Dürr Dental VistaCam CL.iX

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dürr Dental VistaCam CL.iX"

Transkript

1 Dürr Dental VistaCam CL.iX Návod k montáži a použití / /10

2 2 2009/10

3 Obsah Důležité informace 1. Obecné informace Hodnocení shody Všeobecné pokyny Likvidace přístroje Pokyny k výrobku pro použití v lékařství Pokyny pro EMC Použití dle určeného účelu Použití neodpovídající určenému účelu Použití přídavných přístrojů 5 2. Bezpečnost Všeobecné bezpečnostní pokyny Bezpečnostní pokyny pro ochranu před elektrickým proudem 5 3. Výstražná upozornění a symboly Typový štítek 6 4. Rozsah dodávky Speciální příslušenství Spotřební materiál 7 5. Technická data 7 6. Znázornění funkce 8 7. Popis funkce 9 Použití 11. Obsluha Důležité informace k násadci Použití hygienického ochranného obalu VistaCam CL.iX ZAP / VYP nout Obsluha optiky IFC Nasadit distanční vložku (volitelná) Snímání obrázků Odložení násadce Dezinfekce a čištění Čištění optiky Čištění a dezinfekce násadce a příslušenství Čištění, dezinfekce a sterilizace distančního vložky Údržba Výměna akumulátoru Údržba akumulátoru 22 Hledání poruch 14. Instrukce pro uživatele a techniky 23 Montáž 8. Instalace Prostor pro instalaci Možnosti instalace Montáž držáku násadce (volitelná) Elektrické připojení Připojení na základní stanici Provést připojení Uvedení do provozu LED na základní stanici Nastavení kanálů Proveďte zkoušku /10 3

4 Důležité informace 1. Obecné informace 1.1 Hodnocení shody V souladu se směrnicí Evropské unie 93/42/ EWG byl výrobek podroben řízení hodnocení o shodě a je v souladu s požadovanými základními požadavky těchto předpisů. 1.2 Všeobecné pokyny Návod k montáži a použití je součástí přístroje. Je nutné ho dát uživateli k dispozici na přístupném místě. Dodržení návodu k montáži a použití je předpokladem pro použití dle určeného účelu a správnou obsluhu přístroje, nové zaměstnance je nutné zaškolit. Návod k montáži a použití je nutné předat následnému uživateli. Bezpečnost obsluhy a bezporuchový provoz přístroje jsou zaručeny pouze v případě, pokud se použijí originální díly přístroje. Kromě toho smíte použít pouze příslušenství uvedené v návodu k montáži a použití, nebo příslušenství k tomu účelu vysloveně schválené firmou Dürr Dental. Jestliže použijete jiné příslušenství, nemůže firma Dürr Dental převzít záruku za bezpečný provoz a bezpečnou funkci. Veškeré nároky na náhradu takto vzniklých škod jsou vyloučeny. Firma Dürr Dental odpovídá za bezpečnost, spolehlivost a funkci přístroje pouze v tom případě, pokud montáž, nová nastavení, změny, úpravy a opravy provedla firma Dürr Dental, nebo servis k tomu firmou Dürr Dental pověřený, a pokud se přístroj používá a provozuje v souladu s návodem k jeho montáži a použití. Návod k montáži a použití odpovídá provedení přístroje a technické úrovni v době jeho prvního uvedení do oběhu. Vyhrazujeme si veškerá ochranná práva na uvedená zapojení, postupy, názvy, softwarové programy a přístroje. Překlad návodu k montáži a použití byl proveden v souladu s nejlepšími znalostmi. Za chyby v překladu však ručit nemůžeme. Směrodatná je přiložená německá verze tohoto návodu k montáži a použití. Pořízení kopie návodu k montáži a použití, i jeho částí, je povoleno pouze s písemným souhlasem firmy Dürr Dental. Originální obal uschovejte pro případné vrácení zásilky. Optimální ochrana přístroje během transportu je zaručena pouze v originálním obalu. Je-li během záruční lhůty nutné přístroj zaslat zpět, pak firma Dürr Dental neručí za poškození vzniklé během transportu v důsledku nedostatečného obalu! 1.3 Likvidace přístroje Směrnice EU 2002/96/EG - WEEE (Waste Electric and Electronic Equipment) ze dne 27. ledna 2003 a její aktuální realizace v národním právu stanoví, že stomatologické výrobky podléhají této výše uvedené směrnici a v rámci Evropského ekonomického prostoru musí být předány ke speciálnímu způsobu likvidace. Dotazy týkající se náležité likvidace výrobku zasílejte Dürr Dental, nebo stomatologické dealerské síti. 1.4 Pokyny k výrobku pro použití v lékařství Tento výrobek je přístroj pro použití v oblasti lékařské techniky a smí ho používat pouze osoby, které díky svému vzdělání, nebo svým znalostem skýtají garanci pro odbornou manipulaci s ním. 1.5 Pokyny pro EMC Zdravotnické elektrické přístroje podléhají s ohledem na EMC zvláštním preventivním bezpečnostním opatřením a musí být instalovány v souladu s pokyny EMC. Přenosná a mobilní vysokofrekvenční komunikační zařízení mohou ovlivňovat lékařské elektrické přístroje. VistaCam CL.iX by se neměla používat v blízkosti ostatních přístrojů, nebo se na ně pokládat. Pokud se VistaCam CL.iX používá v blízkosti jiných přístrojů, nebo se na jiné přístroje pokládá, musí se přístroj pro zajištění běžného provozu v použité konfiguraci sledovat. Podrobné "Informace o EMC pro přístroje firmy Dürr Dental" naleznete v příručce č /30, nebo na internetu: /10

