1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "1/2014 OBSAH WWW. PRODOPRAVCE. CZ. TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců"

Transkript

1 WWW. PRODOPRAVCE. CZ 1/2014 TRANSPORT MAGAZÍN Bulletin Sdružení automobilových dopravců VydáVá Sdružení ČESMAD BOHEMIA RedAKČNÍ RAdA Šéfredaktor Martin Felix Tel: E mail: Členové Jana Sláčalová Michaela Havelková, Mgr. Vojtěch Hromíř, Ing. Jan Medveď Ing. Zdeněk Pikous Martin Cihelka Carlos Sardá PřÍjeM inzerce Carlos Sardá odbor public relations Tel.: Fax: E mail: GRAficKá ÚPRAVA, SAZBA & ZLOM Carlos Sardá Foto na obálce: Carlos Sardá AdReSA RedAKce Nad Sokolovnou 117/ Praha 4 Tel.: Fax: E mail: TiSK T STUDIO, s. r. o. Děkanská Vinice I. 5/987, Praha 4 OBSAH Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Nové vedení Sdružení ČESMAD BOHEMIA...3 Aktivity Sdružení...4 SiLNiČNÍ doprava Novinky z Evropské unie...7 Už zas!!!...9 Vymáhání sankcí udělených řidičům v zahraničí...10 Změny od Rozšíření zpoplatnění v systému běloruského mýta...11 Zprávy ze světa...12 Poštovní autobusy Novinky u aplikace TIR-EPD...15 Státy Úmluvy TIR Seznam smluvních států Úmluvy TIR, kde není možno provádět operace TIR...16 V Afghánistánu obnoven systém TIR...17 AUTOBUSOVá doprava Přeprava osob po Německu...18 Přeprava osob po Rakousku...19 ekonomika &LeGiSLATiVA Pojistné právo...23 ŠKOLeNÍ & BeZPeČNOST Školení, kurzy, semináře...27 TecHNiKA Mercedes-Benz snižuje emise...29 Mercedes CLA 220 CDI...30 Continental rozšiřuje výrobu pneumatik...34 NEOPLAN Cityliner v Euro Toto číslo bylo předáno do tisku dne Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p. odštěpný závod Přeprava, č. j. 2116/99 ze dne Zapsáno do evidence periodického tisku pod číslem MK ČR E Scania klimatický tunel...38 Buggyra vytvořila tým snů...39 Na Tchaj-wanu byl smontován dvoutisící DAF CF...41 Cesta vznětového motoru...42 Najdete nás i na Facebooku Regionální pracoviště Sdružení Praha Nad Sokolovnou 117/1, Praha 4, Tel: , Fax: , E mail: com Brno Podhájí 1a, Brno Řečkovice, Tel: , Fax: , E mail: com Ostrava Kafkova 8, Ostrava, Tel: , Fax: , E mail: com Hradec Králové Koutníkova 272, Hradec Králové, Tel: , Fax: , E mail: com Ústí nad Labem U Trati 3448/10, Ústí nad Labem, Tel: , Fax: , E mail: com Č. Budějovice Pekárenská 77, areál ČSAD Jihotrans, , Tel: , Fax: , E mail: com Plzeň Domažlická 174, Plzeň, Tel: , Fax: , E mail: com

2 ÚVOdNÍK Vážení čtenáři Transport magazínu, vážení členové Sdružení ČESMAD BOHEMIA, dovolte, abych Vás pozdravil a přivítal v roce 2014 jako nový generální tajemník Sdružení. Nastupuji do této pozice s vědomím, že mám na co navazovat a přebírám stabilní organizaci s vysokým odborným renomé. Věřím, že v zádech se silnou členskou základnou téměř dvou tisícovek dopravních firem budeme korektními, ale také silnými partnery pro jednání se státní správou. Po 15 letech působení ve Sdružení vím, že je stále co zlepšovat a bude plno záležitostí, o které se budeme muset společně poprat. Skončil rok, který přinesl mnoho změn na naší politické scéně a zadělal i na změny další, kterých se zřejmě dočkáme už v lednu. Budou důležité pro všechny občany této země, ať už jsou zaměstnanci nebo podnikají a vytvářejí zdroje pro rozvoj státu. Dotknou se samozřejmě i silniční dopravy a života našeho Sdružení. S vědomím toho, že se o prosperitu firem, a tím i celé země vždy musí zasloužit jejich vlastníci, manažeři a zaměstnanci, a nikoliv stát, věřme, že rok 2014 bude rokem úspěšným a přinese nám uspokojení. Nespoléhejme na stát. Chtějme po něm, aby vytvářel rozumné podmínky pro život a podnikání, vláda mu dala nějakou dlouhodobější vizi a jeho občané se o něj mohli opřít, když potřebují. Hleďme do roku 2014 s optimismem a důvěrou ve vlastní schopnosti. Přeji Vám všem i Vašim blízkým především pevné zdraví, mnoho štěstí a radosti z věcí, které se Vám nebo někomu z Vašeho okolí podaří. Vítejte v roce 2014! Vojtěch Hromíř generální tajemník 2

