1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců"

Transkript

1 WWW. PRODOPRAVCE. CZ 1/2014 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: E mail: Členové Jana Sláčalová Michaela Havelková, Mgr. Vojtěch Hromíř, Ing. Jan Medveď Ing. Zdeněk Pikous Martin Cihelka Carlos Sardá PřÍjeM inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: E mail: GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM Carlos Sardá Foto na obálce: Carlos Sardá AdReSA RedAKce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: E mail: TiSK T STUDIO, s. r. o. Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4 OBSAH Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Nové vedení Sdružení ČESMAD BOHEMIA...3 Aktivity Sdružení...4 SiLNiČNÍ doprava Novinky z Evropské unie...7 Už zas!!!...9 Vymáhání sankcí udělených řidičům v zahraničí...10 Změny od Rozšíření zpoplatnění v systému běloruského mýta...11 Zprávy ze světa...12 Poštovní autobusy Novinky u aplikace TIR-EPD...15 Státy Úmluvy TIR Seznam smluvních států Úmluvy TIR, kde není možno provádět operace TIR...16 V Afghánistánu obnoven systém TIR...17 AUTOBUSOVá doprava Přeprava osob po Německu...18 Přeprava osob po Rakousku...19 ekonomika &LeGiSLATiVA Pojistné právo...23 ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST Školení, kurzy, semináře...27 TecHNiKA Mercedes-Benz snižuje emise...29 Mercedes CLA 220 CDI...30 Continental rozšiřuje výrobu pneumatik...34 NEOPLAN Cityliner v Euro Toto číslo bylo předáno do tisku dne Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E Scania klimatický tunel...38 Buggyra vytvořila tým snů...39 Na Tchaj-wanu byl smontován dvoutisící DAF CF...41 Cesta vznětového motoru...42 Najdete nás i na Facebooku Regionální pracoviště Sdružení Praha Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Tel: , Fax: , E mail: com Brno Podhájí 1a, Brno Řečkovice, Tel: , Fax: , E mail: com Ostrava Kafkova 8, Ostrava, Tel: , Fax: , E mail: com Hradec Králové Koutníkova 272, Hradec Králové, Tel: , Fax: , E mail: com Ústí nad Labem U Trati 3448/10, Ústí nad Labem, Tel: , Fax: , E mail: com Č. Budějovice Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, , Tel: , Fax: , E mail: com Plzeň Domažlická 174, Plzeň, Tel: , Fax: , E mail: com

2 ÚVOdNÍK Vážení čtenáři Transport magazínu, vážení členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA, dovolte, abych Vás pozdravil a přivítal v roce 2014 jako nový generální tajemník Sdružení. Nastupuji do této pozice s vědomím, že mám na co navazovat a přebírám stabilní organizaci s vysokým odborným renomé. Věřím, že v zádech se silnou členskou základnou téměř dvou tisícovek dopravních firem budeme korektními, ale také silnými partnery pro jednání se státní správou. Po 15 letech působení ve Sdružení vím, že je stále co zlepšovat a bude plno záležitostí, o které se budeme muset společně poprat. Skončil rok, který přinesl mnoho změn na naší politické scéně a zadělal i na změny další, kterých se zřejmě dočkáme už v lednu. Budou důležité pro všechny občany této země, ať už jsou zaměstnanci nebo podnikají a vytvářejí zdroje pro rozvoj státu. Dotknou se samozřejmě i silniční dopravy a života našeho Sdružení. S vědomím toho, že se o prosperitu firem, a tím i celé země vždy musí zasloužit jejich vlastníci, manažeři a zaměstnanci, a nikoliv stát, věřme, že rok 2014 bude rokem úspěšným a přinese nám uspokojení. Nespoléhejme na stát. Chtějme po něm, aby vytvářel rozumné podmínky pro život a podnikání, vláda mu dala nějakou dlouhodobější vizi a jeho občané se o něj mohli opřít, když potřebují. Hleďme do roku 2014 s optimismem a důvěrou ve vlastní schopnosti. Přeji Vám všem i Vašim blízkým především pevné zdraví, mnoho štěstí a radosti z věcí, které se Vám nebo někomu z Vašeho okolí podaří. Vítejte v roce 2014! Vojtěch Hromíř generální tajemník 2

3 Z ČiNNOSTi ČINNOSTI SDRUŽENÍ SDRUŽENÍ NOvé vedení SDRUŽENÍ ČeSMAd BOHeMiA Martin felix Foto: Martin Felix Od 1. ledna 2014 se stal novým generálním tajemníkem Sdružení ČESMAD BOHEMIA Mgr. Vojtěch Hromíř, jeho zástupcem je ing. jan Medveď. Vojtěch Hromíř pracuje pro ČESMAD BOHEMIA již 15 let, z čehož větší část působil ve funkci zástupce generálního tajemníka. Jeho nový zástupce Jan Medveď je zaměstnancem Sdružení od roku 2002, když doposud byl vedoucím odboru legislativy a mezinárodních vztahů. Mgr. Vojtěch Hromíř Ing. Jan Medveď Transport magazín 1/2014 3

