Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika"

Transkript

1 Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika

2 Upozornění na rizika Pokud se nástroj CFD používá spekulativně, může ohrozit váš kapitál. Některé regulační úřady klasifikují nástroje CFD jako vysoce rizikové, protože kapitál není chráněný, není zaručena návratnost a klient může přijít o investovanou sumu. Na obchodní platformě Plus500 není možné ztratit víc než je investovaná suma a klient se nemůže dostat do dluhu vůči společnosti Plus500. Obchodování s nástroji CFD není vhodné pro všechny investory. Ujistěte se o tom, že plně chápete související rizika. 1. TOTO UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA JE SOUČÁSTÍ KLIENTSKÝCH SMLUV, JAK JE DEFINOVANÉ V UŽIVATELSKÉ SMLOUVĚ 1.1. Uvažujete o obchodování s námi na obchodní platformě Plus500CY Ltd. (dále jen Plus500, my, naše, nás ) v diferenčních smlouvách (Contracts for Difference CFD ). CFD jsou vysoce rizikové investice, které nejsou vhodné pro mnoho investorů Toto upozornění vám poskytuje informace o rizicích spojených s CFD, ale nemůže vysvětlit všechna rizika, jak se tato rizika týkají vašich osobních okolností. V případě pochybností požádejte o radu odborníka Předtím, než s námi uzavřete obchodní vztah, je důležité, abyste plně rozuměli obsaženým rizikům. Pokud se s námi rozhodnete vstoupit do obchodního vztahu, je důležité, abyste si stále uvědomovali zahrnutá rizika, abyste měli dostatek finančních prostředků na unesení těchto rizik a abyste starostlivě sledovali svoje pozice. 2. ZVÝŠENÉ ZTRÁTY 2.1. Z povahy obchodních marží vyplývá, že jak zisky, tak i ztráty mohou být vyšší a pokud nenastavíte příkaz Close at Loss nebo Limit Order, můžete utrpět velmi velké ztráty, pokud se pozice pohnou proti vám. Nemůžete však přijít o víc, než činí saldo na vašem obchodním účtu. 3. POPLATKY A DANĚ 3.1. Poskytování služeb Plus500 klientovi podléhá zpoplatnění, které je uvedené na internetových stránkách společnosti. Předtím, než klient začne obchodovat, je potřebné, aby se obeznámil s informacemi o všech poplatcích, provizích a úhradách, které bude snášet. Je povinností klienta sledovat případné změny v poplatcích Poplatky Plus500 je možné měnit v souladu s podmínkami klientské dohody. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 1

3 3.3. Existuje riziko, že klientovy obchody s jakýmikoliv finančními nástroji může být nebo se stát předmětem zdanění a/nebo jiných povinností, například v důsledku změny právních předpisů nebo osobní situace klienta. Společnost nenabízí daňové poradenství Klient zodpovídá za všechny daně a/nebo jakékoliv jiné povinnosti, které mohou vyplynout v souvislosti s jeho obchodováním Pamatujte na to, že poplatky mohou podléhat změnám bez předcházejícího upozornění. 4. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY 4.1. Společnost je členem Kompenzačního fondu pro investory a pro klienty investičních společností, který je regulovaný v Kyperské republice. Někteří klienti budou mít nárok na náhradu škody v rámci Kompenzačního fondu pro investory, pokud je společnost v platební neschopnosti vzhledem k její finanční situaci a když se nezdá možným reálný výhled na zlepšení výše uvedených okolností v blízké budoucnosti. Kompenzace u každého oprávněného klienta nepřesáhne dvacet tisíc euro ( EUR). Pro víc informací nahlídněte do dokumentu Kompenzační fond pro investory na našich webových stránkách. 5. CDF NEJSOU VHODNÉ PRO DLOUHODOBÉ INVESTICE 5.1. Nástroje CFD nejsou vhodné pro dlouhodobého investora. Pokud nástroj CFD podržíte otevřený delší dobu, s ním spojené náklady se zvýší a mohlo by být výhodnější koupit namísto něj podkladové aktivum. 6. ŽÁDNÁ PRÁVA NA PODKLADOVÝ NÁSTROJ 6.1. CFD neposkytují práva k podkladovým nástrojům nebo v případě CFD týkajících se akcií neposkytují hlasovací práva. 7. INVESTUJTE JEN PENÍZE, O KTERÉ SI MŮŽETE DOVOLIT PŘIJÍT 7.1. Do CFD neinvestujte peníze, o které si nemůžete dovolit přijít. Investice do CFD přináší vyšší riziko pro investora, který v důsledku kolísání hodnoty nemusí dostat zpět svoji investovanou částku. 8. VHODNOST 8.1. Je na nás, abychom vyhodnotili vhodnost obchodní platformy pro vaši situaci. Rozhodnutí o tom, zda otevřít účet nebo ne, a zda chápete rizika nebo ne, leží na vás Můžeme vás též požádat o informace o vašich finančních aktivech a ziscích. Nesledujeme za Vás, zda je nám zaslána peněžní částka nebo vaše zisky a ztráty v souladu s těmito informacemi. Je na Vás, abyste zhodnotili, zda jsou vaše finanční zdroje přiměřené, a jakou úroveň rizika na sebe berete. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 2

