10. KOMPONENTY A SYSTÉMY pro zabezpečen. ení automobilů. Jak se krade auto. Koncepce auto zabezpečovacího zařízení. Rozdělení zabezpečovacích zařízení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "10. KOMPONENTY A SYSTÉMY pro zabezpečen. ení automobilů. Jak se krade auto. Koncepce auto zabezpečovacího zařízení. Rozdělení zabezpečovacích zařízení"

Transkript

1 Jak se krade auto 10. KOMPONENTY A SYSTÉMY pro zabezpečen ení automobilů Přednášející: Cvičící: Prof. Ing. Miroslav Husák, CSc. tel.: Ing. Tomáš Vítek 1 2 Koncepce auto zabezpečovacího zařízení Jištění kapoty motoru - kontakt Jištění rádia kontakt, napájení Startér elektronické blokování. Pokus o přemostění vyvolání poplachu Jištění vnitřního prostoru - ultrazvuk Dveře kontakty, Hallovy senzory, pokles napětí při rozsvícení vnitřního světla, atd. Jištění zavazadlového prostoru kontakt, ultrazvuk Měření náklonu při parkování náklonoměr, náklonový senzor kontaktní, atd. Rozdělení zabezpečovacích zařízení a) preventivní -zaměřují se na dobu před krádeží automobilu zabraňují odcizení vozu b) pokrádežová - zaměřují se na dobu po krádeží automobilu napomáhají nalézat odcizená motorová vozidla, mají zabránit další manipulaci s nimi (např.prodej). - všechny vyhledávací systémy, ale i dálkově ovládané imobilizery, různé způsoby značení a databáze ukradených vozidel. a) mechanická -např. zamykání řadící páky v poloze zpětný chod, páky a tyče na volant a pedály, různé řetězy b) elektronická - alarmy, imobilizéry, aktivní vyhledávací zařízení např. GPS/GSM. a) aktivní všechny systémy které jsou vybaveny senzory. Na základě signálů ze senzorů provádějí nějakou akci (alarmy, vyhledávací systémy, paralizátory). b) pasivní systémy blokují nějakou funkci automobilu (imobilizery, mechanické zámky, atd.) 3 4

2 Rozdělení zabezpečovacích zařízení Preventivní zabezpečovací zařízení - Mechanické a) chránící pouze vozidlo imobilizer, vyhledávací systémy, zámek řadicí páky. b) chránící i věci a vybavení ve vozidle alarm, dveřní zámky, speciální šrouby na kola, ale i patřičně zajištěné autorádio a) sériově montované - instalace přímo při výrobě Př. standardně instalovaný imobilizér ( ovládání přes klíček zapalování ) nevýhoda - všechny vozy jednoho typu mají naprosto shodné a stejně zapojené zabezpečovací zařízení b) dodatečně montované výhoda - nestandardní, zloděj netuší co ho ve vozidle čeká (pokud nejsou na okně nalepeny nálepky upozorňující na značku zabezpečovacího zařízení ) a) Základní mechanické zabezpečení dveřní zámky a klíček zapalování b) Doplňkové mechanické zabezpečení více či méně zvyšuje pracnost ukradení celého vozu. Tyč na volant, zámky na pedály -může dnes odradit snad jenom "zájemce o noční vyjížďku", pro skutečné zloděje není překážkou. zámek řadicí páky - Podstatně větší komplikace při krádeži. Zloděj má však dostatečný čas na překonání zámku, po vyšlápnutí spojkového pedálu je možno vozidlo odtáhnout. Bezpečnostní folie na skla - značně se zvýší odolnost poměrně pevného skla. Sklo je poté obtížné rozbít běžnými prostředky (baseballovou pálkou) a je odolné i proti explozi bomby. Nevýhoda - při havárii lze okno těžko rozbít. Bezpečnostní šrouby - nelze odmontovat bez speciálního klíče, chrání kola. 5 6 Preventivní zabezpečovací zařízení - Elektronické a) Imobilizér Pasivní zabezpečovací zařízení, které pouze rozpojuje vybrané elektrické okruhy. Obvyklé jsou 3 okruhy (ale i více) a možná zátěž 10 až 30 A - např. přerušení napájení palivového čerpadla, ovládání cívky startéru, zapalování či blokování elektroniky vstřikovací jednotky. Ovládání imobilizéru Kontaktním připojením kódovacího čipu do čtecí jednotky. Zabudováním čipu do klíčku zapalování (napájení a čtení kódu je prováděno speciální indukční cívkou umístěnou kolem spínací skříňky) Nevýhoda - je to mlčící zařízení, nesledující stav vozu. Pokud zloděj překoná dveřní zámky, nic jej neruší od vykradení vozu či od postupného vyhledávání místa instalace těchto zařízení a jejich překonání. Preventivní zabezpečovací zařízení - Elektronické b) Autoalarm Autoalarm je na rozdíl od imobilizéru aktivním zabezpečovacím zařízením Pomocí různých senzorů monitoruje stav vozu Výstupy senzorů jsou vyhodnocovány v řídicí jednotce ŘJ vyvolá poplach některým ze způsobů, nebo jejich kombinací Samozřejmostí u autoalarmu by mělo být také blokovací relé, které plní stejnou funkci jako imobilizér. Bez korektního vypnutí autoalarmu brání použití vozu rozpojením vybraného elektrického okruhu vozu. Řídicí jednotka autoalarmu také obvykle umí generovat signály pro řízení centrálních dveřních zámků, automatického zavírání elektrických oken a střechy. Použití pro elektromechanické i pneumatické (kompresorové) systémy. Zapínání a vypínání autoalarmu je pak doprovázeno uzamčením, respektive odemčením vozu. 7 8

3 Pokrádežové systémy Pokrádežové systémy - Systémy značení vozidel a) Systémy značení vozidel identifikace vozidla nebo jednotlivých dílů ztěžuje manipulaci s vozidlem a jeho další prodej pomocí ochranných znaků je snazší zjistit majitele ochranné znaky chrání kupce před koupí kradeného vozidla a) pískování skel (označování skel) s následným zpracováním dat o tomto vozidle, pokud možno do mezinárodního systému. Na všechna okna vozidla se vypískuje kód. b) Vyhledávací systémy vyhledávání ukradeného vozidla b) Označování speciálními znaky a technologiemi UV zářením - na karosérii se nastříká kód pomocí speciální UV barvy (viditelná pouze pod UV zářením), která je neodstranitelná. Nepomůže ani přestříkání vozidla, ani vybroušení (je nutno odstranit více než 0,5 mm vrchní části plechu) Pasivní transpondéry - transpondér je miniaturní pasivní čip (váleček jehož rozměr je 21x2 mm ). Každý čip má svůj vlastní unikátní kód, pomocí čtecího zařízení (většinou přenosný scanner ) je možné vozidla jednoznačně identifikovat. Čip skrytý ve vozidle (přístrojová deska, sedadla...). Odstranění čipu znamená provést destruktivní zásah do vozidla Pokrádežové systémy Pokrádežové systémy - Vyhledávací systémy Užívané způsoby lokalizace 1) Radiové vyhledávání - všechny základní systémy SHERLOG SecurityCar Princip radiolokačního zaměření miniaturního zdroje signálu Síť radiových zaměřovačů pokrývajících celé území ČR. Přesné zaměření - vyhledávací vozidla a letadla (Přesnost zaměření je absolutní i v podzemních a krytých prostorách). 2) Lokalizace na bázi GSM - podpůrná a záložní k systému radiového vyhledávání Lokalizace - na základě informací předávaných poskytovatelem GSM sítě Přesnost zaměření (100 m - 5 km) - navedení vozidla s radiovým vyhledáváním 3) Lokalizace na bázi GPS - založena na příjmu signálů z nízko letících družic, přijímač vypočítá svoji vlastní polohu na zemském povrchu. Přesnost zaměření - v ideálních podmínkách desítky metrů, neplatí při skrytí vozidla v krytém objektu (V těchto případech přebírají funkce lokalizace systémy na bázi GSM a radiového vyhledávání). Rušení Rozšiřuje se používání rušících prostředků pro znemožnění funkce aktivních zabezpečovacích zařízení s vysokofrekvenční cestou. SHERLOG SecurityCar - jsou proti rušení imunní, jsou schopny zaměřit zdroj rušení, který se musí pohybovat s odcizeným vozidlem. Užitím "rušičky" tak zloději paradoxně ulehčují vyhledávacím vozidlům a) Rádiové vyhledávání vozidel - systém SHERLOG Síť vysílačů a přijímačů - zachycení signálu ukradeného vozidla Miniaturní vysílačka skrytě zabudovaná ve vozidle Identifikační signál vysílačka vysílá při odcizení vozidla Centrální dispečink - ve spolupráci s policií organizuje dohledání odcizeného vozu mobilní vyhledávací prostředky - automobily, letadlo L200 Morava Přesnost lokalizace - 5 m, lze určit pozici automobilu i v uzavřeném prostoru. Systém vykazuje 94% úspěšnost. Sherlog Lite - aktivní účastí majitele vozu, v případě odcizení informuje centrálu. Odtud dálkově aktivován vysílač umístěný v automobilu (pro vozidla s nižší pořizovací cenou). Sherlog Standard - nevyžaduje majitelovu spoluúčast. Zařízení s pomocí identifikačního čipu rozlišuje oprávněného majitele. Při vstupu neoprávněného majitele, nedovoleném náklonu nebo zdvihu automobilu se automaticky aktivuje a začne vysílat potřebné údaje. Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s.,

