Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka UBIQUAM U-400"

Transkript

1 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

2

3 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

4 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony a předpisy o používání telefonu v oblastech, kam s autem pojedete. Používejte sadu hands-free. NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj na místech, kde je používání telefonu zakázáno, jako v nemocnicích či v letadle. Rádiofrekvenční (RF) energie může mít vliv na lékařské přístroje nebo na přístroje v letadle. Pokud používáte nějaký osobní lékařský přístroj, udržujte mezi telefonem a tímto přístrojem dostatečnou vzdálenost. Váš telefon může působit na ostatní zařízení, která využívají různé druhy RF energie. Používejte výhradně baterii schválenou výrobcem. Abyste nepoškodili svůj telefon, používejte výhradně baterii dodanou s telefonem nebo schválenou baterii. Úder do baterie nebo vysoká teplota může způsobit výbuch baterie. U-400

5 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE neschválenou nabíječku nebo příslušenství. Používejte jen příslušenství dodané nebo schválené společností Mobilkom. Neschválené produkty mohou způsobit poruchy nebo výbuch. NEVYSTAVUJTE přístroj dešti nebo tekutinám. Nepoužívejte tento přístroj v prostředích s extrémně vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí. K vysoušení zvlhlého telefonu nepoužívejte fén, topení nebo mikrovlnnou troubu. Mohlo by dojít k deformaci telefonu nebo výbuchu. NEROZEBÍREJTE ani neupravujte telefon. Nebezpečí zásahu elektrickým proudem nebo požáru. K čištění telefonu nepoužívejte saponáty nebo chemikálie jako je alkohol či benzen. Mohly by způsobit poruchu přístroje nebo výbuch. Prohlášení o shodě Společnost MobilKom, a.s. tímto prohlašuje, že se výrobek Ubiquam U-400 shoduje se základními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese U-400

6 Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM TELEFONU 1. Obsah balení 6 2. Používání baterie a SIM karty 7 3. Dobíjení baterie 9 4. Funkce kláves Nastavení Moje menu Hlavní ikony na displeji Zapnutí / vypnutí 13 ZÁKLADNÍ FUNKCE 1. Telefonování 14 1) Zadání telefonního čísla 14 2) Vytočení čísla zkrácenou volbou 14 3) V případě, že znáte telefonní číslo 15 4) Volání na dříve vytočené číslo Příjem hovorů a zmeškaný hovor 16 1) Příjem hovorů 16 2) Čekající hovor 16 3) Kontrola zmeškaných hovorů Další funkce 17 1) Hlasitost hovoru 17 2) Uložení čísla během hovoru 17 3) Funkce reproduktoru 17 4) Nalezení čísla během hovoru 18 5) Omezení přenosu zvuku 18 6) Používání sluchátek 18 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 1. Zadávání znaků 20 1) Zadávání písmen 20 2) Zadávání symbolů Zprávy 23 1) Nová 23 2) Doručené 24 3) Odeslané 25 4) Koncepty 25 5) Nastavení 25 4 U-400

7 Obsah 3. Kontakty 26 1) Nový 26 2) Najít 26 3) Kopírovat & vymazat 27 4) Výpis hovorů 27 5) Informace Užitečnosti 28 1) Hry 28 2) Budík 28 3) Plánovač 29 4) Kalkulačka 30 5) Světový čas 30 6) Stopky Nastavení 31 1) Zámek kláves 31 2) Jazyk 31 3) Formát času 31 4) Přijetí hovoru 31 5) Volání 32 6) Zabezpečení 33 7) Verze SW Profily 36 1) Tichý 36 2) Schůzka 36 3) Ve vozidle 37 4) Venku 37 5) Můj profil, Normální Displej 38 1) Tapeta 38 2) Pozdrav a hodiny 39 3) Jas 39 4) Podsvícení 39 ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE Pozn.: Vyobrazení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného displeje. Obrázky jsou zde uvedeny pro názornost. U-400

8 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 1. Obsah balení Telefon Baterie Síťový adapter Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Řemínek Uživatelská příručka U-400

