PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY listopad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PORADCE ŘEDITELKY MATEŘSKÉ ŠKOLY listopad 2013 7"

Transkript

1 V současnosti vnímáme hračku jako prostředníka mezi dětmi a světem dospělých. Jako součást věcného prostředí i kulturní statek. Jako druh umění pro děti, v němž starší generace vypovídá o své vyspělosti, vztahu k dětem, způsobu života, ale také o estetických a etických hodnotách, které uznává. DOC. PHDR. EVA OPRAVILOVÁ, PH.D. I Kde se hračky vzaly Dodnes přesně nevíme, jak to s hračkami původně bylo. Možná se na samém počátku dějin lidstva jednalo spíše o kultovní předměty nebo malé pracovní nástroje, díky nimž děti mohly napodobovat činnost dospělých a zapojit se do ní. Kromě figurek lidí a zvířat nacházíme zmenšené pracovní nástroje, nářadí nebo lovecké zbraně. Holčičky s malými nádobkami pravděpodobně chodily společně se ženami pro vodu a chlapci byli pyšní na své malé lovecké zbraně. Byly to předměty, které dávaly možnost přímo se účastnit života a práce dospělých. (Tento pohled podporují i soudobá pozorování, podle nichž je tomu tak u některých přírodních národů dodnes. Děti tam hračky vlastně nemají a hru v našem současném pojetí prakticky neznají.) I Jak jsou hračky staré Hračky (nebo zmenšené kultovní předměty pro cestu do říše mrtvých?) známe z nálezů v egyptských pyramidách, kde krokodýl s pohyblivou čelistí reprezentuje první mechanickou hračku. Před více než čtyřmi tisíci let chtěl čínský císař zasvětit syna do strategie válečného umění, a tak vymyslel deskovou hru GO. Tím podal důkaz, že kromě napodobování dospělých může hračka dítěti nabídnout něco víc. Postupně tak hračka získávala přidanou hodnotu v podobě určitého výchovného záměru. I Co nám hračky prozradí Z minulosti dochované hračky dokládají zručnost našich předků, cit pro materiál a jeho zpracování. Hračky, které pro své děti původně vyráběli rodiče a nejbližší příbuzní, ztělesňovaly představy o tom, jaké zkušenosti a hodnoty chtějí dětem předat. Hračka byla především záležitost citová. Otcové, dědové a strýčci vyřezávali a kovali, matky, babičky a tety šily a tkaly. Hračka byla svázána se vztahem k určité osobě a její konkrétní činnosti. S obdivuhodnou řemeslnou zručností dokázali naši předkové využívat materiál (dřevo, hlínu, textil, přírodniny) poskytovaný okolní přírodou. Postupná industrializace změnila důvěrnou atmosféru vzniku rodinné hračky. Objevila se nová výrobní odvětví, která už vyžadovala pozornost odborníků. Nebyli to jen pedagogové, ale i psychologové, výtvarníci, technologové, lékaři, ekonomové a obchodníci. Hračka, už poněkud odcizená, se stala komerčně úspěšným zbožím. Dnes se ve světě vyrábějí miliony různých druhů hraček (z toho víc než polovina v Hongkongu) a všechny deklarují edukační efekt a zaručený pozitivní vliv na rozvoj psychických i tělesných funkcí dítěte. I Hračka nejen na hraní Dětské hře se věnovala řada moudrých lidí a mnozí také začali o funkci hračky vážně přemýšlet. Zvažovali podmínky, které by umožnily v souladu s výchovnými záměry systematicky uspořádat a vést pomocí hračky dětskou činnost k předem stanoveným cílům. Hledali způsoby, jak přes zacházení s hračkou dítě vést a rozvíjet. Některé pedagogické systémy si hračku jako univerzální prostředek působení na dítě ve zlatém věku předškolního dětství zcela přivlastnily. Na přelomu 18. a 19. století kupříkladu napadlo Friedricha Fröbela, zakladatele německých dětských zahrádek zvaných Kindergarten, připravit materiál, který by pomocí souboru systematicky uspořádaných herních podnětů proměnil hračku v nástroj pro užitečnou činnost. Vymyslel hračky dár ky, které mají rodiče dětem postupně předkládat. Začal s malou kuličkou míčkem velikosti dětské dlaně a v nabídnutém průvodci dokázal popsat neuvěřitelné množství příkladů různých činností, které má dítě pod vedením dospělého s míčkem dělat. K tomu připojil důkladný slovní doprovod s příslušným poučením pro dítě i pro rodiče. Ke kouli přidal další geometrické tvary (krychli, hranol, trojhran a válec), až postupně vznikla stavebnice, se kterou si hrají děti dodnes. Tvoří z ní ale samostatně, podle svých představ a s vlastním komentářem. Na počátku 20. století ještě dále postoupila Maria Montessori. Navrhla systém různých promyšlených skládanek a manipulačně konstruktivních materiálů, jež vedou k určitým postupům a samostatnému přemýšlení o úkolech, které v nich dítě řeší. Pomocí tohoto materiálu se dítě dokáže samo něčemu novému naučit i odhalit případnou chybu, již při plnění zadané činnosti udělalo (proto byl materiál nazván autodidaktickým). Záměr stimulovat herní činnost speciálně konstruovaným materiálem, obohaceným o princip samostatnosti a sebekontroly, se podařilo dovést téměř až k dokonalosti. I Hračky se mění V průběhu 20. století se objevuje snaha vylepšit spontánní hraní a nahradit jednoduché tradiční hračky, s nimiž děti volně napodobovaly scény ze života v nejbližším okolí. Nově byla dána přednost zacíleným hrám s připraveným a promyšleným 7

2 TÉMA MĚSÍCE Domácí loutkové divadlo bývalo velice běžnou a vděčnou hračkou materiálem, který sledoval náročnější a vzdálenější cíle. To vedlo ke vzniku jakéhosi polotovaru herní činnosti, usměrňované prostřednictvím inteligentních hraček a didaktických pomůcek. Při jejich podrobnějším rozboru většinou sice zjistíme, že tyto složitě konstruované úkoly se dají plnit stejně úspěšně v daleko přirozenějším kontextu, s tradičním materiálem a přiměřenějším způsobem, který si dítě umí vybrat samo, nicméně pocit pedagogické odpovědnosti víc uspokojuje nabídka sofistikované hračky. Namístě je otázka, kam vlastně tendence jistého znásilnění hračky (a hry) směřuje. Může to být pokus o celkovou akceleraci vývoje dítěte, snaha využít čas k přípravě na zvládání složitostí světa, ale také posun v hodnocení významu prožitku a kvality etických a výchovných aspektů hry a hračky. Zároveň se ukazuje, že se prostředky a podmínky pro hru i hra sama mění. Ztrácí svůj bezprostředně přípravný charakter a s ní ztrácí i hračka svůj citový náboj s nezastupitelným významem. Hračka se stává zbožím, určeným k pokud možno rychlému a bezprostřednímu konzumu. Končí období, kdy hra byla přímo spjata s praktickými činnostmi, které mohlo dítě přímo sledovat ve svém okolí, a hračka v nich fungovala jako symbol podílení se na opravdové činnosti. Není to škoda? Bude dětem k představě o bohatosti a mnohotvárnosti lidské činnosti stačit (brzy trojrozměrná) virtuální prezentace? I Kolik hraček dítě potřebuje Ve výběru i množství hraček bychom měli respektovat, že děti jsou individualitami s různými potřebami a na různém stupni vývoje. Hračky podněcují smysly a vybízejí k akci, učí skládat a rozebírat části a celek, trénují paměť, vyvolávají citovou Prostředky a podmínky pro hru i hra sama se mění. Ztrácí svůj bezprostředně přípravný charakter a s ní ztrácí i hračka svůj citový náboj s nezastupitelným významem. odezvu, vedou k sebeovládání a učí snášet hořkost z prohry. To všechno je pro dítě důležité a tím vším, co nabízíme, chceme dítě podpořit. Přesto pro ně nemusí být množství hraček výhodou. Hotové a promyšlené hračky ceníme možná až příliš vysoko. Sledujeme, jak dokážou zabavit, čím přispívají k rozvoji inteligence a jak urychlují nácvik dovedností. Ale ani ty nejdokonalejší nabízené hračky nenahradí přímé zkušenosti ze styku se skutečnými předměty a netušeně rozmanitými artefakty, které si dítě za hračku samo zvolí. Hračkou je všechno, co si dítě vybere a ke své hře použije. Každá věc může díky dětské představivosti ztratit původní určení a stát se hračkou. Výchovnou hodnotu přinášejí všechny podněty, jimiž se dítě inspiruje ve svém prostředí a které mu dají příležitost k širokému a všestrannému uplatnění schopností. V prostředí přesyceném hračkami možná dítě poněkud leniví, nehledá a jen zvědavě čeká, co mu bude nabídnuto. (Některé učitelky mateřské školy konstatují, že při pobytu dětí na škole v přírodě přicházejí děti s dotazem, s čím a na co si tu mají hrát.) Svůj názor velice hezky vyjádřila spisovatelka Olga Hejná při vylíčení situace tříletého děvčátka. Holčička dostala pod stromeček sedm dárků. Nad prvním jásala, s druhým se těšila, nad třetím lehce zneklidněla. Nad čtvrtým už projevila netrpělivost, nad pátým jí bylo do pláče, s šestým už si nevěděla rady a nad sedmým se docela rozplakala. Uklidnila se, až když jí maminka dárky srovnala. Vybrala si jednu věc a té věnovala pozornost. Aktivní, citlivé děvčátko chtělo situaci zvládnout a udržet si přehled, ale bylo to nad jeho síly, protože kvantita nabídky je zaskočila a přemohla. I Současný pohled na hračku očima dospělých a dětí Bezprostředně přípravná funkce hračky ustupuje v zájmu všestranného rozvoje dítěte do pozadí. Hračka může být nástrojem zájmově tvořivé, fantazijní a relaxační činnosti na straně jedné i specifickou didaktickou pomůckou na straně druhé. Soudobé pracovní nástroje, nářadí a vybavení domácnosti jsou při své jednoduchosti tak složité, že nejsou v přípravě dítěte na život prakticky použitelné. 8

