E v o l u č n í biologie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "E v o l u č n í biologie"

Transkript

1 něc mál z E v l u č n í bilgie Dmácí úl terie vzniu živt strutur DNA c je chrmzm plidie replice rembince trnsripce trnslce Přednáš Zlgie brtlvců hmzygt / heterzygt Mendelvy zány Oldřich Kpecý definice druhu Z p v t! Záldní v přednášce pužívné pjmy Prč nám ten s t rásně zpívá? Gen geneticá infrmce jež vlivňuje něteru vlstnst/zn Fyzilg: n jře se prdlužuje dél dne, hldin teststernu stupá syrinx zčíná prcvt n plné bráty jedince stejný zn může být pdmíněn různými geny n Alel pud má gen více vrint Genm Etlg: zpěvem si hrničuje teritrium, láá smičy p š..á vešerá geneticá infrmce ulžená v DNA nrétníh jedince Gentyp nrétní mbince lel v genmu dnéh jedince Fentyp je subr všech vlstnstí/znů jedince, výslede splupůsbení gentypu prstředí Genfnd suhrn všech lel všech jedinců určité ppulce Fitness (zdtnst) vlit fentypu (gentypu, lely,...) měřená jeh příspěvem (pčtem ptmů) d buducí generce w lze určit puze zpětně závisí n prstředí lních jedincích Kmpnenty: Vývjvý bilg: zpívá jen prt, že se t nučil d svéh tce neb sttních smců v lí, dyž byl ještě mldý Fylgeneti: předci dnešních sů zpívli ty, tenhle s prstě jen zdědil zpěv, terý vznil v minulsti J? příčinné mechnizmy chvání Prč? funční následy chvání Prximtivní Ultimtivní T. Grim 2000: Prlelní vysvětlení. Prč j se ptát prč j. Vesmír 79, 92 9 Přírdní výběr Prces nervnměrnéh předávání lel d jedinců d genfndu dlších genercí prstřednictvím ptmů Mechnismy vribilit dědičnst mpetice 4. diferenciální reprduce 5. dptce Ch. Drwin 1859: On the Origin f Species by Mens f Nturl Selectin, r the Preservtin f Fvured Rces in the Struggle fr Life 1) fertilit 2) vibilit 3) sexuální zdtnst + specice 1

2 Lmristicé pjetí evluce Náhdné prcesy reduující geneticu vribilitu účelná rece n ftry jejich dědivst přitm! fentyp > gentyp ne Geneticý drift A. Weismnn jeh vliv rste: při mlé velisti ppulce (! efetivní velist ppulce) v gegrficy izlvných ppulcích u lel selečně neutrálních bttlenec, efet zldtele Frmy přírdníh výběru jedinec nedshující hdnty znu dstrněn Typy přírdníh výběru dstrňván je nstntní prcent jedinců měý výběr tvrdý výběr Stbilizující pstihvány extrémy Disruptivní pstihván průměr pzitivně srttivní páření s jedinci stejnéh fentypu ===== specice stbilizující usměrněný disruptivní Převládnutí nvých lel v ppulci ljuš třístná Usměrněný pstihván extrém jedné strny distribuce > 95 % stčí i reltivně mlé rzdíly Příld: jedinci s lelu A znechjí v průměru 101 ptmů jedinci s lelu B znechjí v průměru 100 ptmů 1 % rzdílu, s = 0.01 s = Kdy se lel rzšíří v celé ppulci? t...generční čs N...pčet jedinců v ppulci t = 2 / s * ln 2 * N Drsnřídlec březvý (Bistn betulri) 2

