuláře Zájemce potvrzuje, že se seznámil s Pravidly, jejichž platné znění je dostupné na podpis spolupracovníka V Dne.... 3) Dotazník pro produkty s investiční složkou Formulář vyplňuje zprostředkovatel s registrací VZ a/nebo PPZ u všech smluv s investiční složkou a je totožný s formulářem, který používáte Dotazník byl dříve součástí FPZ, nyní je oddělen a je potřebný pouze pro uzavírání produktů s investiční složkou nebo investic Produkty, u kterých je nutné vyplnit formulář Otevřené podílové fondy Investiční životní pojištění (včetně IŽP sjednaných v rizikové variantě např. La Vita ) Doplňkové penzijní spoření (III. pilíř) Na každé ZJ obsahující tyto smlouvy se dotazník vyplňuje vždy jen jednou Závěrem: Již od produkčního měsíce dubna je možné objednávat si školení na novou smluvní dokumentaci u svých Key account managerů. V produkčním měsíci červnu bude souběh obou typů smluvní dokumentace a v měsíci červenci již přejdeme plynule na novou SD. Věříme, že pro licencované spolupracovníky bude tento proces zjednodušením a především odpovídající podmínkám uvedeným v úředním sdělení České národní banky. Pro případ dalších dotazů spojených s novou SD neváhejte kontaktovat oddělení ADS na nebo telefonicky na Nyní vás provedeme novou podobou formulářů

5 rozhovor Lídrovství Návod na to, jak se stát dobrým lídrem, neexistuje. Je však možné se nechat inspirovat a poučit někým, kdo se už úspěšným lídrem stal. Proto jsme si o tématu lídrovství povídali s těmi nejpovolanějšími, našimi SSLD. Hana Slezáková, Pavel Slezák a Martin Zoubek se s námi podělili o svou životní zkušenost. Proč se rozhodli pro značku OVB, kdy a jak začali budovat vlastní strukturu a co jim pomohlo k úspěchu. text: OVB, foto: OVB Hana Slezáková: Lídr znamená odpovědnost Proč jste nastoupila do OVB? Co vás k tomu motivovalo? Stěžejním důvodem byl slib mého získatele, že si mohu vedle své zaměstnanecké výplaty přivydělat zpočátku až deset tisíc korun měsíčně. Při dvou malých dětech, rozestavěném domě a skromném rodinném rozpočtu to znělo báječně. No, neberte to! Tak jsem i s manželem Pavlem právníkem a současně zosobněním nedůvěry ke všemu, co se nedalo přepasírovat přes nějaký paragraf odjela autem (nemajíc vlastní) půjčeným od rodičů v únoru 1996 na tzv. OVB info I. Kdy a proč jste se rozhodla věnovat se práci pro OVB na 100 procent? Nejsem čítankový případ a ani vzor pro MA, co se doby na full time v OVB týče. Za sedm měsíců od podepsání smlouvy s OVB jsem byla jmenovaná na pozici GST. Na formuláři Žádost o povýšení, resp. v její příloze, jsem měla uvedeno více než 70 spolupracovníků z Česka a Slovenska. Do roka od GST jsem si žádala o pozici BL a ke stejnému datu bylo spolu se mnou povýšeno pět mých přímých kolegů na post obchodní vedoucí. Ale stále jsem setrvávala ve svém původním zaměstnání. Měla jsem utkvělou představu zvláštního druhu zodpovědnosti, že tam musím dokončit rozdělanou práci Vzhledem k vykonávání pozice BL OVB (viz poznámka na rubu kariérového plánu) jsem musela mít speciální povolení pro souběh obou činností. Mimochodem moje měsíční provize v OVB byla tehdy téměř totožná jako můj roční zaměstnanecký příjem. Ano, bylo to absurdní. Co pro vás bylo hlavním impulsem pro to, abyste začala budovat vlastní strukturu? A kdy jste se pro to rozhodla? Pokud by podnikání s OVB nezabezpečovalo možnost postavit si vlastní firmu, nešla bych do této činnosti vůbec. Přestože mě v prvních letech naplňovala i práce s klienty, budování a řízení vlastní struktury bylo prioritou. Moje upřímné nadšení z produktů, z existence chytrého tiskopisu analýza potřeb klienta, z kreativity při tvoření poradenství a jeho následné vysvětlení v klientské rodině bylo nepopsatelné. Není divu, že všichni moji první spolupracovníci se rekrutovali z klientských řad! Shodovali se, že té motivaci nešlo odolat. :o) Měla jsem vždy v sobě podnikatelské buňky, nikdy však dostatečný kapitál pro podnikání v jiných oborech. Během rozhodování, zda budete vést lidi, co bylo největší překážkou pro to, abyste se do toho pustila? Což o to, rozhodnutá vést firmu jsem byla okamžitě, horší bylo jak. Nadšení je fajn, ale je to jak voda bez břehů. V zaměstnání jsem měla lajny jak na tenise, tady jsem ani nevěděla, kde najít to hřiště. Co pro vás bylo v začátcích nejtěžší nebo co jste vnímala jako svůj největší hendikep v oblasti vedení/motivování/řízení lidí? Čas byl proti mně. Nedokázala jsem zpočátku rozdělit 24 hodin mezi své děti, resp. rodinu, dobu strávenou v zaměstnání, podnikání s OVB, dostavbu rodinného domu, mikročas pro sebe a spánek. Koníčky jsem odbourala. První spolupracovníky jsme měli v okruhu 300 kilometrů na obě strany bydliště, tj. z Uherského Brodu do Čech a na východní Slovensko. A k tomu hendikep měla jsem neskutečnou trému mluvit před lidmi, neudýchala jsem ani holou větu, natož rozvité souvětí. Jak jste tento hendikep překonala? Pomocí stupnice 1 5 jsem si sebekriticky ocenila, v čem jsem dobrá a z čeho téměř propadám, a začala jsem pracovat v praxi na tom, co mi nešlo nebo čemu jsem se vyhýbala. Dnes mě těší přednášet před několika sty účastníky, mám-li pěkné téma, velmi si to užívám. A stejný recept (u všech) platí v oslovování potenciálních klientů a spolupracovníků a také v každé jiné aktivitě. Během svého působení v pozici lídra jaké jste získala nejdůležitější poznatky o vedení lidí? Cesta k aktuálnímu know-how vést firmu nebyla přímočará. Naprostou nezbytností pro kvalitní a dlouhodobé řízení lidí je vytvořit si smysluplný podrobný systém podnikání to je úplný základ všeho. Eliminovat nahodilost při vedení lidí, nenafukovat jim hlavy jedovatými plyny, nedoufat, nezaměňovat si pozici manažera a lídra a hlavně nic nepředpokládat. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti vám to dalo? Vím, že kdo nehoří, nezapálí. Vedení lidí nestačí nastudovat z knihy. Vedení je umění obdobně jako výtvarné či jiné. Jsem už schopná aplikovat nepopulární kontroling, kritiku v podobě, která je akceptovatelná, a schopná kroků, o kterých se mi ani nezdálo včetně vnitřního pocitu harmonie a spokojenosti. Dovedu odhadnout správný poměr akcí vzdělávacích a odměnových, míru osobního přístupu ke každému vedoucímu, používat objektivitu při rozhodování na úkor líbivé politiky. Smířila jsem se s poznáním, že lídr neznamená bezbřehá svoboda či volnost, ale především zodpovědnost při optimální kombinaci uvedeného se lidé nechají vědomě a ochotně vést a jsou loajální. Určitě nastaly i okamžiky, kdy se vám nedařilo. Můžete popsat dvě pro vás nejtěžší chvíle během budování struktury/ vlastního podnikání pod OVB? Dvě nejtěžší chvíle v období podnikatelské činnosti, ptáte se. Přemýšlím 1) Jednou jsme měli firemní SSLD outdoorové hry a krátce po zahájení začalo pršet. 2) Kolegové z naší firmy mi dali krásný a cenný osobní dárek bylo hodně těžké udržet slzy dojetí. Co v těchto chvílích zafungovalo? Ad 1) Přesvědčení, že něco se dá absolvovat i v dešti a zbytek programu v sále. Ad 2) Jistota, že mám u sebe kapesník. Co vám nejvíce pomohlo v práci, řízení podnikání? Byla to kniha, rada nebo školení/setkání? Co konkrétně? Ochota učit se, používat vlastní empatii, důvěra získaných spolupracovníků zhmotněná v otázce a jak teď dál? Na počátku 3denní GST seminář od Gerda Finka se srozumitelným rozborem, jak vést spolupracovníky. V průběhu času i negativní motivace, tj. poučení se z chyb kolegů, kterým firma neprosperovala z očividných důvodů. Rada ředitele centrály ČR Güntera Gramlicha je to tvoje firma, stane se s ní jen to, co sama připustíš. Když se poohlédnete za svou dosavadní kariérou pod OVB? Je něco, co byste udělala jinak? Pár věcí, resp. drobností, určitě ano. Ale volba odlišné cesty často znamená i jiný cíl. A já jsem s tímto aktuálním hodně spokojená. :o) Naprostou nezbytností pro kvalitní a dlouhodobé řízení lidí je vytvořit si smysluplný podrobný systém podnikání. Nechci zpětně kritizovat ani své nezkušené pionýrské začátky (= polovina 90. let), ani podnikatelskou pubertu (= a teď už to půjde samo), neboť na základě nedostatků je dáno (aspoň tedy určité cílové skupině lidí), že se dá z chyb poučit a v tom podnikatelsky důležitějším období pokračovat bez nich. Ale v čem bych postupovala jinak byla bych důslednější, a to ve všech podnikatelských směrech! Konkrétně toto téma jsem měla možnost detailněji rozvést v prosinci 2014 na semináři Womenday na Slovensku, kam jsem byla pozvaná vedle Adély Banášové jako hlavní přednášející pro pět set OVB kolegyň. Jaké lídrovské kvality musí mít podle vás člověk, aby dokázal budovat vlastní strukturu a pomýšlet na pozici LD? Myslím, že jsem nepřímo odpověděla v rámci celého textu výše. Navíc na tomto místě se očekává nudný výčet vlastností. Čtenář unaven předchozími poučkami obdobně laděných článků rezignuje a nedočítá Nebudu to riskovat. Anebo jo. Lídr musí být ve všech směrech lepší než tým, který vede aby naplnil staré moudro: žák lepší učitele. No, a pak bude LD. :o) 8 OVB Journal OVB Journal 9

6 rozhovor Pavel Slezák: Pokud se chceš naučit plavat, skoč do řeky Proč jste nastoupil do OVB? Co vás k tomu motivovalo? Mnohdy o úspěchu a neúspěchu rozhoduje náhoda. Tedy aspoň na jeho počátku. Téměř před 20 lety nás mě a manželku pozval do firmy spolužák ze základní školy Radek. Byl tak přesvědčivý, nadšený a motivační, při vysvětlování, co OVB je, úplně svítil tak jsme jeli i s Hankou na INFO. O tom, že jsem začal nakonec se společností spolupracovat, rozhodlo, že jsem v tom období byl ve fázi hledání příležitostí a seberealizace. Kdy a proč jste se rozhodl věnovat se práci pro OVB na 100 procent? Dlouho jsem si myslel, že podnikání s OVB budu vykonávat v souběhu se svou prací právníka v bance, na tu dobu jsem zastával poměrně významnou bankovní pozici. Po roce podnikání měla však naše firma téměř sto spolupracovníků a fyzicky se tento souběh již nedal zvládnout. Takže muselo přijít rozhodnutí před Vánoci jsem šokoval kolegy v bance tím, že jsem dal výpověď a z jejich pohledu odešel z místa jistého do nejistoty. Jsem rád, že jsem toto rozhodnutí, tj. spolupracovat s OVB, udělal. Co pro vás bylo hlavním impulsem pro to, abyste začal budovat vlastní strukturu? A kdy jste se pro to rozhodl? Z dnešního pohledu je to možná pro mnohé nepochopitelné. To, že mám budovat vlastní firmu, vyplynulo jednoznačně z Kariérového plánu. Proto jsem se nikdy neptal, kde mám sehnat lidi, ale prostě jsem je pro podnikání přesvědčil. Náš získatel řekl na každé Info 1 přiveďte pět lidí. Na rozbor, či dokonce pochybnost, této věty, nebylo v hlavě místa. Prostě po dobu dvou let jsme každých šest týdnů, kdy Info pro nové MA pravidelně probíhalo, získali pět přímých spolupracovníků. Být jen živnostníkem v OVB mě nikdy nelákalo, vybudovat funkční dynamickou firmu byla pro mě priorita. Během rozhodování, zda budete vést lidi, co bylo největší překážkou pro to, abyste se do toho pustil? V počátku podnikání jsem byl klasický zaměstnanec, který byl veden, řízen, vzděláván. S podpisem smlouvy s OVB jsem získal příležitost vést, být kreativní, sledovat si hmatatelné výsledky, a to bylo pro mne velmi motivující, ale i velká neznámá. Nikdy jsem moc nepřemýšlel, zda to zvládnu. Prostě jsem začal budovat svůj tým a z toho přirozeně vyplynuly povinnosti, úkoly, přehmaty, radosti, nové obzory a problémy, které jsem se za pochodu učil řešit jako podnikatel, nikoli jako typický zaměstnanec. Takže největší překážkou při vedení lidí jsem byl v počátcích já sám. :o) Co pro vás bylo v začátcích nejtěžší nebo co jste vnímal jako svůj největší hendikep v oblasti vedení/motivování/řízení lidí? Určitě to byla rétorika, tzn. schopnost (nebo neschopnost?) lépe řečeno nedostatek odvahy mluvit před větším množství lidí. Dále absolutní absence centrálních vzdělávacích systémů, nezkušenost s vedením vzrůstajícího počtu firemních kolegů, kontroling, který jsem nikdy nedělal a byl mi proti srsti. Tehdejší velké nadšení nahrazovalo dnes již nezastupitelné, nenahraditelné systematické řízení, bez kterého se žádná prosperující funkční firma každého, nikoli pouze finančního typu neobejde. Jak jste tento hendikep překonal? Říká se, že pokud se chceš naučit plavat, skoč do řeky. Tzn. jakmile si přivedete do svého týmu známé, kamarády a své příbuzné, tak už nejde z projektu vycouvat. Nic jiného nezbývalo než překonávat trému, trénovat to, co mi nešlo, neustále se vzdělávat, motivovat sebe a své firemní kolegy. Dnes mi nedělá nejmenší problém přednášet strukturovaným způsobem na jakékoli téma před libovolným počtem posluchačů. Během svého působení v pozici lídra jaké jste získal nejdůležitější poznatky o vedení lidí? Mohu z praxe potvrdit více či méně známá tvrzení, a to že lidi nejsou líní, ale jen málo motivovaní. A také to, že olivy ze sebe vydají to nejlepší pod přiměřeným tlakem. A že je nutné dělat pouze ty věci, které nás posunují kupředu, což se stalo mým mottem. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti vám to dalo? Roky jsem pracoval v bankovnictví a měl za to, že o finančních trzích vím vše! Ale pohled na finanční trh očima klienta a spolupracovníka OVB je úplně něco jiného. Dnes jsem rád, že jsem schopen skloubit znalosti produktové, odborné s know-how, jak vést spolupracovníky, jak je motivovat a naučit je motivovat zase jejich postavený tým. Být lídrem není o tom zadat si úkol a pak si jej splnit, ale stát se pochodní, vzorem, motivátorem, magnetem, člověkem hodným následování. Teď už vím, že spolupracovníci nejdou jen a pouze po vyšší provizi, ale potřebují tzv. přidanou hodnotu někam patřit, mít možnost konzultace, podílet se na životě firmy, vidět svoji budoucnost po boku svého lídra. Určitě nastaly i okamžiky, kdy se vám nedařilo. Můžete popsat dvě pro vás nejtěžší chvíle během budování struktury/ vlastního podnikání pod OVB? Ke každému úspěchu patří i neúspěch. To je zákon polarity. Musím se přiznat, že jsem s touto činností chtěl několikrát přestat. Ale současně také musím přiznat, že jsem to nikdy nemyslel vážně :o) Prostě momentální neúspěch pro mě nikdy neznamenal, že se vzdám své vize! Nejtěžší chvíle? Snad jen zklamání z nastavení firemních jedinců týkající se úrovně poradenství, nezdravá honba za kvantitou na úkor kvality, moji firemní kolegové to označují jako EH manévry. Jiný špatný okamžik? Mediální vzpoura klientů proti jednomu prodávanému, bohužel neprověřenému produktu. To mě stálo likvidaci poměrně velké části firmy, která tlak nevydržela. Byla to zkušenost. I na těch lídr roste. Dosáhl jsem pozice LD, resp. SSLD. (Tzn. SSLD s 10 samostatnými LD.) Co v těchto chvílích zafungovalo? Uvědomění si, proč jsem do podnikání šel. Jak již jsem říkal mám-li vizi, musím za ní jít nejen v dobách, kdy se se daří a je to pohodlné, ale také v období nesnází, útlumu či problémů. To mne naučil sport. Co vám nejvíce pomohlo v práci, řízení podnikání? Byla to kniha, rada nebo školení/setkání? Co konkrétně? Od počátku podnikání jsme budovali firmu jako rodinný podnik (jsme tři nejbližší příbuzní na pozici SSLD), a tudíž každého nově příchozího MA jsme vnímali a doposud vnímáme jako člena rodiny s jeho klady i zápory. Školení, externí školitelé, vzdělávací systémy apod. v počátcích nebyly vůbec. Takže zkráceně nechal jsem se vést srdcem, intuicí a bohužel i stylem pokus-omyl. Roky jsem pracoval v bankovnictví a měl za to, že o finančních trzích vím vše! Ale pohled na finanční trh očima klienta a spolupracovníka OVB je úplně něco jiného. Když se poohlédnete za svou dosavadní kariérou pod OVB? Je něco, co byste udělal jinak? Určitě ano. Nekompromisně bych trval na tom, aby každý poradce v mém týmu přinášel svému klientovi užitek, a ne smlouvu. To by pak nevedlo k pokřivení trhu. Jaké lídrovské kvality musí mít podle vás člověk, aby dokázal budovat vlastní strukturu a pomýšlet na pozici LD? Chtít kariéru svých spolupracovníků, a ne svou. Být pro své kolegy vzorem nejen v oblasti příjmů, ale především v oblasti morálních hodnot. Dávat lidem správnou vizi a nezneužívat svého postavení k negativní manipulaci. Prostě z mého pohledu lídr musí především zůstat člověkem. 10 OVB Journal OVB Journal 11

