HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002"

Transkript

1 HODNOCENÍ PROJEKTU MOST 2002 I. OBECNÉ PODMÍNKY MĚSTO KRNOV Počet obyvatel Program realizován v letech Celkové náklady na prevenci kriminality ,20 na místní úrovni , , , , ,40 celkem: ,15 Celková výše přidělené dotace ,- REALIZOVANÉ PROJEKTY Celkem Obligator ní Celkový počet realizovaných projektů Sociální Situační Informace pro občany Celkový počet projektů podpořených státní účelovou dotací Počet realizovaných projektů v roce Počet projektů podpořených státní účelovou dotací v roce BEZPEČNOSTNÍ RIZIKA Celkový nápad trestných činů (TČ) Majetkové TČ TČ nejvíce zatěžující město 1. krádeže prosté krádeže vloupáním vloupání do ostatních objektů úmyslné ublížení na zdraví Celkový nápad přestupků Přestupky nejvíce zatěžující město 1. dopravní krádeže v obchodech DALŠÍ SOCIÁLNÍ UKAZATELE Nezaměstnanost ( % ) 4,5 7,3 9,7 13,1 17,5 16,5 14,4 Počet osob, kterým byly obcí vyplaceny evidence nevedena sociální dávky Výše vynaložených prostředků na evidence nevedena sociální dávky Velikost populace ve věku let 16,6% 25% 21,3 % Jiné rizikové sociální ukazatele

2 II. ORGANIZACE PRÁCE NA MÍSTNÍ ÚROVNI V OBLASTI PREVENCE KRIMINALITY Komise pro prevenci kriminality (pracovní ano od roku 1997 skupina pro prevenci kriminality) ve městě Složení (funkční) komise Mgr. František Fojtík (předseda manažer PK) Jiří Šimonek (Středisko výchovné péče) Božena Cubinetová (OPD) Josef Baláž (romský poradce, Liga za lidská práva) Pavel Moravec (vedoucí strážník MP Krnov) Mgr. Oldřich Mičan (MÚ Krnov) Součinnost zainteresovaných subjektů v oblasti prevence kriminality Formy spolupráce při realizaci preventivních aktivit ve městě Krajský úřad Okresní úřad Protidrogový koord. Rozpočt. a příspěvk. organizace OkÚ Úřad práce Policie ČR Městský úřad Městská policie Rozpočtové a příspěvkové organizace města Občanská a zájmová sdružení Charitní a církevní organizace -Informačně podporoval zvláště v otázce péče o mladistvé delikventy. Vedoucí referátu zdravotnictví a sociálních věcí navštěvoval komisi PK města Krnova (zástupce OPD je členem Komise pro prevenci kriminality), -V rámci dotační politiky podporoval neziskové organizace na území okresu (tzn. I ve městě Krnov) Spolupracoval v rámci Okresní protidrogové komise se všemi zainteresovanými subjekty Orgán péče o dítě zástupce je členem Komise pro prevenci kriminality K centrum v Krnově zřizovatel a provozovatel - zástupce byl členem Komise pro PK dodává především statistiku, a analýzu stavu s tendencemi vývoje Zástupce byl členem Komise dodává analýzu a realizuje projekty Zastřešuje prevenci kriminality ve městě, prevence krim. Je součásti programového prohlášení Městské rady, vypisuje programy na podporu sportu, kultury a dětí a mládeže, koordinuje činnost zainteresovaných subjektů, určuje priority a spolufinancuje, kontroluje realizaci projektů. Naplňuje koncepci PK ve městě Velitel je členem Komise, dodává statistiky o vývoji bezpečnostní situace, realizuje projekty prevence, zejména přednáškovou činnost na školách Aktivně spolupracují při vytváření programů pro volný čas dětí a mládeže, některé org. Přímo realizují programy prevence (Liga za lidská práva, Duha Viktoria, YMCA, Everest krnovská synagoga) Zástupce církve byl členem Komise pro prevenci. Církevní organizace pokrývají především činnost mezi sociálně slabšími, nebo lidmi v nesnázích Armáda spásy (denní centrum i ubytovna) poskytuje ubytování pro bezdomovce a pro matky s dětmi, vytváří programy pro rómskou menšinu, zabezpečuje levné oblečení apod., Katolická Charita výdeje stravy pro bezdomovce a soc. slabší. Církevní sbory (Československá církev evangelická, Adventisté sedmého dne, Římskokatolická církev, Křesťanské společenství) realizují množství programů pro soc. slabší i Rómy, Komunitní centrum AS od loňského

