Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Příloha č. 1. Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec. Liberec 10."

Transkript

1 Příloha č. 1 Krajské ředitelství policie Libereckého kraje Kancelář ředitele Preventivně informační oddělení Liberec Liberec 10. února 2012 Preventivní činnost KŘP LK podkladová zpráva KŘP LK PIO Organizační struktura - na územních odborech v rámci LK jsou preventivně informační skupiny složená z tiskového mluvčího a preventisty. Na PIO KŘP LK je od koordinátorka prevence kriminality. Tuto tabulku nemělo KŘP od svého vzniku ( ) obsazenou. Preventista má ve své náplni práce tyto činnosti: zpracovává, navrhuje a realizuje preventivní projekty Policie ČR a provádí další preventivní, informační a poradenskou činnost v regionu; zpracovává podklady pro vyhodnocení preventivní činnosti preventivně informačních skupin a oddělení solupracuje s orgány státní správy a samosprávy, s neziskovými organizacemi i komerčními subjekty v preventivních a informačních záležitostech koordinuje a odpovídá za preventivní a prezentační činnost na teritoriu územních odborů Policie ČR a úzce spolupracuje s krajským koordinátorem prevence organizuje, zajišťuje a řídí tiskové konference, birefingy a jiná setkání se zástupci médií, podílí se na dokumentaci akcí a služebních zákroků Policie ČR správy kraje, zpracovává a archivuje pořízené záznamy a využívá je při zveřejňování informací o činnosti Policie ČR v rámci své působnosti plní úkoly vyplývajících z Koncepce prevence kriminality Policie ČR, Policisté zařazeni v preventivně informačních skupinách plní nezastupitelnou roli také: v komisích prevence kriminality (někteří již 15 let) v pracovních skupinách programu rozvoje města v pracovních skupinách zabývajících se problematikou sociálně vyloučených občanů ve skupinách pro řešení sociálně patologických jevů dětí a mládeže v rámci komunitního plánování při městských úřadech velice úzce spolupracují s pedagogicko-psychologickými poradnami úzce spolupracují s místní samosprávou a občanskými sdruženími

2 Přednášky, besedy, akce, projekty PRO DĚTI A MLÁDEŽ, VŠE PROBÍHÁ FORMOU BESED A PŘEDNÁŠEK - projekty zaměřené na národnostní a etnické menšiny, problematika drogových závislostí, aktivity z oblasti domácího násilí Mateřské školy - 94 besed a přednášek Tematické zaměření: bezpečnost na ulici, osobní bezpečnost, bezpečné chování, znalost linek tísňového volání 1. st. ZŠ 192 besed a přednášek Tematické zaměření: bezpečnost silničního provozu, práva a povinnosti účastníků silničního provozu, trestná činnost páchaná na dětech, kontakt s cizími lidmi, osobní bezpečnost, šikana, kyberšikana, nález munice, trestní odpovědnost, drogová problematika, prezentace práce policie, apod. 2. st. ZŠ 153 besed a přednášek Tematické zaměření: chodci a cyklisté v silničním provozu, zvyšování právního vědomí otázka trestní odpovědnosti, omamné a psychotropní látky přestupkové a trestní jednání, právní kvalifikace, šikana, kyberšikana, projekty zaměřené na národnostní a etnické menšiny, apod. Střední školy 34 besed a přednášek Tematické zaměření: trestní odpovědnost, šikana, kyberšikana, omamné a psychotropní látky přestupkové a trestní jednání, domácí násilí znaky, druhy, projevy, kontaktní centra pomoci, chodci a cyklisté jako účastníci silničního provozu, projekty zaměřené na národnostní a etnické menšiny, apod. PRO SENIORY, DLOUHODOBĚ NEZAMĚSTNANÉ A PRO ŽENY A MATKY V TÍSNI - projekt BEZPEČNÁ DOMÁCNOST, BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ pro seniory - spolupráce s Domem humanity v ČL projekt AKTIVIZACE A MOTIVACE KLIENTŮ DOMU HUMANITY pro dlouhodobě nezaměstnané - spolupráce s Farní charitou - projekt DÚM JONÁŠ pro ženy a matky v tísni Společné akce PIS a ostatních služeb policie - společné akce s OOP a SSKy ochrana rekreačních objektů, krádeže věcí z vozidel, kapesní krádeže, ochrana osob a majetku Společné dopravně preventivní akce - akce s DI- ZEBRA SE ZA TEBE NEROZHLÉDNE, ŘÍDÍM PIJU NEALKO, dopravní soutěž PROCHÁZKA DOPRAVNÍ VÝCHOVOU, další akce byly zaměřené na cyklisty, motocyklisty, chodce.

