pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:"

Transkript

1 již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ BŘEZEN - DUBEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků, číslo akreditované instituce: AK I./I-69/2003 pracovníky školství: Od roku 2005 Akreditovaná vzdělávací instituce MŠMT v souladu se zákonem číslo 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, č. j.: /05-25 sociální pracovníky: Od roku 2010 Akreditovaná instituce MPSV v souladu se zákonem číslo 108/2006 Sb., o sociálních službách, číslo akreditované instituce: 2010/216-I podnikatelské subjekty: Od roku držitelé CERTIFIKACE ISO Jsme členy Asociace pro elektronickou komerci APEK. TSM, spol. s r. o. Dukelská 117/12, Vyškov tel.: , , ; fax: mobil: , , ID datové schránky: aaqave

2 PRAHA BŘEZEN - DUBEN 2015 Obsah ARCHIV Spisová a archivní služba 39 BYTOVÁ OBLAST Nájem bytů v novém občanském zákoníku 23 Obce a nemovitosti (v pojetí nového občanského zákoníku) 32 Přehled služeb spojených s bydlením 33 CELNÍ OBLAST Intrastat 14 Dodací doložky Incoterms Obchodní smlouvy v zahraničním a intrakomunitárním obchodu EU 63 EKONOMICKÁ OBLAST Účetnictví pro neúčetní 6 Účetnictví společenství vlastníků jednotek v programu vlastník 13 Účetní závěrka 16 Účetní a daňové doklady 17 Vymáhání a řešení pohledávek/dluhů 17 Mezinárodní vymáhání finančních pohledávek 22 Angličtina pro účetní - 2denní 29 Cestovní náhrady 34 Vedení pokladny v české a cizí měně 36 Novela DPH v praxi 47 Zásoby - materiál, zboží, nedokončená výroba, výrobky a jejich inventarizace 52 Jak postupovat při vysílání zaměstnanců na pracovní cesty 54 2

3 Ekonomická správa bytových domů v programu inkasník 55 Finanční analýza firmy 57 Aktuality v daních a účetnictví 59 Hmotný a nehmotný majetek v účetnictví a daních v roce Jak porozumět účetním výkazům 67 Fakturace s vazbou na náležitosti účetních a daňových dokladů 68 MZDOVÉ ÚČETNICTVÍ Mzdové účetnictví nejen pro začátečníky 61 OBCE, MĚSTA, MAGISTRÁTY, KRAJE Ochrana zvířat proti týrání - aktuální stav, zkušenosti a praxe 19 Katastr nemovitostí v návaznosti na činnost stavebních úřadů 18 Zákon o pozemních komunikacích 31 Povinně zveřejňované informace na webových stránkách obce 36 Správní řád nejen pro nové úředníky 42 Ověřování - vidimace a legalizace 43 Správní řád v praxi 45 Evidence obyvatel v praxi ohlašoven - aktuálně 46 Změny v právní úpravě zákona o místních poplatcích 50 Finanční kontrola a její praktická aplikace ve veřejné správě 59 Chyby a vady ve správním řízení, jejich důsledky a náprava 60 PERSONÁLNÍ OBLAST Mentální mapování pro manažery 28 Výběrový pohovor a výběr zaměstnanců 33 Zákoník práce se zaměřením na pracovní smlouvu 35 Zdravotní pojištění v roce změny v roce 2014 a k FKSP a sociální fondy, vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP 56 Profesionální komunikace a pozitivní přístup v praxi personalisty 57 3

4 PRAHA BŘEZEN - DUBEN 2015 Zákon o ochraně osobních údajů aktuálně 62 Zákoník práce se zaměřením na právní minimum pro personalisty 64 Pracovnělékařské služby aktuálně 68 PRÁVNÍ OBLAST Veřejné rejstříky Smlouvy podle nového občanského zákoníku - zkušenosti z praxe 12 Správní řízení a správní rozhodnutí 26 Zákon č. 186/2013 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství 48 Sousedská práva v roce Insolvenční řízení - základní otázky úpadkového práva 65 Správní řád prakticky (aktuální stav) 71 ROZVOJ OSOBNOSTI, KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI Umění jednat s lidmi 8 Úřední písemnosti se zaměřením na současný český jazyk 8 Rychločtení, racionální čtení, rychlostudium - 2denní 11 Stres 19 Time management a delegování - opravdu nemám čas? 20 Pozitivní řešení konfliktů 21, 71 Úřední písemnosti inspirace praxí 28 Komunikovat efektivně! (nácvik komunikačních dovedností) 37 Asertivita v praxi 39 Komunikovat efektivně nemilé omyly, nebezpečné pasti v komunikaci 41 Ochrana proti syndromu vyhoření 44 Rétorika v praxi aneb jak na velké nezdvořáky 44 Asertivitou proti stresu 47 Pozitivní image zaměstnance 50 Tvorba a úprava marketingových textů 51 Veřejná promluva aneb nebát se vystoupit, neztratit, ale získat 58 4

