Apogeo News. Prosinec % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Apogeo News. Prosinec 2014. 100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Vážení klienti, obchodní partneři, Bohumír Buchta"

Transkript

1 Apogeo News Prosinec 2014 Vážení klienti, obchodní partneři, dostává se Vám do rukou poslední Vánoční číslo našeho APOGEO News, které je malým sumářem nejen uplynulého čtvrtletí, ale i roku Samozřejmostí je potřeba na začátek zdůraznit i fakt, že každému přejeme krásné Vánoce, spoustu dárků a také, ten nejlepší vstup do nového roku Toto číslo APOGEO News je také svým způsobem prvotní unikát a pokus spojit českou poradenskou společnost a výborné prvorepublikové lahůdkářství Jan Paukert (viz grafika APOGEO News doplněna jemnými tóny barev Jan Paukert Lahůdkářství). Jako předkrm Vám přinášíme střípky z konference Nové soukromé právo, které se APOGEO Group stalo partnerem. Hlavním chodem jsou pak rady našeho účetního oddělení a článek o nejčastějších chybách v účetní závěrce a převodní ceny, které jsou nyní v hledáčku nejednoho finančního úřadu. Jako takovou Vánoční tečku, perníkové latté je malý průvodce ready-made společností. Přesto všechno našim hlavním zájmem APOGEO News i nadále zůstává poskytovat Vám informace a každodenní pomoc v oblasti daní, auditu, služeb znaleckého ústavu, účetnictví a mezd, personálních služeb, ale také v problematice zakládání a prodeje společností. Zaujme-li Vás některý článek a budete-li potřebovat doplňující informace, případně byste rádi využili našich služeb, neváhejte se na nás obrátit. Vaše náměty a připomínky můžete zasílat na Bohumír Buchta Marketing Manager T / E /

2 Daňové a transakční poradenství Nové soukromé právo KANCL Dne se konala konference věnovaná novému soukromému právu, přičemž jejím partnerem byla poradenská skupina APOGEO Group. Na konferenci vystoupila řada uznávaných odborníků v oboru, kteří prezentovali jednotlivá témata a dosavadní zkušenosti s novou soukromoprávní úpravou v praxi. Důležitá informace, která v rámci této konference zazněla, je ta, že se již neschází KANCL. Jeho historie se datuje do srpna roku 2012, kdy rozhodnutím tehdejší ministryně spravedlnosti Mgr. Marie Benešové byli jmenováni členové expertní skupiny Komise pro aplikaci nové civilní legislativy, pro kterou se vžil název KANCL. Základním úkolem KANCLu je podávání a sjednocování výkladu otázek nového soukromého práva, podílet se na tvorbě doprovodné legislativy, vzdělávání, předkládání návrhů a doporučení v této oblasti. Členové expertní skupiny jsou zejména zástupci justiční sféry, profesních komor, akademické obce a Ministerstva spravedlnosti. V rámci působení projednává KANCL sporné otázky týkající se aplikace nové civilní legislativy, které mají úzkou návaznost na účetní a daňové souvislosti. Jak je známo, výklad účetních a daňových předpisů často závisí na správné interpretaci soukromoprávních institutů. Výstup v případě, kdy dojde ke konsensu členů KANCLu, vyústí v odborná stanoviska, která jsou k dispozici na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti1. Výkladová stanoviska KANCLu obecně představují vrchol současného právního vědění. 1 MINISTERSTVO SPRAVEDLNOSTI. Expertní skupina Komise pro aplikaci nové civilní legislativy. [online]. [cit ]. Dostupné z:

3 Nicméně i když jsou důležitým vodítkem pro praxi, nelze ve všech případech zaručit, že se jimi budou nakonec řídit ti, kteří budou mít rozhodující roli při výkladu nové právní úpravy soukromého práva, tedy soudy. Do dnešního dne vydal KANCL celkem 31 výkladových stanovisek, přičemž poslední z nich je datováno na To bylo také naposledy, kdy se expertní skupina sešla. Zatím není k dispozici oficiální stanovisko, které by zdůvodňovalo, proč se KANCL již dále neschází. Dle neoficiálních zdrojů v současnosti neexistuje dostatečná politická vůle, která by zajistila pokračování práce KANCLu. Kontakt: Jaroslava Hanková, Tax Manager, tel.:

4 Převodní ceny oficiálně v hledáčku finančních úřadů Strašák kontroly převodních cen mezi spojenými osobami nabyl opět o něco konkrétnější podoby. Po DPH a spotřební dani jsou převodní ceny další oblastí, kde finanční správa dlouhodobě spatřuje největší potenciál pro výběr daní, a to zejména od subjektů, které účelovým nastavením převodních cen přesouvají zisky do jurisdikcí s nižším daňovým zatížením. Finanční správa tak přikročila k dlouho připravovanému kroku a Generální finanční ředitelství zveřejnilo 28. listopadu zprávu, že se hodlá plošně zaměřit na kontrolu nastavení cen u transakcí mezi personálně či majetkově spojenými osobami tzv. převodních cen. Tato informace není žádnou novinkou, poradci své klienty již dlouho straší s informací, že se jednotlivé finanční úřady na kontrolu převodních cen stále více zaměřují, nicméně až v letošním roce veřejnost zaznamenala první koncepční kroky. Již na sklonku léta rozeslal Specializovaný finanční úřad vybraným subjektům dotazníky, v nichž se dotazoval na poměrně konkrétní informace z oblasti převodních cen, mimo jiné zda subjekty mají nějakou formou zpracovanou dokumentaci těchto cen. Ačkoliv byl dotazník dobrovolný, vnesl mezi podnikatelskou veřejnost nejistotu zejména v případech, kdy subjekty neměly zpracovanou dokumentaci převodních cen buď vůbec, nebo pouze formálně bez vazby na skutečný rozsah transakcí, či nerozlišovaly transakce v rámci skupiny od transakcí s nezávislými subjekty. Dotazník je nyní následován dalším krokem - formulářem, který bude tvořit přílohu daňového přiznání společností, které splní alespoň jednu z podmínek pro audit, a to pokud uskutečnily transakci se spojenou osobou se sídlem v zahraničí, popřípadě i v tuzemsku v případě, že vykázaly daňovou ztrátu nebo byly příjemci investiční pobídky formou slevy na dani.

