Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,"

Transkript

1 září 2013 News Vážení klienti a obchodní partneři, vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském světě. Uplynulé čtvrtletí nám přineslo koktejl velmi horkého počasí, povodní a bouřek. Dle historických ukazatelů bouřky měly vždy velký vliv na lidstvo. Římané v nich spatřovali Jupitera metajícího blesky ukované Vulkánem a možná proto zažíváme hřmící politickou scénu. Kdo ví? Nicméně poslanci rozpustili Sněmovnu a předčasné volby jsou za dveřmi. Prezident Miloš Zeman předpokládá, že by předčasné volby měly být 25. a 26. října. OBSAH Komentář k vybraným plánovaným změnám v daňové oblasti 1 Základní sazba minimální mzdy je vyšší o 500 korun! 2 O APOGEO oddělení Accounting & Payroll 3 Výše úplaty za postoupení pohledávky neodpovídá nominální hodnotě pohledávky 3 Krátké zamyšlení úrokové sazby na trhu 4 20 let působení Komory auditorů České republiky 4 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5 Aktuální číslo je plné informací, od zvýšení minimální mzdy, až po další díl seriálu k Novému občanskému zákoníku a Zákonu o obchodních korporacích, který již od ledna pravidelně píší odborníci společnosti SMART Office & Companies, která je součástí naší poradenské skupiny. Nutno zmínit, že na stránkách A News se dočtete i to, že divize APOGEO auditorského týmu pod vedením Partnera Tomáše Brabce, získala v otevřeném výběrovém řízení zakázku na prověření financování kampaní prezidentských kandidátů. V nadcházejícím kvartálu otevírá skupina APOGEO spolupráci s LIGS Univerzity na odborných seminářích a pilotní díl se uskuteční již na téma Nebojte se rizika a slavte úspěch v podnikových transakcích. Všichni jste vřele vítáni a v případě zájmu mne neváhejte kontaktovat na e: Přeji příjemné čtení, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager T/ E/ APOGEO svět 6 Daňové a transakční poradenství Komentář k vybraným plánovaným změnám v daňové oblasti V současné době je již Poslaneckou sněmovnou schválen Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Významnou změnou v oblasti zdanění je rozšíření předmětu daně z příjmů, tj. příjmů, které jí podléhají. Do předmětu daně z příjmů budou zcela nově spadat i příjmy nabyté děděním či darováním. S tím jde ruku v ruce zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti je pak vyčleněna do působnosti samostatného zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. V této souvislosti je pak vhodné zmínit, že osvobození příjmů fyzických osob doznalo ve své navrhované podobě značných změn. Jako příklad lze uvést skutečnost, že ačkoli došlo k faktickému rozšíření předmětu daně z příjmů o dary a dědictví, zůstal rozsah osvobození vymezený stávajícím zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí buď zachován (v případě daně darovací) nebo dokonce rozšířen (v případě daně dědické) a to o příjemce, kterými jsou osoby bez příbuzenského vztahu či právnické osoby obecně. Od roku 2014 dojde také k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů fyzických osob plynoucích z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky. Od daně z příjmů fyzických osob se rovněž osvobozuje příjem v podobě podílu na zisku z účasti na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným, na podílovém fondu, vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti, ve společnosti s ručením omezeným, atd. Uplatnění tohoto osvobození však bude mít další zákonné podmínky. Změní se také způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti, plynoucí na základě dohody o provedení práce. Zdanění v samostatném základu daně pro daň vybíranou srážkou budou podléhat příjmy do Kč. Rovněž dojde k úpravě ustanovení 109 (2) c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, které upravuje institut ručení příjemce plnění (plátcem) za DPH neodvedenou poskytovatelem plnění, byla-li úplata uhrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než ten, který byl správcem daně zveřejněn.

2 2 Září 2013 správy odložena. Nově se tedy ručení bude vztahovat pouze na úplaty vyšší než Kč. Tato změna by měla nabýt účinnosti již od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bude zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů. Tento institut byl nově zaveden v rámci novelizace zákona o daních z příjmů od , nicméně vymahatelnost tohoto ručení byla z důvodu značné administrativní zátěže a časové náročnosti nahlašování bankovních účtů plátci DPH a následného zveřejňování orgány státní Vzhledem k počtu novelizovaných daňových zákonů a stále probíhajícímu legislativnímu procesu však, prosím, nepovažujte tento výčet za konečný. Autor: Magdalena Jochová, Tax Consultant e: tel.: Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy Účetní a mzdové poradenství luxusní rezidenční projekt vilová čtvrť Prahy 6 - Bubeneč výborná občanská vybavenost s širokou nabídkou služeb 13m vnitřní bazén, fitness a sauna, 24/7 recepce parkovací stání v podzemní garáži soukromá zahrada domu, lesopark Stromovka Nabízeno přímo developerem. Pro více informací o dostupných bytových jednotkách navštivte Základní sazba minimální mzdy je vyšší o 500 korun! Ministr František Koníček totiž prosadil ve vládě návrh na její zvýšení na korun. Splnil tak jeden ze čtyř prioritních úkolů, které si po příchodu do úřadu dal. Zvýší se i základní hodinová sazba minimální mzdy ze 48,10 korun na 50,60 korun. Mění se tak poprvé od roku Minimální mzda je kategorický imperativ pro zaměstnavatele. Díky jejímu zvýšení se posílí pracovní příjmy zaměstnanců, a tedy jejich koupěschopná poptávka, uvedl ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Ondřej Havle, Director/ Accounting Services z poradenské skupiny APOGEO podotknul, že na straně zaměstnanců se jedná o zvýšení příjmu a zlepšení sociální situace u nejnižších příjmových skupin zaměstnanců. V některých případech je to samozřejmě sporné, relativně často je minimální mzda fakticky zneužívána formou formálně nízkého platu a zbytek dostává zaměstnanec tzv. na ruku. Na straně zaměstnavatelů, kteří mají zaměstnance v tomto režimu, je logickým dopadem tohoto opatření zvýšení mzdových nákladů, dodal Ondřej Havle. Zdroj: tiskové oddělení, MPSV.CZ, interní podklady APOGEO