5 1.6 Použití dle určeného účelu Bezdrátový kamerový systém "Dürr VistaCam CL.iX" obsahuje rádiovou kameru s ručním spouštěním. Rádiová kamera je určena výlučně pro zhotovení intra- a extraorálních snímků ve stomatologických ordinacích a klinikách. 1.7 Použití neodpovídající určenému účelu Jiné použití nebo použití přesahující stanovený rámec se považuje za použití neodpovídající určenému účelu. Za škody vzniklé z takového použití výrobce neručí. Riziko zde nese sám uživatel. 1.8 Použití přídavných přístrojů Na tento přístroj lze napojit pouze přídavné přístroje (počítače, monitory, tiskárny, které jsou v souladu s normou IEC (EN ). Počítač se musí nacházet mimo prostor kolem pacienta (1,5 m od oblasti, kde je pacient vyšetřován). Pokud to není možné, musí se používaný počítač namontovat v souladu s IEC (EN ). 2. Bezpečnost 2.1 Všeobecné bezpečnostní pokyny Přístroj byl firmou Dürr Dental vyvinut a konstruován tak, že nebezpečí při jeho použití v souladu s účelem určení je co nejvíce vyloučeno. Přesto považujeme za nutné popsat následující bezpečnostní opatření, aby bylo možné vyloučit zbytková nebezpečí. Při práci s přístrojem se musí dodržet zákony a předpisy platné v místě použití! Provádět přestavby nebo změny na přístroji není povoleno. Firma Dürr Dental nepřebírá v žádném případě záruku a ručení za přestavěné nebo změněné přístroje. V zájmu bezpečného využití a aplikace přístroje zodpovídají provozovatel a uživatel za dodržení platných předpisů a ustanovení. Uživatel se musí před každým použitím přístroje přesvědčit o jeho funkční bezpečnosti a řádném stavu. Uživatel musí být dobře seznámen s obsluhou přístroje. Výrobek není určen pro provoz v oblastech ohrožených výbuchem, popř. v atmosféře urychlující hoření. Oblasti ohrožené výbuchem mohou vzniknout použitím hořlavých anestetik, prostředků k čistění pokožky, kyslíku a prostředků k dezinfekci pokožky. 2.2 Bezpečnostní pokyny pro ochranu před elektrickým proudem Přístroj se smí napojit pouze do řádně nainstalované zásuvky. Nepoužívejte žádné přemístitelné vícenásobné zásuvky. Při jejich použití může dojít k překročení mezní hodnoty výbojového proudu. Před připojením přístroje se musí zkontrolovat, zda jsou síťové napětí a síťová frekvence uvedené na přístroji v souladu s hodnotami rozvodné sítě. Před uvedením do provozu zkontrolujte, zda nejsou přístroj nebo vedení poškozeny. Poškozená vedení a zástrčky se musí neprodleně vyměnit. Nikdy se současně nedotýkejte pacienta a otevřených zástrček přístroje. Při práci na přístroji se musí dodržovat příslušné bezpečnostní předpisy pro elektrotechnická zařízení. 2009/10 5

6 3. Výstražná upozornění a symboly V návodu k montáži a použití jsou pro zvláště důležité informace použity následující názvy resp. znaky: Informace, popř. příkazy a zákazy k prevenci škod na zdraví osob nebo rozsáhlých hmotných škod. Speciální údaje týkající se ekonomického použití přístroje a jiné pokyny Pouze k jednorázovému použití Symboly na VistaCam CL.iX Makro Intraorální Extraorální 3.1 Typový štítek Typový štítek se nachází na straně USB zásuvky. Na typovém štítku jsou znázorněny následující názvy popř. znaky: označení CE dodržovat pokyny v průvodní dokumentaci řádně likvidovat v souladu se směrnicí EU (2002/96/EG - WEEE) REF objednávka č. 1 SN sériové číslo /10

7 4. Rozsah dodávky VistaCam CL.iX, kompletní Příslušenství, kompletní Nástroj 2,4 Hz Nástroj 5,8 Hz Základní stanice 2,4 Hz Základní stanice 5,8 Hz Síťový zdroj V, Hz Síťový kabel 2x0, USB 2.0 Přívodní kabel (1,8 m) Držák pro základní přístroj Distanční pouzdro pro držák (2 kusy) Pryžové nopky (3 kusy) Suchý zip 38x330 mm Tlakový uzávěr 25x460 mm Kolík S6 (2 kusy) Vrut 4x30 (2 kusy) Distanční pouzdro (2 kusy) Dotykový kroužek (2 kusy) Přídržná podložka Zápustný šroub M 4x12 (2 kusy) Distanční vložka, krátká (5 kusů) Distanční vložka, dlouhá (5 kusů) Hygienický ochranný obal (20 x) FD 350 Dezinfekční kapesníky LemonCDF350L1240 DBSWIN videomodul FC Návod k montáži a použití /.. Návod k instalaci a konfiguraci / Speciální příslušenství Následující uvedené části nejsou obsaženy v rozsahu dodávky. Objednejte dle potřeby! Držák nástroje Držák nástroje, samostatný s nohou TFT monitor 17" Sada rádiového nožního ovladače USB Kabelový nožní ovladač USB Spotřební materiál Hygienické ochranné obaly (500 x) Čisticí souprava pro optiku Dezinfekční kapesníky FD 350 CDF350CO140 Distanční vložka, krátká (5 kusů) Distanční vložka, dlouhá (5 kusů) Dotykový kroužek Sada akumulátorů pro VistaCam CL.iX Baterie pro rádiový nožní ovladač Technická data Elektrické nominální a přípojné hodnoty Napětí (V) Frekvence (Hz) Výstup signálu USB 2.0 Rozměry (mm) Základní stanice (Š x V x H) 83 x 115 x 38 Nástroj (délka / průměr) 213 / 27 Hmotnost (g) Základní stanice 180 Nástroj 150 Osvětlení - 6 LED se světelnou spojnou čočkou Akumulátorový provoz (min) Provozní doba nových nabitých akumulátorů cca 45 Typ baterie VistaCam CL.iX: akumulátor NiMH Rádiový nožní ovladač: lithiová knoflíková baterie, Li CR2450 Charakteristické vlastnosti systému Systém barev PAL Regulátor jasu automatický Vyrovnání bílé pevně nastaveno na (K) 3400 Teplotní rozsah Přístroj v provozu ( C) +10 bis +40 Uskladnění a transport ( C) -15 bis +60 Relativní vlhkost vzduchu Přístroj v provozu (%) 20 - max.75 Uskladnění a transport (%) max. 90 Tlak vzduchu Přístroj v provozu (hpa) Uskladnění a transport (hpa) Elektronika kamery Obrazový senzor 1/4" Color Interline Transfer CCD Obrazové body PAL Obrazové body efektivní (PC) YUV 720 horizontální x 576 vertikální Optika IFC (Iris Focus Control) Integrované osvětlení, libovolně zaostřitelné pomocí regulačního kroužku se třemi označeními: 1) Zvětšovací sklo: Makro 2) 2 Zuby: intraorální 3) Obličej: Extraorální Zvětšení max. 100-násobné Druh ochrany IP20 Ochranná třída II, část pro použití typ BF 2009/10 7