5 Vzhledem k faktu, že tato změna se projeví již v daňových přiznáních za zdaňovací končící do , mají dotčené společnosti o zábavu postaráno. K vyhodnocování takto získaných údajů má finanční správa využívat specializovaný software i stále se rozšiřující základny odborníků, což je dalším důvodem, proč se tato problematika dostává na pořad dne u většiny dotčených společností. Na naši společnost se klienti nejčastěji obracejí s žádostí o revizi či zpracování dokumentace převodních cen o posouzení, zda jsou považovány za osoby spojené, pro návody nastavení účetních či ERP systémů tak, aby měly tyto procesy do budoucna maximálně zautomatizované. Dále jsme samozřejmě schopni zkontrolovat klientem sestavené přílohy přiznání týkající se převodních cen. Pro nalezení a realizaci koncepčního a efektivního řešení zde hraje klíčovou roli včasná informovanost klientem o jeho situaci. Kontakt: David Mejsnar, Consultant Tax & Transaction, tel.:

6 Účetní a mzdové poradenství Firmy často chybují v účetní závěrce. Přinášíme rady, jak se toho vyvarovat. Sestavení účetní závěrky není jednoduchý proces a firmy v něm nezřídka kdy chybují. Na to má vliv i fakt, že si na něj nenechávají dostatek času a dokladovou inventarizaci dělají jen jednou za účetní období. Jakých dalších chyb se podniky dopouštějí a do kdy je mohou případně opravit? Blížící se konec roku přináší účetním jednotkám mimo jiné i povinnost sestavit účetní závěrku. Ta vytváří komplexní obraz o účetní jednotce a jejím hospodaření za období, ve kterém je účetní závěrka zpracována. Nesprávné sestavení nebo opomenutí úkonů, které s účetní závěrkou souvisejí, může vést k chybnému stanovení hospodářského výsledku a zkresleným informacím. Chybovosti se lze vyhnout hlavně tím, že si na celý proces účetní jednotka nechá dostatek času. Předpokladem pro úspěšné zvládnutí všech činností spojených s účetní závěrkou je dělat kontroly rozvahových účtů takzvanou dokladovou inventarizaci v průběhu účetního období tak, aby se neprováděly pouze jednou za účetní období, ale minimálně dvakrát. A to z důvodu možných problémů a nevyřešených záležitostí, na které již může být na konci účetního období pozdě, vysvětluje Stanislav Jonáš, Accounting & Payroll Department Leader z poradenské skupiny APOGEO Group. Dalším předpokladem je začít včas řešit provedení fyzických inventur majetku a zásob, to znamená čtyři měsíce před koncem účetního období. Podnikatelé vesměs chybují nejvíce v tom, že do účetního výsledku hospodaření nezahrnou všechny relevantní údaje třeba opravné položky k majetku, zásobám po lhůtě trvanlivosti či k pohledávkám po splatnosti. Nebo vynechají dohadné položky na již poskytnuté služby, ještě však nevyfakturované k datu účetní závěrky.

7 Jonáš dodává: Jelikož z účetního výsledku hospodaření vychází jako ze základu daňový výsledek hospodaření, tak v případě, že účetní závěrka neobsahuje vše podstatné a účetní výsledek hospodaření byl vypočten nepřesně, bude i daňový výsledek hospodaření nepřesný. Chyba se dá napravit Pokud se skutečně účetní jednotce podaří v účetní závěrce udělat nějakou chybu, není ještě nic ztraceno. Opravu účetní závěrky lze provést do zákonného termínu podání přiznání k dani z příjmů tedy do tří měsíců po skončení účetního období. V případě využití služeb daňového poradce či auditora pak do šesti měsíců po skončení účetního období. Po těchto termínech většina účetních jednotek opravovala chyby z předchozích účetních období proúčtováním v aktuálním účetním období a s uvedením komentáře v příloze k roční účetní závěrce. Od roku 2013 nám to i legálně umožňuje novela vyhlášky číslo 500/2002 pro podnikatele, která stanovila pro takovéto opravy institut jiný výsledek hospodaření, nastiňuje David Mejsnar, Consultant Tax & Transaction z poradenské skupiny APOGEO Group. Z daňového pohledu lze opravu chyb řešit formou opravného daňového přiznání, pokud ještě neuplynul termín pro podání řádného daňového přiznání. Pokud již tato lhůta uplynula, opravu je nutno řešit podáním dodatečného přiznání k dani z příjmů právnických osob za období, ke kterému se chyba vztahuje, pokud ovšem ještě běží lhůta pro vyměření daně, která je standardně tři roky od termínu pro podání daňového přiznání. Jonáš upozorňuje: Zatímco z podání opravného daňového přiznání žádná sankce nevzniká, z dodatečného vyplynout může, a to při zvýšení daňové povinnosti. Dodatečné daňové přiznání lze však podat také na nezměněnou daňovou povinnost, dokonce i na nižší, což však často znamená zvýšenou pozornost finančního úřadu. Pokud firmy podají špatnou účetní závěrku bez toho, aby ji následně opravily, hrozí jim samozřejmě pokuta. V tomto případě ale platí, že kde není žalobce, není soudce. Když už ovšem rejstříkový soud a posléze finanční úřad zjistí nějakou chybu, vždy záleží na její závažnosti.

