Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2010-2012"

Transkript

1 Program rozvoje Moravskoslezského kraje na období Příloha č. 2 Zásobník projektů

2 Název projektu Garant (odbor) Externí zdroje financování Termín zahájení Termín dokončení Celkový rozpočet Nároky na rozpočet kraje (včetně předfinancování) Celkem Archeopark Chotěbuz 2. část ÚPS Manuál aktivit EVVO ŠMS OPVpK Rekonstrukce objektu v Horním Benešově (Zámek Dolní Životice, p. o.) Rekonstrukce objektu na Opavsku (Zámek Dolní Životice, p. o.) Chráněné bydlení Domov jistoty, p.o. Bohumín Novostavba na Opavsku (Sírius, p. o.) Rekonstrukce stávajícího objektu v Petřvaldu (Benjamín, p.o.) Novostavba objektu v Havířově (Benjamín, p.o.) Rekonstrukce stávajícího objektu - pobočky ve F- M (Náš svět, p.o.) etapa transformace organizace Marianum IOP etapa transformace organizace Marianum IOP a 3. etapa rekonstrukce pokojů, včetně vybudování soc. zařízení v Karviné (Nový domov, p. o.) 2. etapa rekonstrukce pokojů, včetně vybudování soc. zařízení v Opavě (Bílá Opava, p. o.) MSK MSK

3 3. etapa rekonstrukce pokojů, včetně vybudování soc. zařízení v Opavě (Bílá Opava, p. o.) MSK Novostavba a rekonstrukce objektu na Novojičínsku ( Zámek Nová Horka, p.o.) Novostavba ve Studénce ( Zámek Nová Horka, p.o.) Mozky = magnet pro dlouhodobé investice (Moravskoslezský program mobility pro výzkumné pracovníky ze zahraničí) RRC EU - 7. rámcový program pro výzkum: Marie Curie Actions / Vzdělávání úředníků ve veřejné správě v MSK KŘ OPLZZ Projekty zkvalitňování komunikace a přenosu dat při poskytování zdravotnických služeb Projekt ehealth - zavedení elektronických identifikačních náramků Modernizace informačních technologií ve zdravotnických zařízeních Zvýšení počítačové gramotnosti zdravotnických pracovníků ZDR ZDR ZDR ZDR Revitalizace areálů zdravotnických zařízení ZDR Revitalizace objektů zdravotnických zařízení ZDR Zdravotnický personál "bez bariér" ZDR Zdravotnický personál "bez hranic" ZDR Oprava centrální stojánky, Letiště Ostrava, a.s. Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum DSH DSH

4 Archeopark Chotěbuz 2. část Specifický strategický cíl 4.1: Stát se krajem špičkových služeb pro 5 milionů rozšířit nabídku volnočasové infrastruktury a služeb pro obyvatele kraje a návštěvníky ze sousedících regionů Česka, Polska a Slovenska Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor územního plánování, stavebního řádu a kultury Cílem projektu je dokončení stavby Archeoparku včetně školícího a vzdělávacího střediska za účelem prezentace výsledků vědeckých a historických výzkumů formou populární ukázky historických souvislostí a tradičního způsobu života místního obyvatelstva v období 5. a 6. století př. n. l. a v období od 8. stol. do 1. poloviny 11. století široké i odborné veřejnosti Celkové náklady projektu: tis. Kč Podíl kraje na financování: tis. Kč Externí zdroje financování: Manuál aktivit EVVO Specifický strategický cíl 4.3: Rozvinout kulturu odpovědnosti a ohleduplnosti k životnímu prostředí Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor životního prostředí a zemědělství Součástí projektu je aktivní zařazení školního koordinátora EVVO na střední škole, který zpracovává roční plán EVVO v návaznosti na Dlouhodobý záměr školy. Jedná se zejména o: dlouhodobost školních plánů EV, stanovení časového horizontu, prohloubení dovedností a návyků žáků, jejich způsobu myšlení, aktivity žáků (způsob jejich chování a jednán ve vztahu k přírodě, k prostředí, v němž žijeme i k ostatním lidem (zohlednit lokálnost, regionálnost, ale i globálnost), připravenost učitelů pro EV z hledisek obsahových, metodických, ale také koordinačních tzn. organizační zajištění EV ve škole, vybavenost či vytvoření materiálně technických podmínek pro EV, spolupráce školy vytvoření sítě spolupráce mezi školami, ale i dalšími subjekty (v případě středních škol vytvoření Mostu mezi teorií a praxí tzn. aktivnější zapojení firem (exkurze, studijní stáže apod.), hodnocení (autoevaluace) postupného plnění plánu EV, jeho vhodnosti, aktualizace ročního plánu EV apod Celkové náklady projektu: tis. Kč Podíl kraje na financování: 0 Kč Externí zdroje financování: OPVpK 4

