VÝROČNÍ ZPRÁVA. Spolupráce s námi se Vám bude. rentovat.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Spolupráce s námi se Vám bude. rentovat. www.partners.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Spolupráce s námi se Vám bude rentovat

2 obsah Jste připraveni i na nečekané životní události? 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje k Filozofie 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu 2.4 Produktové portfolio 2.5 Obchodní partneři 2.6 Aktivity Partners v roce Úspěchy v roce Cíle pro rok Organizační struktura 4. Výsledky hospodaření společnosti za rok Struktura zprostředkovaných obchodů v roce Rozvaha 4.3 Výkaz zisků a ztrát 4.4 Příloha k účetní závěrce 4.5 Zpráva auditora 4.6 Zpráva o vztazích 5. Kontakty Výroční zpráva za období I. XII. 2011

3 Jsem velmi hrdá na to, že i ve čtvrtém roce existence společnosti Partners jsme dosáhli více než 25% růstu a představili jsme nové projekty a mnoho inovací. Rok 2011 byl ve znamení důrazu na kvalitní servis klientů prostřednictvím různých kanálů, ve znamení inovací v oblasti finančního plánování, přípravy na zahraniční expanzi i nových exkluzivních finančních produktů. Pojďme se krátce podívat na čísla. Provizní obrat v roce 2011 přesáhl 1,3 miliardy korun, což je o zmiňovaných 25 % více než v roce předchozím. Celkem jsme uzavřeli našim klientům 231 tisíc smluv na finanční produkty, vyzdvihnout musím rekordní prosinec, kdy bylo uzavřeno smluv. V souvislosti se spuštěným akciovým programem Partners bude jistě zajímavým údajem i hospodářský výsledek za rok 2011, který činil 132,833 mil. korun. Při pohledu na složení produktového portfolia Partners je patrné, že i nadále jsme schopni našim klientům nabídnout komplexní a pestrou škálu finančních produktů. Zaznamenali jsme vysoký nárůst v objemu uzavřených pravidelných investic, hypotečních úvěrů, neživotních pojištění a v závěru roku i penzijního připojištění. Objem sjednaných hypoték překročil 13 miliard a objem cílových částek na pravidelných investicích dosáhl bezmála 12 miliard korun. Na centrále společnosti pracovala na konci roku 2011 více než stovka zaměstnanců a distribuční síť tvořilo 2600 poradců a 500 manažerů a ředitelů Partners. Povýšili jsme dalšího partnera společnosti, Karla Marouška, který se stal již pátým partnerem od vzniku firmy v roce Na vyšší pozici bylo povýšeno celkem 120 manažerů a ředitelů. Tato čísla jsou důkazem toho, že kariéra v Partners je realitou a je dosažitelná pro skutečně velké množství poradců. Rok 2011 byl ovšem také o nových projektech, produktech a inovacích. Představili jsme unikátní produkty směřující k zabezpečení příjmů klientů a dále jsme rozvíjeli a zlepšovali proces zpracování finančních plánů klientů v interním informačním systému Partners. Prvních 18 poradců Partners získalo respektovaný evropský odborný certifikát FA (European Financial Advisor) poté, co absolvovali přípravný kurz a složili písemné a ústní zkoušky před odbornou komisí EFPA Česká republika. Závěr roku patřil přípravě na spuštění dalších novinek, které se naplno odrazí v roce Jedná se především o expanzi do Polska a o spuštění nových distribučních kanálů, franšíz Partners market a VIP poradenských kanceláří pro afluentní klientelu. Rok 2012 tak bude opravdu zásadní v představení nových distribučních kanálů a důsledné segmentaci klientů. Chystáme se na zásadní novinku, spuštění služby investičního poradenství, které doposud žádná srovnatelná poradenská společnost na trhu neposkytuje. I nadále se totiž držíme hesla, že neprodáváme, ale radíme, a uděláme všechno pro to, aby to platilo ve všech oblastech finančního trhu. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 1. Kateřina Palková předsedkyně představenstva

4 Pomůžeme Vám uskutečnit Váš sen o bydlení Profil společnosti 2.1 Základní údaje k Společnost se zabývá poskytováním služeb finančního poradenství a zprostředkování finančních produktů na území České republiky. Svoji činnost zahájila v červnu roku 2007 s cílem stát se jednou z předních a dlouhodobě uznávaných společností na trhu. Do obchodního rejstříku byla původně zapsána 23. srpna 2006 jako NOSTIMO, a. s. Od 14. června 2007 působila pod názvem Partners For Life Planning, a. s., a od působí pod názvem Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. Obchodní fi rma Partners Financial Services, a.s. Sídlo Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ Identifikační číslo Daňové identifi kační číslo Právní forma Základní kapitál CZ akciová společnost Kč Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva Ing. Kateřina Palková, MBA Ing. Petr Borkovec Pavel Kohout Mgr. Petr Bartoš Ing. Tomáš Prouza (od Mgr. Vít Mikolášek) Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Radim Lukeš Ing. Pavel Novotný Ing. Vladimíra Janečková

