VÝROČNÍ ZPRÁVA. Spolupráce s námi se Vám bude. rentovat.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VÝROČNÍ ZPRÁVA. Spolupráce s námi se Vám bude. rentovat. www.partners.cz"

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 Spolupráce s námi se Vám bude rentovat

2 obsah Jste připraveni i na nečekané životní události? 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje k Filozofie 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu 2.4 Produktové portfolio 2.5 Obchodní partneři 2.6 Aktivity Partners v roce Úspěchy v roce Cíle pro rok Organizační struktura 4. Výsledky hospodaření společnosti za rok Struktura zprostředkovaných obchodů v roce Rozvaha 4.3 Výkaz zisků a ztrát 4.4 Příloha k účetní závěrce 4.5 Zpráva auditora 4.6 Zpráva o vztazích 5. Kontakty Výroční zpráva za období I. XII. 2011

3 Jsem velmi hrdá na to, že i ve čtvrtém roce existence společnosti Partners jsme dosáhli více než 25% růstu a představili jsme nové projekty a mnoho inovací. Rok 2011 byl ve znamení důrazu na kvalitní servis klientů prostřednictvím různých kanálů, ve znamení inovací v oblasti finančního plánování, přípravy na zahraniční expanzi i nových exkluzivních finančních produktů. Pojďme se krátce podívat na čísla. Provizní obrat v roce 2011 přesáhl 1,3 miliardy korun, což je o zmiňovaných 25 % více než v roce předchozím. Celkem jsme uzavřeli našim klientům 231 tisíc smluv na finanční produkty, vyzdvihnout musím rekordní prosinec, kdy bylo uzavřeno smluv. V souvislosti se spuštěným akciovým programem Partners bude jistě zajímavým údajem i hospodářský výsledek za rok 2011, který činil 132,833 mil. korun. Při pohledu na složení produktového portfolia Partners je patrné, že i nadále jsme schopni našim klientům nabídnout komplexní a pestrou škálu finančních produktů. Zaznamenali jsme vysoký nárůst v objemu uzavřených pravidelných investic, hypotečních úvěrů, neživotních pojištění a v závěru roku i penzijního připojištění. Objem sjednaných hypoték překročil 13 miliard a objem cílových částek na pravidelných investicích dosáhl bezmála 12 miliard korun. Na centrále společnosti pracovala na konci roku 2011 více než stovka zaměstnanců a distribuční síť tvořilo 2600 poradců a 500 manažerů a ředitelů Partners. Povýšili jsme dalšího partnera společnosti, Karla Marouška, který se stal již pátým partnerem od vzniku firmy v roce Na vyšší pozici bylo povýšeno celkem 120 manažerů a ředitelů. Tato čísla jsou důkazem toho, že kariéra v Partners je realitou a je dosažitelná pro skutečně velké množství poradců. Rok 2011 byl ovšem také o nových projektech, produktech a inovacích. Představili jsme unikátní produkty směřující k zabezpečení příjmů klientů a dále jsme rozvíjeli a zlepšovali proces zpracování finančních plánů klientů v interním informačním systému Partners. Prvních 18 poradců Partners získalo respektovaný evropský odborný certifikát FA (European Financial Advisor) poté, co absolvovali přípravný kurz a složili písemné a ústní zkoušky před odbornou komisí EFPA Česká republika. Závěr roku patřil přípravě na spuštění dalších novinek, které se naplno odrazí v roce Jedná se především o expanzi do Polska a o spuštění nových distribučních kanálů, franšíz Partners market a VIP poradenských kanceláří pro afluentní klientelu. Rok 2012 tak bude opravdu zásadní v představení nových distribučních kanálů a důsledné segmentaci klientů. Chystáme se na zásadní novinku, spuštění služby investičního poradenství, které doposud žádná srovnatelná poradenská společnost na trhu neposkytuje. I nadále se totiž držíme hesla, že neprodáváme, ale radíme, a uděláme všechno pro to, aby to platilo ve všech oblastech finančního trhu. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 1. Kateřina Palková předsedkyně představenstva

4 Pomůžeme Vám uskutečnit Váš sen o bydlení Profil společnosti 2.1 Základní údaje k Společnost se zabývá poskytováním služeb finančního poradenství a zprostředkování finančních produktů na území České republiky. Svoji činnost zahájila v červnu roku 2007 s cílem stát se jednou z předních a dlouhodobě uznávaných společností na trhu. Do obchodního rejstříku byla původně zapsána 23. srpna 2006 jako NOSTIMO, a. s. Od 14. června 2007 působila pod názvem Partners For Life Planning, a. s., a od působí pod názvem Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Společnost nemá organizační složku podniku v zahraničí. Obchodní fi rma Partners Financial Services, a.s. Sídlo Praha 4 Chodov, Türkova 2319/5b, PSČ Identifikační číslo Daňové identifi kační číslo Právní forma Základní kapitál CZ akciová společnost Kč Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva místopředseda představenstva člen představenstva člen představenstva člen představenstva Ing. Kateřina Palková, MBA Ing. Petr Borkovec Pavel Kohout Mgr. Petr Bartoš Ing. Tomáš Prouza (od Mgr. Vít Mikolášek) Dozorčí rada: Předseda dozorčí rady Místopředseda dozorčí rady Člen dozorčí rady Radim Lukeš Ing. Pavel Novotný Ing. Vladimíra Janečková

5 2.2 Filozofie Česká akciová společnost, zahájila svou činnost v červnu roku 2007 a její hlavní aktivitou je činnost investičního zprostředkovatele, pojišťovacího agenta a zprostředkování spotřebitelského úvěru. Heslem Partners je Finanční poradenství JINAK. V současnosti jsou Partners největší fi nančněporadenskou společností na českém trhu, s více než miliardovým ročním obratem a dvěma sty tisíci klienty. Zprostředkovatelskou činnost společnost Partners realizuje prostřednictvím sítě podřízených pojišťovacích zprostředkovatelů a vázaných zástupců, pro které centrála společnosti Partners zajišťuje veškeré řídící, marketingové a administrativní činnosti. VIZE Partners Jsme symbolem novodobého finančního plánování. Měníme dějiny finančního poradenství. Jsme hrdí, že jsme Partners. Jsme přesvědčeni o tom, že kvalitní fi nanční poradenství založené na odborných znalostech, nezávislosti a objektivitě poradce je pro každého klienta obrovským přínosem. Věříme v celoživotní partnerství mezi klienty a poradcem Partners a otevřený vztah založený na důvěře. Snažíme se být vždy o krok napřed a přicházet s inovacemi, které mají přidanou hodnotu pro klienty. Proto máme v portfoliu exkluzivní produkty. Jako jediná finančněporadenská společnost na trhu také nabízíme kvalitní bankovní produkty a služby. Do skupiny Partners dále patří Partners investiční společnost, a. s., Partners media, s. r. o. (www.fi nmag.cz, a Partners akademie, s. r. o. 2.3 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu K zajištění naprostého souladu činnosti společnosti Partners a jejích fi nančních poradců s obecně závaznými právními předpisy upravujícími působení na finančním trhu byly v roce 2011 v rámci vnitřního kontrolního systému prováděny přímé kontroly a využívány další kontrolní mechanismy. Byly prováděny zejména kontroly na dálku, kontroly dodržování nastavených procesů, způsobu řešení reklamací a další činnosti vykonávané mandatáři společnosti Partners. Výsledky těchto kontrol byly průběžně vyhodnocovány a využívány ke zlepšování zabezpečení souladu činnosti společnosti Partners a jejích mandatářů s právními předpisy. Na základě průběžného vyhodnocování činnosti společnosti Partners a jejích fi nančních poradců byly připraveny analýzy vybraných právních otázek a na ně navazujících doporučení. Společnost Partners kontinuálně proškoluje zaměstnance a mandatáře v oblasti pravidel stanovených zákonem č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a fi nancování terorismu. Součástí proškolení je i ověření znalostí formou písemného testu, jehož podoba / použité otázky se postupně obměňují. Společnosti Partners nebyla v roce 2011 udělena žádná sankce ze strany dohledových či dozorových orgánů, ani vůči ní nebylo vedeno žádné řízení pro porušení předpisů upravujících působení společnosti Partners na finančním trhu. Česká národní banka provedla v období prosinec 2010 květen 2011 ve společnosti Partners státní kontrolu, vzhledem k jejímu uspokojivému výsledku však vůči společnosti Partners následně nezahájila žádné sankční ani jiné řízení. Ve výsledném protokolu o státní kontrole pak Česká národní banka uvedla několik doporučení k úpravě interních procesů, které podle jejího názoru jsou vhodnější vzhledem k povaze a cíli činnosti společnosti Partners. Na základě jednoho z těchto doporučení zejména byl zahájen projekt implementace poskytování služby investičního poradenství do obchodních a administrativních postupů společnosti Partners; ukončení projektu a zprovoznění všech nástrojů umožňujících společnosti Partners poskytovat službu investičního poradenství v plném souladu s příslušnými právními předpisy se očekává v průběhu roku 2012.