3 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Dřevěné hračky, které mají duši Letos proběhl již 20. ročník udělování známky kvality hraček a herních předmětů, známý pod názvem Správná hračka. V zářijovém čísle Poradce, věnovaném životnímu jubileu docentky Evy Opravilové, byla v souvislosti s její zakladatelskou rolí tato aktivita Asociace předškolní výchovy, Sdružení pro hračku a hru a Asociace hračka Unie výtvarných umělců ČR několikrát zmíněna. PHDR. OSKAR BRŮŽA Za uplynulých dvacet let bylo toto označení přiznáno několika stovkám výrobků, z nichž však velká část již není na trhu dostupná. Chceme však věřit, že snaha kultivovat trh charakterizovaný chaosem nebyla bezvýsledná. Prestiž ocenění v posledních letech prokazatelně roste. Počet partnerů byl rozšířen o Uměleckoprůmyslové museum v Praze, které umožnilo vystavovat oceněné práce ve své pobočce na zámku v Kamenici nad Lipou. I Ocenění Správná hračka Na programu se podílí i město Kamenice nad Lipou a jeho Městské muzeum, které pořádá každoročně na počátku července Kamenické hračkobraní festival hraček z přírodních materiálů. I zde jsou správné hračky, a zvláště hračky domácí provenience, popularizovány a někteří ocenění zde mohou vystavovat celou svou produkci. Nemalý význam má nově vzniklá tradice prezentovat a slavnostně vyhlásit oceněné návrháře, výrobce a prodejce na podzimním veletrhu FOR TOYS v Praze-Letňanech. Ale především zelené logo se začíná objevovat nejen na webových stránkách výrobců a dovozců, ale také na obalech oceněných hraček, a může tak začít poznenáhlu ovlivňovat i hračkářský trh. Zopakujme si, v čem spočívá zvláštnost, nadstandardnost označení Správná hračka vybráno odborníky. Trh s hračkami je v zemích Evropské unie regulován řadou norem a předpisů. Certifikovaná bezpečnost a zdravotní nezávadnost, která je podmínkou k uvedení všech hraček na trh, však vůbec nezaručuje kvalitu hračky z výchovného a vzdělávacího hlediska. Správná hračka nehodnotí tržní úspěšnost, ale oceňuje estetické a výchovné kvality, jež jsou pro utváření osobnosti dítěte velmi důležité a jejichž přítomnost hodnotu ostatních jinak bezpečných a zdravotně nezávadných hraček výrazně zvyšuje. Proto jsou hodnoceny jen hračky a herní předměty určené dětem předškolního věku s cílem poskytnout rodičům i pedagogům vodítko při rozhodování o nákupu hraček a podpořit tvorbu a prodej dobrých hraček i jejich rozšiřování mezi dětskou populaci vůbec. I Kritéria hodnocení hraček, her a herních předmětů Označení Správná hračka není omezeno ani původem, ani materiálem. Hodnoceny jsou tuzemské i dovážené hračky, hry a herní předměty dostupné v České republice, přihlášené tvůrci (autory), výrobci, dovozci či prodejci nebo nominované zástupci spolupořadatelů; posuzovány jsou i prototypy určené k pozdější výrobě, a to podle těchto kritérií: 1. kvalita (vhodnost použitého materiálu, preciznost celkového provedení); 2. uživatelský komfort (vhodná konstrukce se zřetelem k předpokládanému užití, originalita zpracování, snadnost údržby a hygienického ošetření, skladnost, využití obalu); 3. design (estetická úroveň, vzhled, barevnost, příjemnost na dotyk), a především 4. pedagogicko-psychologická kvalita (výchovný účel, didaktické využití, funkčnost z hlediska určení: děti předškolního věku, mladší školní věk, handicapované děti, hračky určené pro domov, hračky pro kolektivní hru v dětských zařízeních). Všechny přihlášené hračky jsou dány k dispozici dětem na Fakultní mateřské škole, Sokolovská 182, Praha 8. Výsledek testu, protokolovaný učitelkami, je součástí podkladů pro rozhodování poroty. Za rozhodováním poroty stojí autority jak ze světa teorie (např. zmíněná doc. Eva Opravilová), tak ze světa navrhování hraček (např. prof. Václav Kubát), ze školní praxe (např. Mgr. Ludmila Šprachtová) i z jiných oborů zabývajících se dětskou populací. Z výše uvedeného plyne, že by přihlédnutí k ocenění Správná hračka mělo mít značnou váhu při rozhodování, jak prostředky, které mají ředitelky mateřských škol k dispozici pro nákup hraček a herních předmětů, co nejlépe využít. Budeme vás proto postupně seznamovat s těmi z oceněných, jejichž produkty jsou na trhu dostupné a které jsou využitelné nejen v rodinách, ale i v mateřských školách, případně jsou přímo určeny ke kolektivní hře předškolních dětí. 18

4 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Zodpovědné rozhodování při výběru hračky V tomto příspěvku bych se s vámi ráda podělila o tajemství zodpovědného rozhodování. Rozhodování je složitý proces, jemuž bychom měli věnovat pozornost. Unáhlená a nepromyšlená rozhodnutí málokdy bývají dobrá. Mohou nás připravit o peníze, čas, nebo dokonce ohrozit zdraví či životní prostředí. Rozhodování je proces, do kterého by měl vstupovat rozum a systematické postupy. PHDR. KATEŘINA JANČAŘÍKOVÁ, PH.D. Je důležité umět se správně rozhodovat, nicméně ten, kdo zná metodiku správného rozhodování, si vždy může vybrat, zda se jí bude, nebo nebude řídit. Ale ten, kdo ji nezná, se rozhoduje výhradně na základě intuitivních a někdy i zmanipulovaných impulzů. Díky znalosti zodpovědného rozhodování odhalíme rovněž některé triky prodejců, a především do svého systému rozhodování začleníme dopady na zdraví i na životní prostředí. I Co je rozhodování Rozhodování je určitý proces, při němž pro konkrétní osobu vybíráme to nejlepší ze všeho, co se nabízí. Před samotným rozhodováním je třeba si vyjasnit kritéria, podle kterých se chceme rozhodovat. Bez vyjasnění kritérií nemůže proces rozhodování proběhnout správně. Při koupi hračky nás obvykle zajímá cena, ale rozhodování podle jediného kritéria (v tomto případě ceny) nestačí. Jistě si umíte představit hračku, která je nejlevnější ze všech, ale dětem žádnou radost nepřinese. Proto by nás měla zajímat také funkčnost, životnost i další parametry, naše rozhodování by zkrátka mělo být multikriteriální. I Jak se lidé rozhodují Někteří lidé o rozhodování příliš nepřemýšlejí. Koupí to první, co Možná právě přemýšlíte, jakou hračku pořídit dětem pod stromeček. Stavebnici Duplo, nebo dřevěný láček? Anebo plyšového medvěda? Možná zvažujete, zda je lepší jedna velká, tzn. zpravidla drahá hračka, či více hraček levnějších. Někdo se možná zeptá i na to, zda našetřené peníze investovat do hraček. Není lepší zaplatit hezký výlet či návštěvu kouzelníka? Jak jen vybrat ze všech možností, které se nabízejí? uvidí nebo co je napadne. Jsou vysoce ovlivnitelní tím, co jim někdo doporučí. Jiní lidé před koupí (či nějakým počinem) dlouho přemýšlejí, pečlivě zvažují všechny možnosti a okolnosti, radí se s více lidmi Podle jakých kritérií vybíráme hračky: Podle ceny (nejlevnější). Podle toho, co si přejí děti (ty ovšem také někdo ovlivnil, a nelze tudíž předpokládat, že by jejich volba byla promyšlená). Podle toho, co si přejí rodiče dětí. Podle toho, co jsme se dozvěděli při studiu. Podle toho, co se osvědčilo v jiné mateřské škole či třídě. Podle reklam v televizi. Podle toho, jak daná věc ovlivní zdraví dětí; jde např. o materiál, ze kterého je vyrobena. Podle toho, jak daná věc ovlivní postoje dětí, např. panenka Barbie má prokazatelný vliv na zvýšený výskyt anorexie a dalších poruch příjmu potravy. Podle délky záruční doby. Podle značky. Podle dopadů na životní prostředí. I Jak se firmy snaží ovlivnit kupující Každý výrobce i prodejce touží na prodeji vydělat. Někteří jsou velice draví a snaží se vnucovat výrobky pochybné kvality, nebo dokonce produkty s neblahými zdravotními dopady. Existují různé triky, jak přesvědčit zákazníka. Některé firmy nabízejí slevu, pokud si výrobek okamžitě závazně objednáme. Ovšem při kritickém porovnání cen na trhu zjistíme, že to finančně 22

