Průvodce obecnými nastaveními

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce obecnými nastaveními"

Transkript

1 Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před použitím tohoto zařízení si tento manuál důkladně přečtěte. Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování".

2 Úvod Tato příručka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky k použití tohoto výrobku. Kvůli vlastní bezpečnosti a zvýšení užitku tohoto zařízení, si před jeho použitím pečlivě pročtěte tuto příručku. Pro rychlé vyhledání informací mějte příručku vždy po ruce. Důležité Obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, výrobce v žádném případě neodpovídá za žádné škody vyplývající z poruch tohoto zařízení, ztráty zaregistrovaných dat nebo použití tohoto produktu a provozních příruček k němu. Ujistěte se, že si vždy kopírujete nebo máte zálohována data registrovaná v tomto zařízení. Dokumenty nebo data mohou být vymazána kvůli provozním chybám nebo poruchám nebo zařízení. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakékoliv dokumenty vytvořené vámi pomocí tohoto zařízení ani žádné výsledky z vámi zpracovaných dat. Poznámky Některé ilustrace v této příručce se mohou od tohoto zařízení mírně lišit. Některé doplňky nemusí být ve všech zemích dostupné. Podrobné informace získáte od místního prodejce. Bezpečné používání laseru: Toto zařízení splňuje požadavky směrnice IEC :2007 (EN :2007) pro laserová zařízení 1. třídy. Zařízení obsahuje jednu laserovou diodu AlGaInP o výkonu 9 mw a vlnové délce nanometrů. Úhel odchylky paprsku je 28 stupňů (minimum) a 35 stupňů (maximum) ve svislém směru, a 7 stupňů (minimum) a 10 stupňů (maximum) v horizontálním směru, a laserové paprsky jsou generovány v režimu spojitých vln (CW). Následující štítek je připevněn k zadní straně zařízení. Varování: Při použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění činností, které nejsou uvedeny v příručce, může být obsluha vystavena účinkům nebezpečného záření. Poznámky: Názvy modelů zařízení se na následujících stránkách neobjevují. Než začnete tuto příručku používat, ověřte si typ zařízení. (Podrobnosti najdete na straně 4 Typy zařízení.) Typ 1: 20 kopií/minuta (A4 K, 8½ 11 K) Typ 2: 25 kopií/minuta (A4 K, 8½ 11 K) Některé typy nemusí být ve všech zemích dostupné. Podrobné informace získáte od místního prodejce. V této příručce jsou použity dvě měrné soustavy. U tohoto zařízení pracujte s metrickou soustavou. K zajištění dobré kvality výstupu doporučuje dodavatel používat výhradně originální tonery. Výrobce nenese zodpovědnost za žádné škody nebo výdaje, které by mohly vzniknout použitím jiných než originálních dílů v kancelářských produktech. Napájení V, 50/60Hz, 8A Dbejte na to, aby napájecí šňůra byla připojena ke zdroji napájení s výše uvedenými parametry. Podrobné informace o zdroji napájení viz Připojení k elektrické síti, Referenční příručka pro kopírování.

3 OBSAH Příručky pro toto zařízení...3 Typy zařízení...4 Ochranné známky...5 Jak číst tuto příručku...6 Symboly... 6 Název hlavního příslušenství...7 Program ENERGY STAR... 8 Funkce úspory energie Začínáme Průvodce součástmi...11 Volitelné příslušenství Externí volitelné příslušenství...14 Ovládací panel Displej Čtení displeje a používání tlačítek Činnosti kombinovaných funkcí Změna režimu...19 Reset systému...19 Vícenásobný přístup...20 Kompatibilita funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Menu Uživ. nástroje (Systémová nastavení)...23 Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení)...25 Změna výchozích nastavení...25 Ukončení nástrojů uživatele...26 Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů...27 Všeobecné vlastnosti Nastavení zásobníků papíru...28 Nastavení časovače Nástroje správce...30 Uživatelský kód Registrace nového uživatelského kódu...34 Změna uživatelského kódu

4 Smazání uživatelského kódu Zobrazení počítadla pro každý uživatelský kód Tisk počítadla pro každý uživatelský kód...38 Smazání počítadla Odstraňování problémů Jestliže vaše zařízení nefunguje, jak si přejete Odstraňování uvízlého papíru Změna formátu papíru Preventivní opatření při změně formátu papíru...44 Změna formátu papíru v zásobnících papíru Jiné funkce Jiné funkce...47 Zobrazení celkového počítadla Změna jazyka Zabezpečení Zabezpečení...49 Základní funkce zabezpečení Provozní prostředí a poznámky...50 Provozní prostředí...50 Pro správce...50 Pro uživatele Specifikace Hlavní jednotka Volitelné příslušenství Kryt expozičního skla Automatický podavač dokumentů (ADF)...55 Jednotka zásobníku papíru (typ s 1 zás.) Jednotka zásobníku papíru (typ se 2 zás.)...56 Kopírovací papír Doporučené formáty a typy papíru...57 Nepoužitelný papír Skladování papíru REJSTŘÍK