6 2.4 Produktové portfolio Významným benefi tem pro poradce i klienty společnosti Partners a garancí naší objektivity a nezávislosti je šíře našeho portfolia. Klientům dokážeme vytvořit finanční plán sestavený z produktů z celého fi nančního trhu: pojistných, bankovních, investičních i úvěrových. Zvláštní důraz klademe na vývoj exkluzivních produktů, které klienti naleznou pouze v nabídce společnosti Partners. Bankovní produkty Běžné účty Hypoteční úvěry Investiční úvěry pro fi rmy a podnikatele Investiční úvěry pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva Platební a kreditní karty Podnikatelské úvěry Překlenovací hypoteční úvěry Spořicí účty Termínované vklady Dotace Dotace z fondů EU a státního rozpočtu Investice Investiční zlato Modelová portfolia Podílové fondy Pravidelné investování (produkty životního cyklu) Přímé investice na burzách Stavební spoření Překlenovací úvěry ze stavebního spoření Stavební spoření Úvěry ze stavebního spoření Leasing Leasingové úvěry Neživotní pojištění Cestovní pojištění Havarijní pojištění Pojištění aut a majetku Pojištění majetku a odpovědnosti občanů Pojištění pracovní neschopnosti Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Pojištění nákladů na veterinární léčbu Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Pojištění podnikatelských rizik Pojištění právní ochrany Pojištění proti úpadku cestovních kanceláří Úrazové pojištění Penzijní připojištění Penzijní připojištění se státním příspěvkem Díky širokému portfoliu využili našich služeb i přední čeští zaměstnavatelé v rámci zaměstnaneckých benefi tů. Pro firemní klientelu zajišťujeme tyto služby: školení odborných garantů z řad poradenské sítě v oblasti strategie a jednotlivých programů Partners Corporate Business, změn v legislativě a novinek našich obchodních partnerů v oblasti zaměstnaneckých benefi tů, spolupráce s obchodními partnery při vytváření nových produktů speciálně pro fi remní klientelu, tvorba nabídek šitých na míru našim klientům-zaměstnavatelům na základě jejich zadání včetně administrativy, následná péče o zaměstnance a kontrola servisu ve fi rmách. Spolupracujeme s více než 350 zaměstnavateli v celé České republice. Společnost Partners investiční společnost, a.s. v roce 2011 získala povolení k vytvoření svých prvních dvou podílových fondů, Partners Universe 10 a Partners Universe 13 a úspěšně zahájila vydávání jejích podílových listů; podrobnosti jsou uvedeny ve výroční zprávě společnosti. Společnost Partners media, s.r.o. během roku 2011 do svého portfolia plně integrovala server Peníze.cz, čímž došlo k významnému zvýšení podílu na trhu a rozšíření nabízených služeb. Peníze.cz, které se během roku 2011 staly největším webem o osobních financích na českém internetu s návštěvností každý měsíc atakující hranici jednoho milionu uživatelů, dnes společně s populárním magazínem Finmag.cz zaměřeným na svět financí souvislostech podporují základní filosofii Partners Financial Services založenou na otevřeném přístupu k informacím a vyváženém vztahu mezi fi nančními poradci a jejich klienty. Magazín Finmag spuštěný již v roce 2007 jako nezávislý internetový magazín o světě financí v souvislostech se za pět let existence stal vyhledávaným a respektovaným mediem, jež nespoléhá na nudné tiskové zprávy a recyklaci obsahu. Svou pozici na trhu Finmag, nyní již spadající zcela pod společnost Partners media, s.r.o., potvrdil i v roce 2011, kdy magazín překonal všechny dosavadní čtenářské rekordy. Na konci roku 2011 vzrostl počet unikátních návštěvníků na více než 50 tisíc během jednoho měsíce. Společnost Partners akademie, s.r.o. potom dále rozvíjela svou hlavní činnost spočívající v organizaci přípravného vzdělávacího kurzu k certifi kaci FA. Životní pojištění Důchodové životní pojištění Flexibilní pojištění Investiční životní pojištění Kapitálové životní pojištění Rizikové pojištění Úvěrové životní pojištění Životní pojištění

7 2.5 Obchodní partneři Spolupracujeme s více než padesáti obchodními partnery. Jsou to největší banky, pojišťovny a investiční společnosti na českém trhu a další finanční instituce. Provize za daný typ produktu je u všech partnerských společností vždy stejně vysoká, čímž je garantována poradcova nezávislost a jeho úsilí vybrat ten nejvhodnější produkt z nabídky právě pro daného klienta. 2.6 Aktivity Partners v roce 2011 Partners v rámci své podnikatelské činnosti neustále přichází s novými projekty a aktivitami. Vedle kvalitního finančního poradenství jsme se jako první finančně poradenská společnost na českém trhu zaměřili také na poskytování základních bankovních služeb, které jsou připraveny exkluzivně pro klienty Partners. V roce 2011 jsme založili i vlastní investiční společnost s nabídkou unikátních podílových fondů Partners Universe. Našimi obchodními partnery jsou v současné době tyto společnosti: Zaměřeno na média Od svého vzniku kladou Partners velký důraz na finanční vzdělávání nejen svých klientů, ale také široké veřejnosti. Prvním projektem byl FINMAG, nezávislý internetový magazín o světě financí v souvislostech, spuštěný v létě Již více než pět let přináší FINMAG čtenářům čtivé úvahy, komentáře, rozhovory a aktuální články ze světa financí. Tou nejlepší vizitkou, že svou práci děláme dobře, je rok od roku rostoucí počet čtenářů. Na konci roku 2011 vzrostl počet unikátních návštěvníků na více než 45 tisíc během jednoho měsíce. Těsně před koncem roku 2010 se pak Partners podařilo získat server Peníze.cz, který je po roce transformace a prudkého rozvoje největším internetovým rozcestníkem o osobních fi nancích na českém internetu. Měsíčně jej navštíví více než jeden milion uživatelů a právem se tak řadí mezi sto největších webů v České republice.

