Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika

2 Upozornění na rizika Pokud se nástroj CFD používá spekulativně, může ohrozit váš kapitál. Některé regulační úřady klasifikují nástroje CFD jako vysoce rizikové, protože kapitál není chráněný, není zaručena návratnost a klient může přijít o investovanou sumu. Na obchodní platformě Plus500 není možné ztratit víc než je investovaná suma a klient se nemůže dostat do dluhu vůči společnosti Plus500. Obchodování s nástroji CFD není vhodné pro všechny investory. Ujistěte se o tom, že plně chápete související rizika. 1. TOTO UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA JE SOUČÁSTÍ KLIENTSKÝCH SMLUV, JAK JE DEFINOVANÉ V UŽIVATELSKÉ SMLOUVĚ 1.1. Uvažujete o obchodování s námi na obchodní platformě Plus500CY Ltd. (dále jen Plus500, my, naše, nás ) v diferenčních smlouvách (Contracts for Difference CFD ). CFD jsou vysoce rizikové investice, které nejsou vhodné pro mnoho investorů Toto upozornění vám poskytuje informace o rizicích spojených s CFD, ale nemůže vysvětlit všechna rizika, jak se tato rizika týkají vašich osobních okolností. V případě pochybností požádejte o radu odborníka Předtím, než s námi uzavřete obchodní vztah, je důležité, abyste plně rozuměli obsaženým rizikům. Pokud se s námi rozhodnete vstoupit do obchodního vztahu, je důležité, abyste si stále uvědomovali zahrnutá rizika, abyste měli dostatek finančních prostředků na unesení těchto rizik a abyste starostlivě sledovali svoje pozice. 2. ZVÝŠENÉ ZTRÁTY 2.1. Z povahy obchodních marží vyplývá, že jak zisky, tak i ztráty mohou být vyšší a pokud nenastavíte příkaz Close at Loss nebo Limit Order, můžete utrpět velmi velké ztráty, pokud se pozice pohnou proti vám. Nemůžete však přijít o víc, než činí saldo na vašem obchodním účtu. 3. POPLATKY A DANĚ 3.1. Poskytování služeb Plus500 klientovi podléhá zpoplatnění, které je uvedené na internetových stránkách společnosti. Předtím, než klient začne obchodovat, je potřebné, aby se obeznámil s informacemi o všech poplatcích, provizích a úhradách, které bude snášet. Je povinností klienta sledovat případné změny v poplatcích Poplatky Plus500 je možné měnit v souladu s podmínkami klientské dohody. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 1

3 3.3. Existuje riziko, že klientovy obchody s jakýmikoliv finančními nástroji může být nebo se stát předmětem zdanění a/nebo jiných povinností, například v důsledku změny právních předpisů nebo osobní situace klienta. Společnost nenabízí daňové poradenství Klient zodpovídá za všechny daně a/nebo jakékoliv jiné povinnosti, které mohou vyplynout v souvislosti s jeho obchodováním Pamatujte na to, že poplatky mohou podléhat změnám bez předcházejícího upozornění. 4. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY 4.1. Společnost je členem Kompenzačního fondu pro investory a pro klienty investičních společností, který je regulovaný v Kyperské republice. Někteří klienti budou mít nárok na náhradu škody v rámci Kompenzačního fondu pro investory, pokud je společnost v platební neschopnosti vzhledem k její finanční situaci a když se nezdá možným reálný výhled na zlepšení výše uvedených okolností v blízké budoucnosti. Kompenzace u každého oprávněného klienta nepřesáhne dvacet tisíc euro ( EUR). Pro víc informací nahlídněte do dokumentu Kompenzační fond pro investory na našich webových stránkách. 5. CDF NEJSOU VHODNÉ PRO DLOUHODOBÉ INVESTICE 5.1. Nástroje CFD nejsou vhodné pro dlouhodobého investora. Pokud nástroj CFD podržíte otevřený delší dobu, s ním spojené náklady se zvýší a mohlo by být výhodnější koupit namísto něj podkladové aktivum. 6. ŽÁDNÁ PRÁVA NA PODKLADOVÝ NÁSTROJ 6.1. CFD neposkytují práva k podkladovým nástrojům nebo v případě CFD týkajících se akcií neposkytují hlasovací práva. 7. INVESTUJTE JEN PENÍZE, O KTERÉ SI MŮŽETE DOVOLIT PŘIJÍT 7.1. Do CFD neinvestujte peníze, o které si nemůžete dovolit přijít. Investice do CFD přináší vyšší riziko pro investora, který v důsledku kolísání hodnoty nemusí dostat zpět svoji investovanou částku. 8. VHODNOST 8.1. Je na nás, abychom vyhodnotili vhodnost obchodní platformy pro vaši situaci. Rozhodnutí o tom, zda otevřít účet nebo ne, a zda chápete rizika nebo ne, leží na vás Můžeme vás též požádat o informace o vašich finančních aktivech a ziscích. Nesledujeme za Vás, zda je nám zaslána peněžní částka nebo vaše zisky a ztráty v souladu s těmito informacemi. Je na Vás, abyste zhodnotili, zda jsou vaše finanční zdroje přiměřené, a jakou úroveň rizika na sebe berete. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 2

