HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům"

Transkript

1 HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům

2 Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali 8 Poplatky 9 Další věci, které potřebujete vědět 11 Důležité poznámky 13

3 Vaše investice, Vaše volba Jen málokdo se při volbě investic rozhoduje samostatně, nicméně ze zkušenosti víme, že také málokdo je ochotný vzdát se kontroly nad svou finanční budoucností. Globální fondy HSBC Freedom mohou být tím správným řešením, pokud je Vaším cílem: Vybudovat své vlastní portfolio Globální fondy Freedom Vám nabízejí opravdu širokou škálu fondů, takže si můžete snadno vytvořit své vlastní portfolio. Můžete volit z rozsáhlé nabídky geografických regionů i jednotlivých druhů aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a další specifické investice. Všechny investiční fondy jsou poskytovány společností HSBC Global Investment Funds, což je investiční společnost registrovaná v Lucembursku. Je třeba mít na paměti, že jako u každé investice do akcií i zde může hodnota podílů v HSBC Global Investment Funds klesat i stoupat a v některých případech může dokonce poklesnout pod původní výši Vaší investice. Nechat své prostředky spravovat odborníky na investice Společnost HSBC Investments efektivně kombinuje globální zkušenosti se znalostí místních trhů tak, aby pro každý ze svých spravovaných fondů uskutečnila vždy kvalifikovaná rozhodnutí podložená relevantními informacemi z trhů. Není proto nutné, abyste sami byli odborníky a věnovali svůj čas sledování vývoje jednotlivých akcií, do kterých fondy investují. Diverzifikovat své existující investice Konkrétní fondy můžete využít pro doplnění Vašich stávajících investic. Můžete tak vstoupit na trhy, které jste dříve pominuli, nebo vyvážit své portfolio investováním do aktiv s různými úrovněni rizika. Převádět své investice, jestliže se tržní podmínky změní Po zainvestování můžete vzít v potaz změnu Vaší osobní situace nebo reagovat na změnu situace na trzích přesunem prostředků mezi jednotlivými fondy, a to až šestkrát ročně zcela bez poplatků*. Mějte prosím na paměti, že tyto fondy by měly být považovány za středně- až dlouhodobou investici, např. alespoň 5 let. *S výjimkou převedení z US Index Fund pročtěte si, prosím stranu 9 ohledně detailů. 3

4 Proč Freedom? Existuje mnoho důvodů, proč si investování do Globálních fondů Freedom oblíbilo tolik klientů: Kontrola a volba Možnost výběru ze 45 samostatných fondů zaměřených na různé druhy podkladových aktiv, zemí či regionů. Šest možných přestupů mezi fondy zdarma každý rok (kromě převodu z US Index Fund), sami rozhodujete, který fond nakoupit či prodat a kdy. Prosím vezměte ovšem na vědomí potenciální rizika pohybů měnového kurzu, zejména při držbě zahraničních cenných papírů, viz strana 12, kde naleznete detailnější informace. Potenciální snížení rizika Fondy Freedom Vám pravděpodobně poskytnou širší výběr akcií a dluhopisů, než jakého byste dosáhli vlastní tvorbou portfolia při investování do jednotlivých titulů, a Vaše výnosy tak budou méně ovlivněny kolísavostí cen jednotlivých akcií nebo trhů. Nižší poplatky Legislativa EU umožňuje vytvořit škálu investičních příležitostí v rámci jedné zastřešující společnosti, což se pozitivně promítá do nižších transakčních nákladů. Bližší detaily o poplatcích pro Globální investiční fondy Freedom můžete nalézt na straně 9. Investiční zkušenosti Každý fond je spravován společností HSBC Investments, která k dubnu 2007 měla ve správě investiční fondy v objemu 340 miliard amerických dolarů. Investiční týmy pracují ve Váš prospěch po celém světě. Znalost místního prostředí pro Vás uvážlivě kombinujeme s potenciálem globální analýzy tak, abychom byli schopni provést zasvěcená investiční rozhodnutí pro každý fond. Přehled o aktuální situaci Pomocí telefonu nebo internetu můžete sledovat výkonnost svých fondů. Máte tak přístup nejen k aktuálním tržním cenám svých akcií, ale i k aktuálním zprávám a informacím z trhů. Jakmile s námi zainvestujete, máte možnost prostřednictvím služby internetového bankovnictví na prohlížet či navyšovat své stávající portfolio, popřípadě odprodávat své pozice či jen přecházet mezi jednotlivými fondy. Předpokladem je zřízení účtu Premier. Pro bližší detaily jednoduše navštivte naši internetovou stránku. 4

