HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům"

Transkript

1 HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům

2 Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali 8 Poplatky 9 Další věci, které potřebujete vědět 11 Důležité poznámky 13

3 Vaše investice, Vaše volba Jen málokdo se při volbě investic rozhoduje samostatně, nicméně ze zkušenosti víme, že také málokdo je ochotný vzdát se kontroly nad svou finanční budoucností. Globální fondy HSBC Freedom mohou být tím správným řešením, pokud je Vaším cílem: Vybudovat své vlastní portfolio Globální fondy Freedom Vám nabízejí opravdu širokou škálu fondů, takže si můžete snadno vytvořit své vlastní portfolio. Můžete volit z rozsáhlé nabídky geografických regionů i jednotlivých druhů aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a další specifické investice. Všechny investiční fondy jsou poskytovány společností HSBC Global Investment Funds, což je investiční společnost registrovaná v Lucembursku. Je třeba mít na paměti, že jako u každé investice do akcií i zde může hodnota podílů v HSBC Global Investment Funds klesat i stoupat a v některých případech může dokonce poklesnout pod původní výši Vaší investice. Nechat své prostředky spravovat odborníky na investice Společnost HSBC Investments efektivně kombinuje globální zkušenosti se znalostí místních trhů tak, aby pro každý ze svých spravovaných fondů uskutečnila vždy kvalifikovaná rozhodnutí podložená relevantními informacemi z trhů. Není proto nutné, abyste sami byli odborníky a věnovali svůj čas sledování vývoje jednotlivých akcií, do kterých fondy investují. Diverzifikovat své existující investice Konkrétní fondy můžete využít pro doplnění Vašich stávajících investic. Můžete tak vstoupit na trhy, které jste dříve pominuli, nebo vyvážit své portfolio investováním do aktiv s různými úrovněni rizika. Převádět své investice, jestliže se tržní podmínky změní Po zainvestování můžete vzít v potaz změnu Vaší osobní situace nebo reagovat na změnu situace na trzích přesunem prostředků mezi jednotlivými fondy, a to až šestkrát ročně zcela bez poplatků*. Mějte prosím na paměti, že tyto fondy by měly být považovány za středně- až dlouhodobou investici, např. alespoň 5 let. *S výjimkou převedení z US Index Fund pročtěte si, prosím stranu 9 ohledně detailů. 3

4 Proč Freedom? Existuje mnoho důvodů, proč si investování do Globálních fondů Freedom oblíbilo tolik klientů: Kontrola a volba Možnost výběru ze 45 samostatných fondů zaměřených na různé druhy podkladových aktiv, zemí či regionů. Šest možných přestupů mezi fondy zdarma každý rok (kromě převodu z US Index Fund), sami rozhodujete, který fond nakoupit či prodat a kdy. Prosím vezměte ovšem na vědomí potenciální rizika pohybů měnového kurzu, zejména při držbě zahraničních cenných papírů, viz strana 12, kde naleznete detailnější informace. Potenciální snížení rizika Fondy Freedom Vám pravděpodobně poskytnou širší výběr akcií a dluhopisů, než jakého byste dosáhli vlastní tvorbou portfolia při investování do jednotlivých titulů, a Vaše výnosy tak budou méně ovlivněny kolísavostí cen jednotlivých akcií nebo trhů. Nižší poplatky Legislativa EU umožňuje vytvořit škálu investičních příležitostí v rámci jedné zastřešující společnosti, což se pozitivně promítá do nižších transakčních nákladů. Bližší detaily o poplatcích pro Globální investiční fondy Freedom můžete nalézt na straně 9. Investiční zkušenosti Každý fond je spravován společností HSBC Investments, která k dubnu 2007 měla ve správě investiční fondy v objemu 340 miliard amerických dolarů. Investiční týmy pracují ve Váš prospěch po celém světě. Znalost místního prostředí pro Vás uvážlivě kombinujeme s potenciálem globální analýzy tak, abychom byli schopni provést zasvěcená investiční rozhodnutí pro každý fond. Přehled o aktuální situaci Pomocí telefonu nebo internetu můžete sledovat výkonnost svých fondů. Máte tak přístup nejen k aktuálním tržním cenám svých akcií, ale i k aktuálním zprávám a informacím z trhů. Jakmile s námi zainvestujete, máte možnost prostřednictvím služby internetového bankovnictví na prohlížet či navyšovat své stávající portfolio, popřípadě odprodávat své pozice či jen přecházet mezi jednotlivými fondy. Předpokladem je zřízení účtu Premier. Pro bližší detaily jednoduše navštivte naši internetovou stránku. 4

