Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Uživatelská příručka UBIQUAM U-400"

Transkript

1 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

2

3 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

4 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony a předpisy o používání telefonu v oblastech, kam s autem pojedete. Používejte sadu hands-free. NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj na místech, kde je používání telefonu zakázáno, jako v nemocnicích či v letadle. Rádiofrekvenční (RF) energie může mít vliv na lékařské přístroje nebo na přístroje v letadle. Pokud používáte nějaký osobní lékařský přístroj, udržujte mezi telefonem a tímto přístrojem dostatečnou vzdálenost. Váš telefon může působit na ostatní zařízení, která využívají různé druhy RF energie. Používejte výhradně baterii schválenou výrobcem. Abyste nepoškodili svůj telefon, používejte výhradně baterii dodanou s telefonem nebo schválenou baterii. Úder do baterie nebo vysoká teplota může způsobit výbuch baterie. U-400

5 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE neschválenou nabíječku nebo příslušenství. Používejte jen příslušenství dodané nebo schválené společností Mobilkom. Neschválené produkty mohou způsobit poruchy nebo výbuch. NEVYSTAVUJTE přístroj dešti nebo tekutinám. Nepoužívejte tento přístroj v prostředích s extrémně vysokými teplotami nebo vysokou vlhkostí. K vysoušení zvlhlého telefonu nepoužívejte fén, topení nebo mikrovlnnou troubu. Mohlo by dojít k deformaci telefonu nebo výbuchu. NEROZEBÍREJTE ani neupravujte telefon. Nebezpečí zásahu elektrickým proudem nebo požáru. K čištění telefonu nepoužívejte saponáty nebo chemikálie jako je alkohol či benzen. Mohly by způsobit poruchu přístroje nebo výbuch. Prohlášení o shodě Společnost MobilKom, a.s. tímto prohlašuje, že se výrobek Ubiquam U-400 shoduje se základními požadavky a dalšími důležitými ustanoveními Směrnice 1999/5/EC. Kopii prohlášení o shodě naleznete na adrese U-400

6 Obsah BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ PŘED POUŽITÍM TELEFONU 1. Obsah balení 6 2. Používání baterie a SIM karty 7 3. Dobíjení baterie 9 4. Funkce kláves Nastavení Moje menu Hlavní ikony na displeji Zapnutí / vypnutí 13 ZÁKLADNÍ FUNKCE 1. Telefonování 14 1) Zadání telefonního čísla 14 2) Vytočení čísla zkrácenou volbou 14 3) V případě, že znáte telefonní číslo 15 4) Volání na dříve vytočené číslo Příjem hovorů a zmeškaný hovor 16 1) Příjem hovorů 16 2) Čekající hovor 16 3) Kontrola zmeškaných hovorů Další funkce 17 1) Hlasitost hovoru 17 2) Uložení čísla během hovoru 17 3) Funkce reproduktoru 17 4) Nalezení čísla během hovoru 18 5) Omezení přenosu zvuku 18 6) Používání sluchátek 18 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 1. Zadávání znaků 20 1) Zadávání písmen 20 2) Zadávání symbolů Zprávy 23 1) Nová 23 2) Doručené 24 3) Odeslané 25 4) Koncepty 25 5) Nastavení 25 4 U-400

7 Obsah 3. Kontakty 26 1) Nový 26 2) Najít 26 3) Kopírovat & vymazat 27 4) Výpis hovorů 27 5) Informace Užitečnosti 28 1) Hry 28 2) Budík 28 3) Plánovač 29 4) Kalkulačka 30 5) Světový čas 30 6) Stopky Nastavení 31 1) Zámek kláves 31 2) Jazyk 31 3) Formát času 31 4) Přijetí hovoru 31 5) Volání 32 6) Zabezpečení 33 7) Verze SW Profily 36 1) Tichý 36 2) Schůzka 36 3) Ve vozidle 37 4) Venku 37 5) Můj profil, Normální Displej 38 1) Tapeta 38 2) Pozdrav a hodiny 39 3) Jas 39 4) Podsvícení 39 ROZMĚRY A TECHNICKÉ ÚDAJE Pozn.: Vyobrazení v této uživatelské příručce se mohou lišit od skutečného displeje. Obrázky jsou zde uvedeny pro názornost. U-400

8 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 1. Obsah balení Telefon Baterie Síťový adapter Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Řemínek Uživatelská příručka U-400