5 Rekonstrukce objektu v Horním Benešově (Zámek Dolní Životice, p.o.) Celkové náklady projektu: tis. Kč Rekonstrukce objektu na Opavsku (Zámek Dolní Životice, p.o.) Celkové náklady projektu: tis. Kč 5

6 Chráněné bydlení Domov jistoty, p. o. Bohumín Celkové náklady projektu: tis. Kč Novostavba na Opavsku (Sírius, p. o.) Celkové náklady projektu: tis. Kč 6

7 Rekonstrukce stávajícího objektu v Petřvaldu (Benjamín, p.o.) Celkové náklady projektu: tis. Kč Novostavba objektu v Havířově(Benjamín, p.o.) Celkové náklady projektu: tis. Kč 7

8 Rekonstrukce stávajícího objektu - pobočky ve F-M (Náš svět, p.o.) Celkové náklady projektu: tis. Kč 3. etapa transformace organizace Marianum Celkové náklady projektu: tis. Kč 8

9 4. etapa transformace organizace Marianum Celkové náklady projektu: tis. Kč 2. a 3. etapa rekonstrukce pokojů, včetně vybudování soc. zařízení v Karviné (Nový domov, p. o.) Celkové náklady projektu: tis. Kč 9

10 2. etapa rekonstrukce pokojů, včetně vybudování soc. zařízení v Opavě ((Bílá Opava, p. o.) Celkové náklady projektu: tis. Kč 3. etapa rekonstrukce pokojů, včetně vybudování soc. zařízení v Opavě ((Bílá Opava, p. o.) Celkové náklady projektu: tis. Kč 10

11 Novostavba a rekonstrukce objektu na Novojičínsku (Zámek Nová Horka, p.o.) Celkové náklady projektu: tis Kč Externí zdroje financování: Novostavba ve Studénce (Zámek Nová Horka, p.o.) Celkové náklady projektu: tis Kč Externí zdroje financování: 11

