1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců"

Transkript

1 WWW. PRODOPRAVCE. CZ 1/2014 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: E mail: Členové Jana Sláčalová Michaela Havelková, Mgr. Vojtěch Hromíř, Ing. Jan Medveď Ing. Zdeněk Pikous Martin Cihelka Carlos Sardá PřÍjeM inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: E mail: GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM Carlos Sardá Foto na obálce: Carlos Sardá AdReSA RedAKce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: E mail: TiSK T STUDIO, s. r. o. Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4 OBSAH Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Nové vedení Sdružení ČESMAD BOHEMIA...3 Aktivity Sdružení...4 SiLNiČNÍ doprava Novinky z Evropské unie...7 Už zas!!!...9 Vymáhání sankcí udělených řidičům v zahraničí...10 Změny od Rozšíření zpoplatnění v systému běloruského mýta...11 Zprávy ze světa...12 Poštovní autobusy Novinky u aplikace TIR-EPD...15 Státy Úmluvy TIR Seznam smluvních států Úmluvy TIR, kde není možno provádět operace TIR...16 V Afghánistánu obnoven systém TIR...17 AUTOBUSOVá doprava Přeprava osob po Německu...18 Přeprava osob po Rakousku...19 ekonomika &LeGiSLATiVA Pojistné právo...23 ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST Školení, kurzy, semináře...27 TecHNiKA Mercedes-Benz snižuje emise...29 Mercedes CLA 220 CDI...30 Continental rozšiřuje výrobu pneumatik...34 NEOPLAN Cityliner v Euro Toto číslo bylo předáno do tisku dne Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E Scania klimatický tunel...38 Buggyra vytvořila tým snů...39 Na Tchaj-wanu byl smontován dvoutisící DAF CF...41 Cesta vznětového motoru...42 Najdete nás i na Facebooku Regionální pracoviště Sdružení Praha Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Tel: , Fax: , E mail: com Brno Podhájí 1a, Brno Řečkovice, Tel: , Fax: , E mail: com Ostrava Kafkova 8, Ostrava, Tel: , Fax: , E mail: com Hradec Králové Koutníkova 272, Hradec Králové, Tel: , Fax: , E mail: com Ústí nad Labem U Trati 3448/10, Ústí nad Labem, Tel: , Fax: , E mail: com Č. Budějovice Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, , Tel: , Fax: , E mail: com Plzeň Domažlická 174, Plzeň, Tel: , Fax: , E mail: com

2 ÚVOdNÍK Vážení čtenáři Transport magazínu, vážení členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA, dovolte, abych Vás pozdravil a přivítal v roce 2014 jako nový generální tajemník Sdružení. Nastupuji do této pozice s vědomím, že mám na co navazovat a přebírám stabilní organizaci s vysokým odborným renomé. Věřím, že v zádech se silnou členskou základnou téměř dvou tisícovek dopravních firem budeme korektními, ale také silnými partnery pro jednání se státní správou. Po 15 letech působení ve Sdružení vím, že je stále co zlepšovat a bude plno záležitostí, o které se budeme muset společně poprat. Skončil rok, který přinesl mnoho změn na naší politické scéně a zadělal i na změny další, kterých se zřejmě dočkáme už v lednu. Budou důležité pro všechny občany této země, ať už jsou zaměstnanci nebo podnikají a vytvářejí zdroje pro rozvoj státu. Dotknou se samozřejmě i silniční dopravy a života našeho Sdružení. S vědomím toho, že se o prosperitu firem, a tím i celé země vždy musí zasloužit jejich vlastníci, manažeři a zaměstnanci, a nikoliv stát, věřme, že rok 2014 bude rokem úspěšným a přinese nám uspokojení. Nespoléhejme na stát. Chtějme po něm, aby vytvářel rozumné podmínky pro život a podnikání, vláda mu dala nějakou dlouhodobější vizi a jeho občané se o něj mohli opřít, když potřebují. Hleďme do roku 2014 s optimismem a důvěrou ve vlastní schopnosti. Přeji Vám všem i Vašim blízkým především pevné zdraví, mnoho štěstí a radosti z věcí, které se Vám nebo někomu z Vašeho okolí podaří. Vítejte v roce 2014! Vojtěch Hromíř generální tajemník 2

3 Z ČiNNOSTi ČINNOSTI SDRUŽENÍ SDRUŽENÍ NOvé vedení SDRUŽENÍ ČeSMAd BOHeMiA Martin felix Foto: Martin Felix Od 1. ledna 2014 se stal novým generálním tajemníkem Sdružení ČESMAD BOHEMIA Mgr. Vojtěch Hromíř, jeho zástupcem je ing. jan Medveď. Vojtěch Hromíř pracuje pro ČESMAD BOHEMIA již 15 let, z čehož větší část působil ve funkci zástupce generálního tajemníka. Jeho nový zástupce Jan Medveď je zaměstnancem Sdružení od roku 2002, když doposud byl vedoucím odboru legislativy a mezinárodních vztahů. Mgr. Vojtěch Hromíř Ing. Jan Medveď Transport magazín 1/2014 3

