MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Katedra ošetřovatelství

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA. Katedra ošetřovatelství"

Transkript

1 MASARYKOVA UNIVERZITA LÉKAŘSKÁ FAKULTA Katedra ošetřovatelství POVĚDOMÍ VEŘEJNOSTI O METODÁCH PŘIROZENÉHO PLÁNOVÁNÍ RODIČOVSTVÍ Bakalářská práce Ústřední knihovna lékařské fakulty MU BRNO, Tomešova 12 Tel Vedoucí bakalářské práce: Mgr. Marie Marková Autorka: Blanka Matlochová obor ošetřovatelství Praha, červenec 2006

2 Prohlášení Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala samostatně pod vedením Mgr. Marie Markové a že jsem uvedla všechny zdroje, ze kterých jsem při zpracování čerpala. V Praze P^lh^... &?*/. Blanka Matlochová

3 Poděkování Touto cestou chci poděkovat Mgr. Marii Markové, která mi poskytla cenné rady, podněty a připomínky při zpracování mé bakalářské práce. Dále chci poděkovat všem respondentům, kteří se podíleli na sběru údajů a bez jejichž přispění by práce nevznikla. Především však děkuji svému manželovi a synovi, kteří mi byli při vzniku této práce oporou.

4 Obsah 1 Üvod 5 2 Cíl práce a hypotézy Cíl práce Pracovní hypotézy 6 3 Charakteristika problému Definice přirozeného plánování rodičovství Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství Metody PPR Metody jednoho příznaku Kalendářní metoda Teplotní metoda Hlenová metoda Samovyšetření čípku Symptotermální metoda Pravidla pro sledování hlenu Pravidla pro sledování čípku Pravidla pro sledování bazálni tělesné teploty Laktační amenorrhea Netradiční metody Metody které nelze doporučit PPR a neplodnost 21

5 3.5 Plánované početí dítěte Spolehlivost metod PPR Centra PPR 25 4 Metodika 26 5 Výsledky průzkumu a jejich analýza 27 6 Diskuze 53 7 Návrh na řešení zjištěných nedostatků 56 8 Závěr 57 Anotace 59 Seznam použité literatury 60 Seznam použitých zkratek 62 Seznam obrázků 63 Seznam tabulek 64 Seznam příloh 65 Přílohy 66

6 Kapitola 1 Úvod V dnešní době většina rodin a manželských párů, alespoň po určitou dobu. řeší otázku, kolik dětí mít a kdy je mít. Součástí plánovaného rodičovství je tedy i antikoncepce, ale mnohé prostředky umělé antikoncepce mají řadu vedlejších nežádoucích účinků. Proto lidé, kterým záleží na přirozeném a zdravém způsobu života, hledají metodu, která je spolehlivá a zároveň zdravotně neškodná. Alternativou se tak stávají moderní metody přirozeného plánování rodičovství, které umožňují nalézt nejvhodnější dobu pro početí dítěte a zároveň vymezit období, kdy se lze těhotenství bezpečně vyhnout. Základem těchto metod je sledování přirozeným způsobem se vyskytujících ukazatelů a příznaků plodné a neplodné fáze v menstruačním cyklu. Hlavními příznaky jsou změny tělesné teploty ženy po probuzení, výskyt děložního hlenu a změny na děložním čípku. Přirozené plánování rodičovství je také významnou pomocí pro páry, které mají s dosažením těhotenství problémy. Téma jsem si zvolila proto, že přirozené plánování rodičovství je dnes celosvětově uznáváno a má vzestupný charakter. Zaujalo mne, že pomocí PPR lze určit nejvhodnější dobu pro početí a tím pomoci párům, které se o dítě snaží delší dobu. Rozhodla jsem se zjistit, jak jsou u nás ženy a dívky o metodách PPR, informovány a v jaké míře těchto metod využívají. Jedním z důvodů volby tématu byla i má osobní zkušenost s metodami PPR. 5

7 Kapitola 2 Cíl práce a hypotézy 2.1 Cíl práce 1. Zjistit povědomí ženské veřejnosti o metodách přirozeného plánování rodičovství. 2. Zjistit v jaké míře využívají ženy metod přirozeného plánování rodičovství a jaké důvody je k těmto metodám vedly. 2.2 Pracovní hypotézy Předpokládám, že: 1. Více než polovina žen nemá o metodách přirozeného plánování rodičovství dostatečné informace. 2. Většina žen využívá metod přirozeného plánování rodičovství méně, než-li ostatních metod antikoncepce a metody přirozeného plánování rodičovství jsou využívány více při plánování početí. 6

8 Kapitola 3 Charakteristika problému 3.1 Definice přirozeného plánování rodičovství..přirozené plánování rodičovství je podle definice Světové zdravotnické organizace z roku 1982 způsob plánování rodičovství, s jehož pomocí může být o těhotenství usilováno stejně, jako je možné se těhotenství vyhnout, na základě sledování přirozeným způsobem se vyskytujících ukazatelů a příznaků plodné a neplodné fáze v ženském menstruačním cyklu. Je-li přirozené plánování rodičovství používáno k zábraně početí, během plodné fáze nedochází k pohlavnímu styku".[10] 3.2 Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství Přirozené plánování rodičovství vychází ze skutečnosti, že k početí dítěte nedochází při každém pohlavním styku. V průběhu menstruačního cyklu se dny, kdy žena může otěhotnět, označují jako plodné období a dny, kdy k otěhotnění nedochází, jako období neplodné. Početí je nejpravděpodobnější přibližně uprostřed mezi dvěma menstruacemi, nemožné před menstruací a nepravděpodobné bezprostředně po menstruaci. 7

9 Biologické předpoklady nutné pro úspěšné použití metod PPR jsou: 1. Omezené trvání oplodňovací schopnosti pohlavních buněk Při početí dochází ke splynutí mužské a ženské pohlavní buňky, tj. spermie a vajíčka. Zatímco zdravý dospělý muž je plodný stále, to znamená, že živé spermie se vyskytují v každém ejakulátu, u ženy je tomu jinak. Vajíčko, obvykle jediné, se uvolňuje z vaječníku ženy pouze jedenkrát v průběhu menstruačního cyklu, v období tzv. ovulace. Po svém uvolnění má, narozdíl od spermie, velice krátkou životnost, asi hodin. Pokud není během této doby oplodněno, zaniká a vstřebává se ve stěnách vejcovodů. K další ovulaci do konce menstruačního cyklu už nemůže dojít. Žena je tedy plodná jen po velmi krátké období. Životnost spermií závisí na prostředí. V kyselém prostředí pochvy přežívají spermie maximálně několik hodin. V kryptách děložního hrdla, za přítomnosti vhodného cervikálního hlenu, jsou schopny oplodnění i po čtyřech až sedmi dnech. Hlen děložního hrdla je cervikální hlen produkovaný žlázkami v kryptách hrdla. Jeho kvalitu významně ovlivňují hormony vaječníku. V době před ovulací je bohatý na soli. minerály, aminokyseliny a cukry, jenž přispívají k výživě spermií. 2. Pouze jedna ovulace Během menstruačního cyklu dochází jen k jedné ovulaci. Výjimečně může dojít v témže cyklu k další ovulaci, ale vždy jen současně s ovulací předcházející. Časově se obě ovulace prakticky překrývají. Pro určení plodných a neplodných dnů nemá druhá ovulace žádný význam 3. Určení doby ovulace Na správném určení období ovulace závisí spolehlivost metod PPR. [1][2] 8

10 3.3 Metody PPR Metody přirozeného plánování rodičovství nejsou jen jakousi přirozenou náhražkou antikoncepce. Na rozdíl od využívání umělé antikoncepce se partneři svobodně rozhodují a svobodně regulují svůj pohlavní život podle toho, zda o početí dítěte v daném období usilují, či ho chtějí oddálit. Přirozené plánování rodičovství - PPR. představuje vyhnutí se možnému těhotenství na základě znalosti určení plodných a neplodných dnů, zatímco umělá antikoncepce zabraňuje možnému početí či vývoji těhotenství. Žádná antikoncepční metoda, ani ta nejspolehlivější, není stoprocentně účinná. Antikoncepce snižuje pravděpodobnost otěhotnění, ale nikdy ho úplně nevyloučí. Jediný spolehlivý prostředek jak neotěhotnět při zachování sexuálního života, je nemít ve správně stanovené plodné dny pohlavní styk. Metody PPR se od sebe navzájem liší zejména způsobem, jakým se stanovuje doba ovulace a tedy plodné a neplodné období. Rozdělení metod PPR Metody jednoho příznaku, nebo-li single-index metody Jsou založené na stanovení a vyhodnocení jednoho ukazatele. Metody více příznaků, nebo-li multi-index metody Jsou založené na stanovení a vyhodnocení více ukazatelů. - Kalkulotermální metoda, kdy se počátek plodného období stanoví na základě statistického výpočtu a konec plodného období na základě dvojí kontroly (hlen. teplota) - Mukotermální metoda, kdy se začátek plodného období určí na základě nástupu hlenového příznaku a konec plodného období na základě dvojí kontroly (hlen. teplota) 9

11 Metoda dvojí kontroly - Symptotermální metoda, kdy se začátek i konec plodného období stanoví sledováním změn cervikálního hlenu a případně změn na děložním čípku a zároveň vyhodnocením průběhu bazálni tělesné teploty. [1][2] Metody jednoho příznaku Kalendářní metoda Tato metoda pochází z 30. let minulého století, z nezávislých výzkumů lékařů Kyusaku Ogina v Japonsku a Hermanna Knause v Rakousku. Metoda se proto také často nazývá Knausova Oginova. Ke stanovení plodných a neplodných dnů používá výpočet. Vychází z vedení menstruačního kalendáře za posledních osm měsíců a z předpokladu, že k ovulaci s možností početí dochází dva týdny před začátkem menstruace (± 2 dny) a oplodňovací schopnost spermií trvá a.si 3 dny. přičemž vajíčko ženy má schopnost oplodnění méně než 24 hodin. První den plodného období se určí odečtením čísla 18 od počtu dnů nejkratšího menstruačního cyklu. Poslední den plodného období se určil odečtením čísla 11 od počtu dnů nejdelšího menstruačního cyklu. Aby tento výpočet byl spolehlivý, je nutné znát délku cyklu ženy a ta by měla být zcela pravidelná. Velkým nedostatkem kalendářní metody je to. že nemůže zohlednit jedinečnost každého menstruačního cyklu. Délka menstruačního cyklu bývá ovlivněna mnoha faktory, proto při používání kalendářní metody docházelo k častým selháním. Doporučování kalendářní metody je dnes pokládáno za nezodpovědné. Podle usnesení kolegia Pracovní skupiny PPR tato metoda do současného moderního PPR nepatří, neboť nesplňuje podmínky současné definice PPR. [10] Teplotní metoda První pravidla teplotní metody stanovil v roce 1935 Wilhelm Hillebrand a to na základě poznatků Van de Veldeho. O Hillebranda se opírá ve svých publikacích v roce