8 6. Znázornění funkce 1a 1c 1 1a 9a 9b 9c 9 1b 2 2a b 3a 6 6a (1) Nástroj VistaCam CLiX (1a) Ruční spouštění (1b) Akumulátor pro nástroj (1c) Tlačítko ZAP /VYP (2) Držák nástroje, samostatný (volitelný) (2a) Držák nástroje namontován na základní stanici (volitelný) (3) Kabel nožního ovladače (3a) Kabelový nožní ovladač (volitelný) (3b) Rádiový nožní ovladač (volitelný) (4) počítač (5) USB 2.0 Přípojný kabel (6) Nabíjecí stanice akumulátoru (6a) LED, zelená (7) Síťový zdroj s přípojným kabelem (8) Síťový kabel (9) Základní stanice (9a) LED, zelená (9b) LED, modrá (9c) LED, žlutá /10

9 7. Popis funkce Bezdrátový kamerový systém Dürr VistaCam CL.iX se skládá ze základní stanice (8), násadce (1) s optikou IFC (Iris Focus Control) a držáku násadce (2). Nožní ovladač (3a), popř. rádiový nožní ovladač (3b) lze připojit podle potřeby. Násadec je rádiově spojen se základní stanicí. Základní stanice je napájena napětím pomocí síťového kabelu a síťového zdroje. USB kabel 2.0 zajišťuje spojení mezi základní stanicí a počítačem. Násadec se automaticky zapne, jakmile je vyjmut z držáku násadce, nebo z nabíjecí stanice. Násadec lze zapnout a vypnout pomocí tlačítka na spodním konci násadce. V násadci je zabudováno 6 bílých svítících diod, které se postarají o dostatečné osvětlení. Díky optice IFC jsou také možné makrosnímky a intraorální a extraorální snímky. V oblasti makro a intraorální oblasti má optika IFC vysokou hloubkovou ostrost. V extraorální oblasti má optika IFC silnou svítivost. Obraz je snímán optikou IFC a převeden pomocí elektroniky na videosignál. Videosignál se přenáší rádiově na základní stanici. V základní stanici jsou obrazové údaje digitalizovány a následovně přeneseny přes spojení USB 2.0 k počítači. Iniciací ručního spouštění 360 plného záběru lze pomocí Sensitive Control snímky na monitoru přepnout, uložit, nebo přepsat z režimu naživo do režimu zamrznutí (nehybný obraz) (v závislosti na software). Ruční spouštění funguje pomocí na tlak citlivého dotykového kroužku a lze ho pod libovolným úhlem držení kamery iniciovat krátkým tlakem prsty. Při stisknutí ručního spouštění lze cítit lehkou, krátkou vibraci a přes základní stanici lze uslyšet akustický signál. LED na základní stanici signalizují následující funkce: zelená LED - kamera je připravena k provozu modrá LED - existuje rádiové spojení mezi zapnutou kamerou a základní stanicí. žlutá LED - přenos dat mezi kamerou a počítačem, např. když je na monitoru viditelný obraz naživo. Diagnostika probíhá pomocí digitálního systému zpracování obrazu DBSWIN. 2009/10 9

10 Montáž 8. Instalace 10 Zásuvka určená pro síťový zdroj musí být dobře přístupná. Nebezpečí zkratu Neinstalujte VistaCam CL.iX do blízkosti umývadel na mytí rukou nebo plivátek. Stříkající voda se nesmí dostat na kameru a elektrické přípojky Prostor pro instalaci Teplota místnosti nesmí v zimě klesnou pod + 10 C a v létě překročit + 40 C Možnosti instalace Připevnění na stěnu Držák (10) upevněte na stěnu pomocí šroubů, hmoždinek a obou distančních pouzder. Základní stanici umístěte do držáku. Upevnění na trubce Držák (10) lze pomocí třmenového držáku (12) upevnit na vodorovné, nebo svislé trubce (11), např. na tyči konstrukce. Základní stanici umístěte do držáku. Instalace na stole Základní stanici lze umístit např. na stole. Samolepicí pryžové nopky (13) dodané spolu s výrobkem nalepte na zadní stranu základní stanice /10