5 Úspěšné telefonování 62 Profesionální sekretářka, asistentka 66 Prodej 69 Stress management - naučte se zvládat stres, než vyhoříte 70 SOCIÁLNÍ OBLAST Reminiscence a její přínos pro seniory 27 SPECIALIZOVANÉ SEMINÁŘE Zadávání veřejných zakázek - časté chyby zadavatelů 7 Zdravý životní styl prakticky 24 Zadávání veřejných zakázek pro dodavatele 42 STAVEBNÍ OBLAST Stavební řád - povolování staveb v roce Stavební řád - problematika přestupků, správních deliktů a pořádkových pokut 25 Vodovody - kanalizace 49 Aplikace stavebního zákona a souvisejících předpisů - ohlašování a povolování staveb od A do Z 53 ŠKOLY Platové předpisy ve školství 15 Novela zákona o pedagogických pracovnících 52 ÚČETNICTVÍ ÚSC A PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ DPH pro příspěvkové organizace 16 Dotace (transfery) a nejen jejich účtování u ÚSC a příspěvkových organizací 22 Vedení účetnictví vybraných účetních jednotek v účetním období

6 PRAHA BŘEZEN - DUBEN 2015 ÚČETNICTVÍ PRO NEÚČETNÍ NOVINKA v. s Kurz je určen všem pracovníkům, kteří při výkonu svých funkcí pracují s výstupy z účetnictví, daňovými doklady a účetní závěrkou, vystavují doklady v účetních programech, případně musí ve své pozici komunikovat s účetními. Kurz je zvláště vhodný pro majitele firem s neuceleným ekonomickým vzděláním. Cílem kurzu je seznámit účastníky kurzů se základními principy účetnictví, usnadnit orientaci v účetní závěrce s důrazem na využití nabytých poznatků v řízení firmy. Výsledkem má být lepší komunikace účetních oddělení s vedením firmy a efektivnější finanční řízení firmy. Kurz poskytuje základní přehled o výstupech finančního účetnictví a jejich využití ve finančním řízení podniku. K výuce je využíván účetní program Winvabank od firmy Sit a Khaso. Účastníci kurzů se naučí orientovat v účetních programech pro získání dat nezbytných pro řízení firmy. 1. den - Základní principy účetnictví. - Rozdíl mezi finančním a manažerským účetnictvím. - Organizace účetních prací ve firmě, oběh účetních dokladů, inventarizace, archivace. - Daňové povinnosti firmy v průběhu celého roku. - Vnitropodnikové směrnice. - Hmotný a nehmotný majetek. - Účetní a daňové odpisy, jejich rozdíly a principy. - Daňové povinnosti firmy v průběhu celého roku. - Základní principy DPH. 2. den - Majetková a kapitálová struktura firmy. - Vztah účetnictví a daní, daňové a nedaňové náklady. - Princip sestavení účetních výkazů (rozvaha, výsledovka, příloha). - Vazby mezi jednotlivými výkazy. - Pojmy hospodářský výsledek (HV), HV před zdaněním, HV po zdanění, zisk. - Podrobnější vysvětlení některých položek účetních výkazů. - Vazby účetnictví na kalkulace, reporting. - Zveřejňování účetní závěrky. Diskuse, dotazy. 6

7 U účastníků semináře nejsou vyžadovány předchozí znalosti z oblasti účetnictví. LEKTOR: Ing. Simona KROPÁČKOVÁ, účetní a ekonomická poradkyně s mnohaletou praxí se zaměřením na menší firmy a živnostníky, Praha KDY: pondělí 2. března zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) a středa 4. března zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 3.300,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK - ČASTÉ CHYBY ZADAVATELŮ V RÁMCI VÝBĚROVÝCH ŘÍZENÍ NOVINKA v. s Cílem semináře je upozornit zadavatele na nejčastější chyby jakých se dopouštějí při zadávání veřejných zakázek a ukázat správné postupy. V průběhu semináře se budou zodpovídat i dotazy účastníků. Jednotlivá témata budou doplněna o informace k očekávané právní úpravě (připravovaná technická novela, transpozice nových zadávacích směrnic). Obsah semináře: Připravovaná technická novela. Jak nastavit zadávací podmínky a nediskriminovat dodavatele. Zadávání částí zakázek a zákaz dělení zakázek. Změny zadávacích podmínek a prodlužování lhůt pro podání nabídek. Posuzování kvalifikace. Co lze považovat za vysvětlení nabídky. Mimořádně nízká nabídková cena a její odůvodnění ze strany uchazečů. Nepočitatelná (subjektivní) hodnotící kritéria. Zadávání víceprací. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Martin BUDIŠ, odborný lektor akreditován MV ČR pro školení zákona o veřejných zakázkách, Osvědčení MMR o absolvování školení školitelů k problematice zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KDY: úterý 3. března zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-141/

