SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka"

Transkript

1 SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu na telefon Volitelný modul dálkového startu motoru Uživatelská příručka 1

2 Obsah Úvod...3 Před zahájením montáže... 3 Upozornění a varování... 4 Umístění součástí systému... 4 Technické specifikace systému SM Význam vodičů a schéma zapojení...6 Schéma zapojení...9 Zapojení 6-ti pinového centrálního zamykání...10 Ovládání aplikace ikey na mobilním telefonu...12 Význam tlačítek Hlavní stránka Dálkový ovladač...16 Přidání nových dálkových ovladačů Funkce tlačítek dálkového ovladače Nastavení doby dochlazování turba Nastavení délky impulsu pro centrální zamykání Zjištění příjmu GPS a GSM signálu Nastavení zpoždění dveřních senzorů Změna kódu PIN Restart modulu GPS, GSM a řídící jednotky Teplota pro provedení startu motoru za nízké teploty Vypnutí zabezpečení zadáním kódu PIN Reset kódu PIN na výchozí hodnotu Periodické startování motoru Instalace aplikace ikey do iphone...22 Instalace prostřednictvím služby APP Store Instalace prostřednictvím služby itunes Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Instalace aplikace ikey do BlackBerry...28 Úvodní informace a ovládací prvky Instalace prostřednictvím služby App World pro telefony Touch a Qwerty 28 Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Instalace aplikace ikey do telefonu s OS Android...30 Úvodní informace a ovládací prvky Instalace prostřednictvím služby Android Market Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Instalace aplikace ikey do telefonu s OS Windows Mobile...32 Úvodní informace a ovládací prvky Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Nastavení aplikace ikey...33 Modul dálkového startu motoru VH1710RS...37 Nastavení modulu Dálkový start a zhasnutí motoru, periodické startování Schéma zapojení

3 Úvod Vážený zákazníku, gratulujeme k vaší volbě tohoto zabezpečovacího systému. Tato uživatelská příručka obsahuje popis systému, zapojení, ovládání a aplikace do různých typů chytrých telefonů. Doporučujeme přečíst tuto uživatelskou příručku před zahájením montáže a využívání systému. Některé funkce nejsou nyní dostupné pro všechny operační systémy chytrých telefonů a budou dále rozšiřovány. Prohlášení Výrobce ani jeho zástupce neodpovídají za jakékoli škody způsobené při využívání tohoto výrobku. Montáž výrobku by měla provést způsobilá osoba s potřebnými znalostmi a zkušenostmi do vozidla, ve kterém bezchybně fungují všechny připojované součásti. Instruktážní videa Na webových stránkách jsou uveřejněna následující instruktážní videa (v anglickém jazyce): SM-100 general introduction úvodní informace. Postup stažení a instalace aplikace ikey Track and security pro mobilní telefony a operační systémy iphone, BlackBerry, Android a Windows Mobile. Nastavení aplikace ikey Track pro správnou funkci s řídící jednotkou SE544. Před zahájením montáže Před zahájením montáže zkontrolujte a zhodnoťte všechna upozornění výrobce vozidla, která se týkají elektrických součástí vozidla, jako například airbagu, řídící jednotky vozidla a baterie. Ujasněte si umístění řídící jednotky zabezpečovacího systému, LED diody, GPS antény, GSM antény atd, což ušetří čas a možné nejasnosti během montáže. K testování napěťových úrovní během montáže využívejte Voltmetr. Testovací žárovky a světelné sondy by mohly vést k poškození řídící jednotky vozidla nebo vystřelení airbagu. K montáži do některých vozidel je zapotřebí využít další příslušenství, které není součástí balení systému, jako například přídavná relé apod. 3

4 Upozornění a varování V případě poškození systému z důvodu chybné montáže zaniká nárok na záruku. Kabely veďte tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození pohyblivými součástmi vozidla, jako pedály dveře apod. Vzdálený start motoru vozidla neprovádějte v uzavřené garáži, protože by mohlo dojít k otravě jedovatými výfukovými plyny. Pokud provádíte nabíjení baterie ve vozidle nebo start motoru roztažením vozidla, vyjměte nejprve pojistku k zabezpečovacímu systému. Dbejte, aby nedošlo k překročení maximálního výstupního proudu kteréhokoli obvodu řídící jednotky, protože by mohlo dojít k poškození celé jednotky. Montáž rozšiřujícího modulu VH710RS (umožňuje dálkový start motoru vozidla) proveďte tak, aby nebylo nutné prodlužovat vodiče, které jsou připojeny k zapalování. Prodloužení těchto vodičů by mohlo vést k nesprávné funkci dálkového startu. Umístění součástí systému Řídící jednotka systému by měla být umístěna na skrytém místě. Řídící jednotku neumisťuje do motorového prostoru. Na zvoleném místě jednotku zajistěte proti pohybu. GPS anténu umístěte tak, aby měla umožněn volný výhled na oblohu z důvodu co nejsilnějšího signálu z GPS satelitů. Dále je vhodné nalézt umístění co nejdále od kovových částí vozidla. Některé vrstvy na skle mohou způsobovat významný útlum GPS signálu. Pokud je zapotřebí skrýt GPS anténu, snažte se nalézt umístění co nejblíže oken z důvodu dosažení co nejsilnějšího signálu. GSM anténu umístěte poblíž okna, aby byl dostupný co nejsilnější signál. Dále je vhodné nalézt umístění co nejdále od kovových částí vozidla. LED diodu umístěte na viditelné místo poblíž přístrojové desky. Otřesový senzor připevněte prostřednictvím šroubů nebo stahovacích pásků k pevné části vozidla, nejlépe pod přístrojovou deskou. Sirénu (volitelná součást systému) umístěte pod kapotu vozidla tak, aby její otevřená část směřovala dolů. Prostřednictvím relé lze provést změnu polarity výstupu sirény - (hnědý vodič) na výstup + 15 A k ovládání sirény, jak je znázorněno na schématu k systému SM-100. Červený vodič sirény veďte k řídící jednotce a dbejte, aby nedošlo k jeho poškození ostrými kovovými částmi vozidla, případně proveďte příslušnou izolaci vodiče. Černý vodič připojte ke kastli vozidla (zem). 4

5 Technické specifikace systému SE544 Rozměry a hmotnost řídící jednotky Rozměry: 112 x 70 x 29 mm Hmotnost: 150 g Materiál krytu: ABS plast GSM SimCom SIM900 Podporované frekvence: 850, 900, 1800, 1900 MHz, hlas, CS data, SMS, GPRS 10/8 Podpora GSM 2/2+: Třída 4 (2 850 / 900 MHz), Třída 1 ( / 1900 MHz) GPS Citlivost: -159 dbm nebo vyšší, příjem více než 20 kanálů Rozsah pracovních teplot a vlhkost Rozsah pracovních teplot: -20 až +80 C (bez baterie) Vlhkost: 5 až 95 % nekondenzující Napájecí napětí a příkon Napájecí napětí: +8 až +35 V DC Proud v normálním režimu: V Proud v režimu spánku: V Vstupy a výstupy 5 digitálních vstupů: 3 pro spínání kladným impulsem, 2 pro spínání záporným impulsem 8 digitálních výstupů: 8 pro spínání záporným impulsem. Upozornění 1. Spuštění aplikace ikey na chytrém telefonu je chráněno heslem, které je zapotřebí zadat při spuštění telefonu. Heslo uchovávejte na bezpečném místě. 2. Zabezpečovací systém je ovládán SMS zprávami. Využívejte jej tak, aby poplatek za SMS zprávy nebyl příliš vysoký. 3. GSM SIM karta pro řídící jednotku: použitá SIM karta nesmí být chráněna heslem. Lze využít SIM karty s podporou 2G nebo 3G sítě. 4. Vložení SIM karty do řídící jednotky systému: Držák SIM karty lze uvolnit 5

6 stisknutím žlutého tlačítka na řídící jednotce. Po vložení SIM karty do držáku zasuňte držák zpět do jednotky. Dbejte na správné vložení a zajištění SIM karty, jinak by karta nemusela být systémem správně rozpoznána. 5. SIM karta v telefonu a příslušný mobilní operátor by měl podporovat připojení k internetu prostřednictvím 3G nebo GPRS, aby mohla být správně zobrazována poloha vozidla. LED dioda Zobrazení stavu GSM signálu, GPS signálu a vyvolání poplachu prostřednictvím LED diody: Stav připojení k GSM síti: LED dioda bude zobrazovat stav připojení k GSM síti po dobu prvních 3 minut po připojení řídící jednotky systému k napájení: Rychlé blikání (0,6 sekundy svítí, 0,6 sekundy nesvítí): vyhledávání GSM signálu. Pomalé blikání (0,1 sekundy svítí, 3 sekundy nesvítí): příjem GSM signálu. Stav GPS signálu: LED dioda bude zobrazovat stav příjmu GPS signálu po dobu od 3 do 6 minut od připojení řídící jednotky systému k napájení: Blikání (1 sekundu svítí, 1 sekundu nesvítí): vyhledávání GPS signálu. Stálé svícení: přijímán GPS signál. Stav vyvolání poplachu: LED dioda bude zobrazovat případné vyvolání poplachu v době nepřítomnosti 7 minut po připojení řídící jednotky systému k napájení. Význam vodičů a schéma zapojení Zadní panel konektor CN1 Pin Význam Barva vodiče Popis 1 Napájení Červený 0 až 30 V DC 2 Zem Černý Zem 3 Vstup 1 (+) Růžový Spínán kladným impulsem (nad 5 V) 4 Vstup 2 (+) Fialový Spínán kladným impulsem (nad 5 V) 5 Vstup 2 ( ) Zelený Spínán záporným impulsem (pod 0,8 V) 6 Vstup 4 ( ) Fialovo-bílý Spínán záporným impulsem (pod 0,8 V) 7 Výstup 1 ( ) Zeleno-žlutý 8 Výstup 2 ( ) Modro-žlutý 9 Výstup 3 ( ) Hnědý 10 Výstup 4 ( ) Oranžový Spínání záporným impulsem (Io = 160 ma, Imax = 320 ma) 6