4 9. POTENCIÁLNÍ RIZIKA 9.1. Nemůžete přijít o víc než je saldo vašeho obchodního účtu Předtím, než s námi vstoupíte do transakce CFD, požadujeme, abyste u nás uložili peníze jako vstupní marži. Pokud chcete udržet transakci otevřenou, musíte zajistit, aby částka na vašem obchodním účtu převyšovala udržovací marži. Vstupní marže se budou mezi jednotlivými nástroji lišit a částky budou uvedené na obchodní platformě. To znamená, že budete používat některý druh pákového efektu (leverage nebo gearing) a ten může zapracovat ve váš prospěch nebo proti vám. Malý cenový pohyb ve váš prospěch může vést k velkému zisku oproti vstupní marži použité na obchodování, no drobný cenový pohyb proti vám může způsobit podstatné ztráty Dále budeme žádat, abyste zajistili, že bude částka na vašem obchodním účtu přesahovat udržovací marži tak, aby udržela transakci otevřenou. Proto může být potřebné, abyste nám v případě, že se naše cena pohne proti vám, poskytli v krátkém čase významně velkou dodatečnou marži na to, aby vaše transakce zůstali otevřené. Pokud tak neučiníte, budeme oprávněni zavřít jednu, několik nebo všechny vaše obchodní operace. Za utrpěné ztráty ponesete zodpovědnost Měli byste mít také na paměti, že v souladu s naší uživatelskou smlouvou máme právo podle vlastního uvážení vyhlásit výzvu k dodatkové úhradě. Podle uživatelské smlouvy musíte vyhovět výzvě k dodatkové úhradě ihned, a to jakýmkoliv možným způsobem a v čase, který stanovíme. Pokud tak neučiníte, budeme oprávněni zavřít jednu, několik nebo všechny vaše obchodní operace Pokud jste neučinili kroky k uložení absolutního limitu na své ztráty (například umístěním příkazu Close at Loss nebo Close at Profit na svůj účet), může být výsledkem nepříznivých pohybů na trhu ztráta celého salda vašeho obchodního účtu. Abychom vám pomohli zvládnout toto riziko, máme v nabídce celou řadu nástrojů na řízení rizik. 10. NEVHODNÉ JAKO PŘÍJEM Vlastní koncepce CFD znamená, že nejsou vhodné pro investora očekávajícího příjem ze svých investic, protože příjem z takových investic může při peněžním vyjádření hodnotově kolísat. Při investici do produktu OTC, což není lehce realizovatelná investice, může být náročné předat nebo vykonat investici a získat spolehlivé informace o její hodnotě nebo rozsahu rizik, kterým je vystavena Bere se na vědomí, že klient nemá žádná práva nebo závazky s ohledem na podkladové aktiva související s CFD, které obchoduje. Nevykonává se dodání podkladového aktiva. 11. KOLÍSÁNÍ NA TRHU Je důležité, abyste rozuměli rizikům spojeným s obchodováním na trhu, protože kolísání ceny na podkladovém trhu bude mít dopad na ziskovost obchodní operace. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 3

