Apogeo News. Prosinec % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta"

Transkript

1 Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku Samozřejmostí je potřeba na začátek zdůraznit i fakt, že každému přejeme krásné Vánoce, spoustu dárků a také, ten nejlepší vstup do nového roku Toto číslo APOGEO News je také svým způsobem prvotní unikát a pokus spojit českou poradenskou společnost a výborné prvorepublikové lahůdkářství Jan Paukert (viz grafika APOGEO News doplněna jemnými tóny barev Jan Paukert Lahůdkářství). Jako předkrm Vám přinášíme střípky z konference Nové soukromé právo, které se APOGEO Group stalo partnerem. Hlavním chodem jsou pak rady našeho účetního oddělení a článek o nejčastějších chybách v účetní závěrce a převodní ceny, které jsou nyní v hledáčku nejednoho finančního úřadu. Jako takovou Vánoční tečku, perníkové latté je malý průvodce ready-made společností. Přesto všechno našim hlavním zájmem APOGEO News i nadále zůstává poskytovat Vám informace a každodenní pomoc v oblasti daní, auditu, služeb znaleckého ústavu, účetnictví a mezd, personálních služeb, ale také v problematice zakládání a prodeje společností. Zaujme-li Vás některý článek a budete-li potřebovat doplňující informace, případně byste rádi využili našich služeb, neváhejte se na nás obrátit. Vaše náměty a připomínky můžete zasílat na Bohumír Buchta Marketing Manager T / E /

2 Daňové a transakční poradenství Nové soukromé právo KANCL Dne se konala konference věnovaná novému soukromému právu, přičemž jejím partnerem byla poradenská skupina APOGEO Group. Na konferenci vystoupila řada uznávaných odborníků v oboru, kteří prezentovali jednotlivá témata a dosavadní zkušenosti s novou soukromoprávní úpravou v praxi. Důležitá informace, která v rámci této konference zazněla, je ta, že se již neschází KANCL. Jeho historie se datuje do srpna roku 2012, kdy rozhodnutím tehdejší ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové byli jmenováni členové expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, pro kterou se vžil název KANCL. Základním úkolem KANCLu je podávání a sjednocování výkladu otázek nového soukromého práva, podílet se na tvorbě doprovodné legislativy, vzdělávání, předkládání návrhů a doporučení v této oblasti. Členové expertní skupiny jsou zejména zástupci justiční sféry, profesních komor, akademické obce a Ministerstva spravedlnosti. V rámci působení projednává KANCL sporné otázky týkající se aplikace nové civilní legislativy, které mají úzkou návaznost na účetní a daňové souvislosti. Jak je známo, výklad účetních a daňových předpisů často závisí na správné interpretaci soukromoprávních institutů. Výstup v případě, kdy dojde ke konsensu členů KANCLu, vyústí v odborná stanoviska, která jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti1. Výkladová stanoviska KANCLu obecně představují vrchol současného právního vědění. 1 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy. [online]. [cit ]. Dostupné z:

3 Nicméně i když jsou důležitým vodítkem pro praxi, nelze ve všech případech zaručit, že se jimi budou nakonec řídit ti, kteří budou mít rozhodující roli při výkladu nové právní úpravy soukromého práva, tedy soudy. Do dnešního dne vydal KANCL celkem 31 výkladových stanovisek, přičemž poslední z nich je datováno na To bylo také naposledy, kdy se expertní skupina sešla. Zatím není k dispozici oficiální stanovisko, které by zdůvodňovalo, proč se KANCL již dále neschází. Dle neoficiálních zdrojů v současnosti neexistuje dostatečná politická vůle, která by zajistila pokračování práce KANCLu. Kontakt: Jaroslava Hanková, Tax Manager, tel.:

4 Převodní ceny oficiálně v hledáčku finančních úřadů Strašák kontroly převodních cen mezi spojenými osobami nabyl opět o něco konkrétnější podoby. Po DPH a spotřební dani jsou převodní ceny další oblastí, kde finanční správa dlouhodobě spatřuje největší potenciál pro výběr daní, a to zejména od subjektů, které účelovým nastavením převodních cen přesouvají zisky do jurisdikcí s nižším daňovým zatížením. Finanční správa tak přikročila k dlouho připravovanému kroku a Generální finanční ředitelství zveřejnilo 28. listopadu zprávu, že se hodlá plošně zaměřit na kontrolu nastavení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými osobami tzv. převodních cen. Tato informace není žádnou novinkou, poradci své klienty již dlouho straší s informací, že se jednotlivé finanční úřady na kontrolu převodních cen stále více zaměřují, nicméně až v letošním roce veřejnost zaznamenala první koncepční kroky. Již na sklonku léta rozeslal Specializovaný finanční úřad vybraným subjektům dotazníky, v nichž se dotazoval na poměrně konkrétní informace z oblasti převodních cen, mimo jiné zda subjekty mají nějakou formou zpracovanou dokumentaci těchto cen. Ačkoliv byl dotazník dobrovolný, vnesl mezi podnikatelskou veřejnost nejistotu zejména v případech, kdy subjekty neměly zpracovanou dokumentaci převodních cen buď vůbec, nebo pouze formálně bez vazby na skutečný rozsah transakcí, či nerozlišovaly transakce v rámci skupiny od transakcí s nezávislými subjekty. Dotazník je nyní následován dalším krokem - formulářem, který bude tvořit přílohu daňového přiznání společností, které splní alespoň jednu z podmínek pro audit, a to pokud uskutečnily transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí, popřípadě i v tuzemsku v případě, že vykázaly daňovou ztrátu nebo byly příjemci investiční pobídky formou slevy na dani.

5 Vzhledem k faktu, že tato změna se projeví již v daňových přiznáních za zdaňovací končící do , mají dotčené společnosti o zábavu postaráno. K vyhodnocování takto získaných údajů má finanční správa využívat specializovaný software i stále se rozšiřující základny odborníků, což je dalším důvodem, proč se tato problematika dostává na pořad dne u většiny dotčených společností. Na naši společnost se klienti nejčastěji obracejí s žádostí o revizi či zpracování dokumentace převodních cen o posouzení, zda jsou považovány za osoby spojené, pro návody nastavení účetních či ERP systémů tak, aby měly tyto procesy do budoucna maximálně zautomatizované. Dále jsme samozřejmě schopni zkontrolovat klientem sestavené přílohy přiznání týkající se převodních cen. Pro nalezení a realizaci koncepčního a efektivního řešení zde hraje klíčovou roli včasná informovanost klientem o jeho situaci. Kontakt: David Mejsnar, Consultant Tax & Transaction, tel.:

6 Účetní a mzdové poradenství Firmy často chybují v účetní závěrce. Přinášíme rady, jak se toho vyvarovat. Sestavení účetní závěrky není jednoduchý proces a firmy v něm nezřídka kdy chybují. Na to má vliv i fakt, že si na něj nenechávají dostatek času a dokladovou inventarizaci dělají jen jednou za účetní období. Jakých dalších chyb se podniky dopouštějí a do kdy je mohou případně opravit? Blížící se konec roku přináší účetním jednotkám mimo jiné i povinnost sestavit účetní závěrku. Ta vytváří komplexní obraz o účetní jednotce a jejím hospodaření za období, ve kterém je účetní závěrka zpracována. Nesprávné sestavení nebo opomenutí úkonů, které s účetní závěrkou souvisejí, může vést k chybnému stanovení hospodářského výsledku a zkresleným informacím. Chybovosti se lze vyhnout hlavně tím, že si na celý proces účetní jednotka nechá dostatek času. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí všech činností spojených s účetní závěrkou je dělat kontroly rozvahových účtů takzvanou dokladovou inventarizaci v průběhu účetního období tak, aby se neprováděly pouze jednou za účetní období, ale minimálně dvakrát. A to z důvodu možných problémů a nevyřešených záležitostí, na které již může být na konci účetního období pozdě, vysvětluje Stanislav Jonáš, Accounting & Payroll Department Leader z poradenské skupiny APOGEO Group. Dalším předpokladem je začít včas řešit provedení fyzických inventur majetku a zásob, to znamená čtyři měsíce před koncem účetního období. Podnikatelé vesměs chybují nejvíce v tom, že do účetního výsledku hospodaření nezahrnou všechny relevantní údaje třeba opravné položky k majetku, zásobám po lhůtě trvanlivosti či k pohledávkám po splatnosti. Nebo vynechají dohadné položky na již poskytnuté služby, ještě však nevyfakturované k datu účetní závěrky.

7 Jonáš dodává: Jelikož z účetního výsledku hospodaření vychází jako ze základu daňový výsledek hospodaření, tak v případě, že účetní závěrka neobsahuje vše podstatné a účetní výsledek hospodaření byl vypočten nepřesně, bude i daňový výsledek hospodaření nepřesný. Chyba se dá napravit Pokud se skutečně účetní jednotce podaří v účetní závěrce udělat nějakou chybu, není ještě nic ztraceno. Opravu účetní závěrky lze provést do zákonného termínu podání přiznání k dani z příjmů tedy do tří měsíců po skončení účetního období. V případě využití služeb daňového poradce či auditora pak do šesti měsíců po skončení účetního období. Po těchto termínech většina účetních jednotek opravovala chyby z předchozích účetních období proúčtováním v aktuálním účetním období a s uvedením komentáře v příloze k roční účetní závěrce. Od roku 2013 nám to i legálně umožňuje novela vyhlášky číslo 500/2002 pro podnikatele, která stanovila pro takovéto opravy institut jiný výsledek hospodaření, nastiňuje David Mejsnar, Consultant Tax & Transaction z poradenské skupiny APOGEO Group. Z daňového pohledu lze opravu chyb řešit formou opravného daňového přiznání, pokud ještě neuplynul termín pro podání řádného daňového přiznání. Pokud již tato lhůta uplynula, opravu je nutno řešit podáním dodatečného přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, ke kterému se chyba vztahuje, pokud ovšem ještě běží lhůta pro vyměření daně, která je standardně tři roky od termínu pro podání daňového přiznání. Jonáš upozorňuje: Zatímco z podání opravného daňového přiznání žádná sankce nevzniká, z dodatečného vyplynout může, a to při zvýšení daňové povinnosti. Dodatečné daňové přiznání lze však podat také na nezměněnou daňovou povinnost, dokonce i na nižší, což však často znamená zvýšenou pozornost finančního úřadu. Pokud firmy podají špatnou účetní závěrku bez toho, aby ji následně opravily, hrozí jim samozřejmě pokuta. V tomto případě ale platí, že kde není žalobce, není soudce. Když už ovšem rejstříkový soud a posléze finanční úřad zjistí nějakou chybu, vždy záleží na její závažnosti.

8 Pokud je to nepodstatná chyba, odpovídá tomu i výše pokuty. V případě závažné chyby může finanční úřad vyměřit pokutu až do výše tří procent brutto hodnoty aktiv. Ale to jsou výjimečné případy, uvádí Mejsnar. Pokutu může firma dostat také v případě, kdy nenaplní povinnost zveřejnit svou účetní závěrku. I tak hrozí pokuta, a to do výše tří procent brutto hodnoty aktiv. Realita je taková, že procent společností tuto povinnost plní, ať již v plném, či zkráceném rozsahu. Zbytek vyčkává, co se bude dít. Nicméně lze konstatovat fakt, že rejstříkové soudy od roku 2013 provádí důsledné kontroly Sbírky listin a v případě nenalezení účetní závěrky vyzvou účetní jednotku k doložení do určité lhůty. V případě nedoložení do této lhůty dávají podnět na příslušný finanční úřad, který, jak již bylo řečeno, může vyměřit pokutu, dodává Mejsnar. Zdroj:

9 100 % jen za 100 % Plaťte jen za perfektní práci Účetní a mzdové poradenství OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ Nabízíme Vám efektivní, pohodlné a spolehlivé zajištění vedení účetnictví Vaší společnosti. Dle platných zákonů je povinností jednatelů a členů představenstva zajištění řádného vedení účetnictví. výhody / účetní a mzdová agenda vedená neustále proškolovanými odborníky; / nemusíte pořizovat a udržovat aktuální účetní software; / nemusíte řešit zálohování a bezpečnost účetních dat; / omezíte rizika úniku informací uvnitř Vaší společnosti (zejména v oblasti mzdové agendy); / cena za outsourcing je vždy levnější než vlastní zaměstnanec účetní; / neztrácíte čas při kontrolách na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, za provedené kontroly naší práce ručíme; / důležité termíny sledujeme za Vás. GaRanCE / ručíme za případné škody vzniklé chybným vedením účetnictví (proti tomuto riziku jsme řádně pojištěni); / nemusíte sledovat aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví a mezd; / nám svěřená agenda je přísně důvěrnou záležitostí; / poskytneme Vám zázemí poradenských firem APOGEO z oblastí auditu, daní, financí, mzdového poradenství, znaleckých služeb a management consultingu. Pro bližší informace kontaktujte: StaniSlav Jonáš Accounting & Payroll Department Leader tel.: ROHAN BUSINESS CENTRE, Recepce B, Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8