5 ŘÍZENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY Učitelé pracují podle různých témat. V době, kdy jsem byla přítomna v mateřské škole blízko Haugesundu, se děti vypravily na procházku k mořskému břehu. Část z nich jela s učitelkou a pomocnicí na motorovém člunu, zbylá část dětí šla s druhou učitelkou a pomocnicí pěšky. Na břehu měly děti postavené týpí, v němž si povídaly o daném tématu. Poté vykonávaly praktické činnosti, které s tématem souvisely. Následně měly děti prostor pro volnou hru lezly na stromy, honily se v rákosí, z mola chytaly ryby, hrály si v písku V době okolo oběda rozdělaly učitelky oheň a dětem upekly na ohni polotovar karbanátky s chlebem. K odpolední svačině děti opět dostaly sýr a salám s chlebem vše zakoupené v nedalekém obchodě. Nejprve jsem se domnívala, že šlo o výjimečnou situaci, stejně jako když si u nás jednou za čas s dětmi opečeme buřty. Bylo mi ale vysvětleno, že tento způsob stravování je naprosto běžný. Upozorňuji, že děti si nikde nemyly ruce, pily pouze kakao z neoznačených hrnečků. Venku pobývaly až do h a potom se vrátily k odpočinku do budovy MŠ. Na můj dotaz ohledně kvality oběda mi bylo sděleno, že kvalitní jídlo dostanou doma, protože v Norsku je zvykem, že se rodiny scházejí ke společnému jídlu právě večer. Učitelky však souhlasily s mou připomínkou ohledně nedostatečného zajištění pitného režimu. Ocenila jsem, že jak školky, tak školy orientují výuku v maximální míře ven. Děti mají dostatek volného, neomezeného pohybu venku. Terén zahrad je přírodní, nijak neupravovaný. Děti mají podmínky pro kreativní činnosti na zahradě např. si stavějí domečky, ve kterých si potom hrají. Jedna z odbornic na předškolní vzdělávání mi sdělila, že děti v Norsku budou mít možnost přirozeného pohybu a volné hry do té doby, než jejich země vstoupí do EU a bude nucena respektovat její normy. Hřiště a podmínky pro pobyt venku mne nadchly. Podmínky pro outdoorové aktivity v Belgii, Francii, Španělsku či Anglii působí ve srovnání s Norskem sterilně a nepodnětně. Co je pro nás zajímavé? Izrael Spolupráce s rodiči byla na velmi dobré úrovni a promyšlená stejně jako zajištění zdravotní péče o děti. Zájem státu je dán množstvím emigrantů, kteří v Izraeli žijí. Vzhledem k tomu, že i do naší země přichází čím dál víc emigrantů, mohli bychom se ze zkušeností s organizací aktivního zapojení rodičů poučit. Francie a Španělsko Požadované vysokoškolské vzdělání učitelek a navazující povinná praxe před nástupem do mateřské školy. Přítomnost pomocníků po celou dobu přímé práce s dětmi. Klid na odpočinek učitelů v době, kdy děti pobývají venku pod dozorem pomocníků. Prestiž učitelů a respekt rodičů. Díky pevně nastavené provozní době pobývají děti v MŠ maximálně 25 hodin týdně (některé děti v ČR stráví v MŠ dvojnásobek času). Švédsko Promyšlený přechod dětí z mateřské do základní školy. Celkově velmi dobře fungující systém. Norsko Přítomnost pomocníků při práci s dětmi, skvělé podmínky pro pobyt venku. Jesle součástí mateřské školy (Norsko, Island, Švédsko). Chorvatsko Přítomnost zdravotní sestry a psychologa v mateřské škole. CHORVATSKO Poslední zkušenosti mám z Chorvatska. V Záhřebu jsem navštívila mateřskou školu s ekologickým programem. Škola byla tvořena spojením dvou mateřských škol pro děti od 1 roku do 6 let. Škola měla osm tříd, které se věnují ekologickému programu, tři třídy, jež mají sportovní program, jednu třídu s výukou v anglickém jazyce a jednu třídu se zaměřením na rozvoj hudebních dovedností. Ve třídách je zapsáno podobně jako u nás 25 dětí a pracují s nimi dvě učitelky jedna dopoledne, jedna odpoledne. Překrývají se v době od 11 do hodin, tedy opět podobně jako u nás. Pro získání kvalifikace musejí učitelky vystudovat vysokou školu. Ve škole pracuje celkem 60 zaměstnanců a 3 dobrovolníci. Kromě ředitelky školy působí ve škole i školní psycholog, zdravotní sestra, která pečuje o zdraví dětí a sestavuje zdravé jídelníčky, a pedagog, jenž provádí supervizi nad učitelkami. Jsme členy Evropské unie, ale podmínky pro předškolní vzdělávání máme oproti většině zemí nastaveny odlišně. Začněme již od požadavků na kvalifikaci učitelek: Ve všech zemích, které jsem navštívila, je požadováno vysokoškolské vzdělávání. S dětmi pracují minimálně dvě osoby učitelka a asistent. Součástí mateřských škol jsou i jesle, pro jejichž fungování jsou vytvořeny podmínky. Nikde jsem se nesetkala s tím, že by školy udělovaly odklady školní docházky to je specifikum České republiky. Učitelé ze základních škol pravidelně navštěvují děti v mateřských školách a již před nástupem do základní školy jsou s nimi v kontaktu. Učitelé jsou ve společnosti respektováni a uznáváni a mají podstatně lépe nastavené podmínky pro psychohygienu. Z výše uvedeného je zřejmé, že v některých systémech předškolního vzdělávání najdeme i podmínky, které příliš nerespektují specifické zvláštnosti dětí v předškolním věku (typicky Francie a Španělsko). Zejmé na v oblasti respektování potřeby a vytvoření podmínek pro volnou hru by mohly být příkladem mnohé české mateřské školy. Autorka je ředitelkou pražské MŠ Čtyřlístek a zároveň předsedkyní Českého výboru OMEP 28

6 PEDAGOGIKA U nás doma vytvořilo dítě spontánně z této stavebnice periskop za pomoci dvou malých zrcátek. Snadno si jej můžete vytvořit i vy. Kromě dvou zrcátek se bude hodit oboustranná páska na přichycení zrcadel, případně i vhodná kostka (tedy rozměrově vhodná kostička z dřevěné stavebnice, kterou děti používají jako stříšku) na podložení zrcátka, případně držátka od nanuků na zpevnění. Periskop Jde o jednoduché optické zařízení, jež vám umožní vidět, aniž byste byli viděni. Toho se využívá ve vojenství. Vidíte-li protivníka, a on vás nikoli, máte obrovskou výhodu; nejste přímo ohrožováni, nejste v dosahu palby, případně se dostanete k důležitým informacím. Periskop se používá například v ponorkách, ale jeho princip lze využít i při hrách. Složitější periskop umožní vidět za roh. spodní díl periskopu, a teprve na ni nalepíme zrcátko. Lze si též vypomoci tvrdým papírem nebo vyrobením podložky pod spodní zrcát ko z tvrdnoucí hmoty apod. Důle žité je, aby obě zrcátka byla přibližně rovnoběžně a svírala s podložkou úhel 45 (viz schéma periskopu). Nicméně i otáčení horním dílem stavebnice se zrcátkem má svůj význam. Teprve je-li zrcátko ve správné poloze, vidíme, co se děje, a my viděni nejsme. I Práce s trojdimenzionálními objekty Děti někdy ze stavebnic určených pro práci v ploše spontánně vytvářejí trojdimenzionální, tedy prostorové objekty. Někteří autoři uvádějí, že by dítě při školní matematice mělo nejdříve pracovat s objekty v trojdimenzionálním prostoru (model kvádru, krychle, jehlanu ) a teprve pak s objekty v prostoru dvojdimenzionálním, tedy v rovině (model čtverce, trojúhelníku ), právě proto, že tento postup odpovídá získávání zkušeností v mladším věku. I z písmenkové stavebnice lze vcelku snadno vytvořit kvádry, krychle, krychlová tělesa (tělesa, která lze rozložit na několik krychlí). Výhodou stavebnice je, že tyto objekty pak lze poměrně snadno rozkládat nejenom na jednotlivé díly, ale hlavně na ta seskupení dílů, která by odpovídala sítím těles. Schéma velmi jednoduchého periskopu (modře zrcátka, červeně paprsek) I Periskop z písmenkové stavebnice Horní zrcátko je přichyceno na díl stavebnice oboustrannou páskou. Díl stavebnice s horním zrcátkem může být ještě lépe připevněn k dalšímu dílu třeba vypodložením a přilepením tužky nebo držátek od nanuku. Spodní zrcátko může být přichyceno na horním a spodním okraji oboustrannou páskou. Máme-li vhodnou kostičku ze stavebnice (stříšku), pomůže, přilepíme-li lehce kostičku-stříšku na Periskop Detail periskopu spodní část 32

