Průvodce obecnými nastaveními

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Průvodce obecnými nastaveními"

Transkript

1 Provozní pokyny Průvodce obecnými nastaveními Začínáme Činnosti kombinovaných funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Odstraňování problémů Jiné funkce Zabezpečení Specifikace Před použitím tohoto zařízení si tento manuál důkladně přečtěte. Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování".

2 Úvod Tato příručka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky k použití tohoto výrobku. Kvůli vlastní bezpečnosti a zvýšení užitku tohoto zařízení, si před jeho použitím pečlivě pročtěte tuto příručku. Pro rychlé vyhledání informací mějte příručku vždy po ruce. Důležité Obsah této příručky může být změněn bez předchozího upozornění. V maximálním rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy, výrobce v žádném případě neodpovídá za žádné škody vyplývající z poruch tohoto zařízení, ztráty zaregistrovaných dat nebo použití tohoto produktu a provozních příruček k němu. Ujistěte se, že si vždy kopírujete nebo máte zálohována data registrovaná v tomto zařízení. Dokumenty nebo data mohou být vymazána kvůli provozním chybám nebo poruchám nebo zařízení. V žádném případě nebude výrobce zodpovědný za jakékoliv dokumenty vytvořené vámi pomocí tohoto zařízení ani žádné výsledky z vámi zpracovaných dat. Poznámky Některé ilustrace v této příručce se mohou od tohoto zařízení mírně lišit. Některé doplňky nemusí být ve všech zemích dostupné. Podrobné informace získáte od místního prodejce. Bezpečné používání laseru: Toto zařízení splňuje požadavky směrnice IEC :2007 (EN :2007) pro laserová zařízení 1. třídy. Zařízení obsahuje jednu laserovou diodu AlGaInP o výkonu 9 mw a vlnové délce nanometrů. Úhel odchylky paprsku je 28 stupňů (minimum) a 35 stupňů (maximum) ve svislém směru, a 7 stupňů (minimum) a 10 stupňů (maximum) v horizontálním směru, a laserové paprsky jsou generovány v režimu spojitých vln (CW). Následující štítek je připevněn k zadní straně zařízení. Varování: Při použití ovládacích prvků nebo nastavení či provádění činností, které nejsou uvedeny v příručce, může být obsluha vystavena účinkům nebezpečného záření. Poznámky: Názvy modelů zařízení se na následujících stránkách neobjevují. Než začnete tuto příručku používat, ověřte si typ zařízení. (Podrobnosti najdete na straně 4 Typy zařízení.) Typ 1: 20 kopií/minuta (A4 K, 8½ 11 K) Typ 2: 25 kopií/minuta (A4 K, 8½ 11 K) Některé typy nemusí být ve všech zemích dostupné. Podrobné informace získáte od místního prodejce. V této příručce jsou použity dvě měrné soustavy. U tohoto zařízení pracujte s metrickou soustavou. K zajištění dobré kvality výstupu doporučuje dodavatel používat výhradně originální tonery. Výrobce nenese zodpovědnost za žádné škody nebo výdaje, které by mohly vzniknout použitím jiných než originálních dílů v kancelářských produktech. Napájení V, 50/60Hz, 8A Dbejte na to, aby napájecí šňůra byla připojena ke zdroji napájení s výše uvedenými parametry. Podrobné informace o zdroji napájení viz Připojení k elektrické síti, Referenční příručka pro kopírování.

3 OBSAH Příručky pro toto zařízení...3 Typy zařízení...4 Ochranné známky...5 Jak číst tuto příručku...6 Symboly... 6 Název hlavního příslušenství...7 Program ENERGY STAR... 8 Funkce úspory energie Začínáme Průvodce součástmi...11 Volitelné příslušenství Externí volitelné příslušenství...14 Ovládací panel Displej Čtení displeje a používání tlačítek Činnosti kombinovaných funkcí Změna režimu...19 Reset systému...19 Vícenásobný přístup...20 Kompatibilita funkcí Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Menu Uživ. nástroje (Systémová nastavení)...23 Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení)...25 Změna výchozích nastavení...25 Ukončení nástrojů uživatele...26 Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů...27 Všeobecné vlastnosti Nastavení zásobníků papíru...28 Nastavení časovače Nástroje správce...30 Uživatelský kód Registrace nového uživatelského kódu...34 Změna uživatelského kódu

4 Smazání uživatelského kódu Zobrazení počítadla pro každý uživatelský kód Tisk počítadla pro každý uživatelský kód...38 Smazání počítadla Odstraňování problémů Jestliže vaše zařízení nefunguje, jak si přejete Odstraňování uvízlého papíru Změna formátu papíru Preventivní opatření při změně formátu papíru...44 Změna formátu papíru v zásobnících papíru Jiné funkce Jiné funkce...47 Zobrazení celkového počítadla Změna jazyka Zabezpečení Zabezpečení...49 Základní funkce zabezpečení Provozní prostředí a poznámky...50 Provozní prostředí...50 Pro správce...50 Pro uživatele Specifikace Hlavní jednotka Volitelné příslušenství Kryt expozičního skla Automatický podavač dokumentů (ADF)...55 Jednotka zásobníku papíru (typ s 1 zás.) Jednotka zásobníku papíru (typ se 2 zás.)...56 Kopírovací papír Doporučené formáty a typy papíru...57 Nepoužitelný papír Skladování papíru REJSTŘÍK

5 Příručky pro toto zařízení Následující příručky popisují způsob práce s tímto zařízením. Konkrétní funkce viz příslušná část konkrétní příručky. Dodávané příručky se liší podle typu zařízení. Aby bylo možné zobrazit příručky ve formátu PDF, musí být v počítači nainstalována aplikace Adobe Acrobat Reader /Adobe Reader. K dispozici jsou dva disky CD-ROM: CD-ROM 1 "Operating Instructions" (Provozní pokyny) CD-ROM 2 "Printer and Scanner Drivers" (Ovladače tiskárny a skeneru) Průvodce obecnými nastaveními (tato příručka) Nabízí přehled o zařízení a popisuje systémová nastavení (zásobníky papíru, nástroje správce, atd.) a odstraňování problémů. Průvodce sítí Popisuje postupy při konfigurování zařízení a počítačů v síťovém prostředí. Referenční příručka pro kopírování Popisuje operace, funkce a odstraňování problémů pro funkci kopírky zařízení. Referenční příručka pro tisk/skenování Popisuje systémová nastavení, funkce, odstraňování problémů a operace pro funkce tiskárny a skeneru tohoto zařízení. 3

6 Typy zařízení Toto zařízení se dodává ve dvou modelech, které se liší rychlostí kopírování. Typ 1 Typ 2 Rychlost kopírování 20 kop./min. (A4, 8 1 / 2 " 11" ) 25 kop./min. (A4, 8 1 / 2 " 11" ) 4

7 Ochranné známky Microsoft, Windows a Windows Server jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Microsoft Corporation v USA a v dalších zemích. Adobe, Acrobat a Acrobat Reader jsou buď registrované ochranné známky nebo ochranné známky společnosti Adobe Systems Incorporated v USA a v dalších zemích. Správné názvy operačních systémů Windows: Názvy pro Windows XP: Microsoft Windows XP Professional Microsoft Windows XP Home Edition Microsoft Windows XP Media Center Edition Microsoft Windows XP Tablet PC Edition Microsoft Windows XP Professional x64 Edition Názvy pro Windows Server 2003: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition Názvy pro Windows Server 2003 R2: Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition Další zde uvedené produktové názvy slouží pouze pro identifikaci a mohou být ochrannými známkami příslušných společností. Zříkáme se jakýchkoliv práv na tyto známky. Snímky produktů společnosti Microsoft byly přetištěny se svolením společnosti Microsoft Corporation. 5

