EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ:"

Transkript

1 EKOMA FINANČNÍ PORADNA, S.R.O. PROSINEC 2012 UVNITŘ TOHOTO VYDÁNÍ: Úrokové sazby hypoték se drží na rekordních minimech, což řadě klientů otevírá dveře k pořízení vlastního bytu či domu. Přemýšleli jste někdy, od čeho se vlastně výše úrokových sazeb odvíjí? A čím nás úrokové sazby překvapí v příštím roce? Investice jsou pro řadu lidí takříkajíc španělskou vesnicí. Řada Čechů investicím nedůvěřuje, nebo se jich dokonce děsí. Přitom nejde o žádnou černou magii. Stačí jen porozumět základním pojmům a principům investování. Pojďme společně nahlédnout do světa investic. Uvidíte, že se není čeho obávat. Důchodová reforma. Tisíckrát diskutované téma, které se na nás neustále valí ze všech médií. Jak si ale ze všech těch informací vybrat to podstatné? V čem jsou úskalí druhého pilíře penzijního systému? Vyplatí se klientům do něj vstoupit? Platíte si pojistku, něco se stane, očekáváte peníze, ale pojišťovna odmítá plnit. Této problematice jsme věnovali hned dva články, které rozebírají téma z různých úhlů. Co můžeme udělat pro to, abychom byli s plněním pojišťovny spokojeni? OBSAH VYDÁNÍ ÚROKOVÉ SAZBY HYPOTÉK ZÁKLADNÍ INVESTIČNÍ POJMY DŮCHODOVÁ REFORMA KDY POJIŠŤOVNY NEPLNÍ: PROHŘEŠKY KLIENTA 6 KDY POJIŠŤOVNY NEPLNÍ: POJISTNÉ PODMÍNKY 7 LÍSTKY NA PLES EKOMY JSOU V PRODEJI A STÁLE ZBÝVÁ NĚKOLIK VOLNÝCH! NEVÁHEJTE A REZERVUJTE SI VSTUPENKU JEŠTĚ DNES! VOLEJTE VESELÉ VÁNOCE! 8

2 STRÁNKA 2 Stále levnější hypotéky otevírají cestu k vlastnímu bydlení Česká národní banka snižuje základní úrokové sazby, od kterých se odvíjí ceny bankami poskytovaných úvěrů, včetně hypoték. ČNB tímto krokem reaguje na vývoj české ekonomiky. Rozhodnutí centrálních bankéřů se odrazí také v cenách hypoték. Hypoteční úvěr (neboli hypotéka) je úvěr určený fyzickým i právnickým osobám. Vždy musí být zajištěný zástavním právem k nemovitosti. Obvykle se jako zástava využívá financovaná nemovitost, ale není to podmínkou, ručit lze i objektem jiným. Hypoteční banky nabízejí v zásadě dva typy úvěrů: 1. účelová hypotéka, která je striktně vázaná na investici do nemovitosti 2. neúčelová hypotéka, tzv. americká hypotéka - úvěr lze použít na cokoli. Ceny hypoték se odvíjejí od tzv. REPO sazby vyhlašované ČNB. REPO sazba je využívána při finančních operacích na volném trhu, jejichž prostřednictvím ČNB reguluje množství peněz v oběhu. Historický vývoj této REPO sazby se pohyboval v rozmezí od 11,30 % p.a. ( k ) po současných 0,05 % p.a. (k ), což je historické minimum (zdroj: Toto opatření ovlivní také vývoj úrokových sazeb, tedy také cen hypoték vyjádřených úrokem (jedná se o finanční odměnu pro banku za vypůjčení peněz). Především variabilním úrokovým sazbám tento krok otevírá další prostor k poklesu. 1měsíční sazba PRIBOR, od které většina bank odvozuje úročení svých floatových (neboli pohyblivých) hypoték, záhy po oznámení o změně sazeb ČNB klesla z 0,50 na 0,37 procenta. V případě fixních sazeb se do konce roku očekává spíše udržení sazeb na stávajících, rekordně nízkých, úrovních. Dramatický nárůst sazeb se navíc neočekává ani v první polovině roku Tento odhad se mimo jiné opírá také o sdělení guvernéra ČNB, který na tiskové konferenci komentoval rozhodnutí bankovní rady ČNB a uvedl, že podle jeho názoru by základní sazby měly zůstat na aktuálních úrovních zachovány minimálně po dobu 1 roku. Celkem 12 z 15 tuzemských poskytovatelů hypoték se v říjnu rozhodlo pro snížení nabídkových úrokových sazeb. K nejčastějšímu posunu sazeb směrem dolů docházelo u pětiletých fixací a u hypoték s variabilní úrokovou sazbou. ÚROKOVÉ SAZBY JSOU NYNÍ NA REKORDNÍCH MINIMECH. ANI V PŘÍŠTÍM ROCE SE NEOČEKÁVÁ JEJICH DRAMATICKÝ RŮST. Co z těchto informací vyplývá pro klienty? Pokud již máte hypotéku a blíží se vám konec fixace, poohlédněte se po možnostech refinancování. Je pravděpodobné, že se vám podaří získat nižší úrokovou sazbu, díky čemuž se sníží měsíční splátka. V případě, že se chystáte pořídit si vlastní bydlení, je pro vás nyní ta nejvhodnější doba vzít si hypotéku. Bližší informace o možnostech na hypotečním trhu vám s radostí poskytne váš finanční poradce. Ing. Lenka Hladíková Zdroj: Golemfinance, s.r.o.