7 PEDAGOGIKA Logické hlavolamy pro nejmenší Předškolní období je pro vývoj dětí velmi důležité. Logické hlavolamy jsou výbornou možností, jak rozvoj dětí podpořit. Hraní a řešení logických úkolů podle zadání pomáhá dětem získat a rozvinout řadu schopností, dovedností a správných návyků. Při řešení úloh si děti procvičují jemnou motoriku, barvy, tvary, učí se základům prostorového vnímání, logickému myšlení a v neposlední řadě také dodržování pravidel, soustředění a trpělivosti. MGR. LADISLAV SMEJKAL Logické hlavolamy v sobě spojují jednoduchá pravidla, variabilitu zadání i širokou škálu obtížnosti, takže hlavolam roste s dítětem. Rozdíl mezi nejjednoduššími a nejtěžšími úkoly je opravdu značný, a zahrát si tudíž může i starší sourozenec. Možná budete překvapeni, kolik skvělých hlavolamů existuje už pro nejmenší děti. Hlavolamy pro ně jsou nejčastěji vyrobeny z masivního lakovaného dřeva, které je příjemné na dotek. Velké dřevěné kusy jsou ideální pro malé děti, které by si s drobnými dílky těžko poradily. Díky snadné přípravě i úklidu jsou navíc vhodné nejen domů, ale také do školek a mateřských center. Jednoduchý, ale svým způsobem geniální nápad funguje skvěle. Zpočátku děti baví stavět si jen tak podle sebe a teprve postupně si zvykají na pravidla hlavolamu. Trénují barvy, tvary, jemnou motoriku a učí se i základům prostorového vnímání. Totéž platí i o nepatrně složitějším hlavolamu Záhadný hrad (3 8 let). Čím mohou zaujmout na první pohled obyčejné hrací kostky? Tím, že pouhých sedm dílků hlavolamu společně s knížečkou zadání tvoří hodiny zábavy a poučení pro malé stavitele: Jejda! Ona se mi tam ta střecha nevejde! Hurá, tahle je menší, ta tam pasuje. A tu delší přendáme sem. Počkat, ještě natočím cimbuří správným směrem. Už to mám, pojďte se podívat! Krabička obsahuje čtyři různě vysoké dřevěné hranoly s otvory a tři střechy. Z tohoto materiálu stavějí děti různé hrady. Musejí správně poskládat hranoly, a především do nich zasunout střechy. Každá střecha má totiž jinak dlouhý podstavec a nevejde se do každého hranolu. Zadání postupně nabírá na obtížnosti. Obtížnější úlohy navíc od dětí vyžadují větší šikovnost při stavění. Mistrovská sada úloh pak obsahuje pouze obrysy hradu, takže děti musejí samy přijít na to, jak budou hranoly při stavbě využity. I Je libo prostorovou, či rovinnou geometrii? V dalším hlavolamu Zámecké schody (4 9 let) mají před sebou děti doslova pohádkový úkol zachránit princeznu. Jenže princ je tak trochu nešika a potřebuje pomoci. Stojí na jedné straně hracího plánu a princezna na něj čeká na druhém konci. Během putování za svou vyvolenou si musí poradit s výškovými rozdíly. Na dětech je, aby pomocí dostupných dílků připravily pro prince cestu. Některé dílky obsahují schody, jež princi umožní překonat výškové rozdíly. V knížečce naleznete zadání od těch nejjednodušších, která zvládne I Sestavte s dětmi panáčka, domeček anebo rovnou hrad Již dvouleté děti zaujme pestrobarevný hlavolam Den a noc (určen pro věk 2 5 let). Cílem hry je sestavit obrázek podle zadání. Ke stavbě je připravena základna, ze které stoupají tři tyčky, na něž děti postupně nasouvají dřevěné barevné dílky různého tvaru. Na jedné tyčce sestaví panáčka, na druhé domeček a na třetí třeba strom. Starší děti pak mohou zkusit noční zadání, kdy je vidět jen obrys požadovaného obrázku. 38

8 INSPIRACE S čím si děti hrávaly dříve aneb Inspirace ze skanzenu Je příjemné, když se na malou chvíli zastaví čas a člověk má příležitost zamyslet se. Jednu z takových chvil je možné zažít při pohledu do vitrín ve staré škole umístěné ve skanzenu v Přerově nad Labem. Je tu instalována výstava hraček, která čeká na svou příležitost, až si na ni návštěvník udělá čas a zastaví se. Uvidí, jak se hračka za posledních sto let proměnila BC. ZUZANA BURDOVÁ O vývoji hraček za poslední století jsem si povídala s historičkou a etnografkou PhDr. Janou Hrabětovou, vedoucí tamní pobočky Polabského národopisného muzea. Před deseti lety se ve skanzenu poprvé uskutečnila výstava Děti ve škole a po škole. Byla to příležitost zamyslet se nad tím, jak se vyvíjela dětská hračka a také vztah dětí k hraní a hračkám všeobecně. Byly tu exponáty od nejstarších dob, tedy různé hračky od drobných hliněných, známých z archeologických vykopávek, přes koníčky z období středověku, vzpomíná Jana Hrabětová na doby, kdy se v muzeu s podobnými výstavami začínalo. I Autentické prostředí polabského venkova Návštěvník se ve skanzenu ocitne v prostředí polabského venkova. Dnešní doba je silně poznamenána individualismem, ke společné hře je příležitost většinou jen v mateřských školách a později v družinách. Na polabském venkově tomu bylo jinak. Hlavní náplní dětí v minulosti bylo kromě pomoci v domácnosti především pasení, při němž se děti scházely. Na pastvě pak trávily většinu roku. Husy pásly děti od pěti let, o tři roky starší už hnaly na pastvu dobytek. Ráno zvířata vyhnaly na louku a večer je hnaly domů. Mezitím měly spoustu času na hru. Hledaly ptačí hnízda, pojídaly lesní plody, dívky sbíraly kvítí, zpívalo se a vyprávěly se historky. Hry, které se na pastvách hrávaly, jsou v některých mateřských školách oblíbené dodnes. Oproti dnešku se totiž jednalo většinou o kolektivní hry a odpovídaly tomu i hračky. Většinou vycházely z okolní přírody. U vody bylo oblíbené házení,žabek, na potocích se stavěly mlejnky. Děti se honily, oblíbené bylo koulení obručí, ať už ze sudu, nebo z kola, vysvětluje Jana Hrabětová. Děti si zkrátka dokázaly hrát se vším, co je obklopovalo, a kromě hraní zažívaly na pastvě pocit zodpovědnosti za stádo i místo, kde žijí. I Některé hračky byly jedlé O století dříve čekávaly doma na děti další hračky. Skoro všichni měli doma káču. Kdybych to měla představit dnešním dětem, kterým pojem káča nic neříká, popsala bych ji jako malý dřevěný kužel, který se natočil na provázek, jenž byl na proutku. Káča se pomocí proutku roztočila a sama se chvíli točila, popisuje Jana Hrabětová hračku, která se v poslední době opět začala v domácnostech objevovat. Děvčata měla samozřejmě už tehdy oblíbené panenky. Ale stačil jim klacík, který se oblékl do hadříku, a zbytek dotvořila fantazie. Důležitým okruhem hraček byly perníky, které se kupovaly před Vánocemi. Nepekly se doma, ale obyčejně je vozil perníkář. Znal vkus svých zákazníků. Měl od řezbáře formu na oblíbený motiv: pro děvčata samozřejmě panenku a pro chlapce koníka. Takové hračky měly svůj symbolický význam a jednu nespornou výhodu: Když si děti se svými hračkami dostatečně vyhrály, snědly je. Perníkářství má v naší zemi dlouhou historii, nejméně od 14. století. Perník byl původně luxusním zbožím pro bohaté. K širokým vrstvám se dostal v 18. století, kdy k náboženským námětům z perníku přibyly i motivy světské. K dalším hračkám, které se i dříve kupovaly, patřily hliněné kuličky. S kuličkami se hrály desítky různých her, cvrnkání přežilo až do dnešních dob. Sama si vzpomínám na dobu před 60 lety, kdy cvrnkání kuliček bylo jednou z nejoblíbenějších jarních her. Pytlík stál tehdy dvě koruny a byla jich tam snad stovka. Ovšem běda, když se kuličky nechaly zmoknout. To z nich nic nezbylo. Kuličky patřily k hračkám, které moc nestály, vzpomíná Jana Hrabětová. I Móda městských hraček Na vesnici byly velké rozdíly ve výši majetku. Sedláci měli statek se stodolami a poli. Ti ostatní pro ně pracovali. Chudé děti odcházely na statky do služby. V chaloupkách všichni spali v jedné místnosti na lavicích, na zemi nebo za pecí, v létě spaly děti na seně. Zato děti na statcích měly hračky jako městské děti, o kterých se dětem v chalupách ani nesnilo. 40

