Průvodce obecnými nastaveními

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce obecnými nastaveními"

Transkript

1 Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před použitím tohoto zařízení si tento manuál důkladně přečtěte. Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování".

2 Úvod Tato příručka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky k použití tohoto výrobku. Kvůli vlastní bezpečnosti a zvýšení užitku tohoto zařízení, si před jeho použitím pečlivě pročtěte tuto příručku. Pro rychlé vyhledání informací mějte příručku vždy po ruce. Důležité Obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, výrobce v žádném případě neodpovídá za žádné škody vyplývající z poruch tohoto zařízení, ztráty zaregistrovaných dat nebo použití tohoto produktu a provozních příruček k němu. Ujistěte se, že si vždy kopírujete nebo máte zálohována data registrovaná v tomto zařízení. Dokumenty nebo data mohou být vymazána kvůli provozním chybám nebo poruchám nebo zařízení. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakékoliv dokumenty vytvořené vámi pomocí tohoto zařízení ani žádné výsledky z vámi zpracovaných dat. Poznámky Některé ilustrace v této příručce se mohou od tohoto zařízení mírně lišit. Některé doplňky nemusí být ve všech zemích dostupné. Podrobné informace získáte od místního prodejce. Bezpečné používání laseru: Toto zařízení splňuje požadavky směrnice IEC :2007 (EN :2007) pro laserová zařízení 1. třídy. Zařízení obsahuje jednu laserovou diodu AlGaInP o výkonu 9 mw a vlnové délce nanometrů. Úhel odchylky paprsku je 28 stupňů (minimum) a 35 stupňů (maximum) ve svislém směru, a 7 stupňů (minimum) a 10 stupňů (maximum) v horizontálním směru, a laserové paprsky jsou generovány v režimu spojitých vln (CW). Následující štítek je připevněn k zadní straně zařízení. Varování: Při použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění činností, které nejsou uvedeny v příručce, může být obsluha vystavena účinkům nebezpečného záření. Poznámky: Názvy modelů zařízení se na následujících stránkách neobjevují. Než začnete tuto příručku používat, ověřte si typ zařízení. (Podrobnosti najdete na straně 4 Typy zařízení.) Typ 1: 20 kopií/minuta (A4 K, 8½ 11 K) Typ 2: 25 kopií/minuta (A4 K, 8½ 11 K) Některé typy nemusí být ve všech zemích dostupné. Podrobné informace získáte od místního prodejce. V této příručce jsou použity dvě měrné soustavy. U tohoto zařízení pracujte s metrickou soustavou. K zajištění dobré kvality výstupu doporučuje dodavatel používat výhradně originální tonery. Výrobce nenese zodpovědnost za žádné škody nebo výdaje, které by mohly vzniknout použitím jiných než originálních dílů v kancelářských produktech. Napájení V, 50/60Hz, 8A Dbejte na to, aby napájecí šňůra byla připojena ke zdroji napájení s výše uvedenými parametry. Podrobné informace o zdroji napájení viz Připojení k elektrické síti, Referenční příručka pro kopírování.

3 OBSAH Příručky pro toto zařízení...3 Typy zařízení...4 Ochranné známky...5 Jak číst tuto příručku...6 Symboly... 6 Název hlavního příslušenství...7 Program ENERGY STAR... 8 Funkce úspory energie Začínáme Průvodce součástmi...11 Volitelné příslušenství Externí volitelné příslušenství...14 Ovládací panel Displej Čtení displeje a používání tlačítek Činnosti kombinovaných funkcí Změna režimu...19 Reset systému...19 Vícenásobný přístup...20 Kompatibilita funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Menu Uživ. nástroje (Systémová nastavení)...23 Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení)...25 Změna výchozích nastavení...25 Ukončení nástrojů uživatele...26 Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů...27 Všeobecné vlastnosti Nastavení zásobníků papíru...28 Nastavení časovače Nástroje správce...30 Uživatelský kód Registrace nového uživatelského kódu...34 Změna uživatelského kódu

4 Smazání uživatelského kódu Zobrazení počítadla pro každý uživatelský kód Tisk počítadla pro každý uživatelský kód...38 Smazání počítadla Odstraňování problémů Jestliže vaše zařízení nefunguje, jak si přejete Odstraňování uvízlého papíru Změna formátu papíru Preventivní opatření při změně formátu papíru...44 Změna formátu papíru v zásobnících papíru Jiné funkce Jiné funkce...47 Zobrazení celkového počítadla Změna jazyka Zabezpečení Zabezpečení...49 Základní funkce zabezpečení Provozní prostředí a poznámky...50 Provozní prostředí...50 Pro správce...50 Pro uživatele Specifikace Hlavní jednotka Volitelné příslušenství Kryt expozičního skla Automatický podavač dokumentů (ADF)...55 Jednotka zásobníku papíru (typ s 1 zás.) Jednotka zásobníku papíru (typ se 2 zás.)...56 Kopírovací papír Doporučené formáty a typy papíru...57 Nepoužitelný papír Skladování papíru REJSTŘÍK

5 Příručky pro toto zařízení Následující příručky popisují způsob práce s tímto zařízením. Konkrétní funkce viz příslušná část konkrétní příručky. Dodávané příručky se liší podle typu zařízení. Aby bylo možné zobrazit příručky ve formátu PDF, musí být v počítači nainstalována aplikace Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader. K dispozici jsou dva disky CD-ROM: CD-ROM 1 "Operating Instructions" (Provozní pokyny) CD-ROM 2 "Printer and Scanner Drivers" (Ovladače tiskárny a skeneru) Průvodce obecnými nastaveními (tato příručka) Nabízí přehled o zařízení a popisuje systémová nastavení (zásobníky papíru, nástroje správce, atd.) a odstraňování problémů. Průvodce sítí Popisuje postupy při konfigurování zařízení a počítačů v síťovém prostředí. Referenční příručka pro kopírování Popisuje operace, funkce a odstraňování problémů pro funkci kopírky zařízení. Referenční příručka pro tisk/skenování Popisuje systémová nastavení, funkce, odstraňování problémů a operace pro funkce tiskárny a skeneru tohoto zařízení. 3