5 Vaše investiční možnosti Globální fondy Freedom Vám nabízejí rozsáhlou škálu fondů, které v minulosti získaly různá ocenění. Více informací najdete na volně vloženém listu s názvem Vyberte si svou investici, kde naleznete úplný seznam získaných ocenění. Minulá výkonnost není zárukou výnosů budoucích. Obecně řečeno, úroveň rizika a potenciál pro výnosy spojený s každým z fondů Freedom závisí na třech aspektech: Trh Máme k dispozici široký výběr fondů, a to jak z vyspělých, tak rozvíjejících se trhů. Některé fondy se zaměřují na konkrétní zemi, geografický region nebo odvětví, jiné naopak pokrývají celý svět. Geografická šíře zvoleného fondu tak může ovlivnit hladinu kolísavosti i výši potenciálního výnosu z investice. Některé z Globálních investičních fondů Freedom investují do cenných papírů rozvíjejících se trhů. Investice na těchto trzích s sebou nesou obecně vyšší riziko a jsou potenciálně i více kolísavé než v případě fondů zaměřených na vyspělé trhy. Investorům, kteří zvolí tento typ fondů, se doporučuje pečlivě zvážit specifická rizika investování do těchto trhů. Podívejte se prosím na stranu 25 prospektu fondu, kde naleznete více informací o možném riziku rozvíjejících se trhů. Měna Fondy Freedom mohou také být používány strategicky k investování do zahraničních měn. Jestliže se Vaše základní měna liší od měny, ve které je fond denominován, nebo jestliže investiční manažer koupí akcie a podíly v měně jiné, než je měna fondu, pak budete vystaveni vlivu měnového kurzu, což může ovlivnit hodnotu Vaší investice. Více informací naleznete na straně 12. Typ aktiv Obecně lze říci, že více rizikové jsou ty fondy, které investují veškeré svěřené prostředky do akcií. Taková investice je na jedné straně vystavena častějším fluktuacím akciového trhu, na straně druhé je zde daleko vyšší výnosový potenciál než u jiných typů fondů. Fondy investující do dluhopisů také představují jistá investiční rizika pro svěřený kapitál, ovšem tento typ aktiv podléhá nižší tržní kolísavosti a představuje i vyšší míru bezpečí Vaší investice avšak za cenu nižšího potenciálního výnosu. Prosím mějte na paměti, že fondy, které investují na rozvíjejících se trzích nebo do dluhopisů s ratingem neinvestičního stupně, představují vyšší stupeň rizika výměnou za vyšší růstový potenciál. Fondy Freedom mohou být rozděleny do pěti různých skupin dle podkladových aktiv: Fondy Freestyle Schopnosti globální analýzy HSBC Group jsou zde kombinovány se znalostí lokálních trhů poskytovanou našimi regionálními investičními týmy. Toto spojení umožňuje výběr podkladových akcií bez vazby na srovnávací index či konkrétní váhové zastoupení podkladových aktiv ve srovnávacích indexech. Akciové fondy Akciové fondy Freedom investují do cenných papírů, které jsou registrovány nebo kótovány na hlavních světových akciových burzách nebo na regulovaných trzích cenných papírů. Dluhopisové fondy Většina těchto fondů investuje do dluhových cenných papírů investičního stupně (tzn. rating minimálně BBB podle agentury Standard and Poor s) a ostatních cenných papírů obdobného typu. Některé fondy mohou nicméně investovat i do dluhopisů s ratingem neinvestičního stupně, což zahrnuje vyšší riziko zpoždění platby či nesplacení úroků nebo samotné nominální hodnoty dluhopisu. Fondy peněžního trhu Tyto fondy budou investovat do volně obchodovaných cenných papírů, instrumentů peněžního trhu a dalších likvidních aktiv. Investování do fondů peněžního trhu, který je denominován v jiné měně, než je Vaše základní investiční měna, lze považovat za měnovou alokaci bez dodatečného investičního rizika, které je spojeno například s investicí do akcií nebo dluhopisů. Ostatní fondy Tyto fondy Vám nabízí neobvyklý rozsah investiční flexibility, neboť investiční manažer si může v rámci Za dluhopisy neinvestičního stupně označujeme dluhopisy, které spadají dle ratingu agentury Standard and Poor s pod hranici BBB. 5

6 volby podkladových aktiv fondu zvolit mezi akciemi či dluhopisy čistě v závislosti na převažujících tržních podmínkách. Letáček se všemi fondy, které jsou v naší nabídce, lze nalézt v přední záložce této brožury. Široký rozsah našich fondů Vám přináší atraktivní investiční možnosti s ohledem na Váš postoj k riziku či očekávaný výhled. Jestliže si zvolíte investici do Fondů Freestyle nebo Akciových fondů, měli byste mít na paměti, že vyšší potenciál růstu s sebou přináší i vyšší riziko a že nemusíte dostat zpět všechny peníze, které jste původně investovali. U fondů, kde jsou dluhopisy základním podkladovým aktivem, může být jejich hodnota ovlivněna i pohyby úrokových sazeb, které mohou způsobit to, že hodnota dluhopisů se zvýší nebo sníží. Obecně řečeno, hodnota dluhopisů se zvýší tehdy, jestliže se úrokové míry sníží, a sníží se tehdy, jestliže se úrokové míry zvýší. Každá investice, kde jsou podkladovými aktivy akcie a jiné majetkové podíly, jejichž cena či výnos může klesnout, stejně tak jako vzrůst, není garantovanou investicí a vy tak nemusíte získat zpět částku Vaší původní investice. Pro bližší detaily ke každému fondu včetně minulé výkonnosti prosím navštivte webovou stránku nebo zavolejte Telefonní hovory mohou být monitorovány a/nebo zaznamenávány za účelem zlepšení našich služeb.