3 Výběr závislý n frevenci r K přírdní výběr phled n přírdní výběr čim elg rstrtégvé Kstrtégvé pcit prstředí větší fertilit rtší generce spíše menší velá mrtlit velist ppulce rtší živt nižší zstupení v ppulci = výhd ESS predátr si vybírá hjnější řist půsbí intrspecificy udržvání plymrfismu interspecificy existence druhů J.M. Smith hlubice jestřáb...hdnt 1 usu ptrvy c...ztrát ze subje p...frevence jestřábů v ppulci zis jestřáb = p*( c)/2 + (1 p)* c/2 semelprní zis hlubice = p*0 + (1 p)*/2 iterprní čs rvnvážný stv zis jestřáb = zis hlubice Phlvní výběr /2 Frmy phlvníh výběru Kmpetice prtner druhtné phlvní zny phlvní dimrfismus rzdílná náldnst rzmnžvání u phlví vlitu vntitu Ch. Drwin 1871: The Descent f Mn, nd Selectin in Reltin t Sex 1) fyzicý záps 2) ritulizvný záps 3) psivní výběr pčným phlvím 1 3 smec smice Btemnův grdient 20 0 chrter měéh výběru Vibilit phlvní výběr Prhzení rdičvsých rlí strutury seletvné phlvním výběrem mhu šdit nsiteli nejčstější u ryb nědy exprese znů jen v bdbí páření výběr n záldě hndicpu (Zhvi 1975): A) teritrilit (vyšší investice smce) B) větší difúze mlíčí vypuští gmety druhý už pryč stáří, zrnění vus smic (jen sm úspěšnst u jiných smic znem vlity) zny = signály vlity smce: A) přímá výhd B) dbré geny 3

4 Phlvní rzmnžvání prč? Phlvní rzmnžvání prč? nephlvní rzmnžvání výlučné jednbuněční z mnhbuněčných je 0,1 % prtengeneticých Nevýhdy: 1) čsvě nárčné 2) energeticy nárčné 3) predce 4) przitce 5) prhvá hdnt hustty ppulce (Allih efet) 6) dvjnásbná elgicá cen phlví 7) segregční rembinční zátěž Výhdy: βhemglbin u většiny rgnismů 1 : 1 (r = 0,5) Fisherův princip rvnsti lcí rdiče děti (25, 50 ) vnuci (100) investice rdiče geneticý zis 2) udržvání plymrfismu ) mdel živtem ypícíh břehu b) mdel lterie c) mdel vlstníh pje 3) evluční pst 4) dptivní z hledis przit SS () Vyrvnný pměr phlví 100 / 25 = 4 1) rychlá rece n změny (mirevluční plsticit) 100 / 50 = 2 d = 1 d = 1 z = 0,04 z = 0,02 S = yselin glutmvá s = vlin Ss (+) ss () 1) Kmpetice prtnery fívé vsičy (Agnide) disperze puze dcery jen tli synů by pldnil všechny dcery pměr se blíží r = 0,5 při vyšším pčtu mte zldtele rdičům se z tét situce vypltí investvt d investice musí lineárně dpvídt geneticému zisu!!! NEPLATÍ: nízá pldnst, mteřsá péče, vysá intenzit phlvníh výběru 2) Kmpetice zdrje mpetice ptmů s mtu disperze mb velá >, dispergují sciální blnřídlí <, rjení = rzdělení hnízd 3) Nvýšení zdrjů 2) filptricé phlví pmáhá rdičům s výchvu pes hyenvitý > rásní seychellsý vlitní teritri >, nevlitní > 4

5 4) TriversWillrdv hyptéz 5) Hyptéz výhdě první hrty včice pssum (Didelphis mrsupilis) puze dv vrhy v prvním se rdí větší mláďt v prvním převžují smci phlví ptm vlivňuje ndice mty rzdílná reprduční úspěšnst hrém mpetitivnější budu ptmci dbrých mte rdičvsé investice přetrvjí d dspělsti rzdíl v vlitě vlivňuje reprduční úspěšnst synů Trivers,R.L. & Willrd,D.E. 197 Nturl selectin f prentl bility t vry the sex rti f ffspring. Science 179, 9092 lel (závdní), gen (míst v ldi), gentyp (tým závdníů), lď (jedinec) C je jedntu selece? splečenstv / druh / ppulce / jedinec / genm / gen??? čs generčníh brtu + přesnst + dědivst dědivst fentypvých vlstnstí? GEN jeh nrétní lely jsme dčsné schrány genů bětvání se pr dbr druhu?! sldé je dbré ždý jedinec má gentyp uniátní Příbuzensý výběr Euscilit vůči něterým jedincům jsem štědřejší (ltruismus) dělení jedinců n sty rzmnžující nerzmnžující se úzce suvisí s inluzivní fitness rdin prvděpdbnější sdílení stejných genů exluzivní inluzivní fitness W.D. Hmiltn má přivlt sttní neb jíst sám??? SÁM = 3 * 6 = 18 plidií plzená = příbuznst sester vyšší než dcer dělnice/rálvn s OSTATNÍ = (2 * 6 * 1) + (2 * 6 * 0.5) + (2 * 6 * 0.125) + (2 * 6 * 0) = 19.5? neplzená = p nlezne 8 jednte ptrvy s výživvu hdntu 6 sám sní mximálně 3 jednty Prč se dělnice nemnží hpldiplidie phlví určván ur jedinec jde n lv se třemi členy smečy (brtr, brtrnec, nepříbuzný) br t r sy nec pr n /s s "c pr tr ý vec est p p z t ř e r rr izi c / r r di ene me di vnu /t et nete nic vnu di nec č č č e c " ř Příld: záleží n ptrvě 5

