Strategický plán Leader na období MAS LUŽNICE, o.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Strategický plán Leader na období 2007 2013. MAS LUŽNICE, o.s."

Transkript

1 na bdbí MAS LUŽNICE,.s. Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně Týn nad Vltavu Sudměřice u Bechyně 1

2 MAS LUŽNICE,.s. 1. Žadatel/předkladatel SPL Identifikace žadatele MAS Lužnice,.s., Sudměřice u Bechyně 105, Sudměřice u Bechyně zastupené: Stanislavem Hudkem, předsedu sdružení IČO: Právní frma: Občanské sdružení 2. Základní údaje území MAS Rzlha 239,87 km2 Pčet byvatel celkem k (Zdrj: ČSÚ 3. Zpracvání SPL MAS Způsb zpracvání SPL MAS MAS Lužnice při zpracvání SPL vycházela ze Strategickéh rzvjvéh plánu MAS Lužnice zpracvanéh v rce Při sestavvání se pužívala kmunitní metda pd vedením externíh dbrníka na kmunikaci s veřejnstí. Knkrétní pdba jedntlivých patření pak byla připravvána ve čtyřech pracvních skupinách sestavených nejen ze zájemců z řad cílvých skupin. Každá skupina se sešla celkem dvakrát v průběhu října a listpadu, na prvním setkání se sestavvala SWOT analýza pmcí brainstrmingvé metdy, kdy se zjišťvaly ptřeby, příležitsti a nápady k rzvji území MAS Lužnice, při druhém setkání se aktualizvaly infrmace a sepisvaly nvé z rzvjvéh plánu MAS Lužnice, také se aktualizvaly údaje z katalgu prjektů seznam prjektvých námětů, které byly pstupně sbírány. Pracvní verzi Strategickéh plánu Leader měli mžnst členvé MAS i bčané připmínkvat na Veřejném prjednání SPL MAS Lužnice, kde se připmínky a další nvé nápady zapsaly a pté byly zapracvány d SPL MAS Lužnice. Pté členvé MAS Lužnice jednhlasně schválili knečnu verzi SPL na Valném shrmáždění. Prstřednictvím médií pak byl SPL MAS Lužnice představen širké veřejnsti. Strategický plán Leader Lužnice vznikl na základě výsledků jednání partnerů v území. K jednání byli přizváni zemědělci, pdnikatelé, starstvé, zástupci rganizací veřejné správy a zástupci nestátních neziskvých rganizace. Byly stanveny 3 základní pririty určující blasti zaměření SPL. Každá pririta má své cíle a pr každu byla sestavena jedna neb více fichí naplňující tut priritu. Způsb zapjení místních aktérů d zpracvání SPL MAS Lužnice,.s. slvila bce, pdnikatele, neziskvé rganizace (zájmvých sdružení a splků) a prstřednictvím médií a starstů jedntlivých bcí též byvatele reginu s výzvu k zapjení na zpracvání Strategickéh plánu Leader, pdávání námětů a představ mžném zapjení reginu d prgramu rzvje venkva. Aktéři, kteří byli chtni se zapjit d zpracvání strategie, byli rzděleni d jedntlivých kmisí dle knkrétníh zastupení zájmvé blasti, tj. d kmise Pr Mládež a ženy (zástupci různých sdružení zaměřených na výchvu dětí a mládeže, zástupkyně různých zájmvých splků zaměřených na žensku prblematiku), Zemědělci a cestvní ruch (zemědělci a pdnikatelé z gastrnmických a ubytvacích zařízení, infrmační středisk), kmise Občanská vybavenst (starstvé bcí členvé i nečlenvé), Kultura + sprt + bčanská sdružení (zástupci kulturních zařízení, divadelních splků, sprtvních klubů a bčanských sdružení zaměřených na kulturní akce, udržvání lidvých tradic, hudebních subrů). Expertní dbrníci, jejich identifikační údaje a způsb splupráce Splek pr rzvj reginu,.s., sídl: Jiráskva 84, Týn nad Vltavu, IČO: Splek pr rzvj reginu zpracval analýzu území MAS Lužnice pr Strategický plán Leader. Pskytl dbrníka na kmunikaci s veřejnstí, pmhl s vedením pracvních skupin kmunitní metdu, dhlížel na brainstrming při tvrbě SWOT analýzy. 2

3 MAS LUŽNICE,.s. 4. Analýza území MAS 4.1 Hdncení území Hdncení území Venkvský mikrregin Lužnice leží na území kresu Tábr a zabírá přibližně jeh pětinu - 239, 87 km 2 (18 %). Vymezen je hybem řeky Lužnice, z větší části jejím levým břehem. Na jihu tvří jeh hranici hranice kresu Tábr, kde susedí s kresem Českbudějvickým. Mikrregin Lužnice sdružuje v sučasné dbě 17 bcí. Tyt bce mají dhrmady celkem 41 sad. V mikrreginu žije byvatel. Průměrná bec má cca 662 byvatel, průměrná sada čítá 274 byvatel. Území je pměrně řídce zalidněn 47 byvatel na km 2. T je ve srvnání s kresním průměrem (77 byvatel/km 2 ) nižší hustta. Obce na území MAS Lužnice Obec Pčet sad Výměra (ha) Pčet byvatel Bechyně Březnice Černýšvice Dbrnice u Bechyně Haškvcva Lhta Hlavatce Hdětín Hdnice Kmárv Malšice Radětice Rataje Skrýchv Stádlec Sudměřice u Bechyně Záhří Želeč MAS Lužnice Zdrj: ČSÚ Důvd výběru danéh území Celistvst území sahá dalek d histrie. Bechyně byla správním celkem, až d plviny 18. stletí Bechyňským krajem. Přest, že Bechyňský kraj byl rzdělen na budějvický a tábrský, je Bechyně stále přirzeným centrem území. Ddnes je jádrem území sedmnácti bcí, které řeší splečné prblémy při zajišťvání dstatečné technické a bčanské vybavensti, pdpry nejen zemědělským pdnikům, zlepšvání dpravní bslužnsti, zamezvání negativních demgrafických trendů, rzvje cestvníh ruchu a splečné prpagace území apd. P rce 1989 bce zalžily sdružení TDO Lužnice, které řeší splečný systém nakládání s dpady. Dluhdbá splupráce těcht bcí měla následně pzitivní vliv na vznik Místní akční skupiny Lužnice, která nadále pečuje rzvj a pdpru venkva. Na tmt území se rzvj venkvské blasti nestarají jen bce samtné, ale mnh dalších splků a sdružení s dluhletu tradicí a histrií, které se zaměřují např. na vlnčasvé aktivity. Shdné či styčné charakteristiky území Území MAS Lužnice je přirzeným mikrreginem v klí města Bechyně, pdél břehů řeky Lužnice. Na pměrně malé vzdálensti přetínají kryt řeky Lužnice čtyři msty a dávají dbrý předpklad pr vzájemnu kmunikaci a vzájemnu splupráci. Území je tvřen spádvým bvdem pvěřenéh úřadu Bechyně, spádvým bvdem Sudměřické škly bnvy venkva a klními bcemi, které měly splupráci na daném území nyní, ale i v minulsti zájem. Tradičně se v tét blasti rzvíjely jak keramická prdukce, tak i zpracvání dřeva a železa a významu pstupně nabýval i bechyňské lázeňství. Tyt histrické a reginální tradice frmvaly a frmují tvář 3

4 MAS LUŽNICE,.s. území až d sučasnsti a tím vytvřily předpklady pr mderní rzvj blasti i v následujícím bdbí. S výjimku Bechyně se jedná většinu malé bce, které mají pdbné přírdní a scieknmické pdmínky. Jaké jsu zvláštnsti území prti jiným územím Lázně Bechyně Lázně Bechyně jsu jedny z nejstarších českých lázní, specializují se na léčbu a rekndici phybvéh ústrjí. Jak přírdní léčivý zdrj využívají slatinu, bhatu pryskyřnatými a armatickými látkami, kteru lázně těží z vlastníh rašeliniště na Kmárvských blatech. Lázeňství v tmt mikrreginu má dluhletu tradici. Nejen návštěvníci lázní si mhu v lázních zakupit Bechyňské lázeňské platky. Bechyňské lázně mají jen mezenu ubytvací kapacitu, tak návštěvníci lázní využívají ubytvání převážně v klí lázeňskéh města, cž pzitivně přispívá k rzvji turistickéh ruchu i v klních bcích mikrreginu. Bechyňka Značná část železniční trati čísl 202 Tábr Bechyně prchází severní částí mikrreginu. Jedná se první elektrifikvanu dráhu ve střední Evrpě, jejímž stavitelem byl ing. František Křižík. Tat trať nemá jen histricku hdntu sama sbě, ale je spjata s vědmím místních byvatel již p pět generací. V průběhu letní sezóny přádá Klub přátel elektrické dráhy Tábr Bechyně Nstalgické jízdy histrickým vlakem zvaným Bechyňka. Přírdní parky, památky a rezervace Na severvýchdě území je vyhlášen přírdní park Kukle kmplex lesů Ptálv Kukle. V centru se nachází cca 2000 ha veliký přírdní park Černická bra. Jedná se zbytek bry, kteru rku 1586 zalžil Petr Vk. Uprstřed Černické bry je 6,55 ha smíšenéh lesa vyhlášenéh rku 1933 přírdní památku. Na jihu jsu rzsáhlá území blat v klí bce Kmárv s lžisky rašeliny dsahující mcnsti 6 7 m. Na části tht území byla vyhlášena přírdní rezervace Brkvická blata 54,65 ha. Přístup d rezervace je puze p naučné stezce. Dalšími přírdními památkami a rezervacemi vyhlášenými na území MAS jsu Černýšvické jalvce 1,26 ha smíšenéh prstu s jalvcem becným, vyhlášené 1988, Kzlv 0,59 ha luky s výskytem prstnatce májvéh a řady dalších rstlin, vyhlášené 1990, Židva struha přítk Lužnice, 21,2 ha kaňnvitéh údlí. Židva struha je částí západní hranice kresu i území MAS, Kutiny luka u Hlavatec s výskytem hřce hřepníku. Řeka Lužnice Řeka Lužnice je každrčně pr vdáky a milvníky vdních sprtů rájem. V pdvědmí byvatel je tak ulžená, a mají ji spjatu s místem, kde žijí, že p ní byla pjmenvána místní akční skupina. Kulturní živt V Bechyni a klí t žije bhatým kulturním a splečenským živtem. Občanská sdružení a divadelní splky přádají každrčně bezpčet akcí, např. Perlení přehlídka divadelních subrů, Faustvání tvůrčí dílna lutkářských subrů, Galerie u Hrcha výstavní galerie, mezinárdní výstavy keramiků, Keramick-dřevěný seminář, výtvarná hrmádka, Jazzfe mezinárdní jazzvý festival na zámku v Bechyni. Výčet akcí je pravdu dluhý, a lidé se stále snaží vymýšlet nvé a nvé akce, aby se mhli setkávat a družit. 4