5 Například: hodnota investicí denominovaných v cizích měnách může klesat nebo stoupat následkem změn výměnných kurzů CFD jsou proto vhodné pouze pro zákazníky, kteří plně rozumějí trhovému riziku a mají předcházející zkušenosti v obchodování. V případě nejistoty doporučujeme požádat o radu nezávislého odborníka Skluz je rozdíl mezi očekávanou cenou transakce s CFD a cenou, za kterou se transakce skutečně vykoná. Skluz se často vyskytuje v období zvýšené volatility (například z důvodu zpravodajských událostí), což způsobí, že není možné vykonat objednávky za určitou cenu, když jsou použité trhové objednávky a když se vykonávají velké objednávky, kdy pro udržení očekávané ceny obchodu nemusí být při požadované cenové hladině dostatečný zájem. 12. DERIVÁTY Pozice otevřené u nás se neobchodují na žádné burze. Ceny a ostatní podmínky stanovujeme my a pro splnění všech povinností jsme povinni zajistit co nejlepší realizaci a postupovat rozumně a v souladu s uživatelskou smlouvou a postupem na vybavování příkazů. Výsledkem každé CFD transakce, kterou otevřeme skrz naši obchodní platformu, je uzavření smlouvy s námi. Tyto smlouvy je možné uzavřít pouze s námi a není možné jich přenést na jinou osobu. 13. POTŘEBA SLEDOVÁNÍ POZICÍ Z důvodu účinku spekulací a tedy rychlosti, s jakou mohou vzniknout zisky nebo ztráty, je důležité, abyste své pozice pozorně sledovali. Dohled nad vašimi obchody je vaší zodpovědností. 14. PROVOZNÍ RIZIKA Provozní rizika s Plus500 na vašem počítači se týkají každé transakce CFD. Například narušení provozních procesů Plus500, jako jsou komunikace, počítače, počítačové nebo mobilní sítě, jako i externí události, mohou vést k opoždění realizace a vypořádání transakce. Plus500 nenese ani nepřijímá žádnou zodpovědnost ve vztahu k provozním procesům Plus500, s výjimkou případů, kdy k narušení dojde následkem podvodu, nedbalosti nebo nečestného jednání ze strany Plus V souvislosti s používáním výpočtové techniky a dat nese klient mezi jinými riziky i následující rizika, při kterých nenese Společnost žádnou zodpovědnost jakékoliv výsledné ztráty: a) odpojení zařízení od elektrického proudu na straně klienta, poskytovatele, nebo komunikačního operátora (včetně hlasové komunikace), kterého klient používá, b) fyzické poškození (nebo zničení) komunikačních kanálů používaných na přepojení klienta a poskytovatele (komunikačního operátora), poskytovatele a obchodního a informačního serveru klienta, Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 4

6 c) výpadek (nepřijatelně nízká kvalita) komunikace prostřednictvím kanálů používaných klientem, nebo Společností, nebo kanálů používaných poskytovatelem nebo komunikačním operátorem (včetně hlasové komunikace), kterého používá klient nebo Společnost, d) chybné nastavení klientského terminálu nebo jeho nastavení v rozporu s požadavky, e) předčasná aktualizace klientského terminálu, f) používání komunikačních kanálů, hardvéru a softvéru vytváří riziko nepřijetí zpráv (včetně textových zpráv), které klientovi odeslala Společnost, g) obchodování po telefonu může být znemožněno kvůli přetížení spojení, h) porucha nebo nefunkčnost platformy, která zahrnuje i klientský terminál Klient může při vzniku výše uvedených rizik utrpět finanční ztráty, přičemž Plus500 nepřijímá žádnou zodpovědnost v případě naplnění takového rizika a za všechny souvisící škody, které může utrpět, zodpovídá klient. 15. OBCHODNÍ PLATFORMA Upozorňujeme klienta na to, že při obchodování na elektronické platformě podstupuje riziko finanční ztráty, která může být důsledkem mimo jiného: a) selhání klientových zařízení, softvéru a zlé kvality připojení, b) selhání, nesprávného fungování nebo nesprávného použití Plus500 nebo klientova hardvéru nebo softvéru, c) nesprávné činnosti klientova vybavení, d) nesprávného nastavení klientského terminálu, e) opožděné aktualizace klientského terminálu Klient bere na vědomí, že jediným spolehlivým zdrojem informací o toku kót je online serverový balík kót. Balík kót v klientském terminálu není spolehlivým zdrojem informací o toku kót, protože spojení mezi klientským terminálem a serverem se může v určitém okamžiku přerušit a některé kóty jednoduše nemusí dorazit do klientského terminálu. 16. KOMUNIKACE MEZI KLIENTEM A SPOLEČNOSTÍ Klient musí akceptovat riziko případných finančních ztrát způsobených tím, že klient dostal s opožděním, nebo nedostal vůbec žádné oznámení od Společnosti. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 5