6 Reciprční ltruismus rálvn rdiče děti dcer 1 dcer 2 trubec + individuální rzpznání pměť neprvidlený, nepředvídtelný přísun zdrje upltňván n jedince jež mhu dbré plácet Vmpíři 60 hdin bez rve = náhd při hledání rve nejčstěji rmeni susedé z ncviště syn 1 syn 2 příbuznst sestr sestr příbuznst sestr brtr = 5 / 2 = = 0.5 / 2 = 0.25 Wilinsn G.S. 1984: Reciprcl Fd Shring in the Vmpire Bt. Nture. 308: Kevluce nejen biticé ftry intrspecificá sutěž rychlst, rece Červená rálvn Vzni druhů specice reprdučněizlční briér prstrvá, čsvá, etlgicá, mrflgicá fyleticá štěpná Závdy ve zbrjení Mutulismus symbióz Rzšířený fentyp chrnspecies pseudextince Prč žádné zvíře nelétá ušim? Adptivní rjin přeáž pr něteré dptce i specici neptimlizuje le zlepšuje 6

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy

Seminář: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce Odpovídá česká rozvojová spolupráce na současné globální výzvy Seminář: Česká rzvjvá splupráce na křižvatce Odpvídá česká rzvjvá splupráce na sučasné glbální výzvy Tent prjekt je splufinancván Evrpským sciálním fndem a státním rzpčtem České republiky. Obsah 1 Česká

Více

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020

KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 KONCEPCE ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO DO R. 2020 Zpracvatel: SPF Grup, v..s. Masarykva 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: říjen 2011 Obsah: 1 Úvd... 3 1.1 Kntext a metdika přípravy

Více

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců

Prezentace veřejnost využití a možnosti reklamy, cenová dostupnost jednotlivých technik PRO-BIO Svaz ekologických zemědělců Prezentace veřejnst využití a mžnsti reklamy, cenvá dstupnst jedntlivých technik PRO-BIO Svaz eklgických zemědělců TOTO VZDĚLÁVÁNÍ JE FINANCOVÁNO Z PROSTŘEDKŮ ESF PROSTŘEDNICTVÍM OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ

Více

Řízení organizací sociálních služeb

Řízení organizací sociálních služeb Řízení rganizací sciálních služeb vybrané prblémy Jan Mlek VÚPSV, v.v.i. Praha 2011 Publikace byla schválena ediční vědecku radu ve slžení: dc. Ing. Ladislav Průša, CSc. (VÚPSV, v.v.i. Praha) Ing. Martin

Více

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016)

KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Krajský úřad Králvéhradeckéh kraje dbr šklství DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVÁNÍ A ROZVOJE VZDĚLÁVACÍ SOUSTAVY KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE (2012 2016) Březen 2012 1 Obsah 1 Úvd... 4 2 Výchzí faktry vlivňující vzdělávací

Více

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu

Závěrečná práce. Manažerské minimum Název práce: Autor: Vedoucí práce: posluchače Kurzu Závěrečná práce psluchače Kurzu Manažerské minimum Název práce: Řízení a práce s týmem při naplňvání standardů kvality sciálních služeb. Autr: Jarslava Janíčkvá Veducí práce: Martina Richtervá Těmínvá

Více

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2

Střední škola KNIH, o.p.s. ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ. Brno. POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 POZNÁVAT, OBDIVOVAT A ŠÍŘIT KNIHU, verze 2 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO DENNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ Střední škla KNIH,.p.s. Brn Datum účinnsti šklníh vzdělávacíh prgramu: 1. 9. 2013 OBSAH IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE...

