skupina Student Agency

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "skupina Student Agency"

Transkript

1

2 skupina Student Agency STUDENT AGENCY holding a.s. 100 % 98 % 100 % 80 % ORBIX, s.r.o. STUDENT AGENCY, k.s. DPL real s.r.o. TICK TACK s.r.o. 100 % 100 % RegioJet a.s. v ČR RegioJet a.s. v SR 20 % 80 % 80 % 20 % STUDENT AGENCY s.r.o. Slovensko ORBIX s.r.o. Slovensko

3 Vážení partneři, firma STUDENT AGENCY, k.s. je dceřiná společnost STUDENT AGENCY holding a.s.. Její historie a důležité mezníky jsou spojené s jedinou osobou, a tou je majitel Radim Jančura. Již od založení podniku, v roce 1993, prosazuje proklientský přístup, využívání moderních forem, technologií a nástrojů pro kvalitní zajišťování služeb. Hlavní oblastí podnikání této společnosti se staly jazykové a pracovní pobyty, tuzemská i mezinárodní autobusová doprava, prodej letenek a v neposlední řadě nabídka volnočasových aktivit. Jednou z nejatraktivnějších charakteristik firmy, kterou oceňují především zákazníci, je poskytování služeb za výhodných cenových podmínek a nadstandardní servis. Rok 2013 je toho důkazem. Obrat z prodeje produktů společnosti se vyhoupl přes 6 mld. českých korun. A co byly hlavní mezníky, které zapříčinily tento nárůst? Jedním z hlavních kroků, které měly významný dopad na celkové zvýšení obratu společnosti, bylo rozšíření autobusových linek, a to o dvě zcela nové: Praha Most/ Chomutov, Brno České Budějovice a znovuotevření spoje Brno - Zlín. Dalším důležitým mezníkem bylo nasazení dvaceti nových modelů autobusů FUN & RELAX na dvě české linky Praha Český Krumlov, Praha Most/Chomutov a na čtyři mezinárodní linky Praha Budapešť, Praha Amsterdam, Praha Hamburk, Praha Paříž. Těmito kroky firma nejen obohatila atraktivnost své autobusové tuzemské a mezinárodní autobusové dopravy, ale zároveň si upevnila pozici na trhu. Zvýšení a rozšíření počtu linek zapříčinilo nárůst počtu přepravených cestujících za rok 2013 o 15 % oproti loňskému roku, což činilo překročení hranice 5,7 mil. osob. STUDENT AGENCY, k.s. největší prodejce letenek v České republice a jeden z největších na Slovensku, i v roce 2013 evidoval jako hlavní produkt prodej letenek tradičních Radim Jančura majitel skupiny STUDENT AGENCY Owner of the STUDENT AGENCY Group síťových dopravců. Obchodní prodejci zaznamenali nárůst ve všech segmentech včetně mírného růstu poptávky ze strany korporátních zákazníků. Ti sice nevyužívali cestování první třídou či Business jako v minulých letech, ale především ve vyšších ekonomických třídách Economy Premium či nejrůznější akční a promo nabídky leteckých dopravců na upgrade palubní letenky do třídy Business. Novinkou, kterou společnost spustila v roce 2013, bylo zahájení prodeje letenek od nízkonákladových leteckých společností. Tímto krokem firma zkompletovala svou nabídku a klientům se tak otevřela možnost vybírat si z nejširší nabídky, kterou lze najít na jednom místě. Celkový objem prodej letenek měl hodnotu 2,4 mld. Kč, a oproti roku 2012 došlo meziročně k nárůstu 6 %. Pobyty v zahraničí, ať už studijní či pracovní, jsou v portfoliu STUDENT AGENCY k.s. od samého začátku jejího působení. Firma umožňuje svým zákazníkům vybírat si ze široké palety zahraničních programů a díky tomu se dlouhodobě drží na vrcholných příčkách mezi poskytovateli vzdělávacích