5 MAS LUŽNICE,.s. 4.2 Zdrje území pr realizaci SPL Trh práce Obce MAS Lužnice spadají převážně pd Úřad práce v Tábře, krmě Kmárva, ten spadá pd Úřad práce v Sběslavi. Přehled pčtu uchazečů, vlných míst a míry nezaměstnansti Oblast Uchazeči Vlná místa Míra nezaměstnansti v % ČR ,74 Kraj ,77 Okres ,68 Mikrregin ,1 Zdrj: červen 2006 Trh práce je výrazně determinván strukturu hspdářství, sídelní strukturu, mbilitu pracvních sil a kvalitativní úrvní lidských zdrjů. Stávající situace je z hlediska rychle rstucí míry nezaměstnansti velmi nepříznivá. Se vzrůstající míru nezaměstnansti je stále citelnější absence kncepčních analýz trhu práce prgnstickéh charakteru v celrepublikvém i místním měřítku. Šklství V mikrreginu je 6 mateřských škl s 347 dětmi předšklníh věku, 2 základní škly s 1. stupněm se 176 žáky a 4 základní škly s 1. i 2. stupněm se 769 žáky. Tyt škly nepkrývají plně ptřebu mikrreginu a část dětí navštěvuje základní škly v blízkých městech. Střední škla je v mikrreginu puze jedna s 217 studenty. Mateřské a základní škly, příspěvkvé rganizace, jsu zřízeny bcemi, které se starají správu škl. Budvy mateřských a základních škl většinu nedpvídají dnešním technickým nrmám. Obce, jak zřizvatelé škl, mají zájem na reknstrukcích budv a mdernizacích vnitřníh vybavení škl a šklských budv k nim náležejících. Škla bnvy venkva Od rku 1999 půsbí v Sudměřicích u Bechyně škla bnvy venkva. Její činnst přispívá k dbrnému růstu členů místních samspráv, k prpagaci reginu a dbrnému růstu činvníků a funkcinářů zájmvých splků. Půvdní zaměření činnsti na samsprávy malých bcí a řešení becních prblémů, byl pstupně rzšířen splupráci s neziskvými rganizacemi, pradensku činnst pr zájmvé splky a zapjení bčanské veřejnsti d rzhdvacích prcesů v samsprávě. Kultura Obce mikrreginu Lužnice mají bhatu splkvu činnst, která se udržuje p generace, a stále se bjevují nvé. Převážná většina kulturních a splečenských akcí se přádá v krytých prstrách kulturních dmů a středisek bcí, které byly vystavěny v 70. letech minuléh stletí. Jejich technický stav nedpvídá dnešním stavebním nrmám a pžadavkům Obce se tak ptýkají s nákladnými reknstrukcemi těcht budv, které jsu mnhdy pr byvatelé tak malých bcí jediným místem, kde se mhu setkávat při různých příležitstech. Největší prblémy mají s těmit budvami v bcích Želeč, Malšice a Bechyně, dále Stádlec, Rataje, Březnice a Radětice. Divadelní přehlídky - Perlení, Jar, Divadelní Bechyně, Divadl v trávě, Faustvání, Nahlížení, Divadl na návsi Výtvarné akce - Výtvarná hrmádka, Bechyňský žejdlík, Keramick-dřevěný seminář Hudba - Ratajská duha, Jazzfe, Bechyňský festival dechvých hudeb Splečenské akce - Klběžkvá Grand Prix, Obnvená tradice Čardějnic, Sutěž subrů mažretek České republiky, Nstalgické jízdy histrickým vlakem, POSUBANE pdzimní sudměřické balónvé nebe 5

6 MAS LUŽNICE,.s. Splky Bechyňský divadelní splek Lužnice, Cuntry klub Chas, Junák svaz skautů a skautek ČR, Klub českých filatelistů v Bechyně, Pdpůrná jednta Svépmc, KRPŠ Malšice, Klub českých turistů dbr Bechyně, Ochtnický splek Úsměf, Dětský divadelní subr OS Tatrmani, OS Klášter, Svaz chvatelů pštvních hlubů, Klub přátel elektrické dráhy Tábr Bechyně. Sprt V něklika bcích navázali sprtvci na tradici Skla, TJ Hlavatce, TJ Malšice, TJ Skl Stálec a TJ Skl Sudměřice u Bechyně. Budva TJ Skl je v technicky špatném stavu. Nedpvídá dnešním stavebním nrmám, ptřebuje celkvu reknstrukci, aby mhla dále služit jak zázemí pr divadelní představení bčanskéh sdružení Tatrmani a k dalším splečenským a kulturním aktivitám. V Sudměřicích u Bechyně půsbí Jezdecký klub Farma u lesa. Škly v bcích mají zájem na bnvě či vybudvání víceúčelvých sprtvišť a zázemí pr různé šklní i mimšklní akce. V Bechyni je První Jihčeský Glfvý Klub Bechyně, který přádá každrčně glfvé turnaje v části Černické bry, kde je upravené glfvé hřiště. Průmysl V mikrreginu samtném je průmysl zastupen 26 %, z čehž stavebnictví tvří dalších 16 %. Jedná se především dřevzpracující a kvbráběcí pdniky, firmy z blasti stavebnictví a ptravinářství. Lesnický průmysl má v mikrreginu nepatrné zastupení, zaměřuje se převážně na samtnu těžbu, prvtní zpracvání dřeva a následný prdej d zahraničí jak zpracvatelský prdukt v dřevařských a nábytkářských závdech. Následná výrba tradičníh českéh nábytku a dalších výrbků ze dřeva je zastupena jen drbnými živnstníky. V Bechyni, jak centru blasti, se dříve ve středvěku vařil piv a pálila pálenka, a v mnhých dalších vesnicích také. Jediné, c dnes p tradiční výrbě piva a lihvin v mikrreginu zbyl, je starý nevyužívaný pivvar v Bechyni a lihvar v Březnici. Mál rzvinutá struktura drbných pdniků je dále slabvána nedstatečnu infrmvanstí, btížným přístupem k finančním zdrjům a malu měru invačníh ptenciálu. Obchd a služby Obchd představuje 44 % eknmických subjektů v mikrreginu, jsu zde zahrnuty různé druhy prdejen jak ptravin tak statníh zbží. Místní služby pkrývají širký srtiment nákladní silniční dpravy, autpravárenství, služby peněžní či pštvní a služby v eknmické sféře, dále pak také služby ubytvací, restaurační a phstinské, kadeřnické a ksmetické. Z restauračních a phstinských služeb jsu nejznámější lázeňské htely a restaurace v klí Lázní Bechyně např.: Htel Jupiter, Restaurace U Draka, Htel Panská, Penzin U Pichlů, (Bechyně),U Kaštanu (phstinství - Dbrnice), Restaurace U Jezu, Na staré papírně (restaurace - Dbrnice), Restaurace Rejda, Vinárna Pd věží, Restaurace Magnum (Malšice), Hstinec U Lípy (Rataje), Stádlecká hspda,restaurace U Kaštanu, Kinkavárna (Želeč), Restaurace Sklvna, Kameňák, Htel Fntána (Sudměřice), Zlatý jelen (Radětice), Autkempink Na staré papírně, Rekreační středisk Charim (kemp -Dbrnice), Penzin U jezu (Dbrnice), Penzin Karlín, Penzin Příběnice (Malšice), Vila Sehnutka (Rataje); Htel Fntána, Penzin Suchan, Penzin Rybvá, Zlatý jelen (Radětice). Zemědělství Přes mnžství sukrmě hspdařících zemědělců hrají v mikrreginu pdstatnu rli velká zemědělská družstva a splečnsti. Pdniky se zaměřují převážně na rstlinu výrbu, živčišná je v pměru k rstlinné něc nižší. V rámci mikrreginu jsu největší zemědělské splečnsti Eurfarms s.r.., Agra Březnice, Pigmal Malšice, Rsa Sudměřice spl. s r.., Reprgen a. s. Testvání masné užitkvsti sktu Želeč. Všech pět největších pdniků v mikrreginu nemá v dnešní dbě kvalitní zázemí, jde hlavně technický a funkční stav administrativních či prvzních budv, pastevních areálů, stav technických parků, neb dalších zařízení a technlgií, které se pužívají ke zpracvání rstlinné ale i živčišné prdukce. S těmit prblémy se nesetkávají jen větší zemědělské pdniky ale i samstatně hspdařící rlníci, kteří se snaží zachvat specifické pstupy při výrbě zemědělských prduktů na jihu Čech. V rámci restrukturalizace zemědělské výrby je mnh zemědělských splečnstí, a především sukrmníků, nucen hledat nvé cesty a způsby pdnikání. V mikrreginu tak vznikají nvé 6

7 MAS LUŽNICE,.s. struktury a prdukty, které čerpají z místních tradic, rzvíjejí agrturistiku, někteří zemědělci chtějí nabízet veřejnsti pbyty na farmách jak mžnst netradiční rekreace, a tak kmpenzvat nedstatek příjmů ze zemědělské činnsti. V některých částech území chtějí zemědělci zakládat bry pr nvý chv daňků, jelenů či jiné zvěře, která nebyla na území MAS dsud chvána. Se zakládáním br je spjen přízení veškeréh vybavením a zařízením, který je spjat s chvem a dbytem prduktů z chvu, spjení chvu s turistickým mysliveckým ruchem naučné tabule zvěři, příležitstný plánvaný dstřel apd. Mnzí zemědělci jsu i vlastníky lesů, v kterých panuje čilý turistický ruch, ti se snaží pdprvat činnsti veducích ke zvyšvání splečenské hdnty lesů, které zárveň přispívají k chraně vd, půd a lesníh prstředí před neukázněným phybem návštěvníků lesa, eliminvat negativní dpad návštěvnsti na lesní prstředí, budvání či reknstrukce vhdných bjektů a zařízení k zajištění bezpečnsti návštěvníků, usměrňvat návštěvnst lesa tak, aby byly sníženy negativní dpady na lesní prstředí a uchránili se tak kulturní a přírdní památky a bilgické rzmanitsti. Cestvní ruch Turistická vybavenst - Turistický a rekreační ptenciál mikrreginu je závislý na infrastruktuře, která z části neb úplně služí cestvnímu ruchu. V blasti převažuje návštěvnst krátkdbá a sezónní. Služby cestvníh ruchu v ubytvací a stravvací blasti nejsu v mikrreginu plně rzvinuty. V Bechyni jsu lázně zaměřené na léčbu phybvéh ústrjí. Zájem lázeňské pbyty převyšuje ubytvací kapacitu zdejších lázní. Ubytvání pr lázeňské hsty začínají nabízet v klních vesnicích, cž je pr hsty/turisty finančně i časvě výhdné, ale v mnhých případech nevyhvuje kvalita. Síť ubytvacích zařízení tvří převážně penziny vesnickéh typu (ubytvání na farmě). Většina těcht pdniků zatím nemá nuzi turisty, díky vyhlášeným lázním, ale přest se ptýkají se špatným technickým stavem budv, nedstatkem finančních prstředků na mdernizaci vnitřníh zařízení a vybavení. Důsledkem th se snižuje kvalita pskytvaných služeb, cestvní ruch v tét blasti tak získává špatnu pvěst, cž se prjeví i na příjmech pdniků a v nepslední řadě i na míře mikrreginální nezaměstnansti.v mikrreginu chybí kvalitnější ubytvací zařízení pr nárčnější hsty s vyskými nárky na htelvé i dprvdné služby. Důležitým fenménem cestvníh ruchu v mikrreginu jsu chataři a chalupáři. Pdle údajů ČSÚ z rku 1991 je v blasti 704 rekreačních bjektů, z th 683 chat. Chatvé blasti jsu kncentrvány především v klí řeky Lužnice. Turistické infcentrum - Jediné infcentrum na území MAS Lužnice se nachází na náměstí T. G. Masaryka v Bechyni. Při zpracvávání SPL byl zjištěn, že pptávka p turistických infcentrech se rk d rku zvyšuje, tudíž bce mikrreginu mají v úmyslu zřizvat další infrmační centra neb infrmační stánky s turisticku tématiku. Agrturistika - Významným prvkem pdprující cestvní ruch jsu aktivity místních pdnikatelů v blasti agrturistiky. Mnh sukrmníků pdnikajících v zemědělství se začíná rientvat spíše na cestvní ruch vlivem nedstatku příjmů ze zemědělství, a pskytují pbyty na farmách s různými dprvdnými službami, přádají různé tradiční akce. Tent druh ubytvání převážně vyhledávají turisté z městských aglmerací. Ti však vyžadují kmfrt na farmách na jaký jsu zvyklí z velkých měst. T nutí pdnikatele vyrvnat se s reknstrukcemi hspdářských stavení na úrvni evrpských standardů. Pěší turistika a cyklturistika - V mikrreginu Lužnice existuje něklik značených turistických tras. Přes část mikrreginu vede nvá mezinárdní cykltrasa Praha - Vídeň. Obecně však turistický navigační systém chybí. Mikrregin Lužnice je průmyslvě zemědělsku blastí, z části závislý na cestvním ruchu. Průmyslvá výrba je kncentrvána v městských aglmeracích, především v Tábře, Sezimvě Ústí, Plané nad Lužnicí a dále v Sběslavi, Veselí nad Lužnicí a Bechyni. Pr mikrregin mají průmyslvé pdniky význam především jak zdrj pracvních míst. Silniční dprava Nejvýznamnějším silničním spjením mikrreginu s klím jsu silnice II. třídy, které spjují bce s městy v klí a s mezinárdní silnicí E55 Praha Tábr Veselí nad Lužnicí České Budějvice, která prchází výchdně d mikrreginu. Z hlediska druhů přepravy na území je nejdůležitější dprava silniční. Silniční síť je dstatečně hustá a zajišťuje dstatečnu dpravní bslužnst. Technický stav vzvek je čast nevyhvující. Mnhé silnice, hlavně ty becní, ptřebují generální pravu. C se týče technickéh stavu, z některý se již stávají plní cesty. Průjezdnst bcemi se tak stává v některých případech nebezpečná. 7

