Řízení nákladů a měření výkonnosti IT

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Řízení nákladů a měření výkonnosti IT"

Transkript

1 odborná konference IIR Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Optimalizujte IT náklady ve Vaší společnosti! Jakou roli hraje IT v globální strategii firmy Efektivní plánování a hospodaření s finančními prostředky v IT Jak změřit návratnost investice do IT Financial Management for IT Services dle ITIL Metriky efektivity IT získejte informace Referují: Ing. Mgr. Pavel Bartovský Stock Plzeň a.s., Plzeň Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D. AHASWARE s.r.o., Praha Ing. Jitka Hlinovská Alcan Děčín Extrusions s.r.o., Děčín David Chromec Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Praha Mgr. Radim Juchelka Tonak a.s., Nový Jičín Ing. František Klíma, CSc. Gartner-KPC, s.r.o., Praha Ing. Petr Kos Simac Business Consulting s.r.o., Praha Ing. Jaromír Mrázek E.ON IS Czech Republic s.r.o., České Budějovice Ing. Eva Pecháčová LMC s.r.o., Praha Ing. Jiří Pospíchal Československá obchodní banka a.s., Praha Ing. Petr Svoboda, MBA Tesco Stores ČR a.s., Praha Ing. Radek Trobl Consulting České spořitelny a.s., Praha Ing. Pavel Učeň Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Praha prosince 2005, Hotel Diplomat, Praha Workshop 15. prosince 2005 Outsourcing IT ano či ne? Odborné vedení: Marek Blažek, UNREAL Technology a.s., Praha Mediální partner: Know how to achieve Institute for International Research IIR PŘIHLASTE SE ON-LINE: PŘIHLÁŠKA: FAX:

2 focus Praha, září 2005 Vážené dámy, vážení pánové, IT infrastruktura tvoří krevní oběh Vaší společnosti a její stav má velký vliv na Vaši konkurenceschopnost a profitabilitu. Proto i náklady na IT tvoří citelnou část firemního rozpočtu. Považujete tyto náklady za optimální? Je rozvoj IT součástí Vaší firemní strategie? Umíte změřit návratnost investice do IT? Institute for International Research pro Vás připravil konferenci Řízení nákladů a měření výkonnosti IT, která se uskuteční ve dnech prosince 2005 v hotelu Diplomat v Praze. Na příkladech z praxe Vám poskytnete mnoho užitečných informací a tipů k optimalizaci nákladů na IT ve Vaší společnosti. Dokážete přesně definovat potřeby a nároky na IT infrastrukturu? Odpovídá stav a náklady na ni právě těmto potřebám? IT infrastruktura je jedním z efektivních nástrojů plnění Vaší firemní strategie. Identifikace slabých míst a míst plýtvání je cílem mnoha metrik a nástrojů, na které se zaměříme na konferenci. Naučte se efektivně využívat ITIL, TCO, benchmarking či balanced scorecard a optimalizujte stav IT infrastruktury a náklady na ni určené. Uvažujete o outsourcingu IT kapacit ve Vaší společnosti? Komplexní informace o výhodách a rizicích outsourcingu získáte na workshopu Outsourcing IT ano či ne?! Využijte možnosti k setkání s Vašimi kolegy a načerpejte důležité informace. Těším se na setkání s Vámi na konferenci. Spřátelským pozdravem Mgr. Eva Mejdrová Conference Producer Institute for International Research P.S.: Získejte přehled, načerpejte inspiraci! PŘIHLASTE SE ON-LINE: PŘIHLÁŠKA: FAX:

3 úterý Předsednictví: Ing. František Klíma, CSc., ředitel, Gartner-KPC, s.r.o., Praha Od 8.30 hod. Přivítání a výdej podkladů konference 9.00 hod. Uvítací projev Institute for International Research apředsedy Globální pohled na IT náklady ve Vaší společnosti! 9.10 hod. Pozice IT v rámci firemní strategie Vaší společnosti Jaký vliv má kvalita IT služeb na fungování, konkurenceschopnost a profitabilitu celé firmy? Strategické plánování IT v rámci firemní strategie naplánujte dlouhodobé investice do IT v rámci Vaší společnosti! Jakou roli hrají náklady na IT v rámci rozpočtu celé firmy? Ing. Jitka Hlinovská, jednatel a finanční ředitel, Alcan Děčín Extrusions s.r.o., Děčín hod. Přestávka na kávu Plánování nákladů IT základní kámen řízení nákladů hod. Optimální způsob hospodaření s finančními prostředky v IT Hlavní zásady efektivního hospodaření s finančními prostředky v IT! Sestavte rozpočet IT služeb, využijte efektivně zdroje! Druhy nákladů v IT personální, provozní, investiční Jaké existují nástroje pro přípravu budgetu nákladů v IT? Evidence nákladů a prostředky k zajištění transparentnosti nákladů Referent kontaktován hod. Řízení nákladů z pohledu ITIL Financial Management for IT Services Jaké přínosy má implementace ITILu z hlediska řízení nákladů v IT? Postavení Financial Managementu v systému ITIL Charakteristika a cíle Financial Managementu dle ITIL Jak optimálně postupovat při implementaci Financial Managementu v rámci implementace ITIL? Ing. Zdeněk Černovský, Ph.D., procesní konzultant, AHASWARE s.r.o., Praha hod. Společný oběd hod. Investujte rozumně do IT ve Vaší společnosti! Optimální způsob plánování investičních nákladů do IT rychlý rozvoj versus potřeby Jak prosadit u top managementu investici do IT? Jak změřit návratnost investice do SW a HW? Zvažte investici do vývoje vlastního SW Ing. Jaromír Mrázek, CIO Internal Services, E.ON IS Czech Republic s.r.o., České Budějovice hod. Přestávka na kávu hod. Analyzujte náklady prostřednictvím Total Cost of Ownership (TCO) Co vše zahrnují celkové náklady na vlastnictví? náklady na administraci, školení, údržbu, opravy, inovaci... Srovnání nákladů prostřednictvím TCO aplikace metody Jaké jsou přínosy využití metody při tvorbě rozpočtu a plánování investic do IT? Ing. Mgr. Pavel Bartovský, vedoucí IT, Stock Plzeň a.s., Plzeň hod. Investice do IT = nutnost! Jak snížit náklady na IT služby a nepoznamenat kvalitu? Možnosti snižování a optimalizace nákladů na IT ve Vaší společnosti Analýza struktury nákladů v IT definice finančního modelu Identifikace klíčových IT procesů v návaznosti na podnikové procesy a stanovení jednoznačné zodpovědnosti za optimalizaci příslušného rozpočtu Procesy finančního řízení IT PŘIHLÁŠKA:

4 středa Prostředky snižování externích nákladů na IT optimalizace nákupu Používané finanční metriky a interní Benchmarking Ing. Petr Svoboda, MBA, finanční a obchodní ředitel středoevropské centrální divize IT, Tesco Stores ČR a.s., Praha hod. Snižování nákladů v oblasti tiskových systémů, jejich optimalizace a možnosti financování Identifikace a analýza nákladů v IT v oblasti tisku Optimalizace a centralizace tisků cesta ke snížení nákladů bez negativních dopadů na uživatele Výhody a způsoby optimalizace a centralizace tiskových systémů Outsourcing tisku optimální řešení financování tiskového systému Optimalizace tiskového systému v praxi případová studie David Chromec, Key Account Manager, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Praha Ing. Pavel Učeň, obchodní ředitel, Konica Minolta Business Solutions Czech spol. s r.o., Praha hod. Závěrečné shrnutí prvního dne konference předsedou hod. Následuje koktejl KOKTEJL Na závěr prvního dne konference Vás IIR srdečně zve na skleničku vína. Využijte této příležitosti k neformální výměně názorů s kolegy v příjemné atmosféře. Předsednictví: Ing. Radek Trobl, ředitel IT/IS Consulting, Consulting České spořitelny a.s., Praha 9.00 hod. Úvodní řeč předsedy Nastavení, poskytování a vyúčtování kvalitních služeb v rámci Vaší společnosti 9.10 hod. SLA a způsob jejich nastavení Services Level Management řízení IT služeb v rámci Vaší společnosti Přínosy a správný postup implementace SLM Vytvoření katalogu služeb Rozúčtování nákladů na vývoj a údržbu IT infrastruktury vrámci společnosti Plánování, nastavení a monitoring SLA-smluv o poskytování servisní podpory Řízení vztahů a smlouvy se subdodavateli Ing. Jiří Pospíchal, manažer podpory vnitřního zákazníka, Československá obchodní banka a.s., Praha hod. Přestávka na kávu hod. Ceny IT služeb a jejich kalkulace Co ovlivňuje náklady na IT ve Vaší společnosti? Jak porovnat vnitřní náklady na službu s cenou od dodavatelů? Měření a porovnávání nákladů pro kalkulace cen IT Nejčastější chyby při kalkulaci na co si dát pozor? Ing. František Klíma, CSc., ředitel, Gartner-KPC, s.r.o., Praha Uřídit náklady vyžaduje opřít se opravdivé informace! Měřte, abyste mohli efektivně řídit! S KÝM SE SETKÁTE NA NAŠÍ KONFERENCI: se CIO s řediteli IS/IT s vedoucími IT s manažery IT s vedoucími IT projektů se správci informačních systémů s finančními řediteli s řediteli controllingu se zástupci poradenských společností hod. Měřitelnost efektivity a přínosů IT infrastruktury Identifikace přínosů a možnosti měření efektivity IT Jaké informace potřebuji získávat? Co je možno změřit? Metriky jako zpětná vazba a hodnocení efektivity IT Vytvoření portfolia metrik a optimální způsob jejich užití Rizika metrik aneb udělejte důležité kroky pro úspěšný postup Mgr. Radim Juchelka, manažer IT, Tonak a.s., Nový Jičín hod. Společný oběd PŘIHLASTE SE ON-LINE:

5 čtvrtek hod. Sledování a měření procesů prostřednictvím Activity Based Costing (ABC) Charakteristika a specifické znaky ABC metody v oblasti IT Jaké jsou přínosy procesního řízení nákladů v rámci IT? Pravidla optimálního užití metody ABC Jak využít ABC k redukci nákladů? Referent kontaktován hod. Balanced Scorecard efektivní měření výkonnosti IT služeb Změřte dosažení divizní strategie, nezaměřujte svou pozornost výhradně na náklady! Charakteristické znaky a potenciál Balanced Scorecard ve službách IT: kritéria a výběr ukazatelů Pravidla úspěšné implementace Balanced Scorecard Ing. Eva Pecháčová, Company Operation Officer, LMC s.r.o., Praha hod. Benchmarking účinný nástroj managementu IT Možnosti využití benchmarkingu v IT co je vhodné benchmarkovat? Co Vám přinese aplikace benchmarkingu v řízení IT? Jak úspěšně implementovat benchmarking? Ing. Petr Kos, konzultant, Simac Business Consulting s.r.o., Praha hod. Závěrečné shrnutí druhého dne konference předsedou hod. Konec konference Workshop hod. Outsourcing IT ano či ne? Specifické znaky outsourcingu IT ve Vaší společnosti strategický a operativní outsourcing Potenciální přínosy a rizika outsourcingu IT jak rizika řídit? Outsourcing jako proces, ne jednorázový akt pravidla řízení outsourcingu IT základní fáze životního cyklu outsourcingu Kdy a do jaké míry outsourcovat IT služby? Zvažte: oblasti vhodné pro outsourcing otázky finanční výhodnosti náklady versus kvalita poskytovaných služeb otázky kontroly a bezpečnosti důvěrných informací personální otázky spojené s přechodem na outsourcing Jak vybrat správnou partnerskou společnost? Právní aspekty outsourcingu IT Jak nastavit smluvní podmínky outsourcingu? rozdělení kompetencí požadované nastavení služeb zodpovědnost na obou stranách kvalita a cena poskytovaných služeb Faktory úspěšného outsourcingu a měření přínosů Odborné vedení: Marek Blažek, Senior Consultant, UNREAL Technology a.s., Praha partner konference KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CZECH, spol. s r. o. je přední firma v oblasti tiskové a kopírovací techniky. Strategie společnosti se soustředí na kvalitu služeb zákazníkům a variabilitu nabídek, které uspokojí kompletní škálu požadavků zákazníka. V produktových řadách se soustřeďuje především na barevné tiskové a kopírovací stroje, barevné tiskárny, kde je značka Konica Minolta na špičce technologického vývoje. Podíly objemu ve svých produktových segmentech ji řadí mezi leadery českého trhu. Centrála firmy je v Brně, odkud je řízen chod 11 zastoupení s 270 zaměstnanci. Vedle prodeje a jiných způsobů poskytování kancelářských reprografických strojů má pro své zákazníky společnost Konica Minolta i veškerý klientský servis. Heslo služeb zákazníkům zní: Chceme Vám pomáhat a bereme to jako samozřejmost. Služby Konica Minolta se proto nezastavují na záručním a pozáručním servisu, ale učíme své klienty kancelářskou techniku pouze užívat veškeré obstarávání spotřebního materiálu, preventivní kontroly, opravy i návrhy na optimalizaci využití strojů zajistí náš personál. Více informací na FAX:

6 přihláška: Řízení nákladů a měření výkonnosti IT fax: tel.: adresa: Institute for International Research GmbH., org. složka Praha, Rumunská 1, Praha 2 5 % sleva pro 3 účastníky z jedné firmy na konferenci Kód konference: C0541 PROSÍME, VYPLŇTE ÚDAJE PRO REGISTRACI Ano, závazně se přihlašuji na konferenci telefon Ano, závazně se přihlašuji na telefon Ano, závazně se přihlašuji na telefon firma IČ DIČ ulice/poštovní přihrádka město/psč počet zaměstnanců v podniku oblast podnikání datum podpis workshop křestní jméno fax konferenci workshop křestní jméno fax konferenci workshop křestní jméno fax Přeji si informace em z oblasti IT Pokud si máte zájem dostávat informace z jiných oblastí, zaregistrujte se na Konference se nemohu zúčastnit, objednávám dokumentaci ke konferenci v ceně 3.990, Kč + DPH Objednávám dokumentaci z minulých konferencí: ITIL Forum (1/2005), cena 3.990, Kč + DPH IIR Institute for International Research je celosvětová úspěšně operující nezávislá konferenční organizace s kancelářemi v klíčových hospodářských centrech. Obzvláště v době rostoucího přívalu informací a globalizace trhů potřebují vedoucí pracovníci ze všech hospodářských odvětví odborné vědomosti a informace na vysoké úrovni. Všechna konferenční témata jsou prověřena řádným průzkumem s cílem nabídnout informace potřebné pro řešení Vašich problémů. V případě, že pro Vaše přihlášení nepoužijete formulář IIR, uveďte, prosím, následující mailkód: Kdo povolil Vaši účast na této konferenci? jméno Kdo je zodpovědný za vzdělávání ve Vaší firmě? jméno WEBC0541 ODSTOUPENÍ Tato přihláška je závazná, při stornování přihlášky vybíráme manipulační poplatek ve výši 2.000, Kč. Při odhlášení později než 14 dní před začátkem konference bude splatný celý účastnický poplatek. Samozřejmě, že zastoupení účastníka je možné. Pořadatel konference si vyhrazuje z naléhavých důvodů právo na změny programu. Brožura vytištěna dne TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ KONFERENCE Konference: Řízení nákladů a měření výkonnosti IT Úterý 13. prosince 2005, hod., následuje koktejl Středa 14. prosince 2005, hod. Workshop: Outsourcing IT ano či ne? Čtvrtek 15. prosince 2005, hod. Hotel/Ubytování: Ubytování není zahrnuto v účastnickém poplatku. Pro účastníky konference nabízíme možnost využití omezeného kontingentu pokojů za speciální cenu v hotelu, ve kterém se konference koná. Tento kontingent je možné využít při rezervaci nejpozději 4 týdny před začátkem konference. Rezervujte, prosíme, přímo v hotelu s odvoláním na Vaši účast na konferenci IIR: Hotel Diplomat, Evropská 15, Praha 6, tel.: ÚČASTNICKÝ POPLATEK Účastnický poplatek zahrnuje dokumentaci, oběd, nápoje a občerstvení a je stanoven na osobu za: Soukromý sektor Státní a veřejná správa konferenci , Kč + DPH , Kč + DPH workshop , Kč + DPH 6.995, Kč + DPH konferenci a workshop , Kč + DPH , Kč + DPH Po obdržení Vaší přihlášky dostanete do 14 dnů písemné potvrzení o přihlášení. Uvedenou částku poukažte, prosím, po obdržení faktury na uvedené konto v České republice. Prosíme uveďte bezpodmínečně na stvrzenku o zaplacení: variabilní symbol, jméno účastníka a firmy a kód konference C0541. Uvedenou částku zaplaťte, prosím, před začátkem konference. Přístup na konferenci může být umožněn jen tehdy, došla-li platba na naše konto. Při zaplacení účastnického poplatku později než 14 dní před začátkem konference Vás prosíme opředložení kopie dokladu o zaplacení v konferenčním sekretariátu. VÁŠ KONTAKT NA NÁS Přihláška: Obsah konference: Mgr. Eva Mejdrová Změny adresy/marketing: Ing. Kateřina Švarcová Partnerství & výstavnictví: Bc. Martin Kabát PŘIHLASTE SE ON-LINE:

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi

Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Odborná konference IIR Business Continuity Management a krizové řízení v praxi Být dobře připraven znamená nejen přežít 11. 12. prosince 2007 Prague Marriott Hotel, Praha Business Continuity a krizové

Více

Certifikovaný finanční manager

Certifikovaný finanční manager IIR Management Education www.konference.cz Certifikovaný finanční manager 17. 21. srpna 2009 Tréninkové centrum IIR, Praha Získejte přehled o současné finanční a ekonomické situaci Moderní nástroje finančního

Více

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup

Actill. Vnitrofiremní vzdělávání. Actill semináře z praxe pro praxi. www.actill.cz. Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup ODBORNÉ SEMINÁŘE A ŠKOLENÍ 2015 Actill Vnitrofiremní vzdělávání Pracovní právo Obchodní právo Projektové řízení Nákup Marketing Daně Six Sigma Management Actill semináře z praxe pro praxi www.actill.cz

Více

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství

Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Gradua-CEGOS, s. r. o. vzdělávání a poradenství Praha Brno Plzeň Hradec Králové České Budějovice Tábor GUIDE prezenční blended e-learning Vzdělávání a poradenství 2010 ní slovo Vážené dámy, vážení pánové,

Více

it governance Inovace podnik ání

it governance Inovace podnik ání V I. r o č n í k o d b o r n é k o n f e r e n c e it governance Inovace podnik ání 14. a 15. října 2009 Hotel Svatá Kateřina Resort ****, Počátky u Pelhřimova generální partner: pod záštitou: partneři

Více

Úvodní studie podnikového IS

Úvodní studie podnikového IS Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Obor Informatika Úvodní studie podnikového IS Systémová integrace Zdeněk Styblík Ahliddin Ibragimov Igor Efimov Pavel Ivon Leden 2015 Obsah

Více

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti,

Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, Vážení přátelé, Jeden z největších světových podnikatelů své doby kdysi řekl: Žádný podnik nevyroste k velikosti, pokud nevynalezne způsob, jak měnit nádeníky v ředitele. Tento přístup dokonale ilustruje

Více

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz

Nabídka školení. leden - červen 2006. www.ait.cz Nabídka školení leden - červen 2006 www.ait.cz Základy managementu projektů Metody a techniky managementu projektů I. Metody a techniky managementu projektů II. Management projektů pro top managery Business

Více

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ

Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ SEBEHODNOTÍCÍ ZPRÁVA Z 2. SEBEHODNOCENÍ Název projektu: Zvýšení kvality poskytovaných veřejných služeb městem Králíky a řízení MěÚ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Registrační číslo projektu CZ.1.04/4.1.01/89.00079 SEBEHODNOTÍCÍ

Více

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR

Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Prezentace společnosti GRANT ADVISOR Informační služby Srpen 2008 GRANT ADVISOR, spol. s r.o. je držitelem certifikátu mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001 : 2001. Představení společnosti GRANT ADVISOR GRANT

Více

Certifikovaný IFRS specialista

Certifikovaný IFRS specialista Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný vzdělávací cyklus Certifikovaný IFRS specialista Aktuální mezinárodní vývoj IFRS Řada praktických příkladů k jednotlivým standardům Interaktivní výuka Zkušený

