Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení klienti a obchodní partneři, Přeji příjemné čtení,"

Transkript

1 září 2013 News Vážení klienti a obchodní partneři, vítám Vás v dalším pokračování APOGEO čtvrtletního magazínu, který se stal oblíbeným informačním servisem všem, kteří se chtějí orientovat v podnikatelském světě. Uplynulé čtvrtletí nám přineslo koktejl velmi horkého počasí, povodní a bouřek. Dle historických ukazatelů bouřky měly vždy velký vliv na lidstvo. Římané v nich spatřovali Jupitera metajícího blesky ukované Vulkánem a možná proto zažíváme hřmící politickou scénu. Kdo ví? Nicméně poslanci rozpustili Sněmovnu a předčasné volby jsou za dveřmi. Prezident Miloš Zeman předpokládá, že by předčasné volby měly být 25. a 26. října. OBSAH Komentář k vybraným plánovaným změnám v daňové oblasti 1 Základní sazba minimální mzdy je vyšší o 500 korun! 2 O APOGEO oddělení Accounting & Payroll 3 Výše úplaty za postoupení pohledávky neodpovídá nominální hodnotě pohledávky 3 Krátké zamyšlení úrokové sazby na trhu 4 20 let působení Komory auditorů České republiky 4 Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob 5 Aktuální číslo je plné informací, od zvýšení minimální mzdy, až po další díl seriálu k Novému občanskému zákoníku a Zákonu o obchodních korporacích, který již od ledna pravidelně píší odborníci společnosti SMART Office & Companies, která je součástí naší poradenské skupiny. Nutno zmínit, že na stránkách A News se dočtete i to, že divize APOGEO auditorského týmu pod vedením Partnera Tomáše Brabce, získala v otevřeném výběrovém řízení zakázku na prověření financování kampaní prezidentských kandidátů. V nadcházejícím kvartálu otevírá skupina APOGEO spolupráci s LIGS Univerzity na odborných seminářích a pilotní díl se uskuteční již na téma Nebojte se rizika a slavte úspěch v podnikových transakcích. Všichni jste vřele vítáni a v případě zájmu mne neváhejte kontaktovat na e: Přeji příjemné čtení, Klára Sierra Marketing & Business Development Manager T/ E/ APOGEO svět 6 Daňové a transakční poradenství Komentář k vybraným plánovaným změnám v daňové oblasti V současné době je již Poslaneckou sněmovnou schválen Vládní návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva. Významnou změnou v oblasti zdanění je rozšíření předmětu daně z příjmů, tj. příjmů, které jí podléhají. Do předmětu daně z příjmů budou zcela nově spadat i příjmy nabyté děděním či darováním. S tím jde ruku v ruce zrušení zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. Daň z převodu nemovitosti je pak vyčleněna do působnosti samostatného zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. V této souvislosti je pak vhodné zmínit, že osvobození příjmů fyzických osob doznalo ve své navrhované podobě značných změn. Jako příklad lze uvést skutečnost, že ačkoli došlo k faktickému rozšíření předmětu daně z příjmů o dary a dědictví, zůstal rozsah osvobození vymezený stávajícím zákonem č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí buď zachován (v případě daně darovací) nebo dokonce rozšířen (v případě daně dědické) a to o příjemce, kterými jsou osoby bez příbuzenského vztahu či právnické osoby obecně. Od roku 2014 dojde také k prodloužení časového testu pro osvobození příjmů fyzických osob plynoucích z prodeje cenných papírů z 6 měsíců na 3 roky. Od daně z příjmů fyzických osob se rovněž osvobozuje příjem v podobě podílu na zisku z účasti na akciové společnosti, na společnosti s ručením omezeným, na podílovém fondu, vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti, ve společnosti s ručením omezeným, atd. Uplatnění tohoto osvobození však bude mít další zákonné podmínky. Změní se také způsob zdanění příjmů ze závislé činnosti, plynoucí na základě dohody o provedení práce. Zdanění v samostatném základu daně pro daň vybíranou srážkou budou podléhat příjmy do Kč. Rovněž dojde k úpravě ustanovení 109 (2) c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, které upravuje institut ručení příjemce plnění (plátcem) za DPH neodvedenou poskytovatelem plnění, byla-li úplata uhrazena zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet, než ten, který byl správcem daně zveřejněn.

2 2 Září 2013 správy odložena. Nově se tedy ručení bude vztahovat pouze na úplaty vyšší než Kč. Tato změna by měla nabýt účinnosti již od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy bude zákon zveřejněn ve Sbírce zákonů. Tento institut byl nově zaveden v rámci novelizace zákona o daních z příjmů od , nicméně vymahatelnost tohoto ručení byla z důvodu značné administrativní zátěže a časové náročnosti nahlašování bankovních účtů plátci DPH a následného zveřejňování orgány státní Vzhledem k počtu novelizovaných daňových zákonů a stále probíhajícímu legislativnímu procesu však, prosím, nepovažujte tento výčet za konečný. Autor: Magdalena Jochová, Tax Consultant e: tel.: Luxusní bydlení v nejzelenější části Prahy Účetní a mzdové poradenství luxusní rezidenční projekt vilová čtvrť Prahy 6 - Bubeneč výborná občanská vybavenost s širokou nabídkou služeb 13m vnitřní bazén, fitness a sauna, 24/7 recepce parkovací stání v podzemní garáži soukromá zahrada domu, lesopark Stromovka Nabízeno přímo developerem. Pro více informací o dostupných bytových jednotkách navštivte Základní sazba minimální mzdy je vyšší o 500 korun! Ministr František Koníček totiž prosadil ve vládě návrh na její zvýšení na korun. Splnil tak jeden ze čtyř prioritních úkolů, které si po příchodu do úřadu dal. Zvýší se i základní hodinová sazba minimální mzdy ze 48,10 korun na 50,60 korun. Mění se tak poprvé od roku Minimální mzda je kategorický imperativ pro zaměstnavatele. Díky jejímu zvýšení se posílí pracovní příjmy zaměstnanců, a tedy jejich koupěschopná poptávka, uvedl ministr práce a sociálních věcí František Koníček. Ondřej Havle, Director/ Accounting Services z poradenské skupiny APOGEO podotknul, že na straně zaměstnanců se jedná o zvýšení příjmu a zlepšení sociální situace u nejnižších příjmových skupin zaměstnanců. V některých případech je to samozřejmě sporné, relativně často je minimální mzda fakticky zneužívána formou formálně nízkého platu a zbytek dostává zaměstnanec tzv. na ruku. Na straně zaměstnavatelů, kteří mají zaměstnance v tomto režimu, je logickým dopadem tohoto opatření zvýšení mzdových nákladů, dodal Ondřej Havle. Zdroj: tiskové oddělení, MPSV.CZ, interní podklady APOGEO