4 a pracovních pobytů. V roce 2013 společnost svým klientům přinesla exkluzivní nabídku studia anglického jazyka pro děti v Auncklandu na Novém Zélandu. Zároveň firma rozšířila nabídku na studijní programy v USA a v Kanadě a škálu pracovních pobytů v oboru cestovního a turistického ruch, zemědělství a zábavního průmyslu. Tyto aktivity umožnily firmě uskutečnit o 12 % více zahraničních programů než v roce Dovolena.cz je informační webový portál STUDENT AGENCY k.s., který na jednom místě propojuje a porovnává více jak 350 nabídek českých a německých cestovních kanceláří. A právě toto srovnání umožňuje klientům bohatý výběr volnočasových aktivit a zájezdů dle jejich přání. Zákazníci mohli v roce 2013 vybírat z poznávacích a pobytových zájezdů do celého světa, víkendových pobytů v evropských metropolích, plaveb po různých mořích, z pobytů na horách, zájezdů na sportovní utkání či wellnessů. Portál Dovolena.cz navíc rozšířil pro své zákazníky i o bonusovou nabídku parkování u vybraných letišť či dopravu žlutými autobusy na vybraná mezinárodní letiště. Prodej zájezdů tak za rok 2013 zaznamenal výrazný nárůst, a to o 18 % oproti předchozímu roku. Konsolidovaný obrat/consolidated turn-over milions EUR milions CZK

5

6 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2013 Ovládaná osoba: STUDENT AGENCY, k.s. náměstí Svobody 86/ Brno IČO: Zapsaná v obchodním rejtříku u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložka Ovládající osoba: STUDENT AGENCY holding a.s. náměstí Svobody 86/ Brno IČO: Zapsaná v obchodním rejtříku u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 6783 Vztahy mezi propojenými osobami: Mezi ovládanou (STUDENT AGENCY, k.s.) a ovládající (STUDENT AGENCY holding a.s.) osobou nebyly v roce 2013 žádné obchodní vztahy. Vztahy mezi ovládanou osobou a ostatními propojenými osobami: RegioJet, a.s. (CZ) především nákup a prodej služeb, poskytnutí půjčky Orbix, s.r.o. především nákup služeb, poskytnutí půjčky DPL real, s.r.o. především nákup služeb STUDENT AGENCY, s.r.o. (SK) především nákup služeb Regiojet a.s. (SK) především nákup služeb Orbix, s.r.o. (SK) především nákup služeb v nevýznamných objemech Ovládané osobě nevznikla z výše uvedených vztahů ani z jiných poskytnutých a přijatých plnění žádná újma. Důvěrné informace: Všechny informace a skutečnosti, které jsou součástí obchodního tajemství ovládající, ovládané nebo ostatních propojených osob, jsou důvěrné, společně se všemi informacemi, které jakákoliv propojená osoba označí za důvěrné. Kromě výše uvedeného, všechny informace vztahující se k podnikání a související informace a skutečnosti s podnikáním, které by mohly být považovány za tajné a mohly by způsobit újmu propojeným osobám, jsou důvěrné. Z výše uvedeného důvodu neobsahuje Zpráva o vztazích žádné informace o cenách a množstvích. V Brně dne 31. března 2014 Ing. Radim Jančura jednatel společnosti STUDENT AGENCY, k.s.

7 Report on related party transaction in 2013 Controlled entity: STUDENT AGENCY, k.s. náměstí Svobody 86/ Brno Company Registration Number: Incorporated in the Commercial register maintained by the Regional court in Brno, section A, insertion Controlling entity: STUDENT AGENCY holding a.s. náměstí Svobody 86/ Brno Company Registration Number: Incorporated in the Commercial register maintained by the Regional court in Brno, section B, insertion 6783 Relations among linked entities: There were no business relations between the controlled entity (STUDENT AGENCY, k.s.) and controlling entity (STUDENT AGENCY holding a.s.) in Relation between the controlled entity and other linked entities: RegioJet, a.s. (CZ) mainly purchase and sale of services, provide a loan Orbix, s.r.o. mainly purchase of services, provide a loan DPL real, s.r.o. mainly purchase of services STUDENT AGENCY, s.r.o. (SK) mainly purchase of services Regiojet a.s. (SK) mainly purchase of services Orbix, s.r.o. (SK) mainly purchase of services in insignificant volumes The controlled entity suffered no detriment due to above mentioned relations or any other provided or accepted performance. Confidential information: All the information and facts which form a part of the trade secret of the controlling, controlled, or any other of the linked entities, are confidential, together with all the information any of the linked entities denotes as confidential. In addition to the above mentioned information and facts, all information related to business activities and information and facts associated with entrepreneurial activities which could be considered secret and could cause any injury /damages to the linked entities are confidential. Due to the aforementioned reason the Report on relations does not contain any information regarding prices or amounts. Brno, 31st March 2014 Ing. Radim Jančura executive director STUDENT AGENCY, k.s.