9 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 2. Používání baterie a SIM karty SIM karta se může snadno poškodit nešetrným zacházením. Prosím, používejte ji opatrně. Při vyjímání baterie je třeba vždy telefon vypnout. 1) Při vyjímání baterie nejprve sejměte kryt. Zatlačte na zarážku na krytu baterie a oddělte kryt od telefonu posunutím dolů. U-400

10 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 2) Při vyjímání baterie, nejprve baterii lehce posuňte. Pod baterií se nachází místo pro instalaci SIM karty. 3) Vložte SIM kartu řádně na místo. Zasuňte ji ve směru šipky na obrázku tak, aby zaklapla správně na místo. Baterii vložte tak, že dolní část zasunete do drážky v dolní části telefonu a potom na baterii zatlačte. U-400

11 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 3. Dobíjení baterie 1) Zasuňte konektor přiloženého síťového adaptéru do zdířky. 2) Zapojte síťový adaptér do elektrické zásuvky. 3) Telefon zobrazí symbol dobíjení baterie na LCD displeji. Protože baterie je spotřební materiál, její výdrž se častým opakovaným nabíjením a vybíjením snižuje (když se výdrž baterie zkrátí na polovinu, je třeba zakoupit novou). Nabíječka se může zahřívat. To je normální provozní stav a nepředstavuje žádné riziko. Aby baterie vydržela co nejdéle, nechte baterii při používání nejprve pětkrát úplně vybít a potom ji plně dobijte. U-400

12 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 4) Vybitá baterie Když je baterie vybitá, objeví se na displeji hlášení o nízkém stavu baterie. Prosím, dobijte telefon, než se automaticky vypne. Dobíjení baterie trvá maximálně 4 hodiny. Baterie vydrží nabitá až 200 hodin v pohotovostním režimu a stačí až na 150 minut hovoru. Pozn.: Skutečná výdrž baterie závisí na prostředí a režimu sítě, existují určité rozdíly. 10 U-400

13 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 4. Funkce kláves Klávesa Název Funkce Klávesnice Programové klávesy Klávesa volání Klávesa ukončení Směrová klávesa Zadávání písmen a číslic Ovládání nabídek. Funkce v nabídce se zobrazují na displeji. Uskutečnění nebo příjem hovoru. Také slouží k zobrazení seznamu posledních hovorů. Zapnutí a vypnutí telefonu. Ukončení hovoru Pohyb ve 4 směrech. Listování rychlou nabídkou. U

14 PŘED POUŽITÍM TELEFONU Navigační klávesa Rychlá nabídka na směrovém tlačítku Profily Otevření nabídky nastavení profilů 2 Kalendář Zobrazení kalendáře 3 Zprávy Telefon zobrazí menu zpráv 4 Moje menu Nabídka vytvořená uživatelem 5. Nastavení Mého menu 4 Stiskněte klávesu Zvolte jeden ze symbolů Moje menu. a stiskněte [OK]. Z nabízeného seznamu si zvolte funkci, kterou chcete použít jako svoji uživatelskou nabídku. Zvolené funkce můžete poté snadno používat pomocí volby Moje menu. 12 U-400

15 PŘED POUŽITÍM TELEFONU 6. Hlavní ikony na displeji : Počet čárek udává sílu signálu. : Informuje, že jsou používána sluchátka. : Objeví se, když jsou jako režim vyzvánění zvoleny vibrace : Přišla textová SMS zpráva. : Signalizuje budík nebo položku v kalendáři. Aktuální profil. : Tichý, : Schůzka : Ve vozidle, : Venku, : Můj profil : Služba nedostupná, Probíhá hovor, nebo služba je nedostupná : Aktuální stav baterie. 7. Zapnutí / vypnutí Při zapínání mobilního telefonu stiskněte a podržte klávesu Při vypínání mobilního telefonu stiskněte a podržte klávesu (asi 1 vteřinu). (asi 1 vteřinu). U

