Institut pojistně-právních vztahů. Mgr. Jiří Drybčák, DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut pojistně-právních vztahů. Mgr. Jiří Drybčák, DiS."

Transkript

1 Institut pojistně-právních vztahů Mgr. Jiří Drybčák, DiS. Úvod Institut pojistně-právních vztahů je organizací, která vznikla v roce V České republice se jedná o unikátní organizaci svého druhu, jež reaguje na mnohaleté potřeby klientů figurujících na pojistném trhu. Na počátku myšlenky jejího vytvoření stály ohlasy po vzniku obdobné organizace, která by měla za cíl chránit oprávněné zájmy subjektů v segmentu pojišťovnictví (především klientů pojišťoven). Ačkoliv se může pojištění jevit jako jednoduchá záležitost, tak opak je v tomto případě pravdou. Na českém pojistném trhu působí poměrně uspokojivé a odpovídající množství pojišťoven. To však nelze konstatovat o množství a kvalitě pojišťovacích zprostředkovatelů, kterých bylo k u ČNB registrováno Jejich velké množství je dáno dvěma základními faktory jednak legislativou velmi jednoduše nastavenými předpoklady pro vstup do odvětví a vedle toho velkým lákadlem v podobě vysokých provizí za sjednání pojistných smluv (především z oblasti různých druhů životních pojištění). Třetím základním a stěžejním subjektem na pojistném trhu je samotný klient, který je jako nejslabší subjekt pojistných vztahů vystaven nejvyššímu riziku. Vedle toho je však třeba říct, že velké riziko nesou i pojistitelé v podobě pojistných podvodů. Ti jsou však na rozdíl od klientů, chráněni trestně právní odpovědností pachatelů pojistných podvodů (trestný čin pojistného podvodu je dle 210 odst. 7 zákona č. 40/2009 Sb., trestný již ve stádiu přípravy a dle odst. 6 téhož ustanovení, lze za něj uložit trest odnětí svobody v délce trvání až deset let). Klienti pojišťoven jsou v České republice v pojistných vztazích chráněni především v rovině občansko-právní. Postupem času se jejich ochrana rozšiřuje a zdokonaluje (zejména díky implementaci unijních předpisů např. Směrnice rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, nebo např. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009, o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu Solventnost II). Vedle toho však dochází k neustálému nafukování pojistného trhu, kde každým dnem přibývají zcela nové produkty, některé se inovují a ty starší zanikají. Nové a inovované druhy pojištění znamenají nové a nové pojistné podmínky, jejichž délka se zásadně nezkracuje (spíš naopak). A ty zanikající se sice nesjednávají, ale zůstávají jako platně uzavřený smluvní vztah v platnosti (pokud nedojde k jejich přepracování na produkt novější). Postupem času tedy vzniká obrovské množství pojistných produktů, vzorových pojistných smluv (formulářových i na míru psaných), pojistných podmínek a dalších typových smluvních ujednání, která tvoří nedílnou součást

