Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují. s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje"

Transkript

1 Projekt realizovaný na SPŠ Nové Město nad Metují s finanční podporou v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Královéhradeckého kraje Ing.Lenka Vlasáková 1

2 Obchodní zákoník je norma speciální a některé případy řeší norma obecnější, tou je občanský zákoník. Obsahuje tři velké části: 1. Obecná ustanovení 2. Obchodní společnosti a družstva 3. Obchodní závazkové vztahy uzavírání smluv kupní smlouva, smlouva o úvěru, smlouva o dílo atd. Ing.Lenka Vlasáková 2

3 Definice podnikání: Podnikání je soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku. Definice podnikatele: Osoba zapsaná v obchodním rejstříku (obchodní společnosti, družstva a jiné právnické osoby) Osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění Osoba, podnikající na základě jiného oprávnění Fyzická osoba, provozující zemědělskou výrobu a je zapsaná do evidence podle zvláštního zákona Ing.Lenka Vlasáková 3

4 Např. budovy, stroje,zásoby materiálu,licence,software, značka apod. Ing.Lenka Vlasáková 4

5 Obchodní firma = název, pod kterým podnikatel je zapsán v obchodním rejstříku, podnikatel činí právní úkony pod svojí firmou Ing.Lenka Vlasáková 5

6 Veškeré skutečnosti, výrobní, technické a obchodní povahy, související s podnikem, které nejsou běžně dostupné a mají zůstat utajeny. Tady máte vazbu na informace výrobní prostředek, a jejich cenu. Váže na špionáže, ale i na pracovní smlouvy, kdy pracovník musí podepsat doložku o utajení. Prozrazení bývá drahé a tresty vysoké. Ing.Lenka Vlasáková 6

7 Veřejná obchodní společnost v.o.s. Společnost, kde alespoň dvě osoby podnikají pod společnou firmou a ručí za závazky společně a nerozdílně celým svým majetkem. Zisk se dělí rovným dílem, stejně tak ztráta Statutární orgán řídící orgán je každý ze společníků, nestanovíli společenská smlouva jinak Smrtí společníka společnost zaniká pokud dědicové nepokračují v činnosti Ing.Lenka Vlasáková 7

8 Komanditní společnost k.s. Jeden nebo více společníků ručí jen do výše svého vkladu komanditisté Jeden nebo více společníků ručí neomezeně komplementáři Společnost může založit jeden komplementář a jeden komanditista ten musí vložit min. 5000,- Kč., Komplementář nemusí vkládat nic. Dělení zisku dle společenské smlouvy většinou polovina komplementářům a polovina společnosti. Z této potom dostávají podle výše vkladu podíly komanditisti. Ztrátu nesou komplementáři rovným dílem. Účast na řízení pouze komplementáři. Zákaz konkurence v oboru pouze komplementáři Ing.Lenka Vlasáková 8

9 Společnost s ručením omezeným s.r.o. Základní kapitál je tvořen vklady společníků. Společníci ručí pouze do výše upsaných vkladů omezeně. Založit ji může 1 osoba max. 50 osob Výše základního kapitálu ( podle současné právní úpravy) je Kč Hodnota vkladu jednoho společníka je ,- Kč Orgány společnosti: - nejvyšší valná hromada - statutární jednatelé - kontrolní orgán dozorčí rada Ing.Lenka Vlasáková 9

10 Akciová společnost: Základní kapitál je rozvržen na určitý počet akcií o určité nominální hodnotě. Min. 2, ,- Kč. Může být rozdělen na 2 akcie po 1 mil.kč. Kolik je akcií rozhodují zakladatelé. Ing.Lenka Vlasáková 10

11 Akcie = cenný papír, s nimiž jsou spojena práva akcionáře 1. Podílet se na řízení společnosti hlasovat na valné hromadě. 2. Podílet se na zisku společnosti výplata dividend 3. Podílet se na likvidačním zůstatku v případě likvidace. Akcie rozlišujeme na : Listinné: fyzická podoba na papíře, mají plášť, kuponový arch a talon Zaknihované: záznam na počítači. V ČR má tuto formu většina akcií a to ve Středisku pro cenné papíry Ing.Lenka Vlasáková 11

12 Další formy akcií: Akcie na jméno konkrétní osoba je uvedena přímo na akcii Speciální akcie: například zaměstnanecké akcie Prioritní akcie přednostní právo na výplatu dividend, ale bez hlasovacího práva Výnosnost akcií = x 100 (%) Stanovení vnitřní ceny akcie investory: Ing.Lenka Vlasáková 12

13 Bez veřejné nabídky akcií nebo s veřejnou nabídkou akcií Zápis do obchodního rejstříku o 90 dní po konání ustanovující valné hromadě Min. rezervní fond 20% ze základního kapitálu tvořen ze zisku Orgány společnosti: nejvyšší orgán valná hromada statutární orgán představenstvo, řídí firmu po celý rok kontrolní orgán dozorčí rada kontroluje práci představenstva Ing.Lenka Vlasáková 13

14 Ing.Lenka Vlasáková 14

15 Ing.Lenka Vlasáková 15

16 Valná hromada se svolává min. 1 x ročně Tantiémy = odměny ze zisku platí pro členy představenstva a dozorčí rady. Platí pro ně i zákaz konkurence oboru Akcionáři majitelé akcií neručí za závazky společnosti S akciemi se obchoduje na finančních trzích. Tržní cena akcie se liší od nominální ceny akcie, podle vývoje poptávky a nabídky na trhu. Primární trh obchodování s nově vydanými akciemi Sekundární trh následné koupě a prodeje podle vývoje na trhu ovlivněné politikou, počasím, ekonomickou situací firem Ing.Lenka Vlasáková 16