8 Jak číst tuto příručku Symboly V této příručce se používají následující symboly: Tento symbol upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek smrt nebo vážné poranění, když použijete zařízení v rozporu s instrukcemi uvedenými pod tímto symbolem. Důkladně si přečtěte všechny instrukce, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. Tento symbol upozorňuje na potenciálně nebezpečnou situaci, která může mít za následek méně závažné nebo drobné poranění nebo věcnou škodu nezahrnující tělesné poranění, když použijete zařízení v rozporu s instrukcemi uvedenými pod tímto symbolem Důkladně si přečtěte všechny instrukce, které jsou popsány v části Bezpečnostní informace. * Výše uvedená upozornění jsou důležitá pro vaši bezpečnost. Pokud nebudou dodrženy uvedené pokyny, může dojít k nesprávnému podávání papíru, mohou být poškozeny originály nebo může dojít ke ztrátě dat. Důkladně si je přečtěte. Tento symbol označuje informace nebo přípravné kroky, které jsou nutné před provozem. Tento symbol označuje opatření před provozem nebo činností, které je třeba provést po neobvyklém provozu. Tento symbol označuje číselná omezení, nepovolené kombinace funkcí, anebo podmínky, za kterých určitou funkci není možné použít. Tento symbol označuje odkaz. [ ] Označuje názvy tlačítek na displeji nebo na ovládacím panelu zařízení. 6

9 Název hlavního příslušenství Hlavní příslušenství tohoto zařízení je v této příručce uváděno následovně: Automatický podavač dokumentů ADF 7

10 Program ENERGY STAR Požadavky programu ENERGY STAR pro zobrazovací zařízení Požadavky programu ENERGY STAR pro zobrazovací zařízení podněcuje úsporu energie podporou energeticky účinných počítačů a dalšího zařízení. Tento program podporuje vývoj a rozšiřování produktů s funkcemi pro úsporu energie. Jedná se o otevřený program, jehož se mohou výrobci dobrovolně účastnit. Cílovými produkty jsou počítače, monitory, tiskárny, faxové přístroje, kopírky, skenery a multifunkční zařízení. Kritéria programu Energy Star a loga mají mezinárodní platnost. Detailní informace o "Výchozí době prodlevy" viz "Funkce úspory energie". Str.9 "Funkce úspory energie" 8

11 Funkce úspory energie Toto zařízení je za účelem snížení spotřeby elektrické energie vybaveno následujícími funkcemi: Režim spánku Pokud je zařízení po určenou dobu nečinné, automaticky vstoupí do režimu spánku a sníží spotřebu elektrické energie. Výchozí doba prodlevy, po kterou zařízení vyčkává, než přejde do režimu spánku, je 1 minuta. Tuto výchozí hodnotu je možné změnit. V režimu spánku může zařízení tisknout úlohy z počítače. Specifikace Snížená spotřeba elektrické energie v režimu spánku *1 Čas přepnutí do režim spánku Čas přepnutí z režimu spánku *1 2,3 W 1 minuta 9,8 sekund *1 Čas potřebný k přepnutí z funkce úspory energie a spotřeba elektrické energie se může lišit v závislosti na podmínkách pracovního prostředí. Podrobnosti ohledně změny výchozího intervalu viz "Nastavení časovače". Jestliže chcete začít pracovat s tímto zařízením, když je v některém z těchto režimů, proveďte následující: Zapněte provozní spínač. Vložte originály do ADF. Zvedněte kryt expozičního skla nebo automatický podavač dokumentů. Specifikace se mohou lišit podle toho, které volitelné příslušenství je nainstalováno. Zařízení se přepne přímo do režimu spánku v následujících situacích: Časovač úspory energie a časovač režimu spánku jsou nastaveny na stejný čas Časovač režimu spánku je nastaven na kratší čas než časovač úspory energie Str.29 "Nastavení časovače" 9

12 10

13 1. Začínáme Průvodce součástmi CUA Kryt expozičního skla (volitelný) nebo ADF (volitelný) Viz Str.14 "Externí volitelné příslušenství" (Na obrázku je znázorněn ADF.) 2. Expoziční sklo Umístěte originály zde potištěnou stranou dolů. 3. Vnitřní zásobník Zde vystupuje nakopírovaný nebo potištěný papír. 4. Větrací otvory Brání přehřátí. Nezakrývejte větrací otvory blízko položenými předměty ani o ně nic neopírejte. Pokud by došlo k přehřátí zařízení, mohla by se vyskytnout porucha. 5. Hlavní spínač Jestliže po zapnutí provozního spínače zařízení nepracuje, zkontrolujte, zda je zapnutý také hlavní spínač. Pokud je vypnutý, zapněte jej. 11

14 1. Začínáme 6. Indikátor hlavního spínače Svítí, když je hlavní spínač zapnutý, a zhasne, když je spínač vypnutý. 7. Indikátor Zapnuto Rozsvítí se, když je provozní spínač zapnutý. 8. Provozní spínač Stiskněte pro zapnutí napájení. Indikátor Zapnuto se rozsvítí. Pro vypnutí napájení opět stiskněte. 9. Ovládací panel Viz Str.15 "Ovládací panel". 10. Přední kryt Jeho otevřením získáte přístup k vnitřní části zařízení. 11. Zásobník papíru Sem vložte papír. Typ 1: jeden zásobník papíru Typ 2: dva zásobníky papíru 12. Jednotka zásobníku papíru (volitelná) Viz Str.14 "Externí volitelné příslušenství". Typu 1 Typu CS CUA Boční zásobník Použijte pro kopírování na OHP fólie, samolepící štítky, průsvitný papír, obálky a papír s uživ. rozměry. 2. Pravý kryt Otevřete tento kryt pro odstranění uvíznutého papíru podaného ze zásobníku papíru. 3. Odklopte pravý kryt (jen typ 2) Otevřete tento kryt pro odstranění uvíznutého papíru podaného ze zásobníku papíru. 4. Pravý dolní kryt Otevřete tento kryt pro odstranění uvíznutého papíru podaného ze zásobníku papíru. Tento zásobník slouží pro obracení listů papíru při použití duplexu. Odtud nevytahujte papír. 12

15 Průvodce součástmi CUA024 13

16 1. Začínáme Volitelné příslušenství Externí volitelné příslušenství CUA Kryt expozičního skla Přiklápí se na jeden list originálu. 2. ADF (Podavač originálů) Do podavače lze vkládat více originálů najednou. Budou podávány automaticky. Tento podavač dokumentů může být použitý i pro oboustranné originály. 3. Jednotka zásobníku papíru (typ s 1 zás.) Pojme 500 listů papíru. 4. Jednotka zásobníků papíru (typ se 2 zás.) Pojme 1000 listů papíru. Každý zásobník je na 500 listů. 14