12 Mozky = magnet pro dlouhodobé investice (Moravskoslezský program mobility pro výzkumné pracovníky ze zahraničí Specifický strategický cíl 1.3: Rozšířit kapacity kraje o špičkové mozky do výzkumu a lídry pro řízení velkých inovačních projektů Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor regionálního rozvoje a cestovního ruchu Projekt má za cíl posílit výzkumný potenciál v MS kraji prostřednictvím přilákání zkušených výzkumných pracovníků ze zahraničí do našeho regionu. Nástrojem pro dosažení tohoto cíle bude vytvoření dotačního programu určeného k financování dlouhodobých stáží (či reintegrace) výzkumných pracovníků působících momentálně v zahraničí. Tito výzkumní pracovníci se stanou součástí výzkumných týmů na univerzitách MS kraje, čímž by se měla výrazně zvýšit kvalita výzkumné práce i prestiž a zájem o tyto týmy ze strany soukromé sféry i širší vědecké komunity. 11/ Přípravná část: 11/2010 2/2011 Realizace 1/ /2015 Celkové náklady projektu: 100 mil. Kč v letech (Finanční podpora stáží či reintegrace) 300 tis. Kč informační a náborová kampaň (leták, internet, direct mailing, inzerce v relevantních periodikách a dalších médiích) 400 tis. Kč ročně personální náklady na jednoho zaměstnance zapojené VŠ (asistenční služby) Podíl kraje na financování: Externí zdroje financování: EU 40 % celkových nákladů, max. 5 mil. EUR 7. rámcový program pro výzkum: Marie Curie Actions, Podprogram: COFUND Co-funding of Regional, National and International Programmes (Panel B Nové programy s trans-národní mobilitou) Vzdělávání úředníků ve veřejné správě v Moravskoslezském kraji Specifický strategický cíl 5.5: Zvýšit profesionalitu a orientaci na službu občanům u politiků, manažerů a úředníků ve veřejné správě a samosprávě zajistit jim kvalitní personální rozvoj a vzdělávání Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor kancelář ředitelky krajského úřadu Hlavním cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů ve veřejné správě, zlepšení kvality a profesionální úrovně veřejné správy. Bude vytvořen komplexní systém dalšího vzdělávání samosprávy v Moravskoslezském kraji, který bude následně uveden do praxe se zaměřením na rozvoj měkkých dovedností klíčových kompetencí, rozvoj jazykových dovedností, rozvoj IT dovedností, projektový management pro efektivní využívání zdrojů EU. Dále budou realizovány stáže vybraných úředníků v zahraničí - v evropských institucích, ve veřejné správě formou výměnných pobytů ve spolupráci s partnerskými zahraničními regiony MSK, v soukromém sektoru Celkové náklady projektu: tis. Kč Podíl kraje na financování: 0 Kč Externí zdroje financování: OPLZZ 12

13 Projekty zkvalitňování komunikace a přenosu dat při poskytování zdravotnických služeb Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor zdravotnictví Projekt zajistí lepší propojení a komunikaci zdravotnických zařízení zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem s pacienty, umožní např. elektronický objednávkový systém do ambulancí apod. Celkové náklady projektu: tis. Kč Podíl kraje na financování: Externí zdroje financování: Projekt ehealth zavedení elektronických identifikačních náramků Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor zdravotnictví Zavedení identifikačních náramků pro pacienty i personál nemocnic zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem umožní elektronickou evidenci pacientů na odděleních, ale také elektronickou evidenci léků. Realizace projektu umožní elektronický výdej léků a zdravotnického materiálů ze skladů oddělení na pacienty a možnost sledování a efektivní regulace hospodaření s léčivy na oddělení. Celkové náklady projektu: tis. Kč Podíl kraje na financování: Externí zdroje financování: 13

14 Modernizace informačních technologií ve zdravotnických zařízeních Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor zdravotnictví V rámci projektu bude provedena obměna a doplnění softwarového a hardwarového vybavení jednotlivých zdravotnických zařízení tak, aby bylo možné využít informačních technologií ke zvýšení efektivnosti zdravotnického zařízení, např. zkvalitněním vykazování zdravotní péče zdravotním pojišťovnám, zvýšením bezpečnosti pacientů elektronickou evidencí a výdejem léčiv, umožněním propojení mezi jednotlivými zdravotnickými zařízeními mezi sebou, např. za účelem sdílení některých dat (jen v míře, kterou umožní platná legislativa) pro zrychlení a optimalizaci léčebných postupů, propojením s Moravskoslezským krajem umožňujícím strategické rozhodování na základě relevantních údajů v co nejkratším čase. Celkové náklady projektu: Kč Externí zdroje financování: Zvýšení počítačové gramotnosti zdravotnických pracovníků Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor zdravotnictví Využití výpočetní techniky některými pracovníky ve zdravotnických zařízení zřizovaných a vlastněných Moravskoslezským krajem neodpovídá současným požadavkům a potřebám, zejména v souvislosti s rozvojem informačních technologií a jejich pronikáním do všech oblastí života se jeví jako nezbytně nutné zvýšit počítačovou gramotnost zdravotnického personálu, což je cílem tohoto projektu. Proškolením zaměstnanců zdravotnických zařízení dojde také ke zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných zdravotnických služeb. Lepší využití výpočetní techniky může vést ke zvýšení bezpečnosti poskytované péče. Celkové náklady projektu: tis. Kč Externí zdroje financování: 14

