Audio a video vstupní systémy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Audio a video vstupní systémy"

Transkript

1 Audio a video vstupní systémy ØEŠENÍ PRO RODINNÉ DOMY, BYTY A BYTOVÉ DOMY

2 Ochrana Bezpeèí Pohodlí Legrand

3 Spoleènost Legrand Group je svìtovým leaderem v oblasti výrobkù a systémù pro elektrické instalace a datové rozvody. Legrand nabízí øešení pro byty, rodinné domy, kanceláøe a pro prùmyslové aplikace. Mezi nosný sortiment na èeském trhu patøí modulární pøístroje, domovní rozvodnice a rozvádìèe, ovládací pøístroje, nouzová svítidla, lištové a rozvodné systémy, domovní automatizace, audio a video vstupní systémy a další elektroinstalaèní materiál. U všech svých výrobkù klade Legrand dùraz na design, kvalitu použitých materiálù, bezpeènost pøi instalaci a snadnou montáž. Jistièe do 15 A Pøístroje Galea Life Video vstupní systémy

4 Legrand vstupní systémy

5 zapuštìná montáž Audio vstupní systémy Analogové audio vstupní sady str. 16 Rádiová audio vstupní sada str. 18 Video vstupní systémy È/B video vstupní sady str. 10 Modulární vstupní systémy Modulární audio vstupní systém str. 1 Modulární video vstupní systém str. 14 povrchová montáž Audio vstupní systémy Analogový audio vstupní systém str. 30 vodièová audio vstupní sada str. 3 Video vstupní systémy vodièová video vstupní sada str. 34 3

6 ZAPUŠTÌNÁ MONTÁŽ > decentní design > výbìr barevných provedení > dokonalý zvuk a zobrazení > kvalitní zpracování > dlouhá životnost 4

7 audio vstupní systémy n Analogové audio vstupní sady 1 rádio Rádiová audio vstupní sada video vstupní systémy n + koax nebo kroucený pár È/B video vstupní sady modulární vstupní systémy n Audio analogový systém n + koax nebo kroucený pár Video analogový systém Tlaèítkový panel pro zapuštìnou montáž Možnost zavìšení na stìnu nebo stojan na stùl Praktický design Rádiový telefon 5

8 audio vstupní sady analogové n + + = VLASTNOSTI > Tlaèítkový panel z eloxovaného hliníku > Akustická signalizace zvonìní na tlaèítkovém panelu > Tlaèítko pro podsvícení jmenovek > Možnost paralelního pøipojení až 4 telefonù na jedno tlaèítko > Možnost výbìru kompletní sady až pro 1 bytù > Masivní rámeèek ze slitiny Zamak s tìsnìním PØÍSLUŠENSTVÍ > Pøídavné audio domovní telefony - bílý, modrý, šedý > Elektrický zámek 6

9 analogová audio vstupní sada se zapuštìnými tlaèítkovými panely analogová audio vstupní sada se zapuštìnými tlaèítkovými panely Schéma zapojení Pro 1 byt Balení Obj. číslo Audio vstupní systém sady až pro 1 bytů 30 V± byt byty Obsahuje Audio tlač. panel s instalační krabicí Audio domovní telefon/y, bílý (elektronické vyzvánění) Napájecí zdroj E-30 (1 VA/1 A) Elektrický zámek není součástí dodávky Vlastnosti Tlačítkový panel z eloxovaného hliníku Akustická signalizace zvonění na tlačítkovém panelu Tlačítko pro podsvícení jmenovek Možnost paralelního připojení až 4 telefonů na jedno tlačítko Možnost výběru kompletní sady až pro 1 bytů Možnost druhého vchodu Masivní rámeček ze slitiny Zamak s těsněním Až pro 1 bytů byty byty 4 + (n-1) bytů bytů bytů bytů 4 + n bytů 30 V± Příslušenství Přídavný audio domovní telefon Systém umožňuje připojit až 4 audio telefony paralelně na jedno tlačítko Bílý Modrý Šedý El. zámek (1 VA/880 ma) Audio výhybka pro druhý vchod Přidejte - 1 tlačítkový panel - 1 elektrický zámek - 1 audio výhybka Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m E-30 Panel 1 1,5,5 Panel Telefon 4 0,5 0,5 0,5 Panel Telefon n* 0,5 0,5 0,5 Panel Zámek 1 1,5,5 * n = počet bytů Rozměry (str. 7) Systém pro 13 a více bytů (viz modulární audio systém str. 1) 7

10 rádiová audio vstupní sada 1 rádio + + = VLASTNOSTI > Otevírání dveøí pomocí bezšòùrového telefonu > Možnost využití telefonu jako klasické pevné linky > Možnost komunikace mezi dvìma bezšòùrovými telefony > Možnost pøesmìrování zvonìní na GSM (mobilní telefon) nebo na pevnou linku s možností otevøení dveøí > Rychlá instalace bez nutnosti kabelového propojení domovního telefonu se vstupním tlaèítkovým panelem > Komunikace pomocí rádiových vln > Kompletní systém dodávaný pod jedním objednacím èíslem > Možnost dalšího vchodu PØÍSLUŠENSTVÍ > Elektrický zámek 8

11 rádiová audio vstupní sada se zapuštìným tlaèítkovým panelem rádiová audio vstupní sada se zapuštìným tlaèítkovým panelem Instalace: Žádné vodiče mezi Plexo krabicí a domovním telefonem. Vzdálenost tlačítkového panelu a Plexo krabice max. 5 m. Dosah: 300 m v otevřeném prostoru, 50 m v zastavěné ploše. Jednoduchá konfigurace. F E G Balení Obj.č. Rádiová audio vstupní sada A B Napájení pomocí napájecího zdroje Složení: 1 bezšňůrový audiotelefon DECT (hlavní) + nabíjecí základna s rádiovým vysílačem 1 bezšňůrový audiotelefon DECT (podružný) + nabíjecí základna Plexo krabice Rádiová ovládací centrála Napájecí zdroj E-30 (1 VA/1 A) Vnější tlačítkový panel s krabicí pro zapuštěnou montáž Vlastnosti Otevírání dveří pomocí bezšňůrového telefonu Možnost využití telefonu jako klasické pevné linky Možnost komunikace mezi dvěma bezšňůrovými telefony Možnost přesměrování zvonění na GSM (mobilní telefon) nebo na pevnou linku s možností otevření dveří Rychlá instalace bez nutnosti kabelového propojení domovního telefonu se vstupním tlačítkovým panelem Komunikace pomocí rádiových vln Kompletní systém dodávaný pod jedním objednacím číslem Možnost dalšího vchodu Sada pro: byt Přídavný bezšňůrový audiotelefon DECT + nabíjecí základna Sada obsahuje audio telefony. Dále možno připojit až 3 audio telefony DECT. Příslušenství Elektrický zámek (1 VA/880 ma) G F A: Vnější tlačítkový panel B: Plexo krabice C: Rádiová ovládací centrála D: Napájecí zdroj E-30 E: Nabíjecí základna s rádiovým vysílačem F: Hlavní telefon G: Podružný telefon + nabíjecí základna E 7 centrála DECT C E-30 D B C D A Rozměry (str. 7) 9

12 è/b video vstupní sada analogová n + koax nebo kroucený pár + + = VLASTNOSTI > Vysoká kvalita zvuku a zobrazení > Infraèervená kamera noèní vidìní > Možnost pøipojení více audio a video domovních telefonù na jedno tlaèítko > Tlaèítkový panel z eloxovaného hliníku > Tlaèítko pro podsvícení jmenovek > Akustická signalizace zvonìní na tlaèítkovém panelu > Možnost výbìru kompletní video sady nebo sestavení kombinace video systému z modulárních prvkù > Analogový systém 5 + n + koax nebo kroucený pár > Masivní rámeèek ze slitiny Zamak s tìsnìním PØÍSLUŠENSTVÍ > Pøídavné domovní audio a video telefony bílý, modrý, šedý > Elektrický zámek 10

13 è/b video vstupní sada se zapuštìnými tlaèítkovými panely è/b video vstupní sada se zapuštìnými tlaèítkovými panely 1 byt Video vstupní systém Balení Obj. číslo Video vstupní systém sada pro 1 nebo byty Obsahuje Video tlač. panel s instalační krabicí Č/B video domovní telefon/y, analogový Montážní deska pro uchycení analogového telefonu na zeď Napájecí zdroj E-40 Elektrický zámek není součástí dodávky Vlastnosti Vysoká kvalita zvuku a zobrazení IR osvětlení prostoru noční vidění Možnost připojení více audio a video domovních telefonů na jedno tlačítko Tlačítkový panel z eloxovaného hliníku Tlačítko pro podsvícení jmenovek Akustická signalizace zvonění na tlačítkovém panelu Možnost výběru kompletní video sady nebo sestavení kombinace video systému z modulárních prvků Analogový systém 5 + n + koax nebo kroucený pár Masivní rámeček ze slitiny Zamak s těsněním Video vstupní systém sada pro: byt Systém umožňuje připojit až 4 telefony paralelně na jedno tlačítko maximálně 4 video nebo 4 audio telefony, případně kombinaci audio/video telefonů. Pro 3. a 4. video telefon připojený na jedno tlačítko přidejte zdroj E-40 (obj. č ) byty Systém umožňuje připojit až 4 telefony paralelně na jedno tlačítko maximálně 4 video nebo 4 audio telefony, případně kombinaci audio/video telefonů, avšak maximální počet video telefonů v instalaci je 4. Pro více než video telefony připojené na jedno tlačítko přidejte zdroj E-40 (obj. č ) Přídavné analogové video telefony a montážní desky Bílý Modrý Šedý B-71 Montážní deska pro uchycení na zeď B-71S Stojan pro stolní provedení Příslušenství Elektrický zámek (1 VA/880 ma) Napájecí zdroj E-40 (pro sady), (1 VA/1 A; 15 V=/0, A; 18 V=/0,6 A) Přídavný audio domovní telefon s elektronickým vyzváněním Bílý Modrý Šedý Systém pro 3 a více bytů (viz modulární systém str. 14) 30 V± byty ** Pokud je místo krouceného páru použit koaxiální kabel (75Ω) použijte: pro délku < 100m RΩ vedení < 11Ω/km pro délku > 100m RΩ vedení < 7Ω/km 30 V± Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m E-40 Panel 4 1 1,5,5 E-40 Telefon 1 1 1,5 Panel Telefon 3+1 0,5 0,5 1 Panel Telefon 1 1 1,5,5 Panel Telefon Kroucený pár** > 0, 0,5 Panel Zámek 1 1,5, Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m E-40 Panel 4 1,5,5 4 E-40 Telefon 1 1,5 4 Panel Telefon 3+ 0,5 0,5 1 Panel Telefon 1 1,5 4 6 Panel Telefon Kroucený pár** > 0, 0,5 Panel Zámek 1 1,5,5 6 ** Pokud je místo krouceného páru použit koaxiální kabel (75Ω) použijte: pro délku < 100m RΩ vedení < 11Ω/km pro délku > 100m RΩ vedení < 7Ω/km 11

