Institut pojistně-právních vztahů. Mgr. Jiří Drybčák, DiS.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Institut pojistně-právních vztahů. Mgr. Jiří Drybčák, DiS."

Transkript

1 Institut pojistně-právních vztahů Mgr. Jiří Drybčák, DiS. Úvod Institut pojistně-právních vztahů je organizací, která vznikla v roce V České republice se jedná o unikátní organizaci svého druhu, jež reaguje na mnohaleté potřeby klientů figurujících na pojistném trhu. Na počátku myšlenky jejího vytvoření stály ohlasy po vzniku obdobné organizace, která by měla za cíl chránit oprávněné zájmy subjektů v segmentu pojišťovnictví (především klientů pojišťoven). Ačkoliv se může pojištění jevit jako jednoduchá záležitost, tak opak je v tomto případě pravdou. Na českém pojistném trhu působí poměrně uspokojivé a odpovídající množství pojišťoven. To však nelze konstatovat o množství a kvalitě pojišťovacích zprostředkovatelů, kterých bylo k u ČNB registrováno Jejich velké množství je dáno dvěma základními faktory jednak legislativou velmi jednoduše nastavenými předpoklady pro vstup do odvětví a vedle toho velkým lákadlem v podobě vysokých provizí za sjednání pojistných smluv (především z oblasti různých druhů životních pojištění). Třetím základním a stěžejním subjektem na pojistném trhu je samotný klient, který je jako nejslabší subjekt pojistných vztahů vystaven nejvyššímu riziku. Vedle toho je však třeba říct, že velké riziko nesou i pojistitelé v podobě pojistných podvodů. Ti jsou však na rozdíl od klientů, chráněni trestně právní odpovědností pachatelů pojistných podvodů (trestný čin pojistného podvodu je dle 210 odst. 7 zákona č. 40/2009 Sb., trestný již ve stádiu přípravy a dle odst. 6 téhož ustanovení, lze za něj uložit trest odnětí svobody v délce trvání až deset let). Klienti pojišťoven jsou v České republice v pojistných vztazích chráněni především v rovině občansko-právní. Postupem času se jejich ochrana rozšiřuje a zdokonaluje (zejména díky implementaci unijních předpisů např. Směrnice rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování, nebo např. Směrnice Evropského Parlamentu a Rady č. 2009/138/ES ze dne 25. listopadu 2009, o přístupu k pojišťovací a zajišťovací činnosti a jejím výkonu Solventnost II). Vedle toho však dochází k neustálému nafukování pojistného trhu, kde každým dnem přibývají zcela nové produkty, některé se inovují a ty starší zanikají. Nové a inovované druhy pojištění znamenají nové a nové pojistné podmínky, jejichž délka se zásadně nezkracuje (spíš naopak). A ty zanikající se sice nesjednávají, ale zůstávají jako platně uzavřený smluvní vztah v platnosti (pokud nedojde k jejich přepracování na produkt novější). Postupem času tedy vzniká obrovské množství pojistných produktů, vzorových pojistných smluv (formulářových i na míru psaných), pojistných podmínek a dalších typových smluvních ujednání, která tvoří nedílnou součást