4 9. POTENCIÁLNÍ RIZIKA 9.1. Nemůžete přijít o víc než je saldo vašeho obchodního účtu Předtím, než s námi vstoupíte do transakce CFD, požadujeme, abyste u nás uložili peníze jako vstupní marži. Pokud chcete udržet transakci otevřenou, musíte zajistit, aby částka na vašem obchodním účtu převyšovala udržovací marži. Vstupní marže se budou mezi jednotlivými nástroji lišit a částky budou uvedené na obchodní platformě. To znamená, že budete používat některý druh pákového efektu (leverage nebo gearing) a ten může zapracovat ve váš prospěch nebo proti vám. Malý cenový pohyb ve váš prospěch může vést k velkému zisku oproti vstupní marži použité na obchodování, no drobný cenový pohyb proti vám může způsobit podstatné ztráty Dále budeme žádat, abyste zajistili, že bude částka na vašem obchodním účtu přesahovat udržovací marži tak, aby udržela transakci otevřenou. Proto může být potřebné, abyste nám v případě, že se naše cena pohne proti vám, poskytli v krátkém čase významně velkou dodatečnou marži na to, aby vaše transakce zůstali otevřené. Pokud tak neučiníte, budeme oprávněni zavřít jednu, několik nebo všechny vaše obchodní operace. Za utrpěné ztráty ponesete zodpovědnost Měli byste mít také na paměti, že v souladu s naší uživatelskou smlouvou máme právo podle vlastního uvážení vyhlásit výzvu k dodatkové úhradě. Podle uživatelské smlouvy musíte vyhovět výzvě k dodatkové úhradě ihned, a to jakýmkoliv možným způsobem a v čase, který stanovíme. Pokud tak neučiníte, budeme oprávněni zavřít jednu, několik nebo všechny vaše obchodní operace Pokud jste neučinili kroky k uložení absolutního limitu na své ztráty (například umístěním příkazu Close at Loss nebo Close at Profit na svůj účet), může být výsledkem nepříznivých pohybů na trhu ztráta celého salda vašeho obchodního účtu. Abychom vám pomohli zvládnout toto riziko, máme v nabídce celou řadu nástrojů na řízení rizik. 10. NEVHODNÉ JAKO PŘÍJEM Vlastní koncepce CFD znamená, že nejsou vhodné pro investora očekávajícího příjem ze svých investic, protože příjem z takových investic může při peněžním vyjádření hodnotově kolísat. Při investici do produktu OTC, což není lehce realizovatelná investice, může být náročné předat nebo vykonat investici a získat spolehlivé informace o její hodnotě nebo rozsahu rizik, kterým je vystavena Bere se na vědomí, že klient nemá žádná práva nebo závazky s ohledem na podkladové aktiva související s CFD, které obchoduje. Nevykonává se dodání podkladového aktiva. 11. KOLÍSÁNÍ NA TRHU Je důležité, abyste rozuměli rizikům spojeným s obchodováním na trhu, protože kolísání ceny na podkladovém trhu bude mít dopad na ziskovost obchodní operace. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 3

5 Například: hodnota investicí denominovaných v cizích měnách může klesat nebo stoupat následkem změn výměnných kurzů CFD jsou proto vhodné pouze pro zákazníky, kteří plně rozumějí trhovému riziku a mají předcházející zkušenosti v obchodování. V případě nejistoty doporučujeme požádat o radu nezávislého odborníka Skluz je rozdíl mezi očekávanou cenou transakce s CFD a cenou, za kterou se transakce skutečně vykoná. Skluz se často vyskytuje v období zvýšené volatility (například z důvodu zpravodajských událostí), což způsobí, že není možné vykonat objednávky za určitou cenu, když jsou použité trhové objednávky a když se vykonávají velké objednávky, kdy pro udržení očekávané ceny obchodu nemusí být při požadované cenové hladině dostatečný zájem. 12. DERIVÁTY Pozice otevřené u nás se neobchodují na žádné burze. Ceny a ostatní podmínky stanovujeme my a pro splnění všech povinností jsme povinni zajistit co nejlepší realizaci a postupovat rozumně a v souladu s uživatelskou smlouvou a postupem na vybavování příkazů. Výsledkem každé CFD transakce, kterou otevřeme skrz naši obchodní platformu, je uzavření smlouvy s námi. Tyto smlouvy je možné uzavřít pouze s námi a není možné jich přenést na jinou osobu. 13. POTŘEBA SLEDOVÁNÍ POZICÍ Z důvodu účinku spekulací a tedy rychlosti, s jakou mohou vzniknout zisky nebo ztráty, je důležité, abyste své pozice pozorně sledovali. Dohled nad vašimi obchody je vaší zodpovědností. 14. PROVOZNÍ RIZIKA Provozní rizika s Plus500 na vašem počítači se týkají každé transakce CFD. Například narušení provozních procesů Plus500, jako jsou komunikace, počítače, počítačové nebo mobilní sítě, jako i externí události, mohou vést k opoždění realizace a vypořádání transakce. Plus500 nenese ani nepřijímá žádnou zodpovědnost ve vztahu k provozním procesům Plus500, s výjimkou případů, kdy k narušení dojde následkem podvodu, nedbalosti nebo nečestného jednání ze strany Plus V souvislosti s používáním výpočtové techniky a dat nese klient mezi jinými riziky i následující rizika, při kterých nenese Společnost žádnou zodpovědnost jakékoliv výsledné ztráty: a) odpojení zařízení od elektrického proudu na straně klienta, poskytovatele, nebo komunikačního operátora (včetně hlasové komunikace), kterého klient používá, b) fyzické poškození (nebo zničení) komunikačních kanálů používaných na přepojení klienta a poskytovatele (komunikačního operátora), poskytovatele a obchodního a informačního serveru klienta, Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 4

