VÝROČNÍ ZPRÁVA. Spolupráce s námi se Vám bude. rentovat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Spolupráce s námi se Vám bude. rentovat. www.partners.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Spolupráce s námi se Vám bude rentovat

2 obsah Jste připraveni i na nečekané životní události? 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje k Filozofie 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu 2.4 Produktové portfolio 2.5 Obchodní partneři 2.6 Aktivity Partners v roce Úspěchy v roce Cíle pro rok Organizační struktura 4. Výsledky hospodaření společnosti za rok Struktura zprostředkovaných obchodů v roce Rozvaha 4.3 Výkaz zisků a ztrát 4.4 Příloha k účetní závěrce 4.5 Zpráva auditora 4.6 Zpráva o vztazích 5. Kontakty Výroční zpráva za období I. XII. 2011

3 Jsem velmi hrdá na to, že i ve čtvrtém roce existence společnosti Partners jsme dosáhli více než 25% růstu a představili jsme nové projekty a mnoho inovací. Rok 2011 byl ve znamení důrazu na kvalitní servis klientů prostřednictvím různých kanálů, ve znamení inovací v oblasti finančního plánování, přípravy na zahraniční expanzi i nových exkluzivních finančních produktů. Pojďme se krátce podívat na čísla. Provizní obrat v roce 2011 přesáhl 1,3 miliardy korun, což je o zmiňovaných 25 % více než v roce předchozím. Celkem jsme uzavřeli našim klientům 231 tisíc smluv na finanční produkty, vyzdvihnout musím rekordní prosinec, kdy bylo uzavřeno smluv. V souvislosti se spuštěným akciovým programem Partners bude jistě zajímavým údajem i hospodářský výsledek za rok 2011, který činil 132,833 mil. korun. Při pohledu na složení produktového portfolia Partners je patrné, že i nadále jsme schopni našim klientům nabídnout komplexní a pestrou škálu finančních produktů. Zaznamenali jsme vysoký nárůst v objemu uzavřených pravidelných investic, hypotečních úvěrů, neživotních pojištění a v závěru roku i penzijního připojištění. Objem sjednaných hypoték překročil 13 miliard a objem cílových částek na pravidelných investicích dosáhl bezmála 12 miliard korun. Na centrále společnosti pracovala na konci roku 2011 více než stovka zaměstnanců a distribuční síť tvořilo 2600 poradců a 500 manažerů a ředitelů Partners. Povýšili jsme dalšího partnera společnosti, Karla Marouška, který se stal již pátým partnerem od vzniku firmy v roce Na vyšší pozici bylo povýšeno celkem 120 manažerů a ředitelů. Tato čísla jsou důkazem toho, že kariéra v Partners je realitou a je dosažitelná pro skutečně velké množství poradců. Rok 2011 byl ovšem také o nových projektech, produktech a inovacích. Představili jsme unikátní produkty směřující k zabezpečení příjmů klientů a dále jsme rozvíjeli a zlepšovali proces zpracování finančních plánů klientů v interním informačním systému Partners. Prvních 18 poradců Partners získalo respektovaný evropský odborný certifikát FA (European Financial Advisor) poté, co absolvovali přípravný kurz a složili písemné a ústní zkoušky před odbornou komisí EFPA Česká republika. Závěr roku patřil přípravě na spuštění dalších novinek, které se naplno odrazí v roce Jedná se především o expanzi do Polska a o spuštění nových distribučních kanálů, franšíz Partners market a VIP poradenských kanceláří pro afluentní klientelu. Rok 2012 tak bude opravdu zásadní v představení nových distribučních kanálů a důsledné segmentaci klientů. Chystáme se na zásadní novinku, spuštění služby investičního poradenství, které doposud žádná srovnatelná poradenská společnost na trhu neposkytuje. I nadále se totiž držíme hesla, že neprodáváme, ale radíme, a uděláme všechno pro to, aby to platilo ve všech oblastech finančního trhu. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 1. Kateřina Palková předsedkyně představenstva

4 Pomůžeme Vám uskutečnit Váš sen o bydlení Profil společnosti 2.1 Základní údaje k Společnost se zabývá poskytováním služeb finančního poradenství a zprostředkování finančních produktů na území České republiky. Svoji činnost zahájila v červnu roku 2007 s cílem stát se jednou z předních a dlouhodobě uznávaných společností na trhu. Do obchodního rejstříku byla původně zapsána 23. srpna 2006 jako NOSTIMO, a. s. Od 14. června 2007 působila pod názvem Partners For Life Planning, a. s., a od působí pod názvem Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. Obchodní fi rma Partners Financial Services, a.s. Sídlo Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ Identifikační číslo Daňové identifi kační číslo Právní forma Základní kapitál CZ akciová společnost Kč Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva Ing. Kateřina Palková, MBA Ing. Petr Borkovec Pavel Kohout Mgr. Petr Bartoš Ing. Tomáš Prouza (od Mgr. Vít Mikolášek) Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Radim Lukeš Ing. Pavel Novotný Ing. Vladimíra Janečková