17 Ovládací panel Ovládací panel Na tomto obrázku je ovládací panel zařízení se všemi nainstalovanými doplňky CUA Tlačítko [Tiskárna] Stisknutím uvedete v činnost funkci tiskárny. 2. Tlačítko [Skener] Stisknutím uvedete v činnost funkci skeneru. 3. Tlačítko [Kopírka] Stisknutím uvedete v činnost funkci kopírky. 4. Tlačítka funkce kopírky Referenční příručka pro kopírování 5. Indikátory Zobrazují stav zařízení a chyby. : Indikátor chyby. Viz Průvodce sítí a viz Str.41 "Odstraňování uvízlého papíru". : Indikátor doplnění papíru. Viz Referenční příručka pro kopírování. : Indikátor doplnění toneru. Viz Referenční příručka pro kopírování. 6. Displej Zobrazuje provozní stav a zprávy zařízení. 7. Rolovací tlačítka Jejich stisknutím zvolíte požadovanou položku. [ ]: posunuje nahoru [ ]: posunuje dolů [ ]: posunuje vpravo [ ]: posunuje vlevo 8. Tlačítko [Reset] Stisknutím zrušíte aktuální nastavení. 15

18 1. Začínáme 9. Tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo] Uživ. nástroje Stisknutím tohoto tlačítka vstoupíte do menu pro nastavení změn standardních nebo provozních parametrů zařízení. Viz Str.25 "Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení)". Počítadlo: Stiskněte, chcete-li zkontrolovat nebo vytisknout hodnotu počítadla. Viz Str.47 "Jiné funkce". 10. Indikátor Zapnuto Rozsvítí se, když je provozní spínač zapnutý. 11. Indikátor hlavního spínače Indikátor napájení se rozsvítí, když zapnete hlavní spínač napájení. Nevypínejte hlavní spínač, pokud indikátor Zapnuto svítí nebo bliká. Mohlo by tím dojít k poškození paměti. 12. Provozní spínač Stiskněte pro zapnutí napájení. Indikátor Zapnuto se rozsvítí. Pro vypnutí napájení opět stiskněte. 13. Tlačítko [On Line] Referenční příručka pro tisk/skenování 14. Tlačítka sytosti obrazu - [Světlejší] / [Tmavší] Jejich stisknutím se mění sytost kopií. Od nejsvětlejší po nejtmavší v pěti úrovních. 15. Tlačítko typu originálu Stiskněte pro volbu typu originálu registrovaného v položkách [Typ originálu 1 (Text)] nebo [Typ originálu 2 (Foto)]. Když je zvolen konkrétní typ originálu, svítí odpovídající indikátor. 16. Tlačítka volby Odpovídají položkám na displeji. Stisknutím vyberete odpovídající položku. 17. Tlačítko [Escape] Stisknutím zrušíte akci nebo se vrátíte k předchozímu displeji. 18. Tlačítko [OK] Stisknutím nastavíte zvolenou položku nebo zadanou číselnou hodnotu. 19. Číselná tlačítka Stisknutím zadáte číselnou hodnotu. 20. [ ] tlačítko (Enter) Stisknutím nastavíte zvolenou položku nebo zadanou číselnou hodnotu. 21. Tlačítko [Start] Stisknutím spustíte kopírování, tisk nebo skenování. 22. Tlačítko [Vymazat/Stop] Vymazat: 16

19 Ovládací panel Vymaže zadanou číselnou hodnotu. Stop: Zastaví probíhající úlohu, například skenování nebo tisk. Displej Na displeji se zobrazuje stav zařízení, dále nabídky jednotlivých funkcí a chybové zprávy. Náraz nebo síla přesahující 30 N (přibližně 3 kp) poškodí panel displeje. Po zapnutí zařízení je jako výchozí nastaven displej kopírky. Když zvolíte nebo zadáte položku na displeji, je zvýrazněna takto. Čtení displeje a používání tlačítek Tato část vysvětluje jak číst displej a jak používat tlačítka CS CUA Tlačítka volby Odpovídají položkám na dolním řádku displeje. Příklad: Displej kopírování Když je v této příručce uvedeno "stiskněte [100%]", stiskněte levé tlačítko volby. Když je v této příručce uvedeno "stiskněte [Zm./Zv.]", stiskněte prostřední tlačítko volby. Když je v této příručce uvedeno "stiskněte [A. zm/zv]", stiskněte pravé tlačítko volby. 2. Tlačítko [Escape] Stisknutím zrušíte akci nebo se vrátíte k předchozímu displeji. 17

20 1. Začínáme 3. Tlačítko [OK] Stisknutím nastavíte zvolenou položku nebo zadanou číselnou hodnotu. 4. Rolovací tlačítka Stisknutím posunete kurzor v daném směru po jednotlivých krocích. Když je v této příručce uvedeno jedno z tlačítek [ ], [ ], [ ], nebo [ ], stiskněte příslušné tlačítko pro posun ve shodném směru. Operace se společnými tlačítky Následující tlačítka jsou společná pro všechny displeje: Seznam tlačítek [Storno] [Výstup] [Stop] [Ano] [Stop] Ukončí zvolenou funkci nebo smaže zadanou hodnotu a zobrazí předchozí displej. Objeví se předchozí displej. Zastaví probíhající úlohu. Potvrzuje zvolenou funkci nebo zadanou hodnotu. Zruší zvolenou funkci nebo zadané hodnoty a zobrazí předchozí displej. 18

21 2. Činnosti kombinovaných funkcí Změna režimu Režimy nelze přepínat v následujících případech: Během okamžitého vysílání. Při používání položky Nástroje uživatele Probíhá-li skenování originálu Obrazovka kopírování je zobrazena jako výchozí, když je zapnuto napájení. Můžete změnit toto výchozí nastavení. Viz Priorita funkce v Str.27 "Všeobecné vlastnosti". Kopírka Skener Tiskárna CS CUA006 Reset systému Zařízení se vrátí automaticky do svého výchozího stavu, když je úloha dokončena, po uplynutí určité doby. Tato funkce se nazývá "reset systému". Můžete změnit dobu resetování systému. Podrobnosti o "Časovači aut. resetu systému", viz Str.29 "Nastavení časovače" 19

22 2. Činnosti kombinovaných funkcí Vícenásobný přístup Můžete spustit další úlohu za použití jiné funkce, i když původní úloha stále ještě probíhá. Toto současné provádění několika funkcí se nazývá "Vícenásobný přístup". Toto vám umožní provést úlohu efektivně, bez ohledu na to, jak je zařízení využíváno. Například: Můžete kopírovat a zároveň přijímat tisková data. Během tisku můžete provádět operace pro kopírování. Detaily nastavení priority funkce, viz Priorita tisku - Str.27 "Všeobecné vlastnosti". Jako výchozí je [Režim zobrazení] nastaven na prioritu jedna. Kompatibilita funkcí Následující tabulka ukazuje kompatibilitu funkcí. Režim zvolený jako druhý Kopírka Tiskárna Skener Režim zvolený jako první Používání ovládacího panelu Kopírování Příjem dat Tisk Používání ovládacího panelu Skenování Kopírka Používání ovládacího panelu Kopírování Příjem dat Tiskárna Tisk Skener Používání ovládacího panelu Skenování CS CUA019 : Současné operace jsou možné. : Operace je povolena při stisknutí příslušného tlačítka funkce a při provedení dálkového zapnutí. : Operace bude automaticky provedena po dokončení předešlé operace. : Operace může být spuštěna, až předchozí operace skončí. (Současné operace nejsou možné.) *1 Funkce můžete ovládat současně, pokud jsou ukončeny předchozí úlohy skenování a je kopírováno více stránek. 20

23 Vícenásobný přístup *2 Tisk pomocí funkcí kopírky a tiskárny závisí na nastavení priority tisku. Funkci kopírování nelze použít při použití ovládacího panelu na displeji tiskárny (nelze změnit funkci). *3 Obrazovku tiskárny nelze zobrazit. *4 Funkci skenování nelze použít při použití ovládacího panelu na displeji tiskárny (nelze změnit funkci). *5 Tisk pomocí funkce tisku má prioritu, pokud však není pro nastavení priority zadáno [Zobrazit]. *6 Souběžné operace nejsou možné, dokud není pro nastavení priority zadáno [Zobrazit]. 21