8

9 Kontakty/Contacts STUDENT AGENCY k. s. Centrála/Central office Dům pánů z Lipé, náměstí Svobody 17, Brno , Czech Republic tel.: fax: infolinka/toll free: Pobočky/Branch offices: Brno, Praha, Liberec, Plzeň, Karlovy Vary, České Budějovice, Hradec Králové, Olomouc, Ostrava, Zlín, Bratislava, Košice, Banská Bystrica Orbix, s. r. o. Ječná 37, Praha tel.: fax: RegioJet a. s. náměstí Svobody 17, Brno , Czech Republic tel.: Pobočky/RegioJet Branch offices: Praha, Ostrava, Havířov, Olomouc, Pardubice, Třinec

10 Účetní závěrka za období od 1. srpna 2013 do 31. prosince 2013 Název společnosti: STUDENT AGENCY k.s. Sídlo společnosti: Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ IČ: Právní forma účetní jednotky: Předmět podnikání: komanditní společnost provozování cestovní kanceláře hostinská činnost výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny vnitrostátní příležitostná osobní mezinárodní příležitostná osobní vnitrostátní veřejná linková mezinárodní linková mezinárodní kyvadlová Okamžik sestavení: 4. června 2014 Podpisový záznam osoby odpovědné za sestavení účetní závěrky: Finanční ředitel Hlavní účetní Podpisový záznam statutárního orgánu: Ing. Lenka Holoubková Ing. Kristýna Bartošová Ing. Radim Jančura jednatel společnosti

11 Financial Statements for the Period from 1st August to 31st December 2013 Company name: STUDENT AGENCY k.s. Registered office: Brno, náměstí Svobody 86/17, PSČ Reg. no.: Legal status of the accounting entity: Line of business: Limited partnership Travel agency operation Catering activities Production, trade, and services not listed in Annexes 1 to 3 to the Trade Act Road motor transport inland freight, operated by vehicles of a maximum permissible weight of up to 3.5 ton inclusive inland freight, operated by vehicles of a maximum permissible weight of over 3.5 ton inland passenger, occasional international passenger, occasional inland public route international route international shuttle Time of drawing up: 4 June 2014 Signature record of the person responsible for drawing up the financial statements: Finance Director Chief Accountant Signature record of the statutory body: Ing. Lenka Holoubková Ing. Kristýna Bartošová Ing. Radim Jančura Executive Head

12 Přehled o změnách vlastního kapitálu (v tisících Kč) Rok končící 31. července 2013 Základní kapitál Rezervní fondy Kapitálové fondy Ostatní fondy Kumulované zisky/ztráty Celkem Stav k 1. lednu Doplnění ostatních fondů Dividendy (vyplacení) Čerpání ostatních fondů Oprava nesprávností minulých let Čistý zisk za období Stav k 31. červenci Rok končící 31. prosince 2013 Stav k 1. srpnu Doplnění ostatních fondů Dividendy (vyplacení) Čerpání ostatních fondů Oprava nesprávností minulých let Čistý zisk za období Stav k 31. prosinci

13 Statement of Changes in Equity (CZK'000) Registered Capital Reserve Funds Capital Funds Other Funds Accumulated Profits/Losse Year ended 31 July 2013 Balance as of 1 January Replenishment of the other funds Dividends (payment) Drawing the other funds Correction of inaccuracies of past years Net profit for the period Balance as of 31 July Total Year ended 31 December 2013 Balance as of 1 August Replenishment of the other funds Dividends (payment) Drawing the other funds Correction of inaccuracies of past years Net profit for the period Balance as of 31 December

14 Příloha k účetní závěrce od 1. srpna 2013 do 31. prosince 2013 Popis společnosti Společnost STUDENT AGENCY k. s. (dále jen Společnost ) vznikla 11. listopadu Společnost je vedena v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložce číslo Sídlo společnosti je v Brně na náměstí Svobody 17. Rozhodujícím předmětem činnosti je činnost cestovní kanceláře. Dalšími činnostmi jsou reklamní činnost, vydavatelská a nakladatelská činnost a silniční motorová doprava osobní. IČ: Společnost má základní kapitál ve výši tis. Kč Členové statutárního orgánu Komplementář Komplementář STUDENT AGENCY holding, a.s. Společníci a jejich podíl na základním kapitálu komanditista 2 % komplementář 98 % Ing. Radim Jančura STUDENT AGENCY holding, a.s.