3 Poradenské akce týkající se informování veřejnosti o ochraně osob a majetku Preventivní kampaň zaměřená na riziko vykrádání vozidel, věcí z nich či krádeže vozidel - parkoviště před velkými nákupními centry; Preventivní kampaň v souvislosti se zvýšenou návštěvností horských oblastí prevence krádeží věcí z vozidel, kapesní krádeže, krádeže zimního vybavení, apod. Veřejnost je průběžně celoročně informována o případných rizicích a prevenci formou přednášek a besed. Průběžně jsou informace zveřejňovány prostřednictvím RS Idea. Celorepublikové projekty Ajaxův zápisník preventivní projekt Policie ČR oceněný ministrem vnitra. Tento projekt funguje již od roku 2005 i v okrese Liberec. Prostřednictvím zápisníku se děti seznámí s deseti tématy (každý měsíc vždy jedno téma zápisník je rozvržen na celý školní rok): Dopravní výchova chodec Vlastní bezpečnost Co se smí a co se nesmí Děti a trestné činy Mezilidské vztahy šikana Dopravní výchova cyklista Tabák, alkohol, cigarety Drogy a hazardní hry Bezpečné prázdniny Zebra se za tebe nerozhlédne akce zaměřená na chodce, na bezpečné přecházení vozovky, dodržování pravidel při přecházení, informovanost o tom, že není absolutní přednost chodců. Projekt je podpořen propagačním materiálem. Akce se konají 2x ročně, a to v blízkosti přechodů pro chodce. Bezpečná domácnost podstatou projektu je školení určené všem pracovníkům terénních sociálních služeb přímo pečujících o seniory v domácnostech s pečovatelskou službou, denních stacionářích, odlehčovacích službách, ale také sestrám Home Care a pracovníkům pobytových zařízení. V rámci projektu byli proškoleni za využití prezentace Bezpečné chování pracovníci organizace Sociálních služeb města České Lípy. Rok zabezpečení vozidel PIS ve spolupráci s OOP kontroly vozidel zaparkovaných u obchodních center a distribuce preventivního materiálu vydaného k tomuto projektu. IV. Akce pro veřejnost (prezentace Policie ČR) - Den složek IZS Krajského ředitelství policie Libereckého kraje - Den s policí Turnov, Lomnice nad Popelkou, Česká Lípa, - Den IZS Jablonec nad Nisou, Železný Brod, Česká Lípa, Jičín, Liberec - STOP DEN Zásada - Autosalón Liberec - Bambiriáda Liberec - Dětský den na Krajském úřadu Libereckého kraje - Nízkoprahové zařízení pro cizince besedy pro cizince zaměřené na téma: Besip, právní předpisy, postup při spáchání či účasti na dopravní nehodě

4 - Den první pomoci Česká Lípa - Den bez aut Česká Lípa - Dětský den Rychnov u Jablonce nad Nisou, Lučany nad Nisou, Česká Lípa, - Dětský den s Jabloneckým deníkem - Pohádková přehrada Jablonec nad Nisou - Preventivní den na Základních školách: Smržovka, Rýnovice Jablonec nad Nisou, Kořenov, ZŠ Liberecká Jablonec nad Nisou, ZŠ Prácheň - Veletrh vzdělávání AMOS 2011 Eurocentrum Jablonec nad Nisou - Exkurze pro žáky základních škol na Obvodním oddělení Jablonec nad Nisou - Den otevřených dveří pro veřejnost na Obvodním oddělení Jablonec nad Nisou - Evropský týden mobilyty Česká Lípy, Semily - Akce konané BESIPem Jsme vidět Česká Lípa, Semily - Sportovní den s Policií ČR Jablonec nad Nisou Prezentace preventivních aktivit Policie ČR v zahraničí - Den policie v Jelenie Góre. - Den Policie v polské Bogatyni - Prezentace Policie ČR KŘP Libereckého kraje na Saských dnech Spolupráce s jinými složkami PČR, organizacemi a subjekty PIS při realizaci preventivních akcí spolupracují se všemi složkami PČR a IZS dále pak s KÚ i MěÚ, Obec.Ú, Vězeňské služby, Oblastních spolků Červeného kříže, Armádou ČR posádka Liberec, regionální pracoviště Besip, Celní úřad, PMS, OSPOD, autoškoly.