4 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ AkTIvITy SDRUŽENÍ V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů VZOROVé PřEPRAVní PODmínky Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku, zrušení bez náhrady vyhlášky o přepravním řádu a pochopitelným nejasnostem a právní nejistotě při uzavírání smluv od ledna 2014, předsednictvo Sdružení pověřilo prezidenta V. Starostu zajištěním možnosti alespoň nějaké minimální možné ochrany dopravců při uzavírání přepravních smluv. Po konzultacích s právníky se jako vyhovující řešení ukázala varianta vytvoření a publikování tzv. oborových přepravních podmínek, na které by se dopravci při uzavírání přepravních smluv se souhlasem odesílatele mohli odvolávat. Následně bylo rozhodnuto zadat zkušeným dopravním právníkům zpracování těchto oborových přepravních podmínek. Pokud splní zakázku, podmínky by měly být k dispozici členům do konce ledna CEmt Od 1. ledna 2014 bude platit nový průvodce používáním povolení CEMT, bohužel sekretariát CEMT zveřejnil snad konečnou podobu až 18. prosince Pracovní překlad bude zveřejněný na stránkách ČESMADu začátkem ledna Od 1. ledna 2014 se budou vydávat nové vzory atestů CEMT pro přípojná vozidla (žlutý formulář) a pro pravidelné technické kontroly (bílý formulář). Doporučuje se dopravcům nechat si potvrzovat po 1. lednu 2014 již tyto nové atesty. ČE- SMAD tisk nových verzí atestů objednal, měly by do konce roku 2013 být k dispozici. Již vydané atesty zůstávají v platnosti, s výjimkou atestů z STK, které platí jen po dobu 12 měsíců od data vydání v roce Objevil se problém s atesty pro EURO V, které někteří výrobci a dovozci vydávali v roce 2008 ještě před oficiálním zveřejněním verze atestů od sekretariátu. Jednalo se o atesty pro EURO IV, kde si dovozci ve formuláři přepsali písmeno IV za písmeno V. Takto upravené atesty lze využívat pro potřeby dokladování ekologické úrovně vozidla např. pro mýtné systémy, ale s povolením CEMT se doporučuje je vyměnit za oficiální verze, které jsou v souladu s některým z Průvodců CEMT verze, platné od ledna roku V prosinci jsme sekretariátu CEMT nahlásili konkrétní případy porušování pravidel CEMT tureckými úřady. Vedení ITF/ OECD slíbilo jednat s nejvyššími tureckými představiteli o nápravě. mezinárodní jednání Začátkem prosince se uskutečnila v Praze smíšená komise s Bosnou. Výsledky jsou dobré, povolení pro nákladní i osobní dopravu v roce 2014 by mělo být dost na pokrytí požadavků českých dopravců. V nepravidelné dopravě se využívá jízdní list v souladu s dohodou Interbus. Začátkem roku 2014 se uskuteční jednání smíšených komisí s Tureckem a Německem a vzhledem k potížím českých dopravců v Kazachstánu i jednání s kazašským ministerstvem dopravy, členové sdružení mají možnost zaslání stížností, podnětů, dotazů a návrhů k projednání na e- mail PRáVA CEStujíCíCH Autobusoví dopravci nás požádali o zjištění názoru na aplikaci nařízení 181/2011 o právech cestujících v případě, kdy dojde k poruše autobusu až v průběhu jízdy. Požádali jsme ministerstvo dopravy o názor. Odpověď jsme dostali obratem. Podle názoru MD především je třeba si uvědomit, že v případě vnitrostátní linkové dopravy se podle 39d zákona o silniční dopravě do nepoužije čl. 19 a 21 nařízení, upravujících práva cestujících v případě zpoždění autobusu, a platí tedy vnitrostátní právní úprava. Jinak v případě dopravy, na kterou se vztahuje nařízení, je třeba odkázat na čl. 19 odst. 3 nařízení, který upravuje povinnost dopravce v případě, že se autobus během cesty porouchá. Přesáhne- li v důsledku poruchy zpoždění při odjezdu ze zastávky 120 minut, mají cestující podle čl. 19 odst. 4 právo na pokračování či přesměrování podle čl a) nebo náhradu jízdného a případně bezplatnou zpáteční přepravu podle čl b). Tento nárok tedy platí v případě zpoždění při odjezdu z kterékoli zastávky, nikoli pouze z terminálu, o němž hovoří článek Z textu nařízení nevyplývá, že se tento nárok týká pouze zpoždění, které má spoj z nástupní stanice cestujícího, jako to stanoví 40 přepravního řádu, naopak z čl. 19 odst. 1 písm. b), které hovoří o případně bezplatné zpáteční přepravě do původního místa odjezdu lze usuzovat, že právo podle odstavce 1 vzniká cestujícímu při zpoždění odjezdu z jakékoli zastávky na trase, nikoli pouze z nástupní zastávky. Nastanou- li skutečnosti, na základě nichž by měl dopravce očekávat důvodně zpoždění spoje linkové dopravy při odjezdu z TERMINÁLU (nikoli tedy z jakékoli zastávky) o více než 120 minut, musí cestujícímu nabídnout volbu mezi možnostmi uvedenými v čl. 19 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) ihned, tedy aniž by vyčkával, zda ke zpoždění skutečně dojde či nikoli. Jedná- li se pak o cestu s plánovanou dobou delší než tři hodiny a zpoždění při odjezdu z TERMINÁLU (nikoli tedy z jakékoli zastávky) je delší než 90 minut, má cestující nároky uvedené v čl