15 Notes to the Financial Statements for the Period from 1st August to 31st December 2013 Description of the Company The company STUDENT AGENCY k.s. (hereinafter referred to as the Company ) was created on 11 November The Company is incorporated in the Commercial Register maintained by the Regional Court in Brno, in Section C, Insertion number The registered office of the Company is in Brno, Náměstí Svobody 17. The core purpose of activities is the activities of a travel agency. Other activities are advertising activities, publishing, and personnel road motor transport. Reg. no.: The Company has the registered capital in an amount of CZK 1,000 thousand. Members of the Statutory Body General partner General partner STUDENT AGENCY holding, a.s. Members and Their Share in the Registered Capital Limited partner 2 % General partner 98 % Ing. Radim Jančura STUDENT AGENCY holding, a.s.

16 Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách, způsobech oceňování a odpisování Základní zásady vedení účetnictví Účetní závěrka společnosti za období od 1. srpna 2013 do 31. prosince 2013 je sestavena v souladu s účetními předpisy platnými v České republice. Výkazy k 31. prosinci 2013 uvádí v minulém období údaje za období od 1. ledna 2013 do 31. července 2013 tedy za období mimořádné účetní závěrky. Účetnictví respektuje obecné účetní zásady, především zásadu oceňování majetku historickými cenami, zásadu účtování ve věcné a časové souvislosti, zásadu opatrnosti a předpoklad o schopnosti účetní jednotky pokračovat ve svých aktivitách. Údaje v této účetní závěrce jsou vyjádřeny v tisíci korunách českých (Kč), pokud není uvedeno jinak. a) Dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 60 tisíc Kč za jednu položku. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 30 tisíc Kč za jednu položku a nižší než 60 tisíc Kč je evidován jako drobný nehmotný majetek. Nehmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 30 tisíc Kč za jednu položku, je účtován do nákladů při pořízení. Odepisování nehmotného majetku v pořizovací ceně nad 60 tisíc Kč za jednu položku je uvedeno níže. Pořizovací cena Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je v účetnictví oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a opravné položky. Technické zhodnocení, pokud po ukončení u jednotlivého majetku převýšilo částku 60 tisíc Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého nehmotného majetku.

17 Information on the Used Accounting Methods, General Accounting Principles, and Methods of Valuation and Depreciation Basic Principles of Keeping Accounts The financial statements of the company for the period from 1st August 2013 to 31st December 2013 were drawn up in accordance with the accounting standards valid in the Czech Republic. In the past period, the statements as of 31th December 2013 give data for the period from 1st January to 31st July 2013 i.e. for the period of the extraordinary financial statements. The accounting respects the general accounting principles, especially the principle of the valuation of assets using historical costs, the principle of accounting in relation to the subject and time, the principle of precaution, and the assumption concerning the accounting unit s capability of continuing with its activities. The data in these financial statements are expressed in thousand Czech crowns (CZK) unless otherwise stated. a) Long-Term Intangible Assets A long-term intangible asset is to be understood an asset the usable life of which is longer than one year and the valuation of which is over CZK 60 thousand per one item. Intangible assets with acquisition values higher than 30,000 CZK per item and lower than 60,000 CZK are recorded as low-value intangible assets. Intangible assets with acquisition values less than 30,000 CZK per item are accounted in the framework of expenses upon acquisition. The depreciation of intangible assets with acquisition value higher than 60,000 CZK per item is specified below. Acquisition Price In accountancy, purchased long-term intangible assets are evaluated with the acquisition price decreased by depreciation reserves and adjusting entries. If it exceeded the amount of CZK 60 thousand for an individual asset upon completion, the technical improvement increases the acquisition price of the long-term intangible asset.

