Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech?

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění Kdo vás podrží ve zlých časech?"

Transkript

1 Pojištění Kdo vás održí ve zlých časech? Základní myšlenkou ojištění je solidarita a vzájemné jištění všech, kdo se rozhodli se ojistit. Na očátku byla tato myšlenka: složme se, a okud by se někomu z nás stalo neštěstí, dostane on nebo jeho rodina částku, která mu omůže žít nadále důstojným životem. Pomyslnou okladnu, do které se takto střádají eníze, ro nás sravují ojišťovny. Kolik od nás vyberou na latbách za ojištění a jakou část těchto eněz nevylatí na ojistném lnění, ale na latech svým zaměstnancům a odměnách svým obchodním zástucům? To se v dnešní době bohužel nedozvíme. Pojištění není jen to, co sjednáme v ojišťovně. Ačkoliv nám to rodejci ojištění často zaomínají řiomenout, mnohá ojištění rizik nám nabízí také státní sráva, nebo nám zákony řikazují, abychom si je sjednali u komerčních oskytovatelů. Ještě jiná ojištění si vytváříme zcela sami když si naříklad necháváme eníze bokem, takzvaně ro strýčka říhodu. 38 dtest Svět financí Čtěte ojistné odmínky Když sjednáváte ojištění, je ze všeho nejdůležitější vědět, na co jste a na co nejste ojištěni. To znamená nejen znát konkrétní řiojištění a ojistné částky, ale také konkrétní definice těchto rizik ve smlouvě (ojišťovna je může cháat úžeji než vy) a výluky a výjimky, tedy na co se ojištění nevztahuje. Abyste to zjistili, budete muset nastudovat ojistné odmínky, které bohužel nečte ani velká část zrostředkovatelů ojištění. Nutno odotknout, že jejich jazyk a množství říloh saných drobným ísmem atří ke sotřebitelsky nejneřátelštějším smlouvám vůbec. Pokud něčemu nerozumíte, obraťte se na nezávislé odborníky, kteří vám s nesnadnou interretací mohou omoci. Pro které říady obecně můžete ojistit sebe a členy své rodiny? Vyjmenujeme jen ta nejdůležitější rizika, existují samozřejmě mnohá další, ale ne tak důležitá nebo běžná. Orientačně je rozdělíme na ojištění osob a majetku a na ta nejběžnější se odrobně zaměříme. Pojištění osob Úmrtí Člověku, který zemřel, už eníze neomohou. Pojistit se ro tento říad roto chtějí ředevším ti, na kterých jsou závislí jiní lidé, naříklad rodina. Nezaomínejte, že rodina nezávisí jen na financích, ale také na éči o děti a domácnost a zvažte ojištění také ro toho, který tuto éči vykonává. Je dobré si uvědomit, že ojištění rizika úmrtí si od státu kuuje každý účastník státního důchodového ojištění (zákon č. 155/1995 Sb.) a lnění je ak oskytnuto rodinným říslušníkům formou vdovského/vdoveckého a sirotčího důchodu. Vylácí se ouze v říadě, že zemřelá osoba latila dostatečně dlouhou dobu důchodové ojištění. Státní vdovský/vdovecký důchod je síše okrajovým řiojištěním vylácí se jen o dobu jednoho roku a u občanů s běžnými říjmy obnáší ouze jednotky tisíc korun. Sirotčí důchod oroti tomu oskytuje oměrně významné zajištění ozůstalých dětí. Vylácí se o dobu ovinné školní docházky nebo do 26 let, okud se otomek soustavně řiravuje na budoucí ovolání (dále ještě v několika říadech definovaných zákonem). Pojištění ro říad úmrtí můžete sjednat současně také komerčně v roduktech životního ojištění. Invalidita Významná tělesná a/nebo duševní oškození a jimi zaříčiněná neschonost výdělečné činnosti jsou z finančního hlediska asi jednou z nejhorších věcí, která může člověka otkat, a jedno ze základních rizik, které je vhodné mít ojištěno. Pojištění ro takový říad, které je u ovinného důchodového ojištění sravovaného státem, je síše symbolické. Zákon o důchodovém