5 2.2 Filozofie Česká akciová společnost, zahájila svou činnost v červnu roku 2007 a její hlavní aktivitou je činnost investičního zprostředkovatele, pojišťovacího agenta a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Heslem Partners je Finanční poradenství JINAK. V současnosti jsou Partners největší fi nančněporadenskou společností na českém trhu, s více než miliardovým ročním obratem a dvěma sty tisíci klienty. Zprostředkovatelskou činnost společnost Partners realizuje prostřednictvím sítě podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů a vázaných zástupců, pro které centrála společnosti Partners zajišťuje veškeré řídící, marketingové a administrativní činnosti. VIZE Partners Jsme symbolem novodobého finančního plánování. Měníme dějiny finančního poradenství. Jsme hrdí, že jsme Partners. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní fi nanční poradenství založené na odborných znalostech, nezávislosti a objektivitě poradce je pro každého klienta obrovským přínosem. Věříme v celoživotní partnerství mezi klienty a poradcem Partners a otevřený vztah založený na důvěře. Snažíme se být vždy o krok napřed a přicházet s inovacemi, které mají přidanou hodnotu pro klienty. Proto máme v portfoliu exkluzivní produkty. Jako jediná finančněporadenská společnost na trhu také nabízíme kvalitní bankovní produkty a služby. Do skupiny Partners dále patří Partners investiční společnost, a. s., Partners media, s. r. o. (www.fi nmag.cz, a Partners akademie, s. r. o. 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu K zajištění naprostého souladu činnosti společnosti Partners a jejích fi nančních poradců s obecně závaznými právními předpisy upravujícími působení na finančním trhu byly v roce 2011 v rámci vnitřního kontrolního systému prováděny přímé kontroly a využívány další kontrolní mechanismy. Byly prováděny zejména kontroly na dálku, kontroly dodržování nastavených procesů, způsobu řešení reklamací a další činnosti vykonávané mandatáři společnosti Partners. Výsledky těchto kontrol byly průběžně vyhodnocovány a využívány ke zlepšování zabezpečení souladu činnosti společnosti Partners a jejích mandatářů s právními předpisy. Na základě průběžného vyhodnocování činnosti společnosti Partners a jejích fi nančních poradců byly připraveny analýzy vybraných právních otázek a na ně navazujících doporučení. Společnost Partners kontinuálně proškoluje zaměstnance a mandatáře v oblasti pravidel stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu. Součástí proškolení je i ověření znalostí formou písemného testu, jehož podoba / použité otázky se postupně obměňují. Společnosti Partners nebyla v roce 2011 udělena žádná sankce ze strany dohledových či dozorových orgánů, ani vůči ní nebylo vedeno žádné řízení pro porušení předpisů upravujících působení společnosti Partners na finančním trhu. Česká národní banka provedla v období prosinec 2010 květen 2011 ve společnosti Partners státní kontrolu, vzhledem k jejímu uspokojivému výsledku však vůči společnosti Partners následně nezahájila žádné sankční ani jiné řízení. Ve výsledném protokolu o státní kontrole pak Česká národní banka uvedla několik doporučení k úpravě interních procesů, které podle jejího názoru jsou vhodnější vzhledem k povaze a cíli činnosti společnosti Partners. Na základě jednoho z těchto doporučení zejména byl zahájen projekt implementace poskytování služby investičního poradenství do obchodních a administrativních postupů společnosti Partners; ukončení projektu a zprovoznění všech nástrojů umožňujících společnosti Partners poskytovat službu investičního poradenství v plném souladu s příslušnými právními předpisy se očekává v průběhu roku 2012.

6 2.4 Produktové portfolio Významným benefi tem pro poradce i klienty společnosti Partners a garancí naší objektivity a nezávislosti je šíře našeho portfolia. Klientům dokážeme vytvořit finanční plán sestavený z produktů z celého fi nančního trhu: pojistných, bankovních, investičních i úvěrových. Zvláštní důraz klademe na vývoj exkluzivních produktů, které klienti naleznou pouze v nabídce společnosti Partners. Bankovní produkty Běžné účty Hypoteční úvěry Investiční úvěry pro fi rmy a podnikatele Investiční úvěry pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva Platební a kreditní karty Podnikatelské úvěry Překlenovací hypoteční úvěry Spořicí účty Termínované vklady Dotace Dotace z fondů EU a státního rozpočtu Investice Investiční zlato Modelová portfolia Podílové fondy Pravidelné investování (produkty životního cyklu) Přímé investice na burzách Stavební spoření Překlenovací úvěry ze stavebního spoření Stavební spoření Úvěry ze stavebního spoření Leasing Leasingové úvěry Neživotní pojištění Cestovní pojištění Havarijní pojištění Pojištění aut a majetku Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění pracovní neschopnosti Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Pojištění nákladů na veterinární léčbu Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Pojištění podnikatelských rizik Pojištění právní ochrany Pojištění proti úpadku cestovních kanceláří Úrazové pojištění Penzijní připojištění Penzijní připojištění se státním příspěvkem Díky širokému portfoliu využili našich služeb i přední čeští zaměstnavatelé v rámci zaměstnaneckých benefi tů. Pro firemní klientelu zajišťujeme tyto služby: školení odborných garantů z řad poradenské sítě v oblasti strategie a jednotlivých programů Partners Corporate Business, změn v legislativě a novinek našich obchodních partnerů v oblasti zaměstnaneckých benefi tů, spolupráce s obchodními partnery při vytváření nových produktů speciálně pro fi remní klientelu, tvorba nabídek šitých na míru našim klientům-zaměstnavatelům na základě jejich zadání včetně administrativy, následná péče o zaměstnance a kontrola servisu ve fi rmách. Spolupracujeme s více než 350 zaměstnavateli v celé České republice. Společnost Partners investiční společnost, a.s. v roce 2011 získala povolení k vytvoření svých prvních dvou podílových fondů, Partners Universe 10 a Partners Universe 13 a úspěšně zahájila vydávání jejích podílových listů; podrobnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti. Společnost Partners media, s.r.o. během roku 2011 do svého portfolia plně integrovala server Peníze.cz, čímž došlo k významnému zvýšení podílu na trhu a rozšíření nabízených služeb. Peníze.cz, které se během roku 2011 staly největším webem o osobních financích na českém internetu s návštěvností každý měsíc atakující hranici jednoho milionu uživatelů, dnes společně s populárním magazínem Finmag.cz zaměřeným na svět financí souvislostech podporují základní filosofii Partners Financial Services založenou na otevřeném přístupu k informacím a vyváženém vztahu mezi fi nančními poradci a jejich klienty. Magazín Finmag spuštěný již v roce 2007 jako nezávislý internetový magazín o světě financí v souvislostech se za pět let existence stal vyhledávaným a respektovaným mediem, jež nespoléhá na nudné tiskové zprávy a recyklaci obsahu. Svou pozici na trhu Finmag, nyní již spadající zcela pod společnost Partners media, s.r.o., potvrdil i v roce 2011, kdy magazín překonal všechny dosavadní čtenářské rekordy. Na konci roku 2011 vzrostl počet unikátních návštěvníků na více než 50 tisíc během jednoho měsíce. Společnost Partners akademie, s.r.o. potom dále rozvíjela svou hlavní činnost spočívající v organizaci přípravného vzdělávacího kurzu k certifi kaci FA. Životní pojištění Důchodové životní pojištění Flexibilní pojištění Investiční životní pojištění Kapitálové životní pojištění Rizikové pojištění Úvěrové životní pojištění Životní pojištění