7 rozhovor Martin Zoubek: Každý mě od této práce odrazoval Ing. Martin Zoubek Narodil se v roce 1981 v Hustopečích u Brna. Vystudoval gymnázium v Brně a Vysokou školu ekonomickou v Praze, obor diplomacie a mezinárodní vztahy se zaměřením na Evropskou unii. Po ukončení studia chtěl jít pracovat do Bruselu do struktur Evropské unie. Místo toho ale začal ve druhém ročníku vysoké školy spolupracovat s OVB a u firmy po ukončení studia zůstal. Po 8 letech podnikání s OVB byl povýšen do nejvyšší pozice tj. zemského ředitele. Ve svém mladém týmu má řadu studentů a motivuje je k tomu, aby v OVB našli po škole svou kariérní budoucnost. Nyní je u OVB již 13 let a je na pozici Super Senior Zemského ředitele a vybudoval dalších 6 zemských ředitelství. Působnost jeho týmu je mimo ČR i na Slovensku, Polsku, Ukrajině či nyní nově v Rusku. Proč jste nastoupil do OVB? Co vás k tomu motivovalo? Studoval jsem VŠE v Praze a jako každý student jsem hledal různé možnosti brigád při studiu. Absolvoval jsem jich několik, mladý člověk má v Praze spoustu možností, nicméně některé mi nevyhovovaly časově, jiné zase byly nevhodné po obsahové či finanční stránce. Ke spolupráci s OVB mě přivedli kamarádi, tak jak to většinou chodí. To víte, zpočátku jsem jim vůbec nevěřil, nicméně jsem si říkal, že jsem student a nemám stejně co ztratit. Taky se mi líbilo, že je to práce ve finančnictví, to jest v mém studijním oboru, a že je to časově flexibilní a mohu to dělat při studiu. Kdy a proč jste se rozhodl věnovat se práci pro OVB na 100 procent? No, trvalo mi to asi tak 3 roky. Jak jsem již uvedl, nejprve jsem měl tuto práci jako brigádu při vysoké škole, abych si přivydělal nějaké peníze, a taky to bylo lepší než jako student chodit dělat na recepci hotelu či nějaký fastfood, kde si většina z mých kamarádů přivydělávala. Pořád se mi to hodilo obsahově a časově mnohem lépe. V té době jsem vůbec neuvažoval, že bych se chtěl OVB věnovat i do budoucna. Byl to zkrátka nejlepší možný způsob přivýdělku při VŠ. Ale rozhodnutí věnovat se této práci naplno přišlo vlastně až s pozicí BL. V té době jsem již končil úspěšně VŠE a měl jsem nějaké zkušenosti od kamarádů, jak to vypadá na trhu práce. A pak, když jsem si to vše porovnal, bylo OVB pro mě jednoznačnou volbou! Co pro vás bylo hlavním impulsem pro to, abyste začal budovat vlastní strukturu? A kdy jste se pro to rozhodl? K tomuto rozhodnutí jsem nepotřeboval žádnou motivaci, protože jsem tímto směrem šel již od začátku. Nepřišel jsem do OVB osobně prodávat finanční produkty nebo dělat finančního poradce, to mi nepřišlo příliš zajímavé, a hlavně jsem necítil, že by mě to celý život naplňovalo. Už od té doby, co jsem se blíže seznámil s OVB, jsem věděl, že chci vést lidi a věnovat se budování vlastní struktury. Toto zaměření se mi líbilo od začátku. Práce s klienty je samozřejmě fajn a na začátku jsem tuto práci dělat musel a dělal i rád, ale věděl jsem, že to nechci dělat napořád a že to je nutná podmínka pro to, abych mohl vést svůj tým. OVB je strukturální firma, tzn. možnost vytvářet struktury a v tom je model OVB jedinečný. Dobrých poradců, kteří se živí finančním poradenstvím, je na trhu všude dost, ale dobrých vedoucích a ředitelů velmi málo. Naše podnikání je o vytváření vedoucích. Během rozhodování, zda budete vést lidi, co bylo největší překážkou pro to, abyste se do toho pustil? Asi právě námitky a argumenty lidí. V OVB je to o práci s lidmi, a ta je, jak víte, velmi těžká a komplikovaná. Lidé mají své nálady, a tak právě námitky, s nimiž jsem se hned na začátku setkával, byly právě to nejtěžší. Také mě každý od této práce odrazoval, říkal mi zkušenosti jiných, co slyšel atd... Vzhledem k tomu, že jsem ovšem z malé vesnice a drby a pomluvy jsou tam u lidí na denním pořádku, nebral jsem to vůbec vážně, a naopak mě to o to více lákalo. Co pro vás bylo v začátcích nejtěžší nebo co jste vnímal jako svůj největší hendikep v oblasti vedení/motivování/řízení lidí? Nejtěžší pro mě bylo asi to, že jsem nevěděl, jak vést lidi. Samozřejmě jsem na vysoké škole absolvoval různé kurzy, třeba psychologie apod., plus jsem si leccos přečetl, ale to vás nepřipraví na realitu. Musí si tím každý projít, vyzkoušet, jen zkušenost zde ovšem nestačí. Díky propracovaným systémům OVB se zde máte možnost učit od svých vedoucích, a tak nedělat chyby, které dělali vaši vedoucí, když začínali! Každopádně chce to čas a je potřeba získat i vlastní zkušenosti a naučit se to v praxi. >>> 12 OVB Journal

8 rozhovor Během svého působení v pozici lídra jaké jste získal nejdůležitější poznatky o vedení lidí? Že lidé nejsou líní, ale málo motivovaní. :o) Samozřejmě ne každého můžete motivovat na auto či peníze, lidi mají různé cíle, přání, vize, a tak je potřeba jim rozumět a pracovat s nimi. Každopádně pokud umíte pracovat s tím, co člověk chce, dá se tím dosáhnout mnohého. Jaké znalosti, schopnosti a dovednosti vám to dalo? Myslím, že asi velkou toleranci vůči lidem. Získal jsem také schopnost empatie, vcítit se do situace jiných lidí a jejich problémů. A také jsem získal znalost lidí, jak se chovají v různých situacích, znám dobře typologii osobností a vše, co se týká lidského chování. Někdy si říkám, že po 13 letech práce s lidmi mě nemůže už nic překvapit. Bohužel jsem se xkrát mýlil, neboť při této práci tj. práci s lidmi je vždy něco, co nečekáte, co vás může překvapit. byla by největší hloupost skončit. Je to, jako byste zabalil cvičení v posilovně, když z vás nebude po měsíci Rambo. :o) Co v těchto chvílích zafungovalo? Zafungovali hlavně vedoucí a pak moji nebo jiní spolupracovníci, které jsem měl kolem sebe čili kolektiv. V tom je opět výhoda strukturální firmy, jakou je OVB, nikdy vás nikdo nenechá tzv. na holičkách. Každý mi říkal, že je to normální, a taky mě motivovali, abych to nevzdával. A taky mi hodně pomohlo i to, že jsem byl v situaci, v níž jsem neměl co ztratit. Byl jsem student, bylo mi 21 let, studoval jsem a lepších nabídek při studiu moc není. Co vám nejvíce pomohlo v práci, řízení podnikání? Byla to kniha, rada nebo školení/setkání? Co konkrétně? Přečetl jsem spoustu knih, ale nejvíce mi asi pomohly zkušenosti mých nadřízených a kolegů. Dá se říci, že OVB funguje jako sériová výroba. Proto je dobré úspěšné věci kopírovat, je to i jednodušší. Proč vymýšlet něco jiného, když už něco funguje. Je dobré seznámit se s tím, jak dosáhli úspěchu jiní, a některé jejich zkušenosti si převzít. Mnoho lidí přichází do OVB a vymýšlí zde nějaké novoty, protože to tak fungovalo v jiném oboru nebo v jiném zaměstnání. Ale v OVB to nefunguje, protože my nejsme klasické zaměstnání. Já měl velké štěstí, že jsem se mohl učit od těch nejlepších, ať už to byl Gerd Fink, Wilfried Kempchen, atd... To mi hodně pomohlo. Takže moje rada pro vás je učte se od vašich vedoucích, oni už si zkusili, co funguje a co ne! Když se poohlédnete za svou dosavadní kariérou pod OVB? Je něco, co byste udělal jinak? Rozhodně jsem asi neudělal úplně všechno dobře, ale neměnil bych nic. Nechci, aby to znělo nějak nabubřele, ale je to tak. Jsem rád, že jsem učinil i špatná rozhodnutí, protože i ta mě něco naučila a bez nich bych určitě nebyl tam, kde dnes. Jak se říká, vše špatné je k něčemu dobré. A chybami se člověk učí. Jaké lídrovské kvality musí mít podle vás člověk, aby dokázal budovat vlastní strukturu a pomýšlet na pozici LD? Kdyby byl tento návod tak jednoduchý, sepsal bych ho jako takovou kuchařku, prodával bych ho a byl bych velmi úspěšný. :o) Ale tak jednoduché to není. Každý člověk je jiný. Vychoval jsem šest zemských ředitelů a každý má úplně jiné vlastnosti, má jiný tým a jiný způsob řízení. Ale nelze říct, že je jeden způsob lepší než druhý. Samozřejmě je několik vlastností, které mají společné všichni úspěšní lidé v našem byznysu. Je to například vysoká cílevědomost v kombinaci s pracovitostí, protože v OVB to ani jinak nejde, každý úspěch je vydřený. S tím souvisí vlastnosti, jako je například vytrvalost, disciplína a odvaha, a to bych podtrhl. Protože odvaha, hlavně na začátku, je důležitá. Musíte mít odvahu na to někoho oslovit či někomu zavolat. Jak se říká, kdo se bojí, nesmí do lesa, já bych to upravil, kdo se bojí, ať nepodniká! Silný hráč v oblasti hypotečních úvěrů UniCredit Bank UniCredit Bank je tradičním poskytovatelem komplexních bankovních služeb v České republice a na Slovensku se zázemím silné evropské bankovní skupiny UniCredit. V oblasti hypoték disponuje širokou škálou produktů, které klientům umožňují pořídit si nemovitost na bydlení, k rekreaci nebo si vzít hypotéku na stavební pozemek. Hypoteční úvěry umíme UniCredit Bank dlouhodobě patří mezi nejsilnější hráče na poli hypotečních úvěrů. Tomu odpovídá i velmi bohaté portfolio, které v této oblasti svým klientům nabízí. Je možné využít mnoho typů hypotečních úvěrů, které lze kombinovat s různou dobou fixace. UniCredit Bank také velmi pozorně naslouchá potřebám svých klientů. Minulý rok jsme proto zavedli poměrně unikátní 7letou fixaci, lidé si tak s námi mohou fixovat své úrokové sazby na delší dobu. Pro ekonomicky zdatnější klienty pak máme v nabídce velmi populární Převratnou hypotéku s variabilní sazbou a zaznamenáváme rovněž velký zájem o refinancování hypoték. Úrokové sazby vše za cenu jedné Svým klientům nabízíme různé druhy úrokových sazeb od zcela variabilní až po sazbu s 10letou fixací. Novinkou je koncept vše za cenu jedné variabilní sazba, 3 i 5letá fixace začínají na velmi příznivé úrovni. Naše úrokové sazby jsou dlouhodobě nejvýhodnějšími na celém bankovním trhu. Mimořádná splátka zdarma to jen tak někde nenajdete Naší čerstvou novinkou se stala možnost provádět mimořádné splátky jistiny zcela zdarma, a to i mimo konec fixačního období. Klienti s fixní sazbou u svého hypotečního úvěru nově mohou jednou ročně mimořádně splatit až 20 % jistiny bez jakéhokoli poplatku. Získávají tak mnohem větší svobodu při splácení své hypotéky. UniCredit Bank: Ideální volba při refinancování hypotéky Velmi populární refinancování hypotéky umožňuje klientům převést si k nám svoji hypotéku. Naše banka v současné době nabízí velmi příznivé úrokové sazby, díky kterým může zákazník ušetřit až dvě splátky ročně. Navíc s naší širokou nabídkou a možností mimořádného splacení části jistiny zdarma je dnes UniCredit Bank pro klienty s hypotékou opravdu nejlepší volbou. Petr Slavíček manažer pro třetí strany tel: Petr Slavíček se většinu své profesní kariéry pohybuje v oblasti retailového bankovnictví. V současné době pracuje v UniCredit Bank na pozici manažera pro třetí strany v oblasti hypoték, v bance má dlouhodobé zkušenosti s vedením úvěrových týmů. Je vám k dispozici pro vaše otázky ohledně produktů UniCredit Bank, odborný pohled na hypoteční trh a případné osobní školení k této problematice. Určitě nastaly i okamžiky, kdy se vám nedařilo a měl jste chuť skončit? Je to tak? Ano, takových chvil bylo hodně. Vlastně na začátku pokaždé, když se mi něco nepodařilo. Takže kdykoli mi klient zrušil schůzku nebo spolupracovník odmítl spolupráci, myslel jsem, že je to konec a dál to nepůjde. V těchto chvílích taky končí většina spolupracovníků, myslí si, že dlouhodobý úspěch přijde po týdnech, měsících, ale bohužel to tak není. Krátkodobě se třeba něco daří na začátku, ale je přirozenější a normálnější, že se člověk na začátku všechno učí, nemá tolik zkušenosti, a tak, když se něco nepovede, od 1,69 %p. a. Hypotéka s možností mimořádné splátky zdarma. 14 OVB Journal OVB Journal 15

9 OVB info Vyhledávání tematických informací na portále napříč partnery Víme, že zpráv na portále je mnoho. Snažíme se usnadnit jejich vyhledávání. Změny v legislativě, důležité termíny či aktuálně diskutovaná témata týkající se jedné nebo více obecných skupin produktů se vyhledávají nejobtížněji. text: OVB, foto: OVB Koncem loňského roku jsme proto přidali v sekci Soubory a články nový typ produktových skupin souhrnně označený jako Interní oblasti AC. Pod tímto označením najdete filtry pro aktuální tematické informace. Koncem roku to bylo téma včasného zpracování produkce přidali jsme produktovou skupinu (filtr) Konec roku 2014 důležité termíny. Změny v životním pojištění na přelomu roku od všech partnerů shrnuje produktová skupina Daňové zvýhodnění ŽP od Nabídka filtrů z Interní oblasti AC. Doplňkové penzijní spoření V produktové skupině Doplňkové penzijní spoření jsme například aktuálně publikovali prezentaci s výsledky fondů penzijních společností za rok Kromě grafů s výsledky hospodaření jednotlivých fondů a tabulek s počty účastníků jsme zmapovali také slučování fondů uvnitř penzijních společností a převody klientských kmenů. Za dobré výsledky jsme vyhlásili vítěze. Podívejte se. Hypoteční úvěry V produktové skupině Hypoteční úvěry je k dispozici Přehled podmínek na refinancování účelových hypoték aktualizace k Zjistíte v ní, že banky prodloužily termíny pro čerpání úvěrů na refinancování. Uzavřít úvěr 12 měsíců předem již není výjimkou. Srovnání hypoték Filtr Podpůrné nástroje Analytického centra Tento nový filtr je užitečný pro vyhledávání našich udělátek, která vám usnadňují práci a čas. Zobrazí ke stažení excelovské srovnávače produktů (ty, které ještě nejsou přímo ve Vševědovi), pomůcky, týdenní reporty za 4 uplynulé týdny, školicí prezentace a další obecné zprávy. Nejde o zobrazení všech informací z dílny Analytického centra OVB, ale pouze o výběr. Všechny zprávy a články AC vrátí spolehlivě filtr Partner Analytické centrum. V členění podle produktových skupin. Výběr zpráv filtr Daňové zvýhodnění ŽP od Jen pro připomenutí: Srovnání hypoték od našich partnerů je přístupné přes Vševěda v sekci Produkty a poradenství pod tlačítkem Porovnat. Srovnávač hypoték dlouhodobě nejvyužívanější ze všech srovnávačů. 16 OVB Journal OVB Journal 17

10 OVB info Srovnávač produktů penzijních společností Srovnání produktů penzijních společností má svou specifickou formu. Není to jednoduchá tabulka, ve které lze seřadit produkty podle jejich výkonnosti, výše poplatků nebo jiného parametru. Produkty jsou specifické v tom, že se v průběhu času mění. Jedná se o portfolia (programy), v nichž se mění poměr jednotlivých fondů. Co je tedy pro poradce užitečné vědět? Důležité je vědět, JAK se mění složení jednotlivých programů v čase. Juan Carlos Perez: Člověk musí kariéře leccos obětovat Společnost OVB již 45 let umožňuje budovat kariéry jako z učebnice. I v rámci OVB Evropa je možno najít mnoho mladých a úspěšných spolupracovníků. Přinášíme vám krátký rozhovor se zemským ředitelem OVB Španělsko, který v začátcích své kariéry poznal výhody a možnosti nabízené naším obchodním modelem. text: OVB, foto: archiv OVB Bližší informace o produktech dané penzijní společnosti v rámci II. nebo III. pilíře naleznete v produktovém listu. Ten je součástí srovnávače a odkaz na něj naleznete také ve Vševědovi. Ve srovnávači naleznete také porovnání výkonnosti jednotlivých fondů. Ovšem jak už bylo řečeno není tento parametr vše vypovídající a je potřeba při výběru produktu zohledňovat celkové složení programu a to, jak se zastoupení jednotlivých fondů v portfoliu v čase mění. text: OVB, foto: OVB Složení fondů, z nichž se programy skládají, je dáno zákonem. Všechny penzijní společnosti tedy mají charakterově víceméně stejné fondy. Každému fondu je přiřazen určitý rizikový profil (na stupnici 1 až 7). Ve srovnávači je potom každý program reprezentován složeným grafem, kde jednotlivé barvy představují fondy s příslušným rizikovým profilem. Čím rizikovější profil fondy mají, tím sytější barvou jsou znázorněny. Z grafů jednotlivých profilů je potom vidět, jaké typy fondů jsou v něm zastoupeny a jak se jejich poměr v čase mění. Vidíme například, že pokud bude klient vybírat mezi vyváženými programy jednotlivých penzijních společností, nemusí se jednat o totožné produkty, jak by název napovídal. Je vidět, že vyvážený program ČP PS je výrazně méně agresivní (potenciálně méně rizikový a ziskový) než například vyvážený program Consequ. Proč jste přišel do OVB? Myšlenka OVB mě od začátku fascinovala. Především výzvy, které jsou spojeny s prací finančního poradce pro OVB, a samozřejmě se mi líbila i možnost kariérního postupu. Motivoval mě i výhled na vybudování vlastní sítě poradců v podstatě od nuly. Kariérní plán nabízí jasná kritéria pro postup v rámci podnikání. Nezakrývám, že mě přesvědčily i možnosti výdělku a získání finanční nezávislosti. Prostě jsem se do této práce okamžitě zamiloval! Jaké jsou vaše faktory úspěchu? Sebevědomí, velká dávka optimismu a vytrvalosti. Především odhodlání a přesvědčení udělat správnou věc na správném místě: všechny tyto vlastnosti byly rozhodující pro můj dosavadní úspěch. Co, popřípadě kdo, vás nejvíce motivuje na cestě vzhůru? Jedná se zejména o dva lidi: Je to můj zemský ředitel Olaf-Torsten Krop a má žena. Oba dva mě každý svým způsobem vždy bezpodmínečně podporovali a i v těžkých chvílích mé kariéry stáli na mojí straně. Kromě toho jsem největší motivaci získal ze své vnitřní síly: Jsem bojovník a nikdy se nevzdávám. Prostě to mám v sobě. Co by si měli do OVB přinést mladí spolupracovníci, kteří chtějí udělat kariéru v OVB? Za prvé určitě sebedůvěru. Kromě toho i víru, že OVB je to správné podnikání pro budování vlastní kariéry stejně tak jako vědomí toho, že naše každodenní práce má sociálně-společenský význam. Kariéra v OVB se nedá dělat jako přivýdělek, ale člověk se jí musí věnovat naplno, s veškerou svojí silou a energií. Není to jednoduché a člověk musí umět kariéře i leccos obětovat. Rozhodující je dle mého názoru i velká porce optimismu a konkrétní představa o tom, čeho chcete v rámci podnikání dosáhnout. Jaké jsou vaše cíle, profesní i soukromé? Předesílám, že mě inspiruje a naplňuje to, co dělám. Do budoucna tomu nebude jinak. Mé cíle jsou stát se jedním z Top 5 zemských ředitelů v rámci celé OVB Evropa a současně být také vzorem jak v podnikání, tak především spolupracovníkům v mém týmu. Chci dále rozšiřovat a budovat přímé struktury a věnovat se rozvoji mých spolupracovníků. Na seznamu priorit u mě stojí na nejvyšších příčkách užívat si a být šťastný, a to jak v podnikání, tak v soukromí. Miluju tuhle práci Juan Carlos Perez Nastoupil do OVB 1. srpna Klíčové okamžiky v jeho OVB kariéře: GST 1. října 2003 BL 1. dubna 2004 BD 1. ledna 2009 RD 1. dubna 2012 LD 1. července 2014 Je aktivní ve Španělsku. 18 OVB Journal OVB Journal 19