11 Montáž držáku násadce (volitelná) Držák nástroje (2) lze přímo namontovat na základní stanici, nebo na libovolné místo v blízkosti VistaCam CL.iX. (Délka kabelu kamery 2 m) Použijte montážní sadu, obj. č Popis připevnění držáku nástroje je obsažen v dodané montážní sadě. Prosím, dodržte postup. Poškození VistaCam CL.iX Násadec může vzhledem k chybnému nastavení držáku násadce spadnout. Nastavte držák násadce tak, aby násadec nemohl vypadnout Elektrické připojení 9 Při připojení monitoru dodržte normu IEC (EN ; VDE 0750 díl 1-1). S dotazy ohledně vhodných přístrojů se obracejte na dealerskou síť/specializovaný obchod Připojení na základní stanici (9) Základní stanice 7-1 (7-1) Zásobení napětím Připojení na síť, 7,5 V stejnosměr. proud (externí síťový zdroj) (3-1) Nožní ovladač 3-1 (5-1) Video USB Provést připojení Přívodní kabel USB 2.0 (5) smí být napojen na počítač až během instalace, viz část Všechna další připojení kabelů proveďte dle 8 obrázků 8 a 9. (3) Kabel pro nožní ovladač (volitelný) 7 (5) Přívodní kabel USB 2.0 na základní stanici (7) Síťový zdroj s přívodním kabelem 5 (8) Síťový kabel /10 11

12 10 1 1b 10. Uvedení do provozu Přístroj neuvádějte do provozu krátce po jeho dodání. Přístroj se musí nejdříve aklimatizovat. Díky teplotním rozdílům se může vytvořit kondenzát, který může při zapnutí poškodit elektroniku. Zdržte se každého pracovního postupu zpochybňujícího bezpečnost! Přístroj se smí provozovat pouze v bezpečném funkčním stavu. S nástrojem (1) vždy zacházejte opatrně. Nesmí spadnout. Škrábance nebo nečistoty na optickém okénku znamenají výrazné snížení kvality snímku. Akumulátor (1b) zastrčte do nástroje (1). Nástroj postavte do nabíjecí stanice akumulátoru (6). 6 6a zelená LED (6a) bliká zelená LED (6a) svítí Probíhá proces rychlého nabíjení. Plné délka životnosti u prázdných akumulátorů se dosáhne po asi 1,5 hodině nabíjení. Akumulátor je nabitý Přístroj připraven k provozu Délka životnosti činí cca 45 minut c Zapněte počítač Zapnout monitor. Instalovat software. Viz k tomu popis "Instalace a konfigurace VistaCam CL.iX s ručním spouštěním č /01 Spustit DBSWIN Nástroj vyjměte z nabíjecí stanice akumulátoru (6). Tím se VistaCam CL.iX zapne. Kliknout na video modul. Na monitoru se objeví obraz naživo. Obraz se zobrazí ze správné strany. Pokud je zapotřebí zrcadlového zobrazení, lze aktivovat zrcadlové zobrazení strany na monitoru pomocí: 2 krátkých stisknutí tlačítka (1c) /10

13 9a 9b 9c LED na základní stanici zelená LED (9a) svítí modrá LED (9b) svítí žlutá LED (9c) svítí Kamera připravena k provozu rádiové spojení mezi zapnutou kamerou a základní stanicí. Přenos dat mezi kamerou a počítačem, např. když je obraz naživo viditelný na monitoru. Zelená a žlutá LED svítí také při VYPnuté kameře d Nastavení kanálů Při víceterminálovém provozu, nebo při rádiovém překrývání se na nástroji, ve DBSWIN a na kabelovém nožním ovladači / rádiovém nožním ovladači (volitelný) provede nastavení kanálu. Nastavení kanálu v DBSWIN musí být identické s nastavením kanálu na nástroji Nastavení kanálu v DBSWIN Otevřete DBSWIN - Volby / Zobrazit konfiguraci - Video - Vlastnosti videa/nastavení/základní stanice Pod "Kanál kamery" (11) provést nastavení kanálu mezi 1-5. V souladu s tím se provede stejné nastavení kanálu na nástroji, viz bod Zaškrtnout u "Ruční spouštění kamery" (12) nastavení kanálu na nástroji Vypněte nástroj (1) tlačítkem (1c). Tlačítko (1) přidržet stisknuté tak dlouho, dokud nezačnou LED (1d) blikat: 1x blikne = kanál 1 2x blikne = kanál 2, 3x blikne = kanál 3, atd. Jakmile se na základní stanici (9) rozsvítí modrá LED (9b), bylo provedeno shodné nastavení kanálu. 1c /10 13

14 Volba kanálu při napojeném kabelovém nožním ovladači / rádiovém nožním ovladači (volitelný) Pod "Kanál rádiového nožního ovladače" (13) provést nastavení kanálu mezi 1-8. Zaškrtnout u "Rádiový nožní ovladač" (14), popř. kabelový nožní ovladač. 13 Pro optimální provoz kamery dejte pozor na to, aby byly aktivovány pouze části, které jsou k dispozici (zaškrtnuté) Proveďte zkoušku Po uvedení VistaCam CL.iX do provozu proveďte v souladu s IEC zkoušky a dokumentujte je, např. svodový proud pacienta atd /10