2 pojistného kontraktu (např. doložek, které doplňují ujednání pojistné smlouvy i pojistných podmínek). Na takto rozvinutém pojistném trhu se však bohužel jen málokdo orientuje - mám na mysli nejen schopnost zvolit ten nejvhodnější produkt, ale zejména i uvědomit si všechny související aspekty pojistného práva (např. zda-li lze s daným produktem vůbec dosáhnout pojistného plnění v případě škodné události, nebo zda-li zdánlivě bezproblémové ujednání smlouvy není negováno pojistnými podmínkami). Schopnost vyznat se v dané problematice ztěžuje i to, že pojišťovnictví dlouhodobě používá ustálenou terminologii (odbornou, vzniklou živelně a k tomu různé zkratky). Standardní klient musí při použití pojmů jako je např. první riziko, FLEXA, časová franšíza integrální, doba ručení, maximální roční limit plnění, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, obmyšlená osoba, spolupojištěný, sublimit pojistného plnění zcela ztratit orientaci. Díky uvedeným faktorům mnohdy nedovedou pojistné spory vyřešit ani standardní právníci (bez praxe v pojišťovnictví). Popisovaný stav je tedy pravým důvodem vzniku našeho institutu, který je postaven na třech pilířích znalost pojistného práva, profesionální orientace v pojišťovnictví a snaha o maximální naplnění potřeb našich stávajících a nových klientů. Kdo jsme Institut pojistně-právních vztahů je organizací stojící na dlouhodobých zkušenostech jeho zakladatele Mgr. Jiřího Drybčáka, DiS., který již mnoho let profesionálně působí v pojišťovnictví a zároveň v právních službách. Institut spolupracuje i s dalšími klíčovými partnery v právní a ekonomické oblasti. Základní informace o zakladateli (Mgr. Jiří Drybčák, DiS.) : V pojišťovnictví pracuji již od roku Před tím jsem vystudoval Vyšší odbornou školu v Brně se specializací na problematiku práva ve veřejné správě. Moje první zkušenosti s pojištěním jsem získal v pojišťovně Kooperativa, kde jsem počátkem roku 2003 nastoupil na pozici odborného referenta. Po velmi krátké době si mého snažení všiml tehdejší (i nynější) ředitel brněnské agentury Ing. Jaroslav Kučera, který mě přeřadil do oddělení underwitingu. Po několika měsících jsem získal stálé místo undrerwritera (upisovatele) oddělení nestandardních hospodářských rizik. Jednalo se o velmi zajímavou, zodpovědnou a zároveň prestižní práci, kterou jsem úspěšně vykonával do poloviny roku V tomto období jsem získal řadu velmi cenných zkušeností s koncepcí pojistných smluv (každá smlouva na míru), pojistných podmínek a dokonale si osvojil problematiku pojištění nestandardních tzv. velkých rizik (majetek nad 200 mil. Kč, obrat nad 200 mil. Kč až do 5 mld. Kč). Tato praxe mě také naučila jakým způsobem je třeba obsluhovat korporátní klienty.

3 V roce 2006 jsem uspěl ve výběrovém řízení ČSOB pojišťovny na pozici oblastního ředitele brněnské pobočky, kde jsou působil dva roky. Za tuto dobu jsem se naučil dokonale pracovat nejen s produkty na pojištění podnikatelů, ale i se všem druhy retailových pojištění. V roce 2008 jsem byl přijat na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kterou jsem úspěšně s červeným diplomem ukončil květnu v roku V polovině roku 2008 jsem se rozhodl, že založím vlastní makléřskou společnost se specializací na firemní klientelu, kterou vlastním do dnešního dne. V současné době zajišťuji svým klientům nadstandardní služby nejen z hlediska parametrů pojištění, ale i z pohledu problematiky pojistného práva. Při své činnosti aktivně spolupracuji s předními českými pojistiteli, právníky a odborníky z dotčených oblastí. Moje zkušenosti, praxe, vzdělání a klientský přístup otevírají dveře k vaší spokojenosti. Moje heslo : Největší odměnou pro mě je Vaše spokojenost. Těším se na spolupráci s Vámi. Mgr. Jiří Drybčák, DiS. Naše služby Zajistíme veškeré služby související s problematikou pojistně-právních vztahů. Vždy na míru dle Vašich potřeb a k Vaší spokojenosti. Demonstrativně lze uvést tyto druhy služeb : - konzultace pojistně-právních aspektů uzavírané pojistné smlouvy včetně její kontroly a návrhů k doplnění - zhodnocení stavu a kvality již sjednaných pojistných smluv - konzultace a řešení nově vzniklých škodných událostí - konzultace a reklamace zamítnutých a částečně plněných pojistných událostí - zajištění podkladů včetně odborných posudků a vyjádření pro řešení soudních sporů z pojistných vztahů - zajištění právního zastoupení u soudu (prostřednictvím spolupracujících adkokátů) - alternativní metody řešení sporů mediace mezi škůdcem a poškozeným, návrh dohody o narovnání, pokus o smír