2 Pozor na balíčky Pojišťovny, ale i mnohé jiné instituce finančního trhu, rády i několikanásobně kombinují své služby a rodukty do balíčků. Když ořizujete takový balíček ojištění, zamyslete se, zda jste skutečně chtěli vše, co je v něm obsaženo a jestli jste si od tíhou rezentovaných výhod nenechali rodat něco, co je ro vás vlastně zbytečné. Naříklad nemá smysl ojišťovat se roti tomu, co snadno zvládnete zalatit ze svých říjmů nebo úsor. ojištění stanovuje tři úrovně invalidity (rvní snížení racovní schonosti nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %; druhý snížení racovní schonosti nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %; třetí snížení racovní schonosti nejméně o 70 %) a k nim říslušející důchod. Pojiš- ťovny ak definují ojistné události v návaznosti na tyto úrovně, ovšem s vlastními odmínkami ro řiznání výlaty. Většina komerčních ojišťoven nabízí ojištění ro druhý a třetí stueň invalidity, některé i ro rvní stueň. Pojištění na toto riziko se často sjednává jako řiojištění k riziku smrti, v mnoha roduktech lze ale sjednat i samostatně. Zatímco státní ojištění ro říad invalidity oskytuje lnění vždy v odobě měsíčního důchodu, komerční ojištění lní jednorázově větší sumu, někdy rozdělenou na několik slátek, nebo formou ročního důchodu. Komerční ojištění ro říad invalidity byste si měli sjednat, okud víte, že v říadě této nešťastné události byste ze svých úsor a státního invalidního důchodu nevyžili. Úraz s trvalými následky (TNU) Mnoho úrazů s trvalými následky vede současně k určitému stuni invalidity, ne však všechny. Pokud úraz nevede k neschonosti výdělečné činnosti, z ojištění ro říad invalidity byste za něj nic nedostali. Pokud chcete být ojištěni i ro takové říady, můžete si sjednat i ojištění úrazu s trvalými následky. Pokud se rozhodnete ojistit ouze ro toto riziko, uvědomte si, že nejste ojištěni ro říady, kdy k invaliditě vede nemoc (mozková mrtvice aod.). Závažná onemocnění Pojištění ro říad závažných onemocnění kryjí většinou nemoci vyjmenované ve smlouvě. Pokud už máte ojištění ro říad invalidity, ak by toto ojištění bylo (odobně jako u TNU) ouze nadstavbou ro říad závažných onemocnění, která nevedou k invaliditě. Pokud máte kvalitní ojištění invalidity, je tedy otázka, zda toto otřebujete. Nejsou zde samozřejmě kryty úrazy a většinou ani nemoci, které ve smlouvě nebyly výslovně jmenovány. Pracovní neschonost Od třetího do čtrnáctého dne racovní neschonosti vylácí zaměstnancům tzv. nemocenské dávky jejich zaměstnavatel, od atnáctého do maximálně třistaosmdesátého dne Česká sráva sociálního zabezečení. Pojištění ro říad racovní neschonosti lze sjednat také komerčně, většinou s možností výběru od atnáctého nebo osmadvacátého dne. Samozřejmě latí, že toto komerční ojištění má smysl ouze ro toho, komu by státem oskytované dávky a jeho finanční rezervy nevystačily na okrytí jeho měsíčních otřeb. Pozor, ojištění racovní neschonosti bývá někdy ojišťovnami omezeno ouze na ojištění ro říad nemoci! Je roto otřeba ečlivě číst ojistné odmínky. Zatímco za zaměstnance odvádí latby za nemocenské ojištění ovinně jejich zaměstnavatel, živnostníci si je mohou řilatit dobrovolně. Pokud si nic nelatí, na nemocenské dávky nemají nárok. Úraz bez trvalých následků Pokud vás otká jakýkoliv úraz, je to zajisté neříjemné. Má ale taková událost významný doad na vaši finanční situaci? Pokud ano, neokryje ji dostatečně (vedle finanční rezervy) ojištění ro říad racovní neschonosti? Pojištění úrazu bez trvalých následků lze sjednat od různými názvy v mnoha komerčních oji- dtest Svět financí 39

3 stných roduktech. Plnění za úraz odléhá tabulkám, které stanovují určité rocento ze stanovené ojistné částky, nebo očet dní ro denní odškodné za úraz. Veterinární ošetření, náku léků aod. Pokud máte domácího mazlíčka a obáváte se, že naříklad v říadě jeho úrazu nebo vážné nemoci by ro vás nebylo snadné zalatit veterinární éči, můžete si sjednat ojištění ro tyto říady. Pojišťovny je nabízejí většinou v balíčku s jinými rodukty, třeba ojištěním domácnosti. Lékařské ošetření, náku léků aod. Riziko, že někdy v životě onemocníte nebo se vám stane úraz, je oměrně vysoké. Většina z nás v takové situaci navštíví lékaře a zakouí léčiva v lékárně, nebo se octne na lůžku v nemocnici. Leckdy bychom to možná zvládli zalatit, okud se ale jedná o vážnější nemoc nebo úraz, mohlo by to být říliš drahé. Snad rávě roto máme zákonem stanovenu ovinnost latit si zdravotní ojištění, které tyto říady řeší. Dožití se důchodového věku (zákonem stanoveného) Ačkoliv samotné dožití se vysokého věku je vnímáno jako ožehnání, je s ním sojen také snížený racovní výkon. Najít dostatečně lacenou ráci může být ro staršího člověka čím dál větší roblém. Proto nebo roto, že nám to řikazuje zákon si v roduktivním věku eníze buď soříme (viz kaitola Vklady), nebo je osíláme na státní či komerční důchodové ojištění. Prostředky zaslané na státní důchodové ojištění se nesoří, oužívají se jako secifická daň k vylácení důchodu dnešním důchodcům. A my doufáme, že naše děti budou odobně ochotně jako my latit dostatečně vysoké daně na to, abychom i my dostali dostatečně vysoký důchod. 40 dtest Svět financí Soluúčast V ojistných smlouvách si často můžete sjednat soluúčast. Ta vám může u některých smluv i významně zlevnit ojištění. Pokud máte určitou rezervu, zvažte možnost vyšší soluúčasti, tedy toho, že ojišťovnu nenecháte zalatit celou škodu, která vás otká, ale budete se na této škodě nějakou částkou nebo nějakým rocentem také odílet. Pojištění bude levnější a velké škody ojišťovna stále rolatí. Pojistný slovníček ojistník ten, kdo sjednal ojistnou smlouvu (může ojistit sebe nebo někoho jiného) ojištěný ten, koho se týká riziko, roti kterému se sjednává ojištění ojištěnec ojistník a současně ojištěný u zákonem řikázaného zdravotního a sociálního ojištění obmyšlený (orávněná osoba) ten, kdo dostane eníze v říadě ojistné události ojistná událost nešťastná událost, která odle ojišťovny slňuje smluvní definici Komerční důchodová ojištění oskytovaná ojišťovnami jsou seciálním druhem životního ojištění ro říad dožití, který ři dožití se důchodového věku umožňuje vedle jednorázové výlaty také doživotní důchod (na rozdíl od státního ojištění, kde se nic nesoří a kde je roto oskytnut slib doživotního důchodu). Dlouhověkost (doživotní důchod) Pokud se obáváte, že by vám vlivem možné dlouhověkosti vaše úsory nemusely vystačit na udržení životního standardu až do smrti, můžete si sjednat ojištění doživotních ravidelných výlat. Protože dnes senioři v Česku dostávají důchody z růběžného systému a jelikož se tento druh ojištění vylatí ouze v říadě nadrůměrné dlouhověkosti, není tento rodukt u nás říliš zaveden. Rozšířenější bude, až dojdou do důchodového věku lidé se smlouvami z tzv. druhého ilíře, nebude-li zrušen (viz kaitola Vklady). Pokud se totiž rozhodnete sořit si na důchod touto formou (důchodové soření), oužijí se vaše eníze na konci tohoto období na uzavření tzv. ojištění důchodu, což není nic jiného, než ojištění doživotního důchodu (oř. důchodu na 20 let). Na rozdíl od komerčního důchodového ojištění je tzv. ojištění důchodu laceno vždy jednorázově a ředevším v návaznosti na důchodové soření. Poškození jiné osoby (jejího majetku) Pokud někomu nechtěně ublížíte nebo oškodíte jeho majetek, může to být drahé. Zvlášť v říadě, že oškozený majetek byl cenný nebo škody na zdraví vysoké, může to mít na rodinný rozočet neříjemný doad. Právě ro tyto říady se sjednává ojištění odovědnosti za škodu zůsobenou třetí osobě, které bývá navíc často secificky omezeno ouze na určité situace, místa, osoby nebo zůsoby oškození. Proto lze sjednat naříklad ojištění odovědnosti za škodu zůsobenou zaměstnavateli, ři výkonu zaměstnání třetí osobě, v občanském životě, z držení nemovitosti či zůsobenou zvířetem a odobně. Tento druh ojištění lze sjednat někdy římo, někdy jako řiojištění.