4 Pokrádežové systémy Příklady SHERLOG rok 2004 Systémy SHERLOG SecurityCar Systémy SHERLOG SecurityCar pro vyhledávání odcizených vozidel jsou v současné době považovány za světovou špičku v oblasti aktivní bezpečnosti vozidel. Od roku 1992, kdy byly systémy SHERLOG SecurityCar poprvé nasazeny v praxi, bylo jimi vybaveno více než vozidel. Vyhledávání vozidel V případě odcizení vozidla se zařízení aktivuje buď automaticky nebo na příkaz z centrálního operačního střediska (podle typu produktu), následuje lokalizace. Vyhledání vozidla je pak v rámci České republiky, Slovenské republiky, Lotyšska a Litvy zajištěno vlastními zásahovými prostředky (vyhledávací vozidla, letecká technika). V zahraničí jsou odcizená vozidla vyhledávána v rámci partnerské organizace EUROWATCHCENTRAL LIMITED. V úzké spolupráci s policií je potom vozidlo zajištěno a za účasti našich pracovníků vráceno zpět majiteli. Úspěšnost systémů Úspěšnost v navracení odcizených vozidel je dlouhodobě větší jak 96 %. Tento výsledek je auditován na základě protokolů Policie ČR a pravidelnými ročními hlášeními pro pojišťovací společnosti. Pokrádežové systémy Příklady SHERLOG rok 2004 SHERLOG Classic Jedná se o základní produkt. Samotné zařízení je ve vozidle prakticky neodhalitelné, a to hlavně z důvodu, že není uživatelem jakýmkoliv způsobem ovládáno. Nevýhodou tohoto řešení je, že zařízení může být aktivováno až když majitel nahlásí odcizení vozidla. Jenom malé % odcizených vozidel po krádeži okamžitě překračuje hranice ČR. 99 % odcizených vozidel nejprve skončí v krytém objektu, kde setrvávají několik dní. Tento čas postačuje k provedení lokalizace vozidla. V 90 % případů jsou vozidla chráněná systémem SHERLOG Classic předána majiteli do osmi hodin po odcizení. SHERLOG Classic Sada SHERLOG Classic 5.849,- Aktivační poplatek Celkem ,- roční provozní poplatek 6.545,- Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., 13 Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., 14 Pokrádežové systémy Příklady SHERLOG rok 2004 SHERLOG Optimum Speciální elektronická řídicí jednotka - pracuje jako imobilizér a zároveň vyhodnocuje neoprávněný pohyb vozidla (gravitační senzor). Identifikace oprávněného uživatele - bezkontaktním transpondérem (přívěšek ke klíčům nebo forma kreditní karty). Neautorizovaný pohyb vozidla - vyslán tísňový signál do dispečinku Zařízení plní i funkci imobilizéru - je nutné užší propojení s elektronikou vozidla (pro běžného pachatele nezjistitelná, ale v servisu ano problém možného napojení pachatelů, poškození funkce. Proto je zavedena ohlašovací povinnost v servisu, po ukončení servisu je provedena dálková kontrola funkčnosti zařízení) Sada SHERLOG Optimum ,- Aktivační poplatek ,- Celkem ,- roční provozní poplatek 6.545,- Pokrádežové systémy Příklady SHERLOG rok 2004 SHERLOG Premium Pro vyloučení pochybností o možném poškození zařízení a zvýšení jeho kvality Produkt v sobě spojuje vlastní inteligenci SHERLOG Optimum a praktickou nezjistitelnost SHERLOG Classic. V běžných případech je pro střežení vozidla využívána část, která je schopna okamžitě identifikovat napadení vozidla a zároveň je nejvíce vystavena případnému útoku pachatelů. Při jejím poškození nebo vymontování přebírají její funkci další moduly fungující na bázi SHERLOG Classic, které jsou do vozidel umístěny vždy v odlišných prostorech. Tyto umožňují ve spolupráci s Policií České republiky provést kvalifikovaný zásah. Produkt SHERLOG Premium proto je navrhován do vozů, které jsou nejvíce ohroženy ze strany organizovaných skupin pachatelů. Sada SHERLOG Premium ,- Aktivační poplatek ,- Celkem ,- roční provozní poplatek 6.545,- Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., 15 Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., 16

5 Pokrádežové systémy Příklady SHERLOG SHERLOG Satellite Pro ochranu mimo území České republiky Signál 24 družic - vyhodnocování miniaturním přijímačem a na základě jejich porovnání je určena aktuální poloha na zemském povrchu Teoretická přesnost zaměření je zhruba 20 m Vypočítaná aktuální poloha je do dispečinku přenášena sítí mobilních telefonů GSM ve spolupráci s T-Mobile (zajištění funkčnosti systému téměř na celém území Evropy). Vlastní satelitní jednotka je doplněna o speciální elektronickou řídicí jednotku, která stejně jako v případě SHERLOG Optimum vyhodnocuje neoprávněný pohyb vozidla. Identifikace řidiče je shodná se systémem SHERLOG Optimum. Aby se odstranila relativní nepřesnost systému GPS/GSM pro zaměření a jeho snadná zarušitelnost komerčně prodávanými rušičkami je do vozidla zákazníka ještě montován aktivní prvek systému pro radiové vyhledávání, který je schopen pracovat s absolutní přesností a je prakticky nerušitelný. Sada SHERLOG Satellite ,- Aktivační poplatek ,- Celkem ,- Roční provoz GSM sítě 3.570,- roční provozní poplatek 6.545,- Pokrádežové systémy Příklady SHERLOG SHERLOG Stop Zařízení pro řízené postupné zastavení odcizeného vozidla a pro řízené omezení max. rychlosti vozidla (pouze pro SHERLOG Satellite). SHERLOG Stop je schopno postupně omezovat průtok paliva z nádrže do motoru, a tím vozidlo na rychlosti omezit nebo úplně zastavit. Omezení rychlosti nebo zastavení je prováděno pouze v případě, když je odcizené vozidlo pod vizuální kontrolou vyhledávacích vozidel nebo vyhledávacích letadel a jeho zastavením nemohou vzniknout žádné sekundární škody. Sada SHERLOG Stop 1.309,- Aktivační poplatek 1.190,- Celkem 2.499,- Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., 17 Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., 18 Pokrádežové systémy Příklady SHERLOG SHERLOG MotoBike Speciálně určený pro motocykly. Minimální rozměry s vlastním záložním zdrojem jej předurčují pro montáž do většiny typů silničních motocyklů a do některých typů enduro. Vysoká klimatická odolnost zajišťuje funkci i v extremních podmínkách. Po nahlášení odcizení je provedena dálková aktivace a motocykl dohledán. Sada SHERLOG MotoBike7.686,- Aktivační poplatek 8.330,- Celkem ,- roční provozní poplatek 6.545,- Pokrádežové systémy Příklady SHERLOG Porovnávací tabulka Vlastnosti / SHERLOG Možnost lokalizace vozidla i ve ztížených podmí nkác h (garáže, ruš ení, apod.) Automatická aktivace systému při neoprávněné manipulaci s vozidlem (pohyb) Možnost dálkové aktivace a lokalizace systému na vyžádání klienta Vyhledání odcizeného vozidla na území ČR Možnost lokalizace v zahr aničí Možnost řízeného postupného zastavení odcizeného vozidla Možnost řízeného omezení maximální rychlosti vozidla Vhodné pro nákladní vozidla (nad 3, 5 t) Blokování startu vozidla bez autorizovaného přihlášení Vhodné pro ztížené klimatické podmínky Zvýšená bezpečnost systému Classic Optimum Premium Satellite MotoBike Technic Truck Classic Truck Optimum Truck Premium Truck Satellite Možnost přemontování zařízení do dalšího vozidla Cena zařízení a aktivační poplat ek , , , , , , , , , ,- Roční provozní poplatek 5 500, , , , , , , , , ,- Roční poplatekzaprovoz GSM sítě 3 000, ,- Ke každému zařízení bude účtována cena instalace. Cenyjsou uvedenybez DPH. Legenda: zařízení má danou vlastnost Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., 19 Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., 20