4 - konzultace a řešení sporů mezi klientem a pojišťovacím zprostředkovatelem - konzultace a řešení sporů mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a pojišťovnou - komplexní školení problematiky pojistně-právních vztahů pro všechny kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů - komplexní školení problematiky pojistně-právních vztahů pro zaměstnance obchodních společností (kteří se touto problematikou zabývají) Příklady z praxe (dotazy) 1) Je výhodnější spolupracovat s přímým zástupcem pojišťovny, nebo s makléřem, který zajišťuje nabídky více pojišťoven? Při každodenní praxi se ukazuje, že spolupráce s velkými makléřskými společnostmi (zejména s tzv. sítěmi) nemusí pro klienta znamenat výraznější přínos, než spolupráce s obchodními zástupci pojišťoven. V makléřských společnostech pracuje řada odborníků, což však platí i pro přímé zástupce konkrétních pojišťoven. Náš institut je v tomto ohledu zcela nezávislý (a priori neříkáme, zda-li je lepší spolupracovat s makléřem, nebo obchodním zástupcem). Zastáváme názor, že je buď pojistná smlouva, která odpovídá potřebám klienta, nebo smlouva, která tyto potřeby nereflektuje. A tuto smlouvu může sjednat jak makléř, tak obchodní zástupce. Tip pro Vás : nechte si od nás zkontrolovat všechny Vaše pojistné smlouvy (odhalíme případné nedostatky a upozorníme Vás na všechna hrozící rizika plynoucí z těchto nedostatků). 2) Když jsme byli na dovolené, tak nám v koupelně praskla vodovodní trubka. Vytopil se celý dům a vodárny nám vyúčtovaly vysokou částku k úhradě. Pojišťovna nám navíc odmítla zaplatit celou škodu, neboť jsme prý podpojištění. Jak mám tuto situaci řešit? Tzv. institut podpojištění uplatňuje pojistitel v případě, kdy v pojistné smlouvě sjednaná pojistná částka, neodpovídá aktuální ceně předmětu pojištění (v tomto případě nemovitosti a zřejmě i souboru vybavení domácnosti). Je nutno doplnit, že tento institut pojistitel může a nemusí uplatnit (přímo ve smlouvě se o této negativní sankci většinou nedočtete, neboť je převážně zakotvena v pojistných podmínkách, které však tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy i když jste je třeba nikdy neviděli). Podpojištění uplatňuje pojišťovna především u škod většího rozsahu. Jedinou možnou obranou proti této situaci je prevence každý

5 rok (popř. i častěji) hodnotit, zda-li pojistná částka odpovídá aktuální ceně. Je nutno zdůraznit, že odpovědnost za výši pojistné částky nese vždy zásadně pojistník (ten kdo pojistnou smlouvu sjednává). Co se týče náhrady za uniklé množství vody, tak už i tuto situaci je možné řešit (někteří pojistitelé jsou schopni pokrýt i toto riziko). Tip pro Vás : nechte si od nás blíže vysvětlit jakým způsobem probíhá hodnocení aktuálnosti pojistných částek a jak předejít riziku podpojištění. 3) Při výběru pojišťovny je pro mě nejdůležitější cena (výše pojistného). Mám pocit, že všechny pojišťovny nabízejí to stejné, tak proč se řídit něčím jiným než cenou? Děkuji za dobrou otázku. Chápu Váš postoj při výběru pojištění se díváte pouze na cenu. To je v dnešní době bohužel velmi častý fenomén. Klienty však tento postoj velmi často poškozuje. Každý solidní odborník v dané oblasti by Vám měl říct, že v prvé řadě je třeba se zaměřit na kvalitu pojistného krytí (reflektovat všechny jeho parametry). Tzn. zaměřit se zejména na rozsah pojištění (pojistná nebezpečí), výši spoluúčastí, jakým způsobem pojistitel plní a v neposlední řadě se zaměřit na výluky z pojištění. Je otázkou, na co je klientovi to nejlevnější pojištění, když z něj nemusí dostat odpovídající pojistné plnění (takové jaké v dané situaci potřebuje). Samozřejmě nezpochybňuji, že existují kvalitní a zároveň cenově příznivé pojistné produkty. Tip pro Vás : konzultujte s námi předmětné výluky z pojištění. Budete překvapeni, kolik možných situací Vaše pojištění nekryje. Případné nedostatky Vám pomůžeme odstranit. 4) Dva mladiství pachatelé mně poškodili lak na vozidle. Jednomu z nich 16 let a druhému 14 let. Oba pachatelé byli zachyceni bezpečnostní kamerou, kterou mám nainstalovanou na svém domě. Rodiče mladistvých pachatelů mně odmítají škodu zaplatit. Policie celou věc šetří. Náhrady škody jsem se zatím nedočkal. Jak mám postupovat? V daném případě se jedná o trestně právní záležitost, kterou mají v rukách orgány činné v trestním řízení (policie ČR, státní zástupce a obecné soudy). Vzhledem k tomu, že pachatelé jsou mladiství (jeden z nich jen částečně trestně odpovědný a druhý není trestně odpovědný vůbec), nejedná se o trestný čin, ale o tzv. provinění (s největší pravděpodobností poškození cizí věci). Vzhledem k tomu, že podezřelí v době spáchání skutku nedovršili věku 18 let, bude celá věc řešena v režimu zákona o soudnictví ve věcech mládeže (nikoli v režimu trestního zákona). Je otázkou, zda-li bude v tomto případě při vyšetřování možné použít důkazu v podobě záznamu z Vaši