7 Jak investovat Pomoc, kdykoliv ji budete potřebovat Váš HSBC Premier Osobní bankéř Vám dá návod a podporu týkající se Vaší volby fondu. Jestliže investujete v Globálních fondech Freedom prostřednictvím HSBC Premier Osobního bankéře, bude Vám účtován poplatek. Váš HSBC Premier Osobní bankéř Vám o těchto poplatcích podá detailní informace. Jednorázová investice, nebo měsíční investiční plán? Jednorázová investice Minimální počáteční investice US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Minimum, které můžete umístit do jednotlivého fondu je US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Následná investice je možná kdykoliv v minimální hodnotě US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Maximální investovaná částka není omezena. Vaši investici jsme schopni vypořádat v jakékoliv hlavní světové měně. Měsíční investiční plán Mnoho lidí považuje pravidelné měsíční investování stejné částky za zajímavý způsob vybudování značného investičního portfolia. Minimální měsíční investice již od 200 US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Minimální částka, kterou můžete umístit do jednotlivého fondu, je 100 US$/ /E měsíčně nebo ekvivalent v CZK. Na Vašem účtu založíme měsíční trvalý příkaz. Jakmile zainvestujete, budete požádáni, abyste dodrželi měsíční příspěvky až do chvíle, kdy celková investice dosáhne minimální výše US$/ /E. Je snadné zvýšit nebo snížit měsíční příspěvek, pouze to sdělte svému Premier Osobnímu bankéři a zašlete nám kopii Vaší instrukce společně s tím, jak byste rádi zrevidovali rozdělení měsíčního příspěvku mezi jednotlivé fondy. Maximální investovaná částka není omezena. Vaši investici jsme schopni vypořádat v jakékoliv hlavní světové měně. Jestliže z jakéhokoliv důvodu potřebujete zastavit zasílání příspěvků před dosažením částky US$/ /E nebo ekvivalent v CZK prosím kontaktujte nás co nejdříve, abychom projednali Vaše možnosti. 7

8 Poté co investujete Existuje pro Vás celá řada způsobů, jak řídit Vaše investice: - On-line:* - Všeobecné dotazy: * Pro řízení své investice prostřednictvím internetového bankovnictví budete potřebovat účet HSBC Premier. Další informace a všechny detaily o účtech jsou Vám k dispozici na naší internetové stránce nebo u Vašeho Premier Osobního bankéře. Ceny Aktuální ceny své investice můžete zjistit on-line nebo prostřednictvím telefonu. Pravidelné informace Dokumenty s aktuálními informacemi o jednotlivých fondech (včetně přehledu trhu, složení portfolia a výkonnosti daného fondu) jsou k dispozici on-line nebo prostřednictvím telefonu. Ohodnocení Vaší investice Vám bude zasíláno dvakrát ročně. Roční a půlroční zprávy obsahující finanční účty fondu budou k dispozici on-line a mohou Vám být zaslány na základě požadavku. Prodej, převod, nákup Pokyny k nákupu, prodeji, převodu nebo navýšení Vašich stávajících investic nám můžete podat jednoduše prostřednictvím telefonu nebo osobního internetového bankovnictví. Vyplacení Vaší investice Prosím pamatujte, že tyto fondy by měly být považovány za středně- až dlouhodobé investice, např. přinejmenším pět let. Odprodat však můžete kdykoliv celou nebo část své investice, a to bez jakýchkoliv poplatků. Jestliže se rozhodnete odprodat svou investici, obdržíte vždy částku odpovídající aktuální odkupní ceně investice násobenou počtem podílů, které držíte. Minimální částka odkupu je 250 US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Jestliže si přejete odprodat pouze některé ze svých podílů ve fondu(-ech), je třeba dodržet následující limity minimální investiční pozice ve fondu: U jednorázové investice celková investice US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. U Měsíčního investičního plánu celková investice US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Dividendy Dividendy mohou být vypláceny v závislosti na zvoleném fondu. Jestliže si zvolíte fond, který dle svého statutu vyplácí dividendy, pak Vám budou automaticky vypláceny, a to jednou ročně. Některé dluhopisové fondy budou také vyplácet pololetní dividendy. Jestliže jste investovali ve formě jednorázové investice, pak si můžete zvolit, že si přejete, aby Vám byly dividendy vypláceny, nicméně vyplácená částka musí být vyšší než 50 US$/ /E. Jestliže výše uvedená kritéria nejsou splněna nebo si nezvolíte variantu s vyplácením dividend, dividendy budou použity pro nákup dalších podílů ve stejném fondu. Vzhledem k tomu, že při reinvestici dividend není účtován vstupní poplatek, může být tato varianta účinným a snadným způsobem dodatečného navýšení Vaší stávající investice. 8