3 Z ČiNNOSTi ČINNOSTI SDRUŽENÍ SDRUŽENÍ NOvé vedení SDRUŽENÍ ČeSMAd BOHeMiA Martin felix Foto: Martin Felix Od 1. ledna 2014 se stal novým generálním tajemníkem Sdružení ČESMAD BOHEMIA Mgr. Vojtěch Hromíř, jeho zástupcem je ing. jan Medveď. Vojtěch Hromíř pracuje pro ČESMAD BOHEMIA již 15 let, z čehož větší část působil ve funkci zástupce generálního tajemníka. Jeho nový zástupce Jan Medveď je zaměstnancem Sdružení od roku 2002, když doposud byl vedoucím odboru legislativy a mezinárodních vztahů. Mgr. Vojtěch Hromíř Ing. Jan Medveď Transport magazín 1/2014 3

4 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ AkTIvITy SDRUŽENÍ V OBLASTi LeGiSLATiVy A MeZiNáROdNÍcH VZTAHů jan Medveď vedoucí odboru legislativy a mezinárodních vztahů VZOROVé PřEPRAVní PODmínky Vzhledem k účinnosti nového občanského zákoníku, zrušení bez náhrady vyhlášky o přepravním řádu a pochopitelným nejasnostem a právní nejistotě při uzavírání smluv od ledna 2014, předsednictvo Sdružení pověřilo prezidenta V. Starostu zajištěním možnosti alespoň nějaké minimální možné ochrany dopravců při uzavírání přepravních smluv. Po konzultacích s právníky se jako vyhovující řešení ukázala varianta vytvoření a publikování tzv. oborových přepravních podmínek, na které by se dopravci při uzavírání přepravních smluv se souhlasem odesílatele mohli odvolávat. Následně bylo rozhodnuto zadat zkušeným dopravním právníkům zpracování těchto oborových přepravních podmínek. Pokud splní zakázku, podmínky by měly být k dispozici členům do konce ledna CEmt Od 1. ledna 2014 bude platit nový průvodce používáním povolení CEMT, bohužel sekretariát CEMT zveřejnil snad konečnou podobu až 18. prosince Pracovní překlad bude zveřejněný na stránkách ČESMADu začátkem ledna Od 1. ledna 2014 se budou vydávat nové vzory atestů CEMT pro přípojná vozidla (žlutý formulář) a pro pravidelné technické kontroly (bílý formulář). Doporučuje se dopravcům nechat si potvrzovat po 1. lednu 2014 již tyto nové atesty. ČE- SMAD tisk nových verzí atestů objednal, měly by do konce roku 2013 být k dispozici. Již vydané atesty zůstávají v platnosti, s výjimkou atestů z STK, které platí jen po dobu 12 měsíců od data vydání v roce Objevil se problém s atesty pro EURO V, které někteří výrobci a dovozci vydávali v roce 2008 ještě před oficiálním zveřejněním verze atestů od sekretariátu. Jednalo se o atesty pro EURO IV, kde si dovozci ve formuláři přepsali písmeno IV za písmeno V. Takto upravené atesty lze využívat pro potřeby dokladování ekologické úrovně vozidla např. pro mýtné systémy, ale s povolením CEMT se doporučuje je vyměnit za oficiální verze, které jsou v souladu s některým z Průvodců CEMT verze, platné od ledna roku V prosinci jsme sekretariátu CEMT nahlásili konkrétní případy porušování pravidel CEMT tureckými úřady. Vedení ITF/ OECD slíbilo jednat s nejvyššími tureckými představiteli o nápravě. mezinárodní jednání Začátkem prosince se uskutečnila v Praze smíšená komise s Bosnou. Výsledky jsou dobré, povolení pro nákladní i osobní dopravu v roce 2014 by mělo být dost na pokrytí požadavků českých dopravců. V nepravidelné dopravě se využívá jízdní list v souladu s dohodou Interbus. Začátkem roku 2014 se uskuteční jednání smíšených komisí s Tureckem a Německem a vzhledem k potížím českých dopravců v Kazachstánu i jednání s kazašským ministerstvem dopravy, členové sdružení mají možnost zaslání stížností, podnětů, dotazů a návrhů k projednání na e- mail PRáVA CEStujíCíCH Autobusoví dopravci nás požádali o zjištění názoru na aplikaci nařízení 181/2011 o právech cestujících v případě, kdy dojde k poruše autobusu až v průběhu jízdy. Požádali jsme ministerstvo dopravy o názor. Odpověď jsme dostali obratem. Podle názoru MD především je třeba si uvědomit, že v případě vnitrostátní linkové dopravy se podle 39d zákona o silniční dopravě do nepoužije čl. 19 a 21 nařízení, upravujících práva cestujících v případě zpoždění autobusu, a platí tedy vnitrostátní právní úprava. Jinak v případě dopravy, na kterou se vztahuje nařízení, je třeba odkázat na čl. 19 odst. 3 nařízení, který upravuje povinnost dopravce v případě, že se autobus během cesty porouchá. Přesáhne- li v důsledku poruchy zpoždění při odjezdu ze zastávky 120 minut, mají cestující podle čl. 19 odst. 4 právo na pokračování či přesměrování podle čl a) nebo náhradu jízdného a případně bezplatnou zpáteční přepravu podle čl b). Tento nárok tedy platí v případě zpoždění při odjezdu z kterékoli zastávky, nikoli pouze z terminálu, o němž hovoří článek Z textu nařízení nevyplývá, že se tento nárok týká pouze zpoždění, které má spoj z nástupní stanice cestujícího, jako to stanoví 40 přepravního řádu, naopak z čl. 19 odst. 1 písm. b), které hovoří o případně bezplatné zpáteční přepravě do původního místa odjezdu lze usuzovat, že právo podle odstavce 1 vzniká cestujícímu při zpoždění odjezdu z jakékoli zastávky na trase, nikoli pouze z nástupní zastávky. Nastanou- li skutečnosti, na základě nichž by měl dopravce očekávat důvodně zpoždění spoje linkové dopravy při odjezdu z TERMINÁLU (nikoli tedy z jakékoli zastávky) o více než 120 minut, musí cestujícímu nabídnout volbu mezi možnostmi uvedenými v čl. 19 odst. 1 písm. a) nebo písm. b) ihned, tedy aniž by vyčkával, zda ke zpoždění skutečně dojde či nikoli. Jedná- li se pak o cestu s plánovanou dobou delší než tři hodiny a zpoždění při odjezdu z TERMINÁLU (nikoli tedy z jakékoli zastávky) je delší než 90 minut, má cestující nároky uvedené v čl

