Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti"

Transkript

1 Výroční zpráva 2008

2 Obsah: 1. Úvodní slovo představenstva / výkonného ředitele 2. Profil společnosti 2.1 Základní údaje 2.2 Filosofie 2.3 Činnosti 2.4 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu 2.5 Partneři 2.6 Média a Partners v roce Priority v roce Cíle pro rok Organizační struktura 4. Výsledky hospodaření společnosti za rok Struktura zprostředkovaných obchodů 4.2 Rozvaha 4.3 Výkaz zisků a ztrát 4.4 Příloha k účetní závěrce 4.5 Zprávy auditorů 5. Kontakty 5.1 Centrála 5.2 Klientská centra 5.3 Obchodní síť

3 1 Úvodní slovo předsedkyně představenstva Rok 2008 byl pro společnost Partners For Life Planning, a.s. (dále jen Partners ) ve znamení stabilizace a růstu. Skončila doba nejistých začátků a začal plnohodnotný rozvoj společnosti zaměřený na další růst objemu zprostředkovaných finančních toků, expanzi distribuční sítě, rozšiřování a permanentní modernizaci produktového portfolia a samozřejmě také na kvalitu prodejního procesu a spokojenost klienta. Provizní příjem poskočil loni na trojnásobek roku 2007 a přesáhl částku 620 milionů korun. Hospodářský výsledek za uplynulý rok odpovídá snaze akcionářů maximálně investovat do expanze společnosti při současném zabezpečení stability budoucích příjmů tvorbou rezerv. Ve strategii vysokých investic především do lidského kapitálu, značky Partners a do rozvoje klientských center se akcionáři společnosti rozhodli pokračovat i v roce 2009, kdy očekáváme celkový provizní příjem na úrovni blížící se jedné miliardě korun. Na nejbližší valné hromadě dojde k navýšení základního kapitálu společnosti na 30 milionů korun. Poradci Partners uzavřeli se svými klienty za dvanáct měsíců roku 2008 více než 108 tisíc smluv, což představuje nárůst o 96 % oproti předchozímu roku. Nejdynamičtěji rostl sektor pojištění majetku, rizika a investic do podílových fondů. I začátek roku 2009 napovídá, že na skvělá čísla se můžeme těšit i letos. Dobré výsledky jsou především zásluhou finančních poradců, kterých nyní pod hlavičkou Partners aktivně působí přes Meziročně vzrostl počet aktivních poradců o 600, přičemž v současnosti se zaměřujeme na regulaci přijímacího procesu s důrazem na osobnostní profil a profesionální kvality uchazečů. Z tohoto důvodu jsme na počátku roku zavedli centrální certifikace, které pomáhají s výběrem lidí s opravdovou šancí na úspěch ve finančním poradenství. V důsledku přijatých změn kariérového plánu by se ve společnosti měli udržet pouze nadprůměrně výkonní a perspektivní profesionální poradci, což je nakonec naším cílem. Společnost se výrazně profiluje i v mediální oblasti: každý měsíc mohou čtenáři českých tištěných médií najít desítky článků, v nichž citují odborníky společnosti Partners, redakce předních deníků a časopisů spolupracují s Partners při přípravě osvětových článků o osobních financích. Na konci roku 2008 tým PR a komunikace oslavil již 10 tisíc čtenářů finančně populárního časopisu Finmag, z čehož polovinu tvoří klienti Partners, kteří si sjednali dárkové předplatné jako bonus k péči poradců Partners. Na konci roku 2008 byl ještě připraven unikátní projekt pro interní komunikaci JsmePartners. Jde o kombinaci tištěného a elektronického interního časopisu, který přináší informace o dění ve firmě. V roce 2009 hodláme mimo jiné intenzivně pracovat na vlastní vnitřní kontrole tak, abychom poskytovali kvalitní poradenství, které si dokážeme efektivně pohlídat. Úspěch naší společnosti stavíme na lidech, jejich schopnostech a dovednostech, profesionalitě, loajalitě a nadšení pro správnou věc. Naším cílem je efektivně postihovat ty, kteří se s naší filosofií neztotožňují, a zároveň do Partners nepřijímat lidi, kteří zde nemají šanci uspět. Kontrola se bude posouvat od kontroly ex post do prevence. Je to obrovská výzva a velký úkol tohoto roku. Praha Ing. Kateřina Palková, MBA předsedkyně představenstva