5 Vaše investiční možnosti Globální fondy Freedom Vám nabízejí rozsáhlou škálu fondů, které v minulosti získaly různá ocenění. Více informací najdete na volně vloženém listu s názvem Vyberte si svou investici, kde naleznete úplný seznam získaných ocenění. Minulá výkonnost není zárukou výnosů budoucích. Obecně řečeno, úroveň rizika a potenciál pro výnosy spojený s každým z fondů Freedom závisí na třech aspektech: Trh Máme k dispozici široký výběr fondů, a to jak z vyspělých, tak rozvíjejících se trhů. Některé fondy se zaměřují na konkrétní zemi, geografický region nebo odvětví, jiné naopak pokrývají celý svět. Geografická šíře zvoleného fondu tak může ovlivnit hladinu kolísavosti i výši potenciálního výnosu z investice. Některé z Globálních investičních fondů Freedom investují do cenných papírů rozvíjejících se trhů. Investice na těchto trzích s sebou nesou obecně vyšší riziko a jsou potenciálně i více kolísavé než v případě fondů zaměřených na vyspělé trhy. Investorům, kteří zvolí tento typ fondů, se doporučuje pečlivě zvážit specifická rizika investování do těchto trhů. Podívejte se prosím na stranu 25 prospektu fondu, kde naleznete více informací o možném riziku rozvíjejících se trhů. Měna Fondy Freedom mohou také být používány strategicky k investování do zahraničních měn. Jestliže se Vaše základní měna liší od měny, ve které je fond denominován, nebo jestliže investiční manažer koupí akcie a podíly v měně jiné, než je měna fondu, pak budete vystaveni vlivu měnového kurzu, což může ovlivnit hodnotu Vaší investice. Více informací naleznete na straně 12. Typ aktiv Obecně lze říci, že více rizikové jsou ty fondy, které investují veškeré svěřené prostředky do akcií. Taková investice je na jedné straně vystavena častějším fluktuacím akciového trhu, na straně druhé je zde daleko vyšší výnosový potenciál než u jiných typů fondů. Fondy investující do dluhopisů také představují jistá investiční rizika pro svěřený kapitál, ovšem tento typ aktiv podléhá nižší tržní kolísavosti a představuje i vyšší míru bezpečí Vaší investice avšak za cenu nižšího potenciálního výnosu. Prosím mějte na paměti, že fondy, které investují na rozvíjejících se trzích nebo do dluhopisů s ratingem neinvestičního stupně, představují vyšší stupeň rizika výměnou za vyšší růstový potenciál. Fondy Freedom mohou být rozděleny do pěti různých skupin dle podkladových aktiv: Fondy Freestyle Schopnosti globální analýzy HSBC Group jsou zde kombinovány se znalostí lokálních trhů poskytovanou našimi regionálními investičními týmy. Toto spojení umožňuje výběr podkladových akcií bez vazby na srovnávací index či konkrétní váhové zastoupení podkladových aktiv ve srovnávacích indexech. Akciové fondy Akciové fondy Freedom investují do cenných papírů, které jsou registrovány nebo kótovány na hlavních světových akciových burzách nebo na regulovaných trzích cenných papírů. Dluhopisové fondy Většina těchto fondů investuje do dluhových cenných papírů investičního stupně (tzn. rating minimálně BBB podle agentury Standard and Poor s) a ostatních cenných papírů obdobného typu. Některé fondy mohou nicméně investovat i do dluhopisů s ratingem neinvestičního stupně, což zahrnuje vyšší riziko zpoždění platby či nesplacení úroků nebo samotné nominální hodnoty dluhopisu. Fondy peněžního trhu Tyto fondy budou investovat do volně obchodovaných cenných papírů, instrumentů peněžního trhu a dalších likvidních aktiv. Investování do fondů peněžního trhu, který je denominován v jiné měně, než je Vaše základní investiční měna, lze považovat za měnovou alokaci bez dodatečného investičního rizika, které je spojeno například s investicí do akcií nebo dluhopisů. Ostatní fondy Tyto fondy Vám nabízí neobvyklý rozsah investiční flexibility, neboť investiční manažer si může v rámci Za dluhopisy neinvestičního stupně označujeme dluhopisy, které spadají dle ratingu agentury Standard and Poor s pod hranici BBB. 5

6 volby podkladových aktiv fondu zvolit mezi akciemi či dluhopisy čistě v závislosti na převažujících tržních podmínkách. Letáček se všemi fondy, které jsou v naší nabídce, lze nalézt v přední záložce této brožury. Široký rozsah našich fondů Vám přináší atraktivní investiční možnosti s ohledem na Váš postoj k riziku či očekávaný výhled. Jestliže si zvolíte investici do Fondů Freestyle nebo Akciových fondů, měli byste mít na paměti, že vyšší potenciál růstu s sebou přináší i vyšší riziko a že nemusíte dostat zpět všechny peníze, které jste původně investovali. U fondů, kde jsou dluhopisy základním podkladovým aktivem, může být jejich hodnota ovlivněna i pohyby úrokových sazeb, které mohou způsobit to, že hodnota dluhopisů se zvýší nebo sníží. Obecně řečeno, hodnota dluhopisů se zvýší tehdy, jestliže se úrokové míry sníží, a sníží se tehdy, jestliže se úrokové míry zvýší. Každá investice, kde jsou podkladovými aktivy akcie a jiné majetkové podíly, jejichž cena či výnos může klesnout, stejně tak jako vzrůst, není garantovanou investicí a vy tak nemusíte získat zpět částku Vaší původní investice. Pro bližší detaily ke každému fondu včetně minulé výkonnosti prosím navštivte webovou stránku nebo zavolejte Telefonní hovory mohou být monitorovány a/nebo zaznamenávány za účelem zlepšení našich služeb.

7 Jak investovat Pomoc, kdykoliv ji budete potřebovat Váš HSBC Premier Osobní bankéř Vám dá návod a podporu týkající se Vaší volby fondu. Jestliže investujete v Globálních fondech Freedom prostřednictvím HSBC Premier Osobního bankéře, bude Vám účtován poplatek. Váš HSBC Premier Osobní bankéř Vám o těchto poplatcích podá detailní informace. Jednorázová investice, nebo měsíční investiční plán? Jednorázová investice Minimální počáteční investice US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Minimum, které můžete umístit do jednotlivého fondu je US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Následná investice je možná kdykoliv v minimální hodnotě US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Maximální investovaná částka není omezena. Vaši investici jsme schopni vypořádat v jakékoliv hlavní světové měně. Měsíční investiční plán Mnoho lidí považuje pravidelné měsíční investování stejné částky za zajímavý způsob vybudování značného investičního portfolia. Minimální měsíční investice již od 200 US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Minimální částka, kterou můžete umístit do jednotlivého fondu, je 100 US$/ /E měsíčně nebo ekvivalent v CZK. Na Vašem účtu založíme měsíční trvalý příkaz. Jakmile zainvestujete, budete požádáni, abyste dodrželi měsíční příspěvky až do chvíle, kdy celková investice dosáhne minimální výše US$/ /E. Je snadné zvýšit nebo snížit měsíční příspěvek, pouze to sdělte svému Premier Osobnímu bankéři a zašlete nám kopii Vaší instrukce společně s tím, jak byste rádi zrevidovali rozdělení měsíčního příspěvku mezi jednotlivé fondy. Maximální investovaná částka není omezena. Vaši investici jsme schopni vypořádat v jakékoliv hlavní světové měně. Jestliže z jakéhokoliv důvodu potřebujete zastavit zasílání příspěvků před dosažením částky US$/ /E nebo ekvivalent v CZK prosím kontaktujte nás co nejdříve, abychom projednali Vaše možnosti. 7