9 Poplatky S každou investicí jsou obecně spjaty poplatky. V Globálních fondech Freedom existují čtyři typy poplatků: Vstupní poplatek Tento poplatek nyní činí maximálně 5,25 % a je zahrnut do nákupní ceny Vašich podílů v každém fondu. Jde o jednorázový poplatek, a proto se nevrací, jestliže se rozhodnete svou investici ukončit. Zároveň však nebudete platit žádný další poplatek v případě zpětného odkupu svých podílů. US Index Fund je k dispozici výhradně na internetové stránce, což znamená, že Vám můžeme ušetřit náklady díky nižšímu počátečnímu poplatku 1 %. Dodatečný poplatek ve výši 4,25 % by byl aplikován až při převodu do jiného fondu. Poplatky při převodu Převod mezi fondy je zdarma až do počtu šesti převodů ročně (s výjimkou US Index Fund). Jakékoliv následné převody budou zatíženy poplatkem ve výši 1 % hodnoty podílů, které jsou převáděny. Převádění z US Index Fund do jakéhokoliv jiného fondu bude vždy zatíženo poplatkem ve výši 4,25 %. Roční poplatek za správu Roční poplatek je účtován pro každý z fondů Freedom, a to v rozmezí mezi 0,25 % a 1,75 % (více informací naleznete v prospektu fondu). Konkrétní výše je odvozena od struktury každého fondu a z toho vyplývajících správních nákladů. Fond Euroland Value Creation Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % za nadvýkonnost je aplikován tehdy, když výkonnost fondu překročí průměr celkové výkonnosti indexů MSCI Euro a DJ Eurostoxx. Tento poplatek nebude účtován před dosažením tohoto bodu. Fond Sustainability Leaders Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu bude účtován pouze, když výkonnost fondu předčí celkový roční výnos indexu MSCI Europe. Tento poplatek nebude účtován před dosažením tohoto bodu. Fond New World Income Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu bude účtován tehdy, pokud výkonnost fondu překročí 5 % ročně. Nicméně, poplatek 20 % bude aplikován pouze na růst, který překračuje 5 %, a nikoliv na celkově dosažený růst fondu v daném roce. Halbis Global Macro Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu bude účtován tehdy, pokud bude výkonnost fondu překračovat hodnotu měsíční sazby EURIBOR. Výkonnostní poplatek pro všechny výše uvedené fondy je vyčíslován na denní bázi a je již zakalkulován v aktuálních prodejních cenách podílových listů fondu. Jestliže máte jakékoliv dotazy ohledně poplatků, případně požadujete jinou aktuální informaci, prosím zavolejte nám na Poplatek odvozený od výkonnosti fondu Fondy Freestyle (kromě Asia Freestyle) Protože investiční přístup fondů Freestyle má za cíl dosahovat výnosů bez ohledu na výkonnost srovnávacích indexů, je oprávněn správce fondu účtovat tzv. výkonnostní poplatek, a to nad rámec ročního poplatku za správu. Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu je účtován pouze tehdy, když výkonnost fondu překročí 5 % ročně. Nicméně, poplatek 20 % bude aplikován pouze na růst, který překračuje 5 %, a nikoliv na růst fondu dosažený před tímto okamžikem. 9

10

11 Co byste měli dále vědět Jaké potvrzení obdržíte? Potvrzení o uzavření obchodu Vám bude zasláno následující pracovní den po přijetí Vašeho pokynu. Potvrzení o vlastnictví cenných papírů Vám pak bude zasláno 21 dnů po obdržení Vámi investované částky a veškerých registračních detailů. Tento dokument Vám pak bude sloužit jako doklad Vaší investice, a proto Vám doporučujeme uchovávat ho na bezpečném místě. Prospekt Úplný prospekt Globálních investičních fondů Freedom je přiložen. Další kopie lze získat od Vašeho Osobního bankéře nebo na webové stránce Obchodní časy Ceny podílových listů fondů jsou počítány vždy v 11:00 dopoledne, a to v každý pracovní den v Lucemburku. Jestliže obdržíme Váš investiční pokyn před 17:00, bude použita příslušná nákupní či prodejní cena stanovená následující pracovní den. Pro pokyny obdržené po 17:00 bude použita cena stanovená až druhý pracovní den. V případě zpětných prodejů Vašich podílů Vám bude odpovídající částka vyplacena v průběhu pěti pracovních dnů následujících po obdržení Vašeho písemného pokynu. Podepsané instrukce nejsou vyžadovány, pokud využíváte služby internetového bankovnictví. Pamatujte prosím, že pokyny k prodeji s vyplacením třetí straně nebudou akceptovány. Na investici do fondů je třeba vždy pohlížet jako na středněaž dlouhodobou investici. Proto Vám doporučujeme, abyste počítali nejméně s pětiletým časovým horizontem a měli tak dostatečnou finanční rezervu pro případ finanční tísně a nemuseli předčasně zrušit svou investici. Nicméně, v případě potřeby Vám Vaši investici vyplatíme kdykoliv. Práva zrušení Měli byste si být vědomi toho, že nejste oprávněni zrušit (odvolat) přijatou žádost o vydání akcií z Globálních fondů Freedom. Pokud se rozhodnete zrušit svoji investici poté, co už budete mít nakoupené akcie, vyhrazujeme si právo vyúčtovat Vám veškeré s tím spojené náklady. Hlasovací právo Zatímco výnos z Vašeho investičního podílu bude plně náležet Vám, právním držitelem Vašich podílů bude HSBC Funds Nominee (Jersey) Limited. Tato bezplatná služba Nominee poskytuje rychlejší a účinnější správu Vašeho portfolia. Nominee Vám bude zasílat veškeré dokumenty související s Vaší investicí (s výjimkou ročních a půlročních finančních výkazů, které budou k dispozici na vyžádání) a dále za Vás bude provádět příslušné hlasovací pokyny spojené s Vaší investicí do fondu, a to bezprostředně po jejich obdržení. Vy tedy nebudete držitelem přímých hlasovacích práv. Všechny detaily o podmínkách služby Nominee naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách. Daň Společnost HSBC Global Investment Funds sídlí v Lucembursku, mezinárodně uznávaném finančním centru. Díky tomu je zdanění fondů velmi nízké a činí pouze 0,05 % p. a. z čisté hodnoty majetku fondu, s výjimkou fondů US Dollar Reserve and Euro Reserve, které jsou zatíženy ještě nižší daní, a to 0,01 % p. a. Investoři mohou následně podléhat zdanění v místě své registrace daně z příjmu a/nebo zisků z investice ve fondu. Jestliže se rozhodnete investovat v jakémkoliv z Globálních investičních fondů HSBC a jste občanem Velké Británie s daňovým domicilem tamtéž, pak Vaše příjmy z investice budou podléhat dani z příjmu. Kde to bude možné, budou Globální investiční fondy HSBC žádat o distributorský status Velké Británie. Tento status umožňuje, že veškeré příjmy budou podléhat dani z kapitálového výnosu. Jestliže distributorský status Velké Británie není poskytnut, pak jakékoliv kapitálové výnosy budou podléhat dani z příjmu Velké Británie. Občan Velké Británie, který nemá daňový domicil ve Velké Británii, může podléhat zdanění jen tehdy, když jeho příjmy nebo zisky byly poukázány do Velké Británie V současné době (červen 2007) jakékoliv dividendy či výplata podílů v HSBC Globálních investičních fondech, držené přes naši službu Nominee v Jersey, jsou mimo rámec legislativy Jersey založené na Směrnici o evropských úsporách (ESD). Ačkoliv očekáváme, že tato situace zůstane beze změn, protože je založena na variabilitě aktiv držených v HSBC Global Investment Funds, nemůžeme to zaručit. 11

