Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech?"

Transkript

1 Pojištění Kdo vás održí ve zlých časech? Základní myšlenkou ojištění je solidarita a vzájemné jištění všech, kdo se rozhodli se ojistit. Na očátku byla tato myšlenka: složme se, a okud by se někomu z nás stalo neštěstí, dostane on nebo jeho rodina částku, která mu omůže žít nadále důstojným životem. Pomyslnou okladnu, do které se takto střádají eníze, ro nás sravují ojišťovny. Kolik od nás vyberou na latbách za ojištění a jakou část těchto eněz nevylatí na ojistném lnění, ale na latech svým zaměstnancům a odměnách svým obchodním zástucům? To se v dnešní době bohužel nedozvíme. Pojištění není jen to, co sjednáme v ojišťovně. Ačkoliv nám to rodejci ojištění často zaomínají řiomenout, mnohá ojištění rizik nám nabízí také státní sráva, nebo nám zákony řikazují, abychom si je sjednali u komerčních oskytovatelů. Ještě jiná ojištění si vytváříme zcela sami když si naříklad necháváme eníze bokem, takzvaně ro strýčka říhodu. 38 dtest Svět financí Čtěte ojistné odmínky Když sjednáváte ojištění, je ze všeho nejdůležitější vědět, na co jste a na co nejste ojištěni. To znamená nejen znát konkrétní řiojištění a ojistné částky, ale také konkrétní definice těchto rizik ve smlouvě (ojišťovna je může cháat úžeji než vy) a výluky a výjimky, tedy na co se ojištění nevztahuje. Abyste to zjistili, budete muset nastudovat ojistné odmínky, které bohužel nečte ani velká část zrostředkovatelů ojištění. Nutno odotknout, že jejich jazyk a množství říloh saných drobným ísmem atří ke sotřebitelsky nejneřátelštějším smlouvám vůbec. Pokud něčemu nerozumíte, obraťte se na nezávislé odborníky, kteří vám s nesnadnou interretací mohou omoci. Pro které říady obecně můžete ojistit sebe a členy své rodiny? Vyjmenujeme jen ta nejdůležitější rizika, existují samozřejmě mnohá další, ale ne tak důležitá nebo běžná. Orientačně je rozdělíme na ojištění osob a majetku a na ta nejběžnější se odrobně zaměříme. Pojištění osob Úmrtí Člověku, který zemřel, už eníze neomohou. Pojistit se ro tento říad roto chtějí ředevším ti, na kterých jsou závislí jiní lidé, naříklad rodina. Nezaomínejte, že rodina nezávisí jen na financích, ale také na éči o děti a domácnost a zvažte ojištění také ro toho, který tuto éči vykonává. Je dobré si uvědomit, že ojištění rizika úmrtí si od státu kuuje každý účastník státního důchodového ojištění (zákon č. 155/1995 Sb.) a lnění je ak oskytnuto rodinným říslušníkům formou vdovského/vdoveckého a sirotčího důchodu. Vylácí se ouze v říadě, že zemřelá osoba latila dostatečně dlouhou dobu důchodové ojištění. Státní vdovský/vdovecký důchod je síše okrajovým řiojištěním vylácí se jen o dobu jednoho roku a u občanů s běžnými říjmy obnáší ouze jednotky tisíc korun. Sirotčí důchod oroti tomu oskytuje oměrně významné zajištění ozůstalých dětí. Vylácí se o dobu ovinné školní docházky nebo do 26 let, okud se otomek soustavně řiravuje na budoucí ovolání (dále ještě v několika říadech definovaných zákonem). Pojištění ro říad úmrtí můžete sjednat současně také komerčně v roduktech životního ojištění. Invalidita Významná tělesná a/nebo duševní oškození a jimi zaříčiněná neschonost výdělečné činnosti jsou z finančního hlediska asi jednou z nejhorších věcí, která může člověka otkat, a jedno ze základních rizik, které je vhodné mít ojištěno. Pojištění ro takový říad, které je u ovinného důchodového ojištění sravovaného státem, je síše symbolické. Zákon o důchodovém

2 Pozor na balíčky Pojišťovny, ale i mnohé jiné instituce finančního trhu, rády i několikanásobně kombinují své služby a rodukty do balíčků. Když ořizujete takový balíček ojištění, zamyslete se, zda jste skutečně chtěli vše, co je v něm obsaženo a jestli jste si od tíhou rezentovaných výhod nenechali rodat něco, co je ro vás vlastně zbytečné. Naříklad nemá smysl ojišťovat se roti tomu, co snadno zvládnete zalatit ze svých říjmů nebo úsor. ojištění stanovuje tři úrovně invalidity (rvní snížení racovní schonosti nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %; druhý snížení racovní schonosti nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %; třetí snížení racovní schonosti nejméně o 70 %) a k nim říslušející důchod. Pojiš- ťovny ak definují ojistné události v návaznosti na tyto úrovně, ovšem s vlastními odmínkami ro řiznání výlaty. Většina komerčních ojišťoven nabízí ojištění ro druhý a třetí stueň invalidity, některé i ro rvní stueň. Pojištění na toto riziko se často sjednává jako řiojištění k riziku smrti, v mnoha roduktech lze ale sjednat i samostatně. Zatímco státní ojištění ro říad invalidity oskytuje lnění vždy v odobě měsíčního důchodu, komerční ojištění lní jednorázově větší sumu, někdy rozdělenou na několik slátek, nebo formou ročního důchodu. Komerční ojištění ro říad invalidity byste si měli sjednat, okud víte, že v říadě této nešťastné události byste ze svých úsor a státního invalidního důchodu nevyžili. Úraz s trvalými následky (TNU) Mnoho úrazů s trvalými následky vede současně k určitému stuni invalidity, ne však všechny. Pokud úraz nevede k neschonosti výdělečné činnosti, z ojištění ro říad invalidity byste za něj nic nedostali. Pokud chcete být ojištěni i ro takové říady, můžete si sjednat i ojištění úrazu s trvalými následky. Pokud se rozhodnete ojistit ouze ro toto riziko, uvědomte si, že nejste ojištěni ro říady, kdy k invaliditě vede nemoc (mozková mrtvice aod.). Závažná onemocnění Pojištění ro říad závažných onemocnění kryjí většinou nemoci vyjmenované ve smlouvě. Pokud už máte ojištění ro říad invalidity, ak by toto ojištění bylo (odobně jako u TNU) ouze nadstavbou ro říad závažných onemocnění, která nevedou k invaliditě. Pokud máte kvalitní ojištění invalidity, je tedy otázka, zda toto otřebujete. Nejsou zde samozřejmě kryty úrazy a většinou ani nemoci, které ve smlouvě nebyly výslovně jmenovány. Pracovní neschonost Od třetího do čtrnáctého dne racovní neschonosti vylácí zaměstnancům tzv. nemocenské dávky jejich zaměstnavatel, od atnáctého do maximálně třistaosmdesátého dne Česká sráva sociálního zabezečení. Pojištění ro říad racovní neschonosti lze sjednat také komerčně, většinou s možností výběru od atnáctého nebo osmadvacátého dne. Samozřejmě latí, že toto komerční ojištění má smysl ouze ro toho, komu by státem oskytované dávky a jeho finanční rezervy nevystačily na okrytí jeho měsíčních otřeb. Pozor, ojištění racovní neschonosti bývá někdy ojišťovnami omezeno ouze na ojištění ro říad nemoci! Je roto otřeba ečlivě číst ojistné odmínky. Zatímco za zaměstnance odvádí latby za nemocenské ojištění ovinně jejich zaměstnavatel, živnostníci si je mohou řilatit dobrovolně. Pokud si nic nelatí, na nemocenské dávky nemají nárok. Úraz bez trvalých následků Pokud vás otká jakýkoliv úraz, je to zajisté neříjemné. Má ale taková událost významný doad na vaši finanční situaci? Pokud ano, neokryje ji dostatečně (vedle finanční rezervy) ojištění ro říad racovní neschonosti? Pojištění úrazu bez trvalých následků lze sjednat od různými názvy v mnoha komerčních oji- dtest Svět financí 39