5 PIO KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE LIBERECKÉHO KRAJE realizované projekty ROK 2011 NÁZEV PROJEKTU ZAMĚŘENÍ PROJEKTU leden Ajaxův zápisník Prevence soc. patolog. jevů II. třídy ZŠ únor Ajaxův zápisník Prevence soc. patolog. jevů II. třídy ZŠ Společné hlídky mládeže a PČR Seznámení mládeže s činností policie a bezpečnost dětí v silničním provozu určeno pro žáky 5. Tříd ZŠ - Tanvald březen Ajaxův zápisník Prevence soc. patolog. jevů II. třídy ZŠ duben Ajaxův zápisník Prevence soc. patolog. jevů II. třídy ZŠ Zebra se za Tebe nerozhlédne Prevence pro pěší účastníky silničního provozu květen Ajaxův zápisník Prevence soc. patolog. jevů II. třídy ZŠ Respektujeme se navzájem Základní školy - šikana Společné hlídky mládeže a PČR Seznámení mládeže s činností policie a bezpečnost dětí v silničním provozu určeno pro žáky 5.tříd ZŠ - Smržovka červen Ajaxův zápisník Prevence soc. patolog. jevů II. třídy ZŠ Společně proti drogám Protidrogová prevence pro žáky ZŠ červenec veřejnost prevence dom. násilí

6 srpen veřejnost prevence dom. násilí září Ajaxův zápisník Prevence soc. patolog. jevů II. třídy ZŠ Děti, pozor silnice IV Dopravní výchova Zebra se za Tebe nerozhlédne Prevence pro pěší účastníky silničního provozu říjen Ajaxův zápisník Prevence soc. patolog. jevů II. třídy ZŠ Děti, pozor silnice IV Dopravní výchova Bezpečné stáří Sportovní den s Policií ČR Určeno pro smíšená družstva žáků 7. Tříd ZŠ orientační závod s plněním vědomostních úkolů i úkolů fyzické zdatnosti. Vědomostní testy jsou zaměřeny na pravidla silničního provozu a poskytnutí první pomoci. Letos proběhl již 5. ročník. listopad Ajaxův zápisník Prevence soc. patolog. jevů II. třídy ZŠ Bezpečné stáří prosinec - Ajaxův zápisník Prevence soc. patolog. jevů II. třídy ZŠ plánované projekty

7 Příloha č. 2 Preventivní aktivity realizované v roce 2011 na Turnovsku Aktivity z oblasti situační a sociální prevence (primární i sekundární) - Pro Územní odbor Semily zajišťuje preventivní aktivity, ale i tiskovou činnost por. Petr Kmínek DiS. z preventivně informační skupiny Leden únor PIS Semily společně s policisty OOP Turnov, MP Turnov a policejními psovody zrealizovali tři kontroly rekreačních a chatových oblastí na Turnovsku. Součástí akce byla informační letáková kampaň Nedávejte šanci zlodějům. Březen - červen přednášky a besedy na téma bezpečné chování a dopravní výchova v ZŠ Přepeře, Tatobity, Hrubá Skála a Rovensko pod Troskami. pro II. stupeň ZŠ Rovensko pod Troskami bylo téma rozšířeno o právní vědomí a rizika plynoucí z šikany a kyberšikany. na žádost ISŠ Turnov byly pro studenty několika tříd této školy zajištěny přednášky na téma kyberšikana. na žádost SZŠ Turnov se již tradičně uskutečnily krátké přednášky s ukázkami činnosti Policie ČR společně s příslušníkem Vězeňské služby Rýnovice. Dětský den v Turnově v rámci projektu The Bouda, který se konal v sobotu 11. června. Na tomto projektu participovala i Policie ČR. Projekt je zaměřený na zlepšování kvality života dětí, mládeže a rodin z Turnovska a okolí. Plakát z této akce je přílohou této zprávy. Září V rámci Evropského týdne mobility byly ve spolupráci s pracovníky Městského úřadu Turnov a Policií ČR zrealizovány následující akce: 1. dvě besedy pro seniory v penzionu v Žizkově ulici a Na Výšince. 2. Evropský den bez aut prezentace složek IZS. Policie ČR prezentovala svou techniku a práci policejních psovodů. Akce byla zahájena za účasti představitelů Města Turnova a prezentována plakátem, který je přílohou této zprávy. Říjen Pro studenty ISŠ Turnov zajistil pracovník prevence prohlídku areálu Územního odboru Semily Prohlídka byla doplněna informacemi z oblasti práce policie. Rámcový plán preventivních aktivit na rok 2012 Preventivní akce zaměřené na: Besip a) zviditelnění chodců v silničním provozu b) eliminace dopravních nehod motorkářů snížení trestné činnosti a) eliminace krádeží věcí z vozidel, krádeže vozidel; Přednášky, besedy - plánují se průběžně od začátku tohoto roku dle požadavků spolupracujících subjektů a s ohledem na bezpečnostní situaci; - v rámci situační prevence budou realizovány akce zaměřené na trestnou činnost krádeže věcí z vozidel pod názvem Auto není trezor (participace MP Turnov);

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016

Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Návrh přílohy střednědobého plánu rozvoje a udržitelnosti sociálních a návazných služeb na území městské části Praha 10 na období 2014-2016 Zpracoval: Odbor sociální Úřadu městské části Praha 10 kpss@praha10.cz

