HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom. Přístup ke globálním trhům"

Transkript

1 HSBC Investments Globální investiční fondy Freedom Přístup ke globálním trhům

2 Obsah Vaše investice, Vaše volba 3 Proč Freedom? 4 Vaše investiční možnosti 5 Jak investovat 7 Co se stane, jakmile jste investovali 8 Poplatky 9 Další věci, které potřebujete vědět 11 Důležité poznámky 13

3 Vaše investice, Vaše volba Jen málokdo se při volbě investic rozhoduje samostatně, nicméně ze zkušenosti víme, že také málokdo je ochotný vzdát se kontroly nad svou finanční budoucností. Globální fondy HSBC Freedom mohou být tím správným řešením, pokud je Vaším cílem: Vybudovat své vlastní portfolio Globální fondy Freedom Vám nabízejí opravdu širokou škálu fondů, takže si můžete snadno vytvořit své vlastní portfolio. Můžete volit z rozsáhlé nabídky geografických regionů i jednotlivých druhů aktiv, jako jsou akcie, dluhopisy a další specifické investice. Všechny investiční fondy jsou poskytovány společností HSBC Global Investment Funds, což je investiční společnost registrovaná v Lucembursku. Je třeba mít na paměti, že jako u každé investice do akcií i zde může hodnota podílů v HSBC Global Investment Funds klesat i stoupat a v některých případech může dokonce poklesnout pod původní výši Vaší investice. Nechat své prostředky spravovat odborníky na investice Společnost HSBC Investments efektivně kombinuje globální zkušenosti se znalostí místních trhů tak, aby pro každý ze svých spravovaných fondů uskutečnila vždy kvalifikovaná rozhodnutí podložená relevantními informacemi z trhů. Není proto nutné, abyste sami byli odborníky a věnovali svůj čas sledování vývoje jednotlivých akcií, do kterých fondy investují. Diverzifikovat své existující investice Konkrétní fondy můžete využít pro doplnění Vašich stávajících investic. Můžete tak vstoupit na trhy, které jste dříve pominuli, nebo vyvážit své portfolio investováním do aktiv s různými úrovněni rizika. Převádět své investice, jestliže se tržní podmínky změní Po zainvestování můžete vzít v potaz změnu Vaší osobní situace nebo reagovat na změnu situace na trzích přesunem prostředků mezi jednotlivými fondy, a to až šestkrát ročně zcela bez poplatků*. Mějte prosím na paměti, že tyto fondy by měly být považovány za středně- až dlouhodobou investici, např. alespoň 5 let. *S výjimkou převedení z US Index Fund pročtěte si, prosím stranu 9 ohledně detailů. 3

4 Proč Freedom? Existuje mnoho důvodů, proč si investování do Globálních fondů Freedom oblíbilo tolik klientů: Kontrola a volba Možnost výběru ze 45 samostatných fondů zaměřených na různé druhy podkladových aktiv, zemí či regionů. Šest možných přestupů mezi fondy zdarma každý rok (kromě převodu z US Index Fund), sami rozhodujete, který fond nakoupit či prodat a kdy. Prosím vezměte ovšem na vědomí potenciální rizika pohybů měnového kurzu, zejména při držbě zahraničních cenných papírů, viz strana 12, kde naleznete detailnější informace. Potenciální snížení rizika Fondy Freedom Vám pravděpodobně poskytnou širší výběr akcií a dluhopisů, než jakého byste dosáhli vlastní tvorbou portfolia při investování do jednotlivých titulů, a Vaše výnosy tak budou méně ovlivněny kolísavostí cen jednotlivých akcií nebo trhů. Nižší poplatky Legislativa EU umožňuje vytvořit škálu investičních příležitostí v rámci jedné zastřešující společnosti, což se pozitivně promítá do nižších transakčních nákladů. Bližší detaily o poplatcích pro Globální investiční fondy Freedom můžete nalézt na straně 9. Investiční zkušenosti Každý fond je spravován společností HSBC Investments, která k dubnu 2007 měla ve správě investiční fondy v objemu 340 miliard amerických dolarů. Investiční týmy pracují ve Váš prospěch po celém světě. Znalost místního prostředí pro Vás uvážlivě kombinujeme s potenciálem globální analýzy tak, abychom byli schopni provést zasvěcená investiční rozhodnutí pro každý fond. Přehled o aktuální situaci Pomocí telefonu nebo internetu můžete sledovat výkonnost svých fondů. Máte tak přístup nejen k aktuálním tržním cenám svých akcií, ale i k aktuálním zprávám a informacím z trhů. Jakmile s námi zainvestujete, máte možnost prostřednictvím služby internetového bankovnictví na prohlížet či navyšovat své stávající portfolio, popřípadě odprodávat své pozice či jen přecházet mezi jednotlivými fondy. Předpokladem je zřízení účtu Premier. Pro bližší detaily jednoduše navštivte naši internetovou stránku. 4

5 Vaše investiční možnosti Globální fondy Freedom Vám nabízejí rozsáhlou škálu fondů, které v minulosti získaly různá ocenění. Více informací najdete na volně vloženém listu s názvem Vyberte si svou investici, kde naleznete úplný seznam získaných ocenění. Minulá výkonnost není zárukou výnosů budoucích. Obecně řečeno, úroveň rizika a potenciál pro výnosy spojený s každým z fondů Freedom závisí na třech aspektech: Trh Máme k dispozici široký výběr fondů, a to jak z vyspělých, tak rozvíjejících se trhů. Některé fondy se zaměřují na konkrétní zemi, geografický region nebo odvětví, jiné naopak pokrývají celý svět. Geografická šíře zvoleného fondu tak může ovlivnit hladinu kolísavosti i výši potenciálního výnosu z investice. Některé z Globálních investičních fondů Freedom investují do cenných papírů rozvíjejících se trhů. Investice na těchto trzích s sebou nesou obecně vyšší riziko a jsou potenciálně i více kolísavé než v případě fondů zaměřených na vyspělé trhy. Investorům, kteří zvolí tento typ fondů, se doporučuje pečlivě zvážit specifická rizika investování do těchto trhů. Podívejte se prosím na stranu 25 prospektu fondu, kde naleznete více informací o možném riziku rozvíjejících se trhů. Měna Fondy Freedom mohou také být používány strategicky k investování do zahraničních měn. Jestliže se Vaše základní měna liší od měny, ve které je fond denominován, nebo jestliže investiční manažer koupí akcie a podíly v měně jiné, než je měna fondu, pak budete vystaveni vlivu měnového kurzu, což může ovlivnit hodnotu Vaší investice. Více informací naleznete na straně 12. Typ aktiv Obecně lze říci, že více rizikové jsou ty fondy, které investují veškeré svěřené prostředky do akcií. Taková investice je na jedné straně vystavena častějším fluktuacím akciového trhu, na straně druhé je zde daleko vyšší výnosový potenciál než u jiných typů fondů. Fondy investující do dluhopisů také představují jistá investiční rizika pro svěřený kapitál, ovšem tento typ aktiv podléhá nižší tržní kolísavosti a představuje i vyšší míru bezpečí Vaší investice avšak za cenu nižšího potenciálního výnosu. Prosím mějte na paměti, že fondy, které investují na rozvíjejících se trzích nebo do dluhopisů s ratingem neinvestičního stupně, představují vyšší stupeň rizika výměnou za vyšší růstový potenciál. Fondy Freedom mohou být rozděleny do pěti různých skupin dle podkladových aktiv: Fondy Freestyle Schopnosti globální analýzy HSBC Group jsou zde kombinovány se znalostí lokálních trhů poskytovanou našimi regionálními investičními týmy. Toto spojení umožňuje výběr podkladových akcií bez vazby na srovnávací index či konkrétní váhové zastoupení podkladových aktiv ve srovnávacích indexech. Akciové fondy Akciové fondy Freedom investují do cenných papírů, které jsou registrovány nebo kótovány na hlavních světových akciových burzách nebo na regulovaných trzích cenných papírů. Dluhopisové fondy Většina těchto fondů investuje do dluhových cenných papírů investičního stupně (tzn. rating minimálně BBB podle agentury Standard and Poor s) a ostatních cenných papírů obdobného typu. Některé fondy mohou nicméně investovat i do dluhopisů s ratingem neinvestičního stupně, což zahrnuje vyšší riziko zpoždění platby či nesplacení úroků nebo samotné nominální hodnoty dluhopisu. Fondy peněžního trhu Tyto fondy budou investovat do volně obchodovaných cenných papírů, instrumentů peněžního trhu a dalších likvidních aktiv. Investování do fondů peněžního trhu, který je denominován v jiné měně, než je Vaše základní investiční měna, lze považovat za měnovou alokaci bez dodatečného investičního rizika, které je spojeno například s investicí do akcií nebo dluhopisů. Ostatní fondy Tyto fondy Vám nabízí neobvyklý rozsah investiční flexibility, neboť investiční manažer si může v rámci Za dluhopisy neinvestičního stupně označujeme dluhopisy, které spadají dle ratingu agentury Standard and Poor s pod hranici BBB. 5