6 Typy zařízení Toto zařízení se dodává ve dvou modelech, které se liší rychlostí kopírování. Typ 1 Typ 2 Rychlost kopírování 20 kop./min. (A4, 8 1 / 2 " 11" ) 25 kop./min. (A4, 8 1 / 2 " 11" ) 4

7 Ochranné známky Microsoft, Windows a Windows Server jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích. Adobe, Acrobat a Acrobat Reader jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a v dalších zemích. Správné názvy operačních systémů Windows: Názvy pro Windows XP: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Názvy pro Windows Server 2003: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Názvy pro Windows Server 2003 R2: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Další zde uvedené produktové názvy slouží pouze pro identifikaci a mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Zříkáme se jakýchkoliv práv na tyto známky. Snímky produktů společnosti Microsoft byly přetištěny se svolením společnosti Microsoft Corporation. 5

8 Jak číst tuto příručku Symboly V této příručce se používají následující symboly: Tento symbol upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné poranění, když použijete zařízení v rozporu s instrukcemi uvedenými pod tímto symbolem. Důkladně si přečtěte všechny instrukce, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. Tento symbol upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek méně závažné nebo drobné poranění nebo věcnou škodu nezahrnující tělesné poranění, když použijete zařízení v rozporu s instrukcemi uvedenými pod tímto symbolem Důkladně si přečtěte všechny instrukce, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. * Výše uvedená upozornění jsou důležitá pro vaši bezpečnost. Pokud nebudou dodrženy uvedené pokyny, může dojít k nesprávnému podávání papíru, mohou být poškozeny originály nebo může dojít ke ztrátě dat. Důkladně si je přečtěte. Tento symbol označuje informace nebo přípravné kroky, které jsou nutné před provozem. Tento symbol označuje opatření před provozem nebo činností, které je třeba provést po neobvyklém provozu. Tento symbol označuje číselná omezení, nepovolené kombinace funkcí, anebo podmínky, za kterých určitou funkci není možné použít. Tento symbol označuje odkaz. [ ] Označuje názvy tlačítek na displeji nebo na ovládacím panelu zařízení. 6

9 Název hlavního příslušenství Hlavní příslušenství tohoto zařízení je v této příručce uváděno následovně: Automatický podavač dokumentů ADF 7

10 Program ENERGY STAR Požadavky programu ENERGY STAR pro zobrazovací zařízení Požadavky programu ENERGY STAR pro zobrazovací zařízení podněcuje úsporu energie podporou energeticky účinných počítačů a dalšího zařízení. Tento program podporuje vývoj a rozšiřování produktů s funkcemi pro úsporu energie. Jedná se o otevřený program, jehož se mohou výrobci dobrovolně účastnit. Cílovými produkty jsou počítače, monitory, tiskárny, faxové přístroje, kopírky, skenery a multifunkční zařízení. Kritéria programu Energy Star a loga mají mezinárodní platnost. Detailní informace o "Výchozí době prodlevy" viz "Funkce úspory energie". Str.9 "Funkce úspory energie" 8

11 Funkce úspory energie Toto zařízení je za účelem snížení spotřeby elektrické energie vybaveno následujícími funkcemi: Režim spánku Pokud je zařízení po určenou dobu nečinné, automaticky vstoupí do režimu spánku a sníží spotřebu elektrické energie. Výchozí doba prodlevy, po kterou zařízení vyčkává, než přejde do režimu spánku, je 1 minuta. Tuto výchozí hodnotu je možné změnit. V režimu spánku může zařízení tisknout úlohy z počítače. Specifikace Snížená spotřeba elektrické energie v režimu spánku *1 Čas přepnutí do režim spánku Čas přepnutí z režimu spánku *1 2,3 W 1 minuta 9,8 sekund *1 Čas potřebný k přepnutí z funkce úspory energie a spotřeba elektrické energie se může lišit v závislosti na podmínkách pracovního prostředí. Podrobnosti ohledně změny výchozího intervalu viz "Nastavení časovače". Jestliže chcete začít pracovat s tímto zařízením, když je v některém z těchto režimů, proveďte následující: Zapněte provozní spínač. Vložte originály do ADF. Zvedněte kryt expozičního skla nebo automatický podavač dokumentů. Specifikace se mohou lišit podle toho, které volitelné příslušenství je nainstalováno. Zařízení se přepne přímo do režimu spánku v následujících situacích: Časovač úspory energie a časovač režimu spánku jsou nastaveny na stejný čas Časovač režimu spánku je nastaven na kratší čas než časovač úspory energie Str.29 "Nastavení časovače" 9

12 10

13 1. Začínáme Průvodce součástmi CUA Kryt expozičního skla (volitelný) nebo ADF (volitelný) Viz Str.14 "Externí volitelné příslušenství" (Na obrázku je znázorněn ADF.) 2. Expoziční sklo Umístěte originály zde potištěnou stranou dolů. 3. Vnitřní zásobník Zde vystupuje nakopírovaný nebo potištěný papír. 4. Větrací otvory Brání přehřátí. Nezakrývejte větrací otvory blízko položenými předměty ani o ně nic neopírejte. Pokud by došlo k přehřátí zařízení, mohla by se vyskytnout porucha. 5. Hlavní spínač Jestliže po zapnutí provozního spínače zařízení nepracuje, zkontrolujte, zda je zapnutý také hlavní spínač. Pokud je vypnutý, zapněte jej. 11

14 1. Začínáme 6. Indikátor hlavního spínače Svítí, když je hlavní spínač zapnutý, a zhasne, když je spínač vypnutý. 7. Indikátor Zapnuto Rozsvítí se, když je provozní spínač zapnutý. 8. Provozní spínač Stiskněte pro zapnutí napájení. Indikátor Zapnuto se rozsvítí. Pro vypnutí napájení opět stiskněte. 9. Ovládací panel Viz Str.15 "Ovládací panel". 10. Přední kryt Jeho otevřením získáte přístup k vnitřní části zařízení. 11. Zásobník papíru Sem vložte papír. Typ 1: jeden zásobník papíru Typ 2: dva zásobníky papíru 12. Jednotka zásobníku papíru (volitelná) Viz Str.14 "Externí volitelné příslušenství". Typu 1 Typu CS CUA Boční zásobník Použijte pro kopírování na OHP fólie, samolepící štítky, průsvitný papír, obálky a papír s uživ. rozměry. 2. Pravý kryt Otevřete tento kryt pro odstranění uvíznutého papíru podaného ze zásobníku papíru. 3. Odklopte pravý kryt (jen typ 2) Otevřete tento kryt pro odstranění uvíznutého papíru podaného ze zásobníku papíru. 4. Pravý dolní kryt Otevřete tento kryt pro odstranění uvíznutého papíru podaného ze zásobníku papíru. Tento zásobník slouží pro obracení listů papíru při použití duplexu. Odtud nevytahujte papír. 12