4 2 Profil společnosti 2.1 Základní údaje Společnost Partners zahájila v červnu roku 2007 nabídku služeb finančního poradenství a zprostředkování finančních produktů na území České republiky s cílem stát se jednou z předních a dlouhodobě uznávaných společností finančního poradenství na českém trhu. Do obchodního rejstříku byla jako NOSTIMO, a.s. zapsána 23. srpna Od 18. července 2007 je, již pod názvem Partners For Life Planning, a.s., zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka Obchodní firma... Partners For Life Planning, a.s. Sídlo... Praha 4, Stýblova 253/13, PSČ Identifikační číslo Daňové identifikační číslo... CZ Právní forma... Akciová společnost Statutární orgán představenstvo: předseda představenstva... Ing. Kateřina Palková, MBA místopředseda představenstva... Ing. Tomáš Prouza, MBA člen představenstva... Pavel Kohout Dozorčí rada: předseda dozorčí rady... Ing. Pavel Novotný člen dozorčí rady... Jan Majer člen dozorčí rady... Ing. Martin Vícha 2.2 Filosofie Filozofie Partners je založena na myšlence celoživotního partnerství klienta a finančního poradce. Dobrý finanční poradce by měl být člověk, na kterého se klient může dlouhodobě skutečně spolehnout, kterému lze věřit. Proto nám nejde o to udělat jeden individuální obchod, i kdyby byl sebevýhodnější. Mnohem důležitější je vytvořit si s klientem dlouhodobý vztah, založený na férovosti, otevřenosti a slušnosti. U zrodu stáli Kateřina Palková, Pavel Kohout, Tomáš Prouza a Jan Majer. Zakladatele spojovala dlouholetá snaha o kultivaci finančního trhu a vytváření lepších podmínek pro rozvoj finančního poradenství. Tato snaha byla podtržena v květnu 2008 vstupem Partners do AFIZU Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců České republiky, která je největší asociací, sdružující finančně-poradenské firmy. V Partners se rozhodli uvést do praxe společné představy o individuálním, objektivním a profesionálním finančním poradenství. Proto jsou základními pilíři filozofie společnosti důraz na slušnost a férovost při poskytování poradenských služeb, pečlivý výběr všech spolupracovníků a důraz na kvalitu informací, kterými poradci disponují. Poradenský trh dosud těžil z informační asymetrie klienti finančních institucí neměli dostatek informací, podle nichž by mohli posoudit výhodnost či nevýhodnost doporučovaných finančních produktů či správnost navrhovaných řešení. Dobrá rada vychází z kvalitních informací. Všichni naši poradci mají zajištěn špičkový servis silného analytického týmu. Všichni zároveň procházejí dlouhodobým systémem školení, seminářů a zkoušek. Centrální kontrolní mechanismy jsou navíc nastaveny tak, že narušení kvality služeb eliminují hned v zárodku. Takže co vám můžeme nabídnout? Zkušenosti, poctivý přístup k práci, energii, nezávislost, osobní přístup a nasazení, otevřenost, rovné jednání a jistotu silné společnosti FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK! 2.3 Činnosti Partners poskytuje svým poradcům i klientům nejaktuálnější informace z finančních trhů a dává k dispozici i další podklady pro kvalifikované rozhodování, a to v těchto oblastech: Cestovní pojištění Dotace z fondů EU a státního rozpočtu Fondy životního cyklu Havarijní pojištění Hypoteční úvěry Investiční úvěry pro firmy a podnikatele Investiční úvěry pro společenství vlastníků bytových jednotek a bytová družstva Leasing Otevřené podílové fondy Penzijní připojištění se státním příspěvkem Platební a kreditní karty Podnikatelské úvěry Pojištění majetku a odpovědnosti občanů