6 c) výpadek (nepřijatelně nízká kvalita) komunikace prostřednictvím kanálů používaných klientem, nebo Společností, nebo kanálů používaných poskytovatelem nebo komunikačním operátorem (včetně hlasové komunikace), kterého používá klient nebo Společnost, d) chybné nastavení klientského terminálu nebo jeho nastavení v rozporu s požadavky, e) předčasná aktualizace klientského terminálu, f) používání komunikačních kanálů, hardvéru a softvéru vytváří riziko nepřijetí zpráv (včetně textových zpráv), které klientovi odeslala Společnost, g) obchodování po telefonu může být znemožněno kvůli přetížení spojení, h) porucha nebo nefunkčnost platformy, která zahrnuje i klientský terminál Klient může při vzniku výše uvedených rizik utrpět finanční ztráty, přičemž Plus500 nepřijímá žádnou zodpovědnost v případě naplnění takového rizika a za všechny souvisící škody, které může utrpět, zodpovídá klient. 15. OBCHODNÍ PLATFORMA Upozorňujeme klienta na to, že při obchodování na elektronické platformě podstupuje riziko finanční ztráty, která může být důsledkem mimo jiného: a) selhání klientových zařízení, softvéru a zlé kvality připojení, b) selhání, nesprávného fungování nebo nesprávného použití Plus500 nebo klientova hardvéru nebo softvéru, c) nesprávné činnosti klientova vybavení, d) nesprávného nastavení klientského terminálu, e) opožděné aktualizace klientského terminálu Klient bere na vědomí, že jediným spolehlivým zdrojem informací o toku kót je online serverový balík kót. Balík kót v klientském terminálu není spolehlivým zdrojem informací o toku kót, protože spojení mezi klientským terminálem a serverem se může v určitém okamžiku přerušit a některé kóty jednoduše nemusí dorazit do klientského terminálu. 16. KOMUNIKACE MEZI KLIENTEM A SPOLEČNOSTÍ Klient musí akceptovat riziko případných finančních ztrát způsobených tím, že klient dostal s opožděním, nebo nedostal vůbec žádné oznámení od Společnosti. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 5

7 16.2. Klient bere na vědomí, že v nezašifrované informaci přenášené prostřednictvím u nejsou chráněné před neoprávněným přístupem Společnost nenese žádnou zodpovědnost za to, pokud neoprávněné třetí osoby získají přístup k informacím, včetně elektronických adres, elektronické komunikace, osobních údajů a přístupovým údajům při přenosu výše uvedeného mezi Společností a klientem, nebo při používaní internetu nebo jiných síťových komunikačních zařízení, nebo jakýchkoliv jiných elektronických prostředků. 17. VYŠŠÍ MOC V případě zásahu vyšší moci nemusí být Společnost schopna zajistit vykonávání klientských příkazů nebo plnit své závazky ve smyslu dohody s klientem. Následně může klient utrpět finanční ztrátu Společnost není zodpovědna a nenese žádnou zodpovědnost za jakýkoliv druh ztráty nebo škody vyplývající z jakéhokoliv selhání, přerušení nebo opoždění v plnění svých závazků ve smyslu uživatelské dohody, pokud takové selhání, přerušení nebo opoždění vznikne v důsledku vyšší moci. 18. MIMOŘÁDNÉ PODMÍNKY NA TRHU Klient bere na vědomí, že za neobvyklých tržních podmínek může být doba, během které se vykoná příkaz, delší, nebo nemusí být možné vykonat příkazy za deklarované ceny, nebo nemusí být vykonané vůbec. 19. MĚNOVÉ RIZIKO Zákazníci by si měli být vědomi toho, že CFD denominované v měnách jiných než je jejich domácí nesou dodatečné riziko související s kolísáním měnových kurzů. 20. NEPOSKYTOVÁNÍ RAD A DOPORUČENÍ Při objednávání u Společnosti nebude Společnost radit klientovi o opodstatněnosti konkrétní transakce nebo mu poskytovat jakoukoliv formu investičního poradenství a Klient bere na vědomí, že služby nezahrnují poskytování investičního poradenství ohledně CFD nebo na podkladových trzích. Klient vstupuje do transakce sám a přijme příslušné rozhodnutí na základě vlastního úsudku. Při žádosti o to, aby Společnost vstoupila do jakékoliv transakce, klient prohlašuje, že nese výhradní zodpovědnost za vytvoření svého vlastního nezávislého zhodnocení a zjišťování rizika transakce. Prohlašuje, že má dostatečné vědomosti, zběhlost v trhu, odborné rady a zkušenosti, aby si vytvořil vlastní zhodnocení přínosů a rizik jakékoliv transakce. Společnost neposkytuje žádnou záruku na vhodnost výrobků obchodovaných v rámci této dohody a nepřebírá žádnou povinnost důvěrníka ve svých vztazích s klientem Společnost nebude za žádných okolností povinna poskytnout Klientovi jakékoliv právní, daňové, či jiné rady týkající se jakýchkoliv transakcí. V případě, že má klient pochybnosti o tom, zda mu mohou vzniknout jakékoliv daňové povinnosti, musí využít Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 6

