SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SE544. Upozornění na vyvolání poplachu na telefon. Volitelný modul dálkového startu motoru. Uživatelská příručka"

Transkript

1 SE544 Zabezpečovací systém pro automobily s ovládáním prostřednictvím dálkového ovladače nebo aplikace v chytrém mobilním telefonu (iphone, BlackBerry, Android, Windows Mobile) Upozornění na vyvolání poplachu na telefon Volitelný modul dálkového startu motoru Uživatelská příručka 1

2 Obsah Úvod...3 Před zahájením montáže... 3 Upozornění a varování... 4 Umístění součástí systému... 4 Technické specifikace systému SM Význam vodičů a schéma zapojení...6 Schéma zapojení...9 Zapojení 6-ti pinového centrálního zamykání...10 Ovládání aplikace ikey na mobilním telefonu...12 Význam tlačítek Hlavní stránka Dálkový ovladač...16 Přidání nových dálkových ovladačů Funkce tlačítek dálkového ovladače Nastavení doby dochlazování turba Nastavení délky impulsu pro centrální zamykání Zjištění příjmu GPS a GSM signálu Nastavení zpoždění dveřních senzorů Změna kódu PIN Restart modulu GPS, GSM a řídící jednotky Teplota pro provedení startu motoru za nízké teploty Vypnutí zabezpečení zadáním kódu PIN Reset kódu PIN na výchozí hodnotu Periodické startování motoru Instalace aplikace ikey do iphone...22 Instalace prostřednictvím služby APP Store Instalace prostřednictvím služby itunes Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Instalace aplikace ikey do BlackBerry...28 Úvodní informace a ovládací prvky Instalace prostřednictvím služby App World pro telefony Touch a Qwerty 28 Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Instalace aplikace ikey do telefonu s OS Android...30 Úvodní informace a ovládací prvky Instalace prostřednictvím služby Android Market Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Instalace aplikace ikey do telefonu s OS Windows Mobile...32 Úvodní informace a ovládací prvky Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Nastavení aplikace ikey...33 Modul dálkového startu motoru VH1710RS...37 Nastavení modulu Dálkový start a zhasnutí motoru, periodické startování Schéma zapojení

3 Úvod Vážený zákazníku, gratulujeme k vaší volbě tohoto zabezpečovacího systému. Tato uživatelská příručka obsahuje popis systému, zapojení, ovládání a aplikace do různých typů chytrých telefonů. Doporučujeme přečíst tuto uživatelskou příručku před zahájením montáže a využívání systému. Některé funkce nejsou nyní dostupné pro všechny operační systémy chytrých telefonů a budou dále rozšiřovány. Prohlášení Výrobce ani jeho zástupce neodpovídají za jakékoli škody způsobené při využívání tohoto výrobku. Montáž výrobku by měla provést způsobilá osoba s potřebnými znalostmi a zkušenostmi do vozidla, ve kterém bezchybně fungují všechny připojované součásti. Instruktážní videa Na webových stránkách jsou uveřejněna následující instruktážní videa (v anglickém jazyce): SM-100 general introduction úvodní informace. Postup stažení a instalace aplikace ikey Track and security pro mobilní telefony a operační systémy iphone, BlackBerry, Android a Windows Mobile. Nastavení aplikace ikey Track pro správnou funkci s řídící jednotkou SE544. Před zahájením montáže Před zahájením montáže zkontrolujte a zhodnoťte všechna upozornění výrobce vozidla, která se týkají elektrických součástí vozidla, jako například airbagu, řídící jednotky vozidla a baterie. Ujasněte si umístění řídící jednotky zabezpečovacího systému, LED diody, GPS antény, GSM antény atd, což ušetří čas a možné nejasnosti během montáže. K testování napěťových úrovní během montáže využívejte Voltmetr. Testovací žárovky a světelné sondy by mohly vést k poškození řídící jednotky vozidla nebo vystřelení airbagu. K montáži do některých vozidel je zapotřebí využít další příslušenství, které není součástí balení systému, jako například přídavná relé apod. 3

4 Upozornění a varování V případě poškození systému z důvodu chybné montáže zaniká nárok na záruku. Kabely veďte tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození pohyblivými součástmi vozidla, jako pedály dveře apod. Vzdálený start motoru vozidla neprovádějte v uzavřené garáži, protože by mohlo dojít k otravě jedovatými výfukovými plyny. Pokud provádíte nabíjení baterie ve vozidle nebo start motoru roztažením vozidla, vyjměte nejprve pojistku k zabezpečovacímu systému. Dbejte, aby nedošlo k překročení maximálního výstupního proudu kteréhokoli obvodu řídící jednotky, protože by mohlo dojít k poškození celé jednotky. Montáž rozšiřujícího modulu VH710RS (umožňuje dálkový start motoru vozidla) proveďte tak, aby nebylo nutné prodlužovat vodiče, které jsou připojeny k zapalování. Prodloužení těchto vodičů by mohlo vést k nesprávné funkci dálkového startu. Umístění součástí systému Řídící jednotka systému by měla být umístěna na skrytém místě. Řídící jednotku neumisťuje do motorového prostoru. Na zvoleném místě jednotku zajistěte proti pohybu. GPS anténu umístěte tak, aby měla umožněn volný výhled na oblohu z důvodu co nejsilnějšího signálu z GPS satelitů. Dále je vhodné nalézt umístění co nejdále od kovových částí vozidla. Některé vrstvy na skle mohou způsobovat významný útlum GPS signálu. Pokud je zapotřebí skrýt GPS anténu, snažte se nalézt umístění co nejblíže oken z důvodu dosažení co nejsilnějšího signálu. GSM anténu umístěte poblíž okna, aby byl dostupný co nejsilnější signál. Dále je vhodné nalézt umístění co nejdále od kovových částí vozidla. LED diodu umístěte na viditelné místo poblíž přístrojové desky. Otřesový senzor připevněte prostřednictvím šroubů nebo stahovacích pásků k pevné části vozidla, nejlépe pod přístrojovou deskou. Sirénu (volitelná součást systému) umístěte pod kapotu vozidla tak, aby její otevřená část směřovala dolů. Prostřednictvím relé lze provést změnu polarity výstupu sirény - (hnědý vodič) na výstup + 15 A k ovládání sirény, jak je znázorněno na schématu k systému SM-100. Červený vodič sirény veďte k řídící jednotce a dbejte, aby nedošlo k jeho poškození ostrými kovovými částmi vozidla, případně proveďte příslušnou izolaci vodiče. Černý vodič připojte ke kastli vozidla (zem). 4

5 Technické specifikace systému SE544 Rozměry a hmotnost řídící jednotky Rozměry: 112 x 70 x 29 mm Hmotnost: 150 g Materiál krytu: ABS plast GSM SimCom SIM900 Podporované frekvence: 850, 900, 1800, 1900 MHz, hlas, CS data, SMS, GPRS 10/8 Podpora GSM 2/2+: Třída 4 (2 850 / 900 MHz), Třída 1 ( / 1900 MHz) GPS Citlivost: -159 dbm nebo vyšší, příjem více než 20 kanálů Rozsah pracovních teplot a vlhkost Rozsah pracovních teplot: -20 až +80 C (bez baterie) Vlhkost: 5 až 95 % nekondenzující Napájecí napětí a příkon Napájecí napětí: +8 až +35 V DC Proud v normálním režimu: V Proud v režimu spánku: V Vstupy a výstupy 5 digitálních vstupů: 3 pro spínání kladným impulsem, 2 pro spínání záporným impulsem 8 digitálních výstupů: 8 pro spínání záporným impulsem. Upozornění 1. Spuštění aplikace ikey na chytrém telefonu je chráněno heslem, které je zapotřebí zadat při spuštění telefonu. Heslo uchovávejte na bezpečném místě. 2. Zabezpečovací systém je ovládán SMS zprávami. Využívejte jej tak, aby poplatek za SMS zprávy nebyl příliš vysoký. 3. GSM SIM karta pro řídící jednotku: použitá SIM karta nesmí být chráněna heslem. Lze využít SIM karty s podporou 2G nebo 3G sítě. 4. Vložení SIM karty do řídící jednotky systému: Držák SIM karty lze uvolnit 5