14 modulární audio vstupní systém analogový n ANALOGOVÝ AUDIO SYSTÉM SLOŽÍTE Z: > Tlaèítkový panel: Instalaèní krabice rámeèek (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, èerný) audio jednotka kryt audio jednotky (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, èerný) elektronika pro tlaèítka tlaèítkový kryt (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, èerný) > Napájecí zdroj E-30 > Analogový telefon (bílý, modrý, šedý) > Elektrický zámek 1

15 text modulární text audio vstupní systém text se zapuštìnými modulovými audio panely Balení Obj. číslo Audio mechanizmy a elektronika Audio systém složíte z: Tlačítkový panel: Instalační krabice rámeček (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, černý) audio jednotka kryt audio jednotky (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, černý) elektronika pro tlačítka tlačítkový kryt (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, černý) Napájecí zdroj E-30 Analogový telefon (bílý, modrý, šedý) Elektrický zámek Analogový systém Audio jednotka Elektronika pro tlačítka Napájecí zdroj Napájecí zdroj E-30 (1 VA/1 A) Audio výhybka Audio výhybka pro druhý vchod Přidejte - 1 tlačítkový panel - 1 elektrický zámek - 1 audio výhybka Balení Obj. číslo Analogové audio telefony Systém umožňuje paralelní připojení až 4 audiotelefonů na 1 tlačítko. Elektronické vyzvánění Bílý Modrý Šedý Dvojité elektronické vyzvánění Univerzální analogový audio telefon s možností dvojitého vyzvánění odlišné vyzvánění z tlačítkového panelu a ze zvonkového tlačítka u dveří. V tomto případě je potřeba použít další napájecí zdroj E-30 (obj. číslo ). Univerzální analogový audio telefon je možné použít v kombinaci s analogovými systémy 4+n různých výrobců (při použití obou druhů vyzvánění v systému Legrand přidejte další napájecí zdroj E-30) Bílý Modrý Šedý Příslušenství El. zámek (1 VA/880 ma) Propojovací kabel (pro instalace do více rámečků) Schéma zapojení a tabulka průřezů (str. 6) Rozměry (str. 7) Bticino digitální -vodièový audio/video vstupní systém kontaktujte Legrand 13

16 modulární video vstupní systém analogový n + koax nebo kroucený pár ANALOGOVÝ VIDEO SYSTÉM SLOŽÍTE Z: > Tlaèítkový panel: Instalaèní krabice rámeèek (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, èerný) video jednotka kryt video jednotky (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, èerný) elektronika pro tlaèítka tlaèítkový kryt (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, èerný) > Napájecí zdroj E-70 > Montážní deska B-71 pro uchycení video telefonu na zeï > Video telefon (bílý, modrý, šedý) > Elektrický zámek 14

17 text modulární text video vstupní systém text se zapuštìnými modulovými video panely Balení Obj. číslo Video mechanizmy a elektronika Video systém složíte z: Tlačítkový panel: Instalační krabice rámeček (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, černý) video jednotka kryt video jednotky (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, černý) elektronika pro tlačítka tlačítkový kryt (eloxovaný hliník, bílý, bronzový, černý) Napájecí zdroj E-70 Montážní deska B-71 pro uchycení video telefonu na zeď Video telefon (bílý, modrý, šedý) Elektrický zámek Analogový systém Video jednotka pro Č/B video telefon Elektronika pro tlačítka Napájecí zdroj Napájecí zdroj E-70 (1 VA/0,8 A; 1 V=/0, A; 14 V=/0, A; 3,5 V=/0,4 A) Příslušenství El. zámek (1 VA/880 ma) Propojovací kabel (pro instalace do více rámečků) Schéma zapojení a tabulka průřezů (str. 6) Rozměry (str. 7) Balení Obj. číslo Video telefony Systém umožňuje připojit až 3 telefony paralelně na jedno tlačítko maximálně 3 audio nebo 3 video telefony, případně kombinaci audio/video telefonů. Pro. a 3. video telefon přidejte napájecí zdroj E-35. Analogové video telefony Č/B obraz Bílý Modrý Šedý Upevnění video telefonu B-71 montážní deska pro uchycení na zeď B-71S stojan pro stolní provedení Přídavný audio domovní telefon Bílý Modrý Šedý Videodistributory/Rozbočovače Videodistributor slouží na rozbočení signálu buď přímo do jednotlivých video telefonů (DVPA kroucený pár, DVCA koaxiální kabel) nebo do podružných videodistributorů (DVP kroucený pár, DVC koaxiální kabel). Pokud dojde k poruše video telefonu a je použitý videodistributor, systém je funkční kromě poškozeného video telefonu. U kaskádového zapojení video systému bez použití videodistributorů jsou při poruše jednoho video telefonu nefunkční včechny video telefony zapojené za nefunkčním video telefonem. Videodistributory současně usnadňují instalaci a údržbu systému a snižují útlum signálu Videodistributor pro koaxiální kabel DVCA (4 výstupy pro video telefony) Videodistributor pro koaxiální kabel DVC (4 výstupy pro podřazené distributory) Videodistributor pro kroucený pár DVPA (4 výstupy pro video telefony) Videodistributor pro kroucený pár DVP (4 výstupy pro podřazené distributory) Bticino digitální -vodièový audio/video vstupní systém kontaktujte Legrand 15

18 modulární audio a video vstupní systém se zapuštìnými modulovými audio/video tlaèítkovými panely Balení Obj. číslo Audio a video modulární kryty Audio kryty Pro 1 audio jednotku Eloxovaný Bílý hliník Bez tlačítek tlačítko tlačítka tlačítka ( sloupce) tlačítka ( sloupce) Bronzový Černý Bez tlačítek tlačítko tlačítka tlačítka ( sloupce) tlačítka ( sloupce) Video kryty pro analogový systém Pro 1 video jednotku Eloxovaný Bílý hliník Bez tlačítek tlačítko tlačítka ( sloupce) Bronzový Černý Bez tlačítek tlačítko tlačítka ( sloupce) Balení Obj. číslo Tlačítkové kryty Eloxovaný hliník Bílý Tlačítka v 1 sloupci tlačítko tlačítka tlačítka tlačítka Bronzový Černý tlačítko tlačítka tlačítka tlačítka Pro kombinaci s elektronikou pro tlačítka Eloxovaný hliník Bílý Tlačítka ve sloupcích tlačítka tlačítka tlačítek tlačítek Bronzový Černý tlačítka tlačítka tlačítek tlačítek Příslušenství Eloxovaný Bílý Pro použití s audio/video tlačítkovými panely. hliník Montáž přímo do rámečku bez použití elektroniky pro tlačítka Záslepka Bronzový Černý Záslepka 16

19 modulární audio a video vstupní systém se zapuštìnými modulovými audio/video tlaèítkovými panely Zvolte rámeček s ohledem na celkový počet audio/video jednotek a tlačítek, které potřebujete. Pro jeden rámeček použijte 1 instalační krabici. Balení Obj. číslo Rámečky Eloxovaný Bílý hliník Pro 1-modulový panel Pro -modulový panel Pro 3-modulový panel Balení Obj. číslo Instalační krabice Všechny instalační krabice obsahují distanční spojku pro krabice k zajištění přesné vzdálenosti dvou krabic od sebe. Při instalaci do více rámečků Pro 1-modulový panel Pro -modulový panel Pro 3-modulový panel Pro 4-modulový panel Pro 5-modulový panel Pro 4-modulový panel Pro 5-modulový panel Bronzový Černý Pro 1-modulový panel Pro -modulový panel Pro 3-modulový panel Pro 4-modulový panel Pro 5-modulový panel 17

20 Audio modulární vstupní systém: Tlaèítka v jednom sloupci zapuštìná montáž, 3-38 bytù Pøíklady nejèastìjších instalací. Počet bytů

21

22 Audio modulární vstupní systém: Tlaèítka ve dvou sloupcích zapuštìná montáž, 3-44 bytù Pøíklady nejèastìjších instalací. Počet bytů * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *zůstane jedno neobsazené tlačítko

23

24 Video modulární vstupní systém: Tlaèítka v jednom sloupci zapuštìná montáž, 3-37 bytù Pøíklady nejèastìjších instalací. Počet bytů

25 * * Videodistributor pro koaxiální kabel (4 výstupy pro video telefony) Videodistributor pro kroucený pár (4 výstupy pro video telefony) ( Videodistributor pro koaxiální kabel [4 výstupy pro podřazené distributory]) ( Videodistributor pro kroucený pár [4 výstupy pro podřazené distributory]) - přesný počet videodistributorů závisí na topografii zapojení 3