4 Poškození jiné osoby (jejího majetku) vozidlem Základním stavebním kamenem takzvaného ovinného ručení, které bývá někdy balíčkem, kryjícím i další rizika, je ojištění odovědnosti za škodu zůsobenou rovozem vozidla. Toto ojištění musí mít ovinně sjednáno každý, kdo rovozuje motorové vozidlo, jak mu řikazuje zákon 168/1999 Sb. K výběru bývá několik limitů maximální zůsobené škody, která se z ojištění kryje. Toto ojištění oskytují ouze soukromé ojišťovny. Pojištění schonosti slácet Když si budete ůjčovat eníze od banky, dost možná vám nabídne (nebo rovnou vnutí) ojištění schonosti slácet. Jedná se o balíček, který obsahuje nejzákladnější ojištění ro říad úmrtí, invalidity a racovní neschonosti, v dražší variantě za určitých odmínek také ro říad nezaměstnanosti. Toto ojištění není drahé ani říliš účinné, rotože má soustu výjimek. Soudní sory Jste-li řiraveni bojovat u soudu za svá ráva s omocí advokáta, mohlo by se vám hodit ojištění rávní ochrany. To je smlouva, která vám slibuje zalatit náklady související s rávními tahanicemi, tedy ředevším náklady na advokáta. Pojištění majetku Poškození bytu či domu Pro většinu z nás je ořízení nemovitosti něčím, co nás finančně velmi zatíží. Proto by ojištění nemovitosti mělo být nezbytností. Cenově je takové ojištění řijatelné snad ro každého a nelze je než dooručit. Obvykle si můžete zvolit úroveň zajištění, tedy která konkrétní rizika má ojištění krýt. Základem je ojištění roti živlům - oheň, voda, vítr, zemětřesení/sesuv ůdy. V některých říadech však mohou být i tato základní rizika vyuštěna. Také zde latí, že je otřeba si dobře nastudovat celou smlouvu, abyste věděli, na co jste ojištěni a na co ne. Pokud máte byt v bytovém domě, je možné, že je celý dům dostatečně ojištěn a s ním i váš byt. Pokud není, je vhodné si své bydlení ojistit. Dbejte řitom na srávné stanovení ojistné částky i řesného oisu vzhledu a stavu nemovitosti do smlouvy. Poškození/krádež vybavení domácnosti Při ojištění majetku se obvykle dělá tlustá dělicí čára mezi samotnou nemovitostí a jejím vybavením. Pojištění této výbavy se nazývá ojištění domácnosti. Mnoho smluv má v dnešní době stanovenu jednu ojistnou částku ro celou domácnost. Pozor, to ještě neznamená, že okud má veškerý majetek uschovaný v této nemovitosti takovou hodnotu, je vše ojištěno! Ve smlouvě bývají totiž stanoveny limity na cenné ředměty, elektroniku a odobně. Ty si musíte nastudovat, a okud je to možné, odovídajícím zůsobem nastavit. Oět věnujte ozornost jednotlivým rizikům, která jsou zahrnuta ve smlouvě. Neojišťujte se ro říady, které jsou oměrně ravděodobné, ale neznamenají významnou újmu, ale ojistěte se ro říady, které ač neravděodobné by vás mohly skutečně zruinovat. Poškození vozidla Pokud nejste zrovna držitelem odznaků za jízdu bez nehody a/nebo Mýty o ojištění Pojištění může být výhodným zůsobem, jak sořit a zhodnocovat eníze. Pojištění má smysl ředevším jako zůsob ochrany řed nebezečím neříjemných finančních doadů ošklivých událostí. Soření řes ojišťovnu bývá zbytečně drahé ve srovnání s jinými možnostmi (viz kaitola Vklady). Výhodná ojistná smlouva je taková, ze které se mi na konci vrátí eníze, i když se mi nic nestane. Pokud vám na konci ojištění zaručeně vrátí nějakou sumu, neznamená to, že byste za riziko zalatili méně, ale to, že jste si vedle ojištění rizik ve smlouvě latili i neříliš výhodné soření. Nejleší ojištění je takové, za které zalatím nejméně. Srovnání výhodnosti ojistných smluv je mnohem složitější. Otázkou je nejen to, jak vysoké ojistné částky jsou ve smlouvě sjednány, ale také za jakých odmínek je ojišťovna skutečně vylatí. Pokud je nějaký rodukt velmi levný a navíc vylácí obchodnímu zástuci vysoké rovize za sjednání, asi bude muset vylácet méně na ojistném lnění. Dobré ojištění nesmí být říliš levné. Otázkou je, co se s vašimi enězi děje. Je to oravdu latba za ojištění, nebo jen nevýhodné soření? Jsou sjednány smyslulné ojistné částky? Jak jsou definována rizika, roti kterým se ojišťujete a jaké výluky jsou sjednány? To jsou otázky, které jsou ři výběru ojistné smlouvy odstatné. okud má vaše auto nezanedbatelnou hodnotu, zvažte, zda si k ovinnému ručení (zalatí za vás škodu zůsobenou na jiném vozidle) neořídit také havarijní ojištění. To kryje škody, které vzniknou na vašem vlastním vozidle, naříklad ůsobením živlů nebo neznámých achatelů, ale i vaší neoatrností. dtest Svět financí 41