7 Rozmístění pinů Pin 1 Napájení (+) Červený Pin 3 Vstup 1 (+) Růžový Pin 5 Vstup 2 ( ) Zelený Pin 7 Výstup 1 ( ) Zeleno-žlutý Pin 9 Výstup 3 ( ) Hnědý Pin 2 Zem ( ) Černý Pin 4 Vstup 2 (+) Fialový Pin 6 Vstup 4 ( ) Fialovo-bílý Pin 8 Výstup 2 ( ) Modro-žlutý Pin 10 Výstup 4 ( ) Oranžový Význam a zapojení vstupních vodičů: Vstup 1 (+): růžový: vstup zapalování Vstup 2 (+): fialový: vstup dveřní spínač (+) Vstup 3 ( ): zelený: vstup dveřní spínač ( ) Vstup 4 ( ): fialovo-bílý: vstup otřesového senzoru ( ) Význam a zapojení výstupních vodičů: Výstup 1 ( ): zeleno-žlutý: výstup pro uzamknutí centrálního zamykání ( ) Výstup 2 ( ): modro-žlutý: výstup pro odemknutí centrálního zamykání ( ) Výstup 3 ( ): hnědý: výstup pro sirénu ( ) Výstup 4 ( ): oranžový: výstup pro spuštění zabezpečení ( ) (odpojení startéru) Čelní panel konektor CN2 Pin Význam Barva vodiče 1 Výstup 7 Bílý 2 Výstup 8 Červeno-černý 3 Výstup 5 Zeleno-červený 4 Výstup 6 Šedý 5 Vstup 5 Oranžovo-červený Popis Spínání záporným impulsem (Imax = 1,5 A) Spínán kladným impulsem (nad 5 V) 6, 7, 8 Nezapojeny Rozmístění pinů Pin 2 Výstup 8 ( ) Červeno-černý Pin 4 Výstup 6 ( ) Šedý Pin 6 x Pin 8 x Pin 1 Výstup 7 ( ) Bílý Pin 3 Výstup 5 ( ) Zeleno-červený Pin 5 Vstup 5 (+) Oranžovo-červený Pin 7 x 7

8 Význam a zapojení vstupních vodičů: Vstup 5 (+): oranžovo-červený: stav nastartování motoru (pro dálkový start motoru) Vysoká úroveň: motor je nastartován. Nízká úroveň: motor je zhasnutý. Význam a zapojení výstupních vodičů: Výstup 5 ( ): zeleno-červený: dálkové startování motoru ( ) Výstup 6 ( ): šedý: výstup pro otevření zavazadlového prostoru (kufru) ( ) Výstup 7 ( ): bílý: výstup pro blinkry ( ) Výstup 8 ( ): červeno-černý: výstup pro LED diodu ( ) - oznámení stavu alarmu Zapojení sirény (volitelné) Ovládání blinkrů 8

9 Schéma zapojení 9

10 Zapojení 6-ti pinového centrálního zamykání Přidání nového serva zamykání Spínání kladným impulsem Spínání záporným impulsem 5-ti vodičové ovládání 10

11 2-krokové odemykání dveří typu A (kladný signál) 2-krokové odemykání dveří typu B (záporný signál) 2-krokové odemykání dveří typu C Centrální zamykání ovládané podtlakem (vozidla Mercedes-Benz a Audi) 11

12 Ovládání aplikace ikey na mobilním telefonu Význam tlačítek Tlačítko Význam Ozn. Podmínka Arm Spustit zabezpečení K1 Disarm Vypnout zabezpečení K2 Arm Uzamknout K3 Při zapnutém zapalování Disarm Odemknout K4 Při zapnutém zapalování Status Stav zabezpečení K3 Locate Poloha vozidla K4 Start Dálkový start motoru K5 Stop Dálkové zhasnutí motoru K6 Home Domácí stránka K7 Car 1 / 2 / 3 Vozidlo 1 / 2 / 3 K8 Alert Seznam vyvolaných poplachů K9 Engine cut Zhasnout motor K10 Setting Nastavení K11 Hlavní stránka Hlavní stránka aplikace je ilustrována na obrázku níže. Před prvním použitím aplikace je zapotřebí provést nastavení (registraci) systému, jak je popsáno v kapitole Nastavení aplikace ikey. Po dokončení nastavení je zapotřebí vyčkat na příjem zprávy CFG is OK na mobilní telefon. 12

13 ARM Spustit zabezpečení Zabezpečovací systém spustíte stisknutím tlačítka ARM, což bude potvrzeno signálem sirény a bliknutím blinkrů. Bude provedeno uzamčení centrálního zamykání, odpojení startéru a LED dioda bude pomalu blikat. Zabezpečovací systém provede prozvonění mobilního telefonu uživatele. DISARM Vypnout zabezpečení Stisknutím tlačítka DISARM vypnete zabezpečovací systém, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a dvěma bliknutími blinkrů. Dojde k odemknutí centrálního zamykání a připojení startéru. LED dioda bude rychle blikat po dobu 30 sekund. Pokud během 30 sekund nedojde k otevření dveří nebo nastartování motoru, bude zabezpečení opět automaticky spuštěno. STATUS Stav zabezpečovacího systému Stisknutím tlačítka STATUS na mobilním telefonu obdržíte informaci o stavu zabezpečovacího systému (ALARM STATUS: ARM zabezpečeno nebo DISARM odbezpečeno) a dále o nastartování motoru (ENGINE STATUS: ON nebo OFF). Upozornění pro iphone OS4: V případě využívání aplikace ikey stažené přímo z Apple App bude stav zobrazen pouze formou SMS zprávy. Pokud si přejete automatické zobrazování stavu zabezpečovacího systému, navštivte webové stránky kde je uveden příslušný popis nastavení iphonu. LOCATION Poloha vozidla Stisknutím tlačítka LOCATION obdržíte prostřednictvím SMS zprávy údaje o poloze vozidla dle GPS přijímače, který je součástí zabezpečovacího systému. Formát zprávy je následující: CAR: číslo vozidla Datum a čas LAT: zeměpisná délka LON: zeměpisná šířka SPEED: rychlost SAT: počet satelitů. V případě aktivního připojení k internetu (prostřednictvím GPRS, Edge, 3G nebo WiFi) bude poloha vozidla zobrazena na Google Map, jak je ilustrováno na obrázku vpravo. Upozornění pro iphone OS4: V případě využívání aplikace ikey stažené přímo z Apple App bude GPS poloha zobrazena pouze formou SMS zprávy. Kliknutím na zobrazený odkaz lze zobrazit polohu prostřednictvím Google Map. Pokud si přejete automatické zobrazování stavu zabezpečovacího systému, navštivte webové stránky kde je uveden příslušný popis nastavení iphonu. 13

14 HOME Návrat na úvodní stránku Stisknutím tlačítka HOME provedete návrat na úvodní obrazovku (nabídku) systému. CAR 1 Výběr a nastavení vozidel 1, 2 a 3 Aplikace ikey umožňuje spravovat až 3 vozidla požadované vozidlo zvolíte stisknutím tlačítka CAR 1 a následným výběrem požadovaného vozidla. Detailní popis nastavení jednotlivých položek bude uveden v kapitole Nastavení aplikace ikey. ALERT Seznam vyvolaných poplachů Stisknutím tlačítka ALERT zobrazíte seznam vyvolaných poplachů. Při spuštění poplachu bude na mobilní telefon uživatele zaslána výstražná zpráva a telefonní číslo bude prozváněno po dobu 15 sekund. V seznamu jsou uvedeny následující údaje: DOOR TRIGGER: datum a čas vyvolání poplachu otevřením dveří SENSOR TRIGGER: datum a čas vyvolání poplachu otřesovým senzorem IG TRIGGER: datum a čas vyvolání poplachu zapnutím zapalování motoru POWER: napájení. Upozornění pro iphone OS4: V případě využívání aplikace ikey stažené přímo z Apple App bude seznam vyvolaných poplachů zobrazen pouze formou SMS zprávy. Pokud si přejete automatické zobrazování tohoto seznamu, navštivte webové stránky kde je uveden příslušný popis nastavení iphonu. 14

15 ENGINE CUT Zablokování motoru Stisknutím tlačítka ENGINE CUT provedete zablokování motoru. Příslušné relé bude zapínáno a vypínáno po dobu 30 sekund a následně bude motor na 30 sekund zablokován. Zabezpečovací systém provede prozvonění telefonního čísla uživatele po dobu 15 sekund, poté bude prozvánění ukončeno na znamení, že zablokování motoru proběhlo úspěšně. Současně s vypnutím zabezpečovacího systému prostřednictvím dálkového ovladače nebo mobilní aplikace dojde také k odblokování motoru, který bude následně možné nastartovat. SETTING Nastavení nového kódu Stisknutím tlačítka SETTING otevřete nabídku, která umožňuje provést změnu kódu pro spuštění aplikace ikey na mobilním telefonu. ENGINE/START Vzdálený start motoru Pokud je využíván modul dálkového startu motoru VH710RS, lze v zabezpečeném režimu nastartovat motor stisknutím tlačítka START. Úspěšný start motoru bude potvrzen rozsvícením světel (blinkrů). Pokud se nepodaří motor nastartovat, ozvou se tři signály sirény, blinkry třikrát bliknou a bude prozvoněno telefonní číslo uživatele na znamení, že se start motoru nezdařil. ENGINE/STOP Vzdálené zhasnutí motoru Stisknutím tlačítka STOP provedete zhasnutí nastartovaného motoru. 15

16 Dálkový ovladač Dálkový ovladač (viz obrázek vpravo) je vybaven 4 tlačítky: ZAMKNOUT ODEMKNOUT KUFR START MOTORU Stručný přehled funkcí tlačítek dálkového ovladače Povel Tlačítko Podmínka Spustit zabezpečení Zamknout Vypnout zabezpečení Odemknout Uzamknout Zamknout Při zapnutém zapalování Odemknout Odemknout Při zapnutém zapalování Vyhledat vozidlo Zamknout Otevřít kufr Kufr Stiskněte po dobu 2 sekund Únos vozidla Zamknout + Odemknout Stiskněte obě tlačítka současně Dálkový start motoru Start motoru Stiskněte po dobu 2 sekund Přidání nových dálkových ovladačů Zabezpečovací systém umožňuje uložit do paměti maximálně 4 dálkové ovladače. Při zahájení procesu ukládání nových dálkových ovladačů budou všechny ovladače vymazány a je tedy zapotřebí provést uložení všech dálkových ovladačů, které budou využívány k ovládání zabezpečovacího systému. Při přidání nového dálkového ovladače postupujte následujícím způsobem: 1. Vypněte a zapněte zapalování třikrát za sebou a ponechte jej v poloze zapnuto. Zahájení režimu přidání nových dálkových ovladačů bude potvrzeno třemi signály sirény. 2. Stiskněte tlačítko ZAMKNOUT na prvním dálkovém ovladači. Ozve se jeden signál sirény. 3. Stiskněte tlačítko ZAMKNOUT na druhém dálkovém ovladači. Ozvou se dva signály sirény. 4. Stiskněte tlačítko ZAMKNOUT na třetím dálkovém ovladači. Ozvou se tři signály sirény. 5. Stiskněte tlačítko ZAMKNOUT na čtvrtém dálkovém ovladači. Ozvou se čtyři signály sirény. 16