5 Příručky pro toto zařízení Následující příručky popisují způsob práce s tímto zařízením. Konkrétní funkce viz příslušná část konkrétní příručky. Dodávané příručky se liší podle typu zařízení. Aby bylo možné zobrazit příručky ve formátu PDF, musí být v počítači nainstalována aplikace Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader. K dispozici jsou dva disky CD-ROM: CD-ROM 1 "Operating Instructions" (Provozní pokyny) CD-ROM 2 "Printer and Scanner Drivers" (Ovladače tiskárny a skeneru) Průvodce obecnými nastaveními (tato příručka) Nabízí přehled o zařízení a popisuje systémová nastavení (zásobníky papíru, nástroje správce, atd.) a odstraňování problémů. Průvodce sítí Popisuje postupy při konfigurování zařízení a počítačů v síťovém prostředí. Referenční příručka pro kopírování Popisuje operace, funkce a odstraňování problémů pro funkci kopírky zařízení. Referenční příručka pro tisk/skenování Popisuje systémová nastavení, funkce, odstraňování problémů a operace pro funkce tiskárny a skeneru tohoto zařízení. 3

6 Typy zařízení Toto zařízení se dodává ve dvou modelech, které se liší rychlostí kopírování. Typ 1 Typ 2 Rychlost kopírování 20 kop./min. (A4, 8 1 / 2 " 11" ) 25 kop./min. (A4, 8 1 / 2 " 11" ) 4

7 Ochranné známky Microsoft, Windows a Windows Server jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích. Adobe, Acrobat a Acrobat Reader jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a v dalších zemích. Správné názvy operačních systémů Windows: Názvy pro Windows XP: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Názvy pro Windows Server 2003: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Názvy pro Windows Server 2003 R2: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Další zde uvedené produktové názvy slouží pouze pro identifikaci a mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Zříkáme se jakýchkoliv práv na tyto známky. Snímky produktů společnosti Microsoft byly přetištěny se svolením společnosti Microsoft Corporation. 5

8 Jak číst tuto příručku Symboly V této příručce se používají následující symboly: Tento symbol upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné poranění, když použijete zařízení v rozporu s instrukcemi uvedenými pod tímto symbolem. Důkladně si přečtěte všechny instrukce, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. Tento symbol upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek méně závažné nebo drobné poranění nebo věcnou škodu nezahrnující tělesné poranění, když použijete zařízení v rozporu s instrukcemi uvedenými pod tímto symbolem Důkladně si přečtěte všechny instrukce, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. * Výše uvedená upozornění jsou důležitá pro vaši bezpečnost. Pokud nebudou dodrženy uvedené pokyny, může dojít k nesprávnému podávání papíru, mohou být poškozeny originály nebo může dojít ke ztrátě dat. Důkladně si je přečtěte. Tento symbol označuje informace nebo přípravné kroky, které jsou nutné před provozem. Tento symbol označuje opatření před provozem nebo činností, které je třeba provést po neobvyklém provozu. Tento symbol označuje číselná omezení, nepovolené kombinace funkcí, anebo podmínky, za kterých určitou funkci není možné použít. Tento symbol označuje odkaz. [ ] Označuje názvy tlačítek na displeji nebo na ovládacím panelu zařízení. 6

9 Název hlavního příslušenství Hlavní příslušenství tohoto zařízení je v této příručce uváděno následovně: Automatický podavač dokumentů ADF 7

10 Program ENERGY STAR Požadavky programu ENERGY STAR pro zobrazovací zařízení Požadavky programu ENERGY STAR pro zobrazovací zařízení podněcuje úsporu energie podporou energeticky účinných počítačů a dalšího zařízení. Tento program podporuje vývoj a rozšiřování produktů s funkcemi pro úsporu energie. Jedná se o otevřený program, jehož se mohou výrobci dobrovolně účastnit. Cílovými produkty jsou počítače, monitory, tiskárny, faxové přístroje, kopírky, skenery a multifunkční zařízení. Kritéria programu Energy Star a loga mají mezinárodní platnost. Detailní informace o "Výchozí době prodlevy" viz "Funkce úspory energie". Str.9 "Funkce úspory energie" 8

11 Funkce úspory energie Toto zařízení je za účelem snížení spotřeby elektrické energie vybaveno následujícími funkcemi: Režim spánku Pokud je zařízení po určenou dobu nečinné, automaticky vstoupí do režimu spánku a sníží spotřebu elektrické energie. Výchozí doba prodlevy, po kterou zařízení vyčkává, než přejde do režimu spánku, je 1 minuta. Tuto výchozí hodnotu je možné změnit. V režimu spánku může zařízení tisknout úlohy z počítače. Specifikace Snížená spotřeba elektrické energie v režimu spánku *1 Čas přepnutí do režim spánku Čas přepnutí z režimu spánku *1 2,3 W 1 minuta 9,8 sekund *1 Čas potřebný k přepnutí z funkce úspory energie a spotřeba elektrické energie se může lišit v závislosti na podmínkách pracovního prostředí. Podrobnosti ohledně změny výchozího intervalu viz "Nastavení časovače". Jestliže chcete začít pracovat s tímto zařízením, když je v některém z těchto režimů, proveďte následující: Zapněte provozní spínač. Vložte originály do ADF. Zvedněte kryt expozičního skla nebo automatický podavač dokumentů. Specifikace se mohou lišit podle toho, které volitelné příslušenství je nainstalováno. Zařízení se přepne přímo do režimu spánku v následujících situacích: Časovač úspory energie a časovač režimu spánku jsou nastaveny na stejný čas Časovač režimu spánku je nastaven na kratší čas než časovač úspory energie Str.29 "Nastavení časovače" 9