8 Pokud je to nepodstatná chyba, odpovídá tomu i výše pokuty. V případě závažné chyby může finanční úřad vyměřit pokutu až do výše tří procent brutto hodnoty aktiv. Ale to jsou výjimečné případy, uvádí Mejsnar. Pokutu může firma dostat také v případě, kdy nenaplní povinnost zveřejnit svou účetní závěrku. I tak hrozí pokuta, a to do výše tří procent brutto hodnoty aktiv. Realita je taková, že procent společností tuto povinnost plní, ať již v plném, či zkráceném rozsahu. Zbytek vyčkává, co se bude dít. Nicméně lze konstatovat fakt, že rejstříkové soudy od roku 2013 provádí důsledné kontroly Sbírky listin a v případě nenalezení účetní závěrky vyzvou účetní jednotku k doložení do určité lhůty. V případě nedoložení do této lhůty dávají podnět na příslušný finanční úřad, který, jak již bylo řečeno, může vyměřit pokutu, dodává Mejsnar. Zdroj:

9 100 % jen za 100 % Plaťte jen za perfektní práci Účetní a mzdové poradenství OUTSOURCING ÚČETNICTVÍ Nabízíme Vám efektivní, pohodlné a spolehlivé zajištění vedení účetnictví Vaší společnosti. Dle platných zákonů je povinností jednatelů a členů představenstva zajištění řádného vedení účetnictví. výhody / účetní a mzdová agenda vedená neustále proškolovanými odborníky; / nemusíte pořizovat a udržovat aktuální účetní software; / nemusíte řešit zálohování a bezpečnost účetních dat; / omezíte rizika úniku informací uvnitř Vaší společnosti (zejména v oblasti mzdové agendy); / cena za outsourcing je vždy levnější než vlastní zaměstnanec účetní; / neztrácíte čas při kontrolách na finančním úřadu, správě sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, za provedené kontroly naší práce ručíme; / důležité termíny sledujeme za Vás. GaRanCE / ručíme za případné škody vzniklé chybným vedením účetnictví (proti tomuto riziku jsme řádně pojištěni); / nemusíte sledovat aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví a mezd; / nám svěřená agenda je přísně důvěrnou záležitostí; / poskytneme Vám zázemí poradenských firem APOGEO z oblastí auditu, daní, financí, mzdového poradenství, znaleckých služeb a management consultingu. Pro bližší informace kontaktujte: StaniSlav Jonáš Accounting & Payroll Department Leader tel.: ROHAN BUSINESS CENTRE, Recepce B, Rohanské nábřeží 671/15, Praha 8

10 Znalecký ústav a oceňování APOGEO Esteem, a.s. Optimalizační koeficient poměru nabídky Pro ocenění majetku se používá více metod jednou z používaných metod ocenění majetku je i metoda porovnávací. Od se dá tvrdit, že se jedná o metodu preferovanou, protože v definici ceny obvyklé v odst. 1 2 zákona 151/1997 Sb., o oceňování majetku, přibyla věta: Obvyklá cena vyjadřuje hodnotu věci a určí se porovnáním. Ocenění porovnáním tedy velmi zjednodušeně znamená, že máme k dispozici dostatečné množství cenových informací o shodných či určitými vlastnostmi obdobných aktivech, jako je námi oceňované aktivum. Dle předmětu ocenění lze tyto cenové informace získat relativně snadno (pokud je trh s daným aktivem rozvinutý a elastický), některé takřka vůbec (pak obvyklou cenu daného aktiva nelze stanovit). Ideální informace použitelná pro tržní porovnání obsahuje dokonalou identifikaci porovnávaného aktiva (tedy např. druh, typ, stáří, velikost, majetkoprávní vztahy atp.) a cenové informace (kupní strany, doba transakce, případně typ plnění za převod vlastnického práva). Tyto informace nejsou vždy k dispozici, v nejlepším případně se lze tomuto ideálu přiblížit příkladem může být identifikace úplatných převodů specifického typu nemovitého majetku na přesně vymezeném realitním trhu za určité omezené časové období. Toto lze při určitém nákladu času a peněz zajistit na příslušném katastrálním úřadu a po vyhodnocení některých externalit (vyloučení spřízněných kupních stran, výrazně odlišných, tedy neporovnatelných nemovitostí + důkladné prověření stavu předmětu prodeje k datu prodeje) lze přistoupit tržnímu porovnání. Ne vždy je možné postupovat výše uvedeným způsobem. Další variantou pak bývá spolupráce s některými realitními kancelářemi, které se podělí o porovnatelné transakce, nebo volba pustit se do analýzy veřejně dostupných zdrojů, v případě nemovitostí tedy do nabídkové inzerce. Tyto informace mají oproti realizovaným prodejům jednu zásadní vadu (mimo nutnost důkladně ověřit publikované informace o nabízeném předmětu, což by mělo být prováděno vždy).

