Institut pojistně-právních vztahů. Mgr. Jiří Drybčák, DiS.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut pojistně-právních vztahů. Mgr. Jiří Drybčák, DiS."

Transkript

1 Institut pojistně-právních vztahů Mgr. Jiří Drybčák, DiS. Úvod Institut pojistně-právních vztahů je organizací, která vznikla v roce V České republice se jedná o unikátní organizaci svého druhu, jež reaguje na mnohaleté potřeby klientů figurujících na pojistném trhu. Na počátku myšlenky jejího vytvoření stály ohlasy po vzniku obdobné organizace, která by měla za cíl chránit oprávněné zájmy subjektů v segmentu pojišťovnictví (především klientů pojišťoven). Ačkoliv se může pojištění jevit jako jednoduchá záležitost, tak opak je v tomto případě pravdou. Na českém pojistném trhu působí poměrně uspokojivé a odpovídající množství pojišťoven. To však nelze konstatovat o množství a kvalitě pojišťovacích zprostředkovatelů, kterých bylo k u ČNB registrováno Jejich velké množství je dáno dvěma základními faktory jednak legislativou velmi jednoduše nastavenými předpoklady pro vstup do odvětví a vedle toho velkým lákadlem v podobě vysokých provizí za sjednání pojistných smluv (především z oblasti různých druhů životních pojištění). Třetím základním a stěžejním subjektem na pojistném trhu je samotný klient, který je jako nejslabší subjekt pojistných vztahů vystaven nejvyššímu riziku. Vedle toho je však třeba říct, že velké riziko nesou i pojistitelé v podobě pojistných podvodů. Ti jsou však na rozdíl od klientů, chráněni trestně právní odpovědností pachatelů pojistných podvodů (trestný čin pojistného podvodu je dle 210 odst. 7 zákona č. 40/2009 Sb., trestný již ve stádiu přípravy a dle odst. 6 téhož ustanovení, lze za něj uložit trest odnětí svobody v délce trvání až deset let). Klienti pojišťoven jsou v České republice v pojistných vztazích chráněni především v rovině občansko-právní. Postupem času se jejich ochrana rozšiřuje a zdokonaluje (zejména díky implementaci unijních předpisů např. Směrnice rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, nebo např. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009, o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu Solventnost II). Vedle toho však dochází k neustálému nafukování pojistného trhu, kde každým dnem přibývají zcela nové produkty, některé se inovují a ty starší zanikají. Nové a inovované druhy pojištění znamenají nové a nové pojistné podmínky, jejichž délka se zásadně nezkracuje (spíš naopak). A ty zanikající se sice nesjednávají, ale zůstávají jako platně uzavřený smluvní vztah v platnosti (pokud nedojde k jejich přepracování na produkt novější). Postupem času tedy vzniká obrovské množství pojistných produktů, vzorových pojistných smluv (formulářových i na míru psaných), pojistných podmínek a dalších typových smluvních ujednání, která tvoří nedílnou součást