17 6. Režim přidání nových dálkových ovladačů bude automaticky ukončen v případě nečinnosti po dobu 10 sekund nebo jej lze ukončit vypnutím zapalování. Ukončení bude potvrzeno třemi signály sirény. Funkce tlačítek dálkového ovladače Tlačítko ZAMKNOUT (spustit zabezpečení) Zabezpečovací systém spustíte stisknutím tlačítka ZAMKNOUT, což bude potvrzeno signálem sirény a bliknutím blinkrů. Bude provedeno uzamčení centrálního zamykání, odpojení startéru a LED dioda bude pomalu blikat. Při spuštění zabezpečení prostřednictvím dálkového ovladače nebude provedeno potvrzující volání na mobilní telefon uživatele. Pokud během 10 sekund stisknete tlačítko ZAMKNOUT dvakrát, dojde k odpojení otřesového senzoru, což bude potvrzeno dvěma bliknutími blinkrů a dvěma signály sirény. Pokud během 10 sekund stisknete tlačítko ZAMKNOUT třikrát, dojde k odpojení otřesového senzoru (větší úroveň otřesu), což bude potvrzeno třemi bliknutími blinkrů a třemi signály sirény. Tlačítko ODEMKNOUT (vypnout zabezpečení) Stisknutím tlačítka ODEMKNOUT vypnete zabezpečovací systém, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a dvěma bliknutími blinkrů. Dojde k odemknutí centrálního zamykání a připojení startéru. LED dioda bude rychle blikat po dobu 30 sekund. Pokud během 30 sekund nedojde k otevření dveří nebo nastartování motoru, bude zabezpečení opět automaticky spuštěno. V případě, že v době zabezpečení vozidla došlo k vyvolání poplachu, se ozvou čtyři signály sirény a blinkry čtyřikrát bliknou. Tlačítko KUFR Stisknutím tlačítka KUFR po dobu 2 sekund dojde k otevření zavazadlového prostoru (kufru) vozidla (na šedém vodiči - výstup pro otevření zavazadlového prostoru bude signál - po dobu 2 sekund). Tuto funkci nelze využít, pokud je zapnuto zapalování. Tlačítko START MOTORU Pokud je využíván modul dálkového startu motoru VH710RS, lze v zabezpečeném režimu nastartovat motor stisknutím tlačítka START MOTORU po dobu 2 sekund. Pokud se nepodaří motor nastartovat (proběhnou až 4 pokusy), bude prozvoněno telefonní číslo uživatele po dobu 15 sekund na znamení, že se start motoru nezdařil. Nastartovaný motor lze zhasnout opětovným stisknutím tohoto tlačítka po dobu 2 sekund. 17

18 Únos vozidla (panika) Současným stisknutím tlačítek ZAMKNOUT a ODEMKNOUT zahájíte režim panika, ve kterém budou po dobu 30 sekund blikat blinkry a houkat siréna. Následně bude spuštěn zabezpečený režim. Režim panika lze ukončit stisknutím tlačítka ZAMKNOUT, přičemž vozidlo zůstane v zabezpečeném režimu. Stisknutím tlačítka ODEMKNOUT ukončíte režim panika a zároveň odemknete vozidlo. Nastavení doby dochlazování turba Režim nastavení doby dochlazování turba lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 4 krát za sebou. Při čtvrtém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: dochlazování turba po dobu 1 minuty, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: dochlazování turba po dobu 2 minut, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko KUFR: dochlazování turba po dobu 3 minut, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko START MOTORU: vypnout režim dochlazování turba, což bude potvrzeno čtyři signály sirény a bliknutími blinkrů. Režim nastavení ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení délky impulsu pro centrální zamykání Režim nastavení délky impulsu pro centrální zamykání lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 5 krát za sebou. Při pátém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen pěti signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: délka impulsu 0,5 sekundy, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: délka impulsu 4 sekundy, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Režim nastavení ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno pěti signály sirény a bliknutími blinkrů. 18

19 Zjištění příjmu GPS a GSM signálu Režim zjištění příjmu GPS a GSM signálu lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 6 krát za sebou. Při šestém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen šesti signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: spustit režim zjištění stavu GSM signálu, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Stav příjmu GSM signálu bude znázorňován LED diodou: rychlé blikání: GSM signál není dostupný; pomalé blikání: příjem GSM signálu. Tlačítko ODEMKNOUT: vypnout režim zjištění stavu GSM signálu, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko KUFR: spustit režim zjištění stavu GPS signálu, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Stav příjmu GPS signálu bude znázorňován LED diodou: rychlé blikání: GPS signál není dostupný; LED dioda svítí: příjem GPS signálu. Tlačítko START MOTORU: vypnout režim zjištění stavu GPS signálu, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Režim zjištění stavu GSM a GPS signálu ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno šesti signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení zpoždění dveřních senzorů Režim nastavení zpoždění dveřních senzorů lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 7 krát za sebou. Při sedmém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen sedmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: délka zpoždění 5 sekund, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: délka zpoždění 40 sekund, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Režim nastavení ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno sedmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Změna kódu PIN Bezpečnostní PIN kód lze změnit pouze v režimu vypnutého zabezpečení, což lze provést prostřednictvím dálkového ovladače, aplikace ikey na mobilním telefonu, nebo zadáním původního kódu PIN. V případě změny kódu PIN postupujte následujícím způsobem: 1. Režim změny kódu PIN zahájíte vypnutím a zapnutím zapalování 8 krát za sebou. 19

20 Při osmém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen signálem sirény. 2. LED dioda bude blikat v intervalu jedné sekundy. Jakmile bude počet bliknutí odpovídat první číslici původního kódu PIN, okamžitě vypněte zapalování. 3. Během následujících 10 sekund zapalování zapněte. LED dioda opět začne blikat. Jakmile bude počet bliknutí odpovídat druhé číslici původního kódu PIN, okamžitě vypněte zapalování. 4. Pokud je první a druhá číslice původního kódu PIN zadána správně, ozvou se dva signály sirény, které potvrzují, že je zahájen režim nastavení nového kódu PIN. Při zadání nového kódu postupujte následovně: 1. Během následujících 10 sekund zapněte zapalování. LED dioda bude opět blikat v intervalu jedné sekundy, a jakmile bude počet bliknutí odpovídat požadované první číslici nového kódu PIN, okamžitě vypněte zapalování. 2. Během následujících 10 sekund opět zapněte zapalování. LED dioda bude opět blikat v intervalu jedné sekundy, a jakmile bude počet bliknutí odpovídat požadované druhé číslici nového kódu PIN, okamžitě vypněte zapalování. 3. Prostřednictvím LED diody bude nyní znázorněn nově zadaný kód: počet bliknutí bude odpovídat první číslici kódu, následně bude LED dioda dvě sekundy zhasnuta a poté bude počet bliknutí odpovídat druhé číslici kódu. 4. Ozvou se dva signály sirény, které potvrzují, že byl nový kód PIN úspěšně uložen. Restart modulu GPS, GSM a řídící jednotky Režim umožňující provedení restartu jednotlivých modulů zabezpečovacího systému lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 9 krát za sebou. Při devátém ponechte zapalování zapnuto. Režim restartu bude potvrzen devíti signály sirény a bliknutími blinkrů. Restart jednotlivých modulů provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: restart GSM modulu, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: restart GPS modulu, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko KUFR: restart řídící jednotky zabezpečovacího systému SM-100, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Režim restartu jednotlivých modulů ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno devíti signály sirény a bliknutími blinkrů. 20

21 Teplota pro provedení startu motoru za nízké teploty Režim nastavení teploty, při které má být proveden start motoru na nízké teploty, lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 10 krát za sebou. Při desátém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen deseti signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: start motoru na nízké teploty při -5 C, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: start motoru na nízké teploty při -10 C, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko KUFR: start motoru na nízké teploty při -18 C, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko START MOTORU: start motoru na nízké teploty při -25 C, což bude potvrzeno čtyři signály sirény a bliknutími blinkrů. Aktuální teplota bude sledována každou hodinu. Režim nastavení ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno deseti signály sirény a bliknutími blinkrů. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Modul dálkového startu motoru. Vypnutí zabezpečení zadáním kódu PIN Bezpečnostní kód PIN je v továrním nastavení nastaven na hodnotu 24. V případě nutnosti vypnutí zabezpečovacího systému zadáním kódu PIN (například při ztrátě dálkového ovladače) postupujte následujícím způsobem: 1. Při zapnutí zapalování bude LED dioda blikat v intervalu 1 sekundy. Jakmile bude počet bliknutí odpovídat první číslici kódu PIN, okamžitě vypněte zapalování. 2. Během následujících 10 sekund zapalování zapněte. LED dioda opět začne blikat, a jakmile bude počet bliknutí odpovídat druhé číslici kódu PIN, okamžitě vypněte zapalování. 3. Pokud je první a druhá číslice původního kódu PIN zadána správně, dojde k okamžitému vypnutí zabezpečovacího systému. Reset kódu PIN na výchozí hodnotu V případě nutnosti resetu kódu PIN na výchozí (tovární) hodnotu 24 postupujte následujícím způsobem. Bez ohledu na to, zda je zabezpečovací systém spuštěn nebo vypnut otevřete dveře (vstup 2 nebo 3 systému musí být aktivován). Následně vypněte a zapněte zapalování 11 krát za sebou a po jedenácté jej ponechte v poloze zapnuto po dobu nejméně 3 sekund. Po uplynutí 3 sekund bude kód PIN nastaven na výchozí hodnotu 24. Následně zapalování vypněte. 21