3 STRÁNKA 3 Zorientujte se ve světě investic Již v minulém čísle Ekomagazínu jsme se blíže zabývali tématem investování. Investice nemusí vzbuzovat hrůzu, pokud investujete s dobrým finančním poradcem. Pojďme se společně podívat na základní pojmy ve světě investic, na které můžeme narazit v médiích, a porozumět jim. Jedním z důležitých pojmů v investicích patří investiční trojúhelník, na jehož jednotlivých vrcholech jsou výnos, riziko a likvidita. Investiční trojúhelník funguje následovně: pokud očekávám od investice vysoký výnos, musím podstoupit větší riziko a peníze nebudou hned likvidní, tzn. nebudu je mít hned k dispozici. Pokud nechci podstoupit velké riziko, nemohu očekávat od své investice vysoký výnos a peníze mohu investovat na kratší dobu. Není možné dosáhnout najednou všech vrcholů trojúhelníku. Na počátku investování je důležité stanovení a poté i dodržení investičního horizontu tzn. stanovit si dobu, po kterou budu investovat a své peníze nebudu potřebovat. Další věc, která je neméně důležitá, je diversifikace portfolia tzn. rozložení investovaných peněz do různých investičních nástrojů. Využívá se pro snížení investičního rizika. Investovat můžeme jednorázově s větší částkou peněz nebo pravidelně s menšími částkami. V dnešní době je možné investovat již s částkou 300 Kč měsíčně. Pravidelnou investicí můžeme účinně bojovat proti inflaci. INVESTUJME UVÁŽLIVĚ. VÝNOSY Z MINULÝCH OBDOBÍ NEURČUJÍ ÚSPĚŠNOT V OBDOBÍ BUDOUCÍM. Velice záleží na tom, kam chci své peníze investovat. V dnešní době se nabízí spousta možností např. nemovitosti, akcie, dluhopisy, zlato, cenné papíry Mezi nejznámější patří akcie cenný papír vydávaný akciovou společností, s nímž jsou spojena určitá práva, zejména se jedná o právo rozhodovací a majetkové. S akciemi úzce souvisí dividendy peněžité plnění akciových společností vyplácené akcionářům dle rozhodnutí valné hromady. Dluhopisy jsou cenné papíry zavazující emitenta vyplatit jeho majiteli peněžní obnos uvedený v dokladu včetně úroku ve vyznačeném termínu. Fond peněžního trhu fondy, které investují peníze do krátkodobých finančních nástrojů (státní pokladniční poukázky, dluhopisy se splatností do jednoho roku atd.). Forma dlouhodobé investice, která mění rizikovost v čase, se nazývá Fond životního cyklu. Portfolio je souhrn akcií a jiných cenných papírů v majetku jednoho investora. Míra kolísání hodnoty aktiva nebo jeho výnosové míry se nazývá volatilita. Místo, kde se setkává nabídka a poptávka po cenných papírech je Burza cenných papírů. Nad finančním trhem v České republice dohlíží Česká národní banka. Nesmíme opomenout v dnešní době všude zmiňovanou inflaci, což je ekonomický jev, který označuje všeobecný růst cenové hladiny. Vede ke znehodnocení reálné hodnoty peněz v čase. Nebojme se tedy investování a zhodnocování volných prostředků. Investujme uvážlivě, neboť pravidlo investování zní: Výnosy z minulých období neurčují úspěšnost v období budoucím. Michaela Holinská

4 STRÁNKA 4 Důchodová reforma: Co přinese druhý pilíř? V lednu minulého roku se současná vládní koalice (tedy její varianta z tohoto období) dohodla na zásadní reformě penzijního systému v České republice. Opírajíce se o závěry Bezděkovy komise z roku 2005, jež naznala, že současný systém důchodů je dlouhodobě neudržitelný, začala naše vládní elita konat a již v roce 2011 padlo rozhodnutí systém zreformovat. A to, čeho se neodvážila žádná předchozí vláda, je na světě. Dovolím si krátce shrnout fakta, která se této převratné reformy týkají. Zákon 426/2011 umožní vzniknout tzv. druhému pilíři důchodového zabezpečení od roku 2013 a tím poplatníkům důchodového pojištění převést 3 procentní body z tohoto pojištění do soukromých fondů, k tomu si ovšem musí, každý kdo tento krok učiní, přidat ještě další 2% ze svého příjmu. Penzijní společnosti, které postupně vznikají a získávají licence k provozování těchto fondů, budou tyto prostředky spravovat až do důchodového věku účastníka a následně budou peníze převedeny do pojišťovny jako jednorázové pojištění důchodu a následně vypláceny formou renty k důchodu z průběžného systému, který známe všichni (současná forma výplaty starobních důchodů). RENTU NEBUDE VYPLÁCET PENZIJNÍ SPOLEČNOST, ALE POJIŠŤOVNA. TÍM SE OVŠEM ZVÝŠÍ NÁKLADY NA DŮCHODOVÉ SPOŘENÍ. Když to vezmeme od konce, tak skutečnost, že peníze nebude vyplácet přímo penzijní společnost, ale pojišťovna, se kterou bude muset účastník druhého pilíře uzavřít smlouvu o pojištění důchodu, jen zvýší náklady na takové spoření. Nikde v zákoně není zmínka o tom, jaké maximální poplatky si bude moci taková pojišťovna účtovat, na rozdíl od penzijních společností, kterým toto zákon určuje. Co se týče penzijních společností, ty budou fungovat velmi podobně jako otevřené podílové fondy, které využívá pro zhodnocení svých prostředků značné množství lidí. Tedy fondy, které nabízí možnost investovat do různých typů aktiv, třeba do dluhopisů, akcií, komodit, nemovitostí a dalších. Záleží na investorovi, co si vybere, kam své peníze bude vkládat a kolik na tom vydělá a nebo prodělá, pokud jeho investice nevyjde. Tyto fondy jsou otevřeny a je z nich možno se svými prostředky vystoupit. Pokračování na straně 5.

