Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,"

Transkript

1 září 2013 News Vážení klienti a obchodní partneři, vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském světě. Uplynulé čtvrtletí nám přineslo koktejl velmi horkého počasí, povodní a bouřek. Dle historických ukazatelů bouřky měly vždy velký vliv na lidstvo. Římané v nich spatřovali Jupitera metajícího blesky ukované Vulkánem a možná proto zažíváme hřmící politickou scénu. Kdo ví? Nicméně poslanci rozpustili Sněmovnu a předčasné volby jsou za dveřmi. Prezident Miloš Zeman předpokládá, že by předčasné volby měly být 25. a 26. října. OBSAH Komentář k vybraným plánovaným změnám v daňové oblasti 1 Základní sazba minimální mzdy je vyšší o 500 korun! 2 O APOGEO oddělení Accounting & Payroll 3 Výše úplaty za postoupení pohledávky neodpovídá nominální hodnotě pohledávky 3 Krátké zamyšlení úrokové sazby na trhu 4 20 let působení Komory auditorů České republiky 4 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5 Aktuální číslo je plné informací, od zvýšení minimální mzdy, až po další díl seriálu k Novému občanskému zákoníku a Zákonu o obchodních korporacích, který již od ledna pravidelně píší odborníci společnosti SMART Office & Companies, která je součástí naší poradenské skupiny. Nutno zmínit, že na stránkách A News se dočtete i to, že divize APOGEO auditorského týmu pod vedením Partnera Tomáše Brabce, získala v otevřeném výběrovém řízení zakázku na prověření financování kampaní prezidentských kandidátů. V nadcházejícím kvartálu otevírá skupina APOGEO spolupráci s LIGS Univerzity na odborných seminářích a pilotní díl se uskuteční již na téma Nebojte se rizika a slavte úspěch v podnikových transakcích. Všichni jste vřele vítáni a v případě zájmu mne neváhejte kontaktovat na e: Přeji příjemné čtení, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager T/ E/ APOGEO svět 6 Daňové a transakční poradenství Komentář k vybraným plánovaným změnám v daňové oblasti V současné době je již Poslaneckou sněmovnou schválen Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Významnou změnou v oblasti zdanění je rozšíření předmětu daně z příjmů, tj. příjmů, které jí podléhají. Do předmětu daně z příjmů budou zcela nově spadat i příjmy nabyté děděním či darováním. S tím jde ruku v ruce zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti je pak vyčleněna do působnosti samostatného zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. V této souvislosti je pak vhodné zmínit, že osvobození příjmů fyzických osob doznalo ve své navrhované podobě značných změn. Jako příklad lze uvést skutečnost, že ačkoli došlo k faktickému rozšíření předmětu daně z příjmů o dary a dědictví, zůstal rozsah osvobození vymezený stávajícím zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí buď zachován (v případě daně darovací) nebo dokonce rozšířen (v případě daně dědické) a to o příjemce, kterými jsou osoby bez příbuzenského vztahu či právnické osoby obecně. Od roku 2014 dojde také k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů fyzických osob plynoucích z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky. Od daně z příjmů fyzických osob se rovněž osvobozuje příjem v podobě podílu na zisku z účasti na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným, na podílovém fondu, vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti, ve společnosti s ručením omezeným, atd. Uplatnění tohoto osvobození však bude mít další zákonné podmínky. Změní se také způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti, plynoucí na základě dohody o provedení práce. Zdanění v samostatném základu daně pro daň vybíranou srážkou budou podléhat příjmy do Kč. Rovněž dojde k úpravě ustanovení 109 (2) c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, které upravuje institut ručení příjemce plnění (plátcem) za DPH neodvedenou poskytovatelem plnění, byla-li úplata uhrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než ten, který byl správcem daně zveřejněn.