12 švýcarský lékař Rudolf Vollmann. V Německu metodu podrobně zpracovával gynekolog Döring a zasloužil se tak o její rozšíření ve střední Evropě. Od začátku šedesátých let 20. století byla teplotní metoda využívána jako velmi spolehlivý způsob předcházení neplánovanému početí. V průběhu menstruačního cyklu rozlišujeme fázi nižších teplot do ovulace a fázi vyšších teplot po ovulaci, a registrujeme tedy již proběhlou ovulaci. To je důvod, proč se tato metoda v poslední době kombinuje se sledováním dalších známek ovulace (hlenu a čípku).[1][2] Hlenová metoda Doktor W. Tyler Smith v roce 1855 poprvé popsal cervikální hlen a jeho vztah k pohybu spermií. V roce 1933 francouští gynekologové R. Devraigne. J. Vinieux a J. Seguy vyjádřili souvislost, mezi přítomností výrazného hlenového příznaku a možností početí. Neurolog John a dětská lékařka Evellyn Billingsovi vypracovali pravidla pozorování cervikálního hlenu jako příznaku plodnosti. V roce 1953 prezentovali tzv. hlenovou metodu, též známou pod názvem Billingsova ovulační metoda. Metod založených pouze na sledování cervikálního hlenu je více, kromě Billingsovy metody je to např. metoda používaná v Indii. Hlenová metoda se opírá pouze o sledování změn hlenu děložního krčku a na vyhodnocení pocitů ženy vnímaných v oblasti poševního vchodu. Na rozdíl od teplotní metody, umožňuje hlenová metoda ovulaci předvídat Samovyšetření čípku V době kolem ovulace dochází k charakteristickým změnám čípku děložního hrdla, které může žena sama jednoduše rozpoznat. Tyto změny představil roku 1962 americký gynekolog Edward Keefe. 11

13 3.3.2 Symptotermální metoda V současnosti prakticky jedinou používanou metodou více příznaků je symptotermální metoda. Tu v roce 1965 představil rakouský chirurg dr. Josef Rotzer a v současné době jde jednoznačně o nejspolehlivější metodu PPR. založenou na principu dvojí kontroly. Ke stanovení plodného a neplodného období využívá sledování a zhodnocení nejméně dvou ukazatelů bazálni tělesné teploty a hlenu děložního hrdla, nebo méně často děložního čípku. V současné době existuje několik zpracování STM, které se od sebe liší v některých bodech. V roce 1979 vychází Rötzerova publikace Natürliche Geburtenregelung". U nás byla metoda dr. Rötžera rozšířena zásluhou manželů Tělupilových v osmdesátých letech formou samizdatů a knižně vyšla v roce 1991 pod názvem Přirozená regulace početí". Jde o první knižně vydanou učebnici symptotermální metody v České republice. V roce 1986 vznikla mezinárodní organizace INER 1. která sdružuje poradce PPR vyučující symptotermáln metodu. Prof. dr. Rotzer je jejím prezidentem. Spojil tak odborníky z Rakouska. Německa. Francie. Itálie a Švýcarska. U nás INER není aktivní. V roce 1981 se ve Spolkové republice Německo zahájen vládní projekt pod názvem Pracovní skupina PPR". Ta vypracovala na základě spolupráce předních odborníků z oborů gynekologie, psychologie a pedagogiky symptotermální bonnskou" metodu, která je podložena laboratorními a ultrazvukovými vyšetřeními. Od této organizace také pochází v současné době nejlepší učebnice PPR Natürlich und sicher", která do češtiny zatím nebyla přeložena. U nás je bonnská, metoda rozšířena v publikacích a kurzech pod vedením Mudr. Lázničkové. v rámci občanského sdružení CENAP v Brně a v knize Přirozené a spolehlivé plánování rodičovství" od prof. dr. Květoslava Šipra a jeho dcery dr. Olgy Šiprové.[2][3] 'Institut für Natürliche Empfängnisregelung 12

14 Pravidla symptotermální metody Podmínkou spolehlivosti symptotermální metody je znalost a pečlivé dodržování jejích pravidel Pravidla pro sledování hlenu Vzhled i kvalita hlenu je ovlivněna hladinou estrogenů, které způsobují zvýšení podílu solí a vody v hlenu. Krátce před ovulací, kdy je množství estrogenů nejvyšší, se hlen stává hojnějším a řidším a je provázen subjektivním pocitem vlhka až mokra na zevních rodidlech. Vzhledem připomíná syrový vaječný bílek, bývá průhledný až sklovitý, tažný až vodnatý. Takový hlen označujeme jako hlen s nejvyšší plodností, hlen nejvyšší kvality či pouze hlen plodný. Jeho vzhled je na obrázku 3.1. Po ovulaci, s nástupem progesteronu. ztrácí hlen svou tažnost, stává se hustým a lepkavým, je mléčně zbarvený, smetanovité konzistence s přechodem v hrudkovitý, viz. obrázek 3.2. Někdy hlen dokonce zcela vymizí a žena vnímá u vchodu do pochvy pocit sucha. Hlen vyšetřujeme v oblasti zevních rodidel. není vhodné vkládat prst přímo do pochvy. Pozorování hlenu se provádí každý večer a výsledek se zaznamenává slovně do tabulky. Pro jednodušší orientaci je vypracován systém značek charakteru hlenu, které ale nenahradí podrobný slovní popis. Pravidla pro značení hlenu jsou uvedena v tabulce 3.1 Poslední den, kdy pozorujeme hlen nejvyšší kvality a po kterém došlo ke změně v jeho nižší kvalitu, označujeme jako vrchol hlenu. Plodné období na začátku cyklu začíná s nástupem hlenového příznaku, za který je považován i pouhý pocit vlhka. Plodné období trvá ještě tři dny po vrcholu hlenu. 13

15 Subjektivní pocity Vzhled hlenu Značka sucho žádný S bez subjektivních pocitů žádný o vlhko žádný v vlhko hustý, bělavý. nažloutlý,lepkavý H mokro, kluzko hrudkovitý, ne tažný sklovitý s bílými vlákny, průhledný průzračný, tažný, jako syrový H+ vaječný bílek, s vlákny krve mokro žádný H + Tabulka 3.1: Pravidla záznamu hlenových příznaků Obrázek 3.1: Tažný, průhledný, plodný hlen Obrázek 3.2: Hustý, bělavý až nažloutlý, méně kvalitní hlen 14

16 Pravidla pro sledování čípku Děložní čípek během menstruačního cyklu podléhá změnám, které se týkají jeho polohy, tvaru a konzistence. Na začátku cyklu je děložní branka uzavřená, pouze s úzkou štěrbinou, čípek je pevný asi jako špička nosu, je nízko a prstem tedy dobře dosažitelný. S blížící se ovulací, kdy se zvyšuje hladina estrogenů, se čípek otevírá, měkne a zvedá nahoru, takže je někdy prstem hůře dosažitelný. Samovyšetřování čípku provádějí zejména ženy. které si měří bazálni teplotu a nedaří se jim vypozorovat hlenový příznak. Změny zjištěné na čípku se zapisují značkou do záznamové tabulky. Za začátek plodného období považujeme jakoukoliv následující změnu kvality čípku-čípek měkne, vytahuje se vzhůru, jeho branka se otevírá. Plodné období je ukončeno, pokud je čípek po tři dny opět nízko, uzavřený a tuhý Pravidla pro sledování bazálni tělesné teploty Měření bazálni tělesné teploty se používá nejen k určení plodného a neplodného období, ale i při zjišťování příčin neplodnosti či hodnocení hormonální léčby. Bazálni tělesná teplota je tělesná teplota naměřená za klidových podmínek, nejlépe ráno po probuzení v tělesné dutině, ne tedy v podpaží. Podmínky pro správné měření bazálni tělesné teploty: měřit ihned po probuzení - organismus ještě není zatěžován příjmem potravy, tělesným pohybem ani duševními vlivy měřit vždy ve stejnou denní dobu dodržovat místo a délku měření používáme-li lékařský teploměr, doporučuje se měřit v konečníku 3 minuty, v pochvě 5 minut a v ústech pod jazykem minimálně 5 minut 15

17 používat vždy stejný teploměr - nejlépe osvědčený je lékařský teploměr naměřenou hodnotu ihned odečíst a zapsat do tabulky Průběh bazálni tělesné teploty u žen s normálním menstruačním cyklem je dvoufázový. V první fázi do ovulace je teplota o několik desetin stupně nižší než v druhé fázi po ovulaci. Bezprostředně před ovulací či v době ovulace se často objevuje mírný pokles BTT. Nejpravděpodobnějším dnem ovulace je tedy poslední den nízkých teplot. Po ovulaci vlivem progesteronu se teplota zvyšuje a fáze vyšších teplot se udržuje až do konce cyklu. Předovulační doba může být různě dlouhá od 11 dnů do 25 dnů a více, zatímco postovulační období má většinou 12 až 16 dnů. Pro správné vyhodnocení průběhu BTT a hranice plodného období je důležité umět stanovit první den vzestupu BTT. Jako první den vzestupu se označuje první měření, které je jakkoli vyšší než nejvyšší z šesti předchozích platných měření. Pro spolehlivé určení, že k vzestupu došlo z hormonálních příčin, je třeba stanovit potvrzení vzestupu BTT. K tomu jsou potřeba tři vyšší měření nad linií, která se stanoví ze šesti předchozích platných nižších měření. Pro větší názornost a snadnější rozpoznání průběhu teplotní křivky se doporučuje označit čarou hladinu nejvyšší teploty, která se naměřila v šesti dnech před vzestupem teploty. Takovou čáru nazýváme linií nižších teplot a příklad jejího záznamu vidíme na obrázku 3.3. Příklad potvrzení vzrůstu teploty je vidět na obrázku 3.4. B A 1 J V* s ^ ^ A i* V s v /* LI NIE Obrázek 3.3: Teplotní linie nízkkých hodnot ze šesti měření 16