12 Prosím vezměte na vědomí, že tato informace je založena na našem současném výkladu legislativy ESD s ohledem na naše zákazníky a běžnou praxi. Přesnost této informace nebo její úplnost nemůže být zaručena. Jestliže požadujete specifické detaily s ohledem na tuto legislativu, vřele Vám doporučujeme, abyste je konzultovali se svým daňovým nebo právním poradcem, protože nejsme oprávněni poskytovat individuální poradenství v osobních daňových záležitostech. Způsob konkrétního zdanění zisků bude záviset na zemi Vašeho trvalého bydliště, místních předpisech a na Vašich osobních poměrech. Jako u každé investice i zde byste se měli ujistit, že fond je vhodný nejen z hlediska Vaší daňové situace, ale také z hlediska Vaší osobní investiční potřeby. Jakákoliv daňová informace uvedená v této brožuře je založena na našem právním výkladu aktuální a navrhované legislativy a na běžné praxi. Legislativa i běžná praxe může být v budoucnu změněna. Měnové riziko Měli byste si být vědomi vlivu, který může mít změna měnového kurzu na Vaše výnosy. K tomu dochází tehdy, když se Vaše základní investiční měna liší od měny, ve které je fond denominován*. Obdobná situace nastává i v případě, kdy investiční manažer nakoupí akcie a podíly v měnách jiných, než je měna fondu. Příklad investora, který investuje v britské libře do Global Emerging Markets Equity fondu: Fond je denominován v amerických dolarech, a proto investice v britských librách musí být konvertována do amerických dolarů při běžném směnném kurzu v den investice. Za účelem investice do rozvíjejících se trhů může vyvstat potřeba převést americké dolary do lokální měny, ve které mohou být cenné papíry na těchto trzích obchodovány. Při prodeji Vaší investice, pak aktuální směnné kurzy britské libry k americkému dolaru a americký dolar k lokální měně budou mít dopad na výnos, který z investice finálně obdržíte. To může zvýšit nebo snížit Váš zisk nebo ztrátu. Měli byste si být také vědomi toho, že platby v jiné měně než amerických dolarech, britské libře nebo eurech mohou způsobit časové zpoždění Vaší investice z důvodů nutnosti provedení potřebné měnové konverze. *Upozorňujeme, že fond Japanese Equity Fund je sice denominován v jenech, ale díky této službě je nabízen v americkém dolaru. 12