4 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ AkTIvITy SDRUŽENÍ V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů VZOROVé PřEPRAVní PODmínky Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku, zrušení bez náhrady vyhlášky o přepravním řádu a pochopitelným nejasnostem a právní nejistotě při uzavírání smluv od ledna 2014, předsednictvo Sdružení pověřilo prezidenta V. Starostu zajištěním možnosti alespoň nějaké minimální možné ochrany dopravců při uzavírání přepravních smluv. Po konzultacích s právníky se jako vyhovující řešení ukázala varianta vytvoření a publikování tzv. oborových přepravních podmínek, na které by se dopravci při uzavírání přepravních smluv se souhlasem odesílatele mohli odvolávat. Následně bylo rozhodnuto zadat zkušeným dopravním právníkům zpracování těchto oborových přepravních podmínek. Pokud splní zakázku, podmínky by měly být k dispozici členům do konce ledna CEmt Od 1. ledna 2014 bude platit nový průvodce používáním povolení CEMT, bohužel sekretariát CEMT zveřejnil snad konečnou podobu až 18. prosince Pracovní překlad bude zveřejněný na stránkách ČESMADu začátkem ledna Od 1. ledna 2014 se budou vydávat nové vzory atestů CEMT pro přípojná vozidla (žlutý formulář) a pro pravidelné technické kontroly (bílý formulář). Doporučuje se dopravcům nechat si potvrzovat po 1. lednu 2014 již tyto nové atesty. ČE- SMAD tisk nových verzí atestů objednal, měly by do konce roku 2013 být k dispozici. Již vydané atesty zůstávají v platnosti, s výjimkou atestů z STK, které platí jen po dobu 12 měsíců od data vydání v roce Objevil se problém s atesty pro EURO V, které někteří výrobci a dovozci vydávali v roce 2008 ještě před oficiálním zveřejněním verze atestů od sekretariátu. Jednalo se o atesty pro EURO IV, kde si dovozci ve formuláři přepsali písmeno IV za písmeno V. Takto upravené atesty lze využívat pro potřeby dokladování ekologické úrovně vozidla např. pro mýtné systémy, ale s povolením CEMT se doporučuje je vyměnit za oficiální verze, které jsou v souladu s některým z Průvodců CEMT verze, platné od ledna roku V prosinci jsme sekretariátu CEMT nahlásili konkrétní případy porušování pravidel CEMT tureckými úřady. Vedení ITF/ OECD slíbilo jednat s nejvyššími tureckými představiteli o nápravě. mezinárodní jednání Začátkem prosince se uskutečnila v Praze smíšená komise s Bosnou. Výsledky jsou dobré, povolení pro nákladní i osobní dopravu v roce 2014 by mělo být dost na pokrytí požadavků českých dopravců. V nepravidelné dopravě se využívá jízdní list v souladu s dohodou Interbus. Začátkem roku 2014 se uskuteční jednání smíšených komisí s Tureckem a Německem a vzhledem k potížím českých dopravců v Kazachstánu i jednání s kazašským ministerstvem dopravy, členové sdružení mají možnost zaslání stížností, podnětů, dotazů a návrhů k projednání na e- mail PRáVA CEStujíCíCH Autobusoví dopravci nás požádali o zjištění názoru na aplikaci nařízení 181/2011 o právech cestujících v případě, kdy dojde k poruše autobusu až v průběhu jízdy. Požádali jsme ministerstvo dopravy o názor. Odpověď jsme dostali obratem. Podle názoru MD především je třeba si uvědomit, že v případě vnitrostátní linkové dopravy se podle 39d zákona o silniční dopravě do nepoužije čl. 19 a 21 nařízení, upravujících práva cestujících v případě zpoždění autobusu, a platí tedy vnitrostátní právní úprava. Jinak v případě dopravy, na kterou se vztahuje nařízení, je třeba odkázat na čl. 19 odst. 3 nařízení, který upravuje povinnost dopravce v případě, že se autobus během cesty porouchá. Přesáhne- li v důsledku poruchy zpoždění při odjezdu ze zastávky 120 minut, mají cestující podle čl. 19 odst. 4 právo na pokračování či přesměrování podle čl a) nebo náhradu jízdného a případně bezplatnou zpáteční přepravu podle čl b). Tento nárok tedy platí v případě zpoždění při odjezdu z kterékoli zastávky, nikoli pouze z terminálu, o němž hovoří článek Z textu nařízení nevyplývá, že se tento nárok týká pouze zpoždění, které má spoj z nástupní stanice cestujícího, jako to stanoví 40 přepravního řádu, naopak z čl. 19 odst. 1 písm. b), které hovoří o případně bezplatné zpáteční přepravě do původního místa odjezdu lze usuzovat, že právo podle odstavce 1 vzniká cestujícímu při zpoždění odjezdu z jakékoli zastávky na trase, nikoli pouze z nástupní zastávky. Nastanou- li skutečnosti, na základě nichž by měl dopravce očekávat důvodně zpoždění spoje linkové dopravy při odjezdu z TERMINÁLU (nikoli tedy z jakékoli zastávky) o více než 120 minut, musí cestujícímu nabídnout volbu mezi možnostmi uvedenými v čl. 19 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) ihned, tedy aniž by vyčkával, zda ke zpoždění skutečně dojde či nikoli. Jedná- li se pak o cestu s plánovanou dobou delší než tři hodiny a zpoždění při odjezdu z TERMINÁLU (nikoli tedy z jakékoli zastávky) je delší než 90 minut, má cestující nároky uvedené v čl

5 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Soukromá nákladní vozidla a Silniční daň V médiích se objevila zpráva, že stovky provozovatelů nákladních vozidel nad 3,5 tuny hmotnosti dluží státu silniční daň. Informace byla nepřesná, protože podle zákona o dani silniční sice skutečně podléhají dani silniční veškerá vozidla, sloužící k podnikání a veškerá nákladní auta nad 3,5 tuny (až na výjimky jako traktory a osvobozená auta jako hasiči atd.), ale současně zákon přiznává 100% slevu u nákladních vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou- li používána fyzickými osobami. Zákon (kupodivu) dovoluje, že poplatníci daně, kteří provozují vozidlo se 100% sníženou sazbou, nepodávají daňové přiznání, nemají- li daňovou povinnost u dalšího vozidla. Soukromá osoba, která nepodniká, nepůjčuje auto k podnikání, nemusí proto u nákladního auta do 12 tun platit silniční daň a nemusí podávat daňové přiznání. Kdo provozuje hmotnější nákladní auto, podává přiznání a platí daň. Tento výklad nám potvrdili i Generální finanční ředitelství: Je li vozidlo (nákladní automobil s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun) zahrnuto do obchodního majetku podnikající fyzické osoby, není možné využít snížení sazby daně a situaci lze řešit uložením registračních značek předmětných vozidel do tzv. depozita (dočasného vyřazení vozidel z registru motorových vozidel ve smyslu ust. 13 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Není li toto vozidlo zahrnuto v obchodním majetku podnikající fyzické osoby, může být výše popsané beneficium aplikováno pouze v případě, že fyzická osoba prokáže, že vozidla nejsou používána k podnikání anebo nejsou pronajímána ani provozována pro cizí potřeby, tzn. jsou používána pouze pro soukromé účely. StížnoSti na kontroly Opakovaně upozorňujeme dopravce a řidiče, že Mezinárodní unie dopravců IRU provozuje webovou stránku, na které si dopravci a řidiči můžou stěžovat na průběh nebo postup při kontrole kdekoliv v EU. Dotazník je možné vyplňovat v češtině do slovenského předtisku na adrese: -app?form_id=1000&lng=sk&src=html. Vyplněné informace budou přeložené do angličtiny a předané organizaci Euro Contrôle Route ECR, což je sdružení evropských silničních kontrolních složek. Stěžovatelé mohou využít i přímo webové stránky ECR, ale stížnost je potom nutné vyplnit v některém ze světových jazyků, čeština nebo slovenština zatím chybí. Přímá stránka ECR je na adrese: site/en/complaints. mýtné jednotky Na podnět některých dopravců jsme se snažili zjistit, zda v některém evropském státě pokutují řidiče za to, že při vstupu na území neodstraní ze skla mýtné jednotky z jiných států. Ani z jednoho státu EU a ani od kolegů z ostatních evropských svazů se neobjevilo potvrzení, že by se neodstranění OBU pokutovalo. Někteří policisté ale upozornili na to, že OBU by neměla bránit řidiči ve výhledu, což je ale obecné pravidlo. rakousko technická kontrola V prosinci si náš člen stěžoval na skutečnost, že v Rakousku zaplatil poplatek za provedení silniční technické kontroly a to i přesto, že kontrola proběhla s výsledkem bez závad. Příslušný rakouský zákon, kterým je Kraftfahrgesetz (KfG), obdobně jako v Česku, požaduje zaplacení prohlídky jen tehdy, pokud byla odhalená závada na vozidle. Wurden im Zuge der Prüfung an Ort und Stelle (Abs. 1 bis 3) schwere Mängel ( 57 Abs. 7) festgestellt, so ist für die Benützung der zur Verfügung gestellten Einrichtungen vom Zulassungsbesitzer unmittelbar ein Kostenersatz zu entrichten. Der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Vertreter des Zulassungsbesitzers, falls dieser nicht selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter bei der Überprüfung anwesend ist. Wird der Kostenersatz nicht ohne weiteres entrichtet, so ist der Kostenersatz von der Behörde vorzuschreiben. Der Kostenersatz fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für die zur Verfügung gestellten Einrichtungen zu tragen hat. Die Höhe dieses Kostenersatzes ist durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie festzusetzen. jednání S ASFinAG Sešli jsme se na jednání se zástupci rakouského provozovatele mýtného systému, kterým je společnost ASFINAG. Při schůzce nás upozornili na schválené zvýšení sazeb od 1. ledna Kromě úpravy sazeb mýta se zvyšuje i poplatek tzv. dodatečného mýta o průměrných 9,1 %. V případě nezaplacení mýta je od vyměřováno náhradní mýto 240 EUR (původně 220 EUR). Tato sazba náhradního mýta se platí i v případě, že dopravce dodá pozdě doklad o emisní kategorii vozidla. Pokud dopravce/řidič nezaplatí správnou sazbu, zvyšuje se dodatečné mýto z původních 110 EUR na 120 EUR. ASFINAG má ambici se stát do roku 2012 nejlepším poskytovatelem mýta v Evropě. Pro řidiče např. postupně zavádí wi- fi přístup na parkovištích se službou vyhledávání volných parkovacích míst i s využitím aplikací pro mobilní telefony. Z BruSelu Blíží se do konečné fáze schválení úpravy směrnice o rozměrech a hmotnostech vozidel. V prosinci jsme poslali některým českým europoslancům naše doporučení, jak by nám vyhovovalo, aby hlasovali při různých návrzích. Podporujeme zvýšení celkové hmotnosti dvounápravových autobusů na 19,5 tuny z důvodu vyšší hmotnosti všech možných nových bezpečnostních a asistenčních prvků, které tak snižují reálnou užitečnou hmotnost. Máme výhrady k některým aerodynamickým nástavbám, které sice v praxi můžou uspořit naftu, ale pravděpodobně výrazně zhorší manipulaci při nakládce zboží. Nemáme výhrady k případné povinné montáži kontroly nápravových tlaků za podmínky, že se bude týkat jen nově uváděných vozidel na trh a zpětná montáž by byla dobrovolná. Podporujeme také nezakazování dlouhých souprav tzv. EMS (Modular System), složených z návěsu a přívěsu nebo dvou návěsů za sebou až do délky 25,25 metrů. Transport magazín 1/2014 5