22 Periodické startování motoru Pokud využíváte modul dálkového startování motoru VH710RS, lze také nastavit periodické startování motoru v intervalu několika hodin nebo každý den. V případě nastavení hodin periodického startování postupujte následujícím způsobem: Nastavení 1 hodiny: stiskněte tlačítko START MOTORU a do 2 sekund tlačítko ZAMKNOUT, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Nastavení 2 hodin: stiskněte tlačítko START MOTORU a do 2 sekund tlačítko ODEMKNOUT, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení 3 hodin: stiskněte tlačítko START MOTORU a do 2 sekund tlačítko KUFR, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Vypnutí periodického startování motoru: stiskněte tlačítko START MOTORU a do 2 sekund opětovně toto tlačítko, což bude potvrzeno čtyři signály sirény a bliknutími blinkrů. V případě spuštění režimu periodického startování motoru bude motor startován ve stanovených intervalech, dokud nebude tento režim vypnut. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Modul dálkového startu motoru. V případě požadavku každodenního startování postupujte následujícím způsobem: Režim každodenního startování motoru zahájíte současným stisknutím tlačítek ZAMKNOUT a START MOTORU, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Start motoru bude proveden každý den v tuto hodinu. Tento režim ukončíte současným stisknutím tlačítek ODEMKNOUT a START MOTORU, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Instalace aplikace ikey do iphone Instalaci aplikace ikey Track & Security do mobilního telefonu iphone lze provést třemi způsoby, které budou popsány v následujících kapitolách. Instalace prostřednictvím služby APP Store Při instalaci prostřednictvím následujícím způsobem: služby APP Store postupujte 1. Zkontrolujte, zda je váš iphone připojen k internetu. 2. Na displeji zvolte ikonu APP Store - viz obrázek vpravo. 22

23 3. Zvolte položku "Search and Go" a do vyhledávacího řádku zadejte "ikey Track and Security" - viz obrázek níže. 4. Potvrďte instalaci aplikace stisknutím tlačítka "Install". 5. Nyní můžete začít využívat aplikaci ikey. Upozornění: Z důvodu bezpečnostních prvků a koncepce ios je po uživateli vyžadováno, aby některé funkce zabezpečovacího systému ovládal mimo aplikaci ikey. Pokud si přejete aplikaci využívat tak, jak byla navržena, navštivte webové stránky kde je uveden příslušný popis nastavení iphonu. V aplikaci ikey stažené z APP Store jsou omezeny následující funkce: STATUS (Stav zabezpečovacího systému), LOCATION (Poloha vozidla) a ALERT (Seznam vyvolaných poplachů). 23

24 Všechny tyto funkce jsou však dostupné prostřednictvím iphone SMS App, jak je ilustrováno na obrázku níže: Instalace prostřednictvím služby itunes Při instalaci prostřednictvím služby itunes postupujte následujícím způsobem: 1. Prostřednictvím služby itunes zvolte itunes Store. 2. Ve zobrazeném okně itunes Store zvolte pole pro vyhledávání, do kterého zadejte "ikey Track and Security". 24

25 3. Stiskněte tlačítko "Return" na Mac nebo Enter na PC. Objeví se následující obrazovka: 4. Výběrem ikony "ikey" přejdete na stránku ikey, ve které zvolte tlačítko "Free app download", čímž dojde ke stažení aplikace ikey. 5. Po dokončení instalace připojte iphone k Mac nebo PC. 6. Nyní můžete začít využívat aplikaci ikey. Upozornění: Z důvodu bezpečnostních prvků a koncepce ios je po uživateli vyžadováno, aby některé funkce zabezpečovacího systému ovládal mimo aplikaci ikey. Pokud si přejete aplikaci využívat tak, jak byla navržena, navštivte webové stránky kde je uveden příslušný popis nastavení iphonu. 25

26 V aplikaci ikey stažené z itunes jsou omezeny následující funkce: STATUS (Stav zabezpečovacího systému), LOCATION (Poloha vozidla) a ALERT (Seznam vyvolaných poplachů). Všechny tyto funkce jsou však dostupné prostřednictvím iphone SMS App, jak bylo popsáno v předchozí kapitole Instalace prostřednictvím služby APP Store. Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Při instalaci aplikace ikey prostřednictvím webových stránek výrobce postupujte následujícím způsobem: 1. V internetovém prohlížeči vyhledejte webové stránky výrobce: 2. Zvolte požadovanou jazykovou verzi stránek. Následující popis bude uveden pro anglickou verzi. V pravém horním rohu stránek zvolte položku "Register". 3. Po přečtení potvrďte souhlas se zobrazenými podmínkami využívání služby stisknutím tlačítka "I Agree". 4. Ve zobrazeném formuláři vyplňte (viz obrázek níže) požadované údaje. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou. 26

27 5. Po úspěšném dokončení registrace lze již přikročit ke stažení aplikace. V horní části obrazovky stiskněte tlačítko Download a ve zobrazené nabídce zvolte požadovaný operační systém mobilního telefonu. 6. Potvrďte stažení daného souboru stisknutím zeleného tlačítka Download. 7. Po úspěšném stažení instalačního souboru proveďte jeho instalaci do mobilního telefonu. Nastavení je popsáno v samostatné kapitole Nastavení aplikace ikey. 27

28 Instalace aplikace ikey do BlackBerry Úvodní informace a ovládací prvky Instalace prostřednictvím služby App World pro telefony Touch a Qwerty Při instalaci prostřednictvím služby BlackBerry App World postupujte následujícím způsobem: 1. Na mobilním telefonu zvolte službu BlackBerry App World. 28

29 2. Proveďte registraci do systému prostřednictvím vašeho BlackBerry ID. 3. Zvolte položku Search a následně zadejte ikey track and security. 4. Zvolte tuto aplikaci a potvrďte její instalaci stisknutím Install -> OK. Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Při instalaci aplikace ikey prostřednictvím webových stránek výrobce postupujte následujícím způsobem: 1. Na PC by měl být předem nainstalován program BlackBerry Desktop Manager. 2. V internetovém prohlížeči vyhledejte webové stránky výrobce: a proveďte stažení instalačního souboru. 3. BlackBerry připojte k PC a spusťte BlackBerry Desktop Manager. 4. Zvolte Application Loader, následně Add/Remove Application a stiskněte tlačítko Start. 29

30 5. Stiskněte tlačítko Browse a zvolte umístění na počítači, kde je uložen instalační soubor ikey track and security. Potvrďte instalaci stisknutím tlačítek Next a následně Finish. 6. Vyčkejte na dokončení instalace. Nastavení je popsáno v samostatné kapitole Nastavení aplikace ikey. Instalace aplikace ikey do telefonu s OS Android Úvodní informace a ovládací prvky 30

31 Instalace prostřednictvím služby Android Market Při instalaci prostřednictvím služby Android Market postupujte následujícím způsobem: 1. Zvolte službu Market Android Market. 2. Zadejte číslo účtu a heslo vašeho účtu na Gmail. Pokud ještě nemáte tuto službu aktivovánu, zvolte Google Mail a požádejte o vytvoření účtu na Gmail. 3. Prostřednictvím přihlašovacích údajů na Gmail se přihlaste do aplikace Android Market. 4. Zvolte položku Search, zadejte vyhledání programu ikey track and security a potvrďte instalaci tohoto programu. 5. Vyčkejte na dokončení instalace. Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Při instalaci aplikace ikey prostřednictvím webových stránek výrobce postupujte následujícím způsobem: 1. V internetovém prohlížeči vyhledejte webové stránky výrobce: a proveďte registraci, která je popsána v kapitole Instalace aplikace ikey do iphone. Následně proveďte stažení instalačního souboru Track and security.apk pro Android OS, jak je ilustrováno na obrázku níže. 2. Mobilní telefon připojte k PC prostřednictvím USB kabelu. 3. Instalační soubor Track and security.apk zkopírujte z PC na paměťovou kartu telefonu. 4. Po úspěšném dokončení kopírování odpojte mobilní telefon od PC, na úvodní obrazovce zvolte složku ASTRO a následně vyhledejte soubor Track and security.apk. Potvrďte instalaci tohoto souboru. Pokud nelze zvolit složku ASTRO, zvolte na úvodní obrazovce Market a následně vyhledejte a nainstalujte program ASTRO (k instalaci zdarma). 5. Po dokončení instalace je ještě doporučeno vytvořit zástupce aplikace ikey pro snadné spuštění. V nabídce mobilního telefonu zvolte položku Add Shortcuts Applications Track and security. 31

32 V případě požadavku na odebrání (od-instalaci) programu z paměti telefonu postupu následovně: Stiskněte tlačítko Menu Settings Applications Manage applications Trackandsecurity Uninstall OK. Nastavení je popsáno v samostatné kapitole Nastavení aplikace ikey. Instalace aplikace ikey do telefonu s OS Windows Mobile Úvodní informace a ovládací prvky Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Při instalaci aplikace ikey prostřednictvím webových stránek výrobce postupujte následujícím způsobem: 1. V internetovém prohlížeči vyhledejte webové stránky výrobce: a proveďte registraci, která je popsána v kapitole Instalace aplikace ikey do iphone. Následně proveďte stažení instalačního souboru Track and security.app pro Windows Mobile, jak je ilustrováno na obrázku níže. 32

33 2. Mobilní telefon připojte k PC prostřednictvím USB kabelu. 3. Instalační soubor Track and security.app zkopírujte z PC na paměťovou kartu telefonu. 4. Po úspěšném dokončení kopírování zvolte na mobilním telefonu soubor Track and security.cab a proveďte jeho instalaci. V případě požadavku na odebrání (od-instalaci) programu z paměti telefonu postupu následovně: Stiskněte tlačítko Start Settings System Remove Programs. Ve zobrazeném seznamu zvolte Track and security a potvrďte jeho vymazání - Remove. Nastavení je popsáno v samostatné kapitole Nastavení aplikace ikey. Nastavení aplikace ikey Ke správné funkci aplikace ikey je zapotřebí, aby byl mobilní telefon připojen k internetu prostřednictvím jednoho z následujících bezdrátových protokolů: GPRS, EDGE, 3G nebo WiFi. Zadání vstupního kódu (PASSWORD) Při prvním spuštění aplikace budete vyzváni k zadání vstupního kódu. Výchozí nastavení kódu je iphone, BlackBerry: Android, Windows Mobile: 33

