ČOS vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ČOS 254002 2. vydání ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL"

Transkript

1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL

2 (VOLNÁ STRANA) 2

3 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD ELEKTRICKÉ PROPOJENÍ TAŽNÝCH A PŘÍPOJNÝCH VOZIDEL Základem pro tvorbu tohoto standardu byly originály následujících dokumentů: ČOS , 1. vydání STANAG 4007, Ed. 2 Elektrické propojení tažných a přípojných vozidel ELECTRICAL CONNECTORS BETWEEN PRIME MOVERS, TRAILERS AND TOWED ARTILLERY Elektrické konektory mezi tahači, přívěsy a taženými děly Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Praha

4 OBSAH Strana 1 Předmět standardu Nahrazení standardů (norem) Souvisící dokumenty Zpracovatel ČOS Použité zkratky a definice Použité zkratky Termíny a definice Všeobecná ustanovení Typy a umístění zásuvek a zástrček Provedení zásuvek, zástrček a krytek Vodotěsnost zásuvek a zástrček Přidržování zástrček na zásuvkách Propojovací kabely Typy propojovacích kabelů Vybavení vozidel propojovacími kabely a délky propojovacích kabelů Doporučené délky propojovacích kabelů se dvěma konci Uspořádání okruhů Přílohy Příloha A Zásuvka zdířkový typ (závazné rozměry) Příloha B Zásuvka kolíkový typ (závazné rozměry) Příloha C Zástrčka kolíkový typ (závazné rozměry) Příloha D Zástrčka zdířkový typ (závazné rozměry) Příloha E Zdířky a kolíky (závazné rozměry) Příloha F Krytka zásuvek (závazné rozměry) Příloha G Krytka zásuvek (provedení)

5 1 Předmět standardu ČOS ČOS , zavádí STANAG 4007, Ed. 2. Účelem tohoto ČOS je standardizovat pro používání v AČR: a) Rozměry 12pólových zásuvek a zástrček 24 V pro elektrické spojení mezi vojenskými tažnými vozidly a přívěsy kategorie vojenských bojových vozidel VBV, vojenských zabezpečovacích vozidel VZaV (VM, VN, VO) a vojenských zvláštních vozidel VZV (VM, VN, VO). U VZV je pro účely tohoto ČOS rozhodující, je-li dané VZV postaveno na strojovém spodku VBV nebo VZaV, v ostatních případech se tento ČOS uplatňuje jen, je-li to požadavek uživatele. Tento ČOS se nevztahuje na kategorie vojenských zabezpečovacích vozidel a vojenských zvláštních vozidel VL a VT. b) Umístění těchto zásuvek. c) Uspořádaní obvodů v 12pólových zásuvkách. 2 Nahrazení standardů (norem) Od data účinnosti tohoto standardu se ruší ČOS , 1. vydání. 3 Souvisící dokumenty ČOS Taktické osvětlení vojenských vozidel a jejich podvozků. Všeobecné technické požadavky Předpis EHK OSN č. 48 Vyhláška č. 274/1999 Sb. Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci Vyhláška, kterou se stanoví druhy a kategorie vojenských vozidel, schvalování jejich technické způsobilosti, provádění technických prohlídek vojenských vozidel a zkoušek technických zařízení vojenských vozidel 4 Zpracovatel ČOS VOP-026 Šternberk, s.p., divize VTÚPV Vyškov, Arnošt Navrátil 5 Použité zkratky a definice 5.1 Použité zkratky AČR Armáda České republiky ČOS Český obranný standard EHK Evropská hospodářská komise OSN NATO Organizace Severoatlantické smlouvy (North Atlantic Treaty Organization) STANAG Standardizační dohoda NATO (NATO Standardization Agreement) VBV Vojenské bojové vozidlo VL Vojenské motorové vozidlo, které má dvě nebo maximálně čtyři kola 5