16 ZÁKLADNÍ FUNKCE 1. Telefonování 1) Zadání telefonního čísla Zadejte telefonní číslo. Když budete chtít vymazat poslední zadanou číslici, stiskněte. Vytočte číslo pomocí klávesy. 2) Vytočení čísla zkrácenou volbou Do telefonního seznamu v telefonu se vejde až 500 položek. Stiskněte číslici (číslice) krátké volby volaného čísla a podržte poslední číslici tři vteřiny. Telefon Vás automaticky spojí s uloženým telefonním číslem. Poznámka: Číslo pro zkrácenou volbu daného kontaktu odpovídá číslu indexu tohoto kontaktu. Například pokud je index kontaktu 003, je pro zkrácenou volbu nutné stisknout a přidržet klávesu s číslem 3. Číslo indexu a tedy i zkrácené volby je možné změnit v Menu Kontakty. 14 U-400

17 ZÁKLADNÍ FUNKCE 3) V případě, že znáte telefonní číslo Zadejte určitou část telefonního čísla (např. když je telefonní číslo , zadejte 789) Stiskněte tlačítko [Menu] a zvolte [Najít]. Zobrazí se všechna telefonní čísla obsahující zadané číslice. Zvolte číslo, které chcete volat a stiskněte klávesu. 4) Volání na dříve vytočené číslo Stiskněte. Pomocí navigační klávesy zvolte požadované číslo. Vytočte číslo pomocí tlačítka volání. U

18 ZÁKLADNÍ FUNKCE 2. Příjem hovorů a zmeškané hovory 1) Příjem hovorů Když telefon zvoní, stiskněte. V případě, že je zvolená možnost příjmu jakoukoliv klávesou, přijmete hovor stisknutím jakékoliv klávesy. Když máte nastavenou funkci identifikace volajícího, zobrazí se identifikace na displeji. 2) Čekání hovoru Během hovoru můžete přijmout další hovor stisknutím klávesy. Opětovným stisknutím klávesy volání se vrátíte k předchozímu hovoru. Hovor ukončíte klávesou. 3) Kontrola zmeškaných hovorů V případě zmeškaných hovorů se na displeji objeví výše uvedené hlášení. 16 U-400

19 ZÁKLADNÍ FUNKCE 3. Další funkce 1) Hlasitost hovoru Hlasitost reproduktoru můžete upravovat pomocí bočních tlačítek [nahoru] a [dolů] Zvýšení hlasitosti [nahoru], snížení hlasitosti [dolů] 2) Ukládání čísel během hovoru Když si budete chtít uložit telefonní číslo během hovoru, zadejte čísla klávesnicí a zvolte [Uložit]. Případně pro uložení čísla stiskněte tlačítko [Menu] a zvolte [Nový kontakt]. 3) Funkce reproduktoru hlasitý odposlech Když budete chtít použít funkci reproduktoru během hovoru, stiskněte středové tlačítko OK. U

20 ZÁKLADNÍ FUNKCE 4) Nalezení telefonního čísla během hovoru Když budete chtít najít telefonní číslo během hovoru, stiskněte [Menu]. Zvolte a zadejte informace o čísle, které chcete najít. Zvolte požadované číslo. 5) Omezení přenosu zvuku Tuto funkci použijte, pokud chcete během hovoru vypnout mikrofon druhá strana vás neuslyší Během hovoru stiskněte tlačítko [vyp.mik] Když budete chtít tuto funkci opět zrušit a mikrofon zapnout, stiskněte 6) Používání sluchátek Zapojte konektor sluchátek do zdířky na levé straně telefonu. [zap.mik] 18 U-400

21 ZÁKLADNÍ FUNKCE Stiskněte tlačítko Menu Pomocí směrového tlačítka a objeví se nabídka menu. zvolte požadovanou nabídku. Základní nabídka je následující. Po zvolení konkrétní nabídky získáte přístup k podnabídkám. U

22 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 1. Zadávání znaků Když budete chtít poslat SMS nebo si napsat poznámku, potřebujete zadávat znaky. K zadávání nebo úpravě znaků používejte číselnou klávesnici. 1) Zadávání písmen K zadávání písmen používejte číselná tlačítka. Např. jedním stisknutím klávesy zadáte A. Když stisknete klávesu dvakrát, zadáte B. Když písmena, která budete chtít zadat, jsou na stejném tlačítku, mezi zadáváním chvíli počkejte nebo použijte navigační tlačítko. Při zadávání číslic tlačítko dlouze podržte. Tímto tlačítkem se posunuje kurzor. Vkládání mezery. Změna režimu zadávání: textový režim, číslice nebo T9. 20 U-400