7 16.2. Klient bere na vědomí, že v nezašifrované informaci přenášené prostřednictvím u nejsou chráněné před neoprávněným přístupem Společnost nenese žádnou zodpovědnost za to, pokud neoprávněné třetí osoby získají přístup k informacím, včetně elektronických adres, elektronické komunikace, osobních údajů a přístupovým údajům při přenosu výše uvedeného mezi Společností a klientem, nebo při používaní internetu nebo jiných síťových komunikačních zařízení, nebo jakýchkoliv jiných elektronických prostředků. 17. VYŠŠÍ MOC V případě zásahu vyšší moci nemusí být Společnost schopna zajistit vykonávání klientských příkazů nebo plnit své závazky ve smyslu dohody s klientem. Následně může klient utrpět finanční ztrátu Společnost není zodpovědna a nenese žádnou zodpovědnost za jakýkoliv druh ztráty nebo škody vyplývající z jakéhokoliv selhání, přerušení nebo opoždění v plnění svých závazků ve smyslu uživatelské dohody, pokud takové selhání, přerušení nebo opoždění vznikne v důsledku vyšší moci. 18. MIMOŘÁDNÉ PODMÍNKY NA TRHU Klient bere na vědomí, že za neobvyklých tržních podmínek může být doba, během které se vykoná příkaz, delší, nebo nemusí být možné vykonat příkazy za deklarované ceny, nebo nemusí být vykonané vůbec. 19. MĚNOVÉ RIZIKO Zákazníci by si měli být vědomi toho, že CFD denominované v měnách jiných než je jejich domácí nesou dodatečné riziko související s kolísáním měnových kurzů. 20. NEPOSKYTOVÁNÍ RAD A DOPORUČENÍ Při objednávání u Společnosti nebude Společnost radit klientovi o opodstatněnosti konkrétní transakce nebo mu poskytovat jakoukoliv formu investičního poradenství a Klient bere na vědomí, že služby nezahrnují poskytování investičního poradenství ohledně CFD nebo na podkladových trzích. Klient vstupuje do transakce sám a přijme příslušné rozhodnutí na základě vlastního úsudku. Při žádosti o to, aby Společnost vstoupila do jakékoliv transakce, klient prohlašuje, že nese výhradní zodpovědnost za vytvoření svého vlastního nezávislého zhodnocení a zjišťování rizika transakce. Prohlašuje, že má dostatečné vědomosti, zběhlost v trhu, odborné rady a zkušenosti, aby si vytvořil vlastní zhodnocení přínosů a rizik jakékoliv transakce. Společnost neposkytuje žádnou záruku na vhodnost výrobků obchodovaných v rámci této dohody a nepřebírá žádnou povinnost důvěrníka ve svých vztazích s klientem Společnost nebude za žádných okolností povinna poskytnout Klientovi jakékoliv právní, daňové, či jiné rady týkající se jakýchkoliv transakcí. V případě, že má klient pochybnosti o tom, zda mu mohou vzniknout jakékoliv daňové povinnosti, musí využít Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 6