3 stných roduktech. Plnění za úraz odléhá tabulkám, které stanovují určité rocento ze stanovené ojistné částky, nebo očet dní ro denní odškodné za úraz. Veterinární ošetření, náku léků aod. Pokud máte domácího mazlíčka a obáváte se, že naříklad v říadě jeho úrazu nebo vážné nemoci by ro vás nebylo snadné zalatit veterinární éči, můžete si sjednat ojištění ro tyto říady. Pojišťovny je nabízejí většinou v balíčku s jinými rodukty, třeba ojištěním domácnosti. Lékařské ošetření, náku léků aod. Riziko, že někdy v životě onemocníte nebo se vám stane úraz, je oměrně vysoké. Většina z nás v takové situaci navštíví lékaře a zakouí léčiva v lékárně, nebo se octne na lůžku v nemocnici. Leckdy bychom to možná zvládli zalatit, okud se ale jedná o vážnější nemoc nebo úraz, mohlo by to být říliš drahé. Snad rávě roto máme zákonem stanovenu ovinnost latit si zdravotní ojištění, které tyto říady řeší. Dožití se důchodového věku (zákonem stanoveného) Ačkoliv samotné dožití se vysokého věku je vnímáno jako ožehnání, je s ním sojen také snížený racovní výkon. Najít dostatečně lacenou ráci může být ro staršího člověka čím dál větší roblém. Proto nebo roto, že nám to řikazuje zákon si v roduktivním věku eníze buď soříme (viz kaitola Vklady), nebo je osíláme na státní či komerční důchodové ojištění. Prostředky zaslané na státní důchodové ojištění se nesoří, oužívají se jako secifická daň k vylácení důchodu dnešním důchodcům. A my doufáme, že naše děti budou odobně ochotně jako my latit dostatečně vysoké daně na to, abychom i my dostali dostatečně vysoký důchod. 40 dtest Svět financí Soluúčast V ojistných smlouvách si často můžete sjednat soluúčast. Ta vám může u některých smluv i významně zlevnit ojištění. Pokud máte určitou rezervu, zvažte možnost vyšší soluúčasti, tedy toho, že ojišťovnu nenecháte zalatit celou škodu, která vás otká, ale budete se na této škodě nějakou částkou nebo nějakým rocentem také odílet. Pojištění bude levnější a velké škody ojišťovna stále rolatí. Pojistný slovníček ojistník ten, kdo sjednal ojistnou smlouvu (může ojistit sebe nebo někoho jiného) ojištěný ten, koho se týká riziko, roti kterému se sjednává ojištění ojištěnec ojistník a současně ojištěný u zákonem řikázaného zdravotního a sociálního ojištění obmyšlený (orávněná osoba) ten, kdo dostane eníze v říadě ojistné události ojistná událost nešťastná událost, která odle ojišťovny slňuje smluvní definici Komerční důchodová ojištění oskytovaná ojišťovnami jsou seciálním druhem životního ojištění ro říad dožití, který ři dožití se důchodového věku umožňuje vedle jednorázové výlaty také doživotní důchod (na rozdíl od státního ojištění, kde se nic nesoří a kde je roto oskytnut slib doživotního důchodu). Dlouhověkost (doživotní důchod) Pokud se obáváte, že by vám vlivem možné dlouhověkosti vaše úsory nemusely vystačit na udržení životního standardu až do smrti, můžete si sjednat ojištění doživotních ravidelných výlat. Protože dnes senioři v Česku dostávají důchody z růběžného systému a jelikož se tento druh ojištění vylatí ouze v říadě nadrůměrné dlouhověkosti, není tento rodukt u nás říliš zaveden. Rozšířenější bude, až dojdou do důchodového věku lidé se smlouvami z tzv. druhého ilíře, nebude-li zrušen (viz kaitola Vklady). Pokud se totiž rozhodnete sořit si na důchod touto formou (důchodové soření), oužijí se vaše eníze na konci tohoto období na uzavření tzv. ojištění důchodu, což není nic jiného, než ojištění doživotního důchodu (oř. důchodu na 20 let). Na rozdíl od komerčního důchodového ojištění je tzv. ojištění důchodu laceno vždy jednorázově a ředevším v návaznosti na důchodové soření. Poškození jiné osoby (jejího majetku) Pokud někomu nechtěně ublížíte nebo oškodíte jeho majetek, může to být drahé. Zvlášť v říadě, že oškozený majetek byl cenný nebo škody na zdraví vysoké, může to mít na rodinný rozočet neříjemný doad. Právě ro tyto říady se sjednává ojištění odovědnosti za škodu zůsobenou třetí osobě, které bývá navíc často secificky omezeno ouze na určité situace, místa, osoby nebo zůsoby oškození. Proto lze sjednat naříklad ojištění odovědnosti za škodu zůsobenou zaměstnavateli, ři výkonu zaměstnání třetí osobě, v občanském životě, z držení nemovitosti či zůsobenou zvířetem a odobně. Tento druh ojištění lze sjednat někdy římo, někdy jako řiojištění.

4 Poškození jiné osoby (jejího majetku) vozidlem Základním stavebním kamenem takzvaného ovinného ručení, které bývá někdy balíčkem, kryjícím i další rizika, je ojištění odovědnosti za škodu zůsobenou rovozem vozidla. Toto ojištění musí mít ovinně sjednáno každý, kdo rovozuje motorové vozidlo, jak mu řikazuje zákon 168/1999 Sb. K výběru bývá několik limitů maximální zůsobené škody, která se z ojištění kryje. Toto ojištění oskytují ouze soukromé ojišťovny. Pojištění schonosti slácet Když si budete ůjčovat eníze od banky, dost možná vám nabídne (nebo rovnou vnutí) ojištění schonosti slácet. Jedná se o balíček, který obsahuje nejzákladnější ojištění ro říad úmrtí, invalidity a racovní neschonosti, v dražší variantě za určitých odmínek také ro říad nezaměstnanosti. Toto ojištění není drahé ani říliš účinné, rotože má soustu výjimek. Soudní sory Jste-li řiraveni bojovat u soudu za svá ráva s omocí advokáta, mohlo by se vám hodit ojištění rávní ochrany. To je smlouva, která vám slibuje zalatit náklady související s rávními tahanicemi, tedy ředevším náklady na advokáta. Pojištění majetku Poškození bytu či domu Pro většinu z nás je ořízení nemovitosti něčím, co nás finančně velmi zatíží. Proto by ojištění nemovitosti mělo být nezbytností. Cenově je takové ojištění řijatelné snad ro každého a nelze je než dooručit. Obvykle si můžete zvolit úroveň zajištění, tedy která konkrétní rizika má ojištění krýt. Základem je ojištění roti živlům - oheň, voda, vítr, zemětřesení/sesuv ůdy. V některých říadech však mohou být i tato základní rizika vyuštěna. Také zde latí, že je otřeba si dobře nastudovat celou smlouvu, abyste věděli, na co jste ojištěni a na co ne. Pokud máte byt v bytovém domě, je možné, že je celý dům dostatečně ojištěn a s ním i váš byt. Pokud není, je vhodné si své bydlení ojistit. Dbejte řitom na srávné stanovení ojistné částky i řesného oisu vzhledu a stavu nemovitosti do smlouvy. Poškození/krádež vybavení domácnosti Při ojištění majetku se obvykle dělá tlustá dělicí čára mezi samotnou nemovitostí a jejím vybavením. Pojištění této výbavy se nazývá ojištění domácnosti. Mnoho smluv má v dnešní době stanovenu jednu ojistnou částku ro celou domácnost. Pozor, to ještě neznamená, že okud má veškerý majetek uschovaný v této nemovitosti takovou hodnotu, je vše ojištěno! Ve smlouvě bývají totiž stanoveny limity na cenné ředměty, elektroniku a odobně. Ty si musíte nastudovat, a okud je to možné, odovídajícím zůsobem nastavit. Oět věnujte ozornost jednotlivým rizikům, která jsou zahrnuta ve smlouvě. Neojišťujte se ro říady, které jsou oměrně ravděodobné, ale neznamenají významnou újmu, ale ojistěte se ro říady, které ač neravděodobné by vás mohly skutečně zruinovat. Poškození vozidla Pokud nejste zrovna držitelem odznaků za jízdu bez nehody a/nebo Mýty o ojištění Pojištění může být výhodným zůsobem, jak sořit a zhodnocovat eníze. Pojištění má smysl ředevším jako zůsob ochrany řed nebezečím neříjemných finančních doadů ošklivých událostí. Soření řes ojišťovnu bývá zbytečně drahé ve srovnání s jinými možnostmi (viz kaitola Vklady). Výhodná ojistná smlouva je taková, ze které se mi na konci vrátí eníze, i když se mi nic nestane. Pokud vám na konci ojištění zaručeně vrátí nějakou sumu, neznamená to, že byste za riziko zalatili méně, ale to, že jste si vedle ojištění rizik ve smlouvě latili i neříliš výhodné soření. Nejleší ojištění je takové, za které zalatím nejméně. Srovnání výhodnosti ojistných smluv je mnohem složitější. Otázkou je nejen to, jak vysoké ojistné částky jsou ve smlouvě sjednány, ale také za jakých odmínek je ojišťovna skutečně vylatí. Pokud je nějaký rodukt velmi levný a navíc vylácí obchodnímu zástuci vysoké rovize za sjednání, asi bude muset vylácet méně na ojistném lnění. Dobré ojištění nesmí být říliš levné. Otázkou je, co se s vašimi enězi děje. Je to oravdu latba za ojištění, nebo jen nevýhodné soření? Jsou sjednány smyslulné ojistné částky? Jak jsou definována rizika, roti kterým se ojišťujete a jaké výluky jsou sjednány? To jsou otázky, které jsou ři výběru ojistné smlouvy odstatné. okud má vaše auto nezanedbatelnou hodnotu, zvažte, zda si k ovinnému ručení (zalatí za vás škodu zůsobenou na jiném vozidle) neořídit také havarijní ojištění. To kryje škody, které vzniknou na vašem vlastním vozidle, naříklad ůsobením živlů nebo neznámých achatelů, ale i vaší neoatrností. dtest Svět financí 41

