DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/ pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost:

2 OBSAH: 1 SHRNUTÍ ZMĚNY OPROTI VERZI 2 TÉTO SMĚRNICE NOVĚ SE ZAVÁDÍ OBECNÁ USTANOVENÍ POPIS PRODUKTU KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ Pojistník Pojištěný (vlastník) Oprávněná osoba Fyzická osoba Právnická osoba PODMÍNKY PŘIJETÍ VOZIDLA DO POJIŠTĚNÍ Povinné ručení Druh vozidla Registrační značka Další podmínky přijetí vozidla do pojištění JEDNOTLIVĚ POJIŠŤOVANÁ VOZIDLA PRODUKT H Způsob správy pojištění FLOTILOVÉ POJIŠTĚNÍ PRODUKT H Způsob správy pojištění DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Jednotlivě pojišťovaná vozidla produkt H Flotilové pojištění produkt H ZPŮSOB UZÁVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POJISTNÉ SMLOUVY Jednotlivě pojišťovaná vozidla produkt H Flotilové pojištění produkt H INFORMATIVNÍ POHOVOR SYSTÉM BONUS A SLEVY ZOHLEDŇUJÍCÍ STÁŘÍ VOZIDLA PŘERUŠENÍ POJIŠTĚNÍ Jednotlivě pojišťovaná vozidla produkt H Flotilové pojištění produkt H NÁHRADA POJISTNÉ SMLOUVY Prohlídka vozidla Souhlas oprávněné osoby NA100PRO PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ Poškození nebo zničení vozidla v důsledku dopravní nehody Vynaložení nákladů na nájem náhradního vozidla ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ POJISTNÁ ČÁSTKA POJISTNÉ PLNĚNÍ Parciální škoda /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 2 / 35

3 4.5.2 Totální škoda Náklady na nájem vozidla POJISTNÉ, SPOLUÚČAST ZÁNIK POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD POŠKOZENÍ VOZIDLA ZVÍŘETEM PRÁVNÍ RÁMEC PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ VZNIK A TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ ÚZEMNÍ ROZSAH POJIŠTĚNÍ LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ POJISTNÉ PLNĚNÍ Parciální škoda Totální škoda SPOLUÚČAST ZÁNIK POJIŠTĚNÍ VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA VOZIDLA ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ POMOC PŘI NEHODĚ TYP ASISTENČNÍ SLUŽBY 94 POMOC PŘI NEHODĚ POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY DOPRAVNÍ NEHODA Předmět pojištění Rozsah pojištění (čl. 3 VPP M-959/09) Pojištěná osoba (čl. 4 VPP M-959/09) Územní platnost pojištění (čl. 5 VPP M-959/09) Limit pojistného plnění, spoluúčast (čl. 11 VPP M-959/09) Praktické příklady POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL S ODCIZENÍM POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL BEZ ODCIZENÍ POJIŠTĚNÍ ASISTENCE ASISTENCE TYP SLUŽBY 50; 51; ASISTENCE TYP SLUŽBY 49; 491; 492; Zvláštní asistenční program Kooperativa TRUCK Zvláštní asistenční program Kooperativa TRUCK Plus POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA NÁJEM NÁHRADNÍHO VOZIDLA POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÁ OSOBA POJISTNÁ NEBEZPEČÍ LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ POJISTNÉ, SPOLUÚČAST ČEKACÍ DOBA SLEVY OBCHODNÍ SLEVA /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 3 / 35

4 Uplatnění flotilové slevy z flotilové pojistné smlouvy povinného ručení JEDNORÁZOVÁ SLEVA POJISTNÉ OBDOBÍ, PLACENÍ POJISTNÉHO POJISTNÉ OBDOBÍ Zaokrouhlování pojistného ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO PROVÁDĚNÍ ZMĚN ZMĚNY VYVOLANÉ PODMÍNKAMI POJISTITELE ZMĚNY VYVOLANÉ NA ŽÁDOST POJISTNÍKA Jednotlivě pojišťovaná vozidla produkt H Flotilové pojištění produkt H ORIENTAČNÍ PŘEHLED CEN PŘI VÝMĚNĚ ČELNÍHO SKLA ALFA ROMEO AUDI BMW CADILLAC CITROËN DACIA FIAT FORD HONDA HYUNDAI CHEVROLET (DAEWOO) CHRYSLER KIA LADA LANCIA LAND ROVER LEXUS MAZDA MERCEDES-BENZ MITSUBISHI NISSAN OPEL PEUGEOT RENAULT SEAT SSANGYONG SUBARU SUZUKI ŠKODA TOYOTA VOLKSWAGEN VOLVO /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 4 / 35

5 1 SHRNUTÍ 1.1 ZMĚNY OPROTI VERZI 2 TÉTO SMĚRNICE K datu účinnosti této směrnice se zavádí nové dodatkové pojištění Pojištění pro případ poškození vozidla zvířetem, viz bod 5 této směrnice, resp. tohoto sazebníku. Dále vstupují v platnost zvláštní pojistné podmínky upravující toto dodatkové pojištění, viz bod 1.2 této směrnice, resp. tohoto sazebníku. Z důvodu zavedení tohoto nového dodatkového pojištění byla aktualizována tabulka č. 1 uvedená v bodě této směrnice, resp. tohoto sazebníku. 1.2 NOVĚ SE ZAVÁDÍ Zvláštní pojistné podmínky pro poškození vozidla zvířetem H-372/12. Tyto zvláštní pojistné podmínky jsou vydány samostatně, a to pod evidenčním znakem Va-735, a taktéž v souboru pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a to pod evidenčním znakem Va OBECNÁ USTANOVENÍ 2.1 POPIS PRODUKTU Od 1. června 2010 přichází Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (dále jen Kooperativa ) s modernizovanou verzí produkt Dodatková pojištění pro vozidla H72; H73. Základním znakem modernizace je rozšíření spektra možných dodatkových pojištění, která lze pomocí tohoto produktu sjednat. Oproti dosavadnímu formuláři produktu H70, skladové č. K-Vh-514-A, resp. K-Vh-702-A, umožňuje nový tiskopis K-Va-752-A vedle sjednání pojištění čelního skla, nákladů na nájem náhradního vozidla, úrazového pojištění, právní ochrany a pojištění asistence, rovněž sjednání speciálního balíčku služeb Pomoc při nehodě a pojištění zavazadel (ve variantě s odcizením a bez odcizení) či dodatkové pojištění NA100PRO. Proměnou prošla i jednotlivá dodatková pojištění, resp. jejich smluvní podmínky. Modernizace je na novém formuláři znát i v možnosti elektronické komunikace s pojistníkem, resp. její odmítnutí, a zejména novou, preciznější formulací závěrečných ustanovení. Ty obsahují přesné vymezení doby pojistné ochrany, možnost přerušení i další detailní ustanovení k jednotlivým druhům dodatkových pojištění. Celkově má nová podoba produktu H72; H73 za cíl zvýšit komfort jak pojištěného z hlediska volby rozsahu pojištění, tak získatele z hlediska přehlednosti, snadnosti vyplnění a vizuální srozumitelnosti zvolené varianty pojištění. 2.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ Pojistník Pojistníkem je osoba, která s pojistitelem uzavřela pojistnou smlouvu. Jde o osobu, která činí právní úkon spočívající v uzavření pojistné smlouvy s pojistitelem a která se zároveň zavazuje hradit pojistné ve výši a způsobem dohodnutým v pojistné smlouvě. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 5 / 35