5 Když jde o zdraví a o život Co kdyby se něco stalo? Když nejde o život, nejde vlastně o nic. Znáte to řísloví? Nejčastěji ho uslyšíte, když se zlobíte kvůli hlouosti a někdo se vás snaží uklidnit. Stejnou frázi ale oužívají i finanční zrostředkovatelé. Životní ojištění je totiž jejich denním chlebem. Co to vlastně je za rodukt? Univerzální zachránce rodinných rozočtů, nebo zůsob, jak téměř jistě řijít o eníze? Čistě technicky je definice životního ojištění jednoduchá. Skládá se tyicky ze čtyř složek. Pojistit se můžete na smrt, úraz, invaliditu a závažná onemocnění. Nic, nad čím by se vám chtělo řemýšlet. Jenomže tím, že o věcech budete mlčet, se jim nevyhnete. A s dobrým životním ojištěním máte alesoň slušnou ravděodobnost, že v těch nejtěžších chvílích nezůstanete na holičkách vy, ani vaši nejbližší. Pojištění by roto mělo být stejnou samozřejmostí jako zanutí bezečnostního ásu v autě. Bourat asi taky nelánujete, řesto se ro takové říady ásem ojistíte. A i když se díky této bezečnostní omůcce nehodě nevyhnete, zmírníte její doady. Stejně tak životní ojištění zmírní (finanční) následky nemocí a úrazů. Má to ale jeden háček: musíte si dobře vybrat a srávně ho sjednat. 42 dtest Svět financí Poradce nebo rodejce? Milý hlas v telefonu se vemlouvá do vaší řízně a nabízí nezávaznou schůzku. O nic nejde, maximálně o chvíli vašeho času. Prý vám toto setkání zotimalizuje finance, což za to stojí. Tak nějak začíná roces, na jehož konci je sesání smlouvy životního nebo úrazového ojištění. Na obálce takový název samozřejmě nehledejte. Byl by moc krutý a řiomínal by, že tady jde o váš život a zdraví. Mnohem lée se rodávají smlouvy zabalené do usměvavých tváří a motivačních nadisů se symboly bohatství a roserity. Smutné je, že ta smějící se obálka je oslední součástí dokumentace, kterou vidí rosté laické oko. Zcela mu unikají desítky, někdy stovky stran sané drobným ísmem, kde by klient zjistil, jakou smlouvu to rávě odesal. Ruku na srdce. Víte, co se ukrývá rávě ve vaší smlouvě o životním ojištění, nebo jste věřili oradci a dali na jeho odbornost? Myslete na to, že ze životních ojistek lynou ěkné, desetitisícové i vyšší rovize a oradci je roto velmi rádi nabízejí. To je realita českého finančního trhu. Jak si mohou ojišťovny dovolit latit takové částky za sjednání? Jednoduše na úkor nasořených částek nebo lnění vylaceného za ojistné události. Tyické životní ojištění nabízené oradci má řídomek investiční nebo kaitálové. V odstatě tak kromě ojistky ještě investujete. Zní to lákavě, jenže investujete třeba do běžných odílových fondů, které jste si mohli nakouit sólo, bez dalších manažerských olatků odvedených ojišťovně. Není náhodou, že Česká národní banka výslovně zakázala rodávat IŽP (běžně oužívaná zkratka investičního životního ojištění) jako soření. Mnohé jeho klienty totiž čeká nemilé řekvaení, když si jdou takové soření vybrat a zjistí, že to vlastně nejde. Resektive jde to, ale okud vám zrovna nekončí smlouva, zalatíte děsivé stornoolatky, v rvních letech nezřídka se rovnající většině úložky (viz kaitola Vklady). Co atří do životního ojištění? Toto ojištění ve svém základu tyicky ředstavuje balíček, který zahrnuje krytí smrti, invalidity, trvalých následků úrazu a racovní neschonosti. Nastavení limitů je zravidla ve vaší režii, mohou být i nulové (s výjimkou smrti). Aby bylo životní ojištění životním, tuto složku mít musí. Mezi další volitelné součásti atří krytí úrazů bez trvalých následků, hositalizace nebo závažná onemocnění. Už z tohoto výčtu je atrné, o jak komlexní souhrn se jedná. Dalším znakem je jeho dlouhodobost. Pojistná matematika funguje jasně: latby se rovnají výši rizika násobené částkou, kterou ožadujeme jako krytí (lus drobné na chod ojišťovny). Když se řijdete ojistit v adesáti, kdy nebezečí infarktů nebo třeba zhoubných onemocnění roste, budete mít ojistku