34 Po úspěšném zadání kódu bude zobrazena úvodní obrazovka aplikace, jejíž funkce byly popsány výše v kapitole Ovládání aplikace ikey. Volba a nastavení zabezpečovací jednotky daného vozidla Stisknutím tlačítka CAR1 (resp. CAR 2 / 3) zobrazíte nabídku, ve které máte možnost zvolit požadované vozidlo (aplikace umožňuje ovládat až 3 vozidla), jak je ilustrováno na obrázku níže vlevo. Po výběru požadovaného vozidla bude zobrazena nabídka nastavení parametrů vozidla (viz obrázek výše vpravo). Výjimečné nastavení u některých operačních systémů U OS Android a Windows Mobile bude zobrazena trochu odlišná nabídka, která umožňuje vytvoření nového vozidla (NEW), úpravu nastavení stávajícího vozidla (EDIT), nebo vymazání vozidla (DELETE). Windows Mobile: Pokud nelze posunovat ( skrolovat ) nabídkou nastavení vozidla, zvolte položku Start Settings Personal Input Method vypněte funkci Hand-written input a proveďte restart mobilního telefonu. Po provedení nastavení stiskněte tlačítko OK a Send the SMS. Mobilní telefon provede registraci řídící jednotky zabezpečovacího systému ve vozidle. Úspěšné dokončení konfigurace bude potvrzeno zobrazením zprávy CFG is OK. Pokud po stisknutí tlačítka OK nebude zobrazena zpráva v jednom z níže uvedených tvarů, zkontrolujte funkčnost řídící jednotky a poté zkuste nastavení zopakovat. iphone: Formát zprávy: #OK*CFG*Nové_heslo*Mobil_1*Mobil_2*Mobil_3* 34

35 Časové_pásmo*Název_zařízení#. BlackBerry, Android, Windows Mobile: Formát zprávy CHG is OK. Význam jednotlivých položek nastavení je následující: CAR NAME: název vozidla lze nastavit dle přání uživatele. Tento název bude zobrazován v SMS zprávách. Maximální délka názvu je 10 znaků ze základních písmen abecedy. MOBILE 1: telefonní číslo o délce max. 16 znaků včetně mezinárodního kódu České republiky +420 na začátku. Zadání mobilního telefonu je nutné z důvodu zasílání SMS zpráv a plné podpory všech funkcí systému. Prostřednictvím mobilního telefonu lze provést spuštění a vypnutí zabezpečení (ARM / DISARM), dálkový start a zhasnutí motoru (REMOTE START / STOP ENGINE), nebo spuštění funkce únosu vozidla režim panika. Na tento mobilní telefon dále přicházejí zprávy v případě vyvolání poplachu (otevřením dveří, nastartováním motoru nebo otřesovým senzorem) a dále zprávy o poloze vozidla (LOCATION). MOBILE 2 a 3: v případě potřeby lze zadat i další dvě telefonní čísla délce o maximální délce 16 znaků včetně mezinárodního kódu České republiky +420 na začátku. Na tyto mobilní telefony budou taktéž přicházet zprávy v případě vyvolání poplachu (otevřením dveří, nastartováním motoru nebo otřesovým senzorem) a dále požadované zprávy o poloze vozidla (LOCATION). CAR MOBILE: telefonní číslo SIM karty v řídící jednotce zabezpečovacího systému ve vozidle. Telefonní číslo může mít délku max. 16 znaků včetně mezinárodního kódu České republiky +420 na začátku. PASSWORD: přístupové heslo k zabezpečovacímu systému. Výchozí nastavení je Při změně hesla postupujte následovně: Zadejte staré heslo, například 0000, a odešlete jej stisknutím tlačítka OK. Po příjmu potvrzující zprávy CFG is OK zadejte požadované nové heslo o délce od 4 do 10 číslic a potvrďte jeho odeslání tlačítkem OK. Nové heslo bude úspěšně uloženo do systému po příjmu zprávy CFG is OK. WARM UP: doba ponechání běžícího motoru při využití funkce dálkového startu motoru. Lze nastavit hodnoty 5, 15, nebo 30 minut. TIME ZONE: zadání lokálního času zabezpečovacího systému. Formát zadání je +HHMM. Výchozím nastavením je Greenwichský čas GMT. V České republice je časový posun +1 hodina v letním čase a +2 hodiny v zimním čase. SETTING: nastavení kódu pro přihlášení do aplikace ikey. Po výběru této položky bude zobrazena nabídka, která je ilustrována na obrázku níže. 35

36 iphone, BlackBerry: Android: V nabídce budete vyzváni k zadání současného hesla (OLD LOGIN CODE) a následně hesla nového (NEW LOGIN CODE). Nové heslo zadejte ještě jednou pro potvrzení do políčka (REPEAT LOGIN CODE). Potvrzení nového hesla provedete stisknutím tlačítka CODE resp. OK. Mobilní telefonní číslo SIM karty ve vozidle zadáte do paměti telefonu následovně: iphone: otevřete nabídku Contacts, zvolte nový kontakt a zadejte příslušné telefonní číslo SIM karty zabezpečovacího systému. Při spuštění zabezpečení vozidla bude pro potvrzení prozvoněn iphone uživatele a bude zobrazen příslušný název volajícího (vozidla). Android: otevřete nabídku Phone Add contact a zadejte příslušné telefonní číslo SIM karty zabezpečovacího systému. Při spuštění zabezpečení vozidla bude pro potvrzení prozvoněn mobilní telefon uživatele a bude zobrazen příslušný název volajícího (vozidla). Windows Mobile: zvolte položku Phone Add Contact a zadejte příslušné telefonní číslo SIM karty zabezpečovacího systému. Při spuštění zabezpečení vozidla bude pro potvrzení prozvoněn mobilní telefon uživatele a bude zobrazen příslušný název volajícího (vozidla). Upozornění k nastavení 1. Je nutné zadat následující položky: CAR NAME, PHONE NUMBER OF MOBILE 1, CAR MOBILE, PASSWORD, TIME ZONE a dále WARM UP TIME pokud využíváte modul dálkového startu motoru VH710RS. 2. Telefonní číslo MOBILE 1, (resp. 2 a 3) je doporučeno zadat v mezinárodním formátu s předvolbou +420 pro Českou republiku. 3. Pokud jsou zadána telefonní čísla MOBILE 2 a 3, bude v případě vyvolání poplachu zaslána příslušná zpráva i na tato telefonní čísla. 4. Provedené nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK a vyčkejte na příjem potvrzující zprávy CFG is OK. Další změny lze provádět až po obdržení této zprávy. 36

37 5. Při změně hesla budete nejprve vyzváni k zadání továrního hesla zadejte Po obdržení zprávy CFG is OK zadejte nové heslo, například Úspěšná změna hesla bude potvrzena opětovnou zprávou CFG is OK. Při nastavení času dbejte lokálního časového pásma vzhledem ke Greenwichskému (standardnímu) času GMT. V České republice je časový posun +1 hodina v letním čase a +2 hodiny v zimním čase. Zobrazení stavu vozidla u OS Android Pokud si přejete zjistit stav vozidla, jeho umístění nebo případné spuštění poplachu, zvolte příslušné tlačítko na stavovém panelu. Modul dálkového startu motoru VH1710RS Nastavení modulu Nastavení přepínače (jumperu) JP1 Č. Funkce Jumper Zapojen Rozpojen 1 Sledování napětí na baterii ON OFF 2 Využívat režim startu za nízké teploty OFF ON 3 Motor benzínový (G) / diesel (D) G D 4 Startování motoru tlačítkem Start OFF ON 37

38 Nastavení přepínače (jumperu) JP2 Číslo Funkce 1 Bez funkce 2 Záporný - výstup pro startér, 300 ma 3 Kladný + výstup pro startér, 25 A 4 Automatická převodovka (černý vodič nepřerušen) Manuální převodovka (černý vodič přerušen) Upozornění k nastavení výstupu pro startér: Přepínače JP2-2 a JP2-3 umožňují výběr kladného + nebo záporného - výstupu pro startér. Tyto přepínače nemohou být zapojeny oba současně. Při výběru záporného výstupu je proud omezen na 300 ma. Výběr benzínového nebo dieselového motoru Benzínový motor: je zapojen přepínač JP1-3. Dieselový motor: přepínač JP1-3 je rozpojen. Start motoru bude zpožděn o 10 sekund po příjmu signálu ke startu motoru z řídící jednotky zabezpečovacího systému SM-100. Výběr automatické nebo manuální převodovky Automatická převodovka: černý vodič na přepínači JP2-4 nepřerušen Manuální převodovka: černý vodič na přepínači JP2-4 přerušen. Bezpečnostní postup u vozidel s manuální převodovkou V případě vozidla s manuální převodovkou je zapotřebí přerušit černý vodič na přepínači JP2-4. Z důvodu bezpečnosti lze u manuální převodovky provést dálkový start motoru pouze v případě, kdy je předem proveden následující bezpečnostní postup: Když je ještě nastartován motor (zapnuto zapalování), zatáhněte ruční brzdu, vypněte zapalování a vytáhněte klíček motor bude běžet ještě 15 sekund. Upozornění k provedení bezpečnostního postupu: 1. Pokud dojde k otevření dveří před zatažením ruční brzdy, bude zhasnut motor a přerušen bezpečnostní postup, čímž nebude možné motor dálkově nastartovat. 2. Pokud dojde k otevření kapoty před nebo po zatažení ruční brzdy, bude zhasnut motor a přerušen bezpečnostní postup, čímž nebude možné motor dálkově nastartovat. 3. Pokud během 15 sekund, kdy zůstane nastartován motor, dojde k otevření a následnému zavření všech dveří vozidla, bude motor zhasnut automaticky (případně ještě po uplynutí doby na dochlazování turba), bezpečnostní postup proběhne úspěšně a bude možné motor dálkově nastartovat. Pokud však nedojde k otevření a zavření dveří v době 15 sekund, kdy motor běží, bude přerušen bezpečnostní postup, čímž nebude možné motor dálkově nastartovat. 38