7 2.5 Obchodní partneři Spolupracujeme s více než padesáti obchodními partnery. Jsou to největší banky, pojišťovny a investiční společnosti na českém trhu a další finanční instituce. Provize za daný typ produktu je u všech partnerských společností vždy stejně vysoká, čímž je garantována poradcova nezávislost a jeho úsilí vybrat ten nejvhodnější produkt z nabídky právě pro daného klienta. 2.6 Aktivity Partners v roce 2011 Partners v rámci své podnikatelské činnosti neustále přichází s novými projekty a aktivitami. Vedle kvalitního finančního poradenství jsme se jako první finančně poradenská společnost na českém trhu zaměřili také na poskytování základních bankovních služeb, které jsou připraveny exkluzivně pro klienty Partners. V roce 2011 jsme založili i vlastní investiční společnost s nabídkou unikátních podílových fondů Partners Universe. Našimi obchodními partnery jsou v současné době tyto společnosti: Zaměřeno na média Od svého vzniku kladou Partners velký důraz na finanční vzdělávání nejen svých klientů, ale také široké veřejnosti. Prvním projektem byl FINMAG, nezávislý internetový magazín o světě financí v souvislostech, spuštěný v létě Již více než pět let přináší FINMAG čtenářům čtivé úvahy, komentáře, rozhovory a aktuální články ze světa financí. Tou nejlepší vizitkou, že svou práci děláme dobře, je rok od roku rostoucí počet čtenářů. Na konci roku 2011 vzrostl počet unikátních návštěvníků na více než 45 tisíc během jednoho měsíce. Těsně před koncem roku 2010 se pak Partners podařilo získat server Peníze.cz, který je po roce transformace a prudkého rozvoje největším internetovým rozcestníkem o osobních fi nancích na českém internetu. Měsíčně jej navštíví více než jeden milion uživatelů a právem se tak řadí mezi sto největších webů v České republice.

8 Zaměřeno na reklamu Reklamní kampaň v roce 2011 byla ve znamení animace, televize a internetu, a také prezentace přínosu finančního poradenství Partners pro klienty. Spontánní znalost značky se v létě vyšplhala na dvacet procent, což je absolutní primát mezi fi nančněporadenskými firmami na trhu. Loni se Partners rozhodli jít v reklamní kampani cestou animovaného spotu, protože animace byla zkrátka in. Stejně jako v předchozích letech, kampaň byla hlavně o vysvětlování podstaty finančního poradenství JINAK, ale také se v ní už objevila konkrétní čísla a přínos Partners klientům. V jarní i podzimní části reklamní kampaně byly využity tyto kanály: televize, tisk a internet. Televizní reklama se přesunula na Primu, která má diváky nejblíže cílové skupině Partners. Část spotů se také překlopila na sesterskou stanici Prima Cool. Kampaň kombinovala půlminutový spot, který se vysílal v prvních týdnech kampaně, s kratším, 15vteřinovým spotem, který prodával právě přínosy Partners klientům. Zaměřeno na pomoc Společnost Partners v rámci svého řídícího a kontrolního systému uděluje za porušení povinností při výkonu činnosti poradce fi nanční sankce ( pokuty ). Všechny peníze vybrané na pokutách vrací zpět poradcům Partners do regionů, kde podnikají, prostřednictvím podpory vybraných charitativních projektů. Tyto fi nanční prostředky tak pomáhají tam, kde je to skutečně zapotřebí. V roce 2011 jsme poskytli finanční podporu v celkové výši Kč na 20 charitativních projektů. V roce 2011 jsme navíc rozhodli o realizaci rozsáhlejšího projektu, soutěže Co radí děti, v rámci níž podpoříme dětské domovy v České republice zcela neotřelým způsobem. Zajímá nás, co si o penězích i některých složitých ekonomických otázkách myslí mladá generace školáků. Chceme dát prostor dětem v dětských domovech, aby mohly a vtipně odpovídat na otázky, se kterými si ani dospělí leckdy nevědí rady. Vedle televize byli Partners vidět například i na stránkách velkých deníků a zpravodajských týdeníků. Po dobu osmi týdnů vycházela v nejčtenějším deníku u nás, bulvárním Blesku, celostrana Krotitelé dluhů, ve které poradci Partners svým jménem radili lidem v různých fi nančních situacích. Seriál byl vždy doplněn o inzerci Partners. Cílem inzerce bylo rovněž vysvětlovat, získávat důvěru potenciálních klientů a seznamovat je se značkou Partners. Kromě televizní a tiskové kampaně bylo možné se se značkou Partners setkat na billboardových plochách po celé České republice, v MHD a také třeba sanitce v rámci občanské odpovědnosti a pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Zaměřeno na partnerství Našim klientům jsme vytvořili úspory více než Vaše peníze si zaslouží dokonalou péči S tím vším Vám můžeme pomoci Našim klientům jsme ušetřili na poplatcích více než Vaše peníze si zaslouží dokonalou péči Společnost Partners je již delší dobu partnerem golfových turnajů. Jedná se především o turnaj Celebrity Golf Cup, Bank of the Green a Insurer of the Green. Celebrity Golf Cup jsou tradiční turnaje pro top manažery a majitele středních a velkých fi rem na špičkových hřištích. Bank of the Green je turnaj čtyřčlenných družstev bankéřů, během šesti ročníků si získal nejen oblibu, ale také punc prestiže a kvality. Tento turnaj je nejen mistrovstvím bankovních týmů, ale také neformálním setkáním špičkových finančníků. Partners jsou titulárním partnerem turnaje Bank of the Green. Insurer of the Green je turnaj čtyřčlenných týmů pojišťoven působících na českém trhu, který je obdobou velmi prestižního projektu Bank of the Green. tel.: tel.:

9 Zaměřeno na vzdělávání Partners se v oblasti finančního vzdělávání angažují dlouhodobě. Poradci a manažeři Partners vyučují finanční gramotnost na základních a středních školách, Pavel Kohout, známý ekonom a ředitel pro strategii Partners, píše čtivé poučné články o financích i makroekonomice, Partners pořádají hraní hry Finanční svoboda pro klienty i veřejnost s cílem zvýšit jejich pochopení základních principů produktů bank a pojišťoven. Nejnovějším projektem Partners je každoroční aktivita s názvem Den finanční gramotnosti. Kromě žádosti zaslané na UNESCO o oficiální vyhlášení 8. září jako Dne finanční gramotnosti spočívá akce ve spuštění zábavně- -naučného webu kde bude řada praktických rad a slovníček finančních pojmů. Mezi úspěšnými poradci a manažery Partners je mnoho těch, kteří s podnikáním ve fi nancích začali hned po škole, nebo dokonce ještě během studií. Partners proto podporují a rozvíjejí spolupráci s vysokými školami, zejména těmi zaměřenými na fi nance a ekonomii. Hlavním partnerem se v posledních letech stala Provozně ekonomická fakulta na Mendelově univerzitě v Brně. Po dvou letech úspěšné spolupráce představili Partners spolu s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně zbrusu nový studijní obor Finance a investiční management, šitý na míru studentům, kteří uvažují o kariéře v oblasti fi nančnictví. Realizací nového studijního oboru pro budoucí generaci finančních specialistů uskutečňují Partners další krok v cestě k naplnění své vize být symbolem novodobého fi nančního plánování. Dceřiná společnost Partners Akademie přichází s jedinečnými projekty v oblasti vzdělávání určenými především pro poradce Partners, ale i pro třetí strany. Protože chceme, aby poradci Partners byli z hlediska znalosti finančního trhu a produktů naprosto na špičce a mohli klientům poskytovat kvalitní službu, přivedli jsme v roce 2011 do České republiky certifikát FA. Tento uznávaný evropský certifikát potvrzuje vysoké odborné znalosti poradce a lidé z Partners jsou v Česku prvními, kdo ho získali. UROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION FPA CZ/2011/ FA 001 Constantinos Christofides EFPA Chairman To all who are about to read this document: Be it known that the Chairman of the Board of the European Financial Planning Association and the Chairwoman of the Board of EFPA Česká republika with the authority entrusted to them by the EFPA Board of Directors has bestowed in public assembly KATEŘINA BUCHTOVÁ With a Certificate for FA TM uropean Financial Advisor TM As a candidate fully qualified and approved through the process of examination And to the recipient has given to enjoy all the privileges, rights, honors, and symbols pertaining to those advanced to this Certificate In testimony whereof we subscribe our names to this Certificate fortified with the seal of the European Financial Planning Association Prague 27 th September 2011 Marta Gellová EFPA Česká republika Chairwoman 2.7 Úspěchy v roce Nová reklamní kampaň, jejímž posláním je vysvětlení podstaty fi nančního poradenství, druhý ročník projektu EFPA evropský systém vzdělávání a certifi kace finančních poradců, první ročník Dne finanční gramotnosti, otevírání nových klientských center po celé republice, nové Konto Partners Plus, zahájení vysílání Partners WEB TV (informační a vzdělávací on-line vysílání pro poradce společnosti Partners), Service agent projekt následného servisu a péče o klienta, tvorba finančního plánu prostřednictvím informačního systému pro poradce, zahájení výuky nového magisterského oboru Finance a investiční management na MZLU v Brně, nový vzdělávací systém pro poradce, rozšiřování aktivního call centra a servisních kampaní, spuštění akciového programu pro manažery Partners, pokračování ve sjednocování vizuálu klientských center, regionálních poboček a vzdělávacích center, příprava založení dceřiné společnosti Partners v Polsku, rozšiřování produktového portfolia a nabídky obchodních partnerů. 2.8 Cíle pro rok 2012 Příprava na poskytování zprostředkovatelských služeb v rámci penzijní reformy, implementace poskytování služby investičního poradenství; společnost Partners se tak stane jedinou srovnatelnou finančně-poradenskou společností na trhu, která tuto službu poskytuje, rozšiřování počtu distribučních kanálů využívaných společností Partners k dosažení maximálního počtu klientů v jednotlivých klientských segmentech (vznik VIP kanceláří, představení nové byznys koncepce franšízy Partners Market a otevření prvních franšíz, zřízení bankovních koutků v Klientských centrech a franšízách), zahájení činnosti Partners Financial Services Polska S.A., zprostředkovatelská činnost realizovaná přímo centrálou společnosti Partners prostředky komunikace na dálku prostřednictvím call centra společnosti Partners v rámci servisních kampaní, implementace nových nástrojů v rámci informačního systému pro poradce, rozšiřování produktového portfolia a nabídky obchodních partnerů, rozvinutí marketingových aktivit a podpora známosti značky Partners na českém trhu (reklamní kampaň zaměřená na vtip a nadsázku, soutěž Co rády děti?, druhý ročník Dne finanční gramotnosti, marketingové využití 5. výročí společnosti Partners), pokračování programu certifi kace a vzdělávání EFPA (2. ročník absolventů).