23 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU Příklad: zadání No.1, Stiskněte a zvolte režim <Aa>. Dvakrát stiskněte tlačítko změní automaticky na malá písmena <aa> k zadání velkého [N] a režim prvního velkého písmene <Aa> se Zadejte malé o stisknutím tlačítka třikrát. Stisknutím zadejte., a podržením zadejte číslo 1. * Použití režimu psaní T9 T9 je režim prediktivního vkládání textu, který umožňuje vložit jakýkoli znak jediným stisknutím tlačítka * Vkládání slova v režimu T9 1. Při psaní SMS stiskněte [Menu] a zvolte [T9]. Pro každé písmeno stiskněte klávesu jen jednou. Například stisknutím kláves [6], [6], [2], [4], [5] vložíte slovo mobil. Režim T9 předvídá, jaké slovo chcete napsat, a to se může měnit stisknutím každého dalšího tlačítka. 2. Vložte celé slovo dříve než začnete upravovat či mazat znaky 3. Pokud je nabídnuto správné slovo, běžte na krok 4. V opačném případě použijte směrové klávesy pro výběr alternativního slova z nabidky. Například po zadání [8], [9] vyberte mezi už a ty 4. Stiskněte [0] pro vložení mezery a pokračujte ve vkládání textu. 5. Pokud vámi požadované slovo není v nabídce, můžete toto slovo přidat do slovníku T9. Při psaní SMS stiskněte [Menu] a zvolte [Přidat slovo]. Standardním způsobem vložte požadované slovo. Po potvrzení [Ok] bude toto slovo přidáno do slovníku a při dalším psaní nabízeno. Vámi přidaná slova můžete upravovat či mazat v nabídce Menu Zprávy Nastavení Moje slova. U

24 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 2) Zadávání symbolů Dlouze podržte tlačítko [Symbol]. Pomocí směrového tlačítka se můžete přesunout na následující stránku. Na dalších stránkách se můžete pohybovat a symboly můžete volit pomocí číselných tlačítek. Pokud budete mačkat tlačítko, speciální znaky se budou měnit. Zvolte požadovaný znak Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3 Příklad : Když budete chtít zvolit?, podržte tlačítko Symbolů a pomocí tlačítka zvolte [?] na displeji. Když na displeji nenajdete požadovaný symbol, stiskněte směrové tlačítko k posunu na další obrazovku podle obr. 2 a U-400

25 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 2. Zprávy + Vytváření nových SMS, odesílání a příjem zpráv. Můžete také změnit příslušná nastavení pro SMS. 1) Nová zpráva - napsání a odeslání zprávy Menu + + Nová Ve zprávách zvolte Nová. Když barva pozadí signalizuje Na, můžete zadat telefonní číslo, nebo po stisknutí [Najít] vyberte číslo ze seznamu Kontaktů. Přesuňte barvu pozadí pomocí směrové klávesy na dolní sloupec a stiskněte [OK], aby se zobrazila plocha pro zadávání písmen. Teď můžete začít zadávat písmena podle výše uvedeného popisu. Po napsání zprávy a zadání telefonního čísla stiskněte tlačítko [Uložit] k uložení zprávy nebo zprávu odešlete pomocí tlačítka [Poslat] U

26 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 2) Doručené zprávy + + Přijaté zprávy můžete kontrolovat, ukládat nebo mazat pomocí tlačítka Menu. + + Máte k dispozici dvě nabídky: SIM a telefon. V každé nabídce se zobrazují přijaté zprávy. Okno nalevo ukazuje, jak procházet přijaté zprávy. Po zvolení zprávy se zobrazí její obsah, datum, čas přijetí a telefonní číslo odesílatele. Když v okně kontroly zprávy stisknete tlačítko Menu můžete zprávu vymazat, odpovědět, předat ji dál nebo uložit číslo do seznamu. 24 U-400

27 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 3) Odeslané zprávy + + Můžete kontrolovat odeslané a neodeslané zprávy a volit, zda je chcete vymazat, upravovat nebo ukládat číslo do telefonního seznamu. 4) Koncepty - kontrola uložených zpráv a poznámek. + + Zprávy uložené v konceptech, například rozepsané zprávy, můžete podle volby z nabídky [Menu] upravovat, posílat či mazat. 5) Nastavení + + Můžete změnit nebo upravit nastavení týkající se zpráv, jako je upozornění na přijaté zprávy, možnosti odesílání, volba ukládání doručených SMS zpráv na SIM nebo do telefonu, potvrzení o doručení nebo mazání všech zpráv. Dále může prostřednictvím nabídky [Moje slova] upravovat či mazat slova, která jste přidali do slovníku T9. U