2 pojistného kontraktu (např. doložek, které doplňují ujednání pojistné smlouvy i pojistných podmínek). Na takto rozvinutém pojistném trhu se však bohužel jen málokdo orientuje - mám na mysli nejen schopnost zvolit ten nejvhodnější produkt, ale zejména i uvědomit si všechny související aspekty pojistného práva (např. zda-li lze s daným produktem vůbec dosáhnout pojistného plnění v případě škodné události, nebo zda-li zdánlivě bezproblémové ujednání smlouvy není negováno pojistnými podmínkami). Schopnost vyznat se v dané problematice ztěžuje i to, že pojišťovnictví dlouhodobě používá ustálenou terminologii (odbornou, vzniklou živelně a k tomu různé zkratky). Standardní klient musí při použití pojmů jako je např. první riziko, FLEXA, časová franšíza integrální, doba ručení, maximální roční limit plnění, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, obmyšlená osoba, spolupojištěný, sublimit pojistného plnění zcela ztratit orientaci. Díky uvedeným faktorům mnohdy nedovedou pojistné spory vyřešit ani standardní právníci (bez praxe v pojišťovnictví). Popisovaný stav je tedy pravým důvodem vzniku našeho institutu, který je postaven na třech pilířích znalost pojistného práva, profesionální orientace v pojišťovnictví a snaha o maximální naplnění potřeb našich stávajících a nových klientů. Kdo jsme Institut pojistně-právních vztahů je organizací stojící na dlouhodobých zkušenostech jeho zakladatele Mgr. Jiřího Drybčáka, DiS., který již mnoho let profesionálně působí v pojišťovnictví a zároveň v právních službách. Institut spolupracuje i s dalšími klíčovými partnery v právní a ekonomické oblasti. Základní informace o zakladateli (Mgr. Jiří Drybčák, DiS.) : V pojišťovnictví pracuji již od roku Před tím jsem vystudoval Vyšší odbornou školu v Brně se specializací na problematiku práva ve veřejné správě. Moje první zkušenosti s pojištěním jsem získal v pojišťovně Kooperativa, kde jsem počátkem roku 2003 nastoupil na pozici odborného referenta. Po velmi krátké době si mého snažení všiml tehdejší (i nynější) ředitel brněnské agentury Ing. Jaroslav Kučera, který mě přeřadil do oddělení underwitingu. Po několika měsících jsem získal stálé místo undrerwritera (upisovatele) oddělení nestandardních hospodářských rizik. Jednalo se o velmi zajímavou, zodpovědnou a zároveň prestižní práci, kterou jsem úspěšně vykonával do poloviny roku V tomto období jsem získal řadu velmi cenných zkušeností s koncepcí pojistných smluv (každá smlouva na míru), pojistných podmínek a dokonale si osvojil problematiku pojištění nestandardních tzv. velkých rizik (majetek nad 200 mil. Kč, obrat nad 200 mil. Kč až do 5 mld. Kč). Tato praxe mě také naučila jakým způsobem je třeba obsluhovat korporátní klienty.

3 V roce 2006 jsem uspěl ve výběrovém řízení ČSOB pojišťovny na pozici oblastního ředitele brněnské pobočky, kde jsou působil dva roky. Za tuto dobu jsem se naučil dokonale pracovat nejen s produkty na pojištění podnikatelů, ale i se všem druhy retailových pojištění. V roce 2008 jsem byl přijat na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kterou jsem úspěšně s červeným diplomem ukončil květnu v roku V polovině roku 2008 jsem se rozhodl, že založím vlastní makléřskou společnost se specializací na firemní klientelu, kterou vlastním do dnešního dne. V současné době zajišťuji svým klientům nadstandardní služby nejen z hlediska parametrů pojištění, ale i z pohledu problematiky pojistného práva. Při své činnosti aktivně spolupracuji s předními českými pojistiteli, právníky a odborníky z dotčených oblastí. Moje zkušenosti, praxe, vzdělání a klientský přístup otevírají dveře k vaší spokojenosti. Moje heslo : Největší odměnou pro mě je Vaše spokojenost. Těším se na spolupráci s Vámi. Mgr. Jiří Drybčák, DiS. Naše služby Zajistíme veškeré služby související s problematikou pojistně-právních vztahů. Vždy na míru dle Vašich potřeb a k Vaší spokojenosti. Demonstrativně lze uvést tyto druhy služeb : - konzultace pojistně-právních aspektů uzavírané pojistné smlouvy včetně její kontroly a návrhů k doplnění - zhodnocení stavu a kvality již sjednaných pojistných smluv - konzultace a řešení nově vzniklých škodných událostí - konzultace a reklamace zamítnutých a částečně plněných pojistných událostí - zajištění podkladů včetně odborných posudků a vyjádření pro řešení soudních sporů z pojistných vztahů - zajištění právního zastoupení u soudu (prostřednictvím spolupracujících adkokátů) - alternativní metody řešení sporů mediace mezi škůdcem a poškozeným, návrh dohody o narovnání, pokus o smír