6 VM VN VO VT VZaV VZV Vojenské motorové vozidlo určené pro přepravu osob, které má nejméně čtyři kola Vojenské motorové vozidlo určené pro přepravu nákladů, které má nejméně čtyři kola Vojenské přípojné vozidlo Vojenský traktor Vojenské zabezpečovací vozidlo Vojenské zvláštní vozidlo 5.2 Termíny a definice Pro účely tohoto standardu jsou použity následující termíny a definice: Boční obrysová svítilna Svítilna určená k označení obrysů vozidel při pohledu ze strany. Ekvivalent EHK OSN je znám jako boční obrysové světlo. Brzdová svítilna Svítilna určená k označení brzdění vozidla. Ekvivalent EHK OSN je znám jako brzdová svítilna. Doplňková obrysová svítilna Krytka Levá nebo pravá strana vozidla Osvětlení pro normální provoz Parkovací svítilna Propojovací kabel se dvěma konci Propojovací kabel s jedním koncem Přední obrysová svítilna Svítilna určená k označení vnějších obrysů přední a zadní části vozidel. Tyto svítilny jsou montovány co možná nejvýše. Ekvivalent EHK OSN je znám jako doplňková obrysová svítilna. Obal určený k ochraně kontaktů zásuvky nebo zástrčky v provedení pružinového typu, se závitem, bez závitu (definice pouze pro účely tohoto standardu). Strana vozidla, která odpovídá stejné ruce řidiče otočeného obličejem ve směru jízdy vozidla dopředu. Ve vztahu k osvětlení a signalizaci se tento termín vztahuje k normálním podmínkám, to znamená, že se nejedná o taktické osvětlení. Svítilna určená k označení vozidla dopředu i dozadu v době stání nebo parkování. Odpovídající ekvivalent EHK OSN je definován jako parkovací svítilna. Sestava tvořená ohebným kabelem opatřeným na jednom konci zástrčkou kolíkového typu a na druhém konci zástrčkou zdířkového typu, která je určená pro propojení elektrického napájení z jednoho vozidla do druhého. Sestava tvořená ohebným kabelem opatřeným na jedné straně zástrčkou kolíkového typu a na druhém konci je neosazena, která je určená pro propojení elektrického napájení tažného a přípojného vozidla. Svítilna určená k označení vozidla při pohledu zepředu. Odpovídající ekvivalent EHK OSN je definován jako přední obrysová svítilna. 6

7 Směrová svítilna Světlo kolony Svítilna zadní registrační tabulky Taktické osvětlení Tažné vozidlo Ukostření Zadní mlhová svítilna Zadní obrysová svítilna Zástrčka Zásuvka Zpětný světlomet ČOS Svítilna, určená k informaci pro ostatní účastníky silničního provozu, že řidič chce měnit směr vpravo nebo vlevo. Ekvivalent EHK OSN je znám jako směrová svítilna. Světlo používané v některých státech pro označení zadní části vozidla jedoucího v podmínkách taktického osvětlení. Toto světlo je zabezpečováno osvětlením reflexního bílého povrchu pomoci skryté lampy. Je určena jako alternativa zatemněných zadních světel. Tento typ osvětlení nemá ekvivalent EHK OSN. Svítilna pro osvětlení místa pro registrační tabulku. Ekvivalent EHK OSN je znám jako svítilna zadní registrační tabulky. Prostředky redukovaného osvětlení pro řízení pohybu vozidla v taktických podmínkách. Používají se jako zadní svítilny, brzdové svítilny, přední obrysové svítilny (nebo jejich ekvivalenty) atd. Znamená to použití speciálních svítilen schopných vyzařovat pouze vhodné redukované osvětlení, a to pouze při použití v době taktického osvětlení. Tento typ osvětlení nemá ekvivalent EHK OSN. Motorové vozidlo, kolové nebo pásové, které je vybaveno zařízením pro tahání. Tažná vozidla jsou dále rozdělená podle typu přívěsů, které tahají v rámci limitů uvedených v tomto standardu. Ukončení elektrického obvodu ukostřením, zpravidla na karoserii nebo na rám vozidla, kde je připojen jeden pól baterie vozidla. Svítilna zlepšující viditelnost vozidla zezadu za mlhy, sněžení, bouřky nebo v mračnech prachu. Ekvivalent EHK OSN je znám jako zadní mlhová svítilna. Svítilna určená k označení vozidla při pohledu zezadu. Odpovídající ekvivalent EHK OSN je definován jako zadní obrysová svítilna. Část spojovacího zařízení odnímatelně spojená s vozidlem (definice pouze pro účely tohoto standardu). Část spojovacího zařízení pevně spojená s vozidlem (definice pouze pro účely tohoto standardu). Svítilna určená pro osvětlení silnice za vozidlem při couvání, parkování nebo jako zdroj výstražného světla pro varování ostatních uživatelů silnice, že vozidlo couvá nebo se chystá couvat. Ekvivalent EHK OSN je znám jako zpětný světlomet. 7