11 OVB info Bonusový certifikát k investičnímu životnímu pojištění Allianz Mercury a Allianz Mercury mini Číslo pojistné smlouvy Pojistník (jméno, příjmení, titul) Allianz pojišťovna, a. s., poskytne každému pojištěnému (dále jen pojištěný ) v rámci pojistné smlouvy Allianz Mercury (IG5) a Allianz Mercury mini (RP1) (dále jen pojistná smlouva ) při splnění všech níže uvedených podmínek: pojistná smlouva je uzavřena v období od do , pojištěný v kalendářním roce uzavření pojistné smlouvy je mladší 50 let. Opce je pojistitelem poskytnuta bez navýšení pojistného. Pojistník má při uplatnění opce nárok bez zkoumání zdravotního stavu daného pojištěného na navýšení pojistné částky/ročního důchodu pro daného pojištěného v rámci jednotlivých tarifů kryjících riziko smrti (sjednaných v rámci hlavního pojištění* a/nebo jako připojištění) a/nebo invalidity, a to až o 25 % z pojistného krytí ujednaného v rámci jednotlivých tarifů kryjících riziko smrti a/nebo invalidity při uzavření pojistné smlouvy nebo z pojistného krytí ujednaného v rámci jednotlivých tarifů kryjících rizika smrti a/nebo invalidity ke dni uplatnění nároku na opci, pokud je tato částka pro daný tarif nižší, (nejvýše však kumulativně o ,- Kč v rámci každého rizika pro daného pojištěného, pokud je pojistné plnění ujednáno ve formě pojistné částky), nastane-li některá z níže uvedených událostí: první prohlášení pojištěného za dobu trvání opce o uzavření manželství dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, případně první prohlášení pojištěného za dobu trvání pojistné smlouvy o partnerství dle zákona č. 115/2006 Sb., o registrovaném partnerství (dále jen první svatba ), narození dítěte pojištěnému během trvání opce (dále jen narození dítěte ); v případě narození více dětí během trvání opce se výše uvedená opce vztahuje na každé narozené dítě. Nárok na opci je nutné uplatnit a doložit nejpozději do 6 měsíců od výše uvedených událostí. Nárok na uplatnění opce se v případě první svatby dokládá úředně ověřenou kopií oddacího listu/dokladu o partnerství a v případě narození dítěte úředně ověřenou kopií rodného listu. Pokud dojde ke smrti pojištěného do 2 měsíců od uplatnění opce, není pojistitel povinen poskytnout navýšené pojistné plnění pro případ smrti, to neplatí, dojde-li ke smrti pojištěného úrazem. Pojistitel není dále povinen poskytnout navýšené pojistné plnění pro případ invalidity, pokud pojistná událost nastane v důsledku nemoci, která vznikla nejpozději v den uplatnění opce, nebo pojistná událost nastane dříve, než uplynou 2 roky od uplatnění opce. Opce pro daného pojištěného zaniká na 15. výročí nebo na výročí v roce, ve kterém se daný pojištěný dožije věku 50 let, nebo při zániku pojistné smlouvy (resp. všech sjednaných připojištění pro 2. pojištěného), podle toho, která z uvedených skutečností nastane nejdříve. *Tarifem v rámci hlavního pojištění kryjícími riziko smrti se rozumí: 1. konstantní pojistná částka pro případ smrti společně s lineárně klesající pojistnou částkou pro případ smrti, 2. roční důchod pro případ smrti. V Praze dne RNDr. Jakub Strnad, Ph.D. předseda představenstva OPCI NA NAVÝŠENÍ POJISTNÉ ČÁSTKY PRO PŘÍPAD SMRTI A/NEBO INVALIDITY (dále jen opce ) PhDr. Tomáš Vysoudil člen představenstva S vámi od A do Z Basler Sachversicherungs-AG Článek 18 Denní odškodné po úrazu Poranění hlavy Fraktura lebky s poškozením mozku 3. stupně % 1. Pokud dojde k úrazu, vyplatí pojistitel denní odškodné za dobu, která Fraktura lebky s poškozením mozku 2. stupně... 75% podle lékařského posudku odpovídá době skutečného léčení, nejdéle Fraktura lebky bez poškození mozku... 20% však za dobu, která odpovídá průměrné době z lékařského hlediska Fraktura lícní, nosové kosti, fraktura horní, dolní čelisti... 10% nezbytného léčení tohoto poškození podle oceňovací tabulky, která je nedílnou součástí těchto VPP. Poranění páteře (krční, hrudní, bederní) K páteři ve smyslu těchto podmínek nepatří kostrč a křížová kost. 2. Pokud není tělesné poškození uvedeno v oceňovací tabulce, Zlomenina páteře s úplným ochrnutím určí pojistitel výši pojistného plnění podle doby z lékařského hlediska v důsledku transverzální léze míchy % nezbytného léčení, která je podle rozsahu a povahy poškození Všechny ostatní zlomeniny páteře... 20% přiměřená průměrné době z lékařského hlediska nezbytného léčení. 3. Pokud bylo pojištěné osobě způsobeno následkem úrazu několik Horní končetiny tělesných poškození, poskytuje pojistitel pojistné plnění jen za Fraktura hlavice pažní kosti... 80% dobu nejdelšího léčení. Denní odškodné za dobu z lékařského hlediska Fraktura ramene... 30% nezbytného léčení z jedné pojistné události se vyplácí maximálně za Fraktura loketního kloubu... 40% 365 dnů v období 2 let ode dne úrazu. Fraktura předloktí... 30% Fraktura kloubu ruky zápěstí (bez zápěstních kostiček)... 40% 4. Oceňovací tabulku může pojistitel doplňovat a měnit v závislosti na Fraktura zeleného proutku (u dětí)... 10% pokroku v lékařské vědě a praxi. Při likvidaci pojistných událostí se vychází z oceňovacích tabulek platných v době vzniku pojistné události. Dolní končetiny Fraktura kyčelního kloubu... 80% 5. Pojistitel není povinen vyplatit pojistné plnění za denní odškodné po Fraktura stehenní kosti... 30% úrazu, pokud pojištěná osoba zemře do 1 měsíce ode dne úrazu. Fraktura stehenní kosti nebo bércové kosti s postižením kloubu... 40% Fraktura čéšky... 60% 6. Denní odškodné po dobu nutného léčení se vyplácí tehdy, pokud byl Fraktura bércové kosti... 30% překročen den sjednaný ve smlouvě (karenční doba), a to od vzniku úrazu. Fraktura vnitřního nebo vnějšího hlezenního kloubu... 40% 7. Karenční doba začíná dnem z lékařského hlediska nevyhnutelného léčení. Ostatní fraktury Článek 19 Denní odškodné při pobytu v nemocnici následkem úrazu Fraktura pánve (bez kostrče, včetně kosti křížové) % Bloková fraktura žeber (minimálně 3 žebra)... 10% 1. Pokud dojde k úrazu podle těchto VPP a pojištěná osoba je z důvodu Roztrhnutí epifýzy u děti (koncové části dlouhých kostí)... 10% zranění hospitalizována, vyplatí pojistitel za každý den nezbytného pobytu v nemocnici denní odškodné sjednané v pojistné smlouvě. Ruptury vazů a šlach Pobytem v nemocnici se rozumí z lékařského hlediska nezbytná doba Ruptury vazů a šlach ve smyslu těchto podmínek jsou úplná roztržení hospitalizace. Celkový počet dnů strávených v nemocnici se rovná stabilizovaných struktur kloubních pouzder a úplná přetržení šlach, jakož počtu půlnocí strávených v nemocnici. i úplná vytržení kostních vazů; uvedený popis se vztahuje pouze na zde uváděné diagnózy, přičemž 2. Denní odškodné při pobytu v nemocnici se vyplácí maximálně v trvání poškození orgánu musí být doloženo vyšetřením MRI, CT, zprávou o 3 let ode dne úrazu. provedené operaci apod. Pod pojistnou ochranu nespadá částečné roztržení, odtržení menisku, roztržení svalu nebo svalových vláken. 3. Pojistná událost začíná dnem přijetí pojištěné osoby do nemocnice a končí dnem, od kterého není hospitalizace kvůli následkům úrazu Přetržení šlach bicepsu... 10% z lékařského hlediska nutná. Za nezbytný pobyt v nemocnici se Přetržení zkříženého vazu... 20% nepovažuje hospitalizace výhradně z důvodu nemožnosti poskytnout Přetržení vnitřního a zevního postranního vazu v kolenním kloubu... 10% péči doma nebo z jiných osobních důvodů (okolností) pojištěné osoby. Přetržení patelární šlachy... 10% Denní odškodné při pobytu v nemocnici se neplatí během pobytu v Přetržení vnitřního nebo vnějšího vazu hlezenního kloubu... 10% sanatoriích, ozdravovnách, léčebných a pečovatelských zařízeních pro Přetržení Achillovy šlachy... 10% chronicky nemocné, domovech důchodců apod. Popáleniny 4. Pokud pojištěná osoba během své dovolené nebo pracovního pobytu Minimálně 20 % povrchu těla, 3. stupeň % v zahraničí utrpí úraz podle těchto VPP a bezprostředně poté následuje Minimálně 10 % povrchu těla, 3. stupeň... 75% z lékařského hlediska nezbytná hospitalizace pojištěné osoby v Minimálně 20 % povrchu těla, 2. stupeň... 50% zahraničí, vyplatí pojistitel o 100 % zvýšené denní odškodné za pobyt v nemocnici v zahraničí v trvání maximálně 6 měsíců ode dne vzniku Článek 21 Nabídka navýšení pojistného plnění a pojistného úrazu. Za zahraničí se nepovažuje území toho státu, jehož státní příslušnost pojištěná osoba má nebo v němž má trvalé bydliště. Je-li 1. Pojistník může každoročně písemně zažádat o navýšení pojistných pojištěná osoba občanem jednoho z evropských států nebo má-li částek k sjednaným druhům pojistného plnění bez opětovného kromě českého státního občanství ještě jiné státní občanství, nevztahuje posouzení zdravotního stavu lékařem. Navýšení může být individuálně se dvojnásobné plnění na území tohoto státu. sjednáno až do výše 10 % dosavadního pojistného za každý druh plnění. Článek 20 Okamžité plnění Navýšení bez opětovného posouzení zdravotního stavu není 1. Pokud pojištěná osoba utrpěla úraz, který způsobil poškození zdraví možné u následujících druhů pojistného plnění: uvedené v oceňovací tabulce pro okamžité plnění, má nárok na okamžité pojistné plnění. závažná onemocnění, 2. Existence takového poškození musí být prokázána objektivní lékařskou denní odškodné při dočasné pracovní neschopnosti a zprávou ve smyslu stávajících poznatků lékařské vědy. všeobecná hospitalizace. 3. Pokud do 72 hodin po úraze nastane smrt v důsledku úrazu, nevzniká žádný nárok na pojistné plnění. 2. Pojistné částky se přitom zaokrouhlují následovně: 4. Poškození musí být bezodkladně zjištěno lékařem a nárok na okamžité pro případ trvalých následků úrazu a smrti vždy na celých 500 Kč, plnění musí být oznámen pojistiteli do 1 měsíce od lékařského zjištění. pro případ okamžitého plnění vždy na celých 50 Kč, 5. Okamžité plnění se vyplácí podle oceňovací tabulky pro okamžité plnění. pro případ vyplácení denního odškodného po úrazu, denního 6. Pokud úraz způsobil více tělesných postižení, která jsou uvedena v odškodného při pobytu v nemocnici následkem úrazu vždy na celou oceňovací tabulce pro okamžité plnění, řídí se výše pojistného plnění tím 1 Kč. tělesným poškozením, za které je v tabulce určena nejvyšší hodnota. 3. Navýšené pojistné částky se vztahují na pojistné události, k nimž dojde Oceňovací tabulka pro okamžité plnění od prvního dne měsíce následujícího po doručení prohlášení na pobočku pojistitele. Fraktury Fraktury (zlomeniny) jsou úplné zlomeniny kostí (kontinuální, plynulé 4. Úhrada pojistného se zvyšuje ve stejném poměru jako navýšené přerušení kosti s vytvořením úlomků). Nepatří sem neúplné fraktury, fisury pojistné částky. Protože se tyto pojistné částky zaokrouhlují (viz (jemné nalomení kosti), infrakce (naštípnutí kosti), štěpení a odlupování bod 2), může být procentuální podíl úhrady pojistného vyšší, než je kostí, podobně jako roztržení kostního vaziva. procentuální podíl navýšení pojistných částek. BAU CZ Strana 6 z 19 3 Změny investičních strategií Poplatek za změnu alokace pojistného - první změna v pojistném roce... zdarma Poplatek za změnu alokace pojistného - druhá změna v témž pojistném roce 50 Kč Poplatek za změnu alokace pojistného v rámci asistované správy... zdarma Poplatek za převod podílů mezi investičními strategiemi - první převod v pojistném roce...zdarma Poplatek za převod mezi investičními strategiemi - druhý a další převod v témž pojistném roce...50 Kč Poplatek za převod mezi investičními strategiemi v rámci asistované správy... zdarma Minimální hodnota, kterou lze ponechat v investiční strategii po převodu... neomezena Minimální hodnota převáděných podílů... neomezena 4 Převod na pojištění bez placení pojistného Poplatek za převod pojištění na pojištění bez placení pojistného.... zdarma Administrativní poplatek po převodu na pojištění bez placení pojistného (měsíční) Kč Minimální hodnota podílů připsaných na podílovém účtu (vytvořených na základě běžného a/nebo dodatečného běžného pojistného) pro převod na pojištění bez placení pojistného Kč 5 Výplata části kapitálové hodnoty Poplatek za jednorázovou výplatu 50 Kč* Minimální výše výplaty části kapitálové hodnoty pojištění Kč Minimální hodnota podílů vytvořených na základě běžného pojistného po výplatě části kapitálové hodnoty Kč *Současně jsou uplatněny i Stornovací poplatky (viz část 6 Předčasné ukončení pojistné smlouvy). 6 Předčasné ukončení pojistné smlouvy Odstoupení od pojistné smlouvy Poplatek za vznik pojistné smlouvy (při odstoupení od pojistné smlouvy) Kč Poplatek za likvidaci pojistné události (při odstoupení od pojistné smlouvy) Kč Stornovací poplatek (v % z hodnoty odečítaných podílů) Podíly ze zaplaceného běžného pojistného: v prvním, druhém a třetím pojistném roce (resp. započatém roce od navýšení) % ve čtvrtém pojistném roce (resp. započatém roce od navýšení) % v pátém pojistném roce (resp. započatém roce od navýšení) % v šestém pojistném roce (resp. započatém roce od navýšení) % v sedmém a dalších pojistných letech (resp. započatém roce od navýšení) % Podíly ze zaplaceného mimořádného pojistného... 0 % Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy v 6. pojistném roce a dříve Kč Poplatek za předčasné ukončení pojistné smlouvy v 7. pojistném roce a později Kč 7 Ostatní Ostatní změny pojištění... zdarma Vymáhání dlužného pojistného v částce do 499 Kč.... max. 800 Kč (dle počtu úkonů) Vymáhání dlužného pojistného v částce nad 500 Kč..... max Kč (dle počtu úkonů) Navýšení pojistné částky pro případ smrti bez zkoumání zdravotního stavu Pojistnou částku pro případ smrti pojištěného dospělého lze v průběhu pojištění navýšit bez zkoumání zdravotního stavu při dodržení všech níže uvedených podmínek počínaje následující splátkou běžného pojistného po schválení pojišťovnou: a) návrh pojistníka na navýšení je doručen do sídla pojišťovny nejpozději do 60 dní po specifikované události, 4 Opce na navýšení skutečný benefit při významných životních událostech Jakkoliv se preference v průběhu života pochopitelně mění a v procesu finančního plánování je třeba na ně pružně reagovat, nastanou u většiny populace životní události, které představují pro pozvolné tempo přeměn a zaběhnutých stereotypů zásadní předěl a milník vyznačující nástup nové životní etapy. Úvodní ustanovení podmínkami - obecnou èástí - UCZ/14 pro pojistné smlouvy uzavøené a pozdìji nebo Všeobecnými pojistnými podmínkami obecná èást UCZ/05 pro pojistné smlouvy uzavøené nejpozdìji do , všeobecnými pojistnými sjednává jako pojištìní obnosové Minimální výše doèasného navýšení je Kè Doèasné navýšení lze uhradit pøímo poukázáním finanèní èástky na úèet, který sdìlí pojistitel. Spolu s poukázáním této èástky je pojistník povinen o této skuteènosti informovat písemnou formou pojistitele. Za variabilní 1.4. Za škodu vzniklou uvedením chybného variabilního symbolu, neinformováním pojistitele nebo poukázáním doèasného navýšení na chybný úèet nenese pojistitel odpovìdnost. navatelem pojistných podmínek bude pojistitelem pøijaté doèasné navýšení pøipsání doèasného navýšení na úèet pojistitele, pokud bude na úèet pojistitele pøipsáno nejpozdìji 10 dní pøed rozhodným dnem. V opaèném pøípadì bude pøipsáno k rozhodnému dni v následujícím mìsíci Doèasné navýšení je po odeètení poplatkù uvedených v èl.3 tìchto pojištìní pro pøípad smrti s konstantní pojistnou èástkou, na pojištìní pro pøípadech, které dokládá následujícími dokumenty: zvýšení pravidelného roèního hrubého pøíjmu o min. 10% v souvislosti pøijetí pùjèky pojištìnou osobou k financování nemovitosti k vlastnímu 2.2. a to pøi souèasném splnìní následujících podmínek: odpovídajících dokladù 42 s ujednáním mezi pojistitelem a pojistníkem do shodného investièního Pro doèasné navýšení nelze sjednat investièní program s garantovaným zhodnocením. Poplatková struktura 3.1. ujednávají následující poplatky: Uzavírací poplatek z doèasného Výplata aktuální hodnoty podílových jednotek nebo její èásti aktuální hodnotu podílových jednotek pøíslušných doèasnému navýšení, nemá však vliv na výši pojistného plnìní pro pøípad smrti v rámci pøíslušné pojistné smlouvy. souhlas tohoto pojištìného Pøi splnìní uvedených podmínek vyplatí pojistitel odpovídající èástku proveden nejpozdìji do dvou týdnù po rozhodném dni, následujícím po 4.4. navýšení je zák. è. 586/1992 Sb., o daních z pøíjmu, v platném znìní. Závìreèné ustanoveni pokud pojištìná osoba není v pracovní neschopnosti, nebyla o pøiznání invalidního dùchodu èi není osobou se zdravotním od provedení posledního navýšení dle tìchto smluvních ujednání 2.3. Pojistné odpovídající navýšení pojistné ochrany dle tìchto smluvních ujednání bude stanoveno podle aktuálních pojistných podmínek pøi pojistnou smlouvou pøed tímto navýšením. pokud bylo sjednáno pøipojištìní zproštìní od placení, tak je pøi navýšení dle tìchto smluvních ujednání automaticky navýšeno v závislosti na pojistném odpovídajícímu navýšení pojistných èástek pro pøípad smrti písemným potvrzením pojistitele o provedení tohoto navýšení. Horní řada zleva: Allianz pojišťovna, Basler, MetLife pojišťovna. Dolní řada zleva UNIQA pojišťovna, Pojišťovna České spořitelny. Jedinečná akce pro finanční poradce OVB Má váš klient (půl-)kulaté narozeniny, oženil se, narodilo se mu dítě? Navyšte mu pojistnou částku u vážných rizik bez zdravotního zkoumání až o Kč! Umožníme vám to v rámci jedinečné marketingové akce. Popis marketingové akce Marketingová akce se vztahuje na všechny dodatky sjednané od (tj. s účinností od ) označené kódem pro marketingovou akci MA100. Týká se navýšení pojistné částky až o Kč bez zdravotního zkoumání u vybraných rizik. Jakých životních událostí se akce týká a co budeme od klienta vyžadovat? Svatba pojištěné osoby - oddací list Narození dítěte - rodný list dítěte Ukončení VŠ - diplom (včetně bakalářského atd.) Čerpání úvěru na nemovitost - úvěrová smlouva (úvěr ze stavebního spoření, hypotéka) Dosažení 30, 35, 40 a 45 let - nedokládá se U každé z životních událostí máte 6 měsíců na využití marketingové akce. Doba se stanoví od data uvedeného v potvrzení (svatby, narození, ukončení VŠ/data na diplomu, podpisu úvěrové smlouvy, dosažení daného věku). U jakých rizik můžete navýšit pojistnou částku bez zdravotního zkoumání? Smrt (základní a/nebo doplňková) Invalidita (všechny tři stupně) Velmi vážná onemocnění (obě nabízené varianty) Podmínky uplatnění marketingové akce text: Miroslav Stejskal, foto: archiv OVB Klient může využít marketingové akce max. do 50 let věku (znamená to i včetně opakovaných navýšení v rámci povoleného limitu) Klient může navýšit maximálně o Kč za každé z vybraných rizik v rámci jedné z definovaných životních událostí Navýšení pojistné částky musí klient provést do půl roku od významné životní události K těmto významným životním událostem lze počítat svatbu, narození dítěte, pořízení nemovitosti nebo zkrátka jen kulaté či půlkulaté životní jubileum. Na každý pád jsou to situace, při kterých si většina populace ve zvýšené míře uvědomí potřebu kvalitního zajištění ať pro sebe nebo pro osoby závislé na příjmu hlavního živitele. Dokládají to ostatně i výzkumy samotných pojistitelů, ve kterých se právě uvedené významné životní události vyskytují na předních místech coby impulz pro sjednání životního pojištění, resp. uvažování nad dostatečností stávající pojistné ochrany. Každého klienta nepochybně potěší, když mu při některé z významných životních událostí bude umožněno zvýšení pojistných částek bez dodatečného zkoumání zdravotního stavu. Právě OVB Allfinanz, a. s. již v roce 2012 iniciovala uvedení opce na navýšení jako výraz toho, že si váží svých klientů, a současně jako nástroje k posílení klientské loajality. Prvním produktem se zakomponovanou opcí na navýšení bylo RŽP-D ve verzi RŽP-D G od UNIQA pojišťovny. Následovali další pojistitelé se svými vlajkovými produkty Allianz pojišťovna, Basler pojišťovna a MetLife pojišťovna. Poslední přírůstek představuje od března tohoto roku Pojišťovna České spořitelny, u které je opce na navýšení předmětem marketingové kampaně. Jsme přesvědčeni, že se v dohledné době podaří klientský benefit v podobě opce na navýšení realizovat i u dalších partnerských společností, resp. předpokládáme, že o něj samy projeví zájem. Současně budeme usilovat o jeho rozvoj směrem k rozšíření o další významné události, pojistná krytí a případně i navýšení limitů pojistných částek. Podporujeme finanční gramotnost Projekt na podporu finanční gramotnosti jsme spustili již v roce Ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky jsme tak reagovali na špatnou znalost ekonomických pojmů a všeobecně nízkou úroveň finanční gramotnosti. Nabídli jsme v tu dobu unikátní propojení přednášek odborných lektorů z řad našich spolupracovníků a zábavnou interaktivní hru Moje Familie, ve které se žáci stali manažery svých rodin, kde měli na starosti zajištění chodu domácnosti a správu rodinného rozpočtu. text: OVB, foto: archiv OVB Tento formát si získal značnou pozornost médií a zakrátko se rozšířil i za hranice, konkrétně na Slovensko a do Polska. Projekt jsme v průběhu let na základě zpětné vazby ze škol od učitelů a především od žáků neustále vylepšovali. Školám nabízíme odborné lektory z řad spolupracovníků OVB, školicí materiály i prezentace a v neposlední řadě interaktivní hru Moje Familie. Žáci se během výuky dozvědí, co je to finanční gramotnost a jak by si měl člověk počínat v rámci jednotlivých životních etap a jak se na ně připravit. Každá životní situace si klade jiné finanční nároky. Financování bydlení nebo koupě nového vozu ovlivní rodinný rozpočet jinak než běžné nákupy. Je důležité myslet i na zajištění na stáří a krytí různých pojistných a zdravotních rizik. Po absolvování kurzu žáci získají přehled o finančních produktech a službách. Součástí hry je i test, jehož výsledky na školách byly alarmující. Každá z variant měla přibližně stejný počet odpovědí a bylo tedy zřejmé, že většina žáků správnou odpověď pouze tipovala. Z toho důvodu byla hra doplněna o minihry a o vzdělávací boxy, které žákům přiblíží a hlavně vysvětlí základní ekonomické pojmy. Tak aby se v budoucnu mohli snáze orientovat v oblasti financí. Hra a podkladové materiály doznaly v dubnu t. r. aktualizace. Aktualizované podklady jsou k dispozici ke stažení na portále OVB v sekci Soubory a články. Pro bloky a kódy ke hře kontaktujte oddělení Marketingu OVB. 20 OVB Journal OVB Journal 21

