Apogeo News. Prosinec % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta"

Transkript

1 Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku Samozřejmostí je potřeba na začátek zdůraznit i fakt, že každému přejeme krásné Vánoce, spoustu dárků a také, ten nejlepší vstup do nového roku Toto číslo APOGEO News je také svým způsobem prvotní unikát a pokus spojit českou poradenskou společnost a výborné prvorepublikové lahůdkářství Jan Paukert (viz grafika APOGEO News doplněna jemnými tóny barev Jan Paukert Lahůdkářství). Jako předkrm Vám přinášíme střípky z konference Nové soukromé právo, které se APOGEO Group stalo partnerem. Hlavním chodem jsou pak rady našeho účetního oddělení a článek o nejčastějších chybách v účetní závěrce a převodní ceny, které jsou nyní v hledáčku nejednoho finančního úřadu. Jako takovou Vánoční tečku, perníkové latté je malý průvodce ready-made společností. Přesto všechno našim hlavním zájmem APOGEO News i nadále zůstává poskytovat Vám informace a každodenní pomoc v oblasti daní, auditu, služeb znaleckého ústavu, účetnictví a mezd, personálních služeb, ale také v problematice zakládání a prodeje společností. Zaujme-li Vás některý článek a budete-li potřebovat doplňující informace, případně byste rádi využili našich služeb, neváhejte se na nás obrátit. Vaše náměty a připomínky můžete zasílat na Bohumír Buchta Marketing Manager T / E /

2 Daňové a transakční poradenství Nové soukromé právo KANCL Dne se konala konference věnovaná novému soukromému právu, přičemž jejím partnerem byla poradenská skupina APOGEO Group. Na konferenci vystoupila řada uznávaných odborníků v oboru, kteří prezentovali jednotlivá témata a dosavadní zkušenosti s novou soukromoprávní úpravou v praxi. Důležitá informace, která v rámci této konference zazněla, je ta, že se již neschází KANCL. Jeho historie se datuje do srpna roku 2012, kdy rozhodnutím tehdejší ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové byli jmenováni členové expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, pro kterou se vžil název KANCL. Základním úkolem KANCLu je podávání a sjednocování výkladu otázek nového soukromého práva, podílet se na tvorbě doprovodné legislativy, vzdělávání, předkládání návrhů a doporučení v této oblasti. Členové expertní skupiny jsou zejména zástupci justiční sféry, profesních komor, akademické obce a Ministerstva spravedlnosti. V rámci působení projednává KANCL sporné otázky týkající se aplikace nové civilní legislativy, které mají úzkou návaznost na účetní a daňové souvislosti. Jak je známo, výklad účetních a daňových předpisů často závisí na správné interpretaci soukromoprávních institutů. Výstup v případě, kdy dojde ke konsensu členů KANCLu, vyústí v odborná stanoviska, která jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti1. Výkladová stanoviska KANCLu obecně představují vrchol současného právního vědění. 1 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy. [online]. [cit ]. Dostupné z:

3 Nicméně i když jsou důležitým vodítkem pro praxi, nelze ve všech případech zaručit, že se jimi budou nakonec řídit ti, kteří budou mít rozhodující roli při výkladu nové právní úpravy soukromého práva, tedy soudy. Do dnešního dne vydal KANCL celkem 31 výkladových stanovisek, přičemž poslední z nich je datováno na To bylo také naposledy, kdy se expertní skupina sešla. Zatím není k dispozici oficiální stanovisko, které by zdůvodňovalo, proč se KANCL již dále neschází. Dle neoficiálních zdrojů v současnosti neexistuje dostatečná politická vůle, která by zajistila pokračování práce KANCLu. Kontakt: Jaroslava Hanková, Tax Manager, tel.:

4 Převodní ceny oficiálně v hledáčku finančních úřadů Strašák kontroly převodních cen mezi spojenými osobami nabyl opět o něco konkrétnější podoby. Po DPH a spotřební dani jsou převodní ceny další oblastí, kde finanční správa dlouhodobě spatřuje největší potenciál pro výběr daní, a to zejména od subjektů, které účelovým nastavením převodních cen přesouvají zisky do jurisdikcí s nižším daňovým zatížením. Finanční správa tak přikročila k dlouho připravovanému kroku a Generální finanční ředitelství zveřejnilo 28. listopadu zprávu, že se hodlá plošně zaměřit na kontrolu nastavení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými osobami tzv. převodních cen. Tato informace není žádnou novinkou, poradci své klienty již dlouho straší s informací, že se jednotlivé finanční úřady na kontrolu převodních cen stále více zaměřují, nicméně až v letošním roce veřejnost zaznamenala první koncepční kroky. Již na sklonku léta rozeslal Specializovaný finanční úřad vybraným subjektům dotazníky, v nichž se dotazoval na poměrně konkrétní informace z oblasti převodních cen, mimo jiné zda subjekty mají nějakou formou zpracovanou dokumentaci těchto cen. Ačkoliv byl dotazník dobrovolný, vnesl mezi podnikatelskou veřejnost nejistotu zejména v případech, kdy subjekty neměly zpracovanou dokumentaci převodních cen buď vůbec, nebo pouze formálně bez vazby na skutečný rozsah transakcí, či nerozlišovaly transakce v rámci skupiny od transakcí s nezávislými subjekty. Dotazník je nyní následován dalším krokem - formulářem, který bude tvořit přílohu daňového přiznání společností, které splní alespoň jednu z podmínek pro audit, a to pokud uskutečnily transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí, popřípadě i v tuzemsku v případě, že vykázaly daňovou ztrátu nebo byly příjemci investiční pobídky formou slevy na dani.

5 Vzhledem k faktu, že tato změna se projeví již v daňových přiznáních za zdaňovací končící do , mají dotčené společnosti o zábavu postaráno. K vyhodnocování takto získaných údajů má finanční správa využívat specializovaný software i stále se rozšiřující základny odborníků, což je dalším důvodem, proč se tato problematika dostává na pořad dne u většiny dotčených společností. Na naši společnost se klienti nejčastěji obracejí s žádostí o revizi či zpracování dokumentace převodních cen o posouzení, zda jsou považovány za osoby spojené, pro návody nastavení účetních či ERP systémů tak, aby měly tyto procesy do budoucna maximálně zautomatizované. Dále jsme samozřejmě schopni zkontrolovat klientem sestavené přílohy přiznání týkající se převodních cen. Pro nalezení a realizaci koncepčního a efektivního řešení zde hraje klíčovou roli včasná informovanost klientem o jeho situaci. Kontakt: David Mejsnar, Consultant Tax & Transaction, tel.:

6 Účetní a mzdové poradenství Firmy často chybují v účetní závěrce. Přinášíme rady, jak se toho vyvarovat. Sestavení účetní závěrky není jednoduchý proces a firmy v něm nezřídka kdy chybují. Na to má vliv i fakt, že si na něj nenechávají dostatek času a dokladovou inventarizaci dělají jen jednou za účetní období. Jakých dalších chyb se podniky dopouštějí a do kdy je mohou případně opravit? Blížící se konec roku přináší účetním jednotkám mimo jiné i povinnost sestavit účetní závěrku. Ta vytváří komplexní obraz o účetní jednotce a jejím hospodaření za období, ve kterém je účetní závěrka zpracována. Nesprávné sestavení nebo opomenutí úkonů, které s účetní závěrkou souvisejí, může vést k chybnému stanovení hospodářského výsledku a zkresleným informacím. Chybovosti se lze vyhnout hlavně tím, že si na celý proces účetní jednotka nechá dostatek času. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí všech činností spojených s účetní závěrkou je dělat kontroly rozvahových účtů takzvanou dokladovou inventarizaci v průběhu účetního období tak, aby se neprováděly pouze jednou za účetní období, ale minimálně dvakrát. A to z důvodu možných problémů a nevyřešených záležitostí, na které již může být na konci účetního období pozdě, vysvětluje Stanislav Jonáš, Accounting & Payroll Department Leader z poradenské skupiny APOGEO Group. Dalším předpokladem je začít včas řešit provedení fyzických inventur majetku a zásob, to znamená čtyři měsíce před koncem účetního období. Podnikatelé vesměs chybují nejvíce v tom, že do účetního výsledku hospodaření nezahrnou všechny relevantní údaje třeba opravné položky k majetku, zásobám po lhůtě trvanlivosti či k pohledávkám po splatnosti. Nebo vynechají dohadné položky na již poskytnuté služby, ještě však nevyfakturované k datu účetní závěrky.

