Pohledy do minulosti Velichova /20. a svého Boha ať tě řídí. Další dva zvony byly odvezeny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pohledy do minulosti Velichova /20. a svého Boha ať tě řídí. Další dva zvony byly odvezeny"

Transkript

1 a svého Boha ať tě řídí. Další dva zvony byly odvezeny 16. listopadu Byl to střední zvon z roku 1589 ulitý mistrem Hansem Wildtem který na dne Všech svatých 1873 při vyzvánění praskl a byl do roka opraven zvonařem Pistoriem v Chebu. Nesl latinský nápis, v překladu Slovo Boží trvá na věky. Druhým byl malý zvonek původně ze sanktusníkové věžičky starého kostela, s nápisem latinsko-německým 1683 Bohu samému ke slávě ulil mne Balthasar Platzer v Chebu. Jediný zvon, který se zachoval (roku 1927) dal ulít tehdejší majitel Velichova Thomas Thusel z Daltic roku Je popsán v Pohledech/4. Tři nové zvony, ulité zvonařem Richardem Heroldem v Chomutově, byly slavnostně vysvěceny a zavěšeny 14. srpna Prvním z nich byl tzv. sváteční zvon, laděný v tónu G s reliéfem sv. Floriána, ochránce před ohněm Věnovaný farní obcí Velichov - Volám živé, pláči při skonu, volám o pomoc v nouzi. (německý nápis). Tento zvon vyzváněl o svátcích, při ohrožení (voda, oheň) a když ohlašoval úmrtí diécezního biskupa či místního faráře. Druhý zvon, laděný v C, zvaný Ave vybízel k modlitbě. Podle německého nápisu byl rovněž věnován velichov- Pohledy do minulosti Velichova /20. skou farní obcí a nabádal k trojí modlitbě denně - zřejmě ráno, v poledne a večer,t. j. klekání. Třetí, umíráček, věnoval tehdejší majitel Velichova hrabě Eugen Černín a jeho manželka Josefina, rozená ze Schwarzenbergu, patroni kostela, a to jako poděkování za záchranu života při dvou autohaváriích listopadu 1925 a 8. srpna K oběma došlo v důsledku vlastního, neprofesionálního řízení automobilu. Tři nové zvony stály kolem Kčs. Slavnost svěcení byla velkolepá, za účasti všech obyvatel, samozřejmě hasičských sborů s hudbami z celého okolí, pěveckého sboru Lyra a patronů. Mezi dvěma válkami Zatím co se v předešlých staletích kroniky zabývaly více střídáním majitelů a zaznamenání hodnými událostmi - přírodními katastrofami či lidskými tragediemi, ve století dvacátém se orientovaly mnohem více i na každoroční rytmus života v obci. Zápisy do obecní kroniky dost nevysvětlitelně končí rokem Zato kronika farní (založená v roce 1630) pokračuje dále a zabývá se dost podrobně nejen událostmi týkajícími se církve, ale i ostatního života v obci. Tento široký záběr spočívá možná i v osobě tehdejšího zapisovatele, kterým byl zřejmě pan farář Johann Frank, který ve Velichově působil v letech K roku 1927 zaznamenává farní kronika obsáhle historii velichovských zvonů. Zvony a jejich hlas měly pro tehdejšího člověka velký význam. Provázely ho doslova od kolébky po hrob, ohlašovaly čas práce i odpočinku, vybízely k zastavení a modlitbě uprostřed denního shonu, dodávaly slávy a důstojnosti svátečním dnům, probouzely a svolávaly obec ve chvílích ohrožení, oplakávaly mrtvé. Velichovský pan farář zaznamenal jejich historii při příležitosti vysvěcení tří nových zvonů, ale možná i proto, aby se zachoval alespoň popis zvonů ztracených, rekvírovaných za první světové války. 27.ledna 1917 to byl velký zvon Maria pomocná (Maria hilf), který dal farář Baumgärtl ulít roku 1896 u zvonaře Ernesta Dippolda v Praze. Nesl reliéf P.Marie s dítětem a nápis Maria pomáhá a další, jen přibližně přeložitelný: Nechej zvony, kostely Pokračování na str. 6 Úvodník Máme to černé na bílém a katastrálním úřadem potvrzené - Obec Velichov je majitelem kostela Nanebevzetí Panny Marie a přilehlých pozemků. Kostel byl obci převeden na základě darovací smlouvy, okolní pozemky byly odkoupeny od Římskokatolické farnosti Ostrov. V současné době probíhá výběr firmy, která vypracuje dokumentaci stavebního stavu a využitelnosti kostela. Jisté je zatím pouze to, že v kostele budou po jeho rekonstrukci probíhat církevní obřady - mše, křty, svatby a pohřby. Jednou z možností je využití části kostela pro muzejní expozici. O tom, co se bude s kostelem dít, vás budeme informovat prostřednictvím novin. Další pozitivní zprávou je, že Podvýbor pro heraldiku Parlamentu České republiky doporučil, aby byly obci uděleny symboly, které schválilo Zastupitelstvo obce, a následně byly navrženy ke schválení. Těmito symboly se rozumí znak a vlajka. V příštích týdnech práva užívání obecních symbolů oficiálně převezmu v Poslanecké sněmovně PČR. S barevnou podobou znaku se můžete seznámit na internetových stránkách obce a na úřední desce, kdo znak navrhnul a co jednotlivé symboly na znaku představují, bude popsáno v prosincovém čísle Velichovských novin. Přeji vám hezké počtení rozšířeného vydání a těším se na setkání s vámi na 2. Plesu obce Velichov, který se bude konat 22. listopadu. Markéta Moravcová starostka obce