8 nezávislé odborné poradenství. Tímto upozorňujeme klienta, že daňové zákony podléhají změnám a průběžně se mohou měnit. 21. NOVINKY Společnost může průběžně a na základě vlastního uvážení poskytnout Klientovi (v novinkách, které zveřejní na svých internetových stránkách nebo poskytne zapsaným odběratelům prostřednictvím svých internetových stránek nebo obchodní platformy nebo jinak) informace, novinky, tržní komentáře a další informace, avšak ne jako službu. V případě, že tak učiní: a) Společnost za tyto informace nenese zodpovědnost, b) Společnost neposkytuje žádné prohlášení, zajištění nebo záruky, pokud jde o přesnost, správnost a úplnost těchto informací, nebo pokud jde o daňové nebo právní důsledky jakékoliv související transakce, c) tyto informace se poskytují výhradně na to, aby si klient udělal vlastní investiční rozhodnutí, a pro klienta nepředstavují investiční poradenství nebo nevyžádanou finanční propagaci, d) v případě, že dokument obsahuje omezení určení nebo distribuce nějaké osoby nebo skupiny osob, klient souhlasí s tím, že ho neodevzdá žádné takové osobě nebo skupině osob, e) klient souhlasí, že před odesláním může Společnost sama konat podle těchto informací a využít informace, na kterých se novinky zakládají. Společnost nemá vliv na čas přijetí klientem a nemůže zaručit, že přijme tyto informace ve stejném čase jako ostatní klienti Tržní komentáře, zprávy nebo jiné informace poskytnuté nebo zpřístupněné Společností se mohou měnit a mohou být kdykoliv stáhnuty bez předcházejícího upozornění. 22. ŽÁDNÁ ZÁRUKA ZISKU Společnost neposkytuje při obchodování žádné záruky zisku ani vyhnutí se ztrátám. Zákazník nedostal od Společnosti ani žádného z jejich zaměstnanců žádnou takovou záruku. Zákazník si je vědomý rizik, se kterými je spojené obchodování a je finančně schopný unést tato rizika a ustát jakékoliv případné ztráty. Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 7

9 Společnost Plus500CY Limited je registrovaná a regulovaná Kyperskou komisí pro burzy a cenné papíry, CIF licence č. 250/14. Plus500CY Ltd. 1 Siafi Limassol 3042 Plus500CY Ltd. Upozornění na rizika v1 8

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA

Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA Plus500 Ltd UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA UPOZORNĚNÍ NA RIZIKA CFD mohou pro váš kapitál znamenat ohrožení, použijí-li se spekulativním způsobem. CFD jsou některými regulačními orgány považovány za vysoce rizikové,

Více

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů

Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Plus500CY Ltd. Politika realizace příkazů Politika realizace příkazů Tento postup vykonávání příkazů je součástí klientských smluv, jak je definováno v uživatelské smlouvě. 1. VYKONÁVÁNÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI

Více

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů

Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice konfliktu zájmů Shrnutí prohlášení o politice konfliktu zájmů 1. Úvod 1.1. Toto prohlášení o politice konfliktu zájmů uvádí, jak společnost Plus500CY Ltd. (dále jen

Více

Rozdílové smlouvy (CFD)

Rozdílové smlouvy (CFD) Varování pro investory 28/02/2013 Rozdílové smlouvy (CFD) Hlavní sdělení Rozdílové smlouvy jsou složité produkty, které nejsou vhodné pro každého investora. Neinvestujte peníze, které si nemůžete dovolit

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY

Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY Plus500CY Ltd. KOMPENZAČNÍ FOND PRO INVESTORY 1. Všeobecně Společnost Plus500CY Ltd (dále jen Společnost ) je členem Kompenzačního fondu pro investory (Investor Compensation Fund) (dále jen ICF ), pro

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem IPO v Londýně Společnost chystá svůj první vstup na burzu, který se bude konat začátkem března v Londýně. Konkrétně půjde o prodej 20% společnost za předpokládanou cenu 150 mil. EUR.