5 STRÁNKA 5 Pokračování ze strany 4: Podobnost je vskutku značná, jen ta otevřenost je poněkud jednostranná. Vstoupit nám bude umožněno velmi jednoduše, nejpozději v roce, ve kterém dovršíme 35. roku života a těm, co již tohoto věku dosáhli je nový systém otevřen první pololetí roku Takže dveře dokořán pro všechny, ovšem jen do chvíle, než vstoupíme. Pak se zabouchnou a uzamknou nadobro. Dle výše citovaného zákona není možné z druhého pilíře vystoupit a podpisem smlouvy vzniká nezvratitelný závazek. Se svými prostředky nám bude pouze umožněno přecházet mezi různými strategiemi investování nebo mezi penzijními společnostmi. Tím rozhodování o penězích, které nám bude umožněno si odkládat na důchod, končí. Od roku 2005, kdy ona Bezděkova komise doporučila náš penzijní systém zreformovat, uplynula řada let. Neschopnost našich politických špiček zreformovat systém dříve, nám dala možnost využít slovenskou obdobu penzijní reformy jako laboratoř. Od roku 2008 funguje obdobný systém na Slovensku, tedy on moc nefunguje. Od počátku generuje reálné ztráty a navzdory tomu, že z něj nebylo možné vystoupit, tak už třikrát bylo umožněno Slovákům ho zcela opustit. že reforma by měla mít podporu napříč politickým spektrem. To je nadmíru důležité v naší společnosti, kdy se vládnoucí garnitura pravidelně střídá a kdy parta, která momentálně není u kormidla, už dnes prohlašuje, že až se k němu dostanou, celou důchodovou reformu zruší. NA SLOVENSKU OBDOBNÝ SYSTÉM OD POČÁTKU GENERUJE REÁLNÉ ZTRÁTY. SLOVÁKŮM BYLO JIŽ TŘIKRÁT UMOŽNĚNO JEJ OPUSTIT. Závěrem Vám přeji mnoho trpělivosti a obezřetnosti v příštím roce, kdy se důchodová reforma rozjede a penzijní společnosti začnou nabízet možnost vstoupit do druhého pilíře důchodového zabezpečení. Z DRUHÉHO PILÍŘE NENÍ MOŽNÉ VYSTOUPIT. PODPISEM SMLOUVY TAK KLIENTOVI VZNIKÁ NEZVRATITELNÝ ZÁVAZEK. Tuto možnost naši zákonodárci trestuhodně nevyužili a reformu protlačili. Je tedy především na nás, dobře rozmyslet tak závažný krok, jakým vstup do druhého pilíře bezesporu je. V závěrech Bezděkovy komise zazněla i jedna důležitá věta a to, Martin Netrefa

6 STRÁNKA 6 Kdy pojišťovny neplní: Prohřešky ze strany klienta V dnešní složité době je důležité chránit si zdraví svoje i celé své rodiny. Proto si sjednáváme pojistné smlouvy pro životní pojištění. Nastane-li pak nenadálá událost, očekáváme, že nám pojišťovna pošle finanční prostředky, které dorovnají náš rodinný rozpočet. Stávají se ale chvíle, kdy se pojišťovny z různých důvodů brání pojistnému plnění. Proč se tak děje? A jak tomu předcházet? Neplacení pojistného Jeden z důvodů je, když klient řádně neplatí sjednané platby, společnost na tuto situaci klienta několikrát upomínkou upozorní a pokud na ni klient nereaguje, pojištění zaniká a pojistná smlouva je ukončena ze strany společnosti z důvodu neplacení klienta. Dlužné pojistné však klient musí uhradit. Stávají se i takové situace, kdy jsou společnosti až nuceny takovéto klienty předávat k soudnímu vyrovnání. Hovořili jsme nyní o situaci, kdy klient neplní své závazky. Pokud v tomto období dojde k pojistné události např. úrazu, společnost se samozřejmě brání a například krátí pojistné plnění o částku dlužného pojistného. Klient je následně překvapen z výše částky pojistného plnění. POKUD KLIENT ZAMLČÍ SVÉ ZDRAVOTNÍ PROBLÉMY, V PŘÍPADĚ POJISTNÉ UDÁLOSTI JEJ PRAVDĚPODOBNĚ ČEKÁ KRÁCENÍ PLNĚNÍ. Zdravotní stav Další z důvodů, kdy se společnosti brání plnění pojistné události je, pokud klient při sepisování pojistné smlouvy zamlčí svůj skutečný zdravotní stav, nesdělí společnosti své zdravotní problémy, které měl již před podpisem smlouvy. Pokud pak dojde k pojistné události v souvislosti se zdravotními problémy, které klient měl již před podpisem pojistné smlouvy, společnosti pojistné plnění krátí a nebo vůbec neplní. Proto je důležité při podpisu pojistných smluv nahlásit skutečný zdravotní stav se všemi omezeními. Společnosti na tuto skutečnost reagují buď navýšením pojistné částky pro daná rizika a v případě pojistné události plní, nebo zdravotní omezení dají do výluk a plní všechny ostatní pojistné události. Hlášení pojistné události Další z důvodů neplnění ze strany společností je i pozdní nahlášení pojistné události. Jsou společnosti, kde pojistnou událost není třeba nahlásit společnosti hned, jak se stane, a pojistné plnění je řešeno až po doléčení. Některé pojišťovny naopak vyžadují hlášení pojistné události neprodleně, ještě v průběhu léčení. Uveďme si příklad: jedna z pojišťoven žádá hlášení pracovní neschopnosti do uplynutí poloviny karenční doby. Má-li tedy klient sjednáno toto riziko s karenční dobou 14 dní, musí pracovní neschopnost oznámit pojišťovně do týdne. Pokud toto není splněno, společnosti na to reagují opět krácením plnění pojistné události a v horším případě neplní vůbec. Je důležité se při sjednání jakékoli pojistné smlouvy plně seznámit s pojistnými podmínkami dané společnosti, aby následně nedocházelo k nedorozumění. Zároveň je nezbytné řádně plnit své povinnosti, aby klient následně nebyl šikován negativními následky. Ing. Hana Dvořáková