2 strana 2 VIII. Zimní pohár Zahrada bývalého dětského domova se stala v sobotu 18. října dějištěm již 8. ročníku Putovního zimního poháru - soutěže v požárním útoku. Pořadatelem nemohl být nikdo jiný než Sbor dobrovolných hasičů Velichov. Na startu se sešlo celkem sedm družstev - vedle hostitelského Velichova borci z Vojkovic, Hroznětína, Božího Daru, Nové Role, Březové a Mírové. Poslední jmenované družstvo přijelo obhajovat dvě předešlá vítězství, což se mu díky skvělým časům z obou kol podařilo. Družstvo z Mírové se rozhodlo, že příští rok přiveze putovní pohár zpět do Velichova, ačkoli by jim mohl po třech vítězstvích za sebou zůstat. Toto gesto sklidilo zasloužený potlesk. Putovní pohár se tak stane díky štítkům vítězů dalších ročníků ještě cennějším. Velichovští si odnesli do své klubovny malý pohár za páté místo. K pohodové atmosféře bezesporu přispěl i moderátorský výkon Tomáše Zahálky, kterého ve chvílích, kdy bojoval se svým družstvem, vždy ochotně někdo vystřídal, takže kromě poháru byl na tomto ročníku putovní i moderátor. Chválu na výborný guláš, který nemohl uvařit nikdo jiný, než Vlado Šprok, pěla i volební komise, kterou hasiči doneseným obědem mile překvapili. Poděkování patří samozřejmě i rozhodčím, kteří i přes vlezlou zimu spravedlivě měřili časy a dohlíželi na pravidla soutěže. 1. Mírová 2. Hroznětín 3. Boží Dar 4. Nová Role 5. Velichov 6. Vojkovice 7. Březová Fotografie naleznete na webových stránkách obce -