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro předškolní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pr předšklní vzdělávání 2014/2015 ŠKOLNÍ vzdělávací prgram pr předšklní vzdělávání 2014/2015 SOUKROMÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA JAHODA - Identifikační údaje MŠ Jahda: - Název: Sukrmá mateřská

Více

Základy firemních financí vypracované otázky

Základy firemních financí vypracované otázky Základy firemních financí vypracvané tázky 1. Pjem pdnikvých financí, jejich předmět a subjekty. Pjem finančníh řízení, jeh 3/4 funkce a 2 blasti půsbnsti. Finanční cíle pdnikání a zdrje financvání pdnikatelských

Více

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání

Rejstřík institucí s nabídkou dalšího vzdělávání Úvdní slv V rámci prjektu Splečně v dalším vzdělávání jsme připravili bržuru, která má za cíl prpagvat blast dalšíh vzdělávání dspělých v Jihmravském kraji. Tat nabídka vznikla na základě slvení vzdělávacích

Více

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020

Metodika Integrovaných plánů rozvoje specifických území pro programové období 2014 2020 Metdika Integrvaných plánů rzvje specifických území pr prgramvé bdbí 2014 2020 Obsah 1 Základní vymezení a principy IPRSÚ... 4 1.1 Naplňvání územní dimenze... 4 1.2 Výchdiska pr vymezení specifických území...

Více

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň

Základy e-learningu. 1. Začínáme s e-learningem. 1.1 Předchůdci e-learningu a jeho vznik. 1.2 Základní představy o e-learningu. Sestavil Karel Květoň Základy e-learningu Sestavil Karel Květň 1. Začínáme s e-learningem 1.1 Předchůdci e-learningu a jeh vznik Vyučvací strje byly půvdně speciální mechanické a elektrnkvé strjky, pzději zalžené na vyšších

Více

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE)

Kapitola 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ PRODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) www.thunva.cz Kapitla 3 VÝDAJE A ROVNOVÁŽNÝ RODUKT (MODEL 45 tzn. MODEL DŮCHOD VÝDAJE) Mdel 45 (mdel s multiplikátrem): prvnává skutečně vytvřený prdukt (HD) a plánvané výdaje, které zamýšlejí ek. subjekty

Více

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM

MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Střední dbrná škla Jsefa Susedíka Vsetín MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM Je lépe radit se před činy, než ptm nich přemítat. Démkrits z Abdér Tent Minimální preventivní prgram k prevenci sciálně patlgických

Více

Korporátní daně v Evropské unii

Korporátní daně v Evropské unii Speciální analýzy únr 2013 Krprátní daně v Evrpské unii EU OFFICE Česká spřitelna, a.s. Olbrachtva 1929/62 140 00 Praha 4 tel.: +420 956 718 012 fax: +420 224 641 301 EU_ffice@csas.cz http://www.csas.cz/eu

Více

Vypracované otázky z mikrobiologie 1. LF UK, Praha

Vypracované otázky z mikrobiologie 1. LF UK, Praha Vypracvané tázky z mikrbilgie 1. LF UK, Praha Otázky z becné mikrbilgie, speciální bakterilgie a speciální virlgie, parazitlgie a myklgie CabiCz & Lenjulenka 2010/2011 OBECNÁ MIKROBIOLOGIE 1. VÝSKYT A

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál OSH 1. GRVITČNÍ KNLIZE VŠEOENÉ ÚJE.................................strana 3 2. ÚJE K PROJEKTOVÁNÍ KNLIZČNÍH POTRUÍ.............................strana

Více

Strategický plán rozvoje města Litoměřice

Strategický plán rozvoje města Litoměřice Strategický plán rzvje města Litměřice Metdika zpracvání Zpracvala dne 5.12.2005 Reginální rzvjvá agentura Ústeckéh kraje, a.s. Velká Hradební 2830 400 02 Ústí nad Labem 2 Metdika tvrby Strategickéh plánu

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLNÍ DRUŽINY Vlný čas dětí je velmi cenná deviza nárda, věnujme mu tedy patřičnu pzrnst a pečujme pdmínky pr jeh naplnění. Mtt: Naučit děti smysluplně využívat a plánvat svůj