3 3 Účetní a mzdové poradenství O APOGEO oddělení Accounting & Payroll Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a garancí precizního reportingu. Nabízíme komplexní zpracování účetních a mzdových činností malým a středním podnikům. Cílem outsourcingu je dosažení velmi efektivního způsobu fungování firmy a poskytnout klientovi profesionálně vedené účetnictví při rozumných nákladech. ZAJÍMÁ VÁS, KOLIK BY OUTSOURCING UŠETŘIL PRÁVĚ VÁM? Pro více informací kontaktujte ředitele účetního oddělení Ondřeje Havle na tel.: , Ondřej absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze v roce V letech 2002 až 2004 působil na vedoucí pozici v daňové správě se zaměřením na kontrolní činnost v oblasti daní. Následně, v letech 2005 až 2006, pracoval ve společnosti PricewaterhouseCoopers. Od roku 2006 do svého příchodu do společnosti APOGEO v roce 2013 působil v poradenské kanceláři Schaffer & Partner na pozici partnera zodpovědného za poskytování účetních a daňových služeb českým i zahraničním klientům. Znalecký ústav a oceňování APOGEO Esteem, a.s. Výše úplaty za postoupení pohledávky neodpovídá nominální hodnotě pohledávky V době finanční a ekonomické krize, kdy se mnohé společnosti potýkají se špatnou platební morálkou svých zákazníků, je jednou z možností jak vylepšit svou likviditu cese neboli postoupení pohledávky. K těmto transakcím dochází poměrně často, neboť umožňuje alespoň částečně realizovat plnění z pohledávky (v případě, že se dlužník nachází v insolvenčním řízení či má problémy se splácením svých závazků). Věřitel zpravidla pohledávku nebo její část prodá jinému subjektu za cenu nižší, než jaká je nominální hodnota pohledávky, za to však získá jisté a rychlé uspokojení. Kromě běžných společností odprodávají své pohledávky i finanční instituce jako jsou banky, pojišťovny či leasingové společnosti. Z pohledu nového nabyvatele pohledávky pak důvodem ke koupi může být mj. získání pohledávky za vlastním věřitelem, a s tím související možnost vzájemného započtení pohledávky a závazku. Ve znaleckém ústavu může být ocenění pohledávky provedeno i pro následující účely: odprodej obtížně dobytných pohledávek úpadce v rámci konkurzního řízení, nepeněžitý vklad pohledávky do obchodní společnosti či použití pohledávky jako zástavy. U ocenění pohledávky pro postoupení a ostatní výše uvedené účely je v mnoha případech vyžadováno vypracování znaleckého posudku, ve kterém je nutno oceňovanou pohledávku podrobit důkladné analýze. Při ocenění pohledávek v rámci podniku jako celku postačí jednodušší postupy. Pro ocenění pohledávky (stejně jako u jiných majetkových položek) mohou být teoreticky použity všechny 3 základní oceňovací přístupy, tj.: výnosový, nákladový a ocenění na základě porovnání. Nejsprávnější a v praxi v převážné většině případů využívané je výnosové ocenění. Základní princip přístupu je založen na odhadu peněžních toků, které v budoucnosti z pohledávky poplynou a jejich převodu na současnou hodnotu pomocí diskontní sazby. Výše diskontní sazby se odvíjí od stanovené míry rizika spojeného s oceňovanou pohledávkou. Pro stanovení budoucího cash flow neexistují ustálené metody. Základním úkolem znaleckého ústavu je v tomto případě pečlivé zanalyzování faktorů, které mají na peněžní toky z pohledávky zásadní vliv. Jedná se především o právní stav souvisejících dokumentů. Vždy se musí jednat o existující pohledávku. Lze postoupit pohledávku již splatnou, ale i dosud nesplatnou nebo dokonce promlčenou nikoliv však pohledávku prekludovanou. Postupovaná pohledávka musí být převoditelná, tzn., že její převoditelnost nesmí být vyloučena smlouvou či zákonem a postoupení nesmí zákon vylučovat jak je tomu např. u pohledávek z her a sázek či pohledávek vázaných na osobu věřitele. Převod pohledávky musí být dále proveden na základě písemné smlouvy. Postoupení může být provedeno nezávisle na vůli dlužníka, nicméně však o něm musí být informován. Dále je potřeba zanalyzovat bonitu dlužníka, tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a zajištění pohledávky, tj. zda k pohledávce existuje zástava, zajišťovací převod práva, ručení, bankovní záruka, směnka, aj. Znalecký ústav při zpracování znaleckého posudku stanovuje výši úplaty, tj. zjišťuje, za kolik by se dala pohledávka odprodat (na základě podrobné analýzy faktorů mající vliv na hodnotu cese pohledávky). Je potřeba si uvědomit, že v případě stanovené výše úplaty se nemusí jednat o nominální hodnotu pohledávky. Nový majitel pohledávky pak v případě 100% splacení závazku dlužníka inkasuje nominální hodnotu v plné výši (tj. pohledávku zpeněží). Autor: Dorota Mrózková, Consultant e: tel.:

4 4 Management Consulting Krátké zamyšlení úrokové sazby na trhu Dnešní referenční sazby jsou nesrovnatelně nižší při porovnání s rokem 2007, v řadě případů i o polovinu. Je však příhodné položit si otázku, je skutečně riziko na trhu nižší než před rokem 2008? Půjčky se dnes poskytují daleko obezřetněji než dříve a pokud dojde k jejich poskytnutí, reálná sazba je zpravidla vyšší než běžně publikovaná, což je fakticky zohledněno tzv. specifickým resp. individuálním rizikem. Znalci a analytičtí odborníci potom při dodržování zavedených metodik musí tato rizika do referenčních sazeb promítnout, aby nebyla zkreslena ekonomická podstata. V praxi se jedná především o korekci vstupů při kalkulaci diskontní míry např. při využití modelu CAPM. Pokud by tomu tak nebylo, mohli bychom se snadno dostat do situací, že reálná hodnota aktiva je dnes dvojnásobná ve srovnání s rokem 2007, což by jistě bylo do očí bijící při vnímání dnešní ekonomické reality. Autor: Pavel Tůma Business Consulting & Valuation Manager e: tel.: Auditorské služby 20 let působení Komory auditorů České republiky V tomto roce uplynulo druhé kulaté výročí od působení Komory auditorů České republiky v našich zeměpisných šířkách a délkách. U příležitosti takového výročí nelze než bilancovat, čeho Komora za toto období dosáhla, jakých úspěchů a pozitiv nejen pro své členy, ale pro společnost a Českou republiku jako takovou, a jaké otázky zůstávají otevřené do budoucna, včetně reakce na aktuální společenské dění a možnosti budoucího vývoje. Věřím, že za dvě dekády působení Komory bylo dosaženo povětšinou významných úspěchů, které vnímají především členové Komory, neboť zaměření a dosažení těchto úspěchů bývá zpravidla mimo pozornost společnosti a médií. Jedním z významných úspěchů je implementace mezinárodních standardů auditu a členství v profesní organizaci IFAC, která sdružuje Komory auditorů z celého světa, která dodala našim auditům punc mezinárodní úrovně, srovnatelnosti a respektu. Nejvýznamnější přínos Komory v minulosti, současnosti a budoucnosti však spatřuji ve vzdělávání našich klientů, resp. celé společnosti, neboť v průběhu statutárních auditů jako nosného pilíře naší práce, předáváme nespočet informací díky naší odbornosti, kterou přinášíme lepší pochopení a řád do jednotlivých společností a subjektů, střípků mozaiky naší ekonomiky, a přispíváme tak k jejímu lepšímu fungování a čitelnosti, resp. blahobytu celé společnosti, byť přiznávám, někdy toto vzdělávání, setkání a poznání se s věrným a poctivým obrazem účetnictví může klienta bolet. Součástí oslav 20. výročí Komory byl i soubor seminářů k auditorské tématice, který vyvrcholil galavečerem ve Smetanově síni Obecního domu, kde za hojné účasti všech členů a za hudebního doprovodu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers panovala příjemná atmosféra, která gradovala na následném rautu a v tanečním rytmu kapely The Backwards až do pozdních večerních hodin. Nezbývá, než popřát Komoře k vykročení do dalších let mnoho úspěchů a pozitivního působení na společnost a ekonomiku naší republiky. Autor: Tomáš Brabec, Partner, Audit Services e: tel.:

5 5 SMART Office & Companies Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Pátý díl seriálu o změnách a novinkách, které s sebou s účinností od přinese zákon o obchodních korporacích (ZOK) a další právní předpisy, je tentokrát věnován komanditním (k.s.) a veřejným obchodním společnostem (v.o.s.). Stranou Nového občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích (ZOK), které by měly vstoupit v platnost 1. ledna 2014, zůstává otázka obchodního rejstříku. V původním návrhu ZOK úprava obchodního rejstříku zakotvena byla, nakonec však má být řešena samostatným zákonem. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZoVR) má za úkol pomoci českému podnikatelskému prostředí i veřejnosti. Jedním z jeho hlavních cílů je vytvořit samostatný systém veřejného rejstříku právnických osob a podnikajících fyzických osob, který by měl přispět ke zrychlení zápisů do veřejných rejstříků. Obsahuje především hmotnou a procesní úpravu obchodního rejstříku, ale i rejstříku spolkového, nadačního, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností, a dosud roztříštěnou právní úpravu tak sjednocuje. Jednou z novinek vycházejících z tohoto zákona je možnost podání návrhu na zápis kromě listinné i v elektronické podobě. Doposud bylo možné v souladu s obchodním zákoníkem návrh do obchodního rejstříku podat pouze na formuláři s úředně ověřeným podpisem. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis podává. Kromě jiného upravuje nový ZoVR lhůty pro rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho provedení. Nadále platí, že rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů, avšak například v případě návrhu na zápis přeměny právnických osob tak učiní bez zbytečného odkladu. Z tohoto lze dovodit, že se zápisu přeměny již nelze domáhat fikcí zápisu po uplynutí lhůty 5 pracovních dní. V souvislosti s tímto zákonem dojde k rozšíření případů přímého zápisu, čili soud provede zápis, aniž by o tom vydal rozhodnutí. K takovému zápisu může dojít v případech, kdy mají navrhované zapisované skutečnosti podklad v přiloženém notářském zápisu. Znamená to tedy, že přímým zápisem mohou být zapsány i skutečnosti tzv. konstitutivní (ty, u nichž je vznik, změna nebo zánik podmíněn zápisem do rejstříku). Nový zákon o veřejných rejstřících rozšiřuje také skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku. Tyto skutečnosti vyplývají ze změn, které zavádí nový ZOK. Konkrétně se tedy bude nově zapisovat např. u společnosti s ručením omezeným druh obchodního podílu a s ním i popis práv a povinností s ním spojených. Další nově zapisovanou skutečností, která ovšem přímo neplyne z nového ZOK, je zápis adresy bydliště statutárního orgánu, společníka společnosti s ručením omezeným, popř. jediného akcionáře akciové společnosti, liší li se od místa trvalého pobytu. Další z významných novinek, která se jistě setká s kladným přijetím, je zápis notářem. Na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis může notář provést přímý zápis do obchodního rejstříku v těch případech, kdy mají zapisované skutečnosti podklad v notářském zápisu a kdy byly notáři předloženy všechny listiny, které je třeba pro zápis do rejstříku nebo pro založení do sbírky listin doložit. V této souvislosti se nově objevují termíny podkladový notářský zápis (notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku nebo o rozhodnutí orgánu právnické osoby) a notářský zápis o osvědčení (osvědčuje právní jednání uskutečněná po tom právním jednání, o kterém je podkladový notářský zápis). K zápisu do obchodního rejstříku je oprávněn pouze ten notář, jenž sepsal podkladový notářský zápis, nebo případně všechny existující podkladové notářské zápisy a notářské zápisy o osvědčení. Zápis notářem přináší několik výhod, z nichž nejvýraznější bude zřejmě zrychlení rejstříkové agendy. Zápisy notáři budou prováděny online přístupem na počkání. Není nutno sepisovat formulář, veškeré listiny jsou předkládány přímo notáři, který si ihned vyžádá jejich případné doplnění (nedochází tudíž k zasílání výzev soudem a následnému prodlužování lhůt pro zápis do rejstříku). Kromě toho má notář přístup do veřejného rejstříku odkudkoliv, čili není nutno podávat návrh na místně příslušném pro daný rejstříkový soud. Případné přijetí ZoVR by tak mělo díky vyšší podpoře elektronizace soudního řízení přispět především ke snížení administrativní zátěže při zakládání obchodní korporace a zrychlení procesu jejího založení nebo při její změně. S nabytím účinnosti Zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob se prozatím počítá k 1. lednu 2014, tedy společně s Novým občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích. Návrh zákona byl dne schválen Poslaneckou sněmovnou a postoupen Senátu. Legislativní proces je možné sledovat na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, viz sqw?t=986 & O=6 Autor: Kateřina Dufková, Consultant e: tel.:

6 6 svět APOGEO Audit prověří prezidentské účty V otevřeném výběrovém řízení dne 9. srpna 2013 vyhodnotil Mandátový a imunitní výbor Senátu jako nejvhodnější nabídku společnosti APOGEO Audit s.r.o., která předložila nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč bez DPH. Podle zákona prověří tým auditorů pod vedením Ing. Tomáše Brabce, Partnera Audit Services financování kampaní prezidentských kandidátů. Skupina APOGEO mj. prověří i tyto aspekty: zda údaje o finančních prostředcích převedených na volební účty jednotlivých kandidátů obsahují přehled o původu těchto prostředků zda veškeré výdaje volební kampaně byly hrazeny z prostředků volebního účtu zda veškeré prostředky volebního účtu sloužily k úhradě výdajů volební kampaně zda je vedeno účetnictví kandidátů v plném rozsahu podle zákona o účetnictví a toto účetnictví odpovídá příjmům a výdajům volebního účtu zda jednotlivé volební výbory plnily všechny povinnosti týkající se nakládání s finančními prostředky na jejich volebním účtu, včetně dodržení lhůt, které v souvislosti s financováním volební kampaně pro ně vyplývají ze zákona o volbě prezidenta. APOGEO Audit s.r.o. má dodat výsledky auditu do třiceti dnů ode dne podpisu smlouvy. Seminář: Smluvní vztahy v IT Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář Smluvní vztahy v IT, který se uskuteční dne od 9:00 13:00 v Konferenčním centru GreenPoint, Dvouletky 529/ 42, Praha 10. Seminář je určen pro členy ICT Unie, vzácné hosty znaleckého ústavu APOGEO Esteem a manažerům řešící smluvní dodávky informačních systémů jak na straně dodavatelské, tak na straně odběratelské, to znamená všem, do jejichž náplně patří řešení implementace projektů. Přináší informace o smluvních vztazích v rámci dodávky ICT projektů na klíč. Po absolvování získají manažeři základní přehled o řešení smluvních vztahů dodávek ICT projektů a o právní ochraně obou smluvních partnerů. Struktura semináře: Analýza, vývoj a implementace, jejich význam z pohledu právní ochrany objednatele - podstata smluvního zajištění jednotlivých fází dodávek SW a jeho servisu Licenční podmínky typy licencí, licenční omezení, rizika Plánované akce Project management a change managemet základní principy a úskalí projektového a změnového řízení, právní ochrana objednatele Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu uplatňování vad, kategorizace a jejich odstraňování, odpovědnost za škodu způsobenou vadami Sankce úprava smluvních pokut ve smlouvě a jejich vymáhání Předání SW objednateli úskalí předávacího procesu, testovací provoz, odstraňování vad a nedodělků Ukončení smlouvy o dodávce SW ukončení smlouvy v průběhu vývoje a implementace SW, dopady na objednatele, vyrovnání vzájemných závazků Seminář bude protkán praktickými zkušenostmi znalce Ing. Ivana Janouška, který zaštiťuje divizi ICT znaleckého ústavu APOGEO a Mgr. Petra Otevřela z advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři. V případě zájmu se přihlásit na odborný seminář, nás prosím kontaktujte na u nebo na tel.:

7 7 Plánované akce seminář: Nebojte se rizika a slavte úspěch v podnikových transakcích! Druhým workshopem v řadě je odborný seminář na téma Nebojte se rizika a slavte úspěch v podnikových transakcích!, který se bude konat ve čtvrtek od 17h do 19h v prostorách LIGS UNIVERSITY, s.r.o., Dobrovského 40, Praha 7. Tomáš Brabec Partner, Audit Services, APOGEO Audit s.r.o Modelace bilancí a ověření konečných účetních závěrek a zahajovacích rozvah Nastavení projekce přeměny a eliminace rizik v účetní oblasti Seminář je určen pro vlastníky firem, finanční ředitele, ekonomy a představitele finančních institucí, kteří mají zájem se dozvědět o praktických zkušenostech s touto problematikou, ale i pro studenty, absolventy LIGS UNI- VERSITY. Workshopem Vás provedou odborníci z poradenské skupiny APOGEO s tímto programem: Tomáš Pacovský Partner, Tax & Transaction, APOGEO s.r.o Přeměny z pohledu transakčního a daňového poradenství Restrukturalizace skupiny a příprava společnosti k exitu akcionářů Alena Banye Valuation Institute Manager, APOGEO Esteem, a.s. Podnikové poradenství a valuace Odstranění rizik dopadů ocenění Case study Sektor solární energetiky a telekomunikací Restrukturalizace skupiny a příprava společnosti k exitu akcionářů Odstranění rizik dopadů ocenění Nastavení projekce přeměny a eliminace rizik v účetní oblasti V případě zájmu se přihlásit na odborný seminář, nás prosím kontaktujte na u nebo na tel.: Eventové aktivity Proběhl další NGT turnaj, tentokrát na GR Black Bridge. Letní měsíc nám opět přál, mezi flighty proudila výborná nálada a na bednu se dostali tito hráči: RÝDL Jan, který z HCP 54 úspěšně snížil na HARAMUL Petr a jeho nejdelší odpal, který přistál až v klubovně resortu a zároveň snížil vůj HCP na BRODA Michael, který začal svoji hru na HCP 14 a skončil se snížením na Nutno zmínit i sekci Invitational, kde slečna KUNCOVÁ Aneta snížila handicap 54 na krásných 46. Do finále tedy postupují pánové ze sekce Champions - Rýdl, Haramul a Broda Turnaj byl doprovázen novou vloženou soutěží Vegas golf, kde se před startem rozdal balíček 7 žetonů v různých barvách. Žlutý žeton SAND Modrý žeton WATER Černý žeton MORE THAN 8 Oranžový žeton OUT OF BOUNDS Zelený žeton TREES Růžový žeton LOST BALL Pokud hráč trefil při odpalu například strom, ponechal si žeton Trees do té doby, než se jinému hráči podařilo trefit zase zmíněný strom. Hráč, jemuž na konci hry zůstal žeton, měl možnost přispět do nadace Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu částkou v hodnotě žetonu 100 Kč. Vybralo se Kč a všem velmi děkujeme za podporu! O nadaci Mezinárodní cena vévody z Edinburghu byla založena v roce 1956 princem Philipem, vévodou z Edinburghu, manželem britské královny. Cílem této nadace je podpora vyváženého rozvoje mladých lidí ve věku let. Více o nadaci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a možnostech, jak blíže spolupracovat s tímto programem naleznete na: nebo se můžete přímo obrátit na výkonného ředitele nadace