12 10

13 1. Začínáme Průvodce součástmi CUA Kryt expozičního skla (volitelný) nebo ADF (volitelný) Viz Str.14 "Externí volitelné příslušenství" (Na obrázku je znázorněn ADF.) 2. Expoziční sklo Umístěte originály zde potištěnou stranou dolů. 3. Vnitřní zásobník Zde vystupuje nakopírovaný nebo potištěný papír. 4. Větrací otvory Brání přehřátí. Nezakrývejte větrací otvory blízko položenými předměty ani o ně nic neopírejte. Pokud by došlo k přehřátí zařízení, mohla by se vyskytnout porucha. 5. Hlavní spínač Jestliže po zapnutí provozního spínače zařízení nepracuje, zkontrolujte, zda je zapnutý také hlavní spínač. Pokud je vypnutý, zapněte jej. 11

14 1. Začínáme 6. Indikátor hlavního spínače Svítí, když je hlavní spínač zapnutý, a zhasne, když je spínač vypnutý. 7. Indikátor Zapnuto Rozsvítí se, když je provozní spínač zapnutý. 8. Provozní spínač Stiskněte pro zapnutí napájení. Indikátor Zapnuto se rozsvítí. Pro vypnutí napájení opět stiskněte. 9. Ovládací panel Viz Str.15 "Ovládací panel". 10. Přední kryt Jeho otevřením získáte přístup k vnitřní části zařízení. 11. Zásobník papíru Sem vložte papír. Typ 1: jeden zásobník papíru Typ 2: dva zásobníky papíru 12. Jednotka zásobníku papíru (volitelná) Viz Str.14 "Externí volitelné příslušenství". Typu 1 Typu CS CUA Boční zásobník Použijte pro kopírování na OHP fólie, samolepící štítky, průsvitný papír, obálky a papír s uživ. rozměry. 2. Pravý kryt Otevřete tento kryt pro odstranění uvíznutého papíru podaného ze zásobníku papíru. 3. Odklopte pravý kryt (jen typ 2) Otevřete tento kryt pro odstranění uvíznutého papíru podaného ze zásobníku papíru. 4. Pravý dolní kryt Otevřete tento kryt pro odstranění uvíznutého papíru podaného ze zásobníku papíru. Tento zásobník slouží pro obracení listů papíru při použití duplexu. Odtud nevytahujte papír. 12

15 Průvodce součástmi CUA024 13

16 1. Začínáme Volitelné příslušenství Externí volitelné příslušenství CUA Kryt expozičního skla Přiklápí se na jeden list originálu. 2. ADF (Podavač originálů) Do podavače lze vkládat více originálů najednou. Budou podávány automaticky. Tento podavač dokumentů může být použitý i pro oboustranné originály. 3. Jednotka zásobníku papíru (typ s 1 zás.) Pojme 500 listů papíru. 4. Jednotka zásobníků papíru (typ se 2 zás.) Pojme 1000 listů papíru. Každý zásobník je na 500 listů. 14

17 Ovládací panel Ovládací panel Na tomto obrázku je ovládací panel zařízení se všemi nainstalovanými doplňky CUA Tlačítko [Tiskárna] Stisknutím uvedete v činnost funkci tiskárny. 2. Tlačítko [Skener] Stisknutím uvedete v činnost funkci skeneru. 3. Tlačítko [Kopírka] Stisknutím uvedete v činnost funkci kopírky. 4. Tlačítka funkce kopírky Referenční příručka pro kopírování 5. Indikátory Zobrazují stav zařízení a chyby. : Indikátor chyby. Viz Průvodce sítí a viz Str.41 "Odstraňování uvízlého papíru". : Indikátor doplnění papíru. Viz Referenční příručka pro kopírování. : Indikátor doplnění toneru. Viz Referenční příručka pro kopírování. 6. Displej Zobrazuje provozní stav a zprávy zařízení. 7. Rolovací tlačítka Jejich stisknutím zvolíte požadovanou položku. [ ]: posunuje nahoru [ ]: posunuje dolů [ ]: posunuje vpravo [ ]: posunuje vlevo 8. Tlačítko [Reset] Stisknutím zrušíte aktuální nastavení. 15