5 Z ČINNOSTI SDRUŽENÍ Soukromá nákladní vozidla a Silniční daň V médiích se objevila zpráva, že stovky provozovatelů nákladních vozidel nad 3,5 tuny hmotnosti dluží státu silniční daň. Informace byla nepřesná, protože podle zákona o dani silniční sice skutečně podléhají dani silniční veškerá vozidla, sloužící k podnikání a veškerá nákladní auta nad 3,5 tuny (až na výjimky jako traktory a osvobozená auta jako hasiči atd.), ale současně zákon přiznává 100% slevu u nákladních vozidel s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun, pokud tato vozidla nejsou používána k podnikání nebo v přímé souvislosti s podnikáním nebo k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daně z příjmů anebo nejsou provozována pro cizí potřeby a jsou- li používána fyzickými osobami. Zákon (kupodivu) dovoluje, že poplatníci daně, kteří provozují vozidlo se 100% sníženou sazbou, nepodávají daňové přiznání, nemají- li daňovou povinnost u dalšího vozidla. Soukromá osoba, která nepodniká, nepůjčuje auto k podnikání, nemusí proto u nákladního auta do 12 tun platit silniční daň a nemusí podávat daňové přiznání. Kdo provozuje hmotnější nákladní auto, podává přiznání a platí daň. Tento výklad nám potvrdili i Generální finanční ředitelství: Je li vozidlo (nákladní automobil s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny a méně než 12 tun) zahrnuto do obchodního majetku podnikající fyzické osoby, není možné využít snížení sazby daně a situaci lze řešit uložením registračních značek předmětných vozidel do tzv. depozita (dočasného vyřazení vozidel z registru motorových vozidel ve smyslu ust. 13 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů). Není li toto vozidlo zahrnuto v obchodním majetku podnikající fyzické osoby, může být výše popsané beneficium aplikováno pouze v případě, že fyzická osoba prokáže, že vozidla nejsou používána k podnikání anebo nejsou pronajímána ani provozována pro cizí potřeby, tzn. jsou používána pouze pro soukromé účely. StížnoSti na kontroly Opakovaně upozorňujeme dopravce a řidiče, že Mezinárodní unie dopravců IRU provozuje webovou stránku, na které si dopravci a řidiči můžou stěžovat na průběh nebo postup při kontrole kdekoliv v EU. Dotazník je možné vyplňovat v češtině do slovenského předtisku na adrese: -app?form_id=1000&lng=sk&src=html. Vyplněné informace budou přeložené do angličtiny a předané organizaci Euro Contrôle Route ECR, což je sdružení evropských silničních kontrolních složek. Stěžovatelé mohou využít i přímo webové stránky ECR, ale stížnost je potom nutné vyplnit v některém ze světových jazyků, čeština nebo slovenština zatím chybí. Přímá stránka ECR je na adrese: site/en/complaints. mýtné jednotky Na podnět některých dopravců jsme se snažili zjistit, zda v některém evropském státě pokutují řidiče za to, že při vstupu na území neodstraní ze skla mýtné jednotky z jiných států. Ani z jednoho státu EU a ani od kolegů z ostatních evropských svazů se neobjevilo potvrzení, že by se neodstranění OBU pokutovalo. Někteří policisté ale upozornili na to, že OBU by neměla bránit řidiči ve výhledu, což je ale obecné pravidlo. rakousko technická kontrola V prosinci si náš člen stěžoval na skutečnost, že v Rakousku zaplatil poplatek za provedení silniční technické kontroly a to i přesto, že kontrola proběhla s výsledkem bez závad. Příslušný rakouský zákon, kterým je Kraftfahrgesetz (KfG), obdobně jako v Česku, požaduje zaplacení prohlídky jen tehdy, pokud byla odhalená závada na vozidle. Wurden im Zuge der Prüfung an Ort und Stelle (Abs. 1 bis 3) schwere Mängel ( 57 Abs. 7) festgestellt, so ist für die Benützung der zur Verfügung gestellten Einrichtungen vom Zulassungsbesitzer unmittelbar ein Kostenersatz zu entrichten. Der Lenker des Kraftfahrzeuges gilt als Vertreter des Zulassungsbesitzers, falls dieser nicht selbst oder ein von ihm bestellter Vertreter bei der Überprüfung anwesend ist. Wird der Kostenersatz nicht ohne weiteres entrichtet, so ist der Kostenersatz von der Behörde vorzuschreiben. Der Kostenersatz fließt der Gebietskörperschaft zu, die den Aufwand für die zur Verfügung gestellten Einrichtungen zu tragen hat. Die Höhe dieses Kostenersatzes ist durch Verordnung des Bundesministers für Verkehr, Innovation und Technologie festzusetzen. jednání S ASFinAG Sešli jsme se na jednání se zástupci rakouského provozovatele mýtného systému, kterým je společnost ASFINAG. Při schůzce nás upozornili na schválené zvýšení sazeb od 1. ledna Kromě úpravy sazeb mýta se zvyšuje i poplatek tzv. dodatečného mýta o průměrných 9,1 %. V případě nezaplacení mýta je od vyměřováno náhradní mýto 240 EUR (původně 220 EUR). Tato sazba náhradního mýta se platí i v případě, že dopravce dodá pozdě doklad o emisní kategorii vozidla. Pokud dopravce/řidič nezaplatí správnou sazbu, zvyšuje se dodatečné mýto z původních 110 EUR na 120 EUR. ASFINAG má ambici se stát do roku 2012 nejlepším poskytovatelem mýta v Evropě. Pro řidiče např. postupně zavádí wi- fi přístup na parkovištích se službou vyhledávání volných parkovacích míst i s využitím aplikací pro mobilní telefony. Z BruSelu Blíží se do konečné fáze schválení úpravy směrnice o rozměrech a hmotnostech vozidel. V prosinci jsme poslali některým českým europoslancům naše doporučení, jak by nám vyhovovalo, aby hlasovali při různých návrzích. Podporujeme zvýšení celkové hmotnosti dvounápravových autobusů na 19,5 tuny z důvodu vyšší hmotnosti všech možných nových bezpečnostních a asistenčních prvků, které tak snižují reálnou užitečnou hmotnost. Máme výhrady k některým aerodynamickým nástavbám, které sice v praxi můžou uspořit naftu, ale pravděpodobně výrazně zhorší manipulaci při nakládce zboží. Nemáme výhrady k případné povinné montáži kontroly nápravových tlaků za podmínky, že se bude týkat jen nově uváděných vozidel na trh a zpětná montáž by byla dobrovolná. Podporujeme také nezakazování dlouhých souprav tzv. EMS (Modular System), složených z návěsu a přívěsu nebo dvou návěsů za sebou až do délky 25,25 metrů. Transport magazín 1/2014 5