8 PRAHA BŘEZEN - DUBEN 2015 UMĚNÍ JEDNAT S LIDMI v. s Seminář je určen pro každého, kdo se chce zdokonalit v psychologii správného jednání a komunikace s lidmi ať už v běžném životě, či pracovním procesu, nebo v komunikaci s klienty a zákazníky. V semináři posluchač nalezne řadu praktických komunikačních rad, pomocí cvičení v oblasti sebepoznání v sobě odkryje slabé i silné stránky osobnosti, zdokonalí se ve tvorbě prvního dojmu a osobní image. Dále se zdokonalí v prezentačních, rétorických a komunikačních dovednostech. Na své si tedy přijde široký okruh všech posluchačů, kteří se často setkávají s lidmi a jsou stavěni před úkol jednat s druhými, přesvědčovat je či vést a řídit. Diskuse, dotazy. LEKTOR: PhDr. Antonín BRYKS, psychoterapeut, supervizor, lektor v oblasti psychologie a komunikace KDY: úterý 3. března zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:30 h) CENA: 1.900,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-391/2011. Seminář je akreditován MŠMT pro DVPP, číslo akreditace: MSMT / ÚŘEDNÍ PÍSEMNOSTI SE ZAMĚŘENÍM NA SOUČASNÝ ČESKÝ JAZYK - PRAKTICKÉ KAPITOLY PRO DENNÍ POTŘEBU - NOVÁ NORMA ČSN NOVÁ AKADEMICKÁ PŘÍRUČKA ČESKÉHO JAZYKA v. s Motivační kurz je určen především těm, jejichž pracovní náplní je ústní a písemná komunikace v českém jazyce, i těm, kteří si chtějí osvěžit znalosti české gramatiky a doplnit své znalosti novými poznatky. Výuka je zaměřena prakticky. Cílem kurzu je nabídnout maximum prakticky využitelných informací zejména 8

9 v administrativním styku (korespondence, komunikace), seznámit účastníky se základním souborem nejčastějších prohřešků proti normě spisovné češtiny (gramatika, stylistika), zorientovat je v základních textologických postupech. Kurz pracuje se speciální metodikou, jež obsahuje také zábavné a herní prvky. Jejím cílem je odstranit stereotypy v přístupu ke studiu českého jazyka (bývá často hodnoceno jako obtížné, nezvládnutelné, suchopárné). V motivačních cvičných textech upevní účastník své dosavadní znalosti, doplní je novými informacemi a osvěží znalosti práce s pomocnou literaturou. Metodou korektur cvičných textů (četnost chyb je volena podle potřeb sledovaného jevu v daném cvičení, tj. 1-5 chyb na řádku) a v následné společné analýze textu s lektorkou a skupinou zvládne účastník kurzu následující studijní okruhy (a odkazy k příslušným kapitolám v odborné literatuře). Grafika slov přejatých (základní pravidla psaní cizích slov), soubor nejčastějších prohřešků. Psaní velkých a malých písmen, základní pravidla, soubor nejčastějších prohřešků. Číslovky, zájmena, zkratky. Základní pravidla, soubor nejčastějších prohřešků. Dubletní tvary, základy editace textu (norma, kodifikace a sjednocení textu), základní pravidla. Interpunkce, základní pravidla, soubor nejčastějších chyb. Stylistika českého jazyka, funkční styl administrativní, stručná charakteristika. Soubor nejčastějších stylistických prohřešků. Tvorby textu vzhledem k cílové skupině. Základy práce s pomůckami (Pravidla českého pravopisu, slovníky), základní odborná a popularizační literatura. Aktuality. Nová norma ČSN Nová Akademická příručka českého jazyka. Dotazy, diskuse. LEKTOR: PhDr. Jiřina SALAQUARDOVÁ, Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, katedra mediálních studií a žurnalistiky, členka Obce spisovatelů, televizní a rozhlasová scenáristka KDY: středa 4. března zahájení v 9:30 hodin (9:30-15:00 h) CENA: 1.990,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, studijní materiál) Výuka probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-231/2006. On-line přihlášku naleznete na 9