6 dražší. Když ji naoak nastartujete brzy a latíte dlouhá léta, měsíční cena je logicky nižší (sice latíte déle, delší je ale i doba ojištění). Samozřejmě nejdříve uvažujte, jestli se vůbec ojistit otřebujete a na co konkrétně. Nemáte-li rodinu, která na vás materiálně závisí, samotné životní ojištění tolik neotřebujete, zatímco ojištění závažných onemocnění nebo invalidity, kdy se o vás nemá kdo ostarat, můžete otřebovat. Kuchařka životního ojištění I složité věci se dají ochoit, životní ojištění nevyjímaje. Prodejce tu není roto, aby za vás ojištění vybral. Srávně vás má informovat, abyste si dokázali vybrat sami. Použijte zdravý selský rozum a nenechte se zviklat ke koui něčeho, co neotřebujete. Nejdříve si sami seište rizika. Která vám hrozí nejvíc a jaké by byly jejich doady? Tam, kde je riziko nízké, ojistku neotřebujete. Stejně tak, je-li riziko vyšší, ale jeho ředokládané doady únosné. To vás mimo jiné vede k tomu, že do svých úvah musíte vzít v otaz domácí rozočet a jeho fungování. O kolik by se snížily vaše říjmy, kdyby se stalo to či ono? A dokázali byste se sníženým rozočtem slušně žít? Tyto úvahy by vás měly dovést ke konkrétním limitům krytí, které ro jednotlivé složky ojištění ožadujete. Vyhráno ale ještě nemáte. Teď terve začnete hledat tu nejleší ojišťovnu. Která to je? Těžko říct. Každá vás zavalí tlustou dokumentací. Co v ní hledat? Především se dívejte o výlukách. Třeba racovní onemocnění a racovní úraz nejsou to samé. Některé ojistky ak racovní škody (nemoci z ovolání) vylučují docela, nebo je kryjí jen zčásti. Důležitou věcí je i jednání ojišťovny v raxi. A tady je každá rada drahá oficiální statistiky ochoty k lnění neexistují. Nejleším zdrojem jsou roto vaši říbuzní a známí, jejich zkušenosti. Našli jste ojišťovnu, která okryje jen to, co chcete, v dostatečné výši, bez nutnosti si s ojistkou sořit a zároveň není nejdražší? Gratulujeme. Ale znovu nabádáme: nezaomínejte na ravidelnou aktualizaci smlouvy. Minimálně jednou za ět let byste měli zajít do ojišťovny nebo si zavolat oradce, který se vám o smlouvu stará, a rojít s nimi změny ve svém životě. Dolatili jste hyotéku? Potom si třeba můžete snížit výši krytí, aniž by to znamenalo neřiměřenou hrozbu ro váš rozočet. Nebo jste naoak v ráci ovýšili a berete vyšší lat? I to stojí za revizi. Pozor si ale dejte na aktualizace. Kde se vzaly uvozovky? Už jsme se zmínili, že za sjednání ojistky se oradcům vylácejí tučné rovize. Nejednoho z nich roto naadlo, že by mohli vyovědět funkční a dobrou smlouvu, kterou už klient má, jenom roto, aby dosáhli na další rovizi. Pokud by to zkusili, hrozí, že roděláte. Paradoxně je někdy leší okračovat s dražší ojistkou, než ji vyovědět a sjednat (domněle) výhodnější. Zdravotní ojištění Chcete si ojistit dům nebo auto? Máte možnost. Chcete se ojistit na následky říadných úrazů, nebo dokonce úmrtí? Máte možnost. Chcete si ojistit léčebné výlohy? Nikdo se vás netá, máte ovinnost. Se zdravotním ojištěním to Češi mají jednoduché, je zkrátka ovinné a de facto se nabízí ouze v jedné variantě, nařízeném standardu. Léky a řístroje, rovoz zdravotnických zařízení, laty lékařů. Ale třeba také výlohy na soudní sory s acienty. K tomu všemu slouží eníze, které řes vašeho zaměstnavatele osíláte do ojišťovny a ona zase vašemu lékaři či nemocnici. Část se distribuuje v tzv. aušálech (to se týká třeba vašeho obvodního lékaře, který dostane ravidelné měsíční latby za každého registrovaného acienta), další eníze se ak latí od výkonu. Princiy, ovinnosti, možnosti Tak jako u jiných ojištění latí, že ti, kterým se daří lée, řisívají na ty, kterým se daří hůře. Navíc tu ale vstuuje do hry solidarita bohatých s chudými. Výběr ojistného na zdravotní éči se neřídí běžnou ojistnou matematikou. Toto ojistné je v Česku rostou daní a její výše se odvíjí jen od vašich řiznaných říjmů. Konkrétně je to 13,5 % z vyměřovacího základu daně. Výjimku tvoří děti, studenti, důchodci a registrovaní nezaměstnaní, za které ojistné odvádí stát. dtest Svět financí 43