6 volby podkladových aktiv fondu zvolit mezi akciemi či dluhopisy čistě v závislosti na převažujících tržních podmínkách. Letáček se všemi fondy, které jsou v naší nabídce, lze nalézt v přední záložce této brožury. Široký rozsah našich fondů Vám přináší atraktivní investiční možnosti s ohledem na Váš postoj k riziku či očekávaný výhled. Jestliže si zvolíte investici do Fondů Freestyle nebo Akciových fondů, měli byste mít na paměti, že vyšší potenciál růstu s sebou přináší i vyšší riziko a že nemusíte dostat zpět všechny peníze, které jste původně investovali. U fondů, kde jsou dluhopisy základním podkladovým aktivem, může být jejich hodnota ovlivněna i pohyby úrokových sazeb, které mohou způsobit to, že hodnota dluhopisů se zvýší nebo sníží. Obecně řečeno, hodnota dluhopisů se zvýší tehdy, jestliže se úrokové míry sníží, a sníží se tehdy, jestliže se úrokové míry zvýší. Každá investice, kde jsou podkladovými aktivy akcie a jiné majetkové podíly, jejichž cena či výnos může klesnout, stejně tak jako vzrůst, není garantovanou investicí a vy tak nemusíte získat zpět částku Vaší původní investice. Pro bližší detaily ke každému fondu včetně minulé výkonnosti prosím navštivte webovou stránku nebo zavolejte Telefonní hovory mohou být monitorovány a/nebo zaznamenávány za účelem zlepšení našich služeb.

7 Jak investovat Pomoc, kdykoliv ji budete potřebovat Váš HSBC Premier Osobní bankéř Vám dá návod a podporu týkající se Vaší volby fondu. Jestliže investujete v Globálních fondech Freedom prostřednictvím HSBC Premier Osobního bankéře, bude Vám účtován poplatek. Váš HSBC Premier Osobní bankéř Vám o těchto poplatcích podá detailní informace. Jednorázová investice, nebo měsíční investiční plán? Jednorázová investice Minimální počáteční investice US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Minimum, které můžete umístit do jednotlivého fondu je US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Následná investice je možná kdykoliv v minimální hodnotě US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Maximální investovaná částka není omezena. Vaši investici jsme schopni vypořádat v jakékoliv hlavní světové měně. Měsíční investiční plán Mnoho lidí považuje pravidelné měsíční investování stejné částky za zajímavý způsob vybudování značného investičního portfolia. Minimální měsíční investice již od 200 US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Minimální částka, kterou můžete umístit do jednotlivého fondu, je 100 US$/ /E měsíčně nebo ekvivalent v CZK. Na Vašem účtu založíme měsíční trvalý příkaz. Jakmile zainvestujete, budete požádáni, abyste dodrželi měsíční příspěvky až do chvíle, kdy celková investice dosáhne minimální výše US$/ /E. Je snadné zvýšit nebo snížit měsíční příspěvek, pouze to sdělte svému Premier Osobnímu bankéři a zašlete nám kopii Vaší instrukce společně s tím, jak byste rádi zrevidovali rozdělení měsíčního příspěvku mezi jednotlivé fondy. Maximální investovaná částka není omezena. Vaši investici jsme schopni vypořádat v jakékoliv hlavní světové měně. Jestliže z jakéhokoliv důvodu potřebujete zastavit zasílání příspěvků před dosažením částky US$/ /E nebo ekvivalent v CZK prosím kontaktujte nás co nejdříve, abychom projednali Vaše možnosti. 7

8 Poté co investujete Existuje pro Vás celá řada způsobů, jak řídit Vaše investice: - On-line:* - Všeobecné dotazy: * Pro řízení své investice prostřednictvím internetového bankovnictví budete potřebovat účet HSBC Premier. Další informace a všechny detaily o účtech jsou Vám k dispozici na naší internetové stránce nebo u Vašeho Premier Osobního bankéře. Ceny Aktuální ceny své investice můžete zjistit on-line nebo prostřednictvím telefonu. Pravidelné informace Dokumenty s aktuálními informacemi o jednotlivých fondech (včetně přehledu trhu, složení portfolia a výkonnosti daného fondu) jsou k dispozici on-line nebo prostřednictvím telefonu. Ohodnocení Vaší investice Vám bude zasíláno dvakrát ročně. Roční a půlroční zprávy obsahující finanční účty fondu budou k dispozici on-line a mohou Vám být zaslány na základě požadavku. Prodej, převod, nákup Pokyny k nákupu, prodeji, převodu nebo navýšení Vašich stávajících investic nám můžete podat jednoduše prostřednictvím telefonu nebo osobního internetového bankovnictví. Vyplacení Vaší investice Prosím pamatujte, že tyto fondy by měly být považovány za středně- až dlouhodobé investice, např. přinejmenším pět let. Odprodat však můžete kdykoliv celou nebo část své investice, a to bez jakýchkoliv poplatků. Jestliže se rozhodnete odprodat svou investici, obdržíte vždy částku odpovídající aktuální odkupní ceně investice násobenou počtem podílů, které držíte. Minimální částka odkupu je 250 US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Jestliže si přejete odprodat pouze některé ze svých podílů ve fondu(-ech), je třeba dodržet následující limity minimální investiční pozice ve fondu: U jednorázové investice celková investice US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. U Měsíčního investičního plánu celková investice US$/ /E nebo ekvivalent v CZK. Dividendy Dividendy mohou být vypláceny v závislosti na zvoleném fondu. Jestliže si zvolíte fond, který dle svého statutu vyplácí dividendy, pak Vám budou automaticky vypláceny, a to jednou ročně. Některé dluhopisové fondy budou také vyplácet pololetní dividendy. Jestliže jste investovali ve formě jednorázové investice, pak si můžete zvolit, že si přejete, aby Vám byly dividendy vypláceny, nicméně vyplácená částka musí být vyšší než 50 US$/ /E. Jestliže výše uvedená kritéria nejsou splněna nebo si nezvolíte variantu s vyplácením dividend, dividendy budou použity pro nákup dalších podílů ve stejném fondu. Vzhledem k tomu, že při reinvestici dividend není účtován vstupní poplatek, může být tato varianta účinným a snadným způsobem dodatečného navýšení Vaší stávající investice. 8