10 Znalecký ústav a oceňování APOGEO Esteem, a.s. Optimalizační koeficient poměru nabídky Pro ocenění majetku se používá více metod jednou z používaných metod ocenění majetku je i metoda porovnávací. Od se dá tvrdit, že se jedná o metodu preferovanou, protože v definici ceny obvyklé v odst. 1 2 zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, přibyla věta: Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Ocenění porovnáním tedy velmi zjednodušeně znamená, že máme k dispozici dostatečné množství cenových informací o shodných či určitými vlastnostmi obdobných aktivech, jako je námi oceňované aktivum. Dle předmětu ocenění lze tyto cenové informace získat relativně snadno (pokud je trh s daným aktivem rozvinutý a elastický), některé takřka vůbec (pak obvyklou cenu daného aktiva nelze stanovit). Ideální informace použitelná pro tržní porovnání obsahuje dokonalou identifikaci porovnávaného aktiva (tedy např. druh, typ, stáří, velikost, majetkoprávní vztahy atp.) a cenové informace (kupní strany, doba transakce, případně typ plnění za převod vlastnického práva). Tyto informace nejsou vždy k dispozici, v nejlepším případně se lze tomuto ideálu přiblížit příkladem může být identifikace úplatných převodů specifického typu nemovitého majetku na přesně vymezeném realitním trhu za určité omezené časové období. Toto lze při určitém nákladu času a peněz zajistit na příslušném katastrálním úřadu a po vyhodnocení některých externalit (vyloučení spřízněných kupních stran, výrazně odlišných, tedy neporovnatelných nemovitostí + důkladné prověření stavu předmětu prodeje k datu prodeje) lze přistoupit tržnímu porovnání. Ne vždy je možné postupovat výše uvedeným způsobem. Další variantou pak bývá spolupráce s některými realitními kancelářemi, které se podělí o porovnatelné transakce, nebo volba pustit se do analýzy veřejně dostupných zdrojů, v případě nemovitostí tedy do nabídkové inzerce. Tyto informace mají oproti realizovaným prodejům jednu zásadní vadu (mimo nutnost důkladně ověřit publikované informace o nabízeném předmětu, což by mělo být prováděno vždy).

11 Předmětný inzerát lze totiž chápat jako jednostrannou cenovou informaci prezentovanou vlastníkem (potenciálním prodávajícím), který může být ovlivněn ( jistě kvalifikovaným) názorem realitního makléře. Ale k tomu, aby byla informace dostatečně použitelná, je třeba i názor potenciálního kupujícího (který je samozřejmě akceptovatelný pouze u skutečně uzavřené transakce). V praxi lze tedy používat tzv. koeficient optimalizace nabídkové ceny, tedy jakousi konstantu (v rozsahu 0 1), která upravuje částku publikovanou v nabídkové inzerci. Výše tohoto nabídkového koeficientu je různá dle typu aktiva (byty, rodinné domy, komerční objekty, prostory), polohy a např. faktu, zda se jedná o prodej, či nájem. V rámci znaleckého ústavu se snažíme vycházet z vlastních dat, která jsou pravidelně získávána při oceňování různých aktiv, další část dat tvoří sledování některých cenových nabídek vybrané inzerce s následným ověřením ceny dle kupní smlouvy (v případě úspěšného prodeje). Na základě těchto dat se snažíme vytvářet vlastní optimalizační koeficienty (především pro nemovitosti, které se prodávají často např. byty v různých částech Prahy). Pro praktický případ prodeje bytů v osobním vlastnictví v cihlových bytových, resp. polyfunkčních domech pro období let v rámci našeho původního výběru Prahy 3 (Žižkov, část Vinohrad) bylo analyzováno 88 vzorků prodejů, z nichž 34 bylo vyřazeno pro zjevně nespolehlivé informace či přesnou neznalost prodejního postupu (zachycení vzorku proběhlo později po snížení, případně nebyla uvedena původní náběrová cena inzerátu, tento byl namísto toho zadán znovu jako nový). Z výsledného souboru 54 vzorků byl aritmetickým průměrem zjištěn koeficient ve výši 0,89 bez započtení nákladů transakce (tedy v tomto případě provize příslušné RK, o niž by byla pravděpodobně kupní cena ponížena), které se nyní pohybují v úrovni cca 3 5 % kupní ceny + DPH, tedy velmi hrubě 4 6 %. Pro Prahu 3 se pak tedy optimalizační koeficient nabídkových cen pro byty v osobním vlastnictví v cihlových bytových či polyfunkčních domech pohybuje v úrovni 0,83 0,85, což se příliš neliší od v minulosti používaného koeficientu ve výši 0,8. Kontakt: Jiří Hrabec, Senior Valuation Consultant, tel.:

12 SMART Office & Companies Je monistická akciovka skutečně monistická, nebo teče voda v ČR do kopce? Brzy tomu bude rok, co jsou účinné dva zásadní nové právní předpisy, a to občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění dále jen NOZ) a zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. v platném znění dále jen ZOK). Tyto zmíněné předpisy přinesly pro Českou republiku řadu do této doby neznámých novinek, například možnost dosazení právnické osoby jako člena orgánu korporace, různé druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným, svěřenské fondy, konec tzv. anonymních akcí aj. Mezi další velmi významné novinky patří i možnost, aby si akcionáři akciové společnosti zvolili tzv. monistický systém vnitřní struktury. Tento systém, jehož určitou obdobu do této doby nabízela evropská akciová společnost (SE), upravuje ZOK v paragrafech 465 až 463. Znění těchto paragrafů nemuselo být vykládáno zcela jednoznačně, a nebylo tedy zcela zřejmé, zda z nich skutečně plyne možnost, aby byly všechny orgány akciové společnosti s tímto systémem vnitřní struktury obsazeny pouze jednou jedinou fyzickou osobou. Taková společnost by pak totiž skýtala prestiž akciové společnosti a zároveň personální a administrativní nenáročnost společnosti s ručením omezeným. Jelikož se jedná o zcela nové právní předpisy, a neexistuje tedy ani rozvinutá judikatura, hrozilo zde riziko, že dotčené předpisy nebudou již od prvního dne své účinnosti zcela dokonale pochopeny a vykládány (mj. právě i v oblasti právní úpravy monistické struktury akciové společnosti). Vyšlo proto několik článků a také publikace Velké komentáře zákon o obchodních korporacích, které vytvořili právě sami tvůrci a osoby, které se na přípravě zákona podíleli. Mezi nimi například i nejvyšší právnické a soudcovské kapacity a osobnosti, jako jsou Doc. JUDr. Štenglová, prof. JUDr. Dědič, JUDr. Šuk a další renomovaní odborníci. V komentáři k 457, který se zabývá počtem členů správní rady, je pak autory uvedeno: Vyloučena, jak shora uvedeno, není ani kumulace všech tří funkcí, tj. správní rady, předsedy správní rady a statutárního ředitele v rukou jedné fyzické osoby.