8 Zaměřeno na reklamu Reklamní kampaň v roce 2011 byla ve znamení animace, televize a internetu, a také prezentace přínosu finančního poradenství Partners pro klienty. Spontánní znalost značky se v létě vyšplhala na dvacet procent, což je absolutní primát mezi fi nančněporadenskými firmami na trhu. Loni se Partners rozhodli jít v reklamní kampani cestou animovaného spotu, protože animace byla zkrátka in. Stejně jako v předchozích letech, kampaň byla hlavně o vysvětlování podstaty finančního poradenství JINAK, ale také se v ní už objevila konkrétní čísla a přínos Partners klientům. V jarní i podzimní části reklamní kampaně byly využity tyto kanály: televize, tisk a internet. Televizní reklama se přesunula na Primu, která má diváky nejblíže cílové skupině Partners. Část spotů se také překlopila na sesterskou stanici Prima Cool. Kampaň kombinovala půlminutový spot, který se vysílal v prvních týdnech kampaně, s kratším, 15vteřinovým spotem, který prodával právě přínosy Partners klientům. Zaměřeno na pomoc Společnost Partners v rámci svého řídícího a kontrolního systému uděluje za porušení povinností při výkonu činnosti poradce fi nanční sankce ( pokuty ). Všechny peníze vybrané na pokutách vrací zpět poradcům Partners do regionů, kde podnikají, prostřednictvím podpory vybraných charitativních projektů. Tyto fi nanční prostředky tak pomáhají tam, kde je to skutečně zapotřebí. V roce 2011 jsme poskytli finanční podporu v celkové výši Kč na 20 charitativních projektů. V roce 2011 jsme navíc rozhodli o realizaci rozsáhlejšího projektu, soutěže Co radí děti, v rámci níž podpoříme dětské domovy v České republice zcela neotřelým způsobem. Zajímá nás, co si o penězích i některých složitých ekonomických otázkách myslí mladá generace školáků. Chceme dát prostor dětem v dětských domovech, aby mohly a vtipně odpovídat na otázky, se kterými si ani dospělí leckdy nevědí rady. Vedle televize byli Partners vidět například i na stránkách velkých deníků a zpravodajských týdeníků. Po dobu osmi týdnů vycházela v nejčtenějším deníku u nás, bulvárním Blesku, celostrana Krotitelé dluhů, ve které poradci Partners svým jménem radili lidem v různých fi nančních situacích. Seriál byl vždy doplněn o inzerci Partners. Cílem inzerce bylo rovněž vysvětlovat, získávat důvěru potenciálních klientů a seznamovat je se značkou Partners. Kromě televizní a tiskové kampaně bylo možné se se značkou Partners setkat na billboardových plochách po celé České republice, v MHD a také třeba sanitce v rámci občanské odpovědnosti a pomoci tam, kde je to nejvíce potřeba. Zaměřeno na partnerství Našim klientům jsme vytvořili úspory více než Vaše peníze si zaslouží dokonalou péči S tím vším Vám můžeme pomoci Našim klientům jsme ušetřili na poplatcích více než Vaše peníze si zaslouží dokonalou péči Společnost Partners je již delší dobu partnerem golfových turnajů. Jedná se především o turnaj Celebrity Golf Cup, Bank of the Green a Insurer of the Green. Celebrity Golf Cup jsou tradiční turnaje pro top manažery a majitele středních a velkých fi rem na špičkových hřištích. Bank of the Green je turnaj čtyřčlenných družstev bankéřů, během šesti ročníků si získal nejen oblibu, ale také punc prestiže a kvality. Tento turnaj je nejen mistrovstvím bankovních týmů, ale také neformálním setkáním špičkových finančníků. Partners jsou titulárním partnerem turnaje Bank of the Green. Insurer of the Green je turnaj čtyřčlenných týmů pojišťoven působících na českém trhu, který je obdobou velmi prestižního projektu Bank of the Green. tel.: tel.:

9 Zaměřeno na vzdělávání Partners se v oblasti finančního vzdělávání angažují dlouhodobě. Poradci a manažeři Partners vyučují finanční gramotnost na základních a středních školách, Pavel Kohout, známý ekonom a ředitel pro strategii Partners, píše čtivé poučné články o financích i makroekonomice, Partners pořádají hraní hry Finanční svoboda pro klienty i veřejnost s cílem zvýšit jejich pochopení základních principů produktů bank a pojišťoven. Nejnovějším projektem Partners je každoroční aktivita s názvem Den finanční gramotnosti. Kromě žádosti zaslané na UNESCO o oficiální vyhlášení 8. září jako Dne finanční gramotnosti spočívá akce ve spuštění zábavně- -naučného webu kde bude řada praktických rad a slovníček finančních pojmů. Mezi úspěšnými poradci a manažery Partners je mnoho těch, kteří s podnikáním ve fi nancích začali hned po škole, nebo dokonce ještě během studií. Partners proto podporují a rozvíjejí spolupráci s vysokými školami, zejména těmi zaměřenými na fi nance a ekonomii. Hlavním partnerem se v posledních letech stala Provozně ekonomická fakulta na Mendelově univerzitě v Brně. Po dvou letech úspěšné spolupráce představili Partners spolu s Provozně ekonomickou fakultou Mendelovy univerzity v Brně zbrusu nový studijní obor Finance a investiční management, šitý na míru studentům, kteří uvažují o kariéře v oblasti fi nančnictví. Realizací nového studijního oboru pro budoucí generaci finančních specialistů uskutečňují Partners další krok v cestě k naplnění své vize být symbolem novodobého fi nančního plánování. Dceřiná společnost Partners Akademie přichází s jedinečnými projekty v oblasti vzdělávání určenými především pro poradce Partners, ale i pro třetí strany. Protože chceme, aby poradci Partners byli z hlediska znalosti finančního trhu a produktů naprosto na špičce a mohli klientům poskytovat kvalitní službu, přivedli jsme v roce 2011 do České republiky certifikát FA. Tento uznávaný evropský certifikát potvrzuje vysoké odborné znalosti poradce a lidé z Partners jsou v Česku prvními, kdo ho získali. UROPEAN FINANCIAL PLANNING ASSOCIATION FPA CZ/2011/ FA 001 Constantinos Christofides EFPA Chairman To all who are about to read this document: Be it known that the Chairman of the Board of the European Financial Planning Association and the Chairwoman of the Board of EFPA Česká republika with the authority entrusted to them by the EFPA Board of Directors has bestowed in public assembly KATEŘINA BUCHTOVÁ With a Certificate for FA TM uropean Financial Advisor TM As a candidate fully qualified and approved through the process of examination And to the recipient has given to enjoy all the privileges, rights, honors, and symbols pertaining to those advanced to this Certificate In testimony whereof we subscribe our names to this Certificate fortified with the seal of the European Financial Planning Association Prague 27 th September 2011 Marta Gellová EFPA Česká republika Chairwoman 2.7 Úspěchy v roce Nová reklamní kampaň, jejímž posláním je vysvětlení podstaty fi nančního poradenství, druhý ročník projektu EFPA evropský systém vzdělávání a certifi kace finančních poradců, první ročník Dne finanční gramotnosti, otevírání nových klientských center po celé republice, nové Konto Partners Plus, zahájení vysílání Partners WEB TV (informační a vzdělávací on-line vysílání pro poradce společnosti Partners), Service agent projekt následného servisu a péče o klienta, tvorba finančního plánu prostřednictvím informačního systému pro poradce, zahájení výuky nového magisterského oboru Finance a investiční management na MZLU v Brně, nový vzdělávací systém pro poradce, rozšiřování aktivního call centra a servisních kampaní, spuštění akciového programu pro manažery Partners, pokračování ve sjednocování vizuálu klientských center, regionálních poboček a vzdělávacích center, příprava založení dceřiné společnosti Partners v Polsku, rozšiřování produktového portfolia a nabídky obchodních partnerů. 2.8 Cíle pro rok 2012 Příprava na poskytování zprostředkovatelských služeb v rámci penzijní reformy, implementace poskytování služby investičního poradenství; společnost Partners se tak stane jedinou srovnatelnou finančně-poradenskou společností na trhu, která tuto službu poskytuje, rozšiřování počtu distribučních kanálů využívaných společností Partners k dosažení maximálního počtu klientů v jednotlivých klientských segmentech (vznik VIP kanceláří, představení nové byznys koncepce franšízy Partners Market a otevření prvních franšíz, zřízení bankovních koutků v Klientských centrech a franšízách), zahájení činnosti Partners Financial Services Polska S.A., zprostředkovatelská činnost realizovaná přímo centrálou společnosti Partners prostředky komunikace na dálku prostřednictvím call centra společnosti Partners v rámci servisních kampaní, implementace nových nástrojů v rámci informačního systému pro poradce, rozšiřování produktového portfolia a nabídky obchodních partnerů, rozvinutí marketingových aktivit a podpora známosti značky Partners na českém trhu (reklamní kampaň zaměřená na vtip a nadsázku, soutěž Co rády děti?, druhý ročník Dne finanční gramotnosti, marketingové využití 5. výročí společnosti Partners), pokračování programu certifi kace a vzdělávání EFPA (2. ročník absolventů).