6 Poznámka: Může jít nejen o vlastníka nebo provozovatele vozidla, který není jeho vlastníkem, ale i o třetí osobu, která pojistnou smlouvu uzavírá ve prospěch některé z uvedených osob Pojištěný (vlastník) Pojištěným je osoba, na jejíž majetek nebo jiné hodnoty pojistného zájmu se pojištění vztahuje Oprávněná osoba Oprávněnou osobou je osoba, které v důsledku pojistné události vznikne právo na pojistné plnění (zpravidla se jedná o pojištěného) Fyzická osoba Pro účely tohoto pojištění se fyzickou osobou rozumí každá osoba, právně způsobilá uzavřít pojistnou smlouvu. Tuto podmínku splňuje zletilá osoba plně způsobilá vlastními právními úkony nabývat práv a brát na sebe povinnosti. V případě vozidla ve vlastnictví fyzické osoby podnikatele dle příslušných právních předpisů (např. živnostenského zákona) mohou nastat dva případy různých režimů takového vlastnictví: 1) vozidlo je vedeno v účetní evidenci takového subjektu a je součástí jeho obchodního majetku, přičemž v Technickém průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (dále jen TP ) je uvedeno IČ vlastníka; 2) vozidlo není vedeno v účetní evidenci a v TP je rodné číslo jeho vlastníka. Poznámka: Jedna a táž fyzická osoba podnikatel přitom může mít několik různých vozidel v různých režimech. Vždy se však jedná, pro účely tohoto pojištění, o fyzickou osobu Právnická osoba Pro účely tohoto pojištění je právnickou osobou samostatný subjekt práva, který je zapsán do veřejného rejstříku (např. obchodního rejstříku, jedná-li se např. o akciovou společnost, společnost s ručením omezeným apod.), pokud nevzniká přímo ze zákona. Vozidlo je vždy vedeno v účetní evidenci! 2.3 PODMÍNKY PŘIJETÍ VOZIDLA DO POJIŠTĚNÍ Povinné ručení Pojistník musí vždy při uzavřením pojistné smlouvy prokázat, že dané vozidlo má u Kooperativy uzavřenou pojistnou smlouvu o povinném ručení (např. Zelenou kartou). Pojistná smlouva o povinném ručení musí být k datu počátku pojištění: + platná; + uzavřena na dobu neurčitou nebo na dobu určitou 12 měsíců s automatickou prolongací; nebo + jedná-li se o flotilovou pojistnou smlouvu povinného ručení, může být uzavřena i na dobu určitou. UPOZORNĚNÍ: Pojistná smlouva o povinném ručení se stává tzv. Převodní smlouvou, která je s pojistnou smlouvou o dodatkovém pojištění H72, resp. s pojištěním o dodatkovém pojištění H73 smluvně svázána (viz příslušná ustanovení Závěrečných ustanovení pojistné smlouvy). Tzn. pokud dojde např. k zániku Převodní smlouvy, vždy automaticky zaniká i smlouva o dodatkovém pojištění H72, resp. pojištění o dodatkovém pojištění H73. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 6 / 35

7 Poznámka: Výjimku z výše uvedeného tvoří flotilové pojistné smlouvy H73, které jsou spravovány v nestandardním režimu, tj. v produktu PCS (viz bod této směrnice, resp. tohoto sazebníku), kdy provozně nedojde k automatickému zániku pojištění H Druh vozidla Pro jednotlivé druhy vozidel lze uzavřít pouze vybraná dodatková pojištění, a to dle podmínek uvedených v tabulce č. 1. Druh vozidla je definován dle druhu vozidla pro povinné ručení, resp. dle druhu vozidla pro Zelenou kartu. Tabulka č. 1 DRUH VOZIDLA NA100PRO POŠKOZENÍ VOZIDLA ZVÍŘETEM POMOC PŘI NEHODĚ ZAVAZADLA ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ ČELNÍ SKLO NÁJEM ZA VOZIDLO PRÁVNÍ OCHRANA ASISTENCE (50, 51, 52) ASISTENCE (49, 491, 492, 493) A Osobní automobil ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE A1 Obytný automobil do 8000 kg NE NE NE ANO ANO ANO NE NE ANO 1 ) ANO 2 ) A2 Sanitní automobil NE NE NE ANO ANO ANO NE NE ANO 1 ) ANO 2 ) B Motocykl NE ANO NE ANO NE NE NE NE ANO NE B2 Tříkolka, čtyřkolka nad 400 kg NE ANO NE ANO NE NE NE NE ANO NE C Automobil nad 3500kg NE NE NE ANO ANO ANO NE NE NE ANO C1 Nákladní automobil NE NE NE ANO ANO ANO NE NE NE ANO C2 Traktor NE NE NE NE ANO NE NE NE NE NE C3 Pracovní stroj NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE C4 Tahač návěsů NE NE NE ANO ANO ANO NE NE NE ANO C5 Pracovní stroj bez SPZ NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE C6 Nákladní vozidlo z modifikace osob. ANO ANO ANO ANO ANO ANO ANO NE ANO NE C7 Ruční vozík,vysokozdvižný vozík NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE C8 Jednonápr. tr.,traktor bez RZ NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE D Kolo s pomocným motorem NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE E Autobus NE NE NE ANO ANO ANO NE NE NE ANO E1 Autobus určený k městské dop. NE NE NE NE ANO ANO NE NE NE ANO E2 Trolejbus NE NE NE NE ANO ANO NE NE NE NE F Přívěs NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE F1 Návěs NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE F2 Návěs za kamion NE NE NE NE NE NE NE NE NE NE 1 ) Pouze za podmínky, že celková / největší technicky povolená hmotnost je do kg včetně. 2 ) Pouze za podmínky, že celková / největší technicky povolená hmotnost je větší než kg. Poznámka: Pro druh vozidla C6 (Nákladní vozidlo z modifikace osobního) může být v této směrnici, resp. v tomto sazebníku používáno označení užitkové vozidlo. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 7 / 35

8 2.3.3 Registrační značka Pojištění lze uzavřít pouze pro vozidla, která mají přidělenou českou státní poznávací značku silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (dále jen registrační značka ) vyjma vozidel s přidělenou registrační značkou níže uvedeného druhu. Tj. pojištění lze uzavřít pro vozidla, která mají přidělenou registrační značku následujícího druhu: + standardní registrační značka pro všechna silniční a motorová vozidla a přípojná vozidla; + registrační značka pro jednorázové použití s omezenou platností; + registrační značka diplomatická nebo cizinecká. Pojištění nelze uzavřít pro vozidla s přidělenou registrační značkou následujícího druhu: + standardní registrační značka pro všechna zvláštní motorová vozidla; + registrační značka pro vozidla odhlášená k trvalému vývozu do zahraničí; + registrační značka trvale manipulační; + registrační značka pro zkušební účely; + registrační značka pro historická vozidla, kterým byl vydán průkaz historického vozidla; + registrační značka pro sportovní vozidla, kterým byl vydán průkaz sportovního vozidla Další podmínky přijetí vozidla do pojištění Další podmínky pro uzavření konkrétního dodatkového pojištění jsou specifikovány v jednotlivých bodech této směrnice, resp. tohoto sazebníku, vztahujících se k příslušnému dodatkovému pojištění. 2.4 JEDNOTLIVĚ POJIŠŤOVANÁ VOZIDLA PRODUKT H72 Jako jednotlivě pojišťovaná vozidla mohou být pojištěna vozidla: + která mají uzavřenou individuální pojistnou smlouvu povinného ručení, tj. vozidlo není zařazeno do flotilové pojistné smlouvy povinného ručení, nebo + která jsou zařazena do flotilové pojistné smlouvy povinného ručení, ale za podmínky, že dodatkové pojištění H72 bude zařazeno do příslušné flotilové pojistné smlouvy. Výjimečně lze pro takovéto vozidlo uzavřít dodatkové pojištění H72 bez zařazení do flotilové pojistné smlouvy. Pro pojištění jednotlivě pojišťovaných vozidel se využívá zásadně průpisový formulář pojistné smlouvy K-Va-752-A nebo příslušný kalkulační program. UPOZORNĚNÍ: Dodatkové pojištění H72, které je uzavíráno jako dodatek k flotilové pojistné smlouvě povinného ručení lze uzavřít pouze pomocí příslušného kalkulačního programu Způsob správy pojištění Pojistné smlouvy jsou v provozním systém Kooperativy spravovány ve standardním režimu (tj. v produktu H72), tzn. je možné bez omezení uzavírat všechna dodatková pojištění pro jednotlivé druhy vozidel dle podmínek této směrnice, resp. tohoto sazebníku. 2.5 FLOTILOVÉ POJIŠTĚNÍ PRODUKT H73 + Do flotily H73 mohou být zařazena pouze vozidla, která jsou v rámci povinného ručení pojištěna ve flotilové pojistné smlouvě a zároveň je do flotily H73, při vzniku pojistné smlouvy, zařazováno více než jedno vozidlo. + Flotilová pojistná smlouva H73 se uzavírá pomocí aktuálně platné Vzorové psané smlouvy pro produkt H73, jejíž součástí je příloha Seznam vozidel. Změny v pojištění se provádějí pomocí aktuálně platného Vzoru psaného dodatku. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 8 / 35