3 3 Účetní a mzdové poradenství O APOGEO oddělení Accounting & Payroll Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a garancí precizního reportingu. Nabízíme komplexní zpracování účetních a mzdových činností malým a středním podnikům. Cílem outsourcingu je dosažení velmi efektivního způsobu fungování firmy a poskytnout klientovi profesionálně vedené účetnictví při rozumných nákladech. ZAJÍMÁ VÁS, KOLIK BY OUTSOURCING UŠETŘIL PRÁVĚ VÁM? Pro více informací kontaktujte ředitele účetního oddělení Ondřeje Havle na tel.: , Ondřej absolvoval Fakultu financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze v roce V letech 2002 až 2004 působil na vedoucí pozici v daňové správě se zaměřením na kontrolní činnost v oblasti daní. Následně, v letech 2005 až 2006, pracoval ve společnosti PricewaterhouseCoopers. Od roku 2006 do svého příchodu do společnosti APOGEO v roce 2013 působil v poradenské kanceláři Schaffer & Partner na pozici partnera zodpovědného za poskytování účetních a daňových služeb českým i zahraničním klientům. Znalecký ústav a oceňování APOGEO Esteem, a.s. Výše úplaty za postoupení pohledávky neodpovídá nominální hodnotě pohledávky V době finanční a ekonomické krize, kdy se mnohé společnosti potýkají se špatnou platební morálkou svých zákazníků, je jednou z možností jak vylepšit svou likviditu cese neboli postoupení pohledávky. K těmto transakcím dochází poměrně často, neboť umožňuje alespoň částečně realizovat plnění z pohledávky (v případě, že se dlužník nachází v insolvenčním řízení či má problémy se splácením svých závazků). Věřitel zpravidla pohledávku nebo její část prodá jinému subjektu za cenu nižší, než jaká je nominální hodnota pohledávky, za to však získá jisté a rychlé uspokojení. Kromě běžných společností odprodávají své pohledávky i finanční instituce jako jsou banky, pojišťovny či leasingové společnosti. Z pohledu nového nabyvatele pohledávky pak důvodem ke koupi může být mj. získání pohledávky za vlastním věřitelem, a s tím související možnost vzájemného započtení pohledávky a závazku. Ve znaleckém ústavu může být ocenění pohledávky provedeno i pro následující účely: odprodej obtížně dobytných pohledávek úpadce v rámci konkurzního řízení, nepeněžitý vklad pohledávky do obchodní společnosti či použití pohledávky jako zástavy. U ocenění pohledávky pro postoupení a ostatní výše uvedené účely je v mnoha případech vyžadováno vypracování znaleckého posudku, ve kterém je nutno oceňovanou pohledávku podrobit důkladné analýze. Při ocenění pohledávek v rámci podniku jako celku postačí jednodušší postupy. Pro ocenění pohledávky (stejně jako u jiných majetkových položek) mohou být teoreticky použity všechny 3 základní oceňovací přístupy, tj.: výnosový, nákladový a ocenění na základě porovnání. Nejsprávnější a v praxi v převážné většině případů využívané je výnosové ocenění. Základní princip přístupu je založen na odhadu peněžních toků, které v budoucnosti z pohledávky poplynou a jejich převodu na současnou hodnotu pomocí diskontní sazby. Výše diskontní sazby se odvíjí od stanovené míry rizika spojeného s oceňovanou pohledávkou. Pro stanovení budoucího cash flow neexistují ustálené metody. Základním úkolem znaleckého ústavu je v tomto případě pečlivé zanalyzování faktorů, které mají na peněžní toky z pohledávky zásadní vliv. Jedná se především o právní stav souvisejících dokumentů. Vždy se musí jednat o existující pohledávku. Lze postoupit pohledávku již splatnou, ale i dosud nesplatnou nebo dokonce promlčenou nikoliv však pohledávku prekludovanou. Postupovaná pohledávka musí být převoditelná, tzn., že její převoditelnost nesmí být vyloučena smlouvou či zákonem a postoupení nesmí zákon vylučovat jak je tomu např. u pohledávek z her a sázek či pohledávek vázaných na osobu věřitele. Převod pohledávky musí být dále proveden na základě písemné smlouvy. Postoupení může být provedeno nezávisle na vůli dlužníka, nicméně však o něm musí být informován. Dále je potřeba zanalyzovat bonitu dlužníka, tj. schopnost dlužníka dostát svým závazkům a zajištění pohledávky, tj. zda k pohledávce existuje zástava, zajišťovací převod práva, ručení, bankovní záruka, směnka, aj. Znalecký ústav při zpracování znaleckého posudku stanovuje výši úplaty, tj. zjišťuje, za kolik by se dala pohledávka odprodat (na základě podrobné analýzy faktorů mající vliv na hodnotu cese pohledávky). Je potřeba si uvědomit, že v případě stanovené výše úplaty se nemusí jednat o nominální hodnotu pohledávky. Nový majitel pohledávky pak v případě 100% splacení závazku dlužníka inkasuje nominální hodnotu v plné výši (tj. pohledávku zpeněží). Autor: Dorota Mrózková, Consultant e: tel.:

4 4 Management Consulting Krátké zamyšlení úrokové sazby na trhu Dnešní referenční sazby jsou nesrovnatelně nižší při porovnání s rokem 2007, v řadě případů i o polovinu. Je však příhodné položit si otázku, je skutečně riziko na trhu nižší než před rokem 2008? Půjčky se dnes poskytují daleko obezřetněji než dříve a pokud dojde k jejich poskytnutí, reálná sazba je zpravidla vyšší než běžně publikovaná, což je fakticky zohledněno tzv. specifickým resp. individuálním rizikem. Znalci a analytičtí odborníci potom při dodržování zavedených metodik musí tato rizika do referenčních sazeb promítnout, aby nebyla zkreslena ekonomická podstata. V praxi se jedná především o korekci vstupů při kalkulaci diskontní míry např. při využití modelu CAPM. Pokud by tomu tak nebylo, mohli bychom se snadno dostat do situací, že reálná hodnota aktiva je dnes dvojnásobná ve srovnání s rokem 2007, což by jistě bylo do očí bijící při vnímání dnešní ekonomické reality. Autor: Pavel Tůma Business Consulting & Valuation Manager e: tel.: Auditorské služby 20 let působení Komory auditorů České republiky V tomto roce uplynulo druhé kulaté výročí od působení Komory auditorů České republiky v našich zeměpisných šířkách a délkách. U příležitosti takového výročí nelze než bilancovat, čeho Komora za toto období dosáhla, jakých úspěchů a pozitiv nejen pro své členy, ale pro společnost a Českou republiku jako takovou, a jaké otázky zůstávají otevřené do budoucna, včetně reakce na aktuální společenské dění a možnosti budoucího vývoje. Věřím, že za dvě dekády působení Komory bylo dosaženo povětšinou významných úspěchů, které vnímají především členové Komory, neboť zaměření a dosažení těchto úspěchů bývá zpravidla mimo pozornost společnosti a médií. Jedním z významných úspěchů je implementace mezinárodních standardů auditu a členství v profesní organizaci IFAC, která sdružuje Komory auditorů z celého světa, která dodala našim auditům punc mezinárodní úrovně, srovnatelnosti a respektu. Nejvýznamnější přínos Komory v minulosti, současnosti a budoucnosti však spatřuji ve vzdělávání našich klientů, resp. celé společnosti, neboť v průběhu statutárních auditů jako nosného pilíře naší práce, předáváme nespočet informací díky naší odbornosti, kterou přinášíme lepší pochopení a řád do jednotlivých společností a subjektů, střípků mozaiky naší ekonomiky, a přispíváme tak k jejímu lepšímu fungování a čitelnosti, resp. blahobytu celé společnosti, byť přiznávám, někdy toto vzdělávání, setkání a poznání se s věrným a poctivým obrazem účetnictví může klienta bolet. Součástí oslav 20. výročí Komory byl i soubor seminářů k auditorské tématice, který vyvrcholil galavečerem ve Smetanově síni Obecního domu, kde za hojné účasti všech členů a za hudebního doprovodu Ondřeje Havelky a jeho Melody Makers panovala příjemná atmosféra, která gradovala na následném rautu a v tanečním rytmu kapely The Backwards až do pozdních večerních hodin. Nezbývá, než popřát Komoře k vykročení do dalších let mnoho úspěchů a pozitivního působení na společnost a ekonomiku naší republiky. Autor: Tomáš Brabec, Partner, Audit Services e: tel.:

5 5 SMART Office & Companies Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Pátý díl seriálu o změnách a novinkách, které s sebou s účinností od přinese zákon o obchodních korporacích (ZOK) a další právní předpisy, je tentokrát věnován komanditním (k.s.) a veřejným obchodním společnostem (v.o.s.). Stranou Nového občanského zákoníku a Zákona o obchodních korporacích (ZOK), které by měly vstoupit v platnost 1. ledna 2014, zůstává otázka obchodního rejstříku. V původním návrhu ZOK úprava obchodního rejstříku zakotvena byla, nakonec však má být řešena samostatným zákonem. Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob (ZoVR) má za úkol pomoci českému podnikatelskému prostředí i veřejnosti. Jedním z jeho hlavních cílů je vytvořit samostatný systém veřejného rejstříku právnických osob a podnikajících fyzických osob, který by měl přispět ke zrychlení zápisů do veřejných rejstříků. Obsahuje především hmotnou a procesní úpravu obchodního rejstříku, ale i rejstříku spolkového, nadačního, rejstříku ústavů, rejstříku společenství vlastníků jednotek a rejstříku obecně prospěšných společností, a dosud roztříštěnou právní úpravu tak sjednocuje. Jednou z novinek vycházejících z tohoto zákona je možnost podání návrhu na zápis kromě listinné i v elektronické podobě. Doposud bylo možné v souladu s obchodním zákoníkem návrh do obchodního rejstříku podat pouze na formuláři s úředně ověřeným podpisem. Návrh na zápis v elektronické podobě musí být podepsán uznávaným elektronickým podpisem nebo zaslán prostřednictvím datové schránky osoby, která návrh na zápis podává. Kromě jiného upravuje nový ZoVR lhůty pro rozhodnutí o návrhu na zápis a jeho provedení. Nadále platí, že rejstříkový soud provede zápis nebo rozhodne o návrhu ve lhůtě stanovené jiným zákonem, jinak nejpozději do 5 pracovních dnů, avšak například v případě návrhu na zápis přeměny právnických osob tak učiní bez zbytečného odkladu. Z tohoto lze dovodit, že se zápisu přeměny již nelze domáhat fikcí zápisu po uplynutí lhůty 5 pracovních dní. V souvislosti s tímto zákonem dojde k rozšíření případů přímého zápisu, čili soud provede zápis, aniž by o tom vydal rozhodnutí. K takovému zápisu může dojít v případech, kdy mají navrhované zapisované skutečnosti podklad v přiloženém notářském zápisu. Znamená to tedy, že přímým zápisem mohou být zapsány i skutečnosti tzv. konstitutivní (ty, u nichž je vznik, změna nebo zánik podmíněn zápisem do rejstříku). Nový zákon o veřejných rejstřících rozšiřuje také skutečnosti zapisované do obchodního rejstříku. Tyto skutečnosti vyplývají ze změn, které zavádí nový ZOK. Konkrétně se tedy bude nově zapisovat např. u společnosti s ručením omezeným druh obchodního podílu a s ním i popis práv a povinností s ním spojených. Další nově zapisovanou skutečností, která ovšem přímo neplyne z nového ZOK, je zápis adresy bydliště statutárního orgánu, společníka společnosti s ručením omezeným, popř. jediného akcionáře akciové společnosti, liší li se od místa trvalého pobytu. Další z významných novinek, která se jistě setká s kladným přijetím, je zápis notářem. Na žádost osoby oprávněné k podání návrhu na zápis může notář provést přímý zápis do obchodního rejstříku v těch případech, kdy mají zapisované skutečnosti podklad v notářském zápisu a kdy byly notáři předloženy všechny listiny, které je třeba pro zápis do rejstříku nebo pro založení do sbírky listin doložit. V této souvislosti se nově objevují termíny podkladový notářský zápis (notářský zápis pro zápis do veřejného rejstříku nebo o rozhodnutí orgánu právnické osoby) a notářský zápis o osvědčení (osvědčuje právní jednání uskutečněná po tom právním jednání, o kterém je podkladový notářský zápis). K zápisu do obchodního rejstříku je oprávněn pouze ten notář, jenž sepsal podkladový notářský zápis, nebo případně všechny existující podkladové notářské zápisy a notářské zápisy o osvědčení. Zápis notářem přináší několik výhod, z nichž nejvýraznější bude zřejmě zrychlení rejstříkové agendy. Zápisy notáři budou prováděny online přístupem na počkání. Není nutno sepisovat formulář, veškeré listiny jsou předkládány přímo notáři, který si ihned vyžádá jejich případné doplnění (nedochází tudíž k zasílání výzev soudem a následnému prodlužování lhůt pro zápis do rejstříku). Kromě toho má notář přístup do veřejného rejstříku odkudkoliv, čili není nutno podávat návrh na místně příslušném pro daný rejstříkový soud. Případné přijetí ZoVR by tak mělo díky vyšší podpoře elektronizace soudního řízení přispět především ke snížení administrativní zátěže při zakládání obchodní korporace a zrychlení procesu jejího založení nebo při její změně. S nabytím účinnosti Zákona o veřejných rejstřících fyzických a právnických osob se prozatím počítá k 1. lednu 2014, tedy společně s Novým občanským zákoníkem a Zákonem o obchodních korporacích. Návrh zákona byl dne schválen Poslaneckou sněmovnou a postoupen Senátu. Legislativní proces je možné sledovat na webových stránkách Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, viz sqw?t=986 & O=6 Autor: Kateřina Dufková, Consultant e: tel.:

6 6 svět APOGEO Audit prověří prezidentské účty V otevřeném výběrovém řízení dne 9. srpna 2013 vyhodnotil Mandátový a imunitní výbor Senátu jako nejvhodnější nabídku společnosti APOGEO Audit s.r.o., která předložila nejnižší nabídkovou cenu ve výši Kč bez DPH. Podle zákona prověří tým auditorů pod vedením Ing. Tomáše Brabce, Partnera Audit Services financování kampaní prezidentských kandidátů. Skupina APOGEO mj. prověří i tyto aspekty: zda údaje o finančních prostředcích převedených na volební účty jednotlivých kandidátů obsahují přehled o původu těchto prostředků zda veškeré výdaje volební kampaně byly hrazeny z prostředků volebního účtu zda veškeré prostředky volebního účtu sloužily k úhradě výdajů volební kampaně zda je vedeno účetnictví kandidátů v plném rozsahu podle zákona o účetnictví a toto účetnictví odpovídá příjmům a výdajům volebního účtu zda jednotlivé volební výbory plnily všechny povinnosti týkající se nakládání s finančními prostředky na jejich volebním účtu, včetně dodržení lhůt, které v souvislosti s financováním volební kampaně pro ně vyplývají ze zákona o volbě prezidenta. APOGEO Audit s.r.o. má dodat výsledky auditu do třiceti dnů ode dne podpisu smlouvy. Seminář: Smluvní vztahy v IT Dovolujeme si Vás pozvat na odborný seminář Smluvní vztahy v IT, který se uskuteční dne od 9:00 13:00 v Konferenčním centru GreenPoint, Dvouletky 529/ 42, Praha 10. Seminář je určen pro členy ICT Unie, vzácné hosty znaleckého ústavu APOGEO Esteem a manažerům řešící smluvní dodávky informačních systémů jak na straně dodavatelské, tak na straně odběratelské, to znamená všem, do jejichž náplně patří řešení implementace projektů. Přináší informace o smluvních vztazích v rámci dodávky ICT projektů na klíč. Po absolvování získají manažeři základní přehled o řešení smluvních vztahů dodávek ICT projektů a o právní ochraně obou smluvních partnerů. Struktura semináře: Analýza, vývoj a implementace, jejich význam z pohledu právní ochrany objednatele - podstata smluvního zajištění jednotlivých fází dodávek SW a jeho servisu Licenční podmínky typy licencí, licenční omezení, rizika Plánované akce Project management a change managemet základní principy a úskalí projektového a změnového řízení, právní ochrana objednatele Odpovědnost za vady a odpovědnost za škodu uplatňování vad, kategorizace a jejich odstraňování, odpovědnost za škodu způsobenou vadami Sankce úprava smluvních pokut ve smlouvě a jejich vymáhání Předání SW objednateli úskalí předávacího procesu, testovací provoz, odstraňování vad a nedodělků Ukončení smlouvy o dodávce SW ukončení smlouvy v průběhu vývoje a implementace SW, dopady na objednatele, vyrovnání vzájemných závazků Seminář bude protkán praktickými zkušenostmi znalce Ing. Ivana Janouška, který zaštiťuje divizi ICT znaleckého ústavu APOGEO a Mgr. Petra Otevřela z advokátní kanceláře Jansa, Mokrý, Otevřel & partneři. V případě zájmu se přihlásit na odborný seminář, nás prosím kontaktujte na u nebo na tel.:

7 7 Plánované akce seminář: Nebojte se rizika a slavte úspěch v podnikových transakcích! Druhým workshopem v řadě je odborný seminář na téma Nebojte se rizika a slavte úspěch v podnikových transakcích!, který se bude konat ve čtvrtek od 17h do 19h v prostorách LIGS UNIVERSITY, s.r.o., Dobrovského 40, Praha 7. Tomáš Brabec Partner, Audit Services, APOGEO Audit s.r.o Modelace bilancí a ověření konečných účetních závěrek a zahajovacích rozvah Nastavení projekce přeměny a eliminace rizik v účetní oblasti Seminář je určen pro vlastníky firem, finanční ředitele, ekonomy a představitele finančních institucí, kteří mají zájem se dozvědět o praktických zkušenostech s touto problematikou, ale i pro studenty, absolventy LIGS UNI- VERSITY. Workshopem Vás provedou odborníci z poradenské skupiny APOGEO s tímto programem: Tomáš Pacovský Partner, Tax & Transaction, APOGEO s.r.o Přeměny z pohledu transakčního a daňového poradenství Restrukturalizace skupiny a příprava společnosti k exitu akcionářů Alena Banye Valuation Institute Manager, APOGEO Esteem, a.s. Podnikové poradenství a valuace Odstranění rizik dopadů ocenění Case study Sektor solární energetiky a telekomunikací Restrukturalizace skupiny a příprava společnosti k exitu akcionářů Odstranění rizik dopadů ocenění Nastavení projekce přeměny a eliminace rizik v účetní oblasti V případě zájmu se přihlásit na odborný seminář, nás prosím kontaktujte na u nebo na tel.: Eventové aktivity Proběhl další NGT turnaj, tentokrát na GR Black Bridge. Letní měsíc nám opět přál, mezi flighty proudila výborná nálada a na bednu se dostali tito hráči: RÝDL Jan, který z HCP 54 úspěšně snížil na HARAMUL Petr a jeho nejdelší odpal, který přistál až v klubovně resortu a zároveň snížil vůj HCP na BRODA Michael, který začal svoji hru na HCP 14 a skončil se snížením na Nutno zmínit i sekci Invitational, kde slečna KUNCOVÁ Aneta snížila handicap 54 na krásných 46. Do finále tedy postupují pánové ze sekce Champions - Rýdl, Haramul a Broda Turnaj byl doprovázen novou vloženou soutěží Vegas golf, kde se před startem rozdal balíček 7 žetonů v různých barvách. Žlutý žeton SAND Modrý žeton WATER Černý žeton MORE THAN 8 Oranžový žeton OUT OF BOUNDS Zelený žeton TREES Růžový žeton LOST BALL Pokud hráč trefil při odpalu například strom, ponechal si žeton Trees do té doby, než se jinému hráči podařilo trefit zase zmíněný strom. Hráč, jemuž na konci hry zůstal žeton, měl možnost přispět do nadace Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu částkou v hodnotě žetonu 100 Kč. Vybralo se Kč a všem velmi děkujeme za podporu! O nadaci Mezinárodní cena vévody z Edinburghu byla založena v roce 1956 princem Philipem, vévodou z Edinburghu, manželem britské královny. Cílem této nadace je podpora vyváženého rozvoje mladých lidí ve věku let. Více o nadaci Mezinárodní ceny vévody z Edinburghu a možnostech, jak blíže spolupracovat s tímto programem naleznete na: nebo se můžete přímo obrátit na výkonného ředitele nadace

8 Rezidence pro milovníky pohodlí, zahrad a teras Vyznavači soukromí, pohodlí a bezpečí se mohou těšit na nový rezidenční projekt, který právě vyrůstá v jedné z nejatraktivnějších pražských městských částí Bubeneč Gardens. Tato zcela ojedinělá obytná budova nastavuje laťku bydlení v Praze velmi vysoko. Stylová oáza bydlení spojuje vysokou úroveň komfortu s prestižní lokalitou, výjimečnou architekturou a moderními technologiemi. Bubeneč je nesporně jednou z nejprestižnějších a nejvyhledávanějších pražských čtvrtí. Mnozí lidé jí dávají přednost pro její dostupnost, občanskou vybavenost a blízkost dvou oblíbených lesoparků. Bubeneč je s ohledem na mnohé zastupitelské rezidence též diplomatickou čtvrtí. Jen pár kroků od Bubeneč Gardens se nalézá mnoho vynikajících restaurací a obchodů pro labužníky s potravinami z celého světa. V blízkém okolí jsou k dispo- zici nejrůznější české i mezinárodní školy a školky, stejně tak jako univerzita. Nedaleko jsou muzea, galerie, divadla, knihovny, pražská zoologická zahrada a především rozlehlý lesopark Stromovka situovaný podél řeky Vltavy. Dostupnost veřejné

9 dopravy je otázkou zhruba pětiminutové chůze. Do centra Prahy se pak dostanete za několik minut a mezinárodní letiště je vzdáleno pouhých 15 minut jízdy. prostory pro děti, dostatek ložnic, velká okna. Jeden z bytů vyniká loftovým uspořádáním, které přímo vybízí k reprezentativnímu bydlení. Budova je tvořena deseti bytovými jednotkami pod jednou střechou, které se svou velikostí pohybují od 67 do 263 m 2. Velkorysé dispozice a pohodlné venkovní prostory byly pečlivě navrženy tak, aby vytvořily moderní a komfortní bydlení. Každý byt má terasu, k bytům v přízemí jsou připojeny samostatné zahrady. Ze zahrad i teras se otvírá výhled do okolní zeleně. Soukromé zahrady pak poskytují možnost relaxace, pořádání barbecue s přáteli a mnoho dalších aktivit. Velká okna umožňují maximální přístup denního světla do místností a poskytují krásný výhled do okolí, které je tvořeno převážně zelení. Byty samotné disponují rozmanitými dispozicemi, přičemž každý z bytů je solitérní a naleznete v něm mnoho různých prvků, které zpříjemní váš život sauna, krb, otevřené Samozřejmostí je podzemní garáž, kdy k některým bytům jsou garážová stání samostatně uzamykatelná, možnost nepřetržité recepční a bezpečnostní služby, kamerový systém po obvodu celého pozemku. Termín dokončení je plánován na 4. Q V případě Vašeho zájmu o Bubeneč Gardens nás prosím kontaktujte na tel. čísle nebo pište na

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců

Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Předběžný návrh témat pro ústní zkoušku insolvenčních správců Při ústní části zkoušky se za účelem prověření znalostí uchazeče potřebných k výkonu funkce insolventního správce zjišťují znalosti z oblasti:

Více

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků

Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků Obsah ČÁST I Zahájení vedení účetnictví, účetní záznamy a povinnosti účetních pracovníků DÍL 1 Povinnost vedení účetnictví a zahajovací rozvaha KAPITOLA 1 Účetní jednotka...................................