12 Naši LD radili v Deníku Všichni naši LD odpovídali na otázky čtenářů a radili jim s aktuálními problémy či úskalími. Témata byla rozličná, objevila se mezi nimi například otázka investic do akcií či podílových fondů, na řadu přišlo i téma životního pojištění a jeho smyslu a také stavební spoření. 22 OVB Journal Pravidelnou rubriku Peníze celorepublikového Deníku, jehož čtenost je přes 450 tisíc, zaplnily v období jednoho kvartálu svými radami zemští ředitelé Jan Hamr, Pavel Slezák, Hana Horká a analytik Miroslav Stejskal. text: OVB, foto: archiv OVB Nedostatečné pojištění? Problém mnoha rodin P OTÁZKA: Četl jsem, že spousta lidí je pojištěna nedostatečně a jistý finanční poradce pak v rozhovoru se mnou použil v této souvislosti neobvyklé slovo podpojištění, které patrně patří jen do odborného slangu. Můžete říct, oč jde? Myslel jsem si, že pojištění na nižší částku, než by ve skutečnosti mělo být, způsobí jen nižší výplatu náhrady škody. Jaký je váš názor? Jan Koval, Brno P ODPOVĚĎ: S termínem podpojištění se setkáváme zpravidla u pojištění majetku. Bohužel se jedná o častý jev, který může mít dopad na rodinné finance. Někdy vzniká téměř bez povšimnutí. Existuje totiž množství pojistných smluv, u nichž nebyla provedena revize a jsou zastaralé. Sjednané pojistné částky tak již nemusí odpovídat momentální hodnotě pojištěného majetku. U rodinného domu, bytové jednotky nebo domácnosti mohlo mezitím dojít ke zhodnocení, a to zejména provedením rekonstrukce, pořízením nových věcí nebo modernizací bytového vybavení. Výpočet náhrady Další příčinou nižšího pojištění může být snaha lidí ušetřit několik set korun ročně za pojištění. Záměrně totiž stanovují pojistnou částku nižší než je skutečná hodnota majetku. Spoléhají na to, že velká nebo dokonce totální škoda je velmi nepravděpodobná. Ať už je nemovitost nebo domácnost pojištěna pod skutečnou hodnotu z jakékoliv příčiny, pojišťovna bude při likvidaci pojistné události postupovat tak, že plnění zkrátí v poměru, ve kterém je sjednaná pojistná částka vůči skutečné hodnotě majetku. Pokud například nastane škoda za korun a občan byl pojištěn na korun, ale hodnota majetku byla milion korun, pak od pojišťovny obdrží náhradu škody pouze ve výši sto tisíc korun. A to už je velký rozdíl, vezmeme-li v potaz, za jak dlouho rodina s průměrným platem ušetří zbylých sto tisíc korun. Kontrola smluv Ochranu před nedostatečným pojištěním představuje do jisté míry sjednání takzvané indexace, tedy automatického zvyšování pojistných částek v návaznosti na index cen. Zákazník ji na vyzvání pojišťovny může nebo nemusí akceptovat. Rozhodující je však především pravidelná kontrola a aktualizace pojistné smlouvy. S tou každému zájemci nejlépe poradí finanční poradce. Miroslav Stejskal, hlavní analytik společnosti OVB Allfinanz MIROSLAVSTEJSKAL Foto: OVB OKÉNKO PORADCE deník pondělí 20. dubna 2015 OSOBNÍ FINANCE III Tarif pro domácnost, v níž mluví každý s každým N eomezené tarify mobilních služeb jsou v poslední době mimořádně oblíbené. Společnost Vodafone teď připravila tarif tohoto druhu Jaro jako ideální období na renovaci bytu J e patrně součástí lidské přirozenosti, že jaro není jen období probouzení přírody, nýbrž i oživení stavebních prací. Starší bytová zástavba nejednoho majitele přímo vybízí k rekonstrukci bytu. V oblasti obnovy panelových bytů je na programu dne už tradičně kompletní výměna bytového jádra. V jejím rámci se obvykle řeší celkové rozložení kuchyně, koupeny a záchodu. Místa není nikdy dost, proto je třeba chytře využít prostor. způsobem financovat, je velmi široká. Zajímavá je jistě skutečnost, že domácnosti mají ve stavebním spoření až čtrnáct procent všech aktiv, což je po bankovních vkladech největší položka. Úvěry ze stavebního spoření se používají především na rekonstrukci a modernizaci (48 procent) a dále na nákup staršího domu či bytu (23 procent). Jen asi 5,5 procenta úspor směřuje na nákup nové nemovitosti. Vyšší zájem o úvěry na bytové účely hlásí také Československá obchodní banka. Během března, dubna a května roste počet poskytnutých úvěrů oproti celoročnímu průměru asi o patnáct procent. K výraznějšímu nárůstu pak dochází v celkovém objemu úvěrů na tento účel, oproti celoročnímu průměru asi o čtvrtinu. Průměrná výše půjčky na bydlení činí přibližně 250 tisíc korun. Úrokové sazby začínají na 4,9 procenta ročně. Nejčastějším důvodem sjednání půjčky na bydlení je rekonstrukce. V praxi jde především o zateplení domů, výměnu oken, nové topení a obnovu koupelny. (fk) Kam pro úvěr na rekonstrukci Sazby úvěrů stavebních spořitelen bez ručení nemovitostí jsou na historickém minimu PETR KOUTNÝ U kažte mi lepší úvěr bez zástavy nemovitosti než nabízí stavební spoření! Nedělejte chyby a půjčujte si nyní za nejvýhodnější úrokové sazby v historii, radí zájemcům předseda Asociace českých stavebních spořitelen Vladimír Staňura. Rekonstrukce a modernizace bydlení, tedy úvěry v řádu deseti- až statisíců korun. To je podle jeho slov doména stavebního spoření. Jak to myslíte, že lidé mohou dělat chyby? Uvedu jednoduchý příklad. Pokud si chcete koupit například solární panel na ohřev teplé vody, můžete si u stavební spořitelny půjčit peníze s úrokovou sazbou pod čtyři procenta nebo si vzít jiný bankovní úvěr za více než deset procent. Jinými slovy, pokud se bavíme o úvěrech na bydlení, stavební spoření nabízí docela jistě nejvýhodnější úvěry bez potřeby dát do zástavy nemovitost. Dobře, ale k tomu musí mít člověk smlouvu o stavebním spoření, nebo ne? Ne, úvěr může získat i pokud nemá stavební spoření. Peníze dostane k dispozici dokonce už do týdne od návštěvy stavební spořitelny. Jelikož jsou úroky momentálně velmi nízké, je toto rozhodnutí pro zájemce výhodnější než v minulosti. Navíc do stavebního spoření jsou i tak zapojeny skoro čtyři miliony lidí. Přesto dělají lidé chyby. Jistě, ovšem není na tom nic divného. Věděl jste, že si od stavební spořitelny můžete půjčit i na zmíněný solární panel, tepelné čerpadlo, kotel? Jsme v situaci, kdy jsme schopni garantovat, že v následujících letech budou sazby úroků u nezajištěných úvěrů i pod čtyřmi procenty. Desetitisíce lidí ročně tuto možnost také využijí, jiní si však půjčují jinde, za méně výhodných podmínek, což je podle mne škoda. Konkurujete i hypotékám? Hypotékám konkurujeme vždy jen omezeně, protože naší doménou jsou nezajištěné úvěry. Když jsou sazby na trhu vysoké, konkurujeme hypotékám více. Pokud jde o menší úvěry poskytnuté bez zajištění nemovitostí, tam je stavební spoření bezkonkurenční. Ukažte mi lepší úvěr na bydlení bez zástavy nemovitosti! To platí pro jakékoliv období bez ohledu na tržní sazby. Všude se snižují úrokové sazby i u vkladů. Jak je to ve stavebním spoření? Spořitelny drží sazby nových smluv stále velmi vysoko, kolem jednoho procenta. Plus si k tomuto solidnímu zhodnocení připočtěte státní podporu, která dosahuje až dvou tisíc korun ročně. Troufám si proto tvrdit, že pro konzervativního člověka je v tomto ohledu stavební spoření stále nejvhodnějším produktem. S jakým zhodnocením lze tedy počítat? Maximální zhodnocení dostane zákazník, který ročně vkládá dvacet tisíc korun. Deset procent má od státu a další zhruba procento od stavební spořitelny. Za šest let se dostane na průměrné roční zhodnocení kolem čtyř procent, což je podstatně více, než nabízejí například specializované účty zaměřené vysloveně na spoření. Mimochodem, v roce 2014 spořitelnám vzrostl i počet nových smluv, klienti jsou si vědomi toho, že u nás uloží peníze velmi výhodně. Na druhou stranu vypovídáte vysoko úročené smlouvy. Není v tom rozpor? Představte si, že bychom úročili smlouvy sazbou 4,5 procenta a zároveň dávali zájemcům úvěry se sazbou pod čtyřmi procenty. To logicky není možné. Věřím, že této matematice všichni rozumí. Prostě a jednoduše, stavební spoření se i nyní vyznačuje celkovým výhodným úročením vkladů a zároveň nabízí bezkonkurenční úvěry v řádu deseti- či statisíců korun na rekonstrukci a modernizaci bydlení. To je nezpochybnitelný fakt, který lze ověřit výpočtem. VLADIMÍRSTAŇURA Foto: AČSS P Vladimír Staňura, předseda Asociace stavebních spořitelen, se narodil v roce Absolvoval Vysokou školu ekonomickou, titul MBA získal v Rotterdame. P Od roku 2003 je předsedou představenstva Českomoravské stavební spořitelny. vizitka II PŮJČKY deník pondělí 2. března 2015 OKÉNKO PORADCE Smyslem životní pojistky je pokrytí rizika smrti P OTÁZKA: Před měsícem se nám narodila dcera, a tak bych rád uzavřel životní pojištění pro případ nenadálé situace. Můžete mi doporučit, jaké pojištění uzavřít a podle čeho se rozhodovat? Petr Kment, Brno P ODPOVĚĎ: Nejprve je potřeba si uvědomit, co chce člověk pojištěním dosáhnout a které druhy rizika chce pokrýt. Klíčovým je především riziko smrti. To by měl mít pojištěno každý člověk, na němž závisí rodinný příjem. Životní jistota Druhým rizikem, které považuji za důležité, jsou denní dávky v případě pracovní neschopnosti. Slouží k vyrovnaní příjmu, který se sníží v důsledku absence zaměstnance v práci. Nemocenská dávka na navyklý standard v době práceneschopnosti bohužel nepostačí. Pojištění tohoto rizika se přitom sjednává nejčastěji od 29. dne pracovní neschopnosti. Předpokládá se totiž, že na překlenovací dobu, nebo kratší dobu neschopnosti pacient disponuje příslušnou finanční rezervu. Obecně platí, že částka v případě smrti by měla být taková, aby zabezpečila rozdíl v příjmech na dobu dvou až tří let, čili jde o dvojnásobek až trojnásobek ročního příjmu. Z toho vyplývá, že záleží na tom, jaký je váš roční příjem a které další riziko chcete pokrýt. Průměrná částka se vzhledem k příjmu a pravděpodobnosti rizika pohybuje kolem jednoho tisíce korun měsíčně. Co vzít v úvahu Moderní produkty životního pojištění však umožňují velmi variabilní nastavení jednotlivých složek, a to jak na začátku, tak v průběhu smlouvy. Životní pojištění může sloužit také ke zhodnocení peněz. Vždy je však potřebné zvážit, zda není vhodnější peníze zhodnocovat jinak, například přímou investicí do podílových fondů. Jelikož se v případě životní pojistky jedná o komplexní produkt, vždy se vyplatí vyhledat odborníka, který vám pomůže sjednat nejvhodnější variantu. Ta by měla zohlednit všechny individuální potřeby zájemce. Pavel Slezák, zemský ředitel, finanční společnost OVB Allfinanz PAVELSLEZÁK Foto: OVB Allfinanz Dluh narostl trojnásobně, zoufalé ženě pomohli až příbuzní V loni na začátku listopadu si Hana Filipcová z Ostravy vyzkoušela, co znamená slavný Murphyho zákon, podle kterého všechno, co se může pokazit, se jednou také pokazí. Blížily se Vánoce a do toho jí vypověděla službu pračka. Technik vyčíslil opravu na tři tisíce korun, které ovšem v domácnosti nebyly. Půjčovat si od dcery na mateřské dovolené matka nechtěla, a tak začala hledat půjčky na internetu. Zaujaly mě rychlé půjčky, kdy firmy slibovaly poskytnout peníze už do druhého dne. Na webu jedné takové společnosti jsem si pomocí kalkulačky spočítala, že pokud si půjčím čtyři tisíce korun na třicet dní, zaplatím poplatek 1200 korun, líčí Hana Filipcová. Na internetové stránce vyplnila žádost a skutečně, společnost ji okamžitě kontaktovala. Do dvou dnů měla peníze na účtu. Neseriózní metody Když se blížil termín splatnosti, dlužnice zjistila, že tolik volných prostředků nemá. Chtěla se proto domluvit na snížení splátky. Firma jí však nevyhověla a pár dní po uplynutí doby splatnosti začaly chodit zpoplatněné krátké textové zprávy jako upomínky a k dlužné částce se každý den přidávalo penále. Zoufalá žena se svěřila dceři ve chvíli, kdy se dluh vyšplhal ke třinácti tisícům korun. Dcera s manželem mi tehdy půjčili pět tisíc. Tchán i tchyně částku dorovnali. Nevím, jak bych situaci jinak vyřešila, vždyť sankce jen rostly a se společností se nešlo nijak domluvit, říká Hana Filipcová. Poskytovatel půjčky se vůči zákaznici nezachoval seriózně. Omítal s ní komunikovat, a nadto si účtoval neomezeně vysoké sankce. Férová společnost by přitom měla zákazníkovi vyjít maximálně vstříc. Pokud se člověk dostane do finančních problémů a není schopen závazky krýt, měl by mu finanční ústav vyjít vstříc snížením nebo odložením splátek, než se jeho finanční situace zlepší. My třeba zákazníkům v takovýchto případech neúčtujeme žádné sankce z prodlení, podotýká právnička společnosti Provident Financial Ivana Minaříková. Recept na klid Recept na bezpečnou půjčku je přitom jednoduchý. Půjčujte si pouze od prověřených úvěrových společností. Jejich žebříček sestavila například organizace Člověk v tísni. Před podpisem smlouvy si text vždy pročtěte, a pokud něčemu nerozumíte, obsah konzultujte. Nezapomeňte se zeptat ani na další poplatky a případné sankce z prodlení. Ještě před podpisem smlouvy vás poskytovatel půjčky také musí písemně informovat, kolik máte dohromady vrátit. Tím získáte přesnou představu, kolik vás půjčka bude stát, shrnuje hlavní zásady bezpečného půjčování Ivana Minaříková. (zam) IVANA MINAŘÍKOVÁ HRŮZA V OČÍCH?Čtení smlouvy předem má smysl. Foto: Thinkstock Až pětina lidí má účet, o němž partner neví V ěděli jste, že třetina obyvatel České republiky považuje za normální, když životní partneři mají mezi sebou finanční tajemství? Ta se mohou týkat například tajného účtu, který přiznává téměř pětina dotazovaných, nebo nějakého většího nákupu, o kterém manžel či manželka neví. Tyto údaje vyplynuly z mezinárodního průzkumu společnosti ING. Frivolní Francouzi Maximální otevřenost a upřímnost vyznávají v tomto směru Nizozemci. V zemi tulipánů považuje utajování peněžních záležitostí za běžné jen třináct procent dotazovaných a v sousedním Polsku pak dvacet procent. Na opačném pólu jsou Francouzi se 42 procenty. Česká republika je prakticky na evropském průměru. Ve finančních otázkách jsou k sobě obecně upřímnější a otevřenější partneři ve věkové skupině nad 55 let. A překvapení nekončí. Za případný dluh vůči finanční instituci, kterým se rozumí závazky po lhůtě splatnosti, by se styděla až čtvrtina českých respondentů. Pokud by si však měli půjčit peníze od rodiny nebo přátel, cítila by se trapně více než polovina z nich (57 procent). Chybějící důvěra Potřebu půjčky si řada lidí spojuje s pocitem, že v nějakém ohledu zklamali, protože danou potřebu nedokážou pokrýt vlastními silami. Proto je přirozeně snazší vytvořit si finanční závazek u anonymní instituce, jako je banka, domnívá se ředitel služeb drobným zákazníkům ING Bank Libor Vaníček. Jisté je, že pro vlastnictví tajného účtu může existovat i dobrý důvod, například když někdo spoří na exotickou dovolenou, kterou chce překvapit blízkou osobu. Na druhou stranu může jít o signál, který nesvědčí o nejlepší úrovni citových vztahů mezi lidmi. Nejpravděpodobnější je podle mne hypotéza, že lidé si tajnými úsporami posilují pocit nezávislosti, říká k tomu Libor Vaníček. (jg) Domáhejte se toho, co vám náleží Alternativní metoda. Problematické pohledávky právníci posoudí zdarma přes internet. PETR KOUTNÝ N ezaplacená faktura, mzda, nájem, půjčka kamarádovi. To jsou nejčastější případy problematických pohledávek. Mnoho věřitelů je nechá být z obavy o další náklady na právní služby a zdlouhavý proces vymáhání. Nebát se paragrafů Bohužel se u nás vžilo, že vymáhání pohledávek právní cestou je složité a drahé. Lidé se raději předem vzdají, než aby se domáhali toho, co jim náleží. Tento stav chceme změnit, uvádí Tomáš Medřický, generální ředitel portálu epohledávky.cz, jehož prostřednictvím je možné získat právní posouzení konkrétního případu on-line, zdarma a do 24 hodin. Zadání pohledávky k přezkoumání nevyžaduje žádné mimořádné úsilí ani finanční prostředky a má stejný efekt jako konzultační schůzka s právníkem. Poté, co věřitel popíše detaily případu v příslušném formuláři, kolektiv spolupracujících advokátů provede rychlou revizi, která určí, zda pohledávka je skutečně oprávněná. Věřitel pak přes internet obdrží návrh řešení a může se rozhodnout, zda chce být při vymáhání zastupován, anebo bude pokračovat vlastní cestou. Podle portálu je přitom až 85 procent zadaných dotazů oprávněných. U zbylých patnácti procent bývá nejčastější překážkou k vymáhání promlčení, jež nárok výrazně oslabuje. Obvyklými případy jsou půjčka kamarádovi, který se nemá ke splácení, odmítnutí nahradit škodu a nezaplacená faktura, která u drobných živnostníků vede někdy až k existenčním problémům. Trvalý přehled Co je důležité na internetu má věřitel soustavně přehled o stavu pohledávky, přičemž s advokáty se domlouvá elektronickou poštou. Papírování, bezvýsledné telefonáty a schůzky podle Tomáše Medřického odpadají. Každý věřitel ví, v jaké fázi se nachází jeho případ. EFEKTIVNÍ CESTA.Vede ke snížení nákladů na advokáty. Foto: Thinkstock INZERCE _A Zavolejte nám a dozvíte se více Navštivte naše webové stránky Nám nic vysvětlovat nemusíte. Vezměte si také půjčku Provident, například na 100 týdnů ve výši Kč, a splácejte již od 266 Kč týdně. * Příklad bezhotovostní půjčky se Stříbrnou slevou ve výši Kč s pravidelnou týdenní splátkou 266 Kč, poslední splátkou 229 Kč, s dobou splatnosti 100 týdnů, administrativním poplatkem 3548 Kč, úrokem 3015 Kč, s celkovou splatnou částkou Kč. Roční úroková sazba 14,19 % a RPSN 36,11 %. Se splátkou jen 266 Kč týdně* bys také neodolala! II FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ deník pondělí 30. března 2015 OKÉNKO PORADCE Stavební spoření se hodí pro každou rodinu P OTÁZKA: Je mi 21 let a rád bych si za pět šest let pořídil vlastní bydlení. Četl jsem však, že stavební spoření se už nevyplatí. Jaký je váš názor? Tomáš Kloudný, Pelhřimov P ODPOVĚĎ: Pokud se mladý člověk výhledově začíná zabývat myšlenkami na vlastní bydlení a zatím si nenašetřil žádné finanční prostředky, měl by začít se spořením co nejdříve. Nejčastější forma financování vlastního bytu či domu je prostřednictvím hypotéky. Pokud byste se rozhodl pro financování tímto způsobem, musíte mít také vlastní prostředky, a to minimálně desetinu ceny. Čím více vlastních peněz člověk má, tím je hypotéka levnější. Zajímavou alternativou v této souvislosti je však i stavební spoření. Pokud si v jeho rámci budete ukládat peníze déle než šest let, můžete si je vybrat v hotovosti, čímž získáte prostředky pro uzavření hypotéky. Jestliže se rozhodnete pro vlastní bydlení dříve, stavební spoření můžete použít jako základ budoucí hypotéky formou meziúvěru či úvěru. Kdybyste se rozhodl, že uspořené peníze nakonec na koupi bytu nevyužijete, peníze lze po zmíněných šesti letech vybrat a naspořené prostředky včetně státní podpory a zhodnocení použít na rekonstrukci, koupi zařízení bytu nebo na jiné účely. Jak známo, stavební spoření je produkt, kde je potřebné zvolit si cílovou částku, ze které se hned na začátku platí obvykle jednoprocentní poplatek. Nicméně stavební spořitelny mívají často akce, kdy tento poplatek sníží či prominou. Pro získání maximální státní podpory musí člověk naspořit alespoň dvacet tisíc korun. Státní příspěvek dosahuje deseti procent z uspořené částky ročně, maximálně ovšem dva tisíce korun. K tomu se přičítají ještě úroky. Pokud se člověk rozhodne pro financování nemovitosti jiným způsobem, i tak se vyplatí, aby v každé rodině bylo alespoň jedno stavební spoření jako krátkodobý garantovaný produkt určený ke zhodnocení peněz. Financování bydlení je zpravidla dlouhodobý závazek, proto je dobré konzultovat vše s finančním poradcem. Hana Horká, zemská ředitelka, finanční společnost OVB Allfinanz HANA HORKÁ Foto: OVB Allfinanz KTERÝ BUDE VÁŠ?Spoření ovšem zabere jistou dobu. Ilustrace: Thinkstock Klasické pobočky porážejí internet Dají finančně-poradenské společnosti šach mat bankám a pojišťovnám? JOZEF GÁFRIK N ení to tak dávno, co se zdálo, že klasickým bankovním pobočkám pomalu, ale jistě zvoní hrana. Tedy konkrétně ta internetová, reprezentovaná takzvanými novými bankami, které jednoznačně vsadily na elektronickou správu účtů. Zhruba před osmi lety byla pionýrem v tomto směru polská mbank. Později následovaly další. V kontextu tohoto vývoje se předpokládalo, že síť klasických poboček začnou pozvolna omezovat i velké banky. Život však ukázal, že místo na slunci si najdou obě koncepce, tedy klasická i internetová, nejlépe ve vzájemné kombinaci. Zatímco velké banky mohutně rozvíjejí elektronické kanály, ty menší zase chtě nechtě přistoupily na budování jisté kamenné pobočkové sítě, ať už filiálky nazývají kiosky, obchodní místa nebo jinak. Třetí do partie Překvapivým třetím hráčem do partie se však v této oblasti stala největší finančněporadenská firma v České republice Partners, která ostatně dosáhla vloni obratu 1,2 miliardy korun. Zhruba před třemi lety se její manažeři rozhodli budovat ucelenou síť klasických poboček a letos v únoru už ohlásili otevření padesáté v pořadí, konkrétně v Praze Vysočanské ulici. Společnost používá anglický název Partners Market. Jde o franšízovou síť, na jejíž budování se podílí ještě makléřské firmy Gepard Finance a Insia, pojišťovna Allianz a UniCredit bank. Společnost přitom plánuje další rozmach, perspektivně chce mít poboček 200 až 250. Jak ukazuje připojená tabulka, již nyní ji v počtu poboček patří skutečně čestné místo. Této ofenzivě předcházel průzkum zvyklostí spotřebitelů v roli konzumentů finančních služeb. Ukázalo se, že 82 procent respondentů stále navštěvuje bankovní pobočky, zatímco na druhém místě skončily s velkým odstupem pobočky pojišťoven s frekvencí 32 procent. Není žádným tajemstvím, že čeští spotřebitelé jsou ve správě peněz velice konzervativní a to se odráží i na jejich přístupu k finančním institucím. Vlna, kdy to vypadalo, že kamenným pobočkám zvoní umíráček a instituce je hromadně rušily, je už minulostí. Jenže na jedno si lidé přeci jenom zvykli, vyřídit co nejvíce věcí na jednom místě, hodnotí chování zákazníků Petr Borkovec, generální ředitel a předseda představenstva společnosti Partners. Jinými slovy, tato finačněporadenská společnost chce porazit banky jejich vlastní zbraní a ještě i něco přidat. Podle Petra Borkovca je zejména v malých městech otevírací doba bank zcela nevyhovující, takže lidem nezbývá než odcházet z práce, chtěji-li si vyřídit to, co potřebují. Společnost Partners proto sází na prodlouženou otevírací dobu svých poboček až do šesti či sedmi hodin a výjimkou není ani poskytování služeb v pondělí. Nevychozená cesta Tyto pobočky jsou franšízové, fakticky je tedy možné si je koupit, přičemž mateřská firma poskytne na vybavení a začátek provozu výhodný úvěr ve výši jednoho a půl milionu korun. Požaduje však, aby po boku majitele franšízy působil alespoň jeden pracovník, který už má zkušenosti s činností společnosti Partners jako zkušený poradce. Richard Kouba, který je ředitelem projektu, netají ani před novináři, že první zkušenosti s franšízanty nebyly zrovna nejrůžovější. Často se totiž hlásili zájemci, kteří sice měli kapitál, ale nikoliv chuť osobně se podílet na činnosti a zejména na úspěchu pobočky. Takový přístup nemohl skončit šťastně. Teď požadujeme, aby majitel franšízy byl přímo zapojený do činnosti pobočky, a to minimálně po dobu rozjezdu, řekněme tedy období dvou let. Náš koncept považuji přitom za unikátní. Franšízy situujeme zejména do menších a středních měst, kde je výběr jiných finančních institucí omezený, vysvětluje. Franšízantka Milada Bicková, která na pražskou tiskovou besedu dorazila z Písku, souhlasí. Vyzdvihuje přitom komplexnost nabídky, vždyť pobočky společnosti Partners nabízejí několik set produktů padesáti různých obchodních partnerů. A to už klade velké nároky i na kvalifikaci zaměstnanců, mají-li radit skutečně odpovědně. U sebe v písecké pobočce chce rozhodně odstranit to, na co lidé často žehrají totiž nespokojenost s přístupem člověka sedícího na druhé straně stolu či za přepážkou. Koupě bytu bývá největší investicí v životě David Formánek: Bez dobré rady bych se k rozhodnutí o financování bydlení neodhodlal. RADEK ŠALANDA N ejvětší investicí v životě bývá u většiny lidí koupě vlastního bytu. Není proto divu, že v těchto případech také lidé nejvíce ocení pomoc dobrého finančního poradce. David Formánek, předseda představenstva Modré pyramidy, je o tom pevně přesvědčen. Sám by prý rozhodnutí o financování bydlení bez dobrého poradce nikdy neučinil. Modrá pyramida se dříve zaméřovala především na poskytování úvěrů. Jaké plány v této oblasti máte teď, kdy už vystupujete hlavně v roli finančního rádce? Úvěrování klientů chápeme jako základní součást finančního poradenství, které poskytuje naše společnost. Klientům nabízíme celou škálu nejrůznějších produktů vždy podle jejich konkrétní situace a potřeb. Je třeba si ale uvědomit, že u většiny lidí největší investicí v životě tvoří právě pořízení bydlení. A proto také úvěrování klientů v souvislosti s bydlením věnujeme největší pozornost. A bude to tak i nadále. Půjčky na bydlení ale lidé nevyužívají jen při pořizování bytu nebo domu. Naopak co do počtu případů dominují menší investice, kdy s námi lidé financují rekonstrukce, renovace či nejrůznější opravy stávajícího bydlení. Pro tyto případy nabízíme Rychloúvěr, kde klienti až do částky 700 tisíc korun se nemusejí zaobírat zajišťováním. Do této částky je tento úvěr poskytován bez zajištění. Který typ úvěrů budete do budoucna podporovat více? Podporovat budeme všechny stejně, protože každý pokrývá trochu jinou potřebu. Menší úvěry jsou ideální volbou pro zhodnocování a vylepšování stávajícího bydlení, naopak hypoteční úvěry jsou určeny vysloveně na pořízení vlastního bydlení. Jejich pevnou součástí je uvalení zástavního práva k nemovitosti. Co však mají všechny tyto formy půjček společné, je skutečnost, že nyní jsou výhodnější než v minulosti. Mohou za to rekordně nízké úrokové sazby. U nás nedosahují ani dvou procent ročně, konkrétně jde o 1,99 procenta. Jak nyní vypadá splátková disciplína zákazníků? Úvěry ze stavebního spoření a hypotéky tedy úvěry spojené s bydlením obecně jsou typické nízkou delikvencí. Tedy, chcete-li, jen málokdy se stává, že lidé neplní přijaté závazky. Platí to v celém odvětví. Když jde o financování bydlení, lidé se chovají odpovědně. A pokud se dostanou do finančních potíží, banky se jim vždy snaží vyjít vstříc. To vše se odráží ve velmi nízké úvěrové delikvenci. Lví podíl na vašich úvěrových obchodech mají známá Hypocentra. Kterým směrem se v tomto ohledu ubírají vaše úvahy do budoucna? V současnosti máme osm takových center ve všech významných městech republiky. O vybudování dalších zatím neuvažujeme. Naší prioritou není kvantitativní, ale kvalitativní růst. Znamená to, že se zaměřujeme na komplexní služby, které zahrnují i realitní poradenství. Zájemci u nás získají nejen informace o financování nemovitostí, ale konkrétní objekt si zde mohou rovnou i vybrat. Co si myslíte o stavebním spoření a jeho vyhlídkách? Stavební spoření zůstává osvědčeným produktem, který nabízí solidní a garantované zhodnocení. Je to produkt, který má už tradici. Za roky, kdy tento systém existuje, se jeho prostřednictvím lidé naučili spořit. Nabízí možnost výhodného financování menších bytových investic. Mám na mysli obnovu a nejrůznější opravy bytového fondu. Úvěry v rámci stavebního spoření nemají pro tento účel konkurenci a jsou na trhu nezastupitelné. Hypotéky totiž vyžadují zástavu nemovitosti a spotřebitelské úvěry jsou zase několikanásobně dražší. A váš pohled na trh finančního poradenství coby poskytovatele těchto služeb? Za opravdové finanční poradenství považuji jen služby založené na férovém přístupu k zákazníkovi a na budování dlouhodobého vztahu s ním. Prodejci, jejichž snahou je pouze udat produkt s nejvyšší provizí, nejsou v mých očích finančními poradci. Jedinci tohoto druhu by podle mého názoru neměli dostat prostor v žádné finanční instituci. DAVID FORMÁNEK Foto: MP INZERCE _A OKÉNKO PORADCE Dlouhodobé rozložení rizika je klíčem k úspěchu P OTÁZKA: Slyšel jsem, že akciím se po krizi z roku 2008 znovu daří. Je tedy nyní vhodná doba pro investování do akciových fondů? Nebo jsou lepší dluhopisové? Podle čeho vybrat správný fond? David Válek, Pardubice P ODPOVĚĎ: Jestli je, nebo není vhodná doba pro investování do akciových fondů, se s jistotou nedá říct asi nikdy. Dodržováním několika základních pravidel se však nepříjemným ztrátám lze vyhnout. Častou chybou je investovat podle výsledků několika minulých měsíců nebo let. Minulé výsledky fondu totiž nejsou zárukou budoucích výsledků. Například při investování do akciových podílových fondů může být každý rok zcela jiné zhodnocení, a to včetně záporného. Rozložení rizika Proto doporučuji investovat na minimálně pětileté období. Ještě lepší je neinvestovat jednorázově větší částky, ale menší a pravidelně. Podstatně se tím sníží riziko, že krátce po tom, co jste investovali, hodnota vybraného fondu poklesne. Zvažte také, jakou část vašich úspor vlastně tvoří plánovaná investice. Určitě nedoporučuji investovat do akcií veškeré úspory, a už vůbec ne jednorázově. Vše, co jsem zmiňoval, platí také pro dluhopisové fondy. Ty se zaměřují většinou na dluhopisy vydávané různými státy. V minulosti se tato metoda zdála bezpečná, ale v poslední době opět vidíme, že problémy mívají i státy. Mám teď na mysli Řecko, ale před nedávnem byla v podobné situaci i Argentina. Nejlepším řešením je tedy kombinace akciových a dluhopisových fondů v různých oblastech světa. Na českém trhu dnes působí celá řada investičních společností s různými produkty. Proto je dobré obrátit se na certifikovaného finančního poradce, který vám doporučí vhodné složení fondů. Potom už stačí posílat peníze jednoduše na jeden účet, i když se částka rozdělí do několika fondů. Hodnota investice pak tolik nekolísá a investor může klidně spát, ať už začal investovat v jakékoliv době. Jan Hamr, zemský ředitel OVB Allfinanz JANHAMR Foto: OVB Allfinanz II OSOBNÍ FINANCE deník pondělí 16. února 2015 Daň z nabytí nemovitých věcí Daň z nemovitostí Daň silniční 2015 ÚZ č Publikace obsahuje platné znění tří zákonů a příslušných prováděcích vyhlášek. Ke změnám došlo u zákona o dani silniční a dále se změnily ceny pozemků pro účely výpočtu a platby daně z nemovitých věcí. Publikace obsahuje také související pokyny a sdělení ministerstva financí. Všechny změny jsou vyznačeny tučně. Rozsah publikace 96 stran. Více informací najdete na adrese Kniha stojí 63 korun. V oblíbené edici ÚZ vycházejí kompletní texty právních předpisů, do kterých jsou zapracované všechny změny a úpravy navržené zákonodárci nebo jednotlivými ministerstvy. NOVÁ KNIHA Další banka nabídne i pojišťovací služby D o malé marketingové ofenzivy zatroubila koncem ledna jedna z menších a stále ještě nových bank na českém trhu, Equa. Za necelé čtyři roky působení získala přibližně zákazníků a toho času má 38 obchodních míst. Do konce letošního roku jich plánuje otevřít ještě dvaadvacet. Běžný účet jinak Z hlediska možných nových zájemců o služby tohoto finančního ústavu je patrně nejzajímavější běžný účet, který banka nyní představuje jako jediný na trhu poskytovaný opravdu zdarma. Zahrnuje vedení konta, tuzemské internetové platební operace, neomezený výběr hotovosti z bankomatů v tuzemsku a bezkontaktní multiměnovou kartu s bonusovým programem. Druhou novinkou je specializovaný účet Hit zaměřený na spoření. Od února se zůstatek na něm úročí částkou 1,5 procenta ročně při splnění jistých podmínek. Jde o příjem alespoň deset tisíc korun měsíčně a tři platby kartou. A do třetice představila Equa bank novinářům novinky v oblasti pojištění jako doplňku nabízených bankovních služeb. V tomto ohledu jde Equa bank cestou, kterou již dříve nastoupily i jiné banky. Zákazníkům nabídneme takovou pojistnou ochranu, která přesně vyhoví jejich potřebám, uvedl k novince ředitel oddělení úvěrových a pojistných produktů Ondřej Hák. Rozšíření nabídky S tímto cílem banka uzavřela smlouvu s pojišťovnou Cardiff. Varianty zahrnují například pojištění platební karty a osobních věcí, včetně mobilního telefonu nebo přenosného počítače. Dále jde o možnost cestovního pojištění a pojištění léčebných výdajů. Pro motoristy by mohlo být zajímavé pojištění právní ochrany řidiče, které se vztahuje na celý evropský kontinent a banka jej nabízí přes pojišťovnu D.A.S. Limit výdajů spojených s touto službou je půl milionu korun a jako jistou zajímavost uveď-me, že při popisu šíře záběru je uvedena i pomoc při snížení pokuty na minimum. Součástí nabídky je také pojištění zdravotní asistence (přes společnost Europ Assistance), zahrnující telefonické konzultace s lékařem, odvoz pacienta a krytí doplatků za léky. Pojištění domácí asistence se vztahuje na řešení nouzových situací v domácnosti. (jg) Dobrý finanční ústav ocení věrnost Peněžní služby něco stojí. S rozumem v hrsti však náklady využijete ve vlastní prospěch. PETR KOUTNÝ K ritéria, podle nichž spotřebitelé hodnotí kvalitu banky, mohou být různá. Obvykle při nich hraje roli cenová výhodnost služeb. František Klufa, který dříve zastával funkci finančního arbitra České republiky a nyní je výkonným manažerem útvaru péče o klienta a interní komunikace ČSOB, však staví do popředí ještě jedno další kritérium. Tím je komplexnost služeb a související okolnosti. P Úvěrové karty. V Česku je jich podle Sdružení pro bankovní karty v oběhu přes dva miliony, celkový počet je pak pětkrát vyšší. Mnoho lidí sice už ví, že na úvěrové kartě lze i vydělávat, ale přece jen rezervy v tomto ohledu ještě existují. Dobrá rada FrantiškaKlufyproto zní, abystesi vybrali takovou, která odpovídá vašemu životnímu stylu a bude vám přinášet benefity. P Bankomat. Byl zařazen mezi sto největších vynálezů 20. století. Na základě údajů Sdružení pro bankovní karty je těchto přístrojů v České republice 4460 a jen za 3. čtvrtletí loňského roku jejich prostřednictvím provedli majitelé karet 46 milionů operací za 172 miliard korun. Kromě výběru hotovosti řada z nich slouží i ke vkládání hotovosti nebo dobití telefonu. Málokdo ví, že existují také bankomaty pro nevidomé. Na místech, kde by lidé jinak neměli možnost výběru peněz (na festivalech nebo v malých obcích), se začínají objevovat i přenosné bankomaty zabudované v automobilech. P Věrnost. Některé finanční instituce dokážou ocenit věrnost zákazníků a nejvěrnějším poskytují při půjčkách slevy z úrokové sazby nebo zavádějí komplexní věrnostní programy. Pokud si zjistíte podmínky, můžete dost ušetřit. Z průzkumu Poštovní spořitelny (která teď používá obchodní značku Era) vychází, že díky těmto programům ušetří průměrný zákazník bank zhruba 460 Kč měsíčně. Například s kreditní kartou MasterCard World ČSOB dostanete zpět jedno procento z každého nákupu. Lze však uvést i další příklady. Citibank nabízí takzvané Citilife prémie, GE Money Bank zas program Bene plus. P Bankovní referent přítelem. Existují věci, které lidé raději řeší osobně. Tak je to i při vyřizování různých finančních záležitostí. Avšak místo toho, abyste sháněli soukromého poradce, poraďte se raději s pracovníkem u přepážky. Jako váš stálý partner zná situaci rodiny i služby, které využíváte, a dokáže tedy nabídnout řešení na míru. P Studentské výhody. Podle údajů ministerstva školství bylo v České republice vloni studentů. Řada z nich při nástupu do školy přemýšlí, kam ukládat peníze z brigády nebo kapesné od rodičů. Odpověď je jednoduchá, nabízí se studentský účet. Hlavním kritériem pro založení takového konta přitom ani nemusí být vždy status studenta. Některé banky nabízejí stejný účet i pro absolventy, někde až do třiceti let věku. Většina bank zaručuje studentům vedení účtu zdarma nebo výhodnou možnost přečerpání při přechodném nedostatku financí, což je jistě cenné. P Internetové bankovnictví. Do elektronického bankovnictví banky zahrnují řadu chytrých aplikací, které zjednodušují život. Kromě standardního zadávání plateb si dnes můžete tímto způsobem sjednat většinu produktů, dokonce i pojistných. Zajímaváslužba je například aplikace, kterou nabízí Era pro správu osobníchfinancí. Pomáhá při analýze příjmů a výdajů, přičemž je automaticky třídí do kategorií a v přehledných grafech ukáže, za co utrácíte. Podobnou funkci zavedla asi před rokem také mbank. P Usnadnění života. Pokud se vám nedaří vést dialog s internetovým obchodem, který vám nedodal zboží zaplacené kartou, přesuňte řešení problému na banku. Nemusíte pak vrácení platby dohadovat přímo s obchodníkem. Pokud obchodník neprokáže dodání zboží, je povinen tržbu vrátit a banka vám peníze připíše na účet. Totéž platí, pokud prodavač zaúčtuje operaci omylem dvakrát. Banky nabízejí i řadu dalších služeb, které člověku zjednodušují život. Jednou z nich je například výběr hotovosti v pokladně velkého obchodu souběžně s platbou kartou. DESET MILIONŮ. Tolik karet je nyní v oběhu v Česku. Foto: Thinksstock Investice do fondů. Důležité je hlavně začít OTÁZKA: Kamarád vkládá peníze do podílových fondů, tak nad tím také přemýšlím. Není však investování jen pro odborníky? Podle čeho vybrat správný fond? Petr Randa, Chrudim ODPOVĚĎ: Investování do podílových fondů je možná až překvapivě jednoduché a přehledné, takže je vhodné i pro začátečníky. Můžete tak vkládat i menší částky (například 500 korun měsíčně) a i přesto se vaše investice rozloží do více akcií nebo dluhopisů. V případě fondu zaměřeného na akcie amerických firem to kupříkladu znamená, že budete vlastnit malý podíl ve společnostech, jako jsou Apple, Coca-Cola či Facebook. Investování do fondů může být užitečným doplňkem ke stavebnímu spoření, protože nabízí přinejmenším srovnatelný výnos a přitom na peníze není nutné čekat šest let, můžete je vybrat kdykoliv. Některé období však není pro výběr ideální, proto je při prodeji vhodné poradit se. Jinak však fondy mohou posloužit i jako pomocník při spoření na nové auto nebo na důchod, protože při delší době jsou schopny vydělat více než specializované účty zaměřené na spoření nebo penzijní fondy. Investice do fondů nabízí celá řada institucí. Každá má přitom vlastní poplatkovou politiku, která zájemci může, ale také nemusí vyhovovat. Proto je dobré se před volbou informovat u certifikovaného finančního poradce, který vám pomůže vybrat vhodný produkt. Zda konkrétní poradce má oprávnění radit v oblasti investic, si sami snadno zjistíte na webu České národní banky. Pokud vás tedy investování láká, ale zároveň máte určité obavy, tak doporučuji investování prostě vyzkoušet. Začněte s menšími částkami, a pokud se vám vše zalíbí, bez problémů můžete částky do fondů zvyšovat. Jan Hamr, zemský ředitel OVB Allfinanz JANHAMR Foto: OVB Allfinanz OKÉNKO PORADCE OSOBNÍ FINANCE III roky vyplatí znát í, když dlužník dluh ě uzná. Prodloužení latí i tehdy, pokud již azek sepsán formou ho zápisu se svolením natelnosti. To znamedlužník uznal závazek zal se ke splnění. ý občanský zákoník a všechny účastníky ch vztahů nemalé náto z několika hledidním z nich jsou i nomínky promlčecí lhůchvíli, kdy je nová úprava v platnosti u dobu, je třeba vše dvojnásob pečlivě. adní podmínkou úspětedy svědomitá dokuce a pořádek v dokuch. o je třeba zavčasu popřípadným uplatněroků u soudu, což přináší i související y za soud a právníky. se toho možná zaleknení třeba panikařit. se informujte o možešeních. Dobu uplatohledávky si zkrátíte ím elektronických plah rozkazů či elektroomunikace se soudem /www.reformajustijustice). é s krytím nákladů na právníky, na jejichž ře finanční instituce dla zájemcům nepůjomohou specializované Zde bych uvedl třeba, kterou najdete na adww.procesinvest.cz. ně však nenechte své bez povšimnutí. Proje nejlépe znát pouze chu. se jako právník speciaa komerční právo a na soudní řízení. HMELÍČEK Víte, že hotově si nemůžete půjčit více než 270 tisíc korun? I když většina občanů s takovými částkami v hotovosti nepřichází do styku, přece jen je dobré vědět, že už od prosince minulého roku platí v tomto ohledu nové omezení. Věc se přitom zdaleka netýká pouze podnikatelů, jak by se mohlo zdá na první pohled zákonodárce totiž zahrnul pod tuto povinnost mnohem širší okruh osob. Kromě úhrady závazků platí nový limit také pro půjčky, darování a další smlouvy reálné povahy. Nově se toto omezení dotýká už operací nad 270 tisíc korun, před 1. prosincem se zákon vztahoval na částky nad 350 tisíc korun. Opatření má přispět k omezení korupčního rizika, řekl k nové úpravě Jiří Hartmann z advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři. Právnickým a podnikajícím fyzickým osobám lze porušení uložit pokutu do výše pěti milionů korun. Nepodnikajícímu občanovi pak hrozí sankce do výše 500 tisíc korun. (jg) OVB info