5 Když jde o zdraví a o život Co kdyby se něco stalo? Když nejde o život, nejde vlastně o nic. Znáte to řísloví? Nejčastěji ho uslyšíte, když se zlobíte kvůli hlouosti a někdo se vás snaží uklidnit. Stejnou frázi ale oužívají i finanční zrostředkovatelé. Životní ojištění je totiž jejich denním chlebem. Co to vlastně je za rodukt? Univerzální zachránce rodinných rozočtů, nebo zůsob, jak téměř jistě řijít o eníze? Čistě technicky je definice životního ojištění jednoduchá. Skládá se tyicky ze čtyř složek. Pojistit se můžete na smrt, úraz, invaliditu a závažná onemocnění. Nic, nad čím by se vám chtělo řemýšlet. Jenomže tím, že o věcech budete mlčet, se jim nevyhnete. A s dobrým životním ojištěním máte alesoň slušnou ravděodobnost, že v těch nejtěžších chvílích nezůstanete na holičkách vy, ani vaši nejbližší. Pojištění by roto mělo být stejnou samozřejmostí jako zanutí bezečnostního ásu v autě. Bourat asi taky nelánujete, řesto se ro takové říady ásem ojistíte. A i když se díky této bezečnostní omůcce nehodě nevyhnete, zmírníte její doady. Stejně tak životní ojištění zmírní (finanční) následky nemocí a úrazů. Má to ale jeden háček: musíte si dobře vybrat a srávně ho sjednat. 42 dtest Svět financí Poradce nebo rodejce? Milý hlas v telefonu se vemlouvá do vaší řízně a nabízí nezávaznou schůzku. O nic nejde, maximálně o chvíli vašeho času. Prý vám toto setkání zotimalizuje finance, což za to stojí. Tak nějak začíná roces, na jehož konci je sesání smlouvy životního nebo úrazového ojištění. Na obálce takový název samozřejmě nehledejte. Byl by moc krutý a řiomínal by, že tady jde o váš život a zdraví. Mnohem lée se rodávají smlouvy zabalené do usměvavých tváří a motivačních nadisů se symboly bohatství a roserity. Smutné je, že ta smějící se obálka je oslední součástí dokumentace, kterou vidí rosté laické oko. Zcela mu unikají desítky, někdy stovky stran sané drobným ísmem, kde by klient zjistil, jakou smlouvu to rávě odesal. Ruku na srdce. Víte, co se ukrývá rávě ve vaší smlouvě o životním ojištění, nebo jste věřili oradci a dali na jeho odbornost? Myslete na to, že ze životních ojistek lynou ěkné, desetitisícové i vyšší rovize a oradci je roto velmi rádi nabízejí. To je realita českého finančního trhu. Jak si mohou ojišťovny dovolit latit takové částky za sjednání? Jednoduše na úkor nasořených částek nebo lnění vylaceného za ojistné události. Tyické životní ojištění nabízené oradci má řídomek investiční nebo kaitálové. V odstatě tak kromě ojistky ještě investujete. Zní to lákavě, jenže investujete třeba do běžných odílových fondů, které jste si mohli nakouit sólo, bez dalších manažerských olatků odvedených ojišťovně. Není náhodou, že Česká národní banka výslovně zakázala rodávat IŽP (běžně oužívaná zkratka investičního životního ojištění) jako soření. Mnohé jeho klienty totiž čeká nemilé řekvaení, když si jdou takové soření vybrat a zjistí, že to vlastně nejde. Resektive jde to, ale okud vám zrovna nekončí smlouva, zalatíte děsivé stornoolatky, v rvních letech nezřídka se rovnající většině úložky (viz kaitola Vklady). Co atří do životního ojištění? Toto ojištění ve svém základu tyicky ředstavuje balíček, který zahrnuje krytí smrti, invalidity, trvalých následků úrazu a racovní neschonosti. Nastavení limitů je zravidla ve vaší režii, mohou být i nulové (s výjimkou smrti). Aby bylo životní ojištění životním, tuto složku mít musí. Mezi další volitelné součásti atří krytí úrazů bez trvalých následků, hositalizace nebo závažná onemocnění. Už z tohoto výčtu je atrné, o jak komlexní souhrn se jedná. Dalším znakem je jeho dlouhodobost. Pojistná matematika funguje jasně: latby se rovnají výši rizika násobené částkou, kterou ožadujeme jako krytí (lus drobné na chod ojišťovny). Když se řijdete ojistit v adesáti, kdy nebezečí infarktů nebo třeba zhoubných onemocnění roste, budete mít ojistku

6 dražší. Když ji naoak nastartujete brzy a latíte dlouhá léta, měsíční cena je logicky nižší (sice latíte déle, delší je ale i doba ojištění). Samozřejmě nejdříve uvažujte, jestli se vůbec ojistit otřebujete a na co konkrétně. Nemáte-li rodinu, která na vás materiálně závisí, samotné životní ojištění tolik neotřebujete, zatímco ojištění závažných onemocnění nebo invalidity, kdy se o vás nemá kdo ostarat, můžete otřebovat. Kuchařka životního ojištění I složité věci se dají ochoit, životní ojištění nevyjímaje. Prodejce tu není roto, aby za vás ojištění vybral. Srávně vás má informovat, abyste si dokázali vybrat sami. Použijte zdravý selský rozum a nenechte se zviklat ke koui něčeho, co neotřebujete. Nejdříve si sami seište rizika. Která vám hrozí nejvíc a jaké by byly jejich doady? Tam, kde je riziko nízké, ojistku neotřebujete. Stejně tak, je-li riziko vyšší, ale jeho ředokládané doady únosné. To vás mimo jiné vede k tomu, že do svých úvah musíte vzít v otaz domácí rozočet a jeho fungování. O kolik by se snížily vaše říjmy, kdyby se stalo to či ono? A dokázali byste se sníženým rozočtem slušně žít? Tyto úvahy by vás měly dovést ke konkrétním limitům krytí, které ro jednotlivé složky ojištění ožadujete. Vyhráno ale ještě nemáte. Teď terve začnete hledat tu nejleší ojišťovnu. Která to je? Těžko říct. Každá vás zavalí tlustou dokumentací. Co v ní hledat? Především se dívejte o výlukách. Třeba racovní onemocnění a racovní úraz nejsou to samé. Některé ojistky ak racovní škody (nemoci z ovolání) vylučují docela, nebo je kryjí jen zčásti. Důležitou věcí je i jednání ojišťovny v raxi. A tady je každá rada drahá oficiální statistiky ochoty k lnění neexistují. Nejleším zdrojem jsou roto vaši říbuzní a známí, jejich zkušenosti. Našli jste ojišťovnu, která okryje jen to, co chcete, v dostatečné výši, bez nutnosti si s ojistkou sořit a zároveň není nejdražší? Gratulujeme. Ale znovu nabádáme: nezaomínejte na ravidelnou aktualizaci smlouvy. Minimálně jednou za ět let byste měli zajít do ojišťovny nebo si zavolat oradce, který se vám o smlouvu stará, a rojít s nimi změny ve svém životě. Dolatili jste hyotéku? Potom si třeba můžete snížit výši krytí, aniž by to znamenalo neřiměřenou hrozbu ro váš rozočet. Nebo jste naoak v ráci ovýšili a berete vyšší lat? I to stojí za revizi. Pozor si ale dejte na aktualizace. Kde se vzaly uvozovky? Už jsme se zmínili, že za sjednání ojistky se oradcům vylácejí tučné rovize. Nejednoho z nich roto naadlo, že by mohli vyovědět funkční a dobrou smlouvu, kterou už klient má, jenom roto, aby dosáhli na další rovizi. Pokud by to zkusili, hrozí, že roděláte. Paradoxně je někdy leší okračovat s dražší ojistkou, než ji vyovědět a sjednat (domněle) výhodnější. Zdravotní ojištění Chcete si ojistit dům nebo auto? Máte možnost. Chcete se ojistit na následky říadných úrazů, nebo dokonce úmrtí? Máte možnost. Chcete si ojistit léčebné výlohy? Nikdo se vás netá, máte ovinnost. Se zdravotním ojištěním to Češi mají jednoduché, je zkrátka ovinné a de facto se nabízí ouze v jedné variantě, nařízeném standardu. Léky a řístroje, rovoz zdravotnických zařízení, laty lékařů. Ale třeba také výlohy na soudní sory s acienty. K tomu všemu slouží eníze, které řes vašeho zaměstnavatele osíláte do ojišťovny a ona zase vašemu lékaři či nemocnici. Část se distribuuje v tzv. aušálech (to se týká třeba vašeho obvodního lékaře, který dostane ravidelné měsíční latby za každého registrovaného acienta), další eníze se ak latí od výkonu. Princiy, ovinnosti, možnosti Tak jako u jiných ojištění latí, že ti, kterým se daří lée, řisívají na ty, kterým se daří hůře. Navíc tu ale vstuuje do hry solidarita bohatých s chudými. Výběr ojistného na zdravotní éči se neřídí běžnou ojistnou matematikou. Toto ojistné je v Česku rostou daní a její výše se odvíjí jen od vašich řiznaných říjmů. Konkrétně je to 13,5 % z vyměřovacího základu daně. Výjimku tvoří děti, studenti, důchodci a registrovaní nezaměstnaní, za které ojistné odvádí stát. dtest Svět financí 43