2 pojistného kontraktu (např. doložek, které doplňují ujednání pojistné smlouvy i pojistných podmínek). Na takto rozvinutém pojistném trhu se však bohužel jen málokdo orientuje - mám na mysli nejen schopnost zvolit ten nejvhodnější produkt, ale zejména i uvědomit si všechny související aspekty pojistného práva (např. zda-li lze s daným produktem vůbec dosáhnout pojistného plnění v případě škodné události, nebo zda-li zdánlivě bezproblémové ujednání smlouvy není negováno pojistnými podmínkami). Schopnost vyznat se v dané problematice ztěžuje i to, že pojišťovnictví dlouhodobě používá ustálenou terminologii (odbornou, vzniklou živelně a k tomu různé zkratky). Standardní klient musí při použití pojmů jako je např. první riziko, FLEXA, časová franšíza integrální, doba ručení, maximální roční limit plnění, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, obmyšlená osoba, spolupojištěný, sublimit pojistného plnění zcela ztratit orientaci. Díky uvedeným faktorům mnohdy nedovedou pojistné spory vyřešit ani standardní právníci (bez praxe v pojišťovnictví). Popisovaný stav je tedy pravým důvodem vzniku našeho institutu, který je postaven na třech pilířích znalost pojistného práva, profesionální orientace v pojišťovnictví a snaha o maximální naplnění potřeb našich stávajících a nových klientů. Kdo jsme Institut pojistně-právních vztahů je organizací stojící na dlouhodobých zkušenostech jeho zakladatele Mgr. Jiřího Drybčáka, DiS., který již mnoho let profesionálně působí v pojišťovnictví a zároveň v právních službách. Institut spolupracuje i s dalšími klíčovými partnery v právní a ekonomické oblasti. Základní informace o zakladateli (Mgr. Jiří Drybčák, DiS.) : V pojišťovnictví pracuji již od roku Před tím jsem vystudoval Vyšší odbornou školu v Brně se specializací na problematiku práva ve veřejné správě. Moje první zkušenosti s pojištěním jsem získal v pojišťovně Kooperativa, kde jsem počátkem roku 2003 nastoupil na pozici odborného referenta. Po velmi krátké době si mého snažení všiml tehdejší (i nynější) ředitel brněnské agentury Ing. Jaroslav Kučera, který mě přeřadil do oddělení underwitingu. Po několika měsících jsem získal stálé místo undrerwritera (upisovatele) oddělení nestandardních hospodářských rizik. Jednalo se o velmi zajímavou, zodpovědnou a zároveň prestižní práci, kterou jsem úspěšně vykonával do poloviny roku V tomto období jsem získal řadu velmi cenných zkušeností s koncepcí pojistných smluv (každá smlouva na míru), pojistných podmínek a dokonale si osvojil problematiku pojištění nestandardních tzv. velkých rizik (majetek nad 200 mil. Kč, obrat nad 200 mil. Kč až do 5 mld. Kč). Tato praxe mě také naučila jakým způsobem je třeba obsluhovat korporátní klienty.

3 V roce 2006 jsem uspěl ve výběrovém řízení ČSOB pojišťovny na pozici oblastního ředitele brněnské pobočky, kde jsou působil dva roky. Za tuto dobu jsem se naučil dokonale pracovat nejen s produkty na pojištění podnikatelů, ale i se všem druhy retailových pojištění. V roce 2008 jsem byl přijat na Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kterou jsem úspěšně s červeným diplomem ukončil květnu v roku V polovině roku 2008 jsem se rozhodl, že založím vlastní makléřskou společnost se specializací na firemní klientelu, kterou vlastním do dnešního dne. V současné době zajišťuji svým klientům nadstandardní služby nejen z hlediska parametrů pojištění, ale i z pohledu problematiky pojistného práva. Při své činnosti aktivně spolupracuji s předními českými pojistiteli, právníky a odborníky z dotčených oblastí. Moje zkušenosti, praxe, vzdělání a klientský přístup otevírají dveře k vaší spokojenosti. Moje heslo : Největší odměnou pro mě je Vaše spokojenost. Těším se na spolupráci s Vámi. Mgr. Jiří Drybčák, DiS. Naše služby Zajistíme veškeré služby související s problematikou pojistně-právních vztahů. Vždy na míru dle Vašich potřeb a k Vaší spokojenosti. Demonstrativně lze uvést tyto druhy služeb : - konzultace pojistně-právních aspektů uzavírané pojistné smlouvy včetně její kontroly a návrhů k doplnění - zhodnocení stavu a kvality již sjednaných pojistných smluv - konzultace a řešení nově vzniklých škodných událostí - konzultace a reklamace zamítnutých a částečně plněných pojistných událostí - zajištění podkladů včetně odborných posudků a vyjádření pro řešení soudních sporů z pojistných vztahů - zajištění právního zastoupení u soudu (prostřednictvím spolupracujících adkokátů) - alternativní metody řešení sporů mediace mezi škůdcem a poškozeným, návrh dohody o narovnání, pokus o smír