6 stisknutím žlutého tlačítka na řídící jednotce. Po vložení SIM karty do držáku zasuňte držák zpět do jednotky. Dbejte na správné vložení a zajištění SIM karty, jinak by karta nemusela být systémem správně rozpoznána. 5. SIM karta v telefonu a příslušný mobilní operátor by měl podporovat připojení k internetu prostřednictvím 3G nebo GPRS, aby mohla být správně zobrazována poloha vozidla. LED dioda Zobrazení stavu GSM signálu, GPS signálu a vyvolání poplachu prostřednictvím LED diody: Stav připojení k GSM síti: LED dioda bude zobrazovat stav připojení k GSM síti po dobu prvních 3 minut po připojení řídící jednotky systému k napájení: Rychlé blikání (0,6 sekundy svítí, 0,6 sekundy nesvítí): vyhledávání GSM signálu. Pomalé blikání (0,1 sekundy svítí, 3 sekundy nesvítí): příjem GSM signálu. Stav GPS signálu: LED dioda bude zobrazovat stav příjmu GPS signálu po dobu od 3 do 6 minut od připojení řídící jednotky systému k napájení: Blikání (1 sekundu svítí, 1 sekundu nesvítí): vyhledávání GPS signálu. Stálé svícení: přijímán GPS signál. Stav vyvolání poplachu: LED dioda bude zobrazovat případné vyvolání poplachu v době nepřítomnosti 7 minut po připojení řídící jednotky systému k napájení. Význam vodičů a schéma zapojení Zadní panel konektor CN1 Pin Význam Barva vodiče Popis 1 Napájení Červený 0 až 30 V DC 2 Zem Černý Zem 3 Vstup 1 (+) Růžový Spínán kladným impulsem (nad 5 V) 4 Vstup 2 (+) Fialový Spínán kladným impulsem (nad 5 V) 5 Vstup 2 ( ) Zelený Spínán záporným impulsem (pod 0,8 V) 6 Vstup 4 ( ) Fialovo-bílý Spínán záporným impulsem (pod 0,8 V) 7 Výstup 1 ( ) Zeleno-žlutý 8 Výstup 2 ( ) Modro-žlutý 9 Výstup 3 ( ) Hnědý 10 Výstup 4 ( ) Oranžový Spínání záporným impulsem (Io = 160 ma, Imax = 320 ma) 6

7 Rozmístění pinů Pin 1 Napájení (+) Červený Pin 3 Vstup 1 (+) Růžový Pin 5 Vstup 2 ( ) Zelený Pin 7 Výstup 1 ( ) Zeleno-žlutý Pin 9 Výstup 3 ( ) Hnědý Pin 2 Zem ( ) Černý Pin 4 Vstup 2 (+) Fialový Pin 6 Vstup 4 ( ) Fialovo-bílý Pin 8 Výstup 2 ( ) Modro-žlutý Pin 10 Výstup 4 ( ) Oranžový Význam a zapojení vstupních vodičů: Vstup 1 (+): růžový: vstup zapalování Vstup 2 (+): fialový: vstup dveřní spínač (+) Vstup 3 ( ): zelený: vstup dveřní spínač ( ) Vstup 4 ( ): fialovo-bílý: vstup otřesového senzoru ( ) Význam a zapojení výstupních vodičů: Výstup 1 ( ): zeleno-žlutý: výstup pro uzamknutí centrálního zamykání ( ) Výstup 2 ( ): modro-žlutý: výstup pro odemknutí centrálního zamykání ( ) Výstup 3 ( ): hnědý: výstup pro sirénu ( ) Výstup 4 ( ): oranžový: výstup pro spuštění zabezpečení ( ) (odpojení startéru) Čelní panel konektor CN2 Pin Význam Barva vodiče 1 Výstup 7 Bílý 2 Výstup 8 Červeno-černý 3 Výstup 5 Zeleno-červený 4 Výstup 6 Šedý 5 Vstup 5 Oranžovo-červený Popis Spínání záporným impulsem (Imax = 1,5 A) Spínán kladným impulsem (nad 5 V) 6, 7, 8 Nezapojeny Rozmístění pinů Pin 2 Výstup 8 ( ) Červeno-černý Pin 4 Výstup 6 ( ) Šedý Pin 6 x Pin 8 x Pin 1 Výstup 7 ( ) Bílý Pin 3 Výstup 5 ( ) Zeleno-červený Pin 5 Vstup 5 (+) Oranžovo-červený Pin 7 x 7

8 Význam a zapojení vstupních vodičů: Vstup 5 (+): oranžovo-červený: stav nastartování motoru (pro dálkový start motoru) Vysoká úroveň: motor je nastartován. Nízká úroveň: motor je zhasnutý. Význam a zapojení výstupních vodičů: Výstup 5 ( ): zeleno-červený: dálkové startování motoru ( ) Výstup 6 ( ): šedý: výstup pro otevření zavazadlového prostoru (kufru) ( ) Výstup 7 ( ): bílý: výstup pro blinkry ( ) Výstup 8 ( ): červeno-černý: výstup pro LED diodu ( ) - oznámení stavu alarmu Zapojení sirény (volitelné) Ovládání blinkrů 8

9 Schéma zapojení 9

10 Zapojení 6-ti pinového centrálního zamykání Přidání nového serva zamykání Spínání kladným impulsem Spínání záporným impulsem 5-ti vodičové ovládání 10

11 2-krokové odemykání dveří typu A (kladný signál) 2-krokové odemykání dveří typu B (záporný signál) 2-krokové odemykání dveří typu C Centrální zamykání ovládané podtlakem (vozidla Mercedes-Benz a Audi) 11

12 Ovládání aplikace ikey na mobilním telefonu Význam tlačítek Tlačítko Význam Ozn. Podmínka Arm Spustit zabezpečení K1 Disarm Vypnout zabezpečení K2 Arm Uzamknout K3 Při zapnutém zapalování Disarm Odemknout K4 Při zapnutém zapalování Status Stav zabezpečení K3 Locate Poloha vozidla K4 Start Dálkový start motoru K5 Stop Dálkové zhasnutí motoru K6 Home Domácí stránka K7 Car 1 / 2 / 3 Vozidlo 1 / 2 / 3 K8 Alert Seznam vyvolaných poplachů K9 Engine cut Zhasnout motor K10 Setting Nastavení K11 Hlavní stránka Hlavní stránka aplikace je ilustrována na obrázku níže. Před prvním použitím aplikace je zapotřebí provést nastavení (registraci) systému, jak je popsáno v kapitole Nastavení aplikace ikey. Po dokončení nastavení je zapotřebí vyčkat na příjem zprávy CFG is OK na mobilní telefon. 12

13 ARM Spustit zabezpečení Zabezpečovací systém spustíte stisknutím tlačítka ARM, což bude potvrzeno signálem sirény a bliknutím blinkrů. Bude provedeno uzamčení centrálního zamykání, odpojení startéru a LED dioda bude pomalu blikat. Zabezpečovací systém provede prozvonění mobilního telefonu uživatele. DISARM Vypnout zabezpečení Stisknutím tlačítka DISARM vypnete zabezpečovací systém, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a dvěma bliknutími blinkrů. Dojde k odemknutí centrálního zamykání a připojení startéru. LED dioda bude rychle blikat po dobu 30 sekund. Pokud během 30 sekund nedojde k otevření dveří nebo nastartování motoru, bude zabezpečení opět automaticky spuštěno. STATUS Stav zabezpečovacího systému Stisknutím tlačítka STATUS na mobilním telefonu obdržíte informaci o stavu zabezpečovacího systému (ALARM STATUS: ARM zabezpečeno nebo DISARM odbezpečeno) a dále o nastartování motoru (ENGINE STATUS: ON nebo OFF). Upozornění pro iphone OS4: V případě využívání aplikace ikey stažené přímo z Apple App bude stav zobrazen pouze formou SMS zprávy. Pokud si přejete automatické zobrazování stavu zabezpečovacího systému, navštivte webové stránky kde je uveden příslušný popis nastavení iphonu. LOCATION Poloha vozidla Stisknutím tlačítka LOCATION obdržíte prostřednictvím SMS zprávy údaje o poloze vozidla dle GPS přijímače, který je součástí zabezpečovacího systému. Formát zprávy je následující: CAR: číslo vozidla Datum a čas LAT: zeměpisná délka LON: zeměpisná šířka SPEED: rychlost SAT: počet satelitů. V případě aktivního připojení k internetu (prostřednictvím GPRS, Edge, 3G nebo WiFi) bude poloha vozidla zobrazena na Google Map, jak je ilustrováno na obrázku vpravo. Upozornění pro iphone OS4: V případě využívání aplikace ikey stažené přímo z Apple App bude GPS poloha zobrazena pouze formou SMS zprávy. Kliknutím na zobrazený odkaz lze zobrazit polohu prostřednictvím Google Map. Pokud si přejete automatické zobrazování stavu zabezpečovacího systému, navštivte webové stránky kde je uveden příslušný popis nastavení iphonu. 13