18 *s ^ J A / *v V P V J fy fy 3 m 0,2 C LINIE Obrázek 3.4: Potvrzení vzestupu BTT třemi záznamy nad linií Pravidla kterými se stanovuje přesný termín nástupu ovulace se mohou zpočátku zdát poměrně složitá, po několika cyklech provádění se však zažívají a stávají se rutinními. Po stanovení prvního dne vzestupu BTT a určení linie nižších teplot hledáme potvrzení vzestupu BTT. Poté můžeme ukončit plodné období z hlediska měření BTT. Za potvrzení vzestupu BTT pokládáme třetí platné měření, které je o 0, 2 C a více nad linií. Existují výjimky pro stanovení potvrzení vzestupu BTT. které však nelze navzájem kombinovat: Výjimka číslo 1: Pokud třetí měření nedosáhne vzestupu o 0, 2 C nad linii, je potřeba čtvrté měření. To musí být jakkoliv nad linií, nemusí však splňovat podmínku 0,2 C, viz obrázek 3.5. Výjimka číslo 2: Pokud jedna z naměřených hodnot po prvním dni vzestupu BTT klesne na nebo pod linii, je nutné pro potvrzení vzestupu další měření nad linií. Měření, které vyšlo pod linií se nečísluje. Třetí vyšší měření má být minimálně o 0, 2 C nad linií, viz obrázek "SS» *\ *,- «ww"«" ''-

19 s ^ V~ V s V ^ i 2 r» - i # Sr 4 y V V v> LINIE v ^ Obrázek 3.5: Výjimka č.l f A V P *s V r "M" K w ^ i ^ \ LINIE Obrázek 3.6: Výjimka č.2 Faktory, které mohou, ale nemusí ovlivnit sledování a vyhodnocení příznaků plodnosti: Rušivé vlivy při sledování hlenu Některé léky ovlivňující tvorbu hlenu (mukolytika mohou způsobovat řidší hlen, Indometacin jeho zahuštění) Operace na čípku Poševní léky - např. čípky při zánětu pochvy Chemické antikoncepční prostředky Sperma Stres 18

20 Výtok Nevhodný toaletní papír Rušivé vlivy při sledování BTT Nemoc, horečka, některé léky Změna teploměru Změna času měření Změna místa měření Pohyb při měření Nedostatečná délka měření Krátký nebo rušený noční spánek, výjimečně pozdní uložení ke spánku Výjimečná konzumace alkoholu, jídlo pozdě večer Stres, psychické napětí Změna životního stylu (dovolená apod.)[l][3] Laktační amenorrhea Využívání popôrodní fyziologické neplodnosti patří k nejstarším a nejpřirozenějším způsobům řízení početí. Po porodu nastává v organismu ženy klidové období, nebo-li období přirozené neplodnosti. Návrat plodnosti je závislý na mnoha okolnostech. Cím více se prodlužují intervaly mezi jednotlivými kojeními a čím delší doba uplynula od porodu, tím se zvyšuje pravděpodobnost návratu plodnosti a možnosti otěhotnění. Samotné kojení ale není metodou jak se vyhnout početí. Lze otěhotnět i když žena kojí. 19

21 Laktační amenorrhea je pouze úvodní popôrodní metoda plánování rodičovství. Její použití je časově omezené, poskytuje přirozenou ochranu před otěhotněním do šesti měsíců po porodu. Její spolehlivost je podložena přirozenou neplodností způsobenou hormony, které potlačují ovulaci. Základní podmínky úspěšnosti LAM jsou: Zena kojí plně nebo téměř plně. s přestávkami mezi kojeními do šesti hodin Od porodu žena nemenstruuje (je amenorrheická) Uběhlo méně než šest měsíců od porodu Dodržuje-li žena pravidla LAM. je s 98% až 99% pravděpodobností chráněna před otěhotněním. Tyto závěry vyplývají ze studie LAM, která proběhla v letech Jednalo se o celosvětovou studii s centry v Asii, Africe. Americe a Evropě. Vzhledem k vysoké spolehlivosti metody LAM. není nutné pro kojící ženu pozorování příznaků plodnosti po dobu šesti měsíců, nebo do návratu menstruace, nebo do zahájení pravidelného přikrmování. podle toho, co nastane dříve.[1] [5] Netradiční metody K netradičním způsobům určování plodného a neplodného období slouží různé přístroje, které představují novou technologii v PPR. Zatím však tyto způsoby nenašly širšího uplatnění a to zejména díky své finanční náročnosti. Řadíme sem přístroje založené na: vyhodnocení bazálni tělesné teploty zhodnocení hormonálních hladin vyhodnocení cervikálního hlenu 20

22 zhodnocení změn elektrické rezistence slin či cervikálního hlenu základě měření tlaku a množství vydechovaného C0 2 [l][2] Metody které nelze doporučit U nás poměrně známou metodu krystalizace slin nelze doporučit. Zvýšená hladina chloridu sodného ve slinách v období ovulace vede poměrně často k vytváření stromečkových struktur, tzv. fenomén kapradiny'', které lze sledovat mikroskopem. Změny obrazců ve slinách však podléhají mnoha vedlejším vlivům, např způsobu stravování, či množství spotřebovaných tekutin. Pro předcházení neplánovanému těhotenství jde tedy o způsob zcela nespolehlivý.[1] [2] Neprávem je k metodám PPR zařazována astrální metoda. Plodné období se vypočítává podle postavení Slunce a Měsíce při narození ženy. Tato metoda, která se u nás rozšířila po roce 1968 a nyní po roce 1989 zcela postrádá racionální jádro a pouze využívá lidskou důvěřivost. Také praktikování přerušované soulože (coitus interruptus) je mylné pokládat za metodu PPR. 3.4 PPR a neplodnost K tomu, aby došlo k otěhotnění, je nutná souhra mnoha pochodů v těle muže a ženy. Mnoho párů bývá zaskočeno skutečností, že se jim nedaří otěhotnět tehdy, kdy si přejí. Jelikož se na vzniku nového těhotenství podílí řada faktorů, dochází k situacím, že ne vždy to vyjde tak, jak si manželé představovali. Pouze asi 60 % párů, pokud chce otěhotnět, do šesti měsíců opravdu otěhotní. Po roce nechráněných pohlavních styků bývá přibližně 70 %-80 % žen těhotných, 15 %-20 % párů zůstává nechtěně bez dítěte. Příčiny, proč se párům nedaří otěhotnět, nacházíme zhruba stejným dílem (35 %-45 %) u muže a u ženy a přibližně ve 20% případů 21

23 jsou příčiny oboustranné. U mnohých párů zůstává příčina neplodnosti neobjasněná. Pokud ani po jednom roce přes snahy partnerů k těhotenství nedošlo, mluvíme o snížené plodnosti-subfertilitě. Dříve než páry vyhledají lékaře, nabízí se řešení, která mohou pomoci. V případech, kdy se spermie obtížněji dostávají k vajíčku, může pomoci poloha při milování, kdy je muž nahoře. Stejně tak lze pomoci, pokud žena zůstane po pohlavním styku ležet na zádech nejméně půlhodinu. Bylo také zjištěno, že asi u 70 % mužů obsahuje druhý ejakulát více spermií než první. Je tedy vhodné milovat se vícekrát za sebou. Není dále prokázáno, že delší abstinence zlepší kvalitu semene a tím zvýší možnost početí. Optimální je dodržovat pravidlo,,ne příliš často a ne příliš zřídka". Nejlepší kvalitu získává sperma při pohlavním styku s dvou až třídenním odstupem. Některým párům se nedaří otěhotnět pouze proto, že jejich intimní život narušuje psychické vypětí, způsobené častým cestováním, stresem v zaměstnání, nočními službami apod.. ale i pokles spontánnosti při milování, které se často stává pouze..úsilím o dítě". V těchto situacích se doporučují rekreační sporty, relaxace a žádné stresování. U mnohých párii je dosavadní příčinou neplodnosti pouze to, že mají pohlavní styk v době. která je pro početí málo příhodná, nebo k němu vůbec nemůže dojít. Pro tyto páry je důležité nalézt v menstruačním cyklu období, ve kterém jsou vytvořeny optimální podmínky pro začátek těhotenství.[2] [6] 3.5 Plánované početí dítěte Znalostí popsaných v předchozích kapitolách lze s výhodou využít k nalezení optimálního období pro početí dítěte. Pro zdravý vývoj dítěte je prospěšné neponechat jeho početí náhodě. Těhotenství má být důvodem radosti obou partnerů, nikoliv počátkem starostí a problémů. Přirozené plánování rodičovství vytváří nejen příznivé podmínky ke stanovení nejvhodnější doby početí, ale i k brzkému zjištění těhotenství i ke spolehlivému výpočtu termínu porodu. V ranném období vývoje zárodku nemá žena užívat určité léky. má 22

24 se vyvarovat alkoholu, kouření, rentgenového vyšetření i pobytu na některých pracovištích. Pokud si žena pravidelně měří BTT, rozpozná těhotenství jednoduššeji a dříve než jinými způsoby. Trvá-li zvýšení bazálních teplot déle než 17 dnů a neobjevuje-li se krvácení, došlo téměř s jistotou k otěhotnění. Také termín porodu lze s pomocí BTT velmi přesně vypočítat. Od data prvního dne zvýšených BTT odečteme nejprve sedni dnů, poté ještě tři měsíce a nakonec připočteme jeden rok.[l] 3.6 Spolehlivost metod PPR Rozhodnutí se pro určitou metodu je ovlivněno řadou faktorů. Důležitou roli hraje přístup k zodpovědnému rodičovství, u vlastní metody její finanční dostupnost, vliv na zdraví a v neposlední řadě její spolehlivost. Tu je možné vyjádřit více způsoby. Nejčastěji používaný je Pearlův index (Pí). Pearlňv index vyjadřuje počet původně neplánovaných otěhotnění na sto žen. které během jednoho roku (12 cyklů), užívají danou metodu. Od roku 1982 byly provedeny mnohé studie k ověření spolehlivosti metod PPR, například: studie Modelový projekt vědeckého přezkoumání a kontrolovatelného zprostředkování přirozených metod regulace početí část první V období od do bylo ve Spolkové republice Německo získáno 2242 cyklů od 439 žen. Spolehlivost metody STM odpovídala Pí 1,6. studie Modelový projekt vědeckého přezkoumání a kontrolovatelného zprostředkování přirozených metod regulace početí - část druhá Probíhala v období do a zapojilo se do ní 291 žen, které dodaly 3380 cyklů s indexem spolehlivosti metody STM 1,7. 23