7 STRÁNKA 7 Kdy pojišťovny neplní: Záludnosti v pojistných podmínkách Každý z nás byl jistě během svého života už postaven do situace, kdy si řekl, že je dobře, že má uzavřenou tu či onu pojistnou smlouvu. Nebo, že je třeba takovou smlouvu uzavřít. Ale v dnešní době, kdy se na finančním trhu pohybuje velké množství pojišťovacích společností, nastává velký problém. S jakou z těchto společností uzavřít pojistnou smlouvu? A právě s tím by Vám měl poradit zkušený, vzdělaný a zodpovědný finanční poradce. Každý klient by měl být při uzavírání pojistné smlouvy upozorněn nejen na výhody pro něj plynoucí z uzavření pojistné smlouvy, ale i na možné situace, při kterých pojišťovny své závazky plnit nebudou. Čekací doba Každá pojistná smlouva životního pojištění je poskládaná z rizik, na která se chce klient zajistit, ať je to pojištění smrti z jakýchkoliv příčin, invalidita, vážná onemocnění, pojištění denního odškodného úrazem, pojištění trvalých následků úrazu, hospitalizace atd. Některá sjednaná rizika (zejména ta, která se týkají nemoci) podléhají čekací době. Co je čekací doba? Je to doba sjednaná v pojistné smlouvě, po kterou nevzniká pojišťovně povinnost poskytnout pojistné plnění, a to od počátku sjednání pojištění. Pojišťovna poskytuje plnění v případě, že událost vznikne po uplynutí této doby. Tyto čekací doby jsou v různých pojišťovnách a podle sjednaných rizik odlišné. Abychom uvedli konkrétní příklady, čekací doba se například u pracovní neschopnosti následkem nemoci pohybuje kolem dvou měsíců, v případě smrti to mohou být až dva roky. Pokud se klientovi stane úraz, je denní dávka vyplácena automaticky bez čekací lhůty. Karenční doba Další důvod, proč pojišťovny neplní, je nesplnění tzv. karenční doby. Karenční doba nebo také karenční lhůta je pevně stanovená doba, která díky právní úpravě musí uplynout, aby nastala určitá právní skutečnost, jež by jinak nastala dříve. Například sjednání pojištění pracovní neschopnosti úrazem i nemocí od 15. dne, kdy pojišťovny do 15. dne trvání pracovní neschopnosti riziko neplní. Pojišťovny toto riziko pracovní neschopnosti plní, pokud karenční doba trvá déle jak 15. dní. Tyto limity plnění rizik má každá pojišťovna jiné. Nejčastěji se setkáváme s limity dvou týdnů, měsíce, měsíce a půl či dvou měsíců. Výluky Často se stává, že klienti sjednají pojistné produkty, ale neví, jaké jsou jejich nároky, co vše mají pojištěno a zejména nejsou seznámeni s výlukami pojištění. Výluky pojištění (případy, kdy pojišťovny neplní) jsou uvedeny v každé pojistné smlouvě ve všeobecných pojistných podmínkách, které vysvětlují terminologie, práva a povinnosti. K nim pak mohou být připojeny různé přílohy s propočty a limity. Jako příklady omezení pojistného plnění můžeme uvést případy, kdy pojistná událost vznikla v důsledku spáchání trestného činu pojištěným, pokud se stala pod vlivem alkoholu či návykových látek a nebo pokud k ní došlo při válečných událostech a v rámci nepokojů. KLIENT BY MĚL BÝT PŘI UZAVÍRÁNÍ SMLOUVY UPOZORNĚN NEJEN NA VÝHODY SMLOUVY, ALE I NA SITUACE, KDY POJIŠŤOVNA NEBUDE PLNIT. Těchto důvodů, proč pojišťovny neplní je celá řada. Právě proto je vhodné, před sjednáním jakékoliv pojistné smlouvy, konzultovat vaše potřeby se skutečným odborníkem. V případě jakýchkoli otázek neváhejte mě kontaktovat. Vít Chalupský

8 STRÁNKA 8 Informační rozcestník MILÝ DÁREK, KTERÝ NIC NESTOJÍ Horké novinky a diskutovaná témata ze světa financí Vám budeme prostřednictvím Ekomagazínu přinášet i v příštím roce. Řekněte o Ekomagazínu svým přátelům, kolegům, rodinným příslušníkům. I oni mohou nyní dostávat náš čtvrtletník zdarma do svých ových schránek. Stačí se přihlásit k odběru na adrese: Děkujeme všem čtenářům za přízeň a přejeme krásné Vánoce! Redakce Ekomagazínu

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013

Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Penzijní připojištění - změny od 1.1.2013 Víte, co se stane v rámci důchodové reformy od roku 2013 s penzijním připojištěním? Mimo jiného se změní výše státního příspěvku, posune se hranice pro možnost

Více

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah

Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Vítáme Vás na semináři organizovaném v rámci projektu Klíčové kompetence do obcí obecné i odborné vzdělávání na dosah Reg. číslo projektu: CZ.1.07/3.1.00/50.0015 Tento projekt je spolufinancován Evropským