17 Ing.Lenka Vlasáková 17

18 Družstvo je společenství neuzavřeného počtu osob. V průběhu činnosti mohou přistupovat nový členové, rozdíl oproti obchodním společnostem. Družstvo má slovo družstvo v názvu povinně Zakladatelé alespoň 5 fyzických osob nebo 2 právnické osoby Podmínka členství zaplacení členského vkladu. Vklad je jednotný a je určen stanovami družstva Členem se můžete stát od 15 let Díky stejnému vkladu - všichni stejné hlasovací právo na valné hromadě. Ing.Lenka Vlasáková 18

19 Ing.Lenka Vlasáková 19

20 1. Sdružení podnikatelů podle Občanského zákoníku. Jedná se o sdružení dvou a více samostatných podnikatelů. Sdružení nemá právní subjektivitu každý jedná pod svým jménem a na vlastní zodpovědnost. Starší název KONZORCIUM. 2. Smlouva o tichém společenství Tichý společník se zavazuje poskytnout podnikateli vklad a podílet se na podnikání a podnikatel se zavazuje k placení části čistého zisku po odečtení přídělu do rezervního fondu. Na ztrátě se podílí do výše svého vkladu. Kromě finančního úřadu nemusí o tichém společníkovi nikdo vědět. Podnikatel je vázán k mlčenlivosti Smlouva musí být písemná Ing.Lenka Vlasáková 20

21 Stát je zde v roli podnikatele, musí tedy dosahovat ziku, dále může mít strategické zájmy. Případné ztráty doplácí daňový poplatník. Způsob podnikání státu: Stát zakládá specifické subjekty státní podniky. Podnik řídí ředitel a kontrolním organem je dozorčí rada Stát vlastní majoritní popř. minoritní podíl ve velkých strategických soukromých firmách například energetika, plyn Ing.Lenka Vlasáková 21

22 Mimo stategické cíle například také podniky, které chce stát zachovat. Jako např : Zemský hřebčinec Tlumačov Anebo něco, co nelze nechat v soukromých rukách Těžba uranu státní podnik DIAMO Ing.Lenka Vlasáková 22

23 Ekonomie, Jana Švarcová a kolektiv nakladatelství CEED Ing.Lenka Vlasáková 23

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi

MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi Projekt: Reg.č.: Operační program: Škola: Tematický okruh: Jméno autora: MO-ME-N-T MOderní MEtody s Novými Technologiemi CZ.1.07/1.5.00/34.0903 Vzdělávání pro konkurenceschopnost Hotelová škola, Vyšší

Více

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI - šest obchodních společností, čtyři podle českého práva, dvě podle evropského práva. Osnova: Rozdělení, vznik, zánik. Veřejná obchodní společnost Komanditní společnost Společnost

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka

PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs. Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka PODNIKÁNÍ NA VENKOVĚ Podnikatelský vzdělávací kurs Michal Švagerka Tato publikace je spolufinancována Evropským sociálním fondem EU

Více

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s.

Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. Příloha č. 1 k Pozvánce na řádnou valnou hromadu Společnosti STANOVY akciové společnosti PETKA CZ, a.s. I. Základní ustanovení 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: PETKA CZ, a. s. 2. Sídlo

Více

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE

PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE PŘÍRUČKA PRO PODNIKATELE Souhrn legislativních rozdílů v podnikání v České a Polské republice Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Příručka byla vytvořena

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ

PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ PLATNÉ ZNĚNÍ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ Změna obchodního zákoníku Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb.,

Více

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic

Společnost s ručením omezeným. Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Mgr. Mikuláš Vargic Společnost s ručením omezeným Zákon o obchodních korporacích spolu s novým občanským zákoníkem přinesly zásadní změny v zakládání a fungování obchodních

Více

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst.

ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 19, se správným zněním 38k odst. ÚZ č. 672 - aktualizace strany 11, se správným zněním 21 odst. 5 HLAVA II PODNIKÁNÍ ZAHRANIČNÍCH OSOB Díl I Základní ustanovení 21 (1) Zahraniční osoby mohou podnikat na území České republiky za stejných

Více

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s.

Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. Stanovy akciové společnosti ESO9 international a.s. (dále jen "společnost") Strana třetí: Článek 1 Založení akciové společnosti Společnost je akciovou společností, která vznikla přeměnou společnosti ESO9

Více

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora.

SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO. Základy podnikání malých a středních firem. pracovní sešit. distanční studijní opora. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO Základy podnikání malých a středních firem pracovní sešit distanční studijní opora Věra Plhoňová Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo únor 2013 Základy podnikání

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE

STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Contacc SE STANOVY EVROPSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Contacc SE Společnost se dle ustanovení 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích podřizuje tomuto zákonu jako celku (1) OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. ) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995

Více

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O.

SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI S.R.O. SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku SPECIFICKÉ PŘÍPADY ÚČTOVÁNÍ V OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI

Více

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy")

Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy) ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Stanovy evropské akciové společnosti (dále jen stanovy") Článek 1 Založení evropské společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry evropské společnosti s obchodní firmou XY,

Více

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10

Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Tisk z právního informačního systému LEGSYS Galaxy. Epsilon Delta, s.r.o. Vytištěno: 06.09.2004 v 13:10 Text úpln. zn. předpisu č. 513/1991 Sb. (4540/2004 Sb.p), s úč. 15.6.2004, platí, ve znění zákona

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více