5 Pojištění majetku a odpovědnosti podnikatelů Pojištění nákladů na veterinární léčbu Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Pojištění podnikatelských rizik Pojištění právní ochrany Pojištění proti úpadku cestovních kanceláří Překlenovací úvěry ze stavebního spoření Spořicí účty Spotřebitelské úvěry Stavební spoření Úvěry ze stavebního spoření Úrazové pojištění Zdravotní připojištění Životní pojištění Díky širokému portfoliu využili našich služeb i přední čeští zaměstnavatelé v rámci employee benefits. Oddělení zaměstnaneckých výhod zajišťuje následující činnosti: školení celé sítě Partners v oblasti strategie a jednotlivých programů Partners Corporate Business, změn v legislativě a novinek našich obchodních partnerů v oblasti employee benefits spolupráci s obchodními partnery při vytváření nových produktů speciálně pro firemní klientelu tvorbu nabídek šitých na míru našim klientům zaměstnavatelům na základě jejich zadání včetně administrativy k případným výběrovým řízením prezentaci nabídek managementu či kompetentním osobám ve firmách VIP akce pro významné zaměstnavatele (např. Golf Celebrity Cup) následnou péči o zaměstnance a kontrolu servisu ve firmách ve spolupráci s poradenskou sítí exkluzivní zaměstnanecký program pro více než 100 významných zaměstnavatelů (údaj k ) 2.4 Soulad činnosti společnosti s předpisy upravujícími působení na finančním trhu V roce 2008 byly úspěšně v plném rozsahu zavedeny postupy vyžadované zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění novely transponující do českého práva pravidla směrnice MiFID a navazujícími prováděcími předpisy. V této souvislosti byly upraveny stávající vnitřní předpisy společnosti, případně vytvořeny a schváleny předpisy nové. Společnost Partners tak včas splnila zákonné požadavky kladené na investiční zprostředkovatele. Za účelem seznámení jak poradenské sítě, tak centrály s těmito novými pravidly, byla připravena řada písemných informací, provedena některá dílčí školení a připraven také výukový film. V roce 2009 bude školicí i kontrolní činnost dále rozšířena. V roce 2008 Česká národní banka nezahájila ani nevedla vůči společnosti žádné řízení pro porušení předpisů upravující působení společnosti na finančním trhu a společnosti nebyla uložena žádná sankce ze strany dohledových či dozorových orgánů.

6 2.5 Partneři Partners vyvíjejí ve spolupráci s předními světovými finančními ústavy exkluzivní finanční produkty, jež mají poradci Partners k dispozici vedle běžně nabízených nástrojů. Jejich výraznou konkurenční výhodou jsou nižší poplatky a vyšší efektivita ve srovnání s jinými nabídkami na trhu. Našimi obchodními partnery v roce 2008 byly tyto společnosti: a) společnosti poskytující penzijní připojištění AEGON Penzijní fond, a.s. AXA penzijní fond a.s. ČSOB Penzijní fond Stabilita, a. s. ING Penzijní fond, a.s. Penzijní fond České spořitelny, a.s. b) společnosti poskytující životní pojištění AEGON Pojišťovna, a.s. Aviva životní pojišťovna, a. s. AXA životní pojišťovna a. s. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. ČSOB Pojišťovna, a. s. ING Životní pojišťovna N.V., pobočka pro Českou republiku Pojišťovna České spořitelny, a.s. Pojišťovna Slavia a.s. Wüstenrot, životní pojišťovna, a.s. c) společnosti poskytující neživotní pojištění Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. AXA pojišťovna a.s. ČSOB Pojišťovna, a. s. Pojišťovna Slavia a.s. Wüstenrot pojišťovna, pobočka pro Českou republiku d) společnosti poskytující hypotéční a spotřebitelské úvěry Česká spořitelna, a.s. Hypoteční banka, a.s. Komerční banka, a. s. LBBW Bank CZ a.s. UniCredit Bank Czech Republic a.s. Volksbank CZ, a.s. e) společnosti poskytující stavební spoření a úvěry ze stavebního spoření Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. Raiffeisen stavební spořitelna a.s. Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. f) společnosti poskytující leasingy a úvěry na auto ESSOX s. r. o. g) společnosti zabývající se investicemi a spořicími účty AXA investiční společnost a.s. Bank Sal. Oppenheim jr. & Cie. CYRRUS, a.s. HSBC Bank plc ING Bank N.V., a.s. Investiční společnost České spořitelny, a.s. Pioneer investiční společnost, a.s. REICO investiční společnost České spořitelny, a.s. h) společnosti zabývající se získáváním dotací z EU a státního rozpočtu Grant Help, s.r.o

