Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika

2 Upozornění na rizika Pokud se nástroj CFD používá spekulativně, může ohrozit váš kapitál. Některé regulační úřady klasifikují nástroje CFD jako vysoce rizikové, protože kapitál není chráněný, není zaručena návratnost a klient může přijít o investovanou sumu. Na obchodní platformě Plus500 není možné ztratit víc než je investovaná suma a klient se nemůže dostat do dluhu vůči společnosti Plus500. Obchodování s nástroji CFD není vhodné pro všechny investory. Ujistěte se o tom, že plně chápete související rizika. 1. TOTO UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA JE SOUČÁSTÍ KLIENTSKÝCH SMLUV, JAK JE DEFINOVANÉ V UŽIVATELSKÉ SMLOUVĚ 1.1. Uvažujete o obchodování s námi na obchodní platformě Plus500CY Ltd. (dále jen Plus500, my, naše, nás ) v diferenčních smlouvách (Contracts for Difference CFD ). CFD jsou vysoce rizikové investice, které nejsou vhodné pro mnoho investorů Toto upozornění vám poskytuje informace o rizicích spojených s CFD, ale nemůže vysvětlit všechna rizika, jak se tato rizika týkají vašich osobních okolností. V případě pochybností požádejte o radu odborníka Předtím, než s námi uzavřete obchodní vztah, je důležité, abyste plně rozuměli obsaženým rizikům. Pokud se s námi rozhodnete vstoupit do obchodního vztahu, je důležité, abyste si stále uvědomovali zahrnutá rizika, abyste měli dostatek finančních prostředků na unesení těchto rizik a abyste starostlivě sledovali svoje pozice. 2. ZVÝŠENÉ ZTRÁTY 2.1. Z povahy obchodních marží vyplývá, že jak zisky, tak i ztráty mohou být vyšší a pokud nenastavíte příkaz Close at Loss nebo Limit Order, můžete utrpět velmi velké ztráty, pokud se pozice pohnou proti vám. Nemůžete však přijít o víc, než činí saldo na vašem obchodním účtu. 3. POPLATKY A DANĚ 3.1. Poskytování služeb Plus500 klientovi podléhá zpoplatnění, které je uvedené na internetových stránkách společnosti. Předtím, než klient začne obchodovat, je potřebné, aby se obeznámil s informacemi o všech poplatcích, provizích a úhradách, které bude snášet. Je povinností klienta sledovat případné změny v poplatcích Poplatky Plus500 je možné měnit v souladu s podmínkami klientské dohody. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 1

3 3.3. Existuje riziko, že klientovy obchody s jakýmikoliv finančními nástroji může být nebo se stát předmětem zdanění a/nebo jiných povinností, například v důsledku změny právních předpisů nebo osobní situace klienta. Společnost nenabízí daňové poradenství Klient zodpovídá za všechny daně a/nebo jakékoliv jiné povinnosti, které mohou vyplynout v souvislosti s jeho obchodováním Pamatujte na to, že poplatky mohou podléhat změnám bez předcházejícího upozornění. 4. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY 4.1. Společnost je členem Kompenzačního fondu pro investory a pro klienty investičních společností, který je regulovaný v Kyperské republice. Někteří klienti budou mít nárok na náhradu škody v rámci Kompenzačního fondu pro investory, pokud je společnost v platební neschopnosti vzhledem k její finanční situaci a když se nezdá možným reálný výhled na zlepšení výše uvedených okolností v blízké budoucnosti. Kompenzace u každého oprávněného klienta nepřesáhne dvacet tisíc euro ( EUR). Pro víc informací nahlídněte do dokumentu Kompenzační fond pro investory na našich webových stránkách. 5. CDF NEJSOU VHODNÉ PRO DLOUHODOBÉ INVESTICE 5.1. Nástroje CFD nejsou vhodné pro dlouhodobého investora. Pokud nástroj CFD podržíte otevřený delší dobu, s ním spojené náklady se zvýší a mohlo by být výhodnější koupit namísto něj podkladové aktivum. 6. ŽÁDNÁ PRÁVA NA PODKLADOVÝ NÁSTROJ 6.1. CFD neposkytují práva k podkladovým nástrojům nebo v případě CFD týkajících se akcií neposkytují hlasovací práva. 7. INVESTUJTE JEN PENÍZE, O KTERÉ SI MŮŽETE DOVOLIT PŘIJÍT 7.1. Do CFD neinvestujte peníze, o které si nemůžete dovolit přijít. Investice do CFD přináší vyšší riziko pro investora, který v důsledku kolísání hodnoty nemusí dostat zpět svoji investovanou částku. 8. VHODNOST 8.1. Je na nás, abychom vyhodnotili vhodnost obchodní platformy pro vaši situaci. Rozhodnutí o tom, zda otevřít účet nebo ne, a zda chápete rizika nebo ne, leží na vás Můžeme vás též požádat o informace o vašich finančních aktivech a ziscích. Nesledujeme za Vás, zda je nám zaslána peněžní částka nebo vaše zisky a ztráty v souladu s těmito informacemi. Je na Vás, abyste zhodnotili, zda jsou vaše finanční zdroje přiměřené, a jakou úroveň rizika na sebe berete. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 2