10 PRAHA BŘEZEN - DUBEN 2015 VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY 2015 NOVINKA v. s Zákon o veřejných rejstřících přináší mnohé změny, z nichž některé zjednodušují proces zápisů. Významnou změnou je zejména to, že úprava veřejných rejstříků a jejich zápisů do nich již není roztříštěná, je možnost zápisu do veřejného rejstříku notářem, zakotveno nové pojetí práv a povinností zapisovaných a zapsaných osob. K danému tématu budou uvedeny příklady z praxe a judikáty. Obsah semináře: Změny nové právní úpravy oproti úpravě účinné do Očekávané problémy při aplikaci nové právní úpravy. Spolkový rejstřík; nadační rejstřík; rejstřík ústavů; rejstřík společenství vlastníků jednotek; obchodní rejstřík; rejstřík obecně prospěšných společností. Provedení zápisu do veřejného rejstříku notářem. Následky porušení povinnosti předložit listiny. Výběr dalších podstatných změn. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Blanka HANZELOVÁ, specialistka KDY: čtvrtek 5. března zahájení v 9:30 hodin (9:30-15:30 h) CENA: 1.900,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Je podána žádost na MV ČR o akreditaci tohoto vzdělávacího programu. Aktuálně naleznete na STAVEBNÍ ŘÁD - POVOLOVÁNÍ STAVEB V ROCE 2015 PO NOVELE STAVEBNÍHO ZÁKONA A ZÁKONA O POSUZOVÁNÍ VLIVŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ NOVINKA v. s Cílem semináře je seznámit účastníky s projednávanou novelou zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, a to na úseku stavebního řádu. Seminář je zaměřen na speciální úpravu pro navazující řízení (stavební řízení a řízení o změně stavby před dokončením) u záměrů podléhajících posouzení, povinnosti zveřejňování a zpřístupňování informací veřejnosti v navazujících řízeních, vstup dotčené veřejnosti do řízení a spolupráce stavebního úřadu a posuzujícího orgánu 10

11 při vydávání závazného stanoviska a ověřujícího závazného stanoviska posuzujícího orgánu. Aktuality k datu konání semináře. Předpokládaná účinnost novely je od Seminář je zaměřen zejména na úředníky stavebních úřadů, investory a právníky. Obsah semináře: Formy povolování staveb (souhlas s ohlášením, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora), postup stavebního úřadu u jednotlivých forem. Vyloučení EIA záměrů ze zjednodušujících postupů. Změny, které pro stavební úřady přináší novela zákona č. 100/2001 Sb. Navazující řízení. Zaměření na postup stavebního úřadu při povolování provedení záměrů, které podléhají posouzení vlivů na životní prostředí. Speciální úprava postupu u EIA záměrů. Užívání staveb (oznámení o užívání stavby, kolaudační souhlas). Aktuální rozsudky soudů. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Vladimíra SEDLÁČKOVÁ, zástupkyně ředitelky odboru stavebního řádu, Ministerstvo pro místní rozvoj, spoluautorka zákona o vyvlastnění, lektorka a komisařka pro ověřování ZOZ na úseku stavebního řádu a vyvlastnění KDY: čtvrtek 5. března zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-144/2009. RYCHLOČTENÍ, RACIONÁLNÍ ČTENÍ, RYCHLOSTUDIUM - 2denní NOVINKA v. s Rychločtení je široce pojatý kurz rozvoje osobnosti, obsahuje soubor technik racionálního čtení, jejichž osvojení umožňuje zvyšovat rychlost čtení, objem zapamatovaného a zlepšovat schopnost pracovat s informacemi. Účastnící kurzu se naučí: - číst většinu běžných textů dvakrát až třikrát rychleji - efektivně číst, studovat - rychle se zorientovat v textu - vystihnout hlavní body, hlavní myšlenku - zvyšovat množství informací, které může mozek přijmout - číst rychleji s větším porozuměním textu 11

12 PRAHA BŘEZEN - DUBEN využívání různých typů čtení dle obtížnosti textu - zlepšit koncentraci paměťové techniky Obsah kurzu: Co je a co není rychločtení, rychlost vs. chápavost. Měření rychločtenářského výkonu. Přehled mozkových a očně technických dovedností. Očně technická cvičení. Psychovzorec koncentrace. Paměťové mnemotechniky, proces zapomínání a opakování. Metody rychlostudia. Nácvik rychločtenářských technik. Pozorovací cvičení. Čtenářský sprint. Oko při čtení. Oční gymnastika. Diskuse, dotazy. Účastníkům semináře doporučujeme vzít si s sebou kalkulačku. LEKTOR: Marlena VÍTKOVÁ, certifikovaná licenční lektorka Rychločtení a racionálního čtení, certifikovaná Trenérka paměti a členka České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging KDY: pátek 6. března zahájení v 9:00 hodin (9:00-15:00 h) a pondělí 9. března zahájení v 9:00 hodin (9:00-15:00 h) CENA: 3.900,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-120/2014. SMLOUVY PODLE NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - ZKUŠENOSTI Z PRAXE NOVINKA v. s Prakticky orientovaný seminář se zaměří na zkušenosti se změnami, které přinesl nový občanský zákoník v oblasti smluv. Obsah semináře: Na semináři se budeme zabývat tím, jak v praxi využít výhod nových právních institutů a jak se vyvarovat rizik, které novinky přinášejí. Na semináři budou probrány hlavní změny ze všech oblastí smluvního práva počínaje procesem uzavírání smlouvy, přes obsah a změnu smluv a jejich zajištění až po zánik závazků. Pozornost bude věnována také vybraným smluvním typům. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Miroslav ČERNÝ, Ph.D., specialista na problematiku smluvního práva a práva duševního vlastnictví KDY: pátek 6. března zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) 12