26 Video modulární vstupní systém: Tlaèítka ve dvou sloupcích zapuštìná montáž, 3-4 bytù Pøíklady nejèastìjších instalací. Legrand nabízí øešení až pro 18 bytù. Počet bytů * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *zůstane jedno neobsazené tlačítko 4

27 * * Videodistributor pro koaxiální kabel (4 výstupy pro video telefony) Videodistributor pro kroucený pár (4 výstupy pro video telefony) ( Videodistributor pro koaxiální kabel [4 výstupy pro podřazené distributory]) ( Videodistributor pro kroucený pár [4 výstupy pro podřazené distributory]) - přesný počet videodistributorů závisí na topografii zapojení 5

28 modulární audio a video vstupní systémy se zapuštìnými audio/video tlaèítkovými panely Audio vstupní systém analogový Pro 1 byt Video vstupní systém analogový Pro 1 byt V± 30 V± Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m E-30 Panel 1 1,5,5 Panel Telefon 4 0,5 0,5 0,5 Panel Telefon 1 0,5 0,5 0,5 Panel Zámek 1 1,5,5 Pro několik bytů Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m Panel E ,5,5 Panel E ,5 Panel Telefon 3+1 0,5 0,5 1 Panel Telefon 1 1 1,5,5 Panel Telefon Kroucený pár** > 0, 0,5 Panel Zámek 1 1,5,5 ** Pokud je místo krouceného páru použit koaxiální kabel (75Ω) použijte kabel: pro délku < 100m RΩ vedení < 11Ω/km pro délku > 100m RΩ vedení < 7Ω/km 5 Pro několik bytů 4 videodistributor 4 + (n-1) (n-1) n videodistributor 30 V± 3+n 30 V± 6 Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m E-30 Panel 1 1,5,5 Panel Telefon 4 0,5 0,5 0,5 Panel Telefon n* 0,5 0,5 0,5 Panel Zámek 1 1,5,5 * n = počet bytů Min. průřez (mm ) Zapojení mezi Počet Vzdálenost komponenty vodičů 50m 100m 00m Panel E ,5,5 Panel E ,5,5 4 Panel Telefon 3+n* 0,5 0,5 0,5 Panel Telefon 1 1,5 Panel Telefon Kroucený pár** > 0, mm každý vodič Panel Zámek 1 1,5,5 * n = počet bytů ** Pokud je místo krouceného páru použit koaxiální kabel (75Ω) použijte kabel RΩ vedení < 11Ω/km 6

29 audio/video vstupní systém se zapuštìnými tlaèítkovými panely Rozměry (mm) Obj. č /01/0 Obj. č Obj. č /41/ /01/ Obj. č Obj. č Obj. č Obj. č E DIN (10 mod.) (10 mod.) DIN DIN (4 mo d.) Obj. č /71/7/ M V 16 1 M V 16 1 hloubka V M 1 16 V M M V 16 1 M V Montážní hloubka: 47 mm. 7

30 POVRCHOVÁ MONTÁŽ > kompaktní design > dokonalý zvuk a zobrazení > montáž bez nutnosti zednických prací > kvalitní zpracování > dlouhá životnost 8

31 audio vstupní systémy n 1 vodièe Analogový audio vstupní systém vodièová audio vstupní sada video vstupní systémy 1 È/B vodièe vodièová video vstupní sada Tlaèítkový panel pro povrchovou montáž Možnost zavìšení na stìnu nebo volnì stojící video telefon Praktický design 9

32 audio vstupní systém analogový n + + = VLASTNOSTI: > Tlaèítkový panel z eloxovaného hliníku > Elektronika instalovaná do zdroje napájení ochrana pøed vandalizmem, krádeží a poèasím > Možnost více vchodù > Stálé podsvícení jmenovek > Akustická signalizace zvonìní na tlaèítkovém panelu > Možnost paralelního pøipojení až 4 audio telefonù na jedno tlaèítko > Kompletní systém dodávaný pod jedním objednacím èíslem > Montáž na zeï bez použití instalaèní krabice > Analogový systém PØÍSLUŠENSTVÍ: > Pøídavné audio domovní telefony bílý, modrý, šedý > Elektrický zámek > Støíška pro vstupní tlaèítkový panel výbìr barev: hliník a antracit > Barevné provedení tlaèítkových panelù: eloxovaný hliník, antracit 30

33 text analogový text audio vstupní systém text s tlaèítkovými panely pro povrchovou montáž Balení Obj. číslo Audio vstupní systém sady Obsahuje Audio tlačítkový panel Audio domovní telefon/y (elektronické vyzvánění) Audio ovládací centrála Elektrický zámek není součástí dodávky Vlastnosti Tlačítkový panel z eloxovaného hliníku Elektronika instalovaná do zdroje napájení ochrana před vandalismem, krádeží a počasím Možnost více vchodů Stálé podsvícení jmenovek Akustická signalizace zvonění na tlačítkovém panelu Možnost paralelního připojení až 4 audio telefonů na jedno tlačítko Kompletní systém dodávaný pod jedním objednacím číslem Montáž na zeď bez použití instalační krabice Analogový systém Audio vstupní systém sada pro: byt byty byty byty bytů Elektrický zámek (1 VA/880 ma) Systémové řešení až pro 18 bytů k vybrané sadě přidejte: přídavný tlačítkový panel s požadovaným počtem tlačítek a odpovídajícím počtem domácích telefonů Přídavný extra tenký tlačítkový panel: tlačítka tlačítka tlačítek tlačítek ( sloupce) tlačítek ( sloupce) tlačítek ( sloupce) tlačítek ( sloupce) Audio extra tenký tlačítkový panel: byt byty Balení Obj. číslo Systémové řešení až pro 18 bytů (pokračování) Přídavný audio domovní telefon s elektronickým vyzváněním + bzučák Univerzální analogový audio telefon s možností dvojitého vyzvánění odlišné vyzvánění z tlačítkového panelu a ze zvonkového tlačítka u dveří. Univerzální analogový audio telefon je možné použít v kombinaci s analogovými systémy 4+n různých výrobců Bílý Modrý Šedý Přídavný audio domovní telefon s elektronickým vyzváněním Sytém umožňuje paralelní připojení až 4 audio domovních telefonů na jedno tlačítko Bílý Modrý Šedý Audio ovládací centrála Audio výhybka Pro další vchod Přidejte: - 1 tlačítkový panel - 1 audio ovládací centrála - 1 elektrický zámek - 1 audio výhybka Příslušenství Antracitový čelní kryt pro audio tlačítkový panel: byt /4 byty /6 bytu Antracitový čelní kryt pro přídavný tlačítkový panel: /6 tlačítek /8 tlačítek tlačítek /1 tlačítek Stříška pro tlačítkový panel: Hliník Antracit Schéma zapojení a tabulka průřezů (str. 37) Rozměry (str. 37) byty byty bytů Bticino digitální -vodièový audio/video vstupní systém kontaktujte Legrand 31

34 vodièová audio vstupní sada 1 vodièe + + = VLASTNOSTI: > Ideální náhrada bìžného zvonku > Instalace s využitím existující kabeláže > Minimalizace zednických prací > Vysoká kvalita zvuku > Stálé podsvícení jmenovky > Kompletní audio systém dodávaný pod jedním objednacím èíslem > Extra tenký tlaèítkový panel pro povrchovou montáž > Montáž na zeï bez použití instalaèní krabice PØÍSLUŠENSTVÍ: > Pøídavný audio domovní telefon > Elektrický zámek > Støíška pro vstupní tlaèítkový panel výbìr barev: hliník a antracit > Barevné provedení tlaèítkových panelù: eloxovaný hliník, antracit 3

35 text vodièová text audio vstupní sada text s tlaèítkovými panely pro povrchovou montáž vodièová audio vstupní sada s tlaèítkovými panely pro povrchovou montáž Audio sada vodičové zapojení, povrchová montáž Balení Obj. číslo vodičová audio vstupní sada Obsahuje - Audio tlačítkový panel z eloxovaného hliníku - Audio domovní telefon ( tónové elektronické vyzvánění) - Audio napájecí zdroj E-30 (1 VA/1 A) - Elektrický zámek není součástí sady Použití Nejběžnějším použitím je nahrazení zvonku vstupním audio systémem s možností využití stávající kabeláže. Instalace vyžaduje pouze dva vodiče Audio sada pro 1 byt vodičové zapojení Systém umožnuje paralelní připojení jednoho přídavného audio telefonu Přídavný audio domovní telefon Bílý PŘÍSLUŠENSTVÍ Elektrický zámek (1 VA/880 ma) Antracitový čelní kryt pro audio tlačítkový panel Stříška pro tlačítkový panel Šedá Antracit Zapojení mezi komponenty Počet vodičů Min. průřez (mm ) Vzdálenost Y 5m 50m 100m Zdroj Telefon 0,5 1,5 Zapojení mezi komponenty Počet vodičů Min. průřez (mm ) Vzdálenost X + Y 50m 100m Zdroj Telefon 0,5 1 Montáž Výrobek je speciálně určen pro rekonstrukce jako náhrada zvonku s využitím stávající kabeláže. Rozměry (str. 37) Technická data - Nastavitelná hlasitost vyzvánění (3 úrovně) - Kontrola vyzvánění na tlačítkovém panelu - Otevírání dveří (s elektrickým zámkem) - Nastavitelné stálé podsvícení jmenovky - Umožnuje přidání dalšího audio domovního telefonu - Možnost dvojitého vyzvánění (např. s využitím původního zvonkového tlačítka) - Varování špatného zapojení mezi telefonem a tlačítkovým panelem 33

36 vodièová video vstupní sada 1 È/B vodièe VLASTNOSTI: > Ideální náhrada bìžného zvonku > Instalace s využitím existující kabeláže > Minimalizace zednických prací > Vysoká kvalita zvuku a zobrazení > Stálé podsvícení jmenovek > Kompletní video systém dodávaný pod jedním objednacím èíslem > Montáž na zeï bez použití instalaèní krabice = PØÍSLUŠENSTVÍ: > Pøídavný domovní audio telefon > Støíška pro vstupní tlaèítkový panel výbìr barev: hliník a antracit > Barevné provedení tlaèítkových panelù eloxovaný hliník, antracit 34