25 Evropská multicentrická studie Pochází z let 1989 až 1995, kdy bylo zhodnoceno cyklů od 1271 žen z deseti zemí. Pearlův index je 2,2-2,9. Prospektivní studie použití přirozeného plánování rodičovství u začátečnic v SRN V rozmezí let 1984 až 1996 byla zahájena studie cyklů od 758 žen. Pearlův index odpovídá hodnotě 2,2. Metoda Pearlův index Žádná antikoncepce 85 Kalendářní metoda Hlenová metoda 15 Kondom 4-12 Teplotní metoda 2-5 Syniptotermální metoda 0.3 Hormonální antikoncepce 0,2-0,5 Tabulka 3.2: Přehled spolehlivosti metod předcházení početí [11] Ve většině případů neplánovaných otěhotnění se jednalo o chybu metody a chybu uživatele. Chybou metody se v tomto případě rozumí použití STM bez provedení kontroly statistických pravidel..prvních pět" a mínus dvacet" pravidlem mínus osm". Chybou uživatele se rozumí nechráněný pohlavní styk v plodném období. Při zohlednění těchto faktorů a se zahrnutím závěrů nejnovějších studií, vychází hodnota Pearlova indexu STM 0,3 (srovnání viz. tabulka 3.2). Z toho vyplývá, že u správně poučených partnerů je spolehlivost syniptotermální metody srovnatelná s používáním hormonální antikoncepce.[2][3][5] V současné době probíhá na lizemí České republiky studie, která od roku 2003 sleduje spolehlivost a akceptovatelnost syniptotermální metody. Tato studie navazuje 24

26 na studii z let , jejíž výsledky ale nejsou dosud dostupné. Obě studie jsou prováděny pod záštitou sdružení CENAP. 3.7 Centra PPR Přirozené plánování rodičovství se v poslední době stává stále rozšířenější, a v zahraničí je dokonce často běžnou součástí partnerského soužití. Mnoho renomovaných odborníků z celého světa věnuje značné úsilí k ověřování spolehlivosti a rozšiřování povědomí o výhodách a spolehlivosti těchto metod. V naší republice se zatím touto tematikou vážněji zabývá několik organizací. Především je to již zmiňované občanské sdružení Centrum naděje a pomoci a mezinárodní křesťanská organizace Liga pár páru. Liga pár páru je mezinárodní křesťanská organizace, založená v USA roku 1971 manželi Kippleyovými. Od té doby získala pobočky v celé řadě zemí. České ústředí Ligy má sídlo v Kladně a její výuka vychází z knihy Umění přirozeného plánování rodičovství od autorů Johna a Sheily Kippleyových.[7] Centrum naděje a pomoci spolupracuje s německou Pracovní skupinou PPR a čerpá z její publikace Natürlich und sicher. Tyto organizace zprostředkovávají kurzy symptotermální metody PPR po celé České republice. 25

27 Kapitola 4 Metodika Pro získání potřebných údajů jsem zvolila metodu anonymního dotazníku (viz. příloha č.l). Výhodou dotazníku jsou malé náklady a získání velkého množství dat v krátkém časovém období. Nevýhodou mohou být zkreslené odpovědi, vyvolané nejasnými nebo nesprávně pochopenými otázkami a také malá návratnost vyplněných dotazníků. Vlastní šetření probíhalo od února 2006 do března 2006 a bylo určeno ženské veřejnosti. Dotazníky jsem distribuovala osobně nebo prostřednictvím přátel a to na jejich pracovištích, školách a zájmových organizacích. Navštívila jsem bývalé pracoviště a provedla dotazníkové šetření i tam. V první části dotazníku jsem se respondentkám představila a požádala je o vyplnění dotazníku. Druhá část obsahovala 23 otázek, kdy položky 1-4 mají identifikační charakter, zjišťují věk, vzdělání a víru. Položky 6, 7 a 17 jsou zaměřeny na zdroje a informovanost o metodách PPR. Položky , se zaměřují na volbu antikoncepce a využití metod PPR respondentkami. Položky 15 a 16 slouží na hodnocení metod PPR uživatelkami. Položky 22 a 23 se věnují zhodnocení dotazníku.v dotazníku jsem použila otázky uzavřené a otázky polouzavřené. kde je odpověď rozšířena o variantu jiná odpověď". Celkem jsem rozdala 120 dotazníků, vrátilo se mi 95 dotazníků, což je 79,2% návratnost. Z výzkumu jsem vyřadila 9 (9,5 %) dotazníků z důvodu neúplného vyplnění. Při analýze výsledků jsem tedy vycházela z 86 dotazníků, což je 72 % z celkového počtu. 26

28 Kapitola 5 Výsledky průzkumu a jejich analýza V této kapitole jsou představeny výsledky prováděného dotazníkového průzkumu. Každé otázce dotazníku odpovídá tabulka s výsledkem šetření v relativní i absolutní míře a s grafem relativního rozdělení. Každá otázka je pro přehlednost umístěna na samostatném listě a relativní hodnoty jsou v analýze výsledkií zaokrouhleny na jedno desetinné místo. 27

29 1. Kolik je Vám let? Tabulka č.l Věk respondentů Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] let 24 27, let 22 25, let 26 30, let 14 16,28 Celkem Graf č.l Věk respondentů 27,91% 16,28% « let D let D»- -45 let 30,23% 25,58% Nejvíce oslovených respondentek bylo ve věkové skupině let a to 30,2 %. Ve věkové skupině let bylo 27,9 % respondentů, ve věkové skupině let jich odpovídalo 25,6 %. Nejméně dotázaných odpovídalo ve věkové skupině let a to 16,3 %. 28

30 2. Jaké je Vaše nejvyšší i probíhající vzdělání? Tabulka č.2 Vzdělání respondentů Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Základní 0 0 Vyučena 15 17,44 Středoškolské 44 51,16 Vyšší odborné 16 18,6 Vysokoškolské 11 12,79 Celkem Graf č.2 Vzdělání respondentů 17,44% 12,79% 18,60% I Základní Vyučena Středoškolské Q Vyl«odborné Vysokoškolské 51,16% Z celkového počtu respondentů má vzdělání středoškolské 51,2 %, dále 17,4 % dotázaných je vyučeno a 18,6 % má vyšší odborné vzdělání. Vysokoškolské vzdělání má 12,8 % dotázaných. Nikdo z dotazovaných nemá pouze základní vzdělání. 29

31 3. Jste věřící? Tabulka č.3 Náboženské přesvědčení Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 18 20,93 Ne 68 79,07 Celkem Graf č.3 Náboženské přesvědčení 20,93% I Ano I Ne 79,07% Z celkového počtu respondentů je většina (79,1 %) nevěřící a 20,9 % respondentů je věřících. 30

32 4. Pokud ano, předurčuje Vám Vaše náboženství určitý druh antikoncepce? Tabulka č.4 Předurčení antikoncepce vírou Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 1 5,56 Ne 17 94,44 Celkem Graf č.4 Předurčení antikoncepce vírou 5,56% I Ano I Ne 94,44% Z osmnácti věřících respondentek se pouze jedna vyjádřila ve smyslu, že jí její náboženství předepisuje nějaký druh antikoncepce. To je v relativní míře 5,6 %. Zbylých sedmnáct respondentek, tedy 94,4 %, se necítí svou vírou ve výběru antikoncepce ovlivněny. 31

33 5. Jaký druh antikoncepce používáte? Tabulka č.5 Volba antikoncepce Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Hormonální antikoncepci 45 52,33 Nitroděložní tělísko 8 9,3 Kondom 14 16,28 Přirozené metody 1 1,16 Antikoncepci nepoužívám 17 19,77 Jinou 1 1,16 Celkem Graf č.5 Volba antikoncepce 1,16% 77% 52,33% Hormonální antikoncepci 1,16% Nitroděložní télfsko O Kondom [Zl Přirozené metody 1 Antikoncepci nepoužívám 16,28% Jinou 9,30% Z celkového počtu dotázaných hormonální antikoncepci používá více než polovina respondentek a to 52,3 %, kondom používá 16,3 % dotázaných, nitroděložní tělísko užívá 9,3 %. 19,8 % respondentek nepoužívá antikoncepci vůbec a přirozené metody a jiná antikoncepce byly uvedeny vždy jednou z dotázaných, tedy obě metody jsou zastoupeny po 1,2 %. Dotázaná používající jinou antikoncepci uvedla že užívá Postinor. 32

34 6. Slyšela jste o metodách přirozeného plánovaní rodicovstvi- PPR? Tabulka č.6 Informovanost o metodách PPR Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 52 60,47 Spíše ano 14 16,28 Spíše ne 5 5,81 Ne 15 17,44 Celkem Graf č.6 Informovanost o metodách PPR 17,44% 5,81% I Ano SpfSe ano Spffe ne D Ne 60,47% 16,28% Z celkoviého počtu oslovených respodentek více jak polovina (60,5 %) slyšelo o metodách PPR. Spíše ano uvedlo 16,3 % dotázaných a spíše ne uvedlo 5,8 % dotázaných. O metodách PPR neslyšelo nic 17,4 % respondentek. 33

35 7. Kde jste se o metodách přirozeného plánování rodičovství dozvěděla? Tabulka č.7 Informační zdroje metod PPR Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Dosud jsem o nich neslyšela 16 18,6 Od lékaře 6 4,76 Od rodičů 0 0 Od přátel 20 15,87 Z časopisu 30 23,81 Z knih 18 14,29 Z internetu 10 7,94 Ze školy 22 17,46 Z jiných zdrojů 4 3,17 Celkem Graf č.7 Informační zdroje metod PPR 3,17% 4,7 1 x 17,46% 15,87% 7,94% 14,29% Dosud jsem o nich neslyšela Od lékaře D Od rodičů D Od přátel H Z časopisu HZknih I Z internetu D Ze Školy H Z jiných zdrojů 23,81% 34

36 Na tuto otázku část dotázaných odpovědělo vybráním více odpovědí. Z toho důvodu je u všech kromě první odpovědi jako relativní míra zvolen počet odpovědí, nikoli počet respondentek. Nikdy o metodách PPR neslyšelo pouze 16 z 86 dotázaných, tedy 18,6 %. Žádná ze zbylých dotázaných neslyšela o metodách PPR od rodičů, 4,8 % zdrojů pochází od lékaře, internet byl zdrojem informací v 7,9 % případů. Nejvýznamnějším informačním zdrojem je podle provedeného dotazníku časopis a to ve 23,8 %. Velmi podobné hodnoty jsou u knih 14,3 %, od přátel pochází 15,9 % zdrojů a škola poskytla informace ze 17,5 %. 35

37 8. Používala jste někdy nějakou metodu přirozeného plánování rodičovství? Tabulka č.8 Využití některé z metod přirozeného plánování rodičovství Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 9 10,47 Ne 77 89,53 Celkem Graf č.8 Využití některé z metod přirozeného plánování rodičovství 10,47% I Ano I Ne 89,53% Metod PPR nevyužívá téměř 90 % respondentek. Pouze 10,5 % dotázaných někdy využívalo nějakou z metod PPR. 36