7 Zatímco v jiných zemích si můžete vybrat ojištěná rizika, resektive konkrétní součásti lékařské éče, a volit mezi několika úrovněmi zdravotního ojištění, u nás latí každý stejně (resektive stejná rocenta z latu) a stejně také dostane. Malé rozdíly existují jen naříč ojišťovnami. Někde naříklad získáte řílatkovou stravu v lázních, jinde vám dají secifická vyšetření zdarma, některé alergickým dětem řilatí na obyt u moře. Výhody se otom mohou násobit v růběhu různých akcí. Ač taková lákadla vyadají zajímavě, ve skutečnosti je to jen neatrný zlomek výdajů na éči o zdraví, které ojišťovna v růběhu života hradí. Rozhodujete o tisících, zatímco mimo vaši kontrolu ojišťovna vylatí statisíce a miliony. Nenechte se roto ošálit akčními letáčky a lakáty, které vám tyicky nabídnou u doktora nebo vám je odstrčí zaměstnavatel. Pojišťovna a lékař Mnohem důležitější z raktického hlediska je třeba to, s kým má uzavřenou smlouvu váš lékař. Jen málokomu se chce za výkony latit v ordinaci v hotovosti a ak běhat s účtem k rolacení do ojišťovny. Krytí navíc není automatické, ojišťovna má řadu důvodů, kvůli kterým může latbu zamítnout. A rotože ne všechny ojišťovny latí lékařům stejně, resektive stejně rychle a solehlivě, ne každé zařízení má smlouvu se všemi. Dotažte se také známých, jaké mají zkušenosti s informační rolí konkrétní ojišťovny. Informovat vás může třeba o tom, kde se vám bude léčit nejlée. Také vám musí ze zákona sehnat lékaře, což může být důležité v lokalitách, kde je určité odbornosti nedostatek. Oborové zdravotní ojišťovny Tyto ojišťovny u nás mají dlouhou tradici a mnozí si myslí, že ojistit se u nich je ovinnost, okud vykonáváte určité ovolání. To ale není ravda. Naoak, ze zákona máte zaručenou možnost volby zdravotní ojišťovny. Platí jen jediná výjimka ro vojáky v aktivní službě nebo se na ni řiravující studenty vojenských učilišť a škol, kteří se mohou ojistit jen u Vojenské zdravotní ojišťovny ČR. Změna ojišťovny Pokud se rozhodnete ojišťovnu změnit, můžete tak učinit jednou ročně a to vždy k rvnímu dni nového roku. Výjimkou jsou ojišťovny v úadku, od kterých můžete odejít k rvnímu dni následujícího měsíce oté, co se otíže rojevily (naříklad byla zavedena nucená sráva). Obávat se nemusíte ani toho, že byste zůstali v takovém říadě neojištěni, i když neodejdete. Technicky stát ojišťovnu v nesnázích zastouí a dočasně hradí její závazky. Pokud by došlo až k bankrotu, bude stanovena ojišťovna oslední instance, která ojištěnce řevezme en bloc. Pozor si dejte na ředlouhou lhůtu, jestliže se rozhodnete ro změnu ojišťovny. Přihlášku k nové ojišťovně musíte odat nejozději šest měsíců řed ožadovanou změnou (samozřejmě se to netýká úadku osaného výše). A dobře si amatujte, že váš lékař, zaměstnavatel ani nikdo další vás ke změně ojišťovny nemůže řinutit. A ještě jedna dobrá rada na závěr: na zdravotním ojištění můžete ušetřit tehdy, budete-li delší dobu v zahraničí. Máte-li sjednáno cestovní ojištění nebo zdravotní ojištění v dané zemi a rokážete-li toto ojišťovně v Česku, ozastaví vám na žádost latby. 44 dtest Svět financí

8 Pojištění odovědnosti za škodu Není každý den svátek a noční můry někdy ožívají. Události se řitom nemusejí dotknout vás osobně, a řesto budete jejich součástí. Stačí, když někoho nešťastnou náhodou zraníte nebo oškodíte to, co mu atří. Ze zákona za takovou škodu odovídáte, stejně tak když ji zůsobí domácí zvíře, nebo člen vaší rodiny, ředevším nezletilé děti. Oficiálně odobné řešlay, aneb odovědnost za škodu v občanském životě, definuje občanský zákoník ( ). Tyto asáže dooručujeme ročíst, týkají se totiž každého člověka bez výjimky. Než se k četbě dostanete, rozradíme stručný obsah: běžně odovídáte za zůsobenou škodu v lné výši. Zlevnit náhrady či snížit rozsah náravy (ano, škodu si můžete někdy odracovat) může jen soud s řihlédnutím k vaší finanční situaci a jiným možnostem. Solečným jmenovatelem ojištění, která tato rizika kryjí, je to, že náhradu škody nedostanete vy. Pojišťovna ji osílá oškozenému. Škoda ve volném čase Sehnat ojištění odovědnosti za škodu v občanském životě není žádný roblém. Často ho dostanete k jiným, větším ojistkám, naříklad ojištění domácnosti nebo nemovitosti. V takovém říadě si ale ohlídejte nejen limity, ale také územní latnost. Ta může být totiž omezená naříklad na samotný ozemek a jeho nejbližší okolí. Výluky ak mohou ojistku ořezat i v dalších asážích, okud tak záměrně neučiníte sami. Rozsah krytí si můžete vymezit nejenom regionálně (smlouva může být latná ouze v České reublice, v celé EU nebo na celém světě), ale také z hlediska zahrnutých osob. Obvykle se vztahuje na ojistníka a jeho blízké, ale řisat můžete i další nositele rizika, třeba domácí zvířata. Průšvih v ráci Co se odovědnosti za škody týče, občané jste jen do té chvíle, dokud neřekročíte ráh budovy vašeho zaměstnavatele. Potom se ravidla mění. Jako zaměstnanec totiž ručíte maximálně čtyřaůlnásobkem svého růměrného měsíčního výdělku. Existují samozřejmě výjimky, ředevším hrubé orušení racovní kázně nebo zlý úmysl. Když se o racovní auze naijete alkoholu nebo ožijete nějaké drogy, škodu zalatíte do oslední kaky. Stejně tak zalatíte vybavení, které byste třeba rozbili ve vzteku o hádce s šéfem. Pozor na to, že škody nemusejí být jen materiální záměrně vyzrazené obchodní tajemství si také odskáčete. Každý zaměstnanec odovídá za ráci, včetně té šatně rovedené, svému zaměstnavateli. A zaměstnavatel zase svým zákazníkům. Škoda, která by šla na váš účet, tedy nemusí být zůsobená římo zaměstnavateli. Tím se skuina nočních můr utěšeně rozrůstá. Pokud se nějaká nalní, zbývá se jen dohodnout, zda ji uhradíte, nebo odracujete. Nebo máte sjednáno atřičné ojištění. Při hledání ojistky se zamyslete, jaký je charakter vaší ráce, jaké škody můžete zůsobit a v neoslední řadě, zda by výadek necelých ěti latů výrazně ohrozil váš domácí rozočet. Do rozhodování vstuuje i cena ojistky. Nezáleží ani tak moc na tom, co si o sobě myslíte vy, jako síše na tom, co si myslí ojišťovna. Pokud usoudí, že neředstavujete velké riziko, dostanete ojištění levněji. To ale zároveň značí, že ho dost možná až tak moc neotřebujete. Podnikatelé a živnostníci hrají jinou ligu Máte firmu nebo odnikáte, říadně vykonáváte secifická ovolání? Pak máte o oznání více důvodů k ojištění než běžní zaměstnanci. Žádné limity nastavené říjmem ro vás nelatí a odovídáte většinou za celou škodu, kterou byste zůsobili. Výjimkou nejsou ani zaměstnanci na živnostenský list, účastníci tzv. schwarz systému. Právě odovědnost je jedním z jeho velkých rizik. Patříte-li do těchto skuin, musíte se oohlédnout o secifickém ojištění. Na trhu je dostatečně široká nabídka nejrůznějších ojištění rofesní odovědnosti lékařů, odovědnosti drobných odnikatelů nebo živnostníků. Stačí si vybrat a nešetřit na limitech. dtest Svět financí 45