4 - konzultace a řešení sporů mezi klientem a pojišťovacím zprostředkovatelem - konzultace a řešení sporů mezi pojišťovacím zprostředkovatelem a pojišťovnou - komplexní školení problematiky pojistně-právních vztahů pro všechny kategorie pojišťovacích zprostředkovatelů - komplexní školení problematiky pojistně-právních vztahů pro zaměstnance obchodních společností (kteří se touto problematikou zabývají) Příklady z praxe (dotazy) 1) Je výhodnější spolupracovat s přímým zástupcem pojišťovny, nebo s makléřem, který zajišťuje nabídky více pojišťoven? Při každodenní praxi se ukazuje, že spolupráce s velkými makléřskými společnostmi (zejména s tzv. sítěmi) nemusí pro klienta znamenat výraznější přínos, než spolupráce s obchodními zástupci pojišťoven. V makléřských společnostech pracuje řada odborníků, což však platí i pro přímé zástupce konkrétních pojišťoven. Náš institut je v tomto ohledu zcela nezávislý (a priori neříkáme, zda-li je lepší spolupracovat s makléřem, nebo obchodním zástupcem). Zastáváme názor, že je buď pojistná smlouva, která odpovídá potřebám klienta, nebo smlouva, která tyto potřeby nereflektuje. A tuto smlouvu může sjednat jak makléř, tak obchodní zástupce. Tip pro Vás : nechte si od nás zkontrolovat všechny Vaše pojistné smlouvy (odhalíme případné nedostatky a upozorníme Vás na všechna hrozící rizika plynoucí z těchto nedostatků). 2) Když jsme byli na dovolené, tak nám v koupelně praskla vodovodní trubka. Vytopil se celý dům a vodárny nám vyúčtovaly vysokou částku k úhradě. Pojišťovna nám navíc odmítla zaplatit celou škodu, neboť jsme prý podpojištění. Jak mám tuto situaci řešit? Tzv. institut podpojištění uplatňuje pojistitel v případě, kdy v pojistné smlouvě sjednaná pojistná částka, neodpovídá aktuální ceně předmětu pojištění (v tomto případě nemovitosti a zřejmě i souboru vybavení domácnosti). Je nutno doplnit, že tento institut pojistitel může a nemusí uplatnit (přímo ve smlouvě se o této negativní sankci většinou nedočtete, neboť je převážně zakotvena v pojistných podmínkách, které však tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy i když jste je třeba nikdy neviděli). Podpojištění uplatňuje pojišťovna především u škod většího rozsahu. Jedinou možnou obranou proti této situaci je prevence každý

5 rok (popř. i častěji) hodnotit, zda-li pojistná částka odpovídá aktuální ceně. Je nutno zdůraznit, že odpovědnost za výši pojistné částky nese vždy zásadně pojistník (ten kdo pojistnou smlouvu sjednává). Co se týče náhrady za uniklé množství vody, tak už i tuto situaci je možné řešit (někteří pojistitelé jsou schopni pokrýt i toto riziko). Tip pro Vás : nechte si od nás blíže vysvětlit jakým způsobem probíhá hodnocení aktuálnosti pojistných částek a jak předejít riziku podpojištění. 3) Při výběru pojišťovny je pro mě nejdůležitější cena (výše pojistného). Mám pocit, že všechny pojišťovny nabízejí to stejné, tak proč se řídit něčím jiným než cenou? Děkuji za dobrou otázku. Chápu Váš postoj při výběru pojištění se díváte pouze na cenu. To je v dnešní době bohužel velmi častý fenomén. Klienty však tento postoj velmi často poškozuje. Každý solidní odborník v dané oblasti by Vám měl říct, že v prvé řadě je třeba se zaměřit na kvalitu pojistného krytí (reflektovat všechny jeho parametry). Tzn. zaměřit se zejména na rozsah pojištění (pojistná nebezpečí), výši spoluúčastí, jakým způsobem pojistitel plní a v neposlední řadě se zaměřit na výluky z pojištění. Je otázkou, na co je klientovi to nejlevnější pojištění, když z něj nemusí dostat odpovídající pojistné plnění (takové jaké v dané situaci potřebuje). Samozřejmě nezpochybňuji, že existují kvalitní a zároveň cenově příznivé pojistné produkty. Tip pro Vás : konzultujte s námi předmětné výluky z pojištění. Budete překvapeni, kolik možných situací Vaše pojištění nekryje. Případné nedostatky Vám pomůžeme odstranit. 4) Dva mladiství pachatelé mně poškodili lak na vozidle. Jednomu z nich 16 let a druhému 14 let. Oba pachatelé byli zachyceni bezpečnostní kamerou, kterou mám nainstalovanou na svém domě. Rodiče mladistvých pachatelů mně odmítají škodu zaplatit. Policie celou věc šetří. Náhrady škody jsem se zatím nedočkal. Jak mám postupovat? V daném případě se jedná o trestně právní záležitost, kterou mají v rukách orgány činné v trestním řízení (policie ČR, státní zástupce a obecné soudy). Vzhledem k tomu, že pachatelé jsou mladiství (jeden z nich jen částečně trestně odpovědný a druhý není trestně odpovědný vůbec), nejedná se o trestný čin, ale o tzv. provinění (s největší pravděpodobností poškození cizí věci). Vzhledem k tomu, že podezřelí v době spáchání skutku nedovršili věku 18 let, bude celá věc řešena v režimu zákona o soudnictví ve věcech mládeže (nikoli v režimu trestního zákona). Je otázkou, zda-li bude v tomto případě při vyšetřování možné použít důkazu v podobě záznamu z Vaši

