Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp"

Transkript

1 Autor: Gennadij Kuzněcov VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

2 Název školy: Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace CZ.1.07/1.5.00/ Digitální učební materiály III/ 2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_1277_Marketingová komunikace. Přímý marketing_pwp PowerPointová prezentace Marketing, 1. ročník nástavba Číslo a název sady: Téma: sada č Marketing Jméno a příjmení Gennadij Kuzněcov autora: Datum vytvoření: Marketingová komunikace. Přímý marketing Anotace: Materiál slouží především k seznámení a pochopení pojmu nástroje marketingové komunikace přímý marketing, jeho podstata a význam. V závěru prezentace je krátké cvičení, sloužící k zapamatování probraného učiva.

3 PŘÍMÝ MARKETING/DIRECT MARKETING Je to přímá adresná komunikace mezi zákazníkem a prodávajícím, interaktivní marketingový systém, který je zaměřen na přímou a adresnou komunikaci se zákazníkem a používá více reklamních médií k vyvolání nákupní reakce (odezvy) a realizaci přímého prodeje bez zprostředkovatelů. V současné době je přímý marketing jednou z nejrychleji rostoucích části komunikačního mixu. Je zaměřen nejenom na prodej spotřebního zboží konečným spotřebitelům, ale také podnikům. PŘÍČINY RŮSTU PŘÍMÉHO MARKETINGU rozvoj informačních technologii (zpracování obrovského množství dat) rozvoj moderních statistických metod (přesný odhad kupního chování) lepší segmentace a identifikace cílových trhů (umožňuje lepší jejich využití) použiti kreditních karet (praktický a pohodlný nákup na dálku, přesné zacílení).

4 DIRECT MARKETING Mezi výhody direct marketingu patří: velmi efektivní segmentace (přesné zacílení oslovení a přímá nabídka konkrétnímu zákazníkovi) personalizace (může individuálně upravovat nabídku pro jednotlivé části segmentu a konkrétní osoby) načasování (na základě databáze lze sledovat zákazníka a směrovat na něj další nabídky) utajení (konkurence neví, co děláme, a nemůže kontrovat) hodnocení účinnosti (možnost kontrolovatelné, měřitelné reakce na nabídky, náklady na jeden kontakt) operativnost realizované komunikace dlouhodobost využití (čím déle se zákazníkem pracuje, tím lepší budou získané a využitelné informace).

5 HLAVNÍ CÍLE PŘÍMÉHO MARKETINGU identifikace potenciálních zákazníků vyvolání okamžité reakce zabezpečení bezprostředních nákupů CHARAKTERISTICKÝ RYSY PŘÍMÉHO MARKETINGU přizpůsobení sdělení s ohledem na individuální potřeby zákazníka přesné zacílení - zaměření na vybraný segment zákazníků vyvolání okamžité a měřitelné reakce, okamžitá odezva budování dlouhodobých vztahů se zákazníky

6 NÁSTROJE DIRECT MARKETINGU poštou či kurýrní službou (direct maily, katalogy a neadresná roznáška) marketingová sdělení telefonicky (telemarketing a mobilní marketing) sdělení využívající internet ( y a ové newslettery) ZÁKLADNÍ FORMY PŘÍMÉHO MARKETINGU Direct response - přímá odezva Databázový marketing - údaje se zakládají v databázi umožňující efektivní zacílení Direct mail - přímá nabídka

7 DIRECT RESPONSE - PŘÍMÁ ODEZVA/PŘÍMÁ REAKCE DIRECT RESPONSE CÍL přímá reakce/odezva zákazníka na nějaký podnět (nabídku) okamžitá odezva ze strany cílových zákazníků, která výustí v přímý prodej poštou KOMUNIKAČNÍ POSELSTVÍ SDĚLOVÁNO PŘÍMÁ REAKCE televizi rozhlasem tiskem telefonem přímá a měřitelná reakce cílových spotřebitelů (vyvolat přímou odpověď) Direct response může zahrnovat inzeráty v časopisech, které mají stimulovat spotřebitele k objednávkám z katalogu a nákupům až do domu, nebo inzeráty nabízející výrobky pro průmyslové použití, cílem ale zůstává snaha vyvolat přímou odpověď či reakci (např. zavolání na bezplatné číslo 800, nebo odeslání objednávky či jiné odpovědi zpět poštou).