13 OVB info Když jsme hledali zajímavý projekt, u nějž bychom chtěli jako OVB být, líbila se nám myšlenka Kouzelných přání pomáhat těm, kteří nemají to štěstí, aby si je mohli plnit sami. Tedy základní myšlenka, která jde ruku v ruce s naší misí finančního poradenství pomáhat plnit přání našim klientům. Sympatické byly samozřejmě i dlouhodobé zkušenosti v neziskovém sektoru Aleny Zdvihalové a myšlenka rychlého, transparentního jednání směrem k potřebným. V neposlední řadě pro nás bylo důležité i to, že můžeme pomáhat plnit přání z druhé strany. Naši spolupracovníci totiž mohou sloužit jako zprostředkovatelé a dodávat žádosti svých klientů přímo kouzelným přáním na dodává ke spolupráci Dušan Pavlů, marketingový ředitel OVB Allfinanz. DD Kralupy Přání: Pračka, potřebná částka Kč Kája z Benešova nad Plouc nicí Přání: MiOCare L130 Tablet - tablet 10 pro zdravotnictví, potřebná částka: Kč Senior i DPS Libušín Přání: Individuální a všeobecné potřeby, potřebná částka Kč Lidé si mohou pomáhat i bez velkých nadací text: OVB, foto: archiv OVB Společnost OVB Allfinanz je generálním partnerem neboli dobrodárcem charitativního projektu Kouzelná přání, díky kterému pomáhá plnit přání handicapovaným dětem, seniorům, sociálně slabým či jiným osobám stojícím na okraji společnosti. Partnerství OVB spočívá ve financování chodu projektu, takže všechny peněžní dary mohou být využity výhradně na pomoc potřebným. Samotná centrála OVB Allfinanz již tři přání splnila a mimo to se na celostátní konferenci finančních poradců v Brně vybrala nemalá částka, díky které bylo možné pomoci šesti rodinám s vážně nemocnými dětmi a jedné sociálně slabé seniorce splnit další přání. OVB Journal vyzpovídal zakladatelku tohoto projektu Alenu Zdvihalovou. V OVB hledali neokoukaný projekt, který by zapadl do jejich vize podpory v neziskovém sektoru. Zjistili jsme, že máme společné cíle a sdílíme stejný pohled na věc. Aleno, kdy a proč byl založen projekt Kouzelná přání? Nápad se zrodil již v roce 2012 po úspěšném projektu charitativního kalendáře, který nafotil věhlasný fotograf Jakub Ludvík se známými sportovci pro děti nemocné spinální svalovou atrofií (SMA). Celkový výtěžek dražby fotografií přesáhl 430 tisíc korun, díky čemuž jsme mohli pomoci rodinám, které se starají o děti trpící touto nemocí. Při této příležitosti jsem si uvědomila, že lidé opravdu chtějí pomáhat, ale také chtějí mít kontrolu nad svými příspěvky a vědět, kde skutečně skončí. Když jsem nastoupila na mateřskou dovolenou, rozhodla jsem se založit tak trochu jinou neziskovku, která nemá ambice vybírat miliony a přerozdělovat je, ale její pomoc je přímá a transparentní. Ukazuje se, že lidé si mohou navzájem pomáhat i bez velkých nadací. S OVB Allfinanz jste začali spolupracovat v roce 2015, jak došlo k tomuto propojení? Byla to příjemná souhra náhod. V OVB hledali neokoukaný projekt, který by zapadl do jejich vize podpory v neziskovém sektoru. Zjistili jsme, že máme společné cíle a sdílíme stejný pohled na věc. Líbí se nám přímá a transparentní podpora, pomáháme konkrétním osobám a zajišťujeme konkrétní potřeby. Jsem přesvědčená, že se nám společně podaří splnit mnoho kouzelných přání. Jak funguje chod organizace a princip pomoci? Jednoduše, tedy aspoň doufám. Přání dorazí k nám, my ho prověříme a následně zveřejníme na našich stránkách nebo ho rozešleme dál mezi naše kontakty. Každý si tak může vybrat, komu konkrétně chce pomoci, a rovněž zvolit formu. Svůj dar buď může předat osobně, nebo finanční prostředky předá nám a veškerou práci už nechá na nás. Ale ať už si dobrodárce zvolí jakoukoli formu podpory, může si být jistý, že vždy je celá částka využita na splnění vybraného přání. My tedy pomáháme s koordinací, aby vše bylo pro obě strany co možná nejjednodušší a nejpříjemnější. Komu primárně pomáháte? Naše podpora je mířená na všechny, ke kterým osud nebyl příliš laskavý a musí bojovat s životními překážkami. Pomáháme plnit přání fyzicky či mentálně handicapovaným lidem, dětem z dětských domovů, sociálně slabým seniorům, rodinám s vážně nemocnými dětmi, stacionářům a dalším podobným institucím. Kolika lidem se už pomohlo? Dělá mi obrovskou radost, že se nám podařilo do dnešního dne pomoci splnit bezmála 50 přání různého formátu a velikostí. Mezi splněná přání patří například ozdravné pobyty, zdravotní pomůcky, polohovací postel nebo i roční školné na umělecké škole. Pokud bych to měla vyjádřit v číslech, za tu krátkou dobu fungování jsme pomohli splnit přání v celkové hodnotě 850 tisíc korun. Máte nějaký příběh, který vás osobně nejvíce zasáhl? Musím říct, že všechny příběhy, které k nám dorazí, jsou opravdu silné, a člověka musí zasáhnout. Uvedu příklad, který není o velkém daru, ale dokázal spojit několik lidí. Šestiletý Pavlík, který se narodil s vážnými zdravotními problémy, si přál kytaru. Téměř okamžitě nás kontaktovala jedna maminka z Kladna, která darovala svou starší kytaru, na niž osobně hrávala, servis pro hudební nástroje ji dal hned poté do pucu a přidal Pavlíkovi i struny navíc, trsátka i obal. A jedna naše spolupracovnice vše vyřídila a pospojovala, takže kytara Pavlíkovi udělala obrovskou radost! Terezka, 5 let, z Klášterce nad Ohr í Přání: Relaxační vak, potřebná částka: Kč Ondrášek, 1,5 roku, z Holýšova Přání: Vojtův stůl a přestavba pokojíčku, potřebná částka: Kč 24 OVB Journal OVB Journal 25