6 bezpečnostní kamery (neboť použít její záznam jako důkaz je dle současné judikatuty možné pouze v případě, že je kamera registrována Úřadem na ochranu osobních údajů). Pokud máte u poškozeného vozidla sjednáno havarijní pojištění, které kryje i riziko vandalismu, doporučuji uplatnit škodu z havarijního pojištění. Pojistitel pak může vyplacenou výši pojistného plnění regresovat na škůdcích. Podá-li státní zástupce v daném případě obžalobu, lze požadovat náhradu škody v rámci probíhajícího trestního řízení před soudem (v rámci tzv. adhezního řízení). Tip pro Vás : některé pojistné případy, které se jeví na první pohled jednoduše mohou mít pro Vás negativní dopady (pojistitel může z mnoha důvodů odmítnou plnit, přestože jste škodu nezavinili, můžete přijít o bonusy, nebo můžete být dokonce sami neoprávněně podezříváni z pojistného podvodu). Neváhejte a obraťte se na nás pomůžeme bránit Vaše práva. 5) Pojišťovna moji škodu zcela zamítla, mohu se nějak bránit? Bohužel i tyto situace nastávají. Je otázkou, zda-li bylo odmítnutí plnění oprávněné - v souladu se zněním pojistné smlouvy a pojistných podmínek, či neoprávněné dle pojistné smlouvy a jejich součástí mělo být plněno. V případě, že se cítíte být poškozeni na svých právech, můžete toto odmítnutí u pojistitele reklamovat. Toto slovo dávám záměrně do, neboť na reklamaci zpravidla není právní nárok (tato informace bývá pro mnohé klienty nemilým překvapením). Pojistitelé však zpravidla celou věc ještě jednou prošetří a k reklamaci podají svoje stanovisko (kladné, záporné, popř. sdělí, že budou plnit částečně). Vzhledem k tomu, že na reklamaci nebývá právní nárok, může její vyřízení trvat i delší dobu než byste očekávali. V případě, že tento postup nepovede k vyřešení věci a Vy budete trvat na pojistném plnění, tak nezbývá nic jiného, než podat žalobu na plnění k příslušnému soudu. Tip pro Vás : reklamovat vyřízení pojistné události není jednoduchá záležitost (nezapomeňte, že jste ve fázi, kdy již pojistitel vyplacení škody zamítl). K úspěšnému vyřízení je třeba kvalitní a relevantní argumentace, popř. doplnění šetřených skutečností apod. Obraťte se s tímto na nás. Pomůžeme Vám i v případě soudního sporu. 6) Měla jsem havárii řidič druhého vozidla nedal mému vozidlu přednost došlo ke škodě na mém vozidle, notebooku a mobilním telefonu. Pracuji jako vědecká pracovnice. V notebooku jsem měla takřka hotovou vědeckou práci. Pojišťovna viníka nehody zaplatila škodu na mém vozidle a cenu opravy mobilního telefonu. Notebook mně zaplatila rovněž, ale odmítá mně zaplatit takřka hotovou vědeckou práci, kterou jsem měla uloženou v poškozeném