2 2 Září 2013 správy odložena. Nově se tedy ručení bude vztahovat pouze na úplaty vyšší než Kč. Tato změna by měla nabýt účinnosti již od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bude zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů. Tento institut byl nově zaveden v rámci novelizace zákona o daních z příjmů od , nicméně vymahatelnost tohoto ručení byla z důvodu značné administrativní zátěže a časové náročnosti nahlašování bankovních účtů plátci DPH a následného zveřejňování orgány státní Vzhledem k počtu novelizovaných daňových zákonů a stále probíhajícímu legislativnímu procesu však, prosím, nepovažujte tento výčet za konečný. Autor: Magdalena Jochová, Tax Consultant e: tel.: Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy Účetní a mzdové poradenství luxusní rezidenční projekt vilová čtvrť Prahy 6 - Bubeneč výborná občanská vybavenost s širokou nabídkou služeb 13m vnitřní bazén, fitness a sauna, 24/7 recepce parkovací stání v podzemní garáži soukromá zahrada domu, lesopark Stromovka Nabízeno přímo developerem. Pro více informací o dostupných bytových jednotkách navštivte Základní sazba minimální mzdy je vyšší o 500 korun! Ministr František Koníček totiž prosadil ve vládě návrh na její zvýšení na korun. Splnil tak jeden ze čtyř prioritních úkolů, které si po příchodu do úřadu dal. Zvýší se i základní hodinová sazba minimální mzdy ze 48,10 korun na 50,60 korun. Mění se tak poprvé od roku Minimální mzda je kategorický imperativ pro zaměstnavatele. Díky jejímu zvýšení se posílí pracovní příjmy zaměstnanců, a tedy jejich koupěschopná poptávka, uvedl ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Ondřej Havle, Director/ Accounting Services z poradenské skupiny APOGEO podotknul, že na straně zaměstnanců se jedná o zvýšení příjmu a zlepšení sociální situace u nejnižších příjmových skupin zaměstnanců. V některých případech je to samozřejmě sporné, relativně často je minimální mzda fakticky zneužívána formou formálně nízkého platu a zbytek dostává zaměstnanec tzv. na ruku. Na straně zaměstnavatelů, kteří mají zaměstnance v tomto režimu, je logickým dopadem tohoto opatření zvýšení mzdových nákladů, dodal Ondřej Havle. Zdroj: tiskové oddělení, MPSV.CZ, interní podklady APOGEO