9 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 2. Používání baterie a SIM karty SIM karta se může snadno poškodit nešetrným zacházením. Prosím, používejte ji opatrně. Při vyjímání baterie je třeba vždy telefon vypnout. 1) Při vyjímání baterie nejprve sejměte kryt. Zatlačte na zarážku na krytu baterie a oddělte kryt od telefonu posunutím dolů. U-400

10 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 2) Při vyjímání baterie, nejprve baterii lehce posuňte. Pod baterií se nachází místo pro instalaci SIM karty. 3) Vložte SIM kartu řádně na místo. Zasuňte ji ve směru šipky na obrázku tak, aby zaklapla správně na místo. Baterii vložte tak, že dolní část zasunete do drážky v dolní části telefonu a potom na baterii zatlačte. U-400

11 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 3. Dobíjení baterie 1) Zasuňte konektor přiloženého síťového adaptéru do zdířky. 2) Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky. 3) Telefon zobrazí symbol dobíjení baterie na LCD displeji. Protože baterie je spotřební materiál, její výdrž se častým opakovaným nabíjením a vybíjením snižuje (když se výdrž baterie zkrátí na polovinu, je třeba zakoupit novou). Nabíječka se může zahřívat. To je normální provozní stav a nepředstavuje žádné riziko. Aby baterie vydržela co nejdéle, nechte baterii při používání nejprve pětkrát úplně vybít a potom ji plně dobijte. U-400

12 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 4) Vybitá baterie Když je baterie vybitá, objeví se na displeji hlášení o nízkém stavu baterie. Prosím, dobijte telefon, než se automaticky vypne. Dobíjení baterie trvá maximálně 4 hodiny. Baterie vydrží nabitá až 200 hodin v pohotovostním režimu a stačí až na 150 minut hovoru. Pozn.: Skutečná výdrž baterie závisí na prostředí a režimu sítě, existují určité rozdíly. 10 U-400

13 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 4. Funkce kláves Klávesa Název Funkce Klávesnice Programové klávesy Klávesa volání Klávesa ukončení Směrová klávesa Zadávání písmen a číslic Ovládání nabídek. Funkce v nabídce se zobrazují na displeji. Uskutečnění nebo příjem hovoru. Také slouží k zobrazení seznamu posledních hovorů. Zapnutí a vypnutí telefonu. Ukončení hovoru Pohyb ve 4 směrech. Listování rychlou nabídkou. U

14 PŘED POUŽITÍM TELEFONU Navigační klávesa Rychlá nabídka na směrovém tlačítku Profily Otevření nabídky nastavení profilů 2 Kalendář Zobrazení kalendáře 3 Zprávy Telefon zobrazí menu zpráv 4 Moje menu Nabídka vytvořená uživatelem 5. Nastavení Mého menu 4 Stiskněte klávesu Zvolte jeden ze symbolů Moje menu. a stiskněte [OK]. Z nabízeného seznamu si zvolte funkci, kterou chcete použít jako svoji uživatelskou nabídku. Zvolené funkce můžete poté snadno používat pomocí volby Moje menu. 12 U-400

15 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 6. Hlavní ikony na displeji : Počet čárek udává sílu signálu. : Informuje, že jsou používána sluchátka. : Objeví se, když jsou jako režim vyzvánění zvoleny vibrace : Přišla textová SMS zpráva. : Signalizuje budík nebo položku v kalendáři. Aktuální profil. : Tichý, : Schůzka : Ve vozidle, : Venku, : Můj profil : Služba nedostupná, Probíhá hovor, nebo služba je nedostupná : Aktuální stav baterie. 7. Zapnutí / vypnutí Při zapínání mobilního telefonu stiskněte a podržte klávesu Při vypínání mobilního telefonu stiskněte a podržte klávesu (asi 1 vteřinu). (asi 1 vteřinu). U

16 ZÁKLADNÍ FUNKCE 1. Telefonování 1) Zadání telefonního čísla Zadejte telefonní číslo. Když budete chtít vymazat poslední zadanou číslici, stiskněte. Vytočte číslo pomocí klávesy. 2) Vytočení čísla zkrácenou volbou Do telefonního seznamu v telefonu se vejde až 500 položek. Stiskněte číslici (číslice) krátké volby volaného čísla a podržte poslední číslici tři vteřiny. Telefon Vás automaticky spojí s uloženým telefonním číslem. Poznámka: Číslo pro zkrácenou volbu daného kontaktu odpovídá číslu indexu tohoto kontaktu. Například pokud je index kontaktu 003, je pro zkrácenou volbu nutné stisknout a přidržet klávesu s číslem 3. Číslo indexu a tedy i zkrácené volby je možné změnit v Menu Kontakty. 14 U-400