37 text vodièová text video vstupní sada text s tlaèítkovými panely pro povrchovou montáž vodièová video vstupní sada s tlaèítkovými panely pro povrchovou montáž Video sada vodičové zapojení, povrchová montáž Balení Obj. číslo vodičová video vstupní sada Instalace s použitím pouze dvou nepolarizovaných vodičů Obsahuje Video tlačítkový panel Č/B video domovní telefon Napájecí zdroj E-3 (1 VA/1 A; 4 V=/0,9 A) Elektrický zámek B 7 montážní deska pro uchycení na zeď Vlastnosti Ideální náhrada běžného zvonku Instalace s využitím existující kabeláže Minimalizace zednických prací Vysoká kvalita zvuku a zobrazení Stálé podsvícení jmenovek Kompletní video systém dodávaný pod jedním objednacím číslem Montáž na zeď bez použití instalační krabice Č/B video sada 1byt Přídavný audio domácí telefon Systém umožňuje připojení jednoho přídavného audio domovního telefonu Bílý Výrobek je speciálně určen pro rekonstrukce jako náhrada zvonku s využitím stávající kabeláže Zapojení mezi komponenty Počet vodičů Min. průřez (mm ) Vzdálenost 5m 50m 100m Zdroj Telefon 0,5 1,5 E-3 Telefon

38 text audio text vstupní systémy: Vytvoøte si vlastní audio systém text s tlaèítkovými panely pro povrchovou montáž Možnost vybavení 1 až 18 bytů Řešení Počet bytu Řešení 1 Řešení Řešení 3 1 byt Sada byty Sada byty Sada byty = řešení Sada Sada x bytů = řešení Sada x Sada x bytů = 3 řešení Sada Sada x Sada x bytů =3 řešení Sada x Sada x Sada x bytů =3 řešení Sada x Sada x Sada x bytů = 3 řešení Sada x Sada x Sada x bytů = 3 řešení Sada x Sada x Sada x bytů = řešení Sada x Sada x bytů = 3 řešení Sada x Sada x Sada x bytů = řešení Sada x Sada x bytů = 3 řešení Sada x Sada x Sada x bytů Sada x bytů = řešení Sada x Sada x bytů Sada x

39 audio a video vstupní systém - povrchová montáž Schéma zapojení Pro 1 byt Rozměry Obj. č /19/0/9/30/39/40/49/60/69/ , ,7 1 5 Pro více než 1 byt 30 V Obj. č Obj. č /01/ /41/ Audio výhybka 85 DIN (10 modulů) 19 Obj. č Audio centrála DIN (7 mod.) Součásti sady obj. č Zapojení mezi komponenty Počet vodičů Min. průřez (mm ) Vzdálenost 5m 50m 100m Panel Centrála 1 1,5,5 Panel Centrála 1 0,5 0,5 1 Panel Centrála** Centrála Telefon** 0,5 0,5 0,5 Panel Telefon n* 0,5 0,5 0,5 Centrála Telefon 0,5 0,5 0,5 Panel Zámek 1 1,5, * n = počet bytů ** Min. průřez platí pro vzdálenost = Panel Centrála + Centrála Telefon 37

40 Index Popis Balení Popis Strana PROPOJOVACÍ KABEL PRO ANALOGOVÝ SYSTÉM 16, AUDIO TEL. T 71 U+BZUČÁK.BÍLÝ 16, AUDIO TEL. T 71 U+BZUČÁK.MODRÝ 16, AUDIO TEL. T 71 U+BZUČÁK.ŠEDÝ 16, VIDEO TEL. M71, BÍLÝ 10, VIDEO TEL. M71, MODRÝ 10, VIDEO TEL. M71, ŠEDÝ 10, MONT. DESKA B-71 10, STOJAN B-71S 10, VIDEODISTRIB. -KOAX VIDEODISTRIB.-KOAX, PODRAŽENÉ VIDEODISTRIB. -PÁR 0, VIDEODISTRIB. -PÁR, PODRAŽENÉ NAPÁJECÍ ZDROJ NAPÁJECÍ ZDROJ E ANALOGOVÁ ELEKTRONIKA PRO TLAČÍTKA 16, NAPÁJECÍ ZDROJ E AUDIO SADA 1 BYTŮ, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 1 BYT, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA BYTY, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 3 BYTY, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 4 BYTY, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 5 BYTŮ, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 6 BYTŮ, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 8 BYTŮ, ZAPUŠTENÁ AUDIO SADA 10 BYTŮ, ZAPUŠTENÁ VIDEO SADA 1 BYT, ZAPUŠTENÁ VIDEO SADA BYTY, ZAPUŠTENÁ RAD. AUDIO SADA 1BYT, ZAP., 30V ANALOGOVÁ AUDIO JEDNOTKA ANALOGOVÁ VIDEO JEDNOTKA ZÁSLEPKA ELOX ZÁSLEPKA BÍLÁ ZÁSLEPKA. BRONZ ZÁSLEPKA ČERNÁ KRYT TLAČ. MODULU 1TL ELOX KRYT TLAČ. MODULU 1TL BÍLÁ KRYT TLAČ. MODULU 1TL BRONZ KRYT TLAČ. MODULU 1TL ČERNÁ KRYT TLAČ. MODULU TL ELOX KRYT TLAČ. MODULU TL BÍLÁ KRYT TLAČ. MODULU TL BRONZ KRYT TLAČ. MODULU TL ČERNÁ KRYT TLAČ. MODULU 3TL ELOX KRYT TLAČ. MODULU 3TL BÍLÁ KRYT TLAČ. MODULU 3TL BRONZ KRYT TLAČ. MODULU 3TL ČERNÁ KRYT TLAČ. MODULU 4TL ELOX KRYT TLAČ. MODULU 4TL BÍLÁ KRYT TLAČ. MODULU 4TL BRONZ KRYT TLAČ. MODULU 4TL ČERNÁ KRYT AUDIO MOD. ELOX, BEZ TL KRYT AUDIO MOD BÍLÁ, BEZ TL KRYT AUDIO MOD BRONZ, BEZ TL KRYT AUDIO MOD ČERNÁ, BEZ TL KRYT VIDEO MOD ELOX, BEZ TL KRYT VIDEO MOD BÍLÁ, BEZ TL KRYT VIDEO MOD BRONZ, BEZ TL KRYT VIDEO MOD ČERNÁ, BEZ TL KRYT TLAČ. MOD TL ELOX, SL KRYT TLAČ. MOD TL BÍLÁ, SL KRYT TLAČ. MOD TL BRONZ, SL KRYT TLAČ. MOD TL ČERNÁ, SL KRYT TLAČ. MOD 4TL ELOX. SL KRYT TLAČ. MOD 4TL BÍLÁ, SL KRYT TLAČ. MOD 4TL BRONZ, SL KRYT TLAČ. MOD 4TL CERNÁ, SL KRYT TLAČ. MOD 6TL ELOX, SL KRYT TLAČ. MOD 6TL BÍLÁ, SL KRYT TLAČ. MOD 6TL BRONZ, SL KRYT TLAČ. MOD 6TL ČERNÁ, SL KRYT TLAČ. MOD 8TL ELOX, SL KRYT TLAČ. MOD 8TL BÍLÁ, SL KRYT TLAČ. MOD 8TL BRONZ, SL KRYT TLAČ. MOD 8TL ČERNÁ, SL KRYT AUDIO MODULU 1TL ELOX KRYT AUDIO MODULU 1TL BÍLÁ KRYT AUDIO MODULU 1TL BRONZ KRYT AUDIO MODULU 1TL ČERNÁ KRYT AUDIO MODULU TL ELOX KRYT AUDIO MODULU TL BÍLÁ KRYT AUDIO MODULU TL BRONZ KRYT AUDIO MODULU TL ČERNÁ KRYT AUDIO MODULU TL ELOX, SL KRYT AUDIO MOD TL BÍLÁ, SL 3 Popis Balení Popis Strana KRYT AUDIO MOD TL BRONZ, SL KRYT AUDIO MOD TL ČERNÁ, SL KRYT AUDIO MOD 4TL ELOX, SL KRYT AUDIO MOD 4TL BÍLÁ, SL KRYT AUDIO MOD 4TL BRONZ, SL KRYT AUDIO MOD 4TL ČERNÁ, SL KRYT VIDEO MODULU ELOX, 1 TL KRYT VIDEO MODULU BÍLÁ, 1 TL KRYT VIDEO MODULU BRONZ, 1 TL KRYT VIDEO MODULU ČERNÁ, 1 TL KRYT VIDEO MODULU ELOX, TL KRYT VIDEO MODULU BÍLÁ, TL KRYT VIDEO MODULU BRONZ, TL KRYT VIDEO MODULU ČERNÁ, TL INSTALAČNÍ KRABICE 1 MODUL INSTALAČNÍ KRABICE MODUL INSTALAČNÍ KRABICE 3 MODUL INSTALAČNÍ KRABICE 4 MODUL INSTALAČNÍ KRABICE 5 MODUL RÁMEČEK 1 MODUL ELOX RÁMEČEK 1 MODUL BÍLÁ RÁMEČEK 1 MODUL BRONZ RÁMEČEK 1 MODUL ČERNÁ RÁMEČEK MODUL ELOX RÁMEČEK MODUL BÍLÁ RÁMEČEK MODUL BRONZ RÁMEČEK MODUL ČERNÁ RÁMEČEK 3 MODUL ELOX RÁMEČEK 3 MODUL BÍLÁ RÁMEČEK 3 MODUL BRONZ RÁMEČEK 3 MODUL ČERNÁ RÁMEČEK 4 MODUL ELOX RÁMEČEK 4 MODUL BÍLÁ RÁMEČEK 4 MODUL BRONZ RÁMECEK 4 MODUL ČERNÁ RÁMEČEK 5 MODUL ELOX RÁMEČEK 5 MODUL BÍLÁ RÁMEČEK 5 MODUL BRONZ RÁMEČEK 5 MODUL ČERNÁ PŘÍD.RÁDIOVÝ AUDIO TELEFON DECT AUDIO DOMOVNÍ TELEFON -VOD AUDIO DOMOVNÍ TELEFON BÍLÝ 6, 10, 16, 0, AUDIO DOMOVNÍ TELEFON MODRÝ 6, 10, 16, 0, AUDIO DOMOVNÍ TELEFON ŠEDÝ 6, 10, 16, 0, ELEKTRICKÝ ZÁMEK 6, 8, 10, 1, 14, 16, 0, 40, 4, 44, OVLÁDACÍ CENTRALA AUDIO VÝHYBKA VSTUPY AUDIO DIG. VIDEO OVLÁDACÍ CENTRÁLA AUDIO SADA 1 BYT ANTRACITOVÝ KRYT 1 BYT 40, AUDIO TLAČÍTKOVÝ PANEL 1 BYT AUDIO SADA BYTY ANTRACITOVÝ KRYT /4 BYTY AUDIO TLACÍTKOVÝ PANEL BYTY AUDIO SADA 3 BYTY ANTRACITOVÝ KRYT 3/6 BYTY AUDIO TLAČÍTKOVÝ PANEL 3 BYTY AUDIO SADA 4 BYTY AUDIO TLAČÍTKOVÝ PANEL 4 BYTY AUDIO SADA 6 BYTU AUDIO TLAČÍTKOVÝ PANEL 6 BYTU AUDIO SADA - VODICE PŘÍDAVNÝ TLAČ. PANEL 6XTL. 40, STŘÍŠKA PRO 1 TLAČÍTKOVÝ PANEL 40, 4, 44, 46, STŘÍŠKA ANTRACIT PRO 1 PANEL 40, 4, 44, 46, PRÍDAVNÝ TLAČÍTKOVÝ PANEL 3TL. 40, ANTRACITOVÝ KRYT 3/6 TLAČÍTKA 40, PŘÍDAVNÝ TLAČÍTKOVÝ PANEL 4TL. 40, ANTRACITOVÝ KRYT 4/8 TLAČÍTEK 40, ANTRACITOVÝ KRYT 10 TLAČÍTEK 40, PŘÍDAVNÝ TLAČÍTKOVÝ PANEL 6TL. 40, ANTRACIT. KRYT 6/1 TLAČÍTEK 40, PŘÍDAVNÝ TLAČ. PANEL 3XTL. 40, PŘÍDAVNÝ TLAČ. PANEL 4XTL. 40, PŘÍDAVNÝ TLAČ. PANEL 5XTL. 40, ANTRACITOVÝ VIDEO KRYT 1 BYT 44, VIDEO TLAČÍTKOVÝ PANEL 1 BYT ANTRAČITOVÝ VIDEO KRYT BYTY VIDEO TLAČÍTKOVÝ PANEL BYTY ANTRACIT VIDEO KRYT 3/6 BYTU VIDEO TLAČÍTKOVÝ PANEL 3 BYTY VIDEO TLAČÍTKOVÝ PANEL 4 BYTY VIDEO TLAČÍTKOVÝ PANEL 6 BYTŮ VIDEO SADA - VODIČE 50 38