5 2.2 Filozofie Česká akciová společnost, zahájila svou činnost v červnu roku 2007 a její hlavní aktivitou je činnost investičního zprostředkovatele, pojišťovacího agenta a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Heslem Partners je Finanční poradenství JINAK. V současnosti jsou Partners největší fi nančněporadenskou společností na českém trhu, s více než miliardovým ročním obratem a dvěma sty tisíci klienty. Zprostředkovatelskou činnost společnost Partners realizuje prostřednictvím sítě podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů a vázaných zástupců, pro které centrála společnosti Partners zajišťuje veškeré řídící, marketingové a administrativní činnosti. VIZE Partners Jsme symbolem novodobého finančního plánování. Měníme dějiny finančního poradenství. Jsme hrdí, že jsme Partners. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní fi nanční poradenství založené na odborných znalostech, nezávislosti a objektivitě poradce je pro každého klienta obrovským přínosem. Věříme v celoživotní partnerství mezi klienty a poradcem Partners a otevřený vztah založený na důvěře. Snažíme se být vždy o krok napřed a přicházet s inovacemi, které mají přidanou hodnotu pro klienty. Proto máme v portfoliu exkluzivní produkty. Jako jediná finančněporadenská společnost na trhu také nabízíme kvalitní bankovní produkty a služby. Do skupiny Partners dále patří Partners investiční společnost, a. s., Partners media, s. r. o. (www.fi nmag.cz, a Partners akademie, s. r. o. 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu K zajištění naprostého souladu činnosti společnosti Partners a jejích fi nančních poradců s obecně závaznými právními předpisy upravujícími působení na finančním trhu byly v roce 2011 v rámci vnitřního kontrolního systému prováděny přímé kontroly a využívány další kontrolní mechanismy. Byly prováděny zejména kontroly na dálku, kontroly dodržování nastavených procesů, způsobu řešení reklamací a další činnosti vykonávané mandatáři společnosti Partners. Výsledky těchto kontrol byly průběžně vyhodnocovány a využívány ke zlepšování zabezpečení souladu činnosti společnosti Partners a jejích mandatářů s právními předpisy. Na základě průběžného vyhodnocování činnosti společnosti Partners a jejích fi nančních poradců byly připraveny analýzy vybraných právních otázek a na ně navazujících doporučení. Společnost Partners kontinuálně proškoluje zaměstnance a mandatáře v oblasti pravidel stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu. Součástí proškolení je i ověření znalostí formou písemného testu, jehož podoba / použité otázky se postupně obměňují. Společnosti Partners nebyla v roce 2011 udělena žádná sankce ze strany dohledových či dozorových orgánů, ani vůči ní nebylo vedeno žádné řízení pro porušení předpisů upravujících působení společnosti Partners na finančním trhu. Česká národní banka provedla v období prosinec 2010 květen 2011 ve společnosti Partners státní kontrolu, vzhledem k jejímu uspokojivému výsledku však vůči společnosti Partners následně nezahájila žádné sankční ani jiné řízení. Ve výsledném protokolu o státní kontrole pak Česká národní banka uvedla několik doporučení k úpravě interních procesů, které podle jejího názoru jsou vhodnější vzhledem k povaze a cíli činnosti společnosti Partners. Na základě jednoho z těchto doporučení zejména byl zahájen projekt implementace poskytování služby investičního poradenství do obchodních a administrativních postupů společnosti Partners; ukončení projektu a zprovoznění všech nástrojů umožňujících společnosti Partners poskytovat službu investičního poradenství v plném souladu s příslušnými právními předpisy se očekává v průběhu roku 2012.