17 ZÁKLADNÍ FUNKCE 3) V případě, že znáte telefonní číslo Zadejte určitou část telefonního čísla (např. když je telefonní číslo , zadejte 789) Stiskněte tlačítko [Menu] a zvolte [Najít]. Zobrazí se všechna telefonní čísla obsahující zadané číslice. Zvolte číslo, které chcete volat a stiskněte klávesu. 4) Volání na dříve vytočené číslo Stiskněte. Pomocí navigační klávesy zvolte požadované číslo. Vytočte číslo pomocí tlačítka volání. U

18 ZÁKLADNÍ FUNKCE 2. Příjem hovorů a zmeškané hovory 1) Příjem hovorů Když telefon zvoní, stiskněte. V případě, že je zvolená možnost příjmu jakoukoliv klávesou, přijmete hovor stisknutím jakékoliv klávesy. Když máte nastavenou funkci identifikace volajícího, zobrazí se identifikace na displeji. 2) Čekání hovoru Během hovoru můžete přijmout další hovor stisknutím klávesy. Opětovným stisknutím klávesy volání se vrátíte k předchozímu hovoru. Hovor ukončíte klávesou. 3) Kontrola zmeškaných hovorů V případě zmeškaných hovorů se na displeji objeví výše uvedené hlášení. 16 U-400

19 ZÁKLADNÍ FUNKCE 3. Další funkce 1) Hlasitost hovoru Hlasitost reproduktoru můžete upravovat pomocí bočních tlačítek [nahoru] a [dolů] Zvýšení hlasitosti [nahoru], snížení hlasitosti [dolů] 2) Ukládání čísel během hovoru Když si budete chtít uložit telefonní číslo během hovoru, zadejte čísla klávesnicí a zvolte [Uložit]. Případně pro uložení čísla stiskněte tlačítko [Menu] a zvolte [Nový kontakt]. 3) Funkce reproduktoru hlasitý odposlech Když budete chtít použít funkci reproduktoru během hovoru, stiskněte středové tlačítko OK. U

20 ZÁKLADNÍ FUNKCE 4) Nalezení telefonního čísla během hovoru Když budete chtít najít telefonní číslo během hovoru, stiskněte [Menu]. Zvolte a zadejte informace o čísle, které chcete najít. Zvolte požadované číslo. 5) Omezení přenosu zvuku Tuto funkci použijte, pokud chcete během hovoru vypnout mikrofon druhá strana vás neuslyší Během hovoru stiskněte tlačítko [vyp.mik] Když budete chtít tuto funkci opět zrušit a mikrofon zapnout, stiskněte 6) Používání sluchátek Zapojte konektor sluchátek do zdířky na levé straně telefonu. [zap.mik] 18 U-400

21 ZÁKLADNÍ FUNKCE Stiskněte tlačítko Menu Pomocí směrového tlačítka a objeví se nabídka menu. zvolte požadovanou nabídku. Základní nabídka je následující. Po zvolení konkrétní nabídky získáte přístup k podnabídkám. U

22 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 1. Zadávání znaků Když budete chtít poslat SMS nebo si napsat poznámku, potřebujete zadávat znaky. K zadávání nebo úpravě znaků používejte číselnou klávesnici. 1) Zadávání písmen K zadávání písmen používejte číselná tlačítka. Např. jedním stisknutím klávesy zadáte A. Když stisknete klávesu dvakrát, zadáte B. Když písmena, která budete chtít zadat, jsou na stejném tlačítku, mezi zadáváním chvíli počkejte nebo použijte navigační tlačítko. Při zadávání číslic tlačítko dlouze podržte. Tímto tlačítkem se posunuje kurzor. Vkládání mezery. Změna režimu zadávání: textový režim, číslice nebo T9. 20 U-400