15 Revitalizace areálů zdravotnických zařízení Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor zdravotnictví Areály zdravotnických zařízení zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem nebyly, vyjma pravidelné údržby a nezbytných zásahů z důvodů havarijních stavů, dlouhodobě udržovány. Jejich současný stav neodpovídá požadavkům pacientů. Nedostatečné je zejména orientační značení, dopravní značení, parkovací plochy (vozidla často parkují na travnatých plochách nebo brání průjezdu sanitních vozidel) a také chodníky a přístupové cesty často neumožňují bezpečný pohyb osob znevýhodněných zdravotním stavem nebo věkem. Plochy zeleně jsou zanedbané, často plné náletových dřevin, chybí lavičky, stromy jsou často přestárlé a je nutné provést jejich obnovu. V rámci projekt bude provedena zejména změna orientačního značení v rámci areálů zdravotnických zařízení, dojde k úpravě stezek a chodníků, včetně jejich doplnění o lavičky, nájezdy pro handicapované občany, označení umožňující pohyb nevidomých a slabozrakých, dojde k řešení problematiky parkovacích míst, k revitalizaci zelených ploch a obnově stromů a keřů. Celkové náklady projektu: Kč Externí zdroje financování: Revitalizace objektů zdravotnických zařízení Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor zdravotnictví Celkové náklady projektu: Kč Externí zdroje financování: 15

16 Zdravotnický personál bez bariér Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor zdravotnictví Vysoké nároky na komunikaci zdravotnických pracovníků a pacientů, schopnost předat dostatek relevantních informací lékařem ve formě pacientovi srozumitelné výrazně přispívá k získání důvěry v lékaře a léčebné postupy. S ohledem na tyto skutečnosti vyvstává potřeba vybavení zdravotnických pracovníků znalosti vedoucími k efektivní komunikace, asertivnímu chování a k lidskému přístupu i v mnohdy psychicky vypjatých situacích. Jako vhodné se jeví také osvojení technik time-managementu, který by zaměstnancům umožnil zvýšení podílu času věnovaného pacientům. ke zlepšení komunikačních dovedností by mělo dojít právě realizací tohoto projektu. Celkové náklady projektu: tis. Kč Externí zdroje financování: Zdravotnický personál bez hranic Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor zdravotnictví V rámci projektu zaměstnanci zdravotnických zařízení zřizovaných a založených Moravskoslezským krajem absolvování jazykové kurzy, tím dojde ke zkvalitnění a zefektivnění poskytovaných zdravotnických služeb. Vzhledem k přesnější a rychlejší komunikaci se zahraničními pacienty dojde ke zvýšení bezpečnosti poskytované péče. Celkové náklady projektu: tis. Kč Externí zdroje financování: 16