10 3. Organizační struktura Organizační struktura společnosti je tvořena jednotlivými funkčními útvary, jak vyplývají ze schváleného organizačního schématu společnosti k : PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA PRODUCT MANAGEMENT COMMITTEE (PMC) ETICKÝ VÝBOR ŘEDITELSKÁ RADA EXECUTIVE COMMITTEE ExCo DIVIZE CENTRÁLA GENERÁLNÍ ŘEDITEL předseda představenstva KATEŘINA PALKOVÁ SEKRETARIÁT Markéta Rychetská DIVIZE DISTRIBUCE ŘEDITEL DISTRIBUCE místopředseda představenstva PETR BORKOVEC SEKRETARIÁT Vendula Dudlová ÚSEK STRATEGIE Pavel Kohout ÚSEK OBCHODU Vladislava Cisarzová ÚSEK OPERATIONS Petr Bartoš ÚSEK MARKETINGU Lada Kičmerová ÚSEK LEGAL & COMPLIANCE Vít Mikolášek ÚSEK KLIENTSKÉHO SERVISU Petr Máša ODDĚLENÍ ANALÝZ PROJEKT PARTNERS BANKOVNÍ SLUŽBY Dagmar Prajzlerová ODDĚLENÍ BACKOFFICE Petra Meišnerová ODDĚLENÍ LOGISTIKY Šárka Klukanová ODDĚLENÍ IT / IS Stanislav Uchytil ODDĚLENÍ MARKETINGU David Pokorný FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ Zuzana Střílková PROJEKT ALTERNATIVNÍ DISTRIBUCE Martin Pivoda KLIENTSKÁ CENTRA Česká republika PORADENSKÉ KANCELÁŘE ODDĚLENÍ SERVISNÍCH KAMPANÍ KAMPANĚ & E-COMMERCE DATA MINING ODDĚLENÍ CALLCENTRUM Martina Kudrová PROJEKT AKADEMIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Gabriela Kudrnová WATCHDOG PROJEKT POLSKO Petr Sedlák ODDĚLENÍ HR SUPPORT Svetlana Solařová PARTNERS FRANCHISE SERVISNÍ PORADCI DIVIZE PARTNERS CENTRÁLA DIVIZE PARTNERS DISTRIBUCE

11 4. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2011 provizní obrat Kč sjednaných smluv klientů aktivních poradců produktů v nabídce 480 obchodních partnerů 63 zaměstnanců centrály 91 Čísla evidovaná k Navzdory bouřlivé ekonomické situaci, která zejména Evropu provázela po celý rok 2011, se nám podařilo kontinuálně růst. Dosáhli jsme historicky nejúspěšnějších výsledků ve všech parametrech, ať už se jedná o provizní obrat, počet uzavřených smluv, počet klientů, počet poboček nebo obchodních partnerů a produktů v portfoliu. Obrat naší společnosti pak dosáhl rekordní výše 1,3 miliardy korun. Rok 2011 nebyl v tomto ohledu výjimkou. Provizní obrat vzrostl o 26 % a přesáhl hranici 1,3 miliardy korun. V tuto chvíli se jedná o odhad, přesná čísla budou známa až po řádném auditu. Poradci a manažeři Partners uzavřeli v roce 2011 neuvěřitelných 231 tisíc smluv a získali 70 tisíc nových klientů. Velmi dobře fungoval i servis stávajícím klientům, kterým jsme v roce 2011 zrealizovali 75 tisíc smluv. Díky nastavení kariérového plánu a skvělým výsledkům byl rok 2011 také dalším rokem mnoha povýšení do vyšších pozic. Umožníme Vám investovat tak, abyste si zajistili šťastnou budoucnost 4.

12 4.1 Struktura zprostředkovaných obchodů v roce Rozvaha To, že poradci Partners nabízí svým klientům skutečně komplexní a diverzifikovaná portfolia, dokládá pohled na složení produkce v roce Partners nejsou společností jednoho typu produktů: klientům dokážeme pomoci se spořením, investováním, zafinancováním vlastního bydlení i pojištěním všeho druhu. Při pohledu na portfolio dle počtu uzavřených smluv vidíme, že čtvrtinu produkce tvoří smlouvy o investičním životním pojištění a zhruba stejná část koláče připadá na jednorázové investice do podílových fondů. Neustále roste i počet smluv o pravidelných investicích do podílových fondů. Neživotní pojištění nebo pojištění aut a majetku tvoří 12 procent portfolia a o něco nižší procento připadá smlouvám na riziková a úrazová pojištění. Hypotéky dle množství smluv tvoří pouze pět procent portfolia, ale z hlediska objemu úvěrových částek se v roce 2011 jedná o více než 12 miliard korun. Struktura produkce % 3 % 4 % Bankovní produkty 11 % Hypoteční úvěr 13 % 33 % Životní pojištění Ostatní produkty 25 % 8 % Penzijní připojištění Jednorázové investice Pravidelné investice 2 % Pojištění aut a majetku Stavební spoření

13

14 4.3 Výkaz zisků a ztrát

15 4.4 Příloha k účetní závěrce

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 4.5 Zpráva auditora

26 4.6 Zpráva o vztazích Společnost je v rámci koncernové struktury v pozici ovládající osoby, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v rámci koncernu jsou obsaženy v konsolidované výroční zprávě společnosti, která je zasílána do sbírky listin rejstříkového soudu, či je k dispozici ve sbírce listin u jednotlivých ovládaných osob v koncernu.