6 SiLNiČNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA doprava NOViNKy Z evropské UNie ing. jiří Kladiva, csc. cbc Foto: Carlos Sardá daimler POLeMiZUje S eu O PřeViSU exportu A O dlouhých SOUPRAVácH Evropská komise EU pohlíží kriticky na sílu německého exportu, a tím na možné ohrožení stability evropského prostoru. K těmto a další otázkám se vyslovuje v zahraničním tisku šéf německé Daimler-Trucks Wolfgang Bernhard Exportní sila Německa je také součástí exportní síly Evropy. Naše exporty pomáhají konjunktuře celého kontinentu. Avšak exportuje nejen německé hospodářství, ale SRN se již dlouhodobě podílí na růstu mimo vlastní zem díky výrobě v zahraničí. Přesto si Evropská komise dělá v Bruselu starosti z dlouhodobého expertního převisu Německa. Připomínky EK směřovaly i k oblasti osobních vozidel. Evropa by měla být šťastná, že může nabízet technologie a produkty z Německa, jež chodí do celého světa. Jak jinak bychom mohli obstát v globální konkurenci? Cílem musí být posilovat konkurenceschopnost všech evropských členských zemí. To je nejlepší recept, abychom pod sebou neřezali silnou větev, na které sedíme. Je tu podstatný rozdíl mezi osobními a nákladními auty. Zájemci o ta osobní docházejí ke svým rozhodnutím také hodně emocionálně. Design a image značky hrají značnou roli. U nákladních aut jako investic je situace jiná. Zákazník se rozhoduje na základě racionálních aspektů, protože chce s vozidly vydělávat peníze. Dopravci bojují o dobré řidiče. Opět tu jde o hodnotu vozidla, ve kterém mají co nejlépe vykonávat svou práci. Jde především o otázky funkcionality. Další věcí jsou požadavky na vozidla v hospodářsky rozvinuté Evropě a v rozvojovém světě. Třeba příklad Indie. Zde jezdí nákladní auta průměrnou rychlostí 30 km/hod. je tu proto třeba jinak pojímat pohonnou trakci. Vozidla musí být také mnohem robustnější, aby dlouhodobě snášela přetěžování a jízdu po tamních vozovkách. Potvrzuje to strategii, že nemohou být žádná světová nákladní auta, ale musí odpovídat místním podmínkám. Pokud jde o Čínu, tam je největší trh nákladních automobilů na světě; jeho objem je větší než trh evropský a skupiny NAF- TA dohromady (USA, Kanada, Mexiko). Technologicky vzato je na úrovni Brazílie a Ruska. Tamní výrobci produkují poměrně jednoduchá vozidla, což se odráží na ceně; ta je o 50 % výhodnější než v Evropě. Pro náročná provedení se sází na dováženou špičkovou techniku částí. v Bruselu se již pracuje na nové regulaci co 2 pro nákladní vozidla. je to smysluplné? Takové záměry může výrobce těžko kalkulovat. Není například jasné, co bude připojeno za tahačem a jak návěs působí na emisi CO 2. S Evropskou komisí ale hovoříme o tom, jaké mohou být měřicí modely. Jednou ideou je vytvořit štítek o spotřebě asi jako u domácích spotřebičů. Touto průhledností by šla oživit poptávka po vozidlech s nízkou spotřebou. Jako branže užitkových vozidel jsme se již v roce 2008 zavázali snížit u všech řad nákladních vozidel průměrnou spotřebu pohonných hmot o 20 %. je nějaká jednoduchá cesta jak snížit emise CO 2? Ano, dlouhá vozidla! Není žádný účinnější prostředek na snížení emisí a spotřeby pohonných hmot. První zkoušky ukázaly, že dlouhé vozidlo ušetří 30 % paliva na tunokilometr a tím 9 % z celkových nákladů. Potom místo tří vozidel postačí k přepravnímu výkonu dvě. Ve Skandinávii je jejich nasazení po léta běžné. A proč ne zde? Důvodem je zřejmě obava, že by se zboží překládalo zpět z železnice na silnici. Dráha je již dnes pro mnoho transportů ideální dopravní cesta. Na tom nic nezmění ani dlouhé nákladní soupravy. Je politováníhodné, že se společnost nemůže rozhodnout pro jednoduché a účinné snížení emisí. CO 2. Říkám to i s vědomím, že tím jako výrobci prodáme vozidel méně. Ještě jinak: Každý chce co nejdříve konzumovat, ale nikdo nechce s tím související distribuční dopravu. Každý chce průmyslová pracovní místa, ale nikdo s tím související dopravu zboží. To spolu nehraje. Doprava a logistika jsou základními předpoklady pro náš průmyslový úspěch a s tím spojenou životní úroveň. Toto zachovat a současně muset pečovat o životní prostředí znamená hledat nová uplatnění pro dopravu, šetřící zdroje. A takovým uplatněním jsou dlouhé soupravy. eu A ÚdAjNé MÝTNé Z OSOBNÍcH AUT V SRN Evropská komise se ohrazuje vůči tvrzením, že přijala německé plány na mýtné z osobních aut, kterým mají být zatíženi jenom cizinci. Neexistuje žádná zelená z Bruselu pro jakékoliv německé plány mýtného, uvedla tisku mluvčí dopravního komisaře Siima Kallase. Na konkrétní plány nemůže Komise reagovat, protože jí ještě žádné nebyly předloženy. Ale nemělo by být možné spojovat mýtné pro všechny Němce i cizince přímo s osvobozením německých majitelů osobních aut od vozidlové daně. Komise uvedla, že mýtné pro Němce a cizince by mělo být odvozováno od používání zpoplatněných komunikací. Varovala, že by německá státní pokladna mohla přijít o peníze, když by se zrušila daň z vozidel a příjmy se získávaly například jen z mýtného na dálnicích. Předtím zástupci německé strany Transport magazín 1/2014 7