4 9. POTENCIÁLNÍ RIZIKA 9.1. Nemůžete přijít o víc než je saldo vašeho obchodního účtu Předtím, než s námi vstoupíte do transakce CFD, požadujeme, abyste u nás uložili peníze jako vstupní marži. Pokud chcete udržet transakci otevřenou, musíte zajistit, aby částka na vašem obchodním účtu převyšovala udržovací marži. Vstupní marže se budou mezi jednotlivými nástroji lišit a částky budou uvedené na obchodní platformě. To znamená, že budete používat některý druh pákového efektu (leverage nebo gearing) a ten může zapracovat ve váš prospěch nebo proti vám. Malý cenový pohyb ve váš prospěch může vést k velkému zisku oproti vstupní marži použité na obchodování, no drobný cenový pohyb proti vám může způsobit podstatné ztráty Dále budeme žádat, abyste zajistili, že bude částka na vašem obchodním účtu přesahovat udržovací marži tak, aby udržela transakci otevřenou. Proto může být potřebné, abyste nám v případě, že se naše cena pohne proti vám, poskytli v krátkém čase významně velkou dodatečnou marži na to, aby vaše transakce zůstali otevřené. Pokud tak neučiníte, budeme oprávněni zavřít jednu, několik nebo všechny vaše obchodní operace. Za utrpěné ztráty ponesete zodpovědnost Měli byste mít také na paměti, že v souladu s naší uživatelskou smlouvou máme právo podle vlastního uvážení vyhlásit výzvu k dodatkové úhradě. Podle uživatelské smlouvy musíte vyhovět výzvě k dodatkové úhradě ihned, a to jakýmkoliv možným způsobem a v čase, který stanovíme. Pokud tak neučiníte, budeme oprávněni zavřít jednu, několik nebo všechny vaše obchodní operace Pokud jste neučinili kroky k uložení absolutního limitu na své ztráty (například umístěním příkazu Close at Loss nebo Close at Profit na svůj účet), může být výsledkem nepříznivých pohybů na trhu ztráta celého salda vašeho obchodního účtu. Abychom vám pomohli zvládnout toto riziko, máme v nabídce celou řadu nástrojů na řízení rizik. 10. NEVHODNÉ JAKO PŘÍJEM Vlastní koncepce CFD znamená, že nejsou vhodné pro investora očekávajícího příjem ze svých investic, protože příjem z takových investic může při peněžním vyjádření hodnotově kolísat. Při investici do produktu OTC, což není lehce realizovatelná investice, může být náročné předat nebo vykonat investici a získat spolehlivé informace o její hodnotě nebo rozsahu rizik, kterým je vystavena Bere se na vědomí, že klient nemá žádná práva nebo závazky s ohledem na podkladové aktiva související s CFD, které obchoduje. Nevykonává se dodání podkladového aktiva. 11. KOLÍSÁNÍ NA TRHU Je důležité, abyste rozuměli rizikům spojeným s obchodováním na trhu, protože kolísání ceny na podkladovém trhu bude mít dopad na ziskovost obchodní operace. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 3