24 22 2. Činnosti kombinovaných funkcí

25 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Menu Uživ. nástroje (Systémová nastavení) Podrobnosti ohledně paralelního rozhraní viz Referenční příručka pro tisk/skenování. Všeobecné funkce viz Str.27 "Všeobecné vlastnosti".) Výchozí Zvuk tlačítka panelu Počítání kopií Priorita funkce Priorita tisku Kontrast displeje Opakování tlačítka Měrná jednotka Zapnuto Nahoru Kopírka Režim zobrazení Střed Zapnuto Metrická verze: mm Palcová verze: palec Nastavení zásobníků papíru (Viz Str.28 "Nastavení zásobníků papíru".) Výchozí Formát papíru: Zásobník 1 Formát papíru: Zásobník 2 Formát papíru: Zásobník 3 Formát papíru:zásobník 4 (jen typ 2) Typ papíru: Boční zásobník Aut. zjištění Aut. zjištění Aut. zjištění Aut. zjištění Silný papír Priorita zás. papíru: Kopírka Zásobník 1 Priorita zás. papíru: Tiskárna Zásobník 1 23

26 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Nastavení časovače (Viz Str.29 "Nastavení časovače".) Výchozí Režim spánku Spořič energie Časovač aut.resetu syst. Časovač automatického resetu 1 min. 1 min. Zap., 60 sek. Zap., 60 sek. Nástroje správce (Viz Str.30 "Nástroje správce".) Výchozí Správa uživ. kódů.: Kopírka Správa klíčového počítadla Kód správce Kopírka Tiskárna Vypnuto Vypnuto Vypnuto Vypnuto Zobraz./Tisk počítadla Zobrazit Počitadlo dle uživ. kódu Tisknout Vymazat Programovat Progr./Změnit uživ. kód Změnit Smazat AOF (vždy Zap.) Zapnuto 24

27 Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení) Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení) Tato část je určena pro správce tohoto zařízení. Nástroje uživatele umožnují změnit nebo nastavit výchozí nastavení. Funkce systémových nastavení se liší od normálních funkcí. Po provedení změn režim Nástroje uživatele vždy ukončete. Viz Str.26 "Ukončení nástrojů uživatele". Veškeré změny provedené v Nástrojích uživatele jsou platné, i když zařízení vypnete pomocí hlavního nebo provozního spínače nebo pokud stisknete tlačítko [Zrušit režimy]. Změna výchozích nastavení Jestliže je již kód správce nastaven, objeví se displej pro zadání kódu správce. Zadejte kód správce a potom stiskněte tlačítko [OK]. Viz Str.30 "Nástroje správce". 1. Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. CUA Vyberte [Systémová nastavení] pomocí tlačítek [ ] nebo [ ] a potom stiskněte tlačítko [OK]. 25

28 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) 3. Zvolte menu pomocí tlačítka [ ] nebo [ ] a potom stiskněte tlačítko [OK]. Str.23 "Menu Uživ. nástroje (Systémová nastavení)" 4. Zvolte položku pomocí tlačítek [ ] nebo [ ] a potom stiskněte tlačítko [OK]. 5. Nastavení změňte podle pokynů na displeji a potom stiskněte tlačítko [OK]. Chcete-li stornovat změny provedené v nastavení a vrátit se na výchozí displej, stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. Ukončení nástrojů uživatele 1. Stiskněte tlačítko [Nástroje uživatele/počitadlo]. CUA007 26

29 Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů Přístup k Uživ. nástrojům viz Str.25 "Přístup k nástrojům uživatele (Syst. nastavení)". Všeobecné vlastnosti Zvuk. signál tlač. panelu Při stisku tlačítka se ozve zvukový signál. Výchozí: Zapnuto Displej odpočítávání kopií Odpočítávání kopií je možné nastavit tak, aby se zobrazoval počet zhotovených kopií (načítání) nebo počet kopií zbývajících (odečítání). Výchozí: Nahoru (načítání) Priorita funkce Můžete zadat režim, který bude zobrazen po zapnutí provozního spínače nebo když je proveden resetu systému. Priorita tisku Výchozí: Kopírka Nastavte prioritu tisku pro každý režim. Str.20 "Vícenásobný přístup" Výchozí: Režim displeje Pokud je vybráno [Přerušení], aktuální úloha tisku bude přerušena po max. pěti listech. Kontrast displeje Jas displeje lze upravit. Tlačítko opakování Můžete zvolit zda použít nebo nepoužít funkci opakování tlačítka. 27

30 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Výchozí: Zapnuto Jednotka měření Můžete přepínat měření mezi "mm" a "palci". Výchozí: Metrická verze: mm Palcová verze: palec Nastavení zásobníků papíru Formát papíru: Zásobník 1 4 Vyberte formát papíru vloženého do zásobníku. Typ 1 Typ 2 Formáty papíru, které lze nastavit pro zásobník 1 jsou následující: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 4 " 14", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 8 1 / 2 " 11", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K, 16K, Uživ. formát Formáty papíru, které lze nastavit pro zásobníky 2 a 3 jsou následující: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 4 " 14", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 8 1 / 2 " 11", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K, 16K, Uživ. formát Formáty papíru, které lze nastavit pro zásobníky 1 a 2 jsou následující: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5,11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 4 " 14", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 8 1 / 2 " 11", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K, 16K, Uživ. formát Formáty papíru, které lze nastavit pro zásobníky 3 a 4 jsou následující: A3, B4 JIS, A4, B5 JIS, A5, 11" 17", 8 1 / 2 " 14", 8 1 / 2 " 13", 8 1 / 4 " 14", 8 1 / 4 " 13", 8" 13", 8 1 / 2 " 11", 7 1 / 4 " 10 1 / 2 ", 5 1 / 2 " 8 1 / 2 ", 8K, 16K, Uživ. formát Jestliže se zadaný formát papíru bude lišit od skutečného formátu papíru vloženého do zásobníku papíru, může dojít k chybnému podávání papíru. 28

31 Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů Výchozí: Auto Detekce Str.44 "Změna formátu papíru" Typ papíru: Boční zásobník Nastavte displej tak, aby zobrazoval informace o typu papíru vloženém do bočního zásobníku. V bočním zásobníku lze používat tyto typy papíru: recyklovaný papír, speciální papír, barevný papír, hlavičkový papír, děrovaný papír, štítkový papír, bankovní papír, silný papír, OHP fólie, karton Výchozí: Silný papír Typy papíru, které můžete vložit do bočního zásobníku pro zařízení jen s funkcí kopírování jsou normální papír, silný papír a OHP fólie. Priorita zás.pap.:kopírka Můžete zadat zásobník pro výstup papíru. Výchozí: Zásobník 1 Priorita zás.pap.:tiskárna Můžete zadat zásobník pro výstup papíru. Výchozí: Zásobník 1 Nastavení časovače Režim spánku Zařízení se po uplynutí zvoleného intervalu od ukončení úlohy automaticky vypne a šetří tak energii. Tato funkce se nazývá "Automatické vypnutí". Stav zařízení po automatickém vypnutí se nazývá "Režim spánku". Pro časovač automatického vypnutí zadejte dobu, která musí uplynout, než dojde k automatickému vypnutí. Výchozí: 1 min. Čas lze číselnými tlačítky nastavit v rozmezí od 1 do 240 minut. Z "Režimu spánku" je zařízení připravené pro použití během 10 sekund. Automatické vypnutí neproběhne při zobrazení chybových zpráv. 29