11 Předmětný inzerát lze totiž chápat jako jednostrannou cenovou informaci prezentovanou vlastníkem (potenciálním prodávajícím), který může být ovlivněn ( jistě kvalifikovaným) názorem realitního makléře. Ale k tomu, aby byla informace dostatečně použitelná, je třeba i názor potenciálního kupujícího (který je samozřejmě akceptovatelný pouze u skutečně uzavřené transakce). V praxi lze tedy používat tzv. koeficient optimalizace nabídkové ceny, tedy jakousi konstantu (v rozsahu 0 1), která upravuje částku publikovanou v nabídkové inzerci. Výše tohoto nabídkového koeficientu je různá dle typu aktiva (byty, rodinné domy, komerční objekty, prostory), polohy a např. faktu, zda se jedná o prodej, či nájem. V rámci znaleckého ústavu se snažíme vycházet z vlastních dat, která jsou pravidelně získávána při oceňování různých aktiv, další část dat tvoří sledování některých cenových nabídek vybrané inzerce s následným ověřením ceny dle kupní smlouvy (v případě úspěšného prodeje). Na základě těchto dat se snažíme vytvářet vlastní optimalizační koeficienty (především pro nemovitosti, které se prodávají často např. byty v různých částech Prahy). Pro praktický případ prodeje bytů v osobním vlastnictví v cihlových bytových, resp. polyfunkčních domech pro období let v rámci našeho původního výběru Prahy 3 (Žižkov, část Vinohrad) bylo analyzováno 88 vzorků prodejů, z nichž 34 bylo vyřazeno pro zjevně nespolehlivé informace či přesnou neznalost prodejního postupu (zachycení vzorku proběhlo později po snížení, případně nebyla uvedena původní náběrová cena inzerátu, tento byl namísto toho zadán znovu jako nový). Z výsledného souboru 54 vzorků byl aritmetickým průměrem zjištěn koeficient ve výši 0,89 bez započtení nákladů transakce (tedy v tomto případě provize příslušné RK, o niž by byla pravděpodobně kupní cena ponížena), které se nyní pohybují v úrovni cca 3 5 % kupní ceny + DPH, tedy velmi hrubě 4 6 %. Pro Prahu 3 se pak tedy optimalizační koeficient nabídkových cen pro byty v osobním vlastnictví v cihlových bytových či polyfunkčních domech pohybuje v úrovni 0,83 0,85, což se příliš neliší od v minulosti používaného koeficientu ve výši 0,8. Kontakt: Jiří Hrabec, Senior Valuation Consultant, tel.:

12 SMART Office & Companies Je monistická akciovka skutečně monistická, nebo teče voda v ČR do kopce? Brzy tomu bude rok, co jsou účinné dva zásadní nové právní předpisy, a to občanský zákoník (zákon č. 89/2012 Sb. v platném znění dále jen NOZ) a zákon o obchodních korporacích (zákon č. 90/2012 Sb. v platném znění dále jen ZOK). Tyto zmíněné předpisy přinesly pro Českou republiku řadu do této doby neznámých novinek, například možnost dosazení právnické osoby jako člena orgánu korporace, různé druhy podílů ve společnosti s ručením omezeným, svěřenské fondy, konec tzv. anonymních akcí aj. Mezi další velmi významné novinky patří i možnost, aby si akcionáři akciové společnosti zvolili tzv. monistický systém vnitřní struktury. Tento systém, jehož určitou obdobu do této doby nabízela evropská akciová společnost (SE), upravuje ZOK v paragrafech 465 až 463. Znění těchto paragrafů nemuselo být vykládáno zcela jednoznačně, a nebylo tedy zcela zřejmé, zda z nich skutečně plyne možnost, aby byly všechny orgány akciové společnosti s tímto systémem vnitřní struktury obsazeny pouze jednou jedinou fyzickou osobou. Taková společnost by pak totiž skýtala prestiž akciové společnosti a zároveň personální a administrativní nenáročnost společnosti s ručením omezeným. Jelikož se jedná o zcela nové právní předpisy, a neexistuje tedy ani rozvinutá judikatura, hrozilo zde riziko, že dotčené předpisy nebudou již od prvního dne své účinnosti zcela dokonale pochopeny a vykládány (mj. právě i v oblasti právní úpravy monistické struktury akciové společnosti). Vyšlo proto několik článků a také publikace Velké komentáře zákon o obchodních korporacích, které vytvořili právě sami tvůrci a osoby, které se na přípravě zákona podíleli. Mezi nimi například i nejvyšší právnické a soudcovské kapacity a osobnosti, jako jsou Doc. JUDr. Štenglová, prof. JUDr. Dědič, JUDr. Šuk a další renomovaní odborníci. V komentáři k 457, který se zabývá počtem členů správní rady, je pak autory uvedeno: Vyloučena, jak shora uvedeno, není ani kumulace všech tří funkcí, tj. správní rady, předsedy správní rady a statutárního ředitele v rukou jedné fyzické osoby.

13 Pro nezasvěcené, popř. ty, kterým se tyto komentáře ani výklady nedostaly do rukou, vydal ještě KANCL (Kancelář pro aplikaci nové civilní legislativy) stanovisko k tomuto tématu, které je dosud dostupné na stránkách Ministerstva spravedlnosti. Toto stanovisko uvádí: ZOK navíc nově umožňuje, aby uvedené orgány byly jednočlenné. Ve svém důsledku tak v čele společnosti může stát pouze jeden člen správní rady zastávající zároveň funkci statutárního ředitele. Taková struktura může vyhovovat především začínajícím podnikatelům, kteří ocení nižší náklady na správu své společnosti. Na základě výše uvedeného se situace zdála být zcela jasná a do rejstříků po celé ČR bylo zapsáno několik desítek, ne-li stovek jednočlenných akciových společností, kde byl člen správní rady, předseda správní rady a statutární ředitel jedna a táž fyzická osoba. V poslední době se však objevilo několik rozhodnutí jednotlivých úředníků rejstříkových soudů, která zápis takových jednočlenných akciových společností zamítají. Vyšší soudní úředníci pak opírají svá rozhodnutí a argumentaci zejména o to, že ze znění zákonného ustanovení 463 odst. 3 zák. č. 90/2012 Sb. vyplývá, že je přípustná kumulace funkcí statutárního ředitele a předsedy správní rady ( jak již uvedeno výše), avšak přestože jediný člen správní rady vykonává působnost jinak patřící předsedovi správní rady, předsedou není a být nemůže. Není totiž možné, aby byla určitá osoba předsedou jednočlenného orgánu společnosti, neboť pak se nejedná o orgán kolektivní, ale individuální. O tom, že by byla přípustná kumulace funkcí i pro jediného člena správní rady (tj. individuální orgán), zákon nehovoří a z jeho dikce vyplývá, že takovou situaci ani nepřipouští, o čemž hovoří také 461 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., dle něhož správní rada volí a odvolává svého předsedu, přičemž jde o kogentní úpravu. Přestože tedy odborná literatura i kapacity v oboru uvádějí, že je možné sloučit všechny funkce v monistické a. s. do rukou jedné fyzické osoby, lze konstatovat, že někteří úředníci rejstříkových soudů si i téměř rok po zavedení institutu monistické a. s. vykládají zákon po svém a dle své odborné úvahy.