5 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Soukromá nákladní vozidla a Silniční daň V médiích se objevila zpráva, že stovky provozovatelů nákladních vozidel nad 3,5 tuny hmotnosti dluží státu silniční daň. Informace byla nepřesná, protože podle zákona o dani silniční sice skutečně podléhají dani silniční veškerá vozidla, sloužící k podnikání a veškerá nákladní auta nad 3,5 tuny (až na výjimky jako traktory a osvobozená auta jako hasiči atd.), ale současně zákon přiznává 100% slevu u nákladních vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou- li používána fyzickými osobami. Zákon (kupodivu) dovoluje, že poplatníci daně, kteří provozují vozidlo se 100% sníženou sazbou, nepodávají daňové přiznání, nemají- li daňovou povinnost u dalšího vozidla. Soukromá osoba, která nepodniká, nepůjčuje auto k podnikání, nemusí proto u nákladního auta do 12 tun platit silniční daň a nemusí podávat daňové přiznání. Kdo provozuje hmotnější nákladní auto, podává přiznání a platí daň. Tento výklad nám potvrdili i Generální finanční ředitelství: Je li vozidlo (nákladní automobil s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun) zahrnuto do obchodního majetku podnikající fyzické osoby, není možné využít snížení sazby daně a situaci lze řešit uložením registračních značek předmětných vozidel do tzv. depozita (dočasného vyřazení vozidel z registru motorových vozidel ve smyslu ust. 13 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Není li toto vozidlo zahrnuto v obchodním majetku podnikající fyzické osoby, může být výše popsané beneficium aplikováno pouze v případě, že fyzická osoba prokáže, že vozidla nejsou používána k podnikání anebo nejsou pronajímána ani provozována pro cizí potřeby, tzn. jsou používána pouze pro soukromé účely. StížnoSti na kontroly Opakovaně upozorňujeme dopravce a řidiče, že Mezinárodní unie dopravců IRU provozuje webovou stránku, na které si dopravci a řidiči můžou stěžovat na průběh nebo postup při kontrole kdekoliv v EU. Dotazník je možné vyplňovat v češtině do slovenského předtisku na adrese: -app?form_id=1000&lng=sk&src=html. Vyplněné informace budou přeložené do angličtiny a předané organizaci Euro Contrôle Route ECR, což je sdružení evropských silničních kontrolních složek. Stěžovatelé mohou využít i přímo webové stránky ECR, ale stížnost je potom nutné vyplnit v některém ze světových jazyků, čeština nebo slovenština zatím chybí. Přímá stránka ECR je na adrese: site/en/complaints. mýtné jednotky Na podnět některých dopravců jsme se snažili zjistit, zda v některém evropském státě pokutují řidiče za to, že při vstupu na území neodstraní ze skla mýtné jednotky z jiných států. Ani z jednoho státu EU a ani od kolegů z ostatních evropských svazů se neobjevilo potvrzení, že by se neodstranění OBU pokutovalo. Někteří policisté ale upozornili na to, že OBU by neměla bránit řidiči ve výhledu, což je ale obecné pravidlo. rakousko technická kontrola V prosinci si náš člen stěžoval na skutečnost, že v Rakousku zaplatil poplatek za provedení silniční technické kontroly a to i přesto, že kontrola proběhla s výsledkem bez závad. Příslušný rakouský zákon, kterým je Kraftfahrgesetz (KfG), obdobně jako v Česku, požaduje zaplacení prohlídky jen tehdy, pokud byla odhalená závada na vozidle. Wurden im Zuge der Prüfung an Ort und Stelle (Abs. 1 bis 3) schwere Mängel ( 57 Abs. 7) festgestellt, so ist für die Benützung der zur Verfügung gestellten Einrichtungen vom Zulassungsbesitzer unmittelbar ein Kostenersatz zu entrichten. Der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Vertreter des Zulassungsbesitzers, falls dieser nicht selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter bei der Überprüfung anwesend ist. Wird der Kostenersatz nicht ohne weiteres entrichtet, so ist der Kostenersatz von der Behörde vorzuschreiben. Der Kostenersatz fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für die zur Verfügung gestellten Einrichtungen zu tragen hat. Die Höhe dieses Kostenersatzes ist durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie festzusetzen. jednání S ASFinAG Sešli jsme se na jednání se zástupci rakouského provozovatele mýtného systému, kterým je společnost ASFINAG. Při schůzce nás upozornili na schválené zvýšení sazeb od 1. ledna Kromě úpravy sazeb mýta se zvyšuje i poplatek tzv. dodatečného mýta o průměrných 9,1 %. V případě nezaplacení mýta je od vyměřováno náhradní mýto 240 EUR (původně 220 EUR). Tato sazba náhradního mýta se platí i v případě, že dopravce dodá pozdě doklad o emisní kategorii vozidla. Pokud dopravce/řidič nezaplatí správnou sazbu, zvyšuje se dodatečné mýto z původních 110 EUR na 120 EUR. ASFINAG má ambici se stát do roku 2012 nejlepším poskytovatelem mýta v Evropě. Pro řidiče např. postupně zavádí wi- fi přístup na parkovištích se službou vyhledávání volných parkovacích míst i s využitím aplikací pro mobilní telefony. Z BruSelu Blíží se do konečné fáze schválení úpravy směrnice o rozměrech a hmotnostech vozidel. V prosinci jsme poslali některým českým europoslancům naše doporučení, jak by nám vyhovovalo, aby hlasovali při různých návrzích. Podporujeme zvýšení celkové hmotnosti dvounápravových autobusů na 19,5 tuny z důvodu vyšší hmotnosti všech možných nových bezpečnostních a asistenčních prvků, které tak snižují reálnou užitečnou hmotnost. Máme výhrady k některým aerodynamickým nástavbám, které sice v praxi můžou uspořit naftu, ale pravděpodobně výrazně zhorší manipulaci při nakládce zboží. Nemáme výhrady k případné povinné montáži kontroly nápravových tlaků za podmínky, že se bude týkat jen nově uváděných vozidel na trh a zpětná montáž by byla dobrovolná. Podporujeme také nezakazování dlouhých souprav tzv. EMS (Modular System), složených z návěsu a přívěsu nebo dvou návěsů za sebou až do délky 25,25 metrů. Transport magazín 1/2014 5