18 1. Začínáme 9. Tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo] Uživ. nástroje Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do menu pro nastavení změn standardních nebo provozních parametrů zařízení. Viz Str.25 "Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení)". Počítadlo: Stiskněte, chcete-li zkontrolovat nebo vytisknout hodnotu počítadla. Viz Str.47 "Jiné funkce". 10. Indikátor Zapnuto Rozsvítí se, když je provozní spínač zapnutý. 11. Indikátor hlavního spínače Indikátor napájení se rozsvítí, když zapnete hlavní spínač napájení. Nevypínejte hlavní spínač, pokud indikátor Zapnuto svítí nebo bliká. Mohlo by tím dojít k poškození paměti. 12. Provozní spínač Stiskněte pro zapnutí napájení. Indikátor Zapnuto se rozsvítí. Pro vypnutí napájení opět stiskněte. 13. Tlačítko [On Line] Referenční příručka pro tisk/skenování 14. Tlačítka sytosti obrazu - [Světlejší] / [Tmavší] Jejich stisknutím se mění sytost kopií. Od nejsvětlejší po nejtmavší v pěti úrovních. 15. Tlačítko typu originálu Stiskněte pro volbu typu originálu registrovaného v položkách [Typ originálu 1 (Text)] nebo [Typ originálu 2 (Foto)]. Když je zvolen konkrétní typ originálu, svítí odpovídající indikátor. 16. Tlačítka volby Odpovídají položkám na displeji. Stisknutím vyberete odpovídající položku. 17. Tlačítko [Escape] Stisknutím zrušíte akci nebo se vrátíte k předchozímu displeji. 18. Tlačítko [OK] Stisknutím nastavíte zvolenou položku nebo zadanou číselnou hodnotu. 19. Číselná tlačítka Stisknutím zadáte číselnou hodnotu. 20. [ ] tlačítko (Enter) Stisknutím nastavíte zvolenou položku nebo zadanou číselnou hodnotu. 21. Tlačítko [Start] Stisknutím spustíte kopírování, tisk nebo skenování. 22. Tlačítko [Vymazat/Stop] Vymazat: 16

19 Ovládací panel Vymaže zadanou číselnou hodnotu. Stop: Zastaví probíhající úlohu, například skenování nebo tisk. Displej Na displeji se zobrazuje stav zařízení, dále nabídky jednotlivých funkcí a chybové zprávy. Náraz nebo síla přesahující 30 N (přibližně 3 kp) poškodí panel displeje. Po zapnutí zařízení je jako výchozí nastaven displej kopírky. Když zvolíte nebo zadáte položku na displeji, je zvýrazněna takto. Čtení displeje a používání tlačítek Tato část vysvětluje jak číst displej a jak používat tlačítka CS CUA Tlačítka volby Odpovídají položkám na dolním řádku displeje. Příklad: Displej kopírování Když je v této příručce uvedeno "stiskněte [100%]", stiskněte levé tlačítko volby. Když je v této příručce uvedeno "stiskněte [Zm./Zv.]", stiskněte prostřední tlačítko volby. Když je v této příručce uvedeno "stiskněte [A. zm/zv]", stiskněte pravé tlačítko volby. 2. Tlačítko [Escape] Stisknutím zrušíte akci nebo se vrátíte k předchozímu displeji. 17

20 1. Začínáme 3. Tlačítko [OK] Stisknutím nastavíte zvolenou položku nebo zadanou číselnou hodnotu. 4. Rolovací tlačítka Stisknutím posunete kurzor v daném směru po jednotlivých krocích. Když je v této příručce uvedeno jedno z tlačítek [ ], [ ], [ ], nebo [ ], stiskněte příslušné tlačítko pro posun ve shodném směru. Operace se společnými tlačítky Následující tlačítka jsou společná pro všechny displeje: Seznam tlačítek [Storno] [Výstup] [Stop] [Ano] [Stop] Ukončí zvolenou funkci nebo smaže zadanou hodnotu a zobrazí předchozí displej. Objeví se předchozí displej. Zastaví probíhající úlohu. Potvrzuje zvolenou funkci nebo zadanou hodnotu. Zruší zvolenou funkci nebo zadané hodnoty a zobrazí předchozí displej. 18

21 2. Činnosti kombinovaných funkcí Změna režimu Režimy nelze přepínat v následujících případech: Během okamžitého vysílání. Při používání položky Nástroje uživatele Probíhá-li skenování originálu Obrazovka kopírování je zobrazena jako výchozí, když je zapnuto napájení. Můžete změnit toto výchozí nastavení. Viz Priorita funkce v Str.27 "Všeobecné vlastnosti". Kopírka Skener Tiskárna CS CUA006 Reset systému Zařízení se vrátí automaticky do svého výchozího stavu, když je úloha dokončena, po uplynutí určité doby. Tato funkce se nazývá "reset systému". Můžete změnit dobu resetování systému. Podrobnosti o "Časovači aut. resetu systému", viz Str.29 "Nastavení časovače" 19