14 OVB info Minimalizovat riziko, ale současně se tak připravit o potenciál vyššího výnosu, lze zvolením konzervativního, popř. přímo garantovaného fondu, u kterého pojistitel garantuje minimální výši zhodnocení. Poradna pro ženy text: OVB, foto: archiv OVB Na rok 2015 jsme uzavřeli partnerství s portálem kde exkluzivně spravujeme finančně poradenskou rubriku. Tváří je náš brněnský kolega, analytik Miroslav Stejskal. Dobrý den, existuje na finančním trhu spoření krátkodobé (něco na způsob Červeného konta), ale s lepším úročením? Podílové fondy i stavební spoření mám, chtěla bych ještě něco krátkodobého se slušným zhodnocením. Na Červeném kontu je v současné době 0,7 %, což mně přijde jako výsměch (při založení bylo 2,25 %, postupně jdou úroky dolů). Děkuji za odpověď. Eva ANDILEKAN 9. DUBNA 14:44 Dobrý den, současné nastavení měnověpolitických nástrojů a potažmo situace na peněžním trhu v dnešní době skutečně neskýtá možnosti pro významně vyšší úročení, než máte u svého stávajícího spořicího účtu. I přesto lze na trhu nalézt spořicí a vkladové produkty se zhodnocením až cca 1,6 % p. a. Tyto nabídky jsou však omezeny jen do určitého maximálního zůstatku, nebo naopak existuje minimální hodnota depozit, která musíme u finanční instituce mít, aby vám mohla být zvýhodněná úroková sazba poskytnuta. Případně může být poskytnutí zvýhodněné úrokové sazby podmíněno využíváním dalších služeb (běžný účet, placení kartou u obchodníků apod.). I proto, že neuvádíte, jaký objem prostředků hodláte krátkodobě uložit ani jaké další produkty, a od kterých finančních institucí máte zřízeny, nemohu být ve své odpovědi bohužel konkrétnější. V případě zájmu o konzultaci se obraťte na některého ze zástupců OVB Allfinanz, a.s. S pozdravem Miroslav Stejskal Dobrý den, dostala jsem nějaké peníze ze stavebního spoření a ráda bych se zeptala, kam je dobré je investovat (aspoň část). Ráda bych ale měla peníze, kdyby se něco stalo, hned po ruce a je asi jasné, že s co největším úrokem na trhu. Vložila bych hned nějakou částku a pak jen dávala cca 1000 měsíčně (možná i nepravidelně). Poraďte, co je lepší, zda fondy, akcie aj. Děkuji. Pěkný den. 12. BŘEZNA 16:48 Dobrý den, v prvním kroku bych navrhoval převést prostředky na některý ze spořicích účtů. Nejvýhodnější úrokové sazby jsou bankami v dnešní době nabízeny právě při zůstatcích do několika set tisíc Kč, což by, předpokládám, mohla být výše prostředků, kterou máte z ukončeného stavebního spoření k dispozici. Pokud budete mít u stejné banky kromě spořicího účtu veden i běžný účet, můžete např. pomocí internetového bankovnictví převádět prostředky ze spořicího účtu na účet běžný v reálném čase. Prostředky tedy budou k dispozici prakticky okamžitě, tímto bude vyhověno vašemu požadavku na mít peníze po ruce. Jakkoliv lze úrokové sazby na českém bankovním trhu považovat za velmi skromné, stále je situace lepší oproti zahraničí, kde již některé banky přistoupily k záporným úrokovým sazbám. Z tohoto důvodu je velmi pozitivní, že jste již sama v tuto chvíli začala uvažovat o investování. Tak, jak jsem uváděl výše, jsou prostředky na spořicím účtu likvidní, nastavením trvalých příkazů lze velmi komfortně realizovat platby do zvolených investičních nástrojů. U jednorázových investic, pokud se nebude jednat o speciální produkty s pevně stanovenou dobou trvání, je třeba být velmi obezřetný, více než o investování lze v tomto případě mluvit o rizikové spekulaci. Bližší informace o investičních jednotlivých nástrojích vám rád poskytne některý z našich zástupců. S pozdravem Miroslav Stejskal Dobrý den, chystáme se s druhem pořídit si dům. Chtěla jsem se zeptat, co všechno je třeba k žádosti o hypotéku. Děkuji za odpověď. JANINKA.XXXXX 5. ÚNORA 17:27 Dobrý den, přílohy k žádosti o úvěr je možno rozdělit do tří kategorií: 1. Doložení příjmů pro splácení úvěru podle povahy příjmu se jedná nejčastěji o potvrzení zaměstnavatele na formuláři banky nebo daňové přiznání. OSVČ dokládají také oprávnění k podnikání a doklad o zaplacení daní. Jde-li o jiný druh příjmu, je třeba jej doložit věrohodným způsobem potvrzením, výpisem z účtu, smlouvou. 2. Doložení účelu úvěru záleží na způsobu pořízení nemovitosti. V případě koupě je to kupní smlouva nebo její návrh a výpis z katastru nemovitostí. U výstavby je to stavební povolení, rozpočet stavby, smlouva o dílo a snímek z katastrální mapy. 3. Informace k nemovitosti, kterou bude úvěr zajištěn výpis z katastru nemovitostí, případně také nabývací tituly k nemovitosti (tj. smlouvy, na základě kterých bylo zapsáno vlastnictví do KN). Znalecký posudek na cenu nemovitosti bude pořízen již ve spolupráci s bankou, protože má svoje interní metody. Banka může požadovat další informace podle povahy případu. Na přepážce banky dostanete formulář žádosti s přehledem dokladů, které bude banka požadovat. V mnoha případech vám banka zajistí i výpis z katastru nemovitostí. Určitě je vhodné poptat více bank. S výběrem nejvhodnější hypotéky je dobré oslovit nezávislého finančního poradce, který na trhu sleduje nejlepší sazby a podmínky. S pozdravem Miroslav Stejskal Dobrý den, mám uzavřena dvě životní pojištění 7BN u Kooperativy a dále důchodové pojištění 41RG. Bojím se ale, že u životního pojištění ve fondech přijdu o peníze. Prosím o sdělení, zdali na konci pojištění dostanu alespoň to, co jsem do pojištění vložila, či zda není lepší pojištění ukončit. Prosím o radu, protože se bojím, abych zbytečně celý život neplatila a nic z toho nebylo. Děkuji za radu J. Koutová JANCA.KOUTOVA 5. ÚNORA 10:44 Dobrý den, v produktu důchodového pojištění 41RG je minimální výše plnění smluvně garantována pojistitelem, máte ji uvedenu jak na pojistné smlouvě, tak na potvrzení o uzavření tzv. pojistky. Důchodové pojištění 41RG bych rozhodně zrušit nedoporučoval, jedná se o konzervativní produkt, který své opodstatnění nepochybně má. Částka odkupného, tj. to, co by vám bylo v případně předčasného ukončení vyplaceno, by velmi pravděpodobně nedosahovala hodnoty vámi dosud kumulovaně zaplaceného pojistného. U produktu Perspektiva 7BN se jedná o investiční životní pojištění, kde podstupujete riziko kolísání hodnoty a i případné ztráty, neboť prostřednictvím pojistitele investujete pojistné do zvolených fondů, případně strategií. Výše plnění tedy není garantována. Minimalizovat riziko, ale současně se tak připravit o potenciál vyššího výnosu, lze zvolením konzervativního, popř. přímo garantovaného fondu, u kterého pojistitel garantuje minimální výši zhodnocení. Pokud však máte ve vaší pojistné smlouvě sjednána riziková krytí, což by byl jednoznačně pozitivní stav, je z části celkově placeného pojistného, resp. z hodnoty pojištění, uhrazován poplatek za sjednanou pojistnou ochranu. Produkt Perspektiva 7BN by měl být využit na pojištění pro případ smrti, invalidity, pracovní neschopnosti, případně na některé z úrazových krytí, a ne primárně vnímán jako nástroj na tvorbu finanční rezervy. Smlouvu investičního životní pojištění Perspektiva 7BN bych doporučoval zrevidovat, zda obsahuje výše uvedená riziková pojištění. Perspektiva 7BN se řadí mezi flexibilní produkty, v průběhu doby lze měnit nejen obsah a rozsah pojistné ochrany, ale třeba i s blížícím se koncem pojištění pomocí různých nástrojů přemísťovat investované pojistné do konzervativnějších instrumentů, abyste se vyhnula případným propadům hodnoty těsně před koncem pojištění. I u Perspektivy 7BN by předčasné zrušení bylo spojeno se sankcí v podobě ztráty části hodnoty pojištění, tj. nedostanete vyplaceno tolik, jaká je aktuální hodnota podílových jednotek. Vnímejte pojištění skutečně jako pojistku pro zabezpečení, ať už vás nebo vašich blízkých. Pokud by vás potkala zásadní životní změna z důvodu nemoci či úrazu mající vliv na kvalitu vašeho života, nepochybně byste pak ocenila, že jste za pojistnou ochranu neplatila zbytečně. V případě, že budete chtít osobně poradit, obraťte se na naše finanční poradce na S pozdravem Miroslav Stejskal 26 OVB Journal OVB Journal 27