6 SiLNiČNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA doprava NOViNKy Z evropské UNie ing. jiří Kladiva, csc. cbc Foto: Carlos Sardá daimler POLeMiZUje S eu O PřeViSU exportu A O dlouhých SOUPRAVácH Evropská komise EU pohlíží kriticky na sílu německého exportu, a tím na možné ohrožení stability evropského prostoru. K těmto a další otázkám se vyslovuje v zahraničním tisku šéf německé Daimler-Trucks Wolfgang Bernhard Exportní sila Německa je také součástí exportní síly Evropy. Naše exporty pomáhají konjunktuře celého kontinentu. Avšak exportuje nejen německé hospodářství, ale SRN se již dlouhodobě podílí na růstu mimo vlastní zem díky výrobě v zahraničí. Přesto si Evropská komise dělá v Bruselu starosti z dlouhodobého expertního převisu Německa. Připomínky EK směřovaly i k oblasti osobních vozidel. Evropa by měla být šťastná, že může nabízet technologie a produkty z Německa, jež chodí do celého světa. Jak jinak bychom mohli obstát v globální konkurenci? Cílem musí být posilovat konkurenceschopnost všech evropských členských zemí. To je nejlepší recept, abychom pod sebou neřezali silnou větev, na které sedíme. Je tu podstatný rozdíl mezi osobními a nákladními auty. Zájemci o ta osobní docházejí ke svým rozhodnutím také hodně emocionálně. Design a image značky hrají značnou roli. U nákladních aut jako investic je situace jiná. Zákazník se rozhoduje na základě racionálních aspektů, protože chce s vozidly vydělávat peníze. Dopravci bojují o dobré řidiče. Opět tu jde o hodnotu vozidla, ve kterém mají co nejlépe vykonávat svou práci. Jde především o otázky funkcionality. Další věcí jsou požadavky na vozidla v hospodářsky rozvinuté Evropě a v rozvojovém světě. Třeba příklad Indie. Zde jezdí nákladní auta průměrnou rychlostí 30 km/hod. je tu proto třeba jinak pojímat pohonnou trakci. Vozidla musí být také mnohem robustnější, aby dlouhodobě snášela přetěžování a jízdu po tamních vozovkách. Potvrzuje to strategii, že nemohou být žádná světová nákladní auta, ale musí odpovídat místním podmínkám. Pokud jde o Čínu, tam je největší trh nákladních automobilů na světě; jeho objem je větší než trh evropský a skupiny NAF- TA dohromady (USA, Kanada, Mexiko). Technologicky vzato je na úrovni Brazílie a Ruska. Tamní výrobci produkují poměrně jednoduchá vozidla, což se odráží na ceně; ta je o 50 % výhodnější než v Evropě. Pro náročná provedení se sází na dováženou špičkovou techniku částí. v Bruselu se již pracuje na nové regulaci co 2 pro nákladní vozidla. je to smysluplné? Takové záměry může výrobce těžko kalkulovat. Není například jasné, co bude připojeno za tahačem a jak návěs působí na emisi CO 2. S Evropskou komisí ale hovoříme o tom, jaké mohou být měřicí modely. Jednou ideou je vytvořit štítek o spotřebě asi jako u domácích spotřebičů. Touto průhledností by šla oživit poptávka po vozidlech s nízkou spotřebou. Jako branže užitkových vozidel jsme se již v roce 2008 zavázali snížit u všech řad nákladních vozidel průměrnou spotřebu pohonných hmot o 20 %. je nějaká jednoduchá cesta jak snížit emise CO 2? Ano, dlouhá vozidla! Není žádný účinnější prostředek na snížení emisí a spotřeby pohonných hmot. První zkoušky ukázaly, že dlouhé vozidlo ušetří 30 % paliva na tunokilometr a tím 9 % z celkových nákladů. Potom místo tří vozidel postačí k přepravnímu výkonu dvě. Ve Skandinávii je jejich nasazení po léta běžné. A proč ne zde? Důvodem je zřejmě obava, že by se zboží překládalo zpět z železnice na silnici. Dráha je již dnes pro mnoho transportů ideální dopravní cesta. Na tom nic nezmění ani dlouhé nákladní soupravy. Je politováníhodné, že se společnost nemůže rozhodnout pro jednoduché a účinné snížení emisí. CO 2. Říkám to i s vědomím, že tím jako výrobci prodáme vozidel méně. Ještě jinak: Každý chce co nejdříve konzumovat, ale nikdo nechce s tím související distribuční dopravu. Každý chce průmyslová pracovní místa, ale nikdo s tím související dopravu zboží. To spolu nehraje. Doprava a logistika jsou základními předpoklady pro náš průmyslový úspěch a s tím spojenou životní úroveň. Toto zachovat a současně muset pečovat o životní prostředí znamená hledat nová uplatnění pro dopravu, šetřící zdroje. A takovým uplatněním jsou dlouhé soupravy. eu A ÚdAjNé MÝTNé Z OSOBNÍcH AUT V SRN Evropská komise se ohrazuje vůči tvrzením, že přijala německé plány na mýtné z osobních aut, kterým mají být zatíženi jenom cizinci. Neexistuje žádná zelená z Bruselu pro jakékoliv německé plány mýtného, uvedla tisku mluvčí dopravního komisaře Siima Kallase. Na konkrétní plány nemůže Komise reagovat, protože jí ještě žádné nebyly předloženy. Ale nemělo by být možné spojovat mýtné pro všechny Němce i cizince přímo s osvobozením německých majitelů osobních aut od vozidlové daně. Komise uvedla, že mýtné pro Němce a cizince by mělo být odvozováno od používání zpoplatněných komunikací. Varovala, že by německá státní pokladna mohla přijít o peníze, když by se zrušila daň z vozidel a příjmy se získávaly například jen z mýtného na dálnicích. Předtím zástupci německé strany Transport magazín 1/2014 7