9 Poplatky S každou investicí jsou obecně spjaty poplatky. V Globálních fondech Freedom existují čtyři typy poplatků: Vstupní poplatek Tento poplatek nyní činí maximálně 5,25 % a je zahrnut do nákupní ceny Vašich podílů v každém fondu. Jde o jednorázový poplatek, a proto se nevrací, jestliže se rozhodnete svou investici ukončit. Zároveň však nebudete platit žádný další poplatek v případě zpětného odkupu svých podílů. US Index Fund je k dispozici výhradně na internetové stránce, což znamená, že Vám můžeme ušetřit náklady díky nižšímu počátečnímu poplatku 1 %. Dodatečný poplatek ve výši 4,25 % by byl aplikován až při převodu do jiného fondu. Poplatky při převodu Převod mezi fondy je zdarma až do počtu šesti převodů ročně (s výjimkou US Index Fund). Jakékoliv následné převody budou zatíženy poplatkem ve výši 1 % hodnoty podílů, které jsou převáděny. Převádění z US Index Fund do jakéhokoliv jiného fondu bude vždy zatíženo poplatkem ve výši 4,25 %. Roční poplatek za správu Roční poplatek je účtován pro každý z fondů Freedom, a to v rozmezí mezi 0,25 % a 1,75 % (více informací naleznete v prospektu fondu). Konkrétní výše je odvozena od struktury každého fondu a z toho vyplývajících správních nákladů. Fond Euroland Value Creation Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % za nadvýkonnost je aplikován tehdy, když výkonnost fondu překročí průměr celkové výkonnosti indexů MSCI Euro a DJ Eurostoxx. Tento poplatek nebude účtován před dosažením tohoto bodu. Fond Sustainability Leaders Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu bude účtován pouze, když výkonnost fondu předčí celkový roční výnos indexu MSCI Europe. Tento poplatek nebude účtován před dosažením tohoto bodu. Fond New World Income Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu bude účtován tehdy, pokud výkonnost fondu překročí 5 % ročně. Nicméně, poplatek 20 % bude aplikován pouze na růst, který překračuje 5 %, a nikoliv na celkově dosažený růst fondu v daném roce. Halbis Global Macro Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu bude účtován tehdy, pokud bude výkonnost fondu překračovat hodnotu měsíční sazby EURIBOR. Výkonnostní poplatek pro všechny výše uvedené fondy je vyčíslován na denní bázi a je již zakalkulován v aktuálních prodejních cenách podílových listů fondu. Jestliže máte jakékoliv dotazy ohledně poplatků, případně požadujete jinou aktuální informaci, prosím zavolejte nám na Poplatek odvozený od výkonnosti fondu Fondy Freestyle (kromě Asia Freestyle) Protože investiční přístup fondů Freestyle má za cíl dosahovat výnosů bez ohledu na výkonnost srovnávacích indexů, je oprávněn správce fondu účtovat tzv. výkonnostní poplatek, a to nad rámec ročního poplatku za správu. Roční výkonnostní poplatek ve výši 20 % z nadvýkonnosti fondu je účtován pouze tehdy, když výkonnost fondu překročí 5 % ročně. Nicméně, poplatek 20 % bude aplikován pouze na růst, který překračuje 5 %, a nikoliv na růst fondu dosažený před tímto okamžikem. 9

10

11 Co byste měli dále vědět Jaké potvrzení obdržíte? Potvrzení o uzavření obchodu Vám bude zasláno následující pracovní den po přijetí Vašeho pokynu. Potvrzení o vlastnictví cenných papírů Vám pak bude zasláno 21 dnů po obdržení Vámi investované částky a veškerých registračních detailů. Tento dokument Vám pak bude sloužit jako doklad Vaší investice, a proto Vám doporučujeme uchovávat ho na bezpečném místě. Prospekt Úplný prospekt Globálních investičních fondů Freedom je přiložen. Další kopie lze získat od Vašeho Osobního bankéře nebo na webové stránce Obchodní časy Ceny podílových listů fondů jsou počítány vždy v 11:00 dopoledne, a to v každý pracovní den v Lucemburku. Jestliže obdržíme Váš investiční pokyn před 17:00, bude použita příslušná nákupní či prodejní cena stanovená následující pracovní den. Pro pokyny obdržené po 17:00 bude použita cena stanovená až druhý pracovní den. V případě zpětných prodejů Vašich podílů Vám bude odpovídající částka vyplacena v průběhu pěti pracovních dnů následujících po obdržení Vašeho písemného pokynu. Podepsané instrukce nejsou vyžadovány, pokud využíváte služby internetového bankovnictví. Pamatujte prosím, že pokyny k prodeji s vyplacením třetí straně nebudou akceptovány. Na investici do fondů je třeba vždy pohlížet jako na středněaž dlouhodobou investici. Proto Vám doporučujeme, abyste počítali nejméně s pětiletým časovým horizontem a měli tak dostatečnou finanční rezervu pro případ finanční tísně a nemuseli předčasně zrušit svou investici. Nicméně, v případě potřeby Vám Vaši investici vyplatíme kdykoliv. Práva zrušení Měli byste si být vědomi toho, že nejste oprávněni zrušit (odvolat) přijatou žádost o vydání akcií z Globálních fondů Freedom. Pokud se rozhodnete zrušit svoji investici poté, co už budete mít nakoupené akcie, vyhrazujeme si právo vyúčtovat Vám veškeré s tím spojené náklady. Hlasovací právo Zatímco výnos z Vašeho investičního podílu bude plně náležet Vám, právním držitelem Vašich podílů bude HSBC Funds Nominee (Jersey) Limited. Tato bezplatná služba Nominee poskytuje rychlejší a účinnější správu Vašeho portfolia. Nominee Vám bude zasílat veškeré dokumenty související s Vaší investicí (s výjimkou ročních a půlročních finančních výkazů, které budou k dispozici na vyžádání) a dále za Vás bude provádět příslušné hlasovací pokyny spojené s Vaší investicí do fondu, a to bezprostředně po jejich obdržení. Vy tedy nebudete držitelem přímých hlasovacích práv. Všechny detaily o podmínkách služby Nominee naleznete ve Všeobecných obchodních podmínkách. Daň Společnost HSBC Global Investment Funds sídlí v Lucembursku, mezinárodně uznávaném finančním centru. Díky tomu je zdanění fondů velmi nízké a činí pouze 0,05 % p. a. z čisté hodnoty majetku fondu, s výjimkou fondů US Dollar Reserve and Euro Reserve, které jsou zatíženy ještě nižší daní, a to 0,01 % p. a. Investoři mohou následně podléhat zdanění v místě své registrace daně z příjmu a/nebo zisků z investice ve fondu. Jestliže se rozhodnete investovat v jakémkoliv z Globálních investičních fondů HSBC a jste občanem Velké Británie s daňovým domicilem tamtéž, pak Vaše příjmy z investice budou podléhat dani z příjmu. Kde to bude možné, budou Globální investiční fondy HSBC žádat o distributorský status Velké Británie. Tento status umožňuje, že veškeré příjmy budou podléhat dani z kapitálového výnosu. Jestliže distributorský status Velké Británie není poskytnut, pak jakékoliv kapitálové výnosy budou podléhat dani z příjmu Velké Británie. Občan Velké Británie, který nemá daňový domicil ve Velké Británii, může podléhat zdanění jen tehdy, když jeho příjmy nebo zisky byly poukázány do Velké Británie V současné době (červen 2007) jakékoliv dividendy či výplata podílů v HSBC Globálních investičních fondech, držené přes naši službu Nominee v Jersey, jsou mimo rámec legislativy Jersey založené na Směrnici o evropských úsporách (ESD). Ačkoliv očekáváme, že tato situace zůstane beze změn, protože je založena na variabilitě aktiv držených v HSBC Global Investment Funds, nemůžeme to zaručit. 11