9 Poznámka: Aktuální Vzor psané smlouvy a Vzor psaného dodatku jsou vždy uveřejněny na intranetových stránkách Úseku pojištění motorových vozidel. + V případě, že je uzavíráno dodatkové pojištění čelního skla vozidla a je do pojištění přijímáno více než 5 vozidel (bez rozdílu druhu, kategorie a výrobce), tak nemusí být zástupcem pojistitele provedena prohlídka pojišťovaného čelního skla, tzn. neplatí podmínka o provedení prohlídky dle bodu 3.2, resp. bodu 5 této směrnice, resp. tohoto sazebníku Způsob správy pojištění Flotilové pojistné smlouvy H73 je možné v provozním systém Kooperativy spravovat ve dvou různých režimech: + standardní režim, tj. v produktu H73, tzn. je možné bez omezení uzavírat všechna dodatková pojištění pro jednotlivé druhy vozidel dle podmínek této směrnice, resp. tohoto sazebníku; + nestandardní režim, tj. v produktu PCS. Tento režim správy pojištění přináší následující omezení: Nelze uzavírat následující druhy dodatkových pojištění: Pomoc při nehodě (viz bod 8 této směrnice, resp. tohoto sazebníku), Pojištění asistenčních služeb (viz bod 10 této směrnice, resp. tohoto sazebníku). Odchylně od bodu této směrnice, resp. tohoto sazebníku musí být pojistná smlouva uzavřena vždy na dobu určitou. Při ukončení pojistné smlouvy povinného ručení nedochází k automatickému zániku dodatkového pojištění předmětného vozidla, jak je uvedeno v bodě této směrnice, resp. tohoto sazebníku. Postoupení informace o zániku pojistné smlouvy povinného ručení na příslušné oddělení správy pojistných smluv musí zajistit získatel. UPOZORNĚNÍ: K zařazení flotilové pojistné smlouvy H73 do nestandardního režimu správy pojištění vždy dává souhlas pověřený pracovník Úseku pojištění motorových vozidel! 2.6 DOBA TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ Jednotlivě pojišťovaná vozidla produkt H72 + Pojištění se zásadně uzavírá na dobu neurčitou. + Počátek pojištění může být: shodný s datem uzavření pojištění, tzn. uvádí se datum, hodina a minuta dne, kdy byla pojistná smlouva uzavřena; nebo v den pozdější, a to dle rozsahu sjednávaných pojištění: pojistná smlouva obsahuje dodatkové pojištění čelního skla, poté počátek pojištění může být nejdříve v den následující po datu uzavření pojištění, maximálně však 14 kalendářních dnů od data uzavření pojištění; pojistná smlouva neobsahuje dodatkové pojištění čelního skla, poté počátek pojištění může být nejdříve v den následující po datu uzavření pojištění, maximálně však 60 kalendářních dnů od data uzavření pojištění. Uvádí se datum počátku pojištění v 00 hodin a v 00 minut. Je-li pojištění uzavíráno jako dodatek k flotilové pojistné smlouvě povinného ručení, potom může být sjednáno i formou tzv. speciálního krátkodobého pojištění s automatickou 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 9 / 35

10 prolongací, viz popis fungování speciálního krátkodobého pojištění v aktuálně platném sazebníku povinného ručení Flotilové pojištění produkt H73 + Pojištění se uzavírá: na dobu neurčitou; nebo na dobu určitou za podmínek: minimální doba trvání pojištění musí být jeden rok; maximální doba trvání pojištění je 5 let. + Počátek pojištění může být: shodný s datem uzavření pojištění, tzn. uvádí se datum, hodina a minuta dne, kdy byla pojistná smlouva uzavřena; nebo v den pozdější, a to dle rozsahu sjednávaných pojištění: pojistná smlouva obsahuje dodatkové pojištění čelního skla, poté počátek pojištění může být nejdříve v den následující po datu uzavření pojištění, maximálně však 14 kalendářních dnů od data uzavření pojištění; pojistná smlouva neobsahuje dodatkové pojištění čelního skla, poté počátek pojištění může být nejdříve v den následující po datu uzavření pojištění, maximálně však 60 kalendářních dnů od data uzavření pojištění. Uvádí se datum počátku pojištění v 00 hodin a v 00 minut. + Je-li pojistná smlouva uzavřena na dobu určitou, potom pojištění končí uplynutím X let dnem, jehož datum je sníženo o jeden den oproti datu počátku pojištění (např.: pojistná smlouva uzavřena na dobu dvou let, počátek a konec ). 3 ZPŮSOB UZÁVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ 3.1 PŘIDĚLENÍ ČÍSLA POJISTNÉ SMLOUVY Jednotlivě pojišťovaná vozidla produkt H72 Číslo pojistné smlouvy lze získat prostřednictvím SMS služby nebo jeho přidělením v kalkulačním programu. Postup získání čísla pojistné smlouvy prostřednictvím SMS služby: 1) Vypíše se SMS ve formátu: ČísloZískatele TypPojištění KolikČísel Jednotlivé položky v SMS jsou odděleny mezerou. Pro dodatková pojištění je TypPojištění DOD nebo dod (na velikosti písmen nezáleží). Údaj KolikČísel se nemusí zadávat, v tomto případě je automaticky přiděleno pouze jedno číslo. Rozpětí položky KolikČísel je minimálně 1, maximálně však 5. 2) Zpráva se odešle na telefonní číslo: ) Po obdržení SMS se přidělené číslo pojistné smlouvy vyplní do průpisového formuláře. Příklad: DOD 2 Potom získatel (jehož číslo je ) obdrží SMS např. ve tvaru: DOD: , /2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 10 / 35

11 3.1.2 Flotilové pojištění produkt H73 Čísla pro flotilové pojistné smlouvy H73 přiděluje příslušný pracovník agentury, který zajišťuje distribuci číselných řad. Pro flotilové pojistné smlouvy H73 je vyčleněna zvláštní část číselné řady, která je odlišná od číselné řady pro produkt H72. Poznámka: Čísla pojištění pro jednotlivá vozidla automaticky přiřazuje provozní systém Kooperativy. 3.2 INFORMATIVNÍ POHOVOR Před uzavřením pojištění je třeba zjistit několik základních údajů o klientovi a o vozidle: + údaje o klientovi; + zda-li má vozilo povinné ručení uzavřeno u Kooperativy; + druh, značku a typ vozidla; + o která dodatková pojištění má klient zájem. UPOZORNĚNÍ: Pokud je uzavíráno dodatkové pojištění čelního skla, musí být vždy zástupcem pojistitele provedena prohlídka tohoto čelního skla, zda-li je nepoškozené. V případě poškození čelního skla vozidla nelze toto dodatkové pojištění uzavřít! Poznámka: Výjimku z výše uvedeného tvoří flotilové pojistné smlouvy H73 kdy je pojišťováno více než 5 vozidel (viz bod 2.5 této směrnice, resp. tohoto sazebníku). 3.3 SYSTÉM BONUS A SLEVY ZOHLEDŇUJÍCÍ STÁŘÍ VOZIDLA Pojistná smlouva, resp. jednotlivá dodatková pojištění nejsou zařazena v systému bonus ani v systému zohledňující stáří vozidla. 3.4 PŘERUŠENÍ POJIŠTĚNÍ Podmínky přerušení pojištění jsou upraveny příslušnými ustanoveními VPP pro povinné ručení R-630/08. Pro přerušení pojištění neplatí ustanovení čl. III), odst. 6) VPP pro povinné ručení R-630/08, tzn. neplatí podmínka, že se přerušení pojištění připouští pouze u takových pojistných smluv, kde předepsané roční pojistné dosahuje nejméně částky 500 Kč Jednotlivě pojišťovaná vozidla produkt H72 Pojistná smlouva se automaticky přerušuje současně a za shodných podmínek jako Převodní smlouva, tj. dojde-li k přerušení Převodní smlouvy, bude vždy bez ohledu na požadavek klienta automaticky přerušena i pojistná smlouva produktu H72. Přerušuje se vždy celá pojistná smlouva, tj. všechna sjednaná pojištění. UPOZORNĚNÍ: Pojistnou smlouvu nelze přerušit samostatně, tj. bez současného přerušení Převodní smlouvy! 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 11 / 35