14 Jelikož důvodová zpráva zákona mj. uvádí, že: v souladu s potřebami praktického života, v souladu s novým pojetím Societas Europea a po vzoru francouzské a italské právní úpravy se do českého práva zavádí opce vnitřní struktury řízení, je nutné se v širších souvislostech rovněž zamyslet, zda takovýto výklad některých úředníků neodporuje rovnou harmonizaci práva ČR s právem evropským a zda takový názor neodporuje i samotnému smyslu a účelu zavedení institutu monistické struktury akciové společnosti do právního řádu totiž zavedení takové formy obchodní korporace, která je v zahraničí obvyklá, přičemž sledovaným cílem bylo jistě i snížení administrativního zatížení a usnadnění podnikání jakožto prostředku ekonomického růstu. Není nám známo, že by byl tento právní názor výhradně některých úředníků podložen nějakým judikátem soudu nižší instance, natožpak např. judikátem vrchního soudu. Shora uvedené odůvodnění, resp. názor, lze považovat spíše za převratný, nejedná-li se ovšem o pouhé nepochopení a neznalost zákona jednotlivcem, popř. snahu upozornit na vlastní právní názor. Můžeme se pouze ptát, jak je možné, že celistvá instituce reprezentující zásadní část státního aparátu nemá jednotný názor. Dle posledních informací, které jsou sdělovány na odborných školeních vedených např. JUDr. Petrem Čechem, Ph.D., LL.M., by mělo být stanovisko autorů zákona a KANCLu stále stejné a do konce tohoto roku by se mělo objevit další stanovisko, které by do věci vneslo jasno. Kontakt: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies, tel.: Vilém Dostál, Team Leader zakládání a správy společností, tel.:

15 Ready-made společnosti aneb proč bych zakládal s. r. o., když mohu mít hotové. Jak na to Společnost je možné si založit nebo koupit již hotovou. Ne zcela ideální podmínky pro podnikání panující v ČR, spolu s určitou mírou byrokracie, daly totiž již před lety vzniknout produktu, který se dnes již ustáleně nazývá ready-made společnost neboli shelf. Ready-made je společnost již předzaložená, zapsaná v obchodním rejstříku, předpřipravená k podnikání, čistá, prázdná a bez ekonomické historie: byla založena výhradně za účelem dalšího prodeje konečnému zákazníkovi. I přes nedávné rozsáhlé novely právních předpisů, které podmínky podnikání mírně zlepšily, zůstává stále nejdůležitější výhodou ready-made společnosti rychlost resp. skutečnost, že během pouhých 24 hod. od dodání potřebných podkladů se klient stává vlastníkem ready-made společnosti a od tohoto okamžiku je oprávněn zahájit podnikání jejím prostřednictvím, tedy zpravidla jen na základě několika podpisů a platby. Ready-made společnost však není určena výhradně pro podnikatele začátečníky, jak by se mohl leckdo mylně domnívat. Její výhody oceňují i ostřílení podnikatelé, požadující zejména rychlost, jednoduchost a kvalitu nastavení firmy i zakládací dokumentace. Důkazem toho je skutečnost, že ready-made společnosti často nakupují i advokáti či notáři zejména pro ty své klienty, kteří chtějí podnikat dříve než za měsíc či šest týdnů nebo se prostě jen nechtějí potýkat s úskalími procesu zakládání. Je důležité zmínit, že ready-made společnost se nijak a v ničem neliší od obvyklé společnosti. Pouze se (budoucí) podnikatel ke své společnosti dostane podstatně rychleji a mnohem komfortněji. Jednoduše řečeno: ten, kdo místo založení zvolí cestu pořízení podílu v ready-made společnosti, není nucen firmu leckdy sáhodlouze zakládat a absolvovat (někdy i několikrát) návštěvy notářů, živnostenských úřadů, bank, Czech POINTŮ, matričních úřadů, rejstříkového soudu, popř. zřizování bankovních účtů, skládání základního kapitálu, vyzvedávání různých potvrzení a vyplňování mnoha formulářů. Každá z těchto institucí se částečně řídí jiným právním předpisem, má často jiné lhůty k vyřízení žádostí (které laik nezná, navíc se tyto lhůty samozřejmě různě kryjí), má jiné formuláře atd. Tomu, kdo se zakládáním společností nemá dostatek zkušeností, může tento proces zabrat nemálo času (do zápisu do obchodního rejstříku čtyři, ale spíše šest týdnů). Případy, kdy na proces zakládání vzpomínají někteří lidé i několik let, nejsou nijak ojedinělé.