28 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 3. Kontakty + Ukládání telefonních čísel, vyhledávání, kopírování a mazání uložených čísel. Také zde můžete kontrolovat historii a časy volání. 1) Nový - zadávání nového kontaktu Ukládání nového telefonního čísla + + [nový] Zvolte paměť telefonu nebo SIM kartu. Zvolte místo uložení, potom se nalevo objeví okno k zadání jména, telefonního čísla a dalších údajů. Zadejte požadované informace a uložte je pomocí tlačítka [Uložit]. 2) Najít Telefonní čísla můžete vyhledávat podle jména, telefonního čísla, čísla indexu nebo skupiny. + + zvolte kontakty, telefonní číslo, skupinu nebo index. 26 U-400

29 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 3) Kopírovat & vymazat Můžete kopírovat čísla ze SIM karty do paměti telefonu nebo naopak. Popřípadě máte možnost vymazat všechny čísla ze SIM karty a telefonu. + + Zvolte [Kopírovat vše] a dále [Do telefonu] nebo [Na SIM], Zvolte [Vymazat vše] a [Telefon] nebo [SIM] 4) Výpis hovorů - můžete procházet odchozí, příchozí a zmeškané hovory a zobrazovat datum a čas posledních 20 hovorů. + + Zvolte [odchozí hovory], [příchozí hovory], [zmeškané hovory] nebo [délka volání] 5) Informace kontrola stavu využití paměti. Zobrazuje, jaká část paměti telefonu a SIM karty je využita a kolik kontaktů je tedy ještě možné uložit. + + Zvolte [Využití paměti] U

30 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 4. Užitečnosti + Tato nabídka obsahuje různé užitečné funkce a hry. 1) Hry - v telefonu je nainstalovaná jedna hra ) Budík - používání funkce budíku telefonu. + + : Zapnutí / vypnutí budíku : Nastavení času buzení : Nastavení dne v týdnu, kdy bude probíhat buzení : Nastavení vyzváněcí melodie pro budík : Nastavení počtu opakování 28 U-400

31 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 3) Plánovač - můžete zadat jednoduchou poznámku nebo plán. + + Zvolte Schůzky Po zvolení data stiskněte tlačítko Menu - zobrazí se okno nalevo. : Nastavte datum a čas. : Nastavte předmět. : Nastavte čas upozornění. : Nastavte zvuk pro upozornění a zvolte Nový Zadejte požadované informace a uložte si schůzku pomocí tlačítka Uložit. Podobně jako na výše uvedeném obrázku se po uložení zvýrazní zvolené datum. U

32 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 4) Kalkulačka - používání kalkulačky. + + Zvolte Kalkulačka Pomocí číselných tlačítek můžete zadávat čísla a směrového tlačítka znaménka. 5) Světový čas - aktuální čas ve velkých světových městech. + + Zvolte Světový čas Pomocí směrového tlačítka zvolte požadované město. 6) Stopky - funkce stopek. + + Zvolte Stopky. Použijte směrové tlačítko pro [Start] či [Stop], [Restart] a pro [Reset] (vynulování). pro [Mezičas] či 30 U-400

33 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 5. Nastavení + 1) Zámek kláves + + Abyste omylem nestiskli nějaké tlačítko, např. v kapse, použijte funkci Zámek kláves. Pokud je tato funkce aktivovaná, klávesnice se automaticky zamkne po několika sekundách nečinnosti. Klávesnici je možné zamknout také stisknutím a přidržením tlačíka Pro odemknutí klávesnice stiskněte + 2) Jazyk - zvolte jazyk telefonu. + + Zvolte češtinu nebo angličtinu. 3) Formát času - zvolte zobrazování času ve formátu 12 hod. nebo 24 hod. + + Zvolte 12H nebo 24H 4) Přijetí hovoru - zvolte typ příjmu hovorů. + + Zvolte Odesílací klávesu (tlačítko volání) nebo Libovolnou klávesu. U

