Pravdivostnэ podmэnky, redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pravdivostnэ podmэnky, redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky"

Transkript

1 , redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky FF MU Mojmэr Doekal кjabl Logika: systщmov rсmec rozvoje oboru v R a koncepce logickch propedeutik pro mezioborovс studia (reg.. CZ.1.07/2.2.00/ , OPVK) Mojmэr Doekal (кjabl), redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky 1 / 12

2 Outline 1 Mojmэr Doekal (кjabl), redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky 2 / 12

3 Vznam vty=pravdivostnэ podmэnky znсme-li vznam vty, umэme urit, kdy je pravdivс/nepravdivс (1) Kruh je uvnit tverce. Mojmэr Doekal (кjabl), redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky 3 / 12

4 obecn: pravdivс mnoina a nepravdivс mnoina Mojmэr Doekal (кjabl), redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky 4 / 12

5 rozdэl mezi pravdivostnэmi podmэnkami a pravdivostnэ hodnotou: (2) Tetэ nejbli э hvzda od Zem mс est planet a na jednщ z nich ijэ inteligentnэ bytosti. formсlnэ sщmantika, sщmantika pravdivostnэch podmэnek, modelov-teoretickс sщmantika, sщmantika monch svt monщ svty vs. monщ situace diagramy: monщ situace svt: je dсn v emi svmi fakty (poet list na strom X) pluralita monch svt vznam vty = propozice = pravdivostnэ podmэnky Mojmэr Doekal (кjabl), redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky 5 / 12

6 Ti dvody, pro jsou pravdivostnэ podmэnky centrсlnэ pro vznam 1 Sщmantika logickch slov (3) Kruh je uvnit tverce a kruh je ern. p a q svty v prniku svt denotovanch p a svt denotovanch q podobn: (4) Kruh je uvnit tverce nebo je kruh ern. sjednocenэ monch svt... problщmy: predikativnэ a funguje dobe: (5) Marie je studentka a skautka. Mojmэr Doekal (кjabl), redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky 6 / 12

7 spojovсnэ argument (kolektivnэch) predikсt ne: (6) Marie a Karel si koupili psa. monosti e enэ: a je ambignэ: intersekce a tvoenэ mnoiny, vlastnэ jmщna jsou ambignэ,... (7) Marie a Karel se se li. 2 Definice intuitivnэch vznamovch vztah synonymie (parafrсze): stejn vznam = stejnс mnoina monch svt/situacэ Mojmэr Doekal (кjabl), redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky 7 / 12

8 (8) tverec je vt э ne kruh. (9) Kruh je men э ne tverec. Mojmэr Doekal (кjabl), redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky 8 / 12

9 kontradiktorickщ propozice: mnoiny monch svt/situacэ jsou zcela bez prniku: (10) tverec je vt э ne kruh. (11) Kruh je vt э ne tverec. monщ svty/situace umoujэ elegantnэ definice kontradikce, tautologie, vyplvсnэ,... navэc umoujэ formalizaci modсlnэch vraz v pirozenщm jazyce: me, musэ, vэ, peje si,... 3 Vznam a uitэ vznam jako pravdivostnэ podmэnky: informativnэ funkce jazyka komunikace nсm pomсhс zpesnit si na e pesvdenэ o tom, jak svt skuten je Mojmэr Doekal (кjabl), redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky 9 / 12

10 na e pesvdenэ: belief worlds, na e pсnэ: desire worlds (12) Dneska bude pr et. Belief worlds Desire worlds Mojmэr Doekal (кjabl), redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky 10 / 12

11 Nedeklarativnэ vty: otсzky a rozkazy pro klasickou logiku to nejsou vroky pravdivost/nepravdivost nenэ intuitivn vhodnс pro formalizaci: (13) Koho Klсra po bila? (14) Nakresli kruh uvnit tverce! otсzka: poadavek na informaci a specifikace jakщho typu эkс mluvэmu, jak typ odpovdi tazatel vyaduje formalizace: vznam otсzky je mnoina monch odpovdэ Hamblin: vznam otсzky je mnoina propozic, kterщ jsou monou odpovdэ na otсzku Mojmэr Doekal (кjabl), redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky 11 / 12