16 Jednou z nesporných výhod ready-made společností je rovněž ta, že vždy a každá ( je-li dodána seriózním dodavatelem) má zcela a úplně splacený základní kapitál, což je naprosto zásadní informace vzhledem k masivnímu nárůstu odpovědnosti a změnám v odpovědnosti statutárních orgánů (příp. i vlastníků obchodních korporací), ke kterým došlo v důsledku nedávné změny legislativy. S tím však souvisí další značná výhoda podnikatel, který zvolí místo založení společnosti cestu koupě ready-made společnosti, nemusí mít v hotovosti peníze na splacení základního kapitálu a nemusí tyto finance řešit např. formou úvěru, jelikož základní kapitál byl již splacen (obvykle Kč u s. r. o. a nejméně Kč u a. s.). Najdou se samozřejmě tací, kteří kontrují tím, že např. s. r. o. je možné nově založit se základním kapitálem ve výši už od 1 Kč na osobu. Tito však zároveň zapomínají upozornit, že obecné zkušenosti ukazují, že společnosti s nízkým základním kapitálem se ne vždy těší dostatečné vážnosti u případných obchodních partnerů. Často jsou pak evidovány potíže např. s dodávkami zboží na fakturu, v důsledku čehož dochází k požadavku základní kapitál zvýšit, což představuje poměrně složitý a ne zrovna levný proces. V případě s. r. o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč se navíc ukazuje, že taková firma se může velmi prodražit např. tehdy, když má jediný společník společnosti s takto nízkým kapitálem zájem převést část podílu na někoho jiného. Je totiž mj. nucen nejdříve zvyšovat základní kapitál, prostřednictvím notáře měnit zakladatelskou listinu a zveřejňovat údaje v rejstříku apod., a to ještě před převodem samým, který by jinak ani uskutečnit nemohl. Při nákupu ready-made společnosti se tedy vyplatí postupovat obezřetně a pořizovat ji spíše od renomovaného dodavatele (tj. společnosti, která se takovou aktivitou zabývá po nějakou dobu a s určitou kvalitou), jelikož je tak možné předejít mnohdy závažným či drahým komplikacím. Za samozřejmost se považuje, že ready-made společnost je naprosto čistá. V této souvislosti je proto vhodné upozornit na jeden velice zásadní fakt: o bezdlužnosti společnosti je velmi důležité se řádně přesvědčit. Řada dodavatelů ready-made společností totiž pouze různě garantuje a ručí, popř. prohlašuje jejich tzv. čistotu tedy bezdlužnost a prostotu od smluvních závazků. Reálná vymahatelnost takových prohlášení však může být v praxi různá. Renomovaní dodavatelé proto k ready-made společnostem svému klientovi vždy nejen předloží, ale i do jeho rukou předají prohlášení nezávislého auditora, které má samozřejmě zcela odlišnou vypovídací hodnotu, podstatně vyšší právní váhu a vymahatelnost. Auditoři mají mj. sjednána profesní pojištění, ze kterých jsou případné škody hrazeny.

17 Dlužno dodat, že se v praxi ukazuje, že většina renomovaných dodavatelů má snahu vyjít svým klientům vstříc a již od začátku s nimi odborně řeší i otázku nastavení společnosti. Je totiž nutné si uvědomit, že při založení společnosti či nabytí podílu je potřebné společnost i vhodně nastavit. Nejde však jen o adresu sídla, název nebo předmět podnikání, nýbrž např. o předkupní práva k podílům, dědičnost, usnášeníschopnost valné hromady, převoditelnost podílu, možnost hlasovat na dálku, udělení plné moci, omezení jednatelských oprávnění, popř. možnost vydávat kmenové listy, jejichž vlastníci mají možnost podíly snadno převádět, popř. se jejich prostřednictvím dočasně anonymizovat. To však běžně zvládají pouze právníci nebo právě profesionálové v oboru. Netřeba připomínat, že toto nastavení nemusí být vůbec samozřejmostí či zdarma poskytovaným standardem. Konzultanti a obchodníci renomovaných dodavatelů ready-made společností však tyto otázky a témata řeší již v rámci prvních konzultací s klienty, jelikož tak v principu šetří peníze sobě i klientovi. Je tedy patrné, že i v této oblasti platí, že zvolit nejlevnější nabídku či variantu nemusí být tím skutečně levné řešení. V případě využití nabídky nápadně levnější je proto vhodné být obezřetný, jelikož je otázka, jaký servis daná cena skutečně obsahuje. Kontakt: Michael Dobrovolný, Manager SMART Office & Companies, tel.:

18 Ready-made společnosti podnikejte hned a bez zbytečného úřadování Ready-made společnost je firma již předzaložená, zapsaná v obchodním rejstříku a připravená k vašemu podnikání. Je bez ekonomické historie, založená výhradně za účelem jejího prodeje. Ready-made společnosti vznikly jako obrana proti byrokratickým podmínkám pro podnikání, které v České republice panují. Koupením připravené společnosti s ručením omezeným můžete začít podnikat již za 24 hodin od dodání potřebných podkladů. Jejími hlavními výhodami jsou rychlost, jednoduchost a kvalita nastavení firmy i zakládající dokumentace. Začněte podnikat snadno a rychle! Ready-made společnosti často nakupují i advokáti nebo notáři, zejména pro své klienty, kteří chtějí podnikat daleko dříve než za měsíc nebo šest týdnů nebo se prostě nechtějí potýkat s úskalími procesu zakládání, jako jsou nekonečné návštěvy notářů, úřadů, bank, Czech POINTŮ, rejstříkového soudu, skládání základního kapitálu, vyzvedávání různých potvrzení a vyplňování mnoha formulářů. Kromě rychlosti a komfortu založení má ready-made společnost také výhodu zcela splaceného základního kapitálu. To je vzhledem k masivnímu nárůstu odpovědnosti a změnám v odpovědnosti statutárních orgánů, ke kterým došlo v důsledku nedávné změny legislativy, naprosto zásadní informace. Možné komplikace plynoucí z navyšování základního kapitálu S tím souvisí další výhoda: nemusíte mít v hotovosti peníze na splacení základního kapitálu ani řešit sehnání peněz formou úvěru, protože základní kapitál byl již splacen. Nově je sice možné založit například s. r. o. se základním kapitálem ve výši už od 1 Kč za osobu, ale společnosti s nízkým základním kapitálem nevypadají seriózně. Často jsou pak evidovány např. potíže s dodávkami zboží na fakturu, v důsledku čehož dochází k požadavku ZK zvýšit. A to není jednoduchý ani levný proces.