13 CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-136/2013. ÚČETNICTVÍ SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK V PROGRAMU VLASTNÍK NOVINKA v. s Kurz je určen především členům výboru SVJ a začínajícím účetním. Výuka tohoto kurzu probíhá s využitím programu Vlastník od firmy JIRRA software s.r.o. Po absolvování kurzu bude každý účastník kurzu schopen vést účetnictví společenství vlastníků jednotek v programu Vlastník. Bude se orientovat v účetní a daňové problematice Společenství vlastníků jednotek. Obsah kurzu: Uvedení do problematiky účetnictví SVJ. Účtový rozvrh. Evidence vlastníků SVJ, evidence bytových a nebytových jednotek. Předpis a úhrada záloh vlastníků na služby. Fond oprav. Evidence plateb SIPO. Účtování bankovního úvěru a úroků z úvěru. Účtování výnosů SVJ. Účtování o stavebním spoření a úvěru ze stavebního spoření. Vyúčtování služeb. Dohadné položky. Inventura a inventarizace. Daňová problematika SVJ. Účetní závěrka SVJ. Diskuse, dotazy. U účastníků kurzu se předpokládají základní znalosti účetnictví, například z kurzu Účetnictví pro neúčetní I. a II. Předchozí znalosti problematiky účetnictví a zdaňování SVJ nejsou vyžadovány. LEKTOR: Ing. Simona KROPÁČKOVÁ, účetní a ekonomická poradkyně s mnohaletou praxí se zaměřením na menší firmy a živnostníky, Praha KDY: pondělí 9. března zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) Tradice, Stabilita, Moudrost - Vaše vzdělávací agentura - 13

14 PRAHA BŘEZEN - DUBEN 2015 INTRASTAT - VYKAZOVÁNÍ VNITROUNIJNÍHO OBCHODU SE ZBOŽÍM A JEHO PROVÁZANOST S UPLATŇOVÁNÍM DPH AKTUÁLNĚ NOVINKA v. s Pracovní seminář k Vyhlášce č. 201/2005 Sb., o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství. Cílem semináře je přinést účastníkům přehled základních pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT při realizaci různých obchodních transakcí. Definice jednotlivých vykazovných údajů. Informace o provázanosti vykazování na uplatňování DPH. Seminář je zaměřen na prezentaci pravidel vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT definovaných Vyhláškou č. 201/2005 Sb. Vyhlášky o statistice vyváženého a dováženého zboží a způsobu sdělování údajů o obchodu mezi Českou republikou a ostatními členskými státy Evropského společenství v návaznosti na předpisy Evropské unie. Na semináři budou prezentována pravidla vykazování při provádění různých druhů obchodních operací, postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží, pravidla provádění oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro IN- TRASTAT a další aspekty vykazování včetně jejich provázanosti na uplatňování DPH. Obsah semináře: Definice vnitrounijního obchodu se zbožím a základních pravidel jeho provádění. Základní předpisy upravující vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT, základní pojmy. Pravidla vykazování, tzn. pravidla pro uvádění údajů do výkazů pro INTRASTAT. Vykazování při provádění různých obchodních operací v rámci vnitrounijního obchodu se zbožím (nákup, prodej, zušlechťovací operace, vícestranné obchody apod.). Postupy při vykazování zvláštních druhů a zvláštních pohybů zboží. Pravidla provádění následných oprav chybných a nepřesných údajů ve výkazech pro INTRASTAT. Definice zboží vyňatého z povinnosti uvádět o něm informace do výkazu pro INTRASTAT. Možnosti využití vnitrofiremních informačních systémů pro sběr údajů nutných pro vykazování statistiky pohybu zboží v rámci EU INTRASTAT. Praktické příklady vykazování vybraných obchodních operací. Příklady provázanosti vykazování s uplatňováním DPH. Diskuse, dotazy. Seminář je určen pracovníkům výrobních a obchodních společností, kteří se zabývají vykazováním údajů pro statistiku vnitrounijního pohybu zboží, případně zástupcům těchto společností, kteří potřebují získat základní či prohloubit si dosavadní informace v dané problematice. 14

15 LEKTOR: Marek REINOHA, poradce v oblasti cel a unijního obchodu, certifikován jako lektor tématu INCOTERMS 2010 Mezinárodní obchodní komorou (ICC) KDY: úterý 10. března zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:30 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) PLATOVÉ PŘEDPISY VE ŠKOLSTVÍ, ODMĚŇOVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A PROVOZNÍCH ZAMĚSTNANCŮ PODLE NOVÝCH PRAVIDEL v. s Cílem semináře je informovat vedoucí pracovníky veřejných škol a školských zařízení o aktuální právní úpravě v oblasti odměňování platem pedagogických a nepedagogických pracovníků. Platové předpisy s ohledem na zákoník práce, zákon o pedagogických pracovnících, katalog prací, nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, nařízení vlády o minimální mzdě. Platové poměry ve školství aktuálně. Specifika odměňování pedagogických pracovníků (zařazení do platové třídy, příplatky, proplácení přespočetných hodin). Odměňování provozních zaměstnanců (stanovení platového tarifu zvláštním způsobem). Odměňování platem v souvislosti s dokumentací školy nebo školského zařízení (kolektivní smlouva, vnitřní platový předpis, pracovní smlouva, jmenování, platový výměr, pracovní náplň). Nejčastější chyby a jak jim předcházet. Diskuse. Dotazy. LEKTOR: PhDr. Mgr. Monika PUŠKINOVÁ, Ph.D., specialistka na školskou problematiku, autorka článků v časopise Řízení školy KDY: úterý 10. března zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.600,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MŠMT pro DVPP, číslo akreditace: 33289/