39 Nastavení doby běhu motoru při dálkovém startu Dobu běhu motoru (zahřívání) lze zvolit prostřednictvím mobilního telefonu. V nabídce nastavení daného vozidla (CAR 1 / 2 / 3) zvolte položkou WARM UP. Dobu lze nastavit na hodnotu 5, 15 nebo 30 minut. Přednastavená doba je 5 minut. V případě změny nastavení vyčkejte na příjem potvrzující zprávy CFG is OK. Nastavení optimálních volnoběžných otáček motoru Červený vodič připojte na +12 V, černý vodič připojte na zem. Fialovo-bílý vodič připojte zápornému konektoru zapalovací cívky, zadní straně měřičů, řídící jednotce motoru nebo automatické převodovky. Nastartujte motor a vyčkejte, až se otáčky motoru ustálí. Po zhasnutí motoru si systém zapamatuje poslední otáčky. Kontrola volnoběžných otáček: Systém bude sledovat otáčky motoru při každém dálkovém startu motoru. Pokud by otáčky motoru stouply na dvojnásobek, dojde z bezpečnostního důvodu k automatickému zhasnutí motoru. Připojení alternátoru (sledování úspěšného nastartování motoru) Šedý vodič připojte ke kladné svorce (+) alternátoru. Systém zaznamená úspěšné nastartování motoru při detekci +12 V na alternátoru a může ukončit startování i před uplynutím standardní doby startování. Poznámka: Systém sleduje úspěšné nastartování motoru z volnoběžných otáček nebo z alternátoru. Sledování napětí na baterii Pokud je prostřednictvím přepínače JP1-1 nastaveno sledování napětí, systém zaznamená úspěšné nastartování motoru při detekci nárůstu napětí na baterii o více než 0,6 V a může ukončit startování i před uplynutím standardní doby startování. Upozornění: Sledování napětí není tak stálé a spolehlivé, jako je sledování otáček motoru nebo spuštění alternátoru. Vozidla se startovacím tlačítkem Pokud je vozidlo vybaveno startovacím tlačítkem motoru, rozpojte přepínač JP1-4. Dále zvolte, jestli má být použit kladný nebo záporný výstup pro startér (přepínače JP2-2 a JP-3). Upozornění: Při výběru záporného výstupu je proud omezen na 300 ma, což je dostatečné k ovládání startovacího tlačítka, avšak nelze jím ovládat startér přímo. Dále prostřednictvím přepínače JP1-3 nastavte, zda se jedná o benzínový nebo dieselový motor. Při startování prostřednictvím startovacího tlačítka bude délka startovacího impulsu 0,8 sekundy bez ohledu na to, zda se start podaří nebo ne. Doba dochlazování turba Režim nastavení doby dochlazování turba lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 4 krát za sebou. Při čtvrtém ponechte zapalování zapnuto. Režim nastavení bude potvrzen čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. 39

40 Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: dochlazování turba po dobu 1 minuty, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: dochlazování turba po dobu 2 minut, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko KUFR: dochlazování turba po dobu 3 minut, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko START MOTORU: vypnout režim dochlazování turba, což bude potvrzeno čtyři signály sirény a bliknutími blinkrů. Režim nastavení ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Dálkový start a zhasnutí motoru, periodické startování Dálkový start motoru Dálkový start motoru lze provést za následujících podmínek: vozidlo je v zabezpečeném režimu, zapalování je vypnuto, všechny dveře jsou zavřeny a ruční brzda je zatažena. Dálkový start provede stisknutím tlačítka ENGINE START v aplikaci ikey na mobilním telefonu nebo stisknutím tlačítka START MOTORU na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund. Nastartovaný motor bude automaticky zhasnut při otevření kapoty nebo uvolnění ruční brzdy. Pokud došlo k otevření dveří nebo zapnutí zapalování v době, kdy bylo vozidlo v zabezpečeném režimu, nemůže být provedeno dálkové nastartování motoru, dokud nebude zabezpečení opětovně obnoveno. Doba, po kterou zůstane motor nastartován, může být nastavena v nabídce daného vozidla pod položkou WARM UP na 5, 15, nebo 30 minut. V případě, že se start motoru napoprvé nepodaří, provede systém ještě tři další pokusy o délce 1, 2 a 4 sekundy. Startování bude ukončeno, jakmile bude zaznamenán signál nastartování motoru. Zhasnutí motoru Zhasnutí motoru lze provést stisknutím tlačítka ENGINE STOP v aplikaci ikey na mobilním telefonu nebo stisknutím tlačítka START MOTORU na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund. Periodické startování motoru (v rozsahu hodin) Tento systém umožňuje také nastavení periodického startování motoru: Každou hodinu: stiskněte tlačítko START MOTORU a následně do 2 sekund tlačítko ZAMKNOUT, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Každé 2 hodiny: stiskněte tlačítko START MOTORU a následně do 2 sekund tlačítko ODEMKNOUT, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. 40

41 Každé 3 hodiny: stiskněte tlačítko START MOTORU a následně do 2 sekund tlačítko KUFR, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Ukončit režim periodického startování: stiskněte tlačítko START MOTORU dvakrát za sebou během 2 sekund, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Upozornění: Periodický start motoru bude proveden pouze v případě, kdy je vozidlo v zabezpečeném režimu, je zatažena ruční brzda, jsou zavřeny všechny dveře a kapota a dále, v případě manuální převodovky, byl úspěšně proveden bezpečnostní postup (viz výše). V případě neúspěšného prvního startu motoru proběhnou ještě další 3 pokusy. Z bezpečnostních důvodů bude režim periodického startování motoru zrušen v případě, kdy dojde k odpojení a opětovnému připojení řídící jednotky k napájení. Každodenní periodické startování motoru V případě požadavku každodenního startování postupujte následujícím způsobem: Režim každodenního startování motoru zahájíte současným stisknutím tlačítek ZAMKNOUT a START MOTORU, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Start motoru bude proveden každý den v tuto hodinu. Tento režim ukončíte současným stisknutím tlačítek ODEMKNOUT a START MOTORU, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Automatické startování motoru za nízké teploty Ke správné funkci režimu startu motoru za nízké teploty je zapotřebí připojit teplotní senzor k hnědo-bílému vodiči. Dále je zapotřebí rozpojit přepínač JP1-2. V tomto režimu dojde k automatickému startu motoru, pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu -5, -10, -18, nebo -25 C. Motor bude ponechán v nastartovaném stavu po dobu danou v položce WARM UP nabídky nastavení. Aktuální teplota bude sledována každou hodinu. Režim nastavení teploty, při které má být proveden start motoru na nízké teploty, lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 10 krát za sebou. Při desátém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen deseti signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: start motoru na nízké teploty při -5 C, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: start motoru na nízké teploty při -10 C, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko KUFR: start motoru na nízké teploty při -18 C, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko START MOTORU: start motoru na nízké teploty při -25 C, což bude potvrzeno čtyři signály sirény a bliknutími blinkrů. 41

42 Režim nastavení ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno deseti signály sirény a bliknutími blinkrů. Schéma zapojení 42

Automobilový zabezpečovací systém SPY13

Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Automobilový zabezpečovací systém SPY13 Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace a deaktivace zabezpečení, spuštění poplachu...2 Dočasné

Více

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly

SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly SPY15 Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Tlačítka dálkového ovladače... 2 Funkce zabezpečovacího systému... 2 Spuštění a vypnutí zabezpečení...2 Dálkové nastartování a zhasnutí

Více

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka

SE528. Zabezpečovací systém do automobilu. Instalační a uživatelská příručka SE528 Zabezpečovací systém do automobilu Instalační a uživatelská příručka Funkce systému: Dálkové ovládání s plovoucím kódem Nastavitelná délka impulsu pro odemknutí a zamknutí dveří Nastavitelné automatické

Více

EASY CAR. Zabezpečovací systém

EASY CAR. Zabezpečovací systém EASY CAR Zabezpečovací systém ez7, ez7k, ez7k+s, ez8 Montážní příručka Upozornění: tento návod je univerzální pro několik modelů, vámi zakoupený model nemusí obsahovat všechny součásti uvedené v tomto

Více

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 10. Automobilový zabezpečovací systém SPY 10 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Tlačítka

Více

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525

Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Zabezpečovací systém pro vozidla vybavená sběrnicí CAN a zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 525 Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení3 12 Deaktivace zabezpečení

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Montážní příručka 1. Shéma zapojení 1.2 Popis vodičů Pin Barva vodiče Popis 1 Červený Napájení +24 V (pojistka 15 A) 2 Černý Zem 3 Černý

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel

Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel SE545 Zabezpečovací systém určený k montáži do nákladních vozidel Uživatelská příručka 1. Úvod Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Tento zabezpečovací systém představuje velký

Více

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání

SE 529. Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání SE 529 Zabezpečovací systém pro vozidla se zabudovaným centrálním zamykáním na dálkové ovládání Obsah 1 Ovládání a režimy systému 3 11 Aktivace zabezpečení 3 12 Deaktivace zabezpečení (odbezpečení vozidla)

Více

Zabezpečovací systém pro motocykly

Zabezpečovací systém pro motocykly Zabezpečovací systém pro motocykly Uživatelská příručka Obsah Funkce zabezpečovacího systému... 2 Aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Tichá aktivace (spuštění) zabezpečovacího systému...2 Deaktivace

Více

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka

Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Obsah Dálkové ovládání...

Více

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz

MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL. www.levnealarmy.cz MODULÁRNÍ AUTOALARM UŽIVATELSKÝ MANUÁL www.levnealarmy.cz Dálkový ovladač Tlačítko Alarm zapnutý Alarm vypnutý Zapnuté zapalování I - krátký stisk Zapnutí alarmu Zapnutí alarmu II - krátký stisk Vypnutí

Více

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál

SP-1101W Skrátený inštalačný manuál SP-1101W Skrátený inštalačný manuál 06-2014 / v1.2 1 I. Informace o výrobku... 3 I-1. Obsah balení... 3 I-2. Přední panel... 3 I-3. Stav LED indikátoru... 4 I-4. Tlačítko stavu přepínače... 4 I-5. Typový

Více

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka

DVR68WIFI. Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka. Uživatelská příručka DVR68WIFI Profesionální univerzální FULL HD černá skříňka Uživatelská příručka DVR kamera je určena k instalaci ke zpětnému zrcátku - profesionální řešení. Obsah Obsah... 2 Technické specifikace... 2 Popis

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání

MI Video rozhraní pro vozidla Renault. Přepínání mezi jednotlivými vstupy a ovládání přehrávání MI-1250 Video rozhraní pro vozidla Renault Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22

Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Univerzální autoalarm s imobilizérem a dálkovým startem PAS-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAS-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508

MI1249. Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 MI1249 Video rozhraní pro vozidla Citroen C5 a Peugeot 508 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video signál z kamery při couvání

Více

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti

Hamletovygumy.net HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ. PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti HPS 840 NEW (H) Uživatelský návod CZ PATROL LINE - CAN BUS Budoucnost v současnosti popis systému HPS 840 je autoalarm určený pro motorová vozidla s dálkově ovládaným centrálním zamykáním a s 12V napájecím