3 3 Účetní a mzdové poradenství O APOGEO oddělení Accounting & Payroll Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a garancí precizního reportingu. Nabízíme komplexní zpracování účetních a mzdových činností malým a středním podnikům. Cílem outsourcingu je dosažení velmi efektivního způsobu fungování firmy a poskytnout klientovi profesionálně vedené účetnictví při rozumných nákladech. ZAJÍMÁ VÁS, KOLIK BY OUTSOURCING UŠETŘIL PRÁVĚ VÁM? Pro více informací kontaktujte ředitele účetního oddělení Ondřeje Havle na tel.: , Ondřej absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze v roce V letech 2002 až 2004 působil na vedoucí pozici v daňové správě se zaměřením na kontrolní činnost v oblasti daní. Následně, v letech 2005 až 2006, pracoval ve společnosti PricewaterhouseCoopers. Od roku 2006 do svého příchodu do společnosti APOGEO v roce 2013 působil v poradenské kanceláři Schaffer & Partner na pozici partnera zodpovědného za poskytování účetních a daňových služeb českým i zahraničním klientům. Znalecký ústav a oceňování APOGEO Esteem, a.s. Výše úplaty za postoupení pohledávky neodpovídá nominální hodnotě pohledávky V době finanční a ekonomické krize, kdy se mnohé společnosti potýkají se špatnou platební morálkou svých zákazníků, je jednou z možností jak vylepšit svou likviditu cese neboli postoupení pohledávky. K těmto transakcím dochází poměrně často, neboť umožňuje alespoň částečně realizovat plnění z pohledávky (v případě, že se dlužník nachází v insolvenčním řízení či má problémy se splácením svých závazků). Věřitel zpravidla pohledávku nebo její část prodá jinému subjektu za cenu nižší, než jaká je nominální hodnota pohledávky, za to však získá jisté a rychlé uspokojení. Kromě běžných společností odprodávají své pohledávky i finanční instituce jako jsou banky, pojišťovny či leasingové společnosti. Z pohledu nového nabyvatele pohledávky pak důvodem ke koupi může být mj. získání pohledávky za vlastním věřitelem, a s tím související možnost vzájemného započtení pohledávky a závazku. Ve znaleckém ústavu může být ocenění pohledávky provedeno i pro následující účely: odprodej obtížně dobytných pohledávek úpadce v rámci konkurzního řízení, nepeněžitý vklad pohledávky do obchodní společnosti či použití pohledávky jako zástavy. U ocenění pohledávky pro postoupení a ostatní výše uvedené účely je v mnoha případech vyžadováno vypracování znaleckého posudku, ve kterém je nutno oceňovanou pohledávku podrobit důkladné analýze. Při ocenění pohledávek v rámci podniku jako celku postačí jednodušší postupy. Pro ocenění pohledávky (stejně jako u jiných majetkových položek) mohou být teoreticky použity všechny 3 základní oceňovací přístupy, tj.: výnosový, nákladový a ocenění na základě porovnání. Nejsprávnější a v praxi v převážné většině případů využívané je výnosové ocenění. Základní princip přístupu je založen na odhadu peněžních toků, které v budoucnosti z pohledávky poplynou a jejich převodu na současnou hodnotu pomocí diskontní sazby. Výše diskontní sazby se odvíjí od stanovené míry rizika spojeného s oceňovanou pohledávkou. Pro stanovení budoucího cash flow neexistují ustálené metody. Základním úkolem znaleckého ústavu je v tomto případě pečlivé zanalyzování faktorů, které mají na peněžní toky z pohledávky zásadní vliv. Jedná se především o právní stav souvisejících dokumentů. Vždy se musí jednat o existující pohledávku. Lze postoupit pohledávku již splatnou, ale i dosud nesplatnou nebo dokonce promlčenou nikoliv však pohledávku prekludovanou. Postupovaná pohledávka musí být převoditelná, tzn., že její převoditelnost nesmí být vyloučena smlouvou či zákonem a postoupení nesmí zákon vylučovat jak je tomu např. u pohledávek z her a sázek či pohledávek vázaných na osobu věřitele. Převod pohledávky musí být dále proveden na základě písemné smlouvy. Postoupení může být provedeno nezávisle na vůli dlužníka, nicméně však o něm musí být informován. Dále je potřeba zanalyzovat bonitu dlužníka, tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a zajištění pohledávky, tj. zda k pohledávce existuje zástava, zajišťovací převod práva, ručení, bankovní záruka, směnka, aj. Znalecký ústav při zpracování znaleckého posudku stanovuje výši úplaty, tj. zjišťuje, za kolik by se dala pohledávka odprodat (na základě podrobné analýzy faktorů mající vliv na hodnotu cese pohledávky). Je potřeba si uvědomit, že v případě stanovené výše úplaty se nemusí jednat o nominální hodnotu pohledávky. Nový majitel pohledávky pak v případě 100% splacení závazku dlužníka inkasuje nominální hodnotu v plné výši (tj. pohledávku zpeněží). Autor: Dorota Mrózková, Consultant e: tel.:

4 4 Management Consulting Krátké zamyšlení úrokové sazby na trhu Dnešní referenční sazby jsou nesrovnatelně nižší při porovnání s rokem 2007, v řadě případů i o polovinu. Je však příhodné položit si otázku, je skutečně riziko na trhu nižší než před rokem 2008? Půjčky se dnes poskytují daleko obezřetněji než dříve a pokud dojde k jejich poskytnutí, reálná sazba je zpravidla vyšší než běžně publikovaná, což je fakticky zohledněno tzv. specifickým resp. individuálním rizikem. Znalci a analytičtí odborníci potom při dodržování zavedených metodik musí tato rizika do referenčních sazeb promítnout, aby nebyla zkreslena ekonomická podstata. V praxi se jedná především o korekci vstupů při kalkulaci diskontní míry např. při využití modelu CAPM. Pokud by tomu tak nebylo, mohli bychom se snadno dostat do situací, že reálná hodnota aktiva je dnes dvojnásobná ve srovnání s rokem 2007, což by jistě bylo do očí bijící při vnímání dnešní ekonomické reality. Autor: Pavel Tůma Business Consulting & Valuation Manager e: tel.: Auditorské služby 20 let působení Komory auditorů České republiky V tomto roce uplynulo druhé kulaté výročí od působení Komory auditorů České republiky v našich zeměpisných šířkách a délkách. U příležitosti takového výročí nelze než bilancovat, čeho Komora za toto období dosáhla, jakých úspěchů a pozitiv nejen pro své členy, ale pro společnost a Českou republiku jako takovou, a jaké otázky zůstávají otevřené do budoucna, včetně reakce na aktuální společenské dění a možnosti budoucího vývoje. Věřím, že za dvě dekády působení Komory bylo dosaženo povětšinou významných úspěchů, které vnímají především členové Komory, neboť zaměření a dosažení těchto úspěchů bývá zpravidla mimo pozornost společnosti a médií. Jedním z významných úspěchů je implementace mezinárodních standardů auditu a členství v profesní organizaci IFAC, která sdružuje Komory auditorů z celého světa, která dodala našim auditům punc mezinárodní úrovně, srovnatelnosti a respektu. Nejvýznamnější přínos Komory v minulosti, současnosti a budoucnosti však spatřuji ve vzdělávání našich klientů, resp. celé společnosti, neboť v průběhu statutárních auditů jako nosného pilíře naší práce, předáváme nespočet informací díky naší odbornosti, kterou přinášíme lepší pochopení a řád do jednotlivých společností a subjektů, střípků mozaiky naší ekonomiky, a přispíváme tak k jejímu lepšímu fungování a čitelnosti, resp. blahobytu celé společnosti, byť přiznávám, někdy toto vzdělávání, setkání a poznání se s věrným a poctivým obrazem účetnictví může klienta bolet. Součástí oslav 20. výročí Komory byl i soubor seminářů k auditorské tématice, který vyvrcholil galavečerem ve Smetanově síni Obecního domu, kde za hojné účasti všech členů a za hudebního doprovodu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers panovala příjemná atmosféra, která gradovala na následném rautu a v tanečním rytmu kapely The Backwards až do pozdních večerních hodin. Nezbývá, než popřát Komoře k vykročení do dalších let mnoho úspěchů a pozitivního působení na společnost a ekonomiku naší republiky. Autor: Tomáš Brabec, Partner, Audit Services e: tel.:

5 5 SMART Office & Companies Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Pátý díl seriálu o změnách a novinkách, které s sebou s účinností od přinese zákon o obchodních korporacích (ZOK) a další právní předpisy, je tentokrát věnován komanditním (k.s.) a veřejným obchodním společnostem (v.o.s.). Stranou Nového občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích (ZOK), které by měly vstoupit v platnost 1. ledna 2014, zůstává otázka obchodního rejstříku. V původním návrhu ZOK úprava obchodního rejstříku zakotvena byla, nakonec však má být řešena samostatným zákonem. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZoVR) má za úkol pomoci českému podnikatelskému prostředí i veřejnosti. Jedním z jeho hlavních cílů je vytvořit samostatný systém veřejného rejstříku právnických osob a podnikajících fyzických osob, který by měl přispět ke zrychlení zápisů do veřejných rejstříků. Obsahuje především hmotnou a procesní úpravu obchodního rejstříku, ale i rejstříku spolkového, nadačního, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností, a dosud roztříštěnou právní úpravu tak sjednocuje. Jednou z novinek vycházejících z tohoto zákona je možnost podání návrhu na zápis kromě listinné i v elektronické podobě. Doposud bylo možné v souladu s obchodním zákoníkem návrh do obchodního rejstříku podat pouze na formuláři s úředně ověřeným podpisem. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis podává. Kromě jiného upravuje nový ZoVR lhůty pro rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho provedení. Nadále platí, že rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů, avšak například v případě návrhu na zápis přeměny právnických osob tak učiní bez zbytečného odkladu. Z tohoto lze dovodit, že se zápisu přeměny již nelze domáhat fikcí zápisu po uplynutí lhůty 5 pracovních dní. V souvislosti s tímto zákonem dojde k rozšíření případů přímého zápisu, čili soud provede zápis, aniž by o tom vydal rozhodnutí. K takovému zápisu může dojít v případech, kdy mají navrhované zapisované skutečnosti podklad v přiloženém notářském zápisu. Znamená to tedy, že přímým zápisem mohou být zapsány i skutečnosti tzv. konstitutivní (ty, u nichž je vznik, změna nebo zánik podmíněn zápisem do rejstříku). Nový zákon o veřejných rejstřících rozšiřuje také skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku. Tyto skutečnosti vyplývají ze změn, které zavádí nový ZOK. Konkrétně se tedy bude nově zapisovat např. u společnosti s ručením omezeným druh obchodního podílu a s ním i popis práv a povinností s ním spojených. Další nově zapisovanou skutečností, která ovšem přímo neplyne z nového ZOK, je zápis adresy bydliště statutárního orgánu, společníka společnosti s ručením omezeným, popř. jediného akcionáře akciové společnosti, liší li se od místa trvalého pobytu. Další z významných novinek, která se jistě setká s kladným přijetím, je zápis notářem. Na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis může notář provést přímý zápis do obchodního rejstříku v těch případech, kdy mají zapisované skutečnosti podklad v notářském zápisu a kdy byly notáři předloženy všechny listiny, které je třeba pro zápis do rejstříku nebo pro založení do sbírky listin doložit. V této souvislosti se nově objevují termíny podkladový notářský zápis (notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku nebo o rozhodnutí orgánu právnické osoby) a notářský zápis o osvědčení (osvědčuje právní jednání uskutečněná po tom právním jednání, o kterém je podkladový notářský zápis). K zápisu do obchodního rejstříku je oprávněn pouze ten notář, jenž sepsal podkladový notářský zápis, nebo případně všechny existující podkladové notářské zápisy a notářské zápisy o osvědčení. Zápis notářem přináší několik výhod, z nichž nejvýraznější bude zřejmě zrychlení rejstříkové agendy. Zápisy notáři budou prováděny online přístupem na počkání. Není nutno sepisovat formulář, veškeré listiny jsou předkládány přímo notáři, který si ihned vyžádá jejich případné doplnění (nedochází tudíž k zasílání výzev soudem a následnému prodlužování lhůt pro zápis do rejstříku). Kromě toho má notář přístup do veřejného rejstříku odkudkoliv, čili není nutno podávat návrh na místně příslušném pro daný rejstříkový soud. Případné přijetí ZoVR by tak mělo díky vyšší podpoře elektronizace soudního řízení přispět především ke snížení administrativní zátěže při zakládání obchodní korporace a zrychlení procesu jejího založení nebo při její změně. S nabytím účinnosti Zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob se prozatím počítá k 1. lednu 2014, tedy společně s Novým občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích. Návrh zákona byl dne schválen Poslaneckou sněmovnou a postoupen Senátu. Legislativní proces je možné sledovat na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, viz sqw?t=986 & O=6 Autor: Kateřina Dufková, Consultant e: tel.:

6 6 svět APOGEO Audit prověří prezidentské účty V otevřeném výběrovém řízení dne 9. srpna 2013 vyhodnotil Mandátový a imunitní výbor Senátu jako nejvhodnější nabídku společnosti APOGEO Audit s.r.o., která předložila nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč bez DPH. Podle zákona prověří tým auditorů pod vedením Ing. Tomáše Brabce, Partnera Audit Services financování kampaní prezidentských kandidátů. Skupina APOGEO mj. prověří i tyto aspekty: zda údaje o finančních prostředcích převedených na volební účty jednotlivých kandidátů obsahují přehled o původu těchto prostředků zda veškeré výdaje volební kampaně byly hrazeny z prostředků volebního účtu zda veškeré prostředky volebního účtu sloužily k úhradě výdajů volební kampaně zda je vedeno účetnictví kandidátů v plném rozsahu podle zákona o účetnictví a toto účetnictví odpovídá příjmům a výdajům volebního účtu zda jednotlivé volební výbory plnily všechny povinnosti týkající se nakládání s finančními prostředky na jejich volebním účtu, včetně dodržení lhůt, které v souvislosti s financováním volební kampaně pro ně vyplývají ze zákona o volbě prezidenta. APOGEO Audit s.r.o. má dodat výsledky auditu do třiceti dnů ode dne podpisu smlouvy. Seminář: Smluvní vztahy v IT Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář Smluvní vztahy v IT, který se uskuteční dne od 9:00 13:00 v Konferenčním centru GreenPoint, Dvouletky 529/ 42, Praha 10. Seminář je určen pro členy ICT Unie, vzácné hosty znaleckého ústavu APOGEO Esteem a manažerům řešící smluvní dodávky informačních systémů jak na straně dodavatelské, tak na straně odběratelské, to znamená všem, do jejichž náplně patří řešení implementace projektů. Přináší informace o smluvních vztazích v rámci dodávky ICT projektů na klíč. Po absolvování získají manažeři základní přehled o řešení smluvních vztahů dodávek ICT projektů a o právní ochraně obou smluvních partnerů. Struktura semináře: Analýza, vývoj a implementace, jejich význam z pohledu právní ochrany objednatele - podstata smluvního zajištění jednotlivých fází dodávek SW a jeho servisu Licenční podmínky typy licencí, licenční omezení, rizika Plánované akce Project management a change managemet základní principy a úskalí projektového a změnového řízení, právní ochrana objednatele Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu uplatňování vad, kategorizace a jejich odstraňování, odpovědnost za škodu způsobenou vadami Sankce úprava smluvních pokut ve smlouvě a jejich vymáhání Předání SW objednateli úskalí předávacího procesu, testovací provoz, odstraňování vad a nedodělků Ukončení smlouvy o dodávce SW ukončení smlouvy v průběhu vývoje a implementace SW, dopady na objednatele, vyrovnání vzájemných závazků Seminář bude protkán praktickými zkušenostmi znalce Ing. Ivana Janouška, který zaštiťuje divizi ICT znaleckého ústavu APOGEO a Mgr. Petra Otevřela z advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři. V případě zájmu se přihlásit na odborný seminář, nás prosím kontaktujte na u nebo na tel.:

7 7 Plánované akce seminář: Nebojte se rizika a slavte úspěch v podnikových transakcích! Druhým workshopem v řadě je odborný seminář na téma Nebojte se rizika a slavte úspěch v podnikových transakcích!, který se bude konat ve čtvrtek od 17h do 19h v prostorách LIGS UNIVERSITY, s.r.o., Dobrovského 40, Praha 7. Tomáš Brabec Partner, Audit Services, APOGEO Audit s.r.o Modelace bilancí a ověření konečných účetních závěrek a zahajovacích rozvah Nastavení projekce přeměny a eliminace rizik v účetní oblasti Seminář je určen pro vlastníky firem, finanční ředitele, ekonomy a představitele finančních institucí, kteří mají zájem se dozvědět o praktických zkušenostech s touto problematikou, ale i pro studenty, absolventy LIGS UNI- VERSITY. Workshopem Vás provedou odborníci z poradenské skupiny APOGEO s tímto programem: Tomáš Pacovský Partner, Tax & Transaction, APOGEO s.r.o Přeměny z pohledu transakčního a daňového poradenství Restrukturalizace skupiny a příprava společnosti k exitu akcionářů Alena Banye Valuation Institute Manager, APOGEO Esteem, a.s. Podnikové poradenství a valuace Odstranění rizik dopadů ocenění Case study Sektor solární energetiky a telekomunikací Restrukturalizace skupiny a příprava společnosti k exitu akcionářů Odstranění rizik dopadů ocenění Nastavení projekce přeměny a eliminace rizik v účetní oblasti V případě zájmu se přihlásit na odborný seminář, nás prosím kontaktujte na u nebo na tel.: Eventové aktivity Proběhl další NGT turnaj, tentokrát na GR Black Bridge. Letní měsíc nám opět přál, mezi flighty proudila výborná nálada a na bednu se dostali tito hráči: RÝDL Jan, který z HCP 54 úspěšně snížil na HARAMUL Petr a jeho nejdelší odpal, který přistál až v klubovně resortu a zároveň snížil vůj HCP na BRODA Michael, který začal svoji hru na HCP 14 a skončil se snížením na Nutno zmínit i sekci Invitational, kde slečna KUNCOVÁ Aneta snížila handicap 54 na krásných 46. Do finále tedy postupují pánové ze sekce Champions - Rýdl, Haramul a Broda Turnaj byl doprovázen novou vloženou soutěží Vegas golf, kde se před startem rozdal balíček 7 žetonů v různých barvách. Žlutý žeton SAND Modrý žeton WATER Černý žeton MORE THAN 8 Oranžový žeton OUT OF BOUNDS Zelený žeton TREES Růžový žeton LOST BALL Pokud hráč trefil při odpalu například strom, ponechal si žeton Trees do té doby, než se jinému hráči podařilo trefit zase zmíněný strom. Hráč, jemuž na konci hry zůstal žeton, měl možnost přispět do nadace Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu částkou v hodnotě žetonu 100 Kč. Vybralo se Kč a všem velmi děkujeme za podporu! O nadaci Mezinárodní cena vévody z Edinburghu byla založena v roce 1956 princem Philipem, vévodou z Edinburghu, manželem britské královny. Cílem této nadace je podpora vyváženého rozvoje mladých lidí ve věku let. Více o nadaci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a možnostech, jak blíže spolupracovat s tímto programem naleznete na: nebo se můžete přímo obrátit na výkonného ředitele nadace

8 Rezidence pro milovníky pohodlí, zahrad a teras Vyznavači soukromí, pohodlí a bezpečí se mohou těšit na nový rezidenční projekt, který právě vyrůstá v jedné z nejatraktivnějších pražských městských částí Bubeneč Gardens. Tato zcela ojedinělá obytná budova nastavuje laťku bydlení v Praze velmi vysoko. Stylová oáza bydlení spojuje vysokou úroveň komfortu s prestižní lokalitou, výjimečnou architekturou a moderními technologiemi. Bubeneč je nesporně jednou z nejprestižnějších a nejvyhledávanějších pražských čtvrtí. Mnozí lidé jí dávají přednost pro její dostupnost, občanskou vybavenost a blízkost dvou oblíbených lesoparků. Bubeneč je s ohledem na mnohé zastupitelské rezidence též diplomatickou čtvrtí. Jen pár kroků od Bubeneč Gardens se nalézá mnoho vynikajících restaurací a obchodů pro labužníky s potravinami z celého světa. V blízkém okolí jsou k dispo- zici nejrůznější české i mezinárodní školy a školky, stejně tak jako univerzita. Nedaleko jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, pražská zoologická zahrada a především rozlehlý lesopark Stromovka situovaný podél řeky Vltavy. Dostupnost veřejné

9 dopravy je otázkou zhruba pětiminutové chůze. Do centra Prahy se pak dostanete za několik minut a mezinárodní letiště je vzdáleno pouhých 15 minut jízdy. prostory pro děti, dostatek ložnic, velká okna. Jeden z bytů vyniká loftovým uspořádáním, které přímo vybízí k reprezentativnímu bydlení. Budova je tvořena deseti bytovými jednotkami pod jednou střechou, které se svou velikostí pohybují od 67 do 263 m 2. Velkorysé dispozice a pohodlné venkovní prostory byly pečlivě navrženy tak, aby vytvořily moderní a komfortní bydlení. Každý byt má terasu, k bytům v přízemí jsou připojeny samostatné zahrady. Ze zahrad i teras se otvírá výhled do okolní zeleně. Soukromé zahrady pak poskytují možnost relaxace, pořádání barbecue s přáteli a mnoho dalších aktivit. Velká okna umožňují maximální přístup denního světla do místností a poskytují krásný výhled do okolí, které je tvořeno převážně zelení. Byty samotné disponují rozmanitými dispozicemi, přičemž každý z bytů je solitérní a naleznete v něm mnoho různých prvků, které zpříjemní váš život sauna, krb, otevřené Samozřejmostí je podzemní garáž, kdy k některým bytům jsou garážová stání samostatně uzamykatelná, možnost nepřetržité recepční a bezpečnostní služby, kamerový systém po obvodu celého pozemku. Termín dokončení je plánován na 4. Q V případě Vašeho zájmu o Bubeneč Gardens nás prosím kontaktujte na tel. čísle nebo pište na