8 Rezidence pro milovníky pohodlí, zahrad a teras Vyznavači soukromí, pohodlí a bezpečí se mohou těšit na nový rezidenční projekt, který právě vyrůstá v jedné z nejatraktivnějších pražských městských částí Bubeneč Gardens. Tato zcela ojedinělá obytná budova nastavuje laťku bydlení v Praze velmi vysoko. Stylová oáza bydlení spojuje vysokou úroveň komfortu s prestižní lokalitou, výjimečnou architekturou a moderními technologiemi. Bubeneč je nesporně jednou z nejprestižnějších a nejvyhledávanějších pražských čtvrtí. Mnozí lidé jí dávají přednost pro její dostupnost, občanskou vybavenost a blízkost dvou oblíbených lesoparků. Bubeneč je s ohledem na mnohé zastupitelské rezidence též diplomatickou čtvrtí. Jen pár kroků od Bubeneč Gardens se nalézá mnoho vynikajících restaurací a obchodů pro labužníky s potravinami z celého světa. V blízkém okolí jsou k dispo- zici nejrůznější české i mezinárodní školy a školky, stejně tak jako univerzita. Nedaleko jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, pražská zoologická zahrada a především rozlehlý lesopark Stromovka situovaný podél řeky Vltavy. Dostupnost veřejné

9 dopravy je otázkou zhruba pětiminutové chůze. Do centra Prahy se pak dostanete za několik minut a mezinárodní letiště je vzdáleno pouhých 15 minut jízdy. prostory pro děti, dostatek ložnic, velká okna. Jeden z bytů vyniká loftovým uspořádáním, které přímo vybízí k reprezentativnímu bydlení. Budova je tvořena deseti bytovými jednotkami pod jednou střechou, které se svou velikostí pohybují od 67 do 263 m 2. Velkorysé dispozice a pohodlné venkovní prostory byly pečlivě navrženy tak, aby vytvořily moderní a komfortní bydlení. Každý byt má terasu, k bytům v přízemí jsou připojeny samostatné zahrady. Ze zahrad i teras se otvírá výhled do okolní zeleně. Soukromé zahrady pak poskytují možnost relaxace, pořádání barbecue s přáteli a mnoho dalších aktivit. Velká okna umožňují maximální přístup denního světla do místností a poskytují krásný výhled do okolí, které je tvořeno převážně zelení. Byty samotné disponují rozmanitými dispozicemi, přičemž každý z bytů je solitérní a naleznete v něm mnoho různých prvků, které zpříjemní váš život sauna, krb, otevřené Samozřejmostí je podzemní garáž, kdy k některým bytům jsou garážová stání samostatně uzamykatelná, možnost nepřetržité recepční a bezpečnostní služby, kamerový systém po obvodu celého pozemku. Termín dokončení je plánován na 4. Q V případě Vašeho zájmu o Bubeneč Gardens nás prosím kontaktujte na tel. čísle nebo pište na

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál

Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál 1 ZNALECKÝ ÚSTAV APOGEO Esteem, a.s. Ing. Ivan Janoušek 18. 3. 2014 Seminář Důvěryhodný dokument Důkazní materiál O APOGEO GROUP NA TRHU OD ROKU 2001. APOGEO Group je skupina ryze českých poradenských

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů kótovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a.s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa vyhnisova@olympik.cz

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 12297 Obchodní firma Jihočeské papírny, a. s., Větřní Ulice Obec Větřní PSČ 382 11 E-mail Internetová adresa www.jip.cz Tel.