32 3. Nástroje uživatele (Systémová nastavení) Spořič energie Nastavte dobu, po kterou bude zařízení po dokončení úlohy vyčkávat, než vypne panel. Výchozí: 1 min. Čas lze číselnými tlačítky nastavit v rozmezí od 1 do 240 minut. Časovač spořiče energie nemusí fungovat, když se zobrazí chybová hlášení. Zařízení automaticky vytiskne všechny tisková data přijatá v době, kdy je panel vypnutý. Časovač aut. resetu systému Pokud neprobíhá žádná operace (nebo po přerušení úlohy a jejím vymazání), po resetu systému se na displeji automaticky zobrazí ta funkce, která je nastavena v položce Priorita funkce. Toto nastavení určuje interval resetu systému. Podrobnosti ohledně Priority funkce viz Str.27 "Všeobecné vlastnosti". Výchozí: Zapnuto, 60 sek. Čas lze číselnými tlačítky nastavit v rozmezí 10 až 999 sekund v krocích po 1 sekundě. Když uplyne nastavená doba, ovládací panel se vrátí k menu, které bylo zobrazeno před stisknutím tlačítka [Uživ. nástroje/počitadlo]. Časovač aut. resetu kopírky Zadejte dobu, která má uplynout před resetem režimu kopírky. Je-li vybrána volba [Vypnuto], zařízení se automaticky nepřepne do okna pro zadání uživatelského kódu. Výchozí: Zapnuto, 60 sek. Čas lze číselnými tlačítky nastavit v rozmezí od 10 do 999 sekund. Nástroje správce Správce musí nastavit následující položky. Ohledně nastavení či dalších informací kontaktujte správce. Doporučujeme, aby správce naprogramoval kód správce při provádění nastavení. Správa uživ. kódů: Kopírka Nastavení uživatelských kódů vám umožňuje kontrolovat kdo používá zařízení. Pro správu kódů musí být uživatelské kódy zaregistrovány. Výchozí: Vypnuto 30

33 Nastavení, která můžete změnit pomocí Uživ. nástrojů Při použití volby [Autom. registrace] pro tiskárnu můžete vést protokol pro každý uživ. kód zadaný z ovladače. Správa klíčového počítadla Použijte klíčové počítadlo pro zadání, zda uživatelé mají omezený přístup nebo ne. Kód správce Výchozí: Vypnuto [Správa klíčového počítadla] bude zobrazena jen tehdy, když bude klíčové počítadlo nastaveno. Zadejte zda je třeba používat heslo nebo ne (max. osm číslic) pro nastavení kódu správce prostřednictvím Nástrojů správce. Výchozí: Vypnuto Jestliže zvolíte [Zapnuto], zadejte kód správce (max. osm číslic) pomocí číselných tlačítek a potom zvolte [Zap.:Část.] nebo [Zap.:Vše] pro zadání omezení přístupu. Jestliže jste zvolili [Zap.:Část.] Kód správce je vyžadován jen pro Nastavení časovače a Nástroje správce pro Systémová nastavení. [Ochrana menu] může být nastavena pro položku [Údržba] v nabídce Vlastnosti tiskárny. Jestliže nastavíte [Ochrana menu], můžete zadat kód správce pro některé Vlastnosti tiskárny. Viz Referenční příručka pro tisk/skenování. Jestliže jste zvolili [Zap.:vše] Kód správce je požadován pro přístup ke všem položkám v nabídkách Systémová nastavení, Nastavení kopírky a Nastavení tiskárny. Jestliže zvolíte [Zap.:Část.] nebo [Zap.:Vše], tak musíte zadat kód správce pro přístup k displeji Kód správce. Zobrazit/Vytisk. počítadla Umožňuje zobrazit a vytisknout počet výtisků. Zobraz./Tisk počítadla Ukazuje počet výtisků pro jednotlivé funkce (Celkem, Kopírka, Tiskárna, A3/DLT a Duplex). Tisk seznamu počitadel Vytiskne počet výtisků provedených v rámci každé funkce. Tisk seznamu výtisků 31

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

Provozní pokyny Aplikační stránky

Provozní pokyny Aplikační stránky Před použitím tohoto zařízení si důkladně přečtěte tento manuál a mějte jej po ruce pro budoucí použití. Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení

Více

Provozní pokyny. Aplikační stránky

Provozní pokyny. Aplikační stránky Provozní pokyny Aplikační stránky OBSAH Jak číst tuto příručku...2 Použité symboly...2 Vyloučení odpovědnosti...3 Poznámky...3 Co lze na aplikačních stránkách dělat...4 Před použitím aplikačních stránek...5

Více

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista

STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista STRUč Ná Př íruč KA pro Windows Vista OBSAH Kapitola 1: SYSTéMOVé POžADAVKY...1 Kapitola 2: INSTALACE SOFTWARU TISKáRNY V SYSTéMU WINDOWS...2 Instalace softwaru pro lokální tisk... 2 Instalace softwaru

Více

5210n / 5310n Stručná příručka

5210n / 5310n Stručná příručka 5210n / 5310n Stručná příručka 1 2 3 4 VÝSTRAHA: Před instalací a spuštěním tiskárny Dell je třeba se seznámit s bezpečnostními pokyny v Příručce majitele a řídit se jimi. 5 6 7 8 1 Volitelný výstupní

Více

Uživatelská příručka. Čeština

Uživatelská příručka. Čeština Uživatelská příručka 1 Práce se skenerem Tato příručka popisuje používání plochého skeneru dokumentů HP Scanjet 8270 a jeho příslušenství, řešení problémů při instalaci a kontaktování oddělení podpory

Více

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení

Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení Pro uživatele nástroje RICOH Smart Device Connector: Konfigurace zařízení OBSAH 1. Pro všechny uživatele Úvod... 3 Jak číst tuto příručku... 3 Ochranné známky...4 Co je to RICOH Smart Device Connector?...

Více

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování

Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Provozní pokyny Referenční příručka pro tisk/skenování Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Úvod Tato příručka

Více

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko "Start".

AR-5316E/5320E Online Manuál. Start Klepněte na tlačítko Start. AR-56E/50E Online Manuál Start Klepněte na tlačítko "Start". Úvod Tento návod popisuje funkce digitálního multifunkčního systému AR-56E/50E v roli tiskárny. Informace o následujících tématech naleznete

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Web Image Monitor. Doplňování papíru a toneru Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace, které nejsou v této

Více

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CP2020 Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Referenèní pøíruèka pro kopírování

Referenèní pøíruèka pro kopírování Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro kopírování 1 3 Umístìní originálù Kopírování Dodatek Pøed pouôitím pøístroje si peèlivì pøeètìte tuto pøíruèku a potom ji uchovejte pro dalçí pouôití. Abyste zaøízení

Více

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku

ABCDE ABCDE ABCDE. Průvodce kvalitou tisku. Určení problémů kvality tisku. Chyby tisku. Průvodce kvalitou tisku Stránka 1 z 7 Průvodce kvalitou tisku Mnoho problémů spojených s kvalitou tisku může být vyřešeno výměnou či údržbou součásti, která je u konce své životnosti. Zkontrolujte ovládací panel tiskárny, jestli

Více

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme

Verze 1.0 12/09. Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 Začínáme Verze 1.0 12/09 Xerox WorkCentre 5735/5740/5745/5755/5765/5775/ 5790 2009 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Nepublikovaná práva jsou vyhrazena v rámci autorských práv platných v USA. Obsah této

Více

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8)

Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Používání Webových služeb pro skenování v síti (operační systém Windows Vista SP2 nebo novější, Windows 7 a Windows 8) Protokol Webových služeb umožňuje uživatelům operačního systému Windows Vista (SP2

Více

Referenèní pøíruèka pro kopírování

Referenèní pøíruèka pro kopírování Provozní pokyny Referenèní pøíruèka pro kopírování 1 2 3 4 5 6 Vkládání originálù Kopírování Odstraňování problémů Nástroje uôivatele (Funkce kopírky) Poznámky Specifikace Před použitím tohoto zařízení

Více

Průvodce instalací softwaru

Průvodce instalací softwaru Průvodce instalací softwaru Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Postup instalace

Více

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku.