3 roku provozuje nízkoprahové zařízení klub Nautilus. Pod domem Salvátor funguje klub pro Rómské děti - Zvídálek Zdravotnická zařízení Informují o stavu infekčních chorob na území města. Zvláště spolupracovali s Okresní hygienickou stanicí a zástupce této org. Je členem Okresní protidrog. komise. Spolupráce se tedy odehrávala především v rovině programů protidrog. prevence. Komerční sféra Jiné Strategické plánování preventivních aktivit Střednědobá strategie prevence - zkvalitnit využívání zavedeného kamerového systému : kriminality (3-5 let) přijatá zastupitelstvem a) zkvalitnit záznamové zařízení kamerového systému b) technicky dovybavit místa kde kamery špatně vidí novým osvětlením nebo zvýšit intenzitu stávajícího pouličního osvětlení v těchto místech c) zkvalitnit práci strážníků Městské policie Krnov s kamerami - podporovat, organizované i neorganizované, děti a mládež v aktivním trávení volného času, prosazovat nové trendy v aktivním trávení volného času, rozvíjet pozitivní myšlení mladé generace a předcházet tak sociálně patologickým jevům nebo alespoň značně minimalizovat jejich vznik - zřídit pobytové zařízení při Středisku výchovné péče v Krnově - vytvořit systém předávání analytických materiálů mezi všemi subjekty zainteresovanými v oblasti prevence kriminality - zřídit spádovou protialkoholní záchytnou stanici pro Krnov a jeho okolí - zaměřit se na dosud opomíjenou problematiku domácího násilí a pomoci obětem trestných činů a realizovat osvětovou činnost spojenou s touto problematikou - pro Městskou policii Krnov zakoupit digitální informační zařízení pro měření rychlosti Stanovené priority (cíle) Výtah ze Strategie PK schválené zastupitelstvem města Krnov přikládáme v příloze A 1. aktivizovat občany při prosazování prostředků vlastního bezpečí (zámky, dveře, zabezpečení auta apod.) 2. nabízet atraktivní trávení volného času pro mládež ve věku let 3. přesvědčit občana o vysoké prioritě města při prosazování prostředků komplexu pocit bezpečí 4. zlepšovat postavení obou složek policie v obecném povědomí veřejnosti 5. zlepšit právní povědomí mládeže na základních a středních školách v oblasti trestního práva Způsob financování preventivních aktivit - Ministerstvo vnitra - Město Krnov

4 - Vlastní zdroje realizátorů - MŠMT - Open society fund - Moravskoslezský kraj Stanovené cíle (priority) Zhodnocení plnění 1. Aktivizovat občana I nadále velmi dobře fungují 3 schránky důvěry, občané jich poměrně dosti využívají, což určitě souvisí s možností anonymně se podělit o své problémy, podněty, atd. Další spolupráce se realizuje formou přednášek, diskusí, apod. na mateřských, základních i středních školách. Na internetových stránkách města jsou občané informováni o aktivitách, které se týákají PK a mohou na ně interaktivně reagovat 2. Atraktivní VČ Zde je nutné zmínit se o In-line areálu, který nabízí mládeži poměrně široké spektrum sportovní zábavy. Dále se podařilo na jaře r dokončit hřiště lanových aktivit, které provozuje Vodní záchranná služba Českého červeného kříže - místní pobočka Krnov. Rovněž jsou stále podnikány kroky ke zkvalitnění organizační struktury a infrastruktury zařízení VČ. Město přijalo novou sportovní koncepci, která naplňuje prioritu nabídnout atraktivní možnosti trávení VČ (nejenom mládeže). Dobře fungují nízkoprahová zařízení podpořená mj. i z MVČR Klub YMCA Krnov a od loňského roku i klub Komunitního centra Armády spásy v Krnově Nautilus viz zhodnocení projektu 3. Přesvědčit občana o prioritě města Prevence kriminality je z hlediska bezpečnosti ve městě jedním z důležitých pilířů programového prohlášení Městské rady. V současné době se město musí vyrovnat s přechodem na město 3. stupně, což bude znamenat částečné přehodnocení koncepce PK, a to podle statistik a problémů, které se týkají Krnovska jako celku, nikoli jen města Krnov. Největší změnu ve vnímání prevence kriminality jako součástí života ve městě měl vytvářet program Sledovaná sousedství, avšak jeho průběžné 4. Zlepšovat postavení obou složek policie realizování v r bohužel stagnovalo. Pozitivní image se daří realizovat (kamerový systém, schránky důvěry), navíc díky projektu Street Law mohli obohati t strážníci měst. policie své přednášky na krnovských ZŠ. V současnosti má město 26 strážníků MP, což znamená, že jsou občany města více viděni, jejich práce je efektivnější a image se vylepšuje. Horší je to s policií republikovou. Zajímavé bude sledovat, jak se na vnímání strážníků promítne zvýšení jejich pravomocí. 5. Právní povědomí Tento bod se daří zlepšovat - krom již zmiňovaných přednášek strážníků měst. pol. se na zkvalitňování právního povědomí podílí také přednášková činnost PIS Bruntál. atd. Formy komunikace mezi zainteresovanými subjekty a veřejností v oblasti prevence kriminality Prostřednictvím manažera manažer shromažďuje a vyhodnocuje všechna data a zveřejňuje je (jakým způsobem?) na internetových stránkách města. Vyhledává vhodné prostory pro činnost organizací, které se podílejí na PK ve městě. Upozorňuje