4 - konzultace a řešení sporů mezi klientem a pojišťovacím zprostředkovatelem - konzultace a řešení sporů mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a pojišťovnou - komplexní školení problematiky pojistně-právních vztahů pro všechny kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů - komplexní školení problematiky pojistně-právních vztahů pro zaměstnance obchodních společností (kteří se touto problematikou zabývají) Příklady z praxe (dotazy) 1) Je výhodnější spolupracovat s přímým zástupcem pojišťovny, nebo s makléřem, který zajišťuje nabídky více pojišťoven? Při každodenní praxi se ukazuje, že spolupráce s velkými makléřskými společnostmi (zejména s tzv. sítěmi) nemusí pro klienta znamenat výraznější přínos, než spolupráce s obchodními zástupci pojišťoven. V makléřských společnostech pracuje řada odborníků, což však platí i pro přímé zástupce konkrétních pojišťoven. Náš institut je v tomto ohledu zcela nezávislý (a priori neříkáme, zda-li je lepší spolupracovat s makléřem, nebo obchodním zástupcem). Zastáváme názor, že je buď pojistná smlouva, která odpovídá potřebám klienta, nebo smlouva, která tyto potřeby nereflektuje. A tuto smlouvu může sjednat jak makléř, tak obchodní zástupce. Tip pro Vás : nechte si od nás zkontrolovat všechny Vaše pojistné smlouvy (odhalíme případné nedostatky a upozorníme Vás na všechna hrozící rizika plynoucí z těchto nedostatků). 2) Když jsme byli na dovolené, tak nám v koupelně praskla vodovodní trubka. Vytopil se celý dům a vodárny nám vyúčtovaly vysokou částku k úhradě. Pojišťovna nám navíc odmítla zaplatit celou škodu, neboť jsme prý podpojištění. Jak mám tuto situaci řešit? Tzv. institut podpojištění uplatňuje pojistitel v případě, kdy v pojistné smlouvě sjednaná pojistná částka, neodpovídá aktuální ceně předmětu pojištění (v tomto případě nemovitosti a zřejmě i souboru vybavení domácnosti). Je nutno doplnit, že tento institut pojistitel může a nemusí uplatnit (přímo ve smlouvě se o této negativní sankci většinou nedočtete, neboť je převážně zakotvena v pojistných podmínkách, které však tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy i když jste je třeba nikdy neviděli). Podpojištění uplatňuje pojišťovna především u škod většího rozsahu. Jedinou možnou obranou proti této situaci je prevence každý

5 rok (popř. i častěji) hodnotit, zda-li pojistná částka odpovídá aktuální ceně. Je nutno zdůraznit, že odpovědnost za výši pojistné částky nese vždy zásadně pojistník (ten kdo pojistnou smlouvu sjednává). Co se týče náhrady za uniklé množství vody, tak už i tuto situaci je možné řešit (někteří pojistitelé jsou schopni pokrýt i toto riziko). Tip pro Vás : nechte si od nás blíže vysvětlit jakým způsobem probíhá hodnocení aktuálnosti pojistných částek a jak předejít riziku podpojištění. 3) Při výběru pojišťovny je pro mě nejdůležitější cena (výše pojistného). Mám pocit, že všechny pojišťovny nabízejí to stejné, tak proč se řídit něčím jiným než cenou? Děkuji za dobrou otázku. Chápu Váš postoj při výběru pojištění se díváte pouze na cenu. To je v dnešní době bohužel velmi častý fenomén. Klienty však tento postoj velmi často poškozuje. Každý solidní odborník v dané oblasti by Vám měl říct, že v prvé řadě je třeba se zaměřit na kvalitu pojistného krytí (reflektovat všechny jeho parametry). Tzn. zaměřit se zejména na rozsah pojištění (pojistná nebezpečí), výši spoluúčastí, jakým způsobem pojistitel plní a v neposlední řadě se zaměřit na výluky z pojištění. Je otázkou, na co je klientovi to nejlevnější pojištění, když z něj nemusí dostat odpovídající pojistné plnění (takové jaké v dané situaci potřebuje). Samozřejmě nezpochybňuji, že existují kvalitní a zároveň cenově příznivé pojistné produkty. Tip pro Vás : konzultujte s námi předmětné výluky z pojištění. Budete překvapeni, kolik možných situací Vaše pojištění nekryje. Případné nedostatky Vám pomůžeme odstranit. 4) Dva mladiství pachatelé mně poškodili lak na vozidle. Jednomu z nich 16 let a druhému 14 let. Oba pachatelé byli zachyceni bezpečnostní kamerou, kterou mám nainstalovanou na svém domě. Rodiče mladistvých pachatelů mně odmítají škodu zaplatit. Policie celou věc šetří. Náhrady škody jsem se zatím nedočkal. Jak mám postupovat? V daném případě se jedná o trestně právní záležitost, kterou mají v rukách orgány činné v trestním řízení (policie ČR, státní zástupce a obecné soudy). Vzhledem k tomu, že pachatelé jsou mladiství (jeden z nich jen částečně trestně odpovědný a druhý není trestně odpovědný vůbec), nejedná se o trestný čin, ale o tzv. provinění (s největší pravděpodobností poškození cizí věci). Vzhledem k tomu, že podezřelí v době spáchání skutku nedovršili věku 18 let, bude celá věc řešena v režimu zákona o soudnictví ve věcech mládeže (nikoli v režimu trestního zákona). Je otázkou, zda-li bude v tomto případě při vyšetřování možné použít důkazu v podobě záznamu z Vaši