6 Vyhledávací technika Vyhledávací auta Pro konkrétní vyhledání a zajištění odcizeného vozidla využíváme vyhledávací vozidla vybavená mobilním zaměřovačem: Škoda Fabia pro městské aglomerace Volvo V70 R, Volvo V40, Škoda Fabia RS, Škoda Octavia RS vozidla speciálně upravená pro rychlý zásah Hummer H3, Nissan Patrol, VW Caravela 4x4 těžká vozidla určená pro výjezd do terénu Všechna vozidla jsou kromě speciálního elektronického vybavení vybavena i výkonnými komunikačními prostředky, dalekohledy a zařízením pro noční vidění. Posádky vozidel jsou pravidelně proškolovány pro maximálně efektivní zásah. Vyhledávací technika Vyhledávací letadla Pro rychlý a efektivní zásah, pro rychlou přepravu vyhledávací techniky do zahraničí a pro vyhledávání v nepřístupném terénu používáme vyhledávací letadla: Dvě letadla Morava L200 dvoumotorová letadla vybavená pro let v noci i pro let v nepříznivých podmínkách podle přístrojů Letadlo Z 142 záložní a pro výcvik Všechna letadla jsou vhodným doplněním pozemní infrastruktury vyhledávacího systému a vyhledávacích vozidel. Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., 21 Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., 22 Vyhledávací technika Vyhledávací radiová síť Vyhledávací radiovou síť tvoří více jak 100 anténích zaměřovacích bodů, rozmístěných po celém území ČR. Každý ze zaměřovacích bodů je schopen zachytit v okruhu 30 až 80 km (v závislosti na přímé viditelnosti dané terénem) poplachový signál z napadeného vozidla. Tento signál je přenášen pomocí celostátní datové sítě na pult operačního střediska, kde je napadené vozidlo identifikováno a stanovena jeho poloha. U produktů vyšší typové třídy (SHERLOG Satellite) je radiové zaměřování kombinováno s přenosem zájmové informace prostřednictvím systému GPS/GSM. Obdobné vyhledávací radiové sítě jsou budovány i u smluvních zahraničních partnerů SECARu Bohemia, a.s.. Pojišťovny stav z roku 2007 podle Společnost Sleva 20 % z pojistného pro riziko odcizení - SHERLOG Optimum, SHERLOG Premium, SHERLOG Satellite 10 % z kompletního pojistného - SHERLOG Classic 20 % z kompletního pojistného - SHERLOG Optimum, SHERLOG Premium, SHERLOG Satellite 10 % z kompletního pojistného - SHERLOG Classic 20 % z kompletního pojistného - SHERLOG Optimum, SHERLOG Premium, SHERLOG Satellite až 70 % na prvním lhůtním pojistném 20 % na dalším lhůtním pojistném SHERLOG Classic - 10 % z kompletního pojistného, 20 % z pojistného pro riziko odcizení SHERLOG Optimum a SHERLOG Premium - 15 % z kompletního pojistného, 30% z pojistného pro riziko odcizení SHERLOG Satellite - 20 % z kompletního pojistného, 40 % z pojistného pro riziko odcizení Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., 23 Převzato 2004 z SECA R Bohemia, a. s., 24

7 Pokrádežové systémy - GPS Satelitní systém GPS (Global Positioning System) - radionavigační systém, který určí polohu kdekoli na zemském povrchu. GPS je tvořeno soustavou satelitů, vysílajících k Zemi signály, které jsou ve speciálním přijímači použity ke stanovení zeměpisné polohy. Přijímač obsahuje anténu, jednotku pro zpracování radiového signálu a dekódování přijatých dat, vyhodnocovací jednotku a výstupní jednotku. Přijímač systému GPS poskytuje informace o zeměpisných souřadnicích, nadmořské výšce, rychlosti a čase. Na jejich základě jsou vypočítávány další údaje potřebné pro navigaci nebo zobrazeni polohy v elektronické mapě. Kdyžpřijímač nevidí dostatečný počet satelitů kurčení polohy, kombinace GPS s matematickým výpočtem polohy na základě údajů ze speciálního kompasu a změření ujeté vzdálenosti. Kombinace má minimální chybu, zvláště pokud se použije DGPS (diferenční GPS), která odstraňuje nepřesnost určené polohy. Pokrádežové systémy - GSM Městská lokalizace (uvnitř města či hustě obydlené komunity) lze dosáhnout lokalizace s přesností odhadovanou na několik desítek, maximálně stovek metrů, podle situace v terénu. Externí lokalizace (volné prostranství) je tento rozptyl řádově několik set metrů, nikdy však ne více, než 1,5 km, což ještě může být v řídce obydlených a přehledných oblastech dostačující. Princip: Permanentní kontrola umístění mobilní stanice (základní funkce sítě pro vyhledání mobility provozu). Mobilní stanice odpovídá v určitých intervalech. Ve výsledku lze stanovit polohu s přesností až na 0,5 km Pokrádežové systémy - SXM Princip systém je založen na využití GPS v kombinaci s GSM. Komunikace, je založena na principu krátkých datových SMS zpráv prostřednictvím upravených mobilních telefonů. Vozidlová jednotka SXM slouží v základním provedení jako navigační a sledovací souprava s možností komunikace mezi dispečerským pracovištěm a vozidlem. Sestava část SMR20 a komunikační jednotka (dle typu). Dalším příslušenstvím jsou antény, kabeláž a zálohovací akumulátor s držákem. Podle druhu užití a komunikačního prostředí je vybavena příslušným SW. Konstrukce vozidlové jednotky SXM a jejího příslušenství zajišťuje dlouhodobou stabilitu mechanických i elektrických parametrů. Snímače (senzory) v automobilech Spínače dveřní spínače, spínače kapoty motoru a víka zavazadlového prostoru či pátých dveří. Jejich úplnou instalací je zajištěna tzv. plášťová ochrana. Úlohou těchto snímačů je informovat řídicí jednotku o narušení jakéhokoli vstupu do vozu. Prostorové snímače Aktivní senzory vyplňují vnitřní prostor vozidla signálem a poznají pohybující se předmět v hlídaném prostoru. Poskytují ochranu proti vykradení vozidla rozbitým či vyjmutým sklem. a) Ultrazvukové - 40 khz. Výhody - hlídají jen vnitřní prostor vozidla, nemají tendenci vylézat ven z vozidla. Nevýhody - tlumení nosného signálu opěrkami hlav (horší dosah do zadních části) Při nastavení vyššího výkonu vysílače a následným zarovnáním prostoru věcmi se senzory mohou zahltit (automatickým nastavováním citlivosti v závislosti na velikosti hlídaného prostoru). b) Mikrovlnné - s rádiovým signálem (až 10 GHz). Výhody - signál je dobře prostupný sedačkami a hlídá dobře i zadní nákladový prostor. Využití k zabezpečení automobilů s otevřenou střechou. Nevýhody - Signál ale též dobře proniká okny a plastovými díly karoserie. Tím může být snímač aktivován i kolemjdoucími osobami