18 Nehmotná aktiva (v tisících Kč) Zřizovací výdaje Software Jiný dlouhodobý Poskytnuté zálohy Nedokončený majetek Celkem Rok končící 31. prosince 2013 Počáteční účetní hodnota (netto) Přírůstky Vyřazení Vyřazení oprávky Zůstatková cena Odpisy Odpis nákladů Konečná účetní hodnota K 31. prosinci 2013 Pořizovací cena (náklady) Oprávky Účetní hodnota Odepisování Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárně na základě jeho předpokládané doby životnosti následujícím způsobem: Kategorie majetku Doba odpisu v letech Software 6 Zřizovací výdaje 5

19 Intangible Assets (CZK'000) Start-up Costs Software Other long- Term Advances Provided Unfinished Assets Total Year ended 31 December 2013 Initial book value (net) Increases Liquidation Liquidation of accumulated depreciation Residual cost Depreciations Conversion of currency Final book value As of 31 December 2013 Acquisition price (costs) Accumulated depreciations Book value Depreciation A long-term intangible asset is depreciated using the straight-line method on the basis of its estimated life in the following way: Asset Category Depreciation Period in Years Software 6 Start-up costs 5

20 b) Dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocenění je vyšší než 40 tisíc Kč za jednu položku. Hmotný majetek, jehož pořizovací cena je vyšší než 20 tisíc Kč za jednu položku a nižší než 40 tisíc Kč je evidován jako drobný hmotný majetek. Hmotný majetek, jehož pořizovací cena nepřevyšuje 20 tis. Kč za jednu položku je účtován do nákladů Pozemky, budovy a zařízení (v tisících Kč) Motorové dopravní prostředky Drobný majetek LEAS Prodejní stánky Stroje a přístroje a inventář Drobný majetek a inventář Stavby Pozemky Nedok. investice Poskytnuté zálohy Celkem Období končící 31. prosince 2013 ( ) Počáteční účetní hodnota (netto) Přírůstky Vyřazení Zůstatková cena Korekce oprávek Odpisy Škoda na majetku Vyřazení oprávky Odpis nákladů Konečná účetní hodnota K 31. prosinci 2013 Pořizovací náklady Oprávky Účetní hodnota

21 b) Long-Term Tangible Assets A long-term tangible asset is to be understood an asset the usable life of which is longer than one year and the valuation of which is higher than CZK 40 thousand per one item. Tangible assets with acquisition values higher than 20,000 CZK per item and lower than 40,000 CZK are recorded as low-value tangible assets. Tangible assets with acquisition values less than 20,000 CZK per item are accounted in the framework of expenses. 1 Aug Dec 2013 Land, Buildings, Plants and Equipment (CZK'000) Motor Means of Transporrt Small Assets LEAS Year ended 31 December 2013 ( ) Open- Air Stands Machinery and Instruments and Articles of Inventory Small Assets and Articles of Inventory Structures Land Unfinished Investments Advances Provided Initial book value (net) Increases Liquidation Residual cost Correction of depreciations Depreciations Non-tax depreciation Liquidation of accumulated depreciatio Conversion of currency (difference) Final book value Total As of 31 December 2013 Acquisition costs Accumulated depreciations Book value

22 Pořizovací cena Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je v účetnictví oceněn pořizovací cenou sníženou o oprávky a opravné položky. Pořizovací cena zahrnuje cenu, za kterou byl majetek pořízen, a náklady související s jeho pořízením. Dlouhodobý hmotný majetek vytvořený vlastní činností je oceněn vlastními náklady, které zahrnují přímé materiálové a mzdové náklady, nepřímé náklady bezprostředně související s vytvořením majetku vlastní činností (výrobní režie) a nepřímé náklady správního charakteru, pokud vytvoření majetku přesahuje období jednoho účetního období. Reprodukční pořizovací cenou se oceňuje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatně nabytý na základě smlouvy o koupi najaté věci, dlouhodobý majetek nově zjištěný v účetnictví (účtuje se souvztažným zápisem na příslušný účet oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku. Reprodukční pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku je stanovena na základě ceny na trhu v době nabytí/zjištění tohoto majetku. Technické zhodnocení, pokud převýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zdaňovací období částku 40 tisíc Kč, zvyšuje pořizovací cenu dlouhodobého hmotného majetku. Odepisování Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku s výjimkou pozemků a nedokončených investic je odpisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím způsobem: Kategorie majetku Doba odpisu v letech Přístroje technika 4 Přístroje zvedací zařízení, klimatizace 10 Dopravní prostředky 4 Inventář 5 Drobný majetek 4 Prodejní stánky 10 Vyřazení majetku Zisky či ztráty z prodeje nebo vyřazení majetku jsou určeny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a účetní zůstatkovou hodnotou majetku k datu prodeje a jsou účtovány do výkazu zisku a ztráty.