15 Použití Obsluha 11.1 Důležité informace k násadci Poškození násadce: Pokud nástroj upadne, může se poškodit. Nástroj neodkládejte na odkládací plošinu, nýbrž do nabíjecí stanice, nebo do držáku nástroje (volitelný). Prostřednictvím ostrých kovových předmětů může dojít k poškození optiky. Násadec neodkládejte mezi ošetřující nástroje. Kvalita snímku může být silně zhoršena znečištěním optiky. Dodržujte pokyny k čištění uvedené pod bodem Použití hygienického ochranného obalu Ochrana hygieny Z hygienických důvodů se VistaCam CL.iX při intraorálním použití musí použít pouze s ochranným hygienickým obalem. Hygienický ochranný obal je pro jednorázové použití a nesmí se opakovaně použít. Nástroj držte tak, aby okénko optiky směřovalo dolů. Ochranný obal na jednorázové použití přidržte tak, aby modrý pruh ukazoval směrem nahoru. Bílý okraj ochranného obalu na jednorázové použití nadzvedněte a optiku opatrně zaveďte do něj. Pokud je vrchol optiky zcela vpředu, v tom případě ochranný obal 2-3mm přetáhněte, aby obal těsně přiléhal. Špičkami prstů obal opatrně přitisknete na okénko optiky, aby se odstranily eventuální vzduchové bubliny mezi obalem a okénkem optiky. Modrý pruh ochranného obalu na jedno použití pevně přidržte a horní plastovou stranu obalu stáhněte k optice dozadu. Papírovou spodní stranu stáhněte a odstraňte. Hygienický ochranný obal po upotřebení opatrně sundejte a zlikvidujte. 2009/10 15

16 VistaCam CL.iX ZAP / VYP nout Nástroj (1) vyjmout z nabíjecí stanice (6), popř. z držáku (volitelný) (2). Kamera se automaticky zapne. nebo Krátkým jednorázovým stisknutím tlačítka (1c) lze VistaCam CL.iX ZAPnout. Cca 5 vteřin přidržte tlačítko, potom bude VistaCam CL.iX opět VYPnutý. kamera se vypíná automaticky po 10 minutách nepřetržitého provozu. Lze ji opět aktivovat v software zpracování obrazu DBSWIN pomocí knoflíku Live/Freeze c /10

17 11.4 Obsluha optiky IFC Za účelem zaostření optiky IFC otáčejte regulačním kroužkem (15) na nástroji. 15 Vzhledem k vysoké hloubkové ostrosti VistaCam CL.iX není doostření v ústech pacienta nutné. Makro Intraorální Extraorální Nasadit distanční vložku (volitelná) Distanční vložka má tu přednost, že umožňuje zhotovit reprodukovatelné snímky. Před použitím zkontrolujte, zda byla distanční vložka (16) vydezinfikována, vyčištěna a sterilizována, viz také část Distanční vložku nasaďte (přes ochranný obal na jednorázové použití): dlouhá distanční vložka pro dospělé, krátká distanční vložka pro děti, nebo potřebné polohování (špatně přístupná místa) K distančním vložkám nesmí mít přístup děti! Nebezpečí spolknutí! 2009/10 17

18 1a 11.6 Snímání obrázků Spustit DBSWIN a vybrat pacienta. Zvolit video modul. Na monitoru se objeví obraz naživo. Obrázky lze snímat různým způsobem: 1.Standardní nastavení: Iniciací ručního spouštění (1a). 2.Volitelné nastavení: Stisknutím nožního ovladače (s kabelem), nebo rádiového nožního ovladače Při stisknutí ručního spouštění (1a) lze cítit lehkou, krátkou vibraci a na základní stanici lze uslyšet akustický signál. 24 Při stisknutí kabelového nožního ovladače / rádiového nožního ovladače (volitelný) je na základní stanici slyšet akustický signál. Nyní lze snímat obrázky a na monitoru přepínat z režimu naživo (Live) do režimu zamrznutí (Freeze) (nehybné obrazy). Zhotovení nehybného obrazu (režim Freeze): Prsty přitlačte na kroužek ručního spouštění, který je citlivý na tlak. Na monitoru se objeví nehybný obraz. Zhotovení obrazu naživo (režim Live): Ještě jednou stlačte prsty na tlak citlivý kroužek ručního spouštění. Na monitoru se tentokrát objeví obraz naživo. 3a 3b Ovládací tlačítka na kabelovém nožním ovladači (3a) / rádiovém nožním ovladači (3b) (volitelný) (17) Aktivace a výběr obrázků (18) Přepínání mezi nehybným obrazem (Freeze) a obrazem naživo (Live) (19) Uložení obrázků do paměti /10

19 26 1d 6 6a 11.7 Odložení násadce Nástroj umístěte opětovně do nabíjecí stanice, popř. zavěste do držáku (volitelný). Nástroj nesmí být odložen např. na odkládací plošině ošetřovací jednotky (nebezpečí spadnutí), nebo uložen mezi ošetřující nástroje (ostrými kovovými předměty může dojít k poškození optiky). 6-násobné zablikání LED (1d) má signalizovat, že stav nabití akumulátoru vystačí ještě na asi 5 min provozu nástroje. Poté postupujte následovně: Nástroj ponechte minimálně 5 minut v nabíjecí stanici. zelená LED (6a) bliká zelená LED (6a) svítí Probíhá proces rychlého nabíjení. Plná délka životnosti u prázdných akumulátorů se dosáhne po asi 1,5 hodině nabíjení. Akumulátor je nabitý Přístroj připraven k provozu Délka životnosti činí cca 45 minut. 2009/10 19