13 Pro nezasvěcené, popř. ty, kterým se tyto komentáře ani výklady nedostaly do rukou, vydal ještě KANCL (Kancelář pro aplikaci nové civilní legislativy) stanovisko k tomuto tématu, které je dosud dostupné na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Toto stanovisko uvádí: ZOK navíc nově umožňuje, aby uvedené orgány byly jednočlenné. Ve svém důsledku tak v čele společnosti může stát pouze jeden člen správní rady zastávající zároveň funkci statutárního ředitele. Taková struktura může vyhovovat především začínajícím podnikatelům, kteří ocení nižší náklady na správu své společnosti. Na základě výše uvedeného se situace zdála být zcela jasná a do rejstříků po celé ČR bylo zapsáno několik desítek, ne-li stovek jednočlenných akciových společností, kde byl člen správní rady, předseda správní rady a statutární ředitel jedna a táž fyzická osoba. V poslední době se však objevilo několik rozhodnutí jednotlivých úředníků rejstříkových soudů, která zápis takových jednočlenných akciových společností zamítají. Vyšší soudní úředníci pak opírají svá rozhodnutí a argumentaci zejména o to, že ze znění zákonného ustanovení 463 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb. vyplývá, že je přípustná kumulace funkcí statutárního ředitele a předsedy správní rady ( jak již uvedeno výše), avšak přestože jediný člen správní rady vykonává působnost jinak patřící předsedovi správní rady, předsedou není a být nemůže. Není totiž možné, aby byla určitá osoba předsedou jednočlenného orgánu společnosti, neboť pak se nejedná o orgán kolektivní, ale individuální. O tom, že by byla přípustná kumulace funkcí i pro jediného člena správní rady (tj. individuální orgán), zákon nehovoří a z jeho dikce vyplývá, že takovou situaci ani nepřipouští, o čemž hovoří také 461 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., dle něhož správní rada volí a odvolává svého předsedu, přičemž jde o kogentní úpravu. Přestože tedy odborná literatura i kapacity v oboru uvádějí, že je možné sloučit všechny funkce v monistické a. s. do rukou jedné fyzické osoby, lze konstatovat, že někteří úředníci rejstříkových soudů si i téměř rok po zavedení institutu monistické a. s. vykládají zákon po svém a dle své odborné úvahy.

14 Jelikož důvodová zpráva zákona mj. uvádí, že: v souladu s potřebami praktického života, v souladu s novým pojetím Societas Europea a po vzoru francouzské a italské právní úpravy se do českého práva zavádí opce vnitřní struktury řízení, je nutné se v širších souvislostech rovněž zamyslet, zda takovýto výklad některých úředníků neodporuje rovnou harmonizaci práva ČR s právem evropským a zda takový názor neodporuje i samotnému smyslu a účelu zavedení institutu monistické struktury akciové společnosti do právního řádu totiž zavedení takové formy obchodní korporace, která je v zahraničí obvyklá, přičemž sledovaným cílem bylo jistě i snížení administrativního zatížení a usnadnění podnikání jakožto prostředku ekonomického růstu. Není nám známo, že by byl tento právní názor výhradně některých úředníků podložen nějakým judikátem soudu nižší instance, natožpak např. judikátem vrchního soudu. Shora uvedené odůvodnění, resp. názor, lze považovat spíše za převratný, nejedná-li se ovšem o pouhé nepochopení a neznalost zákona jednotlivcem, popř. snahu upozornit na vlastní právní názor. Můžeme se pouze ptát, jak je možné, že celistvá instituce reprezentující zásadní část státního aparátu nemá jednotný názor. Dle posledních informací, které jsou sdělovány na odborných školeních vedených např. JUDr. Petrem Čechem, Ph.D., LL.M., by mělo být stanovisko autorů zákona a KANCLu stále stejné a do konce tohoto roku by se mělo objevit další stanovisko, které by do věci vneslo jasno. Kontakt: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies, tel.: Vilém Dostál, Team Leader zakládání a správy společností, tel.:

15 Ready-made společnosti aneb proč bych zakládal s. r. o., když mohu mít hotové. Jak na to Společnost je možné si založit nebo koupit již hotovou. Ne zcela ideální podmínky pro podnikání panující v ČR, spolu s určitou mírou byrokracie, daly totiž již před lety vzniknout produktu, který se dnes již ustáleně nazývá ready-made společnost neboli shelf. Ready-made je společnost již předzaložená, zapsaná v obchodním rejstříku, předpřipravená k podnikání, čistá, prázdná a bez ekonomické historie: byla založena výhradně za účelem dalšího prodeje konečnému zákazníkovi. I přes nedávné rozsáhlé novely právních předpisů, které podmínky podnikání mírně zlepšily, zůstává stále nejdůležitější výhodou ready-made společnosti rychlost resp. skutečnost, že během pouhých 24 hod. od dodání potřebných podkladů se klient stává vlastníkem ready-made společnosti a od tohoto okamžiku je oprávněn zahájit podnikání jejím prostřednictvím, tedy zpravidla jen na základě několika podpisů a platby. Ready-made společnost však není určena výhradně pro podnikatele začátečníky, jak by se mohl leckdo mylně domnívat. Její výhody oceňují i ostřílení podnikatelé, požadující zejména rychlost, jednoduchost a kvalitu nastavení firmy i zakládací dokumentace. Důkazem toho je skutečnost, že ready-made společnosti často nakupují i advokáti či notáři zejména pro ty své klienty, kteří chtějí podnikat dříve než za měsíc či šest týdnů nebo se prostě jen nechtějí potýkat s úskalími procesu zakládání. Je důležité zmínit, že ready-made společnost se nijak a v ničem neliší od obvyklé společnosti. Pouze se (budoucí) podnikatel ke své společnosti dostane podstatně rychleji a mnohem komfortněji. Jednoduše řečeno: ten, kdo místo založení zvolí cestu pořízení podílu v ready-made společnosti, není nucen firmu leckdy sáhodlouze zakládat a absolvovat (někdy i několikrát) návštěvy notářů, živnostenských úřadů, bank, Czech POINTŮ, matričních úřadů, rejstříkového soudu, popř. zřizování bankovních účtů, skládání základního kapitálu, vyzvedávání různých potvrzení a vyplňování mnoha formulářů. Každá z těchto institucí se částečně řídí jiným právním předpisem, má často jiné lhůty k vyřízení žádostí (které laik nezná, navíc se tyto lhůty samozřejmě různě kryjí), má jiné formuláře atd. Tomu, kdo se zakládáním společností nemá dostatek zkušeností, může tento proces zabrat nemálo času (do zápisu do obchodního rejstříku čtyři, ale spíše šest týdnů). Případy, kdy na proces zakládání vzpomínají někteří lidé i několik let, nejsou nijak ojedinělé.

