Management. Ing. Martin Kocman

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Management. Ing. Martin Kocman"

Transkript

1 Management Ing. Martin Kocman

2 XX. hodina Plánování Definice: Plánování je činnost, kdy řídící pracovník formuluje cíle a také cesty, které vedou k dosažení těchto cílů. Plánování je základní funkcí řízení, na které závisí ostatní funkce.

3 Plánování Snaží se přitom: nalézt cíle možné, reálné a nezbytné vymezit prostředky potřebné k jejich dosažení stanovit podmínky k jejich využití nalézt nejvýhodnější cesty k dosažení plánovaných cílů

4 Plánování stanovení cílů Cíle vyjadřují žádoucí stav, ke kterému by měly směřovat všechny činnosti organizace. obecné typické pro většinu podniků v tržní ekonomice maximalizace zisku, maximální ekonomický růst, maximalizace příjmů podniku, zvýšení kvality služeb, zvýšení podílu na trhu, apod. specifické jinými způsoby, metodami, v různém čase konkretizují obecné cíle

5 Plánování cílů pozornost je nutné klást také na soulad obecných cílů s cílovými skupinami v podniku vlastníci: manažeři: zaměstnanci: akcionáři, společníci řídící pracovníci všech stupňů zastoupení odbory

6 Plánování cílů zaměstnanec manažer rostoucí mzda snižovat náklady (mzda je velký náklad) vlastník manažer okamžitý zisk dlouhodobější cíle apod.

7 Plánování cílů jednotlivé skupiny mají stejný globální cíl (prosperita firmy), ale různé zájmy důležité je podřídit tyto individuální cíle cílům globálním

8 Prognózy, vize a plány Rozlišujeme tři základní pojmy spjaté s plánovací činností: prognózy vize plány

9 Prognózy Prognózy jsou dlouhodobé výhledy uvozené určitými podmínkami, které (pokud budou splněny) ovlivní v delším časovém horizontu budoucí stav. Např.: Bude-li v České republice pokračovat těžba černého uhlí dosavadním tempem, budou zásoby této suroviny vyčerpány kolem roku 20XX.

10 Prognózy Bude-li v České republice pokračovat těžba černého uhlí dosavadním tempem, budou zásoby této suroviny vyčerpány kolem roku 20XX. časový horizont přesahující desítky let podmínky splnění ovlivní budoucí situaci prognostická činnost patří k základnímu vybavení každého manažera

11 Vize Ideje, nápady, myšlenky, představy, které jsou realizované rovněž v delším časovém horizontu ( cca 3 5 let) nejedná se o konkrétní technická řešení, ale spíše o myšlenkové proudy Máte vizi o cestovním ruchu???

12 Plány jsou považovány za nástroje řízení

13 Plánování v centrálně řízeném hospodářství před rokem 1989 v ČR centrálně řízené hospodářství plánování na tzv. pětiletky plán státům direktivně přikazoval, které výrobky mohou vyrábět a které nesmějí!!! Např.: v NDR se mohly vyrábět pouze maloobsahové automobily (Trabant, Wartburg) a v SSSR vysokoobsahové

14 Členění plánů Z hlediska funkce dělíme plány na: Strategické plány Taktické plány Operativní plány

15 Strategické plány formulují hlavní a dlouhodobé cíle podniku určují směry podnikání a trhy, na které se podnik zaměří určuje dlouhodobé investice apod.

16 Taktické plány vycházejí ze strategických plánů specifikují prostředky k dosažení strategických plánů konkretizují cíle v kratším časovém horizontu

17 Operativní plány běžné plány reagující na okamžité situace detailnější podoba taktických plánů krátkodobý časový horizont plány: měsíční, týdenní, denní

18 Členění plánů Z hlediska času dělíme plány na: dlouhodobé střednědobé krátkodobé

19 Dlouhodobé plány časový horizont cca 8 10 let vycházejí z koncepce rozvoje firmy z hlediska stability jsou považovány za málo přesné vyžadují větší ekonomickou a politickou stabilitu

20 Střednědobé plány 1 až max. 4-6 let upřesňují plány dlouhodobé v době hospodářské nestability jsou podstatným prvkem plánování

21 Krátkodobé plány časový horizont max. 1 rok z hlediska funkce jsou to plány operativní

22 Další členění plánů dle dynamiky: stabilní - neměnné; nezohledňují reálné změny pružné plány - opak stabilních; dynamicky se přizpůsobují situaci dle plánovacích prostředků: naturální - naturální ukazatele finanční - korunové či devizové vyjádření

23 Plánovací proces 1. stanovení strategických cílů nejvyšší stupeň řízení spolupráce s nižšími stupni v organizaci 2. formulace konkrétních cílů a úkolů transformace obecných cílů na konkrétní úkoly daného úseku, oddělení, apod.