15 Průvodce součástmi CUA024 13

16 1. Začínáme Volitelné příslušenství Externí volitelné příslušenství CUA Kryt expozičního skla Přiklápí se na jeden list originálu. 2. ADF (Podavač originálů) Do podavače lze vkládat více originálů najednou. Budou podávány automaticky. Tento podavač dokumentů může být použitý i pro oboustranné originály. 3. Jednotka zásobníku papíru (typ s 1 zás.) Pojme 500 listů papíru. 4. Jednotka zásobníků papíru (typ se 2 zás.) Pojme 1000 listů papíru. Každý zásobník je na 500 listů. 14

17 Ovládací panel Ovládací panel Na tomto obrázku je ovládací panel zařízení se všemi nainstalovanými doplňky CUA Tlačítko [Tiskárna] Stisknutím uvedete v činnost funkci tiskárny. 2. Tlačítko [Skener] Stisknutím uvedete v činnost funkci skeneru. 3. Tlačítko [Kopírka] Stisknutím uvedete v činnost funkci kopírky. 4. Tlačítka funkce kopírky Referenční příručka pro kopírování 5. Indikátory Zobrazují stav zařízení a chyby. : Indikátor chyby. Viz Průvodce sítí a viz Str.41 "Odstraňování uvízlého papíru". : Indikátor doplnění papíru. Viz Referenční příručka pro kopírování. : Indikátor doplnění toneru. Viz Referenční příručka pro kopírování. 6. Displej Zobrazuje provozní stav a zprávy zařízení. 7. Rolovací tlačítka Jejich stisknutím zvolíte požadovanou položku. [ ]: posunuje nahoru [ ]: posunuje dolů [ ]: posunuje vpravo [ ]: posunuje vlevo 8. Tlačítko [Reset] Stisknutím zrušíte aktuální nastavení. 15

18 1. Začínáme 9. Tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo] Uživ. nástroje Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do menu pro nastavení změn standardních nebo provozních parametrů zařízení. Viz Str.25 "Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení)". Počítadlo: Stiskněte, chcete-li zkontrolovat nebo vytisknout hodnotu počítadla. Viz Str.47 "Jiné funkce". 10. Indikátor Zapnuto Rozsvítí se, když je provozní spínač zapnutý. 11. Indikátor hlavního spínače Indikátor napájení se rozsvítí, když zapnete hlavní spínač napájení. Nevypínejte hlavní spínač, pokud indikátor Zapnuto svítí nebo bliká. Mohlo by tím dojít k poškození paměti. 12. Provozní spínač Stiskněte pro zapnutí napájení. Indikátor Zapnuto se rozsvítí. Pro vypnutí napájení opět stiskněte. 13. Tlačítko [On Line] Referenční příručka pro tisk/skenování 14. Tlačítka sytosti obrazu - [Světlejší] / [Tmavší] Jejich stisknutím se mění sytost kopií. Od nejsvětlejší po nejtmavší v pěti úrovních. 15. Tlačítko typu originálu Stiskněte pro volbu typu originálu registrovaného v položkách [Typ originálu 1 (Text)] nebo [Typ originálu 2 (Foto)]. Když je zvolen konkrétní typ originálu, svítí odpovídající indikátor. 16. Tlačítka volby Odpovídají položkám na displeji. Stisknutím vyberete odpovídající položku. 17. Tlačítko [Escape] Stisknutím zrušíte akci nebo se vrátíte k předchozímu displeji. 18. Tlačítko [OK] Stisknutím nastavíte zvolenou položku nebo zadanou číselnou hodnotu. 19. Číselná tlačítka Stisknutím zadáte číselnou hodnotu. 20. [ ] tlačítko (Enter) Stisknutím nastavíte zvolenou položku nebo zadanou číselnou hodnotu. 21. Tlačítko [Start] Stisknutím spustíte kopírování, tisk nebo skenování. 22. Tlačítko [Vymazat/Stop] Vymazat: 16

19 Ovládací panel Vymaže zadanou číselnou hodnotu. Stop: Zastaví probíhající úlohu, například skenování nebo tisk. Displej Na displeji se zobrazuje stav zařízení, dále nabídky jednotlivých funkcí a chybové zprávy. Náraz nebo síla přesahující 30 N (přibližně 3 kp) poškodí panel displeje. Po zapnutí zařízení je jako výchozí nastaven displej kopírky. Když zvolíte nebo zadáte položku na displeji, je zvýrazněna takto. Čtení displeje a používání tlačítek Tato část vysvětluje jak číst displej a jak používat tlačítka CS CUA Tlačítka volby Odpovídají položkám na dolním řádku displeje. Příklad: Displej kopírování Když je v této příručce uvedeno "stiskněte [100%]", stiskněte levé tlačítko volby. Když je v této příručce uvedeno "stiskněte [Zm./Zv.]", stiskněte prostřední tlačítko volby. Když je v této příručce uvedeno "stiskněte [A. zm/zv]", stiskněte pravé tlačítko volby. 2. Tlačítko [Escape] Stisknutím zrušíte akci nebo se vrátíte k předchozímu displeji. 17

20 1. Začínáme 3. Tlačítko [OK] Stisknutím nastavíte zvolenou položku nebo zadanou číselnou hodnotu. 4. Rolovací tlačítka Stisknutím posunete kurzor v daném směru po jednotlivých krocích. Když je v této příručce uvedeno jedno z tlačítek [ ], [ ], [ ], nebo [ ], stiskněte příslušné tlačítko pro posun ve shodném směru. Operace se společnými tlačítky Následující tlačítka jsou společná pro všechny displeje: Seznam tlačítek [Storno] [Výstup] [Stop] [Ano] [Stop] Ukončí zvolenou funkci nebo smaže zadanou hodnotu a zobrazí předchozí displej. Objeví se předchozí displej. Zastaví probíhající úlohu. Potvrzuje zvolenou funkci nebo zadanou hodnotu. Zruší zvolenou funkci nebo zadané hodnoty a zobrazí předchozí displej. 18