7 SILNIČNÍ DOPRAVA SILNIČNÍ DOPRAVA CSU interpretovali dopis Kallase poslanci za Zelené Michaelovi Cramerovi jako zelenou pro jejich plány mýtného. V zásadě nepředstavuje snížení vozidlové daně pro uživatele sídlící na daném území při současném zvýšení přiměřených uživatelských poplatků diskriminaci z důvodu státní příslušnosti, napsal komisař Kallas. BALÍkOvé SLUŽBy A internetový OBcHOd Brusel chce podpořit internetové objednávání v cizině a sice bez předpisového zatížení. Evropská komise hodlá předložit koncem prosince svou Silniční mapu pro obchod online (E- Commerce). Tento jízdní řád nebude mít žádné předpisy, nýbrž zásady, jak si Brusel může představovat, aby spotřebitelé ztratili ostych a více objednávali zboží u zahraničních internetových obchodníků. A opačně, aby se internetový obchod více snažil získávat zákazníky za hranicemi. Podle Komise přeshraniční doručování zboží není optimální. To onlinový obchod blokuje. Podobné obavy vyslovuje také výbor pro společný trh v Evropském parlamentu. Ten pracuje na iniciativním návrhu pro přeshraniční doručování balíků, o kterém budou europoslanci hlasovat krátce po předložení plánů Evropské komise. Komplikované a nespolehlivé Pokud dodávka knihy z Hamburku do Mnichova stojí jen čtvrtinu toho, co z Mnichova do Vídně, není něco v pořádku, říká Komise. Kritizuje také, že přeshraniční dodání jsou komplikovaná a nespolehlivá. Dodací nabídky jsou neprůhledné a obtížně navzájem srovnatelné. Zákazníci nevědí, kdo je odpovědný při potížích a co dál, když se při reklamovaní nikdo neozývá. Stížnosti uváděné ve studiích a expertních jednáních jsou důvodem, proč každý druhý spotřebitel více důvěřuje stacionárnímu obchodu než onlinovému a jen asi 10 % spotřebitelů v EU využívá v E Commerce nabídek ze zahraničí. Obor doručovatelů naproti tomu uvádí, že nízká kvóta uživatelů se týká jen velkých států EU, ve kterých skoro všichni internetoví obchodníci mají tuzemské filiálky a přeshraniční doručování není proto zapotřebí. V menších státech Unie, jako jsou třeba Malta či Lucembursko je podíl výrazně vyšší ; uvádí to ve svém pozičním dokumentu Deutsche Post DHL. Bonnský podnik poukazuje na to, že často národní předpisy třeba rozdílné sazby daní z přidané hodnoty - brzdí přeshraniční online obchod. Procentní podíl internetových obchodníků, stojící za povšimnutí nabízí dokonce dodávky v jiných státech. A zdůrazňují doručovatelé jejich zákazníky jsou onlinoví obchodníci a nikoliv adresáti, kteří balík nakonec přijmou. Silniční mapa s mírným tlakem. Evropské komisi EU jde také o obchodníky středního stavu, kteří si na rozdíl od těch velkých nemohou dovolit vlastní dodací služby, a proto často vzdávají hledání zákazníků v zahraničí. Avšak pochybnosti branže vedou bruselský úřad, aby se silniční mapou nasadila mírný tlak. Zaměřuje se na doručovatelský obor, na internetové obchodníky a na členské státy. Doručovatelé by mohli zajistit neprodyšný tok informací přes hranice, aby bylo možno v každou dobu říci, kde se zásilka nachází. Toto již funguje mezi Německem a Francií, avšak nikoliv optimálně. Také služba zákazníkovi (e- obchodníkovi) není