7 notebooku. Vysmívají se mi a stále říkají, že jsem si měla práci zálohovat. Můžu se ještě vůbec nějak bránit? V daném případě se jednalo o škodu z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (povinné ručení). Škůdce Vám způsobil několik typů škod a Vy jako poškozená máte nárok na jejich plnou náhradu (z povinného ručení hradí pojistitel škodu za životě, zdraví, věcech a ušlém zisku). Stejně jako škoda na notebooku, je i škoda na takřka hotové vědecké práci v něm uložené, škodu věcnou a následně finanční. Pojistitel se nemůže zprostit placení škody na rozepsané vědecké práci argumentem, že jste si měla práci zálohovat. Povinnost práci zálohovat navíc nevyplívá ze žádného platného právního předpisu ČR (zálohování dat je Vašim právem, nikoliv povinností). Určitý problém však může nastat v tom, že byste jako poškozená měla doložit co všechno při škodné události bylo poškozeno nebo zničeno. V tomto případě tedy bude asi zapotřebí povolat odborníky z oblasti IT, kteří prokáží, že práce byla v počítači skutečně uložena. Pokud toto nebude možné (notebook bude tak poškozený, že z něj nebude možné žádná data vytáhnout), bude třeba zajistit svědecké výpovědi Vašich kolegů, že jste práci skutečně psala, zda-li na tomto počítači atd. V této fázi by skutečně pojistitel mohl odmítnou plnit. Nezbylo by tedy bohužel ni jiného, než se s danou věcí obrátit na soud. Žalovat lze přímo i škůdce (viníka nehody). Tip pro Vás : podobné případy skutečně existují. K jejich úspěšnému vyřešení je třeba odborných znalostí z oblasti práva a bohatých praktických zkušeností v pojišťovnictví. S naší pomocí jsou Vaše šance mnohonásobně vyšší. 7) Druhý řidič poškodil moje vozidlo (BMW X5) při dopravní nehodě. Vozidlo jsem nechal opravit ve smluvním servisu pojišťovny viníka. Zde mně nabídli náhradní vozidlo (BMW 1) s tím, že žádné jiné k zapůjčení nemají. Je to tak v pořádku? Takto popisovaná situace pochopitelně v pořádku není. Jako poškozený máte nárok na náhradní vozidlo stejné úrovně (stejné cenové kategorie, opotřebení, resp. obecné ceny v době škodné události). V praxi se jedná o velmi častý způsob jakým jsou poškození neoprávněně ještě více poškozováni. Servisy (i smluvní) se často vymlouvají, že podobné vozidlo nemají (že je již půjčeno apod.). To Vás však nemusí vůbec zajímat. Pokud nemá Váš servis vozidlo na srovnatelné úrovní Vašeho poškozeného vozidla, máte nárok si náhradní vozidlo zajistit sami. Tip pro Vás : doba opravy může trvat i několik týdnů. Rozdíl mezi denní cenou půjčovného mezi náhradním vozidlem co Vám nabízí a cenou