17 Oprava centrální stojánky, Letiště Ostrava, a. s. Specifický strategický cíl 4.5: Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní propojení kraje Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor dopravy a silničního hospodářství Cílem projektu je oprava vnitřní části centrální stojánky. Plocha je vnitřní částí odbavovací plochy. Stav povrchu stojánky ohrožuje bezpečnost letadel pohybujících se po odbavovací ploše a cestujících. V době zpracování projektu na rozšíření odbavovací plochy nebyla tato část plochy poškozena natolik, aby byla součástí projektu Letiště Leoše Janáčka Ostrava, odbavovací plocha Celkové náklady projektu: tis. Kč Podíl kraje na financování: tis. Kč Externí zdroje financování: - Letiště Leoše Janáčka Ostrava, bezpečnostní centrum Specifický strategický cíl 4.5: Mít kvalitní vnitřní i vnější dopravní propojení kraje Zodpovědný odbor Krajského úřadu: Odbor dopravy a silničního hospodářství Projekt se uskuteční v souvislosti s realizací budování bezpečnostní infrastruktury v návaznosti na požadavky, vyplývající ze vstupu do "Schengenu", zvyšování opatření v boji proti terorismu. V souladu se schváleným generelem rozvoje Mezinárodního letiště Ostrava-Mošnov, je připravována výstavba objektu, sdružujícího všechny spolupracující bezpečnostní složky na letišti včetně služby řízení letového provozu. Objekt bude umístěn geograficky ve středu letiště a zahrnuje také umístění energetického dispečinku letiště Celkové náklady projektu: tis. Kč Podíl kraje na financování: tis. Kč Externí zdroje financování: 17

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity

Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku. Tematické oblasti, opatření, aktivity Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku Tematické oblasti, opatření, aktivity Zpracovatel: AQE advisors, a. s., 2011 Vážení spoluobčané, Strategický plán rozvoje statutárního města Frýdku-Místku

Více

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU

Strategický plán rozvoje města Bruntálu STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BRUNTÁLU AKTUÁLNÍ VERZE ŘÍJEN 2010 1 EVIDENCE ZMĚN Platnost od Předmět změny Strana č. 7.4.2009 Kap. 2 Souhrn, Výstupy pracovních skupin priority, Oblast Životní prostředí,

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

Město Valašské Meziříčí

Město Valašské Meziříčí Město Valašské Meziříčí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 2014 2020 - NÁVRHOVÁ ČÁST ZEFEKTIVNĚNÍ STRATEGICKÉHO PLÁNOVÁNÍ A ROZVOJ GOOD GOVERNANCE VE MĚSTĚ VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ REG. Č. CZ.1.04/4.1.01/89.00069

Více

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015

Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Předběžný harmonogram výzev pro OP Z na rok 2015 Prioritní osa Identifikace specifického cíle Zaměření výzvy Nastavení výzvy Specifický cíl Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Předpokládané datum

Více

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M

I N T E G R O V A N Ý R E G I O N Á L N Í O P E R A Č N Í P R O G R A M Prioritní osa 2 Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů Prioritní osa 5 Technická pomoc Prioritní osa 4 Komunitně vedený místní rozvoj (CLLD) Prioritní osa 1 Konkurenceschopné,

Více

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko

Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko II Část II. Programové dokumenty z oblasti rozvoje lidských zdrojů pro Moravskoslezsko 32 4. Regionální a programový kontext 4.1 Programové dokumenty v oblasti rozvoje lidských zdrojů Jedním z klíčových

Více

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025

Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Strategický plán rozvoje městské části Praha 14 pro období 2015 až 2025 Název projektu: Strategické plánování a řízení v úřadu MČ Praha 14 v praxi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.01/89.00087 Obsah

Více

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR

VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR VELKÉ MOŽNOSTI PRO NEZISKOVÝ SEKTOR REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO TEMATICKÉ OPERAČNÍ PROGRAMY PROGRAMY V RÁMCI EVROPSKÉ ÚZEMNÍ SPOLUPRÁCE PROGRAM ROZVOJE VENKOVA FINANČNÍ MECHANISMUS EHP/NORSKA

Více

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE

PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE PROGRAM ROZVOJE KARLOVARSKÉHO KRAJE pro období 2014-2020 STRATEGICKÁ ČÁST Zadavatel: Karlovarský kraj Cassia Development & Consulting, s.r.o. Stránka 1 z 58 Zpracovatel: Cassia Development & Consulting

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE

C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE C. NÁVRHOVÁ ČÁST PROGRAM ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU TURISTICKÉ OBLASTI KRKONOŠE Priorita 1 Zvýšení nabídky programů a produktů cestovního ruchu 1.1 Programy letního cestovního ruchu 1.2 Programy zimního

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6

Strategický plán rozvoje města Žďár nad Sázavou. 1. Úvod... 3. 2. Strategická vize města... 4. 3. Problémové okruhy strategie... 6 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU (STRATEGIE MĚSTA) říjen 2007 OBSAH: 1. Úvod... 3 2. Strategická vize města... 4 3. Problémové okruhy strategie... 6 3. Opatření a aktivity...11 PROBLÉMOVÝ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III.

Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven. Knihovny pro EVROPU 2020. Úvod III. Koncepce rozvoje knihoven ČR na léta 2011 2015 včetně internetizace knihoven III. Knihovny pro EVROPU 2020 Úvod V České republice slouží nejširší veřejnosti systém více než 6 000 knihoven, jejichž služby

Více

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020

STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 STRATEGIE ROZVOJE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 2014 2020 květen 2013 Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje 2014 2020 květen 2013 Zpracovatelský tým: Centrum EP, oddělení rozvoje Soukenická 54 500 03 Hradec

Více

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s.

3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. 3. Rozvojová část Místní akční skupina Veselsko Řečicko o.p.s. SPOLUFINANCOVÁNO EVROPSKOU UNIÍ EVROPSKÝM ZEMĚDĚLSKÝM ORIENTAČNÍM A ZÁRUČNÍM FONDEM ( EAGGF) 35 3.1. ÚVOD Rozvojová část obsahuje informace

Více

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji

SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji 4.3.4 SWOT analýzy klíčových oblastí SWOT analýza - Klíčová oblast A Prostor, kvalita života, identita s místem, ve kterém žiji Geografické umístění Chuť stávajících i nových obyvatel žít v Horních Počernicích

Více

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013

Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 Koncepce rozvoje malého a středního podnikání na období 2007 2013 duben 2006 Obsah 2 1. Úvod 3 2. Výsledky realizace Koncepce podpory malého a středního 3 podnikání v letech 2005-2006 2.1 Výsledky realizace

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011)

REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) REGIONÁLNÍ INOVAČNÍ STRATEGIE KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE AKČNÍ PLÁN (2010 2011) AKČNÍ PLÁN (2010 2011) Zpracovatel: Centrum EP - regionální rozvojová agentura Soukenická 54 500 03 Hradec Králové Web: www.cep-rra.cz

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 14 PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE prosinec 2012 Úvod V souladu s pokynem Evropské komise jsou součástí II. Strategické zprávy České

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravská vysoká škola Třebíč obecně prospěšná společnost Aktualizace Dlouhodobého záměru Západomoravské vysoké školy Třebíč, o. p. s. pro rok 2013 Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké,

Více

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006

Státní informační a komunikační politika. e-česko 2006 Státní informační a komunikační politika e-česko 2006 Obsah: 1. Úvod...3 2. Východiska...4 2.1. Význam informační společnosti...5 2.2. Gesce v oblasti telekomunikací a informační společnosti...6 3. Prioritní

Více

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013

III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 III. Návrh koncepce rozvoje informačních a komunikačních technologií ve vzdělávání v období 2009-2013 MŠMT, září 2008 Obsah 1. Východiska... 3 1.1 Státní informační politika ve vzdělávání... 3 1.2 Rok

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013

II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 II. STRATEGICKÁ ZPRÁVA České republiky pro programové období 2007 2013 Příloha č. 13 PŘISPĚNÍ PROGRAMŮ POLITIKY SOUDRŽNOSTI K NAPLŇOVÁNÍ CÍLŮ NÁRODNÍHO PLÁNU REFOREM prosinec 2012 Seznam tabulek: Tabulka

Více

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY Projednáno vládou České republiky se schválením usnesení vlády sportu v České republice. KONCEPCE STÁTNÍ PODPORY SPORTU V ČESKÉ REPUBLICE Obsah 1. Současný

Více