Více

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y VYŠŠÍ POLICEJNÍ ŠKOLA MINISTERSTVA VNITRA V BRNĚ V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok: 2009/2010 I. ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE Organizační

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9

Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010/2011. Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 Vyšší policejní škola Ministerstva vnitra v Praze ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 VÝROČNÍ ZPRÁVA Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE A JSOU ZAŘAZENY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice

ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014. ICM Jilemnice ZPRÁVA O ČINNOSTI ICM V ROCE 2014 ICM Jilemnice Úvod název, adresa, IČ, zřizovatel, statutární zástupce Zřizovatel: CMJ o.s. Adresa ICM: ICM Jilemnice, Kostelní 1, 514 01 Jilemnice Adresa sídla: Roztocká

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 tel.: 483 359 211, email: sekretariat@spstjbc.cz, www.spstjbc.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Vypracoval: Ing. Vlasta Fischerová.. podpis Mgr. Petr Froněk Dagmar Chvojková..

Více

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013

Městská policie Karlovy Vary. Zpráva. o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 Městská policie Karlovy Vary Zpráva o činnosti Městské policie Karlovy Vary za rok 2013 V Karlových Varech 10. února 2014 1 Obsah I. PERSONALISTIKA... 3 I. I. Vzdělávání a výcvik strážníků... 4 II. VÝKON

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Minimální preventivní program

Minimální preventivní program Minimální preventivní program Školní rok 2013/2014 1. Úvod Minimální preventivní program je celoroční program zaměřený na osobnostní a sociální rozvoj, na výcvik v sociálně komunikativních dovednostech

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM. Rosteme společně ČESKÁ ZAHRADNICKÁ AKADEMIE MĚLNÍK STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Rosteme společně Pro rok 2012/2013 Předkladatel: Česká zahradnická akademie, střední škola a vyšší odborná

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A V Ý R O Č N Í Z P R Á V A o činnosti Vyšší policejní školy a Střední policejní školy Ministerstva vnitra v Praze za školní rok 2009/2010 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE...3 OBORY VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE

Více

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014

Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Výroční zpráva za školní rok 2013-2014 Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené Brno, Kamenomlýnská 2 Obsah výroční zprávy Základní údaje o škole 1 Součásti školy 2 Hospodaření

Více

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004 Sb., vyhlášky č. 15/2005 Sb. a zákona č. 106/1999 Sb. Základní škola Havířov-Šumbark Jarošova 33/851 okres Karviná, příspěvková organizace Jarošova 33/851, 736 01 Havířov-Šumbark Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 podle zákona č. 561/2004

Více

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2012 Příbram leden 2012 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor

Mgr. Lenka Možná, krajský školský koordinátor, protidrogový koordinátor Krajský úřad JMK / Odbor školství Oddělení prevence a volnočasových aktivit Mgr. Lucien Rozprým, vedoucí oddělení pracoviště: Cejl 73, 601 82 Brno telefon: 541 658 300 e-mail: rozprym.lucien@kr-jihomoravsky.cz

Více

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice

Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Základní škola Studánka Pod Zahradami 317, 530 03 Pardubice Minimální preventivní program Školní rok 2012 2013 I. Cíle, zaměření, metody a prostředky prevence Jsou vymezeny ve Školní preventivní strategii,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Předkládá: Mgr. Jana Mašindová Jablonec nad Nisou 30.08.2013 Schváleno školskou radou dne 21.10.2013 Obsah výroční zprávy: 1. Základní údaje o škole

Více

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Škola vlídnějšího zacházení se Zemí, včetně zvířat a lidí wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Více

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013

Výroční zpráva o činnosti školy. školní rok 2012/2013 Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2012/2013 Základní škola T. G. Masaryka Otrokovice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2012/2013 zpracována dle 10 odst. 3,

Více

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005

PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Plnění resortních Plánů integrační politiky v roce 2005 VI. Příloha č. 1 PLNĚNÍ RESORTNÍCH PLÁNŮ INTEGRAČNÍ POLITIKY A NÁVRHŮ LEGISLATIVNÍCH A PRAKTICKÝCH OPATŘENÍ V RÁMCI KONCEPCE V ROCE 2005 Ministerstvo

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Výroční zpráva. o činnosti školy

Výroční zpráva. o činnosti školy Výroční zpráva o činnosti školy školní rok 2013/2014 Základní údaje o škole 1.1. Základní škola Název školy: Základní škola Třemošná, okres Plzeň-sever, příspěvková organizace Adresa: Právní forma: příspěvková

Více

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN MĚSTA KOLÍNA PRO OBLAST ROZVOJE SOCIÁLNÍCH A NÁVAZNÝCH SLUŽEB Tento plán vznikl v rámci projektu města Kolín Komunitní plán sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské

Více