27 Ukážeme Vám, jak ochránit vše, co je Vám drahé 5.

28 5. Kontakty Centrála Pobočka Brno: Spielberk Office Centre Holandská Brno Infolinka: Telefon: Fax: Pobočka Praha: Prague Gate, Türkova 2319/5b Praha 4 Infolinka: Telefon: Fax: Klientská centra Klientské centrum Brno: Nové Sady Brno Klientské centrum Česká Lípa: Mariánská 216/ Česká Lípa Klientské centrum České Budějovice: Husova 685/ České Budějovice Klientské centrum Hlučín Pode Zdí Hlučín Klientské centrum Hradec Králové: Československé armády 1245/ Hradec Králové Klientské centrum Karviná: Fryštátská 1951/27b Karviná Klientské centrum Lanškroun: Komenského Lanškroun Klientské centrum Nové Město nad Metují: T. G. Masaryka Nové Město nad Metují Klientské centrum Nymburk: Tyršova Nymburk Klientské centrum Olomouc: Hotel Palác, třída 1. máje Olomouc Klientské centrum Olomouc: třída Svobody 639/ Olomouc Klientské centrum Ostrava: Velká Ostrava Klientské centrum Pelhřimov: Karlovo náměstí Pelhřimov Klientské centrum Praha: Václavské náměstí Praha Klientské centrum Trutnov: Pražská Trutnov Klientské centrum Zlín: Zarámí Zlín Klientské centrum Znojmo: Pražská 1539/ Znojmo

29 Obchodní místa Ulice Město PSČ ADOZ barvy, s. r. o., Křižíkova 1424 Benešov Husova 2117 Benešov Hrnčířská 642 Beroun Aléská 269 Bílina Poříčí 15 Blansko Boženy Němcové 36 Blatná Nové sady 2 Brno Rašínova 2 Brno Spielberk Offi ce Centre, Holandská 2/4 Brno Výstavní 892/30 Brno Čajkovského 1535/1 Brno Dvořákova 588/13 Brno M-Palác, Heršpická 5 Brno Ječná 26a Brno tř. 1. máje 9 Břeclav hlavní budova fi rmy Gumotex a. s., Mládežnická 3 Břeclav Sady 28. října 18 Břeclav Poštovní 607 Čáslav Staré náměstí 46 Česká Třebová Na Sadech 4/3 České Budějovice Dr. Stejskala 113/2 České Budějovice Za Tiskárnou 327/21 Český Krumlov Viaduktová 17 Český Těšín Teplická 211/26 Děčín Plzeňská 1036/19 Děčín U Plovárny 36/6 Děčín náměstí F. L. Věka 29 Dobruška náměstí Míru 44 Domažlice Dukelská 87 Doudleby nad Orlicí J. V. Sládka 34 Frýdek-Místek Magistrát města Havířov budova H, Svornosti 86/2 Havířov Rossin Business Center, Nádražní 397 Havlíčkův Brod Horní 2002 Havlíčkův Brod Adámkova třída 777 Hlinsko Sadová 1688/1 Hodonín Palackého náměstí 99 Hořovice Rezidence Šatlava, Dlouhá 101/13 Hradec Králové Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové náměstí Svobody 450 Hradec Králové Galašova 156 Hranice Jakubská 380/4 Cheb Široká 128/4 Chrudim Offi ce, Budovatelů 5 Jablonec nad Nisou Soukenná 1/712 Jablonec nad Nisou Administrativní centrum, Husova 112 Jaroměř budova Polikliniky, Dukelská 456/13 Jeseník Divadelní 8 Jihlava Palackého 1299/25 Jihlava Dělnický dům, Žižkova 15 Jihlava Husova 18 Jílemnice Komenského 9 Jindřichův Hradec Masarykovo náměstí 70/2 Jindřichův Hradec Omlenická 372 Kaplice Linecká 413 Kaplice Poděbradova 412 Kladno náměstí Míru 1/166 Klatovy Masarykova 757/1 Klobouky u Brna Legerova 183 Kolín Kutnohorská 256 Kostelec nad Černými lesy ulice 5. května 571 Králíky Dlouhá 301 Králíky Prusinovského 113 Kroměříž náměstí Míru 3287 Kroměříž Rudní 675 Kutná Hora Komenského 53/4 Kyjov Hradební 62 Lanškroun Opletalova 92 Lanškroun Husovo náměstí 139 Ledeč nad Sázavou Tyršova 352 Letohrad Mrštíkova 2a Liberec Plaza Busines Centrum, 5. května 1 Liberec Business Centrum, Řeznická 1332/7 Liberec Frýdlantská 244/1 Liberec B. Vlčka 7/1 Lipník nad Bečvou Mírové nám. 18/10 Litoměřice Na Foukalce 956 Louny Masarykova 1070 Luhačovice Hlavní 267 Mariánské lázně náměstí Míru 28 Mělník Brněnská 27 Miroslav Českobratrské náměstí 1321 Mladá Boleslav Železná 51 Mladá Boleslav nám. T. G. Masaryka 35 Moravský Krumlov Budovatelů 2957 Most Tyršova 63 Náchod Sloupská 263 Nový Bor B. Ergemanna 582 Nový Bor Revoluční třída 685 Nový Bydžov Havlíčkova 2101/19 Nový Jičín

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností

Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností Žádosti o registrační značky na přání podle obcí s rozšířenou působností (data ke konci ledna 2016) ORP Počet podaných žádostí Kraj BLATNÁ 3 Jihočeský ČESKÉ BUDĚJOVICE 38 Jihočeský ČESKÝ KRUMLOV 3 Jihočeský

Více

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP

Rozdělení území okresů do správních obvodů ORP CZ0211 Benešov 93 156 115 Benešov 52 232 50 Vlašim 26 008 49 Votice 11 970 15 Sedlčany 2 946 1 CZ0212 Beroun 75 684 86 Beroun 49 145 49 Hořovice 26 539 37 CZ0213 Kladno 150 198 100 Kladno 113 043 47 Slaný