41 POZNÁMKY 39

42 Legrand: celosvìtová pùsobnost, obchodní zastoupení v 60 zemích. Poèet zamìstnancù: Více než výrobkù pro elektrické instalace a datové rozvody. Váš distributor: Legrand s.r.o. Meteor Centre Office Park Sokolovská 100/ Praha 8 Tel.: Fax:

APLIKACE. Od rodinných domů po instalace s tisíci účastníky JEDNODUCHÁ

APLIKACE. Od rodinných domů po instalace s tisíci účastníky JEDNODUCHÁ AUDIO A VIDEO VSTUPNÍ SYSTÉMY 015 přehled sortimentu JEDNODUCHÁ ŘEŠENÍ I PRO NÁROČNÉ APLIKACE Od rodinných domů po instalace s tisíci účastníky Bytové domy a bytové komplexy Rodinné domy vícegenerační

Více

Napájení a data. na dosah ruky

Napájení a data. na dosah ruky Napájení a data na dosah ruky POP-UP KRABICE Nové, elegantní, ergonomicky tvarované vysouvací pop-up krabice nabízejí snadné použití a rychlé připojení přístrojů a zařízení, např.: PC, mobilní telefony,

Více

Audio a video vstupní systémy

Audio a video vstupní systémy Audio a video vstupní systémy vodičový a analogový systém Nejjednodušší řešení pro všechny instalace KT0/CZ Průvodce katalogem Výběr systému Audio a video vstupní panely str. 6 vodičový systém, domovní

Více

PIR technologie US technologie

PIR technologie US technologie Jednoduché a úsporné senzory Legrand nabízí moderní senzory pro efektivní řešení řízení osvětlení. Samostatné autonomní senzory 1 výstup: Autonomní pohybové senzory (str. 134 a 136) Autonomní přítomnostní

Více

TLAČÍTKOVÉ PANELY. Široká nabídka typů a materiálů. Variantní řešení podle požadavků. Zákaznické úpravy. Tradice i pokrok

TLAČÍTKOVÉ PANELY. Široká nabídka typů a materiálů. Variantní řešení podle požadavků. Zákaznické úpravy. Tradice i pokrok TLAČÍTKOVÉ PANELY Tradice i pokrok Široká nabídka typů a materiálů Variantní řešení podle požadavků Zákaznické úpravy 22 TLAČÍTKOVÝ PANEL 1148 (materiál eloxovaný hliník) MODULY 1148/11 Modul, 1 tlačítko

Více

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti

DIGITÁLNÍ SYSTÉMY. Systémy domovní komunikace nové generace. Dialog systému s uživatelem. Snadná instalace rozsáhlých systémů. Kouzlo jednoduchosti DIGITÁLNÍ SYSTÉMY Kouzlo jednoduchosti Systémy domovní komunikace nové generace Dialog systému s uživatelem Snadná instalace rozsáhlých systémů 16 DIGITÁLNÍ SYSTÉM 1039 1039/1 Ipervoice systémový server

Více

Audio a video systémy, přístupové systémy

Audio a video systémy, přístupové systémy w Systémy Audio a video- kity a sestavy w Video kit IKALL Planux Video kit IKALL Planux - barevný displej 391 Video kit barva 1 účastník, tablo IKALL, Planux monitor 8023903234015 SP8171IK Video kit barva

Více

Welcome Midi Domovní audio a videotelefony Praktické řešení nejen pro bytové domy Zazvonit a otevřít

Welcome Midi Domovní audio a videotelefony Praktické řešení nejen pro bytové domy Zazvonit a otevřít Domovní audio a videotelefony Praktické řešení nejen pro bytové domy Zazvonit a otevřít Když chcete zazvonit a otevřít dveře Jednoduše s Jedno řešení pro všechny požadavky na moderní domovní zvonky a dveřní

Více

Rozbočné krabice Plexo TM

Rozbočné krabice Plexo TM Rozbočné krabice Plexo TM 921 26 921 01 921 36 IP 55 IK 07. Materiál: krabice bezhalogenový polystyrén samozhášivý při 650 C, víko bezhalogenový polypropylén samozhášivý při 650 C. Pracovní teplota: -25

Více

Domácí videotelefony TESLA 6-BUS digitální Tlačítkové tablo KARAT díly

Domácí videotelefony TESLA 6-BUS digitální Tlačítkové tablo KARAT díly část 300.pdf.www Platnost od 1.1. 2011 Otevřeno Vzorkovna-prodejna Domácí videotelefony TESLA 6-BUS digitální A - AKCE ELTECOM s.r.o. Pondělí - pátek N - NOVINKA U Průhonu 1238/44, 170 00 Praha 7 (vchod

Více

Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů

Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů Céliane TM SCS/BUS ovládač scénářů dotykové panely, rozhraní a příslušenství 672 82 (Corian Pompeii red) 672 83 (Kaolínové sklo) 672 85 (Titanové sklo) Bal. Obj. č. Dotykové panely,2 dotykový panel.2 dotykové

Více

Monitorovací technika

Monitorovací technika Monitorovací technika Česká republika pobočky Praha Zemské Právo 5, 18/1279 Praha 10 Hostivař mobil: +420 602 734 996 e-mail: ratajova@emos.cz Přerov Lipnická 2844 tel.: +420 581 261 284 fax: +420 581

Více

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou

DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou DataLab LCD Panelové LCD monitory s dotykovou obrazovkou n ě D Tato publikace byla vytvořena ve snaze poskytnout přesné a úplné informace. Společnost Moravské přístroje a.s. nepřejímá žádné záruky týkající

Více

LARA Radio TECHNICKÉ PARAMETRY. Možnosti instalace. Montáž na povrch. Zapuštěná montáž

LARA Radio TECHNICKÉ PARAMETRY. Možnosti instalace. Montáž na povrch. Zapuštěná montáž LARA Radio LARA Radio je přehrávač hudby a internetových rádií - v rozměru vypínače v designu LOGUS 90. Rádio Hudba Videotelefon Interkom Audiozóna V rámci připojení k internetu umí LARA přehrávat stream

Více

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU

Podlahové zásuvkové bloky. Zásuvkové bloky xxxxxxx pro zasedací místnosti a stolní zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU Podlahové zásuvkové bloky PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY BEZ P IPOJOVACÍHO KABELU PODLAHOVÉ ZÁSUVKOVÉ BLOKY SE SILOVÝMI ZÁSUVKAMI 3 zásuvky 2P+T 534 00 4 zásuvky 2P+T 534 01 6 zásuvek 2P+T 534 02 3 zásuvky

Více

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek

Osmoz: nepodsvětlené hlavice tlačítek OVLÁDCÍ SIGNLIZČNÍ PRVKY OSMOZ Ovládání a signalizace přesně podle vašich potřeb Inovace hrají klíčovou roli. Posloucháme, co potřebujete, a sledujeme vás při práci. Výsledkem jsou produkty, které splní

Více

ASM Workshop 2010. ing. Petr Novák. novak@asm.cz

ASM Workshop 2010. ing. Petr Novák. novak@asm.cz ASM Workshop 2010 ing. Petr Novák novak@asm.cz Obsah EoC (Ethernet over Coax) -HPNA -MoCA Systém videovrátných -4-drátový systém -2-drátový systém -6-drátový / CAT5 systém -Porovnání všech systémů videovrátných

Více

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12

CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM. Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 CZ Návod k použití PV-0261 BAREVNÝ AUDIO/VIDEO DVEŘNÍ SYSTÉM Ref.č. : 990261 Rév. 1.00-25/01/12 Společnost OPTEX Vám děkuje za zakoupení tohoto barevného audio/video dveřního systému pro 4 kabely, který

Více

Nová dimenze videotelefonů.