12 3.4.2 Flotilové pojištění produkt H73 + Flotilové pojistné smlouvy H73 uzavřené na dobu neurčitou, které budou spravovány ve standardním režimu lze přerušit. Přerušují se vždy všechna sjednaná pojištění vztahující se k jednomu konkrétnímu vozidlu, tzn. nepřerušuje se celá flotilová pojistná smlouva H73. Pojištění se automaticky přerušuje současně a za shodných podmínek jako Převodní smlouva, tj. dojde-li k přerušení Převodní smlouvy, bude vždy bez ohledu na požadavek klienta automaticky přerušeno i pojištění vozidla produktu H73. UPOZORNĚNÍ: Pojistnou smlouvu, resp. pojištění nelze přerušit samostatně, tj. bez současného přerušení Převodní smlouvy! + Flotilové pojistné smlouvy H73 uzavřené na dobu určitou, bez ohledu na způsob správy pojištění, nelze přerušit! + Flotilové pojistné smlouvy H73, které budou spravovány v nestandardním režimu (tj. v PCS) nelze přerušit! 3.5 NÁHRADA POJISTNÉ SMLOUVY Jedná se o novou pojistnou smlouvu, která nahrazuje stávající pojistnou smlouvu produktu H72, případně produktu H70. Aby se mohlo jednat o náhradu pojistné smlouvy, tak u nové i nahrazované pojistné smlouvy musí být shodný pojistník a předmět pojištění (vozidlo). UPOZORNĚNÍ: Při náhradě pojistné smlouvy musí být vždy k pojistné smlouvě přiložen vyplněný formulář (aktuálně platný) žádost o Ukončení pojistné smlouvy, kde bude označeno, že se jedná o Ukončení pojistné smlouvy dohodou z důvodu náhrady Prohlídka vozidla Při náhradě pojistné smlouvy nemusí zástupce pojistitele provádět prohlídku vozidla Souhlas oprávněné osoby Pokud byl u nahrazované pojistné smlouvy vyžádán souhlas oprávněné osoby, nemusí být k nové pojistné smlouvě, která původní smlouvu nahrazuje, tento souhlas vyžadován, ale pouze za podmínky, že na nahrazované pojistné smlouvě nebyla registrována žádná pojistná událost. 4 NA100PRO NA100PRO se řídí Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP ) H 380/10 pro havarijní pojištění při nezaviněné nehodě NA100PRO. Dále se k NA100PRO vztahují příslušná ustanovení všeobecných pojistných podmínek pro povinné ručení, kterými se řídí pojistná smlouva povinného ručení, ke které se NA100PRO jako dodatkové pojištění sjednává a ustanovení pojistné smlouvy. 4.1 Předmět pojištění NA100PRO je možné sjednat k osobním a užitkovým vozidlům (druh vozidla A a C6) bez ohledu na zdvihový objem válců do největší povolené / celkové hmotnosti kg. Předmětem NA100PRO: a) je vozidlo s platným technickým průkazem, které je uvedeno v příslušné pojistné smlouvě povinného ručení; b) jsou i náklady vynaložené na nájem náhradního vozidla. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 12 / 35

13 4.2 Rozsah pojištění Pojištění se vztahuje na: a) poškození nebo zničení vozidla v důsledku dopravní nehody; b) vynaložení nákladů na nájem náhradního vozidla Poškození nebo zničení vozidla v důsledku dopravní nehody Pojistnou událostí je poškození nebo zničení pojištěného vozidla v době trvání pojištění, při současném splnění následujících podmínek: a) k poškození nebo zničení pojištěného vozidla došlo při dopravní nehodě způsobené provozem dopravního prostředku ve vlastnictví subjektu odlišného od pojištěného, resp. provozovaného subjektem odlišným od pojištěného; b) protistrana za škodu způsobenou při dopravní nehodě prokazatelně výhradně odpovídá; c) dopravní nehoda byla oznámena Policii České republiky (dále jen policie ), pokud nebyla povinnost oznámit dopravní nehodu policii, byl sepsán s protistranou společný záznam o dopravní nehodě; d) v případě parciální škody bude oprava vozidla realizována výhradně ve smluvním servisu pojistitele. Poznámka: + Dopravním prostředkem se rozumí vozidlo dle zákona č. 168/1999 Sb., v platném znění, (vozidlem se rozumí silniční vozidlo, zvláštní vozidlo, trolejbus; za vozidlo se nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo a nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběžka, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl) a dále pak tramvaj nebo vlak. + Dopravní nehodou se rozumí střet pojištěného vozidla s jiným dopravním prostředkem, za jakékoli situace vzniklé při provozu těchto dvou či více zúčastněných dopravních prostředků. + Parciální škodou se rozumí takové poškození vozidla, kdy přiměřené náklady na jeho opravu snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí, jsou menší než obvyklá cena vozidla v době bezprostředně před poškozením. + Smluvním servisem pojistitele se rozumí takové autoopravárenské zařízení, které má s pojistitelem uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o spolupráci. Aktuální seznam smluvních servisů pojistitele je dostupný na internetových stránkách pojistitele, případně dotazem na infolince pojistitele Vynaložení nákladů na nájem náhradního vozidla Pojistnou událostí je i vynaložení nákladů na nájem náhradního vozidla za pojištěné vozidlo poškozené při pojistné události splňující podmínky uvedené v bodě této směrnice, resp. tohoto sazebníku. Podmínkou je pronajmutí náhradního vozidla od smluvní půjčovny pojistitele. Poznámka: Smluvní půjčovnou pojistitele se rozumí fyzická nebo právnická osoba s oprávněním podnikat v oboru pronájmu vozidel, která má s pojistitelem uzavřenou platnou a účinnou smlouvu o spolupráci v oblasti pronájmu vozidel. Při splnění těchto podmínek je smluvní půjčovnou i smluvní servis. Aktuální seznam smluvních půjčoven pojistitele je dostupný na internetových stránkách pojistitele, případně dotazem na infolince pojistitele. 4.3 Územní rozsah pojištění NA100PRO se vztahuje na škodné události, nastalé na území České republiky. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 13 / 35