10 3. Organizační struktura Organizační struktura společnosti je tvořena jednotlivými funkčními útvary, jak vyplývají ze schváleného organizačního schématu společnosti k : PŘEDSTAVENSTVO DOZORČÍ RADA PRODUCT MANAGEMENT COMMITTEE (PMC) ETICKÝ VÝBOR ŘEDITELSKÁ RADA EXECUTIVE COMMITTEE ExCo DIVIZE CENTRÁLA GENERÁLNÍ ŘEDITEL předseda představenstva KATEŘINA PALKOVÁ SEKRETARIÁT Markéta Rychetská DIVIZE DISTRIBUCE ŘEDITEL DISTRIBUCE místopředseda představenstva PETR BORKOVEC SEKRETARIÁT Vendula Dudlová ÚSEK STRATEGIE Pavel Kohout ÚSEK OBCHODU Vladislava Cisarzová ÚSEK OPERATIONS Petr Bartoš ÚSEK MARKETINGU Lada Kičmerová ÚSEK LEGAL & COMPLIANCE Vít Mikolášek ÚSEK KLIENTSKÉHO SERVISU Petr Máša ODDĚLENÍ ANALÝZ PROJEKT PARTNERS BANKOVNÍ SLUŽBY Dagmar Prajzlerová ODDĚLENÍ BACKOFFICE Petra Meišnerová ODDĚLENÍ LOGISTIKY Šárka Klukanová ODDĚLENÍ IT / IS Stanislav Uchytil ODDĚLENÍ MARKETINGU David Pokorný FINANČNÍ A PERSONÁLNÍ ODDĚLENÍ Zuzana Střílková PROJEKT ALTERNATIVNÍ DISTRIBUCE Martin Pivoda KLIENTSKÁ CENTRA Česká republika PORADENSKÉ KANCELÁŘE ODDĚLENÍ SERVISNÍCH KAMPANÍ KAMPANĚ & E-COMMERCE DATA MINING ODDĚLENÍ CALLCENTRUM Martina Kudrová PROJEKT AKADEMIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Gabriela Kudrnová WATCHDOG PROJEKT POLSKO Petr Sedlák ODDĚLENÍ HR SUPPORT Svetlana Solařová PARTNERS FRANCHISE SERVISNÍ PORADCI DIVIZE PARTNERS CENTRÁLA DIVIZE PARTNERS DISTRIBUCE

11 4. Výsledky hospodaření společnosti za rok 2011 provizní obrat Kč sjednaných smluv klientů aktivních poradců produktů v nabídce 480 obchodních partnerů 63 zaměstnanců centrály 91 Čísla evidovaná k Navzdory bouřlivé ekonomické situaci, která zejména Evropu provázela po celý rok 2011, se nám podařilo kontinuálně růst. Dosáhli jsme historicky nejúspěšnějších výsledků ve všech parametrech, ať už se jedná o provizní obrat, počet uzavřených smluv, počet klientů, počet poboček nebo obchodních partnerů a produktů v portfoliu. Obrat naší společnosti pak dosáhl rekordní výše 1,3 miliardy korun. Rok 2011 nebyl v tomto ohledu výjimkou. Provizní obrat vzrostl o 26 % a přesáhl hranici 1,3 miliardy korun. V tuto chvíli se jedná o odhad, přesná čísla budou známa až po řádném auditu. Poradci a manažeři Partners uzavřeli v roce 2011 neuvěřitelných 231 tisíc smluv a získali 70 tisíc nových klientů. Velmi dobře fungoval i servis stávajícím klientům, kterým jsme v roce 2011 zrealizovali 75 tisíc smluv. Díky nastavení kariérového plánu a skvělým výsledkům byl rok 2011 také dalším rokem mnoha povýšení do vyšších pozic. Umožníme Vám investovat tak, abyste si zajistili šťastnou budoucnost 4.

12 4.1 Struktura zprostředkovaných obchodů v roce Rozvaha To, že poradci Partners nabízí svým klientům skutečně komplexní a diverzifikovaná portfolia, dokládá pohled na složení produkce v roce Partners nejsou společností jednoho typu produktů: klientům dokážeme pomoci se spořením, investováním, zafinancováním vlastního bydlení i pojištěním všeho druhu. Při pohledu na portfolio dle počtu uzavřených smluv vidíme, že čtvrtinu produkce tvoří smlouvy o investičním životním pojištění a zhruba stejná část koláče připadá na jednorázové investice do podílových fondů. Neustále roste i počet smluv o pravidelných investicích do podílových fondů. Neživotní pojištění nebo pojištění aut a majetku tvoří 12 procent portfolia a o něco nižší procento připadá smlouvám na riziková a úrazová pojištění. Hypotéky dle množství smluv tvoří pouze pět procent portfolia, ale z hlediska objemu úvěrových částek se v roce 2011 jedná o více než 12 miliard korun. Struktura produkce % 3 % 4 % Bankovní produkty 11 % Hypoteční úvěr 13 % 33 % Životní pojištění Ostatní produkty 25 % 8 % Penzijní připojištění Jednorázové investice Pravidelné investice 2 % Pojištění aut a majetku Stavební spoření

13

14 4.3 Výkaz zisků a ztrát

15 4.4 Příloha k účetní závěrce

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 4.5 Zpráva auditora

26 4.6 Zpráva o vztazích Společnost je v rámci koncernové struktury v pozici ovládající osoby, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v rámci koncernu jsou obsaženy v konsolidované výroční zprávě společnosti, která je zasílána do sbírky listin rejstříkového soudu, či je k dispozici ve sbírce listin u jednotlivých ovládaných osob v koncernu.