23 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU Příklad: zadání No.1, Stiskněte a zvolte režim <Aa>. Dvakrát stiskněte tlačítko změní automaticky na malá písmena <aa> k zadání velkého [N] a režim prvního velkého písmene <Aa> se Zadejte malé o stisknutím tlačítka třikrát. Stisknutím zadejte., a podržením zadejte číslo 1. * Použití režimu psaní T9 T9 je režim prediktivního vkládání textu, který umožňuje vložit jakýkoli znak jediným stisknutím tlačítka * Vkládání slova v režimu T9 1. Při psaní SMS stiskněte [Menu] a zvolte [T9]. Pro každé písmeno stiskněte klávesu jen jednou. Například stisknutím kláves [6], [6], [2], [4], [5] vložíte slovo mobil. Režim T9 předvídá, jaké slovo chcete napsat, a to se může měnit stisknutím každého dalšího tlačítka. 2. Vložte celé slovo dříve než začnete upravovat či mazat znaky 3. Pokud je nabídnuto správné slovo, běžte na krok 4. V opačném případě použijte směrové klávesy pro výběr alternativního slova z nabidky. Například po zadání [8], [9] vyberte mezi už a ty 4. Stiskněte [0] pro vložení mezery a pokračujte ve vkládání textu. 5. Pokud vámi požadované slovo není v nabídce, můžete toto slovo přidat do slovníku T9. Při psaní SMS stiskněte [Menu] a zvolte [Přidat slovo]. Standardním způsobem vložte požadované slovo. Po potvrzení [Ok] bude toto slovo přidáno do slovníku a při dalším psaní nabízeno. Vámi přidaná slova můžete upravovat či mazat v nabídce Menu Zprávy Nastavení Moje slova. U

24 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 2) Zadávání symbolů Dlouze podržte tlačítko [Symbol]. Pomocí směrového tlačítka se můžete přesunout na následující stránku. Na dalších stránkách se můžete pohybovat a symboly můžete volit pomocí číselných tlačítek. Pokud budete mačkat tlačítko, speciální znaky se budou měnit. Zvolte požadovaný znak Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Příklad : Když budete chtít zvolit?, podržte tlačítko Symbolů a pomocí tlačítka zvolte [?] na displeji. Když na displeji nenajdete požadovaný symbol, stiskněte směrové tlačítko k posunu na další obrazovku podle obr. 2 a U-400

25 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 2. Zprávy + Vytváření nových SMS, odesílání a příjem zpráv. Můžete také změnit příslušná nastavení pro SMS. 1) Nová zpráva - napsání a odeslání zprávy Menu + + Nová Ve zprávách zvolte Nová. Když barva pozadí signalizuje Na, můžete zadat telefonní číslo, nebo po stisknutí [Najít] vyberte číslo ze seznamu Kontaktů. Přesuňte barvu pozadí pomocí směrové klávesy na dolní sloupec a stiskněte [OK], aby se zobrazila plocha pro zadávání písmen. Teď můžete začít zadávat písmena podle výše uvedeného popisu. Po napsání zprávy a zadání telefonního čísla stiskněte tlačítko [Uložit] k uložení zprávy nebo zprávu odešlete pomocí tlačítka [Poslat] U

26 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 2) Doručené zprávy + + Přijaté zprávy můžete kontrolovat, ukládat nebo mazat pomocí tlačítka Menu. + + Máte k dispozici dvě nabídky: SIM a telefon. V každé nabídce se zobrazují přijaté zprávy. Okno nalevo ukazuje, jak procházet přijaté zprávy. Po zvolení zprávy se zobrazí její obsah, datum, čas přijetí a telefonní číslo odesílatele. Když v okně kontroly zprávy stisknete tlačítko Menu můžete zprávu vymazat, odpovědět, předat ji dál nebo uložit číslo do seznamu. 24 U-400