19 V případě s. r. o. se základním kapitálem ve výši 1 Kč se taková společnost může velmi prodražit v případě, že její jediný společník má zájem převést část podílu na někoho jiného. Je totiž mimo jiné nucen před samotným převodem zvýšit základní kapitál, prostřednictvím notáře měnit zakladatelskou listinu a zveřejňovat údaje v rejstříku. Při nákupu ready-made společnosti se vyplatí postupovat obezřetně a pořídit si ji od renomovaného dodavatele, který má v tomto oboru značné zkušenosti a dobré jméno. Taková společnost vám vyjde vstříc, již od začátku obchodu s vámi na odborné úrovni řeší nastavení vaší nové společnosti a zároveň s ní můžete předejít mnohdy závažným či drahým komplikacím. Problematika potvrzení o bezdlužnosti předem založených společností Ready-made společnost by měla být naprosto čistá, o její bezdlužnosti je ale velmi důležité se důkladně přesvědčit. Řada dodavatelů totiž čistotu předem založených společností pouze garantuje, reálná vymahatelnost takových prohlášení však bývá v praxi problematická. Renomovaní dodavatelé proto klientovi ke svým ready-made společnostem předají prohlášení nezávislého auditora, které má podstatně vyšší právní váhu a tím také vyšší vymahatelnost. Auditoři mají mimo jiné také sjednané profesní pojištění, ze kterého jsou hrazeny případné škody. Více než třináct let zkušeností se zakládáním a prodejem ready-made společností Jednou z nejvýznamnějších společností na trhu v zakládání a prodeji společností je SMART Companies, která u všech svých ready-made společností garantuje jejich bezdlužnost a okamžitou možnost podnikání. Zároveň jsou všechny tyto předem založené společnosti zapsané v obchodním rejstříku, mají zcela splacený základní kapitál a čistou obchodní historii bez závazků a dluhů. Od SMART Companies dostanete také auditorem vystavené potvrzení o bezdlužnosti a čisté obchodní historii zakoupené ready-made společnosti. Společnost SMART Office & Companies, s.r.o., má s prodejem společností a souvisejícími službami více než 13leté zkušenosti. Zakládá si na své důvěryhodnosti, stále přichází s novými řešeními problémů a inovacemi, její služby jsou rychlé a srozumitelné a společnost je finančně stabilní.

20 Přemýšlíte nad nákupem ready-made společnosti? Prohlédněte si jedinečnou časově omezenou nabídku předem založených společností z roku 2014 a získejte je za neuvěřitelnou cenu Kč! Zdroj:

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Listopad 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím listopadového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které

Více

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci!

100 % jen za 100 %. Plaťte jen za perfektní práci! Apogeo Alert Srpen 2014 Vážení klienti a obchodní partneři, prostřednictvím srpnového APOGEO Alertu bychom Vás chtěli informovat o odborných zajímavostech, ke kterým v poslední době došlo a které bezprostředně

Více

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM

PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ. Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY WLW V NOVÉM PODNIKÁNÍ BEZ DLUŽNÍKŮ Praktický průvodce řízením pohledávek Řešení efektivnější než zdlouhavé soudní spory. TÉMA JAK NA POHLEDÁVKY Od uzavírání smluv až po exekuce WLW V NOVÉM Nové stránky WLW s poptávkovým

Více

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

PRÁVNÍ NOVINKY OBSAH BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem BŘEZEN 2012 IP/IT, MÉDIA A TELEKOMUNIKACE OBCHODNÍ PRÁVO VEŘEJNÝ SEKTOR OBSAH MOŽNOSTI SMLUVNÍ LIMITACE NÁHRADY ŠKODY

Více

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA

OBSAH K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í P R A C O V N Í P R Á V O V E Ř E J N É Z A K Á Z K Y D R A Ž B Y PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA PRAHA BRNO OSTRAVA BRATISLAVA Česko-slovenská advokátní kancelář s mezinárodním dosahem P R ÁV N Í N O V I N K Y L I S T O PA D 2 0 1 3 K O L E K T I V N Í I N V E S T O V Á N Í V E Ř E J N É Z A K Á Z

Více

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství.

apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. květen, červen 2009 apogeonews Novinky, trendy a zajímavosti ze světa finančního poradenství. 21 Daňový režim úroků placených do zahraničí Výkon funkce statutárních orgánů a smluvní vztahy vedoucích pracovníků

Více

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ

PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ PREVENCE ZADLUŽOVÁNÍ ČESKÝCH DOMÁCNOSTÍ s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Odbor prevence kriminality Ministerstvo vnitra ČR Materiál z dostupných pramenů sestavili: Mgr. Jana PETERKOVÁ

Více

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva

Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Mendelova univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta Založení a vznik s.r.o. ve světle rekodifikace soukromého práva Diplomová práce Vedoucí práce: JUDr. Hana Kelblová, Ph.D. Bc. Eliška Růžičková Brno

Více

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel

Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Prevence zadlužování českých domácností s důrazem na sociálně slabé a vyloučené skupiny obyvatel Ministerstvo vnitra, odbor prevence kriminality 2008 C Odbor prevence kriminality Ministerstva vnitra Zpracovali:

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte!