8 nezávislé odborné poradenství. Tímto upozorňujeme klienta, že daňové zákony podléhají změnám a průběžně se mohou měnit. 21. NOVINKY Společnost může průběžně a na základě vlastního uvážení poskytnout Klientovi (v novinkách, které zveřejní na svých internetových stránkách nebo poskytne zapsaným odběratelům prostřednictvím svých internetových stránek nebo obchodní platformy nebo jinak) informace, novinky, tržní komentáře a další informace, avšak ne jako službu. V případě, že tak učiní: a) Společnost za tyto informace nenese zodpovědnost, b) Společnost neposkytuje žádné prohlášení, zajištění nebo záruky, pokud jde o přesnost, správnost a úplnost těchto informací, nebo pokud jde o daňové nebo právní důsledky jakékoliv související transakce, c) tyto informace se poskytují výhradně na to, aby si klient udělal vlastní investiční rozhodnutí, a pro klienta nepředstavují investiční poradenství nebo nevyžádanou finanční propagaci, d) v případě, že dokument obsahuje omezení určení nebo distribuce nějaké osoby nebo skupiny osob, klient souhlasí s tím, že ho neodevzdá žádné takové osobě nebo skupině osob, e) klient souhlasí, že před odesláním může Společnost sama konat podle těchto informací a využít informace, na kterých se novinky zakládají. Společnost nemá vliv na čas přijetí klientem a nemůže zaručit, že přijme tyto informace ve stejném čase jako ostatní klienti Tržní komentáře, zprávy nebo jiné informace poskytnuté nebo zpřístupněné Společností se mohou měnit a mohou být kdykoliv stáhnuty bez předcházejícího upozornění. 22. ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZISKU Společnost neposkytuje při obchodování žádné záruky zisku ani vyhnutí se ztrátám. Zákazník nedostal od Společnosti ani žádného z jejich zaměstnanců žádnou takovou záruku. Zákazník si je vědomý rizik, se kterými je spojené obchodování a je finančně schopný unést tato rizika a ustát jakékoliv případné ztráty. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 7

9 Společnost Plus500CY Limited je registrovaná a regulovaná Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry, CIF licence č. 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 8

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Politika realizace příkazů Tento postup vykonávání příkazů je součástí klientských smluv, jak je definováno v uživatelské smlouvě. 1. VYKONÁVÁNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

UPOZORNĚNÍ O RIZIKU Klient je zodpovědný za jakékoliv daně a/nebo jiné poplatky, které mohou vzniknout jeho obchodováním.

UPOZORNĚNÍ O RIZIKU Klient je zodpovědný za jakékoliv daně a/nebo jiné poplatky, které mohou vzniknout jeho obchodováním. UPOZORNĚNÍ O RIZIKU 1. Úvodní ustanovení 1.1. Toto upozornění na možná rizika je Vám (našemu Klientovi nebo budoucímu Klientovi) poskytnuto v souladu se Zákonem o poskytování investičních služeb, provádění

Více

UPOZORNĚNÍ O RIZIKU ČÁST A - RIZIKA SPOJENÁ SE VŠEMI FINANČNÍMI INSTRUMENTY

UPOZORNĚNÍ O RIZIKU ČÁST A - RIZIKA SPOJENÁ SE VŠEMI FINANČNÍMI INSTRUMENTY UPOZORNĚNÍ O RIZIKU ČÁST A - RIZIKA SPOJENÁ SE VŠEMI FINANČNÍMI INSTRUMENTY 1. Úvodní ustanovení 1.1. Toto upozornění na možná rizika je Vám (našemu Klientovi nebo budoucímu Klientovi) poskytnuto v souladu

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY

Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY 1. Všeobecně Společnost Plus500CY Ltd (dále jen Společnost ) je členem Kompenzačního fondu pro investory (Investor Compensation Fund) (dále jen ICF ), pro

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Rekordní výsledky za rok 2014 a rekordní 2015 ve výhledu Společnost BMW reportovala 18.3. rekordní hospodářské výsledky za rok 2014. Společnost poprvé v historii překročila dvoumilionovou

Více

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH

INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Údaje o Bance jako právnické osobě, která vykonává činnosti stanovené v licenci ČNB a základní informace související investičními službami poskytovanými

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A.

VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A. OBECNÉ PROHLÁŠENÍ O RIZICÍCH červenec 2017 VIE FINANCE A.E.P.E.Y. S.A., působící prostřednictvím značky FORTISSIO (www.fortissio.com) (dále jen Společnost), je regulovanou investiční

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! www.nnfondy.cz Proč investovat s NN Investment Partners? Na základě jedné smlouvy

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

b) mají znalosti a zkušenosti s obchodováním s deriváty a s různými druhy podkladových aktiv; a

b) mají znalosti a zkušenosti s obchodováním s deriváty a s různými druhy podkladových aktiv; a Poučení o riziku S ohledem na to, že Nuntius Brokerage and Investment Services S.A., odštěpný závod ( Nuntius ), který je makléřem souhlasícím se sjednáváním rozdílových kontraktů ( CFD ) typu OTC ( OTC

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

INFORMACE O RIZICÍCH

INFORMACE O RIZICÍCH INFORMACE O RIZICÍCH PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1834 (dále jen Obchodník)

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Podmínky pro Deriváty DEGIRO

Podmínky pro Deriváty DEGIRO Podmínky pro Deriváty DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Execution only... 3 Článek 4. Objednávky... 4 Článek 5. Pozice... 4 Článek 6. Riziko a hodnota zajištění...