16 PRAHA BŘEZEN - DUBEN 2015 DPH PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE - ZMĚNY V DPH PRO PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE V ROCE 2015 NOVINKA v. s Anotace semináře bude doplněna dle aktuální judikatury. Aktuálně naleznete na LEKTOR: Mgr. et Mgr. et Mgr. Karla MADEROVÁ VOLTNEROVÁ, daňová poradkyně KDY: úterý 10. března zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.650,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-572/2011. ÚČETNÍ ZÁVĚRKA NOVINKA v. s Přehled právních předpisů vztahujících se k účetní závěrce. Příprava účetní závěrky. Postup při účetní závěrce (postupy při uzavírání účetních knih, zjištění výsledku hospodaření). Inventarizace majetku a závazků (právní předpisy, vnitřní směrnice, kategorizace majetku, účetní zápisy a zjištěné rozdíly). Závěrkové účetní operace (časové rozlišení, dohadné účty, rezervy, opravné položky, kursové rozdíly, odpisy majetku, oceňovací rozdíly u finančního majetku). Účetní výkazy a příloha k účetní závěrce (sestavení, obsahové vymezení). Kontroly z hlediska účetnictví. Tvorba rezerv a opravných položek. Přecenění aktiv a závazků na reálnou hodnotu. Odložená daň. Výroční zpráva včetně zprávy o vztazích. Nejčastější chyby a omyly. Přehled a návod na sestavení účetní závěrky. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Zdenka VOLKÁNOVÁ, lektorka a konzultantka manažerského účetnictví, podnikové ekonomiky a managementu, členka Komory certifikovaných účetních KDY: středa 11. března zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnuta DPH, coffee break, písemný materiál) 16

17 ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY MÁME NAŠE ÚČETNÍ A DAŇOVÉ DOKLADY V POŘÁDKU PO PLATNOSTI NOVÝCH PŘEDPISŮ? NOVINKA v. s Seminář je určen pro všechny pracovníky, kteří pracují s vydanými i přijatými účetními a daňovými doklady. Obsah semináře: Náležitosti dokladů a objednávek dle nového občanského zákoníku. Náležitosti účetních dokladů dle zákona o účetnictví. Druhy a náležitosti daňových dokladů dle zákona o DPH po jeho novele. Vzory daňového dokladu, zjednodušeného daňového dokladu, dokladu o použití, splátkového a platebního kalendáře, opravného daňového dokladu. Typy dokladů vystavovaných při fakturaci mezi tuzemskými subjekty, ve vztahu k EU a třetím státům. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ivana PALEČKOVÁ, účetní poradkyně, Praha KDY: středa 11. března zahájení v 9:00 hodin (9:00-13:30 h) CENA: 1.700,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-149/2006. VYMÁHÁNÍ A ŘEŠENÍ POHLEDÁVEK/DLUHŮ NOVINKA v. s Vymáhání a řešení pohledávek/dluhů podle soukromého práva - právní, účetní a daňový pohled. Srovnání úpravy podle NOZ s předchozí právní úpravou. Prevence proti vzniku nedobytných pohledávek. Informační zdroje. Zajištění dluhu a utvrzení dluhu. Úroky z prodlení. Promlčení a prekluze. Optimalizace postupů při vymáhání a řešení pohledávek. Tržní cena (bonita) pohledávek. Mimosoudní a soudní vymáhání pohledávek. Exekuční řízení. Pohledávky za dlužníkem v likvidaci a uplatnění pohledávek v insolvenčním řízení. Trestněprávní odpovědnost. Odpis pohledávek a dluhů. Opravné položky k pohledávkám. Příklady z praxe. Aktuality a zajímavosti k datu konání semináře. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Josef BAŘINA, daňový poradce 17