7 Jonáš dodává: Jelikož z účetního výsledku hospodaření vychází jako ze základu daňový výsledek hospodaření, tak v případě, že účetní závěrka neobsahuje vše podstatné a účetní výsledek hospodaření byl vypočten nepřesně, bude i daňový výsledek hospodaření nepřesný. Chyba se dá napravit Pokud se skutečně účetní jednotce podaří v účetní závěrce udělat nějakou chybu, není ještě nic ztraceno. Opravu účetní závěrky lze provést do zákonného termínu podání přiznání k dani z příjmů tedy do tří měsíců po skončení účetního období. V případě využití služeb daňového poradce či auditora pak do šesti měsíců po skončení účetního období. Po těchto termínech většina účetních jednotek opravovala chyby z předchozích účetních období proúčtováním v aktuálním účetním období a s uvedením komentáře v příloze k roční účetní závěrce. Od roku 2013 nám to i legálně umožňuje novela vyhlášky číslo 500/2002 pro podnikatele, která stanovila pro takovéto opravy institut jiný výsledek hospodaření, nastiňuje David Mejsnar, Consultant Tax & Transaction z poradenské skupiny APOGEO Group. Z daňového pohledu lze opravu chyb řešit formou opravného daňového přiznání, pokud ještě neuplynul termín pro podání řádného daňového přiznání. Pokud již tato lhůta uplynula, opravu je nutno řešit podáním dodatečného přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, ke kterému se chyba vztahuje, pokud ovšem ještě běží lhůta pro vyměření daně, která je standardně tři roky od termínu pro podání daňového přiznání. Jonáš upozorňuje: Zatímco z podání opravného daňového přiznání žádná sankce nevzniká, z dodatečného vyplynout může, a to při zvýšení daňové povinnosti. Dodatečné daňové přiznání lze však podat také na nezměněnou daňovou povinnost, dokonce i na nižší, což však často znamená zvýšenou pozornost finančního úřadu. Pokud firmy podají špatnou účetní závěrku bez toho, aby ji následně opravily, hrozí jim samozřejmě pokuta. V tomto případě ale platí, že kde není žalobce, není soudce. Když už ovšem rejstříkový soud a posléze finanční úřad zjistí nějakou chybu, vždy záleží na její závažnosti.

8 Pokud je to nepodstatná chyba, odpovídá tomu i výše pokuty. V případě závažné chyby může finanční úřad vyměřit pokutu až do výše tří procent brutto hodnoty aktiv. Ale to jsou výjimečné případy, uvádí Mejsnar. Pokutu může firma dostat také v případě, kdy nenaplní povinnost zveřejnit svou účetní závěrku. I tak hrozí pokuta, a to do výše tří procent brutto hodnoty aktiv. Realita je taková, že procent společností tuto povinnost plní, ať již v plném, či zkráceném rozsahu. Zbytek vyčkává, co se bude dít. Nicméně lze konstatovat fakt, že rejstříkové soudy od roku 2013 provádí důsledné kontroly Sbírky listin a v případě nenalezení účetní závěrky vyzvou účetní jednotku k doložení do určité lhůty. V případě nedoložení do této lhůty dávají podnět na příslušný finanční úřad, který, jak již bylo řečeno, může vyměřit pokutu, dodává Mejsnar. Zdroj:

9 100 % jen za 100 % Plaťte jen za perfektní práci Účetní a mzdové poradenství OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ Nabízíme Vám efektivní, pohodlné a spolehlivé zajištění vedení účetnictví Vaší společnosti. Dle platných zákonů je povinností jednatelů a členů představenstva zajištění řádného vedení účetnictví. výhody / účetní a mzdová agenda vedená neustále proškolovanými odborníky; / nemusíte pořizovat a udržovat aktuální účetní software; / nemusíte řešit zálohování a bezpečnost účetních dat; / omezíte rizika úniku informací uvnitř Vaší společnosti (zejména v oblasti mzdové agendy); / cena za outsourcing je vždy levnější než vlastní zaměstnanec účetní; / neztrácíte čas při kontrolách na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, za provedené kontroly naší práce ručíme; / důležité termíny sledujeme za Vás. GaRanCE / ručíme za případné škody vzniklé chybným vedením účetnictví (proti tomuto riziku jsme řádně pojištěni); / nemusíte sledovat aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví a mezd; / nám svěřená agenda je přísně důvěrnou záležitostí; / poskytneme Vám zázemí poradenských firem APOGEO z oblastí auditu, daní, financí, mzdového poradenství, znaleckých služeb a management consultingu. Pro bližší informace kontaktujte: StaniSlav Jonáš Accounting & Payroll Department Leader tel.: ROHAN BUSINESS CENTRE, Recepce B, Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8

10 Znalecký ústav a oceňování APOGEO Esteem, a.s. Optimalizační koeficient poměru nabídky Pro ocenění majetku se používá více metod jednou z používaných metod ocenění majetku je i metoda porovnávací. Od se dá tvrdit, že se jedná o metodu preferovanou, protože v definici ceny obvyklé v odst. 1 2 zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, přibyla věta: Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Ocenění porovnáním tedy velmi zjednodušeně znamená, že máme k dispozici dostatečné množství cenových informací o shodných či určitými vlastnostmi obdobných aktivech, jako je námi oceňované aktivum. Dle předmětu ocenění lze tyto cenové informace získat relativně snadno (pokud je trh s daným aktivem rozvinutý a elastický), některé takřka vůbec (pak obvyklou cenu daného aktiva nelze stanovit). Ideální informace použitelná pro tržní porovnání obsahuje dokonalou identifikaci porovnávaného aktiva (tedy např. druh, typ, stáří, velikost, majetkoprávní vztahy atp.) a cenové informace (kupní strany, doba transakce, případně typ plnění za převod vlastnického práva). Tyto informace nejsou vždy k dispozici, v nejlepším případně se lze tomuto ideálu přiblížit příkladem může být identifikace úplatných převodů specifického typu nemovitého majetku na přesně vymezeném realitním trhu za určité omezené časové období. Toto lze při určitém nákladu času a peněz zajistit na příslušném katastrálním úřadu a po vyhodnocení některých externalit (vyloučení spřízněných kupních stran, výrazně odlišných, tedy neporovnatelných nemovitostí + důkladné prověření stavu předmětu prodeje k datu prodeje) lze přistoupit tržnímu porovnání. Ne vždy je možné postupovat výše uvedeným způsobem. Další variantou pak bývá spolupráce s některými realitními kancelářemi, které se podělí o porovnatelné transakce, nebo volba pustit se do analýzy veřejně dostupných zdrojů, v případě nemovitostí tedy do nabídkové inzerce. Tyto informace mají oproti realizovaným prodejům jednu zásadní vadu (mimo nutnost důkladně ověřit publikované informace o nabízeném předmětu, což by mělo být prováděno vždy).