Více

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK

VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK VAROVÁNÍ TÝKAJÍCÍ SE RIZIK Společnost Monecor (London) Litd, vystupuje pod obchodní značkou ETX Capital (dále jen ETX Capital, my nebo naše Společnost), podléhá regulaci státnímu Úřadu pro finanční etiku

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH

FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH FOREX - INVESTICE - TRADING INOVATIVNÍ ZPŮSOB INVESTOVÁNÍ NA TRZÍCH 2 Bohatství je pro moudrého sluhou, pro hloupého pánem. Seneca Využívání algorytmického obchodování vzrostlo z pouhých 2 % v roce 2004

Více

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB SMLOUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽEB Jméno a příjmení R.č./datum narození Trvale bytem (dále jen Investor ) a Lynx B.V. jednající prostřednictvím Lynx B.V., organizační složka IČO: 02451778 Sídlo: 28. října 767/12,

Více

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT

OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT OVLÁDEJTE TRH ZA 10 MINUT VAROVÁNÍ - VYSOCE RIZIKOVÁ INVESTICE: Obchodování na Forexu a v kontraktech na vyrovnání rozdílů (CFD) je vysoce spekulativní, velmi rizikové a nemusí být vhodné pro všechny investory.

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO

Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Podmínky pro službu Shortování cenných papírů DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Shortování cenných papírů (Formulář o přijetí)... 4 Článek 4. Execution only...

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Ferrari je italská automobilová značka, která proslula

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Stratégové odhadují 180 mil prodaných iphonů v roce 2013 Akcie společnosti Apple Inc. byly do září tohoto roku nejvýkonnější z celého indexu S&P 100, když dosáhli 700 USD a zhodnocení

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ. Jméno, Příjmení, titul. Bytem. Datum narození ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ Já, níže podepsaný Jméno, Příjmení, titul Bytem Datum narození tímto čestně prohlašuji: - že jsem byl před podpisem Komisionářské smlouvy, na základě které mně budou poskytovány investiční

Více

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE

PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE PŘÍLOHA č. 2 KE SMLOUVĚ O OBHOSPODAŘOVÁNÍ PORTFOLIA ROZSAH POVĚŘENÍ A INVESTIČNÍ STRATEGIE se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00, Praha 8 IČ: 47672684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ

ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ ZÁSADY PROVÁDĚNÍ PŘÍKAZŮ 1 Úvod Společnost Monecor (London) Limited, s aktivitami pod obchodním názvem ETX Capital (dále ETX Capital, my nebo naše společnost), je povolena a regulována úřadem pro finanční

Více

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta

Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Informace o rizicích a ochraně proti nim, investičních nástrojích a kategorizaci klienta Obchody s investičními nástroji jsou spojeny s řadou rizikových faktorů, které mohou mít vliv na výnosnost nebo

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace )

Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) Informace o principech provádění pokynů klientů za nejlepších podmínek ( Informace ) ÚVOD Tento dokument obsahuje informaci o principech a zásadách ( principy ) provádění pokynů klientů při poskytování

Více

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie

Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Plus500CY Ltd. Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Prohlášení o politice ochrany soukromí a souborech cookie Toto je stránka společnosti Plus500CY Ltd. (dále jen my, nás, náš ). Naší

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460

Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Raiffeisen-Osteuropa-Aktien (R) ISIN AT0000805460 Tento fond spravuje společnost Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Management fondu: Raiffeisen Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.h. Cíle a investiční

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob.

Neposkytujeme žádné záruky ani prohlášení, že používání jakýchkoli materiálů zobrazených na těchto stránkách neporuší práva třetích osob. Podmínky používání Vítejte na stránkách společnosti Eli Lilly (dále jen Lilly ). Používáním těchto stránek souhlasíte s dodržováním následujících podmínek a všech příslušných zákonů a předpisů. Pokud nesouhlasíte

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Online tisk 4.0. 1. vydání

Online tisk 4.0. 1. vydání Online tisk 4.0 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA

KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KATEGORIZACE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA KOLEKTIVNÍ INVESTOVÁNÍ 1. Internetová adresa Banky, na které jsou umístěny veškeré informace poskytované Bankou, na které odkazuje tato Smlouva: http://www.kb.cz.