Nová dimenze videotelefonů. Nová dimenze videotelefonů. Co ještě dodat. Nejtenčí, nejkompaktnější, nejednodušší. To je TAB. V první řadě. Před odhalením technologických detailů se podívejte na jeho vybranou, pro něj charakteristickou,

Více

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5)

Čtečka EDK2-OEM. Návod pro instalaci. Identifikační systém ACS-line. Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Čtečka EDK2-OEM Identifikační systém ACS-line Návod pro instalaci Popis EDK2-OEM.doc - strana 1 (celkem 5) Popis funkce Čtečky EDK2-OEM slouží pro čtení kontaktních čipů Dallas nebo bezkontaktních karet

Více

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49

BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49. BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 LED ŽÁROVKY Best-LED BE27-12-110W BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1100lm, WW 169,00 204,49 BE27-12-1170C BEST LED žárovka E27, 240V, 12W, 1170lm, CW 169,00 204,49 BE27-9-730W BEST LED žárovka E27, 240V,

Více

Vstupní jednotka E10 Návod na použití

Vstupní jednotka E10 Návod na použití Návod na použití Přístupový systém Vstupní jednotka E 10 Strana 1 Obsah 1 Úvod:... 3 2 Specifikace:... 3 3 Vnitřní obvod:... 3 4 Montáž:... 3 5 Zapojení:... 4 6 Programovací menu... 5 6.1 Vstup do programovacího

Více

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008

Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 117-001 107-001 106-001 108-001 119-001 104-001 111-001 118-001 112-001 102-001 101-001 Ceník NetRex platný od 1. 3. 2008 NetRex kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup NetRex AXIS 207 Kompaktní model

Více

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath

Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Bezšňůrové telefony pro systémy HiPath Vedle systémových telefonů HiPath nabízí Siemens i bezšňůrové telefony, které lze provozovat ve spolupráci se systémem HiPath. Tyto bezšňůrové telefony umožňují neustálou

Více

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová.

In Zennio Z38. LCD Dotykový panel. InZennio Z38 LCD dotykový panel - je. Funkce: Vyrábí se v různém barevném provedení Bílá, Stříbrná a Grafitová. Produktový katalog 2009 In Zennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které

Více

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci

ABB s.r.o., Elektro-Praga. Modul spínací dveře/světlo, řadový. Objednací číslo: 8300-0-0123. Návod na instalaci ABB s.r.o., Elektro-Praga Modul spínací dveře/světlo, řadový Objednací číslo: 8300-0-0123 Návod na instalaci Obsah 1. Bezpečnostní upozornění... 3 2. Zamýšlené použití... 3 3. Ochrana životního prostředí...

Více

Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C

Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C Návod k použití video systému TK-708C + TK-01C I. Stručný úvod Sada barevného domácího handsfree videotelefonu umožňuje vizuální kontrolu příchozích návštěv, audio komunikaci a dálkovou obsluhu otevírání

Více

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis

Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43. Popis Přepěťová ochrana 039 20 / 21 / 22 / 23 / 30 / 31 / 32 / 33 / 35 / 36 / 38 / 40 / 41 / 43 Popis Přepěťová ochrana slouží k omezení a svedení přechodných atmosférických přepětí. Každá ochrana má určitou

Více

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo.

Domov na dlani NETIC. Katalog. www.adaugeo.cz. Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika. info@adaugeo.cz. www.adaugeo. NETIC info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz Katalog Domov na dlani Adaugeo Opletalova 4 110 00 Praha 1 Česká republika info@adaugeo.cz www.adaugeo.cz T: +420 720 367 377 T: +420 720 367 004 V22.1CZ Obsah 1 Řídící

Více

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Leden 2015

EMOS s.r.o. Ceník monitorovací techniky Leden 2015 Obj. č. Obec. č. Typ Maloobchodní cena bez DPH Barevná sada EMOS sleva 0% 3010000101 3010000105 3010000106 3010000110 3010000109 301000012 3010000114 3010000222 čelní panel z kovu propojení 4+2+2 vodiči

Více

Odemykací systém firmy Raab Computer

Odemykací systém firmy Raab Computer Odemykací systém firmy Raab Computer Systém RaabKey se používá pro otevírání dveří bez klíčů - pomocí bezkontaktních čipových klíčenek - čipů. Po přiblížení čipu ke čtečce na vzdálenost cca 3 až 5 cm dojde

Více

KVALITNÍ KOMUNIKACE. FUNKCE, KTERÉ SNIŽUJÍ NÁKLADY. CHYTRÝ IP BEZDRÁTOVÝ TELEFONNÍ SYSTÉM PANASONIC KX-TGP600

KVALITNÍ KOMUNIKACE. FUNKCE, KTERÉ SNIŽUJÍ NÁKLADY. CHYTRÝ IP BEZDRÁTOVÝ TELEFONNÍ SYSTÉM PANASONIC KX-TGP600 KVALITNÍ KOMUNIKACE. FUNKCE, KTERÉ SNIŽUJÍ NÁKLADY. CHYTRÝ IP BEZDRÁTOVÝ TELEFONNÍ SYSTÉM PANASONIC KX-TGP600 ÚPLNÉ ŘEŠENÍ BEZDRÁTOVÉ KOMUNIKACE KX-TGP600 Chcete-li dosáhnout vysoké kvality a snížit náklady,

Více

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám.

STOW MOBILE. Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. STOW MOBILE Ideální kombinace kompaktního skladování s přístupem ke všem paletám. MOBILNÍ PALETOVÉ REGÁLY Stow Mobile je vysokokapacitní skladovací systém navržený tak, že paletové regálové systémy jsou

Více

Bezpečnostní video ProfiCAM II

Bezpečnostní video ProfiCAM II Instalační příručka Bezpečnostní záznamové video pro sledování objektu kamerami. Video je vybaveno detekcí pohybu, vzdáleným přístupem přes internet a českým interaktivním ovládáním pomocí dálkového ovladače

Více

Produktový katalog 2009

Produktový katalog 2009 Produktový katalog 2009 InZennio Z38 LCD Dotykový panel InZennio Z38 LCD dotykový panel - je velkým krokem vpřed v domácí komunikaci. Funkce: Jednoduše nastavitelný. Jednoduše nastavíte funkce, které poté

Více

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9

Obsah. Montážní příslušenství strana 9 Produktový přehled dalších zařízení strana 9 Webové odkazy strana 9 Obsah Signální zařízení MOFLASH Signální svítidla FF125 DIN strana 1 Signální LED svítidla LEDD (LEDA) 125 strana 1 Signální LED svítidla LED80 strana 2 Signální LED vícefunkční maják LED201/200 strana

Více

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh

MANELER R C17. Elektroměr 9910D. Elektroměr 9911D STATIC THREE-PHASE FOUR-WIRE A B C WATT-HOUR METER. 9908M kwh. 1000IMP/kWh IEC60253-2 000IMP/ Elektroměr 990D Modulární provedení na DIN lištu, 4 moduly Pro napětí 3x230V/400VAC 3X5 (00)A C7 ový rozsah: 3x0/80A, Impulsní výstup: 800 imp/ Přehledný digitální display Třída přesnosti:

Více

SELPO. e-mail: selpo@selpo.cz, web: www.selpo.cz. Rekapitulace. Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00%

SELPO. e-mail: selpo@selpo.cz, web: www.selpo.cz. Rekapitulace. Kap. Popis položky Základ DPH Základ 21,00% Zakázka číslo: Z-2014/0003 Název: Demonstrační ukázka použití aktualizovaného ceníku C22M Slaboproudé rozvody - vzorek dat Rekapitulace Kap. Popis položky A. ZÁKLADNÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY 1. Elektrická zabezpečovací

Více

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK)

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ k modulační elektronice ST 480 zpid (kotle A15; TKA) nebo ST 880 zpid (kotle PK) ST 290 v1, v2, v3 - Pokojový regulátor termostat Funkce řízení pokojové teploty, týdenní program

Více

Stěnové odvodnění Scada

Stěnové odvodnění Scada Stěnové odvodnění Scada Nové trendy pro sofistikované systémy koupelnového odvodnění Leader v odvodnění 2 Leader v odvodnění Stěnové odvodnění Scada Kvalita, bezpečnost a design Kreativní sprchové odvodnění

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Říjen 2013 Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x Gbit ethernetovými porty, 5x 100 Mbit porty, 1x

Více

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009

Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 104-003 104-001 102-004 102-003 102-002 102-001 101-003 101-002 101-001 120-001 119-002 119-001 Ceník NetRex platný od 1. 2. 2009 AXIS kamery ID Název Popis Objektiv Vstup/ výstup AXIS M1011 Základní model

Více

ABB-Welcome Domovní audio a video telefony Nový zážitek ve vašem domově Zapomeňte na sluchátko