27 Ukážeme Vám, jak ochránit vše, co je Vám drahé 5.

28 5. Kontakty Centrála Pobočka Brno: Spielberk Office Centre Holandská Brno Infolinka: Telefon: Fax: Pobočka Praha: Prague Gate, Türkova 2319/5b Praha 4 Infolinka: Telefon: Fax: Klientská centra Klientské centrum Brno: Nové Sady Brno Klientské centrum Česká Lípa: Mariánská 216/ Česká Lípa Klientské centrum České Budějovice: Husova 685/ České Budějovice Klientské centrum Hlučín Pode Zdí Hlučín Klientské centrum Hradec Králové: Československé armády 1245/ Hradec Králové Klientské centrum Karviná: Fryštátská 1951/27b Karviná Klientské centrum Lanškroun: Komenského Lanškroun Klientské centrum Nové Město nad Metují: T. G. Masaryka Nové Město nad Metují Klientské centrum Nymburk: Tyršova Nymburk Klientské centrum Olomouc: Hotel Palác, třída 1. máje Olomouc Klientské centrum Olomouc: třída Svobody 639/ Olomouc Klientské centrum Ostrava: Velká Ostrava Klientské centrum Pelhřimov: Karlovo náměstí Pelhřimov Klientské centrum Praha: Václavské náměstí Praha Klientské centrum Trutnov: Pražská Trutnov Klientské centrum Zlín: Zarámí Zlín Klientské centrum Znojmo: Pražská 1539/ Znojmo

29 Obchodní místa Ulice Město PSČ ADOZ barvy, s. r. o., Křižíkova 1424 Benešov Husova 2117 Benešov Hrnčířská 642 Beroun Aléská 269 Bílina Poříčí 15 Blansko Boženy Němcové 36 Blatná Nové sady 2 Brno Rašínova 2 Brno Spielberk Offi ce Centre, Holandská 2/4 Brno Výstavní 892/30 Brno Čajkovského 1535/1 Brno Dvořákova 588/13 Brno M-Palác, Heršpická 5 Brno Ječná 26a Brno tř. 1. máje 9 Břeclav hlavní budova fi rmy Gumotex a. s., Mládežnická 3 Břeclav Sady 28. října 18 Břeclav Poštovní 607 Čáslav Staré náměstí 46 Česká Třebová Na Sadech 4/3 České Budějovice Dr. Stejskala 113/2 České Budějovice Za Tiskárnou 327/21 Český Krumlov Viaduktová 17 Český Těšín Teplická 211/26 Děčín Plzeňská 1036/19 Děčín U Plovárny 36/6 Děčín náměstí F. L. Věka 29 Dobruška náměstí Míru 44 Domažlice Dukelská 87 Doudleby nad Orlicí J. V. Sládka 34 Frýdek-Místek Magistrát města Havířov budova H, Svornosti 86/2 Havířov Rossin Business Center, Nádražní 397 Havlíčkův Brod Horní 2002 Havlíčkův Brod Adámkova třída 777 Hlinsko Sadová 1688/1 Hodonín Palackého náměstí 99 Hořovice Rezidence Šatlava, Dlouhá 101/13 Hradec Králové Eliščino nábřeží 304 Hradec Králové náměstí Svobody 450 Hradec Králové Galašova 156 Hranice Jakubská 380/4 Cheb Široká 128/4 Chrudim Offi ce, Budovatelů 5 Jablonec nad Nisou Soukenná 1/712 Jablonec nad Nisou Administrativní centrum, Husova 112 Jaroměř budova Polikliniky, Dukelská 456/13 Jeseník Divadelní 8 Jihlava Palackého 1299/25 Jihlava Dělnický dům, Žižkova 15 Jihlava Husova 18 Jílemnice Komenského 9 Jindřichův Hradec Masarykovo náměstí 70/2 Jindřichův Hradec Omlenická 372 Kaplice Linecká 413 Kaplice Poděbradova 412 Kladno náměstí Míru 1/166 Klatovy Masarykova 757/1 Klobouky u Brna Legerova 183 Kolín Kutnohorská 256 Kostelec nad Černými lesy ulice 5. května 571 Králíky Dlouhá 301 Králíky Prusinovského 113 Kroměříž náměstí Míru 3287 Kroměříž Rudní 675 Kutná Hora Komenského 53/4 Kyjov Hradební 62 Lanškroun Opletalova 92 Lanškroun Husovo náměstí 139 Ledeč nad Sázavou Tyršova 352 Letohrad Mrštíkova 2a Liberec Plaza Busines Centrum, 5. května 1 Liberec Business Centrum, Řeznická 1332/7 Liberec Frýdlantská 244/1 Liberec B. Vlčka 7/1 Lipník nad Bečvou Mírové nám. 18/10 Litoměřice Na Foukalce 956 Louny Masarykova 1070 Luhačovice Hlavní 267 Mariánské lázně náměstí Míru 28 Mělník Brněnská 27 Miroslav Českobratrské náměstí 1321 Mladá Boleslav Železná 51 Mladá Boleslav nám. T. G. Masaryka 35 Moravský Krumlov Budovatelů 2957 Most Tyršova 63 Náchod Sloupská 263 Nový Bor B. Ergemanna 582 Nový Bor Revoluční třída 685 Nový Bydžov Havlíčkova 2101/19 Nový Jičín

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce)

Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Příloha 7a Prognózy - struktura 2G minuty (tisíce) Rok Měsíc České Budějovice Český Krumlov Jindřichův Hradec Písek Prachatice Strakonice Tábor Blansko Brno - město Brno - venkov Břeclav Hodonín Vyškov

Více

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007

Původní Název FÚ Nové Číslo. číslo územního. FÚ FÚ pracoviště. 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 Původní Název FÚ Nové Číslo číslo číslo územního FÚ FÚ pracoviště 284 ÚP BOSKOVICE Územní pracoviště v Boskovicích 461 3007 358 ÚP BRUNTÁL Územní pracoviště v Bruntále 463 3205 35 ÚP ČESKÝ BROD Územní

Více

Úplný název pracoviště ÚFO

Úplný název pracoviště ÚFO Číslo pracoviště Číslo ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO číslo územního pracoviště číslo krajského FU Finanční úřad pro hlavní město Prahu 451 2001 Územní pracoviště pro Prahu 1 451 2002 Územní pracoviště

Více

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr

Seznam stanic systému ČD Kurýr a InterKurýr Seznam stanic systému a InterKurýr Název ŽST Brno hl. n. *IK 725015267 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 04.00 06.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 06.10 12.00 12.30 18.00 12.30 18.00 12.30 18.00

Více

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67

Výnosy z kmenových včelstev v kg Sektor Počet Počet včelstev. k 1.5. k 31.10. a 1 2 3 4 5 6 7. 12 13 14,62 0,538 190,0 7,00 Ostatní 11,67 okres: Městský výbor Praha.. Sektor včelstev k.. k.. a,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, včelstev včelstev včelstev Vykoupeno medu v kg v r. kočujících kočovných vozů kočovných přívěsů, včelstev včelstev včelstev nad

Více

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Ústředí ČSSZ Adresa: Křížová 25, 225 08 Praha 5 Telefonní ústředna: +420 257 061 111 Adresa e-podatelny: posta@cssz.cz Regionální pracoviště ČSSZ (včetně Okresních

Více

Rozvoj. Informace o programu podpory

Rozvoj. Informace o programu podpory Rozvoj Informace o programu podpory Program Rozvoj Program Rozvoj, který již využilo několik set význačných podnikatelských subjektů, dotuje investice primárně do strojního a technologického vybavení výrobních

Více

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora.