6 bezpečnostní kamery (neboť použít její záznam jako důkaz je dle současné judikatuty možné pouze v případě, že je kamera registrována Úřadem na ochranu osobních údajů). Pokud máte u poškozeného vozidla sjednáno havarijní pojištění, které kryje i riziko vandalismu, doporučuji uplatnit škodu z havarijního pojištění. Pojistitel pak může vyplacenou výši pojistného plnění regresovat na škůdcích. Podá-li státní zástupce v daném případě obžalobu, lze požadovat náhradu škody v rámci probíhajícího trestního řízení před soudem (v rámci tzv. adhezního řízení). Tip pro Vás : některé pojistné případy, které se jeví na první pohled jednoduše mohou mít pro Vás negativní dopady (pojistitel může z mnoha důvodů odmítnou plnit, přestože jste škodu nezavinili, můžete přijít o bonusy, nebo můžete být dokonce sami neoprávněně podezříváni z pojistného podvodu). Neváhejte a obraťte se na nás pomůžeme bránit Vaše práva. 5) Pojišťovna moji škodu zcela zamítla, mohu se nějak bránit? Bohužel i tyto situace nastávají. Je otázkou, zda-li bylo odmítnutí plnění oprávněné - v souladu se zněním pojistné smlouvy a pojistných podmínek, či neoprávněné dle pojistné smlouvy a jejich součástí mělo být plněno. V případě, že se cítíte být poškozeni na svých právech, můžete toto odmítnutí u pojistitele reklamovat. Toto slovo dávám záměrně do, neboť na reklamaci zpravidla není právní nárok (tato informace bývá pro mnohé klienty nemilým překvapením). Pojistitelé však zpravidla celou věc ještě jednou prošetří a k reklamaci podají svoje stanovisko (kladné, záporné, popř. sdělí, že budou plnit částečně). Vzhledem k tomu, že na reklamaci nebývá právní nárok, může její vyřízení trvat i delší dobu než byste očekávali. V případě, že tento postup nepovede k vyřešení věci a Vy budete trvat na pojistném plnění, tak nezbývá nic jiného, než podat žalobu na plnění k příslušnému soudu. Tip pro Vás : reklamovat vyřízení pojistné události není jednoduchá záležitost (nezapomeňte, že jste ve fázi, kdy již pojistitel vyplacení škody zamítl). K úspěšnému vyřízení je třeba kvalitní a relevantní argumentace, popř. doplnění šetřených skutečností apod. Obraťte se s tímto na nás. Pomůžeme Vám i v případě soudního sporu. 6) Měla jsem havárii řidič druhého vozidla nedal mému vozidlu přednost došlo ke škodě na mém vozidle, notebooku a mobilním telefonu. Pracuji jako vědecká pracovnice. V notebooku jsem měla takřka hotovou vědeckou práci. Pojišťovna viníka nehody zaplatila škodu na mém vozidle a cenu opravy mobilního telefonu. Notebook mně zaplatila rovněž, ale odmítá mně zaplatit takřka hotovou vědeckou práci, kterou jsem měla uloženou v poškozeném