38 9. Pokud ano, jakou metodu přirozeného plánování rodičovství jste používala? Tabulka č.9 Využití metod PPR Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Coitus interruptus 3 33,33 Kalendářní metodu výpočtu plodných dnů 4 44,44 Teplotní metodu 2 22,22 Hlenovou metodu 0 0 Symptotermální metodu 0 0 Metodu krystalizace slin 0 0 Jinou metodu 0 0 Celkem Graf č.9 Využití metod PPR 33,33% 22,22% Coitus interruptus B Kalendářní metodu výpočtu plodných dnů Teplotní metodu Q Hlenovou metodu B Symptotermální metodu [ Metodu krystalizace slin Jinou 44,44% Z devíti respondentek které někdy používaly nějakou z metod PPR jich 33,3 % používalo přerušovanou soulož, 44,4 % si vypočítávalo své plodné dny podle menstruačního kalendáře a pouze 22,2 % z nich používalo symptotermální metodu. 37

39 10. Používáte v současné době některou z metod přirozeného plánování rodičovství? Tabulka č.10 Aktuální používání metod PPR Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 4 4,65 Ne 82 95,35 Celkem Graf č.10 Aktuální používání metod PPR 4,65% I Ano I Ne 95,35% V současné době využívají některou z metod PPR pouze 4 dotázané z celkového počtu 86 dotázaných. To je 4,7 %. 38

40 11. Pokud ano, jste s touto metodou spokojena? Tabulka č.ll Spokojenost s metodou PPR Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 2 50 Spíše ano 2 50 Spíše ne 0 0 Ne 0 0 Celkem Graf č.ll Spokojenost s metodou PPR 50,00% 50,00% B Spíše ano Spikne Ne Polovina respondentek používajících v současné době nějakou metodu PPR je s ní spokojena, druhá polovina udává, že je s metodou spíše spokojena. 39

41 12. Pokud jste používala, nebo používáte metody přirozeného plánování rodičovství bylo to z důvodu: Tabulka č.12 Důvod použití metody PPR Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Početí 6 66,67 Vyhnutí se otěhotnění 3 33,33 Poznání svého menstruačního cyklu 0 0 Celkem Graf č.12 Důvod použití metody PPR 33,33% Početl Vytanutí se otěhotněni Q Poznání svého menstruačního cykhi 66,67% Z celkového počtu dotázaných používajících některou z metod PPR jich 33,3 % tuto metodu využívá jako náhradu antikoncepce a dvojnásobný počet, tedy 66,7 %, metodu používá za účelem početí potomka. 40

42 13. Pokud jste používala, nebo používáte metod PPR, pomohly Vám k otěhotnění? Tabulka č.15 Otěhotnění následkem použití metody PPR Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 2 22,22 Spíše ano 2 22,22 Spíše ne 2 22,22 Ne 3 33,34 Celkem Graf č.13 Otěhotnění následkem použití metody PPR 22,22% 33,34% I Ano Spíše ano Q Spíšené Ne 22,22% 22,22% Z dotázaných používajících nějakou z metod PPR se domnívá že jim metoda pomohla, nebo spíše pomohla k otěhotnění shodně 22,2 %. Stejný počet dotázaných se domnívá, že jim metoda k otehotnení spíše nepomohla. 33,3 % se domnívá, že jim metoda PPR k otěhotnění nijak nepomohla. 41

43 14. Mate nebo měla jste problémy s otěhotněním? Tabulka č.14 Problémy s otěhotněním Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 4 4,65 Ne 82 95,35 Celkem Graf č.14 Problémy s otěhotněním 4,65% I Ano I Ne 95,35% Čtyři respondentky v dotazníku uvedly, že mají problém s otěhotněním. To je 4,7 % z celkového počtu 86 dotázaných. Zbylých 82 respondentek, tedy 95,3 %, uvedlo že problém s otěhotněním nemají. V tomto počtu jsou také zahrnuty ženy, které se o početí nepokusily, a tudíž o potenciálním problému s těhotenstvím zatím nevědí. 42

44 15. Metody přirozeného plánovaní rodičovství považujete za spolehlivé v případě: Tabulka č.15 Spolehlivost metod PPR Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Početí 16 18,6 Vyhnutí se otěhotnění 6 6,98 Početí i vyhnutí se otěhotnění 15 17,44 Metody PPR nepovažuji za spolehlivé 11 12,79 Nevím 38 44,19 Celkem Graf č.15 Spolehlivost metod PPR 18,60% 6,98% 44,19% J Početí B Vyhnutí se otíhotnřni Početí i vyhnutí se otehotnení Metody PPR nepovažuji za spolehlivé Nevím 17,44% 12,79% Z celkového počtu neumí o spolehlivosti metod PPR rozhodnout 38 dotazovaných, což je 44,2 %. Šestnáct dotazovaných, tedy 18,6 % se domnívá, že tyto metody jsou spolehlivé v případě snahy o otěhotnění, šest, tedy 7 % se jich domnívá že jsou spolehlivé v případě snahy o zabránění otěhotnění. Že jsou metody PPR spolehlivé v obou 43

45 těchto případech se domnívá 15 dotazovaných, což je 17.4 % z celkového počtu. Jedenáct dotázaných z celkového počtu, tedy 12,8 % respondentek, nepovažuje metody přirozeného plánování rodičovství vůbec za spolehlivé. 44

46 16. Považujete metody přirozeného plánování rodičovství za obtížné a složité? Tabulka č.16 Složitost metod PPR Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 4 4,65 Spíše ano 15 17,44 Spíše ne 23 26,74 Ne 15 17,44 Nevím 29 33,72 Celkem Graf č.16 Složitost metod PPR 4,65% 17,44% 33,72% B Ano!_ Spfäe ano G Spfle ne D* Nevím 26,74% 17,44% Za složité považuje metody PPR pouze 4,7 % z dotázaných, za spíše složité je to již 17,4 %. Za složité nepovažuje metody stejné procento dotázaných, tedy 17,4 %, za spíše ne složité je to 26,7 % z dotázaných. O složitosti metod nedokáže rozhodnout 33,7 % z celkového počtu dotázaných. 45

47 17. Slyšela jste o symptotermální metodě přirozeného plánování rodičovství? Tabulka č.17 Povědomost o symptotermální metodě Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 25 29,07 Spíše ano 5 5,81 Spíše ne 5 5,81 Ne 51 59,3 Celkem Graf č.17 Povědomost o symptotermální metodě 29,07% 59,30% I Ano Spflea SpffeB D Ne O symptotermální metodě PPR slyšelo pouze 25 z celkového počtu 86 dotázaných, což je 29,1 %. Spíše slyšelo o této metodě pět respondentek, spíše neslyšelo o metodě také pět respondentek. V obou případech je stejná relativní míra 5,8 % z dotázaných. O symptotermální metodě neslyšelo nic 51 respondentek, což je 59,3 % dotázaných. 46

48 18. Využívala jste, nebo využívate v současné době, symptotermální metodu přirozeného plánování rodičovství? Tabulka č. 18 Využití symptotermální metody Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 0 0 Spíše ano 0 0 Spíše ne 0 0 Ne 8G 100 Celkem Jak vyplývá z tabulky č. 18. žádná z respondentek nevyužívala a ani v současné době nevyužívá symptotermální metodu. 47

49 19. Sledujete si hustotu poševního hlenu? Tabulka č. 19 Sledování hustoty poševního hlenu Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 8 9,3 Spíše ano 9 10,47 Spíše ne 3 3,49 Ne 66 76,74 Celkem Graf č.18 Sledování hustoty poševního hlenu 9,30% 10,47% 3,49% _j Ano [_] Spíäc a Spflen DNe 74% Z dotázaných respondentek dotazníku si v současné době sleduje hustotu poševního hlenu osm, tedy 9,3 %, spíše sleduje devět, tedy 10,5 % z dotázaných. Spíše nesleduje hustotu svého poševního hlenu 3,5 % dotázaných, což jsou tři respondentky. Vůbec hlen nesleduje 66 žen, tedy 76,7 % ze sledovaného vzorku. 48

50 20. Sledujete si změny děložního čípku? Tabulka č.20 Sledování změn na děložním čípku četnost Odpověď Absolutní Relativní[%] Ano 24 27,91 Spíše ano 6 6,98 Spíše ne 8 9,3 Ne 48 55,81 Celkem Graf č.19 Sledování změn na děložním čípku 27,91% Ano Spíše ano SpUene 55,81% Změny na děložním čípku si sleduje více než čtvrtina žen, konkrétně 24, tedy 27,9 % dotázaných. Sedm procent žen, tedy šest dotázaných si změny pouze spíše sleduje. Osm žen, tedy 9,3 % si změny spíše nesleduje, 48 žen, tedy více než polovina (55,8 %), si změny na čípku nesleduje vůbec. 49

51 21. Měříte si bazálni teplotu? Tabulka č.21 Měření bazálni teploty Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 3 3,49 Spíše ano 0 0 Spíše ne 2 2,33 Ne 81 94,19 Celkem Graf č.20 Měření bazálni teploty Ano Spíše anc Splie ne D Ne 94,19% Velká většina žen si neměří bazálni teplotu. Pouze tři ženy z dotázaných, tedy pouze 3,5 %, si bazálni teplotu měří. Vůbec si bazálni teplotu neměří 81 žen, tedy 94,2 % dotázaných. Dvě ženy se přiklonily k volbě, že si bazálni teplotu spíše neměří. V relativním měřítku zastupují 2,3 % z dotázaných. 50

52 22. Vzbudil ve Vás dotazník zájem o metody přirozeného plánování rodičovství? Tabulka č.22 Vyvolání zájmu o metody PPR předloženým dotazníkem Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%} Ano 14 16,28 Spíše ano 28 32,56 Spíše ne 28 32,56 Ne 16 18,6 Celkem Graf č.21 Vyvolání zájmu o metody PPR předloženým dotazníkem 16,28% 60% D Splíe n D N«32,56% 32,56% Předložený dotazník v respondentkách průzkumu povědomí veřejnosti o metodách PPR vzbudil zájem v téměř polovině případů. Čtrnáct dotázaných(16,3 %) uvádí, že v nich dotazník vzbudil zájem o tyto metody a 28 dotázaných (32,6 %) má pocit, že v nich dotazník zájem spíše vzbudil. Stejný počet dotázaných, tedy také 32,6 % se domnívá, že v nich dotazník zájem spíše nevzbudil. Šestnáct oslovených žen, tedy 18,6 % z celku uvádí, že v nich dotazník nevzbudil žádný zájem. 51