8 MAS LUŽNICE,.s. Železniční dprava Značná část železniční trati čísl 202 Tábr Bechyně prchází severní částí mikrreginu. Je t trať lkálníh, reginálníh charakteru. Spjuje mikrregin na jedné straně s lázeňským městem Bechyně, na druhé straně s kresním městem Tábr. Odtud je vlakvé spjení ve směru Praha, Brn a České Budějvice. Tat trať má svu histricku hdntu. Jedná se první elektrifikvanu dráhu ve střední Evrpě, jejímž stavitelem byl ing. Fr. Křižík. MAS Lužnice má záměr splečně se susední MAS Vltava prpjit železniční síť Bechyně Sudměřice u Bechyně Týn nad Vltavu, jedná se železniční sítě č. 192 a č Spjení těcht železničních tratí přispěje k rzvji cestvníh ruchu, k tvrbě nvých a k udržení stávajících pracvních míst, následně i eknmické pdpře pdniků v bu mikrreginech. Při realizaci prjektu bude nutné navázat partnerství mezi Českými drahami, jedntlivými bcemi, d jejichž katastru bude zasahvat železniční trať a sukrmými pdnikateli, tím djde ke splupráci veřejnéh a sukrméh sektru. Zásbvání pitnu vdu, kanalizace Hlavními zdrji pr zásbvání pitnu vdu jsu třetihrní zásby pdzemní vdy v blasti Brkvických blat. Vzhledem k jejich rzsahu jde zásby místníh charakteru. V mikrreginu je vybudván něklik vdjemů napjených také na becní vrty. Dalším zdrjem vdy pr část bcí mikrreginu je dálkvý vdvd z Římva a skupinvý vdvd Veselí nad Lužnicí. V řadě bcí neexistuje místní vdvdní řad a zásbvání pitnu vdu je realizván z místních zdrjů. Kanalizace existuje většinu neúplná a nesystematická. Čast je zaústěna d místních vdtečí neb rybníčků. Čistírna dpadních vd je puze v Malšicích a v Bechyni. Nakládání s dpady V rce 1992 vznikl sdruženi 21 bcí, které ddnes splečně řeší systém nakládání s dpady. Část těcht bcí se stala zakládajícími členy mikrreginu Lužnice. Na území mikrreginu je jedna řízená skládka v Želči. Měst Bechyně a bec Sudměřice u Bechyně prvzuje sběrný dvůr. 8

9 MAS LUŽNICE,.s. 5. SWOT analýza 5.1Vymezení SWOT analýzy: Silné stánky Slabé stránky vzácný kulturní a přírdní ptenciál přírdní bhatství - lesy, atraktivita, vztah byvatel k místu, venkvská krajina, glfvé hřiště, bhatá splkvá činnst lázně Bechyně, malebná lidvá architektura, zříceniny (Dbrnice, Příběnice), kapličky, památníky, první elektrická dráha Tábr Bechyně, kl řeky dstatek ubytvacích a stravvacích kapacit, keramika, lidvé, kulturní a vzdělanstní tradice, chalupáři, chataři, dbrná kvalifikace aktivních zemědělců, velká hustta silniční sítě, síť tků a vdních plch v přírdním stavu pměrně zachvalé (nezdevastvané) živtní prstředí, turisticky blíbená řeka Lužnice, mezené zdrje znečišťvání živtníh prstředí nízká všebecná infrmvanst, mál udržvaných plních cest, nekvalitní místní kmunikace, hrší přírdní pdmínky pr intenzivní zemědělství (ale ještě ne dtace), zarůstání turistických stezek, vyská kncentrace cestvníh ruchu (CR) kl Lužnice bez vazby na celé území, chybějící značení pr cyklisty, nízká úrveň služeb CR, neexistence pradenství v pdnikání, dliv kvalifikvaných pracvníků, mál pracvních příležitstí v mikrreginu, špatná jazykvá vybavenst, nepříznivý demgrafický vývj, špatný technický stav a mrální zastaralst infrastruktury, nízká dpravní bslužnst, neexistence cyklstezek, nedstatečná údržba zeleně v klí kmunikací (zvláště silnic III. třídy a místních kmunikací), nevyhvující lkální zdrje pitné vdy, nevyužívání bnvitelných energetických zdrjů Příležitsti Ohržení rzvj agrturistiky, budvání a prvzvání infrmačních středisek, zavádění veřejnéh internetu, zalesňvání nevyužitých plch, nvé krajvé speciality, vytváření náhradních zdrjů příjmů zemědělců, využití nevyužívaných sprtvních zařízení, rzšíření cykltras + služeb, vytváření dplňkvých služeb, vznik a rzvj lidvých tradic a řemesel, infrmvanst prstru k pdnikání, zvýšení knkurenceschpnsti, kultivace kulturnsti, bnva kulturních a sprtvních tradic, návrat lkálníh patritismu a sebevědmí, zlepšení zásbvání bcí pitnu vdu, výstavba čistíren dpadních vd a kanalizací bcí, využití ptenciálu bimasy jak bnvitelnéh zdrje energie zapjení veřejnsti d tvrby a chrany ŽP, zlepšení kvality a atraktivnsti venkvskéh prstředí, vytváření nvých krajinných prvků dliv především eknmicky aktivních byvatel z venkva, pkles pracvních příležitstí, vylidňvání malých vesnic a vesnic špatně dstupných, lkální agresivita CR na živtní prstředí, dliv turistů bhaté klientely, úbytek drbných bchdů vlivem supermarketů, rušení plních cest, nedstatek finančních prstředků na rzvj infrastruktury, nesystémvá pdpra zanedbané dpravní a technické infrastruktury, nedstatečné finanční zdrje na chranu živtníh prstředí, zanedbání péče vdní tky, znehdncení přírdníh a kulturníh dědictví nevhdnu zástavbu a urbanizací, pmalé a nesystémvé řešení starých eklgických zátěží, ubývání vdy z krajiny 9

10 MAS LUŽNICE,.s. Mezi silné stránky území lze zařadit relativně neprušenu krajinu s dbrými vyhlídkami rzvje v blasti cestvníh ruchu. Řeka Lužnice a vzácný kulturní a přírdní ptenciál (typická architektura, kulturní tradice, lázeňství) nabízejí významné mžnsti v blasti cestvníh ruchu a rzvje řemesel. V blasti zemědělství půsbí na území většina zemědělců s dbrnu kvalifikaci umžňující kultivaci krajiny za principu trvale udržitelnéh rzvje. Překážku stabilizace a rzvje zemědělství je však nižší knkurenceschpnst spčívající v nízké úrvni investic. Mezi slabé stránky lze zařadit nedstatek pracvních příležitstí, cž suvisí s uknčením neperspektivních výrb a útlumu zemědělství p rce 1989 a nižší knkurenceschpnstí zemědělců. Nedstatečná je také nízká úrveň infrastruktury v bcích. Příležitstí se stává využití ptenciálu bhatých kulturních tradic a cestvníh ruchu. Dále je mžnst řešení nezaměstnansti v území pdpru zakládání a rzvje mikrpdniků, kde se dá také navázat na rzvj cestvníh ruchu. Příliv turistů bude v buducnu z části zajišťvat dálnice D3. Ohržení lze spatřvat v nedstatečné nabídce pracvních příležitstí a zajištění úrvně bydlení, cž může mít za následek dchd zejména mladých lidí za prací d větších měst. Také je zde hržení v pdbě nedstatečnéh napjení kmunikací na nadřazenu síť. Silné a slabé stránky, příležitsti i hržení budu řešeny prstřednictvím 3 pririt, které pmhu vytvřit dbré pdmínky pr kvalitní a atraktivní živt. Bude i nadále pdprván princip kmunitní práce a splupráce subjektů na rzvji reginu. 5.2 Metdika SWOT analýzy Zpracvání SWOT analýzy prbíhal při setkávání jedntlivých tématických kmisí. Nejdříve byly metdu brainstrmingu nafrmulvány silné a slabé stránky, příležitsti a hržení. Na setkání výbru MAS Lužnice pak byly upraveny frmulace a jedntlivé bdy seřazeny d významných k méně významným. Na veřejném prjednání byla SWOT analýza představena širké veřejnsti, ke které prběhla diskuse a byly zaznamenány připmínky, ty byly následně zapracvány d knečné verze SWOT analýzy MAS Lužnice. 10

11 MAS LUŽNICE,.s. 6. Strategie Na území MAS Lužnice se zvýší knkurenceschpnst sukrmých zemědělců a ti budu rzvíjet nejen zemědělství, ale splečně s statními pdnikateli i dprvdné aktivity v cestvním ruchu a drbné výrbě. Díky dbré infrastruktuře cestvníh ruchu se d reginu budu vracet turisté, které bude lákat také bhatá splkvá činnst, pr kteru budu vytvřeny materiální předpklady. 6.1 Pririty a cíle Pririta č. 1 Zvýšení knkurenceschpnsti zemědělců Všebecný cíl Zvýšení knkurenceschpnsti zemědělců investicemi d mdernizace pdniků Specifický cíl Mdernizace zemědělských pdniků zabývajících se rstlinu a živčišnu výrbu Zvyšvání splečenské hdnty lesů V reginu půsbí sukrmě hspdařící zemědělci, a t jak v kategrii d mikrpdniku, tak i v kategrii malý a střední pdnik (velká zemědělská družstva a splečnsti). Převážná většina se zaměřuje na rstlinu výrbu, živčišná je v pměru k rstlinné něc nižší. Řada z nich také hspdaří v lesích v blízksti turisticky atraktivních blastí. Při diskuzích se zemědělci byl spatřván největší prblém jejich rzvje v nízké eknmické výknnsti způsbené nedstatkem finančních prstředků pr investiční rzvj. Většina hspdaří na zemědělské půdě, kde jsu hrší přírdní pdmínky pr intenzivní zemědělství, avšak hspdaření na tét půdě nespadá d vyšší blasti dtačních pdpr. I když se zemědělské pdniky d 1989 vcelku stabilizvaly, je zde stále nedstatek investičních zdrjů, který by jen nenahrazval prstu reprdukci investičníh majetku. T má za následek nižší výknnst a hspdárnst a vyšší mrální zastarávání zemědělské techniky než je tmu na západevrpských trzích. Na druhu stranu většina aktivních zemědělců v území má dbrnu kvalifikaci, cž splečně se zaměřením blasti pdpry tét pririty přinese zemědělcům mžnst dluhdběji bstát v knkurenci. Je však třeba vzít v úvahu, že je třeba mbilizvat větší míru i vlastní zdrje zemědělců. Dalším mžným prblémem na který zemědělci pukazvali, by v buducnu mhl být pškzvání lesů v suvislsti s využíváním těcht lesů turisty. Značná část lesů leží v blízksti turisticky atraktivních blastí, cž navíc umcňuje pdpra cestvníh ruchu v SPL a statních rzvjvých dkumentech reginu. Prt je blast pdpry směřvána také na zvyšvání splečenské hdnty lesů. Pririta č. 1 je naplňvána prstřednictvím fiche 1 Zvýšení knkurenceschpnsti zemědělců s mžným příspěvkem ke zvyšvání splečenské hdnty lesů. Pririta č. 2 Vytváření pracvních a pdnikatelských příležitstí Všebecný cíl Pdpra vytváření a stabilizaci pracvních příležitstí při zhdncvání zdrjů území Specifický cíl Pdpra a rzvj pdnikání na venkvě Pdpra rzvje cestvníh ruchu Pririta č. 2 je částečně lgickým vyústěním pririty č. 1 - Zlepšení knkurenceschpnsti zemědělců. Zvýšením knkurenceschpnsti zemědělců se dá čekávat uvlnění některých pracvních míst v zemědělství. Tat pririta se tak zaměřuje na pdpru vytváření nvých příležitstí z hlediska pdnikání, jejich rzvje a tvrby pracvních míst. Oblast pdpry je směřvána k zakládání pdniků nezemědělské pvahy. Příležitsti se nabízí v rzvji lidvých tradic a řemesel. Zajímavu mžnstí v kmbinaci s cestvním ruchem je mžnst zvýšení dbytu místní prdukce. Dále je pdpra zaměřena na výstavbu decentralizvaných zařízení pr zpracvání a využití bnvitelných zdrjů energie. Velku příležitst nabízí i cestvní ruch, kde má území velké rezervy. Výjimku je řeka Lužnice a její nejbližší klí, které je díky vdáckým aktivitám, chatvé zástavbě v klí řeky, pstupně budvanému zázemí atp. turisticky využit. 11