ABB-Welcome Domovní audio a video telefony Nový zážitek ve vašem domově Zapomeňte na sluchátko ABB-Welcome Domovní audio a video telefony Nový zážitek ve vašem domově Zapomeňte na sluchátko ABB s.r.o. Elektro-Praga Vítejte ve skutečném životě, vítejte doma. Vstupní dveře představují bránu mezi dvěma

Více

MEDIXcom drátový systém pacient sestra

MEDIXcom drátový systém pacient sestra MEDIXcom drátový systém pacient sestra Základní popis Komunikační jednotka - (dále jen KJ) oboustranná hovorová jednotka s možností optické signalizace KJ se připojuje k analogové telefonní lince dané

Více

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw

Jednoduchý frekvenční měnič ABB ACS55-0,18 až 2,2 kw Jednoduchý frekvenční měnič BB CS55-0,18 až 2,2 k Technický katalog OBCHONÍ PROFIL PRŮMYSL PROUKTY PLIKCE EXPERTIZY PRTNEŘI SERVIS Jednoduchý frekvenční měnič BB Co je jednoduchý frekvenční měnič BB? Jednoduché

Více

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM

Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM Systém elektroinstalačních kanálů a lišt KM TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA Minikanály a lišty pro ukládání vodičů Systém elektroinstalačních profilů KM je určen k rychlému a snadnému zhotovení elektrické, poplachové,

Více

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie

Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Open Preset Close Meeting Video Conference A/V Off Bezdrátový systém GRAFIK Eye QS Uživatelem nastavitelná regulace osvětlení, stínění a spotřeby energie Photography Nic Lehoux CO ZNAMENÁ BEZDRÁTOVÝ SYSTÉM

Více

CL 7100 Bezdrátová sluchátka

CL 7100 Bezdrátová sluchátka CL 7100 Bezdrátová sluchátka Úvod Bezdrátová sluchátka CL7100 mohou být využívána, jak lidmi kteří nemají v pořádku sluch, tak lidmi s normálním sluchem. Tato sluchátka mohou být použita k poslechu televize,

Více

Siemens DE 310 IP PRO. Siemens DE 410 IP PRO. Siemens DE 380 IP RŠňůrový VoIP telefon s vynikající kvalitou zvuku

Siemens DE 310 IP PRO. Siemens DE 410 IP PRO. Siemens DE 380 IP RŠňůrový VoIP telefon s vynikající kvalitou zvuku Siemens DE 380 IP RŠňůrový VoIP telefon s vynikající kvalitou zvuku HDSPTM pro vynikající kvalitu zvuku, soubor podpory konfigurace ke stažení.zabezpečení SRTP/TLS, integrovaný router (PPPoE), funkční

Více

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY...

OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... Instalační manuál OBSAH ÚVOD... 3 PŘIPOJENÍ SÍŤOVÉHO MODULU... 3 INSTALACE SÍŤOVÉHO MODULU... 3 PŘÍKLADY SÍŤOVÉHO PŘIPOJENÍ... 6 ZMĚNA IP ADRESY... 7 ZMĚNA ADRESY MODBUS... 10-2 - ÚVOD Síťový modul Ping

Více

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy

Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Strukturovaná kabeláž KELine HOME NETWORKING pro bytové a rodinné domy Plánujete stavět nebo renovovat bytový nebo rodinný dům? Nezapomeňte na kvalitní, dobře dimenzovanou a nadčasovou kabeláž, která je

Více

Clino Guard Bezpečnost bez omezení

Clino Guard Bezpečnost bez omezení Clino Guard Bezpečnost bez omezení Systémy péče o osoby se ztrátou orientace 02 03 Ochrana osob se ztrátou orientace Systém péče o osoby se ztrátou orientace Clino Guard od firmy Ackermann podstatně usnadňuje

Více

ROZPOČET - REKAPITULACE

ROZPOČET - REKAPITULACE Osvětlení víceúčelového hřiště v Nikolčicích ROZPOČET - REKAPITULACE NOSNÝ MATERIÁL VČ. MONTÁŽE SVÍTIDLA VČ. MONTÁŽE DODÁVKA ZEMNÍ PRÁCE HZS CELKEM BEZ DPH Rozpočet nezahrnuje případné zadláždění a konečnou

Více

bezpečnost přenášená vzduchem

bezpečnost přenášená vzduchem CAMIBOX je profesionální stavebnicové Plug&Play řešení systému bezdrátového přenosu obrazu z IP CCTV kamer, v bezlicenčním pásmu, určené pro venkovní použití. ABOUT > Systém dokáže přenést data z mnoha

Více

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA

TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54. DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ TECHNICKÁ DATA TECHNICKÝ LIST SERVEROVÝ STOJANOVÝ DATOVÝ ROZVADĚČ DSS IP 54 DSSxxyyzz5 APLIKACE / POUŽITÍ Serverové rozvaděče řady DSS mají zesílenou konstrukci, která jej předurčuje pro instalaci prvků s vyšší nosností

Více

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o.

Sebury BC-2000. Manuál. karta / karta a kód / karta nebo kód. samostatný provoz. strana 1. JM VARIANT plus s.r.o. Sebury Manuál karta / karta a kód / karta nebo kód BC-2000 samostatný provoz Dokumentace vytvořena dne 16. 9. 2008 poslední korekce dne 6. 6. 2011 JM VARIANT plus s.r.o. strana 1 Popis Čtečka karet s klávesnicí

Více

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4

Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Doporučení pro vedení kabeláže a přípravu kabelových tras při plánování a provádění instalací systému Control4 Seznam připojovaných technologií Řídicí systém Control4 Topení a klimatizace centrální zdroj

Více

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise

Communication for the open minded. Siemens Enterprise Communications www.siemens.cz/enterprise HiPath Cordless Enterprise V3.0 HiPath Cordless Enterprise V3.0 je integrované řešení rádiového systému pro IP komunikační systémy HiPath 4000 od V2.0, pracující v reálném čase, které umožňuje provoz bezšňůrových

Více

Návod na použití VM 40

Návod na použití VM 40 Návod na použití VM 40 Obsah Představení... 1 Zapojení svorkovnice... 1 Uchycení jednotky... 2 Příslušenství... 2 Postup instalace... 2 Hlavní menu... 2 Základní ovládání jednotky... 3 Přijetí hovoru z

Více

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití

KS-IF200. FM modulátor. Návod k použití KS-IF200 FM modulátor Návod k použití Děkujeme, že jste si koupili výrobek JVC. Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte tento návod k použití a uschovejte ho pro pozdější použití. Ujištění: Přístroj

Více

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA

ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA 26 DATEC-CONTROL MOBILNÍ XS S M L XS ZOBRAZOVACÍ JEDNOTKA PROFESIONÁLA PŘEDSTAVENÍ PRODUKTU Zaoblený tvar hlavy řady zapouzdření DATEC-CONTROL umožňuje vestavbu většího a graficky výkonnějšího displeje.

Více

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom

Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Systémové telefony optipoint 500 Nová řada telefonů pro systémy HiPath/Hicom Koncepce telefonů optipoint 500 umožňuje rychlý a jednoduchý přístup ke komfortním funkcím HiPath TM /Hicom. Pro obsluhu jsou

Více

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP

Wieslaw Orszulik KATALOG výhradní obchodní zástupce pro ČR a SR 2010/01. ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP ROZVÁDĚČE NÍZKÉHO NAPĚTÍ Modulové - TYP RP Uplatnění : Technické údaje : rozváděče nn pro vnitřní použití jsou určené jmenovitý stálý proud : ln 100 A v závislostí na vybavení pro rozvod, jmenovité napětí

Více

Multifunkční terminál AXT-300/310

Multifunkční terminál AXT-300/310 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VÝROBKU Multifunkční terminál AXT-300/310 Popis zařízení: Terminál s integrovanou 1.3 MegaPixeovou kamerou je založený na platformě průmyslového PC (x86). Je vhodný pro systémy docházky,

Více

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm

Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm Ovládací a signalizační prvky kompaktní řada Nová řada ovládačů a signálek, 22 mm ABB/NN 08/01CZ_07/04 Přístroje nízkého napětí Ovládací a signalizační prvky Tato kompaktní řada představuje novou výběrovou

Více

architectural lighting

architectural lighting architectural lighting 08 KATALOG moderní vestavná svítidla CORONA FRAME - Moderní design - Jednoduchost - Elegance - Úspornost CORONA a FRAME Moderní vestavná svítidla čistého designu, vyrobená ze speciálního

Více

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra

Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Produktový leták Infrastruktura pro nabíjení elektromobilů Nabíjecí sloupky Terra Nabíjecí sloupky Terra jsou elegantním řešením pro rychlé nabíjení a jsou konstruovány pro instalace ve vozovém parku majitelů

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FABIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 2x dvou vodičový servomotor 4x táhla 4x sada (4 šrouby, 1x objímka táhla, 1x úchytka) 1x kabelový svazek 2x pět vodičový

Více

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi

Futura. Kvalita ověřená mnoha instalacemi Kvalita ověřená mnoha instalacemi Veřejné osvětlení Tunely Parky, parkoviště Fotovoltaika Průmysl Letištní plochy Sportoviště Komerční prostory Nákupní centra 16 Made in Italy GHOST - R Product Conformity

Více

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE

www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE www.mobatime.cz KATALOG 2011 Digitální hodiny řady DE 3 Exteriérové digitální hodiny řady DE Tento typ univerzálních digitálních hodin určený pro použití ve venkovním prostředí najde své uplatnění také

Více

systémy CAB 3 TM, Stejné označení vodičů, kabelů nebo řadových svorek: univerzální označovací systém CAB 3 TM pro celý rozváděč, str.