21 2. Činnosti kombinovaných funkcí Změna režimu Režimy nelze přepínat v následujících případech: Během okamžitého vysílání. Při používání položky Nástroje uživatele Probíhá-li skenování originálu Obrazovka kopírování je zobrazena jako výchozí, když je zapnuto napájení. Můžete změnit toto výchozí nastavení. Viz Priorita funkce v Str.27 "Všeobecné vlastnosti". Kopírka Skener Tiskárna CS CUA006 Reset systému Zařízení se vrátí automaticky do svého výchozího stavu, když je úloha dokončena, po uplynutí určité doby. Tato funkce se nazývá "reset systému". Můžete změnit dobu resetování systému. Podrobnosti o "Časovači aut. resetu systému", viz Str.29 "Nastavení časovače" 19

22 2. Činnosti kombinovaných funkcí Vícenásobný přístup Můžete spustit další úlohu za použití jiné funkce, i když původní úloha stále ještě probíhá. Toto současné provádění několika funkcí se nazývá "Vícenásobný přístup". Toto vám umožní provést úlohu efektivně, bez ohledu na to, jak je zařízení využíváno. Například: Můžete kopírovat a zároveň přijímat tisková data. Během tisku můžete provádět operace pro kopírování. Detaily nastavení priority funkce, viz Priorita tisku - Str.27 "Všeobecné vlastnosti". Jako výchozí je [Režim zobrazení] nastaven na prioritu jedna. Kompatibilita funkcí Následující tabulka ukazuje kompatibilitu funkcí. Režim zvolený jako druhý Kopírka Tiskárna Skener Režim zvolený jako první Používání ovládacího panelu Kopírování Příjem dat Tisk Používání ovládacího panelu Skenování Kopírka Používání ovládacího panelu Kopírování Příjem dat Tiskárna Tisk Skener Používání ovládacího panelu Skenování CS CUA019 : Současné operace jsou možné. : Operace je povolena při stisknutí příslušného tlačítka funkce a při provedení dálkového zapnutí. : Operace bude automaticky provedena po dokončení předešlé operace. : Operace může být spuštěna, až předchozí operace skončí. (Současné operace nejsou možné.) *1 Funkce můžete ovládat současně, pokud jsou ukončeny předchozí úlohy skenování a je kopírováno více stránek. 20

23 Vícenásobný přístup *2 Tisk pomocí funkcí kopírky a tiskárny závisí na nastavení priority tisku. Funkci kopírování nelze použít při použití ovládacího panelu na displeji tiskárny (nelze změnit funkci). *3 Obrazovku tiskárny nelze zobrazit. *4 Funkci skenování nelze použít při použití ovládacího panelu na displeji tiskárny (nelze změnit funkci). *5 Tisk pomocí funkce tisku má prioritu, pokud však není pro nastavení priority zadáno [Zobrazit]. *6 Souběžné operace nejsou možné, dokud není pro nastavení priority zadáno [Zobrazit]. 21

24 22 2. Činnosti kombinovaných funkcí

25 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Menu Uživ. nástroje (Systémová nastavení) Podrobnosti ohledně paralelního rozhraní viz Referenční příručka pro tisk/skenování. Všeobecné funkce viz Str.27 "Všeobecné vlastnosti".) Výchozí Zvuk tlačítka panelu Počítání kopií Priorita funkce Priorita tisku Kontrast displeje Opakování tlačítka Měrná jednotka Zapnuto Nahoru Kopírka Režim zobrazení Střed Zapnuto Metrická verze: mm Palcová verze: palec Nastavení zásobníků papíru (Viz Str.28 "Nastavení zásobníků papíru".) Výchozí Formát papíru: Zásobník 1 Formát papíru: Zásobník 2 Formát papíru: Zásobník 3 Formát papíru:zásobník 4 (jen typ 2) Typ papíru: Boční zásobník Aut. zjištění Aut. zjištění Aut. zjištění Aut. zjištění Silný papír Priorita zás. papíru: Kopírka Zásobník 1 Priorita zás. papíru: Tiskárna Zásobník 1 23

26 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Nastavení časovače (Viz Str.29 "Nastavení časovače".) Výchozí Režim spánku Spořič energie Časovač aut.resetu syst. Časovač automatického resetu 1 min. 1 min. Zap., 60 sek. Zap., 60 sek. Nástroje správce (Viz Str.30 "Nástroje správce".) Výchozí Správa uživ. kódů.: Kopírka Správa klíčového počítadla Kód správce Kopírka Tiskárna Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto Zobraz./Tisk počítadla Zobrazit Počitadlo dle uživ. kódu Tisknout Vymazat Programovat Progr./Změnit uživ. kód Změnit Smazat AOF (vždy Zap.) Zapnuto 24

27 Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení) Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení) Tato část je určena pro správce tohoto zařízení. Nástroje uživatele umožnují změnit nebo nastavit výchozí nastavení. Funkce systémových nastavení se liší od normálních funkcí. Po provedení změn režim Nástroje uživatele vždy ukončete. Viz Str.26 "Ukončení nástrojů uživatele". Veškeré změny provedené v Nástrojích uživatele jsou platné, i když zařízení vypnete pomocí hlavního nebo provozního spínače nebo pokud stisknete tlačítko [Zrušit režimy]. Změna výchozích nastavení Jestliže je již kód správce nastaven, objeví se displej pro zadání kódu správce. Zadejte kód správce a potom stiskněte tlačítko [OK]. Viz Str.30 "Nástroje správce". 1. Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. CUA Vyberte [Systémová nastavení] pomocí tlačítek [ ] nebo [ ] a potom stiskněte tlačítko [OK]. 25

28 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) 3. Zvolte menu pomocí tlačítka [ ] nebo [ ] a potom stiskněte tlačítko [OK]. Str.23 "Menu Uživ. nástroje (Systémová nastavení)" 4. Zvolte položku pomocí tlačítek [ ] nebo [ ] a potom stiskněte tlačítko [OK]. 5. Nastavení změňte podle pokynů na displeji a potom stiskněte tlačítko [OK]. Chcete-li stornovat změny provedené v nastavení a vrátit se na výchozí displej, stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Ukončení nástrojů uživatele 1. Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. CUA007 26