16 Jednou z nesporných výhod ready-made společností je rovněž ta, že vždy a každá ( je-li dodána seriózním dodavatelem) má zcela a úplně splacený základní kapitál, což je naprosto zásadní informace vzhledem k masivnímu nárůstu odpovědnosti a změnám v odpovědnosti statutárních orgánů (příp. i vlastníků obchodních korporací), ke kterým došlo v důsledku nedávné změny legislativy. S tím však souvisí další značná výhoda podnikatel, který zvolí místo založení společnosti cestu koupě ready-made společnosti, nemusí mít v hotovosti peníze na splacení základního kapitálu a nemusí tyto finance řešit např. formou úvěru, jelikož základní kapitál byl již splacen (obvykle Kč u s. r. o. a nejméně Kč u a. s.). Najdou se samozřejmě tací, kteří kontrují tím, že např. s. r. o. je možné nově založit se základním kapitálem ve výši už od 1 Kč na osobu. Tito však zároveň zapomínají upozornit, že obecné zkušenosti ukazují, že společnosti s nízkým základním kapitálem se ne vždy těší dostatečné vážnosti u případných obchodních partnerů. Často jsou pak evidovány potíže např. s dodávkami zboží na fakturu, v důsledku čehož dochází k požadavku základní kapitál zvýšit, což představuje poměrně složitý a ne zrovna levný proces. V případě s. r. o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč se navíc ukazuje, že taková firma se může velmi prodražit např. tehdy, když má jediný společník společnosti s takto nízkým kapitálem zájem převést část podílu na někoho jiného. Je totiž mj. nucen nejdříve zvyšovat základní kapitál, prostřednictvím notáře měnit zakladatelskou listinu a zveřejňovat údaje v rejstříku apod., a to ještě před převodem samým, který by jinak ani uskutečnit nemohl. Při nákupu ready-made společnosti se tedy vyplatí postupovat obezřetně a pořizovat ji spíše od renomovaného dodavatele (tj. společnosti, která se takovou aktivitou zabývá po nějakou dobu a s určitou kvalitou), jelikož je tak možné předejít mnohdy závažným či drahým komplikacím. Za samozřejmost se považuje, že ready-made společnost je naprosto čistá. V této souvislosti je proto vhodné upozornit na jeden velice zásadní fakt: o bezdlužnosti společnosti je velmi důležité se řádně přesvědčit. Řada dodavatelů ready-made společností totiž pouze různě garantuje a ručí, popř. prohlašuje jejich tzv. čistotu tedy bezdlužnost a prostotu od smluvních závazků. Reálná vymahatelnost takových prohlášení však může být v praxi různá. Renomovaní dodavatelé proto k ready-made společnostem svému klientovi vždy nejen předloží, ale i do jeho rukou předají prohlášení nezávislého auditora, které má samozřejmě zcela odlišnou vypovídací hodnotu, podstatně vyšší právní váhu a vymahatelnost. Auditoři mají mj. sjednána profesní pojištění, ze kterých jsou případné škody hrazeny.

17 Dlužno dodat, že se v praxi ukazuje, že většina renomovaných dodavatelů má snahu vyjít svým klientům vstříc a již od začátku s nimi odborně řeší i otázku nastavení společnosti. Je totiž nutné si uvědomit, že při založení společnosti či nabytí podílu je potřebné společnost i vhodně nastavit. Nejde však jen o adresu sídla, název nebo předmět podnikání, nýbrž např. o předkupní práva k podílům, dědičnost, usnášeníschopnost valné hromady, převoditelnost podílu, možnost hlasovat na dálku, udělení plné moci, omezení jednatelských oprávnění, popř. možnost vydávat kmenové listy, jejichž vlastníci mají možnost podíly snadno převádět, popř. se jejich prostřednictvím dočasně anonymizovat. To však běžně zvládají pouze právníci nebo právě profesionálové v oboru. Netřeba připomínat, že toto nastavení nemusí být vůbec samozřejmostí či zdarma poskytovaným standardem. Konzultanti a obchodníci renomovaných dodavatelů ready-made společností však tyto otázky a témata řeší již v rámci prvních konzultací s klienty, jelikož tak v principu šetří peníze sobě i klientovi. Je tedy patrné, že i v této oblasti platí, že zvolit nejlevnější nabídku či variantu nemusí být tím skutečně levné řešení. V případě využití nabídky nápadně levnější je proto vhodné být obezřetný, jelikož je otázka, jaký servis daná cena skutečně obsahuje. Kontakt: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies, tel.:

18 Ready-made společnosti podnikejte hned a bez zbytečného úřadování Ready-made společnost je firma již předzaložená, zapsaná v obchodním rejstříku a připravená k vašemu podnikání. Je bez ekonomické historie, založená výhradně za účelem jejího prodeje. Ready-made společnosti vznikly jako obrana proti byrokratickým podmínkám pro podnikání, které v České republice panují. Koupením připravené společnosti s ručením omezeným můžete začít podnikat již za 24 hodin od dodání potřebných podkladů. Jejími hlavními výhodami jsou rychlost, jednoduchost a kvalita nastavení firmy i zakládající dokumentace. Začněte podnikat snadno a rychle! Ready-made společnosti často nakupují i advokáti nebo notáři, zejména pro své klienty, kteří chtějí podnikat daleko dříve než za měsíc nebo šest týdnů nebo se prostě nechtějí potýkat s úskalími procesu zakládání, jako jsou nekonečné návštěvy notářů, úřadů, bank, Czech POINTŮ, rejstříkového soudu, skládání základního kapitálu, vyzvedávání různých potvrzení a vyplňování mnoha formulářů. Kromě rychlosti a komfortu založení má ready-made společnost také výhodu zcela splaceného základního kapitálu. To je vzhledem k masivnímu nárůstu odpovědnosti a změnám v odpovědnosti statutárních orgánů, ke kterým došlo v důsledku nedávné změny legislativy, naprosto zásadní informace. Možné komplikace plynoucí z navyšování základního kapitálu S tím souvisí další výhoda: nemusíte mít v hotovosti peníze na splacení základního kapitálu ani řešit sehnání peněz formou úvěru, protože základní kapitál byl již splacen. Nově je sice možné založit například s. r. o. se základním kapitálem ve výši už od 1 Kč za osobu, ale společnosti s nízkým základním kapitálem nevypadají seriózně. Často jsou pak evidovány např. potíže s dodávkami zboží na fakturu, v důsledku čehož dochází k požadavku ZK zvýšit. A to není jednoduchý ani levný proces.