Více

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012

Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý. Říjen 2012 Stavební fórum Daňové novinky Roman Ženatý Říjen 2012 Daň z příjmů schválené legislativní změny od roku 2013 Zaokrouhlování srážkové daně (zák. č. 192/2012 Sb., účinnost od 1. 1. 2013) Základ daně i daň

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45534276 Obchodní firma VEBA textilní závody a.s. Ulice Přadlácká 89 Obec Broumov PSČ 550 17 E-mail veba@veba.cz Internetová

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (III) daň dědická, daň darovací a daň z převodu nemovitostí 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Rozdělení osob do

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost a komanditní společnost (dále jen

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC. Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ ZÁSADY POSTUPU PŘI PRODEJI NEMOVITOSTÍ VE VLASTNICTVÍ A SPOLUVLASTNICTVÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC Čl. I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Zásady postupu při prodeji nemovitostí ve vlastnictví a spoluvlastnictví

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Připravil: Ing. Tomáš Badal. Metodiky oceňování v soudně znalecké praxi

Připravil: Ing. Tomáš Badal. Metodiky oceňování v soudně znalecké praxi Připravil: Ing. Tomáš Badal Metodiky oceňování v soudně znalecké praxi strana 2 Použití tržního ocenění Použití vyhláškového ocenění Zjištění administrativní ceny nákup, prodej pro daň z převodu nemovitosti

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský 0 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 1 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ REORGANIZACE 3 PRŮMĚRNÉ %

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

Pojem likvidace, její zahájení

Pojem likvidace, její zahájení Pojem likvidace, její zahájení Likvidace je proces, jehož cílem je vypořádání majetkových poměrů společnosti. Společnost vstupuje do likvidace ke dni, k němuž je zrušena. Vstup do likvidace se zapisuje

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA SLUŽBY ve smyslu ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), zadávanou

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Český daňový systém Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM. JUDr. Jiří Janeba, advokát ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH S AKCENTEM NA SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM JUDr. Jiří Janeba, advokát Kogentní vs. dispozitivní pojetí ZOK Zákonná úprava Vztahy se třetími osobami Organizace korporace

Více

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení

Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 18.3.2004 vydat. poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení Pravidla města Mimoně o použití prostředků z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu Mimoň Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb Zastupitelstvo města Mimoně se

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2

Obsah. Právo. Část I. Díl 1. Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000. Díl 2 Obsah Část I Právo Obecné principy KAPITOLA 1 Obecné principy... 1000 Občanská sdružení KAPITOLA 1 Obecné principy... 1002 kapitola 2 Vznik občanského sdružení... 1003 2.1 Návrh na registraci... 1005 2.2

Více

Vytvoření software a rozšíření multimediální knihovny pro projekt EU Inovace studijního programu HF JAMUʺ

Vytvoření software a rozšíření multimediální knihovny pro projekt EU Inovace studijního programu HF JAMUʺ Věc: Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu ve smyslu ust. 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, na zakázku Vyzýváme Vás k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011

Reforma přímých daní a odvodů. III. pilíř daňové reformy. Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Reforma přímých daní a odvodů III. pilíř daňové reformy Miroslav Kalousek ministr financí 18. března 2011 Cíle daňové reformy Jednoduchý a přehledný systém Dlouhodobá stabilita bez nesystémových zásahů

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11

OBSAH EDITORIAL...10. Zákon o daních z příjmů s komentářem...11 Úvod... 11 OBSAH EDITORIAL..........................................................10 Zákon o daních z příjmů s komentářem...................................11 Úvod..............................................................

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006

Věstník ČNB částka 7/2006 ze dne 7. června 2006 Třídící znak 1 0 5 0 6 5 3 0 OPATŘENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY Č. 4 ZE DNE 25. KVĚTNA 2006, KTERÝM SE STANOVÍ POŽADAVKY NA KAPITÁL INSTITUCE ELEKTRONICKÝCH PENĚZ Česká národní banka podle 18e odst. 1 zákona

Více

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o.

Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR s.r.o. Koncepce rozvoje znaleckého ústavu PRAEDIATOR sro 1 Údaje o společnosti Název: obchodní firma: PRAEDIATOR sro Sídlo: Podkovářská 933/1, Praha 9 IČ: 287 811 71 Datum zápisu: dosud nezapsáno Předmět podnikání:

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY

EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMIKA BEZPEČNOSTNÍ FIRMY EKONOMICKÁ DATA ING. JANA VODÁKOVÁ, PH.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Projekt: Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (reg. č.: CZ.1.01/2.2.00/15.0070)

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka)

České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) Aktualizace indikativní nabídky České spořitelny, a.s. Erste Corporate Banking (dále jen Banka) pro Bytové družstvo Sokolovská 68/381 se sídlem Sokolovská 381/68, 186 00 Praha 8 - Karlín (dále jen Klient)

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník)

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) Část Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry 3.

Více

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA

Vážení klienti, tým advokátní kanceláře HAVLÍČEK & JANEBA Vážení klienti, v rámci tohoto čísla si Vám dovolujeme zaslat přehled aktuální judikatury, dále si Vás dovolujeme seznámit s aktuálními legislativními změnami a závěrem naleznete aktuální téma týkající

Více

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková

Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje. Pěva Čouková Setkání starostů a místostarostů Olomouckého kraje Pěva Čouková 11. prosince 2014 ZASTUPITELSTVU OBCE JE VYHRAZENO: Podle 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1) Schvalování závěrečného

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy

Výroční zpráva 2008 návrh účetní závěrky a informace pro členy 1.TZ, družstevní záložna Hasskova 22, 674 01 Třebíč Telefon a fax: 568 847 717 IČO: 63 49 25 55, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. Dr, vl. č.2708 Výroční zpráva 2008 návrh účetní