8 Snímače (senzory) v automobilech Napěťový senzor (Také někdy označované jako proudový snímač) sleduje skokové změny odběru v napájecí soustavě vozu a reaguje na zapnutí spotřebičů ve vozidle Nevýhoda falešný poplach může být vyvolán elektrickým ventilátorem chladiče, (lze však odstranit např. aktiviací s patřičným časovým zpožděním). Nárazové (otřesové) snímače Reagují na otřesy vozidla. Analýza signálů - vylučuje vznik falešných poplachů od nahodilých vibrací. První zaznamenaný pohyb vozu vyvolá pouze předalarm (např. krátké zahoukání) a teprve opakovaný pohyb za určitý čas vyvolá vlastní poplach. Při vysoké citlivosti vysoká pravděpodobnost falešných poplachů Lepší řešení - prvotní pohyb zapsán pouze do paměti snímače a žádná výstupní signalizace není prováděna, po určité době klidu je informace vymazána. Pokud se však pohyby či nárazy opakují, je vyvoláván poplach. Snímače (senzory) v automobilech Náklonové senzory sledují změny náklonu vozidla v jedné nebo dvou jeho osách. Použítí ve dvou zcela odlišných režimech: - deaktivují alarm protože se předpokládá že vůz je odtahován z důvodu špatného parkování - vyvolají alarm a chrání tak vůz před zcizením natažením na odtahovou plošinu či před vyheverováním a ukradením kol. Další typy snímačů Akustický snímač rozbití skla Prostorový infrapasivní snímač - Není příliš vhodný pro použití v automobilu, používají se výjimečně (teplotní gradient) Snímače (senzory) v automobilech Antimasking Detektory s antimaskingem - použití v prostorách s vyšším rizikem napadení Princip funkce: na výstupu senzoru je informace, která informuje o snaze jeho vyřazení z činnosti nebo podstatného snížení dosahu a citlivosti (v praxi např. zakrytí nebo zastříkání materiálem, který nepropouští infračervené, ultrazvukové nebo mikrovlnné záření). Ochrana detektoru antimaskingem spočívá v neustálé kontrole blízkého prostoru před detektorem. Několik druhů antimaskingu založených na různých principech. a) vysílání infračerveného záření diodou do prostoru před detektorem a jeho následný příjem. Pokud záření není detekováno na přijímací infradiodě, je vše O.K.. Pokud se infračervené záření odrazí zpět a je přijato IR diodou, došlo k maskování, např. barvou. Zlepšená ochrana - je možné použít ochranu prostoru nejen před detektorem, ale i sám povrch průhledového okénka detektoru. Přes povrch okénka je opět vysíláno infrazáření, ale to musí být přijato, aby nebyl vyhlášen poplach. b) využití mikrovlnného záření o nízkém výkonu. - pokud se vyslané záření odrazí od překážky a je zpětně detekováno, detektor vyhlásí poplach. Takto je hlídán pouze prostor v blízkém okolí detektoru. Dálkové ovládání Infračervený signál Přístupové mechanismy Nevýhody - nutnost směrovat ovládací paprsek na přijímací senzor. Nelze vyloučit možnost zaslepení přijímacího senzoru sluncem. Výhody - nemusí se homologovat z hlediska posuzování vysílaného signálu. Menší nebezpečí odposlechu. Neúmyslného deaktivování zabezpečovacího zařízení. Radiový signál Výhody - nejsou citlivé na sluneční svit. Nemusí se nijak směrovat. Nevýhody nutnost použití tzv. plovoucího kódu. Kvalitní autoalarmy a dálkově ovládané imobilizéry mohou mít i kontrolu počtu naučených ovladačů

9 Přístupové mechanismy Přístupové čipy (kontaktní a bezkontaktní). Čip může komunikovat s řídicí jednotkou buď pouhým vysláním daného kódu, nebo může být komunikace oboustranná (čip obsahuje mikroprocesor). Možnost komunikace po standardizované dvouvodičové sběrnici. Př. - čipy bezkontaktní integrované v klíčku zapalování. Klávesnice nejbezpečnější aktivace a deaktivace zabezpečovacího zařízení (alarmu i imobilizeru). Lze používat více kódů. Lze libovolně nastavovat jejich platnost a měnit je aniž by se měnil kód majitele. Možnost nastavení platnosti jednoho kódu na omezenou dobu (po uplynutí aktivace např. při násilným vyžádání kódu). Skrytý vypínač Výhoda - Jednoduché řešení Nevýhoda - poměrně málo účinné a znepříjemňující obsluhu Modifikace např. jazýčkové relé umístěné pod palubní deskou, spínané přiložením magnetu na správné místo. Akční členy Optické Nejčastěji je realizováno blikáním všech směrových světel (systémy, kde je optická signalizace provedena například pomocí dálkových světel, jsou v rozporu spředpisy Akustické Většinou se používá výkonná akustická siréna, nebo klakson. Jako vhodný doplněk kběžným sirénám se osvědčuje instalace vysokovýkonných piezoelektrických sirén do interiéru vozidla. Vnitřní siréna bývá někdy zařazována mezi paralizátory Pager Jedná se v podstatě o vysílačku poplachového stavu. Toto zařízení je schopné předat informaci o poplachu ve vozidle ve volném terénu až do vzdálenosti 2 km. Vměstské zástavbě pak dosah klesá na m v závislosti na zástavbě a zarušení prostředí jinými rádiovými signály. Tento dosah je však obvykle z hlediska možného zásahu v případě napadení vozidla dostatečný. Náhražka -vněkterých případech dostačující a výrazně levnější variantou je použití běžného bezdrátového zvonku, nebo radiového dálkového ovládání (ve vozidle je vždy vysílač). V případě, že majitel parkuje s vozidlem pravidelně na stejném místě (např. před domem) může toto jednoduché řešení s úspěchem použít GSM Informace o stavu vozidla mohou být pomocí GSM. Lze použít buď klasický GSM telefon, nebo moduly či terminály k tomu určené. Přenosu informací GSM se využívá zvláště vpřípadě, že je automobil vybaven zařízením pro zjišťování polohy (např. GPS). Komunikace může probíhat i obousměrně. Paralizátory Jedná se o zařízení jejichž úkolem je paralizace (znehybnění) pachatele. V zabezpečení automobilů se používají spíše vyjímečně. Elektrické: k zneškodnění pachatele dojde působením elektrického proudu. Zařízení obsahuje generátor vysokého napětí ( V) a určitým nábojem, vybitým přes elektrický okruh tvořený pachatelem dojde k jeho paralizaci. Plynové: je možné použít různé agresivní plyny, nebo prostor vyplnit plynem (mlhou) snižující viditelnost. Plyn zároveň označí pachatele, což je viditelné pomocí UV záření. Poté je možné ho snadněji vyhledat. Tato varianta se využívá v zabezpečování nemovitostí Akustické: jedná se o použití vysoce výkonné akustické sirény v interiéru vozidla (až 123 db/m) Zvuk se uvnitř vozidla odráží a znemožňuje lokalizovat umístění sirény Akční členy Koncepce auto zabezpečovacího zařízení 35 36

10 Autoalarmy CA-320/CA-321 "Akcent" je určený pro ochranu všech vozů (s palubním napětím 12 V a ukostřeným mínusem) proti vykradení nebo zcizení. Ovládání dálkovým ovladačem. Přenos instrukcí z ovladače je chráněn tzv. plovoucím kódem. Koncepce auto zabezpečovacího zařízení CA-10 REX" se vyznačuje snadnou montáží a pohodlným ovládáním. Řadu jeho vlastností je možno nastavit dle přání uživatele. Použitím přídavného modulu CR-11 je možno základní jednotku doplnit o další funkce (centrální zamykání, imobilizace, atd.). C01 - Puls - Tento jednoduchý kompaktní autoalarm je určený pro vozy s palubním napětím 12 V a ukostřeným mínusem. Zařízení je možno namontovat i svépomocí. Podle způsobu instalace je autoalarm možné ovládat pomocí klíčku zapalování nebo pomocí skrytého tlačítka Koncepce auto zabezpečovacího zařízení rozšíření funkcí Autoalarmy - CA-01 "PULS" Ovládání autoalarmu klíčkem zapalování (případně pomocí skrytého tlačítka - záleží na způsobu instalace) je jednoduché a přehledné. Informace o provozním stavu poskytuje kontrolka LED. Autoalarm CA-01 "Puls" je vybaven otřesovým detektorem s digitální analýzou (potlačení falešných poplachů) a volitelným způsobem reakce (poplach nebo varování). Další zabudovaný detektor reaguje na zapnutí spotřebiče ve vozidle. Dále je k dispozici jeden poplachový vstup, který reaguje na spojení s kostrou (spínač víka motoru, přídavný detektor apod.). Další vstup je určen pro spojení s dveřními kontakty. Tento vstup poskytuje příchodové zpoždění. Zároveň též plní funkci prodlužovače osvětlení interiéru. Při poplachu se zapne zabudovaná siréna, možné je také připojit přídavnou sirénu (do interiéru vozu) a PAGER pro bezdrátový přenos poplachové informace. Autoalarm také umožňuje zapojit externí imobilizační relé, které zablokuje použití vozu. Některé vlastnosti výrobku jsou při montáži snadno nastavitelné. Rozsah a složitost instalace lze volit od jednoduchého základního zapojení až po uživatelsky rozšířenou konfiguraci (dle požadavků a možností montéra)