8 DATABÁZOVÝ MARKETING Přesné zacílení a personalizace sdělení předpokládají detailní znalosti cílové skupiny. Proto Direct marketing nemůže fungovat bez kvalitní databáze. Ta obsahuje uspořádaná detailní data o stávajících a potenciálních zákaznících, na jejichž základě je možné identifikovat segmenty i jednotlivce s největším potenciálem. S jejich pomocí lze např. vyčlenit z databáze jedince, kteří svým profilem odpovídají typickému zákazníkovi firmy a představují tedy velmi perspektivní kontakty. Databázový marketing je organizovaný soubor údajů/dat o jednotlivých nebo potenciálních zákaznících, který je přístupný a použitelný pro marketingové účely (vytváření kupních záměrů, jejich vyhodnocování, uskutečněných prodejů a udržování vztahu se zákazníkem). Společnost vytváří o každém spotřebiteli retrospektivní soubor, který obsahuje jméno, adresu, jiné demografické údaje, informace o domácnostech, informace i minulých nákupech, záznamy o kontaktech atd. Společnost pak má podrobné informace o zákazníkovi, a navíc vede záznamy o nákupech uskutečněných prostřednictvím karty (postupně si vytváří profil zákazníka). Na základě těchto informací tato společnost vyvíjí další výrobky a služby, které prodává přímým prodejem, protože díky této databáze firma bude schopna zacílit další výrobek na ty zákazníky, jejíchž databázový profil nejvíce odpovídá profilu potenciálních zákazníků. Databázový marketing vytváří poloosobní vztahy se zákazníkem.

9 DIRECT MAIL - PŘÍMÁ NABÍDKA Direct mail se někdy překládá jako přímá pošta. Pod tímto pojmem chápeme všechny formy přímého kontaktu se zákazníky prostřednictvím pošty (např. hromadné sdružené zásilky kuponů, výrobků, nabídek. viz. nábor předplatitelů místních či regionálních publikací atd.). Direct mail může být vysoce výběrová, cílená na konkrétní skupinu zákazníků např. na seznam absolventů určité univerzity nebo zásilky všem domácnostem regionu, které vlastní auto. (Pojišťovny posílají nabídky na pojištění aut majitelům vozů. ) Direct mail nemusí určitou reakci vyžadovat. Direct mail může být použita stejným způsobem, jako každé jiné reklamní médium k vysílání prodejního poselství zákazníkovi. Výhoda DM může být velmi dobře adresována předem určeným a vybraným skupinám lidí klasická zásilka (dopis, brožurka, objednávka, prospekt), Formy DM odpovědní zásilka (připravený arch či formulář k zaslání zpět) katalog (nabídka zboží)

10 DISTRIBUCE V PŘÍMÉM MARKETINGU Distribuce je rozšiřování poselství a nabídek PM. Pošta je nejrozšířenější metodou distribuce. Ale kromě zaslání poštou (direct mail) mohou být nabídky přímého marketingu distribuovány prostřednictvím novin, časopisu, rozhlasu, telefonů, televize dokonce i faxem. Z hlediska distribuce dělíme přímý marketing na : KATALOGOVÝ MARKETING distribuce katalogů poštou vybraným současným nebo potencionálním zákazníkům, u nichž je velká pravděpodobnost, že zpětně pošlou objednávky. Firmy efektivně využívají a aktualizují databázi svých zákazníků. Pro zákazníka je to výhodný, protože si může vybrat zboží v klidu a pak písemně, telefonicky či jinou formou si jej objednat. PŘÍMÝ ZÁSILKOVÝ MARKETING zahrnuje poštovní zásilky, inzerci, letáky, dopisy aj. Je vhodnou formu nákupu zboží pro obtížně dostupného/nedostupného zákazníka. Proto je tato forma velice náročná na včasnost dodávky, spolehlivost a kvalitu výrobku. Umožňuje dobrou segmentaci trhu a je velmi pružně reaguje na změnu v poptávce.