19 V případě s. r. o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč se taková společnost může velmi prodražit v případě, že její jediný společník má zájem převést část podílu na někoho jiného. Je totiž mimo jiné nucen před samotným převodem zvýšit základní kapitál, prostřednictvím notáře měnit zakladatelskou listinu a zveřejňovat údaje v rejstříku. Při nákupu ready-made společnosti se vyplatí postupovat obezřetně a pořídit si ji od renomovaného dodavatele, který má v tomto oboru značné zkušenosti a dobré jméno. Taková společnost vám vyjde vstříc, již od začátku obchodu s vámi na odborné úrovni řeší nastavení vaší nové společnosti a zároveň s ní můžete předejít mnohdy závažným či drahým komplikacím. Problematika potvrzení o bezdlužnosti předem založených společností Ready-made společnost by měla být naprosto čistá, o její bezdlužnosti je ale velmi důležité se důkladně přesvědčit. Řada dodavatelů totiž čistotu předem založených společností pouze garantuje, reálná vymahatelnost takových prohlášení však bývá v praxi problematická. Renomovaní dodavatelé proto klientovi ke svým ready-made společnostem předají prohlášení nezávislého auditora, které má podstatně vyšší právní váhu a tím také vyšší vymahatelnost. Auditoři mají mimo jiné také sjednané profesní pojištění, ze kterého jsou hrazeny případné škody. Více než třináct let zkušeností se zakládáním a prodejem ready-made společností Jednou z nejvýznamnějších společností na trhu v zakládání a prodeji společností je SMART Companies, která u všech svých ready-made společností garantuje jejich bezdlužnost a okamžitou možnost podnikání. Zároveň jsou všechny tyto předem založené společnosti zapsané v obchodním rejstříku, mají zcela splacený základní kapitál a čistou obchodní historii bez závazků a dluhů. Od SMART Companies dostanete také auditorem vystavené potvrzení o bezdlužnosti a čisté obchodní historii zakoupené ready-made společnosti. Společnost SMART Office & Companies, s.r.o., má s prodejem společností a souvisejícími službami více než 13leté zkušenosti. Zakládá si na své důvěryhodnosti, stále přichází s novými řešeními problémů a inovacemi, její služby jsou rychlé a srozumitelné a společnost je finančně stabilní.

20 Přemýšlíte nad nákupem ready-made společnosti? Prohlédněte si jedinečnou časově omezenou nabídku předem založených společností z roku 2014 a získejte je za neuvěřitelnou cenu Kč! Zdroj:

Auditorské služby. Committed to your success

Auditorské služby. Committed to your success Auditorské služby Committed to your success Auditorské služby Expertní znalosti, individuální přístup a dlouhodobá péče jsou klíčem k nezávislému a profesionálnímu ověření vašich ekonomických informací.

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO

Dopady změn daňové legislativy na FKI. Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO Dopady změn daňové legislativy na FKI Tomáš Pacovský, Partner Tax & Transaction APOGEO PROGRAM WORKSHOPU / Charakteristika fondů / Typy fondů / Sazba daně / Výplata dividendy z investičního fondu / Prodej

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI

1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1 VKLADY DO SPOLEČNOSTI 1.1 Definice a rozdělení vkladů S vklady do obchodních společností se setkáváme nejen při zakládání společností, ale i při zvyšování základního kapitálu. V mnoha případech jsou

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích 3. Zaměstnanci korporace, osobní náklady 4. Půjčky, úvěry

Více

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 504/2002 Sb. Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu k 31.12.2015 ( v celých tisících Kč ) IČO 28558456 Název, sídlo

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

Vstupní test. vyhodnocení

Vstupní test. vyhodnocení Vstupní test vyhodnocení Jaké obchodní společnosti umožňuje zakládat Obchodní zákoník? Uveďte orgány obchodních společností a družstva a vyznačte statutární orgán. Obchodní společnost je právnickou osobou

Více

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti

M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti M&A případová studie, praktické rady a zkušenosti Mgr. Ondřej Nejedlý 15. září 2015 Obsah 1. Zadání 2. Analýza zadání 3. Strukturování transakce 4. Příprava transakce 5. Uzavření transakce (SPA) 6. Vypořádání

Více

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví

Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví 3/2017 Jakým způsobem se postupuje v případě, kdy dochází ke změnám výměry pozemků při zpřesnění geometrického a polohového určení pozemků (digitalizace pozemků), které jsou předmětem účetnictví? Vybraná

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U

M A N A G E M E N T P O D N I K U M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 1 Podnikání Právo podnikat je ústavně zaručeným subjektivním právem a omezení podnikatelské činnosti může být stanoveno jedině zákonem. Základní vymezení právní úpravy

Více

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr

Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr Příloha č.1 Formulář žádosti o podnikatelský úvěr ŽÁDOST O ÚVĚR / POSKYTNUTÍ ZÁRUKY Informace o žadateli (dále též v této žádosti označován jako klient ) Název: Sídlo: Ulice: Č.popisné: Obec: PSČ: Okres:

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.213 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 213 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5 ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 5.1.1 Aktiva a pasiva Pro účetnictví je charakteristické, že se na majetek dívá

Více

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31. prosince 2016 Roční závěrka je sestavená v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 500/2002

Více

1 Majetková a finanční struktura podniku

1 Majetková a finanční struktura podniku 1 Majetková a finanční struktura podniku MAJETKOVÁ STRUKTURTA I. POHLEDÁVKY ZA UPSANÝ VLASTNÍ KAPITÁL II. STÁLÁ AKTIVA 1) Dlouhodobý nehmotný majetek 2) Dlouhodobý hmotný majetek 3) Dlouhodobý finanční

Více

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1

M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 M A N A G E M E N T P O D N I K U 1 Management podniku - VŽ 1 Znalosti vztahující se k podnikání patří k základním právním a ekonomickým znalostem občana České republiky. Téměř každý občan je buď podnikatelem

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy ke standardu ISA 720 ODPOVĚDNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU ÚČETNÍ ZÁVĚRKU (účinná od 24. listopadu

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Společnosti Zemědělské družstvo vlastníků Hodíškov Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ

Zpráva nezávislého auditora. SVRATECKO, a.s Unčín 69 IČ , auditor č.osv.1177 (osvědčení Komory auditorů ČR) Organizační kancelář,, IČ 16954181 Telefon,fax: 382/216203, mobil: 603/521491, e-mail: bholecek@iol.cz Evid.č.zprávy: 450/1/2014 Zpráva nezávislého auditora