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bezhotovostní transakce na vzestupu Není potřeba asi diskutovat o tom, že bezhotovostní platby nahrazují hotovostní. Kromě toho, že pro běžného spotřebitele je pohodlnější platit nákupy

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG

C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced ISIN AT0000634704 (T) Správu tohoto fondu vykonává C-QUADRAT Kapitalanlage AG Údaje o fondu k 28. 02. 2014 Investiční společnost C-QUADRAT Portfolio manažer ARTS Asset

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem IPO v Londýně Společnost chystá svůj první vstup na burzu, který se bude konat začátkem března v Londýně. Konkrétně půjde o prodej 20% společnost za předpokládanou cenu 150 mil. EUR.

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem České HDP i počet nových úvěrů na vzestupu Tento rok byl pro české hospodářství velmi dobrý, HDP vzrostlo nad očekávání zejména díky intervenci ČNB a oživení evropské ekonomiky. Společně

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY

PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY PROHLÁŠENÍ O SEZNÁMENÍ SE S INVESTIČNÍMI RIZIKY ze dne 14. ledna 2015 I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Prohlášení o seznámení se s investičními riziky (dále jen Prohlášení ) je nedílnou součástí Pravidel poskytování

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK O INVESTIČNÍCH VĚDOMOSTECH ZÁKAZNÍKA

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK O INVESTIČNÍCH VĚDOMOSTECH ZÁKAZNÍKA INVESTIČNÍ DOTAZNÍK O INVESTIČNÍCH VĚDOMOSTECH ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení Zákazníka / Jméno a příjmení Zástupce Zákazníka Číslo Smlouvy 1. MiFID předpisy vyžadují, aby X-Trade Brokers DM SA (dále jen "XTB")

Více

Anatomie Quick Trade Ticketu

Anatomie Quick Trade Ticketu Anatomie Quick Trade Ticketu Quick Trade Vám dává lepší možnost kontroly a zvýší transparentnost způsobu obchodování Vašeho příkazu. FOREX CFD FOREX Anatomie Trade Ticketu FX Quick. FX OPTION IKONA PRODUKTU

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů

Plus500UK Limited. Zásady provedení příkazů Plus500UK Limited Zásady provedení příkazů Zásady provedení příkazů Úvod Máme obecnou povinnost provozovat naše podnikání s vámi poctivě, férově a profesionálně a při provedení příkazů jednat ve vašem

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI

Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI Příloha č. 4 k Smlouvě č... /... KOORDINÁTY A ZPŮSOBY KOMUNIKACE MEZI STRANAMI I. Poskytnuté údaje pro komunikaci mezi stranami Použitelné varianty se označují znakem "X" (pokud je k dispozici znak " ").

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

ZÁSADY PRO EXEKUCE PŘÍKAZŮ 1. ÚVOD 2. VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI

ZÁSADY PRO EXEKUCE PŘÍKAZŮ 1. ÚVOD 2. VYMEZENÍ PŮSOBNOSTI 1. ÚVOD Společnost Monecor (London) Limited, působící rovněž pod obchodním názvem ETX Capital, (dále též ETX Capital, my, nebo naše společnost ), je licencována a regulována orgánem Financial Conduct Autority

Více

INVESTORSKÝ KOMPENZAČNÍ FOND

INVESTORSKÝ KOMPENZAČNÍ FOND INVESTORSKÝ KOMPENZAČNÍ FOND 1. Úvodní ustanovení (dále jen Společnost ) je členem Investorského kompenzačního fondu (dále jen ICF ) pro klienty Kyperských investičních společností (dále jen CIF ) dle

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016,

Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne 2016, III. Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 243/2013 Sb., o investování investičních fondů a o technikách k jejich obhospodařování, ve znění nařízení vlády č. 11/2014 Sb. Vláda

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

Good Technology (GDTC)

Good Technology (GDTC) Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Good Technology (GDTC) americká společnost Good

Více

1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře

1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře od Admiral Markets 1. Úvod 2. Ekonomický kalendář 3. Přizpůsobení kalendáře 4. Důležité ekonomické zprávy 5. Výhody používání kalendáře Jeden z klíčových úspěchů na finančních trzích je vědět, proč se