12 MAS LUŽNICE,.s. Území má taktéž značný přírdní i kulturní ptenciál, který všem není dstatečně využíván. Příčinu je nedstatečná bslužnst území, nevyrvnaná kvalita služeb a malá prpagace území. Turistický a rekreační ptenciál mikrreginu je závislý na infrastruktuře, která z části neb úplně služí cestvnímu ruchu. V blasti převažuje návštěvnst krátkdbá a sezónní. Služby cestvníh ruchu v blasti ubytvací a stravvací nejsu v mikrreginu plně rzvinuty. Tat pririta je naplňvána prstřednictvím fiche 2 Pdpra zakládání pdniků a jejich rzvje a fiche 3 - Pdpra cestvníh ruchu. Pririta č. 3 Zvýšení kvality živta Všebecný cíl Zvýšení kvality živta a atraktivity území využívání zdrjů území při respektvání trvale udržitelnéh rzvje Specifické cíle Obnva a rzvj infrastruktury bcí Zkvalitnění bčanské vybavensti bcí Obnva a rzvj kulturníh dědictví Pdpra vzdělávání na venkvě Základním prblémem bcí je nízká úrveň vybavensti, rzsahu a dstupnsti základní infrastruktury. Stav většiny kmunikací je nevyhvující. Je ptřeba reknstrukce světlení, chdníků. V některých bcích absence chdníků hržuje zdraví a živty byvatel. Je ptřeba budvat a reknstruvat becních vdvdy a kanalizace, včetně čistíren dpadních vd. V bčanské vybavensti chybí prstředky na pravu splečenských, kulturních a dalších bjektů bcí a NNO. Prt je věnvána značná pzrnst tét blasti. Navíc je zde i nadále pdprvána splupráce partnerů v území při rzvji reginu. Charakteristické pr území je i zájem se vzdělávat (např. eklgická a envirnmentální výchva a světa byvatel), cž je v rámci tét pririty také pdprván. Fichemi, které naplňují priritu č. 3 je fiche 4 - Obnva a rzvj vesnic, fiche 5 - Občanská vybavenst a kulturní dědictví a fiche 6 - Vzdělávání v se III. Vztah SPL ke struktuře PRV Strategický plán Leader, jeh pririty a cíle vycházejí z ptřeb území při respektvání pžadavků Prgramu rzvje venkva. Splečné cíle a blasti pdpry dkládá následující tabulka. Prgram rzvje venkva Čísl patření Název skupiny patření/ pdpatření Název pririty/fiche Strategický plán Leader OSA I Zlepšení knkurenceschpnsti zemědělství a lesnictví Pririta 1 - Zvýšení knkurenceschpnsti zemědělců I. 1. Opatření zaměřená na restrukturalizaci a rzvj fyzickéh kapitálu a pdpru invací I Mdernizace zemědělských pdniků I Mdernizace zemědělských pdniků Fiche 1 Zvýšení knkurenceschpnsti zemědělců s mžným příspěvkem ke zvyšvání splečenské hdnty lesů (hlavní patření) OSA II Zlepšvání živtníh prstředí a krajiny Pririta č. 3 - Zvýšení kvality živta II. 2. Opatření zaměřená na udržitelné využívání lesní půdy II Obnva lesníh ptenciálu p kalamitách a pdpra splečenských funkcí lesů II Neprduktivní investice v lesích Fiche 1 Zvýšení knkurenceschpnsti zemědělců s mžným příspěvkem ke zvyšvání splečenské hdnty lesů (vedlejší patření) 12

13 MAS LUŽNICE,.s. OSA III Kvalita živta ve venkvských blastech a diverzifikace hspdářství venkva Pririta č. 2 Vytváření pracvních a pdnikatelských příležitstí Pririta č. 3 - Zvýšení kvality živta III. 1. Opatření k diverzifikaci hspdářství venkva III Pdpra zakládání pdniků a jejich rzvje Fiche 2 Pdpra zakládání pdniků a jejich rzvje III Pdpra cestvníh ruchu Fiche 3 - Pdpra cestvníh ruchu III. 2. Opatření ke zlepšení kvality živta ve venkvských blastech III Obnva a rzvj vesnic, bčanské Fiche 4 - Obnva a rzvj vesnic vybavení a služby III Ochrana a rzvj dědictví venkva Fiche 5 - Občanská vybavenst a kulturní dědictví III. 3. Opatření týkající se vzdělávání a infrmvání hspdářských subjektů, půsbících v blastech, na něž se vztahuje sa III III Vzdělávání a infrmace Fiche 6 - Vzdělávání v se III 6.2 Způsb dsahvání cílů a pririt Pririta č. 1 Zvýšení knkurenceschpnsti zemědělců Všebecný cíl Zvýšení knkurenceschpnsti zemědělců investicemi d mdernizace pdniků Specifický cíl Mdernizace zemědělských pdniků zabývajících se rstlinu a živčišnu výrbu. Zvyšvání splečenské hdnty lesů Ve fichi 1 budu aktivity naplňující tut priritu a cíle směřvány zejména d těcht blastí: Prjektvá a technická dkumentace Výstavba a reknstrukce stájí včetně dprvdných investic Budvání pastevních areálů včetně dprvdných investic Investice d technlgií Výstavba a reknstrukce hal Výstavba a reknstrukce staveb pr skladvání včetně dprvdných investic Výstavba a reknstrukce jímek Zařízení ptřebná pr zajištění prvzu v rstlinné neb živčišné výrbě Řešení dpadů vznikajících v rstlinné neb živčišné výrbě Výstavba a reknstrukce dalších staveb pr rstlinu výrbu včetně dprvdných investic Výstavba a reknstrukce ktelen a výtpen včetně dprvdných investic Aktivity v blasti zvyšvání splečenské hdnty lesů budu směřvány zejména d těcht blastí: Prjektvá a technická dkumentace Činnsti k psílení rekreační funkce lesa (výstavba stezek pr turisty d šíře 2 metrů, značení cyklstezek, apd.), Činnsti k usměrňvání návštěvnsti území, (zřizvání parkvacích míst, dpčinkvých stanvišť, přístřešků, lesních studánek, infrmačních tabulí, apd.), Činnsti k zajištění bezpečnsti návštěvníků lesa (bjekty pr zajištění bezpečnsti návštěvníků, např. mstky, zábradlí, stupně, apd.), Činnsti k údržbě lesníh prstředí, Ostatní práce a činnsti přispívající ke zvyšvání splečenské hdnty lesů. Pčet námětů v databance MAS Lužnice více než dvjnásbně překračuje předpkládaný pčet pdpřených prjektů v tét fichi za bdbí Zajištění trvale udržitelnéh rzvje Pririta č. 1 umžňuje zemědělcům realizvat dluhdbé investice d mdernizace pdniků. Tím se zvýší jejich prduktivita práce a sníží se výrbní náklady. Na základě těcht skutečnstí budu mci dluhdběji bstát v knkurenci statních. Další efekty tét pririty směřují d blasti welfare a chrany živtníh prstředí. C se týče vlivu na živtní prstředí, investice d technlgií rstlinné a 13

14 MAS LUŽNICE,.s. živčišné výrby by mhly vést ke snížení emisí způsbujících změnu klimatu a znečištění vzduší. Neméně důležitý je ptencinální vliv na snížení znečištění vd a půdy. Investice d staveb pdpří zlepšvání stavu a funkce kulturní krajiny. Většina zemědělců si připravuje své následvníky, kteří budu mít lepší výchzí pdmínky a více chuti převzít prvzvání zemědělské činnsti. Investice d zvyšvání splečenské hdnty lesů umžňují dluhdbé využívání lesů k turistickým účelům zásadním způsbem nenarušujícím eksystém lesů. Pririta č. 2 Vytváření pracvních a pdnikatelských příležitstí Všebecný cíl Pdpra vytváření a stabilizaci pracvních příležitstí při zhdncvání zdrjů území Specifický cíl Pdpra a rzvj pdnikání na venkvě Pdpra rzvje cestvníh ruchu Ve fichi 2 budu aktivity naplňující tut priritu a cíle směřvány zejména d těcht blastí: Prjektvá a technická dkumentace Výstavba, reknstrukce a mdernizace prvzven určených k pdnikání včetně dprvdných investic Technlgie pr prvz Strje a zařízení ptřebné pr prvz Vybavení prvzven Výstavba a reknstrukce ktelen a výtpen na bimasu včetně dprvdných investic Investice d blasti zlepšvání živtníh prstředí ve spjení s prvzváním pdnikání Výstavba a reknstrukce bjektů na výrbu tvarvaných bipaliv včetně dprvdných investic Pčet námětů v databance MAS Lužnice tvří 1,5 násbek předpkládanéh pčtu pdpřených prjektů v tét fichi za bdbí Ve fichi 3 budu aktivity naplňující tut priritu a cíle směřvány zejména d těcht blastí: Prjektvá a technická dkumentace Tvrba tras a stezek mim území lesů včetně dprvdných investic Výstavba, reknstrukce, přestavba případně rzšíření bjektů pr malkapacitní ubytvání a stravvání včetně dprvdných investic Výstavba, reknstrukce bjektů půjčven a zařízení pr sprtvní vyžití Úprava areálů a pvrchů v suvislsti s prjektem včetně dprvdných investic Výstavba pžárních nádrží Nákup nezbytnéh vybavení a zařízení suvisejícíh s prjektem Pčet námětů v databance MAS Lužnice tvří trjnásbek předpkládanéh pčtu pdpřených prjektů v tét fichi za bdbí Zajištění trvale udržitelnéh rzvje Mezi rzhdující ptřeby venkva patří jednznačně zvýšení pčtu pracvních míst. Tat pririta má svůj veliký význam jak p stránce stabilizační (kmpenzace ke snižvání pracvních míst v priritě 1), tak p stránce rzvjvé. Prstřednictvím tét pririty lze zajistit kvalitní příležitsti pr vytváření pracvních a pdnikatelských příležitstí. Je zde umžněn rzšíření nabídky pdnikatelských aktivit, cž napmůže rychlejšímu rzvji bcí. Investice d malých pdniků pvedu ke zlepšení technlgickéh vybavení prvzven v bcích, cž může vést k mezení bdvéh znečištění půd a vd. Investice d reknstrukce a výstavby budv může přispět ke zlepšvání stavu a funkce sídel. Jsu zde mžnsti i ve výstavbě decentralizvaných zařízení pr zpracvání a využití bnvitelných zdrjů paliv a energie a jejich uvedení d prvzu pvede ke snížení čerpání nebnvitelných zdrjů energie a k snížení emisí způsbujících změny klimatu a především emisí, které způsbují lkální znečištění vzduší. Velký ptenciál je v cestvním ruchu, kde rzvj pdnikání v blasti služeb může výrazně přispět ke zlepšení živta na venkvě. Bude třeba dbát pzrnsti, aby rzvj pdnikání byl v suladu se zásadami chrany živtníh prstředí. 14

15 MAS LUŽNICE,.s. Pririta č. 3 Zvýšení kvality živta Všebecný cíl Zvýšení kvality živta a atraktivity území využívání zdrjů území při respektvání trvale udržitelnéh rzvje Specifický cíl Obnva a rzvj infrastruktury bcí Zkvalitnění bčanské vybavensti bcí Obnva a rzvj kulturníh dědictví Pdpra vzdělávání na venkvě Ve fichi 4 budu aktivity naplňující tut priritu a cíle směřvány zejména d těcht blastí: Prjektvá a technická dkumentace Výstavba, reknstrukce kmunikací Výstavba, reknstrukce technické infrastruktury včetně budv a dalších dprvdných investic Výstavba, bnva veřejných prstranství bce včetně dprvdných investic Nákup pzemků a budv d 10% způsbilých výdajů prjektu Vypracvání a zadání územníh plánu Přízení zařízení spjené údržbu veřejných prstranství Pčet námětů v databance MAS Lužnice tvří pětinásbek předpkládanéh pčtu pdpřených prjektů v tét fichi za bdbí Ve fichi 5 budu aktivity naplňující tut priritu a cíle směřvány zejména d těcht blastí: Prjektvá a technická dkumentace Výstavba, reknstrukce budv bčanské vybavensti včetně dprvdných investic (šklství, zdravtnictví, kultura, sciální záležitsti apd.) Úprava plch a terénů v budvách a klem budv včetně značení apd. Technlgie a vybavení staveb d 10% způsbilých výdajů prjektu Nákup pzemků a staveb d 10% způsbilých výdajů prjektu Výstavba, reknstrukce staveb určených pr ICT a šklící centra Investice d úpravy klí staveb Hardware a sftware pr prjekt Aktivity v blasti kulturníh dědictví budu směřvány zejména d těcht blastí: Prjektvá a technická dkumentace Studie, dkumentace, mapy, supisy a prgramy suvisející s kulturním dědictvím Histrické průzkumy, gedetické a kartgrafické práce Publikační činnst Stavební bnva a zhdncení památkvých budv, kulturních bjektů, areálů apd. Revitalizace histrických parků, zahrad včetně dprvdných investic Psudky statiky, archelgické a stavebně histrické průzkumy, restaurátrské práce Parkvé úpravy klí bjektů Výstavba, reknstrukce výstavních expzic a muzeí včetně dprvdných investic Nákup staveb a pzemků d 10% způsbilých výdajů prjektu Výdaje na zařízení a vybavení ptřebné k prvzu Pčet námětů v databance MAS Lužnice tvří čtyřnásbek předpkládanéh pčtu pdpřených prjektů v tét fichi za bdbí Ve fichi 6 budu aktivity naplňující tut priritu a cíle směřvány zejména d těcht blastí: Prjektvá dkumentace Tvrba pdkladů a realizace vzdělávací akce v se III (prnájmy, šklící materiály, materiály aj.) Pčet námětů v databance MAS Lužnice dpvídá předpkládanému pčtu pdpřených prjektů v tét fichi za bdbí Zajištění trvale udržitelnéh rzvje V blasti infrastruktury v některých bcích chybí veřejný vdvd, jinde veřejná kanalizace s čističku dpadních vd, špatný je stav kmunikací a veřejných prstranství. Oblast pdpry směřuje d bnvy a rzvje bcí, bčanskéh vybavení. Investice d výstavby a reknstrukce technické infrastruktury budu mít pzitivní dluhdbý dpad na živtní prstředí. Funkční kanalizace umžní řízený svd znečišťujících látek, které se dále zpracvávají v čističkách dpadních vd. 15