14 HOME Návrat na úvodní stránku Stisknutím tlačítka HOME provedete návrat na úvodní obrazovku (nabídku) systému. CAR 1 Výběr a nastavení vozidel 1, 2 a 3 Aplikace ikey umožňuje spravovat až 3 vozidla požadované vozidlo zvolíte stisknutím tlačítka CAR 1 a následným výběrem požadovaného vozidla. Detailní popis nastavení jednotlivých položek bude uveden v kapitole Nastavení aplikace ikey. ALERT Seznam vyvolaných poplachů Stisknutím tlačítka ALERT zobrazíte seznam vyvolaných poplachů. Při spuštění poplachu bude na mobilní telefon uživatele zaslána výstražná zpráva a telefonní číslo bude prozváněno po dobu 15 sekund. V seznamu jsou uvedeny následující údaje: DOOR TRIGGER: datum a čas vyvolání poplachu otevřením dveří SENSOR TRIGGER: datum a čas vyvolání poplachu otřesovým senzorem IG TRIGGER: datum a čas vyvolání poplachu zapnutím zapalování motoru POWER: napájení. Upozornění pro iphone OS4: V případě využívání aplikace ikey stažené přímo z Apple App bude seznam vyvolaných poplachů zobrazen pouze formou SMS zprávy. Pokud si přejete automatické zobrazování tohoto seznamu, navštivte webové stránky kde je uveden příslušný popis nastavení iphonu. 14

15 ENGINE CUT Zablokování motoru Stisknutím tlačítka ENGINE CUT provedete zablokování motoru. Příslušné relé bude zapínáno a vypínáno po dobu 30 sekund a následně bude motor na 30 sekund zablokován. Zabezpečovací systém provede prozvonění telefonního čísla uživatele po dobu 15 sekund, poté bude prozvánění ukončeno na znamení, že zablokování motoru proběhlo úspěšně. Současně s vypnutím zabezpečovacího systému prostřednictvím dálkového ovladače nebo mobilní aplikace dojde také k odblokování motoru, který bude následně možné nastartovat. SETTING Nastavení nového kódu Stisknutím tlačítka SETTING otevřete nabídku, která umožňuje provést změnu kódu pro spuštění aplikace ikey na mobilním telefonu. ENGINE/START Vzdálený start motoru Pokud je využíván modul dálkového startu motoru VH710RS, lze v zabezpečeném režimu nastartovat motor stisknutím tlačítka START. Úspěšný start motoru bude potvrzen rozsvícením světel (blinkrů). Pokud se nepodaří motor nastartovat, ozvou se tři signály sirény, blinkry třikrát bliknou a bude prozvoněno telefonní číslo uživatele na znamení, že se start motoru nezdařil. ENGINE/STOP Vzdálené zhasnutí motoru Stisknutím tlačítka STOP provedete zhasnutí nastartovaného motoru. 15

16 Dálkový ovladač Dálkový ovladač (viz obrázek vpravo) je vybaven 4 tlačítky: ZAMKNOUT ODEMKNOUT KUFR START MOTORU Stručný přehled funkcí tlačítek dálkového ovladače Povel Tlačítko Podmínka Spustit zabezpečení Zamknout Vypnout zabezpečení Odemknout Uzamknout Zamknout Při zapnutém zapalování Odemknout Odemknout Při zapnutém zapalování Vyhledat vozidlo Zamknout Otevřít kufr Kufr Stiskněte po dobu 2 sekund Únos vozidla Zamknout + Odemknout Stiskněte obě tlačítka současně Dálkový start motoru Start motoru Stiskněte po dobu 2 sekund Přidání nových dálkových ovladačů Zabezpečovací systém umožňuje uložit do paměti maximálně 4 dálkové ovladače. Při zahájení procesu ukládání nových dálkových ovladačů budou všechny ovladače vymazány a je tedy zapotřebí provést uložení všech dálkových ovladačů, které budou využívány k ovládání zabezpečovacího systému. Při přidání nového dálkového ovladače postupujte následujícím způsobem: 1. Vypněte a zapněte zapalování třikrát za sebou a ponechte jej v poloze zapnuto. Zahájení režimu přidání nových dálkových ovladačů bude potvrzeno třemi signály sirény. 2. Stiskněte tlačítko ZAMKNOUT na prvním dálkovém ovladači. Ozve se jeden signál sirény. 3. Stiskněte tlačítko ZAMKNOUT na druhém dálkovém ovladači. Ozvou se dva signály sirény. 4. Stiskněte tlačítko ZAMKNOUT na třetím dálkovém ovladači. Ozvou se tři signály sirény. 5. Stiskněte tlačítko ZAMKNOUT na čtvrtém dálkovém ovladači. Ozvou se čtyři signály sirény. 16

17 6. Režim přidání nových dálkových ovladačů bude automaticky ukončen v případě nečinnosti po dobu 10 sekund nebo jej lze ukončit vypnutím zapalování. Ukončení bude potvrzeno třemi signály sirény. Funkce tlačítek dálkového ovladače Tlačítko ZAMKNOUT (spustit zabezpečení) Zabezpečovací systém spustíte stisknutím tlačítka ZAMKNOUT, což bude potvrzeno signálem sirény a bliknutím blinkrů. Bude provedeno uzamčení centrálního zamykání, odpojení startéru a LED dioda bude pomalu blikat. Při spuštění zabezpečení prostřednictvím dálkového ovladače nebude provedeno potvrzující volání na mobilní telefon uživatele. Pokud během 10 sekund stisknete tlačítko ZAMKNOUT dvakrát, dojde k odpojení otřesového senzoru, což bude potvrzeno dvěma bliknutími blinkrů a dvěma signály sirény. Pokud během 10 sekund stisknete tlačítko ZAMKNOUT třikrát, dojde k odpojení otřesového senzoru (větší úroveň otřesu), což bude potvrzeno třemi bliknutími blinkrů a třemi signály sirény. Tlačítko ODEMKNOUT (vypnout zabezpečení) Stisknutím tlačítka ODEMKNOUT vypnete zabezpečovací systém, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a dvěma bliknutími blinkrů. Dojde k odemknutí centrálního zamykání a připojení startéru. LED dioda bude rychle blikat po dobu 30 sekund. Pokud během 30 sekund nedojde k otevření dveří nebo nastartování motoru, bude zabezpečení opět automaticky spuštěno. V případě, že v době zabezpečení vozidla došlo k vyvolání poplachu, se ozvou čtyři signály sirény a blinkry čtyřikrát bliknou. Tlačítko KUFR Stisknutím tlačítka KUFR po dobu 2 sekund dojde k otevření zavazadlového prostoru (kufru) vozidla (na šedém vodiči - výstup pro otevření zavazadlového prostoru bude signál - po dobu 2 sekund). Tuto funkci nelze využít, pokud je zapnuto zapalování. Tlačítko START MOTORU Pokud je využíván modul dálkového startu motoru VH710RS, lze v zabezpečeném režimu nastartovat motor stisknutím tlačítka START MOTORU po dobu 2 sekund. Pokud se nepodaří motor nastartovat (proběhnou až 4 pokusy), bude prozvoněno telefonní číslo uživatele po dobu 15 sekund na znamení, že se start motoru nezdařil. Nastartovaný motor lze zhasnout opětovným stisknutím tohoto tlačítka po dobu 2 sekund. 17