27 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 3) Odeslané zprávy + + Můžete kontrolovat odeslané a neodeslané zprávy a volit, zda je chcete vymazat, upravovat nebo ukládat číslo do telefonního seznamu. 4) Koncepty - kontrola uložených zpráv a poznámek. + + Zprávy uložené v konceptech, například rozepsané zprávy, můžete podle volby z nabídky [Menu] upravovat, posílat či mazat. 5) Nastavení + + Můžete změnit nebo upravit nastavení týkající se zpráv, jako je upozornění na přijaté zprávy, možnosti odesílání, volba ukládání doručených SMS zpráv na SIM nebo do telefonu, potvrzení o doručení nebo mazání všech zpráv. Dále může prostřednictvím nabídky [Moje slova] upravovat či mazat slova, která jste přidali do slovníku T9. U

28 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 3. Kontakty + Ukládání telefonních čísel, vyhledávání, kopírování a mazání uložených čísel. Také zde můžete kontrolovat historii a časy volání. 1) Nový - zadávání nového kontaktu Ukládání nového telefonního čísla + + [nový] Zvolte paměť telefonu nebo SIM kartu. Zvolte místo uložení, potom se nalevo objeví okno k zadání jména, telefonního čísla a dalších údajů. Zadejte požadované informace a uložte je pomocí tlačítka [Uložit]. 2) Najít Telefonní čísla můžete vyhledávat podle jména, telefonního čísla, čísla indexu nebo skupiny. + + zvolte kontakty, telefonní číslo, skupinu nebo index. 26 U-400

29 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 3) Kopírovat & vymazat Můžete kopírovat čísla ze SIM karty do paměti telefonu nebo naopak. Popřípadě máte možnost vymazat všechny čísla ze SIM karty a telefonu. + + Zvolte [Kopírovat vše] a dále [Do telefonu] nebo [Na SIM], Zvolte [Vymazat vše] a [Telefon] nebo [SIM] 4) Výpis hovorů - můžete procházet odchozí, příchozí a zmeškané hovory a zobrazovat datum a čas posledních 20 hovorů. + + Zvolte [odchozí hovory], [příchozí hovory], [zmeškané hovory] nebo [délka volání] 5) Informace kontrola stavu využití paměti. Zobrazuje, jaká část paměti telefonu a SIM karty je využita a kolik kontaktů je tedy ještě možné uložit. + + Zvolte [Využití paměti] U

30 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 4. Užitečnosti + Tato nabídka obsahuje různé užitečné funkce a hry. 1) Hry - v telefonu je nainstalovaná jedna hra ) Budík - používání funkce budíku telefonu. + + : Zapnutí / vypnutí budíku : Nastavení času buzení : Nastavení dne v týdnu, kdy bude probíhat buzení : Nastavení vyzváněcí melodie pro budík : Nastavení počtu opakování 28 U-400

31 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 3) Plánovač - můžete zadat jednoduchou poznámku nebo plán. + + Zvolte Schůzky Po zvolení data stiskněte tlačítko Menu - zobrazí se okno nalevo. : Nastavte datum a čas. : Nastavte předmět. : Nastavte čas upozornění. : Nastavte zvuk pro upozornění a zvolte Nový Zadejte požadované informace a uložte si schůzku pomocí tlačítka Uložit. Podobně jako na výše uvedeném obrázku se po uložení zvýrazní zvolené datum. U

32 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 4) Kalkulačka - používání kalkulačky. + + Zvolte Kalkulačka Pomocí číselných tlačítek můžete zadávat čísla a směrového tlačítka znaménka. 5) Světový čas - aktuální čas ve velkých světových městech. + + Zvolte Světový čas Pomocí směrového tlačítka zvolte požadované město. 6) Stopky - funkce stopek. + + Zvolte Stopky. Použijte směrové tlačítko pro [Start] či [Stop], [Restart] a pro [Reset] (vynulování). pro [Mezičas] či 30 U-400

33 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 5. Nastavení + 1) Zámek kláves + + Abyste omylem nestiskli nějaké tlačítko, např. v kapse, použijte funkci Zámek kláves. Pokud je tato funkce aktivovaná, klávesnice se automaticky zamkne po několika sekundách nečinnosti. Klávesnici je možné zamknout také stisknutím a přidržením tlačíka Pro odemknutí klávesnice stiskněte + 2) Jazyk - zvolte jazyk telefonu. + + Zvolte češtinu nebo angličtinu. 3) Formát času - zvolte zobrazování času ve formátu 12 hod. nebo 24 hod. + + Zvolte 12H nebo 24H 4) Přijetí hovoru - zvolte typ příjmu hovorů. + + Zvolte Odesílací klávesu (tlačítko volání) nebo Libovolnou klávesu. U