6 SiLNiČNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA doprava NOViNKy Z evropské UNie ing. jiří Kladiva, csc. cbc Foto: Carlos Sardá daimler POLeMiZUje S eu O PřeViSU exportu A O dlouhých SOUPRAVácH Evropská komise EU pohlíží kriticky na sílu německého exportu, a tím na možné ohrožení stability evropského prostoru. K těmto a další otázkám se vyslovuje v zahraničním tisku šéf německé Daimler-Trucks Wolfgang Bernhard Exportní sila Německa je také součástí exportní síly Evropy. Naše exporty pomáhají konjunktuře celého kontinentu. Avšak exportuje nejen německé hospodářství, ale SRN se již dlouhodobě podílí na růstu mimo vlastní zem díky výrobě v zahraničí. Přesto si Evropská komise dělá v Bruselu starosti z dlouhodobého expertního převisu Německa. Připomínky EK směřovaly i k oblasti osobních vozidel. Evropa by měla být šťastná, že může nabízet technologie a produkty z Německa, jež chodí do celého světa. Jak jinak bychom mohli obstát v globální konkurenci? Cílem musí být posilovat konkurenceschopnost všech evropských členských zemí. To je nejlepší recept, abychom pod sebou neřezali silnou větev, na které sedíme. Je tu podstatný rozdíl mezi osobními a nákladními auty. Zájemci o ta osobní docházejí ke svým rozhodnutím také hodně emocionálně. Design a image značky hrají značnou roli. U nákladních aut jako investic je situace jiná. Zákazník se rozhoduje na základě racionálních aspektů, protože chce s vozidly vydělávat peníze. Dopravci bojují o dobré řidiče. Opět tu jde o hodnotu vozidla, ve kterém mají co nejlépe vykonávat svou práci. Jde především o otázky funkcionality. Další věcí jsou požadavky na vozidla v hospodářsky rozvinuté Evropě a v rozvojovém světě. Třeba příklad Indie. Zde jezdí nákladní auta průměrnou rychlostí 30 km/hod. je tu proto třeba jinak pojímat pohonnou trakci. Vozidla musí být také mnohem robustnější, aby dlouhodobě snášela přetěžování a jízdu po tamních vozovkách. Potvrzuje to strategii, že nemohou být žádná světová nákladní auta, ale musí odpovídat místním podmínkám. Pokud jde o Čínu, tam je největší trh nákladních automobilů na světě; jeho objem je větší než trh evropský a skupiny NAF- TA dohromady (USA, Kanada, Mexiko). Technologicky vzato je na úrovni Brazílie a Ruska. Tamní výrobci produkují poměrně jednoduchá vozidla, což se odráží na ceně; ta je o 50 % výhodnější než v Evropě. Pro náročná provedení se sází na dováženou špičkovou techniku částí. v Bruselu se již pracuje na nové regulaci co 2 pro nákladní vozidla. je to smysluplné? Takové záměry může výrobce těžko kalkulovat. Není například jasné, co bude připojeno za tahačem a jak návěs působí na emisi CO 2. S Evropskou komisí ale hovoříme o tom, jaké mohou být měřicí modely. Jednou ideou je vytvořit štítek o spotřebě asi jako u domácích spotřebičů. Touto průhledností by šla oživit poptávka po vozidlech s nízkou spotřebou. Jako branže užitkových vozidel jsme se již v roce 2008 zavázali snížit u všech řad nákladních vozidel průměrnou spotřebu pohonných hmot o 20 %. je nějaká jednoduchá cesta jak snížit emise CO 2? Ano, dlouhá vozidla! Není žádný účinnější prostředek na snížení emisí a spotřeby pohonných hmot. První zkoušky ukázaly, že dlouhé vozidlo ušetří 30 % paliva na tunokilometr a tím 9 % z celkových nákladů. Potom místo tří vozidel postačí k přepravnímu výkonu dvě. Ve Skandinávii je jejich nasazení po léta běžné. A proč ne zde? Důvodem je zřejmě obava, že by se zboží překládalo zpět z železnice na silnici. Dráha je již dnes pro mnoho transportů ideální dopravní cesta. Na tom nic nezmění ani dlouhé nákladní soupravy. Je politováníhodné, že se společnost nemůže rozhodnout pro jednoduché a účinné snížení emisí. CO 2. Říkám to i s vědomím, že tím jako výrobci prodáme vozidel méně. Ještě jinak: Každý chce co nejdříve konzumovat, ale nikdo nechce s tím související distribuční dopravu. Každý chce průmyslová pracovní místa, ale nikdo s tím související dopravu zboží. To spolu nehraje. Doprava a logistika jsou základními předpoklady pro náš průmyslový úspěch a s tím spojenou životní úroveň. Toto zachovat a současně muset pečovat o životní prostředí znamená hledat nová uplatnění pro dopravu, šetřící zdroje. A takovým uplatněním jsou dlouhé soupravy. eu A ÚdAjNé MÝTNé Z OSOBNÍcH AUT V SRN Evropská komise se ohrazuje vůči tvrzením, že přijala německé plány na mýtné z osobních aut, kterým mají být zatíženi jenom cizinci. Neexistuje žádná zelená z Bruselu pro jakékoliv německé plány mýtného, uvedla tisku mluvčí dopravního komisaře Siima Kallase. Na konkrétní plány nemůže Komise reagovat, protože jí ještě žádné nebyly předloženy. Ale nemělo by být možné spojovat mýtné pro všechny Němce i cizince přímo s osvobozením německých majitelů osobních aut od vozidlové daně. Komise uvedla, že mýtné pro Němce a cizince by mělo být odvozováno od používání zpoplatněných komunikací. Varovala, že by německá státní pokladna mohla přijít o peníze, když by se zrušila daň z vozidel a příjmy se získávaly například jen z mýtného na dálnicích. Předtím zástupci německé strany Transport magazín 1/2014 7