18 Únos vozidla (panika) Současným stisknutím tlačítek ZAMKNOUT a ODEMKNOUT zahájíte režim panika, ve kterém budou po dobu 30 sekund blikat blinkry a houkat siréna. Následně bude spuštěn zabezpečený režim. Režim panika lze ukončit stisknutím tlačítka ZAMKNOUT, přičemž vozidlo zůstane v zabezpečeném režimu. Stisknutím tlačítka ODEMKNOUT ukončíte režim panika a zároveň odemknete vozidlo. Nastavení doby dochlazování turba Režim nastavení doby dochlazování turba lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 4 krát za sebou. Při čtvrtém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: dochlazování turba po dobu 1 minuty, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: dochlazování turba po dobu 2 minut, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko KUFR: dochlazování turba po dobu 3 minut, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko START MOTORU: vypnout režim dochlazování turba, což bude potvrzeno čtyři signály sirény a bliknutími blinkrů. Režim nastavení ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení délky impulsu pro centrální zamykání Režim nastavení délky impulsu pro centrální zamykání lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 5 krát za sebou. Při pátém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen pěti signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: délka impulsu 0,5 sekundy, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: délka impulsu 4 sekundy, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Režim nastavení ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno pěti signály sirény a bliknutími blinkrů. 18

19 Zjištění příjmu GPS a GSM signálu Režim zjištění příjmu GPS a GSM signálu lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 6 krát za sebou. Při šestém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen šesti signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: spustit režim zjištění stavu GSM signálu, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Stav příjmu GSM signálu bude znázorňován LED diodou: rychlé blikání: GSM signál není dostupný; pomalé blikání: příjem GSM signálu. Tlačítko ODEMKNOUT: vypnout režim zjištění stavu GSM signálu, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko KUFR: spustit režim zjištění stavu GPS signálu, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Stav příjmu GPS signálu bude znázorňován LED diodou: rychlé blikání: GPS signál není dostupný; LED dioda svítí: příjem GPS signálu. Tlačítko START MOTORU: vypnout režim zjištění stavu GPS signálu, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Režim zjištění stavu GSM a GPS signálu ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno šesti signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení zpoždění dveřních senzorů Režim nastavení zpoždění dveřních senzorů lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 7 krát za sebou. Při sedmém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen sedmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: délka zpoždění 5 sekund, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: délka zpoždění 40 sekund, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Režim nastavení ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno sedmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Změna kódu PIN Bezpečnostní PIN kód lze změnit pouze v režimu vypnutého zabezpečení, což lze provést prostřednictvím dálkového ovladače, aplikace ikey na mobilním telefonu, nebo zadáním původního kódu PIN. V případě změny kódu PIN postupujte následujícím způsobem: 1. Režim změny kódu PIN zahájíte vypnutím a zapnutím zapalování 8 krát za sebou. 19

20 Při osmém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen signálem sirény. 2. LED dioda bude blikat v intervalu jedné sekundy. Jakmile bude počet bliknutí odpovídat první číslici původního kódu PIN, okamžitě vypněte zapalování. 3. Během následujících 10 sekund zapalování zapněte. LED dioda opět začne blikat. Jakmile bude počet bliknutí odpovídat druhé číslici původního kódu PIN, okamžitě vypněte zapalování. 4. Pokud je první a druhá číslice původního kódu PIN zadána správně, ozvou se dva signály sirény, které potvrzují, že je zahájen režim nastavení nového kódu PIN. Při zadání nového kódu postupujte následovně: 1. Během následujících 10 sekund zapněte zapalování. LED dioda bude opět blikat v intervalu jedné sekundy, a jakmile bude počet bliknutí odpovídat požadované první číslici nového kódu PIN, okamžitě vypněte zapalování. 2. Během následujících 10 sekund opět zapněte zapalování. LED dioda bude opět blikat v intervalu jedné sekundy, a jakmile bude počet bliknutí odpovídat požadované druhé číslici nového kódu PIN, okamžitě vypněte zapalování. 3. Prostřednictvím LED diody bude nyní znázorněn nově zadaný kód: počet bliknutí bude odpovídat první číslici kódu, následně bude LED dioda dvě sekundy zhasnuta a poté bude počet bliknutí odpovídat druhé číslici kódu. 4. Ozvou se dva signály sirény, které potvrzují, že byl nový kód PIN úspěšně uložen. Restart modulu GPS, GSM a řídící jednotky Režim umožňující provedení restartu jednotlivých modulů zabezpečovacího systému lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 9 krát za sebou. Při devátém ponechte zapalování zapnuto. Režim restartu bude potvrzen devíti signály sirény a bliknutími blinkrů. Restart jednotlivých modulů provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: restart GSM modulu, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: restart GPS modulu, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko KUFR: restart řídící jednotky zabezpečovacího systému SM-100, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Režim restartu jednotlivých modulů ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno devíti signály sirény a bliknutími blinkrů. 20

21 Teplota pro provedení startu motoru za nízké teploty Režim nastavení teploty, při které má být proveden start motoru na nízké teploty, lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 10 krát za sebou. Při desátém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen deseti signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: start motoru na nízké teploty při -5 C, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: start motoru na nízké teploty při -10 C, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko KUFR: start motoru na nízké teploty při -18 C, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko START MOTORU: start motoru na nízké teploty při -25 C, což bude potvrzeno čtyři signály sirény a bliknutími blinkrů. Aktuální teplota bude sledována každou hodinu. Režim nastavení ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno deseti signály sirény a bliknutími blinkrů. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Modul dálkového startu motoru. Vypnutí zabezpečení zadáním kódu PIN Bezpečnostní kód PIN je v továrním nastavení nastaven na hodnotu 24. V případě nutnosti vypnutí zabezpečovacího systému zadáním kódu PIN (například při ztrátě dálkového ovladače) postupujte následujícím způsobem: 1. Při zapnutí zapalování bude LED dioda blikat v intervalu 1 sekundy. Jakmile bude počet bliknutí odpovídat první číslici kódu PIN, okamžitě vypněte zapalování. 2. Během následujících 10 sekund zapalování zapněte. LED dioda opět začne blikat, a jakmile bude počet bliknutí odpovídat druhé číslici kódu PIN, okamžitě vypněte zapalování. 3. Pokud je první a druhá číslice původního kódu PIN zadána správně, dojde k okamžitému vypnutí zabezpečovacího systému. Reset kódu PIN na výchozí hodnotu V případě nutnosti resetu kódu PIN na výchozí (tovární) hodnotu 24 postupujte následujícím způsobem. Bez ohledu na to, zda je zabezpečovací systém spuštěn nebo vypnut otevřete dveře (vstup 2 nebo 3 systému musí být aktivován). Následně vypněte a zapněte zapalování 11 krát za sebou a po jedenácté jej ponechte v poloze zapnuto po dobu nejméně 3 sekund. Po uplynutí 3 sekund bude kód PIN nastaven na výchozí hodnotu 24. Následně zapalování vypněte. 21

22 Periodické startování motoru Pokud využíváte modul dálkového startování motoru VH710RS, lze také nastavit periodické startování motoru v intervalu několika hodin nebo každý den. V případě nastavení hodin periodického startování postupujte následujícím způsobem: Nastavení 1 hodiny: stiskněte tlačítko START MOTORU a do 2 sekund tlačítko ZAMKNOUT, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Nastavení 2 hodin: stiskněte tlačítko START MOTORU a do 2 sekund tlačítko ODEMKNOUT, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení 3 hodin: stiskněte tlačítko START MOTORU a do 2 sekund tlačítko KUFR, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Vypnutí periodického startování motoru: stiskněte tlačítko START MOTORU a do 2 sekund opětovně toto tlačítko, což bude potvrzeno čtyři signály sirény a bliknutími blinkrů. V případě spuštění režimu periodického startování motoru bude motor startován ve stanovených intervalech, dokud nebude tento režim vypnut. Bližší informace jsou uvedeny v kapitole Modul dálkového startu motoru. V případě požadavku každodenního startování postupujte následujícím způsobem: Režim každodenního startování motoru zahájíte současným stisknutím tlačítek ZAMKNOUT a START MOTORU, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Start motoru bude proveden každý den v tuto hodinu. Tento režim ukončíte současným stisknutím tlačítek ODEMKNOUT a START MOTORU, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Instalace aplikace ikey do iphone Instalaci aplikace ikey Track & Security do mobilního telefonu iphone lze provést třemi způsoby, které budou popsány v následujících kapitolách. Instalace prostřednictvím služby APP Store Při instalaci prostřednictvím následujícím způsobem: služby APP Store postupujte 1. Zkontrolujte, zda je váš iphone připojen k internetu. 2. Na displeji zvolte ikonu APP Store - viz obrázek vpravo. 22