11 TELEMARKETING komunikace prostřednictvím telefonu formou dotazování potenciálních zákazníků a následovně nabídkou výrobků. Výhodou této formy je velká pružnost, rychlý kontakt se zákazníkem a okamžitá reakce na jednání zákazníka. TELEVIZNÍ MARKETING S PŘÍMOU ODEZVOU využívá televize jako komunikační kanál: vysílání reklamních spotů s možnosti přímé odezvy (reklama popisuje výrobek a zároveň sdělí telefonní číslo, na kterém příjemce může bezplatně objednat zboží. Výhodou této formy je velké pokrytí trhu, možnost kvalitní prezentaci výrobku. Ale nevýhodou je vyšší náklady na výrobu spotu a jeho vysílání. PŘÍMÝ MARKETING POMOCÍ ROZHLASU, ČASOPISU A NOVIN v rozhlase jsou prezentovány nabídky s možností okamžité objednávky na uvedené telefonní číslo, v časopisech a novinách navíc mohou být vložené objednávkové karty, nebo kupóny, které lze po vyplnění odeslat poštou. ELEKTRONICKÉ NAKUPOVÁNÍ ON LINE MARKETING využívá různé elektronické nástroje a internet (zasílání nabídek přímo do ových schránek, direct mailingu, využití smartphonů aj.

12 PŘÍMÝ PRODEJ Samostatným prvkem v této oblasti je přímý prodej, který podle mezinárodních kodexu definován jako marketing spotřebního zboží/služeb přímo u spotřebitelů, v domácnostech, na pracovišti a na jiných místech mimo obchodní sítě, obvykle za pomocí vysvětlení a předvedení zboží. Přímý prodej obchází některé tradiční prvky distribuční cesty (velkoobchod a maloobchod). Nezávislí distributoři nakupují zboží přímo u výrobce, dopraví je zákazníkům, ale navíc předvedou, objednají další.. Firma se obejde bez nákladné reklamy, výrobky doporučuje sám prodejce osobním příkladem. Výhody: výrobek je předveden detailně a v prostředí jeho budoucího použití, prodejce zná dokonalé nabízené zboží a má dostatek času. MLM VÍCEÚROVŇOVÝ NEBO STRUKTURNÍ MARKETING Je to pojem zavádějící, protože nejde o marketing ani v klasickém, ani v moderním smyslu. Lze jej charakterizovat jako určitou formu přímého prodeje, který se opírá o vlastní distribuční systém. Od přímého marketingu se odlišuje důrazem na budování struktur a způsobem prodeje, který je orientován na známy okruh zákazníků. Pyramidové hry jako síťový marketing (MLM), ale produktem je drahé členství v dané síti. Jediným příjmem tohoto systému jsou příspěvky nejmladších členů sítě. Po zastavení růstu sítě celý systém skončí pro většinu jeho členů vysokou ztrátou.

13 OCHRANA PROTI DIRECT MARKETINGU Direct marketing je v současnosti spojen s několika etickými a právními problémy. Jedná se o letáky ve schránkách, o nevyžádanou elektronickou poštu a telemarketing vyvolávající negativní reakce zákazníků. Veřejnost je znepokojená jejich narůstající agresivitou a nevhodnosti. Přičemž některé metody direct marketingu jsou veřejností velmi neoblíbené (např. nevyžádaná pošta, spamy, letáky aj.). Sběr osobních dat za účelem komerčního využití vyvolává také negativní reakce veřejnosti (narušení soukromí a zneužití osobních údajů). Proto se lidé snaží těmto negativním jevům bránit (např. v případě nevyžádané reklamy nebo letáků nalepením Zákazu vhazování reklamy na schránky, v případě elektronické pošty pomoci antispamového filtru). Z hlediska právního byly v rámci evropské legislativy přijaty Směrnice, které se danou problematikou zabývají, zejména Směrnice 2000/31 ES a Směrnice 2002/58 ES, které byly již implementovány do českého práva (zákon o službách informační společnosti a zákon o elektronických komunikacích) a Směrnice 1995/46 ES, která byla do českého právního řádu implementována zákonem o ochraně osobních údajů.