7 SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA CSU interpretovali dopis Kallase poslanci za Zelené Michaelovi Cramerovi jako zelenou pro jejich plány mýtného. V zásadě nepředstavuje snížení vozidlové daně pro uživatele sídlící na daném území při současném zvýšení přiměřených uživatelských poplatků diskriminaci z důvodu státní příslušnosti, napsal komisař Kallas. BALÍkOvé SLUŽBy A internetový OBcHOd Brusel chce podpořit internetové objednávání v cizině a sice bez předpisového zatížení. Evropská komise hodlá předložit koncem prosince svou Silniční mapu pro obchod online (E- Commerce). Tento jízdní řád nebude mít žádné předpisy, nýbrž zásady, jak si Brusel může představovat, aby spotřebitelé ztratili ostych a více objednávali zboží u zahraničních internetových obchodníků. A opačně, aby se internetový obchod více snažil získávat zákazníky za hranicemi. Podle Komise přeshraniční doručování zboží není optimální. To onlinový obchod blokuje. Podobné obavy vyslovuje také výbor pro společný trh v Evropském parlamentu. Ten pracuje na iniciativním návrhu pro přeshraniční doručování balíků, o kterém budou europoslanci hlasovat krátce po předložení plánů Evropské komise. Komplikované a nespolehlivé Pokud dodávka knihy z Hamburku do Mnichova stojí jen čtvrtinu toho, co z Mnichova do Vídně, není něco v pořádku, říká Komise. Kritizuje také, že přeshraniční dodání jsou komplikovaná a nespolehlivá. Dodací nabídky jsou neprůhledné a obtížně navzájem srovnatelné. Zákazníci nevědí, kdo je odpovědný při potížích a co dál, když se při reklamovaní nikdo neozývá. Stížnosti uváděné ve studiích a expertních jednáních jsou důvodem, proč každý druhý spotřebitel více důvěřuje stacionárnímu obchodu než onlinovému a jen asi 10 % spotřebitelů v EU využívá v E Commerce nabídek ze zahraničí. Obor doručovatelů naproti tomu uvádí, že nízká kvóta uživatelů se týká jen velkých států EU, ve kterých skoro všichni internetoví obchodníci mají tuzemské filiálky a přeshraniční doručování není proto zapotřebí. V menších státech Unie, jako jsou třeba Malta či Lucembursko je podíl výrazně vyšší ; uvádí to ve svém pozičním dokumentu Deutsche Post DHL. Bonnský podnik poukazuje na to, že často národní předpisy třeba rozdílné sazby daní z přidané hodnoty - brzdí přeshraniční online obchod. Procentní podíl internetových obchodníků, stojící za povšimnutí nabízí dokonce dodávky v jiných státech. A zdůrazňují doručovatelé jejich zákazníky jsou onlinoví obchodníci a nikoliv adresáti, kteří balík nakonec přijmou. Silniční mapa s mírným tlakem. Evropské komisi EU jde také o obchodníky středního stavu, kteří si na rozdíl od těch velkých nemohou dovolit vlastní dodací služby, a proto často vzdávají hledání zákazníků v zahraničí. Avšak pochybnosti branže vedou bruselský úřad, aby se silniční mapou nasadila mírný tlak. Zaměřuje se na doručovatelský obor, na internetové obchodníky a na členské státy. Doručovatelé by mohli zajistit neprodyšný tok informací přes hranice, aby bylo možno v každou dobu říci, kde se zásilka nachází. Toto již funguje mezi Německem a Francií, avšak nikoliv optimálně. Také služba zákazníkovi (e- obchodníkovi) není optimální. Doručovatelé by mohli propojit svá Call Centra a centralizovat krizová centra pro stížnosti. Internetovým obchodníkům Silniční mapa radí, aby prověřili své webové stránky, které často informují špatně a neúplně o přeshraničních dodacích možnostech. Třetím adresátem napomenutí jsou národní dohlížecí úřady. Od nich Evropská komise požaduje přesnější sledování domácích trhů, aby měli lepší porozumění pro internetové obchodníky a také pro příjemce zásilek. K tomu zřejmě patří poznatek, že logistické řetězce jsou podle všech pravidel přizpůsobeny na národní potřeby, protože většina zásilek se vybavuje národně. Přeshraniční dodávky vyžadují zpravidla speciální náklady, které se odrážejí ve vyšší ceně. RůZNé BUSiNeSSeUROPe V ROce 2014 PředPOVÍdá MÍRNÝ RůST evropské ekonomiky Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE ve svém podzimním hospodářském výhledu 2013 poukazuje na mírný nárůst HDP a podnikatelské důvěry ve většině ekonomik EU. Dle BUSINESSEUROPE se podnikatelská důvěra upevnila především díky další stabilizaci na finančních trzích ve smyslu závazku ze strany Evropské centrální banky (ECB) k ochraně eura a podstoupení dalších kroků směrem k vytvoření Bankovní unie. Ačkoliv je evropská ekonomika stále pod svým růstovým potenciálem, očekává se, že se situace bude postupně zlepšovat. Ve své studii BUSINESSEU- ROPE předpovídá ekonomický růst ve výši 1,4 % v EU28 a jednoprocentní růst v eurozóně Foto: Martin Felix eu STANOViLA KONeČNá ANTidUMPiNGOVá cla NA dovoz BiONAfTy Z ARGeNTiNy A indonésie Od poloviny příštího týdne EU definitivně zavede antidumpingová cla na bionaftu dováženou z Argentiny a Indonésie. Antidumpingová opatření zahrnují dodatečné clo v průměru 24,6 % pro Argentinu a 18,9 % pro Indonésii. Opatření se zakládají na rozhodnutí, které bylo přijato tento týden Radou. Dle průzkumu, který prováděla Evropská komise po dobu 15 měsíců, dováželi argentinští a indonéští výrobci bionaftu na evropský trh značně pod cenou, což negativně ovlivňovalo provozní výkonnost evropských výrobců. Konečná antidumpingová opatření budou platit po dobu pěti let a kromě obnovení spravedlivé hospodářské soutěže se očekává další rozvoj zeleného energetického sektoru v EU. MALé A STředNÍ POdNi Ky: NA POdPORU KONKU ReNceScHOPNOSTi BUde V OBdOBÍ Vy HRAZeNO 2,3 MLd. eur Evropská komise uvítala přijetí finančního rámce programu COSME Evropským parlamentem na příštích sedm let. Cílem programu COSME je především usnadnění přístupu k financím, což je v současnosti největší problém pro malé a střední podniky (MSP) v EU. Z rozpočtu 2,3 mld. EUR bude program COSME MSP například poskytovat záruky pro úvěry až do výše EUR. Očekává se, že do roku 2020 využije COSME na firem z EU. Kromě toho bude COSME pomáhat podnikům následujícími způsoby: 1) podnikatelé budou těžit ze snadnějšího přístupu na trhy v EU i mimo ni; 2) občané, kteří se chtějí stát samostatně výdělečně činní, ale v současné době čelí obtížím při zakládání vlastního podnikání, obdrží odbornou pomoc; a za 3) vládním orgánům členských států bude poskytnuta asistence v oblasti provádění účinných reforem politiky MSP. 8