14 4.4 Pojistná částka Pojistná částka pro NA100PRO je obvyklá cena vozidla. Poznámka: Obvyklá cena je cena, která odpovídá přiměřeným nákladům na pořízení srovnatelného majetku stejného druhu a kvality v době bezprostředně před pojistnou událostí sníženým o částku odpovídající stupni opotřebení či jiného znehodnocení. Takto stanovená obvyklá cena by byla dosažena při prodejích stejného, případně obdobného majetku k datu ocenění. 4.5 Pojistné plnění Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí nárok na vrácení DPH dle příslušných účetních pravidel, poskytne pojistitel pojistné plnění bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba tento nárok nemá, poskytne pojistitel pojistné plnění včetně DPH Parciální škoda V případě vzniku parciální škody na předmětu pojištění vzniká oprávněné osobě právo, není-li ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil pojistné plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným nákladům na opravu poškozeného vozidla v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženým o hodnotu zbytků nahrazovaných částí vozidla, a to na základě předložených účetních dokladů za opravu poškozeného vozidla ze smluvního servisu pojistitele. Výše uvedený způsob poskytnutí pojistného plnění neplatí pro opravu či výměnu rychloobrátkových dílů, kdy oprávněné osobě vzniká právo, aby jí pojistitel vyplatil pojistné plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným nákladům na opravu či výměnu těchto dílů v době bezprostředně před pojistnou událostí, kde materiálové položky jsou snížené o částku odpovídající stupni opotřebení a jiného znehodnocení, sníženou o hodnotu zbytků nahrazovaných částí vozidla. Poznámka: + Parciální škodou se rozumí takové poškození vozidla, kdy přiměřené náklady na jeho opravu snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí, jsou menší než obvyklá cena vozidla v době bezprostředně před poškozením. + Rychloobrátkovými díly se rozumí takové díly, které jsou pravidelně vyměňovány v průběhu užívání vozidla z důvodu opotřebení. Jedná se o následující díly: autobaterie, brzdové kotouče, brzdové destičky, brzdové bubny, brzdové pakny, výfukové systémy, pneumatiky, filtry (vzduchové, palivové, olejové, apod.) Totální škoda V případě totální škody vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil pojistné plnění, jehož výše odpovídá obvyklé ceně vozidla snížené o hodnotu zbytků vozidla. Poznámka: Totální škodou se rozumí jednak poškození vozidla takového rozsahu, které brání dalšímu fyzickému využívání vozidla jakožto dopravního prostředku, (ať už povede k trvalému vyřazení vozidla z evidence vozidel, nebo budou zbytky vozidla použity na přestavbu vozidla, evidovaného jako vozidlo s původním vozidlem totožné), a rovněž takové poškození vozidla, kdy přiměřené náklady na jeho opravu, snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí, jsou rovny nebo převyšují obvyklou cenu vozidla v době bezprostředně před poškozením. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 14 / 35

15 4.5.3 Náklady na nájem vozidla V případě půjčovného vzniká oprávněné osobě právo, aby jí pojistitel vyplatil pojistné plnění v rozsahu nutně a účelně vynaložených nákladů, a to na základě předložených účetních dokladů za půjčovné od smluvní půjčovny pojistitele a dalších dokladů, které si pojistitel vyžádá. Za nutně a účelně vynaložené náklady se považují takové náklady, které byly vynaloženy na nájem obdobného vozidla za cenu obvyklou v místě a čase, a to po dobu, kdy trvá odstraňování následků pojistné události: a) v případě parciální škody po dobu opravy pojištěného vozidla přiměřenou rozsahu jeho poškození při pojistné události; b) v případě totální škody po dobu nezbytně nutnou na pořízení jiného odpovídajícího vozidla vozidlu pojištěnému. Tato doba bude určena v závislosti na typu pojištěného vozidla, maximálně však činí 30 kalendářních dnů. 4.6 Pojistné, Spoluúčast NA100PRO se sjednává bez spoluúčasti. Roční pojistné je uvedeno v tabulce č. 2. Tabulka č. 2 ROČNÍ POJISTNÉ Kč 4.7 Zánik pojištění NA100PRO zaniká: + okamžikem zániku povinného ručení týkajícího se předmětného vozidla, ke kterému jako dodatkové pojištění bylo sjednáno; + (bez zániku povinného ručení předmětného vozidla) v souladu s ustanoveními zákona, není-li ujednáno jinak, nebo dnem vzniku totální škody; + při změně vlastnictví vozidla dnem, kdy pojistník, jeho dědic, právní nástupce nebo vlastník vozidla, je-li osobou odlišnou od pojistníka, oznámil pojistiteli změnu vlastníka tuzemského vozidla. 5 POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD POŠKOZENÍ VOZIDLA ZVÍŘETEM 5.1 Právní rámec Pojištění pro případ poškození vozidla zvířetem (dále jen PVZ ) se řídí: + zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů; + Všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, kterými se řídí pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti ), ke kterému se PVZ jako dodatkové pojištění sjednává; + Zvláštními pojistnými podmínkami pro poškození vozidla zvířetem H-372/12 (dále jen ZPP H-372/12 ). 5.2 Předmět pojištění PVZ lze uzavřít pouze pro níže uvedené druhy vozidel, které mají u Kooperativy uzavřenou a platnou pojistnou smlouvu komplexního pojištění obsahující povinné ručení nebo povinného ručení: 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 15 / 35

16 + A Osobní automobil + C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla + B Motocykl + B2 Tříkolka, čtyřkolka nad 400kg Předmětem PVZ je pouze vozidlo s platným technickým průkazem silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, v provedení s obvyklou výbavou, které je uvedeno v příslušné pojistné smlouvě pojištění odpovědnosti (dále jen vozidlo ). 5.3 Vznik a trvání pojištění PVZ se sjednává zásadně na dobu neurčitou, resp. se sjednává k pojistné smlouvě komplexního pojištění obsahující povinné ručení nebo povinného ručení, která musí být uzavřena na dobu neurčitou. 5.4 Rozsah pojištění Pojištění se vztahuje na: a) poškození nebo zničení pojištěného vozidla nebo jeho části vzniklé nahodilou událostí v důsledku působení vnějších mechanických sil při střetu se zvířetem, čímž se rozumí výlučně fyzický kontakt zvířete s jedoucím pojištěným vozidlem; b) poškození nebo zničení elektroinstalace, brzdové nebo chladící soustavy zaparkovaného pojištěného vozidla zvířetem. Poznámka: Zvířetem se pro účely tohoto pojištění rozumí každý živý obratlovec kromě člověka. 5.5 Územní rozsah pojištění PVZ se vztahuje na pojistné události nastalé na území České republiky. 5.6 Limit pojistného plnění Limit pojistného plnění stanoví na svou odpovědnost pojistník a je horní hranicí pojistného plnění z jedné a všech pojistných událostí vzniklých za pojistný rok. Limit pojistného plnění může být pouze Kč. 5.7 Pojistné plnění Má-li oprávněná osoba při provádění opravy nebo náhrady související s pojistnou událostí nárok na vrácení DPH dle příslušných účetních předpisů, poskytne pojistitel plnění bez DPH. V případech, kdy oprávněná osoba tento nárok nemá, poskytne pojistitel plnění včetně DPH Parciální škoda V případě vzniku parciální škody na vozidle vzniká oprávněné osobě právo, není-li ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil pojistné plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným nákladům na opravu poškozeného vozidla v době bezprostředně před pojistnou událostí, sníženým o hodnotu zbytků nahrazovaných částí vozidla. Podmínkou pro vyplacení pojistného plnění je předložení účetních dokladů za opravu poškozeného vozidla ze smluvního servisu pojistitele. Není-li splněna podmínka dle předchozího odstavce nebo je-li pojistné plnění stanoveno rozpočtem nákladů na opravu, jsou přiměřené náklady na opravu stanoveny standardním expertním systémem k době bezprostředně před pojistnou událostí. Ve výpočtu jsou použity 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 16 / 35