Více

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3)

Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Zúčtovací vztahy (účtová třída 3) Charakteristika zúčtovacích vztahů (pohledávek a závazků) - vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď jako věřitel, který má právo

Více

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY

8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY 8 ÚČETNÍ ZÁVĚRKA A ÚČETNÍ PŘÍKAZY Právní úprava... 1 Význam účetní závěrky a její druhy... 1 Přípravné práce před účetní závěrkou... 2 Uzávěrka účtů v hlavní knize... 4 Obsah a struktura účetních výkazů

Více

Čl. 4 Výběrové řízení

Čl. 4 Výběrové řízení MĚSTO TŘEBOŇ V Y H L Á Š K A vytvoření a použití účelových prostředků " Fondu rozvoje bydlení na území města Třeboně ". -------- Městské zastupitelstvo Třeboň schválilo na základě 14, odst. 1, písmeno

Více

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku

Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zaměříme se na sanaci jako jeden z důvodů restrukturalizace podniku Zefektivnění podniku Zajištění vyšší hodnoty pro vlastníky Důvody restrukturalizace podniku Sanace podniku Řešení podnikové krize při

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV:

VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: VNITŘNÍ SMĚRNICE NÁZEV: Z Á S A D Y tvorby a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Hořice Číslo dokumentu: VS/42 Vydání č.: 1 Výtisk č.: 1 Účinnost od: 23. 6. 2014 Platnost

Více

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě

VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ. o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě VYHLÁŠKA MĚSTA NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území města Nového Města na Moravě Městské zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm.

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI

SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI SPECIFIKA FÚZÍ FONDŮ KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ S PROJEKTOVÝMI SPOLEČNOSTMI Ing. Tomáš PACOVSKÝ 1 Obsah / Obecně ke zdanění fondů / Výplata zisku fondu / Fúze společností / Daňové dopady fúzí společností

Více

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci

Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci Žádost o poskytnutí úvěru obci, neziskové organizaci 1. Údaje o žadateli: Název / právní forma: Adresa / sídlo: IČ: Zřizovatel: Předmět činnosti: Datum zahájení činnosti: Tel./fax/e-mail žadatele, příp.

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Komparativní analýza znaleckých posudků

Komparativní analýza znaleckých posudků Komparativní analýza znaleckých posudků Tomáš Podškubka, VŠE, TPA Horwath Workshop je pořádán jako jeden z výstupů výzkumného projektu Grantové agentury ČR "Komparativní analýza národních účetních a daňových

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2013 únor 2013 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2013 únor 2013

Více

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku

Oce ovací rozdíl k nabytému majetku Společnost NOTA a.s. má tři závody. Jeden z nich, závod 03 je místně odloučen, má relativně samostatnou činnost, v níž se poslední dobou projevují rizika nejistot dalšího vývoje oboru, v němž tento závod

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ

NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ NÁVRH NA POVOLENÍ ODDLUŽENÍ Soud: Krajský soud v Brně Sp. zn.: i 01 Společný návrh manželů na povolení oddlužení Ano X Ne DLUŽNÍK 02 Typ: Fyzická Státní příslušnost: ii Osobní údaje Trvalé bydliště Příjmení:

Více

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení

Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Obecně závazná vyhláška 6/2007 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení Zastupitelstvo města Letohrad se na svém zasedání dne 17. 09. 2007 usnesením č. 131/2007 usneslo vydat dle

Více

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013

1. Hospodaření společnosti Intergram v roce 2013 Zpráva o roční účetní závěrce společnosti Intergram za rok 2013, zprávě auditora a návrhu rozpočtu na rok 2014 pro 25. řádnou valnou hromadu, která se uskuteční dne 18.6.2014. 1. Hospodaření společnosti

Více

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. příspěvkový řád

Komora auditorů České republiky. Opletalova 55, 110 00 Praha 1. příspěvkový řád Komora auditorů České republiky Opletalova 55, 110 00 Praha 1 příspěvkový řád Komory auditorů České republiky Praha, prosinec 2015 Komora auditorů ČR prosinec 2015 PŘÍSPĚVKOVÝ ŘÁD KOMORY AUDITORŮ ČESKÉ

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku

4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku ÚČETNÍ A DAŇOVÉ SOUVISLOSTI ZÁKONA O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH 4.6 Osoby oprávněné k podílu na zisku Dle 34 ZOK náleží právo na podíl na zisku především společníkům. Společníci se podílejí na zisku v poměru

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby

DRAŽEBNÍ VYHLÁŠKA. Vyhlášení dražby Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 60197226 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 2583 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 111, Fax: (+420) 221 424 222

Více

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

Čl. 1. Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje infrastruktury města Mimoně

Čl. 1. Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje infrastruktury města Mimoně Pravidla města Mimoně o použití prostředků z Fondu rozvoje infrastruktury města Mimoně Zastupitelstvo města Mimoně se usneslo na svém veřejném jednání dne 20.3.2008 vydat Pravidla města Mimoně o použití

Více