8 AUTOBUSOVá AUTOBUSOVÁ DOPRAVA doprava PřePRAVA OSOB PO NěMecKU daňová PROBLeMATiKA V ROce 2014 jaroslava Černá zdaňování dopravy osob v Rakousku a Německu Foto: Martin Felix Vzáří roku 2013 rozeslal německý finanční úřad chemnitz Süd všem českým podnikatelům v oblasti mezinárodní přepravy osob, kteří jsou v SRN daňově registrováni, dopis o změně 13b německého Zákona o dani z obratu (UStG) vstupující v platnost od V souvislosti s touto úpravou dochází k novým povinnostem při podání ročního daňového přiznání či předběžného daňového hlášení, k vyplňování nové povinné přílohy a použití brutto ceny za dopravu na faktuře. Autobusový dopravce je nyní povinen zdaňovat veškeré přepravy osob po území SRN, ať je objednavatelem kdokoliv. Vyplnění nové přílohy se tedy týká všech uskutečněných jízd, není již možné přenášet daňovou povinnost na zákazníka. Celková částka dlužné daně z obratu uvedená na povinné příloze Anlage 1 je nezbytná pro elektronická daňová podání a následné odeslání potvrzujících dokumentů na finanční úřad Chemnitz- Süd. Od změny 13b UStG si německá strana pravděpodobně slibuje snížení administrativy, zjednodušení kontroly a tím i zvýšení výběru daně z obratu. Pro objednavatele přeprav je tato úprava velkou úsporou financí a úbytkem starostí. Již jsou osvobozeni od starostí s přenosem daňového dluhu na jejich firmu, od registrace v SRN a od následných daňových povinností. Rovněž se nebudou setkávat s různým výkladem německého zákona o dani z obratu a nebude se moci stát, že jeden dopravce nedodržující zákony jim nabídne, že daň za ně zaplatí sám a druhý dopravce, který poctivě dodržuje daná pravidla, bude muset zákazníkům sáhodlouze vysvětlovat, proč na ně daňovou dlužnost musí přenášet. Nyní již leží veškerá tíže zdaňování pouze na vykonávajícím dopravci a teprve nyní se ukáže, jak kdo obstojí v konkurenci, neboť nikdo nebude moci obcházet v Německu stanovené podmínky. Současným nárůstem povinností by však autobusový dopravce neměl být nějak poškozen. Cena za dopravu musí oproti dřívějšku zahrnovat navíc nejen daň z obratu po německém území, ale měla by v ní být zohledněna vyšší náročnost a zodpovědnost autobusového dopravce. Autobusový dopravce musí s platností od dodržovat řadu povinností a může využívat svá práva daňového poplatníka: - podnikatel vykonávající přepravu osob do/přes SRN musí být daňově registrován a finanční úřad mu musí udělit daňové číslo, - vykonávající podnikatel je povinen mít při sobě během cesty po Německu osvědčení o daňové registraci autobusu a je povinen na požádání celních úřadů pověřených kontrolou v oblasti daní toto osvědčení předložit, - ve stanovených případech musí dopravce podávat předběžná daňová hlášení; jak často má podnikatel podávat předběžné daňové hlášení stanovuje přímo finanční úřad, a to většinou současně s oznámením o přidělení daňového registračního čísla, - každopádně po skončení kalendářního roku, a to nejpozději do 31. května roku následujícího, musí vykonávající podnikatel podávat roční přiznání k dani z obratu, - předběžné daňové hlášení i roční daňové přiznání je povinné podávat elektronicky; k elektronickému podání je nezbytný elektronický certifikát, kterým se podání elektronicky podepisuje, - ke každému daňovému podání musí vykonávající podnikatel vyplnit novou povinnou přílohu Anlage 1, - německá strana vyžaduje, aby zahraniční podnikatelé vykonávající přepravu osob po SRN při vyplňování povinné přílohy Anlage 1 pro přepočet své měny na EUR používali průměrný kurz, který zveřejňuje Spolkové ministerstvo financí na ten měsíc, ve kterém se plnění uskutečnilo nebo byla převzata úplata za uskutečnění plnění, - vykonávající podnikatel má právo k odečtu vstupních částek DPH v souvislosti s přepravami osob (např. DPH 18

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany:

podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: S M L O U V A O D Í L O podle 536 a násl. zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany: 1. jméno, sídlo: Česká republika

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy

Oprava základu daně a výše daně, slevy a bonusy VNITŘNÍ SMĚRNICE pro podnikatele 2011 1. aktualizace k 1. 4. 2011 Vzhledem k tomu, že novela č. 47/2011 Sb. s účinností od 1. 4. 2011 zrušila v zákoně č. 235/2004 Sb. pojmy daňový dobropis a daňový vrubopis,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR

Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smlouva o poskytnutí služby na vytvoření metodiky hodnocení ukončených zadávacích řízení jednotlivých programů TA ČR Smluvní strany: uzavřená podle 269 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník,

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002. ze dne 16. prosince 2002 NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2246/2002 ze dne 16. prosince 2002 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) vzhledem k zápisu (průmyslových) vzorů Společenství KOMISE

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI 13Reg5125_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Územní pracoviště v, ve, pro Daňové identifikační číslo skupiny Otisk

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a

V případě přijetí úplaty před dnem zdanitelného plnění (záloha) se postupuje podle 37a DPH k 1.1.2013 Sazby DPH od 1.1.2013 (Zákon 500/2012 Sb.) Základní sazba 21% Snížená sazba 15% Přechodná ustanovení: dodání, odvod a čištění vody, dodání tepla a chladu rozdělení na období dodání elktřiny,

Více

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty

PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI k dani z přidané hodnoty 11Reg5104_4.pdf Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Finančnímu úřadu v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo 02 otisk podacího razítka fi nančního úřadu PŘIHLÁŠKA K REGISTRACI

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. Vymezení pojmů LINEP style, s.r.o., se sídlem Čajkovského 1904/11, 130 00 Praha 3, IČ 24197181, č. účtu 2600185087, kód banky 2010, vedený u Fio banky, tel.: +420 608 883

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory)

NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95. ze dne 13. prosince 1995. o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2869/95 ze dne 13. prosince 1995 o poplatcích placených Úřadu pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a vzory) KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád

Obchodní podmínky a reklamační řád Obchodní podmínky a reklamační řád 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb a prodej zboží na internetovém portálu www.cstzb.cz. Podmínky blíže vymezují

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011

- daňové přiznání a daň za únor 2011 souhrnné hlášení za únor 2011. - daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2011 Daňový kalendář pro rok Daňový kalendář pro rok LEDEN 10. ÚNOR 9. 21. 28. BŘEZEN biopaliva - splatnost za listopad 2010 (mimo z lihu) - měsíční odvod úhrnu sražených záloh na fyzických osob ze závislé

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ

Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ Změny právní úpravy dokumentárních akreditivů a inkas v souvislosti s NOZ 89/2012 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ČÁST ČTVRTÁ RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA *** HLAVA I VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů Dnešního dne, měsíce a roku smluvní strany Národní hřebčín Kladruby nad Labem,

Více

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny

Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny PRACOVNÍ VERZE Obchodování na PXE DPH a daň z elektřiny Jana Šťovíčková 1. listopadu 2007 Obsah prezentace 1. Uplatnění DPH Obchodování na Energetické burze Legislativa k uplatnění DPH Místo plnění Předmět

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník.