3 strana 3 VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ Ve dnech 17. a 18. října 2008 se konaly volby do krajského zastupitelstva Karlovarského kraje. V obci Velichov se voleb zúčastnilo 38,28 % oprávněných voličů, tj. 165 voličů z celkového počtu 431. Celkem bylo odevzdáno 164 platných hlasů. Volební komise byla mile překvapena - svého volebního práva využili i nejmladší voliči (čerstvě dospělí). Ve Velichově se tedy nepotvrdilo, že k volebním urnám mladí lidé cestu neznají. Pořadí stran podle počtu získaných hlasů : Název strany Počet hlasů 1. ČSSD KSČM Doktoři (za uzdravení spol.)25 4. Alternativa pro kraj ODS Koalice pro Karl. kraj Strana zelených 5 8. Stran důstoj. života 3 9. Pravý blok Dělnická strana SZR - strana zdr. rozumu Republikáni Unie svobody 1 Ve volbách do krajského zastupitelstva zvítězili v Karlovarském kraji sociální demokraté, kteří získali 16 mandátů, následováni ODS s 9 a KSČM 8 mandáty. Alternativa pro kraj získala 5 mandátů, Doktoři (za uzdravení společnosti) 4 a Koalice pro Karlovarský kraj 3 mandáty. Jmenný seznam zvolených zastupitelů není třeba zveřejňovat, určitě jste jej všichni zaregistrovali v Karlovarském deníku. M. Převrátilová Neplatiči povinného ručení zaplatí vysokou pokutu. Už příští rok! Na motoristy bez platného povinného ručení čeká tvrdý postih. Doposud čelili vysoké pokutě řidiči prakticky jen v případě přistižení při policejní kontrole na silnici nebo při nehodě. Od Nového roku však zaplatí také vysokou sankci za každý nepojištěný den provozu svého vozu. Dojde k důslednému porovnání údajů z centrálního registru vozidel a údajů o pojištěných vozidlech, které má ve správě Česká kancelář pojistitelů. Data byla sice též doposud porovnávána, ale v příštím roce dojde na tvrdé sankce proti neplatičům nejen na silnici, ale i poprvé k plošnému obeslání výzvou k zaplacení. Přitom vedle pokuty (nyní činí až ,- korun) zaplatí hříšníci, kteří neprokáží, že jejich registrované vozidlo má řádné povinné ručení, příspěvek do Garančního fondu v řádu desítek až stovek korun za každý den bez pojištění! Činí-li například roční sazba povinného ručení pro běžné osobní auto asi dva až čtyři tisíce korun (podle výše bonusu), neplatič rázem za stejnou dobu bude muset zpětně doplatit 17 až 25 tisíc korun! Tento příspěvek za neplnění zákonné povinnosti ale nenahrazuje pojištění - to bude třeba sjednat a zaplatit zvlášť. Smyslem tohoto opatření je snížit počet motoristů ignorujících povinné ručení, na které poctiví řidiči doplácí. Pojišťovny totiž přispívají do tzv. Garančního fondu určeného ke krytí nepojištěných škod, nemalými částkami. Každý nepojištěný motorista, jenž se chce vysoké sankci vyhnout, musí povinné ručení co nejrychleji uzavřít. Je nutné zkontrolovat veškeré doklady o pojištění a zamyslet se, zda někde není zapomenutý moped, vozidlo pro kratší pojíždění nebo převedený vůz po prarodičích. Všechny tyto situace mohou vést k opravdu závažné finanční ztrátě. Pokud si nejste jisti nebo potřebujete poradit, volejte pro více informací a konkrétní řešení tel , po domluvě lze pojištění rovnou i uzavřít. Rozsvěcení vánočního stromu sobota, 29. listopadu 2008 od hod. - Hospoda U lípy - pohádka pro děti v podání Divadelní scény DK Ostrov - O popleteném čertovi hod. - Lampiónový průvod (sraz u hasičské zbrojnice) hod. - rozsvěcení stromu - vystoupení dětí z MŠ Velichov, zpívání vánočních koled, svařák, OHŇOSTROJ hod. - Hospoda U lípy - Mikulášská zábava se skupinou Karlex, vstupné 100 Kč