8 Vašeho vozidla může být i v řádech set až tisíc korun za den. I v této situaci Vám poradíme a pomůžeme. 8) Moje dítě rozbilo na výstavě vzácnou vázu. Organizátor výstavy uplatňuje vůči mně nárok na náhradu škody na rozbité váze a ušlému zisku. V případě, že nezaplatím, hrozí soudním sporem. Jedná se o částku v řádech desítek tisíc korun. Nevím kde na to vezmu. Co mohu v této situaci dělat? Popisovaný případ může mít pro Vás velmi jednoduché a snadné řešení - za předpokladu, že máte sjednáno tzv. pojištění odpovědnosti z běžného občanského života. Tento druh odpovědnostního pojištění kryje škody způsobené běžnými činnostmi občanského života způsobené třetím osobám na životě, zdraví a věcech včetně finančních škod. Toto pojištění se vztahuje i na členy domácnosti pojistníka (manžela, manželku, děti) a jeho roční výše (pojistného) se pohybuje v řádech stokorun. Jedná se však o odpovědnostní pojištění, kde lze i přes zdánlivou jednoduchost narazit na určité výluky. Navíc bývají v praxi případy, kdy poškozený nárokuje mnohem vyšší částku k úhradě, než na jakou má skutečný nárok. Tip pro Vás : poškozený na vás může naléhat s výplatou škody nebo s uzavřením dohody o její výši. Mohlo by snadno dojít k chybnému postupu, který by mohl znamenat zamítnutí plnění škody (nebo jen její částečné plnění). Neunáhlete se, obraťte se na nás. O vzniklé situaci a o jejím následném postupu můžeme jednat i s poškozeným a s pojišťovnou. 9) Měl jsem během jednoho roku dvě škody na čelním skle. Tu první mně pojišťovna bez problémů uhradila. Tu druhou odmítla plnit s tím, že jsem vyčerpal limit plnění již při první škodě. Jak je možné, že mně pojišťovna sama po první škodě nenabídla, abych si limit na sklo obnovil? K tomuto problému samozřejmě dojit může. Pokud nemáte sjednáno pojištění čelního skla tím způsobem, že pojistitel kryje i více škod během jednoho roku, tak tato situace zákonitě nastane (vyčerpáte limit plnění a další škoda se již v rámci pojištění nevyplatí). Pokud je Váš pojišťovací poradce vůči Vám férový a o této situaci se dozví, měl by Vás o možnosti (resp. nutnosti) dopojištění tohoto rizika informovat. Odpovědnost za předměty pojištění, pojistná rizika, pojistné částky, limity plnění a další parametry je vždy však na Vás!!!

9 Tip pro Vás : nechte si od nás zkontrolovat jakým způsobem máte pojištěno čelní sklo na Vašem vozidle. V případě pojistné události byste mohli být nepříjemně překvapení. Projednáme s Vámi všechny možnosti k nápravě. 10)Při návštěvě aquaparku jsem měla vážný úraz. Když jsem se obrátila na jeho provozovatele s nárokem na náhradu škody, tak mně bylo řečeno, že nic nedostanu, neboť jsem si úraz způsobila sama svojí neschopností a kdo ví, jestli jsem před úrazem nepožila nějaký alkohol. Navíc je prý na ceduli u vstupu do areálu uvedeno, že provozovatel neodpovídá za škody na životě a zdraví návštěvníků aquaparku. Možná jsem skutečně trošku nešikovná, ale alkohol jsem skutečně nepila. Jak se mám bránit? Popisovaný případ je bohužel smutným odrazem skutečnosti, jak jsou v dnešní době některými provozovali podobných zařízení pojímány škody na životě a zdraví jejich návštěvníků. Provozovatelé se často domnívají, že odpovídají pouze za škody, které sami přímo způsobí. Pojetí práva je však naštěstí zcela odlišné. Provozovatelé odpovídají za všechny škody, které se stanou v souvislosti s jejich činností (nový občanský zákoník je založen na tzv. objektivní odpovědnosti). Povinnosti k náhradě škody (újmy) se nelze v žádném případě zprostit jednostranným prohlášením provozovatele (vyloučit ji nebo ji omezit). K takovému prohlášení nelze přihlížet, může být pouze varováním před nebezpečím ( 2896 občanského zákoníku). Tvrzení o možném požití alkoholu není rovněž v daném případě relevantní (jestliže nebylo toto tvrzení předmětem vyšetřování policie, nebo jestliže tato skutečnost nebyla uvedena v lékařské zprávě). Chování provozovatele by mohlo být spíše hodnoceno jako poškozování Vaší dobré pověsti. V žádném případě se nenechte zastrašit a požadujte plnou náhradu Vám vzniklé újmy. Tip pro Vás : problematika náhrady újmy na zdraví je velmi složitá. Nový občanský zákoník navíc dává mnohem širší rámec k jejímu uplatnění. Subjekty provozující tyto atrakce bývají v převážené většině na tyto případy pojištěny (často se však řešení těchto škod vyhýbají z obavy před přílišnou administrativou při jejich likvidaci). Neriskujte, že Vám pojišťovna byť i za vážnější úraz vyplatí jen několik set korun.