Začněte zde. Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. Začněte zde Vyrovnání tiskových kazet bez počítače Podle pokynů na Instalačním listu nainstalujte hardware. Potom pokračujte následujícími kroky a optimalizujte kvalitu tisku. 1 Zkontrolujte, zda je v

Více

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU:

VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Stránka 1 z 19 Zakládání do zásobníku na 250 nebo 550 listů VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ ÚRAZU: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení, vkládejte papír do jednotlivých zásobníků samostatně. Všechny ostatní

Více

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží

series Uživatelská příručka Přehled Verze pro Windows RICOH Printer Verze pro Mac Odstraňování potíží series Uživatelská příručka k aplikaci RICOH Printer Přehled Verze pro Windows Verze pro Mac Odstraňování potíží OBSAH Jak číst tuto příručku... 2 1. Přehled Úvod k softwarovému programu RICOH Printer...

Více

Možnost skla pro předlohy

Možnost skla pro předlohy Xerox WorkCentre 8/8/8/8/890 Vytvoření kopie Domovská stránka služeb Stav úloh Doteková obrazovka Start Vymazat vše Stop. Vložte předlohy do vstupní přihrádky podavače předloh lícem nahoru. Nastavte vodítka

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Příručka pro papír a tisková média Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 5845 / 5855 / 5865 / 5875 / 5890 Ovládací panel 8 / 8 / 86 / 87 / 890 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL TUV

Více

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač.

Stručná příručka. Vkládání papíru. Vkládání médií do univerzálního podavače. Vkládání do zásobníků. 1 Otevřete univerzální podavač. Stručná příručka Vkládání papíru Vkládání médií do univerzálního podavače 1 Otevřete univerzální podavač. Vkládání do zásobníků VÝSTRAHA NEBEZPEČÍ SKLOPENÍ: Chcete-li snížit riziko nestability zařízení,

Více

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425

LASERJET PRO 400 MFP. Stručná referenční příručka M425 LASERJET PRO 400 MFP Stručná referenční příručka M425 Optimalizace kvality kopírování K dispozici jsou následující možnosti nastavení kvality kopírování: Autom. výběr: Toto nastavení použijte, pokud nemáte

Více

Návod k nastavení uvolnění tisku

Návod k nastavení uvolnění tisku Návod k nastavení uvolnění tisku OBSAH O TOMTO NÁVODU.................................................................................... 2 FUNKCE UVOLNĚNÍ TISKU.............................................................................

Více

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel

Xerox WorkCentre 7220 / 7225 Ovládací panel Xerox WorkCentre 70 / 7 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. ABC DEF Nabídky GHI PQRS 7 JKL

Více

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v Referenční příručce pro kopírování. Pro bezpečné a správné používání si před použitím zařízení přečtěte bezpečnostní pokyny v "Referenční příručce pro kopírování". Průvodce sítí Úvod Tato příručka obsahuje podrobné pokyny k provozu a poznámky

Více

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575

LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP. Stručná referenční příručka M575 LASERJET ENTERPRISE COLOR FLOW MFP Stručná referenční příručka M575 Tisk uložené úlohy Chcete-li vytisknout úlohu uloženou v paměti zařízení, použijte následující postup. 1. Na hlavní obrazovce ovládacího

Více

Jak používat program P-touch Transfer Manager

Jak používat program P-touch Transfer Manager Jak používat program P-touch Transfer Manager Verze 0 CZE Úvod Důležité upozornění Obsah tohoto dokumentu a technické parametry příslušného výrobku podléhají změnám bez předchozího upozornění. Společnost

Více

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE

Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE Příručka uživatele DÁLKOVÝ OVLADAČ R05/BGE OBSAH UPOZORNĚNÍ... 2 PARAMETRY DÁLKOVÉHO OVLADAČE... 2 PŘEHLED FUNKCÍ TLAČÍTEK OVLADAČE... 3 NÁZVY A FUNKCE INDIKÁTORŮ OVLADAČE... 5 POUŽITÍ OVLADAČE... 6 INSTALACE/VÝMĚNA

Více

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt.

2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 2014 Electronics For Imaging. Informace obsažené v této publikaci jsou zahrnuty v Právním upozornění pro tento produkt. 23 června 2014 Obsah 3 Obsah...5 Přístup k programu...5 Poštovní schránky...5 Připojování

Více

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel

Xerox ColorQube 8700 / 8900 Ovládací panel Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce. 3 5 Uvolnění přístupových dvířek k inkoustu Nabídky 7

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Getting Started (Začínáme) Kopírování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Getting Started (Začínáme) Kopírování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace,

Více

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE

SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY NÁVOD K OBSLUZE DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ CZ SPECIFIKACE VÝKONOVÉ CHARAKTERISTIKY OBSAZENÍ TLAČÍTEK DISPLEJ PROVOZ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY 2 2 3 4 5 8 NÁVOD K OBSLUZE 1 INFORMACE 1. Před uvedením do provozu si prosím přečtěte tento

Více

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze

Video boroskop AX-B520. Návod k obsluze Video boroskop AX-B520 Návod k obsluze Obsah 1. Bezpečnostní instrukce... 3 2. Popis funkce... 3 3. Technické údaje... 4 4. Popis přístroje... 5 5. Obsluha zařízení... 7 6. Upozornění... 13 2 1. Bezpečnostní

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení.

ZAČNĚTE ZDE. Bezdrátové USB Kabelové. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení bezdrátového připojení. ZAČNĚTE ZDE Odpovíte-li na některou z otázek ano, přejděte do příslušné části, kde najdete pokyny k instalaci a připojení. Chcete tiskárnu připojit k bezdrátové síti? Přejděte do části Instalace a nastavení

Více

Rollei DF-S 240 SE.

Rollei DF-S 240 SE. Obsah balení Rollei DF-S 240 SE skener Držáky negativů/filmů Držák 4v1 Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte diapozitivy

Více

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií

Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Tiskárna HP LaserJet P2050 Series Specifikace papíru a tiskových médií Autorská práva a licence 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185

INSTALACE MULTIFUNKČNÍHO STROJE bizhub 185 I. Odstranění ochranných pásků a vyjmutí obrazové jednotky 1. Odstraňte ochranné pásky ze stroje. 4. Odšroubujte 2 šrouby, označené na obrázku, a vytáhněte obrazovou jednotku. - Nedotýkejte se povrchu

Více

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Actioncam Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Actioncam Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei AC Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje ios

Více

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6

Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Instalační příručka k desktopovému úložnému systému ReadyNAS OS 6 Obsah Obsah balení... 3 Základní nastavení... 4 Přeformátování disků... 7 Další informace... 9 2 2 Obsah balení Systém ReadyNAS Zdrojové

Více

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor

Uživatelská příručka. Snadné hledání. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Web Image Monitor Uživatelská příručka Snadné hledání Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Informace, které nejsou v této příručce,

Více

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662

Vaše uživatelský manuál OKI PAGE 6W http://cs.yourpdfguides.com/dref/5633662 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro OKI PAGE 6W. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se OKI PAGE 6W v uživatelské příručce

Více

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy:

h Počítač h Baterie h Napájecí šňůra h Knihy: Číslo dílu: 92P1924 Děkujeme, že jste si zakoupili počítač IBM ThinkPad X Series. Porovnejte položky tohoto seznamu s položkami v krabici. Pokud některá z těchto položek chybí, obraťte se na svého prodejce.