53 23. Myslíte si, že v budoucnu metod přirozeného plánování rodičovství využijete? Tabulka č.23 Představa o budoucím využití některé z metod PPR Četnost Odpověď Absolutní Relativní [%] Ano 4 4,65 Spíše ano 10 11,63 Spíše ne 12 13,95 Ne 30 34,88 Nevím 30 34,88 Celkem Graf č.22 Představa o budoucím využití některé z metod PPR 11,63% 4,65% 34,88% 13,95% D Spfle ne D Ne 34,88% Pouze čtyři z 86 (4,7 %) oslovených žen se domnívají, že někdy v budoucnu využijí některou z metod PPR. Deset žen (11,6 %) se domnívá, že některou z metod spíše využije, dvanáct (14 %) se domnívá, že spíše nevyužije. Ze v budoucnu vůbec metodu nevyužije se domnívá celkem 30 žen a ty tvoří 34,9 % vzorku. Stejný počet žen si není jisto a použití metody PPR do budoucna nevylučuje. 52

54 Kapitola 6 Diskuze Ve své bakalářské práci jsem se zaměřila na přirozené plánování rodičovství z pohledu široké ženské veřejnosti. Zjišťovala jsem, jak jsou ženy a dívky o metodách PPR informovány, v jaké míře těchto metod využívají a jaké důvody je k používání PPR vedly. V provedeném dotazníkovém šetření jsem téměř rovnoměrně postihla věkovou skupinu 20-25, a let. Co se týká dosaženého vzdělání, bylo nejvíce účastnic šetření vzděláno středoškolsky (51,2 %). Z celkového počtu respondentek je 21 % věřících. Jedna respondentia uvedla, že jí církev zakazuje používání antikoncepce. S ohledem na první cíl práce, jsem zjistila především skutečnost, že 77 % z celkového počtu dotázaných žen, má jisté povědomí o metodách PPR. Nejvíce informací získaly ženy z časopisů, ze školy, od přátel a z knih. Pouze velmi malá část (4,8 %) uvádí jako zdroj informací svého lékaře. Tato zjištěná skutečnost mě překvapila, neboť jsem očekávala, že vzhledem k prokázané spolehlivosti např. symptotermální metody, bude její propagace lékaři větší. Nejmenší povědomí o metodách PPR měly ženy v nejnižší věkové skupině, všechny ženy z věkové skupiny let některou z metod PPR znají. Po provedené analýze z dotazníku také vyplývá, že největší povědomí o metodách PPR mají respondentky, které studují, nebo studovaly vyšší odbornou školu. Jelikož byl dotazník z velké části distribuován mezi zdravotnickým personálem, lze se domnívat, že velká část takto vzdělaných respondentek pochází právě ze zdravotnických 53

55 profesí. Z toho dále usuzuji, že jejich nejvyšší povědomost je způsobena částečně zájmem této skupiny o danou problematiku a částečně šířením těchto informací právě ve zdravotnických vzdělávacích institucích. Dále z dotazníkového šetření vyplývá, že pouze 9 žen (10.5 %), z celkového počtu 86 dotázaných, používalo někdy nějakou metodu PPR. Tři ženy praktikovaly přerušovanou soulož, čtyři ženy kalendářní metodu a dvě ženy teplotní metodu. U této otázky jsem chybně uvedla jako metodu PPR přerušovanou soulož, která není metodou PPR v pravém slova smyslu. Stojí také za zmínku, že ještě z tak malého množství žen, které metody někdy používaly, uvedly čtyři ženy kalendářní metodu, která dnes již není za metodu PPR považována. Jak metoda výpočtu plodných dnů, tak zejména metoda přerušované soulože jsou značně nespolehlivé a jsou mnohdy mylně považovány za metody PPR. V současné době používají metody PPR pouze čtyři ženy (4,7 %), které jsou s nimi spokojeny. Z žen které někdy tyto metody používaly, tak z důvodu početí činilo šest žen(66,7 % ze všech používajících PPR) a vyhnutí se těhotenství tři ženy (33,3 %). Zde se potvrdila má hypotéza č.2, že metody PPR jsou více používány při plánovaném početí. K otěhotnění pomohly metody PPR čtyřem ženám (44,4 % z používajících PPR), pěti ženám spíše ne. nebo vůbec (55.6 %). Více než polovina dotazovaných používá hormonální antikoncepci (52,3 %). pouze jedna uvedla přirozené metody. I zde se mi potvrdila hypotéza č.2. že metod PPR je využíváno v menší míře. než hormonální antikoncepce. Metody PPR považuje za nespolehlivé 12,8 % respondentek, 44,2 % dotázaných neumí o spolehlivosti rozhodnout. Za obtížné a složité považuje metody pouze 23 % respondentek, za obtížné je nepovažuje 44,2 % dotázaných a 33,7 % dotázaných neví. O symptotermální metodě PPR slyšelo, nebo spíše slyšelo 34,9 % z dotázaných žen, neslyšelo či spíše neslyšelo 65,1 %. Ačkoliv o symptotermální metodě slyšelo více než třetina žen. žádná z nich tuto metodu nikdy nepoužívala. Tento fakt je vzhledem k prokázané spolehlivosti metody celkem zajímavý. 54

56 Sedmnáct žen si sleduje, nebo spíše sleduje poševní hlen, změny na děložním čípku si sleduje, nebo spíše sleduje třicet žen a bazálni tělesnou teplotu si měří tři respondentky. Kladu si otázku, co vede ženy ke sledování poševního hlenu a děložního čípku, když ne metody PPR. V souvislosti se sledováním děložního čípku uvedla jedna respondentia, že jí čípek sledují na gynekologii. Domnívám se, že část kladných odpovědí u této otázky tedy mohla být volena ve smyslu sledování svého zdravotního stavu. Proto se domnívám, že došlo k nepochopení otázky a bylo by lépe ji formulovat tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o sledování změn děložního čípku v souvislosti se symptotermální metodou PPR. Podobná situace je u otázky sledování poševního hlenu, kde nevím co jiného než metody PPR vede ženy k jeho sledováni. Předložený dotazník vzbudil v téměř polovině dotázaných (48,8 %) zájem o metody PPR. Pouze 16.3 % dotázaných se domnívá, že někdy v budoucnu využije některou z těchto metod. U respondentek, které uvádějí že nevědí zda-li metody někdy využijí, lze předpokládat, že setkají-li se někdy v budoucnu s nějakou se spolehlivých metod PPR, budou jí věnovat větší pozornost, než kdyby se nestaly účastnicemi tohoto dotazníkového šetření. Z celkového počtu 95 vrácených dotazníků, bylo neúplně vyplněno devět dotazníků. K analýze bylo tedy použito 86 úplně vyplněných dotazníků, ale během jejich zpracování jsem zjistila, že odpovědi na některé otázky byly protichůdné. S tímto poznatkem bych volila formulace některých otázek jinak. 55

IV. Určování plodných a neplodných období

IV. Určování plodných a neplodných období IV. Určování plodných a neplodných období Každá zdravá žena ve věku pohlavní zralosti může v průběhu menstruačního cyklu na svém těle pozorovat víceméně pravidelně se opakující změny, které souvisejí s

Více

VI. Období po porodu a doba kojení

VI. Období po porodu a doba kojení VI. Období po porodu a doba kojení Využívání poporodní fyziologické neplodnosti patří mezi nejstarší a nejpřirozenější způsoby řízení početí. Po porodu totiž nastává v organismu ženy klidové období období

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Téma / kapitola Mendelova 2. stupeň Základní Zdravověda

Více

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1

Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Výchova ke zdraví Poučení o lidském těle 1 Poučení o 1 lidském těle 1 4 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1) Antikoncepce musí být LDV Levná, dostupná, vratná správná

Více

II. Plodnost a její podmínky

II. Plodnost a její podmínky II. Plodnost a její podmínky II/1. Biologické předpoklady přirozeného plánování rodičovství V průběhu menstruačního cyklu jsou dny, ve kterých žena může otěhotnět (období plodné), a dny, ve kterých k otěhotnění

Více

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd

PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Název šablony: PRIR2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd Vzdělávací oblast/oblast dle RVP: 6 Člověk a příroda Okruh dle RVP: 6 3 - Přírodopis Tematická oblast: Přírodopis Člověk sada 2

Více

Statistika. Semestrální projekt

Statistika. Semestrální projekt Statistika Semestrální projekt 18.5.2013 Tomáš Jędrzejek, JED0008 Obsah Úvod 3 Analyzovaná data 4 Analýza dat 6 Statistická indukce 12 Závěr 15 1. Úvod Cílem této semestrální práce je aplikovat získané

Více

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace:

2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: 1. Název vzdělávacího programu : Výchova k reprodukčnímu zdraví 2. Obsah - podrobný přehled témat výuky a jejich anotace včetně dílčí hodinové dotace: Téma Název tématu Počet č. hodin 1. Pojem reprodukční

Více

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj

Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Vyhodnocení dotazníkového šetření, které proběhlo na území MAS Havlíčkův kraj Spokojenost obyvatel s životem v regionu MAS Havlíčkův kraj Místní akční skupina Havlíčkův kraj, o. p. s. Zpracovala: Hana

Více

Fyziologie těhotenství

Fyziologie těhotenství Fyziologie těhotenství Oplodnění K oplození vajíčka dochází ve vejcovodu - spermie jsou vstříknuty do zadní poševní klenby o odtud musí projít až k vnitřnímu ústí vejcovodu (pohyb spermií = 3-6 mm/min.)

Více

Variace Pohlavní soustava ženy

Variace Pohlavní soustava ženy Variace 1 Pohlavní soustava ženy 21.7.2014 16:03:50 Powered by EduBase BIOLOGIE ČLOVĚKA POHLAVNÍ SOUSTAVA POHLAVNÍ SOUSTAVA ŽENY Funkce pohlavního systému ženy 1. Zrání vajíček a jejich uvolňování z kůry

Více

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ

SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ www.fnplzen.cz SLEDOVÁNÍ SPOKOJENOSTI PACIENTŮ VE FAKULTNÍ NEMOCNICI PLZEŇ Ing. Jaroslava Kunová 20. dubna 2010 Základní údaje samostatná příspěvková organizace přímo řízená MZ ČR provázanost s Lékařskou

Více

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008

Vyhodnocení ankety laické veřejnosti. Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Vyhodnocení ankety laické veřejnosti Komunitní plánování sociálních služeb Hustopečsko 2008 Hustopeče, říjen 2008 Obsah 1 Úvod... 3 2 Cíl anketního šetření... 3 3 Metoda šetření... 3 3.1 Cílová skupina...