5 Například: hodnota investicí denominovaných v cizích měnách může klesat nebo stoupat následkem změn výměnných kurzů CFD jsou proto vhodné pouze pro zákazníky, kteří plně rozumějí trhovému riziku a mají předcházející zkušenosti v obchodování. V případě nejistoty doporučujeme požádat o radu nezávislého odborníka Skluz je rozdíl mezi očekávanou cenou transakce s CFD a cenou, za kterou se transakce skutečně vykoná. Skluz se často vyskytuje v období zvýšené volatility (například z důvodu zpravodajských událostí), což způsobí, že není možné vykonat objednávky za určitou cenu, když jsou použité trhové objednávky a když se vykonávají velké objednávky, kdy pro udržení očekávané ceny obchodu nemusí být při požadované cenové hladině dostatečný zájem. 12. DERIVÁTY Pozice otevřené u nás se neobchodují na žádné burze. Ceny a ostatní podmínky stanovujeme my a pro splnění všech povinností jsme povinni zajistit co nejlepší realizaci a postupovat rozumně a v souladu s uživatelskou smlouvou a postupem na vybavování příkazů. Výsledkem každé CFD transakce, kterou otevřeme skrz naši obchodní platformu, je uzavření smlouvy s námi. Tyto smlouvy je možné uzavřít pouze s námi a není možné jich přenést na jinou osobu. 13. POTŘEBA SLEDOVÁNÍ POZICÍ Z důvodu účinku spekulací a tedy rychlosti, s jakou mohou vzniknout zisky nebo ztráty, je důležité, abyste své pozice pozorně sledovali. Dohled nad vašimi obchody je vaší zodpovědností. 14. PROVOZNÍ RIZIKA Provozní rizika s Plus500 na vašem počítači se týkají každé transakce CFD. Například narušení provozních procesů Plus500, jako jsou komunikace, počítače, počítačové nebo mobilní sítě, jako i externí události, mohou vést k opoždění realizace a vypořádání transakce. Plus500 nenese ani nepřijímá žádnou zodpovědnost ve vztahu k provozním procesům Plus500, s výjimkou případů, kdy k narušení dojde následkem podvodu, nedbalosti nebo nečestného jednání ze strany Plus V souvislosti s používáním výpočtové techniky a dat nese klient mezi jinými riziky i následující rizika, při kterých nenese Společnost žádnou zodpovědnost jakékoliv výsledné ztráty: a) odpojení zařízení od elektrického proudu na straně klienta, poskytovatele, nebo komunikačního operátora (včetně hlasové komunikace), kterého klient používá, b) fyzické poškození (nebo zničení) komunikačních kanálů používaných na přepojení klienta a poskytovatele (komunikačního operátora), poskytovatele a obchodního a informačního serveru klienta, Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 4