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z PŘEVODU NEMOVITOSTÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování květen 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI MAJETKOVÝCH

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko:

VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006. K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: VÝROČNÍ ZPRÁVA >> 2006 K procházení výroční zprávou použijte toto tlačítko: > 2 > ÚVODNÍ SLOVO 4 > ÚDAJE O SPOLEČNOSTI 6 > STATUTÁRNÍ ORGÁNY 9 > FINANČNÍ SKUPINA DIMENSION 11 > ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA 14

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti?

AUDITOR 4/2008. Nový výbor pro politiku finančního výkaznictví Proč vzniká nový okruh činnosti komory a nový výbor? Jde vůbec o nový okruh činnosti? AUDITOR 4/2008 Obsah AKTUALITY... 2 TÉMA ČÍSLA PODNIKOVÉ KOMBINACE Nový zákon o přeměnách obchodních společností a družstev (Prof. JUDr. Jan Dědič, Jan Lasák)... 8 Účetní a daňové souvislosti nového zákona

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD

PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD PŘÍRUČKA PRO PODNIKÁNÍ OBECNÝ ZÁKLAD Výhrada: Cílem dokumentu je poskytnutí základních informací pro podnikání. Hospodářská komora České republiky objektivně nemůže převzít odpovědnost za naprostou správnost,

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

2 základní ukazatele. dle IFRS

2 základní ukazatele. dle IFRS základní ukazatele dle IFRS 2014 2013 v mil. Kč v mil. Kč Vlastní kapitál 1 636 1 431 Základní kapitál 1 090 1 090 Rezervní fond 0 11 Závazky vůči klientům 15 407 15 300 Závazky z emitovaných dluhopisů

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS

Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS Prezentace společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. a účetní závěrka za rok 2003 podle IFRS No. 1 Obsah 8 Úvodní slovo předsedy představenstva 10 Sedmileté ohlédnutí 12 Rok 2003 plně v barvách T-Mobile

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s.

Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. A B 1 Dluhová problematika - informační brožura 2007 Občanská poradna Plzeň, o. s. 2007 Člověk v tísni - společnost při České televizi, o. p. s. ISBN: 978-80-86961-28-6 2 OBSAH 1 Úvod...4 2 Všeobecný pohled

Více

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG

KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG KATALOG ODBORNÝCH PUBLIKACÍ 2015 NAKLADATELSTVÍ ANAG NAKLADATELSTVÍ VZDĚLÁVÁNÍ DISTRIBUCE ÚČETNICTVÍ DANĚ PRÁCE MZDY POJIŠTĚNÍ CLO PRÁVO OSTATNÍ MANAGEMENT ROZVOJ OSOBNOSTI ČASOPISY AKTUÁLNÍ ZMĚNY PRO

Více

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Fio, burzovní společnost, a.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2009 I. Obecná část II. Výrok auditora III. Účetní závěrka společnosti k 31. prosinci 2009 IV. Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami V. Příloha k výroční zprávě Fio, burzovní

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616

Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Vzor citace: Meritum Daň z příjmů 2014. Praha: Wolters Kluwer, a. s., 2014. s. 616 Odpovědná redaktorka Hana Baráková Autor RNDr. Ivan Brychta část I, III Ing. Ivan Macháček část II Ing. Ivana Pilařová

Více