6 bezpečnostní kamery (neboť použít její záznam jako důkaz je dle současné judikatuty možné pouze v případě, že je kamera registrována Úřadem na ochranu osobních údajů). Pokud máte u poškozeného vozidla sjednáno havarijní pojištění, které kryje i riziko vandalismu, doporučuji uplatnit škodu z havarijního pojištění. Pojistitel pak může vyplacenou výši pojistného plnění regresovat na škůdcích. Podá-li státní zástupce v daném případě obžalobu, lze požadovat náhradu škody v rámci probíhajícího trestního řízení před soudem (v rámci tzv. adhezního řízení). Tip pro Vás : některé pojistné případy, které se jeví na první pohled jednoduše mohou mít pro Vás negativní dopady (pojistitel může z mnoha důvodů odmítnou plnit, přestože jste škodu nezavinili, můžete přijít o bonusy, nebo můžete být dokonce sami neoprávněně podezříváni z pojistného podvodu). Neváhejte a obraťte se na nás pomůžeme bránit Vaše práva. 5) Pojišťovna moji škodu zcela zamítla, mohu se nějak bránit? Bohužel i tyto situace nastávají. Je otázkou, zda-li bylo odmítnutí plnění oprávněné - v souladu se zněním pojistné smlouvy a pojistných podmínek, či neoprávněné dle pojistné smlouvy a jejich součástí mělo být plněno. V případě, že se cítíte být poškozeni na svých právech, můžete toto odmítnutí u pojistitele reklamovat. Toto slovo dávám záměrně do, neboť na reklamaci zpravidla není právní nárok (tato informace bývá pro mnohé klienty nemilým překvapením). Pojistitelé však zpravidla celou věc ještě jednou prošetří a k reklamaci podají svoje stanovisko (kladné, záporné, popř. sdělí, že budou plnit částečně). Vzhledem k tomu, že na reklamaci nebývá právní nárok, může její vyřízení trvat i delší dobu než byste očekávali. V případě, že tento postup nepovede k vyřešení věci a Vy budete trvat na pojistném plnění, tak nezbývá nic jiného, než podat žalobu na plnění k příslušnému soudu. Tip pro Vás : reklamovat vyřízení pojistné události není jednoduchá záležitost (nezapomeňte, že jste ve fázi, kdy již pojistitel vyplacení škody zamítl). K úspěšnému vyřízení je třeba kvalitní a relevantní argumentace, popř. doplnění šetřených skutečností apod. Obraťte se s tímto na nás. Pomůžeme Vám i v případě soudního sporu. 6) Měla jsem havárii řidič druhého vozidla nedal mému vozidlu přednost došlo ke škodě na mém vozidle, notebooku a mobilním telefonu. Pracuji jako vědecká pracovnice. V notebooku jsem měla takřka hotovou vědeckou práci. Pojišťovna viníka nehody zaplatila škodu na mém vozidle a cenu opravy mobilního telefonu. Notebook mně zaplatila rovněž, ale odmítá mně zaplatit takřka hotovou vědeckou práci, kterou jsem měla uloženou v poškozeném