6 c) výpadek (nepřijatelně nízká kvalita) komunikace prostřednictvím kanálů používaných klientem, nebo Společností, nebo kanálů používaných poskytovatelem nebo komunikačním operátorem (včetně hlasové komunikace), kterého používá klient nebo Společnost, d) chybné nastavení klientského terminálu nebo jeho nastavení v rozporu s požadavky, e) předčasná aktualizace klientského terminálu, f) používání komunikačních kanálů, hardvéru a softvéru vytváří riziko nepřijetí zpráv (včetně textových zpráv), které klientovi odeslala Společnost, g) obchodování po telefonu může být znemožněno kvůli přetížení spojení, h) porucha nebo nefunkčnost platformy, která zahrnuje i klientský terminál Klient může při vzniku výše uvedených rizik utrpět finanční ztráty, přičemž Plus500 nepřijímá žádnou zodpovědnost v případě naplnění takového rizika a za všechny souvisící škody, které může utrpět, zodpovídá klient. 15. OBCHODNÍ PLATFORMA Upozorňujeme klienta na to, že při obchodování na elektronické platformě podstupuje riziko finanční ztráty, která může být důsledkem mimo jiného: a) selhání klientových zařízení, softvéru a zlé kvality připojení, b) selhání, nesprávného fungování nebo nesprávného použití Plus500 nebo klientova hardvéru nebo softvéru, c) nesprávné činnosti klientova vybavení, d) nesprávného nastavení klientského terminálu, e) opožděné aktualizace klientského terminálu Klient bere na vědomí, že jediným spolehlivým zdrojem informací o toku kót je online serverový balík kót. Balík kót v klientském terminálu není spolehlivým zdrojem informací o toku kót, protože spojení mezi klientským terminálem a serverem se může v určitém okamžiku přerušit a některé kóty jednoduše nemusí dorazit do klientského terminálu. 16. KOMUNIKACE MEZI KLIENTEM A SPOLEČNOSTÍ Klient musí akceptovat riziko případných finančních ztrát způsobených tím, že klient dostal s opožděním, nebo nedostal vůbec žádné oznámení od Společnosti. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 5

7 16.2. Klient bere na vědomí, že v nezašifrované informaci přenášené prostřednictvím u nejsou chráněné před neoprávněným přístupem Společnost nenese žádnou zodpovědnost za to, pokud neoprávněné třetí osoby získají přístup k informacím, včetně elektronických adres, elektronické komunikace, osobních údajů a přístupovým údajům při přenosu výše uvedeného mezi Společností a klientem, nebo při používaní internetu nebo jiných síťových komunikačních zařízení, nebo jakýchkoliv jiných elektronických prostředků. 17. VYŠŠÍ MOC V případě zásahu vyšší moci nemusí být Společnost schopna zajistit vykonávání klientských příkazů nebo plnit své závazky ve smyslu dohody s klientem. Následně může klient utrpět finanční ztrátu Společnost není zodpovědna a nenese žádnou zodpovědnost za jakýkoliv druh ztráty nebo škody vyplývající z jakéhokoliv selhání, přerušení nebo opoždění v plnění svých závazků ve smyslu uživatelské dohody, pokud takové selhání, přerušení nebo opoždění vznikne v důsledku vyšší moci. 18. MIMOŘÁDNÉ PODMÍNKY NA TRHU Klient bere na vědomí, že za neobvyklých tržních podmínek může být doba, během které se vykoná příkaz, delší, nebo nemusí být možné vykonat příkazy za deklarované ceny, nebo nemusí být vykonané vůbec. 19. MĚNOVÉ RIZIKO Zákazníci by si měli být vědomi toho, že CFD denominované v měnách jiných než je jejich domácí nesou dodatečné riziko související s kolísáním měnových kurzů. 20. NEPOSKYTOVÁNÍ RAD A DOPORUČENÍ Při objednávání u Společnosti nebude Společnost radit klientovi o opodstatněnosti konkrétní transakce nebo mu poskytovat jakoukoliv formu investičního poradenství a Klient bere na vědomí, že služby nezahrnují poskytování investičního poradenství ohledně CFD nebo na podkladových trzích. Klient vstupuje do transakce sám a přijme příslušné rozhodnutí na základě vlastního úsudku. Při žádosti o to, aby Společnost vstoupila do jakékoliv transakce, klient prohlašuje, že nese výhradní zodpovědnost za vytvoření svého vlastního nezávislého zhodnocení a zjišťování rizika transakce. Prohlašuje, že má dostatečné vědomosti, zběhlost v trhu, odborné rady a zkušenosti, aby si vytvořil vlastní zhodnocení přínosů a rizik jakékoliv transakce. Společnost neposkytuje žádnou záruku na vhodnost výrobků obchodovaných v rámci této dohody a nepřebírá žádnou povinnost důvěrníka ve svých vztazích s klientem Společnost nebude za žádných okolností povinna poskytnout Klientovi jakékoliv právní, daňové, či jiné rady týkající se jakýchkoliv transakcí. V případě, že má klient pochybnosti o tom, zda mu mohou vzniknout jakékoliv daňové povinnosti, musí využít Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 6