7 Zatímco v jiných zemích si můžete vybrat ojištěná rizika, resektive konkrétní součásti lékařské éče, a volit mezi několika úrovněmi zdravotního ojištění, u nás latí každý stejně (resektive stejná rocenta z latu) a stejně také dostane. Malé rozdíly existují jen naříč ojišťovnami. Někde naříklad získáte řílatkovou stravu v lázních, jinde vám dají secifická vyšetření zdarma, některé alergickým dětem řilatí na obyt u moře. Výhody se otom mohou násobit v růběhu různých akcí. Ač taková lákadla vyadají zajímavě, ve skutečnosti je to jen neatrný zlomek výdajů na éči o zdraví, které ojišťovna v růběhu života hradí. Rozhodujete o tisících, zatímco mimo vaši kontrolu ojišťovna vylatí statisíce a miliony. Nenechte se roto ošálit akčními letáčky a lakáty, které vám tyicky nabídnou u doktora nebo vám je odstrčí zaměstnavatel. Pojišťovna a lékař Mnohem důležitější z raktického hlediska je třeba to, s kým má uzavřenou smlouvu váš lékař. Jen málokomu se chce za výkony latit v ordinaci v hotovosti a ak běhat s účtem k rolacení do ojišťovny. Krytí navíc není automatické, ojišťovna má řadu důvodů, kvůli kterým může latbu zamítnout. A rotože ne všechny ojišťovny latí lékařům stejně, resektive stejně rychle a solehlivě, ne každé zařízení má smlouvu se všemi. Dotažte se také známých, jaké mají zkušenosti s informační rolí konkrétní ojišťovny. Informovat vás může třeba o tom, kde se vám bude léčit nejlée. Také vám musí ze zákona sehnat lékaře, což může být důležité v lokalitách, kde je určité odbornosti nedostatek. Oborové zdravotní ojišťovny Tyto ojišťovny u nás mají dlouhou tradici a mnozí si myslí, že ojistit se u nich je ovinnost, okud vykonáváte určité ovolání. To ale není ravda. Naoak, ze zákona máte zaručenou možnost volby zdravotní ojišťovny. Platí jen jediná výjimka ro vojáky v aktivní službě nebo se na ni řiravující studenty vojenských učilišť a škol, kteří se mohou ojistit jen u Vojenské zdravotní ojišťovny ČR. Změna ojišťovny Pokud se rozhodnete ojišťovnu změnit, můžete tak učinit jednou ročně a to vždy k rvnímu dni nového roku. Výjimkou jsou ojišťovny v úadku, od kterých můžete odejít k rvnímu dni následujícího měsíce oté, co se otíže rojevily (naříklad byla zavedena nucená sráva). Obávat se nemusíte ani toho, že byste zůstali v takovém říadě neojištěni, i když neodejdete. Technicky stát ojišťovnu v nesnázích zastouí a dočasně hradí její závazky. Pokud by došlo až k bankrotu, bude stanovena ojišťovna oslední instance, která ojištěnce řevezme en bloc. Pozor si dejte na ředlouhou lhůtu, jestliže se rozhodnete ro změnu ojišťovny. Přihlášku k nové ojišťovně musíte odat nejozději šest měsíců řed ožadovanou změnou (samozřejmě se to netýká úadku osaného výše). A dobře si amatujte, že váš lékař, zaměstnavatel ani nikdo další vás ke změně ojišťovny nemůže řinutit. A ještě jedna dobrá rada na závěr: na zdravotním ojištění můžete ušetřit tehdy, budete-li delší dobu v zahraničí. Máte-li sjednáno cestovní ojištění nebo zdravotní ojištění v dané zemi a rokážete-li toto ojišťovně v Česku, ozastaví vám na žádost latby. 44 dtest Svět financí

8 Pojištění odovědnosti za škodu Není každý den svátek a noční můry někdy ožívají. Události se řitom nemusejí dotknout vás osobně, a řesto budete jejich součástí. Stačí, když někoho nešťastnou náhodou zraníte nebo oškodíte to, co mu atří. Ze zákona za takovou škodu odovídáte, stejně tak když ji zůsobí domácí zvíře, nebo člen vaší rodiny, ředevším nezletilé děti. Oficiálně odobné řešlay, aneb odovědnost za škodu v občanském životě, definuje občanský zákoník ( ). Tyto asáže dooručujeme ročíst, týkají se totiž každého člověka bez výjimky. Než se k četbě dostanete, rozradíme stručný obsah: běžně odovídáte za zůsobenou škodu v lné výši. Zlevnit náhrady či snížit rozsah náravy (ano, škodu si můžete někdy odracovat) může jen soud s řihlédnutím k vaší finanční situaci a jiným možnostem. Solečným jmenovatelem ojištění, která tato rizika kryjí, je to, že náhradu škody nedostanete vy. Pojišťovna ji osílá oškozenému. Škoda ve volném čase Sehnat ojištění odovědnosti za škodu v občanském životě není žádný roblém. Často ho dostanete k jiným, větším ojistkám, naříklad ojištění domácnosti nebo nemovitosti. V takovém říadě si ale ohlídejte nejen limity, ale také územní latnost. Ta může být totiž omezená naříklad na samotný ozemek a jeho nejbližší okolí. Výluky ak mohou ojistku ořezat i v dalších asážích, okud tak záměrně neučiníte sami. Rozsah krytí si můžete vymezit nejenom regionálně (smlouva může být latná ouze v České reublice, v celé EU nebo na celém světě), ale také z hlediska zahrnutých osob. Obvykle se vztahuje na ojistníka a jeho blízké, ale řisat můžete i další nositele rizika, třeba domácí zvířata. Průšvih v ráci Co se odovědnosti za škody týče, občané jste jen do té chvíle, dokud neřekročíte ráh budovy vašeho zaměstnavatele. Potom se ravidla mění. Jako zaměstnanec totiž ručíte maximálně čtyřaůlnásobkem svého růměrného měsíčního výdělku. Existují samozřejmě výjimky, ředevším hrubé orušení racovní kázně nebo zlý úmysl. Když se o racovní auze naijete alkoholu nebo ožijete nějaké drogy, škodu zalatíte do oslední kaky. Stejně tak zalatíte vybavení, které byste třeba rozbili ve vzteku o hádce s šéfem. Pozor na to, že škody nemusejí být jen materiální záměrně vyzrazené obchodní tajemství si také odskáčete. Každý zaměstnanec odovídá za ráci, včetně té šatně rovedené, svému zaměstnavateli. A zaměstnavatel zase svým zákazníkům. Škoda, která by šla na váš účet, tedy nemusí být zůsobená římo zaměstnavateli. Tím se skuina nočních můr utěšeně rozrůstá. Pokud se nějaká nalní, zbývá se jen dohodnout, zda ji uhradíte, nebo odracujete. Nebo máte sjednáno atřičné ojištění. Při hledání ojistky se zamyslete, jaký je charakter vaší ráce, jaké škody můžete zůsobit a v neoslední řadě, zda by výadek necelých ěti latů výrazně ohrozil váš domácí rozočet. Do rozhodování vstuuje i cena ojistky. Nezáleží ani tak moc na tom, co si o sobě myslíte vy, jako síše na tom, co si myslí ojišťovna. Pokud usoudí, že neředstavujete velké riziko, dostanete ojištění levněji. To ale zároveň značí, že ho dost možná až tak moc neotřebujete. Podnikatelé a živnostníci hrají jinou ligu Máte firmu nebo odnikáte, říadně vykonáváte secifická ovolání? Pak máte o oznání více důvodů k ojištění než běžní zaměstnanci. Žádné limity nastavené říjmem ro vás nelatí a odovídáte většinou za celou škodu, kterou byste zůsobili. Výjimkou nejsou ani zaměstnanci na živnostenský list, účastníci tzv. schwarz systému. Právě odovědnost je jedním z jeho velkých rizik. Patříte-li do těchto skuin, musíte se oohlédnout o secifickém ojištění. Na trhu je dostatečně široká nabídka nejrůznějších ojištění rofesní odovědnosti lékařů, odovědnosti drobných odnikatelů nebo živnostníků. Stačí si vybrat a nešetřit na limitech. dtest Svět financí 45

