Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace"

Transkript

1 Metodické postupy: Nástroje ke zvýšení finanční dostupnosti bydlení za cílem pozitivně ovlivnit demografické chování mladé generace Tomáš Kostelecký, Jana Vobecká Oddělení lokální a regionální studia, tým socioekonomie bydlení

2 Struktura prezentace Populační politika. Má smysl, aby se stát snažil ovlivnit demografické chování lidí? Dělá to ještě někdo? Má politika bydlení nějaký dopad na demografické chování? Jaké jsou cílené dopady a jaké mohou být nezamýšlené dopady? Populační politika v ČR po roce Zamýšlené a nezamýšlené důsledky politiky bydlení na demografické chování po roce Jak testovat vliv změn bytové politiky na demografické chování ještě před jejich zavedením? 2

3 Populační politika základní informace Většina států nějakou populační politiku má Populační politika se zpravidla zaměřuje na ovlivnění porodnosti, méně často na ovlivnění ostatních demografických procesů (sňatečnost, rozvodovost, potratovost ) Ve vyspělých zemích se populační politika zaměřuje na zvýšení porodnosti prostřednictvím:» Motivace žen, aby nezůstávaly bezdětné» Motivace žen, aby měly více dětí» Motivace žen/rodin v časování narození dětí 3

4 Populační politika argumenty pro Existuje rozdíl mezi ideální velikostí rodiny (získanou dotazy v dotazníkových šetřeních) a skutečnou velikostí rodin (data demografické statistiky), tj. existuje nevyužitý populační potenciál (odhaduje se na cca 0,6 dítěte na jednu ženu). Existují-li bariéry bránící narození ideálního počtu dětí:» biologické» ekonomické» sociální, má smysl tyto bariéry odstraňovat/zmenšovat. Populační politika vedoucí ke zvýšení počtu dětí je forma dlouhodobé investice, která snižuje budoucí náklady státu na řešení problémů spojených se stárnutím populace. 4

5 Populační politika problémy Mezi odborníky neexistuje shoda ohledně účinnosti populační politiky na zvýšení porodnosti» Van de Kaa (2006): fertility is largely beyond government control» Calot (2006): family policies can raise fertility substantially in the short run and by a few tenths of a child per woman in the long run, which would be sufficient to obtain simple replacement fertility in Western Europe Jednorázově přijímaná opatření mají tendenci ovlivnit pouze časování porodů, nikoliv celkovou plodnost Cílené populační politiky jsou jen jedním typem politik, které ovlivňují porodnost. Porodnost je, často nezamyšleně, ovlivňována i jinými typy politik (sociální, daňová, bytová..) Porodnost je ovlivňována i jinými faktory, než jsou politiky 5

6 Bytová politika vliv na porodnost? V odborné literatuře se situace na trhu s bydlením (méně často samotná bytová politika) uvádí jako jeden z faktorů ovlivňujících porodnost» lepší dostupnost vlastnického bydlení (hlavně snadné získání hypoték, malé procento požadovaných vlastních prostředků a umožnění dlouhá doby splácení) a» dostupnost levného nájemního bydlení vede k časnějšímu zakládání rodin, nižšímu věku matek při porodu a vyšší úhrnné plodnosti Empirický výzkum situace v ČR prokázal, že jak úhrnná plodnost, tak zvláště věk matky v krajích při prvním porodu byl statisticky významně ovlivněn dostupností (zvláště vlastnického) bydlení v kraji. 6

7 Bytová politika jak může ovlivňovat porodnost? Prostřednictvím opatření obecně zvyšujících dostupnost bydlení» Legislativně technická opatření (zjednodušení výstavby, lepší regulace nájemních vztahů, zjednodušení a zrychlení zápisů do katastru )» Daňová politika (daňové úlevy, daně za nevyužívané bydlení...)» Podpora vedoucí ke zvýšení nabídky bydlení (dotace na výstavbu )» Podpora vedoucí ke zvýšení poptávky (příspěvky na bydlení ) Prostřednictvím opatření specificky zaměřených na podporu bydlení mladých / mladých rodin» Zvětšení dostupnosti nájemního bydlení (startovací byty, sociální bydlení )» Zvětšení dostupnosti vlastnického bydlení (dotace úroků hypoték ) 7

8 Jaké byly efekty populační politiky v ČR? 8

9 Současné poznání předběžné shrnutí Populační politiky existují Nejčastěji jsou populační politiky zaměřeny na zvýšená porodnosti Vliv populačních politik na demografické chování je omezený, ale existuje Vliv populačních politik je někdy jenom dočasný Vliv na porodnost má řada politik, vliv je často nezamýšlený Bytové politiky ovlivňují situaci na trhu s bydlením, ta je jedním z faktorů ovlivňujících porodnost. Tudíž: bytové politiky nepřímo ovlivňují porodnost. 9