1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. Případová studie část A nákladní doprava vnitrostátní 1. Uveďte alespoň 3 z možných 4 forem obchodních společností, které upravuje obchodní zákoník. 2. Jaká je zákonná lhůta pro provedení technické prohlídky

Více

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti

Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti Smlouva o výkonu funkce člena orgánu společnosti uzavřená v souladu s ust. 59 a násl. zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích, níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi 1. PATRIA Kobylí, a.s. se sídlem

Více

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy

Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Úrazové pojištění pro rok 2006 nové číslo smlouvy Český svaz tělesné výchovy a Kooperativa, pojišťovna, a.s. uzavřely novou smlouvu o úrazovém pojištění členů ČSTV. Po loňském jednání o možném dodatku

Více

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Základní škola a Mateřská škola 38. ÚPLATA ZA PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Obecná ustanovení Na základě ustanovení zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014

Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Nový Občanský zákonník Od 1.1.2014 Díl 11 Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovem vkladu, akreditívu a inkasu 2662 2675 NOZ NOZ neupravuje tzv. platební účet Upravuje Zákon č. 284/2009 Sb. o platebním

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Poskytovatel TDM real s.r.o. se sídlem Jelínkova 919/28, 616 00, Brno, IČ 02639441, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8194, dále

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Rámcová smlouva na poskytování mobilních datových přenosů pro notebooky Identifikační

Více

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta

Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Zvláštní poštovní a obchodní podmínky společnosti Mediaservis,s.r.o. pro službu Sběrná pošta Obsah Čl. 1 Obecná ustanovení... 2 Čl. 2 Vymezení používaných pojmů... 2 Čl. 3 Popis služby Sběrná Pošta...

Více

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD

Obsah. Vnitřní předpis Reklamační řád. Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Název: REKLAMAČNÍ ŘÁD Vnitřní předpis č.: 10/2015 Obsah: Přílohy: Určena: Všem zaměstnancům a pracovníkům (VZ/PPZ) Consilior s.r.o. Vv Vytvořil: JUDr. Lumír Schejbal compliance officer Schválil: Tomáš

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany:

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB. Smluvní strany: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ INTERNETOVÝCH SLUŽEB Smluvní strany:., se sídlem, IČ:.., DIČ:.., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném., oddíl., vložka, jednající. bankovní spojení:, číslo účtu:., (dále též Poskytovatel

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013

Finanční právo. 2. seminář 18. října 2013 Finanční právo 2. seminář 18. října 2013 NEPŘÍMÉ DANĚ Daň z přidané hodnoty Daň z přidané hodnoty Nepřímá daň. Neutrální = vztahuje se na všechny podnikatelské aktivity a subjekty, včetně zboží z dovozu

Více

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY

DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 1. Podstata DPH Daň z přidané hodnoty (dále jen DPH) je jednou z nepřímých daní, tzn. že se neplatí přímo jako samostatná částka, ale je obsažena v ceně majetku (např. zboží, materiálu)

Více

Reklamační řád BH Securities a.s.

Reklamační řád BH Securities a.s. Reklamační řád BH Securities a.s. F13_Reklamační řád_1.1.11ml.doc 1 z 7 OBSAH Článek 1 Účel předpisu...3 Článek 2 Úvodní ustanovení...3 Článek 3 Reklamace zákazníka...3 Článek 4 Stížnost zákazníka...3

Více

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ

POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ PODNIKATELŮ č. 1/14 OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění podnikatelů VPP-P článek 1-22 str. 2 Zvláštní pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů ZPP-MP

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR)

Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Národního výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (ICC ČR) se sídlem v ulici Freyova 82/27, 190 00 Praha 9 - Vysočany identifikační číslo: 69781389 zapsaného ve

Více

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o.

II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska. Dashöfer Holding, Ltd. a Verlag Dashöfer, nakladatelství, spol. s r. o. II. Pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska Při pořízení zboží z jiného členského státu do tuzemska se řídí stejnými zásadami jako jeho dodání. Pořízení zboží pro účely zákona o DPH jsou upraveny

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11

Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10. Úvod 11 Zkratky a úplné názvy předpisů použitých v publikaci 10 Úvod 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011 13 1 Oblasti, kterých se týká novela zákona o DPH 19 2 Změny zákona o DPH spočívající ve změně místa

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. "Poskytovatelem" se rozumí společnost Agentura PŘEKLADY A TLUMOČENÍ s.r.o. se sídlem Jaurisova 515/4, 140 00 Praha, Česká republika, provozovna Washingtonova

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz

Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz Všeobecné obchodní podmínky pro nákup na internetovém obchodě www.alkoelektro.cz 1. Základní údaje Dodavatel Vladimír Horák, Jarní 5715, 430 04 Chomutov. Dodavatel je plátcem DPH. Telefon: +420 777 220

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Problematika ručení u DPH ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé.

(4) Smluvní strany si mohou sjednat dobu splatnosti delší než 60 dnů jen tehdy, pokud to není vůči věřiteli hrubě nespravedlivé. Přehled nejdůležitějších právních předpisů vyšlých ve Sbírce zákonů v období duben červen 2013 z pohledu podnikatelských aktivit OSVČ a obchodních společností Zákon Parlamentu České republiky č. 179/2013

Více

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku.