22 2. Činnosti kombinovaných funkcí Vícenásobný přístup Můžete spustit další úlohu za použití jiné funkce, i když původní úloha stále ještě probíhá. Toto současné provádění několika funkcí se nazývá "Vícenásobný přístup". Toto vám umožní provést úlohu efektivně, bez ohledu na to, jak je zařízení využíváno. Například: Můžete kopírovat a zároveň přijímat tisková data. Během tisku můžete provádět operace pro kopírování. Detaily nastavení priority funkce, viz Priorita tisku - Str.27 "Všeobecné vlastnosti". Jako výchozí je [Režim zobrazení] nastaven na prioritu jedna. Kompatibilita funkcí Následující tabulka ukazuje kompatibilitu funkcí. Režim zvolený jako druhý Kopírka Tiskárna Skener Režim zvolený jako první Používání ovládacího panelu Kopírování Příjem dat Tisk Používání ovládacího panelu Skenování Kopírka Používání ovládacího panelu Kopírování Příjem dat Tiskárna Tisk Skener Používání ovládacího panelu Skenování CS CUA019 : Současné operace jsou možné. : Operace je povolena při stisknutí příslušného tlačítka funkce a při provedení dálkového zapnutí. : Operace bude automaticky provedena po dokončení předešlé operace. : Operace může být spuštěna, až předchozí operace skončí. (Současné operace nejsou možné.) *1 Funkce můžete ovládat současně, pokud jsou ukončeny předchozí úlohy skenování a je kopírováno více stránek. 20

23 Vícenásobný přístup *2 Tisk pomocí funkcí kopírky a tiskárny závisí na nastavení priority tisku. Funkci kopírování nelze použít při použití ovládacího panelu na displeji tiskárny (nelze změnit funkci). *3 Obrazovku tiskárny nelze zobrazit. *4 Funkci skenování nelze použít při použití ovládacího panelu na displeji tiskárny (nelze změnit funkci). *5 Tisk pomocí funkce tisku má prioritu, pokud však není pro nastavení priority zadáno [Zobrazit]. *6 Souběžné operace nejsou možné, dokud není pro nastavení priority zadáno [Zobrazit]. 21

24 22 2. Činnosti kombinovaných funkcí

25 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Menu Uživ. nástroje (Systémová nastavení) Podrobnosti ohledně paralelního rozhraní viz Referenční příručka pro tisk/skenování. Všeobecné funkce viz Str.27 "Všeobecné vlastnosti".) Výchozí Zvuk tlačítka panelu Počítání kopií Priorita funkce Priorita tisku Kontrast displeje Opakování tlačítka Měrná jednotka Zapnuto Nahoru Kopírka Režim zobrazení Střed Zapnuto Metrická verze: mm Palcová verze: palec Nastavení zásobníků papíru (Viz Str.28 "Nastavení zásobníků papíru".) Výchozí Formát papíru: Zásobník 1 Formát papíru: Zásobník 2 Formát papíru: Zásobník 3 Formát papíru:zásobník 4 (jen typ 2) Typ papíru: Boční zásobník Aut. zjištění Aut. zjištění Aut. zjištění Aut. zjištění Silný papír Priorita zás. papíru: Kopírka Zásobník 1 Priorita zás. papíru: Tiskárna Zásobník 1 23

26 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Nastavení časovače (Viz Str.29 "Nastavení časovače".) Výchozí Režim spánku Spořič energie Časovač aut.resetu syst. Časovač automatického resetu 1 min. 1 min. Zap., 60 sek. Zap., 60 sek. Nástroje správce (Viz Str.30 "Nástroje správce".) Výchozí Správa uživ. kódů.: Kopírka Správa klíčového počítadla Kód správce Kopírka Tiskárna Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto Zobraz./Tisk počítadla Zobrazit Počitadlo dle uživ. kódu Tisknout Vymazat Programovat Progr./Změnit uživ. kód Změnit Smazat AOF (vždy Zap.) Zapnuto 24

27 Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení) Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení) Tato část je určena pro správce tohoto zařízení. Nástroje uživatele umožnují změnit nebo nastavit výchozí nastavení. Funkce systémových nastavení se liší od normálních funkcí. Po provedení změn režim Nástroje uživatele vždy ukončete. Viz Str.26 "Ukončení nástrojů uživatele". Veškeré změny provedené v Nástrojích uživatele jsou platné, i když zařízení vypnete pomocí hlavního nebo provozního spínače nebo pokud stisknete tlačítko [Zrušit režimy]. Změna výchozích nastavení Jestliže je již kód správce nastaven, objeví se displej pro zadání kódu správce. Zadejte kód správce a potom stiskněte tlačítko [OK]. Viz Str.30 "Nástroje správce". 1. Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. CUA Vyberte [Systémová nastavení] pomocí tlačítek [ ] nebo [ ] a potom stiskněte tlačítko [OK]. 25

28 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) 3. Zvolte menu pomocí tlačítka [ ] nebo [ ] a potom stiskněte tlačítko [OK]. Str.23 "Menu Uživ. nástroje (Systémová nastavení)" 4. Zvolte položku pomocí tlačítek [ ] nebo [ ] a potom stiskněte tlačítko [OK]. 5. Nastavení změňte podle pokynů na displeji a potom stiskněte tlačítko [OK]. Chcete-li stornovat změny provedené v nastavení a vrátit se na výchozí displej, stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Ukončení nástrojů uživatele 1. Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. CUA007 26