10 Dokumenty ke stažení - Výpis z živnostenského rejstříku ze dne (Č.j. ZUMB/22511/2008/Sla/5) - Osvědčení o vyšším kvalifikačním stupni odborné způsobilosti pojišťovacího zprostředkovatele ze dne 1. září Licence pojišťovacího makléře od CNB ze dne (Osvědčení o zápisu do registru pojišťovacích zprostředkovatelů a samostatných likvidátorů pojistných událostí jako pojišťovací makléř) - Diplom absolventa vyšší odborné školy ze dne 11. června 2002 (udělen titul diplomovaný specialista v oboru správní činnost) - Osvědčení o zápisu do knihy nejlepších absolventů Vyšší odborné školy ze dne 21. června Diplom s vyznamenáním Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně (číslo diplomu 1422/2013/0214, studijní program Právo a právní věda, udělen titul Mgr.) - Diplomová práce (téma : Mezistátní poskytování pojištění v Evropské unii) Kontakt Institut pojistně-právních vztahů Mgr. Jiří Drybčák, DiS. Hrázka 576/4 Brno IČ: Tel.:

11 Je cesta k dosažení vašich pojistných nároků složitá, nepřehledná a nekonečná? Konzultujte svůj případ s odborníky z Institutu pojistně-právních vztahů. Dáme vám zelenou při uplatnění vašich práv.

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009

Pobočka Pardubice AKTUALITY JEDNOTNÉ LIKVIDAČNÍ CENTRUM OBSAH OPTIMUS BROKERS. leden 2009 leden 2009 www.satum.cz AKTUALITY www.pojistovacidum.cz je nejnovějším projektem společnosti SATUM CZECH, který je zaměřen především na retailovou klientelu. Návštěvníci Pojišťovacího domu mohou postupně

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH EKONOMICKÁ FAKULTA Katedra práva Studijní program: N6208 Ekonomika a management Studijní obor: Obchodní podnikání CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ ÚČASTNÍKA ZÁJEZDU Bakalářská

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů.

Aktuální hodnota individuálního účtu Celkový počet podílových jednotek z jednotlivých finačních fondů, vynásobený prodejní cenou příslušných fondů. Akceptace návrhu smlouvy Přijetí návrhu smlouvy (např. pojistné); tímto jednostranným právním úkonem adresát návrhu projevuje vůči navrhovateli vůli uzavřít smlouvu. Aktuální hodnota individuálního účtu

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

ASYMETRIE INFORMACE NA POJISTNÝCH TRZÍCH

ASYMETRIE INFORMACE NA POJISTNÝCH TRZÍCH VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Hlavní specializace: Finance Diplomová práce na téma: ASYMETRIE INFORMACE NA POJISTNÝCH TRZÍCH Autor diplomové

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven POJISTI SI SVÉ AUTO Průvodce havarijním pojištěním Česká asociace pojišťoven Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika Tel.: + 420 222 350 150, fax: + 420 221 413 400 E-mail: info@cap.cz,

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová

TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE. 2009 Bc. Andrea Valihorová TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI Hospodářská fakulta DIPLOMOVÁ PRÁCE 2009 Bc. Andrea Valihorová Technická univerzita v Liberci Hospodářská fakulta Studijní program: N 6202 Hospodářská politika správa Studijní

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu

Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ Fakulta humanitních studií Institut mezioborových studií Brno Zadlužení domácností: nová příčina sociálního stresu Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Doc. PhDr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU

NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Moderní metody v dopravě a přepravě pro 21. století NÁKLADY SPOJENÉ SE SILNIČNÍ DOPRAVOU Určeno pro potřeby dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků středních odborných škol Autor Ing. Vladimír Marák

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Jak na koupi ojetého vozu. Uzavírání kupní smlouvy. Stáčení tachometru. Omlazování vozidel. Prověřování původu vozidla. Fyzická prohlídka automobilu

Jak na koupi ojetého vozu. Uzavírání kupní smlouvy. Stáčení tachometru. Omlazování vozidel. Prověřování původu vozidla. Fyzická prohlídka automobilu mimořádná příloha www.dtest.cz Uzavírání kupní smlouvy Stáčení tachometru Omlazování vozidel Prověřování původu vozidla Fyzická prohlídka automobilu Ověřování technického stavu Jak na koupi ojetého vozu

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více