6 2.4 Produktové portfolio Významným benefi tem pro poradce i klienty společnosti Partners a garancí naší objektivity a nezávislosti je šíře našeho portfolia. Klientům dokážeme vytvořit finanční plán sestavený z produktů z celého fi nančního trhu: pojistných, bankovních, investičních i úvěrových. Zvláštní důraz klademe na vývoj exkluzivních produktů, které klienti naleznou pouze v nabídce společnosti Partners. Bankovní produkty Běžné účty Hypoteční úvěry Investiční úvěry pro fi rmy a podnikatele Investiční úvěry pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva Platební a kreditní karty Podnikatelské úvěry Překlenovací hypoteční úvěry Spořicí účty Termínované vklady Dotace Dotace z fondů EU a státního rozpočtu Investice Investiční zlato Modelová portfolia Podílové fondy Pravidelné investování (produkty životního cyklu) Přímé investice na burzách Stavební spoření Překlenovací úvěry ze stavebního spoření Stavební spoření Úvěry ze stavebního spoření Leasing Leasingové úvěry Neživotní pojištění Cestovní pojištění Havarijní pojištění Pojištění aut a majetku Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění pracovní neschopnosti Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Pojištění nákladů na veterinární léčbu Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Pojištění podnikatelských rizik Pojištění právní ochrany Pojištění proti úpadku cestovních kanceláří Úrazové pojištění Penzijní připojištění Penzijní připojištění se státním příspěvkem Díky širokému portfoliu využili našich služeb i přední čeští zaměstnavatelé v rámci zaměstnaneckých benefi tů. Pro firemní klientelu zajišťujeme tyto služby: školení odborných garantů z řad poradenské sítě v oblasti strategie a jednotlivých programů Partners Corporate Business, změn v legislativě a novinek našich obchodních partnerů v oblasti zaměstnaneckých benefi tů, spolupráce s obchodními partnery při vytváření nových produktů speciálně pro fi remní klientelu, tvorba nabídek šitých na míru našim klientům-zaměstnavatelům na základě jejich zadání včetně administrativy, následná péče o zaměstnance a kontrola servisu ve fi rmách. Spolupracujeme s více než 350 zaměstnavateli v celé České republice. Společnost Partners investiční společnost, a.s. v roce 2011 získala povolení k vytvoření svých prvních dvou podílových fondů, Partners Universe 10 a Partners Universe 13 a úspěšně zahájila vydávání jejích podílových listů; podrobnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti. Společnost Partners media, s.r.o. během roku 2011 do svého portfolia plně integrovala server Peníze.cz, čímž došlo k významnému zvýšení podílu na trhu a rozšíření nabízených služeb. Peníze.cz, které se během roku 2011 staly největším webem o osobních financích na českém internetu s návštěvností každý měsíc atakující hranici jednoho milionu uživatelů, dnes společně s populárním magazínem Finmag.cz zaměřeným na svět financí souvislostech podporují základní filosofii Partners Financial Services založenou na otevřeném přístupu k informacím a vyváženém vztahu mezi fi nančními poradci a jejich klienty. Magazín Finmag spuštěný již v roce 2007 jako nezávislý internetový magazín o světě financí v souvislostech se za pět let existence stal vyhledávaným a respektovaným mediem, jež nespoléhá na nudné tiskové zprávy a recyklaci obsahu. Svou pozici na trhu Finmag, nyní již spadající zcela pod společnost Partners media, s.r.o., potvrdil i v roce 2011, kdy magazín překonal všechny dosavadní čtenářské rekordy. Na konci roku 2011 vzrostl počet unikátních návštěvníků na více než 50 tisíc během jednoho měsíce. Společnost Partners akademie, s.r.o. potom dále rozvíjela svou hlavní činnost spočívající v organizaci přípravného vzdělávacího kurzu k certifi kaci FA. Životní pojištění Důchodové životní pojištění Flexibilní pojištění Investiční životní pojištění Kapitálové životní pojištění Rizikové pojištění Úvěrové životní pojištění Životní pojištění

7 2.5 Obchodní partneři Spolupracujeme s více než padesáti obchodními partnery. Jsou to největší banky, pojišťovny a investiční společnosti na českém trhu a další finanční instituce. Provize za daný typ produktu je u všech partnerských společností vždy stejně vysoká, čímž je garantována poradcova nezávislost a jeho úsilí vybrat ten nejvhodnější produkt z nabídky právě pro daného klienta. 2.6 Aktivity Partners v roce 2011 Partners v rámci své podnikatelské činnosti neustále přichází s novými projekty a aktivitami. Vedle kvalitního finančního poradenství jsme se jako první finančně poradenská společnost na českém trhu zaměřili také na poskytování základních bankovních služeb, které jsou připraveny exkluzivně pro klienty Partners. V roce 2011 jsme založili i vlastní investiční společnost s nabídkou unikátních podílových fondů Partners Universe. Našimi obchodními partnery jsou v současné době tyto společnosti: Zaměřeno na média Od svého vzniku kladou Partners velký důraz na finanční vzdělávání nejen svých klientů, ale také široké veřejnosti. Prvním projektem byl FINMAG, nezávislý internetový magazín o světě financí v souvislostech, spuštěný v létě Již více než pět let přináší FINMAG čtenářům čtivé úvahy, komentáře, rozhovory a aktuální články ze světa financí. Tou nejlepší vizitkou, že svou práci děláme dobře, je rok od roku rostoucí počet čtenářů. Na konci roku 2011 vzrostl počet unikátních návštěvníků na více než 45 tisíc během jednoho měsíce. Těsně před koncem roku 2010 se pak Partners podařilo získat server Peníze.cz, který je po roce transformace a prudkého rozvoje největším internetovým rozcestníkem o osobních fi nancích na českém internetu. Měsíčně jej navštíví více než jeden milion uživatelů a právem se tak řadí mezi sto největších webů v České republice.