8 Poté co investujete Existuje pro Vás celá řada způsobů, jak řídit Vaše investice: - On-line:* - Všeobecné dotazy: * Pro řízení své investice prostřednictvím internetového bankovnictví budete potřebovat účet HSBC Premier. Další informace a všechny detaily o účtech jsou Vám k dispozici na naší internetové stránce nebo u Vašeho Premier Osobního bankéře. Ceny Aktuální ceny své investice můžete zjistit on-line nebo prostřednictvím telefonu. Pravidelné informace Dokumenty s aktuálními informacemi o jednotlivých fondech (včetně přehledu trhu, složení portfolia a výkonnosti daného fondu) jsou k dispozici on-line nebo prostřednictvím telefonu. Ohodnocení Vaší investice Vám bude zasíláno dvakrát ročně. Roční a půlroční zprávy obsahující finanční účty fondu budou k dispozici on-line a mohou Vám být zaslány na základě požadavku. Prodej, převod, nákup Pokyny k nákupu, prodeji, převodu nebo navýšení Vašich stávajících investic nám můžete podat jednoduše prostřednictvím telefonu nebo osobního internetového bankovnictví. Vyplacení Vaší investice Prosím pamatujte, že tyto fondy by měly být považovány za středně- až dlouhodobé investice, např. přinejmenším pět let. Odprodat však můžete kdykoliv celou nebo část své investice, a to bez jakýchkoliv poplatků. Jestliže se rozhodnete odprodat svou investici, obdržíte vždy částku odpovídající aktuální odkupní ceně investice násobenou počtem podílů, které držíte. Minimální částka odkupu je 250 US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Jestliže si přejete odprodat pouze některé ze svých podílů ve fondu(-ech), je třeba dodržet následující limity minimální investiční pozice ve fondu: U jednorázové investice celková investice US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. U Měsíčního investičního plánu celková investice US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Dividendy Dividendy mohou být vypláceny v závislosti na zvoleném fondu. Jestliže si zvolíte fond, který dle svého statutu vyplácí dividendy, pak Vám budou automaticky vypláceny, a to jednou ročně. Některé dluhopisové fondy budou také vyplácet pololetní dividendy. Jestliže jste investovali ve formě jednorázové investice, pak si můžete zvolit, že si přejete, aby Vám byly dividendy vypláceny, nicméně vyplácená částka musí být vyšší než 50 US$/ /E. Jestliže výše uvedená kritéria nejsou splněna nebo si nezvolíte variantu s vyplácením dividend, dividendy budou použity pro nákup dalších podílů ve stejném fondu. Vzhledem k tomu, že při reinvestici dividend není účtován vstupní poplatek, může být tato varianta účinným a snadným způsobem dodatečného navýšení Vaší stávající investice. 8

9 Poplatky S každou investicí jsou obecně spjaty poplatky. V Globálních fondech Freedom existují čtyři typy poplatků: Vstupní poplatek Tento poplatek nyní činí maximálně 5,25 % a je zahrnut do nákupní ceny Vašich podílů v každém fondu. Jde o jednorázový poplatek, a proto se nevrací, jestliže se rozhodnete svou investici ukončit. Zároveň však nebudete platit žádný další poplatek v případě zpětného odkupu svých podílů. US Index Fund je k dispozici výhradně na internetové stránce, což znamená, že Vám můžeme ušetřit náklady díky nižšímu počátečnímu poplatku 1 %. Dodatečný poplatek ve výši 4,25 % by byl aplikován až při převodu do jiného fondu. Poplatky při převodu Převod mezi fondy je zdarma až do počtu šesti převodů ročně (s výjimkou US Index Fund). Jakékoliv následné převody budou zatíženy poplatkem ve výši 1 % hodnoty podílů, které jsou převáděny. Převádění z US Index Fund do jakéhokoliv jiného fondu bude vždy zatíženo poplatkem ve výši 4,25 %. Roční poplatek za správu Roční poplatek je účtován pro každý z fondů Freedom, a to v rozmezí mezi 0,25 % a 1,75 % (více informací naleznete v prospektu fondu). Konkrétní výše je odvozena od struktury každého fondu a z toho vyplývajících správních nákladů. Fond Euroland Value Creation Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % za nadvýkonnost je aplikován tehdy, když výkonnost fondu překročí průměr celkové výkonnosti indexů MSCI Euro a DJ Eurostoxx. Tento poplatek nebude účtován před dosažením tohoto bodu. Fond Sustainability Leaders Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu bude účtován pouze, když výkonnost fondu předčí celkový roční výnos indexu MSCI Europe. Tento poplatek nebude účtován před dosažením tohoto bodu. Fond New World Income Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu bude účtován tehdy, pokud výkonnost fondu překročí 5 % ročně. Nicméně, poplatek 20 % bude aplikován pouze na růst, který překračuje 5 %, a nikoliv na celkově dosažený růst fondu v daném roce. Halbis Global Macro Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu bude účtován tehdy, pokud bude výkonnost fondu překračovat hodnotu měsíční sazby EURIBOR. Výkonnostní poplatek pro všechny výše uvedené fondy je vyčíslován na denní bázi a je již zakalkulován v aktuálních prodejních cenách podílových listů fondu. Jestliže máte jakékoliv dotazy ohledně poplatků, případně požadujete jinou aktuální informaci, prosím zavolejte nám na Poplatek odvozený od výkonnosti fondu Fondy Freestyle (kromě Asia Freestyle) Protože investiční přístup fondů Freestyle má za cíl dosahovat výnosů bez ohledu na výkonnost srovnávacích indexů, je oprávněn správce fondu účtovat tzv. výkonnostní poplatek, a to nad rámec ročního poplatku za správu. Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu je účtován pouze tehdy, když výkonnost fondu překročí 5 % ročně. Nicméně, poplatek 20 % bude aplikován pouze na růst, který překračuje 5 %, a nikoliv na růst fondu dosažený před tímto okamžikem. 9