11 Autoalarmy - CA-01 "PULS" Koncepce auto zabezpečovacího zařízení napájecí napětí proudová spotřeba okamžitý vstup typ. 12V (10-16V) klid 10 ma, poplach max. 2A reaguje na spojení s kostrou zpožděný vstup dveřních spínačů též výstup prodlužovače osvitu výstup externí sirény či relé imobilizéru výstup prodlužovače osvětlení rozsah pracovních teplot akustická intenzita odchodové zpoždění příchodové zpoždění +12 V / max. 800 ma max. 800 ma -40 až +125 C 115 db / 1m 30 sekund 15 sekund (nastavitelné) Autoalarmy - CA-10 REX" Autoalarmy - CA-10 REX" Autoalarm CA-10 REX" se vyznačuje snadnou montáží a pohodlným ovládáním. Řadu jeho vlastností je možno nastavit dle přání uživatele. Použitím přídavného modulu CR-11 je možno základní jednotku doplnit o další funkce (centrální zamykání, imobilizace, atd.). napájecí napětí spotřeba v hlídacím stavu dálkové ovládání rozsah pracovních teplot typ 12V ss (8-15 V) max. 20 ma radiovým signálem, plovoucí kód, ANTISCAN -40 až +125 C S autoalarmem se dodává 1 dálkový ovladač (lze přidat další 2), jehož signál je chráněn plovoucím kódem a systémem Antiscan proti pokusům překonat autoalarm jinými technickými prostředky. Alarm hlídá otevření dveří (kapoty, kufru apod.), zapnutí elektrického spotřebiče, otřesy vozidla, manipulaci se zapalovací soustavou a lze připojit další snímače. výkon sirény paměť poplachů vestavěný detektor poklesu napětí vestavěný otřesový detektor vstupy/výstupy: 120dB/1m možno zobrazit poslední 2 událostí blokován 10 min. po zapnutí volitelná reakce (poplach či varování) 1x dveřní spínače výstup prodloužení osvitu - spíná na kostru Systém obsahuje řadu doplňkových funkcí (např. prodloužení osvitu kabiny, vyhledáváni auta na parkovišti, kontrola počtu dálkových ovladačů, paměť poplachu atd.). 1x vstup AL 1x zapnutý klíček zapalování 1x tlačítko VALET reaguje na spojení nebo rozpojení s kostrou +12V nastavování funkcí a nouzové odstavení 1x výstup datové sběrnice AUX rozšiřovací moduly CR

12 autoalarm CA-320 Akcent Funkce autoalarmu Akcent Základní: Kompletní zajištění a odjištění Částečné zajištění POPLACH a jeho zrušení (neodemkne C.Z.) Vyhledání vozidla na parkovišti Uzamčení klíčenky Nouzové odstavení bez klíčenky Akcent myslí za řidiče: Prodloužení osvitu v kabině Znovu uzamčení po 1 minutě Auto imobilizace po 5 minutách (Valet při vypínání klíčku) Možno zajistit s výstražnými světly Auto bypass aktivních prvků Uzamčení zámků při poplachu Vyřazení detektoru pokud víc než 3 poplachy Kolik existuje k autoalarmu ovladačů? Něco se s alarmem děje?? podívejte se do paměti co!!! 46 Centrální jednotka zabezpečovacího zařízení Autoalarmy - "Akcent" "Akcent" je určený pro ochranu všech vozů (s palubním napětím 12 V a ukostřeným mínusem) proti vykradení nebo zcizení. "Akcent" se snadno ovládá dálkovým ovladačem. Přenos instrukcí z ovladače je chráněn tzv. plovoucím kódem - po každém použití mění vysílač a přijímač svůj kód = ochrana proti kopírování kódu ovladače a funkcí ANTISCAN = ochrana proti pokusům napodobit kód ovladače. Model CA-321 je zjednodušenou verzí, která nemá zabudovaný ultrazvukový detektor a snímač otřesů. Další vlastnosti obou verzí jsou shodné. (pozn. pro vůz Škoda Felicia je určena verze CA-320F a pro vůz škoda FABIA CA-320FB) Plná plášťová ochrana vozu je zabezpečena spínači dveří, víka motoru, pátých dveří, případně víka zavazadlového prostoru. Prostorovou ochranu interiéru (pouze model CA-320) zajišťuje zabudovaný ultrazvukový detektor s automatikou citlivosti. Aby posádka vozu nebyla vystavena účinkům ultrazvukové energie, je detektor při jízdě blokován. Systém lze zajistit i s vypnutou prostorovou ochranou zvíře ve vozidle apod.). Součástí centrální jednotky autoalarmu (jen CA-320) je i otřesový detektor. Ten analyzuje mechanické vibrace a otřesy vozu. Způsob reakce je volitelný (varování nebo poplach). Otřesový detektor lze též zcela vyřadit

13 Autoalarmy - "Akcent" Autoalarmy - "Akcent" Obě verze autoalarmu mají vestavěný detektor poklesu napětí, který způsobí poplach v případě zvýšení odběru proudu v hlídaném vozidle. Detektor se aktivuje až 10 minut po zajištění vozu (doběh ventilátoru), automaticky se také zablokuje v případě použití varovných blinkrů. I proudový detektor je možno zcela vyřadit. Autoalarm má také dvojici univerzálních vstupů pro připojení přídavných snímačů. Jeden vstup reaguje na spojení s kostrou, druhý volitelně na spojení nebo rozpojení s kostrou, přičemž má nastavitelný způsob odezvy (varování nebo poplach) a může být vyřazen z hlídání dálkovým ovladačem. V hlídacím stavu autoalarm plní též funkci imobilizéru. Tři nezávislé imobilizační okruhy (každý kontakt max. 15 A) mohou blokovat důležité funkce vozu (startér, palivové čerpadlo, vstřikovací čerpadlo apod.). Systém je chráněn proti náhodné aktivaci během jízdy. Zapnutí a vypnutí autoalarmu je potvrzeno směrovými světly a volitelně sirénou, stav autoalarmu je pak indikován kontrolkou LED. Tato kontrolka má též funkci paměti poplachu (rozlišuje, který snímač jej způsobil). "Akcent" poskytuje signály pro řízení centrálního zamykání (volitelná délka impulsů), k dispozici je též signál pro ovládání elektrického zavírání oken. Systém má dva druhy reakce na napadení vozidla - varování = krátké houknutí a krátký signál směrových světel (0,5s) a poplach = siréna zní 30 vteřin, směrová světla blikají 1 minutu. Probíhající poplach je možno přerušit dálkovým ovladačem. "Akcent" také umožňuje připojit zařízení k bezdrátovému přenosu poplachu (PAGER - typ PG-2W Jablotron). V případě ztráty dálkového ovladače je možné systém nouzově vyřadit skrytým tlačítkem VALET (volitelná funkce). Toto tlačítko se používá i pro servisní nastavování vlastností systému. Autoalarm je vybaven řadou dalších volitelných funkcí, které zpříjemňují obsluhu nebo zvyšují bezpečnost systému. Mezi tyto funkce patří AUTOIMO = automatické zapnutí imobilizéru v případě, že je klíček zapalování vypnut déle než 5 minut, REARM = znovuuzamčení v případě, že do 1 minuty po odjištění do vozu nenastoupíte. Funkce prodlužovače vnitřního osvětlení zjednodušuje přípravu k jízdě v noci. Dálkový ovladač umožňuje současným stiskem obou tlačítek vyvolat poplach PANIC (volitelná funkce) Autoalarmy - "Akcent" Autoalarmy - "Akcent" napájecí napětí typ spotřeba v hlídacím stavu (včetně ultrazvuk. detektoru) rozsah pracovních teplot varování sirénou a blinkry délka trvání akustického poplachu délka trvání optického poplachu blinkry funkce paměti poplachu 12 Vss (10-16 V) max. 20 ma -40 až +85 C 0,5 s 30 s 60 s rozlišen aktivovaný vstupu vstupy: 1 x tlačítko VALET 1 x vstup z klíčku zapalování 1 x vstup/výstup dveřních spínačů (prodloužení osvitu) 1 x univerzální vstup 1 x univerzální vstup nastavování a nouzové odstavení +12V, blokování za jízdy atd. spínánakostru reaguje na spojení s kostrou reaguje na spojení/rozpojení s kostrou (volitelně) dálkové ovládání radiovým signálem, plovoucí kód, ANTISCAN vestavěný detektor poklesu napětí blokován 10 min. po zapnutí dosah dálkového ovladače cca 20m (ve volném prostoru) ultrazvukový detektor (jen CA-320) automatika citlivosti (2 stupně) ovladač RC-10 vysílač typ.tx-7 (atest ČTU) vestavěný otřesový detektor (jen CA-320) volitelný způsob reakce 51 52