Úvěry aneb kde na to vzít?

Úvěry aneb kde na to vzít? Úvěry aneb kde na to vzít? Pokud máte nedostatek finančních rostředků, je dobré se zamyslet nad tím, kde byste mohli ušetřit v rámci svého osobního či rodinného rozočtu. Většinou se najde něco, co můžete

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT

DO PRÁCE NÁVRAT MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI ZAMĚSTNÁNÍ ANEB JAK SI ZÍSKAT NÁVRAT ANEB JAK SI ZÍSKAT DO PRÁCE ZAMĚSTNÁNÍ MALÝ PRŮVODCE SVĚTEM ZAMĚSTNÁNÍ, REKVALIFIKACE A SOCIÁLNÍ POMOCI TIRÁŽ VYDALA MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 V ROCE 2011 JAKO SOUČÁST PROJEKTU NÁVRAT DO PRÁCE FINANCOVANÉHO

Více

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř.

Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoř. Penzijní připojištění / Doplňkové penzijní spoření III. pilíř Penzijní připojištění dává svým účastníkům možnost finančního zabezpečení na důchodový věk.

Více

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT

NA IVOT A NA SMRT. Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? Jak se pojistit proti úrazu a smrti. Investujte bez pen z. Pro benzin zdrauje KNÍKA UVNIT Plastika je drahá. Na kolik vás p ijde? ZDARMA KNÍKA UVNIT LID VERSUS BANKY NA IVOT AUTA DO 200 TISÍC CD zdarma Jedine ný p ehled bankomat v esku 10/05 A NA SMRT Jak se pojistit proti úrazu a smrti Investujte

Více

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004

KOMERČNÍ PŘÍLOHA 4. KVĚTNA 2004 Přílohu připravila www.medialni.cz Seznam členských pojišťoven České asociace pojišťoven AIG CZECH REPUBLIC pojišťovna, a. s. Allianz pojišťovna, a. s. Atradius Credit Insurance N. V., organizační složka

Více

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy...

ÚVOD... 4. 1 Základní a funkční gramotnost... 5. 2 Finanční gramotnost... 6. 3 Úvodní analýza... 8. 4 Rodinný rozpočet... 9. 4.1 Příjmy... [Zadejte text.] ÚVOD... 4 1 Základní a funkční gramotnost... 5 2 Finanční gramotnost... 6 3 Úvodní analýza... 8 4 Rodinný rozpočet... 9 4.1 Příjmy... 10 4.1.1 Zvýšení příjmů vlastní aktivitou... 10 4.1.2

Více

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS.

Vzdělávací skripta. pro projekt. Zpátky do zaměstnání. Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Vzdělávací skripta pro projekt Zpátky do zaměstnání Mgr. Jana Mikulecká Bc. Kateřina Svobodová Bc. Miroslava Čechová Tomáš Lukačina, DiS. Obsah Finanční gramotnost... 6 Úvod... 7 Co je to finanční gramotnost...

Více

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii

INVESTUJTE! CHCETE VÍCE PEN Z? 4/07 JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ. Telefonní bankovnictví. Pracovní trh v Evropské unii JAK M ŽETE UŠET IT NA CESTOVÁNÍ Vychází 2. dubna 2007 49,90 Kč 69 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ NEJ TEN JŠÍ ASOPIS O FINANCÍCH 4/07 CHCETE VÍCE PEN Z? INVESTUJTE! podílové fondy životní pojištění

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015

FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 FINANČNÍ GRAMOTNOST ING. PETR ANDRLE 2014-2015 Ing. Petr Andrle - lektor Ekonomická praxe 22 let Soukromý sektor Telekomunikace a ekonomika podniků Ženatý 4(5) dětí Postgraduální studium Nyní vzdělávání

Více

Přestaňte se bát podílových fondů a rozmnožte své peníze. číslo 12-13 vychází 26. června 2003 / 19,90 Kč / 29,90 Sk

Přestaňte se bát podílových fondů a rozmnožte své peníze. číslo 12-13 vychází 26. června 2003 / 19,90 Kč / 29,90 Sk JAK ZBOHATNOUT A MÍT SE LÉPE Přestaňte se bát podílových fondů a rozmnožte své peníze DAŇOVÁ SVOBODA Státu jste už vydělali, teď myslete na sebe 12-13 /03 číslo 12-13 vychází 26. června 2003 / 19,90 Kč

Více

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti,

Úvod. Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, Úvod Vážený budoucí majiteli vlastní nemovitosti, právě držíte v ruce brožuru, která Vás připraví na to, jak si bez zdravotní úhony pořídit hypotéku nebo jak se starat o hypotéku, kterou už máte, a nepřijít