16 MAS LUŽNICE,.s. Dále se pririta zaměřuje na zlepšení kvality živta zvýšením pvědmí kulturních hdntách prstředí a jejich bnvu a rehabilitací prstřednictvím zpracvání studií bnvy a využití kulturníh dědictví (kulturních památek, památkvých rezervací, památkvých zón, kulturních prvků vesnic a krajiny, památek místníh významu, histrických parků, zahrad, alejí a skupin strmů), kncepčních prjektů a investičních patření spjených s vytvářením infrastruktury spjené s prezentací kulturníh dědictví a zpracvání prgramů regenerace památkvě chráněných území a plánů péče krajinných památkvých zón. V bcích bude zajištěny dluhdbé kncepční materiály. Např. vhdné investice d kulturních památek dluhdbě zvýší pčet turistů navštěvujících tyt památky a s tím spjený příliv financí d rzpčtů bcí. Ty pak mhu sami financvat prvz těcht památek. Charakteristické pr území je i zájem se nadále vzdělávat (dpsud např. v envirnmentální výchvě a světě byvatel. Investic d lidských zdrjů umžní reginu být knkurenceschpnějším. S nepdpřenými prjekty a s dalšími prjekty v databázi MAS Lužnice je sustavně pracván a hledají se pr ně další resp. vhdnější zdrje financvání. Dpady a přínsy SPL v dluhdbější perspektivě. Prstřednictvím realizace SPL je v dluhdbější perspektivě čekávána stabilizace zemědělskéh sektru. Prjekty zaměřené na mdernizaci pdniků umžní zemědělcům zvýšit svji knkurenceschpnst na evrpských trzích. SPL se zaměřuje také na blast vytváření pracvních a pdnikatelských příležitstí. Předpkládá se rzvj pdnikání v blasti cestvníh ruchu a s tím dprvdných služeb. Investice d zvyšvání atraktivity území, d zvyšvání splečenské hdnty lesů, infrastruktury a vzhledu bcí bude mít dpad na zvýšení turistů v mikrreginu. Očekává se v tét suvislsti také nárůst kulturních akcí a splkvéh živta. Další pzitivní dpad je čekáván na mladé lidi, kteří v mikrreginu naleznu dstatečné mnžství pracvníh uplatnění a naleznu zde atraktivní zázemí pr rdinný živt. 6.3 Zapjení invačních prvků Nvým prvkem je zapjení zemědělců d zajištění stability eksystému lesů přilehlých turisticky atraktivním blastem. Zemědělci mají zájem se pdílet na zvýšení nabídky v blasti cestvníh ruchu. Turistům prstřednictvím realizace prjektů bude nabídnuta dplňkvá mžnst využívat místní lesy za určitých pdmínek, které zvýší jejich zážitky a zárveň nebude zásadním způsben narušen eksystém lesů. Dalším prvkem je blast pdpry v cestvním ruchu, knkrétně agrturistiky, která stále v reginu chybí a může být netradičním zážitkem pr turisty. Pr práci na aktualizaci SPL bude pkračván frmu kmunitní práce stejně jak při tvrbě SPL a s tím spjené slvvání veřejnsti, cž se již svědčil. Pdbně budu prváděny i aktualizace SPL. Při realizaci předchzíh Leader + Osvjvání schpnstí byla vytvřena databanka prjektů a z ní byl čerpán při tvrbě strategie a při slvvání lidí. 16

17 MAS LUŽNICE,.s. 6.4 Finanční plán Finanční plán byl sestaven na základě jednání mezi partnery, veřejně prjednán a následně schválen valným shrmážděním MAS. Plán se snaží také zhlednit mnžství prjektvých námětů (dluhdbě sbírané náměty ptenciálních žadatelů) pr každu fichi. Rzvržení jedntlivých prstředků mezi fiche a d jedntlivých let tak zbrazuje následující tabulka. Rk Celkem Fiche 1 25% 20% 25% 20% 25% 20% 22,5% Fiche 2 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Fiche 3 10% 15% 10% 15% 10% 15% 12,5% Fiche 4 30% 35% 30% 35% 30% 35% 32,5% Fiche 5 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% Fiche 6 5% 0% 5% 0% 5% 0% 2,5% Celkem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 6.5 Integrvaná strategie území Strategický plán Leader Lužnice je sučástí integrvané strategie území pr léta nazvaný Strategický rzvjvý plán mikrreginu Lužnice. Strategický rzvjvý plán vznikl partnersku spluprací mezi sukrmu a veřejnu správu a vytyčuje 4 základní priritní blasti rzvje. Pririta č. 1 - Zemědělství Cíl č. 1: Zachvání a rzvj zemědělské činnsti Záměry: - Rzvj eklgických frem hspdaření - Zajištění výkupu, zpracvání a dbytu zem. prdukce - Rzvj lesnictví a rybářství - Zavádění mderních pstupů a techniky - Pdpra hspdářských stavení a bjektů Cíl č. 2: Zajištění náhradních zdrjů příjmů Záměry: - Rzvj agrturistiky - Pěstvání energetických pldin - Údržba krajiny - Pradenství, infrmatika a vzdělávání pr zemědělce Pririta č. 2 Pdnikání a cestvní ruch Cíl č. 1: Rzvj pdnikatelských aktivit v mikrreginu Záměry: - Prpagace místních pdnikatelských subjektů - Pdpra maléh a středníh pdnikání Cíl č. 2: Rzvj cestvníh ruchu Záměry: - Zvýšení návštěvnsti mikrreginu - Zlepšení turistické a rekreačníh ptenciálu - Zlepšení kulturníh ptenciálu mikrreginu 17

18 MAS LUŽNICE,.s. Pririta č. 3 Lidské zdrje Cíl č. 1: Vznik nvých pracvních příležitstí Záměry: - Pdpra drbnéh pdnikání - Vytváření pracvních míst ve splupráci s ÚP - Pdpra becné vzdělansti Cíl č. 2: Pdpra bčanské splečnsti Záměry: - Pdpra splkvéh živta - Pdpra místní kultury - Zapjení byvatel d věcí veřejných Pririta č. 4 Infrastruktura a živtní prstředí Cíl č. 1: Zajištění mbility a infrmvansti byvatel a návštěvníků Záměry: - Rzvj a zlepšení stavu kmunikace - Zajištění dpravní bslužnsti - Zlepšení infrmačních systémů - Eklgická světa Cíl č. 2: Zlepšení stavu živtníh prstředí Záměry: - Zabezpečení ddávek pitné vdy - Rzvj plynfikace a využívání bnvitelných zdrjů energie - Nakládání s dpadními vdami - Řešení nakládání s dpady - Ochrana krajiny a zlepšvání vzhledu bce Tvrba Strategickéh plánu Leader Lužnice vycházela ze Strategickéh rzvjvéh plánu mikrreginu Lužnice pr léta Jedntlivé fiche SPL krespndují se záměry rzvjvéh plánu. Suvislst mezi Strategickým rzvjvým plánem mikrreginu Lužnice, Strategickým plánem Leader a Prgramem rzvje venkva zbrazuje následující tabulka. 18

19 MAS LUŽNICE,.s. Prgram rzvje venkva OSA I Zlepšení knkurenceschpnsti zemědělství a lesnictví I Mdernizace zemědělských pdniků OSA II Zlepšvání živtníh prstředí a krajiny II Neprduktivní investice v lesích OSA III Kvalita živta ve venkvských blastech a diverzifikace hspdářství venkva III.1.2. Pdpra zakládání pdniků a jejich rzvje III.1.3. Pdpra cestvníh ruchu III.2.1. Obnva a rzvj vesnic, bčanské vybavení a služby III.2.2. Ochrana a rzvj dědictví venkva III.3.1. Vzdělávání a infrmace Strategický plán Leader Lužnice Pririta 1 - Zvýšení knkurenceschpnsti zemědělců Fiche 1 Zvýšení knkurenceschpnsti zemědělců s mžným příspěvkem ke zvyšvání splečenské hdnty lesů (hlavní patření) Pririta č. 3 - Zvýšení kvality živta Fiche 1 Zvýšení knkurenceschpnsti zemědělců s mžným příspěvkem ke zvyšvání splečenské hdnty lesů (vedlejší patření) Pririta č. 2 Vytváření pracvních a pdnikatelských příležitstí Pririta č. 3 - Zvýšení kvality živta Fiche 2 Pdpra zakládání pdniků a jejich rzvje a Fiche 3 Pdpra cestvníh ruchu Fiche 4 Obnva a rzvj vesnic Fiche 5 Občanská vybavenst a kulturní dědictví Fiche 6 Vzdělávání v se III Strategický rzvjvý plán mikrreginu Lužnice Pririta č. 1 - Zemědělství Záměry: - Zavádění mderních pstupů a techniky - Pdpra hspdářských stavení a bjektů Pririta č. 3 Lidské zdrje Pririta č. 4 Infrastruktura a živtní prstředí Záměry: - Zapjení byvatel d věcí veřejných - Ochrana krajiny a zlepšvání vzhledu bce Pririta č. 2 Pdnikání a cestvní ruch Pririta č. 3 Lidské zdrje Pririta č. 4 Infrastruktura a živtní prstředí Záměry: - Pdpra maléh a středníh pdnikání Záměry: - Zvýšení návštěvnsti mikrreginu - Zlepšení turistickéh a rekreačníh ptenciálu Záměry: - Rzvj a zlepšení stavu kmunikace - Zajištění dpravní bslužnsti - Zlepšení infrmačních systémů - Zabezpečení ddávek pitné vdy - Rzvj plynfikace a využívání bnvitelných zdrjů energie - Nakládání s dpadními vdami - Řešení nakládání s dpady - Ochrana krajiny a zlepšvání vzhledu bce Záměry: - Pdpra splkvéh živta - Pdpra místní kultury - Zlepšení kulturníh ptenciálu mikrreginu Záměry: - Pdpra becné vzdělansti - Eklgická světa - Pradenství, infrmatika a vzdělávání pr zemědělce - Pdpra drbnéh pdnikání - Zapjení byvatel d věcí veřejných MAS Lužnice nemá zpracván další rzvjvý dkument. 19