5 Prostřednictvím médií (jakým způsobem?) Jiný způsob (jaký?) všechny subjekty na možnosti grantů. Zajišťuje oboustrannou komunikaci mezi Komisí pro prevenci kriminality a ostatními zainteresovanými subjekty - Noviny - policejní statistiky, možnosti ochrany veřejnosti před TČ, apod. - WWW stránky - PK jako součást oficiálních stránek města Krnova

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017

Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko. období 2015-2017 Komunitní plán sociálních služeb pro Hodonínsko období 2015-2017 Úvodní slovo Použitá terminologie a seznam zkratek Komunitní plánování (KP) 1 jde o metodu použitelnou při řešení a plánování celé řady

Více

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013

Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Výroční zpráva o realizaci protidrogové politiky v kraji za rok 2013 Kraj: Moravskoslezský Zpracovala: Mgr. Jitka Marková, referent pro sociální služby, krajský protidrogový koordinátor Schváleno: Mgr.

Více

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY

TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY TYPY PROJEKTŮ PREVENCE KRIMINALITY Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 Odbor prevence kriminality MV Zpracovali: Martin Dočkal, Ivana Dostálová, 2008 Ilustrace Pavel Koutský OBSAH ÚVOD

Více

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod

II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod II. Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb ve městě Havlíčkův Brod na období 2013-2015 Město Havlíčkův Brod 1 Autoři dokumentu Členové pracovních skupin: - rodiny s dětmi, děti, mládež a mladí dospělí

Více

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný

Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje. Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Tento projekt je spolufinancován z fondů EU a Středočeského kraje Komunitní plán sociálních služeb města Slaný Pracovní verze 2008-2009 Vážení spoluobčané, žijeme ve století, pro které je charakteristický

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009

VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 VÝROČNÍ ZPRÁVA O REALIZACI PROTIDROGOVÉ POLITIKY ZLÍNSKÉHO KRAJE ZA ROK 2009 Zpracoval : únor - květen 2010 Oddělení neziskového sektoru Mgr. Petr Horyanský, krajský protidrogový koordinátor Mgr. Pavlína

Více

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období.

Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. Akční plán řešení problematiky bezdomovectví pro rok 2008 a následující období. OBSAH Akční plán 8 Příloha 1 17 Přehled organizací, které poskytují služby osobám bez přístřeší a byly podpořeny z rozpočtu

Více

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU

Město Letohrad. Pardubický kraj. Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Město Letohrad Pardubický kraj Plán prevence kriminality na období 2012 2014 MĚSTA LETOHRADU Schválen dne 6. 6. 2012 usnesením RM č. 163/2012 OBSAH: 1. Úvod 3 2. Bezpečnostní analýza v období 2010 3 2.1.

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018

II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 II. NÁRODNÍ STRATEGIE PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ DĚTÍ A MLÁDEŽE NA OBDOBÍ 2013-2018 Praha 2013 Obsah Úvodem... 3 1. Základní východiska, principy a cíle Strategie... 4 1.1. Východiska strategie...