34 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU Tlačítko volání: Hovory se přijímají tlačítkem volání. Jakékoli tlačítko: hovory se přijímají jakýmkoli tlačítkem (výjimka: tlačítko ukončení ) 5) Volání - nastavení funkcí spojených s čekáním hovorů a přesměrováním hovorů. + + Zvolte nabídku Hovor na lince : Pokud je funkce aktivována, lze během hovoru přijmout další příchozí hovor. Přesměrování hovoru: V případě, že nebudete brát telefon, můžete pomocí této funkce přepojit příchozí hovor do hlasové schránky. Například pokud budete mít obsazeno, nebo budete nedostupní. Aktivujte požadovanou funkci a pomocí volacího tlačítka vytočte aktivační kód, který se zobrazí na displeji. Obdobným způsobem funkci deaktivujte. 32 U-400

35 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 6) Zabezpečení - změna hesla nebo nastavení zámku telefonu. + + Zadejte kód zabezpečení Upozornění: výchozí kód zabezpečení je nastaven na hodnotu Jeho hodnotu můžete změnit v Menu Nastavení Zabezpečení Zámek telefonu. (1) Nastavit heslo Můžete nastavit ochranu konkrétních funkcí, jejichž soukromí chcete chránit. Pro jejich použití bude poté nutné zadat kód zabezpečení. (2) Zámek telefonu Když je zámek aktivovaný, musíte k tomu, abyste mohli telefon používat, zadat kód zabezpečení. Když zadáte nesprávný kód zabezpečení více než třikrát, budete se muset obrátit na svého operátora. (3) Používání kódu PIN PIN se obvykle požaduje vždy při zapnutí telefonu. Můžete tuto funkci vypnout, ale riskujete neoprávněné používání telefonu. Když je PIN zadaný správně, zobrazí se obrazovka pohotovostního režimu. U

36 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU Blokování kódem PIN Aktivované - zapněte telefon a zadejte PIN SIM karty. Deaktivované - můžete zapnout telefon bez zadání PINu. Změna PINu Můžete změnit číslo tak, abyste si je snadno zapamatovali. + + Zadejte heslo PIN zvolte Změnit PIN Stiskněte OK. Když zapomenete PIN, budete muset použit kód PUK (dostanete spolu se SIM kartou). Pokud neznáte ani PUK, obrat'te se na svého operátora Zadejte starý PIN Zadejte nový PIN 34 U-400

37 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU (4) Obnovení původního nastavení Po aktivace této funkce dojde k obnovení nastavení všech funkcí telefonu na původní hodnotu. Kontakty v telefonu i na SIM kartě zůstanou zachovány. 7) Verze SW - můžete zjistit verzi softwaru svého telefonu. + + U

38 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 6. Profily + Můžete změnit druhy zvonění, nastavit vibrace nebo zvuky tlačítek a nastavovat hlasitost u jednotlivých definovaných profilů. Parametry přislušného profilu je možné měnit pouze když je tento profil aktivni. Jeho aktivaci provedete tlačitkem [Aktivuj] 1) Tichý - bez zvonění a vibrací. V tichém režimu nemůžete měnit žádná nastavení. + + Poznámka: profil Tichý můžete aktivovat a deaktivovat také přidržením tlačítka 2) Schůzka - zvolte vibrace nebo světlo. Žádné zvonění ani zvuky tlačítek. + + Zvolte vibrace nebo světlo. 36 U-400

39 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 3) Ve vozidle - zvolte zvonění, zvukový efekt nebo zvuk tlačítek a nastavte hlasitost. + + změňte a nastavte zvuk zvonění nebo efekt. 4) Venku - zvolte zvonění, zvukový efekt nebo zvuk tlačítek a nastavte hlasitost. + + změňte a nastavte zvuk zvonění nebo efekt. 5) Můj profil a 6) Normální zvolte zvonění podle svého přání a uložte si je zvlášť za účelem snadného používání. + + nebo změňte a nastavte zvuk zvonění nebo efekt. U

40 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 7. Displej + Můžete změnit tapetu nebo nastavit jas displeje. 1) Tapeta - volba obrázku na pozadí zvolte pozadí. 38 U-400

41 POUŽÍVÁNÍ MENU TELEFONU 2) Pozdrav a hodiny - můžete zadat pozdrav a vložit hodiny na displej Zaškrtněte Pozdrav nebo Hodiny zadejte text 3) Jas - ovládání jasu displeje Jas displeje se ovládá směrovým tlačítkem. 4) Podsvícení - nastavení délky podsvícení displeje zvolte dobu U