Více

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac

Uzivatelská pr rucka D 16G. Twain Ovladac Uzivatelská pr rucka D 16G Twain Ovladac Obsah Obsah 1 Nastavení skenování s PC 2 Připojení k počítači 2.1 Typy připojení... 2-1 Připojení k paralelnímu portu...2-1 Připojení k portu USB...2-1 2.2 Připojení

Více

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel

Xerox ColorQube 9301 / 9302 / 9303 Ovládací panel Xerox ColorQube 90 / 90 / 90 Ovládací panel Služby dostupné na vaší sestavě tiskárny se mohou lišit. Podrobnosti týkající se služeb a nastavení najdete v uživatelské příručce.? Nabídky GHI PRS ABC JKL

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Connection Manager - Uživatelská příručka

Connection Manager - Uživatelská příručka Connection Manager - Uživatelská příručka 1.0. vydání 2 Obsah Aplikace Správce připojení 3 Začínáme 3 Spuštění Správce připojení 3 Zobrazení stavu aktuálního připojení 3 Připojení k internetu 3 Připojení

Více

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky)

Smartphone Gimball. Uživatelská příručka (Česky) Smartphone Gimball Uživatelská příručka (Česky) www.rollei.cz Popis produktu Instalace software Stáhněte a nainstalujte aplikaci Rollei nazvanou "Rollei Smart Gimbal" na svůj telefon. Aplikace podporuje

Více

Nestandardní režimy tisku

Nestandardní režimy tisku Nestandardní režimy tisku 2013 LANIKO Morava s.r.o. Obsah 1 Přehled nestandardních režimů tisku... 3 2 Volba režimu tisku v ovladači tiskárny na PC... 4 2.1 Normální tisk... 6 2.2 Zkušební tisk... 6 2.3

Více

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce.

Zahájit skenování ze skla tiskárny nebo z automatického podavače dokumentů (ADF). Přistupovat k souborům se skeny uloženým v poštovní schránce. Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umožňuje spravovat skenování na serveru Fiery server a na tiskárně ze vzdáleného počítače. Prostřednictvím programu Fiery Remote Scan můžete provádět tyto akce:

Více

Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace".

Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce Důležité informace. Pro bezpečné a správné používání si před použitím tohoto zařízení přečtěte Bezpečnostní informace v příručce "Důležité informace". Provozní pokyny OBSAH Jak číst tuto příručku...9 Úvod...9 Zakázáno zákonem...

Více

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka

Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Aktualizace softwaru Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce

Více

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows

Datacard. Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren. Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Datacard Instrukce k aktualizaci firmware tiskáren Aktualizační aplikace pro operační systémy Windows Co potřebujete Tiskárna karet je zapnuta a připravena k tisku karet ve stavu Ready, a stavová dioda

Více

/ NVR-4008 / NVR-4016

/ NVR-4008 / NVR-4016 DINOX rekordéry: NVR-4004 NVR-4008 NVR-4016 Rychlá uživatelská příručka Obsah Rychlá uživatelská příručka... 1 Před instalací NVR... 3 Instalace NVR... 3 Instalace pevného disku... 3 Přední panel... 5

Více

CopyCentre TM C32/C40

CopyCentre TM C32/C40 Podrobné specifikace CopyCentre C32 Colour. CopyCentre C32 Colour na obrázku s oboustranným automatickým podavačem dokumentů a volitelným dvouzásobníkovým modulem. RYCHLOST KOPÍROVÁNÍ Digitální kopírka

Více

Průvodce nastavením Wi-Fi

Průvodce nastavením Wi-Fi Průvodce nastavením Wi-Fi uu Úvod Existují dva režimy bezdrátové sítě LAN: režim infrastruktura pro připojení přes přístupový bod a režim ad-hoc pro vytvoření přímého propojení se zařízením podporujícím

Více

Paměťové moduly Uživatelská příručka

Paměťové moduly Uživatelská příručka Paměťové moduly Uživatelská příručka Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez předchozího upozornění. Jediné záruky na produkty a služby

Více

Otáčkoměr MS6208B R298B

Otáčkoměr MS6208B R298B Otáčkoměr MS6208B R298B Návod k použití 1 MS6208B je bezkontaktní otáčkoměr se stabilním provedením, vysokou spolehlivostí a vysokou bezpečností. Jádrem přístroje je vysokorychlostní integrovaný obvod.

Více

Průvodce instalací software

Průvodce instalací software Průvodce instalací software Tato příručka vysvětluje, jak nainstalovat software přes USB nebo síťové připojení. Síťové připojení není k dispozici pro modely SP 200/200S/203S/203SF/204SF. Chcete-li ručně

Více

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener)

AR-M256 AR-M316 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM. PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) MODEL AR-M56 AR-M6 DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM PROVOZNÍ PŘÍRUČKA (pro síťový skener) ÚVOD PŘED POUŽITÍM FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU POUŽITÍ FUNKCE SÍŤOVÉHO SKENERU ODSTRAŇOVÁNÍ POTÍŽÍ DODÁNÍ METADAT SPECIFIKACE

Více

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě.

PALUBNÍ CAMERA, HD. příručka. Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. PALUBNÍ CAMERA, HD příručka 87231 Aby jste lépe využívali veškeré funkce Auto DVR, přečtěte si prosím návod před použitím pečlivě. Pozor 1. Vložte paměťovou kartu do auta DVR a formátujte. Prosím vložte

Více

Průvodce nastavením hardwaru

Průvodce nastavením hardwaru Rozbalení Odstraňte veškeré ochranné materiály. Ilustrace použité v tomto návodu se vztahují k podobnému modelu. Třebaže se od vašeho konkrétního modelu mohou lišit, způsob používání je stejný. Odstraňte

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA

Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA V Konvertibilní Tablet STRUČNÁ PŘÍRUČKA 8085 LKB001X CJB1FH002ASA Obsah 1 Začínáme... 1 1.1 Vzhled... 1 1.2 Nabíjení tabletu a klávesnice... 3 1.3 Vložení karet microsd a SIM... 4 1.4 Připojení k přístupovému

Více

Příručka Univerzálního tiskového ovladače

Příručka Univerzálního tiskového ovladače Příručka Univerzálního tiskového ovladače Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Verze B CZE 1 Souhrn 1 Brother

Více

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE

A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE A/C DÁLKOVÝ OVLÁDAČ NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE ČEŠTINA OBSAH STRUČNÝ NÁVOD STRUČNÝ NÁVOD OBSAH 1. STRUČNÝ NÁVOD 1 Rychlý start 02 2 Displej 03 3 Tlačítko 04 4 Provoz 08 3 4 5 6 Posuvné dveře (uzavřené)

Více

Příručka Google Cloud Print

Příručka Google Cloud Print Příručka Google Cloud Print Verze 0 CZE Definice poznámek V celé příručce uživatele je použit následující styl poznámek: Poznámky uvádějí, jak reagovat na situaci, která může nastat, nebo poskytují tipy,

Více

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM INSTALACE SOFTWARE DIGITÁLNÍ MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM ÚVOD PŘED INSTALACÍ INSTALACE TISKOVÉHO OVLADAČE PŘIPOJENÍ K POČÍTAČI NASTAVENÍ OVLADAČE PRO TISKÁRNU JAK POUŽÍVAT ONLINE MANUÁL ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ Strana.....................