23 3. Zvolte položku "Search and Go" a do vyhledávacího řádku zadejte "ikey Track and Security" - viz obrázek níže. 4. Potvrďte instalaci aplikace stisknutím tlačítka "Install". 5. Nyní můžete začít využívat aplikaci ikey. Upozornění: Z důvodu bezpečnostních prvků a koncepce ios je po uživateli vyžadováno, aby některé funkce zabezpečovacího systému ovládal mimo aplikaci ikey. Pokud si přejete aplikaci využívat tak, jak byla navržena, navštivte webové stránky kde je uveden příslušný popis nastavení iphonu. V aplikaci ikey stažené z APP Store jsou omezeny následující funkce: STATUS (Stav zabezpečovacího systému), LOCATION (Poloha vozidla) a ALERT (Seznam vyvolaných poplachů). 23

24 Všechny tyto funkce jsou však dostupné prostřednictvím iphone SMS App, jak je ilustrováno na obrázku níže: Instalace prostřednictvím služby itunes Při instalaci prostřednictvím služby itunes postupujte následujícím způsobem: 1. Prostřednictvím služby itunes zvolte itunes Store. 2. Ve zobrazeném okně itunes Store zvolte pole pro vyhledávání, do kterého zadejte "ikey Track and Security". 24

25 3. Stiskněte tlačítko "Return" na Mac nebo Enter na PC. Objeví se následující obrazovka: 4. Výběrem ikony "ikey" přejdete na stránku ikey, ve které zvolte tlačítko "Free app download", čímž dojde ke stažení aplikace ikey. 5. Po dokončení instalace připojte iphone k Mac nebo PC. 6. Nyní můžete začít využívat aplikaci ikey. Upozornění: Z důvodu bezpečnostních prvků a koncepce ios je po uživateli vyžadováno, aby některé funkce zabezpečovacího systému ovládal mimo aplikaci ikey. Pokud si přejete aplikaci využívat tak, jak byla navržena, navštivte webové stránky kde je uveden příslušný popis nastavení iphonu. 25

26 V aplikaci ikey stažené z itunes jsou omezeny následující funkce: STATUS (Stav zabezpečovacího systému), LOCATION (Poloha vozidla) a ALERT (Seznam vyvolaných poplachů). Všechny tyto funkce jsou však dostupné prostřednictvím iphone SMS App, jak bylo popsáno v předchozí kapitole Instalace prostřednictvím služby APP Store. Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Při instalaci aplikace ikey prostřednictvím webových stránek výrobce postupujte následujícím způsobem: 1. V internetovém prohlížeči vyhledejte webové stránky výrobce: 2. Zvolte požadovanou jazykovou verzi stránek. Následující popis bude uveden pro anglickou verzi. V pravém horním rohu stránek zvolte položku "Register". 3. Po přečtení potvrďte souhlas se zobrazenými podmínkami využívání služby stisknutím tlačítka "I Agree". 4. Ve zobrazeném formuláři vyplňte (viz obrázek níže) požadované údaje. Povinné údaje jsou označeny hvězdičkou. 26

27 5. Po úspěšném dokončení registrace lze již přikročit ke stažení aplikace. V horní části obrazovky stiskněte tlačítko Download a ve zobrazené nabídce zvolte požadovaný operační systém mobilního telefonu. 6. Potvrďte stažení daného souboru stisknutím zeleného tlačítka Download. 7. Po úspěšném stažení instalačního souboru proveďte jeho instalaci do mobilního telefonu. Nastavení je popsáno v samostatné kapitole Nastavení aplikace ikey. 27

28 Instalace aplikace ikey do BlackBerry Úvodní informace a ovládací prvky Instalace prostřednictvím služby App World pro telefony Touch a Qwerty Při instalaci prostřednictvím služby BlackBerry App World postupujte následujícím způsobem: 1. Na mobilním telefonu zvolte službu BlackBerry App World. 28

29 2. Proveďte registraci do systému prostřednictvím vašeho BlackBerry ID. 3. Zvolte položku Search a následně zadejte ikey track and security. 4. Zvolte tuto aplikaci a potvrďte její instalaci stisknutím Install -> OK. Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Při instalaci aplikace ikey prostřednictvím webových stránek výrobce postupujte následujícím způsobem: 1. Na PC by měl být předem nainstalován program BlackBerry Desktop Manager. 2. V internetovém prohlížeči vyhledejte webové stránky výrobce: a proveďte stažení instalačního souboru. 3. BlackBerry připojte k PC a spusťte BlackBerry Desktop Manager. 4. Zvolte Application Loader, následně Add/Remove Application a stiskněte tlačítko Start. 29

30 5. Stiskněte tlačítko Browse a zvolte umístění na počítači, kde je uložen instalační soubor ikey track and security. Potvrďte instalaci stisknutím tlačítek Next a následně Finish. 6. Vyčkejte na dokončení instalace. Nastavení je popsáno v samostatné kapitole Nastavení aplikace ikey. Instalace aplikace ikey do telefonu s OS Android Úvodní informace a ovládací prvky 30

31 Instalace prostřednictvím služby Android Market Při instalaci prostřednictvím služby Android Market postupujte následujícím způsobem: 1. Zvolte službu Market Android Market. 2. Zadejte číslo účtu a heslo vašeho účtu na Gmail. Pokud ještě nemáte tuto službu aktivovánu, zvolte Google Mail a požádejte o vytvoření účtu na Gmail. 3. Prostřednictvím přihlašovacích údajů na Gmail se přihlaste do aplikace Android Market. 4. Zvolte položku Search, zadejte vyhledání programu ikey track and security a potvrďte instalaci tohoto programu. 5. Vyčkejte na dokončení instalace. Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Při instalaci aplikace ikey prostřednictvím webových stránek výrobce postupujte následujícím způsobem: 1. V internetovém prohlížeči vyhledejte webové stránky výrobce: a proveďte registraci, která je popsána v kapitole Instalace aplikace ikey do iphone. Následně proveďte stažení instalačního souboru Track and security.apk pro Android OS, jak je ilustrováno na obrázku níže. 2. Mobilní telefon připojte k PC prostřednictvím USB kabelu. 3. Instalační soubor Track and security.apk zkopírujte z PC na paměťovou kartu telefonu. 4. Po úspěšném dokončení kopírování odpojte mobilní telefon od PC, na úvodní obrazovce zvolte složku ASTRO a následně vyhledejte soubor Track and security.apk. Potvrďte instalaci tohoto souboru. Pokud nelze zvolit složku ASTRO, zvolte na úvodní obrazovce Market a následně vyhledejte a nainstalujte program ASTRO (k instalaci zdarma). 5. Po dokončení instalace je ještě doporučeno vytvořit zástupce aplikace ikey pro snadné spuštění. V nabídce mobilního telefonu zvolte položku Add Shortcuts Applications Track and security. 31

32 V případě požadavku na odebrání (od-instalaci) programu z paměti telefonu postupu následovně: Stiskněte tlačítko Menu Settings Applications Manage applications Trackandsecurity Uninstall OK. Nastavení je popsáno v samostatné kapitole Nastavení aplikace ikey. Instalace aplikace ikey do telefonu s OS Windows Mobile Úvodní informace a ovládací prvky Instalace prostřednictvím webových stránek ikey Při instalaci aplikace ikey prostřednictvím webových stránek výrobce postupujte následujícím způsobem: 1. V internetovém prohlížeči vyhledejte webové stránky výrobce: a proveďte registraci, která je popsána v kapitole Instalace aplikace ikey do iphone. Následně proveďte stažení instalačního souboru Track and security.app pro Windows Mobile, jak je ilustrováno na obrázku níže. 32