8 6 Všeobecná ustanovení Tento standard se vztahuje na vojenská vozidla uvedená v předmětu tohoto ČOS: a) na všechny tahače, přívěsy a návěsy; b) na tažená vozidla a jiné speciální tažené prostředky. Státy NATO se dohodly zavést pro elektrické spojení tažných vozidel s přívěsy a návěsy a pro spojení tažných vozidel s taženými vozidly i jinými speciálními taženými prostředky, 12pólový systém 24 V, typ zásuvka a zástrčka. Pro účely zabezpečení elektrického propojení tažných a přípojných vozidel je nutné každé motorové vozidlo považovat jak za tažné, tak za tažené vozidlo a adekvátně ho vybavit příslušnými zásuvkami v souladu s kapitolou 7. 7 Typy a umístění zásuvek a zástrček Tažná vozidla Přívěsy a tažená vozidla (jiné než návěsy) Tahače návěsů Návěsy Použije se zásuvka podle přílohy A s krytkou, která odpovídá příloze F nebo příloze G. Tato zásuvka se musí umístit na zadní část tažného vozidla mezi tažné zařízení a levou stranu tažného vozidla (při pohledu dopředu). Zásuvka musí být umístěna ve vzdálenosti do 500 mm od tažného zařízení. Použije se zásuvka se základními rozměry odpovídajícími příloze B s krytkou, která odpovídá příloze F nebo příloze G. Tato zásuvka musí být umístěná v přední části taženého vozidla. Použije se zásuvka podle přílohy A s krytkou, která odpovídá příloze F nebo příloze G. Tato zásuvka se musí umístit mezi spojkové brzdové vzduchové hlavice, přednostně ve stejné horizontální rovině. Pokud je však tahač návěsů určen i pro tahání přívěsů nebo pro tažení jiné vojenské techniky, pak musí být vybaven i doplňkovou zásuvkou pro tažná vozidla podle přílohy A. Použije se zástrčka se základními rozměry odpovídajícími příloze B s krytkou, která odpovídá příloze F nebo příloze G. Tato zástrčka musí být umístěná mezi spojkové brzdové vzduchové hlavice, přednostně ve stejné horizontální rovině. 8 Provedení zásuvek, zástrček a krytek 8.1 Vodotěsnost zásuvek a zástrček Pro zajištění vodotěsnosti zásuvek a zástrček znázorněných v příloze A a B v těch případech, kdy k tažným vozidlům nejsou připojeny přívěsy, tažená vozidla nebo návěsy nebo kdy je elektrické spojení přerušeno, se používají krytky různých typů podle národních požadavků. Příklady krytek různého typu jsou uvedeny v přílohách F a G. Je důležité, aby krytka znázorněná v příloze G měla na styku mezi zásuvkou a krytkou kvalitní pryžové těsnění (aby vodotěsnost nebyla zabezpečena pouze závitem) mezi materiálem krytky pryžového typu a materiálem zásuvky nebo zástrčky. Pro zajištění vodotěsnosti zásuvek a zástrček je nutné také zajistit vodotěsnost připojení kabelového svazku ze zadní strany zásuvek a zástrček. 8