Více

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká

Moderní žena myslí na budoucnost. Jan Diviš Kateřina Dalecká Moderní žena myslí na budoucnost Jan Diviš Kateřina Dalecká Na úvod pár zajímavých statistik Data z r. 2004 Naděje dožití věk Muži Ženy 30 43,66 49,67 40 34,21 39,92 50 25,32 30,51 60 17,59 21,64 - střední

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Investování volných finančních prostředků

Investování volných finančních prostředků Investování volných finančních prostředků Rizika investování Lidský faktor Politická rizika Hospodářská rizika Měnová rizika Riziko likvidity Inflace Riziko poškození majetku Univerzální optimální investiční

Více

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU

ové motivace a ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Životní pojištění,, jeho daňov ové motivace a postavení v systému důchodovd chodového zabezpečen ení v ČR R a ve vybrané zemi EU Vypracovali: Jakub Procházka Antonín Spálovský Obsah Smysl ŽP Význam a role

Více

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová

Finanční trh. Bc. Alena Kozubová Finanční trh Bc. Alena Kozubová Finanční trh Finanční trh je místo, kde se obchoduje se všemi formami peněz. Je to největší trh v měřítku národní i světové ekonomiky. Je to trh velice citlivý na jakékoliv

Více

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní

Dotazník Osobní finanční plán. Diskrétní Dotazník Osobní finanční plán Diskrétní Osobní informace Celá jména Klient Partner/ka Pohlaví muž žena muž žena Rodné číslo Datum narození / / / / Rodinný stav svobodn(ý/á) rozvoden(ý/á) ženat(ý/á) vdov(ec/a)

Více

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI

FINANČNÍ ŘEŠENÍ VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI VAŠICH ŽIVOTNÍCH SITUACÍ PŘINÁŠEJÍ PODÍLOVÉ FONDY Z NABÍDKY SPOLEČNOSTI www.mojeinvestice.cz Pro Váš domov Ať již nemovitost vlastníte, nebo se na to právě chystáte, dříve či později zjistíte, že vlastnictví

Více

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k důchodovým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 83 a 84 zákona č. 426 z roku 2011 Platí od 1. 1. Aktuální Klíčové informace k důchodovým fondům jsou také k dispozici

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní?

Penzijní připojištění. Co se změní a jak mě to ovlivní? Penzijní připojištění Co se změní a jak mě to ovlivní? 2 Současný penzijní systém 1. pilíř státní systém: povinný průběžný systém Binancovaný sazbou 28 % ze superhrubé mzdy 3. pilíř penzijní fondy: penzijní

Více

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři

Popis změny Penzijní společnost Centrální registr smluv Vznik účasti ve II. pilíři Popis změny V prosinci 2011 byl schválen nový zákon o důchodovém spoření. Tímto zákonem bude vytvořen nový, kapitálově financovaný pilíř důchodového systému (důchodové spoření, tzv. II. pilíř), který bude

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví 5

Bankovnictví a pojišťovnictví 5 Bankovnictví a pojišťovnictví 5 JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Vkladové bankovní produkty Obsah:

Více

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová

Penzijní fondy a důchodová reforma. Kristýna Nevolová Penzijní fondy a důchodová reforma Kristýna Nevolová Penzijní fond Právnická osoba (a.s.), sídlo ČR Provozuje penzijní připojištění Hodnota základního kapitálu PF: 50 000 000 Kč Musí s majetkem hospodařit

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Finanční produkty www.zlinskedumy.cz Finanční produkty jsou půjčky, hypotéky, spoření, nejrozšířenější jsou produkty, jejichž hlavní zaměřením je: správa financí: běžné účty zhodnocení

Více

FLEXI životní pojištění

FLEXI životní pojištění FLEXI životní pojištění Simulovaný průběh pojištění zpracovaný dne 13.11.2011 1.pojištěný Příjmení a jméno: Karel Test Datum narození/rč: 01.01.1977 Pohlaví: muž Riziková skupina: 1 Základní pojištění

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 1. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit.

Řešení Prospeca. Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. Řešení Prospeca Řešení Prospeca zhodnocení Vašeho majetku investicí do nemovitosti na pronájem! A my víme jak to uchopit. 1 Představení záměru V kombinaci historicky nejnižších úrokových sazeb a stále

Více

Věra Keselicová. Prosinec 2011

Věra Keselicová. Prosinec 2011 VY_62_INOVACE_VK11 Jméno autora výukového materiálu Datum (období), ve kterém byl VM vytvořen Ročník, pro který je VM určen Vzdělávací oblast, obor, okruh, téma Anotace Věra Keselicová Prosinec 2011 8.

Více

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU

Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Otázka: Cenné papíry kapitálového trhu a burzy Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka CENNÉ PAPÍRY KAPITÁLOVÉHO TRHU Jsou vydávány na dobu delší než 1 rok Stejně jako šeky a směnky mají zákonem

Více

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ :

Pojištění. www.pracespenezi.cz. Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : Pojištění Rozeznáváme několik druhů POJIŠTĚNÍ : 1. rizikové pojištění jeho obsahem je pojištění určitého rizika ( úrazu, smrti) pokud nedojde k pojistné události, pojistitel pojištěnému na konci pojištění

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ

DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika DŮCHODOVÁ REFORMA V ČESKÉ REPUBLICE SE ZAMĚŘENÍM NA III. PILÍŘ Česká republika od 1. ledna 2013 spustila dlouho diskutované zásadní změny v oblasti důchodového zabezpečení. Zařadila se