7 notebooku. Vysmívají se mi a stále říkají, že jsem si měla práci zálohovat. Můžu se ještě vůbec nějak bránit? V daném případě se jednalo o škodu z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Škůdce Vám způsobil několik typů škod a Vy jako poškozená máte nárok na jejich plnou náhradu (z povinného ručení hradí pojistitel škodu za životě, zdraví, věcech a ušlém zisku). Stejně jako škoda na notebooku, je i škoda na takřka hotové vědecké práci v něm uložené, škodu věcnou a následně finanční. Pojistitel se nemůže zprostit placení škody na rozepsané vědecké práci argumentem, že jste si měla práci zálohovat. Povinnost práci zálohovat navíc nevyplívá ze žádného platného právního předpisu ČR (zálohování dat je Vašim právem, nikoliv povinností). Určitý problém však může nastat v tom, že byste jako poškozená měla doložit co všechno při škodné události bylo poškozeno nebo zničeno. V tomto případě tedy bude asi zapotřebí povolat odborníky z oblasti IT, kteří prokáží, že práce byla v počítači skutečně uložena. Pokud toto nebude možné (notebook bude tak poškozený, že z něj nebude možné žádná data vytáhnout), bude třeba zajistit svědecké výpovědi Vašich kolegů, že jste práci skutečně psala, zda-li na tomto počítači atd. V této fázi by skutečně pojistitel mohl odmítnou plnit. Nezbylo by tedy bohužel ni jiného, než se s danou věcí obrátit na soud. Žalovat lze přímo i škůdce (viníka nehody). Tip pro Vás : podobné případy skutečně existují. K jejich úspěšnému vyřešení je třeba odborných znalostí z oblasti práva a bohatých praktických zkušeností v pojišťovnictví. S naší pomocí jsou Vaše šance mnohonásobně vyšší. 7) Druhý řidič poškodil moje vozidlo (BMW X5) při dopravní nehodě. Vozidlo jsem nechal opravit ve smluvním servisu pojišťovny viníka. Zde mně nabídli náhradní vozidlo (BMW 1) s tím, že žádné jiné k zapůjčení nemají. Je to tak v pořádku? Takto popisovaná situace pochopitelně v pořádku není. Jako poškozený máte nárok na náhradní vozidlo stejné úrovně (stejné cenové kategorie, opotřebení, resp. obecné ceny v době škodné události). V praxi se jedná o velmi častý způsob jakým jsou poškození neoprávněně ještě více poškozováni. Servisy (i smluvní) se často vymlouvají, že podobné vozidlo nemají (že je již půjčeno apod.). To Vás však nemusí vůbec zajímat. Pokud nemá Váš servis vozidlo na srovnatelné úrovní Vašeho poškozeného vozidla, máte nárok si náhradní vozidlo zajistit sami. Tip pro Vás : doba opravy může trvat i několik týdnů. Rozdíl mezi denní cenou půjčovného mezi náhradním vozidlem co Vám nabízí a cenou

8 Vašeho vozidla může být i v řádech set až tisíc korun za den. I v této situaci Vám poradíme a pomůžeme. 8) Moje dítě rozbilo na výstavě vzácnou vázu. Organizátor výstavy uplatňuje vůči mně nárok na náhradu škody na rozbité váze a ušlému zisku. V případě, že nezaplatím, hrozí soudním sporem. Jedná se o částku v řádech desítek tisíc korun. Nevím kde na to vezmu. Co mohu v této situaci dělat? Popisovaný případ může mít pro Vás velmi jednoduché a snadné řešení - za předpokladu, že máte sjednáno tzv. pojištění odpovědnosti z běžného občanského života. Tento druh odpovědnostního pojištění kryje škody způsobené běžnými činnostmi občanského života způsobené třetím osobám na životě, zdraví a věcech včetně finančních škod. Toto pojištění se vztahuje i na členy domácnosti pojistníka (manžela, manželku, děti) a jeho roční výše (pojistného) se pohybuje v řádech stokorun. Jedná se však o odpovědnostní pojištění, kde lze i přes zdánlivou jednoduchost narazit na určité výluky. Navíc bývají v praxi případy, kdy poškozený nárokuje mnohem vyšší částku k úhradě, než na jakou má skutečný nárok. Tip pro Vás : poškozený na vás může naléhat s výplatou škody nebo s uzavřením dohody o její výši. Mohlo by snadno dojít k chybnému postupu, který by mohl znamenat zamítnutí plnění škody (nebo jen její částečné plnění). Neunáhlete se, obraťte se na nás. O vzniklé situaci a o jejím následném postupu můžeme jednat i s poškozeným a s pojišťovnou. 9) Měl jsem během jednoho roku dvě škody na čelním skle. Tu první mně pojišťovna bez problémů uhradila. Tu druhou odmítla plnit s tím, že jsem vyčerpal limit plnění již při první škodě. Jak je možné, že mně pojišťovna sama po první škodě nenabídla, abych si limit na sklo obnovil? K tomuto problému samozřejmě dojit může. Pokud nemáte sjednáno pojištění čelního skla tím způsobem, že pojistitel kryje i více škod během jednoho roku, tak tato situace zákonitě nastane (vyčerpáte limit plnění a další škoda se již v rámci pojištění nevyplatí). Pokud je Váš pojišťovací poradce vůči Vám férový a o této situaci se dozví, měl by Vás o možnosti (resp. nutnosti) dopojištění tohoto rizika informovat. Odpovědnost za předměty pojištění, pojistná rizika, pojistné částky, limity plnění a další parametry je vždy však na Vás!!!