7 notebooku. Vysmívají se mi a stále říkají, že jsem si měla práci zálohovat. Můžu se ještě vůbec nějak bránit? V daném případě se jednalo o škodu z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Škůdce Vám způsobil několik typů škod a Vy jako poškozená máte nárok na jejich plnou náhradu (z povinného ručení hradí pojistitel škodu za životě, zdraví, věcech a ušlém zisku). Stejně jako škoda na notebooku, je i škoda na takřka hotové vědecké práci v něm uložené, škodu věcnou a následně finanční. Pojistitel se nemůže zprostit placení škody na rozepsané vědecké práci argumentem, že jste si měla práci zálohovat. Povinnost práci zálohovat navíc nevyplívá ze žádného platného právního předpisu ČR (zálohování dat je Vašim právem, nikoliv povinností). Určitý problém však může nastat v tom, že byste jako poškozená měla doložit co všechno při škodné události bylo poškozeno nebo zničeno. V tomto případě tedy bude asi zapotřebí povolat odborníky z oblasti IT, kteří prokáží, že práce byla v počítači skutečně uložena. Pokud toto nebude možné (notebook bude tak poškozený, že z něj nebude možné žádná data vytáhnout), bude třeba zajistit svědecké výpovědi Vašich kolegů, že jste práci skutečně psala, zda-li na tomto počítači atd. V této fázi by skutečně pojistitel mohl odmítnou plnit. Nezbylo by tedy bohužel ni jiného, než se s danou věcí obrátit na soud. Žalovat lze přímo i škůdce (viníka nehody). Tip pro Vás : podobné případy skutečně existují. K jejich úspěšnému vyřešení je třeba odborných znalostí z oblasti práva a bohatých praktických zkušeností v pojišťovnictví. S naší pomocí jsou Vaše šance mnohonásobně vyšší. 7) Druhý řidič poškodil moje vozidlo (BMW X5) při dopravní nehodě. Vozidlo jsem nechal opravit ve smluvním servisu pojišťovny viníka. Zde mně nabídli náhradní vozidlo (BMW 1) s tím, že žádné jiné k zapůjčení nemají. Je to tak v pořádku? Takto popisovaná situace pochopitelně v pořádku není. Jako poškozený máte nárok na náhradní vozidlo stejné úrovně (stejné cenové kategorie, opotřebení, resp. obecné ceny v době škodné události). V praxi se jedná o velmi častý způsob jakým jsou poškození neoprávněně ještě více poškozováni. Servisy (i smluvní) se často vymlouvají, že podobné vozidlo nemají (že je již půjčeno apod.). To Vás však nemusí vůbec zajímat. Pokud nemá Váš servis vozidlo na srovnatelné úrovní Vašeho poškozeného vozidla, máte nárok si náhradní vozidlo zajistit sami. Tip pro Vás : doba opravy může trvat i několik týdnů. Rozdíl mezi denní cenou půjčovného mezi náhradním vozidlem co Vám nabízí a cenou

8 Vašeho vozidla může být i v řádech set až tisíc korun za den. I v této situaci Vám poradíme a pomůžeme. 8) Moje dítě rozbilo na výstavě vzácnou vázu. Organizátor výstavy uplatňuje vůči mně nárok na náhradu škody na rozbité váze a ušlému zisku. V případě, že nezaplatím, hrozí soudním sporem. Jedná se o částku v řádech desítek tisíc korun. Nevím kde na to vezmu. Co mohu v této situaci dělat? Popisovaný případ může mít pro Vás velmi jednoduché a snadné řešení - za předpokladu, že máte sjednáno tzv. pojištění odpovědnosti z běžného občanského života. Tento druh odpovědnostního pojištění kryje škody způsobené běžnými činnostmi občanského života způsobené třetím osobám na životě, zdraví a věcech včetně finančních škod. Toto pojištění se vztahuje i na členy domácnosti pojistníka (manžela, manželku, děti) a jeho roční výše (pojistného) se pohybuje v řádech stokorun. Jedná se však o odpovědnostní pojištění, kde lze i přes zdánlivou jednoduchost narazit na určité výluky. Navíc bývají v praxi případy, kdy poškozený nárokuje mnohem vyšší částku k úhradě, než na jakou má skutečný nárok. Tip pro Vás : poškozený na vás může naléhat s výplatou škody nebo s uzavřením dohody o její výši. Mohlo by snadno dojít k chybnému postupu, který by mohl znamenat zamítnutí plnění škody (nebo jen její částečné plnění). Neunáhlete se, obraťte se na nás. O vzniklé situaci a o jejím následném postupu můžeme jednat i s poškozeným a s pojišťovnou. 9) Měl jsem během jednoho roku dvě škody na čelním skle. Tu první mně pojišťovna bez problémů uhradila. Tu druhou odmítla plnit s tím, že jsem vyčerpal limit plnění již při první škodě. Jak je možné, že mně pojišťovna sama po první škodě nenabídla, abych si limit na sklo obnovil? K tomuto problému samozřejmě dojit může. Pokud nemáte sjednáno pojištění čelního skla tím způsobem, že pojistitel kryje i více škod během jednoho roku, tak tato situace zákonitě nastane (vyčerpáte limit plnění a další škoda se již v rámci pojištění nevyplatí). Pokud je Váš pojišťovací poradce vůči Vám férový a o této situaci se dozví, měl by Vás o možnosti (resp. nutnosti) dopojištění tohoto rizika informovat. Odpovědnost za předměty pojištění, pojistná rizika, pojistné částky, limity plnění a další parametry je vždy však na Vás!!!