20 MAS LUŽNICE,.s. 6.6 Mnitring naplňvání cílů SPL Název mnitrvacíh indikátru Plánvaný stav ke knci rku Pčet pdpřených akcí zemědělců 4 2. Pčet pdpřených akcí mikrpdniků 2 3. Pčet pdpřených akcí na bnvu a 2 rzvj vesnic 4. Pčet pdpřených akcí na Občanské vybavení 2 a služby 5. Pčet pdpřených akcí v CR 2 6. Pčet zmdernizvaných zemědělských 2 pdniků 7. Pčet pdpřených vzdělávacích akcí 1 8. Pčet účastníků, kteří abslvvali 100 vzdělávací akci 7. Partnerství MAS 7.1 Histrie MAS Histrie vzájemné splupráce, vznik partnerství Pčátky splupráce zejména mezi bcemi se datují na tmt území rkem Tehdy vznikl Sdružení bcí TDO Lužnice, které p transfrmaci na svazek bcí dbře funguje ddnes. Od rku 1999 bce na daném území splupracvaly na vzniku a realizaci splečnéh strategickéh plánu. V suvislsti se záměrem zpracvat strategický plán byly slveny ještě další bce s přirzenu spádvstí k tmut mikrreginu. První splečnu aktivitu mikrreginu Lužnice byl právě zpracvání strategickéh rzvjvéh plánu, který měl za úkl vytýčit splečné priritní blasti a cíle mikrreginu a stanvit návrhy patření a vhdných aktivit veducí k jejich naplnění. Na prjekty, které strategie navrhne a které vycházejí z ptřeb území, pak mikrregin Lužnice zaměřil svji činnst. Krdinací prací a metdickým vedením zpracvání Strategickéh rzvjvéh plánu mikrreginu Lužnice byl pvěřen CpKP jižní Čechy. Další aktivitu byl zalžení rzvjvéh a infrmačníh centra mikrreginu Lužnice. Infrmační centrum plní infrmační a pradensku funkci pr bčany mikrreginu, pdnikatele a turisty, zajišťuje prpagaci mikrreginu a zárveň rganizačně zabezpečuje chd mikrreginu. Splupráce pkračvala i v dalších letech. Na základě splečných prjektů v Prgramu bnvy venkva byla většina bcí v území vybavena výpčetní techniku a ve většině bcí byl zřízen veřejná internet. V rce 1998 byl zalžen Vdárenské sdružení Bechyňsk. T sdružuje 6 bcí v území MAS Lužnice,.s. a zajišťuje pr členské bce správu splečnéh vdvdu a kanalizace. Na pdzim rku 2004 vznikla MAS Lužnice,.s. a v následujícím rce byl v rámci prgramu Leader+ pdpřen prjekt Rzvj partnerství v mikrreginu Lužnice. MAS Lužnice,.s. v rámci tht prjektu uspřádala tři cykly šklení, jejichž náplní byla pčítačvá gramtnst, řízení prjektvéh cyklu a grantvé příležitsti pr rzvj reginu. MAS Lužnice,.s. také aktualizvala integrvanu strategii rzvje mikrreginu Lužnice, která byla prpagvána při různých splečenských akcích (např. Balónvé létání), kde měli účastníci mžnst vznášet dtazy, připmínky, či se přím zapjit d práce na strategii. Byl vytvřen prpagační materiál frmu prezentační bržurky. Dsud realizvané prgramy a prjekty byly zaměřeny zejména na bce. Na základě jejich realizace byla stanvena strategie splečnéh rzvje, bce v území byly vybaveny základní výpčetní techniku a byl zajištěn dbrný růst členů MAS. K rzšíření MAS Lužnice dcházel hlavně na základě vlastníh zájmu jedntlivých partnerů. Členství také čast vyplynul ze splupráce na splečně realizvaných prjektech a akcích. V průběhu realizace jedntlivých akcí byli bčané, pdnikatelé i starstvé bcí mikrreginu, zástupci zájmvých sdružení a splků slvváni prstřednictvím pzvánek, vývěsek, na úředních deskách, ve zpravdajích bcí. Nejdůležitější ale zůstal sbní kntakt členů MAS. 20

Regenerace brownfieldů v ČR

Regenerace brownfieldů v ČR Regenerace brwnfieldů v ČR Pštrná, prsinec 2009 Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy www.rrajm.cz 1 vymezení pjmu brwnfield CABERNET (Cncerted Actin n Brwnfield and Ecnmic Regeneratin Netwrk) www.cabernet.rg.uk

Více

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS

Setkání starostů MAS ORLICKO. Operační programy a strategie MAS Setkání starstů MAS ORLICKO Operační prgramy a strategie MAS České Libchavy, 22. 9. 2015 Ing. Ivana Vanická Ing. Alice Bržkvá Ing. Lukáš Bednář Ing. Tmáš Vacenvský Obsah prezentace: - Integrvaný reginální

Více

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01

RÝMAŘOVSKO, o.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 RÝMAŘOVSKO,.p.s. nám. Míru 1 RÝMAŘOV 795 01 Místní akční skupina reginu bcí a měst Břidličná, Dětřichv nad Bystřicí, Dlní Mravice, Hrní Měst, Jiříkv, Lmnice, Malá Mrávka, Malá Štáhle, Rýmařv, Ryžviště,

Více

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví

Výzva. Prioritní osa 5 Národní podpora územního rozvoje Oblast intervence 5.1 Národní podpora využití potenciálu kulturního dědictví Výzva k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Integrvanéh peračníh prgramu pr bdbí let 2007-2013 Priritní sa 5 Nárdní pdpra územníh rzvje Oblast intervence 5.1 Nárdní pdpra využití ptenciálu kulturníh

Více

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP

Dotační programy MŽP v péči o sídelní krajinu. Ing. Jiří Klápště Odbor obecné ochrany přírody a krajiny MŽP Dtační prgramy MŽP v péči sídelní krajinu Ing. Jiří Klápště Odbr becné chrany přírdy a krajiny MŽP Dtační prgramy Evrpské - Operační prgram Živtní prstředí 2014-2020 Nárdní - Nárdní prgram Živtní prstředí

Více

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11.

PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE. 27. 11. PODPORA VYBUDOVÁNÍ A PROVOZU ZAŘÍZENÍ PÉČE O DĚTI PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU PRO PODNIKY I VEŘEJNOST MIMO HL. M. PRAHU / V HL. M. PRAZE 27. 11. 2015, Praha PŘEDSTAVENÍ VÝZEV PŘEDSTAVENÍ VÝZEV Pdpra vybudvání a

Více

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse.

Předem děkujeme za vyplnění a ochotu podílet se na rozvoji našeho městyse. DOTAZNÍK PRO PODNIKATELE Vážení pdnikatelé, dvlujeme si Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb pdnikatelských subjektů půsbících v Nvém Hrádku. V dtazníku najdete tázky

Více

Dotazník pro neziskové organizace

Dotazník pro neziskové organizace Dtazník pr neziskvé rganizace Vážení zástupci neziskvých rganizací z Nvéh Hrádku, dvlujeme Vás tímt pžádat vyplnění dtazníku, který služí pr zjištění názrů a ptřeb neziskvých rganizací v Nvém Hrádku. V

Více

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem

Zlepšování mobility a dostupnosti bez bariér v Ústí nad Labem AKCNÍ ˆ PLÁN 6 Zlepšvání mbility a dstupnsti bez bariér v Ústí nad Labem Pdpra mbility, zlepšení dstupnsti míst a zvýšení atraktivity města Ústí nad Labem Listpad 2012 Akcní plán č. 6 - Zlepšvání mbility

Více

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013

MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH. KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 MILEVSKO SEVERNÍ BRÁNA JIŽNÍCH ČECH KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU REGIONU MILEVSKO verze 8.2013 Milevsk 2013 1. Úvd 1.1. CHARAKTERISTIKA MĚSTA A REGIONU Měst Milevsk a jeh regin se nachází v Jihčeském

Více

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s.

SDRUŽENÍ NERATOV, o.s. SDRUŽENÍ NERATOV,.s. partner prjektu Ergtep pr žáky i pedaggy, reg. čísl CZ.1.07/1.1.00/54.0051 www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY. v Operačním programu Životní prostředí pro období 2014 2020 PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE PODPORY v Operačním prgramu Živtní prstředí pr bdbí 2014 2020 Verze 5.0 Znění účinné d: 14. 10. 2015 Identifikace dkumentu Evidenční čísl: Zpracván dne: 9. 10. 2015 Verze

Více

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz

OBNOVA NERATOVA. Projekt Sdružení Neratov, o.s. www.neratov.cz OBNOVA NERATOVA Prjekt Sdružení Neratv,.s. www.neratv.cz Kd jsme? Sdružení Neratv,.s. bčanské sdružení zalžené rku 1992 naše pslání bnva vysídlené vsi a putníh místa pmc lidem s pstižením a puštěným dětem

Více

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní

Doporučení Středočeskému kraji k transformaci ústavní péče v péči komunitní , 3P Cnsulting, s. r.., Římská 12, 120 00 Praha 2 telefn: (+420) 739 548 469 e-mail: inf@trass.cz web: www.trass.cz Dpručení Středčeskému kraji k transfrmaci ústavní péče v péči kmunitní Klient Zakázka

Více

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání

Možnosti transformace vyšších odborných škol do terciárního vzdělávání Mžnsti transfrmace vyšších dbrných škl d terciárníh vzdělávání Michal Karpíšek MŠMT, 30. listpadu 2010 IPn Refrma terciárníh vzdělávání CZ.1.07/4.2.00/06.0003 Tat prezentace je splufinancvána Evrpským

Více

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní náměstí 1934/3, 733 40 Karviná, Česká republika Slezská univerzita v Opavě Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Přílha Dluhdbéh záměru vzdělávací a

Více

Akční plán města Žďár nad Sázavou

Akční plán města Žďár nad Sázavou AKČNÍ PLÁN MĚSTA ŽĎÁR NAD SÁZAVOU říjen 2007 Obecně dkumentu Akční plán města Žďár nad Sázavu je dkument, kde dchází ke knkrétnímu rzpracvání vhdných rzvjvých záměrů města v kratším časvém hrizntu. Akční

Více

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje

Regionální stálá konference pro území Středočeského kraje 1 Reginální stálá knference pr území Středčeskéh kraje 17.12.2014 2 Reginální stálá knference dbrvlné reginální uskupení územních partnerů v blasti místníh a reginálníh rzvje, jež je zastupené představiteli

Více

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ.

VŠB Technická univerzita, Fakulta ekonomická. Katedra regionální a environmentální ekonomiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ. VŠB Technická univerzita, Fakulta eknmická Katedra reginální a envirnmentální eknmiky REGIONÁLNÍ ANALÝZA A PROGRAMOVÁNÍ (Studijní texty) Reginální analýzy Dc. Ing. Alis Kutscherauer, CSc. Ostrava 2007

Více

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO

MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO Suchá Lz č.p.72 687 53 Suchá Lz IČO: 27015777 Zápis z jednání valné hrmady MAS Výchdní Slváck dne 15.11.2012, Strání Přítmni: Hsté: dle prezenční listiny 24 členů Ing. Pavel Rada,

Více

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech

Mezinárodní prostředí a rozdílné přístupy v rozličných státech Minimum pr pracvníky ICM Káraný, 4. - 7. 4. 2008 Infrmační služby pr mládež: Mezinárdní prstředí a rzdílné přístupy v rzličných státech Tent dkument pdává nástin prstředí, ve kterém půsbí infrmační služby

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 2 Škla bnvy venkva,.p.s. se sídlem v Liběšicích VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2010 Základní údaje Název Pužívaná zkratka : Škla bnvy venkva,.p.s. : ŠOV Právní frma : Obecně prspěšná splečnst Sídl : Liběšice, č.p.

Více

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice

Systém kvality a inovací v cestovním ruchu. CZECHQUINT - Systém kvality a inovací v cestovním ruchu v České republice Systém kvality a invací v cestvním ruchu CZECHQUINT - Systém kvality a invací v cestvním ruchu v České republice CzechQuint kvalita a invace v cestvním ruchu Hlavní cíle: zlepšvání kvality a pdpra rzvje

Více

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky

Marketingová strategie rozvoje CR v regionu Jeseníky Marketingvá strategie rzvje CR v reginu Jeseníky Mgr. Taťána Karáskv skvá Obchdně pdnikatelská fakulta v Karviné Slezská univerzita v Opavě XIII. I. Mezinárdn rdní klkvium regináln lních vědách, v Břetice

Více

Strategický plán Leader na období MAS LUŽNICE, o.s.

Strategický plán Leader na období MAS LUŽNICE, o.s. na bdbí 2007 2013 MAS LUŽNICE,.s. aktualizace 2011 Splek pr rzvj reginu MAS Lužnice,.s. Jiráskva 84 Sudměřice u Bechyně 105 375 01 Týn nad Vltavu 391 72 Sudměřice u Bechyně splek@vltavtynsk.cz mas.luznice@sudmerice.cz

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Resilience a adaptace na klimaticku změnu v reginálních strategiích Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Havlíčkův Brd, 16. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné chrany přírdy a krajiny Jana

Více

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti

SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím posílení inkluze v multikulturní společnosti SC 4.2 Zvýšení kvality vzdělávání prstřednictvím psílení inkluze v multikulturní splečnsti Datum vyhlášení výzvy: 14. 10. 2015 Datum a čas uknčení příjmu žádstí: 16. 12. 2015 16:00 Předpkládané vyhlášení

Více

20 let modernizace koridorů a co dál?