9 8.2 Přidržování zástrček na zásuvkách Pro zabezpečení přidržování zásuvek a zástrček znázorněných v přílohách C a D v zásuvkách a zástrčkách znázorněných v přílohách A a B je důležité, aby bylo mezi zásuvkou a zástrčkou kvalitní pryžové těsnění. Platí to zejména v těch případech, kdy nebyla použita krytka pružinového typu znázorněná v příloze F. Zvláštní pozornost musí být věnována zabezpečení vodotěsnosti celého zásuvkového spoje. 9 Propojovací kabely Vodiče propojovacího kabelu mohou mít průřez maximálně 2,5 mm 2 a plášť kabelu musí být odolný teplotám v rozsahu od 40 C do +70 C. 9.1 Typy propojovacích kabelů Se dvěma konci Tento propojovací kabel se skládá na jednom konci ze zástrčky kolíkového typu, jejíž rozměry jsou znázorněny v příloze C a druhý konec propojovacího kabelu je opatřen zásuvkou znázorněnou v příloze D. Komplet má 12žilové vedení. S jedním koncem Tento propojovací kabel má na jednom konci zástrčku, jejíž rozměry jsou znázorněny v příloze C, druhý konec propojovacího kabelu je zapojen v elektroinstalaci přípojného vozidla nebo tahače návěsů. Komplet má 12žilové vedení. 9.2 Vybavení vozidel propojovacími kabely a délky propojovacích kabelů Propojovací kabel musí být na vozidlech vezen takto: Přípojná vozidla Musí být vybavena propojovacím kabelem o délce přesahující tažné oko alespoň o 500 mm. Návěsy Nejsou vybaveny propojovacím kabelem. Tažná vozidla Nejsou vybavena propojovacím kabelem, kromě tahačů návěsů. Záchranná a Musí být vybavena propojovacím kabelem se dvěma konci. vyprošťovací vozidla 9.3 Doporučené délky propojovacích kabelů se dvěma konci Doporučované délky propojovacích kabelů se dvěma konci, definovaných v článku 9.1, uvádí tabulka 1. Tabulka 1 Délky kabelů se dvěma konci Typ Celková doporučená délka [mm]

10 10 Uspořádání okruhů Připojení jednotlivých okruhů ke kontaktům je následující: Kontakt A Okruh připojený na kontakt A je vyhrazen pro: - taktické osvětlení přívěsu; - přední a zadní obrysové taktické osvětlení. Kontakt B Okruh připojený na kontakt B je vyhrazen pro levou směrovou svítilnu. Kontakt C Okruh připojený na kontakt C je vyhrazen pro světlo kolony. Kontakt D Okruh připojený na kontakt D je vyhrazen pro ukostření. Kontakt E Okruh připojený na kontakt E je vyhrazen pro: - zadní obrysové svítilny; - boční obrysové svítilny; - přední doplňkové obrysové svítilny; - zadní doplňkové obrysové svítilny; - svítilnu zadní registrační tabulky. Kontakt F Okruh zapojený na kontakt F je vyhrazen pro taktickou brzdovou svítilnu. Kontakt H Okruh připojený na kontakt H je vyhrazen pro zadní mlhovou svítilnu. Kontakt J Okruh připojený na kontakt J je vyhrazen pro pravou směrovou svítilnu. Kontakt K Kontakt K je vyhrazen pro pomocné napájení tažených vozidel elektrickou energií. Kontakt L Okruh připojený na kontakt L je vyhrazen pro ukostření. Kontakt M Okruh připojený na kontakt M je vyhrazen pro brzdovou svítilnu. Kontakt N Okruh připojený na kontakt N je vyhrazen pro zpětný světlomet. POZNÁMKY 1 Běžné požadavky na elektrickou soustavu: a) kontakty: jednotlivé kontakty musí být dimenzovány na jmenovitý proud 15 A; b) zásuvky: zásuvky musí umožnit připojení celkové elektrické zátěže přívěsu do jmenovitého proudu 30 A. 2 V některých případech se použije méně vodičů, než předpokládá tento standard. V takových případech musí uspořádání jednotlivých okruhů odpovídat požadavkům, uvedeným v kapitole 7. 3 Zásuvky a zástrčky musí být ukostřeny v souladu s požadavky platných národních technických norem. 4 I když se předpokládá, že těchto spojovacích prvků bude využito především pro soustavy elektrické instalace 24 V, lze je využít i ve vojenských vozidlech, která tento systém nemají. Na všech vozidlech, která nemají elektrickou soustavu 24 V, musí být v blízkosti elektrických zásuvek a zástrček umístěn štítek se jmenovitým napětím a polaritou. 10