15 Příběh 1. Z mých klientů mi jsou nejvíce vděční asi ti, kteří využili připojištění vážných onemocnění své šestileté dcery. Před tím, než jsme se potkali, neměli pojištění zajištěné ani pro sebe, ani pro děti. Nastavili jsme vše tak, jak bylo v jejich situaci odpovídající. Díky tomu pak v době, kdy jejich šestiletá dcera onemocněla rakovinou, mohl jeden z rodičů absolvovat veškeré hospitalizace s ní. Léčení trvalo téměř celý rok. Pojišťovna jim vyplatila plnění z vážných onemocnění dítěte a také denní dávku za každý den hospitalizace. Díky těmto prostředkům rodina vše finančně zvládla. Příběh 4. Vyloženě krizová situace mě nenapadá. Spíše klienti mnohdy požadují rychlé sjednání např. povinného ručení na nové auto. V poslední době mě ale zaujalo vyprávění klientky o tom, jak díky spořicímu účtu, který jsem jí pomohl zřídit, našetřila na snad nejhezčí rodinnou dovolenou. Každý měsíc si na něj odkládala část platu, na konci roku i vánoční bonus a v létě s celou rodinou poprvé na zahraniční dovolenou letěli do Tuniska. Příběh 2. Již se mi párkrát stalo, že klient neměl vůbec přehled o svých financích, ale líbil se mu můj přístup k němu. Navrhl jsem mu hlídání financí den po dni a po měsíci jsem všechna data zanalyzoval a zjistil jsem velké rezervy, které jsme následně odstranili (drahé telefony, karty s pojištěními apod.) Učil jsem ho obálkovou metodu rozdělení peněz na týdny. Někdy jsem i napravoval vztahy, popřípadě jsem dával návody, jakým způsobem se k sobě chovat a jak s druhým zacházet, aby nedocházelo ke zbytečným sporům. Jednoduše se snažím nejen dodávat lidem tolik potřebnou finanční gramotnost, ale také se snažím nastavovat lidi mentálně k pozitivitě a optimismu do života. Klientské příběhy aneb Jak OVB Allfinanz pomáhá Příběh 5. Klient si přetrhl přední křížový vaz v koleni. U mě má zajištěná zdravotní rizika i celá jeho rodina. Po několika měsících léčení, operace a rehabilitacích jsme poslali do dané pojišťovny záznam o úrazu. Po pár týdnech přišla odpověď, že klientovi nebude plněno bolestné, poněvadž s daným kolenem již v minulosti problémy měl. Klient o ničem nevěděl. Nechali jsme si poslat výpis dokumentace od jeho zdravotní pojišťovny, ze které vyplynulo, že dané koleno měl v mládí naraženo. Na základě toho se pojišťovna rozhodla neplnit. Ve spolupráci s ošetřujícím lékařem jsme napsali do pojišťovny potvrzení, že z lékařského hlediska není možné, aby úraz v minulosti měl vliv na tento úraz. Pojišťovna případ přezkoumala a poskytla plnění v plné výši. Kdyby klient neměl dobrého finančního poradce, s velkou pravděpodobností by to dále neřešil, smlouvu by vypověděl s tím, že je stejně zbytečné si ji platit, a ve svém okolí by povídal, jak pojišťovny, poradci a OVB nejsou potřeba. Nyní mezi známými říká, že se mu o vše stará finanční poradce z OVB a že má jistotu, že o něj i jeho rodinu bude vždy dobře postaráno. O tom, že komplexní poradenství poskytované spolupracovníky OVB Allfinanz pomáhá, se již mohlo za naši více než 22letou historii v České republice přesvědčit přes 1,25 milionu našich klientů. Poradci nejenom, že poskytují poradenské služby, ale mnohdy se již stali téměř členy rodiny. Z klientů jsou přátelé a nejednou se sami vydali i na dráhu finančního poradce. Nabízíme vám několik vybraných klientských příběhů, které dokreslují důležitost a smysl našeho podnikání. Ptali jsme se, kdy poradci pomohli klientům v nějaké krizové situaci. A jaké jsou vaše příběhy? text: OVB, foto: Shutterstock Příběh 3. Příběh 6. Jednou mi volala klientka, že si není jistá finanční situací rodiny. Hovořili jsme spolu asi deset minut a pak mě přesvědčila, abych se u ní zastavil. Dohodli jsme se, že až přijedu, bude mít připravené všechny smlouvy a také sečtené příjmy s výdaji, abychom se dlouho nezdržovali. Když jsem přijel, skutečně měla vše připravené v šesti přepravkách od banánů. Po kompletní analýze, jež nakonec trvala 8 hodin, jsme zjistili, že pětičlenná rodina má výdaje Kč a příjmy mnohem nižší. Museli jsme tedy začít intenzivně spolupracovat. Po roce spolupráce jsme se dostali na výdaje Kč a díky tomu se podařilo finanční situaci rodiny stabilizovat. Nakonec jsem od nich obdržel s pozváním na večeři, kde mi klienti nabídli tykání = k nezaplacení. Jeden z klientů na mě sehnal telefonní číslo a zavolal mi, že už za 2 hodiny potřebuje mít hotovou smlouvu odpovědnosti z výkonu povolání. Protože právě za ty 2 hodiny měl jet do nového zaměstnání, v němž tuto smlouvu potřeboval. Sdělili mu totiž, že pokud nebude mít uzavřenou smlouvu o odpovědnosti, ať ani nejezdí. Nikdo mu takto rychle nebyl schopen vyhovět až na mě. 28 OVB Journal OVB Journal 29

16

17 cesta vzhůru Bartušek Jan oblastní ředitel BD > regionální ředitel RD LD Jan Hlousek Fiala Tomáš oblastní ředitel BD > regionální ředitel RD SSLD Ing. Martin Zoubek Ing. Hák Jiří oblastní ředitel BD > regionální ředitel RD LD Jan Hlousek nově povýšení manažeři v OVB Povýšení v období Atakishiev Asad oblastní vedoucí BL > oblastní ředitel BD LD Bc. Dima Esíčko Dvořák Aleš oblastní vedoucí BL > oblastní ředitel BD LD Jan Hlousek Ing. Hábová Martina oblastní vedoucí BL > oblastní ředitelka BD SLD Mgr. Miloslav Horký Kavka Ondřej oblastní vedoucí BL > oblastní ředitel BD LD Ing. Lukáš Lichtenberk Kossúth Michal oblastní vedoucí BL > oblastní ředitel BD LD Ing. Jan Hamr Ing. Nádvorník Petr oblastní vedoucí BL > oblastní ředitel BD SLD Ing. Miroslav Šafr 32 OVB Journal OVB Journal 33