Více

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540

motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Montážní a uživatelský manuál motoalarm s dálkovým ovládáním SE 540 Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si vybral právě náš produkt a přejeme Vám mnoho spokojenosti při jeho používání. Při převzetí výrobku

Více

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál 05-2014 / v1.0 1 I. Informace o produktu I-1. Obsah balení Smart Plug Switch Zkrácený instalační manuál CD s rychlým instalačním průvodcem I-2. Přední panel

Více

GPS lokátor s online sledováním

GPS lokátor s online sledováním GPS lokátor s online sledováním Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Malé rozměry Snadné ovládání Online sledování v mapovém podkladu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Specifikace Tento tracker

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu VL2-MMI2G. pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér pro připojení zdrojů video signálu pro vozidla Audi s navigačním systémem MMI2G Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery při couvání Obsah 1. Před zahájením

Více

Automatické ovládání potkávacích a dálkových světel vozidla

Automatické ovládání potkávacích a dálkových světel vozidla Automatické ovládání potkávacích a dálkových světel vozidla Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace...2 Funkce systému...2 Výhody systému...2 Technické parametry...3 Montážní nářadí...3 Postup zapojení...3

Více

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5

MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 MI1308 Video rozhraní pro vozidla Volvo s displejem 5 Toto rozhraní (adaptér) umožňuje zobrazit RGB signál z navigačního systému, AV signál a video signál z kamery při couvání na 5 displeji ve vozidlech

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách TPMS 4b Uživatelská příručka Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. Obsah Displej... 2 Funkce systému... 2

Více

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instalační návod. Danfoss Heating Solutions

MAKING MODERN LIVING POSSIBLE. Danfoss Link SCM Simple Communication Module Instalační návod. Danfoss Heating Solutions MAKING MODERN LIVING POSSIBLE Simple Communication Module Instalační návod Danfoss Heating Solutions Obsah Úvod.... 47 Instalace.... 47 Montáž.... 47 Elektrické zapojení.... 48 Přidání zařízení... 48 Test

Více

Video adaptér MI1232

Video adaptér MI1232 Video adaptér MI1232 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených navigačním systémem Comand APS NTG1 a NTG2 Montážní příručka Informace

Více

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25

Copyright 2010 Shenzhen C2S Technology Co., Ltd. Dovozce pro ČR: http://www.parkujeme.cz, info@parkujeme.cz, tel: +420 608 27 26 25 GSM/GPS Alarm GPS-1200 Instalační a uživatelský manuál Obsah GSM/GPS Alarm GPS-1200...1 Instalační a uživatelský manuál...1 Obsah...2 1. Úvod...3 1.1. Vlastnosti a specifikace...3 1.2. Implicitní (tovární)

Více

Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii

Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii Ekonomický GPS lokátor pro pevné připojení na autobaterii Návod k použití Hlavní výhody produktu: Snadná montáž na autobaterii Jednoduché ovládání Výborný poměr výkon x cena www.spyshops.cz Stránka 1 1.

Více

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote Dálkové ovládání systému alarmu Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování a deaktivování

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia

MI Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia MI-1252 Video rozhraní pro vozidla Hyundai a Kia Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, dva vstupy AV signálu z externích zdrojů (například DVD přehrávače) a video signál

Více

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD

MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Autoalarm MA4 UŽIVATELSKÝ A MONTÁŽNÍ NÁVOD Tlačítka dálkového ovladače: Aktivace Deaktivace Tichá aktivace Vyhledání vozu A. Aktivace: Stiskněte tlačítko, siréna jednou pípne, směrová světla jednou bliknou,

Více

I. Příprava SIM karty 3 II. Montáž do vozidla 3. III. Nejčastější problémy a jejich řešení 9 III. Přílohy 10

I. Příprava SIM karty 3 II. Montáž do vozidla 3. III. Nejčastější problémy a jejich řešení 9 III. Přílohy 10 Obsah I. Příprava SIM karty 3 II. Montáž do vozidla 3 1. Umístění vozidlové jednotky 3 2. Připojení kabelového svazku 4 2.1 Vstup ZAPALOVÁNÍ 6 2.2 Vstup INPUT ALARM 6 2.3 Výstup (přepínací relé) 6 3. Montáž

Více

Startovací zdroj 12 V

Startovací zdroj 12 V Startovací zdroj 12 V 35908 Uživatelská příručka Vážený zákazníku, děkujeme, že jste si zakoupil náš výrobek. Před prvním zapnutím přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí

GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí GPS lokátor vhodný pro ochranu starých lidí Návod k použití Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom

Více

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz

Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz Modulární autoalarm www.levnealarmy.cz DÁLKOVÝ OVLADAČ Tlačítko Obrázek Funkce Podmínka zapnutí a uzamknutí dveří alarm je vypnutý 1 vyhledání auta se zvukem alarm je zapnutý ukončení poplachu je spuštěný

Více

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1

manuál Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Sebury W1-B Manuál Kód + karta samostatný provoz / Wiegand 26 Dokumentace vytvořena dne 26.7.2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Kódová klávesnice, se čtečkou karet. Je možné zapojit do větších

Více

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS

První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS První seznámení s mobilní aplikací PATRIOT GPS 1 Obsah 1 Získání aplikace... 3 2 První spuštění... 3 2.1 Založení uživatelského účtu... 3 2.2 Založení vozidla... 4 3 Ovládání vozidla... 5 3.1 Menu vozidla...

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III

3 x 4. Illustration II. 8.Option 2. 7. Option 1 8.1 7.1 8.2 9.1. a SM3. 9.Option 3. Illustration I. Illustration III BC m CZ SK EST 1 3 4 2 3 x 4 1 2 6 5 4 Illustration II 7. Option 1 8.Option 2 8.1 b 7.1 8.2 9.1 9.Option 3 a SM3 10 Illustration I Illustration III CZ OBSAH BALENÍ PROHLÉDNI SI OBRÁZEK I 1. Reproduktor

Více

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem

Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226. pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér pro připojení zdrojů video signálu MI-1226 pro vozidla BMW s displejem vybaveným 10-ti pinovým LVDS konektorem Adaptér umožňuje připojení 2 externích zdrojů video signálu, RGB signálu a kamery

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Mac OS X NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Podporovaná zařízení 04 Požadavky na HW a SW 05 Instalace SW a nastavení přístupu 05 Hlavní okno 06 SMS 06 Nastavení 07 Přidání

Více

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům:

Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22. Úvod. Popis instalace: Poznámky k režimům: Univerzální autoalarm s imobilizérem PAA-02 Univerzální modul centrálního zamykání PCE-22 Úvod Děkujeme za nákup sady autoalarmu PAA-02 a modulu centrálního zamykání PCE-22. Jde o zařízení umožňující střežit

Více

Pohon garážových vrat

Pohon garážových vrat Hněvkovského 30/65, 61700 Brno-Komárov Pohon garážových vrat Instalační a uživatelský manuál Upozornění: je důležité pro bezpečnost všech osob, kteří instalují a používají tento pohon garážových vrat,

Více

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod.

GPS lokátor pro děti. Návod k obsluze. Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko. www.spyobchod. GPS lokátor pro děti Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý Jednoduché ovládání Velké SOS tlačítko www.spyobchod.cz Stránka 1 1. Obsah balení 2. Popis zařízení www.spyobchod.cz Stránka 2 2.

Více

Připojení do PC aplikace Camera Live

Připojení do PC aplikace Camera Live Návod na připojení a zprovoznění IP kamera Anbash. Postup popsaný v tomto návodu není jedinou cestou ke zprovoznění kamery, představuje doporučený postup. V návodu je popsáno základní připojení kamery

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

Automobilový DVB-T tuner 80 555

Automobilový DVB-T tuner 80 555 Automobilový DVB-T tuner 80 555 Uživatelská příručka Obsah Úvodní informace... 2 Obsah balení... 2 Popis přístroje... 2 Dálkový ovladač... 3 Nabídka nastavení... 4 Teletext... 6 Možné problémy a jejich

Více

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1

Rozhraní c.logic. mi107new. umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Rozhraní c.logic mi107new umožňuje připojení 3 zdrojů AV signálu k navigačním systémům Porsche PCM 3.0 a 3.1 Funkce adaptéru Multimediální rozhraní typu plug-and-play 3 AV vstupy Ovládání připojeného DVB-T

Více

Snímač tlaku v pneumatikách

Snímač tlaku v pneumatikách Snímač tlaku v pneumatikách Uživatelská příručka Obsah Snímač tlaku v pneumatikách...2 Funkce systému............2 Alarmy........2 Technické specifikace......2 Popis řídící jednotky a displeje...3 Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

ŠKODA CONNECT Online služby

ŠKODA CONNECT Online služby ŠKODA CONNECT Online služby Tato brožura slouží k rychlému seznámení se službami ŠKODA Connect. Přehled témat uvedených v této brožuře Online služby ŠKODA Connect 1 Registrace uživatele, aktivace služeb

Více

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car

Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Zákaznická linka: +420 840 181 181 Uživatelský manuál mobilní aplikace My Connected Car Datum: 1.11.2015 Verze: 1.00 1. OBSAH 1. OBSAH...2 2. APLIKACE MY CONNECTED CAR...3 3. OVLÁDÁNÍ APLIKACE...4 3.1

Více

Instalační a uživatelský manuál

Instalační a uživatelský manuál Instalační a uživatelský manuál - 2 - FUNKCE A MOŽNOSTI ALARMU: Dálkové ovládání centrálního zamykání 30 100m (záleží na umístění řídící jednotky alarmu) Hlasitá/Tichá aktivace alarmu Funkce Panic Vyhledání

Více

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál

Mobilní aplikace. Uživatelský manuál Uživatelský manuál Obsah Základní informace a nastavení... 3 Nastavení přístupu... 4 Registrace docházky... 5 Editace vlastní docházky... 5 Ovládaní z mobilní aplikace... 6 Konfigurace mobilní aplikace...