Více

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád

ROZVAHA. ve zjednodušeném rozsahu ke dni ( v celých tisících Kč ) označ PASIVA řád Běžné účetní Minulé účetní. řád Zpracováno v souladu s vyhláškou č. 500/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů ROZVAHA ve zjednodušeném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) IČ 25 00 37 80 Obchodní firma nebo jiný název účetní

Více

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková

Stav v běžném období. Podpisový záznam statutárního orgánu nebo fyzické osoby, která je účetní jednotkou: Ing. Vladimíra Zíková PROFI-TEN a.s. Účetní závěrka k 31.12.2014 Minimální závazný výčet informací uvedený ve Vyhlášce č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně a doručením daňového přiznání za daň z příjmů

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Maturitní otázky k ústní zkoušce

Maturitní otázky k ústní zkoušce S SOU LIVA Maturitní otázky k ústní zkoušce EKONOMIKA PODNIKU Pro třídu: DPO 3.A Školní rok: 2010/2011 Vypracoval: Ing. Tomáš Kučera Schválila: Mgr. Alice Linková ředitelka školy 1. Základní ekonomické

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2010 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY pro poskytování služeb a zboží společností CONSITE, s.r.o. znění účinné od 1. 1. 2011 1. Předmět Všeobecných obchodních podmínek 1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Committed to your success Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3.Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4.Půjčky, úvěry

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2009 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku

Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy. k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložka KA ČR Ověřování výroční zprávy k ISA 720 CZ Ostatní informace v dokumentech obsahujících auditovanou účetní závěrku Aplikační doložku mezinárodního auditorského standardu vydává Komora

Více

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek

2. DLOUHODOBÝ MAJETEK MIMO FINANČNÍ MAJETEK Dlouhodobý nehmotný majetek-vymezení Dlouhodobý nehmotný majetek OBSAH 1. ÚVOD DO SOUSTAVY ÚČETNICTVÍ 11 1.1 Právní rámec účetnictví a České účetní standardy 12 1.1.1 Stručná charakteristika zákona o účetnictví 12 1.1.2 Stručná charakteristika vyhlášek k zákonu o účetnictví

Více

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii

Obsah. O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii O autorech... V Předmluva...VII Seznam použitých zkratek...xvii 1 Charakteristika obchodní korporace I. Pojmové znaky obchodní korporace... 1 1. Společenství osob... 2 2. Smluvní povaha... 2 3. Společný

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2011 červenec, srpen 2011 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2011 červenec,

Více

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce

Ing. Vladimír Šretr daňový poradce Ing. Vladimír Šretr daňový poradce D A Ň O V Á I N F O R M A C E Informace k vlivu nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích na účetnictví od r. 2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce Korporace AXONIA, a.s. Ke dni 31.12.2015 Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1.Popis účetní jednotky 2.Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných korporacích

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb

Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb Nabídka na správu domu a pozemku pro společenství vlastníků a poskytování s tím souvisejících služeb 1. Základní údaje o společnosti: Správa majetkového portfolia Praha 3 a.s. se sídlem Olšanská 2666/7,

Více

NUPHARO SERVICES S.R.O.

NUPHARO SERVICES S.R.O. P Ř Í L O H A Ú Č E T N Í Z Á V Ě R K Y sestavená k rozvahovému dni 31.12.2013 v obchodní firmě: NUPHARO SERVICES S.R.O. OBECNÉ INFORMACE POPIS ÚČETNÍ JEDNOTKY ZÁKLADNÍ VÝCHODISKO PRO VYPRACOVÁNÍ ÚČETNÍ

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský

Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský Test insolvence: Jak funguje nový nástroj ochrany věřitelů korporace? JUDr. Michal Žižlavský 0 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 1 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ KONKURS 2 USPOKOJENÍ VĚŘITELŮ REORGANIZACE 3 PRŮMĚRNÉ %

Více

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění

rek. Dále zzákon o účetnictví a navazující předpisy zavádějí novou terminologii (např. účetních jednotek) nebo mění TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 5 / ŘÍJEN 2016 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ČETNÍ ZÁVĚRKA DALŠÍ ZÁSADNÍ ZMĚNY V ČESKÝCH ÚČETNÍCH PŘEDPISECH Vážení obchodní přátelé, dne 1. 1. 2016 nabyla účinnosti innosti

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace

Druhy postupu podle ekonomického významu změny. Efektivní. Nominální. Rozšíření vlastních zdrojů financování, vyrovnání dluhů korporace Změny výše základního kapitálu Východiska Soubor pravidel, která závazně upravují postup, jehož cílem je změna údaje o výši základního kapitálu ve společenské smlouvě nebo stanovách. Jde současně o změnu

Více

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1

Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, Praha 1 Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1 Sekce právní I N T E R N Í S D Ě L E N Í Vyřizuje: Mgr. Hana Jirásková, Oddělení daňového procesu I Tel: (+ 420) 296 854 237, (+ 420) 296 852

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007

UNIPETROL, a.s. NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 NEAUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE MEZINÁRODNÍCH STANDARDŮ FINANČNÍHO VÝKAZNICTVÍ K 31. BŘEZNU 2008 A 2007 AUDITOVANÉ NEKONSOLIDOVANÉ FINANČNÍ VÝKAZY SESTAVENÉ PODLE IFRS OBSAH

Více

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013

4. Jména a příjmení členů dozorčích orgánů, stav k 31.12.2013 Příloha k účetní závěrce ke dni 31.12.2013 Příloha je sestavena dle 39 vyhlášky 500/2002 Sb. 1. Obecné údaje Obchodní firma: ČD Restaurant, a.s. Sídlo: Praha 3, Prvního pluku 81/2a, PSČ 130 11 IČ: 278

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Postup při prodeji bytových domů

Postup při prodeji bytových domů Pravidla postupu při prodeji bytových domů ve vlastnictví obce Doupovské Hradiště ve znění schváleném na 6. zasedání Zastupitelstva obce Doupovské Hradiště konaném dne 17. srpna 2016 usnesením číslo: 56/6/2016

Více

923/ Směna majetku

923/ Směna majetku 923/16.06.99 - Směna majetku Předkládá: Ing. Dana Trezziová, daňová poradkyně č.osvědčení 7 Jiří Jirman, daňový poradce č.osvědčení 2965 Mgr. Jaroslav Škvrna, daňový poradce č.osvědčení 2843 Popis problematiky:

Více

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

Česká národní banka stanoví podle 142 zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, ve znění zákona č. 139/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb. Strana 2618 233 VYHLÁŠKA ze dne 15. října 2014, kterou se mění vyhláška č. 141/2011 Sb., o výkonu činnosti platebních institucí, institucí elektronických peněz, poskytovatelů platebních služeb malého rozsahu