29 Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů Přístup k Uživ. nástrojům viz Str.25 "Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení)". Všeobecné vlastnosti Zvuk. signál tlač. panelu Při stisku tlačítka se ozve zvukový signál. Výchozí: Zapnuto Displej odpočítávání kopií Odpočítávání kopií je možné nastavit tak, aby se zobrazoval počet zhotovených kopií (načítání) nebo počet kopií zbývajících (odečítání). Výchozí: Nahoru (načítání) Priorita funkce Můžete zadat režim, který bude zobrazen po zapnutí provozního spínače nebo když je proveden resetu systému. Priorita tisku Výchozí: Kopírka Nastavte prioritu tisku pro každý režim. Str.20 "Vícenásobný přístup" Výchozí: Režim displeje Pokud je vybráno [Přerušení], aktuální úloha tisku bude přerušena po max. pěti listech. Kontrast displeje Jas displeje lze upravit. Tlačítko opakování Můžete zvolit zda použít nebo nepoužít funkci opakování tlačítka. 27

30 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Výchozí: Zapnuto Jednotka měření Můžete přepínat měření mezi "mm" a "palci". Výchozí: Metrická verze: mm Palcová verze: palec Nastavení zásobníků papíru Formát papíru: Zásobník 1 4 Vyberte formát papíru vloženého do zásobníku. Typ 1 Typ 2 Formáty papíru, které lze nastavit pro zásobník 1 jsou následující: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 4 " 14", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 8 1 / 2 " 11", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K, 16K, Uživ. formát Formáty papíru, které lze nastavit pro zásobníky 2 a 3 jsou následující: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 4 " 14", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 8 1 / 2 " 11", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K, 16K, Uživ. formát Formáty papíru, které lze nastavit pro zásobníky 1 a 2 jsou následující: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5,11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 4 " 14", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 8 1 / 2 " 11", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K, 16K, Uživ. formát Formáty papíru, které lze nastavit pro zásobníky 3 a 4 jsou následující: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 4 " 14", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 8 1 / 2 " 11", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K, 16K, Uživ. formát Jestliže se zadaný formát papíru bude lišit od skutečného formátu papíru vloženého do zásobníku papíru, může dojít k chybnému podávání papíru. 28

31 Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů Výchozí: Auto Detekce Str.44 "Změna formátu papíru" Typ papíru: Boční zásobník Nastavte displej tak, aby zobrazoval informace o typu papíru vloženém do bočního zásobníku. V bočním zásobníku lze používat tyto typy papíru: recyklovaný papír, speciální papír, barevný papír, hlavičkový papír, děrovaný papír, štítkový papír, bankovní papír, silný papír, OHP fólie, karton Výchozí: Silný papír Typy papíru, které můžete vložit do bočního zásobníku pro zařízení jen s funkcí kopírování jsou normální papír, silný papír a OHP fólie. Priorita zás.pap.:kopírka Můžete zadat zásobník pro výstup papíru. Výchozí: Zásobník 1 Priorita zás.pap.:tiskárna Můžete zadat zásobník pro výstup papíru. Výchozí: Zásobník 1 Nastavení časovače Režim spánku Zařízení se po uplynutí zvoleného intervalu od ukončení úlohy automaticky vypne a šetří tak energii. Tato funkce se nazývá "Automatické vypnutí". Stav zařízení po automatickém vypnutí se nazývá "Režim spánku". Pro časovač automatického vypnutí zadejte dobu, která musí uplynout, než dojde k automatickému vypnutí. Výchozí: 1 min. Čas lze číselnými tlačítky nastavit v rozmezí od 1 do 240 minut. Z "Režimu spánku" je zařízení připravené pro použití během 10 sekund. Automatické vypnutí neproběhne při zobrazení chybových zpráv. 29

32 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Spořič energie Nastavte dobu, po kterou bude zařízení po dokončení úlohy vyčkávat, než vypne panel. Výchozí: 1 min. Čas lze číselnými tlačítky nastavit v rozmezí od 1 do 240 minut. Časovač spořiče energie nemusí fungovat, když se zobrazí chybová hlášení. Zařízení automaticky vytiskne všechny tisková data přijatá v době, kdy je panel vypnutý. Časovač aut. resetu systému Pokud neprobíhá žádná operace (nebo po přerušení úlohy a jejím vymazání), po resetu systému se na displeji automaticky zobrazí ta funkce, která je nastavena v položce Priorita funkce. Toto nastavení určuje interval resetu systému. Podrobnosti ohledně Priority funkce viz Str.27 "Všeobecné vlastnosti". Výchozí: Zapnuto, 60 sek. Čas lze číselnými tlačítky nastavit v rozmezí 10 až 999 sekund v krocích po 1 sekundě. Když uplyne nastavená doba, ovládací panel se vrátí k menu, které bylo zobrazeno před stisknutím tlačítka [Uživ. nástroje/počitadlo]. Časovač aut. resetu kopírky Zadejte dobu, která má uplynout před resetem režimu kopírky. Je-li vybrána volba [Vypnuto], zařízení se automaticky nepřepne do okna pro zadání uživatelského kódu. Výchozí: Zapnuto, 60 sek. Čas lze číselnými tlačítky nastavit v rozmezí od 10 do 999 sekund. Nástroje správce Správce musí nastavit následující položky. Ohledně nastavení či dalších informací kontaktujte správce. Doporučujeme, aby správce naprogramoval kód správce při provádění nastavení. Správa uživ. kódů: Kopírka Nastavení uživatelských kódů vám umožňuje kontrolovat kdo používá zařízení. Pro správu kódů musí být uživatelské kódy zaregistrovány. Výchozí: Vypnuto 30