20 let modernizace koridorů a co dál? 20 let mdernizace kridrů a c dál? Bc. Marek Bink ředitel dbru strategie Praha, 21. listpadu 2013 začátek mdernizace tranzitních železničních kridrů v rce 1993 p 20 letech máme příležitst k zamyšlení jaké

Více

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018

VOLEBNÍ PROGRAM KDU-ČSL POLNÁ PRO OBDOBÍ 2014 2018 VLEBNÍ PRGRAM KDU-ČSL PLNÁ PR BDBÍ 2014 2018 Vážení splubčané, představujeme Vám vlební prgram KDU-ČSL pr vlby d Zastupitelstva města Plná. Při jeh tvrbě jsme se snažili pstihnut všechny důležité blasti

Více

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc

Úřad Regionální rady Střední Morava - zprostředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července Olomouc Úřad Reginální rady Střední Mrava - zprstředkující subjekt IROP stav dle UV č. 555 z 9. července 2014 23. 10. 2014 Olmuc Osnva 1) Výchdiska pr zapjení ÚRR d implementace IROP 2) Strategie realizace, implementační

Více

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013

Strategické rámce správy a rozvoje klasifikace DRG v roce 2013 Strategické rámce správy a rzvje klasifikace DRG v rce 2013 Ministerstv zdravtnictví má až d knce rku 2013 uzavřenu s NRC prváděcí smluvu k prvádění některých činnstí týkajících se kultivace systému DRG

Více

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ

NÁVODNÁ STRUKTURA MÍSTNÍHO AKČNÍHO PLÁNU VZDĚLÁVÁNÍ Místní akční plán Místní akční plán je suhrnný dkument zahrnující něklik částí. Obsahuje analyticku část (zejména metaanalýza stávajících dkumentů, analýza vyvlaná plánváním specifických témat, zjišťvání

Více

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis

Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno Podpis Tabulka 1 - Evidence prcesu přípravy, schválení a revizí (kapitly) Metdickéh pkynu pr přípravu pdkladů pr psuzení finančníh zdraví žadatele Vydání č. Platné d 1 3. 1. 2008 Zpracval: Zrevidval: Schválil:

Více

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13

Výběrová kritéria pro hodnocení žádostí o podporu projektů v rámci ROP NUTS II Jihozápad pro období 2007-13 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad pr bdbí 2007-13 Schválen MV ROP JZ dne 30. 5. 2011 Výběrvá kritéria pr hdncení žádstí pdpru prjektů v rámci ROP NUTS II Jihzápad

Více

Norské fondy Program CZ08

Norské fondy Program CZ08 Nrské fndy Prgram CZ08 Základní údaje Pskytvatel příspěvku (dnr): Nrsk Zprstředkvatel prgramu: Ministerstv financí Partner prgramu - ČR: Ministerstv živtníh prstředí pdílí se na přípravě prgramu včetně

Více

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015

Upřesnění k Zásadám podprogramu a k elektronické žádosti Podpora obnovy a rozvoje venkova 2015 Upřesnění k Zásadám pdprgramu a k elektrnické žádsti Pdpra bnvy a rzvje venkva 2015 Vysvětlení vybraných pdmínek pdprgramu Oprávnění příjemci pdpry (viz. bd 2 Zásad pdprgramu) Obec d 3000 byvatel (včetně),

Více

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o.

A. TEXTOVÁ ČÁST. ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spol. s r.o. M A J E T Í N ÚZEMNÍ PLÁN NÁVRH A. TEXTOVÁ ČÁST ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. e-mail: palacka@usbrn.cz 602 00 Brn, Příkp 8 tel.: +420 545

Více

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020

Integrovaný akč ní pla n rozvoje ú zemí MAS Proste jov venkov 2014-2020 Integrvaný akč ní pla n rzvje ú zemí MAS Prste jv venkv 2014-2020 Verze 12.2014 Tvrba strategie byl pdpřena v rce 2014 z příspěvku Olmuckéh kraje 1. Ppis implementačníh prcesu na úrvni MAS, typy prjektů,

Více

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod

Příloha k metodice Ochrana vod. Dotace v lesním hospodářství v oblasti vod Přílha k metdice Ochrana vd Dtace v lesním hspdářství v blasti vd Ústav pr hspdářsku úpravu lesů Brandýs nad Labem 2013 1 Obsah 1. Úvd...3 2. Dtace z nárdních prgramů d blasti vd...4 2.1. Závazná pravidla

Více

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1

ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 ÚZEMNÍ PLÁN DAČICE 1 2 OBSAH TEXTOVÉ ČÁSTI: I. VÝROKOVÁ ČÁST: A. TEXTOVÁ ČÁST ÚZEMNÍHO PLÁNU 1. VYMEZENÍ ZASTAVĚNÉHO ÚZEMÍ... 5 2. KONCEPCE ROZVOJE ÚZEMÍ MĚSTA, OCHRANY A ROZVOJE JEHO HODNOT... 5 2.1.

Více

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014

Cena hejtmana Plzeňského kraje za společenskou odpovědnost pro rok 2014 Cena hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 1. Úvdem Cenu hejtmana Plzeňskéh kraje za splečensku dpvědnst pr rk 2014 vyhlašují: Rada Plzeňskéh kraje, Reginální hspdářská kmra Plzeňskéh

Více

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se

realizaceprojektuna2.stupnizšamšlišov spolupráci s MÚ Lišov škola zahájila již v únoru 2010 (záměr vytvořit jeden bod naučné stezky a propojit jej se realizaceprjektuna2.stupnizšamšlišv splupráci s MÚ Lišv škla zahájila již v únru 2010 (záměr vytvřit jeden bd naučné stezky a prpjit jej se sítí turistických tras) d tvrby naučné stezky si slibujeme: prbuzení

Více

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE

M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE M E T O D I K A (VÝTAH) PROGRAM ROZVOJE OBCE O PROJEKTU Předkládaný výtah Metdiky tvrby prgramu rzvje bce ( Metdika ) je výstupem prjektu CZ.1.04/4.1.00/62.00008 Elektrnická metdická pdpra tvrby rzvjvých

Více

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP)

SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Název Čísl Vlastník SMĚRNICE č. 5 ŠKOLENÍ ZAMĚSTNANCŮ, ŽÁKŮ A DALŠÍCH OSOB O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PŘI PRÁCI (BOZP) Tat směrnice nahrazuje: Datum platnsti d: 01.10.2015 Základní právní předpisy:

Více

Balíček oběhového hospodářství v Evropě

Balíček oběhového hospodářství v Evropě Balíček běhvéh hspdářství v Evrpě Pdkladvý materiál k debatě (9. 2. 2016, Evrpský dům) I. Úvd V sučasné dbě již k zajištění udržitelnéh růstu v Evrpské unii nestačí mdel, na který jsme byli v minulsti

Více

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL?

JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? JE LIBERALIZACE VŠEMOCNÝM LÉKEM NEBO JEN NÁSTROJEM PRO PŘESKUPENÍ SIL? ENKO 2004 Bratislava 19.10.2004 Tmáš Hüner Ředitel sekce zahraniční majetkvé účasti 1 Paralela energetiky a plitiky Je lepší demkracie

Více

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20

SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 SWOT analýza k MAP vzdělávání v MČ Praha 20 Zpracval: PhDr. Tmáš Sukup, Ph.D. Datum: 6. 1. 2017 Metdlgie a zdrj dat Tat SWOT analýza shrnuje hlavní zjištění z následujících pdkladů: Demgrafická studie

Více

Nabídka zajištění dotací z EU

Nabídka zajištění dotací z EU Nabídka zajištění dtací z EU Invace - Ptenciál pdnikatelské subjekty Eurfrum Grup, a.s. Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4 E-mail: inf@capcnsult.cz Tel./fax: 272 730 431 Mbil: 732 747 993 736 607 729 Vážená

Více

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA

OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Investr: Ing. Michal Martch, Vlčnv 80, 742 31 Starý Jičín OBYTNÁ LOKALITA VLČNOV U STARÉHO JIČÍNA Územní studie pr zastavitelnu plchu 9 Z/15 SO-V na k.ú. Vlčnv u Staréh Jičína Radek Hála, IČO: 747 43 911

Více

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020

Udržitelné stavební investice v ČR do roku 2020 Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Stavebnictví v kntextu nárdníh hspdářství Studie Udržitelné stavební investice v ČR d rku 2020 Studie Cíle studie: Upzrnit dbrnu veřejnst na situaci v Evrpě

Více

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA

ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA ÚZEMNÍ PLÁN ŠEBROV - KATEŘINA I. ÚZEMNÍ PLÁN ZHOTOVITEL : URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. Akce územní plán Šebrv- návrh Evidenční čísl zhtvitele 212 001 538 Objednatel: bec Šebrv- Přizvatel : Úřad

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s.

VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dovednosti o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA ROKU 2012 Nadání a dvednsti.p.s. Výrční zpráva Nadání a dvednsti.p.s. za rk 2012 je zpracvána v suladu s ustanvením 21 zákna čísl 248/1995 Sb., becně prspěšných splečnstech. V Praze dne

Více

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7)

KANDIDÁTI do výboru ČKAIT oblast Zlín volební období 2015-2018 volby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů do výboru (počet volených orgánů 7) KANDIDÁTI d výbru ČKAIT blast Zlín vlební bdbí 2015-2018 vlby 28. 1. 2015 Návrh kandidátů d výbru (pčet vlených rgánů 7) 1. Ing. Ladislav Alster 2. Ing. Igr Balák 3. Ing. Marta Bantvá 4. Ing. Petr Chytil

Více

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST

B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST B Ř E Z I N Y Ú Z E M N Í P L Á N A. TEXTOVÁ ČÁST URBANISTICKÉ STŘEDISKO BRNO, spl. s r.. 602 00 Brn, Příkp 8 Akce: BŘEZINY Územní plán čistpis Evidenční čísl: 27-006-166 Přizvatel: Městský úřad Plička

Více

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU

BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU BLUDOV Ú Z E M N Í P L Á N C. ODŮVODNĚNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU Akce: BLUDOV ÚZEMNÍ PLÁN ODŮVODNĚNÍ ČISTOPIS Evidenční čísl: 29 004 309 Přizvatel: Městský úřad Šumperk dbr strategickéh rzvje, ÚP a investic náměstí

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brno 20. prosince 2012 *UOHSX004HI9Y* UOHSX004HI9Y USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S339/2012/VZ-21769/2012/523/Krk Brn 20. prsince 2012 Úřad pr chranu hspdářské sutěže příslušný pdle 112 zákna č. 137/2006 Sb., veřejných zakázkách, ve znění

Více

Plán odpadového hospodářství

Plán odpadového hospodářství Plán dpadvéh hspdářství Rztk výrční vyhdncení za rk 2008 Květen 2009 Vypracval: ing. Zdeněk Smejkal Kancelář Ing. Pavla Nváka, Zámecká 384, 335 61 Spálené Příčí ing.pavel.nvak@seznam.cz ; tel. 603161021

Více

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce

Posuzování zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel jako součásti výkonu práce Psuzvání zdravtní způsbilsti k řízení mtrvých vzidel jak sučásti výknu práce Zdravtní způsbilst řidiče mtrvých vzidel je jednu ze základních pdmínek bezpečnsti prvzu na pzemních kmunikacích. Prt je zdravtní

Více

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

I / Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb STANDARDY KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB 2014 DOMOV PRO SENIORY SVĚTLO, POBOČKA PÍSEK KARLA ČAPKA 2549, 397 01 PÍSEK IČO: 708 698 12 ZŘIZOVATEL: JIHOČESKÝ KRAJ U ZIMNÍHO STADIONU 1952/2 370 76 ČESKÉ BUDĚJOVICE

Více

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace

Sylabus modulu: B - Strategické řízení organizace Sylabus mdulu: B - Strategické řízení rganizace Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jan Dležal 25. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem

Více

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91

! STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, spolek (dále jen MH) Sídlo: Hřbitovní 29, Ivančice, 664 91 STANOVY SPOLKU I. Název MĚSÍČNÍ HOUPAČKA, splek (dále jen MH) Sídl: Hřbitvní 29, Ivančice, 664 91 II. Charakteristika MH a) Sdružení je dbrvlným nevládním neziskvým sdružením vzniklým pdle zákna č. 83/1990

Více

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod

Zpráva o realizaci programu ROP Jihovýchod Zpráva realizaci prgramu ROP Jihvýchd Obsah 1. Pkrk v realizaci ROP Jihvýchd na úrvni prgramu... 2 1.1 Hlavní aktivity realizvané ve sledvaném bdbí na úrvni prgramu... 2 1.2 Naplňvání indikátrů ROP JV...