7 SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA CSU interpretovali dopis Kallase poslanci za Zelené Michaelovi Cramerovi jako zelenou pro jejich plány mýtného. V zásadě nepředstavuje snížení vozidlové daně pro uživatele sídlící na daném území při současném zvýšení přiměřených uživatelských poplatků diskriminaci z důvodu státní příslušnosti, napsal komisař Kallas. BALÍkOvé SLUŽBy A internetový OBcHOd Brusel chce podpořit internetové objednávání v cizině a sice bez předpisového zatížení. Evropská komise hodlá předložit koncem prosince svou Silniční mapu pro obchod online (E- Commerce). Tento jízdní řád nebude mít žádné předpisy, nýbrž zásady, jak si Brusel může představovat, aby spotřebitelé ztratili ostych a více objednávali zboží u zahraničních internetových obchodníků. A opačně, aby se internetový obchod více snažil získávat zákazníky za hranicemi. Podle Komise přeshraniční doručování zboží není optimální. To onlinový obchod blokuje. Podobné obavy vyslovuje také výbor pro společný trh v Evropském parlamentu. Ten pracuje na iniciativním návrhu pro přeshraniční doručování balíků, o kterém budou europoslanci hlasovat krátce po předložení plánů Evropské komise. Komplikované a nespolehlivé Pokud dodávka knihy z Hamburku do Mnichova stojí jen čtvrtinu toho, co z Mnichova do Vídně, není něco v pořádku, říká Komise. Kritizuje také, že přeshraniční dodání jsou komplikovaná a nespolehlivá. Dodací nabídky jsou neprůhledné a obtížně navzájem srovnatelné. Zákazníci nevědí, kdo je odpovědný při potížích a co dál, když se při reklamovaní nikdo neozývá. Stížnosti uváděné ve studiích a expertních jednáních jsou důvodem, proč každý druhý spotřebitel více důvěřuje stacionárnímu obchodu než onlinovému a jen asi 10 % spotřebitelů v EU využívá v E Commerce nabídek ze zahraničí. Obor doručovatelů naproti tomu uvádí, že nízká kvóta uživatelů se týká jen velkých států EU, ve kterých skoro všichni internetoví obchodníci mají tuzemské filiálky a přeshraniční doručování není proto zapotřebí. V menších státech Unie, jako jsou třeba Malta či Lucembursko je podíl výrazně vyšší ; uvádí to ve svém pozičním dokumentu Deutsche Post DHL. Bonnský podnik poukazuje na to, že často národní předpisy třeba rozdílné sazby daní z přidané hodnoty - brzdí přeshraniční online obchod. Procentní podíl internetových obchodníků, stojící za povšimnutí nabízí dokonce dodávky v jiných státech. A zdůrazňují doručovatelé jejich zákazníky jsou onlinoví obchodníci a nikoliv adresáti, kteří balík nakonec přijmou. Silniční mapa s mírným tlakem. Evropské komisi EU jde také o obchodníky středního stavu, kteří si na rozdíl od těch velkých nemohou dovolit vlastní dodací služby, a proto často vzdávají hledání zákazníků v zahraničí. Avšak pochybnosti branže vedou bruselský úřad, aby se silniční mapou nasadila mírný tlak. Zaměřuje se na doručovatelský obor, na internetové obchodníky a na členské státy. Doručovatelé by mohli zajistit neprodyšný tok informací přes hranice, aby bylo možno v každou dobu říci, kde se zásilka nachází. Toto již funguje mezi Německem a Francií, avšak nikoliv optimálně. Také služba zákazníkovi (e- obchodníkovi) není optimální. Doručovatelé by mohli propojit svá Call Centra a centralizovat krizová centra pro stížnosti. Internetovým obchodníkům Silniční mapa radí, aby prověřili své webové stránky, které často informují špatně a neúplně o přeshraničních dodacích možnostech. Třetím adresátem napomenutí jsou národní dohlížecí úřady. Od nich Evropská komise požaduje přesnější sledování domácích trhů, aby měli lepší porozumění pro internetové obchodníky a také pro příjemce zásilek. K tomu zřejmě patří poznatek, že logistické řetězce jsou podle všech pravidel přizpůsobeny na národní potřeby, protože většina zásilek se vybavuje národně. Přeshraniční dodávky vyžadují zpravidla speciální náklady, které se odrážejí ve vyšší ceně. RůZNé BUSiNeSSeUROPe V ROce 2014 PředPOVÍdá MÍRNÝ RůST evropské ekonomiky Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE ve svém podzimním hospodářském výhledu 2013 poukazuje na mírný nárůst HDP a podnikatelské důvěry ve většině ekonomik EU. Dle BUSINESSEUROPE se podnikatelská důvěra upevnila především díky další stabilizaci na finančních trzích ve smyslu závazku ze strany Evropské centrální banky (ECB) k ochraně eura a podstoupení dalších kroků směrem k vytvoření Bankovní unie. Ačkoliv je evropská ekonomika stále pod svým růstovým potenciálem, očekává se, že se situace bude postupně zlepšovat. Ve své studii BUSINESSEU- ROPE předpovídá ekonomický růst ve výši 1,4 % v EU28 a jednoprocentní růst v eurozóně Foto: Martin Felix eu STANOViLA KONeČNá ANTidUMPiNGOVá cla NA dovoz BiONAfTy Z ARGeNTiNy A indonésie Od poloviny příštího týdne EU definitivně zavede antidumpingová cla na bionaftu dováženou z Argentiny a Indonésie. Antidumpingová opatření zahrnují dodatečné clo v průměru 24,6 % pro Argentinu a 18,9 % pro Indonésii. Opatření se zakládají na rozhodnutí, které bylo přijato tento týden Radou. Dle průzkumu, který prováděla Evropská komise po dobu 15 měsíců, dováželi argentinští a indonéští výrobci bionaftu na evropský trh značně pod cenou, což negativně ovlivňovalo provozní výkonnost evropských výrobců. Konečná antidumpingová opatření budou platit po dobu pěti let a kromě obnovení spravedlivé hospodářské soutěže se očekává další rozvoj zeleného energetického sektoru v EU. MALé A STředNÍ POdNi Ky: NA POdPORU KONKU ReNceScHOPNOSTi BUde V OBdOBÍ Vy HRAZeNO 2,3 MLd. eur Evropská komise uvítala přijetí finančního rámce programu COSME Evropským parlamentem na příštích sedm let. Cílem programu COSME je především usnadnění přístupu k financím, což je v současnosti největší problém pro malé a střední podniky (MSP) v EU. Z rozpočtu 2,3 mld. EUR bude program COSME MSP například poskytovat záruky pro úvěry až do výše EUR. Očekává se, že do roku 2020 využije COSME na firem z EU. Kromě toho bude COSME pomáhat podnikům následujícími způsoby: 1) podnikatelé budou těžit ze snadnějšího přístupu na trhy v EU i mimo ni; 2) občané, kteří se chtějí stát samostatně výdělečně činní, ale v současné době čelí obtížím při zakládání vlastního podnikání, obdrží odbornou pomoc; a za 3) vládním orgánům členských států bude poskytnuta asistence v oblasti provádění účinných reforem politiky MSP. 8