14 Hlavní výhody Direct Marketing: budování důvěry a povědomí veřejností, komunikace s konkurenty a zákazníky, zvrat poklesu prodejnosti. rychlá odezva, personifikace, operativnost, utajení, zvýšení prodeje výrobku. efektivní segmentace trhu, operativnost, personalizace, dlouhodobost využití. Základní formy přímého marketingu katalogový marketing, poštovní zásilky, on line marketing přímá odezva, databázový marketing, přímá nabídka databázový marketing, on line marketing, telemarketing

15 Použitá literatura SVĚTLÍK, Jaroslav. Marketing - Cesta k trhu. 2.vydání. Zlín: EKKA Zlín, MOUDRÝ, Marek. Marketing: Základy marketingu. Computer Media s.r.o. Vydání první, ISBN KOTLER, Philip. Marketing management: analýza, plánování, realizace a kontrola. 2., upr. a dopl. vyd. Praha: Victoria Publishing, 1995, xxvii, 789, [7] s. ISBN FREY, Petr. FORET. Marketingová komunikace: nové trendy , rozš. vyd. Praha: Management Press, 2011, 203 s., [4] s. obr. příl. ISBN

16 - Vytvořeno v MS Office PowerPoint Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízeních. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. - "Škola vlastní licence k software, pomocí kterých byl zpracován tento digitální učební materiál." - Pokud není uvedeno jinak, použitý materiál je z vlastních zdrojů autora/autorky.

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu

Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Tvorba destinačních produktů cestovního ruchu Ing. Petr Kratochvíl Ing. Radek Pažout Realizátor: RDM s.r.o. Valchařská 39 614 00 Brno info@rdmbrno.cz www.rdmbrno.cz Tento vzdělávací program je financován

Více

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská

Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská Mezinárodní marketingová komunikační politika Vzdělávací materiál ke kurzu Mezinárodní marketing Slezská univerzita v Opavě Okresní hospodářská komora Karviná 2010-2013 1 Výukový materiál je výstupem projektu

Více

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management TVORBA MARKETINGOVÉ PROPAGACE PRO RESTAURACI POD VĚŽÍ VE ZNOJMĚ

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R.O. Bc. Gabriela Nováková Strategie internetové komunikační politiky pro pobočku No Name Reality Diplomová práce 2014 Strategie internetové komunikační politiky

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM

VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE VZTAHU K ZÁKAZNÍKŮM SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYHODNOCENÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT FIRMY HITRÁDIO MAGIC BRNO VE

Více

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ

ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ ASPEKTY MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE VYSOKÉ ŠKOLY VZHLEDEM K ZÍSKÁNÍ NOVÝCH ZÁKAZNÍKŮ Miroslava Vaštíková, Kateřina Matušínská, Jindřich Vaněk Úvod Tržní pozice a image VŠ jsou dány tím, jak školy vnímají její

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ

UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ UČEBNÍ TEXT Č. 10 SPOLEČENSKÁ ODPOVĚDNOST ORGANIZACÍ 1 ODBORNÝ GARANT: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. AUTOR TEXTU: PaedDr. Pavel Skácelík, Ph.D. Učební text č. 10 v rámci projektu Posilování sociálního

Více

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S.

VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management VYUŽITÍ MARKETINGU NA PŘÍKLADECH SPOLEČNOSTI VAPAS, A.S. BAKALÁŘSKÁ

Více

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Marketing 3 - reklama, PR, věrnostní bonusy, zavážky do domů apod. PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE

Více

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková

Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Návrh rozšíření prodejen podniku. Lucie Hliňáková Bakalářská práce 2012 ABSTRAKT V teoretické části bakalářské práce jsou obsaženy základní poznatky z oblasti marketingu. Teoretická část je rozdělena

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení

Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Analýza marketingové komunikace vybraného gastronomického zařízení Bakalářská práce Simona Rožánková Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r.o. Katedra marketingu a mediálních komunikací Studijní obor:

Více

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2013 Lucie Majerová JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Ekonomická fakulta Katedra řízení Studijní program: B6208

Více

Marketing ve službách

Marketing ve službách Marketing ve službách 1. ročník Učební obor: Kuchař - číšník Propagace = komunikace, jejímž cílem je získat zákazníka a udržet dlouhodobě jeho zájem a pozornost informuje o výrobku nebo službě vytváří

Více

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ

VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ VÝUKOVÁ UČEBNICE MINIPODNIKÁNÍ 2015 OBSAH OBSAH... 1 ÚVOD... 3 1. CHCEME ZAČÍT PODNIKAT... 4 1.1 CÍLE PODNIKÁNÍ... 4 1.2 ŽIVNOST... 5 1.3 PODNIKATELSKÝ PLÁN... 5 1.4 FINANČNÍ ZDROJE... 7 2 PRÁVNÍ STRÁNKA

Více

Mystery shopping u mobilních operátorů

Mystery shopping u mobilních operátorů Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Fakulta sociálně ekonomická Studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Podniková ekonomika Forma studia: Prezenční Školní rok: 2012/2013

Více

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička

Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu. Šimon Jehlička Využití nových trendů marketingové komunikace v Help fitness clubu Šimon Jehlička Bakalářská práce 2008 ABSTRAKT Cílem bakalářské práce je analyzovat využívané nástroje marketingové komunikace a využití

Více

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula

E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz. Martin Šoula E-marketing internetového obchodu moravskazahrada.cz Martin Šoula Bakalářská práce 2014 PROHLÁŠENÍ AUTORA BAKALÁŘSKÉ PRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím se zveřejněním své

Více

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole?

? Jaká je role marketingu ve škole?? Jaké jsou faktory ovlivňující public. ? Jaké PR prostředky můžeme využít?? Co je cílem public relations ve škole? E 3.1 1 Public relations škol P a e d D r. M i l a n B á č a, C e n t r u m š k o l s k é h o m a n a g e m e n t u P e d F U K P r a h a a G y m n á z i u m S v i t a v y B c. T e r e z a B á č o v á,

Více

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice

Podnikové činnosti. Pavla Kudělková. Elektronická učebnice Podnikové činnosti Elektronická učebnice Pavla Kudělková Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic O B S A H 1 Podnikové činnosti... 4 2 Marketing...

Více

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska

Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Realizace tohoto materiálu byla podpořena dotací od Ministerstva pro místní rozvoj. Vytvoření standardů propagace cestovního ruchu Valašska Návrhová část - strategie Zadavatel: Sdružení obcí Mikroregionu

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY Marketing Ing. PAVEL VYLEŤAL Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070) 2 TÉMA

Více

Analýza produktu Eurovíkend

Analýza produktu Eurovíkend Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management Analýza produktu Eurovíkend BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Autor: Lukáš TKANÝ Vedoucí bakalářské práce: Ing. Jitka KRULOVÁ Znojmo,

Více

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV INFORMATIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF INFORMATICS ANALÝZA A NÁVRH OPTIMALIZACE ELEKTRONICKÉHO

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy

Jak na marketing a sociální sítě. Příručka pro školy Jak na marketing a sociální sítě Příručka pro školy Obsah ZÁKLADY MARKETINGU 3 1.1 UVEDENÍ DO PROBLEMATIKY MARKETINGU 3 1.2 STRATEGICKÝ MARKETING 4 1.3 TAKTICKÝ MARKETING 5 1.3.1 Model chování uživatele

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více