12 (15) Koho Klсra po bila? a. Klсra po bila Petra. b. Klсra po bila Bсru. c. #Petr po bil Klсru. d. #Dneska bude pr et. znovu mnoina monch svt: disjunkce vhodnch odpovdэ imperativ: nejde o pravdivщ/nepravdivщ svty/situace, ale o uspokojivщ (satisfactory) vs. neuspokojivщ svty/situace rznщ typy vztah mezi vtou a propozicэ: pravdivost/uspokojivost/... Mojmэr Doekal (кjabl), redukce vznamu na pravdivostnэ podmэnky 12 / 12

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap

Možné světy v logice. Jaroslav Peregrin. Carnap Možné světy v logice Jaroslav Peregrin Carnap S pojmem možného světa se můžeme setkat již ve scholastice. Na úsvitu novověké filosofie ho G. Leibniz použil, když se pokoušel odpovědět na otázku, proč Bůh

Více

Vážení zákazníci, dovolujeme si Vás upozornit, že na tuto ukázku knihy se vztahují autorská práva, tzv. copyright. To znamená, že ukázka má sloužit výhradnì pro osobní potøebu potenciálního kupujícího

Více

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc.

as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson Bc. Univerzita Palackého v Olomouci Filosofická fakulta Katedra filosofie as a subjekt v pojetí raného Sartra a Henri Bergsona Time and Subject in the Conception of Early Sartre and Henri Bergson magisterská

Více

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH

GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH GRAMATICKÝ PEHLED OBSAH Pízvuk Výslovnost Pehled pravopisných pravidel Samohlásky Souhlásky Podstatná jména Rod podstatných jmen íslo podstatných jmen Životná a neživotná podstatná jména Pády a pádové

Více

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti

Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti UNIVERZITA TOMÁŠE BATI VE ZLÍN FAKULTA HUMANITNÍCH STUDIÍ Institut mezioborových studií Brno Vzdlávání manažer ve stedn velké spolenosti DIPLOMOVÁ PRÁCE Vedoucí diplomové práce: JUDr. Jan Hubáek Vypracoval:

Více

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH

V ZVA K P EDKLÁDÁNÍ V TVARN CH NÁVRH VZVA K PEDKLÁDÁNÍ VTVARNCH NÁVRH Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda (RFE/RL) oslovuje vtvarné umlce s poadavkem na zhotovení návrhu nového sochaského díla s konkrétním místem urení ( dále jen Památník

Více

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání

Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Rámcový vzd lávací program pro základní vzd lávání Pomůcka na pomoc učitelům (aktuální znění k 1. 9. 2010) Tento dokument neprošel jako celek v tomto znění schvalovacím řízením MŠMT Auto i Rámcový vzd

Více

JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein

JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein JAK TOMU POROZUMT? Joseph Goldstein Jsem rád, že jsme se sešli spolen tento veer a že mžeme sdílet úvahy o událostech z 11. záí 2001. Více než kdy pedtím je píhodné a nezbytné vidt hloubji souvislosti

Více

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARINTA A2007)

PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARINTA A2007) PÍSEMNÁ ZKOUŠKA Z ESKÉHO JAZYKA (VARINTA A2007) SYNTAX (A2007) Myslíš-li poctiv své vyznání a chceš mne za ženu, vzkaž zítra po tom, koho k tob pošlu, kde v v který den se bude konat svatba. (Shakespeare,

Více

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák

STAT SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE. Lukáš Novák SÉMANTIKA VLASTNÍCH JMEN A IDENTITNÍ TEORIE PREDIKACE Lukáš Novák 1. Úvod Tento lánek 1 je pokusem nastínit plausibilní sémantickou teorii vlastních jmen, která by byla slu itelná s jistou realistickou

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Korrespondenz Petar Konjović Zden;k Chalabala

Korrespondenz Petar Konjović Zden;k Chalabala Korrespondenz Petar Konjović Zden;k Chalabala 54. Petar Konjović Zden;k an Chalabala in Brünn/Brno, Zagreb, zwischen 10. und 15. Januar 1936 Zagreb, Gundulićeva 34/III Dragi moj prijatelju, Što je to s

Více

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1

KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 KOMBINATORICKÉ TEORIE MOŽNÝCH SVĚTŮ A JEJICH PERSPEKTIVY 1 Ondřej Tomala ABSTRACT: Analysis of alethic modality and the related notion of possible world have played important if not crucial role in the

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let

Stav mediální gramotnosti v ČR. Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad 15 let Výzkum úrovně mediální gramotnosti obyvatelstva nad let květen 0 Zadavatel výzkumu: Rada pro rozhlasové a televizní vysílání Realizátor výzkumu: Centrum pro mediální studia CEMES UK FSV Autorský kolektiv:

Více

4. Základy spoleenských vd

4. Základy spoleenských vd 4. Základy spoleenských vd 255 Vzdlávací oblast: lovk a spolenost Vzdlávací obor: Obanský a spoleenskovdní základ Vzdlávací pedmt: Základy spoleenských vd 2. Charakteristika vyuovacích pedmt ( základní

Více

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY

III. CVIENÍ ZE STATISTIKY III. CVIENÍ ZE STATISTIKY Vážení studenti, úkolem dnešního cviení je nauit se analyzovat data pomocí chí-kvadrát testu, korelaní a regresní analýzy. K tomuto budeme používat program Excel 2007 MS Office,

Více

Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy

Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Distanční, internetová výuka a její flexibilita s Webovými službami a Multiagentními systémy Pavel Burian Ústav počítačové a řídicí techniky Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, Technická 5, 166

Více

Kouč, druh: systemický Autor: Jana Merunková Chtěla bych Vám představit jeden velmi speciální druh lidí. Z pohledu manažerů a majitelů firem se jedná

Kouč, druh: systemický Autor: Jana Merunková Chtěla bych Vám představit jeden velmi speciální druh lidí. Z pohledu manažerů a majitelů firem se jedná Kouč, druh: systemický Autor: Jana Merunková Chtěla bych Vám představit jeden velmi speciální druh lidí. Z pohledu manažerů a majitelů firem se jedná o osoby dosud vnímané ne zcela jednoznačně. Možná ani

Více

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele

Mentoring a supervize. jako zdroj sebereflexe učitele Mentoring a supervize jako zdroj sebereflexe učitele Mgr. Monika Havlíčková Tento studijní text je určen pro potřeby účastníků projektu OPPA Další vzdělávání pedagogických pracovníků vyšších odborných

Více

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš

ANALOGIE JAZYKA A DNA. Martin Beneš ANALOGIE JAZYKA A DNA Martin Beneš Faltýnek, Dan (2011 1 ): Sémiotické primitivy v konstrukci gramatik. Testování gramatických popisů jazyka a DNA. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 169 s. Recenzovaná

Více

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem

Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Průvodce projektem Světová škola ve světě i doma Průvodce projektem Člověk v tísni, o. p. s., Praha 2012 Všechna práva vyhrazena. Editoři: Petra Skalická, Eva Vernerová Spolupracovali: Martina Benedikovičová,

Více

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci

Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci Manuál pracovních postupů v GIS pro oblast sociálního výzkumu a sociální práci pracovní postupy v GIS zpracování statistických dat atributové a prostorové výběry dat interpolační metody geostatistické

Více

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu

4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4. Nároky na dopravní a jinou infrastrukturu 4.1 Nároky na dopravní infrastrukturu Areál je umíst n na pozemku ohrani eném ulicemi Evropskou, Liberijskou a Kladenskou, tj. v míst s velmi dobrou dopravní

Více

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání

M-CAST v knihovnách. Osnova. Obecně o projektu M-CAST. Ontologie. Typy dotazů a odpovědí. Český lingvistický modul. Dotazy, odpovědi, vyhledávání M-CAST v knihovnách Marie.Bal Balíková @nkp.cz Osnova Obecně o projektu M-CAST Ontologie Typy dotazů a odpovědí Český lingvistický modul Dotazy, odpovědi, vyhledávání Aplikace v knihovnách Ukázky M. Balíková

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

Vlastní pokoj: 10 pohledů

Vlastní pokoj: 10 pohledů Vlastní pokoj: 10 pohledů Editorská a autorská práva Národní kontaktní centrum ženy a věda Fotografie: Lucie Mlynářová Grafický návrh: Anna Šotolová Tisk: Ka-Ma s.r.o. Všechna práva vyhrazena ISBN 80-7330-059-1

Více

pro druhý stupeň základního vzdělávání

pro druhý stupeň základního vzdělávání pro druhý stupeň základního vzdělávání Milan Hejný, Darina Jirotková a kol. Náměty pro rozvoj kompetencí žáků na základě zjištění výzkumu TIMSS 2007 Ústav pro informace ve vzdělávání 2010 Matematické úlohy

Více

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy

AUTOR MOTOR ANIMATOR. diskuse úvahy rozhovory impulsy AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory impulsy příspěvek k diskusi o animaci kultury / managementu kultury / managementu umění v českém i evropském kontextu AUTOR MOTOR ANIMATOR diskuse úvahy rozhovory

Více