33 Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů Při použití volby [Autom. registrace] pro tiskárnu můžete vést protokol pro každý uživ. kód zadaný z ovladače. Správa klíčového počítadla Použijte klíčové počítadlo pro zadání, zda uživatelé mají omezený přístup nebo ne. Kód správce Výchozí: Vypnuto [Správa klíčového počítadla] bude zobrazena jen tehdy, když bude klíčové počítadlo nastaveno. Zadejte zda je třeba používat heslo nebo ne (max. osm číslic) pro nastavení kódu správce prostřednictvím Nástrojů správce. Výchozí: Vypnuto Jestliže zvolíte [Zapnuto], zadejte kód správce (max. osm číslic) pomocí číselných tlačítek a potom zvolte [Zap.:Část.] nebo [Zap.:Vše] pro zadání omezení přístupu. Jestliže jste zvolili [Zap.:Část.] Kód správce je vyžadován jen pro Nastavení časovače a Nástroje správce pro Systémová nastavení. [Ochrana menu] může být nastavena pro položku [Údržba] v nabídce Vlastnosti tiskárny. Jestliže nastavíte [Ochrana menu], můžete zadat kód správce pro některé Vlastnosti tiskárny. Viz Referenční příručka pro tisk/skenování. Jestliže jste zvolili [Zap.:vše] Kód správce je požadován pro přístup ke všem položkám v nabídkách Systémová nastavení, Nastavení kopírky a Nastavení tiskárny. Jestliže zvolíte [Zap.:Část.] nebo [Zap.:Vše], tak musíte zadat kód správce pro přístup k displeji Kód správce. Zobrazit/Vytisk. počítadla Umožňuje zobrazit a vytisknout počet výtisků. Zobraz./Tisk počítadla Ukazuje počet výtisků pro jednotlivé funkce (Celkem, Kopírka, Tiskárna, A3/DLT a Duplex). Tisk seznamu počitadel Vytiskne počet výtisků provedených v rámci každé funkce. Tisk seznamu výtisků 31

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Úvod Tato příručka

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2030 Series. Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2030 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development

Více

FAX 1190L Příručka uživatele programů

FAX 1190L Příručka uživatele programů FAX 1190L Příručka uživatele programů Před používáním přístroje si důkladně pročtěte tento manuál a uchovejte jej pro případné pozdější dotazy. Pro zajištění bezpečného a správného používání si pročtěte

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce Důležité informace. Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace". Provozní pokyny OBSAH Jak číst tuto příručku...9 Úvod...9 Zakázáno zákonem...

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2.

Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Mouse 2. Popisy uvedené v této příručce jsou založeny na operačních systémech Windows 7 a Mac OS X Mountain Lion. Přečtěte

Více

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series

Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Poznámky k instalaci tiskového systému HP LaserJet P2015 Series Autorská práva a licence 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího písemného

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu

Úvod. Program ZK EANPRINT. Základní vlastnosti programu. Co program vyžaduje. Určení programu. Jak program spustit. Uživatelská dokumentace programu sq Program ZK EANPRINT verze 1.20 Uživatelská dokumentace programu Úvod Základní vlastnosti programu Jednoduchost ovládání - umožňuje obsluhu i málo zkušeným uživatelům bez nutnosti většího zaškolování.

Více

Základní uživatelský manuál

Základní uživatelský manuál Základní uživatelský manuál Tento produkt splňuje normy dle International Energy Star Programu, jejímž cílem je efektivní úspora energie a ochrana životního prostředí. 2 Důležité. Nejdříve čtěte! Symboly

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series

Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Tiskárna HP Color LaserJet CP1210 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ

KERN YKN-01 Verze 1.1 04/2014 CZ KERN & Sohn GmbH Ziegelei 1 D-72336 Balingen E-mail: info@kern-sohn.com Návod k obsluze Jehličková mozaiková tiskárna Tel.: +49-[0]7433-9933-0 Fax: +49-[0]7433-9933-149 Internet: www.kern-sohn.com KERN

Více

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka

LASERJET PRO M1530 MFP SERIES. Stručná referenční příručka LASERJET PRO M1530 MFP SERIES Stručná referenční příručka Tisk na zvláštní papír, štítky a průhledné fólie 1. V nabídce Soubor používaného programu klikněte na položku Tisk. 2. Vyberte produkt a pak klikněte

Více

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody:

Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: Přehled Děkuji moc za výběr tohoto produktu. Teploměr změří během několika vteřin tělesnou teplotu a to buď na čele a nebo v uchu.. To má následující výhody: 1) provedení 4-v-1 Měří teplotu okolí a tělesnou

Více

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100. Návod k obsluze Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod k obsluze Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je opatřen velmi přesným teplotním a vlhkostním čidlem. Hlavními přednostmi záznamníku jsou vysoká přesnost, krátká

Více

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1

Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 U Topolů 1778 258 01 Vlašim Česká republika NÁVOD K POUŽITÍ Krokoměr s tukoměrem 2 v 1 Před prvním použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod a řiďte se uvedenými pokyny. Děkujeme, že jste si zakoupili

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Začínáme Červen 2002 www.lexmark.com Prohlášení o kompatibilitě komise FCC (Federal Communications Commission) Tento produkt vyhovuje omezením kladeným na digitální zařízení třídy

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer

2500C/C+/CM. Professional Series Color Printer HP 2500C/C+/CM Professional Series Color Printer STRUČNÁ PŘÍRUČKA Upozornění HP ColorSmart II, HP PhotoREt II a HP Zoom Smart Scaling Technology jsou ochranné známky společnosti Hewlett-Packard. Microsoft

Více

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena.

SP300E. Příručka k rychlé instalaci. Příruční tiskárna s portem Ethernet. Verze 1.00. Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. SP300E Příruční tiskárna s portem Ethernet Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Copyright 2008. Všechna práva vyhrazena. Obsah Obsah balení...1 Přehled...1 Tisk zkušební stránky...2 Zakládání role s

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63N-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Pomocí ovládacího panelu tiskárny... 3 Popis barev indikátoru kontrolek tlačítka Spánek... 4 Nastavení formátu a typu papíru...