8 AUTOBUSOVá AUTOBUSOVÁ DOPRAVA doprava PřePRAVA OSOB PO NěMecKU daňová PROBLeMATiKA V ROce 2014 jaroslava Černá zdaňování dopravy osob v Rakousku a Německu Foto: Martin Felix Vzáří roku 2013 rozeslal německý finanční úřad chemnitz Süd všem českým podnikatelům v oblasti mezinárodní přepravy osob, kteří jsou v SRN daňově registrováni, dopis o změně 13b německého Zákona o dani z obratu (UStG) vstupující v platnost od V souvislosti s touto úpravou dochází k novým povinnostem při podání ročního daňového přiznání či předběžného daňového hlášení, k vyplňování nové povinné přílohy a použití brutto ceny za dopravu na faktuře. Autobusový dopravce je nyní povinen zdaňovat veškeré přepravy osob po území SRN, ať je objednavatelem kdokoliv. Vyplnění nové přílohy se tedy týká všech uskutečněných jízd, není již možné přenášet daňovou povinnost na zákazníka. Celková částka dlužné daně z obratu uvedená na povinné příloze Anlage 1 je nezbytná pro elektronická daňová podání a následné odeslání potvrzujících dokumentů na finanční úřad Chemnitz- Süd. Od změny 13b UStG si německá strana pravděpodobně slibuje snížení administrativy, zjednodušení kontroly a tím i zvýšení výběru daně z obratu. Pro objednavatele přeprav je tato úprava velkou úsporou financí a úbytkem starostí. Již jsou osvobozeni od starostí s přenosem daňového dluhu na jejich firmu, od registrace v SRN a od následných daňových povinností. Rovněž se nebudou setkávat s různým výkladem německého zákona o dani z obratu a nebude se moci stát, že jeden dopravce nedodržující zákony jim nabídne, že daň za ně zaplatí sám a druhý dopravce, který poctivě dodržuje daná pravidla, bude muset zákazníkům sáhodlouze vysvětlovat, proč na ně daňovou dlužnost musí přenášet. Nyní již leží veškerá tíže zdaňování pouze na vykonávajícím dopravci a teprve nyní se ukáže, jak kdo obstojí v konkurenci, neboť nikdo nebude moci obcházet v Německu stanovené podmínky. Současným nárůstem povinností by však autobusový dopravce neměl být nějak poškozen. Cena za dopravu musí oproti dřívějšku zahrnovat navíc nejen daň z obratu po německém území, ale měla by v ní být zohledněna vyšší náročnost a zodpovědnost autobusového dopravce. Autobusový dopravce musí s platností od dodržovat řadu povinností a může využívat svá práva daňového poplatníka: - podnikatel vykonávající přepravu osob do/přes SRN musí být daňově registrován a finanční úřad mu musí udělit daňové číslo, - vykonávající podnikatel je povinen mít při sobě během cesty po Německu osvědčení o daňové registraci autobusu a je povinen na požádání celních úřadů pověřených kontrolou v oblasti daní toto osvědčení předložit, - ve stanovených případech musí dopravce podávat předběžná daňová hlášení; jak často má podnikatel podávat předběžné daňové hlášení stanovuje přímo finanční úřad, a to většinou současně s oznámením o přidělení daňového registračního čísla, - každopádně po skončení kalendářního roku, a to nejpozději do 31. května roku následujícího, musí vykonávající podnikatel podávat roční přiznání k dani z obratu, - předběžné daňové hlášení i roční daňové přiznání je povinné podávat elektronicky; k elektronickému podání je nezbytný elektronický certifikát, kterým se podání elektronicky podepisuje, - ke každému daňovému podání musí vykonávající podnikatel vyplnit novou povinnou přílohu Anlage 1, - německá strana vyžaduje, aby zahraniční podnikatelé vykonávající přepravu osob po SRN při vyplňování povinné přílohy Anlage 1 pro přepočet své měny na EUR používali průměrný kurz, který zveřejňuje Spolkové ministerstvo financí na ten měsíc, ve kterém se plnění uskutečnilo nebo byla převzata úplata za uskutečnění plnění, - vykonávající podnikatel má právo k odečtu vstupních částek DPH v souvislosti s přepravami osob (např. DPH 18

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta.

Při poskytování stravovací služby je místem plnění místo, kde je tato služba skutečně poskytnuta. 1-110_DPH_2014_Sestava 1 25.3.14 13:49 Stránka 11 M í S to p l n ě n í 3051 3054 Slovenská společnost (plátce daně) nakoupí pro své zaměstnance deset vstupenek na představení do divadla v Čr. divadlo vystaví

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky )

OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) OBCHODNÍ PODMÍNKY pro smlouvy uzavírané se spotřebiteli (dále jen obchodní podmínky ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Níže uvedené obchodní podmínky jsou platné pro nákup zboží od obchodní společnost ALTRO spol.

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10

Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Obchodní podmínky společnosti Realitní kuchařka s.r.o., IČ: 04198948, se sídlem Holandská 630/11, 101 00, Praha 10 Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí kupní smlouvy a platí pro nákup v internetovém

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik

OBCHODNÍ PODMÍNKY. Dominika Svorcik OBCHODNÍ PODMÍNKY Dominika Svorcik pro poskytování služeb poradenství a zpracování CV prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.8careers.eu (česká verze: http://8careers.eu/cz/)

Více

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ REGISTRAČNÍCH ÚDAJŮ ŽÁDOST O ZRUŠENÍ REGISTRACE Finančnímu úřadu pro / Specializovanému fi nančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifi kační číslo otisk podacího razítka

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti pomalý svět s.r.o. se sídlem Palackého třída 3048/124, 61200, Brno identifikační číslo: 28318579 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1

Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Shrnutí práv cestujících v autobusové a autokarové dopravě 1 Nařízení (EU) č. 181/2011 (dále jen nařízení ) vstoupilo v platnost dne 1. března 2013. Toto nařízení stanoví minimální soubor práv cestujících

Více

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519.