12 Prosím vezměte na vědomí, že tato informace je založena na našem současném výkladu legislativy ESD s ohledem na naše zákazníky a běžnou praxi. Přesnost této informace nebo její úplnost nemůže být zaručena. Jestliže požadujete specifické detaily s ohledem na tuto legislativu, vřele Vám doporučujeme, abyste je konzultovali se svým daňovým nebo právním poradcem, protože nejsme oprávněni poskytovat individuální poradenství v osobních daňových záležitostech. Způsob konkrétního zdanění zisků bude záviset na zemi Vašeho trvalého bydliště, místních předpisech a na Vašich osobních poměrech. Jako u každé investice i zde byste se měli ujistit, že fond je vhodný nejen z hlediska Vaší daňové situace, ale také z hlediska Vaší osobní investiční potřeby. Jakákoliv daňová informace uvedená v této brožuře je založena na našem právním výkladu aktuální a navrhované legislativy a na běžné praxi. Legislativa i běžná praxe může být v budoucnu změněna. Měnové riziko Měli byste si být vědomi vlivu, který může mít změna měnového kurzu na Vaše výnosy. K tomu dochází tehdy, když se Vaše základní investiční měna liší od měny, ve které je fond denominován*. Obdobná situace nastává i v případě, kdy investiční manažer nakoupí akcie a podíly v měnách jiných, než je měna fondu. Příklad investora, který investuje v britské libře do Global Emerging Markets Equity fondu: Fond je denominován v amerických dolarech, a proto investice v britských librách musí být konvertována do amerických dolarů při běžném směnném kurzu v den investice. Za účelem investice do rozvíjejících se trhů může vyvstat potřeba převést americké dolary do lokální měny, ve které mohou být cenné papíry na těchto trzích obchodovány. Při prodeji Vaší investice, pak aktuální směnné kurzy britské libry k americkému dolaru a americký dolar k lokální měně budou mít dopad na výnos, který z investice finálně obdržíte. To může zvýšit nebo snížit Váš zisk nebo ztrátu. Měli byste si být také vědomi toho, že platby v jiné měně než amerických dolarech, britské libře nebo eurech mohou způsobit časové zpoždění Vaší investice z důvodů nutnosti provedení potřebné měnové konverze. *Upozorňujeme, že fond Japanese Equity Fund je sice denominován v jenech, ale díky této službě je nabízen v americkém dolaru. 12

13 Důležité poznámky Jakékoliv rozhodnutí investovat do Globální fondů Freedom by mělo být založeno na znalosti obsahu Všeobecných obchodních podmínek a prospektu Globálních fondů HSBC. Vydáno společností HSBC Investments (International) Limited obchodující jako HSBC Investments. Sídlo společnosti HSBC Investments (International) Limited s je v HSBC House, Esplanade, St Helier, Jersey JE1 1HS. Tato investiční společnost podléhá regulaci Financial Services Commission pro investiční podnikání podle Zákona o finančních službách (Jersey) 1998 a v Guernsey podle Zákona o ochraně investorů (Bailiwick of Guernsey) 1987 pro provádění investičního podnikání v Jersey. HSBC Investments (International) Limited je stoprocentně vlastněná dceřiná společnost HSBC Bank International Limited, která je zároveň podřízenou a nepřímo drženou dceřinou společností HSBC Holdings plc a člen HSBC Group. Společnost HSBC Investments (International) Limited je navíc přidruženou společností HSBC Investments (UK) Limited. Společnosti HSBC Investments (UK) Limited a HSBC Investments (International) Limited poskytují informace profesionálním investičním poradcům a jejich klientům v záležitostech investičních produktů a služeb skupiny HSBC Group. si dovolujeme připomenout těmto investorům, že se na ně nebudou vztahovat příslušná pravidla a předpisy platné v rámci UK Financial Services a Tržního zákona 2000, obsahující kompenzační schéma UK Financial Services. HSBC Global Investment Funds je investiční společností (Société d Investissement á Capital Variable) začleněnou do Grand Duchy of Luxembourg a kvalifikovanou jako Subjekt kolektivního investování ( UCITS ), přičemž splňuje ustanovení Části 1 zákona z 20. prosince 2002 o kolektivním investování (aktualizováno jako Zákon 2002 ). Investiční podíly jednotlivých fondů mohou být kupovány, prodávány a převáděny na denním základě. V případě stížnosti prosím kontaktujte nejbližší pobočku nebo Klientské centrum, P. O. Box 74, Ostrava 1, Česká republika. Úplné informace o vyřizování stížností naleznete v Reklamačním řádu. Tuto brožuru schválila k vydání v České republice HSBC Bank plc pobočka Praha, registrovaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka Její zřizovatel, HBSC Bank plc, se sídlem Canada Square, London E14 5HQ, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, je zapsán v Companies House for England and Wales pod číslem a je autorizován a regulován britskou FSA (Financial Services Authority). Vaše smlouva s HSBC Funds Nominee (Jersey) Limited stejně jako veškerá jednání předcházející uzavření takovéto smlouvy se řídí zákony platnými v Jersey. Tato nabídka neplatí pro obyvatele USA, Austrálie, Kanady, Hongkongu, Malajsie a Nového Zélandu. Investoři z Velké Británie a ostrova Man nebudou chráněni zákonnou úpravou o kompenzaci, pokud investují v rámci HSBC Global Investment Funds. V případě zániku fondu, 13

14 14

15 Kontaktujte nás: Máte-li jakékoliv dotazy ohledně této investiční příležitosti nebo jakéhokoliv aspektu týkajícího se Vaší investice, kontaktujte prosím Oddělení služeb pro klienty Premier na telefonním čísle nebo navštivte naši pobočku Premier. V zájmu zvyšování kvality služeb a bezpečnosti mohou být telefonní rozhovory monitorovány.

16 HSBC Bank plc Palác Křižík Premier Center Radlická 608/ Praha 5 HSBC Bank plc Gestin Premier Center V Celnici 1040/ Praha Vydala HSBC Bank plc - pobočka Praha. Jsme členem skupiny HSBC Group, jedné z největších světových bankovních a finančních organizací s pobočkami v 83 zemích světa. CCPP PREMIER FREEDOM

17 HSBC Investments Ukázková portfolia Globálních fondů HSBC Freedom Je důležité, abyste investovali s pomocí svého finančního poradce. Pro Vaši inspiraci Vám níže uvádíme příklady kombinací fondů, které Vám mohou pomoci při sestavování portfolia. Tato portfolia vycházejí ze tří rozdílných úrovní rizika, které mohou odrážet Vaše individuální preference. Následující příklady představují pouze několik aktuálních ukázek z více než 45 fondů, které jsou nabízeny v rámci Globálních fondů HSBC Freedom, jejichž portfolia jsou neustále obměňována. Příklad č. 1 Opatrné portfolio Druh aktiv Podíl Příklady fondů, které si můžete vybrat z Globálních fondů HSBC Freedom Dluhopisy 60 % Euro Core Bond (EUR) Global Core Plus Bond (USD) Dluhopisy 60 % Akcie 20 % Hotovostní vklad 20 % Akcie 20 % UK Equity (GBP) US Equity (USD) Hotovostní vklad 20 % Příklad č. 2 Vyvážené portfolio Druh aktiv Podíl Příklady fondů, které si můžete vybrat z Globálních fondů HSBC Freedom Dluhopisy 35 % US Dollar Core Plus Bond (USD) Euro Core Credit Bond (EUR) Dluhopisy 35 % Akcie 55 % Hotovostní vklad 10 % Akcie 55 % Global Equity (USD) Hotovostní vklad 10 % Japanese Equity (USD) Příklad č.3 Dynamické portfolio Druh aktiv Podíl Příklady fondů, které si můžete vybrat z Globálních fondů HSBC Freedom Dluhopisy 5 % Brazil Bond (USD) # US Dollar High Yield Bond (USD) # Dluhopisy 5 % Akcie 90 % Hotovostní vklad 5 % Akcie 90 % Latin American Freestyle (USD) + Emerging Europe Equity (EUR) + US Equity (USD) Global ex Euroland Equity (EUR) Hotovostní vklad 5 % Vysvětlení k jednotlivým portfoliím najdete na druhé straně. Zdroj: HSBC Investments (International) Limited Poznámka: Tento dokument je nedílnou součástí brožury Globální fondy HSBC Freedom a měl by být čten v jejím kontextu.