33 2. Mobilní telefon připojte k PC prostřednictvím USB kabelu. 3. Instalační soubor Track and security.app zkopírujte z PC na paměťovou kartu telefonu. 4. Po úspěšném dokončení kopírování zvolte na mobilním telefonu soubor Track and security.cab a proveďte jeho instalaci. V případě požadavku na odebrání (od-instalaci) programu z paměti telefonu postupu následovně: Stiskněte tlačítko Start Settings System Remove Programs. Ve zobrazeném seznamu zvolte Track and security a potvrďte jeho vymazání - Remove. Nastavení je popsáno v samostatné kapitole Nastavení aplikace ikey. Nastavení aplikace ikey Ke správné funkci aplikace ikey je zapotřebí, aby byl mobilní telefon připojen k internetu prostřednictvím jednoho z následujících bezdrátových protokolů: GPRS, EDGE, 3G nebo WiFi. Zadání vstupního kódu (PASSWORD) Při prvním spuštění aplikace budete vyzváni k zadání vstupního kódu. Výchozí nastavení kódu je iphone, BlackBerry: Android, Windows Mobile: 33

34 Po úspěšném zadání kódu bude zobrazena úvodní obrazovka aplikace, jejíž funkce byly popsány výše v kapitole Ovládání aplikace ikey. Volba a nastavení zabezpečovací jednotky daného vozidla Stisknutím tlačítka CAR1 (resp. CAR 2 / 3) zobrazíte nabídku, ve které máte možnost zvolit požadované vozidlo (aplikace umožňuje ovládat až 3 vozidla), jak je ilustrováno na obrázku níže vlevo. Po výběru požadovaného vozidla bude zobrazena nabídka nastavení parametrů vozidla (viz obrázek výše vpravo). Výjimečné nastavení u některých operačních systémů U OS Android a Windows Mobile bude zobrazena trochu odlišná nabídka, která umožňuje vytvoření nového vozidla (NEW), úpravu nastavení stávajícího vozidla (EDIT), nebo vymazání vozidla (DELETE). Windows Mobile: Pokud nelze posunovat ( skrolovat ) nabídkou nastavení vozidla, zvolte položku Start Settings Personal Input Method vypněte funkci Hand-written input a proveďte restart mobilního telefonu. Po provedení nastavení stiskněte tlačítko OK a Send the SMS. Mobilní telefon provede registraci řídící jednotky zabezpečovacího systému ve vozidle. Úspěšné dokončení konfigurace bude potvrzeno zobrazením zprávy CFG is OK. Pokud po stisknutí tlačítka OK nebude zobrazena zpráva v jednom z níže uvedených tvarů, zkontrolujte funkčnost řídící jednotky a poté zkuste nastavení zopakovat. iphone: Formát zprávy: #OK*CFG*Nové_heslo*Mobil_1*Mobil_2*Mobil_3* 34

35 Časové_pásmo*Název_zařízení#. BlackBerry, Android, Windows Mobile: Formát zprávy CHG is OK. Význam jednotlivých položek nastavení je následující: CAR NAME: název vozidla lze nastavit dle přání uživatele. Tento název bude zobrazován v SMS zprávách. Maximální délka názvu je 10 znaků ze základních písmen abecedy. MOBILE 1: telefonní číslo o délce max. 16 znaků včetně mezinárodního kódu České republiky +420 na začátku. Zadání mobilního telefonu je nutné z důvodu zasílání SMS zpráv a plné podpory všech funkcí systému. Prostřednictvím mobilního telefonu lze provést spuštění a vypnutí zabezpečení (ARM / DISARM), dálkový start a zhasnutí motoru (REMOTE START / STOP ENGINE), nebo spuštění funkce únosu vozidla režim panika. Na tento mobilní telefon dále přicházejí zprávy v případě vyvolání poplachu (otevřením dveří, nastartováním motoru nebo otřesovým senzorem) a dále zprávy o poloze vozidla (LOCATION). MOBILE 2 a 3: v případě potřeby lze zadat i další dvě telefonní čísla délce o maximální délce 16 znaků včetně mezinárodního kódu České republiky +420 na začátku. Na tyto mobilní telefony budou taktéž přicházet zprávy v případě vyvolání poplachu (otevřením dveří, nastartováním motoru nebo otřesovým senzorem) a dále požadované zprávy o poloze vozidla (LOCATION). CAR MOBILE: telefonní číslo SIM karty v řídící jednotce zabezpečovacího systému ve vozidle. Telefonní číslo může mít délku max. 16 znaků včetně mezinárodního kódu České republiky +420 na začátku. PASSWORD: přístupové heslo k zabezpečovacímu systému. Výchozí nastavení je Při změně hesla postupujte následovně: Zadejte staré heslo, například 0000, a odešlete jej stisknutím tlačítka OK. Po příjmu potvrzující zprávy CFG is OK zadejte požadované nové heslo o délce od 4 do 10 číslic a potvrďte jeho odeslání tlačítkem OK. Nové heslo bude úspěšně uloženo do systému po příjmu zprávy CFG is OK. WARM UP: doba ponechání běžícího motoru při využití funkce dálkového startu motoru. Lze nastavit hodnoty 5, 15, nebo 30 minut. TIME ZONE: zadání lokálního času zabezpečovacího systému. Formát zadání je +HHMM. Výchozím nastavením je Greenwichský čas GMT. V České republice je časový posun +1 hodina v letním čase a +2 hodiny v zimním čase. SETTING: nastavení kódu pro přihlášení do aplikace ikey. Po výběru této položky bude zobrazena nabídka, která je ilustrována na obrázku níže. 35

36 iphone, BlackBerry: Android: V nabídce budete vyzváni k zadání současného hesla (OLD LOGIN CODE) a následně hesla nového (NEW LOGIN CODE). Nové heslo zadejte ještě jednou pro potvrzení do políčka (REPEAT LOGIN CODE). Potvrzení nového hesla provedete stisknutím tlačítka CODE resp. OK. Mobilní telefonní číslo SIM karty ve vozidle zadáte do paměti telefonu následovně: iphone: otevřete nabídku Contacts, zvolte nový kontakt a zadejte příslušné telefonní číslo SIM karty zabezpečovacího systému. Při spuštění zabezpečení vozidla bude pro potvrzení prozvoněn iphone uživatele a bude zobrazen příslušný název volajícího (vozidla). Android: otevřete nabídku Phone Add contact a zadejte příslušné telefonní číslo SIM karty zabezpečovacího systému. Při spuštění zabezpečení vozidla bude pro potvrzení prozvoněn mobilní telefon uživatele a bude zobrazen příslušný název volajícího (vozidla). Windows Mobile: zvolte položku Phone Add Contact a zadejte příslušné telefonní číslo SIM karty zabezpečovacího systému. Při spuštění zabezpečení vozidla bude pro potvrzení prozvoněn mobilní telefon uživatele a bude zobrazen příslušný název volajícího (vozidla). Upozornění k nastavení 1. Je nutné zadat následující položky: CAR NAME, PHONE NUMBER OF MOBILE 1, CAR MOBILE, PASSWORD, TIME ZONE a dále WARM UP TIME pokud využíváte modul dálkového startu motoru VH710RS. 2. Telefonní číslo MOBILE 1, (resp. 2 a 3) je doporučeno zadat v mezinárodním formátu s předvolbou +420 pro Českou republiku. 3. Pokud jsou zadána telefonní čísla MOBILE 2 a 3, bude v případě vyvolání poplachu zaslána příslušná zpráva i na tato telefonní čísla. 4. Provedené nastavení potvrďte stisknutím tlačítka OK a vyčkejte na příjem potvrzující zprávy CFG is OK. Další změny lze provádět až po obdržení této zprávy. 36