42 Technické údaje Rozsah frekvence : Tx : MHz Rx : MHz Hmotnost : 80g (s baterií) Velikost : 105 x 45 x 17 (D x Š x H mm) Baterie : 950 mah Li-ion Pohotovostní režim : Až 200 hodin Délka hovoru : Až 150minut (výkon 10dBM Tx / RC 3) Displej : STN s barvami (128 x 128 bodů) Melodie : 16-polyfonní Licencováno společností Qualcomm incorporated pod jedním nebo více následujícími patenty: 4,901,307 5,506,865 5,267,261 5,600,754 5,490,165 5,109,390 5,544,196 5,414,796 5,056,109 5,511,073 5,267,262 5,657,420 5,504,773 5,228,054 5,568,483 5,416,797 5,101,501 5,535,239 5,337,338 5,778,338 5,710,784 5,659,569 Verze U-400

43

44 Tech Bldg., 1~4F Yatap3, Bundang, Seongnam, Kyeonggi, , Korea TEL : FAX : UBQ-P5C-01(0804)

B30 Uživatelská příručka

B30 Uživatelská příručka B30 Uživatelská příručka Obsah 1. Zabezpečení... 4 2. Začínáme... 6 2.1. Baterie... 6 2.1.1. Instalace a odinstalace baterie... 6 2.1.2. Nabíjení baterie... 6 2.1.3. Používání baterie... 7 2.1.4. Indikátor

Více

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20

Sony Ericsson K800i. Obsah. Připojení... 67. Začínáme... 4. Seznámení s telefonem... 8. Další funkce... 80. Telefonování... 20 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, nápověda, hovory. Seznámení s telefonem... 8 Přehled telefonu, ikony, nabídky, zadávání znaků, nabídka činností, správce souborů, karta Memory

Více

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka

Nokia C5 03 - Uživatelská příručka Nokia C5 03 - Uživatelská příručka 2.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Vyjmutí baterie 5 Začínáme 6 Vložení karty SIM a baterie 6 Vložení paměťové karty 8 Vyjmutí paměťové karty 9 Nabíjení baterie 10

Více

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka

Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka Nokia 6303i classic - Uživatelská příručka 1. vydání 2 Obsah Obsah Provádění hlasového volání 20 Ovládání hlasových hovorů 20 Volání pomocí zkratek 21 Bezpečnost 4 Hlasová volba 21 Možnosti v průběhu hovoru

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 1.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení paměťové karty 9 Poutko 9 Nabíjení baterie 9 Zapnutí a vypnutí

Více

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka

Nokia C7 00 - Uživatelská příručka Nokia C7 00 - Uživatelská příručka 3.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Vložení SIM karty a baterie 9 Vložení paměťové karty 11 Nabíjení 12 Zapnutí a vypnutí telefonu 14

Více

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití

D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty. Podrobný návod k použití D100 DualSIM Mobilní telefon pro dvě SIM karty Podrobný návod k použití Obsah Důležité pokyny...3 Váš telefon...5 Vložení SIM karet, pam. karty a baterie...7 Nabíjení baterie...8 Umístění antén...8 Zapnutí

Více

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz

Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz GSM telefon Ego GX445 uživatelský manuál ww.evolve.cz 1 Prosíme přečtěte si tato jednoduchá pravidla. Jejich nedodržení může být nebezpečné nebo nezákonné. Bezpečné řízení Netelefonujte během řízení. Pro

Více

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka

Nokia C5 00 - Uživatelská příručka Nokia C5 00 - Uživatelská příručka 3.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Začínáme 7 Tlačítka a části 7 Instalace karty SIM a baterie 7 Vložení

Více

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka

Nokia C2-00 - Uživatelská příručka Nokia C2-00 - Uživatelská příručka 1.2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Stručné informace o telefonu 5 Telefon na dvě SIM karty 5 Tlačítka a součásti 5 Začínáme 6 Vložení SIM karty nebo baterie 6 Vložení

Více

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha

Řada Motorola D1010. Digitální bezdrátový telefon se. Výstraha Řada Motorola D1010 Digitální bezdrátový telefon se záznamníkem Výstraha Používejte jen dobíjecí baterie. Sluchátko před prvním použitím nabíjejte po dobu 24 hodin. Blahopřejeme vám ke koupi digitálního