Více

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb

LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb LICENČNÍ PODMÍNKY pro užití softwarového programu FINYS a souvísejících služeb 1. Úvodní ustanovení 1.1. Obecná ustanovení Tyto licenční podmínky (dále jen licenční podmínky ) společnosti ebrothers Software

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Obchodování s cennými papíry SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ CYRRUS vám umožní obchodovat s různými druhy investičních nástrojů především na burzách v Německu,

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka

Obchodní podmínky pro poskytování služeb. na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Obchodní podmínky pro poskytování služeb na platformě ČP Cloud v rámci akce Vánoční sbírka Účinné od 27.11.2014 do 3.1.2015. Článek 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen Obchodní podmínky

Více

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn

Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Sezónní spread - veřejná analýza leden 2015 Zemní plyn Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Shrnutí Meziměsíční sezónní spread březnového a zářijového futures kontraktu na zemní plyn

Více

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka

Parental Controls. Verze: 6.0. Uživatelská příručka Parental Controls Verze: 6.0 Uživatelská příručka Vydáno: 2012-06-27 SWD-20120627161520671 Obsah... 4 Požadavky... 4 Informace o funkci... 4 Zapomněl jsem kód PIN pro funkci... 5 Právní upozornění... 5

Více

PŘEDOBCHODNÍ INFORMACE

PŘEDOBCHODNÍ INFORMACE PŘEDOBCHODNÍ INFORMACE KDO JE CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s.? CAPITAL MARKETS, o.c.p., a.s. je licencovaný obchodník s cennými papíry (dále jen Obchodník ). Od roku 2008 je členem Asociace obchodníků s

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Rychlý průvodce finančním trhem

Rychlý průvodce finančním trhem Rychlý průvodce finančním trhem www.highsky.cz Trh Forex Z hlediska objemu transakcí je forexový trh největší na světě (decentralizovaný trh s denním objemem 4 biliony USD) Denní objem trhu je zhruba 16x

Více

Kategorizace zákazníků

Kategorizace zákazníků Kategorizace zákazníků Obsah: 1. Úvodní ustanovení... 2 2. Kategorie zákazníků dle směrnice MIFID... 2 2.1 Neprofesionální zákazník... 2 2.2 Profesionální zákazník... 2 2.3 Způsobilá protistrana... 3 3.

Více

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ

POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ POUČENÍ KLIENTA O RIZICÍCH V PŘÍPADĚ INVESTICE DO FONDU KVALIFIKOVANÝCH INVESTORŮ Tento materiál se vztahuje na fondy kvalifikovaných investorů, které jsou spravovány investiční společností J&T INVESTIČNÍ

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. Zaměstnanec společnosti, který dotazník předkládá zákazníkovi: Datum vyplnění dotazníku: Identifikace zákazníka INVESTIČNÍ DOTAZNÍK se sídlem Pobřežní 97/4, 86, Praha 8 IČ: 4767684 zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 585 (dále také jen Manažer ) Úplné a pravdivé vyplnění

Více

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y

V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y GLOBÁLNÍ VERZE 7 listopadu 2014 V Š E O B E C N É O B C H O D N Í P O D M Í N K Y P R O P O S K Y T O V Á N Í S L U Ž E B 1. ÚVOD VOLVO Vám chce nabídnout nejlepší dostupné Služby (jak jsou definovány

Více

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU

Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU Podmínky užívání způsobu platby Platby přes PayU I. Definice pojmů Pro účely těchto podmínek budou níže uvedené pojmy vykládány následovně: 1.1. Poskytovatel společnost TADY-A-TEĎ CZ s.r.o. IČ 034 61 114,

Více

Podmínky pro Deriváty DEGIRO

Podmínky pro Deriváty DEGIRO Podmínky pro Deriváty DEGIRO Obsah Článek 1. Definice... 3 Článek 2. Smluvní vztahy... 3 Článek 3. Execution only... 3 Článek 4. Objednávky... 4 Článek 5. Pozice... 4 Článek 6. Riziko a hodnota zajištění...

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Letecké expo ve Farnborought Minulý týden probíhalo v anglickém městě Farnborought největší letecké expo tohoto roku, kde spolu giganti Airbus a Boeing sváděly lítý boj o nové zakázky.

Více

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ

PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s. Slunná 25 162 00 Praha 6 PRAVIDLA PRO PROVÁDĚNÍ OBCHODŮ AKRO investiční společnost, a.s., identifikační číslo 492 41 699, se sídlem Praha 6, Slunná 547/25 (dále jen společnost,

Více

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015

AKCIÍ COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 COLOSSEUM, A.S. RYZE ČESKÁ SPOLEČNOST JIŽ 17 LET NA TRHU BROKER ROKU 2014, 2013, 2012, 2011 BEST FUTURES BROKER 2015 BEST ASSET MANAGEMENT COMPANY 2015 ŠIROKÉ PORTFOLIO PRODUKTŮ AKCIE, ETF, CERTIFIKÁTY

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. 1. První přihlášení a přehled 2. Často kladené otázky 1. Jak mohu získat přístup

Více

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015

Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Spreadový týdeník 23.-27.3.2015 Marek Hauf analytik hauf@hbpartners.cz Tel: 234 768 016 Přehled potencionálních obchodů: Graf č. 1: Komoditní spread CZ5-KWZ5 (zdroj: Track`n Trade) Historie ukazuje, že

Více

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO

SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO SMLOUVA O OBSTARÁVÁNÍ OBCHODŮ S CENNÝMI PAPÍRY KOLEKTIVNÍHO INVESTOVÁNÍ PŘÍLOHA Č. 1 INFORMACE O SLUŽBÁCH A NÁSTROJÍCH, KATEGORIE KLIENTA A VÝSLEDEK DOTAZNÍKU INVESTORA Ustanovení pro všechny klienty 1.