18 PRAHA BŘEZEN - DUBEN 2015 KDY: čtvrtek 12. března zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:30 h) CENA: 1.800,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, studijní materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-1071/2005. KATASTR NEMOVITOSTÍ V NÁVAZNOSTI NA ČINNOST STAVEBNÍCH ÚŘADŮ NOVINKA v. s Obsahem semináře je zejména: - Využití územního rozhodnutí pro zápis do katastru nemovitostí. - Problémy smluv o výstavbě. - Zápis předkupního práva podle stavebního zákona Zápis staveb do katastru nemovitostí a do RUIANu. - Novinky katastrálního zákona v návaznosti na evidenci staveb v katastru /veřejném seznamu/. - Hranice pozemků a další změny vyplývající z nově schválené vyhlášky ke katastrálnímu zákonu. - Informace o možnostech využití údajů katastru podle nové vyhlášky o poskytování údajů katastru. - Poznatky se zápisem jednotek do katastru, otázky prokazování vzniku společenství při převodu jednotek a další řešené problémy v souvislosti s novými právy. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Naděžda VITULOVÁ, ředitelka Katastrálního pracoviště Brno - město KDY: čtvrtek 12. března zahájení v 9:30 hodin (9:30-14:00 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK I./PV-222/2003. Absolventi seminářů obdrží osvědčení. 18

19 OCHRANA ZVÍŘAT PROTI TÝRÁNÍ - AKTUÁLNÍ STAV, ZKUŠENOSTI A PRAXE NOVINKA v. s Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů - se zaměřením na problematiku ochrany zvířat ve vztahu ke kompetencím obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a obcí. Právní postavení zvířete. Účel a základní pojmy zákona na ochranu zvířat proti týrání, základní principy. Orgány ochrany zvířat, oprávnění a povinnosti obcí a obecních úřadů obcí s rozšířenou působností, vybrané kompetence krajských veterinárních správ. Přestupky a správní delikty. Právní úprava zákazu chovu zvířat, propadnutí zvířete a zabrání zvířete. Zvláštní opatření, především umístění týraného zvířete do náhradní péče, a péče o zvíře, kterému hrozí uzavření v bytě nebo jiném prostoru. Úprava veřejných vystoupení zvířat. Problematika úniku zvířat a toulavých a opuštěných zvířat z hlediska jejich ochrany v zákoně na ochranu zvířat. Trestné činy na úseku ochrany zvířat proti týrání, vybraná ustanovení zákona o Policii České republiky a právo vstupu. Diskuse, dotazy. LEKTOR: JUDr. Jana TRAPLOVÁ, Ministerstvo zemědělství, odd. ochrany zvířat KDY: čtvrtek 12. března zahájení v 9:00 hodin (9:00-14:00 h) CENA: 1.750,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, písemný materiál) Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-542/2010. STRES v. s Co je to stres? - Stres je reakce na různé tlaky či situace, které jsou neočekávané, neznámé a u kterých máme pocit, že je nezvládneme. - Úroveň stresu může být různá a individuální. - Stres může být negativní, ale někdy naopak nezbytný pro přežití. - Vždy potřebujeme špetku stresu, abychom dobře fungovali. - Podstatou není se stresu vyhnout, ale naučit se ho zvládat/ovládat/řídit a využívat pozitivně. 19

20 PRAHA BŘEZEN - DUBEN S tím souvisí také naše osobní nastavení pozitivní myšlení, organizace času, skloubení pracovní a soukromé sféry našeho života, způsob komunikace s lidmi z našeho okolí. Najdete vlastní stresory, lépe eliminujete syndrom vyhoření. Cílem semináře je: - Lépe poznat, jak rychle a intenzivně čelit stresu. - Změnit přístup k sobě a svému okolí. - Naučit se hledat a vidět spíše to dobré - a kdo hledá, najde. - Lépe chápat ty druhé, kteří svět kolem sebe vidí jinak, než my každý z nás je jiný. - Naučit se vytvářet a realizovat pozitivní představy. - Umět stanovavat své reálné a motivující cíle. Z tohoto semináře neodejdete jako jiný, lepší člověk, ale budete moci mnohé změnit budete-li sami chtít. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Ing. Libor MINKS, dlouholetý lektor, trenér, konzultant KDY: pátek 13. března zahájení v 9:00 hodin (9:00-15:30 h) CENA: 2.000,- Kč (v ceně je zahrnutý coffee break, oběd, písemný materiál) Seminář probíhá v omezené skupině posluchačů. Individuální přístup. Seminář je akreditován MV ČR, číslo akreditace: AK/PV-844/2013. TIME MANAGEMENT A DELEGOVÁNÍ - OPRAVDU NEMÁM ČAS? NOVINKA v. s Určení osobnostního profilu z hlediska hospodaření s časem výhody a nevýhody jednotlivých principů vnímání času a jak nejlépe profitovat z obou variant. Biorytmy a energetický cyklus nejdůležitější nástroj plánování dne. Čas a biologický rytmus jaký je ten váš a jak s ním nejlépe nakládat. Principy TM I. IV. generace. Efektivní organizace práce a volného času stanovení priorit. Metody hospodaření s časem a jejich konkrétní využití správná cesta ke zvládání každodenního stresu. Zloději času vnitřní a vnější faktory. Čas a hodnoty aneb jak žít a pracovat v souladu s tím, co doopravdy chci. Praktický nácvik situací a poskytnutí zpětné vazby účastníky semináře formou workshopu. Diskuse, dotazy. LEKTOR: Mgr. Šárka KOCIÁNOVÁ, 20