8 nezávislé odborné poradenství. Tímto upozorňujeme klienta, že daňové zákony podléhají změnám a průběžně se mohou měnit. 21. NOVINKY Společnost může průběžně a na základě vlastního uvážení poskytnout Klientovi (v novinkách, které zveřejní na svých internetových stránkách nebo poskytne zapsaným odběratelům prostřednictvím svých internetových stránek nebo obchodní platformy nebo jinak) informace, novinky, tržní komentáře a další informace, avšak ne jako službu. V případě, že tak učiní: a) Společnost za tyto informace nenese zodpovědnost, b) Společnost neposkytuje žádné prohlášení, zajištění nebo záruky, pokud jde o přesnost, správnost a úplnost těchto informací, nebo pokud jde o daňové nebo právní důsledky jakékoliv související transakce, c) tyto informace se poskytují výhradně na to, aby si klient udělal vlastní investiční rozhodnutí, a pro klienta nepředstavují investiční poradenství nebo nevyžádanou finanční propagaci, d) v případě, že dokument obsahuje omezení určení nebo distribuce nějaké osoby nebo skupiny osob, klient souhlasí s tím, že ho neodevzdá žádné takové osobě nebo skupině osob, e) klient souhlasí, že před odesláním může Společnost sama konat podle těchto informací a využít informace, na kterých se novinky zakládají. Společnost nemá vliv na čas přijetí klientem a nemůže zaručit, že přijme tyto informace ve stejném čase jako ostatní klienti Tržní komentáře, zprávy nebo jiné informace poskytnuté nebo zpřístupněné Společností se mohou měnit a mohou být kdykoliv stáhnuty bez předcházejícího upozornění. 22. ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZISKU Společnost neposkytuje při obchodování žádné záruky zisku ani vyhnutí se ztrátám. Zákazník nedostal od Společnosti ani žádného z jejich zaměstnanců žádnou takovou záruku. Zákazník si je vědomý rizik, se kterými je spojené obchodování a je finančně schopný unést tato rizika a ustát jakékoliv případné ztráty. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 7

9 Společnost Plus500CY Limited je registrovaná a regulovaná Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry, CIF licence č. 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 8

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. September 2014

OBCHODNÍ PODMÍNKY. September 2014 1. Společnost OBCHODNÍ PODMÍNKY September 2014 1.1. Společnost je licencována a regulována Cyprus Securities and Exchange Commission ("CySEC") jako Cyprus Investment Firm (CIF) a má oprávnění k poskytování

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Smlouva pro derivátové transakce

Smlouva pro derivátové transakce Patria Finance, a.s., Jungmannova 745/24, 110 00 Praha 1, IČ 26455064 zapsaná v obchodním rejstříku odd. B, vložka 7215 vedeném Městským soudem v Praze Tel.: (+420) 221 424 240, Fax: (+420) 221 424 179

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRÁVNICKÉ OSOBY A PODNIKAJÍCÍ FYZICKÉ OSOBY 1. ČERVENEC 2015 Citibank Europe plc, organizační složka ČESKÁ REPUBLIKA - 1 - A. ZÁKLADNÍ PRAVIDLA, JIMIŽ SE ŘÍDÍ VZTAH MEZI

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

Interactive Brokers LLC klientská smlouva

Interactive Brokers LLC klientská smlouva Interactive Brokers LLC klientská smlouva 1. Klientská smlouva: Klientská smlouva ( Smlouva ) vymezuje vztah mezi klientem a Interactive Brokers LLC ( IB ). Pokud se tato Smlouva liší od informací na internetových

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s.