9 Džunglí silnic Deyan Georgiev / Fotolia Pojištění odovědnosti oisované na ředchozí straně zahrnuje i to za škodu zůsobenou rovozem vozidla. V tomto říadě však neřemýšlíte, zda si ho ořídit či ne. Jste-li jeho rovozovatelem, musíte latit. Povinné ručení, jak se ojištění také běžně nazývá, ojišťovna vylatí těm, které jste oškodili, neochrání ale vás ani vašeho lechového miláčka, je-li vina na vaší straně. K tomu slouží havarijní ojištění, které vás může zachránit i jako viníka, okud nejste velkým hříšníkem s alkoholem v krvi nebo jste nejeli neřiměřeně rychle. Povinné ručení Jaké ovinné ručení vybrat? Pravděodobně ne to nejlevnější. Oět se tu hraje o limity krytí a ty nejnižší nemusejí zahojit každou škodu. Je na vašem osobním zvážení, jestli zákonné minimum 35 milionů korun ovažujete za dostatečné. Uozornit musíme na nový občanský zákoník a nový zůsob výočtu náhrady. Tabulkové náhrady jsou ryč. Nově se očítá skutečná škoda a rozšiřuje se i okruh těch, kteří o její rolacení mohou žádat. Zaočítávají se nemateriální a nezdravotní újmy, třeba sychická zátěž říbuzných. V raxi už takto eníze vysoudili naříklad rarodiče, kteří ři nehodě řišli o milovanou vnučku. O nových odmínkách jsme odrobně sali v únorovém dtestu (2/2014). 46 dtest Svět financí Havarijní ojištění Do uvažování, zda si havarijní ojištění ořídit, vstuuje i to, jakým autem jezdíte. Jestli máte vůz staršího data výroby a oravy řešíte síše jeho výměnou, nebude ro vás asi ojistka aktuální. U drahých aut, kde stačí urazit zrcátko a škoda je vyšší než růměrný měsíční lat, je situace jiná. Dobře si ale ohlídejte, na jakou cenu se ojistíte: u ojištění na cenu nového vozu v říadě nehody dostanete to, co jste za auto zalatili. To se hodí hlavně tehdy, máte-li ho na úvěr. obecná cena je de facto cenou tržní a dostali byste tedy tolik, za kolik se aktuálně rodává váš vůz stejného stáří, výbavy a stavu. Přesněji řečeno dostanete tolik, kolik vyjde ojišťovně. Tabulková cena je taková, která u nabouraného auta očítá s věkem a odisy odle tabulek ojišťovny. Nastavit si musíte také ojistné částky, resektive vybrat si z řiravených balíčků. Sesye se na vás také halda řiojištění a v neoslední řadě si určíte soluúčast. Právě ta může ojištění zlevnit, aniž by výrazně snížila jeho funkci zachránce v kritických říadech. Odřený nárazník si ak necháte řelakovat celý za své, zatímco u nabouraných lechů zalatíte částku soluúčasti a zbývající (větší) díl oravy ůjde za ojišťovnou. Při volbě rizik dostanete na výběr tyicky havárii, odcizení a vandalismus, živly a asistenci u nehody. Běžná jsou také řiojištění čelních Neojištěná vozidla už několik let ojišťuje Kancelář ojistitelů. Její sazby jsou rovny okutám a orientačně, okud byste ovinné ručení neměli a vůz byl řádně řihlášen, zalatíte za měsíc tolik, co u ojišťovny za celý rok. To se týká i neodhlášených vozů. Nezaomínejte roto vozidlo vyřadit z evidence, okud bylo o nehodě na odis. Odhlášení na své jméno si ohlídejte i ři rodeji vozu. skel nebo oškození kol a odvozku jámou na mamuty, na kterou silničáři zaomněli. Za vše samozřejmě zalatíte a vylatí se uvažovat, jak velké riziko skutečně hrozí. Samozřejmostí už je dnes možnost řiojištění na rizika týkající se řidiče, řeravovaných osob nebo zavazadel. Stejně jako u všech řiojištění ale latí, že žádné, byť by se tvářilo akčně a bonusově, ve skutečnosti není zdarma. Znamená to, že jste donuceni řilatit si za celý balíček, který takový dáreček zahrnuje. Nikdo se řitom netá, jestli zrovna takové krytí otřebujete a chcete. Navíc se darovanému řiojištění odívejte na zuby. Pokud jde o základní variantu, může být ořádně líným koněm, který toho víc sežere, než následně zachrání.

10 Štěstí v cestovním neštěstí S cestováním souvisejí mnohá rizika ohrožující vás i váš majetek. Když se vydáte za hranice, oouštíte nejen relativní bezečí svého domova. Zčásti nebo úlně ztrácíte ochranu, kterou vám oskytuje ovinné zdravotní ojištění a s tím i jistotu, že vás v zahraničí ošetří zdarma. Navíc nemusí jít jen o zdraví. Zadíváte se o amátkách nebo jste už výletem unaveni a šikovný zloděj na rozdíl od vás neváhá. Proč si kazit dovolenou úrazem nebo jako oběť krádeže, když se můžete za ár stokorun ojistit? Samozřejmě se nejdříve odívejte do svých domácích ojištění, jestli vás nějaké nechrání i v zahraničí, abyste stejnou věc nekuovali dvakrát. Naříklad ojištění odovědnosti za škody v občanském životě může mít latnost o celé Evroské unii. Stejně tak životní ojištění může mít zahraniční latnost. Časté je také bonusové cestovní ojištění u latebních karet. Pozor ale na limity, které mohou být nastaveny nízko, nebo na další možné háčky, které zmizí až oté, co si řilatíte za vyšší tarif. Cestovní ojištění nebo růkaz ojištěnce? Samostatné smlouvy o cestovním ojištění jsou balíčky, které obvykle obsahují ojištění lékařské éče, úrazové ojištění, říadný odvoz zět do vlasti, asistenční služby, ojištění odovědnosti a ojištění zavazadel a dalšího majetku. Každá ojišťovna vám nabídne několik variant, které se navzájem liší riziky, která kryjí, ale i ojistnými částkami. Krytí říadné nutné zdravotní éče v zahraničí je takřka nutností. V rámci Evroské unie se můžete (alesoň teoreticky) solehnout na Evroský růkaz ojištěnce. Ten vám však zabezečí jen takovou éči, kterou dostávají bezlatně v dané zemi tamní občané. Pokud jsou zvyklí si za vše řilácet, nebo některá éče není vůbec hrazená státem, stejně na tom budete i vy. Také se vám může stát, že státem rovozovaná lékařská zařízení nejsou nejvyšší kvality. A rotože ojišťovna, která vás chrání na cestách, odovídá také za následnou léčbu i trvalé následky (máte-li úrazovou složku), možná by vás rovnou oslala na leší kliniku. Každoádně vám ale musí být oskytnuta éče v takovém rozsahu, abyste se nemuseli vracet zět dříve, než jste ůvodně zamýšleli. Pokud máte dostatek informací I u cestovního ojištění je třeba zmínit, že je vždy důležité odívat se na výluky, z nichž některé jsou univerzální. Žádná ojišťovna naříklad nerolatí úrazy od (výrazným) vlivem alkoholu a jiných drog. Mnoho omezení se týká také těhotných žen, zvláště o šestém měsíci těhotenství. Zaovězeny jsou tyicky zubařské zákroky, okud vám někdo nesravuje vyražené zuby o úrazu. Problémy nastanou i tehdy, okud byste si nechali léčit zranění či nemoc, které byly odhalitelné už v České reublice. dtest Svět financí 47

11 o ojistném krytí zdravotních výloh v dané destinaci a rozhodnete se soléhat na Evroský růkaz ojištěnce, tzv. kartu EHIC (Euroean Health Insurance Card), nezaomeňte si ho vzít ve fyzické odobě. Předejdete mnoha komlikacím s rokazováním, že jste skutečně ojištěni. To samé latí o kartičce, kterou by vám vydala ojišťovna, okud si sjednáte cestovní ojištění. Ta má na sobě i kontakt, řes který lékař rychle ověří, zda a na co jste ojištění, tedy jaké výkony může rovést a nic vás nebudou stát. Pokud jste si ojištění sjednali elektronicky, vytiskněte si smlouvu. Pokud to nestihnete, oznamenejte si řinejmenším číslo asistenční linky. Dolňky a řílatky Za každé (ři)ojištění se latí. Která skutečně otřebujete? Reatriace znamená návrat do vlasti. Tuto složku neodceňujte. Dostávat se z ciziny domů ve stavu, kdy jste uoutáni na lůžko nebo je odvoz jakkoliv ztížený, je více než roblematické. Může se také stát, že se vám nezbytným léčením obyt v zahraničí rotáhne a roadnou vám letenky nebo lístky na vlak. Pokud by došlo k nejhoršímu, zajistí ojišťovna řevoz ostatků. Pojištění odovědnosti jsme se věnovali v ředchozí kaitole. Většina ojistných smluv jasně vymezuje, za jakých odmínek a v jakých regionech toto ojištění latí. Ve kterých státech vás chrání vaše domácí smlouva? Může to být jen 48 dtest Svět financí v rámci Česka, ale také v celé Unii nebo (zřídka) na celém světě. Pokud tuto smluvně určenou oblast na svých cestách oustíte, může vás nadále chránit cestovní ojištění. Pojištění majetku není jen o zavazadlech, jak je běžně vnímáte neojišťujete si kufry. Berete si na cesty zrcadlovku, notebook, mobil nebo šerky? Pak je na místě si je ojistit. Zatímco někde bude ojištění zavazadel už v základní verzi roduktu (byť na nižší ojistné částky), jinde se jedná o součást ojištění, kterou si můžete a nemusíte zvolit. Pořádně si ročtěte smlouvu ředevším to, co všechno je z ojistné ochrany vyloučeno. Dozvíte se naříklad, že fotoaarát neatří do kufru nebo se ředokládá, že na cesty si berete síš bižuterii, než honosné šerky. Pokud vám někdo kufr s elektronikou odcizí nebo řijdete o diamantový náhrdelník, vaše soluúčast může být vysoká. Stejně jako ři nákuu otravin se většina sotřebitelů ři sjednávání smlouvy cestovního ojištění bohužel dívá jen na cenu. Nedělejte to. Kdybyste si měli latit oeraci sleého střeva na německé klinice, rotože zrovna sadla do výluk, může to mít ro vás neříjemné finanční následky. Omluvitelná je orientace na cenu jen tehdy, okud ojištění nesjednáváte roto, že chcete být smlouvou chráněni, ale roto, že to o vás ožaduje zákon v cílové destinaci.