10

11 Co byste měli dále vědět Jaké potvrzení obdržíte? Potvrzení o uzavření obchodu Vám bude zasláno následující pracovní den po přijetí Vašeho pokynu. Potvrzení o vlastnictví cenných papírů Vám pak bude zasláno 21 dnů po obdržení Vámi investované částky a veškerých registračních detailů. Tento dokument Vám pak bude sloužit jako doklad Vaší investice, a proto Vám doporučujeme uchovávat ho na bezpečném místě. Prospekt Úplný prospekt Globálních investičních fondů Freedom je přiložen. Další kopie lze získat od Vašeho Osobního bankéře nebo na webové stránce Obchodní časy Ceny podílových listů fondů jsou počítány vždy v 11:00 dopoledne, a to v každý pracovní den v Lucemburku. Jestliže obdržíme Váš investiční pokyn před 17:00, bude použita příslušná nákupní či prodejní cena stanovená následující pracovní den. Pro pokyny obdržené po 17:00 bude použita cena stanovená až druhý pracovní den. V případě zpětných prodejů Vašich podílů Vám bude odpovídající částka vyplacena v průběhu pěti pracovních dnů následujících po obdržení Vašeho písemného pokynu. Podepsané instrukce nejsou vyžadovány, pokud využíváte služby internetového bankovnictví. Pamatujte prosím, že pokyny k prodeji s vyplacením třetí straně nebudou akceptovány. Na investici do fondů je třeba vždy pohlížet jako na středněaž dlouhodobou investici. Proto Vám doporučujeme, abyste počítali nejméně s pětiletým časovým horizontem a měli tak dostatečnou finanční rezervu pro případ finanční tísně a nemuseli předčasně zrušit svou investici. Nicméně, v případě potřeby Vám Vaši investici vyplatíme kdykoliv. Práva zrušení Měli byste si být vědomi toho, že nejste oprávněni zrušit (odvolat) přijatou žádost o vydání akcií z Globálních fondů Freedom. Pokud se rozhodnete zrušit svoji investici poté, co už budete mít nakoupené akcie, vyhrazujeme si právo vyúčtovat Vám veškeré s tím spojené náklady. Hlasovací právo Zatímco výnos z Vašeho investičního podílu bude plně náležet Vám, právním držitelem Vašich podílů bude HSBC Funds Nominee (Jersey) Limited. Tato bezplatná služba Nominee poskytuje rychlejší a účinnější správu Vašeho portfolia. Nominee Vám bude zasílat veškeré dokumenty související s Vaší investicí (s výjimkou ročních a půlročních finančních výkazů, které budou k dispozici na vyžádání) a dále za Vás bude provádět příslušné hlasovací pokyny spojené s Vaší investicí do fondu, a to bezprostředně po jejich obdržení. Vy tedy nebudete držitelem přímých hlasovacích práv. Všechny detaily o podmínkách služby Nominee naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách. Daň Společnost HSBC Global Investment Funds sídlí v Lucembursku, mezinárodně uznávaném finančním centru. Díky tomu je zdanění fondů velmi nízké a činí pouze 0,05 % p. a. z čisté hodnoty majetku fondu, s výjimkou fondů US Dollar Reserve and Euro Reserve, které jsou zatíženy ještě nižší daní, a to 0,01 % p. a. Investoři mohou následně podléhat zdanění v místě své registrace daně z příjmu a/nebo zisků z investice ve fondu. Jestliže se rozhodnete investovat v jakémkoliv z Globálních investičních fondů HSBC a jste občanem Velké Británie s daňovým domicilem tamtéž, pak Vaše příjmy z investice budou podléhat dani z příjmu. Kde to bude možné, budou Globální investiční fondy HSBC žádat o distributorský status Velké Británie. Tento status umožňuje, že veškeré příjmy budou podléhat dani z kapitálového výnosu. Jestliže distributorský status Velké Británie není poskytnut, pak jakékoliv kapitálové výnosy budou podléhat dani z příjmu Velké Británie. Občan Velké Británie, který nemá daňový domicil ve Velké Británii, může podléhat zdanění jen tehdy, když jeho příjmy nebo zisky byly poukázány do Velké Británie V současné době (červen 2007) jakékoliv dividendy či výplata podílů v HSBC Globálních investičních fondech, držené přes naši službu Nominee v Jersey, jsou mimo rámec legislativy Jersey založené na Směrnici o evropských úsporách (ESD). Ačkoliv očekáváme, že tato situace zůstane beze změn, protože je založena na variabilitě aktiv držených v HSBC Global Investment Funds, nemůžeme to zaručit. 11

12 Prosím vezměte na vědomí, že tato informace je založena na našem současném výkladu legislativy ESD s ohledem na naše zákazníky a běžnou praxi. Přesnost této informace nebo její úplnost nemůže být zaručena. Jestliže požadujete specifické detaily s ohledem na tuto legislativu, vřele Vám doporučujeme, abyste je konzultovali se svým daňovým nebo právním poradcem, protože nejsme oprávněni poskytovat individuální poradenství v osobních daňových záležitostech. Způsob konkrétního zdanění zisků bude záviset na zemi Vašeho trvalého bydliště, místních předpisech a na Vašich osobních poměrech. Jako u každé investice i zde byste se měli ujistit, že fond je vhodný nejen z hlediska Vaší daňové situace, ale také z hlediska Vaší osobní investiční potřeby. Jakákoliv daňová informace uvedená v této brožuře je založena na našem právním výkladu aktuální a navrhované legislativy a na běžné praxi. Legislativa i běžná praxe může být v budoucnu změněna. Měnové riziko Měli byste si být vědomi vlivu, který může mít změna měnového kurzu na Vaše výnosy. K tomu dochází tehdy, když se Vaše základní investiční měna liší od měny, ve které je fond denominován*. Obdobná situace nastává i v případě, kdy investiční manažer nakoupí akcie a podíly v měnách jiných, než je měna fondu. Příklad investora, který investuje v britské libře do Global Emerging Markets Equity fondu: Fond je denominován v amerických dolarech, a proto investice v britských librách musí být konvertována do amerických dolarů při běžném směnném kurzu v den investice. Za účelem investice do rozvíjejících se trhů může vyvstat potřeba převést americké dolary do lokální měny, ve které mohou být cenné papíry na těchto trzích obchodovány. Při prodeji Vaší investice, pak aktuální směnné kurzy britské libry k americkému dolaru a americký dolar k lokální měně budou mít dopad na výnos, který z investice finálně obdržíte. To může zvýšit nebo snížit Váš zisk nebo ztrátu. Měli byste si být také vědomi toho, že platby v jiné měně než amerických dolarech, britské libře nebo eurech mohou způsobit časové zpoždění Vaší investice z důvodů nutnosti provedení potřebné měnové konverze. *Upozorňujeme, že fond Japanese Equity Fund je sice denominován v jenech, ale díky této službě je nabízen v americkém dolaru. 12