SILNIČNÍ DAŇ. Daňové přiznání ( 15) se podává vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. SILNIČNÍ DAŇ Upravena zákonem č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Předmětem daně ( 2) jsou silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, používaná k podnikatelské činnosti. Vozidla nad 3,5 t,

Více

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL

Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Informace pro příjemce podpory v programu PANEL/NOVÝ PANEL Obsah I. Dotace na úhradu úroků... 2 1 Čerpání dotace... 2 2 Podmínky zachování dotace na úhradu úroků v případě změn smlouvy o úvěru... 2 3 Změna

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB Uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi (dále jen uživatel ) a (dále jen poskytovatel ) I. Předmět smlouvy Předmětem této smlouvy je poskytování služeb, kterými se

Více

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky

I. Předmět plnění. 1. Dodavatel je podle... ze dne. oprávněn provozovat činnost... II. Dodací podmínky Příloha č. 2 Dne 2010 uzavřeli Středisko služeb školám, Plzeň, Částkova 78 IČ: 49777700 DIČ: CZ49777700 se sídlem 326 00 Plzeň, Částkova 78 zastoupené Ing. Tomášem Vláškem, ředitelem (dále jen objednatel)

Více

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0

M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 M ě s t s k á č á s t P r a h a 2 0 Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, tel. 271071 680, fax 28192 0093 Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají smluvní strany Městská část Praha 20 se sídlem

Více

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení

ČÁST PRVNÍ Obecná část. Předmět úpravy. Obecná ustanovení 545/2006 Sb. VYHLÁŠKA Energetického regulačního úřadu ze dne 29. listopadu 2006 o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství ve znění vyhlášky č. 396/2011 Sb. Energetický regulační úřad

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2015 květen/červen 2015 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2015 květen/červen

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce):

Více

1. Úvodní ustanovení Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě eshop.eledo.savana.cz Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Provozovatelem

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ

KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ KURZ ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ Centrum služeb pro podnikání s.r.o. 2014 UKÁZKA ŠKOLÍCÍCH MATERIÁLŮ Obsah: 2 1. Úvod do účetnictví 1.1. ZPŮSOBY VEDENÍ EVIDENCE PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI Daňová evidence je upravena

Více

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014

Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o. VOPKS 201402 Všeobecné obchodní podmínky ( pro prodej zboží ) platné od 1. ledna 2014 EFKO - karton, s.r.o., se sídlem Dolní čp. 347, 592 14 Nové Veselí, IČ 26915758, DIČ CZ26915758,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro prodej vstupenek na utkání klubu Bílí Tygři Liberec, s.r.o. 1. Předmět obchodních podmínek Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky upravují prodej vstupenek

Více

Smlouva o partnerské spolupráci

Smlouva o partnerské spolupráci Smlouva o partnerské spolupráci Smluvní strany: 1. WideNet s.r.o. se sídlem: Palác Lucerna, Štěpánská 61, 116 02 Praha 1 IČ: 26767244 jednající jednatelem Vladimírem Vavrochem obchodní společnost WideNet

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese

pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu  umístěného na internetové adrese pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu www.fler.cz umístěného na internetové adrese http://www.fler.cz/hosie 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) firmy

Více

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden;

j) majitelem účtu, ke kterému je vydána karta, se pro účely tohoto pojištění rozumí fyzická nebo právnická osoba, na jejíž jméno je účet veden; Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění finanční ztráty vzniklé ze zneužití platební karty v důsledku jejího odcizení nebo její ztráty (VPP K 05/2012) Článek 1 Úvodní ustanovení Pro soukromé pojištění

Více

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit.

4.ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY Kupující je oprávněn objednávku před dodáním zboží kdykoliv bezplatně zrušit. Obchodní podmínky 1.KONTAKTNÍ ÚDAJE Název: Vachoušková Stanislava Sídlo/bydliště: Horní Bludovice č.372, 73937 Horní Bludovice IČ: 60288761 Zapsaná:Obecní živnostenský úřad Magistrátu měsat Havířova Telefon:

Více

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Obchodní a reklamační podmínky obchodní společnosti Metrostore.cz pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.metrostore.cz 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Internetový obchod

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice

INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice INTEGROVANÁ STŘEDNÍ ŠKOLA, SOKOLNICE 496 příspěvková organizace 664 52 Sokolnice V Ý B Ě R O V É Ř Í Z E N Í Zadávací dokumentace Název zakázky: Nákup devítimístného vozidla ISŠ Sokolnice Zadavatel: Zadavatelem

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto:

KUPNÍ SMLOUVA, 2. jméno, příjmení / obchodní firma:. místo podnikání/sídlo: registrace: jednající/zastoupen: takto: KUPNÍ SMLOUVA, kterou níže uvedeného data uzavírají: 1. Kanlux s.r.o. sídlem Frýdek-Místek, ul. Sadová čp. 618, PSČ: 738 01 IČ: 27804861 registrace: obchodní rejstřík, Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C.

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Daň z přidané hodnoty 2011 Charakteristika a právní úprava

Více

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy:

SMLOUVA O DÍLO. Účastníci smlouvy: SMLOUVA O DÍLO Účastníci smlouvy: Hvězdárna a planetárium Brno, příspěvková organizace se sídlem Kraví hora 2, 616 00 Brno, IČ 00101443, zapsaná v obchod. rejstříku u Kraj. soudu v Brně, oddíl Pr, vložka

Více

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu

Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu Obchodní podmínky www.skoleni-online.eu 1) OBECNÁ USTANOVENÍ A VYMEZENÍ POJMŮ Tyto obchodní podmínky platí pro poskytování služeb na internetovém portálu www.skolenionline.eu Podmínky blíže vymezují a

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY APLIKACE LEADY, MERK Tento dokument obsahuje VOP aplikací společnosti Imper CZ, s.r.o. Autorská práva k tomuto dokumentu vlastní předkladatel, tedy společnost IMPER CZ, s.r.o.

Více

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB RÁMCOVÁ KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, níže uvedené smluvní strany: Prodávající:

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Pojistná smlouva číslo 495000830-7

Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Pojistná smlouva číslo 495000830-7 Kooperativa, pojišťovna, a.s. se sídlem 110 01 Praha 1, Templová 747 IČ: 47 11 66 17 DIČ: CZ47116617 zapsaná u rejstříkového soudu v Praze, oddíl B, vložka 1897 bankovní

Více

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY

ČLÁNEK 1 ÚČEL A PŘEDMĚT SMLOUVY 2. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení na zadání veřejné zakázky Dlouhodobé zajištění dopravní obslužnosti Ústeckého kraje veřejnými službami v přepravě cestujících veřejnou

Více

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET

SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET Evidenční číslo smlouvy: SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB PŘÍSTUPU K SÍTI INTERNET v souladu s ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen občanský zákoník ) uzavřená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Provozovatelem internetových stránek Rozzlobenimuzi.com je společnost Platinum Media, s.r.o., se sídlem Mezibranská 1579/4, Praha 1, 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více