9 INSPIRACE Móda městských hraček kvetla v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století. Dnes jsou už tyto hračky sběratelskými kousky: panenky pro děvčata a pro chlapce plechové, mechanické hračky. K panenkám samozřejmě patřily kočárky. A pak přišly mašinky, vyjmenovává druhy hraček ředitelka skanzenu. Především na začátku 20. století a za první republiky kvetla móda loutkových divadel. Všechny děti toužily mít doma divadélko. Řadu těchto malých divadelních scén vyřezávali dědečkové nebo tatínkové. Sousedům vyřezal divadélko dědeček, mně koupili takové moderní se soustruženými loutkami, a to se mi vůbec nelíbilo, vzpomíná Jana Hrabětová na poválečné období, které bylo mezi dětmi doslova ve znamení loutkových divadel. Loutková divadla mají v evropském regionu velice dlouhou historii, kterou je možné vysledovat až do starověku. Ve školách a kulturních zařízeních, na jarmarcích a poutích býval loutkář s divadlem oblíbeným návštěvníkem, a tak není divu, že se malé domácí scény těšily takové oblibě. I Štapferovy kulisy se tiskly ve velkém Exponáty loutkových divadel, které jsou k vidění v přerovském skanzenu, pocházejí z první poloviny 20. století; nejstarší z nich je zhruba z 90. let 19. století. Je tu divadélko ze školy v Koťánkách. Někdejší pan ředitel se tomuto loutkovému divadlu vzorně věnoval, celé ho opravil a podlepil. A sám dětem ve škole divadlo rád hrával, popisuje Jana Hrabětová krátce historii jednotlivých exponátů. Kolem roku 1935 se začaly kulisy na loutková divadla tisknout. Zlatý věk zažívala rodinná loutková divadla, pro která se loutky sériově vyráběly. V mnoha sériích se vydávaly tištěné dekorace vysoké kvality. Několik kompletů stolových loutkových divadel s proscéniem a dekoracemi pro různé velikosti loutek navrhl pro rodinná loutková divadla jevištní výtvarník Karel Štapfer. Jeho série dekorací se prodávala v žižkovském hračkářském obchodě Jana Mintzberga. Jeden z takových exponátů v muzeu má 65 proměn jeviště. Od poloviny 19. století se začalo rozšiřovat hraní s loutkami na malých domácích scénách. Takzvaná rodinná divadla pro zábavu svých dětí i přátel zhotovovali mnozí výtvarníci, mj. i Mikoláš Aleš. Řada z těchto rodinných divadel dosáhla pozoruhodné úrovně a stala se základem veřejně hrajících amatérských scén. Amatérské hnutí začalo v Čechách narůstat koncem 19. století. Loutková divadla škol a různých spolků (zejména tělovýchovné organizace Sokol) se orientovala hlavně na děti, jimž mělo loutkové divadlo přinášet ušlechtilou zábavu i formu názorné výchovy. V repertoáru převažovaly pohádkové hry vydávané ve spoustě edic. Loutka byla zkrátka společníkem mnoha generací dětí. Není proto divu, že i dnes má obrovský význam pro utváření dětské psychiky a motoriky. I Kde si děti hrávaly S loutkovým divadlem trávila své dětství i PhDr. Jana Hrabětová, která nastupovala do školy v roce 1949: Na předešlé Vánoce jsem dostala aktovku a lavici. To dnešní děti už také neznají. Byla to malá lavička spojená dole se stolečkem, měla odklápěcí desku a dala se zvedat, jak dítě rostlo. Na druhé straně odklápěcí desky byla černá tabule a truhlík na knihy. A kolem toho se v té době soustřeďovalo všecko hraní, vypráví. Hodně hraček se v té době do naší republiky dováželo z Německa. I paní doktorka vzpomíná na svou první panenku odtamtud. Za války dostala klasickou německou želvu s bílými vlásky. Firma Schildkröt Puppen, která tyto typické želvy vyráběla, byla založena v Mannheimu v roce 1873 a své panenky produkuje dodnes. Svůj název dostaly panenky podle materiálu, který se při jejich výrobě používal. Celuloid byl používán jako umělá želvovina. Sama jsem si na ni šila šatičky, což mě velmi bavilo. Hrála jsem si s ní tak do 4. či 5. třídy, dodává Jana Hrabětová. Háčkování, pletení a ruční práce se po válce ve škole děti učily mnohem dříve než dnes. I Jak vypadalo dětství po válce Poměry byly skromné. Rodina Jany Hrabětové vlastnila v Poděbradech vilku nedaleko lázeňského centra. Patřili jsme ke střední střídě, i hračky jsme měli docela dobré a ne úplně běžné. Poměrně brzy jsme dostali trojkolku, koloběžku a pak i kolo. Na zahradě u vilky byl altán, kde jsem 41

10 BAZAR ZKUŠENOSTÍ Cesta kolem světa Ve školním vzdělávacím programu máme stanoven cíl prohlubovat u dětí poznatky o ochraně přírody i životního prostředí a snažit se o rozšiřování spolupráce s rodiči. V loňském roce jsme proto společně se všemi zaměstnanci naší mateřské školy připravili dvě odpoledne pro děti a jejich rodiče. Na tyto akce jsme měli na stanovištích (vždy u nějakého broučka) na školní zahradě připraveny úkoly pro děti i rodiče. ANEŽKA VOLDŘICHOVÁ I Zábavná odpoledne pro rodiče a děti První odpoledne se odehrálo na podzim s názvem Loučení s létem. Nastala doba, kdy ptáčci odlétají do teplých krajů, broučci zalézají do domečků z mechu, trávy a klacíků. Stromy se připravují na zimu a shazují listí. Celá příroda se ukládá k zimnímu spánku. Je třeba se rozloučit s létem, poděkovat mu za sluníčko, teplo, koupání, hry v přírodě i u moře. Proto jsme se sešli, abychom se s létem rozloučili a oslavili příchod podzimu, nového období, které má také své kouzlo. Na všechny čekalo několik úkolů a na závěr jsme si zazpívali a do země zakopali truhličku s létem, jež se takto uložilo k zimnímu odpočinku. Druhé odpoledne pod názvem Probouzení jara proběhlo samozřejmě na jaře, tedy v době, kdy se příroda probouzí ze zimního spánku, ptáci přilétají z teplých krajů, stromy se připravují na nové listí. Rozloučili jsme se tedy se zimou a poděkovali jí za sníh, koulování, bobování a lyžování. Rodiče s dětmi opět plnili několik úkolů. Na závěr jsme společně vyňali ze země truhličku s létem, která po celou zimu odpočívala pod sněhovou peřinkou. I Poznáváme svět všemi smysly Protože obě akce měly veliký úspěch, nechali se někteří rodiče inspirovat a rozhodli se, že by něco podobného zkusili připravit také. Jelikož je v naší mateřské škole více rodičů, kteří pocházejí z jiných zemí než z České republiky, domluvili se, že by bylo dobré děti i ostatní přítomné seznámit s jejich kulturou, zajímavostmi, typickými produkty a pokrmy někdy pouhou ukázkou, jindy i ochutnávkou. Před prázdninami se nestihlo vše připravit, a tak jsme se dohodli, že akci upořádáme počátkem tohoto školního roku. Účast potvrdily tyto země: Česká republika, Egypt, Francie, Indonésie, Maďarsko, Rusko a Slovenská republika. Následovala příprava, dopisování a schůzky, kdy se upřesňovalo, co by bylo pro děti vhodné, jaké úkoly by mohly plnit, co je v dané zemi zajímavé apod. Domluvili jsme si, co kdo zajistí a připraví. Aby děti měly možnost porovnat rozdíly, byla u stolku každé země vlajka, popřípadě i ukázka písma, je-li odlišné od našeho. Rodiče pozdravili ve své rodné řeči, představili národní kroje, obrázky památek, ukázky místních specialit s ochutnávkou, zkrátka to, co je pro danou zemi typické. Rovněž napekli nebo nechali připravit typické pokrmy: české a maďarské koláče, ruskou zmrzlinu, slovenské korbáčiky, indonéské palačinky dadar gulung, egyptský chléb i cukrovou třtinu, francouzské sušenky croquants. Hlavním cílem bylo seznámit děti s využitím všech smyslů (hmat, sluch, čich, zrak a chuť) s charakteristickými znaky různých zemí a rozšířit vzájemnou spolupráce mateřské školy a rodičů. I Slavnostní zahájení a bohatý program V pondělí se na zahradě naší mateřské školy Bajkalská zmíněná akce uskutečnila. Slavnostní zahájení se odehrálo v hodin za přítomnosti pracovnice ambasády Indonéské republiky paní Very Zemanové a paní Viery Pávkové z ÚMČ Praha 10 OŠK. Ukázka tance z Indonésie Ukázka tance z Egypta Poté všichni zhlédli ukázky tanců z různých zemí a mohli obdivovat krásně barevné oblečení i chytlavou hudbu. 52

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009

Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 Program nadační služby LČR, s. p. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA 2009 LČR, s. p. Přemyslova 1106 Hradec Králové, 501 68 tel. 495 860 264 fax: 495 262 391 email:kotikova@lesycr.cz http: www.lesycr.cz Žadatel: Základní

Více

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic

Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030, Praha 6 Řepy tel.235314514 Školní rok: 2012/2013 Název projektu: Polytechnická výchova zařazování kreativních technických hraček a stavebnic Cíl projektu:

Více

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí.

Výzdoba tříd a přilehlých prostor je velkou měrou zastoupena výtvarnými pracemi dětí. II. PODMÍNKY PRO VZDĚLÁVÁNÍ 1. Vybavení a vnitřní prostory MŠ Vnitřní prostory a vybavení nábytkem Vnitřní prostory jsou vhodně členěny a uspořádány tak, aby bylo možno rozvíjet hlavně kreativitu a osobní

Více

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy

Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Mateřská škola Laudova se speciálními třídami, Laudova 3/1030, 16300, Praha 6 - Řepy Projekt Příprava dětí na povinnou školní docházku v posledním roce před zahájením povinné školní docházky dle očekávaných

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Mateřská škola, Horní Bradlo ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÉ ŠKOLY Motto: Správně vidíme jen srdcem, co je důležité, je očím neviditelné. Antonie De Saint-Exupéry Zpracovala: Mgr. Jitka Matěnová Dne

Více

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886

Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Školní vzdělávací program pro školní družinu Školní družina při Základní škole v Mníšku pod Brdy, Komenského 886 Motto: Všichni bez rozdílu jsme součástí přírody Platnost dokumentu: 4 roky od 1.9.2012

Více

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014

PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 PLÁN ZÁJMOVÉHO VZDĚLÁVÁNÍ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2013/2014 Plán je rozvržen do 4 bloků na 4 roční období: podzim, zima, jaro, léto. Náměty činností v průběhu jednotlivých ročních období Všechny výchovné

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí herna Drama (15:00-16:00) Muzikál (16,00-17,00 třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr

Více

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná

Mateřská škola Ostrava Plesná, příspěvková organizace, Dobroslavická 42/4 725 27 Ostrava Plesná Školní rok 2013/2014 1. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: Učím se žít s druhými HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR adaptace a seznámení se s organizací dne a vnitřními podmínkami MŠ učení se základním

Více

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014

Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček. za školní rok 2013/2014 Ukázky z výuky systémem NTC ve Sportovní ZŠ a MŠ Človíček za školní rok 2013/2014 I v letošním školním roce zařazujeme systém výuky metodou NTC Learning do řízených i volných činností dětí. Již se nezabýváme

Více

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy

3. Charakteristika vzdělávacího programu přípravné třídy 2. Základní údaje o přípravné třídě V základní škole a mateřské škole Petra Strozziho je od školního roku 2012/2013 nově zřízen přípravný ročník. Je určen pro děti v posledním roce před zahájením povinné

Více

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými.

Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. Celoroční projekt MŠ Sluníčko na rok 2010-2011 Motto: Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými. ŠVP usiluje v souladu RVP o vytváření klíčových kompetencí: - Kompetence k učení

Více

Medvídek Teddy barvy a tvary

Medvídek Teddy barvy a tvary CZ Habermaaß-hra 5878 Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary Moje první hra Medvídek Teddy barvy a tvary První umísťovací hra pro 1 až 4 malé medvídky od 2 let. Autor: Christiane Hüpper Ilustrace:

Více

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň

Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Příloha č. 9 Cíle a kritéria evaluace školní a třídní úroveň Předmět evaluace Cíle evaluace Podmínky vzdělávání: Věcné podmínky 1. Vhodnost dětského nábytku 2. Struktura v prostoru pro děti s PAS 3. Materiální

Více

ŠVP Škola poznání a pohody

ŠVP Škola poznání a pohody ŠVP Škola poznání a pohody Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod Charakteristika školy Základní údaje o škole Adresa: Základní škola a Mateřská škola Velká Jesenice, okres Náchod

Více

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut

1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut 1.9. Světový den míru 7.9. Den otevřených dveří památek 22.9. Evropský den bez aut Vzájemné seznámení, seznámení s režimem a programy školní družiny Seznámení s provozem ŠJ, stolování Podvodní svět Ilustrace,pohádky,

Více

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM TŘÍDNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MATEŘSKÁ ŠKOLA NOVÁ VES Je zpracován v souladu s Rámcovým programem pro předškolní vzdělávání. Každé podtéma TVP rozvíjí všech pět oblastí předškolního vzdělávání: biologickou,

Více

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE

Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Školní vzdělávací program Mateřské školy SOKOLNICE Název programu : POZNÁVÁME SVĚT KOLEM NÁS Jedna, dva, tři, čtyři, pět, poznáváme ten náš svět, postavíme z kostek hrady, najdeme si kamarády, zpívání

Více

Třídní vzdělávací plán

Třídní vzdělávací plán Třídní vzdělávací plán Třída: BROUČCI Integrované bloky 1. Mám nové kamarády 2. Podzimní čarování 3. Vánoční zvonění 4. Co přináší zima 5. Příroda se probouzí 6. Jarní svátky 7. Letní pohoda 1. Mám nové

Více

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní

Rozloučení se školkou- přípravy, zahradní hrátky, spaní Úkoly předškoláčka, jsou pro nás hračka.. Než půjdu do školy -" minimum předškoláka". Vyzkoušejte si Předškoláci převzato www.predskolaci.cz Písničky a říkanky ze školky Další říkadla, popěvky... na doma

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM MŠ SPOJENCŮ PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ Dívej se a poznávej barevný svět kolem nás Na kluky a na holčičky čeká dráček u školičky. Učí se tu barvičky, zpívají se písničky, ještě

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Vychovat šťastné a spokojené dítě pro nás znamená vychovat zdravého, vyrovnaného člověka, který si váží sám sebe, ale i druhých lidí. ROK S KRÁLÍKY Z KLOBOUKU Náš cíl: BOBEM A

Více

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Mateřská škola Oáza v Praze 12. Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Mateřská škola Oáza v Praze 12 Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání Název: Zvídálkovo putování Naše motto: JARO, LÉTO, PODZIM, ZIMA Jaro chystá radovánky, pro naše kluky i holky Léto sluncem

Více

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011

PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2010/2011 Základní škola a mateřská škola obce Zbyslavice, přísp íspěvková organizace Hlavní 103, 742 83 Zbyslavice, tel.: 558 955 722, IČO: 70 98 13 96 www.zszbyslavice.cz PŘÍLOHA ŠKOLNÍHO VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

Více

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015

Projekt Technické školky. MŠ Ostrovačice, květen 2015 Projekt Technické školky MŠ Ostrovačice, květen 2015 V tomto domě je umístěna naše mateřská škola, obecní úřad a také zde sídlí pan starosta Tomáš Hájek, který nás má rád a často se za námi chodí podívat.

Více

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy?

Úvod. Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Děti v obci Úvod Jakéjsou naše vzpomínky z dětství? Co nás v dětství nejvíc zajímalo, bavilo, co v nás zanechalo nejhlubší stopy? Při plánováníprostor pro děti zkusme sami nejdřív zavzpomínat, potom promluvme

Více

Kurz práce s informacemi

Kurz práce s informacemi Kurz práce s informacemi Hra - vyučovací metoda Vypracoval: Jakub Doležal (362999) Obsah Hra - vyučovací metoda...4 Didaktická hra...4 Druhy didaktických her...4 Výběr her...6 Rozhodovací hra...7 Paměťová

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT. určený pro praktickou školu jednoletou ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLA PRO ŽIVOT určený pro praktickou školu jednoletou CHARAKTERISTIKA OBORU Charakteristika oboru vzdělání Praktická škola jednoletá umožňuje střední vzdělávání žákům se středně

Více

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace

ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ DRUŽINA ŠKOLNÍ ROK 2015/16. 22. základní škola Plzeň, Na Dlouhých 49, příspěvková organizace ŠKOLNÍ DRUŽINA ROČNÍ PLÁN ŠKOLNÍ ROK 2015/16 Motto: Přírody si vážíme, chránit se ji učíme 1. 9. 2015 1 1. CÍL: rozvoj a výchova žáků k smysluplnému využívání volného času výchova k ochraně přírody kooperace

Více

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62

Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 KONTAKTNÍ ÚDAJE Forma: Statutární zástupce: IČO: Bankovní spojení: Zřizovatel: Mateřská škola Mokré Lazce, příspěvková organizace Hájová 271, MOKRÉ LAZCE, 747 62 Helena Hružíková 709 81 671 KB Opava, č.ú.

Více

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ

PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A MĚSTSKÉ KNIHOVNY V JIŘÍKOVĚ KNIHA JE NÁŠ KAMARÁD TYP PROJEKTU: DLOUHODOBÝ, CELOROČNÍ 1. CÍL PROJEKTU 2. CÍLOVÁ SKUPINA 3. PŘÍNOS PRO DĚTI 4. DÍLČÍ CÍLE 5.

Více

Školní vzdělávací program:

Školní vzdělávací program: Mateřská škola Louny, Fügnerova 1371, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: Hop a skok po celý rok, s krtkem naším kamarádem, svět kolem nás poznáváme. Vzdělávací obsah: Rozvíjení dítěte a

Více

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference

Nadace Proměny pro školy. Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Nadace Proměny pro školy Konference Zahrada hrou 2013 3. dubna, Národní technická knihovna, Praha anotace příspěvků konference Představení Nadace Proměny a programu Zahrada hrou / Mgr. Jitka Přerovská,

Více

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice

Masarykova základní škola a mateřská škola Semčice ŠKOLNÍ ŘÁD MATEŘSKÉ ŠKOLY s účinností od 4. února 2015 Školní řád mateřské školy, jejíž činnost vykonává Masarykova základní škola a mateřská škola, byl zpracován v souladu s těmito platnými právními předpisy

Více

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009

Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Výtvarná výchova úprava platná od 1. 9. 2009 Charakteristika vyučovacího předmětu Vyučovací předmět Výtvarná výchova je vyučován ve všech ročnících. Jeho obsahem je část vzdělávací oblasti Umění a kultura.