Více

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT

KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT KDE A JAK SI PENÍZE ULOŽIT A VYPŮJČIT Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním

Více

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky

Americká hypotéka Charakteristika Americké hypotéky Charakteristika Americké hypotéky Od 1. května 2004 byl uveden v platnost nový Zákon č. 190/2004 Sb. o dluhopisech, na jejímž základě mohou banky nabízet svým klientům tzv. americkou hypotéku Nový zákon

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. května 2017 OBSAH Přehled poplatků...03 Produktové limity...04 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ3C, UM5C)...06 Sazebník hlavního

Více

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění NN Smart. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění NN Smart Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 03 05 Sazebník 07 38 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (UZ2C, UM2C) 07

Více

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY

Váš průvodce důchodovou reformou ...---. JIŘí PĚNKAVA. ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, REFORMA PENZí ) PENZIJNí FOND ČESKÉ POJlŠŤOVNY JIŘí PĚNKAVA pojišťovací a investiční poradce ČESKÉ POJIŠŤOVNY a.s, Agentura 336 Plzeň II, jednatelství Rokycany Bydliště: Iěškovská 557, Mýto, 33805 Tel.: 723 599657, TeIJFax: 371 750126 REFORMA PENZí

Více

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005

Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Druhé podání: Dynamik Plus Aleš Náhlík, 2005 Bylo by chybou prohlásit, že Česká pojišťovna jako poslední zavedla do své nabídky životního pojištění investiční pojištění. Pokusila se o to již před lety.

Více

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry

Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry Investiční dotazník a poučení o aspektech obchodování s cennými papíry vyžadovaný v souladu s 15h a 15i zákona o podnikání na kapitálovém trhu Upozornění pro zákazníky: Vyplnění tohoto dotazníku je dobrovolné.

Více

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany

Důchodová reforma = šance pro aktivní občany Důchodová reforma = šance pro aktivní občany 5.9.2012 Vydání 2012/09/05 Obsah Úvod - strana 1 Jak poznat dobrou firmu - strana 2 Pilíře důchodové reformy str. 3 Výhody a nevýhody II. A III. pilíře str.

Více

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ

PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ PŘEHLED POPLATKŮ A PARAMETRŮ PRODUKTU FLEXI ŽIVOTNÍ POJIŠTĚNÍ platný od 1. 12. 2016 pro smlouvy sjednané od 1. 1. 2009 NÁKLADY SPOJENÉ S PŘIJETÍM DO POJIŠTĚNÍ a žádostí o změnu sepsání nabídky / žádosti

Více

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s.

Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí. Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. Nezávislý odborový svaz Policie ČR Vám exkluzivně nabízí Ve spolupráci s ERGO Pro, spol. s r. o. a ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovací skupina Jedna z největších pojišťovacích skupin v Evropě Kapitálové

Více

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012

ING. ZUZANA EKRTOVÁ Zpracováno dne: 6. 10. 2012 Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_06 Název materiálu: SPOŘENÍ DĚTI, ZÁJMY Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný

Více

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz

FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O. www.zlinskedumy.cz FINANČNÍ MATEMATIKA Základní pojmy od A do O www.zlinskedumy.cz Finanční matematika = soubor obecných matematických metod uplatněných v oblasti financí např. poskytování krátkodobých a dlouhodobých úvěrů,

Více

Jak zvýšit provizní příjem o 37 %

Jak zvýšit provizní příjem o 37 % Jak zvýšit provizní příjem o 37 % Ukažte Vašim klientům, proč jsou dluhopisy na důchod nebezpečné. Ocení to. A budou investovat s Vámi! 8.5.2013 Petr SYROVÝ Petr PAVLÁSEK KFP Kořený FichtnerPavlásek s.r.o.

Více

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla.

Finanční řízení podniku cvičení 1. I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Finanční řízení podniku cvičení 1 I) Vývoj vztahů mezi celkovým majetkem a kapitálem má svá ustálená pravidla. Některé vztahy mezi majetkem a kapitálem 1) Majetek je ve stejné výši jako kapitál, proto

Více

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016

Životní pojištění Rodina. Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 Životní pojištění Rodina Sazebník a přehled poplatků platný od 1. dubna 2016 OBSAH Přehled poplatků 04 05 Sazebník 06 20 Produktové limity 06 Sazebník hlavního pojištění 1. pojištěný (KR1C) 07 08 Sazebník

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Osobní finance 2 Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět:

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř)

Klíčové informace důchodových fondů. Obsah. (2. pilíř) Klíčové informace důchodových fondů (2. pilíř) Obsah llianz důchodový fond státních dluhopisů...........2 llianz konzervativní důchodový fond................4 llianz vyvážený důchodový fond....................6

Více

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./

HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ HYPOTEČNÍ ÚVĚR, VÝVOJ V ČR, HYPOTEČNÍ ZÁSTAVNÍ LISTY /ZÁKON Č.190/04 SB./ Jan Starý Obsah prezentace: Hypoteční úvěr Vývoj hypotečních úvěrů v ČR Hypoteční zástavní listy 1. HYPOTEČNÍ ÚVĚR DEFINICE HYPOTEČNÍHO

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO162

Více

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010

Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření. Univerzita Třetího věku. Prosinec 2010 Úvěry spotřebitelské, hypoteční, ze stavebního spoření Univerzita Třetího věku Prosinec 2010 Spotřebitelský úvěr starý a nový zákon Do konce roku 2010 platí zákon č. 321/2001 Sb. pro všechny úvěry sjednané