23 Acquisition Price In accountancy, purchased long-term tangible assets are evaluated with the acquisition price decreased by depreciation reserves and adjusting entries. An acquisition price includes the price for which the asset has been acquired and the costs arising from the acquisition thereof. A long-term tangible asset created by own activities is valued using the prime cost that includes the direct material and labour costs, the indirect costs arising immediately from the creation of the asset by own activities (manufacturing overhead), and the indirect costs of an administrative nature if the creation of the asset exceeds the duration of one accounting period. A long-term tangible asset acquired by donation, a long-term tangible asset acquired free of charge on the basis of the hire-purchase agreement, a long-term asset newly ascertained in the accounting (it is entered by a corresponding entry into the appropriate accumulated depreciations account), and the investment of a long-term tangible asset are valuated using the reproduction acquisition price. The reproduction acquisition price of a long-term tangible asset is determined on the bases of the market price at the time of the acquisition/ascertainment of that asset. If it exceeded for a single asset an amount of CZK 40 thousand in sum total for a taxable period, the technical improvement increases the acquisition price of the long-term tangible asset. Depreciation Except for land and unfinished investments, the acquisition price of a long-term tangible asset is depreciated for the period of the estimated life of the asset using the straight-line method in the following way: Asset Category Depreciation Period in Years Instruments equipment 4 Instruments lifting devices, air-conditioning systems 10 Means of transport 4 Articles of inventory 5 Small assets 4 Open-air stands 10 Liquidation of an Asset The profits or losses on the sale or liquidation of an asset are determined as the difference between the sales revenue and the book residual value of the asset as of the date of the sale and are entered in the profit and loss statement.

24 c) Zásoby Nakupované zásoby jsou oceňovány v účetnictví pořizovací cenou sníženou o případné opravné položky. Pořizovací cena zahrnuje všechny náklady spojené s jejich pořízením včetně nákladů na dopravné, balné a clo. Vydání zásob ze skladu je účtováno metodou FIFO (první do skladu, první ze skladu). O zásobách je účtováno metodou B. Zásoby vlastní výroby, tj. nedokončená výroba a zboží, jsou oceněny vlastními náklady, které zahrnují přímý materiál, přímé mzdy a výrobní režii. Na zásoby ani za období nebyla potřeba vytvářet opravné položky. Zásoby (v tisících Kč) 2013 Materiál Zboží Záloha na zboží 0 Celkem

25 c) Stocks In accountancy, purchased stock is evaluated with the acquisition price decreased by adjusting entries (if any). An acquisition price includes all costs arising from the acquisition thereof, including the transport costs, the packaging costs, and the customs duties. The issue of stocks from the store is entered into the account using the FIFO method (first-in first-out). Method B is applied for inventory accounting. Stocks of own production, i.e. work in progress and goods, are valuated using the prime costs that include the direct material, the direct labour, and the manufacturing overhead. It was not necessary to create any adjusting entries for the stocks in the period August-December Stocks (in CZK'000) 2013 Material Goods Advance on goods 0 Total

26 d) Úvěry Půjčky (v tisících Kč) 2013 Krátkodobé Krátkodobé úvěry - kontokorent Dlouhodobé Bankovní půjčky Bankovní půjčky dlouhodobé (část splatná do 1 roku z celkové částky) Půjčky od podniků ve skupině Dluhopisy a ostatní půjčky 0 Půjčky celkem Splatnost dlouhodobých úvěrů do 1 roku nad 1 rok Bankovní úvěry dlouhodobě celkem

27 d) Loans Borrowings (in CZK'000) 2013 Short-term Bank accounts overdrawing overdraft Long-term Bank borrowings Bank borrowings long-term (the part due within 1 year of the total amount) Borrowings from companies within the group Bonds, debentures, and the other borrowings 0 Borrowings in total Maturity of long-term loans within 1 year over 1 year Bank mortgage loans in total