18 Opatrné portfolio Pro opatrné investory je zvolen vyšší poměr investic do fondů dluhopisových s určitou mírou investic do akciových fondů. Kapitálová hodnota Vašich investic zde sice může kolísat, bude však těmto výkyvům podléhat v daleko nižší míře než v případě, že byste investovali pouze do akciových fondů. Vybrané geografické regiony jsou považovány za vysoce rozvinuté trhy, a tudíž i ony v porovnání s novými či teprve se rozvíjejícími trhy, podléhají nižším výkyvům. Vyvážené portfolio V porovnání s předchozí variantou byl v této kategorii zvolen vyšší poměr investic do akciových fondů. Přestože tato volba znamená, že Vaše finanční prostředky budou více vystaveny rizikům akciových trhů, budete mít možnost tato rizika do jisté míry omezit investicemi do dluhopisových fondů. Dynamické portfolio Tato varianta klade důraz na maximální využití investičních příležitostí pro růst Vašeho kapitálu. Vyznačuje se vysokým podílem investic do akciových fondů. Budete mít rovněž možnost investic do fondů, které se zaměřují především na zahraniční trhy, například rozvíjející se trhy. Přestože růstový potenciál těchto trhů je považován za vyšší než v případě trhů již rozvinutých, pracujeme zde často s vyšší mírou rizika, jelikož u těchto investic existuje vyšší pravděpodobnost, že budou negativně ovlivněny hospodářskými podmínkami zemí, v kterých obchodují. Tato rizika jsou zde uváděna pouze s ohledem na typ fondů a aktiv, do kterých tyto fondy investují své prostředky. Podrobnější informace o specifických rizikách a struktuře jednotlivých fondů najdete v prospektu fondu. Vezměte prosím v úvahu, že hodnota akcií a příjem z nich podléhají u těchto investic určitým výkyvům a není zaručena návratnost původně investované částky. K tomuto může rovněž dojít v důsledku výkyvů měnových kurzů, zejména v případech investic do zahraničních cenných papírů. # Pro dosažení vyššího potenciálního výnosu lze v případě těchto fondů investovat rovněž do spekulativních cenných papírů s pevnými výnosy zařazovaných do kategorie non-investment grade. U tohoto druhu cenných papírů existuje vyšší riziko z hlediska jejich návratnosti, což znamená i vyšší riziko pro Váš kapitál. + Investorům doporučujeme pečlivě zvážit specifická rizika investic do cenných papírů na rozíjejících se trzích. Tento druh investic obnáší ze své podstaty vyšší míru rizika s pravděpodobností vyšších výkyvů v porovnání s již rozvinutými trhy. Podrobnější informace naleznete v prospektu fondu. CCPP PREMIER FREEDOM

HSBC Investments Výběrové fondy HSBC Select. Náš výběr ze světových investičních fondů

HSBC Investments Výběrové fondy HSBC Select. Náš výběr ze světových investičních fondů HSBC Investments Výběrové fondy HSBC Select Náš výběr ze světových investičních fondů Obsah Přístup k vybraným předním světovým fondům v jedné investici 3 Přehled vlastností 4 Potenciál Výběrových fondů

Více

Programy Investování. investičního životního pojištění

Programy Investování. investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy Investování investičního životního pojištění Programy investování investičního životního pojištění MetLife MetLife pojišťovna a.s., nabízí

Více

Pioneer zajištěný fond 2

Pioneer zajištěný fond 2 Pioneer zajištěný fond 2 Zajištěné investice klidný růst Vašich peněz Zajištěné investice mají za cíl zabezpečit klientovi předem známou výši zhodnocení, zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu

Více

Pioneer zajištěný fond

Pioneer zajištěný fond Pioneer zajištěný fond Zajištěné fondy Cílem zajištěných fondů je zabezpečit investorovi předem známou výši minimálního výnosu nebo zajistit návratnost alespoň počátečního vkladu či omezit velikost poklesu

Více

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806

Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Amundi Funds Société d investissement à capital variable Sídlo: 5, Allée Scheffer L-2520 Luxembourg R.C.S. de Luxembourg B-68.806 Lucemburk, 12. února 2013 Vážený akcionáři, Představenstvo společnosti

Více

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities

BNP Paribas L1 World Commodities zkráceně BNPP L1 World Commodities World Commodities Profil společnosti BNP Paribas L1 byla založena v Lucemburku dne 29. listopadu 1989 na dobu neurčitou ve formě investiční společnosti s variabilním kapitálem s více podfondy v souladu

Více

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost")

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako Společnost) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 44 873 (dále jako "Společnost") Oznámení akcionářům 1) Představenstvo společnosti rozhodlo o

Více

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622

PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 PIONEER FUNDS EURO CORPORATE BOND Pioneer Funds - evropský dluhopisový, ISIN LU0133659622 Fond je jedním z podfondů podílového fondu PIONEER FUNDS. PIONEER FUNDS je zahraniční osobou kolektivního investování

Více

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining

Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining Oznámení pro Podílníky podfondu Pioneer Funds - Gold and Mining 20. února 2014 Obsah Oznámení pro Podílníky podfondu... 2 1) Odůvodnění navrhovaného sloučení... 2 2) Možný dopad navrhovaného sloučení na

Více

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR

Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA R EUR třída podílových listů Credit Suisse Equity Fund (Lux) USA, ISIN LU0145374574 Investiční politika Cílem fondu je dosáhnout co nejlepšího zhodnocení investováním

Více

Návrh Investičního portfolia

Návrh Investičního portfolia Návrh Investičního portfolia Jan Bohatý vytvořeno: 18. březen Připravil: Ing.Petr Ondroušek PO Investment Dunajská 17 62500 Brno Kontakt: telefon: 603383742 email: petr.ondrousek@poinvestment.cz www.poinvestment.cz

Více

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds

Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Templeton BRIC Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU0229946628 Franklin Templeton Investment Funds / Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Sumář cílů fondu Investičním cílem fondu je

Více

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074

Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Templeton Korea Fund Franklin Templeton Investment Funds, Třída A(acc)USD ISIN LU0057567074 Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds Správcovská společnost je Franklin Templeton

Více

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010

Oznámení podílníkům. Pioneer Funds. Fonds Commun de Placement. 8. listopadu 2010 Oznámení podílníkům 8. listopadu 2010 Pioneer Funds Fonds Commun de Placement Obsah 1. Sloučení Podfondů... 1 1.1. Úpisy, zpětné odkupy a výměny 1.2. Popis cílových Podfondů 2. Změna názvu a/nebo investičních

Více

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému

Konzultační materiál. Limity poplatků ve 2. pilíři penzijního systému Konzultační materiál Úvod Tento dokument slouží jako podklad k veřejné konzultaci problematiky poplatků, které budou účtovány účastníkům v připravovaném 2. pilíři penzijního systému České republiky. Záměrem

Více

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A.