17 ceny náhradních dílů kvalitativně srovnatelných s díly výrobce nebo dovozce. Dále jsou respektovány výrobcem předepsané časové normy opravárenských prací, hodinová sazba za provedené výkony vychází z obvyklé cenové úrovně neznačkových opravců. Oprávněné osobě vzniká právo na pojistné plnění ve výši takto stanovených nákladů snížených o 20 %. Poznámka: Parciální škodou se rozumí takové poškození vozidla, kdy přiměřené náklady na jeho opravu snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí jsou menší než obvyklá cena vozidla v době bezprostředně před poškozením Totální škoda V případě totální škody vzniká oprávněné osobě právo, není-li ujednáno jinak, aby jí pojistitel vyplatil pojistné plnění, jehož výše odpovídá přiměřeným nákladům na pořízení vozidla stejného druhu a kvality vztažené k době bezprostředně před pojistnou událostí s přihlédnutím k dané situaci na trhu v České republice (obvyklá cena), sníženým o hodnotu zbytků vozidla. Poznámka: Totální škodou se rozumí jednak poškození vozidla takového rozsahu, které brání dalšímu fyzickému využívání vozidla jakožto dopravního prostředku (ať už povede k trvalému vyřazení vozidla z evidence vozidel, nebo budou zbytky vozidla použity na přestavbu vozidla, evidovaného jako vozidlo s původním vozidlem totožné), a rovněž takové poškození vozidla, kdy přiměřené náklady na jeho opravu, snížené o cenu zbytků nahrazovaných částí, jsou rovny nebo převyšují obvyklou cenu vozidla v době bezprostředně před poškozením. 5.8 Spoluúčast PVZ se sjednává se spoluúčastí ve výši 1 %, minimálně však Kč, vyjadřující podíl oprávněné osoby na úhradě vzniklé škody z každé pojistné události. Spoluúčast se odečítá od pojistného plnění před jeho případným snížením. Pokud škoda nepřevýší sjednanou spoluúčast, pojistitel neposkytuje pojistné plnění. 5.9 Zánik pojištění PVZ zaniká: + okamžikem zániku povinného ručení týkajícího se předmětného vozidla, ke kterému jako dodatkové pojištění bylo sjednáno; + (bez zániku povinného ručení předmětného vozidla) v souladu s ustanoveními zákona, není-li ujednáno jinak, nebo dnem vzniku totální škody Výluky z pojištění 1) Pojištění se nevztahuje na poškození nebo zničení: a) nestandardní výbavy vozidla; b) zavazadel, resp. jiných věcí movitých přepravovaných ve vozidle nebo na vozidle a osobních předmětů osob přepravovaných vozidlem, které měly v době pojistné události tyto osoby na sobě nebo při sobě. 2) Oprávněné osobě nevzniká nárok na pojistné plnění z PVZ v případě, že škoda na pojištěném vozidle byla uplatněna z havarijního pojištění. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 17 / 35

18 6 POJIŠTĚNÍ ČELNÍHO SKLA VOZIDLA Pojištění čelního skla je upraveno ve Všeobecných pojistných podmínkách (dále jen VPP ) pro havarijní pojištění H - 350/05. Předmětem pojištění je pouze čelní sklo vozidla, tzn. pojištění se nevztahuje na věci související s čelním sklem vozidla (např. dálniční známka, ochranné folie apod.). Pojišťované čelní sklo musí být nepoškozené. Pojištění se uzavírá bez spoluúčasti. Zástupce pojistitele je povinen provést prohlídku pojišťovaného čelního skla vozidla. Pokud je čelní sklo poškozené, nelze toto dodatkové pojištění uzavřít! Poznámka: Výjimku z výše uvedeného tvoří flotilové pojistné smlouvy H73 kdy je pojišťováno více než 5 vozidel (viz bod 2.5 této směrnice, resp. tohoto sazebníku). + Pojištění čelního skla se sjednává na limit pojistného plnění (pojištění na první riziko), který stanovuje vždy pojistník! + Limit pojistného plnění je horní hranicí pojistného plnění za jednu a všechny pojistné události, ke kterým dojde za pojistný rok. + Orientační přehled cen při výměně čelního skla je uveden v bodě 16 této směrnice, resp. tohoto sazebníku. + Roční pojistné pro příslušný limit pojistného plnění je uvedeno v tabulce č. 3. UPOZORNĚNÍ: Do pojištění nelze přijmout speciální čelní skla vozidla (např. neprůstřelná čelní skla). Tabulka č. 3 LIMIT POJISTNÉHO PLNĚNÍ Kč Kč Kč Kč Kč POJISTNÉ 450 Kč 750 Kč Kč Kč..x 750 Kč UPOZORNĚNÍ: Limit pojistného plnění po jeho vyčerpání v průběhu pojistného roku není možné navyšovat! Poznámka: U varianty s limitem pojistného plnění nad Kč je možné volit pouze celé násobky Kč. Roční pojistné je poté součin daného násobku a částky 750 Kč. Příklad: Klient si zvolil limit pojistného plnění Kč. Roční pojistné (RP) = 9 x 750 Kč tzn. RP = Kč. 7 ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Úrazové pojištění osob dopravovaných motorovým vozidlem se řídí VPP pro pojištění osob O /01 a Zvláštními pojistnými podmínkami (dále jen ZPP ) pro úrazové pojištění O /01. Rozsah pojištění je dále vymezen v Dodatkových pojistných podmínkách (dále jen DPP ) pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem H 362/05. Pojištění se uzavírá: + pro nejmenované osoby dopravované motorovým vozidlem; + pro všechna místa vozidla uvedená v TP vozidla (sedadla + lůžka + místa k stání); 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 18 / 35

19 + pro druhy pojistného plnění: smrt úrazem (SÚ); trvalé následky úrazu (TN); tělesné poškození způsobené úrazem (TP). UPOZORNĚNÍ: Pojištění nelze uzavřít jinak než pro všechny druhy plnění (tzn. SÚ, TN, TP)! Roční pojistné je uvedeno na základě druhu vozidla a dle příslušného počtu míst uvedených v TP: + pro druhy vozidel A (Osobní automobil) a C6 (Nákladní vozidlo z modifikace osobního) v tabulce č. 4; Tabulka č. 4 DRUH PLNĚNÍ SÚ TN TP POJISTNÁ ČÁSTKA Kč Kč Kč POJISTNÉ ZA PŘÍSLUŠNÝ POČET SEDADEL do Kč 648 Kč 756 Kč 864 Kč 972 Kč + pro druhy vozidel A1 (Obytný automobil do kg), A2 (Sanitní automobil), C (Automobil nad kg), C1 (Nákladní automobil), C2 (Traktor) a C4 (Tahač návěsů) v tabulce č. 5. Tabulka č. 5 DRUH PLNĚNÍ SÚ TN TP POJISTNÁ ČÁSTKA Kč Kč Kč POJISTNÉ ZA 1 MÍSTO 216 Kč 8 POMOC PŘI NEHODĚ Dodatkové pojištění Pomoc při nehodě obsahuje zvláštní asistenční program, který představuje komplexní zajištění pomoci, tj. rady, právní ochrany i technické pomoci v případě, že se pojištěné vozidlo stane účastníkem dopravní nehody. Tento balíček pojištění se skládá ze dvou druhů připojištění, a to z asistenční služby typu 94 a pojištění právní ochrany. Tato pojištění nelze uzavřít samostatně, tzn. musejí být vždy sjednána společně v rámci pojištění Pomoc při nehodě. UPOZORNĚNÍ: Toto dodatkové pojištění lze uzavřít pouze v případě, že provozovatel/držitel vozidla a pojistník je fyzická osoba občan, identifikovaná rodným číslem! Územní rozsah pojištění Pomoc při nehodě je následující: ČR, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 19 / 35