4 strana 4 Fotbalový turnaj III. ročník 2008 Dne byl pořádán již III. ročník fotbalového turnaje žáků a žákyň. Tentokrát byla využita nabídka sousední obce Vojkovice o realizaci turnaje na jejich travnatém hřišti s kompletním technickým a sociálním zázemím. Do turnaje se přihlásila 2 mužstva z obce Velichov, po jednom z Kyselky a Ostrova. Mladí fotbalisté přijeli s přáním předvést svoje umění, někteří již jako registrovaní sportovci jiní jako ryze amatérští fotbalisté. To ale neubralo na celkovém nasazení přihlášených mužstev. Bojovalo se o každý míč a počet vstřelených branek tomu občas nasvědčoval. Souboje mladých hráčů byly vedeny v rámci pravidel, a proto nebyl zaznamenán žádný úraz. A když se sportuje, tak bývá i velký hlad. Pro malé sportovce bylo připraveno občerstvení, oběd i nápoje. Počasí bylo nádherné, které velkou měrou přispělo k úspěšnému průběhu turnaje, rovněž tak i hojná účast fandících rodičů, známých a spolužáků sportujících fotbalistů. No a na závěr je potřeba se zmínit o výsledcích turnaje, vítězem se stalo mužstvo z Ostrova, druzí se umístili hráči Velichov I., třetí Velichov II. a čtvrtí skončili fotbalisté z Kyselky. Poděkování patří za realizační tým: Obci Velichov, Obci Vojkovice, p. Chalupnému, Zahálkovi a Říhovi. Doufáme, že realizace turnaje přispěla k vhodnému využití volného času dětí v našich obcích a především podpořila snahu o zvýšení zájmu dětí o sport a ne vysedávání před počítači. Miloslav Švejstil Nejlevnější povinné ručení Hotovostní půjčky

5 strana 5 MŠ Velichov na festivalu Děti z naší školky si nenechaly ujít doprovodný program 40. Dětského filmového a televizního festivalu Oty Hofmana, který se konal v Ostrově. Čtvrteční dopoledne 9. října tak strávily ve společnosti Křemílka, Vochomůrky, Maxipsa Fíka, Večerníčka a klauna Bedřicha ve festivalové školce. Děti si kromě zážitků odnesly i z balónků vyrobené hračky a už teď se těší na další společný výlet. (red) Vítání občánků Již potřetí proběhlo ve Velichově Vítání občanků. V sobotu 25. října byla mezi velichovské občany přivítána 3 miminka - Adélka Hiklová, Damijan Šmejkal a Anička Dušková. Děti byly stylově přivítány v mateřské škole dětmi, které naši školku navštěvují. Za natrénování básniček pro tuto akci patří dík paní ředitelce Lydii Kučerové. Takovou účast příbuzných a známých jsme při vítání občánků zatím nezažili. Miminka putovala z náruče do náruče a překvapivě se nenechala rozrušit blesky fotoaparátů. Přejeme dětem a jejich rodičům hodně zdraví, lásky a radosti.