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s.

Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů. Základní údaje. IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Tabulková část informační povinnosti emitentů registrovaných cenných papírů IČ 45272271 Obchodní firma Interhotel Olympik, a. s. Ulice Sokolovská 138 Obec Praha 8 PSČ 186 00 E-mail Internetová adresa Jméno,

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností

Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností JANA SKÁLOVÁ Účetní a daňové souvislosti přeměn obchodních společností 2., aktualizované vydání Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Vzor citace: SKÁLOVÁ, J. Účetní a daňové souvislosti

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

Vnitropodnikové směrnice - interní legislativa

Vnitropodnikové směrnice - interní legislativa 1 ZNALECKÝ ÚSTAV APOGEO Esteem, a.s. Ing. Ivan Janoušek 18. 4. 2014 Vnitropodnikové směrnice - interní legislativa www.novinky.cz, www.ceska-justice.cz 5. dubna 2014 Ombudsman navrhl sankce za sledování

Více

Účetnictví operačních programů

Účetnictví operačních programů Účetnictví operačních programů 1 Účetnictví 2 Předmět účetnictví OP 3 Evidence a vybrané postupy účtování 4 Ověřování účetnictví v souvislostech s OP Doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. Ústav regionální a podnikové

Více

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Osvobození od daně. OBSAH 4. Základ daně a sazba daně. 5. Pojmový aparát cen. 6. Postup při určení nabývací

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Podnikání v České republice

Podnikání v České republice 1. Rámcové podmínky podnikání v České republice Od 1.5.2004 je členským státem Evropské unie. Tímto dnem se trh České republiky plně otevřel stávajícím i novým členským státům. nestanovila podnikatelským

Více

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později)

Zvláštní typ zúčtovacího vztahu: odložená daňová pohledávka či závazek časové rozlišení nákladů a výnosů (bude vysvětleno podrobněji později) 1 8. přednáška Účtování zúčtovacích vztahů Zúčtovací vztahy = vztahy s jinými ekonomickými subjekty účetními jednotkami, v nichž vystupuje buď a) jako věřitel, který má právo požadovat peněžitou úhradu

Více

Vážení klienti a obchodní partneři,

Vážení klienti a obchodní partneři, Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně souvisí s našimi

Více

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4

Předmluva 1. Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2. Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 Předmluva 1 Podstata a význam účetnictví 2 Organizace účetnictví 2 KAPITOLA 1 Úvod 3 Předmět účetnictví 3 Rozsah vedení účetnictví 3 Schéma účetních soustav 4 KAPITOLA 2 Účetní záznamy 5 Význam a podstata

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 127 Rozeslána dne 30. října 2008 Cena Kč 46, O B S A H : 392. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 250/2005 Sb., o závazných formulářích na podávání návrhů

Více

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to

nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Veřejně prospěšný poplatník v roce 2014 z pohledu daní z příjmů RNDr. Ivan BRYCHTA nové vymezení a daňová pravidla pro dřívější neziskovky jaké jsou možnosti z pohledu daní z příjmů a jak na to Co způsobilo

Více

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60

OBSAH. 4. Výsledovka - náklady a výnosy 57 4.1 Funkce a forma výsledovky 57 4.2 Kdy se výsledovka sestavuje 60 1 1. Význam a funkce účetnictví 7 1.1 Význam a podstata účetnictví 7 1.2 Historie a vývoj účetnictví 8 1.3 Funkce a podstata účetnictví 11 1.4 Uživatelé účetních informací 11 1.5 Regulace účetnictví a

Více

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek

Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek Opravné položky a odpis nedobytných pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA Jak alespoň částečně daňově zmírnit dopady toho, že dlužník neuhradil pohledávku, která již byla zdaněna a možná i zatížena odvodem DPH

Více

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání

ZALOŽENÍ PODNIKU. Nejdůležitější právní formy podnikání Nejdůležitější právní formy podnikání ZALOŽENÍ PODNIKU 1. Samostatný podnikatel (fyzická osoba, živnostník) 2. Obchodní společnosti (kapitálové společnosti a osobní společnosti) 3. Družstva 4. Státní podniky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy) Českomoravská konfederace odborových svazů se intenzívně zajímá o průběh a následky živelné pohromy, která postihla některé regiony

Více

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005

Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 Podniková ekonomika : majetková a kapitálová výstavba podniku Ing. Vlastimil K. Vyskočil, CSc. 2005 MAJETKOVÁ A KAPITÁLOVÁ VÝSTAVBA PODNIKU 1. Majetek podniku a jeho finanční krytí 2. Majetkovástruktura

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva...

Obsah. Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek... XVI Předmluva... Obsah Seznam zkratek některých použitých právních předpisů...................xv Seznam ostatních použitých pojmů a zkratek.......................... XVI Předmluva....................................................

Více

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce

14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce 14. 12. 2012, Brno Připravil: Ing. Tomáš Badal Znalecké dokazování (ZNDO) Praxe soudního znalce strana 2 Soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za

Více

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D.

FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ. Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. FINANČNÍ ÚČETNICTVÍ Ing. N. Kulišťáková Cahlíková, Ph.D. ÚČETNICTVÍ Činnost vedoucí ke zjištění stavu a změn majetku a jeho zdrojů, výsledku hospodaření za určité období. Umožňuje kontrolu hospodaření.