34 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU Tlačítko volání: Hovory se přijímají tlačítkem volání. Jakékoli tlačítko: hovory se přijímají jakýmkoli tlačítkem (výjimka: tlačítko ukončení ) 5) Volání - nastavení funkcí spojených s čekáním hovorů a přesměrováním hovorů. + + Zvolte nabídku Hovor na lince : Pokud je funkce aktivována, lze během hovoru přijmout další příchozí hovor. Přesměrování hovoru: V případě, že nebudete brát telefon, můžete pomocí této funkce přepojit příchozí hovor do hlasové schránky. Například pokud budete mít obsazeno, nebo budete nedostupní. Aktivujte požadovanou funkci a pomocí volacího tlačítka vytočte aktivační kód, který se zobrazí na displeji. Obdobným způsobem funkci deaktivujte. 32 U-400

35 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 6) Zabezpečení - změna hesla nebo nastavení zámku telefonu. + + Zadejte kód zabezpečení Upozornění: výchozí kód zabezpečení je nastaven na hodnotu Jeho hodnotu můžete změnit v Menu Nastavení Zabezpečení Zámek telefonu. (1) Nastavit heslo Můžete nastavit ochranu konkrétních funkcí, jejichž soukromí chcete chránit. Pro jejich použití bude poté nutné zadat kód zabezpečení. (2) Zámek telefonu Když je zámek aktivovaný, musíte k tomu, abyste mohli telefon používat, zadat kód zabezpečení. Když zadáte nesprávný kód zabezpečení více než třikrát, budete se muset obrátit na svého operátora. (3) Používání kódu PIN PIN se obvykle požaduje vždy při zapnutí telefonu. Můžete tuto funkci vypnout, ale riskujete neoprávněné používání telefonu. Když je PIN zadaný správně, zobrazí se obrazovka pohotovostního režimu. U

36 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU Blokování kódem PIN Aktivované - zapněte telefon a zadejte PIN SIM karty. Deaktivované - můžete zapnout telefon bez zadání PINu. Změna PINu Můžete změnit číslo tak, abyste si je snadno zapamatovali. + + Zadejte heslo PIN zvolte Změnit PIN Stiskněte OK. Když zapomenete PIN, budete muset použit kód PUK (dostanete spolu se SIM kartou). Pokud neznáte ani PUK, obrat'te se na svého operátora Zadejte starý PIN Zadejte nový PIN 34 U-400

37 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU (4) Obnovení původního nastavení Po aktivace této funkce dojde k obnovení nastavení všech funkcí telefonu na původní hodnotu. Kontakty v telefonu i na SIM kartě zůstanou zachovány. 7) Verze SW - můžete zjistit verzi softwaru svého telefonu. + + U

38 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 6. Profily + Můžete změnit druhy zvonění, nastavit vibrace nebo zvuky tlačítek a nastavovat hlasitost u jednotlivých definovaných profilů. Parametry přislušného profilu je možné měnit pouze když je tento profil aktivni. Jeho aktivaci provedete tlačitkem [Aktivuj] 1) Tichý - bez zvonění a vibrací. V tichém režimu nemůžete měnit žádná nastavení. + + Poznámka: profil Tichý můžete aktivovat a deaktivovat také přidržením tlačítka 2) Schůzka - zvolte vibrace nebo světlo. Žádné zvonění ani zvuky tlačítek. + + Zvolte vibrace nebo světlo. 36 U-400

39 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 3) Ve vozidle - zvolte zvonění, zvukový efekt nebo zvuk tlačítek a nastavte hlasitost. + + změňte a nastavte zvuk zvonění nebo efekt. 4) Venku - zvolte zvonění, zvukový efekt nebo zvuk tlačítek a nastavte hlasitost. + + změňte a nastavte zvuk zvonění nebo efekt. 5) Můj profil a 6) Normální zvolte zvonění podle svého přání a uložte si je zvlášť za účelem snadného používání. + + nebo změňte a nastavte zvuk zvonění nebo efekt. U