7 2.6 Média a Partners v roce 2008 Stejně jako v roce 2007 se i v roce 2008 společnost Partners na veřejnosti prezentovala především prostřednictvím svých webových portálů a Hlavním zdrojem interních informací je on-line aplikace Prometeus, která poradcům i zaměstnancům zajišťuje organizované aktuality, přehledy, statistiky, reklamační chat, objednávkový systém korporátních materiálů a mnoho dalších funkcí. Dalším podpůrným zdrojem je pak týdeník Partners News. Na konci roku 2008 se započalo s přípravami unikátního projektu pro interní komunikaci jsmepartners. Jak je již zmíněno výše, jde o kombinaci tištěného a elektronického interního časopisu, který přináší informace o dění ve firmě poradcům Partners a zároveň funguje jako výkladní skříň firmy, do které mohou nahlédnout poradci z konkurenčních firem, kteří se zajímají o podmínky práce v Partners. Jak už bylo avizováno v loňské výroční zprávě, v roce 2008 jsme odstartovali vydávání tištěného měsíčníku Finanční magazín, který se již na konci roku mohl pochlubit desetitisíci čtenáři, a to jak z řad našich spokojených klientů, tak široké veřejnosti. Již v roce 2007 jsme jako první společnost z oboru finančního poradenství uskutečnili opravdovou reklamní kampaň, která probíhala na internetu, v tisku a outdooru. Jejím cílem byla podpora nové značky a její uvedení do obecného povědomí. Slogan Finanční poradenství JINAK měl za úkol sdělit, čím se společnost Partners zabývá a že dělá poradenství JINAK. Na tuto prvotní kampaň jsme navázali i v roce 2008, kde jsme se zaměřili na rovnoměrnou podporu všech regionů. Rozhodli jsme se podpořit značku Partners prostřednictvím asociace s vhodným TV pořadem seriózního zpravodajského obsahu. Z tohoto pohledu se jako nejefektivnější ukázala varianta Sponzoringu časomíry před hlavní zpravodajskou relací České televize. Jako celoroční doplňkový kanál využíváme osvědčené PPC (PayPerClick) reklamy na internetu. Stejně jako v roce 2007 jsme využili všech silných PPC systémů v ČR Google Adwords, Sklik, E-Target, AdFox. Odkazy z PPC reklamy směřujeme na finanční online magazín, který je nepřímo propojený s Partners, tedy na V měsících září a říjnu v roce 2008 probíhala bannerová kampaň na serverech s finanční tématikou. Jako další doplňkové zdroje jsme využili instalování rámečků ve vozech metra v Praze a celoroční polep na tramvaj Partners v Brně. V roce 2008 se společnost Partners stala významným oborovým zaměstnavatelem inzerujícím na portálu

8 2.7 Priority v roce 2008 Založení Akademie finančního poradenství Postupná profesionalizace poradenské sítě Trojnásobný obrat v porovnání s rokem 2007 Důsledná kontrola kvality služeb Budování firemní kultury Pozice leadera v oblasti produktové inovace Vybudování klientského centra v Praze Navázání spolupráce s vysokými školami Budování značky a korporátní identity Kvalitní informační toky a komunikace Vstup do profesní asociace 2.8 Cíle pro rok 2009 Zajištění kvalitního náboru, další profesionalizace Kontrola kvality portfolio, etika prodeje Budování a ochrana značky Další rozšiřování a vylepšování portfolia produktů a partnerů Školicí systém Intenzivní zapojení poradců a manažerů do strategického rozhodování Interní magazín jsmepartners Partners banka Prometeus systém sledování neplatičů pomocí WSP Rozšíření klientských center do dalších měst Hradec Králové, Ostrava, Pardubice Komplexní software pro finanční plánování Webový portál komunikační kanál s klienty, kde každý klient uvidí celé své portfolio s potřebnými údaji Spotová TV kampaň TV projekt Krotitelé dluhů VŠFP Vysoká škola finančního poradenství univerzální vzdělání JINAK Příprava zahraniční expanze