13 Důležité poznámky Jakékoliv rozhodnutí investovat do Globální fondů Freedom by mělo být založeno na znalosti obsahu Všeobecných obchodních podmínek a prospektu Globálních fondů HSBC. Vydáno společností HSBC Investments (International) Limited obchodující jako HSBC Investments. Sídlo společnosti HSBC Investments (International) Limited s je v HSBC House, Esplanade, St Helier, Jersey JE1 1HS. Tato investiční společnost podléhá regulaci Financial Services Commission pro investiční podnikání podle Zákona o finančních službách (Jersey) 1998 a v Guernsey podle Zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) 1987 pro provádění investičního podnikání v Jersey. HSBC Investments (International) Limited je stoprocentně vlastněná dceřiná společnost HSBC Bank International Limited, která je zároveň podřízenou a nepřímo drženou dceřinou společností HSBC Holdings plc a člen HSBC Group. Společnost HSBC Investments (International) Limited je navíc přidruženou společností HSBC Investments (UK) Limited. Společnosti HSBC Investments (UK) Limited a HSBC Investments (International) Limited poskytují informace profesionálním investičním poradcům a jejich klientům v záležitostech investičních produktů a služeb skupiny HSBC Group. si dovolujeme připomenout těmto investorům, že se na ně nebudou vztahovat příslušná pravidla a předpisy platné v rámci UK Financial Services a Tržního zákona 2000, obsahující kompenzační schéma UK Financial Services. HSBC Global Investment Funds je investiční společností (Société d Investissement á Capital Variable) začleněnou do Grand Duchy of Luxembourg a kvalifikovanou jako Subjekt kolektivního investování ( UCITS ), přičemž splňuje ustanovení Části 1 zákona z 20. prosince 2002 o kolektivním investování (aktualizováno jako Zákon 2002 ). Investiční podíly jednotlivých fondů mohou být kupovány, prodávány a převáděny na denním základě. V případě stížnosti prosím kontaktujte nejbližší pobočku nebo Klientské centrum, P. O. Box 74, Ostrava 1, Česká republika. Úplné informace o vyřizování stížností naleznete v Reklamačním řádu. Tuto brožuru schválila k vydání v České republice HSBC Bank plc pobočka Praha, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka Její zřizovatel, HBSC Bank plc, se sídlem Canada Square, London E14 5HQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, je zapsán v Companies House for England and Wales pod číslem a je autorizován a regulován britskou FSA (Financial Services Authority). Vaše smlouva s HSBC Funds Nominee (Jersey) Limited stejně jako veškerá jednání předcházející uzavření takovéto smlouvy se řídí zákony platnými v Jersey. Tato nabídka neplatí pro obyvatele USA, Austrálie, Kanady, Hongkongu, Malajsie a Nového Zélandu. Investoři z Velké Británie a ostrova Man nebudou chráněni zákonnou úpravou o kompenzaci, pokud investují v rámci HSBC Global Investment Funds. V případě zániku fondu, 13

14 14

15 Kontaktujte nás: Máte-li jakékoliv dotazy ohledně této investiční příležitosti nebo jakéhokoliv aspektu týkajícího se Vaší investice, kontaktujte prosím Oddělení služeb pro klienty Premier na telefonním čísle nebo navštivte naši pobočku Premier. V zájmu zvyšování kvality služeb a bezpečnosti mohou být telefonní rozhovory monitorovány.

16 HSBC Bank plc Palác Křižík Premier Center Radlická 608/ Praha 5 HSBC Bank plc Gestin Premier Center V Celnici 1040/ Praha Vydala HSBC Bank plc - pobočka Praha. Jsme členem skupiny HSBC Group, jedné z největších světových bankovních a finančních organizací s pobočkami v 83 zemích světa. CCPP PREMIER FREEDOM

17 HSBC Investments Ukázková portfolia Globálních fondů HSBC Freedom Je důležité, abyste investovali s pomocí svého finančního poradce. Pro Vaši inspiraci Vám níže uvádíme příklady kombinací fondů, které Vám mohou pomoci při sestavování portfolia. Tato portfolia vycházejí ze tří rozdílných úrovní rizika, které mohou odrážet Vaše individuální preference. Následující příklady představují pouze několik aktuálních ukázek z více než 45 fondů, které jsou nabízeny v rámci Globálních fondů HSBC Freedom, jejichž portfolia jsou neustále obměňována. Příklad č. 1 Opatrné portfolio Druh aktiv Podíl Příklady fondů, které si můžete vybrat z Globálních fondů HSBC Freedom Dluhopisy 60 % Euro Core Bond (EUR) Global Core Plus Bond (USD) Dluhopisy 60 % Akcie 20 % Hotovostní vklad 20 % Akcie 20 % UK Equity (GBP) US Equity (USD) Hotovostní vklad 20 % Příklad č. 2 Vyvážené portfolio Druh aktiv Podíl Příklady fondů, které si můžete vybrat z Globálních fondů HSBC Freedom Dluhopisy 35 % US Dollar Core Plus Bond (USD) Euro Core Credit Bond (EUR) Dluhopisy 35 % Akcie 55 % Hotovostní vklad 10 % Akcie 55 % Global Equity (USD) Hotovostní vklad 10 % Japanese Equity (USD) Příklad č.3 Dynamické portfolio Druh aktiv Podíl Příklady fondů, které si můžete vybrat z Globálních fondů HSBC Freedom Dluhopisy 5 % Brazil Bond (USD) # US Dollar High Yield Bond (USD) # Dluhopisy 5 % Akcie 90 % Hotovostní vklad 5 % Akcie 90 % Latin American Freestyle (USD) + Emerging Europe Equity (EUR) + US Equity (USD) Global ex Euroland Equity (EUR) Hotovostní vklad 5 % Vysvětlení k jednotlivým portfoliím najdete na druhé straně. Zdroj: HSBC Investments (International) Limited Poznámka: Tento dokument je nedílnou součástí brožury Globální fondy HSBC Freedom a měl by být čten v jejím kontextu.