Společná komunikace společností Credit Suisse Bond Fund Management Company ( Obhospodařovatel ) a Aberdeen Global Services S.A. Credit Suisse Bond Fund Management Company Société Anonyme, 5, rue Jean Monnet, L-2180 Luxembourg, R.C.S. Luxembourg B 44 866 Jednající z výkonu funkce současného obhospodařovatele Credit Suisse Bond Fund

Více

Garantovaný dluhopis Maximum

Garantovaný dluhopis Maximum Garantovaný dluhopis Maximum v CZK Září 2008 SG Paris Global Equities & Derivatives Solutions +33 1 42 13 38 85 1 Základní charakteristiky 10-ti letá doba splatnosti Denominovaný v CZK Možnost investice

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Stránka 1 z 5 Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Předmětem tohoto materiálu je popis investičních služeb

Více

Nechte starost o Vaše investice

Nechte starost o Vaše investice IKS INVESTIČNÍ MANAŽER Nechte starost o Vaše investice na profesionálech PŘEDSTAVUJEME PRODUKT IKS INVESTIČNÍ MANAŽER IKS Investiční manažer je moderní produkt správy klientského portfolia. Prostředky

Více

Praktické aspekty obchodování

Praktické aspekty obchodování Praktické aspekty obchodování Praha, 23. dubna 2014 Přednášející: Martin Oliva Patria Direct, člen skupiny Patria Finance, a.s. Patria Direct, a.s., Jungmannova 24, 110 00 Praha 1, tel.: +420 221 424 240,

Více

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji

Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Informace o rizicích souvisejících s obchodováním s investičními nástroji Obchody s investičními nástroji jsou nejen příležitostí

Více

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě

Usiluje o dlouhodobý růst prostřednictvím poskytování akciové účasti po celém světě ABN AMRO INTERNATIONAL DERIVATIVES FUND Podfond Strukturovaných investičních fondů ABN AMRO, organizace kolektivního investování do převoditelných cenných papírů podle lucemburského zákona. Zjednodušený

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů

Příručka k měsíčním zprávám ING fondů Příručka k měsíčním zprávám ING fondů ING Investment Management vydává každý měsíc aktuální zprávu ke každému fondu, která obsahuje základní informace o fondu, jeho aktuální výkonnosti, složení portfolia

Více

Zjednodušený prospekt

Zjednodušený prospekt Zjednodušený prospekt fondu Raiffeisen-Global-Aktien podílového fondu podle 20 rakouského Zákona o investičních fondech ISIN podílových listů s výplatou výnosů: ISIN podílových listů s částečnou reinvesticí

Více

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management

Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management Otázky a odpovědi Přejmenování fondů ING Investment Management 1 Souvislosti a cíle Když v roce 2008 v souvislosti s finanční krizí získala ING pomoc od holandské vlády, dohodla se s Evropskou komisí na

Více

Investiční životní pojištění

Investiční životní pojištění Přehled fondů ČSOB - konzervativní fond Opatrný investor, který nerad riskuje a požaduje mírně převýšit výnosy z termínovaných vkladů u bank. ČSOB růstový fond Opatrný investor, který je ovšem ochoten

Více

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond

Zjednodušený statut. ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond Zjednodušený statut ATLANTIK Flexibilní dluhopisový fond, ATLANTIK Asset Management investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond OBECNÉ INFORMACE 1. Název podílového fondu zní ATLANTIK Flexibilní

Více

Investice pro každého

Investice pro každého nabídka České spořitelny 1. čtvrtletí 2012 Investice pro každého Zdá se Vám investování příliš komplikované, a že není pro Vás? Investovat však může každý! Vše se odvíjí od Vašich potřeb. Než začnete investovat,

Více

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE

OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE ING (L) Patrimonial (dále jako "Společnost") Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret L 2350 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 24 401 OZNÁMENÍ PRO AKCIONÁŘE Představenstvo společnosti

Více

Investiční upozornění

Investiční upozornění Investiční upozornění Poučení o rizicích investic do investičních nástrojů Před rozhodnutím o nákupu podílových listů by potenciální Klienti měli věnovat zvýšenou pozornost rizikovým faktorům, které jsou

Více

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT

Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů závazná pro členy AKAT Metodika klasifikace fondů AKAT byla vypracována na základě rámcové metodologie ( The European Fund Classification ), kterou vydala Evropská federace fondů

Více

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ

FINANČNÍ PLÁN. osobní. pro: JAN BOHATÝ osobní FINANČNÍ PLÁN pro: JAN BOHATÝ Kontakt na poradce: Ing.Petr Ondroušek, PO Investment Dunajská 17 625 Brno petr.ondrousek@poinvestment.cz +42 63383742 DŮLEŽITÉ INFORMACE K FINANČNÍMU PLÁNOVÁNÍ Finanční

Více

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738

C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 C-QUADRAT ARTS Total Return Dynamic ISIN AT0000634738 Informace o fondu platné k 28. 02. 2014 Kurz k 11. 04. 2014 177,60 EUR Velikost fondu 334,10 mil. EUR Nejvyšší hodnota za 12 měsíců 180,78 EUR Nejnižší

Více

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka

Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Jak se bránit rizikům při investování? Alena Zelinková Jan D. Kabelka Obsah Co je riziko? Rizika dluhových instrumentů Rizika akciových trhů Jak s nimi pracovat? Co je riziko? Riziku se nelze vyhnout!

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 GE Money Chráněný Fond POLOLETNÍ ZPRÁVA 2013 Základní údaje Název v anglickém jazyce Název v českém jazyce Zkrácený název Zkrácený název v anglickém jazyce Zkrácený název v českém jazyce Harmonizace Typ,

Více

Klíčové informace pro investory

Klíčové informace pro investory Klíčové informace pro investory I. Základní údaje V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o u. Nejde o propagační sdělení; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor

Více

Worldselect One First Selection

Worldselect One First Selection Worldselect One First Selection Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo

Investiční dotazník. Jméno a příjmení / Společnost. Rodné číslo / IČ. Trvalé bydliště / Sídlo: Klientské číslo Investiční dotazník Společnost HV Private Investment Trust, a.s. (dále jen Společnost ) je v souladu s platnou legislativou jako investiční zprostředkovatel povinna vyžadovat od zákazníků informace o jejich

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Zlatá investice SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Proč investovat do zlata? Cena (USD) Vývoj ceny zlata v letech 2000 až 2012 Zdroj: Bloomberg Investice do zlata je

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Pioneer Funds Strategic Income Třída A USD Nedistribuující 31. prosinec 2014 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income

Více

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015)

Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 01.09.2015) Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového bankovnictví.

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s.