Více

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související

Investiční služby, Investiční nástroje a rizika s nimi související Investiční služby, Investiční nástrje a rizika s nimi suvisející Předmětem tht materiálu je infrmvání zákazníků v suladu s 15d dst. 1 písm. b), c) a d) zákna č. 256/2004 Sb., pdnikání na kapitálvém trhu,

Více

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů

Městská část Praha 11. Finální verze. Rámcová studie proveditelnosti výstavby obecních nájemních bytů Rámcvá studie prveditelnsti výstavby becních nájemních bytů Městská část Praha 11 Finální verze 30. července 2012 Přísně důvěrné Ačkliv mhu existvat další kpie a verze tét studie, puze studie ze dne 30.

Více

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU

STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Technlgické centrum ORP Jičín, el. spisvá služba a vnitřní integrace MěÚ Jičín (I.-III. část výzvy) Prgram: Integrvaný perační prgram Výzva: 06 Rzvj služeb egvernmentu v

Více

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici.

Práva nemocných dětí je třeba respektovat bez ohledu na to, zda je jim péče, kterou dostávají, poskytována v domácím prostředí nebo v nemocnici. Charta práv hspitalizvaných dětí /Charta EACH/ byla přijata v rce 1988 v hlandském Leidenu a je jakýmsi přehledem práv, která mají všechny děti v suvislsti s hspitalizací a t jak před svým pbytem v nemcnici,

Více

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. "Pro informaci - necitovat"

Analýza podklad pro přípravu Exportní strategie 2012-2020. Září 2011. Pro informaci - necitovat Analýza pdklad pr přípravu Exprtní strategie 2012-2020 Září 2011 1 Obsah 1 Úvd... 6 2 Stav knkurenceschpnsti ČR... 8 2.1 Vazba na Strategii mezinárdní knkurenceschpnsti... 8 2.2 Slţky knkurenceschpnsti

Více

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009

Otázky kurzu 4IT417 Řízení podnikové informatiky verze z 1/2/2009 Otázky kurzu 4IT417 Řízení pdnikvé infrmatiky verze z 1/2/2009 1.Pdnikvá infrmatika pjmy a kmpnenty (1) Objasněte pjmy: IS, ICT, ICT služba, ICT prces, ICT zdrj. Jaku dkumentaci k ICT službám, prcesům

Více

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí

Člen Asociace dodavatelů plastových potrubí Člen sciace ddavatelů plastvých ptrubí KNLIZČNÍ SYSTÉMY technický manuál VÝhY PLSTVÝh PTrubÍ luhá živtnst Vyská dlnst abrazi Nízká hmtnst Pružnst a nerzbitnst Vyská bilgická a krzní dlnst Výbrné a stálé

Více

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I

Technologie zpracování ovoce a zeleniny I Vyská škla chemick-technlgická v Praze Ústav knzervace ptravin a technlgie masa Sylabus textů k přednáškám z předmětu Technlgie zpracvání vce a zeleniny I Dc. Ing. Jarslav Dbiáš, CSc. Prvizrní učební text

Více

Vzdělávací soustava v ČR

Vzdělávací soustava v ČR Vzdělávací sustava v ČR Sučasná rganizace šklství vznikla průběhem histrie. První základy se vyvíjely v plvině 19. Stletí. Výchvné a vzdělávací instituce vznikly v různých dbách, v různých sciálních pdmínkách.

Více

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál

k te ří se na re k onstruk ci originál ších pracích spoje ných s touto avnostní ve če r sk ončilne form ál Ntičk y s vráti y z Am rik y Finá Prty s b ud k ntvř vnicích Tůně č k á b nv Č rv n 2008 Z prvdjm ěst Ř vnic / 19. rčník Z drm Ak tu ity Pub ik c sš sv. Jn N pm uck éh Tt pub ik c b y vydán při pří ž itsti

Více

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze

INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ. pro Regionální operační program. změnová verze INTEGROVANÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA KARVINÁ pr Reginální perační prgram změnvá verze listpad 28 OBSAH. 1. 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3. 3.1 3.2 3.3. 3.4 4. 4.1 4.2 4.3 5. 6. 6.1 6.2 7. 8.

Více