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ.

INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ. INFORMACE O KLIENTECH, TÝKAJÍCÍ SE POLITIKY NEJLEPŠÍHO PROVEDENÍ KLIENTSKÝCH PŘÍKAZŮ. V tomto dokladu slova my a nás znamenají IZ Global Markets SRO, Sofie, pro naše klienty používáme oslovení Vy. IZ Global

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Nejvyšší stimulace v historii Evropy Prezident ECB Mario Dragi potvrdil na tiskové konferenci 2.10.2014 začátek největší stimulace kapitálových trhů v historii Evropy. Jedná se o 400

Více

Pravidla soutěže. xsocial vyhraj kopírováním ostatních! Obecné termíny

Pravidla soutěže. xsocial vyhraj kopírováním ostatních! Obecné termíny Pravidla soutěže xsocial vyhraj kopírováním ostatních! 1 Obecné termíny 1. V těchto Podmínkách jsou použité termíny: a) Soutěž je rozuměna Soutěž xsocial vyhraj kopírováním ostatních!, která je organizována

Více

Politika výkonu hlasovacích práv

Politika výkonu hlasovacích práv Politika výkonu hlasovacích práv Účinnost ke dni: 22.07.2014 ZFP Investments, investiční společnost, a.s., se sídlem Antala Staška 2027/79, Krč, 140 00 Praha 4, IČO 242 52 654, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů a jejich rizika. Ostatní produkty Produkty finančních trhů a jejich rizika Ostatní produkty datum platnosti a účinnosti od 01. 09. 2014 Obsah Úvod 3 Vysvětlivky 4 Popis rizik 4 Obecné 4 Charakteristiky opcí 5 Seznam zkratek 6 Riziko ztráty

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Bankovní sektor na vzestupu Každá krize je svým způsobem přínosem, stejně jako dravci čistí stádo od nemocných a starých kusů tak krize čistí trh od nemocných firem. Výsledkem je,

Více

Share online 3.1. 1. vydání

Share online 3.1. 1. vydání Share online 3.1 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem 3D XPoint průlomová technologie Společnost Intel Corp. a Micron Technology, Inc. uvedly 28.7. na společné tiskové konferenci přelomovou technologii revolučních pamětí. Paměti jsou

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti

Tématické okruhy. 4. Investiční nástroje investiční nástroje, cenné papíry, druhy a vlastnosti Seznam tématických okruhů a skupin tématických okruhů ( 4 odst. 2 vyhlášky o druzích odborných obchodních činností obchodníka s cennými papíry vykonávaných prostřednictvím makléře, o druzích odborné specializace

Více

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex

Obchodní instrumenty. 1. Bez páky: A) Akcie B) ETF. 2. S pákou: A) Futures B) Opce C) CFD D) Forex CO TO JE BURZA? Burza Místo, kde se obchodují všechny finanční instrumenty Striktní dohled kontrolních orgánů Místo, kde se střetává nabídka s poptávkou Právnická osoba, a.s. Obchodník s cennými papíry

Více

Smluvní podmínky (Wi-Fi)

Smluvní podmínky (Wi-Fi) Smluvní podmínky (Wi-Fi) Čl. 1 - Předmět smlouvy 1.1. Dodavatel se zavazuje poskytovat Uživateli časově a datově neomezený přístup k síti Internet a jejím službám (dále jen Služby) prostřednictvím pevného

Více

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty

Produkty finančních trhů. Ostatní produkty Produkty finančních trhů Verze 3.2, říjen 2008 Obsah Úvod... 1 Vysvětlivky... 2 Popis rizik... 2 Obecné.... 2 Charakteristiky opcí... 3 Seznam zkratek... 4 Riziko ztráty investované částky...4 Daňové dopady...

Více

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování

Bližší informace o investičních službách. Objednávky a jejich vyřizování Bližší informace o investičních službách Objednávky a jejich vyřizování Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s vámi společnost

Více

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY

DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY DOHODA O ZALOŽENÍ ÚČTU PRO PRÁVNICKÉ OSOBY ZÁSTUPCE PRÁVNICKÉ OSOBY Jméno: Příjmení: Místo narození: Číslo OP nebo pasu: Doklad totožnosti je platný do: Rodné číslo: Nemá exspiraci Zastoupení: ADRESA TRVALÉHO

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Apptocloud.com s.r.o. se sídlem Španělská 759/4, 120 00, Praha 2 zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 182794 IČO: 24145190 DIČ: CZ24145190 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ

Více

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika

EXTRÉMNÍ & ZISKY HORKÉ 07/08/2015. HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika EXTRÉMNÍ & EXTRÉMNÍ ZISKY RIZIKO HORKÉ 07/08/2015 TIPY ZE STRATEGIE EXZARI HB Partners s.r.o. Hájkova 2747/22 130 00 Praha 3 - Žižkov Ceská ˇ republika (+420) 234 768 016 (+420) 234 768 013 www.hbpartners.cz

Více

Informace o HighSky Brokers, a. s.