13 Důležité poznámky Jakékoliv rozhodnutí investovat do Globální fondů Freedom by mělo být založeno na znalosti obsahu Všeobecných obchodních podmínek a prospektu Globálních fondů HSBC. Vydáno společností HSBC Investments (International) Limited obchodující jako HSBC Investments. Sídlo společnosti HSBC Investments (International) Limited s je v HSBC House, Esplanade, St Helier, Jersey JE1 1HS. Tato investiční společnost podléhá regulaci Financial Services Commission pro investiční podnikání podle Zákona o finančních službách (Jersey) 1998 a v Guernsey podle Zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) 1987 pro provádění investičního podnikání v Jersey. HSBC Investments (International) Limited je stoprocentně vlastněná dceřiná společnost HSBC Bank International Limited, která je zároveň podřízenou a nepřímo drženou dceřinou společností HSBC Holdings plc a člen HSBC Group. Společnost HSBC Investments (International) Limited je navíc přidruženou společností HSBC Investments (UK) Limited. Společnosti HSBC Investments (UK) Limited a HSBC Investments (International) Limited poskytují informace profesionálním investičním poradcům a jejich klientům v záležitostech investičních produktů a služeb skupiny HSBC Group. si dovolujeme připomenout těmto investorům, že se na ně nebudou vztahovat příslušná pravidla a předpisy platné v rámci UK Financial Services a Tržního zákona 2000, obsahující kompenzační schéma UK Financial Services. HSBC Global Investment Funds je investiční společností (Société d Investissement á Capital Variable) začleněnou do Grand Duchy of Luxembourg a kvalifikovanou jako Subjekt kolektivního investování ( UCITS ), přičemž splňuje ustanovení Části 1 zákona z 20. prosince 2002 o kolektivním investování (aktualizováno jako Zákon 2002 ). Investiční podíly jednotlivých fondů mohou být kupovány, prodávány a převáděny na denním základě. V případě stížnosti prosím kontaktujte nejbližší pobočku nebo Klientské centrum, P. O. Box 74, Ostrava 1, Česká republika. Úplné informace o vyřizování stížností naleznete v Reklamačním řádu. Tuto brožuru schválila k vydání v České republice HSBC Bank plc pobočka Praha, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka Její zřizovatel, HBSC Bank plc, se sídlem Canada Square, London E14 5HQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, je zapsán v Companies House for England and Wales pod číslem a je autorizován a regulován britskou FSA (Financial Services Authority). Vaše smlouva s HSBC Funds Nominee (Jersey) Limited stejně jako veškerá jednání předcházející uzavření takovéto smlouvy se řídí zákony platnými v Jersey. Tato nabídka neplatí pro obyvatele USA, Austrálie, Kanady, Hongkongu, Malajsie a Nového Zélandu. Investoři z Velké Británie a ostrova Man nebudou chráněni zákonnou úpravou o kompenzaci, pokud investují v rámci HSBC Global Investment Funds. V případě zániku fondu, 13

14 14

15 Kontaktujte nás: Máte-li jakékoliv dotazy ohledně této investiční příležitosti nebo jakéhokoliv aspektu týkajícího se Vaší investice, kontaktujte prosím Oddělení služeb pro klienty Premier na telefonním čísle nebo navštivte naši pobočku Premier. V zájmu zvyšování kvality služeb a bezpečnosti mohou být telefonní rozhovory monitorovány.

16 HSBC Bank plc Palác Křižík Premier Center Radlická 608/ Praha 5 HSBC Bank plc Gestin Premier Center V Celnici 1040/ Praha Vydala HSBC Bank plc - pobočka Praha. Jsme členem skupiny HSBC Group, jedné z největších světových bankovních a finančních organizací s pobočkami v 83 zemích světa. CCPP PREMIER FREEDOM

17 HSBC Investments Ukázková portfolia Globálních fondů HSBC Freedom Je důležité, abyste investovali s pomocí svého finančního poradce. Pro Vaši inspiraci Vám níže uvádíme příklady kombinací fondů, které Vám mohou pomoci při sestavování portfolia. Tato portfolia vycházejí ze tří rozdílných úrovní rizika, které mohou odrážet Vaše individuální preference. Následující příklady představují pouze několik aktuálních ukázek z více než 45 fondů, které jsou nabízeny v rámci Globálních fondů HSBC Freedom, jejichž portfolia jsou neustále obměňována. Příklad č. 1 Opatrné portfolio Druh aktiv Podíl Příklady fondů, které si můžete vybrat z Globálních fondů HSBC Freedom Dluhopisy 60 % Euro Core Bond (EUR) Global Core Plus Bond (USD) Dluhopisy 60 % Akcie 20 % Hotovostní vklad 20 % Akcie 20 % UK Equity (GBP) US Equity (USD) Hotovostní vklad 20 % Příklad č. 2 Vyvážené portfolio Druh aktiv Podíl Příklady fondů, které si můžete vybrat z Globálních fondů HSBC Freedom Dluhopisy 35 % US Dollar Core Plus Bond (USD) Euro Core Credit Bond (EUR) Dluhopisy 35 % Akcie 55 % Hotovostní vklad 10 % Akcie 55 % Global Equity (USD) Hotovostní vklad 10 % Japanese Equity (USD) Příklad č.3 Dynamické portfolio Druh aktiv Podíl Příklady fondů, které si můžete vybrat z Globálních fondů HSBC Freedom Dluhopisy 5 % Brazil Bond (USD) # US Dollar High Yield Bond (USD) # Dluhopisy 5 % Akcie 90 % Hotovostní vklad 5 % Akcie 90 % Latin American Freestyle (USD) + Emerging Europe Equity (EUR) + US Equity (USD) Global ex Euroland Equity (EUR) Hotovostní vklad 5 % Vysvětlení k jednotlivým portfoliím najdete na druhé straně. Zdroj: HSBC Investments (International) Limited Poznámka: Tento dokument je nedílnou součástí brožury Globální fondy HSBC Freedom a měl by být čten v jejím kontextu.