11 Předmětný inzerát lze totiž chápat jako jednostrannou cenovou informaci prezentovanou vlastníkem (potenciálním prodávajícím), který může být ovlivněn ( jistě kvalifikovaným) názorem realitního makléře. Ale k tomu, aby byla informace dostatečně použitelná, je třeba i názor potenciálního kupujícího (který je samozřejmě akceptovatelný pouze u skutečně uzavřené transakce). V praxi lze tedy používat tzv. koeficient optimalizace nabídkové ceny, tedy jakousi konstantu (v rozsahu 0 1), která upravuje částku publikovanou v nabídkové inzerci. Výše tohoto nabídkového koeficientu je různá dle typu aktiva (byty, rodinné domy, komerční objekty, prostory), polohy a např. faktu, zda se jedná o prodej, či nájem. V rámci znaleckého ústavu se snažíme vycházet z vlastních dat, která jsou pravidelně získávána při oceňování různých aktiv, další část dat tvoří sledování některých cenových nabídek vybrané inzerce s následným ověřením ceny dle kupní smlouvy (v případě úspěšného prodeje). Na základě těchto dat se snažíme vytvářet vlastní optimalizační koeficienty (především pro nemovitosti, které se prodávají často např. byty v různých částech Prahy). Pro praktický případ prodeje bytů v osobním vlastnictví v cihlových bytových, resp. polyfunkčních domech pro období let v rámci našeho původního výběru Prahy 3 (Žižkov, část Vinohrad) bylo analyzováno 88 vzorků prodejů, z nichž 34 bylo vyřazeno pro zjevně nespolehlivé informace či přesnou neznalost prodejního postupu (zachycení vzorku proběhlo později po snížení, případně nebyla uvedena původní náběrová cena inzerátu, tento byl namísto toho zadán znovu jako nový). Z výsledného souboru 54 vzorků byl aritmetickým průměrem zjištěn koeficient ve výši 0,89 bez započtení nákladů transakce (tedy v tomto případě provize příslušné RK, o niž by byla pravděpodobně kupní cena ponížena), které se nyní pohybují v úrovni cca 3 5 % kupní ceny + DPH, tedy velmi hrubě 4 6 %. Pro Prahu 3 se pak tedy optimalizační koeficient nabídkových cen pro byty v osobním vlastnictví v cihlových bytových či polyfunkčních domech pohybuje v úrovni 0,83 0,85, což se příliš neliší od v minulosti používaného koeficientu ve výši 0,8. Kontakt: Jiří Hrabec, Senior Valuation Consultant, tel.:

12 SMART Office & Companies Je monistická akciovka skutečně monistická, nebo teče voda v ČR do kopce? Brzy tomu bude rok, co jsou účinné dva zásadní nové právní předpisy, a to občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění dále jen NOZ) a zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. v platném znění dále jen ZOK). Tyto zmíněné předpisy přinesly pro Českou republiku řadu do této doby neznámých novinek, například možnost dosazení právnické osoby jako člena orgánu korporace, různé druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným, svěřenské fondy, konec tzv. anonymních akcí aj. Mezi další velmi významné novinky patří i možnost, aby si akcionáři akciové společnosti zvolili tzv. monistický systém vnitřní struktury. Tento systém, jehož určitou obdobu do této doby nabízela evropská akciová společnost (SE), upravuje ZOK v paragrafech 465 až 463. Znění těchto paragrafů nemuselo být vykládáno zcela jednoznačně, a nebylo tedy zcela zřejmé, zda z nich skutečně plyne možnost, aby byly všechny orgány akciové společnosti s tímto systémem vnitřní struktury obsazeny pouze jednou jedinou fyzickou osobou. Taková společnost by pak totiž skýtala prestiž akciové společnosti a zároveň personální a administrativní nenáročnost společnosti s ručením omezeným. Jelikož se jedná o zcela nové právní předpisy, a neexistuje tedy ani rozvinutá judikatura, hrozilo zde riziko, že dotčené předpisy nebudou již od prvního dne své účinnosti zcela dokonale pochopeny a vykládány (mj. právě i v oblasti právní úpravy monistické struktury akciové společnosti). Vyšlo proto několik článků a také publikace Velké komentáře zákon o obchodních korporacích, které vytvořili právě sami tvůrci a osoby, které se na přípravě zákona podíleli. Mezi nimi například i nejvyšší právnické a soudcovské kapacity a osobnosti, jako jsou Doc. JUDr. Štenglová, prof. JUDr. Dědič, JUDr. Šuk a další renomovaní odborníci. V komentáři k 457, který se zabývá počtem členů správní rady, je pak autory uvedeno: Vyloučena, jak shora uvedeno, není ani kumulace všech tří funkcí, tj. správní rady, předsedy správní rady a statutárního ředitele v rukou jedné fyzické osoby.

13 Pro nezasvěcené, popř. ty, kterým se tyto komentáře ani výklady nedostaly do rukou, vydal ještě KANCL (Kancelář pro aplikaci nové civilní legislativy) stanovisko k tomuto tématu, které je dosud dostupné na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Toto stanovisko uvádí: ZOK navíc nově umožňuje, aby uvedené orgány byly jednočlenné. Ve svém důsledku tak v čele společnosti může stát pouze jeden člen správní rady zastávající zároveň funkci statutárního ředitele. Taková struktura může vyhovovat především začínajícím podnikatelům, kteří ocení nižší náklady na správu své společnosti. Na základě výše uvedeného se situace zdála být zcela jasná a do rejstříků po celé ČR bylo zapsáno několik desítek, ne-li stovek jednočlenných akciových společností, kde byl člen správní rady, předseda správní rady a statutární ředitel jedna a táž fyzická osoba. V poslední době se však objevilo několik rozhodnutí jednotlivých úředníků rejstříkových soudů, která zápis takových jednočlenných akciových společností zamítají. Vyšší soudní úředníci pak opírají svá rozhodnutí a argumentaci zejména o to, že ze znění zákonného ustanovení 463 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb. vyplývá, že je přípustná kumulace funkcí statutárního ředitele a předsedy správní rady ( jak již uvedeno výše), avšak přestože jediný člen správní rady vykonává působnost jinak patřící předsedovi správní rady, předsedou není a být nemůže. Není totiž možné, aby byla určitá osoba předsedou jednočlenného orgánu společnosti, neboť pak se nejedná o orgán kolektivní, ale individuální. O tom, že by byla přípustná kumulace funkcí i pro jediného člena správní rady (tj. individuální orgán), zákon nehovoří a z jeho dikce vyplývá, že takovou situaci ani nepřipouští, o čemž hovoří také 461 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., dle něhož správní rada volí a odvolává svého předsedu, přičemž jde o kogentní úpravu. Přestože tedy odborná literatura i kapacity v oboru uvádějí, že je možné sloučit všechny funkce v monistické a. s. do rukou jedné fyzické osoby, lze konstatovat, že někteří úředníci rejstříkových soudů si i téměř rok po zavedení institutu monistické a. s. vykládají zákon po svém a dle své odborné úvahy.