14 Autoalarmy - "Akcent" Immobilizér CA-322 "Akcent" 1x signálka LED výstupy pro centrál. zamykání délka impulsů pro centrální zamykání prodloužený impuls zamykání řízený výstup napájení externích senzorů informace o stavu, paměť poplachu atd. max. 300 ma, spínají na kostru 0,3 s nebo 4 s 60 s (uzavření oken) 12 V / 25 ma CA-322 je určen pro automobily s palubním napětím 12V a ukostřeným mínusem. Tři nezávislé spínací imobilizační okruhy (každý 15 A) mohou blokovat důležité funkce vozu (startér, palivové čerpadlo, zapalování, vstřikovací jednotka, apod.). výstup pro blinkry (oddělené jištění) 2 x +12 V / max. 2 x 5 A Imobilizér je dálkově ovládaný. imobilizační okruhy 3x 15 A - trvale max. 3 x 20 A po dobu 30 s výstup pro sirénu (elektronická pojistka) +12 V / max. 1,2 A 1x výstup AUX (datová sběrnice) rozšiřovací moduly, servis Data uloženy v bezodběrové paměti EEPROM Výrobek je shodný s typem schváleným MD ČR č.o Autoalarmy - Immobilizér CA-322 "Akcent" Ovládání až 3 dálkovými ovladači. Přenos instrukcí z ovladače je chráněn tzv. plovoucím kódem a funkcí ANTISCAN (brání proti pokusům napodobit kód ovladače). V případě ztráty ovladače existuje možnost nouzového odblokování (volitelná funkce). Systém je chráněn proti náhodné aktivaci během jízdy. Zajištění a odjištění vozu je potvrzeno směrovými světly, stav imobilizéru je indikován kontrolkou LED. Zařízení navíc poskytuje signály pro řízení centrálního zamykání (volitelná délka impulsů) a pro automatické uzavření oken vozu (pokud je vůz vybaven vhodným elektrickým stahováním). Imobilizér poskytuje volitelné funkce, které zpříjemňují obsluhu nebo zvyšují bezpečnost systému. Funkce AUTOIMO - zajišťuje vůz automaticky v případě, že je klíček zapalování vypnut déle než 5 minut. Funkce REARM - zajistí znovuuzamčení vozu v případě, že během 1 minuty po odjištění do vozu nikdo nenastoupí (nejsou otevřeny dveře, nebo není zapnuto zapalování). Prodlužovač vnitřního osvětlení usnadňuje přípravu k jízdě v noci, po odjištění vozu a otevření dveří lampička svítí až do zapnutí klíčku zapalování (max. 1 minutu). Volitelné funkce lze při montáži (i po ní) snadno a přehledně nastavovat. napájecí napětí Immobilizér CA-322 "Akcent" odběr proudu v hlídacím stavu rozsah pracovních teplot dálkové ovládání ovladač RC-10 dosah dálkového ovladače (ve volném prostoru) vstupy 1 x vstup z klíčku zapalování 1 x tlačítko VALET typ 12 Vss (10-16 V) max. 20 ma -40 až +85 C radiovým signálem, plovoucí kód, ANTISCAN vysílač typ TX-7 (atest ČTU) přijímač REC-5 (atest ČTU) cca 20m 1 x vstup dveřních (kapotových) spínačů blokování za jízdy, automatika nouzové odstavení a ovládání spíná proti zemi, automatika 55 56

15 Immobilizér CA-322 "Akcent" Pager výstupy 1x signálka LED výstupy pro centrál. zamykání délka řídícího impulsu pro centrální zamykání prodloužení impulsu uzamknout výstup pro blinkry imobilizační okruhy informace o stavu max. 300 ma, spínají na kostru 0,3 nebo 4s 60 s 2 x +12 V / max. 2 x 5 A (oddělené jištění) 3 x 15 A - trvale max. 3 x 20 A - po dobu 30 sekund Veškeré informace uloženy v bezodběrové paměti EEPROM Senzory, příslup slušenství a další sortiment Bezdrátové detektory JA-85 Detektor tříštění skla JA-85 B nastavitelná citlivost akustická detekce bez nutnosti přímého pohledu na skleněnou plochu napájení lithiovou baterií 3,6 V životnost baterie minimálně 1 rok Detektor pohybu JA-85 P citlivost ve 2 úrovních (auto, objekt) speciální PIR sensor pro vysokou spolehlivost nutný výhled do sledovaného prostoru stropní montáž s úhlem záběru 360 napájení lithiovou baterií 3,6 V životnost baterie minimálně 1 rok Dostupné také plasty v šedém provedení!!! 59 60

16 Náklonový detektor CA-550 Mikrovlnný detektor GT-432 digitální detekce bez mechanických prvků kvalitní filtr eliminující falešné poplachy miniaturní rozměry obal monoblok plastická hmota třívodičové připojení bezkonkurenční cena Kč včetně DPH nastavitelná velikost detekční zóny od 0,3 1,5 metru stálá velikost střeženého prostoru odolnost vůči GSM signálu vhodný pro otevřené vozy - kabriolety třívodičové připojení Instalační sady FB-SET a FR-SET kompletní příslušenství pro instalaci autoalarmu Jablotron do vozidla FABIA, FABIA II, ROOMSTER výrazně ulehčují a urychlují montáž bez potřeby vrtání do karosérie Sirény AS-1 signalizátor couvání pro užitkové vozy - napájení V - akustický výkon 85 db - pravidelný přerušovaný tón - Atest 8SD SA-532 B - magnetodynamická zálohovaná siréna - zálohování NiMH článkem - trvalý odběr do 5 ma - možnost aktivace + i - impulsem - akustický výkon 113 db FR-SET FB-SET SA V - magnetodynamická siréna -odběr do 800mA - akustický výkon 112 db - napájení 24 V DC 63 64

17 Autoalarmy - detektory Ultrazvuk Ultrazvukový detektor pohybu CA -530 Snímač reaguje na pohyb v hlídaném prostoru. Vysílá ultrazvukový signál, který po odrazu vyhodnocuje. Filtrace přijatých signálů pro omezení falešných poplachů. Náklonový senzor CA-848 Vychýlení vozidla ve dvou osách - podélné a příčné Detektory - Ultrazvukový detektor pohybu CA -530 Detektory - Náklonový senzor CA-848 Snímač reaguje na pohyb v hlídaném prostoru. Vysílá ultrazvukový signál, který po odrazu vyhodnocuje. Pohybující se předmět mění frekvenci odraženého signálu (Dopplerův jev) a tím vyvolá poplach. Zařízení je vybaveno filtrací přijatých signálů pro omezení falešných poplachů, které by mohly vznikat např. prouděním vzduchu v kabině vozu. Filtr také vylučuje pohyb pomalejší než 0,2 m/s a kratší než 0,3 s. Elektronika zařízení sama nastavuje svoji citlivost v závislosti na velikosti hlídaného prostoru. napájecí napětí proudová spotřeba 12 (10 až 16 Vss) 8 ma Náklonový senzor snímá vychýlení vozidla ve dvou osách - podélné a příčné. Snímání výchylek je prováděno na čistě elektronickém principu bez pohyblivých prvků a mikroprocesorový filtr zajišťuje vysokou odolnost proti falešným poplachům. napájení proudový odběr provozní teplota 9-15V (ss) 0,8mA (průměrná hodnota) -40 C až +85 C délka výstupního impulzu pracovní frekvence max. proud spínaný výstupem min. rychlost detek. pohybu min. nutná doba pohybu provozní teplota min. 0,3 s 40 khz (50 ma) spíná minus 0,2 m/s 0,3 s -15 až +80 C maximální citlivost (platí pro obě osy) úhel snímání výstup alarmového signálu 1 ± 0,3 ± 90 negativní impuls 0,5s (zkratuvzdorný) 67 68