8 Zaměřeno na reklamu Reklamní kampaň v roce 2011 byla ve znamení animace, televize a internetu, a také prezentace přínosu finančního poradenství Partners pro klienty. Spontánní znalost značky se v létě vyšplhala na dvacet procent, což je absolutní primát mezi fi nančněporadenskými firmami na trhu. Loni se Partners rozhodli jít v reklamní kampani cestou animovaného spotu, protože animace byla zkrátka in. Stejně jako v předchozích letech, kampaň byla hlavně o vysvětlování podstaty finančního poradenství JINAK, ale také se v ní už objevila konkrétní čísla a přínos Partners klientům. V jarní i podzimní části reklamní kampaně byly využity tyto kanály: televize, tisk a internet. Televizní reklama se přesunula na Primu, která má diváky nejblíže cílové skupině Partners. Část spotů se také překlopila na sesterskou stanici Prima Cool. Kampaň kombinovala půlminutový spot, který se vysílal v prvních týdnech kampaně, s kratším, 15vteřinovým spotem, který prodával právě přínosy Partners klientům. Zaměřeno na pomoc Společnost Partners v rámci svého řídícího a kontrolního systému uděluje za porušení povinností při výkonu činnosti poradce fi nanční sankce ( pokuty ). Všechny peníze vybrané na pokutách vrací zpět poradcům Partners do regionů, kde podnikají, prostřednictvím podpory vybraných charitativních projektů. Tyto fi nanční prostředky tak pomáhají tam, kde je to skutečně zapotřebí. V roce 2011 jsme poskytli finanční podporu v celkové výši Kč na 20 charitativních projektů. V roce 2011 jsme navíc rozhodli o realizaci rozsáhlejšího projektu, soutěže Co radí děti, v rámci níž podpoříme dětské domovy v České republice zcela neotřelým způsobem. Zajímá nás, co si o penězích i některých složitých ekonomických otázkách myslí mladá generace školáků. Chceme dát prostor dětem v dětských domovech, aby mohly a vtipně odpovídat na otázky, se kterými si ani dospělí leckdy nevědí rady. Vedle televize byli Partners vidět například i na stránkách velkých deníků a zpravodajských týdeníků. Po dobu osmi týdnů vycházela v nejčtenějším deníku u nás, bulvárním Blesku, celostrana Krotitelé dluhů, ve které poradci Partners svým jménem radili lidem v různých fi nančních situacích. Seriál byl vždy doplněn o inzerci Partners. Cílem inzerce bylo rovněž vysvětlovat, získávat důvěru potenciálních klientů a seznamovat je se značkou Partners. Kromě televizní a tiskové kampaně bylo možné se se značkou Partners setkat na billboardových plochách po celé České republice, v MHD a také třeba sanitce v rámci občanské odpovědnosti a pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Zaměřeno na partnerství Našim klientům jsme vytvořili úspory více než Vaše peníze si zaslouží dokonalou péči S tím vším Vám můžeme pomoci Našim klientům jsme ušetřili na poplatcích více než Vaše peníze si zaslouží dokonalou péči Společnost Partners je již delší dobu partnerem golfových turnajů. Jedná se především o turnaj Celebrity Golf Cup, Bank of the Green a Insurer of the Green. Celebrity Golf Cup jsou tradiční turnaje pro top manažery a majitele středních a velkých fi rem na špičkových hřištích. Bank of the Green je turnaj čtyřčlenných družstev bankéřů, během šesti ročníků si získal nejen oblibu, ale také punc prestiže a kvality. Tento turnaj je nejen mistrovstvím bankovních týmů, ale také neformálním setkáním špičkových finančníků. Partners jsou titulárním partnerem turnaje Bank of the Green. Insurer of the Green je turnaj čtyřčlenných týmů pojišťoven působících na českém trhu, který je obdobou velmi prestižního projektu Bank of the Green. tel.: tel.:

9 Zaměřeno na vzdělávání Partners se v oblasti finančního vzdělávání angažují dlouhodobě. Poradci a manažeři Partners vyučují finanční gramotnost na základních a středních školách, Pavel Kohout, známý ekonom a ředitel pro strategii Partners, píše čtivé poučné články o financích i makroekonomice, Partners pořádají hraní hry Finanční svoboda pro klienty i veřejnost s cílem zvýšit jejich pochopení základních principů produktů bank a pojišťoven. Nejnovějším projektem Partners je každoroční aktivita s názvem Den finanční gramotnosti. Kromě žádosti zaslané na UNESCO o oficiální vyhlášení 8. září jako Dne finanční gramotnosti spočívá akce ve spuštění zábavně- -naučného webu kde bude řada praktických rad a slovníček finančních pojmů. Mezi úspěšnými poradci a manažery Partners je mnoho těch, kteří s podnikáním ve fi nancích začali hned po škole, nebo dokonce ještě během studií. Partners proto podporují a rozvíjejí spolupráci s vysokými školami, zejména těmi zaměřenými na fi nance a ekonomii. Hlavním partnerem se v posledních letech stala Provozně ekonomická fakulta na Mendelově univerzitě v Brně. Po dvou letech úspěšné spolupráce představili Partners spolu s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně zbrusu nový studijní obor Finance a investiční management, šitý na míru studentům, kteří uvažují o kariéře v oblasti fi nančnictví. Realizací nového studijního oboru pro budoucí generaci finančních specialistů uskutečňují Partners další krok v cestě k naplnění své vize být symbolem novodobého fi nančního plánování. Dceřiná společnost Partners Akademie přichází s jedinečnými projekty v oblasti vzdělávání určenými především pro poradce Partners, ale i pro třetí strany. Protože chceme, aby poradci Partners byli z hlediska znalosti finančního trhu a produktů naprosto na špičce a mohli klientům poskytovat kvalitní službu, přivedli jsme v roce 2011 do České republiky certifikát FA. Tento uznávaný evropský certifikát potvrzuje vysoké odborné znalosti poradce a lidé z Partners jsou v Česku prvními, kdo ho získali. UROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION FPA CZ/2011/ FA 001 Constantinos Christofides EFPA Chairman To all who are about to read this document: Be it known that the Chairman of the Board of the European Financial Planning Association and the Chairwoman of the Board of EFPA Česká republika with the authority entrusted to them by the EFPA Board of Directors has bestowed in public assembly KATEŘINA BUCHTOVÁ With a Certificate for FA TM uropean Financial Advisor TM As a candidate fully qualified and approved through the process of examination And to the recipient has given to enjoy all the privileges, rights, honors, and symbols pertaining to those advanced to this Certificate In testimony whereof we subscribe our names to this Certificate fortified with the seal of the European Financial Planning Association Prague 27 th September 2011 Marta Gellová EFPA Česká republika Chairwoman 2.7 Úspěchy v roce Nová reklamní kampaň, jejímž posláním je vysvětlení podstaty fi nančního poradenství, druhý ročník projektu EFPA evropský systém vzdělávání a certifi kace finančních poradců, první ročník Dne finanční gramotnosti, otevírání nových klientských center po celé republice, nové Konto Partners Plus, zahájení vysílání Partners WEB TV (informační a vzdělávací on-line vysílání pro poradce společnosti Partners), Service agent projekt následného servisu a péče o klienta, tvorba finančního plánu prostřednictvím informačního systému pro poradce, zahájení výuky nového magisterského oboru Finance a investiční management na MZLU v Brně, nový vzdělávací systém pro poradce, rozšiřování aktivního call centra a servisních kampaní, spuštění akciového programu pro manažery Partners, pokračování ve sjednocování vizuálu klientských center, regionálních poboček a vzdělávacích center, příprava založení dceřiné společnosti Partners v Polsku, rozšiřování produktového portfolia a nabídky obchodních partnerů. 2.8 Cíle pro rok 2012 Příprava na poskytování zprostředkovatelských služeb v rámci penzijní reformy, implementace poskytování služby investičního poradenství; společnost Partners se tak stane jedinou srovnatelnou finančně-poradenskou společností na trhu, která tuto službu poskytuje, rozšiřování počtu distribučních kanálů využívaných společností Partners k dosažení maximálního počtu klientů v jednotlivých klientských segmentech (vznik VIP kanceláří, představení nové byznys koncepce franšízy Partners Market a otevření prvních franšíz, zřízení bankovních koutků v Klientských centrech a franšízách), zahájení činnosti Partners Financial Services Polska S.A., zprostředkovatelská činnost realizovaná přímo centrálou společnosti Partners prostředky komunikace na dálku prostřednictvím call centra společnosti Partners v rámci servisních kampaní, implementace nových nástrojů v rámci informačního systému pro poradce, rozšiřování produktového portfolia a nabídky obchodních partnerů, rozvinutí marketingových aktivit a podpora známosti značky Partners na českém trhu (reklamní kampaň zaměřená na vtip a nadsázku, soutěž Co rády děti?, druhý ročník Dne finanční gramotnosti, marketingové využití 5. výročí společnosti Partners), pokračování programu certifi kace a vzdělávání EFPA (2. ročník absolventů).