12 Pojištění nemovitosti a domácnosti Člověk si od neaměti zvelebuje místo, kde řebývá. Kuujeme si ěkné byty, stavíme domy a sháníme vybavení, které nám řináší komfort a radost. Jenže stačí chvíle a z honosného domu je kůlnička na dříví nebo samoobsluha ro odvratné živly, když ne ro ty řírodní. Zatímco v kmenových kulturách a klasických náboženstvích se ochrana řed ničivými silami řírody zajišťovala oběťmi bohům, dnes ravidelné úlitby odevzdáváme ojišťovnám. Toto srovnání není rozhodně od věci. Když totiž ke škodě dojde, domluva s likvidátorem může řiomínat vzývání Odina. Ti, co někdy vsadili eníze, si v ojišťovně ne náhodou mohou řiadat jako v sázkové kanceláři. Princi je totiž stejný, s tím rozdílem, že tady nemůžete vyhrát. Pokud vám ojišťovna něco vylatí, stojí na druhé straně škoda na vašem majetku. Pokud má ojištění lnit svůj účel, musíte mu věnovat éči nejen řed odisem, kdy studujete ojistné odmínky, ale také v růběhu trvání. Smlouva není vytesána do kamene, a okud třeba domácnost nově vybavíte, musíte to do ojistky romítnout. Nejdříve si ujasněte, co vlastně chcete ojistit. Jde vám o samotnou stavbu, nebo její vnitřní vybavení? Pojišťujeme čtyři stěny Když ojišťujete dům, byt nebo jinou stavbu, musíte zvážit dvě věci: hodnotu stavby, které by měla odovídat ojistná částka, a rizika, na která ji ojistíte. Hned v rvním bodě můžete narazit. Pokud vlastníte naříklad starší nemovitost na vesnici, navrhne vám ojišťovna minimální ojistnou částku odle tabulek. Taková cena řitom může být výrazně nadnesená a odovídat vyššímu ojistnému. Další řekážka, kterou musíte zdolat, je výběr rizik, na která chcete být ojištěni. Ačkoliv následky úderu živlů se moc neliší, uvažovat musíte nad tím, jaké riziko vám skutečně hrozí. Pojišťovny velmi dobře vědí, nakolik reálná jsou jednotlivá nebezečí, do smlouvy se ale často okusí dát všechno zvláště ta neravděodobná. Zatímco třeba krádež nemovitosti nebo jejích součástí se může objevit už v základní nabídce, za ojištění roti ovodni si musíte řilatit. Dům Současně s ojištěním domu a bytu si můžete sjednat mnohá řiojištění. Projděte si je, rotože vás může řekvait, že taková věc není už v základu a ojistit se na ni chcete třeba ojištění věcí ve skleě. Běžná jsou také více či méně užitečná řiojištění odovědnosti za zůsobenou škodu, ojištění domácích mazlíčků či ojištění rávní ochrany. Pozor na to, že se tato ojištění mohou vázat k nemovitosti nebo blízkému okolí. dtest Svět financí 49

13 vám řitom odveze síše voda než odvodný stěhovák. Jako aradox se může jevit i to, že tam, kde je riziko nejvyšší, vás nikdo neojistí. Pokud naříklad bydlíte blízko řeky a atříte do některé ze zálavových zón, ojistku roti ovodni neseženete. Nebo bude stát tolik, že byste si za ni každých ět let ostavili nový dům. Dobře si roto zjistěte, na co ojištění skutečně latí, a to nejen odle smlouvy, ale i odle všeobecných ojistných odmínek. Cena ojištění nemovitosti se řídí kromě její hodnoty a ojištěných rizik také ravděodobností, že dojde k ojistnému lnění. Při výběru řiojištění nezaomínejte na rinci ojištění v růměru vždy roděláte. Pokud tedy nehosodaříte z ruky do úst, a máte nějaké rezervy ro nenadálé výdaje, neřiojišťujte se na drobná rizika, která byste snadno zvládli zalatit ze svého. Pojišťujeme majetek Zatímco hodnota nemovitého majetku se obvykle ohybuje v řádech milionů, vybavení nemovitosti mívá cenu síše stovek tisíc. Ani tak nejsou tyto oložky ro většinu lidí zanedbatelné a s jejich ztrátou byste se těžko vyrovnávali nejen sychicky. Pojištění věcí, které schraňujete mezi čtyřmi zdmi, se oficiálně jmenuje ojištěním domácnosti. Někdy lze sjednat na jednom formuláři solečně s ojištěním nemovitosti, jinde ale budete muset odesat 50 dtest Svět financí Vždy si amatujte, že šatné ojištění není ojištěním. Neřelácejte za absurdní rizika, ale ta skutečná a otenciálně likvidační být ve smlouvě musejí. Otimálně byste si nemovitost měli zkusit ojistit ještě řed kouí. Třeba zjistíte něco, o čem rodávající omlčel že se malý otůček za lotem mění co ět let v malou Amazonku nebo že jsou krádeže z bytů v dané lokalitě na denním ořádku. smlouvy dvě. Souhrnná hodnota vybavení domácnosti se v takovém říadě určuje odhadem odle růměrné hodnoty vybavení na metr čtvereční. Zní to jednoduše? Nebylo by to ojištění, kdyby nemělo háčky. Současně je roto stanoveno, na jaké věci se ojištění vztahuje a na které ne, říadně jsou nastaveny limity odle kategorií věcí. Naříklad krytí šerků může být stanoveno maximálně do 10 % celkové ojistné částky. Nenechte se jednoduše odbýt tabulkami. Projděte s ojišťovacím agentem vybavení a tam, kde standardní limity nestačí, si raději řilaťte. Na to, že jste ojištěni, nezaomínejte ani tehdy, když se nic neděje. Přiravte se na to, že se dít může. Shromažďujte si účtenky, okud možno v trvanlivé odobě (což není blednoucí aír od kasy). Radši si účtenky a faktury naskenujte a data uložte mimo váš domov, na bezečném místě. Když dojde ke škodě, mohou chtít likvidátoři raktický důkaz toho, že věci v domě skutečně byly a měly udávanou hodnotu. Dosud jsme mluvili o živlech řírodních, rakticky stejné odmínky jsou ale i u ojištění roti těm kriminálním. Pokud se roti krádeži ojistíte, oět bude hrát hlavní roli to, kde žijete, tedy jaká je míra kriminality. Oroti řírodě však můžete roti kriminálníkům bojovat reventivně. Bezečnostní dveře, mříže v řízemních oknech nebo výstražný systém naojený na bezečnostní agenturu ojišťovna ocení a vy budete latit méně.

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM

SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM SOCIÁLNĚ PRÁVNÍ MINIMUM Vážení rodiče, rarodiče, blízcí našich acientů, nabízíme řehled dávek, výhod a kontaktů, který by Vám omohl lée zvládnout situaci, která vznikla v souvislosti s onemocněním Vašeho

Více

Úvěry aneb kde na to vzít?

Úvěry aneb kde na to vzít? Úvěry aneb kde na to vzít? Pokud máte nedostatek finančních rostředků, je dobré se zamyslet nad tím, kde byste mohli ušetřit v rámci svého osobního či rodinného rozočtu. Většinou se najde něco, co můžete

Více

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení.

Šířením elektronické verze testu způsobíte, že na další testování a kvalitní služby nebudeme mít dostatek peněz. Přejeme příjemné počtení. Děkujeme vám, že jste si stáhli informace z www.dtest.cz. I díky Vašim enězům může časois dtest hradit vysoké náklady na testování výrobků a oskytovat rvotřídní služby sotřebitelům. Šířením elektronické

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evroský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší udoucnosti Ekonomika odniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd akulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Vztahy

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 24/5 na magisterský studijní rogram PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím zadání vyberte srávnou odověď zakroužkováním

Více

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování.

5. Finanční hlediska podnikatelského rozhodování. Časová hodnota peněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. 5. Finanční hlediska odnikatelského rozhodování. Časová hodnota eněz. Podnikatelské riziko ve finančním rozhodování. FINANČNÍ HLEDISKA PODNIKATELSKÉHO ROZHODOVÁNÍ Základní zásady finančního rozhodování:

Více

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit

Pojištění majetku aneb jak to správně nastavit Asociace finančních poradců České republiky, spolek Tento krátký e- book je určen pro všechny, kteří mají nějaký majetek, chtějí ho mít správně pojištěný a chtějí mít základní přehled o tom, na jaká rizika

Více

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob

P Ř I Z N Á N Í k dani z příjmů právnických osob Než začte vylňovat tiskois, řečtěte te si, rosím, okyny. Finančnímu úřadu ro / Secializovanému finančnímu úřadu Pardubický kraj Územnímu racovišti v, ve, ro Moravské Třebové T 0 Daňové identifikační číslo

Více

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test)

PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (písemný test) Přijímací řízení ro akademický rok 2007/08 na magisterský studijní rogram: Zde nalete své univerzitní číslo PODNIKOVÁ EKONOMIKA A MANAGEMENT (2-letý) (ísemný test) U každé otázky či odotázky v následujícím

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost

Způsobilost. Data a parametry. Menu: QCExpert Způsobilost Zůsobilost Menu: QExert Zůsobilost Modul očítá na základě dat a zadaných secifikačních mezí hodnoty různých indexů zůsobilosti (caability index, ) a výkonnosti (erformance index, ). Dále jsou vyočítány

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 lindova@bozplindova cz

Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 lindova@bozplindova cz 2014/R0/kód 101 Dana Lindová Tel: +420 602 439 939 Tomáš Linda Tel: +420 777 169 939 Email: lindova@bozlindova.cz lindova@bozlindova cz Email:linda tomas@bozlindova cz Email:linda.tomas@bozlindova.cz OZO

Více

Jak si pojistit na dovolenou?