9 Tip pro Vás : nechte si od nás zkontrolovat jakým způsobem máte pojištěno čelní sklo na Vašem vozidle. V případě pojistné události byste mohli být nepříjemně překvapení. Projednáme s Vámi všechny možnosti k nápravě. 10)Při návštěvě aquaparku jsem měla vážný úraz. Když jsem se obrátila na jeho provozovatele s nárokem na náhradu škody, tak mně bylo řečeno, že nic nedostanu, neboť jsem si úraz způsobila sama svojí neschopností a kdo ví, jestli jsem před úrazem nepožila nějaký alkohol. Navíc je prý na ceduli u vstupu do areálu uvedeno, že provozovatel neodpovídá za škody na životě a zdraví návštěvníků aquaparku. Možná jsem skutečně trošku nešikovná, ale alkohol jsem skutečně nepila. Jak se mám bránit? Popisovaný případ je bohužel smutným odrazem skutečnosti, jak jsou v dnešní době některými provozovali podobných zařízení pojímány škody na životě a zdraví jejich návštěvníků. Provozovatelé se často domnívají, že odpovídají pouze za škody, které sami přímo způsobí. Pojetí práva je však naštěstí zcela odlišné. Provozovatelé odpovídají za všechny škody, které se stanou v souvislosti s jejich činností (nový občanský zákoník je založen na tzv. objektivní odpovědnosti). Povinnosti k náhradě škody (újmy) se nelze v žádném případě zprostit jednostranným prohlášením provozovatele (vyloučit ji nebo ji omezit). K takovému prohlášení nelze přihlížet, může být pouze varováním před nebezpečím ( 2896 občanského zákoníku). Tvrzení o možném požití alkoholu není rovněž v daném případě relevantní (jestliže nebylo toto tvrzení předmětem vyšetřování policie, nebo jestliže tato skutečnost nebyla uvedena v lékařské zprávě). Chování provozovatele by mohlo být spíše hodnoceno jako poškozování Vaší dobré pověsti. V žádném případě se nenechte zastrašit a požadujte plnou náhradu Vám vzniklé újmy. Tip pro Vás : problematika náhrady újmy na zdraví je velmi složitá. Nový občanský zákoník navíc dává mnohem širší rámec k jejímu uplatnění. Subjekty provozující tyto atrakce bývají v převážené většině na tyto případy pojištěny (často se však řešení těchto škod vyhýbají z obavy před přílišnou administrativou při jejich likvidaci). Neriskujte, že Vám pojišťovna byť i za vážnější úraz vyplatí jen několik set korun.