Informace o HighSky Brokers, a. s. Informace o HighSky Brokers, a. s. 1. Právní informace týkající se HighSky Brokers, a.s. HighSky Brokers, a.s., sídlem Vodičkova 710/31, Praha 1, 110 00, IČ: 247 10 164, zapsaná v obchodním rejstříku,

Více

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku

Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku Příloha č. 20 Konverzní faktory, koeficienty a metody používané při výpočtu kapitálových požadavků k úvěrovému riziku obchodního portfolia a k tržnímu riziku A. Vypořádací riziko Konverzní faktory pro

Více

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS

OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS OMEZENÁ ZÁRUKA VÝROBCE NOKIA NA TELEFON NOKIA SE SYSTÉMEM WINDOWS DŮLEŽITÉ! Tato omezená záruka výrobce ( záruka ) se vztahuje pouze na originální výrobky Nokia s telefonem Windows prodané autorizovaným

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS I. ÚVOD [Společnost] je členem sdružení SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdružení SOLUS ). Jednotliví členové sdružení

Více

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže

Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci. I. Pořadatel Soutěže. II. Účel Soutěže Pravidla soutěže Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci I. Pořadatel Soutěže Soutěž Soutěž o nejlepší mobilní aplikaci pořádá Pořadatel společnost Master Internet s.r.o. se sídlem v Brně, Jiráskova 225/21,

Více

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele

Obchodní podmínky 1. Obecná ustanovení 2. Předmět služby 3. Rozsah služby 4. Práva a povinnosti Uživatele Obchodní podmínky Zaplacením objednávky on line kurzu Jsi značka souhlasí uživatel s níže uvedenými podmínkami a zavazuje se dodržovat pravidla v nich uvedená. 1. Obecná ustanovení 1.1. Poskytovatelem

Více

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS

POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS POUČENÍ o registrech Sdruţení SOLUS I. ÚVOD Jednotliví členové sdružení SOLUS, zájmového sdruţení právnických osob, IČ 69346925 (též jen SOLUS nebo jen Sdruţení SOLUS ) mají společný zájem podílet se na

Více

Informace o pravidlech provádění pokynů

Informace o pravidlech provádění pokynů Informace o pravidlech provádění pokynů 1. Rozsah předmětu Za účelem dosažení nejlepšího možného výsledku při poskytování investičních služeb zákazníkům zavedla společnost Patria Finance, a.s. ( Patria

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

HIGH-FREQUENCY TRADING

HIGH-FREQUENCY TRADING HIGH-FREQUENCY TRADING Představení Vysokofrekvenční obchodování je alternativním způsobem správy kapitálu na globálních finančních trzích. Je tu pro investory, kteří hledají možnosti diverzifikace pro

Více

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí

Plus500UK Limited. Zásady ochrany soukromí Plus500UK Limited Zásady ochrany soukromí Zásady ochrany soukromí Prohlášení o zásadách zachování soukromí Plus500 Ochrana soukromí a osobních a finančních informací našich klientů a návštěvníků webových

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele

1. Úvodní ustanovení. 2. Základní pojmy. 3. Předmět této smlouvy. 4. Práva a povinnosti Provozovatele 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost WVG Solution s.r.o., se sídlem Nad Mazankou 1392/30, Libeň (Praha 8), 182 00 Praha, IČO: 02145138, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK

ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK ČSOB INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Pomůžeme vám stanovit investiční profil Vážená paní, vážený pane, před samotným investováním se Vám dostává do rukou investiční dotazník ČSOB, který nám pomůže nalézt pro Vás vhodné

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. K o l í n s k á 1 6, 1 3 0 0 0, P r a h a 3 Stránka 1. Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Jméno: Příjmení: Název Společnosti: Bydliště (sídlo): Jednající osoba: Rodné číslo (IČ): Dotazník slouží investičnímu zprostředkovateli společnosti HV Group, s.r.o. (dále také jen Zprostředkovatel

Více

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA

DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA ANALYTICKÝ TÝM DENNÍ TECHNICKÁ ANALÝZA DISCLAIMER & DISCLOSURES Přečtěte si prosím upozornění v závěru analýzy. SMĚR ČASOVÝ HORIZONT STRATEGIE/ POZICE EUR / USD S-TERM GBP / USD S-TERM USD / JPY S-TERM

Více