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník )

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) INVESTIČNÍ DOTAZNÍK (dále jen dotazník ) PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném, Městským soudem v Praze, oddíl B., vložka

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Název: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Vnitřní směrnice č.: 3/2012 Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých investičních

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem ECB se chystá na největší stimulaci v historii Evropy Minulý týden po zveřejnění dat o evropské inflaci se Eurozóna oficiálně dostala do deflace. ECB, jejíž mandátem je hájit stabilitu

Více

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PŘIJÍMÁNÍ A PŘEDÁVÁNÍ POKYNŮ Vnitřní směrnice č. 5/2015 Určena: Vytvořil: Schválil: Pro zákazníky Zprostředkovatele Compliance Jednatelka společnosti Platnost od: 1. 2. 2015 Účinnost od: 1. 2.

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Čínská ekonomika se odráží ode dna, počítá se silným růstem střední třídy Za poslední 3 měsíce přišla z Číny série dobrých makrodat, nejvýznamnějším údajem byl nárůst HDP Číny meziročně

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE Název: Vnitřní směrnice č.: Obsah: Přílohy: Určena: Vytvořil: Schválil: PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ - INVESTICE I/4/2014 Postupy zjišťování a řízení střetu zájmů ve Společnosti 1. Formulář evidence poskytnutých

Více

od Admiral Markets Trading Camp

od Admiral Markets Trading Camp od Admiral Markets Trading Camp 1. Fibonacci retracement 2. Nastavení 3. Použití v praxi Autorem tohoto mocného nástroje je matematik Leonardo Pisano Fibonacci. Nástroj vychází z přírody konkrétně z vypozorování

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI

INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI INFORMACE O ZÁKAZNICKÝCH KATEGORIÍCH A MOŽNOSTECH PŘESTUPU MEZI TĚMITO KATEGORIEMI Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. Obsah: 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ... 3 2 PŘEHLED POUŽITÝCH POJMŮ A ZKRATEK...

Více

Informace o investičních službách a nástrojích ke Smlouvě o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů

Informace o investičních službách a nástrojích ke Smlouvě o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů INFORMACE O INVESTIČNÍCH SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH 1. Tyto Informace o investičních službách a Nástrojích jsou součástí Smlouvy o obstarávání obchodů s cennými papíry investičních fondů (dále jen Smlouva ).

Více

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce

Bližší informace o investičních službách. Korporátní akce Bližší informace o investičních službách Korporátní akce Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost DEGIRO uzavřela

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

PŘEHLED ZÁSAD NEJLEPŠÍCH ZÁJMŮ A PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ

PŘEHLED ZÁSAD NEJLEPŠÍCH ZÁJMŮ A PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ 1. Úvodní ustanovení PŘEHLED ZÁSAD NEJLEPŠÍCH ZÁJMŮ A PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ Tento Přehled zásad nejlepších zájmů a provádění příkazů (dále jen Zásady ) je Vám (jakožto Klientovi nebo potenciálnímu Klientovi)

Více

Střednědobý Dluhopis s nulovým kupónem

Střednědobý Dluhopis s nulovým kupónem Střednědobý Dluhopis s nulovým kupónem Podmínky emise dluhopisu 30.března 2010 Emitent: Garant: Rating: Status: ISIN: Objem emise: Citigroup Funding Inc. Citigroup Inc Rating emitenta je v současné době

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Společnost Ferrari jde na burzu Fiat-Chrysler, aktuální 90% majitel společnosti Ferrari, oznámil (10% vlastní syn zakladatele Enza Ferrari), že společnost uvede na burzu, aby získala

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

investiční účet MOVENTUM Objevte své možnosti

investiční účet MOVENTUM Objevte své možnosti investiční účet MOVENTUM Objevte své možnosti Kdo je Moventum? Moventum S.C.A je mezinárodní investiční platforma se sídlem v Lucembursku, která se specializuje na podporu nezávislých finančních poradců

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice

mysh.cz Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice Smluvní ujednání Platné od 1. února 2007 UAM Czech Republic s.r.o. Limuzská 2110/8 100 00 Praha 10 Strašnice A. Smlouva o poskytování internetových služeb 1. Smluvní strany Smluvními stranami je firma