POPIS ČÍSELNÍKU. Česká republika CZ0100. Praha. Benešov CZ0201. Beroun CZ0202 CZ0203. Kladno. Kolín CZ0204 CZ0205. Kutná Hora. POPIS ČÍSELNÍKU : OKRES_LAU Název: Okresy v České republice Charakteristika: Číselník okresů v České republice založený na číselníku okresů OKRES_LAU, který vydal Český statistický úřad s platností od

Více

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice

Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Případová studie: Vymáhání dlužných televizních poplatků hromadnáelektronická podání v podmínkách české justice Ing. Jiří Lípa, Česká televize Ing. Jan Kracík, MBA, Legal Solutions, a.s. Agenda Historie

Více

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013

ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 ČÍSLA FÚ a ÚZEMNÍCH PRACOVIŠŤ od 1.1.2013 Číslo pracoviště Název pracoviště ÚFO Úplný název pracoviště ÚFO Číslo ÚFO Kód ÚFO VEMA c_pracufo c_ufo k_ufo_vema FÚ pro hlavní město Prahu Finanční úřad pro

Více

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce

00000 00000000/0710. Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Daňová Účetní a daňový bulletin Luděk Vavrda kancelář Placení daní od 1.1. 2013 daňový poradce Od 1. 1. 2013 budou vytvořeny nové finanční úřady, které vykonávají působnost na území kraje, tzn. 14 krajských

Více

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama v ýroční zpr áva 2010 S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama Finanční obsah poradenství jinak 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva srpen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červenec 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva únor 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva duben 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva květen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva červen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace

Více

Protože se mi z nich tají dech.

Protože se mi z nich tají dech. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP315 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 5. 2015. Minimální hodnota

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva srpen 2014 Zpracovala: Bc. Veronika Dankanicsová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Protože jsou zkrátka in.

Protože jsou zkrátka in. www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP415 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 31. 8. 2015. Minimální hodnota

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Karlových Varech Měsíční statistická zpráva květen 2014 Zpracovala: Mgr. Petra Dolejšová https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/kvk/tiskove_zpravy Informace o nezaměstnanosti

Více

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com

Protože je chci mít hned. 599.-Kč. 150 Kč Váš slevový kód: CZP115. www.deichmann.com. www.deichmann.com www.deichmann.com 150 Kč Váš slevový kód: CZP115 Tento kupón může být uplatněn pouze jedenkrát při nákupu v internetovém obchodě společnosti DEICHMANN-OBUV s.r.o., a to do 10. 4. 2015. Minimální hodnota

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2015 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC

GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC GLOBALIZATION AND SOCIOECONOMIC INEQUALITIES IN SELF-REPORTED HEALTH IN THE CZECH REPUBLIC Vladimír Kebza, National Institute of Public Health, Prague Iva Šolcová, Institute of Psychology, CAS, Prague

Více

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12

Revoluční 2495/10, Ústí nad Labem Po-Pá 9-18, So 8:30-12:30. Tyršova 173, Benešov Po-Pá 8-18, So 8:30-12. Náměstí 32, Beroun Po-Pá 8-18, So 8-12 ÚSTÍ NAD LABEM BENEŠOV BEROUN BRNO BRNO - Avion BRNO - Královo Pole BRNO - Olympia BŘECLAV - Stop Shop CHEB - Dragoun CHOMUTOV DĚČÍN FRÝDEK MÍSTEK HODONÍN HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ HRADEC KRÁLOVÉ -

Více

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8

ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 ADRESÁŘ PORADEN PRO RODINU v Č R 03.04. 上 午 九 1 /8 B Benešov Beroun Blansko Brno PhDr. Věra Tawilová Malé nám. 1700, 256 01 Benešov 317 724 281 tawilova@seznam.cz SPONTE poradenské a terapeutické centrum

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka ve Zlíně Měsíční statistická zpráva březen 2014 Zpracoval: Ing. Ivona Macůrková http://portal.mpsv.cz/upcr/kp/zlk/statistika Informace o nezaměstnanosti ve Zlínském

Více

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE

999.-Kč. Podzim v ležérním stylu 25 % 50 % každý model TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013. www.deichmann.com KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR SLEVA KUPTE JůůůBILEJNÍ TÝDEN OD 9. 10. DO 15. 10. 2013 KUPTE 3 PÁRY & NA NEJLEVNĚJŠÍ PÁR DODATEČNĚ KUPTE 2 PÁRY & NA LEVNĚJŠÍ PÁR 25 % 50 % SLEVA SLEVA Podzim v ležérním stylu 999.-Kč 1 116 515 vel. 36 42 1 116 517

Více

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199.

1399.-Kč SKVĚLÁ CENA 1199. Hvězdná obuv na dosah 1399.- 14% 1199. 1 716 437 vel. 7.5 11.5 * Akční nabídka na vybrané druhy obuvi, vyobrazené na této stránce letáku a označené samolepkou Skvělá cena, platí ve všech prodejnách Deichmann

Více

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací

Sreality.cz. Další možnosti pro klienty s aktivací. Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Sreality.cz Další možnosti pro klienty s aktivací Cena za každou další jednotku inzerce/den pro klienty s aktivací Topování Developerský projekt 25 Kč/inzerát 5 Kč/den V rozmezí od do Koeficient 11 30

Více

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009

KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTY 8. 6. 15. 6. 2009 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.2 strana 2 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA PO.45 strana

Více

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku Platnost k 03.07.2015 07:54:37 Obchodní firma: Okna Macek a.s. Sídlo: Identifikační číslo osoby: 26906724 Statutární orgán nebo jeho členové: Jméno a příjmení:

Více

IMI system for services

IMI system for services IMI system for services 1. NIMIC Ministerstvo průmyslu a obchodu 2. DIMIC for Services Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministry of Industry and Trade Ministry of Industry and Trade 3. COMPETENT AUTHORITIES

Více

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí

Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Základní škola a Mateřská škola Vraclav, okres Ústí nad Orlicí Vraclav, 6 tel.: 6 8 e-mail: skola@vraclav.cz www.zsvraclav.cz Číslo projektu CZ..07/..00/.7 Název šablony III/ Inovace a zkvalitnění výuky

Více

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV

SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV SEZNAM ORGÁNŮ STÁTNÍ SPRÁVY (VČETNĚ KRAJE), NA KTERÉ SE VZTAHUJE POVINNOST EVIDENCE V SYSTÉMU MONITORINGU BUDOV podle 7 odst. 4 písm. e) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění Agentura

Více

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj

Sreality.cz. Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby. Zveřejnění inzerátu pro registrované klienty. Registrace. Realitní zpravodaj Sreality.cz Zveřejnění inzerátu pro soukromé osoby Inzerát Topování 60 Kč/den 150 Kč/inzerát Platba za soukromou inzerci probíhá strháváním kreditu z Peněženky Seznam.cz (https://penezenka.seznam.cz).

Více

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale

Propozice soutěže. celostátní soutěž škol ve florbale 2010 2011 Propozice soutěže celostátní soutěž škol ve florbale kategorie III. - 6. a 7. třída ZŠ IV. - 8. a 9. třída ZŠ + odpovídající ročníky víceletých gymnázií Praha, srpen 2010 Základní informace o

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín

TISKOVÁ ZPRÁVA. Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014. Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně. Čiperova 5182 760 42 Zlín TISKOVÁ ZPRÁVA Úřad práce ČR Krajská pobočka Ve Zlíně Čiperova 5182 760 42 Zlín Zlín, 8. 7. 2014 Vývoj nezaměstnanosti ve Zlínském kraji v červnu 2014 Tel.: 950 175 411 Červnový vývoj na trhu práce bývá

Více

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra

Česká pojišťovna v roce 1. Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 1 Česká pojišťovna v roce 1 Tisková konference 18. října 2012 Pavel Řehák, Jaroslav Jíra 2 Nová Česká pojišťovna Poslání: Jako odpovědný lídr trhu pomáháme klientům v klíčových okamžicích jejich života

Více

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti Výroční zpráva 2008 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími

Více

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST

S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST S T Á T N Í ÚŘA D P R O J A D E R N O U B E Z P EČNOST 110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 9 Přírodní radioaktivita dodávané pitné vody (informace) Zákon č.18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie

Více

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE

101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 101 PORODNIC V ČESKÉ REPUBLICE 2008 Kolektiv autorů MindSoft s. r. o. Vydáno společností MindSoft s. r. o. K Rozkoši 326 149 00 Praha, Czech Republic www.fit-porod.cz www.porod-na-videu.cz www.jak-otehotnet.cz

Více

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc.