10 3. Organizační struktura Organizační struktura společnosti je tvořena jednotlivými funkčními útvary, jak vyplývají ze schváleného organizačního schématu společnosti k : PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA PRODUCT MANAGEMENT COMMITTEE (PMC) ETICKÝ VÝBOR ŘEDITELSKÁ RADA EXECUTIVE COMMITTEE ExCo DIVIZE CENTRÁLA GENERÁLNÍ ŘEDITEL předseda představenstva KATEŘINA PALKOVÁ SEKRETARIÁT Markéta Rychetská DIVIZE DISTRIBUCE ŘEDITEL DISTRIBUCE místopředseda představenstva PETR BORKOVEC SEKRETARIÁT Vendula Dudlová ÚSEK STRATEGIE Pavel Kohout ÚSEK OBCHODU Vladislava Cisarzová ÚSEK OPERATIONS Petr Bartoš ÚSEK MARKETINGU Lada Kičmerová ÚSEK LEGAL & COMPLIANCE Vít Mikolášek ÚSEK KLIENTSKÉHO SERVISU Petr Máša ODDĚLENÍ ANALÝZ PROJEKT PARTNERS BANKOVNÍ SLUŽBY Dagmar Prajzlerová ODDĚLENÍ BACKOFFICE Petra Meišnerová ODDĚLENÍ LOGISTIKY Šárka Klukanová ODDĚLENÍ IT / IS Stanislav Uchytil ODDĚLENÍ MARKETINGU David Pokorný FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ Zuzana Střílková PROJEKT ALTERNATIVNÍ DISTRIBUCE Martin Pivoda KLIENTSKÁ CENTRA Česká republika PORADENSKÉ KANCELÁŘE ODDĚLENÍ SERVISNÍCH KAMPANÍ KAMPANĚ & E-COMMERCE DATA MINING ODDĚLENÍ CALLCENTRUM Martina Kudrová PROJEKT AKADEMIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Gabriela Kudrnová WATCHDOG PROJEKT POLSKO Petr Sedlák ODDĚLENÍ HR SUPPORT Svetlana Solařová PARTNERS FRANCHISE SERVISNÍ PORADCI DIVIZE PARTNERS CENTRÁLA DIVIZE PARTNERS DISTRIBUCE

11 4. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2011 provizní obrat Kč sjednaných smluv klientů aktivních poradců produktů v nabídce 480 obchodních partnerů 63 zaměstnanců centrály 91 Čísla evidovaná k Navzdory bouřlivé ekonomické situaci, která zejména Evropu provázela po celý rok 2011, se nám podařilo kontinuálně růst. Dosáhli jsme historicky nejúspěšnějších výsledků ve všech parametrech, ať už se jedná o provizní obrat, počet uzavřených smluv, počet klientů, počet poboček nebo obchodních partnerů a produktů v portfoliu. Obrat naší společnosti pak dosáhl rekordní výše 1,3 miliardy korun. Rok 2011 nebyl v tomto ohledu výjimkou. Provizní obrat vzrostl o 26 % a přesáhl hranici 1,3 miliardy korun. V tuto chvíli se jedná o odhad, přesná čísla budou známa až po řádném auditu. Poradci a manažeři Partners uzavřeli v roce 2011 neuvěřitelných 231 tisíc smluv a získali 70 tisíc nových klientů. Velmi dobře fungoval i servis stávajícím klientům, kterým jsme v roce 2011 zrealizovali 75 tisíc smluv. Díky nastavení kariérového plánu a skvělým výsledkům byl rok 2011 také dalším rokem mnoha povýšení do vyšších pozic. Umožníme Vám investovat tak, abyste si zajistili šťastnou budoucnost 4.