9 3 Organizační struktura Organizační struktura společnosti je tvořena jednotlivými funkčními útvary, jak vyplývají ze schváleného organizačního schématu společnosti: Úsek výkonného ředitele Ing. Kateřina Palková, MBA Výkonný ředitel Sekretariát / recepce Úsek rozvoje a péče o klienty Ing. Tomáš Prouza, MBA Oddělení právní, compliance a vnitřní kontroly Oddělení řízení lidských zdrojů Úsek strategie Pavel Kohout Oddělení analýz a vývoje produktů Úsek marketingu Ing. David Pokorný Oddělení marketingu a řízení distribuční sítě Úsek PR a komunikace Jan Majer Oddělení komunikačních záležitostí Úsek Operations Ing. Martin Vícha Oddělení administrace Oddělení IT/ IS 4 Výsledky hospodaření společnosti za rok 2008 Ke konci roku 2008 jsme vykázali tato čísla: 628, 9 mil. Kč... výnosy sjednaných smluv klientů aktivních poradců produktů v nabídce obchodních partnerů zaměstnanců centrály I přes finanční krizi, která hýbe celosvětovou ekonomikou jsme oproti roku 2007 ve všech zmiňovaných číslech nastolili rostoucí trend. Výnosy a počet sjednaných smluv jsme dokonce ztrojnásobili. U počtu nových sjednaných smluv to činí devadesáti procentní meziroční nárůst průměrného měsíčního počtu uzavřených smluv. Získali jsme nových klientů. 4.1 Struktura zprostředkovaných obchodů v roce 2008 Ve struktuře zprostředkovaných obchodů v roce 2008 nedošlo k výrazným změnám. Nejvíce patrná je změna u investičního životního pojištění, kde došlo k procentuálnímu poklesu o 7 % a u podílových fondů, kde naopak došlo k růstu o 7 %. 5 % 3 % Investiční životní pojištění 14 % 29 % Úrazové a rizikové pojištění Pojištění aut a majetku Spořicí produkty Podílové fondy 20 % 11 % Penzijní připojištění Stavební spoření 8 % 10 % Hypoteční a ostatní úvěry

10 4.2. Rozvaha

11 4.2 Rozvaha pokračování

12 4.2 Rozvaha pokračování

13 4.2 Rozvaha pokračování

14 4.3 Výkaz zisků a ztrát

15 4.3 Výkaz zisků a ztrát pokračování

16 4.4 Příloha k účetní závěrce

17 4.4 Příloha k účetní závěrce pokračování

18 4.4 Příloha k účetní závěrce pokračování

19 4.4 Příloha k účetní závěrce pokračování

20 4.4 Příloha k účetní závěrce pokračování

21 4.4 Příloha k účetní závěrce pokračování

22 4.4 Příloha k účetní závěrce pokračování

23 4.4 Příloha k účetní závěrce pokračování

24 4.4 Příloha k účetní závěrce pokračování

25 4.5 Zpráva auditora

26 4.5 Zpráva auditora pokračování

27 4.5 Zpráva auditora pokračování

28 4.5 Zpráva nezávislého auditora

29 5 Kontakty 5.1 Centrála Pobočka Praha: Partners For Life Planning, a.s. Stýblova 253/13, Praha 4 Pracovní doba:... pondělí pátek, Info linka: Telefon: Fax: Pobočka Brno: Partners For Life Planning, a.s. Spielberk Office Centre, Holandská 2, Brno Pracovní doba:... pondělí pátek, Info linka: Telefon: Fax: Klientská centra Klientské centrum Praha: Partners For Life Planning, a.s. Václavské náměstí 64, Praha Otevírací doba:... pondělí pátek, Telefon: Fax: (otevřeno v červenci 2008) Klientské centrum Brno: Partners For Life Planning, a.s. Středova 1, Brno Otevírací doba:... pondělí pátek, Telefon:

30 5.3 Obchodní síť Brno... Bidláky 20, Brno Hlinky 151/80, Brno Holandská 2, Brno Výstavní 30, Brno Bruntál... Zámecké náměstí 2/8, Bruntál Břeclav... Sady 28. října 17, Břeclav Bučovice... Smetanova 831, Bučovice Čáslav... Poštovní 9, Čáslav Česká Lípa... U Vodního hradu 1394, Č. Lípa Česká Třebová... Staré náměstí 46, Č. Třebová České Budějovice... Nádražní 21, Č. Budějovice Chelčického 15, Č. Budějovice Na Sadech 4/3, Č. Budějovice Český Krumlov... Třída Míru 144, Český Krumlov Dvůr Králové nad Labem... Jiráskova 212, Dvůr Králové Frýdlant... ČSA 398, Frýdlant Hodonín... Příční 4, Hodonín Hradec Králové... Eliščino nábř. 304, Hr. Králové Residence Šatlava, Dlouhá 13, Hradec Králové Chmelova 2, Hradec Králové Chomutov října 21, Chomutov Jablonec nad Nisou... Dvorská 7, Jablonec nad Nisou Hasičská 9, Jablonec nad Nisou Jablonné nad Orlicí... Náměstí 5. Května 2, Jablonné nad Orlicí Jaroměř... Husova 112, Jaroměř Jeseník... náměstí Svobody 11, Jeseník Dukelská 456/13, Jeseník Jičín... Denisova 585, Jičín Jihlava... Dušní 8, Jihlava Jindřichův Hradec... Rybniční 1, Jindřichův Hradec Kadaň... Boženy Němcové 576, Kadaň Kaplice... Linecká 340, Kaplice Karlovy Vary... Sokolovská 82, Karlovy Vary Kladno... T. G. Masaryka 90, Kladno Kolín... Kutnohorská 40, Kolín Kroměříž... Kpt. Jaroše 6, Kroměříž Kutná Hora... Palackého nám. 320, Kutná Hora Lanškroun... Ulice 28. října 26, Lanškroun Hradební 62, Lanškroun Opletalova 92, Lanškroun Liberec... OC Delta, Fügnerova 667/7, Liberec Nám. Dr. E. Beneše 29, Liberec Palachova 9, Liberec Business Centrum, Řeznická 7, Liberec Voroněžská 144/20, Liberec Mikulov... Brněnská 7, Mikulov Miroslav... Brněnská 29, Miroslav Mladá Boleslav... Blahoslavova 186, Ml. Boleslav Husova 217, Mladá Boleslav Třída Václava Klementa 12, Mladá Boleslav Mohelnice... Lazebnická 1, Mohelnice Most... SHD KOMES, Moskevská 1/14, Most Business Centrum, Budovatelů 2957, Most J. Průchy, Most Náchod... Pasáž MAGNUM, Kamenice 113, Náchod Masarykovo náměstí 56, Náchod Nový Bor... Sloupská 263, Nový Bor Nový Jičín... K Nemocnici 1, Nový Jičín Nymburk... Palackého třída 223/5, Nymburk Olomouc... Stará Přerovská 790, Olomouc Krapkova 3, Olomouc Křižkovského 5, Olomouc Wellnerova 7, Olomouc Opava... Ostrožná 8, Opava Ostrava... Havlíčkovo nábřeží 687/21, Ostrava Pardubice... MAGNUM, Třída Míru 2800, Pardubice Masarykovo náměstí 1544, Pardubice Smilova 1904, Pardubice Pelhřimov... Karlovo náměstí 164, Pelhřimov Plzeň... Purkyňova 1020/27, Plzeň Slovanská Alej 24, Plzeň Praha... Burzovní palác, Rybná 682/14, Praha 1 ORCO, Argentinská 38, Praha 7 TOKOVO, Jankovcova 2, Praha 7 Leknínová 7, Praha 106 Lipová 10, Praha 2 Krakovská 583/9, Praha 1 Mánesova 881/27, Praha 2 Prostějov... Kravařova 9, Prostějov Sádky 1605/2, Prostějov Svatoplukova, Prostějov Přerov... Dvořákova 21b, Přerov Příbram... Zdabořská 24, Příbram Rakovník... nábřeží Dr. Eduarda Beneše 2354, Rakovník Rychnov nad Kněžnou... Budova KB, Staré náměstí 65, Rychnov nad Kněžnou Semily... Tyršova 341, Semily Slaný... Hemerkův statek, Ouvalova 390, Slaný Wilsonova 689, Slaný Svratka... ČSA 314, Svratka Šumperk... Lidická 610/51, Šumperk Gen. Svobody 48/22, Šumperk Terezínská 3101/1, Šumperk Tábor... U Bechyňské dráhy 1505, Tábor Tachov... náměstí Republiky 60, Tachov Teplice... U Nádraží 5/950, 1.patro, Teplice Trutnov... Antonína Dvořáka 293, Trutnov Horská 6, Trutnov Jihoslovanská 29, Trutnov Lomní 357, Trutnov Blanická 163, Trutnov Třebíč... Zdislavina 125/59, Třebíč Turnov... nám. Českého ráje 4, Turnov Uherské Hradiště... Průmyslová 712, Uh. Hradiště Uherský Brod... bří Lůžu 125, Uherský Brod Ústí nad Labem... Klíšská 10, Ústí nad Labem Masarykova 49, Ústí nad Labem Ústí nad Orlicí... Mírové náměstí 8, Ústí n. Orlicí Valašské Klobouky... Cyrilometodějská 981, Valašské Klobouky Valašské Meziříčí... Křižná 854, Valašské Meziříčí Zašovská 784, Valašské Meziříčí Vrchlabí... Krkonošská 153, Vrchlabí Vyškov... Jana Šoupala 1, Vyškov Tržiště 40, Vyškov Zlín... Bartošova 5532, Zlín Náměstí Míru 9, Zlín Mostní, Zlín Znojmo... Jarošova 25, Znojmo Mariánské náměstí 6, Znojmo Rudoleckého 909/8, Znojmo Žďár nad Sázavou... Strojírenská 371, Žďár n. Sázavou (Poznámka: seznam kanceláří platný ke dni vydání výroční zprávy)