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. ZJEDNODUŠENÝ STATUT Solární energie, otevřený podílový fond, Conseq investiční společnost, a.s. 1 OBSAH Vymezení pojmů... 3 1. Obecné informace o Fondu... 4 2. Charakteristika investičních cílů a investiční

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt březen 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Praha, 8. dubna 2013

Praha, 8. dubna 2013 Praha, 8. dubna 2013 PPF banka pokračovala v růstu i v roce 2012 PPF banka a.s. ( Banka ) dosáhla rekordního zisku, který meziročně vzrostl o 56% na téměř 1 mld. Kč za rok 2012 Banka zaznamenala rekordní

Více

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015)

Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Harmonogram zpracování pokynů (platný od 26.8.2015) Tento dokument Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. (dále též IKS ) obsahuje časový rozvrh provozního dne a další důležitá pravidla a informace

Více

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta

Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta Zjednodušený prospekt: podfond KBC Renta Czechrenta i) Informace týkající se společnosti KBC Renta (1) Stručná prezentace společnosti KBC Renta Datum vzniku: 6. ledna 1986 Členský stát registrace: Statut

Více

Fondy obchodované na burze

Fondy obchodované na burze Fondy obchodované na burze Definice Fondy obchodované na burze (ETF) jsou akcie fondu, které se obchodují jako kmenové akcie na akciové burze. ETF obecně tvoří koš cenných papírů (např. koš akcií), který

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund BONDS CONVERGING EUROPE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec

Více

Ranking investičních fondů (říjen 2013)

Ranking investičních fondů (říjen 2013) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (říjen 2013) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

Ranking investičních fondů (červen 2014)

Ranking investičních fondů (červen 2014) INVESTIČNÍ FONDY ZHODNOCUJEME INFORMACE Ranking investičních fondů (červen 2014) Ranking Analizy Online je nástroj, který jednoduchým způsobem pomáhá investorům určit nejlepší a nejhorší investiční řešení

Více

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Hypoteční banka, a. s. Dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených hypotečních zástavních listů 100.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 30 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevnou

Více

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny

Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe Kombinujte špičkové zahraniční fondy s jistotou české koruny 18 počet zahraničních a domácích fondů v českých korunách, ze kterých může investor od roku 2009 sestavit své portfolio bez měnových rizik Český investiční orchestr hraje skladby světových mistrů nejlépe

Více

Jak mohu splnit svá očekávání

Jak mohu splnit svá očekávání Jak mohu splnit svá očekávání Investiční strategie SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Každý z nás má své specifické cíle, kterých může prostřednictvím investování dosáhnout. Pro někoho je důležité

Více

Pioneer Funds European Equity Target Income

Pioneer Funds European Equity Target Income Pioneer Funds European Equity Target Income Třída A CZK_Hedged D 30. června 2015 Slide 1 I Pioneer Funds European Equity Target Income CZK_Hedged třída Pioneer Funds European Equity Target Income byla

Více

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU

Letiště Praha, a.s. DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

Jak splním svoje očekávání

Jak splním svoje očekávání Jak splním svoje očekávání Správa portfolia SPOLEHLIVÝ PARTNER PRO ÚSPĚŠNÉ INVESTOVÁNÍ Zákaznický majetek u společnosti CYRRUS dosahuje celkové výše 1,8 miliardy Kč. Z toho značná část je obhospodařována

Více

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika

Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Zvýhodněná nabídka finančních produktů a služeb pro: International police association, sekce Česká republika Nabídka je platná na příštích 12 měsíců, tj. od 1.12.2010 do 30.11.2011 22.12.2010 Co Vám můžeme

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2014 Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., tímto předkládá Zprávu představenstva o podnikatelské

Více

Pioneer Funds Strategic Income

Pioneer Funds Strategic Income Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Page 1 I For Broker/Dealer Use Only and Not to be Distributed to the Public CZK_Hedged třída Pioneer Funds Strategic Income byla založena 19. 7. 2011. Tato prezentace

Více

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu.

KBC ASSET MANAGEMENT N.V. Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Glosář (čistá) hodnota obchodního jmění Celková hodnota aktiv v investičním fondu vydělená počtem akcií, po odečtení nákladů fondu. Citlivost na změnu úrokové sazby Riziko, které snižuje hodnotu vaší investice,

Více

Propagační materiál* 1. místo v kategorii Nejlepší Privátní Banka v ČR

Propagační materiál* 1. místo v kategorii Nejlepší Privátní Banka v ČR Obchodování s drahými kovy Propagační materiál* 1. místo v kategorii Nejlepší Privátní Banka v ČR Praha 5. listopadu 2012 Srovnání obchodů s drahými kovy S UniCredit Privátn tním Bankovnictv ankovnictvím

Více

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015

PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální. Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 PROSPERITA investiční společnost, a.s., otevřený podílový fond globální Pololetní zpráva za 1. pololetí roku 2015 Obsah pololetní zprávy: strana 1. Obecné údaje o otevřeném podílovém fondu. 2 1.1. Název

Více

AKRO fond progresivních společností

AKRO fond progresivních společností Informace pro investory podílového fondu dle 241 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, v platném znění (dále jen ZISIF ) 1 Investiční společnost AKRO fond progresivních

Více

Staňte se akcionářem

Staňte se akcionářem Staňte se akcionářem IPO v Londýně Společnost chystá svůj první vstup na burzu, který se bude konat začátkem března v Londýně. Konkrétně půjde o prodej 20% společnost za předpokládanou cenu 150 mil. EUR.

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment a Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment a Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt duben 2006 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny

Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Fakulta ekonomických studií Katedra financí a finančních služeb Navazující magisterské studium kombinované Bankovnictví ZS 2011 Investiční produkty v rámci finanční skupiny České spořitelny Struktura nabídky

Více

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců

Ferrari pofrčí na burzu. Společnost plánuje navýšit produkci o 67 % Ferrari vs. Fiat Chrysler Automobiles výnos 78 % za 5 měsíců Informační leták IPO Většina IPO je podhodnocená a tak mohou investoři realizovat zisky již během prvního dne. (Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/ipo) Ferrari je italská automobilová značka, která proslula

Více

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny

Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny Bulletin pro obchodní partnery Pojišťovny České spořitelny FLEXI životní pojištění Pozn.: Data uvedená v Bulletinu lze využít i pro potřeby produktů FLEXI INVEST 2008 a H-FIX, zejména pro případ mimořádných

Více

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008

ZJEDNODUŠENÝ STATUT Prosinec 2008 SGAM Fund EQUITIES US RELATIVE VALUE Podfond fondu SGAM, Investiční společnost s proměnlivým základním kapitálem (Société d investissement à capital variable) se sídlem v Lucembursku ZJEDNODUŠENÝ STATUT

Více

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s.

Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Pololetní zpráva Investiční kapitálové společnosti KB, a.s. Zajištěné a garantované fondy IKS / LYXOR Souhrnný měsíční report k datu 31/07/2015 Pro zobrazení reportu klikněte na název fondu KB AKCENT 2

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem

Finanční gramotnost pro SŠ -10. modul Investování a pasivní příjem Modul č. 10 Ing. Miroslav Škvára O investicích O investování likvidita výnosnost rizikovost Kam mám investovat? Mnoho začínajících investorů se ptá, kam je nejlepší investovat? Všichni investiční poradci

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství

Investiční dotazník. 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství Investiční dotazník 1) pro klienty obchodující s finančními deriváty a 2) pro klienty, kterým bude poskytováno investiční poradenství IDENTIFIKACE ZÁKAZNÍKA Jméno a příjmení / Společnost: Rodné číslo /

Více

Allianz účastnický povinný konzervativní fond

Allianz účastnický povinný konzervativní fond Allianz účastnický povinný konzervativní fond Investice do konzervativního účastnického fondu je vhodná pro účastníky, kteří mají zájem při nízké míře rizika ve střednědobém horizontu participovat na výnosu

Více

Roční Termínovaný vklad v CZK

Roční Termínovaný vklad v CZK Nabídka produktů a služeb Clear Deal (platná od 3.11.2014) BANKOVNÍ PRODUKTY Vklady Vklad Vám zřídíme z Běžného účtu nebo Sběrného účtu. Žádost o zřízení z Běžného účtu podáváte prostřednictvím Internetového

Více

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public.