18 Autoalarmy - sirény Vnitřní - Vysokovýkonové sirény s piezoelektrickou nebo magneto-dynamickou membránou se používají jako akustická zařízení v interiéru i exteriéru hlídaného objektu. Při poplachu vytvářejí v hlídaném prostoru nesnesitelnou hlukovou hladinu, která případnému pachateli účinně ztěžuje činnost. V uzavřeném prostoru je obtížné lokalizovat umístění sirény a tím ji rychle vyřadit z činnosti. Zvuk z magnetodynamické sirény (SA-116) se dobře šíří otevřeným prostorem, proto je vhodnější pro autoalarmy. Piezoelektrické: SA-103 SA až 15 V DC, 185 ma, 110dB/1 m 6 až 16 V DC, 250 ma, 120 db/1 m Příklad řešení jednoduchého autoalarmu se čtyřmístným ochranným kódem Magnetodynamická: SA V DC, 1,3 A, 120 db/1 m, -30 až +110 C 69 Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo 70 Příklad - AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM Senzory - dveřní kontakty, otřesové, infračervené nebo ultrazvukové senzory. Indikace úbytku napětí baterie (např. při zapnutí osvětlení interiéru) Vyvolání poplachu - úbytek napětí akumulátoru nebo info ze senzorů. Odchod z auta po vypnutí zapalování - uvedení zařízení do pohotovosti tlačítkem ON (svítí červená LED), zbývá 45 sekund na vystoupení. Příchod do auta - 15 sekund pro volbu správné kombinace čísel. Nedodržení času nebo vyvolání poplachu - předá se zesílený impuls, rozpoznaný detektorem jako poplachový signál, na MMV1, vyvolání předběžného poplachu (bzučák), o něco později zapne MMV2 klakson (30 sekund vydává přerušovaný tón), prostřednictvím druhého relé se vypne zapalování, u dieselových motorů se zablokuje startovací relé. Příčina poplachu zmizí - zařízení se opět automaticky uvede do pohotovosti. Příklad - AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM Senzory -dveřní kontakty, otřesové, infračervené nebo ultrazvukové senzory. Indikace úbytku napětí baterie (např. při zapnutí osvětlení interiéru) Vyvolání poplachu - úbytek napětí akumulátoru nebo info ze senzorů. Odchod z auta po vypnutí zapalování - uvedení zařízení do pohotovosti tlačítkem ON (svítí červená LED), zbývá 45 sekund na vystoupení. Příchod do auta - 15 sekund pro volbu správné kombinace čísel. Nedodržení času nebo vyvolání poplachu - předá se zesílený impuls, rozpoznaný detektorem jako poplachový signál, na MMV1, vyvolání předběžného poplachu (bzučák), o něco později zapne MMV2 klakson (30 sekund vydává přerušovaný tón), prostřednictvím druhého relé se vypne zapalování, u dieselových motorů se zablokuje startovací relé. Příčina poplachu zmizí - zařízení se opět automaticky uvede do pohotovosti Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo 71 Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo 72

19 Příklad - AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM PODROBNÝ POPIS FUNKCE Obvod se vypíná číselným zámkem. Jako řídicí prvek pro následující obvody a jako obvod pro zpracování dat jsme použili IC7. Jakmile obvod dostane na vývodu 1 (enable) stisknutím tlačítka ON logickou nulu, povolí se příjem dat do datových vstupů I1 I4. Kromě toho přejde výstup LIO (vývod 8) do logické jedničky (což zde odpovídá napětí 8,5 V) a způsobí, že se D5 rozsvítí. Nyní se zadá čtyřmístný kód, ale bezpodmínečně ve správném pořadí, tedy od I1 do I4. Volbou odpovídajícího propojení na kódovací adrese lze stanovit kód. Pokud nebudou datové vstupy během 15 sekund ve správném pořadí aktivovány, vznikne automaticky poplachový impuls. Miniaturní napájecí zdroj je postaven na integrovaném stabilizátoru, určeném speciálně pro auta. Napájení obvodu z akumulátoru automobilu má vždycky svá úskalí. Jsou zde například vysoké a hluboké napěťové špičky, které vytváří zapalovací cívka při zapalování. S touto nepříjemnou vlastností se náš IC vyrovná díky přepěťové ochraně, která je účinná od -60 V do + 60 V. Obvod má interní omezení proudu, tepelnou ochranu a ochranu před přepólováním, velmi malý úbytek napětí mezi vstupem a výstupem, (0,4 V) Příklad - AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM PODROBNÝ POPIS FUNKCE Obvod se vypíná číselným zámkem. Jako řídicí prvek pro následující obvody a jako obvod pro zpracování dat jsme použili IC7. Jakmile obvod dostane na vývodu 1 (enable) stisknutím tlačítka ON logickou nulu, povolí se příjem dat do datových vstupů I1 I4. Kromě toho přejde výstup LIO (vývod 8) do logické jedničky (což zde odpovídá napětí 8,5 V) a způsobí, že se D5 rozsvítí. Nyní se zadá čtyřmístný kód, ale bezpodmínečně ve správném pořadí, tedy od I1 do I4. Volbou odpovídajícího propojení na kódovací adrese lze stanovit kód. Pokud nebudou datové vstupy během 15 sekund ve správném pořadí aktivovány, vznikne automaticky poplachový impuls. Miniaturní napájecí zdroj je postaven na integrovaném stabilizátoru, určeném speciálně pro auta. Napájení obvodu z akumulátoru automobilu má vždycky svá úskalí. Jsou zde například vysoké a hluboké napěťové špičky, které vytváří zapalovací cívka při zapalování. S touto nepříjemnou vlastností se náš IC vyrovná díky přepěťové ochraně, která je účinná od -60 V do + 60 V. Obvod má interní omezení proudu, tepelnou ochranu a ochranu před přepólováním, velmi malý úbytek napětí mezi vstupem a výstupem, (0,4 V) Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo 73 Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo 74 Příklad - AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM Výstupní napětí obvodu je 8,5 V, takže vstupní napětí může být jen 9,5 V (včetně úbytku napětí na D1). Kondenzátor C2 dodává obvodu proud při startování motoru. Zdůvodu šetření proudem se za normální situace napájejí jen obvody IC3, IC6 a IC7, protože T2 zbytek zapojení odpojí. Díky tomu je odběr proudu jen asi 5 ma. Při poplachu se prostřednictvím N1, T3 a T2 napájí celé zapojení, +S je v tomto případě asi 8 V. Impuls, který se při přivedení napájecího napětí objeví na nulovacích vstupech obou monostabilních obvodů, se potlačí pomocí R22, C15, N2 a N3, aby na výstupech MMV nevznikly žádné výstupní impulsy, které by mohly vyvolat poplach. Obvod je nyní v pohotovostním stavu. Odběr proudu bez relé je teď 15 ma. Doba zpoždění od R22/C15 je asi 45 sekund to jsou právě ty vteřiny, kdy má člověk čas vystoupit. Příklad - AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM HLÍDAČ NAPĚTÍ AKUMULÁTORU Jedna z funkcí poplašného zařízení je založena na poklesu napětí na akumulátoru, vyvolaného zapnutím nějakého spotřebiče. Pokles napětí může být minimální, malý signál se zesilovačem A1 101 krát zesílí. Kladný vstup zesilovače je přitom pomocí R1, R2, C5 a R3 nastaven na polovinu napájecího napětí. Pokles napětí akumulátoru se přes C1 přenese na kladný vstup. Zesílení A1 je dáno zpětnovazební větví R4/R5, vzorec pro zesílení je: I + R4/R5 Výstupní signál z A1 jde na záporný vstup komparátoru A2, který toto napětí porovnává s referenčním napětím (P1) na kladném vstupu. Pomocí P1 je možno nastavit citlivost obvodu. Přesahuje-li napětí na záporném vstupu A2 napětí na kladném vstupu, vytvoří se na výstupu A2 vzestupná hrana, kterou se spustí monostabilní obvod MMV1. Je-li jeden z monostabilních obvodů již spuštěný, potlačí se tento nový impuls jakýmsi umlčovacím obvodem. Tento obvod je tvořen prvky N4, D2, R10, C8 a T1. Jde to, aby se logická nula z výstupu 7 monostabilu MMV1 nebo z výstupu 9 monostabilu MMV2 zpracovala hradlem N8 tak, aby se přes D2 rychle otevřel. Změní-li se stav výstupu N8, kondenzátor C8 se bude pomalu vybíjet přes R10, až se tranzistor zavře. Pomalé vybíjení je nutné, protože rychlý impuls by se mohl zase interpretovat jako poplach (nové spuštění v důsledku sepnutí relé houkačky!). Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo 75 Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo 76