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Mětským soudem v Praze, oddíl C, vložka 223519. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.littlecool.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kontaktní údaje: Název:

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ):

KUPNÍ SMLOUVA. společně v textu též smluvní strany, uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku, tuto kupní smlouvu (dále jen smlouva ): Příloha č. 2 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle 409 zákona č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku v platném znění I. Smluvní strany 1.1. Fakultní nemocnice Olomouc se sídlem: I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc Nová

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí vztah mezi společností Tandemové centrum Liberec (dále jen poskytovatel) a mezi objednatelem či uživatelem služeb či výrobků uvedené firmy

Více

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající )

Smlouva kupní. (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) (dále jen jako prodávající ) Smlouva kupní (uzavřená dle 2079 a násl. zák.č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku) K níže uvedenému dni, měsíci a roku uzavřely strany Prodávající: Sídlo: Zastupující: IČ: DIČ: Bankovní spojení: Kontaktní

Více

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA

Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 Počet stran přílohy: 6 SMLOUVA Usnesení č. 39/2023 Příloha č. 2 Strana 1 SMLOUVA o úhradě prokazatelné ztráty vzniklé dopravci poskytováním žákovského jízdného v rámci závazku veřejné služby v drážní osobní dopravě Článek 1 SMLUVNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ

OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) e- shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.denishenry.cz a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy.

Více

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu:

Smlouva o úvěru. Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název: Město Nové Město na Moravě Sídlo obecního / krajského úřadu: 99010757385 registrační číslo Komerční banka, a.s., se sídlem, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1360 (dále jen Banka ) a Obec / Kraj (dále jen Klient ) Název:

Více

1. Obchodní a dodací podmínky

1. Obchodní a dodací podmínky Vážený zákazníku, velice si Vážíme Vašeho zájmu o naše výrobky. Pro maximální spokojenost s našimi službami a výrobky, Vám doporučujeme seznámit se s následujícími obchodními podmínkami. 1. Obchodní a

Více

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo

OSOBNÍ DOPRAVA. D. daňové právo OSOBNÍ DOPRAVA D. daňové právo 1. Místní příslušnost správce daně, není-li stanoveno jinak, se řídí: a) u fyzické osoby jejím místem pobytu, u právnické osoby jejím sídlem b) u fyzické osoby jejím místem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení

OBCHODNÍ PODMÍNKY. 1. Úvodní ustanovení OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GIC, s.r.o. se sídlem Kratochvílova 1107, 413 01 Roudnice nad Labem IČ: 250 45 687 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Doklady řidiče, vozidla a nákladu ŘIDIČOVA KNIHOVNA Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady řidiče, vozidla a nákladu Doklady, které jsou povinné pro českého dopravce (musí mít řidič motorového vozidla při řízení u sebe) při provádění

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20.

-Tillova lékárna U Černého orla., Masarykovo náměstí 43/37, 68201 Vyškov-Město, tel: 773 46 20 20. Obchodní podmínky I. Provozovatel - prodávající Pharmaceutical Biorechnology s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, složka 138220, se sídlem Slezská 949/32, 120

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti TRAVEL BUSINESS, s.r.o se sídlem náměstí 14.října 1307/2, 150 00 Praha 5 identifikační číslo: 03288315, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského

Více

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647

Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 Obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto všeobecné obchodní podmínky firmy Miroslav Resler Computer Shop, IČO 61208647, se sídlem Pickova 1096, 56201

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY platné znění ke dni 30. 3. 2015 1. Uzavření smlouvy, vymezení pojmů, aplikovatelnost 1.1 Kupujícím se rozumí společnost Graphite Týn, spol. s r.o., IČ: 251 82 340, se sídlem

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ OBCHODNÍ PODMÍNKY fyzické osoby Filip Veselý se sídlem Žoluděvova 1517/3, Ostrava, PSČ 700 30, identifikační číslo: 01242555 pro prodej služeb prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové

Více

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz

Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Obchodní podmínky portálu elearning.efpa.cz Preambule Prodávající, společnost Evropská asociace finančního plánování Česká republika (dále EFPA ČR), IČ: 720 84 529, se sídlem Praha, Krakovská 1366/25,

Více

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o.

Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce sdružené služby dodávky zemního plynu zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. Příloha č. 2 zadávací dokumentace k zakázce "sdružené služby dodávky zemního plynu" zadavatele Centrum sociálních služeb Děčín p.o. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Obecné požadavky na návrh smlouvy 1.1. Uchazeč uvede

Více

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel

Obchodní podmínky. kupující - spotřebitel Obchodní podmínky kupující - spotřebitel I. Základní ustanovení, vymezení pojmů. Obchodní podmínky a Reklamační řád (dále jen Obchodní podmínky), je zpracován dle Zákona na ochranu spotřebitele č. 634/1992

Více

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o.

Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích. pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Všeobecné podmínky účasti na dětských táborech a rekreacích pořádaných společností Agentura TAPAZA s.r.o. Společnost Agentura TAPAZA s.r.o. jako pořadatel dětských táborů a rekreací (dále jen poskytovatel

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com

OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com OBCHODNÍ PODMÍNKY internetového obchodu rcservis.com RC SERVIS Simona Konrádová IČ: 88779394, DIČ: CZ8452042445 se sídlem Pražská 37/45, 301 00 Plzeň Východní Předměstí fyzická osoba podnikající dle živnostenského

Více

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz

Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz Všeobecné obchodní podmínky www.ekostavivo.cz 1. Kontaktní údaje Název: Jiří Lodr Sídlo/bydliště: Osvračín 37, 345 61 Staňkov IČ: 88634248 Telefon: +420 606 346 883 Email: info@ekostavivo.cz Kontaktní

Více

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:..

SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. Svazek obcí Čistý Zlechovský potok, 687 10 Zlechov 540, IČ: 75068664 SMLOUVA O ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD KANALIZACÍ číslo smlouvy:.. I. Smluvní strany DODAVATEL (provozovatel kanalizace): ODBĚRATEL : Svazek

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE Příloha č. 5: SMLOUVA O POSKYTNUTÍ RUČENÍ Z PROGRAMU RUČENÍ PRO ZAČÍNAJÍCÍ PODNIKATELE 1. CEJIZA, s.r.o. údaj o zápisu v obchodním rejstříku zastoupená: MUDr. Bořkem Semrádem, jednatelem společnosti sídlo:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Kontaktní údaje Název: KES-kabelové a elektrické systémy, spol. s r.o. Bydliště: Popinecká č.p.983, 739 32 Vratimov IČ: 46581448 DIČ: CZ46581448 Zapsán v obchodním rejstříku,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění

OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD. 1. Všeobecná ustanovení. 2. Předmět smlouvy. 3. Místo plnění OBCHODNÍ PODMÍNKY NÁKUPNÍ ŘÁD 1. Všeobecná ustanovení 2. Předmět smlouvy 3. Místo plnění 4. Objednání zboží, uzavření smlouvy 5. Cena a placení 6. Dodací lhůta 7. Dopravní podmínky, poštovné 8. Záruka,

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz)

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY (dále jen VOP e - shopu SPERKUJEME.cz) I. Základní ustanovení Tyto VOP upravují vzájemné postavení a vztahy mezi stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je Lucie Nováčková

Více

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah

Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah Obchodní podmínky (platné od 1. 1. 2015) 1. Smluvní vztah 1.1. Smluvní vztah vzniká mezi osobou, která v souladu s těmito obchodními podmínkami vystaví zhotoviteli závaznou objednávku (dále jen objednatel

Více

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu

Nájemní smlouva. I. Předmět a účel nájmu Nájemní smlouva příloha č. 1 Městská část Praha 14 198 21 Praha 9, Bratří Venclíků 1073 IČ 00231312 DIČ CZ 00231312 zastoupená Bc. Radkem Vondrou, starostou bankovní spojení : č.ú 19-9800050998/6000 vedeného

Více

CZ.1.07/2.1.00/32.0071

CZ.1.07/2.1.00/32.0071 Příloha č.3 Smlouva na nákup výpočetní techniky pro vybavení ICT centra a realizaci projektu VOŠ Uničov - Vzdělávací programy dle potřeb praxe reg. číslo projektu CZ.1.07/2.1.00/32.0071 v rámci dotačního

Více

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o.

Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Obchodní podmínky společnosti Treservis s.r.o. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.wap-treservis.cz Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Více

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950

SMLOUVA O DÍLO 1. SMLUVNÍ STRANY. Jamnická 270, 738 01 Frýdek-Místek Mgr. Barbora Mazurová ředitelka ZŠaMŠ Staré Město IČ: 70983950 Příloha č.1 SMLOUVA O DÍLO na akci Rekonstrukce IT učebny nábytek. uzavřená podle 536 až 565 obchodního zákoníku a 2586 odst.1 NOZ a násl. tohoto zákona ve znění pozdějších předpisů 1. SMLUVNÍ STRANY Název

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti GTAssistant s.r.o., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, Praha 1, PSČ 110 00, identifikační číslo: 02646714, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

Základní škola Tvrdonice

Základní škola Tvrdonice Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení

Díl 15 Závazky z odvážných smluv. Oddíl 1 Obecná ustanovení Porovnání znění nové právní úpravy pojistné smlouvy v novém občanském zákoníku s úpravou provedenou zákonem č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě),

Více

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ

SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ SMLOUVA O ZAJIŠTĚNÍ KOLEKTIVNÍHO PLNĚNÍ ČÍSLO SMLOUVY 2013/./ /. uzavřená mezi PV Recovery, s.r.o. se sídlem Antala Staška 1076/33a, Praha 140 00 zapsaná Městským soudem v Praze, sp. zn. C 204081 IČ: 291

Více

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

7.4. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu 1765 odst. 2 občanského zákoníku. OBCHODNÍ PODMÍNKY CzechBeast Gym Opava s.r.o. se sídlem : Nákladní 2420/47, Předměstí, 746 01 Opava identifikační číslo: 037 58 290 Spisová značka: C 61275 vedená u Krajského soudu v Ostravě Předmět podnikání:

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky společnosti The Cambridge Centre, s.r.o se sídlem Kněžská 18, 37001, České Budějovice IČ: 26086140 Zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích

Více

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy

Obchodní podmínky. Zrušení objednávky. Zaslání zboží. Dodací lhůta. Způsob dopravy Obchodní podmínky Seznam zboží na stránkách www.insahar.com je katalogem běžně dodávaného zboží. Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost všech položek zboží. Dostupnost zboží bude vždy potvrzena na základě

Více

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.)

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE ČLENA PŘEDSTAVENSTVA (varianta I.) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č..

SMLOUVA O ÚVĚRU. uzavřeli níže uvedeného dne podle 497 a násl. obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 145/2010 Sb. tuto. smlouvu o úvěru č.. SMLOUVA O ÚVĚRU č. Obchodní společnost HK Investment s.r.o., IČ 28806573 se sídlem Hradec Králové, Velké náměstí 162/5, PSČ 500 03 společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6)

Obchodní podmínky Strana ) 1 (celkem ) 6) firmy Metal Produkt Servis Praha s.r.o. Obchodní společnost Metal Produkt Servis Praha, s.r.o. ( dále jen MPS nebo také objednatel) vyhlašuje tímto podle ust. 273 odst.1) obchodního zákoníku 513/1991 sb.

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o.

Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Všeobecné obchodní podmínky společnosti REHASPORT TRADE s. r. o. Sídlo: Michelská 3/9, Praha 4 Michle, 140 00 Praha 4 Identifikační číslo: 29035112 DIČ: CZ29035112 zapsané v obchodním rejstříku vedeném

Více

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004

Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Ing. Hana Čermáková Daňový poradce číslo 3037 Novela zákona o DPH k 1. 5. 2004 Zákon č. 235/2004 ze dne 1. dubna 2004 o dani z přidané hodnoty, kterým je nahrazen zákon č. 588/1992 Sb., o dani z přidané

Více

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL

SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL SMLOUVA O NÁJMU MOTOROVÝCH VOZIDEL 1. Smluvní strany ČP ASISTENCE s.r.o., se sídlem : Praha 4, Na Pankráci 1658/121, PSČ : 140 21, IČ : 24184985, DIČ : CZ24184985, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí

OBCHODNÍ PODMÍNKY. ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí V Praze dne 1. března 2014 OBCHODNÍ PODMÍNKY ke smlouvám o zajišťování vzdělávacích akcí 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) AKADEMIE MANAGEMENTU A KOMUNIKACE,

Více

V těchto případech Vám doporučujeme neukončovat smlouvu o sdruženém plnění a nadále plnit povinnosti k Vámi prodávanému balenému zboží/obalům.