11 PŘÍLOHY 11

12 (VOLNÁ STRANA) 12

13 Příloha A PŘÍLOHA A Zásuvka zdířkový typ (závazné rozměry) 13

14 Příloha B PŘÍLOHA B Zásuvka kolíkový typ (závazné rozměry) 14

15 Příloha C PŘÍLOHA C Zástrčka kolíkový typ (závazné rozměry) 15

16 Příloha D PŘÍLOHA D Zástrčka zdířkový typ (závazné rozměry) 16

17 Příloha E PŘÍLOHA E Zdířky a kolíky (závazné rozměry) 17

18 Příloha F PŘÍLOHA F Krytka zásuvek (závazné rozměry) 18

19 PřílohaHA G PŘÍLOHA G Krytka zásuvek (provedení) 19

20 Účinnost českého obranného standardu od: 15. října 2009 Opravy: Oprava Účinnost od Počet listů Poznámka Upozorně n í : Oznámení o českých obranných standardech jsou uveřejňována měsíčně ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví v oddíle Ostatní oznámení a Věstníku MO. Vydal Úřad pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti Rok vydání: 2009, obsahuje 10 listů Tisk: Prezentační a informační centrum MO, Rooseveltova 23, Praha 6 Distribuce: Odbor obranné standardizace Úř OSK SOJ, nám. Svobody 471, Praha 6 NEPRODEJNÉ 20

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy

ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Základní pojmy 341/2002 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 11. července 2002 o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích Ministerstvo dopravy

Více

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY

ČOS 999921 2. vydání Oprava 1 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ TERMINOLOGIE, VŠEOBECNÉ POŽADAVKY (VOLNÁ STRANA) 2 ČESKÝ OBRANNÝ STANDARD BOJOVÁ VOZIDLA PĚCHOTY A OBRNĚNÉ TRANSPORTÉRY ZÁKLADNÍ

Více

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI

ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ PLYNOVÉHO ZAŘÍZENÍ NA ZKUŠEBNÍ STANICI Zpracovatel: ÚSMD a.s. Systém jednotných zkušebních metodik ZM-A/19.14 ZM - A - ZKUŠEBNÍ METODIKA SILNIČNÍCH VOZIDEL ZP - POHON NA STLAČENÝ ZEMNÍ PLYN JP - JEDNOTLIVÁ PŘESTAVBA KONTROLA VOZIDLA PO ZÁSTAVBĚ

Více

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. OBLAST: Teorie práva - pojmy, vznik a řízení STK 200007. Činnost STK upravuje zákon: č. 111/1994 Sb. č. 38/1995 Sb. č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. 200021. Silniční vozidlo je: motorové vozidlo,

Více

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál

Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál OPRAVA ČESKÉHO OBRANNÉHO STANDARDU 1. Označení a název ČOS 399002, 1. vydání Způsoby používání a manipulace s kontejnery pro vojenský materiál 2. Oprava č. 1 Část č. 1 (velikost písma v souladu s textovou

Více

Podmínky provozu vozidel

Podmínky provozu vozidel Zákon č. 56/2001 Sb. Zákon č. 56/2001 Sb. Podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích (vybraná ustanovení zákona č. 56/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) 1 Předmět úpravy (1) Zákon upravuje

Více

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA POSTUP PRO TESTOVÁNÍ A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA K ZAPSÁNÍ DO REGISTRU HISTORICKÝCH A SPORTOVNÍCH

Více

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru

Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Pomocné zkušební otázky z profese elektro k ústnímu pohovoru Tyto otázky byly vypracovány jako podpůrný materiál pro zkušební komise, do jejíchž oborů patří profese elektro. Otázky vycházejí ze stavu elektrotechnických

Více

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY

TP 133 ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY TP 133 MINISTERSTVO DOPRAVY ZÁSADY PRO VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ II. VYDÁNÍ SCHVÁLENO MINISTERSTVEM DOPRAVY POD Č. J. 354/2005-120- STSP/1 S ÚČINNOSTÍ OD 15. 8. 2005 ISBN: 80-86502-25-2

Více

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru

Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Technické požadavky pro sportovní vozidla Volného poháru Jindřichův Hradec 2010 Obsah : Kapitola Obsah Strana 1. Úvod technické požadavky 3 2. Konstrukce vozidla (karosérie/šasi) 4 3. Zasklení vozidel

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb.,

VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., VYHLÁŠKA Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) Ministerstvo vnitra (dále jen ministerstvo ) podle

Více

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad)

ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES. (překlad) Sborníky technické harmonizace 2007 ZÁSADY UPLATŇOVÁNÍ SMĚRNICE PRO VÝTAHY 95/16/ES (překlad) Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví

Více

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo...

173/1995 Sb. Vyhláška, kterou se vydává dopravní řád drah http://www.codexisonline.cz/print.php?page=law&lid=688459&fo... 173/1995 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy ze dne 22. června 1995, kterou se vydává dopravní řád drah ve znění vyhlášek č. 242/1996 Sb., č. 174/2000 Sb., č. 133/2003 Sb., č. 57/2013 Sb. a č. 7/2015 Sb.