Aplikace MyPioneer. www.pioneer.cz www.mypioneer.cz. Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. Aplikace MyPioneer www.pioneer.cz www.mypioneer.cz Page 1 I For broker/dealer use only and not be distributed to the public. 1. První přihlášení a přehled 2. Často kladené otázky 1. Jak mohu získat přístup

Více

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB

Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Fincentrum & Forbes Investice roku 2014: Nejlepším fondem roku 2014 se stal dluhopisový fond z nabídky ČSOB Praha, 4. února 2015 Společnost Fincentrum vyhlásila ve spolupráci s magazínem Forbes výsledky

Více

Worldselect One Asset Allocation

Worldselect One Asset Allocation Worldselect One Asset Allocation Podfond Worldselect One, otevřené investiční společnosti s proměnlivým vlastním kapitálem (dále jen Společnost ) Založena 21. července 2004. ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT BŘEZEN

Více

Diskontní certifikáty

Diskontní certifikáty V následujícím přehledu najdete aktuálně nakoupené produkty, kromě otevřených podílových fondů, na hlavní investiční platformě OCCAM CONSULT. Jsou seřazeny do skupin dle svých vlastností a investičních

Více

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond.

Investiční společnost České spořitelny, a. s., PF2 otevřený podílový fond. Podle 84a odst. 4 zákona o kolektivním investování Česká národní banka schvaluje tyto změny statutu podílového fondu Investiční společnost České spořitelny, a.s., ŠKODA - otevřený podílový fond: 1. V celém

Více

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů.

12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. 12. Kolektivní investování, systematizace investičních fondů. Kolektivní investování je založeno na sdružení volných finančních prostředků velkého počtu individuálních investorů do společných fondů spravovaných

Více

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ

PARAMETRY TRHŮ CENNÝCH PAPÍRŮ A INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ Platné od: 3. 8. 2015 (změny od minulé verze značeny žlutě) I. POPLATKY - pokud není uvedeno jinak, platí pro skupinu fondů Typ fondu Název fondu Sídlo fondu Nákup Do 4 999 999 Kč Od 5 000 000 Kč Odkup

Více

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem.

ABN AMRO Asset Management. Fondy ABN AMRO. Société d'investissiment à Capital Variable. Investiční společnost s proměnlivým kapitálem. ABN AMRO Asset Management Fondy ABN AMRO Société d'investissiment à Capital Variable Investiční společnost s proměnlivým kapitálem Česká verze Prospekt září 2007 ABN AMRO Funds Prospekt - 2 - Fondy ABN

Více

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009.

3. doručení řádně vyplněných, datovaných a podepsaných globálních plných mocí naší společnosti do 23. září 2009. SGAM Fund Société d'investissement à Capital Variable Sídlo: 16, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 25.970 PŘEDSTAVENSTVO SVOLÁVÁ AKCIONÁŘE NA: VÝROČNÍ VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ která

Více

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB

ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB ADMIRAL MARKETS UK LTD OBCHODNÍ PODMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE PLATEB Tyto obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny převody učiněné klienty (dále jen Admiral Markets ) za účelem vložení finančních

Více

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D

aktuální složení portfolia červenec září 2014 změny ve složení portfolia oproti předcházejícímu čtvrtletí KB Privátní správa aktiv 5D INVESTIČNÍ ASISTENT Informace o vývoji trhů a fondů IKS / Amundi. Všechny údaje týkající se výkonnosti a složení portfolia jsou uvedeny k datu 16. 6. 2014. červenec Září 2014 konzervativní portfolio fondů

Více

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1

Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 Informace o podílovém fondu ČSOB Urokovy Click 1 1) Základní údaje a) Název: ČSOB Urokový Click 1 b) Datum uvedení na trh: Od 5. března 2012 do 4. května 2012 (včetně) c) Doba trvání: 30. června 2017 d)

Více

Pioneer Funds Euro Strategic Bond

Pioneer Funds Euro Strategic Bond Pioneer Funds Euro Strategic Bond Třída A CZK_Hedged ND 30. červen 2015 Důležité upozornění CZK_Hedged třída Pioneer Funds Euro Strategic Bond byla založena 4. 9. 2012. Tato prezentace není investičním

Více

QUADRAT ARTS Total Return Balanced T. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T

QUADRAT ARTS Total Return Balanced T. C-QUADRAT ARTS Total Return Balanced T MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2014 C-QUADRAT QUADRAT ARTS Total OBSAH C-QUADRAT ARTS Total Všeobecné produktové informace 2/7 Vývoj fondu a ukazatele 3/7 Analýza fondu 4/7 Přehled o trhu 6/7 Příloha 7/7 Marketingová

Více

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení

STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení STATUT ING Penzijního fondu, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. ING Penzijní fond, a. s. (dále jen Fond ) se sídlem Nádražní 344/25, 150 00 Praha 5- Smíchov, IČO 6307 8074 je zapsán v obchodním rejstříku vedeném

Více

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník Erste Premier pro bankovní obchody (dále jen Ceník) VIII. Služby poskytované v oblasti cenných papírů Obsah: 1. Obstarání obchodu na burze cenných papírů a související služby 2. Obstarání obchodu

Více

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ

EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ EVROPSKÁ NORMA O PŮJČCE NA NÁKUP CENNÝCH PAPÍRŮ 1 IDENTITA A KONTAKTNÍ ÚDAJE PŮJČOVATELE Půjčovatel: DEGIRO B.V. Adresa: Rembrandt Tower - 9th floor Amstelplein 1 1096 HA Amsterdam Telefonní číslo: +420

Více

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost")

ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT. Generali PPF Invest plc (dále jen Společnost) ZJEDNODUŠENÝ PROSPEKT 16. května 2011 Generali PPF Invest plc (dále jen "Společnost") Tento Zjednodušený prospekt obsahuje klíčové informace týkající se Společnosti, která je otevřenou zastřešující investiční

Více

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let

Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let Letiště Praha, a.s. dluhopisový program v maximálním objemu nesplacených dluhopisů 15.000.000.000 Kč s dobou trvání programu 10 let DOPLNĚK DLUHOPISOVÉHO PROGRAMU Dluhopisy s pevným úrokovým výnosem ve

Více

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N

MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČE Č R E V R E V N E N MĚSÍČNÍ ZPRÁVA ČERVEN 2015 OBSAH Všeobecné produktové informace 2 Vývoj fondu a ukazatele 3 Analýza fondu 4 Proces rozložení aktiv / Vývoj pravidelné investice 6 Přehled o trhu 7 Příloha 8 Marketingová

Více

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL

INVESTIČNÍ ZPROSTŘEDKOVATEL INVESTIČNÍ DOTAZNÍK Investiční dotazník zákazníka se sepisuje pro zjištění přiměřenosti investování zákazníka do speciálního podílového fondu nemovitostí ZFP realitní fond, otevřený podílový fond, ZFP

Více

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem.

Komoditní zajištěný fond. Odvažte se s minimálním rizikem. Komoditní zajištěný fond Odvažte se s minimálním rizikem. 4 DŮVODY PROČ INVESTOVAT do Komoditního zajištěného fondu 1 Jistota návratnost 105 % vložené investice Podstupujete minimální riziko - fond způsobem

Více

CITIBANK EUROPE PLC 28

CITIBANK EUROPE PLC 28 Příloha č. 2 CITIBANK EUROPE PLC 28 Citibank Europe plc, společnost založená a existující podle irského práva, se sídlem Dublin, North Wall Quay 1, Irsko, registrovaná v rejstříku společností v Irské republice,

Více

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY

ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY ABN AMRO STRUKTUROVANÉ INVESTIČNÍ FONDY Société d Investissement à Capital Variable Prospekt Květen 2007 Česky Razítko ve francouzštině Strukturované investiční fondy ABN AMRO Obsah 3 Důležité informace

Více