V těchto případech Vám doporučujeme neukončovat smlouvu o sdruženém plnění a nadále plnit povinnosti k Vámi prodávanému balenému zboží/obalům. Výjimka ze zákona pouze pro producenty obalů do 300 kg Dle nového 15a zákona o obalech nemusí povinnosti podle 10-15 plnit osoba, která uvede na trh nebo do oběhu méně než 300 kg obalů za kalendářní rok

Více

Obchodní podmínky BET-MAN.cz

Obchodní podmínky BET-MAN.cz Obchodní podmínky BET-MAN.cz 1. Úvodní ustanovení 1.1. Služba BET-MAN 1.2. Poskytovatel je právnickou osobou poskytující poradenství v oblasti kursových sportovních sázek a umožňuje uživatelům, kteří mají

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA PRO RESORT MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ uzavřená dle zákona č. 37/2004 S., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010

ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 Příloha č. 1 Pojišťovna VZP, a.s. ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ Pojistná smlouva č. 1310000010 se sídlem: Jankovcova 1566/2b, 17000 Praha 7 IČO: 27116913 DIČ: CZ27116913 zastoupená: Robertem Karešem, výkonným ředitelem

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb

smlouva o marketingovém partnerství a zprostředkování v oblasti poskytování ubytovacích služeb Smluvní strany Poskytovatel : Sky club Brumlovka s.r.o. se sídlem : Vyskočilova 2, Praha 4, PSČ 140 00 korespondenční adresa : Na Příkopě 25, Praha 1, PSČ 110 00 DIČ : CZ47120479 Zapsaný : v OR vedeném

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25

OBSAH. úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24. 1 110ze část První základní UstAnovení 25. 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 úvod 9 Přehled změn 12 Účinnosti 24 1 110ze část První základní UstAnovení 25 1 4b HLAVA I OBECNÁ USTANOVENÍ 25 1 Předmět úpravy 25 2 Předmět daně 25 2a Vynětí z předmětu daně 26 2b Volba předmětu daně

Více

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz

Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz Obchodní podmínky e-shopu www.azsklad.cz 1. Úvodní ustanovení, vymezení pojmů, kontakt Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.azsklad.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY strana: 1 z 6 VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY společnosti PLASTIKA a.s. se sídlem Kaplanova 2830, 767 01 Kroměříž, IČ: 27448550, zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky společnost se sídlem Roman Hošek - HOBBYLAND Jiráskova 422, 262 23 JINCE identifikační číslo: 47516887 I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) obchodní společnosti

Více

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající )

zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 92052, (dále jen Prodávající ) Všeobecné obchodní podmínky pro velkoobchod společnosti Sídlo: Jaromírova 146/59, 128 00, Praha 2 Identifikační číslo: 26763028 DIČ: CZ26763028 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

Část 1. Zastoupení třetích osob:

Část 1. Zastoupení třetích osob: Část 1. Zastoupení třetích osob: Provozovatelem e-shopu je združení podnikatelů Inter Recrea v zastoupení Jitka Maděryčová se sídlem U Splavu 5606, 76001Zlín, IČ: 67509291, Všeobecné obchodní podmínky

Více

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu

Smlouvu na poskytování služeb projektového managementu Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli Smlouva obchodní firma: Ústav molekulární genetiky AV ČR v.v.i. sídlo: Vídeňská 1083, Praha 4 IČ: 68378050 DIČ: CZ 68378050 Zastoupený prof. RNDR. Václavem Hořejším

Více

oznámení o změně registračních údajů

oznámení o změně registračních údajů Finančnímu úřadu pro / Specializovanému finančnímu úřadu Než začnete vyplňovat tiskopis, přečtěte si, prosím, pokyny. Územní pracoviště v, ve, pro 01 Daňové identifikační číslo C Z otisk podacího razítka

Více

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1.

Obchodní podmínky. pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Zápis: živnostenský rejstřík vedený Úřadem městské části Praha 1. Obchodní podmínky pro nákup v internetovém obchodě www.dub.cz. Kontaktní údaje prodávajícího: Prodávající: Tomáš Pfeiffer Sídlo: Soukenická 21, 110 00 Praha 1. IČ: 12609498, DIČ: CZ530830166. Zápis: živnostenský

Více

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu

zástupci objednatele ) jsou: Ing. Michal Janče a další pracovníci odboru investic a údržby, případně další zástupce objednatele pověřený v průběhu Smlouva o dílo č.... na zajištění organizace bezpečnosti práce na staveništi akce Zateplení ZŠ Vimperk Smluvní strany Objednatel: se sídlem zastoupený: Město Vimperk Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Ing.

Více

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daň z přidané hodnoty (II) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu 1. Správa daně v tuzemsku. 2. Uplatňování DPH u intrakomunitárních dodávek. 3. Poskytování služeb mezi subjekty z jiných členských států a ze třetích zemí.

Více

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče

(Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče (Vzor) Smlouva o provádění závodní preventivní péče uzavřená podle 51 a 491 odst. 1 a 2 zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, a ve smyslu 18a, 35a a 40 zák. č. 20/1966 Sb., o péči o zdraví

Více

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy.

1.2. Obchodní podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy. OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVATELE 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky ) obchodní společnosti IMP net s.r.o., IČ: 28351801, se sídlem Šimáčkova 137, 628 00 Brno, zapsané

Více

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o.

Obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě http://www.kosmetikaguenerve.cz, společnosti Guenerve s.r.o. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím.

Vlastnické právo ke zboží přechází na Kupujícího úplným zaplacením kupní ceny a jeho převzetím. Obchodní podmínky 1. Úvodní ustanovení Tyto Obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě Stephencordina.cz (www.stephencordina.cz). Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Prodávajícího

Více

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru

Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru Předsmluvní formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru 1. Údaje o Věřiteli/zprostředkovateli spotřebitelského úvěru Věřitel: FINFAST s.r.o., IČO: 24286168 Telefonní číslo: +420 733 787 200

Více

Rámcová smlouva č. 82510/2014

Rámcová smlouva č. 82510/2014 Rámcová smlouva č. 82510/2014 uzavřená ve smyslu ust. 1724 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen jako smlouva ) mezi následujícími smluvními stranami: Západočeská univerzita

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ).

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecná ustanovení Tyto Podmínky platí pro internetové stránky www.polovinanebe.cz (dále jen stránky www.polovinanebe.cz ). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o.

REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. REKLAMAČNÍ ŘÁD společnosti MAŠLAŇ s.r.o. se sídlem Kelč č.553, 756 43 IČ: 26843439 Článek 1 Úvodní ustanovení Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen reklamace ) musí být vždy uplatněna v souladu s

Více

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494

Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 Obchodní podmínky společnosti OPTICONTROL s.r.o., se sídlem Zahumení 103/19, 664 31 Lelekovice, IČO: 46342494, DIČ: CZ 46342494 OBSAH 1. Obecná ustanovení 2. Ochrana informací a práv třetích osob 3. Předmět

Více

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY

OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY OBCHODNÍ PODMÍ NKY PRO Š KOLY Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 5. 2014, v aktualizované verzi pro konkrétní smluvní vztah vždy ke dni odeslání objednávky (dílčí kupní smlouvy), případně

Více

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH

EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 PŘENESENÍ DAŇOVÉ POVINNOSTI A ZMĚNA SAZBY DPH Verze 1 20. ledna 2012 EXTERNÍ METODICKÝ POKYN Č. 50 je platný pro všechny subjekty zapojené do implementace a realizace Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad pro období 2007 2013 a mění

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice

Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Všeobecné obchodní podmínky společnosti Drátěný Program s.r.o. Libochovice Kterým se řídí vzájemné obchodní vztahy mezi: A) Prodávajícím: Obchodní jméno: Drátěný Program s.r.o. Adresa: Vrchlického 705,

Více

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012

DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 DPH ve stavebnictví od 1. 1. 2012 Bod 6 - změna snížené sazby daně od 1. 1. 2012 Změna snížené sazby daně Toto přechodné ustanovení řeší uplatnění sazby daně v případech, kdy do dne předcházejícího den

Více