40 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 7. Displej + Můžete změnit tapetu nebo nastavit jas displeje. 1) Tapeta - volba obrázku na pozadí zvolte pozadí. 38 U-400

41 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 2) Pozdrav a hodiny - můžete zadat pozdrav a vložit hodiny na displej Zaškrtněte Pozdrav nebo Hodiny zadejte text 3) Jas - ovládání jasu displeje Jas displeje se ovládá směrovým tlačítkem. 4) Podsvícení - nastavení délky podsvícení displeje zvolte dobu U

42 Technické údaje Rozsah frekvence : Tx : MHz Rx : MHz Hmotnost : 80g (s baterií) Velikost : 105 x 45 x 17 (D x Š x H mm) Baterie : 950 mah Li-ion Pohotovostní režim : Až 200 hodin Délka hovoru : Až 150minut (výkon 10dBM Tx / RC 3) Displej : STN s barvami (128 x 128 bodů) Melodie : 16-polyfonní Licencováno společností Qualcomm incorporated pod jedním nebo více následujícími patenty: 4,901,307 5,506,865 5,267,261 5,600,754 5,490,165 5,109,390 5,544,196 5,414,796 5,056,109 5,511,073 5,267,262 5,657,420 5,504,773 5,228,054 5,568,483 5,416,797 5,101,501 5,535,239 5,337,338 5,778,338 5,710,784 5,659,569 Verze U-400

43

44 Tech Bldg., 1~4F Yatap3, Bundang, Seongnam, Kyeonggi, , Korea TEL : FAX : UBQ-P5C-01(0804)

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony a předpisy o používání telefonu v

Více

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030

Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Ovládání IP telefonů Thomson ST2022 a ST2030 Výrobce: Typ zařízení: Firmware: Služba: Thomson Thomson ST2022, Thomson ST2030 Thomson ST2022 (3.61), Thomson ST2030(1.61) VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

EVOLVEO StrongPhone Accu

EVOLVEO StrongPhone Accu Manuál k telefonu 1. Popis telefonu 2. Před zapnutím telefonu Vložte SIM kartu jako na obrázku - uživatelská příručka Stránka 1 z 5 Verze 1.1 3. Připojte USB kabel (připojený k nabíječce nebo k PC) a před

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815)

Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Návod pro Samsung Galaxy Tab S2 9.7 LTE (T815) Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 37 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zap./Vyp.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 36 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 32 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP

Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Ovládání IP telefonu Gigaset C470 IP Výrobce: Typ zařízení: Siemens Gigaset C470 IP Firmware: 02223 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 11.05.2010 Gigaset C470IP

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 34 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 23 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Nastavení

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 36 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n)

Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) Návod pro LG Leon 4G LTE (H340n) 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 3. Volání Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 60 Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 55 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS

Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení SIM karty SMS a MMS Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS Volání

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 5. 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Seznam pevné volby Reset přístroje do továrního nastavení Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google

Více

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a

Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a 1 6. 7. 8. 9. Služby a nastavení Reset přístroje do továrního nastavení Seznam pevné volby Identifikace volajícího (CLIP/CLIR) Pevná volba Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Zap./Vyp.

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 28 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - fotka Upravení kontaktu - změna

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 36 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Návod pro LG E430 Optimus L3 II

Návod pro LG E430 Optimus L3 II 1 z 26 112013 12:42 Návod pro LG E430 Optimus L3 II 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Návod pro Sony Xperia Z5

Návod pro Sony Xperia Z5 Návod pro Sony Xperia Z5 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení  u Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

3. Vložíte baterku. 4.

3. Vložíte baterku. 4. 1 z 34 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi 1 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Připojení a odpojení wi-fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 3. Nastavení volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 3. Nastavení volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Zapnutí VoLTE

Více

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení

1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 2. Internet. 3. Zabezpečení 1 z 32 Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 35 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle

A300. Mobilní telefon. Začínáme snadno a rychle A300 Mobilní telefon Začínáme snadno a rychle Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 4 Zapnutí a vypnutí telefonu... 6 Nabíjení telefonu... 7 Nouzové volání... 8 Telefonování...