Více

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID

Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Kategorizace zákazníků podle směrnice MiFID Obsah 1. Úvodní ustanovení... 1 2. Kategorie zákazníků... 1 2.1 Neprofesionální zákazník... 1 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3

Více

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1

BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY 2010-2013. 15.6.2012 Mezinárodní obchodní operace 1 BEZHOTOVOSTNÍ PLATBY V Z D Ě L Á VA C Í M AT E R I Á L K E K U R Z U M E Z I N Á R O D N Í O B C H O D N Í O P E R A C E S L E Z S K Á U N I V E R Z I TA V O PAV Ě O K R E S N Í H O S P O D Á Ř S K Á KO

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA KÁVA SHORT

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA KÁVA SHORT 5.4.17 - KÁVA SHORT ANALYTICKÝ TÝM DUBEN 2017 KÁVA SHORT Káva prodej. Graf zdroj: Teletrader, Gain Capital Group: vývoj průměrné historické sezónnosti červencového futures na kávu Arabiku v 5, 15 a 30

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Ferrari je italská automobilová značka, která proslula

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ A MOŽNOSTI PŘESTUPŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI KATEGORIEMI OBSAH 1. Kategorie zákazníků... 1 1.1 Profesionální zákazník... 1 1.2 Profesionální zákazník na žádost... 2 1.3 Neprofesionální

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. 1. První přihlášení a přehled 2. Často kladené otázky 1. Jak mohu získat přístup

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ

KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ KATEGORIZACE ZÁKAZNÍKŮ Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

ZÁSADY KLIENTSKÉ KATEGORIZACE

ZÁSADY KLIENTSKÉ KATEGORIZACE ZÁSADY KLIENTSKÉ KATEGORIZACE 1. Obecná ustanovení V souvislosti se zákonem o poskytování investičních služeb, provádění investičních úkonů na regulovaných trzích a dalších souvisejících předpisech z roku

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ

PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ 1. Úvodní ustanovení PRAVIDLA ŘÍZENÍ STŘETU ZÁJMŮ Investiční a pojišťovací zprostředkovatel JPL SERVIS, s.r.o. (dále jen Společnost ) v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

Up & Down opce. Manuál. Obsah

Up & Down opce. Manuál. Obsah Up & Down opce Manuál Obsah 1 Přihlášení do platformy... 2 2 Rozhraní platformy... 4 2.1 Změna modulu z Forex na Opce... 4 2.2 Market Watch... 5 2.3 Up-Down Opce... 9 2.4 Okno Obchodního portfólia... 11

Více

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A OCHRANA SOUKROMÍ

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A OCHRANA SOUKROMÍ PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ WEBOVÝCH STRÁNEK A OCHRANA Ochranné známky a práva duševního vlastnictví SOUKROMÍ Společnost Xtrade Europe Limited (dále jen Společnost nebo my v příslušných tvarech) je držitelem autorských

Více

BH Securities 4Y ING Autocallable Note

BH Securities 4Y ING Autocallable Note BH Securities a.s. BH Securities 4Y ING Autocallable Note 4 roky splatnost Bariéra 70% pro výplatu kupónu Roční kupon 6.5% Snowball efekt Bariéra 50% pro výplatu jistiny Možnost předčasného splacení Popis

Více

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ

PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ PRAVIDLA PROVÁDĚNÍ POKYNŮ ZA NEJLEPŠÍCH PODMÍNEK A PRAVIDLA ZPRACOVÁNÍ POKYNŮ PPF banka a.s. se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ: 160 41, IČ: 47116129 zapsaná v obchodním

Více

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v

RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v RSJ Private Equity investic nı fond s prome nny m za kladnı m kapita lem, a.s. Politika vy konu hlasovacı ch pra v Účinnost ke dni: 27.4.2016 Stránka 1 z 6 1. Úvodní ustanovení I. Zásady pro výkon hlasovacích

Více

Pojistné krytí jednotlivého odběratele: Single Risk

Pojistné krytí jednotlivého odběratele: Single Risk Speciální produkty jednotlivého odběratele: Single Risk Většina společností má v portfoliu několik klíčových odběratelů. Z hlediska risk managementu představují právě tito odběratelé největší riziko. Naše

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Přihlašovací údaje pro klienta: Stačí zaregistrovat

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více