optimální. Doručovatelé by mohli propojit svá Call Centra a centralizovat krizová centra pro stížnosti. Internetovým obchodníkům Silniční mapa radí, aby prověřili své webové stránky, které často informují špatně a neúplně o přeshraničních dodacích možnostech. Třetím adresátem napomenutí jsou národní dohlížecí úřady. Od nich Evropská komise požaduje přesnější sledování domácích trhů, aby měli lepší porozumění pro internetové obchodníky a také pro příjemce zásilek. K tomu zřejmě patří poznatek, že logistické řetězce jsou podle všech pravidel přizpůsobeny na národní potřeby, protože většina zásilek se vybavuje národně. Přeshraniční dodávky vyžadují zpravidla speciální náklady, které se odrážejí ve vyšší ceně. RůZNé BUSiNeSSeUROPe V ROce 2014 PředPOVÍdá MÍRNÝ RůST evropské ekonomiky Konfederace evropského podnikání BUSINESSEUROPE ve svém podzimním hospodářském výhledu 2013 poukazuje na mírný nárůst HDP a podnikatelské důvěry ve většině ekonomik EU. Dle BUSINESSEUROPE se podnikatelská důvěra upevnila především díky další stabilizaci na finančních trzích ve smyslu závazku ze strany Evropské centrální banky (ECB) k ochraně eura a podstoupení dalších kroků směrem k vytvoření Bankovní unie. Ačkoliv je evropská ekonomika stále pod svým růstovým potenciálem, očekává se, že se situace bude postupně zlepšovat. Ve své studii BUSINESSEU- ROPE předpovídá ekonomický růst ve výši 1,4 % v EU28 a jednoprocentní růst v eurozóně Foto: Martin Felix eu STANOViLA KONeČNá ANTidUMPiNGOVá cla NA dovoz BiONAfTy Z ARGeNTiNy A indonésie Od poloviny příštího týdne EU definitivně zavede antidumpingová cla na bionaftu dováženou z Argentiny a Indonésie. Antidumpingová opatření zahrnují dodatečné clo v průměru 24,6 % pro Argentinu a 18,9 % pro Indonésii. Opatření se zakládají na rozhodnutí, které bylo přijato tento týden Radou. Dle průzkumu, který prováděla Evropská komise po dobu 15 měsíců, dováželi argentinští a indonéští výrobci bionaftu na evropský trh značně pod cenou, což negativně ovlivňovalo provozní výkonnost evropských výrobců. Konečná antidumpingová opatření budou platit po dobu pěti let a kromě obnovení spravedlivé hospodářské soutěže se očekává další rozvoj zeleného energetického sektoru v EU. MALé A STředNÍ POdNi Ky: NA POdPORU KONKU ReNceScHOPNOSTi BUde V OBdOBÍ Vy HRAZeNO 2,3 MLd. eur Evropská komise uvítala přijetí finančního rámce programu COSME Evropským parlamentem na příštích sedm let. Cílem programu COSME je především usnadnění přístupu k financím, což je v současnosti největší problém pro malé a střední podniky (MSP) v EU. Z rozpočtu 2,3 mld. EUR bude program COSME MSP například poskytovat záruky pro úvěry až do výše EUR. Očekává se, že do roku 2020 využije COSME na firem z EU. Kromě toho bude COSME pomáhat podnikům následujícími způsoby: 1) podnikatelé budou těžit ze snadnějšího přístupu na trhy v EU i mimo ni; 2) občané, kteří se chtějí stát samostatně výdělečně činní, ale v současné době čelí obtížím při zakládání vlastního podnikání, obdrží odbornou pomoc; a za 3) vládním orgánům členských států bude poskytnuta asistence v oblasti provádění účinných reforem politiky MSP. 8