14 Jelikož důvodová zpráva zákona mj. uvádí, že: v souladu s potřebami praktického života, v souladu s novým pojetím Societas Europea a po vzoru francouzské a italské právní úpravy se do českého práva zavádí opce vnitřní struktury řízení, je nutné se v širších souvislostech rovněž zamyslet, zda takovýto výklad některých úředníků neodporuje rovnou harmonizaci práva ČR s právem evropským a zda takový názor neodporuje i samotnému smyslu a účelu zavedení institutu monistické struktury akciové společnosti do právního řádu totiž zavedení takové formy obchodní korporace, která je v zahraničí obvyklá, přičemž sledovaným cílem bylo jistě i snížení administrativního zatížení a usnadnění podnikání jakožto prostředku ekonomického růstu. Není nám známo, že by byl tento právní názor výhradně některých úředníků podložen nějakým judikátem soudu nižší instance, natožpak např. judikátem vrchního soudu. Shora uvedené odůvodnění, resp. názor, lze považovat spíše za převratný, nejedná-li se ovšem o pouhé nepochopení a neznalost zákona jednotlivcem, popř. snahu upozornit na vlastní právní názor. Můžeme se pouze ptát, jak je možné, že celistvá instituce reprezentující zásadní část státního aparátu nemá jednotný názor. Dle posledních informací, které jsou sdělovány na odborných školeních vedených např. JUDr. Petrem Čechem, Ph.D., LL.M., by mělo být stanovisko autorů zákona a KANCLu stále stejné a do konce tohoto roku by se mělo objevit další stanovisko, které by do věci vneslo jasno. Kontakt: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies, tel.: Vilém Dostál, Team Leader zakládání a správy společností, tel.:

15 Ready-made společnosti aneb proč bych zakládal s. r. o., když mohu mít hotové. Jak na to Společnost je možné si založit nebo koupit již hotovou. Ne zcela ideální podmínky pro podnikání panující v ČR, spolu s určitou mírou byrokracie, daly totiž již před lety vzniknout produktu, který se dnes již ustáleně nazývá ready-made společnost neboli shelf. Ready-made je společnost již předzaložená, zapsaná v obchodním rejstříku, předpřipravená k podnikání, čistá, prázdná a bez ekonomické historie: byla založena výhradně za účelem dalšího prodeje konečnému zákazníkovi. I přes nedávné rozsáhlé novely právních předpisů, které podmínky podnikání mírně zlepšily, zůstává stále nejdůležitější výhodou ready-made společnosti rychlost resp. skutečnost, že během pouhých 24 hod. od dodání potřebných podkladů se klient stává vlastníkem ready-made společnosti a od tohoto okamžiku je oprávněn zahájit podnikání jejím prostřednictvím, tedy zpravidla jen na základě několika podpisů a platby. Ready-made společnost však není určena výhradně pro podnikatele začátečníky, jak by se mohl leckdo mylně domnívat. Její výhody oceňují i ostřílení podnikatelé, požadující zejména rychlost, jednoduchost a kvalitu nastavení firmy i zakládací dokumentace. Důkazem toho je skutečnost, že ready-made společnosti často nakupují i advokáti či notáři zejména pro ty své klienty, kteří chtějí podnikat dříve než za měsíc či šest týdnů nebo se prostě jen nechtějí potýkat s úskalími procesu zakládání. Je důležité zmínit, že ready-made společnost se nijak a v ničem neliší od obvyklé společnosti. Pouze se (budoucí) podnikatel ke své společnosti dostane podstatně rychleji a mnohem komfortněji. Jednoduše řečeno: ten, kdo místo založení zvolí cestu pořízení podílu v ready-made společnosti, není nucen firmu leckdy sáhodlouze zakládat a absolvovat (někdy i několikrát) návštěvy notářů, živnostenských úřadů, bank, Czech POINTŮ, matričních úřadů, rejstříkového soudu, popř. zřizování bankovních účtů, skládání základního kapitálu, vyzvedávání různých potvrzení a vyplňování mnoha formulářů. Každá z těchto institucí se částečně řídí jiným právním předpisem, má často jiné lhůty k vyřízení žádostí (které laik nezná, navíc se tyto lhůty samozřejmě různě kryjí), má jiné formuláře atd. Tomu, kdo se zakládáním společností nemá dostatek zkušeností, může tento proces zabrat nemálo času (do zápisu do obchodního rejstříku čtyři, ale spíše šest týdnů). Případy, kdy na proces zakládání vzpomínají někteří lidé i několik let, nejsou nijak ojedinělé.

16 Jednou z nesporných výhod ready-made společností je rovněž ta, že vždy a každá ( je-li dodána seriózním dodavatelem) má zcela a úplně splacený základní kapitál, což je naprosto zásadní informace vzhledem k masivnímu nárůstu odpovědnosti a změnám v odpovědnosti statutárních orgánů (příp. i vlastníků obchodních korporací), ke kterým došlo v důsledku nedávné změny legislativy. S tím však souvisí další značná výhoda podnikatel, který zvolí místo založení společnosti cestu koupě ready-made společnosti, nemusí mít v hotovosti peníze na splacení základního kapitálu a nemusí tyto finance řešit např. formou úvěru, jelikož základní kapitál byl již splacen (obvykle Kč u s. r. o. a nejméně Kč u a. s.). Najdou se samozřejmě tací, kteří kontrují tím, že např. s. r. o. je možné nově založit se základním kapitálem ve výši už od 1 Kč na osobu. Tito však zároveň zapomínají upozornit, že obecné zkušenosti ukazují, že společnosti s nízkým základním kapitálem se ne vždy těší dostatečné vážnosti u případných obchodních partnerů. Často jsou pak evidovány potíže např. s dodávkami zboží na fakturu, v důsledku čehož dochází k požadavku základní kapitál zvýšit, což představuje poměrně složitý a ne zrovna levný proces. V případě s. r. o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč se navíc ukazuje, že taková firma se může velmi prodražit např. tehdy, když má jediný společník společnosti s takto nízkým kapitálem zájem převést část podílu na někoho jiného. Je totiž mj. nucen nejdříve zvyšovat základní kapitál, prostřednictvím notáře měnit zakladatelskou listinu a zveřejňovat údaje v rejstříku apod., a to ještě před převodem samým, který by jinak ani uskutečnit nemohl. Při nákupu ready-made společnosti se tedy vyplatí postupovat obezřetně a pořizovat ji spíše od renomovaného dodavatele (tj. společnosti, která se takovou aktivitou zabývá po nějakou dobu a s určitou kvalitou), jelikož je tak možné předejít mnohdy závažným či drahým komplikacím. Za samozřejmost se považuje, že ready-made společnost je naprosto čistá. V této souvislosti je proto vhodné upozornit na jeden velice zásadní fakt: o bezdlužnosti společnosti je velmi důležité se řádně přesvědčit. Řada dodavatelů ready-made společností totiž pouze různě garantuje a ručí, popř. prohlašuje jejich tzv. čistotu tedy bezdlužnost a prostotu od smluvních závazků. Reálná vymahatelnost takových prohlášení však může být v praxi různá. Renomovaní dodavatelé proto k ready-made společnostem svému klientovi vždy nejen předloží, ale i do jeho rukou předají prohlášení nezávislého auditora, které má samozřejmě zcela odlišnou vypovídací hodnotu, podstatně vyšší právní váhu a vymahatelnost. Auditoři mají mj. sjednána profesní pojištění, ze kterých jsou případné škody hrazeny.