Více

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání

Nokia E5-00 - Uživatelská příručka. 2.0. vydání Nokia E5-00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 6 O vašem přístroji 6 Síťové služby 8 Správa digitálních práv 8 Vyjmutí baterie 9 Začínáme 10 Tlačítka a části 10 Vložení karty SIM

Více

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com

GT-S7580. Uživatelská příručka. www.samsung.com GT-S7580 Uživatelská příručka www.samsung.com www.sar-tick.com Tento výrobek splňuje platné národní limity SAR - 2,0 W/kg. Maximální hodnoty SAR naleznete v části Informace o certifikaci SAR (Specific

Více

Uživatelská příručka Vodafone Smart III

Uživatelská příručka Vodafone Smart III Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti vám poskytne místní prodejce. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Google, Android, YouTube a jiné známky jsou

Více

Uživatelská příručka Nokia 208

Uživatelská příručka Nokia 208 Uživatelská příručka Nokia 208 2.1. vydání CS Psst... Tato příručka není všechno... Pokyny v této uživatelské příručce vycházejí z nejnovější dostupné verze softwaru. Pokud v přístroji nemáte software

Více

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc.

Vodafone Smart II. společnosti Google Inc. Některé služby a aplikace nemusí být dostupné ve všech zemích. Podrobnosti se dozvíte v prodejnách. Facebook je ochranná známka společnosti Facebook, Inc. Známky Twitter jsou ochranné známky společnosti

Více

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka

Nokia E7 00 - Uživatelská příručka Nokia E7 00 - Uživatelská příručka 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 Začínáme 6 Tlačítka a části 6 Změna hlasitosti telefonního hovoru, skladby nebo videoklipu 10 Zamknutí a odemknutí tlačítek a obrazovky

Více

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00

Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 Uživatelská příručka k přístroji Nokia C6-00 4.1. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 5 O vašem přístroji 5 Kancelářské aplikace 6 Síťové služby 6 Sdílená paměť 7 Magnety a magnetická pole 7 Hledání nápovědy

Více

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM

Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM 1.1. vydání CS Uživatelská příručka Nokia 225 Dual SIM Obsah Bezpečnost 3 Začínáme 4 Tlačítka a části 4 Vložení SIM karty, baterie a paměťové karty 4 Nabíjení baterie

Více

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD

myphone NEXT Návod myphone NEXT NÁVOD myphone NEXT NÁVOD Děkujeme za nákup chytrého mobilního telefonu myphone. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi smartphonu myphone. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti

Více

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab.

mytab 10 Návod mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. mytab 10 NÁVOD Děkujeme, za nákup tabletu mytab. Tento návod je určen pro základní seznámení se službami a funkcemi tabletu mytab. Bez předchozího písemného souhlasu společnosti myphone nesmí být žádná

Více

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550

Model č. KX-TGP500 B61. Model č. KX-TGP550 Uživatelská příručka SIP bezdrátový telefon Model č. KX-TGP500 B61 Model č. KX-TGP550 T61 Zobrazený model je KX-TGP500. Zobrazený model je KX-TGP550. Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek značky Panasonic.

Více

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky

Gigaset A160/A260/A165/A265 česky 1 Gigaset A160/A260/A165/A265 česky Přenosná část pro A260/A265 Přenosná část pro A160/A165 Základna bez hlasového záznamníku 14 5 1 Stav nabití akumulátoru 2 Interní číslo přenosné části 3 Dialogová tlačítka

Více

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka

BlackBerry Z10 Smartphone. Uživatelská příručka BlackBerry Z10 Smartphone Uživatelská příručka Vydáno: 2014-05-07 SWD-20140507094804675 Obsah Nastavení a základní funkce...6 Novinky v tomto vydání... 6 Rychlé seznámení se zařízením... 7 Čím se zařízení

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break

Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break Návod na instalaci a použití ACT IP Phone P160S pro službu viphone break 1. Popis telefonního přístroje 1.1. Základní součásti telefonního přístroje Návod pro použití telefonního přístroje Propojovací

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1

Bezpečnostní pokyny. Bezpečnostní pokyny. cs hr pl sk sl sr 1 C530 IP Gratulujeme Koupí zařízení Gigaset jste si zvolili značku plně oddanou trvale udržitelnému rozvoji.balení tohoto produktu je ekologické. Pokud chcete vědět víc, navštivte stránku www.gigaset.com.

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více