9 Tip pro Vás : nechte si od nás zkontrolovat jakým způsobem máte pojištěno čelní sklo na Vašem vozidle. V případě pojistné události byste mohli být nepříjemně překvapení. Projednáme s Vámi všechny možnosti k nápravě. 10)Při návštěvě aquaparku jsem měla vážný úraz. Když jsem se obrátila na jeho provozovatele s nárokem na náhradu škody, tak mně bylo řečeno, že nic nedostanu, neboť jsem si úraz způsobila sama svojí neschopností a kdo ví, jestli jsem před úrazem nepožila nějaký alkohol. Navíc je prý na ceduli u vstupu do areálu uvedeno, že provozovatel neodpovídá za škody na životě a zdraví návštěvníků aquaparku. Možná jsem skutečně trošku nešikovná, ale alkohol jsem skutečně nepila. Jak se mám bránit? Popisovaný případ je bohužel smutným odrazem skutečnosti, jak jsou v dnešní době některými provozovali podobných zařízení pojímány škody na životě a zdraví jejich návštěvníků. Provozovatelé se často domnívají, že odpovídají pouze za škody, které sami přímo způsobí. Pojetí práva je však naštěstí zcela odlišné. Provozovatelé odpovídají za všechny škody, které se stanou v souvislosti s jejich činností (nový občanský zákoník je založen na tzv. objektivní odpovědnosti). Povinnosti k náhradě škody (újmy) se nelze v žádném případě zprostit jednostranným prohlášením provozovatele (vyloučit ji nebo ji omezit). K takovému prohlášení nelze přihlížet, může být pouze varováním před nebezpečím ( 2896 občanského zákoníku). Tvrzení o možném požití alkoholu není rovněž v daném případě relevantní (jestliže nebylo toto tvrzení předmětem vyšetřování policie, nebo jestliže tato skutečnost nebyla uvedena v lékařské zprávě). Chování provozovatele by mohlo být spíše hodnoceno jako poškozování Vaší dobré pověsti. V žádném případě se nenechte zastrašit a požadujte plnou náhradu Vám vzniklé újmy. Tip pro Vás : problematika náhrady újmy na zdraví je velmi složitá. Nový občanský zákoník navíc dává mnohem širší rámec k jejímu uplatnění. Subjekty provozující tyto atrakce bývají v převážené většině na tyto případy pojištěny (často se však řešení těchto škod vyhýbají z obavy před přílišnou administrativou při jejich likvidaci). Neriskujte, že Vám pojišťovna byť i za vážnější úraz vyplatí jen několik set korun.

10 Dokumenty ke stažení - Výpis z živnostenského rejstříku ze dne (Č.j. ZUMB/22511/2008/Sla/5) - Osvědčení o vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele ze dne 1. září Licence pojišťovacího makléře od CNB ze dne (Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí jako pojišťovací makléř) - Diplom absolventa vyšší odborné školy ze dne 11. června 2002 (udělen titul diplomovaný specialista v oboru správní činnost) - Osvědčení o zápisu do knihy nejlepších absolventů Vyšší odborné školy ze dne 21. června Diplom s vyznamenáním Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (číslo diplomu 1422/2013/0214, studijní program Právo a právní věda, udělen titul Mgr.) - Diplomová práce (téma : Mezistátní poskytování pojištění v Evropské unii) Kontakt Institut pojistně-právních vztahů Mgr. Jiří Drybčák, DiS. Hrázka 576/4 Brno IČ: Tel.:

11 Je cesta k dosažení vašich pojistných nároků složitá, nepřehledná a nekonečná? Konzultujte svůj případ s odborníky z Institutu pojistně-právních vztahů. Dáme vám zelenou při uplatnění vašich práv.