17 Dlužno dodat, že se v praxi ukazuje, že většina renomovaných dodavatelů má snahu vyjít svým klientům vstříc a již od začátku s nimi odborně řeší i otázku nastavení společnosti. Je totiž nutné si uvědomit, že při založení společnosti či nabytí podílu je potřebné společnost i vhodně nastavit. Nejde však jen o adresu sídla, název nebo předmět podnikání, nýbrž např. o předkupní práva k podílům, dědičnost, usnášeníschopnost valné hromady, převoditelnost podílu, možnost hlasovat na dálku, udělení plné moci, omezení jednatelských oprávnění, popř. možnost vydávat kmenové listy, jejichž vlastníci mají možnost podíly snadno převádět, popř. se jejich prostřednictvím dočasně anonymizovat. To však běžně zvládají pouze právníci nebo právě profesionálové v oboru. Netřeba připomínat, že toto nastavení nemusí být vůbec samozřejmostí či zdarma poskytovaným standardem. Konzultanti a obchodníci renomovaných dodavatelů ready-made společností však tyto otázky a témata řeší již v rámci prvních konzultací s klienty, jelikož tak v principu šetří peníze sobě i klientovi. Je tedy patrné, že i v této oblasti platí, že zvolit nejlevnější nabídku či variantu nemusí být tím skutečně levné řešení. V případě využití nabídky nápadně levnější je proto vhodné být obezřetný, jelikož je otázka, jaký servis daná cena skutečně obsahuje. Kontakt: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies, tel.:

18 Ready-made společnosti podnikejte hned a bez zbytečného úřadování Ready-made společnost je firma již předzaložená, zapsaná v obchodním rejstříku a připravená k vašemu podnikání. Je bez ekonomické historie, založená výhradně za účelem jejího prodeje. Ready-made společnosti vznikly jako obrana proti byrokratickým podmínkám pro podnikání, které v České republice panují. Koupením připravené společnosti s ručením omezeným můžete začít podnikat již za 24 hodin od dodání potřebných podkladů. Jejími hlavními výhodami jsou rychlost, jednoduchost a kvalita nastavení firmy i zakládající dokumentace. Začněte podnikat snadno a rychle! Ready-made společnosti často nakupují i advokáti nebo notáři, zejména pro své klienty, kteří chtějí podnikat daleko dříve než za měsíc nebo šest týdnů nebo se prostě nechtějí potýkat s úskalími procesu zakládání, jako jsou nekonečné návštěvy notářů, úřadů, bank, Czech POINTŮ, rejstříkového soudu, skládání základního kapitálu, vyzvedávání různých potvrzení a vyplňování mnoha formulářů. Kromě rychlosti a komfortu založení má ready-made společnost také výhodu zcela splaceného základního kapitálu. To je vzhledem k masivnímu nárůstu odpovědnosti a změnám v odpovědnosti statutárních orgánů, ke kterým došlo v důsledku nedávné změny legislativy, naprosto zásadní informace. Možné komplikace plynoucí z navyšování základního kapitálu S tím souvisí další výhoda: nemusíte mít v hotovosti peníze na splacení základního kapitálu ani řešit sehnání peněz formou úvěru, protože základní kapitál byl již splacen. Nově je sice možné založit například s. r. o. se základním kapitálem ve výši už od 1 Kč za osobu, ale společnosti s nízkým základním kapitálem nevypadají seriózně. Často jsou pak evidovány např. potíže s dodávkami zboží na fakturu, v důsledku čehož dochází k požadavku ZK zvýšit. A to není jednoduchý ani levný proces.

19 V případě s. r. o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč se taková společnost může velmi prodražit v případě, že její jediný společník má zájem převést část podílu na někoho jiného. Je totiž mimo jiné nucen před samotným převodem zvýšit základní kapitál, prostřednictvím notáře měnit zakladatelskou listinu a zveřejňovat údaje v rejstříku. Při nákupu ready-made společnosti se vyplatí postupovat obezřetně a pořídit si ji od renomovaného dodavatele, který má v tomto oboru značné zkušenosti a dobré jméno. Taková společnost vám vyjde vstříc, již od začátku obchodu s vámi na odborné úrovni řeší nastavení vaší nové společnosti a zároveň s ní můžete předejít mnohdy závažným či drahým komplikacím. Problematika potvrzení o bezdlužnosti předem založených společností Ready-made společnost by měla být naprosto čistá, o její bezdlužnosti je ale velmi důležité se důkladně přesvědčit. Řada dodavatelů totiž čistotu předem založených společností pouze garantuje, reálná vymahatelnost takových prohlášení však bývá v praxi problematická. Renomovaní dodavatelé proto klientovi ke svým ready-made společnostem předají prohlášení nezávislého auditora, které má podstatně vyšší právní váhu a tím také vyšší vymahatelnost. Auditoři mají mimo jiné také sjednané profesní pojištění, ze kterého jsou hrazeny případné škody. Více než třináct let zkušeností se zakládáním a prodejem ready-made společností Jednou z nejvýznamnějších společností na trhu v zakládání a prodeji společností je SMART Companies, která u všech svých ready-made společností garantuje jejich bezdlužnost a okamžitou možnost podnikání. Zároveň jsou všechny tyto předem založené společnosti zapsané v obchodním rejstříku, mají zcela splacený základní kapitál a čistou obchodní historii bez závazků a dluhů. Od SMART Companies dostanete také auditorem vystavené potvrzení o bezdlužnosti a čisté obchodní historii zakoupené ready-made společnosti. Společnost SMART Office & Companies, s.r.o., má s prodejem společností a souvisejícími službami více než 13leté zkušenosti. Zakládá si na své důvěryhodnosti, stále přichází s novými řešeními problémů a inovacemi, její služby jsou rychlé a srozumitelné a společnost je finančně stabilní.

20 Přemýšlíte nad nákupem ready-made společnosti? Prohlédněte si jedinečnou časově omezenou nabídku předem založených společností z roku 2014 a získejte je za neuvěřitelnou cenu Kč! Zdroj:

Článek 1 Předmět úpravy

Článek 1 Předmět úpravy UNIVERZITA PARDUBICE Směrnice č. 10/2012 Věc: Pravidla pro vkládání nepeněžitých vkladů Univerzity Pardubice do spin-off společností Působnost pro: všechny útvary Univerzity Účinnost od: 1. listopadu 2012

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 03_2014 březen 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 03_2014 březen

Více

Správa nemovitostí a účetní služby

Správa nemovitostí a účetní služby Správa nemovitostí a účetní služby Vítejte ve společnosti Flow Management Společnost Flow Management nabízí v České republice služby v oblasti správy nemovitostí a účetnictví již od roku 1991. Díky našim

Více

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí

2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí 2014 nová daň z nabytí nemovitých věcí Daň dědická a darovací se od příštího roku ruší a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Místo stávající daně z převodu nemovitostí

Více

Daňové a transakční poradenství

Daňové a transakční poradenství Daňové a transakční poradenství Strategické plánování, znalost daňové legislativy a optimalizace daňového zatížení povedou ke stálému zlepšování vašeho hospodaření. Daňová legislativa se neustále vyvíjí

Více

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o.

P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. P R I M A S K A A U D I T, a.s. P R I M A S K A C O N S U L T, s.r.o. P R I M A S K A I S, s.r.o. Ředitelství společnosti a divize PRAHA Nad Primaskou 27 100 00 Praha 10 Strašnice tel.: 283 013 333, 283

Více

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011

PRAVIDLA PRO VKLÁDÁNÍ PENĚŽITÝCH A NEPENĚŽITÝCH VKLADŮ UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI DO PRÁVNICKÝCH OSOB ze dne 3. srpna 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 3. srpna 2011 pod

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové

Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil. 21. ledna 2012, Hradec Králové Právní předpisy připravované Ministerstvem spravedlnosti k podpoře podnikatelského prostředí v ČR JUDr. Jiří Pospíšil 21. ledna 2012, Hradec Králové Zkvalitnění podnikatelského prostředí Rekodifikace civilního

Více

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ

AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ AKTIVA A JEJICH STRUKTURA, OCEŇOVÁNÍ 5.5 POHLEDÁVKY - podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, odlišnosti vůči mezinárodní regulaci dle IAS/IFRS Pohledávku lze charakterizovat

Více

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA

Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond. Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Investiční fond vs. podílový fond Jaromír Zbroj, vedoucí daňového poradenství TACOMA Zdanění fondu Daň z příjmů sazba a základ daně Výhodná sazba daně z příjmů 5 % Fond je alternativou ke

Více

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč )

ROZVAHA v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 ( v celých tisících Kč ) Rozvaha podle Přílohy č. 1 vyhlášky č. 500/2002 Sb. Účetní jednotka doručí účetní závěrku současně s doručením daňového přiznání za daň z příjmů 1 x příslušnému finančnímu úřadu Rok Měsíc IČ 2014 ROZVAHA

Více

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008

Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice. Ing. Jan Ingeduld. 24. dubna 2008 Daňově efektivní investice do nemovitostí v České republice Ing. Jan Ingeduld 24. dubna 2008 O společnosti / APOGEO úspěšně působí na trhu již od roku 2001. V lednu roku 2007 došlo ke sloučení poradenských

Více

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České

Více

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY.

ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. Rozvaha ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ 5 5 ZÁKLADY ÚČETNICTVÍ ROZVAHA A ZMĚNY ROZVAHOVÝCH POLOŽEK. ROZVAHOVÉ A VÝSLEDKOVÉ ÚČTY. PODVOJNÝ ÚČETNÍ ZÁPIS. SYNTETICKÉ A ANALYTICKÉ ÚČTY. 5.1 Rozvaha 5.1.1 Aktiva a pasiva

Více

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11

1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 Obsah Úvod...9 I. Výklad k zákonu o účetnictví...11 1. Legislativní úprava účetnictví v České republice a navazující právní předpisy... 11 1.1 Zákon o účetnictví a jeho novela...11 1.2 Prováděcí vyhláška

Více

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.

ISA 550 PROPOJENÉ OSOBY. (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu. PROPOJENÉ OSOBY (Platí pro audity účetních závěrek sestavených za období počínající 15. prosince 2004 nebo po tomto datu.)* O B S A H Odstavec Úvod...... 1-6 Existence a zveřejnění propojených osob....

Více

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma.

Stojíme za vámi. Podnikání na území Ruské federace. Buďte tady také doma. Stojíme za vámi Podnikání na území Ruské federace Buďte tady také doma. BBH Legal ve spolupráci s ACM nabízí českým a slovenským podnikatelům komplexní právní, účetní a obchodně administrativní služby

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 01_2012 leden 2012 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 01_2012 leden 2012

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s.

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI IMPERA premium, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Hlinky 45/114, Brno - Pisárky, PSČ 603 00 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

Detailní část provádění auditu

Detailní část provádění auditu 4) Audit pohledávky Detailní část provádění auditu a) Cíl auditu: získat přiměřenou jistotu o existenci (ne vlastnictví) získat přiměřenou jistotu o správném zaúčtování získat přiměřenou jistotu o správném

Více

Převzetí jmění společníkem

Převzetí jmění společníkem KAPITOLA 21 Převzetí jmění společníkem 21.1 Vymezení převzetí jmění Zákon o přeměnách upravuje jako jednu z přeměn převzetí jmění společnosti přejímajícím společníkem. V důsledku této přeměny zaniká zanikající

Více

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů.

> Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout rozhodný limit 100 mil. EUR, včetně samosprávných investičních fondů. > Nové varianty a možnosti FKI pro investory nejen v ČR Pavel Doležal, AVANT investiční společnost, a.s. ZISIF přehled novinek > Výrazné zjednodušení pravidel pro obhospodařovatele neoprávněné přesáhnout

Více

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a Státním rozpočtem ČR InoBio CZ.1.07/2.2.00/28.0018 Podnikání fyzických a právnických osob Ekonomika lesního hospodářství 1. cvičení Podnikání

Více

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen.

Zboží - výrobky, které účetní jednotka nakupuje za účelem prodeje a prodává je. (Patří k nim i vlastní výrobky, předané do vlastních prodejen. 1 Základy účetnictví 6. přednáška Zásoby - mají za úkol zajistit plynulost výroby, - snaha o snižování (optimalizaci) zásob (JIT) Člení se a/ nakupované materiálové zásoby a zboží, b/ vytvořené vlastní

Více

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR

Základy účetnictví. 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Základy účetnictví 6. tématický okruh Regulace účetnictví v ČR Právní normy Obchodní zákoník ( 39 a 40) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou

Více

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu

Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Příloha roční účetní závěrky za rok 2012 v plném rozsahu Felina ČR s.r.o. I. Obecné informace 1) Popis účetní jednotky Obchodní firma: Felina ČR s.r.o. Sídlo: Korunovační 6, Praha 7, 170 00 IČ: 49615840

Více

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé,

TAX FRESH UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015. Vážení obchodní přátelé, TAX FRESH VYDÁNÍ Č.: 3 / ZÁŘÍ 2015 UVNITŘ TOHOTO ČÍSLA: DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY Vážení obchodní přátelé, V těchto Tax Fresh si Vás dovolujeme informovat o zcela nové povinnosti plátců DPH podávat takzvaná

Více

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2

REKODIFIKAČNÍ NEWSLETTER 2 Vážení klienti, v souvislosti s rekodifikací soukromého práva v České republice naše kancelář připravila cyklus Newsletterů, jejichž cílem bude Vám napomoci v lepší orientaci v nové právní úpravě. Obsahem

Více

Výsledky za rok 2008

Výsledky za rok 2008 Tisková zpráva Povinně zveřejňované informace 19. března 2009 Výsledky za rok 2008 Hrubé výnosy z pronájmů vzrostly o 116,6 % (+ 6,5 milionů EUR) a dosáhly 12,0 milionů EUR. Výnosy z uzavřených nájemních

Více

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ

AUDIT. Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ AUDIT Zimní semestr 2014/2015 TUL EF - KFÚ Ing. Monika Händelová, MBA (auditor) monika.handelova@vgd.eu monika.handelova@tul.cz Mobil: 602 428 466 Konzultační hodiny: po dohodě AUDIT_PR1 1 Tematické okruhy

Více

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU)

VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) VLASTNÍ A CIZÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ AKTIV (STRUKTURA, PRACOVNÍ KAPITÁL, LIKVIDITA PODNIKU) 6.3 Cizí zdroje - závazky podstata, charakteristika, oceňování, postupy účtování, vykazování v rozvaze, vymezení

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Říjen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím říjnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

Znalecký ústav. Committed to your success

Znalecký ústav. Committed to your success Znalecký ústav Committed to your success Znalecký ústav Nestranné, profesionální a kvalitní znalecké posudky jsou oporou pro vaše klíčová rozhodnutí a předpokladem úspěšného řešení sporných situací. Oceňování

Více

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva

Projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Kupní smlouva Příloha č. 4 Závazný návrh smlouvy Kupní smlouva " Dodávka tabletů a softwaru pro Základní školu a Mateřskou školu Vřesina, okres Ostrava město, příspěvkovou organizaci" č. j.: podle zákona č. 89/2012

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o.

Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Společenská smlouva obchodní společnosti VUSTE-APIS, s.r.o. Článek 1 Forma a sídlo společnosti Ing. Rostislav Hůla, r. č. 520215/259, bytem Praha 4, Na Jezerce 32/1494, PSČ 140 00, Ing. František Černý,

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník

NOVĚ! s komentářem. Zákon o obchodních korporacích. Lucie Josková, Pavel Pravda. s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008

Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 Collegium Marianum Týnská vyšší odborná škola, s.r.o. Melantrichova 971/19, 110 00 Praha 1 Příloha k účetní závěrce ke dni 31. 12. 2008 I. Obecné údaje Účetní jednotka: Collegium Marianum Týnská vyšší

Více

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.?

REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? NEWS ALERT 10/2013. REVOLUCE V CIVILNÍM PRÁVU 2014:ČÁST 3 CO SE ZMĚNÍ PRO A.S.? Víte, jaké změny přinese od 1.1.2014 zákon o obchodních korporacích ( NOK ) a nový občanský zákoník ( NOZ )? V našem srpnovém

Více

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz

Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Vybrané interpretace NUR (Národní účetní rada) www.nur.cz Obsah: Předmluva I 05 Stanovení okamžiku zahájení účtování souvisejících nákladů spojených s pořízením DM I 10 Okamžik účtování o pohledávce z

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 02_2014 únor 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 02_2014 únor 2014

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Obchodní společnosti jsou právnické osoby založené za účelem podnikání. Zakladateli mohou být právnické i fyzické osoby. Známe tyto formy: Obchodní

Více

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace

Ekonomika III. ročník. 019_Obchodní korporace Ekonomika III. ročník 019_Obchodní korporace Zákon o obchodních korporacích Tržní hospodářství je postavené na existenci vlastnických vztahů, všichni vlastníci mají rovnocenné právní postavení (ochrana

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii

Předmluva... XI Přehled zkratek...xii Obsah Předmluva................................................... XI Přehled zkratek...............................................xii Díl 1 Úvod do účetnictví účetní jednotky a principy vedení účetnictví

Více

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek

Fúze a akvizice Restrukturalizace. Obchodní právo. Bankovnictví, finance, leasing. Nemovitosti a stavební právo. Sporná agenda, správa pohledávek 2014 Obchodní právo Fúze a akvizice Restrukturalizace Bankovnictví, finance, leasing Nemovitosti a stavební právo Sporná agenda, správa pohledávek Vážené dámy, Vážení pánové, dovolujeme si vám představit

Více

Povinnost společností sladit své zakládací dokumenty s NOZ

Povinnost společností sladit své zakládací dokumenty s NOZ Výsledky průzkumu Povinnost společností sladit své zakládací dokumenty s NOZ V období srpen - říjen 2014 proběhl pod záštitou Asociace manažerů a podnikatelů průzkum na téma Nový občanský zákoník (NOZ).

Více

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ

SATPO consult. partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ SATPO consult partner pro rozvoj nemovitostí SATPO-CONSULT.CZ Společnost SATPO má více než 20 let odborné praxe v řešení všech fází oceňování nemovitostí, rozvoje, plánování, řízení výstavby až po úspěšný

Více

TRANSROLL EAST, a.s. 2013

TRANSROLL EAST, a.s. 2013 TRANSROLL EAST, a.s. 213 Příloha k účetní závěrce za rok 213 sestavená k rozvahovému dni 31. 12. 213 v plném rozsahu Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/21, ve znění pozdějších

Více

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh

Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras Consulting Klíč k řešení administrativních úloh Intras -klíč k řešení administrativních úloh Naše poslání: Poskytnout vysoce kvalitní zpracování administrativních úloh za zlomek obvyklé výše nákladů

Více

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí

1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Přehled aktualit 1. Vyhláška k provedení zákonného opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí Dotčené předpisy: zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí (č. 340/2013 Sb.) Prováděcí

Více

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010

15. březen (úterý) Daň z příjmů Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 D aňový kalendář Březen 2011 1. březen (úterý) Podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2010 8. březen (úterý) Pojistné na důchodové zabezpečení a příspěvek na státní politiku

Více

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence:

Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Příloha č. 2 Rozsah požadovaných dokumentů a informací pro provedení právní due diligence: Struktura společnosti Aktuální výpis společnosti z OR Údaje uvedené ve výpisu z OR, které neodpovídají skutečnosti

Více

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013

Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory. Management podniku Alice Černá 2013 Formy vlastnictví stavebních firem- klady a zápory Management podniku Alice Černá 2013 Členění podniků dle právní formy vlastnictví a) podniky jednotlivce (živnosti) - dle živnostenského zákona; - pravidelná

Více

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH

AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY. 06_2014 září 2014 OBSAH SP Audit, s.r.o. Murmanská 1475 100 00 Praha 10 tel., fax: +420-295560374 tel.: +420-602150252 e-mail: spaudit@spaudit.cz internet: www.spaudit.cz AKTUÁLNĚ Z DAŇOVÉ A ÚČETNÍ LEGISLATIVY 06_2014 září 2014

Více

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003

Zpráva auditora o ověření roční účetní závěrky za rok 2003 R - audit, s. r. o., 180 00 Praha 8, Na Hrázi 178/25, tel.:266 315 971, 604 824 760; fax, záznam: 266 315 972; e-mail: palmovka@r-audit.cz zapsána v obchodním rejstříku MS Praha oddíl C, vložka 20496,

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice ÚČETNICTVÍ 3 10. KAPITOLA: ÚČETNÍ ZÁVĚRKA- ZVEŘEJŇOVÁNÍ A OVĚŘOVÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Účetnictví a daně obor Podnikání 1. Právní úprava účetnictví - předmět účetnictví, podstata, význam a funkce - právní normy k účetnictví - účtová osnova a

Více

Poradenské služby pro veřejný sektor

Poradenské služby pro veřejný sektor Poradenské služby pro veřejný sektor Committed to your success Poradenské služby pro veřejný sektor Informační a komunikační technologie Oceňování oceňování, odhady hodnoty / majetkového práva softwaru

Více

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D.

Novinky v daňové legislativě. Ing. Jana Skálová, Ph.D. Novinky v daňové legislativě Ing. Jana Skálová, Ph.D. Podkladové materiály str 1 Nové zákony vstupující v účinnost k 1.1.2011 Novela zákona o daních z příjmů Novela zákona o DPH Daňový řád Novela zákona

Více

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I.

PŘEDMĚT A ÚPRAVA DAŇOVÉ EVIDENCE I. Tento dokument vznikl v rámci projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.0459 Název školy: Střední odborné učiliště Valašské Klobouky REDIZO: 600014517 Autor: Ing.

Více

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným)

Začínáte? Zakládání s.r.o. krok za krokem. Příručka pražského podnikatele. (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Kontaktní centrum, Opletalova 22, 110 00 Praha 1, tel.: 606 761 106, www.akcelerace-praha.cz Zakládání s.r.o. krok za krokem (proces založení a vzniku společnosti s ručením omezeným) Začínáte? Příručka

Více

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky

Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky Dohoda o složení základní zálohy na koupi bytové jednotky číslo smlouvy: SLÁDEK GROUP, a.s. se sídlem Benešov, Jana Nohy 1441,PSČ 256 01 IČ: 46356886, DIČ: CZ46356886 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát

Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát www.pwclegal.cz Nový zákon o korporacích Na co se těšit, čeho se bát Nový zákon o obchodních korporacích Největší změna v právu obchodních společností od roku 1989 Současný občanský zákoník Současný obchodní

Více

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části:

Výsledkem auditu bude písemný dokument, který bude obsahovat 2 části: +NLDSY112ZOOW+ MINISTERSTVO KULTURY ČR V Praze dne 27. října 2010 Čj. MK 27 736/2010 Vyřizuje: JUDr. P. Smolíková Výtisk č. 3 PricewaterhouseCoopers Česká republika, s.r.o. Kateřinská 40/466 120 00 Praha

Více

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014

Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298. Příloha tvořící součást účetní závěrky. k 31. prosinci 2014 Společenství vlastníků Pavlišovská 2297 a 2298 Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. prosinci 2014 1 Příloha k účetní závěrce za období k 31. 12. 2014 A. Obecné údaje 1. Popis účetní jednotky Obchodní

Více

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti

PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ. 4.1 Příjmy ze závislé činnosti IV. PŘÍJMY SPOLEČNÍKŮ Společníci si nemohou, na rozdíl od podnikatelů fyzických osob, žádným způsobem převádět peněžní prostředky společnosti pro svou osobní spotřebu. Existuje však několik způsobů, jakými

Více

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s.

Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA. pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. NÁVRH PRAVIDLA pro zvyšování základního kapitálu a vydávání akcií a.s. Pravidla jsou vydávány k zabezpečení jednotného postupu při přejímání nepeněžitých vkladů infrastrukturního

Více

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s.

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA. O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009. Kristýna a.s. C.J.AUDIT, s.r.o. auditorská společnost, číslo oprávnění 442 Senovážná 86/1, 460 01 Liberec ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA O OVĚŘENÍ ROČNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKY k datu 31.12.2009 určená akcionářům společnosti Kristýna

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000

POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI. EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 POLOLETNÍ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI EXAFIN investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. se sídlem Myslíkova 23/174, Praha - Nové Město, PSČ 11000 (za první pololetí 2015) (neauditovaná, nekonsolidovaná)

Více

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU

1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU Obsah 1 PODNIKATELSKÉ SESKUPENÍ, KONCERNY, MATEŘSKÉ A DCEŘINÉ SPOLEČNOSTI V KONCERNOVÉM PRÁVU......... 2 1.1 Obecná právní úprava obchodního zákoníku a pojmy zde použité..... 2 1.2 Ovládací smlouva podle

Více

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví

V Z O R. Smlouvao vedení účetnictví V Z O R Smlouvao vedení účetnictví Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen dodavatel a Firma: se sídlem: zastoupená: IČO: DIČ: Bank.spojení: č.účtu: dále jen odběratel uzavřeli

Více

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr

Lichtenštejnsko. Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr Lichtenštejnsko Obsah: 1. informace o jurisdikci 2. všeobecné informace o zemi 3. zdanění 4. společnosti, právní formy 5. závěr informace o jurisdikci Lichtenštejnské knížectví patří mezi nejmenší země

Více

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím

DAŇOVÁ EVIDENCE. Rozdíl mezi daňovou evidencí a účetnictvím DAŇOVÁ EVIDENCE Způsoby vedení evidence podnikatelské činnosti: Formou vedení DEV (DEV = daňovou evidencí) Formou vedení UČE (UČE = účetnictví) Formou paušálních výdajů (PV) Právní předpisy zákon o daních

Více

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek

Majetek. MAJETEK členění v rozvaze. Dlouhodobý majetek Majetek Podnikání se bez majetku neobejde, různé druhy podnikání ovlivňují i skladbu a velikost majetku. Základem majetku jsou peníze, za které se nakupují potřebné majetkové části. Rozvaha (bilance) písemný

Více

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi

Jednání jménem společnosti Společnost s ručením omezeným v praxi Stránka č. 1 z 6 Společnost s ručením omezeným v praxi < Předchozí Následující > 3.2.1 Jednání jménem společnosti 11.2.2010, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer 3.2.1 Jednání jménem společnosti

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice VOLBA PRÁVNÍ FORMY PODNIKÁNÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné

Více

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví

- klady a zápory FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM. ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta stavební Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví FORMY VLASTNICTVÍ STAVEBNÍCH FIREM - klady a zápory Samostatná práce pro předmět Management podniku Gabriela

Více

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33

Obsah: REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 REAL FLAT spol. s r.o., Zlín, bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------- společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary

Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Název školy: Střední odborná škola stavební Karlovy Vary Sabinovo náměstí 16, 360 09 Karlovy Vary Autor: ING. HANA MOTYČKOVÁ Název materiálu: VY_32_INOVACE_02_ZÁKLADNÍ PRÁVNÍ POJMY II_P1-2 Číslo projektu:

Více

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy

2-1. Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-1 Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní znalosti v oblasti mzdové analýzy a finanční analýzy firmy 2-2 Program našeho školení : dnes : a) Úvod proč odborový funkcionář potřebuje mít základní

Více

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013

Příloha č. 2. Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha č. 2 Rozvaha společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Výkaz zisku a ztráty společnosti.a.s.a. skládka Bystřice, s.r.o. za rok 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti.a.s.a. skládka

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy

Kupní smlouva. podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. I. Smluvní strany. II. Předmět smlouvy Kupující: Sídlo/místo podnikání: Kupní smlouva podle 2079, 2080, 2081 a 2082 Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník I. Smluvní strany KOUTECKÝ s.r.o. IČ: 63147084 Jednající osoba: Družby 1413, 419 01

Více

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU

VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU VYSVĚTLUJÍCÍ ZPRÁVA KE SKUTEČNOSTEM VYŽADOVANÝM ZMĚNOU ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU V souvislosti se změnou zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, provedenou zákonem č. 104/2008

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Leden 2015 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím lednového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi:

tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: PROJEKT FÚZE tento společný projekt vnitrostátní fúze sloučením byl sepsán níže uvedeného dne, měsíce a roku těmito Zúčastněnými společnostmi: 1) GANSA FINANCIAL s.r.o., se sídlem Ostrava Hrabůvka, Hasičská

Více

Nový občanský zákoník a obce

Nový občanský zákoník a obce Nový občanský zákoník a obce Mgr. Filip Glotzmann Ministerstvo spravedlnosti Prostějov, 7.3.2013 Projekt Nové soukromé právo, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/80.00003, je financován z prostředků Evropského sociálního

Více

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva

JZ; Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení. Důvodová zpráva '',' JZ; Důvodová zpráva Dne 5. května 2010 bylo Zastupitelstvem Městské části Praha 8 přijato usnesení č. Usn ZMC 037/2010, kterým byl schválen koncesní projekt výstavby "Centra Palmovka". V souvislosti

Více

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ

Odůvodnění úprav stanov Společnosti předkládané ke schválení valné hromadě konané dne 30. 6. 2015 ODŮVODNĚNÍ OBECNÁ ČÁST: ODŮVODNĚNÍ V roce 2012 byl vydán zákon č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech (dále jen zákon o obchodních korporacích nebo ZOK ), který nahrazuje dosavadní obchodní

Více

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008

o hospodaření společnosti REAL FLAT spol. s r.o. se sídlem ve Zlíně, Bří Jaroňků 4079, PSČ 762 33 za rok 2008 REAL FLAT spol. s r.o., Bří Jaroňků 4079, Zlín, PSČ 762 33 ------------------------------------------------------------------------------------------------ společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném

Více

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu Česká agentura na podporu obchodu/czechtrade se sídlem Dittrichova 21 128 01 Praha 2 IČ: 00001171, DIČ: CZ 00001171 Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 31.10.2014 Č. j..../2014

Více

JAK LEGÁLNĚ PRONAJÍMAT BYT A NEPLATIT PŘITOM ŽÁDNÉ DANĚ. Chraňte své příjmy z pronájmu

JAK LEGÁLNĚ PRONAJÍMAT BYT A NEPLATIT PŘITOM ŽÁDNÉ DANĚ. Chraňte své příjmy z pronájmu Chraňte své příjmy z pronájmu JAK LEGÁLNĚ PRONAJÍMAT BYT A NEPLATIT PŘITOM ŽÁDNÉ DANĚ + 72.,- + 6.,- - 48.,- - 4.8,- - 36.25,- - 34.,- DAŇOVÁ ZTRÁTA Pronajímejte legálně a chraňte si tak Vaši investici

Více