10 Dokumenty ke stažení - Výpis z živnostenského rejstříku ze dne (Č.j. ZUMB/22511/2008/Sla/5) - Osvědčení o vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele ze dne 1. září Licence pojišťovacího makléře od CNB ze dne (Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí jako pojišťovací makléř) - Diplom absolventa vyšší odborné školy ze dne 11. června 2002 (udělen titul diplomovaný specialista v oboru správní činnost) - Osvědčení o zápisu do knihy nejlepších absolventů Vyšší odborné školy ze dne 21. června Diplom s vyznamenáním Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (číslo diplomu 1422/2013/0214, studijní program Právo a právní věda, udělen titul Mgr.) - Diplomová práce (téma : Mezistátní poskytování pojištění v Evropské unii) Kontakt Institut pojistně-právních vztahů Mgr. Jiří Drybčák, DiS. Hrázka 576/4 Brno IČ: Tel.:

11 Je cesta k dosažení vašich pojistných nároků složitá, nepřehledná a nekonečná? Konzultujte svůj případ s odborníky z Institutu pojistně-právních vztahů. Dáme vám zelenou při uplatnění vašich práv.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČO: 61859869, zastoupená členkou představenstva Ing. Annou Petikovou a prokuristou RNDr. Radovanem Gregorem, CSc. (dále jen pojistitel ) Česká

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ

PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ PROBLEMATIKA PODPOJIŠTĚNÍ V ŽIVOTNÍM POJIŠTĚNÍ zpracováno pro: NO FOOT NO STRESS, o.s. zpracoval: Ing. Lucie Menšíková datum: 28.1.2013 1 Představení společnosti Jsme specialistou na řešení sporů v oblasti

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava

Pojišťovací makléř současnost a budoucnost. 17.10.2013, Bratislava Pojišťovací makléř současnost a budoucnost 17.10.2013, Bratislava Obsah Aktuální situace na pojišťovacím trhu ČR Pojišťovací zprostředkovatelé a legislativa Pojišťovací makléř základní principy práce,

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů

Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Úkolem tohoto materiálu je informovat cvičitele a cvičence odboru všestrannosti o centrálním pojištění ČOS prostřednictvím nejčastěji kladených otázek. 1/ Na koho

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI. auditoři, daňoví poradci, účetní

DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI. auditoři, daňoví poradci, účetní DOTAZNÍK PRO POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI auditoři, daňoví poradci, účetní Poznámka: Informace uvedené v dotazníku jsou důvěrné a pojišťovací makléř s nimi bude takto zacházet. Budou předány pouze vybraným

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Pojištění podnikatelských rizik

Pojištění podnikatelských rizik VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Pojištění podnikatelských rizik Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru Rozdělení přednášek, pojistná rizika v pojištění

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu

RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ. Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu RENOMIA AGRO VÁŠ PORADCE V POJIŠTĚNÍ Komplexní služby v oblasti pojištění zemědělských rizik, lesů a potravinářského průmyslu FAKTA O RENOMIA GROUP nejúspěšnější značky roku českých 100 nejlepších firem

Více

Materiál má informativní charakter; podrobné údaje o pojistných produktech jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Materiál má informativní charakter; podrobné údaje o pojistných produktech jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. NABÍDKA POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PRO ČLENY Asociace autoškol České republiky, o.s. Pojištění právní ochrany má za úkol podporovat pojištěného při prosazování jeho

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními.

2.2. Pojištění sjednaná touto pojistnou smlouvou se řídí pojistnými podmínkami, na které tato pojistná smlouva odkazuje, a smluvními ujednáními. Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 82773602-14 Stav k datu 26. 2. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 82773602-14 Husovo Náměstí 23 289 22 LYSÁ NAD LABEM

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Datum: září 2015. Statutární město Ústí nad Labem

Datum: září 2015. Statutární město Ústí nad Labem Datum: září 2015 Statutární město Ústí nad Labem Vážený pane Hlávko, v uplynulém období jsme se velmi intenzivně zabývali rizikovým profilem Statutárního města Ústí nad Labem. Předmětem našeho šetření

Více

Statutární město Opava

Statutární město Opava Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16, 113 04 Praha 1, Česká republika IČ 45 27 29 56 DIČ CZ699001273 zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1464, kterou zastupuje Ing.

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

KASTEN spol. s r.o. se sídlem / místem podnikání Větrná 145 27711, Neratovice - Byškovice

KASTEN spol. s r.o. se sídlem / místem podnikání Větrná 145 27711, Neratovice - Byškovice Smluvní strany ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingy ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 ičo: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami

ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami ZPROSTŘEDKOVATELSKÁ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 642 a n. zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku mezi smluvními stranami 1. DEDICATION s.r.o. IČ: 243 12 231 se sídlem Prokopova 156/11, 130 00,

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Smlouva o přepravě nákladu

Smlouva o přepravě nákladu Smlouva o přepravě nákladu uzavřená podle 765 a násl. občanského zákoníku Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany... IČ. se sídlem. jejímž jménem jedná (dále jen odesílatel ) a... IČ... se sídlem...