Více

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote

Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Vehicle Security System VSS3 - Vehicle original remote Originální dálkové ovládání vozidla Pokyny k nastavení - Czech Vážený zákazníku, V tomto průvodci najdete pokyny a informace potřebné k aktivování

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE INSTALACE

ZÁKLADNÍ INFORMACE INSTALACE 1 CALL ME - manuál základní informace / instalace ZÁKLADNÍ INFORMACE Call Me je zařízení pro sledování motocyklu, které využívá technologii GPS pro určení jeho polohy a GSM síť pro komunikaci s vaším mobilním

Více

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Můžete si dopřát kvalitu Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN Popis nastavení parametrů systému a pokyny k instalaci Úvodní informace Zabezpečovací systém pro automobily Tytan DS400 CAN

Více

WiFi spínač ovládaný telefonem. Sonoff Pasiv 12V

WiFi spínač ovládaný telefonem. Sonoff Pasiv 12V WiFi spínač ovládaný telefonem Sonoff Pasiv 12V WiFi modul Sonoff Pasiv 12V je určen k ovládání externích spotřebičů vzdáleně přes internet. Využívá Cloud systému pro jednoduché připojení do WiFi sítě

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál

Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A. montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem a dálkovým startem motoru MAGICAR 9000A montážní manuál I. ÚVOD MAGICAR 9000A je bezpečnostní systém s nejvyšším stupněm ochrany. Pomocí dvoucestného ovladače budete okamžitě

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz

Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B. montážní manuál. www.levnealarmy.cz Autoalarm s integrovaným pagerem MAGICAR 8000B montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD MAGICAR 8000B je bezpečnostní zařízení s nejvyšším stupněm ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžite

Více

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka

DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla. Uživatelská příručka DVR10 - digitální video kamera (černá skříňka) určená k záznamu jízdy vozidla Uživatelská příručka Obsah Funkce kamery... 2 Obsah balení... 2 Spuštění a nabíjení... 3 Popis kamery a ovládacích prvků...

Více

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP

Nastavení V-GSM-SI pro měření hladiny pomocí VSDP 1 Úvod ke konfiguračnímu programu VSDP_GSM U modulu GSM brány V-GSM_SI/F, která je použita v sestavě autonomního monitoru vodní hladiny V-LM-GSM je nutné nastavit, jako u jiných našich zařízeních, pomocí

Více

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu)

DS-430DVRB. HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka. GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) DS-430DVRB HD kamera s automatickým záznamem videa integrovaná do zpětného zrcátka GPS modulem a zpětnou kamerou (včetně uložení záznamu) Uživatelská příručka Obsah Předmluva...2 Funkce produktu, úvod...2

Více

MI-200. Instalační manuál

MI-200. Instalační manuál MI-200 Instalační manuál Dva audio-video vstupy s ovládáním připojených zařízení Vstup pro parkovací kameru RSE výstup Ovládání pomocí signálů ze sběrnice CAN Adaptér je určen pro vozidla Volkswagen, Škoda

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00

NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY. Řídící jednotka centrálního zamykání na DO E27*10R-02-1204*00 NÁVOD NA POUŽITÍ AM-780KEY / RJ CZ KEY E27*10R-02-1204*00 Řídící jednotka centrálního zamykání na DO OBSAH BALENÍ 1x řídící jednotka 2x 3-tlačítkový dálkový ovladač 1x kabelový svazek 1x montážní návod

Více

fbsn-view Vizualizace systému parkovacích senzorů na displeji OEM rádia Montážní a uživatelská příručka

fbsn-view Vizualizace systému parkovacích senzorů na displeji OEM rádia Montážní a uživatelská příručka fbsn-view Vizualizace systému parkovacích senzorů na displeji OEM rádia Montážní a uživatelská příručka Tuto příručku využívejte společně s příručkou k řídícím jednotkám parkovacího systému fbsn-4d Volkswagen,

Více

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním

Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Kamera Full-HD 1080P s WiFi ovládáním Uživatelská příručka Obsah Pohled na kameru a ovládací prvky 1 LCD displej 2 Zobrazení režimů a stavu kamery 2 Před prvním použitím 3 Výchozí nastavení kamery 3 Zapnout

Více

Příručka k zařízení Sebury K3-3

Příručka k zařízení Sebury K3-3 Příručka k zařízení Sebury K3-3 Určeno k odborné montáži. Jednotlivé obrázky a překlad se může drobně lišit. Obsah 1 Úvod... 2 1.1 Úvod... 2 1.2 Funkce... 2 1.3 Specifikace... 2 2 Instalace - schéma...

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Chuango. Vážený zákazníku,

Chuango. Vážený zákazníku, Chuango Vážený zákazníku, děkujeme vám za výběr dálkového spínače E5, vysoce moderního dálkového spínače domácích spotřebičů založeného na službách cloud serveru. K dispozici jsou dvě verze připojení:

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla

Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Černá skříňka se dvěma kamerami určená k záznamu jízdy vozidla Před prvním použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby Obsah Funkce kamery... 1 Popis kamery

Více

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod

iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer pro iphone & ipad & ipod touch Rychlý uživatelský návod iviewer lze použít na iphone a ipad pro zobrazení živého obrazu z DVR vzdálený server. I. Použití iphone pro přístup ke vzdálenému DVR Použití

Více

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51

Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Univerzální autoalarm s dálkovým startem PAS-51 Úvod Děkujeme za nákup autoalarmu PAS-51. Jde o zařízení umožňující střežit automobil pomocí otřesového čidla. Upozornění: Byť instalace zařízení nevyžaduje

Více

GPS lokátor vhodný pro seniory

GPS lokátor vhodný pro seniory GPS lokátor vhodný pro seniory Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Velmi malý a jednoduchý na ovládání Výdrž na baterii až 200 hodin Velké SOS tlačítko umožňující oboustranný interkom www.spyobchod.cz

Více

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka

Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER. Uživatelská příručka 35929 Záložní baterie pro napájení notebooku (19 V), USB zařízení (5 V), a nouzové startování vozidla E-POWER Uživatelská příručka Před prvním použitím si přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem. Návod k montáži SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu s LCD displejem Návod k montáži Obsah Upozornění... 3 Před zahájením montáže... 3 Rozmístění jednotlivých částí systému... 3 Nalezení příslušných vodičů

Více

SENTINEL 1100 montážní manuál

SENTINEL 1100 montážní manuál Autoalarm s integrovaným pagerem SENTINEL 1100 montážní manuál www.levnealarmy.cz I. ÚVOD Sentinel 1100 je bezpečnostní zařízení s vysokým stupňem ochrany. Díky dvojcestnému ovladači budete okamžitě informováni

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol

Bluetooth Wi-Fi GPS. LCD dotykový displej Tlačítko kalendář Přepínač Režim/ úkol Seznámení s MyPal Power Notification Tlačítko spuštění Tlačítko Poznámky (záznam hlasu) Tlačítko kontakty Reproduktor Navigační tlačítko Přední část Indikátor napájení/oznámení Bluetooth Wi-Fi GPS LCD

Více

Motorola MC35 stručný návod k použití

Motorola MC35 stručný návod k použití Motorola MC35 stručný návod k použití Obecný popis Obr.1 obecný popis 1. LCD Dotykový displej 2. GSM Stav/Signalizace LED 3. Tlačítko ovládání hlasitosti 4. Přepínač Kamera/Čárový kód 5. Tlačítko Reset

Více

IP kamery DIGITUS Plug&View

IP kamery DIGITUS Plug&View IP kamery DIGITUS Plug&View Stručný průvodce instalací Obsah balení 1 IP kamera Plug&View 1 napájecí zdroj s kabelem 1 kabel s ethernetem 1 stručný průvodce instalací 1 disk CD s nástroji 1 odnímatelná

Více

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA CHYTRÁ ETHERNETOVÁ BRÁNA BEG200 UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA BEG200 Aplikace BeeWi SmartPad: Děkujeme vám za zakoupení BEG200 Smart Gateway od BEEWI. Přečtěte si prosím následující pokyny, kde se dozvíte, jak

Více

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011)

MI Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) MI-1255 Video rozhraní pro vozidla Rover a Jaguar (od roku 2011) Tento adaptér (rozhraní) umožňuje zobrazit RGB signál o vysokém rozlišení, AV signál z externího zdroje (například DVD přehrávače) a video

Více

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1

Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 NÁVOD K POUŽITÍ Poslední aktualizace: 22.12.2011 Ethernetový komunikátor ETH-BOX1 1 Malý ethernetový komunikátor umožňující pohodlné ovládání libovolného zařízení přes

Více

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51

Instalační příručka. pro NAS servery řady AS50/51 Instalační příručka pro NAS servery řady AS50/51 Obsah balení Obsah balení AS5002T, AS5102T AS5104T, AS5104T NAS Napájecí kabel Napájecí adaptér RJ45 síťový kabel 2 2 Šroubky pro montáž 3.5 HDD 8 16 Šroubky

Více

GSV5 MODUL GSV5. Kompletní uživatelský manuál. Verze SW 2.01b. Seco

GSV5 MODUL GSV5. Kompletní uživatelský manuál. Verze SW 2.01b. Seco MODUL Kompletní uživatelský manuál Verze SW 2.01b Seco-9409-2 Tento manuál se skládá z 2 manuálů Mobilní aplikace Secolink Pro a cloud ALARMSERVER.NET Obsah Ovládání systému hlasovým průvodcem... 3 Ovládání

Více

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL)

TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) TES GPS Osobní lokátor (dále GPS OL) Základní popis Vždy a všude najdete členy své rodiny GPS OL využívá nejmodernější GPS a GSM technologie Lze zjistit okamžitou pozici nebo použít stálé sledování Pozici

Více

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0

Aplikace NAM tracker pro ios. Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Příručka platí pro verzi NAM trackeru 1.1.0 Obsah: 1. K čemu je aplikace určena?....................................3 2. Přihlášení.............................................3 2.1. Seznam Objektů.........................................

Více

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím.

GSM-01. Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. GSM-01 Pro lepší pochopení tohoto výrobku, přečtěte si uživatelská příručka důkladně před použitím. Dovozce a prodejce: www.alarmy-zabezpeceni.cz Hanse Ledwinky 200 742 21 Kopřivnice Česká republika Tel:

Více

Video adaptér MI1257

Video adaptér MI1257 Video adaptér MI1257 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + RGB signálu + kamery při couvání do vozidel Mercedes Benz vybavených NTG4.5-204 s Comand Online, Audio50 APS nebo Audio 20 s 4-pinovým konektorem

Více

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž.

Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Návod k obsluze IP kamery Zoneway. IP kamery jsou určené pro odbornou montáž. Obsah 1 Úvod... 1 2 Návod pro připojení do webového rozhraní... 1 2.1 Připojení kamery k WiFi síti... 4 2.2 Postup nastavení

Více