6 strana 6 Pohledy do minulosti Velichova /20. Dokončení ze strany 1. Výstřely z moždíře, květiny, hudba a sborový zpěv, projevy, večerní zábava s tombolou - všechno bohužel za silného deště. Líčení skvělé slavnosti uzavřel pan farář přáním: Ať nové zvony ohlašují všem, kdo je uslyší svornost, radost a mír! Pán Bůh ať je ochrání před osudem jejich předchůdců! Ten se však již nezadržitelně blížil... Život v obci vzrušovaly lepší i horší události, zatím ještě bez osudových následků. Velichovský hasičský sbor oslavil náležitě 55 let své záslužné činnosti (založen 1873). V květnu 1928 byla v kostele vysvěcena Lurdská jeskyně, pořízená z darů věřících. Soška Panny Marie pocházela dokonce až z italského uměleckého ústavu, jeskyni - grottu vytvořil velichovský hodinář Johann Soff z korkového dřeva, 97 bílých a barevných lampiček instaloval místní elektrikář Eduard Peterhauser, kovovou mříž dodal umělecký zámečník Müller z Hroznětína. Ve stejný čas však došlo Koňská lekce CASTILA o. s. v Moříčově zve všechny milovníky koní z řad občanů Velichova dne 8. listopadu 2008 (sobota) v době od hod. na návštěvu tohoto jezdeckého klubu. Důležité je teplé oblečení a pro samotnou jízdu na koních holínky. Po celou dobu je zajištěn odborný dohled. Této akce se můžete účastnit zdarma. Pozn. autobusová linka (Velichov-Ostrov): odjezd z Velichova v 8.38 hod. JR Dušičkové pobožnosti Stejně, jako každý rok, se i letos koná 1. listopadu od 14 hodin Pobožnost na hřbitově ve Velichově. 2. listopadu se od 10 hodin koná v kostele v Radošově Mše svatá. i k mimořádné tragedii - chlapec z Jakubova, student karlovarské obchodní školy, zastřelil svou devatenáctiletou milou. Jeho rodiče bránili této lásce a milenci se rozhodli pro společnou smrt. Jenže Adolf Schmidt se k druhému výstřelu již neodhodlal a skončil u soudu v Jáchymově. Protože však dívka s tímto mezním řešením souhlasila, byl soudem osvobozen. V květnu oku 1929 byl ve Velichově poprvé slaven Den matek, a to v návaznosti na májové mariánské pobožnosti. Součástí oslav byl koncert s řadou recitací a projevů, ale také návštěva hřbitova, kde bylo vzpomenuto všech matek zemřelých a jejich hroby ozdobeny a osvětleny. Jedno oko nezůstalo suché napsal pan farář. Velichovské děti spolu s dospělými provedly v listopadu v kostele dvě zbožné hry - příběh Kaina a Abela a Poutník a ovčák - podobenství o dobrém pastýři z pašijové hry. Zima tohoto roku byla mimořádně krutá, a to až do konce března. Led na Ohři dosáhl síly 1,5 m, teplota klesla až na OÚ UPOZORŇUJE Obecní úřad upozorňuje na termín podání žádosti o nový občanský průkaz - k 30. listopadu 2008 je nejzazší možný termín. Tuto povinnost mají držitelé průkazů bez strojově čitelných údajů (směsice spojených znaků - písmen i číslic v dolní části OP na přední straně) vydaných do (i když je na OP vyznačena delší platnost). Majitelé občanských průkazů bez strojově čitelných údajů budou od 1. ledna 2009 pokutováni. Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou. Místem pro podání žádosti o nový OP je Městský úřad Ostrov. Lampiónový průvod strašidel 2008 Spolek Babí léto 06 zve na 8. listopadu 2008 všechny upíry, bubáky, bílé paní a další hrůzostrašné bytosti do lampiónového průvodu. Čeká na vás stezka černočernou tmou, proto vezměte nějaké svítidlo. 17:30 hod. sraz u nádraží ve Vojkovicích, konec v hostinci Na Statku v Jakubově. -30 C. Roku 1932 ukončila lokální dráha Vojkovice - Kyselka (provoz od roku 1894) osobní dopravu, kterou převzaly autobusy. O rok později došlo k hrůznému nálezu u mostu. Připlavala tam dětská mrtvolka, v níž bylo zjištěno nemanželské dítě ženy z obce U mostu. Ohlašovaly se však již i signály závažnější. V prosinci roku 1933 byla ve Vojkovicích založena skupina bývalých účastníků války Synové vlasti v boji, která se brzy angažovala v celém okolí. Její heslo znělo: Bojovníci kupředu za náš lid! A v roce 1935, při parlamentních volbách, v nichž zde dříve převládaly hlasy pro německou sociální demokracii a německou křesťansko- demokratickou stranu, případně pro strany rolníků a řemeslníků, získala velice výraznou převahu hlasů strana Henleinova. Velichovské zvony zřejmě k tomuto ohrožení mlčely... S použitím dostupných pramenů a literatury Zdenka Čepeláková Kontejner na velkoobjemový odpad Kontejner bude umístěn na obvyklém místě u řeky od úterý 11. do pátku 14. listopadu. Bude každý den průběžně vyvážen. Může se tedy stát, že kontejner právě v tu chvíli, kdy přijedete, nebude stát na svém místě. Do kontejneru rozhodně nepatří nebezpečný a stavební odpad! Kino v Kyselce l i s t o p a d promítá se vždy v sobotu od hod Bathory Indiana Jones Kung fu Tvrdé palice Colona Informace Obecního úřadu Stav obyvatel k 31. srpnu 2008: 539 obyvatel, 267 mužů a 272 žen Názor redakční rady nemusí být totožný s názorem přispěvatelů. Redakční rada neodpovídá za obsah příspěvků, jejichž autorem není její člen. Velichovské noviny, ročník II., číslo 11, listopad 2008 Měsíčník Vydává Obec Velichov, Velichov 13, Ostrov, tel., fax , Redakční rada: Jiří Bitman, Lýdie Kučerová, Markéta Moravcová, Jana Reháková, Miloslav Švejstil. Grafická úprava: Tomáš Moravec 300 výtisků, uzávěrka k 20. dni předchozího měsíce ev. číslo MK ČR E 17388