Jak si pojistit na dovolenou? Jak si pojistit na dovolenou? Při cestách do zahraničí nás mohou potkat mnohá úskalí. Ať už jde o úraz, ztrátu zavazadel, či námi způsobenou škodu na zdraví a na majetku. Vysněná dovolená nebo služební

Více

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM

PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM PRŮVODCE FINANCOVÁNÍM Pořídit si nový vůz nemusí být finanční zátěž Pokud si splátky chytře rozdělíte. Uzavření a vedení smlouvy je zdarma, vybrat si můžete financování bez navýšení nebo s dotovaným úročením.

Více

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet

Zaměstnání. Bankovní produkty pro zaměstnané. Co je dobré vědět. Běžný účet Zaměstnání V dnešní době se bez bankovního účtu téměř neobejdete. Zvláště pak v případě, že pracujete a zaměstnavatel vám nevyplácí váš výdělek v hotovosti. Peníze jsou na bankovním účtu bezpečně uložené

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ

1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ 1 ROZHODOVÁNÍ V ŘÍZENÍ Rozhodování je ovažováno za jednu ze základních aktivit ři racionálním řešení nejenom řídících roblémů, řitom kvalita rozhodování zásadním zůsobem ovlivňuje výslednou kvalitu řídícího

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I

8.2.10 Příklady z finanční matematiky I 8..10 Příklady z fiačí matematiky I Předoklady: 807 Fiačí matematika se zabývá ukládáím a ůjčováím eěz, ojišťováím, odhady rizik aod. Poměrě důležitá a výosá discilía. Sořeí Při sořeí vkladatel uloží do

Více

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu

Škola finanční gramotnosti. Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Škola finanční gramotnosti Jak správně na rodinné finance Jak se správně pojistit a proč Jak správně na dluhy Jak na důchodovou reformu Jak správně na rodinné finance Co se dneska dozvíme Jak na rodinný

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník 3., 4. Obor CZ.1.07/1.5.00/34.0514 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Peníze, mzdy daně, pojistné

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 16. 7. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

1.5.5 Potenciální energie

1.5.5 Potenciální energie .5.5 Potenciální energie Předoklady: 504 Pedagogická oznámka: Na dosazování do vzorce E = mg není nic obtížnéo. Problém nastává v situacíc, kdy není zcela jasné, jakou odnotu dosadit za. Hlavním smyslem

Více

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o.

INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. INFORMACE K CESTOVNÍMU POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK I-TRAVEL s.r.o. Cestovní pojištění TRAVEL GUARD zajišťujeme ve spolupráci s AIG pojišťovnou. S pojištěním TRAVEL GUARD garantujeme zajištění Vaší bezstarostné

Více

Sbírka A - Př. 1.1.5.3

Sbírka A - Př. 1.1.5.3 ..5 Ronoměrný ohyb říklady nejnižší obtížnosti Sbírka A - ř...5. Kolik hodin normální chůze (rychlost 5 km/h) je od rahy zdálen Řím? Kolik dní by tuto zdálenost šel rekreační chodec, který je schoen ujít

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů

Porovnání dostupnosti různých konfigurací redundance pro napájení stojanů Porovnán dostunosti různých konfigurac redundance ro naájen stojanů White Paer č. 48 Resumé K zvýšen dostunosti výočetnch systémů jsou ro zařzen IT oužvány řenače a duáln rozvody naájen. Statistické metody

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Setkání poradců nejen z Poradců

Setkání poradců nejen z Poradců Setkání poradců nejen z Poradců Praha 18.1.2014 Jak jsme to dělali v minulém století? Doba přinesla nové možnosti Jezdíme podle navigací Používáme mobilní telefony Místo dopisů posíláme e-maily Místo tabulek

Více

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26%

Rozdíl mezi nejlevn jší a nejdražší Položka kalkulace položkou (OL) Celková splátka 26% TCO - objektivní nástroj pro volbu parametrů vozového parku 1 Rozšířené mýty Výběr nejlevnějšího dodavatele je nejvýhodnější Je jedno univerzálně nejvýhodnější auto Je jedna univerzálně výhodná forma financování

Více

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz

CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO KLIENTY CK Jana Gazárková Bavariatour.cz Obsah: 1. Pojištění pro klienty cestovní kanceláře str. 2 2. Komentáře k pojištění str. 3 3. Správa a servis cestovního pojištění str.

Více

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma :

V p-v diagramu je tento proces znázorněn hyperbolou spojující body obou stavů plynu, je to tzv. izoterma : Jednoduché vratné děje ideálního lynu ) Děj izoter mický ( = ) Za ředokladu konstantní teloty se stavová rovnice ro zadané množství lynu změní na známý zákon Boylův-Mariottův, která říká, že součin tlaku

Více

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové?

Měli byste vědět. Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? Prosinec 2010 Měli byste vědět Může být výhodné změnit stávající životní pojistku? Lze využít finanční prostředky ze současné pojistky k financování nové? POJIŠŤOVNA AEGON A JEJÍ ODBORNÍCI VÁM DOBŘE PORADÍ

Více

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI

Zpracoval: Magion Praha s.r.o., květen 2012 EVROPSKÝ SOCIÁLNÍ FOND PRAHA & EU: INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI PODNIKÁNÍ V INVALIDNÍM DŮCHODU Studijní materiál pro účastníky kurzu Začínající podnikatel pořádaného o. s. Okamžik. Tento kurz je financován z Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Praha-Adaptabilita.

Více

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří

Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění nabídka jen pro klienty cestovních agentur a kanceláří Cestovní pojištění Allianz pojišťovny, a. s. nabízí klientům Neomezené krytí léčebných výloh v zahraničí (s výjimkou zubního ošetření)

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v

Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v National Health Service Tato příbalová informace vysvětluje, jak National Health Service (NHS), práce v UK. Národní zdravotní služba poskytuje zdravotní péči ve Velké Británii a je financován zdanění.

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ POJIŠTĚNÍ INVESTIČNÍ ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ EVOLUCE PLATNÝ OD 1. 1. 2015 Část A. Poplatky za vedení podílového účtu a jednorázové poplatky Rozdíl mezi prodejní*) a nákupní cenou**)

Více

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE

STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE STATISTICKÉ METODY A DEMOGRAFIE (kombinovaná forma, 8.4., 2.5., 7.6. 22) Matěj Bulant, Ph.D., VŠEM Řekli o statistice Věřím ouze těm statistikám, které jsem sám zfalšoval. Tři stuně lži - lež, hnusná lež,

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ POJIŠTĚNÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 VY_32_INOVACE_EKO169

Více

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise

Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě. Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě. Za podpory Evropské komise Pokyny ETF pro přeshraniční odborové zastoupení řidičů v mezinárodní dopravě Dotazník pro řidiče v mezinárodní dopravě Za podpory Evropské komise 1. Informace o řidiči... 8 1.1 Jaká je Vaše národnost (povinné)?...

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Finanční gramotnost Workshop Produktový mix Lektor: Ing. Miroslav Škvára www.skvara.cz Obsah 2. workshopu Na úvod otázka jaká znáte finanční produkty Obsah 2. workshopu Svět peněz je nepřehledný Jak se

Více

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými

Pokud světlo prochází prostředím, pak v důsledku elektromagnetické interakce s částicemi obsaženými 1 Pracovní úkoly 1. Změřte závislost indexu lomu vzduchu na tlaku n(). 2. Závislost n() zracujte graficky. Vyneste také závislost závislost vlnové délky sodíkové čáry na indexu lomu vzduchu λ(n). Proveďte

Více

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE

Vaše bezstarostná jízda. CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Vaše bezstarostná jízda CarGAP CarPLUS CarGARANT CarASSISTANCE Cargarant CARGARANT portfolio služeb Odcizená vozidla, dopravní nehody, živelní události, odepsání vozidla pojišťovnou z důvodu finanční totální

Více

Kdo může žádat o nákup na splátky?