2/2013 Ročník 15. 3081 paragrafů. s námi se neztratíte! 2/2013 Ročník 15 D.A.S. magazín 3081 paragrafů s námi se neztratíte! Dejte svému vozu to nejlepší Originální bavlněný vzduchový filtr K&N Stvořen pro zvýšení výkonu. Bavlna je úžasný materiál, který produkuje

Více

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče

Ministerstvo spustilo kampaň na podporu pěstounské péče Práce noviny Ministerstva práce a sociálních věcí ČR ročník 11 číslo 2 12. 2. 2014 K VĚCI Náklad ověřen auditorskou firmou ZDARMA TÉMA MY A SVĚT I obce a města mohou vytvářet pracovní místa Zaměstnávat

Více

Vzorový podnikatelský záměr

Vzorový podnikatelský záměr Vzorový podnikatelský záměr Projekt Podporujme podnikatelky Polabí! www.podnikatelky-polabi.cz Čelákovice, říjen 2013 Tato publikace vznikla v rámci projektu Podporujme podnikatelky Polabí!, který realizuje

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE

POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Peněžnictví POJIŠTĚNÍ ZÁRUKY PRO PŘÍPAD ÚPADKU CESTOVNÍ KANCELÁŘE Insurance of Travel Agency s Bankruptcy Bakalářská práce Vedoucí bakalářské

Více

Učebnice pro výuku fiktivních firem

Učebnice pro výuku fiktivních firem Učebnice pro výuku fiktivních firem Elektronická učebnice Monika Horehleďová Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu CZ.1.07/1.1.07/03.0027 Tvorba elektronických učebnic 1 Podnikání ve fiktivní firmě...

Více

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví,

Pojišťovnictví je vysoce konkurenční odvětví, NOVÁ ŠŤAVNATÁ PŘÍLOHA PRO ŠÉFY a jejich business, příběhy, názory, radosti užitečné informace o podnikání www.iprosperita.cz součástí vydání je Prosperita? Především! Nic jiného neřeším. ročník 14 () www.prosperita.info

Více

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura

DLUHOVÁ PROBLEMATIKA. Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura DLUHOVÁ PROBLEMATIKA Informační brožura Leden 2008 Autoři: Ing. Štěpánka Syrovátková, Ing. Josef Machalíček Občanská poradna Plzeň, o.s. Bc. Jana Christová Informační

Více

Manuál pro přežití sociálního podnikatele

Manuál pro přežití sociálního podnikatele Manuál pro přežití sociálního podnikatele vznikl v rámci projektu Optimální systém podpory sociálních podniků a družstev v nejkritičtější fázi jejich vzniku a prvotního rozvoje Aftercare v sociálním podnikání

Více

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat

PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat PODPORA PODNIKAVOSTI inspiromat Obsah Podpora podnikavosti inspiromat... 5 Systém publikace... 7 První oddíl Studentské firmy... 8 A. JA Firma... 8 Co je Junior Achievement...8 Úloha vyučujícího... 10

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař

Finanční gramotnost. Jak s penězi?! ing. Jiří pilař VzděláVací program V rámci projektu sám pro sebe, sám za sebe! získání základních sociálních a profesních dovedností reg. č. cz.1.04/3.1.02/67.00044 Finanční gramotnost Jak s penězi?! ing. Jiří pilař Finanční

Více

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE

Práva občanů obce. (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE Práva občanů obce (obecná část) EDICE DOBRÉ SPRÁVNÍ PRAXE ISBN 978-80-904579-0-4 / Práva občanů obce (obecná část) 2010 OBSAH 1 / PROČ A JAK PUBLIKACE VZNIKLA 6 2 / ZÁKLADNÍ POJMY NA ÚVOD 8 2.1 / Krátce

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU

UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU UČEBNÍ TEXT Č. 7 EKONOMIKA PODNIKU 1 ODBORNÝ GARANT: Ing. Rudolf Horák AUTOŘI TEXTU: Ing. Rudolf Horák Učební text č. 7 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který je

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse

INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006. 61. kongres OEC v Toulouse INSTITUTU SVAZU ÚČETNÍCH 4/2006 61. kongres OEC v Toulouse KONTAKTY Institut Svazu účetních, a. s. V Tůních 15, 120 00 Praha 2 Telefon: 296 208 220-7 Fax: 296 208 228 E-mail: isu@svaz-ucetnich.cz E-mail:

Více

příloha > audit daně

příloha > audit daně audit daně Foto na titulní straně Anna Vacková, Foto profimedia.cz, koláž E15 obsah > Daně kvůli krizi rostou, audit zlevnil II III Judikatura EU a její vliv na daně III IV Rozhovor s Janou Skálovou V

Více

Státní fondy v České republice

Státní fondy v České republice strana 8 AUDITOR 7/2010 téma čísla státní fondy Státní fondy v České republice Právní rámec Státní fondy jsou samostatné právnické osoby zřízené státem za konkrétním účelem, jímž bývá správa určitých agend

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ DEVELOPERSKÉHO PROJEKTU MANAGEMENT AND FINANCING OF DEVELOPMENT PROJECT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT ŘÍZENÍ A FINANCOVÁNÍ

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více