20 Dezinfekce a čištění Smí se používat pouze dezinfekční a čisticí přípravky schválené Dürr Dental. Ostatní čisticí a dezinfekční přípravky mohou VistaCam CL.iX a příslušenství poškodit. IstaCam 12.1 Čištění optiky Doporučujeme používat čisticí soupravu pro optiku Dürr VistaCam, obj. č Dezinfekční kapesníky, popř. tekutý dezinfekční prostředek se k čištění optiky nedoporučuje. Může dojít k jejímu znečištění zbytkovými látkami Čištění a dezinfekce násadce a příslušenství Násadec a příslušenství lze čistit a dezinfikovat dezinfekčním kapesníkem jako např. Dürr FD 350. Poškození násadce Nepoužívejte žádné ostré a abrazivní čisticí prostředky. Může tím dojít k poškození povrchu. Násadec nesterilizujte v autoklávu, ani nečistěte ponořením do dezinfekčního prostředku nebo jeho postřikem. Násadec se tím zničí Čištění, dezinfekce a sterilizace distančního vložky Pokyny k úpravě dle EN ISO Pro čištění, dezinfekci, sterilizaci a uskladnění distančních vložek (16) dodržujte platné předpisy dané země! 16 Příprava k čištění Případné hrubé nečistoty odstraňte dezinfekčním kapesníkem pro jednorázové použití (např. FD 350) /10

21 Čištění a dezinfekce, automatická Čisticí a dezinfekční přístroj používejte dle pokynů výrobce. Distanční vložku umístěte do sterilizačního přístroje tak, aby vnitřní plochy byly dobře propláchnuty a voda mohla odtékat. Čisticí a dezinfekční cyklus nastavte podle pokynů výrobce. Po ukončení čisticího a dezinfekčního cyklu zkontrolujte, zda distanční vložka neobsahuje zbytkové nečistoty, pokud to je nutné, cyklus zopakujte. Čištění a dezinfekce, manuální Čištění mokrou chemickou cestou s dezinfekčním prostředkem uvedeným v seznamu VAH/DGHM: Distanční vložku vložte zcela do dezinfekčního a čisticího roztoku pro nástroje,např. Dürr ID 212, ID 212 forte, ID 213; dodržujte pokyny výrobce. Po ukončení čisticího a dezinfekčního cyklu zkontrolujte, zda distanční vložka neobsahuje zbytkové nečistoty, pokud to je nutné, cyklus zopakujte. Distanční vložku propláchněte vodou. Sušení provádějte hygienicky čistými kapesníky pro jednorázové použití, popř. použijte stlačený vzduch. Kontrola a funkční zkoušky Opakované čištění má na distanční vložky jen nepatrný vliv. Konec životnosti tohoto výrobku určuje opotřebení a poškození způsobené použitím. Distanční vložky kontrolujte, a je-li to nutné, poškozené distanční vložky zlikvidujte. Distanční vložky před likvidací vydezinfikujte a sterilizujte. Sterilizace Distanční vložky před každým použitím sterilizujte ve vakuovém sterilizátoru při 134 C po dobu minimálně 3 minut, při absolutním tlaku 3 bar / absolutním tlaku 0,3 MPa 100 % vlhkosti! Nepřekročte 134 C! Distanční vložky nesterilizujte v horkovzdušných sterilizátorech! Na sterilizační podnos umístěte filtrační papír. Zamezte kovovému kontaktu distančních vložek s ostatními nástroji, nebo okrajem podnosu. Distanční vložky neumísťujte do blízkosti topných tyčí a dbejte, aby neměly kontakt s vnitřními stěnami podnosu. Distanční vložku sterilizujte vždy společně s nástroji, tím se docílí vyváženého rozložení teploty. Skladování Distanční vložku skladujte tak, aby byla chráněna před kontaminací. Výše uvedený návod byl schválen Dürr Dental jako vhodný pro přípravu distančních vložek k jejich opětovnému použití. Osoba provádějící úpravu je zodpovědná za to, že provedenou úpravou spolu s použitým vybavením, materiály a personálem se docílí požadovaných výsledků. K tomu je nutné při postupu úpravy provádět kontroly platnosti a rutinní kontroly. Za každou odchylku v účinnosti od výše uvedeného návodu a za možné negativní důsledky zodpovídá osoba provádějící úpravy. Obal Distanční vložky bez obalu, nebo s obalem sterilizujte v kontejneru, nebo ve sterilním obalu zboží. Použijte vhodné sterilní obaly výrobku! 2009/10 21

22 13. Údržba Při opravách používejte pouze originální náhradní díly, protože jinak propadne poskytnutá záruka. Postarejte se o bezpečnou a ekologickou likvidaci vyměňovaných části b Výměna akumulátoru Stisknout rastrování (20) a akumulátor (1b) stáhnout. Použít nový akumulátor. Nástroj postavte do nabíjecí stanice akumulátoru (6). zelená LED (6a) bliká zelená LED (6a) svítí Probíhá proces rychlého nabíjení. Plná délka životnosti u prázdných akumulátorů se dosáhne po asi 1,5 hodině nabíjení. Akumulátor je nabitý Přístroj připraven k provozu Délka životnosti činí cca 45 minut. 30 1b Vybité akumulátory zlikvidujte. Viz část. 1.3 Likvidace přístrojů 13.2 Údržba akumulátoru Pro zachování maximální kapacity akumulátoru by se měl akumulátor minimálně co 3 měsíce zcela vybít a opětovně plně nabít. Aby se akumulátor u VistaCam CL.iX nepoškodil, měl by se vyjmout při: přestávce v použití delší než 4 týdny transportu (např. opravy) a /10