Více

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ ceny v letech po kvantilech Pořadí Praha 1 1 442 24 247 27 240 2 003,9 144 77 26 402 29 579 20 979 5 785 8 368 10 695 18 241 42 776 57 981 67 090 1 Praha 2 2 310 13 419 17 626 1 296,7 101 56 15 793 19

Více

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ

5-1b. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) - POŘADÍ Praha 1 1 427 23 778 28 264 2 507,1 86 80 29 579 23 626-7 159 8 524 10 689 18 752 40 061 60 212 72 434 1 Praha 2 2 282 12 557 17 321 1 536,4 72 58 17 416 15 615 22 344 5 980 6 961 9 697 14 591 23 837 30

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 215 593 96 188 15,1 320 95 167 180 238 25 32 70 127 248 404 506 211-212 2 000-9 999 obyv. 156-157 512 232 333 26,6 119 81 341 296 362 60 81 121 247 458 712 799 155 10 000-49 999

Více

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 )

5-1a. PRŮMĚRNÉ KUPNÍ CENY STAVEBNÍCH POZEMKŮ V ČR DLE OKRESŮ A VELIKOSTI OBCÍ V LETECH (v Kč/m 2 ) Benešov do 1 999 obyv. 205-206 638 278 341 38,2 915 87 195 340 406 46 75 146 247 440 700 966 219 2 000-9 999 obyv. 117 463 676 746 83,8 236 56 486 709 867 201 251 481 689 935 1 278 1 453 109 10 000-49

Více

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013

Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Příloha č. 1 Přehled zrušených 199 finančních úřadů k 31. 12. 2012 a jejich nástupnických 14 krajských finančních úřadů od 1. 1. 2013 Seznam finančních úřadů do 31. 12. 2012 Seznam finančních úřadů od

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST (*IK=InterKurýr) Kontaktní spojení Brno hl.n. *IK 972625244 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00 04.15 05.30 05.40 11.30 12.00 17.45 18.00 23.00

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností

Retrospektivní přehled o počtu obyvatel a domů v letech v krajích a správních obvodech obcí s rozšířenou působností P o č e t o b y v a t e l ČESKÁ REPUBLIKA 7 565 463 8 223 227 8 666 456 9 374 028 10 076 727 10 009 480 10 674 240 8 896 086 9 571 531 9 807 697 10 291 927 10 302 215 10 230 060 10 436 560 Hlavní město

Více

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od

Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od Přehled matrik současných FÚ a jejich nástupnických krajských FÚ od 1. 1. 2013 Současné FÚ Nástupnické krajské FÚ Číslo FÚ Název FÚ Matrika FÚ Název FÚ Sídlo FÚ Hlavní město Praha 1 FÚ pro Prahu 1 7625011

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti

Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Příloha č. 10, str. 1 Výčet všech územních pracovišť zřízených organizačním řádem a vyhláškou, včetně jejich podřízenosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu 1, 2. Územní

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu

Příloha č. 8, str. 1 Organizačního řádu Příloha č. 8, str. 1 Seznam územních pracovišť zřízených vyhláškou 1) a organizačním řádem, včetně jejich vzájemné řídící působnosti Finanční úřad pro hlavní město Prahu: 1. Územní pracoviště pro Prahu

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA

POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA POČET VOZIDEL S NEDOKONČENOU REGISTRACÍ K 8. ČERVNU 2015 Kraj Okres Registrační místo Počet vozidel s NR Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 1 1 Hlavní město Praha Hlavní město Praha PRAHA 10 3

Více

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004

Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Přidělené dotace na regionální funkce v roce 2004 Celkem Z toho Kraj-místo Provozovatel - příjemce dotace Investice Neinvestice Z toho (Uváděno v tisících Kč) Hl. m. Praha Městská knihovna v Praze 2 785

Více

Název okresu BYT 2+1*

Název okresu BYT 2+1* Název okresu BYT 2+1* Okres Benešov 1 630 000 1 630 000 1 646 300 1 Okres Beroun 1 640 000 1 640 000 1 656 400 1 Okres Blansko 1 250 000 1 250 000 1 240 000 0 Okres Brno-město 2 200 000 2 200 000 2 310

Více

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika

sídelních jednotek Počet základních Počet Česká republika obcí, částí obcí, základních sídelních jednotek a katastrálních území a úhrnné hodnoty podle krajů, okresů a správních obvodů obcí s rozšířenou působností Domy Byty obcí částí obcí základních sídelních

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

Podpora bydlení segmentace trhu

Podpora bydlení segmentace trhu C. Grafická příloha Podpora bydlení segmentace trhu Cílová skupina Forma bydlení Forma podpory Domácnosti s vyššími příjmy Vlastnické bydlení Soukromý nájemní ziskový sektor Daňové úlevy Úrokové dotace

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.9.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 104 076 66 396 170 472 103 996 19 957 123 953 151 8 368 Středočeský

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 31.3.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 102 225 65 201 167 426 102 155 18 768 120 923 27 8 217 Středočeský 79

Více

Přehled o počtu OSVČ

Přehled o počtu OSVČ podle stavu k 30.6.2016 OSOBY SAMOSTATNĚ VÝDĚLEČNĚ ČINNÉ K r a j vykonávají platí zálohy na hlavní celkem hlavní celkem Hl. m. Praha 103 070 66 147 169 217 102 997 19 878 122 875 72 8 325 Středočeský 81

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky. Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 2 Specifikace částí veřejné zakázky Poskytování služeb v oblasti praní a čištění prádla ZAŘÍZENÍ SLUŽEB PRO MINISTERSTVO VNITRA PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Příloha č.2 k ZD Specifikace