18 Opatrné portfolio Pro opatrné investory je zvolen vyšší poměr investic do fondů dluhopisových s určitou mírou investic do akciových fondů. Kapitálová hodnota Vašich investic zde sice může kolísat, bude však těmto výkyvům podléhat v daleko nižší míře než v případě, že byste investovali pouze do akciových fondů. Vybrané geografické regiony jsou považovány za vysoce rozvinuté trhy, a tudíž i ony v porovnání s novými či teprve se rozvíjejícími trhy, podléhají nižším výkyvům. Vyvážené portfolio V porovnání s předchozí variantou byl v této kategorii zvolen vyšší poměr investic do akciových fondů. Přestože tato volba znamená, že Vaše finanční prostředky budou více vystaveny rizikům akciových trhů, budete mít možnost tato rizika do jisté míry omezit investicemi do dluhopisových fondů. Dynamické portfolio Tato varianta klade důraz na maximální využití investičních příležitostí pro růst Vašeho kapitálu. Vyznačuje se vysokým podílem investic do akciových fondů. Budete mít rovněž možnost investic do fondů, které se zaměřují především na zahraniční trhy, například rozvíjející se trhy. Přestože růstový potenciál těchto trhů je považován za vyšší než v případě trhů již rozvinutých, pracujeme zde často s vyšší mírou rizika, jelikož u těchto investic existuje vyšší pravděpodobnost, že budou negativně ovlivněny hospodářskými podmínkami zemí, v kterých obchodují. Tato rizika jsou zde uváděna pouze s ohledem na typ fondů a aktiv, do kterých tyto fondy investují své prostředky. Podrobnější informace o specifických rizikách a struktuře jednotlivých fondů najdete v prospektu fondu. Vezměte prosím v úvahu, že hodnota akcií a příjem z nich podléhají u těchto investic určitým výkyvům a není zaručena návratnost původně investované částky. K tomuto může rovněž dojít v důsledku výkyvů měnových kurzů, zejména v případech investic do zahraničních cenných papírů. # Pro dosažení vyššího potenciálního výnosu lze v případě těchto fondů investovat rovněž do spekulativních cenných papírů s pevnými výnosy zařazovaných do kategorie non-investment grade. U tohoto druhu cenných papírů existuje vyšší riziko z hlediska jejich návratnosti, což znamená i vyšší riziko pro Váš kapitál. + Investorům doporučujeme pečlivě zvážit specifická rizika investic do cenných papírů na rozíjejících se trzích. Tento druh investic obnáší ze své podstaty vyšší míru rizika s pravděpodobností vyšších výkyvů v porovnání s již rozvinutými trhy. Podrobnější informace naleznete v prospektu fondu. CCPP PREMIER FREEDOM

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer obligační fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů,

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! Proč investovat s NN Investment Fondy? Partners? Na základě jedné smlouvy lze investovat

Více

Investování s NN Fondy je hračka

Investování s NN Fondy je hračka Investování s NN Fondy je hračka S aplikací NNinvestor můžete investovat kde chcete, kdy chcete, jednoduše a pohodlně! www.nnfondy.cz Proč investovat s NN Investment Partners? Na základě jedné smlouvy

Více

Oznámení podílníkům Podfondů:

Oznámení podílníkům Podfondů: Podfondů:» Pioneer Funds Euro Liquidity» Pioneer Funds Dynamic Credit» Pioneer Funds Absolute Return Currencies» Pioneer Funds Absolute Return Bond» Pioneer Funds Sterling Absolute Return Bond» Pioneer

Více

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci.

Následkem těchto změn budou od 1. ledna 2011 investičními poradci pro podfondy GIF ti, kteří jsou v seznamu uvedeni v pravém sloupci. HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS Société d'investissement à Capital Variable 16, Boulevard d'avranches, L-1160 Lucemburk Velkovévodství Lucemburské R.C.S. Lucemburk B 25 087 Lucemburk, 19. listopadu 2010 Vážený

Více

HSBC Investments Výběrové fondy HSBC Select. Náš výběr ze světových investičních fondů

HSBC Investments Výběrové fondy HSBC Select. Náš výběr ze světových investičních fondů HSBC Investments Výběrové fondy HSBC Select Náš výběr ze světových investičních fondů Obsah Přístup k vybraným předním světovým fondům v jedné investici 3 Přehled vlastností 4 Potenciál Výběrových fondů

Více

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility.

Oznámení akcionářům. PARVEST Equity World Health Care BNP Paribas L1 Equity World Utilities. PARVEST Equity World Low Volatility. Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Conseq Invest plc. Conseq Invest Dluhopisový fond. 22. prosince 2010 ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Conseq Invest plc Conseq Invest Dluhopisový fond 22. prosince 2010 Tento Zjednodušený prospekt (statut) obsahuje klíčové informace týkající se společnosti Conseq Invest plc (dále

Více

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World

BNP Paribas L1 Convertible Bond World zkráceně BNPP L1 Convertible Bond World Convertible Bond World Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory Tento dokument obsahuje klíčové informace pro investory o tomto fondu. Nejedná se o marketingový materiál. Tyto informace odpovídají zákonu o kolektivním investování a jejich

Více

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY

KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY Pioneer akciový fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (dále jen Fond ) Fond je speciálním fondem cenných papírů, přičemž jde o akciový fond.