Problém tzv. Chodníkové novely

Problém tzv. Chodníkové novely Roèník XV. ŘÍJEN 2009 Cena 6 Kč PŘEŠTICKÉ NOVINY Měsíčník pro Přeštice a okolí l Vydává Město Přeštice Vychází již od roku 1995 Sponzor akce Přeštický kanec VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ str. 7 MINIŽÁCI OBSADILI 3. A

Více

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY

Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO. Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Zpravodaj města Bakova nad Jizerou BAKOVSKO Ročník XIII zdarma únor 2014 MĚSTSKÝ ÚŘAD INFORMUJE SLOVO STAROSTKY Vážení občané, ještě jsme si ani nestačili užít letošní zimy, která je letos mimořádně mírná,

Více

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová

Michal Novotný OBSAH Jubilanti 91 let v roce 2013 Maškarní arneval Paní Adéla Raschová Paní Hedvika Grigarková Paní Anežka Kubesová 02 ÚVOD, OBSAH Vážení čtenáři, možná jste si nedávno položili otázku, co se stalo s Vaším zpravodajem Komárek, jakto, že jste ho během podzimu nenašli ve Vašich schránkách. Vězte, že poslední vydání letošního

Více

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů

OSTROVSKÝ TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM MĚSÍČNÍK V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE. Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů OSTROVSKÝ MĚSÍČNÍK ZDARMA 12 2014 TRADIČNÍ VÁNOČNÍ PROGRAM V DOMĚ KULTURY A KLÁŠTEŘE Strana č. 3 Strana č. 5 Strana č. 14 Strana č. 18 Radní uctili den veteránů Školení zdravotních sester Skupina Roháči

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč

T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA LISTY. čvrtletník obce Těchonín. CENA 10,- Kč LISTY 2013 T Ě CH ONÍ NSK É ZIMA čvrtletník obce Těchonín CENA 10,- Kč Slovo úvodem Vážení občané, v roce 2011, právě v tomto předvánočním období, vyšlo první číslo Těchonínských listů (TL). Pro někoho

Více

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866

Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Mikroregion obcí Památkové zóny 1866 Všestary 35, 503 12 Všestary tel.: 495 458 155, 495 426 160 fax: 495 260 758 e-mail: urad@vsestary-obec.cz, ou@horineves.cz web: http://www.opz1866.eu Z Valné hromady

Více

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců

Leden 2011 PF 2011. ročník dvacátý OBSAH: ZDARMA. Ze dubských středních škol... Půlnoční mše VIVAjump byla úspěšná Pozvánka na veselici sportovců Leden 2011 ročník dvacátý ZDARMA PF 2011 OBSAH: Slovo starosty Rozpočet města na rok 2011 Poplatková povinnost Zápisy do 1. tříd ZŠ MP informuje... SMM informuje... Ceník inzerce Prezentace města Dubí

Více

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE

Vážení spoluobčané, Červen POZVÁNKY Z RADNICE červen 2015 Cena 6,00 Kč Vážení spoluobčané, dovoluji si vás v následujících řádcích informovat o investicích a akcích, které se v našem městě připravují. V dubnovém vydání zpravodaje jsem vás informoval