29 Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů Přístup k Uživ. nástrojům viz Str.25 "Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení)". Všeobecné vlastnosti Zvuk. signál tlač. panelu Při stisku tlačítka se ozve zvukový signál. Výchozí: Zapnuto Displej odpočítávání kopií Odpočítávání kopií je možné nastavit tak, aby se zobrazoval počet zhotovených kopií (načítání) nebo počet kopií zbývajících (odečítání). Výchozí: Nahoru (načítání) Priorita funkce Můžete zadat režim, který bude zobrazen po zapnutí provozního spínače nebo když je proveden resetu systému. Priorita tisku Výchozí: Kopírka Nastavte prioritu tisku pro každý režim. Str.20 "Vícenásobný přístup" Výchozí: Režim displeje Pokud je vybráno [Přerušení], aktuální úloha tisku bude přerušena po max. pěti listech. Kontrast displeje Jas displeje lze upravit. Tlačítko opakování Můžete zvolit zda použít nebo nepoužít funkci opakování tlačítka. 27

30 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Výchozí: Zapnuto Jednotka měření Můžete přepínat měření mezi "mm" a "palci". Výchozí: Metrická verze: mm Palcová verze: palec Nastavení zásobníků papíru Formát papíru: Zásobník 1 4 Vyberte formát papíru vloženého do zásobníku. Typ 1 Typ 2 Formáty papíru, které lze nastavit pro zásobník 1 jsou následující: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 4 " 14", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 8 1 / 2 " 11", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K, 16K, Uživ. formát Formáty papíru, které lze nastavit pro zásobníky 2 a 3 jsou následující: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 4 " 14", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 8 1 / 2 " 11", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K, 16K, Uživ. formát Formáty papíru, které lze nastavit pro zásobníky 1 a 2 jsou následující: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5,11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 4 " 14", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 8 1 / 2 " 11", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K, 16K, Uživ. formát Formáty papíru, které lze nastavit pro zásobníky 3 a 4 jsou následující: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 4 " 14", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 8 1 / 2 " 11", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K, 16K, Uživ. formát Jestliže se zadaný formát papíru bude lišit od skutečného formátu papíru vloženého do zásobníku papíru, může dojít k chybnému podávání papíru. 28

31 Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů Výchozí: Auto Detekce Str.44 "Změna formátu papíru" Typ papíru: Boční zásobník Nastavte displej tak, aby zobrazoval informace o typu papíru vloženém do bočního zásobníku. V bočním zásobníku lze používat tyto typy papíru: recyklovaný papír, speciální papír, barevný papír, hlavičkový papír, děrovaný papír, štítkový papír, bankovní papír, silný papír, OHP fólie, karton Výchozí: Silný papír Typy papíru, které můžete vložit do bočního zásobníku pro zařízení jen s funkcí kopírování jsou normální papír, silný papír a OHP fólie. Priorita zás.pap.:kopírka Můžete zadat zásobník pro výstup papíru. Výchozí: Zásobník 1 Priorita zás.pap.:tiskárna Můžete zadat zásobník pro výstup papíru. Výchozí: Zásobník 1 Nastavení časovače Režim spánku Zařízení se po uplynutí zvoleného intervalu od ukončení úlohy automaticky vypne a šetří tak energii. Tato funkce se nazývá "Automatické vypnutí". Stav zařízení po automatickém vypnutí se nazývá "Režim spánku". Pro časovač automatického vypnutí zadejte dobu, která musí uplynout, než dojde k automatickému vypnutí. Výchozí: 1 min. Čas lze číselnými tlačítky nastavit v rozmezí od 1 do 240 minut. Z "Režimu spánku" je zařízení připravené pro použití během 10 sekund. Automatické vypnutí neproběhne při zobrazení chybových zpráv. 29

32 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Spořič energie Nastavte dobu, po kterou bude zařízení po dokončení úlohy vyčkávat, než vypne panel. Výchozí: 1 min. Čas lze číselnými tlačítky nastavit v rozmezí od 1 do 240 minut. Časovač spořiče energie nemusí fungovat, když se zobrazí chybová hlášení. Zařízení automaticky vytiskne všechny tisková data přijatá v době, kdy je panel vypnutý. Časovač aut. resetu systému Pokud neprobíhá žádná operace (nebo po přerušení úlohy a jejím vymazání), po resetu systému se na displeji automaticky zobrazí ta funkce, která je nastavena v položce Priorita funkce. Toto nastavení určuje interval resetu systému. Podrobnosti ohledně Priority funkce viz Str.27 "Všeobecné vlastnosti". Výchozí: Zapnuto, 60 sek. Čas lze číselnými tlačítky nastavit v rozmezí 10 až 999 sekund v krocích po 1 sekundě. Když uplyne nastavená doba, ovládací panel se vrátí k menu, které bylo zobrazeno před stisknutím tlačítka [Uživ. nástroje/počitadlo]. Časovač aut. resetu kopírky Zadejte dobu, která má uplynout před resetem režimu kopírky. Je-li vybrána volba [Vypnuto], zařízení se automaticky nepřepne do okna pro zadání uživatelského kódu. Výchozí: Zapnuto, 60 sek. Čas lze číselnými tlačítky nastavit v rozmezí od 10 do 999 sekund. Nástroje správce Správce musí nastavit následující položky. Ohledně nastavení či dalších informací kontaktujte správce. Doporučujeme, aby správce naprogramoval kód správce při provádění nastavení. Správa uživ. kódů: Kopírka Nastavení uživatelských kódů vám umožňuje kontrolovat kdo používá zařízení. Pro správu kódů musí být uživatelské kódy zaregistrovány. Výchozí: Vypnuto 30