37 5. Při změně hesla budete nejprve vyzváni k zadání továrního hesla zadejte Po obdržení zprávy CFG is OK zadejte nové heslo, například Úspěšná změna hesla bude potvrzena opětovnou zprávou CFG is OK. Při nastavení času dbejte lokálního časového pásma vzhledem ke Greenwichskému (standardnímu) času GMT. V České republice je časový posun +1 hodina v letním čase a +2 hodiny v zimním čase. Zobrazení stavu vozidla u OS Android Pokud si přejete zjistit stav vozidla, jeho umístění nebo případné spuštění poplachu, zvolte příslušné tlačítko na stavovém panelu. Modul dálkového startu motoru VH1710RS Nastavení modulu Nastavení přepínače (jumperu) JP1 Č. Funkce Jumper Zapojen Rozpojen 1 Sledování napětí na baterii ON OFF 2 Využívat režim startu za nízké teploty OFF ON 3 Motor benzínový (G) / diesel (D) G D 4 Startování motoru tlačítkem Start OFF ON 37

38 Nastavení přepínače (jumperu) JP2 Číslo Funkce 1 Bez funkce 2 Záporný - výstup pro startér, 300 ma 3 Kladný + výstup pro startér, 25 A 4 Automatická převodovka (černý vodič nepřerušen) Manuální převodovka (černý vodič přerušen) Upozornění k nastavení výstupu pro startér: Přepínače JP2-2 a JP2-3 umožňují výběr kladného + nebo záporného - výstupu pro startér. Tyto přepínače nemohou být zapojeny oba současně. Při výběru záporného výstupu je proud omezen na 300 ma. Výběr benzínového nebo dieselového motoru Benzínový motor: je zapojen přepínač JP1-3. Dieselový motor: přepínač JP1-3 je rozpojen. Start motoru bude zpožděn o 10 sekund po příjmu signálu ke startu motoru z řídící jednotky zabezpečovacího systému SM-100. Výběr automatické nebo manuální převodovky Automatická převodovka: černý vodič na přepínači JP2-4 nepřerušen Manuální převodovka: černý vodič na přepínači JP2-4 přerušen. Bezpečnostní postup u vozidel s manuální převodovkou V případě vozidla s manuální převodovkou je zapotřebí přerušit černý vodič na přepínači JP2-4. Z důvodu bezpečnosti lze u manuální převodovky provést dálkový start motoru pouze v případě, kdy je předem proveden následující bezpečnostní postup: Když je ještě nastartován motor (zapnuto zapalování), zatáhněte ruční brzdu, vypněte zapalování a vytáhněte klíček motor bude běžet ještě 15 sekund. Upozornění k provedení bezpečnostního postupu: 1. Pokud dojde k otevření dveří před zatažením ruční brzdy, bude zhasnut motor a přerušen bezpečnostní postup, čímž nebude možné motor dálkově nastartovat. 2. Pokud dojde k otevření kapoty před nebo po zatažení ruční brzdy, bude zhasnut motor a přerušen bezpečnostní postup, čímž nebude možné motor dálkově nastartovat. 3. Pokud během 15 sekund, kdy zůstane nastartován motor, dojde k otevření a následnému zavření všech dveří vozidla, bude motor zhasnut automaticky (případně ještě po uplynutí doby na dochlazování turba), bezpečnostní postup proběhne úspěšně a bude možné motor dálkově nastartovat. Pokud však nedojde k otevření a zavření dveří v době 15 sekund, kdy motor běží, bude přerušen bezpečnostní postup, čímž nebude možné motor dálkově nastartovat. 38

39 Nastavení doby běhu motoru při dálkovém startu Dobu běhu motoru (zahřívání) lze zvolit prostřednictvím mobilního telefonu. V nabídce nastavení daného vozidla (CAR 1 / 2 / 3) zvolte položkou WARM UP. Dobu lze nastavit na hodnotu 5, 15 nebo 30 minut. Přednastavená doba je 5 minut. V případě změny nastavení vyčkejte na příjem potvrzující zprávy CFG is OK. Nastavení optimálních volnoběžných otáček motoru Červený vodič připojte na +12 V, černý vodič připojte na zem. Fialovo-bílý vodič připojte zápornému konektoru zapalovací cívky, zadní straně měřičů, řídící jednotce motoru nebo automatické převodovky. Nastartujte motor a vyčkejte, až se otáčky motoru ustálí. Po zhasnutí motoru si systém zapamatuje poslední otáčky. Kontrola volnoběžných otáček: Systém bude sledovat otáčky motoru při každém dálkovém startu motoru. Pokud by otáčky motoru stouply na dvojnásobek, dojde z bezpečnostního důvodu k automatickému zhasnutí motoru. Připojení alternátoru (sledování úspěšného nastartování motoru) Šedý vodič připojte ke kladné svorce (+) alternátoru. Systém zaznamená úspěšné nastartování motoru při detekci +12 V na alternátoru a může ukončit startování i před uplynutím standardní doby startování. Poznámka: Systém sleduje úspěšné nastartování motoru z volnoběžných otáček nebo z alternátoru. Sledování napětí na baterii Pokud je prostřednictvím přepínače JP1-1 nastaveno sledování napětí, systém zaznamená úspěšné nastartování motoru při detekci nárůstu napětí na baterii o více než 0,6 V a může ukončit startování i před uplynutím standardní doby startování. Upozornění: Sledování napětí není tak stálé a spolehlivé, jako je sledování otáček motoru nebo spuštění alternátoru. Vozidla se startovacím tlačítkem Pokud je vozidlo vybaveno startovacím tlačítkem motoru, rozpojte přepínač JP1-4. Dále zvolte, jestli má být použit kladný nebo záporný výstup pro startér (přepínače JP2-2 a JP-3). Upozornění: Při výběru záporného výstupu je proud omezen na 300 ma, což je dostatečné k ovládání startovacího tlačítka, avšak nelze jím ovládat startér přímo. Dále prostřednictvím přepínače JP1-3 nastavte, zda se jedná o benzínový nebo dieselový motor. Při startování prostřednictvím startovacího tlačítka bude délka startovacího impulsu 0,8 sekundy bez ohledu na to, zda se start podaří nebo ne. Doba dochlazování turba Režim nastavení doby dochlazování turba lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 4 krát za sebou. Při čtvrtém ponechte zapalování zapnuto. Režim nastavení bude potvrzen čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. 39

40 Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: dochlazování turba po dobu 1 minuty, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: dochlazování turba po dobu 2 minut, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko KUFR: dochlazování turba po dobu 3 minut, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko START MOTORU: vypnout režim dochlazování turba, což bude potvrzeno čtyři signály sirény a bliknutími blinkrů. Režim nastavení ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Dálkový start a zhasnutí motoru, periodické startování Dálkový start motoru Dálkový start motoru lze provést za následujících podmínek: vozidlo je v zabezpečeném režimu, zapalování je vypnuto, všechny dveře jsou zavřeny a ruční brzda je zatažena. Dálkový start provede stisknutím tlačítka ENGINE START v aplikaci ikey na mobilním telefonu nebo stisknutím tlačítka START MOTORU na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund. Nastartovaný motor bude automaticky zhasnut při otevření kapoty nebo uvolnění ruční brzdy. Pokud došlo k otevření dveří nebo zapnutí zapalování v době, kdy bylo vozidlo v zabezpečeném režimu, nemůže být provedeno dálkové nastartování motoru, dokud nebude zabezpečení opětovně obnoveno. Doba, po kterou zůstane motor nastartován, může být nastavena v nabídce daného vozidla pod položkou WARM UP na 5, 15, nebo 30 minut. V případě, že se start motoru napoprvé nepodaří, provede systém ještě tři další pokusy o délce 1, 2 a 4 sekundy. Startování bude ukončeno, jakmile bude zaznamenán signál nastartování motoru. Zhasnutí motoru Zhasnutí motoru lze provést stisknutím tlačítka ENGINE STOP v aplikaci ikey na mobilním telefonu nebo stisknutím tlačítka START MOTORU na dálkovém ovladači po dobu 2 sekund. Periodické startování motoru (v rozsahu hodin) Tento systém umožňuje také nastavení periodického startování motoru: Každou hodinu: stiskněte tlačítko START MOTORU a následně do 2 sekund tlačítko ZAMKNOUT, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Každé 2 hodiny: stiskněte tlačítko START MOTORU a následně do 2 sekund tlačítko ODEMKNOUT, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. 40