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty:

pracovníky státní správy: pracovníky školství: sociální pracovníky: podnikatelské subjekty: již 25 let s Vámi KATALOG ODBORNÝCH SEMINÁŘŮ ZÁŘÍ - ŘÍJEN 2015 KVĚTEN ČERVEN 2013 PRAHA Informace pro: pracovníky státní správy: Od roku 2003 Akreditovaná instituce MV ČR v souladu se zákonem č. 312/2002

Více

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014

katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 2015 katalog vzdělávání vzdělávání konference poradenství projekty Národní centrum regionů, s.r.o Panská 13, Brno 602 00 11.12.2014 VZDĚLÁVÁNÍ Jsme poradenské, informační a vzdělávací centrum. Dynamicky

Více

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10

11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 DANĚ, ÚČETNICTVÍ A FINANCE obsah TERMÍN NÁZEV KURZU STRANA 11. 5. 2015 DAŇOVÉ A ÚČETNÍ SOUVISLOSTI SPONZORSTVÍ, DARŮ A REKLAMY 9 12. 14. 5. 2015 KOMPLEXNÍ PRŮVODCE DPH 10 12. 5. 2015 UPLATŇOVÁNÍ DPH SE

Více

Daně, účetnictví a finance

Daně, účetnictví a finance V z d ě l á v á n í o t e v í r á x m o ž n o s t í Daně, účetnictví a finance kurzy a semináře leden duben 2015 1. VOX a.s., Senovážné náměstí 978/23, Praha 1, www.vox.cz Pf 2015 Děkujeme vám za přízeň

Více

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO

PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO PŘEHLED VEŘEJNÝCH VZDĚLÁVACÍCH SEMINÁŘŮ, KURZŮ A TRÉNINKŮ SOVA STUDIO DUBEN - SRPEN 2015 Vedení firem, organizační management Sekretářky, asistentky Rozvoj osobnosti Marketing, obchodní dovednosti, obchodní

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016)

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ. ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) působnost od roku 1992 akreditace MŠMT ČR výpis z živnostenského rejstříku nčj. MMB/0155205/2010 AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ A KURZŮ ÚČETNICTVÍ, DANĚ A MZDY (říjen 2015 až březen 2016) Přehled seminářů....................................................

Více

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost

ODBORNÉ KURZY a ZÁJMOVÉ KURZY pro veřejnost KATALOG VZDĚLÁVÁNÍ 2014-2015 Školicí středisko JMA Jihlava, Pávovská 15b www.jma.as Centrum odborného vzdělávání ve státní správě a samosprávě PRŮBĚŽNÉ VZDĚLÁVÁNÍ, vzdělávání starostů, členů zastupitelstev,

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH:

1/2010. základní organizace BRNO OBSAH: 1/2010 základní organizace BRNO ZPRAVODAJ OBSAH: 1. Semináře 2. Informace k pojištění - z prezentace společnosti GrECo 3. 40. výročí založení Svazu účetních 4. Organizační záležitosti Adresa: Veveří 2581/102

Více

OBSAH Průvodce leden červen 2015

OBSAH Průvodce leden červen 2015 OBSAH Průvodce leden červen 2015 KVALITA MANAŽER KVALITY... 6 TECHNIK A KONTROLOR KVALITY... 6 PRACOVNÍ PRÁVO... 7 VEDOUCÍ PROVOZU MISTR / MISTROVÁ REKVALIFIKAČNÍ KURZ... 8 PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ, PROJEKTOVÝ

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe

Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe řízení organizace Sada vzdělávacích programů a příkladů dobré praxe tato publikace je spolufinancována evropským sociálním fondem a státním rozpočtem české republiky 1 Sada vzdělávacích programů a příkladů

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy:

Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012. Obsah přílohy: Příloha č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Rumburk platného od 01.03.2012 PŮSOBNOST A RÁMCOVÁ NÁPLŇ ČINNOSTI ODBORŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU RUMBURK Obsah přílohy: a) 10 Odbor starosty b) 11 Odbor II. místostarosty

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V

Lidé a jejich rozvoj KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014. 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Z D Ě L Á V Lidé a jejich rozvoj V Z D Ě L Á V Á N Í O T E V Í R Á X M O Ž N O S T Í KURZY A SEMINÁŘE LEDEN DUBEN 2014 1. VOX a. s., Senovážné nám. 23, Praha 1, www.vox.cz Vážení a milí klienti, dostáváte od nás nabídku

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči:

Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Principy efektivní komunikace Přehled kurzů nabízených pro pracovníky sociálních služeb v hospicové péči: Seminář je zaměřen na vedení efektivní komunikace v situacích, kdy jako zásadní pro výsledek práce

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více

Elektronická publikace

Elektronická publikace Elektronická publikace pro starosty, zastupitele a ostatní pracovníky veřejné správy a pro návštěvníky knihoven 2015 Podrobný obsah publikace / Obec / / Kraj / / Struktura veřejné správy / / Hospodaření

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více