12 4.1 Struktura zprostředkovaných obchodů v roce Rozvaha To, že poradci Partners nabízí svým klientům skutečně komplexní a diverzifikovaná portfolia, dokládá pohled na složení produkce v roce Partners nejsou společností jednoho typu produktů: klientům dokážeme pomoci se spořením, investováním, zafinancováním vlastního bydlení i pojištěním všeho druhu. Při pohledu na portfolio dle počtu uzavřených smluv vidíme, že čtvrtinu produkce tvoří smlouvy o investičním životním pojištění a zhruba stejná část koláče připadá na jednorázové investice do podílových fondů. Neustále roste i počet smluv o pravidelných investicích do podílových fondů. Neživotní pojištění nebo pojištění aut a majetku tvoří 12 procent portfolia a o něco nižší procento připadá smlouvám na riziková a úrazová pojištění. Hypotéky dle množství smluv tvoří pouze pět procent portfolia, ale z hlediska objemu úvěrových částek se v roce 2011 jedná o více než 12 miliard korun. Struktura produkce % 3 % 4 % Bankovní produkty 11 % Hypoteční úvěr 13 % 33 % Životní pojištění Ostatní produkty 25 % 8 % Penzijní připojištění Jednorázové investice Pravidelné investice 2 % Pojištění aut a majetku Stavební spoření

13

14 4.3 Výkaz zisků a ztrát

15 4.4 Příloha k účetní závěrce

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 4.5 Zpráva auditora

26 4.6 Zpráva o vztazích Společnost je v rámci koncernové struktury v pozici ovládající osoby, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v rámci koncernu jsou obsaženy v konsolidované výroční zprávě společnosti, která je zasílána do sbírky listin rejstříkového soudu, či je k dispozici ve sbírce listin u jednotlivých ovládaných osob v koncernu.

27 Ukážeme Vám, jak ochránit vše, co je Vám drahé 5.

28 5. Kontakty Centrála Pobočka Brno: Spielberk Office Centre Holandská Brno Infolinka: Telefon: Fax: Pobočka Praha: Prague Gate, Türkova 2319/5b Praha 4 Infolinka: Telefon: Fax: Klientská centra Klientské centrum Brno: Nové Sady Brno Klientské centrum Česká Lípa: Mariánská 216/ Česká Lípa Klientské centrum České Budějovice: Husova 685/ České Budějovice Klientské centrum Hlučín Pode Zdí Hlučín Klientské centrum Hradec Králové: Československé armády 1245/ Hradec Králové Klientské centrum Karviná: Fryštátská 1951/27b Karviná Klientské centrum Lanškroun: Komenského Lanškroun Klientské centrum Nové Město nad Metují: T. G. Masaryka Nové Město nad Metují Klientské centrum Nymburk: Tyršova Nymburk Klientské centrum Olomouc: Hotel Palác, třída 1. máje Olomouc Klientské centrum Olomouc: třída Svobody 639/ Olomouc Klientské centrum Ostrava: Velká Ostrava Klientské centrum Pelhřimov: Karlovo náměstí Pelhřimov Klientské centrum Praha: Václavské náměstí Praha Klientské centrum Trutnov: Pražská Trutnov Klientské centrum Zlín: Zarámí Zlín Klientské centrum Znojmo: Pražská 1539/ Znojmo