28 e) Pohledávky Pohledávky jsou při vzniku oceňovány nominální hodnotou, následně sníženou o příslušné opravné položky k pochybným a nedobytným částkám. Nadále jsou samostatně evidovány pohledávky ve skupině (ovládající a řídící osoba tis. Kč) a na Pohledávky za společníky krátkodobé (8 636 tis. Kč), které se snížila proti předchozímu období. Opravné položky k pohledávkám jsou tvořeny na základě věkové struktury pohledávek. Opravné položky jsou dále tvořeny na základě individuálního posouzení bonity dlužníků s přihlédnutím k platbám provedeným ke dni zpracování závěrky. Pohledávky a zálohy krátkodobě (v tisících Kč) 2013 Pohledávky z obchodního styku krátkodobé Minus: Opravná položka k nedobytným a pochybným pohledávkám Obchodní pohledávky čisté Poskytnuté zálohy krátkodobé Pohledávky za společníky krátkodobé 0 Stát daňové pohledávky Dohadné účty aktivní Ostatní pohledávky do lhůty splatnosti po lhůtě splatnosti do 30 dnů po lhůtě splatnosti od 31 do 90 dnů po lhůtě splatnosti od 91 do 365 dnů po lhůtě splatnosti nad 365 dnů

29 e) Receivables On their creation, receivables are valued using the nominal value, subsequently reduced by the appropriate adjusting entries for doubtful and uncollectible amounts. In 2013 the receivables within the Group were recorded separately as (controlling and managing entity 224, 509, 000 CZK) and as receivables from shareholders short-term (8, 636, 000 CZK) which were reduced compared to the previous period. Adjusting entries for receivables are created on the basis of the age structure of the receivables. Adjusting entries are further created on the basis of the individual assessment of the financial standing of the debtors considering the payments made as of the date of elaborating the financial statements. Receivables and Advances (CZK'000) 2013 Trade receivables short-term Minus: Adjusting entry for uncollectible and doubtful receivables Trade receivables net Advances provided short-term Receivables from partners - short-term 0 State tax receivables Estimated payable accounts - active Other receivables within maturity date after maturity date within 30 days after maturity date from 31 to 90 days after maturity date from 91 to 365 days after maturity over date 365 days

Finanční část/financial part

Finanční část/financial part 2005 Pražská teplárenská a.s. Výroční zpráva / Annual report 2005 Finanční část/financial part Výroční zpráva 2005 - Finanční část Annual Report 2005 - Financial part Pražská teplárenská a. s. Obsah 1.

Více

Výsledky hospodaření l Economic Results

Výsledky hospodaření l Economic Results 58 Výsledky hospodaření l Economic Results Více než energie More than Energy 59 Výnosy a náklady l Revenues and Expenses Celkové výnosy společnosti v tis. Kč Total Revenues of the Company in thousands

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

US GAAP / IFRS. Robert Mládek

US GAAP / IFRS. Robert Mládek Robert Mládek Introduction... 3 Framework Based Teaching... 3 Statutory Standards ( National GAAP ) Versus IFRS/US GAAP... 5 The accounting equation... 6 Recognition in more detail... 7 Conceptual Framework...

Více

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit )

Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česko anglický slovník vybraných ekonomických pojmů (Pro vyhledání využijte funkci Úpravy-Najít, sloupce lze třídit abecedně funkcí Tabulka- Seřadit ) Česky Anglicky Poznámka Akcie Share, stock (USA) Akciová

Více

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.

75 000 000 000 Kč. Česká spořitelna, a.s. Aranžér, Manažer, Administrátor, Agent pro výpočty a Kotační agent ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 2.10.2012 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA ZPRÁVA AUDITORA ZPRÁVA O VZTAZÍCH 05 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 07 08 ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 10 31 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA 2008 ZPRÁVA AUDITORA 33 35 VEDENÍ SPOLEČNOSTI ZPRÁVA DOZORČÍ RADY ZPRÁVA O VZTAZÍCH ÚVO D08 Vážení, dovolte mi, abych Vás

Více

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007

75 000 000 000 Kč. Aranžér, Administrátor a Kotační agent Česká spořitelna, a.s. ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 ZÁKLADNÍ PROSPEKT ZE DNE 14.8.2007 75 000 000 000 Kč Nabídkový program dluhopisů vydávaných v rámci dluhopisového programu s dobou trvání 10 let a splatností kterékoli emise dluhopisů vydaných v rámci

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek.