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

Materiál má informativní charakter; podrobné údaje o pojistných produktech jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Materiál má informativní charakter; podrobné údaje o pojistných produktech jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. NABÍDKA POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PRO ČLENY Asociace autoškol České republiky, o.s. Pojištění právní ochrany má za úkol podporovat pojištěného při prosazování jeho

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody

Dohoda. Článek 1 Předmět dohody Dohoda o náhradě nákladů právního zastoupení při mimosoudním vyřízení nároků poškozeného z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 1. Česká kancelář pojistitelů se sídlem Štefánikova

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ

ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ POJIŠTĚNÍ V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

TECHNICKÉ PODMÍNKY. pro. veřejnou zakázku. Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky TECHNICKÉ PODMÍNKY pro veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) na Pojištění Vojenské zdravotní pojišťovny České republiky

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů

NABÍDKA. Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 49032170-15 Stav k datu 8. 5. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 49032170-15 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

PFP s.r.o. Tiskové informace

PFP s.r.o. Tiskové informace PFP s.r.o. Tiskové informace Obsah Obsah... 2 1. Základní informace o společnosti PFP s.r.o.... 3 2. Přehled služeb PFP... 3 2.1. Poradenská činnost... 3 2.2. Porovnání variant pojištění... 3 2.3. Sjednávání

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 58878916-18 Stav k datu 4. 9. 2008 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 58878916-18 Pojištění majetku podnikatelů Nová hejčínská 384/3

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1

předmětu POJIŠŤOVNICTVÍ 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tematického celku: Úvod do pojišťovnictví a význam pojišťovnictví v odvětví ekonomiky Cíl: Základním cílem tohoto tematického celku je seznámit

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Cíl: Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 -

MANUÁL K POJIŠTĚNÍ OBSAH - 2 - OBSAH MANUÁL K POJIŠTĚNÍ 1 Pojistná smlouva pojištění majetku 1.1 Přehled sjednaných pojištění str. 3 1.2 Výhody pojistné smlouvy str. 4 1.3 Informace pro zájemce o pojištění str. 5 1.3.1 Jaké jsou podmínky?

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů

Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Otázky k pojištění cvičenců, cvičitelů Úkolem tohoto materiálu je informovat cvičitele a cvičence odboru všestrannosti o centrálním pojištění ČOS prostřednictvím nejčastěji kladených otázek. 1/ Na koho

Více

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246

Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojištění asistenčních služeb Pojistná smlouva č. 8080000246 Pojistitel: EUROP ASSISTANCE HOLDING se sídlem 7 boulevard Haussmann 75009 Paris, Francie, společnost registrována v Pařížském registru firem

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Pojistná smlouva č.8059390310

Pojistná smlouva č.8059390310 Pojistná smlouva č.8059390310 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB se sídlem Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ 532 18 IČO: 45534306, DIČ: CZ699000761 zapsaná

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem Praha 1, Senovážné nám. 977/24, IČO: 68379439, zastoupená Ing. Janou Vohralíkovou. uzavírají Generali Pojišťovna a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, IČO: 61859869, zastoupená členkou představenstva Ing. Annou Petikovou a prokuristou RNDr. Radovanem Gregorem, CSc. (dále jen pojistitel ) Česká

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S.

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. CS 1-7758 POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ZNEUŽITÍ PLATEBNÍ KARTY PŘI JEJÍ ZTRÁTĚ NEBO ODCIZENÍ PRO KLIENTY ČESKÉ SPOŘITELNY, A.S. AIG EUROPE, S. A., pobočka pro Českou republiku oddělení likvidace škod

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU

V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU V NAŠI SÍTI SI VŠICHNI VOLAJÍ A SMSKUJÍ ZDARMA DO OSTATNÍCH SÍTÍ VOLÁTE MAXIMÁLNĚ ZA 0,96KČ/MIN SMLOUVU MŮŽETE KDYKOLIV ZDARMA UKONČIT KE KAŽDÉMU TARIFU MŮŽETE OBDRŽET AŽ 7 DALŠÍCH SIM, KTERÉ VOLAJÍ ZA

Více

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník )

Česká rada dětí a mládeže, se sídlem: Praha 1, Senovážné nám. 24, IČ 68379439, zastoupená jejím předsedou Pavlem Trantinou (dále jen pojistník ) Pojistná smlouva č. 0202326385 Generali Pojišťovna a.s., se sídlem: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2866,

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14

NAŠE AUTO komplexní pojištění vozidla 1.14 ID: 212441 ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 PSČ 532 18, Česká republika IČO: 4553436, DIČ: CZ699761 Zapsána v OR u KS Hradec Králové, oddíl