33 Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů Při použití volby [Autom. registrace] pro tiskárnu můžete vést protokol pro každý uživ. kód zadaný z ovladače. Správa klíčového počítadla Použijte klíčové počítadlo pro zadání, zda uživatelé mají omezený přístup nebo ne. Kód správce Výchozí: Vypnuto [Správa klíčového počítadla] bude zobrazena jen tehdy, když bude klíčové počítadlo nastaveno. Zadejte zda je třeba používat heslo nebo ne (max. osm číslic) pro nastavení kódu správce prostřednictvím Nástrojů správce. Výchozí: Vypnuto Jestliže zvolíte [Zapnuto], zadejte kód správce (max. osm číslic) pomocí číselných tlačítek a potom zvolte [Zap.:Část.] nebo [Zap.:Vše] pro zadání omezení přístupu. Jestliže jste zvolili [Zap.:Část.] Kód správce je vyžadován jen pro Nastavení časovače a Nástroje správce pro Systémová nastavení. [Ochrana menu] může být nastavena pro položku [Údržba] v nabídce Vlastnosti tiskárny. Jestliže nastavíte [Ochrana menu], můžete zadat kód správce pro některé Vlastnosti tiskárny. Viz Referenční příručka pro tisk/skenování. Jestliže jste zvolili [Zap.:vše] Kód správce je požadován pro přístup ke všem položkám v nabídkách Systémová nastavení, Nastavení kopírky a Nastavení tiskárny. Jestliže zvolíte [Zap.:Část.] nebo [Zap.:Vše], tak musíte zadat kód správce pro přístup k displeji Kód správce. Zobrazit/Vytisk. počítadla Umožňuje zobrazit a vytisknout počet výtisků. Zobraz./Tisk počítadla Ukazuje počet výtisků pro jednotlivé funkce (Celkem, Kopírka, Tiskárna, A3/DLT a Duplex). Tisk seznamu počitadel Vytiskne počet výtisků provedených v rámci každé funkce. Tisk seznamu výtisků 31

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD

bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD bizhub C3850/C3350 STRUČNÝ NÁVOD Obsah 1 Úvod 1.1 Vítejte... 1-3 1.2 Návody k použití... 1-3 Tištěná příručka... 1-3 Návody k použití na CD/DVD-ROM s návody k použití... 1-3 1.3 CD/DVD-ROM s návod k použití...

Více

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka

HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka HP LaserJet řady P1000 a P1500 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210. Uživatelská příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 Uživatelská příručka Tiskárna řady HP LaserJet Professional M1130/M1210 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 -

Uživatelská příručka. Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Uživatelská příručka 2013. 5 A63N-9560-01J - 1 - Obsah 1 Informace o bezpečnosti... 10 2 Informace o tiskárně... 14 Vyhledání informací o tiskárně... 14 Výběr umístění tiskárny... 15 3 Dodatečná příprava

Více

Uživatelská příručka. HP Officejet 100

Uživatelská příručka. HP Officejet 100 Uživatelská příručka HP Officejet 100 Přenosná tiskárna HP Officejet Mobile Printer 100 (L411) Uživatelská prírucka Informace o autorských právech 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Více

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka

Tiskárna HP Officejet Pro série K550. Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Tiskárna HP Officejet Pro série K550 Uživatelská příručka Informace o copyrightu 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Vydání

Více

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1.

1. Úvod Zvláštní funkce... 1.1 Tiskárna přehled... 1.2 Ovládací panel přehled... 1.3 Další informace... 1.3 Výběr vhodného místa... 1. Tato příručka je poskytována pouze pro informativní účely. Veškeré v ní obsažené informace mohou být změněny bez předchozího upozornění. Společnost Xerox Corporation nenese odpovědnost za žádné škody,

Více

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE

CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE Stručná referenční příručka 604P17523 CO NEJVYŠŠÍ PRODUKTIVITY DOSÁHNETE využitím všech možností přístroje. S přístrojem je dodáván disk CD-ROM Training and Information (Školení a informace). Disk obsahuje

Více

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka

HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka HP LaserJet P2015 Series Uživatelská p íručka Tiskárna HP LaserJet P2015 Series Uživatelská příručka Informace o autorských právech 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce,