Více

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS

Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví katedra finančního účetnictví a auditingu Principy uznávání a oceňování výnosů dle IFRS a ČÚS Ing. David Procházka, Ph.D. katedra finančního

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12

OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 OBCHODNÍ AKADEMIE MATURITNÍ OTÁZKY OD 2011/12 1. Právní úprava účetnictví 2. Dokumentace 3. Inventarizace 4. Rozvaha 5. Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek 6. Odpisy dlouhodobého majetku a jeho vyřazení

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 04_2012 květen 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 04_2012 květen

Více

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 18602/2012 OE M. Palán/

Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V Jihlavě dne KUJI 18602/2012 OE M. Palán/ KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE VYSOČINA Odbor ekonomický Žižkova 57, 587 33 Jihlava, Česká republika Všem příspěvkovým organizacím zřízených Krajem Vysočina Váš dopis značky/ze dne Číslo jednací Vyřizuje/telefon V

Více

Kapitola 2. Předmět daně

Kapitola 2. Předmět daně Informace k publikaci Kraj a obec v pozici plátce DPH ve vazbě změny v oblasti DPH provedené s účinností od 1. 1. 2014 v rámci zákonného opatření Senátu Publikace Kraj a obec v pozici plátce je zpracována

Více

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14

\%\\\\\N\\\\ N PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM. Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 . \%\\\\\N\\\\ N N / PROJEKT FÚZE SLOUČENÍM Pražská strojírna as. PS - renovace s.ro. červenec 14 OBSAH: 1. PREAMBULE 2 2. Důvod realizace Fúze sloučením 2 3. Identifikace Zúčastněných společností 2 4.

Více

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat?

Kdo jsme. Jak můžeme spolupracovat? Kdo jsme Jak můžeme spolupracovat? Co nás posouvá vpřed? Baví nás inovovat, udávat trendy, hledat chytrá řešení v oblasti outsourcingu a poradenství a pomáhat tak našim klientům být úspěšnými. Ctíme hodnoty,

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Obsah přílohy Podle 39 vyhlášky č. 500/2002 Sb.: 1. Popis účetní jednotky 2. Majetková či smluvní spoluúčast účetní jednotky v jiných společnostech 3. Zaměstnanci společnosti, osobní náklady 4. Půjčky,

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 1.12.2014 Č. j. Věc:

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu. (v celých tisících CZK) a b c 1 2 Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb. VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY v plném rozsahu Obchodní firma nebo jiný název účetní jednotky BREDERODE a.s. za období 01.01.2012 31.12012 (v celých

Více

Základní kapitál - východiska

Základní kapitál - východiska Základní kapitál - východiska základní kapitál: tvořen peněžitými i nepeněžitými vklady společníků a je peněžním vyjádřením těchto vkladů. Povinně se tvoří u kapitálových společností a u komanditní společnosti

Více

Komplexní řešení pro zaměstnavatele

Komplexní řešení pro zaměstnavatele Komplexní řešení pro zaměstnavatele Oddělení konzultačních služeb zaměstnavatelům BDO Tax s. r. o. Italská 26 120 00 Praha 2 Tel.: +420 226 223 223 Fax: +420 226 223 290 E-mail: tax@bdo.cz www.bdo.cz 1

Více

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech

Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky. č Účty a zásady účtování na účtech Český účetní standard pro některé vybrané účetní jednotky č. 701 Účty a zásady účtování na účtech 1. Cíl Cílem tohoto standardu je stanovit podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších

Více

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ

PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ PODNIKÁNÍ A PODNIKATELÉ Podnikání Podnikání je činnost: ( 2 odst. 1 ObZ) 1. soustavná, 2. prováděná samostatně, 3. vlastním jménem podnikatele, 4. na vlastní odpovědnost, 5. za účelem dosažení zisku. Rozdělení

Více

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP

Daně a účetnictví. přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Daně a účetnictví přednáška z cyklu Kryptoměny a právo BITCOIN MEETUP Hana Trnková Kocourková účetní DANEHNED.CZ Kryptoměny jsou nehmotné movité věci 496 OZ (VIZ PŘEDNÁŠKA Z 15. 11. 2016) OBSAH DANĚ Daň

Více

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví)

ÚČETNICTVÍ. 10) ÚČETNÍ SOUSTAVY: a. Daňová evidence (jednoduché účetnictví) b. Účetnictví (podvojné účetnictví) ÚČETNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY 1)ÚČETNÍ JEDNOTKA: právnická osoba se sídlem v ČR nebo fyzická osoba, která podniká nebo provozuje samostatně výdělečnou činnost. Účetní jednotkou mohou být zahraniční osoby,

Více

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ

KUPNÍ SMLOUVA DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO POTRUBÍ Příloha č. 2 zadávací dokumentace KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ( občanský zákoník ) DODÁVKA TECHNOLOGIÍ PRO MONITORING A TRASOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO

Více

Příloha k účetní závěrce

Příloha k účetní závěrce Příloha k účetní závěrce sestavené společností Praha 2 a.s. Křemencova 4/175, 11 Praha 1 ke dni 31.12.214 v tis. Kč Příloha k účetní závěrce za rok 214 1. Obecné vysvětlivky k rozvaze a výkazu zisku a

Více

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení,

Stránka 1 z 5. Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky. Vážení, Č.j.: Věc: Výzva k předložení nabídky Vážení, obracíme se na Vás s výzvou na podání nabídky v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na Dodávka mobilních (dotykových) zařízení (dále jen veřejná zakázka ).

Více

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola

Seznámení s obsahem projektu Otevřená škola Žadatel: Název projektu: Registrační číslo: Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Liberec, Šamánkova 500/8, příspěvková organizace Otevřená škola CZ.1.07/3.2.01/03.0007 Seznámení

Více

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným

Ekonomika IV. ročník. 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Ekonomika IV. ročník 020_Pravní formy obchodních korporací společnost s ručením omezeným Společnost s ručením omezeným (s. r. o.) Společnost s ručením omezeným (s.r.o.) představuje jednoznačně nejpoužívanější

Více

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE

6. 1 ÚČTOVÁNÍ INDIVIDUÁLNÍHO PODNIKATELE 6 KAPITÁLOVÉ ÚČTY A DLOUHODOBÉ ZÁVAZKY Obsah: 6. 1 Účtování individuálního podnikatele 6. 2 Základní kapitál v obchodní společnosti 6. 3 Výsledek hospodaření a jeho rozdělení 6. 4 Zálohy na podíly na zisku

Více