Více

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii

Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Tiskárna HP Color LaserJet CP1510 Series Průvodce papírem a tiskovými médii Autorská práva a licence 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reprodukce, úpravy nebo překlad jsou bez předchozího

Více

FilmScan35 I. Uživatelská příručka

FilmScan35 I. Uživatelská příručka FilmScan35 I Uživatelská příručka -1- I. Obsah balení FilmScan35 I FilmScan35 I Držák negativů Držák diapozitivů CD-ROM Instalační příručka Čistící štětec -2- POZNÁMKA Filmový skener podporuje Windows

Více

Důležité informace o produktu

Důležité informace o produktu Začněte zde Copyright 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka společnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informace uvedené v této příručce se mohou změnit bez

Více

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka

Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Dálkové ovládání (pouze u vybraných modelů) Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows a Windows Vista jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky

Více

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel

Zásobník 5 (volitelný) Zásobník 6 (vkladač) (volitelný) Ovládací panel. Vysokoobjemový finišer (volitelný) Ovládací panel Xerox ColorQube 90/90/90 Základní informace o přístroji Základní informace o přístroji Funkce V závislosti na konfiguraci může přístroj poskytovat následující funkce: 8 Kopírování E-mail Internetový fax

Více

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka

Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Polohovací zařízení a klávesnice Uživatelská příručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft a Windows jsou registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation. Informace

Více

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet

Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet Návod k obsluze HI 839800 Termoreaktor s kapacitou 25 kyvet 1 Vážený zákazníku, Děkujeme Vám, že jste si vybral produkt od firmy Hanna Instruments. Před použitím přístroje si prosím pečlivě přečtěte tento

Více

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití

Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7. Návod k použití Digitální fotoalbum Braun DigiAlbum 7 Návod k použití 1 Před prvním použitím se prosím nejprve pečlivě seznamte s bezpečnostními pokyny a upozorněními. Pozornost věnujte všem upozorněním na výrobku a v

Více

Dálkový Ovladač Magic

Dálkový Ovladač Magic NÁVOD K OBSLUZE Dálkový Ovladač Magic Před uvedením dálkového ovladače do provozu si pečlivě prostudujte tento návod a uložte jej pro budoucí potřebu. AN-MR500 www.lg.com 2 PŘÍSLUŠENSTVÍ Dálkový ovladač

Více

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD

KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD KING-METER NÁVOD K POUŽITÍ PŘÍSTROJE J-LCD OBSAH 1,Úvod...3 2, Vzhled a velikosti....3 2.1, materiál a barvy.. 3 2.2, rozměry displeje. 3 3, funkce a definice tlačítek...3 3.1, přednastavení a standardní

Více

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5

Jak stroj používat. Přehledný návod 1/5 Jak stroj používat Přehledný návod 1/5 PODPORA Potřebuji poradit s ovládáním stroje Jak systém používat panel Zobrazení Přepínač režimu Nápovědy zvětšeného zobrazení Přihlášení/odhlášení Přerušení kopírovací

Více

BeoSound Příručka

BeoSound Příručka BeoSound 9000 Příručka BeoVision Avant Guide BeoVision Avant Reference book Obsah příručky 3 Pro tento produkt Bang & Olufsen jsou k dispozici dvě příručky. Základy používání systému BeoSound 9000 4 Koncept

Více

Rollei DF-S 190 SE.

Rollei DF-S 190 SE. Obsah balení Rollei DF-S190 SE skener Držáky negativů/filmů Rychlý podavač Napájecí adapter Kabely Čistící štětec Uživatelská příručka Instalační CD Osazení diapozitivů do držáku 1. Otevřete držák 2. Vložte

Více

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele

AX-3010H. Víceúčelový spínaný napájecí zdroj. Příručka uživatele AX-3010H Víceúčelový spínaný napájecí zdroj Příručka uživatele Tuto příručku přechovávejte na bezpečném místě, abyste do ní mohli kdykoliv nahlédnout. Tato příručka obsahuje důležité bezpečnostní a provozní

Více

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac

IRIScan Anywhere 5. Scan anywhere, go paperless! PDF. Mobile scanner & OCR software. for Windows and Mac IRIScan Anywhere 5 PDF Scan anywhere, go paperless! for Windows and Mac Mobile scanner & OCR software Začínáme Tato stručná uživatelská příručka vám pomůže začít používat produkt IRIScan TM Anywhere 5.

Více

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP. Stručná referenční příručka LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 ŘADA MFP Stručná referenční příručka Tisk na speciální papír, štítky nebo fólie v systému Windows 1. V nabídce Soubor v softwarovém programu klikněte na položku Tisk.

Více

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ

ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ ZÁKLADNÍ UŽIVATELSKÝ MANUÁL PRO SÍŤOVÉ FAXOVÁNÍ 1 2 Obsah 1 Instalování software 4 Instalace Network Fax Drivers 2 Odesílání faxu 5 Odesílání ze stroje Síťové odesílání Základní odesílací funkce Základní

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Příručka rychlého nastavení připojení sítě

Příručka rychlého nastavení připojení sítě Xerox WorkCentre M118/M118i Příručka rychlého nastavení připojení sítě 701P42718 V této příručce naleznete následující pokyny: Procházení obrazovek na displeji na straně 2 Nastavení sítě pomocí DHCP na

Více

Příručka rychlého nastavení sítě

Příručka rychlého nastavení sítě Příručka rychlého nastavení sítě WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42078_CS 2004. Všechna práva vyhrazena. Uplatňovaná ochrana autorských práv se vztahuje na všechny formy a záležitosti spojené

Více

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050

QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 QL-500 QL-560 QL-570 QL-650TD QL-1050 Příručka pro instalaci programů Čeština Verze A Úvod Charakteristika P-touch Editor Ovladač tiskárny Usnadňuje vytváření široké škály vlastních štítků v různých návrzích

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps

Česká verze. Úvod. Instalace hardwaru. LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps LC202 Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps Úvod Nevystavujte Sweex Powerline Ethernet adaptér 200 Mbps nadměrným teplotám. Neumísťujte zařízení na přímé sluneční světlo ani do blízkosti zdrojů tepla.

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server.

Uživatelská příručka. Co lze s tímto zařízením dělat. Začínáme. Kopírování. Faxování. Tisk. Skenování. Dokumentový server. Uživatelská příručka Co lze s tímto zařízením dělat Začínáme Kopírování Faxování Tisk Skenování Dokumentový server Web Image Monitor Doplňování papíru a toneru Odstraňování problémů Dodatek Informace,

Více

Verze 1.0 Únor Tiskový stroj Xerox Color C75 Úvodní příručka

Verze 1.0 Únor Tiskový stroj Xerox Color C75 Úvodní příručka Verze 1.0 Únor 2013 2012 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox a Xerox a obrazová značka jsou ochrannými známkami společnosti Xerox Corporation ve Spojených státech amerických anebo v jiných

Více