Kdo může žádat o nákup na splátky? Homecredit U nás nakoupíte i bez peněz! Potřebujete novou kuchyňskou linku, pro děti nový psací stůl nebo kvalitní postel pro babičku a nemáte zrovna peněz nazbyt? Nevadí. Našim zákazníkům nabízímesplátkový

Více

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV

POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ ČHS A OEAV POROVNÁNÍ POJIŠTĚNÍ, KTERÁ NABÍZÍ A Úvaha týkající se porovnání pojištění, která jsou součástí členství v a nebo která si mohou členové a k členství dokoupit, není vůbec jednoduchá. Oba svazy nabízejí

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní

Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní Exkluzivní balíček slev pro studenty Vysoké školy finanční a správní I. Nabídka povinného ručení Sleva 10% + možnost mimořádné slevy 500,-Kč na první pojistné II. Nabídka havarijního pojištění Sleva 10

Více

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10

AMCICO... 2 Credit Suisse Life&Pension... 3 ČSOB pojišťovna... 4 Generali pojišťovna... 5 ING pojišťovna... 10 Martin Podávka, FinQ.cz 5x rizikové pojištění Na konci roku 2004 jsme se zeptali vybraných pojišťoven na jejich nabídku rizikového pojištění. Jedná se o cenově nejvýhodnější pojištění pro případ smrti,

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Splátky Home Credit. Popis produktů

Splátky Home Credit. Popis produktů Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 2 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 3 Textace na web: Ochrana osobních údajů... 4 Pojištění

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace motocyklového

Více

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI

Evropský hospodářský a sociální výbor. PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 PRO INFORMACI Evropský hospodářský a sociální výbor Bod 7 a) PŘEDSEDNICTVO 536. schůze 29. května 2007 Věc: Bod 7 a) programu jednání Pomoc členům/zdravotní a sociální služby - pojištění PRO INFORMACI Účelem této zprávy

Více

Právo sociálního zabezpečení otázky

Právo sociálního zabezpečení otázky Právo sociálního zabezpečení otázky Tyto otázky představují pouze příklady otázek, které se mohou objevit v testu. Je celkem pravděpodobné, že se některé z nich v testu reálně objeví. Kromě nich se však

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Popis produktů Prodej na splátky On-line přes internet Vše zařídíte z pohodlí domova Jednoduše, rychle, přehledně 1. "1/10"

Více

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ

OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ K A N C E L Á Ř OMBUDSMANA PRO ZDRAVÍ PRÁVO PRO: PACIENTY ZDRAVOTNÍKY ZDRAVOTNICKÁ ZAŘÍZENÍ www.ombudsmanprozdravi.cz ochrance@ombudsmanprozdravi.cz Národní 11, 110 00 Praha 1 Hlavním důvodem, proč vznikla

Více

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz

K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma. nejostřejší nabídka Na nový vůz K úvěru bez navýšení 4 zimní kola zdarma nejostřejší nabídka Na nový vůz Nejvýhodnější cesta k novému vozu Pořiďte si nový vůz SEAT tím nejlepším možným způsobem. Využijte úvěr či finanční leasing SEAT

Více

NE ANO (jméno pojišťovny) :

NE ANO (jméno pojišťovny) : Rodinné cestovní pojištění Od 1. května 2009 nelze toto pojištění sjednat. Avšak pro klienty, kteří si sjednali pojištění do 30. dubna 2009, toto pojištění nadále trvá a je platné beze změn. S Rodinným

Více

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM

POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM Cestovní pojištění... 2 Platnost pojištění... 2 Kdo je pojištěn... 2 Aktivace pojištění... 2 Úhradou nákladů na cestu se rozumí:... 2 Cestovní pojištění k platebním kartám

Více

Příručka pro držitele

Příručka pro držitele Příručka pro držitele Stříbrné karty Home Credit hotovost vždy po ruce vydání a vedení karty Stříbrná karta Home Credit nyní máte hotovost vždy po ruce! k dispozici máte částku ve výši úvěrového rámce

Více

Nabídka pojištění členů NOS PČR

Nabídka pojištění členů NOS PČR Nabídka pojištění členů NOS PČR Kdo jsme 94,7% akcií skupiny ERGO druhá největší zajišťovna na světě působí ve 150 zemích 5.000 klientů (pojišťoven) 182 miliard kapitálové vklady 1,5 mld zisk v roce 2008

Více

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment

Kontrolní seznam před odjezdem. Supporting European Mobility for Employment Supporting European Mobility for Employment Kontrolní seznam před odjezdem Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace

Více

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR

Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Nabídka úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového sportu AČR Pro rok 2015 zůstávají v platnosti exklusivní podmínky úrazového pojištění pro držitele licence Federace automobilového

Více

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti

Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti Oznámení vzniku dočasné pracovní neschopnosti - POKYNY K VYPLNĚNÍ - Vytiskněte všechny strany formuláře. Tento formulář vyplní pojištěná osoba. Vyplněný formulář a kopii lékařem vystaveného dokladu o dočasné

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com

Datová centra a úložiště. Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com Datová centra a úložiště Jaroslav G. Křemének g.j.kremenek@gmail.com České národní datové úložiště Součást rojektu CESNET Rozšíření národní informační infrastruktury ro VaV v regionech (eiger) Náklady

Více

Životní a úrazové pojištění pro děti

Životní a úrazové pojištění pro děti Životní a úrazové pojištění pro děti Zajistěte své nejmilejší Garant junior Vaše děti nebo vnoučata jsou ve vašem životě bezpochyby to nejdůležitější. Každý z nás si jistě přeje, aby již od malička žily

Více

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění

Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky. Název materiálu: Daň ze mzdy, zdravotní a sociální pojištění Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky Autor : Ing. Jaroslava Pospíšilová

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce.

Provádění změn v investičním životním pojištění (vyloučení/změna/zavedení). Požadovanou změnu vždy zakřížkujte v příslušné kolonce. Uniqa pojišťovna, a.s. Zapsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, č. vložky 2012. Evropská 136, 160 12 Praha 6 IČ: 49240480 Tel.: +420 800 120 020 Životní pojištění změna K provedení změny v pojistné

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Unverzta Pardubce Fakulta ekonomcko-srávní Vývoj hyotečních úvěrů a dskontní sazby v ČR s rognózou do budoucna Ilona Gerčáková Bakalářská ráce 2014 PROHLÁŠENÍ Prohlašuj, že jsem tuto rác vyracovala samostatně.

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz

Poskytovatelem splátek je společnost Home Credit a.s., http://www.homecredit.cz Splátky Home Credit Obsah: Splátky Home Credit... 1 Popis produktů... 1 Všeobecné podmínky... 3 Krok za krokem při splátkovém prodeji na dálku... 4 Textace na web: Ochrana osobních údajů... Chyba! Záložka

Více

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING

FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING CITROËN FINANCIAL SERVICES FINANČNÍ LEASING SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR OPERATIVNÍ LEASING NOVÉ I OJETÉ VOZY FYZICKÉ I PRÁVNICKÉ OSOBY psa_leaflet_a5_long_citroen_final3.indd 1 7.6.2011 14:18:34 CITROËN FINANCIAL

Více

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby

Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ. I. Pojištěné osoby PODMÍNKY KOMPLEXNÍHO CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ I. Pojištěné osoby Podmínky komplexního cestovního pojištění Příloha č.1 k smlouvě o obchodním zastoupení č. 11 721 130 Pojištěný je každý účastník zájezdu (bez

Více

Statistická analýza dat - Indexní analýza

Statistická analýza dat - Indexní analýza Statistiká analýza dat Indexní analýza Statistiká analýza dat - Indexní analýza Index mohou být:. Stejnorodýh ukazatelů. Nestejnorodýh ukazatelů Index se skládají ze dvou složek:... intenzita (úroveň znaku)...

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ INFORMACE PRO ZÁJEMCE O POJIŠTĚNÍ ze dne 1. 1. 2014 Vážená klientko/vážený kliente, těší nás Váš zájem o cestovní pojištění Komerční pojišťovny. Považujeme za důležité seznámit naše

Více

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor?

Lékařské ošetření v Evropě. Na co musím dávat pozor? Lékařské ošetření v Evropě Na co musím dávat pozor? Úvod Od doby, kdy byly zrušeny hranice a se zavedením Eura, jsou nám evropští sousedé 1 mnohem blíže než dříve. Více a více lidí z pohraničních oblastí

Více

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění

Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Určeno studentům středního vzdělávání s maturitní zkouškou, předmět Ekonomika, okruh Mzdy a zákonná pojištění Materiál vytvořil: Ing. Karel Průcha Období vytvoření VM: září 2013 Klíčová slova: zákonná

Více

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ

CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ POJIŠTĚNÍ PRO ÚČASTNÍKY ZÁJEZDŮ I. Rozsah pojištění a výše pojistného krytí pro cestovní pojištění pro ÚČASTNÍKY ZAHRANIČNÍCH ZÁJEZDŮ (typ 721) balík pojištění A25/ A50/ A75 pojištění rozsah limit

Více

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah:

NÁKUPY NA SPLÁTKY. Obsah: NÁKUPY NA SPLÁTKY Obsah: > O nákupu na splátky > Výhody nákupu na splátky > Nákup na splátky je snadný, zabere vám pár minut > Podmínky pro získání úvěru a potřebné doklady > Pojištění schopnosti splácet

Více

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983

VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 VÁŠ NEJBLIŽŠÍ PŘÍBUZNÝ DLE ZÁKONA O DUŠEVNÍM ZDRAVÍ Z ROKU 1983 (oddíly 26 30 Zákona o duševním zdraví z roku 1983) ÚVOD O čem je tento leták? Tento leták informuje o tom, kdo je dle Zákona o duševním

Více