18 Opatrné portfolio Pro opatrné investory je zvolen vyšší poměr investic do fondů dluhopisových s určitou mírou investic do akciových fondů. Kapitálová hodnota Vašich investic zde sice může kolísat, bude však těmto výkyvům podléhat v daleko nižší míře než v případě, že byste investovali pouze do akciových fondů. Vybrané geografické regiony jsou považovány za vysoce rozvinuté trhy, a tudíž i ony v porovnání s novými či teprve se rozvíjejícími trhy, podléhají nižším výkyvům. Vyvážené portfolio V porovnání s předchozí variantou byl v této kategorii zvolen vyšší poměr investic do akciových fondů. Přestože tato volba znamená, že Vaše finanční prostředky budou více vystaveny rizikům akciových trhů, budete mít možnost tato rizika do jisté míry omezit investicemi do dluhopisových fondů. Dynamické portfolio Tato varianta klade důraz na maximální využití investičních příležitostí pro růst Vašeho kapitálu. Vyznačuje se vysokým podílem investic do akciových fondů. Budete mít rovněž možnost investic do fondů, které se zaměřují především na zahraniční trhy, například rozvíjející se trhy. Přestože růstový potenciál těchto trhů je považován za vyšší než v případě trhů již rozvinutých, pracujeme zde často s vyšší mírou rizika, jelikož u těchto investic existuje vyšší pravděpodobnost, že budou negativně ovlivněny hospodářskými podmínkami zemí, v kterých obchodují. Tato rizika jsou zde uváděna pouze s ohledem na typ fondů a aktiv, do kterých tyto fondy investují své prostředky. Podrobnější informace o specifických rizikách a struktuře jednotlivých fondů najdete v prospektu fondu. Vezměte prosím v úvahu, že hodnota akcií a příjem z nich podléhají u těchto investic určitým výkyvům a není zaručena návratnost původně investované částky. K tomuto může rovněž dojít v důsledku výkyvů měnových kurzů, zejména v případech investic do zahraničních cenných papírů. # Pro dosažení vyššího potenciálního výnosu lze v případě těchto fondů investovat rovněž do spekulativních cenných papírů s pevnými výnosy zařazovaných do kategorie non-investment grade. U tohoto druhu cenných papírů existuje vyšší riziko z hlediska jejich návratnosti, což znamená i vyšší riziko pro Váš kapitál. + Investorům doporučujeme pečlivě zvážit specifická rizika investic do cenných papírů na rozíjejících se trzích. Tento druh investic obnáší ze své podstaty vyšší míru rizika s pravděpodobností vyšších výkyvů v porovnání s již rozvinutými trhy. Podrobnější informace naleznete v prospektu fondu. CCPP PREMIER FREEDOM

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT

ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT INVESTMENT MANAGEMENT ING (L) Investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT CS LUCEMBURK Leden 2015 INVESTMENT MANAGEMENT Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE

Více

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015,

NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, NN (L) Datum prospektu 7. dubna 2015, Obsah Obsah... 2 Upozornění... 4 Slovníček... 5 ČÁST I: ZÁKLADNÍ INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNOSTI.... 7 I. Stručná prezentace společnosti... 7 II. Informace o investicích...

Více

ING INTERNATIONAL (II)

ING INTERNATIONAL (II) ING INTERNATIONAL (II) Investiční společnost s variabilním kapitálem (SICAV) PROSPEKT SPOLEČNOSTI ZKRÁCENÁ VERZE CZ LUCEMBURSKO ČERVEN 2009 INVESTMENT MANAGEMENT Pro více informací kontaktujte: ING Investment

Více

Umění I N V E S T O V A T

Umění I N V E S T O V A T Umění INVESTOVAT OBSAH PŘEDMLUVA 2 ČÁST I: ZÁKLADNÍ POJMY A PRINCIPY INVESTOVÁNÍ 3 Proč vlastně investovat? 3 Co je kapitálový trh? 4 Do čeho můžete investovat? 4 Jak tedy na to? 5 Základní ukazatele:

Více

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014

REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 REALITNÍ FOND KB, uzavřený podílový fond Popis produktu 22. 09. 2014 Charakteristika ISIN Investiční horizont Investiční strategie Měna CZ0008474616 8-9 let Komerční nemovitosti v širším centru Prahy CZK

Více

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji

Poučení o rizicích. Základní přehled rizik vznikajících při obchodování s investičními nástroji Poučení o rizicích Pokud se chcete stát klientem Colosseum, a.s., musíte prostudovat a plně pochopit Poučení o rizicích vznikajících při obchodování na kapitálových trzích. Toto poučení nemůže zahrnovat

Více

Obchodní podmínky. Obsah

Obchodní podmínky. Obsah Obchodní podmínky Obsah Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti 1. prosince 2011 1. Upozornění na rizika: 22. Financování 2. Úvod 23. Dividendy 3. Obecný popis 24. Přestávka v obchodování 4. Definice

Více

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. I. OBECNÁ ČÁST 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Všeobecné obchodní podmínky CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., (dále jen Obchodník ), vydané ve smyslu 273

Více

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012

Smlouva S Klientem. 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 051.CA.v4.06.07.2012 Smlouva S Klientem 1 Podmínky 1. Úvod 1.1 One Financial Markets je obchodní název společnosti CB Financial Services Ltd (CBFS). CBFS je zmocněna a řízena FSA (Úřadem

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 10 000 000 Euro splatné v roce 2015 ISIN CZ0003501835 Dluhopisy s pohyblivým úrokovým výnosem vydávané

Více

Czech Property Investments, a.s.