10 Plán činnosti na rok Dokončení studia populačních politik ve vyspělých zemích (duben) 2. Studium nástrojů bytových politik specificky zaměřených na zjednodušení zakládání nových domácností nebo přímo na ovlivnění porodnosti (květen-červen) 3. Příprava návrhu opatření v oblasti bytové politiky v ČR, které by mohly mít pro-populační efekty (červenec-srpen) 10

11 Plán činnosti na rok 2009 dokončení 4. Identifikace potenciálního vlivu problémů s bydlením na porodnost a testování možného vlivu navržených opatření na porodnost a. Focus groups s mladými lidmi - cca 3 focus groups, různé regiony Praha, Brno, Ústí/Ostrava (září) b. Příprava několika otázek vztažených pro omnibus CVVM, realizace šetření a zpracování výsledků (říjen-listopad) c. Analýza individuálních dat o vztahu mezi porodností a bydlením dat ze sekundárních zdrojů (šetření VÚPSV ) (říjenlistopad) 5. Finalizace návrhu opatření v oblasti bytové politiky v ČR, které by mohly mít pro-populační efekty (prosinec) 11

12 Děkujeme za pozornost. Oddělení lokální a regionální studia, tým socioekonomie bydlení

13 Regionální rozdíly úhrnná plodnost 1,6 % 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1, PH STC JC PLZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS 13

14 Věk při narození 1. dítěte, kraje let PH STC JC PLZ KV UL LI HK PA VYS JM OL ZL MS 14

15 Míry plodnosti dle věku, extrémní případy, Ústecký kraj 2,000 Praha 2,000 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 1,800 1,600 1,400 1,200 1,000 0,800 0,600 0,400 0,200 0, ,

16 Regionální rozdíly v demografickém chování Mezikrajská variabilita -variační koeficient 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 úhrnná plodnost průměrný věk prvorodičky plodnost ve věku míra zatížení Price-to-income % bonitních nezaměstnanost průměrná mzda 5,0 0,

17 Shrnutí Regionální rozdíly v demografickém chování obecně nejsou v České republice v posledním desetiletí příliš velké. Zvláště malé jsou rozdíly v nejdůležitějších ukazatelích charakterizujících porodnost úhrnná plodnost a průměrný věk matky při narození prvního dítěte Demografické chování se mění, ale nemění se příliš regionální rozdíly v demografickém chování Výjimku tvoří časování porodů tam jsou regionální rozdíly větší a ještě se zvětšují Regionální rozdíly v porodnosti jsou podstatně menší než regionální rozdíly socioekonomické i než rozdíly v dostupnosti bydlení 17

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací

Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Reforma bytové politiky v ČR: návrh a výsledky simulací Ing. Petr Sunega Ing. Robert Jahoda, Ph.D. RNDr. Tomáš Kostelecký, CSc. Ing. Mgr. Martin Lux, Ph.D. PhDr. Karel Báťa Praha 2011 Reforma bytové politiky

Více

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace

Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Vliv regionálních rozdílů ve finanční dostupnosti bydlení na pracovně orientovanou migraci české populace Martin LUX Petr SUNEGA Struktura prezentace Kontext k problému Návaznost na dříve řešený projekt

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Regionální disparity v dostupnosti bydlení

Regionální disparity v dostupnosti bydlení Abstrakt Regionální disparity v dostupnosti bydlení Ing. Vladimír Koudela, CSc; Doc. Ing. František Kuda, CSc. Informace o obsahu, postupu a dílčích výsledcích výzkumného projektu MMR Regionální disparity

Více

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY

POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY POPULAČNÍ VÝVOJ ČESKÉ REPUBLIKY 199 22 Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova v Praze Katedra demografie a geodemografie Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova

Více

Model ideální sítě škol

Model ideální sítě škol Libor Svoboda, Michaela Kleňhová a kol. Model ideální sítě škol (východiska, popis modelu a základní výsledky) Úvod Předkládaný článek se pokouší o modelový pohled na současnou síť středních škol v České

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí

Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí TD010220 - Návrh informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Metodika pro tvorbu informačního systému o rodinách imigrantů z třetích zemí Autorský tým: Milada Horáková, Pavel Bareš, Danica

Více

Centrum pro ekonomiku a politiku

Centrum pro ekonomiku a politiku Centrum pro ekonomiku a politiku Propopulační politika - ano či ne Sborník textů Jiřina Kocourková, Milan Kučera Marek Loužek, Ladislav Rabušic č. 21 / 2002 Propopulační politika - ano či ne Ekonomika,

Více

DOPADY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE 1

DOPADY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE 1 7 DOPADY DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVU V ČESKÉ REPUBLICE 1 VLADIMÍR HULÍK, KLÁRA TESÁRKOVÁ Anotace: Článek se zabývá aspekty vlivu demografického vývoje na vzdělávací soustavu, a to od úrovně