Více

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR

PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT. Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR PŘIPRAVIT PRO ŽIVOT Vzorové aktivity praktické výuky problematiky ekonomických a právních aspektů fungování domácností v ČR Úvod Dům Techniky Pardubice spol. s r.o. je realizátorem projektu PŘIPRAVIT

Více

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa

44 rad, jak levněji telefonovat. Překlenovací úvěry 28 stavebních spořitelen. Investování. Jak vydělat na štěstí 33 nejbohatších lidí světa editorial Peníze 8 44 rad, jak levněji telefonovat OBSAH 8 15 Novinky 16 Rychlé půjčky 20 Internetové bankovnictví 23 Rozhovor: CAC Leasing 24 Tipy a triky 26 Hitparáda OF 28 28 Zjistili jsme pro vás,

Více

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky...

ÚVOD... 3. 1 Financování vlastního bydlení... 4. 1.1 Hypotéka... 4. 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6. 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... [Zadejte text.] ÚVOD... 3 1 Financování vlastního bydlení... 4 1.1 Hypotéka... 4 1.1.1 Rozdělení hypotečních úvěrů... 6 1.1.2 Hlavní výhody čerpání hypotéky... 7 1.1.3 Podmínky poskytnutí státní podpory...

Více

Cestovní pojištění v České republice

Cestovní pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Cestovní pojištění v České republice Bakalářská práce Autor: Anastasia Savická Pojišťovnictví Vědoucí práce: doc.ing. Miroslav

Více

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 %

hovor s Miroslavem Ševčíkem 65 % ZDARMA KNÍŽKA UVNIT JAK SE MÍT DOBŘE V DŮCHODU ÁT NÁM ŠKODÍ KOLIK STOJÍ SMRT Ceny pohřbů a služeb s nimi spojených 11/05 hovor s Miroslavem Ševčíkem Číslo 11 vychází 18. listopadu 2005 39 Kč 55 Sk ČASOPIS,

Více

Jak na koupi ojetého vozu. Uzavírání kupní smlouvy. Stáčení tachometru. Omlazování vozidel. Prověřování původu vozidla. Fyzická prohlídka automobilu

Jak na koupi ojetého vozu. Uzavírání kupní smlouvy. Stáčení tachometru. Omlazování vozidel. Prověřování původu vozidla. Fyzická prohlídka automobilu mimořádná příloha www.dtest.cz Uzavírání kupní smlouvy Stáčení tachometru Omlazování vozidel Prověřování původu vozidla Fyzická prohlídka automobilu Ověřování technického stavu Jak na koupi ojetého vozu

Více

Jak sladit rodinu a podnikání

Jak sladit rodinu a podnikání evropský fond v ÿr Příručka k rovným příležitostem Jak sladit rodinu a podnikání Projekt Ženy, podnikejte!, č. CZ.1.04/3.4.04/88.00286, je financován z prostředků Evropského ho fondu prostřednictvím operačního

Více

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách

NOVÉ VÝZVY. je umění. Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách NOVÉ VÝZVY Hospodařit je umění Informační příručka pro pedagogy k výuce vybraných témat finanční gramotnosti na středních školách INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008

NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 NÁVOD NA POUŽITÍ ČESKÉHO ZDRAVOTNICTVÍ V ROCE 2008 OBSAH I. JAK DŮLEŽITÉ JE NAŠE ZDRAVÍ? 4 aneb kapitola o tom, jak rádi Češi utrácejí, kolik stojí zdravotní péče a k čemu jsou dobré poplatky II. NAPLÁNUJTE

Více

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky. Bakalářská práce Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Katedra matematiky Bakalářská práce Sbírka řešených příkladů z finanční matematiky pro SŠ - finanční úvěrové a pojistné produkty, práva spotřebitele

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný

6.3 Životní a penzijní pojištění... 46 6.4 Podnikání, daňová povinnost a daňový systém... 47 6.5 Ochrana spotřebitele... 49 6.6 Trvale udržitelný Obsah I. Základní lidská práva a pravidla jednání a chování... 3 1.1. Klasifikace základních lidských práv... 3 1.2. Lidská svoboda... 7 II. Život dítěte po odchodu z dětského domova... 9 2.1 Zajištění

Více

Povinnost uzavřít pojištění má

Povinnost uzavřít pojištění má auto pojištění II/III Přílohu připravili: Vlastimil Poliačik, editor Markéta Podhrazská, manažerka přílohy Dlouhá historie. Pojištění typu povinného ručení se uzákonilo pro všechna motorová vozidla registrovaná

Více

Cestovní pojištění s limitem 5 milionů korun, pro děti zdarma

Cestovní pojištění s limitem 5 milionů korun, pro děti zdarma Časopis pro klienty společností Wüstenrot léto 2014 Cestovní pojištění s limitem 5 milionů korun, pro děti zdarma Pojistěte si svůj domov s 20% slevou Stavební spoření Wüstenrot opět vítězí v soutěži Zlatá

Více

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU

ZNOVU DO PRÁCE STO KROKŮ K ÚSPĚCHU 1 11 21 31 41 51 61 71 81 91 2 12 22 32 42 52 62 72 82 92 3 13 23 33 43 53 63 73 83 93 4 14 24 34 44 54 64 74 84 94 5 15 25 35 45 55 65 75 85 95 6 16 26 36 46 56 66 76 86 96 7 17 27 37 47 57 67 77 87 97

Více

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO

FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO FINANČNÍ GRAMOTNOST PRACOVNÍ SEŠIT 2.ČÁST CZ.1.07/1.2.00/14. 1.2/0052 BEZ OBAV ZVLÁDNU TO Kolektiv autorů Euforall o.s. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České

Více