699.-Kč. www.deichmann.com. www.deichmann.com. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. 2014 1D Media Ltd under license to Global Merchandising Services, Inc. www.deichmann.com www.deichmann.com od 699.-Kč 1 530 664 vel. 32 38 799,- 1 542 661 1 542 660 vel. 32 38 699,- Protože v nich se budete

Více

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.

Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci. (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4. Modernizace systému řízení daňové a celní správy - skutečná příležitost pro optimalizaci (Studie proveditelnosti na GŘC) Ivana Brzoňová 4.4.2011 Obsah: Cíl studie proveditelnosti Postup zpracování studie

Více

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ

PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ PŘÍLOHA K ROZKAZU O ZAVEDENÍ GVD - PŘEHLED OMEZENÍ JÍZDY VLAKŮ Platí od 14. prosince 2014 Z m ě n y Číslo změny Platí od Opravil aktualizace 12. ledna 2015 KANGO 1. 2. února 2015 KANGO 2. 13. dubna 2015

Více

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ?

ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? JAK SE DAŘÍ ČESKÉMU STAVEBNICTVÍ? Tisková konference Praha, 6. 9. 212 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD I Na padesátém 81, 1 82 Praha 1 I czso.cz 1/11 DLOUHODOBÝ VÝVOJ VE STAVEBNICTVÍ Trend indexu stavební produkce

Více

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva

Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci. Měsíční statistická zpráva Úřad práce České republiky krajská pobočka v Liberci Měsíční statistická zpráva červenec 2014 Zpracoval: Ing. Petr Malkovský https://portal.mpsv.cz/upcr/kp/lbk/kop/liberec/statistiky Informace o nezaměstnanosti

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) TOP 10 SOŠ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 Střední škola - Waldorfské lyceum Křejpského 1501 Praha

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky / ze dne: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA 7344/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 27. 2. 2015 Věc: Posuzování

Více

Intervenční centra v České republice

Intervenční centra v České republice Intervenční centra v České republice IC Benešov Právnická osoba: profem o.p.s. Adresa: Piaristická kolej Masarykovo nám. 1, 256 01 Benešov Tel: 774 433 034 (osobní konzultace po předchozí telefonické domluvě)

Více

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM

Dodatek. k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování IPRM Tento Dodatek k Metodickému pokynu MMR k hlavním zásadám pro přípravu, hodnocení a schvalování Integrovaného

Více

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598

Pracovišt SSZ St ední echy Sokolovská 855/225, 190 00 Praha 9 Š Octavia Sedan 8A2 41 67 1598 SSZ úst edí, K ížová 25, 225 08 Praha 5 Volkswagen Transporter 2AA 64 49 1968 Š Octavia Liftback 3A2 46 42 1595 Š Octavia Kombi 4A2 48 74 1595 Š Octavia Sedan 5A5 36 48 1598 Š Octavia Sedan 5A5 36 83 1598

Více

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky

VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky VYHLÁŠKA č. 348/2008 Sb. o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem

Více

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008

348/2008 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 9. září 2008 348/2008 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 9. září 2008 o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný

Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení. Praha. Slaný Poradny SON ČR Celostátní informační centrum pro bydlení /CICB/ - Těšnov 5, 110 00 Praha 1, tel: 224 805 125 Vzniklo pod patronací MMR ČR jako projekt služeb pro občany ČR v oblasti bydlení na základě

Více

Seznam investičních specialistů

Seznam investičních specialistů Seznam investičních specialistů Benešov Radomír Kelich Tyršova 162, 256 56 Benešov tel.: +420 (733) 610 054, e-mail: RKelich@csas.cz Beroun Petr Peterka Politických vězňů 183/8, 266 64 Beroun tel.: +420

Více

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014

Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 Zápis z jednání Přibyslav 12. 4. 2014 1) zahájení Dana Vilímková 2) zpráva o činnosti úseku mládeže za rok 2013 Josef Bidmon 3) I. informační blok Monika Němečková a) DVD Cesta za zlatem vzpomínka na MS

Více

KARTY (6. 13. 6. 2011)

KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTY (6. 13. 6. 2011) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PS.5 strana 5 VELMI SPOKOJEN SPOKOJEN TAK NAPŮL NESPOKOJEN VELMI NESPOKOJEN 5 KARTA PO.47 strana 6 VELMI SPOKOJEN

Více

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz

V ÝROČNÍ ZPR ÁVA. S námi se odvážných kroků. bát nemusíte. www.partners.cz V ÝROČNÍ ZPR ÁVA 2012 S námi se odvážných kroků bát nemusíte www.partners.cz obsah 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva / výkonné ředitelky 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filozofie

Více

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016

Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Informace pro zahraniční uchazeče o studium v akademickém roce 2015/2016 Užitečné odkazy: http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-en-0&cat_id=141 http://www.zcu.cz/study/studium-vyuka/nostrif.html

Více

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY

ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY ŠKOLY S NEJLEPŠÍMI VÝSLEDKY TOP 10 GYMNÁZIÍ V ČR (DLE VÝSLEDKŮ SPOLEČNÉ ČÁSTI MZ) NÁZEV ŠKOLY KRAJ 1 První obnovené reálné gymnázium,o.p.s. Lindnerova 3 Praha 8 SOUKrOMÁ Hlavní město Praha 238,36 2 Gymnázium

Více

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost:

Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Příloha č. 1 Seznam škol nabízejících obor 68-43-M/01 veřejnosprávní činnost: Veřejnosprávní činnost 6843M01 (ŠVP) Gymnázium a Střední odborná škola, Frýdek-Místek, Cihelní 410, p.o. Cihelní 410, Frýdek-Místek

Více

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz

výroční zpráva Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz výroční zpráva 2013 Myslíme na budoucnost, nejen tu svoji www.partners.cz obsah Nebojím se vzít život do vlastních rukou 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

KARTY (3. 10. 2. 2014)

KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTY (3. 10. 2. 2014) KARTA PI.1 strana 2 DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI KARTA PI.29 strana 3 SPOKOJEN SPOKOJEN NESPOKOJEN NESPOKOJEN KARTA PD.55 strana 4 ÚPLNÁ DIKTATURA ÚPLNÁ DEMOKRACIE 5 6

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2011 Praha 2012 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2011 ISBN 978-80-7421-049-5 OBSAH 1. OBYVATELSTVO... 9 1.1 Složení obyvatelstva podle pohlaví

Více

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ?

JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Úřad práce ČR Krajská pobočka Informační a poradenské středisko Tel.: 950 123 322, 950 123 443 JAKÉ SI ZVOLIT POVOLÁNÍ? Informace o školách a oborech pro školní rok 2016/2017 Informační elektronická brožura

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2013 Praha 2014 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2014 ISBN 978-80-7421-075-4 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 88981/ENV/14 Ing. Jančí/l.2107 29. 12. 2014 Věc: Posuzování vlivů

Více

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT

III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT Škola: Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 Šablona: Název projektu: Číslo projektu: Autor: Tematická oblast: Název DUMu: Kód: Datum: 8. 3. 2014 Cílová skupina: Klíčová slova: Anotace: Hlavní pomůcky:

Více

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012

Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Seznam zdravotnických zařízení doporučených k provádění mamografického screeningu v ČR k 1. lednu 2012 Zdravotnická pracoviště byla do seznamu zařazena na základě splnění podmínek pro zařazení pracovišť

Více

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012

STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 STATISTICKÁ ROČENKA Z OBLASTI PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ 2012 Praha 2013 Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2013 ISBN 978-80-7421-065-5 OBSAH Strana ÚVOD 7 1. OBYVATELSTVO 9 1.1 Složení obyvatelstva podle

Více

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ

1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ Veřejná zakázka Statistické šetření ubytovacích zařízení cestovního ruchu, cestovních kanceláří a cestovních agentur na území ČR 1. FÁZE PLOŠNÉ ŠETŘENÍ UBYTOVACÍCH ZAŘÍZENÍ 1 Projekt a jeho cíle Popis

Více

Organizace školního roku 2013-2014

Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013-2014 Organizace školního roku 2013/2014 v základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích Období školního vyučování ve školním roce 2013/2014

Více

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace.

ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/2015. Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ROČNÍ PLÁN Školní rok 2014/ Mateřská škola Olomouc, Helsinská 11, příspěvková organizace. ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2014 - Organizace školního roku 2014/ v základních školách, středních školách, základních

Více

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015

VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 VÝSLEDKY KVALIFIKACÍ SPORTOVNÍ LIGY ZÁKLADNÍCH ŠKOL O POHÁR MINISTRA ŠKOLSTVÍ 2014-2015 Volejbal kvalifikace A, kraj Karlovarský, Ústecký a Praha - 5. 5. 2015, Ústí nad Labem 1. Gymnázium Na Vítězné pláni,

Více

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

Variaposter. 252 x 119 NÁDRAŽÍ FORMÁT CENA + TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ Variaposter Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními

Více

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Seznam značkových prodejen pro výměnu SIM Město Název prodejny Adresa Po - Pá Sobota Neděle Benešov CETRIKOM s.r.o. Tyršova 165 9:00-17:00 9:00-12:00 --- Beroun MK MOBILTECH, s.r.o. Husovo nám. 85 8:00-18:00

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 90972/ENV/14 Mgr. Indráková/l.2559 30. 12. 2014 Věc: Posuzování

Více

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací]

Somatopedie. Obsah: 1. Základní školy pro tělesně postižené. Speciální školy pro tělesně postižené, Liberec, Lužická 7 [více informací] Somatopedie V následujícím seznamu jsou uvedeny speciální školy v jednotlivých krajích ČR. Vzhledem k zaměření praxe je zejména u základní škol speciálních či základních škol pro žáky s více vadami konzultovat

Více

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání

AGENDA: 1) charakteristika projektu. 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost. 3) místa konání NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ SPORTOVEC ROKU AGENDA: 1) charakteristika projektu 2) cílová skupina, předpokládaná návštěvnost 3) místa konání 4) mediální podpora (ukázky mediální kampaně v deníku) 5) nabídka partnerství

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

KARTY 8.11. 15.11.2010

KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTY 8.11. 15.11.2010 KARTA PI.1 strana 1 ROZHODNĚ SPÍŠE SPÍŠE ROZHODNĚ DŮVĚŘUJI DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 3 4 KARTA PI.2 strana 3 SPÍŠE SPÍŠE NEZNÁM NEVÍM DŮVĚŘUJI NEDŮVĚŘUJI 1 2 8 9 KARTA IDE.5a

Více

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012

Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Příloha č. 1 Českomoravská konfederace odborových svazů Přehled Regionálních poradenských center pro zaměstnance 2012 Platnost od 1. 5. 2012 Zpracoval: St. Ševčík (kontakt tel: 234 463 333, 602 161 123)

Více

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel

Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel B Benešov Beroun Blansko Brno Město Adresa e-mail Telefon Zřizovatel Tawilová OSVČ, smlouva s OÚ Benešov Malé nám. 1700, 256 01 Benešov, SPONTE poradenské a terapeutické centrum" tawilova@seznam.cz rodina.poradna@worldonline.

Více

STRUKTURA REGISTRU OVARIA

STRUKTURA REGISTRU OVARIA STRUKTURA REGISTRU OVARIA Vstupní údaje 1. Základní data 1. Datum stanovení diagnózy karcinomu ovarií [dd.mm.rrrr] (datum) 2. Výška v době stanovení diagnózy [cm] (číslo) 3. Váha v době stanovení diagnózy

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 dle rozdělovníku Váš dopis značky: Naše značka: Vyřizuje: PRAHA: 180/ENV/15 Ing. Říčan/l.2486 5. 1. 2015 Věc: Posuzování vlivů

Více

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí

SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA. Ministerstvo práce a sociálních věcí SOCIODEMOGRAFICKÁ ANALÝZA w MAPY ROZLOŽENÍ OHROŽENÍ DĚTÍ A RODIN V ČR Ministerstvo práce a sociálních věcí SocioFactor s.r.o. 2013 Podklad k návrhu optimalizace řízení a financování systému péče o ohrožené

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR listopad 2014 V listopadu celkový počet uchazečů o zaměstnání poklesl o 0,4 % na 517 508, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 2,0 % na 59 397 a podíl nezaměstnaných osob

Více

Z JEDNÉ STRANY KREDITKA...

Z JEDNÉ STRANY KREDITKA... Z JEDNÉ STRANY KREDITKA... Zapojte se do výjimečného dobročinného projektu s UniCredit Bank. Díky vaší nové kreditní kartě Visa Classic nám pomůžete podpořit ty, kteří to skutečně potřebují. Na výběr máte

Více

Výsledky Náboje 2014, Česká republika

Výsledky Náboje 2014, Česká republika Výsledky Náboje 2014, Česká republika Škola 1. Gymnázium, Špitálská 2, Praha 9 A 41 2. Gymnázium Jana Keplera, Parléřova 2, Praha 6 C 40 3. Gymnázium Jakuba Škody, Komenského 29, Přerov B 40 4. Gymnázium

Více

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1

O2 Experience Centre, Galerie Vaňkovka, Ve Vaňkovce 1 Seznam značkových prodejen pro výměnu SIM Město Název prodejny Adresa Po - Pá Sobota Neděle Benešov CETRIKOM s.r.o. Tyršova 165 9:00-17:00 9:00-12:00 --- Beroun MK MOBILTECH, s.r.o. Husovo nám. 85 8:00-18:00

Více

Student and Career Institute

Student and Career Institute Nezaměstnanost v ČR leden 2015 V lednu celkový počet uchazečů o zaměstnání vzrostl o 2,6 % na 556 191, počet hlášených volných pracovních míst vzrostl o 6,0 % na 62 257 a podíl nezaměstnaných osob vzrostl

Více

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem

Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010. Čas jde jen jedním směrem 8 18 11 12 13 14 15 Orologi Solari Longitude: 17 58 E Latitude: 49 57 N J.C. 2010 17 Čas jde jen jedním směrem Sluneční hodiny patří k nejstarším známým zařízením používaným k měření času a nejstarším

Více

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012

Statistická ročenka trhu práce v České republice 2012 MINISTERSTVO PRÁCE A SOCIÁLNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY Odbor podpory trhu práce Statistická ročenka trhu práce v České republice 212 Zpracovaly: Ing. Eva Procházková, Ing. Lucie Šebestová Praha, duben 213

Více