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND C ND Třída C Nedistribuující, ISIN LU0133660471 PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování ( Fond Commun de Placement ) založenou podle právního řádu

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267

CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 CS Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) třída podílových listů Credit Suisse Bond Fund (Lux) Inflation Linked (US$) ISIN LU0175164267 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A.,

Více

Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity

Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Informace určené Zveřejněním pro poskytování investiční služby podle 6 odst.1 písm. a) a b) Zákona o cenných papírech Investiční limity Minimální částka první investice - 6 000 CZK Minimální částka následné

Více

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější

Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější 5. září 2016 Nejistota na finančních trzích přetrvává, náš přístup v investování zůstává proto opatrnější Situace na finančních trzích zůstala během léta překvapivě velmi klidná. Počáteční šok vyvolaný

Více

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Představení investičních služeb UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Privátní bankovnictví ( PB ) Propagační materiál * Březen 2012 Představení investičních služeb UCB PB Investiční služby dle potřeb a

Více

Statuty NOVIS pojistných fondů

Statuty NOVIS pojistných fondů Statuty NOVIS pojistných fondů Statut NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond NOVIS Garantovaně Rostoucí Pojistný Fond vytváří a spravuje NOVIS Poisťovňa a.s., se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, 811

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 7.7.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Tato Nabídka produktů a služeb Clear Deal je platná pro Klienty s Rámcovou smlouvou Clear Deal. Investiční jednorázové

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé Pro Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené v těchto kategoriích:

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera

Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera 5. prosince 2016 Investiční příležitost vidíme u aktiv ve střední a východní Evropě, proto jejich váhu navyšujeme ve všech portfoliích Investičního manažera Dění na finančních trzích bylo v posledních

Více

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009

HVĚZDY MĚSÍCE. Září 2009 Září 2009 HVĚZDY MĚSÍCE Fondy investující do akcií nemovitostních firem Parvest STEP 90 Euro vyvážená investice s ochranou při medvědím trhu Conseq Invest Fond dluhopisů nové Evropy Fondy investující do

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND

Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Fond PARETURN MT THALER SHORT TERM BOND FUND Sub-fond PARETURN, investiční společnosti s variabilním kapitálem podle práva Lucemburska ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT Z SRPNA 2009 Zjednodušený prospekt obsahuje

Více

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments

Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments 6. dubna 2010 Tisková zpráva Sloučení BNP Paribas Investment Partners a Fortis Investments Dovolujeme si Vás informovat o tom, že dne 1. dubna 2010 se sloučily společnosti BNP Paribas Investment Partners

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee

HSBC Global Investment Funds. Globální fondy HSBC Freedom. Červenec 2007. Podmínky pro podání žádosti. Smlouva o poskytování služeb nominee HSBC Global Investment Funds Globální fondy HSBC Freedom Červenec 2007 Podmínky pro podání žádosti Smlouva o poskytování služeb nominee 3 Obsah DŮLEŽITÉ INFORMACE 4 ČÁST 1 INFORMACE O PODFONDU 5 1.1.

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od )

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 15.2.2016) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení Vkladu z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

Franklin Euro High Yield Fund

Franklin Euro High Yield Fund Franklin Euro High Yield Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0131126574 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.11.2016) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed.

Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking. Moje investice o krok napřed. Exkluzivní řešení pro Vaše investice v UniCredit Private Banking Moje investice o krok napřed. Budoucnost Vašich investic začíná dnes mynext představuje novou generaci komplexního řešení Vašich investic

Více

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes

Oznámení pro podílníky. Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes Oznámení pro podílníky Pioneer P.F. Global Defensive 20 Pioneer P.F. Global Balanced 50 Pioneer P.F. Global Changes 16. prosince 2014 Obsah Oznámení pro podílníky... 3 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení...

Více

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012

ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend. Produktová prezentace Říjen 2012 ING Rozvíjejících se trhů a vysokých dividend ING (L) Invest Emerging Markets High Dividend Produktová prezentace Říjen 2012 Proč Rozvíjející se trhy + strategie dividend 2 Rozvíjející se trhy 3 Které

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.12.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích

Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích Informace o investičních nástrojích a souvisejících rizicích V případě, že se prostřednictvím Roklenu rozhodnete investovat do investičních nástrojů, je nezbytné, abyste rozuměli níže uvedeným rizikům,

Více

FAQ: Změna zprostředkovatele

FAQ: Změna zprostředkovatele FAQ: Změna zprostředkovatele Září 2008 1. Základní otázky 1.1. Kdo je Fastnet? Fastnet Luxembourg (FNL) byl mnoho let zprostředkovatelem Fortis (L) Fund. Síť společnosti Fastnet je rozšířena v mnoha zemích

Více

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT

6. února 2013. Účastnící tiskové konference. Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 6. února 2013 Účastnící tiskové konference Josef Beneš, předseda AKAT Jana Michalíková, výkonná ředitelka AKAT 1 Asset Management v roce 2012 CZK = 885 258 548 936 hodnota majetku k 31.12.2012 individuálně

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH.

DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. DEVIZOVÝ TRH, ROVNĚŽ NAZÝVANÝ FOREX, FX TRH NEBO MĚNOVÝ TRH, JE CELOSVĚTOVÝ FINANČNÍ TRH, NA NĚMŽ SE PROVÁDĚJÍ OBCHODY VE VŠECH SVĚTOVÝCH MĚNÁCH. JEDNÁ SE O MEZINÁRODNÍ TRH, KTERÝ NEMÁ JEDNO PEVNÉ TRŽNÍ

Více

Oznámení akcionářům. Hlavní

Oznámení akcionářům. Hlavní Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BNP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD

Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD Credit Suisse Equity Fund (Lux) Global Prestige USD ISIN LU0254364663 Obhospodařovatelská společnost Credit Suisse Fund Management S.A., 5, rue Jean Monnet, L-2013 Lucembursko Základní údaje Manažer fondu

Více

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed)

Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU (kat. A, non distributed) Pioneer Funds - European Research Pioneer Funds - evropský akciový, ISIN LU0119366440 (kat. A, non distributed) Základní údaje Obhospodařovatel fondu Pioneer Asset Management, S.A. Místo obchodní registrace

Více

Investiční akademie Typologie podílových fondů

Investiční akademie Typologie podílových fondů Investiční akademie Typologie podílových fondů Michal Mitrega, Petr Žabža Praha, 9. březen 2017 Agenda dnešního online webináře Typologie podílových fondů trochu jinak 1. Kdo by o investici do podílových

Více

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT)

Pololetní zpráva. Pioneer Funds. (neauditovaná) 30. června 2006. A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Pololetní zpráva (neauditovaná) 30. června 2006 Pioneer Funds A Luxembourg Investment Fund (FONDS COMMUN DE PLACEMENT) Obsah Pololetní komentář k finančním trhům...1 VÝPIS VLASTNÍHO KAPITÁLU KE DNI 30.