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM a paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení vyzvánění

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9

Lenovo VIBE P1m 8åLYDWHOVNi SĜtUXþND 9 Lenovo VIBE P1m Základy Regulatorní prohlášení Na webových stránkách http://support.lenovo.com je k dispozici aktualizovaná a dokument Regulatorní prohlášení. Technické údaje V této sekci jsou uvedeny

Více

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50

Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Ovládání IP telefonu Panasonic KX-TGP 500 a KX-TPA 50 Výrobce: Panasonic Typ zařízení: KX-TGP 500, KX-TPA 50 Firmware: 22.02, 22.10, 22.53 (KX TGP 500, KX TGP 550) Služba: VoIP CTX / VoIP Connect (O2 Virtuální

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Jednoduchý mobilní telefon bez fotoaparátu a bez možnosti datových přenosů. Praktický mobil s barevným displayem pro nenáročnou low-end kategorii.

Jednoduchý mobilní telefon bez fotoaparátu a bez možnosti datových přenosů. Praktický mobil s barevným displayem pro nenáročnou low-end kategorii. Jednoduchý mobilní telefon bez fotoaparátu a bez možnosti datových přenosů. Zkratky: Představení Technické parametry Funkce Představení Praktický mobil s barevným displayem pro nenáročnou low-end kategorii.

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 3. Nastavení volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 3. Nastavení volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Nastavení volání Zapnutí VoLTE

Více

Návod pro Apple iphone 6s Plus

Návod pro Apple iphone 6s Plus Návod pro Apple iphone 6s Plus Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

BlindShell uživatelský manuál

BlindShell uživatelský manuál Datum: 1.6.2015 BlindShell uživatelský manuál BlindShell je chytrý telefon pro nevidomé a zrakově postižené uživatele. Ovládá se jednoduchými dotykovými gesty. Hlasová zpětná vazba používá výstup s převodem

Více

Doro Secure 580. Rychlý návod k použití Česky

Doro Secure 580. Rychlý návod k použití Česky Doro Secure 580 Rychlý návod k použití Česky Pozor! Veškerá vyobrazení slouží výhradně k ilustračním účelům a nemusí zcela přesně odpovídat podobě konkrétního přístroje. 1. Zapínací tlačítko ZAP/VYP 9.

Více

ConCorde-550CID Uživatelská příručka

ConCorde-550CID Uživatelská příručka ConCorde-550CID Uživatelská příručka BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1. Pozorně si přečtěte následující pokyny před použitím telefonu, aby bylo zařízení použito bezpečně a správně 2. Odpojte napájecí kabel od elektrické

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. Volání Zapnutí VoLTE Zapnutí

Více

Bezpečnostní informace

Bezpečnostní informace Čeština Obrázky a obsah v této příručce se mohou od konkrétního produktu lišit. Chcete-li získat další informace, můžete otevřít celou uživatelskou příručku. Navštivte web www.samsung.com a vyhledejte

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Ovládání přístroje Aastra 6753

Ovládání přístroje Aastra 6753 Ovládání přístroje Aastra 6753 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na displeji zobrazen datum a čas, v průběhu hovoru

Více

1 Kontakty dobíjení Kontakty určené pro dobíjení ve stojánku. Udržujte tyto kontakty čisté. 2 Micro USB konektor

1 Kontakty dobíjení Kontakty určené pro dobíjení ve stojánku. Udržujte tyto kontakty čisté. 2 Micro USB konektor myphone ONE Návod Pozice Popis Funkce 1 Kontakty dobíjení Kontakty určené pro dobíjení ve stojánku. Udržujte tyto kontakty čisté. 2 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. SMS a MMS

1. Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN. 2. Kontakty. 3. SMS a MMS Základní nastavení tabletu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN 2. Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky 3. SMS a

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11).

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). myphone 6310 Návod CZ Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4 Reproduktor Zadní

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Ovládání přístroje Aastra 6755

Ovládání přístroje Aastra 6755 Ovládání přístroje Aastra 6755 Displej je tvořen informačním řádkem, který zobrazuje stav přístroje, číslo volajícího nebo přístupné funkce. V klidu je na tomto řádku zobrazeno datum a čas, v průběhu hovoru

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-08133A Czech. 03/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více