Více

www.pokladnisystemy.cz

www.pokladnisystemy.cz Začněte číst zde! Gratulujeme, Že jste si vybrali tiskárnu štítků Citizen. Věnujte prosím chvilku přečtení této příručky, která vás seznámí s tiskárnou a jejím provozem. Tento produkt je sofistikovaná,

Více

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 -

Stručná příručka. Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Stručná příručka 2013. 5 A63P-9561-01J - 1 - Obsah 1 Informace o tiskárně... 3 Použití ovládacího panelu tiskárny... 3 Vysvětlení světelných sekvencí na ovládacím panelu tiskárny... 4 2 Založení papíru

Více

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1

NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE. Jaws S1 NÁVOD K OBSLUZE SKARTOVACÍHO STROJE Jaws S1 1 1. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 1.1. Při skartování vždy dbejte na to, aby nedošlo ke vtažení kravat, řetízků, vlasů a jiných visících předmětů do vstupního otvoru

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod

Krok č. 1. SAGEM F@st 840. ADSL USB modem. Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 SAGEM F@st 840 ADSL USB modem Jednoduchý instalační návod Krok č. 1 Předtím, než začnete: Ujistěte se, že dodávka samoinstalačního balíčku Vašeho ADSL USB modemu SAGEM F@st 840 obsahuje tyto

Více

Instalační příručka pro Windows Vista

Instalační příručka pro Windows Vista Instalační příručka pro Windows Vista Než je možno tiskárnu použít, musíte připravit hardware a instalovat ovladač. Ve Stručném návodu k obsluze a v této Instalační příručka pro Windows Vista naleznete

Více

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION

DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÝ OVLADAČ MAGIC MOTION Před uvedením zařízení do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR200 Dálkový ovladač Magic Motion (AKB732955) Hardwarový

Více

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ

POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ POSTUP PŘI NASTAVENÍ OVLÁDACÍHO PANELU S DOTYKOVÝM DISPLEJEM JAK PŘEJÍT DO SPRÁVCE NASTAVENÍ Trojúhelníkové heslo: pro vstup do nastavení poklepejte na oblasti 1, 2 a 3. SPRÁVCE NASTAVENÍ (ADMINISTRATOR

Více

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití

Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití CZ Osobní váha s fotorámečkem Návod k použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Věříme že s ním budete plně spokojen. Tento návod slouží pro efektivní

Více

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide

Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Windows RT 8.1 Update Step-by-Step Guide Aktualizace Windows RT na verzi Windows RT 8.1 Nainstalováním nejnovějších aktualizací Windows zajistěte, aby byl počítač s Windows RT v aktuálním stavu Zjištění

Více

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4

INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 INSTALAČNÍ POSTUP PRO APLIKACI ELIŠKA 4 1. Dříve než spustíte instalaci Vítáme Vás při instalaci nové verze aplikace eliška. Před samotnou instalací, prosím, ověřte, že jsou splněné následující podmínky:

Více

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix.

Průvodce aplikací. Aplikaci easyeldp spusťte z nabídky Start pomocí ikony KomixFiller, kterou naleznete ve složce Komix. Instalace aplikace easyeldp Aplikaci easyeldp je třeba instalovat na počítač, který splňuje příslušné systémové požadavky. Při instalaci postupujte následovně: 1) Spusťte instalaci aplikace easyeldp z

Více

Digitální kapesní váha

Digitální kapesní váha Digitální kapesní váha max. 500g CZ Model: EHA 251 Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto výrobku. Prosím, přečtěte si tento návod k použití. Návod uschovejte i pro pozdější nahlédnutí. Charakteristika

Více

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček

Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a IP S Tiskárna k potisku histologických kazet a podložních sklíček Dodatkový list pro Návod k použití Leica IP C a Leica IP S, V 1.9 RevD, česky 05/2013 2013-01

Více

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové

VAROVÁNÍ: Vždy vypněte zařízení před vložením nebo vyjmutím paměťové. V opačném případě může dojít k poškození zařízení a paměťové Upozornění Bezpečnostní opatření a údržba Výrobek je určen pouze pro vnitřní použití Nevystavuje výrobek vlhkosti nebo kondenzaci, hrozí úraz elektrickým proudem a poškození výrobku Nezakrývejte ventilační

Více

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14

NÁVOD K OBSLUZE. Obj. č.: 62 20 14 NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 62 20 14 Pomocí této sady bezdrátově (rádiově) ovládaných síťových zásuvek zapnete a vypnete pohodlně osvětlení, ventilátory a ostatní elektrické spotřebiče z křesla, ze židle

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

v.link Video adaptér mi1261

v.link Video adaptér mi1261 v.link Video adaptér mi1261 Umožnuje připojení 2 zdrojů video signálu + zdroje RGB signálu + kamery při couvání Do vozidel Audi, Škoda a VW vybavených navigačním systémem MIB High / Standard s displejem

Více

6 Nastavení tisku (DPOF)

6 Nastavení tisku (DPOF) Výběr k tisku 6 Výběr snímků k tisku umožňuje uložit informace o objednání fotografií (počet výtisků a zobrazení data/času na snímku) přímo ke snímkům na kartě. Výběr k tisku lze provést jen u snímků uložených

Více

Provozní pokyny Uôivatelská pøíruèka

Provozní pokyny Uôivatelská pøíruèka Pro bezpeèné a správné pouôití si pøed pouôitím tohoto zaøízení pøeètìte "Bezpeènostní informace". Provozní pokyny Uôivatelská pøíruèka OBSAH 1. Průvodce zařízením Jak číst tuto příručku...5 Úvod...5

Více

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce

Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Vyšívací stroj Dodatek k uživatelské příručce Product Code (Kód produktu): 884-T07 0 Doplňkové funkce modelu PR650e Následující funkce byly přidány do verze 2 a. Před použitím stroje si pečlivě přečtěte

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

AR-5520 AR-5516D AR-5520D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE

AR-5520 AR-5516D AR-5520D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE MODEL: AR-556 AR-550 AR-556D AR-550D DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM NÁVOD K OBSLUZE OBSAH PŘED POUŽITÍM VÝROBKU NÁZVY ČÁSTÍ A FUNKCÍ... OVLÁDACÍ PANEL...6 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ... 8 ZAPNUTÍ...8 VYPNUTÍ...8

Více

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu.