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010. Na počátku byla švestka! ...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 Na počátku byla švestka!...aby z toho nebyla povidla, někdo musel stvořit čistá a jasná pravidla. Rudolf Jelínek. Zázrak zvaný slivovice. RUDOLF JELÍNEK a.s. I. Obsah Úvodní slovo předsedy

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012

Ekonomické výsledky nemocnic 2012. Economic results of hospitals 2012 Ekonomické výsledky nemocnic 2012 Economic results of hospitals 2012 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 www.uzis.cz Ekonomické výsledky

Více

F I N A N Č N Í Č Á S T

F I N A N Č N Í Č Á S T V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA 2 0 0 4 F I N A N Č N Í Č Á S T Zpráva dozorčí rady MVV Energie CZ s. r. o. za období 2003/2004 (říjen 2003 září 2004) Složení dozorčí rady společnosti v období 2003/2004 (od 1.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL

KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL 2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA společnosti AGEL a.s. KONSOLIDOVANÁ VÝROČNÍ ZPRÁVA skupiny AGEL Obsah výroční zprávy společnosti AGEL a.s. za rok 2012 1. Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti 2. Zpráva

Více

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice)

VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) VŠEOBECNÉ BANKOVNÍ PODMÍNKY The Royal Bank of Scotland plc (pobočka zahraniční banky v České republice) GENERAL BANKING CONDITIONS The Royal Bank of Scotland plc (a branch of foreign bank in the Czech

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 OLTERM & TD OLOMOUC OBSAH úvodní slovo 3 finanční část 6 zpráva o vztazích 30 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 0 6 Ing. Bc. Pavel Kolář předseda představenstva Vážení klienti, vážení

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY. společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní. k 31.12. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ KONSOLIDOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY O OVĚŘENÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY společnosti Jihočeské papírny, a.s., Větřní k 31.12.2006 SPICA AUDIT s.r.o., V Tůních 11, Praha 2, IČO : 25071262,

Více

Toyota Financial Services Czech s.r.o.

Toyota Financial Services Czech s.r.o. Výroční zpráva Hospodářský rok 2014 Výroční zpráva / Hospodářský rok 2014 2 Obsah Úvod 5 Společnost 7 Produkty a služby 8 Retail 11 Wholesale 19 Pojištění 21 Technologie a internet 25 Řízení rizik 29 Strategie

Více

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012

Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 Výroční zpráva 2012 Annual Report 2012 AXA penzijní fond a.s. (do 31. 12. 2012) AXA penzijní společnost a.s. (od 1. 1. 2013) Obsah / Content CZ verze... 3 38 Zpráva managementu... 3 Výhled do roku 2013...

Více

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998

STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE PRAHA 1998 PRAGUE 1998 STA TISTIC K Á R O Č EN K A B U R Z Y CEN N ÝCH P A P ÍR Ů P R A H A, A.S. 1997 FACT B O O K PRAGUE STOCK EXCHANGE 1 9 9 7 PRAHA 1998 PRAGUE 1998 BC PP, A.S., 1998 OBSAH Pražská burza v roce 1997 7 Podmínky

Více

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE

VA ŠE Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 EN ER GIE VA ŠE EN Telco Pro Services, a. s. Výroční zpráva 2013 ER GIE OBSAH PŘEDSTAVENÍ SKUPINY ČEZ 2 OSOBY ODPOVĚDNÉ ZA VÝROČNÍ ZPRÁVU 3 DOPIS PŘEDSEDY PŘEDSTAVENSTVA 4 PŘEHLED VYBRANÝCH VÝSLEDKŮ SPOLEČNOSTI

Více

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1

Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 OBSAH Úvodní zpráva ředitele společnosti 1 Profil společnosti 3 Historie a poslání společnosti 3 Hlavní oblasti podnikání 3 Základní údaje 6 Orgány společnosti 6 Organizační struktura 7 Vývoj vybraných

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti

OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY. Základní identifikační údaje společnosti 2014 OBSAH VÝROČNÍ ZPRÁVY I. Úvodní slovo předsedy představenstva a výkonného ředitele společnosti 1. Úvodní slovo předsedy představenstva 2. Zhodnocení činnosti společnosti výkonným ředitelem II. III.

Více

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT

REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT REZERVAČNÍ SMLOUVA RESERVATION AGREEMENT mezi těmito účastníky by and between GALLIERA s.r.o. GALLIERA s.r.o. - a - - and [ ] [ ] Tato REZERVAČNÍ SMLOUVA (dále jen "Smlouva") se uzavírá níže uvedeného

Více