23 Hledání poruch 14. Instrukce pro uživatele a techniky Opravy přesahující rámec běžné údržby smí provádět pouze kvalifikovaní odborníci, nebo náš zákaznický servis Poruchy 14.2 Možná příčina 14.3 Odstranění 1. Obraz je kalný, mléčný Hygienický ochranný obal nepřiléhá správně Viz část 11.2 Použití hygienického ochranného obalu 2. Obrázek je příliš tmavý Znečištěná optika Do optiky nástroje pronikla kapalina. Vadné LED. 3. Žádný obraz Síťový kabel, nebo USB kabel není připojen. Kabel není připojen, popř. chybně Monitor není zapnutý, popř. je vadný Nástroj není zapnutý Vybitý akumulátor Akumulátor nelze nabít. Životnost akumulátoru je překročena. Viz část Čištění optiky Nástroj se musí poslat k Dürr Dental k opravě. Nástroj se musí poslat k Dürr Dental k opravě. Viz část. 9. Elektrické připojení, 10. Uvedení do provozu, 11. Obsluha Správně připojit kabel Zapnout monitor. Stisknout tlačítko (1c). Umístit akumulátor do nabíjecí stanice Změřit napětí akumulátoru na pólech. 2,6-4,2 V = akumulátor je v pořádku 1-1,2 V = akumulátor je vadný Použijte nový akumulátor (cca 500 nabíjecích cyklů) 4. Nožní spínač nefunguje Prázdná baterie Chybně nastavený kanál v DBSWIN pod "Video vlastnosti /základní stanice". Není aktivován zdroj v DBSWIN pod "Video vlastnosti /základní stanice" Vyměnit baterii Správně nastavit kanál. Aktivovat zdroj (zaškrtnout) 5. Základní stanice nerozpoznává kameru - na základní stanici nesvítí modrá LED. Nastavení kanálu v DBSWIN není identické s nastavením kanálu na násadci Nastavte správně kanál, viz část /10 23

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu

Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu Návod k montáži a použití Dürr Cas 1 Combi-Separátor CA 1 Separátor amalgámu 2004/08 Obsah Důležité informace 1. Pokyny... 4 1.1 Hodnocení shody... 4 1.2 Všeobecné pokyny... 4 1.3 Všeobecné bezpečnostní

Více

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R

PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R PROVOZNÍ NÁVODY UPS PROTECT C.R PROTECT C. 1000 R (S) PROTECT C. 2000 R (S) PROTECT C. 3000 R (S) PROTECT C. 6000 R 2 Děkujeme Vám za zakoupení UPS PROTECT C.R od firmy AEG Power Solutions. V tomto návodu

Více

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1

Návod k obsluze. Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Návod k obsluze Mikrováhy Excellence Plus Modely XP56/XP26 část 1 Popis mikrovah Excellence Plus XP56/XP26 5 8 6 www.mt.com 7 9 XP56 15 14 5 12 F 3 4 10 11 5 METTLER TOLEDO 2 1 3 3 4 F 1 Terminál (podrobnosti

Více

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0

Fronius CL 36.0 / 48.0 / 60.0 / Perfect Charging / Perfect Welding / Solar Energy Fronius CL 6.0 / 48.0 / 60.0 CS Návod k obsluze Střídač pro fotovoltaická zařízení připojená k síti 4,046,0077,CS 00-005 0 Vážený zákazníku, CS Úvod

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000. CZ verze 1.1 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 1000 CZ verze 1.1 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0

Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500. CZ verze 1.0 Návod na montáž, obsluhu a zapojení ZDROJ PG 500 CZ verze 1.0 OBSAH BEZPEČNOSTNÍ PODMÍNKY... 3 PÉČE O AKUMULÁTORY... 3 1 Základní informace o užití a vlastnostech, popis zařízení... 4 1.1 Obecný popis...

Více

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE

LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE + LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE LIFEPAK CR Plus DEFIBRILÁTOR LIFEPAK EXPRESS DEFIBRILÁTOR NÁVOD K OBSLUZE Odpovědnost za informace Naši zákazníci jsou povinni

Více

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití

CZ NÁVOD K OBSLUZE. Verze 11/08. Lineární síťový zdroj PS-1302D. Stanovené použití CZ NÁVOD K OBSLUZE Lineární síťový zdroj PS-1302D Číslo objednávky 51 18 06 Verze 11/08 Stanovené použití Lineární síťový zdroj slouží k připojení a provozu spotřebičů na nízké napětí s provozním napětím

Více

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54

Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Provozní návod Interroll DriveControl DriveControl 20 DriveControl 54 Chapter-ID: Verze Provozní Překlad originálního návod návodu Adresa výrobce Interroll Engineering GmbH Hoeferhof 16 D-42929 Wermelskirchen

Více

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C

KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C NÁVOD K INSTALACI, OBSLUZE A ÚDRŽBĚ PLYNOVÉHO ZÁVĚSNÉHO KONDENZAČNÍHO KOTLE KZ 15 R KZ 15 B KZ 24 R KZ 24 B KZ 24 C Obsah Úvod...2 Důležitá upozornění...2 Použití kotle...2 Popis kotle...2 Rozměry kotle...3

Více

Model ESF 6161. Návod k použití

Model ESF 6161. Návod k použití M y č k a n á d o b í Model ESF 6161 CS Návod k použití Obsah Bezpečnostní pokyny 3 Instalace 4 Umístění pod pracovní desku 4 Vyrovnání na podlaze 4 Připojení vody 4 Připojení odpadní hadice 5 Elektrické