8 AUTOBUSOVá AUTOBUSOVÁ DOPRAVA doprava PřePRAVA OSOB PO NěMecKU daňová PROBLeMATiKA V ROce 2014 jaroslava Černá zdaňování dopravy osob v Rakousku a Německu Foto: Martin Felix Vzáří roku 2013 rozeslal německý finanční úřad chemnitz Süd všem českým podnikatelům v oblasti mezinárodní přepravy osob, kteří jsou v SRN daňově registrováni, dopis o změně 13b německého Zákona o dani z obratu (UStG) vstupující v platnost od V souvislosti s touto úpravou dochází k novým povinnostem při podání ročního daňového přiznání či předběžného daňového hlášení, k vyplňování nové povinné přílohy a použití brutto ceny za dopravu na faktuře. Autobusový dopravce je nyní povinen zdaňovat veškeré přepravy osob po území SRN, ať je objednavatelem kdokoliv. Vyplnění nové přílohy se tedy týká všech uskutečněných jízd, není již možné přenášet daňovou povinnost na zákazníka. Celková částka dlužné daně z obratu uvedená na povinné příloze Anlage 1 je nezbytná pro elektronická daňová podání a následné odeslání potvrzujících dokumentů na finanční úřad Chemnitz- Süd. Od změny 13b UStG si německá strana pravděpodobně slibuje snížení administrativy, zjednodušení kontroly a tím i zvýšení výběru daně z obratu. Pro objednavatele přeprav je tato úprava velkou úsporou financí a úbytkem starostí. Již jsou osvobozeni od starostí s přenosem daňového dluhu na jejich firmu, od registrace v SRN a od následných daňových povinností. Rovněž se nebudou setkávat s různým výkladem německého zákona o dani z obratu a nebude se moci stát, že jeden dopravce nedodržující zákony jim nabídne, že daň za ně zaplatí sám a druhý dopravce, který poctivě dodržuje daná pravidla, bude muset zákazníkům sáhodlouze vysvětlovat, proč na ně daňovou dlužnost musí přenášet. Nyní již leží veškerá tíže zdaňování pouze na vykonávajícím dopravci a teprve nyní se ukáže, jak kdo obstojí v konkurenci, neboť nikdo nebude moci obcházet v Německu stanovené podmínky. Současným nárůstem povinností by však autobusový dopravce neměl být nějak poškozen. Cena za dopravu musí oproti dřívějšku zahrnovat navíc nejen daň z obratu po německém území, ale měla by v ní být zohledněna vyšší náročnost a zodpovědnost autobusového dopravce. Autobusový dopravce musí s platností od dodržovat řadu povinností a může využívat svá práva daňového poplatníka: - podnikatel vykonávající přepravu osob do/přes SRN musí být daňově registrován a finanční úřad mu musí udělit daňové číslo, - vykonávající podnikatel je povinen mít při sobě během cesty po Německu osvědčení o daňové registraci autobusu a je povinen na požádání celních úřadů pověřených kontrolou v oblasti daní toto osvědčení předložit, - ve stanovených případech musí dopravce podávat předběžná daňová hlášení; jak často má podnikatel podávat předběžné daňové hlášení stanovuje přímo finanční úřad, a to většinou současně s oznámením o přidělení daňového registračního čísla, - každopádně po skončení kalendářního roku, a to nejpozději do 31. května roku následujícího, musí vykonávající podnikatel podávat roční přiznání k dani z obratu, - předběžné daňové hlášení i roční daňové přiznání je povinné podávat elektronicky; k elektronickému podání je nezbytný elektronický certifikát, kterým se podání elektronicky podepisuje, - ke každému daňovému podání musí vykonávající podnikatel vyplnit novou povinnou přílohu Anlage 1, - německá strana vyžaduje, aby zahraniční podnikatelé vykonávající přepravu osob po SRN při vyplňování povinné přílohy Anlage 1 pro přepočet své měny na EUR používali průměrný kurz, který zveřejňuje Spolkové ministerstvo financí na ten měsíc, ve kterém se plnění uskutečnilo nebo byla převzata úplata za uskutečnění plnění, - vykonávající podnikatel má právo k odečtu vstupních částek DPH v souvislosti s přepravami osob (např. DPH 18