31 5.3 Obchodní síť mapa

32 Vydavatel: Partners For Life Planning, a. s. Spielberk Office Centre Holandská Brno

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama

v ýroční zpr áva S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama v ýroční zpr áva 2010 S důvěrou se můžete vydat tam, kde ostatní nemají pevnou půdu pod nohama Finanční obsah poradenství jinak 1. Úvodní slovo předsedkyně představenstva 2. Profil společnosti 2.1 Základní

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami

I. Obecná část. Výrok auditora. III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2011 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě - 2 - I. Obecná část - 3 - Úvod Rok 2011

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz

www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz www.jsmepartners.cz SPECIÁL Úspěchy Partners v roce 2010 SPECIAL.indd 1 11.1.11 12:21 NEMUSÍME ŘÍKAT, ŽE JSME NEJLEPŠÍ. MY TOTIŽ DĚLÁME FINANČNÍ PORADENSTVÍ JINAK. JSME PARTNERS OST

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Konsolidovaná výroční zpráva 2014

Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Konsolidovaná výroční zpráva 2014 www.gemoney.cz infolinka 844 844 844 , Konsolidovaná výroční zpráva 2014 Úvodní slovo předsedy představenstva 1 OBSAH 1 Úvodní slovo předsedy představenstva 3 Základní

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002

INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 INFORMAČNÍ CENTRUM NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ, o. p. s. výroční zpráva 2002 Databáze Semináře a kurzy www.neziskovky.cz služby Informační 30 dní pro neziskový sektor Kontakty Časopis GRANTIS Konzultace a poradenství

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří

Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Podnikejte efektivně v realitní oblasti s naší realitní kanceláří Brožura franšizing Obsah brožury Profil společnosti Historie společnosti 4 Současné postavení a zahraniční expanze 5 Členstvi v organizacich

Více

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly

Takřka nikdo neznal tvůrce, který už v první polovině 20. let vytvářel díla. srovnatelná s pracemi předních avantgardních fotografů, neexistovaly Výroční zpráva 2002 Skupina PPF, jedna z nejvýznamnějších finančních skupin v České republice, se profiluje jako strategický investor, který úspěšně spravuje majetek, rozvíjí svoje aktivity v regionu střední

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

P O L O L E T N Í ZPRÁVA

P O L O L E T N Í ZPRÁVA P O L O L E T N Í ZPRÁVA K 30.6.2009 Obsah Obsah... 2 Prohlášení emitenta... 3 Základní údaje o emitentovi... 4 Historie emitenta... 4 Popis podnikání emitenta... 6 Konkurenční prostředí... 6 Obchodní

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s.

ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. ING Penzijní společnost, a. s., Transformovaný fond ING Penzijní společnosti a. s. a účastnické fondy ING Penzijní společnosti a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 1 Povinný konzervativní fond ING Penzijní společnosti,

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA 2011 www.gemoney.cz infolinka: 844 844 844 GE Money Bank Výroční zpráva 2011 OBSAH 1 Úvodní slovo generálního ředitele 5 Hospodářské výsledky regulovaného konsolidačního celku

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

Výroční zpráva za rok 2006

Výroční zpráva za rok 2006 Výroční zpráva za rok 2006 Vybrané ukazatele (dle IFRS) za rok 2006 Tržby (mil. Kč) 18 059 EBITDA (mil. Kč) 1 760 Provozní zisk (mil. Kč) 1 265 Zisk před zdaněním (mil. Kč) 1 251 Zisk po zdanění (mil.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více