Více

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE

Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Sociální služby PŘÍRUČKA PRO OBCE Příručka pro obce Agentura pro sociální začleňování Sociální služby 2 Příručka pro obce / Sociální služby obsah Agentura pro sociální začleňování Příručka pro obce Sociální

Více

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců

Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Příloha č. 1 k usnesení Zastupitelstva HMP č. 40/17 ze dne 19. 6. 2014 Koncepce hl. m. Prahy pro oblast integrace cizinců Praha metropole všech Vytvořeno ve spolupráci Magistrátu hl. m. Prahy, Integračního

Více

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM

METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM METODIKA KOORDINOVANÉHO PŘÍSTUPU K SOCIÁLNĚ VYLOUČENÝM LOKALITÁM Zpracovatelé: Agentura pro sociální začleňování ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí, Ministerstvem školství, mládeže a

Více

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014

KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 KOMUNITNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 3 NA OBDOBÍ 2010-2014 1 OBSAH: I. Základní informace a východiska 1.1. Seznam použitých zkratek 1.2. Metoda komunitního plánování a základní

Více

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV

PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV PLÁN SOCIÁLNÍCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB NA ÚZEMÍ OBCE S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ ČESKÝ KRUMLOV VERZE: 10. 11. 2014 - K PŘIPOMÍNKOVÁNÍ Projekt Pokračování a udržení procesu plánování rozvoje sociálních služeb

Více

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska

Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska Aktualizace Komunitního plánu sociálních služeb pro oblast obcí Svazku obcí Novoborska tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 Koncepce podpory mládeže na období 2014-2020 1 ÚVOD Mladí lidé ve věku do 30 let představují významnou část obyvatelstva v každé zemi. Patří k nejzranitelnějším skupinám ve společnosti a zároveň jsou cenným

Více

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016

Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 Komunitní plán sociálních služeb města Žďáru nad Sázavou pro období 2014 2016 1 Obsah Úvod... 3 Charakteristika Žďár nad Sázavou... 4 Statistické údaje v Žďár nad Sázavou - SO ORP... 5 Žďár nad Sázavou

Více

7 Sociální politika obce

7 Sociální politika obce ZÁKLADNÍ PRINCIPY FUNGOVÁNÍ SOCIÁLNÍ OBCE A JEJÍCH POLITIKA ORGÁNŮ OBCE Sociální politika obce PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D. Ing. Iva Červinková Mgr. Irena Sonntagová Domy, silnice, chodníky, vodovody,

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013

Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Frýdlant nad Ostravicí a obcí v jeho správním obvodu 2009-2013 Vážení občané mikroregionu Frýdlantsko, Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb je výsledkem

Více

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB AKČNÍ PLÁN ROZVOJE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB PARDUBICKÉHO KRAJE NA ROK 2014 Obsah 1. Úvod... 3 2. Popis aktuální sítě sociálních služeb a vymezení cílů akčního plánu... 4 2.1. Přehled sociálních služeb... 4 2.2.

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 3. zasedání zastupitelstva města dne: 29. 3. 2012 Bod pořadu jednání: Výroční zpráva o činnosti Městské policie Liberec za rok 2011 Zpracoval: odbor, oddělení:

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv

MĚSTO PŘÍBRAM. Městský program prevence kriminality na rok 2011. Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv MĚSTO PŘÍBRAM Městský program prevence kriminality na rok 2011 Příbram leden 2011 Zpracoval: JUDr. Milan Fára a kolektiv 1 Obsah: 1. Úvod 2. Aktuální bezpečnostní analýza 3. Projekty prevence kriminality

Více

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5

Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Vyšší odborná škola, střední odborná škola a základní škola MILLS, s.r.o. Čelákovice Systém komunitního plánování sociálních služeb na Praze 5 Sociální práce Vedoucí práce: Mgr. Alena Bicanová Vypracovala:

Více

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019

Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019 Tento dokument vznikl v rámci projektu Komunitní plán rozvoje sociálních služeb města Kolína na období 2015 2019, reg. č. CZ.1.04/3.1.03/97.00057, který je podpořen z Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek

Katalog doporučení. pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek Katalog doporučení pro předškolní vzdělávání pro město Frýdek-Místek 3 4 Obsah Úvod.....................................................

Více

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko

Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Komunitní plán sociálních služeb oblasti Českolipsko Tento dokument vznikl jako jedna z aktivit projektu "IP 2 - Podpora střednědobého plánování a rozvoje kvality sítě sociálních služeb v Libereckém kraji",

Více