systémy CAB 3 TM, Stejné označení vodičů, kabelů nebo řadových svorek: univerzální označovací systém CAB 3 TM pro celý rozváděč, str. PŘIPOJENÍ A ZNAČENÍ KABELŮ Dokonalé označovací systémy Široká nabídka označovacích prvků pro vodiče, kabely a řadové svorky Uspořádání kabelových svazků pomocí vyvazovacích pásků. CAB 3 TM, Stejné označení

Více

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY

ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienic Design ROZVÁDECE ROZVOD PROUDU KLIMATIZACE IT INFRASTRUKTURA SOFTWARE & SLUŽBY Hygienické standardy pro vysokou produktivitu a bezpečnost Rittal The System. promyšlená systémová řešení pro hygienickou

Více

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem

FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem FDSB221, FDSB229 Akustická patice, Akustická patice s majákem adresovatelný (FDnet) Sinteso Akustická patice FDSB221 a Akustická patice s majákem FDBS229 Výběr z 11 tónů, programovatelné 2 úrovně aktivace

Více

light design catalogue

light design catalogue KATALOG SVÍTIDEL I. light design catalogue obsah stropní přisazená svítidla čtvercová, obdélníková...04 17 kruhová...18 27 stropní závěsná svítidla čtvercová... 28-29 kruhová...30-31 obdélníková...32

Více

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ

10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ ZÁKLADNÍ POPIS WS304-10 10-TI KANÁLOVÝ BEZDRÁTOVÝ PØIJÍMAÈ PRO SPÍNÁNÍ A ÈASOVÉ OVLÁDÁNÍ EL.ZAØÍZENÍ DO 16 A anténa s konektorem SMA na 433,92 MHz tl.time - učení funkce ČASOVÁNÍ R10 R9 R8 R7 vstup +5V

Více

Novinky 2014/2015. výhradní zastoupení:

Novinky 2014/2015. výhradní zastoupení: Novinky 2014/2015 výhradní zastoupení: Nové produkty 2014/15 Signalizační sloupky ClearSIGN compact... 5 Systémy pro optimalizaci výrobních, montážních a logistických procesů WIN ethernet master/receiver...

Více

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha

krouticí moment přídržný moment souběh ±5% volitelný přepínačem / otáčení havarijní poloha motor havarijní poloha echnický list Spojitý klapkový pohon s technologií kondenzátoru pro přestavování VZ klapek s havarijní funkcí a s rozšířenými funkcemi ve vzduchotechnických a klimatizačních zařízeních budov a laboratoří

Více

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6

LED svítidlo GANYMA. LED MINI panely G03000-3 G15551 G03000-6 LED svítidlo výklopné LED výklopné svítidlo pro použití v interéru s elektronickým předřadníkem (transformátorem) v plastovém stříbrném plášti. Dodává se bez připojovacího kabelu a montážního materiálu.

Více

SPADC3KBOX verze 1.18

SPADC3KBOX verze 1.18 EA SPADC3KBOX verze 1.18 Změny oproti zařízení SPADC3 Verze 1.00 Copyright 2004 SEA, společnost s ručením omezeným. All Rights Reserved. SPADC3KBOX verze 1.18, Změny oproti zařízení SPADC3, verze 1.00

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 NÁVOD NA POUŽITÍ CZ FELICIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání E27*97RA-01*1029*00 Obsah balení 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 4x táhla 4x upevňovací plech 1x sada (4 šrouby,

Více

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA

TERM05. Zobrazovací a ovládací panel. Příručka uživatele AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA TERM05 Zobrazovací a ovládací panel Příručka uživatele R AUTOMATIZAČNÍ TECHNIKA Střešovická 49, 162 00 Praha 6, e-mail: s o f c o n @ s o f c o n. c z tel./fax : (02) 20 61 03 48 / (02) 20 18 04 54, http

Více

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ ELEKTROINSTALACE SLABOPROUDÉ Tento dokument je nedílnou součástí celého projektu "slapobroud". Pořadová čísla položek v tomto dokumentu odkazují na výkresovou část. Pokud jsou v projektové dokumentaci

Více

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady

REGULACE NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO. Spínací termostaty. Inteligentní jednozónové regulátory. Projekční podklady REGULACE Thermona spol. s r.o. nabízí ke svým plynovým i elektrickým kotlům také různé typy nadřazené regulace, která doplňuje možnosti vestavěné regulace. NADŘAZENOU REGULACI KOTLŮ MŮŽEME ROZDĚLIT TAKTO

Více

Zesilovač rádiového signálu

Zesilovač rádiového signálu 2 704 Synco living Zesilovač rádiového signálu ERF910 Bezdrátový zesilovač k prodloužení dosahu rádiové komunikace Rádiová komunikace protokolem KNX RF (868 MHz, obousměrně) Napájecí napětí AC 2 V (externí

Více

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ

ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Projekt: ODBORNÝ VÝCVIK VE 3. TISÍCILETÍ Úloha: Topologie sběrnicových vedení Obor: Elektrikář silnoproud Ročník: 2. Zpracoval: Ing. Jaromír Budín, Ing. Jiří Šima Střední odborná škola Otrokovice, 2009

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání

NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO. centrální zamykání na dálkové ovládání NÁVOD NA POUŽITÍ CZ OCTAVIA DO centrální zamykání na dálkové ovládání Obsah balení 1x kabelový svazek 1x řídící jednotka 2x dvu vodičový servomotor 2x pěti vodičový servomotor 2x dálkový ovladač 4x táhla

Více

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013

i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 i4wifi a.s. produktové novinky Listopad 2013 RouterBoard je dodáván s vyšší licencí L5. Mikrotik: RB2011UiAS-2HnD 5x Gbit LAN, 5x 100 Mbit LAN, SFP, USB, PoE, L5 RouterBoard RB2011UiAS-IN je osazen 5x

Více

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE

Obj. č.: 4731364 NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD K OBSLUZE Obj. č.: 4731364 Děkujeme, že jste si zakoupili tento bezdrátový kontroler pro ovládání RGB LED pásků, který umožňuje ovládání pomocí dálkového ovladače, nebo chytrým mobilním telefonem

Více

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha

KNIHA SVÍTIDEL. Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha KNIHA SVÍTIDEL Dům sociálních služeb S.K. Neumanna, Praha A1 Svítidlo na zářivky T8 pro přisazenou montáž. Šedý kryt a transparentní difuzor vyrobený z PC. Vnitřní reflektor z ocelového plechu, práškově

Více

První český výrobce domácí dorozumívací techniky. Nechte za sebe pracovat nové technologie

První český výrobce domácí dorozumívací techniky. Nechte za sebe pracovat nové technologie První český výrobce domácí dorozumívací techniky Nechte za sebe pracovat nové technologie Společnost ELEKTRO-FA.PAVELEK, s.r.o. se snaží využívat všech dostupných možností, aby měli zájemci k dispozici

Více

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel

EXI. Společná distribuce satelitní MF a IP signálů. Novinka. přes satelitní koaxiální kabel EXI Společná distribuce satelitní MF a IP álů přes satelitní koaxiální kabel Novinka Přehled Přehled 2 Úvod 3 EXI 3508 multipřepínač s integrovaným modemem 4 Technická data EXI 3508 5 EXI 01 modem 6 Technická

Více

Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah.

Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah. Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Nejkompaktnější provedení, nejširší dosah. 2 Stropní reproduktor s širokým vyzařovacím úhlem LC4 Kompaktní, kvalitní a nepřekonatelné pokrytí Špičkový

Více

Přehled komponentů systému GILD

Přehled komponentů systému GILD Přehled komponentů systému GILD www.gildsystem.com GR-U01 - Rozvaděčová řídící jednotka Autonomní rozvaděčová řídící jednotka, slouží k připojení a ovládání rozvaděčových modulů. Jednotlivé moduly jsou

Více

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti

Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Systémová řešení pro kanceláře a konferenční místnosti Produktové skupiny FACILITY Připojte se do světa možností IT POWER DISTRIBUTION Energie pro vaše IT ELEKTROMATERIÁL Komplexní program pro elektroniku

Více

NÁVOD ZS-010, ZS-011

NÁVOD ZS-010, ZS-011 JSP Měření a regulace NA0003-2011/07 NÁVOD ZS-010, ZS-011 Stabilizované napájecí zdroje Napájení převodníků neelektrických veličin ve dvou-, tří- a čtyřvodičovém zapojení. Výstupní napětí 24 V SS ±0,5

Více

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ

PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ NÁVOD K OBSLUZE Verze 05/02 PŘIJÍMAČ / VYSÍLAČ SADA MODULŮ 433 MHZ Obj. č.: 13 04 28 OBSAH Strana Obsah... 1 Úvod... 2 Účel použití... 2 Popis produktu... 2 Rozsah dodávky... 3 Bezpečnostní a riziková

Více

Komunikace Sestra-Pacient

Komunikace Sestra-Pacient Komunikace Sestra-Pacient Popis systému Systém Sestra-Pacient ALCAD je řešením pro komunikaci a řízení ošetřoven, který využívá technologii IP, a který pracuje jak po drátovém vedení, tak bezdrátově. Charakteristika

Více

Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm. Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta

Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm. Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta Nový zabezpečovací systém pro automobily Nový špičkový originální alarm Prvotřídní ochrana pro prvotřídní auta VSS1 hypermoderní ochrana pro hypermoderní automobil VSS1 je prvotřídní zabezpečovací systém

Více

Univerzální rozvodnice a rozváděče Výběrový katalog

Univerzální rozvodnice a rozváděče Výběrový katalog Univerzální rozvodnice a rozváděče Výběrový katalog www.schneider-electric.cz Specifikace rozváděčových skříní > www.schneider-electric.cz Na webových stránkách Schneider Electric naleznete všechna potřebná

Více

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte

Information and Communication Networks. HiPath 1220... prostě telefonujte Information and Communication Networks HiPath 1220... prostě telefonujte ISDN telefonní systém...... pro hlasovou komunikaci s velkým množstvím funkcí prostřednictvím optipoint 500 i cenově výhodnými analogovými

Více