Obchodní podmínky. poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Obchodní podmínky poskytování služeb společností Colosseum, a.s. Společnost Colosseum, a. s., se sídlem Praha 2, Londýnská 59, PSČ 120 00, Česká republika, identifikační číslo 25133454 (dále jen společnost

Více

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ

INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ INTERNETOVÉ STRÁNKY SKUPINY ACE PODMÍNKY POUŽITÍ SOUHLAS S PODMÍNKAMI Tuto internetovou stránku vlastní a spravuje ACE Group Holdings, Inc. a/nebo jedna či více jejích poboček ( Vlastník, my nebo naše

Více

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla

Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace o Bance Článek 2: Informace o dohledu Článek 3: Definice pojmů Článek 4: Výkladová pravidla Obchodní podmínky J&T BANKY, a. s., k Rámcové smlouvě o sjednávání a vedení vkladových produktů pro právnické osoby a podnikatele Účinnost od 15.01.2015 Obsah: I. ČÁST: ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek 1: Informace

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Stránka 1 z 17 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Equa bank a.s. pro fyzické osoby podnikatele a právnické osoby 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ZUNO BANK AG organizační složka PRO FYZICKÉ OSOBY NEPODNIKATELE 1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 3 1.1 VOP 3 1.2 ZUNO a Vy 3 2. KTERÉ ÚČTY/PODÚČTY JSOU VÁM K DISPOZICI? 3 2.1 ÚČET 3

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 111 Rozeslána dne 5. listopadu 2010 Cena Kč 35, O B S A H : 301. Vyhláška, kterou se zrušuje vyhláška Ministerstva financí č. 85/1997 Sb., o nájemném z

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY

OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY OBCHODNÍ PODMÍNKY CITIBANK PRO CITI KREDITNÍ KARTY Platnost a účinnost od 1. ledna 2014 Citibank Europe plc, organizační složka PRAHA ČESKÁ REPUBLIKA OBSAH VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO FYZICKÉ OSOBY

Více

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013

Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 Všeobecné obchodní podmínky Strana 1 (celkem 6) Všeobecné obchodní podmínky společnosti FORTISSIMO, spol. s r.o platné od 1.7.2013 I. Obecná ustanovení 1. Všeobecné obchodní podmínky Fortissimo, spol.

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012

RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK. TeleTrade - DJ International Consulting Ltd. May 2012 Květen 2012 RISK DISCLOSURE AND ACKNOWLEDGEMENT POUČENÍ O RIZICÍCH A POTVRZENÍ RIZIK TeleTrade - DJ International Consulting Ltd May 2012 Květen 2012 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/10 Introduction

Více

Obchodní podmínky společnosti savana.cz

Obchodní podmínky společnosti savana.cz platné od 25. března 2014 Obchodní podmínky společnosti savana.cz Obecné obchodní podmínky 1. Definice pojmů 1.1. Poskytovatelem se rozumí společnost savana.cz s.r.o., se sídlem Lounská 983/43, 405 02

Více

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. Všeobecné obchodní podmínky Equa bank a.s. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Rozsah platnosti a změny všeobecných obchodních podmínek 1.1.1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují obecné podmínky

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY K RÁMCOVÉ SMLOUVĚ O SJEDNÁVÁNÍ A VEDENÍ VKLADOVÝCH PRODUKTŮ Platné od 01.04.2012 ČLÁNEK 1 Informace o Bance 1.1 Základní údaje: J&T BANKA, a. s. Pobřežní 14, 186 00 Praha 8,

Více

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.!

Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o.! Obchodní podmínky EBOLA Czech s.r.o. Tyto Obchodní podmínky (dále jen OP) spolu s ceníkem a aktuální nabídkou na internetových stránkách Provozovatele stanoví základní technické, provozní a obchodní podmínky

Více

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu

www.airbank.cz Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Obchodní podmínky Pro všechny, kteří nemilují povinnou četbu Číst obchodní podmínky není žádná zábava. S četbou Vašich oblíbených autorů se to rozhodně nedá srovnat. Obchodní podmínky tu ovšem nejsou pro

Více