Více

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění

ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění ŽÁDOST O PROVEDENÍ ZMĚNY POJISTNÉ SMLOUVY Životní pojištění Změnu proveďte k datu splatnosti 1 ) Pojistitel: Česká pojišťovna a.s. Spálená 75/16 113 04 Praha 1 Česká republika IČ: 45272956 zapsaná v Obchodním

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0499

CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Číslo projektu Název školy Název materiálu Autor Tematický okruh Ročník CZ.1.07/1.5.00/34.0499 Soukromá střední odborná škola Frýdek-Místek,s.r.o. VY_32_INOVACE_251_ESP_06 Marcela Kovářová Datum tvorby

Více

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty

6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty 6. Přednáška Vkladové (depozitní) bankovní produkty VKLADOVÉ BANKOVNÍ PRODUKTY bankovní obchody, při kterých banka získává cizí peněžní prostředky formou vkladů nebo emisí dluhových cenných papírů. Mezi

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,1 mld. Kč, tj. o 0,6 mld. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 1,6 mld. Kč, zatímco korunová

Více

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR

Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy FINANČNÍ GRAMOTNOST orientace na finančním trhu ČR Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA2_05 Název materiálu: SPOŘENÍ NA STÁŘÍ Tematická oblast: Ekonomika, 2. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům základní ekonomické pojmy Očekávaný výstup:

Více

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty.

Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. 5. Pasivní bankovní operace, vkladové bankovní produkty. PASIVNÍ BANKOVNÍ OBCHODY veškeré bankovní produkty, při kterých BANKA od svých klientů přijímá VKLAD DEPOZITUM v bankovní bilanci na straně PASIV

Více

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel

REKLAMNÍ NABÍDKA. 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru. 2. Popis základních vlastností spotřebitelského úvěru. 1.1 Věřitel REKLAMNÍ NABÍDKA 1. Údaje o věřiteli spotřebitelského úvěru 1.1 Věřitel Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 45317054, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném

Více

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí

Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Na pravidelné investice je (stále) spolehnutí Pravidelné investice jsou stále nejspolehlivější cestou, jak se dostat k většímu objemu peněz. A přitom relativně bezpečnou. Jak vybudovat majetek? Ve finančních

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích KAPITOLA 7: MONETÁRNÍ POLITIKA, MODELY Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu

Více

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová

Typy úvěrů. Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Bc. Alena Kozubová Typy úvěrů Kontokorentní úvěr s bankou uzavřeme smlouvu o čerpání úvěru z našeho běžného účtu. Ten může vykazovat i záporný zůstatek až do sjednané výše. Čerpání a splácení

Více

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace

Vývoj státního dluhu. Tabulka č. 7: Vývoj státního dluhu v čtvrtletí 2015 (mil. Kč) Výpůjční operace II. Vývoj státního dluhu V 1. 3. čtvrtletí 2015 došlo ke snížení celkového státního dluhu z 1 663,7 mld. Kč na 1 663,0 mld. Kč, tj. o 624 mil. Kč, přičemž vnitřní státní dluh se zvýšil o 6,6 mld. Kč, zatímco

Více

II. Vývoj státního dluhu

II. Vývoj státního dluhu II. Vývoj státního dluhu V 1. čtvrtletí 2014 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu z 1 683,3 mld. Kč na 1 683,4 mld. Kč, což znamená, že v průběhu 1. čtvrtletí 2014 se tento dluh prakticky nezměnil.

Více

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s. c z, U I D : K O S 1 8 0 0 1 8 Edice Investice Petr

Více

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování

Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Zhodnocení postoje k riziku u českých investorů do fondů kolektivního investování Kateřina Kořená, Karel Kořený 1 Abstrakt Příspěvek hodnotí postoj českých investorů k riziku z hlediska jejich investování

Více

Finanční a Investiční plán pro :

Finanční a Investiční plán pro : Finanční a Investiční plán pro : Karel Opatrný, Ing. Maruška Běžná Informace a zadání: Karel je ředitel menší soukromé firmy,39let, Maruška je účetní,37 let,syn Jiří 13 let Bydlí v bytě a platí nájem.

Více

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty

Pracovní list. Workshop: Finanční trh, finanční produkty Pracovní list Workshop: Finanční trh, finanční produkty Úkol č. 1 Osobní půjčka Doplňte v následující tabulce kolik zaplatíte za úvěr celkem (vč. úroků) při jednotlivých RPSN. Současně porovnejte, zda

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Krátkodobé

Více

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled )

Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni (dále Přehled ) www.koop.cz Přehled poplatků a parametrů pojištění pro sazbu 16 BN platný ke dni 1. 12. 2014 (dále Přehled ) Všechny uvedené poplatky jsou hrazeny prodejem podílových jednotek z účtu pojistníka. Výjimkou

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 2. Investiční cíle zákazníka. 1. Identifikace zákazníka. Jméno, příjmení/obchodní firma/ název: RČ/IČ: Bydliště/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti IMPERIUM FINANCE

Více

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný

ÚVĚRY A PŮJČKY. Integrovaná střední škola, Hlaváčkovo nám. 673, Slaný Označení materiálu: VY_32_INOVACE_EKRZU_EKONOMIKA3_12 Název materiálu: FINANČNÍ STRÁNKA PODNIKU Tematická oblast: Ekonomika, 3. ročník Anotace: Prezentace vysvětluje žákům pojem cizí zdroje Očekávaný výstup:

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva.