24 Plánovací proces 3. průběžné hodnocení plnění stanovených cílů periodicky se opakující intervaly schůzek managementu s nižšími stupni vedení hodnocení plnění cílů, reálnost, aktuální stav, apod. 4. operativní zjištění o stavu plnění úkolů pravidelné porady ke zjištění plnění úkolů smysl pro vyšší složky, aby mohly reagovat na stav věci

25 SWOT analýza cílem je identifikovat, do jaké míry jsou silné a slabé stránky firmy schopné se vyrovnat se změnami v prostředí skládá se z analýzy: interní: silné a slabé stránky externí: příležitosti a ohrožení

26 SWOT analýza

27

28 SWOT analýza SWOT analýza se skládá z: analýzy SW analýzy OT makro i mikro prostředí firmy

29 pomalý rychlý BCG analýza portfoliová matice růstu porovnání růstu a podílu na trhu vysoký nízký

30 BCG analýza otazníky nadějné produkty jsou na rychle se rozvíjejícím trhu, ale mají na něm nízký podíl firma se snaží tržní podíl zvyšovat z otazníků se stávají v lepším případě hvězdy, v horším hladoví psi.

31 BCG analýza hvězdy velký podíl na rychle rostoucím trhu tyto produkty jsou bezproblémové a firmy se je snaží v pozici hvězdy držet co nejdéle.

32 BCG analýza dojné krávy velký tržní podíl na méně perspektivním trhu produkty nejsou na první pohled atraktivní, často jsou zastaralé, ale firmám mohou přinášet velké zisky současným příkladem je např. Škoda Octavia starší generace, která se prodává současně s aktuální generací.

33 BCG analýza bídní psi Produkty, které se neuplatní ani na klesajícím trhu. Firma se jich obvykle snaží zbavit.

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ

EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ EDICE UÈEBNÍCH TEXTÙ Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Ekonomika podniku VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU Praha 2008 Ekonomika podniku Jaroslava Hyršlová Jiří Klečka Copyright Vysoká škola ekonomie a managementu

Více

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ

VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ OBRANA A STRATEGIE Anotace: VYUŽITÍ SWOT ANALÝZY PRO DLOUHODOBÉ PLÁNOVÁNÍ Ing. Monika Grasseová, Ph.D. Cílem příspěvku je informovat o praktickém postupu použití SWOT analýzy při dlouhodobém plánování,

Více

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn

Uživatelské pojetí manažerského informa ního systému a jeho struktura z hlediska pot eb jednotlivých úrovní ízení (v etn Uživatelské pojetí manažerského informačního systému a jeho struktura z hlediska potřeb jednotlivých úrovní řízení (včetně tzv. segmentových informací) Eva Holínská SVŠES, s. r. o. v Praze 1. Úvod Předložený

Více

Management a marketing pro neziskové organizace

Management a marketing pro neziskové organizace Management a marketing pro neziskové organizace Studijní materiál vytvořený v rámci projektu K naplnění předpokladů pro výkon činnosti v sociálních službách České Budějovice 2010 Management a marketing

Více

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM

1 MARKETING 1.1 RŮZNÉ POJETÍ MARKETINGU A JEHO VÝZNAM 1 MARKETING V dnešní ekonomice se řada firem snaží chovat nejen tržně, ale i pružně se přizpůsobit danému trhu, na němž pozorně analyzují situaci, zjišťují své možnosti a snaží se jich využít ve svůj prospěch.

Více

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky

Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality Hospodářství Pojetí podniku Podnik a hospodářský systém Systémově indiferentní znaky Nauka o podniku I. 1. Podnik jako součást národního hospodářství a předmět podnikového práva Hospodářství a hospodářský princip Princip racionality určitého cíle (užitku) je třeba dosáhnout s co nejmenší

Více

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb

Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bankovní institut vysoká škola Praha Ekonomie a management sociálních a zdravotních služeb Strategická analýza vybraného zařízení sociálních služeb Bakalářská práce Autor: Kateřina Hrabánková Ekonomie

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Aktuální otázky z veřejného sektoru

Aktuální otázky z veřejného sektoru Aktuální otázky z veřejného sektoru Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 Tento

Více

Základní trendy současného firemního managementu

Základní trendy současného firemního managementu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Základní trendy současného firemního managementu Bakalářská práce Autor: Pavel Ţůrek makléř, finanční makléř Vedoucí práce: Ing.