Více

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera

Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera 22. února 2017 Příprava na ukončení kurzového závazku ČNB a vyšší podíl hodnotových akcií hlavní témata posledních změn v portfoliích Investičního manažera Na finančních trzích převažuje od amerických

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

Proč investovat do globálního akciového fondu?

Proč investovat do globálního akciového fondu? Proč investovat do globálního akciového fondu? V tomto článku, který byl původně uveřejněn v AKRO Bulletinu zima 2011, se podíváme podrobněji na relativní výhody a úskalí investování do diverzifikovaného

Více

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková

PODÍLOVÉ FONDY. Ing. Věra Holíková Autor Anotace Očekávaný přínos Tematická oblast Téma Předmět Ročník Obor vzdělávání Stupeň a typ vzdělávání Název DUM Ing. Věra Holíková PODÍLOVÉ FONDY Výukový materiál slouží jako podklad pro výklad problematiky

Více

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům

Návrh podmínek fúze podle ustanovení článku 69 lucemburského zákona o společnostech kolektivního investování ze 17. prosince 2010. Oznámení akcionářům Oznámení akcionářům V souvislosti s optimalizací nabídky fondů skupiny BP Paribas a nákladů, které jsou s tím spojeny, se představenstvo společnosti v souladu s ustanoveními článku 32 stanov společnosti

Více

Informace pro podílníky

Informace pro podílníky Lucemburk, 3. listopadu 2017 Informace pro podílníky CREDIT SUISSE FUND MANAGEMENT S.A. společnost se sídlem 5, rue Jean Monnet, L-2180 Lucemburk zapsaná v lucemburském obchodním rejstříku pod č.: B 72

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging

BNP Paribas L1 Equity World Emerging zkráceně BNPP L1 Equity World Emerging Equity World Emerging Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od ) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 1.2.2017) Fyzické osoby nepodnikatelé - nezletilé Pro nezletilé Klienty s uzavřenou Rámcovou smlouvou Clear Deal jsou dostupné produkty a služby uvedené

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Souhrnná nabídka podílových fondů. Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Souhrnná nabídka podílových fondů Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Na základě Vašeho výběru si Vám dovolujeme blíže představit nabídků podílových fondů IKS a Amundi. V případě doplňujících dotazů

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s.

Raiffeisen privátní fond dynamický, otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. , otevřený podílový fond, Raiffeisen investiční společnost a.s. Pololetní zpráva 2016 1 Pololetní zpráva fondu za období 01. 01. 2016-30. 06. 2016 Měna: Kč ISIN: CZ0008474350 Jmenovitá hodnota podílového

Více

Důvodová zpráva. V průběhu roku 2016 správce uskutečnil následující transakce:

Důvodová zpráva. V průběhu roku 2016 správce uskutečnil následující transakce: Důvodová zpráva Správu aktiv města Jablonce nad Nisou vykonávala na základě uzavřené smlouvy společnost J&T Investiční společnost, a.s. Dne 29.4.2016 došlo k prodeji části závodu zabývající se poskytováním

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 30/04/2016 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM

Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Vysvětlivky k měsíčním reportům fondů RCM Rozhodný den Pokud není u jednotlivých údajů uvedeno žádné konkrétní datum, platí údaje k tomuto rozhodnému dni. Kategorie investic Třída aktiv a její stručný

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy

MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy MATERIÁL NA JEDNÁNÍ Zastupitelstva města Doksy Jednání zastupitelstva města dne: 2. 0. 206 Věc: Portfolio města Předkládá: Ing. Eva Burešová, starostka města Zpracoval (a): Ing. Pavinská, VFO MěÚ Doksy

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem Rekordní výsledky za rok 2014 a rekordní 2015 ve výhledu Společnost BMW reportovala 18.3. rekordní hospodářské výsledky za rok 2014. Společnost poprvé v historii překročila dvoumilionovou

Více

Franklin Technology Fund

Franklin Technology Fund Franklin Technology Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)EUR ISIN LU0260870158 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4

ZPRAVODAJ. Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 ZPRAVODAJ Říjen prosinec 2004 ročník VI číslo 4 Víte, jaký je Váš investiční profil? Naladíme vám investici přesně podle Vaší osobnosti. ÚVOD Váš investiční profil Milí čtenáři, v novém čísle našeho Zpravodaje

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. FOR PROFESSIONAL INVESTORS Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 1. PROSPEKT KVĚTEN 2014 I PROSPEKT - KVĚTEN

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu

Standardní lhůty pro doručení odchozího platebního příkazu. Standardní lhůty a způsob zpracování příchozího platebního příkazu Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT

Ceník investičních služeb ATLANTIK FT Ceník investičních služeb ATLANTIK FT 1. Podání pokynu k obchodu s investičními nástroji Podání pokynu k obchodům se všemi v tomto ceníku uvedenými investičními nástroji je v případě podání pokynu nebo

Více

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness

INFORMAČNÍ LETÁK Účinný od 1. ledna 2012 Platný pro klienty CitiBusiness Tento informační leták společnosti Citibank Europe plc, společnosti založené a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrované v rejstříku společností v Irské republice,

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer P.F. Fonds Commun de Placement Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd 1 3.11.2010 8:47:17 Pioneer Funds P.F - Notice_Unitholders_2010_A5_CZ_v01.indd

Více

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č.

Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP. Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. Lucemburská společnost třídy SICAV - SKIPCP Sídlo: 33 rue de Gasperich, L-5826 Hesperange Lucemburský obchodní rejstřík č. B 33363 Abychom zjednodušili škálu a nabídli akcionářům jednoměnové třídy, představenstvo

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích

Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Komentář k vývoji na globálních akciových trzích Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 16. května 2016 Agenda dnešního online semináře Vývoj na globálních akciových trzích: 1. Aktuální

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více