Úvěr se považuje za hypoteční úvěr dnem vzniku právních účinků zástavního práva. Hypoteční bankovnictví Cíl kapitoly Cílem kapitoly je vysvětlit podstatu hypotečního bankovnictví, definovat pojmy, které s hypotečním bankovnictvím souvisí a uvést jeho právní základy. Kromě toho bude

Více

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY

Otázka: Obchodní banky a bankovní operace. Předmět: Ekonomie a bankovnictví. Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Otázka: Obchodní banky a bankovní operace Předmět: Ekonomie a bankovnictví Přidal(a): Lenka OBCHODNÍ BANKY Podnikatelské subjekty, a. s. ZK min. 500 mil. Kč + další podmínky Hlavním cílem zisk Podle zákona

Více

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k

Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od k Sazebník poplatků Poštovní spořitelny změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově B ÚVĚRY Úvěry pro fyzické osoby Hypoteční úvěry Sazebník za peněžní a obchodní služby poskytované fyzickým osobám Hypoteční

Více

Časová hodnota peněz (2015-01-18)

Časová hodnota peněz (2015-01-18) Časová hodnota peněz (2015-01-18) Základní pojem moderní teorie financí. Říká nám, že peníze svoji hodnotu v čase mění. Díky časové hodnotě peněz jsme schopni porovnat různé investiční nebo úvěrové nabídky

Více

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality)

Expresní ocenění bytu (pomocí cenové mapy pro vybrané lokality) Sazebník ČSOB pro fyzické osoby občany změny od 1. 9. 2016 k 1. 12. 2016 původně nově OBSAH B ÚVĚRY Hypoteční úvěry Sazebník Hypoteční banky, a.s. Tento Sazebník je platný pro smlouvy uzavřené od 1. 12.

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM Ing. Věra Holíková PODÍLOVÉ FONDY Výukový materiál slouží jako podklad pro výklad problematiky

Více

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU)

Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Návrh Asociace pro kapitálový trh na zavedení Individuálního penzijního účtu (IPU) Východiska Forma vytváření dlouhodobých rezerv s podporou státu Státní podpora je postavená na stejnou úroveň jako u soukromého

Více

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo:

INVESTIČNÍ DOTAZNÍK. 1. Identifikace zákazníka. 2. Investiční cíle zákazníka. Jméno a příjmení / obchodní firma / název: RČ/IČ: bytem/sídlo: INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník je předkládán v souladu s ust. 15h a 15i zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů zákazníkovi společnosti B22 Finance

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_415 Jméno autora: Třída/ročník: Ing. Soňa Hanáková

Více

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH

KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH KAPITOLA 4: PENĚŽNÍ TRH Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY

OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY FINANČNÍ PRODUKTY SPOTŘEBITELSKÝ ÚVĚR 8.1.2011 ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY ÚVĚROVÉ FINANČNÍ PRODUKTY OBSAH TÉMATU FINANČNÍ PRODUKTY Ing. Lukáš Kučera Členění finančních produktů Úvěrové finanční produkty Vkladové finanční produkty Životní pojištění Střední odborná škola strojní a elektrotechnická Velešín

Více

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s.

Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. Klíčové informace k účastnickým fondům Penzijní společnosti České pojišťovny, a. s. podle 134 a 135 zákona č. 427 z roku 2011 Aktuální Klíčové informace k účastnickým fondům jsou k dispozici na webu, www.pfcp.cz

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

FLEXI životní pojištění sazby rizik

FLEXI životní pojištění sazby rizik Pojištění pro případ smrti z jakýchkoliv příčin Pojištění kapitálové hodnoty Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin Doplňkové pojištění pro případ smrti z jakýchkoli příčin s lineárně

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ

BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ BĚŽNĚ PLACENÁ KAPITÁLOVÁ POJIŠTĚNÍ Allianz pojišťovna a.s.... 2 Credit Suisse Life&Pension a.s... 3 Česká pojišťovna a.s..... 4 ČSOB pojišťovna a.s... 5 ING organizační složka... 6 Generali pojišťovna...

Více

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely.

Optimální půjčka vám umožní získat i neúčelovou část použitelnou na jakékoli nepodnikatelské účely. POTŘEBUJI PŮJČIT Jestliže potřebujete rychle půjčit finanční prostředky a hledáte solidního partnera, pak jste v Modré pyramidě na správné adrese. Díky půjčkám z naší nabídky si můžete jednoduše a bez

Více

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů

I. 1. str. označení fondu nově zní: Speciální fond kvalifikovaných investorů Podle ustanovení 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu investičního fondu Harmonie uzavřený investiční fond, a.s.: I. 1. str. označení fondu nově

Více

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace

Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1. 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Současná teorie finančních služeb cvičení č. 1 1. Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich interpretace Úvod do teorií finančních služeb rekapitulace základních pojmů a jejich

Více

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti.

VÝCHOVA K OBČANSTVÍ. Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Akcie Cenný papír, který představuje podíl na jmění a zisku akciové společnosti. Akontace Zálohová úhrada části, případně celé dodávky zboží. Bankomat Samoobslužné zařízení umožňující

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

Výhody poradce Money Plus +

Výhody poradce Money Plus + PRESENTÁTOR Popis práce finančního trenéra Sociální dávky při pracovní neschopnosti, Půjčky vs. Investice, Financování bydlení a Finanční svoboda Výhody poradce Money Plus + penzijní fond hypotéka leasing

Více

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.

ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ. Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace. 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. ČASOVÁ HODNOTA PENĚZ Manažerská ekonomika obor Marketingová komunikace 8. přednáška Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. Časová hodnota peněz Každou peněžní operaci prováděnou v současnosti a zaměřenou do budoucnosti

Více

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud.

chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. VS Dobrý den, chtěl bych Vám ukázat úplně jinou možnost spoření, než jakou jste nejspíš znali doposud. Můj názor je, že když si spořím, tak ať to stojí za to. Nyní Vám ukážu na porovnání, jak a kde lze

Více