Více

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů

Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s., nemocnice Středočeského kraje Máchova 400, 256 30 Benešov T I S K O V Á Z P R Á V A Vyhodnocení dotazníků Kvalita očima pacientů Nemocnice Rudolfa a Stefanie

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav 1. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 1993, 1998, 3 a 8 21. dubna 9 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

Spokojenost se životem

Spokojenost se životem SEMINÁRNÍ PRÁCE Spokojenost se životem (sekundárních analýza dat sociologického výzkumu Naše společnost 2007 ) Předmět: Analýza kvantitativních revize Šafr dat I. Jiří (18/2/2012) Vypracoval: ANONYMIZOVÁNO

Více

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava

VY_32_INOVACE_11.15 1/6 3.2.11.15 Pohlavní soustava Pohlavní soustava 1/6 3.2.11.15 Cíl znát stavbu ženské a mužské pohlavní soustavy - umět vysvětlit její funkci - odvodit její význam - uvést onemocnění, příčiny, prevenci, ošetření Továrna na spermie a vajíčka - mužské

Více

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci

Příloha IV. Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci Příloha IV Vědecké závěry a zdůvodnění změny podmínek rozhodnutí o registraci 27 Vědecké závěry Celkové shrnutí vědeckého hodnocení postkoitálních antikoncepčních léčivých přípravků obsahujících levonorgestrel

Více

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512

Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu. EU peníze školám. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Výukový materiál zpracován v rámci operačního projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0512 Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. ZDRAVOVĚDA Pohlavní

Více

Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty

Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty Filozofická fakulta Masarykovy univerzity Psychologický ústav DISERTAČNÍ PRÁCE Akceptabilita metod přirozené kontroly početí: dimenze a determinanty Karel D. Skočovský Vedoucí disertační práce: Doc. Mojmír

Více

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR

SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Sexuologický ústav. lékařské fakulty UK a VFN SEXUÁLNÍ CHOVÁNÍ V ČR Srovnání výzkumů z let 993, 998 a 23 8. dubna 2 Sexuální chování v ČR Kontinuální výzkum sexuálního chování české populace realizovaný

Více

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA

OBSAH SEXUÁLNĚ REPRODUKČNÍ ZDRAVÍ - OBECNÁ TÉMATA ÚVOD 12 ODDÍL I SEXUÁLNÍ ZRÁNÍ A FORMOVÁNÍ SEXUÁLNÍ IDENTITY 1 Prenatální vývoj 16 1.1 Prenatální vývoj a diferenciace pohlaví 16 1.2 Prenatální vývoj 31 1.3 Časné těhotenské ztráty 35 2 Porod 42 2.1 Prenatální

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72

Věk respondentek počet minimum maximum průměr sm.odch. 119 18,00 53,00 26,40 6,72 Sexuální chování komerčních sexuálních pracovnic v soukromém životě (Jak souloží prostitutky z lásky) Martina Zikmundová Cíle výzkumu Cílem výzkumu bylo získat informace o sexuálním chování komerčních

Více

Alternativy: adopce, pěstounská péče

Alternativy: adopce, pěstounská péče Léčba neplodnosti neplodnost je vždy nemocí páru! léčbu lze provádět různými postupy: léčba psychosociální, léčba farmaky, asistovaná reprodukce od inseminace po IVF základní etická otázka nejobecnějšího

Více

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním

Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Bakalářská práce- shrnutí- Nemocnost kojenců v souvislosti s kojeneckým plaváním Obsahem teoretické části je vymezení kojeneckého věku, kojeneckého plavání, nejčastějších onemocnění související s pobytem

Více

Pojem a úkoly statistiky

Pojem a úkoly statistiky Katedra ekonometrie FVL UO Brno kancelář 69a, tel. 973 442029 email:jiri.neubauer@unob.cz Pojem a úkoly statistiky Statistika je věda, která se zabývá získáváním, zpracováním a analýzou dat pro potřeby

Více

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU

JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU JAK VNÍMÁM NAŠI ŠKOLU PRŮZKUM MEZI ŽÁKY FZŠ Brdičkova 1878 za rok 2014 Dotazníkového šetření v listopadu 2014 se zúčastnilo 116 žáků 7. a 9. ročníku. Leden 2015 V listopadu 2014 již počtvrté hodnotili

Více

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz

POHLAVNÍ SOUSTAVA. PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz POHLAVNÍ SOUSTAVA PhDr. Jitka Jirsáková,Ph.D. jitkajirsakova@seznam.cz Pohlavní soustava zajišťuje vznik nového života zabezpečuje existenci biologického druhu zajišťuje přenos genetických informací dělíme

Více

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny

4. Krytí. a. Určení nejvhodnější doby krytí. i. Zevní projevy a chování feny 4. Krytí a. Určení nejvhodnější doby krytí Naprostá většina chovatelů má zájem o co nejúspěšnější odchov. A právě proto jim doporučujeme, aby si nechali určit nejvhodnější dobu ke krytí feny. K tomu existují

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení

Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni. Anketa. pro rodiče dětí od 1 do 3 let. Vyhodnocení Komunitní plánování sociálních služeb v Plzni Anketa pro rodiče dětí od 1 do 3 let Vyhodnocení Vyhodnocení zpracovalo: CpKP západní Čechy Americká 29 301 38 Plzeň Tel./fax: +420 / 377 329 558 Mobil: +420

Více

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí

Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 19.3.2004 12 Světové šetření o zdraví (9. díl) Pokrytí preventivní a léčebnou péčí V předchozí aktuální informaci jsme

Více

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice

Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Analýza sociálních služeb obce Štěpánkovice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava

Ověř. ěření spolehlivosti dat z dotazníkov itím m kappa indexu. H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Ověř ěření spolehlivosti dat z dotazníkov kového šetření použit itím m kappa indexu H.Tomášková Krajská hygienická stanice, Ostrava Studie realizovaná v rámci grantového projektu IGA MZ ČR č. NJ 6139-3

Více

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ

Hlášení těhotenství (formulář) RO-GNE: HLÁŠENÍ TĚHOTENSTVÍ Tento přípravek podléhá dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou. Zároveň žádáme

Více

Těhotenství, vývoj plodu, porod

Těhotenství, vývoj plodu, porod Těhotenství, vývoj plodu, porod Autor: Mgr. Anna Kotvrdová Vzdělávací oblast: Somatologie Tematický okruh: Pohlavní ústrohí ženy, těhotenství,vývoj plodu, porod Mezioborové přesahy a vazby: Ošetřovatelství,

Více

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523

Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou. Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Klinické hodnocení u bolestí spojených s endometriózou Bolest, kterou cítíte, je skutečná... i když to ostatní nevidí. A822523 Studie SOLSTICE se provádí v přibližně 200 výzkumných centrech na celém světě.

Více

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul

Funkce pohlavního systému ženy ovaria oocyty ova folikul Graafův folikul Funkce pohlavního systému ženy - zrání vajíček - produkce pohlavních hormonů - realizace pohlavního spojení = koitus - vytvoření vhodného prostředí pro vývoj plodu a jeho porod Vaječníky ovaria - párové

Více

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu

Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU. Definice laktátového prahu Kapitola 7 TESTOVÁNÍ LAKTÁTOVÉHO PRAHU Definice laktátového prahu Laktátový práh je definován jako maximální setrvalý stav. Je to bod, od kterého se bude s rostoucí intenzitou laktát nepřetržitě zvyšovat.

Více

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance.

Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Spolupráce? Umění vzájemného porozumění, respektu a tolerance. Jitka Pešková (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích) Příspěvek pro seminář Spolupráce? Spolupráce!, 24. 3. 2014, Moravské zemské muzeum

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Mořice Úvod V průběhu května a června 2012 bylo v obci Mořice provedeno anonymní dotazníkové šetření v domácnostech. V náhodně vybraných domácnostech a na místních

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013

VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKŮ PRO SPOLUPRACUJÍCÍ ODBORNÍKY A ORGANIZACE ZPĚTNÁ VAZBA ZA ROK 2013 1. METODIKA DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření bylo zaměřeno na získání zpětné

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek?

Kdo patří do cílové skupiny, pro koho jsou dopisy určeny a kdy jim přijdou do schránek? Co si máme pod tímto projektem představit a proč vznikl? Jedná se o projekt, který ministerstvo zdravotnictví připravilo spolu se zdravotními pojišťovnami a zaměřuje se na prevenci před třemi konkrétními

Více

Vyhodnocení dotazníkového šetření

Vyhodnocení dotazníkového šetření Vyhodnocení dotazníkového šetření V měsíci březnu roku 2012 bylo provedeno oddělením sociálních služeb, odboru sociálních věcí Úřadu městského obvodu Slezská Ostrava dotazníkové šetření zjišťující spokojenost

Více

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů

Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů Itálie Dotazník pro učitele VŠ připravující budoucí učitele cizích jazyků Zpracování údajů O Vás 1. Dotazník vyplnilo sedm vysokoškolských pedagogů připravujících budoucí učitele cizích jazyků. 2. Šest

Více

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012

Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Vyhodnocení dotazníku spokojenosti s konferencí Barcamp Brno 2012 Tvorba dotazníku a vyhodnocení dat: Magdaléna Katolická / @madla_art magdalena@marketingovevyzkumy.cz www.magdalenakatolicka.cz 2 Obsah

Více

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje

Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Výrobci potravin vnímají značky kvality jako důležitý nástroj podpory prodeje Průzkum Značky kvality z pohledu potravinářských společností, realizovaný odborným periodikem Marketing Journal, zjišťoval

Více

Rakovina není náhoda

Rakovina není náhoda Rakovina není náhoda Výsledky průzkumu rizikových onkologických faktorů mezi studenty středních škol Agentura J.L.M. VII/2011 Výsledky průzkumu mezi studenty středních škol v rámci osvětové akce Rakovina

Více

Strategický plán města České Budějovice

Strategický plán města České Budějovice STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE Strategický plán města České Budějovice VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MEZI NÁVŠTĚVNÍKY MĚSTA Verze: 15. října 2007 Strana 1 z 14 celkem 1. Charakteristika respondentů

Více

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele

Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Ovzduší a zdraví (2.část) determinanty zdraví, zdravotní ukazatele Vážení čtenáři, Krajská hygienická stanice Moravskoslezského kraje se sídlem v Ostravě tímto příspěvkem pokračuje v seriálu článků na

Více

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum

Příbalová informace: informace pro uživatelku. Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Sp.zn.sukls170715/2014 A sp.zn.sukls238446/2012, sukls41514/2013 Příbalová informace: informace pro uživatelku Escapelle, 1500 mikrogramů, tableta Levonorgestrelum Přečtěte si pozorně celou příbalovou

Více

Fiktivní průzkumné šetření

Fiktivní průzkumné šetření Univerzita Hradec Králové Pedagogická fakulta Katedra sociální pedagogiky Fiktivní průzkumné šetření Výzkumné metody a zpracování dat 2010 Jana Nováková Obsah 1. Úvod. str. XY 2. Průzkumné cíle a stanovení

Více

Metody sociálních výzkumů

Metody sociálních výzkumů Metody sociálních výzkumů DOTAZNÍK ROZHOVOR POZOROVÁNÍ KAZUISTIKA ZÁKLADNÍ TECHNIKY SBĚRU DAT Přímé pozorování Rozhovor Dotazník Analýza dokumentů (standardizovaný rozhovor, nestandardizovaný rozhovor,

Více

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost

Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií Analýza dotazníkového šetření pro širokou veřejnost Analýza byla uskutečněna pro potřeby Komunitního plánu sociálních služeb ve městě Kladně Zpracovatel:

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Hodnocení kvality logistických procesů

Hodnocení kvality logistických procesů Téma 5. Hodnocení kvality logistických procesů Kvalitu logistických procesů nelze vyjádřit absolutně (nelze ji měřit přímo), nýbrž relativně porovnáním Hodnoty těchto znaků někdo buď předem stanovil (norma,

Více

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti

Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti Evropský den onemocnění prostaty 15. září 2005 Aktivita Evropské urologické asociace a České urologické společnosti prim. MUDr. Jan Mečl Urologické oddělení Krajská nemocnice Liberec Co je to prostata?