Více

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky

Projekt PLODY PODZIMU. III. třída Veverky Projekt PLODY PODZIMU III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2012/ 2013 Projekt: Plody podzimu Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: My a všechno živé kolem nás Část integrovaného

Více

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola

Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice. Odloučené pracoviště: Mateřská škola Základní škola a Mateřská škola Tetčice, okres Brno venkov, příspěvková organizace, Palackého 52, Tetčice Odloučené pracoviště: Mateřská škola Tyršova 304 Tetčice 664 17 Názvy měsíčních tematických celků

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠD Je součástí školního vzdělávacího programu ZŠ Janov, okres Svitavy 1. Charakteristika ŠD Školní družina má 1 oddělení, je umístěna v samostatné místnosti menších rozměrů, využívá

Více

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec

Škola Montessori. Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec Škola Montessori Eliška Popelková, Lenka Kadlecová, Jiří Kadlec MARIE MONTESSORI ( 1870 1952 ) Všestranně nadaná pedagožka, lékařka, filozofka a vědkyně Věnuje se výchově mentálně postižených dětí (od

Více

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013

ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 ŠKOLNÍ ROK 2012/2013 Letošní rok je ve znamení lesa, tak se totiž jmenuje naše nové celoroční téma. Protože kousek lesa máme i na naší krásné školní zahradě, mohli jsme toto téma prožívat naplno hned od

Více

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014

PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PŘEHLED AKCÍ ZA ROK 2014 PRO RODIČE A DĚTI V AZYLOVÉM DOMĚ, NA LIŠČINĚ 2, OSTRAVA HRUŠOV 15. 1. 2014 SOUTĚŽNÍ ODPOLEDNE VE SPOLEČENSKÝCH HRÁCH Děti s rodiči a se zaměstnanci Azylového domu strávili příjemné

Více

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE

ÚVOD ČLOVĚČE NEZLOB SE SE HRY PRO DĚTI ÚVOD Vážení přátelé, ale hlavně děti, především pro Vás jsme vytvořili dětskou řadu našich velkých provedení společenských her. Kromě oblíbených a známých her jako člověče nezlob se, kroket,

Více

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ

PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ PROJEKT EVALUACE MATEŘSKÉ ŠKOLY JANSKÉ LÁZNĚ Vypracovala: Hana Stránská 30. 6. 2007 ÚVOD: Evaluace je neustálý proces vyhodnocování podmínek vzdělávání a vzdělávacího procesu v MŠ. Jedná se o systematické

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST

ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST ODBORNÁ PRAXE OBOR: SOCIÁLNÍ ČINNOST Zařízení pro děti a mládež SEZNAM NAVŠTÍVENÝCH SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ: 09. 10. 2012 Jesle Londýnská, Londýnská 16, Praha 2 30. 10. 2012 Mateřské centrum

Více

Objevujeme svět s Delfínkem

Objevujeme svět s Delfínkem ŠVP je uspořádán tak, aby osobnost dítěte byla rozvíjena co nejefektivněji dle rámcových cílů pro předškolní vzdělávání. Umožňujeme dětem, aby všechny dovednosti a nové poznatky mohly v ten okamžik také

Více

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ

2. INTEGROVANÝ BLOK. Školní rok 2014/2015 SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI. Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ Školní rok 2014/2015 2. INTEGROVANÝ BLOK Název integrovaného bloku: POZNÁVÁM SVÉ TĚLO, SVÉ SCHOPNOSTI A DOVEDNOSTI HLAVNÍ VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ ZÁMĚR - Rozvíjení a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé

Více

Zvířata domácí, divoká

Zvířata domácí, divoká ZÁŘÍ TÉMA: My se školy nebojíme Začíná škola Zvířata domácí, divoká tělo Přivítání dětí i jejich rodičů ve škole, navození atmosféry důvěry a pohody. Pomoci dětem i rodičům orientovat se v novém prostředí.

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice. Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice. Identifikátor školy: 600 057 127 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Mateřská škola, Dlouhá 35, České Budějovice Adresa: Dlouhá 35, 370 11 České Budějovice Identifikátor školy: 600 057 127 Termín konání inspekce:

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY DUHOVÁ ŠKOLKA Údaje o škole Zřizovatel: Obec Roztoky Název organizace: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA V ZAHRÁDKÁCH, ROZTOKY Adresa: V Zahrádkách 230.

Více

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ

ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ROLE ICT VE VZDĚLÁVÁNÍ ZMĚNY V KONCEPCI VÝUKY listopad 2009 (c) Radek Maca Jaké jsou také pohledy na vzdělávání? žák: učitel: přežít školní docházku s co nejmenšími šrámy na těle i na duši předat žákům

Více

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět

Metodická příručka KA 01. Poznáváme svět Metodická příručka KA 01 Poznáváme svět 1. ročník Hana Burešová Úvod Tato metodická příručka má sloužit učitelům nižšího stupně základních škol při práci se stavebnicí obsahující jednotlivé kostičky i

Více

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy

Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Dana Bařinová ředitelka mateřské školy Jsme v provozu od 6. 00 hodin do 16. 30 hodin. Není to však doba, po kterou musí dítě pobývat v mateřské škole. Rodiče se s třídními učitelkami domlouvají o aktuální

Více

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ

OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ OD 13 DO 17 HODIN MĚSÍC LISTOPAD PLNÝ PŘEKVAPENÍ A ZÁBAVY A TAKÉ POZNÁVÁNÍ Přivítali jsme opět mezi nás své kamarády z lesa, vody a vůbec z celé přírody. VÁŽENÍ RODIČE, V MĚSÍCI ŘÍJNU JSME VÁS NESVOLALI,

Více

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová

Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6. Brechtík. Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Číslo: 6 Listopad Rok 2013/2014 MŠ Brno, Brechtova 6 Brechtík Obrázek 1 nakreslila Eliška Burešová Vážení rodiče, držíte v rukou nové vydání školního časopisu, který je určen Vám i Vašim dětem. Tento časopis

Více

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka.

Ročník: Žák: Učitel: VVS jsou stejné jako v předchozích ročnících, s přihlédnutím k věku a schopnostem žáka. PVV intuitivně ovládá výtvarný jazyk zvládá systém a organizaci práce ve vyučovací jednotce osvojí si správné pracovní návyky naučí se trpělivosti respektuje spolužáky umí spolupracovat ve skupině zapojí

Více

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy

Hodnotící zpráva. Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Hodnotící zpráva Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy Projekt Podpora a zkvalitnění nadstandardních aktivit školy podpořený Městem Rakovník byl zaměřen na podporu a zkvalitnění nadstandardních

Více

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den

Habermaaß-hra 4638. Moje první hra Můj den CZ Habermaaß-hra 4638 Moje první hra Můj den Moje první hra Můj den Dvě barevné umísťovací hry pro 1-2 hráče ve věku od 2 let, nebo jedno dítě a dospělého. Autor: Hanna Bachmann Design: Jutta Neundorfer

Více

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu

Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu Didaktická pomůcka k rozvoji polytechnického vzdělávání v MŠ vyrobená v rámci projektu CZ.1.07/1.3.00/48.0073 VODA Rozvoj manuálních dovedností a používání základních nástrojů a nářadí (VP9) DIDAKTICKÁ

Více

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj.

Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. Obsah vzdělávání a celoroční rozvržení práce ve školní družině. Září : Kamaráde, pojď si s námi hrát Osobnostní a sociální výchova, osobnostní rozvoj. - osvojovat si a dodržovat základy společenského chování

Více

7 Školní družina. Cíle školní družiny:

7 Školní družina. Cíle školní družiny: 7 Školní družina Navazuje na ŠVP školy a pedagogická práce vychovatelek bude tedy směřovat k posilování daných kompetencí. Tento rámcový plán je určený pro děti 1. stupně. Školní družina při FZŠ Brdičkova

Více

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě

Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě PORTFOLIO Název MŠ: MŠ Ratměřice Jméno: Alena Benáková Název výukové jednotky: Využití přírodních zdrojů s dětmi na zahradě Projekt ŠIKULA podpora polytechnického vzdělávání v mateřských školách č. projektu

Více

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012

Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 - 1 - Základní škola a mateřská škola, Ostrava- Hrabůvka, Mitušova 8, příspěvková organizace Roční plán mateřské školy na školní rok 2011/2012 Obsah: I. Hlavní cíl výchovné činnosti pro šk.r.2011/ 2012

Více

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost

MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514. Projekt: Předmatematická gramotnost MŠ Laudova se speciálními třídami, Laudova 1030/3, 16300 Praha 6 Řepy, tel.235314514 Projekt: Předmatematická gramotnost 1. Obecná východiska Rozvoj předmatematické gramotnosti je důležitý pro všestranný

Více

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava

Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Projekt ZDRAVÁ ABECEDA v MŠ Vlkava Ve školním roce 2014/25 se Mateřská škola Vlkava připojila jako partnerská školka do programu ZDRAVÁ ABECEDA (více na www.zdravaabeceda.cz). Jde o projekt zaměřený na

Více

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.

Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt. Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185 tel. 376312154, fax 376326089; e-mail: salvetrova@maszskt.cz; internet: www.maszskt.cz VNITŘNÍ ŘÁD ŠKOLNÍ DRUŽINY Masarykovy ZŠ Klatovy, tř.

Více

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě.

Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 13.7. 2012 Burza oblečení Připravili jsme praktickou burzu letního oblečení pro děti i rodiče v Azylovém domě. 17.7.2012 Setkání s paní psycholožkou a individuálně jim pomohla s jiným pohledem na problémy,

Více

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV

RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV RAMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PLÁN PRO ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 - RVP PV Péče o dítě v dětské skupině Obecná část zpracovaly Lenka Zuczková, DiS Šárka Žluvová, DiS Obsah Specifikace, metody a forma práce...3 Rámcový

Více

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky

Projekt. Těšíme se na Vánoce. III. třída Veverky Projekt Těšíme se na Vánoce III. třída Veverky III. třída Veverky školní rok 2013/ 2014 Projekt: Těšíme se na Vánoce Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Svátky, tradice a lidové

Více

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky

Vzdělávací cíle. Objevujeme svět s pohádkovou postavou. 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček. Tematické celky Objevujeme svět s pohádkovou postavou 1. třída želvičky Krteček 2. třída slůňata Rákosníček Tematické celky Naše školka: Krteček, Rákosníček vítá děti ve školce (já a kamarádi, školka x domov, zážitky

Více

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015

Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 Foxíkovy kroužky ve školním roce 2014/2015 14,00 14,30 15,00 15,30 16,00 16,30 17,00 17,30 18,00 18,30 pondělí Drama (15:00-16:00) Hrajeme si s písničkou třída Flétna (14:00-14:45) Angličtina - Pokr (15:00-16,30)

Více

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013

ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 ŠKOLNÍ DRUŽINA PŘI ZÁKLADNÍ ŠKOLE VE ZBÝŠOVĚ, J. A. KOMENSKÉHO 473 ROČNÍ PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY 2012/2013 Hlavní úkoly ŠD ŠD slouží k výchově, vzdělávání a relaxaci dětí. Tvoří mezistupeň mezi výukou

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP

Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova ŠVP LMP Obsahové, časové a organizační vymezení vyučovacího předmětu Výtvarná výchova Předmět Výtvarná výchova v podmínkách školy pro žáky se zdravotním

Více

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA

REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Září 2009 REKONSTRUKCE JÍDELNY A ŠKOLNÍHO DVORA Během prázdnin započala v areálu naší školy rozsáhlá rekonstrukce jídelny a školního dvora. Jak dlouho potrvá nevíme. Snad do poloviny listopadu. Bohužel

Více

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013

Projekt Já a moje město. 1. třída Zajíčci. šk. rok 2012/2013 Projekt Já a moje město 1. třída Zajíčci šk. rok 2012/2013 Projekt: Já a moje město Školní vzdělávací program: Rok v přírodě Integrovaný blok: Kdo jsme a kde žijeme Část integrovaného bloku: Já a moje

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město

SOCIÁLNÍ SLUŽBY KARVINÁ, příspěvková organizace Sokolovská 1761, 735 06 Karviná-Nové Město JESLE Závodní 1667, 735 06 Karviná-Nové Město Ř Á D J E S L Í Provoz je zajištěn od 6,00 do 16,00 hod. V pondělí a středu nabízíme po dohodě s rodiči prodloužený provoz do 17,30 hod, v úterý a čtvrtek po dohodě do 16,30 hod. Rozdělení dětí do oddělení

Více

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7

Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 Mateřská škola Olešná ŠKOLNÍ ŘÁD šř - 1/15 Název - Mateřská škola Olešná, 26764 Olešná 7 IČD 75033241 Tel.311572152 E-mail ms.olesnaseznarn.cz Kapacita 20 dětí Provozní doba 6:30-15:30 1) Mateřská škola

Více

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK

Školní zpravodaj. ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK Školní zpravodaj ZŠ a MŠ T.G.M. HLAVEČNÍK 1/2009-2010 Jsme zpět! Po dvouměsíční přestávce s vámi opět zasedáme do školních lavic. Prázdniny uplynuly jako voda a je to tu zase. ŠKOLA! A s ní opět náš časopis,

Více

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité?

Prof. Dr. Ute Stoltenberg. Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? infis Institut für integrative Studien Proč je vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární oblasti důležité? Závěrečná konference česko-německého projektu Vzdělávání pro udržitelný rozvoj v elementární

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ

ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ ZPRÁVA O ČINNOSTI MATEŘSKÉ ŠKOLY LIPTAŇ Školní rok 2011/2012 1. Vzdělávací program 1.1 Vzdělávací program pro MŠ Třemešná vzdělávací program platnost Rok plný pohádek do roku 2014 Mateřská škola pracovala

Více

Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda)

Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda) ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Země: Velká Británie Město: Londýn Zařízení: Montessori Dulwich Oaks Modul: 4. modul - MŠ s alternativními metodami výuky - Montessori metoda) Termín: 1. - 6. 3. 2015 Jmenuji se Lenka

Více

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole

CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ. aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole CO VYPRÁVĚJÍ KORUNY STROMŮ aneb Barevné dny a eko-dny v mateřské škole Projekt pro školní rok 2011/2012 Charakteristika projektu: Projekt bude rozvíjet environmentální výchovu, v souvislosti se čtyřmi

Více

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ

KDO SI HRAJE NEZLOBÍ ANEB NA VĚKU NEZÁLEŽÍ Mateřská škola Jiříkov, Filipovská 686,okres Děčín, příspěvková organizace MŠ Slunečnice PROJEKT SPOLUPRÁCE MATEŘSKÉ ŠKOLY SLUNEČNICE A DOMOVA SRDCE V DLANÍCH VE FILIPOVĚ S NÁZVEM KDO SI HRAJE NEZLOBÍ

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM. Kdo si hraje, nezlobí ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Kdo si hraje, nezlobí Základní škola a Mateřská škola Lochovice, okres Beroun Školní družina Adresa : Základní a mateřská škola Lochovice náměstí Republiky 3 267 23 Lochovice

Více

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova

4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 4.7. Vzdělávací oblast: Umění a kultura Vzdělávací obor: Výtvarná výchova 4.7.2. Charakteristika vyučovacího předmětu Výtvarná výchova 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Výtvarný výchova spadá spolu

Více

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR

Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Mateřská škola Veselá školka, Prievidzská 1, Šumperk, 787 01 TŘÍDA VČELKY Zpráva o činnosti školky spolupracující s Mensou ČR Výroční zpráva vykazující průběh výchovně vzdělávací činnosti a veškerou práci

Více

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka

LETNÍ VÝLETY Charakteristika Cíle Vzdělávací nabídka 2. LĚTO LETNÍ VÝLETY Charakteristika Integrovaný blok je dlouhodobý. Vychází z vlastních prožitků dětí při uskutečňování výletů s různým zaměřením do přírody, do ZOO, za památkami apod. Posiluje v dětech

Více

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk

KROUŽEK DESKOVÝCH HER. Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk KROUŽEK DESKOVÝCH HER Základní škola Svatoplukova 7, Šternberk V našem kroužku deskových her se schází především žáci 1. stupně. Jako Kroužek deskových her jsme začali pracovat v roce 2005, kdy jsme uzavřeli

Více

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly

Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Evropský projektový den v Mateřské škole Kly Eva Zemanová, ředitelka školy a kolektiv učitelek MŠ Kly Úvod Dne 30. 10. 2012 proběhl v naší mateřské škole Projektový den. Celým dnem nás provázela včelka

Více

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi.

Projekt IMPLEMENTACE ŠVP. Druhy druzích a prostředcích. zaměřením na dějiny užitého umění a na. schopen pracovat s informacemi. Střední škola umělecká a řemeslná Evropský sociální fond "Praha a EU: Investujeme do vaší budoucnosti" Projekt IMPLEMENTACE ŠVP Evaluace a aktualizace metodiky předmětu Dějiny umění Druhy výtvarného umění

Více

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky

Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky Vyučovací předmět: Období ročník: Učební texty: Pracovní činnosti (Provoz a údržba domácností ; Svět práce) - dívky 3. období 9. ročník Mošna, F. a kol: Provoz a údržba domácnosti (Fortuna, 1997) Strádal:

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ KLUB DODATKY ZÁKLADNÍ ŠKOLA KOLÍN IV., PROKOPA VELIKÉHO 633 Školní vzdělávací program školního klubu Číslo jednací: 167 / 2012, 2. verze DODATEK Č. 1 Dodatek ŠVP byl projednán

Více

Pracovní stáž Garantem stáže

Pracovní stáž Garantem stáže Pracovní stáž Garantem stáže Společnost pro celistvou na smysl zaměřenou pedagogiku Franze Ketta, o. s., Kostelní nám. 1, Ostrava 1 (akreditace MŠMT) Místo pobytu: Jižní Tyrolsko leží na jižní straně Alp

Více

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů.

Originální pohádkové příběhy Evy Hurdové lze využít jako netradiční motivaci pro použití pracovních listů a metodických námětů. Milé kolegyně, právě otevíráte složku nových tematických pracovních listů pro mateřské školy KAFOMETÍK. Soubor vytvořily učitelky mateřských škol v reakci na potřeby dětí. Jednotlivé listy přinášejí dostatek

Více

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová

PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009. VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová PLÁN ČINNOSTI ŠKOLNÍ DRUŽINY A ŠKOLNÍHO KLUBU ŠKOLNÍ ROK: 2008/2009 VEDOUCÍ ODDĚLENÍ ŠD A ŠK: Božena Grosmutová Základní škola Dr. Miroslava Tyrše, Česká Lípa, Mánesova 1526, příspěvková organizace Plán

Více

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA

Školní družina při Základní škole Na rovině. Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Školní družina při Základní škole Na rovině Školní vzdělávací program ODPOLEDNE JAKO DOMA Identifikační údaje školní družiny Název: Školní družina při ZŠ Na rovině Adresa: Masarykovo nám. 110, Lázně Bohdaneč

Více

Charakteristika a zaměření tematických bloků

Charakteristika a zaměření tematických bloků ŠKOLNÍ DRUŽINA A PLÁN ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 Činnost školní družiny se řídí ŠVP ŠD při Základní škole Dubnice. ŠVP se řídí mottem: Jaro, léto, podzim, zima v družině je vždycky prima Programy

Více

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM

MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM MŠ KOMENSKÉHO DOTAZNÍK PRO RODIČE VYJÁDŘENÍ K JEDNOTL.BODŮM Nejsme spokojeni s: častým stěhováním dětí do jiné třídy (spaní) provozní důvody - nemoc pedagogů, čerpání ŘD doba odpočinku na lehátku - předškoláci

Více

PRímEstské tábory se školkou

PRímEstské tábory se školkou PRímEstské tábory se školkou Stejně jako v letech 2007, 2008, 2009, 2010 připravujeme pro Vaše děti Příměstské tábory Sluníčka se školkou 2011. PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY SLUNÍČKA SE ŠKOLKOU VE ŽLUTÝCH LÁZNÍCH

Více