41 Každé 3 hodiny: stiskněte tlačítko START MOTORU a následně do 2 sekund tlačítko KUFR, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Ukončit režim periodického startování: stiskněte tlačítko START MOTORU dvakrát za sebou během 2 sekund, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Upozornění: Periodický start motoru bude proveden pouze v případě, kdy je vozidlo v zabezpečeném režimu, je zatažena ruční brzda, jsou zavřeny všechny dveře a kapota a dále, v případě manuální převodovky, byl úspěšně proveden bezpečnostní postup (viz výše). V případě neúspěšného prvního startu motoru proběhnou ještě další 3 pokusy. Z bezpečnostních důvodů bude režim periodického startování motoru zrušen v případě, kdy dojde k odpojení a opětovnému připojení řídící jednotky k napájení. Každodenní periodické startování motoru V případě požadavku každodenního startování postupujte následujícím způsobem: Režim každodenního startování motoru zahájíte současným stisknutím tlačítek ZAMKNOUT a START MOTORU, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Start motoru bude proveden každý den v tuto hodinu. Tento režim ukončíte současným stisknutím tlačítek ODEMKNOUT a START MOTORU, což bude potvrzeno čtyřmi signály sirény a bliknutími blinkrů. Automatické startování motoru za nízké teploty Ke správné funkci režimu startu motoru za nízké teploty je zapotřebí připojit teplotní senzor k hnědo-bílému vodiči. Dále je zapotřebí rozpojit přepínač JP1-2. V tomto režimu dojde k automatickému startu motoru, pokud teplota klesne pod nastavenou hodnotu -5, -10, -18, nebo -25 C. Motor bude ponechán v nastartovaném stavu po dobu danou v položce WARM UP nabídky nastavení. Aktuální teplota bude sledována každou hodinu. Režim nastavení teploty, při které má být proveden start motoru na nízké teploty, lze zahájit vypnutím a zapnutím zapalování 10 krát za sebou. Při desátém ponechte zapalování zapnuto po dobu 3 sekund. Režim nastavení bude potvrzen deseti signály sirény a bliknutími blinkrů. Nastavení provedete stisknutím jednoho z tlačítek dálkového ovladače následovně: Tlačítko ZAMKNOUT: start motoru na nízké teploty při -5 C, což bude potvrzeno jedním signálem sirény a bliknutím blinkrů. Tlačítko ODEMKNOUT: start motoru na nízké teploty při -10 C, což bude potvrzeno dvěma signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko KUFR: start motoru na nízké teploty při -18 C, což bude potvrzeno třemi signály sirény a bliknutími blinkrů. Tlačítko START MOTORU: start motoru na nízké teploty při -25 C, což bude potvrzeno čtyři signály sirény a bliknutími blinkrů. 41

42 Režim nastavení ukončíte vypnutím zapalování, což bude potvrzeno deseti signály sirény a bliknutími blinkrů. Schéma zapojení 42

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI

Mars 11. dálkový startér motoru s externím ovládáním NÁVOD K MONTÁŽI dálkový startér motoru s externím ovládáním AKTIVACE DÁLKOVÉHO STARTU Stiskněte modré tlačítko START na ovladači. - parkovací světla 3x zablikají - systém zapne zapalování, parkovací světla se rozsvítí

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Manuál. GSM komunikátoru T341-16

Manuál. GSM komunikátoru T341-16 Manuál GSM komunikátoru T341-16 www.selax.cz GSM komunikátor T341L Obsah: Úvod... 2 Foto plošného spoje... 3 Zapojení desky GSM komunikátoru... 4 Napájení, zapnutí modulu... 5 Instalace SIM karty... 5

Více

verze 1.6, leden 2012 Robot:

verze 1.6, leden 2012 Robot: Uživatelská příručka verze 1.6, leden 2012 Robot: XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUROBOTAXXX a XXXZNÁMKASOZNAČENÍMTYPUOVLÁDACÍJEDNOTKYXXX XXXZNÁMKASOZNAČENÍME67XXX 2 UR5 Obsah 1 Začínáme 7 1.1 Úvod......................................

Více

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru.

4. Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést k jeho poškození nebo vzniku požáru. Obsah Úvod... 4 Důležité upozornění... 5 1. Představení... 6 1.1. Charakteristika... 6 1.2. Specifikace... 7 1.3. Minimální požadavky na systém... 7 2. Rozhraní zařízení... 8 2.1. Čelní pohled... 8 2.2.

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7

Úvod 2. Ovládání systému JABLOTRON 100 2. Ovládání systémovou klávesnicí 3. Zajištění 6. Odjištění 6. Částečné zajištění 7 OBSAH 1 Úvod 2 Ovládání systému JABLOTRON 100 2 Ovládání systémovou klávesnicí 3 Zajištění 6 Odjištění 6 Částečné zajištění 7 Přerušení probíhajícího poplachu 7 Ovládání systému dálkovým ovladačem 8 Ovládání

Více

MyQ Eleven Free Instalační manuál

MyQ Eleven Free Instalační manuál MyQ Eleven Free Instalační manuál Revize 2 MyQ Server 4.3 Říjen 2013 Copyright 2006-2013 JANUS spol. s r.o. Všechna práva vyhrazena. www.myq.cz Obsah Obsah 1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 5 1.1. PŘEHLED DOKUMENTACE

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka

FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka FreeAgent GoFlex Home Uživatelská příručka Uživatelská příručka k systému FreeAgent GoFlex?Home 2011 Seagate Technology LLC. Všechna práva vyhrazena. Seagate, Seagate Technology, logo Wave a FreeAgent

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém

SPY 11. Automobilový zabezpečovací systém SPY 11 Automobilový zabezpečovací systém Uživatelská příručka Před prvním použitím zabezpečovacího systému si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a ponechte si ji pro případ potřeby. 1 Tlačítka

Více

BULDOG 16. Zkrácená instalační příručka

BULDOG 16. Zkrácená instalační příručka BULDOG 16 Zkrácená instalační příručka Verze 11.2010 1. INSTALACE A PROGRAMOVÁNÍ BULDOG 16 1.1. Tovární kódy Ústředná má z výroby nastaveny pouze tyto kódy: Instalační kód: 0269 Hlavní kód: 1234 1.2. Montáž

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

GSM MODUL VT 20. Manuál

GSM MODUL VT 20. Manuál GSM MODUL VT 20 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 600 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015)

ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) ipad Uživatelská příručka pro software ios 8.1 (únor 2015) Obsah 8 Kapitola 1: ipad v kostce 8 Celkový pohled na ipad 10 Příslušenství 10 Obrazovka Multi-Touch 11 Tlačítko Spánek/Probuzení 11 Tlačítko

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami

My Book. World Edition. Uživatelská příručka. Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami My Book World Edition Uživatelská příručka Systémy pro ukládání dat se vzdáleným přístupem s jednou či dvěma jednotkami Obsah 1 Úvod....................................... 1 My Book World Edition v síti

Více

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN

GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN GIGASET. INSPIRING CONVERSATION. DX600 A ISDN A ISDN DX600 Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor Nastavení telefonu pomocí počítače Web konfigurátor je webovým rozhraním

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší

GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší GSM BRÁNA VT 10 verze 5.0 a vyšší Manuál VARIANT plus, spol. s.r.o., U Obůrky 5, 674 01 TŘEBÍČ, tel.: 565 659 625 technická linka 777 55 77 02 (pracovní doba 7:30 16:00, hot line do 18:00) www.variant.cz

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

Systém řízení přístupu

Systém řízení přístupu Systém řízení přístupu (Fingerprint Access Control systém) Ver: 3.5.0.17 Strana 1 Obsah 1. Úvod... 4 1.1 Požadavky na hardware... 4 1.2 Upřesnění pojmů... 4 2. Instalace a odinstalace programu... 5 2.1

Více