29 Obchodní místa Ulice Město PSČ ADOZ barvy, s. r. o., Křižíkova 1424 Benešov Husova 2117 Benešov Hrnčířská 642 Beroun Aléská 269 Bílina Poříčí 15 Blansko Boženy Němcové 36 Blatná Nové sady 2 Brno Rašínova 2 Brno Spielberk Offi ce Centre, Holandská 2/4 Brno Výstavní 892/30 Brno Čajkovského 1535/1 Brno Dvořákova 588/13 Brno M-Palác, Heršpická 5 Brno Ječná 26a Brno tř. 1. máje 9 Břeclav hlavní budova fi rmy Gumotex a. s., Mládežnická 3 Břeclav Sady 28. října 18 Břeclav Poštovní 607 Čáslav Staré náměstí 46 Česká Třebová Na Sadech 4/3 České Budějovice Dr. Stejskala 113/2 České Budějovice Za Tiskárnou 327/21 Český Krumlov Viaduktová 17 Český Těšín Teplická 211/26 Děčín Plzeňská 1036/19 Děčín U Plovárny 36/6 Děčín náměstí F. L. Věka 29 Dobruška náměstí Míru 44 Domažlice Dukelská 87 Doudleby nad Orlicí J. V. Sládka 34 Frýdek-Místek Magistrát města Havířov budova H, Svornosti 86/2 Havířov Rossin Business Center, Nádražní 397 Havlíčkův Brod Horní 2002 Havlíčkův Brod Adámkova třída 777 Hlinsko Sadová 1688/1 Hodonín Palackého náměstí 99 Hořovice Rezidence Šatlava, Dlouhá 101/13 Hradec Králové Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové náměstí Svobody 450 Hradec Králové Galašova 156 Hranice Jakubská 380/4 Cheb Široká 128/4 Chrudim Offi ce, Budovatelů 5 Jablonec nad Nisou Soukenná 1/712 Jablonec nad Nisou Administrativní centrum, Husova 112 Jaroměř budova Polikliniky, Dukelská 456/13 Jeseník Divadelní 8 Jihlava Palackého 1299/25 Jihlava Dělnický dům, Žižkova 15 Jihlava Husova 18 Jílemnice Komenského 9 Jindřichův Hradec Masarykovo náměstí 70/2 Jindřichův Hradec Omlenická 372 Kaplice Linecká 413 Kaplice Poděbradova 412 Kladno náměstí Míru 1/166 Klatovy Masarykova 757/1 Klobouky u Brna Legerova 183 Kolín Kutnohorská 256 Kostelec nad Černými lesy ulice 5. května 571 Králíky Dlouhá 301 Králíky Prusinovského 113 Kroměříž náměstí Míru 3287 Kroměříž Rudní 675 Kutná Hora Komenského 53/4 Kyjov Hradební 62 Lanškroun Opletalova 92 Lanškroun Husovo náměstí 139 Ledeč nad Sázavou Tyršova 352 Letohrad Mrštíkova 2a Liberec Plaza Busines Centrum, 5. května 1 Liberec Business Centrum, Řeznická 1332/7 Liberec Frýdlantská 244/1 Liberec B. Vlčka 7/1 Lipník nad Bečvou Mírové nám. 18/10 Litoměřice Na Foukalce 956 Louny Masarykova 1070 Luhačovice Hlavní 267 Mariánské lázně náměstí Míru 28 Mělník Brněnská 27 Miroslav Českobratrské náměstí 1321 Mladá Boleslav Železná 51 Mladá Boleslav nám. T. G. Masaryka 35 Moravský Krumlov Budovatelů 2957 Most Tyršova 63 Náchod Sloupská 263 Nový Bor B. Ergemanna 582 Nový Bor Revoluční třída 685 Nový Bydžov Havlíčkova 2101/19 Nový Jičín

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama v ýroční zpr áva 2010 S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama Finanční obsah poradenství jinak 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní

Více

www.jsmepartners.cz Speciál 2012

www.jsmepartners.cz Speciál 2012 www.jsmepartners.cz Speciál 2012 2011 Rok úspěchů Spuštění dvou exkluzivních novinek v životním pojištění Allianz F1 a Uniqa Logika. Letošní reklamní kampaň Partners ve znamení animace a internetu. TV

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz

www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz SPECIÁL Úspěchy Partners v roce 2010 SPECIAL.indd 1 11.1.11 12:21 NEMUSÍME ŘÍKAT, ŽE JSME NEJLEPŠÍ. MY TOTIŽ DĚLÁME FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK. JSME PARTNERS OST

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

1 I 2013. www.jsmepartners.cz. Osobnost Partners Dana Míchalová: Na prknech, která znamenají svět. Téma Mladá krev aneb nábor od A do Z

1 I 2013. www.jsmepartners.cz. Osobnost Partners Dana Míchalová: Na prknech, která znamenají svět. Téma Mladá krev aneb nábor od A do Z 1 I 2013 Osobnost Partners Dana Míchalová: Na prknech, která znamenají svět Téma Mladá krev aneb nábor od A do Z www.jsmepartners.cz Cestování Švýcarsko: I v ráji mají své peklo Najdi si někoho, kdo ti

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit

Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Ročník 17 (7/2015) www.iprosperita.cz INZERCE Stát by se měl už brzy naučit dobře strategicky řídit Česká republika má na různých úrovních přes 440 strategií a koncepcí. Jejich kvalita je však velmi rozdílná

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS)

Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Výroční zpráva 2009 2011 2009 2011 Základní konsolidované ekonomické ukazatele podle mezinárodních standardů pro fi nanční výkaznictví (IFRS) Bilanční ukazatele 2009 2008 2007 Bilanční suma 892 598 881

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více