LAN se používá k prvnímu nastavení Vašeho DVR a když potřebujete nastavit síť na Vašem DVR pro používání po internetu. Návod Video Viewer 1.9.9 1 Dodávaný licencovaný software Následující stránky popisují nejpoužívanější funkce software Video Viewer. Podrobnosti o softwaru a jeho nastavení, najdete v rozšířené příručce,

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití

Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W. Návod k použití Bezdrátová váha s paměťovou funkcí AF 201-W Návod k použití Vlastnosti: 1. Kapacita: 150KG/330LB/23ST, Rozdělení: 0.1KG/0.2LB 2. Jednotka: KG, LB, ST 3. Rozmezí tělesného tuku: 0~80% 4. Odchylka v měření

Více

Příručka - Aiptek W100

Příručka - Aiptek W100 Příručka - Aiptek W100 Bezpečnostní opatření: Přečtěte si prosím pozorně pokyny pro zpracovávat digitální fotoaparát. Před použitím fotoaparátu se ujistěte, že jste si přečetli a porozuměli Bezpečnostní

Více

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET)

STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) STATISTICA 10 Postup instalace plovoucí síťové verze s odpojováním licencí (BNET) 1. Instalace plovoucí síťové verze zahrnuje dvě části: a) instalace serveru a b) lokální instalace na připojených pracovních

Více

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače).

Maximální rozměr fotografie 305x305 mm (větší foto může být použito v případě výkonnějšího počítače). Návod k použití ÚVOD Děkujeme Vám, že jste si vybrali program od firmy Universal Laser Systems. Autorizovaný program je vytvořen k snadnému a efektivní mu zpracování fotek a k jejich přípravě na laserové

Více

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití

Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Ladibug Software pro vizuální prezentaci Visual Presenter Návod k použití Obsah 1. Úvod... 2 2. Systémové požadavky... 2 3. Instalace Ladibug... 3 4. Připojení... 6 5. Začínáme používat Ladibug... 7 6.

Více

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA (překlad původního návodu k použití) SB 52 Tužkový měřič ph/orp/ C/ F SUBOTA Indikátor automatické kompenzace teploty Indikátor nestability Měřící jednotka na hlavním LCD Hlavní LCD

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421

Instalace. Powerline 500. Model XAVB5421 Instalace Powerline 500 Model XAVB5421 Obsah balení V některých regionech je disk Resource CD přiložen k produktu. Poznámka: Adaptéry se v různých regionech liší. Váš adaptér může vypadat jinak. 2 Začínáme

Více

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu.

Hlavní znaky : 1. Bezdrátové řízení studiového blesku. 2. Bezdrátové řízení systémového blesku. 3. Bezdrátové ovládání spouště a závěrky fotoaparátu. Uživatelský manuál Úvod k výrobku Přístroj Trigmaster je bezdrátové zařízení pracující na frekvenci 2,4 GHz. Trigmaster umožňuje nastavení provozu na 16 nezávislých kanálech. Při použití fotoaparátů Nikon

Více

MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Návod k obsluze pro základní funkce

MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Návod k obsluze pro základní funkce MULTIFUNKČNÍ DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Návod k obsluze pro základní funkce Nekopírujte nic, co je dle zákona zakázáno kopírovat. Dle běžných zákonů je normálně zakázáno kopírovat níže uvedené položky. Kopírování

Více

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů.

EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. EasyStart T Návod k obsluze. Komfortní spínací hodiny s možností předvolby na 7 dnů. Obsah Úvod Nejdříve si přečtěte... 3 Bezpečnostní pokyny... 3 Všeobecné pokyny... 3 Účel použití... 3 Přehled Spínací

Více

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine

ČESKÁ VERZE. CITO CounterControl. Návod pro uživatele. CITO ProcessLine ČESKÁ VERZE CITO CounterControl Návod pro uživatele CITO ProcessLine 1 Obsah Obsah Úvod 3 Varování 3 Všeobecné bezpečnostní předpisy 3 Přístroj CITO CounterControl 4 Instalace softwaru a ovladače 4 Instalace

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Instalace a aktivace Předchozí verze Instalace Aktivace Pokud máte nainstalovanou předchozí verzi aplikace F-Secure Mobile Security, je třeba ji ukončit.

Více

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp referenční p íručka

hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp referenční p íručka hp hp LaserJet 9055 mfp LaserJet 9065 mfp referenční p íručka hp LaserJet 9055mfp a 9065mfp referenční příručka Informace o copyrightu 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP Reprodukce,

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství

Seznam: 1. Nastavení. 2. Provoz. 3. Stažení. 4. Montáž /příslušenství Seznam: 1. Nastavení 2. Provoz 3. Stažení 4. Montáž /příslušenství 1) Nastavení Vložte do kamery baterie a paměťovou kartu. Otevřete kryt bateriového prostoru nacházející se na zadní straně fotoaparátu.

Více

Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T

Dotykový 8 LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Dotykový 8" LCD monitor s HDMI 869GL80NP/C/T Bezpečnost 1. Používejte prosím pouze adaptér přiložený jako příslušenství. 2. Nevystavujte tento výrobek přímému slunečnímu světlu, teplu nebo vlhku. 3. Nepoužívejte

Více

Síťová instalace a registrace pro progecad

Síťová instalace a registrace pro progecad Síťová instalace a registrace pro 1 Obsah 1 Obsah... 1 2 Úvod... 1 3 Jak začít... 2 3.1 Instalace NLM Serveru pro... 2 3.2 Registrace NLM Serveru pro... 2 3.3 Přidávání a aktivace licencí... 2 3.4 Instalace

Více

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku.

Prosím přečtěte si tyto informace pozorně před prvním použitím. Správným užíváním dosáhnete požadovaných výsledků a dlouhé životnosti výrobku. Příslušenství Rychlý návod Funkce Tento návod k obsluze odkazuje na nejaktuálnější informace, které byly dostupné v době jeho vzniku. Zobrazení a ilustrace v návodu slouží k detailnějšímu a přesnějšímu

Více

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1

SPÍNACÍ HODINY. Nastavení hodin a předvolby. Obr. 1 SPÍNACÍ HODINY Při každém zapnutí startuje topení vždy na plný výkon a dále pak pracuje dle poslední nastavené teploty, pokud není tato dále měněna. Při zapnutí topení předvolbou je však funkce topení

Více

Tvorba dávek. Uživatelská příručka

Tvorba dávek. Uživatelská příručka Tvorba dávek Uživatelská příručka Návod Dokumentace Poslední aktualizace: 27.9.2013 Tento návod slouží jako ucelený pohled pro vytvoření dávek pro pojišťovny. Neklade si za cíl detailně popsat jednotlivá

Více