20 Roční pojistné je uvedeno v tabulce č. 6. Tabulka č. 6 POMOC PŘI NEHODĚ Asistenční služba typ služby 94 Pojištění právní ochrany limit poj. plnění = Kč POJISTNÉ 576 Kč 8.1 TYP ASISTENČNÍ SLUŽBY 94 POMOC PŘI NEHODĚ + Kooperativa ve spolupráci se smluvním poskytovatelem asistence Global Assistance a.s. provozuje zvláštní asistenční program Pomoc při nehodě, který zabezpečuje pro účastníky programu nadstandardní soubor asistenčních služeb. Nároky na poskytnutí asistenční pomoci, vymezené limity a rozsahy, vycházející z těchto různých smluvních podmínek (pojistných produktů), se při asistenčním zásahu ve prospěch beneficienta sčítají. Zvláštní asistenční program Pomoc při nehodě má číselné označení typu služby 94, který je vyznačený na vydané asistenční kartě. + Beneficientem těchto asistenčních služeb může být vlastník, provozovatel, držitel nebo nájemce předmětného vozidla, popř. řidič pojištěného osobního nebo užitkového vozidla s celkovou hmotností max kg, s osádkou nejvýše 9 osob včetně řidiče. + Beneficient má nárok na poskytnutí asistenční pomoci v případě účasti vozidla na dopravní nehodě. + Za předpokladu řádného vyžádání asistenční pomoci má beneficient nárok na: a) non-stop telefonicky přístupný dispečink poskytovatele; b) telefonické nebo osobní poradenství na místě dopravní nehody; jde o telefonickou poradu dispečera call centra, popř. na místě zasahujícího pracovníka asistenční služby ve věcech základních postupů a povinností v případě dopravní nehody; c) příjezd a odjezd vozidla asistenční služby k beneficientovi na místo dopravní nehody; d) naložení a složení vozu, pokud je v důsledku dopravní nehody nepojízdné; e) odtažení nepojízdného vozidla od místa dopravní nehody do servisu nebo jiného místa podle přání beneficienta do vzdálenosti o 25 km převyšující vzdálenost, která je sjednána v rámci jiných pojistných produktů pojistitele; f) zapůjčení náhradního vozidla beneficientovi na dobu 3 dní (maximálně do výše půjčovného 800 Kč na den vč. DPH); g) právní pomoc beneficientovi. + Asistenční služby v rámci programu Pomoc při nehodě poskytovány na území České republiky, Německa, Rakouska, Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska, Chorvatska a Itálie, pokud není u konkrétní služby uvedena územní platnost jiná. 8.2 POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY DOPRAVNÍ NEHODA Pojištění právní ochrany v souvislosti s dopravní nehodou je upraveno VPP pro pojištění právní ochrany dopravní nehoda M-959/ Předmět pojištění Pojištění právní ochrany spočívá v závazku pojišťovny uhradit na základě pojistné smlouvy náklady pojištěné osoby spojené s uplatněním jejího práva v rozsahu vymezeném v pojistné smlouvě a poskytovat služby přímo spojené s tímto pojištěním v dohodnutém rozsahu. Předmětem pojištění je prosazování právních zájmů pojištěné osoby (pouze fyzická osoba občan) souvisejících s osobním nebo užitkovým motorovým vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě. 01/2012, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 20 / 35

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57

Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Návrh pojistné smlouvy Pojistná smlouva č. xxx xxxxxx x o havarijním pojištění vozidel PARTNER H57 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu

Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu Zvláštní pojistné podmínky pro doplňkové pojištění asistenčních služeb k vozidlu H-390/14 OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení........................................... 1 Článek 2 Předmět a rozsah pojištění....................................

Více

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev

SMĚRNICE S/7413-21. Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů společenství vlastníků a bytových družstev Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7413-21 Verze: 1. Název: Sazebník pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou členy orgánů

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete se svým pojištěním plně

Více

Kooperativa KUJCP010U74O. Dodatek č. 1 - zúčtovací

Kooperativa KUJCP010U74O. Dodatek č. 1 - zúčtovací KUJCP010U74O Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 1 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2269128460 ze dne 1. 7.2015 pro havarijní pojištění vozidel Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa

Více

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla.

1. Nájemce se zavazuje uhradit Pronajímateli dohodnutou úplatu za poskytnutí motorového vozidla. Smluvní ujednání: Článek I. Předmět smlouvy 1. Pronajímatel se zavazuje, že od účinnosti této smlouvy přenechá Nájemci po dobu a za podmínek dále uvedených v této smlouvě do užívání náhradní motorové vozidlo.

Více

Rámcová pojistná smlouva číslo

Rámcová pojistná smlouva číslo Rámcová pojistná smlouva číslo 50 998 996 00 Smluvní strany : Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika IČ: 47116617 DIČ pro DPH : CZ699000955

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete s Vaším pojištěním plně

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete s Vaším pojištěním plně

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010

Kooperativa. Dodatek č zúčtovací. k pojistné smlouvě č ze dne 1. ledna 2010 KUJCP010UPDX Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 18 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H58 uzavřené mezi smluvními stranami

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV

Příloha č. 1. Česká pojišťovna a.s. zdarma k POV nebo jen HAV Příloha č. 1 Česká pojišťovna a.s. Asistenční služby: ČP Asistent z +420 224 557 004 ze +420 224 557 004 telefonické tlumočení: Varianty Asistence "POHODA Klasik": Asistence "POHODA Speciál": Pohoda Speciál

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

KUJCP01AZJGV PARTNER H58

KUJCP01AZJGV PARTNER H58 KUJCP01AZJGV / ř..i i í '~ i/ / / / i t i jí l lit / /I Kooperativa Vienna Insurance Group Dodatek č. 25 - zúčtovací k pojistné smlouvě č. 2260450146 ze dne 1. ledna 2010 o havarijním pojištění vozidel

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

ČSOB pojišťovnou, a.s.

ČSOB pojišťovnou, a.s. Společnost Top-Pojištění.cz s.r.o ve spolupráci s ČSOB pojišťovnou, a.s. Vám zasílá tento manuál pro úspěšné pojištění okenních skel vozidla Jak postupovat? 1. Pořiďte minimálně 3 fotografie Vašeho vozidla,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Vozový park 10 a více vozidel

Vozový park 10 a více vozidel Základy sjednání flotilového pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Vozový park 10 a více vozidel Sjednává se ve flotilovém Benefitu jedná se o produkt N-Benefit, limity pojistného

Více

Smlouvu o nájmu obytného vozidla

Smlouvu o nájmu obytného vozidla Auto Centrum Jih 2000, a.s., Velkomoravská 3950/26A, Hodonín 69501 zastoupená paní Marcelou Hrazdílkovou a paní Lucií Schovánkovou a v pověření Hrazdílek Dušan IČ: 26217996, DIČ: CZ26217996 (dále jen jako

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských

Kooperativa. Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 7720636923 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, Praha 1, PSČ 11001, Česká

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012

PŘÍMÁ LIKVIDACE. DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 stránkách pojistitele www.allianz.cz nebo z informací dostupných na tel. čísle 841 170 000. 2. Nevyužití smluvní autoopravny pojistitele v ČR k odstranění škody na vozidle je spojeno: - v havarijním pojištění

Více

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů

Úvodní ustanovení. Článek 1 Výklad pojmů DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB PRO MOTOROVÉ VOZIDLO DPPPASMV/0617 k Všeobecným pojistným podmínkám cestovního pojištění VPPCPCZ/0114 Úvodní ustanovení 1. Pojištění asistenčních

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Vinohradská 72, Praha 3, PSČ tel fax Pojistná smlouva č. 7720604246 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 1, Templová 747, PSČ 110 01, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel

PARTNER H57, H56. Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 PARTNER H57, H56 Sazebník S/7514-17 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 01. 01. 2012 OBSAH: 1 ÚVOD...

Více

Pojistná smlouva č. 2269086310 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59

Pojistná smlouva č. 2269086310 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 áh Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva č. 2269086310 o havarijním pojištění vozidel - PARTNER H59 Kooperativa pojišťovna, a. s., Vienna Insurance Group sídlo: Pobřežní 665/21,186 00 Praha

Více

AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od

AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od Odborový svaz pracovníků dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR, nám.w.churchilla 2, 113 59 Praha 3 AKTUALIZACE POJISTNÝCH SMLUV uzavřených ze strany OS DLV pro členy OS DLV od

Více

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA)

Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Obchodní podmínky společnosti PEKASS a.s. při poskytnutí služby PEKASS ASSISTANCE (OPPA) Poskytnutím služby PEKASS ASSISTANCE (dále jen "služba PA") se rozumí, v rámci uzavřené rámcové pojistné smlouvy

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 19423218-18 Stav k datu 7. 7. 2014 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 19423218-18 Dalimilova 6 130 00 PRAHA 3 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č

KUJCP010VUAQ. Pojistná smlouva. pro pojištění odpovědnosti zaměstnance. za škodu způsobenou zaměstnavateli. č KUJCP010VUAQ Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP Pojistná smlouva pro pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli č. 7720947399 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59

Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Základy práce s kalkulačním programem produktu Partner H59 Kalkulační program produktu Partner H59 je součástí ISOSu ikona zeleného auta. Pokud má získatel ISOS bez tohoto produktu (nemá ikonu zeleného