Více

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení

Část první. Základní ustanovení. (2) Křižovatkou není úrovňové připojení. a) polní nebo lesní cesty, Úvodní ustanovení Vyhláška MDS č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 305/2005 Sb. a vyhlášky

Více

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ

104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích ČÁST PRVNÍ 104/1997 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích Změna: 300/1999 Sb. Změna: 355/2000 Sb. Změna: 355/2000 Sb. (část) Změna: 367/2001

Více

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA

FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA FEDERACE KLUBŮ HISTORICKÝCH VOZIDEL ČR NÁRODNÍ AUTORITA - ANF FIVA POSTUP PRO TESTOVÁNÍ A POSTUP PRO VYPLŇOVÁNÍ ŽÁDOSTI O PROVEDENÍ TESTOVÁNÍ HISTORICKÉHO VOZIDLA K ZAPSÁNÍ DO REGISTRU HISTORICKÝCH A SPORTOVNÍCH

Více

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí

PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí PŘIPOJOVACÍ PODMÍNKY NN pro osazení měřicích zařízení v odběrných místech napojených z distribuční sítě nízkého napětí Vydává ČEZ Distribuce, a. s. Platnost od 1. 6. 2015 ČEZ Distribuce, a. s. www.cezdistribuce.cz

Více

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména:

Pro účely těchto postupů se rozumí schvalovacím dokumentem zejména: Základní postupy a podmínky pro vyplňování Základních technických popisů vzniklých automatizovaným převodem z COC listů (ZTP-COC), platné pro kategorie vozidel M a N Zde jsou uvedeny postupy pro jednotné

Více

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht

Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ministerstvo dopravy BESIP, Praha 2006 druhé upravené vydání Zpracoval:Václav Vegricht Ú V O D Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích ve znění pozdějších změn a doplnění stanovuje cyklistům

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 13. března 2006 Částka: 9 O B S A H : Část I. 9.

Více

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor pozemních komunikací TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 15 OSVĚTLENÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Schváleno: MD-OPK č.j. 9/2015-120-TN/3, ze dne 2.2.2015,

Více

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR.

Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Legislativa o provozu jízdních kol vybavených pomocným spalovacím motorem na území ČR. Kdy je třeba řidičský průkaz: a. Při běžném výkonu služby si naši dopravní policisté všimli nabízených motokol. Ačkoliv

Více

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH TP 114 Ministerstvo dopravy Odbor silniční infrastruktury SVODIDLA NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH ZATÍŽENÍ STANOVENÍ ÚROVNĚ ZADRŽENÍ NA PK NAVRHOVÁNÍ JINÝCH SVODIDEL ZKOUŠENÍ A UVÁDĚNÍ SVODIDEL NA TRH Schváleno

Více

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ

Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ MINISTERSTVO DOPRAVY Odbor infrastruktury TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ Kapitola 14 DOPRAVNÍ ZNAČKY A DOPRAVNÍ ZAŘÍZENÍ Schváleno MD-OI č.j. 221/09-910-IPK/1 ze dne 25. 3.

Více

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0

SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE. TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 SMĚRNICE PRO NÁSTAVBÁŘE TRUCKNOLOGY GENERATION S a X (TGS/TGX) Edice 2013 překlad 2.0 V Y D A V A T E L MAN Truck & Bus AG Oddělení STPST Dachauer Str. 667 D - 80995 Mnichov E-Mail: esc@man.eu Fax: + 49

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ

KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR SILNIČNÍ INFRASTRUKTURY TECHNICKÉ KVALITATIVNÍ PODMÍNKY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ KAPITOLA 11 SVODIDLA, ZÁBRADLÍ A TLUMIČE NÁRAZŮ Schváleno: MD OSI č. j. 205/10-910-IPK/1 ze

Více

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o odborné způsobilosti osob řídících drážní vozidlo a osob provádějících revize, prohlídky a zkoušky určených technických

Více

Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení

Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení Sborníky technické harmonizace 2007 Pravidla pro aplikaci směrnice 97/23/ES tlaková zařízení (aktualizace 12/07) Ing. Hana Floriánová Alois Matěják Vážení čtenáři a kolegové, od r. 1996 vydával Úřad pro

Více

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH VYHLÁŠKA č. 30/2001 Sb. ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou

Více