Více

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Uživatelská příručka LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Uživatelská příručka Multifunkční zařízení LaserJet Pro 100 color M175 Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Uživatelská příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Uživatelská příručka Řada HP LaserJet Pro M1530 MFP Uživatelská příručka Autorská práva a licence 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy

Více

B6200/B6300. uživatelská příručka

B6200/B6300. uživatelská příručka B6200/B6300 uživatelská příručka PŘEDMLUVA Vynaložili jsme maximální úsilí, aby informace v tomto dokumentu byly kompletní, přesné a platné. Výrobce nemá žádnou zodpovědnost za následky chyb, které jsou

Více

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation

Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Xerox WorkCentre 6025 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía del usuario Português

Více

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar

Xerox WorkCentre 6015 Italiano Svenska Русский Deutsch Dansk Türkçe Español Čeština Ελληνικά Português Polski Nederlands Magyar Xerox WorkCentre 6015 Color Multifunction Printer Imprimante multifonction couleur Xerox WorkCentre 6015 User Guide Guide d'utilisation Italiano Guida per l utente Deutsch Benutzerhandbuch Español Guía

Více

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά

Phaser. 6128MFP User Guide. Phaser 6128MFP Multifunction Printer. English Français Italiano Deutsch Español. Русский Türkçe Ελληνικά Phaser 6128MFP Multifunction Printer Phaser 6128MFP User Guide English Français Italiano Deutsch Español Guide d'utilisation Guida dell'utente Benutzerhandbuch Guía del usuario Nederlands Gebruikershandleiding

Více

5400 Series All-In-One

5400 Series All-In-One 5400 Series All-In-One Uživatelská příručka Červenec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

2500 Series All-In-One

2500 Series All-In-One 2500 Series All-In-One Uživatelská příručka Prosinec 2006 www.lexmark.com Lexmark a Lexmark se znakem diamantu jsou ochranné známky společnosti Lexmark International, Inc., registrované ve Spojených státech

Více

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů

SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů SP 1200SF/SP 1200S Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si

Více

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření.

Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Návod k použití Bezpečností opatření Při používání tohoto zařízení je třeba vždy dodržovat následující bezpečnostní opatření. Bezpečnost při provozu V tomto návodu jsou používány tyto důležité symboly:

Více

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq

Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Referenční příručka k hardwaru dc7800 Series v provedení Small Form Factor Kancelářské počítač HP Compaq Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Uvedené informace mohou být bez předchozího

Více

Fluke 434-II/435-II/437-II

Fluke 434-II/435-II/437-II Fluke 434-II/435-II/437-II Třífázový analyzátor kvality elektrické energie CS Leden 2012, rev.1 06/12 2012 Fluke Corporation. Všechna práva vyhrazena. Vytištěno v EU. Všechna jména výrobků jsou ochrannými

Více

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách.

Lenovo. Uživatelská příručka. Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Lenovo Uživatelská příručka Před používáním počítače si přečtěte bezpečnostní upozornění a důležité rady v dodaných příručkách. Poznámky Před používáním výrobku si přečtěte Příručka s bezpečnostními a

Více

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791

ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 ML5720/ML5721/ML5790/ML5791 Předmluva Vyvinuli jsme maximální úsilí, aby byly informace uvedené v tomto dokumentu úplné, přesné a aktuální. Výrobce neodpovídá za důsledky chyb, které nemůže ovlivnit. Výrobce

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Obsah BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ...4 VZHLED A OVLÁDÁNÍ...9 Pohled zepředu 9 Pohled z boku 10 TECHNICKÉ VLASTNOSTI...11 ZAČÍNÁME...12 Nabití baterie 12 Řízení spotřeby 13 Ukládání souborů

Více

HP Photosmart 6510 series

HP Photosmart 6510 series HP Photosmart 6510 series Obsah 1 Nápověda HP Photosmart 6510 series...3 2 Poznejte HP Photosmart Části tiskárny...5 Funkce ovládacího panelu...7 Správce aplikací...7 Obsah 3 Postupy...9 4 Základní informace

Více

Provozní pokyny Softwarová příručka

Provozní pokyny Softwarová příručka Provozní pokyny Softwarová příručka Nejprve si přečtěte Příručky pro tuto tiskárnu...11 Jak číst tento manuál...12 Symboly...12 Popis uvedeného modelu...13 Používání kláves...14 Příprava pro tisk Rychlá

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Multifunkční tiskárna

Multifunkční tiskárna CLX-318x Series Multifunkční tiskárna Uživatelská příručka imagine the possibilities Děkujeme vám za zakoupení výrobku společnosti Samsung. Copyright 2010 Samsung Electronics Co., Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Více

Návod k použití. Digitální fotoaparát

Návod k použití. Digitální fotoaparát Digitální fotoaparát Cz Návod k použití Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu CASIO. Před jeho použitím se nezapomeňte seznámit se všemi bezpečnostními pokyny tohoto návodu k použití. Návod k použití

Více