Více

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz

Úvodní slovo. Bývávaly asy... www.staraves.cz www.staraves.cz Úvodní slovo Vážení spoluobčané, zdá se, že se teplého a slunečného jara nedočkáme, přesto bych se s Vámi rád podělil o pár jarních střípků z dění v obci. Přestože má obec po loňském roce

Více

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice

KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice PROSINEC 2012 Cena 3,- Kč Číslo 12; ročník XVII. KASEJOVICKÉ NOVINY Měsíčník města Kasejovice a obcí Hradiště, Mladý Smolivec, Nezdřev, Oselce a Životice ilí přátelé, blížící se konec roku je dobou, kdy

Více

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části

Pozvání na veřejnou schůzi zastupitelstva / Změny jízdních řádů / SIPO dárek radnice občanům / Zprávy z rady městské části Ďáblický Měsíčník městské části Praha Ďáblice prosinec 2011 Přejeme všem čtenářům a čtenářkám příjemné prožití svátků vánočních a úspěšné vkročení do roku 2012. Miloš Růžička, starosta MČ Praha Ďáblice

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 VYBÍRÁME Z OBSAHU HORAŽĎOVICKÝ ČERVENEC 2008 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Slavnosti kaše Mistrovství ČR v motokrosu Memoriál Slávka Šimka Atrium Cup 2008 MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU POVZNESENÍ

Více

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30.

Autobus do Děpoltovic a zpět zajištěn. Odjezd ve 12 30 od kulturního domu, odjezd z Děpoltovic 17 30. Vážení spoluobčané, máme období letních dovolených, a proto vybírám lehčí témata do dnešního úvodníku. V úvodu musím moc a moc poděkovat organizátorům dvou kulturně společenských akcí, a to Novorolská

Více

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva

SOUHRN USNESENÍ. úvodník. zprávy ze zastupitelstva VYDÁNÍ 3., BEZPLATNÝ VÝTISK VYDAL ÚŘAD MĚSTYSE KŘIŽANOVA, ODPOVĚDNÁ REDAKTORKA: MARIE SMEJKALOVÁ 22. 7. 2013 E. ČÍSLO: MK ČR E11295 úvodník Vážení spoluobčané, chtěla bych Vás seznámit s děním v obci,

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL.

Z RCA DLO Z RCA DLO. Soud stížnosti zamítl AKCE! PŘIJĎTE SI VYBRAT... VÁNOČNÍ INZERCE V ZRCADLE DO 14. PROSINCE!!! TEL. www.penizelevne.cz Pavel PROCHÁZKA, IČ: 871 85 202 10.000,- až 80.000,- Kč zaměstnanci, důchodci i OSVČ nejkratší a nejjednodušší smlouva na trhu v Moravském Krumlově stačí dva osobní doklady dva poslední

Více

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize

Lidé najdou úřad na jednom místě. Moje obrazy jsou spíše vize Druhý ročník Žižkovského pivobraní se blíží str. 11 a 16 JAK SE VYHNOUT PŘEDLUŽENÍ A JAK ŘEŠIT DOMÁCÍ NÁSILÍ STR. 12 A 13 Moje obrazy jsou spíše vize Rozhovor s malířem a sochařem Jaroslavem Rónou str.

Více

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov

POBĚŽOVICKO. Zamyšlení. D e n m a t e k. Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka. Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Místní zpravodaj pro občany Poběžovicka POBĚŽOVICKO květen 2009 Bezplatný výtisk Číslo: 05/09 Smírčí kříž od Ohnišťovic nalezl nový domov Již potřetí se sešli zástupci čtyř partnerských škol, kteří se

Více

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12

Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12 Chaos představil Okénko Nové představení oblíbeného divadla Čtěte na straně 4 Rožnovské tenistky úspěšné Skvělé tažení Porubské a Sigmundové Čtěte na straně 12!!!! Výstava obrazů Jaroslavy Hýžové Děti

Více

Spolková činnost v Rokytnici

Spolková činnost v Rokytnici Spolková činnost v Rokytnici Tuto práci napsala Andrea Pastorková v rámci Středoškolské odborné činnosti. Obsah 1.0 Úvod 4 2.0 Historie o založení Rokytnice...5 2.1 Počáteční zmínky o obci a první obyvatelstvo

Více

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5.

Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. - 1 - Zpravodaj obce ROSICE Říjen 2008; ročník 3.; vydání 5. SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, příroda se připravuje na zimu, podzimní krásné barevné scenérie postupně odvane vítr, dušičkové počasí nás

Více

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize?

Jak na Nový rok... Přelom hospodářské krize? Rozhovor na začátku volebního roku Valná hromada hasičů Zvolský ples 2010 Ohlédnutí za vánočními akcemi Hokejový úspěch našich školáků Z činnosti SK Zvole Netradiční ohlédnutí za Silvestrem VYDÁVÁ OBEC

Více

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny

Radnice zakročila u nepovolené demolice bývalé olejny Informační měsíčník města Lovosice náklad 3 800 ks do všech domácností ZDARMA ročník 3 číslo 5 9. května 2013 Téma Zprávy Město Fotostrana Na revitalizaci skládky Den otevřených dveří Texaská tragédie

Více

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009

Slovo starosty AKTUÁLNÍ INFORMACE NA WWW.KZPRESTICE.CZ. Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice DUBEN 2009 Ročník XV. DUBEN 2009 Měsíčník pro Přeštice a okolí Vydává Město Přeštice Slovo starosty Vážení spoluobčané, nástupem jara přichází i úklid města po zimních měsících. V dubnu proběhne ve větší části města

Více

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013

SMRŽICKÝ. z p r a v o d a j. www.smrzice.cz. 2. ročník č. 3 / září 2013 SMRŽICKÝ z p r a v o d a j 2. ročník č. 3 / září 2013 www.smrzice.cz Vítání prázdnin bylo novou akcí, na kterou pozvala obec děti a jejich rodiče 4. července. Ve Vývoze bylo ten den hodně veselo. Veselo

Více

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová

Jedna z ulic Velkého Meziříčí, která je novými orientačními dopravními značkami osazena nejvíce, jsou Novosady. Foto: Martina Strnadová Založeno roku 1919 14. prosince 2011 Ročník XXII. číslo 45 Cena: 12 Kč SOS poradna Středa 14. 12. pravidelná poradna SOS (sdružení obrany spotřebitelů), od 14 do 16 hodin v nové budově MěÚ (obecní živnostenský

Více

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve

Stavba kanalizace se díky počasí rozjela výrazně dříve Dnes v čísle: Hasiči vloni absolvovali přes dvě stě zásahů (str. 2) Lábus s Kaiserem ovládnou jeviště kulturního domu (str. 4) Putovní pohár Tatry kořistí Getafe (str. 7) TÝDENÍK MĚSTA KOPŘIVNICE A JEHO

Více

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA

OBZOR SLOVO STAROSTKY. Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA HORAŽĎOVICKÝ ÚNOR 2009 OBZOR VYBÍRÁME Z OBSAHU Z RADNICE str. 5 6 ZÁPISY DO MATEŘSKÝCH ŠKOL str. 8 ZELENÝ SLOUPEK str. 12 ZÁPADOČESKÁ DIVADELNÍ PŘEHLÍDKA MĚSÍČNÍK VĚNOVANÝ HOSPODÁŘSKÉMU, KULTURNÍMU A SPOLEČENSKÉMU

Více

Vychází v prosinci 2007 SLOVO STAROSTY

Vychází v prosinci 2007 SLOVO STAROSTY Kobeřické noviny Vydává Obecní úřad Kobeřice Vychází v prosinci 2007 Vánoční vydání SLOVO STAROSTY Drazí spoluobčané, je zde opět konec roku a s ním i poslední vydání Kobeřických novin. Dovolte mi, abych

Více