Více

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR

CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR CÍLE STRATEGIE EVROPA 2020 V OBLASTI ZAMĚSTNANOSTI A JEJICH SROVNÁNÍ S NÁRODNÍMI CÍLI ČR Současnost a předpokládaný vývoj na území hl. m. Prahy Ing. Jiří Mejstřík srpen 2011 Evropská unie a Česká republika

Více

Sociodemografická studie

Sociodemografická studie Sociodemografická studie MČ Praha 19 k.ú. Kbely červenec - srpen 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz

Více

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Věra Kuchařová Kamila Svobodová

Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR. Věra Kuchařová Kamila Svobodová Síť zařízení denní péče o děti předškolního věku v ČR Věra Kuchařová Kamila Svobodová VÚPSV Praha 2006 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2006, 1. vydání,

Více

VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ČR DO ROKU 2010

VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ČR DO ROKU 2010 VLIV DEMOGRAFICKÉHO VÝVOJE NA VYSOKÉ ŠKOLSTVÍ ČR DO ROKU 2010 Marcela Šmídová, Jana Hamanová 1. Cíle projektu a sběr dat Od listopadu roku 2003 do listopadu 2005 uskutečnilo Centrum pro studium vysokého

Více

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová

Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová Rodiny přistěhovalců II. Olga Nešporová Věra Kuchařová VÚPSV, v.v.i. Praha 2009 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve složení: doc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009

Studie, březen 2010. Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 Studie, březen 2010 Vývoj rezidenčního trhu v roce 2009 2 Obsah Úvod 5 1 Makroekonomický vývoj 6 1.1 Ekonomický vývoj v evropském měřítku 6 1.2 Ekonomický vývoj v ČR 7 1.3 Vývoj sektoru stavebnictví 9

Více

Operační program Praha - Adaptabilita

Operační program Praha - Adaptabilita Hlavní město Praha Magistrát hlavního města Prahy Operační program Praha - Adaptabilita 1 SHRNUTÍ představuje pro hl. m. Prahu v programovém období 2007 2013 nástroj pro čerpání podpory z Evropského sociálního

Více

DETERMINANTY CEN NEMOVITOSTÍ PRO JEDNOTLIVÉ REGIONY ČR

DETERMINANTY CEN NEMOVITOSTÍ PRO JEDNOTLIVÉ REGIONY ČR 80 DETERMINANTY CEN NEMOVITOSTÍ PRO JEDNOTLIVÉ REGIONY ČR DETERMINANTY CEN NEMOVITOSTÍ PRO JEDNOTLIVÉ REGIONY ČR Michal Hlaváček a Luboš Komárek Tento článek na základě empirické analýzy diskutuje faktory

Více

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne

Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití. Sylva Höhne Podpora rodin s dětmi a vliv peněžních transferů na formu rodinného soužití Sylva Höhne VÚPSV, v.v.i. Praha 2008 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo

Více

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697

Demografická studie. MČ Praha 20. Tomáš Soukup. září 2013. Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 Demografická studie MČ Praha 20 září 2013 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz Obsah 1. Resumé hlavní zjištění...

Více

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014

Strategie sociálního začleňování 2014-2020. Praha, leden 2014 Strategie sociálního začleňování 2014-2020 Praha, leden 2014 Obsah Úvod... 3 1 Popis současného stavu obecná situace v ČR... 7 1. 1 Chudoba a sociální vyloučení v České republice... 7 1. 2 Hospodářský

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ DOHODA O PARTNERSTVÍ PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 ČESKÁ REPUBLIKA PŘEDKLADATEL: MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci a řízení Dohody o partnerství

Více

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI

SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA SPOLEČNOST A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ V REGIONÁLNÍM ROZVOJI Ing. Hana Novotná a kol. PRAHA 2011 Tato

Více

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky

III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. Strategie regionálního rozvoje České republiky III. Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Strategie regionálního rozvoje České republiky Praha, květen 2006 OBSAH OBSAH I. ZÁSADY REGIONÁLNÍ POLITIKY ČR... - 4-1.1 Vztahy a kompetence v oblasti

Více

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK

Sdružení subjektů ANALÝZA VÝVOJE HMOTNÉ PODPORY RODIN FORMOU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK Sdružení subjektů Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. se sídlem Palackého 375/4, 128 01 Praha 2 a Národní centrum sociálních studií, o.p.s. se sídlem Na Moráni 4, 120 00 Praha 2 ANALÝZA VÝVOJE

Více

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha

NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha NCSS Národní centrum sociálních studií, o.p.s. Praha FINANČNÍ SITUACE RODIN S DĚTMI V ČESKÉ REPUBLICE HR154/06 ŘEŠITEL ING. VÁCLAV MARTINOVSKÝ, CSc. I. Analýza statistických údajů charakterizujících finanční

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více