Více

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek

Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek Účetní a daňová problematika společenství vlastníků jednotek 1. Vznik společenství vlastníků jednotek právnické osoby... 1 2. SVJ účetní jednotka... 2 2.1. Účetní předpisy... 2 2.2. Účtování příspěvku

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní. Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce metodiky a výkonu daní Č.j. 49 115/13/7001-21002-012287 V Praze Informace GFŘ k ručení za nezaplacenou daň dle ustanovení 109 odst. 2

Více

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí

Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Novely zákonů o daních z příjmů, o dani z nemovitostí a o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí Daně z příjmů Dne 19. prosince 2008 podepsal prezident republiky novelu zákona o daních

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice

Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla pro vymáhání pohledávek v SBD Vítkovice Stavební bytové družstvo Vítkovice Daliborova 54,709 71,Ostrava - Mariánské Hory IČO 00 05 08 06, zapsáno u KS v Ostravě, OR oddíl Dr XXII, vložka 8 DIČ CZ00050806 Vnitrodružstevní směrnice č. 8/2014 Pravidla

Více

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona.

V souvislosti s novým 17b byla provedena úprava v souvisejících ustanoveních jako např. v 19 odst. 12 a v 20a zákona. Informace Generálního finančního ředitelství k novele zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, provedené zákonem č. 267/2014 Sb. o změně zákona o daních z příjmů a změně

Více

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny )

1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Úvěr na sporožirovém účtu (Kontokorent, Mini Kontokorent České spořitelny ) 2. Spotřebitelské, hotovostní úvěry

Více

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy

Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy Kapitola 2 Účtová třída 3 Zúčtovací vztahy KAPITOLA 12 Charakteristika a klasifikace zúčtovacích vztahů Zúčtovacími vztahy rozumíme vztahy závazků a pohledávek účtované v účtové třídě 3. Můžeme je rozdělit

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině

Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Daňové a účetní aspekty podnikání na Ukrajině Nadobúdanie nehnuteľností na ukrajinskom trhu a jeho úskalia, seminář, 11.9.2008, Bratislava accace k. s., Hurbanovo nám. 3, 811 06 Bratislava, Slovak Republic

Více

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy

Obchodní akademie Plasy. Maturitní okruhy Maturitní okruhy 1) Výrobní faktory 2) Personalistika 3) Finanční trh 4) Bankovní systém, ČNB 5) Obchodní banky a jejich funkce 6) Výrobní činnost 7) Podnikání, vznik a zánik podniku 8) Financování podniku

Více

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11

OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 OBSAH 3 OBSAH 1. DlouhoDobý nehmotný a hmotný majetek 11 1.1 Hmotný majetek v účetnictví a u daní z příjmů 11 1.1.1 Hmotný majetek 11 1.1.2 dlouhodobý hmotný majetek (dhm) 12 1.1.2.1 Vymezení 12 1.1.2.2

Více

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku

Právnické osoby podle NOZ. 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku Právnické osoby podle NOZ 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku od 1. 1. 2014 NOZ, ZOK, zákon č. 304/2013 Sb. o rejstřících právnických a fyzických osob regulace právnických

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy

Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Členění OZ: Obecná ustanovení 5 hlav: (I. V.) Obchodní společnosti a družstva Obchodní a závazkové vztahy Obecná ustanovení Hlava I. 5 částí (I. V.) působnost OZ, definice podnikání a podnikatele, zápis

Více

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů

Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Tabulková část informační povinnosti investičních a podílových fondů Základní údaje Název fondu (pro PF), CONSUS investiční fond Obchodní firma (IF): ISIN / SIN: ISIN / SIN: ISIN / SIN: CZ0008028305 Registrace

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1

1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 Obsah Právní předpisy a zkratky IX KAPITOLA 1 Úvod 1 1.1 Obchodní závazkové vztahy 1 KAPITOLA 2 Podnikatel a uzavírání smluv 5 2.1 Jak vzniká smlouva 6 2.2 Zvláštní způsoby uzavření smlouvy 8 2.3 Obsah

Více

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými

3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými 3.3 Účetní náklady, které nejsou daňově uznatelnými Náklady z hlediska účetního Účetní jednotky jsou povinny vést účetnictví tak, aby účetní závěrka sestavená na jeho základě podávala věrný a poctivý obraz

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob

Obsah. Předmluva... XIII Zkratky a užité právní předpisy... XIV. Daň z příjmů fyzických osob. Obecné principy daně z příjmů fyzických osob Obsah Předmluva................................................. XIII Zkratky a užité právní předpisy................................ XIV ČáST I DÍL 1 Daň z příjmů fyzických osob Obecné principy daně z

Více

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU

PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU REDASH, a.s. Branická 1881/187, PRAHA 4 - Krč IČ: 44 01 20 80 PŘÍLOHA K ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE V PLNÉM ROZSAHU Sestavené k 31. 12. 2010 1. Obecné údaje Obchodní firma: REDASH, a.s. IČ: 44 01 20 80 Sídlo

Více

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost

Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Pozvánka na řádnou valnou hromadu akcionářů společnosti Moravská zemědělská, akciová společnost Představenstvo společnosti Moravské zemědělské, akciové společnosti, se sídlem Prosenice č.p. 268, PSČ 751

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 278394 Obec Velké Svatoňovice Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) V období 912/2014 nedošlo u účetní

Více

Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o.

Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o. Návrh koncepce rozvoje znaleckého ústavu NOVA spol. s r.o. O S N O V A 1. Základní údaje o znaleckém ústavu 3 1.1 Současný stav 3 1.2 Připravované změny 4 2. Koncepce rozvoje a další činnosti 4 2.1 Specifikace

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.1 Vlastní zdroje základní kapitál, kapitálové fondy, fondy ze zisku, výsledek hospodaření za běžné období, za

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00636207 Obec Dolní Nětčice Dolní Nětčice 49, 753 54 Dolní Nětčice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 00288586 Obec Otaslavice Otaslavice čp. 343, 798 06 Otaslavice sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období

Více

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní

Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní I. Možnosti pomoci od zaměstnavatele 1. Pomoc z prostředků sociální fondu (nebo zisku po zdanění) Formou sociální vypomoci, sociální půjčky, půjčky

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled o změnách vlastního kapitálu v roce 2013 OBSAH: 1. Hospodaření bytového družstva v roce 2013 2. Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu 3. Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu 4. Přehled o peněžních tocích v roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA 5. Přehled

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00272281 Obec Úhlejov Úhlejov, 507 71 Úhlejov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Nejsou informace o tom, že by byla porušena zásada nepřetržitého trvání

Více

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350

OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 OPRAVNÉ POLOŽKY 1FU350 Lucie Šitnerová Eliška Tyrpeklová LS 2007/2008 OBSAH 1. Úvod 2. Opravné položky v účetnictví 3. Opravné položky v daních 4. Příklad č.1- OP k dlouhodobému majetku 5. Příklad č.2-

Více

VRL Praha a.s. k 31.12.2014

VRL Praha a.s. k 31.12.2014 PŘÍLOHA ÚČETNÍ ZÁVĚRKY VRL Praha a.s. k 31.12.214 Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 5/22 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 00288250 Obec Horní Štěpánov Horní Štěpánov 326, 798 47 Horní Štěpánov sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT)

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu

Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Výzva k předkládání žádostí o nadační příspěvek v grantovém řízení Nadace OKD pro rok 2013 v nadačním programu Pro Evropu Cílem programu je zkvalitnit a urychlit přípravu projektů neziskového charakteru

Více

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ...

OBSAH. ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 2 Předmět účetnictví... 6 29-30 ČÁST PÁTÁ INVENTARIZACE MAJETKU A ZÁVAZKŮ... OBSAH Předmluva............................................................. XIII Seznam použitých zkratek................................................ XVI ZÁKON O ÚČETNICTVÍ 1-8 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ...........................

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006

Příloha k účetní závěrce společnosti VLTAVOTÝNSKÁ TEPLÁRENSKÁ a.s. k 31. 12. 2006 k 31. 12. 2006 Příloha je zpracována v souladu s Vyhláškou č.500/2002 Sb., kterou se stanoví uspořádání a obsah účetní závěrky pro podnikatele. Údaje přílohy vycházejí z účetních písemností účetní jednotky

Více

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu

Čl. I. Základní ustanovení. Příjmy fondu V Y H L Á Š K A O B C E H A V L O V I C E č. 2/97 o vytvoření a použití účelových prostředků Fondu rozvoje bydlení na území obce Havlovice Obecní zastupitelstvo schválilo na základě 36 odst. 1 písm. h

Více

Účetní a mzdové poradenství

Účetní a mzdové poradenství Účetní a mzdové poradenství Committed to your success Účetní a mzdové poradenství Efektivní outsourcing účetnictví a mezd je cestou ke snížení vašich nákladů, administrativní zátěže a je garancí precizního

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Příloha k účetní závěrce k 31.12.2007 společnosti EURO Šarm spol. s r.o. Příloha je zpracována v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví,

Více

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou

DAŇOVÁ SOUSTAVA. Ing. Hana Volencová. Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou DAŇOVÁ SOUSTAVA Ing. Hana Volencová Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou VY_32_INOVACE_07_3_08_EK Gymnázium, SOŠ a VOŠ Ledeč nad Sázavou poplatníkem daně z příjmů právnických osob je: právnická osoba

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE

NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE NOVÉ MODERNÍ BYTY BERLIN-MITTE BERLÍN NĚMECKO REALITNÍ INVESTICE Dovolujeme si vám představit možnost investovat na stabilním realitním trhu v hlavním městě Německa - v ekonomickém, politickém a kulturním

Více

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005

P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U. Sestavené k 31. 12. 2005 R E D A S H, a.s. Branická 43/26, PRAHA 4 IČO 44 01 20 80 P Ř Í L O H A K R O Č N Í Ú Č E T N Í Z Á V Ě R C E V P L N É M R O Z S A H U Sestavené k 31. 12. 2005 1. Obecné údaje Obchodní firma : R E D A

Více

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH

jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH Opravné položky a odpis pohledávek RNDr. Ivan BRYCHTA jak daňově zmírnit dopady toho, když dlužník neuhradil pohledávku, která ale musí být zdaněna a třeba i zatížena odvodem DPH pohledávky vlastní = vznikají

Více

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva

Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP. Poradenství OPPI 1. výzva Způsobilé výdaje na poradenské služby pro individuální projekty MSP Poradenství OPPI 1. výzva Praha, srpen 2008 1/7 1. Uznatelnými náklady v projektu Poradenství jsou: náklady na služby poradců, expertů

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. 70157863 DSO Plynofikace Podzvičinska Doubravice čp. 155, 544 51 Doubravice netýká se nás A.2. sestavený k 31.12.2014 Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Informace podle 7 odst.

Více

O - C O N S U L T s. r. o.

O - C O N S U L T s. r. o. IX. SETKÁNÍ STAROSTŮ LIBERECKÉHO KRAJE 14. ZÁŘÍ 2013 - LIBEREC PREZENTACE SPOLEČNOSTI O - C O N S U L T s. r. o. 460 01 Liberec, Baarova 48/4 * auditorská činnost (tři auditoři), daňové poradenství (3

Více

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond

STATUT. J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond STATUT J&T Asset Management, investiční společnost a.s., INTERNATIONAL otevřený podílový fond Článek 1 Úvodní

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna

Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Pravidla poskytování návratných účelových půjček z Fondu rozvoje bydlení města Brna Zastupitelstvo města Brna na svém Z6/017. zasedání konaném dne 4.9.2012 schválilo změny a doplnění Pravidel poskytování

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: 71227075 DSO Mariánská zahrada Bukvice 27, 506 01 Jičín sestavený k 31.12.2014 A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve

Více

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

Příloha ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY IČO: Název: Sídlo: A.1. sestavený k 31.12.2014 71211721 Svazek obcí "ÚPA" Náměstí T.G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka nepředpokládá ukončení

Více