18 cesta vzhůru Leider Petr obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL LD Pavel Horák Machura Remigius obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL LD Jan Kokta Makarenková Martina obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL SSLD PhDr. Hana Slezáková Pavlica Ondřej oblastní vedoucí BL > oblastní ředitel BD LD Jan Hlousek Ing. Vichrová Hana oblastní vedoucí BL > oblastní ředitelka BD SLD Mgr. Miloslav Horký Doule Zdeněk obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL SLD Ing. Miroslav Šafr Matušková Simona obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL LD Petr Saic Nezval Lukáš obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL SLD Dana Benáčková Prokop David obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL LD Bc. Dima Esíčko Dvořák Jakub obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL SSLD Ing. Martin Zoubek Ing. Karasz Jiří obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL SLD Mgr. Miloslav Horký Bc. Kučera Alexandr obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL SLD Mgr. Miloslav Horký Bc. Samec Zdeněk obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL LD Jan Hlousek Bc. Svinka Miroslav obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL SSLD PhDr. Hana Slezáková Synáček Adam obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL LD Jan Kokta 34 OVB Journal OVB Journal 35

19 cesta vzhůru Nová Škoda Superb za exkluzivní cenu od LeasePlan Go! Tršo Milan obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL SLD Justin Valeš, MBA Turek Pavel obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL LD Ing. Jan Hamr Kč Kč měsíčně Vepřek Bohuslav obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL LD Ing. Lukáš Lichtenberk Višnovský Karel obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL SLD Mgr. Miloslav Horký měsíčně Bc. Wagnerová Barbora obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL LD Antonín Rajgl Škoda Superb 2.0 TDI Laurin & Klement 140kw 4x4 DSG barva Bílá Moon metalická Škoda Superb 2.0 TDI Laurin & Klement 140kW 4x4 DSG barva Modrá Pacific nemetalická Nabídka je časově omezená do *Cena včetně DPH se zálohou na budoucí splátky ve výši Kč na 1 rok ** Cena včetně DPH se zálohou na budoucí splátky ve výši Kč na 1 rok Yachshenko Ilya obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL LD Bc. Dima Esíčko 36 OVB Journal Ing. Zach Tomáš obchodní vedoucí GST > oblastní vedoucí BL LD Pavel Horák Více na po registraci vaším

20 cesta vzhůru Nově povýšení spolupracovníci Z pozice reprezentant na pozici GST v období SLD Dana Benáčková Bečaverová Petra Ing. Hajná Eva Kačín Michal Odehnalová Rybová Daniela Skalická Simona Staníček Petr LD Bc. Dima Esíčko Flasar Tomáš Hermansdorferová Jana Ing. Mrázková Hana Müller Denis Procházková Veronika Šeránek Roman SLD Mgr. Miloslav Horký Halová Dagmar Hochová Radka Lívanec Karel Bc. Prokopová Martina Sikorová Kateřina LD Jan Kokta Faistaverová Edita Bc. Fojtík Jan Majhofer Tomáš Vostřák Petr LD Ing. Lukáš Lichtenberk LD Petr Saic Bc. Kulík Václav Řehák Jiří SSLD Mgr. Pavel Slezák Bc. Dihel Robert Ing. Háhová Petra Hamáček Dominik Laudát Tomáš Bc. Nečas Michal Saláková Aneta Zouhar Václav SSLD PhDr. Hana Slezáková Janoštíková Ilona Kadluba Jiří Kolaja Pavel Ondicová Monika Sochatzi David Velecká Anežka Bc. Zlínský Aleš SLD Ing. Miroslav Šafr Navrátil Jakub SLD Justin Valeš, MBA Bc. Brožová Klára SSLD Ing. Martin Zoubek Brožová Tereza Čapek Petr Demčuk Vladimír Hlavinka Jiří Holas Lukáš Koza Petr Mlejnek Lukáš Plachý Marek Ing. Roško Luboš Zvěřina Vojtěch LD Ing. Jan Hamr Blatská Lenka Hromádko Jiří Kala Kryštof Margaritopulu Anastasia Pixová Eliška Plzáková Veronika Tykvová Anna LD Jan Hlousek Ing. Vácha Pavel Bc. Silbernágl Milan Bc. Mrázková Barbora LD Pavel Horák Drobný Tomáš Ing. Froňková Šárka Ješina Radim Jirák Michal Junek Jan Bc. Kozák Petr Linhart Roman Nejezchleba Patrik Nykl Radek Ing. Oganesyan Karen Sekera Stanislav Šíp Michal Bc. Šperl Václav LD Antonín Rajgl Hlom David Kříž Jan Mezuliánková Iveta Šutera David Bastyán Jiří Běžel Jiří, DiS. Hausner Pavel Riedl František Sika Jakub Bc. Zemanová Radka

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou

Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou Moravský Peněžní Ústav spořitelní družstvo, se sídlem Praha, Nové Město, Senovážné náměstí 1375/19, PSČ 110 00, IČ 25307835, zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem

Státní občanství Titul před jménem Titul za jménem *1* *PODPIS-ZM* Číslo Komisionářské smlouvy Dodatek ke Komisionářské smlouvě ZÁSTUPCE ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí

Více

Identifikace Investora - právnická osoba EUR

Identifikace Investora - právnická osoba EUR FCZIDENCPI-2-201605 Identifikace Investora Pravidla pro vyplnění tohoto formuláře - povinné údaje formuláře k vyplnění V uvedených případech vyplňujete následující části tohoto formuláře: Investor Právnická

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio INVESTIČNÍ DOTAZNÍK pro investiční službu AURA INVEST Chytré portfolio Jak vyplnit tento dotazník Prosím vyplňte tento dotazník uvedením relevantních údajů, které jsou požadovány, nebo zaškrtnutím některé

Více

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ

IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ IDENTIFIKACE A KONTROLA KLIENTA V SOUVISLOSTI S OPATŘENÍMI KOMERČNÍ BANKY, A.S. V OBLASTI PŘEDCHÁZENÍ LEGALIZACE VÝNOSŮ Z TRESTNÉ ČINNOSTI A FINANCOVÁNÍ TERORISMU Vážená klientko, vážený kliente, rádi

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Identifikace Investora právnická osoba

Identifikace Investora právnická osoba Identifikace Investora právnická osoba v3 v+ I. Společnost Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, 140 21,

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník )

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Identifikace Investora právnická osoba

Identifikace Investora právnická osoba Identifikace Investora právnická osoba v5 I. Společnost Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 21 Praha 4, IČ

Více

Investiční dotazník - poradenství

Investiční dotazník - poradenství Investiční dotazník - poradenství Zákazník vyplňuje tento dotazník DOBROVOLNĚ. Dotazník slouží Investičnímu Zprostředkovateli STOCK BUSINESS a.s., aby poznal znalosti a zkušenosti zákazníka ve vztahu k

Více

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012

PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC. Název: Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Název: PRAVIDLA ZPROSTŘEDKOVÁNÍ INVESTIC Vnitřní směrnice č.: 1/2012 Obsah: Pravidla zprostředkování smluv, jejichž předmětem je nákup cenných papírů kolektivního investování (fondy) Přílohy: Příloha č.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

ZÁSADY ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 25677888 Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5446 Tel: 224 116 702 Fax: 224 119 548 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ Společnost ČSOB

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ:

FINVISION, s.r.o.; Šunychelská 1159, Bohumín Nový Bohumín, IČ: POSTUPY PRO ZJIŠŤOVÁNÍ A ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ A PRAVIDLA PRO PŘIJÍMANÍ POBÍDEK ČÁST PRVNÍ Článek 1 Úvodní ustanovení (1) Všechny osoby, které se podílejí na provozu společnosti nebo na poskytování investičních

Více

Britanika Holding a.s.

Britanika Holding a.s. Pravidla pro zjišťování a řízení střetu zájmů Britanika Holding a.s. se sídlem Na Florenci 2116/15, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 03149013, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Dohledový benchmark č. 3/2012

Dohledový benchmark č. 3/2012 Dohledový benchmark č. 3/2012 Nákladovost produktu životního pojištění Informace o odkupném I. Nákladovost produktu životního pojištění z pohledu pojistníka Smyslem informování o nákladovosti produktu

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

Příjmení Jméno Titul před jménem Titul za jménem. Investiční profi l účastníka K V D

Příjmení Jméno Titul před jménem Titul za jménem. Investiční profi l účastníka K V D DODATEK KE SMLOUVĚ O DŮCHODOVÉM SPOŘENÍ (II. PILÍŘ) Dodatek ke smlouvě o důchodovém spoření uzavírají ČSOB Penzijní společnost, a. s., člen skupiny ČSOB, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty tímto a.s., Hvězdova 1716/2B, 140 78 Praha 4, Č: 49240901, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městskm soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ŽADATEL/KA (DÁLE TÉŽ

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ pro fyzické osoby Základní část V případě, že jste se rozhodli učinit níže uvedené úkony pomocí jednotného registračního formuláře na Centrálním registračním

Více

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 6 Ročník Vydáno dne 14. května 2012 ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 6 Ročník 2012 Vydáno dne 14. května 2012 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 7. Úřední sdělení České národní banky ze dne 2. května 2012 k některým informačním povinnostem při sjednávání a během trvání

Více

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů Ochrana osobních údajů Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem a provozovatelem této internetové stránky: PIXEBLE s.r.o. Rybná 716/24 110

Více

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva

Smlouva o výkonu funkce člena představenstva Smlouva o výkonu funkce člena představenstva I. Účastníci Společnost VÍTKOVICE IT SOLUTIONS a.s. sídlem Ostrava Moravská Ostrava, Cihelní 1575/14, PSČ 702 00 IČ: 286 06 582 zastoupena Ing. Janem Světlíkem,

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště)

Změna adresy pro korespondenci (adresu pro korespondenci vyplňujte pouze v případě, že se liší od adresy trvalého bydliště) DODATEK KE SMLOUVĚ O PENZIJNÍM PŘIPOJIŠTĚNÍ V TRANSFORMOVANÉM FONDU STABILITA ČSOB PENZIJNÍ SPOLEČNOSTI, A. S., ČLENA SKUPINY ČSOB se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, 150 57, IČO 61859265, zapsaná v obchodním

Více

Identifikace Investora právnická osoba

Identifikace Investora právnická osoba Identifikace Investora právnická osoba v4 v+ I. Společnost Prostřednictvím tohoto formuláře získává Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1720/123, 140 21,

Více

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011

Věstník ČNB částka 9/2011 ze dne 4. srpna ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 Třídící znak 2 1 2 1 1 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. července 2011 o seznamu minimálních záznamů, které povinné osoby vedou podle zákona o podnikání na kapitálovém trhu I. Působnost

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část

JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část ČÁST A - PODNIKATEL 01 Podnikatel a) titul podací razítko JEDNOTNÝ REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ Fyzická osoba - základní a živnostenská část b) jméno c) příjmení d) titul 1) *) e) pohlaví f) rodné příjmení g)

Více

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty

Žádost/smlouva o vydání kreditní karty soudem v Praze, oddíl B, vložka 2051 (dále též banka ), o vydání kreditní. ORGNÁL PRO CENTRÁLU Jméno Titul Občanství číslo narození narození Pobyt dlouhodobý Žena Adresa trvalého bydliště Zasílat korespondenci

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

PODPISOVÝ VZOR/IDENTIFIKACE KLIENTA právnické osoby

PODPISOVÝ VZOR/IDENTIFIKACE KLIENTA právnické osoby Příloha č. 1 PODPISOVÝ VZOR/IDENTIFIKACE KLIENTA právnické osoby název právnické osoby (přesný název podle dokladu opravňujícího k činnosti) IČO sídlo právnické osoby - ulice č.p. obec PSČ Osoby oprávněné

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer

ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer ŽÁDOST O OTEVŘENÍ A VEDENÍ BANKOVNÍHO ÚČTU mbusiness KONTO SE SLUŽBOU mtransfer I. Údaje o firmě Obchodní jméno 2 *: Zkrácené obchodní jméno 3 *: 9. 2. 204 IČ*: DIČ: Právní forma 4 *: Zapsaná v*: ŽR /

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH 1. Kategorie zákazníků... 1 1.1 Profesionální zákazník... 1 1.2 Profesionální zákazník na žádost... 2 1.3 Neprofesionální

Více

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem

V Praze dne 1. 2. 2012. Informace pro občany o možnosti bezplatného řešení sporů s finančními institucemi před státem zřízeným finančním arbitrem adresováno všem starostkám a starostům měst a obcí České republiky prostřednictvím datových schránek nebo e-mailových adres úřadů Evidenční číslo: 247/2012 Vyřizuje: Dana Klofáčová tel. 257 042 094 V Praze

Více

Investiční dotazník. Investiční dotazník

Investiční dotazník. Investiční dotazník Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do:

Investiční dotazník. IČ/RČ : č. OP(pasu): platný do: Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz Zapsaná v obchodním rejstříku oddíl B,

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

RÁMCOVÁ SMLOUVA. uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: RÁMCOVÁ SMLOUVA uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi: Citfin Finanční trhy, a.s. se sídlem Praha 5, Radlická 751/113e, PSČ: 158 00 IČ: 25079069 DIČ: CZ25079069 zapsanou v obchodním rejstříku

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva )

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH. ( Rámcová smlouva ) RÁMCOVÁ SMLOUVA O PLATEBNÍCH SLUŽBÁCH A PARTICIPACI NA SPOTŘEBITELSKÝCH ÚVĚRECH ( Rámcová smlouva ) uzavřená mezi Different money s.r.o., se sídlem Praha 6, Dejvice, Evropská 2690/17, PSČ 160 00, IČO:

Více

Žádost o spotřebitelský úvěr

Žádost o spotřebitelský úvěr infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Žádost o spotřebitelský úvěr fyzická osoba občan podnikatel* Identifikace žadatele Trvalý pobyt: 1) Tel.: Email : Počet vyživovaných dětí: do 6 let:

Více

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ

UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ UVEŘEJŇOVÁNÍ INFORMACÍ Údaje uveřejňované organizační složkou zahraničního obchodníka s cennými papíry podle vyhlášky č. 163/2014 o výkonu činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O.

INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. INFORMACE O SPOLEČNOSTI HV GROUP, S.R.O. Vnitřní směrnice č. 3/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1.

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1 PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ vnitřní předpis závazný pro zaměstnance, vázané zástupce a ostatní spolupracující osoby společnosti Květen 2014 2 Společnost, IČ 030 02 578, sídlem K Moravině 7, Praha 9,

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele

Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Předkládání informací a dokladů o skutečném majiteli vybraného dodavatele Zákon č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ ), přináší oproti předchozí právní úpravě zcela novou povinnost

Více

Legislativa investičního bankovnictví

Legislativa investičního bankovnictví Legislativa investičního bankovnictví Vymezit investiční bankovnictví není úplně jednoduchou záležitostí. Existuje totiž několik pojetí definice investičního bankovnictví. Obecně lze ale říct, že investiční

Více

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku

Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Finanční produkty a jejich využití v postproduktivním věku Ing. Petr Šafránek Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky www.afiz.cz Listopad 2013 1 Finanční produkty lze

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č.:

Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD. Vnitřní směrnice č.: Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: REKLAMAČNÍ ŘÁD A/7/2013 Postup vyřizování stížností a reklamací zákazníků/ potenciálních zákazníků Příloha č. 1 - Formulář evidence

Více

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby

Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Žádost o poskytnutí úvěru Grande pro fyzické osoby Klient č.1 a 2 I. Údaje o klientovi Titul, jméno, příjmení: : narození: (nemá-li RČ, příp. není-li známo) Státní příslušnost: Trvalé bydliště Korespondenční

Více

každé osoby uvedené v tomto seznamu,.

každé osoby uvedené v tomto seznamu,. Strana 4562 Sbírka zákonů č. 344 / 2014 Částka 137 344 VYHLÁŠKA ze dne 19. prosince 2014, kterou se mění vyhláška č. 247/2013 Sb., o žádostech podle zákona o investičních společnostech a investičních fondech

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2

Žádost o poskytnutí úvěru/příslibu úvěru a čestné prohlášení Flexibilní hypotéka 2 registrační číslo žádosti Žádost o poskytnutí a čestné prohlášení 2 úvěru příslibu úvěru spotřebitelského překlenovacího hypotečního předhypotečního hypotečního referenční číslo žádosti 1 podána na pobočce

Více

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1

Investiční dotazník. ID_Strategie_01052014 1 Investiční dotazník společnost: CYRRUS a.s. adresa: Veveří 111 (PLATINIUM), 616 00 Brno IČ: 63907020; zápis v OR vedeném Krajským soudem v Brně, B.3800 tel.: 538 705 711; fax : 538 705 733; e-mail: info@cyrrus.cz

Více

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205,

Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, Žádost o přidělení bytu pro příjmově vymezené osoby na adrese Jakubov u Moravských Budějovic 205, 675 44. 1. Žadatel: Jméno a příjmení: Telefon: Datum narození: Adresa trvalého pobytu: Adresa současného

Více

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén ".sk" u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání

Smluvní podmínky pro užívání a správu domén .sk u spol. General Registry. Provozovatel. 1. Základní ujednání u spol. General Registry Provozovatel Provozovatelem jsou v následujícím dokumentu myšleny společnosti: 1. General Registry, s.r.o. Žižkova 1 370 01 České Budějovice Česká republika IČ: 26027267 DIČ:CZ26027267

Více

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK...

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční zprostředkovatel M & M pojišťovací s.r.o., IČ 25982176, se sídlem Nádražní 535/15, Ostrava, PSČ 702 00 (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů

Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Smlouva o obstarávání koupě nebo prodeje investičních nástrojů Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 453 17 054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440 IČ: 63 99 85 99, se sídlem Bezová

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř )

zastoupena Josefem Landou, předsedou představenstva (dále jen pojišťovací makléř ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Pojišťovací makléřství INPOL a.s., se sídlem Praha 4 - Braník, Bezová 1658, PSČ 147 14, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B vložka

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Zákon č. 253/2008 Sb. o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu ze dne 5. června 2008 ve znění zákona č. 285/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

Smlouva o investičním zprostředkování

Smlouva o investičním zprostředkování Smlouva o investičním zprostředkování Jméno a příjmení/firma: Rodné číslo/ič: Bydliště/Sídlo: Číslo OP/pasu: Telefon/fax: Email: Bankovní spojení: Jednající: Dále jen Zákazník a Investiční zprostředkovatel:

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ Investiční životní pojištění OK1 PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ OK1 PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového

Více

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu

o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu 215/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti

obsahující údaje platné v době podání žádosti včetně informací o podaném návrhu na zápis do příslušné evidence, který nebyl ke dni podání žádosti Strana 348 32 VYHLÁŠKA ze dne 18. ledna 2010 o platebních systémech s neodvolatelností zúčtování Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, (dále jen zákon ) k provedení

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA KONTROLNÍ KOMISE Bytové družstvo Ohradní 1344/51, se sídlem Praha 4, Ohradní 1344/51, PSČ 140 00, IČ: 266 90 934, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU

MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO BAKOV NAD JIZEROU Mírové náměstí 208, 294 01 Bakov nad Jizerou Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu města Žadatel (jméno a příjmení, obchodní název) Právní statut (fyzická osoba, občanské sdružení,

Více

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008

VYHLÁŠKA. č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 VYHLÁŠKA č. 281/2008 Sb. ze dne 1. srpna 2008 o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Česká

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více