Více

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností

Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích činností Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Odbor nepřímých daní V Praze dne 14.5.2013 čj. 22526/13/7001-21000-011695 Informace GFŘ k uplatnění DPH u pojišťovacích

Více

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083. 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události OBSAH ŠKOLENÍ PS Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU POJISTNÁ SMLOUVA Č. 0011-304-083 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD ÚRAZU 1 OBSAH ŠKOLENÍ 1. Pojistná smlouva 2. Postup při pojistné události 2 POJIŠTĚNÉ OSOBY Smlouvou jsou pojištěny na dále uvedené činnosti tyto osoby:

Více

Pojistná smlouva č. 8026624113

Pojistná smlouva č. 8026624113 Pojistná smlouva č. 8026624113 Smluvní strany: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458, PSČ 532 18 IČ: 455 34 306 Zápis v OR: KS v Hradci

Více

Pojistná smlouva č. 10203-8

Pojistná smlouva č. 10203-8 Pojistná smlouva č. 10203-8 Smluvní strany: Generali Pojišťovna a.s. sídlo: Bělehradská 132, 120 84 Praha 2 IČ: 61859869 zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 2866 v

Více

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1

µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 µ#9840/a/2015-hmu1@i 9840/A/2015-HMU1 Č.j.: UZSVM/A/5582/2015-HMU1 Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Mgr. Radkou

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, které sjednává

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Smlouva o obchodním zastoupení

Smlouva o obchodním zastoupení Smluvní strany: Smlouva o obchodním zastoupení Cestovní kancelář Obchodní jméno: Travel America s.r.o. Sídlo: Neumannova 1453/20, Praha 5 Zbraslav 156 00 IČO: 28564596 DIČ: CZ28564596 Bankovní spojení:

Více

Havarijní pojištění vozidel

Havarijní pojištění vozidel Veřejný zadavatel: Psychiatrická nemocnice v Dobřanech Ústavní ul., 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 5 z. č. 137/2006

Více

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ )

EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) EVROPSKÉ UJEDNÁNÍ O DOBROVOLNÉM KODEXU CHOVÁNÍ PRO POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ O ÚVĚRECH NA BYDLENÍ PŘED UZAVŘENÍM SMLUVY ( UJEDNÁNÍ ) Toto ujednání bylo sjednáno a přijato evropskými organizacemi spotřebitelů

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu

Záznamy pojistitele Oznámení pojistné události Trvalé následky úrazu ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Masarykovo náměstí 1458, 532 18 Pardubice tel.: 800 100 777, fax: 467 007 444, e-mail: info@csobpoj.cz, www.csobpoj.cz Životní pojištění Záznamy pojistitele Oznámení

Více

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU

SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU SOUČASNÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA POJIŠTĚNÍ KLINICKÉHO HODNOCENÍ LÉČIV A JEJÍ SOULAD S PRÁVNÍ ÚPRAVOU EU strana 1 z 6 Pavel Strnad, Ph.D. advokátní kancelář Polverini Strnad, Týnská 12, 110 00, Praha 1, tel. č.:

Více

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy

Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Metodický postup při řešení případů souvisejících s krádežemi a vandalismem v prostředí školy Krádež je takové jednání, při kterém se někdo zmocní věci, která není jeho a to za účelem si ji ponechat, používat

Více

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 61859869, zastoupená vedoucí skupiny pojištění odpovědnosti za

Více

Článek I. Obecná ustanovení

Článek I. Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ PREMIUM SMS SLUŢEB, HLASOVÝCH A AUDIOTEXTOVÝCH SLUŢEB A INTERNETOVÝCH STRÁNEK (dále jen obchodní podmínky nebo také VOP PRSMS ) Článek I. Obecná ustanovení 1.

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí

Mendelova univerzita v Brně & Česká komora samostatných likvidátorů pojistných událostí I. 1. Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti. b) Podmínky provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a výkon dohledu v pojišťovnictví. c) Podmínky

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297.

Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. Soubor otázek k zajištění zkoušek odborné způsobilosti pro základní kvalifikační stupeň - otázky č. 1-297. 1 Zákon o pojišťovnictví upravuje: a) Pouze podmínky provozování zprostředkovatelské činnosti.

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky:,,havarijní pojištění vozidel a pojízdných strojů a zařízení Části zakázky: Část 1: Havarijní pojištění vozidel Část 2: Pojištění pojízdných strojů a strojních zařízení

Více