20 Příklad - AUTOALARM SE ČTYŘMÍSTNÝM OCHRANNÝM KÓDEM Koncepce moderních elektronických systémů Když přijde první impuls, zůstává umlčovací obvod mimo provoz a místo toho se hned po příchodu impulsu rozkmitá oscilátor tvořený hradly N5/N6 a bzučák pípá jedná se o předběžný poplach, spuštěný hned po příchodu impulsu. Po uplynutí doby monostabilního obvodu (závisí na R12/C9), spustí se hlavní poplach, a to tak, že se přes C11, R9 a N7 spustí monostabil MMV2, oscilátor tvořený N4 se rozkmitá, budí tranzistory T5 a T6 a relé se v určitých intervalech spíná a rozpíná. Doba monostabilního obvodu MMV2 je 30 sekund (závisí na R14/C10), poté nastane ticho a obvod se opět automaticky uvede do pohotovostního stavu. Vpřípadě poplachových kontaktů, například dveřních kontaktů, infračervených senzorů atp. funguje obvod úplně stejně, pouze poplachový impuls je tentokrát způsoben zkratem na zem (kostru). C12, R8 a N7 v tomto případě spustí přímo MMV2 (bez předběžného poplachu). Losík: Elektronika pro auto, moto, kolo Příklad zapojení autoalarmu proti krádeži Jak parkuje žena a muž 79 80

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním

Systém JABLOTRON 100. Produktová řada. Alarm s revolučním ovládáním Systém JABLOTRON 100 Produktová řada Alarm s revolučním ovládáním OcENěNÍ Systém si získává tisíce zákazníků po celém světě nejen díky své variabilitě, ale i prestižním oceněním, které mu udělily odborné

Více

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost

Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost Průvodce moderní elektroinstalací Komfort a bezpečnost ABB s.r.o. Elektro-Praga Nové bydlení = moderní elektroinstalace A jaké jsou její možnosti? Obsah Komfort Stmívání 6 7 Spínání na základě pohybu 8

Více

Metody pro identifikaci částí vozidel

Metody pro identifikaci částí vozidel ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Ústav soudního znalectví v dopravě Metody pro identifikaci částí vozidel Methods of Vehicle Parts Identification Bakalářská práce Studijní program:

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy

Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Inteligentní GSM/GPS autoalarmy Ovládání CA-1802 a CA-1803 Athos Střežení Komunikace Uživatelský manuál Doplňky 4451 - Jablotron - manuál Athos-CZ.indd 1 18.5.2010 9:13:57 Obsah 1 Možnosti ovládání autoalarmu...

Více

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost

Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost Chcete inspiraci? Moderní elektroinstalace Elektro-Praga Pro vyšší komfort a bezpečnost 02 Úvod Průvodce moderní elektroinstalací Obsah Průvodce moderní elektroinstalací Komfort 04 Stmívání 06 Spínání

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE

CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN C1 NÁVOD K OBSLUZE CITROËN CITROËN doporučuje Inovované pevné partnerství CITROËN a TOTAL, kteří jsou partnery již 35 let, společně a současně konstruují motory a připravují maziva prostřednictvím

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi

Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi Lokální výstražné a varovné systémy v ochraně před povodněmi 1 1 ÚVOD... 3 2 Význam použitých zkratek... 5 3 Hlásná a předpovědní povodňová služba v ČR... 7 3.1 Legislativní základ... 7 3.2 Činnosti ČHMÚ

Více

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7 OBSAH 1 Úvod 2 Ovládání systému JABLOTRON 100 2 Ovládání systémovou klávesnicí 3 Zajištění 6 Odjištění 6 Částečné zajištění 7 Přerušení probíhajícího poplachu 7 Ovládání systému dálkovým ovladačem 8 Ovládání

Více

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců

professional Superhero 5 tajemství nejlepších prodejců Business Networking: Jak spřádat sítě obchodních kontaktů cisco konference: Novinky z budoucnosti telekomunikací Společenské akce letošního léta Amsterdam: Praktický manuál pro business cestovatele Sales

Více

JABLOTRON ALARMS a.s.

JABLOTRON ALARMS a.s. Poplachové systémy - Pravidla zřizování poplachových zabezpečovacích a tísňových systémů objektů (PZTS) JABLOTRON ALARMS a.s. 21. září 2011 Obsah 1 Všeobecně 2 1.1 Účel poplachového zabezpečovacího a tísňového

Více

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz

WIL. Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Elektromechanická závora pro intenzivní provoz Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze při dodržování pokynů v návodech, výrobce si vyhrazuje právo na změny a dodatky v návodu bez předešlé domluvy. verze

Více

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I.

AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. AUTOMATIZAČNÍ SYSTÉMY I. Automatizační systémy. Prostředky automatického řízení, jejich rozdělení, vlastnosti a fyzikální principy. Automatické řízení výrobních procesů: logické řízení, regulační technika,

Více

ACE 3000 typ 100/110

ACE 3000 typ 100/110 ACE 3000 typ 100/110 Návod k obsluze David Šlancar Strana 1 (celkem 51) ACE3000_100_Navod_k_obsluze V2 Obsah: 1. Všeobecný popis elektroměru... 5 1.1. Rozsah elektroměru... 5 1.1.1. Použití... 5 1.1.2.

Více

Fakulta elektrotechnická

Fakulta elektrotechnická České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra řídicí techniky DIPLOMOVÁ PRÁCE Automatické bezobslužné řízení systémů záložních motorgenerátorových zdrojů Praha, 2009 Jan Bednář

Více

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce

Praktická dílna. Vstřikovací systémy zážehových motorů II. utoexper. ervenec/sr. Automobil od A do Z. Servis Podvozek Organizace práce omobil od A do Z Servis Podvozek Organizace práce Motor Systémy a příslušenství Bezpečnost a hygiena práce Geometrie Nářadí a vybavení dílen Paliva a maziva Diagnostika a měření Elektr. zařízení, elektronika

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Posouzení ochrany a zabezpečení objektu firmy Tranere. Kateřina Volková

Posouzení ochrany a zabezpečení objektu firmy Tranere. Kateřina Volková Posouzení ochrany a zabezpečení objektu firmy Tranere Kateřina Volková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT VOLKOVÁ Kateřina: Posouzení ochrany a zabezpečení objektu firmy Tranere. [Bakalářská práce]. Univerzita

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM PRO 14 TKX.A, TX.A, TXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle THERM PRO 14 KX.A, X.A, XZ.A THERM

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00. Vyšší odborné studium ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00. Vyšší odborné studium ABSOLVENTSKÁ PRÁCE VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA DOPRAVNÍ, PRAHA 1, MASNÁ 18 Praha 1, Masná 18 - PSČ 110 00 Vyšší odborné studium Obor vzdělání: 23-45-N/02 Diagnostika silničních vozidel ABSOLVENTSKÁ PRÁCE

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1

V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru SP 16-1 ... velký výkon, malá spotřeba! V OCTAVII nabízí ŠKODA poprvé moderní vznětový motor s přímým vstřikováním. Tento motor dosahuje díky inteligentnímu řízení motoru vysokého výkonu při nízké spotřebě! SP

Více

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15

TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TONAVA, AKCIOVÁ SPOLEČNOST TENZOMETRICKÉ OBCHODNÍ VÁHY TYP TOA 15 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA/ C 4-9730.005.00 TOA 15 TP05 7/00 TECHNICKÁ PŘÍRUČKA Vážený zákazníku, děkujeme za projevenou důvěru a věříme, že výrobek

Více

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078

Návod k obsluze FX-32. čís. F8078 Návod k obsluze FX-32 čís. F8078 Obsah Strana Bezpečnostní pokyny...3 1. Obsah balení...4 2. Všeobecný popis...4 2.1 Vysílač FX-32...4 3. Technická data...5 3.1 Vysílač FX-32...5 3.2 Přijímač R-7008 SB...5

Více

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY

PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY F I A T 5 0 0 L P O U Î I T Í A Ú D R Î B A PROČ POUŽÍVAT JEN ORIGINÁLNÍ NÁHRADNÍ DÍLY My, co jsme vymysleli, vyprojektovali a zkonstruovali Vaše vozidlo, jej známe skutečně do posledního detailu a dílu.

Více

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění

NIKE Star 24 3 E Návod k použití a upozornění NIKE Star 24 3 E CZ Návod k použití a upozornění *1.030587CZ* Vážený zákazníku, Blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost a bezpečí.

Více