Více

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz

EJČÁRŮV MANUÁL. Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ. www.everesta.cz EJČÁRŮV MANUÁL Váš průvodce světem vzdělávání PRAHA, BRNO, OSTRAVA, ČESKÁ LÍPA, ČESKÉ BUDĚJOVICE, HRADEC KRÁLOVÉ www.everesta.cz INBOO VZDĚLÁVÁNÍ Akademie EVERESTA Akreditované a koncepční programy Personalistika,

Více

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í

S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í S E B E H O D N O T Í C Í Z P R Á V A C A F A A K Č N Í P L Á N Z L E P Š O V Á N Í 2 0 1 3 zpracováno dle metodiky CAF CZ 2009 Datum vyhotovení: 31. 12. 2013 OBSAH ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 ÚVOD A CÍL... 3

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Diplomová práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití ITIL pro zavedení procesu řízení změn Diplomová práce Ondřej Kopecký Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informačních technologií Využití

Více

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě

Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní management Úlohy a formy aktivit systému řízení lidských zdrojů v moderní firmě Bakalářská práce Autor: Jana Žemličková Vedoucí práce: Ing. Evžen Sýkora, CSc.

Více

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz

Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz Služby pro realitní a stavební společnosti kpmg.cz KPMG v České republice Sektor nemovitostí zažívá období plné změn. Trh se nachází na zlomu mezi krizí a růstem. Všichni jeho účastníci se snaží vytvořit

Více

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého.

DÁMY A PÁNOVÉ, To vše souvisí a vyvíjí se jedno z druhého. DÁMY A PÁNOVÉ, situace na českém trhu práce je, jaká je. Na jedné straně jsou ti, kteří práci nemají, na straně druhé je práce, která nemá, kdo by ji vykonával. Nezáleží na tom, jak hodně nebo málo honosně

Více

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti

Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Vliv moderních informačních technologií na činnost obchodní společnosti Diplomová práce Bc. David Vurma Vysoká škola hotelová v Praze 8, spol. s r. o. Katedra hotelnictví Studijní obor: Management hotelnictví

Více

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty.

kvalita Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. kvalita TECHNIKA Životní prostředí bezpečnost soft skills Czech Volba jistoty. Více hodnoty. AKADEMIE. KATALOG 2010/2011. Vydavatel TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4 Tel.: +420 239

Více

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ODBORNÁ KONFERENCE ŘÍZENÍ INFORMAČNÍCH A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ Co je to řízení informačních a komunikačních technologií? Jsou k dispozici použitelné nástroje pro řízení informačních a komunikačních

Více

Organizace a řízení obchodu

Organizace a řízení obchodu Organizace a řízení obchodu presentace Ing. František Janatka, CSc. Vysoká škole ekonomie a managementu 2 0 1 1 1 Předmět: Organizace a řízení obchodu Modul: specializační - modul oborové specializace

Více

Smlouvu o dílo č. 32/013

Smlouvu o dílo č. 32/013 Dnešního dne uzavírají Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem DPH bankovní spojení: ČNB Číslo účtu: 4221011/0710 Zastoupená: Doc.

Více

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.)

Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) Vybudování inovačního centra Ústeckého kraje rozpracování konceptu struktury a činnosti centra (BERMAN GROUP s.r.o.) ve spolupráci s Technologickým centrem Akademie věd České republiky Obsah Seznam tabulek...3

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ

VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO VYUŽITÍ POČÍTAČŮ V ÚČETNICTVÍ distanční studijní opora Břetislav Andrlík, Jiří Mikulica Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo říjen 2014 Využití počítačů v účetnictví

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Vzdělávací procesy v podniku Educational processes in company Žáková Andrea Plzeň 2013 1 2 Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma

Více

Řízení projektů v národních korporacích

Řízení projektů v národních korporacích Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra informatiky a kvantitativních metod Řízení projektů v národních korporacích Diplomová práce Autor: Bc. Jiří Drbal Informační technologie a management Vedoucí

Více

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE

ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická katedra počítačové grafiky a interakce ZADÁNÍ DIPLOMOVÉ PRÁCE Student: Bc. Daniel Fučík Studijní program: Otevřená informatika (magisterský),

Více

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu)

Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Business Support Programme Program Phare na podporu podnikání SME - EXCELLENCE Zlepšení finančního řízení / finanční životaschopnosti organizace (včetně členských příspěvků a dalších zdrojů příjmu) Zlepšení

Více