Více

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ*

Příručka pokynů a upozornění VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Příručka pokynů a upozornění CZ VICTRIX X 12-24 2 I *1.031274CZ* Vážený zákazníku, blahopřejeme Vám k zakoupení vysoce kvalitního výrobku firmy Immergas, který Vám na dlouhou dobu zajistí spokojenost

Více

SPIN11 KCE verze SNA1/A

SPIN11 KCE verze SNA1/A SPIN11 KCE verze SNA1/A Elektromechanický pohon pro pro výklopná vrata s horním vedením křídla, výklopná vrata s kloubovým výklopným mechanismem a pro sekční vrata Optimálního výkonu lze dosáhnout pouze

Více

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45

Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Automatický teplovodní kotel ROJEK TKA 15 ROJEK TKA 25 ROJEK TKA 45 Původní návod k používání Záruční list aktualizace 02/ 2014 ROJEK DŘEVOOBRÁBĚCÍ STROJE a.s., prodej tepelné techniky Masarykova 16, 517

Více

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku

Tiger. Návod k obsluze a instalaci kotle. Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku Tiger Návod k obsluze a instalaci kotle 24 (12) KTZ / v.17 24 (12) KOZ / v.17 Závěsný kombinovaný kotel Výkon 9,5-23 (3,5-11,5) kw Ohřev TV v zásobníku CZ verze 0020004735_04 Protherm Tiger 24 (12) KTZ

Více

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19

Myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze MC-19 Myčky nádobí Model: 1LF- 068 IT Návod k instalaci a obsluze MC-19 OBSAH Instalace a montáž.................................... 2 Použití myčky a praktické rady........................... 8 Údržba a čištění

Více

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana

Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310. Obj. č.: 10 60 18. Obsah Strana Záznamník naměřených hodnot teploty EBI 310 Obj. č.: 10 60 18 Obsah Strana 1. Úvod a účel použití měřícího přístroje EBI 310... 3 2. Doplňkové vybavení měřícího přístroje (na zvláštní objednávku)... 4

Více

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim

N720 DECT IP. Multicell System. Pruvodce planovanim a merenim N720 DECT IP Multicell System Pruvodce planovanim a merenim Obsah Obsah Bezpečnostní pokyny.............................................. 2 Úvod..............................................................

Více

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ DÁVKOVACÍ ČERPADLA SÉRIE EXACTUS ph-rx-cl NÁVOD K INSTALACI, POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ GRAF VOLNÉHO CHLÓRU A REDOXPOTENCIONÁLU (ph) (ppm) SMĚRNICE OEEZ č. 2002/96/ES A JEJÍ ZMĚNA SMĚRNICÍ č. 2003/108/ES O ODPADNÍCH

Více

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití

DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT. Návod k použití DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT Návod k použití Cz Děkujeme Vám za zakoupení digitální jednooké zrcadlovky Nikon. Abyste mohli plně využít všech vlastností fotoaparátu, přečtěte si důkladně celý návod k obsluze a

Více

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění

Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Automaticky řízené kotle na spalování hnědého uhlí nejlevnější vytápění Návod k obsluze a údržbě VARIMATIK VM 20, 25 www.varimatik.cz Typ a výrobní číslo kotle Prodejce Obsah Zákaznické desatero 2 Účel

Více

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení

MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení MOBILNÍ KLIMATIZACE APD-9CR APD-12CR APD-12HR s funkcí topení NÁVOD K POUŽITÍ V tomto návodu najdete mnoho užitečných rad o tom, jak používat a udržovat vaše klimatizační zařízení. Několik jednoduchých

Více

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B

Návod k použití CECH-2104A CECH-2104B CS Návod k použití Než začnete tento produkt používat, pečlivě si přečtěte veškerou dokumentaci, která k němu náleží, a uschovejte ji pro budoucí potřebu. CECH-2104A CECH-2104B 7015888 VÝSTRAHA 2 Neotvírejte

Více

Originální Provozní návod V-KTR

Originální Provozní návod V-KTR Edition: 1.12.2009 BA 461-CS Originální Provozní návod V-KTR V-KTR 100 140 V-Serie Série V Drehschieber Rotační šoupátko Obsah Obsah 1 Úvod......................................................................

Více

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku

HORSCH Joker 6-12 RT. Návod k obsluze. Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku 07/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Joker 6-12 RT Art.: 80800900 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS

NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS NAVIGON 20 EASY NAVIGON 20 PLUS Uživatelská příručka Čeština Červen 2010 Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být produkt po ukončení životnosti uložen do odděleného

Více

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle

Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A, LXZ.A Therm 20 a 28 TCX.A, TLX.A, TLXZ.A Závěsný plynový kotel Návod na instalaci, obsluhu a údržbu kotle Therm 20 a 28 CX.A, LX.A,

Více

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W)

Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Spínaný napájecí zdroj S8VM (Modely s výkonem 15/50/100/150 W) Napájecí zdroj vyznačující se novou jedinečnou funkcí společnosti OMRON Alarm podpětí s kompaktní konstrukcí přispívající ke zmenšení velikosti

Více

HORSCH Terrano 6-12 FG

HORSCH Terrano 6-12 FG 09/2008 Specialista na nejmodernější kultivaci půdy a secí techniku HORSCH Terrano 6-12 FG Art.: 80270902 cs Návod k obsluze Před uvedením do provozu si jej pečlivě přečtěte! Návod k obsluze uschovejte!

Více

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál

Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory. Základní uživatelský manuál Altivar 12 Frekvenční měniče pro asynchronní motory Základní uživatelský manuál Obsah Důležité informace...2 Předtím, než začnete...3 Postup při uvedení do provozu...5 Doporučení pro montáž...6 Doporučení

Více