Více

Zákonná omezení v chráněných územích

Zákonná omezení v chráněných územích Záknná mezení v chráněných územích Mgr. Libr Opluštil Reginální rzvjvá agentura jižní Mravy Závěrečná prezentace výsledků prjektu Vliv chráněných území na rzvj bcí zkušensti českých a rakuských municipalit

Více

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje

Programové prohlášení. Rady Karlovarského kraje Prgramvé prhlášení Rady Karlvarskéh kraje Obdbí 2015 2016 Preambule Při vědmí plitické dpvědnsti za chd a rzvj Karlvarskéh kraje vyjádřili kaliční partneři splečným prgramvým prhlášením vůli pracvat na

Více

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV

AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV AKTUALIZACE ROZBORU UDRŽITELNÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ ORP ČESKÝ KRUMLOV 2014 SPOLUFINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ JIHOČESKÉHO KRAJE II. Rzbr udržitelnéh rzvje pr správní území ORP Český Krumlv ZPRACOVATEL: MĚSTO ČESKÝ

Více

30. výzva Ministerstva životního prostředí

30. výzva Ministerstva životního prostředí Čísl výzvy v MS 2014+: 05_16_030 Název výzvy v MS 2014+: MŽP_30. výzva, PO 4, SC 4.4, klvá 30. výzva Ministerstva živtníh prstředí k pdávání žádstí pskytnutí pdpry v rámci Operačníh prgramu Živtní prstředí

Více

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit

Příloha č. 2 Popis podporovaných aktivit Přílha č. 2 Ppis pdprvaných aktivit Pdprvané aktivity pdpry typu A - Systémvá pdpra sciální práce v bcích (maximální dba realizace 24 měsíců): 1) Výkn sciální práce dle 63 zákna č. 111/2006 Sb., pmci v

Více

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ÚVOD Jihčeská splečnst pr chranu přírdy a myslivst.p.s. (zkráceně JISOPM.s.p.) je česká nevládní neziskvá splečnst, zalžená v rce

Více

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu)

Pioneers of Change Horní Rakousko - Jižní Čechy. Detail návrhu PoC (pojetí záměru ze strany českého partnerského týmu) Pineers f Change Hrní Rakusk - Jižní Čechy Detail návrhu PC (pjetí záměru ze strany českéh partnerskéh týmu) 1 Účel kurzu Účelem je dsáhnut th, aby talentvaní jedinci realizvali své nápady, a t v příhraničním

Více

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták

Nouzové zásobování pitnou vodou v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták Nuzvé zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Mgr. Daniel Barták dd. KM RED MHMP 2 Obsah Nuzvé náhradní zásbvání vdu Právní předpisy Plánvací dkumentace Systém zásbvání pitnu vdu v hl. m. Praze Nuzvé zásbvání

Více

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE)

Možnosti získání dotace pro výrobu tepla a energie z obnovitelných zdrojů (OZE) červenec 2007 Grantvý pradce Zdarma, rčník 2, čísl 4 Průvdce pr tpmanažery, prfesinální pradce a dbrníky státní správy Obsah A. Tp Téma Dtace na OZE B. Pdniky Nejzajímavější prgramy z rámce OPPI C. Analýza

Více

na léta 2012-2014 KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V JIHLAVĚ

na léta 2012-2014 KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V JIHLAVĚ Přílha: JID 147620/2011/MMJ, č. j. MMJ/OŠKT/1320/2011 Kncepce rzvje kultury v Jihlavě v letech 2012-2014 KONCEPCE ROZVOJE KULTURY V JIHLAVĚ na léta 2012-2014 Kncepce rzvje kultury v Jihlavě na léta 2012

Více

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem

Tento projekt je spolufinancován. a státním rozpočtem Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem Z a d á v a c í d k u m e n t a c e Odbrná publikace Management kulturníh cestvníh ruchu a návazné šklení pr prjekt OP RLZ - MMR Odbrná

Více

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ

PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ PORADA ŘEDITELŮ MŠ/ZŠ Irena Tlapákvá duben 2015 NOVELA ŠKOLSKÉHO ZÁKONA vzdělávání sb se speciálními vzdělávacími ptřebami zavedení registru pedaggických pracvníků přijímání d přípravných tříd základní

Více

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5

Změny ve využívání území, jejich důsledky pro plánování. Územní plánování 1 / 5 Změny ve využívání území, jejich důsledky pr plánvání Územní plánvání 1 / 5 bytné zóny Bydlení 50-60% urbanizvaných plch ve městech sučástí bydlení je mnh dalších činnstí vazba na základní bčanské vybavení

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 379/84A, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624, fax: 354 222 353 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz

Více

Výroční zpráva o činnosti školy

Výroční zpráva o činnosti školy Základní škla a Mateřská škla Břitv, kres Blansk, příspěvkvá rganizace Šklní 125, 679 21 Břitv Výrční zpráva činnsti škly Šklní rk: 2012/2013 vypracval: Mgr. Jiří Sedláček ředitel škly Břitv, 6. 9. 2013

Více

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk

Socioekonomická studie mikroregionu Frýdlantsko. B.5. Analýza konkurenčního potenciálu skiareálu Smrk Scieknmická studie mikrreginu Frýdlantsk B.5. Analýza knkurenčníh ptenciálu skiareálu Smrk Únr 2008 Studie vznikla v rámci prjektu Alternativy pr Frýdlantsk, který krdinuje Jizerskještědský hrský splek.

Více

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje

Sylabus modulu: E Finance a finanční nástroje Sylabus mdulu: E Finance a finanční nástrje Klíčvá aktivita 2 Kmplexní vzdělávání Jiří Krátký 26. 10. 2010 Cílem dkumentu je seznámit účastníky vzdělávacíh mdulu (ppř. lektry, tutry) s cílem a bsahem mdulu,

Více

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS...

KAPITOLA II ZÁKON NA OCHRANU OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POVINNOSTI...13 KAPITOLA III PROVÁDĚCÍ PŘEDPISY K ZÁKONU O OVZDUŠÍ ZÁKLADNÍ POPIS... Zákn č. 201/2012 Sb., chraně vzduší základní pvinnsti prvzvatelů zdrjů znečišťvání vzduší ing. Zbyněk Krayzel, Pupětva 13/1383, 170 00 Praha 7 Hlešvice 266 711 179, 602 829 112 ZBYNEK.KRAYZEL@SEZNAM.CZ

Více

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020

POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-101 POLITIKA CESTOVNÍHO RUCHU V ČR V LETECH 2007-2013 A JEJÍ OČEKÁVANÉ MOŽNOSTI V LETECH 2014-2020 TOURISM POLICY IN THE CZECH REPUBLIC IN 2007-2013 AND THE PROSPECTIVE

Více

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK?

Konzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? Knzultační materiál č. 1/2015 Přiměřený zisk PŘIMĚŘENÝ ZISK OHROŽUJE POSKYTOVATELE HRANICE PRO PŘIMĚŘENÝ ZISK? I. Pjem aneb c se jedná (článek IX. Metdiky) Zisk = skutečné výnsy mínus skutečné náklady

Více

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice:

a) DOZP Hliňany: b) DOZP Všebořice: c) DOZP Trmice: Čajkvskéh 1908/82, 400 01 Ústí nad Labem-centrum, IČ:75149541, tel.: 475 666 610, fax: 475 666 620, email:dzp@dzp-ul.cz Organizační struktura rganizace Dmvy pr sby se zdravtním pstižením Ústí nad Labem,

Více

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů

Metodická pomůcka. Využívání záruk ČMZRB k zajišťování bankovních úvěrů Metdická pmůcka Využívání záruk ČMZRB k zajišťvání bankvních úvěrů Cílem pmůcky je minimalizvat pdíl případů, kdy je nutn zamítnut žádst pskytnutí záruky z důvdu nesuladu s klíčvými pdmínkami prgramu pdpry.

Více

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši

Výsledky sledování indikátoru ECI/TIMUR A.3: Mobilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Výsledky sledvání indikátru ECI/TIMUR A.3: Mbilita a místní přeprava cestujících V Praze - Libuši Vydala: Týmvá iniciativa pr místní udržitelný rzvj Zpracval: Jsef Nvák http://www.timur.cz 2008 Úvd Indikátr

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstv vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádstí finanční pdpru v rámci Integrvanéh peračníh prgramu 1. Identifikace výzvy Čísl kla výzvy: 03 kntinuální Celkvá částka pr tut výzvu

Více

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou.

1. Státní fond rozvoje bydlení (dále jen Fond ) je právnickou osobou. STATUT STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ NOVÉ ZNĚNÍ Článek 1 - Úvdní ustanvení 1. Státní fnd rzvje bydlení (dále jen Fnd ) je právnicku sbu. 2. Fnd byl zřízen záknem č. 211/2000 Sb., Státním fndu rzvje bydlení

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Z A R O K 2 0 0 9 I. Splečnst Academy center.p.s. byla ntářským zápisem zakládající listiny zalžena dne 21. 4. 2008. Její zakladatelem je pan Ing. Jsef Mráz (540430/1078) bytem

Více

Příjem a hodnocení žádostí o podporu

Příjem a hodnocení žádostí o podporu Příjem a hdncení žádstí pdpru Seminář pr žadatele ve Specifickém cíli 2.5 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Průběžná výzva č. 16 Snížení energetické nárčnsti v sektru bydlení Ing. Barbra Pirtvá

Více

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2

Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Program Akce příroda. Organizační pokyn Hnutí Brontosaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1 1. Vymezení prgramu Akce přírda Organizační pkyn Hnutí Brntsaurus č. 3.2 1.1 O c prgram usiluje Hnutí Brntsaurus (dále

Více

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY

OPPIK Program SLUŽBY INFRASTRUKTURY OPPIK Prgram SLUŽBY INFRASTRUKTURY říjen 2016 Cíl Výzvy a právní frmy v prgramu Služby infrastruktury (SI) Pdprvané aktivity prgramu SI Odvětvvé vymezení: CZ-NACE Způsbilé / Nezpůsbilé výdaje Frma a výše

Více

Katedra ekologie krajiny FŽP ČZU Praha Strategický plán rozvoje města Kostelec nad Černými lesy

Katedra ekologie krajiny FŽP ČZU Praha Strategický plán rozvoje města Kostelec nad Černými lesy Katedra eklgie krajiny FŽP ČZU Praha Strategický plán rzvje města Kstelec nad Černými lesy Výsledky Analýzy vnějších a vnitřních vztahů města Kstelec n. Č. lesy, ale také výsledky průzkumů názrů mezi členy

Více

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS

EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Eurpean Entrepreneurs Campus - Přens, knfigurace a rzvj multidisciplinárníh mdelu pr pdpru pdnikání v blasti dbrnéh vzdělávání a vyskšklskéh vzdělávání EUROPEAN ENTREPRENEURS CAMPUS Výsledek 7: Implementace

Více

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové

Výkonná rada Paktu zaměstnanosti. 15. června 2017 Hradec Králové Výknná rada Paktu zaměstnansti 15. června 2017 Hradec Králvé Prgram I. Úvdní slv II. III. IV. Aktuální vývj realizvaných prjektů Prjekt Zaměstnaný abslvent Prjekt Predikce trhu práce (KOMPAS) Vyhdncení

Více

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí.

Dotazník tvoří celkem 25 otázek. Jejich zpracování stanovujeme do 11.2.2013. Garantujeme důvěrnost veškerých získaných informácí. Vážený pane řediteli, Odvláváme se k našemu předešlému rzhvru, kdy jsme splu rzebírali mžnsti vaší splečnsti CEEC Reserch a partnerské splečnsti KPMG specializujících se na stavební sektr pr slvení jedntlivých

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídl: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severzapad.cz, www.eurpa.eu Pracviště: Závdní 391/96C, 360 06 Karlvy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridicirgan@nuts2severzapad.cz VÝZVA

Více

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR

Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR Adaptace na změnu klimatu v reginech Strategie přizpůsbení se změně klimatu v pdmínkách ČR Pririty Ministerstva živtníh prstředí a Vlády ČR pr adaptační patření Brn, 17. 3. 2016 Jakub Hrecký dbr becné

Více

HREA EXCELLENCE AWARD 2013

HREA EXCELLENCE AWARD 2013 HREA EXCELLENCE AWARD 2013 I. Základní infrmace prjektu Název prjektu Firma: Kategrie: Autr prjektu Zapjme se všechny, není t nárčné! Česká pšta, s.p. 2. kategrie (kmerční subjekty nad 500 zaměstnanců)

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Šklní vzdělávací prgram pr šklní družinu 1. 9. 2009 Lada Keňvá ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO ŠKOLNÍ DRUŽINU Základní škla Jívvá, kres Olmuc, příspěvkvá rganizace Ředitelka škly: Mgr. Pavla Krátká Vychvatelka:

Více

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace

Informace k aplikaci KISSoS. Revize metodik pro výkaznictví Nové moduly aplikace Možnosti rozvoje aplikace Infrmace k aplikaci KISSS Revize metdik pr výkaznictví Nvé mduly aplikace Mžnsti rzvje aplikace Revize metdik pr výkaznictví aplikace KISSS Nminace zástupců jedntlivých služeb: duben až květen 2017 Jednání:

Více