Více

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY

SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Univerzita Palackého v Olomouci Katedra psychologie SOUVISLOST REGULACE EMOCÍ S ONEMOCNĚNÍM ŠTÍTNÉ ŽLÁZY Bakalářská diplomová práce Bc. Karolína Fryštacká PhDr. Martina Fülepová Obsah Teoretické ukotvení

Více

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství

Maturitní témata. Předmět: Ošetřovatelství Maturitní témata Předmět: Ošetřovatelství 1. Ošetřovatelství jako vědní obor - charakteristika a základní rysy - stručný vývoj ošetřovatelství - významné historické osobnosti ošetřovatelství ve světě -

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Statistika Mládež a drogy 2013

Statistika Mládež a drogy 2013 Statistika Mládež a drogy 2013 JMK 2013 Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus.

Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. Zpráva z dotazníkového šetření: povědomí o programu mobility vysokoškolských studentů Erasmus a o pracovních stážích v programu Erasmus. 1. Úvod: krátké shrnutí šetření Dotazníkové šetření probíhalo prostřednictvím

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PRŮZKUMU SPOLUPRÁCE KRAJŮ A NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ realizovaného v rámci projektu Zavedení statusu veřejné prospěšnosti do české legislativy 1. POPIS PRŮZKUMU Průzkum Spolupráce krajů

Více

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál

Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat. Ing. Luděk Dostál Tvorba indikátorů pro udržitelnou mobilitu a sběr dat Ing. Luděk Dostál Společné evropské indikátory ukazatele, hodnotící rozvoj města a kvalitu života obyvatel využitelné pro vedení města pro informovanost

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Statistika Mládež a drogy 2012

Statistika Mládež a drogy 2012 Statistika Mládež a drogy 2012 Jihomoravský kraj Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. JMK 2012 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty jihomoravských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání návykových

Více

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice

Daňová a grantová podpora činností výzkumu a vývoje Vyhodnocení průzkumu v ČR. Září 2014 2. edice Září 2014 2. edice Vážení čtenáři, dostává se vám do rukou krátká informace o základních faktech k ochotě firem vydávat prostředky na výzkum a vývoj a využít možnosti, které dává zákon o dani z příjmů,

Více

Analýza vybraných průmyslových odvětví

Analýza vybraných průmyslových odvětví Analýza vybraných průmyslových odvětví Ing. Pavel Kusý 1. Úvod V prvním čtvrtletí roku 2007 byl pod záštitou Ústavu pro řízení a ekonomiku podniku, Fakulty strojní, Českého vysokého učení v Praze proveden

Více

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013. HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV

Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013. HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV Hodnocení preventivní akce uskutečněné ve dnech 18.11. 22.11. 2013 HROU PROTI AIDS 2013 Prevence přenosu HIV a HPV Hra proti AIDS je interaktivní projekt primární prevence HIV/AIDS, jehož cílem je, dát

Více

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ZJIŠTĚNÍ A ANALÝZA AKTUÁLNÍCH VZDĚLÁVACÍCH POTŘEB PEDAGOGŮ ANGLIČTINÁŘŮ V OBLASTI JAZYKOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ Úvod Tato analýza je součástí grantového projektu Metodická podpora pro učitele angličtiny, zkr.

Více

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní

Střední školy a internetový marketing. Studie občanského sdružení Než zazvoní Střední školy a internetový marketing Studie občanského sdružení Než zazvoní 2. ledna 2015 Tento dokument shrnuje výsledky průzkumu mezi českými středními školami. Cílem šetření bylo zjistit, jaké nástroje

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM

MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM MARKETINGOVÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM Proč je nutná existence MIS ve firmě? Firmy přechází od místního k celonárodnímu a ke globálnímu marketingu změna orientace od zákaznických potřeb k zák. přáním / stále vybíravější

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy Technické parametry Výzkum:

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7.8.2003 49 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Užívání léků (XX. díl) V předchozí aktuální

Více

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA

MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ MOBILITA A MÍSTNÍ PŘEPRAVA V LITOMĚŘICÍCH - 2011 Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o.s. Zdravé město Litoměřice Leden 2012 TIMUR 2012 Stránka 1 Akce je součástí

Více

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku

Kvalita života s dialýzou. Vítejte na našem dialyzačním středisku Kvalita života s dialýzou Vítejte na našem dialyzačním středisku Úvod V předchozích brožurách jste nahlédl/a do široké škály informací, které by Vám měly pomoci přizpůsobit se životu s dialýzou. Je třeba

Více

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV CENTRUM PODPORY VEŘEJNÉHO ZDRAVÍ Oddělení podpory zdraví, dislokované pracoviště Praha ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z AKCE DEN ZDRAVÍ Termín pořádání: 22.5. 213 Místo: SZÚ Praha V rámci Dne

Více

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1-

Report. Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger. Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou. Burghausen Září 2000 -1- Dr. med. Dr. med. vet. Franz Starflinger Report Colostrum extrakt, jako doprovodná terapie s pacienty s rakovinou Burghausen Září 2000 Dr. Dr. F. Starflinger -1- Pacienti s rakovinou s poskytnutím holvita

Více

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová

SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE. Mgr. Zuzana Svobodová SEXUÁLNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLÁCH A PROBLEMATIKA UČITELSKÉ ROLE Mgr. Zuzana Svobodová FAKTA K SEXUÁLNÍ VÝCHOVĚ Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání a to především oblasti Člověk a jeho svět Člověk

Více

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí)

Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Výzkumná pilotní studie: Efektivita vysílání v rámci projektu ŠIK (shrnutí) Autor výzkumu: ŠIK CZ, s.r.o. Realizace výzkumu: únor květen 2010 Výzkum proběhl pod dohledem pedagogů zapojených škol. Cíl výzkumného

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Pracovníci státní správy

Pracovníci státní správy Pracovníci státní správy Sociální anamnéza Ankety se zúčastnilo celkem 51 pracovníků státní správy, z toho více jak tři čtvrtiny mužů (76%) (viz Příloha 4, graf č.1). Většinou patří do věkové kategorie

Více

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s.

Vzorové rešení. Statistika Mládež a drogy 2013. Brněnské školy. Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 Brněnské školy Vypracovaly A Kluby ČR o.p.s. Statistika Mládež a drogy 2013 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Vyhodnocení odpovědí:

Vyhodnocení odpovědí: Příloha č. 3 Výsledky dotazníkového šetření mezi dodavateli registrovanými na e-tržištích NIPEZ Pro účast v dotazníkovém šetření byli vybráni dodavatelé z datasetu VZ za první rok provozu e-tržišť, tj.

Více

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření)

Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Výběr kandidátů na finanční pozice (dotazníkové šetření) Vytvořil: Distribuce dokumentu: Česká asociace pro finanční řízení elektronicky na členy asociace a vybrané manažery Datum: 7. 12. 2012 31. 1. 2013

Více

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum.

Mgr. Vít Janků Centrum pro rodinu a sociální péči, Josefská 1, 602 00 Brno, www.rodiny.iol.cz, tel.: 542 217 464, e-mail: prorodinu@centrum. BÝT RODIČEM? Jaká je odpověď na tuto otázku v dnešní době? Rodina se mění. Dnes už dítě není pro člověka ani existenční ani společenskou nutností; metody asistované reprodukce mažou hranici mezi rodičovstvím

Více

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková

Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba. MUDr. Zdeňka Vyhnánková Poruchy spojené s menstruačním cyklem a jejich léčba MUDr. Zdeňka Vyhnánková Hormonální změny během menstruačního cyklu do ovulace stoupá hladina estrogenů 10x, hladina progesteronu je nulová v druhé polovině

Více

Statistika Mládež a drogy

Statistika Mládež a drogy Statistika Mládež a drogy Brněnské školy Vypracoval: A Kluby ČR o.p.s. 1 Statistika Mládež a drogy 2014 dotazníkový průzkum mezi žáky a studenty brněnských škol Cílem průzkumu bylo zjistit stav zneužívání

Více

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE

Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE. Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE Občanské sdružení MAS KRAJINA SRDCE Výsledky anketního šetření názorů seniorů žijících v obcích zapojených do území MAS KRAJINA SRDCE 2014 1 Obsah 1. Základní údaje o šetření... 3 2. Hodnocení odpovědí

Více

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za

Kouření vonných listů, kořeníči drog se vyskytuje v lidské společnosti tisíce let. Do Evropy se tabák dostal po roce 1492 v té době byl považován za Mgr. Jakub Dziergas Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5. Výuková sada OBČANSKÁ

Více

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004

DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 Supplementum 18.3.2005 15:14 Stránka 11 DOPORUČENÍ WHO K PŘEPISU KOMBINOVANÉ ORÁLNÍ KONTRACEPCE 2004 P. Čepický Levret s. r. o., Praha Jak užívat tento dokument Tento dokument nepřináší závazné postupy,

Více

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech

Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Zavádění IFRS standardů v českých poměrech Průzkum v rámci pracovní skupiny IFRS platforma Česká asociace pro finanční řízení Vladimírova 233/12, 140 00 Praha 4, IČO: 22875581 www.cafin.cz; info@cafin.cz

Více

Vážení a měření nemocných

Vážení a měření nemocných Vážení a měření nemocných Tento výukový materiál vznikl za přispění Evropské unie, státního rozpočtu ČR a Středočeského kraje září 2010 Bc. Zouharová Klára Měření výšky těla, tělesné hmotnosti Růst zvětšování

Více