Více

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo

OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO. platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo OKRUHY KE STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠCE 2007 PRÁVO platí pro obory: RPB, PSP (tj. tříleté, bakalářské), RP (pětileté) Teorie práva, ústavní právo 1. Základní právní pojmy právo, právní systém, právní řád, právní

Více

Usnesení č. 116/4202 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5

Usnesení č. 116/4202 Příloha č. 1 Strana 1 Počet stran přílohy: 5 Usnesení č. 116/4202 Příloha č. 1 Strana 1 Podmínky výběrového řízení na pojišťovací makléřskou společnost Moravskoslezského kraje (Na výběrové řízení se nevztahuje zákon č. 137/2006 Sb, o veřejných zakázkách!)

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843

Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 Zadavatel: Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i. Sídlo: Bělidla 986/4a, 603 00 Brno IČO: 67179843 NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Rozšíření administrativních prostor II. Odůvodnění účelnosti veřejné zakázky

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí

KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU. Sloužíme Vám s radostí KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI POJIŠTĚNÍ A RISK MANAGEMENTU Sloužíme Vám s radostí Profesní pojištění interim manažera INTERIM MANAŽER Zvyšující se právní povědomí a s tím související požadavky na odškodnění

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky?

Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Potřebujete vymoci SVÉ pohledávky? Rozhodčí řízení před rozhodci Rozhodčího soudu při IAL SE je rychlá a levná alternativa ke zdlouhavému a nákladnému soudnímu řízení. Rozhodčí řízení a jeho výhody Rozhodčí

Více

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti

POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) 1. Náležitosti reklamace a stížnosti POSTUP PRO VYŘIZOVÁNÍ REKLAMACÍ A STÍŽNOSTÍ (REKLAMAČNÍ ŘÁD) Každý klient GE Money Bank, a.s. (dále jen Banka ) má právo vyjádřit svou nespokojenost s poskytovanými bankovními službami, produkty či chováním

Více

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004,

582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, 582/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 18. listopadu 2004, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí Změna: 40/2006 Sb. (část) Změna: 40/2006

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu Označení materiálu Název školy Autor Tematická oblast Ročník Anotace Metodický pokyn Zhotoveno CZ.1.07/1.5.00/34.0061 VY_32_INOVACE_F.3.16 Integrovaná střední škola

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KLIENTSKÝ KLUB ČESKÉ POJIŠŤOVNY

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KLIENTSKÝ KLUB ČESKÉ POJIŠŤOVNY Obsah 1. Preambule... 2 2. Pro koho je Program určen... 2 2.1. Vznik nároku na čerpání výhod Programu... 2 2.2. Úrovně Programu a nárok na čerpání výhod daných úrovní... 2 2.3. Zánik nároku na čerpání

Více

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: FN Ostrava - Edukační centrum Ostrava - rekonstrukce operačních sálů ZADAVATEL: Fakultní nemocnice Ostrava Sídlem: 17. listopadu 1790, 708 52 Ostrava Poruba Zastoupený: doc. MUDr. David Feltl, Ph.D,.MBA - náměstek ředitele pro strategii jednající na základě pověření ze

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI POJIŠŤOVNICTVÍ 1. Pojišťovací makléřství INPOL, a.s. zapsaná v obchodním rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3440 IČ: 63 99 85 99, se sídlem Bezová

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem

Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem 1 Vnitřní organizace společností z pohledu jejich forem Druh orgánu Forma společnosti Osobní společnosti Kapitálové společnosti Nejvyšší Výkonný (statutární)

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem

Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Přiznávání nákladů na vymáhání pohledávek soudem Mgr. Ing. Marek Švehlík 9. října 2014 Obsah 1. Náhrada nákladů řízení principy 2. Soudní poplatky 3. Soudní poplatky navrhované změny 4. Odměna advokáta

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více