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Allianz cestovní pojištění

Allianz cestovní pojištění Allianz cestovní pojištění Komplexní pojištění s neomezenými výdaji na léčení S vámi od A do Z 01.07.2015 NON-STOP asistenční služba: +420 241 170 000 OBSAH Předsmluvní informace k cestovnímu pojištění...

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Domácnost s asistencí

Domácnost s asistencí Domácnost s asistencí Informace pro klienta a pojistné podmínky AODIFLGPCKGNHK AGHMGIMODKKFGK AHJOAHDBEFOMOK DDLLLDDLDLDDLL Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, IČO: 61859869,

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti Telefónica O2 Czech Republic, a.s. vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011

Manuál pro. insolvence. sociální pracovníky. v oblasti. Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PRAHA, 2011 Manuál pro sociální pracovníky insolvence v oblasti Michal Hubálek Adam Křístek Ladislav Zamboj PORADNA PRO OBČANSTVÍ / občanská a lidská práva PRAHA, 2011 Tato publikace vychází díky laskavé podpoře Evropské

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva!

1/2014 Ročník 16. Chráníme vaše práva! 1/2014 Ročník 16 D.A.S. magazín Chráníme vaše práva! CHCETE SMYSLUPLNOU PRÁCI? JAK SE SNADNO A RYCHLE DOZVĚDĚT VÍCE? www.das.cz D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Své životopisy zasílejte na: kariera@das.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ

PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ PRŮVODCE SPOTŘEBITELE SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ Umíme si půjčovat? (Podepsat můžeš, přečíst musíš!) Libor Dupal, Otakar Schlossberger, Petr Toman Průvodce spotřebitele, svazek č. 10 Umíme si půjčovat?,

Více

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob

Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob Soubor pojistných podmínek pro úrazové pojištění osob dopravovaných vozidlem Informace pro zájemce o pojištění osob IO/2010 A. Informace o pojistiteli obchodní firma: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA

Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA www.koop.cz Soubor pojistných podmínek pro pojištění PERSPEKTIVA PERSPEKTIVA Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit, že ne všechny části tohoto souboru pro Vás musí být relevantní. Vždy se prosím

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob VPP O-901/14 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění osob! Co je důležité vědět: Dovolujeme si Vás upozornit na to, že v určitých případech si vyhrazujeme právo snížit pojistné plnění, nebo ho vůbec

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění

Cestovní pojištění. Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění Cestovní pojištění Informace pro klienta a pojistné podmínky pro cestovní pojištění 99.50.40.41 01.2014 verze 01 AODIELBJCOAOHK AGHNJMONKHGBGK AHMACOHNICNMOK DDLLLLLLDLDLLL Generali Pojišťovna a.s., se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY P POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÉ SLUŽBY ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ SPOLEČNOSTI RIGHT POWER SERVICES, s.r.o. Společnost RIGHT POWER SERVICES, s.r.o., sídlem Českobratrská 3321/46,

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 2 10) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní

Více

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s.

SMLUVNÍ PODMÍNKY. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRO POSKYTOVÁNÍ VEŘEJNĚ DOSTUPNÝCH SLUŽEB ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ společnosti O2 Czech Republic a.s. Vydané v souladu s ustanovením 63 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) Generali Poji Èovna a.s. Generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění obecního majetku Region (VPP REG 2009/02) I. Obecná část Článek

Více