Více

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU

TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU TVORBA POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE PODNIKU ÚVOD 1. ZÁKLADNÍ ÚKOLY MANAGEMENTU 1.1 Trendy na pozítří 2. PROCES TVORBY POSLÁNÍ, VIZE A STRATEGIE 2.1 Vytvoření poslání 2.2 Vytvoření vize 2.2.1 Základní cíle

Více

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích

souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy základní přehled o manažerských kompetencích 2 STRATEGICKÝ MANAGEMENT 2.1 Cíle souvislost teorie managementu s řídící činností vedoucího pracovníka školy charakterizovat poslání školy rozdíl mezi posláním a vizí organizace charakteristika strategických

Více

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka)

Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky. (Metodická příručka) Systémové a metodické aspekty tvorby strategií rozvoje regionů (VÚSC) České republiky () Září 1998 Autorský kolektiv: Ing. Petr Czekaj Ing. Manfred Hellmich Ing. Miroslav Hučka, CSc. Ing. Alois Kutscherauer,

Více

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání

PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE. Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání PŘEDVÍDÁNÍ KVALIFIKAČNÍCH POTŘEB TRHU PRÁCE Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání Kolektiv autorů Národní observatoř zaměstnanosti a vzdělávání NVF Ing. Věra Czesaná, CSc. odborná editace Ing.

Více

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4. VÝNOSY, NÁKLADY, VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 4.1. Výnosy, náklady, výsledek hospodaření základní vztahy 4.2. Výnosy a jejich tvorba 4.3. Náklady a nástroje jejich řízení 4.4. Kalkulace nákladů 4.5. Výsledek

Více

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020

STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 III. STRATEGIE REGIONÁLNÍHO ROZVOJE ČR 2014 2020 duben 2013 1 1 ÚVOD... 4 1.1 Význam a kontext strategie... 4 1.2 Rozvojový rámec... 5 2 ANALYTICKÁ ČÁST... 7 2.1 Česká republika v evropském kontextu...

Více

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ

ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ Výzkumný ústav zemědělské ekonomiky Praha Ing. Jindřich Špička ŘÍZENÍ PODNIKATELSKÝCH RIZIK V ZEMĚDĚLSTVÍ (Informační studie) Praha 2006 Lektoroval: Ing. Václav Vilhelm, CSc. PEF ČZU Text neprošel jazykovou

Více

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení

Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba a návrh, využití, zhodnocení SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Rozpočet a systém plánů a rozpočtů pojetí, tvorba

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational process in company Tereza Kyliánová Plzeň 2012 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Finanční analýza podniku Financial Analysis

Finanční analýza podniku Financial Analysis Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Podnikové hospodářství Finanční analýza podniku Financial Analysis Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Doc. Ing. Petr Suchánek, Ph.D.

Více

Podniková ekonomika :

Podniková ekonomika : Podniková ekonomika : cíle a funkce podniku; přednáška pro 1. ročník VOŠE Ing. Vlastimil K. Vyskočil 2005 1 Cíle podniku a jeho funkce 5. 1 PRIMÁRNÍ CÍL PODNIKU MAXIMALIZACE ZISKU A TRŽNÍ CENY AKCIÍ Podniky

Více

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková

Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Projekt financování investičního záměru společnosti XY s.r.o. Bc. Lenka Slováková Diplomová práce 2012 ABSTRAKT Cílem této práce je analýza finančních výkazů, výběr nejvhodnější varianty financování

Více

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ

UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ UČEBNÍ TEXT Č. 16 ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ 1 ODBORNÝ GARANT: PhDr. Hana Heinová AUTOR TEXTU: PhDr. Hana Heinová Učební text č. 16 v rámci projektu Posilování sociálního dialogu služby pro zaměstnance, který

Více

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH:

PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: PODNIKATELSKÝ PLÁN PILAŘSTVÍ OBSAH: 1 Úvod a shrnutí 2 Popis produktu-služby 3 Popis firmy 4 Trh a konkurence 5 Marketing a prodej 6 Výrobní proces-proces poskytování služby 7 Organizační plán 8 Dopad

Více

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP

Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra podnikání a oceňování Návrh podnikatelského plánu vybrané firmy MSP Bakalářská práce Autor: Alexandra Manuylova Obor: Ekonomika a management malého a středního

Více

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice

Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Analýza flexibilních forem zaměstnávání a organizace pracovní doby v České republice Závěrečná zpráva Zpracoval: VÚPSV PRAHA ČERVENEC 2004 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Metody uplatňované při zpracování studie...

Více

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU

ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA ZÁKLADY OBECNÉHO MANAGEMENTU Kolektiv autorů Olomouc 2006 1 Oponenti: Ing. RNDr. Lenka Cimbálníková PhDr. Eva Šmelová, Ph.D. Autoři: doc. PhDr. Otto

Více

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území

D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území D.3.2 Vazby nástrojů územního plánování na ostatní nástroje rozvoje území Pod ostatními nástroji rozvoje území se rozumí podklady, dokumenty a rozhodnutí, která jsou zadávána, zpracovávána, resp. schvalována

Více