Czech Property Investments, a.s. Czech Property Investments, a.s. Prospekt dluhopisů s pohyblivým úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 100 000 000 EUR splatných v roce 2018 ISIN CZ0003511024 Dluhopisy s pohyblivým

Více

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205

CPI 279 000 000 CZK 2017 ISIN CZ0003502205 Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 279 000 000 CZK splatné v roce 2017 ISIN CZ0003502205 zajištěné ručitelským prohlášením Czech Property Investments, a.s. Dluhopisy

Více

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV)

PARVEST ( SICAV ) PROSPEKT. stálé nabídky akcií zastřešujícího fondu SICAV. investiční společnost s proměnlivým vlastním kapitálem (SICAV) ÚŘEDNÍ POTVRZENÍ 2010 Toto potvrzení nemůţe v ţádném případě slouţit jako reklamní argument. Lucemburk, Komise pro dohled nad finančním sektorem podpis nečitelný PROSPEKT stálé nabídky akcií zastřešujícího

Více

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům:

STATUT. Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond. (úplné znění) Strana 1 (celkem 20) Služby investorům: STATUT Pioneer dynamický fond, Pioneer investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond (úplné znění) Služby investorům: Pioneer Investments budova FILADELFIE Želetavská 1525/1 140 00 Praha 4 Bezplatná

Více

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond

STATUT. Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond STATUT Investiční společnost České spořitelny, a. s., Smíšený fond - otevřený podílový fond (standardní fond splňující požadavky směrnice Evropského parlamentu a Rady upravující koordinaci předpisů v oblasti

Více

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let

Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Raiffeisenbank a.s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 20 000 000 000 Kč s dobou trvání programu 15 let Na základě tohoto dluhopisového programu (dále také jen Dluhopisový program

Více

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů

Bližší informace o investičních službách. Charakteristika a rizika finančních nástrojů Bližší informace o investičních službách Charakteristika a rizika finančních nástrojů Úvod V oddílu Bližší informace o investičních službách společnost DEGIRO detailně popisuje podmínky smluv, které s

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti ATLANTIK finanční trhy, a. s. OBSAH I) OBECNÁ ČÁST... 1 1. Základní ustanovení... 1 2. Definice pojmů... 1 3. Obecná ustanovení... 2 4. Investiční služby / Investiční

Více

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond

STATUT. Conseq realitní, otevřený podílový fond STATUT Conseq realitní, otevřený podílový fond OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Základní údaje o Fondu... 6 2. Obhospodařovatel... 6 3. Administrátor... 7 4. Údaje o pověření jiného výkonem jednotlivé činnosti...

Více

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU

INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU INFORMACE DLE ZÁKONA O PODNIKÁNÍ NA KAPITÁLOVÉM TRHU Použité pojmy mají následující význam, nevyplývá-li z textu význam jiný: Autorizovaný správce je mezinárodní vypořádací centrum Euroclear či Clearstream

Více

Prospekt služby. Automatické investiční strategie

Prospekt služby. Automatické investiční strategie Prospekt služby Automatické investiční strategie Strategie AURA INVEST Aktivní správa Září 2014 Colosseum, a.s., Londýnská 59, 120 00 Praha 2 Tento Prospekt strategie AURA INVEST Aktivní správa je součástí

Více

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci.

Investice na Maltě. Uzavřené. investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Investiční magazín Magazín Investice na Maltě. Uzavřené investiční fondy SICAV pro kvalifikované investory v uznávané finanční destinaci. Editorial Odborné studie ukazují, že se klienti při čtení firemních

Více

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5

LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT (LIAM) KB AMETYST 5 FISKÁLNÍ ROK KONČÍCÍ DNE 28. 10. 2011 Obsah KB AMETYST 5 Informace o investicích a managementu... 3 Zpráva o činnosti... 6 Zpráva auditora... 7

Více

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň

PRODEJNÍ PROSPEKT. kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech. CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň PRODEJNÍ PROSPEKT kapitálového investičního fondu podle 20 zákona o investičních fondech CPB Kapitalanlage GmbH Bankgasse 2 A 1010 Vídeň Success relative (podílový fond podle 20 zákona o investičních fondech)

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637

GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 GREENVALE a. s. Dluhopisy s pohyblivým výnosem v předpokládané celkové jmenovité hodnotě 1 000 000 000 Kč splatné v roce 2014 ISIN CZ0003501637 Dluhopisy s pohyblivou úrokovou sazbou vydávané v předpokládané

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 stavební spořitelna životní pojišťovna hypoteční banka Výsledky hospodaření Jahresabschluss 2 Obsah Základní údaje o společnosti 4 Úvodní slovo předsedy představenstva 5 Orgány společnosti

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví

Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví Kapesní průvodce IFRS a rozdíly proti českému účetnictví 2012 Informace obsažené v této publikaci mají obecný charakter a neslouží jako zdroj odborného poradenství. Nedoporučujeme, abyste na základě těchto

Více

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s.

Výroční zpráva 2013. SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Výroční zpráva 20 SAS Capital Hedge Derivative, uzavřený investiční fond, a. s. Vydala SAS Capital Hedge Derivative fund, a. s. Koncept Radek Švec, 2014 Text Radek Švec, 2014; KPMG Audit s. r. o., 2014

Více