Více

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec

Po a St 8.00 17.00 Pá 8 14 Oddělení služby pro zbraně a bezpečnostní materiál Jindřichův Hradec Název úřadu Adresa Telefon Email Fax Úřední doba pro veřejnost Středočeský kraj materiál-kontaktní místo Benešov K Pazderně 906, 256 01 Benešov 974871300 krpstc.oszbm.benesov@mvcr.cz 974871307 materiál-kontaktní

Více

Příloha k č. j. 2013/33749

Příloha k č. j. 2013/33749 Průměrný měsíční počet vyplacených příspěvků na živobytí - rok 2012 Kraj Okres Kontaktní pracoviště Průměrný měsíční počet vyplacených dávek Kontaktní pracoviště Praha 2 355 Kontaktní pracoviště Praha

Více

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností

Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností Rozpis státní finanční podpory pro rok 2016 pro obecní úřady obcí s rozšířenou působností kr. kraj č. ORP obec s rozšířenou působností MPR, MPZ pam. MPR MPZ VPR VPZ NKP Sv.D. Počet památek pro stanovení

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Ing. Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 1. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.7.212

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Duben 2012 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky K 30. 4. 2012 bylo

Více

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů

Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Návštěvnost Kraje Vysočina s využitím zbytkových dat mobilních operátorů Hynek Mašata CE-Traffic, a.s. Sokolovská 192/79 186 Praha 8, Česká republika Výsledky za 3. čtvrtletí Kraj Vysočina 1.1.213 3.1.213

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Úřad práce České republiky krajská pobočka v Plzni Zpráva o situaci na trhu práce Plzeňský kraj Červen 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky V tomto měsíci celkový

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. leden 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové leden 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji k 31. 1. 2017 V tomto

Více

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník

TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník BUDE UPŘESNĚN NA ZÁKLADĚ ZVOLENÉHO TYPU SOUTĚŽE Extraliga o udržení 1.NHbL o udržení Ex SD Ex MD MČR SŽ MČR MŽ MČR P MČR MP MČR Ž MČR PH TERMÍNOVÝ KALENDÁŘ SOUTĚŽÍ ČMSHb ročník 2012-2013 den datum SOUTĚŽ

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Mgr. Radomíra Teubnerová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003

Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje domácností na cestovní ruch v roce 2003 Průměrné výdaje na os/rok průměrná Zaměstnanci Zemědělci v Kč v % v Kč v % v Kč Spotřební vydání 84568 100 85920 100 73356 z toho: rekreace a kultura

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1990 Vyhlásené: 29.12.1990 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 594 Z Á K O N České národní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb.

16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku. ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. 16 VYHLÁŠKA ze dne 29. prosince 2004 o organizaci školního roku ve znění vyhlášky č. 322/2008 Sb. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva listopad 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Partnerství je vztah rovnováhy a důvěry. Výroční. zpráva

Partnerství je vztah rovnováhy a důvěry. Výroční. zpráva Partnerství je vztah rovnováhy a důvěry. Výroční zpráva 2009 Obsah 1. Úvodní slovo představenstva/výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filozofie 2.3 Produktové portfolio 2.4

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2017 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji k

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva leden 2016 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva listopad 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva květen 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracovala: Ing. Veronika Považanová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Liberci Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Libereckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva prosinec 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR pro hl. m. Prahu Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracovala: Nikola Králová http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/pha Informace o nezaměstnanosti v hl. m. Praze k 31.8.2016

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracovala: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva říjen 2015 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ

SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ SEZNAM SLUŽEBNÍCH ÚŘADŮ 1 Úřad vlády ČR 2 Ministerstvo dopravy 3 Drážní inspekce 4 Drážní úřad 5 Státní plavební správa 6 Úřad pro civilní letectví 7 Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS.

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni. Měsíční statistická zpráva. listopad Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Plzni Měsíční statistická zpráva listopad 2017 Zpracoval: Tomáš Moravec, DiS. http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/plk/statistiky Informace o nezaměstnanosti v Plzeňském kraji

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva duben 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji k

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Ústí nad Labem Měsíční statistická zpráva březen 2017 Zpracoval: Bc. Michal Tuček http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/ulk/informace/bulletiny Informace o nezaměstnanosti v Ústeckém

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva říjen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva září 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva únor 2017 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji. Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Královéhradeckém kraji Měsíční statistická zpráva červenec 2017 Zpracovala: Bc. Lucie Harcová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes Informace o nezaměstnanosti v Královéhradeckém

Více

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a

TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru a. poplatku předem Rychlá a jednoduchá půjčka bez poplatku předem a půjčka na směnku plzeň plzeňský kraj. Váš email Vaše heslo Zapomenuté heslo window. 20 Plzeňský kraj Nabídka 10x Špatná kategorie Závadný obsah TOPovat Upravit Smazat jednoduchý a rychlý úvěr bez registru

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Hradci Králové Měsíční statistická zpráva červenec 2016 Zpracoval: Bc. Lucie Vechetová http://portal.mpsv.cz/sz/stat/nz/mes 1 Informace o nezaměstnanosti v

Více

Protože léto je tak cool.

Protože léto je tak cool. Doručení zdarma! www.deichmann.com Protože léto je tak cool. www.deichmann.com od 699.-Kč 1 102 360 vel. 36 42 749 Kč 1 102 968 vel. 36 42 699 Kč 1 102 370 vel. 36 41 699 Kč 1 102 339 vel. 36 42 599.-Kč

Více

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení.

Výbor pro sociální politiku a zdravotnictví nepřijal k předloženému vládního návrhu ústavního zákona usnesení. Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 1 9 9 5 I. volební období 1809 Společná zpráva výborů Poslanecké sněmovny k vládnímu návrhu ústavního zákona o vytvoření vyšších územních samosprávných celků

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2017 Zpracoval: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva leden 2015 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva leden 2015 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama v ýroční zpr áva 2010 S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama Finanční obsah poradenství jinak 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně Měsíční statistická zpráva říjen 2016 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském kraji

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více