Více

Pojištění elektroniky

Pojištění elektroniky Pojištění elektroniky Ve spolupráci s pojišťovnou Generali nabízí istyle svým zákazníkům novou službu - pojištění elektroniky. Všichni zákazníci, kteří si zakoupí nový Apple počítač, notebook nebo ipad

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ VOZIDLA Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tuto smlouvu o poskytování vozidla (dále jen smlouva ) dle ustanovení 1746 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění

Více

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny

Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Cestovní pojištění k platebním kartám České spořitelny Úvod Ať už jedete relaxovat na dovolenou, nebo Vás čekají časté cesty do zahraničí, uklidňující jistota je vždy výborným společníkem. Cestovní pojištění

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

Příloha č. 2 pojistné smlouvy - 6667400105 - Pojistné za hlavní pojištění před uplatněním slev / přirážek ke dni 14.10.2016 CPS DRUH VOZ Vozidlo Typ VIN RZ Rok výroby Povinné ručení Vlastník(Pojištěný)

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.,

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel

Jan Šebesta / RČ: Povinné ručení Škoda FELICIA Kč Kč 1/4. Zájemce: Vozidlo: Jiná újma. Vandalismem. Poškození zavazadel Číslo smlouvy: 2019110765 1. Záznam z jednání s přehledem Vašeho pojištění Zájemce: Rozsah pojištění: Vozidlo: Druh škody Jan Šebesta / RČ: 510908062 Povinné ručení Škoda FELICIA Co máte pojištěno? Do

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s.

Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Majetkové pojištění Kooperativy, pojišťovny, a.s. Pojištění bytové a nebytové jednotky Pojistná smlouva Dotazník NEM 05 VPP pro pojištění bytových domů VPP M-200/05 Složenka Sazba Tiskopisy Poj. podmínky

Více

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017

SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 SMĚRNICE O CESTOVNÍCH NÁHRADÁCH Č.1/2017 Obec: Drahelčice Adresa: Drahelčice, Na Návsi 25, 252 19 IČ: 233200 Článek 1: Úvodní ustanovení Zákonný rámec: 1. Směrnice o cestovních náhradách je vypracována

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133

Pracoviště: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Zátkovo nábř. 441/3, České Budějovice, PSČ 370 21 tel 386 791 111, fax 386 791133 & Kooperativa VIENNA INSURANCE GROUP KUJIP014YJLJ Pojistná smlouva č. 7720776831 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21,

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.9.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla

INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Sportovní klub vozíčkářů Praha sidlo: Ovčárská 471, 108 00 Praha 10 IČ: 43001513 registrace: MVČR VSC/1-7658/91-R (dále pouze klub ) INTERNÍ SMĚRNICE Č. 1/2014 Používání služebního vozidla Tato směrnice

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017

STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017 9 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ PODLE TYPU KONCOVÉHO ZÁKAZNÍKA LEDEN 2017 STATISTIKY REGISTRACÍ VOZŮ - ZNAČKY TOP 25 Období: 01/2017 01/2016 Pořadí Značka Registrace fyzické Registrace Registrace mimo Registrace

Více

Pojistná smlouva č / č. 2016/OIVZ/046-A o pojištění vozidel FLOTILA. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group,

Pojistná smlouva č / č. 2016/OIVZ/046-A o pojištění vozidel FLOTILA. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, Pojistná smlouva č. 6666666729 / č. 2016/OIVZ/046-A o pojištění vozidel FLOTILA Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO:

Více

PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel

PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT PARTNER H59 Sazebník S/7514-24 pro havarijní pojištění vozidel Verze: 1 Účinnost: 01. 01. 2014 OBSAH:

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.:

Úvodní část pojistné smlouvy č.: Pojištění podnikatele a právnických osob Pojistná smlouva číslo: 84567463-14 Stav k datu 23. 8. 2016 Kód produktu: DP Úvodní část pojistné smlouvy č.: 84567463-14 Lidická 700/19 602 00 BRNO 2 ČESKÁ REPUBLIKA

Více

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu

Smlouva o nájmu. Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o nájmu I. Předmět nájmu Smlouva o nájmu Pronajímatel: Autocentrum RK cb s.r.o. se sídlem : Balbínova 223/5, 120 00, Praha 2 zastoupení ve věcech smluvních : Ing. Roman Kříha, jednatel IČ : 26089564 DIČ : CZ26089564 telefon/fax

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-094-021-16 ze dne 17.10.2016 Pojistná smlouva č. 8603249273 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce - OS 8 mezi městskou částí Praha 12 a pojišťovnou

Více

YAMAHA ASSISTANCE. Nepřetržitá pomoc 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu. Provided by

YAMAHA ASSISTANCE. Nepřetržitá pomoc 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu. Provided by YAMAHA ASSISTANCE Nepřetržitá pomoc 24 hodin denně / 7 dnů v týdnu Provided by ASISTENČNÍ CENTRÁLA: Europ Assistance s.r.o. Na Pankráci 127 140 00 Praha 4 Česká republika Tel (+420) 221 586 605 PODMÍNKY

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům

Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Všeobecné podmínky pro poskytování asistenčních služeb Subaru Assistance Technická asistence vozidlům Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Služby Subaru Assistance poskytuje společnost Mondial Assistance s.r.o.

Více

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o.

SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. SAZEBNÍK SLUŽEB PSA FINANCE s.r.o. Platí od 1.1.2013 Slevy se nesčítají, v případě možnosti uplatnění více slev najednou, má klient nárok na uplatnění jediné, nejvyšší z možných. Sazba DPH je stanovena

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ASISTENČNÍ SLUŽBY DPPFAA-06/2016

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ASISTENČNÍ SLUŽBY DPPFAA-06/2016 DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ASISTENČNÍ SLUŽBY DPPFAA-06/2016 OBSAH Co právě čtete...1 Co je pojištěno...1 V jakém rozsahu...1 Jak to celé funguje...1 Technická a administrativně právní asistence...1

Více

Ceník asistenčních produktů a služeb 67

Ceník asistenčních produktů a služeb 67 Ceník asistenčních produktů a služeb 67 Základní ceník Ceny produktů a služeb pro zákazníky, kteří nejsou držiteli asistenční karty 67.Slevy na níže uvedené úkony se vztahují na bonusové programy společnosti

Více

Povinné informace pro zájemce o pojištění podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, včetně případného upozornění pojistitele ve smyslu 2789 občanského zákoníku KNZ POJIŠŤOVACÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva č. 7720796680 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČ: 47116617 zapsaná

Více

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik

Kooperativa. Spolecenství vlastníku jednotek Molákova 2782. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik & Kooperativa poj I S t o V N A A. S. Pojistná smlouva c. 7720122030 Centrum pojištení hospodárských rizik Kooperativa, pojištovna, a. s. se sídlem Praha 1, Templová 747, PSC 11001, Ceská republika lc

Více

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017)

Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky Pojištění odpovědnosti (ZPP-ODPOVĚDNOST-1/2017) Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu upravují podmínky pro následující samostatná pojištění, která lze

Více

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 22/2013. 23. října 2013 ISSN 1805-9627

VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy. Číslo 22/2013. 23. října 2013 ISSN 1805-9627 VĚSTNÍK DOPRAVY Informace z resortu Ministerstva dopravy Číslo 22/2013 23. října 2013 ISSN 1805-9627 Obsah Část oznamovací... 2 Informace pro STK: Schválení přístrojů pro použití v STK... 2 Pověřená školicí

Více

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s.

POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012. na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. POJISTNÁ SMLOUVA č. 19100958/2012 na skupinové pojištění Program Lady sjednávané se společností Česká pojišťovna a.s. Smluvní strany: Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. se sídlem Na Pankráci 1720/123, 140 00

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora

Dodatek č. 4. k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250. Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Česká stomatologická komora Dodatek č. 4 k Rámcové pojistné smlouvě č. 8601750250 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Templová 747, 110 01 Praha 1, Česká republika zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více